未命名 -1 - Rossmann

未命名 -1 - Rossmann
 CARRERA.
/// DESIGNED FOR WINNERS.
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI
CARRERA. AD GEBRUIKSAANWIJZING
/// DESIGNED FOR WINNERS.
CRR PRESTIGE-31 /// ART.: 9113090
STAND: 07.2014 /// PO 100126
83
12. GARANTIE EN SERVICE
Voor onze technische apparaten geven wij in het kader van
onze garantievoorwaarden de garantie voor perfecte staat en
werking. De garantieperiode bedraagt 36 maanden en be-
gint op de dag van aankoop. Bewaar de kassabon/de factuur
als bewijs voor de aankoop.
INFORMATIE OVER DE GARANTIE: Let op: de garantie
komt te vervallen bij ondoelmatig of ondeskundig gebruik,
bij negeren van de voor het apparaat van toepassing zijnde
veiligheidsvoorschriften, bij geweldinwerking of bij ingre-
pen die niet door het door ons geautoriseerde servicepunt
werden uitgevoerd.
Van de garantie uitgesloten zijn bovendien onderdelen
die onderhevig zijn aan slijtage/verbruik.
De wettelijke garantieplicht van de overhandigende partij
wordt niet beperkt door deze garantie. Voor het gratis inzen-
den van defecte apparaten tijdens de garantieperiode en
voor een vlotte en perfecte bewerking is het absoluut nood-
zakelijk dat u voor inzending van een apparaat telefonisch of
per e-mail een RMA-nummer (Return Material Authorisation)
aanvraagt. Dit nummer helpt de service om uw apparaat
onmiddellijk te koppelen en optimaal te bewerken. U krijgt
dan een nieuwe of een gerepareerd apparaat terug. Gebruik
de originele verpakking om transportschade te vermijden en
voeg een kopie van de factuur bij.
Een exacte beschrijving van de klacht verkort de bewerkingstijd.
Neem hiervoor contact op met de gratis service-hotline.
SEE <de, Docdata Fashion Services GmbH
©) Hotline: 00800-36463600
VER“ E-Mail: [email protected]
82
CRR PRESTIGE-31 /// ART.: 9113090
Deutsch 05
English 25
Francais 43
Nederlands 63
Dies ist keine Serviceadresse.
Beachten Sie bitte das Kapitel Garantie und Service.
This is not a service address.
Please see the „Warranty and Service” section.
Ceci n'est pas l'adresse du service apres-vente.
Veuillez vous référer au chapitre "garantie et service apres-vente".
(ND Dit is geen serviceadres.
Zie het hoofdstuk "Garantie en service".
Hersteller/Manufacturer/Fabricant/Fabrikant:
Aquarius Deutschland GmbH
Adalperostr. 29 /// 85737 Ismaning b. München /// Germany
www.carrera-products.com
3
11. AFVALVERWERKING
Y Het symbool hiernaast betekent dat het product in de
Europese Unie naar een gescheiden afvalverwerking
gebracht moet worden. Dit geldt voor het product en
ME alle met dit symbool gekenmerkte accessoires. Geken-
merkte producten mogen niet via het normale huisvuil
verwijderd worden, maar moeten op een erkende
plaats voor de recyclage van elektrische en elektroni-
sche apparaten afgegeven worden.
Verpakking
Wilt u de verpakking verwijderen, volg dan de milieu-
voorschriften in uw land.
81
09. CONFORMITEIT
In overeenstemming met de Europese richtlijnen
werd de CE-markering aangebracht.
De conformiteitsverklaring ligt ter inzage bij de
distributeur:
Aquarius Deutschland GmbH
Adalperostrasse 29 /// 85737 Ismaning b. München ///
DUITSLAND
10. TECHNISCHE GEGEVENS
Artikelnummer 9113090
Stekkernetdeel:
Ingangsspanning 100-240 V -, 50/60 Hz,
0,3 A max.
Uitgangsspanning 5V ==, max. 1000 mA
Beschermaard IPX4
Beschermklasse a |
Omgevingsvoorwaarden alleen voor binnenruimtes
toegelaten
Scheerapparaat:
Ingangsspanning 5V ==, max. 1000 mA
Herlaadbare batterij 1x 3,7 V Li-lon (AA) 1000 mAh
Beschermaard IPX7
Beschermklasse 35 |||
Тое!. omgevingstemperatuur | 5°C-35°C
Met het oog op productverbeteringen behouden wij ons
technische en optische veranderingen aan apparaat en acces-
soires voor.
80
INHALT
01. Ubersicht/Lieferumfang 6
02. Zu dieser Anleitung 7
03. Sicherheitshinweise 8
04. Aufladen 14
05. Bedienung 15
06. Reinigung und Pflege 18
07. Ersatzteile 20
08. Problemlösungen 22
09. Konformitätserklärung 22
10. Technische Daten 23
11. Entsorgung 23
12. Garantie und Service 24
01. UBERSICHT/ LIEFERUMFANG
HINWEIS: Überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile vorhanden
und unbeschädigt sind.
9 10
1 Scherfolienrahmen 5 Ein-/Ausschalter ()
mit integriertem Langhaar- 6 LCD-Display - Prozentuale
schneider Anzeige des Ladezustands
2 Scherkopfrahmen 7 Ladestation
3 Laschen zum Einrasten des 8 Netzkontrollleuchte
Scherfolienrahmens
(beidseitig)
4 Entriegelungsknôpfe für
Scherkopfrahmen (beidseitig)
6
9 Langhaarschneider
10 Schutzkappe/
3-Tage-Bartaufsatz
5. Verwijder het frame met de oude scheermesjes uit de
scheerkophouder zoals beschreven in 06. Reiniging en
onderhoud.
6. Druk het nieuwe scheerfolie-frame voorzichtig in het
scheerkop-frame, tot het hoorbaar vastklikt.
WAARSCHUWING! Gevaar voor snijwonden!
Verwijder beide scheermesjes voorzichtig uit de witte
plastic houders.
08. PROBLEMEN OPLOSSEN
A GEVAAR voor kwetsuren en materiéle schade!
In geen geval proberen het apparaat zelf te repareren.
De stekkervoeding altijd uit de contactdoos trekken
wanneer een storing optreedt.
Probleem: Controleer het volgende:
Geen werking /// Stroomverzorging
verzekerd?
/// Batterijen leeg?
Snijdvermogen neemtaf /// Scheermes gereinigd
en geolied?
79
07.RESERVEONDERDELEN
Scheerdelen zijn onderhevig aan natuurlijke slijtage en zijn
van de garantie uitgesloten. Voor optimale scheerresultaten
is een punctuele vervanging onontbeerlijk.
U kunt de volgende reservedelen nabestellen:
/// 2 scheermesjes
/// Scheersysteem (Dubbel scheerblad met geintegreerd
scheermes voor lange haren)
Aanbevolen intervallen om onderdelen te vervangen
Wij raden aan het scheerblad en de scheermesjes om de
12 maanden te vervangen, om een optimaal resultaat te
bereiken.
Omdat beide scheerdelen zich in de loop van de tijd aan
elkaar aanpassen, raden wij aan scheerfolie en scheermessen
gelijktijdig te vervangen.
De reserveonderdelen kunnen via het servicecenter besteld
worden.
De reserveonderdelen vervangen
1. Neem het beschermend deksel weg.
2. Druk op de ontgrendelingsknoppen (4) aan beide zijden
en verwijder de scheerkophouder
3. 3.Kantel de oude scheermesjes enigszins naar de zijkant
en verwijder ze voorzichtig uit het scheerapparaat.
4. Neem de nieuwe scheermesjes aan de uiteinden vast
tussen duim en wijsvinger en stop ze in het witte frame.
Druk de scheermesjes kort naar beneden, tot ze hoorbaar
vastklikken.
78
WEITERES ZUBEHOR (OHNE ABBILDUNG):
Steckernetzteil mit Anschlussleitung, Reinigungsbúrste,
Aufbewahrungsbeutel, Bedienungsanleitung
02.ZU DIESER ANLEITUNG
/// Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese
Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie
vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!
/// Das Gerät darf nur so bedient werden, wie in dieser
Anleitung beschrieben.
/// Bewahren Sie diese Anleitung auf.
/// Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte
diese Bedienungsanleitung dazu.
Warnhinweise in dieser Anleitung
Falls erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser
Bedienungsanleitung verwendet:
GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung
kann Schaden für Leib und Leben verursachen.
WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der War-
nung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden
verursachen.
A VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der War-
nung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden
verursachen.
HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang
mit dem Gerät beachtet werden sollten.
03. SICHERHEITSHINWEISE
BestimmungsgemäBer Gebrauch
Der Herren-Rasierer ist ausschlieBlich zum Schneiden von
menschlichen Haaren vorgesehen.
Das Gerät ist für den privaten Haushalt konzipiert und darf
nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Das Gerät
darf nur in Innenräumen benutzt werden.
Vorhersehbarer Missbrauch
Schneiden Sie mit dem Gerät kein Kunsthaar und kein Tierhaar.
Anweisungen für den sicheren Betrieb
mn Symbol am Gerät
i Das handgehaltene Gerát darf unter flie3endem
Wasser abgewaschen werden.
GEFAHR!
Trennen Sie vorher das Netzteil vom Gerät.
/// Verwenden Sie für den Netzbetrieb nur das
mitgelieferte Original-Steckernetzteil.
/// Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren
sowie von Personen mit reduzierten physi-
schen, sensorischen oder mentalen Fähig-
keiten oder Mangel an Erfahrung und/oder
Wissen benutzt werden. Dies gilt, wenn sie
beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen
1. Druk op de ontgrendelingsknoppen aan de zijkant (4) en
verwijder de scheerkophouder (2).
2. Druk beide klepjer (3) lichtjes samen en neem de scheer-
kop uit het frame (2).
3. Klop de scheerkophouder op een vlakke ondergrond uit,
of blaas hem eventueel schoon.
4. Reinig de scheermesjes met de schoonmaakborstel.
Vochtig reinigen:
De scheerkop en het scheerapparaat (zonder kabel!)
= | kunnen gemakkelijk en veilig gereinigd worden onder
I stromend water.
1. Houd hiervoor het apparaat met de scheermesjes schuin
naar onder. De temperatuur van het water mag hierbij
niet meer dan 70 ° C bedragen.
2. Als u een vochtige reiniging onder stromend water
verkiest, kunt u ook een paar druppels gewone vloeibare
zeep aanwenden. Wanneer u het apparaat daarenboven
inschakelt, bekomt u een nog intensievere reiniging.
3. Laat het scheerapparaat drogen, vooraleer het scheer-
kop-frame en het beschermend deksel terug op het appa-
raat te plaatsen.
4. Het scheerkop-frame enkel aan de zijkant vastnemen en
naar beneden drukken tot de bevestigingsflappen hoor-
baar vastklikken.
A VOORZICHTIG! Gebruik hierbij geen geweld, en druk
niet op de scheerfolie!
OPMERKING: Breng af en toe een druppel zuurvrije olie (bijv.
olie voor naaimachines) aan op de scheermesjes en op de
tondeuse voor lang haar. Leg het apparaat een paar seconden
aan, zonder het te gebruiken. Eventuele overtollige olie met
een zachte doek afvegen.
77
4. Om een langdurige prestatie te waarborgen, breng na het
vochtig reinigen van het scheerapparaat een druppel olie
voor scheer- of naaimachines aan. Zie hoofdstuk ,Vochtig
reinigen”.
06. REINIGING EN ONDERHOUD
A GEVAAR voor kwetsuren en materiéle schade!
De stekkervoeding uit de contactdoos trekken voora-
leer het apparaat te reinigen.
/// Het complete scheerapparaat nooit volledig onder
water dompelen.
Droogreiniging
WAARSCHUWING!
/// Voor elke reiniging het apparaat uitschakelen.
A VOORZICHTIG! Materiéle schade
Geen scherpe of krassende reinigingsmiddelen
gebruiken.
/// De scheerfolie niet uit het scheerfolie-frame demonte-
ren en niet met de borstel reinigen.
/// De scheermesjes mogen niet worden verwijderd voor
reiniging. Onder de scheermesjes bevinden er zich
veertjes, die beschadigd kunnen worden door het
herhaaldelijk wegnemen en opnieuw monteren.
Neem de scheermesjes enkel weg om ze te vervangen
(zie “De reserveonderdelen vervangen”, pagina 78).
/// OPMERKING: Het apparaat na elk gebruik reinigen
om de optimale werking te behouden.
76
wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstanden haben.
/// Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
/// Reinigung und Benutzerwartung dürfen
nicht durch Kinder durchgeführt werden, es
sei denn, sie sind beaufsichtigt.
/// Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät
und der Anschlussleitung fernzuhalten.
GEFAHR für Kinder
Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug.
Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen.
Es besteht Erstickungsgefahr.
GEFAHR
von Stromschlag durch Feuchtigkeit
= Benutzen Sie dieses Gerät nicht mit angeschlossenem
Steckernetzteil in der Nähe von Badewannen, Duschen,
Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser ent-
halten (siehe auch Kapitel 5; Hinweise: Wet & Dry).
/// Schützen Sie das Kabel, das Steckernetzteil und die
Ladestation vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser.
/// Bedienen Sie das Gerät mit angeschlossenem Stecker-
netzteil nicht mit nassen Händen.
/// Das Kabel, das Steckernetzteil und die Ladestation
dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten
getaucht werden und nicht unter fließendem Wasser
abgespült werden. Das Gerät ist nicht wasserdicht und
darf ebenfalls nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eingetaucht werden.
9
PP
10
/// Vor der Reinigung des Gerätes und der Geräteteile
unter fließendem Wasser, ziehen Sie das Steckernetz-
teil aus der Steckdose.
/// Sollte die Ladestation oder das Gerät doch einmal ins
Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort das Stecker-
netzteil und nehmen Sie erst danach die Ladestation
oder das Gerät heraus. Benutzen Sie die Ladestation
oder das Gerät in diesem Fall nicht mehr, sondern
lassen Sie es durch einen Fachbetrieb überprüfen.
/// Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet
wird, ist nach Gebrauch das Steckernetzteil zu ziehen,
da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch
wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
/// Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer
Fehlerstromschutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem
Bemessungsauslôsestrom von nicht mehr als 30 mA
im Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-
installateur um Rat. Lassen Sie den Einbau ausschlief-
lich von einer Elektro-Fachkraft durchführen.
GEFAHR durch Stromschlag
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Ge-
rat, die Ladestation, das Steckernetzteil oder das Kabel
sichtbare Schaden aufweist oder wenn das Gerat
zuvor fallen gelassen wurde.
/// Stecken Sie das Steckernetzteil erst dann in eine Steck-
dose, wenn das Kabel mit dem Gerät verbunden ist.
/// Schließen Sie das Steckernetzteil nur an eine ord-
nungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose
an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild
entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem
Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
4. Op moeilijke plaatsen, bijvoorbeeld aan de kin, moet u de
huid strak aantrekken om een beter resultaat te krijgen.
5. Tegen de baardgroeirichting in scheren.
6. Na het scheren het apparaat uitschakelen en de scheer-
componenten zorgvuldig reinigen. (— 06. Reiniging en
onderhoud)
Lange haren knippen
De lange haarsnijder aan de achterkant van het scheer-
apparaat gebruiken om baard en bakkebaarden te korten.
1. De beschermingskap afnemen.
2. De lange haarsnijder naar boven schuiven.
3. Het scheerapparaat met de in-/uitschakelaar ® (5)
inschakelen.
4. Na gebruik, het apparaat uitschakelen, de lange haar-
snijder terug naar zijn uitgangspositie schuiven en het
apparaat reinigen (— 06. Reiniging en onderhoud).
Scheren van een baard van drie dagen
1. Met het opzetstuk voor een baard van 3 dagen (2) kunt
u uw baard knippen op een lengte van 3 mm.
2. Maak het opzetstuk stevig vast op de scheerkop.
3. Knip nu uw baardhaar zoals bij het scheren.
OPMERKING:
Gelieve er rekening mee te houden, dat het opzetstuk voor
een baard van 3 dagen enkel geschikt is om het baardhaar
op een lengte van 3 mm. te begrenzen, en niet om lang haar
op 3 mm. te knippen. Bij gebruik van het opzetstuk voor
een baard van 3 dagen gaat het rechtstreeks contact van de
scheerfolie met de huid verloren, en daardoor ook de natuur-
lijke ,insmering” van het knipsysteem door huidsmeer.
75
OPMERKING:
U kunt het apparaat, onafhankelijk van de laadstatus van de
batterij, steeds in het netbedrijf gebruiken.
1. Voor het netbedrijf moet verzekerd worden dat het appa-
raat uitgeschakeld is.
2. De stekkervoeding met het apparaat verbinden.
3. De stekkervoeding in een goed toegankelijke contactdoos
steken.
4. De beschermingskap afnemen.
5. Hetapparaat inschakelen met behulp van de in-/uit-scha-
kelaar O (5).
Scheren
OPMERKINGEN:
/// Het apparaat is zowel voor droog- als voor natscheren
geschikt (Wet & Dry).
LET OP! Nat scheren mag alleen draadloos in de douche
en in bad gebeuren (Beveiligingsklasse IPX7).
/// In het begin kan tot het tijdelijke rode verkleuring of irrita-
tie van de huid komen, omdat de huid eerst aan dit soort
scheren gewoon moet worden. Dit is normaal en duurt in
de regel tussen 2 en 4 weken.
1. Neem het beschermend deksel / opzetstuk voor een baard
van 3 dagen (10) weg van de scheerkop.
2. Het scheerapparaat met de in-/uitschakelaar (5)
inschakelen.
3. Het apparaat in een rechte hoek tot de huid houden en
het apparaat zachtjes met cirkelvormige bewegingen over
uw gezicht bewegen.
74
/// Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht durch scharfe
Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann.
/// Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt
oder gequetscht wird.
/// Um das Steckernetzteil aus der Steckdose zu ziehen,
immer am Steckernetzteil, nie am Kabel ziehen.
/// Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose, ...
. nach jedem Gebrauch,
. nach jedem Ladevorgang,
. wenn eine Störung auftritt,
. bevor Sie das Gerät mit dem Kabel verbinden,
. bevor Sie das Gerät reinigen und
. bei Gewitter.
/// Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine
Veränderungen am Gerät sowie an den Zubehörteilen
vor. Auch das Kabel darf nicht selbst ausgetauscht
werden. Lassen Sie Reparaturen nur durch einen Fach-
betrieb durchführen.
11
GEFAHR!
Umgang mit Lithium lonen Akkus
/// Nicht ordnungsgemäße Verwendung kann zu
Verletzungen und Sachschäden führen! Bei Nicht-
beachtung besteht Brand- und Explosionsgefahr!
Für den sicheren Umgang mit Lithium lonen Akkus
beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:
12
/// Laden Sie das Gerät ausschließlich mit dem Original-
Steckernetzteil auf.
/// Schützen Sie die Lithium lonen Akkus vor mechani-
schen Beschädigungen. Brand-/Explosionsgefahr!
/// Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonne oder Hitze
aus. Tritt eine Erhitzung über 125°C ein, können die
Zellen Feuer fangen bzw. explodieren.
/// Sollte sich das Gerät in der Nähe eines Brandherds
befinden oder selbst in Brand geraten, können ge-
bräuchliche Löschmittel (z.B. ABC-Pulverlöscher, CO2-
Löscher oder Wasser) verwendet werden.
/// Lithium lonen Akkus enthalten brennbare und/oder
ätzende Lösungen und Lithiumsalze, welche im Falle
des Austretens zu Irritationen der Haut, der Augen und
der Schleimhäute führen können. Wenn Lithium lonen
Akkus entlüften, können austretende Dämpfe eine
Gefährdung der Gesundheit darstellen.
/// Sollte aus den Lithium lonen Akkus Flüssigkeit austre-
ten, vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Schleim-
häuten und Haut sowie das Einatmen von Dämpfen.
Spülen Sie betroffene Stellen sofort mit reichlich klarem
Wasser und suchen Sie in jedem Fall einen Arzt auf.
Na een laadtijd van ongeveer 90 minuten zijn de batte-
rijen volledig opgeladen en de laadtoestand wordt met
100% aangetoond. Alle puntsymbolen knipperen.
Volledig opgeladen batterijen laten een onafhankelijke
werking van ongeveer 95 minuten toe.
Als de batterijen volledig zijn opgeladen, verwijdert u de
stekker uit het stopcontact en het laadstation.
Met dit scheerapparaat is een snelel oplading mogelijk.
Deze duurt 5 minuten en is voldoende voor een scheer-
beurt.
10. Wanneer uw scheerapparaat wegens lege batterijen
tijdens het scheren tot stilstand komt, kunt u het scheren
verderzetten door het apparaat aan te sluiten op het
elektrisch net.
05. BEDIENING
WAARSCHUWING voor verwondingen!
Het scheerapparaat niet in bedrijf nemen wanneer de
scheerfolie beschadigingen vertoont.
1.
2.
3.
Schakel het scheerapparaat in met de aan/uitschakelaar (5).
Op de LCD display verschijnt de teller van de gebruiks-
duur en de puntsymbolen voor de laadcapaciteit.
Na het uitschakelen worden op de
display afwisselend de verstreken
gebruiksduur en de laadtoestand
van de batterijen aangetoond. (De
afbeelding toont een verbruikte
bedrijfstijd van 1 min. 53 sec. en
een laadsituatie van 70%).
80 60 40 20% 80 60 40 20%
73
04. OPLADEN
771
И
I
171
OPMERKINGEN:
Vóór het eerste gebruik met batterijen moeten deze min-
stens gedurende 90 minuten opgeladen worden.
Om een lange levensduur van de accu te garanderen,
moet deze voor nieuwe oplading steeds volledig leeg zijn.
Het scheerapparaat bevat 1 lithium-ionenbatterij met
beveiliging tegen overbelading. De batterij kan zonder
prestatiebeperking en zonder gevaar voor overbelading
opgeladen worden.
Let erop, dat de capaciteit van de accu's gedurende lan-
gere opslagtijden, technisch afhankelijk, afneemt. Daarom
moeten langere opslagtijden en de daarmee verbonden
onderbreking van de laad- en ontlaadcyclussen voorko-
men worden.
72
. Plaats de lader op een vlakke ondergrond.
Sluit de stekker aan op het laadstation.
Stop de stekker in een goed toegankelijk stopcontact.
Het controlelampje op de lader licht rood op zolang deze
aangesloten is op het netwerk.
Plaats het toestel op de lader.
Op de LCD display verschijnt het stekker-
symbool en de laadsituatie in %.
De 5 puntsymbolen knipperen stijgend
van 20 %-100 %. De puntsymbolen lichten
continu op wanneer de laadcapaciteit de
overeenkomstige percentwaarde van de
laadtoestand bereikt heeft. (De afbeelding
toont een laadsituatie van 70%. Het 4de
puntsymbool (80%) knippert). 100 80 60 40 20 %
/// Ausgetretene Flüssigkeiten mit Absorptionsmittel
aufnehmen und entsprechend entsorgen.
/// Geôffnete Zellen sind Sondermüll und müssen ent-
sprechend entsorgt werden.
A WARNUNG vor Verletzungen
Legen Sie das Kabel so, dass niemand darüber stolpert
oder darauf tritt!
/// Benutzen Sie das Gerät nicht bei offenen Wunden,
Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen.
/// Nehmen Sie den Rasierer nicht in Betrieb, wenn das
Gerät oder Schneideteile beschädigt oder defekt sind.
/// Die Schermesser sind scharf. Gehen Sie vorsichtig
damit um.
/// Halten Sie das Gerät von den Augen fern.
/// Schalten Sie vor jeder Reinigung das Gerät aus.
VORSICHT! Sachschäden
Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
/// Legen Sie das Gerät niemals auf heiße Oberflächen
(z. B. Herdplatten) oder in die Nähe von Wärmequel-
len oder offenem Feuer.
/// Decken Sie das Steckernetzteil nicht ab, um eine Über-
hitzung zu vermeiden.
/// Üben Sie keinen zu starken Druck auf die Scherfolie aus,
um eine Beschädigung der Scherfolie zu vermeiden.
/// Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Reini-
gungsmittel.
HINWEIS: Keine Rasiergels verwenden! Scherfolie und Scher-
messer könnten miteinander verkleben.
13
04. AUFLADEN
II
И
Ill
ИЛ
HINWEISE:
Vor der ersten Anwendung im Akkubetrieb sollten die
Akkus mindestens 90 Minuten lang aufladen.
Um eine lange Lebenszeit der Akkus zu gewährleisten,
sollten diese vor erneuter Aufladung stets komplett ent-
laden sein.
Der Rasierer enthält 1 Li-Ion Akku mit Uberladeschutz.
Der Akku kann ohne Leistungseinschränkung und Gefahr
einer Überladung nachgeladen werden.
Beachten Sie, dass die Kapazität von Akkus während län-
gerer Lagerzeiten, technisch bedingt, nachlässt. Deshalb
sollten längere Lagerzeiten und die damit verbundene
Unterbrechung der Lade- und Entladezyklen vermieden
werden.
14
. Stellen Sie die Ladestation auf eine ebene Fläche.
Verbinden Sie das Steckernetzteil mit der Ladestation.
Stecken Sie das Steckernetzteil in eine gut zugängliche
Steckdose. Die Netzkontrollleuchte an der Ladestation
leuchtet rot und solange sie am Netz angeschlossen ist.
Setzten Sie das Gerät auf die Ladestation.
. Am LCD-Display erscheint das Steckersymbol
und der Ladezustand in %. Die 5 Punktsymbole
blinken aufsteigend von 20%-100%. Die Punkt-
symbole leuchten permanent, wenn die Lade-
kapazität den jeweiligen %-Wert des Lade-
zustandes erreicht hat. (Abb. zeigt den Lade-
zustand von 70%. Das 4. Punktsymbol (80%)
blinkt). 100 80 60 40 20 %
/// De vrijgekomen vloeistoffen met absorberende mid-
delen opnemen en overeenkomstig verwijderen.
/// Open batterijcellen zijn speciaal afval en dienen des-
gelijks verwijderd te worden.
A WAARSCHUWING voor verwondingen
De kabel zodanig leggen niemand erover struikelt
of erop gaat staan!
/// Het apparaat niet gebruiken bij open wonden, snijd-
wonden, zonnebrand of blaren.
/// Het scheerapparaat niet in bedrijf nemen wanneer
het apparaat of snijddelen beschadigd of defect zijn.
/// De scheermessen zijn scherp. Wees voorzichtig.
/// Het apparaat van de ogen verwijderd houden.
/// Voor elke reiniging het apparaat uitschakelen.
A VOORZICHTIG! Materiéle schade
Uitsluitend originele accessoires gebruiken.
/// Het apparaat nooit op hete oppervlakken (bijvoor-
beeld kookplaten) of in de buurt van warmtebronnen
of open vuur leggen.
/// De stekkervoeding niet afdekken om een oververhit-
ting te vermijden.
/// Geen te sterke druk op de scheerfolie uitoefenen om
beschadiging van de scheerfolie te vermijden.
/// Geen scherpe of krassende reinigingsmiddelen
gebruiken.
OPMERKING: Geen scheergels gebruiken! Scheerfolie en
scheermessen zouden aan elkaar kunnen blijven kleven.
71
A
И
GEVAAR!
Omgang met lithium-ionenbatterijen
Een ongepast gebruik kan leiden tot verwondingen en
materiéle schade! Bij niet-naleving bestaat er gevaar
op brand en explosie! Neem voor een veilige omgang
met lithium-ionenbatterijen de volgende veiligheids-
instructies in acht:
70
И
771
И
Il
171
771
177
Laad het apparaat uitsluitend op door middel van de
originele stekkeraansluiting.
Vrijwaar de batterijen met lithium-ionen voor mechani-
sche schade. Brand-/ontploffingsgevaar!
Stel het apparaat niet bloot aan rechtstreeks zonlicht of
warmtebronnen. Wanneer er een verhitting van meer
dan 125°C optreedt, kunnen de onderdelen van de
batterijcellen vuur vatten of eventueel ontploffen.
Wanneer het apparaat zich in de nabijheid van een
vuurhaard zou bevinden, of in brand geraken, kunnen
gewone blusmiddelen (bijv. ABC-poederblusappara-
ten, CO 2- blusapparaten of water) aangewend worden.
Batterijen met lithium-ionen bevatten brandbare en/
of etsende oplossingen en lithiumzouten, die - wan-
neer ze vrijkomen - huid, ogen en slijmvlies kunnen
irriteren. Wanneer de lithium-ionen van de batterij aan
de lucht blootgesteld worden, kunnen de vrijgekomen
dampen een gevaar voor de gezondheid betekenen.
Indien er vloeistof zou vrijkomen uit de batterijen met
lithium-ionen, vermijd dan elk contact met ogen, huid
en slijmvlies, en de inademing van de dampen.
Spoel de betreffende lichaamsdelen onmiddellijk met
zuiver water en consulteer in elk geval een arts.
6. Nach einer Ladezeit von ca. 90 Minuten sind die Akkus
vollstandig geladen und der Ladezustand wird mit 100%
angezeigt. Alle Punktsymbole blinken.
7. Vollständig geladene Akkus ermöglichen einen netzunab-
hängigen Betrieb von ca. 95 Minuten.
8. Sind die Akkus vollständig geladen, ziehen Sie das
Steckernetzteil von der Schutzkontaktsteckdose und von
der Ladestation wieder ab.
9. Mit diesem Rasierer ist eine Schnellladung möglich. Diese
dauert 5 Minuten und ist für eine Rasur ausreichend.
10. Kommt Ihr Rasierer wegen entladener Akkus während der
Rasur zum Stillstand, so können Sie bei angeschlossenem
Steckernetzteil die Rasur fortsetzen.
05. BEDIENUNG
WARNUNG vor Verletzungen!
Nehmen Sie den Rasierer nicht in Betrieb, wenn die
Scherfolie eine Beschädigung aufweist.
1. Schalten Sie den Rasierer mit dem Ein-/Ausschalter (5) ein.
2. Am LCD-Display erscheinen der Zähler für die Betriebszeit
und die Punktsymbole für die Ladekapazität.
3. Nach dem Ausschalten werden
am Display 2x abwechselnd die
verbrauchte Betriebszeit und der
Ladezustand angezeigt.
(Abb. zeigt eine verbrauchte
Betriebszeit von 1 min. 53 sec.
und eine Ladekapazität von 70%.
80 60 40 20% 80 60 40 20 %
15
HINWEIS: Sie können das Gerät unabhängig vom Ladezu-
stand der Batterie jederzeit im Netzbetrieb verwenden.
1.
2.
3.
Für den Netzbetrieb stellen Sie sicher, dass das Gerät
ausgeschaltet ist.
Verbinden Sie das Steckernetzteil mit dem Gerät.
Stecken Sie das Steckernetzteil in eine gut zugängliche
Steckdose.
4. Nehmen Sie die Schutzkappe ab.
5. Schalten Sie das Gerát mit dem Ein-/Ausschalter O (5) ein.
Rasur
HINWEISE:
/// Das Gerät ist sowohl für die Trocken- als auch für die Nass-
rasur geeignet (Wet & Dry).
И
ACHTUNG! Die Nassrasur darf nur kabellos unter
der Dusche und in der Badewanne betrieben werden
(Schutzart IPX7).
Nach anfanglichen Anwendungen kann es zu einer
vorübergehenden Rötung oder Reizung der Haut kommen,
da sich die Haut erst an diese Art der Rasur gewöhnen
muss. Diese Erscheinung ist normal und dauert im Allge-
meinen zwischen 2 und 4 Wochen.
16
. Ziehen Sie die Schutzkappe/3-Tage-Bartaufsatz (10) vom
Scherkopf ab.
Schalten Sie den Rasierer mit dem Ein-/Ausschalter (5) ein.
Halten Sie das Gerät im rechten Winkel zur Hautoberfläche
und führen Sie es sanft mit kreisenden Bewegungen über
Ihr Gesicht.
An komplizierten Stellen, wie z. B. am Kinn, straffen Sie die
Haut, um ein besseres Ergebnis zu erhalten.
A
11
ИЛ
111
11
11
11
GEVAAR door elektrische schok
Het apparaat niet in bedrijf nemen wanneer het appa-
raat, het laadstation, de stekkervoeding of de kabel
zichtbaar beschadigd is of wanneer het apparaat eerder
gevallen is.
De stekkervoeding pas in een contactdoos steken wan-
neer de kabel met het laadstation verbonden is.
De stekkervoeding alleen op een correct geinstalleer-
de, goed toegankelijke contactdoos aansluiten wiens
spanning met de gegevens op het typeplaatje over-
eenstemt. De contactdoos moet ook na de aansluiting
goed toegankelijk zijn.
Verzekeren dat de kabel niet door scherpe kanten of
hete plaatsen beschadigd kan worden.
Verzekeren dat de kabel niet geklemd wordt.
Om de stekkervoeding uit de contactdoos te trek-
ken, altijd aan de stekkervoeding, nooit aan de kabel
trekken.
De stekkervoeding uit de contactdoos trekken, ...
. na elk gebruik,
. na elke lading,
‚ wanneer een storing optreedt,
. vooraleer het laadstation met de kabel te verbinden,
. vooraleer het apparaat en het laadstation te reinigen en
ИЛ
ИЛ
. bij onweer.
Om gevaren te vermijden, mogen geen veranderin-
gen aan het apparaat of accessoires worden uitge-
voerd. Ook de kabel mag niet zelf vervangen worden.
Laat alle reparaties alleen uitvoeren door een specialist.
69
68
/// De kabel, de stekker en de lader mogen niet worden
ondergedompeld in water of een andere vloeistof
en mogen niet afgespoeld worden onder stromend
water. Het apparaat is niet waterdicht en mag dus
ook niet worden ondergedompeld in water of andere
vloeistoffen.
/// Voor de reiniging van het apparaat en zijn componen-
ten onder stromend water, eerst de stekkervoeding uit
de contactdoos trekken.
/// Ingeval de lader of het apparaat toch in water zou
terechtkomen, trek dan onmiddellijk de stekker uit
het stopcontact en verwijder daarna het laadstation of
het apparaat uit de vloeistof. Gebruik in dit geval het
laadstation of het apparaat niet langer, maar laat het
controleren door een specialist.
/// Wanneer het apparaat in een badkamer gebruikt wordt
moet na gebruik de stekkervoeding uitgetrokken
worden, omdat de nabijheid van water een gevaar
betekent, ook wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
/// Als bijkomende bescherming wordt de installatie
van een lekstroombescherming (FI/RCD) met een
nominale activeringstroom van niet meer dan 30 mA
in de stroomkringloop aanbevolen. Vraag raad aan
uw elektrische installateur. Laat de inbouw uitsluitend
door een elektrische vakman uitvoeren.
5. Rasieren Sie gegen die Bartwuchsrichtung.
6. Schalten sie das Gerat nach der Rasur aus und reinigen Sie
die Scherteile sorgfaltig. (— 06. Reinigung und Pflege).
Langhaarschnitt
Benutzen Sie den Langhaarschneider auf der Rückseite des
Rasierers, um Bart und Koteletten zu kürzen.
1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab.
2. Schieben Sie den Langhaarschneider nach oben.
3. Schalten Sie den Rasierer mit dem Ein-/Ausschalter O (5) ein.
4
. Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus, schieben
den Langhaarschneider in seine Ausgangsposition und
reinigen Sie das Gerät. (—> 06. Reinigung und Pflege).
Drei-Tage-Bartrasur
1. Mit dem 3-Tage-Bart-Aufsatz (10) können Sie Ihren Bart
auf die Haarlänge von 3 mm schneiden.
2. Setzen Sie den Bartaufsatz so auf den Scherkopf, dass dieser
fest auf dem Scherkopf sitzt.
3. Nunwie beim Rasieren die Barthaare schneiden.
HINWEIS:
Beachten Sie, dass der 3-Tage-Bartaufsatz nur geeignet ist, die
Barthaare auf eine Wuchslánge von 3 mm zu begrenzen und
nicht dafür vorgesehen ist, längere Haare auf 3 mm zu kürzen.
Bei Anwendung des 3-Tage-Bartaufsatzes geht der direkte
Kontakt der Scherfolie zur Haut verloren und somit eine
natürliche “Fettung” des Schneidsystems durch Talg.
4. Um eine anhaltende Schneidleistung zu gewahrleisten,
verteilen Sie im Anschluss an die Nassreinigung des Ra-
sierers, einen Tropfen Scher- oder Náhmaschinenól. Siehe
Abschnitt Reinigung mit Wasser.
17
06. REINIGUNG UND PFLEGE
A GEFAHR vor Verletzungen und Sachschäden!
Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose,
bevor Sie das Gerät reinigen.
/// Tauchen Sie niemals den gesamten Rasierer unter Wasser.
Trockenreinigung
WARNUNG!
Schalten Sie vor jeder Reinigung das Gerät aus.
A VORSICHT! Sachschäden
Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden
Reinigungsmittel.
/// Bauen Sie die Scherfolie nicht aus dem Scherfolien-
rahmen aus und reinigen Sie diese nicht mit der Bürste.
/// Die Schermesser dürfen zur Reinigung nicht abge-
nommen werden. Unter den Schermessern befinden
sich Federn, die durch mehrmaliges Abnehmen und
wieder Aufsetzen Schaden nehmen könnten. Nehmen
Sie die Schermesser nur zum Austauschen ab (siehe
"Austausch der Ersatzteile”, Seite 21).
/// HINWEIS: Reinigen das Gerät nach jedem Gebrauch,
um die optimale Funktion zu erhalten.
1. Seitliche Entriegelungsknöpfe (4) drücken und Scherkopf-
rahmen (2) abnehmen.
2. Beide Laschen (3) etwas zusammendrücken und Scher-
folienrahmen aus dem Scherkopfrahmen (2) nehmen.
18
strueerd zijn in het veilige gebruik van het
apparaat, en ze de daaruit resulterende
gevaren begrepen hebben.
/// Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen.
/// Reiniging en gebruikersonderhoud mogen
niet door kinderen gedaan worden, behal-
ve wanneer ze onder toezicht staan.
/// Kinderen onder de 8 jaar worden beter
weggehouden van het apparaat en de
aansluitkabel.
GEVAAR voor kinderen
Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen.
Kinderen mogen niet met de kunststof zakken spelen.
Er bestaat verstikkingsgevaar.
GEVAAR door elektrische schok
door vochtigheid
Dit apparaat niet gebruiken in de buurt van badkui-
pen, douches, wastafels of andere bakken die water
bevatten (zie ook hoofdstuk 5; OPMERKINGEN:
Wet & Dry).
/// Bescherm de kabel, de stekker en de lader tegen
vocht of water.
/// Het apparaat met aangesloten stekkervoeding niet
met natte handen bedienen.
67
03. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Doelmatig gebruik
Het heren-scheerapparaat dient alleen om mensenhaar te
knippen.
Het apparaat is voor de privé huishouding ontworpen en mag
niet voor industriéle doeleinden gebruikt worden.
Het apparaat mag alleen binnenshuis gebruikt worden.
Voorzienbaar misbruik
Met het apparaat geen kunsthaar en geen dierenhaar knippen.
Aanwijzingen voor een veilig bedrijf
Symbool op het apparaat
i | Dit apparaat mag onder stromend water afgewassen
worden.
GEVAAR!
Trek eerst de stekker uit het stopcontact.
/// Gebruik bij het aanwenden via het stroom-
net enkel de meegeleverde originele stop-
contact-aansluiting.
/// Dit apparaat kan door kinderen vanaf
8 jaar en door personen met verminderde
lichamelijke, sensorische of mentale capa-
citeiten of met gebrek aan ervaring en/of
kennis gebruikt worden op voorwaarde
dat ze onder toezicht staan of dat ze gein-
66
3. Scherfolienrahmen auf ebener Flache ausklopfen bzw.
ausblasen.
4. Schermesser mit der Reinigungsbúrste abbúrsten.
Reinigung mit Wasser:
Der Scherkopf sowie der Rasierer (kabellos) kann
IM bequem und gefahrlos unter fließendem Wasser
gereinigt werden.
1. Halten Sie hierzu das Gerät mit den Schermessern schräg
nach unten. Die Wassertemperatur sollte dabei nicht über
70°C liegen.
2. Falls Sie die Reinigung unter fließendem Wasser bevor-
zugen, können Sie auch einige Tropfen handelsüblicher
Flüssigseife unterstützend einsetzen. Wenn Sie das Gerät
dabei einschalten, wird die Reinigung intensiver.
3. Lassen Sie den Rasierer trocknen, bevor Sie den Scher-
kopf und die Schutzkappe wieder aufsetzen.
4. Den Scherkopfrahmen nur seitlich anfassen und bis zum
Einrasten der Befestigungslaschen nach unten drücken
A VORSICHT! Wenden Sie dabei keine Gewalt an und
drúcken Sie nicht auf die Scherfolie!
HINWEIS: Geben Sie von Zeit zu Zeit einige Tropfen saurefrei-
es ÓI (z. B. Náhmaschinenól) auf die Schermesser und auf den
Langhaarschneider. Lassen Sie das Gerät einige Sekunden
laufen, ohne es zu benutzen. Wischen Sie ggf. überschüssiges
Öl mit einem weichen Tuch ab.
19
07. ERSATZTEILE
Scherteile unterliegen natürlichem Verschleiß und sind von
der Garantie ausgeschlossen. Für optimale Rasurergebnisse
ist ein rechtzeitiger Austausch unerlässlich.
Sie können folgende Ersatzteile nachbestellen:
/// 2 Schermesser
/// Schersystem (Doppelscherfolie mit integriertem Lang-
haarschneider)
Empfohlene Austauschintervalle
Wir empfehlen, Scherfolien und Schermesser alle 12 Monate
zu erneuern, um eine optimale Schneidleistung zu gewahr-
leisten.
Da sich beide Scherteile im Laufe der Zeit aneinander anpassen,
empfiehlt sich der gleichzeitige Austausch von Scherfolie und
Schermesser.
Eine Bestellung der Ersatzteile ist durch das Servicecenter
móglich.
20
ANDERE TOEBEHOORDELEN (ZONDER AFBEELDING):
Aansluiting voor stopcontact met aansluitkabel, reinigings-
borstel, bewaartas, Bedieningshandleiding
02. OVER DEZE HANDLEIDING
/// Voor de eerste ingebruikname, deze bedieningshandlei-
ding aandachtig lezen en vooral de veiligheidsaanwijzin-
gen volgen!
/// Het apparaat enkel bedienen als in deze handleiding
beschreven.
/// Deze handleiding bewaren.
/// Wanneer u het apparaat aan iemand anders geeft, deze
bedieningshandleiding bijvoegen.
Waarschuwingen in deze handleiding
Indien nodig worden de volgende waarschuwingen in deze
bedieningshandleiding gebruikt:
GEVAAR! Hoog risico: Niet-naleving van de waarschu-
wing kan schade voor lijf en leven veroorzaken.
WAARSCHUWING! Middelhoog risico: Niet-naleving
van de waarschuwing kan tot verwondingen of zware
materiéle schade leiden.
A VOORZICHTIG: Gering risico: Niet-naleving van de
waarschuwing kan lichte verwondingen of materiële
schade veroorzaken.
OPMERKING: Feiten en bijzonderheden die in de omgang
met het apparaat nageleefd dienen te worden.
65
01. OVERZICHT/LEVEROMVANG
OPMERKING: Controleer of alle toebehoordelen voorhan-
den en onbeschadigd zijn.
9 10
1 Scheerkophouder met
geintegreerde trimmer
voor lang haar
2 Scheerkophouder
3 Klepjes voor het vastklikken
van de scheerkophouder
(aan beide zijden)
4 Ontgrendelingsknoppen
voor de scheerkophouder
(aan beide zijden)
64
5 Aan-/uitschakelaar O
6 LCD-Display -
procentuele aanduiding
van de laadtoestand
7 Laadstation
8 Controlelampje aan/uit
9 Trimmer voor lang haar
10 Beschermend deksel /
Accessoire voor baard
van 3 dagen
Austausch der Ersatzteile
1.
2.
3.
Nehmen Sie die Schutzkappe ab.
Drücken Sie die Entriegelungstasten (4) an beiden Seiten
und nehmen Sie den Scherkopfrahmen ab.
Kippen Sie die alten Schermesser etwas zur Seite und
ziehen Sie diese vorsichtig vom Rasierer ab.
Nehmen Sie die neuen Schermesser an beiden Enden
zwischen Daumen und Zeigefinger und stecken Sie diese
in die weiße Halterung. Drücken Sie die Schermesser
einmal kurz ganz herunter, bis diese hörbar einrasten.
Nehmen Sie den alten Scherfolienrahmen aus dem
Scherkopfrahmen wie unter 06. Reinigung und Pflege
beschrieben.
Drücken Sie den neuen Scherfolienrahmen vorsichtig in
den Scherkopfrahmen, bis er hörbar einrastet.
WARNUNG! Verletzungsgefahr durch Schnitte!
Die beiden Schermesser vorsichtig von den weißen
Kunststoffhaltern abziehen.
21
08. PROBLEMLOSUNGEN
GEFAHR vor Verletzungen und Sachschäden!
Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig
zu reparieren. Ziehen Sie immer das Steckernetzteil
aus der Steckdose, wenn eine Störung auftritt.
Problem: Überprüfen Sie Folgendes:
Keine Funktion /// Stromversorgung sicher-
gestellt?
/// Batterien leer?
Schneidleistung lässt nach | /// Schermesser gereinigt und
geôlt?
09. KONFORMITATSERKLARUNG
In Ubereinstimmung mit den Europáischen Richtlinien
wurde das CE-Zeichen angebracht.
Die Konformitátserklárung ist beim Inverkehrbringer
hinterlegt:
Aquarius Deutschland GmbH
Adalperostrasse 29 /// 85737 Ismaning b. München ///
DEUTSCHLAND
22
AD INHOUD
01. Overzicht/ Leveromvang 64
02. Over deze handleiding 65
03. Veiligheidsaanwijzingen 66
04. Opladen 72
05. Bediening 73
06. Reiniging en onderhoud 76
07. Reserveonderdelen 78
08. Problemen oplossen 79
09.Conformiteit 80
10. Technische gegevens 80
11. Afvalverwerking 81
12. Garantie en service 82
63
12. GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE
Pour nos appareils techniques, dans le cadre de nos condi-
tions de garantie, nous portons la garantie pour un état et un
fonctionnement irréprochables. La durée de la garantie est
de 36 mois et commence le jour de l'achat. Veuillez conser-
ver le ticket de caisse/la facture en tant que justificatif d'achat.
INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE: Veuillez
noter que la garantie prend fin en cas d'utilisation abusive
ou incorrecte, de non-respect des consignes de sécurité
en vigueur pour l'appareil, de recours à la force ou d'inter-
ventions réalisées par un service/un technicien que nous
n'aurions pas autorisé. Les pièces usées/élimées par l'utili-
sation sont elles aussi exclues de la garantie.
L'obligation légale de garantie du cédant n'est pas restreinte
par cette garantie. Pour l'envoi gratuit d'appareils défectueux
pendant la durée de garantie ainsi que pour un traitement
rapide et sans erreurs, il est impérativement nécessaire que
vous demandiez un numéro RMA (Return Material Authori-
sation) (autorisation de retour de matériel) avant l'envoi de
l'appareil, que ce soit par téléphone ou e-mail. Ce numéro
aide le service à pouvoir immédiatement attribuer votre
appareil et le traiter de façon optimale. Vous recevez alors ou
bien un nouvel appareil ou l'appareil réparé. Utilisez l'embal-
lage d'origine afin d'éviter des dommages de transport et
veuillez ajouter une copie de la facture.
Une description précise de l'objet de votre réclamation réduit
les délais de traitement.
En cas de questions supplémentaires, veuillez contacter notre
hotline de service gratuite.
Docdata Fashion Services GmbH
GEL,
Hotline: 00800-36463600
RO
E-Mail: [email protected]
62
10. TECHNISCHE DATEN
Artikelnummer 9113090
Steckernetzteil:
Eingangsspannung 100-240 V-, 50/60 Hz, 0,3A max.
Ausgangsspannung 5V ==, max. 1000 mA
Schutzart IPX4
Schutzklasse a |
Umgebungsbedingungen | nur fúr Innenráume zugelassen
Rasierer:
Eingangsspannung 5V ==, max. 1000 mA
Wiederaufladbare Batterien | 1x 3,7V Li-lon (AA) 1000 mAh
Schutzart IPX7
Schutzklasse Il
Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C
Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische
und optische Veränderungen am Gerät und am Zubehör vor.
11. ENTSORGUNG
X Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das
Produkt in der Europäischen Union einer getrennten
Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für
das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeich-
neten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden,
sondern müssen an einer Annahmestelle für das
Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten
abgegeben werden.
Verpackung
Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, achten
Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften in
Ihrem Land.
23
12. GARANTIE UND SERVICE
Für unsere technischen Geräte übernehmen wir im Rahmen
unserer Garantiebedingungen die Garantie für einwandfreie
Beschaffenheit und Funktion. Die Garantiezeit beträgt 36
Monate und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie
den Kassenbon/die Rechnung als Nachweis für den Kauf auf.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird
durch diese Garantie nicht eingeschränkt.
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass die Garantie bei
missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei
Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheits-
vorkehrungen, bei Gewaltanwendung oder bei Eingriffen,
die nicht von der von uns autorisierten Service-Adresse vor-
genommen wurden, erlischt. Von der Garantie ausgenom-
men sind außerdem Bauteile, welche einem gebrauchs-
bedingten Verschleiß/Verbrauch unterliegen.
Für die kostenfreie Einsendung defekter Geräte während der
Garantiezeit sowie für eine zügige und fehlerfreie Bearbei-
tung, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie vor Einsendung
eines Gerätes, telefonisch oder per E-Mail eine RMA-
Nummer (Return Material Authorisation) anfordern. Diese
Nummer hilft dem Service, Ihr Gerät sofort zuzuordnen und
optimal zu bearbeiten. Sie erhalten dann ein neues oder das
reparierte Gerät zurück.
Verwenden Sie die Originalverpackung, um Transportschäden
zu vermeiden und legen Sie eine Kopie der Rechnung bei.
Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die
Bearbeitungszeit.
Setzen Sie sich hierzu mit der kostenfreien Service-Hotline in
Verbindung.
SEE de Docdata Fashion Services GmbH
Hotline: 00800-36463600
it E-Mail: [email protected]
24
11. ELIMINATION
Le symbole ci-contre signifie que dans l'Union euro-
péenne, le produit doit être éliminé par ramassage
de déchets séparé. Ceci est valable pour le produit et
pour toutes les pièces accessoires signalisées par ce
symbole. Les produits signalisés ne doivent pas être
éliminés avec les ordures ménagères classiques, mais
ils doivent être déposés à une déchetterie recyclant
les appareils électriques et électroniques.
Emballage
Pour éliminer l'emballage, respectez les législations en
matière d'environnement de votre pays.
61
09. CONFORMITE
Le sigle CE a été apposé conformément aux
directives européennes.
La déclaration de conformité est consignée aupres
de l'entreprise assumant la commercialisation de
l'appareil :
Aquarius Deutschland GmbH
Adalperostrasse 29 /// 85737 Ismaning b. München ///
ALLEMAGNE
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence 9113090
Bloc secteur :
Tension d'entrée 100-240 V -, 50/60 Hz, 0,3 A max.
Tension de sortie 5V =, max. 1000 mA
Type de protection IPX4
Classe de protection = I
Environnement agréé seulement pour les espaces
intérieurs
Rasoir pour homme :
Tension d'entrée 5 V ==, max. 1000 mA
Batterie rechargeable |1x 3,7 V Li-lon (AA) 1000 mAh
Type de protection IPX7
Classe de protection 55 |||
Température ambiante |5°C à 35°C
Dans le cadre des améliorations de produits, nous nous
réservons le droit de modifications techniques et optiques sur
l'appareil et sur les accessoires.
60
CONTENT
01. Overview/Scope of Delivery 26
02. About these Instructions 27
03. Safety Instructions 28
04. Charging 33
05. Operation 34
06. Cleaning and Care 37
07.Replacement Parts 39
08. Troubleshooting 40
09. Conformity 40
10. Technical Data 41
11. Disposal 41
12. Warranty and Service 42
25
01. OVERVIEW/SCOPE OF DELIVERY
NOTE:
Check that all accessories are included and undamaged.
9 10
1 Shaving foil frame with inte- 5 On/off switch ©
grated long hair trimmer 6 LCD - displays the char-
2 Shaving head frame ging state percentage
3 Fixing clips for locking the 7 Charging station
shaving foil frame into place g Power indicator light
(on both sides)
4 Unlocking buttons
for shaving head frame
(on both sides)
9 Long hair trimmer
10 Protective cap / 3-day
stubble attachment
26
6. Replacez précautionneusement le support de grilles de
rasage neuf sur le support de la téte de coupe et appuyez
jusqu'à ce que vous entendiez un ,clic”.
A AVERTISSEMENT ! Risque de blessure par coupures !
Retirer les deux couteaux du support plastique blanc
avec prudence.
08. DÉPANNAGE
A DANGER de blessures et dommages matériels!
N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-
même. Débranchez toujours le bloc secteur hors de la
prise si une panne se produit.
Problème : Vérifiez les éléments suivants :
L'appareil ne fonctionne | /// L'appareil est-il bien branché
pas à l'alimentation ?
/// Batterie vide?
La qualité de coupe se |/// Couteau de rasoir nettoyé ou
dégrade huilé ?
39
07. PIECES DE RECHANGE
Les pièces de coupe subissent l'usure naturelle et sont
exclues de la garantie. Un remplacement dans les temps est
indispensable pour un rasage optimal.
Vous pouvez commander le kit de pièces de rechange suivant:
/// 2 couteaux
/// Système de rasage (double grille avec tondeuse pour
poils longs intégrée)
Intervalle de remplacement recommandé
Nous recommandons de changer les grilles de rasage et les
couteaux tous les 12 mois afin de garantir une qualité de
coupe optimale.
Comme les deux pièces de coupe s'adaptent au fur et à
mesure du temps l'une à l'autre, il est recommandé d'échan-
ger simultanément la grille de rasage et le couteau de rasoir.
Il est possible de commander les pièces de rechange via
notre centre de service.
Echange des pièces de rechange
1. Retirez le capuchon de protection.
2. Appuyez sur les deux boutons latéraux de déverrouillage (4)
et retirez la tête de rasage.
3. Faites basculer les anciens couteaux sur le côté et enle-
vez-les prudemment du rasoir.
4. Saisissez les couteaux neufs par les deux extrémités entre
le pouce et l'index et placez les dans le support blanc.
Appuyez brièvement dessus jusqu'à ce que vous enten-
diez un clic.
5. Retirez l'ancienne grille de rasage de la tête de rasage
comme décrit au chapitre 06. Nettoyage et entretien.
58
OTHER ACCESSORIES (NO GRAPHIC):
Wall power supply with power supply cord, cleaning brush,
storage pouch, Instructions for use
02. ABOUT THESE INSTRUCTIONS
/// Before using the shaver for the first time, read the
Instructions for Use carefully and ensure you comply with
the safety instructions!
/// The shaver should only be used as described in these
instructions.
/// Keep these instructions for reference.
/// W you pass the shaver on to someone else, please include
these instructions.
Warnings in these instructions
If necessary, the following warnings will be used in these
operating instructions:
A DANGER! High risk: Failure to observe this warning
may result in injury to life and limb.
A WARNING! Moderate risk: Failure to observe this
warning may result in injury or serious material damage.
A CAUTION: Low risk: Failure totravel observe this warn-
ing may result in minor injury or material damage.
NOTE: Circumstances and specifics that must be observed
when handling the device.
27
03.SAFETY INSTRUCTIONS
Intended use
The men's shaver is intended exclusively for trimming human
hair. The shaver is designed for private home use and must
not be used for commercial purposes. The shaver must only
be used indoors.
Possible misuse
Do not use the device to cut artificial hair or animal hair.
Instructions for a safe operation
Symbol on the appliance
=
I The hand-held shaver can be rinsed under running
water.
DANGER!
Disconnect the power supply from the shaver first.
/// Only use the included original wall power
supply for mains operation.
/// This device may be used by children older
than 8 years, people with reduced physi-
cal, sensory or mental faculties, as well as
people without experience or who do not
know the device. This applies as long as
they are supervised or have been instructed
on the safe use of the device and have
understood the related dangers.
28
2. Appuyer simultanément sur les deux languettes (3) et
retirer la grille de la téte de rasage (2).
3. Tapoter la grille de rasage sur une surface plane ou souf-
fler dessus.
4. Brosser les couteaux avec la brosse de nettoyage.
Nettoyage à l'eau :
La tête de rasage ainsi que le rasoir (sans fil) peuvent
a aisément être nettoyés à l'eau courante sans aucun
danger.
1. Pour cela, tenez l'appareil avec les couteaux inclinés et
dirigés vers le bas. La température de l'eau ne doit pas
dépasser 70°C.
2. Si vous privilégiez le nettoyage à l'eau courante, vous
pouvez utilisez quelques gouttes de savon liquide usuel.
Allumez l'appareil, le nettoyage sera intensifié.
3. Laissez sécher le rasoir avant de rabattre le support de la
tête de coupe et de remettre le capuchon protecteur.
4. Saisir le support de la tête de coupe uniquement par les
côtés et le presser vers le bas jusqu'à l'enclenchement des
pattes de fixation
A PRUDENCE ! Ne forcez pas et n'appuyez pas sur la
grille de rasage !
REMARQUE : Apposez régulièrement quelques gouttes d'huile
désacidifié (par ex. huile de machine à coudre) sur les couteaux
de rasoir et sur le rasoir pour poils longs. Faites fonctionner
l'appareil pendant quelques secondes sans l'utiliser. Essuyez
éventuellement l'huile superflue à l'aide d'un chiffon doux.
57
4. Pour garantir une efficacité de coupe durable, mettez a
la suite du nettoyage du rasoir quelques gouttes d'huile
pour tondeuse ou d'huile pour machine á coudre sur les
grilles. Voir section Nettoyage à l'eau.
06. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
A DANGER de blessures et dommages matériels!
Débranchez le bloc secteur de la prise de courant avant
de nettoyer l'appareil.
/// Ne pas immerger dans de l'eau ou d'autres liquides.
Nettoyage à sec
A AVERTISSEMENT !
Débranchez l'appareil avant chaque nettoyage.
A PRUDENCE ! Dommages matériels
N'utilisez aucun détergent acide ou corrosif.
/// Ne démontez pas la grille de coupe de son cadre de
grille de coupe et ne nettoyez pas ce dernier
avec la brosse.
/// Ne pas démonter les couteaux pour le nettoyage.
Sous les couteaux se trouvent des ressorts pouvant
provoquer des dommages s'ils sont démontés et
remis a plusieurs reprises. Enlevez les couteaux uni-
quement pour les changer(voir "Echange des pièces
de rechange", page 58).
/// REMARQUE : Nettoyez l'appareil après chaque utilisa-
tion, pour qu'il fonctionne de manière optimale.
1. Appuyer sur les boutons latéraux de déverrouillage (4) et
retirer la tête de rasage (2).
56
/// Children must be supervised to ensure that
they do not play with the device.
/// Cleaning and user maintenance shall not be
carried out by children without supervision.
/// Children younger than 8 years must be kept
away from the appliance and power supply
cord.
DANGER for children
Children must not play with packaging material.
Do not allow children to play with plastic bags.
Danger of suffocation.
DANGER
of electric shock as a result of moisture
Sy Do not use this device - with the wall power sup-
ply connected - in the vicinity of bathtubs, showers,
washbasins or other vessels containing water (see also
chapter 5; NOTES: Wet € Dry).
/// Protect the cord, mains adapter and charging station
from moisture, dripping water or splash water.
/// Do not operate the device with the wall power supply
connected if your hands are wet.
/// The cord, mains adapter and charging station must not
be immersed in water or other liquids or rinsed under
running water. The appliance is not waterproof and
must not be immersed in water or other liquids, too.
/// Unplug the wall power supply from the power point
before cleaning the shaver and its parts under running
water.
29
30
/// If the charging station or the appliance has fallen into
water, pull out the mains adapter immediately, and
only then remove the charging station or the appli-
ance from the water. Do not use the charging sta-
tion or the appliance again, but have it checked by a
specialist.
/// If the device is used in a bathroom, the cord connect-
ing the device to the mains power must be pulled
out after use, as the proximity of water represents a
hazard, even when the device is switched off.
/// Installation of a residual current device (FI/RCD) with
a rated residual operating current of no more than 30
MA is recommended to provide additional protection.
Ask your electrician for advice. The installation should
only be carried out by a qualified electrician.
DANGER of electric shock
Do not operate the shaver if the shaver, the wall power
supply or the cable shows visible signs of damage or if
the shaver has been dropped.
/// Connect the cable to the shaver before plugging the
wall power supply into a power point.
/// Only connect the wall power supply to a properly
installed easy to access power point supplying voltage
matching the rating plate. The power point must still
be easily accessible after connection.
/// Ensure that the cable cannot be damaged by sharp
edges or hot surfaces.
/// Ensure that the cable is not trapped or crushed.
/// Always pull at the wall power supply and never pull on
the cable when unplugging the wall power supply.
4. Pour les zones plus compliquées, comme le menton, ten-
dez la peau pour obtenir un meilleur résultat.
Rasez dans le sens inverse du poil.
6. Eteignez l'appareil après le rasage et nettoyez minutieuse-
ment les pièces de coupe (— 06. Nettoyage et entretien).
N
Coupe des cheveux longs
Utilisez le rasoir pour poils longs à l'arrière du rasoir pour
réduire la barbe et les pattes.
1. Retirez le capuchon de protection.
2. Poussez le rasoir pour cheveux longs vers le haut.
3. Allumez le rasoir à l'aide du bouton de mise en marche
et d'arrêt © (5).
4. Après utilisation, éteignez l'appareil, poussez le rasoir
pour cheveux longs dans la position initiale et nettoyez
l'appareil (+ 06. Nettoyage et entretien).
Rasage barbe de trois jours
1. Avec le sabot barbe de trois jours (10) vous pouvez raser
votre barbe jusqu'à une longueur de 3 mm.
2. Posez et fixez correctement le sabot sur la tête de coupe.
3. Rasez alors votre barbe.
REMARQUE :
Veuillez considérez que le sabot barbe de trois jours est seu-
lement approprié pour limiter la pousse des poils de barbe à
une longueur de 3 mm et non pas pour raccourcir des poils
plus longs à une longueur de 3 mm.
Lors de l’utilisation du sabot barbe de trois jours, la grille de
rasage n'entre pas en contact direct avec la peau et le "grais-
sage" naturel du système de coupe n'a plus lieu.
55
REMARQUE :
Vous pouvez utiliser l'appareil à tout moment sur le secteur
indépendamment de l'état de charge de la batterie.
1. Assurez-vous, pour le fonctionnement sur secteur, que
l'appareil est coupé.
11
Remove the wall power supply from the power point ...
. after each use,
. after each charging process,
. if a fault occurs,
. before connecting the device to the cable,
. before cleaning the shaver and
11
. during thunderstorms.
To avoid any risk, do not make any changes to the
shaver or accessories. Do not replace the cable
yourself either. Repairs must only be carried out by a
specialised company.
2. Raccordez le bloc secteur à l'appareil.
3. Enfichez le bloc secteur dans une prise facile d'accès.
4. Retirez le capuchon de protection.
5. Allumez l'appareil à l'aide du bouton de mise en marche
et d'arrêt (5).
Rasage
REMARQUES:
/// L'appareil est adapté au rasage à sec comme au rasage
humide (Wet & Dry).
ATTENTION ! Le rasage sur peau humide ne peut se faire
sous la douche ou dans la baignoire que si vous utilisez
l'appareil sans fil (indice de protection IPX7).
/// Après les premières utilisations, la peau peut rougir ou
démanger, car il faut d'abord qu'elle s'habitue à ce type de
rasage. Cette apparition est normale et dure généralement
entre 2 et 4 semaines.
17
DANGER! To be observed when handling
lithium-ion batteries
Improper use may lead to injuries and material
damages! Fire and explosion risk in case of non-
compliance. The following safety instructions are to
be observed to ensure safe handling of lithium-ion
batteries:
1. Otez le capuchon de protection / Sabot pour barbe de trois
jours (10) de la téte de coupe.
2. Allumez l'appareil à l'aide du bouton de mise en marche
et d'arrêt 0 (5).
3. Tenez l'appareil perpendiculairement à la surface de la
peau et effectuez doucement des mouvements circulaires
sur votre visage.
54
ИЛ
11
111
11
Charge the appliance with the original wall power
supply only.
Protect the lithium-ion batteries from mechanical
damages. Fire/explosion hazard!
Do not expose the appliance to direct sunlight or heat.
If the appliance heats to more than 125°C, the cells
may catch fire and/or explode.
Should the appliance be in vicinity of a source of fire
or catch fire itself, usual extinguishing agents can be
used (ABC powder extinguishers, CO2 extinguishers
or water).
31
///
171
I
II
A
32
И
И
I
171
71
И
///
Lithium-ion batteries contain flammable and corrosive
solutions and lithium salts. In case of leakage, these
can lead to irritation of the skin, eyes and mucous
membranes. Venting of lithium-ion batteries generates
vapours which may present a hazard to health.
If fluid leaks out of the lithium-ion batteries, avoid
contact with eyes, mucous membranes and skin as well
as inhaling vapours. The affected area must be immedi-
ately rinsed with plenty of clean water. Consult a doctor
in any case.
Leaked fluids must be absorbed by means of an absor-
bent and disposed of properly.
Open cells are hazardous waste and must therefore be
disposed of properly.
WARNING! Risk of injury
Place the cable in such a way that no one trips over it
or steps on it!
Do not use the device on open wounds, cuts, sunburn
or blisters.
Do not operate the shaver if the device or cutting
elements are damaged or defective.
The cutting blades are sharp. Handle with care.
Keep the shaver away from your eyes.
Always switch off the shaver before cleaning it.
CAUTION! Risk of material damage
Use the original accessories only.
Never place the shaver on hot surfaces (e.g. hob
plates) or near heat sources or open fire.
Do not cover the wall power supply to prevent over-
heating.
9.
Après un temps de recharge d'env. 90 minutes, les accus
sont complètement chargés et le niveau de charge
indique 100%. Tous les points clignotent.
Des accus complètement chargés permettent d'utiliser le
rasoir pendant environ 95 minutes.
Lorsque les accus sont complètement chargés, débranchez
à nouveau le bloc d'alimentation de la prise de courant et
du socle de recharge.
Avec ce rasoir, il est possible de procéder à une charge
rapide. Celle-ci dure 5 minutes et suffit pour un rasage.
10. Si votre rasoir s'éteint en plein rasage parce que les batte-
ries sont déchargées, vous pouvez alors continuer de vous
raser avec le bloc d'alimentation branché.
05. UTILISATION
A AVERTISSEMENT contre les blessures!
Ne mettez pas le rasoir en marche si la grille de rasage
présente un dommage.
1.
2.
Allumez le rasoir grace au bouton Marche/Arrét (5).
Sur l'écran LCD apparaissent alors le compteur indiquant
le temps que vous avez passé à utiliser l'appareil, ainsi que
les points indiquant le niveau de charge de la batterie.
Une fois l'appareil éteint, appa-
raissent à l'écran de manière
alternée le temps passé à utiliser
l'appareil et le niveau de charge
de la batterie. (La figure montre
que vous avez utilisé l'appareil
pendant 1 min 53 et ensuite,
qu'il vous reste 70% de batterie).
80 60 40 20%
53
80 60 40 20 %
04. RECHARGEMENT
REMARQUES :
/// Avant la première utilisation sur batterie, il faut recharger
la batterie pendant au moins 90 minutes.
/// Pour garantir une longue durée de vie des accus, ceux-ci
doivent être entièrement déchargés avant d'être rechargés.
/// Le rasoir contient 1 batterie Li-ion avec une protection
contre les surcharges. L'accu peut être rechargé sans
limitation de puissance ni danger de surcharge.
/// Notez que la capacité des accus diminue pour des raisons
techniques s'ils ne sont pas utilisés pendant un période
prolongée. Les périodes de stockage prolongées et les
interruptions de charge et de décharge qui y sont liées
doivent donc être évitées.
1. Posez le socle de recharge sur une surface plane.
2. Connectez le bloc d'alimentation au socle de recharge.
3. Branchez le bloc d'alimentation à une prise électrique
facile d'accès. Les témoins lumineux de mise sous tension
situés sur le socle de recharge s'illuminent en rouge aussi
longtemps que le socle est sous tension.
4. Posez l'appareil sur le socle de recharge.
5. L'icône-prise ainsi que le niveau de charge en
% apparaissent sur l'écran LCD. Les 5 points
clignotent constamment entre 20% et 100%.
Les points sont constamment allumés selon la
valeur respective en % que le niveau de charge
a atteint. (La figure illustre un niveau de charge
à 70%. Le 4ème point (80%) clignote donc en
conséquence). 100 80 60 40 20 %
52
/// In order to avoid damages to the shaving foil, do not
exert excessive pressure on the shaving foil.
/// Do not use any harsh or abrasive cleaning agents.
NOTE: We advise you not to use shaving gel, since this may
cause the shaving foil and cutting blades to stick to each other.
04. CHARGING
I
17
ИЛ
И
NOTES:
Before first operation of the shaver in battery mode, you
should charge the battery for at least 90 minutes.
In order to maximise the battery life, you should allow the
batteries to completely discharge before recharging them.
The shaver runs on 1 lithium-ion battery with overcharge
protection. The battery can be charged without capacity
loss and danger of overcharging.
Please note that the battery capacity will decrease dur-
ing extended periods of storage. For this reason, long
recharging times should be avoided because of the inter-
ruption between the charging and discharging cycles.
Place the charging station on a flat surface.
Connect the mains adapter to the charging station.
Connect the mains adapter to an easily accessible wall
outlet. The power indicator light on the charging station
glows red and as long as it is connected to the mains.
Place the appliance onto the charging station.
33
5. The LCD shows the plug symbol and
charging state in %. The 5 point symbols
flash in ascending order from 20 %-100 %.
The point symbols remain lit if the charging
capacity has reached the respective % value
of the charging state. (The figure illustrates
the charging state of 70%. Point symbol 4
(80% flashes). 100 80 60 40 20 %
6. After a charging period of approx. 90 minutes, the bat-
tery is fully charged and the charging state displayed with
100%. All point symbols flash.
7. After the battery is fully charged, the shaver can be oper-
ated cordlessly for about 95 minutes.
8. Unplug the mains adapter from the wall outlet and charg-
ing station as soon as the battery is fully recharged.
9. This shaver features a quick-charge function. It takes 5 min-
utes and will last for a single shave.
10. If your shaver stops during shaving due to its battery being
insufficiently charged, you can continue shaving with the
mains adapter connected.
05. OPERATION
WARNING! Risk of injury
Do not operate the shaver if the shaving foil
is damaged.
1. Use the on/off switch (5) to switch the shaver on.
2. The LCD displays the counter for the operating time and
the point symbols for the charging capacity.
34
AVERTISSEMENT contre les blessures
Placez le cable de sorte a ce que personne ne trébuche
ou ne marche dessus !
/// N'utilisez pas l'appareil en cas de plaies ouvertes,
de coupures, de coup de soleil ou de cloques.
/// Ne mettez pas le rasoir en marche si l'appareil ou les
pièces de coupe sont endommagés ou défectueux.
/// Les lames de rasoir sont aiguisées. Manipulez-les donc
avec précaution.
/// Maintenez l'appareil à distance des yeux.
/// Débranchez l'appareil avant chaque nettoyage.
A PRUDENCE ! Dommages matériels
Utilisez uniquement les accessoires originaux.
/// Ne placez jamais l'appareil sur des surfaces brûlantes
(par ex. les plaques de cuisson) ou à proximité de
sources de chaleur ou de flammes nues.
/// Ne recouvrez pas le bloc secteur, afin d'éviter toute
surchauffe.
/// N'exercez pas de pression forte sur la grille de rasage
pour éviter de l'endommager.
/// N'utilisez aucun détergent acide ou corrosif.
REMARQUE : Ne pas utiliser de gel à raser ! La grille et les
lames pourraient coller.
51
177
DANGER!
Utilisation des batteries Li-ion
Tout usage non conforme peut causer des blessures
et dommages matériels! Le non respect de cette regle
pourrait entrainer un incendie ou une explosion!
Pour une utilisation sûre des batteries Li-ion, respectez
les consignes de sécurité suivantes:
771
171
177
171
И
И
171
171
50
Ne chargez l'appareil qu'avec le cordon d'alimentation
original.
Protégez les batteries Li-ion contre les dommages
mécaniques. Danger d'incendie ou d'explosion !
N'exposez pas l'appareil au soleil ou à une source
de chaleur. En cas d'échauffement supérieur à 125°C,
les batteries peuvent prendre feu ou exploser.
Les moyens d'extinction courants (par exemple
extincteurs à poudre ABC, extincteurs au CO2 ou eau)
peuvent être utilisés en cas d'incendie.
Les batteries Li-ion contiennent des substances et sels
de lithium inflammables et corrosifs pouvant provo-
quer des irritations cutanées, oculaires et des mu-
queuses en cas d'émission. Les vapeurs dégagées en
cas de fuite peuvent être dangereuses pour la santé.
En cas de fuite, évitez tout contact avec les yeux, les
muqueuses et la peau ainsi que l'inhalation des vapeurs
dégagées. Rincez les zones atteintes immédiatement et
abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.
Recueillez les liquides dégagés avec un agent absor-
bant et éliminez celui-ci de manière conforme.
Les batteries endommagées sont des déchets dange-
reux et doivent être éliminés en conséquence.
3.
After switching off the shaver,
the display alternately indicates
2x the operating time consumed
and the charging state.
(The figure illustrates a con-
sumed operating time of 1 min.
and 53 sec. as well as a charging
capacity of 70%).
80 60 40 20% 80 60 40 20%
NOTE:
Independent of the charging state of the batteries, you are
always able to use the shaver connected to the mains power.
1. In order to use the shaver connected to the mains power,
ensure that the shaver is switched off.
2. Connect the wall power supply to the shaver.
3. Insert the wall power supply into an easily accessible
power point.
4. Take off the protective cap.
5. Use the on/off switch O (5) to switch on the shaver.
Shave
NOTES:
/// The shaver is suited for dry as well as wet shaves (Wet & Dry).
ATTENTION! For wet shaves, the shaver must only be
operated cordlessly in the shower or bath tub (protection
class IPX7).
/// During initial use, you may experience temporary redness
or irritation of the skin, since the skin must first get used
to this type of shaving. This is normal and usually lasts
between 2 and 4 weeks.
35
1. Remove the protective cap/ 3-day stubble attachment (10)
from the shaving head.
2. Use the on/off switch O (5) to switch on the shaver.
3. Hold the shaver at a right angle to the surface of the skin
and move it carefully and in circular motion over your face.
4. At parts of the face that are harder to shave, such as the
chin, stretch the skin for a better result.
5. Shave against the direction of beard growth.
6. After shaving, switch off the shaver and clean the cutting
elements carefully (— 06. Cleaning and Care).
Trimming Long Hair
Use the long hair trimmer on the rear of the shaver to shorten
beard and sideburns.
1. Take off the protective cap.
2. Push the long hair trimmer upward.
3. Use the on/off switch O (5) to switch on the shaver.
4. After use, switch off the shaver, push the long hair trimmer
into its basic position and clean the shaver (— 06. Cleaning
and Care).
Three-day stubble shave
1. You can use the 3-day stubble attachment (10) to trim
your beard to a hair length of 3 mm.
2. Place the beard attachment onto the shaving head so that
itis firmly attached to it.
3. Trim your beard as you would normally do when shaving.
NOTES:
Observe that the 3-day stubble attachment is intended only
to limit the beard hair growth to a length of 3 mm, and that it
is not designed to trim longer hair to 3 mm.
36
DANGER d'électrocution
Ne mettez pas l'appareil en marche, si l'appareil, le
bloc secteur ou le câble présentent des dommages
visibles ou que l'appareil a déjà subi une chute.
/// Insérez le bloc secteur à la prise une fois le câble rac-
cordé à l'appareil.
/// Ne branchez le bloc secteur qu'aux prises accessibles
installées correctement et dont la tension correspond
aux indications sur la plaque signalétique. La prise
de courant doit rester facilement accessible après le
raccordement.
/// Veillez à ce que le câble ne soit pas endommagé par
les bords tranchants ou les zones chaudes.
/// Veillez à ce que le câble ne soit pas coincé ou écrasé.
/// Pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur le bloc
secteur, jamais sur le câble.
/// Débranchez le bloc secteur de la prise de courant, …
. apres chaque utilisation,
. apres chaque opération de rechargement,
. lorsqu'une panne survient,
. avant de raccorder l'appareil au câble,
. avant de nettoyer l'appareil et
. en cas d'orage.
/// Pour éviter les dommages, n'entreprenez aucune mo-
dification sur l'appareil ou sur les pièces accessoires.
Ne pas échanger le câble tout seul. Ne faire faire les
réparations que par une entreprise spécialisée.
49
48
///
771
И
71
И
И
Ne manipulez pas l'appareil avec le bloc d'alimenta-
tion raccordé avec les mains mouillées.
Le cáble, le bloc d'alimentation et le socle de recharge
ne doivent ni être immergés dans l'eau ou dans
d'autres liquides, ni être rincés à l'eau courante.
L'appareil n'est pas étanche et ne peut donc pas être
immergé dans l'eau ou dans d'autres liquides.
Avant de nettoyer l'appareil et ses pièces sous l'eau
courante, débranchez le bloc d'alimentation de la
prise de courant.
Si le socle de recharge ou l'appareil tombaient
toutefois à l'eau, débranchez immédiatement le bloc
d'alimentation et seulement ensuite, sortez le socle
de recharge ou l'appareil hors de l'eau. Dans ce cas,
n'utilisez plus le socle de recharge ou l'appareil mais
faites-les vérifier par un magasin spécialisé.
En cas d'utilisation de l'appareil dans une salle de
bain, retirer le bloc secteur après utilisation, la proxi-
mité de l'eau présentant un risque, même si l'appareil
est éteint.
Comme protection supplémentaire, il est conseillé
de pourvoir l'installation d'un dispositif différentiel
résiduel (FI/RCD) avec un courant de déclenchement
nominal ne dépassant pas 30 mA dans le circuit.
Demandez conseil à votre électricien. Autorisez uni-
quement à des électriciens spécialisés d'effectuer le
montage.
When using the 3-day stubble attachment, the direct contact
of the shaving foil to the skin is lost. Consequently, the shav-
ing system is no longer naturally “greased” by sebum.
4. To ensure constant shaving performance, apply a drop of
blade or sewing machine oil after wet cleaning. See sec-
tion “Cleaning with Water”.
06. CLEANING AND CARE
A DANGER! Risk of injury and material damage
Remove the wall power supply from the power point
before cleaning the shaver.
/// Never submerge the entire shaver in water.
Dry Cleaning
WARNING!
Always switch off the shaver before cleaning it.
CAUTION! Risk of material damage
Do not use any harsh or abrasive cleaning agents.
/// Do not remove the shaving foil from the shaving foil
frame and do not clean it with the brush.
/// The cutting blades must not be removed for cleaning
purposes. There are springs below the cutting blades
which might get damaged by repeated removing and
reattaching. Only remove the cutting blades when
replacing them (see "Replacing Parts", page 39).
/// NOTE: Clean the shaver after every use to guarantee
optimal results.
37
1. Press the lateral unlocking buttons (4) and remove the
shaving head frame (2).
2. Slightly press both fixing clips (3) together and remove the
shaving foil frame from the shaving head frame (2).
3. Tap out the shaving foil frame on an even surface and/or
blow it out.
4. Use the cleaning brush to clean the cutting blades.
Cleaning with water:
The shaving head as well as the shaver (cordless) can
Tom comfortably and safely be cleaned under running
water.
1. Hold the appliance so that the cutting blades point down at
an angle. The water temperature should not exceed 70°C.
2. If you prefer rinsing the appliance under running water,
you may also add a few drops of usual liquid soap. To
achieve more intense cleaning results, switch the appli-
ance on.
3. Allow the shaver to dry before closing the shaving head
frame and reattaching the protective cap.
4. The shaving head frame must be touched on the sides
only and pressed down until the fixing clips lock in place.
CAUTION! Do not use force and do not apply pressure
on the shaving foil!
NOTE: From time to time, place a few drops of acid-free oil
(such as sewing machine oil) onto the cutting blades and
the hair clipper. Let the device run for a couple of seconds
without using it. Using a soft cloth, wipe off the surplus oil, if
necessary.
38
d'un manque d'expérience et/ou de savoir.
Ceci est également valable, s'ils sont sous
surveillance ou s'ils ont été instruits quant
à l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils
comprennent les dangers en résultant.
/// \l est interdit aux enfants de jouer avec
l'appareil.
/// \l est interdit aux enfants de procéder au
nettoyage et à la maintenance à moins
qu'ils soient sous surveillance.
/// L'appareil et le câble de raccordement
doivent être tenus hors de portée des
enfants de moins de 8 ans.
DANGER pour les enfants
Les emballages ne sont pas des jouets.
ll est conseillé de tenir les sachets en plastique hors
de portée des enfants. Risque de suffocation.
DANGER
d'électrocution lié à l'humidité
À N'utilisez pas cet appareil avec un bloc d'alimentation
raccordé à proximité de baignoires, de douches, de
lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau (voir
aussi chapitre 5 ; remarques sur le rasage humide
Wet & Dry).
/// Protégez le câble, le bloc d'alimentation et le socle de
recharge de l'humidité ainsi que des gouttes et écla-
boussures d'eau.
47
03. CONSIGNES DE SECURITE
Utilisation conforme
Le rasoir pour hommes est exclusivement conçu pour la
coupe de poils humains.
L'appareil est conçu pour un usage domestique privé et ne
peut être utilisé à des fins commerciales.
L'appareil ne doit être utilisé qu'en intérieur.
Contre-indications d'utilisation
Ne coupez avec cet appareil ni cheveux synthétiques ni poils
d'animaux.
Instructions pour une utilisation
en toute sécurité
Ne pas rincer l'appareil tenu à la main à l'eau courante.
== Symboles sur l'appareil :
o
DANGER!
Séparez au préalable le bloc d'alimentation de
l'appareil.
/// Pour le fonctionnement sur secteur, utilisez
exclusivement le bloc d'alimentation enfi-
chable d'origine fourni.
/// Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans ainsi que par
des personnes à capacités physiques, sen-
sorielles ou mentales réduites ou souffrant
46
07. REPLACEMENT PARTS
Cutting elements are subject to natural wear and excluded
from the warranty. For optimal shaving a replacement in good
time is essential.
You are able to reorder the following replacement parts:
/// 2 cutting blades
/// Shaving system (dual shaving foil with integrated long hair
trimmer)
Recommended Replacement Intervals
For optimum shaving performance, we recommend replacing
your shaving foils and cutting blades every 12 months.
Since both cutting elements adjust in time, it is recommend-
ed to replace shaving foil and cutting blade simultaneously.
The replacement parts can be ordered via the Service Centre.
Replacing Parts
1. Take off the protective cap.
2. Press the unlocking buttons (4) on both sides and remove
the shaving head frame.
3. Slightly tip the old cutting blades to one side and carefully
pull them off the shaver.
4. Take the new cutting blades at both ends between thumb
and index finger and push them into the white holding
device. Press the cutting blades completely and briefly
down once until they audibly lock into place.
5. Remove the old shaving foil frame from the shaving head
frame as described in 06. Cleaning and Care.
6. Carefully press the new shaving foil frame into the shaving
head frame until it locks in place with an audible click.
39
WARNING! Risk of lacerations!
Carefully pull both cutting blades off the white plastic
holding device.
08. TROUBLESHOOTING
A DANGER! Risk of injury and material damage
Do not attempt to repair the shaver yourself.
Always remove the wall power supply from the socket
whenever a fault occurs.
Fault: Please check the following:
No function /// ls there power coming from
the power point?
/// Batteries low?
The shaving performance | /// Have you cleaned and oiled
diminishes the cutting blade?
09. CONFORMITY
The CE mark was applied in accordance with the
corresponding European directives.
The conformity declaration is held by the distributor:
Aquarius Deutschland GmbH
Adalperostrasse 29 /// 85737 Ismaning b. München ///
GERMANY
40
AUTRES ACCESSOIRES (SANS ILLUSTRATION) :
bloc secteur avec ligne d'alimentation, brosse de nettoyage,
sac de rangement, mode d'emploi
02. CONCERNANT CE MODE D'EMPLOI
/// Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la première
utilisation et respectez en priorité les consignes de
sécurité !
/// L'appareil ne doit être utilisé que de la manière décrite
dans ce mode d'emploi.
/// Conservez ce mode d'emploi.
/// Si vous transmettez l'appareil, joignez ce mode d'emploi.
Avertissements dans ce mode d'emploi
Si nécessaire, les avertissements suivants sont utilisés dans
ce mode d'emploi :
A DANGER ! Risque élevé : Ne pas respecter cet aver-
tissement peut entraîner des blessures physiques et
même mortelles.
A AVERTISSEMENT ! Risque modéré : Ne pas respecter
cet avertissement peut entraîner des blessures ou
d'importants dommages matériels.
A PRUDENCE : Risque faible: Ne pas respecter cet aver-
tissement peut entraîner des blessures légères ou des
dommages matériels mineurs.
REMARQUE : Remarques et particularités dont il faut tenir
compte en manipulant l'appareil.
45
01. VUE D'ENSEMBLE/VOLUME DE LIVRAISON
REMARQUE : Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces
accessoires et qu'elles sont intactes.
9 10
1 Grille de rasage avectondeuse 6 Écran LCD - Affichage en
pour poils longs intégrée pourcentage du niveau de
2 Téte de rasage charge de la batterie
3 Languettes d'enclenchement 7 Socle de recharge
de la grille de rasage (des 8 Témoins lumineux de mise
deux côtés de l'appareil) sous tension
4 Boutons de déverrouillage 9 Tondeuse pour poils longs
de la tête de rasage (des 10 Capuchon de protection/
deux côtés de l'appareil) sabot "barbe de trois jours"
5 Bouton Marche/Arreét ()
44
10. TECHNICAL DATA
Article no. 9113090
Mains adapter:
Input voltage 100-240 V-, 50/60 Hz, 0.3A max.
Output voltage 5 V==, max. 1000 mA
Type of protection IPX4
Class of protection [a |!
Ambient conditions Only approved for indoor use
Shaver:
Input voltage 5 V==, max. 1000 mA
Rechargeable battery 1x 3.7 V Li-lon (AA) 1000 mAh
Type of protection IPX7
Class of protection 35 |||
Perm.ambient temperature | 5°C to 35°C
In the course of product improvements we reserve the right
to make technical and visual changes on the device or to its
accessories
11. DISPOSAL
This symbol indicates that the product must be dis-
posed of in a separate waste collection point within
the European Union. This applies to the product and
all accessories marked with this symbol. Products
marked as such may not be discarded with normal
domestic waste, but must be taken to a collection
point for recycling electrical and electronic devices.
Packaging
If you want to dispose of the packaging, make sure
you comply with the environmental regulations
applicable in your country.
41
12. WARRANTY AND SERVICE
Under our terms of warranty, we guarantee that our technical
appliances will provide faultless quality and function.
The warranty period is 36 months from the date of purchase.
Please keep your receipt as proof of purchase.
NOTE: The following will void the guarantee: Incorrect or
improper handling of the device, failure to comply with the
safety precautions that apply to the device, use of force,
alterations or repairs carried out by a party other than the
service address that we have authorised.
Furthermore, components that are subject to normal wear
and tear or use are excluded from the guarantee.
This warranty shall not in any way limit the distributor's statu-
tory or legal warranty obligations. In order for us to be able
to allow you to return your goods free of charge during the
warranty period and to help us to process your claim quickly
and accurately, it is crucial that you call or email us to request
an RMA number (Return Material Authorisation) before you
send a device back to us. This number helps our service
department to identify your device immediately and will
optimise the processing of your claim. You will then receive a
new or repaired device. Please use the original packaging in
order to avoid transport damage and enclose a copy of your
invoice.
A detailed description of the claim reduces the processing time.
To do this, call us on our free service line.
qEE Se Docdata Fashion Services GmbH
&
Hotline: 00800-36463600
VER“ E-Mail: [email protected]
42
SOMMAIRE
01.Vue d'ensemble/Volume de livraison 44
02. Concernant ce mode d'emploi 45
03. Consignes de sécurité 46
04. Rechargement 52
05. Utilisation 53
06. Nettoyage et entretien 56
07.Pieces de rechange 58
08. Dépannage 59
09.Conformité 60
10. Caractéristiques techniques 60
11.Elimination 61
12.Garantie et Service Apres-vente 62
43
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement