Gebruiksaanwijzing / Manual

Gebruiksaanwijzing / Manual
Gebruiksaanwijzing / Manual
www.flowfitness.nl
Glider DCT125 Crosstrainer
Handleiding (Nederlands)
Manual (English)
3 - 29
30 - 60
Copyright © Flow Fitness B.V.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag worden gebruikt
of gereproduceerd in welke vorm of op welke wijze dan ook zondervoorgaande
schriftelijke toestemming van Flow Fitness B.V.
All rights reserved. Nothing in this instruction manual may be used or reproduced in
any form or way without the express written permission of Flow Fitness B.V.
Inhoud
1. Belangrijke informatie
4
2. Introductie
6
3. Fitness
9
1.1 Gezondheid
1.2 Veiligheid
2.1 Inhoud verpakking
2.2 Belangrijke onderdelen
2.3 Specificaties
3.1 Trainen op hartslag
3.2 Warming up en cooling down
4
4
7
8
8
9
11
4. Gebruik
12
5. Algemene informatie
24
6. Garantie
29
4.1 Montage
4.2 Gebruik computer
4.3 Onderhoud
5.1 Training schema’s
5.2 Exploded view
5.3 Probleemoplossen
6.1 Garantie
12
19
23
24
26
28
29
Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer - 3
1. Belangrijke informatie
1.1 Gezondheid
Belangrijk:
lees eerst deze handleiding en volg de instructies nauwkeurig op voordat u het
product gaat gebruiken.
-- Raadpleeg een deskundige om het trainingsniveau te bepalen dat voor het best
geschikt is.
-- Indien u tijdens het trainen last krijgt van duizeligheid, misselijkheid of ander
lichamelijk ongemak, stop dan direct met trainen en raadpleeg een arts.
-- Houd tijdens het trainen uw hartslag in de gaten en stop onmiddellijk bij afwijkende
waarden.
-- Wij adviseren u warming up en cooling down oefeningen te doen gedurende vijf
tot tien minuten voor en na gebruik van het product. Zo kan uw hartslag geleidelijk
toe- en afnemen en voorkomt u spierpijn.
1.2 Veiligheid
-- Controleer voor gebruik of het product juist functioneert. In geval van storing of
defect stoppen met trainen en direct contact opnemen met uw dealer.
-- Gebruik het product nooit als deze defect is.
-- Dit product is alleen bedoeld voor thuisgebruik en dient op een vlakke ondergrond
te staan.
-- Dit product mag door maximaal één persoon tegelijk worden gebruikt.
-- Het apparaat is geschikt voor personen met een lichaamsgewicht tot 135 kilogram.
-- Zorg ervoor dat er altijd minimaal één meter vrije ruimte in alle richtingen rondom
het apparaat is wanneer u aan het trainen bent.
-- Steek geen voorwerpen in openingen van het apparaat.
-- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat.
-- Personen met een handicap moeten medische goedkeuring hebben en begeleiding
krijgen bij gebruik van dit product. Plaats geen handen en voeten onder het
product.
-- Houd nooit uw adem in tijdens het trainen. Uw ademhaling moet op een normaal
tempo zijn, afhankelijk van de intensiviteit van uw training.
4 - Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer
1. Belangrijke informatie
-- Begin uw trainingsprogramma langzaam en bouw dit geleidelijk op.
-- Draag altijd geschikte kleding wanneer u aan het trainen bent. Draag geen te wijde
kleding, die tussen bewegende delen van het product kan komen.
-- Gebruik voor het verplaatsen van het product altijd daarvoor geschikte
tiltechnieken om rugklachten te voorkomen.
-- Controleer regelmatig of schroeven en bouten goed vastzitten en draai ze indien
nodig aan.
-- De eigenaar van dit apparaat is er verantwoordelijk voor dat alle gebruikers op
de hoogte zijn van de waarschuwingen en voorschriften zoals vermeld in deze
gebruiksanwijzing.
-- Dit product is bedoeld voor gebruik in een schone, droge omgeving. Opslag in
koude en / of vochtige ruimtes zou tot problemen in het product kunnen leiden.
-- Dit product is niet geschikt voor therapeutische ondersteuningen/ of het
professioneel gebruik ervan in de fysiotherapie.
WAARSCHUWING
Laat uw conditie controleren door een arts voordat u begint met trainen.
Dit is extra belangrijk voor personen ouder dan 35 jaar of personen met
gezondheidsproblemen. Lees alle instructies voor gebruik. Flow Fitness is niet
verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan bezittingen veroorzaakt
door gebruik van dit product.
Dit product is niet geschikt voor verhuur of gebruik in een commerciële of
institutionele omgeving.
Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer - 5
2. Introductie
Flow Fitness dankt uw vriendelijk voor uw keuze voor Glider DCT125 Crosstrainer. We
zijn ervan overtuigd dat het product zal voldoen aan uw verwachtingen. Er kunnen
verschillende redenen zijn waarom u tot aankoop van dit fitness product bent
overgegaan. Wat het ook mag zijn, verbeteren van conditie, afvallen, revalideren of
omdat u gewoon graag wilt bewegen, zorg dat u een duidelijk doel voor ogen heeft.
Maak een haalbaar trainingsschema en u zult het gewenste resultaat behalen. Kijk
voor tips, adviezen of eventueel begeleiding bij het behalen van uw doel op
www.flowfitness.nl
Met de Glider DCT125 Crosstrainer heeft u de mogelijkheid verschillende
trainingswaarden in te stellen om zo uw doel te bereiken. De hartslag wordt door de
hand sensoren of door een optionele hartslagband geregistreerd. Door het stille en
soepele remsysteem is de Glider DCT125 Crosstrainer een ideaal trainingsproduct
voor thuisgebruik.
In deze handleiding staat alle informatie die nodig is voor het gebruiken en bedienen
van de crosstrainer. Tevens bevat deze handleiding tips en adviezen over hoe u het
beste kunt trainen.
Wij adviseren u voor het gebruik van de Glider DCT125 Crosstrainer eerst deze
handleiding
aandachtig te lezen, zodat het product optimaal en veilig kan worden gebruikt.
Flow Fitness wenst u veel succes en plezier met trainen.
6 - Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer
2. Introductie
2.1 Inhoud verpakking
1
52L&52R
10
x1
2
19
X1
38
X1
X1
X1 X1
X1
M10
M10
M12
M12
M8
M8
(MM)
X1
Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer - 7
2. Introductie
2.2 Belangrijke onderdelen
Bewegende armen
Vaste armen met hand hartslag sensoren
Computer
Smartphone, tablet en boekhouder
Weerstandsknop
Hoofdframe
Pedaal L+R
2.3 Specificaties
Lengte:
Hoogte:
Breedte:
Gewicht:
106 cm
150 cm
58 cm
42 kg
8 - Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer
3. 3. Fitness
Wat is fitness? In het algemeen is een fitnessoefening te omschrijven als een
activiteit die er voor zorgt dat uw hart meer zuurstof via het bloed van uw longen
naar uw spieren pompt. Hoe zwaarder de training, hoe meer brandstof (zuurstof)
de spieren nodig hebben en hoe harder het hart moet werken om zuurstofrijk bloed
naar de spieren te pompen. Als u in een goede conditie bent, kan uw hart met elke
hartslag meer bloed pompen. Het hart hoeft dan niet zo vaak te pompen om de
noodzakelijke zuurstof naar uw spieren te transporteren. Uw rusthartslag en hartslag
bij inspanning gaan omlaag.
3.1 Trainen op hartslag
Bij het trainen is het dus belangrijk om uw hartslag in de gaten te houden. De hoogte
van uw hartslag is namelijk bepalend voor het resultaat van de training. Wat voor
u de beste hartslag is om op te trainen, hangt ten eerste af van uw leeftijd en aan
uw trainingsdoel. Als uw trainingsdoel is om gewicht te verliezen dan kunt u het
beste op 60% van uw maximale hartslag trainen. Wanneer uw trainingsdoel is om de
conditie te verbeteren dan is dat 85% van uw maximale hartslag.
Het lichaam slaat energie op in twee vormen; koolhydraten en vetten. Bij een
inspanning gebruiken we een combinatie van deze twee engergievoorraden.
Wanneer de in spanningsintensiteit hoog is, kiest het lichaam grotendeels voor
snel verbrandbare energie, te weten koolhydraten. Aangezien hiervan maar een
beperkte hoeveelheid is, zal dit slechts korte tijd worden volgehouden. Bij trainingen
op lage intensiteit zal het lichaam grotendeels kiezen voor een langdurige en
energievoorraad te weten vet. Aangezien dit in grote hoeveelheden in het lichaam is
opgeslagen, is dit langer vol te houden.
Hieronder is een schema weergegeven waarin u kunt aflezen wat voor u de
beste hartslag is om mee te trainen. In dit schema is per leeftijdscategorie een
hartslaggebied aangegeven waarbinnen uw hartslag moet liggen tijdens de training.
in de middelste kolom staan de waarden vermeld die u moet aanhouden als u
gewicht wilt verliezen. Indien u uw conditie wilt verbeteren dient u de waarden in de
rechterkolom aan te houden.
Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer - 9
3. Fitness
Leeftijd
Gewicht verliezen
(slagen per minuut)
60%
Conditie verbeteren
(slagen per minuut)
85%
20 -24
120 - 118
170 -167
25 - 29
117 - 115
166 - 163
30 - 34
114 - 112
162 - 158
35 - 39
111 - 109
157 - 154
40 - 44
108 - 106
153 - 150
45 - 49
105 - 103
149 - 145
50 - 54
102 - 100
144 - 141
55 - 59
99 - 97
140 - 137
60 en ouder
96 - 94
136 - 133
De beste manier om te beginnen met trainen is per persoon verschillend. Als u ongetraind bent of overgewicht heeft, moet u rustig aan beginnen en uw trainingsarbeid
geleidelijk opvoeren.
In het laatste hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing (zie: 5.Algemene informatie)
staan verschillende trainingsschema’s weergeven. Deze schema’s kunt u gebruiken
bij het bereiken van uw trainingsdoel. Het programma is verdeeld in twee fasen. De
eerste fase bestaat uit zes weken en is een goede richtlijn voor beginners of personen die sinds lange tijd weer gaan trainen. gedurende deze fase wordt de intensiteit
van de training langzaam opgebouwd. Na zes weken begint de tweede fase. U kunt
dan kiezen voor een trainingsschema om gewicht te verliezen of om uw conditie te
verbeteren.
Op www.flowfitness.nl kunt uw vooruitgang berekenen.
10 - Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer
3. Fitness
Tekst box Ctrl + Shift + Linker klik om aan te passen
3.2 Warming
up en cooling down
Een goed trainingsprogramma begint met een warming up en eindigt met een
cooling down. Hiermee kunnen spierpijn en blessures worden voorkomen. Hieronder
vindt u een aantal geschikte oefeningen.
Head Roll
Kantel uw hoofd naar rechts. Hou dit één tel vast, zodat u de linkerkant
van uw nek licht voelt trekken. Doe dezelfde beweging naar links, naar
voren en naar achteren. Herhaal dit twee tot drie keer.
Toe Touch
Buig langzaam voorover met ontspannen armen en rug. Doe dit zover u
kunt en houd dit tien seconden vast. Herhaal dit twee tot drie keer.
Shoulder Lift
Til uw rechterschouder op en draai deze tweemaal met de klok mee.
Doe dit vervolgens tweemaal tegen de klok in. Ontspan en doe dezelfde
oefening met de linkerschouder. Herhaal dit drie tot vier keer.
Calf Stretch
Plaats twee handen tegen een muur. Zet één been schuin naar achteren
met uw voet plat op de grond. Buig uw voorste been en leun tegen de
muur. Houd uw achterste been recht, zodat uw onderbeen gestrekt wordt.
Houd dit vijf seconden vast en herhaal dit vervolgens met uw andere
been. Doe dit twee of drie keer.
Side Stretch
Steek uw beide armen in de lucht en rek met uw rechterarm zo hoog
als u kunt. Buig naar links, zodat uw rechterzijde wordt gestrekt. Houd
dit gedurende één seconde vast. Ontspan en doe vervolgens dezelfde
beweging met uw linker arm. Herhaal dit drie tot vier keer.
Inner Thigh Stretch
Ga op de grond zitten en buig uw benen. Zorg dat uw voetzolen tegen
elkaar aan komen te liggen. Houd uw rug recht en buig voorover over
uw voeten. Hierdoor worden de spieren aan de binnenzijde van uw
bovenbenen gespannen. Houd dit gedurende vijf seconden vast, ontspan
en herhaal dit drie of vier keer.
Hamstring Stretch
Ga op de vloer zitten met uw rechterbeen gestrekt en plaats uw
linkervoet plat tegen de binnenkant van uw rechter bovenbeen. Buig
voorover richting uw rechtervoet en houd dit gedurende tien seconden
vast. Ontspan en doe dit vervolgens met uw linkerbeen gestrekt. Herhaal
dit twee tot drie keer.
Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer - 11
4. Gebruik
4.1 Montage
Stap 1
Monteer de voorvoet (2) en de achtervoet (4) aan het hoofdframe met behulp van
de bolkop moer (8), de inbusbout (3), de veerring (7) en gebogen ring (6). Draai de
moeren stevig vast. Door het wieltje aan weerszijde van de achterpoot te draaien,
kan de hoogte worden ingesteld. Hiermee kan de hometrainer waterpas worden
gezet.
Voor een correct montage is het belangrijk om eerst de gebogen ring op de bout te
plaatsen en daarna de veering, vervolgens het geheel vastdraaien met bolkop moer
(8).
Notitie: Deze crosstrainer kan waterpas gezet worden met wieltjes aan het uiteinde
van de achtervoet (4).
A
3
3
6
D22*D8.5
6
D22*D8.5
7
D15.4*D8.2
8
M8x15L
1
2
8
4
12 - Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer
19
7
6
6
3
4. Gebruik
Stap 2
1. Plaats de weerstandsknop (97) op de mast (10) en voer de weerstandskabel
door de buis zodat deze onder de mast (10) uitsteekt. Schroef vervolgens de
weerstandsknop vast zoals te zien in afbeelding a.
2. Schuif de hoofdframe afsluitkap (49) over de stuurbuis (10). Zie fig. b.
3. Verbind bovenste weerstandskabel (97) met de onderste weerstandskabel (98)
zoals in figuur c-1 t/m c-4 is geïllustreerd. Trek aan de rode cilinder en plaats deze
in de houder zoals in figuur c-4. Door aan de rode cilinder te draaien, kunt u de
lichtste weerstand zwaarder of lichter stellen. Draai rechtsom om de weerstand
te verlagen en linksom om deze te verzwaren.
4. Controleer of de weerstandkabel goed is bevestigd door aan de weerstandsknop
te draaien. Het uiteinde van de bovenste weerstandskabel (97) zou nu
spaning op moeten bouwen en de spanning weer laten vieren. Verbind nu de
communicatiekabels (29) en (30).
5. Assembleer het linker en rechter pedaal door eerst het cilindrisch kapje (17) de as
te plaatsen en daarna het geheel met inbusbout 18 te bevestigen, zie fig. d.
B
18
(x2)
17
(x2)
10
(b)
a-1
a-2
97
a
(a)
10
49
17
c-1
c-2
97
98
97
29
98
30
d-2
c-3
c-4
17
d-1
18
Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer - 13
4. Gebruik
Stap 3
1. Assembleer de onderste delen van de bewegende armen (12) door as (68) door
deze armen en de mast (10) te steken. Let op dat er tussen de bewegende armen
(12) en de mast (10) de gegolfde ring (47) geplaatst wordt.
2. Bevestig nu bout (40) met veering (7) en platte ring (66) aan beide zijde.
3. Plaats afdekkapje (23) nu over beide bouten.
4. Assembleer de linker en rechter deel van de bewegende armen (12). Schuif de
arm op het onderstedeel en bevestig inbusbout (9) met veerring (7) en gebogen
ring (9).
D
9
M8*1.25*20L (x4)
7
D15.4*D8.2*2T(x4)
6
D22*D8.5*1.5T(x4)
40
M8*1.25*25L (x2)
D15.4*D8.2*2T (x2)
7
52L
52R
66
D25*D8.5*2T (x2)
47
D26*D19.5*0.3T(x2)
23 M8
9
6
7
47
47
10
23
23
40
7
66
68
12
47
D29*21
10
Step-3
14 - Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer
47
52L
68
23
(x2)
4. Gebruik
Stap 4
1. Bevestig de mast met inbus bouten (9), veerringen (7) en gebogen ringen (6) zoals
in fig, d aangegeven.
2. Schuif nu de ovale afdekkap (49) naar beneden zodat de inbus bouten afgedekt
zijn.
D
9
M8*1.25*20L
7
D15.4*D8.2*2T(x6)
6
D22*D8.5*1.5T(x6)
(x6)
10
6
49
7
12
9
Step-4
Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer - 15
4. Gebruik
Stap 5
1. Assembleer de vaste armen (72). Voer als eerste de hand puls draden door het gat
in de mast (10) zoals hieronder met pijlen is geïllustreerd.
2. Bevestig de vaste armen (72) met inbus bout (9), veerring (7) en ring (6).
3. Druk de afdekkap (38) over de vaste armen (72) zodat de inbus bouten afgedekt
zijn.
13 29
72
6
7
9
38
E
Step-5
16 - Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer
9
M8*1.25*20L (x2)
7
D15.4*D8.2*2T (x2)
6
D22*D8.5*1.5T(x2)
4. Gebruik
Stap 6
1. Verbind de computer (64) en twee hand puls kabels (29) met de kabels die achter
uit de computer (64) steken.
2. Assembleer de computer (64) door de vier schroeven (106) aan de achterzijde te
bevestigen.
64
F
106
29
M5*10L
(x4)
13
10
Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer - 17
4. Gebruik
Stap 7
1. Assembleer het linker en rechter pedaal (21L&R) door bout (20), ring (73) en
knop (77) te bevestigen. Het pedaal kan op drie verschillende posities geplaatst
worden. Plaats een assembleer het pedaal op uw gewenste positie.
2. Plaats afdekkapjes (74) en (75) door deze op de kop van de bout te drukken.
G
20
M6*1*45L (x4)
73
D14*D6.5*0.8T (x4)
77
D40*M6*12 (x4)
21R
20
21L
74
73
77
11
M12
18 - Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer
M10
75
4. Gebruik
4.2 Gebruik computer
Plateau
Plateau voor een
Smartphone, Tablet
of een boek.
RECOVERY
Voor het gebruik van
de conditiemeting aan
de hand van herstel
van de hartslag naar
rustniveau
Body Fat
Test uw BMI en
vetpercentage.
Scroll wheel
1. Draai aan deze knop
om de training mode
te selecteren
2. Draai rechtsom om
de training waarde
te verhogen
3. Draai linksom om de
training waarde te
verlagen
4. Druk op de knop
om te bevestigen
(ENTER)
Reset
Zet alle ingestelde
waarden terug naar 0.
Druk 2 seconden lang
op deze toets om alle
waarden te resetten.
Total Reset
Reset alle waarde
en de computer start
opnieuw op
Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer - 19
4. Gebruik
Eerste en algemeen gebruik
Installeer de twee AA battarijen in de achterzijde van de computer. Het scherm licht
nu op en u hoor een geluidssignaal. De computer gaat naar 4 minuten inactiviteit
vanzelf op standby. Druk op een willekeurige toets om de computer weer te
activeren. Volg onderstaande stappen na het installeren van de battarijen of het
uitvoeren van een Total Reset.
1. Stel uw geslacht in. Het geslacht mannelijk of vrouwelijk wordt aangegeven
door middel van icoontjes op het scherm. Draai aan het SCROLL WHEEL om uw
geslacht te selecteren en druk het SCROLL WHEEL in om te bevestigen
2. Stel uw lengte in door aan het SCROLL WHEEL te draaien. Druk vervolgens op de
SCROLL WHEEL om te bevestigen.
3. Stel uw gewicht in door aan het SCROLL WHEEL te draaien. Druk vervolgens op
de SCROLL WHEEL om te bevestigen.
4. Stel uw leeftijd in door aan het SCROLL WHEEL te draaien. Druk vervolgens op de
SCROLL WHEEL om te bevestigen.
Waardes en functies
RPM / SPEED (Rotaties Per Minuut / Snelheid):
1. RPM: Laat de rotaties per minuut zien.
2. SPEED: Laat uw huidige snelheid zien.
The RPM / SPEED window will switch between speed and RPM every 6 seconds.
TIME (Tijd):
1. Gebruik de scroll wheel om een target tijd in te stellen. Wanneer er een target tijd
is ingesteld zal deze waarde van de insgestelde tijd naar nul lopen
2. Wanneer er geen target tijd is ingesteld houdt deze waarde de trainingstijd bij en
zal oplopen vanaf nul.
DISTANCE (Afstand):
1. Gebruik de scroll wheel om een target afstand in te stellen. Wanneer er een target
afstand is ingesteld zal deze waarde van de insgestelde afstand naar nul lopen
2. Wanneer er geen target afstand is ingesteld houdt deze waarde de afgelegde
afstand bij en zal oplopen vanaf nul.
CALORIES (Calorieën):
1. Gebruik de scroll wheel om een target te verbranden calorieën in te stellen.
Wanneer er een target calorieën is ingesteld zal deze waarde van de insgestelde
calorieën naar nul lopen
20 - Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer
4. Gebruik
2. Wanneer er geen target calorieën is ingesteld houdt deze waarde de verbrande
calorieën bij en zal oplopen vanaf nul.
Het aantal verbrande calorieën slechts een indicatie.
SCAN:
De computer laat alle waarden voor een aantal seconden zien in het hoofdvenster.
De volgorde van verschijning is. TIME > DISTANCE > CALORIES > PULSE > RPM/
SPEED.
HANDMATIGE TRAINING
De computer kan uw trainingsvoortgang bijhouden of uw heeft de mogelijkheid
doelwaarden (Target waarden) in te stellen.
Wanneer uw een trainingsessie start zal de computer automatisch in de SCAN mode
starten. Door op het SCROLL WHEEL te drukken kunt u de huidige waarde vastzetten
in het hoofdvenster. Door nog een keer op het SCROLL WHEEL te drukken verander
u de waarde in het hoofdvenster. Om terug te keren naar de scan functie drukt
u een aantal keer op het SCROLL WHEEL todat de het SCAN icoon bovenaan uw
beeldscherm verschijnt.
Tijdens een trainingsessie kunt u de weerstand altijd aanpassen door aan de
weerstandsknop te draaien.
Handmatige training zonder doelwaarden (Target waarden)
U kunt nu beginnen met trainen. Alle waarders op het display van de computer zullen
optellen.
Manuele training met doelwaarden (Target waarden)
Voor een manuele training met target waarden volgde u onderstaande stappen:
1. Stel de target tijd in door aan het SCROLL WHEEL te draaien, druk op het SCROLL
WHEEL om deze target waarde te bevestigen.
Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer - 21
4. Gebruik
2. Stel de target afstand in door aan het SCROLL WHEEL te draaien, druk op het
SCROLL WHEEL om deze target waarde te bevestigen.
3. Stel de target te verbranden calorieën in door aan het SCROLL WHEEL te draaien,
druk op het SCROLL WHEEL om deze target waarde te bevestigen.
4. Stel de target hartslag in door aan het SCROLL WHEEL te draaien, druk op het
SCROLL WHEEL om deze target waarde te bevestigen.
BODY FAT TEST (VETPERCENTAGE TEST):
Deze functie werkt alleen wanneer u in het hoofdemenu zit. Druk op de knop BODY
FAT en volg de onderstaande stappen:
1. Na het drukken op de knop BODY FAT grijpt uw de hand harslag sensoren direct
en stevig vast.
2. Het scherm laat nu voor acht seconde deze tekens zien: “-” “--““---” “----“
3. Het scherm laat nu uw BMI en Vetpercentage zien. Deze twee waardes wisselen
elke drie seconden in het hoofdvenster.
RECOVERY TEST:
Druk op de knop RECOVERY direct na het voltooien van een trainingsessie. De
recovery fitness test start nu direct:
1. Grijp direct de hand puls sensors stevig vast.
2. Het scherm laat nu de waardes TIME en PULSE zien. De tijd (TIME) telt nu af
van 60 seconden naar nul en laat uw hartslag tegelijktijd zien. Houd u handen
geduurde deze 60 seconden op de sensors. Om deze test af te breken en terug te
keren naar het hoofdmenu druk uw de knop RECOVERY.
3. Nadat de 60 seconden verstreken zijn wordt het resultaat in het scherm zichtbaar
door middel van een conditie / fitness code tussen de F1 en F6. Uitleg bij deze
code vindt uw op de volgende pagina.
22 - Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer
4. Gebruik
Fitness Resultaat:
F1:
Uitstekend
F2:
Goed
F3:
Gemiddeld
F4:
Onder gemiddeld
F5:
Slecht
F6:
Zeer slecht / geen correctie meting
Belangrijk:
1. De RECOVERY conditiemeting start alleen op als er een hartslag gedetecteerd
wordt. Voor een goede RECOVERY conditiemeting dient u de hartslag sensoren
goed en zonder te bewegen vast te houden.
2. Uw conditie is gebaseerd op het herstel van de hartslag na een intensieve\
training. Daarom kan de RECOVERY conditiemeting alleen gemeten worden na
een training met een harslag van minimaal 150 slagen per minuut.
4.3 Onderhoud
Flow Fitness adviseert om eens in de zes weken de bouten en moeren van de
scharnierpunten te controleren en indien nodig aan te draaien. Gebruik hiervoor het
bij het product aangeleverde gereedschap.
Veeg tevens na iedere training het eventuele zweet van alle onderdelen. Hiermee
voorkomt u dat het zweet kringen of zelfs corrosie veroorzaakt.
De metalen en kunststof onderdelen zijn met standaard schoonmaakmiddelen te
reinigen. Zorg er echter wel voor dat alle onderdelen goed droog zijn, voordat deze
weer worden gebruikt.
Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer - 23
5. Algemene informatie
5.1 Training schema’s
Introductie trainingsschemas
Trainingschema week 1 en 2
Trainingschema week 3 en 4
Train op 60% van uw maximale hartslag.
Maximaal 3 keer per week.
Train op 60% van uw maximale hartslag.
Maximaal 4 keer per week.
Warming up 5 - 10 minuten.
Warming up 5 - 10 minuten.
Train 4 minuten.
Train 5 minuten.
Rust 1 minuut.
Rust 1 minuut.
Train 2 minuten.
Train 3 minuten.
1 minuut rustig bewegen.
1 minuut rustig bewegen.
Cooling down 5 minuten.
Cooling down 5 minuten.
Trainingschema week 5 en 6
Train op 60% van uw maximale hartslag.
Maximaal 5 keer per week.
Warming up 5 - 10 minuten.
Train 6 minuten.
Rust 1 minuut.
Train 4 minuten.
3 minuut rustig bewegen.
Cooling down 5 minuten.
24 - Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer
Na het volbrengen van het zes
weken durende introductie
trainingsschema, kunt u een keuze
maken uit vervolgtrainingen.
U kunt kiezen tussen een
trainingsschema om gewicht te
verliezen of een trainingsschema
om conditie te verbeteren.
Beide trainingsschema’s staan
weergeven op de volgende
pagina.
5. Algemene informatie
Trainingsschema om conditie te verbeteren
(vervolg op introductie trainingsschema)
Trainingschema week 7 en 8
Trainingschema week 9 en verder
Train op 85% van uw maximale hartslag.
Maximaal 6 keer per week.
Train op 85% van uw maximale hartslag.
Maximaal 6 keer per week.
Warming up 5 - 10 minuten.
Warming up 5 - 10 minuten.
Train 7 minuten.
Rust 1 minuut.
Train 5 minuten.
1 minuut rustig bewegen.
Cooling down 5 minuten.
Train 10 minuten.
Rust 1 minuut.
Train 10 minuten.
Herhaal training 2 a 3 keer.
1 minuut rustig bewegen.
Cooling down 5 minuten.
Trainingsschema om gewicht te verliezen
(vervolg op introductie trainingsschema)
Trainingschema week 7 en 8
Trainingschema week 9 en verder
Train op 60% van uw maximale hartslag.
Maximaal 6 keer per week.
Train op 60% van uw maximale hartslag.
Maximaal 6 keer per week.
Warming up 5 - 10 minuten.
Warming up 5 - 10 minuten.
Train 7 minuten.
Rust 1 minuut.
Train 5 minuten.
1 minuut rustig bewegen.
Cooling down 5 minuten.
Train 10 minuten.
Rust 1 minuut.
Train 10 minuten.
Heraal training 2 a 3 keer.
1 minuut rustig bewegen.
Cooling down 5 minuten.
Ga naar flowfitness.nl en controleer uw vooruitgang
Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer - 25
5. Algemene informatie
6
7
9
38
54
13
15
65
72
26 - Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer
99
73
77
11
20
21R
62
93
44
82
75
88
74
51
57
63
28
17
18
5.2 Exploded view
5. Algemene informatie
No
1
2
3
4
5L
5R
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21L
21R
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36L
36R
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Description
Hoofdframe
Voorvoet
Inbusbout M8*1.25*75L
Afdekkap achtervoet
Linker bewegend kapje
Rechter bewegend kapje Gebogen ring D22xD8.5x1.5T
Veerring D15.4xD8.2x2T
Bolkop moer M8x1.25x15L
Inbus bout M8x1.25x20L
Mast
Pedaal set
Buis voor de bewegende arm
Hand pulse kabel
Bus
Halve bal kap Lager #99502
Ste
Inbusbout M8*1.25*16L
Achtervoet
Pedaal bevest. bout M6*1*45L
Linker pedaal
Rechter pedaal
Schroef kruiskop ST4x1.41x10.L
Schoef afdekkap
Borgmoer M10*1.25*10T
Pin
C-ring D22.5*D18.5*1.2T
ring voor afdekkap
Pedaalas
Bovenste computer kabel
Onderste computer kabel
Platte ring D14*D6.5*0.8T
C-ring D21.5xD17.5x1.2T
Crank set
Schroef kruiskop ST4.2x1.4x20L
V-snaar
Afdekkap links
Afdekkap rechts
Vliegwiel
Beschermkap
Afdekap zijkant Bout M8x1.25x25
Bout M8*52L
Ronde afdekkap
Lager #6004-2RS(C0) 2
Platte ring D20*D11*2.0T
Nylon moer M8*1.25*8T
Plattering D28*D8.5*3T
Gegolfde ring D26*D19.5*0.3T
Platte ring D24*D16*1.5T
QTY
1
1
4
2
1
1
20
18
4
12
1
2
2
2
14
2
2
2
2
1
4
1
1
2
2
2
6
2
1
2
1
1
16
8
2
9
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
No
49
50
51
52L
52R
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
92
93
94
95
96
97
98
99
105
106
Description
Bovenste afdekkap
Fixeer plaat voor magneet
Bout M10*1.5*58L
Linker arm
Rechter arm
Schuim voor arm 500L
Schuim voor arm 600L
Arm afdekkap
Veer D3*D19*67L
Platte ring D24*D13.5*2.5T
Bout M6*1.0*15L
Bout M8*1.25*50L
Gegolfde ring D26*D19.5*0.3T
Crank as
Ronde magneet
Eindkap
Computer
Hand pulse kabel
Platte ring D25xD8.5x2T
Bewegende as Voorste pedaalas Fixeerplaat voor stationeer wiel
Gebogen ring D21xD16.2x0.3T
Arm set
Platte ring D14xD6.5x0.8T
Bout afdekking (M12)
Bout afdekking (M10)
Plastic kapje
Verstelknop
Veer D1.0*55L
Nylon moer M6*1*6T
Buffer
Binnenbuis
Nylon moer M10*1.5*10T
Inbusbout M8*1.25*30L
C-ring S-16(1T)
Bout M6*65L
Moer M6*1*6T
Platte ring D13*D6.5*1.0T
Scharnier
Moer M8*1.25*6T
Gegolfde ring D27*D21*0.3T
Bus D29*D11.9*9T
Fixeermoer D15*13L
Nylon ring D6*D19*1.5T
Platte plastic ring D10*D24*0.4
Bovenste weerstandskabel
Onderste weerstandskabel
Schroef kruiskop M5*0.8*10L
Schroef kruiskop ST4x1.41x20L
Schroef kruiskop M5*10
QTY
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
16
1
4
1
1
4
1
2
2
1
2
1
1
1
4
2
2
1
4
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
4
1
1
2
1
1
1
2
4
Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer - 27
5. Algemene informatie
5.3 Probleemoplossen
Probleem
Tijdens het trainen piept of kraakt de crosstrainer.
Oplossing
Piepen of kraken wordt in veel gevallen veroorzaakt door dat een kunststof kap die
tegen het metalen frame of stang schuurt. Om dit te verhelpen kunt u er WD40 olie
op spuiten. Dit is te verkrijgen in de betere fietsenwinkel of doe-het-zelf zaak.
Indien uw probleem niet is opgelost of niet staat beschreven, raadpleeg dan de
fitnessdealer waar uw het product heeft gekocht.
Probleem
De computer reageert incorrect.
Oplossing
Verwijder de batterijen aan de achterzijde van de computer en plaats ze opnieuw.
Als het probleem zich nog steeds voordoet, raadpleeg dan de fitness dealer waar u
het product heeft gekocht.
Probleem
Het lukt niet om de weerstandskabel boven aan de weerstandskabel onder te
koppelen en montage stap 4 te voltooien.
Oplossing
Zet de weerstandsknop in de zwaarste stand. Hierdoor is de kabel het langst. Nu kan
het haakje in de metalen houder geplaatst worden. Zie pagina 13. Gebruik hiervoor
eventueel een tangetje.
Probleem
De beginweerstand is te zwaar of te licht.
Oplossing
Onderaan de stuurbuis zit de koppeling van de weerstandkabel boven en de
weerstandkabel onder. Om hierbij te kunnen moet de stuurbuis losgemaakt worden
en los worden getrokken van het hoofdframe. Zie pagina 13. De koppeling bevat een
rode draaicilinder deze kunt u verdraaien en daarmee de beginweerstand zwaarder
of lichter instellen.
Indien uw probleem niet is opgelost of niet staat beschreven, raadpleeg dan de
fitnessdealer waar uw het product heeft gekocht.
28 - Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer
6. 6. Garantie
6.1 Garantie
Flow Fitness verleent een garantie aan huis van 3 jaar op onderdelen, voorrijkosten
en uurloon, te rekenen vanaf de datum van aankoop. De garantie heeft uitsluitend
betrekking op materiaal- en/of productiefouten.
Indien u optimaal gebruik wilt maken van deze garantie, vul dan het online garantie
aanmeld formulier in en voeg daarbij een kopie van het aankoopsbewijs. Dit
formulier kunt u vinden op:
www.flowfitness.nl/nl/service/garantie.php
Indien het product defect is, neem dan contact op met de fitnessdealer bij wie
u het product heeft gekocht en meld het defect. Omdat Flow Fitness uitsluitend
met gespecialiseerde en ervaren dealers samenwerkt, kan deze in veel gevallen
het defect verhelpen. Indien nodig neemt de dealer contact op met Flow Fitness.
Vervolgens zal Flow Fitness in samenwerking met de dealer het defect naar eigen
inzicht verhelpen. Indien het defect binnen het garantietermijn valt, zal dit kosteloos
gebeuren.
De garantie vervalt wanneer:
-- er gebreken zijn onstaan aan het product door een onjuiste montage van het
toestel dan wel wanneer er sprake is van het niet juist opvolgen van de instructies
zoals beschreven in deze handleiding,
-- reparaties aan het product zijn verricht door anderen dan door Flow Fitness
aangewezen personen of zonder haar schriftelijke toestemming,
-- het product naar het oordeel van Flow Fitness is verwaarloosd dan wel
onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of
sprake is van normale slijtage,
-- het product op andere wijze is gebruikt dan in deze gebruiksaanwijzing is
beschreven,
-- het product onder andere omstandigheden is gebruikt dan in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven,
-- defecten zijn ontstaan door overige factoren van buitenaf.
Het garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.
Gebruiksaanwijzing Glider DCT125 Crosstrainer - 29
Manual
www.flowfitness.nl/en
Content
1. Important information
32
2. Introduction
34
3. Fitness
37
4. Use
40
5. General information
52
6. Warranty
57
1.1 Health
1.2 Safety
2.1 Contents of package
2.2 Important parts
2.3 Specifications
3.1 Training by heart rate
3.2 Warming up and cooling down
4.1 Assembly
4.2 Use of the computer
4.3 Maintenance
5.1 Training schedule
5.2 Exploded view
5.3 Troubleshooting
6.1 Warranty
32
32
35
36
36
37
39
40
47
51
52
54
56
57
Manual Glider DCT125 Crosstrainer - 31
1. Important information
1.1 Health
Important:
read this instruction manual first and follow the instructions
carefully before using the product.
-- Consult an expert to determine the training level that is most suitable for you.
-- If you experience any dizziness, nausea or any other physical discomfort while
training, cease the training immediately and consult a physician.
-- Watch your heart beat during the training and immediately stop training when
values are inconsistent.
-- We advise you to do warming up and cooling down exercises during five to ten
minutes before and after use of the product. This way your heart rate can increase
and decrease gradually and you can prevent painful muscles.
1.2 Safety
-- Only use this product as described in this instruction manual.
-- Before using this product check that the product functions as it should. In case of
malfunction or a defect stop training immediately and contact your vendor.
-- Do not use the product when there is a malfunction.
-- The product is only meant for use in the home and it has to be positioned on a flat
surface.
-- The product can only be used by one person at the time.
-- The product can be used by persons with a body weight of up to 135 kilos.
-- Always make sure that there is at least one meter of free space in all directions
around the product when you are training.
-- Don’t stick any objects in any opening of the equipment.
-- Keep children and pets away from the product.
-- Handicapped persons should get consent from a medical expert and follow their
directions for training with the product.
-- Do not place hands or feets under the product.
32 - Manual Glider DCT125 Crosstrainer
1. Important information
-- Never hold your breath during a training session. Your breathing should be at a
normal interval depending on the intensity of the training.
-- Start your training schedule slowly and build it up gradually.
-- Always wear appropriate clothing during training. Don’t wear anything that’s too
loose and can get caught between moving parts of the equipment.
-- When moving the equipment always use the appropriate lifting techniques to
prevent back injury.
-- Check screws and bolts regularly and fasten them if they are loose.
-- The owner of the product is responsible for all users to be aware of the warnings
and instructions as mentioned in this instruction manual.
-- This product is intended for use in a clean and dry environment. Storage in cold
and / or moist areas could lead to problems with the product.
-- This product is not suitable for therapeutic supports / or professionally use in
physical therapy.
WARNING
Have your physical condition checked by a licensed physician before you start
training. This is particularly important for persons over 35 years old or persons
who have any problems with their health. Read all instructions before using the
equipment. Flow Fitness is not responsible for any personal injury or damage to
property caused by the use of this equipment.
This product is not suited for rental or use in a commercial or
professional environment.
Manual Glider DCT125 Crosstrainer - 33
2. Introduction
Thank you for purchasing the Glider DCT125 Crosstrainer. We are convinced that this
product will meet your expectations. You will have had several different reasons for
purchasing this Flow Fitness product. This Flow Fitness product can be purchased
for several reasons. Whatever yours may be, improve stamina, lose weight,
rehabilitation or just because you like to exercise, we are convinced this product will
meet your requirements.
With the Glider DCT125 Crosstrainer you can set different training values to reach
your goal. The heart rate is recorded by the hand sensors or by an optional chest
belt. The magnetic braking system of the Glider DCT125 Crosstrainer is manually
adjustable and gives a smooth, even resistance for a pleasant and responsible
training. Manually you can choose 8 different training levels.
In this instruction manual you will find all information necessary to use the
crosstrainer. Also you will find tips and advice on how to make the most of your
training sessions.
We advise you to carefully read this instruction manual before using the Glider
DCT125 Crosstrainer, so that you can use it safely and benefit from it maximally.
Flow Fitness wishes you successful and enjoyable training sessions.
34 - Manual Glider DCT125 Crosstrainer
2. Introduction
2.1 Contents of package
1
52L&52R
10
x1
2
19
X1
38
X1
X1
X1 X1
X1
M10
M10
M12
M12
M8
M8
(MM)
X1
Manual Glider DCT125 Crosstrainer - 35
2. Introduction
2.2 Important parts
Movable handlebar
Fixed handlebar with hand pulse sensors
Computer
Smartphone, tablet and book holder
Resistance knob
Main frame
Pedal L+R
2.3 Specifications
Length:
Height:
Width:
Weight:
106 cm
150 cm
58 cm
42 kg
36 - Manual Glider DCT125 Crosstrainer
3. Fitness
What is fitness? In general a fitness exercise can be described as an activity that
makes your heart pump more oxygen from your lungs to your muscles by means of
circulating the blood. The more strenuous the training, the more fuel (oxygen) the
muscles need and the more work the heart has to do to pump oxygen rich blood to
the muscles. If you are in good physical shape your heart can pump more blood to
the muscle with each contraction. This means the heart doesn’t have to contract as
many times to transport the necessary oxygen to your muscles. Your resting heart
beat and heart beat when exercising will therefore decrease.
3.1 Training by heart rate
While training it is important to monitor your heart rate. The heart rate is essential for
the result of your training. Your best training heart rate depends firstly on your age.
Your maximum heart beat can be determined by this. Secondly the most effective
heart rate depends on your training goals. If your training goal is to lose weight, then
the most effective training is at 60% of your maximum heart rate. If your training goal
is to improve your stamina, then you should train at 85% of your maximum heart rate.
The body stores energy in two forms: carbohydrates and fat. When we exercise we
use a combination of these two energy supplies. If the training intensity is at a high
level the body will mostly choose the energy that burns fast: carbohydrates. Since
there is a limited supply of these carbohydrates you can’t continue this for a long
period of time. When training at a low intensity the body will mostly choose to use a
long lasting source of energy: fat. Since this is stored in large quantities in the body,
you can continue this kind of training for a longer time.
Below you will find a schedule allowing you to calculate the best heart rate for
your training. In this schedule each age category has a range that your heart rate
should be in during your training. The middle column has the values you should try to
maintain if you want to lose weight. If you want to improve your stamina you should
try to maintain the rates in the right column.
Manual Glider DCT125 Crosstrainer - 37
3. Fitness
Age
Weight lost
(beats per minute)
60%
Improve stamina
(beats per minute)
85%
20 -24
120 - 118
170 -167
25 - 29
117 - 115
166 - 163
30 - 34
114 - 112
162 - 158
35 - 39
111 - 109
157 - 154
40 - 44
108 - 106
153 - 150
45 - 49
105 - 103
149 - 145
50 - 54
102 - 100
144 - 141
55 - 59
99 - 97
140 - 137
60 and older
96 - 94
136 - 133
For each individual the best way to start training is different. If you have not
exercised in some time or are overweight, you should start your training schedule
slowly and gradually increase the level of activity.
In the last chapter of this instruction manual you will find several different training
schedules (chapter 5. general information). You can use these schedules to reach
your training goals. The schedules are divided in two phases. The first phase can
be used for beginners or persons who start training after a long period of inactivity.
During this phase the level of intensity is built up gradually. After six weeks the
second phase begins. You can then choose a training schedule to lose weight or
improve your stamina.
At www.flowfitness.nl/en you can calculate your progress.
38 - Manual Glider DCT125 Crosstrainer
3. Fitness
3.2 Warming up and cooling down
A good training schedule starts with a good warming up and ends with a cooling
down of the muscles. This will prevent painful muscles and injury. Below you will
find some suitable exercises.
Head Roll
Tilt your head to the right. Hold this for one second, so that you feel a little
pull in the muscles on the left side of your neck. Do the same for the other
side, front and back. Repeat two or three times.
Toe Touch
Slowly bend forward with your back and arms relaxed. Bend as far as you
can and hold the position for ten seconds. Repeat this two or three times.
Shoulder Lift
Lift your right shoulder and turn it clockwise two times. Then turn it
counter clockwise two more times. Relax and do the same exercise with
your left shoulder. Repeat this three or four times.
Calf Stretch
Place two hands against a wall. Place one foot about thirty centimetres
behind its original position and put your foot flat on the floor. Bend your
forward leg and lean against the wall. Stretch your back leg and feel the
muscle in your calf stretch. Hold this position for five seconds and repeat
with your other leg. Repeat this two or three times
Side Stretch
Extend both your arms up in the air and reach as high as you can with
your right arm. Lean a bit to the left so that the muscles in the right side
of your torso are stretched. Hold this position for one second. Relax and
make the same motion on the other side of your body. Repeat this three or
four times.
Inner Thigh Stretch
Sit down on the floor and bend your legs. Place the soles of your feet
against each other. Keep your back straight and bend forward over your
feet. This stretches the muscles on the inside of your upper legs. Keep
this position for five seconds, relax and repeat it three or four times.
Hamstring Stretch
Sit down on the floor with your right leg extended in front of you and
place the sole of your left foot on the inside of your right upper leg. Bend
forward in the direction of your right foot and hold this position for ten
seconds. Relax and then do the same with your other leg. Repeat two or
three times.
Manual Glider DCT125 Crosstrainer - 39
4. Use
4.1 Assembly
Step 1
Assemble the front (2) and rear (4) stabilizer to the main frame (1) by fastening the
Allen bolts (3), curved washers (6), spring washers (7) and nuts (8).
For a correct assembly it is important to first place the curved washer, then the
spring washer and the nut.
Note: The crosstrainer can be levelled by turning the wheels in the end covers of the
rear stabilizer.
A
3
3
6
D22*D8.5
6
D22*D8.5
7
D15.4*D8.2
8
M8x15L
1
2
8
4
40 - Manual Glider DCT125 Crosstrainer
19
7
6
6
3
4. Use
Step 2
1. Place the resistance knob (97) onto the handlebar post (10) and feed the
adjustment cable (97) downwards. Fasten the Screw with a washer a-1.
2. Slide the oval cover (49) over the handlebar post (10). As displayed in fig. b.
3. Connect the upper adjustment cable (97) with the lower adjustment cable (98)
as displayed in figure c-1. Pull the red plastic rotatable tube of the upper cable
back and downwards. The end of the red tube should be placed as displayed
within figure c-4. By rotating the read tube the minimum resistance can increased
or decreased. Rotate clockwise to decrease the resistance and rotate counter
clockwise to increase the resistance.
4. Check if the cables are connected correctly by rotating the resistance knob. The
end of the upper cable (97) should increase or decrease tension in the lower
cable (98). Connect the upper (29) and lower (30) computer cable.
5. Assemble the left pedal and right pedal, first place cover (17) on the pedal axle
and then fasten Allen bolt (18) as displayed in fig d-1 and d-2
B
18
(x2)
17
(x2)
10
(b)
a-1
a-2
97
a
(a)
10
49
17
c-1
c-2
97
98
97
29
98
30
d-2
c-3
c-4
17
d-1
18
Manual Glider DCT125 Crosstrainer - 41
4. Use
Step 3
1. Assemble the lower parts of the movable handlebar (12) by sliding axle (68) trough
these parts. Make sure to place the waved washer (47) between the handlebar
and handlebar post (10).
2. Fasten bolt (40) with spring washer (7) and flat washer (66) onto the both sides.
3. Press cover (23) over the hex bolt (40) on both sides.
4. Assemble the left and right upper part of the movable handlebar (52L&R) by
fastening Allen bolt (9) with spring washer (7) and curver washer (6).
D
9
M8*1.25*20L (x4)
7
D15.4*D8.2*2T(x4)
6
D22*D8.5*1.5T(x4)
40
M8*1.25*25L (x2)
D15.4*D8.2*2T (x2)
7
52L
52R
66
D25*D8.5*2T (x2)
47
D26*D19.5*0.3T(x2)
23 M8
9
6
7
47
47
10
23
Step-3
42 - Manual Glider DCT125 Crosstrainer
23
40
7
66
68
12
47
D29*21
10
47
52L
68
23
(x2)
4. Use
Step 4
1. Fasten the handlebar post (10) with Allen bolt (9), spring washer (7) and curved
washer (6) as displayed in fig. D.
2. Slide the oval cover (49) onto the main frame.
D
9
M8*1.25*20L
7
D15.4*D8.2*2T(x6)
6
D22*D8.5*1.5T(x6)
(x6)
10
6
49
7
12
9
Step-4
Manual Glider DCT125 Crosstrainer - 43
4. Use
Step 5
1. Assemble the handlebar (72). First feed the hand pulse wires (13) trough the hole
in the handlebar post (10) as displayed below.
2. Fasten the handlebar (72) with Allen bolt (9), spring washer (7) and washer (6).
3. Press cover (38) over the the handlebar (72).
13 29
72
6
7
9
38
E
Step-5
44 - Manual Glider DCT125 Crosstrainer
9
M8*1.25*20L (x2)
7
D15.4*D8.2*2T (x2)
6
D22*D8.5*1.5T(x2)
4. Use
Step 6
1. Connect the hand pulse (13) and computer cables (29).
2. Fasten the computer (64) with screws (106).
64
F
106
29
M5*10L
(x4)
13
10
Manual Glider DCT125 Crosstrainer - 45
4. Use
Step 7
1. Assemble the left and right pedals (21L&R) by fastening bolt (20), washer (73) and
knob (77). The pedals can be placed in 3 different positions. Assemble the pedal in
your preferred position.
2. Place the bolt covers (75) and (74) onto the bolt as displayed below.
G
20
M6*1*45L (x4)
73
D14*D6.5*0.8T (x4)
77
D40*M6*12 (x4)
21R
20
21L
74
73
77
11
M12
46 - Manual Glider DCT125 Crosstrainer
M10
75
4. Use
4.2 Use of the computer
Holder
Holder for
smartphone,
tablet or book.
Recovery
Checks your stamina
trough your heart rate
recovery.
Body Fat
Checks your BMI and
body fat percentage.
Scroll wheel
1. Rotate to select
training mode.
2. Rotate clockwise
to increase training
value
3. Rotate counter
clockwise to
decrease training
value
4. Press to confirm /
enter
Reset
To clear the setup value
Press and hold for 2
seconds to clear all
values
Total Reset
Reboots the computer
Manual Glider DCT125 Crosstrainer - 47
4. Use
First / General use
Install the two AA batteries at the back of the console. Now the screen will light up
and you will hear a sound signal. The computer will go into standby modus after 4
minutes of inactivity. Press any button to activate the console from standby mode.
Follow the next steps after inserting the batteries or after a total reset.
1. Select your gender by rotating the SCROLL WHEEL. Male or female will be
displayed by icon on top of the screen. Confirm by pressing the SCROLL WHEEL.
2. Set your height by rotating the SCROLL WHEEL and confirm by pressing.
3. Set your weight by rotating the SCROLL WHEEL and confirm by pressing.
4. Set your age by rotating the SCROLL WHEEL and confirm by pressing.
Values and Functions
RPM / SPEED: 1. RPM: Displays the pedaling Rotations Per Minute.
2. SPEED: Displays you current speed.
The RPM / SPEED window will switch between speed and RPM every 6 seconds.
TIME: 1. Use the scroll wheel to set a target time. If you have set a target time this value
will countdown for the set time to zero.
2. If no target time has been entered this value will measure your training time from
zero.
DISTANCE: 1. Use the scroll wheel to set a target distance. If you have set a target distance this
value will countdown for the set distance to zero.
2. If no target distance has been entered this value will measure your elapsed
distance.
CALORIES:
1. Use the scroll wheel to set a target burned calories. If you have set a target
calories to be burned, this value will countdown for the set distance to zero.
2. If there is no target burned calories setup this value will count the burned
calories.
The burned calories is just an indication of the calories you will burn during the
exercise.
48 - Manual Glider DCT125 Crosstrainer
4. Use
SCAN: Displays all display values for a few seconds in the main window. The order of
appearance is: TIME > DISTANCE > CALORIES > PULSE > RPM/SPEED.
MANUAL TRAINING
The computer is able to track and display your progress or our able to set training
targets values.
When starting a training session the computer automatically starts into SCAN mode.
Press the SCROLL WHEEL to select a value for the main window. Press again to
switch between values in the main window. Go back to scan mode by pressing the
SCROLL WHEEL until the SCAN buttons displays on the screen.
During a training session you are able to change the resistance by rotating the
resistance knob.
1. Manual training without targets
You are now able to start exercising. All values on the computers display will start
counting.
2. Manual training with target values
For a manual training with entered target values:
1. Set the target time by rotating the SCROLL WHEEL and confirm by pressing the
SCROLL WHEEL.
2. Set the target distance by rotating the SCROLL WHEEL and confirm by pressing
the SCROLL WHEEL.
3. Set the target calories by rotating the SCROLL WHEEL and confirm by pressing
Manual Glider DCT125 Crosstrainer - 49
4. Use
the SCROLL WHEEL.
4. Set the target heart rate pulse by rotating the SCROLL WHEEL and confirm by
pressing the SCROLL WHEEL..
You are now able to start your training session. All set values will start counting
down. The training is finished when one of the values reaches zero. At the end of a
training session the computer will start beeping for 8 seconds.
BODY FAT TEST:
This function only works in the main menu. Press BODY FAT and follow these steps:
1. After pressing BODY FAT hold both hands directly on the hand pulse sensors.
2. The console will display “-” “--““---” “----“ for about 8 seconds.
3. The display will know show your BMI and Fat percentage. These values will
switch every 3 seconds.
RECOVERY TEST:
By pressing the RECOVERY button after a training session the recovery fitness test
will start directly:
1. Firmly grab both hand pulse sensors on the handlebar directly after pressing the
recovery button.
2. The display shows the values PULSE and TIME and starts counting down form
00:60 to 00:00. At the same time a heart icon will flash next to your heart rate value
in beats per minute. If you press recovery during the countdown the computer will
abort the test and goes back to the main menu.
3. After the test is finished a code between F1 and F6 will appear on the screen this
code responds your fitness level explained on the next page.
50 - Manual Glider DCT125 Crosstrainer
4. Use
Fitness Result:
F1: Excellend
F2: Good
F3: Average
F4: Below average
F5: Bad
F6: Very bad / no correct measurement
Important:
1. The RECOVERY stamina test will only start when a heart rate is detected. For a
correct measurement you need to hold the hand sensors firmly without moving.
2. Your stamina is based upon the time in which your heart rate returns to rest level.
Therefor the RECOVERY program can only be done after a intense workout of at
least 150 BPM.
4.3 Maintenance
The metal and plastic parts of the product can be cleaned by using standard
cleaning products. However, make sure that all parts are completely dry before they
are used again.
Flow Fitness advises to fasten nuts and bolts, check and fasten pivot points once
every six weeks. For fastening use the tool supplied with the product.
To prevent unnecessary wear, the product can only be used indoors and in a dry
environment.
Manual Glider DCT125 Crosstrainer - 51
5. General information
5.1 Training schedule
Introduction schedule
Schedule week 1 and 2
Schedule week 3 and 4
Train at 60% of your maximum heart rate.
Max. 3 times a week.
Train at 60% of your maximum heart rate.
Max. 4 times a week.
Warming up 5 - 10 minutes.
Warming up 5 - 10 minutes.
Train 4 minutes.
Train 5 minutes.
Rest 1 minute.
Rest 1 minute.
Train 2 minutes.
Train 3 minutes.
Calmly train 1 minute.
Calmly train 1 minute.
Cooling down 5 minutes.
Cooling down 5 minutes.
Schedule week 5 and 6
Train at 60% of your maximum heart rate.
Max. 5 times a week.
Warming up 5 - 10 minutes.
Train 6 minutes.
Rest 1 minute.
Train 4 minutes.
Calmly train 3 minutes.
Cooling down 5 minutes.
52 - Manual Glider DCT125 Crosstrainer
After completing the introduction
training schedule for six weeks,
you can choose the follow-up
training schedule that is best
suited to your needs. You can
choose a schedule that will
maximize your weight loss, or one
that will improve your stamina.
Both training schedules are on the
next pages.
5. General information
Training schedule to improve stamina
(follow-up to introduction training schedule)
Schedule week 7 and 8
Schedule week 9 and beyond
Train at 85% of your maximum heart rate.
Max. 6 times a week.
Train at 85% of your maximum heart rate.
Max. 6 times a week.
Warming up 5 - 10 minutes.
Warming up 5 - 10 minutes.
Train 7 minutes.
Rest 1 minute.
Train 5 minutes.
Calmly train 1 minute.
Cooling down 5 minutes.
Train 10 minutes.
Rest 1 minute.
Train 10 minutes.
Repeat training 2 or 3 times.
Calmly train 1 minute.
Cooling down 5 minutes.
Training schedule to lose weight
(follow-up to introduction training schedule)
Schedule week 7 and 8
Schedule week 9 and beyond
Train at 60% of your maximum heart rate.
Max. 6 times a week.
Train at 60% of your maximum heart rate.
Max. 6 times a week.
Warming up 5 - 10 minutes.
Warming up 5 - 10 minutes.
Train 7 minutes.
Rest 1 minute.
Train 5 minutes.
Calmly train 1 minute.
Cooling down 5 minuten.
Train 10 minutes.
Rest 1 minute.
Train 10 minutes.
Repeat training 2 or 3 times.
Calmly train 1 minute.
Cooling down 5 minutes.
Go to flowfitness.nl/en and check your progress.
Manual Glider DCT125 Crosstrainer - 53
5. General information
6
7
9
38
54
13
15
65
72
54 - Manual Glider DCT125 Crosstrainer
99
73
77
11
20
21R
62
93
44
82
75
88
74
51
57
63
28
17
18
5.2 Exploded view
5. General information
No
1
2
3
4
5L
5R
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21L
21R
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36L
36R
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Description
Main frame
Front stabilizer
Allen bolt M8*1.25*75L
Adjustable cap
Left moveable cap
Right moveable cap
Curved washer D22xD8.5x1.5T
Spring washer D15.4xD8.2x2T
Domed nut M8x1.25x15L
Allen bolt M8x1.25x20L
Handlebar post set
Pedal set
S. Tube for moveable handlebar
hand pulse cable
Bushing
Half ball cap
Bearing #99502
Ste
Allen screw M8*1.25*16L
Rear stabilizer
Square neck boltM6*1*45L
Left pedal
Right pedal
cross screw ST4x1.41x10.L
screw cover
Anti-loosen nut M10*1.25*10T
Pin
C-clip D22.5*D18.5*1.2T
round ring for chain cover
pedal axle
Upper computer cable
Lower computer cable
Flat washer D14*D6.5*0.8T
C-clip D21.5xD17.5x1.2T
Crank set
cross screw ST4.2x1.4x20L
Belt
Left chain cover
Right chain cover
Fly wheel
protective cover
Side cover
Hex bolt M8x1.25x25
Hex bolt M8*52L
Round cover
Bearing #6004-2RS(C0)
Flat washer D20*D11*2.0T
Nylon nut M8*1.25*8T
Flat washer D28*D8.5*3T
Waved washer D26*D19.5*0.3T
Flat washer D24*D16*1.5T
QTY
1
1
4
2
1
1
20
18
4
12
1
2
2
2
14
2
2
2
2
1
4
1
1
2
2
2
6
2
1
2
1
1
16
8
2
9
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
No
49
50
51
52L
52R
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
92
93
94
95
96
97
98
99
105
106
Description
QTY
Upper protective cover
1
Fixing plate for the magnet
1
Ladder bolt M10*1.5*58L
2
Left handlebar
1
Right handlebar
1
Foam 500L
2
Foam 600L
2
handlebar cap
2
spring D3*D19*67L
1
Flat washer D24*D13.5*2.5T
2
Hex bolt M6*1.0*15L
16
Hex bolt M8*1.25*50L
1
Waved washer D26*D19.5*0.3T 4
Crank axle
1
Round magnet
1
end cap
4
Computer ST-6577-67
1
Handle pulse cable
2
Flat washer D25xD8.5x2T
2
moveable axle 1
Front pedal axle
2
Fixing plate of idle wheel
1
curved washer D21xD16.2x0.3T 1
handlebar set
1
Flat washer D14xD6.5x0.8T
4
screw cover (M12)
2
screw cover (M10)
2
Plastic cover
1
Club knob
4
Spring D1.0*55L
1
Nylon nut M6*1*6T
1
Buffer
4
Inner tube
1
Nylon nut M10*1.5*10T
2
Allen bolt M8*1.25*30L
1
C-clip S-16(1T)
1
Hex bolt M6*65L
1
Hex nut M6*1*6T
1
Flat washer D13*D6.5*1.0T
1
Joint
2
Hex nut M8*1.25*6T
2
Waved washer D27*D21*0.3T 1
Bushing D29*D11.9*9T
4
Fixing nut D15*13L
1
Nylon washer D6*D19*1.5T
1
Flat plastic washer D10*D24*0.4 2
upper tension cable
1
lower tension cable
1
cross screw M5*0.8*10L
1
cross screw ST4x1.41x20L
2
cross screw M5*10
4
Manual Glider DCT125 Crosstrainer - 55
5. General information
5.3 Troubleshooting
Problem:
During a training the crosstrainer makes squeaky noises
Solution:
Beeping or scratching noises are mostly caused by a plastic cover hitting the metal
frame or post. You can easily solve this problem to spay WD40 oil onto these parts.
In case your problem is not resolved or not described, consult the fitness reseller
where you purchased this product.
Problem:
The computer is not responding correctly.
Solution
Remove the batteries from the back of computer and re-install them. If the problem
continuous please contact your reseller.
Problem:
It isn’t possible to connect the upper and lower resistance cables and complete
assembly step 41.
Solution:
Set the resistance knob on the highest level, this results into the longest setting for
the upper cable. Now it is easier to place the hook into the metal holder as displayed
on page 41. If necessary use a pair of tweezers.
Problem:
The starting resistance is to hard or easy.
Solution:
Behind the handlebar post there is a connection between the upper and lower
resistance cable. To access this connection the handlebar post needs to be removed
from the main frame. See page 41. The connection contains a red tube that can be
rotated to adjust the tension within the resistance cable. Rotate this tube to increase
or decrease the starting resistance.
In case your problem is not resolved or not described, consult the fitness reseller
where you purchased this product.
56 - Manual Glider DCT125 Crosstrainer
6. Warranty
6.1 Warranty
The warranty is provided by the Flow Fitness distributor of your country and the
reseller where you have purchased your product. Please check
http://www.flowfitness.nl/en/dealers/locations.php
for contact information.
Manual Glider DCT125 Crosstrainer - 57
Notities / Notes
58 - Glider DCT125 Crosstrainer
Notities / Notes
Glider DCT125 Crosstrainer - 59
Glider DCT125 Crosstrainer
www.flowfitness.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising