Brodit | 511141 | Datasheet | Brodit Passive Holder,Tilt Swivel

23 april, 2012, www.brodit.se, © 2012 Brodit AB
Produkt 511141
511141 Passiv hållare med kulled
Med din enhet i en passiv hållare har du den alltid inom bekvämt räckhåll. Du kan ansluta portabel handsfree
eller laddkabel när enheten är i hållaren. Hållaren är utrustad med kulled och kan justeras för att undvika
reflektion i skärmen. Monteras på ProClip Monteringsplattform.
EAN: 7320285111417
Artikel nr 511141 passar till:
HTC Desire
1 (2)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas. Bilderna på anvisningen
kan skilja sig något från den hållare du har fått, men monteringen sker på samma sätt.
1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.
2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.
Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden.
3. Skruva några varv på skruven, bara så att gängan börjar ta. Dra ut hållaren och håll den lätt i spänn, skruva
samtidigt fast skruven så att hållaren dras fast mot kulleden. Dra först åt skruven hårt, lossa den sedan så att
hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.
4. Hållaren färdigmonterad.
2 (2)
Download PDF