24 april, 2012, www.brodit.se, © 2012 Brodit AB
Produkt 213467
213467 Monteringsbygel
Extra strength mounting platform.
En extra stadig monteringsbygel som används för installation av tyngre utrustning. Du kan sätta din enhet i en
hållare eller fästa den direkt på monteringsbygeln. Placeringen är optimerad för pekskärmar, handdatorer,
taxameterskärmar och skrivare. Du får din enhet inom bekvämt räckhåll, trafiksäkert och användarvänligt!
Monteringen sker snabbt och enkelt utan att skada fordonets inredning. Monteringsanvisning medföljer.
EAN: 7320282134679
Artikel nr 213467 passar till:
Mercedes Benz Vario 96-10
1 (2)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
Läs igenom hela anvisning noga och tita på bilderna innan monteringen påbörjas. Detta ProClip-fäste kan
placeras på önskad plats inom luftgallrets bredd.
1. Använd den medsända våtservetten till att rengöra området där ProClip-fästet ska monteras. Avlägsna
skyddsplasten på de dubbelhäftande tejpremsorna på fästet. Pressa in fästets vikta nederdel i springan mellan
instrumentbrädan och mittkonsolen.
2. Pressa fästets överdel uppåt/framåt så att den vikta nederdelen hakar fast i springan.
3. Pressa in den medsända springöppnaren i springan på instrumentbrädans ovansida för att vidga springan. Håll
kvar springöppnaren i den positionen och haka fast fästets vikta överdel i springan intill springöppnaren. Dra
fästets överdel mot dig så att den vikta kanten hakar fast ordentlig om instrumentbrädans panel. Avlägsna
springöppnaren.
4. ProClip färdigmonterad.
2 (2)