Sisältö
Sisältö
Kauko-ohjaimen Painikkeet ................. 52
Teksti-TV ...............................................69
LCD TV ................................................... 53
Teksti-TV:n käyttö ................................69
Teksti-TV:n sivun valinta ..................... 69
Hakemistosivun valinta ......................69
Teksti-TV sivun valinta TV-ohjelmalla .69
Kaksinkertaisen tekstikorkeuden
valinta .................................................69
“Piilotettujen” tietojen näyttäminen .....69
Automaattisen sivunvaihdon
pysäyttäminen ....................................69
Alisivun valinta ....................................69
Teksti-TV:stä poistuminen .................70
Ajan näyttö ..........................................70
Fastext ................................................ 70
Ulkoisten laitteiden liittäminen .............70
Valmistelu.............................................. 55
Turvalisuustoimet .................................55
Ennen kuin kytket TV:n päälle ..............57
Virtaliitäntä .......................................... 57
Kytkentä antenniliittimeen ..................57
Miten muut laitteet liitetään ................. 57
Paristojen asettaminen kaukoohjaimeen .......................................... 57
TV:n kytkeminen ON/OFF (pois/päällä) . 57
TV:n kytkeminen päälle: ..................... 57
TV:n kytkeminen pois päältä: ............. 57
High Definition ....................................70
Scartin kautta ......................................70
Antennitulon kautto ............................. 70
Dekooderi ...........................................70
TV ja Videonauhuri ............................. 71
NTSC toisto ........................................71
Kopioi Ominaisuudet ......................... 71
Etsi ja tallenna videonauhurin
testisignaali ........................................71
Kamera ja videokamera..................... 71
Liittäminen S-VHS tuloon ................... 71
Liitä dekooderi videonauhuriin ...........71
Kuulokkeiden liittäminen....................71
Ulkoisten laitteiden kytkeminen .........71
Alkuasetukset .......................................58
Alku APS (Automaattinen
ohjelmointijärjestelmä) ......................58
TV:n käyttö .............................................58
Käyttö TV:n painikkeista ..................... 58
Käyttö kauko-ohjaimesta ....................58
Valikkojärjestelmä ................................ 59
Kuvavalikko .........................................59
Äänivalikko .......................................... 60
Toimintovalikko ...................................62
Asennusvalikko .................................. 63
Ohjelmavalikko ...................................64
Lähdevalikko ...................................... 65
PC-tila .................................................... 65
Asennus .............................................65
Valikkojärjestelmä tietokonetilassa ... 65
PC-kuvan paikkavalikko ..................... 65
PC-kuvan valikko ................................ 66
Äänivalikko .......................................... 66
Ominaisuudetvalikko.......................... 66
Lähdevalikko ...................................... 66
Ääni Tietokonetilassa ......................... 66
Muut toiminnot ...................................... 67
Antenniliitäntä .......................................72
Ulkoisten laitteiden liittäminen .............72
Tietokonetulon tyypilliset näyttötilat .... 73
Vihje .......................................................74
Tekniset tiedot ......................................75
TV Tila ................................................. 67
Mykistysilmaisin .................................67
PIP ja PAP tilat .................................... 67
Pysäytyskuva ...................................... 67
Zoom tilat ............................................ 68
- 51 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 51
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Kauko-ohjaimen Painikkeet
= Stand By
= Osoitin ylös
1
= Osoitin Oikealle
OK / SELECT = Vahvista / Pysäytyskuva
INFO = Info
2
32
3
0 - 9 = Suoraohjelma
-/-- / EXIT = ei käytössä
31
P<P = Vorhergehendes Programm
P/CH + = Edellinen Ohjelma
30
+ = äänentasoa ylös
4
M
OK
5
DTV / TV = TV / Lopetavalikko
= Lähde valinta
(EXT-1, EXT-2, EXT-3, EXT-4, EXT-4S, EXT-5 und PC)
Keltainen (FEATURE)= Hae toimintovalikko
Sininen (INSTALL)= Hae toimintovalikko
= Pysäytä Videoteksti
= Päivitä videoteksti,
29
= PAP-tila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
0
8
/ GUIDE = Hakemistosivu Videoteksti
28
= Näytä, PC = Hae PC-tila
9
= Suurenna videoteksti,
WIDE = Muuta kuvamuoto
PIP Päällä/Pois
Teksti-TV
= Kello
Punainen (SOUND) /
Vihreä (PICTURE) /
= Hae Äänivalikko
= Hae Kuvavalikko
= Ääni pois (mykistys)
-
27
10
26
11
12
25
24
23
13
14
15
22
I-II = Mono/Stereo - Dual A-B
16
= Alenna äänentasoa
- P/CH = Ohjelma Alas
20
17
PP = Kuvatilan valinta
19
18
M = Päävalikko
31
32
6
= Osoitin alas
= Osoitin Vasemmalle
- 52 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 52
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
LCD TV
ETUPUOLI
VO LU M E
VOLUME
P /C H
P/CH
- ÄÄNENVOIMAKKUUS +
MENU
T V/AV
MENU
TV/AV
VALIKKO VIRTAKYTKIN
- KANAVA +
TV/AV
TAKAOSA
- 53 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 53
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
220V-240 V
AC~50 H z
S-VHS sisääntulo
Videosisääntulo
EXT-4S
Äänisisääntulo
EXT-4
Kuulokkeet
Äänilinjojen ulostulot
VGA sisääntulo (PC)
Komponenttiäänen ulostulo
Komponenttikuvan (YPbPr) sisääntulot
EXT-3
HDMI sisääntulo (EXT-5)
Scart 1 (EXT-1)
Scart 2 (EXT-2)
Antenni
Tietokoneen äänen sisääntulo
Virtajohdon sisääntulo
Virta Päällä/Pois Päältä kytkin
- 54 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 54
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
POWER
5. Tuuletus
Valmistelu
Jätä laitteen ympärille vähintään 10 cm väli
tuuletusta varten Estääksesi kaikki viat ja
vaaralliset tilanteet, älä aseta mitää esineitä
laitteen päälle.
Raot ja aukot vastaanottimen takakannessa
on tuuletusta varten ja luotettavan toiminnan
takaamiseksi.Estääksesiylikuumentumisen,
ei näitä aukkoja saa peittää millään tavalla.
Käytä laitetta kohtuullisissa lämpötiloissa.
6.Kuumuus ja liekit
Turvalisuustoimet
Lue seuraavat turvallisuusohjeet
huolellisesti.
1. Virtalähde
Laitetta tulee käyttää vain 230V ~ AC, 50 Hz.
virtalähteestä. Varmista että olet valinnut
oikean jännitteen.
2. Virtajohto
Vastaanotinta ei tule asettaa tulen tai erittäin
kuumien lämpölähteiden, kuten
sähkölämmittimien, lähelle. Varmista ettei
avotulia, kuten kynttilöitä, aseteta laitteen
päälle.
7. Ukonilma
Irrota laite verkkovirrasta ukonilmalla, tai kun
se on käyttämättömänä pidemmän aikaa
8. Varaosat
Älä aseta laitetta, huonekalua jne. virtajohdon päälle, tai litistä johtoa. Käsittele johtoa pistokkeesta. Älä irroita vetämällä johdosta äläkä koskaan koske johtoon märillä
käsillä koska tämä voi johtaa oikosulkuun
tai sähköiskuun. Älä tee solmua johtoon tai
sido sitä muiden johtojen kanssa. Virtajohto
tulee sijoittaa siten, ettei sen päälle astuta.
Viallinen virtajohto voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun. Jos se on viallinen ja vaihdettava, tulee vain pätevöityneen henkilön suorittaa vaihto.
3. Kosteus ja vesi
Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa (vältä
käyttämästä kylpyhuoneessa, keittiön tiskialtaan tai pesukoneen lähellä). Älä altista
laitetta sateelle tai vedelle, koska tämä voi
olla vaarallista, äläkä myöskään aseta
nesteellä täytettyjä esineita, kuten
kukkamaljakoita laitteen päälle. Vältä
valumia tai roiskeita.
Jos jokin kova esine tai nestettä kaatuu laitteen päälle, irroita virtajohto ja anna
pätevöityneen huoltohenkilön tarkastaa laite
ennen käyttöä.
4. Puhdistus
Irroita irrota laite verkkovirrasta ennen puhdistamista. Älä käytä nestemäisiä tai
suihkepesuaineita Käytä pehmeää kuivaa
kangasta.
Jos varaosia tarvitaan, varmista että korjausta suorittava henkilö käyttää valmistajan
määrittämiä osia tai osia joiden tekniset
ominaisuudet ovat samat kuin
alkuperäisten osien. Väärät varaosat voivat
johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai muihin
vaaroihin.
9. Huolto
Jätä kaikki huoltotoimet ammattitaitoiselle
henkilölle. Älä poista kantta itse, koska tämä
voi johtaa sähköiskuun
VAROITUS: Jos TV:tä ei käytetä pitkään aikaan irroita virtajohto seinäpistokkeesta.
Hävittämisohjeet:
• Pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.
Pakkausmateriaalit kuten muovikelmu
tulee pitää lasten ulottumattomissa.
• Paristoja, mukaanlukien ne jotka eivät sisällä raskasmetalleja, ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Hävitä paristot
ympäristöystävällisellä tavalla. Kysy ohjeita
alueesi jätteenkäsittelystä
• Kylmä katodi liostelamppu LCD PANEELI
s i s ä l tä ä p i e n e n mä ä r ä n e l o ho p e a a ,
noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä
sen hävittämisessä.
• TV kytketään irti virtapistokkeesta, joten sen
tulee olla helposti käytettävissä.
- 55 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 55
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Varoitus: Loukkaantumisien välttämiseksi,
laite on asennettava kunnolla lattialle/seinään asennusohjeiden mukaisesti.
“LCD-paneeli on korkeateknologinen tuote
jossa on noin miljoona transistoria joka
tarjoaa erinomaisen kuvalaadun. Joskus
muutama toimimaton pikseli voi näkyä
ruudulla kiinteänä sinisenä, punaisena tai
vihreänä pisteenä. Huomaa ettei tämä
vaikuta laitteen toimintaan.”
“ÄLÄ JÄTÄ LAITETTA VALMIUSTILAAN TAI
PÄÄLLE PITKÄKSI AIKAA”
- 56 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 56
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Ennen kuin kytket TV:n päälle
Virtaliitäntä
TÄRKEÄÄ: TV on suunniteltu käytettäväksi
230V ~ AC, 50 Hz.
• Otettuasi TV pakkauksesta, anna sen
saavuttaa huonelämpötila ennen kuin kytket
sen verkkovirtaan.
Kytkentä antenniliittimeen
HUOM: Poista paristot kauko-ohjaimesta
jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. Muutoin
se voi vaurioitua paristojen vuodoista.
TV:n kytkeminen ON/OFF
(pois/päällä)
TV:n kytkeminen päälle:
TV kytketään päälle kaksivaiheisesti:
1- Liitä verkkojohto. Paina TV:n takaosan
“On/Off”-näppäintä. TV siirtyy itsestään
valmiustilaan ja TV:n etuosan punaisiksi
merkkivalo syttyy.
2- TV:n kytkeminen päälle valmiustilasta:
75
KAAPELI TV
VHF/UHF
TV:n TAKAOSA
• Liitä antennin tai kaapelin TV pistoke
antennin tuloliittimeen TV:n takaosassa ja
liit ä laitte iden (v ideo, D VB, jne. ) TV
ulostulosta tuleva kaapeli myös tähän
liittimeen.
Miten muut laitteet liitetään
TÄRKEÄÄ: Kytke TV pois päältä ennen kuin
liität muita laitteita.
Liittim et ulkois ille laitteille ovat TV:n
takaosassa. Laitteiden liittämiseksi Scartliittimen kautta, katso kyseisten laitteiden
käyttöoppaita.
Paristojen asettaminen kaukoohjaimeen
• Posta paristotilan kansi kauko-ohjaimen
takaa vetämällä sitä varovasti alaspäin
osoitetusta kohdasta.
• Aseta kaksi AAA/R03 tai vastaavaa paristoa
sisään. Aseta paristot oikein päin.
• Aseta paristotilan kansi paikalleen.
Paina kaukosäätimen numeronäppäintä kanavan valitsemiseksi,
tai,
Paina “ ”, "-P/CH" tai "P/CH+" -näppäintä
TV:n päällä sijaitsevan tai paina kaukosäätimen “ ”, “-P/CH” tai “P/CH+”-näppäintä,
jolloin viimeksi ennen sammutusta valittu
kanava tulee näkyviin.
TV kytkeytyy päälle molemmilla tavoilla ja
merkkivalo muuttuu vihreäksi.
TV:n kytkeminen pois päältä:
• Paina kaukosäätimen “valmiustila”-näppäintä,
jolloin TV siirtyy valmiustilaan ja MERKKIVALOT MUUTTUVAT VIHREISTÄ PUNAISEKSI
tai,
paina TV:n päällä sijaitsevan “ ”-näppäintä,
jolloin TV siirtyy valmiustilaan ja MERKKIVALOT MUUTTUVAT VIHREISTÄ PUNAISEKSI
TV:stä katkeaa virta vasta, paina “On/Off“näppäintä,
tai
kun verkkojohto irrotetaan pistorasiasta.
- 57 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 57
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Alkuasetukset
TV:n käyttö
Alku APS (Automaattinen
ohjelmointijärjestelmä)
Voit käyttää TV:tä sekä kauko-ohjaimesta
että paneelista etuosassa.
Seuraava valikko tulee esiin kun avaat TV:n
ensimmäisen kerran APS hakee, järjestää
ja tallentaa kaikki kanavat automaattisesti
TV:seen, alueesi ohjelmajärjestyksen
mukaisesti.
Äänitason asetukset ja ohjelmavalinnat
voidaan suorittaa TV:n oikeassa laidassa
ohjauspaneelin painikkeista.
Äänitason asetukset
Paina “” painiketta pienentääksesi tai
“
+” painiketta korottaaksesi
äänenvoimakkuutta, jolloin äänitason
as te ik ko ( li uk ur i) tu le e es ii n ru ud un
alaosaan.
AUTO-OHJ.
Kieli
Maa
Käyttö TV:n painikkeista
Suomi
Suomi
Ohjelman valinta
Paina "+P/CH" painiketta valitaksesi
seuraavan ohjelman tai "P/CH-" painiketta
valitaksesi edeltävän ohjelman.
TARKASTA ANTENNIKAAPELI
AUTOMAATTINEN OHJELMOINTI
Siirtyminen valikkoon
OK
Paina "MENU" painiketta TV:n oikeassa
l ai d as sa ol e va s sa o h ja u sp a ne el i ss a
siirtyäksesi valikkoon.
Peruuta
Valitse ensimmäisenä kieli ja
käyttämällä  /  ja / painikkeita.
vaikuttaa APS-toiminnon järjestelyyn.
APS, painamalla PUNAISTA tai
painiketta.
Maa
Tämä
Aloita
“OK”
AV tila
Paina "TV / AV" painiketta TV:n oikeassa
l ai d as sa ol e va s sa o h ja u sp a ne el i ss a
vaihtaaksesi TV EXT tilaan.
APS käynnissä…
Suomi - BG
"+P/CH" / "PCH-" ja “
+ / ”
painikkeita TV:ssä käytetään
navigointipainikkeina valikoissa.
155,25 Mhz
Käyttö kauko-ohjaimesta
Peruuta
Kun APS on päättynyt, ohjelmataulukko tulee
ruudulle. Ohjelmataulukosta näet ohjelmille
annetut ohjelmanumerot.
Kauko-ohjain on tarkoitettu kaikkien TV:n
toimintojen ohjaukseen. Toiminnot kuvataan
TV:n valikkojärjestelmän mukaisesti.
Jos et hyväksy ohjelmien sijaintia ja / tai
nimeä, voit muuttaa niitä Ohjelmavalikossa.
(Katso sivu 64.)
Valikkojärjestelmä on kovattu kohdassa
Valikkojärjestelmä.
Äänitason asetukset
Paina “V +” painiketta korottaaksesi
äänenvoimakkuutta. Paina “- V” painiketta
pienetääksesi äänenvoimakkuutta.
Äänitason asteikko (liukuri) tulee esiin
ruudun alaosaan.
- 58 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 58
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Ohjelman valinta
(Edellinen tai seuraava ohjelma)
KUVA
• Paina “- P” painiketta valitaksesi edellinen
ohjelma.
• Paina “P +” painiketta valitaksesi seuraava
ohjelma.
Muoti
24
Terävyys
Ohjelman valinta (suoraan):
Paina numeropainikkeita kaukoohjaimessa valitaksesi ohjelman 0 ja 9
väliltä. TV siirtyy valittuun ohjelmaan lyhyen
viiveen jälkeen.
•Syötä kaksinumeroiselle ohjelmanumerolle
toinen numero 2 sekunnin aikana
ensimmäisen numeron jälkeen.
Valikkojärjestelmä
Cinema
62
Kontrasti
Kirkkaus
10
32
Väri
Värilämpötila
Lämmin
Kohinanvaimennus
Pois
Filmitila
Pois
3D Comb
Pois
Nollaus
PAL 50Hz
OK
Muoti
TV on varustettu valikkojärjestelmällä joka
tarjoaa
helppokäyttöisen
monitoimijärjestelmän ohjauksen.
Paina “M” painiketta siirtyäksesi valikkoon.
Paina /  painiketta valitaksesi
valikkonimen ja sitten  /  painiketta
valitaksesi valikkokohta ja / tai “OK”
painiketta siirtyäksesi valikkokohtaan.
Pääset valikkoon suoraan painamalla
värillisiä painikkeita kauko-ohjaimessa:
Punainen painike
Vihreä painike
Äänivalikko
Kuvavalikko
Keltainen painike
Sininen painike
Ominaisuudetvalikko
Asennusvalikko
• Paina “M” Tai
painiketta palataksesi
edelliseen valikkoon.
Kuvavalikko
Valitse ensimmäinen kohta painamalla / 
painiketta. Kuvavalikko tulee ruutuun.
Valitse Muoti painamalla  /  painiketta.
Valitse yksi vaihtoehdoista painamalla / 
painiketta: Luonnollinen, Cinema ja Dynamic.
Kuvavaklikkoon päästään suoraan “PP”
painikkeella kauko-ohjaimessa.
Kontrasti
Valitse Kontrasti painamalla  / 
painiketta. Paina painiketta lisätäksesi
kontrastia. Paina painiketta vähentääksesi
kontrastia. Kontrastitaso voidaan säätää 0 ja
63 välillä
Kirkkaus
Va li ts e Ki rk ka us p ai na ma ll a  / 
painiketta. Paina painiketta lisätäksesi
kirkkauta. Paina painiketta vähentääksesi
kirkkauta. Kirkkaustaso voidaan säätää 0 ja
63 välillä
Teräyys
Va li ts e Te rä vyys p ai na ma ll a  / 
painiketta. Paina painiketta lisätäksesi
terävyyttä. Paina painiketta vähentääksesi
terävyyttä. Terävyystaso voidaan säätää 0 ja
31 välillä
- 59 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 59
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Väri
Äänivalikko
Valitse Väri painamalla  /  painiketta.
Paina painiketta lisätäksesi väriä. Paina 
painiketta vähentääksesi väriä. Väritaso
voidaan säätää 0 ja 99 välillä
Valitse toinen kohta painamalla / 
painiketta. Äänivalikko tulee ruutuun.
Värisävy
ÄÄNI
10
Äänenvoimakkuus
Taajuuskorjain
Tämä kohta näkyy kuvavalikossa kun TV
vastaanottaa NTSC-signaalia. Valitse
Värisävypainamalla  /  painiketta. Paina
painiketta lisätäksesi värisävyä. Paina 
p a i n ik e t t a v äh e n t ä ä k s es i v ä r i sä vyä .
Värisävytaso voidaan säätää -31 ja 31 välillä
0
Tasapaino
Kuuloke
Äänitila
AVL
Stereo
Päällä
Tehoste
Pois
Pois
Värilämpötila
Valitse Värilämpötila painamalla  / 
painiketta. Valitse yksi vaihtoehdoista
painamalla / painiketta: Viileä, Normaali
ja Lämmin.
Kohinanvaimennus
Tätä toimintoa käytetään kuvakohinan
vaimennukseen ja kuvalaadun
parantamiseen heikoilla signaaleilla.
Valitse Kohinanvaimennus painamalla  /
 painiketta. Paina  /  painiketta
asettaaksesi Kohinanvaimennus Pois,
Matala, Puoliväli tai Korkea tasoon.
Filmitila
Normaalien TV-ohjelmien filmit äänitetään
eri kuvanopeudella.
Valitse Filmitila painamalla  / 
painiketta. Painamalla / painiketta otat
toiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Kun
otat tämän toiminnon käyttöön näet nopeat
kohtaukset elokuvissa selvästi.
Äänenvoimakkuus
Valitse Äänenvoimakkuus painamalla  /
 painiketta. Paina painiketta
korottaaksesi äänenvoimakkuutta. Paina 
painiketta alentaaksesi äänenvoimakkuutta.
Äänentaso voidaan säätää 0 ja 63 välillä
Taajuuskorjain
Valitse Taajuuskorjain painamalla  / 
painiketta. Paina / tai “OK” painiketta
siirtyäksesi taajuuskorjaimen valikkoon.
ÄÄNI
Taajuuskorjain
Äänitila
Käyttäjä
3D Comb
120Hz
0
500Hz
0
3D Comb toimintoa käytetään kuvien värien
siirtymiseen ja laatuun.
Painamalla  /  painiketta valitse 3D
Comb. Painamalla  / painiketta otat
toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.
1.5kHz
5kHz
0
0
10kHz
0
Nollaa
Valitse Nollaa painamalla  /  painiketta.
Paina / tai “OK” painiketta palauttaaksesi
kuvatilat tehdasasetuksiin.
- 60 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 60
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Taa j uu s k o r j ai m en ti l as s a ä ä ni t il a ks i
voidaan valita Käyttäjä, Pop, Rock, Jatsi,
Litteä ja Klassinen painik etta  / 
painamalla. Taajuuskorjaimen valikon
asetuksia voidaan muuttaa vain kun Äänitila
on Käyttäjä. Valitse haluamasi taajuus  /
 painik k eella ja lis ää tai pienennä
vahvistusta / painikkeella.
Paina “M” painiketta palataksesi edelliseen
valikkoon.
Tasapaino
Valitse Tasapaino painamalla  / 
painiketta. Paina painiketta muuttaksesi
tasapainoa oikealle. Paina  painiketta
muuttaaksesi tasapainoa vasemmalle.
Tasapainotaso voidaan säätää -31 ja 31
välillä
Kuulokkeet
V al it s e K uu l ok e p ai n am al l a  / 
painiketta. Paina / tai “OK” painiketta
siirtyäksesi kuulokevalikkoon.
Äänitila
Tasapaino
V a l i t s e Ää n i t i l a p a i n a m a l l a  / 
painiketta. Paina  /  painiketta
muuttaaksesi äänitilaa.
Äänitilaa käytetään kuulokkeiden äänitilan
tunnistamiseen ja se voidaan asettaa mono,
stereo, dual a tai dual b tilaan lähetyksen
mukaan.
tasapaino
Valitse Tasapaino painamalla  / 
painiketta. Paina painiketta muuttaksesi
tasapainoa oikealle. Paina painiketta
muuttaksesi tasapainoa vasemmalle.
Tasapainotaso voidaan säätää -31 ja 31
välillä
Paina “M” painiketta palataksesi edelliseen
valikkoon.
Äänitila
Valitse Äänitila painamalla  /  painiketta.
Paina / painiketta muuttaaksesi tilaa.
Voit valita Mono, Stereo, Dual Atai Dual B
tilan, vain jos valittu kanava tukee kyseistä
tilaa.
ÄÄNI
Kuuloke
Äänenvoimakkuus
Äänitila
Jos kyseessä on kaksikielinen (Dual
Sound) lähetys, voit valita alkuperäisen tai
jäl kiää nitet yn ki elen käyt tämäl lä t ila
vaihtoehtoa.
10
Stereo
0
AVL
Automaattinen äänitason rajoitin (AVL)
toiminto säätää äänen kiinteään
ulostulotasoon ohjelmien välillä, joissa on
eri äänitasot.
Painamalla / painiketta ottaa toiminnon
käyttöön tai pois käytöstä.
Tehoste
äänentaso
Valitse Äänenvoimakkuus painamalla  /
 painiketta. Paina painiketta
suurentaaksesi äänenvoimakkuutta. Paina
painiketta pienentääksesi kuulokkeiden
äänenvoimakkuutta. Kuulokkeiden
äänentaso voidaan säätää 0 ja 63 välillä
Voit käyttää tätä toimintoa ottaaksesi
äänitehosteen käyttöön tai pois käytöstä.
Jos käytettävä äänijärjestelmä on Mono ja
äänitehoste on asetettu Päälle, kuuluu ääni
Stereo muodossa. Jos ääni on Stereo,
ottamalla tämä tehoste käyttöön, antaa
äänelle enemmän avaruutta.
Painamalla / painiketta ottaa toiminnon
käyttöön tai pois käytöstä.
- 61 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 61
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Dynaaminen basso
Dynaamista bassoa käytetään TV:n basson
tehostamiseen.
Valitse Dynaaminen basso painamalla  /
 painiketta. Painamalla / painiketta
asetat dynaamisen basson Matala, Korkea
tai Pois tilaan. Ei ole suositeltavaa valita
Korkea jos ääntä kuunnellaan korkealla
äänentasolla.
Toimintovalikko
Valitse kolmas kohta painamalla / 
painiketta. Ominaisuusvalikko tulee ruutuun.
OMINAISUUS
Uniajastin
Lapsilukko
Kieli
Ext-2 Ulsotulo
Oletus Zoom
Valikon Tausta
Kuvaruutunäytön Viive
TXT Kieli
tapauksessa eivät muut kuin Virta Pälle/Pois
painike TV:n takaosassa ole käytössä. Jos
jotain muuta painiketta painetaan, “Child
Lock On” näkyy ruudulla.
Kieli
Valitse Kieli painamalla  /  painiketta.
Valitse Kieli painamalla / painiketta.
Ext-2 Ulostulo
Valitse Ext-2 ulostulo painamalla  / 
painiketta. Voit asettaa Ext-2 Out tilan TV,
EXT-1, EXT-3, EXT-4, EXT-5 tai PC tilaan /
painikkeella.
Huom: Vain ääniulostulo on käytössä EXT3, EXT-5 ja PC tietokone tiloissa. Muissa
tiloissa sekä kuva että ääni ovat käytössä.
Oletus zoom
Pois
Pois
Valitse Oletus zoom painamalla  / 
painiketta. Voit asettaa Oletus Zoomin Panoramic, 4:3 tai 14:9 Zoom tilaan  / 
painikkeella.
Suomi
EXT - 1
Panoramic
Läpinäkyvä
Jos WSS kuvasuhdetietoja ei ole ja zoom
tilaksi on asetettu Auto vaihtuu Zoom tila
automaattisesti oletus Zoom-tilaan kun
painat WIDE painiketta. Katso kohtaa Zoomtilat sivulla 68.
30 s
West
Valikon tausta
Uniajastin
Valitse Uniajastin painamalla  / 
painiketta. Ajastin voidaan ohjelmoida pois,
ja 2 tunnin välille 10 minuutin jaksoissa
painamalla / painiketta. Jos uniajastin
on aktivoitu, TV siirtyy automaattisesti
valmiustilaan asetetun ajan umpeutuessa.
Lapsilukko
Voit käyttää tätä toiminto estääksesi lapsia
avaamasta TV:tä, muuttamasta ohjelmia tai
säätöjä, jne. ilman kauko-ohjainta.
Lapsilukko toiminto voidaan asettaa / 
painikkeella joko PÄÄLLE tai POIS. Kun Off
(POIS) on valittu, TV:n käyttö on normaalia.
Kun On (PÄÄLLÄ) on valittu, voidaan TV:tä
ohjata vain kauk o-ohjaim es ta. Tässä
Valitse Valikon tausta painamalla  / 
painiketta. Voit muuttaa valikontaustaksi
Läpinäkyvä tai Läpikuultava painamalla /
 painiketta.
Valikko tauko
Valitse Valikon tauko painamalla  / 
painiketta. Paina /  painiketta
muuttaaksesi tauon pituudeksi 15 s, 30 s tai
60 s.
Teksti-TV kieli
Valitse Teksti-TV Kieli painamalla  / 
painiketta. Paina /  Painiketta
muuttaaksesi Teksti-TV:n kieleksi West,
East, Cyrillic, Turk/Gre tai Arabic. Tämä
asetataan yleensä W est tilaan LänsiEuroopalle.
- 62 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 62
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Asennusvalikko
Valitse neljäs kohta painamalla  / 
painiketta. Asennusvalikko tulee ruutuun.
Jos äänijärjestelmäksi on asetettu I,
SECAM ei se ole käytössä
Värijärjestelmälle.
Huom:EXT tilassa, voit valita myös NTSC
3.58 ja NTSC 4.43.
Äänijärjestelmä
Ohjelma
1
Aaltoalue
Kanava
C
12
Värijärjestelmä
Äänijärj.
Hienoviritys
AUTO
BG
0
Etsiä
Videonauhuri
224.25
V al it s e Ää ni j ä rj . pa i n am a l la  / 
painiketta. Paina /  painiketta
muuttaaksesi äänijärjestelmä BG, DK, I L tai
LP tilaan.
Hienosäätö
Valitse Hienosäätö painamalla  / 
painiketta. Paina /  painiketta
hienosäätääksesi.
Pois
Tallenna Ohjelma
Etsiä
Ohjelma
Valitse Ohjelma painamalla / painiketta.
Paina /  painiketta valitaksesi
ohjelmanumero. Voit myös syöttää numeron
k a u k o - o h ja i m e n n u m e r o p a i ni k k e i l l a .
Ohjelmia voidaan tallentaa 100 numeroihin
0-99
Aaltoalue
Aaltoalueeksi voidaan valita joko “C” tai “S”
painamalla / painiketta.
Valitse Etsi painamalla  /  painiketta.
P ai n a  /  pa i n ik e t ta a lo i t ta a k se s i
ohjelmahaku. Haku päättyy kun signaali
löytyy. Voit myös syöttää taajuusarvon
suoraan numeropainikkeilla.
VCR (Videonauhuri)
• Tämä kohta näkyy kaikissa tiloissa paitsi
EXT-3, EXT-5 ja PC tilassa.
• Jos haluat katsoa Videolähdettä yhdestä
näistä tiloista on parempi asettaa Videotila
“Päälle”. Tee tämä asettamalla osoitin
kohdan ylle ja paina / painiketta
asettaaksesi se “Päälle”.
Kanava
• Jos haluat katsoa DVD:tä, on tämä toiminto
asetettava “pois”.
Kanava voidaan muuttaa / painikkeella
tai numeropainikkeilla.
Tallenna ohjelma
Värijärjestelmä
Valitse Värijärjestelmä painamalla  / 
painiketta. Paina /  painiketta
asettaaksesi värijärjestelmäksi PAL, PAL60,
SECAM tai AUTO.
Valitse Tallenna ohjelma painamalla  / 
painiketta. Paina / tai “OK” painiketta
tallentaaksesi säädöt. “Program Stored”
näkyy ruudulla.
- 63 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 63
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Ohjelmavalikko
Poista:
Valitse viides kohta painamalla  / 
painiketta. Ohjelmavalikko tulee ruutuun.
Poista ohjelma painamalla KELTAISTA
p a i n i k e t t a . P a i n a m a l l a K E L T A I S TA
painiketta uudestaan poistaa valitun
ohjelman ohjelmalistalta ja ohjelmat sen
alla siirtyvät yhden askeleen ylöspäin.
OHJELMA
APS (Automaattinen
ohjelmointijärjestelmä)
01
ITV
11
C - 43
02
ZDF
12
C - 64
03
CH5
13
C - 68
04
C - 02
14
S - 40
05
C - 05
15
-----
06
C - 06
16
-----
07
C - 08
17
-----
08
Kun painat SINISTÄ painiketta APS:lle,
seuraava ruutu tulee esiin.
C - 21
18
-----
09
C - 23
19
-----
10
C - 35
20
-----
Nimi
Aseta
Poista
APS
OHJELMA
Maa
Suomi
VAROITUS!
Liikuttamalla osoitinta neljään eri suuntaan
pääset 20 ohjelmaan samalta sivulta.
Selaamalla sivua Ylös- ja Alaspäin
navigointipainikkeilla voit valita kaikki
ohjelmat TV tilassa (paitsi AV tilaa).
Ohjelman valinta tapahtuu automaattisesti
osoitintoiminnolla.
Nimi :
Muuttaaksesi ohjelman nimeä, valitse
ohjelma ja paina PUNAISTA painiketta.
Valitun nimen ensimmäinen kirjain alkaa
vilkkkua. Paina  /  painiketta
muuttaaksesi sitä kirjainta ja / painiketta
valitaksesi muut kirjaimet. Painamalla
PUNAISTA painiketta voit tallentaa nimen.
Aseta
Valitse ohjelma jonka haluat asettaa
navigointipainikkeilla. Paina VIHREÄÄ
painiketta. Siirrä navigointipainikkeilla valittu
ohjelma haluamaasi ohjelmapaikkaan ja
paina VIHREÄÄ painiketta uudestaan.
Kaikki esitallennetut kanavat
poistetaan
OK
Peruuta
Paina SINISTÄ painiketta peruaksesi APS
jos et halua poistaa olemassa olevaa
ohjelmalistaa.
Jatkaaksesi APS toimintoa, valitse ensin
maa painamalla / painiketta ja paina
sitten PUNAISTA tai “OK” painiketta.
APS käynnissä…
Suomi - BG
155,25 Mhz
Peruuta
Kun APS on päättynyt, ohjelmataulukko tulee
ruudulle.
- 64 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 64
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Lähdevalikko
Valikkojärjestelmä tietokonetilassa
Valitse kuudes kohta painamalla / 
painiketta. Lähdevalikko tulee ruutuun.
Paina M painiketta. Valikko näkyy ruudun
keskellä.
PC-kuvan paikkavalikko
Valitse ensimmäinen kohta painamalla / 
painiketta. PC-kuvan valikko tulee ruutuun.
LÄHDE : TV
TV
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
EXT
PC
-
1
2
3
4
4S
5
PC-KUVAN PAIKKA
Autom. Paikka
Paikka Vaakas
50
pystypaikka
50
Dot-Kello
50
Vaihe
50
Lähdevalikossa, korosta lähde painamalla
 /  painiketta ja vaihda tilaan painamalla
/ tai “OK” painiketta.
PC-tila
Autom. paikka
Asennus
• Sammuta tietokone ja TV ennen liitäntää.
• Aseta tietokoneen resoluutio oikein ennen
liittämistä TV:seen. Katso taulukkoa sivulla
73 nähdäksesi tuetut tilat.
• Käytä D-SUB kaapelia liittääksesi TV:n
tietokonetulo tietokoneen RGB
ulostuloliittimeen.
15 Nastan Mini D-Sub Liitin
Jos vaihdat kuvaa vaaka- tai
pystysuunnassa väärään sijaintiin, käytä tätä
kohtaa asettaaksesi kuva oikeaan paikkaan
automaattisesti.
• Valitse Autom. paikka kohta  / 
painikkeilla.
• Paina tai “OK” painiketta.
Varoitus:Automaattipaikan säätöä
suositellaan tehtäväksi koko ruutu kuvassa
jotta säätäminen onnistuisi.
H (Vaakataso) Paikka
Tämä toiminto muuttaa kuvaa vaakatasossa
vasemmalla ja oikealle ruudussa.
• Valitse Paikka vaakas kohta  / 
painikkeella.
• Kiristä näytön johdon ruuvit kunnes liittimet
ovat kunnolla kiinnitetty (vain käsin).
TV tilassa, pääset PC-tilaan suoraan
painamalla PC painiketta.
• Paina / painiketta säätääksesi arvoa.
V (Pystytaso) paikka”
Tämä toiminto siirtää kuvaa pystysuorassa
ylös- tai alaspäin ruudulla.
- 65 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 65
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
• Va l i t s e P ys t yp a i k k a k o h t a
painikkeilla.
/ 
• Paina / painiketta säätääksesi arvoa.
Dot-kello
Kun värilämpötila on manuaalisena, voit
säätää myös R,G,B kohtia. R, G ja B säätää
TV kuvan väriä tietokonetilassa. Voit muuttaa
TV:n värin haluamaksesi. R (Punainen), G
(Vihreä), B (Sininen)
Dot-kello säädöt oik aisevat häiriöitä
pystyraidoituksessa dot intensive
esitelmissä
kuten
taulukkolaskentaohjelmissa tai kappaleissa
tai pienikokoisessa tekstissä.
Valitse Nollaa ja paina  / tai “ OK”
painiketta palauttaaksesi kuvatilat
tehdasasetuksiin.
• Paina / painiketta säätääksesi arvoa.
Valitse kolmas kohta painamalla  / 
painiketta. Äänivalikko tulee ruutuun.
Tämän valikon toimintoja kuvataan
kohdassa Äänivalikko sivulta 60 lähtien .
Vaihe
TV:seen sisääntulevasta resoluutiosta ja
skannaustaajuudesta riippuen voit nähdä
epäselvän tai kohinaa sisältävän kuvan.
Näis sä tapauk sis sa voit käyttää tätä
toimintoa kuvan parantamiseksi kokeilu ja
virhe menetelmällä.
• Paina / painiketta säätääksesi arvoa.
PC-kuvan valikko
Valitse toinen kohta painamalla  / 
painiketta. PC-kuvavalikko tulee ruutuun.
Kirkkaus
Värilämpötila
46
30
32
G
32
32
B
Valitse neljäs kohta painamalla  / 
painiketta. Ominaisuusvalikko tulee ruutuun.
Tämän valikon toimintoja kuvataan
kohdassa Ominaisuusvalikko sivulta 62
lähtien.
Lähdevalikko
Valitse viides kohta painamalla  / 
painiketta. Lähdevalikko tulee ruutuun.
Ääni Tietokonetilassa
Normaali
R
Ominaisuudetvalikko
Lähdevalikossa, korosta lähde painamalla
 /  painiketta ja vaihda tilaan painamalla
/ tai “OK” painiketta.
PC-KUVA
Kontrasti
Äänivalikko
• Liitä tietokoneen ääniulostulo TV:n PC Audio
In liittimeen äänikaapelilla.
Nollaus
Kontrasti, Kirkkaus ja Värilämpötilan säädöt
ovat samanlaiset kuin niiden säätö TV:n
kuvavalikossa.
- 66 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 66
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Muut toiminnot
V o i t n ä h d ä k ä y t ö s s ä o l e va t l ä h t e e t
lähdevalikossa.
TV Tila
Ohjelmanumero, nimi, ääni-ilmaisin ja
Z o o m -t i l a n ä k y v ä t r u u d u n o i k e a s s a
yläkulmassa kun uusi ohjelma valitaan tai
kun
painikkeita painetaan.
Mykistysilmaisin
Se sijaitsee ruudun vasemmalla puolella
ollessaan käytössä.
Mykistyksen voi perua kahdella tavalla;
painamalla
painiketta tai korottamalla/
pienintämällä äänentasoa.
PIP ja PAP tilat
Paina the
tilaan.
painiketta siirtyäksesi PIP
PIP tilassa, pienempi kuva (PIP kuva) näkyy
pääkuvassa. Olemassa on 1 koko ja 4
asentoa (yläoikea, -vasen, alaoikea, ja vasen) PIP-ikkunalle. voit muuttaa PIPikkunan sijaintia
painikkeella. PIP ikkunan kuvasuhde on 4:3.
Kun PIP-ikkunatilaan siirrytään, on aktiivinen
oletusikkuna PIP-ikkuna ja se on merkitty
valkoisella kehyksellä. Aktiivista ikkunaa
voidaan vaihtaa painamalla / painiketta.
Tilaikkuna kuuluu aktiiviselle ikkunalle.
Tilaikkunan paikka on sama molemmille
ikkunoille.
Painamalla “P+” tai “-P” painiketta tai
numeropainiketta voit voit katsoa
haluamaasi kanavaa aktivoidussa
ikkunassa.
Paina painiketta AV
aktiviiselle ikkunalle.
valitaksesi lähde
Paina
painiketta uudestaan
poistuaksesi PIP-valikosta.
Paina the
tilaan.
painiketta siirtyäksesi PAP
PAP-tilassa kaksi saman kokoista ikkunaa
näkyy ruudussa. ikkunoiden kuvasuhde on
kiinteä.
Kun siirryt PAP-tilaan, näkyy pääikkuna PIPtilassa ruudun oikealla puolella. Aktiivista
ikkunaa voidaan vaihtaa painamalla / 
painiketta.
Painamalla “P+” tai “-P” painiketta tai
numeropainiketta voit voit katsoa
haluamaasi kanavaa aktivoidussa
ikkunassa.
Paina painiketta AV
aktiviiselle ikkunalle.
valitaksesi lähde
Paina “M” painiketta nähdäksesi päävalikko
PAP tilassa. Kohdat muuttuvat johtuen siitä
o n k o a k t i i vi i k k u n a P A P i k k u n a v a i
pääikkuna.
V o i t n ä h d ä k ä y t ö s s ä o l e va t l ä h t e e t
lähdevalikossa.
PAP tilassa:
Paina Teksti-TV (
) painiketta nähdäksesi
kanavan Teksti-TV sivun pääikkunassa. Se
näkyy vasemmassa ikkunassa. Paina
Teksti-TV (
) painiketta tai TV (
)
painiketta poistuaksesi Teksti-TV:stä.
Paina
painiketta uudestaan
poistuaksesi PAP-valikosta.
Pysäytyskuva
V o i t p ys ä y t t ä ä k u v a n r u u d u s s a O K
painikkeella. PIP ja PAP tiloissa; vain
pääkuva voidaan pysäyttää.
Paina “M” painiketta nähdäksesi päävalikko
PIP tilassa. Kohdat muuttuvat johtuen siitä
onko aktiivi ikkuna PIP ikkuna vai pääikkuna.
- 67 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 67
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Zoom tilat
“Oletus Zoom” tilat:
Zoom-tilaa voidaan muuttaa WIDE
painikkeella. Voit muuttaa ruudun kokoa
k uv a s uh t ee n m u k aa n . V a l it s e p a ra s
seuraavista ZOOM tiloista.
4:3
Huom: Tietokonetilassa voit valita vain 4:3 ja
FULL.
Käytä normaalin kuvan (4:3 kuvasuhde)
katsomiseen koska tämä on sen
alkuperäinen muoto.
Auto :
Kun WSS (Laajakuvasignaali) signaali, joka
osoittaa kuvasuhteen, sisältyy lähetykseen
tai signaaliin ulkoisesta laitteesta, muuttuu
TV autom aattisesti ZOOM tilan WSS
signaalin mukaisesti.
• Kun AUTO tila ei toimi kunnolla johtuen
heikosta WSS signaalista tai kun haluat
muuttaa ZOOM tilaa, muuta toiseen ZOOM
tilaan manuaalisesti.
Full:
Tämä toiminto laajentaa normaalia kuvaa
(4:3 kuvasuhde) vasemmalle ja oikealle
täyttäen laajakuvan.
• 1 6:9 k uva s uhte en k uvis s a, j otka on
kutistettu normaaliksi kuvaksi (4:3
kuvasuhde), käytä Full tilaa palauttaaksesi
kuva alkuperäiseen kokoon.
14:9 Zoom:
Suurentaa laajakuvan (14:9 kuvasuhde)
ruudun ylä- ja alaosiin.
Panoramic:
Tämä toiminto laajentaa normaalia kuvaa
(4:3 kuvasuhde) vasemmalle ja oikealle
täyttäen laajakuvan tekemättä sitä
kuitenkaan luonnottaman näköistä.
Kuvan ylä- ja alaosa saattaa olla hieman
leikattu.
Cinema:
Suurentaa laajakuvan (16:9 kuvasuhde)
koko ruudulle.
16:9 Subtitle:
Suurentaa laajakuvan (16:9 kuvasuhde)
tekstityksellä koko ruudulle.
- 68 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 68
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Teksti-TV
Teksti-TV on tiedotusjärjestelmä joka esittää
tekstiä TV ruudussa. Käyttämällä Teksti-TV:n
tiedotusjärjestelmää voit katsoa sivuja
aiheesta joka näkyy sisältösivulla
(Hakemisto).
Teksti-TV:n käyttö
painiketta uudestaan palataksesi
• Paina
Teksti-TV sivulle.
Kaksinkertaisen tekstikorkeuden
valinta
• Paina
painiketta jolloin sivun yläosa
näkyy kaksinkertaisena tekstikorkeutena
• Valitse TV asema joka lähettää Teksti-TV
lähetyksiä.
painiketta uudestaan jolloin sivun
• Paina
alaosa näkyy kaksinkertaisena
tekstikorkeutena.
painiketta. Yleensä sisältöluettelo
• Paina
(hakemisto) näkyy ruudulla.
• Paina
painiketta vielä kerran palataksesi
koko sivulle normaalilla tekstikorkeudella.
“Piilotettujen” tietojen näyttäminen
• Painamalla
painiketta kerran paljastaa
vastaukset tietokilpailussa tai pelisivulla.
painiketta uudestaan
• Painamalla
piilottaa vastaukset.
Automaattisen sivunvaihdon
pysäyttäminen
Teksti-TV:n sivu voi sisältää enemmän
tietoja kuin yhdelle sivulle mahtuu; loput
tiedoista tulee näkyviin jonkin ajan kuluttua.
Teksti-TV:n sivun valinta
• Paina numeropainikkeilla hakemasi TekstiTV:n sivun numero.
Valitun sivun numero näkyy ruudun
vasemmassa yläkulmassa. Teksti-TV:n
laskuri etsii kunnes valittu sivu löytyy ja se
tulee esiin ruudulle.
• Paina  tai P+ painiketta siirtyäksesi
eteenpäin sivu kerralla.
• Paina  tai -P painiketta siirtyäksesi
taaksepäin sivu kerralla.
Hakemistosivun valinta
• Va li ta k s es i ha k em is to s i vu n nu me ro
(yleensä sivu 100), paina
painiketta.
• Paina
painik etta pysäytt ääksesi
automaattinen sivunvaihto.
painiketta uudestaan sallitaksesi
• Paina
siirtymisen seuraavalle sivulle.
Alisivun valinta
Alisivut ovat osia pitkistä Teksti-TV sivuista
joita voidaan katsoa vain osa kerrallaan.
• Valitse Teksti-TV sivu.
• Paina
painiketta.
• Valitse alisivu painamalla neljää numeroa
(esim. 0001).
Teksti-TV sivun valinta TVohjelmalla
• Jos valittu alisivu ei näy hetken kuluttua paina
painiketta. TV-ohjelma näkyy ruudussa.
• Teksti-TV:n sivunumero näkyy ruudun
vasemmassa yläkulmassa kun sivu löytyy.
• Paina
painiketta. Teksti näkyy ohjelman
päällä ruudussa.
• Paina
painiketta katsoaksesi valittua
Teksti-TV sivua.
- 69 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 69
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Teksti-TV:stä poistuminen
• Paina
Ulkoisten laitteiden liittäminen
painiketta. Kuva siirtyy TV-tilaan.
Ajan näyttö
• Kun katsot TV ohjelmaa joka sisältää TekstiTV lähetyksiä paina
painiketta. Teksti-TV
l ä h e t y k s e s t ä o t e t t u a i k a t i e t o n ä k yy
ruudussa.
• Jos ohjelma ei sisällä Teksti-TV lähetystä ei
tietoja näy.
Fastext
TV tukee 1000 sivun Teksti-TV järjestelmää.
Kun johonkin muistissa olevaan 1000
sivuuun siirrytään, järjestelmä ei hae
pyy dett yä s ivua ; vaa n nä yttä ä si vun
automaattisesti. Jos sivu ei ole muistissa,
järjestelmä hakee sivua ja tallentaa kaikki
1000 sivua mukaanlukien haetun sivun
muistiin.
• Paina  painiketta siirtyäksesi eteenpäin
sivu kerralla.
• Paina  painiketta siirtyäksesi taaksepäin
sivu kerralla.
Fastext toiminnolle
Tietojen otsikko voi olla tietyn värinen.
• P ai n a oi k ea a P UN AI N EN, V IH R EÄ,
K E LTAI NE N t ai S IN I N EN p a i ni k e t t a
päästäksesi vastaavaan sivuun nopeasti.
TOP text toiminnolle
TOP text tilassa käyttö aktivoituu
automaattisesti lähetyksen mukaan.
• Jos TOP text lähetys vastaanotetaan,
väripainikkeet ilmestyvät tilariville.
• Jos TOP text lähetystä ei ole, tilarivi ei tule
esiin.
Tietojen otsikko löytyy värillisestä ruudusta.
Top tilassa  tai  komennot siirtävät
seuraavalle tai edelliselle sivulle. Jos TOP
text lähetys ei ole käytössä ja näitä komentoja käytetään tapahtuu takaisinkierto. Sivu
100 voi esimerkiksi näkyä suurempana kuin
199.
Olemassa on laaja valikoima ulkoisia
laitteita jotka voidaan liittää TV:seen.
Seuraava kaavio osoittaa mihin ulkoiset
laitteet (Lisävarusteet) liitetään TV:n
takaosassa.
High Definition
LCD Televisio näyttää teräväpiirtokuvaa
laitteista kuten teräväpiirtosatelliittivastaanotin tai DVD-soitin. Nämä
laitteet on liitettävä HDMI liittimen (EXT-5) tai
Komponenttiliittimen (EXT-3) kautta. Nämä
liittimet hyväksyvät joko 720p tai 1080i
signaaleja.
Huom: Laitteen oikeaan liittämiseen TV:n
HDMI sisääntuloon DVI-to-HDMI kaapelilla,
tulee PC Audio In sisääntuloa käyttää
ääniliitännälle.
Scartin kautta
LCD TV:ssä on 2 Scart liitintä. Jos haluat
liittää ulkoisia laitteita (esim. video,
dekooderi, jne.) joissa on Scart liitin
TV:seen, käytä SCART 1 tai SCART 2 tai
tuloja.
Jos ulkoinen laite kytketään Scart-liittimien
kautta TV kytkeytyy AV tilaan automaattisesti.
• Älä liitä digi-boksia Scart 1 kautta. käytä
Scart 2 liitintä.
Antennitulon kautto
Jos haluat liittää ulkoisia laitteita kuten
videon tai dekooderin TV:seen, mutta laite
jonka haluat liittää ei sisällä Scart-liitintä,
tulee se liittää antennituloon TV:ssä.
Jos video liitetään antennin kautta
suosittelemme ohjelman 0 käyttämistä.
Dekooderi
Kaapeli-TV
tarjoaa
laajan
ohjelmavalikoiman. Useimmat ovat
ilmaisia, mutta katsojan on maksettava
joistakin. Tämä tarkoittaa että ohjelmat joita
haluat katsoa on tilattava lähetysyhtiöltä.
Tämä yhtiö toimittaa tarvittavan dekooderin
joilla ohjelmia vo idaan katsoa ilman
vääristymää.
- 70 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 70
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Katso myös
ohjeita dekooderin käyttöoppaasta.
Liittäminen AV-tuloon
Dekooderin liittäminen antenniliittimellä
TV:seen
Liitä kamera tai videokamera AV (EXT-4)
sisääntuloon TV:n oikeassa laidassa.
• Liitä antennijohto.
Dekooderin liittäminen ilman
antenniliitintä TV:seen
• Liitä dekooderi TV:seen Scart kaapelilla
SCART 1 tuloon.
TV ja Videonauhuri
• Liitä antennijohdot.
Parempi kuvalaatu saadaan jos kytket myös
Scart kaapelin SCART liittimeen.
NTSC toisto
Tällä toiminnolla voit;
• Liittää NTSC videon Scart liittimeen TV:n
takaosassa.
• Liittää NTSC VCR soitin TV:n laidassa
oleviin RCA liittimiin.
Paina sitten
lähde.
AV
Kamera ja videokamera
painiketta valitaksesi
Kopioi Ominaisuudet
Lähdevalinta videotallennukselle.
• Liitä laite TV:seen VIDEO (keltainen), AUDIO
R (punainen) ja AUDIO L (valkoinen)
sisääntulojen kautta. Johdot on kytkettävä
samanvärisiin liittimiin.
Liittäminen S-VHS tuloon
Liitä kamera tai videokamera AV S-VHS
sisääntuloon (EXT-4S) TV:n oikeassa
laidassa.
• Liitä laite TV:seen S-VHS tulon ja AV tulon
ääniliittiemien kautta käyttämällä S-VHS
johtoja.
Liitä dekooderi videonauhuriin
Joissakin videonauhureissa on erityinen
Scart liitin dekoodereille.
• Liitä Scart-johto dekooderiin ja erityiseen
scart-liittimeen videossa. Katso
videonauhrin käyttöohjeita.
• Liittääksesi videonauhurin TV:seen, katso
kohtaa TV ja Videonauhuri.
Jos haluat liittää lisää laitteita TV:seen, ota
yhteys jälleenmyyjään.
• Valitse Ominausuusvalikko.
• Valitse Ext-2 ulostulo painamalla / 
painiketta.
• Valitse lähde josta kuva kopioidaan.
Etsi ja tallenna videonauhurin
testisignaali
Kuulokkeiden liittäminen
Käytä kuulokeliitintä TV:n oikeassa laidassa
liittääksesi kuulokkeet.
Ulkoisten laitteiden kytkeminen
• Irroita antennijohto liittimestä videossa.
• Avaa TV ja aseta videon testisignaali päälle.
(Katso videon käyttöohjeita.)
Liitä vahvistin tai kotiteatterijärjestelmä
TV : s e e n k ä yt t ä m ä l l ä s e n ä ä n i l i n j a n
ulostuloja.
• Siirry Asennusvalikkoon ja valitse etsi.
• Etsi videon testisignaali samalla tavalla kuin
etsit ja tallensit TV:n signaalit. Tallenna
testisignaali ohjelmanumeroon 0.
• Aseta antennijohto takaisin liittimeen
videossa kun olet tallentanut testisignaalin.
- 71 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 71
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Antenniliitäntä
Ulkoantennin liitäntä
Pyöreä 75 ohm koaksiaalijohto
75
VHF/UHF
TV:n takaosa
Ulkoisten laitteiden liittäminen
...tai liitä se videonauhurin kautta...
liitä antenni joko suoraan TV-seen...
Antenni (RF) johto
LCD TV
LCD TV
Antenni (RF)
liitin videoon
Antenni (RF)
johto
Lisävarusteinen Scart-johto
TV:seen tai Videoon
Antenni (RF)
liitin videoon
Seinäpistoke
Antenni (RF) liitin
Seinäpistoke
ANT.IN
AV-1
Antenni (RF)
liitin
AV-2
VCR
•Suosittelemme että scart-johtoa kä
ytetään TV:n ja video välillä kuva- ja äänenlaadun parantamiseksi.
Scart-johdot ovat jos käytät stereo TV:tä ja videota ja haluat saada
stereo-äänen kuulumaan laitteistosta. Nämä johdot voidaan ostaa
Jälleenmyyjältä tai hyvin varustetusta alan liikkeestä,
...tai videon ja satelliittivastaanottimen kautta
LCD TV
...tai satelliittivastaanottimen...
RF Johto videosta
TV:seen
LCD TV
• Scart-johto
EXT-1:een TV:ssä
RF Johto videosta
satelliitti
vastaanottimeen
TV
VCR
ANT.IN
Antenni
Antenni
RF Johto antenniin
Therefore Johto
satelliitti
vastaanottimesta
TV:seen
• Scart-johto
EXT-1:een TV:ssä
Satelliitti LNB johto
TV
VCR
AN T.IN
ANT.IN
AV-1
AV-2
RF Johto antenniin
Satelliitti LNB johto
VCR
videokameran liitin
Kuulokkeiden liitäntä
IN/OUT
DC IN
Kuulokkeet
A/V IN/OUT
- 72 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 72
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
ULOS
Tietokonetulon tyypilliset näyttötilat
Näytön maksimi resoluutio on 1366 x 768, Pystysynk. taajuusalue 56-85 Hz ja vaakasynk.
taajuusalue 30-69 KHz.
Seuraavassa taulukossa on kuvattu tyypillisiä kuvanäyttötiloja
Resoluutio
Taajuus
Tila
Vaakatso
Pystytaso
Hor. (kHz)
Ver. (Hz)
1
640
480
31,5
60
2
640
480
37,9
72
3
640
480
37,5
75
4
640
480
43,3
85
5
800
600
35,2
56
6
800
600
37,9
60
7
800
600
48,1
72
8
800
600
46,9
75
9
800
600
53,7
85
10
1024
768
48,4
60
11
1024
768
56,5
70
12
1024
768
60
75
13
1024
768
68,7
85
14
1152
864
67,5
75
15
1280
1024
64
60
16*
1280
768
47,8
60
17
1366
768
47,7
60
*Vain Full ja PAP tiloissa, ei 4:3 tilassa.
- 73 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 73
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Kauko-ohjain
Vihje
Ruudun hoito
Puhdista ruutu hieman kostealla,
pehmeällä kankaalla.. Älä käytä hankaavia
liuottimia koska nämä voivat vaurioittaa TV
ruudun pintaa.
Heikko kuvalaatu
Oletko valinnut oikean TV järjestelmän?
Onko TV tai talon antenni liian lähellä
maadoittamatonta äänilaitetta tai neonvaloja, jne.?
TV ei enää tottele kauko-ohjaimen
painikkeita. Paristot ovat ehkä loppuneet.
Jos näin on, voit käyttää painikkeita TV:n
etupaneelissa.
Oletko valinnut väärän valikon? Paina
painiketta palataksesi TV tilaan tai paina “M”
painiketta palataksesi edelliseen valikkoon.
Ei ratkaisua:
Kytke TV pois päältä ja takaisin päälle. Jos
tämä ei auta, ota yhteys huoltoon; älä
koskaan yritä korjata itse.
Korkeat rakennukset ja vuoret voivat
aiheuttaa haamukuvaa tai kakasoiskuvaa.
Joskus voit parantaa kuvalaatua
kohdistamalla antennia.
Onko kuva tai Teksti-TV epäselvä? Tarkista
oletko syöttänyt oikean taajuuden.
Kuvalaatu voi heiketä jos kaksi ulkoista
laitetta kytketään TV:seen yhtäaikaa. Irroita
yksi ulkoisista laitteista.
Ei Kuvaa
Onko antenni liitetty oikein? Onko liittimet
kunnolla kiinnitetty antenniliittimeen? Onko
a n t en n i j o h to v i a ll i n e n ? K ä y t e t ää n k ö
antennin liittämiseen oikeita liittimiä? Jos
olet epävarma, kysy lisätietoja
jälleenmyyjältä.
Ei kuvaa tarkoittaa ettei TV vastaanota
lähetyksiä. Oletko painanut oikeita
pa ini k k e ita k a uk o- ohj aim es s a? Yri tä
uudestaan.
Ääni
Ääntä ei kuulu. Oletko vahingossa
keskeyttänyt äänen painamalla
painiketta?
Ääni kuuluu vain yhdestä kaiuttimesta. Onko
tasapaino säädetty yhdelle puolelle? Katso
Ääni valikko.
- 74 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 74
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Tekniset tiedot
TV Lähetys
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
KANAVIEN VASTAANOTTO
VHF (BAND I/III)
UHF (BAND U)
HYPERBAND
KAAPELI TV (S1-S20/S21-S41)
ESIASETETTUJEN KANAVIEN MÄÄRÄ
100
KANAVAILMAISIN
Ruutunäyttö
RF ANTENNITULO
75 ohm
KÄYTTÖJÄNNITE
230V ~ AC, 50 Hz.
AUDIO
German+Nicam Stereo
ÄÄNEN LÄHTÖTEHO
2x8W
VIRRANKULUTUS (W)
180 W
< 3 W (Valmiustila)
PANEELI
16:9 näyttö, 37” ruudun koko
MITAT (mm)
MITAT (mm)
S
230
110
L
1250
1073
K
626
615
Paino (kg)
23.9
21.0
Tuen kanssa
Ilman tukea
- 75 03-FINCE-37701W-1549UK-37 INCH 17MB15 75
OEM-(HD READY)(PIP)-50091444.P65
16.08.2006, 18:57
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement