Avent | SCD860/01 | Avent SCD860/01 Brugermanual

Avent SCD860/01 Brugermanual
Register your product and get support at
1
www.philips.com/welcome
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands
Trademarks owned by the Philips Group.
©2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved
14
4213.328.0027.1
NEDERLANDS
BELANGRIJK
Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging
voor verantwoordelijk en degelijk toezicht door volwassenen en
moet niet als zodanig worden gebruikt.
Laat uw baby nooit alleen in uw huis. Zorg dat er altijd iemand aanwezig is
om op de baby te letten en ervoor te zorgen.
Disclaimer
U gebruikt deze babyfoon op eigen risico. Koninklijke Philips Electronics
NV en haar dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor de
bediening of uw gebruik van deze babyfoon. Daarom aanvaarden zij geen
aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van deze babyfoon.
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips Avent! Als u volledig
wilt profiteren van de ondersteuning die Philips Avent biedt, registreer uw
product dan op www.philips.com/welcome.
Deze korte handleiding bevat belangrijke informatie over uw uGrowbabyfoon en biedt korte instructies voor het instellen van de babyfoon
en de app. Zie www.philips.com/ugrow voor meer informatie en de
volledige gebruikershandleiding.
Belangrijke veiligheidsinformatie
Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken
en bewaar de folder om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.
Gevaar
-- Dompel geen enkel deel van de babyfoon in water of een andere
vloeistof. Zet het apparaat niet ergens neer waar er water of andere
vloeistoffen op kunnen druppen of spatten. Gebruik de babyfoon
nooit in een vochtige omgeving of nabij water.
-- Plaats nooit objecten boven op de babyfoon en dek deze niet af.
Dek de ventilatieopeningen niet af. Plaats het systeem volgens de
instructies van de fabrikant.
-- Snoeren kunnen verwurgingsgevaar opleveren. Houd snoeren buiten
bereik van kinderen (meer dan 1 meter afstand). Plaats de babyfoon
nooit in of boven het bed of de box van de baby (fig. 1).
Waarschuwing
-- Controleer of het voltage dat is aangegeven op de adapter overeenkomt
met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
-- Breng geen veranderingen of wijzigingen aan de adapter of enig deel
ervan aan en snijd er niet in. Dit kan een gevaarlijke situatie veroorzaken.
-- Gebruik alleen de door Philips aangeraden adapter.
-- Als de adapter beschadigd is, moet u deze laten vervangen door een
adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
-- Open de behuizing van de babyfoon niet om een elektrische schok
te voorkomen.
-- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben,
tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op
hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.
-- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het
apparaat gaan spelen.
-- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt
afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar
het netsnoer uit het apparaat komt.
-- Zorg ervoor dat u de babyfoon zo plaatst dat het netsnoer geen
doorgang blokkeert. Zorg ervoor dat het netsnoer niet op de grond ligt
waar men er over kan struikelen.
-- Houd de verpakkingsmaterialen (plastic zakken, kartonnen buffers enz.)
buiten het bereik van kinderen. De verpakkingsmaterialen zijn geen
speelgoed.
-- Houd schroeven en kleine voorwerpen buiten het bereik van de baby.
Let op
-- Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor
verantwoordelijk en degelijk toezicht door volwassenen en moet niet als
zodanig worden gebruikt.
-- Zorg dat de babyfoon en het snoer altijd buiten het bereik van de baby
blijven (ten minste 1 meter verwijderd) (fig. 2).
-- Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
-- Monteer de babyfoon niet aan of boven het bed of de box van de baby.
-- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren,
warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers)
die warmte produceren.
-- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u het apparaatstekkertje
in het apparaat, en de adapter in het stopcontact plaatst.
-- Als u de babyfoon op een tafel of lage kast plaatst, laat het netsnoer
dan niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen, zodat u er
niet over kunt struikelen.
Naleving van richtlijnen
-- Dit apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften
met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
-- Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring
van de Europese Unie (fig. 3).
-- Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat deze babyfoon voldoet
aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Een kopie van de EG Conformiteitsverklaring (DoC)
is online te raadplegen op www.philips.com/support.
Privacy
Philips hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van
persoonlijk herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt via de app.
Wij vinden het ook belangrijk u te informeren over het gebruik van
deze gegevens. Wij raden u daarom aan om het privacybeleid in de app
zorgvuldig door te lezen. U kunt de informatie over ons privacybeleid ook
vinden op onze website.
Productoverzicht (fig. 4)
1Wi-Fi-statuslampje
2Infraroodlampen
3 Babyfoonlens
4Microfoon
5Weergave-indicator
6Nachtlampje
7Voet
8 Nachtlampknop met statusindicatie
9 Knop voor afspelen slaapliedjes/pauzeren met statusindicatie
10Lichtsensor
11 Temperatuur- en vochtigheidssensoreenheid
12 Aansluiting voor apparaatstekkertje
13 Resetknop
14Aan-uitknop
15Wandhouder
16Adapter
17Apparaatstekkertje
Eerste installatie
Controleer voordat u met de installatieprocedure begint:
-- Of u toegang hebt tot draadloos internet (2,4 GHz Wi-Fi).
-- Of u dicht genoeg bij de Wi-Fi-router bent voor een goed Wi-Fi-signaal.
-- Indien u een Wi-Fi-versterker hebt, of uw router en uw WiFi-versterker
hetzelfde SSID en wachtwoord hebben.
-- Of u het wachtwoord van uw Wi-Fi-netwerk bij de hand hebt.
Verbind de babyfoon altijd met een beveiligd netwerk (zie hoofdstuk
‘Veiligheid en privacy’ in de gebruiksaanwijzing die online verkrijgbaar
is op www.philips.com/ugrow).
-- Of uw mobiele apparaat iOS 7 of hoger, of Android 4.1 of hoger heeft.
1Download de Philips Avent uGrow Smart Monitor-app in de App
Store of Google Play. Gebruik de trefwoorden ‘uGrow Smart
Monitor’ of ‘Philips smart monitor’ om de app te vinden.
2Start de app.
3Volg de installatie-instructies in de app.
De babyfoon aan de muur monteren
De babyfoon wordt geleverd met een beugel voor wandmontage. Voordat
u de babyfoon aan de wand monteert, moet u controleren of er op het
punt waar u de babyfoon wilt monteren, een goed Wi-Fi-signaal beschikbaar
is. Volg de onderstaande instructies om de beugel voor wandmontage aan
de wand te bevestigen en de babyfoon hieraan te bevestigen.
1 Zet met een potlood een kruisje op de muur op de plaats waar u de
babyfoon wilt bevestigen.  (fig. 5)
2 Houd de beugel voor wandmontage tegen de wand. Zorg ervoor dat
een van de gaten zich recht boven het kruisje bevindt dat u bij stap 1
op de wand hebt gezet.
Opmerking: Zorg ervoor dat de ring van de beugel voor wandmontage
omlaag helt als u deze tegen de wand houdt. Als de ring van de beugel voor
wandmontage omhoog helt, draait u de beugel voor wandmontage om zodat
deze zich in de juiste stand bevindt (fig. 6).
3 Markeer met een potlood waar de andere schroefgaten in de wand
moeten komen (fig. 7).
4 Boor twee gaten in de muur bij de markeringen (fig. 8).
5 Gebruik 2 schroeven om de beugel voor wandmontage aan de wand te
bevestigen. Zet de schroeven met een schroevendraaier vast (fig. 9).
6 Voer de vochtigheids- en temperatuursensorunit door het gat in de
beugel voor wandmontage. Lijn de sleuven in de voet van de babyfoon
met de uitsparingen op de ring uit. Pas de groef in de voet van de
babyfoon op de opstaande rand aan de binnenzijde van de ring (fig. 10).
7 Draai de voet van de babyfoon rechtsom om de babyfoon plaatsen (fig. 11).
8 Steek het apparaatstekkertje in het stopcontact van het apparaat in de
temperatuur- en vochtigheidssensorunit, en sluit de adapter aan op een
stopcontact. De babyfoon is nu klaar voor gebruik (fig. 12).
Signalen Wi-Fi-statuslampje
1Uit
-- De babyfoon is uitgeschakeld
2Oranje
-- Knippert snel: de babyfoon is aan het opstarten.
-- Knippert langzaam: de babyfoon is firmware aan het upgraden.
Schakel de babyfoon niet uit tijdens de firmware-upgrade.
Veelgestelde vragen
Zie voor meer veelgestelde vragen het betreffende gedeelte in de app.
Vraag
Antwoord
Waar kan ik de
gebruikershandleiding
vinden?
U kunt de gebruikershandleiding online vinden
op www.philips.com/ugrow.
De gebruikershandleiding is ook beschikbaar in
de app. Tik op ‘Ondersteuning’ in het linkervak
om de gebruikershandleiding te openen.
Ik kan mijn babyfoon
de QR-code op mijn
smart device niet
laten lezen. Wat kan ik
doen?
Zorg ervoor dat u de QR-code voor Wi-Fi op
ca. 20 cm afstand van de lens houdt. Beweeg
uw smart device iets omhoog of omlaag of
naar links of rechts om er zeker van te zijn
dat de QR-code voor Wi-Fi zich recht voor
de babyfoon bevindt. U kunt ook proberen
om uw smart device dichter bij of verder weg
van de babyfoonlens te houden voor beter
scherpstellen. Zorg ervoor dat er voldoende,
maar niet te fel licht is in de kamer. Wanneer de
babyfoon de QR-code voor Wi-Fi heeft gelezen,
piept deze ter bevestiging.
Opmerking: Het Wi-Fi-statuslampje gaat mogelijk kort uit tijdens de firmwareupgrade.
-- Brandt onafgebroken: de camera van de babyfoon is klaar om de
QR-code voor Wi-Fi te lezen die door uw smartphone of tablet
wordt gegenereerd.
3 Groen
-- Knippert langzaam: de QR-code voor Wi-Fi is gelezen.
-- Brandt onafgebroken: de babyfoon is verbonden met het Wi-Fi-netwerk.
4 Rood
-- Knippert langzaam: het ingevoerde Wi-Fi-wachtwoord is fout.
-- Brandt onafgebroken rood: de babyfoon kan geen verbinding maken
met het Wi-Fi-netwerk.
De babyfoon resetten
De babyfoon heeft een resetknop op de achterzijde. Als u op deze knop
drukt wordt de babyfoon gereset naar de fabrieksinstellingen.
Opmerking: Reset altijd de babyfoon met de resetknop als de babyfoon wisselt van
eigenaar. Hiermee wordt uw account verwijderd, en is uw privacy gewaarborgd.
Misschien hebt u de beschermfolie niet van de
babyfoonlens verwijderd. Verwijder de folie.
Misschien bedekt u de QR-code voor Wi-Fi
met een gedeelte van uw hand. Houd uw smart
device zo vast dat uw hand de QR-code voor
Wi-Fi niet bedekt.
Ik kan de app niet
downloaden en
installeren. Wat kan ik
doen?
Resetten naar fabrieksinstellingen
1Terwijl de babyfoon is ingeschakeld, drukt u met een paperclip of
een ander puntig voorwerp op de resetknop aan de achterzijde van
de babyfoon. We raden u aan dit te doen wanneer de babyfoon is
verbonden met uw Wi-Fi-netwerk (fig. 13).
2Houd de resetknop ingedrukt tot de babyfoon piept.
Wat te doen na een reset naar fabrieksinstellingen
Nadat de babyfoon is gereset, moet u deze opnieuw verbinden met het
Wi-Fi-netwerk. Als u andere mensen toegang had gegeven tot de babyfoon,
moet u dat opnieuw doen.
Reiniging en onderhoud
-- Koppel de babyfoon los voordat u deze gaat schoonmaken.
-- Maak de babyfoon schoon met een droge doek.
-- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen,
petroleum, aceton enz. voor het schoonmaken van de plastic behuizing
van het apparaat.
-- Gebruik geen reinigingsspray of vloeibare schoonmaakmiddelen.
Vervanging
Als de babyfoon beschadigd is, neem dan contact op met het Consumer
Care Centre in uw land (zie hoofdstuk ‘Garantie en ondersteuning’).
Adapter
Vervang de adapter van de babyfoon alleen door een oorspronkelijke
Philips-adapter. Zie het hoofdstuk ‘Accessoires bestellen’ voor informatie
over het bestellen van een nieuwe adapter.
Recycling
-- Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan
EU-richtlijn 2012/19/EG. Win inlichtingen in over de gescheiden
inzameling van afval van elektrische en elektronische producten.
Volg de lokale regels en gooi het product nooit weg bij het gewone
huishoudelijke afval. Door u op de juiste manier van oude producten
te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid (fig. 14).
Specificaties
Algemeen
Netspanningsadapter:
- Nominaal ingangsvermogen
100 - 240 V
- Nominale frequentie
50-60 Hz
- Nominaal uitgangsvermogen
- adapter
5 V DC , 1 A
Connectiviteit:
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Apps
- Besturingssysteem
Wandhouder
Indien nodig kunt u een extra beugel voor wandmontage voor deze
babyfoon bestellen (zie het hoofdstuk ‘Accessoires bestellen’).
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service of naar uw Philips-dealer om
accessoires en reserveonderdelen te kopen. U kunt ook contact opnemen
met het Philips Consumer Care Centre in uw land.
Garantie en ondersteuning
Meer informatie of ondersteuning vindt u in het ondersteuningsmenu van
uw app, op de Philips-website op www.philips.com/support of in het
afzonderlijke ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Controleer of een van de volgende factoren
een goede download verhindert. Is uw Wi-Fisignaal stabiel en sterk genoeg? Heeft uw smart
device iOS 7 of hoger, of Android 4.1 of hoger?
Hebt u genoeg ruimte beschikbaar op uw smart
device om de app op te slaan? Hebt u het juiste
wachtwoord ingevoerd voor de App Store of
Google Play?
iOS 7 of hoger (met uitzondering
van iPhone 4 of lager), of Android 4.1
en hoger
Voor de meest actuele informatie over
apparaatcompatibiliteit gaat u naar
www.philips.com/ugrow.
Lens
Scherpstelmodus
Vast
Scherpstelbereik
0,7 - 5 meter
Diafragma
F2.8
Digitale zoom
2x
Nachtmodus
IR LED, bereik 4 meter
Sensoren
Temperatuursensor
0 °C - 40 °C
Luchtvochtigheidssensor
10% - 80% RH
Video
Resolutie
tot 720p (HD)
Videoformaat
H.264
DANSK
VIGTIGT
Denne babyalarm er beregnet som et hjælpemiddel.
Den kan aldrig erstatte ansvarlig og korrekt forældreopsyn
og -overvågning og må ikke bruges sådan.
Efterlad aldrig dit barn alene i dit hjem. Sørg altid for, at der er nogen,
der kan holde øje med barnet og tage sig af dets behov.
Ansvarsfraskrivelse
Bemærk, at du bruger denne babyalarm på eget ansvar. Koninklijke Philips
Electronics NV og dets datterselskaber er ikke ansvarlig for driften af
denne babyalarm eller din brug af den og påtager sig således intet ansvar
i forbindelse med din brug af denne babyalarm.
Introduktion
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips Avent! For at få fuldt udbytte
af den support, Philips Avent tilbyder, skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.
Denne korte brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om uGrowbabyalarmen og giver korte anvisninger til, hvordan du konfigurerer
babyalarmen og app’en. Du kan finde flere detaljerede oplysninger og
hele brugervejledningen på www.philips.com/ugrow.
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Læs disse oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug,
og gem dem til eventuel senere brug.
Fare
-- Babyalarmen (eller dele af den) må aldrig kommes ned i vand eller
andre væsker. Apparatet må ikke anbringes, hvor vand eller anden
væske kan dryppe eller sprøjte på det. Brug aldrig babyalarmen i fugtige
omgivelser eller tæt på vand.
-- Placer aldrig en genstand oven på babyalarmen, og dæk den ikke til.
Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer i overensstemmelse med
producentens instruktioner.
-- Ledninger udgør en potentiel risiko for kvælning. Hold ledninger uden
for børns rækkevidde (mere end 1 meter/3,5 meter væk). Anbring ikke
babyalarmen i eller over barnets seng eller kravlegård (fig. 1).
Advarsel
-- Kontrollér, om den angivne netspænding på adapteren svarer til den
lokale netspænding, før du slutter strøm til opladeren.
-- Ingen dele af adapteren må ændres og/eller klippes af, da dette vil føre
til farlige situationer.
-- Brug kun den adapter, som anbefales af Philips.
-- Hvis adapteren beskadiges, skal den udskiftes med en original adapter af
samme type for at undgå en farlig situation.
-- Babyalarmens kabinet må ikke åbnes, da det kan forårsage elektrisk stød.
-- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder
børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller
manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller
instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed.
-- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke
kan komme til at lege med det.
-- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, navnlig ved
stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud
af apparatet.
-- Sørg for at installere babyalarmen på en sådan måde, at dens ledning
ikke spærrer en døråbning eller passage. Sørg for, at ledningen ikke
ligger på gulvet, hvor den udgør en fare for fald.
-- Hold emballagen (plastikposer, pap, karton osv.) uden for børns
rækkevidde. Det er ikke legetøj.
-- Hold skruer og små genstande uden for barnets rækkevidde.
Forsigtig
-- Denne babyalarm er beregnet som et hjælpemiddel. Den kan aldrig
erstatte ansvarlig og korrekt forældreopsyn og -overvågning og må
ikke bruges sådan.
-- Babyalarmen og dens ledning skal altid være uden for barnets
rækkevidde (mindst 1 meter væk) (fig. 2).
-- Anvend apparatet ved en temperatur mellem 0°C og 40°C.
-- Undlad at montere babyalarmen på eller over barnets seng eller
kravlegård.
-- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer,
varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere),
der producerer varme.
-- Sørg for, at dine hænder er tørre, når du sætter apparatstikket ind
i apparatet og adapterstikket i en stikkontakt.
-- Hvis du placerer babyalarmen på et bord eller et lavt kabinet, må du
aldrig lade ledningen hænge ud over kanten af bordet eller pladsen.
Folk kan falde over ledningerne.
Overholdelse af standarder
-- Dette apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler
angående eksponering for elektromagnetiske felter.
-- Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens (fig. 3).
-- Philips Consumer Lifestyle erklærer hermed, at denne babyalarm
overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i
direktivet 1999/5/EC. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen
(DoC) er tilgængelig online på www.philips.com/support.
Fortrolighed
Det er vigtigt for Philips at beskytte de fortrolige, personlige oplysninger,
du deler med os via app’en. Vi mener også, at det er vigtigt at informere
dig om brugen af disse data. Derfor opfordrer vi dig til omhyggeligt at læse
fortrolighedsmeddelelsen i app’en. Du kan også finde oplysninger om vores
fortrolighedspolitik på vores hjemmeside.
Produktoversigt (fig. 4)
1Wi-Fi-statusindikator
2 Infrarøde lamper
3 Babyalarmens objektiv
4Mikrofon
5Visningsindikator
6Natlampe
7Fod
8 Natlystast med statusindikator
9 Vuggevise afspil/pause-knap med statusindikator
10Lyssensor
11 Temperatur- og luftfugtighedssensorenhed
12Apparatstik
13 Reset-knap (nulstilling)
14On/off-knap
15Vægbeslag
16Adapter
17Apparatstik
Førstegangsopsætning
Før du starter opsætningsproceduren, skal du sørge for, at:
-- Du har trådløs internetadgang (2,4 GHz Wi-Fi).
-- Du er tæt nok på Wi-Fi-routeren til at opnå et godt Wi-Fi-signal.
-- Hvis du bruger en Wi-Fi-forstærker, skal du sikre dig, at routeren og
WI-FI-forstærkeren har samme SSID, og at du bruger den samme
adgangskode til routeren og forstærkeren.
-- Du har adgangskoden til dit Wi-Fi-netværk ved hånden.
Opret altid forbindelse mellem babyalarmen og et sikkert netværk
(se kapitlet “Sikkerhed og personlige oplysninger” i brugervejledningen,
der findes online på www.philips.com/ugrow).
-- Sørg for, at din smartenhed kører på iOS 7 eller nyere eller på
Android 4.1 eller nyere.
1Download Philips Avent uGrow Smart Monitor-app’en fra App Store
eller Google Play. Find app’en ved hjælp af søgeordene “uGrow smart
monitor” eller “Philips smart monitor”.
2Start programmet.
3Følg opsætningsanvisningerne i app’en.
Montering af babyalarmen på væggen
Babyalarmen leveres med et vægbeslag. Før du monterer babyalarmen
på væggen, skal du sikre, at der er et godt WiFi-signal der, hvor du ønsker
at montere babyalarmen. Følg instruktionerne nedenfor for at fastgøre
vægbeslaget på væggen og for at sætte babyalarmen på vægbeslaget.
1 Brug en blyant til at sætte et kryds på væggen på det sted, hvor du vil
montere babyalarmen.  (fig. 5)
2 Hold vægbeslaget fast på væggen. Sørg for, at en af hullerne er lige over
krydset, som du sætter på væggen i trin 1.
Bemærk: Sørg for, at ringen på vægbeslaget hælder nedad, når du holder
den mod væggen. Hvis ringen på vægbeslaget hælder opad, skal du dreje
vægbeslaget omvendt, så det står i den korrekte position (fig. 6).
3 Marker det andet skruehul på væggen med en blyant (fig. 7).
4 Bor to huller i væggen ved markeringerne (fig. 8).
5 Fastgør vægbeslaget på væggen med to skruer. Stram skruerne med en
skruetrækker (fig. 9).
6 Før luftfugtigheds- og temperatursensorenheden gennem hullet på
vægbeslaget. Tilpas derefter indhakkene i bunden af babyalarmen til de
små tappe på ringen. Sæt rillerne i bunden af babyalarmen fast på den
hævede kant på indersiden af ringen (fig. 10).
7 Placer babyalarmen ved at dreje foden med uret (fig. 11).
8 Sæt apparatstikket ind i apparatstikfatningen på temperatur- og
luftfugtighedssensorenheden, og sæt adapteren i en stikkontakt.
Nu er din babyalarm er klar til brug (fig. 12).
Wi-Fi-statusindikatorens signaler
1 Off (slukket)
-- Babyalarmen er slukket
2Orange
-- Blinker hurtigt: Babyalarmen er ved at tænde.
-- Blinker langsomt: Babyalarmen er ved at opgradere sin firmware.
Sluk ikke for babyalarmen under firmwareopgraderingen.
Bemærk:Wi-Fi-statusindikatoren slukker muligvis kortvarigt under
firmwareopgraderingen.
-- Konstant: Kameraet på babyalarmen er klar til at læse Wi-Fi-QR-koden,
der genereres af din smartphone eller tablet.
3 Grøn
-- Blinker langsomt: Wi-Fi-QR-koden er blevet læst.
-- Konstant: Babyalarmen har oprettet forbindelse til Wi-Fi-netværket.
4 Rød
-- Blinker langsomt: Den indtastede Wi-Fi-adgangskode er forkert.
-- Konstant rød: Babyalarmen kan ikke oprette forbindelse til
Wi-Fi-netværket.
Nulstilling af babyalarmen
Babyalarmen har en nulstillingsknap på bagsiden. Når du trykker på denne
knap, nulstilles babyalarmen til fabriksindstillingerne.
Bemærk: Nulstil altid babyalarmen ved at trykke på nulstillingsknappen,
og slet din konto, inden du overdrager babyalarmen til en anden. Dette er
vigtigt i forhold til at beskytte dine personlige oplysninger.
Sådan nulstilles fabriksindstillingerne
1Mens babyalarmen er aktiveret, skal du trykke på nulstillingsknappen
på bagsiden af babyalarmen med en papirclips eller en anden
spids genstand. Det anbefales at gøre dette, når babyalarmen har
forbindelse til dit Wi-Fi-netværk (fig. 13).
2Hold nulstillingsknappen nede, indtil babyalarmen bipper.
Hvad skal jeg gøre, når fabriksindstillingerne er blevet
nulstillet?
Når babyalarmen er blevet nulstillet, skal du genoprette forbindelse til
Wi-Fi-netværket. Hvis du har givet andre personer adgang til babyalarmen,
skal du give dem adgang igen.
-----
Rengøring og vedligeholdelse
Tag stikket ud af stikkontakten, inden babyalarmen rengøres.
Rengør babyalarmen med en tør klud.
Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skurepulver, benzin, acetone eller
lignende til rengøring af apparatets plastikkabinet.
Anvend aldrig rengøringsmidler i spraydåse eller flydende
rengøringsmidler.
Udskiftning
Hvis babyalarmen beskadiges, skal du kontakte dit lokale Philips Kundecenter
(se afsnittet “Reklamationsret og support”).
Adapter
Udskift kun babyalarmens adapter med en original Philips-adapter.
Se kapitlet “Bestilling af tilbehør” for at få oplysninger om bestilling af
en ny adapter.
Vægbeslag
Hvis det er nødvendigt, kan du bestille et ekstra vægbeslag til babyalarmen
(se kapitlet “Bestilling af tilbehør”).
Bestilling af tilbehør
For at købe tilbehør eller reservedele skal du besøge www.shop.philips.com/
service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale
Philips Kundecenter.
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for oplysninger eller support, bedes du kigge i supportmenuen
på din app, besøge Philips’ hjemmeside på www.philips.com/support
eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”.
Ofte stillede spørgsmål
Du kan flere svar på ofte stillede spørgsmål i det relevante afsnit i app’en.
Spørgsmål
Svar
Hvor finder jeg
brugervejledningen?
Du finder brugervejledningen online på
www.philips.com/ugrow. Brugervejledningen
findes også inde i app’en. Åbn brugervejledningen
ved at trykke på “Support” i venstre skuffe.
Jeg har problemer
med at få min
babyalarm til at læse
QR-koden på min
smartenhed. Hvad
kan jeg gøre?
Sørg for at holde Wi-Fi-QR-koden i en afstand
af ca. 20 cm/8” fra objektivet. Prøv at flytte
smartenheden en smule opad, nedad, til venstre
eller højre for at sikre, at Wi-Fi-QR-koden er lige
foran babyalarmen. Du kan også prøve at flytte
smartenheden tættere på eller længere væk fra
babyalarmens objektiv for at få det til at fokusere
ordentligt. Sørg for, at der er nok lys i rummet,
men undgå for stærkt lys. Når babyalarmen har
læst Wi-Fi-QR-koden, bekræfter den ved at bippe.
Måske har du ikke fjernet beskyttelsesfolien fra
babyalarmens objektiv. Fjern folien.
Måske dækker en del af hånden for Wi-FiQR-koden. Hold enheden på en sådan måde,
at hånden ikke dækker for Wi-Fi-QR-koden.
Jeg kan ikke
downloade og
installere app’en.
Hvad kan jeg gøre?
Kontrollér, om nogen af følgende faktorer forhindrer
en problemfri download. Er dit Wi-Fi-signal stabilt
og stærkt nok? Kører din smartenhed på iOS 7
eller nyere eller på Android 4.1 eller nyere?
Har du tilstrækkelig plads tilbage på din smartenhed
til at gemme app’en? Har du indtastet den korrekte
adgangskode til App Store eller Google Play?
Genanvendelse
-- Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af
EU-direktivet 2012/19/EU. Hold dig orienteret om systemet for særskilt
indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og
bortskaf aldrig produktet sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred (fig. 14).
Specifikationer
Generelt
Vekselstrømadapter:
- Nominel indgang
100-240 V
- Nominel frekvens
50-60 Hz
- Nominel udgang adapter
5 V DC , 1 A
Tilslutningsmuligheder:
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Apps
- Operativsystem
iOS 7 eller nyere (dog ikke iPhone 4 eller
ældre) eller Android 4.1 eller nyere
De seneste oplysninger om
enhedskompatibilitet kan du finde ved
at gå ind på www.philips.com/ugrow.
Objektiv
Fokuseringstilstand
Fast
Fokuseringsområde
0,7 - 5 meter
Blænderåbning
F2.8
Digital zoom
2x
Nattilstand
IR LED, rækkevidde 4 meter
Sensorer
Temperatursensor
0 °C - 40 °C
Fugtighedssensor
10 % - 80 % relativ luftfugtighed
Video
Opløsning
op til 720p (HD)
Videoformat
H.264
SUOMI
TÄRKEÄÄ
Tämä itkuhälytin on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa
vastuuntuntoisen aikuisen valvontaa eikä sitä saa käyttää tämän
korvikkeena.
Älä koskaan jätä lasta yksin kotiin. Varmista aina, että paikalla on joku
pitämässä lapsesta huolta tarvittaessa.
Oikeudet
Huomaa, että käytät tätä itkuhälytintä omalla vastuullasi. Koninklijke Philips
Electronics NV ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän itkuhälyttimen
toiminnasta tai sen käytöstä eivätkä vastaa mistään sen käyttöön liittyvistä
mahdollisista ongelmista tai vahingoista.
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips AVENT -tuotteiden käyttäjäksi!
Hyödynnä Philips AVENTin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.
Tässä lyhyessä käyttöoppaassa on tärkeitä tietoja uGrow-itkuhälyttimestä
sekä pikaohje itkuhälyttimen ja siihen liittyvän sovelluksen käytöstä. Lisätietoja
ja täydellinen käyttöopas ovat osoitteessa www.philips.com/ugrow.
Tärkeitä turvallisuustietoja
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää
tarvetta varten.
Vaara
-- Älä upota mitään itkuhälyttimen osaa veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä aseta laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi tippua tai roiskua vettä
tai muuta nestettä. Älä käytä itkuhälytintä kosteissa paikoissa tai veden
lähellä.
-- Älä aseta mitään esineitä itkuhälyttimen päälle tai peitä sitä. Älä tuki
ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
-- Johdot voivat aiheuttaa kuristumisvaaran. Pidä johdot poissa lasten
ulottuvilta (yli metrin päässä). Älä aseta itkuhälytintä vauvan sänkyyn tai
leikkikehään tai niiden yläpuolelle (Kuva 1).
Varoitus
-- Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon.
-- Älä muokkaa tai leikkaa tai muuta mitään verkkolaitteen osaa,
sillä se aiheuttaa vaaratilanteen.
-- Käytä vain Philipsin suosittelemaa verkkolaitetta.
-- Jos verkkolaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi
tilalle alkuperäisen tyyppinen verkkolaite.
-- Älä avaa itkuhälyttimen koteloa, jotta et saa sähköiskua.
-- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla
ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
-- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
-- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti
etenkin pistokkeita, pistorasiaa ja liitoskohtia.
-- Varmista, että asennat itkuhälytin siten, että sen johto ei ole oviaukossa
tai kulkureitillä. Varmista, että johto ei ole lattialla, missä siihen voi
kompastua.
-- Laitteen pakkausmateriaalit (kuten muovipussit ja pahvipakkaukset)
eivät ole leikkikaluja. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
-- Säilytä ruuvit ja pienet esineet poissa lapsen ulottuvilta.
Varoitus
-- Tämä itkuhälytin on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa
vastuuntuntoisen aikuisen valvontaa eikä sitä saa käyttää tämän
korvikkeena.
-- Varmista, että itkuhälytin ja johto ovat aina lapsen ulottumattomissa
(pidä ne vähintään 1 metrin etäisyydellä) (Kuva 2).
-- Käytä laitetta 0–40 °C lämpötilassa.
-- Älä kiinnitä itkuhälytintä lapsen sänkyyn tai leikkikehään tai niiden
yläpuolelle.
-- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai
muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
-- Varmista, että kätesi ovat kuivat, kun kytket pistokkeen laitteeseen ja
verkkolaitteen pistorasiaan.
-- Jos asetat itkuhälyttimen pöydälle tai matalaan kaappiin, älä jätä
virtajohtoa roikkumaan pöydän tai työtason reunan yli. Johtoon voi
kompastua.
Vastaavuus standardien kanssa
-- Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja ja säännöksiä.
-- Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten
mukainen (Kuva 3).
-- Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa täten, että tämä itkuhälytin on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio
(DoC) on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.
Yksityisyys
Philips suhtautuu vakavasti sovelluksen kautta kanssamme jakamiesi
henkilötietojen suojelemiseen. Meidän mielestämme on tärkeää kertoa
sinulle avoimesti näiden tietojen käytöstä. Siksi kehotamme sinua
lukemaan huolellisesti sovelluksen tietosuojailmoituksen. Voit myös lukea
tietosuojakäytännöstämme verkkosivuillamme.
Tuotteen yleiskuvaus (Kuva 4)
1Wi-Fi-merkkivalo
2Infrapunavalot
3 Itkuhälyttimen kameran objektiivi
4Mikrofoni
5Katseluilmaisin
6Yövalo
7Tuki
8 Yövalopainike, jossa tilan ilmaisin
9 Kehtolaulun toisto/taukopainike, jossa tilan ilmaisin
10Valoanturi
11 Lämpötilan ja ilmakosteuden tunnistin
12Pistokeliitäntä
13 Nollauspainike
14Virtapainike
15Seinäkiinnike
16Verkkolaite
17Pistoke
Ensiasennus
Ennen kuin aloitat asennuksen, varmista seuraavat asiat:
-- Käytössäsi on langaton Internet-yhteys (Wi-Fi 2,4 GHz).
-- Olet tarpeeksi lähellä Wi-Fi reititintä, jotta Wi-Fi-signaali on riittävä.
-- Jos käytät Wi-Fi-toistinta, varmista, että reitittimellä ja Wi-Fi-toistimella
on sama SSID ja salasana.
-- Sinulla on Wi-Fi-verkon salasana käsillä. Liitä itkuhälytin vain suojattuun
verkkoon (katso verkosta löytyvän käyttöoppaan kohta Security and
privacy (Suojaus ja tietosuoja) osoitteessa www.philips.com/ugrow).
-- Varmista, että älylaitteesi käyttöjärjestelmä on vähintään iOS 7 tai
Android 4.1.
1Lataa Philips Avent uGrow Smart Monitor -sovellus App Storesta
tai Google Playsta. Löydät sovelluksen hakusanoilla “uGrow smart
monitor” tai “Philips smart monitor”.
2Käynnistä sovellus.
3Noudata sovelluksen ohjeita.
Itkuhälyttimen kiinnittäminen seinään
Itkuhälyttimen mukana toimitetaan seinäkiinnike. Ennen kuin kiinnität
itkuhälyttimen seinään, varmista, että Wi-Fi-signaali on vahva kohdassa, johon
haluat kiinnittää itkuhälyttimen. Kiinnitä seinäteline seinään ja liitä itkuhälytin
seinäkiinnikkeeseen seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1 Piirrä lyijykynällä rasti seinään siihen paikkaan, johon haluat kiinnittää
itkuhälyttimen.  (Kuva 5)
2 Aseta seinäkiinnike seinää vasten. Varmista, että yksi rei’istä on täsmälleen
kohdassa 1 piirtämäsi rastin yläpuolella.
Huomautus:Varmista, että seinäkiinnikkeen rengas kääntyy alaspäin, kun asetat
kiinnikkeen seinälle. Jos seinäkiinnikkeen rengas kääntyy ylöspäin, käännä
seinäkiinnike toisin päin niin, että se on oikeassa asennossa (Kuva 6).
3 Merkitse lyijykynällä toisen ruuvin paikka seinään (Kuva 7).
4 Poraa seinään kaksi reikää merkkien kohdille (Kuva 8).
5 Kiinnitä seinäkiinnike seinään kahdella ruuvilla. Kiristä ruuvit
ruuvimeisselillä (Kuva 9).
6 Pujota lämpötilan ja ilmakosteuden tunnistin seinäkiinnikkeen reiän läpi.
Kohdista itkuhälyttimen tuessa olevat kolot seinäkiinnikkeen renkaassa
oleviin ulkonemiin. Sovita itkuhälyttimen tuessa oleva ura seinäkiinnikkeen
renkaan keskellä olevaan korotettuun reunukseen (Kuva 10).
7 Aseta itkuhälytin oikeaan asentoon kääntämällä itkuhälyttimen tukea
myötäpäivään (Kuva 11).
8 Liitä pistoke lämpötilan ja ilmakosteuden tunnistimen pistokeliitäntään ja
kytke verkkolaite pistorasiaan. Itkuhälytin on nyt käyttövalmis (Kuva 12).
Wi-Fi-merkkivalot
1 Ei käytössä
-- Itkuhälytin ei ole käytössä
2Oranssi
-- Vilkkuu nopeasti: itkuhälytin on käynnistymässä.
-- Vilkkuu hitaasti: Itkuhälyttimen laiteohjelmistoa päivitetään.
Älä katkaise laitteen virtaa päivityksen aikana.
Huomautus:Wi-Fi-merkkivalo saattaa hetkeksi laiteohjelmiston päivityksen
aikana.
-- Palaa tasaisesti: itkuhälyttimen kamera on valmis lukemaan älypuhelimen
tai tablet-laitteen luoman QR-koodin Wi-Fi-yhteyden muodostamiseksi.
3 Vihreä
-- Vilkkuu hitaasti: Wi-Fi-yhteyden QR-koodi on luettu oikein.
-- Palaa tasaisesti: itkuhälytin on liitetty Wi-Fi-verkkoon.
4Punainen
-- Vilkkuu hitaasti: annettu Wi-Fi-verkon salasana on väärä.
-- Palaa punaisena: itkuhälytin ei pysty muodostamaan yhteyttä
Wi-Fi-verkkoon.
Itkuhälyttimen nollaaminen
Itkuhälyttimen takana on nollauspainike. Kun painat tätä painiketta,
laitteen tehdasasetukset palautetaan.
Huomautus: Jos annat tai myyt itkuhälyttimen jollekin toiselle käyttäjälle,
poista käyttäjätilisi ja nollaa laite painamalla nollauspainiketta. Näin suojaat
yksityisyyttäsi.
Tehdasasetusten palauttaminen
1Kun itkuhälyttimeen on kytketty virta, paina sen takana olevaa
nollauspainiketta paperiliittimen päällä tai jollakin muulla kapealla
esineellä. Nollaus on suositeltavaa tehdä, kun itkuhälytin on liitetty
Wi-Fi-verkkoon (Kuva 13).
2Pidä nollauspainiketta alhaalla, kunnes itkuhälytin antaa äänimerkin.
Tehdasasetusten palauttamisen jälkeen
Kun itkuhälytin on nollattu, se on yhdistettävä uudelleen Wi-Fi-verkkoon.
Jos laitteella oli useita käyttäjiä, heidät on kutsuttava uudelleen.
Puhdistus ja huolto
-- Irrota pistoke pistorasiasta ennen itkuhälyttimen puhdistamista.
-- Pyyhi itkuhälytin puhtaaksi kuivalla liinalla.
-- Älä käytä laitteen muovikotelon puhdistamiseen voimakkaita
puhdistusaineita, hankausaineita, bensiiniä, asetonia tms.
-- Älä käytä puhdistamiseen puhdistussuihkeita tai nestemäisiä pesuaineita.
Varaosat
Jos itkuhälytin on vahingoittunut, ota yhteys Philipsin
kuluttajapalvelukeskukseen (katso kohta Takuu ja tuki).
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, tutustu sovelluksen tukivalikkoon, käy Philipsin
verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen
kansainvälinen takuulehtinen.
Tavallisimmat kysymykset
Sovelluksessa on lisää tavallisimpia kysymyksiä.
Kysymys
Vastaus
Mistä löydän
käyttöoppaan?
Käyttöopas on verkossa osoitteessa www.philips.com/
ugrow. Se löytyy myös sovelluksesta vasemman
reunan valikosta kohdasta Tuki.
Itkuhälytin ei lue
älylaitteen QRkoodia oikein.
Mitä voin tehdä?
Varmista, että pidät QR-koodia noin 20 cm:n
etäisyydellä itkuhälyttimen kamerasta. Kokeile siirtää
älylaitetta hieman ylös- tai alaspäin tai vasemmalle tai
oikealle, jotta QR-koodi on varmasti suoraan kameran
edessä. Kokeile myös siirtää älylaitetta lähemmäs tai
kauemmas itkuhälyttimestä, jotta se osaa tarkentaa
oikein. Huoneen valaistuksen on oltava riittävä, mutta
ei liian kirkas. Kun QR-koodi on luettu, itkuhälytin antaa
äänimerkin.
Tarkista, että olet poistanut itkuhälyttimen kameran
linssissä olevan suojakalvon.
Tarkista, ettei kätesi peitä QR-koodia.
Sovelluksen
lataaminen tai
asentaminen ei
onnistu. Mitä
voin tehdä?
--
Tarkista, estääkö jokin seuraavista syistä latauksen:
Onko Wi-Fi-signaali vakaa ja riittävän voimakas?
Onko älylaitteesi käyttöjärjestelmä vähintään iOS 7
tai Android 4.1? Onko älylaitteessa tarpeeksi tilaa
sovelluksen tallentamiseen? Annoitko oikean salasanan
App Storessa tai Google Playssa?
Kierrätys
Tämä kuvake osoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Ota selvää sähkölaitteille
ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi.
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen
mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia (Kuva 14).
Tekniset tiedot
Yleistä
Verkkolaite:
– Nimellisteho
100 - 240 V
– Nimellistaajuus
50–60 Hz
– Nimellinen lähtö –
verkkolaite
5 V DC , 1 A
Liitännät:
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Sovellukset
– Käyttöjärjestelmä
iOS 7 tai uudempi (ei iPhone 4 tai
vanhempi malli) tai Android 4.1 tai uudempi
Viimeisimmät tiedot yhteensopivista
laitteista on osoitteessa www.philips.com/
ugrow.
Linssi
Tarkennustila
Kiinteä
Verkkolaite
Vaihda itkuhälyttimen verkkolaite ainoastaan alkuperäisen tyyppiseen
Philipsin verkkolaitteeseen. Lisätietoja uuden verkkolaitteen tilaamisesta
on kohdassa Tarvikkeiden tilaaminen.
Tarkennusalue
0,7–5 metriä
Aukko
F2.8
Digitaalinen zoom
2x
Seinäkiinnike
Tarvittaessa voit tilata uuden seinäkiinnikkeen itkuhälyttimelle
(katso kohta Tarvikkeiden tilaaminen).
Yötila
Infrapuna-LED, 4 metriä
Tarvikkeiden tilaaminen
Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa www.shop.philips.com/
service tai Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin
maakohtaiseen asiakaspalveluun.
Lämpötilan ilmaisin
0–40 °C
Kosteuden ilmaisin
10 %–80 % suht. kosteus
Tunnistimet
Video
Tarkkuus
Jopa 720p (HD)
Videoformaatti
H.264
NORSK
VIKTIG
Denne babymonitoren skal brukes som et hjelpemiddel. Den er
ikke en erstatning for ansvarlig og riktig tilsyn fra voksne og skal
ikke brukes som dette.
Du må aldri la babyen være alene hjemme. Sørg alltid for at det er noen til
stede som kan passe på og ta vare på babyen.
Ansvarsfraskrivelse
Vær oppmerksom på at du bruker denne babymonitoren på eget ansvar.
Koninklijke Philips Electronics NV og tilhørende selskaper er ikke ansvarlig
for funksjonen til eller bruken av denne babymonitoren og påtar seg derfor
intet ansvar i forbindelse med din bruk av denne babymonitoren.
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips AVENT! Du får mest mulig
ut av støtten som Philips AVENT tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
Denne lille håndboken inneholder viktig informasjon om babymonitoren
uGrow og instruksjoner om hvordan du konfigurerer babymonitoren
og appen. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon og den fullstendige
brukerhåndboken, kan du gå til www.philips.com/ugrow.
Viktig sikkerhetsinformasjon
Les denne informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den
for senere referanse.
Fare
-- Ikke senk noen deler av babymonitoren i vann eller annen væske.
Ikke plasser apparatet på et sted der den kan bli utsatt for vann eller
annen væske. Bruk aldri babymonitoren på fuktige steder eller
i nærheten av vann.
-- Plasser aldri gjenstander oppå babymonitoren, og ikke dekk den til.
Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer den i samsvar
med instruksjonene fra produsenten.
-- Ledninger utgjør en risiko for at babyen blir kvalt. Oppbevar
ledninger utilgjengelige for barn (mer enn 1 meter unna). Ikke plasser
babymonitoren i eller over babyens seng eller lekegrind (fig. 1).
Advarsel
-- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som
er angitt på adapteren, stemmer overens med nettspenningen.
-- Du må ikke modifisere og/eller skjære og/eller endre noen del av
adapteren, dette fører til en farlig situasjon.
-- Bruk kun adapter som er anbefalt av Philips.
-- Hvis adapteren er skadet, må du sørge for å bytte den ut med en av
original type for å unngå farlige situasjoner.
-- Ikke åpne kabinettet på babymonitoren. Du kan få elektrisk støt.
-- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn)
som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får
tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for sikkerheten.
-- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
-- Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller komme i klem.
Dette gjelder særlig ved støpslene, kontaktene og punktene der de
kommer ut fra apparatet.
-- Pass på å installere babymonitoren på en slik måte at ledningen ikke
blokkerer en døråpning eller passasje. Kontroller at ledningen ikke ligger
på gulvet der den kan utgjør en snublefare.
-- Oppbevar emballasjen (plastposer, pappmellomlegg osv.) utenfor barns
rekkevidde – den er ikke et leketøy.
-- Hold skruene og små objekter utenfor babyens rekkevidde.
Forsiktig
-- Denne babymonitoren skal brukes som et hjelpemiddel. Den er ikke
en erstatning for ansvarlig og riktig tilsyn fra voksne og skal ikke brukes
som dette.
-- Kontroller at babyen ikke kan få tak i babymonitoren og ledningen
(minst én meter / 3,5 fot unna) (fig. 2).
-- Bruk apparatet ved en temperatur på mellom 0 °C (32°F) og 40 °C (104°F).
-- Ikke monter babymonitoren på eller over babyens seng eller lekegrind.
-- Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer,
varmeventiler, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere)
som produserer varme.
-- Pass på at hendene dine er tørre når du setter apparatpluggen i
apparatet og adapteren inn i kontakten.
-- Hvis du plasserer babymonitoren på et bord eller et lavt kabinett,
må du ikke la nettledningen henge over kanten på bordet eller benken.
Noen kan snuble i ledningene.
Overholdelse av standarder
-- Dette apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter om
eksponering for elektromagnetiske felt.
-- Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU (fig. 3).
-- Philips Consumer Lifestyle erklærer herved at denne babymonitoren
er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi av EF-samsvarserklæringen
er tilgjengelig på Internett på www.philips.com/support.
Personvern
Philips mener at det er svært viktig å beskytte konfidensialiteten i den
personlige og identifiserbare informasjonen du deler med oss gjennom appen.
Vi mener også at det er viktig å informere deg om bruken av de dataene.
Vi anbefaler deg derfor å lese personvernmerknaden i appen nøye. Du finner
også informasjon om retningslinjer for personvern på nettstedet vårt.
Produktoversikt (fig. 4)
1Wi-Fi-statuslampe
2 Infrarøde lys
3 Babymonitorens linse
4Mikrofon
5Visningsindikator
6Nattlys
7Fot
8 Nattlysknapp med statusindikasjon
9 Spill/stopp-knapp for vuggevise med statusindikasjon
10Lyssensor
11 Sensorenhet for temperatur og luftfuktighet
12 Kontakt for apparatplugg
13 Tilbakestillingsknapp
14Av/på-knapp
15Veggholder
16Adapter
17Apparatstøpsel
Første konfigurering
Før du begynner konfigurasjonen, må du kontrollere følgende:
-- Du har trådløs Internett-tilgang (2,4 GHz Wi-Fi).
-- Du er i nærheten av Wi-Fi-ruteren og får inn et godt Wi-Fi-signal.
-- Hvis du bruker en Wi-Fi-forsterker, må du kontrollere at ruteren og
Wi-Fi-forsterkeren har samme SSID, og at du bruker det samme
passordet på ruteren og forsterkeren.
-- Du har passordet til Wi-Fi-nettverket lett tilgjengelig. Du må alltid koble
babymonitoren til et sikkert nettverk (se avsnittet Sikkerhet og personvern
i brukerhåndboken på Internett på www.philips.com/ugrow).
-- Pass på at smartenheten kjører iOS 7 eller nyere eller Android 4.1
eller nyere.
1Last ned Philips Avent uGrow Smart Monitor-appen fra App Store
eller Google Play. Bruk nøkkelordene “uGrow smart monitor”
eller “Philips smart monitor” for å finne appen.
2Start appen.
3Følg konfigurasjonsinstruksjonene i appen.
Montere babymonitoren på veggen
Babymonitoren leveres med en veggmonteringsbrakett. Før du monterer
babymonitoren på veggen, må du kontrollere at du får et godt Wi-Fi-signal
på det punktet der du monterer babymonitoren. Følg instruksjonene
nedenfor for å feste veggmonteringsbraketten til veggen, og for å feste
babymonitoren på veggmonteringsbraketten.
1 Bruk en blyant til å sette et merke på veggen der du vil montere
babymonitoren.  (fig. 5)
2 Hold veggmonteringsbraketten inntil veggen. Kontroller at ett av hullene
er plassert rett over merket du satte på veggen i trinn 1.
Merk: Kontroller at ringen i veggmonteringsbraketten skråner nedover når du holder
den inntil veggen. Hvis ringen i veggmonteringsbraketten skråner oppover, må du snu
veggmonteringsbraketten den andre veien slik at den står i korrekt posisjon (fig. 6).
3 Bruk en blyant til å markere det andre skruehullet på veggen (fig. 7).
4 Bor to hull i veggen på merkene (fig. 8).
5 Fest veggmonteringsbraketten til veggen med to skruer. Stram skruene
med en skrutrekker (fig. 9).
6 Trekk sensorenheten for temperatur og luftfuktighet gjennom åpningen
i veggmonteringsbraketten. Deretter retter du inn sporene i sokkelen
på babymonitoren mot kanten på ringen. Tilpass sporet i sokkelen på
babymonitoren til den oppreiste kanten på innsiden av ringen (fig. 10).
7 Vri sokkelen på babymonitoren med klokken for å plassere babymonitoren 
(fig. 11).
8 Sett apparatpluggen inn i kontakten til sensorenheten for temperatur og
luftfuktighet, og sett adapteren inn i stikkontakten. Nå er babymonitoren
klar til bruk (fig. 12).
Signaler for Wi-Fi-statuslampen
1Av
-- Babymonitoren er slått av
2Appelsin
-- Blinker raskt: Babymonitoren starter.
-- Blinker sakte: Fastvaren oppgraderes på babymonitoren.
Ikke slå av babymonitoren under fastvareoppgraderingen.
Merk: Det kan hende at Wi-Fi-statuslampen slukkes under
fastvareoppgraderingen.
-- Lyser kontinuerlig: Kameraet på babymonitoren er klart til å lese
QR-koden for Wi-Fi fra smarttelefonen eller nettbrettet.
3 Grønn
-- Blinker sakte: QR-koden for Wi-Fi er lest.
-- Lyser kontinuerlig: Babymonitoren er tilkoblet WiFi-nettverket.
4 Rød
-- Blinker sakte: Det angitte WiFi-passordet er feil.
-- Lyser kontinuerlig rødt: Babymonitoren kan ikke tilkobles WiFi-nettverket.
Tilbakestille babymonitoren
Det er en tilbakestillingsknapp på baksiden av babymonitoren.
Når du trykker på denne knappen, tilbakestilles babymonitoren til
fabrikkinnstillingene.
Merk: Du må alltid tilbakestille babymonitoren ved å trykke på
tilbakestillingsknappen, og slette kontoen din før du gir bort babymonitoren
til noen andre. Dette er nødvendig for å beskytte personvernet ditt.
Spørsmål
Svar
Hvor finner jeg
brukerhåndboken?
Du finner brukerhåndbok på Internett på
www.philips.com/ugrow. Brukerhåndboken er også
tilgjengelig i appen. Trykk på Support (Brukerstøtte)
i den venstre skuffen for å åpne brukerhåndboken.
Jeg har problemer
med å få
babymonitoren til å
lese QR-koden på
smartenheten. Hva
bør jeg gjøre?
Pass på at du holder QR-koden for Wi-Fi ca. 20 cm
fra linsen. Prøv å bevege smartenheten litt opp eller
ned eller til venstre eller høyre for å sikre at
QR-koden er rett foran babymonitoren. Du kan også
prøve å bevege smartenheten nærmere eller lenger
unna babymonitorens linse, slik at den kan fokusere
ordentlig. Sørg for at det er nok lys i rommet, men
unngå at det er for sterkt. Babymonitoren piper når
den har lest QR-koden for Wi-Fi.
Kanskje du ikke har fjernet beskyttelsesfolien på
babymonitorens linse. Fjern folien.
Kanskje hånden din dekker for QR-koden for Wi-Fi.
Hold enheten slik at hånden din ikke dekker for
QR-koden.
Jeg kan ikke laste
ned og installere
appen. Hva bør jeg
gjøre?
Slik tilbakestiller du enheten til standard fabrikkinnstillinger
1Når babymonitoren er på, trykker du på tilbakestillingsknappen på
baksiden av babymonitoren med en binders eller en annen spiss
gjenstand.Vi anbefaler at du gjør dette når babymonitoren er tilkoblet
Wi-Fi-nettverket (fig. 13).
2Hold tilbakestillingsknappen inne til babymonitoren piper.
Etter tilbakestilling til standard fabrikkinnstillinger
Etter at du har tilbakestilt babymonitoren, må du koble den til Wi-Finettverket på nytt. Hvis du tidligere har gitt andre tilgang til babymonitoren,
må du invitere dem igjen.
-----
Rengjøring og vedlikehold
Trekk ut støpselet på babymonitoren før du rengjør den.
Rengjør babymonitoren med en tørr klut.
Ikke bruk sterke rengjøringsmidler, skuremidler, bensin, aceton osv.
til å rengjøre apparatets plastkabinett.
Ikke bruk rengjøringsspray eller flytende rengjøringsmidler.
Utskiftning
Dersom babymonitoren er skadet, kan du kontakte forbrukertjenesten der
du bor (se avsnittet Garanti og støtte).
Adapter
Adapteren til babymonitoren må bare byttes ut med en Philips-adapter
av samme type som originalen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du
bestiller en ny adapter, kan du se avsnittet Bestille tilbehør.
Veggholder
Du kan om nødvendig bestille en ekstra veggholder til denne
babymonitoren (se avsnittet Bestille tilbehør).
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til
www.shop.philips.com/service eller gå til en Philips-forhandler.
Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor.
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til støttemenyen
på appen, webområdet til Philips på www.philips.com/support eller lese
i garantiheftet.
Vanlige spørsmål
Hvis du vil se flere vanlige spørsmål, kan du sjekke den relevante delen i
appen.
Kontroller om det er noe som hindrer nedlastingen.
Har du et stabilt og sterkt Wi-Fi-signal? Kjører
smartenheten iOS 7 eller nyere eller Android 4.1
eller nyere? Har du nok ledig plass på smartenheten
til å lagre appen? Har du angitt riktig passord for
App Store eller Google Play?
Resirkulering
-- Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av
EU-direktiv 2012/19/EU. Gjør deg kjent med lokale innsamlingsordninger
for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale bestemmelser,
og kast aldri produktet med vanlig husholdningsavfall. Riktig deponering
av gamle produkter bidrar til å forhindre negative konsekvenser for
helse og miljø (fig. 14).
Spesifikasjoner
Generelt
AC-strømadapter:
– nominell inngang
100–240 V
– nominell frekvens
50–60 Hz
– nominell utgang for
adapter
5V DC , 1 A
Tilkobling:
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Apper
– operativsystem
iOS 7 eller nyere (unntatt iPhone 4 eller
eldre) eller Android 4.1 eller nyere
Hvis du vil ha nyeste informasjon om
kompatibilitet for enheten, kan du gå til
www.philips.com/ugrow.
Linse
Fokuseringsmodus
Fast
Rekkevidde, fokus
0,7–5 meter
Blenderåpning
F2.8
Digital zoom
2x
Nattmodus
IR-LED, rekkevidde fire meter
Sensorer
Temperatursensor
0–40 °C
Fuktighetssensor
10–80 % RH
Video
Oppløsning
opptil 720p (HD)
Videoformat
H.264
SVENSKA
VIKTIGT
Babyvakten är avsedd att vara ett hjälpmedel. Den är inte en
ersättning för ansvarsfull och korrekt övervakning av en vuxen
och ska inte användas som sådan.
Lämna aldrig barnet ensamt hemma. Se alltid till att det finns någon där som
kan ta hand om barnet och tillgodose dess behov.
Friskrivning
Observera att du använder den här babyvakten på egen risk. Koninklijke
Philips Electronics NV och dess dotterbolag ansvarar inte för den här
babyvaktens funktion eller hur den används och tar därför inget ansvar
i samband med hur den här babyvakten används.
Introduktion
Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips Avent! För att dra maximal
nytta av den support som Philips Avent erbjuder kan du registrera din
produkt på www.philips.com/welcome.
Den här korta användarhandboken innehåller viktig information om
din uGrow-babyvakt och här finns anvisningar om hur du konfigurerar
babyvakten och appen. Mer ingående information och den fullständiga
användarhandboken finns på www.philips.com/ugrow.
Viktig säkerhetsinformation
Läs informationen noggrant innan du använder apparaten, och spara den för
framtida bruk.
Fara
-- Sänk aldrig ned någon del av babyvakten i vatten eller någon annan
vätska. Placera inte babyvakten så att du kan spilla vatten eller annan
vätska på den. Använd inte babyvakten på fuktiga platser eller i närheten
av vatten.
-- Ställ aldrig något föremål ovanpå babyvakten och täck inte över den.
Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens
instruktioner.
-- Sladdar kan utgöra en strypningsrisk. Håll sladdar utom räckhåll för
barn (på minst 1 meters avstånd). Placera aldrig babyvakten inne i eller
ovanför barnets säng eller lekhage (Bild 1).
Varning
-- Kontrollera att den nätspänning som anges på adaptern motsvarar den
lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
-- Du ska inte ändra på, eller skära i, någon adapterkomponent eftersom
det kan vara riskfyllt.
-- Använd bara den adapter som rekommenderas av Philips.
-- Om adaptern är skadad ska den ersättas med en av originaltyp för att
farliga situationer inte ska uppstå.
-- Öppna inte höljet på babyvakten då det kan orsaka en elektrisk stöt.
-- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
-- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
-- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm,
särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
-- Se till att du installerar babyvakten på ett sådant sätt att elkabeln inte
blockerar en dörröppning eller passage. Se till att sladden inte ligger på
golvet där den utgör en snubblingsrisk.
-- Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, kartong osv.) utom räckhåll
för barn, eftersom det inte är en leksak.
-- Håll skruvar och små saker utom räckhåll för barnet.
Försiktighet
-- Babyvakten är avsedd att vara ett hjälpmedel. Den är inte en ersättning
för ansvarsfull och korrekt övervakning av en vuxen och ska inte
användas som sådan.
-- Se till att babyvakten och elkabeln alltid är utom räckhåll för barnet
(minst en meter bort) (Bild 2).
-- Använd apparaten vid en temperatur på mellan 0 °C och 40 °C.
-- Montera inte babyvakten på eller ovanför barnets säng eller lekhage.
-- Installera inte i närheten av värmekälla, till exempel element,
varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme
(inklusive förstärkare).
-- Se till att händerna är torra när du sätter i kontakten i apparaten och
adaptern i vägguttaget.
-- Om du placerar babyvakten på ett bord eller lågt skåp bör du inte
låta nätsladden hänga ned över kanten på bordet eller skåpet.
Människor kan snubbla över sladdar.
Överensstämmelse med standarder
-- Den här apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
-- Användning av den här produkten överensstämmer med
EU:s förordningar om radiostörningar (Bild 3).
-- Philips Consumer Lifestyle deklarerar härmed att den här babyenheten
uppfyller alla nödvändiga krav och andra relevanta villkor i direktivet
1999/5/EG. En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns på
www.philips.com/support.
Sekretess
Philips är mycket måna om att skydda den personligt identifierbara
information du delar med oss via appen. Det är även viktigt för oss att
informera dig om användningen av dessa data. Därför uppmuntrar vi dig att
läsa sekretesspolicyn i appen noggrant. Du kan också hitta information om
vår sekretesspolicy på vår webbplats.
Produktöversikt (Bild 4)
1Wi-Fi-statuslampa
2 Infrarött ljus
3 Babyvaktlins
4Mikrofon
5Visningsindikator
6Nattlampa
7Fot
8 Knapp för nattlampa med statusindikation
9 Knapp för uppspelning/paus av vaggvisa med statusindikation
10Ljussensor
11 Sensorenhet för temperatur och luftfuktighet
12 Uttag för apparatens kontakt
13 Återställningsknapp
14På/av-knapp
15Väggmonteringssats
16Adapter
17 Apparatens kontakt
Förstagångsinstallation
Innan du börjar konfigurationen ska du se till att:
-- Du har en trådlös internetanslutning (2,4 Ghz Wi-Fi).
-- Du är tillräckligt nära Wi-Fi-routern för att ha få bra Wi-Fi-signal.
-- Om du använder en Wi-Fi repeater ska du se till att routern och Wi-Fi
repeatern har samma SSID och att du använder samma lösenord för
routern och repeatern.
-- Ha lösenordet för ditt Wi-Fi-nätverk till hands. Anslut alltid
babyvakten till ett säkert nätverk (se kapitlet Säkerhet och sekretess”
i användarhandboken som finns online på www.philips.com/ugrow).
-- Se till att din smarta enhet har iOS 7 eller högre, alternativt Android 4.1
eller högre.
1Ladda ned Philips Avent-appen uGrow Smart Monitor från App Store
eller Google Play. Använd sökord som “uGrow smart monitor”
eller “Philips smart monitor” för att hitta appen.
2Starta appen.
3Följ konfigurationsanvisningarna i appen.
Montera babyvakten på väggen
Babyvakten levereras med ett väggmonteringsfäste. Innan du monterar
babyvakten på väggen bör du se till att det finns en bra WiFi-signal där
du vill montera babyvakten. Följ instruktionerna nedan för att skruva
fast väggmonteringsfästet i väggen och för att fästa babyvakten på
väggmonteringsfästet.
1 Markera med kryss på väggen där du vill montera babyvakten.  (Bild 5)
2 Håll väggmonteringsfästet mot väggen. Se till att ett av hålen placeras
direkt över krysset som du ritade på väggen i steg 1.
Obs! Se till att ringen på väggmonteringsfästet lutar nedåt när du håller
det mot väggen. Om ringen på väggmonteringsfästet lutar uppåt vrider du
väggmonteringsfästet åt andra hållet så att det hamnar i rätt läge (Bild 6).
3 Använd en blyertspenna för att markera det andra skruvhålet på
väggen (Bild 7).
4 Borra två hål i väggen vid markeringarna (Bild 8).
5 Använd två skruvar för att fästa väggmonteringsfästet på väggen.
Dra åt skruvarna med en skruvmejsel (Bild 9).
6 Dra luftfuktighets- och temperatursensorn genom hålet i
väggmonteringsfästet. Placera sedan hålen i babyvaktens undre del så
att de passar med ringens utstående delar. Placera skåran i babyvaktens
undre del på den upphöjda kanten på ringens insida (Bild 10).
7 Vrid babyvaktens undre del medurs för att placera babyvakten (Bild 11).
8 Sätt i kontakten i apparatens eluttag i temperatur- och
luftfuktighetssensorn och sätt i adaptern i ett vägguttag. Babyvakten är
nu redo att användas (Bild 12).
Lampsignaler för Wi-Fi-status
1Av
-- Babyvakten är avstängd
2Apelsin
-- Blinkar snabbt: babyvakten håller på att startas.
-- Blinkar långsamt: babyvaktens fasta programvara uppgraderas.
Stäng inte av babyvakten under uppgraderingen.
Obs! Wi-Fi-statusindikatorn kan stängas av kort under uppgraderingen av den
fasta programvaran.
-- Fast sken: babyvaktens kamera är redo att läsa av Wi-Fi-QR-koden som
genereras av din smarttelefon eller surfplatta.
3 Grön
-- Blinkar långsamt: Wi-Fi-QR-koden har lästs av.
-- Fast: babyvakten är ansluten till WiFi-nätverket.
4 Röd
-- Blinkar långsamt: det angivna WiFi-lösenordet är felaktigt.
-- Fast rött: babyvakten kunde inte ansluta till WiFi-nätverket.
Fråga
Svar
Var hittar jag
modellnumret?
Användarhandboken finns tillgänglig online på
www.philips.com/ugrow. Användarhandboken
finns även i appen. Tryck på “Support” till vänster för
att öppna användarhandboken.
Jag har problem
när jag försöker
läsa av QRkoden på min
smarta enhet
med babyvakten.
Vad kan jag
göra?
Se till att du håller Wi-Fi-QR-koden ungefär 20 cm
från linsen. Prova att flytta smartenheten något uppåt,
nedåt eller åt vänster eller höger så att Wi-Fi-QRkoden hamnar direkt framför babyvakten. Du kan
också prova att flytta den smarta enheten närmare
eller längre bort från babyvaktlinsen för att underlätta
avläsningen. Se till att det finns tillräckligt med ljus i
rummet, men undvik för starkt ljus. När babyvakten har
läst av Wi-Fi-QR-koden piper den som en bekräftelse
på att det är klart.
Kanske tog du inte bort skyddsfilmen från babyvaktens
lins. Ta bort skyddsfilmen.
Återställa babyvakten
Babyvakten har en återställningsknapp på baksidan. När du trycker på den
här knappen återställs babyvakten till fabriksinställningarna.
Obs! Återställ alltid babyvakten genom att trycka på återställningsknappen
och ta bort ditt konto innan du för vidare babyvakten till någon annan.
Det är nödvändigt för att skydda din integritet.
Så här återställer du till fabriksinställningarna.
1När babyvakten är på trycker du på återställningsknappen på
baksidan av babyvakten med ett utvikt gem eller annat spetsigt
föremål.Vi rekommenderar att du gör detta när babyvakten är
ansluten till ditt trådlösa nätverk (Bild 13).
2Håll återställningsknappen nedtryckt tills babyvakten piper.
Vad gör jag efter en återställning till fabriksinställningarna
Efter att babyvakten har återställts måste du återansluta den till det trådlösa
nätverket. Om du gett andra personer åtkomst till babyvakten måste du
bjuda in dem på nytt.
Rengöring och underhåll
-- Koppla ur babyvakten innan du rengör den.
-- Rengör babyvakten med en torr trasa.
-- Använd inte starka rengöringsmedel, skurmedel, bensin, aceton etc.
för att rengöra apparatens plasthölje.
-- Använd inte rengöringsspray eller flytande rengöringsmedel.
Byten
Om babyvakten är skadad kontaktar du kundtjänsten i ditt land (se kapitlet
“Garanti och support”).
Adapter
Ersätt bara babyvaktens adapter med en Philips-adapter av originaltyp. I
kapitlet “Beställa tillbehör” finns information om hur du beställer en ny
adapter.
Kanske en del av din hand täcker Wi-Fi-QR-koden.
Håll enheten på ett sådant sätt att handen inte täcker
Wi-Fi-QR-koden.
Jag kan inte
ladda ned och
installera appen.
Vad kan jag
göra?
Kontrollera om någon av följande faktorer är i vägen
för en smidig nedladdning. Är din Wi-Fi-signal stabil
och tillräckligt stark? Körs din smarta enhet på iOS 7
eller högre, eller Android 4.1 och högre? Har du
tillräckligt med utrymme kvar på ditt smarta enhet för
att spara appen? Angav du rätt lösenord för App Store
eller Google Play?
Återvinning
-- Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet
2012/19/EU. Ta reda på var närmaste återvinningsstation för elektriska
och elektroniska produkter finns. Följ de lokala bestämmelserna och
släng aldrig produkten bland normalt hushållsavfall. Korrekt kassering
av gamla produkter bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö
och hälsa (Bild 14).
Specifikationer
Allmänt
Nätadapter:
– Nominell ingående
100–240 V
– Märkfrekvens
50–60 Hz
– Utgående – adapter
5V DC, 1 A
Anslutningar:
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Appar
– Operativsystem
Väggmonteringssats
Om det behövs kan du beställa ett extra fäste för väggmontering till den här
babyvakten (se kapitlet Beställa tillbehör).
iOS 7 eller senare (förutom iPhone 4
eller lägre), eller Android 4.1 och högre
För den senaste informationen om
enhetens kompatibilitet kan du gå in på
www.philips.com/ugrow.
Beställa tillbehör
För att köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till www.shop.philips.com/
service eller en Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips
kundtjänst i ditt land.
Lins
Fokusläge
Fast
Fokuseringsavstånd
0,7 - 5 meter
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du titta i supportmenyn i
appen, besöka Philips webbplats på www.philips.com/support eller läsa
den separata globala garantibroschyren.
Bländare
F2,8
Digital zoom
2x
Nattläge
IR LED, räckvidd 4 meter
Vanliga frågor
Om du vill se fler vanliga frågor kan du titta efter relevant avsnitt i appen.
Sensorer
Temperatursensor
0-40 °C
Fuktighetsgivare
10 % - 80 % RH
Video
Upplösning
upp till 720p (HD)
Videoformat
H.264
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising