Leukotape - Apotheekkennisbank
Het intapen van vingers
Leukotape®
Stap 7: Breng een 2e strook
Leukotape Classic kan ook worden gebruikt voor
Stap 3: Fixeer met 2 strookjes,
aan. Deze vertrekt ook
het aanbrengen van een vingerbandage, maar
zoals ook bij stap 1 aange-
vanonder de hiel, maar gaat
moet hiervoor op de helft van de breedte worden
bracht.
vervolgens via de binnenzijde
gescheurd.
van de voet en voor het en-
Voor deze toepassing kunt u ook een smallere
kelgewricht langs, diagonaal
variant van Leukotape Classic (2 cm of 2,5 cm)
over het scheenbeen heen
verkrijgen.
Tapewijzer
naar de buitenzijde van de
bovenste ankerstrook.
Stap 1: Breng rond het onder-
Eventueel kunt u op deze wijze ook 2 vingers aan
ste vingerkootje en rond het
elkaar tapen, waarbij u tussen de vingers een gaas-
bovenste gewrichtje van de
strook aanbrengt.
Stap 8: Om de voorgaande
vinger een basisstrook aan.
2 stroken te fixeren, brengt
Let op: geen van deze basis-
u (NIET rondom sluitend)
stroken mag rondom sluiten!
2 afwerkstroken aan. Deze
worden feitelijk op dezelfde
manier als de ankerstroken
aangebracht (zie stap 2).
Stap 2: Breng aan beide zijkanten van de vinger een strookje
van plm. 1 cm breedte aan.
official supplier
Leukotape® classic
De keus van de professional
voor iedere sporter
Handleiding met
tapetechnieken voor:
• Enkel
• Vinger
BSN medical BV · postbus 1376 · 1300 BJ Almere
info@bsnmedical.com
Neem
deze
folder
mee!
Voorkoming van (sport)blessures
Tips voordat u begint:
Het intapen van een enkel:
1) Zorg dat de huid droog is. Idealiter de huid
Doel: Het bieden van maximale ondersteuning
Stap 4: Breng een eerste
en het beperken van (overmatige) beweging van
hoefijzerstrook aan, vanaf de
de enkel, zodat verstuiking/verzwikking wordt
binnenzijde van de onderste
voorkomen.
ankerstrook achter de voet/hiel
ontvetten met (70%) alcohol.
2) Ter voorkoming van problemen met de bloedsomloop, mag de tape niet te strak aangebracht
door naar de buitenzijde van de
worden. Zodra u een verdoofd en/of tintelend
Stap 1: Breng de enkel in een hoek van 90 graden
gevoel ervaart, verwijder de tape dan direct en
voordat u begint.
onderste ankerstrook.
breng deze opnieuw (en minder strak) aan.
Stap 2: Breng 2 zgn. anker-
Stap 5: Breng een tweede
stroken aan. 1 op het onder-
stijgbeugelstrook aan, die de 1e
of vinger worden aangebracht. Laat dus bij
been, ca. 15 cm boven het
ca. 2/3e overlapt.
rondomgaande stroken de uiteinden ca. 1 a 2 cm
enkelgewricht, en 1 op de
van elkaar eindigen.
voetrug, net voor de tenen. Let
3) Tape mag NOOIT gesloten rondom een enkel
op: uiteinden van de strook 1 a
In deze tapewijzer nemen wij u stap voor stap
mee in de kunst van het aanbrengen van tape
4) Bij ernstige verstuiking of verrekking eerst medisch
advies vragen.
ter voorkoming van (sport)blessures.
Het is uiterst belangrijk dat u deze tape-wijzer,
2 cm van elkaar laten eindigen
(tape mag niet rondom gesloten
worden).
5) Bij gevoelige huid en/of frequent tapen is het ver-
als gebruiksaanwijzing, zorgvuldig doorleest
standig eerst een onderlaag (bijv. Acrylastic®) aan
voordat u met het tapen begint.
te brengen.
Stap 6: Breng een strook
aan die begint onder de hiel.
Vervolgens via de buiten-
Stap 3: Breng een eerste
zijde van de voet en voor het
stijgbeugelstrook aan, vanaf de
enkelgewricht langs, diagonaal
Tip als u de tape gebruikt voor een blessure
Tip na het verwijderen van de tape:
binnenzijde van de bovenste
over het scheenbeen naar de
(dus: niet-preventief gebruik):
Eventuele taperesten kunnen eenvoudig verwijderd
ankerstrook, onder de hiel door
binnenzijde van de bovenste
U kunt pijn en zwelling verminderen door Articare®
worden door gebruik te maken van Leukotape®
naar de buitenzijde van de
ankerstrook.
Coldspray te gebruiken.
Remover.
bovenste ankerstrook.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising