32LD8A10 32LD8A10A

32LD8A10 32LD8A10A
32LD8A10
32LD8A10A
2įȘȖȓİȢ ȤȡȒıȘȢ
GR
Televisão a cores
PT
Instruktionsbog
DK
Käyttöohjeet
FIN
KullanÕm KÕlavuzu
TR
Sisältö
Kauko-ohjaimen painikkeet ................. 87
Hakemistosivun valinta .................... 103
Teksti-TV sivun valinta TV-ohjelmalla103
Kaksinkertaisen tekstikorkeuden
valinta ............................................... 103
“piilotettujen” tietojen näyttäminen
näyttäminen ...................................... 103
Automaattisen sivunvaihdon
pysäyttäminen .................................. 103
Alisivun valinta .................................. 103
PAT (Kuva ja Teksti) .......................... 104
Teksti-TV:stä poistuminen ............... 104
Ajan näyttö ........................................ 104
Fastext .............................................. 104
LCD TV ................................................... 88
Valmistelu ............................................. 90
Ominaisuudet .................................... 90
Paneelitoiminnot ................................ 90
Turvalisuustoimet ................................. 90
Ennen kuin kytket TV:n päälle .............. 93
Virtaliitäntä .......................................... 93
Miten muut laitteet liitetään ................ 93
Paristojen asettaminen kaukoohjaimeen .......................................... 93
TV:n kytkeminen ON/OFF (pois/päällä) 93
Ulkoisten laitteiden liittäminen .......... 104
High Definition ................................. 104
Scartin kautta ................................... 104
Antennitulon kautto .......................... 104
Dekooderi ......................................... 105
TV ja Videonauhuri ........................... 105
NTSC toisto ...................................... 105
Kopiointitoiminto .............................. 105
Etsi ja tallenna videonauhurin
testisignaali ...................................... 105
Kamera ja videokamera .................. 105
Liittäminen AV-tuloon ........................ 105
Liittäminen S-VHS tuloon ................. 105
Liitä dekooderi videonauhuriin ........ 105
Kuulokkeiden liittäminen ................. 105
Subwooferin liitäntä ......................... 105
TV:n kyytkeminen päälle .................... 93
TV:n kyytkeminen pois päältä: ........... 93
Alkuasetukset ...................................... 94
Alku APS (Automaattinen
ohjelmointijärjestelmä) ...................... 94
TV:n käyttö ............................................ 94
Käyttö TV:n painikkeista ..................... 94
Käyttö kauko-ohjaimesta ................... 94
Valikkojärjestelmä ................................ 95
Kuvavalikko ........................................ 95
Äänivalikko ......................................... 96
Ominaisuusvalikko ............................ 97
Asetusvalikko ..................................... 98
Ohjelmavalikko .................................. 99
Lähdevalikko .................................... 100
Ulkoisten laitteiden liittäminen .......... 106
Tietokonetila ....................................... 100
Antenniliitäntä ..................................... 106
Asennus ........................................... 100
Valikkojärjestelmä tietokonetilassa . 100
Tietokonekuvan sijaintivalikko ......... 100
Tietokonekuvan valikko .................... 101
Äänivalikko ....................................... 101
Ominaisuusvalikko .......................... 101
Lähdevalikko .................................... 101
Ääni Tietokonetilassa ..................... 101
Vihje ..................................................... 107
Muut toiminnot .................................... 101
TV Tila ............................................... 101
Pysäytyskuva .................................... 102
Zoom tilat ......................................... 102
Teksti-TV ............................................. 103
Teksti-TV:n käyttö ............................. 103
Teksti-TV:n sivun valinta ................... 103
Ruudun hoito ................................... 107
Heikko kuvalaatu .............................. 107
Ei Kuvaa ........................................... 107
Ääni .................................................. 107
Kauko-ohjain .................................... 107
Ei ratkaisua ...................................... 107
Tekniset tiedot .................................... 108
Liite A: Tietokonetulon tyypilliset
näyttötilat ............................................ 109
Liite B: DVD-soittimen valinta ............ 110
Liite C: Pää- ja PIP-PAP kuvien
yhdistelmä ........................................... 111
- 86 -
Kauko-ohjaimen painikkeet
= Stand by päällä/pois
= Kuvatila
= Taajuuskorjaimen äänitila
= Surroundtila
= Sisääntulolähde
= Ohjelmatiedot
= Äänitila
= Uniajastin
PUNAINEN
VIHREÄ
= PAT (kuva ja teksti)
= tekstityssivu TV tilassa
KELTAINEN
= Valitse aktiivi ikkuna
PIP tilassa
SININEN = Käytetään vain Teksti-TV tilassa
= Valikko Päällä/Pois
= Siirry edelliseen valikkoon
a P+ = Ohjelma ylös / Osoitin ylös
= Äänentaso alas / Osoitin
vasempaan
_
OK = Enter
= Äänentaso ylös / Osoitin oikealle
`
b P- = Ohjelma alas / Osoitin alas
= Mykistys Päällä/Pois
= Pysäytyskuva Päällä/Pois
= Kuvasuhde
0 - 9 = Numeropainikkeet
= Teksti-TV Päällä/Pois
= PIP / PAP / TV
= PIP sijainti
= Alisivu
/
= Aika / päivitä
= Pidä
= Hakemistosivu
= Laajenna
= Näytä
= Sekoita
***Näillä painikkeilla voi ohjata useimpia Hitachi DVD
soittimia ja tallentimia. Katso lisätietoja sivulta 110
toisen merkkisten soittimien ohjaamiseen.
- 87 -
LCD TV
ETUPUOLI
TAKAOSA
- 88 -
TV/AV painike
Äänilinjojen ulostulot
MENU-painike
Subwoofer ulostulo
Ohj. Ylös, ohj. Alas painikkeet
Tietokoneen äänen sisääntulo
Äänentaso ylös, alas painikkeet
Päällä/valmiustila kytkin
Scart 2 (EXT-2)
Virtajohdon sisääntulo
Scart 1 (EXT-1)
Virta Päälle/Pois painike
HDMI sisääntulo (EXT-5)
S-VHS sisääntulo EXT-4S
Videosisääntulo
Äänisisääntulo
Kuulokkeet
Antenni
EXT-4
Komponenttiäänen ulostulo
Komponenttikuvan (YPbPr) sisääntulot
VGA sisääntulo
- 89 -
EXT-3
• PLL (Taajuushaku)
Valmistelu
Jätä laitteen ympärille vähintään 10 cm väli
tuuletusta varten Estääksesi kaikki viat ja
vaaralliset tilanteet, älä asta mitää esineitä
laitteen päälle.
• PC sisääntulo (tukee WXGA 1366 x 768)
• Tietokoneen stereo-äänen sisääntulo
• Plug&Play Windows 9X, ME, 2000, XP
ohjelmille
Käytä laitetta lämpimissä ja/tai
kohtuullisissa olosuhteissa.
• 3D Comb Filter
Ominaisuudet
Paneelitoiminnot
• Kauko-ohjattu väri-TV
• 32-tuuman TFT LCD näyttö.
• 100 ohjelmaa VHF, UHF kaistoilta tai
kaapelikanavaa voidaan esiasettaa.
• Voi virittää kaapelikanavat.
• TV:n ohjaus on erittäin helppoa sen
valikkojärjestelmästä johtuen.
• Kaksi Scart liitintä ulkoisille laitteille (kuten
video, videopelit, äänijärjestelmät jne.)
• 3D Virtual Surround ääni
• Stereo äänijärjestelmä (German+Nicam).
• Äänilinjojen ulostulot
• Korkea resoluutio (1366x768)
• Kontrastisuhde (1000:1 tyypillinen)
• Kirkkaus (tyypillinen) 550 cd/m2.
• Näytön värit 16.7 Miljoonaa.
Turvalisuustoimet
Lue seuraavat turvallisuusohjeet
huolellisesti.
TÄRKEITÄ
TURVALLISUUSTIETOJA TV:N
KÄYTÖSTÄ
• Täysitoiminen Teksti-TV
Fastext (1000 sivua), TOP text.
• Kuulokkeiden liitäntä
Tee ja Älä tee
• Suora pääsy kanaviin.
• A.P.S.(Automaattinen ohjelmointijärjestelmä)
TEE
• Uniajastin
Tämä TV on suunniteltu ja valmistettu
vastaamaan
kansainvälisiä
turvastandardeja, mutta kuten kaikissa
sähkölaitteissa, turvallisuustekijät on
huomioitava käytön yhteydessä.
• Lapsilukko
LUE käyttöohjeet ennen laitteen käyttämistä.
• Automaattinen mykistys kun ei lähetystä.
OTA yhteys myyjään jos olet epävarma
asennuksesta, liitännöistä, käytöstä tai
turvallisuudesta.
• Kaikki ohjelmat voidaan nimetä.
• Automaattiviritys eteen- tai taaksepäin.
• NTSC toisto.
• AV ja S-VHS sisääntulot ovat käytettävissä.
• VGA-liitin ulkoisille laitteille kuten tietokone.
• HDMI liitin Digitaali kuvalle ja äänelle. High
defeniotion signaalen vastaanotto.
• PIP / PAP / PAT toiminnot.
• AVL (Automaattinen äänenvoimakkuuden
rajoitin)
• TV kuva tietokoneessa
• Jos signaalia ei havaita 5 minuutissa, TV
kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
Ole varovainen laitteen lasipaneeleiden ja
ovien kanssa.
Tämä TV on varustettu kiinteällä
virtapistokkeella. Tätä ei saa leikata pois
koska se voi sisältää erityisen
radiohäiriöiden suodattimen, jonka
poisataminen voi johtaa heikentyneeseen
suoritukseen. Jos haluat jatkaa johtoa,
käytää sopivaa turvahyväksyttyä jatkojohtoa
tai ota yhteys jälleenmyyjään.
Huomioi valmistajan ohjeet liittäessäsi TV:n
jatkojohdolla. Tarkista uuden pistokkeen
- 90 -
sulakearvo, tämä tulee olla 5 Amp sulake
joka on yhdenmukainen joko ASTA tai BSI
(BS1 362) säädösten kanssa, nämä on
helppo tunnistaa joko
tai
merkeistä. Jos olet epävarma
asennuksesta jatkojohdon kanssa, ota
yhteys jälleenmyyjään.
Älä Tee
ÄLÄ jatka laitteen käyttöä jos huomaat sen
vioittuneen jollain lailla – sammuta laite,
irroita virtajohto ja ota yhteys jälleenmyyjään.
ÄLÄ aseta vedellä täytettyjä astioita TV:n
päälle.
ÄLÄ poista mitään kiinteistä kansista
sähköiskuvaaran vuoksi..
ÄLÄ jätä laitetta päälle valvomatta ellei sitä
ole erikseen suunniteltu siihen tai siinä on
valmiustila. Sammuta laite kytkimestä ja
varmista että perheesi myös osaa tämän.
Erikoisjärjestelyjä voidaan joutua
suorittamaan
sairaille
tai
liikuntavammaisille henkilöille.
ÄLÄ käytä stereo tai radiolaitteita siten että
vaarannat liikenneturvallisuutta. . TV:n
katselu ajon aikana on kiellettyä.
ÄLÄ peitä laitteen tuuletusaukkoja
sanomalehdillä, verhoilla tai pehmeillä
sisustustekstiileillä. Ylikuumentuminen
vaurioittaa laitetta ja lyhentää sen käyttöikää.
ÄLÄ käytä tilapäisiä alustoja ja älä
KOSKAAN kiinnitä ´jalkoja puuruuveilla –
varmistaaksesi turvallisuus, kiinnitä aina
vamistajan alusta ja jalat ohjeiden
mukaisesti.
ÄLÄ altista sähkölaitteita sateelle tai
kosteudelle.
ENNEN KAIKKEA
• ÄLÄ KOSKAAN anna kenenkään,
etenkään lasten, työntää mitään laitteen
rakoihin tai aukkoihin – tämä voi johtaa
sähköiskuun.
• ÄLÄ koskaan ota riskejä sähkölaitteiden
käytössä - on parempi olla varma kuin
katua..
1. Virtalähde
Laitetta tulee käyttää vain 220-240V AC, 50
Hz. virtalähteestä. Varmista että olet valinnut
oikean jännitteen.
2. Virtajohto
Älä aseta laitetta, huonekalua jne. virtajohdon päälle, tai litistä johtoa. Käsittele johtoa pistokkeesta. Älä irroita vetämällä johdosta äläkä koskaan koske johtoon märillä
käsillä koska tämä voi johtaa oikosulkuun
tai sähköiskuun. Älä tee solmua johtoon tai
sido sitä muiden johtojen kanssa. Virtajohto
tulee sijoittaa siten, ettei sen päälle astuta.
Viallinen virtajohto voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun. Jos se on viallinen ja vaihdettava, tulee vain pätevöityneen henkilön suorittaa vaihto.
3. Kosteus ja vesi
Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa (vältä
käyttämästä kylpyhuoneessa, keittiön tiskialtaan tai pesukoneen lähellä). Älä altista
laitetta sateelle tai vedelle, koska tämä voi
olla vaarallista, äläkä myöskään aseta
nesteellä täytettyjä esineita, kuten
kukkamaljakoita laitteen päälle. Vältä
valumia tai roiskeita.
Jos jokin kova esine tai nestettä kaatuu laitteen päälle, irroita virtajohto ja anna
pätevöityneen huoltohenkilön tarkastaa laite
ennen käyttöä.
4. Puhdistus
Irroita irrota laite verkkovirrasta ennen puhdistamista. Älä käytä nestemäisiä tai
suihkepesuaineita Käytä pehmeää kuivaa
kangasta.
5. Tuuletus
Raot ja aukot vastaanottimen takakannessa
on tuuletusta varten ja luotettavan toiminnan
takaamiseksi.Estääksesiylikuumentumisen,
ei näitä aukkoja saa peittää millään tavalla.
6.Kuumuus ja liekit
Vastaanotinta ei tule asettaa tulen tai erittäin
kuumien lämpölähteiden, kuten
sähkölämmittimien, lähelle. Varmista ettei
- 91 -
avotulia, kuten kynttilöitä, aseteta laitteen
päälle.
7. Ukonilma
Irrota laite verkkovirrasta ukonilmalla, tai kun
se on käyttämättömänä pidemmän aikaa
8. Varaosat
Jos varaosia tarvitaan, varmista että korjausta suorittava henkilö käyttää valmistajan
määrittämiä osia tai osia joiden tekniset
ominaisuudet ovat samat kuin
alkuperäisten osien. Väärät varaosat voivat
johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai muihin
vaaroihin.
9. Huolto
Jätä kaikki huoltotoimet ammattitaitoiselle
henkilölle. Älä poista kantta itse, koska tämä
voi johtaa sähköiskuun
VAROITUS: Jos TV:tä ei käytetä pitkään aikaan irroita virtajohto seinäpistokkeesta.
Hävittämisohjeet:
• Pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.
Pakkausmateriaalit kuten muovikelmu
tulee pitää lasten ulottumattomissa.
• Paristoja, mukaanlukien ne jotka eivät sisällä raskasmetalleja, ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Hävitä paristot
ympäristöystävällisellä tavalla. Kysy ohjeita
alueesi jätteenkäsittelystä
• Kylmä katodi liostelamppu LCD PANEELI
sisältää pienen määrän elohopeaa,
noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä
sen hävittämisessä.
• TV kytketään irti virtapistokkeesta, joten sen
tulee olla helposti käytettävissä.
“LCD-paneeli on korkeateknologinen tuote
jossa on noin miljoona transistoria joka
tarjoaa erinomaisen kuvalaadun. Joskus
muutama toimimaton pikseli voi näkyä
ruudulla kiinteänä sinisenä, punaisena tai
vihreänä pisteenä. Huomaa ettei tämä
vaikuta laitteen toimintaan.”
“ÄLÄ JÄTÄ LAITETTA VALMIUSTILAAN TAI
PÄÄLLE PITKÄKSI AIKAA”
Varoitus: Loukkaantumisien välttämiseksi,
laite on asennettava kunnolla lattialle/seinään asennusohjeiden mukaisesti.
Varmista, että kytkentä on oikein maadoitettu.
Liitä TV maadoitettuun pistorasiaan mukana toimitetulla virtajohdolla. Jos
mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, kysy lisätietoja sähkömieheltä.
- 92 -
Ennen kuin kytket TV:n päälle
Virtaliitäntä
TÄRKEÄÄ: TV on suunniteltu käytettäväksi
220-240V AC, 50 Hz.
• Otettuasi TV pakkauksesta, anna sen
saavuttaa huonelämpötila ennen kuin kytket
sen verkkovirtaan.
Kytkentä antenniliittimeen
HUOM: Poista paristot kauko-ohjaimesta
jos sitä ei käytetä pitkään aikaan Muutoin se
voi vaurioitua paristojen vuodoista
TV:n kytkeminen ON/OFF
(pois/päällä)
TV:n kyytkeminen päälle
• Liitä antennin tai kaapelin TV pistoke
antenni tuloliittimeen TV:n takaosassa ja
liitä laitteiden (video, DVB-T) TV ulostulosta
tuleva kaapeli myös tähän liittimeen.
Miten muut laitteet liitetään
TÄRKEÄÄ: Kytke TV pois päältä ennen kuin
liität muita laitteita.
Liittimet ulkoisille laitteille ovat TV:n
takaosassa. Laitteiden liittämiseksi Scartliittimen kautta, katso kyseisten laitteiden
käyttöoppaita.
Paristojen asettaminen kaukoohjaimeen
TV:n kyytkeminen pois päältä:
• Posta paristotilan kansi kauko-ohjaimen
takaa vetämällä sitä varovasti alaspäin
osoitetusta kohdasta.
• Aseta kaksi AA/R6 tai vastaavaa paristoa
sisään. Aseta paristot oikein päin.
• Aseta kansi paikoilleen.
TV kytketään päälle kahdessa vaiheessa:
1- Liitä virtajohto järjestelmään. Paina virta
Päällä/valmiustila kytkintä “ ” joka sijaitsee
verkkovirran sisääntuloliittimen vieressä. TV
kytkeytyy itsestään valmiustilaan ja led-valo
TV:n etuosassa palaa Punaisena.
2- Kytkeäksesi TV valmiustilasta päälle:
Paina numeropainiketta kauko-ohjaimessa
jotta se ohjelmanumero valitaan,,
tai,
Paina “-P/CH” tai “P/CH+” painiketta TV:n
laidassa tai “P-” tai “P+” painiketta kaukoohjaimessa jolloin viimeksi käytetty tila tulee
päälle.
Kummallakin menetelmällä TV kytkeytyy
päälle ja Led-valo muuttuu vihreäksi.
• Paina “
(stand-by)” painiketta kaukoohjaimessa tai Päällä/valmiustila painiketta
TV:n laidassa, jolloin TV siirtyy valmiustilaan
ja VIHREÄSTÄ LED-valosta tulee
PUNAINEN,
Kytke virta pois kokonaan painamalla
Päälle/Pois painiketta TV:n laidassa.
tai,
Irrouta virtajohto seinäpistokkeesta.
- 93 -
asteikko (liukuri) tulee esiin ruudun
alaosaan.
Alkuasetukset
Alku APS (Automaattinen
ohjelmointijärjestelmä)
Ohjelman valinta
Seuraava valikko tulee esiin kun avaat TV:n
ensimmäisen kerran APS hakee, järjestää
ja tallentaa kaikki kanava automaattisesti
TV:seen, alueesi ohjelmajärjestyksen
mukaisesti.
Paina “ P / C H + ” painiketta valitaksesi
seuraavan ohjelman tai “-P/CH” painiketta
valitaksesi edeltävän.
Siirtyminen Päävalikkoon
Paina “MENU” painiketta TV:n laidassa
olevassa ohjauspaneelissa siirtyäksesi
valikkoon.
+/” painikkeita
“P/CH+ / -P/CH” ja “
TV:ssä käytetään valikoissa navigointiin.
AV tila
Paina “TV/AV” painiketta TV:n laidassa
olevassa ohjauspaneelissa vaihtaaksesi TV
EXT tilaan.
Käyttö kauko-ohjaimesta
Valitse ensin Kieli ja Maa a / b ja _ / `
painikkeilla. Tämä vaikuttaa APS-toiminnon
järjestelyyn. Aloita APS, painamalla
PUNAISTA tai “OK” painiketta.
Kauko-ohjain on tarkoitettu kaikkien TV:n
toimintojen ohjaukseen. Toiminnot kuvataan
TV:n valikkojärjestelmän mukaisesti.
Valikkojärjestelmä on kovattu kohdassa
Valikkojärjestelmä.
Äänitason asetukset
Kun APS on päättynyt, ohjelmataulukko tulee
ruudulle. Ohjelmataulukosta näet ohjelmille
annetut ohjelmanumerot.
Jos et hyväksy ohjelmien sijaintia / nimeä,
voit muuttaa niitä Ohjelmavalikossa. (Katso
sivu 99.)
TV:n käyttö
painiketta pienentääksesi
Paina
äänenvoimakkuutta. Paina
painiketta
korottaaksesi äänenvoimakkuutta.
Äänitason asteikko (liukuri) tulee esiin
ruudun alaosaan.
Ohjelman valinta
(Edellinen tai seuraava ohjelma)
Voit käyttää TV:tä sekä kauko-ohjaimesta
että paneelista etuosassa.
Käyttö TV:n painikkeista
Äänitason asetukset ja ohjelmavalinnat
voidaan suorittaa TV:n oikeassa laidassa
ohjauspaneelin painikkeista.
Äänitason asetukset
” painiketta pienentääksesi tai
Paina ““
+” painiketta korottaaksesi
äänenvoimakkuutta, jolloin äänitason
• Paina “P-” painiketta valitaksesi edellinen
ohjelma.
• Paina “P+” painiketta valitaksesi edellinen
ohjelma.
Ohjelman valinta (suoraan):
Paina numeropainikkeita kaukoohjaimessa valitaksesi ohjelman 0 ja 9
väliltä. TV siirtyy valittuun ohjelmaan lyhyen
viiveen jälkeen.
• Syötä kaksinumeroiselle ohjelmanumerolle
toinen numero 2 sekunnin aikana
ensimmäisen numeron jälkeen.
- 94 -
Valikkojärjestelmä
TV on varustettu valikkojärjestelmällä joka
tarjoaa helppokäyttöisen monitoimijärjestelmän
ohjauksen.
Paina
painiketta siirtyäksesi valikkoon.
Paina _ / ` painiketta valitaksesi
valikkonimen ja sitten a / b painiketta
valitaksesi valikkokohta ja _ / ` tai“OK”
painiketta siirtyäksesi kohtaan.
• Paina
painiketta poistuaksesi valikkoon.
painiketta palataksesi edelliseen
• Paina
valikkoon.
Kuvavalikko
Valitse ensimmäinen kohta painamalla _ / `
painiketta. Kuvavalikko tulee ruutuun.
Terävyys
Valitse T e r ä v y y s painamalla a / b
painiketta. Paina ` painiketta lisätäksesi
terävyyttä. Paina _ painiketta lisätäksesi
terävyyttä. Terävyystaso voidaan säätää 0 ja
31 välillä
Väri
Valitse Väri painamalla a / b painiketta.
Paina ` painiketta lisätäksesi väriä. Paina _
painiketta vähentääksesi väriä. Väritaso
voidaan säätää 0 ja 99 välillä
Väri
Tämä kohta näkyy kuvavalikodda kun TV
vastaanottaa NTSC-signaalia. Valitse Väri
painamalla a / b painiketta. Paina `
painiketta lisätäksesi värisävyä. Paina _
painiketta vähentääksesi värisävyä.
Värisävytaso voidaan säätää -31 ja 31 välillä
Värilämpötila
Valitse Värilämpötila painamalla a / b
painiketta. Valitse yksi vaihtoehdoista
painamalla _ / ` painiketta: Viileä, Normaali
ja Lämmin.
Kohinanvaimennus
Muoti
Tätä toimintoa käytetään kuvakohinan
vaimennukseen ja kuvalaadun
parantamiseen heikoilla signaaleilla.
Valitse Tila painamalla a / b painiketta.
Valitse yksi vaihtoehdoista painamalla _ / `
painiketta: Luonnollinen, Dynamic ja Cinema.
Kuvatila voidaan muuttaa suoraan
painamalla
painiketta.
Valitse Kohinanvaimennus painamalla a /
b painiketta. Paina _ / ` painiketta
asettaaksesi Kohinanvaimennuksen taso
Pois, Matala, Puoliväli tai Korkea.
Kontrasti
Normaalien TV-ohjelmien filmit äänitetään
eri kuvanopeudella.
Valitse Filmitila painamalla a / b
painiketta. Painamalla _ / ` painiketta ottaa
toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.. Kun
otat tämän toiminnon käyttöön näet nopeat
kohtaukset elokuvissa selvästi.
Valitse Kontrasti painamalla a / b
painiketta. Paina ` painiketta lisätäksesi
kontrastia. Paina _ painiketta vähentääksesi
kontrastia. Kontrastitaso voidaan säätää 0 ja
63 välillä
Kirkkaus
Filmitila
3D Comb
V a l i t s e K i r k k a u s painamalla a / b
painiketta. Paina ` painiketta lisätäksesi
3D Comb toimintoa käytetään kuvien värien
kirkkauta. Paina _ painiketta vähentääksesi
siirtymiseen ja laatuun.
kirkkauta. Kirkkaustaso voidaan säätää 0 ja
63 välillä
- 95 -
Painamalla a / b painiketta valitse 3D
Comb. Painamalla _ / ` painiketta ottaa
toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.
Nollaa
Valitse Nollaa painamalla a / b painiketta.
Paina _ / ` tai “OK” painiketta
palauttaaksesi kuvatilat tehdasasetuksiin.
Äänivalikko
Valitse toinen kohta painamalla _ / `
painiketta. Äänivalikko tulee ruutuun.
Taajuuskorjaimntilassa äänitilaksi voidaan
valita Käyttäjä, Pop, Rock, Jatsi, Litteä ja
Klassinen painiketta _ / ` painamalla.
Taajuuskorjaimen valikon asetuksia
voidaan muuttaa vain kun Äänitila on
Käyttäjä. Valitse haluamasi taajuus a / b
painikkeella ja lisää tai pienennä
vahvistusta _ / ` painikkeella.
painiketta palataksesi edelliseen
Paina
valikkoon.
Tasapaino
Valitse Tasapaino painamalla a / b
painiketta. Paina painiketta muuttaksesi
balanssia oikealle. Paina painiketta
korottaaksesi balanssia vasemmalle.
Balanssitaso _ voidaan säätää -31 ja 31
välillä.
Kuuloke
Valitse Kuuloke painamalla a / b
painiketta. Paina _ / ` tai “OK” painiketta
siirtyäksesi kuulokevalikkoon.
Äänenvoimakkuus
Valitse Äänenvoimakkuus painamalla `
painiketta. Paina `-painiketta korottaaksesi
äänenvoimakkuutta. Paina _-painiketta
pienentääksesi äänenvoimakkuutta.
Äänentaso voidaan säätää 0 ja 63 välillä
Taajuuskorjain
Valitse Taajuuskorjain painamalla `
painiketta. Paina _ / ` tai “OK” painiketta
siirtyäksesi taajuuskorjaimen valikkoon.
Äänitila
Valitse Äänitila painamalla a / b painiketta.
Paina _ / ` painiketta muuttaaksesi tilaa.
Voit valita Mono, Stereo, Dual A tai Dual B
tilan, vain jos valittu kanava tukee kyseistä
tilaa.
Jos kyseessä on kaksikielinen (Dual
Sound) lähetys, voit valita alkuperäisen tai
jälkiäänitetyn kielen käyttämällä tila
vaihtoehtoa.
- 96 -
AVL
Ominaisuusvalikko
Automaattinen äänitason rajoitin (AVL)
toiminto säätää äänen kiinteään
ulostulotasoon ohjelmien välillä, joissa on
eri äänitasot.
Valitse kolmas kohta painamalla _ / `
painiketta. Ominaisuusvalikko tulee ruutuun.
Painamalla _ / ` painiketta ottaa toiminnon
käyttöön tai pois käytöstä..
Tehoste
Voit käyttää tätä toimintoa ottaaksesi
äänitehoste käyttöön tai pois käytöstä. Jos
käytettävä äänijärjestelmä on Mono ja
äänitehoste on asetettu Päälle, kuuluu ääni
Stereo muodossa. Jos ääni on Stereo,
ottamalla tämä tehoste käyttöön, antaa
äänelle enemmän avaruutta.
Painamalla _ / ` painiketta ottaa toiminnon
käyttöön tai pois käytöstä..
Dynaaminen Basso
Dynaaminen Basso käytetään TV.n basson
tehostamiseen.
Valitse Dynaaminen Basso painamalla a /
b painiketta. Painamalla _ / ` painiketta
asetat dynaamisen basson Matala, Korkea
tai Pois tilaan. Ei ole suositeltavaa valita
Kporkea jos ääntä kuunnellaan korkealla
äänentasolla. Olemassa on subwoofer
ulostulo joka hyväksyy aktiivisen
subwooferin jos haluat luoda erittäin
korkeita bassotason.
3DS
Tätä toimintoa käytetään luomaan
vaikutelma että ääni tulee koko huoneen
ympäriltä kuin vain kaiuttimista. Painamalla
_ / ` painikkeita ottaa toiminnon käyttöön tai
pois käytöstä..
Subwoofer
Laitteeseen voidaan myös kytkeä ulkoinen
aktiivi subwoofer joka antaa syvemmän
basson.
Valitse Subwoofer painamalla a / b
painiketta. Subwoofer voidaan asettaa
päälle tai Pois..
Aseta Subwoofer Päälle jos liität ulkoisen
subwooferin laitteeseen.
Uniajastin
Valitse Uniajastin a / b painikkeella.
Ajastin voidaan ohjelmoida pois, ja 2 tuntia
välille 10 minuutin jaksoissa painamalla _ /
` painiketta. Jos uniajastin on aktivoitu,
sammuu TV automaattisesti asetetun ajan
umpeutuessa.
Lapsilukko
Voit käyttää tätä toiminto estääksesi lapsia
avaamasta TV:tä , muuttamasta ohjelmia tai
säätöjä, jne. ilman kauko-ohjainta.
Lapsilukko toiminto voidaan asettaa _ / `
painikkeella joko Päällä tai Pois. Kun Pois
on valittu, TV:n käyttö on normaalia. Kun
Päällä on valittu, voidaan TV:tä ohjata vain
kauko-ohjaimesta. Tässä tapauksessa
eivät muut kuin Virta Pälle/Pois painike TV:n
takaosassa ole käytössä. Jos jotain muuta
painiketta painetaan, “Child Lock On” näkyy
ruudulla.
Kieli
Valitse Kieli painamalla a / b painiketta.
Valitse Kieli painamalla _ / ` painiketta.
Ext-2 Out
Valitse Ext-2 Out painamalla a / b
painiketta. Voit asettaa Ext-2 Out tilan TV,
EXT-1, EXT-3, EXT-4, EXT-5 tai PC tilaan _ /
` painikkeella.
- 97 -
Huom: Vain ääniulostulo on käytössä EXT-3,
EXT-5 ja tietokone tiloissa. Muissa tiloissa
sekä kuva että ääni ovat käytössä.
Oletus Zoom
Valitse Oletus Zoom painamalla a / bX
painiketta. Voit asettaa Oletus Zoom in Panoramic, 4:3 tai 14:9 Zoom tilaan _ / `
painikkeella. Jos WSS kuvasuhdetietoja ei
ole ja zoom tilaksi on asetettu Auto vaihtuu
Zoom tila automaattisesti oletus Zoomtilaan kun painat
painiketta. Katso
kohtaa Zoom-tilat sivulla 102.
Sinitausta
Voit asettaa TV:n muuttumaan siniseen
taustaan kun signaali on heikko tai sitä ei
vastaanoteta tai jos sisääntuloa ei ole
ulkoisesta laitteesta.
Sinitausta toiminto voidaan asettaa Päälle
tai Pois _ / ` painikeella.
Valikon Tausta
Valitse Valikon TSinitaustatausta
painamalla a / b painiketta. voit muuttaa
taustaksi Läpikuultava tai Himmeä _ / `
painikkeella.
Kuvaruutunäytön Viive
Valitse Kuvaruutunäytön Viive painamalla
a / b painiketta. Paina _ / ` painiketta
muuttaaksesi tauon 15 sek, 30 sek tai 60
sek.
TXT Kieli
Valitse TXT Kieli painamalla a / b
painiketta. Paina _ / ` Painiketta
muuttaaksesi Teksti-TV:n kieleksi West,
East, Cyrillic, Turk/Gre tai Arabic. Tämä
asetataan yleensä West tilaan LänsiEuroopalle.
Asetusvalikko
Valitse neljäs kohta painamalla _ / `
painiketta. Asennusvalikko tulee ruutuun.
Ohjelma
Valitse Ohjelma painamalla a / b
painiketta. Paina _ / ` painiketta valitaksesi
ohjelmanumero. Voit myös syöttää numeron
kauko-ohjaimen numeropainikkeilla.
Ohjelmia voidaan tallentaa 100 numeroihin
0-99
Aaltoalue
Aaltoalue, voidaan valita joko “C” tai “S”
painamalla _ / ` painiketta.
Kanava
Kanava voidaan muuttaa _ / ` painikkeella
tai numeropainikkeilla.
Värijärjestelmä
Valitse Värijärjestelmä painamalla a / b
painiketta. Paina _ / ` painiketta
asettaaksesi värijärjestelmäksi PAL, PAL60,
SECAM tai AUTO.
Huom: EXT tilassa, voit valita myös NTSC
3.58 ja NTSC 4.43.
Äänijärj.
Valitse Äänijärj. painamalla a / b
painiketta. Paina _ / ` painiketta
muuttaaksesi äänijärjestelmä BG, DK, I tai L/
L’ tilaan.
Hienoviritys
Valitse Hienoviritys painamalla a / b
painiketta. Paina_ / ` painiketta
hienosäätääksesi.
- 98 -
Etsiä
Nimi :
Valitse Etsiä painamalla a / b painiketta.
Paina _ / ` painiketta aloittaaksesi
ohjelmahaku. Haku päättyy kun signaali
löytyy. Voit myös syöttää taajuusarvon
suoraan numeropainikkeilla.
Muuttaaksesi ohjelman nimeä, valitse
ohjelma ja paina PUNAISTA painiketta.
Videonauhuri
• Tämä kohta voidaan nähdä kaikissa tiloissa
paitsi EXT-3, EXT-5 ja PC.
Valitun nimen ensimmäinen kirjain alkaa
vilkkkua. Paina a / b painiketta
muuttaaksesi kirjainta ja _ / ` painiketta
valitaksesi seuraava kirjain. Painamalla
PUNAISTA painiketta voit tallentaa nimen.
Aseta
• Jos haluat katsoa Videolähdettä yhdestä
näistä tiloista on parempi asettaa Videotila
“Päälle”. Tee tämä asettamalla osoitin
kohdan ylle ja paina _ / ` painiketta
asettaaksesi se “Päälle”.
Valitse ohjelma jonka haluat asettaa
navigointipainikkeilla. Paina VIHREÄÄ
painiketta. Siirrä navigointipainikkeilla valittu
ohjelma haluamaasi ohjelmapaikkaan ja
paina VIHREÄÄ painiketta uudestaan.
• Jos haluat katsoa DVD:tä, on tämä toiminto
asetettava “pois”.
Poista:
Tallenna Ohjelma
Valitse Tallenna Ohjelma painamalla a / b
painiketta. Paina _ / ` tai “OK” painiketta
tallentaaksesi säädöt. “Program Stored”
näkyy ruudulla.
Ohjelmavalikko
Valitse Neljäs kohta painamalla _ / `
painiketta. Ohjelmavalikko tulee ruutuun.
Liikuttamalla osoitinta neljään eri suuntaan
pääset 20 ohjelmaan samalta sivulta.
Selaamalla sivua Ylös- ja Alaspäin
navigointipainikkeilla voit valita kaikki
ohjelmat TV tilassa (paitsi AV tilaa).
Ohjelman valinta tapahtuu automaattisesi
osoitintoiminnolla.
Poista ohjelma painamalla KELTAISTA
painiketta. Painamalla KELTAISTA
painiketta uudestaan poistaa valitun
ohjelman ohjelmalistalta ja ohjelmat sen
alla siirtyvät yhden askeleen ylöspäin.
APS (Automaattinen
ohjelmointijärjestelmä)
Kun painat SINISTÄ painiketta APS:lle,
seuraava ruutu tulee esiin.
Paina SINISTÄ painiketta peruaksesi APS
jos et halua poistaa olemassa olevaa
ohjelmalistaa.
Jatkaaksesi APS toimintoa, valitse ensin
maa painamalla _ / ` painiketta ja paina
sitten PUNAISTA tai “OK” painiketta.
- 99 -
Kun APS on päättynyt, ohjelmataulukko tulee
ruudulle.
Lähdevalikko
Valitse kuudes kohta painamalla _ / `
painiketta. Lähdevalikko tulee ruutuun.
Tietokonekuvan sijaintivalikko
Valitse ensimmäinen kohta painamalla _ / `
painiketta. Tietokoneen kuvavalikko tulee
ruutuun.
Autom. Paikka
Lähdevalikossa, korosta lähde painamalla
a / b paina ja vaihda tilaan painamalla _ /
` tai “OK” painiketta.
Tietokonetila
Asennus
Jos vaihdat kuvaa vaaka- tai
pystysuunnassa väärään sijaintiin, käytä tätä
kohtaa asettaaksesi kuva oikeaan paikkaan
automaattisesti.
• Valitse Autom.Paikka toiminto a / b
painikkeilla.
• Paina ` tai “OK” painiketta.
• Sammuta tietokone ja TV ennen liitäntää.
• Aseta tietokoneen resoluutio oikein ennen
liittämistä TV:seen. Katso taulukkoa sivulla
109 nähdäksesi tuetut tilat.
• Käytä D-SUB kaapelia liittääksesi TV:n
tietokonetulo tietokoneen RGB
ulostuloliittimeen.
Varoitus: Automaattipaikan säätöä
suositellaan tehtäväksi koko ruutu kuvassa
säätämäsen onnistukseen.
Paikka Vaakas
Tämä toiminto muuttaa kuvaa vaakatasossa
vasemmalla ja oikealle ruudussa.
• Valitse Paikka Vaakas toiminto a / b
painikkeilla.
• Paina _ / ` painiketta säätääksesi arvoa.
Pystypaikka
• Kiristä näytön johdon ruuvit kunnes liittimet
ovat kunnolla kiinnitetty (vain käsin).
Valikkojärjestelmä tietokonetilassa
Tämä toiminto siirtää kuvaa pystysuorassa
ylös- tai alaspäin ruudulla.
• Valitse P y s t y paikka toiminto a / b
painikkeilla.
• Paina _ / ` painiketta säätääksesi arvoa.
Paina
painiketta. Valikko näkyy ruudun
keskellä.
- 100 -
Dot-Kello
Äänivalikko
Dot-Kello säädöt oikaisevat häiriöitä
pystyraidoituksessa dot intensive
esitelmissä kuten taulukkolaskentaohjelmissa tai kappaleissa tai
pienikokoisessa tekstissä.
Valitse kolmas kohta painamalla _ / `
painiketta. Äänivalikko tulee ruutuun.
Tämän valikon toimintoja kuvataan
kohdassa Äänivalikko sivulta 96 lähtien .
• Paina _ / ` painiketta säätääksesi arvoa.
Ominaisuusvalikko
Vaihe
Valitse neljäs kohta painamalla _ / `
painiketta. Ominaisuusvalikko tulee ruutuun.
TV:seen sisääntulevasta resoluutiosta ja
skannaustaajuudesta riippuen voit nähdä
epäselvän tai kohinaa sisältävän kuvan.
Näissä tapauksissa voit käyttää tätä
toimintoa kuvan parantamiseksi kokeilu ja
virhe menetelmällä.
• Paina _ / ` painiketta säätääksesi arvoa.
Tietokonekuvan valikko
Valitse toinen kohta painamalla _ / `
painiketta. Tietokoneen kuvavalikko tulee
ruutuun.
Tämän valikon toimintoja kuvataan
kohdassa Ominaisuusvalikko sivulta 97
lähtien .
Lähdevalikko
Valitse Viides kohta painamalla _ / `
painiketta. Lähdevalikko tulee ruutuun.
Lähdevalikossa, korosta lähde painamalla
a / bpaina ja vaihda tilaan painamalla _ / `
tai “OK” painiketta.
Ääni Tietokonetilassa
• Liitä tietokoneen ääniulostulo TV:n PC Audio
In liittimeen äänikaapelilla.
Muut toiminnot
TV Tila
Ohjelmanumero, nimi, ääni-ilmaisin ja
Zoom-tila näkyvät ruudun oikeassa
yläkulmassa kun uusi ohjelma valitaan tai
kun
painikkeita painetaan.
Kontrasti, Kirkkaus ja Värilämpötila säädöt
ovat samanlaiset kuin niiden säätö TV:n
kuvavalikossa.
Kun värilämpötila on manuaalisena, voit
säätää myös R,G,B kohtia. R, G ja B säätää
TV kuvan väriä tietokonetilassa. Voit muuttaa
TV:n värin haluamaksesi. R (Punainen), G
(Vihreä), B (Sininen)
Valitse Nollaa ja paina _ / ` tai “OK”
painiketta palauttaaksesi kuvatilat
tehdasasetuksiin.
Mykistysilmaisin
Se sijaitsee ruudun vasemmalla puolella
ollessaan käytössä.
Mykistyksen voi perua kahdella tavalla;
painamalla
painiketta tai korottamalla/
pienintämällä äänentasoa.
PIP ja PAP tilat
Paina the
tilaan.
- 101 -
painiketta siirtyäksesi PIP
PIP tilassa, pienempi kuva (PIP kuva) näkyy
pääkuvassa. Olemassa on 1 koko ja 4
asentoa (yläoikea, -vasen, alaoikea, ja vasen) PIP-ikkunalle. voit muuttaa PIPpainikkeella. PIP ikkunan sijaintia
ikkunan kuvasuhde on 4:3.
• Kun AUTO tila ei toimi kunnolla johtuen
heikosta WSS signaalista tai kun haluat
muuttaa ZOOM tilaa, muuta toiseen ZOOM
tilaan manuaalisesti.
Full:
Kun PIP-ikkunatilaan siirrytään, on aktiivinen
oletusikkuna PIP-ikkuna ja se on merkitty
vihreällä kehyksellä. Aktiivista ikkunaa
voidaan vaihtaa painamalla “Keltaista”
painiketta. Tilaikkuna kuuluu aktiiviselle
ikkunalle. Tilaikkunan paikka on sama
molemmille ikkunoille.
Tämä toiminto laajentaa normaalia kuvaa
(4:3 kuvasuhde) vasemmalle ja oikealle
täyttäen laajakuvan.
Katso lisätietoja PIP-kuvan rajoitteista
taulukosta sivulla 111.
• 16:9 kuvasuhteen kuvat jotka on kutistettu
normmaliksi kuvaksi (4:3 kuvasuhde), käytä
Full tilaa palauttaaksesi kuva alkuperäiseen
kokoon.
Paina the
painiketta kahdesti
vaihtaaksesi PAP tilaan.
PAP-tilassa kaksi saman kokoista ikkunaa
näkyy ruudussa. ikkunoiden kuvasuhde on
kiinteä.
Kun siirryt PAP-tilaan, näkyy pääikkuna PIPtilassa ruudun oikealla puolella. Aktiivista
i k k un a a v o i d a a n v a i h t a a p a i n a m a l l a
“Keltaista” painiketta.
PAP-tilan rajoitukset ovat samat kuin PIPtilassa. TV-virittimesta ei voida näyttää 2 eri
kanavaa samanaikaisesti.
Pysäytyskuva
16:9 Zoom:
Suurentaa laajakuvan (16:9 kuvasuhde)
koko ruudulle.
16:9 Tekstitys:
Suurentaa laajakuvan (16:9 kuvasuhde)
tekstityksellä koko ruudulle.
Voit pysäyttää kuvan ruudussa
painikkeella. PIP ja PAP tiloissa; vain
pääkuva voidaan pysäyttää.
Zoom tilat
Zoom-tilaa voidaan muuttaa
painikkeella. Voit muuttaa ruudun kokoa
kuvasuhteen mukaan. Valitse paras
seuraavista ZOOM tiloista.
Huom: Tietokonetilassa voit valita vain 4:3
ja FULL.
“Oletus Zoom” tilat:
4:3
Käytä normaalin kuvan (4:3 kuvasuhde)
katsomiseen koska tämä on sen
alkuperäinen muoto.
Auto :
Kun WSS (Laajakuvasignaali) signaali, joka
osoittaa kuvasuhteen, sisältyy lähetykseen
tai signaaliin ulkoisesta laitteesta, muuttaa
TV automaattisesti ZOOM tilan WSS
signaalin mukaisesti.
14:9 Zoom:
Suurentaa laajakuvan (14:9 kuvasuhde)
ruudun ylä- ja alaosiin.
- 102 -
Hakemistosivun valinta
• Va l i ta k s e s i h a k e m i s t o s i v u n n u m e r o
(yleensä sivu 100), paina
painiketta.
Panoramic:
Tämä toiminto laajentaa normaalia kuvaa
(4:3 kuvasuhde) vasemmalle ja oikealle
täyttäen laajakuvan tkemättä sitä kuitenkaan
luonnottaman näköistä.
Teksti-TV sivun valinta TVohjelmalla
• Paina
painiketta. Teksti näkyy ohjelman
päällä ruudussa.
• Paina
painiketta uudestaan palataksesi
Teksti-TV sivulle.
Kaksinkertaisen tekstikorkeuden
valinta
Kuvan ylä- ja alaosa saattaa olla hieman
leikattu.
Teksti-TV
Teksti-TV on tiedotusjärjestelmä joka tekstiä
TV ruudussa. Käyttämällä Teksti-TV:n
tiedotusjärjestelmää voit katsoa sivuja
aiheesta joka näkyy sisältösivulla
(Hakemisto).
• Paina
painiketta jolloin sivun yläosa
näkyy kaksinkertaisena tekstikorkeutena
• Paina
painiketta jolloin sivun alaosa
näkyy kaksinkertaisena tekstikorkeutena
• Paina
painiketta vielä kerran palataksesi
koko sivulle normaalilla tekstikorkeudella.
Teksti-TV:n käyttö
“piilotettujen” tietojen näyttäminen
näyttäminen
• Valitse TV asema joka lähettää Teksti-TV
lähetyksiä.
• Painamalla
painiketta kerran paljastaa
vastaukset tietokilpailussa tai pelisivulla.
• Paina
painiketta. Yleensä sisältöluettelo
(hakemisto) näkyy ruudulla.
• Painamalla
painiketta uudestaan
piilottaa vastaukset.
Automaattisen sivunvaihdon
pysäyttäminen
Teksti-TV:n sivu voi sisältää enemmän
tietoja kuin yhdelle sivulle mahtuu; loput
tiedoista tulee näkyviin jonkin ajan kuluttua.
Teksti-TV:n sivun valinta
painiketta pysäyttääksesi
• Paina
automaattinen sivunvaihto.
• Paina numeropainikkeilla hakemasi TekstiTV:n sivun numero.
• Paina
painiketta uudestaan sallitaksesi
siirtymisen seuraavalle sivulle.
Valitun sivun numero näkyy ruudun
vasemmassa yläkulmassa. Teksti-TV:n
laskuri etsii kunnes valittu sivu löytyy ja se
tulee esiin ruudulle.
Alisivun valinta
• Paina a painiketta siirtyäksesi eteenpäin
sivu kerralla.
• Paina b painiketta siirtyäksesi taaksepäin
sivu kerralla.
• Valitse Teksti-TV sivu.
Alisivut ovat osia pitkistä Teksti-TV sivuista
joita voidaan katsoa vain osa kerrallaan.
• Paina
painiketta.
• Valitse alisivu painamalla neljää numeroa
(esim. 0001).
- 103 -
• Jos valittu alisivu ei näy hetken kuluttua
painiketta. TV-ohjelma näkyy
paina
ruudussa.
TOP text toiminnolle
• Teksti-TV sivunumero näkyy ruudun
vasemmassa yläosassa kun sivu löytyy.
• Jos TOP text lähetys on käytössä, näkyvät
väripainikkeet tilarivillä.
painiketta katsoaksesi valittua
• Paina
Teksti-TV sivua.
PAT (Kuva ja Teksti)
• P a i n a P U N A I S TA (
) painiketta
nähdäksesi kuva ja teksti samanaikaisesti..
Ruutu jakautuu kahteen osaan. Teksti-TV
näkyy ruudun vasemmalla puolella.
Teksti-TV:stä poistuminen
• Paina
TOP text tilassa käyttö aktivoituu
automaattisesti lähetyksen mukaan.
• Jos TOP text lähetystä ei ole, tilarivi ei tule
esiin.
Tietojen otsikko löytyy värillisestä ruudusta.
Top tilassa a tai b komennot siirtävät
seuraavalle tai edelliselle sivulle. Jos TOP
text lähetys ei ole käytössä ja näitä
komentoja käytetään tapahtuu takaisinkierto.
Sivu 100 voi esimerkiksi näkyä suurempana
kuin 199.
Ulkoisten laitteiden liittäminen
painiketta. Kuva siirtyy TV-tilaan.
Olemassa on laaja valikoima ulkoisia
laitteita jotka voidaan liittää TV:seen.
Ajan näyttö
• Kun katsot TV ohjelmaa joka sisältää
Teksti-TV lähetyksiä paina
painiketta.
Teksti-TV lähetyksestä otettu aikatieto näkyy
ruudussa.
• Jos ohjelma ei sisällä Teksti-TV lähetystä ei
tietoja näy.
Fastext
TV tukee 1000 sivun Teksti-TV järjestelmää.
Kun johonkin 1000 sivuista muistissa
siirrytään, järjestelmä ei hae pyydettyä
sivua; vaan näyttää sivun automaattisesti.
Jos sivu ei ole muistissa, järjestelmä hakee
sivua ja tallentaa kaikki 1000 sivua
mukaanlukien haetun sivun muistiin.
• Paina a painiketta siirtyäksesi eteenpäin
sivu kerralla.
• Paina b painiketta siirtyäksesi taaksepäin
sivu kerralla.
Fastext toiminnolle
Seuraava kaavio osoittaa mihin ulkoiset
laitteet (Lisävarusteet) liitetään TV:n
takaosassa.
High Definition
Hitachi LCD Televisio näyttää
teräväpiirtokuvaa laitteista kuten teräväpiirtosatelliittivastaanotin tai DVD-soitin. Nämä
laitteet on liitettävä HDMI liittimen (EXT-5) tai
Komponenttiliittimen (EXT-3) kautta. Nämä
liittimet hyväksyvät joko 720p tai 1080i
signaaleja.
Scartin kautta
LCD TV:ssä on 2 Scart liitintä. Jos haluat
liittää ulkoisia laitteita (esim. video,
dekooderi, jne.) joissa on Scartliitin TV:seen,
käytä SCART 1tai SCART 2 tai tuloja.
Jos ulkoinen laite kytketään Scartliittimien
kautta TV kytkeytyy AV tilaan automaattisesti.
Antennitulon kautto
Tietojen otsikko voi olla tietyn värinen.
• Paina PUNAISTA, VIHREÄÄ tai SINISTÄ
painiketta päästäksesi haluamallesi sivulle
nopeasti.
Jos haluat liittää ulkoisia laitteita kuten
videon tai dekooderin TV:seen, mutta laite
jonka haluat liittää ei sisällä Scartliitintä,
tulee se liittää antennituloon TV:ssä.
- 104 -
Jos video liitetään antennin kautta
suositteleme ohjelman 0 käyttämistä.
• Avaa TV ja aseta videon testisignaali päälle.
(Katso videon käyttöohjeita.)
Dekooderi
• Siirry Asennusvalikkoon ja valitse hae.
Kaapeli-TV
tarjoaa
laajan
ohjelmavalikoiman. Useimmat ovat
ilmaisia, mutta katsojan on maksettava
joistakin. Tämä tarkoittaa että ohjelmat joita
haluat katsoa on tilattava lähetysyhtiöltä.
Tämä yhtiö toimittaa tarvittavan dekooderin
joilla ohjelmia voidaan katsoa ilman
vääristymää.
Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Katso myös
ohjeita dekooderin käyttöoppaasta.
Dekooderin liittäminen antenniliittimellä
TV:seen
–Aseta antennijohto takaisin liittimeen
videossa kun olet tallentanut testisignaalin.
Kamera ja videokamera
Liittäminen AV-tuloon
Liitä kamera tai videokamera AV (EXT-4)
sisääntuloon TV:n takana.
• Liitä laite TV:seen VIDEO (keltainen), AUDIO
R (punainen) ja AUDIO L (valkoinen)
sisääntulojen kautta. Johdot on kytkettävä
samanvärisiin liittimiin.
• Liitä antennijohto.
Dekooderin liittäminen ilman
antenniliitintä TV:seen
• Liitä dekooderi TV:seen Scart kaapelilla
SCART 1 tuloon.
TV ja Videonauhuri
• Liitä antennijohdot.
Parempi kuvalaatu saadaan jos kytket myös
Scart kaapelin SCART liittimeen.
NTSC toisto
Liittäminen S-VHS tuloon
Liitä kamera tai videokamera AV S-VHS
sisääntuloon TV:n takana.
• Liitä laite TV:seen S-VHS tulon ja AV tulon
ääniliittiemien kautta käyttämällä S-VHS
johtoja.
Liitä dekooderi videonauhuriin
Joissakin videonauhureissa on erityinen
Scart liitin dekoodereille.
Tällä toiminnolla voit;
• Liittää NTSC videon Scart liittimeen TV:n
takaosassa.
• Liittää NTSC VCR soitin TV:n takaosassa
oleviin RCA liittimiin.
Paina sitten
• Etsi videon testisignaali samalla tavalla kuin
etsit ja tallensit TV:n signaalit. Tallenna
testisignaali ohjelmanumeroon 0.
painiketta valitaksesi lähde.
• Liitä Scartjohto dekooderiin ja erityiseen
scartliittimeen videossa. Katso videonauhrin
käyttöohjeita.
• Liittääksesi videonauhurin TV:seen, katso
kohtaa TV ja Videonauhuri.
Kopiointitoiminto
Jos haluat liittää lisää laitteita TV:seen, ota
yhteys jälleenmyyjään.
Lähdevalinta videotallennukselle.
Kuulokkeiden liittäminen
• Valitse Toiminto valikko.
• Valitse Ext-2 ulostulo painamalla _ / `
painiketta.
Käytä kuulokeliitintä TV:n takaosassa
liittääksesi kuulokkeet.
• Valitse lähde josta kuva kopioidaan.
Subwooferin liitäntä
Etsi ja tallenna videonauhurin
testisignaali
Laitteen Subwoofer Ulostuloon voidaan
myös kytkeä ulkoinen aktiivi subwoofer joka
antaa syvemmän basson.
• Irroita antennijohto liittimestä videossa.
- 105 -
Antenniliitäntä
Ulkoisten laitteiden liittäminen
- 106 -
Ääni
Vihje
Ääntä ei kuulu. Oletko vahingossa
Ruudun hoito
Puhdista ruutu hieman kostealla,
pehmeällä kankaalla.. Älä käytä hankaavia
liuottimia koska nämä voivat vaurioittaa TV
ruudun pintaa.
Heikko kuvalaatu
Oletko valinnut oikean TV järjestelmän?
Onko TV tai talon antenni liian lähellä
maadoittamatonta ääänilaitetta tai neonvaloja, jne.?
Korkeat rakennukset ja vuoret voivat
aiheuttaa haamukuvaa tai kakasoiskuvaa.
Joskus voit parantaa kuvalaatua
kohdistamalla antennia.
Onko kuva tai Teksti-TV epäselvä? Tarkista
oletko syöttänyt oikean taajuuden.
Kuvalaatu voi heiketä jos kaksi ulkoista
laitetta kytketään TV:seen yhtäaikaa. Irroita
yksi ulkoisista laitteista.
keskeyttänyt äänen painamalla
painiketta?
Ääni kuuluu vain yhdestä kaiuuttimesta.
Onko balanssi asetettu toiseen laitaan?
Katso Ääni valikko.
Kauko-ohjain
TV ei enää tottele kauko-ohjaimen
painikkeita. Paristot ovat ehkä loppuneet.
Jos näin on, voit käyttää painikkeita TV:n
etupaneelissa.
Oletko valinnut väärän valikon? Paina
painiketta palataksesi TV tilaan tai paina
painiketta palataksesi edelliseen valikkoon.
Ei ratkaisua
Kytke TV pois päältä ja takaisin päälle. Jos
tämä ei auta, ota yhteys huoltoon; älä
koskaan yritä korjata itse.
Ei Kuvaa
Onko antenni liitetty oikein? Onko liittimet
kunnolla kiinnitetty antenniliittimeen? Onko
antennijohto viallinen? Käytetäänkö
antennin liittämiseen oikeita liittimiä? Jos
olet epävarma, kysy lisätietoja
jälleenmyyjältä.
Ei kuvaa tarkoittaa ettei TV vastaanota
lähetyksiä. Oletko valinnut oikean
painikkeen kauko-ohjaimessa? Yritä
uudestaan.
- 107 -
Tekniset tiedot
TV LÄHETYS
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
KANAVIEN VASTAANOTTO
VHF (BAND I/III)
ÄÄNEN ULOSTULOTEHO (WRMS.) (%10
THD)
2x8
VIRRANKULUTUS (W) (max.)
180 W
< 3 W (Valmiustila)
PANEELI
16:9 näyttö, 32” ruudun koko
UHF (BAND U)
HYPERBAND
KAAPELI TV (S1-S20/S21-S41)
MITAT (mm)
ESIASETETTUJEN KANAVIEN MÄÄRÄ
100
KANAVAILMAISIN
Ruutunäyttö
RF ANTENNITULO
75 ohm (epäsymmetrinen)
KÄYTTÖJÄNNITE
220-240V AC, 50 Hz.
AUDIO
German+Nicam Stereo
Tietoa Euroopan unionin maissa asuville käyttäjille
Jos tuotteessa tai sen pakkauksessa on tämä symboli, se
tarkoittaa, että kyseiset sähköiset ja elektroniset laitteet pitää
hävittää niiden käytön loputtua erillään kotitalousjätteistä.
EU:ssa on erillisiä keräysjärjestelmiä.
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai
tuotteen myyjään.
- 108 -
Liite A: Tietokonetulon tyypilliset näyttötilat
Näytön maksimi resoluutio on 1366 x 768, Pystysynk. taajuusalue 56-85 Hz ja vaakasynk.
taajuusalue 30-69 KHz.
Seuraavassa taulukossa on kuvattu tyypillisiä kuvanäyttötiloja
7LOD
5HVROXXWLR
7DDMXXV
9DDNDWVR 3\VW\WDVR +RUN+] 9HU+]
* Vain Full ja PAP tiloissa, ei 4:3 tilassa.
- 109 -
Liite B: DVD-soittimen valinta
Kauko-ohjainta voidaan käyttää erimerkkisten DVD-soittimien ohjaukseen painamalla alla
esitettyjä painikkeita samanaikaisesti.
Esimerkki
käyttääksesi HITACHI DVD soitinta, paina ja pidä INFO painiketta ja “1” painiketta.
Huom: Kaikkia malleja ei voida ohjata tällä kauko-ohjaimella
- 110 -
Liite C: Pää- ja PIP-PAP kuvien yhdistelmä
- 111 -
PIKAOPAS
FI
32LD8A10, 32LD8A10A
TÄRKEÄÄ- Jos asetat TV:n kirjahyllyyn tai kaappiin, varmista että sen ympärillä on vähintään
100mm(10cm) väli. Tämä jotta riittävä ilmankierto turvataan. Lue käyttöohjeista turvatiedot ennen
asennusta.
asenna paristot kauko-ohjaimeen
liitä antenni joko suoraan TV-seen...
Scart 1
Scart 2
Antenni Seinäpistoke
(RF) johto
Antenni (RF) liitin
...tai liitä se videonauhurin kautta...
TFT-LCD TV
Scart 1
(RF) liitinjohto
videosta TV:seen
Antenni Seinäpistoke
(RF) johto
Antenni (RF) liitin
Scart 2
Antenni (RF) liitin
videoon
Lisävarusteinen Scart-johto
TV:seen tai Videoon
ANT.IN
AV-1
AV-2
VCR
• Suosittelemme että scart-johtoa käytetään TV:n ja video välillä kuva- ja äänenlaadun parantamiseksi. Scartjohdot ovat jos käytät stereo TV:tä ja videota ja haluat saada stereo-äänen kuulumaan laitteistosta. Nämä
johdot voidaan ostaa Hitachi-jälleenmyyjältä tai hyvin varustetusta alan liikkeestä.
FI
...tai satelliittivastaanottimen...
TFT-LCD TV
Antenni
RF Johto satelliitti
vastaanottimesta
TV:seen
• Scart-johto EXT-1:een
TV:ssä
TV
VCR
ANT.IN
RF Johto antenniin
Satelliitti LNB johto
...tai videon ja satelliittivastaanottimen kautta
TFT-LCD TV
RF Johto
videosta
TV:seen
RF Johto
videosta
satelliitti
vastaanottimeen
Antenni
Scart-johto
EXT-1:een TV:ssä
TV
VCR
ANT.IN
RF Johto
antenniin
Satelliitti LNB johto
ANT.IN
AV-1
AV-2
VCR
FI
liitäTV-pistoke virtapistokkeeseen
Eurooppalainen
pistoke
UK pistoke
Virtajohdon
sisääntulo
Virta päällä /
pois päältä
Liitä virtajohto
TV:seen...
liitä pistoke...
...ja kytke päälle
liitä pistoke...
avaa TV painamalla on/off
painikett
NB: Kun laite kytketään päälle ensimmäisen kerran siirtyy se valmiustilaan ja valo
etuosassa palaa punaisena Paina kanava ylös-alas (P-, P+) tai numeropainikkeita
(1, 2, 3, ...) käyttääksesi.
kauko-ohjaimen perustoiminnot
Palaa edelliseen valikkoon
Pääsy päävalikkoon
Ohjelma ylös*
Äänentaso alas*
Äänenvoimakkuus Ylös*
Phjelma alas*
Ohjelmanumeron
valinta
*Käytetään myös valikossa navigointiin
FI
tärkeitä tietoja ennen Automaattiasetuksen aloittamista
Jos sinulla on video tai satelliittivastaanotin liitettynä TV:seen, varmista että ne on
kytketty päälle ennen automaattiasetuksen aloittamista. Jos käytät videota, aseta
äänitetty nauha sisään ja aloita sen toisto. Nämä toimenpiteet varmistavat että
kaikki ulkoiset laitteet viritetään Automaattiasetuksen yhteydessä.
Aloita A.P.S. (Automaattinen ohjelmointijärjestelmä)
1
AUTO-OHJ.
Valitse ensin kieli maa / ja / painikkeilla. Tämä vaikuttaa APStoiminnon järjestelyyn. Aloita APS, painamalla PUNAISTA tai “OK” painiketta.
2 Paina
Kieli
Maa
Suomi
Suomi
TARKASTA ANTENNIKAAPELI
AUTOMAATTINEN OHJELMOINTI
painiketta kun haku on valmis.
OK
Peruuta
APS käynnissä…
Suomi - BG
055,25 Mhz
Peruuta
tärkeä huomautus.
Kun TV on löytäyt kaikki paikalliset asemat, annetaan niille automaattisesti ohjelmanumero
ja nimi.
Jos haluat muuttaa niitä, katso lisätietoja käyttöohjeiden kohdasta Ohjelmavalikko.
FI
TFT TV:n kiinnittäminen seinään
1- Kiinnittääksesi TFT TV seinään on jalusta ensin poistettava. (Kuva 1). Irroita 6 ruuvia (M4 x
12) joilla jalusta on kiinnitetty TFT-paneeliin ja irroita jalusta siitä.
2- Valitse paikka seinällä johon TFT -paneeli asennetaan. Kiinnitä kiinnityskaavain seinään
Kaavainta käytetään seinä kiinnikkeiden oikeaan asennukseen.
3- Merkitse kynällä 4 kiinnityspistettä kiinnikkeisiin.
Poraa reiät muovikiinnikkeille (7x30) ja kiinniitä seinäpidikkeet 8 ruuvilla (4 x 30).
4- Kohota TFT-paneelia ja ripusta se kiinnikkeisiin 4 kiinnitysruuvista TFT-paneelin takana.
TFT:N PANEELIN
6 RUUVIT
(M4 x 12)
JALAN KOKOONPANO
KUVA 1
TÄRKEÄÄ
1. Noudata asennusohjeita tarkasti, koska muutoin se voi johtaa loukkaantumiseen tai laitteen
vaurioitumiseen.
2. Jos olet epävarma asennuksesta, pyydä asiantuntevaa henkilä auttamaan asennuksessa.
3. Seinäankkurit on tarkoitettu vain kiinteille, (tiili, betoni, jne) seinille. Hanki muun tyyppisille
seinille oikeat kiinnikkeet rautakaupasta. Jos olet epävarma minkä tyyppisiä ankkureita
käyttää, pyydä apua asiantuntijalta.
4. Mahdollisten loukkaantumisien välttämiseksi, pyydä apua toiselta henkilöltä laitteen
asennuksessa.
5. Hitachi ei ole vastuussa loukkaantumisista tai vaurioista j otka johtuvat väärästä
asennuksesta tai käsittelystä.
-1-
“Huom: Vain alkuperäistä kiinnitintä tulee käyttää tämän laitteen kanssa”
-2-
FI
Hitachi Ltd.
Consumer Business Group
Shin-Otemachi Bldg 5f, 2-1, Otemachi 2-Chome,
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0004 Japan
HITACHI EUROPE LTD.
Consumer Affairs Department
PO Box 3007
Maidenhead
Berkshire SL6 8ZE
HITACHI EUROPE S.A.
364, Kifissias Ave. & 1, Delfon Str.
152 33 Chalandri
Athens
UNITED KINGDOM
Tel: 0870 405 4405
Email: [email protected]
Tel: 1 - 6837200
Fax: 1 - 6835694
Email: [email protected]
HITACHI EUROPE GmbH
Munich Office
Dornacher Strasse 3
D-85622 Feldkirchen bei München
HITACHI EUROPE S.A.
Gran Via Carles III, 86 Planta 5ª
Edificios Trade - Torre Este
08028 Barcelona
GERMANY
SPAIN
Tel: 089-991 80 - 0
Fax: 089 - 991 80 - 224
Hotline: 0180 - 551 25 51 (12ct/min.)
Email: [email protected]
Tel: 93 409 2550
Fax: 93 491 3513
Email: [email protected]
GREECE
HITACHI EUROPE AB
Box 77
S-164 94 KISTA
HITACHI EUROPE S.r.l.
Via T. Gulli n.39
20147 MILAN
SWEDEN
ITALY
Tel: 02 487861
Fax: 02 48786381
Servizio Clienti
Tel. 02 38073415
Email: [email protected]
HITACHI EUROPE S.A.S
Lyon Office
Digital Media Group
94 Quai Charles de Gaulles, 69006 Lyon
FRANCE
Tel: 04 72 14 29 70
Fax: 04 72 14 29 99
Email: [email protected]
Tel: 08 562 711 00
Fax: 08 562 711 11
Email: [email protected]
HITACHI EUROPE AB
(Norway Branch Nuf)
Strandveien 18
1366 Lysaker
NORWAY
Tel: 67519030
Fax: 67519032
Email [email protected]
HITACHI EUROPE LTD.
Benelux Branche Office
Bergensesteenweg 421
1600 Sint-Pieters-Leeuw
HITACHI EUROPE AB
Egebækvej 98
2850 Nærum
BELGIUM
Tel: 43 43 60 50
Fax: 43 43 60 51
Email : [email protected]
DENMARK
Tel: 0032/2 363 99 01
Fax: 0032/2 363 99 00
Email : [email protected]
HITACHI EUROPE LTD.
Kodanska 46
101 00 Praha 10
HITACHI EUROPE AB
Lars Sonckin kaari 16
FIN-02600 ESPOO
CZECH REPUBLIC
FINLAND
Tel: 234 064 512
Fax: 234 064 213
Email: [email protected]
Tel: 010-8503085
Fax: 010-8503086
E-mail: [email protected]
www.hitachidigitalmedia.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement