PRO art no 351214 Termometer m/klokke WS-25

PRO art no 351214 Termometer m/klokke WS-25
Egenskaper:
Tidsdisplay
Snooze-alarmfunksjon
Måling av luftfuktighet, inne- og utetemperatur
Måleområde:
Innetemperatur:
-10°C ~ +50°C
Utetemperatur:
-50°C ~ +70°C
Luftfuktighet:
20~99%
Max/Min-minne for luftfuktighet, inne- og utetemperatur
Frostvarsel-funksjon
Indikatorer for Wet, Dry og Comfort
Valgfri 12/24-timers tidsvisning
Valgfri temperaturvisning i Celsius eller Fahrenheit
Batteri: 1 stk. DC 1.5 V AAA
Størrelse: 70 x 110 x 18 mm
Hovedenhet:
Seksjon A - LCD
A1: Display for Klokke/Alarm/Luftfuktighet
A2: Alarm Av/På-ikon
A3: Innetemperatur
A4: Comfort/Wet/Dry-ikon
A5: Utetemperatur
A6: Frostvarsels-ikon
Seksjon B - Knapper
B1: “MODE/SET”-knapp
B2: “MEM/▲”-knapp
B3: “ALARM/SNOOZE”-knapp
B4: ”°C/°F“-knapp
B5: ”RESET”-knapp
Seksjon C – Struktur
C1: Sensor for utetemperatur
C3: Batterilokk
C2: Hull for veggmontering
C4: Bordstøtte
Oppsett:
Sett i batterier.
Trykk RESET-knappen (B5)
Klokkeinnstilling:
Trykk MODE-knappen (B1) for å vise:
Luftfuktighet
Klokke
Alarmdisplay (“AL“ vises i LCD-displayet)
Når du ser klokken, hold MODE-knappen (B1) inne i 3 sekunder for å gå inn i modus for
innstilling av klokken.
Innstillingssekvensen vises som følger:
12/24-timers
Timer
Minutter
Bruk ▲-knappen (B2) til å justere, og MODE-knappen (B1) for å bekrefte hver innstilling.
Enheten vil automatisk gå ut av modus for innstilling av klokken hvis det går 15 sekunder
uten at det gjøres noen justeringer.
Snooze-Alarm-funksjon:
Trykk MODE-knappen (B1) for å velge alarmdisplay.
Når du ser alarmdisplayet, hold MODE-knappen (B1) inne i 2 sekunder for å gå inn i
modus for alarminnstilling.
Trykk ▲-knappen (B2) for å justere, og trykk MODE-knappen (B1) for å bekrefte hver
innstilling.
Når du ser alarmdisplayet, hold ALARM-knappen (B1) inne i 2 sekunder for å slå alarmen
av eller på. Når den er på, vil “
” (A2) vises i LCD-displayet.
Når alarmen går, trykk SNOOZE-knappen (B3) for å aktivere snooze-funksjonen. Alarmen
stanser da, og starter igjen etter 8 minutter.
Trykk en av de andre knappene eller skru av alarmen for å stanse snooze-alarmen.
Termometer:
Trykk °C / °F-knappen (B4) for å velge om temperaturen skal oppgis i Celsius eller
Fahrenheit.
Minnefunksjon for høyeste og laveste temperatur og luftfuktighet:
Trykk MEM-knappen (B2) for å vise høyeste og laveste registrerte inne- og utetemperatur
og luftfukighet.
“
” vises i LCD-displayet for å indikere høyeste måling
“
”vises i LCD-displayet for å indikere laveste måling
Trykk SET-knappen (B1) for å slette høyeste og laveste registrerte målinger fra minnet.
Ikon for Comfort, Wet og Dry
“Wet” vises i LCD-displayet hvis luftfuktigheten er høyere enn 70 %.
“Dry” vises i LCD-displayet hvis luftfuktigheten er lavere enn 40 %.
“Comfort” vises i LCD-displayet hvis luftfuktigheten er mellom 40~70% og
temperaturen er mellom 20~25°C
Frostvarsel-funksjon
Når du ser Luftfuktighetsmåleren eller Klokken, hold ALARM-knappen (B3) inne i 2
sekunder for å slå Frostvarsel-funksjonen av eller på. Når den er på, vil Frostvarsel-ikonet
vises i LCD-displayet.
Hvis Frostvarsel-funksjonen er på, vil klokken varsle fra når temperaturen er mellom –1°C
~ +4°C
Merknader:
Trykk Reset-knappen hvis klokken ikke virker som den skal.
Klokken må stilles på nytt når batteriet skiftes.
Download PDF