INSTRUKTION TILL RÄKNEVÅGARNA I RVMAC SERIEN. Innehåll

INSTRUKTION TILL RÄKNEVÅGARNA I RVMAC SERIEN. Innehåll
INSTRUKTION TILL RÄKNEVÅGARNA I RVMAC SERIEN.
Art nr: RVMAC 30-1, RVMAC15-0,5, RVMAC 7,5 -0,2
Innehåll:
1. Att tänka på innan start.
2. Display och knapp instruktioner.
3. Användarinstruktion.
4. Inställnings instruktion.
5. Alarm funktion.
6. Kommunikations protokoll.
7. Ändring av vikt enheter mellan kg, lb, oz.
Storlek:
1. Att tänka på innan start.
1.1 Skruva bort transport säkerhetsskruven på som är under den rostfria plattformen.
1.2 Placera vågen på ett stabilt och rakt bord. Balansera därefter tassarna på vågen så att
luftbubblan hamnar i mitten på visaren.
1.3 Undvik att placera vågen i direkt solljus eller i drag. Kan påverka vågen negativt.
1.4 Placera vikten i mitten på våg plattan.
1.5 Använd ej vikter som är tyngre än vågen max kapacitet.
2. Display och knapp instruktioner.
Med denna knapp växlar man mellan kg, g, lb. och oz.
Denna knapp används som ackumulerings knapp i räkneläge. I inställnings läget,
Kan knappen användas som spara knapp, gå sedan till nästa val.
Kontrollerar total kvantitet.
I vägnings läge, tryck in siffran för (enhetens vikt) med denna knapp.
I inställnings läge, kan knappen användas till att gå ur.
I vägnings läge, tryck in siffran för (kvantitet) med denna knapp.
Knappen används för att stänga av eller på bakgrundsbelysningen.
Denna knapp används till att ta bort data.
Denna knapp används till nollställning i vägnings läge.
I inställnings läget används denna knapp till att välja inställnings värden.
Med TARA knappen tar man bort vikten för behållare/kartong/låda.
I inställnings läget används denna knapp till att välja inställnings värden.
Denna knapp används för att bestämma högsta och lägsta begränsning.
3. Användarinstruktion.
1. Starta vågen
Starta vågen med On/Off knappen på vågens undersida. Vågen gör en automatisk
kontroll från 0 – 9. Därefter visar vågen batteri styrkan
efter Noll samt går till vägnings läget.
i 2 sekunder och där
2. Nollställning.
Om nollan inte kommer innan vägning tryck på
knappen.
3. Val av enhet.
Välj mellan enhet med att trycka på
välja mellan: Kg, g, Oz, och lb.
knappen. Det finns följande enheter att
4. Tara funktion.
A. Ta bort vikten för behållare/låda/kartong:
a. Ställ den tomma behållaren/lådan/kartongen på vågen.
b. Tryck
för att tarera bort vikten av behållaren/lådan/kartongen.
c. Tryck
för att ta bort en tara vikt.
5. Kvantitets alarm funktion.
a. Tryck
för att komma till kvantitets alarm funktionen, se första raden i fig. 1
b. Tryck
för att välja mellan ”ON” och ”OFF”, och tryck
för att gå till nästa
steg.
c. ”L” et kommer att blinka på andra raden i fig. 1. Knappa nu in lägsta antal och
bekräfta sedan med att trycka på
.
d. ”H”et kommer nu att blinka på rad tre i fig. 1 . Knappa nu in högsta kvantitet och
bekräfta sedan med att trycka på
.
6. Test mängds inställning (kan göras på 2 olika sätt)
1. Antals inställning.
a. Lägg en test mängd på vågen (t.ex. 100 st skruvar) och tryck på
för att
rensa andra raden.
b. Tryck nu in antal på test mängden med nummer knapparna (t.ex. 100), och
bekräfta med att trycka på
.
c. Det blinkar nu ”CALI” på tredje raden i en sekund därefter kommer antalet att
visas.
(Total weight = totalvikt
Unit weight(g) = vikt per styck
Quantity = Kvantitet)
2. Styck vikts inställning (när provenhetens styckevikt är känd)
a. Tryck
för att rensa andra raden, tryck därefter in provets (t.ex. vikten på 1
skruv)vikt.
b. Tryck
för att avsluta inmatningen.
EK INDUSTRIPRODUKTER AB TELEFON 0371 585510
INFO@EIP.SE www.eip.se
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising