Brodit | 516139 | Datasheet | Brodit Holder with Pass-Through Connector

23 april, 2012, www.brodit.se, © 2012 Brodit AB
Produkt 516139
516139 Hållare med genomgångskontakt
Passar alla kablar! En hållare som erbjuder en snygg, stabil montering med många användningsområden. Alla
kablar som kan anslutas till iPaden kan även anslutas till hållaren, tex laddkabel eller interface-kabel. När du har
anslutit kabeln till hållaren sitter den stadigt på plats och du slipper ansluta den manuellt till iPaden varje gång du
sätter den i hållaren. (Kabel medföljer ej.)
Hållaren är monterad på en kulled och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Du skiftar enkelt
mellan stående och liggande läge genom att vrida hållaren till önskad position. Det är lätt att sätta iPaden i
hållaren, och att ta den med sig när man lämnar bilen.
Surfplattor bör inte monteras på en bils instrumentbräda om de skymmer sikten eller blockerar viktiga reglage.
ProClip (Brodits monteringbygel för fordon) är anpassad för montering av mindre enheter såsom mobiltelefoner
och GPS-enheter, ProClip är inte anpassad för tunga enheter som surfplattor. I vissa bilar sitter ProClip extra
stadigt och kan då användas även för montering av en surfplatta. Om du vill sätta en surfplatta på bilens
instrumentbräda måste varje kombination av surfplatta-bil granskas noggrant av dig själv för att avgöra om en
sådan montering är möjlig i just det specifika fallet. Hänsyn bör då tas till placering, samt hur stadigt ProClip sitter
och vilken storlek av surfplatta du önskar använda. Brodit lämnar inte några rekommendationer för sådana
monteringar.
En montering av surfplatta på bilens instrumentbräda sker alltid på kundens eget ansvar. Brodit rekommenderar
att använda surfplattor på bilens nackstöd, monterade på Brodits nackstödsfäste.
EAN: 7320285161399
Artikel nr 516139 passar till:
Apple iPad 1
1 (2)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.
1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan. Placera
monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren
över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden. Skruva några varv på skruven, bara så att gängan
börjar ta.
2. Dra ut hållaren och håll den lätt i spänn, skruva samtidigt fast skruven så att hållaren dras fast mot kulleden.
Dra åt skruven tills hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas. Alla kablar som passar enheten kan
även anslutas till hållaren.
3. Att sätta enheten i hållaren: Placera enhetens nederdel i hållaren och pressa framåt på enhetens överdel så att
den snäpper fast i hållaren sen skjut försiktigt enheten sidledes in i hållaren tills du hör/känner att den snäpper
fast. Att ta bort enheten ur hållaren: Skjut försiktigt enheten sidledes ur hållaren sen pressa uppåt på hållarens
överdel och dra enhetens överdel ut ur hållaren först, sedan kan du lyfta enheten upp/ut från hållaren.
4. Hållaren färdigmonterad.
2 (2)
Download PDF