SF 6-A22 SF 6H-A22
SF 6-A22
SF 6H-A22
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
Tartalom
1 A dokumentáció adatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1 A dokumentumról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Jelmagyarázat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2.1 Figyelmeztetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2.2 A dokumentációban használt szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2.3 Az ábrákon használt szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3 Termékhez kötődő szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3.1 Szimbólumok a terméken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.4 Termékinformációk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.5 Megfelelőségi nyilatkozat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Biztonság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1 Általános biztonsági tudnivalók az elektromos
kéziszerszámokhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 Csavarbehajtóra vonatkozó kiegészítő biztonsági tudnivalók . . . . . . 6
2.3 Akkumulátoros gépek gondos használata és kezelése . . . . . . . . . . . 7
3 Leírás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1 Termékáttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2 Rendeltetésszerű géphasználat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.3 Szállítási terjedelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.4 A Li-ion akku kijelzője . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.5 Túlterhelés- és túlmelegedéskijelző . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4 Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.1 Fúrócsavarozó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.2 Megengedett betétszerszám-átmérő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.3 A zajinformációk és rezgési értékek megállapítása az EN 60745
szerint történt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5 Üzemeltetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1 Az akku behelyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.2 Az akku kivétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.3 Oldalsó markolat felszerelése és beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.4 Övkampó felszerelése (opcionális) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.5 Fúrószár behelyezése és kivétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.6 Bitadapter/bit behelyezése és kivétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.7 Fúrás
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.8 Ütvefúrás
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
1
5.9 Csavarozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10Fokozat kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.11Jobbra vagy balra forgás beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Ápolás és karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Akkumulátoros gépek ápolása és karbantartása . . . . . . . . . . . . . . .
7 Szállítás és tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Szállítás és tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 Segítség zavarok esetén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Ártalmatlanítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Gyártói garancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
19
19
19
19
20
21
22
1 A dokumentáció adatai
1.1 A dokumentumról
• Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos
munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
• Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági
utasításokat és figyelmeztetéseket.
• Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet
csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.
1.2 Jelmagyarázat
1.2.1 Figyelmeztetések
A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják
fel a figyelmet. A következő jelzőszavakat alkalmazzuk szimbólummal együtt:
VESZÉLY! Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy közvetlenül fenyegető veszélyre, amely súlyos személyi sérülést vagy halált okoz.
FIGYELMEZTETÉS! Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan
lehetséges veszélyre, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz
vezethet.
VIGYÁZAT! Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez vagy anyagi
kárhoz vezethet.
1.2.2 A dokumentációban használt szimbólumok
A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
2
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
1.2.3 Az ábrákon használt szimbólumok
Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak.
A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától.
Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak.
Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során
különös odafigyeléssel kell eljárnia.
1.3 Termékhez kötődő szimbólumok
1.3.1 Szimbólumok a terméken
A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Fúrás ütés nélkül
Ütvefúrás (kalapácsfúrás)
II. érintésvédelmi osztály (kettős szigetelés)
Névleges üresjárati fordulatszám
Fordulat percenként
1.4 Termékinformációk
A Hilti termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet
csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja.
Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. Az
ismertetett termék és tartozékai könnyen veszélyes helyzetet okozhatnak,
ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen
használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
▶ Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben
kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz
ezekre a termékadatokra.
Termékadatok
Fúrócsavarozó
SF 6-A22 | SF 6H-A22
Generáció
01
Sorozatszám
1.5 Megfelelőségi nyilatkozat
Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel
az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi
nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
3
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916
Kaufering, DE
2 Biztonság
2.1 Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és
utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása
áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.
Munkahelyi biztonság
▶ Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
▶ Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok
vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
▶ Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől,
ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a
munkától, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
▶ Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli
az elektromos áramütés kockázatát.
▶ Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez,
tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
Személyi biztonsági előírások
▶ Mindig figyelmesen dolgozzon, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan kezelje az elektromos kéziszerszámot. Ne használja az
elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol
vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett
munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez
vezethet.
▶ Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig
biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos
kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
▶ Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi
védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
4
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
▶ Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket.
Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A
bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal
ránthatják.
▶ Kerülje el az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését.
Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az akkumulátorra csatlakoztatja, felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van
kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a
kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetekhez vezethet.
▶ Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa
el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos
kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs
sérüléseket okozhat.
▶ Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze,
hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység
használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
▶ Ne terhelje túl a készüléket. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos
kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és
biztonságosabban lehet dolgozni.
▶ Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem
lehet sem be­, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
▶ A gép beállítása, az alkatrészek cseréje vagy a gép lehelyezése előtt
vegye ki az akkut. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép
szándékolatlan üzembe helyezését.
▶ A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy
olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem
ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az
elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
▶ Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e,
nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva
olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép
megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott
elektromos kéziszerszám az oka.
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
5
▶ Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel
rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be,
és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
Akkumulátoros szerszám használata és kezelése
▶ Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkumulátort
használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet
okozhat.
▶ Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékekben töltse
fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
▶ Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai kapcsoktól,
pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű
fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor
érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
▶ Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. A kilépő akkumulátorfolyadék
irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat. Ha véletlenül mégis
hozzáér, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a
szemébe jutott, keressen fel egy orvost.
2.2 Csavarbehajtóra vonatkozó kiegészítő biztonsági tudnivalók
Személyi biztonsági előírások
▶ A terméket csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
▶ Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a gépen.
▶ Használja a géppel együtt szállított kiegészítő fogantyút. A gép feletti
ellenőrzés elvesztése sérülést okozhat.
▶ A gépet mindig két kézzel tartsa az erre szolgáló markolatoknál. A
markolatot tartsa mindig szárazon és tisztán.
▶ A gépet mindig a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát
végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket
találhat el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor
a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez
vezethet.
▶ Kerülje a forgó részekkel való érintkezést – sérülésveszély!
▶ A gép használata során mindig viseljen megfelelő védőszemüveget, védősisakot, fülvédőt, védőkesztyűt és könnyű légzőmaszkot.
▶ A szerszámcsere közben is viseljen védőkesztyűt. A betétszerszám
megérintése vágási és égési sérüléseket okozhat.
▶ Viseljen védőszemüveget. A szilánkok a szem és egyéb testrészek
sérüléseit okozhatják.
▶ A munka megkezdése előtt tisztázza a munka során keletkező por
veszélyességi besorolását. Használjon hivatalosan engedélyezett védelmi
osztályú ipari porszívót, amely megfelel a helyi porvédelmi előírásoknak.
Ólomtartalmú festékek, ásványok és a fém, néhány fafajta, beton /
6
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
téglafalazat / kvarctartamú kövezet, valamint ásványok és fémek pora
káros lehet az egészségre.
▶ Gondoskodjon a munkaterület jó szellőzéséről és szükség esetén viseljen
az adott porhoz megfelelő légzőmaszkot. Ezen porok belélegzése vagy
érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás
reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok,
mint például a tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő, különösen fakezelési
adalékanyagokkal (kromát, favédő anyagok) együtt. Az azbeszttartalmú
anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg.
▶ Tartson munkaszüneteket és végezzen gyakorlatokat ujjainak jobb vérellátása érdekében. Hosszabb idejű munkavégzés esetén a rezgések zavart
okozhatnak az ujjak, a kéz és a csukló véredényeiben vagy idegrendszerében.
Elektromos biztonsági előírások
▶ A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet, hogy nincseneke rejtett elektromos vezetékek, ill. gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek
áramütést okozhatnak, ha munka közben véletlenül megsért egy elektromos vezetéket.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata
▶ Azonnal kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot, ha a szerszám
blokkolt. A gép oldalra kitérhet.
▶ Lehelyezés előtt várja meg, hogy az elektromos kéziszerszám leálljon.
2.3 Akkumulátoros gépek gondos használata és kezelése
▶ Vegye figyelembe a Li-ion akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.
▶ Tartsa távol az akkut a magas hőmérséklettől és a tűztől.
▶ Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C fölé hevíteni vagy elégetni.
▶ A sérült akkukat tilos tölteni és újra használni.
▶ Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa
a gépet egy nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságba, ahol megfigyelhető, és hagyja lehűlni. Lépjen kapcsolatba a Hilti
Szervizzel, miután az akku lehűlt.
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
7
8
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
9
3 Leírás
3.1 Termékáttekintés
10
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
@
;
=
%
&
(
Elfordítható oldalmarkolat
Tokmány (gyorsbefogó fúrótokmány/hatlapú befogó)
Forgatónyomaték- és funkcióbeállító gyűrű
Kétfokozatú kapcsoló
Jobb/bal forgásirányváltó kapcsoló bekapcsolásgátlóval
Indítókapcsoló (elektronikus
fordulatszám-vezérléssel)
)
+
§
/
:
∙
Markolat vibrációelnyelő burkolattal
Megvilágítás
Övkampó (opcionális)
Akku
Töltésállapot-kijelző és hibajelző (Li-ion akku)
Kioldógomb a töltésállapotkijelzőt aktiváló kiegészítő
funkcióval
3.2 Rendeltetésszerű géphasználat
A leírt termék egy kézi vezetésű, akkumulátoros fúrócsavarozó. Csavarok
behajtására és kihajtására, valamint fúrásra alkalmas acélban, fában, műanyagban, könnyűbetonban és falazatban.
▶ Ehhez a termékhez kizárólag Hilti B 22 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használjon.
▶ Ehhez az akkuhoz kizárólag a C4/36 sorozatba tartozó Hilti töltőkészüléket
használjon.
3.3 Szállítási terjedelem
Fúrócsavarozó, oldalsó markolat, használati utasítás.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Központban
vagy a www.hilti.com oldalon talál.
3.4 A Li-ion akku kijelzője
A Li-ion akku töltési állapotát és a gépen jelentkező hibákat a Li-ion akku
kijelzője jelzi ki. A Li-ion töltöttségének állapota a két akkumulátor-kireteszelő
gomb egyikének megkoppintásakor megjelenik a kijelzőn.
Állapot
4 LED világít.
3 LED világít.
2 LED világít.
1 LED világít.
1 LED villog, a gép üzemkész.
1 LED villog, a gép nem üzemkész.
4 LED villog, a gép nem üzemkész.
Jelentés
• Töltöttségi állapot: 75% és 100%
között
• Töltöttségi állapot: 50% és 75%
között
• Töltöttségi állapot: 25% és 50%
között
• Töltöttségi állapot: 10% és 25%
között
• Töltöttségi állapot: < 10%
• Az akku túlhevült.
• A gép túlterhelt vagy túlhevült.
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
11
Tudnivaló
Működtetett indítókapcsoló esetén és az indítókapcsoló elengedése
után 5 másodperccel a töltöttségi állapot kijelzése nem lehetséges.
Az akkumulátor töltési állapotát kijelző LED-ek villogása esetén vegye
figyelembe a Hibakeresés című fejezetben leírt tudnivalókat.
3.5 Túlterhelés- és túlmelegedéskijelző
A gép elektronikus túlterhelés és túlhevülés elleni védelemmel rendelkezik.
Túlterhelés vagy túlhevülés esetén a gép automatikusan lekapcsol. Ha
elengedi, majd újra lenyomja az indítókapcsolót, az bekapcsolási késleltetést
(a gép lehűlési fázisa) okozhat.
4 Műszaki adatok
4.1 Fúrócsavarozó
Névleges feszültség
A 01/2003 EPTA-eljárásnak
megfelelő tömeg
Fordulatszám
1. sebességfokozat
2. sebességfokozat
Forgatónyomaték (puha csavarozási eset)
Ütésszám
SF 6-A22
21,6 VDC
2,0 kg
SF 6H-A22
21,6 VDC
2,0 kg
0 ford./perc …
480 ford./perc
0 ford./perc …
480 ford./perc
0 ford./perc …
1 600 ford./perc
0 ford./perc …
1 600 ford./perc
≤ 50 Nm
≤ 50 Nm
•/•
28 800 ford./perc
4.2 Megengedett betétszerszám-átmérő
Gyorsbefogó fúrótokmány
befogási Ø-tartomány
Ø fa (kemény) fúrása esetén
Ø fa (puha) fúrása esetén
Ø fém fúrása esetén
Ø betonba/falazatba fúrás
(ütvefúrás) esetén
12
1,5 mm … 13 mm
1,5 mm … 20 mm
1,5 mm … 32 mm
1,5 mm … 13 mm
4 mm … 12 mm
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
4.3 A zajinformációk és rezgési értékek megállapítása az EN 60745
szerint történt
A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos
kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére. A megadott adatok
az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az
elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek.
Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama
alatt. Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik,
de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Hozzon kiegészítő intézkedéseket
a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint
például: az elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása,
a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Az EN 60745-2-1/EN 60745-2-2 szerint megállapított zajkibocsátási
értékek
SF 6-A22
SF 6H-A22
73 dB(A)
84 dB(A)
Kibocsátott hangnyomásszint (LpA)
3 dB(A)
Hangnyomásszint bizonyta- 3 dB(A)
lanság (KpA)
84 dB(A)
95 dB(A)
Hangteljesítmény (LWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság (KWA)
Rezgési összértékek (három irány vektoriális összege) az EN 60745-21 szabvány szerint meghatározva
SF 6-A22
SF 6H-A22
2 m/s²
2 m/s²
Rezgéskibocsátási érték
fémbe történő fúrás esetén
(ah,D)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Bizonytalanság fémbe történő fúrás esetén (K)
•/•
4 m/s²
Rezgéskibocsátási érték
betonba történő ütvefúrás
esetén (ah,AZ)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Bizonytalanság betonba
történő ütvefúrás esetén
(K)
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
13
5 Üzemeltetés
5.1 Az akku behelyezése
VIGYÁZAT
Sérülésveszély. A fúrócsavarozó véletlenül elindulhat.
▶ Az akku behelyezése előtt győződjön meg a gép kikapcsolt állapotáról
és arról, hogy az ütvefúró-csavarozó bekapcsolásgátlója bekapcsolt
állapotban van-e.
VIGYÁZAT
Elektromos veszély. A beszennyeződött érintkezők rövidzárlatot okozhatnak.
▶ Az akku gépbe történő behelyezése előtt bizonyosodjon meg arról,
hogy az akkuhoz és az ütvefúró-csavarozó érintkezőihez nem ér
hozzá idegen tárgy.
VIGYÁZAT
Sérülésveszély. Ha az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve,
leeshet.
▶ Ellenőrizze az akkumulátor biztos elhelyezkedését a gépben, nehogy
leeshessen, és önt vagy más személyeket veszélyeztessen.
▶ Helyezze be az akkut, és ellenőrizze a biztos illeszkedését.
14
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
5.2 Az akku kivétele
▶ Vegye ki az akkut.
5.3 Oldalsó markolat felszerelése és beállítása
▶ Szerelje fel az oldalsó markolatot.
5.4 Övkampó felszerelése (opcionális)
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély. A leeső gép veszélyeztetheti Önt vagy másokat.
▶ A munka megkezdése előtt ellenőrizze az övkampó biztos rögzítését.
Tudnivaló
Az övkampó segítségével az övre rögzítheti a gépet úgy, hogy az
támaszkodik a testhez. Az övkampó felszerelhető a jobb és a bal oldalon
történő hordáshoz is.
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
15
▶ Helyezze be a felcsavarozható lapot az erre a célra szolgáló vezetőbe.
5.5 Fúrószár behelyezése és kivétele
▶ Helyezze be a fúrószárat a tokmányba, vagy vegye ki onnan.
5.6 Bitadapter/bit behelyezése és kivétele
▶ Helyezze be a bitadaptert a tokmányba, és húzza meg a tokmányt.
16
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
5.7 Fúrás
VIGYÁZAT
Sérülésveszély. A betétszerszám hirtelen blokkolhat, ezért a gép
oldalra kimozdulhat.
▶ Mindig az oldalsó markolattal együtt használja a gépet, és tartsa
erősen mindkét kezével.
▶ A markolatot mindig kívülről fogja meg.
VIGYÁZAT
Sérülésveszély. Az aljzatból lepattoghatnak szilánkok.
▶ Viseljen védőszemüveget.
▶ Forgassa a forgatónyomaték- és funkcióbeállító gyűrűt a „Fúrás”
szimbólumra.
5.8 Ütvefúrás
SF 6H-A22
▶ Állítsa a beállítógyűrűt „Ütvefúrás”
funkcióra.
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
17
5.9 Csavarozás
▶ Állítsa be a forgatónyomaték- és funkcióbeállító gyűrűt a szükséges
nyomatékra.
5.10 Fokozat kiválasztása
▶ Válassza ki a fokozatot.
5.11 Jobbra vagy balra forgás beállítása
▶ Állítsa a jobb/bal forgásirányváltó kapcsolót jobb vagy bal forgásirányra.
18
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
6 Ápolás és karbantartás
6.1 Akkumulátoros gépek ápolása és karbantartása
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! A behelyezett akkuval végzett ápolás és karbantartás súlyos sérüléseket és égési sérülést okozhat.
▶ Minden ápolási és karbantartási munka előtt vegye ki az akkut!
A gép ápolása
• Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
• Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
• A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
A Li­ion akkuk ápolása
• Az akkut tartsa száraz, olaj- és zsírmentes állapotban.
• A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
• Kerülje a nedvesség behatolását.
Karbantartás
• Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
• Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse az akkus készüléket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
• Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a készülék működését.
Tudnivaló
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket,
fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Központban és az alábbi címen: www.hilti.com
7 Szállítás és tárolás
7.1 Szállítás és tárolás
Szállítás
VIGYÁZAT
Nem szándékos indítás szállításkor. Behelyezett akkukkal a gép
szállításakor ellenőrizetlenül beindulhat, és megsérülhet.
▶ A gépet mindig behelyezett akku nélkül szállítsa.
▶ Vegye ki az akkukat.
▶ Külön becsomagolva szállítsa a gépet és az akkukat.
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
19
▶ Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve.
▶ Hosszabb szállítást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.
Tárolás
VIGYÁZAT
Véletlen károsodás hibás akkuk miatt. A kifolyó akkumulátorok
károsíthatják a gépet.
▶ A gépet mindig behelyezett akku nélkül tárolja.
▶ Lehetőleg hűvös, száraz helyen tárolja a gépet és az akkut.
▶ Soha ne tárolja az akkut tűző napon, fűtőtesten vagy üveglap mögött.
▶ A gépet és az akkut száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen
személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
▶ Hosszabb tárolást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.
8 Segítség zavarok esetén
Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok
esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti
Szervizhez.
Üzemzavar
A fúrócsavarozó
nem működik.
Lehetséges ok
Az akku nincs megfelelően behelyezve.
Lemerült az akku.
Mind a 4 LED villog.
A fúrócsavarozó
nem működik.
A fúrócsavarozót rövid
ideig túlterhelés éri.
1 LED villog.
A fúrócsavarozó
nem működik.
Lemerült az akku.
Túlmelegedés elleni védelem
Az akku túl hideg.
Az akku túl forró.
20
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
Megoldás
▶ Helyezze be az akkut.
▶ Cserélje ki az akkut,
és töltse fel a lemerült
akkut.
▶ Engedje el az indítókapcsolót, majd
nyomja meg ismét.
▶ Hagyja lehűlni a fúrócsavarozót, és tisztítsa
meg a szellőzőnyílásokat.
▶ Cserélje ki az akkut,
és töltse fel a lemerült
akkut.
▶ Hozza az akkut az
ajánlott munkahőmérsékletre.
▶ Hozza az akkut az
ajánlott munkahőmérsékletre.
Üzemzavar
Lehetséges ok
A beállítógyűrűn nincs
helyesen beállítva a
Ütvefúrás nem lehetfunkció.
séges.
Az indítókapcsoló
A jobb/bal forgásiránynem nyomható be,
váltó kapcsoló középálill. blokkolva van.
lásban van (szállításhoz
való állás).
Erős hőfejlődés a
Elektromos hiba
fúrócsavarozóban
vagy az akkumulátoron.
A fúrócsavarozó túlterhelt (túllépték az alkalmazási korlátokat).
SF 6H-A22
Megoldás
▶ Állítsa a beállítógyűrűt
„Ütvefúrás” funkcióra.
▶ Nyomja jobbra vagy
balra a jobb/bal forgásirányváltó kapcsolót.
▶ Kapcsolja ki azonnal a
fúrócsavarozót, vegye
ki az akkut és keresse
fel a Hilti Szervizt.
▶ Ellenőrizze a konkrét
alkalmazást.
9 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély. Szakszerűtlen ártalmatlanítás miatti veszély.
▶ A felszerelések szakszerűtlen ártalmatlanítása a következő következményekkel járhat: A műanyag alkatrészek elégetésekor mérgező
gázok szabadulnak fel, amelyek betegségekhez vezethetnek. Ha
az akkumulátorok megsérülnek vagy erősen felmelegednek, akkor
felrobbanhatnak, és közben mérgezést, égési sérülést, marást vagy
környezetszennyezést okozhatnak. A könnyelmű hulladékkezeléssel
lehetővé teszi jogosulatlan személyek számára a felszerelés szakszerűtlen használatát. Ezáltal Ön vagy egy harmadik személy súlyosan
megsérülhet, valamint környezetszennyezés következhet be.
▶ A hibás akkukat haladéktalanul ártalmatlanítsa. Ezek az akkuk
gyerekektől elzárva tartandók. Ne szedje szét az akkut és ne égesse
el azt.
▶ Ártalmatlanítsa az akkukat az adott országban érvényes előírások
szerint, vagy adja vissza a kiszolgált akkukat a Hilti vállalatnak.
A
Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az
újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok
országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze
meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
A használt elektromos és elektronikai készülékekről szóló európai uniós
irányelv és annak a nemzeti jogba történt átültetése szerint az elhasznált
elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon
újra kell hasznosítani.
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
21
▶ Az elektromos szerszámokat ne dobja a háztartási szemétbe!
10 Gyártói garancia
▶ Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti
partneréhez.
22
Magyar
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
Printed: 01.02.2017 | Doc-Nr: PUB / 5329067 / 000 / 00
**
20160823
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising