IP DECT Telefoon
W52P & W52H
Quick Start Handleiding
Van toepassing op firmware versie V73 of hoger
Inhoud verpakking
De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking (W52P). Indien een
onderdeel niet aanwezig is, neem dan contact op met uw leverancier.
(Optioneel)
Handset
Riem Clip
Basisstation
Ethernet kabel
Oplaadstation
Twee voedingsadapter
Twee oplaadbare
batterijen
Quick Start Handleiding
De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking (W52H). Indien een
onderdeel niet aanwezig is, neem dan contact op met uw leverancier.
Handset
Oplaadstation
Voedingsadapter Riem Clip
Twee oplaadbare
batterijen
N
E
D
D
E
U
R
T
L
C
A
H
N
Let op: We adviseren u om accessoires te gebruiken welke zijn geleverd of zijn goedgekeurd door
Yealink. Het gebruiken van accessoires welke niet zijn geleverd of zijn goedgekeurd door
Yealink, kunnen resulteren tot mindere prestaties van Yealink apparatuur.
De IP Telefoon aansluiten
1. Sluit de ethernet kabel en de voedingsadapter aan zoals hieronder staat
afgebeeld:
D
S
a. Voedingsadapter optie
1
b. PoE (Power over Ethernet) optie
IEEE 802.3af compliant
PoE Hub/Switch
2. Sluit de oplaadstation aan zoals afgebeeld:
3. Plaats de batterijen in de handset zoals afgebeeld:
N
E
D
D
U
E
T
R
LC
H
A
N
D
S
4. Plaats het toestel op het oplaadstation zoals afgebeeld:
Let op: Gebruik voor het IP toestel alleen de originele voedingsadapter (5V/600mA) van Yealink. Het
gebruiken van een niet originele voedingsadapter kan resulteren tot schade aan het toestel.
De status van het laden van de handset wordt rechtsboven in het display getoond.
2
Uw telefoon instellen
Netwerk Instellingen
De netwerkinstellingen van het basisstation kan op de volgende manieren worden ingesteld:
DHCP: Standaard, het toestel probeert een DHCP server te benaderen in het netwerk voor
het verkrijgen van de juiste netwerk instellingen, b.v., IP adres, subnet mask, gateway
adres en DNS adres.
Static: Als het toestel geen contact kan maken met de DHCP server, dan dient het IP-adres,
subnet mask, gateway adres, primaire DNS-adres en secondaire DNS-adres
handmatig te worden ingesteld.
Handmatig instellen van de netwerk parameters van het basisstation:
1. Druk op de toets OK om naar het hoofdmenu te gaan, kies Instellingen->Systeem->Netwerk.
2. Voer het wachtwoord in (default: 0000), en druk dan op de toets Ok.
3. Selecteer het gewenste type IP Address Type.
4. Voer de gewenste wijzigen door.
5. Druk op de toets Bewaar om de instellingen te bewaren.
Let op: Verkeerde netwerk instellingen kan resulteren tot geen toegang tot het toestel en kan invloed hebben op
de prestaties van het netwerk. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.
Registreren van de handset
De handset in de W52P verpakking is geregistreerd aan het basisstation. Interne handset
nummer en displaynaam worden getoond in de standbystand op het scherm. Als de handset
niet is aangemeld, volg dan de volgende stappen om het handmatig aan te melden:
Als het LCD scherm op de handset toont “Zoekt basis”, houd dan de toets
op het
basisstation ingedrukt tot de registratie LED knippert. Druk op de toets OK om naar het
menu te gaan, kies dan Instellingen->Aanmelden->Handset aanmelden om de handset aan
te melden.
Als het LCD scherm op de handset toont “Druk 2 seconden op basis toets druk dan op OK”,
houd dan de toets
op het basisstation ingedrukgt to de registratie LED knippert. Druk
op de toets OK op de handset.
Sneltoetsen
De sneltoetsen helpen sneller bepaalde functies te benaderen zonder daarvoor het menu te
hoeven raadplegen. De volgende toetsen zijn gedefineerd aan functies die het meest worden
gebruikt op dehandset. De toetsen kunnen vanuit de standby stand worden gebruikt:
Druk op de toets
om het logboek te bekijken
Druk op de toets
om de status van het account te bekijken.
Druk op de toets
om een interne oproep te plaatsen.
Druk op de toets
om naar de telefoonboek te gaan.
Druk op de toets
om het volume van de beltoon te verlagen.
Druk op de toets
om het volume van de beltoon te verhogen.
N
E
DD
UE
TR
L
C
A
H
N
D
S
3
Basis gebruik
Handset aan- en uitschakelen
Om de handset in te schakelen, voer een van de handelingen uit:
Druk op de toets
om de handset in te schakelen.
Plaats de handset op het oplaadstation, de handset wordt automatisch ingeschakeld.
Handset uitschakelen:
Druk lang op de toets
om de handset uit te schakelen.
Toesblokkering in- of uitschakelen
Druk lang op de toets
Druk lang op de toets
om de toetsblokkering in te schakelen.
om de toetsblokkering uit te schakelen.
Oproepsignaal tijdelijk uitschakelen
Druk lang op de toets
om het oproepsignaal tijdelijk uit te schakelen.
Druk lang op de toets
om het oproepsignaal in te schakelen.
Handset Instellingen
Handset naam
Naam van de handset instellen:
1. Druk vanuit de ruststand op de toets OK , selecteer Instellingen->Handset Naam.
2. Geef in het invoerveld de nieuwe naam in.
3. Druk op Ok om de instellingen te bewaren.
Volume Instellen
N
E
D
D
U
E
T
R
C
L
H
A
N
D
S
Druk op de toets
of
tijdens het gesprek om het spreekvolume aan te passen.
Druk op de toets
te passen.
of
in de ruststand om het volume van de oproepmelodie aan
Oproepmelodie
1. Druk op de toets OK om naar het hoofdmenu te gaan, selecteer Instellingen->Audio->
Oproepmelodie->Melodieen.
2. Druk op de toets
3. Druk op de toets
of
of
om het gewenste account of Intercom te selecteren.
om de gewenste oproepmoldie te selecteren.
4. Druk op de toets Bewaar om de instellingen te bewaren.
Telefoonboek
Contactpersonen toevoegen:
1. Druk op de toets OK voor het hoofdmenu en selecteer Lijst.
2. Druk op de toets Options en selecteer Nieuw Contact.
3. Voer de gewenst naam, vast en/of mobiele nummer in.
4. Druk op de toets Bewaar om de contactgegevens op te slaan.
Een contactpersoon aanpassen:
1. Druk op de toets OK voor het hoofdmenu en selecteer Lijst.
2. Druk op de toets
4
of
om de gewenste ingaven te selecteren.
3. Druk op de toets Optie en selecteer Wijzig en druk op Ok.
4. Voer de gewenst naam, vast en/of mobiele nummer in.
5. Druk op de toets Bewaar om de wijzigingen door te voeren.
Een contactpersoon verwijderen:
1. Druk op de toets OK voor het hoofdmenu en selecteer Lijst.
2. Druk op de toets
of
om de gewenste ingaven te selecteren.
3. Druk op de toets Optie en selecteer Wis om de contactpersoon te verwijderen.
Sneltoets instellen:
1. Druk op de toets OK voor het hoofdmenu, selecteer Instellingen->Telefonie->Snelkiezen.
2. Druk op de toets
of
om de gewenste sneltoets te selecteren en druk op de
toets Toewijz.
3. Druk op de toets
of
om het gewenste contact te selecteren en druk op Ok.
Indien er een vast- en mobiele nummer aanwezig is, gebruik de toets
of
om
het gewenste nummer selecteren en druk op toets Ok.
Basis functies
Een oproep starten
Direct een oproep starten:
Wanneer de handset in de ruststand is, kies het gewenste nummer en druk op
Een oproep starten vanuit het telefoonboek:
1. Druk op de toets
.
als de handset in de ruststand is.
2. Druk op de toets
of
om de gewenste contactpersoon te selecteren en druk op
Indien er een vast- en mobiele nummer aanwezig is, gebruik de toets
of
om
het gewenste nummer selecteren en druk op toets
.
.
Een oproep starten vanuit het logboek:
1. Druk op de toets Logboek, en selecteer de gewenste lijst.
2. Druk op de toet
of
om de gewenste contact te selecteren en druk op de toets
Een recent gekozen nummer opnieuw kiezen:
1. Druk op de toets
als de handset in de ruststand is.
2. Druk op de toet
of
om de gewenste contact te selecteren en druk op de toets
Een oproep starten met de snelkies toetsen:
.
.
Druk lang op de gewenste snelkiestoets [2-9] om het nummer te kiezen dat aan de toets is
toegewezen.
Inkomende oproep beantwoorden
Een inkomende oproep kan worden beantwoord op de volgende manieren:
Druk op de toets Opnemen.
Druk op de toets
Druk op de toets
D
S
.
.
Let op: Een oproep kan worden afgewezen door op de toets Stil te drukken of door op de toets
te drukken.
Gesprek beëindigen:
Druk op de toets
N
E
DD
UE
TR
L
C
A
H
N
.
5
Mute in- en uitschakelen
Druk op de toets
Druk op de toets
tijdens het gesprek om de microfoon tijdelijk uit te schakelen.
tijdens het gesprek om de microfoon weer in te schakelen.
Wachtstand
Een gesprek in de wacht zetten:
Druk op de toets Optie tijdens het gesprek en selecteer Wacht.
Om het gesprek uit de wachtstand te halen zijn er de volgende mogelijkheden:
Indien er een gesprek actief is, druk op de toets Terug.
Indien er twee gesprekken in de wacht staan, druk op de toets Terug om het huidige
gesprek te vervolgen, druk op Makelen om tussen de twee gesprekken te schakelen.
Doorverbinden
Een gesprek kan op de volgende manieren doorverbinden:
Onaangekondigd doorverbinden:
1. Druk op de toets R tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wacht geplaatst.
2. Geef het nummer om aan wie u het gesprek wilt doorverbinden.
3. Druk op de toets Doorv om het gesprek onaangekondigd door te verbinden.
Direct doorverbinden:
1. Druk op de toets R tijdens het gesprek. Het gepsrek wordt in de wacht geplaatst.
2. Geef het nummer om aan wie u het gesprek wilt doorverbinden.
3. Druk op de toets
.
4. Zodra de overgangstoon hoorbaar is, verbreek dan de verbinding.
Aangekondigd doorverbinden:
1. Druk op de toets R tijdens het gesprek. Het gesprek wordt in de wacht geplaatst.
2. Geef het nummer om aan wie u het gesprek wilt doorverbinden.
3. Druk op de toets
.
4. Nadat het gesprek is aangekondigd, verbreek dan de verbinding.
N
E Omleiden/Doorschakelen
D
D Inkomende oproep omleiding/doorschakelen:
EU 1. Druk vanuit de ruststand op de toets OK, selecteer Gesprek opties->Doorschakelen.
of
om de gewenste account te selecteren. Druk op de toets OK.
RT 2. Gebruik de toets
C
3.
Gebruik
de
toets
of
om
de gewenste omleiding te kiezen en druk op de toets OK.
L
H
A Altijd----Inkomende oproepen zullen direct worden omgeleid.
N Bezet----Inkomende oproepen zullen worden omgeleid als de lijn bezet is.
D Geen Antwoord----Inkomende oproepen zullen worden omgeleid nadat de ingestelde
vertragingstijd is vertreken.
S
4. Gebruik de navigatie toets om de status van de omleiding in te stellen.
5. Geef het bestemmingsnummer in wanneer u kiest voor Geen antwoord , geef ook de
gewenste vertragingstijd in.
6. Druk op de toets Bewaar om de instellingen te bewaren.
6
Over Yealink
Yealink is opgericht in 2001, wereldwijd de nr 2 SIP telefoon provider en een toonaangevende provider van VoIP telefoons en IP
communicatie oplossingen. Yealink heeft zich voor meer dan een decennium gefocust op VoIP producten gekenmerkt door
betrouwbare kwaliteit, eenvoudige implementatie en betaalbare prijzen. Vandaag vertrouwen klanten uit meer dan 140 landen op
Yealink als de ruggengraat van een wereldwijde samenwerking om de waarde van netwerkcommunicaties uit te dragen.
Meer over Yealink
Sinds 2001 is Yealink bezig met de ontwikkeling van state-of-the art, high tech VoIP communicatie apparatuur, zoals IP video
telefoons, IP telefoons en USB telefoons. Met een wereldwijde markt in meer dan 140 landen heeft het bedrijf een eerste klas
internationaal servicenetwerk opgericht.
Onze prioriteiten zijn kwaliteit, functionaliteit, gebruikersgemak, klantondersteuning, en competitieve prijzen. Om ook in de toekomst
met nieuwe oplossingen te komen in een snel ontwikkelende sector, is Yealink’s grote, getalenteerde en zeer ervaren VoIP R&D team
totaal gecommitteerd te streven naar uitmuntendheid.
Tot op heden hebben we meer dan 80 interoperabiliteit testen gedaan en zijn we gecertificeerd voor de leidende VoIP systemen en
platforms. Yealink werkt nauw samen met bedrijven als T-Mobile, Telefonica, KPN, Proximus, Voiceworks, RoutIT en andere
toonaangevende spelers binnen de telecommunicatie.
YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Addr: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China
Copyright©2016Yealink Inc.All right reserved.
Download PDF