Joycare JC-108 Datasheet

Joycare JC-108 Datasheet
COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
I
Il dispositivo medico JOYCARE necessita di particolari precauzioni per quanto concerne la
compatibilità elettromagnetica e deve essere installato e utilizzato secondo le informazioni
fornite con i documenti di accompagnamento.
Guida e dichiarazione del costruttore - Immunità Elettromagnetiche
Преди използване Ви молим да прочетете внимателно и изцяло това ръководство за употреба, както и да
го съхранявате в бъдеще. За допълнителни въпроси относно кръвното налягане и неговото измерване Ви
молим да се свържете с Вашия личен лекар.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ ИЗМЕРВАНЕ Кръвното налягане варира в течение
на деня и освен това се повлиява от многобройни фактори, като например пушенето, консумацията на
алкохолни напитки, приемането на лекарства и физическата активност. Измереното кръвно налягане
би трябвало да бъде тълкувано от лекар или от медицински работник, който познава подробно Вашата
анамнеза. Чрез постоянното използване на апарата за измерване на кръвно налягане JOYCARE ще можете
да информирате лекаря за постоянните тенденции на Вашето кръвно налягане, като така му предоставяте
полезен инструмент за диагностициране на Вашето здравословно състояние. Поставете маншета правилно,
като внимавате особено той да се намира на нивото на сърцето, тъй като поставянето му по-нагоре или
по-надолу би могло да доведе до погрешно измерване. Не мърдайте уреда, тялото или ръката, както
и не говорете по време на измерването, в противен случай е възможно стойностите да не са надеждни.
Извършвайте измерванията в удобно положение, докато сте седнали, спокойни и добре отпуснати.
Никога не навивайте маншета около ръкава на сако или на пуловер, тъй като отчетените стойности може
да не са надеждни. Между две измервания изчакайте поне 3-5 минути, за да се възвърне нормалното
кръвообращение. Винаги извършвайте измерванията на една и съща ръка, по възможност на лявата ръка,
тъй като налягането между едната и другата ръка може да се различава. Факторите, които биха могли
да повлияят на измерването и да доведат до вариране и ненадеждни отчитания, са: ако сте се
къпали малко преди измерването/ ако говорите по време на измерване/ ако сте пили алкохол/
ако сте извършвали физически упражнения/ движения/ обилно хранене/ температурни
разлики/ нервно напрежение/ стрес и др.
ВНИМАНИЕ: Не забравяйте: саморъчно измерване означава контрол, а не диагноза или лечение.
Необичайни стойности трябва да бъдат винаги обсъждани с личния лекар. При никакви обстоятелства
не трябва да променяте дозировките на каквото и да е лекарство, предписано от личния лекар.
Този апарат за измерване на кръвно налягане не е подходящ за хора с установена сърдечна
аритмия. Ако ползвателят на апарата страда от сърдечни, бъбречни, диабетични проблеми и нарушения
в кръвообращението, е необходимо да се консултира с лекаря, преди да използва апарата. Това устройство
не е играчка. Дръжте го далеч от обсега на деца. Не го оставяйте без надзор и се погрижете децата да не си
играят с него. Това устройства не може да бъде използвано, ако върху ръката си имате рани. Това устройство
трябва да бъде използвано само за измерване на кръвното налягане на възрастни лица.Апаратът съдържа
чувствителни електронни компоненти (микрокомпютър). Затова избягвайте силни електрически или
електромагнитни полета в непосредствена близост до апарата (напр. клетъчни телефони, микровълнови
печки). Те могат да доведат до временна неточност в измерването. За да избегнете възможни увреждания
на апарата, той трябва да се използва и съхранява винаги съглъсно указанията за температурата и
влажността, посочени в техническите спецификации.
HU
TENSIOMETRU DE ÎNCHEIETURĂ AUTOMAT
Înainte de utilizare vă rugăm să citiţi cu atenţie şi complet acest manual de instrucţiuni şi să îl păstraţi. Pentru
alte întrebări legate de tensiunea sanguină şi de măsurarea acesteia, vă rugăm să contactaţi medicul.
INFORMAŢII IMPORTANTE ÎNAINTE DE A EFECTUA MĂSURAREA Tensiunea sanguină se modifică de-a
lungul zilei şi este de asemenea influenţată de mai mulţi factori, cum ar fi fumatul, consumul de băuturi
alcoolice, consumarea de medicamente şi activitatea fizică. Măsurarea tensiunii sanguine ar trebui
interpretată de un medic sau de un asistent medical care cunoaşte anamneza dumneavoastră completă.
Utilizând constant Tensiometrul JOYCARE, veţi putea informa medicul în legătură cu tendinţele constante
ale tensiunii dumneavoastră sanguine şi prin urmare veţi oferi un instrument util pentru diagnosticarea
stării sănătăţii dumneavoastră. Aplicaţi manşeta corect fiind atenţi să fie la acelaşi nivel cu inima, o poziţie
deasupra sau sub aceasta ar putea influenţa măsurarea. Nu mişcaţi aparatul, corpul sau braţul şi nu vorbiţi
în timpul măsurării, altfel valorile s-ar putea să nu fie de încredere. Efectuaţi măsurarea stând într-o poziţie
comodă, aşezat, liniştit şi relaxat. Nu înfăşuraţi niciodată manşeta în jurul mânecii gecii sau bluzei, altfel
măsurările nu sunt de încredere. Lăsaţi să treacă măcar 3-5 minute între măsurători, pentru a reveni la
circulaţia normală. Măsuraţi întotdeauna tensiunea la acelaşi braţ, dacă se poate de la braţul stâng, deoarece
tensiunea între un braţ şi celălalt poate diferi. Factorii care ar putea influenţa măsurarea şi ar putea
cauza modificări şi măsurări greşite sunt: dacă aţi făcut baie de curând / dacă vorbiţi în timpul
măsurării / dacă aţi consumat alcool / dacă aţi făcut exerciţii fizice / dacă v-aţi mişcat / dacă aţi
mâncat copios / schimbările de temperatură / nervozitatea / stresul etc.
ATENŢIE: Nu uitaţi: auto-măsurarea înseamnă control, nu diagnostic sau tratament. Valorile neobişnuite
trebuie discutate întotdeauna cu medicul personal. Nu trebuie în nici un caz să modificaţi dozajul
oricărui medicament prescris de medicul personal. Acest tensiometru nu este adecvat pentru
persoane cu aritmie cardiacă confirmată. În cazul în care utilizatorul suferă de probleme cardiace,
renale, diabet sau tulburări de circulaţie este necesar să consulte medicul înainte de a utiliza aparatul. Acest
dispozitiv nu este o jucărie. Nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor. Nu îl lăsaţi nesupravegheat şi nu lăsaţi copiii să
se joace cu el. Acest dispozitiv nu poate fi utilizat dacă aveţi răni pe braţ. Acest aparat trebuie utilizat numai
pentru măsurarea tensiunii sanguine a persoanelor adulte.Dispozitivul conţine componente electronice
sensibile (Microcomputer). Evitaţi prin urmare câmpurile electrice sau electromagnetice puternice în
apropierea dispozitivului (spre ex. telefoane celulare, cuptoare cu microunde). Acestea pot cauza o lipsă
temporară a preciziei măsurării. Pentru a evita posibila deteriorare a dispozitivului, acesta trebuie utilizat şi
păstrat urmând indicaţiile referitoare la temperatura şi umiditatea indicată de specificaţiile tehnice.
FONTOS INFORMÁCIÓK A VÉRNYOMÁSMÉRÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT A vérnyomás a nap folyamán változik
és értékét számos tényező befolyásolja, pl. dohányzás, alkohol fogyasztás, gyógyszerek és a végzett fizikai
tevékenység. Jó volna, ha a mért vérnyomási értékeket egy orvos vagy egy egészségügyben dolgozó
szakember értékelné, aki alaposan ismeri az ön kórtörténetét. A JOYCARE Vérnyomásmérő rendszeres
használatának köszönhetően informálhatja kezelő orvosát vérnyomása egyensúlyi állapotáról, s ezzel hasznos
eszközt kínál egészségi állapota elemzéséhez. Megfelelően viselje a mandzsettát, különös tekintettel arra,
hogy az a szív vonalában helyezkedjen el, e fölött vagy ez alatt befolyásolhatja a vérnyomás mérését. Mérés
közben ne mozgassa a készüléket, testét vagy karját, különben az értékek nem lesznek megbízhatóak. Mérés
közben üljön kényelmesen, nyugodtan és lazítsa el magát. Ne húzza a mandzsettát kabátja vagy pulóvere
ujjára, különben a mért értékek nem lesznek hitelesek. Két mérés között hagyjon legalább 3-5 percet annak
érdekében, hogy visszatérhessen a normális vérkeringés. A vérnyomást mindig ugyanazon a karon, lehetőleg
a bal karon mérje, mivel a két kar közötti vérnyomás eltérhet egymástól. Azok a tényezők, amelyek
befolyásolhatják a mérést, és eltérést vagy nem hiteles mérési értékeket eredményezhetnek:
nemrég vett fürdő / mérés közbeni beszéd / alkohol fogyasztás / végzett fizikai tevékenység /
mozgás/ bő étkezés / hőmérséklet változás/ idegfeszültség / stressz stb..
FIGYELEM: Ne feledje: az önellenőrzés csak kontrollt jelent, nem diagnózist vagy kezelést. A szokásostól
eltérő értékeket mindig beszélje meg orvosával. Soha, semmilyen körülmény között ne módosítsa az
orvos által felírt bármilyen gyógyszer adagolását. Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek
részére, akiknek bizonyított szívritmuszavara van. Ha a felhasználónak szív-, vese-, vércukor- vagy
keringési betegsége van, a készülék használata előtt mindenképpen konzultáljon orvosával. A készülék nem
játékszer. Tartsa gyermekektől távol. Ne hagyja őrizetlenül és ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak vele.
Ha karján sérülés van, ne használja a készüléket. Ez a készülék kizárólag felnőttek vérnyomásának mérésére
alkalmas. A készülék érzékeny elektronikus komponenseket tartalmaz (Mikrocomputer). Ügyeljen arra, hogy
a készülék közvetlen közelében ne legyen erős elektromos vagy elektromágneses tér (pl. mobil telefon,
mikrohullámú sütő). Ezek átmenetileg befolyásolhatják a mérés pontosságát. A készülék károsodásának
megelőzése érdekében használatkor és tároláskor mindig tartsa szem előtt a műszaki leírásban megjelölt
hőmérsékletre és nedvességre vonatkozó utasításokat.
Ф
N
N
N
N
N
N
N
M WH
D
O
WHO
O
RN
O
R
M N
RN OM
N Ö Ő GOMB
НАСТРОЙКА НА ДАТА И ЧАС: Преди да използвате уреда, е важно да настроите датата и часа, за да
могат различните измервания да бъдат запаметявани с тяхната дата и час. Когато поставите батериите,
и “M”, и на дисплея ще започне да
екранът показва датата и часа, натиснете едновременно копчето
мига месецът, натиснете копчето “M”, за да настроите желания месец. Натиснете копчето start (старт), за да
потвърдите и да преминете от месеца към деня, настройте желания ден с копче „М” и след това потвърдете
с копчето start (старт). По същия начин настройте часа и минутите. Тогава апаратът за измерване на кръвно
налягане е готов за използване. Всеки път, когато изваждате батериите, трябва да настроите отново всички
данни.
ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕРВАНЕ 5 минути преди измерването седнете, отпуснете се и останете спокойни.
Точността на измерването е по-голяма, ако маншетът бъде поставен на нивото на сърцето. Дръжте тялото и
ръката неподвижни, а също и не говорете по време на измерването. Не докосвайте уреда.
КАК ДА ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ Навийте лентата
около китката на лявата ръка на 1 или 2 см над китката с дланта на ръката обърната
нагоре и отпуснете пръстите по естествен начин. ДИСПЛЕЯТ трябва да се намира от
същата страна на дланта на ръката, а китката трябва да бъде непокрита. Закопчайте
каишката, като използвате съответната самозалепваща се велкро-лента, като тя не
бива да бъде нито прекалено стегната, нито прекалено свободна. Седнете на стол, като
държите гръдния кош изправен, отпуснете цялото си тяло, особено в областта между
лакътя и пръстите. Подпрете лакътя върху масата, поставете мека подложка, за да подпрете ръката или
използвайте доставената с уреда кутийка.
DESCRIEREA APARATULUI Produsul din interiorul cutiei are manşeta prinsă la monitor, în cazul în care aceasta se
detaşează trebuie doar să aliniaţi dispozitivele de prindere şi cele patru cârlige ale manşetei cu cele ale produsului.
Utilizaţi numai manşeta din dotarea produsului.
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA A dobozban a mandzsetta a készülék kijelzőjéhez van csatolva, ha mégsem, illessze
a mandzsetta két kapcsolóját és négy kapocsát a készülék megfelelő kapcsolóihoz/kapocsaihoz. Kizárólag a
készülékhez kapott mandzsettát használja.
INTRODUCEREA ŞI ÎNLOCUIREA BATERIILOR Scoateţi capacul compartimentului bateriilor de pe lateralul
produsului şi introduceţi 2 baterii noi AAA respectând polaritatea indicată şi închideţi capacul. Când ecranul afişează
simbolul bateriei acest lucru înseamnă că trebuie înlocuite imediat. Bateriile reîncărcabile nu pot fi utilizate pentru
acest aparat. Dacă produsul nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp, vă sfătuim să înlăturaţi bateriile,
deoarece o posibilă scurgere de lichid ar putea deteriora aparatul.
AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE Távolítsa el a készülék oldalán található elemtartó fedelét és helyezze be
a 2 új AAA elemet a megjelölt pólusok betartásával, majd zárja le a fedelet. Amikor a kijelzőn megjelenik az elem
szimbóluma, ez azt jelenti, hogy azonnal cserélni kell őket. Ehhez a készülékhez nem lehet újratölthető elemeket
használni. Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, javasoljuk az elemek eltávolítását, mert az esetleg
kiszivárgó folyadék károsíthatja a készüléket.
FIXAREA DATEI ŞI OREI: Înainte de a utiliza aparatul este importat să fixaţi data şi ora pentru ca diferitele măsurări
să fie memorate cu data şi ora la care au fost efectuate. Când bateriile au fost introduse, monitorul va arăta data
şi M, luna va începe să pâlpâie pe ecran, apăsaţi “M” pentru a configura
şi ora, apăsaţi în acelaşi timp butonul
luna dorită. Apăsaţi tasta start pentru a confirma şi trece de la lună la zi, configuraţi ziua dorită cu tasta „M” apoi
confirmaţi cu tasta start: Procedaţi în acelaşi mod pentru a configura ora şi minutele. Acum tensiometrul este gata
de utilizare. De fiecare dată când vor fi scoase bateriile trebuie reconfigurate toate datele.
DÁTUM ÉS ÓRA BEÁLLÍTÁSA: A készülék használata előtt fontos a dátum és az idő beállítása annak érdekében,
hogy a mérési értékeket a mérés időpontjával és idejével együtt lehessen elmenteni. Az elemek behelyezését
és az “M” gombokat, a kijelzőn
követően a kijelzőn megjelenik a dátum és az óra , egyidejűleg nyomja meg a
villogni kezd a hónap, az “M” gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt hónapot. A megerősítéshez nyomja
meg a start gombot és a hónapról térjen át a nap beállítására, állítsa be a kívánt napot az “M” gomb segítségével,
majd választását erősítse meg a start gomb megnyomásával. Ugyanígy járjon el az óra és a percek beállításakor is. A
készülék használatra kész. Minden elemcserét követően újra be kell állítani az összes adatot.
REGULI PENTRU MĂSURARE aşezaţi-vă cu 5 minute înainte de măsurare, relaxaţi-vă şi rămâneţi calmi. Precizia
măsurării este mai exactă dacă manşeta este poziţionată la acelaşi nivel cu inima. Ţineţi corpul şi braţele ferme şi nu
vorbiţi în timpul măsurării. Nu atingeţi dispozitivul.
CUM SE EFECTUEAZĂ MĂSURAREA TENSIUNII Înfăşuraţi banda în jurul încheieturii braţului
stâng, la 1 sau 2 cm deasupra încheieturii cu palma în sus şi întindeţi degetele în mod natural.
ECRANUL trebuie să se afle pe aceeaşi parte cu palma şi încheietura trebuie să fie goală.
Prindeţi manşeta, utilizând scaiul adecvat, acesta nu trebuie să fie foarte strâmt şi nici prea
larg. Aşezaţi-vă pe un scaun ţinând bustul în poziţie dreaptă, relaxaţi tot corpul în special zona
dintre cot şi degete. Sprijiniţi cotul pe masă, puneţi un suport moale pentru a susţine braţul
sau utilizaţi cutiuţa din dotare.
Menţineţi încheietura la înălţimea inimii, reglaţi poziţia până când pe indicatorul de poziţie apare
„ok” pentru a indica faptul că aveţi poziţia corectă pentru măsurare.
Csuklója legyen a szív magasságában, addig szabályozza a pozíciót, amíg a pozíció
jelzőn meg nem jelenik az “ok” felirat, ami azt jelenti, hogy beállította a mérésnek
megfelelő pozíciót.
VERDE: tensiunea sanguină este de la normal la uşor ridicată
GALBEN: tensiunea sanguină este moderat ridicată
PORTOCALIU: tensiunea sanguină este foarte ridicată
ROŞU: tensiunea sanguină este foarte ridicată
ZÖLD: normálistól enyhén magas vérnyomásig
SÁRGA: mérsékelten magas
NARANCSSÁRGA: nagyon magas vérnyomás
PIROS: nagyon magas vérnyomás
При
Освен това, ако сърдечният ритъм е неравномерен, върху дисплея ще мига съответният символ.
тези условия уредът извършва измерването, но отчетените данни биха могли да не са точни, в такъв случай
ви препоръчваме да се консултирате с Вашия личен лекар. Този уред не е подходящ за лица с установена
сърдечна аритмия След всяко измерване уредът запаметява автоматично всички отчетени данни. Той е
способен да запамети до 60 измервания. След измерването изключете уреда, като натиснете копче
.
Уредът се изключва автоматично и след около 1 минута, когато бъде оставен неизползван.
De asemenea, în cazul frecvenţei cardiace neregulate, pe ecran va pâlpâi simbolul corespunzător.
În aceste
condiţii produsul efectuează măsurarea, dar datele obţinute s-ar putea să nu fie exacte, vă sfătuim ca în acest caz să
consultaţi medicul. Acest dispozitiv nu este adecvat pentru persoane cu aritmie cardiacă confirmată. După fiecare
măsurare dispozitivul memorează automat toate datele obţinute. Aparatul este capabil să memoreze până la 60
de măsurări. După fiecare măsurare, stingeţi produsul apăsând tasta
. Dispozitivul se stinge şi automat după
circa 1 minut de neutilizare.
Ilyen esetben
Ezenkívül, szabálytalan szívverés esetén, a képernyőn villogni fog az ennek megfelelő jelzés.
a készülék elvégzi a mérést, de nem biztos, hogy a mért értékek pontosak, ezért ilyen esetben javasoljuk a
kezelőorvossal történő konzultálást. Ez a készülék nem alkalmas bizonyított szívritmuszavarban szenvedők
vérnyomásának mérésére. Minden mérés után a készülék automatikusan elmenti a mért adatokat. A készülék max.
60 mérés értékét képes elraktározni. A mérést követően kapcsolja ki a készüléket a
gomb megnyomásával. A
készülék 1 perces állást követően automatikusan is kikapcsol.
СТАНДАРТИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА КРЪВНОТО
НАЛЯГАНЕ
Световната здравна организация (WHO) е утвърдила
стандарти за класификация на кръвното налягане,
които следват по-долу в таблицата.
Забележка: уредът е подходящ за измерване на
кръвно налягане от страна на възрастни лица. Рискови
фактори като диабет, наднормено тегло, тютюнопушене
и др. не са взети в предвид в представените таблици.
Тази таблица е само индикативна, посочените
стойности показват само различните нива на кръвно
налягане и при никакви обстоятелства не бива
да се променят дозировките на каквото и да е
лекарство, предписано от Вашия личен лекар. За
окончателна оценка на Вашето кръвно налягане,
винаги е от основно значение да се консултирате
с лекар.
STANDARDE DE CLASIFICARE A TENSIUNII SANGUINE
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO) a fixat standarde
de clasificare a tensiunii sanguine, veţi găsi tabelul în
continuare.
Notă: dispozitivul este adecvat pentru măsurarea tensiunii
sanguine a adulţilor. Factorii de risc cum ar fi diabetul,
obezitatea, fumatul etc. nu sunt introduşi în aceste tabele.
Acest tabel este numai indicativ, valorile prezentate
indică numai niveluri diferite ale tensiunii sanguine şi în
niciun caz nu trebuie să modificaţi dozele oricărui
medicament indicat de propriul medic. Pentru o
evaluare finală a tensiunii dumneavoastră sanguine
este esenţial să consultaţi întotdeauna un medic
A VÉRNYOMÁSMÉRÉS BESOROLÁSI STANDARDJAI
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a vérnyomás
értékek besorolására standardokat dolgozott ki, melyeket
a lenti táblázat tartalmaz.
Megjegyzés: a készülék felnőttek vérnyomásának
mérésére alkalmas. A rizikófaktorok, mint pl. a
cukorbetegség, az elhízás, a dohányzás stb. nincsenek
jelen a táblázatban. A táblázat csak tájékoztató jellegű, a
feltüntetett értékek a vérnyomás különböző szintjeit jelölik
és semmilyen körülmény között ne módosítsa az
orvosa által felírt bármilyen gyógyszer adagolását.
Vérnyomásának végleges értékelése érdekében
fontos, hogy mindig konzultáljon orvosával.
Систолно
налягане
mmHG
Оптимално
Нормално
Умерено повишено
Хипертония степен 1
Хипертония степен 2
Хипертония степен 3
120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
цвят
80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
ЗЕЛЕН
ЗЕЛЕН
ЗЕЛЕН
ЖЪЛТ
ОРАНЖЕВ
ЧЕРВЕН
СЪХРАНЯВАНЕ, ИЗВИКВАНЕ И АНУЛИРАНЕ НА ДАННИТЕ Уредът е в състояние да запамети 60 измервания.
След всяко измерване уредът съхранява в паметта всички отчетени данни (на първия екран на дисплея се
извеждат данните, свързани със систолното и диастолното налягане, класификацията на СЗО и часа, а след
това, на втори екран се извеждат данните, свързани със сърдечните удари и датата на измерване).
Tensiune
sistolică
mmHG
Tensiune
diastolică
mmHG
culoare
Foarte bună
Normalã
Moderat ridicată
Hipertensiune grad 1
Hipertensiune grad 2
Hipertensiune grad 3
120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
VERDE
VERDE
VERDE
GALBEN
PORTOCALIU
ROŞU
Vérnyomás
osztályozása
SALVAREA, REVIZUALIZAREA ŞI ŞTERGEREA DATELOR Aparatul este capabil să memoreze 60 de măsurări. După
fiecare măsurare, dispozitivul salvează în memorie toate datele măsurării (prima imagine de pe ecran va arăta
datele referitoare la tensiunea Sistolică, Diastolică, clasificarea WHO şi ora şi apoi în continuare, a doua imagine
afişează datele aferente frecvenţei şi data măsurării).
За да покажете всички други запазени измервания, е достатъно да натиснете копче „М” Също и в режима
за извикване на данните от паметта дисплеят се изключва автоматично след 1 минута, когато бъде оставен
неизползван. Все пак е възможно уредът да се изключи, като натиснете копче “start” (старт). Уредът е в
състояние за запамети последните 60 отчетени измервания; след което ще изтрива постепенно най-старите
от тях. (започвайке от № “60”)
Pentru a vizualiza toate celelalte măsurători memorate este de ajuns să apăsaţi tasta „M” Chiar şi pe modul de
revizualizare a datelor din memorie, ecranul se stinge automat după 1 minut de neutilizare. Este posibil să stingeţi
produsul apăsând întotdeauna tasta „start”. Aparatul este capabil să memoreze ultimele 60 de măsurări; după aceea
va şterge progresiv cele mai vechi măsurări. (începând cu numărul „60”)
За да изтриете/ анулирате данните в паметта, е достатъчно дисплеят да е включен и да показва
запаметените данни, а след това да натиснете копче „М” за няколко секунди и всички данни ще бъдат
изтрити след звуковия сигнал. След това дисплеят показва само пунктирани линии, Натиснете копче “M”
или ”
, за да изключите дисплея.
Pentru a şterge / anula datele din memorie este suficient, ca ecranul să fie aprins şi să afişeze datele memorate şi
apoi ţineţi apăsată tasta “M” timp de câteva secunde şi toate datele, vor fi şterse, după beep. Ecranul va arăta numai
liniuţe, apoi apăsaţi tasta „M” sau
pentru a stinge monitorul.
ÎNTREŢINEREA ŞI ÎNGRIJIREA PRODUSULUI Curăţaţi produsul cu o cârpă umezită cu apă sau cu un detergent
delicat şi uscaţi cu o cârpă moale. Nu folosiţi niciodată detergenţi sau spray-uri agresive pentru a curăţa produsul.
Nu scufundaţi niciodată produsul în apă.
Dacă produsul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, se recomandă să scoateţi bateriile, deoarece o posibilă
scurgere de lichid ar putea avaria aparatul. Nu expuneţi aparatul la razele directe ale soarelui. Nu depozitaţi
niciodată produsul în locuri umede şi prăfuite. Cum puteţi evita defecţiunile Nu umflaţi manşeta dacă nu a fost
înfăşurată mai întâi în jurul încheieturii. Nu încercaţi niciodată să demontaţi sau să modificaţi vreo componentă
a aparatului încercând să-l reparaţi. În caz de defecţiuni, adresaţi-vă unui centru de asistenţă autorizat. Nu lăsaţi
produsul să cadă şi nu îl expuneţi la niciun fel de lovituri. Depozitaţi produsul întotdeauna departe de surse de
căldură, de razele soarelui, de umiditate, de obiecte ascuţite şi de altele asemănătoare. Pentru funcţionarea corectă
a produsului trebuie să se ţină mereu cont de indicaţiile referitoare la temperatură, la umiditatea relativă, la
condiţiile de utilizare, transport şi păstrare descrise la paragraful „caracteristici tehnice”. În cazul în care manşeta
se murdăreşte, detaşaţi-o de dispozitiv şi curăţaţi-o cu o cârpă umedă, pentru petele rezistente puteţi utiliza o
soluţie cu săpun delicat. Pentru a ataşa din nou manşeta la monitor, aliniaţi bine cele 4 găuri şi împingeţi până
când auziţi un click.
Problemă
М
m
Ecranul afişează un rezultat în afara
normei
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Дисплеят показва “Er1”
Ecranul afişează„Er1”
Дисплеят показва “Er2”
Ecranul afişează„Er2”
Дисплеят показва “Er3”
Ecranul afişează„Er3”
Дисплеят показва “Er4”
Ecranul afişează„Er6”
mm
Ecranul afişează„Er8”
Дисплеят показва “ErA”
Ecranul afişează„ErA”
Уредът не реагира при натискане
на който и да е бутон, или
на копчето за поставяне на
батериите
Dispozitivul nu reacţionează la
apăsarea nici uneia dintre taste sau
la introducerea bateriilor
3A/m
Il campo magnetico dovrebbe essere
quello tipico di un ambiente commerciale o
ospedaliero
Immunità Irradiate
IEC/EN61000-4-3
3V/m 80MHz to 2.5GHz (per apparecchi che non
sono life –supporting)
10V/m 80MHz to 2.5GHz (per apparecchi che
non sono life –supporting)
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
GB
The medical device JOYCARE require special precautions regarding EMC and needs to be
installed and used according to information provided with the accompanying documents.
Help and Manufacturer’s Declaration - Electromagnetic Emissions
The blood pressure monitor JC-108 may be used in the electromagnetic environment specified below. The customer
or user of the JC-108 device must ensure that the device used in such an environment
Emissions Testing
Compliance
Electromagnetic environment guide
Irradiated / Conducted Group 1
emissions CISPR11
The blood pressure monitor JC-108 uses RF
energy only for its internal functions. Therefore,
its RF emissions are very low and do not cause
interference near any electronic device
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
A képernyőn “Er0” felirat jelenik meg
m
A képernyőn “Er1” felirat jelenik meg
mm
A képernyőn “Er2” felirat jelenik meg
mm
A képernyőn “Er3” felirat jelenik meg
m
A képernyőn “Er4” felirat jelenik m
3A / m
The magnetic field should be that of a typical
commercial or hospital environment
Radiated Immunity
IEC/EN61000-4-3
3V / m 80MHz to 2.5GHz (for non life-supporting
devices)
10V / m 80MHz to 2.5GHz (for non lifesupporting devices)
M
m
m
m
m
М
m
m
m
m
m
М
M
m
M
m
M
m
om nd d
S
on
mb
nom
D Lg N
G
S
D
m
m
m
D
m
T
m
m
m
m
d
m
m
m
m
S
m
m
C
A
m
A
nd
m
w
m
w
w
mm
m
m
m
m
S
m
m
m
m
m
m
m
m
m
w
m
mm
m
m
m
o gn
BG
m
od
m
m
m
m
m
P
m
m
Am
д
В
м
m
m
м ж
д
м д
ф
m
m
ъд ж
m
ъ
м
м жд
ъ ж
д
м
ъ
S
м щ
m
om nd m
m
m
д
м
m
m
m
m
Ő
m
m
дъ ж щ
С
mb
A
m g
m
д
д
м
жд
щ
m
m
ъд
д ж
140
Pressione sanguigna
moderamente elevata
130
Normale
120
80
m
m
Pressione
sistolica
mmHG
Pressione
diastolica
mmHG
Colore
120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
VERDE
VERDE
VERDE
GIALLO
ARANCIO
ROSSO
m
m
E
m
m
m
mm
m
mm
~
mm
~
ш
< %
ш
м
~
m
ф
< %
+
M
m
ж
~
mm
+
m
m
m
+
M m
< %
m
m
< %
m
m
m
m
~
M
m
m
m
~
M
mm
~
m
+
m
m
M
+
mm
m< %
m
m
+
m
м
m
m
m
m
M
m m
mm
m
m
M
m
m
mm
~
m
+
m
m
mm
m
M
m
m m
m
m
m
M
m
m
M
m
m
m
щ ж
m
щ
ш
m
m
m
m
M
m
m
m
m
m
m
щ
щ
M
ш
m
m
ш
m
m
mm
m
m
m
mm
Intervento
Fissare il polsino in modo corretto ( vedi
paragrafo “come procedere alla misurazione
della pressione)
Posizione non corretta durante la misurazione
Ripetere la misurazione stando immobili e il
più rilassati possibile non muovetevi e non
spostate il dispositivo (vedi paragrafo “come
procedere alla misurazione”)
Avete parlato durante la misurazione,
eravate nervosi, agitati o vi siete mossi.
Ripetere la misurazione evitando qualsiasi
situazione che posso influenzarla
Battito cardiaco irregolare
Se il vostro battito cardiaco è molto irregolare
questo apparecchio non è adatto a misurarvi
la pressione
Installare batterie nuove
il sistema di pressione è instabile prima della
misurazione
Non è stata rilevata la pressione sistolica
II display visualizza “Er2”
Non è stata rilevata la pressione diastolica
II display visualizza “Er3”
Il sistema di gonfiaggio è bloccato oppure
il bracciale è stato stretto troppo durante la
misurazione
II display visualizza “Er4”
Il sistema di gonfiaggio perde oppure il
bracciale non è stato stretto bene durante la
misurazione
II display visualizza “Er5”
La pressione supera i 300mmHg
II display visualizza “Er6”
Più di 3 minuti con la pressione del bracciale al
di sopra di 15 mmHg
II display visualizza “Er7”
Errore di accesso
II display visualizza “Er8”
Errore dei parametri di controllo
II display visualizza “ErA”
Sensore per la pressione parametro di errore
m
Non muovetevi e ripetere la misurazione
Allacciare correttamente il bracciale e ripetere
la misurazione
Ripetere la misurazione dopo 5 minuti. Nel
caso sussista ancora il problema è necessario
rivolgersi ad un centro d’assistenza autorizzato
Togliere le batterie e reinserire dopo 5 minuti
CARATTERISTICHE TECNICHE: Modello JC-108 _ Descrizione Misuratore di pressione da polso
_ Metodo di misurazione oscillometrico _ Intervallo di misurazione Pressione 0~295mmHg,
pulsazioni 40~180/ min _ Accuratezza +/- 3mmHg _ Alimentazione apparecchio alimentato
da sorgente elettrica interna, 2X 1,5V BATTERIE AAA 3 V _ Durata delle batterie circa 2 mesi
con batterie alcaline considerando 3 minuti di utilizzo al giorno _ Condizioni di funzionamento
da +5°C a +40°C , umidità < 90% _ Condizioni di trasporto e conservazione da -20°C a
+55°C , umidità < 95% _ Display a cristalli liquidi _ Memoria 60 misurazioni con data e ora _
Dimensioni del prodotto 87x66.6x25.3 mm _ Peso del prodotto 115gr circa, batterie escluse
_ Circonferenza del bracciale 14~19.5 cm _ Spegnimento automatico dopo circa 1 minuti di
non utilizzo _ Accessori custodia, manuale d’istruzione, 2X 1,5V BATTERIE AAA
Simboli:
REV 00 JUL2010
parti applicate di tipo B
consultare la documentazione annessa
Attenzione: Il Misuratore di Pressione Joycare, è stato progettato per misurare la pressione sanguigna solamente
delle persone adulte.
Il JC-108 è conforme alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, quindi a
tutte le normative europee applicabili.
Importato e distribuito a marchio JOYCARE, da JOYCARE S.p.A. socio unico, Via Fabio Massimo,45
Roma- Italy
Manufacture: ANDON HEALTH CO., LTD.
Add: No. 3 JinPing Street, Ya An Road, Nankai District, Tianjin 300190, China.
Lotus Global Co., Ltd. 15 Alexandra Road, London UK, NW8 0DP
ND R O
ND R
D
UR
ND R
R M
N
R M
N
С
D OR
CM
m
RODO O NUM RO D
R
MOD
O
RODUC
R
NUM R MOD
RODU
NUM RO D
R
MOD
DU RODU
RODU
R NNUMM R MOD
RODU O NUM RO D
R
MOD O
RODUC O NUM RO D
R
MOD O
П О
С И Н МО
RODU
R NUM RU MOD
RM
ORO
M
W
110
il bracciale è posizionato erroneamente
o non è stato correttamente allacciato
II display visualizza “Er1”
0197
W
W
100
Nel caso in cui le soluzioni indicate non siano sufficienti per migliorare il funzionamento del prodotto,
è necessario rivolgersi ad un centro d’assistenza autorizzato. In caso di rilevazioni eccessivamente
alte o basse, è consigliabile rivolgersi al medico per un consulto.
m
m
m
m< %
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
+
m
m
щ
m
M m
M
m
m
м
m
M
mm
+
m
+
mm
ю
m
m
~
И
М
м
90
Situazione/Causa
II display visualizza “Er0”
m
m
mm
m
85
DIASTOLICA
Il simbolo della batteria viene Le batterie sono scariche
visualizzato sul display
m
om go
Pressione sanguigna
leggermente alta
Per cancellare/annullare i dati in memoria è sufficiente, che in display sia acceso e visualizzi i
dati memorizzati e poi tenere premuto il tasto “M” per alcuni secondi e tutti i dati, dopo il beep,
verranno cancellati. Il display mostra poi tutte lineette, poi premere il stato “M” o
per
spegnere il monitor.
N
m
A
Pressione sanguigna alta
160
Per visualizzare i dati in memoria premere il tasto “M” il display visualizza prima il numero di
memorie utilizzate, poi vengono visualizzati i dati relativi all’ultima misurazione effettuata come
da sequenza indicata qui sopra.
Per visualizzare tutte le altre rilevazioni memorizzate baste premere il tasto “M”. Anche in
modalità richiamo dati in memoria il display si spegne automaticamente dopo 1 minuto di
non utilizzo. Comunque è possibile spegnere il prodotto premendo sempre il tasto “start”
L’apparecchio è in grado di memorizzare le ultime 60 rilevazioni; dopodiché cancellerà
progressivamente le più vecchie. (partendo dalla nr “60”)
Il display visualizza un
risultato fuori dalla norma
p odu u u
m
Pressione sanguigna molto alta
180
SALVATAGGIO, RICHIAMO E ANNULLAMENTO DEI DATI L’apparecchio è in grado di
memorizzare 60 rilevazioni. Dopo ogni misurazione, il dispositivo salva in memoria tutti i dati
della rilevazione (nella prima schermata del display compaiono i dati relativi alla pressione
Sistolica, Diastolica, la classificazione WHO e l’ora e poi di seguito, nella seconda schermata
vengono visualizzati i dati relativi alle pulsazioni e la data della rilevazione).
Problema
m
m
Ottimale
Normale
Moderatamente elevata
Ipertensione grado 1
Ipertensione grado 2
Ipertensione grado 3
д ф
ъд
m
m
mm
d
mb
ф
mm
m
m
m
д м
оп ковк н прод к
m
m
u o gn
m
on
ю
д
д
ори ин лн
m
m
m
S
m
A
m
p
m
PULSANTE START/STOP
MANUTENZIONE E CURA DEL PRODOTTO Procedere alla pulizia del prodotto con un panno
inumidito con acqua o con un detergente delicato e asciugare con un panno morbido. Non
utilizzare mai detergenti o spray aggressivi per pulire il prodotto. Non immergere mai il prodotto
in acqua. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di
rimuovere le batterie, in quanto una possibile perdita di liquido potrebbe danneggiare
l’apparecchio. Non esporre l’apparecchio ai raggi diretti del sole. Non riporre mai il prodotto
in luoghi umidi e polverosi. Come evitare malfunzionamenti Non gonfiare il polsino se
prima non è stato avvolto attorno al polso. Non tentare mai di smontare o modificare nessuna
componente dell’apparecchio nel tentativo di ripararlo. In caso di malfunzionamento rivolgersi
ad un centro d’assistenza autorizzato. Evitare di far cadere il prodotto e non esporlo a nessun
tipo di urto. Riporre sempre il prodotto lontano da fonti di calore, dai raggi del sole, dall’umidità,
da oggetti taglienti e simili. Per il corretto funzionamento del prodotto vanno tenute sempre
in considerazione le indicazioni relative alla temperature a umidità relative alle condizioni di
utilizzo, trasporto e conservazioni descritte nel paragrafo “caratteristiche tecniche”. Nel
caso il posino si sporchi staccarlo dal dispositivo e pulirlo con un panno umido, per macchie
persistenti potete utilizzare una soluzione con sapone delicato. Per riattaccare il polsino al
monitor allineare bene i 4 fori e spingete finché non sentite un click.
m
д
д
д
om nd
д д щ
Вд ъ
щ
д
Po
m
m
m
д
м
м
ъ р няв
M
m
m
m
m
m
m m
m
д
д
дд ъж
ъ ш
m
m
m
m
m
m
p odu o
ф
д
Пр поръ в м Ви д
V
m
m
m
do p odu o
N
m
P
АРАНЦИЯ
S A д
З
INDICATORE DEL LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE DELLA
PRESSIONE SANGUIGNA SECONDO WHO
Classificazione
pressione
sanguigna
m
m
S
HU A
A
mm
m
m
m
mm
N
E CERT F CADO DE GARANT A
S A
P
m
m
m
g mo gn
m
PULSANTE MEMORIA
INDICATORE POSIZIONE
DISPLAY LCD
SISTOLICA
DIASTOLICA
STANDARDS DI CLASSIFICAZIONE
DELLA PRESSIONE DEL SANGUE.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO)
ha fissato degli standards di classificazione
della pressione sanguigna, qui di seguito,
troverete la tabella. Nota: il dispositivo è adatto
alla misurazione della pressione sanguigna da
parte di adulti. I fattori di rischi come il diabete,
l’obesità, il fumo ecc. non sono inseriti nelle
presenti tabelle. Questa tabella è solo indicativa,
i valori riportati indicano solo i diversi livelli di
pressione sanguigna e in nessuna circostanza
si devono modificare i dosaggi di qualsiasi
farmaco prescritto dal proprio medico. Per
una valutazione finale della vostra pressione
sanguigna è essenziale consultare sempre
un medico.
T
w
m
mm
m
m
mb
Per evitare possibili danneggiamenti al dispositivo va sempre utilizzato e conservato seguendo
le indicazioni sulla temperatura e umidità indicate nelle specifiche tecniche.
Inoltre, nel caso di battito cardiaco irregolare, sul display lampeggerà il simbolo corrispondente.
In queste condizioni il prodotto effettua la misurazione ma i dati ottenuti potrebbero non
essere esatti, si consiglia in questo caso di consultare il proprio medico. Questo dispositivo
non è adatto a persone con accertata aritmia cardiaca Dopo ogni misurazione il dispositivo
memorizza automaticamente tutti i dati rilevati. L’apparecchio è in grado di memorizzare fino a
60 rilevazioni. Dopo la misurazione spegnere il prodotto premendo sul tasto
. Il dispositivo
si spenge anche automaticamente dopo circa 1 minuto di non utilizzo.
mm
m
E
m
m
o gu d
ATTENZIONE: Non dimenticare: auto-misurazione significa controllo, non diagnosi o trattamento.
I valori insoliti devono essere sempre discussi con il proprio medico. In nessuna circostanza si
devono modificare i dosaggi di qualsiasi farmaco prescritto dal proprio medico. Questo
misuratore di pressione non è adatto a persone con accertata aritmia cardiaca.
Nel caso in cui l’utilizzatore dovesse soffrire di problemi cardiaci, renali, diabetici e disturbi
circolatori, è necessario che consulti il medico prima di utilizzare l’apparecchio. Questo
dispositivo non è un giocattolo. Tenetelo lontano dalla portata dei bambini. Non lasciatelo
incustodito e fate in modo che i bambini non giochino con esso. Questo dispositivo non può
essere usato se avete delle ferite sul braccio. Questo apparecchio deve essere utilizzato
esclusivamente per la misurazione della pressione sanguigna di persone adulte.
Il dispositivo contiene componenti elettronici sensibili (Microcomputer). Evitare perciò forti
campi elettrici o elettromagnetici nelle immediate vicinanze del dispositivo (ad es. telefoni
cellulari, forni a microonde). Questi possono causare una temporanea mancanza di precisione
nella misurazione.
VERDE: pressione sanguigna da normale a leggermente elevata
GIALLO: pressione sanguigna moderatamente alta
ARANCIONE: pressione sanguigna alta
ROSSO: pressione sanguigna molto alta
NO PROBLEM
m
P CERT F CADO DE GARANT A
S A
щ
m
m
T
o Po
C
m
g ng o h p odu
m
A
m
m
m
p
P
m
m
S
D WORTLAUT DER GEWÄHRLE STUNGSERKLÄRUNG FÜR DAS AUSLAND
D
S A m
m
G
G w
m K
m D
G
w
S
U
T
m ß W
R
m ß H
W
W
w R
D
w
A ß
m
S
ß
m ß
P
w
G
B
G
D m
P
mR m
G
w
w
S
F
F
H
m
W
W
G
R
F
F m
K
W
R
w
K
E w d mp oh n d O g n
p
ung d P odu
u ub w h n
m
IMPORTANTI INFORMAZIONI PRIMA DI PROCEDERE ALLA MISURAZIONE La pressione
sanguigna muta nel corso della giornata ed è inoltre influenzata da molteplici fattori, quali
il fumo, il consumo di bevande alcoliche, l’assunzione di farmaci e l’attività fisica. La
misurazione della pressione sanguigna dovrebbe essere interpretata da un medico o da un
assistente sanitario che conosce a fondo la vostra anamnesi. Utilizzando costantemente il
Misuratore di Pressione JOYCARE, potrete informare il medico sulle tendenze costanti della
vostra pressione sanguigna e quindi offrire un utile strumento per la diagnosi del vostro
stato di salute. Indossare correttamente il bracciale facendo particolarmente attenzione
che sia allo stesso livello del cuore, una posizione al di sopra o al di sotto potrebbe influire
sulla misurazione. Non muovete l’apparecchio il corpo o il braccio e non parlate durante la
misurazione, altrimenti i valori potrebbero essere non attendibili. Eseguite la misurazione
stando in una posizione comoda, seduti , stando tranquilli e ben rilassati. Non avvolgete
mai il bracciale attorno alla manica della giacca o della maglia, altrimenti le rilevazioni non
sono attendibili. Tra una misurazione e l’altra fate passare almeno 3-5minuti, in modo da
ripristinare la normale circolazione. Misurate la pressione sempre allo stesso braccio,
possibilmente il braccio sinistro, in quanto la pressione tra un braccio e l’altro può differire.
I fattori che potrebbero influenzare la misurazione e causare delle variazioni e rilevazioni
non attendibili sono: aver da poco fatto il bagno/ parlare durante la misurazione/ aver
assunto alcool/ aver fatto esercizio fisico/ movimenti/ pasti abbondanti/ cambiamenti di
temperatura/ tensione nervosa/ stress ecc..
Premere il pulsante
per iniziare la misurazione, tutti i digit del display vengono visualizzati
contemporaneamente e viene emesso in segnale ad indicare che il dispositivo è sottoposto ad
un breve test. Il display mostra “O” e il simbolo della freccia ad indicare che il bracciale si sta
sgonfiando completamente (aria residua nel bracciale). poi il dispositivo inizia la misurazione
e il polsino inizia a gonfiarsi e poi a sgonfiarsi lentamente. Durante la misurazione state
rilassati non parlate e non muovetevi. Al termine della misurazione il dispositivo emette un
breve beep e il polsino si sgonfia completamente ad indicare che la misurazione è terminata.
Il display visualizza separatamente i dati rilevati della pressione sistolica, diastolica e l’ora,
poi le pulsazioni e la data. Sulla schermata del display insieme alla pressione sistolica,
diastolica e l’ora , lampeggerà il simbolo in corrispondenza del colore di riferimento in base
alla classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (vedi paragrafo “standards di
classificazione della pressione sanguigna”). I risultati della misurazione, nella classificazione
WHO saranno sulla barra di misurazione:
m
G
m
m
p h o gn
N
Prima dell’utilizzo si prega di leggere attentamente e per intero questo manuale di istruzione e
di conservarlo. Per ulteriori domande in merito alla pressione sanguigna e alla sua misurazione,
si prega di contattare il proprio medico.
Mantenere il polso all’altezza del cuore, regolare la posizione finché
sull’indicatore di posizione non compare “ok” ad indicare che avete
assunto la posizione corretta per la misurazione.
m
p odo o
m
w
m
m
m
m
m
S
m
m
m
m
m
m
o
S
m
C m
D
m
oo gn
m
m
m m
m
Ъ М
M
m
m
m
M
m
m
S
m
m
m
m
m
m
m
m
M
m
M
MISURATORE DI PRESSIONE AUTOMATICO DA POLSO
DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO Il prodotto all’interno della scatola ha il bracciale attaccato
al monitor nel caso questo fosse staccato basta allineare i due attacchi e i quatto ganci del
bracciale con quelli del prodotto. Utilizzate solo ed esclusivamente il bracciale in dotazione
al prodotto.
INSERIMENTO E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE Rimuovere il coperchio del vano batterie posto
sul lato del prodotto e inserire le 2 nuove batterie AAA rispettando la polarità indicata e richiudere il
coperchio. Quando il display visualizza il simbolo della batteria ciò significa che bisogna sostituirle
immediatamente. Le batterie ricaricabili non possono essere utilizzate per questo apparecchio.
Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di rimuovere
le batterie, in quanto una possibile perdita di liquido potrebbe danneggiare l’apparecchio.
IMPOSTAZIONE DATA E ORA: Prima di utilizzare l’apparecchio è importante impostare la data
e l’ora in modo tale che le varie rilevazioni possano essere memorizzate con la loro data e ora.
Una volta inserite le batterie il monitor mostra la data e l’ora , premere contemporaneamente
il pulsante
e “M” il mese inizierà a lampeggiare sul display premere il tasto “M” per
impostare il mese desiderato. Premere il tasto start per confermare e passare dal mese al
giorno, impostare il giorno desiderato con il tasto “M” e poi confermare con il tasto start .
Procedere nello stesso modo per impostare l’ora e i minuti. Ora il misuratore di pressione è
pronto per essere utilizzato. Ogni volta che si tolgono le batterie bisogna reimpostare tutti i dati.
REGOLE PER LA MISURAZIONE 5 minuti prima della misurazione sedetevi, rilassatevi e
rimanete calmi. La precisione della misurazione è più elevata se il bracciale è posizionato allo
stesso livello del cuore. Tenete il corpo e il braccio fermi e non parlate durante la misurazione.
Non toccate il dispositivo.
COME PROCEDERE ALLA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE Avvolgere la
fascia intorno al polso del braccio sinistro a 1 o 2 cm sopra al polso con il
palmo della mano rivolto verso l’alto e distendere le dita in modo naturale. Il
DISPLAY deve trovarsi sullo stesso lato del palmo della mano e il polso deve
essere nudo. Allacciare il polsino, utilizzando l’apposito velcro, questo non deve
essere ne troppo stretto ne troppo largo. Sedersi su una sedia tenendo il busto
in posizione eretta, rilassare tutto il corpo in particolare la zona tra il gomito
e le dita. Appoggiare il gomito sul tavolo, mettere un sostegno morbido per
sostenere il braccio oppure utilizzate il cofanetto in dotazione.
lektromagnetische ertr glichkeit
m
M
JC-108
BRACCIALE
M
m
д
m m
m
m
m
Magnetic field
IEC/EN61000-4-8
m
m
m
m
Floors should be wood, concrete, or ceramic.
Should floors be covered with synthetic
material, the relative humidity should not
exceed 30%
RO CERT F CAT DE GARANŢ E
SA
m
m
m
m
Electromagnetic environment guide
±6kV contact
±8kV air
О
M
m m
m
Compliance
Electrostatic discharges
IEC/EN61000-4-2
m
A TERMÉK KARBANTARTÁSA ÉS KEZELÉSE A termék tisztításához használjon vízzel vagy kímélő mosószerrel
átitatott rongyot , majd puha ronggyal törölje szárazra. Ne használjon agresszív tisztítószert vagy sprayt a termék
tisztításához. Sose mártsa a készüléket vízbe.
Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk az elemek eltávolítását, mert egy esetleges
folyadékszivárgás károsíthatja a készüléket. Ne tegye ki a készüléket a közvetlen napsugárzásnak. Sose tárolja a
készüléket nedves vagy poros helyen. A nem megfelelő működés elkerülése A mandzsettát csak akkor pumpálja
fel, ha azt már a csuklójára erősítette. Ne próbálja a készülék alkatrészeit kiszerelni vagy módosítani javítási
szándékkal. Nem megfelelő működés esetén forduljon egy szakszervízhez. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne essen
le és ne tegye ki semmilyen ütésnek. Mindig tárolja hőforrástól, napsugárzástól, nedvességtől, éles szerszámoktól
és hasonlóktól távol eső helyen. A termék helyes működése érdekében mindig tartsa be a “műszaki jellemzők”
fejezetben feltüntetett használati, szállítási és tárolási hőmérsékletre és nedvességre vonatkozó utasításokat. Ha
a mandzsetta beszennyeződik, pattintsa le a készülékről és tisztítsa meg nedves ronggyal, makacs szennyeződés
esetén használjon egy kímélő szappannal készült oldatot. A mandzsetta monitorhoz történő visszaillesztésekor
illessze egymásra a 4 lyukat és addig nyomja, amíg kattanó hangot nem hall.
m
m
Emissions Testing
DA A D ACQU
O
D
O
URCH
D
D CH
U D UM
D
D COM R
CH D COM R
П
Н
D
CUM R R
R
D UM
М
M
Campo magnetico
IEC/EN61000-4-8
I
Il dispositivo non reagisce Misurazione non corretta oppure elevate
alla pressione di alcun tasto interferenze elettromagnetiche
o inserisci le batterie
м
ж
ZÖLD
ZÖLD
ZÖLD
SÁRGA
NARANCSSÁRGA
PIROS
A memóriában tárolt adatok törlése/megsemmisítése érdekében elegendő, ha a képernyő be van kapcsolva és
azon megjelennek az elmentett adatok, majd néhány másodpercig lenyomva kell tartani az “M” gombot és a beep
jelzést követően az adatok törlésre kerülnek. Ezt követően a képernyőn vonalkák fognak megjelenni, a monitor
gombot.
kikapcsolásához nyomja meg az “M” vagy a
mm
Дисплеят показва “Er8”
м
m
m
m
m
Ecranul afişează„Er7”
+
80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
A többi elmentett mérés eredményének megjelenítéséhez elegendő az “M” gomb megnyomása.
A készülék az elmentett adatok előhívásakor is kikapcsol 1 perc után, ha nem használják. De a készüléket mindig ki
lehet kapcsolni a “start” gombbal A készülék az utolsó 60 mérés eredményének elmentésére képes; ezt követően
törölni fogja a legrégebbi mérések eredményét az újak mentése érdekében. (a “60”-ik értéktől indulva)
m
m
m
m
Дисплеят показва “Er7”
+
120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
Az elmentett adatok megjelenítése érdekében nyomja meg az “M” gombot, a képernyőn először megjelenik az
elmentett mérések száma, majd az utolsó mérésre vonatkozó adatok a fenti sorrendben.
A képernyőn a szokásostól eltérő
eredmény jelenik meg
m
m
Ecranul afişează„Er5”
mm
I pavimenti dovrebbero essere in legno,
cemento o ceramica. Se i pavimenti sono
ricoperti di materiale sintetico, l’umidità relativa
dovrebbe essere al massimo il 30%
m
m
m
m
Ecranul afişează„Er4”
mm
Guida all’ambiente elettromagnetico
±6kV contact
±8kV air
F CARTE DE GARANT E
S A
mm
m
m
ADATOK MENTÉSE, BEHÍVÁSA ÉS TÖRLÉSE A készülék 60 mérési eredmény tárolására képes. A készülék minden
mérés után elmenti a mért adatokat (a kijelző első képernyőjén megjelennek a Szisztolés, Diasztolés vérnyomásra
vonatkozó adatok, a WHO szerinti besorolás, valamint az óra, ezt követően a második képernyőn megjelennek a
pulzusra és a mérésre vonatkozó adatok).
A képernyőn megjelenik az elem
szimbóluma
Ecranul afişează„Er0”
Дисплеят показва “Er0”
Дисплеят показва “Er6”
szín
m
Simbolul bateriei este afişat pe
ecran
Дисплеят показва “Er5”
Diasztolés
vérnyomás
mmHG
m
щ
Compliance
Scariche elettrostatiche
IEC/EN61000-4-2
P
Szisztolés
vérnyomás
mmHG
Optimális
Normális
Mérsékelten magas
1. fokú magas vérnyomás
2. fokú magas vérnyomás
3. fokú magas vérnyomás
m
щ
Символът на батерията се
извежда на дисплея
Test di emissioni
m
Probléma
m
Дисплеят показва резултат, който
е извън установения диапазон
Il misuratore di pressione JC-108 è utilizzabile nell’ambiente elettromagnetico di seguito specificato. Il cliente o
l’utente dell’apparecchio JC-108 deve assicurarsi che l’apparecchio sia utilizzato in tale ambiente
GB WARRANTY CARD
S A
m
w
T w
m
m
w
m
DIASZTOLÉS
Pentru a vizualiza datele memorate apăsaţi tasta „M”, ecranul va afişa mai întâi numărul de memorări utilizate, apoi
sunt afişate datele aferente ultimei măsurări efectuate conform secvenţei indicate mai sus.
Проблем
Guida e dichiarazione del costruttore - Immunità Elettromagnetiche
CUR AMO L TUO BENESSERE S
H
m
DIASTOLICĂ
Clasificarea
tensiunii
sanguine
За да покажете данните от паметта, натиснете копче„М”. Дисплеят показва най-напред броя на използваните
записи в паметта, а след това се показват данните, отнасящи се за последното извършено измерване, както
е показано в горната последователност.
ПОДДРЪЖКА И ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА Можете да почиствате уреда с навлажнена кърпа с вода или
с деликатен почистващ препарат, като подсушите с мека кърпа. Никога не използвайте агресивни
почистващи препарати или спрейове за почистване на уреда. Никога не потапяйте уреда във вода. Ако
уредът не се използва за продължителен период от време, Ви препоръчваме да извадите батериите,
тъй като евентуално изтичане на течност от тях може да повреди уреда. Не излагайте уреда на директни
слънчеви лъчи. Никога не поставяйте уреда на мокри и прашни места. Как да избягвате неправилно
функциониране Не надувайте каишката, ако преди това не е била навита около китката. Никога не се
опитвайте да разглобите или да видоизмените някой от компонентите в опит да го поправите. В случай на
неправилно функциониране се свържете с оторизиран технически сервиз. Избягвайте да изпускате уреда
да пада и не го излагайте на никакви удари. Винаги оставяйте уреда далеч от източници на топлина, от
слънчеви лъчи, от влажност, от режещи предмети и други подобни. За правилното функциониране на уреда
трябва винаги да се съобразявате с указанията, отнасящи се за температурата и относителната влажност при
използване, както и за транспорта и съхранението, описани в параграф “технически характеристики”.
Ако каишката за китката се замърси, откачете я от уреда и я почистете с навлажнена кърпа, при по-упорити
петна можете да използвате разтвор с деликатен сапун. За да закачите отново каишката към дисплея,
подравнете добре 4-те отвора и натиснете, докато не чуете изщракване.
Il misuratore di pressione JC-108 utilizza
energia RF solo per la sua funzione interna.
Pertanto, le sue emissioni RF sono molto
basse e non causano alcuna interferenza in
prossimità di alcun apparecchio elettronico
m
SZISZTOLÉS
СИСТОЛНО
ДИАСТОЛНО
Диастолно
налягане
mmHG
SISTOLICĂ
A mérés megkezdéséhez nyomja meg a
gombot, a kijelzőn egyidejűleg megjelenik minden kód és a felhangzó
hangjelzés azt jelzi, hogy a készüléket rövid tesztnek vetik alá. A kijelzőn megjelenő “O” és nyíl azt jelölik, hogy
a mandzsettából távozik a belepumpált levegő (maradék levegő a mandzsettában). Ezt követően a készülék
megkezdi a mérést és a mandzsetta kezd levegővel megtelni, majd lassan kiengedi a levegőt. Mérés közben
lazítson, ne beszéljen és ne mozogjon. A mérést követően a készülék rövid beep jelzést bocsát ki, a mandzsetta
teljesen leenged, ami azt jelenti, hogy a mérés befejeződött. A kijelzőn külön-külön megjelenik a szisztolés, a
diasztolés nyomás értéke és az óra, majd a pulzusszám és a dátum A kijelző képernyőjén a szisztolés, diasztolés
vérnyomás értékével és az órával együtt villogni fog a WHO (Egészségügyi Világszervezet) besorolásának megfelelő
színjelzés (lsd. a besorolási “standardok” a vérnyomásmérésben). A mérés eredményei a WHO besorolása szerint a
következő színeknek fognak megfelelni a mérőrúdon:
Класификация
на кръвното
налягане
Gruppo 1
GARANZ A SOLO PER L TAL A
OYCARE S P A
m
EU D R
CE
m
S PA
N
m
m
m
C
m
m
P
C n od A
n T n Au o
m
m
m
Apăsaţi butonul
pentru a începe măsurarea, toate cifrele de pe ecran sunt afişate în acelaşi timp şi este emis
un semnal pentru a indica faptul că dispozitivul este supus unui scurt test. Ecranul arată „O” şi simbolul săgeţii
pentru a indica faptul că manşeta se dezumflă complet (aer rezidual în manşetă), apoi dispozitivul începe
măsurarea şi manşeta începe să se umfle şi apoi să se dezumfle lent. În timpul măsurării staţi relaxaţi, nu vorbiţi
şi nu vă mişcaţi. La sfârşitul măsurării dispozitivul emite un beep scurt şi manşeta se dezumflă complet şi indică
faptul că măsurarea este încheiată. Ecranul afişează separat datele determinate referitoare la tensiunea sistolică,
diastolică şi ora, apoi frecvenţa cardiacă şi data. Pe ecran împreună cu tensiunea sistolică, diastolică şi ora va
pâlpâi simbolul corespunzător culorii de referinţă pe baza clasificării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (a se vedea
paragraful „standarde de clasificare a tensiunii sanguine”). Rezultatele măsurării, în cadrul clasificării WHO se vor
afla pe bara de măsurare:
ЗЕЛЕН: кръвно налягане в диапазона от нормално до леко повишено
ЖЪЛТ: умерено високо кръвно налягане
ОРАНЖЕВ: много високо кръвно налягане
ЧЕРВЕН: много високо кръвно налягане
Emissioni Irradiate/Condotte
CISPR11
MÉRÉSI SZABÁLYOK A mérés megkezdése előtt 5 perccel üljön le, lazítson és őrizze meg nyugalmát. A mérés
akkor lesz pontos, ha a mandzsetta a szívvel azonos magasságban helyezkedik el. Mérés közben teste és karjai
maradjanak mozdulatlanok, és ne beszéljen. Ne nyúljon a készülékhez.
A VÉRNYOMÁSMÉRÉS MENETE Tekerje a mandzsettát bal csuklójára 1 - 2 cm-rel a csukló fölé,
tenyerét tartsa felfelé és ujjait természetes módon lazítsa el. A KIJELZŐ a tenyérnek ugyanazon
az oldalán helyezkedjen el és csuklója legyen szabad. Kapcsolja be a mandzsettát a tépőzár
segítségével, de a mandzsetta ne legyen se túl szoros, se túl laza. Üljön egy székre, felsőteste
legyen egyenes, lazítsa el egész testét, különös tekintettel a könyök és az ujjak közötti területre.
Támassza könyökét az asztalra, karját támassza alá egy puha támasszal vagy használja a kapott
tokot.
ЗАПАЗЕТЕ КИТКАТА НА НИВОТО НА СЪРЦЕТА, КОРИГИРАЙТЕ ПОЗИЦИЯТА, ДОКАТО ВЪРХУ
ИНДИКАТОРА ЗА ПОЗИЦИЯТА НЕ СЕ ИЗВЕДЕ “OK”, КОЕТО ПОКАЗВА, ЧЕ СТЕ ЗАЕЛИ ПРАВИЛНАТА
ПОЗИЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ.
, за да започнете измерването, всички цифри на дисплея се извеждат едновременно
Натиснете копчето
и се издава акустичен сигнал, който показва, че уредът е подложен на кратък тест. Дисплеят показва “O” и
символа на стрелката , за да покаже, че въздухът от каишката се изпуска напълно (остатъчен въздух
в каишката). След това уредът започва измерването и каишката на китката започва да се надува, а след
това въздухът се изпуска бавно. По време на измерването останете отпуснати, не говорете и не се движете.
След приключване на измерването уредът издава кратък акустичен сигнал и каишката изпуска въздуха
напълно, за да покаже, че измерването е приключило. Дисплеят извежда поотделно данните, отчетени за
систолното и диастолното налягане, както и часа, а след това сърдечните удари и датата Върху екрана на
дисплея, заедно със систолното и диастолното налягане и часа, ще мига символът, съответстващ на цвета за
справка въз основа на класификацията на Световната здравна организация (вижте параграф “стандарти за
класификация на кръвното налягане”). Резултатите от измерването ще бъдат върху лентата за измерване
в класификацията на СЗО:
Guida all’ambiente elettromagnetico
O GOMB
M ND
Ш
ПОСТАВЯНЕ И СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ Свалете капака на отделението за батериите, намиращо се отстрани
на уреда, и постевете 2 нови батерии ААА, като спазвате посочените полюси, а след това затворете капака.
Когато дисплеят показва символа на батерията, това означава, че трябва да ги замените незабавно.
Презареждащи се батерии не могат да се използват за този апарат. Ако уредът не се използва за
продължителен период от време, ви препоръчваме да извадите батериите, тъй като възможно изтичане
на течност от тях би могло да повреди уреда.
Compliance
The blood pressure monitor JC-108 may be used in the electromagnetic environment specified below. The customer
or user of the JC-108 device must ensure that the device used in such an environment
M MÓR GOMB
ozíció jelölő
D
Ő
O
W
ОПИСАНИЕ НА АПАРАТА Уредът в кутията е със закрепена каишка на монитора, ако тя е отделена, е
достатъчно да подравните двете закопчалки и четирите кукички на каишката с тези на уреда. Използвайте
само и единствено каишката, доставена с уреда.
Test di emissioni
Help and Manufacturer’s Declaration - Electromagnetic Emissions
N
Ъ
AUTOMATA CSUKLÓS VÉRNYOMÁSMÉRŐ
A használat megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót és őrizze meg azt.
Ha további kérdése merül fel a vérnyomással és annak mérésével kapcsolatban, kérjük, forduljon házi
orvosához.
NM M
ndicator de poziţie
N
М
osition indicator
Il misuratore di pressione JC-108 è utilizzabile nell’ambiente elettromagnetico di seguito specificato. Il cliente o
l’utente dell’apparecchio JC-108 deve assicurarsi che l’apparecchio sia utilizzato in tale ambiente
JC-108
SISTOLICA
RO
АВТОМАТИЧЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ ЗА КИТКА
JC-108
NOM
MBRO D
R
ND OR
D
R N M
ND
M
NOM
M R DU R
ND UR
N M UND
M
D
H ND R
R
ND DOR NOM R
C R M RO
NOM D N GOC N
ИМ И П
Н
Ъ О С ИЯ П
С
NUM
N
ORU U
M
ON
DÓ N
C
BG
JC-108
SMALTIMENTO DEL PRODOTTO L’apparecchio, incluse le sue parti removibili e accessori, al
termine della vita utile non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani ma in conformità alla
direttiva europea 2002/96/EC. Dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici,
deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche
ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova
apparecchiatura equivalente. In caso di trasgressione sono previste severe sanzioni.
Le batterie utilizzate da questo apparecchio, alla fine della loro vita utile, vanno smaltite
negli appositi raccoglitori.
Tutte le indicazioni e i disegni si basano sulle ultime informazioni disponibili al momento della
stampa del manuale e possono essere soggette a variazioni.
IMPORTANT INFORMATION BEFORE MEASURING Blood pressure changes during the day and
is also influenced by many factors such as smoking, drinking alcohol, taking drugs and physical
activity. The blood pressure measurement should be performed by a doctor or a healthcare
assistant who knows your medical history thoroughly. The regular use of the JOYCARE’S blood
pressure meter will allow you to keep your doctor abreast of the continuing trend of your blood
pressure, and therefore provide a useful tool for your health diagnosis. Ensure you wear the cuff
correctly, paying particular attention to its position relative to your heart, since a position above
or below it could affect the measurement. Do not move the device, body or arm and do not talk
during the measurement, otherwise the readings will not be reliable. Perform the measurement
while in a comfortable position, sitting, resting quietly and at ease. Never wrap the cuff around
the sleeve of your jacket or shirt, otherwise the readings are not reliable. Please allow at
least 3-5min between measurements to restore normal circulation. Measure the pressure
always in the same arm, preferably the left one, as the pressure between arms may differ.
Certain factors may affect the measurement, cause variations, and unreliable readings,
including bathing, talking during the measurement, alcohol, exercise or agitated
movement, large meals, sudden temperature changes, nervous tension, stress, etc...
CAUTION: Do not forget: while self-measurement represents control, it does not constitute a
proper diagnosis or treatment. Any unusual values should always be discussed with your doctor.
Under no circumstances should you change the dosage of any medication prescribed
by your doctor. This blood pressure monitor is not suitable for people with diagnosed
cardiac arrhythmia. Should the user should suffer from heart problems, kidney problems,
diabetes and circulatory problems, it shall be necessary to seek the doctor’s advice before using
the device. This device is not a toy. Keep out of reach of children. Do not leave it unattended
and make sure that children do not play with it. This device shall not be used should you have
any arm wounds. This device should only be used for measuring blood pressure in adults.
The device contains sensitive electronic components (Microcomputer). Therefore, avoid strong
electrical or electromagnetic fields in the immediate vicinity of the device (e.g. cell phones,
microwave ovens). These can cause a temporary loss of measurement accuracy.ì To avoid
possible damage to the device, always use and store it within the temperature and humidity
ranges contained in the technical specifications.
M MOR BU ON
B OOD R UR C A
CA ON
ND CA OR ACCORD NG O H WOR D
H A H ORG
AR
O
osition indicator
CD D
A
O C
DA O C
MESUREUR DE PRESSION AUTOMATIQUE PAR POIGNET
Avant toute utilisation, il est conseillé de lire attentivement et entièrement le présent manuel
d’instruction et de le conserver. Pour des questions supplémentaires relatives à la pression
sanguine et à sa mesure, nous vous remercions de bien vouloir contacter votre médecin
traitant.
INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT DE MESURER LA PRESSION SANGUINE La pression
sanguine se modifie au cours de la journée et est influencée par de multiples facteurs, le
tabac, la consommation d’alcool, la prise de médicaments et l’activité physique. La mesure
de la pression sanguine doit être interprétée par un médecin ou un membre du corps médical
connaissant parfaitement votre anamnésie. Grâce à une utilisation constante du Mesureur
de Pression JOYCARE, vous pourrez informer votre médecin des tendances constantes
de votre pression sanguine et par conséquent mettre à disposition un instrument utile
permettant le diagnostic de votre état de santé. Positionnez correctement le bracelet en faisant
particulièrement attention qu’il se situe à la même hauteur que le cœur; s’il est trop bas ou
trop haut, cela pourrait avoir une influence sur la mesure. Veillez à maintenir l’instrument, le
corps ou le bras en position fixe et ne parlez pas pendant la prise de tension sinon les valeurs
pourraient être inexactes. Prenez votre tension dans une position confortable, assis, tranquille
et détendu. N’enroulez pas le bracelet autour de la manche de votre veste ou tricot, les relevés
pourraient être inexacts. Entre deux mesures, l’intervalle doit être d’au moins 3-5minutes,
permettant ainsi à la circulation sanguine de revenir à la normale. Prenez toujours la pression
sur le même bras, si possible le bras gauche, car la pression peut diverger d’un bras à l’autre.
Les facteurs susceptibles d’influencer la mesure et de causer des variations et des
relevés inexacts sont: avoir pris un bain peu de temps avant / parler pendant la mesure
/ avoir consommé de l’alcool / avoir fait de l’exercice physique / mouvements / repas
copieux / changements de température / tension nerveuse / stress etc..
ATTENTION: Ne pas oublier: L’auto-mesure équivaut à effectuer un contrôle, il ne s’agit en
aucun cas d’un diagnostic ou d’un traitement. Vous devez toujours informer votre médecin
traitant des valeurs insolites relevées. Vous ne devez en aucun cas modifier la posologie
des médicaments prescrits par votre médecin traitant. Ce mesureur de pression n’est pas
adapté aux personnes souffrant d’arythmie cardiaque. Si l’utilisateur souffre de problèmes
cardiaques, rénaux, de diabète et de problèmes circulatoires, il est nécessaire de demander
l’avis de votre médecin avant d’utiliser l’instrument. Ce dispositif n’est pas un jouet. Tenez-le
hors de la portée des enfants. Rangez-le et faites en sorte que les enfants ne jouent pas avec. Ce
dispositif ne peut pas être utilisé si vous avez des blessures sur le bras. Cet instrument doit être
utilisé pour mesurer la pression sanguine des adultes exclusivement. Le dispositif contient des
composants électroniques sensibles (Micro-ordinateur). Par conséquent, évitez de conserver
le dispositif à proximité immédiate de forts champs électriques ou électromagnétiques (par
exemple les téléphones portables, les fours à micro-ondes). Ces derniers peuvent causer un
manque temporaire de précision dans la mesure.
Afin éviter tout endommagement éventuel, le dispositif doit toujours être utilisé et conservé
conformément aux indications de température et d’humidité indiquées dans les spécificités
techniques.
CU
O QU
D A O QU
DEVICE DESCRIPTION The unpacked device has a cuff attached to the monitor. Should the
cuff be detached at some point, it shall suffice to align its two attachments and four hooks with
those of the device for re-attachment. Use only the cuff supplied with the device.
INSERTING AND REPLACING THE BATTERY Remove the battery cover on the side of the
device and insert 2 new AAA batteries observing proper polarity and closing the cover. A battery
symbol on the display indicates the batteries are exhausted and should be immediately replaced.
Rechargeable batteries cannot be used for this device. If the device is not used for a long period,
we recommend removing the batteries as an eventual battery leak may damage the equipment.
SETTING DATE AND TIME: Before using the device, it is important to set the date and time
so that readings can be properly stamped upon storage. Once the batteries are in the monitor
displays the date and time. Press the
button and “M” simultaneously and the month should
start flashing on the display. Next, press the “M” button repeatedly to set the desired month.
Press the start button to confirm and go from month to day, press the “M” button repeatedly to
set the desired day and then confirm with the start button. Follow the same procedure to set the
time. Now the blood pressure monitor is ready for use. Upon battery removal all data is erased.
MEASURING RULES 5 minutes before your intended measurement time, sit back, relax, and
stay calm. The measurement accuracy is higher when the cuff is placed level with the heart.
Keep your body and your arm still and avoid talking during the measurement. Do not touch
the device.
MEASURING BLOOD PRESSURE Wrap the strap around the wrist of your left
arm at 1 or 2 cm above the wrist with the palm facing upwards, and stretch
your fingers naturally. The DISPLAY must be on the same side of the palm
and your wrist should be uncovered. Fasten the cuff, using the appropriate
Velcro, which should be neither too tight nor too loose. Sitting upright on a
chair, relax the whole body especially the area between the elbow and fingers.
Rest the elbow on the table, put a soft support under the arm, or use the box
provided.
Keep the wrist level with the heart while adjustings its position until
the indicator shows “ok”. This will confirm a correct position for
measurement has been achieved.
Press the
button to start the measurement, all the digits on the display are shown
simultaneously and the device emits a short beep to indicate a short test is underway. The
display shows “O” and the arrow symbol
, indicating that the cuff is deflating completely
(residual air in the cuff). Next, the device starts the measurement and the cuff starts to inflate
and then deflate slowly. Please try to relax during the measurement and avoid talking and
moving. After measuring, the device emits a short beep and the cuff deflates completely to
indicate that the procedure is complete. The display shows the data collected separately for
systolic, diastolic pressure, time and then the pulse rate and the date. Along with the systolic,
diastolic pressure and time, a symbol will flash on the screen matching the reference colour for
the World Health Organization classification (see “Standards for blood pressure classification).
The measurement results, per the WHO’s classification, will be shown on the measuring bar
as follows:
GREEN: normal to slightly elevated blood pressure
YELLOW: moderately high blood pressure
ORANGE: blood pressure very high
RED: blood pressure very high
In addition, should an irregular heartbeat appear, the display will flash the corresponding
symbol.
Under these conditions, the device performs the measurement although the data
obtained may not be fully accurate. We recommend seeking your doctor’s advice should this
occur. This device is not suitable for people with diagnosed cardiac arrhythmia. The device
saves all reading data automatically after each measurement. The device can store up to 60
readings. Once measuring is complete, you may turn off the device by pressing on the
button. The device automatically turns off after about 1 minute of inactivity.
SISTOLYC
BLOOD PRESSURE CLASSIFICATION
STANDARDS
The World Health Organization (WHO) has set
the standards for blood pressure classification,
which you may find in the table below.
Note: This device is suitable for measuring
blood pressure exclusively in adults. Risk factors
such as diabetes, obesity, smoking etc. are not
considered in these tables. This table is only
indicative, these values indicate exclusively the
different levels of blood pressure, and under no
circumstances you should change the dosage
of any medication prescribed by your doctor.
For a final evaluation of your blood pressure,
it is essential to seek always your doctor’s
advice.
m
DIASTOLIC
Blood
pressure
classification
Systolic blood Diastolic blood
pressure
pressure
mmHg
mmHg
Optimal
Normal
Moderately high
Grade1 hypertension
Grade 2 hypertension
Grade 3 hypertension
OUCH M MO R
ND CA UR DU N AU D
C A
CA ON D A R
ANGU N
ON A WHO
OUCH
AR
O
ndicateur de position
CRAN CD
120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
E
JC-108
AUTOMATISCHES HANDGELENK-BLUTDRUCKMESSGERÄT
Vor Gebrauch lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahrens Sie diese
gut auf. Für weitere Fragen zum Thema Blutdruck und Blutdruckmessung wenden Sie sich
bitte an Ihren Arzt.
WICHTIGER HINWEIS, BEVOR SIE MIT DER MESSUNG FORTFAHREN Der Blutdruck verändert
sich im Laufe des Tages und wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst, wie zum Beispiel Rauchen,
Trinken von Alkohol, Medikamenteneinnahme oder körperliche Aktivität. Die Blutdruckmessung
sollte von einem Arzt oder einem medizinischen Assistenten, der Ihre Krankengeschichte
kennt, ausgewertet werden. Mithilfe der regelmäßigen Verwendung des Blutdruckmessgeräts
von JOYCARE können Sie Ihren Arzt über dauerhafte Tendenzen Ihres Blutdrucks informieren
und ihm so ein hilfreiches Instrument für die Diagnose Ihres Gesundheitszustandes bieten.
Legen Sie die Manschette richtig an und achten Sie besonders darauf, dass sich diese auf
einer Höhe mit dem Herzen befindet. Eine ober- oder unterhalb des Herzens befindliche Position
kann die Messung beeinflussen. Bewegen Sie während der Messung weder das Gerät noch
Ihren Körper oder Ihren Arm, da die Werte sonst möglicherweise nicht verlässlich sind. Führen
Sie die Messung in einer bequemen Position im Sitzen durch, seien Sie ruhig und entspannt.
Wickeln Sie die Manschette niemals um Jacken- oder Pulloverärmel, da die Ergebnisse sonst
nicht verlässlich sind. Zwischen zwei Messungen sollten mindestens 3-5 Minuten liegen, um
die normale Durchblutung wieder herzustellen. Messen Sie den Druck immer am gleichen
und vorzugsweise am linken Arm, da der Druck an beiden Armen unterschiedlich sein kann.
Zu den Faktoren, die die Messung beeinflussen und zu Abweichungen und unzuverlässigen
Messungen führen können, gehören: ein gerade genommenes Bad/Reden während der
Messung/Trinken von Alkohol/Messen nach dem Sport/Bewegungen/große Mahlzeiten/
Temperaturänderungen/Nervosität/Stress usw.
ACHTUNG: Bitte vergessen Sie nicht: Selbstmessung bedeutet Kontrolle, nicht Diagnose
oder Behandlung. Außergewöhnliche Werte sollten Sie stets mit Ihrem Arzt besprechen. Unter
keinen Umständen dürfen Sie die Dosierung von Medikamenten ändern, die Ihnen Ihr
Arzt verschrieben hat. Das Blutdruckmessgerät ist nicht für Personen mit bekannten
Herzrhythmusstörungen geeignet. Sollte der Benutzer unter Herzproblemen, Nierenproblemen,
Diabetes oder Kreislaufproblemen leiden, ist es vor Benutzung des Gerätes notwendig, einen
Arzt zu konsultieren. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite
von Kindern auf. Lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt und achten Sie darauf, dass Kinder nicht
damit spielen. Dieses Gerät kann nicht verwendet werden, wenn Sie Wunden am Arm haben.
Dieses Gerät sollte nur zur Messung des Blutdrucks von Erwachsenen eingesetzt werden. Das
Gerät enthält empfindliche elektronische Bauteile (Mikrocomputer). Vermeiden Sie daher starke
elektrische oder elektromagnetische Felder in unmittelbarer Nähe des Gerätes (z. B. Handys,
Mikrowellen). Diese können zu einer vorübergehenden Ungenauigkeit bei der Messung führen.
Um mögliche Schäden an dem Gerät zu vermeiden, muss es stets entsprechend den in den
technischen Spezifikationen genannten Angaben zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit verwendet
werden.
Drücken Sie die Start-Taste
, um mit der Messung zu beginnen. Alle Ziffern der Anzeige
erscheinen gleichzeitig und es ertönt ein Signal, um anzuzeigen, dass das Gerät einem kurzen
Test unterzogen wird. Die Anzeige zeigt “O” und ein Pfeil-Symbol , um anzuzeigen, dass die
Manschette völlig entleert wird (Restluft in der Manschette). Dann beginnt das Gerät mit der
Messung, die Manschette beginnt sich zu füllen und entleert sich langsam wieder. Bleiben
Sie während der Messung entspannt, sprechen Sie nicht und bewegen Sie sich nicht. Nach
der Messung lässt das Gerät einen kurzen Signalton ertönen und die Manschette entleert
sich vollständig, um anzuzeigen, dass die Messung beendet ist. Die Anzeige zeigt separat
die Messdaten des systolischen und des diastolischen Blutdrucks sowie die Zeit an, dann
den Puls und das Datum. Auf der Anzeige blinkt zusammen mit dem systolischen und dem
diastolischen Blutdruck sowie der Uhrzeit das Symbol mit der Farbe, die der Bewertung der
Weltgesundheitsorganisation entspricht. (siehe Absatz “Standards für die Bewertung des
Blutdrucks”). Die Messergebnisse entsprechend der Bewertungsskala der WHO:
VERT: pression sanguine de normale à légèrement élevée
JAUNE: pression sanguine modérément élevée
ORANGE: pression sanguine très haute
ROUGE: pression sanguine très haute
GRÜN: normaler bis leicht erhöhter Blutdruck
GELB: mäßig erhöhter Blutdruck
ORANGE: hoher Blutdruck
ROT: sehr hoher Blutdruck
Darüber hinaus erscheint im Fall von unregelmäßigem Herzschlag das entsprechende Symbol.
Unter diesen Bedingungen führt das Gerät die Messung durch, die erhaltenen Messdaten
sind jedoch möglicherweise nicht genau. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
Dieses Gerät ist nicht für Personen mit bekannten Herzrhythmusstörungen geeignet. Nach jeder
Messung speichert das Gerät automatisch alle Daten. Das Gerät kann bis zu 60 Messungen
speichern. Nach Messung schalten Sie das Produkt durch Drücken der Taste
ab. Das Gerät
schaltet sich außerdem nach ca. einminütigem Nichtgebrauch automatisch aus.
En outre, en cas de rythme cardiaque irrégulier, le symbole correspondant clignotera sur l’écran.
Dans ces conditions, le dispositif prendra la mesure mais les données obtenues pourraient
ne pas être exactes, il est donc conseillé de consulter votre médecin traitant. Ce mesureur
de pression n’est pas adapté aux personnes souffrant d’arythmie cardiaque.Après chaque
mesure, le dispositif sauvegarde automatiquement toutes les données du relevé. L’appareil peut
mémoriser jusqu’à 60 relevés. Une fois la mesure effectuée, éteignez le dispositif en appuyant
. Le dispositif s’éteint automatique après environ 1 minute sans être utilisé.
sur la touche
GREEN
GREEN
GREEN
YELLOW
ORANGE
RED
Optimale
Normale
Modérément élevée
Hypertension niveau1
Hypertension niveau 2
Hypertension niveau 3
m
m
m
Pression
diastolique
mmHG
Couleur
120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
VERT
VERT
VERT
JAUNE
ORANGE
ROUGE
DIASTOLIQUE
STANDARDS FÜR DIE BEWERTUNG DES
BLUTDRUCKS
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat
Standards für die Bewertung des Blutdrucks
festgesetzt, die Sie in der Tabelle unten finden.
Hinweis:Das Gerät ist zur Messung des Blutdrucks
von Erwachsenen geeignet. Risikofaktoren wie
Diabetes, Übergewicht, Rauchen usw. sind nicht
in diesen Tabellen enthalten. Diese Tabelle dient
nur als Hinweis, die genannten Werte zeigen
nur die verschiedenen Blutdruckhöhen. Unter
keinen Umständen dürfen Sie die Dosierung
von Medikamenten, die Ihnen Ihr Arzt
verordnet hat, ändern. Für eine abschließende
Bewertung Ihres Blutdrucks ist wichtig, stets
einen Arzt zu konsultieren.
Bewertung
des
Blutdrucks
m
DIASTOLISCH
Systolischer
Druck
mmHg
Diastolischer
Druck
mmHg
Farbe
120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
GRÜN
GRÜN
GRÜN
GELB
ORANGE
ROT
Optimal
Normal
Mäßig erhöht
Hypertonie Schweregrad 1
Hypertonie Schweregrad 2
Hypertonie Schweregrad 3
SPEICHERN, AUFRUFEN UND LÖSCHEN DER DATEN Das Gerät kann 60 Messungen
speichern. Nach jeder Messung speichert das Gerät im Speicher alle Messdaten (in der ersten
Monitoranzeige erscheinen die Angaben zum systolischen und diastolischen Druck, die WHOBewertung sowie die Uhrzeit, danach in der zweiten Anzeige später der Puls und das Datum
der Messung).
SAVING, RECALLING, AND CANCELING DATA The device may store up to 60 readings. After each measurement,
the device stores in memory all reading data (the first display screen shows information related to systolic,
diastolic, WHO classification, and the reading time, while the second screen displays information related to your
pulse rate and the reading date).
SAUVEGARDE, RAPPEL ET ANNULATION DES DONNÉES L’appareil peut mémoriser jusqu’à
60 relevés. Après chaque mesure, le dispositif mémorise toutes les données du relevé (sur
le premier écran affiché, vous trouverez toutes les données relatives à la pression Systolique,
Diastolique, la classification WHO et l’heure, sur le deuxième écran affiché, vous trouverez les
informations concernant les pulsations et la date du relevé).
To view the data in memory press the “M” button. The display should show the number of
memories used first, and then information on the last measurement performed as indicated
above.
Pour visualiser les données en mémoire, appuyez sur la touche “M”, le nombre total de
mémoires s’affichera sur l’écran suivi des données concernant la dernière mesure effectuée
comme indiqué sur les dessins ci-dessus.
To view all other readings stored, simply press the “M” button again
Even in memory data recall mode, the display turns off automatically after 1 minute of inactivity.
However, you may always turn off the device by pressing the “start” button. The device will
store the last 60 readings, progressively erasing the oldest ones beyond that point. (starting
from reading No. 60)
Pour visualiser tous les autres relevés mémorisés, il suffit d’appuyer sur la touche “M”.
Même en mode rappel de données en mémoire, l’écran s’éteint automatiquement après une
minute sans être utilisé. Dans tous les cas, il est toujours possible d’éteindre le dispositif en
appuyant sur la touche “start”. L’appareil peut mémoriser jusqu’à 60 relevés; puis, il effacera
progressivement les plus anciens. (en partant du n° “60”)
To delete / cancel a stored reading you should press and hold the “M” button for a few seconds
while viewing the reading in question on the display. A beep will indicate all data has been
to turn off the
deleted. Once the display shows all dashes, press the “M” button or
monitor.
Pour effacer/annuler les données en mémoire, l’écran doit être allumé et doit afficher les
données mémorisées, puis maintenez enfoncée la touche “M” pendant quelques secondes,
un bip sonore est émis indiquant que toutes les données ont été effacées. Une série de traits
s’affichera sur l’écran, appuyez sur la touche “M” ou
pour éteindre l’écran.
MAINTENANCE AND CARE Clean the device with a cloth dampened with water or mild detergent
and dry with a soft cloth. Never use spray cleaners or detergents to clean the device. Never
immerse the device in water. If the device is not used for a long period of time, we recommend
removing the batteries as a possible leakage may damage the device. Avoid exposing the
device to direct sunlight. Never store the device in dusty or wet conditions. Avoiding failures
Do not inflate the cuff until it is wrapped around the wrist. Do not ever attempt to disassemble or
modify any device component for repair purposes. Should malfunction occur, please contact an
authorized service centre. Avoid dropping or any kind of impact on the device. Always store the
device away from heat, sunlight, moisture, and sharp or equivalent objects. To ensure the proper
functioning of the device, please always observe the temperature and humidity indications for
operation, transport, and storage described in the “technical specifications” section. Should
the wrist strap get dirty, remove it from the device and wipe it with a damp cloth; for persistent
stains you may use a mild soap solution. To reattach the cuff to the monitor align the 4 holes
and push until you hear a click.
ENTRETIEN ET CONSERVATION DU DISPOSITIF Nettoyez le dispositif avec un tissu humidifié
avec de l’eau ou avec un détergent délicat et essuyez-le avec un tissu doux. N’utilisez jamais
de détergents ou de sprays agressifs pour nettoyer le dispositif. Ne plongez jamais le dispositif
dans l’eau. Si le dispositif reste inutilisé pendant une longue période, il est conseillé de retirer
les piles, car l’éventuelle perte de liquide pourrait endommager l’appareil. Ne pas exposer
l’appareil aux rayons directs du soleil. Ne jamais conserver le dispositif dans des endroits
humides et poussiéreux. Comment éviter les disfonctionnements Ne pas gonfler le bracelet
si celui-ci n’a pas été au préalable enroulé autour du poignet. Ne jamais tenter de démonter
ou de modifier les composants du dispositif dans le but d’effectuer une réparation. En cas
de mauvais fonctionnement, adressez-vous à un service d’assistance autorisé. Éviter de faire
tomber le dispositif et ne pas l’exposer au choc. Toujours conserver le dispositif loin de sources
de chaleur, des rayons du soleil, de sources d’humidité, d’objets tranchants et similaires.
Pour le fonctionnement correct du dispositif, il est recommandé de toujours tenir compte des
indications de température et d’humidité relatives aux conditions d’utilisation, de transport et
de conservation décrites dans le paragraphe “caractéristiques techniques”. Si le bracelet se
salit, détachez-le du dispositif et nettoyez-le avec un tissu humide, pour les taches persistantes,
vous pouvez utiliser une solution à base de savon doux. Pour rattacher le bracelet à l’écran,
alignez correctement les 4 trous et appuyez jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
WARTUNG UND PFLEGE DES GERÄTES Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch
mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel und trocknen Sie es mit einem weichen
Tuch ab. Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel oder Sprühreiniger zur
Reinigung des Gerätes. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser. Wenn das Produkt für
einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, empfehlen wir, die Batterien zu entfernen, da ein
möglicher Flüssigkeitsverlust das Gerät beschädigen kann. Setzen Sie das Gerät nicht direkter
Sonneneinstrahlung aus. Bewahren Sie das Produkt nie in einer feuchten oder staubigen
Umgebung auf. Vermeidung von Fehlfunktionen Pumpen Sie die Manschette nicht auf, ohne
sie vorher um das Handgelenk gelegt zu haben. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu reparieren,
indem Sie es auseinanderbauen oder Bestandteile des Gerätes verändern. Falls eine Fehlfunktion
auftritt, wenden Sie sich an einen Vertragskundendienst. Vermeiden Sie es, das Gerät fallen zu
lassen und schützen Sie es vor jeder Art von Stößen und Erschütterungen. Bewahren Sie das
Produkt stets fern von Wärmequellen, Sonnenlicht, Feuchtigkeit, scharfen Gegenständen und
ähnlichem auf. Für die korrekte Funktionsweise des Produkts sollten Sie stets die Angaben zu
Temperatur und Luftfeuchtigkeit, bestimmungsgemäßem Gebrauch, Transport und Lagerung,
die im Abschnitt “Technische Daten” aufgeführt sind, berücksichtigen. Sollte die Manschette
schmutzig geworden sein, nehmen Sie sie vom Gerät ab und reinigen Sie sie mit einem
feuchten Tuch. Für hartnäckige Flecken können Sie eine milde Seifenlösung verwenden. Zum
Anbringen der Manschette an den Monitor richten Sie die 4 Öffnungen gut aus und schieben
Sie sie ein, bis ein Klick zu hören ist.
Problème
Problem
Problem
The display shows
abnormal result
The battery
displayed
Situation / Case
Potential solution
The cuff is positioned incorrectly or was not
properly connected
Fasten the cuff correctly (see “measuring blood
pressure”)
Incorrect position during the measurement
Repeat the measurement standing still and as
relaxed as possible, do not move the device
(see “measuring blood pressure”)
You talked during the measurement, were
nervous, agitated or moved.
Repeat the measurement avoiding any
situation which might adversely influence the
reading
Irregular heartbeat
This device is not suitable for measuring blood
pressure with a irregular heartbeat
an
symbol
is The batteries are exhausted
The display shows “Er1”
The systolic pressure could not detected
The display shows “Er2”
The diastolic pressure could not be detected
The display shows “Er3”
The inflation system is blocked or the cuff was
too tight during the measurement
The display shows “Er4”
Avoid moving and repeat the measurement
Fasten the cuff correctly and repeat the
measurement
The inflation system leaks of the cuff has not
been fully tightened during the measurement
The display shows “Er5”
The pressure exceeds 300mmHg
The display shows “ER6”
More than 3 minutes with the cuff pressure
above 15 mmHg
The display shows “Er7”
Access error
The display shows “Er8”
Control parameters error
The display shows “Era”
Pressure sensor parameter error
Repeat the measurement after 5 minutes.
Should the problems persist, please contact an
authorized service centre
The device does not react to Incorrect measurement or high electromagnetic
any button or the insertion of interference.
batteries
w
O
m
w w
A ON M
M
mm
D
W
mm
w
~
w
m
m
w
m
< %
M m
w
O
m
Dm
~
D
m
m
A
m
m
m
m
+ mm
B
m+
+
< % D
D
mm D
W
m
+
m
O
m
Fixer le bracelet correctement (voir paragraphe
“comment procéder à la mesure de la
pression”)
m
O
L’indication “Er0” s’affiche sur l’écran
le système de pression est instable avant la
prise de la tension
L’indication “Er1” s’affiche sur l’écran
La pression systolique n’a pas été mesurée
Auf der Anzeige erscheint “Er1”
Der systolische Blutdruck wurde nicht gemessen
L’indication “Er2” s’affiche sur l’écran
La pression diastolique n’a pas été mesurée
Auf der Anzeige erscheint “Er2”
Der diastolische Blutdruck wurde nicht gemessen
L’indication “Er3” s’affiche sur l’écran
Le système de gonflage est bloqué ou le
bracelet était trop serré pendant la mesure
Auf der Anzeige erscheint “Er3”
Der Aufpump-Mechanismus ist blockiert oder
die Manschette ist während des Messvorgangs
zu straff
Auf der Anzeige erscheint “Er4”
Der Aufpump-Mechanismus verliert Luft oder
die Manschette ist während des Messvorgangs
zu locker
Der Blutdruck übersteigt 300 mmHg
m
Ne bougez pas et reprenez la mesure
Fixez le bracelet correctement et reprenez la
mesure
Auf der Anzeige erscheint “Er5”
Plus de 3 minutes avec la pression du bracelet
au-dessus de 15 mmHg
Auf der Anzeige erscheint “ER6” Mehr als drei Minuten mit Manschettendruck
über 15 mmHg
L’indication “Er7” s’affiche sur l’écran
Erreur liée à l’allumage
L’indication “Er8” s’affiche sur l’écran
Erreur liée aux paramètres de contrôle
Auf der Anzeige erscheint “ER8” Fehler der Kontrollparameter
L’indication “ErA” s’affiche sur l’écran
Capteur de pression paramètre d’erreur
Auf der Anzeige erscheint “ErA”
Le dispositif ne répond pas lors de
la pression des touches ou insérez
les piles.
Mesure
incorrecte
ou
électromagnétiques élevées.
Das Gerät reagiert nicht Fehlmessung oder hohe elektromagnetische
auf Tastendruck oder auf Störungen.
Einlegen von Batterien
m
ARA
M
m
R
Q
m
+
Patientez 5 minutes puis reprenez votre
tension. Si le problème subsiste, adressezvous à un service d’assistance autorisé.
Retirez les piles et réinsérez-les 5 minutes
plus tard.
m
m
mm
HN Q
M
O
m
mm
A m
D
M
~
O A
w
O
M
D
N
m
+
+
%
m
m
%
A
m
m
w
HN H DA N M
m
M
m
B
M
B
m
M
m D
m
M
m
Wiederholen Sie die Messung nach 5 Minuten.
Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden
Sie sich an einen Vertragskundendienst
Entfernen Sie die Batterien und legen Sie sie
nach 5 Minuten wieder ein
m
B
ATENCIÓN: Não esquecer: auto-medição significa controlo, não diagnóstico ou tratamento.
Os valores fora do comum devem ser sempre debatidos com o seu médico. Em nenhuma
circunstância devem modificar-se as dosagens de quaisquer medicamentos prescritos
pelo seu médico. Este medidor de tensão não é adequado para pessoas com arritmia
cardíaca confirmada. No caso do utilizador sofrer de problemas cardíacos, renais, diabéticos
e distúrbios circulatórios, é necessário que consulte o médico antes de utilizar o aparelho. Este
dispositivo não é um brinquedo. Mantenha-o longe do alcance das crianças. Não o deixe sem
vigilância e assegure-se de que as crianças não brincam com este. Este dispositivo não pode
ser utilizado se tiver feridas no braço. Este aparelho deve ser utilizado exclusivamente para a
medição da tensão arterial de pessoas adultas. O dispositivo contém componentes electrónicos
sensíveis (Microcomputador). Evitar, portanto, campos eléctricos ou electromagnéticos fortes
nas imediações do dispositivo (por exemplo, telemóveis, fornos microondas). Estes podem
originar uma falta de precisão temporária na medição. A fim de evitar possíveis danos ao
dispositivo utilize-o e guarde-o sempre de acordo com as indicações relativas à temperatura e
humidade constantes nas especificações técnicas.
ndicador
deposição
M M
D M M
D
ND D
D N
D N
D
ND
M
mm
m
~
m
+
CÓMO COLOCAR Y CAMBIAR LAS PILAS Extraiga la tapa del compartimento de las pilas
(situado en el lateral del aparato), introduzca 2 pilas AAA nuevas respetando la polaridad y cierre
la tapa. Cuando la pantalla muestre el símbolo de la pila, significa que se deben reemplazar
inmediatamente. No se pueden utilizar pilas recargables para este aparato. Si no utiliza el
aparato durante un largo período de tiempo, es recomendable extraer las pilas, ya que una
posible pérdida de líquido podría dañar el equipo.
INSERÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS Remover a tampa do compartimento das pilhas
situado na lateral do produto e inserir 2 pilhas AAA novas respeitando a polaridade indicada
e recolocar a tampa. Quando o visor exibe o símbolo de pilha, tal significa que é necessário
substitui-las de imediato. As pilhas recarregáveis não podem ser utilizadas para este aparelho.
Se o produto não for utilizado durante um longo período de tempo, recomenda-se remover as
pilhas, dado que uma possível perda de líquido poderia danificar o aparelho.
AJUSTE DE FECHA Y HORA: Antes de usar el aparato, es importante ajustar la fecha y la hora
para que las diversas mediciones se memoricen con su fecha y hora. Una vez que introduzca las
y «M». El mes
pilas, la pantalla mostrará la fecha y la hora. Pulse simultáneamente el botón
comenzará a parpadear en la pantalla, pulse el botón «M» para introducir el mes. Pulse el botón
Start para confirmar y cambiar del mes al día, introduzca el día pulsando la tecla «M» y luego
confirme con el botón Start. Siga el mismo procedimiento para ajustar la hora y los minutos.
Ahora el medidor de tensión estará listo para su uso. Cada vez que extraiga las pilas tendrá que
volver a introducir todos los datos.
DEFINIÇÃO DE DATA E HORA: Antes de utilizar o aparelho é importante definir a data e a hora
de forma a que as várias detecções possam ser memorizadas com a sua data e hora. Uma ver
inseridas as pilhas o monitor mostrará a data e a hora, premir simultaneamente o botão
e
“M” e o mês ficará intermitente no visor, premir a tecla “M” para definir o mês desejado. Premir
a tecla start para confirmar e passar do mês para o dia, definir o dia desejado com a tecla “M” e
depois confirmar coma a tecla start. Proceder da mesma forma para inserir a hora e os minutos.
Agora o medidor de tensão está ponto para ser utilizado. Sempre que se removerem as pilhas
será necessário redefinir todos os dados.
NORMAS PARA LA MEDICIÓN Cinco minutos antes de realizar la medición, siéntese, relájese
y permanezca tranquilo. La precisión de la medición es mayor si el brazalete
nivel se coloca a la altura del corazón. Durante la medición, no debe mover el
cuerpo ni el brazo, ni tampoco hablar. No toque el dispositivo.
REGRAS PARA A MEDIÇÃO 5 minutos antes da medição sente-se, descontraia-se e mantenhase calmo. A precisão da medição é mais elevada se a braçadeira for posicionada ao nível do
coração. Mantenha o corpo e os braços imóveis e não fale durante a medição.
Não toque no dispositivo.
CÓMO MEDIR LA TENSIÓN Coloque la correa alrededor de la muñeca de su
brazo izquierdo a 1 ó 2 cm por encima de la muñeca con la palma mirando hacia
arriba. Extienda los dedos de forma natural. La PANTALLA debe encontrarse en
el mismo lado de la palma de la mano y la muñeca debe estar desnuda. Ajuste
la muñequera con ayuda del velcro, de forma que no quede demasiado apretada ni demasiado
holgada. Siéntese en una silla manteniendo el pecho en posición erecta, relaje todo el cuerpo,
sobre todo la zona comprendida entre el codo y los dedos. Apoye el codo sobre la mesa, coloque
un soporte blando para sostener el brazo o utilice la caja que se suministra.
COMO PROCEDER À MEDIÇÃO DA TENSÃO Enrolar a faixa à volta do pulso
do braço esquerdo 1 ou 2 cm acima do pulso com a palma da mão virada
para cima e distender os dedos de forma natural. O VISOR deve encontra-se
do mesmo lado da palma da mão e o pulso deve estar nu. Apertar o punho
utilizando o respectivo velcro, este não deve estar nem muito apertado nem muito largo.
Sentar-se numa cadeira mantendo o busto numa posição erecta, descontrair todo o corpo em
particular a zona entre o cotovelo e os dedos. Apoiar o cotovelo sobre a mesa, colocar um apoio
macio a fim de apoiar o braço ou utilizar a maleta fornecida.
Mantenga la muñeca a la altura del corazón, ajuste la posición hasta
que en el indicador de posición aparezca «ok», lo que significará que
habrá tomado la posición correcta para la medición.
Manter o pulso à altura do coração e regular a posição até que no
indicador de posição apareça “ok” indicando que assumiu a posição
correcta para a medição.
Pulse el botón
para comenzar la medición, todos los dígitos de la pantalla se mostrarán
simultáneamente para indicar que el dispositivo está siendo sometido a una breve prueba.
En la pantalla se visualizará una «O» y el símbolo de la flecha , para indicar que el brazalete
se está desinflando por completo (el aire que queda en el brazalete). Después, el dispositivo
comienza la medición y la muñequera empieza a inflarse y luego a desinflarse lentamente.
Durante la medición, permanezca relajado y no hable ni se mueva. Al terminar la medición, el
dispositivo emitirá un breve pitido y la muñequera se desinflará por completo para indicar que
la medición ha finalizado. En la pantalla se visualizan por separado los datos obtenidos para la
presión sistólica, diastólica y la hora; a continuación, las pulsaciones y la fecha. En la ventana
de la pantalla, junto con la presión sistólica, diastólica y la hora, parpadeará el símbolo que se
corresponde con el color de referencia según la clasificación de la Organización Mundial de la
Salud (véase el apartado «Normas para la clasificación de la presión arterial»). Los resultados
se mostrarán en la barra de medición según la clasificación de la OMS:
para iniciar a medição, todos os dígitos do visor são exibidos simultaneamente
Premir o botão
é emitido um sinal para indicar que o dispositivo é submetido a um curto teste. O visor mostra
“O” e o símbolo da seta a fim de indicar que a braçadeira se está a esvaziar completamente
(ar residual da braçadeira). Depois o dispositivo inicia a medição e o punho começa a insuflarse e depois a desinsuflar-se lentamente. Durante a medição esteja descontraído, não fale e
não se mova. No final da medição o dispositivo imite um curto bip e o punho desinsufla-se
completamente a fim de indicar que a medição está terminada. O visor exibe separadamente os
dados detectados da tensão sistólica, diastólica e a hora, depois as pulsações e a data No ecrã
do visor juntamente com a tensão sistólica, diastólica e a hora, ficará intermitente o símbolo
correspondente à cor de referência com base na classificação da Organização Mundial de
Saúde (ver parágrafo “padrões de classificação da tensão arterial”). Os resultados da medição,
na classificação OMS encontrar-se-ão na barra de medição:
VERDE: presión arterial normal o ligeramente elevada
AMARILLO: presión arterial moderadamente alta
NARANJA: presión arterial muy alta
ROJO: presión arterial muy alta
VERDE: tensão arterial normal a ligeiramente elevada
AMARELO: tensão arterial moderadamente alta
LARANJA: tensão arterial muito alta
VERMELHO: tensão arterial muito alta
Además, si los latidos del corazón son irregulares, en la pantalla parpadeará el símbolo
. En estas condiciones, el aparato realiza la medición, pero es posible que
correspondiente
los datos obtenidos no sean precisos, por lo que, en este caso, es recomendable consultarlo
con su médico. Este aparato no es apto para personas con arritmia cardíaca comprobada.
Después de cada medición, el dispositivo memoriza automáticamente todos los datos. El
dispositivo puede almacenar hasta 60 mediciones. Apague el aparato después de la medición
. El dispositivo también se apaga automáticamente después de 1 minuto
pulsando el botón
de inactividad, aproximadamente.
Além disso, no caso de batimentos cardíacos irregulares, no visor ficará intermitente o símbolo
Nestas condições o produto efectuará a medição mas os dados obtidos
correspondente.
poderiam não ser exactos, recomenda-se neste caso consultar o seu médico. Este dispositivo
não é adequado para pessoas com arritmia cardíaca confirmada. Depois de cada medição o
dispositivo memoriza automaticamente todos os dados detectados. O aparelho tem capacidade
para memorizar até 60 detecções. Depois da medição desligar o produto premindo a tecla
.
O dispositivo desliga-se também automaticamente após 1 minuto de inactividade.
NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA
PRESIÓN ARTERIAL
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
establecido las normas para la clasificación de
la presión arterial. A continuación, se muestra
la tabla. Nota: este dispositivo sirve para
medir la presión arterial en adultos. En estas
tablas no se incluyen factores de riesgo como
diabetes, obesidad, tabaquismo, etc. Esta tabla
es sólo indicativa, estos valores sólo indican los
diferentes niveles de presión arterial, por lo que
en ningún caso se debe cambiar la dosis de
los fármacos recetados por su médico. Para
la evaluación final de su presión arterial, es
fundamental consultar con un médico.
m
m
m
m
DIASTÓLICA
Presión
sistólica
mmHg
Presión
diastólica
mmHg
color
Óptima
Normal
Moderadamente elevada
Hipertensión de grado 1
Hipertensión de grado 2
Hipertensión de grado 3
120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
VERDE
VERDE
VERDE
AMARILLO
NARANJA
ROJO
ALMACENAMIENTO, RECUPERACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DATOS El aparato puede almacenar
60 mediciones. Después de cada medición, el dispositivo guarda en la memoria todos los datos
de la medición (en la primera ventana de la pantalla se visualizan los datos relativos a la presión
sistólica, diastólica, la clasificación de la OMS y la hora y, en la segunda ventana, se muestran
los datos de las pulsaciones y la fecha de la medición).
Para visualizar los datos memorizados, pulse la tecla «M». La pantalla mostrará el número
de posiciones utilizadas en la memoria. A continuación, se visualizan los datos de la última
medición realizada con la secuencia mencionada anteriormente.
Para visualizar todas las otras mediciones almacenadas, basta con pulsar el botón «M». Además,
en el modo de recuperación de datos memorizados, la pantalla se apaga automáticamente
después de 1 minuto de inactividad. Sin embargo, siempre puede apagar el aparato pulsando
el botón «Start» El aparato puede almacenar las últimas 60 mediciones; al alcanzar esta cifra,
se van eliminando progresivamente las más antiguas. (a partir de la nº 60)
Para eliminar/cancelar los datos memorizados, la pantalla tiene que estar encendida y mostrar
los datos almacenados. A continuación, mantenga pulsado el botón «M» durante unos segundos
y, tras el pitido, se eliminarán los datos. Más tarde, la pantalla muestra todos los guiones. Pulse
el botón «M» o
para apagar el monitor.
A
<
%
G w
m
mm
m
m
m
m
m
m
DIASTÓLICA
Classificação
da tensão
arterial
Tensão
sistólica
mmHG
Tensão
diastólica
mmHG
cor
Ideal
Normal
Moderadamente elevada
Hipertensão grau 1
Hipertensão grau 2
Hipertensão grau 3
120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥180
80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥110
VERDE
VERDE
VERDE
AMARELO
LARANJA
VERMELHO
GUARDAR, RECUPERAR E ANULAR OS DADOS O aparelho tem capacidade para memorizar
60 detecções. Depois de cada medição, o dispositivo guarda na memória todos os dados da
detecção (no primeiro ecrã do visor aparecem os dados relativos à tensão Sistólica, Diastólica,
a classificação da OMS e a hora e depois, de seguida, no segundo ecrã são exibidos os dados
relativos às pulsações e a data da detecção).
Para visualizar os dados em memória premir a tecla “M” o visor exibe primeiro o número de
memórias utilizadas, depois são visualizados os dados relativos à última medição efectuada
conforme a sequência indicada acima.
Para visualizar todas as outras detecções memorizadas basta premir a tecla “M” Em modalidade
de recuperação de dados em memória o visor também se apaga automaticamente após 1
minuto de inactividade. De qualquer forma, é possível desligar o produto premindo sempre
a tecla “start” O aparelho tem capacidade para memorizar as últimas 60 detecções; após as
quais eliminará progressivamente as mais antigas. (começando pela nº. “60”)
Para eliminar/anular os dados em memória basta que o visor esteja ligado e exiba os dados
memorizados e depois manter premida a tecla “M” durante alguns segundos e todos os dados,
após o bip, serão eliminados. O visor mostra depois todos os hífenes, depois premir a tecla “M”
para apagar o monitor
ou ”
MANUTENÇÃO E CUIDADO DO PRODUTO Proceder à limpeza do produto com um pano
humedecido com água ou com um detergente delicado e secar com um pano macio. Nunca
utilize detergentes ou aerossóis agressivos para limpar o produto. Nunca mergulhe o produto
em água. Se o produto não for utilizado durante um longo período de tempo, recomenda-se
remover as pilhas, dado que uma possível perda de líquido poderia danificar o aparelho. Não
expor o aparelho aos raios solares directos do sol. Nunca arrumar o produto em locais húmidos
e poeirentos. Como evitar maus funcionamentos Não insuflar o punho sem este estar
primeiro enrolado à volta do pulso. Nunca tentar desmontar ou modificar nenhum componente
do aparelho na tentativa de repará-lo. Em caso de mau funcionamento dirigir-se a um centro
de assistência autorizado. Evitar deixar cair o produto e não o expor a nenhum tipo de choque.
Coloque sempre o produto longe de fontes de calor, raios solares, humidade, objectos cortantes
e locais semelhantes. Para o correcto funcionamento do produto devem ser sempre tidas em
consideração as indicações relativas à temperatura e à humidade relativas às condições de
utilização, transporte e conservação descritas no parágrafo “características técnicas” No
caso do punho se sujar remova-o do dispositivo e limpe-o com um pano húmido, para nódoas
persistentes pode utilizar uma solução com sabão delicado. Para recolocar o punho no monitor
alinhar bem os 4 orifícios e empurrar até que oiça um clique.
Problema
Problema
Situación/Causa
Solución
el brazalete está colocado incorrectamente o no
se ha conectado bien
Coloque bien la muñequera (véase el apartado
«Cómo medir la tensión»)
La pantalla muestra un Posición incorrecta durante la medición
resultado anormal
Repita la medición sin moverse y lo más
relajado posible. No mueva el dispositivo
(véase el apartado «Cómo medir la tensión»)
Situação/Causa
Intervenção
a braçadeira está posicionada de forma
incorrecta ou não foi correctamente fixada
Fixar o punho de forma correcta (ver parágrafo
“como proceder à medição da tensão”)
Repetir a medição permanecendo imóvel e o
mais descontraído possível não se mover e nã
m
m
O visor exibe um resultado Posição incorrecta durante a medição
fora da norma
Ha hablado durante la medición, estaba nervioso
o intraquilo o se ha movido.
Repita la medición evitando cualquier situación
que pueda influir en esta
Falou durante a medição, estava nervoso,
agitado ou moveu-se.
Ritmo cardíaco irregular
Si su ritmo cardíaco es irregular, este aparato
no es adecuado para medirle la presión
Batimento cardíaco irregular
Introduzca pilas nuevas
No se mueva y repita la medición
O visor exibe “Er0”
O sistema de tensão estava instável antes da
medição
No se ha detectado la presión sistólica
O visor exibe “Er1”
Não foi detectada a tensão sistólica
No se ha detectado la presión diastólica
O visor exibe “Er2”
Não foi detectada a tensão diastólica
En la pantalla se muestra «Er3»
El sistema de inflado está bloqueado o bien el
brazalete se ha apretado demasiado durante
la medición
O visor exibe “Er3”
O sistema de insuflamento está bloqueado ou a
braçadeira esteve demasiado apertada durante
a medição
En la pantalla se muestra «Er4»
El sistema de inflado pierde aire o el brazalete
no se ha apretado bien durante la medición
O visor exibe “Er4”
O sistema de insuflamento está com fuga ou a
braçadeira não esteve bem apertada durante a
medição
En la pantalla se muestra «Er5»
La presión supera los 300 mmHg
O visor exibe “Er5”
A tensão ultrapassa os 300 mmHg
En la pantalla se muestra «Er6»
Más de 3 minutos con la presión del brazalete
por encima de 15 mmHg
O visor exibe “Er6”
Mais de 3 minutos com a pressão da braçadeira
acima dos 15 mmHg
En la pantalla se muestra «Er7»
Error de acceso
O visor exibe “Er7”
Erro de acesso
En la pantalla se muestra «Er8»
Error en los parámetros de control
O visor exibe “Er8”
Erro dos parâmetros de controlo
En la pantalla se muestra «ErA»
Parámetro de error en el sensor de presión
O visor exibe “ErA”
Sensor para a tensão parâmetro de erro
m
m
R
A
N A M
O
m
R
mm
A m
Colóquese bien el brazalete y repita la
medición
Repita la medición después de 5 minutos. Si el
problema persiste, póngase en contacto con un
centro técnico autorizado.
Retire las pilas y vuelva a introducirlas después
de 5 minutos
m
D
M
~
m
m
m
mm
M
m
m
+
+
m
m
<
+
%
m
<
ARA R
O
m
A m
N A M
m
m
m
m
+
+
< %
mm
~
m D
m
+
mm
~
m
A
m
m
m
m
A
m
m
%
M m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Dm
m
m
m
m
m
D
~
m
m
M
M
mm
~
m
m
+
D
m
m
<
%
M m
m
m
Dm
m
A
m
m
m
w
~
m
m
O dispositivo não reage à Medição não correcta ou elevada interferência
pressão de alguma tecla ou à electromagnética.
inserção das baterias
m
m
D
N
%
D
m
m
O símbolo de pilha é exibido As pilhas estão descarregadas
no visor
En la pantalla se muestra «Er2»
El aparato no reacciona al Medición incorrecta o altas interferencias
pulsar cualquier botón o al electromagnéticas.
introducir las pilas
m
m
En la pantalla se muestra «Er1»
ARA
m
mm
PADRÕES DE CLASSIFICAÇÃO DA TENSÃO
ARTERIAL
A Organização Mundial de Saúde (OMS) fixou
padrões de classificação da tensão arterial aqui,
a seguir, encontrará a tabela.
Nota: o dispositivo é adequado para a medição da
tensão arterial em adultos. Os factores de risco
como diabetes, obesidade, tabagismo, etc. não
se encontram inseridos nas presentes tabelas.
Esta tabela é meramente indicativa, os valores
apresentados indicam apenas diferentes níveis
de tensão arterial e em nenhuma circunstância
se devem modificar as dosagens de
quaisquer medicamentos prescritos pelo
seu médico. Para uma avaliação final da sua
tensão arterial é essencial consultar sempre
um médico
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL APARATO Limpie el aparato con un paño humedecido
con agua o con un detergente delicado y séquelo con un paño suave. Nunca use detergentes
ni aerosoles abrasivos para limpiar el aparato. Nunca sumerja el aparato en agua. Si no utiliza
el aparato durante un largo período de tiempo, es recomendable quitar las pilas, ya que una
posible pérdida de líquido podría dañar el aparato. No exponga el aparato directamente a los
rayos del sol. No conserve el aparato en lugares húmedos y de mucho polvo. Cómo evitar
averías No infle la muñequera hasta que no la haya colocado alrededor de la muñeca. Nunca
intente desmontar ni cambiar ninguna pieza del aparato para tratar de arreglarlo. En caso de
avería, póngase en contacto con un centro técnico autorizado. Evite dejar caer el producto. No
lo exponga a ningún tipo de impacto. Coloque siempre el aparato alejado de las fuentes de calor,
los rayos del sol, la humedad, los objetos afilados y similares. Para el correcto funcionamiento
del aparato, tenga en cuenta siempre las instrucciones sobre la temperatura y la humedad para
las condiciones de uso, transporte y conservación descritas en el apartado «Características
técnicas». Si la muñequera se ensucia, retírela del aparato y límpiela con un paño húmedo.
Para las manchas difíciles se puede utilizar una solución de jabón delicado. Para volver a fijar la
muñequera al monitor, alinee los 4 agujeros y apriete hasta oír un clic.
A
m
m
Clasificación
de la presión
arterial
m
+
mm
<
+
+
M
A
DESCRIÇÃO DO APARELHO O produto no interior da caixa tem a braçadeira fixa ao monitor, no
caso de esta estar solta basta alinhar os dois fixadores e os quatro ganchos da braçadeira com
os do produto. Utilizar exclusivamente a braçadeira fornecida com o produto.
+
M
m
G
m
D
DESCRIPCIÓN DEL APARATO El aparato que contiene la caja dispone de un brazalete
conectado al monitor. Si está desconectado, basta con alinear los dos empalmes y los cuatro
ganchos del brazalete con los del aparato. Utilice únicamente el brazalete que se suministra
con el aparato.
m
M
m
~
m
~
w
M
m
m
M
m
m
m
m
m
D
mm
M
M
D
N
w
A
w
m
m
A
m
OM
m
m
O
m
m
m
m
O
m
ANDON H A H O
D
N
O
O
m
m
m
m
M
ANDON H A H O
D
N
NW
N ORG NG D
m
mm
m
m m
Q
D
m
m
mm
D
D
N
O
m
m
ANDON H A H O
D
O
D
N
NW
m
m
w
w
w
N
D
D
m
NW
m
m
M NA ÃO O
m
D
D
D
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m m
m
mM m
mG
O
w
m
mm
mm
m
m
m
m
w
m
mM m
m
m
A
m
w
D
m
ROD
m
m
D
B
w
M NA ÓN D
m
w
m
m
m
m
m
w
m
m
m
m
m
D
m
m m
m
m
M
m
m
m
m
m
N
D
M NA ON Q
m
m
w
D
m
m
w
w
H
w
m
m
w
NW
w
w
D
m
N
m
w
m
m
W
m
m
D
w
w
w
M m
mm
ANDON H A H O
m
w
O
m
Dm
D
m
m
~
m
D
m
NW
D
mm
Befestigen Sie die Manschette richtig und
wiederholen Sie die Messung
Drucksensor Fehlerparameter
m
m
ATENCIÓN: No lo olvide: las mediciones que usted efectúa son para controlar la tensión, no
constituyen ninguna base para diagnósticos ni tratamientos. Consulte con su médico los valores
inusuales. En ningún caso se debe cambiar la dosis de los medicamentos recetados por
su médico. Este medidor de tensión no es apto para personas con arritmia cardíaca
comprobada. En caso de que el usuario sufra de problemas cardíacos, renales, circulatorios
o de diabetes, debe consultar con su médico antes de utilizar el aparato. Este dispositivo no
es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños. No lo deje sin vigilar y asegúrese
de que los niños no jueguen con él. No use este dispositivo si tiene heridas en el brazo. Este
dispositivo sólo debe utilizarse para medir la tensión arterial en personas adultas. El dispositivo
contiene componentes electrónicos sensibles (microordenador). Por lo tanto, evite los campos
eléctricos o electromagnéticos fuertes en las inmediaciones del dispositivo (por ejemplo,
teléfonos celulares, hornos microondas). Estos pueden alterar momentáneamente la precisión
en la medición. Para evitar posibles daños al dispositivo, siempre se debe utilizar y almacenar
siguiendo las instrucciones de la temperatura y la humedad indicadas en las especificaciones
técnicas.
El símbolo de la batería se Las pilas están agotadas
muestra en la pantalla
Bewegen Sie sich nicht und wiederholen Sie
die Messung
Zugriffsfehler
Auf der Anzeige erscheint “Er7”
W
m
INFORMAÇÕES IMPORTANTES ANTES DE PROCEDER À MEDIÇÃO A tensão arterial alterase ao longo do dia e é, além disso, influenciada por múltiplos factores, tais como o tabagismo,
o consumo de bebidas alcoólicas, a toma de medicamentos e a actividade física. A medição
da tensão arterial deve ser interpretada por um médico ou por um assistente de saúde
que conheça a fundo a sua anamnese. Utilizando de forma constante o Medidor de Tensão
JOYCARE, poderá informar o médico sobre as tendências constantes da sua tensão arterial
e, desta forma, proporcionar uma ferramenta útil para o diagnóstico do seu estado de saúde.
Colocar correctamente a braçadeira dando particular atenção para que esteja ao mesmo nível
do coração, uma posição acima ou abaixo poderia ter influência sobre a medição. Não mova
o aparelho, o corpo ou a braçadeira e não fale durante a medição, caso contrário os valores
poderão não ser admissíveis. Executar a medição instalado numa posição cómoda, sentado,
estando tranquilo e bem descontraído. Nunca aplicar a braçadeira à volta da manga do casaco
ou da camisola, caso contrário as detecções não serão admissíveis. Entre uma medição e a
seguinte deixe passar pelo menos 3 a 5 minutos, de forma a restabelecer a circulação normal.
Medir a tensão sempre no mesmo braço, se possível no braço esquerdo, dado que a tensão
entre um braço e o outro pode diferir. Os factores que poderiam influenciar a medição e
originar variações e detecções não admissíveis são: ter acabado de tomado banho/ falar
durante a medição/ ter consumido álcool/ ter feito exercício físico/ movimentos/ refeições
fartas/ mudanças de temperatura/ tensão nervosa/ stress, etc.
En la pantalla se muestra el sistema de presión está inestable antes de
«Er0»
la medición
La pression dépasse les 300mmHg
m
N
Legen Sie neue Batterien ein
L’indication “Er6” s’affiche sur l’écran
interférences
INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE PROCEDER A LA MEDICIÓN La presión arterial
se mide durante el día y se ve influenciada por diversos factores, tales como el tabaco, el
consumo de bebidas alcohólicas y fármacos, así como la actividad física. La medición de
la presión arterial debe ser realizada por un médico o asistente sanitario que conozca su
historial médico a fondo. Gracias al uso regular del medidor de tensión JOYCARE, podrá
mantener informado a su médico sobre la tendencia constante de su presión arterial, por lo
que se trata de un instrumento útil para el diagnóstico de su salud. Coloque correctamente
el brazalete a la altura del corazón. Se debe prestar especial atención, ya que si lo coloca por
encima o por debajo de esta posición, la medición podría resultar defectuosa. No debe mover
el aparato ni el cuerpo, ni tampoco hablar durante la medición, de lo contrario, los valores
no serán fiables. Realice la medición en una posición cómoda, sentado, estando relajado y
tranquilo. No coloque el brazalete por encima de la manga de su chaqueta o camisa, ya que las
mediciones no serán fiables. Entre una medición y otra deben pasar por lo menos 3-5 minutos,
con el fin de restablecer la circulación normal. Mida la tensión siempre en el mismo brazo,
preferentemente en el brazo izquierdo, ya que la tensión puede ser diferente en cada brazo.
Los siguientes factores podrían influir en la medición y provocar variaciones y lecturas
no fiables: haberse bañado hace poco tiempo / hablar durante la medición / haber bebido
alcohol / haber practicado ejercicio físico / moverse / comidas abundantes / cambios de
temperatura / tensión nerviosa / estrés, etc.
w
O
ANDON H A H O
wird Die Batterien sind leer
L’indication “Er5” s’affiche sur l’écran
m
M
Unregelmäßiger Herzschlag
Wenn Ihr Herzschlag sehr unregelmäßig
ist, ist dieses Gerät nicht zur Messung Ihres
Blutdrucks geeignet
Le système de gonflage est défaillant ou le
bracelet n’a pas été correctement serré pendant
la mesure
A
m
Wiederholen Sie die Messung und vermeiden
Sie dabei alles, was diese beeinflussen könnte
L’indication “Er4” s’affiche sur l’écran
m
m
Das Batteriesymbol
angezeigt
Sie haben während der Messung gesprochen,
waren nervös, aufgeregt oder haben sich bewegt.
Auf der Anzeige erscheint
“Er0”
Der Blutdruck ist vor der Messung instabil
m
m
Wiederholen Sie die Messung, indem Sie sich
nicht bewegen und so entspannt wie möglich
bleiben. Bewegen Sie sich nicht und verrücken Sie
das Gerät nicht (siehe Abschnitt “Messvorgang”)
ein Falsche Position während der Messung
Remplacer les piles
m
w
Befestigen Sie die Manschette richtig (siehe
Abschnitt “Messvorgang”)
Les piles sont épuisées
~
M
Vorgehen
Die Manschette ist falsch positioniert oder nicht
richtig befestigt
Le symbole pile s’affiche sur l’écran
+
W
Die Anzeige zeigt
unnormales Ergebnis
Situation/Grund
Rythme cardiaque irrégulier
m
m
Zum Löschen der Daten im Speicher genügt es, wenn Sie bei Anzeige der Speicherdaten die
Taste “M” für einige Sekunden gedrückt halten. Es ertönt ein Signalton, danach sind alle Daten
, um
gelöscht. Auf der Anzeige erscheinen Striche, drücken Sie dann die Taste “M” oder
den Monitor auszuschalten.
Si votre rythme cardiaque est très irrégulier,
ce dispositif n’est pas adapté à la mesure de
votre pression.
m
m
Reprendre la mesure en restant immobile et le plus
détendu possible, ne bougez pas et ne déplacez
pas le dispositif(voir paragraphe “comment
procéder à la mesure de la pression”)
Um alle anderen gespeicherten Messungen anzuzeigen, drücken Sie einfach die Taste “M”
Auch im Speicherdaten-Anzeigemodus schaltet sich die Anzeige nach ca. einminütigem
Nichtgebrauch ab. Sie können das Gerät jedoch stets ausschalten, indem Sie die Taste “Start”
drücken. Das Gerät speichert die letzten 60 Messungen, danach werden schrittweise die
ältesten gelöscht. (ausgehend von Nr. “60”)
Reprendre la mesure en évitant toutes les
situation susceptibles d’influencer votre tension
M
A
m
~
m
m
Remove the battery and reinsert after 5
minutes
Potential solution
le bracelet n’est pas positionné correctement ou
il n’a pas été correctement fixé.
Um die Daten im Speicher anzuzeigen, drücken Sie die Taste “M”. Auf der Anzeige erscheint
zuerst die Anzahl der verwendeten Speicherplätze, dann werden die Daten der letzten Messung
in der oben genannten Reihenfolge angezeigt.
Vous avez parlé pendant la mesure, vous étiez
nerveux, troublé ou vous avez bougé.
Install new batteries
The pressure system is unstable before the
measurement
The display shows “ER0”
Situation / Case
Un résultat anormal s’affiche Position incorrecte durant la mesure
sur l’écran.
Antes de utilizá-lo solicitamos que leia atentamente e na íntegra este manual de instruções e
que o guarde. Para mais perguntas concernentes à tensão arterial e à sua medição, solicitamos
que contacte o seu médico.
D
Appuyez sur la touche
pour prendre la mesure, tous les chiffres de l’écran s’affichent
en même temps et un signal sonore indique que le dispositif est soumis à un test rapide.
L’écran affiche “O” et le symbole flèche indique que le bracelet est en train de se dégonfler
complètement (air restant dans le bracelet). Puis, le dispositif commence à prendre la mesure
et le bracelet se gonfle progressivement puis se dégonfle lentement. Pendant la mesure, restez
détendu, ne parlez pas et ne bougez pas. Lorsque votre tension est mesurée, le dispositif
émet un bref bip et le bracelet se dégonfle complètement indiquant que la mesure a été
prise. L’écran affiche séparément les données relevées concernant la pression systolique,
diastolique et l’heure, puis les pulsations et la date. En même temps que la pression systolique,
diastolique et l’heure, l’écran affichera un symbole clignotant avec une couleur correspondant
au classement effectué par l’Organisation Mondiale de la Santé (voir paragraphe “standards de
classification de la pression sanguine”). Les résultats de la mesure, dans le classement WHO
seront affichés sur la barre de mesure en:
Pression
systolique
mmHG
Antes de su uso, lea atenta y completamente este manual de instrucciones y guárdelo. Si tiene
preguntas adicionales acerca de la presión arterial y su medición, póngase en contacto con
su médico.
M
Maintenez le poignet à la hauteur du coeur, réglez votre position jusqu’a
ce que l’indicateur de position affiche “ok” indiquant que votre position
est correcte et que la mesure peut être prise.
Classement
pression
sanguine
MEDIDOR DE TENSÃO AUTOMÁTICO DE PULSO
M
CU
Colour
JC-108
ON
DESCRIPTION DE L’APPAREIL Le dispositif à l’intérieur de la boîte se présente avec le bracelet
attaché à l’écran, si ce n’était pas le cas, alignez les deux attaches et les quatre crochets du
bracelet avec ceux du dispositif. Utilisez exclusivement le bracelet fourni avec le dispositif.
INSERTION ET REMPLACEMENT DES PILES Retirez le couvercle du compartiment piles
situé sur le côté du dispositif, insérez 2 nouvelles piles AAA en respectant la polarité indiquée
et repositionnez le couvercle. Lorsque le symbole pile s’affiche sur l’écran, cela signifie
qu’elles doivent être remplacées immédiatement. Les piles rechargeables ne peuvent être
utilisées avec ce dispositif. Si le dispositif reste inutilisé pendant une longue période, il est
conseillé de retirer les piles, car l’éventuelle perte de liquide pourrait endommager l’appareil.
RÉGLAGE DATE ET HEURE: Avant toute utilisation, il est important de procéder au réglage
de la date et l’heure, permettant ainsi la mémorisation des divers relevés avec leur date et
heure respectives. Une fois les piles insérées, la date et l’heure s’afficheront sur l’écran,
et “M”, le mois clignotera sur l’écran, appuyez
enfoncez en même temps les touches
sur la touche “M” pour paramétrer le mois désiré. Appuyez sur la touche « start » pour
confirmer et passez du mois au jour, paramétrez le jour désiré en utilisant la touche “M”
puis confirmez en appuyant sur « start ». Procédez de la même façon pour paramétrer
l’heure et les minutes. Le mesureur de pression est désormais prêt à l’emploi. Ces
données devront être paramétrées à nouveau à chaque fois que les piles seront retirées.
RÈGLES POUR LA MESURE 5 minutes avant de prendre votre tension, asseyez-vous, détendezvous et restez calme. La mesure est plus précise si le bracelet est positionné au niveau du
cœur. Maintenez le corps et le bras fixes et ne parlez pas pendant la prise de tension. Ne
touchez pas le dispositif .
COMMENT PROCÉDER À LA MESURE DE LA PRESSION Enroulez la bande autour du poignet
du bras gauche à 1 ou 2 cm au dessus du poignet avec la paume de la main
tournée vers le haut et détendre vos doigts naturellement. L’ECRAN doit se
trouver du même côté de la paume de la main et le poignet doit être nu.
Attachez le bracelet, en utilisant le velcro, celui-ci ne doit être ni trop serré,
ni trop lâche. Asseyez-vous sur une chaise avec le buste en position droite,
détendez tout le corps en particulier la zone entre le coude et les doigts.
Appuyez votre coude sur la table, utilisez un support mou pour soutenir le bras
ou utilisez le coffret fourni avec le dispositif.
m
MEDIDOR AUTÓMATICO DE TENSIÓN ARTERIAL DE MUÑECA
W
W
GERÄTEBESCHREIBUNG Das Gerät in der Schachtel verfügt über eine an den Monitor angeschlossene
Manschette. Im Falle, dass diese sich gelöst haben sollte, genügt es, die beiden Anschlüsse und die
vier Haken der Manschette mit denen des Gerätes zu verbinden. Verwenden Sie nur die mit dem
Gerät gelieferte Manschette.
EINLEGEN UND AUSWECHSELN DER BATTERIEN Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs an
der Seite des Gerätes, legen Sie zwei neue AAA-Batterien unter Beachtung der angegebenen Polarität
ein und schließen Sie den Deckel. Wenn auf dem Display das Batteriesymbol sichtbar ist, bedeutet
dies, dass die Batterien umgehend ausgetauscht werden müssen. Wiederaufladbare Batterien
können für dieses Gerät nicht verwendet werden. Wenn das Produkt für einen längeren Zeitraum
nicht benutzt wird, empfehlen wir, die Batterien zu entfernen, da ein möglicher Flüssigkeitsverlust
das Gerät beschädigen kann.
EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT: Vor Gebrauch des Gerätes ist wichtig, Datum und Uhrzeit
einzustellen, damit die verschiedenen Messungen mit dem jeweiligen Datum und der jeweiligen
Uhrzeit gespeichert werden können. Nach Einlegen der Batterien zeigt der Monitor Datum und
und die Taste “M”. Der Monat beginnt auf der
Uhrzeit. Drücken Sie gleichzeitig die Start-Taste
Anzeige zu blinken. Indem Sie die Taste “M” drücken, können Sie den gewünschten Monat einstellen.
Drücken Sie die Start-Taste, um zu bestätigen, und fahren Sie dann mit dem Tag fort, indem Sie den
gewünschten Tag mit der Taste “M” einstellen und dann mit der Start-Taste bestätigen. Auf die gleiche
Weise können Sie nun Stunde und Minuten einstellen. Nun ist das Blutdruckmessgerät einsatzbereit.
Jedesmal, wenn die Batterien entfernt werden, ist es notwenig, alle Daten neu einzustellen.
REGELN FÜR DIE MESSUNG Setzen Sie sich 5 Minuten vor der Messung hin, entspannen Sie
sich und bleiben Sie ruhig. Die Messgenauigkeit ist höher, wenn sich die Manschette auf Herzhöhe
befindet. Halten Sie Körper und Arm ruhig und sprechen Sie während der Messung nicht. Berühren
Sie das Gerät nicht.
MESSVORGANG Wickeln Sie die Manschette um das Handgelenk des linken
Armes, wobei die Manschette 1 bis 2 cm unterhalb des Handgelenkes sitzen sollte.
Drehen Sie Handfläche nach oben und strecken Sie die Finger in eine natürliche
Haltung. DIE ANZEIGE muss sich auf der gleichen Seite wie die Handfläche
befinden, das Handgelenk muss unbekleidet sein. Befestigen Sie die Manschette
mit dem Klettverschluss, sodass diese weder zu eng noch zu locker sitzt. Setzen
Sie sich auf einen Stuhl und halten Sie den Oberkörper aufrecht, entspannen Sie
den gesamten Körper und insbesondere den Bereich zwischen Ellenbogen und Fingern. Stützen Sie
den Ellenbogen auf einen Tisch und verwenden Sie eine weiche Stütze, um den Arm zu halten, oder
alternativ das mitgelieferte Kästchen.
Halten sie das handgelenk auf herzhöhe, passen sie ihre haltung an, bis
auf dem positionsindikator “ok “ erscheint, um anzuzeigen, dass sie die
richtige position für die messung eingenommen haben.
STANDARDS DE CLASSIFICATION DE LA
PRESSION DU SANG
L’organisation Mondiale de la Santé (WHO)
a établi des standards de classification de la
pression sanguine, le tableau correspondant
est reporté ci-dessous. Remarque: le dispositif
est conçu pour mesurer la pression sanguine
des adultes. Les facteurs de risques comme le
diabète, l’obésité, le tabac etc. ne sont pas pris
en compte dans le tableau fourni ici. Ce tableau
est indicatif, les valeurs reportées indiquent
uniquement les différents niveaux de pression
sanguine et la posologie des médicaments
prescrits par votre médecin ne doit en aucun
cas être modifiée. Pour une évaluation finale
de votre pression sanguine il est essentiel de
consulter votre médecin traitant.
P
JC-108
ndicador de
posición
SYSTOLISCH
Please read carefully this entire instruction manual before use and keep it. For further questions
about blood pressure and its measurement, please contact your doctor.
D
JC-108
SISTÓLICA
AUTOMATIC WRITST BLOOD PRESSURE MONITOR
SISTÓLICA
F
JC-108
SYSTOLIQUE
GB
m m
m
m
m
m
m
m
m
m
mm
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement