Dataflex | 53.072 | Datasheet | Dataflex ViewMaster M1 Slat Wall Adapter 072

72
DATA-INFO
126
max.100
19
# 53.072
9.5
Dataflex®
is a registered
trademark of
DATAFLEX
INTERNATIONAL BV
P.O. Box 713
NL-2920 CA
Krimpen a/d
All dimensions in mm - Dimensions en mm - Abmessungen in mm - Alle afmetingen in mm
Download PDF