BDCS361 - black+decker

BDCS361 - black+decker
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533223-66 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
BDCS361
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Black & Decker gyártmányú csavarozóját csavarozási munkákhoz terveztük. A készülék iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
f.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonságtechnikai figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonságtechnikai figyelmeztetést és útmutatást.
Az alábbi figyelmeztetések és útmutatások
be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen a készülékkel kapcsolatos összes
információnak. Az „elektromos szerszám" kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes
vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa
jól ki. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli
a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por közelében. Elektromos kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet, amely begyújthatja a port vagy gázt.
Az elektromos szerszám használata közben
tartsa távol a gyermekeket és az arra járókat.
Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám
feletti uralmát.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszoló aljzathoz.
Soha ne változtasson a csatlakozódugón.
Soha ne használjon semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az eredeti csatlakozódugó
és a megfelelő dugaszoló aljzat használatával
jelentősen csökkenthető az áramütés kockázata.
Kerülje az érintkezést földelt fémtárgyakkal
(például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Ha teste földelést kap, nagyobb
az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, nagyobb az áramütés veszélye.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó
alkatrészektől, védje olajtól és hőtől. Sérült
vagy összetekeredett hálózati kábel használata
megnöveli az áramütés kockázatát.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra
f.
g.
4.
a.
b.
3
alkalmas hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon
maradékáram megszakítóval védett (RCD)
áramforrást. Maradékáram megszakító használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen a munkájára, használja a józan eszét, amikor elektromos szerszámmal dolgozik. Ne használja
a készüléket, ha fáradt, vagy ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll.
Elektromos kéziszerszám használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést
okozhat.
Viseljen személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések
(például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő) csökkentik
a személyi sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen beindulását. Győződjön meg róla, hogy az üzemi
kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
a szerszámot a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy
hordozza. Ne szállítsa a feszültség alatt lévő
gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos
baleset előidézője lehet.
Bekapcsolás előtt távolítsa el a gépről a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett kulcs
a szerszám beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Tartsa távol hosszú haját, ruházatát
és munkakesztyűjét a mozgó részektől. A laza
ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak
a mozgó részekbe.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási
lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra,
hogy megfelelően csatlakoztassa és használja
ezeket munka közben. Porelszívó berendezés
használatával nagymértékben csökkenthetőek
a por okozta veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. Mindig a megfelelő szerszámot használja. A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely ké-
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
ziszerszám használata, amely nem irányítható
megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy válassza le az akkumulátorról. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának veszélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem
férhetnek hozzá; és ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik nem ismerik
a szerszámot vagy ezen útmutatásokat. Az
elektromos szerszámok használata veszélyes
lehet nem képzett felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat,
esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék
használatát. Ha sérült a szerszám, használat
előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
A vágószerszámokat tartsa mindig élesen
és tisztán. A megfelelően karbantartott vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és
könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámbefogókat stb. ezeknek az útmutatásoknak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám nem rendeltetésszerű használata veszélyhelyzetet teremthet.
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám
folyamatos biztonságát.
Elektromos szerszámokra vonatkozó
kiegészítő biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések csavarozókhoz és ütvefúrókhoz
♦
♦
♦
♦
♦
Akkumulátoros szerszámok használata és
gondozása
Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy
bizonyos típusú akkumulátor töltésére, másik
típusú akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
A szerszámot csak a kifejezetten hozzá készült
akkumulátorral használja. Másfajta akkumulátor
használata sérülést vagy tüzet okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, tartsa
távol minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől,
csavaroktól és minden más apró fémtárgytól,
amelyek az érintkezőket rövidre zárhatnák.
Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési
sérülést vagy tüzet okozhat.
Nem megfelelő körülmények között előfordulhat, hogy az akkumulátorból folyadék ömlik ki;
kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül
érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le
vízzel. Ha a szemébe került, azonnal forduljon
orvoshoz. Az akkumulátorból kiömlő folyadék
irritációt vagy égési sérülést okozhat.
Ütvefúró használata közben viseljen hallásvédőt. A zaj halláskárosodást okozhat.
Használja a készülékhez mellékelt segédfogantyúkat (ha van ilyen). A szerszám feletti
uralom elvesztése személyi sérüléssel végződhet.
Az elektromos kéziszerszámot szigetelt markolati felületeinél tartsa, amikor olyan helyen
végez munkát, ahol a rögzítőelem rejtett vezetéket érhet. Ha a kötőelem áram alatt lévő vezetéket ér, az elektromos szerszám fém alkatrészei
is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil felületre rögzítse és támassza meg a munkadarabot. Ha a munkadarabot a kezében tartja
vagy a testéhez szorítja, az instabillá válik, Ön
pedig elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik
teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges
tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik
teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges
tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
Maradványkockázatok
A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a készülék nem rendeltetésszerű, illetve huzamosabb idejű használatából
stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
4
♦
♦
♦
♦
Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
A szerszám huzamosabb idejű használata által
okozott sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb
ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
Halláskárosodás.
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély
(pl. faanyag, különösen tölgy, bükk és rétegelt
lemez (MDF) vágásánál).
Töltőkészülékek
♦
A Black & Decker töltővel csak a szerszámhoz
mellékelt akkumulátort töltse. Más akkumulátorok
szétrobbanhatnak, személyi sérülést és anyagi
kárt okozva.
♦
Soha ne kísérletezzen nem tölthető telepek töltésével.
♦
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse ki.
♦
Víztől óvja a töltőt.
♦
Ne bontsa szét a töltőt.
♦
Ne tesztelje mérőműszerrel.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási
értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően
határoztuk meg, így azok felhasználhatók az egyes
szerszámoknál mért értékek összehasonlítására is.
A megadott érték felhasználható a súlyozott effektív
rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigetelésű, ezért nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a hálózati feszültség megfelel-e a szerszám
adattábláján megadott feszültségnek. Soha
ne próbálja a töltő-egységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata
során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően. A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás szintje az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
♦
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott
effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe
kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve
azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve
a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az
időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva
vagy üresen jár.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
hivatalos Black & Decker szakszervizzel.
Részegységek
A szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
1. Mozgásvezérlő kapcsolója
2. Bittartó
3. Töltőbemenet
4. LED munkalámpa
Címkék a szerszámon
A ábra
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
5.
Figyelmeztetés! Sérülés veszélyének csökkentése végett a felhasználónak át kell olvasnia a használati útmutatót.
Töltő
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze,
hogy a készülék kikapcsolt állapotban legyen.
Kiegészítő biztonsági útmutatások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Csavarozó hegy vagy dugókulcs betét fel és
leszerelése (B ábra)
Akkumulátorok
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani
az akkumulátort.
♦
Víztől óvja az akkumulátort.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Csak a szerszámhoz mellékelt töltővel töltse.
♦
Elhasznált akkumulátorok kiselejtezésénél tartsa
be a „Környezetvédelem“ című fejezet útmutatásait.
Figyelmeztetés! Tartozékok fel- vagy leszerelése
előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a szerszám reteszelve van.
♦
A csavarozó hegyet addig nyomja a szárbefogóba
(2), amíg a helyére nem rögzül.
♦
Az eltávolításhoz húzza ki egyenesen a szárat
a szártartóból.
Tartsa szem előtt! A szerszámszár/dugókulcs betét
eltávolításához a fenti lépéseket végezze el ismét.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével.
5
Az akkumulátor töltése (C ábra)
A szerszám működtetése előre irányban
(E ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden
olyan esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a szerszámmal korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben az akkumulátor melegedhet, ami normális
jelenség, nem jelent hibát.
♦
Ha tölteni kívánja az akkumulátort, illessze a töltőkészülék dugaszát (5) a töltőbemenetre (3).
♦
Dugaszolja a töltőt a konnektorra.
♦
Hagyja a szerszámot a töltőhöz csatlakoztatva 16
órán keresztül.
Töltés közben a töltő búgó hangot adhat és melegedhet; ami normális jelenség, nem jelent hibát.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési
hőmérséklet: 24 °C körül.
♦
♦
Állítsa be a kiindulási pontot.
Fordítsa el a szerszámot az óramutató járásának
irányában, és a csavarozó előre irányban működni kezd.
Tartsa szem előtt: A szerszám fordulatszáma az elfordítás mértékétől függ.
Kis elfordítás = kis fordulatszám.
Nagy elfordítás = nagy fordulatszám.
A szerszám működtetése hátra irányban
(F ábra)
♦
♦
Állítsa be a kiindulási pontot.
Fordítsa el a szerszámot az óramutató járásával
ellentétes irányban, és a csavarozó hátra irányban működni kezd.
Tartsa szem előtt: A szerszám fordulatszáma az elfordítás mértékétől függ.
Kis elfordítás = kis fordulatszám.
Nagy elfordítás = nagy fordulatszám.
Alacsony telepfeszültség kijelzése
Amikor az akkumulátor lemerülőben van, a LED munkalámpa gyors ütemben villogni kezd.
♦
A LED villogása 5 másodpercig tart, az alacsony
telepfeszültséget ez a villogási séma jelzi: - - - - - .
Figyelmeztetés! Lemerült akkumulátorral ne használja tovább a szerszámot.
A lemerült akkumulátort azonnal töltse fel.
LED munkalámpa
A LED munkalámpa (4) automatikusan bekapcsol,
amikor a mozgásvezérlő kapcsolót (1) benyomja.
Automatikus lekapcsolás
Magas hőmérséklet kijelzése
A szerszám 45 másodperc folyamatos működés után
az akkumulátor kímélése végett automatikusan lekapcsol. A LED munkalámpa (4) a kikapcsolás előtt
5 másodpercig gyors ütemben villog.
Amikor az üzemi hőmérséklet túl magasra emelkedik,
a LED munkalámpa villogni kezd egy hosszút - egy
rövidet.
♦
A LED villogása 5 másodpercig tart, a magas
hőmérsékletet ez a villogási séma jelzi: - . - . . - . Hagyja a szerszámot lehűlni a kb. 24 °C-os
optimális üzemi hőmérsékletre.
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
Csavarozás
♦
Mindig a megfelelő típusú és méretű csavarozó
hegyet használja.
♦
Ha a csavar csak nehezen hajtható be, kenőanyagként tegyen egy kevés folyékony mosószert
vagy szappant a csavarra.
♦
Mindig a csavarral egy vonalban tartsa a szerszámot.
A kiindulási pont beállítása (D ábra)
♦
♦
♦
♦
Markolja meg a csavarhúzót a D ábrán látható
módon.
Nyomja le és tartsa a tenyerével lenyomva a szerszám hátulján lévő mozgásvezérlő kapcsolót (1).
Amikor a LED munkalámpa (4) világítani kezd,
a szerszám használatra kész.
A kiindulási pont visszaállításához először engedje el a mozgásvezérlő kapcsolót (1). Mozdítsa el
a szerszámot új helyzetbe, majd nyomja le és
tartsa a tenyerével lenyomva a szerszám hátulján
lévő mozgásvezérlő kapcsolót (1).
Karbantartás
Az Ön Black & Decker szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük.
A szerszám folyamatosan kielégítő működése függ
a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.
Giroszkópos vezérlő kalibrálása
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül
más karbantartást nem igényel.
Ez a szerszám rendszeresen automatikusan újrakalibrálja magát, hogy biztosítsa a mozgás-alapú giroszkópos vezérlők helyes működését. Ha úgy tűnik,
hogy nem működnek helyesen a giroszkópos vezérlők,
a szerszám kézzel kalibrálható újra.
♦
Nyomja meg a mozgásvezérlő kapcsolót (1).
♦
Engedje el a mozgásvezérlő kapcsolót (1).
♦
Helyezze a szerszámot vízszintes felületre.
A LED munkalámpa (4) kettőt villog 5 másodpercen belül, ami azt jelzi, hogy a szerszám újrakalibrálása kész.
Figyelmeztetés! Mielőtt bármilyen karbantartási műveletbe kezdene, vegye ki a szerszámból az akkumulátort, vagy merítse le teljesen a beépített akkumulátort.
Tisztítás előtt áramtalanítsa a töltőt.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a szerszám és a töltő szellőzőréseit.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
6
♦
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt és ütögesse
meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Töltő
1-es típus
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
1,5 m/s²
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
BDCS361
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok" című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért
forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen
vagy a kézikönyv végén található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
28.5.2013
A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók. Juttassa el őket egyik márkaszervizbe
vagy a helyi hulladékhasznosító telepre.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
Műszaki adatok
BDCS361 (H1)
VDC 3,6
min-1 200
Nm 4,3
Li-ion
Ah 1,5
Súly
kg 0,3
Óra 12 - 15
Csavarozás ütés nélkül (ah, S) < 2,5 m/s², bizonytalanság (K)
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd
válassza le a szerszámról.
Akkumulátor kapacitás
mA 100
Hozzávetőleges töltési idő
az EN 60745 szabvány szerint:
Akkumulátorok
Akkumulátor típusa
VDC 9
Áramerősség
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg)
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből
tudhatja meg. Emellett a hivatalos Black & Decker
szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése
a következő honlapon érhetők el: www.2helpU.com.
Maximális nyomaték (PTI besorolás)
Leadott feszültség
Hangnyomásszint (LpA) 63 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A),
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására,
amint azok elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el
a terméket a legközelebbi márkaszervizbe, melyekről
a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Üresjárati fordulatszám
VAC 230
zajszint (LWA) 74 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Feszültség
Felvett feszültség
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk elkülönített begyűjtése lehetővé teszi
ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető.
♦
905450**
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
7
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
zst00243882 - 14-08-2014
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising