Alcatel-Lucent | OS6400-CBL-60 | Datasheet | Alcatel-Lucent OS6400-CBL-60 networking cable

Alcatel-Lucent OmniSwitch 6400
R O D Z I N A S TA KO W A L N Y C H P R Z E Ł ĄC Z N I KÓ W G I G A B I T L A N
Przełącznik Alcatel-Lucent® OmniSwitch™ 6400 Stackable LAN Switch to przełącznik Gigabit Ethernet
LAN warstwy 2, przeznaczony dla niewielkich i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują sieci obsługujących przesył danych i treści wideo oraz dostęp do sieci Ethernet dla pracowników i użytkowników
indywidualnych. Dzięki architekturze zoptymalizowanej pod kątem skalowania, elastyczności i niskiego
poboru prądu OmniSwitch 6400, działający pod kontrolą sprawdzonego systemu Alcatel-Lucent
Operating Software (AOS), jest wyśmienitym rozwiązaniem dla sieci brzegowych, gwarantującym wysoką dostępność, automatyczną ochronę, prostotę zarządzania i niskie koszty zużycia energii.
OmniSwitch 6400 jest adresowany na rynek przełączników LAN o stałej konfiguracji i poszerza dotychczasową
ofertę dla przedsiębiorstw. Pod względem wydajności i funkcji oprogramowania wpasowuje się między Alcatel-Lucent OmniStack™ 6200 Stackable LAN Switch (przełącznik Fast Ethernet LAN warstwy 2) a Alcatel-Lucent
OmniSwitch 6850 Stackable LAN Switch (zaawansowany przełącznik Gigabit LAN warstwy 3 ze złączami 10G).
Największe korzyści z nowych przełączników LAN odniosą:
• Sieci małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)
• Grupy robocze w oddziałach
• Sieci metropolitalne Ethernet realizujące usługi triple play
Najważniejsze cechy
Zalety
Dostępność i wydajność:
• Niezawodna, rozbudowana infrastruktura, optymalny czas reakcji na działania użytkowników i aplikacji, ochrona
inwestycji
• Routing i przełączanie z szybkością łącza
• Wysoka dostępność z nadmiarowymi
łączami do stakowania, przełączanie
między głównymi i zapasowymi urządzeniami, zasilacze typu hot-swap
i przywracanie starszej konfiguracji
Najważniejsze cechy
Zalety
Bezpieczeństwo i quality of service:
• Bezpieczeństwo i kontrola sieci
brzegowej gwarantują ciągłość
• Kontrola dostępu do sieci z automatycznym rozpoznawaniem optymalnej metody
uwierzytelnienia dzięki Access Guardian framework (802.1X, MAC, reguły)
działalności i zapobiegają
awariom sieci
• Zaawansowane quality of service (QoS) i listy kontroli dostępu (ACL)
do kontroli ruchu
• Automatyczne blokowanie i kwarantanna dzięki Alcatel-Lucent Quarantine Manager
Niezrównana elastyczność i uproszczone zarządzanie:
• Skalowalna, zróżnicowana
konfiguracja z prostą implementacją
spełnia wymagania MSP, oddziałów
i dostawców usług
• Możliwość wyboru modeli 24-portowych, 48-portowych z/bez power over Ethernet
(PoE)
• Skalowalność 24-384 portów dzięki stakowaniu o dużej wydajności
• Obsługa AOS przez interfejs sieciowy (Webview)
• Obsługa aplikacji Alcatel-Lucent 2500/2700 Network Management System (NMS) i 5620
Service Aware Manager (SAM)*.
* Spytaj o dostępność
Rodzina przełączników Alcatel-Lucent OmniSwitch 6400 Stackable LAN to szeroki wachlarz urządzeń z obsługą PoE, bez PoE,
gigabitowych i światłowodowych. Wszystkie modele z rodziny Alcatel-Lucent OmniSwitch 6400 to stakowalne, urządzenia
o stałej konfiguracji w obudowie 1U. Można do nich podłączyć zatwierdzone przez Alcatela-Lucenta transceivery SFP o małym,
dużym i bardzo dużym zasięgu.
Tabela 1 zawiera dostępne modele rodziny OmniSwitch 6400.
Chassis
10/100/1000
lub Gig
1 Gig porty
combo
10 Gig porty
stakowalne
Kompatybilne
zasilacze
Kompatybilne
zasilacze zapasowe
Modele nieobsługujące PoE
OS6400-24
20 10/100/1000
4
2
wbud. zasilacz AC
zewn. zasil. AC lub DC
OS6400-48
44 10/100/1000
4
2
wbud. zasilacz AC
zewn. zasil. AC lub DC
OS6400-U24
22 Gig SFP **
2
2
wbud. zasilacz AC
zewn. zasil. AC lub DC
OS6400-U24D
22 Gig SFP **
2
2
wbud. zasilacz AC
zewn. zasil. AC lub DC
360W AC lub 510W AC
Modele obsługujące PoE
OS6400-P24
20 10/100/1000
4
2
360W AC lub 510W AC
OS6400-P48
44 10/100/1000
4
2
360W AC lub 510W AC 360W AC lub 510W AC
* Porty combo mogą być indywidualnie konfigurowane w standardach 10/100/1000Base-T lub 1000Base-X, obsługują transceivery ze złączami SFP na małą, dużą i bardzo dużą odległość..
** Światłowodowe złącza Gigabit obsługują światłowodowe transceivery Gigabit SFP lub 100BaseX SFP.
OS6400-24
Kompatybilność
Rozwiązania Alcatela-Lucenta znajdują się w ścisłej czołówce inicjatyw proekologicznych:
• RoHS – rodzina Alcatel-Lucent OmniSwitch jako jedna z pierwszych była zgodna z dyrektywą Komisji Europejskiej
– Restriction on Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
• WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment
2
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6400 | Broszura techniczna
Specyfikacja produktów
Cechy
Wydajność
Złącza i prędkości
• 24 i 48 portów 10/100/1000,
24 porty 100/1000 BaseX
• Praca z szybkością łącza w warstwach 2 i 3 dla wszystkich portów
• Dwa wbudowane porty 10 Gb/s
z pełnym dupleksem do stakowania
• OS6400-24, -P24, -48, -P48
obsługa czterech portów combo
Gigabit Ethernet (GigE) SFP
• OS6400-U24, -U24D obsługa
dwóch portów combo GigE SFP
• PoE: IEEE 802.3af dla modeli „P”
PoE (15.4 W na port)
QoS
• Kolejki priorytetów: osiem sprzętowych kolejek na port
• Priorytety ruchu: oparty na przepływie danych QoS z systemem
zewnętrznych i wewnętrznych
priorytetów (re-marking)
• Zarządzanie przepustowością:
zarządzanie przepustowością
na bazie reguł dla ruchu przychodzącego i portów dla wychodzącego
• Zarządzanie kolejką: Random
Early Detect/Discard (RED), konfigurowalny algorytm de-queuing;
Strict Priority, Weighted i Deficit
Round Robin
• 1000 polityk reguł ACL
• Klasyfikacja od warstwy 2 do 4
Wysoka dostępność
System
• Dwa wbudowane porty do stakowania, do tworzenia odpornych
na błędy konfiguracji pętli
• Nadmiarowe zasilanie 1:1 dzięki
OS6400-BPS
• Podwójne kopie obrazów i plików
konfiguracyjnych jako kopia bezpieczeństwa
Przełączanie warstwy 2
• Do 16.000 MAC
• Do 4000 VLAN
• Ring Rapid Spanning Tree
Protocol (RRSTP) zoptymalizowany pod środowisko telefoniczne
daje czas konwergencji poniżej
100 ms
• 802.1s Multiple Spanning Tree
Protocol dla bardziej niezawodnej sieci i nadmiarowości łączy
• 802.1w Rapid Reconfiguration
of Spanning Tree umożliwia przełączenie na inną linię w przypadku awarii w czasie poniżej jednej
sekundy
• Alcatel-Lucent per-VLAN spanning tree (1x1)
• 802.1D Spanning Tree Protocol
dla bardziej niezawodnej sieci
i nadmiarowości łączy
• Statyczna i dynamiczna (802.3ad)
agregacja łączy z automatyczną
konfiguracją agregowanych łączy
z innymi przełącznikami
Przełączanie warstwy 3
• Statyczny routing IPv4 i IPv6
• RIP v1 & v2 dla IPv4, RIPng dla
IPv6
• Do 1000 przekierowań IPv4/ 512
IPv6 statycznych i RIP:
• Do 128 złączy IPv4 i 16 IPv6
Multicast
• Internet Group Management
Protocol (IGMP) v1/v2/v3
snooping w celu optymalizacji
multicastingu
• Maksymalnie 1000 grup multicast
Protokoły sieciowe
• TCP/IP stack
• Address Resolution Protocol
(ARP)
• Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) relay
• DHCP relay do przekierowywania
zapytań klienta do serwera DHCP
• Generic User Datagram Protocol
(UDP) na VLAN
Uproszczone zarządzanie
Interfejs użytkownika
• Intuicyjny Alcatel-Lucent CLI
ze znajomym interfejsem, niższe
koszty szkolenia
• Rozbudowana,ilustrowana
instrukcja użytkownika z przykładami
• Prosty w obsłudze, internetowy
menedżer (WebView) z wbudowanymi opcjami pomocy zapewnia łatwą konfigurację nowych
funkcji
• Remote Telnet management lub
Secure Shell przez SSH
• Publikowanie plików przez Trivial
File Transfer Protocol (TFTP) i FTP
• Czytelne dla ludzi pliki konfiguracyjne ASCII do edycji offline i
konfiguracji zbiorowej
• Klient BootP/DHCP umożliwia
automatyczną konfigurację informacji IP przełącznika, co ułatwia
wdrażanie
• Autonegocjacja portów
10/100/1000 ustawia prędkość
portów i dupleksu
• Auto MDI/MDIX automatycznie
konfiguruje sygnał przychodzący
i wychodzący na potrzeby skrętek
prostych i krosowanych
• Simple Network Management
Protocol (SNMP) v1/v2/v3
• Integracja z menedżerem SNMP
Alcatel-Lucent OmniVista
do zarządzania całą siecią
Monitorowanie i rozwiązywanie problemów
• Obsługa grupy RFC 2819 Remote
Network Monitoring (RMON) \
(1-Statistics, 2-History, 3-Alarm
& 9-Events)
• Tworzenie obrazów lustrzanych
w celu rozwiązywania problemów i zgodnego z prawem przejęcia kontroli; obsługa czterech
sesji z różnych miejsc do jednego
punktu docelowego
• Tworzenie obrazów lustrzanych
w oparciu o polityki umożliwia,
za pomocą QoS, wybór danych,
które są przesyłane na odbicie
lustrzane
• Zdalne tworzenie obrazów
lustrzanych portów
• Funkcja monitorowania portów
pozwala zapisywać pakiety
Ethernet jako pliki lub wyświetlać je na ekranie w celu rozwiązywania problemów
• Logowanie się na miejscu (on the
flash) i zdalnie (Syslog)
• Unidirectional Link Detection
(UDLD) do wykrywania połączeń
jednokierunkowych
Konfiguracja sieci
• 802.1AB – Link Layer Discovery
Protocol z rozszerzeniami MED
• Alcatel-Lucent Mapping
Adjacency Protocol (AMAP) do
tworzenia topologii na urządzeniach z rodziny OmniVista
• GARP VLAN Registration Protocol
(GVRP) do pruningu i szybkiego
tworzenia sieci VLAN zgodnej z
802.1Q
• Tryb fastforward na portach użytkownika do obejścia 30-sekundowego opóźnienia na spanning
tree
• Auto-QoS do zarządzania ruchem
na przełączniku i ruchem telefonii IP od Alcatela-Lucenta
• Network Time Protocol (NTP) do
synchronizacji czasu w całej sieci
Zaawansowane zabezpieczenia
Kontrola dostępu
• Obsługa wielu klientów 802.1x
oraz VLAN dla uwierzytelniania
per klient i przydziału VLAN
• 802.1X z mobilnymi grupami
• Uwierzytelnianie na podstawie
MAC, z mobilnymi grupami
i obsługą konta „gościa”
w sieci VLAN
• Uwierzytelnianie hostów spoza
802.1x na bazie MAC
• Uwierzytelniony VLAN wymagający nazwy użytkownika i hasła
udziela dostępu do VLAN w
zależności od użytkownika
• Captive Portal – nowa polityka
Access Guardian wykorzystująca
wbudowany portal do uwierzytelniania użytkowników.*
• Uwierzytelnianie dostępu do SSH
przez Public Key Infrastructure
(PKI)
• Obsługa host integrity check*
i wprowadzanie poprawek VLAN
• Learned Port Security (LPS) lub
blokada adresu MAC daje dostęp
do sieci tylko znanym urządzeniom, uniemożliwiając dostęp
niepożądanym urządzeniom
• Obsługa Microsoft® Network
Access Protection (NAP)
Zabezpieczenie, kontrola i kwarantanna
• Obsługa Alcatel-Lucent
OmniVista 2770 Quarantine
Manager i kwarantanny VLAN
• ACL-e do filtrowania niepożądanego ruchu, w tym ataków typu
odmowa usługi; sprzętowe filtrowanie przepływu danych (warstwy 1-4)
• DHCP snooping, DHCP IP ochrona
przed spoofingiem
• Dynamiczna ochrona ARP
i wykrywanie infekcji ARP
• Blokada Bridge Protocol Data
Unit (BPDU) - automatycznie
zamyka porty przełącznika używane jako porty użytkownika,
kiedy pojawia się pakiet BPDU
drzewa rozpinającego.
Uniemożliwia działanie nieupoważnionym mostom drzewa rozpinającego
• sFlow v5 do monitorowania
i skutecznej kontroli i zarządzania siecią
Bezpieczne zarządzanie
• Uwierzytelnianie administratorów
przez RADIUS i Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP)
uniemożliwia nieupoważnione
zarządzanie
• Klient TACACS+ oferuje upoważnianie, uwierzytelnianie i zarządzanie kontami ze zdalnego
serwera TACACS+
• Secure Shell (SSH), Secure Socket
Layer (SSL), dostęp HTTPS
i SNMPv3 do zaszyfrowanego
zdalnego zarządzania
• Bezpieczna publikacja plików
dzięki Secure File Transfer
Protocol (SFTP) lub Secure
Copy (SCP)
• Bezpieczeństwo protokołu przełącznika
¬ MD5 dla Routing Information
Protocol (RIP) v2 i SNMPv3
¬ SSH gwarantuje bezpieczne sesje
CLI z obsługą PKI
¬ Zabezpieczenie sesji HTTP przez
SSL
Usługi dostępu do sieci Ethernet
• DHCP Option 82 – konfigurowalny relay agent
• Q-in-Q (stakowanie VLAN)
• Ethernet OAM zgodny z 802.1ag
* Zapytaj o dostępność
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6400 | Broszura techniczna
3
• Współpraca z Alcatel-Lucent 5620
SAM (5620 SAM wersja 6.1)
• Funkcja Private VLAN
• IP Multicast VLAN (IPMVLAN)
• Usługi Ethernet:
¬ Service VLAN (SVLAN) i Customer
VLAN (CVLAN), przejrzyste usługi
LAN
¬ Usługi Ethernet network-tonetwork interface (NNI) i user
network interface (UNI)
¬ Identyfikacja profili Service
Access Point (SAP)
• Certfikaty MEF 9 i 14
• Ochrona UDLD
• Akceptuje do 16.000 adresów
MAC
• Do 2000 reguł polityki QOS
• Do 1000 reguł polityki ACL
• Do 4096 VLAN na przełącznik
Zasilanie i pobór mocy
• Nadmiarowe zasilacze typu hotswap
• Zasilacze AC: 90 V - 220 V AC
• Zasilacze DC: 36 V - 72 V DC
Modele nieobsługujące PoE
• Wykorzystuje wewnętrzne zasilacze główne i zewnętrzne zapasowe, montowane zdalnie z tyłu
urządzenia.
• Zasilacze zapasowe korzystają
z półek zasilających, na których
znajdują się pojedyncze zasilacze
6400-BP (AC) lub 6400-BP-D
(DC)
Modele obsługujące PoE
• Zasilacze 360 W (AC) i 510 W
(AC) są kompatybilne tylko z
modelami obsługującymi PoE
• Półka zasilająca mieści jeden
zasilacz 510 W AC lub dwa 360
W AC
• Dynamiczne zasilanie PoE z zasilaczem 360 W 240 W
• Dynamiczne zasilanie PoE z zasilaczem 510 W 390 W
Parametry:
Kontrolki
Diody dla każdego portu
• 10/100/1000: PoE, link/activity
SFP: link/activity
• Stacking: link/activity
Diody systemowe
• Switch ID (wskazuje numer ID
urządzenia w staku) 1-8)
• System (OK) (chassis HW/SW
status)
• PWR (primary power supply
status)
• PRI (virtual chassis primary)
• BPS (backup power status)
Wymiary
(szerokość x głębokość x wysokość)
Rozmiar chassis (bez stelaża montażowego)
24-portów światłowodowych bez obsługi PoE z
wbudowanym zasilaniem
• Wysokość: 4,4 cm
• Szerokość: 44,0 cm
• Głębokość: 27,0 cm
48-portów bez obsługi PoE z wbudowanym zasilaniem
• Wysokość: 4,4 cm
• Szerokość: 44,0 cm
• Głębokość: 33,0 cm
24 porty PoE bez półki zasilającej
• Wysokość: 4,4 cm
• Szerokość: 44,0 cm
• Głębokość: 27,0 cm
48 porty PoE bez półki zasilającej
• Wysokość: 4,4 cm
• Szerokość: 44,0 cm
• Głębokość: 27,0 cm
Całkowity rozmiar wraz z półką zasilającą dla
PoE i zasilaczem zapasowym
• 44,0 x 44,6 x 4,4 cm dla chassis
27 cm
• (44,0 x 50,6 x 4,4 cm) dla chassis
33 cm
Uwaga: Wszystkie chassis mają
48,2 cm ze stelażem montażowym
Certyfikaty bezpieczeństwa
• US UL 60950
• IEC 60950-1:2001; wszystkie
wersje krajowe
• EN 60950-1: 2001; wszystkie
wersje
• CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
• NOM-019 SCFI, Meksyk
• AS/NZ TS-001 i 60950:2000,
Australia
• UL-AR, Argentyna
• UL-GS Mark, Niemcy
• EN 60825-1 Laser:2004
• CDRH Laser
• China CCC
Waga
Wymagania środowiskowe
Chassis
Temperatura podczas pracy:
Bez PoE z wbudowanym zasilaniem
• OS6400-24 4,28 kg
• OS6400-48 5,43 kg
• OS6400-U24 4,43 kg
• OS6400-U24D 4,189 kg
• 0°C - 45°C
Wilgotność
(praca i przechowywanie)
PoE bez wbudowanego zasilania
• 5% - 95%, bez skraplania
• OS6400-P24 4,07 kg
• OS6400-P48 4,50 kg
Zasilanie
•
•
•
•
•
OS6400-BP 126W AC: 1,11 kg
OS6400-BP-D 120W DC: 0,95 kg
OS6400-BP-P 360W AC: 1,46 kg
OS6400-BP-PH 510W AC: 2,59 kg
Półka zasilająca: 0,57 kg
EMC
• FCC CRF Title 47 Subpart B (Class
A limits. Note: Class A with UTP
cables)
• VCCI (Class A limits. Note: Class
A with UTP cables)
• AS/NZS 3548 (Class A limits.
Note: Class A with UTP cables)
• CE marking for European countries (Class A Note: Class A with
UTP cables)
• EN 55022: 1995 (Emission
Standard)
* Zapytaj o dostępność
4
• EN 61000-3-3: 1995
• EN 61000-3-2: 2000
• EN 55024: 1998 (Immunity
Standards)
• EN 61000-4-2: 1995+A1: 1998
• EN 61000-4-3: 1996+A1: 1998
• EN 61000-4-4: 1995
• EN 61000-4-5: 1995
• EN 61000-4-6: 1996
• EN 61000-4-8: 1994
• EN 61000-4-11: 1994
• IEEE 802.3: Hi-Pot Test (2250V
DC na wszystkich portach
Ethernet)
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6400 | Broszura techniczna
Temperatura przechowywania:
• -40°C - 75°C
Standardy IEEE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IEEE 802.1D (STP)
IEEE 802.1p (CoS)
IEEE 802.1Q (VLANs)
IEEE 802.1ad Q-in-Q (VLAN stacking)
IEEE 802.1ag (Connectivity Fault
Management)
IEEE 802.1s (MSTP)
IEEE 802.1w (RSTP)
IEEE 802.1X (Port Based Network
Access Protocol)
IEEE 802.3i (10BaseT)
IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
IEEE 802.3x (Flow Control)
IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3ab (1000BaseT)
IEEE 802.3ac (VLAN Tagging)
IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3af (Power-overEthernet)
Standardy IETF
IPV4
• RFC 2003 IP/IP tunneling
• RFC 2784 GRE tunneling
RIP
• RFC 1058 RIP v1
• RFC 1722/1723/2453/1724 RIP v2
& MIB
• RFC 1812/2644 IPv4 Router
Requirement
• RFC 2080 RIPng
IP Multicast
•
•
•
•
RFC
RFC
RFC
RFC
1112 IGMP v1
2236/2933 IGMP v2 & MIB
2365 Multicast
3376 IGMPv3
IPV6
• RFC 1886 DNS for IPv6
• RFC 2292/2373/2374/2460/2462
IPv6
• RFC 2461 NDP
• RFC 2463/2466 ICMP v6 & MIB
• RFC 2452/2454 IPv6 TCP/UDP
MIB
• RFC 2464/2553/2893/3493/3513
IPv6
• RFC 3056 IPv6 Tunneling
• RFC 3542/3587 IPv6
Zarządzanie
• RFC 854/855 Telnet & Telnet
options
• RFC 1155/2578-2580 SMI v1
& SMI v2
• RFC 1157/2271 SNMP
• RFC 1212/2737 MIB & MIB-II
• RFC 1213/2011-2013 SNMP v2
MIB
• RFC 1215 Convention for SNMP
Traps
• RFC 1573/2233/2863 Private
Interface MIB
• RFC 1643/2665 Ethernet MIB
• RFC 1901-1908/3416-3418 SNMP
v2c
• RFC 2096 IP MIB
• RFC 2570-2576/3411-3415 SNMP
v3
• RFC 2616 /2854 HTTP & HTML
• RFC 2667 IP Tunneling MIB
• RFC 2668/3636 IEEE 802.3 MAU
MIB
• RFC 2674 VLAN MIB
• RFC 4251 Secure Shell Protocol
architecture
• RFC 4252 The Secure Shell (SSH)
Authentication Protocol
Bezpieczeństwo
• RFC 959/2640 FTP
• RFC 1321 MD5
• RFC 2104 HMAC Message
Authentication
• RFC 2138/2865/2868/3575/2618
RADIUS Authentication & Client
MIB
• RFC 2139/2866/2867/2620
RADIUS Accounting & Client MIB
• RFC 2228 step
• RFC 2284 PPP EAP
• RFC 2869/2869bis RADIUS
Extension
Produkt
Quality of Service
• RFC 896 Congestion control
• RFC 1122 Internet hosts
• RFC 2474/2475/2597/3168/3246
DiffServ
• RFC 3635 Pause control
Inne
• RFC 791/894/1024/1349 IP & IP /
Ethernet
• RFC 792 ICMP
• RFC 768 UDP
• RFC 793/1156 TCP/IP & MIB
MTBF (w godz.)
• RFC 826/903 ARP & Reverse ARP
• RFC 919/922 Broadcasting
Internet datagram
• RFC 925/1027 Multi LAN ARP /
Proxy ARP
• RFC 950 Subnetting
• RFC 951 Bootp
• RFC 1151 RDP
• RFC 1191 Path MTU Discovery
• RFC 1256 ICMP Router Discovery
• RFC 1305/2030 NTP v3 & Simple
NTP
• RFC 1493 Bridge MIB
• RFC 1518/1519 CIDR
• RFC 1541/1542/2131/3396/3442
DHCP
• RFC 1757/2819 RMON & MIB
• RFC 2131/3046 DHCP/BootP
Relay
• RFC 2132 DHCP Options
• RFC 2251 LDAP v3
• RFC 3060 Policy Core
• RFC 3176 sFlow
• RFC 3021 Using 31-bit prefixes
Pobór
mocy*
Wydzielane ciepło przy
pełnym obciąż. (btu/godz.)
Głośność
(dB(A))**
Modele bez obsługi PoE
OS6400-24
187,933
52
180
poniżej 40dB(A)
OS6400-48
162,844
79
269
poniżej 40dB(A)
OS6400-U24
189,983
80
272
poniżej 40dB(A)
OS6400-U24D
424,657
80
272
poniżej 40dB(A)
OS6400-P24
149,166
69 (330)
235 (1126)
poniżej 44dB(A)
OS6400-P48
158,837
103 (330)
351 (1126)
poniżej 44dB(A)
Modele z obsługą PoE***
* Pobór mocy mierzony w czasie maksymalnego obciążenia
** Głośność mierzona z jednym zasilaczem w temperaturze pokojowej
*** Pobór mocy modelu obsługującego PoE mierzony najpierw bez zasilania PoE, następnie przy pełnym obciążeniu z zasilaczem PoE o mocy 360W
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6400 | Broszura techniczna
5
J A K
Z A M Ó W I ć
NUMER CZĘŚCI
OPIS
OmniSwitch 6400 Chassis
OS6400-24
Gigabit Ethernet występuje w formacie 1U z 20 portami RJ-45 konfigurowalnymi pojedynczo w standardach 10/100/1000BaseT,
czterema portami combo konfigurowalnymi jako 10/100/1000BaseT lub 1000BaseX i dwoma dedykowanymi portami stakowania
10G. W portach combo można stosować światłowody lub przewody miedziane, światłowodowe transceivery Ethernet (SFP*),
kable do stakowania i zapasowe zasilacze można zamówić oddzielnie. Wbudowany zasilacz AC, kabel zasilający i przejściówka
RJ-45 - DB-9 wchodzą w skład zestawu.
OS6400-48
Gigabit Ethernet występuje w formacie 1U z 44 portami RJ-45 konfigurowalnymi pojedynczo w standardach
10/100/1000BaseT, czterema portami combo konfigurowalnymi jako 10/100/1000BaseT lub 1000BaseX i dwoma
dedykowanymi portami stakowania 10G. W portach combo można stosować światłowody lub przewody miedziane.
Światłowodowe transceivery Ethernet (SFP*), kable do stakowania i zapasowe zasilacze można zamówić oddzielnie.
Wbudowany zasilacz AC, kabel zasilający i przejściówka RJ-45 - DB-9 wchodzą w skład zestawu.
OS6400-U24
OS6400-U24D
Gigabit Ethernet w formacie 1U form z 22 portami 100/1000BaseX SFP, dwoma portami combo konfigurowalnymi
w formatach 10/100/1000BaseT lub 100/1000BaseX i dwoma dedykowanymi portami stakowania 10G. W portach combo
można stosować światłowody lub przewody miedziane. Światłowodowe transceivery Ethernet (SFP*), kable do stakowania
i zapasowe zasilacze można zamówić oddzielnie. Zawiera przejściówkę RJ-45 - DB-9. Wbudowany zasilacz AC lub DC.
OmniSwitch 6400 PoE Chassis
OS6400-P24
OS6400-P24H
Gigabit Ethernet w formacie 1U form z 20 portami RJ-45 POE konfigurowalnymi w formatach 100/1000BaseX SFP, czterema
portami combo konfigurowalnymi w formatach 10/100/1000BaseT lub 1000BaseX i dwoma dedykowanymi postami stakowania
10G. W portach combo można stosować światłowody lub przewody miedziane. Światłowodowe transceivery Ethernet (SFP*),
kable do stakowania i zapasowe zasilacze można zamówić oddzielnie. W skład zestawu wchodzi zasilacz AC PoE i półka
zasilająca, kable odpowiednie dla danego kraju, instrukcje obsługi, karta dostępu, stelaż montażowy i przejściówka
RJ-45 - DB-9. W skład zestawu wchodzi odpowiednio zasilacz 360W AC lub 510W AC.
OS6400-P48
OS6400-P48H
Gigabit Ethernet w formacie 1U form z 44 portami RJ-45 POE konfigurowalnymi w formatach 100/1000BaseX SFP, czterema portami
combo konfigurowalnymi w formatach 10/100/1000BaseT lub 1000BaseX i dwoma dedykowanymi postami stakowania 10G. W portach
combo można stosować światłowody lub przewody miedziane. Światłowodowe transceivery Ethernet (SFP*), kable do stakowania
i zapasowe zasilacze można zamówić oddzielnie. W skład zestawu wchodzi zasilacz AC PoE 510W i półka zasilająca, kable odpowiednie
dla danego kraju, instrukcje obsługi, karta dostępu, stelaż montażowy i przejściówka RJ-45 - DB-9. W skład zestawu wchodzi
odpowiednio zasilacz 360W AC lub 510W AC
Zasilanie
OS6400-BP-P
OS6400-BP-P modularny zasilacz zapasowy 360W AC. Zapasowe zasilanie dla urządzenia obsługującego PoE. Dostarczany wraz
z kablem do podłączenia do chassis i kablem zasilania odpowiednim dla danego kraju.
OS6400-BP-PH
OS6400-BP-PH modularny zasilacz zapasowy 510W AC. Zapasowe zasilanie dla urządzenia obsługującego PoE. Dostarczany z kablem
łączącym chassis, kablem zasilania odpowiednim dla danego kraju, półką zasilającą i stelażem montażowym.
OS6400-BP
OS6400-BP modularny zasilacz zapasowy 126W AC. Zapasowe zasilanie dla urządzeń nieobsługujących PoE. Dostarczany wraz z kablem
do podłączenia do chassis i kablem zasilania odpowiednim dla danego kraju.
OS6400-BP-D
OS6400-BP-D modularny zasilacz zapasowy 120W DC. Zapasowe zasilanie dla urządzeń nieobsługujących PoE. Dostarczany wraz
z kablem do podłączenia do chassis.
Transceivery Gigabit Ethernet
6
SFP-GIG-EXTND
Extended 1000BaseSX transceiver światłowodowy 1000Base-SX Gigabit Ethernet (SFP MSA). Obsługa światłowodu wielomodowego
obsługującego fale świetlne o długości 850 nm (nominalnie) ze złączem LC. Zasięg do 2 km (w zależności od klasy i stanu światłowodu)
dla 62.5/125 μm MMF lub 550m dla 62.5/125 μm MMF. Wymaga SFP-GIG-EXTND lub GBIC-GIG-EXTND na zdalnym terminatorze.
SFP-GIG-LH40
1000BaseLH transceiver światłowodowy (SFP MSA). Obsługa światłowodu jednomodowego obsługującego fale świetlne o długości
1310 nm (nominalnie) ze złączem LC. Standardowy zasięg 40 km przy SMF 9/125 μm.
SFP-GIG-LH70
1000BaseLH transceiver światłowodowy (SFP MSA). Obsługa światłowodu jednomodowego obsługującego fale świetlne o długości
1550 nm (nominalnie) ze złączem LC. Standardowy zasięg 70 km przy SMF 9/125 μm.
SFP-GIG-LX
1000Base-LX transceiver światłowodowy (SFP MSA). Obsługa światłowodu jednomodowego obsługującego fale świetlne o długości
1310 nm (nominalnie) ze złączem LC. Standardowy zasięg 10 km przy SMF 9/125 μm.
SFP-GIG-LX
1000Base-SX transceiver światłowodowy (SFP MSA). Obsługa światłowodu wielomodowego obsługującego fale świetlne o długości
850 nm (nominalnie) ze złączem LC. Zasięg 300 m przy 62.5/125 μm MMF lub 550 m przy 50/125 μm MMF.
SFP-GIG-T
1000BaseT Transceiver Gigabit Ethernet (SFP MSA) - obsługa kabli miedzianych klas 5, 5E i 6, do 100 m. SFP działa z prędkością
1000 Mbit/s w trybie pełnego dupleksu.
SFP-GIG-BX-D
1000BaseBX SFP transceiver ze złączem typu LC. Dwukierunkowy transceiver dla jednomodowego światłowodu na jednej standardowej
linii o długości poniżej 10 km. Wysyła sygnał o długości 1490 nm a dobiera 1310 nm.
SFP-GIG-BX-U
1000BaseBX SFP transceiver ze złączem typu LC. Dwukierunkowy transceiver dla jednomodowego światłowodu na jednej standardowej
linii o długości poniżej 10 km. Wysyła sygnał o długości 1310 nm a dobiera 1490 nm.
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6400 | Broszura techniczna
J A K
Z A M Ó W I ć
NUMER CZĘŚCI
OPIS
Transceivery 100FX (dla wszystkich portów SFP OS6400)
SFP-100-LC-MM
1000BaseBX SFP transceiver ze złączem typu LC. Transceiver do użytku ze światłowodami wielomodowymi.
SFP-100-LC-SM15
1000BaseBX SFP transceiver ze złączem typu LC. Transceiver do użytku ze światłowodem jednomodowym na odległość do 15 km.
SFP-100-LC-SM40
1000BaseBX SFP transceiver ze złączem typu LC. Transceiver do użytku ze światłowodem jednomodowym na odległość do 40 km.
SFP-100-BX20LT
100BaseBX SFP transceiver ze złączem typu LC. Ten dwukierunkowy transceiver dla jednomodowego światłowodu na jednej
standardowej linii o długości do 20 km. Transceiver zazwyczaj używany w siedzibie głównej, nadaje sygnały o długości 1550 nm
i odbiera o długości 1310 nm.
SFP-100-BX20NU
100BaseBX SFP transceiver ze złączem typu LC. Dwukierunkowy transceiver dla jednomodowego światłowodu na jednej standardowej
linii o długości do 20 km. Transceiver zazwyczaj używany u klientów, nadaje sygnały o długości 1310nm
Akcesoria
OS6400-CBL-30
OS6400 kabel do stakowania o długości 30 cm
OS6400-CBL-60
OS6400 kabel do stakowania o długości 60 cm
OS6400-CBL-150
OS6400 kabel do stakowania o długości 150 cm
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6400 | Broszura techniczna
7
www.alcatel-lucent.com
Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent i logo Alcatel-Lucent są
znakami towarowymi należącymi do Alcatela-Lucenta. Pozostałe znaki towarowe są własnością ich
właścicieli. Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Alcatel-Lucent nie odpowiada za nieścisłości w niniejszym dokumencie. © 2008 Alcatel-Lucent. Wszelkie
prawa zastrzeżone. 032107-00 C 08/08
Download PDF