Brodit | 213465 | Datasheet | Brodit Mounting bracket

24 april, 2012, www.brodit.se, © 2012 Brodit AB
Produkt 213465
213465 Monteringsbygel
Center mount, Extra strength mounting platform.
En extra stadig monteringsbygel som används för installation av tyngre utrustning. Du kan sätta din enhet i en
hållare eller fästa den direkt på monteringsbygeln. Placeringen är optimerad för pekskärmar, handdatorer,
taxameterskärmar och skrivare. Du får din enhet inom bekvämt räckhåll, trafiksäkert och användarvänligt!
Monteringen sker snabbt och enkelt utan att skada fordonets inredning. Monteringsanvisning medföljer.
EAN: 7320282134655
Artikel nr 213465 passar till:
Mercedes Benz Actros 03-11
1 (2)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.
1. Använd den medsända våtservetten till att rengöra området där ProClip-fästet ska monteras. Pressa in den
medsända springöppnaren mellan intrumentbrädans nedre och övre del för att vidga springan. Avlägsna
skyddplasten på de dubbelhäftande tejpremsorna på ProClip-fästet. Pressa in fästets vikta nederdel i springan
intill springöppnaren.
2. Pressa fästet uppåt/framåt så att den vikta nederdelen hakar fast bakom instrumentbrädans nedre del.
Avlägsna springöppnaren.
3. Pressa in springöppnaren mellan ramen som omger luftgallret och instrumentbrädan. Håll kvar springöppnaren
i springan och pressa framåt så att springan vidgas. Pressa samtidigt framåt på fästets överdel så att den
vinklade kanten hakar fast i springan intill springöppnaren. Pressa nedåt/mot dig på fästets överdel så att den
vinklade kanten hakar fast bakom ramen till luftgallret. Avlägsna springöppnaren.
4. ProClip färdigmonterad.
2 (2)
Download PDF