Installationsguide
Installationsguide
til Waoo! TV boks Airties
(7120, 7124, 7130 og 7134)
Fiberbredbånd | TV | Telefoni
Indhold
Velkommen........................................................................................4
Installation......................................................................................... 6
Vigtigt.................................................................................................10
Generelt om brug af TV boksen..............................................10
Fjernbetjening..................................................................................11
Hovedmenu...................................................................................... 13
Kontaktinformation..................................................................... 15
Fiberbredbånd | TV | Telefoni | 02
Velkommen
Airties (7120, 7124,7130 og 7134)
Kære kunde
TV boksen - set bagfra
Tillykke med din nye TV boks!
I denne installationguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV
boks til dit TV. Du får også en hurtig gennemgang af Waoo!’s TV-portal.
Har du brug for en mere detaljeret gennemgang af de funktioner, som er tilgængelige i TV-portalen, kan du finde en udvidet brugervejledning på vores hjemmeside
waoo.dk.
SCART
4
Digital A udio
6
5
HDMI
Ethernet
USB
3
1
2
Figur 1: TV boks - set bagfra
Vi håber, du får stor glæde af dit nye TV-univers. Har du spørgsmål, kan du kontakte
dit lokale energiselskab.
God fornøjelse med din nye TV-portal!
Waoo!
Fiberbredbånd | TV | Telefoni | 04
1: ETHERNET-stik for bredbåndstilslutning
2:USB-stik
3: HDMI-stik for tilslutning til HD-ready TV
4:SCART-stik for tilslutning til TV
5: S/PDIF for tilslutning til Digital Audio
6:Udgang til lyd (optisk kabel)
7: On/Off knap
8:POWER 12V Strømtilslutning
12 V DC
+
ON/OFF
8
7
Installation
12 V DC
+
Du kan tilslutte TV boksen til dit TV med enten et Scart-kabel eller et HDMI-kabel.
Hvis du har et HD-ready TV, anbefaler vi, at du tilslutter TV boksen og TV’et med
et HDMI-kabel, da det giver dig den bedste billedkvalitet.
SCART
HDMI
Digital A udio
Ethernet
ON/OFF
USB
Figur 2: Tilslutning af TV boks
til Ethernet-indgang
Tilslutning til fiberboks og TV
1. Placér TV boksen i nærheden af dit TV.
2. Tilslut netkablets ene ende i fiberboksen på væggen og den anden ende i netstikket på TV boksen (ETHERNET-indgang) (figur 2).
Y
Pb
Pr
Tilslutning med Scart- eller HDMI-kabel
TV
Sæt Scart- eller HDMI-kablet i dit TV. Du finder begge indgange bag på eller på
siden af dit TV. Scart-indgangen er ofte mærket med AV, AV1, AV2, EXT1, EXT2 eller
mærket
. HDMI-indgangen er mærket med HDMI. Den anden ende af Scart- eller
HDMI-kablet sætter du i TV boksen (figur 3).
12 V DC
+
12 V DC
+
SCART
Tilslutning af strøm
SCART
HDMI
Digital A udio
Digital A udio
HDMI
Ethernet
Ethernet
USB
Forbind strømtransformator med TV boksen (indgangen mærket ’12VDC’). Sæt
herefter adapteren i en stikkontakt i væggen (figur 4).
Y
Pb
Pr
Y
TV
Pb
Pr
TV
Figur 3: Tilslutning med HDMI- eller Scart-kabel.
Fiberbredbånd | TV | Telefoni | 06
ON/OFF
USB
ON/OFF
L
12 V DC
+
S/PDIF 1
ON/OFF
S/PDIF 2
R
SCART
Digital A udio
HDMI
Ethernet
USB
Stereo/
HiFi system
Figur 4: Forbindelse til strømudtag
12 V DC
+
ON/OFF
Pb
SCART
Digital A udio
HDMI
Ethernet
USB
Figur 5: Tilslutning af ekstern audio
Tilslutning til ekstern audio
Hvis du ønsker at tilslutte et eksternt audio system (fx et Dolby Surround® system),
kan du vælge en af følgende to muligheder (figur 5).
Digital audio: S/PDIF-indgange
Forbind et RCA-kabel med S/PDIF-stikket på TV boksen, og kablets anden ende
med stikket på dit TV eller audio system.
Digital audio: Toslink-indgang
Forbind et Toslink-kabel med Toslink-stikket på TV boksen, og kablets anden ende
med stikket på dit TV eller audio system.
Kablerne er ikke en del af leveringen og skal købes særskilt. Vi henviser til din
lokale radio- og TV-forhandler.
Fiberbredbånd | TV | Telefoni | 08
Hentning af TV-portal
1. Tænd for dit TV og din TV boks.
2. Vælg det rigtige input på TV’et. Normalt er det kanal AV, men lidt afhængig af
den type TV, du har, kan det også være kanal AV1, AV2 eller EXT1.
3. TV boksen kobler sig nu på netværket og opgraderer de nødvendige indstillinger
(til sidste nye version hvis nødvendigt). Vent venligst til den er færdig. Ved opstart
vil du se en opstartsskærm med 5 firkanter, som indikerer, at din TV boks startes.
Vent venligst.
4. Hvis du oplever problemer, skal du notere, hvilken firkant der bliver rød, før du
kontakter dit lokale energiselskabs kundecenter. Kontaktinfo findes på side 15.
5. Når download er færdig, vil du se TV-billedet på dit TV. Nu er alt klart, og du skal
bruge fjernbetjeningen til TV boksen for at bevæge dig rundt og vælge kanaler.
Vigtigt
HUSK at vælge en PIN-kode og en Master PIN-kode første gang du logger på
Waoo!’s TV-portal.
Såfremt du har et 16:9 bredformat TV skal du starte med at ændre skærmopsætningen til 16:9. Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg TV & Lyd. Vælg
TV-skærm og beskæring.
Fjernbetjening
Almindelig brug
Fjernbetjeningen sender kun signal til ét apparat ad gangen, altså til TV eller TV
boks. For at vælge det apparat, som du vil fjernbetjene, skal du trykke kort på hhv.
TV power-knappen eller STB-knappen. For betjening af din TV boks, tryk på STBknappen. Den valgte knap vil lyse hver gang, der trykkes på en gyldig knap – se
funktionsbeskrivelsen på knappen. Lyser knappen kun svagt kan det være tegn
på, at batterierne i fjernbetjeningen bør udskiftes.
Programmering af fjernbetjeningen til TV og andre enheder
Generelt om brug af
TV boksen
Lampen foran på TV boksen lyser blåt, når den er tændt, og rødt, når den er på
standby. Du tænder og slukker for TV boksen ved at holde STB-knappen på
fjernbetjeningen nede i 2-3 sekunder.
Det er vigtigt, at du peger fjernbetjeningen hen imod TV boksen, når du trykker på
den. Når du trykker på en knap på fjernbetjeningen, vil TV boksens lampe blinke
blåt. Det er tegn på, at den modtager signaler. Lampen lyser konstant blå, når du
ikke trykker på fjernbetjeningen. Når du har trykket på en knap, skal TV boksen
have tid til at reagere. Derfor vil der gå lidt tid, før du ser ændringer på skærmen.
Fiberbredbånd | TV | Telefoni | 10
For at kunne bruge fjernbetjeningen sammen med dit TV, skal du programmere
TV power-knappen.
Du kan finde beskrivelsen af, hvordan du programmerer fjernbetjeningen til forskellige TV i vejledningen ’Waoo! Fjernbetjening,’ som du finder på vores hjemmeside
waoo.dk.
Alle Waoo TV bokse
TV power-knap: Skifter til TVbetjening (hvis programmeret).
Sætter TV på standby ved tryk på
min. 2 sek. Tryk på knappen igen i
min. 2 sek for at tænde for TV.
Symbol-knap: Ved søgefunktion
finder du symboler her (fx ?, !, +).
Brug SMS-indtastningsmetode
for at finde det ønskede symbol.
Mellemrumsknap: Ved søgefunktion finder du mellemrumsknappen her.
Tilbage-knap: Går tilbage til forrige valg, side eller kanal.
STB-knap: Sætter TV boksen på
standby ved tryk på min. 2 sek.
Tryk på standby-knappen igen
i min. 2 sek for at tænde for TV
boksen. Skifter til TV boks-betjening ved kort tryk.
Numeriske knapper (0-9): For
direkte adgang til kanaler. Ved
tocifrede kanalnumre skal det
andet kanalnummer indtastes
umiddelbart efter første nummer.
Ved SMS-indtastning trykkes det
antal gange som bogstavet er i
rækken.
Hovedmenu
Figur 6: Hovedmenuen i Waoo! ’s TV-portal
Text: Åbner Tekst TV.
TV: Gå til TV.
Film: Åbner Film-menuen.
Start Forfra: Pil til venstre
benyttes til at starte programmer
forfra, hvor dette er tilkendegivet
i menuen.
TV-Guide: Viser programguiden
over de tilgængelige programmer.
OK: OK benyttes til valg af det
markerede eller bekræftelse som
tilkendegivet på skærmen.
Info: Viser eller lukker information omkring det valgte program.
Pile-knapper: Brug de 4 pileknapper til at bevæge dig mellem
menuer.
Kanaler: Viser eller lukker kanallisten.
Menu: Viser eller afslutter hovedmenuen.
Lydstyrke: Justerer lydstyrken.
REC-knap: REC-knappen benyttes til programoptagelse.
Skip tilbage: Skip tilbage benyttes til at gå 5 min tilbage i en
video-sekvens.
Navigation: Navigationsknapperne benyttes til sideskift i TVGuide eller til Internet-sider.
Video: Genvej til planlagte og
gemte optagelser.
Radio: Skift imellem Radio og TV.
Farve-knapper: Bruges til at
vælge farvekodede genveje i TVportalen eller Tekst TV-sider.
Mute: Slukker eller tænder for
lyden.
Kanalvalg: Skift til næste eller
forrige kanal
Video-knapper: Kontrollerer
Video on Demand (VoD) film,
Pause, eller optagede sekvenser.
Spol tilbage, Stop, Afspil/Pause,
og Spol frem.
Skip frem: Skip frem benyttes
til at gå 5 min frem i en videosekvens.
Profil: Genvej til skift imellem
profiler.
Spil: Genvej til spil.
For programmering af din Waoo! fjernbetjening til en Motorola eller Amino TV boks, se venligst brugervejledningen til Waoo fjernbetjening, som du finder på waoo.dk.
Daglig betjening
Al daglig betjening kan styres med de fire pile HØJRE, VENSTRE, OP og NED, knappen MENU, knappen OK og de fire farvede knapper RØD, GRØN, GUL og BLÅ på
fjernbetjeningen. Du kan desuden få adgang til mange af funktionerne ved hjælp
af genvejsknapper.
Visning af hovedmenu: Tryk MENU. Hovedmenuen kommer til syne oven på
TV-billedet. (figur 6)
Navigation i hovedmenu: Brug pilene HØJRE og VENSTRE. Det valgte menupunkt
markeres med en orange ramme. Tryk OK for at vælge et menupunkt.
Navigation i undermenuer: Brug pilene OP og NED. Tryk OK for at vælge et
menupunkt.
Valg af funktioner: Tryk OK, når du vil vælge funktioner inde i de forskellige
menuer.
Luk hovedmenu: Tryk på MENU.
Kontaktinformation
Du kan kontakte dit energiselskab, hvis du har spørgsmål i forbindelse med dit
TV abonnement.
Kontakt
NEF Fonden Energi Fyn Sydfyns Elforsyning Bredbånd Nord Verdo Østjysk Energi SE TREFOR EnergiMidt GE Fibernet NRGi Fibernet SEAS-NVE TDC Fibernet Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
6332 1100
7013 1900
6221 2 7 7 1
9888 9990
8911 4760
8780 1 1 1 1
7011 5020
7933 3344
7015 0060
8754 0600
7929 2900
7029 2444
7029 2444
Web
Fiberbredbånd | TV | Telefoni | 14
Version: dec_2012
www.waoo.dk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising