Simplicity | 1320PS | 60 SPECIALE ACTIES VOOR MEER DAN 433 PRODUCTEN VOOR

60 SPECIALE ACTIES VOOR MEER DAN 433 PRODUCTEN VOOR
Editie 4
November 2011
http://nl.vwr.com/hits
60 SPECIALE ACTIES VOOR MEER DAN 433 PRODUCTEN VOOR UW LABORATORIUM – Geldig t/m 31 januari 2012
IN DEZE EDITIE
Voor u ligt de wintereditie van de
Hits. Profiteer van deze aanbiedingen
en ontdek talrijke nieuwe producten.
Bezoek onze website
http://nl.vwr.com voor de meest
up-to-date aanbiedingen en
productnieuws!
Apparatuur
Circulatiekoelers................................1
Circulatiethermostaten ......................1
Diepvriezers ......................................1
Incubatoren ......................................1
Droogovens ......................................1
Blokverwarmers ................................2
Microcentrifuges ...............................2
Monsterreductieapparaat ..................2
Thermostaten ....................................2
Waterbaden ......................................2
Mixer ................................................3
Droogruimtekasten ...........................3
Moffelovens ......................................3
Homogenisator .................................3
Schudders-vortexmenger ..................3
Schudincubator..................................3
Waterzuiveringssysteem ....................4
Koudlichtbron....................................4
Magnetische roerder .........................4
Membraanpompen............................4
Roterende verdampers ......................4
Thermo-hygrometers .........................5
Thermometers ...................................5
Vacuümafzuiger ................................5
Ultrasoonbaden ................................5
Balansen...........................................6
Dataloggers ......................................6
pH-elektroden ...................................6
Gewichten ........................................6
Weegbootjes .....................................6
Zuurstofmeter ...................................7
Consumables
Hygiënemonitoring............................6
Zakken..............................................7
Flessen .............................................7
Parafilm ............................................7
Cryovials ...........................................8
Maatcilinders ....................................8
Maatkolven en - cilinders ..................8
Potjes ...............................................9
Jerrycans ...........................................9
Trechters ...........................................9
Glazen pipetten ................................9
Weefselcultuurschalen.....................10
Pipetteerhulp ..................................10
Serologische pipetten ......................10
Cuvetten .........................................11
Dispensers ......................................11
Pipet-kits ........................................11
Proefbuisrekken ..............................11
Titratoren ........................................11
Meubilair
Stoelen............................................12
Tafels... ...........................................12
Veiligheid
Stofmaskers.......................................6
Ontsmettende doekjes....................... 9
Veiligheidsetiketten..........................12
Bestel vandaag nog!
Droogovens: DRY-Line
Circulatiethermostaten
Voor alle standaarddroogtaken en
temperingstaken in het laboratorium
COLLECTION
Dezetoestellenbeschikkenovereen180°draaibarebedieningsconsole,een
nauwkeurigspuitgegotendekplaatvanfenolmeteenverzonkendekseleneen
verborgen,indevoorzijdeverwerkteaftapkraan.Dezecirculatiethermostaten
hebbeneentemperatuurbereikvandeomgevingstemperatuur+10°Ctot200
°Cmeteenstabiliteitvan0,01°C,enwordengeleverdmeteendruk-/zuigpomp
metvariabelesnelheiden
mogelijkheidvoorgebruikvan
eenexternetemperatuursonde.
COLLECTION
• Microprocessorregelingengrote,digitale
temperatuurdisplay
• Temperatuurregelingmeteennauwkeurigheid 20% korting
van1graad
op de ovens
• Ingebouwdetimerofcontinugebruik
• Overtemperatuurbeveiligingmetvisueelalarm(klasse3.1veiligheidsthermostaat)
• Roestvrijstaleninterieurmet2verchroomdelegplaten
Model
Temperatuurbereik (°C)
Temperatuurafwijking (°C)
Temperatuurinstelling (°C)
Temperatuurverandering bij 150 °C (°C)
Inhoud (l)
Verwarmingssysteem
Geleverde legplaten (max.)
Max. draagvermogen per legplaat (kg)
Inwendige b×d×h (mm)
Uitwendige b×d×h (mm)
Nominaal stroomverbruik (W)
Gewicht (kg)
Degeavanceerde
programmeerbarecontroller
beschiktovereenSmartTouchschermmet6talenenis
volledigprogrammeerbaarmet
verbeterdeconnectiviteiten
kalibratietot6punten.
DL 53
DL 115
Omgevingstemperatuur +5 tot +220
±0,4
±0,3
Digitaal
±3,3
±3,0
53
115
Natuurlijke convectie
2 (4)
10
15
401×330×401
600x400x480
620×600×680
820×710×760
800
1.000
41
62
Omschrijving
DRY-Line 53
DRY-Line 115
Art. Nr.
466-3510P
466-3513P
Omschrijving
Verchroomde legplaat
Verchroomde legplaat
NIEUW
Voor
DL 53 / VL 53 / IL 53
DL 115 / VL 115 / IL 115
Prijs, €
913,84
1356,08
Voormeerinformatieover
dezeproductenkuntucontact
opnemenmetuwplaatselijke
VWR-verkoopkantoor.
GRATIS externe
temperatuursonde
Inhoud
Digitaal
7l
15 l
Programmeerbaar
7l
15 l
Actieprijs, €
731,07
1.084,86
Art. Nr.
466-3522P
466-3523P
Prijs, €
68,38
70,49
Julabo® F250 EcoChiller
Omschrijving
Art. Nr.
Prijs, €
Digitaal
Digitaal
462-0215P
462-0217P
2060,00
2280,00
Programmeerbaar
Programmeerbaar
462-0216P
462-0218P
2880,00
3020,00
Diepvriezer met ultralage
temperatuur UF V van
BINDER
12% korting
Ideaal voor het koelen van condensors, roterende verdampers enz.
Bespaarkostbaarwater!DeF250EcoChilleriseeneconomischenecologisch
verantwoordalternatiefvoorconventionelekraanwaterkoeling.
• DankzijhetontbrekenvanzijdelingseventilatiekandeF250palnaastandere
apparatuurwordengeplaatst
• Compactevormgevingenkleinoppervlak
• Grote,heldereLED-display
• Gemakkelijktevullenmetkraanwater
Koelvermogenbij+20°C:0,25kW
Temp. bereik
5...40 °C
Temp. stab.
±0.5 °C
Koelvermogen
0.25; 0.24; 0.22; 0.21 kW
Inhoud
1.7 - 2.6 l
b×d×h
240×400×520 mm
Art. Nr.
461-3400P
Prijs, €
1.830,00
Actieprijs, €
1.610,40
NIEUW
INCU-Line digitale incubator, IL 23
COLLECTION
Dezeincubatorbiedteenvoordeligeenruimtebesparendeoplossingvoor
microbiologischeofhematologischetoepassingen.Detemperatuuris
vrijinstelbaarinstappenvan0,1°Ctoteenmaximumtemperatuurvan
+70°C.Tenbehoevevantemperatuurstabiliteiten-uniformiteitzijnde
verwarmingselementenindeonderkantenzijkantenvandebehuizing
geplaatst.
GRATIS BINDER
ontdooiset
Veilige,langdurigeopslagvanstalenbij
temperaturentot-86°C.Gebaseerdopeen
gelaagdbeveiligingsconceptdatallesbiedt
watlaboratoriummedewerkersverwachten
vaneenbetrouwbaar,gebruiksvriendelijk
systeemmeteengeïntegreerde
uitwisselingsservicevoornoodgevallen.
Dezeincubatorisvoorzienvaneentransparantdeurvenstervanplexiglasen
tweeroestvrijstalenlegplaten.Eenderdeoptionelelegplaatkanafzonderlijk
wordenbesteld.
•
•
•
•
Compactontwerp
DigitalePID-regelingmetPT100-sensorenLED-display
Hogetemperatuurstabiliteit
Gebruiksvriendelijk,veiligenbetrouwbaar
Type
IL 23-incubator,
transparant venster
Volume inwendig
23 l
Introductieprijs
Uitw. b×d×h
l×p×h int.
Leggers geleverd /max.
340×360×400 mm 290×290×270 mm 2/3
Omschrijving
Accessories
Extra legplaat voor IL 23, roestvrij staal, 286x285 mm
Art. Nr.
390-0482P
Art. Nr.
390-0483P
Introductieprijs, €
544,00
Prijs, €
39,10
• GUARD.CONTROL™-opentdevriezer
dooropeenknoptedrukken.
• GUARD.CONTROL™-RFID-technologie
personaliseertdetoegangenregistreert
gebruikersverkeer
• DATA.SECURE™-vereenvoudigt
gegevensbeheer
Type
UF V 500 met
de-icing set
Art. Nr.
471-0812P
Prijs, €
1.3910,00
Editie 4 – November 2011 – Geldig t/m 31 januari 2012 – http://nl.vwr.com/hits
Tel.: 020 - 4808 400 – fax 020 - 4808 480 – e-mail info@nl.vwr.com
Door het grote verkoopvolume van actieartikelen kunnen bepaalde artikelen tijdelijk niet voorradig zijn. Op deze aanbiedingen zijn de verkoopvoorwaarden van VWR van toepassing. – De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties of
kortingsafspraken met VWR International. Prijzen van elektrische artikelen zijn vermeld zonder verwijderingsbijdrage. Deze worden u apart in rekening gebracht. De prijzen zijn bindend onder voorbehoud van typefouten.
VWR International / Editie 4 / November 2011 / Geldig t/m 31 januari 2012
Digitale microcentrifuge 2416
LAUDA Alpha thermostaten
Voor voordelige temperatuurregeling in het laboratorium
• Bedrijfstemperatuurtussen-25en+85°C,temperatuurstabiliteitvan±0,05°C,
verwarmingsvermogen1,5kW
• Geschiktvoorgebruikbijniet-ontvlambarevloeistoffen(water,water/glycol)
• 1-puntskalibratievandethermostaatkanwordenuitgevoerddoordegebruiker
• Drukpompmetmaximumdrukvan0,2barenmaximaaldebietvan15,0l/min
• Bedieningmetdrieknoppenengroot,duidelijkleesbaarLED-displaywaaropallealarmen,
waarschuwingenenfoutenwordenweergegeven
• Verwijderbarevoorplaatenafvoeraansluitingvergemakkelijkenleegmakenenreinigen
COLLECTION
Dezemicrocentrifugelevertoptimaleprestatiesineencompacttoestel,alle
bedrijfsparameters,waarondertoerental,RCFentijd,wordendigitaalingestelden
weergegeven.Derotorversneltinkortetijdtothetingesteldetoerentalenmaakt
gebruikvandynamischgeregelde
remmenomzonderschokken
totstilstandtekomen,zonderde
monstersteverstoren.
15% korting
Type
Alpha (A)
Alpha A 6
Alpha A 12
Alpha A 24
Alpha RA 8
Temp. bereik
25...85 °C
25...85 °C
25...85 °C
25...85 °C
−25…85 °C
Alpha RA 12
−25…85 °C
Alpha RA 24
−25…85 °C
Koelvermogen
0,225; 0,19; 0,16;
0,13; 0,08; 0,03 kW
0,325; 0,30; 0,26;
0,21; 0,08; 0,03 kW
0,425; 0,37; 0,33;
0,225; 0,08; 0,02 kW
Inhoud
Bad b×d×h
145×161×150 mm
235×161×200 mm
295×374×200 mm
165×190×160 mm
b×d×h
125x150x300 mm
181×332×370 mm
270×332×420 mm
332×535×420 mm
235×500×605 mm
Art. Nr.
461-0052P
461-0055P
461-0056P
461-0057P
461-0058P
Prijs, €
679,00
998,00
1.050,00
1.220,00
2.490,00
Actieprijs, €
577,15
848,30
892,50
1.037,00
2.116,50
2,5 - 5,5 l
8 - 12 l
18 - 25 l
5 - 7,5 l
9,5 - 14,5 l
300×190×160 mm
365×500×605 mm
461-0059P
2.930,00
2.490,50
14 - 22 l
350×290×160 mm
415×605×605 mm
461-0088P
3.670,00
3.119,50
NIEUW
Schudwaterbaden, lineaire GLS Aqua Plus reeks, Grant
Combineerteenmodernevormgevingmetuitgebreidefunctionaliteitomhetidealelineaire
schudwaterbadtebiedenvoorroutinematiggebruikinhetlaboratorium
•
•
•
•
•
DigitalePID-temperatuurregelingvoorsnelleverwarmingennauwkeurigecontrole
Robuustschudmechanismemetmagnetischekoppeling
Tweevoorinstellingenvoortemperatuurenschudden
Wordtgeleverdmetaftapkraanenniet-druppenddekselvanpolycarbonaat,keuzeuitdriebakken
Ook10%kortingopdeschalenenrekkenvoordezemodellen!
GLS Aqua 12 Plus
12
30% korting op de centrifuge
Model
Max. inhoud
Max. toerental (min-¹)
Max. rcf (xg)
Timer
Geluidsniveau (dB (A))
b×d×h (mm)
Gewicht (kg)
2416
24×1,5/2,0 ml
13.300
16.000
99
61
267×236×178
5,9
Omschrijving
Microcentrifuges
2416 voor 24×1,5/2,0 ml buizen, EU-stekker
Accessories
Adapters voor buizen van 0,5 ml (set van 6)
Adapters voor buizen van 0,4 ml (set van 6)
Adapters voor buizen van 0,2 ml (set van 6)
15% korting op de waterbaden
Model
Inhoud (l)
Lineaire snelheid (slagen/min)
Slaglengte voor lineaire beweging (mm)
Temperatuurbereik (°C)
Temperatuurstabiliteit (%)
Uniformiteit (°C)
Schudplaat B×D (mm)
Dompeldiepte fles (mm)
Verwarmingsvermogen opname/afgifte (W)
b×d×h (mm)
• Uitzonderlijkruimtebesparend
• Stilenkoeltijdenswerking
• Autoclaveerbaremicrobuisrotor
metplaatsvoor24buisjesvan
1,5/2,0ml
• Onderhoudsvrijeborstelloze
motor
• Eenvoudigingebruiken
eenvoudigtereinigen
Art. Nr.
Prijs, €
Actieprijs, €
521-2839P
1.191,00
833,70
521-2817P
521-2818P
521-2819P
27,00
27,00
27,00
GLS Aqua 18 Plus
18
40 - 400*
18
Omgevingstemperatuur +5...99
±0,1 (bij 37 °C)
235×240
Grant QBD en QBH digitale blokverwarmers
Topproducten tegen een betaalbare prijs
20% KORTING
420×235
0/60 min/max
800 W
335×390×270
1500W
335×570×270
* Afhankelijk van de lading
Omschrijving
Lineair schudwaterbad GLS Aqua 12 Plus, EU-stekker
Lineair schudwaterbad GLS Aqua 18 Plus, EU-stekker
Art. Nr.
462-0156P
462-0158P
Omschrijving
Universeel plateau voor GLS Aqua Plus 12
Universeel plateau voor GLS Aqua Plus 18
Standaard roestvrijstalen bak voor GLS Aqua 12 Plus
Standaard roestvrijstalen bak voor GLS Aqua 18 Plus
Roestvrijstalen bak voor GLS Aqua Plus 12
Roestvrijstalen bak voor GLS Aqua Plus 18
Roestvrijstalen reageerbuisrek voor de OLS200- en GLS Aqua Plus-reeks
Roestvrijstalen reageerbuisrek voor de OLS200- en GLS Aqua Plus-reeks
Roestvrijstalen reageerbuisrek voor de OLS200- en GLS Aqua Plus-reeks
Roestvrijstalen reageerbuisrek voor de OLS200- en GLS Aqua Plus-reeks
Roestvrijstalen reageerbuisrek voor de OLS200- en GLS Aqua Plus-reeks
Roestvrijstalen reageerbuisrek voor de OLS200- en GLS Aqua Plus-reeks
Roestvrijstalen reageerbuisrek voor de OLS200- en GLS Aqua Plus-reeks
Voor
25×25 ml, 16×50 ml, 9×100 ml, 5×250 ml,
4×500 ml of 2×1000 ml
45 × 25 ml, 28 × 50 ml, 18 × 100 ml, 11 × 250
ml, 6 × 500 ml of 3 × 1000 ml
voor containers, zakken en andere vaten
voor containers, zakken en andere vaten
voor 3 reageerbuisrekken
voor 5 reageerbuisrekken
48×10 mm Ø reageerbuizen
44×13 mm Ø reageerbuizen
24×16 mm Ø reageerbuizen
21×19 mm Ø reageerbuizen
12×25 mm Ø reageerbuizen
10×30 mm Ø reageerbuizen
48×1,5 ml-microbuizen
Prijs, €
2.180,00
2.500,00
Actieprijs, €
1.853,00
2.125,00
Art. Nr.
462-0161P
Prijs, €
244,00
462-0162P
260,00
462-0163P
462-0164P
462-0159P
462-0160P
462-8113P
462-8114P
462-8115P
462-8116P
462-8117P
462-8118P
462-8324P
139,00
155,00
244,00
260,00
86,60
76,20
76,20
86,30
76,40
81,90
80,70
HAVER - draaiend monsterreductieapparaat
HetHAVERdraaiendemonsterreductieapparaatproduceertkleinemaarrepresentatieve
monsterhoeveelhedenvanvastedeeltjesensuspensies.Hetcombineertdrie
scheidingsmethodeninéénapparaatmeteennauwkeurigheidvan99,9%.
•
•
•
•
Representatievemonsterverdelingbijeenverhoudingvan1:8,1:10of1:30
Max.invoerhoeveelheidperbewerking4000ml(1:8-verdeling)
Max.aanvaardbaredeeltjesgroottevan10mm
Accepteertflessenvan500ml(1:8-model)of250ml(1:8-en1:10-model)of30ml,20mlof
15ml(1:30-model)
• Geschiktvoordrogeennatteverdeling
• Gemaaktvanmateriaaldatgeschiktisvoorlevensmiddelen-gemakkelijktereinigen
Koop nu en ontvang een
• Voorzienvaneenaandrijfmotordieweinigonderhoudvereistenisvoorzienvaneen
GRATIS set monsterflessen
automatischeontkoppeling
Omschrijving
Draaiend monsterreductieapparaat met 8
trechters en uitvoeren
Draaiend monsterreductieapparaat met 10
trechters en uitvoeren
Draaiend monsterreductieapparaat met 30
trechters en 3 uitvoeren*
2
Bestel vandaag nog!
Max. invoerhoeveelheid
4000 ml
Afmeting monsterfles
8×500 ml
Art. Nr.
510-1314P
Prijs, €
6.800,00
2500 ml
10×250 ml
510-1315P
6.830,00
300 ml
30×15 ml
510-1316P
7.940,00
• Zorgenvoornauwkeurige,reproduceerbare,snelleenveiligeverwarming
• Keuzeuit2analogeen3digitalemodellen
• Keuzeuit12verwisselbareprecisieblokken
Type
Blokverwarmers
QBA1, EU stekker
QBA2, EU stekker
QBD1, EU stekker
QBD2, EU stekker
QBD4, EU stekker
Omschrijving
Voor
Blokken voor blokverwarmers
Blok zonder
openingen
Enkele blok
10 mm Ø buizen
Enkele blok
12 mm Ø buizen
Enkele blok
13 mm Ø buizen
Enkele blok
16 mm Ø buizen
Enkele blok
18 mm Ø buizen
Enkele blok
24 mm Ø buizen en
universele flessen
Enkele blok
50 ml-buizen
Enkele blok
0,2 ml-buizen
Enkele blok
0,5 ml buizen
Enkele blok
1,5 ml buizen
Enkele blok
2,0 ml-buizen
Dubbele blok
Microplaten*
Dubbele blok
0,2 ml PCR, buizen,
stroken, platen*
Art. Nr.
460-0070P
460-0072P
460-0074P
460-0076P
460-0078P
Prijs, €
Actieprijs, €
525,00
628,00
882,00
964,00
1.180,00
420,00
502,40
705,60
771,20
944,00
Prijs, €
Actieprijs, €
Diepte
Art. Nr.
- mm
460-8510P
98,70
78,96
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
460-8511P
460-8512P
460-8211P
460-8513P
460-8514P
460-8515P
113,00
117,00
105,00
117,00
117,00
117,00
90,40
93,60
84,00
93,60
93,60
93,60
50 mm
14 mm
30 mm
36 mm
36 mm
- mm
14 mm
460-8212P
460-8124P
460-8516P
460-8517P
460-8123P
460-0084P
460-0085P
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
385,00
294,00
93,60
93,60
93,60
93,60
93,60
308,00
235,20
Editie 4 – November 2011 – Geldig t/m 31 januari 2012 – http://nl.vwr.com/hits
Tel.: 020 - 4808 400 – fax 020 - 4808 480 – e-mail info@nl.vwr.com
Door het grote verkoopvolume van actieartikelen kunnen bepaalde artikelen tijdelijk niet voorradig zijn. Op deze aanbiedingen zijn de verkoopvoorwaarden van VWR van toepassing. – De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties of
kortingsafspraken met VWR International. Prijzen van elektrische artikelen zijn vermeld zonder verwijderingsbijdrage. Deze worden u apart in rekening gebracht. De prijzen zijn bindend onder voorbehoud van typefouten.
VWR International / Editie 4 / November 2011 / Geldig t/m 31 januari 2012
Edmund Bühler - schudincubatorpakket
IKA® MS 3 basic
vortexmenger
Schudapparaat + reksysteem + incubatiekap
• CompactschudapparaatKS15Aaandrijving(cirkelbeweging),meteen
draagvermogenvan15kgeneenschudsnelheidvan30-420tpmeneen
slagvan17mm.ProgrammeerbarebedieningmetveiligheidsfunctiesenUSB
2.0-interface
• HetCombifixKSreksysteemmet3klemstrokenenrubbermatisideaalvoor
hetbevestigenvanrechtopstaandecontainers.Andereklemstrokenvoor
anderecontainersbeschikbaar
• IncubatiekapTH15,temperatuurbereik:5°Cbovende
omgevingstemperatuurtot50°C.
Voor alle schudtaken
DeIKA®MS3basiciseenkleine,zeer
veelzijdigeschudderdiegeschiktisvoorhet
schuddenvanvrijwelallesoortencontainers
enmicrotiterplaten.Hetcompacte,robuuste
ontwerpengemakkelijkebedieningmaken
dezeschuddertothetperfectehulpmiddel
voorelklaboratorium.Type,diameteren
snelheidvandeschudbewegingbiedenaltijd
uitstekenderesultaten
Koop het volledige pakket aan een
speciale promotieprijs en ontvang een
GRATIS USB-interface
Omschrijving
Pakket met compacte schudder KS 15A aandrijving, reksysteem Combifix KS, incubatiekap TH 15, USB 2.0 interface, EU-stekker
Art. Nr.
444-0704P
Prijs, €
5.230,00
NIEUW
arium® Pro waterzuiveringssystemen
Waterzuiveringssystemen van laboratoriumkwaliteit, nu verkrijgbaar met TOC-analyse
•
•
•
•
•
•
Gebruiksvriendelijkglazentouchscreen.
Vereenvoudigdepatroonselectie
Ruimtebesparendontwerp.
Bevestigingopofonderwerkbladenofaandemuur
Variabelgemonteerddisplay
Geleverdzonderpatronen,afzonderlijkbijtebestellen
Omschrijving
Ultrazuiver watersysteem, wandmodel, met UV-lamp, inclusief online TOC-analyser
Ultrazuiver watersysteem, tafelmodel, met UV-lamp, inclusief online TOC-analyser
Ultrazuiver watersysteem, wandmodel, met ultrafilter en UV-lamp, inclusief online TOC-analyser
Ultrazuiver watersysteem, tafelmodel, met ultrafilter en UV-lamp, inclusief online TOC-analyser
Art. Nr.
171-0558P
171-0557P
171-0561P
171-0560P
Prijs, €
6.867,00
6.867,00
7.715,00
7.715,00
Extra insert voor
6 x 12 mm reageerbuizen
meegeleverd
• Stabielmetelkopzetstuk,zelfsbijeen
maximumsnelheidvan3.000tpm
• Deinschakelbare“veiligefunctie”detecteertautomatischhetopzetstukenzorgt
vooreenveiliggebruikdoorbeperkingvanhetsnelheidsbereik
• Continugebruikofviadrukken(metstandaardopzetstuk).Neemvoorextra
opzetstukkencontactopmetonzecustomerservice.
Model
Max. belading (kg)
Amplitude (mm)
Toerentalbereik (min⁻¹)
Schudbeweging
Motorvermogen opname/afgifte (W)
b×d×h (mm)
Gewicht (kg)
MS 3 basic
0,5 inclusief opzetstuk
4,5
0 tot 3000
Cirkelbeweging
10/8
148×205×63
2,9
Omschrijving
Vortex Mixer
MS 3 basic vortexmenger
MS 3 digital vortexmenger, EU-stekker
Accessories
Standaard bevestiging voor reageerbuizen en vaten tot 50 mm Ø
Universele bevestiging voor verschillende kunststofinzetstukken
Inzetstuk voor 1 buis, te gebruiken met 442-2235
Reageerbuisinzetstuk, biedt plaatst aan 6 buizen met Ø 12 mm, voor gebruik met
442-2235
Labmixer LB 400
Voor monstervolumes van 50 - 400 ml
Art. Nr.
Prijs, €
444-2544P
392,00
442-2233P
442-2235P
444-0013P
444-0016P
15,30
15,30
21,00
47,00
20% korting en
gratis stropipetten
COLLECTION
Nabertherm compacte moffelovens LE 1/11 - LE 14/11
Zorgtvooreenefficiëntemengingvanvaste
ofvloeibaremonstersinsterielezakken
(standaardzakkenoffilterzakken).Geencontact
tussenmonsterenmixer.
Kleine moffelovens LE 1/11 en L1/12
• Compactontwerp
• Roestvrijstalendubbelwandigebehuizingvoorgoedeisolatie:
koudebuitenwand,hogestabiliteit
• Naarbenedenopenklappendedeur
• Luchtafvoerkanaalindeachterwandvandeoven
• Geringenergieverbruik
• R6controller
• DigitalePID-temperatuurregeling
• Eéntemperatuurkanwordenopgeslagen
• Optimaleextractievanmicro-organismen
• Deurgaatvolledigopenvooreenvoudige
reiniging
• Compacteneenvoudigtegebruiken
• Duurzameensterkeschokdempers
• Veiligenefficiënt
Omschrijving
LB 400
15% korting
Art. Nr.
710-0632P
Prijs, €
1.713,20
NIEUW
VDI 12 homogenisator
Type
Models with R 6 controller
LE 2/11
LE 1/11
LE 4/11
Models with B 150 controller
LE 6/11
LE 14/11 B150
l×p×h int.
Uitw. b×d×h
Art. Nr.
Prijs, €
Actieprijs, €
110×180×110 mm
90×115×110 mm
170×200×170 mm
275×380×350 mm
250×265×340 mm
335×400×410 mm
455-0082P
455-0196P
455-6289P
1.280,00
1.090,00
1.400,00
1.088,00
926,50
1.190,00
170×200×170 mm
220×300×220 mm
510×400×320 mm
555×500×370 mm
455-6290P
455-6253P
1.550,00
1.920,00
1.317,50
1.632,00
Star exsiccatorkasten
• Dezekastenhebbeneenverstevigdaluminiumframemettransparanteacrylpanelen,
eendeurmetafdichtingvanschuimrubbereneenmagneetstrip.
• Gemakkelijkafleesbareelektronischehygrometer
• Temperatuurbestendigvan-20°Ctot+70°C
• Eenopdedeurgeplaatsteelektronischehygrometergeeftdeminimum-en
maximumtemperatuurendevochtigheidswaardenweer.Kastenhebbenrubber
antislipvoetjesenStarmodellenzijnstapelbaar
• Geleverdmet4verwijderbaretelescopischelegplatenvanacrylglas,droogplaaten
silicagel.Capaciteitvoormax.26planken
• Super-Starkastenbevatten2hygrometersmetregeldisplay,eencilindersloteneen
slangmetgasingang,terugslagventielenslangaansluitingen
COLLECTION
Dezelichteenergonomischehomogenisator
voorvolumesvan0,5tot100mlisideaalvoor
manueelgebruik.Hogeomtreksnelheid,maar
stabielesnelhedengevendebestmogelijke
resultatenindiversemedia,bijvoorbeeldvoor
extractiesuitwater,weefselontledingen
suspensies.
Anderedispergeerstavenenaccessoireszijn
opaanvraagbeschikbaar.
b×d×h (mm)
Gewicht (kg)
20% KORTING
Uitw. b×d×h
l×p×h int.
Art. Nr.
304×375×520 mm
304×375×520 mm
260×330×480 mm
260×330×480 mm
467-4126P
467-0053P
Bestel vandaag nog!
De ideale homogenisator voor kleine hoeveelheden
• Bijzondermobielvanwegedirecte
aansluitingophetstopcontact(geen
transformatorvereist)
• Roestvrijstalendispergeerelementen(6,8
en12mmdiameter)kunnengemakkelijk
ensnelwordenverwijderdengereinigd
• Snelkoppelingvergemakkelijkthet
verwisselenvandispergeerelementen.
Ideaalvooropslagvanreferentiematerialen,stalenenandereproductendiemoeten
wordenbeschermdtegenvochtigheidofverontreiniging.
Omschrijving
Desiccator Cabinets
Star (42 l)
Super-Star (42 l)
Actieprijs, €
1.370,56
Prijs, €
Actieprijs, €
1.100,00
1.410,00
880,00
1.128,00
Omschrijving
Homogeniser, VDI 12
VDI 12, EU-stekker
Stainless steel rotor/stators
Dispergeerstaaf S12N-5S
Dispergeerstaaf S12N-7S
Dispergeerstaaf S12N-12S
46x57x201
0,4
Art. Nr.
Prijs, €
431-0109P
746,00
431-0110P
431-0111P
431-0112P
403,93
426,05
389,62
Editie 4 – November 2011 – Geldig t/m 31 januari 2012 – http://nl.vwr.com/hits
Tel.: 020 - 4808 400 – fax 020 - 4808 480 – e-mail info@nl.vwr.com
Door het grote verkoopvolume van actieartikelen kunnen bepaalde artikelen tijdelijk niet voorradig zijn. Op deze aanbiedingen zijn de verkoopvoorwaarden van VWR van toepassing. – De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties
of kortingsafspraken met VWR International. Prijzen van elektrische artikelen zijn vermeld zonder verwijderingsbijdrage. Deze worden u apart in rekening gebracht. De prijzen zijn bindend onder voorbehoud van typefouten.
3
VWR International / Editie 4 / November 2011 / Geldig t/m 31 januari 2012
VWR IKA RV 10 digitale rotaterende verdamper-pakketten
Membraanpompen
Deze nieuw ontwikkelde en bekroonde roterende verdamper zet de
nieuwe norm voor veiligheid, efficiëntie en gebruiksgemak.
VP 86 FISH membraanpomp
20% korting
op de VP 86 pomp
COLLECTION
Pakket bevat
GRATIS extra
toebehoren
COLLECTION
DeFISHmini-membraanpompiseen
voordeligevacuümpompvoorfiltratie.
Dezeeenkoppige,drooglopende
pompisgeschiktvooreengrootaantal
laboratoriumtoepassingen
• Verwarmingsbadmetinstelbaarveiligheidscircuit,datook
zelfstandigkanwordengebruikt
• Alsdestroomuitvalt,wordtdezuigervandeverdamperautomatischuithet
verwarmingsbadgehaald.
• Digitaaldisplay
• Timerenaftelmechanisme
• Vrijgeefmechanismevoorstrakzittendezuigers
• RS232-interfacevoorbedieningopafstandviaeenpc
• GeschiktvoorDINEN12697-3(asfalttestvoorheetasfalt)
Temperatuurbereik (°C)
Rotatiesnelheid (min-¹)
Instelling van de rotatiesnelheid
Verwarmingsvermogen (W)
Koeloppervlak (cm²)
Inhoud bad (l)
b×d×h (mm)
Beschermingsklasse DIN EN 60529
Type
RV 10 digital, EU-stekker
RV 10 digital, EU-stekker
• Onderhoudsarm
• 100%olievrijeoverheveling
• Stil
• Milieuvriendelijk
• Ruimtebesparend
• Voorneturaletotlichtagressievegassenendampen.
SD 820 Dolphin chemisch bestendige membraanpomp
Eenonderhoudsarm,zelfdrogendsysteemdatgeschiktisvooreengrootaantal
laboratoriumtoepassingen,waarbijvochtigegassendienentewordenweggepompt.
DankzijhetPTFEgecoatmembraanheeftdezepompeenhogebesgendigheidtegen
agressievegassen.
Omgevingstemperatuur tot 180
20-270
Digitaal
1300
1200
4
500x410x430 (zonder glaswerk)
IP 21
Uitvoering
Verticale koeler
Verticale koeler
Glaswerk
gecoat *
standaard
Art. Nr.
531-0287P
531-0293P
Prijs, €
2.863,00
2.643,00
SCHOTT koudlichtbron KL 1500 LED
Eenkoudlichtbronvoorglasvezellichtgeleiders.Hetlichtwordtviaeenspecialeoptischekoppelinggegenereerddoorintotaal7
HighBrightnessLED’s(elk3W)ineenglasvezelbundelmeteenmaximumdiameter
van9mm.Geenlampenwisselenenlaagenergieverbruik.
• Helderheidequivalentaan150Whalogeenlicht
• PastopallelichtgeleidersenaccessoiresuitdeKL1500-serie(gebogenoptische
lichtgeleider,ringverlichting...)
• Voordeligeadapters
• Schuifregelaarvoorkleurfilters
• Breedaanbodvanvoedingenmetinternationaalclipsysteem
• Zeergeluidsarmeventilator
• Continuelektronischdimmenvan0tot100%
• Afzonderlijkeaan-uitschakelaar
• Geenverschuivingvankleurtemperatuurbijdimmen
Model
Debiet (l/min)
Werkdruk (bar)
Beschermingsklasse
VP 86
6
2,4
IP 20
Model
VP 86 met EU-stekker
Omschrijving
Accessories
Geluidsdemper, drukzijde
Geluidsdemper/aanzuigfilter, aanzuigzijde
Fijregelventiel met drukmeter aan drukzijde
Fijregelventiel met vacuümmeter aan aanzuigzijde
Slangverbinding, PVDF, voor slang I-Ø 4 mm
Reserveonderdelenset
SD820
20
1
IP 44
Art. Nr.
181-0067P
Prijs, €
249,00
Actieprijs, €
199,20
Art. Nr.
Prijs, €
181-3941P
181-3911P
7,90
6,90
181-0280P
181-0281P
181-0283P
112,08
23,67
51,96
Model
SD 820
Omschrijving
Accessories
Slang, neopreen
Reserveonderdelenset
20% KORTING
Art. Nr.
181-0094P
Prijs, €
1547,99
Art. Nr.
Prijs, €
181-0282P
181-0284P
3,07
130,00
2mag magnetische roerder MIX 4 MS
Eén toestel met 4 onafhankelijke magnetische roerders
Omschrijving
Koudlichtbron KL 1500 LED
Zwanenhals, twee armen
Ø×l
4.5×600 mm
Art. Nr.
631-0914P
631-0022P
Prijs, €
620,00
251,00
Actieprijs, €
496,00
251,00
Millipore Milli-Q® waterzuiveringssystemen
Zuiver en ultrazuiver water rechtstreeks uit de kraan
• Kostenbesparendcompactsysteem
• Gebruiksvriendelijkeenhandigewateraanvoervoormanueleofvolumetrischewaterafgifte
metlaagofhoogdebiet
• GebruikerskunnenookeenQ-POD®dispenseraccessoiretoevoegenvoorafleveringopafstand
vanultrazuiverwater
• GeïntegreerdeoptioneleMillitrack™infomatiesoftwarevoorlaboratoriumwaterkanworden
toegevoegdomgemakkelijkgegevenstedownloadenentearchiveren
Gratis 4 ASTEROID 40
SmCo-roerstaafjes
10% KORTING op
systeem en aantal
consumables
Ultraplattemagnetischeroerdermet4onafhankelijkbedienbareroerplaatsen
(snelheidenaan/uit);max.3000ml,geschiktvoor4Erlenmeyer-kolvenvan2000ml.
Omschrijving
Milli-Q Direct® Systems
Milli-Q Direct 8 voor productie van puur water (type 3; 8 l/uur) en ultrapuur water (type 1; BE)
Consumables
Progard® T3 verpakking voor omgekeerde-osmosebescherming
MILLMPGP04001 - Millipack express 40 (1/4” GAZ-Straight)
Millipak Express 40 0,22 µm, niet-steriele eindfilter
Consumables
LC-Pak voor de productie van 500 l ultrazuiver water voor organische sporenanalyse, aanbevolen voor sporengevoelige
toepassing zoals UPLC of LC-MS
Q-PAK® TEX nabehandelingspatroon
MILLEDSPAK001 - CARTRIDGE EDS-PAK
EDS-Pak®-eindfilter voor verwijdering van endocrien scheiders (EDS)
MILLCDUFBI001 - BIOPAK UF CARTRIDGE
Biopak UltraFiltratie membraan, voor pyrogeen en nuclease gevoelige toepassingen
Accessories
EDS-Pak cartridge installatie- en behandelingsset
Zuiverwaterreservoir van polyethyleen met een capaciteit van 30 liter
Zuiverwaterreservoir van polyethyleen met een opslagcapaciteit van 60 liter
Zuiverwaterreservoir van polyethyleen met een opslagcapaciteit van 100 liter
Muurbevestiging Q-POD®
Muurbevestiging voor Simplicity
Q-POD®-aftappunt
4
Bestel vandaag nog!
Art. Nr.
Prijs, €
Actieprijs, €
171-0567P
6.695,00
6.025,50
171-0555P
309,00
278,10
172-0009P
144,00
171-0333P
461,00
171-0556P
330,00
172-0008P
273,00
172-5157P
214,00
171-0244P
171-0053P
171-0713P
171-0714P
171-0231P
171-0133P
171-0245P
113,00
675,00
976,00
1.298,00
293,00
117,00
1.249,00
297,00
• Onderhoudsvrije2mag-aandrijving
• Grootsnelheidsbereik:100-2000t/min,synchronesnelheidsmodusvooralle
standen
• Vollediggeslotenroestvrijstalenbehuizingmetrobuusteconstructie
• Eenvoudigtereinigen
• Geïntegreerdecontroller,digitaledisplay,SoftStart
• 3jaargarantie
Model
Aantal roerplaatsen
Max. roercapaciteit per roerder H2O (ml)
Toerentalbereik (min¹)
Vermogensopname (W)
Plaatmateriaal
Plaatafmetingen (mm)
b×d×h (mm)
Gewicht (kg)
Omschrijving
Magnetic Stirrers, MIX Series
MIX 4 MS, EU-stekker
Accessories
Asteroid 40 roerstaaf, driehoekig, concaaf, PTFE, Ø 28 × 40 mm
MIX 4 MS
4; 140 mm tussen elke plaats
5 - 3000
100 - 2000
28
Roestvrij staal
245×425
245×425×38
8,9
Art. Nr.
Prijs, €
442-0806P
1.320,00
442-0815P
29,90
Editie 4 – November 2011 – Geldig t/m 31 januari 2012 – http://nl.vwr.com/hits
Tel.: 020 - 4808 400 – fax 020 - 4808 480 – e-mail info@nl.vwr.com
Door het grote verkoopvolume van actieartikelen kunnen bepaalde artikelen tijdelijk niet voorradig zijn. Op deze aanbiedingen zijn de verkoopvoorwaarden van VWR van toepassing. – De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties of
kortingsafspraken met VWR International. Prijzen van elektrische artikelen zijn vermeld zonder verwijderingsbijdrage. Deze worden u apart in rekening gebracht. De prijzen zijn bindend onder voorbehoud van typefouten.
VWR International / Editie 4 / November 2011 / Geldig t/m 31 januari 2012
Elmasonic P-Line ultrasoonbaden
Traceable® nauwkeurige koelkastthermometer
Omschakelen tussen twee frequenties in één bad:
37kHzfrequentie-voorgroveverontreinigingen,oplossen,mengen,dispergerenenontgassen
COLLECTION
80kHzfrequentie-verlengtdereinigingsperiode,ideaalvoorhetreinigenvanholoffragielmateriaal,zoalscapillairen
Zeernauwkeurigedubbelethermometer,leesttot
0,01graadnauwkeurigenbewaakttemperaturenop
tweekoelkastlocaties
7specialeultrasoonfuncties,eenvoudigeenintuïtieveinstellingvandewerking,duidelijkdisplay:
• Standaard voortoepassingenzoalsmengen,oplossenen
dispergeren
• Pulseren:activeerbaarextra“vermogen“vanca.20%door
verhoogdpiekvermogen
• Sweep-functievooreengelijkmatigeverdelingvanhet
ultrasonevermogeninhetreinigingsbad
• Degas-functievoorsnelontgassenvanmonstersof
oplosmiddeleninHPLC
• Vermogensregeling:stapsgewijzeverminderingvan
hetultrasonevermogenvoorhetreinigenvangevoelige
oppervlakken
• Pauzeren,onderbrekenenopnieuwstartenvandehuidige
toepassing
• Temperatuurregeling:automatischstartenvandeultrasone
werkingwanneerdeingesteldetemperatuurwordtbereikt
• Resolutie:0,01°C
• GeeftdatumentijdvanMIN/MAXtemperatuur
weer
• Instelbaremin.enmax.alarmen–2kanaalalarmen
meteigenvisuele(LED)enaudiomeldingenwanneerdetemperatuurbovenof
ondereeningesteldeminimum-ofmaximumtemperatuurkomt.
• Sensorsmettemperatuurbuffersisolereneneliminerensnelle
temperatuurwisselingen
• Deeerstethermometerdieisontwikkeldvoorkalibratiedoordegebruikermet
ééndrukopdeknop
• VoorzienvanuniekTraceable®certificaatmetserienummer
Technische specificaties:
Temperatuurbereikvanexternesensor:–50,0tot+70,0°C
Resolutie:0,01°C
Nauwkeurigheid:±0,3°C
Afmetingen(lxbxh)70x108x19mm
30% KORTING
NIEUW
15% korting op de baden
Type
Inhoud (l)
Frequentie (kHz)
Verwarmingsvermogen
(W)
Stroomverbruik (W)
b×d×h (mm)
Tankafmetingen
b×d×h (mm)
P 300 H
28,0
P 60 H
5,75
P 180 H
18,0
1200
400
1580
568x321x340
505x200x300
580/550
365x271x186
300x150x151
Voeler
2 flessondes
1 flessonde
2 waterdichte sensoren
P 70 H
6,9
P 30 H
2,75
P 120 H
12,75
800
600
200
800
1130
390x321x340
327x200x300
820
568x221x179
505x100x137
320/300
300x221x179
240x100x137
1130
365x321x278
300x200x240
Art. Nr.
620-1822P
620-1823P
620-1827P
Prijs, €
80,00
71,00
65,00
Actieprijs, €
56,00
49,70
45,50
37/80
Omschrijving
Ultrasoonbaden
Ultrasoonbad P 300 H
Ultrasoonbad P 60 H
Ultrasoonbad P 180 H
Ultrasoonbad P 70 H
Ultrasoonbad P 30 H
Ultrasoonbad P 120 H
Art. Nr.
142-0050P
142-0047P
142-0049P
142-0046P
142-0051P
142-0048P
Prijs, €
Actieprijs, €
2.570,00
1.340,00
2.220,00
1.410,00
960,00
2.010,00
2.184,50
1.139,00
1.887,00
1.198,50
816,00
1.708,50
Voor
Inzetmand
S 30/H
S 60/H
S 70/H
S 300/H
S 180/H
S 120/H
Art. Nr.
Prijs, €
142-0026P
142-0028P
142-0013P
142-0030P
142-0006P
142-0031P
45,10
62,90
148,00
169,00
161,00
132,00
Voor
Deksels
S 30/H, S 40/H
S 60/H
S 70/H, S 80/H
S 100/H, S 120/H
S 180/H
S 300/H
Art. Nr.
Prijs, €
142-0022P
142-0023P
142-0010P
142-0024P
142-0004P
142-0025P
21,50
25,20
33,30
33,90
35,80
39,30
NIEUW
Integra VACUSIP vacuümafzuiger
testo 175 dataloggers
Detesto175-seriebestaatuitcompacteloggers
voorhetmetenvantemperatuurenvochtigheid.
DezehebbeneenUSB-enSDkaart-interface,
wathetsnelleensimpeleuitlezingvangegevens
mogelijkmaakt.Grotegeheugencapaciteiten
voedingmetconventionelebatterijen.Debewezen
menustructuurmetéénknopbiedtabsoluut
bedieningsgemakenisopnieuwtoegepastindeze
nieuwegeneratiedataloggers.
20% KORTING
• Gegevensbeschermingvianiet-vluchtig
geheugen–zelfswanneerdebatterijenleeg
raken.
• Wachtwoordbeveiliging
• Antidiefstalslotmetbehulpvaneen
wandhouder
• Tweestandaardinterfaces(miniUSBenSDkaart)voorgemakkelijkprogrammerenen
uitlezenvandeloggersviadirecteverbinding
meteenpc
• Grotedisplayvoorprobleemlozeuitlezing,
zelfsinslechtverlichteruimten,dankzij
achtergrondverlichtingmeteendrukopeen
knop
Omschrijving
Een int. sensor, 175-T1
Een int. en een ext. NTC-aansluiting, 175-T2
Twee int. sensors, 175-H1
Kernthermometer
Art. Nr.
620-1840P
620-1841P
620-1843P
620-0909P
Prijs, €
149,00
185,00
298,00
20,02
Actieprijs, €
119,20
148,00
238,40
20,02
Prijs, €
36,41
Actieprijs, €
25,49
Traceerbare thermo-hygrometer
Snelle afvoer van vloeibaar afval
VACUSIPisdecompacteoplossingbijuiteenlopendeverwijderingswerkzaamheden
vanvloeibaarafval.Deafzuigerisvoorzienvaneenbetrouwbaregeluidsarme
pomp,waarmeedeafzuigeronafhankelijkvaneenexternevacuümbronkan
werken.Demodellenmetbatterijvoedingzorgenvoormindergedoemetkabels
ineenafzuigkapvoorlaminairestromingenverhogendemobiliteit.Eenuniek
handapparaatzorgtvooreengoedeaanzuiging.Pastopverschillendeadapters.De
glazenflesvan0,5 lkaneenvoudigwordenverwisseldenalleonderdelendiein
contactkomenmetvloeistoffenkunnenwordengeautoclaveerd.Alsdedeactivering
vanhetvloeibareafvalexternwordtuitgevoerdkuntugebruikmakenvaneenfles
vooreenmaliggebruik.
• Automatischeafsluitingvandepompverhoogtdelevensduurvandepomp,
vermindertgeluidsniveausenverhoogtdelevensduurvandebatterijen
• Deafvalfleskansnelwordenverwisselddankzijdeschroefdopenafdichting
• Hethydrofobefiltervoorkomtdataërosolsenvloeistoffenhetsysteembinnendringen
• Geenextraapparatuurnodigenonderhoudsvrij
• Afmetingenhxbxd:slechts345x120x162mm(inclusiefflesensteunvoor
handapparaat)
Model
Einddruk van vacuümpomp (mbar)
Max. aanzuigcapaciteit (DIN 28432) 50/60 Hz (m³/u)
Beschermingsklasse
Specificaties
Gewicht (kg)
Omschrijving
VACUSIP met oplaadbare batterij
VACUSIP zonder batterij
Bestel vandaag nog!
Met batterij
Introductieaanbieding
met 10% KORTING
• Temperatuurbereik:-50tot
+70°C
• Vochtigheidsbereik:20-
99%
• Resolutie:0,1°C
• Nauwkeurigheid:1°Cvoor
temperatuuren3%voor
vochtigheid
• Meertaligeinstructies
• 30mmwaterdichtesensor
met3mkabel
• IJkingtraceerbaarconform
NISTenDKD
• CE-markeringenconform
RoHS-richtlijn
Zonder batterij
–250 (±20%)
0,00828 (2,3 ml/s)
IP 31
Batterij: Li-ion (voor 5 dagen autonoom gebruik bij 1
uur/dag afzuigen)
500 g (970 g met fles)
b×d×h
120×162×125 mm
120×162×125 mm
COLLECTION
Art. Nr.
181-0276P
181-0275P
30% KORTING
-
Prijs, €
731,00
665,00
Actieprijs, €
657,90
598,50
Resolutie
0,1 °C
b×d×h
63,5×95,3 mm
Gewicht
136 g
Art. Nr.
620-0915P
Editie 4 – November 2011 – Geldig t/m 31 januari 2012 – http://nl.vwr.com/hits
Tel.: 020 - 4808 400 – fax 020 - 4808 480 – e-mail info@nl.vwr.com
Door het grote verkoopvolume van actieartikelen kunnen bepaalde artikelen tijdelijk niet voorradig zijn. Op deze aanbiedingen zijn de verkoopvoorwaarden van VWR van toepassing. – De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties
of kortingsafspraken met VWR International. Prijzen van elektrische artikelen zijn vermeld zonder verwijderingsbijdrage. Deze worden u apart in rekening gebracht. De prijzen zijn bindend onder voorbehoud van typefouten.
5
VWR International / Editie 4 / November 2011 / Geldig t/m 31 januari 2012
Sartorius CP balansen met ongekende prestaties
De Sartorius CPA serie balansen zet de hoogste normen voor routinematige laboratoriumbalansen met snelle,
nauwkeurige en gemakkelijk afleesbare resultaten. Er zijn 26 modellen, vanaf semimicrobalansen tot
modellen met een hoge capaciteit.
• Gemotoriseerdeinternekalibratie
• Dekalibratieaanpassingwordtautomatischgeactiveerd
bijgrotetemperatuurwijzigingen–isoCAL
• RobuustMonolithischweegsysteem
• Speciale0,01gmodellenmetanalytischewindschermen,
speciaalvoorgebruikinafzuigkasten–DS-versies
• Helderedisplaymetachtergrondverlichtingvoorveel
contrast
Ideaal voor routinematig testen van balansen met alles
wat u nodig hebt.
Introductieaanbieding
COLLECTION
Elkesetbevat:
• Modernealuminiumbehuizing
• Uniekserienummer
• 3traceerbareroestvrijstalenF1-gewichten
metidentificatienummer(vanaf1g)
• Kalibratiecertificaat
• Pincet
• Accessoiresvoorbehandeling
10% korting
Model
Semi-Microbalance and Analytical Models
CPA225D
CPA324S
CPA224S
CPA124S
CPA64
Top Pan Models
CPA223S
CPA323S
CPA423S
CPA623S
CPA1003S
CPA1003P
CPA2202S
CPA2202S-DS
CPA3202S
CPA4202S
CPA5202S-DS
CPA6202S
CPA6202P
CPA5201
CPA8201
CPA10001
CPA12001S
CPA16001S
CPA34001S
CPA34001P
CPA34000
Gecertificeerde en traceerbare Cal-Box
gewichtensets
Afleesbaarheid
Weegbereik
Art. Nr.
Prijs, €
Actieprijs, €
0.01 / 0.1 mg
0.1 mg
0.1 mg
0.1 mg
0.1 mg
100 / 220 g
320 g
220 g
120 g
64 g
611-1676P
611-1677P
611-1678P
611-1679P
611-1680P
5.286,00
4.237,00
3.852,00
3.392,00
2.996,00
4.757,40
3.813,30
3.466,80
3.052,80
2.696,40
0.001 g
0.001 g
0.001 g
0.001 g
0.001 g
0.001/0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.01/0.02/0.05 g
0.1 g
0.1 g
0.1 g
0.1 g
0.1 g
0.1 g
0.1/0.2/0.5 g
1g
220 g
320 g
420 g
620 g
1000 g
500/1000 g
2200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
1500/3000/6200 g
5200 g
8200 g
10000 g
12000 g
16000 g
34000 g
8000/16000/34000 g
34000 g
611-1685P
611-1684P
611-1683P
611-1682P
611-1681P
611-1686P
611-1691P
611-1692P
611-1690P
611-1689P
611-1688P
611-1687P
611-1693P
611-1696P
611-1695P
611-1694P
611-1699P
611-1698P
611-1697P
611-1700P
611-1701P
2.394,00
2.615,00
2.741,00
3.329,00
3.980,00
3.665,00
2.489,00
2.793,00
2.646,00
2.846,00
3.350,00
3.476,00
3.035,00
1.880,00
2.069,00
2.331,00
3.266,00
3.822,00
4.442,00
3.696,00
2.919,00
2.154,60
2.353,50
2.466,90
2.996,10
3.582,00
3.298,50
2.240,10
2.513,70
2.381,40
2.561,40
3.015,00
3.128,40
2.731,50
1.692,00
1.862,10
2.097,90
2.939,40
3.439,80
3.997,80
3.326,40
2.627,10
Gewichtset
200 mg; 5 g; 50 g
200 mg; 10 g; 100 g
200 mg; 20 g; 200 g
2 g; 20 g; 200 g
200 mg; 50 g; 500 g
2 g; 50 g; 500 g
2 g; 100 g; 1 kg
20 g; 100 g; 1 kg
20 g; 200 g; 2 kg
20 g; 500 g; 5 kg
Art. Nr.
611-2428P
611-2429P
611-2430P
611-2431P
611-2432P
611-2433P
611-2434P
611-2435P
611-2436P
611-2437P
Prijs, €
229,00
241,00
258,00
272,00
303,00
319,00
380,00
390,00
480,00
665,00
Actieprijs, €
194,65
204,85
219,30
231,20
257,55
271,15
323,00
331,50
408,00
565,25
WTW pH-elektrode SenTix® 21 met extra
temperatuursensor
DerobuusteSenTix®21pHcombinatieelektrodewordtgeleverdmetgel-elektrolytvoor
universeelgebruik.EenextraNTC30kOhm
temperatuursondeTFK325metelektrodehouder
isookmeegeleverdvoorgebruikbijpH-meters
(draagbareenlaboratoriummodellen).
•
•
•
•
•
RobuusteplasticschachtmetwaterdichteDIN-plug
Roestvrijstalentemperatuursensormet2x4mmbanaanstekker
pH-elektrodeSenTix®21:0tot14pH
TemperatuursensorTFK325:0tot80°C
Nauwkeurigheid:±0,25°Cbij25°C
20% KORTING
Omschrijving
pH-elektrode, SenTix® 21, met TFK 325 sonde
Art. Nr.
662-1322P
Prijs, €
160,00
Actieprijs, €
128,00
NIEUW
SANI-SPONGE
COLLECTION
Ontworpenommonstersteverzamelenom
microbiologischevervuilingtedetecteren,
zoalsListeria,salmonella,E.colienanderein
voedingsmiddelenaanwezigepathogenenop
vrijwelelkoppervlak.GeproduceerdconformdevereistenvoorHACCP,USDA,ACIA
enCFIA.
Vierkante weegschuitjes voor eenmalig gebruik
Flexibele polystyreenschuitjes met een glad oppervlak en afgeronde hoeken
die nauwkeurig gieten mogelijk maken
COLLECTION
• Wittebootjesmeteenlaagzwaartepunteneenbredeplattebodemdieervoorzorgen
datdeschuitjesnietomkiepen
• Kanwordengebruiktincombinatiemetvochtigheidsbalansenvoormagnetrongebruik
• Verkrijgbaarindestandaard-ofantistatischeuitvoering
• Geleverdinverpakkingenvan500stuks
Inhoud
Standard
7 ml
100 ml
250 ml
Antistatic version
7 ml
100 ml
250 ml
Koop twee dezelfde
verpakkingen en
ontvang 30% korting!
• Ideaalvooroppervlaktemonstername
• Zorgtervoordatubijmoeilijkbereikbareplekkenkuntkomen
• Eenvoudiginhetgebruik
• Eenmaliggebruik
• Gesteriliseerdmetbehulpvangammastraling
• Geleverdin10verpakkingenvan10eenheden
KitswordengeleverdineenTWIRL’EMsterielemonsterzakmetnattesponsenlekvrij
sluitsysteem,inclusiefeeninfolieverpaktecellulosesponsdievoorafisbevochtigd
met10mlvandedoorugekozenbufferoplossing(sterielebufferoplossingdoor
neutralisatie,DEDey/Engleysterielebufferoplossingdoorneutralisatie)
20% KORTING
b×d×h
Art. Nr.
Prijs, € Actieprijs bij aankoop
van 2 dezelfde, €
46×46×8 mm
85×85×24 mm
140×140×22 mm
611-0093P
611-0094P
611-0095P
16,10
30,10
69,00
11,27
21,07
48,30
46×46×8 mm
85×85×24 mm
140×140×22 mm
611-9178P
611-9179P
611-9180P
23,13
37,00
83,00
16,19
25,90
58,10
Omschrijving
Spons voor oppervlaktemonsters met handvat,
met Dey/Engley neutraliserende buffer
Spons voor oppervlaktemonsters met handvat,
met neutraliserende buffer
Steriel
+
Art. Nr.
300-0101P
Prijs, €
220,00
Actieprijs, €
176,00
+
300-0102P
240,00
192,00
Stofmaskers
EBRO USB-logger EBI 310
Bescherming tegen deeltjes, stof en aërosols met lage tot gemiddelde
toxiciteit.
Loggers met handige USB-aansluiting. Geen interface voor programmeren of uitlezen nodig;
genereert ook automatisch PDF-rapporten.
COLLECTION
Ideaalvoorcontrolevan:
• Voldoetaandeveiligheidseisenvanrichtlijn
89/686(artikel11.B)vandeEuropese
Gemeenschap
• VoldoetaanEN149:2001alsklasseFFP2ademmaskersvoorgebruikalsbescherming
tegenvasteenvloeibareaërosolendienietgiftig
zijnofeenlagetoxiciteithebben
• Uitademventieluitgerustmethetexclusieve
“vlinder”open/sluitsysteem
• Extralicht:circa±20gzonderventiel,circa±25gmetventiel
• Vrijvanlatexenpvc
• Vervoervangeneesmiddelen,inoculanten,bloedenprimaireproducten
• Vervoervanalletemperatuurgevoeligeproducten
• Opslagenreferentiemonstersinkoelkastenenvriezers
20% KORTING
20% KORTING
Omschrijving
USB-datalogger EBI 310, met Pt 1000-sonde
6
Bestel vandaag nog!
Meetbereik
–30...60 °C
Juistheid
±0.2 °C
Resolutie
0.1 °C
Geheugen
40000 waarden
Art. Nr.
620-1814P
Prijs, €
130,00
Actieprijs, €
104,00
Klasse
FFP2
FFP2
Met ventiel
Nee
Ja
VPE
20
10
Art. Nr.
113-0645P
113-0646P
Prijs, €
21,00
14,07
Actieprijs, €
16,80
11,26
Editie 4 – November 2011 – Geldig t/m 31 januari 2012 – http://nl.vwr.com/hits
Tel.: 020 - 4808 400 – fax 020 - 4808 480 – e-mail info@nl.vwr.com
Door het grote verkoopvolume van actieartikelen kunnen bepaalde artikelen tijdelijk niet voorradig zijn. Op deze aanbiedingen zijn de verkoopvoorwaarden van VWR van toepassing. – De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties of
kortingsafspraken met VWR International. Prijzen van elektrische artikelen zijn vermeld zonder verwijderingsbijdrage. Deze worden u apart in rekening gebracht. De prijzen zijn bindend onder voorbehoud van typefouten.
VWR International / Editie 4 / November 2011 / Geldig t/m 31 januari 2012
Schott amberkleurige glazen laboratoriumflessen, GLS 80
Zuurstofmeter met sonde van WTW®
voor optische meting
NIEUW
EenkenmerkvandeDURAN®GLS80amberkleurigeglazenflesmetbredehalsisde
bijpassendesnelsluitingvoorsnelenveiligopenenensluiten.
Ideaal voor milieubewaking.
DeMulti3410iseenuniverseeleenkanaalsmulti-parametertoesteldatkanworden
gebruiktincombinatiemetalleWTW®intelligentedigitaleIDS-sensoren.Het
heefteenstevigeenwaterdichtebehuizingconformIP67eneenheldergrafisch
kleurenscherm.TweeUSB-ingangen(USB-AvoorgeheugensticksofMini-Bvoor
overdrachtnaarpc)makenditapparaattoteengeavanceerdemodernedraagbare
meter.
DeFDO®925isdemeestveelzijdigeoptischesensorvooropgelostezuurstofopde
markt.Desondeisuitgerustmeteensnoervan3meterenwerktnietalleenonder
zwareomgevingsomstandigheden,maarisookgeschiktvoorlaboratoriummetingen.
Dezeissnel,nauwkeurigenheefteeninstelbareT90dieideaalisvoorhetsturen
vanprocessen.
• Snelenprecies:T99-slechts60s
• Uniekontwerpvoorveld-en
laboratoriumwerk
• Indefabriekgekalibreerde
membraanschroefdopmetgeïntegreerde
chip
•
•
•
•
•
Duran®amberkleurigglasspeciaalvoorlichtgevoeligeoplossingen
Schaalverdelingenschrijfzone
Ideaalvoorpoeders,korrelsenpasta’s
Autoclaveerbaartot140°C
Traceringscodevoorbatchidentificatie
Inhoud
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10000 ml
20000 ml
Hoogte
152 mm
222 mm
252 mm
314 mm
389 mm
484 mm
Ø uitw.
101 mm
101 mm
136 mm
182 mm
227 mm
288 mm
VPE
1
1
1
1
1
1
Art. Nr.
215-2065P
215-2066P
215-2067P
215-2068P
215-2069P
215-2070P
Prijs, €
34,39
41,55
59,93
184,26
251,55
411,80
Hoogwaardige flessen met brede hals
GRATIS 925/K
POM-behuizing
COLLECTION
DezeHDPE-flessenkunnenoveralinhetlabenvoormonsternamewordengebruikt.
Wijdeopeningvoorhetsnelvullenenverdelenvanpoeders,pasta’senvloeistoffen.
• Goedechemischebestendigheid
• HDPE,doorzichtig,hittebestendigtot+80°C
• Lekvrij
Kenmerken:
Opgeloste zuurstof - concentratie (mg/l)
Opgeloste zuurstof - nauwkeurigheid
Opgeloste zuurstof - % verzadiging
Opgeloste zuurstof - bereik barometerdruk
Temperatuurbereik (°C)
0,00 - 20,00
±0,5% van waarde ±1 cijfer
0,0 - 200
0,0 - 400 hPa
0...+50 (±0,2 K)
Omschrijving
Opgeloste zuurstofset, Multi 3410 met FDO® 925-3 sonde
Parafilm® M
De afdichtfolie die altijd past!
Art. Nr.
664-0079P
Prijs, €
1.322,00
25% KORTING
• Kantotmaximaal200%worden
uitgerektomeenstrakkeafdichting
tevormenvooronregelmatige
vormenenoppervlakken
• 48uurbestendigtegenvele
stoffen,zoalszouteoplossingen,
anorganischezurenenalkalische
oplossingen
• Biedtbeschermingtegenmorsen
• Geleverdinafzonderlijkerollen
Lengte
15 m
38 m
75 m
75 m
Breedte
500 mm
100 mm
100 mm
50 mm
Hoogte
62.5 mm
85.0 mm
98.0 mm
131.0 mm
169.0 mm
199.0 mm
Ø uitw.
35.0 mm
38.5 mm
50.5 mm
61.5 mm
72.5 mm
91.5 mm
Prijs, €
8,14
9,70
13,13
17,13
27,47
18,60
Actieprijs, €
6,11
7,28
9,85
12,85
20,60
13,95
Art. Nr.
215-0139P
215-0140P
215-0141P
215-0142P
215-0143P
215-0144P
Prijs, €
1,20
1,40
2,00
2,10
3,90
5,90
Actieprijs, €
1,02
1,19
1,70
1,79
3,32
5,02
Art. Nr.
Prijs, €
Actieprijs, €
129-0578P
129-0579P
129-0580P
129-0581P
129-0582P
129-0583P
129-0584P
129-0585P
129-0586P
43,30
61,60
115,00
166,00
129,00
228,00
246,00
283,00
130,00
30,31
43,12
80,50
116,20
90,30
159,60
172,20
198,10
91,00
129-0587P
129-0588P
63,10
70,20
44,17
49,14
Flessen met brede hals en schroefdop
•
•
•
•
Art. Nr.
291-1211P
291-1213P
291-1212P
291-1214P
Prijs, €
68,55
27,60
55,55
28,50
Actieprijs, €
51,41
20,70
41,66
21,38
LDPE,doorschijnend,metLDPE-schroefdop
Goedechemischebestendigheid-hittebestendigtot+75°C
Metschaalverdelingenmorsvrij
Speciale prijzen
DIN13316enDIN168
Inhoud
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Hoogte
88 mm
105 mm
140 mm
170 mm
206 mm
252 mm
Ø uitw.
38 mm
48 mm
60 mm
75 mm
95 mm
120 mm
Ø inw. hals
24 mm
24 mm
38 mm
38 mm
55 mm
55 mm
VPE
1
1
1
1
1
1
Autoclaveerbare zakken voor eenmalig gebruik
COLLECTION
Zakkenvanpolyethyleenvoormonsternameentransportvan
vastemonsters,buisjes,reserveonderdelenendocumenten...
PP,40µmdik,transparant,metofzonder“Biohazard”-aanduidingvoorbiologischgevaar.
Voorveiligeafvoervanlaboratoriumafval,zoalspipettips,petrischaaltjesvooreenmaliggebruik,
monsterbuisjes,enz.Hittebestendigtot145°C.
Snelaftesluitenviadegeleidersopdedruksluiting
Doorzichtigvoorgemakkelijkeherkenning
Herhaaldelijkaftedichten,flexibelenscheurbestendig
Geleverdinverpakkingenvan1.000stuks
30% KORTING
Nieuwe zakken in
grotere formaten
25% KORTING
Bestel vandaag nog!
Art. Nr.
215-3437P
215-3438P
215-3439P
215-3440P
215-3441P
215-3442P
Universeleflessenvoorallerleitoepassingen.Gemakkelijkvullenendoserenvanpoeders,
pasta’senvloeistoffen
COLLECTION
l×b
Zakken met ritsluiting
60×40 mm
80×60 mm
120×80 mm
150×100 mm
170×120 mm
220×160 mm
250×180 mm
300×200 mm
350×250 mm
400×300 mm
100×70 mm
VPE
12
12
12
12
12
6
COLLECTION
Zakken met ritssluiting
•
•
•
•
Inhoud
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
25% KORTING
Art. Nr.
Prijs, €
Actieprijs, €
129-0293P
129-0294P
129-0295P
129-0296P
129-0297P
129-0298P
129-0299P
129-0306P
129-0307P
129-0308P
129-0309P
11,80
19,30
33,34
47,10
67,32
96,70
110,13
135,94
199,46
287,00
28,40
8,85
14,48
25,01
35,33
50,49
72,53
82,60
101,96
149,60
215,25
21,30
Inhoud
l×b
VPE
Autoclaveerbare zakken, standaard, zonder “Biohazard”-aanduiding voor biologisch gevaar
2
200×300 mm
500
3
250×400 mm
500
12
305×660 mm
500
16
400×780 mm
500
14
420×610 mm
500
25
550×770 mm
500
32
600×780 mm
500
40
700×1100 mm
350
60
900×1100 mm
100
Autoclaveerbare zakken, met “Biohazard”-aanduiding voor biologisch gevaar
14
420×610 mm
200
32
600×780 mm
200
Editie 4 – November 2011 – Geldig t/m 31 januari 2012 – http://nl.vwr.com/hits
Tel.: 020 - 4808 400 – fax 020 - 4808 480 – e-mail info@nl.vwr.com
Door het grote verkoopvolume van actieartikelen kunnen bepaalde artikelen tijdelijk niet voorradig zijn. Op deze aanbiedingen zijn de verkoopvoorwaarden van VWR van toepassing. – De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties
of kortingsafspraken met VWR International. Prijzen van elektrische artikelen zijn vermeld zonder verwijderingsbijdrage. Deze worden u apart in rekening gebracht. De prijzen zijn bindend onder voorbehoud van typefouten.
7
VWR International / Editie 4 / November 2011 / Geldig t/m 31 januari 2012
Steriele cryobuizen
Maatcilinders, laag model, klasse B
Ideaal voor het bewaren van cellen, serum of antigenen bij -196 °C
COLLECTION
COLLECTION
•
•
•
•
• Desluitingencryobuizenzijnvervaardigdvanpolypropyleenenzorgenvooreen
veiligeafsluitingbijzowelkamertemperatuuralsbijlagecryogenetemperaturen
• Verticaleschrijfzonevooreenvoudigmerken,nauwkeurigemaataanduidingen
• Buizenmetrondebodemkunnenwordengecentrifugeerdbijmaximaal14.000g
• Metdoorzichtigdop-insert
• GecertificeerdRNase-,DNase-,pyrogeen-enDNA-vrij
Koop 4 verpakkingen en ontvang
25% KORTING. Bij aankoop van meer
dan 4 verpakkingen, ontvang een
cryobuisjeshouder GRATIS
*Losseverpakkingenmet500dop-insertszijnookleverbaar
Bodem
Inhoud
Ø uitw.×h
Cryobuizen met lipafdichting en siliconen dichter, uitwendige schroefdraad
Zelfstaand
1,2 ml
12.5×43 mm
Ronde bodem
2,0 ml
12.5×48 mm
Zelfstaand
2,0 ml
12.5×49 mm
Zelfstaand
3,0 ml
12.5×72 mm
Zelfstaand
4,0 ml
12.5×76 mm
Zelfstaand
5,0 ml
12.5×93 mm
Cryobuizen met siliconen dichting, inwendige schroefdraad
Zelfstaand
1,2 ml
12.5×41 mm
Zelfstaand
2,0 ml
12.5×49 mm
Ronde bodem
2,0 ml
12.5×48 mm
Ronde bodem
4,0 ml
12.5×70 mm
Zelfstaand
4,0 ml
12.5×72 mm
Ronde bodem
5,0 ml
12.5×90 mm
Zelfstaand
5,0 ml
12.5×92 mm
Dop-inserts
VPE
Art. Nr.
Prijs, € Actieprijs bij aankoop
van 4, €
250
250
250
250
250
250
479-0280P
479-0281P
479-0282P
479-0283P
479-0284P
479-0285P
68,60
68,60
75,46
80,63
79,40
83,90
51,45
51,45
56,60
60,47
59,55
62,93
250
250
250
250
250
250
250
479-0286P
479-0287P
479-0288P
479-0289P
479-0290P
479-0291P
479-0292P
68,97
75,46
68,60
76,68
79,40
96,69
96,69
51,73
56,60
51,45
57,51
59,55
72,52
72,52
500
479-0810P
15,18
1
211-0139P
9,90
Transparant PMP, hoge uitvoering, klasse A+, conformiteit gecertificeerd.
Dezemaatcilindersvoldoenaan20%lageretolerantiesdanvereistvoorDIN12681.
Gejusteerdop(TC,In)
Metblauwopgedrukteschaalverdeling(hoogwaardigedrukinkt)
Blootstellingaantemperaturentot+121°Cveroorzaaktgeenpermanenteoverschrijdingvantolerantielimieten
Eenreinigingstemperatuurlagerdan+60°Cwordtaanbevolenommaatstrepeneninscriptiestebehouden
DIN12681/ISO6706
Tolerantie
0,08 ± ml
0,2 ± ml
0,4 ± ml
0,4 ± ml
0,8 ± ml
2 ± ml
4 ± ml
8 ± ml
Hoogte
145 mm
170 mm
200 mm
250 mm
315 mm
360 mm
440 mm
535 mm
VPE
1
1
1
1
1
1
1
1
Art. Nr.
612-4317P
612-4318P
612-4319P
612-4320P
612-4321P
612-4322P
612-4323P
612-4324P
Prijs, €
5,85
6,25
6,65
9,05
14,25
21,65
31,00
51,20
DURAN®heeftde‘RetraceCode’ofweldetraceringscodeingevoerd.Dankzijdeze
ophetglasaangebrachteachtcijferigebatchcodekanhetproductwordengetraceerdtotde
productielocatieenkunnenbatchesmetelkaarwordenvergeleken.
VPE
2
2
2
2
2
2
1
Art. Nr.
612-3841P
612-3842P
612-3843P
612-3844P
612-3845P
612-3846P
612-3847P
Prijs, €
7,85
9,85
10,46
12,95
23,08
40,28
31,10
Maatcilinders, hoog model, klasse A
Inhoud
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Indeling
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tolerantie
0,05 ± ml
0,1 ± ml
0,25 ± ml
0,5 ± ml
0,5 ± ml
1 ± ml
2,5 ± ml
5 ± ml
10 ± ml
VPE
2
2
2
2
2
2
2
1
1
Art. Nr.
612-3832P
612-3833P
612-3834P
612-3835P
612-3836P
612-3837P
612-3838P
612-3839P
612-3840P
Prijs, €
9,51
9,51
10,10
10,82
12,90
20,69
28,08
23,79
44,62
Art. Nr.
612-3738P
612-3740P
612-3741P
612-3742P
612-3743P
612-3744P
612-3745P
612-3746P
612-3818P
612-3819P
Prijs, €
9,05
9,28
9,59
9,64
10,77
12,26
16,41
16,59
21,00
17,59
Maatkolven, klasse A, met PP-stop
COLLECTION
GemaaktvanDuran®,autoclaveerbaarbijtemperaturentot121°C
VervaardigdconformISO1773
Smallehalsmetrand
Traceringscodevoorbatchidentificatie(totdeproductielocatie)
Metschaalverdelingenschrijfveld
Bij aankoop van twee dezelfde
erlenmeyers krijgt u
15% KORTING
8
Tolerantie
0,30 ± ml
0,50 ± ml
1,00 ± ml
1,00 ± ml
2,00 ± ml
5,00 ± ml
10,00 ± ml
• Vervaardigdvanborosilicaatglas3.3
• VervaardigdconformDINENISO1042
• Blauwecontrastrijkeringmarkeringenen
inscripties
• Batchcertificaatwordtbijiedere
verpakkingmeegeleverd
Erlenmeyers, DURAN® Group
•
•
•
•
•
Indeling
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
NIEUW
Koop 3 dezelfde
maatcilinders en betaal
er slechts 2
Indeling
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Inhoud
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
• Vervaardigdvanborosilicaatglas3.3,voldoetaan
DINENISO4788
• Tuitenhexagonaleglazenvoet
• Ringmarkeringenbijdehoofdmaten
• Blauwecontrasterendemaatverdeling
• Batchcertificaatwordtbijiedereverpakking
meegeleverd
Maatcilinders, PLASTIBRAND®
Inhoud
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
NIEUW
COLLECTION
PC cryobuisjeshouder voor cryogeen invriezen en autoclaveren
•
•
•
•
•
Vervaardigdvanborosilicaatglas3.3
Tuitenhexagonaleglazenvoet
Ringmarkeringenbijdehoofdmaten
Amberkleurigecontrastrijkeschaalverdeling
NIEUW
Inhoud
Hoogte
Ø uitw.
Ø uitw. hals
VPE
Art. Nr.
25 ml
50 ml
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
75 mm
90 mm
105 mm
112 mm
145 mm
180 mm
220 mm
280 mm
310 mm
365 mm
42 mm
51 mm
64 mm
67 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
22 mm
22 mm
22 mm
28 mm
34 mm
34 mm
42 mm
50 mm
52 mm
52 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
214-1102P
214-1104P
214-1106P
214-1107P
214-1110P
214-1114P
214-1116P
214-1118P
214-1120P
214-1122P
Bestel vandaag nog!
Prijs, € Actieprijs bij aankoop
van 2 dezelfde, €
4,21
3,58
4,23
3,60
4,03
3,43
4,08
3,47
4,28
3,64
5,54
4,71
9,39
7,98
17,81
15,14
33,47
28,45
49,96
42,47
Inhoud
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
(NS)
10/19
10/19
10/19
10/19
12/21
14/23
14/23
14/23
19/26
24/29
29/32
Tolerantie
0,025 ± ml
0,025 ± ml
0,040 ± ml
0,040 ± ml
0,060 ± ml
0,100 ± ml
0,150 ± ml
0,150 ± ml
0,250 ± ml
0,400 ± ml
0,600 ± ml
VPE
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
Editie 4 – November 2011 – Geldig t/m 31 januari 2012 – http://nl.vwr.com/hits
Tel.: 020 - 4808 400 – fax 020 - 4808 480 – e-mail info@nl.vwr.com
Door het grote verkoopvolume van actieartikelen kunnen bepaalde artikelen tijdelijk niet voorradig zijn. Op deze aanbiedingen zijn de verkoopvoorwaarden van VWR van toepassing. – De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties of
kortingsafspraken met VWR International. Prijzen van elektrische artikelen zijn vermeld zonder verwijderingsbijdrage. Deze worden u apart in rekening gebracht. De prijzen zijn bindend onder voorbehoud van typefouten.
VWR International / Editie 4 / November 2011 / Geldig t/m 31 januari 2012
Poedertrechters
Trechters, korte steel
COLLECTION
COLLECTION
• Vervaardigdvanborosilicaatglas3.3
• Korte,bredesteel:ideaalvoorhet
overbrengenvanpoeders.
• Hogechemischebestendigheid
• Hogebestendigheidtegensnelle
temperatuurwisselingen
• Geleverdinverpakkingenvan2stuks
Trechter uitw. Ø
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
Lengte steel
18 mm
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
35 mm
NIEUW
VPE
2
2
2
2
2
2
Art. Nr.
221-0183P
221-0184P
221-0185P
221-0186P
221-0187P
221-0188P
Prijs, €
10,50
10,90
12,50
15,00
17,50
21,50
NIEUW
Trechters, lange steel
Steel uitw. Ø
35 mm
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Lengte steel
35 mm
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
NIEUW
Voor filter Ø
45 - 55 mm
55 - 70 mm
70 - 90 mm
110 - 125 mm
125 - 150 mm
150 - 185 mm
185 - 240 mm
240 - 270 mm
VPE
2
2
2
2
2
2
2
2
Art. Nr.
221-0175P
221-0176P
221-0177P
221-0178P
221-0179P
221-0180P
221-0181P
221-0182P
Prijs, €
12,00
12,50
14,00
15,50
17,00
18,50
22,00
25,00
Universelecontainervoorindustrieel,handels-enlaboratoriumgebruik.Ideaalvoor
verpakking,opslagenvervoervanvloeistoffen.UN-goedkeuringvooralleformatenm.u.v.
deformatenvan2,6en8liter.
•
•
•
•
•
Vervaardigdvanborosilicaatglas3.3
ConformISO4796
Metgladdebinnenwand
Hogechemischebestendigheid
Hogebestendigheidtegensnelle
temperatuurwisselingen
• Geleverdinverpakkingenvan2stuks
Steel uitw. Ø
65 mm
80 mm
110 mm
Lengte steel
150 mm
150 mm
180 mm
• Goedechemischebestendigheid
• Temperatuurbestendigvan−40tot+110°C
• Containerszondersluiting,waaropeenbreedassortiment(optioneelverkrijgbare)
schroefdoppenkanwordenaangebracht.
• GemaaktvanHDPE,witofblauw
Koop 3 dezelfde jerrycans
en betaal er slechts 2
VPE
2
2
2
Art. Nr.
221-0172P
221-0173P
221-0174P
Prijs, €
17,00
18,50
22,00
Volumetrische pipetten, klasse AS, Hirschmann®
Glas AR-Glas®, 1 maatstreep, klasse AS
• AR-glas®,vervaardigdconformDIN12691
• Conformiteitgecertificeerd,elkebatchvoorzienvaneen
datumidentificatie
• Geijktoptotaleafgifte
• Ringmerkeninscriptiesincontrastrijkblauwemail
• Batch-certificaatbeschikbaaropwww.hirschmannlab.de
Tolerantie
0.007 ±ml
0.01 ±ml
0.015 ±ml
0.02 ±ml
0.03 ±ml
0.03 ±ml
0.05 ±ml
0.08 ±ml
Lengte
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
585 mm
VPE
1
1
1
1
1
1
1
1
Art. Nr.
612-1310P
612-1311P
612-1314P
612-1315P
612-1317P
612-1318P
612-1384P
612-1320P
Prijs, €
3,10
3,60
4,40
4,80
6,10
6,10
8,30
11,60
Actieprijs, €
2,33
2,70
3,30
3,60
4,58
4,58
6,23
8,70
b×d×h
109×145×196 mm
115×153×208 mm
115×153×240 mm
145×190×251 mm
145×192×294 mm
190×230×270 mm
190×230×310 mm
246×290×385 mm
246×290×450 mm
284×320×435 mm
Kleur
natuur
natuur
natuur
natuur
natuur
natuur
natuur
blauw
blauw
blauw
Ø inw. hals
34,5 mm
34,5 mm
34,5 mm
40,5 mm
34,5 mm
34,5 mm
40,5 mm
48,5 mm
48,5 mm
48,5 mm
Omschrijving
rode schroefdop, HDPE, met afneembare ring
zwarte schroefdop, HDPE, met afneembare ring
rode schroefdop, HDPE, met afneembare ring
rode schroefdop, HDPE, met afneembare ring
Schroefdraad
50 mm
50 mm
60 mm
45 mm
Schroefdraad
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
45 mm
45 mm
50 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Type
UN 3H1/Y1.6/150
UN 3H1/Y1.6/150
UN 3H1X1.9/250
UN 3H1/X1.9/250
UN 3H1/X1.9/250
UN 3H1/X1.9/250
UN 3H1X1.9/250
VPE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Voor
Jerrycans van 5 en 10 l
Jerrycan 10 liter, HDPE, zwart, met pull off ring
Jerrycans 20/25/30 liter, HDPE rood met pull off ring
Jerrycans 6/8 liter, HDPE rood, met pull off ring
Art. Nr.
216-5545P
216-5352P
216-5302P
216-0415P
216-5548P
216-5549P
216-5306P
216-4315P
216-5551P
216-4310P
Prijs, €
2,90
3,30
3,50
4,30
5,60
6,40
7,80
16,90
21,00
25,20
VPE
1
1
1
1
Art. Nr.
216-5560P
215-3370P
216-4312P
216-0418P
Prijs, €
0,40
0,40
0,60
0,40
Prijs, €
Schroefdraad
Voor
VPE
Art. Nr.
50 mm
60 mm
45 mm
Jerrycans 5/10 liter, HDPE, met kraan
Jerrycans 20/25/30 liter, HDPE, met kraan
Jerrycans 6/8 liter, HDPE, met kraan
1
1
1
216-5323P
216-4313P
216-5562P
6,40
7,90
5,50
Kartell potjes met wijde opening en schroefdop
Geschiktvooropslagentransportvanpoeders,pasta’senvastemonsters.
• DoorzichtigHDPE,goedechemischebestendigheid
• Temperatuurbestendigvan-50tot+80°C
• Voorzienvanzwarteschroefdopenafdichting
25% KORTING
Meetpipetten, klasse AS, BLAUBRAND®
type 3
Inhoud
70 ml
120 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
• AR-Glas®,conformDINENISO835
• H-markeringmetconformiteitscertificaat;elkebatchisvoorzien
vaneenbatchcertificaat
• Geijktoptotaleafgifte
• Blauwemaatverdelingeninscripties
• Behalvebij612-1104ishetbovensteuiteindevanallepipetten
voorzienvaneenwattenprop
• Nulpuntaanbovenzijde
• Wachttijdgereduceerdtot5seconden
Hoogte
60 mm
71 mm
94 mm
107 mm
128 mm
235 mm
Ø uitw.
50 mm
56 mm
69 mm
86 mm
111 mm
111 mm
Ø inw. hals
36 mm
36 mm
50 mm
70 mm
85 mm
87 mm
VPE
100
100
50
50
20
10
Art. Nr.
216-2403P
216-2404P
216-2405P
216-2406P
216-2407P
216-2408P
Prijs, €
84,20
93,40
47,80
60,70
32,40
21,10
Actieprijs, €
63,15
70,05
35,85
45,53
24,30
15,83
Ontsmettende doekjes
25% KORTING
Indeling
0.01 ml
0.02 ml
0.01 ml
0.05 ml
0.1 ml
0.1 ml
0.5 ml
Inhoud
2l
2.5 l
3l
5l
6l
8l
10 l
20 l
25 l
30 l
Voor
Stopcock with Screw Caps for Jerricans
Jerrycans 5/10 liter, HDPE, met kraan
Jerrycans 20/25/30 liter, HDPE, met kraan
Jerrycans 6/8 liter, HDPE, met kraan
25% KORTING
Inhoud
1 ml
2 ml
0.5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Vervaardigdvanborosilicaatglas3.3
VervaardigdconformISO4796
Metgladdebinnenwand
Hogechemischebestendigheid
Hogebestendigheidtegensnelletemperatuurwisselingen
Geleverdinverpakkingenvan2stuks
Jerrycans van Kautex, met of zonder schroefdop
COLLECTION
Inhoud
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
•
•
•
•
•
•
COLLECTION
Tolerantie
0.007 ±ml
0.01 ±ml
0.006 ±ml
0.03 ±ml
0.05 ±ml
0.1 ±ml
0.2 ±ml
VPE
1
1
1
1
1
1
1
Bestel vandaag nog!
Art. Nr.
612-1106P
612-1110P
612-1104P
612-1112P
612-1114P
612-1116P
612-1117P
Prijs, €
4,45
4,45
4,80
4,45
4,45
9,15
14,95
Actieprijs, €
3,34
3,34
3,60
3,34
3,34
6,86
11,21
• Voorontsmettingen/ofdesinfectie*vanoppervlakken
• Handigvoorsnellehanddesinfectieofhetreinigenvandehandenalsdehandschoenenzijn
verwijderd
• Specificatieopdegeïmpregneerdedoekjes(gebruikt100%puur)
• BacteriëndodendewerkingvolgensdeEuropesenormEN1040
• SchimmeldodendewerkingvolgensdeEuropesenormEN1275
20% KORTING
*Kannietwordengebruikttervervangingvansterilisatievanmateriaalnareiniging
l×b
150×220 mm
Verpakt
120/verdeler
Art. Nr.
115-8133P
Prijs, €
6,68
Actieprijs, €
5,34
Editie 4 – November 2011 – Geldig t/m 31 januari 2012 – http://nl.vwr.com/hits
Tel.: 020 - 4808 400 – fax 020 - 4808 480 – e-mail info@nl.vwr.com
Door het grote verkoopvolume van actieartikelen kunnen bepaalde artikelen tijdelijk niet voorradig zijn. Op deze aanbiedingen zijn de verkoopvoorwaarden van VWR van toepassing. – De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties
of kortingsafspraken met VWR International. Prijzen van elektrische artikelen zijn vermeld zonder verwijderingsbijdrage. Deze worden u apart in rekening gebracht. De prijzen zijn bindend onder voorbehoud van typefouten.
9
VWR International / Editie 4 / November 2011 / Geldig t/m 31 januari 2012
Serologische pipetten, standaard reeks
BIOHIT Midi Plus pipetteerhulp
Kwalitatieve pipetten tegen concurrerende prijzen
Eenlichtesnoerlozepipetteerhulpom
vermoeidheidindehandteverminderenPastop
alleveelgebruiktepipettenvanglasofkunststof.
Desnelheidkannauwkeurigwordengeregeld
doordevingerdrukopdebedieningsknoppente
variëren.
COLLECTION
•
•
•
•
•
Gemaaktvanoptischzuiverpolystyreen
Kleurgecodeerdestrepenenopdrukkenvoorsnellevolumeherkenning
Metschaalverdelingvoornauwkeurigedosering±2%
Gammabestraaldengecertificeerdniet-pyrogeen
Afzonderlijkverpaktinpapieren/kunststofgripverpakkingmetvezelvrijpapier
• Lineairesnelheidsregelingmetbatterijindicator
• Hydrofoobautoclaveerbaarfiltervoorkomt
overmatigeafzuiging
• 2jaargarantie,metCE/IVD-markering
Koop 3 identieke
verpakkingen en
ontvang er 1 GRATIS
30% KORTING
Inhoud
1 ml
1 ml
2 ml
2 ml
5 ml
5 ml
10 ml
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
50 ml
Indeling
0,01 ml
0,01 ml
0,01 ml
0,01 ml
0,1 ml
0,1 ml
0,1 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,2 ml
1 ml
1 ml
Kleurcode
geel
geel
groen
groen
blauw
blauw
rood
rood
lila
lila
zwart
zwart
Verpakt
Afzonderlijk
25 per zak
Afzonderlijk
25 per zak
Afzonderlijk
25 per zak
Afzonderlijk
25 per zak
Afzonderlijk
25 per zak
Afzonderlijk
25 per zak
VPE
1.000
1.000
800
700
300
500
200
350
200
350
100
250
Art. Nr.
612-3707P
612-3705P
612-3704P
612-3703P
612-3702P
612-3701P
612-3700P
612-3699P
612-3698P
612-3697P
612-3696P
612-3695P
Prijs, €
87,40
65,70
70,60
49,50
43,00
63,20
31,60
50,30
66,50
105,00
95,30
178,00
COLLECTION
Celcultuurschalenmetnokken,oppervlakbehandeldvoorverhoogdecelhechting,
geschiktvoordegroeivandiverseaderentecellen.Debodemvandeschaalis
volledigvlakenerhoeftminderafvaltewordenafgevoerd.Beschikbaarinklassiek
ofinnovatiefontwerpmetribbelsopdebodemofinhetdeksel.
• Vervaardigdvanoptischzuiverpolystyreenvanmedischekwaliteit(USPklasseVI
gecertificeerd)incleanroomsvanklasse5
• Gesteriliseerdmetbehulpvangammastraling
• Gecertificeerdniet-pyrogeen,niet-cytotoxisch,DNase-enRNase-vrij
Neem contact op met onze productspecialist Life Sciences voor een kopie van de flyer of voor informatie
over het complete assortiment.
Diam.
Hoogte
VPE
Art. Nr.
Prijs, €
90 mm
55 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
100 mm
35 mm
90 mm
90 mm
25 mm
15 mm
15 mm
20 mm
25 mm
15 mm
20 mm
25 mm
15 mm
10 mm
15 mm
20 mm
165
350
48
36
28
48
36
28
270
735
300
195
734-2329P
734-2330P
734-2332P
734-2333P
734-2334P
734-2335P
734-2336P
734-2337P
734-2341P
734-2342P
734-2343P
734-2344P
138,00
92,40
55,20
58,00
43,50
58,00
61,00
46,00
117,50
187,00
126,00
83,00
Uitstekende controle bij het pipetteren
DePIPETBOYacuwordtgebruiktbijserologischepipetteninhetvolumebereikvan
1-100ml.Hetduimwielwordtgebruiktomdepompsnelheidaantepassenvan
pipettenmetkleinofgrootvolume.Uitstekendecontrolebijhetpipetterendoor
middelvanhetuitoefenenvanvingerdrukvoornauwkeurigedosering,zelfsdruppel
voordruppel.
Omschrijving
Pipetboy acu violett
Pipetboy acu rood
Pipetboy acu klassiek
Pipetboy acu groen
Pipetboy acu blauw
Pipetboy acu transparant
Art. Nr.
612-2964P
612-0927P
612-0926P
613-4437P
612-0928P
613-4438P
Prijs, €
495,00
495,00
495,00
495,00
495,00
506,00
Actieprijs, €
396,00
396,00
396,00
396,00
396,00
404,80
BIOHIT Proline® Plus pipetten
Eenuniekecombinatievaninnovatieveengepatenteerdekenmerkenineenrobuust
ontwerpzorgtervoordatdevolledigautoclaveerbareProline®Plusgeschiktisvoor
allelaboratoriumtoepassingen.Sneleneenvoudigteonderhoudendankzijslechts3
tereinigenonderdelen.
Ergonomischontwerp
Kleinepipetteerkracht
Safe-cone-filterstervoorkomingvanbesmetting
HogebestendigheidtegenUV-stralenen
chemicaliën
• Slanketipejectorrandpastookinnauwebuizen
• Verbeterdenauwkeurigheidmetthermische
isolatie
COLLECTION
• Vervaardigdvan100%USPVIkristalhelderzuiverpolystyreenineen
cleanroomomgevingvanklasse100.000
• Gesteriliseerdmetgammastralingengecertificeerdniet-pyrogeen
• Behandeldmetvacuümgasplasmavoorconsistentecelhechting,-spreidingen
-groei
VWRCollectionflessenzijnperfectvoorcelgroeienhoogrendement.Hetontwerpbiedt
eenvoudigetoegang,maartocheenhogestabiliteitdankzijlipjesopdehalsenvoet.De
flessenzijnvoorzienvaneenschaalverdelingenhebbeneenspeciaalschrijfveld.
30% KORTING
Koop 3 identieke verpakkingen
en ontvang er 1 GRATIS
GRATIS tiprek bij
iedere pipet
VWRCollectionmultiwellplatenhebbenverhoogderandenopdewellsmetgelijkmatigeringenophetdekselomverdamping
teverminderen,terwijlhetuniformewellvolumevooreengelijkmatigeblootstellingvanhetgroeioppervlakzorgt.Elkeplaatis
voorzienvaneenalfanumeriekecodevooreeneenvoudigeidentificatieenbiedtuitstekendeoptischekwaliteit.
Bestel vandaag nog!
PIPETBOY acu pipetcontroller
•
•
•
•
Flessen en multiwellplaten voor een maximaal rendement.
10
Actieprijs, €
252,00
10% KORTING
Koop 3 identieke
verpakkingen en
betaal er slechts 2
Standard Line producten voor celcultuur
Cultuuroppervlak Aanbevolen werkvolume
Multiwell Cell Culture Plates, Standard Line
0,33 cm²
0,075 - 0,20 ml
9,6 cm²
1,90 - 2,90 ml
0,84 cm²
0,19 - 0,29 ml
1,93 cm²
0,38 - 0,57 ml
Cell Culture Flasks, Standard Line
75 cm²
25 cm²
25 cm²
75 cm²
Prijs, €
360,00
• Geluidsarmeenkrachtigepomp
voorhogepipetteersnelheid
• Batterijenmetlangelevensduur
voorlangdurigcontinupipetteren
• Verwijderbareenautoclaveerbare
pipethouder
• Dehydrofobesterielefilter
voorkomtovermatigeafzuiging
Hoogwaardige celcultuurschalen
Omschrijving
Treated
Cultuurschaal, TC, geribbeld ontwerp
Cultuurschaal, TC, klassiek ontwerp
Cultuurschaal, TC, klassiek ontwerp
Cultuurschaal, TC, klassiek ontwerp
Cultuurschaal, TC, klassiek ontwerp
Cultuurschaal, TC, geribbeld ontwerp, met rooster
Cultuurschaal, TC, geribbeld ontwerp, met rooster
Cultuurschaal, TC, geribbeld ontwerp, met rooster
Cultuurschaal, TC, geribbeld ontwerp
Cultuurschaal, TC, klassiek ontwerp
Cultuurschaal, TC, geribbeld ontwerp
Cultuurschaal, TC, klassiek ontwerp
Art. Nr.
612-2715P
Wellvolume
Wells
VPE
Art. Nr.
Prijs, €
0,39 ml
17,0 ml
1,55 ml
3,50 ml
96 F
6
48
24
100
100
100
100
734-2327P
734-2323P
734-2326P
734-2325P
129,00
136,00
161,00
145,00
100
200
200
100
734-2314P
734-2311P
734-2312P
734-2313P
92,00
114,00
115,00
91,00
Inhoud
Enkelkanaals pipetten
0.1 - 3 µl
0.5 - 10 µl
2 - 20 µl
10 - 100 µl
20 - 200 µl
100 - 1000 µl
500 - 5000 µl
1000 - 10000 µl
Meerkanaals pipetten
0.5 - 10 µl
10 - 100 µl
30 - 300 µl
0.5 - 10 µl
10 - 100 µl
30 - 300 µl
Art. Nr.
Prijs, €
Actieprijs, €
613-5160P
613-5161P
613-5162P
613-5163P
613-5164P
613-5165P
613-5166P
613-5167P
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
210,00
147,00
147,00
147,00
147,00
147,00
147,00
147,00
147,00
613-5180P
613-5181P
613-5182P
613-5183P
613-5184P
613-5185P
570,00
570,00
570,00
650,00
650,00
650,00
399,00
399,00
399,00
455,00
455,00
455,00
Editie 4 – November 2011 – Geldig t/m 31 januari 2012 – http://nl.vwr.com/hits
Tel.: 020 - 4808 400 – fax 020 - 4808 480 – e-mail info@nl.vwr.com
Door het grote verkoopvolume van actieartikelen kunnen bepaalde artikelen tijdelijk niet voorradig zijn. Op deze aanbiedingen zijn de verkoopvoorwaarden van VWR van toepassing. – De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties of
kortingsafspraken met VWR International. Prijzen van elektrische artikelen zijn vermeld zonder verwijderingsbijdrage. Deze worden u apart in rekening gebracht. De prijzen zijn bindend onder voorbehoud van typefouten.
VWR International / Editie 4 / November 2011 / Geldig t/m 31 januari 2012
Rekken voor microbuisjes en reageerbuizen
Thermo Scientific Finnpipette® F1 en F2 GLP kits
om 40-jarig jubileum te vieren
Geavanceerdvolume-aanzuigmechanismevoorverbeterdenauwkeurigheid.
Eenvoudigedemontagevoorreinigingenonderhoud.FinnTip®Flextipspassen
ideaalbijbeidepipetten.AllekitszijnvoorzienvaneenF1peneneenpipetteerhulp.
COLLECTION
•
•
•
•
•
Uitéénstukgegoten,geenmontagevereist
Geavanceerdepolymeervooruitzonderlijkechemischeenhittebestendigheid
Platoppervlakvooretikettering
Blijftnietdrijveninwater
Verkrijgbaarinhalfformaatvoorkleinereruimten,zoalsbroedstoven,koelkasten
enafzuigkappen
Koop 3 identieke rekken
• Afzonderlijkverkocht
en betaal er slechts 2
Boringen
72 (6×12)
72 (6×12)
40 (4×10)
40 (4×10)
24 (8×3)
72 (6×12)
72 (6×12)
40 (4×10)
40 (4×10)
24 (8×3)
72 (6×12)
72 (6×12)
40 (4×10)
40 (4×10)
24 (8×3)
72 (6×12)
72 (6×12)
40 (4×10)
40 (4×10)
24 (8×3)
Voor buizen Ø
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Kleur
wit
wit
wit
wit
wit
blauw
blauw
blauw
blauw
blauw
groen
groen
groen
groen
groen
rood
rood
rood
rood
rood
b×d×h
202×104×59 mm
250×127×70 mm
252×100×83 mm
300×120×92 mm
282×110×85 mm
202×104×59 mm
250×127×70 mm
252×100×83 mm
300×120×92 mm
282×110×85 mm
202×104×59 mm
250×127×70 mm
252×100×83 mm
300×120×92 mm
282×110×85 mm
202×104×59 mm
250×127×70 mm
252×100×83 mm
300×120×92 mm
282×110×85 mm
Vanwege de 40e verjaardag van
Finnpipette® nu een hoogwaardige
draadloze Minimouse , USB stick en
batterijen in elke kit!
Art. Nr.
211-0140P
211-0141P
211-0142P
211-0143P
211-0144P
211-0155P
211-0156P
211-0157P
211-0158P
211-0159P
211-0160P
211-0161P
211-0162P
211-0163P
211-0164P
211-0165P
211-0166P
211-0167P
211-0168P
211-0169P
Prijs, €
21,30
21,30
21,50
23,10
23,10
21,45
21,30
21,50
23,10
23,10
21,30
19,67
21,50
23,10
23,10
21,30
19,10
21,50
23,10
23,10
Speciaal ontwikkeld voor fotometrische metingen van eiwitten, DNA en
RNA binnen het UV-bereik
COLLECTION
•
•
•
•
Hogechemischebestendigheid
70µlisvoldoendevooreenmeting
Ideaalvoormetingenbij260 nm,280 nmenbinnenhetVISgolflengtebereik
Delichtbaanvanelkecuvetbedraagt10 mm.Dankzijtweeverschillende
middenhoogtenisgebruikmogelijkinnagenoegalleindehandelverkrijgbare
fotometers
• Ronde,gekleurdedoppenvoorcuvettenzorgenvooreenvoudigemonsteridentificatie
engarandereneenperfecteafdichtingtot-20°C
• AfzonderlijkverpakteUV-microcuvettenzijnDNase-,DNA-enRNase-vrij
Kleur
Caps for micro UV cuvettes, PE
blauw
geel
groen
oranje
25% KORTING
op de cuvetten
Prijs, €
Actieprijs, €
41,75
20,00
90,50
20,00
41,75
90,50
24,25
26,75
31,31
15,00
67,88
15,00
31,31
67,88
18,19
20,06
Venstermateriaal
Art. Nr.
Prijs, €
PE
PE
PE
PE
612-5690P
612-5691P
612-5692P
612-5693P
Brand Dispensette® TA – F
lesdopdispenser voor sporenanalyse
Volume
VPE
Art. Nr.
70 - 550 µl
70 - 550 µl
70 - 550 µl
70 - 850 µl
70 - 850 µl
70 - 850 µl
2.5 - 4.5 ml
1.5 - 3.0 ml
100
100
500
100
100
500
100
100
612-2506P
612-5688P
612-5689P
612-5686P
612-2505P
612-5687P
612-5685P
612-5684P
NIEUW
9,70
9,70
9,70
9,70
20% KORTING
Voor het verdelen van chemicaliën van hoge zuiverheid.
• Onderdelen die in contact komen met media zijn vervaardigd van andere fluoropolymeren (bijv.
ETFE, FEP, PFA, PTFE), speciaal zuiver Al2O3-saffier en platina-iridium of tantalium, afhankelijk van
het model
• Snelle instelling van het gewenste volume
• Volledige doseerpatroon is eenvoudig te vervangen door de gebruiker wanneer de
zuigerafdichting is versleten
• Vervanging van de doseerpatroon is volledig aangepast in de fabriek, met prestatiecertificaat - kalibratie na vervanging is niet nodig
• De afvoerslang kan 360° worden gedraaid, zodat het flesetiket altijd zichtbaar is voor de gebruiker i.v.m. veiligheid
• Telescopische aanzuigslang past op verschillende flesmaten
Bestel vandaag nog!
*op de normale prijs voor
afzonderlijke pipetten
Omschrijving
Finnpipette® F1 GLP kit incl. 3 pipetten: 1 - 10 μl, 10 - 100 μl, 100 - 1000 μl,
3 rekken FinnTip® Flex x 96 tips (10, 200 en 1000 μl), 15 reagensreservoirs
(3 formaten)
Finnpipette® F1 GLP kit incl. 4 pipetten: 0,2 - 2 μl, 2 - 20 μl (universeel), 20 - 200 μl,
100 - 1000 μl, 4 rekken FinnTip® Flex x 96 tips (10, 200 x 2 en 1000 μl),
15 reagensreservoirs (3 formaten)
Finnpipette® F1 GLP kit incl. 3 pipetten: 10 - 100 μl, 100 - 1000 μl, 1 - 10 ml;
3 rekken FinnTip® Flex 96 tips (200, 1000 μl en 10 ml); 15 reagensreservoirs
(3 formaten)
Finnpipette® F1 GLP kit incl. 3 pipetten: 2 - 20 μl, 20 - 200 μl, 100 - 1000 μl,
3 rekken FinnTip® Flex x 96 tips (10, 200 en 1000 μl), 15 reagensreservoirs
(3 formaten)
Finnpipette® F2 GLP kit incl. 3 pipetten: 1 - 10 μl, 10 - 100 μl, 100 - 1000 μl,
3 rekken FinnTip® Flex x 96 tips (10, 200 en 1000 μl), 15 reagensreservoirs (3
formaten)
Finnpipette® F2 GLP kit incl. 4 pipetten: 0,2 - 2 μl, 2 - 20 μl (universeel), 20 - 200
μl, 100 - 1000 μl, 4 rekken FinnTip® Flex x 96 tips (10, 200 x 2 en 1000 μl), 15
reagensreservoirs (3 formaten)
Finnpipette® F2 GLP kit incl. 3 pipetten: 10 - 100 μl, 100 - 1000 μl, 1 - 10 ml;
3 rekken FinnTip® Flex 96 tips (200, 1000 μl en 10 ml); 15 reagensreservoirs
(3 formaten)
Finnpipette® F2 GLP kit incl. 3 pipetten: 2 - 20 μl, 20 - 200 μl, 100 - 1000 μl,
3 rekken FinnTip® Flex x 96 tips (10, 200 en 1000 μl), 15 reagensreservoirs
(3 formaten)
Art. Nr.
613-1527P
Prijs, €
495,00
613-1528P
595,00
613-1529P
504,00
613-1530P
495,00
613-1531P
448,00
613-1532P
549,00
613-1533P
458,00
613-1534P
448,00
Hirschmann opus® titratoren en dispensers
Ideaal voor milieubewaking.
Eenintelligentehulpmiddelwaarmeehetdoserenentitrerenaanzienlijkwordt
vergemakkelijkt.
• Instellingenophetdisplayconfigurerenmet
ééndrukopdeknop
• Hetvolumewordtelektrischgeregelddankzij
hetgemotoriseerdesysteem
20% KORTING, een GRATIS
siliconenplatform voor veilige
plaatsing van uw flessen èn een
GRATIS cd, “Relaxing Moments”
DeDispensette®TAisideaalvoorhetverdelenvanmediavanhogezuiverheiddieworden
gebruiktbijsporenanalyse(bijv.geconcentreerdsalpeterzuur,basen,natriumhydroxide
enwaterstofperoxide).Daarnaastisdezedispenserookgeschiktvoorhetverdelenvan
fluorwaterstofzuur(HF).
Type
Volume
Indeling
01_Dispensette® HF, without SafetyPrime™ recirculation valve
Platina-iridium kelpveer
1 - 10 ml
0.2 ml
Tantalium klepveer
1 - 10 ml
0.2 ml
02_Dispensette® HF, with SafetyPrime™ recirculation valve
Platina-iridium kelpveer
1 - 10 ml
0.2 ml
Tantalium klepveer
1 - 10 ml
0.2 ml
• DegreepvandepipetisvoorzienvaneenAg+antimicrobieeloppervlak
• Uniekeinstelbarevingersteunvoorcomfort
• Mechanismevoorvolumeaanpassing(éénkeerinstellenennietmeernaar
omkijken)voorhogeveiligheid
Meer dan 30% korting*
Finnpipette® F2 GLP
+ GRATIS pipethouder
+ GRATIS Minimouse
• Volledigautoclaveerbaar
• Zeerlichtensoepelpipetteren
• Soft-touchtipejectorvoorkomtRSI
UV/VIS-cuvetten voor eenmalig gebruik
Type
UV/VIS Cuvettes, Disposable
Micro-UV-cuvet, CH=15 mm, venster 2x3,5 mm, afzonderlijk verpakt
Micro-UV-cuvet, CH=15 mm, venster 2x3,5 mm
Micro-UV-cuvet, CH=15 mm, venster 2x3,5 mm
Micro-UV-cuvet, CH=8,5 mm, venster 2x3,5 mm
Micro-UV-cuvet, CH=8,5 mm, venster 2x3,5 mm, afzonderlijk verpakt
Micro-UV-cuvet, CH=8,5 mm, venster 2x3,5 mm
Macro-UV-cuvet, venster 10x35 mm
Semi-micro-UV-cuvet, venster 4,5x23 mm
Finnpipette® F1 GLP
Juistheid
Onjuistheid
Art. Nr.
Prijs, €
Actieprijs, €
≤ ±0.5 %
≤ ±0.5 %
≤0.1 %
≤0.1 %
613-1563P
613-1565P
529,00
529,00
423,20
423,20
≤ ±0.5 %
≤ ±0.5 %
≤0.1 %
≤0.1 %
613-1564P
613-1566P
563,00
563,00
450,40
450,40
Omschrijving
Dispenser
opus® dispenser 10 ml, 230 V, EU-stekker
opus® dispenser 20 ml, 230 V, EU-stekker
opus® dispenser 50 ml, 230 V, EU-stekker
Titration
opus® titrator 10 ml, 230 V, EU-stekker
opus® titrator 20 ml, 230 V, EU-stekker
opus® titrator 50 ml, 230 V, EU-stekker
Art. Nr.
Prijs, €
Actieprijs, €
613-1245P
613-0837P
613-0838P
1.389,00
1.389,00
1.389,00
1.111,20
1.111,20
1.111,20
613-1247P
613-1249P
613-1251P
1.131,00
1.131,00
1.131,00
904,80
904,80
904,80
Editie 4 – November 2011 – Geldig t/m 31 januari 2012 – http://nl.vwr.com/hits
Tel.: 020 - 4808 400 – fax 020 - 4808 480 – e-mail info@nl.vwr.com
Door het grote verkoopvolume van actieartikelen kunnen bepaalde artikelen tijdelijk niet voorradig zijn. Op deze aanbiedingen zijn de verkoopvoorwaarden van VWR van toepassing. – De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties
of kortingsafspraken met VWR International. Prijzen van elektrische artikelen zijn vermeld zonder verwijderingsbijdrage. Deze worden u apart in rekening gebracht. De prijzen zijn bindend onder voorbehoud van typefouten.
11
VWR International / Editie 4 / November 2011 / Geldig t/m 31 januari 2012
Veiligheidsetiketten, volgens GHS
Laboratorium- en bureaustoelen
Deze labels zijn vervaardigd van PE-folie en zijn voorzien van de
GHS-symbolen. De labels voldoen aan de nieuwe GHS-regels voor
chemische stoffen en mengsels.
15% KORTING
20% KORTING
COLLECTION
Dezeruitvormigelabelsbevattennieuwe
symbolenenzinnenenzijngebaseerdopde
fysieke,gezondheids-enmilieurisico’s.De
verplichtedatavoorhetgebruikvandenieuwe
GHS-labelszijn1december2010voor‘pure’
chemischestoffenen1juni2015voormengsels
vanchemischestoffen.
• Labelformaat:26x26mm
• Zwartepictogrammenopwitteachtergrondmetroodkader
• Rolmet500labelsinverdeeldoos
Omschrijving
GHS-label, oxiderend
GHS-label, explosief
GHS-label, gas onder druk
GHS-label milieutoxiciteit
GHS-label, ademhalingssensibilisering/carcinogeen
GHS-label, acute toxiciteit
GHS-label, ontvlambaar
GHS-label, corrosief
GHS-label, irriterend
Art. Nr.
116-0279P
116-0280P
116-0281P
116-0282P
116-0283P
116-0284P
116-0285P
116-0286P
116-0287P
Prijs, €
13,46
13,46
13,46
13,46
13,46
12,95
12,95
12,95
12,95
Actieprijs, €
11,44
11,44
11,44
11,44
11,44
11,01
11,01
11,01
11,01
Werktafel met instelbare hoogte
Deze werktafel onderscheidt zich door kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid.
Meteenelektrischedrukknopkandehoogtewordeningesteldtussen725naar
1125mmenisdusgeschiktvoorzowelzittendealsstaandewerkzaamheden.
Dezeveelzijdigetafelheefteenbelastingscapaciteitvan300kg.Het
bedieningspaneelheefttoetsenvooromhoogenomlaag,endriegeheugentoetsen
voorhetopslaanvanselecteerdehoogtes.Leverbaarindiverseafmetingenen
metdiverseergonomischeaccessoires,zoalsinstelbareleggers,LCD-armenen
toetsenbordhouders.
Speciale prijs
Voordeligelaboratoriumstoelen,verkrijgbaaringelamineerdbeukenofkunstleer.Dezeafwasbare,robuusteendegelijkestoelen
kunnenviaeengasveerinhoogtewordenversteld,zijnergonomischontworpenenhebbeneenverstelbarerugleuning.
Mr. Labbureaustoelenhebbenanatomischgevormdekussensmetbekkensteunengeïntegreerdelumbalesteun.Dehoogteen
hoekvanderugleuningkunnenwordenaangepastendezithoogteisverstelbaarmeteengasveer.Deovertrekvankunstleeris
wasbaarenbestandtegendesinfecteermiddelenenisdusideaalvoormicrobiologischelaboratoriaenz.
SMARTbureaustoelen:
dezeergonomischestoelenbeschikkenoveractievedynamischeverstelbarezittingenmeteengesynchroniseerdmechanismevoor
aanpassingaangewicht.Hoogte,diepteenzithoekzijnafzonderlijkinstelbaarvoorgegarandeerdgoedesteunaanderugen
uitstekendcomfort.DeademendestoffenbekledingvoldoetaanbrandbeveiligingsklasseEN1021deel1en2,endestoelkomt
metvijfjaargarantie.
Veiligheidsnormenbepalendatstoelenhogerdan650mmnietverplaatstmogenwordenalsiemanderopzit.Hetinnovatieve
‘Stop&Go’systeemvandeVWRCollectionstoelenblokkerendestoelalsdepersoonzitenwordengeactiveerdalsdepersoon
opstaatzodatdestoelenweermobielworden.
Omschrijving
Chairs
Laboratoriumstoel met Stop&Go zwenkwielen en SoftTouch
PU-schuim.
Laboratoriumstoel met Stop&Go zwenkwielen en verstelbare
voetring, gemaakt van gelamineerd beuken, met in hoogte en
hoek verstelbare rugleuning.
Laboratoriumstoel met Stop&Go zwenkwielen en verstelbare
voetring, uitgevoerd in zwart kunstleer, met in hoogte en hoek
verstelbare rugleuning.
Laboratoriumstoel, uitgevoerd met blauw Skai®
Hoogte
Voetvorm
Voetring
Art. Nr.
Prijs, €
Actieprijs, €
620 - 890 mm
+
132-0498P
258,54
206,83
610 - 890 mm
Stop&Go
zwenkwielen
Stop&Go
+
132-0499P
219,00
175,20
610 - 890 mm
zwenkwielen
Stop&Go
+
132-0500P
249,00
199,20
+
132-0501P
315,82
252,66
ESD-stoel, vervaardigd van zwarte Skai®, met Stop&Go
zwenkwielen
Cleanroom-stoel, met zwart Skai® en Stop&Go zwenkwielen
640 - 910 mm
+
132-0502P
385,00
308,00
+
132-0503P
455,00
364,00
132-0686P
239,00
191,20
132-0687P
239,00
191,20
132-0702P
69,00
640 - 910 mm
640 - 910 mm
zwenkwielen
Stop&Go
zwenkwielen
Stop&Go
zwenkwielen
Stop&Go
zwenkwielen
Zwenkwielen
Kantoordraaistoel Smart, met zwarte bekleding en gepolijste
450 - 600 mm
aluminiumbasis
Kantoordraaistoel Smart, met blauwe bekleding en gepolijste
450 - 600 mm
Zwenkwielen
aluminiumbasis
Accessories
4-D multifunctionele armleuning, hoogte, diepte en breedte instelbaar en draaibaar voor Smart- en Comfort-modellen
Kango stoelen
15% korting
Hoge en lage stoelen van M1-vinyl
• Inhoogteverstelbarealuminiumvoetring(139-0210P)
• Zittingenrugleuningingrijs(hoog)enblauwvinyl(laag)metstevigmaarzachtschuim
• Onafhankelijkverstelbarekantelingvanzittingenrugleuningmetéénvingertebedienen,door
eenasynchroonhendelmechanisme
• Hoogtevanrugleuningverstelbaar
• 5jaargarantie
Dehoogtevandestoelkanpermodelaangepastwordenmetbehulpvaneenchroomkleurige
gasveermetschokdemper.
b×d×h
1200×750×725 - 1125 mm
1200×750×23,5 mm
Art. Nr.
132-0737P
132-0738P
Prijs, €
1.442,00
106,00
Bestel bij onze Customer Service!
De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties of
kortingsafspraken met VWR International.
Prijzen van elektrische artikelen zijn vermeld zonder verwijderingsbijdrage.
Deze worden u apart in rekening gebracht.
De prijzen zijn bindend onder voorbehoud van typefouten.
12
Bestel vandaag nog!
Actieprijs, €
1.225,70
90,10
Omschrijving
Draaistoel, laag, vinyl
Draaistoel, hoog, vinyl
Hoogte
450 - 580 mm
550 - 790 mm
Voetvorm
Zwenkwielen
Glijders en voetring
Kleur
blauw
grijs
Art. Nr.
139-0211P
139-0210P
Prijs, €
418,00
485,00
Actieprijs, €
355,30
412,25
VWR International BV
Postbus 8198 • 1005 AD Amsterdam
VWR International BV (Healthcare klanten)
Postbus 3939 • 4800 DX Breda
Bestel direct!
Tel 020 - 4808 400 • Fax 020 - 4808 480
e-Mail: info@nl.vwr.com
http://nl.vwr.com
Bestel direct!
Tel 076 - 5 795 795 • Fax 076 - 5 876 236
e-Mail: healthcare@nl.vwr.com
http://nl.vwr.com
Editie 4 – November 2011 – Geldig t/m 31 januari 2012 – http://nl.vwr.com/hits
Tel.: 020 - 4808 400 – fax 020 - 4808 480 – e-mail info@nl.vwr.com
Door het grote verkoopvolume van actieartikelen kunnen bepaalde artikelen tijdelijk niet voorradig zijn. Op deze aanbiedingen zijn de verkoopvoorwaarden van VWR van toepassing. – De aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties of
kortingsafspraken met VWR International. Prijzen van elektrische artikelen zijn vermeld zonder verwijderingsbijdrage. Deze worden u apart in rekening gebracht. De prijzen zijn bindend onder voorbehoud van typefouten.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising