rower magnetyczny - magnetic bike - magnetický

rower magnetyczny - magnetic bike - magnetický
ROWER MAGNETYCZNY - MAGNETIC BIKE MAGNETICKÝ ROTOPED
M4208
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – MANUAL INSTRUCTION –
NÁVOD K OBSLUZE
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i zaprojektowano tak, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo. Powinny
być przestrzegane następujące zasady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Przed rozpoczęciem treningu skonsultuj się z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do korzystania ze sprzętu do
ćwiczeń. Decyzja lekarza jest niezbędna w przypadku przyjmowania leków wpływających na pracę serca, ciśnienie krwi i poziom
cholesterolu. Jest to także konieczne w przypadku osób w wieku powyżej 35 lat oraz osób mających kłopoty ze zdrowiem.
Przed rozpoczęciem ćwiczeń zawsze wykonaj rozgrzewkę.
Zwracaj uwagę na niepokojące sygnały. Niewłaściwe lub nadmierne ćwiczenia są niebezpieczne dla zdrowia. Jeśli w czasie ćwiczeń pojawią
się bóle lub zawroty głowy, ból w klatce piersiowej, nieregularny rytm serca lub inne niepokojące objawy, należy natychmiast przerwać
ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem
W czasie ćwiczeń i po ich zakończeniu zabezpiecz sprzęt treningowy przed dostępem dzieci i zwierząt
Urządzenie należy postawić na suchej i równej powierzchni w odległości 0,5m od ściany. Z bezpośredniego sąsiedztwa urządzenia należy
usunąć wszystkie ostre przedmioty. Należy chronić je przed wilgocią, ewentualne nierówności podłoża należy wyrównać. Zalecane jest
stosowanie specjalnego podkładu antypoślizgowego, który zapobiegnie przesuwaniu się urządzenia podczas wykonywania ćwiczeń.
Przed pierwszym użyciem, a później w regularnych odstępach czasu, należy sprawdzać
mocowanie wszystkich śrub, bolców i pozostałych połączeń.
Przed rozpoczęciem ćwiczeń sprawdź umocowanie części i łączących je śrub. Trening
można rozpocząć tylko wtedy, jeżeli urządzenie jest całkowicie sprawne.
Urządzenie powinno być regularnie sprawdzane pod względem zużycia i uszkodzeń tylko
wtedy będzie ono spełniało warunki bezpieczeństwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na
uchwyty piankowe, zaślepki na nogi i tapicerkę, które ulegają najszybszemu zużyciu.
Uszkodzone części należy natychmiast naprawić lub wymienić do tego czasu nie wolno
używać urządzenia do treningu.
Nie wkładaj w otwory żadnych elementów.
Zwracaj uwagę na wystające urządzenia regulacyjne i inne elementy konstrukcyjne, które
mogłyby przeszkadzać w trakcie ćwiczeń.
Sprzęt wykorzystuj jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli któraś z części ulegnie
uszkodzeniu bądź zużyciu lub też usłyszysz niepokojące dźwięki podczas używania
sprzętu, natychmiast przerwij ćwiczenia. Nie używaj sprzętu ponownie dopóki problem nie
zostanie usunięty.
Ćwicz w wygodnym ubraniu i sportowym obuwiu. Unikaj luźnych ubrań, którymi można
zahaczyć o wystające części sprzętu lub które mogłyby ograniczać swobodę ruchów.
Sprzęt zaliczony został do klasy H według normy EN ISO 20957-1 i jest przeznaczony
wyłącznie do użytku domowego. Nie może być używany w celach terapeutycznych, rehabilitacyjnych i komercyjnych.
Podczas podnoszenia lub przenoszenia sprzętu należy zachować właściwą postawę, aby nie uszkodzić kręgosłupa.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Dzieci mogą z niego korzystać wyłącznie pod nadzorem dorosłych i na ich wyłączną
odpowiedzialność.
Montując urządzenie należy ściśle stosować się do załączonej instrukcji i używać tylko części dołączonych do zestawu. Przed rozpoczęciem
montażu, należy sprawdzić czy wszystkie części, które zawiera dołączona lista, znajdują się w zestawie.
OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYCIEM SPRZĘTU FITNESS PRZECZYTAJ INSTRUKCJE. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONTUZJE
LUB USZKODZENIA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM TEGO PRODUKTU.
DANE TECHNICZNE
Waga – 21 kg
Koło zamachowe – 5 kg
Rozmiar – 120*70*52,5cm
Maksymalne obciążenie produktu – 110 kg
KONSERWACJA
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących. Używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki do usuwania zabrudzeń i
kurzu. Usuwaj ślady potu gdyż kwasowy odczyn może uszkodzić powłokę. Urządzenia należy przechowywać w miejscach suchych by chronić je
przed wilgocią i korozją.
REGULACJA WYSOKOŚCI SIODEŁKA
Aby wyregulować wysokość siodełka poluzuj gałkę mocującą słup siodełka i przesuwając słup siodełka wyreguluj wysokość odpowiednio do wzrostu
użytkownika (siedząc na siodełku, umieść piętę na pedale; noga powinna być wyprostowana, jeśli wysokość ustawiono prawidłowo). Dokręć gałkę
tak, aby nie można było zmienić położenia trzonu słupa siodełka. Pod żadnym pozorem nie można wyciągać trzonu słupa siodełka powyżej
oznaczenia minimalnego lub maksymalnego zaznaczonego na słupie.
SPOSÓB REGULACJI OPORU
Siłę oporu reguluje się za pomocą gałki umieszczonej na trzonie przednim, pod kierownicą. Aby zmniejszyć opór przekręcamy gałkę regulacji w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć opór przekręcamy gałkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
SPOSÓB HAMOWANIA
Aby zatrzymać urządzenie treningowe należy przestać pedałować. Rowerek M0488 nie posiada systemu blokującego i hamulca bezpieczeństwa.
LISTA CZĘŚĆI
Cz.
1
Obraz
Opis
M8*65mm śuba
Liczba
4
2
Φ8*19 podkładka
8
3
Φ8 podkładka sprężysta
9
4
M8*15 nakrętka
4
5
10,13,15,17 klucz
1
6
M8*16mm śruba
4
7
L klucz 5*5mm
1
ELEMENTY SKŁADOWE
Ozn.
A
Obraz
Opis
Rama główna
Liczba
1
Ozn.
B
C
Stabilizator przedni
1
E
Siodełko
G
Obraz
Opis
Stabilizator tylni
Liczba
1
D
Osłona
2
1
F
Słupek siodełka
1
Lewy pedał
1
H
Prawy Pedał
1
I
Tuleja
1
J
Słupek kierownicy
1
K
Osłona kierownicy
1
L
Gałka regulująca
wysokość siodełka
1
M
Kierownica
1
N
Komputer
1
WYKRES
MONTAŻ
Krok 1
1.
2.
3.
Ustaw ramę główną (A) na płaskiej powierzchni. Następnie zamontuj do niej tylny stabilizator (B) wykorzystując: śruby
M8*65mm (1) - 2 szt., podkładki Φ8*19 (2) - 2 szt., Φ8 podkładki sprężyste (3) - 2 szt. oraz nakrętki M8*15mm (4) - 2 szt.
Kolejny krok, to dokręcenie wszystkich śrub za pomocą klucza (5) (patrz rysunek 1).
Ten sam sposób montażu powótrz w przypadku przedniego stabilizatora (C).
Gdy tylni (B) i przedni (C) stabilizator zostaną dokładnie przykręcone, należy zamontować osłonę (D). UWAGA: osłona
musi być umieszczona przed drążkiem (patrz rysunek 1).
Rysunek 1
Krok 2
1.
2.
3.
4.
Proszę usunąć fabrycznie zamontowane na spodzie siodełka (E): nakrętki M8*7mm - 3szt. oraz Φ8 podkładki - 3szt.
Następnie należy zamontować siodełko (E) na słupku siodełka (F) za pomocą klucza (5), którym trzeba dokręcić uprzednio
usunięte: nakrętki M8*7mm - 3szt. oraz Φ8 podkładki - 3szt. (patrz rysunek 1).
Najpierw odkręć gałkę regulującą wysokość siodełka. Następnie wsuń słupek siodełka (F) w otwór znajdujący się u góry
ramy głównej (A). Po ustawieniu żądanej wysokości siodełka, proszę maksymalnie dokręcić gałkę (usłyszymy klik), tym
samym zabezpieczymy regulację przed samoczynnym przesuwaniem się w trakcie ćwiczeń.
Zawsze można dostosować wysokość siodełka powtarzająć powyższą czynność.
Podkładka
a
Śruba regulująca
wysokość siodełka
Nakrętka
Rysunek 1
Krok 3
1.
2.
Zamontuj prawy pedał (H) na prawym ramieniu korby (oznaczono ją symbolem: R), następnie dokręć go za pomocą klucza
(5). Pamiętaj aby dokręcać całość w kierunku ruchu wskazówek zegara.
Następnie przymocuj lewy pedał (G) do lewego ramienia korby (oznaczono ją symbolem: L), po czym dokręć go za pomocą
klucza (5). Dokręcaj całość w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Krok 4
1.
2.
3.
4.
5.
Umieść tuleję (I) na słupku kierownicy(J).
Następnie połącz kable regulujące zakres obciążenia - patrz rysunek 2. Motaż ma 4 etapy, najpierw umieść górny przewód
na haczyku. Po czym wsadź kabel do okrągłego otworu. Następnie naciągnij go.
Ostatni krok, to połączenie przewodów, jak na rysunku 3.
Włóż słupek kierownicy (J) do otworu znajdującego się w ramie głównej, po czym przykręć całość za pomocą: śrub
M8*16mm (6) – 4szt., pokdładek Φ8*19 (2) – 4szt oraz Φ8 podkładek sprężystych (3) – 4szt. Dokręć wszystkie elementy
wykorzytując klucz L (7).
Na koniec przesuń tuleję (I) jak najbliżej ramy głównej.
Słupek ramy głównej
Rysunek 1
Górny przewód
Dolny przewód
Rysunek 2
Rysunek 3
Krok 5
1.
2.
Delikatnie wyciągnij przewody mierzące puls wystające z otworów w słupku kierownicy (J), patrz rysunek (1).
Zamonuj kierownice (M) na słupku kierownicy (J), następnie nasadź osłonę kierownicy (K) wykorzystując Φ podkładkę
sprężystą (3) – 1 szt.
Przewody mierzące puls
Obrazek 1
Krok 6
1.
2.
Połącz przewody komputera (N) z kablami wystającymi z słupka kierownicy (J), jak na obrazku 1.
Ostrożnie włóż przewody do wnętrza słupka kierownicy (J), następnie przymocuj komputer (N) do słupka kierownicy (J),
przy pomocy 4szt. śrub M5*10mm. Całość dokręć wykorzystując klucz (5).
Rysunek 1
KOMPUTER I BATERIE
Wyświetacz LCD
Przycisk MODE
Baterie: 4ks AA 1.5V
Instrukcja działania komputera
1.
2.
Baterie
1.
2.
Naciśnięcie przycisku MODE umieszczonego pod wyświetlaczem LCD umożliwia wybór i potwierdzenie danej funkcji (scan,
time, speed, distance, calorie, ODO, RPM, pulse). Przytrzymanie przycisku przez kilka sekund spowoduje rest wszystkich
wartości.
Komputer wyłączy się po 4 minutach, jeśli nie odbierze żadnego sygnału albo nie zostanie wciśnięty przycisk.
Wyświetlacz LCD włącza się automatycznie po wciśnięciu przycisku MODE lub odebrania sygnału (w sytuacji gdy
użytkownik zacznie pedałować).
Zdejmij pokrywę baterii, po czym włóż 4 baterie AA 1.5V w otwory znajujące się z tyłu komputera.
Zwróć uwagę na polaryzację (oznaczenie biegunów znajduje się w środku komory baterii). Dobrze zamknij pokrywę.
Ostrzeżenie:
Zużyte baterie powinny być natychmiast wymienione
Baterie należy wymieniać co najmniej raz do roku, aby uniknąć wycieku
USTAWIENIE WYSOKOŚCI SIEDZISKA
8-stopniowa regulacja obciążenia.
Wartość obciążenia wzrasta od 1 do
8, symbol “+” to zwiększenie
wartości obciążenia, symbol
“-“ zmniejsza wartość obciążenia.
Należy odkręcić gałkę regulującą
wysokość siodełka, a tym samym
zwolnić blokadę. Następnie można
dostosować siodełko do żądanej
wysokości.
Po czym należy dokręcić gałkę,
przekręcając ją w prawo.
ZAKRES STOSOWANIA
Ćwiczenia na rowerku stacjonarnym zastępują ćwiczenia wykonywane na zwykłym rowerze.
Rowerek M4208 jest urządzeniem klasy H przeznaczonym wyłącznie do użytku domowego. Nie może być używany w
celach terapeutycznych, rehabilitacyjnych i komercyjnych.
NSTRUKCJA TRENINGU
1. Rozgrzewka
Przed rozpoczęciem treningu sugerujemy wykonać ćwiczenia rozgrzewające przedstawione poniżej na rysunku. Każde ćwiczenie
powinno być wykonywane, co najmniej przez 30 sekund. Rozgrzewka zmniejsza ryzyko kontuzji i skurczu mięśni i powoduję lepszą
pracę mięśni.
2. Pozycja
Usiądź na siodełku, stopy wsuń w pedały tak by były zablokowane pomiędzy podstawą pedału a
paskiem zabezpieczającym, dłonie oprzyj na kierownicy. W trakcie ćwiczeń należy mieć
wyprostowane plecy.
3. Trening
Aby poprawić swoją kondycje i zdrowie należy przestrzegać podanych instrukcji treningu. Jeżeli
wcześniej nie byłeś aktywny fizycznie przez dłuższy okres czasu powinieneś skonsultować się z
lekarzem przez rozpoczęciem ćwiczeń.
Organizacja treningu
Rozgrzewka:
Przed każdym treningiem powinieneś się rozgrzewać przez 5-10 minut. Można wykonać kilka
ćwiczeń rozciągających lub pedałować przez kilka minut przy małym oporze.
Sesje treningowe:
Długość treningu może być określona według następującej reguły:

Trening codzienny: ok. 10 min

2-3 razy w tygodniu: ok./30 min

1-2 razy w tygodniu: ok.60 min
Odpoczynek:
Wraz z końcem treningu należy stopniowo zmniejszać intensywność. Aby zapobiec skurczom mięśni zaleca się również ćwiczenia
rozciągające.
Sukces
Nawet po krótkim okresie czasu zauważysz, że musisz stopniowo zwiększać opór, aby utrzymać optymalny poziom pulsu. Treningi
będą coraz łatwiejsze i będziesz się czuł sprawniejszy w ciągu normalnego dnia.
Jednak należy się zmotywować do regularnych ćwiczeń. Wybierz określoną godzinę treningu i nie rozpoczynaj ćwiczeń zbyt
agresywnie.
Dział obsługi klienta: ABISAL Sp. z o.o.
ul. Św. Elżbiety 6
41–905 Bytom
serwis@abisal.pl
KARTA GWARANCYJNA
Nazwa artykułu: ………………………………………………………….
Kod EAN: …………………………………………………………………
Data sprzedaży: ………………………………………………………….
…………………………………....
(Pieczątka i podpis sprzedawcy)
WARUNKI GWARANCJI
Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na terytorium RP na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
Gwarancja będzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klienta:
- czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczątką sprzedaży oraz podpisem sprzedawcy
- ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą sprzedaży / rachunku /
- reklamowanego towaru
3. Ewentualne wady i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym będą naprawiane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż
21 dni od daty dostarczenia towaru do sklepu lub serwisu.
4. W przypadku konieczności sprowadzenia części z importu okres gwarancji może się wydłużyć o czas niezbędny do jej
sprowadzenia jednak nie dłużej niż o 40 dni.
5. Gwarancją nie są objęte: - Uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
- uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania,
- niewłaściwy montaż i konserwacja,
- uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,
itp.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku: - Upływu terminu ważności,
- samodzielnych napraw,
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji.
7. Duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
8. Produkt oddany do naprawy powinien być kompletny i czysty. W przypadku stwierdzenia braków ,serwis ma prawo odmówić
przyjęcia do naprawy . W przypadku dostarczenia brudnego produktu serwis może odmówić jego przyjęcia lub też na koszt
klienta za jego pisemną zgodą dokonać czyszczenia.
9. Gwarancją nie są objęte czynności związane z montażem ,konserwacją które zgodnie z instrukcją obsługi użytkownik
zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
10. Gwarant informuje również, że prowadzi serwis pogwarancyjny.
1.
2.
Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności
towaru z umową.
SPRZĘT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKOWANIA W SIŁOWNIACH, KLUBACH KULTURYSTYCZNYCH, CENTRACH
FITNESS ORAZ DO INNYCH CELÓW WYCZYNOWYCH
ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW
Lp.
Data
zgłoszenia
Data
wydania
Przebieg napraw
Podpis odbierającego
(sklep, właściciel)
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
This product has been designed for home use only and built for optimum safety. Please note the following safety
precautions:
1. Before starting any exercise program you should consult your doctor to determine if you have any physical or health
conditions that could create a risk to your health and safety, or prevent you from using the equipment properly. Your
doctor's advice is essential if you are taking medication that affects your heart rate, blood pressure or cholesterol
level. This is especially important for persons over the age of 35, pregnant women, or those with pre-existing health
problems or balance impairments.
2. Before using this equipment to exercise, always do stretching exercises to properly warm up.
3. Be aware of your body's signals. Incorrect or excessive exercise can damage your health. Stop exercising if you experience any
of the following symptoms: pain, tightness in your chest, irregular heartbeat, extreme shortness of breath, feeling light headed,
dizzy or nauseous. If you do experience any of these conditions you should consult your doctor before continuing with exercise
program. Injuries to health may result from incorrect or excessive training.
4. During exercises and after keep children and pets away from the equipment.
5. Use the equipment on a stable and levelled surface with a protective cover for your floor or carpet. Move all sharp objects.
6. Free area shall be not less than 0,6 m greater than the training area in the
directions from which the equipment is accessed. Free area must also
include the area for emergency dismount. Where equipment is positioned
adjacent to each other the value of the free area may be shared.
7. Before each use, visually inspect the unit including hardware and resistance
bends.
8. Before using the equipment, check if the nuts, bolts and other bends are
securely tightened.
9. Always use the equipment as indicated. If you find any defective
components whilst assembling or checking the equipment, or if you hear
any unusual noise coming from the equipment while using, stop. Do not use
the equipment until the problem has been rectified.
10. Do not insert any object into any openings.
11. Be aware of all regulation and constructions parts which may disturb during
exercises.
12. The safety level of the equipment can only be maintained if it is regularly
examined for damage and/or wear and tear.
13. Wear suitable clothing whilst using the equipment. Avoid wearing loose
clothing which may get caught in the equipment or that may restrict or
prevent movement.
14. The equipment has been tested and certified according to EN ISO 20957-1 under class H. It is not suitable for
therapeutic use.
15. Care must be taken when lifting or moving the equipment so as not to injure your back. Always use proper lifting techniques
and/or use assistance.
16. The equipment is designed for adult use only. Keep unsupervised children away from the equipment.
17. Assemble this unit as described in this manual. Use only parts from the set. Check all parts with the part list.
WARNING: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING ANY FITNESS EQUIPMENT. WE ASSUME NO RESPONSIBILITY
FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE CAUSED BY OR THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT
SPECIFICATIONS
Weight – 21 kg
Flywheel – 5 kg
Dimensions – 120*70*52,5cm
Maximum weight of user – 110 kg
MAINTENANCE
Your unit has been carefully designed to require minimum maintenance. To ensure this, we recommend that you do the following:

Keep your unit clean by wiping sweat, dust or other residue off with a soft, clean cloth after each use

Always make sure that the bands are secure and show no signs of wear

Regularly check the tightness of nuts and bolts
SADDLE ADJUSTMENT
Loosen seat post knob. Set height according to growth (if you place your heel on the pedal, your leg should be straight). Tighten up
the adjustment knob. Do not take out seat post from the main frame.
Minimum insertion depth. Insert the saddle post (11) into the tube on the main unit (14) till the minimum insertion depth marking on
the saddle post (11) at lease. Secure the saddle post with adjustment knob.
TENSION ADJUSTMENT
Turn the tension control knob anti-clockwise to reduce the tension, turn the tension control knob clockwise to increase the tension.
BREAKING
Stop to pedal when you want stop the item. Magnetic bike M0488 not acquire breaking system or emergency break
ACCESSORY PACKAGE LIST
No.
1
Picture
Description
M8*65mm bolt
Qty
4
2
Φ8*19 washer
8
3
Φ8 spring washer
9
4
M8*15 nut
4
5
10,13,15,17 wrench
1
6
M8*16mm screw
4
7
L wrench 5*5mm
1
PART LIST
No.
A
Picture
Description
Main frame
Qty
1
No.
B
C
Front stabilizer tube
1
E
Seat
G
Picture
Description
Rear stabilizer tube
Qty
1
D
Decorative cover
2
1
F
Seat post
1
Left pedal
1
H
Right pedal
1
I
Sleeve
1
J
Console mast
1
K
Decorative cover
1
L
Seat height adjustment
knob
1
M
Handlebar
1
N
Computer
1
DIAGRAM
ASSEMBLY
Step 1
1.
2.
3.
Po After place main frame in a flat level surface, put the main frame(A) upright slightly, then align and place rear stabilizer
tube(B) upon main frame, attach the two M8* 65mm bolt(1) to rear stabilizer tube(B) and main frame (as picture shows),
stack with two Φ8* 19 Washer(2) and two Φ8 Spring Washer(3). Tighten the M8*15mm nuts(4) by wrench(5).
To assemble front stabilizer tube(C) as above steps.
After finishing the assembling of Rear stabilizer tube(B) and front stabilizer tube(C), put Decorative cover(D) on them. Pls
be careful the Decorative cover must go though the strip groove. (See picture 1)
Picture 1
Step 2
1.
2.
3.
4.
Remove the three m8* 7mm nuts and three φ8 washers from the back the back of the seat(e).
Attach seat(e) to seat post(f), using wrench(5) to lock the three m8* 7mm nuts which have been attached with φ8 washers.
(see picture 1).
Pull the seat height adjustment knob outward while sliding the seat post(f) into main frame(a). when you hear a “pa” after
loosening the seat height adjustment knob, tightening the seat post clockwise.
Seat post(f) could be adjusted up and down to one’s comfortable height by the above steps.
Picture 1
Step 3
1.
2.
Attach the right pedal(h) to right crank arm( with r label on them), and tighten it clockwise with wrench(5).
Attach the left pedal(g) to left crank arm( with l label on them), and tighten it counter-clockwise with wrench(5).
Step 4
1.
2.
3.
4.
5.
Attach the console mast decorative cover(i) to console mast(j) from the top through.
Connect spinner wires, see picture 2. there are 4 steps, you should put the upper wire on the pothook at first, then pull back
the wire to the circular neck.
Connect speed wires, see picture 3.
Sliding the console mast(j) into console solid tube, tightening them by using 4 pcs of m8*16mm screws (6), 4 pcs of φ8*19
washer (2) and 4 pcs of φ8 spring washer(3). tighten them by l wrench(7).
Pushing the console mast decorative cover(i) to the bottom.
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Step 5
1.
2.
Feed the heart rate wires through the hole in the console mast(j) and out the wires from the top of the console mast(j) (see
picture 1).
Attach the handlebar (m) to console mast(j) and cover it by decorative cover(k). using 1 pcs of φ8 spring washer(3) to lock
the decorative cover(k).
Picture 1
Step 6
1.
2.
Connect the Console(N) wires with Console Mast(J) wires (See Picture 1).
Carefully tuck the wires into the Console Mast(J), then attach the Console(N) to the Console Mast(J) by using 4 pcs of
pre-set M5*10 mm screws, locking them with Wrench (5).
Picture
Picture11
COMPUTER AND BATTERIES
LCD
display
MODE KEY
Baterie: 4ks AA 1.5V
Operation
1.
2.
3.
Mode key under the LCD Display lets you to select and lock on to a particular function you want(scan
mode,time/speed/distance/calorie/ ODO/RPM/Pulse mode). Reset the data to zero by pressing the MODE KEY for several
seconds.
The processor turns off automatically when the speed sensor has no signal input or no key is pressed for approximately 4
minutes.
The LCD Display could be activated again by pressing the Mode key or riding the pedals for a circle.
Batteries
1. Remove the battery cover and insert 4 AA 1.5V battery into place at the back of the computer .
2. Pay attention to the polarity ( label located inside the battery compartment ), the battery cover back into position and make
sure it is well secured .
Notice:
-
Used batteries should be replaced immediately
Batteries should be replaced at least one year in order to avoid leakage
SETTING THE SEAT HIGH
1-8 Resistance Level: ”+”direction to
increase the resistance, ”-” direction
to reduce the resistance.
Unlock the seat height adjustment
knob counter-clockwise, pull the
seat height adjustment knob
outward and you could adjust the
seat height then.
Adjust the seat height to the suitable
height, when you hear a “pa” after
loosening the seat height adjustment
knob, tightening the seat post
clockwise.
TERMS OF REFERENCES
Stationary bike exercises are replacing bicycle exercises. Magnetic bike M4208 is item class H. Unit is not intended for
commercial use therapy or rehabilitation.
TRAINING INSTRUCTION
1. Warm-Up
To prevent injury and maximize performance we recommend that each workout period starts with a warm-up. We suggest you do the
following exercise as the sketch map. Each exercise at least about 30 seconds.
2. Position
Seat down at the saddle, put feet’s in to pedals, hands put on the handlebar. Keep your back straight.
3. Training Organization
Warm-up:
Before every training you should warm-up for 5-10 minutes. Here you can do some stretching and
training with low resistance.
Training session:
During the actual training a rate of 70% -85% of the maximum pulse rate should be chosen. The
time-length of your training session can be calculated with the following rule of thumb:

daily training session:
approx. 10 min. per unit

2-3 x per week:
approx. 30 min. per unit

1-2 x per week:
approx. 60 min. per unit
Cool down:
To introduce an effective cool-down of the muscles and the metabolism the intensity should be drastically decreased during the last
5 – 10 minutes. Stretching is also helpful for the prevention of muscle aches.
Success
Even after a short period of regular exercises you will notice that you constantly have to increase the resistance to reach your
optimum pulse rate. The units will be continuously easier and you will feel a lot fitter during your normal day. For this achievement
you should motivate yourself to exercise regularly. Choose fixed hours for your training session and do not start training too
aggressively.
Even though we go to great efforts to ensure the quality of each product we produce, occasional errors and /or omissions do occur.
In any event should you find this product to has either a defective or a missing part, Please contact us for a replacement.
Consumer service department:
ABISAL Sp. z o.o.
ul. Św. Elżbiety 6
41–905 Bytom
abisal@abisal.pl
www.abisal.pl
www.hms-fitness.pl
RADY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI
Tento výrobek je určen pouze k domácímu využití a byl navržen tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Měly by
být dodržovány následující zásady:
1. Před započetím tréninku se poraďte s lékařem za účelem vyloučení překážek ve využívání tohoto cvičebního zařízení.
Rozhodnutí lékaře je nezbytné v případě užívání léků majících vliv na činnost srdce, tlak krve a hladinu cholesterolu. Je to
také nezbytné u osob starších 35 let a osob majících zdravotní potíže.
2. Před započetím tréninku proveďte vždy rozcvičku.
3. Všímejte si znepokojujících signálů. Nesprávné nebo nadměrné cvičení je nebezpečné pro zdraví. Pokud se v průběhu
tréninku objeví bolesti hlavy nebo závratě, bolest na hrudníku, nepravidelný srdeční rytmus nebo jiné znepokojující projevy,
je potřeba trénink okamžitě přerušit a poradit se s lékařem. Úrazy mohou být způsobené nepravidelným nebo příliš
intenzivním tréninkem.
4. V průběhu tréninku a po jeho ukončení zajistěte, aby k zařízení neměly přístup děti a zvířata.
5. Zařízení je potřeba postavit na suchém a rovném povrchu. Z nejbližšího okolí zařízení je potřeba odstranit veškeré ostré
předměty. Zařízení je potřeba chránit před vlhkostí a eventuální nerovnosti podlahy je potřeby vyrovnat. Je doporučeno
používat speciální antiskluzový podklad, který zabrání posouvání se zařízení během tréninku.
6. Volný prostor kolem zařízení by neměl dosahovat do vzdálenosti menší než
0,6 m a větší než je dostupná tréninková plocha. Volný prostor musí také
zahrnovat prostor pro bezpečné sestoupení ze zařízení. Tam, kde se
nacházejí dvě tato zařízení vedle sebe, může dojít k podělení volného
prostoru.
7. Před prvním použitím, a dále v pravidelných intervalech, je potřeba
kontrolovat upevnění šroubů a ostatních spojů.
8. Před započetím tréninku zjistěte upevnění jednotlivých částí a šroubů, které
je spojují. Trénink je možné započít pouze v případě, že je zařízení řádně
sestaveno.
9. Zařízení by mělo být pravidelně kontrolováno z hlediska opotřebení a
poškození, pouze tehdy budou splněny bezpečnostní podmínky. Zvláštní
pozornost je potřeba věnovat potahu a pěnovkám, které podléhají opotřebení
nejrychleji. Poškozené části je potřeba co nejrychleji opravit nebo vyměnit-do
té doby není možno zařízení používat.
10. Do otvorů nevkládejte žádné předměty.
11. Dávejte pozor na čouhající regulační části a jiné konstrukční části, které by
při tréninku mohly překážet.
12. Zařízení využívejte pouze v souladu s jeho určením. Jestliže bude některá část poškozena nebo opotřebena nebo se během
tréninku objeví znepokojující zvuky, okamžitě přerušte trénink. Nepoužívejte zařízení dokud nebude závada odstraněna.
13. Cvičte v pohodlném oblečení a sportovní obuvi. Vyhýbejte se volnému oblečení, které by se mohlo o vyčnívající části
zachytit, nebo by mohly omezovat volnost pohybu.
14. Zařízení spadá do kategorie H podle normy EN ISO 20957-1. Není možné jej využívat jako terapeutické zařízení.
15. Během zvedání nebo přenášení tohoto zařízení je potřeba mít správné držení těla, aby nedošlo k poškození páteře.
16. Zařízení je určeno pouze pro osoby dospělé. Děti bez dozoru udržujte v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
17. Při montáži zařízení je potřeba přesně dodržovat návod a používat pouze části, které patří k zařízení. Před započetím
montáže je potřeby zkontrolovat, zda všechny části, které jsou v seznamu, byly dodány.
UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM FITNESS ZAŘÍZENÍ JE POTŘEBA SI PŘEČÍST NÁVOD. NENESEME ZODPOVĚDNOST ZA
ÚRAZY NEBO POŠKOZENÍ PŘEDMĚTŮ ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU.
TECHNICKÁ DATA
Hmotnost netto – 21 kg
Kotoučový setrvačník – 5 kg
Rozměry po rozložení – 120*70*52,5cm
Maximální zatížení výrobku – 110 kg
ÚDRŽBA
K čištění zařízení není vhodné používat agresivní čisticí prostředky. Používejte měkký, vlhký hadřík na odstraňování špíny a
prachu. Odstraňujte stopy potu, neboť kyselá reakce může poškodit potah. Zařízení je potřeba přechovávat na suchém místě,
aby bylo chráněno před vlhkostí a korozí.
NASTAVENÍ VÝŠKY SEDÁTKA
Pro nastavení výšky sedátka povolte šroub upevňující sloupek sedátka v rámu a přesouváním sloupku sedátka nastavte výšku
sedátka tak, aby pro Vás byla vyhovující. Dotáhněte šroub tak, aby nebylo možné změnit polohu sloupku sedátka. V žádném
případě není možno sloupek sedátka vytáhnout výše nebo níže, než-li je ryska označující jeho min. a max. výšku.
ZPŮSOB NASTAVENÍ ZÁTĚŽE
Stupeň zátěže je nastavován pomocí hlavičky umístěné na předním držadle, pod řídítky. Pro snížení zátěže je potřeba hlavičkou
otočit ve směru znaku mínus (-), pro zvýšení zátěže je potřeba hlavičkou otočit ve směru znaku plus (+).
ZPŮSOB BRŽDĚNÍ
Pro zastavení rotopedu je potřeba přestat šlapat. Magnetický rotoped M4208 není vybaven blokačním systémem a nemá
bezpečnostní brzdu.
SEZNAM SOUČÁSTEK
Č.
Obrázek
Popis
Počet
1
M8*65mm šroub
4
2
Φ8*19 podložka
8
3
Φ8 pružinová podložka
9
4
M8*15 matice
4
5
10,13,15,17 klíč
1
6
M8*16mm šroub
4
7
L klíč 5*5mm
1
SEZNAM ČÁSTÍ A NÁŘADÍ
Popis
Počet
Ozn.
Popis
Počet
A
Hlavní rám
1
B
Zadní stabilizátor
1
C
Přední stabilizátor
1
D
Krytka
2
E
Sedadlo
1
F
Sloupek sedadla
1
G
Levý pedál
1
H
Pravý pedál
1
I
Objímka
1
J
Sloupek řídítek
1
K
Krytka řídítek
1
L
Šroub regulace výšky
1
Ozn.
Obrázek
Obrázek
sedátka
M
Řídítka
1
N
Počítač
1
NÁKRES
MONTÁŽ
Krok 1
4.
5.
6.
Postavte hlavní rám (A) rovně na podlahu. Poté připevněte zadní stabilizátor (B) k hlavnímu rámu pomocí 2ks
M8*65mm šroubu (1), 2ks Φ8*19 podložky (2), 2ks Φ8 pružinové podložky (3) a 2ks M8*15mm matice (4). Vše utáhněte
klíčem (5) (viz obrázek 1).
Přední stabilizátor (C) připevněte stejně jako zadní.
Po ukončení připevňování zadního (B) a předního (C) stabilizátoru na ně připevněte krytku (D). POZOR: krytka musí být
umístěna přes drážku (viz obrázek 1).
Obrázek 1
Krok 2
5.
6.
7.
8.
Odstraňte z výroby namontované ke spodní části sedadla (E) 3ks M8*7mm matice a 3ks Φ8 podložky.
Připevněte sedadlo (E) ke sloupku sedadla (F) pomocí klíče (5), kterým utáhněte dříve odstraněné 3ks M8*7mm matice
a 3ks Φ8 podložky (viz obrázek 1).
Potáhněte za šroub regulace výšky sedadla a posuňte sloupkem sedátka (F) v hlavním rámu (A). Při nastavení
požadované výšky sedadla povolte šroub regulace (uslyšíte kliknutí) a upevněte umístění sedadla otáčením šroubu ve
směru hodinových ručiček.
Výšku sedátka můžete kdykoli přizpůsobit svým požadavkům pomocí postupu výše.
Podložka
1
Šroub regulace
výšky sedátka
Matice
Obrázek 1
Krok 3
3.
4.
Připevněte pravý pedál (H) k pravému rameni kliky (s nálepkou R) a upevněte jej pomocí klíče (5) ve směru pohybu
hodinových ručiček.
Připevněte levý pedál (G) k levému rameni kliky (s nálepkou L) a upevněte jej pomocí klíče (5) proti směru pohybu
hodinových ručiček.
Krok 4
Nasaďte objímku (I) na sloupek řídítek (J).
Spojte lanka regulace zátěže, viz obrázek 2. Postup má 4 kroky, nejdříve zahákněte lanko do očka druhého lanka,
teprve poté jej mírným potáhnutím umístěte v kruhovém výřezu.
8. Spojte převody rychlosti, viz obrázek 3.
9. Nasaďte sloupek řídítek (J) na hlavní rám a připevněte jej pomocí 4ks M8*16mm šroubu (6), 4ks Φ8*19 podložky (2) a
4ks Φ8 pružinové podložky (3). Vše utáhněte pomocí L klíče (7).
10. Nakonec objímku (I) stáhněte co nejníže, až k hlavnímu rámu.
6.
7.
Sloupek hlavního rámu
Obrázek 1
Dolní lanko
Horní lanko
Obrázek 2
Obrázek 3
Krok 5
1.
2.
Protáhněte převody pulsu otvorem sloupku řídítek (J) a vytáhněte je vrchní částí sloupku řídítek (J), viz obrázek (1).
Připevněte řídítka (M) ke sloupku řídítek (J) a připevněte na ně krytku řídítek (K) pomocí 1ks Φ pružinové podložky (3).
Převody pulsu
Obrázek 1
Krok 6
3.
4.
Spojte převody počítače (N) s převody sloupku řídítek (J), viz obrázek 1.
Opatrně vložte převody do sloupku řídítek (J), poté připevněte počítač (N) ke sloupku řídítek (J) pomocí sady 4ks
M5*10mm šroubů. Vše dotáhněte pomocí klíče (5).
Obrázek 1
POČÍTAČ A BATERIE
LCD displej
Tlačítko MODE
Baterie: 4ks AA 1.5V
Operace
3.
4.
Baterie
3.
4.
Tlačítko MODE umístěné pod LCD displejem umožňuje výběr a potvrzení konkrétní funkce Vámi vybrané (scan, time,
speed, distance, calorie, ODO, RPM, pulse). Přidržení tlačítka po dobu několika sekund způsobí vynulování hodnot.
Počítač se automaticky vypne, jakmile po dobu 4 minut neobdrží žádný signál nebo nedojde ke stisknutí tlačítka.
LCD displej se automaticky zapne stisknutím tlačítka MODE nebo obdržením signálu (šlápnutím na rotopedu).
Odstraňte kryt baterií a vložte 4 baterie AA 1.5V do místa pro baterie na zadní části počítače.
Věnujte pozornost polaritě (značení se nachází uvnitř místa pro baterie), vraťte kryt baterií na původní místo a ujistěte
se, že je dobře připevněn.
Upozornění:
Vybité baterie by měly být okamžitě vyměněny
Baterie by měly být vyměněny alespoň 1 ročně, aby nedošlo k jejich vytečení
NASTAVENÍ ZÁTĚŽE A VÝŠKY SEDADLA
8-stupňové nastavení zátěže. Zátěž
roste směrem od 1 do 8, směr “+”
zvyšuje zátěž, směr “-“ snižuje
zátěž.
Povolte šroub regulace jejím
otočením proti směru pohybu
hodinových ručiček, poté jej
potáhněte a nastavte sedadlo do
požadované výšky.
Poté pusťte šroub regulace, až
uslyšíte kliknutí dotáhněte šroub
regulace jeho otáčením ve směru
pohybu hodinových ručiček.
ROZSAH UŽÍVÁNÍ
Rotoped je zařízením určeným k procvičování svalů nohou a ramen. Magnetický rotoped M4208 je zařízením třídy H určeným
výlučně k domácímu použití. Toto zařízení není určeno k rehabilitačním a terapeutickým účelům.
NÁVOD K TRÉNINKU
1. Rozcvička
Před započetím tréninku doporučujeme provést zahřívací cviky dle obrázku. Každý cvik je potřeba vykonávat po dobu min. 30
sekund. Rozcvička snižuje riziko úrazu a svalových křečí a způsobuje lepší práci svalů.
2. Pozice
Posaďte se na sedátko, nohy vsuňte na pedály tak, aby byly pevně umístěné mezi pedálem a
bezpečnostním páskem pedálu, dlaně mějte opřené o řídítka. Během tréninku mějte záda
vzpřímená.
3. Trénink
Pro zlepšení kondice a zdraví je potřeba řídit se návodem k tréninku. Pokud jste již delší čas aktivně
nesportovali, je potřeba se před tréninkem poradit s lékařem.
4. Plán tréninku
Rozcvička:
Před každým tréninkem je potřeba vykonat rozcvičku trvající 5-10 min. Je možné provést několik
protahovacích cviků nebo pár minut šlapat na rotopedu při malé zátěži.
Trénink:
Délka tréninku může být dána na základě těchto faktorů:

Každodenní trénink: kolem 10 min

2-3 krát týdně: kolem 30 min

1-2 krát týdně: kolem 60 min
Odpočinek:
Společně s ukončením tréninku je potřeba postupně snižovat zátěž. Pro vyhnutí se svalovým křečím je možné provést
protahovací cviky.
Úspěch
I po krátké době zjistíte, že je potřeba zvyšovat zátěž pro udržení optimální hladiny pulsu. Tréninky pro Vás budou stále lehčí a
budete cítit zlepšení fyzičky. Přesto je potřeba najít si motivaci k pravidelným tréninkům. Vyberte si konkrétní hodinu tréninku a
nezapočínejte trénink příliš agresivně. Staré přísloví sportovců říká: „ Nejtěžší věcí na tréninku je, začít jej”.
Přesto, že děláme vše pro to, abychom zajistili maximální kvalitu našich výrobků, mohou se objevit jednotlivé vady nebo chyby.
Pokud si všimnete závady nebo toho, že některá z částí chybí, kontaktujte nás, prosím.
Označení zařízení symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady informuje o zákazu likvidace použitého
elektrického a elektronického zařízení společně s jinými odpady. Společně se Směrnicí WEE o způsobu
nakládání s elektrickými a elektronickými odpady, je potřeba pro tento druh zařízení používat oddělené
způsoby jejich likvidace.
Uživatel, který se chce tohoto zařízení zbavit, je povinen jej odevzdat ve sběrném dvoře pro elektrický a
elektronický odpad, díky čemu se spolupodílí na jejich opětovném využití, recyklaci a tím i ochraně
životního prostředí. Za tímto účelem kontaktujte místo, kde bylo zařízení koupeno nebo místní úřady. Nebezpečné složky
obsažené v elektrickém a elektronickém zařízení mohou dlouhodobě negativně působit na životní prostředí a také zdraví
lidí.
Oddělení péče o klienta:
ABISAL Sp. z o.o.
ul. Św. Elżbiety 6
41–905 Bytom
abisal@abisal.pl
www.abisal.pl
www.hms-fitness.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising