User Manual
RL
RL-serien
Brukerhåndbok
Copyright
Copyright © 2017 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan
reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes til noe naturlig
språk eller datamaskinspråk, i noen form eller med noen metode, elektronisk, mekanisk, optisk,
kjemisk, manuelt eller på annen måte, uten skriftlig tillatelse på forhånd fra BenQ Corporation.
Fraskrivelse
BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte,
med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg konkret alle garantier, salgbarhet
eller egnethet for et bestemt formål. Videre forbeholder BenQ Corporation seg retten til å
revidere denne publikasjonen og foreta endringer fra tid til annen i innholdet av dette
dokumentet uten at BenQ Corporation er forpliktet til å varsle om slike revideringer eller
endringer.
Den flimringsfrie ytelsen kan påvirkes av eksterne faktorer som dårlig kabelkvalitet, ustabil
strømforsyning, signalinterferens eller dårlig jording, og er ikke begrenset til ovennevnte
eksterne faktorer. (Gjelder bare for flimmerfrie modeller.)
BenQ ecoFACTS
BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its
aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision
with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory
requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no
efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of
material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products.
BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure
that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at
http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and
achievements.
2
Strømsikkerhet
Vennligst følg disse sikkerhetsinstruksjonene for å oppnå optimal ytelse og lang levetid for skjermen.
0~40 C 10~90 % 0~3000 m
-20~60 C 10~60 % 0~12000 m
• Nettstrømpluggen isolerer dette utstyret fra nettstrømforsyningen.
• Strømforsyningsledningen fungerer som en strømfrakoblingsenhet for utstyr som kan plugges
inn. Kontakten bør finnes nær utstyret og lett tilgjengelig.
• Dette produktet må opereres med typen strøm som er angitt på merkeplaten. Hvis du er
usikker på hva slags strøm som er tilgjengelig, kontakt forhandleren eller det lokale
strømselskapet.
• Klasse I innpluggbart utstyr av type A må kobles til beskyttelsesjord.
• En godkjent strømledning større enn eller lik H03VV-F eller H05VV-F, 2G eller 3G, 0,75mm2
må brukes.
• (Hvis en fjernkontroll medfølger) FARE FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET SKIFTES UT
MED EN FEILAKTIG TYPE. KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL
INSTRUKSJONENE.
For modeller med adapter:
• Bruk bare strømadapteren som leveres sammen med LCD-skjermen. Bruk av en annen type
strømadapter vil føre til feilfunksjon og/eller fare.
• Sørg for tilfredsstillende ventilasjon rundt adapteren når du bruker den til å drive enheten
eller lade batteriet. Ikke dekk til strømadapteren med papir eller andre gjenstander som vil
redusere kjølingen. Ikke bruk strømadapteren mens den befinner seg i en bærevæske.
• Koble strømadapteren til en passende strømkilde.
• Ikke prøv å betjene strømadapteren. Det finnes ingen servicedeler på innsiden. Skift ut
enheten hvis den er skadet eller blir utsatt for overdreven fuktighet.
Pleie og rengjøring
• Ikke plasser skjermen med forsiden ned på gulvet eller direkte på skrivebordets overflate. I
motsatt fall kan det oppstå riper på paneloverflaten.
• Utstyret må sikres til bygningsstrukturen før bruk.
• (For modeller som støtter vegg- eller takmontering)
• Installer skjermen og skjermmonteringssettet på en vegg med flat overflate.
• Kontroller at veggmateriale og standard veggmonteringsbrakett (kjøpes separat) er stabile og tåler
skjermens vekt.
• Slå av skjermen og strømmen før du kobler kablene fra LCD-skjermen.
3
• Plugg alltid ut produktet fra strømkontakten før rengjøring. Rengjør LCD-skjermens overflate
med en lofri klut som ikke lager riper. Unngå bruk av væsker, aerosol eller rengjøringsmidler
for glass/vinduer.
• Spor og åpninger på baksiden eller på toppen av kabinettet er for ventilasjon. De må ikke
blokkeres eller dekkes til. Skjermen bør aldri plasseres nær eller over radiatoren eller
varmekilder, og heller ikke i en innkapsling med mindre det sørges for tilstrekkelig ventilasjon.
• For å unngå personskade eller skade på skjermen må du ikke plassere noe tungt på den.
• Vurder å beholde esken og emballasjen for senere bruk i tilfelle skjermen skal transporteres.
• Se produktetiketten hvis du vil se informasjon om nominelle strømverdier, produksjonsdato
og identifiserende merker.
Vedlikehold
• Ikke forsøk å utføre service og vedlikehold på egen hånd. Åpning eller fjerning av produktets
deksler kan utsette deg for farlig spenning eller andre risikoer. Ved misbruk av typen ovenfor
eller andre uhell, for eksempel hvis du miste skjermen i gulvet eller feilhåndterer den på en
annen måte, må du kontakte kvalifisert personale for service.
• Kontakt kjøpsstedet eller besøk det lokale webområdet fra www.BenQ.com hvis du vil ha mer
støtte.
Forholdsregel
• Skjermen bør være 50 til 70 cm (20 til 28 tommer) unna øynene dine.
• Å se på skjermen over lengre tid føre til slitne øye og redusert synsevne. Hvil øynene i 5 til 10
minutter for hver time du bruker produktet.
• Reduser øyebelastningen ved å fokusere på gjenstander langt borte.
• Hypping blunking og øyeøvelser bidrar til å forebygge tørre øyne.
4
Innhold
Copyright ...................................................................................................................................... 2
Komme i gang .............................................................................................................................. 7
Bli kjent med skjermen .............................................................................................................. 9
Frontvisning.................................................................................................................................................. 9
Baksidevisning.............................................................................................................................................. 9
Inndata- og utdataporter ........................................................................................................................ 10
Hvordan du monterer skjermen (for modeller uten høydejusteringsstativ) ..............11
Hvordan koble fra stativbasen ............................................................................................................... 15
Bruke skjermens veggmonteringssett .................................................................................................. 16
Montering av skjermen med et høydejusteringsstativ ......................................................17
Hvordan koble til skjermbasen ............................................................................................................. 17
Hvordan koble fra basen ........................................................................................................................ 19
Justere skjermhøyden .............................................................................................................................. 20
Rotere skjermen ....................................................................................................................................... 21
Justering av visningsvinkel ....................................................................................................................... 22
Bruke skjermens veggmonteringssett .................................................................................................. 23
Få mest mulig ut av BenQ-skjermen .....................................................................................24
Slik installerer du skjermen på en ny datamaskin ............................................................................. 25
Hvordan oppgradere skjermen på en eksisterende datamaskin ................................................... 26
Hvordan installere på Windows 10-systemer (kun utvalgte modeller) ...................................... 27
Hvordan installere på Windows 8 (8.1)-systemer (kun utvalgte modeller) ............................... 28
Hvordan installere på Windows 7-systemer ..................................................................................... 29
Hvordan justere skjermen ......................................................................................................30
Kontrollpanelet ......................................................................................................................................... 30
Grunnleggende om bruk av menyer .................................................................................................... 31
Bildeoptimalisering ................................................................................................................................... 33
Tilpasse hurtigtastene.............................................................................................................................. 33
Stille inn din egen spillmodus ................................................................................................................. 33
Justere visningsmodusen ......................................................................................................................... 34
Bruke Smart skalering.............................................................................................................................. 34
Navigere på hovedmenyen ......................................................................................................35
Skjerm-menyen ......................................................................................................................................... 36
Bilde-meny ................................................................................................................................................. 38
Bilde avansert-menyen ............................................................................................................................ 40
Lagre innstillinger-menyen ..................................................................................................................... 44
Lyd-menyen ............................................................................................................................................... 45
Systemmeny ............................................................................................................................................... 46
5
Feilsøking .....................................................................................................................................49
Ofte stilte spørsmål (FAQ) .................................................................................................................... 49
Trenger du mer hjelp?............................................................................................................................. 51
6/14/17
6
Komme i gang
Når du pakker ut, må du sjekke at du har følgende komponenter. Hvis noe mangler eller er
ødelagt, vennligst kontakt kjøpsstedet for å få en ny del.
BenQ LCD-skjerm
(for modeller uten høydejusteringsstativ)
(for modeller med høydejusteringsstativ)
Skjermstativ
(for modeller uten høydejusteringsstativ)
Monitorbase
(for modeller uten høydejusteringsstativ)
Monitorbase
(for modeller med høydejusteringsstativ)
Hurtigstartguide
Komme i gang
7
CD-ROM
Strømledning
(Bildet kan avvike fra produktet som leveres
i din region.)
Videokabel: D-Sub
(Valgfritt tilbehør)
Videokabel: DVI-D
(Valgfritt tilbehør)
Videokabel: HDMI
Lydkabel
(Valgfritt tilbehør)
• Tilgjengelig tilbehør og de aktuelle bildene kan avvike fra det faktiske innholdet og produktet som leveres i ditt
område. Pakkens innhold kan endres uten forvarsel. Kabler som ikke følger med produktet, må kjøpes separat.
• Vurder å beholde esken og emballasjen for senere bruk i tilfelle du må transportere skjermen. Den tilpassede
skumgummipakningen er ideell beskyttelse for skjermen under transport.
Hold alltid produktet og tilbehøret utenfor rekkevidden til små barn.
8
Komme i gang
Bli kjent med skjermen
Frontvisning
1. Kontrollknapper
2. Av/på-knapp
1
2
Baksidevisning
6
3. Inndata- og utdataporter
(avhengig av modell, se "Inndataog utdataporter" på side 10)
4. Spor for Kensington-lås
5. Utløserknapp
6. Veggmonteringshull
5
3
4
• Ovenstående diagram kan variere avhengig av modell.
• Bildet kan avvike fra produktet som leveres i din region.
Bli kjent med skjermen
9
Inndata- og utdataporter
Tilgjengelige inndata- og utdataporter kan variere avhengig av modellen du har kjøpt.
Se spesifikasjonsdokumentet på den medfølgende CDen hvis du vil ha detaljer.
For modeller med høyttalere
1. Nettstrømkontakt
2. Lydinndata
3. Hodetelefonplugg
1
2 3
4
5
6
7
4. HDMI-kontakt
For modeller uten høyttalere
5. HDMI-kontakt
6. DVI-D-kontakt
1
3
5
6
7
7. D-sub-kontakt
10
Bli kjent med skjermen
Hvordan du monterer skjermen (for modeller uten
høydejusteringsstativ)
• Hvis modellen leveres med et høydejusteringsstativ, se "Montering av skjermen med et høydejusteringsstativ"
på side 17 for å få detaljer om maskinvareinstallasjon.
• Hvis datamaskinen er slått på, må du slå den av før du fortsetter.
Ikke koble til eller slå på strømmen til skjermen før du blir bedt om å gjøre det.
• Følgende illustrasjoner er bare for referanseformål. Tilgjengelige inndata- og utdataporter kan variere avhengig
av modellen du har kjøpt.
1. Fest skjermbasen.
Vær forsiktig for å unngå skade på skjermen. Hvis
skjermoverflaten plasseres på en gjenstand, f.eks. en
stiftemaskin eller en mus, kan det føre til at glasset sprekker
eller LCD-laget skades. Dette innebærer en fare for at
garantien blir ugyldig. Skyving eller skraping med skjermen
rundt om på skrivebordet vil ripe opp eller skade skjermens
omgivelser og kontroller.
Beskytt skjermen og kabinettet ved å gjøre klart et flatt,
åpent område på skrivebordet, og plasser noe mykt
under skjermens innpakningspose som polstring.
Legg skjermen forsiktig ned på en flat, ren og polstret
overflate.
Fest skjermstativet til skjermbasen som vist inntil det
går i lås.
Trekk dem forsiktig fra hverandre igjen for å sjekke at de
gikk riktig i lås.
Still inn og plasser stativarmen overfor skjermen, og
skyv dem sammen inntil de klikker og går i lås.
Hvordan du monterer skjermen (for modeller uten høydejusteringsstativ)
11
Trekk dem forsiktig fra hverandre igjen for å sjekke at de
gikk riktig i lås.
Løft skjermen forsiktig, legg den over på siden og
plasser den stående på stativet eller en flat, plan
overflate.
Du bør plassere skjermen og stille inn visningsvinkelen for å
redusere gjenskinn fra andre lyskilder til et minimum.
2. Koble til PC-ens skjermkabel.
Ikke bruk både DVI-D-kabelen og D-Sub-kabelen på samme
PC. Det eneste tilfellet når begge kabler kan brukes er hvis
de er koblet til to forskjellige PC-er med egnede
skjermsystemer.
Slik kobler du til D-Sub-kabelen
Koble pluggen på D-Sub-kabelen (på enden uten
ferrittfilter) til skjermens videokontakt. Koble den andre
endren av kabelen (på enden med ferrittfilter) til
datamaskinens skjermkontakt.
Stram til alle fingerskruer for å forhindre at pluggen
faller ut ved et uhell.
12
Hvordan du monterer skjermen (for modeller uten høydejusteringsstativ)
Enten
Slik kobler du til DVI-D-kabelen
Eller
Koble pluggen på DVI-D-kabelen (på enden uten
ferrittfilter) til skjermens videokontakt. Koble den andre
endren av kabelen (på enden med ferrittfilter) til
datamaskinens skjermkontakt.
Stram til alle fingerskruer for å forhindre at pluggen faller
ut ved et uhell.
Slik kobler du til HDMI-kabelen
Eller
Koble pluggen på HDMI-kabelen til HDMI-porten på
skjermen. Koble den andre enden av kabelen til
HDMI-porten på en digital utdataenhet.
Hvis mer enn én videooverføringsmetode er tilgjengelig for
deg, ønsker du kanskje å vurdere hver videokabels
bildekvalitet før du etablerer tilkoblingen.
- Bedre kvalitet: HDMI / DVI-D
- God kvalitet: D-Sub
Videokablene i pakken og på illustrasjonene til høyre kan
variere avhengig av region.
3. Koble til lydkabelen (for modeller med
høyttalere).
Koble lydkabelen mellom kontakten på baksiden av
skjermen og (Line In) lydutgangen på datamaskinen.
Du kan koble hodetelefonene til hodetelefonkontakten
på venstre side av skjermen.
Hvordan du monterer skjermen (for modeller uten høydejusteringsstativ)
13
4. Koble strømkabelen til skjermen.
Plugg en ende av strømledningen inn i kontakten merket
på baksiden av skjermen. Ikke koble den andre
enden til et strømuttak riktig ennå.
5. Koble til og slå på strømmen.
Plugg den andre enden av strømledningen inn i en
stikkontakt, og slå på strømmen.
Bildet kan avvike fra produktet som leveres i din region.
Slå på skjermen ved å trykke på av/på-knappen på
skjermen.
Slå på datamaskinen også, og følg instruksjonene i
"Få mest mulig ut av BenQ-skjermen" på side 24 for å
installere skjermprogramvaren.
For å forlenge produktets levetid anbefaler vi at du bruker
datamaskinens strømstyringsfunksjon.
14
Hvordan du monterer skjermen (for modeller uten høydejusteringsstativ)
Hvordan koble fra stativbasen
1. Klargjør skjermen og området.
Slå av skjermen og strømmen før du plugger ut
strømledningen. Slå av datamaskinen før du plugger ut
skjermsignalkabelen.
Beskytt skjermen og kabinettet ved å gjøre klart et flatt,
åpent område på skrivebordet, og plasser noe mykt på
skrivebordet, f.eks. et håndkle, før du legger skjermen
med forsiden ned på en flat, ren og polstret overflate.
Vær forsiktig for å unngå skade på skjermen. Hvis
skjermoverflaten plasseres på en gjenstand, f.eks. en
stiftemaskin eller en mus, kan det føre til at glasset sprekker
eller LCD-laget skades. Dette innebærer en fare for at
garantien blir ugyldig. Skyving eller skraping med skjermen
rundt om på skrivebordet vil ripe opp eller skade skjermens
omgivelser og kontroller.
2. Skyv låseklipsen oppover for å koble
skjermbasen fra skjermstativarmen.
1
Mens du skyver låseklipsen oppover, løsner du
stativbasen fra stativarmen.
2
3. Fjern skjermstativet.
Sett inn en spiss gjenstand, for eksempel en
skrutrekker, i hullet over skjermstativarmen, og
skyv skrutrekkeren mot utløserknappen inne i
hullet. Trekk deretter skjermstativet bakover og
bort fra skjermen.
1
Utløser
knapp
2
Hvordan du monterer skjermen (for modeller uten høydejusteringsstativ)
15
Bruke skjermens veggmonteringssett
Baksiden av LCD-skjermen har en standard VESA-montering med mønster på 100 mm, og gir
dermed mulighet for å installere en veggmonteringsbrakett. Før du begynner å installere et
veggmonteringssett for skjermen, må du lese forholdsreglene nøye.
Forholdsregler
• Installer skjermen og skjermmonteringssettet på en vegg med flat overflate.
• Kontroller at veggmaterialet og standard veggmonteringsbrakett (kjøpes separat) er stabile og
tåler skjermens vekt. Se produktspesifikasjoner for vektinformasjon.
• Slå av skjermen og strømmen før du kobler kablene fra LCD-skjermen.
1. Fjern skjermstativet.
Legg skjermen med forsiden ned på en ren og godt
polstret overflate.
Koble fra skjermbasen ifølge instruksjonene under
"Hvordan koble fra stativbasen" på side 15.
1
Utløser
knapp
2
2. Fullfør installasjonen ved å følge
instruksjonshåndbøkene for
veggmonteringsbraketten du har kjøpt.
Bruke fire M4 x 10 mm skruer til å feste en VESA-standard
veggmonteringsbrakett til skjermen. Sørg for at alle skruer
er godt tilstrammet. Forhør deg med en profesjonell
tekniker eller BenQs serviceavdeling for å få råd om
installering av veggbraketter og aktuelle sikkerhetshensyn.
16
Hvordan du monterer skjermen
Montering av skjermen med et høydejusteringsstativ
Hvordan koble til skjermbasen
• Hvis datamaskinen er slått på, må du slå den av før du fortsetter.
Ikke koble til eller slå på strømmen til skjermen før du blir bedt om å gjøre det.
• Følgende illustrasjoner er bare for referanseformål. Tilgjengelige inndata- og utdataporter kan variere avhengig
av modellen du har kjøpt.
Vær forsiktig for å unngå skade på skjermen. Hvis
skjermoverflaten plasseres på en gjenstand, f.eks. en
stiftemaskin eller en mus, kan det føre til at glasset sprekker
eller LCD-laget skades. Dette innebærer en fare for at
garantien blir ugyldig. Skyving eller skraping med skjermen
rundt om på skrivebordet vil ripe opp eller skade skjermens
omgivelser og kontroller.
Beskytt skjermen og kabinettet ved å gjøre klart et flatt,
åpent område på skrivebordet, og plasser noe mykt
under skjermens innpakningspose som polstring.
Legg skjermen forsiktig ned på en flat, ren og polstret
overflate.
Mens du holder musen støtt mot skrivebord, trekker du
skjermstativarmen oppover bort fra skjermen.
Plasser stativfotens sokkel overfor enden av
stativarmen, og skyv dem sammen. Stram til
nøkkelskruen i bunnen av skjermfoten som vist.
2
3
1
Trekk dem forsiktig fra hverandre igjen for å sjekke at de
gikk riktig i lås.
Løft skjermen forsiktig, legg den over på siden og
plasser den stående på stativet eller en flat, plan
overflate.
Montering av skjermen med et høydejusteringsstativ
17
Trekk ut skjermen til maksimal uttrukket posisjon.
Skråstill skjermen. Roter skjermen 90 grader mot
klokken som illustrert.
Du kan få behov for å justere høyden på skjermstativet.
Se "Justere skjermhøyden" på side 20 hvis du vil ha mer
informasjon.
Du bør plassere skjermen og stille inn visningsvinkelen for å
redusere gjenskinn fra andre lyskilder til et minimum.
18
Montering av skjermen med et høydejusteringsstativ
-90
Hvordan koble fra basen
Når du skal flytte skjermen, bør du sette skjermen i maksimal høyde, plassere en
hånd på øvre del av skjermstativet og den andre hånden på nedre del av stativet
som vist.
1. Klargjør skjermen og området.
Slå av skjermen og strømmen før du plugger ut
strømledningen. Slå av datamaskinen før du plugger ut
skjermsignalkabelen.
Løft displayet forsiktig opp, og trekk ut stativet så langt
som mulig.
Beskytt skjermen og kabinettet ved å gjøre klart et flatt,
åpent område på skrivebordet, og plasser noe mykt på
skrivebordet, f.eks. et håndkle, før du legger skjermen
med forsiden ned på en flat, ren og polstret overflate.
Vær forsiktig for å unngå skade på skjermen. Hvis
skjermoverflaten plasseres på en gjenstand, f.eks. en
stiftemaskin eller en mus, kan det føre til at glasset sprekker
eller LCD-laget skades. Dette innebærer en fare for at
garantien blir ugyldig. Skyving eller skraping med skjermen
rundt om på skrivebordet vil ripe opp eller skade skjermens
omgivelser og kontroller.
2. Frigjør nøkkelskruen i bunnen av
skjermfoten, og koble fra skjermfoten som
vist.
1
2
Montering av skjermen med et høydejusteringsstativ
19
Justere skjermhøyden
Når du skal justere skjermhøyden, holder du både
venstre og høyre side av skjermen for å senke den, eller
løfter den opp til ønsket høyde.
• Unngå å plassere hender på øvre eller nedre del av det
høydejusterbare stativet eller nederst på skjermen, ettersom
en stigende eller fallende skjermen kan forårsake
personskader. Hold barn utenfor rekkevidde av skjermen
mens du utfører denne operasjonen.
• Hvis skjermen er rotert til portrettmodus og høydejustering er ønsket, bør du merke
deg at den brede skjermen vil forhindre at skjermen senkes til sin minimumshøyde.
20
Montering av skjermen med et høydejusteringsstativ
Rotere skjermen
1. Roter skjermen.
Før du roterer skjermen med en portrettvisningsretning, må skjermen roteres 90 grader.
Høyreklikk på skrivebordet og velg Screen resolution (Skjermoppløsning) fra popup-menyen. Velg
Portrait (Stående) i Orientation (Papirretning), og bruk innstillingen.
Avhengig av operativsystemet på PCen bør følgende prosedyrer følges for å justere skjermretningen. Se
operativsystemets elektroniske hjelp hvis du vil ha detaljer.
2. Trekk skjermen helt ut, og skråstill den.
Løft displayet forsiktig opp og trekk det ut så langt som
mulig. Skråstill skjermen.
Skjermen bør trekkes ut vertikalt for å la skjermen rotere fra
liggende til stående modus.
3. Roter skjermen 90 grader med klokken som
illustrert.
90
For å unngå at kanten på LCD-skjermen treffer skjermfotens
overflate mens den roteres, skråstiller og trekker du ut
skjermen til høyeste posisjon før du roterer displayet.
Du må også sørge for at det ikke finnes hindringer rundt
skjermen og at det er nok rom til kabler. Du må kanskje rute
kablene igjen etter rotasjonen ved hjelp av kabelklipsen.
Montering av skjermen med et høydejusteringsstativ
21
4. Juster skjermen til ønsket visningsvinkel.
Justering av visningsvinkel
Du kan plassere skjermen til ønsket vinkel med en skjermvinkel på -5° til +15°, 90° (venstre og
høyre totalt) skjermrotering og 110 mm skjermhøyde.
110 mm
22
Montering av skjermen med et høydejusteringsstativ
Bruke skjermens veggmonteringssett
Baksiden av LCD-skjermen har en standard VESA-montering med mønster på 100 mm, og gir
dermed mulighet for å installere en veggmonteringsbrakett. Før du begynner å installere et
veggmonteringssett for skjermen, må du lese forholdsreglene nøye.
Forholdsregler:
• Installer skjermen og skjermmonteringssettet på en vegg med flat overflate.
• Kontroller at veggmaterialet og standard veggmonteringsbrakett (kjøpes separat) er stabile
og tåler skjermens vekt. Se produktspesifikasjoner for vektinformasjon.
• Slå av skjermen og strømmen før du kobler kablene fra LCD-skjermen.
1. Fjern skjermstativet.
Legg skjermen med forsiden ned på en ren og godt
polstret overflate.
Bruk en stjernetrekker til å løsne skruene som fester
skjermstativet til skjermen. Bruk av magnetisk skrutrekker
er anbefalt for å unngå at du mister skruene.
Trekk deretter skjermstativet bakover og bort fra
skjermen.
Hvis du har tenkt å bruke skjermen på stativet i fremtiden, må
du oppbevare skjermbasen, skjermstativet og skruene på et
trygt sted for fremtidig bruk.
2. Fullfør installasjonen ved å følge
instruksjonshåndbøkene for
veggmonteringsbraketten du har kjøpt.
Bruke fire M4 x 10 mm skruer til å feste en VESA-standard
veggmonteringsbrakett til skjermen. Sørg for at alle skruer er
godt tilstrammet. Forhør deg med en profesjonell tekniker
eller BenQs serviceavdeling for å få råd om installering av
veggbraketter og aktuelle sikkerhetshensyn.
Montering av skjermen med et høydejusteringsstativ
23
Få mest mulig ut av BenQ-skjermen
Hvis du vil ha mest mulig ut av din nye BenQ LCD-skjerm, bør du installere driveren som er
spesielt beregnet på denne BenQ LCD-skjermen. Denne programvaren er tilgjengelig på
CD-ROM-platen som følger med BenQ LCD-skjermen.
Forholdene ved tilkobling og installering av BenQ LCD-skjermen avgjør hvilken prosess du må
følge for å installere driverprogramvaren for BenQ LCD-skjermen på riktig måte. Disse
forholdene gjelder hvilken versjon av Microsoft Windows du bruker, om du kobler til skjermen
og installerer programvaren på en ny datamaskin (uten eksisterende skjermdriverprogramvare),
eller om du oppgraderer en eksisterende installasjon (som allerede har eksisterende
skjermdriverprogramvare) med en nyere skjerm.
Neste gang du slår på datamaskinen (etter tilkobling av skjermen til datamaskinen), vil Windows
uansett gjenkjenne den nye (eller forskjellige) maskinvaren og starte veiviseren Oppdaget ny
maskinvare.
Følg instruksjonene i veiviseren inntil den ber deg velge en skjermmodell. På dette punktet
klikker du på knappen Hard disk, setter inn CD-ROM-platen for BenQ LCD-skjermen og
velger den aktuelle skjermmodellen. Hvis du vil ha flere detaljer og trinnvise instruksjoner for å
angi en automatisk (ny) eller oppgradert (eksisterende) installasjon, se:
• "Slik installerer du skjermen på en ny datamaskin" på side 25.
• "Hvordan oppgradere skjermen på en eksisterende datamaskin" på side 26.
• Hvis det kreves brukernavn og passord for å logge på Windows-datamaskinen, må du være logget på som
administrator eller som medlem av gruppen Administratorer for å installere skjermdriverprogramvaren. Hvis
datamaskinen er koblet ilt et nettverk med krav om sikkerhetstilgang, kan nettverksinnstillingene forhindre at
du installerer programvaren på datamaskinen.
• Spesifikasjonsetiketten på baksiden av skjermen viser navnet på modellen du har kjøpt.
24
Få mest mulig ut av BenQ-skjermen
Slik installerer du skjermen på en ny datamaskin
Disse instruksjonene beskriver prosedyren for valg og installering av BenQ LCD
Monitor-driveren på en ny datamaskin som aldri har hatt en skjermdriver installert tidligere.
Disse instruksjonene er bare egnet for en datamaskin som aldri har vært brukt tidligere, og der
BenQ LCD-skjermen er den første skjermen som er tilkoblet.
Hvis du legger til BenQ LCD-skjermen på en eksisterende datamaskin som allerede har en annen datamaskin
tilkoblet (og har skjermdriverprogramvare installert), bør du ikke følge disse instruksjonene. Du bør i stedet følge
instruksjonene for Hvordan oppgradere skjermen på en eksisterende datamaskin.
1. Følg instruksjonene i "Hvordan du monterer skjermen (for modeller uten
høydejusteringsstativ)" på side 11 eller "Montering av skjermen med et
høydejusteringsstativ" på side 17.
Når Windows starter, oppdages den nye skjermen automatisk, og veiviseren Oppdaget ny
maskinvare starter. Følg ledetekstene inntil alternativet Installer drivere for
maskinvareenheter vises.
2. Sett inn CD-ROM-platen med BenQ LCD-skjermen i en CD-stasjon på datamaskinen.
3. Merk av for Søk etteren passende driver for enheten og klikk på Neste.
4. Merk av for CD-ROM-stasjoner (fjern alle andre merker), og klikk på Neste.
5. Sjekk at veiviseren har valgt riktig navn på skjermen, og klikk på Neste.
6. Klikk på Fullfør.
7. Start datamaskinen på nytt.
Se følgende tabell for å finne egnede driverfiler for modellen du har kjøpt.
Driverfiler
Egnede modeller
RL2450H
RL2450H / RL2450HT
RL2455
RL2455HM
RL2455-Z
RL2455 / RL2455T
Få mest mulig ut av BenQ-skjermen
25
Hvordan oppgradere skjermen på en eksisterende datamaskin
Denne instruksjonen viser prosedyren for manuell oppdatering av eksisterende
skjermdriverprogramvare på en Microsoft Windows-datamaskin. Den blir i øyeblikket testet
som kompatibel for Windows 10, Windows 8 (8.1) og Windows 7 (OS).
BenQ LCD-skjermdriveren for modellen din kan godt fungere bra med andre versjoner av Windows, men når
dette skrives, har ikke BenQ testet denne driveren på andre versjoner av Windows og kan ikke garantere at den
virker i disse systemene.
Installering av skjermdriverprogramvare innebærer å velge en passende informasjonsfil (.inf) på
CD-ROM-platen for BenQ LCD-skjermen eller den bestemte modellen du har tilkoblet, og la
Windows installere de tilsvarende driverfilene fra CD-en. Du trenge bare å angi retning fra tid
til annen. Windows har en veiviser for oppgradering av enhetsdrivere som automatiserer
oppgaven og veileder deg gjennom filvalg og installeringsprosess.
Se:
• "Hvordan installere på Windows 10-systemer (kun utvalgte modeller)" på side 27.
• "Hvordan installere på Windows 8 (8.1)-systemer (kun utvalgte modeller)" på side 28.
• "Hvordan installere på Windows 7-systemer" på side 29.
26
Få mest mulig ut av BenQ-skjermen
Hvordan installere på Windows 10-systemer (kun utvalgte
modeller)
1. Åpne Egenskaper for skjerm.
Gå til Start, Innstillinger, Enheter, Enheter og skrivere og høyreklikk på navnet på skjermen
din på menyen.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Velg Egenskaper fra menyen.
Klikk på kategorien Maskinvare.
Klikk på Generisk PnP-skjerm og deretter på knappen Egenskaper.
Klikk på kategorien Driver og knappen Oppdater driver.
Sett inn CD-ROM-platen med BenQ LCD-skjermen i en CD-stasjon på datamaskinen.
I vinduet Oppdater driverprogramvare merker du av for alternativet Bla på min
datamaskin etter driverprogramvare.
8. Klikk på Bla gjennom og naviger til følgende katalog: d:\BenQ_LCD\Driver\ (der d er
stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen).
Stasjonsbokstaven for CD-stasjonen kan avvike fra eksempelet ovenfor, avhengig av systemet – den kan være ‘D:’
eller ‘E:’ eller ‘F:’ osv.
9. Velg riktig mappenavn på skjermen fra driverlisten som vises, og klikk på Neste.
Dette vil kopiere og installere de riktig skjermdriverfilene på datamaskinen.
10. Klikk på Lukk.
Du kan bli bedt om å starte datamaskinen på nytt etter at driveroppdateringen er fullført.
Få mest mulig ut av BenQ-skjermen
27
Hvordan installere på Windows 8 (8.1)-systemer (kun utvalgte
modeller)
1. Åpne Skjermegenskaper.
Flytt markøren nederst til høyre på skjermen, eller trykk på Windows + C-knappene på tastaturet
for å åpne Charm (Symbol)-linjen. Gå til Innstillinger, Kontrollpanel, Enheter og skrivere
og høyreklikk på navnet på skjermen din på menyen.
Eller høyreklikk på skrivebordet og velg Tilpass, Skjerm, Enheter og skrivere og høyreklikk på
navnet på skjermen din i menyen.
2. Velg Egenskaper fra menyen.
3.
4.
5.
6.
7.
Klikk på kategorien Maskinvare.
Klikk på Generisk PnP-skjerm og deretter på knappen Egenskaper.
Klikk på kategorien Driver og knappen Oppdater driver.
Sett inn CD-ROM-platen med BenQ LCD-skjermen i en CD-stasjon på datamaskinen.
I vinduet Oppdater driverprogramvare merker du av for alternativet Bla på min
datamaskin etter driverprogramvare.
8. Klikk på Bla gjennom og naviger til følgende katalog: d:\BenQ_LCD\Driver\ (der d er
stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen).
Stasjonsbokstaven for CD-stasjonen kan avvike fra eksempelet ovenfor, avhengig av systemet – den kan være ‘D:’
eller ‘E:’ eller ‘F:’ osv.
9. Velg riktig mappenavn på skjermen fra driverlisten som vises, og klikk på Neste.
Dette vil kopiere og installere de riktig skjermdriverfilene på datamaskinen.
10. Klikk på Lukk.
Du kan bli bedt om å starte datamaskinen på nytt etter at driveroppdateringen er fullført.
28
Få mest mulig ut av BenQ-skjermen
Hvordan installere på Windows 7-systemer
1. Åpne Skjermegenskaper.
Gå til Start, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd, Enheter og skrivere og høyreklikk på
navnet på skjermen din på menyen.
Eller høyreklikk på skrivebordet og velg Tilpass, Skjerm, Enheter og skrivere og høyreklikk på
navnet på skjermen din i menyen.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Velg Egenskaper fra menyen.
Klikk på kategorien Maskinvare.
Klikk på Generisk PnP-skjerm og deretter på knappen Egenskaper.
Klikk på kategorien Driver og knappen Oppdater driver.
Sett inn CD-ROM-platen med BenQ LCD-skjermen i en CD-stasjon på datamaskinen.
I vinduet Oppdater driverprogramvare merker du av for alternativet Bla på min
datamaskin etter driverprogramvare.
8. Klikk på Bla gjennom og naviger til følgende katalog: d:\BenQ_LCD\Driver\ (der d er
stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen).
Stasjonsbokstaven for CD-stasjonen kan avvike fra eksempelet ovenfor, avhengig av systemet – den kan være ‘D:’
eller ‘E:’ eller ‘F:’ osv.
9. Velg riktig mappenavn på skjermen fra driverlisten som vises, og klikk på Neste.
Dette vil kopiere og installere de riktig skjermdriverfilene på datamaskinen.
10. Klikk på Lukk.
Du kan bli bedt om å starte datamaskinen på nytt etter at driveroppdateringen er fullført.
Få mest mulig ut av BenQ-skjermen
29
Hvordan justere skjermen
Kontrollpanelet
1
2
Nr.
30
Navn
Beskrivelse
1.
Kontrolltaster
Gir tilgang til funksjonene eller menyelementene som vises på
skjermen, rett ved siden av hver tast.
2.
Av/på-tast
Slå strømmen av eller på.
Hvordan justere skjermen
Grunnleggende om bruk av menyer
Alle OSD- (On Screen Display) menyer er tilgjengelige med kontrolltastene. Du kan bruke
OSD-menyen til å justere alle innstillingene på skjermen.
1
2
Input
Black eQualizer
Picture Mode
Menu
Exit
4
3
Input
Black eQualizer
Picture Mode
Menu
Exit
1. Trykk på en av kontrolltastene.
2. Hurtigtastmenyen vises. De øverste tre kontrollene er egendefinerte taster og er beregnet
på spesielle funksjoner.
3. Velg Meny for å få tilgang til hovedmenyen.
4. På hovedmenyen følger du ikonene ved siden av kontrolltastene for å foreta justeringer
eller valg. Se "Navigere på hovedmenyen" på side 35 hvis du vil ha detaljer om
menyalternativene.
Nr.
OSD på
OSD-ikon på
hurtigtastmenyen hovedmenyen
Egendefinert
tast 1
Funksjon
• Ifølge standardinnstillingen er tasten hurtigtast for
Input (Inndata). Hvis du vil endre
standardinnstillingene, se "Tilpasse hurtigtastene"
på side 33.
• For justering opp/økning.
Hvordan justere skjermen
31
Nr.
OSD på
OSD-ikon på
hurtigtastmenyen hovedmenyen
• Ifølge standardinnstillingen er tasten hurtigtast for
Black eQualizer. Hvis du vil endre
standardinnstillingene, se "Tilpasse hurtigtastene"
på side 33.
• For justering ned /reduksjon.
Egendefinert
tast 2
Egendefinert
tast 3
Funksjon
/
• Ifølge standardinnstillingen er tasten hurtigtast for
Picture Mode (Bildemodus). Hvis du vil endre
standardinnstillingene, se "Tilpasse hurtigtastene"
på side 33.
• Åpner undermenyer.
• Velger menyelementer.
MENY
• Aktiver hovedmenyen.
• Returnerer til hovedmenyen.
Avslutt
Går ut av OSD-menyen.
• OSD = On Screen Display.
Hurtigtastene fungerer bare mens hovedmenyen ikke vises. Hurtigtastvisninger blir borte etter noen få
sekunder uten tasteaktivitet.
• Hvis du vil låse opp OSD-kontroller, holder du en vilkårlig tast inne i 10 sekunder.
32
Hvordan justere skjermen
Bildeoptimalisering
Standard bildemodus er Kamp, som er beregnet på kampspill. Hvis du foretrekker andre bildemoduser, går du til
Bilde avansert og endrer innstillingen i Bildemodus.
Den enkleste måten å få et optimalt display på fra en analog (D-Sub) inngang er å bruke
Autojustering-tastfunksjonen. Gå til Skjerm og Autojustering for å optimalisere gjeldende
vist bilde på skjermen.
Når du kobler en digital videoutgang til skjermen ved hjelp av en digital (DVI eller HDMI) kabel, vil
Autojustering-funksjonen deaktiveres fordi skjermen automatisk viser beste bilde.
Vennligst sikre at det tilkoblede grafikkortet på datamaskinen er satt til skjermens naturlige oppløsning når du
bruker Autojustering-tastfunksjonen.
Hvis du ønsker det, kan du alltid justere skjermens geometriske innstillinger manuelt ved hjelp
av geometrimenyelementer. For å bistå deg med dette har BenQ utviklet et skjermtestprogram
som du kan bruke til å sjekke skjermfarge, gråtoner og linjegradientvisning.
1. Kjør testprogrammet auto.exe fra CD-ROM. Du kan også bruke et annet bilde, for
eksempel skrivebordet i operativsystemet. Vi anbefaler imidlertid at du bruker auto.exe.
Når du kjører auto.exe, vises et testmønster.
2. Trykk på en av kontrolltastene for å åpne hurtigtastmenyen. Velg Meny for å åpne
hovedmenyen.
3. Gå til Skjerm og Autojustering.
4. Hvis du merker en vertikal støy (som en gardineffekt av vertikale linjer), velger du
Pikselklokke og justere skjermen inntil bildestøyen blir borte.
5. Hvis du merker en horisontal støy, velger du Fase og justerer skjermen inntil bildestøyen
blir borte.
Tilpasse hurtigtastene
De øverste 3 kontrolltastene (også kalt egendefinerte taster) opptrer som hurtigtaster for å gi
direkte tilgang til forhåndsdefinerte funksjoner. Du kan endre standardinnstillingen og utpeke
forskjellige funksjoner for disse tastene.
1. Trykk på en av kontrolltastene for å åpne hurtigtastmenyen, og trykk på Meny for å få
tilgang til hovedmenyen.
2. Gå til System.
3. Velg den egendefinerte tasten du vil endre.
4. På undermenyen velger du en funksjon som er tilgjengelig med denne tasten. Det vises en
popup-melding om at oppsettet er ferdig.
Stille inn din egen spillmodus
Det finnes flere forhåndsvalgte bildemoduser på skjermen som egner seg for spill. For dine egne
behov kan du endre og lagre de tilknyttede visningsinnstillingene og bytte enkelt til din egen
spillmodus.
1. Juster de tilknyttede visningsinnstillingene på forskjellige OSD-menyer.
2. Etter at alle innstillinger er ferdige, går du til Lagre innstillinger og lagrer som en av
spillmodusene.
Hvordan justere skjermen
33
3. Hvis du vil bytte til spillmodusen på et tidspunkt, går du til Bilde avansert og Bildemodus
og velger spillmodusen du valgte i trinn 2. Dine foretrukne visningsinnstillinger vil alle
brukes samtidig.
Justere visningsmodusen
Hvis du vil vise bilder i et annet sideforhold enn 16:9 og en annen størrelse enn 24", kan du
justere visningsmodusen på skjermen.
1. Trykk på en av kontrolltastene for å åpne hurtigtastmenyen, og trykk på Meny for å få
tilgang til hovedmenyen.
2. Gå til Bilde avansert og Visningsmodus.
3. Velg en passende visningsmodus. Innstillingen trer i kraft umiddelbart.
Bytt til ønsket visningsmodus først, og følg instruksjonene i "Bruke Smart skalering" på side 34 for å justere
visningsstørrelsen for egne behov.
Bruke Smart skalering
Du endre størrelse på skjermen gjennom Smart skalering.
1. Gå til Bilde avansert og Smart skalering.
2. Juster verdien.
• Hvis en av de egendefinerte tastene er forhåndsinnstilt for Smart skalering, kan du trykke på den
egendefinerte tasten og justere verdien direkte.
• Skjermen kan bli midlertidig ustabil når du endrer størrelse på den. Dette er et normalt fenomen og bør ikke
anses som en produksjonsfeil.
• Hvis du vil ha mer informasjon om Smart skalering, kan du gå til "Smart skalering" på side 42.
34
Hvordan justere skjermen
Navigere på hovedmenyen
Du kan bruke OSD- (On Screen Display) menyen for å justere alle innstillingene på skjermen.
Trykk på en av kontrolltastene for å åpne hurtigtastmenyen, og trykk på Meny for å få tilgang til
hovedmenyen. Se "Grunnleggende om bruk av menyer" på side 31 hvis du vil ha detaljer.
Tilgjengelige menyalternativer kan variere avhengig av inndatakilder, -funksjoner og -innstillinger.
Utilgjengelige menyalternativer vil bli nedtonet. Ikke-tilgjengelige nøkler vil deaktiveres, og de
tilsvarende OSD-ikonene vil bli borte.
Språkene på OSD-menyen kan avvike fra produktet som leveres i din region, se "Språk" på side 47 under System
og OSD-innstillinger hvis du vil ha flere detaljer.
Hvis du vil ha mer informasjon om hver men, se følgende sider:
• "Skjerm-menyen" på side 36
• "Bilde-meny" på side 38
• "Bilde avansert-menyen" på side 40
• "Lagre innstillinger-menyen" på side 44
• "Lyd-menyen" på side 45
• "Systemmeny" på side 46
Navigere på hovedmenyen
35
Skjerm-menyen
Tilgjengelige menyalternativer kan variere avhengig av inndatakilder, -funksjonerog -innstillinger.
Utilgjengelige menyalternativer vil bli nedtonet. Ikke-tilgjengelige nøkler vil deaktiveres, og de
tilsvarende OSD-ikonene vil bli borte.
Mode: Standard
Display
Auto Adjustment
Picture
H.Position
Picture Advanced
V.Postion
Save Settings
Pixel Clock
Audio
Phase
50
System
1. Velg Meny fra hurtigtastmenyen.
2. Bruk
eller
til å velge Skjerm.
3. Velg
for å gå til en undermeny, og bruk deretter
menyelement.
eller
4. Bruk
til å foreta et valg.
eller
til å foreta justeringer, eller bruk
5. Hvis du vil gå tilbake til forrige meny, velger du
6. Hvis du vil gå ut av menyen, velger du
Element
Autojusteringfunksjonen
til å velge et
.
.
Funksjon
Intervall
Optimaliserer og justerer skjerminnstillingene for
deg automatisk.
Gjelder ikke for et digitalt inngangssignal.
H. Position
Justerer den horisontale posisjonen til skjermbildet.
0 til 100
V. Position
Justerer den vertikale posisjonen til skjermbildet.
0 til 100
Pikselklokke
Justerer pikselklokkefrekvensens timing for
0 til 100
synkronisering med det analoge inndatavideosignalet.
Se også: "Bildeoptimalisering" på side 33.
Gjelder ikke for et digitalt inngangssignal.
36
Navigere på hovedmenyen
Element
Fase
Funksjon
Intervall
Justerer pikselklokkefasens timing for synkronisering
med det analoge inndatavideosignalet.
Se også: "Bildeoptimalisering" på side 33.
0 til 63
Gjelder ikke for et digitalt inngangssignal.
Navigere på hovedmenyen
37
Bilde-meny
Tilgjengelige menyalternativer kan variere avhengig av inndatakilder, -funksjoner og -innstillinger.
Utilgjengelige menyalternativer vil bli nedtonet. Ikke-tilgjengelige nøkler vil deaktiveres, og de
tilsvarende OSD-ikonene vil bli borte.
Mode: Photo
Display
Brightness
Normal
Picture
Contrast
Bluish
Picture Advanced
Sharpness
Reddish
Save Settings
Instant Mode
User Mode
Audio
Black eQualizer
System
Low Blue Light
R
G
B
100 100 100
Gamma
Color Temperature
1. Velg Meny fra hurtigtastmenyen.
2. Bruk
eller
til å velge Bilde.
3. Velg
for å gå til en undermeny, og bruk deretter
menyelement.
eller
4. Bruk
til å foreta et valg.
eller
til å foreta justeringer, eller bruk
5. Hvis du vil gå tilbake til forrige meny, velger du
6. Hvis du vil gå ut av menyen, velger du
Element
til å velge et
.
.
Funksjon
Lysstyrke
Justerer balansen mellom lyse og mørke nyanser.
0 til 100
Kontrast
Juster vertikal posisjon, fase, horisontal posisjon og
pikselklokke automatisk.
0 til 100
Skarphet
Justerer tydeligheten og synligheten av kantene til motivene 1 til 10
i bildet.
Øyeblikksmodus
Justerer bildebehandlingen for å redusere
inndataforsinkelse. Du kan ha en sanntidsopplevelse mens
du spiller spill.
Hvis du vil optimalisere bildekvaliteten, deaktiverer du
Øyeblikksmodus hvis kilden er interlacevideo. Hvis du vil sjekke
oppløsningen til videokilden, går du til System og Informasjon på
skjermen.
38
Intervall
Navigere på hovedmenyen
• PÅ
• AV
Element
Black
eQualizer
Funksjon
Intervall
Bringer ut de mørke nyansene ved å øke lysstyrken uten å
endre de lyse nyansene.
0 til 20
Hvis bildet er for lyst eller bare inneholder mørke nyanser, vil
justering av verdien for Black eQualizer ofte ikke vise særlig
endring av bildet.
Low Blue
Light
Reduserer det blå lyset fra displayet for å unngå at øynene
dine utsettes for overdrevent mye blått lys.
0 til 10
Reduserer displayets blå lys for å redusere øynenes eksponering.
Gamma
Justerer toneluminansen. Standardverdien er 3
(standardverdien for Windows).
Fargetemperatur
Normalt
Tillater at video- og stillfotografier vises med
naturlige farger. Dette er fabrikkens
standardfarge.
Blåaktig
Legger en kjølig tone på bildet og er
fabrikkinnstilt på PC-bransjens standard hvite
farge.
• Gamma 1
• Gamma 2
• Gamma 3
• Gamma 4
• Gamma 5
Rødaktig Legger en varm tone på bildet og er
fabrikkinnstilt på standard hvit farge som i
avispapir.
Brukermodus
Blandingen av røde, grønne og blå primærfarger • R (0 til 100)
kan endres for å endre bildets fargetone. Gå til • G (0 til 100)
de påfølgende menyene R (rød), G (grønn) og B
• B (0 til 100)
(blå) for å endre innstillingene.
Økning i en eller flere av fargene vil redusere
deres respektive innvirkning på bildets
fargetone. Hvis du f.eks. reduserer det blå
nivået, vil bildet gradvis få en gul fargetone. Hvis
du reduserer grønt, får bildet en magenta tone.
Nyanse
Justerer graden av hvordan vi opplever farger.
0 til 100
Metning
Justerer fargers renhetsgrad.
0 til 100
Tilbakestill
farge
Tilbakestiller de tilpassede fargeinnstillingene til
fabrikkstandarden.
• JA
• NEI
AMA
Forbedrer LCD-skjermens responstid på grånivå.
• PÅ
• AV
Navigere på hovedmenyen
39
Bilde avansert-menyen
Tilgjengelige menyalternativer kan variere avhengig av inndatakilder, -funksjoner og -innstillinger.
Utilgjengelige menyalternativer vil bli nedtonet. Ikke-tilgjengelige nøkler vil deaktiveres, og de
tilsvarende OSD-ikonene vil bli borte.
Mode: Standard
Display
Picture Mode
Standard
Picture
Senseye Demo
Movie
Picture Advanced
Dynamic Contrast
Photo
Save Settings
Over-scan
sRGB
Audio
Display Mode
ECO
System
Smart Scaling
Fighting
Color Format
FPS
HDMI RGB PC Range
RTS 1
1. Velg Meny fra hurtigtastmenyen.
2. Bruk
eller
til å velge Bilde avansert.
3. Velg
for å gå til en undermeny, og bruk deretter
menyelement.
eller
4. Bruk
til å foreta et valg.
eller
til å foreta justeringer, eller bruk
5. Hvis du vil gå tilbake til forrige meny, velger du
6. Hvis du vil gå ut av menyen, velger du
Element
Bildemodus
til å velge et
.
.
Funksjon
Velg en bildemodus som egner seg best for typen bilder som
vises på skjermen.
Standardinnstillingen er Kamp. Endre innstillingen etter behov.
40
Standard
For grunnleggende PC-applikasjon.
Film
For visning av videoer.
Foto
For visning av stillbilder.
sRGB
For bedre fargematchingrepresentasjoner med
periferenheter, for eksempel skrivere,
digitalkameraer, osv.
Eco
For å spare strøm med lavt strømforbruk ved å
tilby minimal lysstyrke for alle kjørende
programmer.
Navigere på hovedmenyen
Intervall
Element
Funksjon
Intervall
Kamp
For spilling av kampspill.
FPS
For spilling av FPS- (First Person Shooting) spill.
RTS 1
For spilling av RTS- (Real-time strategy) spill.
RTS 2
For spilling av DOTA2 spill.
Spiller 1
Bruker tilpassede visningsinnstillinger.
Spiller 2
Spiller 3
Hvis du vil ha detaljer om oppsett av en spillmodus,
se "Stille inn din egen spillmodus" på side 33.
Senseyedemo
Viser en forhåndsvisning av skjermbilder under den valgte
• PÅ
modusen fra Bildemodus. Skjermen vil bli delt i to vinduer. Det • AV
venstre vinduet demonstrerer bildene i standardmodus, mens
det høyre vinduet presenterer bilder under den angitte
modusen.
Dynamisk
kontrast
Funksjonen skal oppdage automatisk fordelingen av et
inngangsvideosignal og deretter skape den optimale
kontrasten.
0 til 5
Overskanning
Forstørrer inndatabildet lett. Bruk denne funksjonen til å
skjule irriterende kantstøy hvis den finnes rundt i bildet.
• PÅ
• AV
Bare tilgjengelig når inndatakilden er HDMI eller D-Sub (VGA
konvertert fra Component).
Visningsmo- Denne funksjonen tilbys for å la et annet sideforhold enn 16:9
dus
vises uten geometrisk forvrengning.
Alternativene under Visningsmodus vil variere avhengig av
inngangssignalkildene.
Avhengig av ditt valg for Bildemodus, kan forskjellige alternativer for
Visningsmodus være forhåndsinnstilt. Endre innstillingen etter
behov.
Full
Skalerer inndatabildet slik at det fyller
skjermbildet. Ideelt for bilder med
16:9-sideforhold.
Sideforhold Inndatabildet vises uten geometrisk
forvrengning og fyller så mye av displayet som
mulig.
1:1
Viser inndatabildet med naturlig oppløsning
uten skalering.
17" (4:3)
Viser inndatabildet som på en 17-tommers
skjerm i 4:3-sideforhold.
19" (4:3)
Viser inndatabildet som på en 19-tommers
skjerm i 4:3-sideforhold.
Navigere på hovedmenyen
41
Element
Funksjon
19"W
(16:10)
Intervall
Viser inndatabildet som på en 19"W skjerm i
16:10-sideforhold.
21,5" (16:9) Viser inndatabildet som på en 21,5-tommers
skjerm i 16:9-sideforhold.
22"W
(16:10)
Viser inndatabildet som på en 22"W skjerm i
16:10-sideforhold.
23"W (16:9) Viser inndatabildet som på en 23"W skjerm i
16:9-sideforhold.
Smart
skalering
Justerer visningsstørrelsen for dine egne behov.
0 til 100
Hvis Visningsmodus er 17", 19" (4:3), 21,5" eller 19"W, vil de siste
4 skaleringsinnstillingene (i forskjellige oppløsninger for
inndatakilden) lagres for hurtigtilgang.
Hvis Visningsmodus er 1:1 (og inndatakildens oppløsning er lavere
enn 1920 x 1080), vil de siste 3 skaleringsinnstillingene (i forskjellige
oppløsninger for inndatakilden) lagres for hurtigtilgang.
Fargeformat Fastslår fargerommet (RGB eller YUV) basert på følgende
registrerte videosignal.
Det kan være nødvendig å angi Fargeformat manuelt hvis fargene på
skjermen ikke vises som de skal.
Hvis inndatakilden er HDMI, kan ikke fargeformatet velges. Med
andre ord blir Fargeformat innstilt automatisk basert på
inngangsvideokilden.
HDMI RGB
PC-intervall
42
RGB
• For D-Sub- (VGA) inndatakilde fra PC.
• For DVI-inndatakilde.
YUV
For D-Sub- (Component konvertert fra VGA)
inndatakilde fra en videoenhet.
Bestemmer utvalget av fargeskalaer. Velg et alternativ som
stemmer overens med RGB-intervallinnstillingen på den
tilkoblede HDMI-enheten.
Navigere på hovedmenyen
• RGB
(0 til 255)
• RGB
(16 til 235)
Element
Funksjon
Intervall
Smartfokus
Denne funksjonen lager et fremhevingsområde for fokusering
på et bestemt innhold, f.eks. en YouTube-video eller et
online-spill.
Størrelse
Fastslår størrelsen på fremhevingsområdet.
• Liten
• Stor
• AV
H. Position
Justerer den vannrette posisjonen til
fremhevingsområdet.
0 til 100
V. Position
Justerer den loddrette posisjonen til
fremhevingsområdet.
0 til 100
Skalering
Skalerer fremhevingsområdet.
0 til 100
Navigere på hovedmenyen
43
Lagre innstillinger-menyen
Tilgjengelige menyalternativer kan variere avhengig av inndatakilder, -funksjoner og -innstillinger.
Utilgjengelige menyalternativer vil bli nedtonet. Ikke-tilgjengelige nøkler vil deaktiveres, og de
tilsvarende OSD-ikonene vil bli borte.
Mode: RTS
Display
Gamer 1
Picture
Gamer 2
Picture Advanced
Gamer 3
Save Settings
Audio
System
1. Velg Meny fra hurtigtastmenyen.
2. Bruk
eller
til å velge Lagre innstillinger.
3. Velg
for å gå til en undermeny, og bruk deretter
menyelement.
4. Bruk
6. Hvis du vil gå ut av menyen, velger du
Spiller 1
til å velge et
til å foreta et valg.
5. Hvis du vil gå tilbake til forrige meny, velger du
Element
eller
.
.
Funksjon
Lagrer et nytt sett av tilpassede visningsinnstillinger.
Spiller 2
Spiller 3
44
Navigere på hovedmenyen
Se "Stille inn din egen spillmodus" på side 33 hvis du vil ha
informasjon om bruk av spillmodus.
Intervall
-
Lyd-menyen
Tilgjengelige menyalternativer kan variere avhengig av inndatakilder, -funksjoner og -innstillinger.
Utilgjengelige menyalternativer vil bli nedtonet. Ikke-tilgjengelige nøkler vil deaktiveres, og de
tilsvarende OSD-ikonene vil bli borte.
Mode: Standard
Display
Volume
Picture
Mute
Picture Advanced
Audio Select
50
Save Settings
Audio
System
1. Velg Meny fra hurtigtastmenyen.
2. Bruk
eller
til å velge Lyd.
3. Velg
for å gå til en undermeny, og bruk deretter
menyelement.
eller
4. Bruk
til å foreta et valg.
eller
til å foreta justeringer, eller bruk
5. Hvis du vil gå tilbake til forrige meny, velger du
6. Hvis du vil gå ut av menyen, velger du
Element
til å velge et
.
.
Funksjon
Intervall
Volum
Justerer lydvolumet.
0 til 100
Demp
Demper lydinndataene.
• PÅ
• AV
Lydvalg
Lar brukere velge lydkildene eller lar skjermen
oppdage dem automatisk.
• PC-lyd
• HDMI-lyd
• Auto-detekter
(for modeller med
mer enn 2
lydkilder)
Navigere på hovedmenyen
45
Systemmeny
Tilgjengelige menyalternativer kan variere avhengig av inndatakilder, -funksjoner og -innstillinger.
Utilgjengelige menyalternativer vil bli nedtonet. Ikke-tilgjengelige nøkler vil deaktiveres, og de
tilsvarende OSD-ikonene vil bli borte.
Mode: Standard
Display
Input
D-Sub
Picture
OSD Settings
DVI
Picture Advanced
Custom Key 1
HDMI
Save Settings
Custom Key 2
Audio
Custom Key 3
System
Auto Power Off
DDC/CI
HDMI Auto Switch
1. Velg Meny fra hurtigtastmenyen.
2. Bruk
eller
til å velge System.
3. Velg
for å gå til en undermeny, og bruk deretter
menyelement.
eller
4. Bruk
til å foreta et valg.
eller
til å foreta justeringer, eller bruk
5. Hvis du vil gå tilbake til forrige meny, velger du
6. Hvis du vil gå ut av menyen, velger du
Element
Inndata
til å velge et
.
.
Funksjon
Bruk dette til å endre inndataene til det som passer for
skjermkabelens tilkoblingstype.
Intervall
(For modeller uten
høyttalere)
• D-Sub
• DVI
• HDMI
(For modeller med
høyttalere)
• D-Sub
• DVI
• HDMI1
• HDMI2
46
Navigere på hovedmenyen
Element
OSDinnstillinger
Funksjon
Språk
Intervall
Angir OSD-menyspråket.
• English
• Français
Språkvalgene som vises i OSD, kan variere fra • Deutsch
de som vises til høyre, avhengig av produktet
• Italiano
som leveres i din region.
• Español
• Polski
• Česky
• Magyar
• Serbo-croatia
• Română
• Nederlands
• Русский
• Svenska
• Português
• 日本語
• 繁體中文
• 简体中文
Visningstid Justerer visningstiden til OSD-menyen.
OSD-lås
• 5 sekunder
• 10 sekunder
• 15 sekunder
• 20 sekunder
• 25 sekunder
• 30 sekunder
Forhindrer at alle skjerminnstillinger blir
slettet ved et uhell. Når denne funksjonen
er aktivert, vil OSD-kontrollene og
hurtigtastoperasjonene deaktiveres.
Hvis du vil låse opp OSD-kontroller, holder
du en vilkårlig tast inne i 10 sekunder.
Navigere på hovedmenyen
47
Element
Funksjon
Egendefinert Angir funksjonene som er tilgjengelige via egendefinert
tast 1
tast 1.
Egendefinert Angir funksjonene som er tilgjengelige via egendefinert
tast 2
tast 2.
Egendefinert Angir funksjonene som er tilgjengelige via egendefinert
tast 3
tast 3.
Intervall
• Bildemodus
• Visningsmodus
• Smart skalering
• Lysstyrke
• Kontrast
• Smartfokus
• Volum
• Demp
• Inndata
• Black eQualizer
• Low Blue Light
Automatisk
avstenging
Angir tiden før automatisk avstenging i
strømsparingsmodus.
• AV
• 10 min.
• 20 min.
• 30 min.
DDC/CI
Lar skjerminnstillingene angis gjennom programvare på
PC.
• PÅ
• AV
DDC/CI, kort for Display Data Channel/Command Interface,
som ble utviklet av Video Electronics Standards Association
(VESA). DDC/CI-funksjonen tillater at monitorkontroller
sendes via programvaren for fjerndiagnostikk.
HDMIautosvitsj
Når denne funksjonen er aktivert, vil HDMI-porten være • PÅ
i inndatalydens valgløkke. I motsatt fall kan HDMI bare
• AV
velges av inndatavelg eller av hurtigtast.
OppløsnAngir om oppløsningsmerknaden for den anbefalte
ingsmerknad oppløsningen skal vises når en ny inndatakilde oppdages
av skjermen.
Informasjon
Viser gjeldende innstillinger for skjermegenskaper.
• PÅ
• AV
• Inndata
• Gjeldende
oppløsning
• Optimal
oppløsning
(best med den
aktuelle
skjermen)
• Modellnavn
Tilbakestill
alle
48
Navigere på hovedmenyen
Tilbakestiller alle innstillinger for modus, farge og
geometri til fabrikkens standardverdier.
• JA
• NEI
Feilsøking
Ofte stilte spørsmål (FAQ)
Bildebehandling
Bildet har feilaktig fargelegging.
• Standard Picture Mode (Bildemodus) er Fighting (Kamp), som er beregnet på kampspill.
Hvis du foretrekker andre bildemoduser, gå til Picture (Bilde) og endre innstillingen i
Picture Mode (Bildemodus).
• Hvis bildet har gult, blått eller rosa utseende, går du til Picture (Bilde) og Reset Color
(Tilbakestill farge) før du velger YES (JA) for å tilbakestille fargeinnstillingene til fabrikkens
standardverdier.
Hvis bildet fortsatt ikke er riktig og OSD også har feilaktig fargelegging, betyr dette at en av
primærfargene mangler fra signalinndataene. Sjekk nå signalkabelens kontakter. Hvis en pinne
er bøyd eller brutt, må du kontakte forhandleren for å få nødvendig støtte.
Bildet er uskarpt.
Les instruksjonene i koblingen "Adjusting the Screen Resolution" (Justere
skjermoppløsningen) på CD-en. Velg deretter riktig oppløsning og oppdateringsfrekvens, og
foreta justeringer basert på disse instruksjonene.
Hvordan bruker du en VGA-forlengelseskabel?
Fjern forlengelseskabelen for testen. Er bildet fokusert nå? Hvis det ikke er det, optimaliserer
du bildet ved å gå gjennom instruksjonene i avsnittet "Adjusting the Screen Resolution"
(Justere skjermoppløsningen) under koblingen "Adjusting the Screen Resolution"
(Justere skjermoppløsningen). Det er normalt at uskarphet oppstår pga. ledetap i
forlengelseskabler. Du kan redusere disse tapene til et minimum ved å bruke en
forlengelseskabel med bedre ledekvalitet eller med en innebygd forsterker.
Oppstår uskarpheten bare ved lavere oppløsninger enn den naturlige (maksimale)
oppløsningen?
Les instruksjonene i koblingen "Adjusting the Screen Resolution" (Justere
skjermoppløsningen) på CD-en. Velg den naturlige oppløsningen.
Pikselfeil er synlige.
En av flere piksler er permanent svarte. En eller flere piksler er permanent hvite, en eller flere
piksler er permanent røde, grønne, blå eller en annen farge.
• Rengjør LCD-skjermen.
• Slå strømmen av og på.
• Dette er piksler som er permanent av eller på og skyldes en naturlig defekt som forekommer
i LCD-teknologi.
Feilsøking
49
Bildet er forvrengt, blinker eller flimrer.
Les instruksjonene i koblingen "Adjusting the Screen Resolution" (Justere
skjermoppløsningen) på CD-en. Velg deretter riktig oppløsning og oppdateringsfrekvens, og
foreta justeringer basert på disse instruksjonene.
Du kjører skjermen med naturlig oppløsing, men bildet er fortsatt forvrengt.
Bilder fra forskjellige inndatakilder kan vises forvrengt eller strukket på skjermen selv om den
kjører med naturlig oppløsning. Hvis du vil oppnå optimalt visningsresultat for hver type
inndatakilde, kan du bruke funksjonen Display Mode (Visningsmodus) til å angi riktig
sideforhold for inndatakildene. Se Visningsmodus på side 41 hvis du vil ha flere detaljer.
Bildet forskyves i en retning.
Les instruksjonene i koblingen "Adjusting the Screen Resolution" (Justere
skjermoppløsningen) på CD-en. Velg deretter riktig oppløsning og oppdateringsfrekvens, og
foreta justeringer basert på disse instruksjonene.
Svak skygge fra det statiske bildet vises på skjermen.
• Aktiver strømsparingsfunksjonen slik at datamaskinen og skjermen går inn i lavstrøms
"hvilemodus" når den ikke er i aktiv bruk.
• Bruk en skjermsparer for å forhindre innbrenning.
Strømindikator
LED-indikatoren er grønn eller oransje.
• Hvis LED lyser grønt, er skjermen slått på.
• Hvis varsellampen lyser grønt og meldingen Out of Range (Utenfor rekkevidde) vises på
skjermen, betyr det at du bruker en visningsmodus som denne skjermen ikke støtter. Endre
innstillingen til en av modusene som støttes. Les avsnittet "Preset display modes"
(Forhåndsinnstilte visningsmoduser) via koblingen "Adjusting the Screen Resolution"
(Justere skjermoppløsningen).
• Hvis lampen lyser oransje, er strømstyringsmodus aktiv. Trykk på en knapp på datamaskinens
tastatur eller flytt musen. Hvis dette ikke hjelper, må du sjekke signalkabelkontaktene. Hvis
en pinne er bøyd eller brutt, må du kontakte forhandleren for å få nødvendig støtte.
• Hvis varsellyset ikke er tent, må du sjekke strømforsyningskontakten, den eksterne
strømforsyningen og hovedbryteren.
OSD-kontroller
OSD-kontrollene er utilgjengelige.
Hvis du vil låse opp OSD-kontrollene når OSD er forhåndsinnstilt som låst, trykker du på og
holder en vilkårlig tast inne i 10 sekunder.
50
Feilsøking
OSD-meldinger
Meldingen Out of Range (Utenfor rekkevidde) vises på skjermen under datamaskinens
oppstartsprosess.
Hvis meldingen Out of Range (Utenfor rekkevidde) vises på skjermen under datamaskinens
oppstartsprosess, betyr dette problemer med datamaskinens kompatibilitet forårsaket av
operativsystemet eller grafikkortet. Systemet vil justere oppdateringsfrekvens automatisk.
Bare vent til operativsystemet starter opp.
Lyd
Ingen lyd kan høres fra de innebygde høyttalerne.
• Kontroller om Line In er riktig tilkoblet.
• Øk volumet (volumet kan være dempet eller for lavt).
• Fjern telefonen og/eller eksterne høyttalere. (Hvis de er koblet til skjermen, blir de
innebygde høyttalerne automatisk dempet.)
Ingen lyd kan høres fra de tilkoblede eksterne høyttalerne.
• Fjern hodetelefonen (hvis telefonen er koblet til skjermen).
• Kontroller om Line Out er riktig tilkoblet.
• Hvis de eksterne høyttalerne er USB-drevet, må du kontrollere om USB-tilkoblingen er OK.
• Øk volumet (volumet kan være dempet eller for lavt) på de eksterne høyttalerne.
Trenger du mer hjelp?
Hvis du fortsatt haer problemer etter å ha slått opp i denne håndboken, vennligst kontakt
selgeren. Du kan også besøke det lokale webområdet fra www.BenQ.com for å få mer støtte
og lokal kundeservice.
Feilsøking
51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising