4—Korzystanie z modeli bizhub 4000P/4700P Informacje na temat

4—Korzystanie z modeli bizhub 4000P/4700P Informacje na temat
Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika
2013. 5
A63N-9560-01H
-1-
Podręcznik użytkownika
Spis treści
1—Informacje dotyczące bezpieczeństwa .................................................................................................. 10
2— Informacje na temat drukarki ................................................................................................................ 15
Znajdowanie informacji na temat drukarki .............................................................................................. 15
Wybór miejsca na drukarkę .................................................................................................................... 16
3—Dodatkowa konfiguracja drukarki .......................................................................................................... 18
Instalowanie wewnętrznych elementów opcjonalnych ........................................................................... 18
Dostępne wewnętrzne elementy opcjonalne ...................................................................................... 18
Uzyskiwanie dostępu do płyty sterowania .......................................................................................... 18
Instalowanie karty opcjonalnej ........................................................................................................... 18
Instalacja karty pamięci ...................................................................................................................... 21
Instalowanie wyposażenia opcjonalnego ............................................................................................... 22
Instalowanie zasobników opcjonalnych ............................................................................................. 22
Konfigurowanie oprogramowania drukarki ............................................................................................. 24
Instalowanie sterownika drukarki ....................................................................................................... 24
Sieć ......................................................................................................................................................... 25
Przygotowanie do konfiguracji drukarki w sieci Ethernet ................................................................... 26
Instalowanie drukarki w sieci Ethernet ............................................................................................... 26
Przygotowanie do konfiguracji drukarki w sieci bezprzewodowej ...................................................... 28
Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej przy użyciu konfiguracji Wi-Fi Protected Setup ...... 29
Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej przy użyciu wbudowanego serwera WWW ............ 30
Weryfikacja konfiguracji drukarki ........................................................................................................ 31
4—Korzystanie z modeli bizhub 4000P/4700P ........................................................................................... 32
Informacje na temat drukarki .................................................................................................................. 32
Wyposażenie drukarki ........................................................................................................................ 32
Korzystanie z panelu sterowania drukarki .......................................................................................... 33
Opis kolorów kontrolki oraz przycisku czuwania ................................................................................ 35
Podłączanie kabli................................................................................................................................ 36
Uzyskiwanie dostępu do płyty sterowania .......................................................................................... 37
-2-
Podręcznik użytkownika
Ładowanie papieru i nośników specjalnych............................................................................................ 38
Ustawianie rozmiaru i typu papieru .................................................................................................... 38
Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru ............................................................... 38
Korzystanie z odbiornika standardowego i ogranicznika papieru ...................................................... 39
bizhub 4000P Ładowanie zasobników ............................................................................................... 40
bizhub 4700P Ładowanie zasobników ............................................................................................... 44
Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego ............................................................................ 48
Łączenie i rozłączanie zasobników .................................................................................................... 52
Drukowanie ............................................................................................................................................. 54
Drukowanie dokumentu ...................................................................................................................... 54
Drukowanie z napędu flash (dotyczy tylko modelu bizhub 4700P) .................................................... 55
Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych .............................................................. 58
Drukowanie stron z informacjami ....................................................................................................... 60
Anulowanie zadania drukowania ........................................................................................................ 60
Zarządzanie drukarką ............................................................................................................................. 61
Znajdowanie zaawansowanych informacji o sieci i informacji dla administratora .............................. 61
Sprawdzanie wirtualnego wyświetlacza ............................................................................................. 61
Konfiguracja powiadomień o materiałach eksploatacyjnych z wbudowanego serwera WWW.......... 61
Zmiana ustawień drukowania zadań poufnych .................................................................................. 63
Kopiowanie ustawień drukarki do innych drukarek ............................................................................ 63
Tworzenie kodu PIN do panelu sterowania drukarki .......................................................................... 64
Drukowanie strony ustawień menu .................................................................................................... 64
Drukowanie strony konfiguracji sieci .................................................................................................. 65
Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych ................................................................. 65
Oszczędzanie energii ......................................................................................................................... 66
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych .............................................................................. 70
Zabezpieczanie drukarki .................................................................................................................... 71
5—Wskazówki dotyczące papieru i nośników specjalnych ........................................................................ 73
Korzystanie z nośników specjalnych ...................................................................................................... 73
Wskazówki dotyczące używania kart ................................................................................................. 73
-3-
Podręcznik użytkownika
Wskazówki dotyczące korzystania z kopert ....................................................................................... 73
Wskazówki dotyczące korzystania z etykiet ....................................................................................... 74
Wskazówki dotyczące korzystania z papieru firmowego ................................................................... 75
Wskazówki dotyczące korzystania z folii ............................................................................................ 75
Wskazówki dotyczące papieru................................................................................................................ 75
Charakterystyka papieru .................................................................................................................... 75
Niedozwolone rodzaje papieru ........................................................................................................... 77
Wybór papieru .................................................................................................................................... 77
Wybór formularzy z nadrukiem i papieru firmowego .......................................................................... 78
Przechowywanie papieru ................................................................................................................... 78
Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury papieru ................................................................................... 78
Obsługiwane rozmiary papieru ........................................................................................................... 78
Obsługiwane typy i gramatury papieru ............................................................................................... 80
6—Opis menu drukarki ............................................................................................................................... 82
Lista menu .............................................................................................................................................. 82
Menu papieru .......................................................................................................................................... 83
Domyślne źródło, menu ...................................................................................................................... 83
Rozmiar/typ papieru, menu ................................................................................................................ 83
Menu Konfiguracja podajnika uniwersalnego..................................................................................... 87
Menu Zastąp rozmiar ......................................................................................................................... 87
Tekstura papieru, menu ..................................................................................................................... 88
Menu Gramatura papieru ................................................................................................................... 90
Ładowanie papieru, menu .................................................................................................................. 92
Typy niestandardowe, menu .............................................................................................................. 93
Konfiguracja uniwersalna, menu ........................................................................................................ 94
Menu Raporty ......................................................................................................................................... 95
Menu Raporty ..................................................................................................................................... 95
Menu Sieć/Porty ..................................................................................................................................... 95
Menu Aktywna karta sieciowa ............................................................................................................ 95
Menu Sieć standardowa ..................................................................................................................... 96
-4-
Podręcznik użytkownika
Menu Raporty ..................................................................................................................................... 98
Menu karty sieciowej .......................................................................................................................... 98
Menu TCP/IP ...................................................................................................................................... 99
Menu IPv6 ........................................................................................................................................ 100
Menu Sieć bezprzewodowa ............................................................................................................. 101
Menu AppleTalk................................................................................................................................ 102
Menu Standardowy port USB ........................................................................................................... 103
Menu Konfiguracja SMTP ................................................................................................................ 105
Bezpieczeństwo, menu ......................................................................................................................... 106
Drukowanie poufne, menu ............................................................................................................... 106
Dziennik audytu bezpieczeństwa, menu .......................................................................................... 107
Menu Ustaw datę i godzinę .............................................................................................................. 108
Menu Ustawienia .................................................................................................................................. 109
Ustawienia ogólne ............................................................................................................................ 109
Napęd flash (dotyczy tylko modelu bizhub 4700P) .......................................................................... 116
Ustawienia wydruku.......................................................................................................................... 118
7—Ochrona środowiska ............................................................................................................................ 135
Oszczędzanie papieru i toneru ............................................................................................................. 135
Używanie papieru makulaturowego ................................................................................................. 135
Zmniejszanie zużycia materiałów eksploatacyjnych ........................................................................ 135
8—Przegląd drukarki................................................................................................................................. 136
Czyszczenie drukarki ............................................................................................................................ 136
Czyszczenie drukarki ....................................................................................................................... 136
Zamawianie części i materiałów eksploatacyjnych............................................................................... 136
Używanie oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych firmy KONICA MINOLTA. ............... 136
Zamawianie kaset z tonerem ........................................................................................................... 137
Zamawianie zestawu obrazującego ................................................................................................. 138
Przewidywana liczba pozostałych stron ............................................................................................... 138
Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych .................................................................................... 138
Wymiana materiałów eksploatacyjnych ................................................................................................ 139
-5-
Podręcznik użytkownika
Wymiana kasety z tonerem .............................................................................................................. 139
Wymiana zespołu obrazującego ...................................................................................................... 140
Przenoszenie drukarki .......................................................................................................................... 143
Przed przystąpieniem do przenoszenia drukarki ............................................................................. 143
Przenoszenie drukarki w inne miejsce ............................................................................................. 144
Transport drukarki ............................................................................................................................ 144
9—Usuwanie zacięć.................................................................................................................................. 145
Zapobieganie zacięciom ....................................................................................................................... 145
Znaczenie komunikatów o zacięciu i oznaczeń miejsca ich wystąpienia ............................................. 147
Zacięcie [x] str., otwórz przednie drzwiczki. [20y.xx] ............................................................................ 148
Zacięcie [x] str., otwórz tylne drzwiczki. [20y.xx] .................................................................................. 151
Zacięcie [x] str., opróżnij standardowy odbiornik. [20y.xx] ................................................................... 152
Zacięcie [x] stron papieru, wyjmij podajnik 1, aby wyczyścić dupleks. [23y.xx] ................................... 153
Zacięcie [x] str., otwórz zasobnik [x]. [24y.xx] ...................................................................................... 154
Zacięcie [x] str., wyczyść podajnik ręczny. [25y.xx].............................................................................. 155
10—Rozwiązywanie problemów ............................................................................................................... 157
Znaczenie komunikatów drukarki ......................................................................................................... 157
Błąd parowania kasety i bębna [41.xy] ............................................................................................. 157
Kończy się kaseta [88.xy] ................................................................................................................. 157
Kaseta prawie pusta [88,xy] ............................................................................................................. 157
Bardzo niski poziom toneru w kasecie drukującej, pozostało [x] stron do wydrukowania [88.xy].... 157
Zmień [źródło papieru] na [nazwa typu niestandardowego], załaduj [orientacja] ............................ 157
Zmień [źródło papieru] na [ciąg niestandardowy], załaduj [orientacja papieru] ............................... 158
Zmiana [źródło papieru] na [rozmiar papieru] ładowanie [orientacja] .............................................. 158
Zmiana [źródło papieru] na [typ papieru] [rozmiar papieru], ładowanie [orientacja] ........................ 158
Zamknij przednie drzwiczki .............................................................................................................. 158
Złożona strona, część danych może nie zostać wydrukowanych [39] ............................................. 158
Zmiana konfiguracji, niektóre wstrzymane zadania nie zostały przywrócone [57] ........................... 159
Wykryto uszkodzoną pamięć flash [51] ............................................................................................ 159
Błąd odczytu napędu USB. Wyjmij urządzenie USB........................................................................ 159
-6-
Podręcznik użytkownika
Błąd podczas odczytu danych z koncentratora USB. Odłącz koncentrator. .................................... 159
Bęben pusty [84.xy] .......................................................................................................................... 159
Bęben prawie pusty [84.xy] .............................................................................................................. 159
Bardzo niski poziom zestawu obrazującego, pozostało [x] stron do wydrukowania [84.xy] ............ 160
Nieprawidłowy rozmiar papieru, otwórz [źródło papieru] [34] .......................................................... 160
Włóż zasobnik [x].............................................................................................................................. 160
Za mało pamięci do obsługi funkcji zapisu zasobów [35]................................................................. 160
Za mało pamięci do sortowania zadań [37] ...................................................................................... 160
Za mało pamięci do defragmentacji pamięci flash [37] .................................................................... 161
Za mało pamięci, niektóre wstrzymane zadania zostały usunięte [37] ............................................ 161
Za mało pamięci, nie można przywrócić niektórych wstrzymane zadania [37] ................................ 161
Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [ciąg niestandardowy] [orientacja papieru] ..................... 161
Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [nazwa typu niestandardowego] [orientacja papieru] ..... 162
Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [rozmiar papieru] [orientacja papieru] ............................. 162
Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [typ papieru] [rozmiar papieru] [orientacja papieru] ........ 162
Załaduj do podajnika ręcznego [nazwa typu niestandardowego] [orientacja papieru]..................... 163
Załaduj do podajnika ręcznego [ciąg niestandardowy] [orientacja papieru]..................................... 163
Załaduj do podajnika ręcznego [rozmiar papieru] [orientacja papieru] ............................................ 163
Załaduj do podajnika ręcznego [typ papieru] [rozmiar papieru] [orientacja papieru] ....................... 163
Zestaw konserwacyjny prawie pusty [80.xy] .................................................................................... 164
Zestaw konserwacyjny prawie pusty [80.xy] .................................................................................... 164
Bardzo niski poziom zestawu konserwacyjnego, pozostało [x] stron do wydrukowania [80.xy] ...... 164
Pamięć pełna [38] ............................................................................................................................. 164
Błąd oprogramowania sieci [x] [54] .................................................................................................. 164
[typ materiału eksploatacyjnego] innego producenta, patrz Podręcznik użytkownika [33.xy].......... 165
Za mało wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów [52] ........................................................... 165
Drukarka musiała zostać uruchomiona ponownie. Ostatnie zadanie może być niezakończone. .... 166
Ponownie zainstaluj brakującą lub nieodpowiadającą kasetę [31.xy] .............................................. 166
Ponownie zainstaluj brakujący lub nieodpowiadający bęben [31.xy] ............................................... 166
Wyjmij papier ze standardowego odbiornika.................................................................................... 166
-7-
Podręcznik użytkownika
Wymień kasetę, pozostało 0 stron do wydrukowania [88.xy] ........................................................... 166
Wymień kasetę, nieprawidłowy region drukarki [42,xy].................................................................... 167
Wymień bęben, pozostało 0 stron do wydrukowania [84.xy] ........................................................... 167
Wymień zestaw konserwacyjny, pozostało 0 stron do wydrukowania [80,.xy] ................................ 167
Wymień nieobsługiwaną kasetę [32.xy] ........................................................................................... 167
Wymień nieobsługiwany bęben [32.xy] ............................................................................................ 167
Opcja seryjna [x] błąd [54] ................................................................................................................ 168
Nie skonfigurowano serwera SMTP. Skontaktuj się z administratorem systemu. ........................... 168
Błąd oprogramowania sieci standardowej [54] ................................................................................. 168
Standardowy port USB wyłączony [56] ............................................................................................ 168
Za dużo zainstalowanych opcji pamięci flash [58] ........................................................................... 169
Za dużo podłączonych zasobników [58] .......................................................................................... 169
Wykryto niesformatowaną pamięć flash [53] .................................................................................... 169
Nieobsługiwana opcja w gnieździe [x] [55] ....................................................................................... 169
Nie skonfigurowano serwera Weblink. Skontaktuj się z administratorem systemu. ........................ 169
Rozwiązywanie problemów z drukarką ................................................................................................ 170
Podstawowe problemy z drukarką ................................................................................................... 170
Problemy z opcjami .......................................................................................................................... 173
Problemy z podawaniem papieru ..................................................................................................... 177
Rozwiązywanie problemów z drukowaniem ......................................................................................... 179
Problemy z drukowaniem ................................................................................................................. 179
Problemy z jakością wydruku ........................................................................................................... 189
Nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW ...................................................... 216
Kontakt z pomocą techniczną ............................................................................................................... 218
11—Oświadczenia .................................................................................................................................... 219
Prawa autorskie .................................................................................................................................... 219
Informacje o wydaniu ............................................................................................................................ 219
Znaki ochronne ..................................................................................................................................... 219
Umowa licencyjna o używaniu dostarczonego oprogramowania ......................................................... 221
Poziomy emisji hałasu .......................................................................................................................... 222
-8-
Podręcznik użytkownika
Wyłącznie dla krajów członkowskich UE .............................................................................................. 222
Wyrzucanie produktów ......................................................................................................................... 223
ENERGY STAR .................................................................................................................................... 223
Co znaczy, że wyrób spełnia wymagania programu ENERGY STAR? ........................................... 223
Informacje o temperaturze .................................................................................................................... 223
Pobór mocy ........................................................................................................................................... 224
Pobór mocy przez produkt ............................................................................................................... 224
Tryb czuwania .................................................................................................................................. 224
tryb hibernacji ................................................................................................................................... 225
Tryb wyłączenia ................................................................................................................................ 225
Całkowite zużycie energii ................................................................................................................. 225
-9-
Podręcznik użytkownika
1—Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przewód zasilający musi być podłączony do łatwo dostępnego i prawidłowo uziemionego gniazdka
elektrycznego znajdującego się w pobliżu urządzenia.
Nie należy umieszczać ani używać tego produktu w pobliżu wody lub w miejscach o dużej wilgotności.
UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Niniejszy produkt wykorzystuje
technologię laserową. Użycie elementów sterujących, ustawień lub zastosowanie procedur innych niż
określone w niniejszej publikacji może spowodować niebezpieczeństwo napromieniowania.
Podczas drukowania w urządzeniu dochodzi do nagrzewania się nośników wydruku, a wysoka
temperatura może powodować emisję szkodliwych wyziewów z tych nośników. W celu uniknięcia
ewentualnej emisji szkodliwych wyziewów, należy zapoznać się z fragmentem instrukcji obsługi, w którym
podano wytyczne dotyczące wyboru nośników wydruku.
UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Bateria litowa stosowana w tym
produkcie nie jest przeznaczona do wymiany. Nieprawidłowa wymiana baterii litowej grozi wybuchem. Nie
należy ładować, demontować ani palić baterii litowej. Zużytych baterii litowych należy pozbywać się
zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami.
UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Zastosowanie się do tych
wskazówek pozwoli uniknąć obrażeń cielesnych oraz uszkodzenia drukarki podczas jej przenoszenia.
•
Wyłączyć drukarkę przełącznikiem zasilania i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
•
Przed rozpoczęciem przenoszenia drukarki należy odłączyć wszystkie przewody i kable.
•
Jeśli jest zainstalowany opcjonalny zasobnik, najpierw należy go usunąć z drukarki. Aby usunąć
opcjonalny zasobnik, przesuwaj zatrzask z prawej strony zasobnika ku przodowi zasobnika, aż
zaskoczy na miejsce.
•
Przy podnoszeniu należy skorzystać z uchwytów umieszczonych na bokach drukarki.
•
Podczas ustawiania drukarki należy zachować ostrożność, aby nie przycisnąć sobie palców.
•
Przed konfiguracją drukarki należy upewnić się, że wokół niej pozostaje wystarczająco dużo miejsca.
Należy używać wyłącznie kabla zasilania dostarczonego wraz z tym produktem lub zamiennika
autoryzowanego przez producenta.
UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA: Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu
zmniejszenia ryzyka oparzenia przed dotknięciem danego podzespołu należy odczekać, aż ostygnie.
UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: W przypadku uzyskiwania dostępu do
płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po
zainstalowaniu samej drukarki a przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i
wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki są podłączone inne
urządzenia, należy również je wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.
- 10 -
Podręcznik użytkownika
UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Należy upewnić się, że wszystkie
połączenia zewnętrzne (np. Ethernet i połączenia systemu telefonicznego) są odpowiednio włożone w
oznaczone gniazda.
Produkt został zaprojektowany z wykorzystaniem określonych podzespołów producenta i zatwierdzony
jako spełniający surowe światowe normy bezpieczeństwa. Rola niektórych podzespołów w zachowaniu
bezpieczeństwa nie zawsze jest oczywista. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania
innych części zamiennych.
UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Nie należy przecinać, skręcać,
zawiązywać ani załamywać przewodu zasilającego, a także stawiać na nim ciężkich przedmiotów. Nie
należy narażać przewodu zasilającego na ścieranie ani zgniatanie. Nie należy ściskać przewodu
zasilającego między przedmiotami, np. meblami i ścianą. Jeśli wystąpi któraś z tych okoliczności,
powstanie ryzyko wywołania pożaru lub porażenia prądem. Należy regularnie sprawdzać przewód
zasilający pod kątem oznak takich problemów. Przed przystąpieniem do sprawdzania stanu przewodu
zasilającego należy odłączyć przewód od gniazda elektrycznego.
Wszelkie naprawy i czynności serwisowe, oprócz opisanych w dokumentacji użytkownika, powinny być
wykonywane przez serwisanta.
UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć porażenia prądem
elektrycznym podczas czyszczenia zewnętrznej powierzchni drukarki, należy najpierw wyjąć przewód
zasilający z gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć wszystkie kable prowadzące do urządzenia.
UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności
sprzętu, każdy zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe
zasobniki powinny być zamknięte.
UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Podczas burzy nie należy instalować
urządzenia ani podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilania lub kabla telefonicznego).
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ.
- 11 -
Podręcznik użytkownika
■ Symbole ostrzeżeń i uwag
W niniejszym podręczniku i na drukarce znajdują się symbole i etykiety, które pomagają
zapobiegać uszkodzeniu majątku i zranieniu obsługi oraz innych osób poruszających się w
pobliżu drukarki. Podane symbole i etykiety mają następujące znaczenie:
OSTRZEŻENIE
Ignorowanie takiego ostrzeżenia może spowodować poważne zranienie
lub nawet śmierć.
UWAGA
Ignorowanie takiej uwagi może spowodować zranienie lub szkodę na
majątku.
●Znaczenie symboli
zwraca uwagę na niebezpieczeństwo, przed którym trzeba się chronić.
Ten symbol zwraca uwagę na niebezpieczeństwo urazu prądem elektrycznym.
zwraca uwagę na zabronione postępowanie.
Ten symbol zwraca uwagę na to, abyś nie rozbierał urządzenia.
zwraca uwagę na niezbędne postępowanie.
Ten symbol zwraca uwagę, że musisz odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
OSTRZEŻENIE
• Nie próbuj zdejmować pokryw i paneli, które są na stałe przymocowane do drukarki. Niektóre
części wewnątrz zawierają obwody wysokiego napięcia lub źródło promieniowania laserowego,
które mogą spowodować uraz prądem elektrycznym lub ślepotę.
• Na drukarce nie dokonuj żadnych przeróbek, mogło by dojść do pożaru, urazu prądem
elektrycznym lub uszkodzenia. Jeżeli drukarka korzysta z lasera, źródło promienia laserowego
może spowodować ślepotę.
• Stosuj tylko kabel zasilający, dostarczany z drukarką. O ile kabel sieciowy nie jest dostarczany,
stosuj i podłączaj wyłącznie kabel sieciowy, który spełnia wymagania podane w dokumentacji.
Stosowanie innego kabla sieciowego może spowodować pożar lub uraz prądem elektrycznym.
• Dostarczanego kabla sieciowego używaj wyłącznie do tej drukarki, NIGDY nie używaj go do
innych wyrobów. Nie przestrzeganie tego ostrzeżenia może być przyczyną pożaru lub urazu
prądem elektrycznym.
• Podłączaj drukarkę tylko do przepisanego źródła napięcia. Użycie innego źródła napięcia może
spowodować pożar lub uraz prądem elektrycznym.
• Nie używaj rozgałęziaczy do podłączania innych urządzeń lub przyrządów. Jeżeli obciążysz
gniazdko większym prądem, niż dopuszczalny, może dojść do pożaru lub urazu prądem
elektrycznym.
• Zasadniczo nie używaj przedłużaczy. Stosując przedłużacz narażasz się na ryzyko powstania
pożaru lub urazu prądem elektrycznym. Jeżeli potrzebujesz przedłużacz, zwróć się do
autoryzowanego ośrodka serwisowego.
• Nie skręcaj kabla sieciowego , nie ocieraj, nie nagrzewaj, nie drap i nie naciągaj. Nie kładź na
kabel ciężkich przedmiotów i nie uszkadzaj go. Stosowanie uszkodzonego kabla zasilającego
(z obnażonymi lub uszkodzonymi przewodami itd.) może spowodować pożar lub uszkodzenie
przyrządu. Jeżeli stwierdzisz jedną z tych wad, natychmiast wyłącz przyrząd, odłącz go od
źródła napięcia elektrycznego a następnie zwróć się do autoryzowanego ośrodka
serwisowego.
- 12 -
Podręcznik użytkownika
OSTRZEŻENIE
Nie odłączaj i nie podłączaj kabla zasilającego mokrymi rękami, mogło by dojść do urazu
prądem elektrycznym.
Kabel sieciowy zawsze podłącz do gniazdka. Nie przestrzeganie tego postępowania może
spowodować pożar lub uraz prądem elektrycznym.
Kabel zasilający podłączaj tylko do gniazdka z kołkiem uziemiającym.
Na drukarkę nie kładź metalowych spinek i innych przedmiotów metalowych ani innych
przedmiotów zawierających wodę. Woda lub przedmioty metalowe, które dostaną się do
wnętrza drukarki, mogą spowodować pożar, uraz prądem elektrycznym lub uszkodzenie
drukarki.
Jeżeli do drukarki dostanie sią woda, przedmioty metalowe lub podobny przedmiot obcy,
natychmiast wyłącz drukarkę, odłącz kabel zasilający od źródła napięcia elektrycznego i zwróć
się do autoryzowanego serwisu.
• Jeżeli drukarki abnormalnie się nagrzeje, lub zacznie wydzielać dym, niezwykły zapach lub
dźwięki, natychmiast ją wyłącz, odłącz od źródła napięcia elektrycznego i zwróć się do
autoryzowanego serwisu. Jeżeli będziesz nadal używać jej w takim stanie, może dojść do
pożaru lub urazu prądem elektrycznym.
• Jeżeli drukarka spadnie lub dojdzie do uszkodzenia jej pokrywy, natychmiast ją wyłącz, odłącz
od źródła napięcia elektrycznego i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Jeżeli będziesz
nadal używać jej w takim stanie, może dojść do pożaru lub urazu prądem elektrycznym.
Nie wrzucaj kaset z tonerem lub tonera do ognia. Gorący toner może się wysypać i
spowodować poparzenia lub inne szkody.
UWAGA
• Nie narażaj drukarki na działanie pyłu, sadzy lub pary, nie umieszczaj w pobliżu stołu
kuchennego, łazienki lub nawilżaczy. Mogło by dojść do pożaru, urazu prądem elektrycznym
lub uszkodzenia drukarki.
• Nie stawiaj wyrobu na niestabilną lub pochyłą powierzchnię, ewentualnie na miejsce narażone
na wibracje i uderzenia. Drukarka może spaść i spowodować zranienie lub uszkodzić
mechanicznie.
Po zestawieniu umieść drukarkę na mocnej podstawie. Jeżeli drukarki poruszy się lub spadnie,
może spowodować zranienie.
Wewnątrz drukarki znajdują się powierzchnie o wysokiej temperaturze, które mogą
spowodować oparzenia. Podczas kontroli wewnętrznych części drukarki po wystąpieniu
problemów, na przykład przy usuwaniu zablokowanego papieru, nie dotykaj części
oznaczonych etykietą „Caution HOT“ (na przykład strefa w pobliżu urządzenia utrwalającego).
• Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych drukarki. Wewnątrz drukarki zaczęłoby się gromadzić
cieplo, które mogłoby spowodować pożar lub awarię.
• W pobliżu drukarki nie używaj palnych aerozoli, roztworów lub gazów, które by mogły
spowodować pożar.
• Odłączając kabel zasilający zawsze trzymaj go za wtyczkę. Jeżeli będziesz ciągnąć za kabel,
możesz uszkodzić kabel i spowodować pożar lub uraz prądem elektrycznym.
• Nie kładź żadnych przedmiotów w pobliżu wtyczki kabla zasilającego, aby można ją było w
razie konieczności natychmiast odłączyć od gniazdka sieci elektrycznej.
- 13 -
Podręcznik użytkownika
UWAGA
• Kasety z tonerem i kasety z bębnem światłoczułym nie kładź w pobliżu wymiennych dysków
lub zegarków, które są wrażliwe na pole magnetyczne. Mogło by dojść do uszkodzenia tych
urządzeń.
• Kasety z tonerem lub kasety z bębnem światłoczułym nie pozostawiaj na miejscach łatwo
dostępnych dla dzieci. Spożywanie tych materiałów może uszkodzić zdrowie.
• Kiedykolwiek trzeba przemieścić drukarkę, odłącz od niej kabel zasilający i wszystkie
pozostałe kable. W przeciwnym wypadku mogło by dojść do uszkodzenia kabla zasilającego
lub innych kabli i powstania pożaru, urazu prądem elektrycznym lub awarii.
• O ile dłuższy czas nie będziesz używać drukarki, odłącz ją od źródła napięcia elektrycznego.
• Przemieszczając chwyć drukarkę za powierzchnie podane w instrukcji obsługi. Jeżeli drukarka
spadnie, może spowodować zranienie, lub uszkodzić się.
• Drukarkę zawsze użytkuj w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Używanie wyrobu w źle
wietrzonych pomieszczeniach przez dłuższy czas może prowadzić do uszkodzenia zdrowia
obsługi. Pomieszczenie wietrz regularnie.
• Częściej, niż raz w roku, wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka i wyczyść jej styki. Kurz
nagromadzony między stykami może spowodować pożar.
- 14 -
Podręcznik użytkownika
2— Informacje na temat drukarki
Znajdowanie informacji na temat drukarki
Czego szukasz?
Znajdziesz to tu
Informacje dotyczące wstępnej konfiguracji:
Dokumentacja instalacyjna – została dostarczona
wraz z drukarką.
•
Podłączanie drukarki
•
Instalowanie oprogramowania drukarki
Dodatkowe ustawienia i instrukcje dotyczące korzystania z
drukarki:
•
Wybieranie i przechowywanie papieru i nośników
specjalnych
•
Ładowanie papieru
•
Konfigurowanie ustawień drukarki
•
Wyświetlanie i drukowanie dokumentów i zdjęć
•
Instalowanie i używanie oprogramowania drukarki
•
Konfiguracja drukarki w sieci
•
Obchodzenie się z drukarką i jej konserwacja
•
Rozwiązywanie problemów
Instrukcje dotyczące następujących zagadnień:
•
Podłączanie drukarki do sieci Ethernet
•
Rozwiązywanie problemów z podłączeniem drukarki
Najnowsze informacje uzupełniające, aktualizacje oraz
pomoc techniczna:
•
Dokumentacja
•
Pobieranie sterowników
Podręcznik użytkownika i Skrócony opis – dostępne
na dysku CD o nazwie Printer Driver and
Documentations.
Podręcznik pracy w sieci (Networking Guide) – Włóż
dysk CD Printer Driver and Documentations, a
następnie kliknij Dokumentacja w menu dysku CD.
W lewym panelu nawigacyjnym kliknij Podręcznik
użytkownika i inne publikacje, a następnie kliknij
Podręcznik pracy w sieci (Networking Guide).
Witryna internetowa pomocy technicznej firmy
KONICA MINOLTA – http://www.konicaminolta.com
Uwaga: Poniższe informacje (znajdujące się na
dowodzie zakupu oraz z tyłu drukarki) powinny
zostać zanotowane i podczas kontaktowania się z
działem pomocy technicznej powinny znajdować się
pod ręką, co umożliwi szybsze udzielenie pomocy:
- 15 -
•
Numer typu urządzenia
•
Numer seryjny
•
Data zakupu
•
Punkt sprzedaży
Podręcznik użytkownika
Czego szukasz?
Znajdziesz to tu
Informacje o gwarancji
Informacje dotyczące gwarancji mogą różnić się w
zależności od kraju czy regionu.
Wybór miejsca na drukarkę
Umieszczając drukarkę w danej lokalizacji, należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca, aby zasobniki,
pokrywy i drzwiczki swobodnie się otwierały. Jeśli planowana jest instalacja jakiegokolwiek wyposażenia
opcjonalnego, należy uwzględnić dodatkowe wolne miejsce. Ważne jest, aby:
•
Zainstalować drukarkę w pobliżu odpowiednio uziemionego i łatwo dostępnego gniazda
elektrycznego.
•
Należy upewnić się, czy przepływ powietrza w pomieszczeniu spełnia wymagania najnowszej wersji
standardu ASHRAE 62 lub standardu CEN Technical Committee 156.
•
zadbać o płaską, mocną i stabilną powierzchnię.
•
Drukarkę należy:
•
-
utrzymywać w czystości i dbać, aby była sucha i nie osadzał się na niej kurz;
-
trzymać z dala od zszywek i spinaczy do papieru;
-
trzymać z dala od bezpośredniego przepływu powietrza klimatyzatorów, grzejników lub
wentylatorów;
-
trzymać w miejscu nienarażonym na bezpośrednio padające promienie słoneczne, dużą
wilgotność lub gwałtowne zmiany temperatury.
Należy przestrzegać zalecanych temperatur i unikać ich wahań.
Temperatura otoczenia
15,6 do 32,2°C (60 do 90°F)
Temperatura przechowywania
-20 do 40°C (-4 do 104°F)
- 16 -
Podręcznik użytkownika
1
Prawa strona
110 mm (4,33 cali)
2
Przód
305 mm (12 cali)
3
Lewa strona
65 mm (2,56 cali)
4
Tylny
100 mm (3,94 cali)
5
Góra
305 mm (12 cali)
- 17 -
Podręcznik użytkownika
3—Dodatkowa konfiguracja drukarki
Instalowanie wewnętrznych elementów opcjonalnych
UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: W przypadku uzyskiwania dostępu
do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po
zainstalowaniu samej drukarki a przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i
wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne
urządzenia, należy wyłączyć także te urządzenia i rozłączyć kable łączące je z drukarką.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Elektroniczne elementy płyty sterowania mogą być
łatwo zniszczone przez elektryczność statyczną. Przed dotknięciem elektronicznych elementów płyty
sterowania lub złączy należy dotknąć metalowej powierzchni drukarki.
Dostępne wewnętrzne elementy opcjonalne
•
Moduł DIMM DDR3
•
Pamięć flash
-
Fonts (Czcionki)
-
Firmware (Oprogramowanie sprzętowe)
•
Kody kreskowe w formularzach
•
IPDS
Uzyskiwanie dostępu do płyty sterowania
Uzyskaj dostęp do płyty sterowania drukarki w celu instalacji wewnętrznych elementów opcjonalnych.
Patrz Uzyskiwanie dostępu do płyty sterowania.
Instalowanie karty opcjonalnej
UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: W przypadku uzyskiwania dostępu
do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po
zainstalowaniu samej drukarki a przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i
wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne
urządzenia, należy wyłączyć także te urządzenia i rozłączyć kable łączące je z drukarką.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Elektroniczne elementy płyty sterowania mogą być
łatwo zniszczone przez elektryczność statyczną. Przed dotknięciem elektronicznych elementów płyty
sterowania lub złączy należy dotknąć metalowej powierzchni drukarki.
1. Uzyskaj dostęp do płyty sterowania.
Patrz Uzyskiwanie dostępu do płyty sterowania.
- 18 -
Podręcznik użytkownika
2. Rozpakuj kartę opcjonalną.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Należy unikać dotykania punktów połączeniowych
ulokowanych wzdłuż krawędzi karty.
3. Trzymając kartę za krawędzie, dopasuj plastikowe kołki (1) na karcie do otworów (2) w płycie
sterowania.
- 19 -
Podręcznik użytkownika
4. Wepchnij mocno kartę na miejsce w sposób pokazany na ilustracji.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nieprawidłowa instalacja karty może spowodować
uszkodzenie karty i płyty sterowania.
Uwaga: Złącze na karcie musi dotykać płyty sterowania i być w równej linii ze złączem na płycie
sterowania na całej swojej długości.
5. Zamknij drzwiczki dostępu do płyty sterowania.
Uwaga: Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki i wszystkich opcji sprzętowych konieczne może
okazać się ręczne dodanie opcji w sterowniku drukarki, aby były dostępne dla zadań drukowania.
- 20 -
Podręcznik użytkownika
Instalacja karty pamięci
UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: W przypadku uzyskiwania dostępu
do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po
zainstalowaniu samej drukarki a przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i
wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne
urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Elektroniczne elementy płyty sterowania mogą być
łatwo zniszczone przez elektryczność statyczną. Dotknij metalowej części drukarki przed dotknięciem
jakiegokolwiek elementu elektronicznego lub złącza na płycie sterowania.
Można oddzielnie zakupić opcjonalną kartę pamięci i zamocować ją na płycie sterującej.
1. Uzyskaj dostęp do płyty sterowania.
Patrz Uzyskiwanie dostępu do płyty sterowania.
2. Rozpakuj kartę pamięci.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy dotykać punktów połączeniowych
rozmieszczonych wzdłuż krawędzi karty. Może to spowodować uszkodzenie.
3. Wyrównaj wycięcie (1) znajdujące się na karcie pamięci z wypustką (2) na złączu.
- 21 -
Podręcznik użytkownika
4. Włóż kartę pamięci bezpośrednio do złącza, a następnie wepchnij ją w ściankę płyty sterowania tak,
aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.
5. Zamknij drzwiczki dostępu do płyty sterowania.
Uwaga: Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki i wszystkich opcji sprzętowych konieczne może
okazać się ręczne dodanie opcji w sterowniku drukarki, aby były dostępne dla zadań drukowania.
Instalowanie wyposażenia opcjonalnego
Instalowanie zasobników opcjonalnych
UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: W przypadku uzyskiwania dostępu
do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po
zainstalowaniu samej drukarki a przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i
wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne
urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.
1. Należy wyłączyć drukarkę za pomocą przełącznika zasilania, a następnie wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka elektrycznego.
2. Rozpakuj zasobnik i usuń wszystkie pozostałości opakowania.
- 22 -
Podręcznik użytkownika
3. Wyciągnij całkowicie zasobnik z podstawy.
4. Usuń z zasobnika wszystkie pozostałości opakowania.
5. Włóż zasobnik do podstawy.
6. Umieść zasobnik w pobliżu drukarki.
7. Wyrównaj drukarkę z zasobnikiem i opuść drukarkę na miejsce.
Uwaga: Zasobniki opcjonalne tworzące stos są ze sobą blokowane.
- 23 -
Podręcznik użytkownika
8. Podłącz przewód zasilający z jednej strony do drukarki, a z drugiej – do prawidłowo uziemionego
gniazdka elektrycznego, a następnie włącz drukarkę.
Uwaga: Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki i wszystkich opcji sprzętowych konieczne może
okazać się ręczne dodanie opcji w sterowniku drukarki, aby były dostępne dla zadań drukowania.
Aby wyjąć opcjonalne zasobniki, przesuń zatrzask z prawej strony drukarki w stronę przodu drukarki
aż zatrzaśnie się na swoim miejscu, a następnie wyjmij po kolei włożone zasobniki w kolejności od
górnego do dolnego.
Konfigurowanie oprogramowania drukarki
Instalowanie sterownika drukarki
Dla użytkowników systemu Windows
1. Włóż dysk CD Printer Driver and Documentations do napędu CD/DVD komputera.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. W przypadku komputerów z systemem Windows Vista, połączonych z drukarką za pomocą kabla
USB, sterownik PostScript może nie zostać zainstalowany.
W takiej sytuacji wybierz port USB w oknie kreatora „Dodaj drukarkę”, aby zainstalować sterownik
drukarki.
4. Kliknij opcję Instalacja, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
komputera.
Dla użytkowników komputerów Macintosh
1. Włóż dysk CD Printer Driver and Documentations do napędu CD komputera Macintosh.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę CD na pulpicie, folder Drivers, folder Mac.
→ Mac OS X wersja 10.3 / wersja 10.4: kliknij dwukrotnie bizhub_4700PSeries_103104.pkg
→ Mac OS X wersja 10.5: w folderze english (other), kliknij dwukrotnie
bizhub_4700PSeries_105.pkg
- 24 -
Podręcznik użytkownika
→ Mac OS X wersja 10.6 / wersja 10.7 / wersja 10.8: w folderze english (other), kliknij
dwukrotnie bizhub_4700PSeries_106.pkg
3. Uruchomi się instalator sterownika drukarki.
Uwaga:
W przypadku systemu OS X 10.6/10.7/10.8, folder ze sterownikami różni się odpowiednio do rozmiaru
papieru.
Wybierz folder ze sterownikami odpowiedni dla posiadanego systemu.
•
Aby używać rozmiaru papieru podawanego w calach (8 1/2 x 11 w rozmiarze Letter): wybierz plik w
folderze english.
•
Aby używać rozmiaru papieru podawanego metrycznie (A4 itp.): wybierz plik w folderze other.
Uwaga:
Kliknij dwukrotnie plik pakietu odpowiedni dla używanej aplikacji i wersji systemu operacyjnego.
•
bizhub_4700PSeries_103104.pkg (w przypadku Mac OS X w wersji 10.3/10.4)
•
bizhub_4700PSeries_105.pkg (w przypadku Mac OS X w wersji 10.5)
•
bizhub_4700PSeries_106.pkg (w przypadku Mac OS X w wersji 10.6/10.7/10.8)
4. Dodaj drukarkę.
a. (w przypadku Mac OS X w wersji v10.3/v10.4/v10.5/v10.6)
Menu Apple > Preferencje systemowe (System Preferences) > Drukarka i faks (Print & Fax) > +
(w przypadku Mac OS X w wersji v10.7/v10.8)
Menu Apple > Preferencje systemowe > Drukarka i skaner > +
b. Wybierz drukarkę.
c.
Kliknij przycisk Dodaj (Add).
Sieć
Uwagi:
•
Przed skonfigurowaniem drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej należy zakupić kartę sieci
bezprzewodowej. Więcej informacji na temat instalacji karty sieci bezprzewodowej zawiera instrukcja
dostarczona z kartą.
•
Identyfikator zestawu usług (SSID) jest to nazwa przypisana sieci bezprzewodowej. Wired Equivalent
Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 oraz 802.1X - RADIUS to typy zabezpieczeń
używanych w sieci.
- 25 -
Podręcznik użytkownika
Przygotowanie do konfiguracji drukarki w sieci Ethernet
Przed rozpoczęciem konfigurowania drukarki do pracy w sieci Ethernet przygotuj następujące informacje:
Uwaga: Jeśli sieć automatycznie przypisuje adresy IP do komputerów i drukarek, przejdź do instalowania
drukarki.
•
Prawidłowy, unikatowy adres IP drukarki, który ma być używany w sieci.
•
Brama sieciowa.
•
Maska sieci.
•
Nazwa drukarki (opcjonalnie).
Uwaga: Nazwa drukarki może ułatwić identyfikowanie drukarki w sieci. Można wybrać domyślną
nazwę drukarki lub przypisać nazwę łatwiejszą do zapamiętania.
Niezbędne są kabel sieci Ethernet oraz dostępny port umożliwiające fizyczne podłączenie drukarki do
sieci. Jeśli to możliwe, należy użyć nowego kabla sieciowego, aby uniknąć potencjalnych problemów
związanych z uszkodzeniem przewodu.
Instalowanie drukarki w sieci Ethernet
Dla użytkowników systemu Windows
1. Włóż dysk CD Printer Driver and Documentations do napędu CD/DVD komputera.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. Urządzenie zostanie wykryte i wyświetlone na liście urządzeń. Wybierz urządzenie, które chcesz
zainstalować i kliknij Dalej.
4. Wybierz element, który chcesz zainstalować i kliknij Dalej.
5. Instalacja dobiegła końca.
Dla użytkowników komputerów Macintosh
1. Zezwól na przypisanie drukarce adresu IP przez serwer DHCP.
2. Uzyskaj adres IP drukarki w jeden z następujących sposobów:
-
Z panelu sterowania drukarki
-
W sekcji TCP/IP w menu Sieć/porty
-
Na wydrukowanej stronie konfiguracji sieci lub stronie ustawień menu — w sekcji TCP/IP
Uwaga: Adres IP jest potrzebny w przypadku konfigurowania dostępu dla komputerów
znajdujących się w innej podsieci niż drukarka.
3. Zainstaluj sterownik drukarki na komputerze.
a. Włóż dysk CD Printer Driver and Documentations do napędu CD komputera Macintosh.
- 26 -
Podręcznik użytkownika
b. Kliknij dwukrotnie ikonę CD na pulpicie, folder Drivers, folder Mac.
→ Mac OS X wersja 10.3 / wersja 10.4: kliknij dwukrotnie bizhub_4700PSeries_103104.pkg
→ Mac OS X wersja 10.5: w folderze english (other), kliknij dwukrotnie bizhub_4700P
Series_105.pkg
→ Mac OS X wersja 10.6 / wersja 10.7 / wersja 10.8: w folderze english (other), kliknij
dwukrotnie bizhub_4700PSeries_106.pkg
c.
Uruchomi się instalator sterownika drukarki.
Uwaga:
W przypadku systemu OS X 10.6/10.7/10.8, folder ze sterownikami różni się odpowiednio do
rozmiaru papieru.
Wybierz folder ze sterownikami odpowiedni dla posiadanego systemu.
•
Aby używać rozmiaru papieru podawanego w calach (8 1/2 x 11 w rozmiarze Letter): wybierz plik
w folderze english.
•
Aby używać rozmiaru papieru podawanego metrycznie (A4 itp.): wybierz plik w folderze other.
Uwaga:
Kliknij dwukrotnie plik pakietu odpowiedni dla używanej aplikacji i wersji systemu operacyjnego.
•
bizhub_4700PSeries_103104.pkg (w przypadku Mac OS X w wersji 10.3/10.4)
•
bizhub_4700PSeries_105.pkg (w przypadku Mac OS X w wersji 10.5)
•
bizhub_4700PSeries_106.pkg (w przypadku Mac OS X w wersji 10.6/10.7/10.8)
4. Dodaj drukarkę.
a. (w przypadku Mac OS X w wersji v10.3/v10.4/v10.5/v10.6)
Menu Apple > Preferencje systemowe (System Preferences) > Drukarka i faks (Print & Fax) > +
(w przypadku Mac OS X w wersji v10.7/v10.8)
Menu Apple > Preferencje systemowe > Drukarka i skaner > +
b. Wybierz drukarkę.
c.
Kliknij przycisk Dodaj (Add).
Informacje dla użytkowników sytemu operacyjnego Linux
Dodawanie drukarki za pomocą funkcji konfiguracji drukarki
1. Podłącz drukarkę do komputera lub do sieci.
2. Włóż dysk CD Printer Driver and Documentations do napędu CD/DVD komputera.
3. W menu System wybierz opcję Administracja > Drukowanie.
4. Kliknij pozycję Nowa drukarka.
5. Wprowadź wartości Nazwa drukarki, Opis i Położenie > Do przodu.
- 27 -
Podręcznik użytkownika
6. W lewej części okna dialogowego wybierz port, do którego podłączona jest instalowana drukarka.
7. Kliknij przycisk Do przodu.
8. Wybierz opcję Dostarcz plik PPD.
9. Kliknij ikonę folderu.
10. Wybierz plik PPD.
11. Kliknij pozycje Otwórz > Do przodu > Zastosuj.
Dodawanie drukarki w witrynie internetowej CUPS Administration
1. Podłącz drukarkę do komputera lub do sieci.
2. Uruchom przeglądarkę internetową.
3. Wprowadź adres URL „http://localhost:631”.
4. Kliknij przycisk Add Printer.
5. Wprowadź wartości Nazwa, Położenie i Opis > Continue.
6. Wybierz port urządzenia z listy Urządzenie > Continue.
7. W przypadku połączenia USB przejdź do kroku 9.
Wprowadź URI urządzenia w następującym formacie: „socket://<Adres IP lub nazwa hosta
drukarki>:port"
8. Kliknij przycisk Continue.
9. Wybierz opcje KONICA MINOLTA > Continue.
10. Wybierz opcje KONICA MINOLTA bizhub 4700PSeries PPD (xx) > Add Printer.
11. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w celu używania uprawnień administratora > OK.
Przygotowanie do konfiguracji drukarki w sieci bezprzewodowej
Uwagi:
•
Upewnij się, że w drukarce jest zainstalowana bezprzewodowa karta sieciowa, która działa
prawidłowo.
•
Upewnij się, że punkt dostępu (router bezprzewodowy) jest włączony i działa prawidłowo.
Przed rozpoczęciem konfiguracji drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej należy znać następujące
informacje:
•
SSID — identyfikator SSID jest również określany jako nazwa sieciowa.
•
Tryb bezprzewodowy (lub tryb sieciowy) — trybem może być infrastruktura lub ad hoc.
•
Kanał (dla sieci ad hoc) — dla sieci w trybie infrastruktury domyślnie kanał jest ustawiany
automatycznie.
Niektóre sieci ad hoc wymagają również ustawienia automatycznego. Jeśli nie wiadomo, który kanał
wybrać, należy skontaktować się z administratorem systemu.
- 28 -
Podręcznik użytkownika
•
Metoda zabezpieczeń — istnieją trzy podstawowe opcje dla metody zabezpieczeń:
-
Klucz WEP
Jeśli sieć używa więcej niż jednego klucza WEP, wprowadź w udostępnionych obszarach do
czterech kluczy. Wybierz klucz aktualnie używany w sieci za pomocą opcji Domyślny klucz
transmisji WEP.
lub
-
Klucz wstępny lub hasło WPA/WPA2
Zabezpieczenia WPA obejmują szyfrowanie jako dodatkową warstwę zabezpieczeń. Możliwe jest
szyfrowanie AES lub TKIP. Szyfrowanie skonfigurowane w routerze i drukarce musi być tego
samego typu, w przeciwnym razie drukarka nie będzie mogła komunikować się w sieci.
-
802.1X–RADIUS
Do zainstalowania drukarki w sieci 802.1X wymagane mogą być następujące informacje:
-
•
Typ uwierzytelniania
•
Wewnętrzny typ uwierzytelniania
•
Nazwa i hasło użytkownika 802.1X
•
Certyfikaty
Brak zabezpieczeń
Jeśli sieć bezprzewodowa nie korzysta z żadnego typu zabezpieczeń, nie będą wyświetlane
żadne informacje o zabezpieczeniach.
Uwaga: Nie zaleca się korzystania z niezabezpieczonej sieci bezprzewodowej.
Uwagi:
-
Jeśli identyfikator SSID sieci, z którą połączony jest komputer, nie jest znany, uruchom narzędzie
do obsługi bezprzewodowej karty sieciowej komputera i wyszukaj nazwę sieci. Jeśli nie można
znaleźć identyfikatora SSID lub informacji dotyczących zabezpieczeń w danej sieci, skorzystaj z
dokumentacji dostarczonej z punktem dostępu lub skontaktuj się z administratorem systemu.
-
Klucz wstępny/hasło WPA/WPA2 dla danej sieci bezprzewodowej można znaleźć w dokumentacji
dostarczonej z punktem dostępu bezprzewodowego lub na stronie sieci Web powiązanej z
punktem dostępu albo uzyskać od administratora systemu.
Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej przy użyciu konfiguracji Wi-Fi
Protected Setup
Przed podłączeniem drukarki do sieci bezprzewodowej, upewnij się, że spełnione są następujące warunki:
•
Punkt dostępu (router bezprzewodowy) jest zatwierdzony do pracy z funkcją Wi-Fi Protected Setup
(WPS) lub jest z nią zgodny. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z
punktem dostępu.
•
Karta sieci bezprzewodowej jest zainstalowana w drukarce i działa prawidłowo. Więcej informacji
zawiera instrukcja dostarczona z kartą sieci bezprzewodowej.
- 29 -
Podręcznik użytkownika
Korzystanie z metody konfiguracji Push Button (PBC)
1. W zależności od modelu drukarki przejdź do jednej z następujących opcji:
>Ustawienia >
-
>Bezprzewodowy >
>Sieci/Porty >
>Sieć [x] >
>Wi-Fi Protected Setup >
>Konfiguracja sieci [x] >
>Metoda z przyciskiem >
2. Postępuj według instrukcji widocznych na wyświetlaczu drukarki.
Korzystanie z metody osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN)
1. W zależności od modelu drukarki przejdź do jednej z następujących opcji:
>Ustawienia >
-
>Bezprzewodowy >
>Sieci/Porty >
>Sieć [x] >
>Wi-Fi Protected Setup >
>Konfiguracja sieci [x] >
>Metoda kodu PIN >
2. Skopiuj ośmiocyfrowy kod PIN funkcji WPS.
3. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie wprowadź adres IP punktu dostępu w polu adresu.
Uwagi:
-
Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
-
W przypadku uzyskiwania dostępu do serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo
załadować stronę sieci Web.
4. Otwórz ustawienia funkcji WPS. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z
punktem dostępu.
5. Wprowadź ośmiocyfrowy kod PIN, a następnie zapisz ustawienie.
Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej przy użyciu wbudowanego
serwera WWW
Zanim rozpoczniesz, upewnij się że:
•
Drukarka jest tymczasowo podłączona do sieci Ethernet.
•
W drukarce jest zainstalowana bezprzewodowa karta sieciowa, która działa prawidłowo. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji dostarczonej z bezprzewodową kartą sieciową.
1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
-
Wyświetla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć / porty). Adres IP ma postać czterech
liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
-
W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę
sieci Web.
2. Kliknij opcje Ustawienia >Sieć/Porty >Sieć bezprzewodowa.
- 30 -
Podręcznik użytkownika
3. Zmodyfikuj ustawienia, tak aby dopasować je do ustawień punktu dostępu (router bezprzewodowy).
Uwaga: Upewnij się, że wprowadzony identyfikator SSID jest prawidłowy.
4. Kliknij opcję Submit (Wyślij).
5. Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz od niej kabel Ethernet. Odczekaj przynajmniej pięć sekund, a
następnie włącz ją ponownie.
6. Aby sprawdzić, czy drukarka jest podłączona do sieci, wydrukuj stronę z informacjami o konfiguracji
sieci. Następnie w sekcji Karta sieciowa [x] sprawdź, czy karta ma stan „Połączona”.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Weryfikacja konfiguracji drukarki” w Podręczniku
użytkownika.
Weryfikacja konfiguracji drukarki
Gdy wszystkie opcjonalne elementy sprzętowe i programowe zostaną zainstalowane, a drukarka
włączona, należy sprawdzić, czy drukarka jest poprawnie skonfigurowana. W tym celu należy
wydrukować następujące pozycje:
•
Strona ustawień menu — umożliwia zweryfikowanie poprawności instalacji wszystkich elementów
opcjonalnych drukarki. Lista zainstalowanych elementów opcjonalnych jest wyświetlana w dolnej
części strony. Jeśli zainstalowany element opcjonalny nie znajduje się na liście, nie został on
poprawnie zainstalowany. Należy odinstalować ten element opcjonalny i zainstalować go ponownie.
Więcej informacji zawiera Drukowanie strony ustawień menu.
•
Strona konfiguracji sieci — jeśli drukarka jest drukarką w sieci Ethernet lub bezprzewodową i jest
podłączona do sieci, można na niej wydrukować stronę z informacjami na temat konfiguracji sieci,
aby sprawdzić prawidłowość połączenia sieciowego. Na stronie tej znajdują się również istotne
informacje ułatwiające konfigurowanie drukarki do drukowania za pośrednictwem sieci. Więcej
informacji zawiera Drukowanie strony konfiguracji sieci.
- 31 -
Podręcznik użytkownika
4—Korzystanie z modeli bizhub 4000P/4700P
Informacje na temat drukarki
Wyposażenie drukarki
UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności
sprzętu, każdy zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe
zasobniki powinny być zamknięte.
bizhub 4000P
1
Panel operacyjny drukarki
2
Ogranicznik papieru
3
Odbiornik standardowy
4
Przycisk zwalniający przednie drzwiczki
5
Drzwiczki dostępu do płyty sterowania
6
Podajnik do wielu zastosowań na 100 arkuszy
7
Standardowy zasobnik na 250 arkuszy
8
Opcjonalna szuflada na 250- lub 550-arkuszy
9
Przednie drzwiczki
- 32 -
Podręcznik użytkownika
bizhub 4700P
1
Panel operacyjny drukarki
2
Ogranicznik papieru
3
Odbiornik standardowy
4
Przycisk zwalniający przednie drzwiczki
5
Drzwiczki dostępu do płyty sterowania
6
Podajnik do wielu zastosowań na 100 arkuszy
7
Standardowy zasobnik na 550 arkuszy
8
Opcjonalna szuflada na 250- lub 550-arkuszy
9
Przednie drzwiczki
Korzystanie z panelu sterowania drukarki
- 33 -
Podręcznik użytkownika
1
Użyj
Działanie
Wyświetlacz
Wyświetlanie stanu drukarki i jej komunikatów.
Konfigurowanie i obsługa drukarki.
2
Strzałka w lewo
Przewijanie w lewo.
3
Przycisk wyboru
Wybieranie opcji menu.
Zapisanie ustawień.
4
Przycisk strzałki w górę
Przewijanie w górę.
5
Strzałka w prawo
Przewijanie w prawo.
6
Klawiatura
Służy do wprowadzania cyfr, liter i symboli.
7
Przycisk Czuwanie
Powoduje włączenie trybu czuwania lub hibernacji.
Następujące czynności powodują wyjście drukarki z trybu czuwania:
8
Port USB
•
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Czuwanie lub ponowne
uruchomienie przy użyciu głównego włącznika zasilania powoduje
wyjście drukarki z trybu hibernacji.
•
Naciśnięcie dowolnego przycisku sprzętowego
•
Otwieranie tacy lub przednich drzwiczek
•
Wysłanie zadania drukowania z komputera.
•
Wykonywanie operacji zerowania po włączeniu zasilania za
pomocą głównego włącznika zasilania
•
Podłączanie urządzenia do portu USB
Umożliwia podłączenie napędu flash do drukarki.
Uwagi:
•
Napędy flash obsługuje tylko port USB znajdujący się z przodu
urządzenia.
•
Dotyczy tylko modelu bizhub 4700P
9
Przycisk Stop lub Anuluj
Zatrzymanie działania drukarki.
10
Przycisk wstecz
Powrót do poprzedniego ekranu.
11
Przycisk strzałki w dół
Przewijanie w dół.
12
Przycisk Strona główna
Przejście do ekranu głównego.
13
Kontrolka
Sprawdzenie stanu drukarki.
- 34 -
Podręcznik użytkownika
Opis kolorów kontrolki oraz przycisku czuwania
Kolory kontrolki i przycisku czuwania na panelu sterowania drukarki informują o określonym stanie
drukarki.
Kolor kontrolki i odpowiadający mu stan drukarki
Kontrolka
Stan drukarki
Wyłączona
Drukarka jest wyłączona lub znajduje się w trybie hibernacji.
Migające zielone światło
Drukarka się nagrzewa, przetwarza dane lub drukuje zadanie.
Ciągłe zielone światło
Drukarka jest włączona, ale bezczynna.
Migające czerwone światło
Drukarka wymaga interwencji użytkownika.
Kolor przycisku czuwania i odpowiadający mu stan drukarki
Kontrolka przycisku czuwania
Stan drukarki
Wyłączona
Drukarka jest bezczynna lub jest w stanie gotowości.
Ciągłe bursztynowe światło
Drukarka jest w trybie czuwania.
Migający kolor bursztynowy
Drukarka jest wyprowadzana z — lub wprowadzana do stanu hibernacji.
Migające bursztynowe światło włącza się
na 0,1 sekundy i całkowicie wyłącza na
1,9 sekundy.
Drukarka znajduje się w trybie hibernacji.
- 35 -
Podręcznik użytkownika
Podłączanie kabli
Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB albo do sieci za pomocą kabla Ethernet.
Należy dopasować do siebie następujące elementy:
•
Symbol USB na kablu do symbolu USB na drukarce.
•
Odpowiedni kabel Ethernet do portu Ethernet.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Podczas drukowania nie należy dotykać kabla USB,
żadnej karty sieciowej ani części drukarki pokazanych na rysunku. Dane mogą zostać utracone lub
drukarka może działać nieprawidłowo.
Użyj
Działanie
1
Port USB
Podłączenie opcjonalnej bezprzewodowej karty
sieciowej.
2
Port USB drukarki
Podłączenie drukarki do komputera.
3
Ethernet, port
Podłączenie drukarki do sieci Ethernet.
4
Przycisk zasilania
Włączanie i wyłączanie drukarki.
5
Gniazdo przewodu zasilającego drukarki
Podłączanie drukarki do gniazda elektrycznego.
6
Gniazdo zabezpieczenia
Mocowanie blokady, która unieruchomi drukarkę w
danym miejscu.
- 36 -
Podręcznik użytkownika
Uzyskiwanie dostępu do płyty sterowania
UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: W przypadku uzyskiwania dostępu
do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po
zainstalowaniu samej drukarki a przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i
wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne
urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.
1. Otwórz drzwiczki dostępu do płyty sterowania.
2. Na podstawie poniższej ilustracji odszukaj odpowiednie złącze.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Elektroniczne elementy płyty sterowania mogą
być łatwo zniszczone przez elektryczność statyczną. Przed dotknięciem elektronicznych elementów
płyty sterowania lub złączy dotknij metalowej powierzchni drukarki.
- 37 -
Podręcznik użytkownika
1
Złącze karty pamięci
2
Złącze karty opcjonalnej
Ładowanie papieru i nośników specjalnych
Wybór i sposób podawania papieru i nośników specjalnych mogą mieć wpływ na dokładność wydruku
dokumentów. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Zapobieganie zacięciom i Przechowywanie
papieru.
Ustawianie rozmiaru i typu papieru
1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
>Ustawienia >
>Menu papieru >
>Rozmiar/typ papieru >
2. Naciskaj przyciski strzałek w górę lub w dół, aby wybrać zasobnik lub podajnik, a następnie naciśnij
przycisk
.
3. Naciskaj przyciski strzałek w górę lub w dół, aby wybrać rozmiar papieru, a następnie naciśnij
przycisk
.
4. Naciskaj przyciski strzałek w górę lub w dół, aby wybrać typ papieru, a następnie naciśnij przycisk
, aby zmienić ustawienia.
Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru
Definiowane przez użytkownika ustawienie Uniwersalny rozmiar papieru umożliwia drukowanie na
papierze o rozmiarze, który nie jest dostępny w menu drukarki.
Uwagi:
•
Najmniejszy uniwersalny rozmiar papieru to 76,2 x 127 mm (3 x 5 cali) i jest on obsługiwany
wyłącznie przez podajnik uniwersalny.
•
Największy uniwersalny rozmiar papieru to 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 cali) i jest on obsługiwany
przez wszystkie źródła papieru.
1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
>Ustawienia >
miary >
>Menu papieru >
>Konfiguracja uniwersalna >
>Jednostki
> wybierz jednostkę miary >
2. Wybierz opcję Szerokość w pionie lub Wysokość w pionie, a następnie naciśnij przycisk
.
3. Użyj przycisków strzałek w prawo lub w lewo, aby zmienić ustawienie, a następnie naciśnij przycisk
.
- 38 -
Podręcznik użytkownika
Korzystanie z odbiornika standardowego i ogranicznika papieru
W standardowym odbiorniku może znajdować się do 150 (dotyczy modelu bizhub 4000P) lub 250
(dotyczy modelu bizhub 4700P) arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m². Wydruki układane są w nim
stroną zadrukowaną w dół. Standardowy odbiornik jest wyposażony w ogranicznik papieru
uniemożliwiający wysuwanie się papieru z przodu odbiornika w miarę jego zbierania się.
W celu otwarcia ogranicznika papieru wyciągnij go tak, aby rozłożył się do przodu.
Uwaga: Zamknij ogranicznik papieru, gdy drukarka ma zostać przeniesiona w inne miejsce.
- 39 -
Podręcznik użytkownika
bizhub 4000P Ładowanie zasobników
UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności
sprzętu, każdy zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe
zasobniki powinny być zamknięte.
1. Wyciągnij całkowicie zasobnik.
Uwaga: Nie należy wyjmować zasobników w trakcie drukowania zadania ani gdy na wyświetlaczu
drukarki widoczny jest komunikat Zajęta. Może to spowodować zacięcie nośnika.
2. Ściśnij występ prowadnicy szerokości i przesuń ją w położenie zgodne z rozmiarem ładowanego
papieru.
- 40 -
Podręcznik użytkownika
3. Odblokuj prowadnicę długości. Ściśnij występ prowadnicy długości i przesuń ją w położenie zgodne z
rozmiarem ładowanego papieru.
Uwagi:
-
W przypadku niektórych rozmiarów papieru, np. Letter, Legal i A4, ściśnij występ prowadnicy
długości i przesuń ją do tyłu w celu dostosowania jej do długości papieru.
-
Przy ładowaniu papieru o rozmiarze Legal prowadnica długości jest wysunięta poza podstawę, co
naraża papier na działanie kurzu. W celu ochrony papieru można nabyć oddzielnie osłonę przed
kurzem.
-
W przypadku ładowania papieru o rozmiarze A6 do standardowego zasobnika ściśnij prowadnicę
długości i przesuń ją w kierunku środka zasobnika w położenie zgodne z rozmiarem A6.
-
Ustaw prowadnice długości i szerokości zgodnie z rozmiarem papieru, korzystając ze znaczników
rozmiaru papieru umieszczonych na dnie tacy.
- 41 -
Podręcznik użytkownika
4. Zegnij arkusze w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić, a następnie przekartkuj stos. Nie składaj
ani nie marszcz papieru. Wyrównaj krawędzie stosu, opierając go na płaskiej powierzchni.
5. Załaduj stos papieru.
Uwaga: Upewnij się, że papier nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia znajdujący
się z boku prowadnicy szerokości.
Uwagi:
-
W przypadku stosowania papieru makulaturowego lub z nadrukiem załaduj go stroną
przeznaczoną do zadrukowania skierowaną w dół.
-
Załaduj papier perforowany w taki sposób, aby otwory na górnej krawędzi arkusza były
skierowane w stronę przodu tacy.
- 42 -
Podręcznik użytkownika
-
Załaduj papier firmowy stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną w dół, górną
krawędzią arkusza w kierunku przodu tacy. W przypadku wydruków dwustronnych załaduj papier
firmowy stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną w górę, dolną krawędzią arkusza w
kierunku przodu tacy.
6. Włóż zasobnik.
7. Za pomocą wbudowanego serwera WWW lub komputera w menu papieru ustaw rozmiar i typ papieru
pasujący do papieru załadowanego do zasobnika.
Uwagi:
-
Jeśli drukarka nie jest podłączona do sieci, w zależności od systemu operacyjnego uzyskaj
dostęp do menu papieru przy użyciu narzędzia do konfiguracji drukarki lokalnej lub narzędzia
Printer Settings.
-
Ustaw prawidłowy rozmiar i typ papieru, aby zapobiec jego zacięciom i problemom z jakością
wydruku.
- 43 -
Podręcznik użytkownika
bizhub 4700P Ładowanie zasobników
UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności
sprzętu, każdy zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe
zasobniki powinny być zamknięte.
1. Wyciągnij całkowicie zasobnik.
Uwaga: Nie należy wyjmować zasobników w trakcie drukowania zadania ani gdy na wyświetlaczu
drukarki widoczny jest komunikat Zajęta. Może to spowodować zacięcie nośnika.
2. Ściśnij występ prowadnicy szerokości i przesuń ją w położenie zgodne z rozmiarem ładowanego
papieru.
- 44 -
Podręcznik użytkownika
3. Odblokuj prowadnicę długości. Ściśnij występ prowadnicy długości i przesuń ją w położenie zgodne z
rozmiarem ładowanego papieru.
Uwagi:
-
W przypadku niektórych rozmiarów papieru, np. Letter, Legal i A4, ściśnij występ prowadnicy
długości i przesuń ją do tyłu w celu dostosowania jej do długości papieru.
-
Przy ładowaniu papieru o rozmiarze Legal prowadnica długości jest wysunięta poza podstawę, co
naraża papier na działanie kurzu. W celu ochrony papieru można nabyć oddzielnie osłonę przed
kurzem.
-
W przypadku ładowania do standardowej tacy papieru o rozmiarze A6 ściśnij występ prowadnicy
długości i przesuń ją w kierunku środka tacy w położenie zgodne z rozmiarem A6.
-
Ustaw prowadnice długości i szerokości zgodnie z rozmiarem papieru, korzystając ze znaczników
rozmiaru papieru umieszczonych na dnie tacy.
- 45 -
Podręcznik użytkownika
4. Zegnij arkusze w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić, a następnie przekartkuj stos. Nie składaj
ani nie marszcz papieru. Wyrównaj krawędzie stosu, opierając go na płaskiej powierzchni.
5. Załaduj stos papieru.
- 46 -
Podręcznik użytkownika
Uwagi:
-
W przypadku stosowania papieru makulaturowego lub z nadrukiem załaduj go stroną
przeznaczoną do zadrukowania skierowaną w dół.
-
Załaduj papier perforowany w taki sposób, aby otwory na górnej krawędzi arkusza były
skierowane w stronę przodu tacy.
-
Załaduj papier firmowy stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną w dół, górną
krawędzią arkusza w kierunku przodu tacy. W przypadku wydruków dwustronnych załaduj papier
firmowy stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną w górę, dolną krawędzią arkusza w
kierunku przodu tacy.
-
Upewnij się, że stos papieru nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem z
boku prowadnicy szerokości.
- 47 -
Podręcznik użytkownika
6. Włóż zasobnik.
7. W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i rozmiar papieru odpowiadający papierowi
załadowanemu do zasobnika.
Uwaga: Ustaw prawidłowy rozmiar i typ papieru, aby zapobiec jego zacięciom i problemom z jakością
wydruku.
Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego
Podajnika do wielu zastosowań można używać do drukowania na papierze o różnym rozmiarze i różnego
typu albo na nośnikach specjalnych, takich jak karty, folie, etykiety papierowe i koperty. Można go tez
używać do zadań wydrukowania jednej strony na papierze firmowym.
1. Otwórz podajnik uniwersalny.
- 48 -
Podręcznik użytkownika
a. Pociągnij przedłużenie podajnika uniwersalnego.
b. Delikatnie pociągnij przedłużenie, aby całkowicie wysunąć i otworzyć podajnik do wielu
zastosowań.
2. Ściśnij występ na lewej prowadnicy szerokości, a następnie przesuń prowadnice dla ładowanego
papieru.
- 49 -
Podręcznik użytkownika
3. Przygotuj do załadowania papier lub nośniki specjalne.
-
Zegnij arkusze papieru w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić, a następnie przekartkuj stos.
Nie składaj ani nie marszcz papieru. Wyrównaj krawędzie stosu, opierając go na płaskiej
powierzchni.
-
Folie trzymaj za krawędzie. Wygnij stos folii w jedną i w drugą stronę, aby rozdzielić arkusze, a
następnie przekartkuj go. Wyrównaj krawędzie stosu, opierając go na płaskiej powierzchni.
Uwaga: Należy unikać dotykania strony folii przeznaczonej do zadrukowania. Należy uważać,
żeby jej nie porysować.
-
Przed załadowaniem zegnij stos kopert w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić, a następnie
przekartkuj je. Wyrównaj krawędzie stosu, opierając go na płaskiej powierzchni.
- 50 -
Podręcznik użytkownika
4. Załaduj papier lub nośnik specjalny.
Uwaga: Wysokość papieru lub nośników specjalnych nie może wykraczać poza wskaźnik
maksymalnego wypełnienia papierem znajdujący się na prowadnicach papieru. Umieszczenie zbyt
dużej liczby arkuszy może spowodować zacięcia papieru.
-
Papier, karty i folie ładuj stroną do drukowania skierowaną w górę i górną krawędzią w kierunku
drukarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania folii, zapoznaj się z instrukcjami na
ich opakowaniu.
-
Papier firmowy należy ładować stroną do druku skierowaną w górę, najpierw wkładając do
drukarki górną krawędź. W przypadku wydruków dwustronnych załaduj papier firmowy stroną
przeznaczoną do zadrukowania skierowaną w dół, dolną krawędzią do przodu.
- 51 -
Podręcznik użytkownika
-
Koperty należy ładować stroną ze skrzydełkiem skierowaną w dół i na lewo.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy używać kopert ze znaczkami,
wyściełanych, z klamrami, zatrzaskami, okienkami lub z samoprzylepnymi skrzydełkami. Koperty
tego typu mogą poważnie uszkodzić drukarkę.
5. Na panelu sterowania drukarki w menu Papier ustaw rozmiar i typ papieru pasujący do papieru lub
nośnika specjalnego załadowanego do podajnika do wielu zastosowań.
Łączenie i rozłączanie zasobników
Łączenie i rozłączanie zasobników
1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
-
Wyświetl adres IP drukarki na panelu sterowania drukarki w sekcji TCP/IP menu Sieć/Porty.
Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
-
W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę
sieci Web.
2. Kliknij opcję Ustawienia >Menu Papier.
3. Zmień rozmiar i typ papieru dla łączonych zasobników.
-
Aby połączyć zasobniki, upewnij się, że ich ustawienia rozmiaru i typu papieru są ze sobą zgodne.
-
Aby rozłączyć zasobniki, upewnij się, że ich ustawienia rozmiaru lub typu papieru są ze sobą
niezgodne.
4. Kliknij opcję Submit (Wyślij).
Uwaga: Ustawienia rozmiaru i typu papieru można również zmienić przy użyciu panelu sterowania
drukarki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustawianie rozmiaru i typu papieru.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Papier załadowany w zasobniku powinien
odpowiadać nazwie typu papieru określonego w drukarce. W zależności od określonego typu papieru
dobierana jest temperatura nagrzewnicy. Nieprawidłowa konfiguracja ustawień może doprowadzić do
problemów związanych z drukowaniem.
- 52 -
Podręcznik użytkownika
Tworzenie niestandardowej nazwy typu papieru
Korzystanie z wbudowanego serwera WWW
1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
-
Wyświetla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć / porty). Adres IP ma postać czterech
liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
-
W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę
sieci Web.
2. Kliknij opcje Ustawienia >Menu papieru >Nazwy niestandardowe.
3. Wybierz niestandardową nazwę i wpisz nową nazwę niestandardowego typu papieru.
4. Kliknij opcję Submit (Wyślij).
5. Kliknij Typy niestandardowe, a następnie sprawdź, czy typ papieru jest prawidłowo powiązany z
nazwą niestandardową.
Korzystanie z panelu sterowania drukarki
1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
>Menu papieru >
>Ustawienia >
>Nazwy niestandardowe
2. Wybierz niestandardową nazwę i wpisz nową nazwę niestandardowego typu papieru.
3. Naciśnij przycisk
.
4. Naciśnij Typy niestandardowe, a następnie sprawdź, czy typ papieru jest prawidłowo powiązany z
nazwą niestandardową.
Przypisywanie nazwy niestandardowemu typowi papieru
Korzystanie z wbudowanego serwera WWW
1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
-
Wyświetla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć / porty). Adres IP ma postać czterech
liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
-
W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę
sieci Web.
2. Kliknij opcje Ustawienia >Menu papieru >Typy niestandardowe.
3. Wybierz nazwę niestandardowego typu papieru i wybierz typ papieru
Uwaga: Domyślnym typem papieru dla wszystkich nazw niestandardowych zdefiniowanych przez
użytkownika jest typ Zwykły papier.
- 53 -
Podręcznik użytkownika
4. Kliknij opcję Submit (Wyślij).
Korzystanie z panelu sterowania drukarki
1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
>Menu papieru >
>Ustawienia >
>Typy niestandardowe
2. Wybierz nazwę niestandardowego typu papieru i wybierz typ papieru
Uwaga: Domyślnym typem papieru dla wszystkich nazw niestandardowych zdefiniowanych przez
użytkownika jest typ Zwykły papier.
3. Naciśnij przycisk
.
Drukowanie
Drukowanie dokumentu
Drukowanie dokumentu
1. Z menu Papier w panelu sterowania drukarki wybierz ustawienia typu i rozmiaru papieru
odpowiadające papierowi załadowanemu do zasobnika.
2. Wysyłanie zadania drukowania:
W systemie Windows
a. Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje Plik >Drukuj.
b. Kliknij opcje Właściwości, Preferencje, Opcje lub Ustawienia.
c.
W razie konieczności dostosuj ustawienia.
d. Kliknij przyciski OK >Drukuj.
Użytkownicy komputerów Macintosh
a. W razie potrzeby dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony:
1. Gdy dokument jest otwarty, wybierz polecenia Plik >Ustawienia strony.
2. Wybierz rozmiar papieru lub utwórz rozmiar niestandardowy zgodny z załadowanym
papierem.
3. Kliknij przycisk OK.
b. W razie potrzeby dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony:
1. Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje Plik >Drukuj.
W razie konieczności kliknij trójkąt ujawniania, aby zobaczyć więcej opcji.
- 54 -
Podręcznik użytkownika
2. W razie potrzeby dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Drukowanie i w menu
podręcznych.
Uwaga: Aby drukować na papierze określonego typu, dostosuj ustawienia typu papieru, by
odpowiadały załadowanemu papierowi, lub wybierz właściwy zasobnik bądź podajnik.
3. Kliknij przycisk Drukuj.
Regulowanie intensywności tonera
Korzystanie z wbudowanego serwera WWW
1. Otwórz przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
-
Wyświetla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć / porty). Adres IP ma postać czterech
liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
-
W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę
sieci Web.
2. Kliknij opcje Ustawienia >Ustawienia drukowania >Menu jakości >Intensywność toneru.
3. Dostosuj intensywność tonera, a następnie kliknij przycisk Wyślij.
Korzystanie z panelu sterowania drukarki
1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
>Ustawienia >
toneru
>Ustawienia drukowania >
>Menu jakości >
2. Dostosuj intensywność tonera, a następnie naciśnij przycisk
>Intensywność
.
Drukowanie z napędu flash (dotyczy tylko modelu bizhub 4700P)
Drukowanie z napędu flash
Uwagi:
•
Przed wydrukowaniem zaszyfrowanego pliku w formacie PDF na panelu sterowania drukarki pojawi
się monit o wprowadzenie hasła do pliku.
•
Nie można drukować plików, do drukowania których nie posiada się uprawnień.
- 55 -
Podręcznik użytkownika
1. Włóż napęd flash do portu USB.
Uwagi:
-
Jeśli zainstalowano napęd flash, jego ikona jest wyświetlana na panelu sterowania drukarki oraz
na ikonie zadań wstrzymanych.
-
Jeśli napęd flash zostanie włożony w momencie, gdy drukarka wymaga interwencji użytkownika,
na przykład gdy wystąpi zacięcie papieru, drukarka zignoruje napęd flash.
-
W przypadku włożenia napędu w chwili, gdy drukarka przetwarza inne zadania drukowania,
wyświetlany jest komunikat Drukarka zajęta. Po zakończeniu przetwarzania tych zadań
drukowania konieczne może być przejrzenie listy wstrzymanych zadań w celu wydrukowania
dokumentów z napędu flash.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Podczas drukowania, odczytu z karty pamięci
oraz zapisu na niej nie należy dotykać drukarki ani napędu flash w pokazanych obszarach. Może to
spowodować utratę danych.
- 56 -
Podręcznik użytkownika
2. Na panelu sterowania drukarki wybierz dokument, który chcesz wydrukować.
3. Naciskając przycisk strzałki w lewo lub w prawo, określ liczbę kopii do drukowania, a następnie
naciśnij przycisk
.
Uwagi:
-
Nie wyjmuj napędu flash z portu USB do momentu zakończenia drukowania dokumentu.
-
Jeśli po wyjściu z początkowego ekranu USB pozostawisz napęd flash w drukarce, możesz nadal
drukować pliki z napędu flash za pomocą opcji Zadania wstrzymane na panelu sterowania
drukarki.
Obsługiwane napędy flash i typy plików
Dysk flash
Typ pliku
Uwagi:
Dokumenty:
•
Napędy flash Hi-Speed USB muszą obsługiwać standard full-speed. Urządzenia USB
o niskiej szybkości nie są obsługiwane.
•
.pdf (wersja 1.7
lub starsze)
•
Dyski flash USB muszą obsługiwać system plików FAT (File Allocation Table).
Urządzenia sformatowane w systemie plików NTFS (New Technology File System) lub
innym systemie plików nie są obsługiwane.
•
.xps
•
.html
Obrazy:
- 57 -
•
.dcx
•
.gif
•
.JPEG lub .jpg
•
.bmp
•
.pcx
•
.TIFF lub .tif
•
.png
Podręcznik użytkownika
Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych
Przechowywanie zadań drukowania w drukarce
1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
>Bezpieczeństwo >Drukowanie poufne
>Ustawienia >
2. Wybierz typ zadania drukowania.
Opcja
Działanie
Wygaśnięcie ważności zadania
poufnego
Umożliwia przechowywanie zadań drukowania na komputerze do czasu
wprowadzenia numeru PIN na panelu sterowania drukarki.
Uwaga: Numer PIN jest ustawiany na komputerze. Numer PIN musi
składać się z 4 cyfr z zakresu 0–9.
Maksymalna liczba błędnych
numerów PIN
Ograniczenie liczby powtórzeń podczas wprowadzania błędnego
numeru PIN.
Uwaga: Po osiągnięciu limitu prób zadania drukowania dla tej nazwy
użytkownika i numeru PIN są usuwane.
Powtórz wygaśnięcie ważności
zadania
Umożliwia wydrukowanie zadań drukowania oraz zapisanie ich w
pamięci drukarki.
Odrocz wygaśnięcie zadania
drukowania
Umożliwia przechowywanie zadań drukowania w drukarce w celu
wydrukowania ich w późniejszym czasie.
Uwaga: Zadania drukowania są przechowywane, dopóki nie zostaną
usunięte za pośrednictwem menu Zadania wstrzymane.
Sprawdź wygaśnięcie ważności
zadania
Umożliwia drukowanie pojedynczej kopii zadania drukowania i
przechowanie pozostałych kopii. W ten sposób można sprawdzić, czy
pierwsza kopia jest zadowalająca.
Uwaga: Po wydrukowaniu wszystkich kopii zadanie drukowania jest
automatycznie usuwane z pamięci drukarki.
Uwagi:
•
Zadania poufne i próbne oraz wydruku odroczonego i powtarzanego są usuwane z pamięci drukarki w
momencie, gdy potrzebna jest dodatkowa pamięć do przetwarzania kolejnych zadań wstrzymanych.
•
Można ustawić w drukarce przechowywanie zadań drukowania w pamięci urządzenia do czasu rozpoczęcia
zadania drukowania z poziomu panelu sterowania drukarki.
•
Wszystkie zadania drukowania, które użytkownik może uruchomić przy drukarce, nazywane są zadaniami
wstrzymanymi.
3. Naciśnij przycisk
.
- 58 -
Podręcznik użytkownika
Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych
Uwaga: Poufne i próbne zadania drukowania są automatycznie usuwane z pamięci po wydrukowaniu.
Powtarzane i odroczone zadania drukowania są przechowywane w drukarce, aż zostaną usunięte przez
użytkownika.
W systemie Windows
1. Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje Plik >Drukuj.
2. Kliknij opcje Właściwości, Preferencje lub Zatrzymanie zadania.
3. Wybierz typ zadania drukowania z listy zatrzymanych zadań.
4. Wybierz typ zadania drukowania (Poufne, Odroczone, Powtarzane lub Próbne) i przypisz nazwę
użytkownika. W przypadku poufnego zadania drukowania podaj także czterocyfrowe hasło (numer
PIN).
5. Kliknij opcję OK lub Drukuj.
6. Zwolnienie zadania drukowania z panelu sterowania drukarki.
-
Aby uzyskać dostęp do poufnych zadań drukowania, wybierz kolejno pozycje:
Zadania wstrzymane > wybierz nazwę użytkownika >Zadania poufne > wprowadź kod PIN >
wybierz zadanie drukowania > określ liczbę kopii >Drukuj
-
W przypadku innych zadań drukowania przejdź do opcji:
Zadania wstrzymane > wybierz nazwę użytkownika > wybierz zadanie drukowania > określ
liczbę kopii >Drukuj
Użytkownicy komputerów Macintosh
1. Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje Plik >Drukuj.
W razie konieczności kliknij trójkąt ujawniania, aby zobaczyć więcej opcji.
2. Z menu podręcznego opcji drukowania lub z menu podręcznego Copies & Pages (Kopie i strony)
wybierz polecenie Job Routing (Kierowanie zadań).
3. Wybierz typ zadania drukowania (Poufne, Odroczone, Powtarzane lub Próbne) i przypisz nazwę
użytkownika. W przypadku poufnego zadania drukowania podaj także czterocyfrowe hasło (numer
PIN).
4. Kliknij opcję OK lub Drukuj.
5. Zwolnienie zadania drukowania z panelu sterowania drukarki:
-
Aby uzyskać dostęp do poufnych zadań drukowania, wybierz kolejno pozycje:
Zadania wstrzymane > wybierz nazwę użytkownika >Zadania poufne > wprowadź kod PIN >
wybierz zadanie drukowania > określ liczbę kopii >Drukuj
-
W przypadku innych zadań drukowania przejdź do opcji:
Zadania wstrzymane > wybierz nazwę użytkownika > wybierz zadanie drukowania > określ
liczbę kopii >Drukuj
- 59 -
Podręcznik użytkownika
Drukowanie stron z informacjami
Drukowanie listy przykładowych czcionek
1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
>Ustawienia >
>Raporty >
>Drukuj czcionki
2. Naciskaj przycisk strzałki w dół lub w górę, aby wybrać ustawienie czcionki.
3. Naciśnij przycisk
.
Uwaga: Polecenie Czcionki PPDS jest dostępne tylko po włączeniu strumienia danych PPDS.
Drukowanie listy katalogów
Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
>Ustawienia >Raporty >
>Drukuj katalog >
Uwaga: Element menu Drukuj katalog pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalną pamięć
flash.
Anulowanie zadania drukowania
Anulowanie zadania drukowania z panelu sterowania drukarki
Naciśnij przycisk
>
na panelu operacyjnym.
Anulowanie zadania drukowania przy użyciu komputera
Dla użytkowników systemu Windows
1. Otwórz folder drukarek.
a. Kliknij przycisk
lub kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
b. W oknie dialogowym Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchamianie wpisz polecenie control
printers.
c.
Naciśnij klawisz Enter lub kliknij przycisk OK.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.
3. Wybierz zadanie drukowania przeznaczone do anulowania.
4. Kliknij przycisk Usuń.
- 60 -
Podręcznik użytkownika
Dla użytkowników komputerów Macintosh
1. Z menu Apple przejdź do jednej z następujących opcji:
-
Preferencje systemu >Drukowanie i skanowanie > wybierz drukarkę >Otwórz kolejkę
wydruku
-
Preferencje systemu >Drukowanie i faksowanie > wybierz drukarkę >Otwórz kolejkę
wydruku
2. W oknie drukarki wybierz zadanie, które ma zostać anulowane, a następnie kliknij opcję Usuń.
Zarządzanie drukarką
Znajdowanie zaawansowanych informacji o sieci i informacji dla administratora
W tym rozdziale omówiono wykonywanie podstawowych zadań administracyjnych przy użyciu
wbudowanego serwera WWW. Omówienie zaawansowanych zadań administracyjnych można znaleźć w
Podręcznik pracy w sieci (Networking Guide) na dysku CD Printer Driver and Documentations.
Sprawdzanie wirtualnego wyświetlacza
1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
-
Wyświetla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć / porty). Adres IP ma postać czterech
liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
-
W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę
sieci Web.
2. Sprawdź wirtualny wyświetlacz widoczny w lewym górnym rogu ekranu.
Wirtualny wyświetlacz działa podobnie jak rzeczywisty wyświetlacz na panelu sterowania drukarki.
Konfiguracja powiadomień o materiałach eksploatacyjnych z wbudowanego
serwera WWW
Ustawiając wybrane alerty, można określić sposób powiadamiania o poszczególnych stanach materiałów
eksploatacyjnych (na wyczerpaniu, niski poziom, bardzo niski poziom, koniec okresu eksploatacji).
Uwagi:
•
Alerty można ustawić dla naboju z tonerem, wkładu światłoczułego i zestawu konserwacyjnego.
•
Wszystkie alerty można ustawić do sygnalizowania stanu materiałów eksploatacyjnych: na
wyczerpaniu, niski poziom oraz bardzo niski poziom. Nie wszystkie alerty można ustawić do
sygnalizowania stanu końca eksploatacji materiału eksploatacyjnego. Alert e-mail jest dostępny do
sygnalizowania wszystkich stanów materiałów eksploatacyjnych.
- 61 -
Podręcznik użytkownika
•
Procent szacowanej pozostałej ilości materiału eksploatacyjnego, który będzie powodować
wyświetlenie monitu, można ustawić dla niektórych materiałów eksploatacyjnych i niektórych ich
stanów.
1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
-
Wyświetla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć / porty). Adres IP ma postać czterech
liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
-
W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę
sieci Web.
2. Kliknij kolejno Ustawienia >Ustawienia wydruku >Powiadomienia o materiałach
eksploatacyjnych.
3. W menu rozwijanym dla każdego materiału eksploatacyjnego wybierz jedną z następujących opcji
powiadamiania:
Powiadamianie
Opis
Wyłączone
Normalne zachowanie drukarki dotyczące wszystkich materiałów eksploatacyjnych.
Tylko e-mail
Drukarka utworzy wiadomość e-mail po wystąpieniu określonego stanu materiału
eksploatacyjnego. Informacja o stanie materiału eksploatacyjnego pojawi się na
stronie menu i stronie stanu.
Ostrzeżenie
Drukarka wyświetli komunikat ostrzeżenia i utworzy wiadomość e-mail dotyczącą
stanu materiału eksploatacyjnego. Drukarka nie zatrzyma się po wystąpieniu
określonego stanu materiału eksploatacyjnego.
Zatrzymanie z
możliwością
1
kontynuacji
Po wystąpieniu określonego stanu materiału eksploatacyjnego drukarka zatrzyma
przetwarzanie zadań. Kontynuowanie drukowania będzie wymagać naciśnięcia
przycisku przez użytkownika.
Zatrzymanie bez
możliwości
1,2
kontynuacji
Drukarka nie zatrzyma się po wystąpieniu określonego stanu materiału
eksploatacyjnego. Kontynuowanie drukowania będzie wymagać wymiany materiału
eksploatacyjnego.
1
Po włączeniu powiadomienia o materiale eksploatacyjnym drukarka utworzy wiadomość e-mail dotyczącą
stanu materiału eksploatacyjnego.
2
Gdy materiał eksploatacyjny wyczerpie się, drukarka zatrzyma się, aby zapobiec wystąpieniu uszkodzenia.
4. Kliknij opcję Submit (Wyślij).
- 62 -
Podręcznik użytkownika
Zmiana ustawień drukowania zadań poufnych
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w drukarkach sieciowych lub podłączonych do serwerów druku.
1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
-
Wyświetla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć / porty). Adres IP ma postać czterech
liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
-
W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę
sieci Web.
2. Kliknij opcję Ustawienia >Inne ustawienia karta >Bezpieczeństwo >Konfiguracja druku
poufnego.
3. Zmień ustawienia
-
Ustaw maksymalną liczbę prób wprowadzania numeru PIN. Kiedy użytkownik przekroczy
dozwoloną liczbę prób wprowadzenia numeru PIN, wszystkie jego zadania drukowania zostaną
usunięte.
-
Wyznacz czas wygaśnięcia ważności zadania drukowania poufnego. Jeśli użytkownik nie
wydrukuje swoich zadań w wyznaczonym czasie, zostaną one usunięte.
4. Zapisz zmienione ustawienia.
Kopiowanie ustawień drukarki do innych drukarek
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla drukarek sieciowych.
1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
-
Wyświetla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć / porty). Adres IP ma postać czterech
liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
-
W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę
sieci Web.
2. Kliknij pozycję Kopiuj ustawienia drukarki.
3. Aby zmienić język, wybierz go z rozwijanej listy, a następnie wybierz opcję Kliknij tutaj, aby ustawić
język.
4. Kliknij pozycję Ustawienia drukarki.
5. Wpisz adresy IP dla drukarek źródłowych i docelowych, korzystając z odpowiednich pól.
Uwaga: Jeżeli chcesz dodać lub usunąć docelową drukarkę, kliknij opcję Dodaj docelowy adres IP
lub Usuń docelowy adres IP.
6. Kliknij pozycję Kopiuj ustawienia drukarki.
- 63 -
Podręcznik użytkownika
Tworzenie kodu PIN do panelu sterowania drukarki
Menu Ochrona panelu numerem PIN pozwala na ograniczenie dostępu do menu z panelu sterowania
drukarki. W celu ograniczenia dostępu do menu należy utworzyć kod PIN (Personal Identification
Number), a następnie przypisać ten kod do poszczególnych menu.
1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
-
Wyświetl adres IP drukarki w sekcji TCP/IP w menu Sieć/Porty. Adres IP ma postać czterech
liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
-
W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę
sieci Web.
2. Kliknij opcję Ustawienia >Bezpieczeństwo >Ochrona panelu numerem PIN.
3. Wprowadź swój kod PIN w sekcji Utwórz PIN użytkownika lub Utwórz PIN administratora
Uwaga: Kod PIN może mieć maksymalnie 16 cyfr.
4. Kliknij przycisk Modyfikuj.
5. Z dowolnego menu w Menu administracyjnym, z sekcji Zarządzanie lub Dostęp do funkcji wybierz
Ochrona PIN'em użytkownika, Ochrona PIN'em administratora lub Ochrona PIN'em
administratora i użytkownika.
Uwaga: Korzystając z kodu PIN administratora, można nadal mieć dostęp do menu, którym
przypisano kod PIN użytkownika.
6. Kliknij opcję Wyślij.
W przypadku próby dostępu do menu chronionego kodem PIN z panelu sterowania drukarki pojawi się
monit o wprowadzenie kodu PIN.
Uwaga: Po podaniu ostatniej cyfry kodu PIN należy nacisnąć przycisk
drukarki i przytrzymać go dłużej niż trzy sekundy.
na panelu sterowania
Drukowanie strony ustawień menu
W celu wyświetlenia bieżących ustawień menu i sprawdzenia, czy opcjonalne elementy wyposażenia
drukarki są zainstalowane prawidłowo, można wydrukować stronę ustawień menu.
Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
>Ustawienia >
>Raporty >
>Strona ustawień menu >
Uwaga: Jeśli ustawienia menu nie zostały zmienione, na stronie ustawień menu widoczne będą
wszystkie domyślne ustawienia fabryczne. Ustawienia zapisane w menu zastępują domyślne ustawienia
fabryczne jako domyślne ustawienia użytkownika. Domyślne ustawienia użytkownika pozostają aktywne
do momentu ponownego otwarcia menu, a następnie wybrania i zapisania innych wartości.
- 64 -
Podręcznik użytkownika
Drukowanie strony konfiguracji sieci
Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, można na niej wydrukować stronę z informacjami na temat
ustawień sieci, aby sprawdzić prawidłowość połączenia sieciowego. Na stronie tej znajdują się również
istotne informacje ułatwiające konfigurowanie drukarki do drukowania za pośrednictwem sieci.
1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
>Ustawienia >
>Raporty >
>Strona konfiguracji sieci >
Uwaga: Jeśli zainstalowano opcjonalny wewnętrzny serwer druku, na wyświetlaczu pojawi się
komunikat Drukuj stronę konfiguracji sieci [x].
2. Sprawdź w pierwszej sekcji strony z informacjami na temat konfiguracji sieci, czy stan drukarki to
Podłączona.
Jeśli stan ma wartość Niepodłączona, może to oznaczać, że sieć LAN nie działa lub jest uszkodzony
kabel sieciowy. Skonsultuj się z administratorem systemu w celu rozwiązania problemu, a następnie
wydrukuj kolejną stronę konfiguracji sieci.
Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych
Jeśli zachodzi potrzeba wymiany któregoś z materiałów eksploatacyjnych lub wykonania czynności
konserwacyjnych, na ekranie drukarki jest wyświetlany stosowny komunikat.
Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych na panelu sterowania
drukarki
Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
>Stan/Materiały eksploatacyjne >
>Wyświetl stan materiałów eksploatacyjnych >
Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych za pomocą wbudowanego
serwera WWW
Uwaga: Upewnij się, że komputer i drukarka są podłączone do tej samej sieci.
1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
-
Wyświetla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć / porty). Adres IP ma postać czterech
liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
-
W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę
sieci Web.
2. Kliknij opcje Stan urządzenia >Więcej szczegółów.
- 65 -
Podręcznik użytkownika
Oszczędzanie energii
Korzystanie z trybu Eco-Mode
Tryb Eco-Mode służy do szybkiego wybierania jednej lub większej liczby metod ograniczania
niekorzystnego wpływu drukarki na środowisko.
1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
>Ustawienia >
>Ustawienia >
wybierz potrzebne ustawienie.
>Ustawienia ogólne >
>Tryb Eco-Mode >
Ustawienia
Przeznaczenie
Wyłącz
Powoduje użycie ustawień fabrycznych w przypadku wszystkich ustawień powiązanych z
trybem Eco-Mode. To ustawienie umożliwia uzyskanie wydajności zgodnej z danymi
technicznymi drukarki.
Energia
Umożliwia ograniczenie zużycia energii, szczególnie w czasie, gdy drukarka jest w stanie
bezczynności.
•
Silniki drukarki są uruchamiane dopiero wtedy, gdy zadanie jest gotowe do wydruku.
Pierwsza strona może zostać wydrukowana z niewielkim opóźnieniem.
•
Drukarka przechodzi w tryb czuwania po minucie bezczynności.
Energia/Papier
Umożliwia użycie wszystkich ustawień powiązanych z trybami Energia i Papier.
Zwykły papier
•
Włącz funkcję automatycznego druku dwustronnego (dupleksu).
•
Wyłączenie funkcji dziennika drukowania.
2. Naciśnij przycisk
.
Zmniejszanie hałasu wytwarzanego przez drukarkę
Trybu cichego należy używać w celu zmniejszenia hałasu wytwarzanego przez drukarkę.
1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
>Ustawienia >
>Ustawienia >
>Ustawienia ogólne >
- 66 -
>Tryb cichy >
>
Podręcznik użytkownika
2. Wybierz żądane ustawienie.
Opcja
Działanie
On (Włącz)
Zmniejszenie hałasu wytwarzanego przez drukarkę.
Uwagi:
Wyłącz
•
Zadania drukowania będą przetwarzane ze
zmniejszoną prędkością.
•
Silniki drukarki są uruchamiane dopiero wtedy,
gdy dokument jest gotowy do wydruku. Pierwsza
strona zostanie wydrukowana z niewielkim
opóźnieniem.
Użycie ustawień fabrycznych.
Uwaga: To ustawienie umożliwia uzyskanie
wydajności drukarki zgodnej z jej danymi
technicznymi.
3. Naciśnij przycisk
.
Dostosowywanie Trybu czuwania
Aby zaoszczędzić energię, można zmniejszyć liczbę minut, po upływie których drukarka przechodzi do
trybu uśpienia. Wybierz wartość z zakresu od 1 do 120. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 30
minut.
Uwaga: Drukarka w trybie czuwania nadal przyjmuje zadania drukowania.
Korzystanie z wbudowanego serwera WWW
1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
-
Wyświetla adres IP drukarki w sekcji TCP/IP (menu Sieć / porty). Adres IP ma postać czterech
liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
-
W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę
sieci Web.
2. Przejdź do opcji:
Ustawienia >Ustawienia ogólne >Limity czasu oczekiwania
3. W polu Tryb czuwania wprowadź liczbę minut, przez jaką drukarka ma czekać przed przejściem do
Trybu czuwania.
4. Kliknij opcję Submit (Wyślij).
- 67 -
Podręcznik użytkownika
Korzystanie z panelu sterowania drukarki
1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
>Ustawienia >
>Ustawienia >
>Ustawienia ogólne >
>Limity czasu >
>Tryb czuwania >
2. W polu Tryb uśpienia wybierz liczbę minut, przez jaką drukarka ma czekać, zanim będzie
przechodzić do Trybu uśpienia.
3. Naciśnij przycisk
.
Korzystanie z trybu hibernacji
Hibernacja to tryb działania o bardzo niskim poborze energii. Gdy drukarka jest w trybie hibernacji,
wszystkie inne systemy i urządzenia są bezpiecznie wyłączane.
Uwagi:
•
Pamiętaj, aby drukarka wyszła z trybu hibernacji, zanim wyślesz zadanie drukowania. Naciśnięcie i
przytrzymanie przycisku Czuwanie lub ponowne uruchomienie przy użyciu głównego włącznika
zasilania powoduje wyjście drukarki z trybu hibernacji.
•
Przechodzenie w tryb hibernacji można ustawić za pomocą harmonogramu. Więcej informacji można
znaleźć w sekcji Zarządzanie trybami zasilania.
•
Jeśli drukarka znajduje się w trybie hibernacji, wbudowany serwer WWW jest wyłączony.
Korzystanie z wbudowanego serwera WWW
1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
-
Wyświetl adres IP drukarki w sekcji TCP/IP w menu Sieć/Porty. Adres IP ma postać czterech
liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
-
W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę
sieci Web.
2. Kliknij kolejno opcje: Ustawienia >Ustawienia ogólne >Ustawienia przycisku czuwania.
3. Z menu rozwijanego „Naciśnięcie przycisku Czuwanie” lub „Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
Czuwanie” wybierz opcję Hibernacja.
4. Kliknij przycisk Wyślij.
Korzystanie z panelu sterowania drukarki
1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
>Ustawienia >
>Ustawienia >
>Ustawienia ogólne >
2. Naciskaj klawisze strzałek aż do wyświetlenia opcji Naciśnięcie przycisku Czuwanie, lub
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Czuwanie, a następnie naciśnij przycisk
- 68 -
.
Podręcznik użytkownika
3. Naciskaj klawisze strzałek aż do wyświetlenia opcji Hibernacja, a następnie naciśnij przycisk
.
Uwagi:
•
Gdy dla opcji Naciśnięcie przycisku Czuwanie wybrano ustawienie Hibernacja, krótkie naciśnięcie
przycisku Czuwanie powoduje wejście drukarki w tryb hibernacji.
•
Gdy dla opcji Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Czuwanie wybrano ustawienie Hibernacja, długie
naciśnięcie przycisku Czuwanie powoduje wejście drukarki w tryb hibernacji.
Ustawianie limitu czasu trybu hibernacji
Opcja Limit czasu trybu hibernacji umożliwia ustawienie czasu, po upływie którego drukarka ma przejść
do trybu oszczędzania energii po przetworzeniu zadania.
Korzystanie z wbudowanego serwera WWW
1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
-
Wyświetl adres IP drukarki w sekcji TCP/IP w menu Sieć/Porty. Adres IP ma postać czterech
liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
-
W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę
sieci Web.
2. Kliknij kolejno opcje: Ustawienia >Ustawienia ogólne >Limity czasu oczekiwania.
3. W menu Limit czasu trybu hibernacji wybierz liczbę godzin, dni, tygodni i miesięcy, po upływie
którego drukarka ma przejść do trybu oszczędzania energii po przetworzeniu zadania.
4. Kliknij przycisk Wyślij.
Korzystanie z panelu sterowania drukarki
1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
>Ustawienia >
oczekiwania >
>Ustawienia >
>Ustawienia ogólne >
>Limity czasu
>Limit czasu trybu hibernacji >
2. Umożliwia ustawienie czasu, po którym drukarka przechodzi do trybu hibernacji po przetworzeniu
zadania.
3. Naciśnij przycisk
.
Zarządzanie trybami zasilania
Funkcja zarządzania trybami zasilania umożliwia użytkownikowi zaplanowanie, kiedy drukarka ma przejść
do trybu oszczędzania energii lub stanu gotowości.
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do
serwerów druku.
- 69 -
Podręcznik użytkownika
Korzystanie z wbudowanego serwera WWW
1. Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
Uwagi:
-
Wyświetl adres IP drukarki w sekcji TCP/IP w menu Sieć/Porty. Adres IP ma postać czterech
liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
-
W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę
sieci Web.
2. Kliknij kolejno opcje Ustawienia >Ustawienia ogólne >Zarządzania trybami zasilania.
3. W menu Działanie wybierz tryb energii.
4. W menu Źródło czasu wybierz czas.
5. W menu Dni wybierz dzień lub dni.
6. Kliknij opcję Dodaj.
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych
Jeśli chcesz zachować listę aktualnych ustawień menu w celu zastosowania ich w przyszłości, przed
przywróceniem domyślnych ustawień fabrycznych wydrukuj stronę ustawień menu. Aby uzyskać więcej
informacji na ten temat, zobacz Drukowanie strony ustawień menu.
Jeśli jest potrzebna bardziej kompleksowa metoda odzyskania domyślnych ustawień fabrycznych drukarki,
trzeba użyć opcji Wymaż wszystkie ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz
Wymazywanie zawartości pamięci nieulotnej.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Wybór opcji Przywracanie ustawień fabrycznych
powoduje przywrócenie większości pierwotnych domyślnych ustawień fabrycznych drukarki. Wyjątkami
są: język wyświetlacza, niestandardowe rozmiary i komunikaty, a także menu ustawienia sieci i portów.
Wszystkie pobrane zasoby zapisane w pamięci RAM są usuwane. Ustawienie to nie ma wpływu na
pobrane zasoby zapisane w pamięci flash.
Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
>Ustawienia >
>Ustawienia >
>Ustawienia ogólne >
>Przywróć teraz >
- 70 -
>Ustawienia fabryczne >
Podręcznik użytkownika
Zabezpieczanie drukarki
Korzystanie z blokady
Drukarka jest wyposażona w blokadę. Aby zabezpieczyć komputer, zamocuj blokadę zabezpieczającą
zgodną z większością laptopów w miejscu pokazanym poniżej.
Informacje o ulotności pamięci
Drukarka jest wyposażona w różnego rodzaju pamięci mogące przechowywać ustawienia urządzenia i
sieci oraz dane użytkowników.
Typ pamięci
Opis
Pamięć ulotna
Drukarka korzysta ze standardowej pamięci o dostępie
swobodnym (RAM) w celu czasowego zbuforowania
danych użytkownika podczas prostych zadań
drukowania.
Pamięć nieulotna
Drukarka może wykorzystywać dwa rodzaje pamięci
nieulotnej: EEPROM i NAND (pamięć flash). Oba typy są
używane do zapisu informacji o systemie operacyjnym,
ustawieniach urządzenia oraz sieci.
Wymaż zawartość dowolnych zainstalowanych pamięci drukarki w następujących sytuacjach:
•
Drukarka jest wycofywana z użycia.
•
Drukarka jest przenoszona do innego działu lub lokalizacji.
•
Osoba spoza organizacji wykonuje serwis drukarki.
•
W celach serwisowych drukarka ma znaleźć się poza siedzibą organizacji.
•
Drukarka jest sprzedawana innej organizacji.
- 71 -
Podręcznik użytkownika
Wymazywanie zawartości pamięci ulotnej
Pamięć ulotna (RAM) zainstalowana w drukarce wymaga zasilania w celu przechowywania informacji.
Aby usunąć zbuforowane dane, należy wyłączyć drukarkę.
Wymazywanie zawartości pamięci nieulotnej
Wymaż poszczególne ustawienia, ustawienia urządzeń i sieci, ustawienia zabezpieczeń oraz wbudowane
rozwiązania, wykonując następujące czynności:
1. Wyłącz drukarkę.
2. Włączając drukarkę, przytrzymaj wciśnięte przyciski 2 i 6 na klawiaturze. Zwolnij przyciski dopiero
wówczas, gdy na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu.
Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się menu
konfiguracyjne. Po zakończeniu uruchamiania drukarki na jej wyświetlaczu pojawi się lista funkcji.
3. Naciskaj przycisk strzałki w dół lub w górę, aż pojawi się opcja Wymaż wszystkie ustawienia.
Podczas tego procesu drukarka zostanie kilkakrotnie ponownie uruchomiona.
Uwaga: Opcja Wymaż wszystkie ustawienia usuwa z pamięci drukarki ustawienia sprzętowe,
rozwiązania, zadania i hasła.
4. Przejdź do opcji:
Wstecz >Opuść menu konfiguracji
Drukarka zresetuje się i powróci do normalnego trybu pracy.
- 72 -
Podręcznik użytkownika
5—Wskazówki dotyczące papieru i nośników
specjalnych
Korzystanie z nośników specjalnych
Wskazówki dotyczące używania kart
Karty są jednowarstwowymi nośnikami wydruku o dużej gramaturze. Wiele ich właściwości, takich jak
zawartość wilgoci, grubość i tekstura, może mieć znaczący wpływ na jakość wydruku. Należy zrobić
próbny wydruk na kartach przed zakupieniem dużej ich ilości.
W przypadku drukowania na kartach:
•
Upewnij się, że jako typ papieru wybrano Karty.
•
Wybierz odpowiednie ustawienie opcji Tekstura papieru.
•
Należy pamiętać, że stosowanie kart zadrukowanych, perforowanych oraz składanych może
znacząco obniżyć jakość wydruku i spowodować zacinanie się nośnika lub inne problemy z
podawaniem.
•
Należy upewnić się u producenta lub dostawcy, czy karty są odporne na temperatury sięgające
240°C (464°F), tzn. w tej temperaturze nie wydzielają niebezpiecznych gazów.
•
Nie należy używać kart z nadrukiem zawierającym substancje chemiczne mogące zanieczyścić
drukarkę. W przypadku stosowania materiałów z nadrukiem do drukarki mogą dostawać się półciekłe
i lotne substancje.
•
Należy w miarę możliwości używać kart z ziarnem w poprzek strony.
Wskazówki dotyczące korzystania z kopert
Przed zakupieniem dużej ilości kopert należy zrobić na nich próbny wydruk.
•
Należy używać kopert przeznaczonych specjalnie do drukarek laserowych. Należy dowiedzieć się od
producenta lub sprzedawcy, czy koperty są odporne na temperatury rzędu 230°C, tzn. w tej
temperaturze nie zaklejają się, nie marszczą się, nie zwijają się nadmiernie i nie wydzielają
szkodliwych wyziewów.
•
Najlepsze rezultaty można uzyskać, stosując koperty z papieru o gramaturze 90 g/m lub
zawierającego 25% bawełny. Gramatura kopert wykonanych w 100% z bawełny nie powinna
2
przekraczać 70 g/m .
•
Należy używać tylko kopert nowych i nieuszkodzonych.
•
W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów oraz uniknięcia zacięć nie należy używać kopert, które:
2
-
są nadmiernie pozwijane lub poskręcane;
-
są sklejone razem lub w jakiś sposób uszkodzone;
- 73 -
Podręcznik użytkownika
•
-
mają okienka, otwory, perforację, wycięcia lub wytłoczenia;
-
mają metalowe klamry, tasiemki do wiązania lub zginane paski;
-
mają zazębiające się elementy;
-
mają naklejone znaczki pocztowe;
-
mają klej znajdujący się na odkrytej powierzchni, gdy skrzydełko koperty jest zaklejone lub
zamknięte;
-
mają zgięte rogi;
-
mają szorstkie, faliste lub żeberkowane wykończenie.
Prowadnice szerokości należy dopasować do szerokości stosowanych kopert.
Uwaga: Połączenie dużej wilgotności (ponad 60%) oraz wysokiej temperatury drukowania może
powodować marszczenie lub zaklejanie kopert.
Wskazówki dotyczące korzystania z etykiet
Należy zrobić próbny wydruk na etykietach przed zakupieniem dużej ich ilości.
Uwaga: Używaj wyłącznie arkuszy etykiet papierowych. Etykiety winylowe, apteczne i dwustronne nie są
obsługiwane.
W przypadku drukowania na etykietach:
•
Należy używać etykiet przeznaczonych specjalnie do drukarek laserowych. Należy dowiedzieć się od
producenta lub sprzedawcy, czy:
-
Etykiety są odporne na temperatury do 240°C, tzn. w tych temperaturach nie ulegają zaklejeniu,
nadmiernemu zwijaniu ani marszczeniu się, jak również nie wydzielają szkodliwych wyziewów.
-
Klej etykiet, strony wierzchnie (materiał przeznaczony do zadrukowania) oraz warstwy wierzchnie
są odporne na ciśnienie 172 kPa i nie ulegają rozwarstwieniu, ich powierzchnia i krawędzie nie
ulegają stopieniu ani nie wydzielają szkodliwych wyziewów.
•
Nie należy stosować etykiet ze śliskim materiałem podłożowym.
•
Używane są pełne arkusze etykiet. W przypadku niekompletnych arkuszy etykiety mogą ulec
odklejeniu podczas drukowania, co może spowodować zacięcie papieru w drukarce. Niekompletne
arkusze etykiet powodują również zanieczyszczenie drukarki i kasety klejem, co może doprowadzić
do unieważnienia gwarancji na drukarkę i kasetę z tonerem.
•
Nie należy używać etykiet, na których występuje odkryty klej.
•
Nie należy drukować wewnątrz obszaru leżącego bliżej niż 1 mm od krawędzi etykiet lub perforacji
ani pomiędzy wykrojeniami etykiet.
•
Upewnij się, że klej na etykietach nie sięga krawędzi arkusza. Zaleca się, aby strefa pokryta klejem
była oddalona od krawędzi o co najmniej 1 mm. Substancja klejąca powoduje zanieczyszczenie
drukarki, co może doprowadzić do unieważnienia gwarancji.
- 74 -
Podręcznik użytkownika
•
Jeśli odpowiednie oddalenie strefy powlekanej warstwą klejącą nie jest możliwe, z krawędzi przedniej
i krawędzi znajdującej się po stronie mechanizmu napędzającego należy oderwać pasek o szerokości
2 mm, a następnie zastosować niesączącą się substancję klejącą.
•
Zaleca się korzystanie z orientacji pionowej szczególnie podczas drukowania kodów kreskowych.
Wskazówki dotyczące korzystania z papieru firmowego
•
Należy używać papieru firmowego przeznaczonego specjalnie do drukarek laserowych.
•
Przed zakupieniem dużej ilości papieru firmowego należy zrobić na nim próbny wydruk.
•
Przed załadowaniem papieru firmowego do drukarki należy zgiąć stos arkuszy, przerzucić go i
wyrównać, co pozwoli uniknąć ich zlepiania się.
•
W przypadku drukowania na papierze firmowym istotna jest orientacja arkuszy papieru. Aby uzyskać
więcej informacji na temat ładowania papieru firmowego, zobacz:
-
bizhub 4000P Ładowanie zasobników
-
bizhub 4700P Ładowanie zasobników
-
Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego
Wskazówki dotyczące korzystania z folii
•
Przed zakupieniem dużej ilości folii należy wydrukować na niej stronę testową.
•
Folie mogą być podawane do drukarki ze standardowej tacy lub z podajnika do wielu zastosowań.
•
Należy używać folii przeznaczonych specjalnie do drukarek laserowych. Folie muszą być odporne na
temperatury do 185°C, tzn. w tej temperaturze folia nie może ulegać stopieniu, odbarwieniu,
przesunięciu ani wydzielać niebezpiecznych wyziewów.
Uwaga: Folie można drukować w temperaturze nie wyższej niż 195°C, jeśli w Menu papieru dla
gramatury folii zostało wybrane ustawienie Ciężka, a dla tekstury folii zostało wybrane ustawienie
Gruba.
•
Należy unikać pozostawiania odcisków palców na folii, aby zapobiec problemom z jakością wydruku.
•
Przed załadowaniem folii do drukarki należy zgiąć stos arkuszy, przerzucić go i wyrównać, co pozwoli
uniknąć ich zlepiania się.
Wskazówki dotyczące papieru
Wybranie odpowiedniego rodzaju papieru lub nośnika specjalnego zmniejsza możliwość wystąpienia
problemów z drukowaniem. Aby uzyskać najlepszą jakość wydruku, przed zakupieniem dużej ilości
papieru lub innego nośnika specjalnego należy wypróbować pojedyncze arkusze tego nośnika.
Charakterystyka papieru
Przedstawiona poniżej charakterystyka papieru ma wpływ na jakość wydruku i niezawodność drukowania.
Charakterystykę tę należy brać pod uwagę przy ocenie przydatności nowego papieru.
- 75 -
Podręcznik użytkownika
Gramatura
Standardowe zasobniki drukarki mogą automatycznie pobierać papier dokumentowy z włóknami wzdłuż
2
strony o gramaturze do 120 g/m . Opcjonalne zasobniki mogą automatycznie pobierać papier
2
dokumentowy z włóknami wzdłuż strony o gramaturze do 120 g/m . Podajnik do wielu zastosowań może
2
automatycznie pobierać papier dokumentowy z włóknami wzdłuż strony o gramaturze do 163 g/m .
2
Papier o gramaturze mniejszej niż 60 g/m może nie być wystarczająco sztywny, co może skutkować
problemami z podawaniem papieru i jego zacięciami. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, stosując papier z
2
włóknami wzdłuż strony, o gramaturze 75 g/m . W przypadku papieru o rozmiarze mniejszym niż
2
182 x 257 mm (7,2 x 10,1 cala) zalecane jest użycie papieru o gramaturze 90 g/m lub cięższego.
Uwaga: Drukowanie dwustronne jest obsługiwane tylko dla papieru dokumentowego o gramaturze od 60
2
do 90 g/m .
Zwijanie
Zwijanie to tendencja papieru do zakrzywiania się na brzegach. Nadmierne zwijanie się może
spowodować problemy z podawaniem papieru. Papier może się zwijać po przejściu przez drukarkę, gdzie
wystawiony jest na działanie wysokiej temperatury. Trzymanie rozpakowanego papieru w warunkach o
bardzo dużej lub bardzo małej wilgotności, w wysokiej lub niskiej temperaturze, nawet w zasobnikach,
może przyczynić się do zawinięcia brzegów przed drukowaniem i spowodować problemy z podawaniem.
Gładkość
Gładkość papieru ma bezpośredni wpływ na jakość wydruku. Jeśli papier jest zbyt szorstki, toner nie
zostanie prawidłowo wtopiony w arkusz. Zbyt gładki papier może spowodować problemy z podawaniem
lub jakością wydruku. Należy stosować papier o gładkości od 100 do 300 punktów Sheffielda; najlepszą
jakość wydruku osiąga się jednak, stosując papier o gładkości od 150 do 250 punktów Sheffielda.
Zawartość wilgoci
Ilość wilgoci zawartej w papierze ma wpływ zarówno na jakość wydruków, jak i zdolność do prawidłowego
podawania papieru przez drukarkę. Papier należy pozostawić w oryginalnym opakowaniu do momentu
jego użycia. Dzięki temu będzie on mniej narażony na zmiany wilgotności, niekorzystnie wpływające na
jego parametry.
Przed drukowaniem papier należy poddać kondycjonowaniu, przechowując go w oryginalnym
opakowaniu w tym samym otoczeniu co drukarkę przez 24 do 48 godzin. Powyższy okres należy
przedłużyć do kilku dni, jeśli warunki przechowywania lub transportu papieru znacznie różnią się od
warunków, w których znajduje się drukarka. Również gruby papier może wymagać dłuższego okresu
klimatyzowania.
Kierunek ułożenia włókien
Kierunek włókien określa sposób ułożenia włókien papieru w arkuszu. Kierunek włókien może być
wzdłużny, czyli równoległy do długości papieru, lub poprzeczny, czyli równoległy do szerokości papieru.
2
Dla papieru dokumentowego o gramaturze z zakresu 60–90 g/m zaleca się używanie papieru z
włóknami wzdłuż strony.
- 76 -
Podręcznik użytkownika
Zawartość włókien
Większość papieru kserograficznego wysokiej jakości wykonana jest w 100% z przetworzonej chemicznie
papierówki. Taki skład masy pozwala uzyskać papier o wysokim stopniu stabilności, gwarantującym
mniejsze problemy z podawaniem papieru w drukarce i lepszą jakość wydruków. Papier zawierający inne
włókna, np. bawełny, może powodować problemy podczas drukowania.
Niedozwolone rodzaje papieru
Nie zaleca się stosowania w drukarce niżej wymienionych rodzajów papieru:
•
Papier przetworzony chemicznie używany do kopiowania bez zastosowania kalki, znany także jako
papier samokopiujący
•
Papier z nadrukiem zawierającym substancje mogące zanieczyścić drukarkę
•
Papier z nadrukiem nieodpornym na wysoką temperaturę panującą w nagrzewnicy drukarki
•
Papier z nadrukiem wymagającym kalibracji (precyzyjnego usytuowania nadruku na stronie)
dokładniejszej niż +/-2,5 mm,+/-np. formularze stosowane w optycznym rozpoznawaniu znaków
(OCR)
Aby właściwie drukować na takich formularzach, w niektórych przypadkach można dostosować
kalibrację za pomocą oprogramowania:
•
Papier powlekany (papier dokumentowy podatny na wycieranie), papier syntetyczny, papier
termiczny
•
Papier o nierównych krawędziach, papier szorstki lub papier o powierzchni z wyraźną teksturą bądź
papier pofałdowany
•
Papier makulaturowy niespełniający wymagań europejskiej normy EN12281:2002
•
Na papierze o gramaturze mniejszej niż 60 g/m
•
Formularze lub dokumenty wieloczęściowe
2
Wybór papieru
Stosowanie odpowiednich rodzajów papieru pomaga uniknąć zacięć i zapewnić bezproblemowe
drukowanie.
W celu uniknięcia zacięć papieru i niskiej jakości wydruku:
•
Zawsze należy używać nowego, nieuszkodzonego papieru.
•
Przed załadowaniem papieru należy sprawdzić, która strona jest stroną zalecaną do zadrukowania.
Informacja ta zazwyczaj znajduje się na opakowaniu papieru.
•
Nie należy używać papieru przeciętego lub przyciętego ręcznie.
•
Nie należy jednocześnie umieszczać papieru o różnych rozmiarach, rodzajach lub gramaturach w
tym samym zasobniku, gdyż może to powodować zacięcia.
- 77 -
Podręcznik użytkownika
•
Nie należy stosować papieru powlekanego, za wyjątkiem papierów powlekanych przeznaczonych do
drukowania elektrofotograficznego.
Wybór formularzy z nadrukiem i papieru firmowego
Wybierając formularze z nadrukiem oraz papier firmowy, należy stosować się do poniższych wskazówek:
2
•
Należy stosować papier z włóknami wzdłuż strony o gramaturze od 60 do 90 g/m .
•
Należy używać wyłącznie formularzy i papieru firmowego zadrukowanych metodą litografii offsetowej
lub druku wklęsłego.
•
Nie należy stosować papieru szorstkiego lub o powierzchni z wyraźną teksturą.
Należy używać papieru zadrukowanego farbą odporną na wysoką temperaturę, przeznaczonego do
kopiarek kserograficznych. Farba musi być odporna na temperatury do 230°C, tzn. w tej temperaturze nie
może ulegać stopieniu ani wydzielać szkodliwych wyziewów. Należy używać farby drukarskiej odpornej
na działanie żywicy w tonerze. Farba drukarska utrwalana przez utlenianie lub farba na bazie oleju z
reguły spełnia te wymagania, natomiast lateksowa farba drukarska może ich nie spełniać. W razie
wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą papieru.
Papier z nadrukiem, np. papier firmowy, musi być odporny na temperatury do 230°C, tzn. w tej
temperaturze nie może ulegać stopieniu ani wydzielać szkodliwych wyziewów.
Przechowywanie papieru
Aby uniknąć problemów z zacięciami papieru i nierówną jakością wydruku, należy zastosować się do
poniższych wskazówek:
•
Aby uzyskać jak najlepszą jakość wydruków, papier należy przechowywać w miejscu o temperaturze
+21°C i wilgotności względnej 40%. Większość producentów etykiet zaleca drukowanie w
temperaturze od +18 do +24°C i wilgotności względnej od 40 do 60%.
•
Papier należy przechowywać w kartonach, a te umieszczać na paletach lub półkach, a nie na
podłodze.
•
Pojedyncze paczki papieru należy przechowywać na płaskiej powierzchni.
•
Na pojedynczych paczkach papieru nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.
•
Papier należy wyjmować z kartonu lub opakowania tylko bezpośrednio przed załadowaniem do
drukarki. Dzięki przechowywaniu w kartonie i opakowaniu papier pozostaje czysty, suchy i płaski.
Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury papieru
Obsługiwane rozmiary papieru
Uwaga: W przypadku papieru o niewymienionym rozmiarze należy wybrać najbliższy większy
wymieniony rozmiar. Informacje dotyczące kart i etykiet znajdują się w dokumencie Card Stock & Label
Guide (Przewodnik po kartach i etykietach), dostępnym tylko w języku angielskim.
- 78 -
Podręcznik użytkownika
Rozmiar papieru
Standardowa
taca
Opcjonalna
szuflada na 250lub 550-arkuszy
Podajnik
uniwersalny
Tryb dupleksu
A4
210 x 297 mm
(8,3 x 11,7 cali)
A5
3
X
148 x 210 mm (5,8 x 8,3 cali)
A6
X
105 x 148 mm (4,1 x 5,8 cali)
B5 JIS
X
182 x 257 mm
(7,2 x 10,1 cali)
Letter
216 x 279 mm (8,5 x 11 cali)
Legal
216 x 356 mm (8,5 x 14 cali)
Executive
X
184 x 267 mm
(7,3 x 10,5 cali)
Oficio (Meksyk)
1
216 x 340 mm
(8,5 x 13,5 cali)
Folio
216 x 330 mm (8,5 x 13 cali)
Statement
X
140 x 216 mm (5,5 x 8,5 cali)
Universal
2
od 76,2 x 127 mm
(3 x 5 cala) do 216 x 356 mm
(8,5 x 14 cali)
- 79 -
Podręcznik użytkownika
Rozmiar papieru
Standardowa
taca
Opcjonalna
szuflada na 250lub 550-arkuszy
Podajnik
uniwersalny
Tryb dupleksu
Koperta 7 3/4 (Monarch)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
98 x 191 mm (3,9 x 7,5 cali)
Koperta 9
98 x 225 mm (3,9 x 8,9 cali)
Envelope 10
105 x 241 mm (4,1 x 9,5 cali)
Koperta DL
110 x 220 mm (4,3 x 8,7 cali)
Koperta C5
162 x 229 mm (6,4 x 9 cali)
Koperta B5
176 x 250 mm (6,9 x 9,8 cali)
Inne koperty
229 x 356 mm (9 x 14 cali)
1
Jeśli rozmiar nie zostanie określony za pomocą programu, przy tym ustawieniu strona ma wymiary 216 x 356 mm
(8,5 x 14 cala).
2
Papier Uniwersalny jest obsługiwany przez standardową tacę tylko jeśli jego rozmiar wynosi co najmniej
105 x 148 mm. Papier Uniwersalny jest obsługiwany przez opcjonalny podajnik o pojemności 250 lub 550 arkuszy
tylko jeśli rozmiar papieru wynosi co najmniej 148 x 210 mm. Papier Uniwersalny jest obsługiwany w trybie dupleksu
tylko jeśli jego szerokość wynosi co najmniej 210 mm, a długość — co najmniej 279 mm. Najmniejszy obsługiwany
rozmiar papieru Uniwersalny można stosować wyłącznie w podajniku do wielu zastosowań.
3
Tylko podawanie dłuższą krawędzią nie jest obsługiwane.
Obsługiwane typy i gramatury papieru
2
Zasobnik standardowy obsługuje papier o gramaturze od 60 do 120 g/m . Zasobnik opcjonalny obsługuje
2
papier o gramaturze od 60 do 120 g/m . Podajnik do wielu zastosowań obsługuje papier o gramaturze od
2
60 do 163 g/m .
- 80 -
Podręcznik użytkownika
Typ papieru
Zasobnik na 250 lub
550 arkuszy
Podajnik uniwersalny
Tryb dupleksu
Plain Paper (Zwykły papier)
Karty
X
X
Folie
X
Makulaturowy
Papier błyszczący
X
X
X
X
X
X
1
Etykiety papierowe
Etykiety winylowe
2
Papier dokumentowy
Koperta
X
X
Koperta gruboziarnista
X
X
Papier firmowy
Formularze
Papier kolorowy
Lekki papier
Papier ciężki
2
Gruby/bawełniany
X
X
X
1
Papierowych etykiet jednostronnych przeznaczonych do drukarek laserowych można używać sporadycznie. Zaleca
się drukowanie nie więcej niż 20 stron etykiet papierowych miesięcznie. Etykiety winylowe, apteczne i dwustronne nie
są obsługiwane.
2
2
Papier dokumentowy i ciężki są obsługiwane w trybie dupleksowym do gramatury 90 g/m .
- 81 -
Podręcznik użytkownika
6—Opis menu drukarki
Lista menu
Menu papieru
Raporty
Network/Ports (Sieć/Porty)
Domyślne źródło
Strona ustawień menu
aktywna karta sieciowa
Rozmiar/typ papieru
Statystyki urządzenia
Sieć standardowa
Konfiguracja podajnika uniwersalnego
Strona konfiguracji sieci
Substitute Size (Zastąp rozmiar)
Drukuj czcionki
Karta sieciowa
Tekstura papieru
Asset Report (Raport inwentaryzacji)
TCP/IP
1
2
Raporty
Gramatura papieru
IPv6
Ładowanie papieru
Bezprzewodowy
Custom Types (Typy niestandardowe)
AppleTalk
Konfiguracja uniwersalna
Standardowy port USB
SMTP Setup (Konfiguracja
SMTP)
Bezpieczeństwo
Ustawienia
Wydruk poufny
Ustawienia ogólne
Dziennik audytu bezpieczeństwa
Menu napędu flash
Ustaw datę i godzinę
Ustawienia wydruku
1
2
3
3
W zależności od konfiguracji drukarki ten element menu występuje jako Strona ustawień sieci.
W zależności od konfiguracji drukarki ten element menu występuje jako Sieć standardowa.
Ta funkcja jest dostępna tylko dla modelu bizhub 4700P.
- 82 -
Podręcznik użytkownika
Menu papieru
Domyślne źródło, menu
Opcja
Działanie
Domyślne źródło
Ustawienie domyślnego źródła papieru dla wszystkich zadań drukowania.
Zasobnik [x]
Uwagi:
Podajnik uniwersalny
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zasobnik 1 (zasobnik
standardowy).
•
Aby Podajnik uniwersalny pojawiał się jako ustawienie menu,
Konfiguracja podajnika do wielu zastosowań w Menu papieru musi
być ustawiona na wartość Kaseta.
•
Jeśli do dwóch zasobników został włożony papier tego samego typu i
o takim samym rozmiarze (i elementy menu Rozmiar papieru i Typ
papieru są prawidłowo ustawione), zasobniki te zostaną
automatycznie połączone. Po opróżnieniu jednego zasobnika zadanie
drukowania jest realizowane przy użyciu połączonego zasobnika.
Ręczny podajnik papieru
Ręczny kopert
Rozmiar/typ papieru, menu
Opcja
Działanie
Rozmiar w zasobniku [x]
Określa rozmiar papieru załadowanego do każdego zasobnika.
A4
Uwagi:
A5
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest A4.
•
Jeśli dwa zasobniki zawierają papier tego samego typu i o takim
samym rozmiarze, a ustawienia zasobników są takie same,
zasobniki te zostaną automatycznie połączone. Po opróżnieniu
jednego zasobnika zadanie drukowania jest realizowane przy użyciu
połączonego zasobnika.
•
Papier o rozmiarze A6 jest obsługiwany tylko w zasobniku 1 i w
podajniku uniwersalnym.
A6
JIS-B5
Letter
Legal
Executive
Oficio (Meksyk)
Folio
Statement
Uniwersalny
- 83 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
Typ w zasobniku [x]
Określa typ papieru załadowanego do każdego zasobnika.
Zwykły papier
Uwagi:
Transparency (Folie)
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla zasobnika 1 jest zwykły
papier. Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla pozostałych
zasobników jest Typ niestandardowy [x].
•
Jeśli dostępna jest nazwa zdefiniowana przez użytkownika, będzie
ona wyświetlana zamiast opcji Typ niestandardowy [x].
•
To menu służy do konfigurowania automatycznego łączenia
zasobników.
Makulaturowy
Etykiety
Papier dokumentowy
Papier firmowy
Formularze
Papier kolorowy
Lekki papier
Ciężki papier
Gruby/bawełniany
Typ niestandardowy [x]
Rozmiar zasob. uniw.
A4
A5
Określa rozmiar papieru załadowanego do podajnika do wielu
zastosowań.
Uwagi:
A6
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest A4.
B5 JIS
•
W Menu papieru należy dla ustawienia Konfiguracja podajnika
uniwersalnego wybrać wartość „Kaseta”, aby pojawiło się menu
Rozmiar zasobnika uniwersalnego.
•
Podajnik do wielu zastosowań nie wykrywa automatycznie rozmiaru
papieru. Upewnij się, że ustawiona jest wartość rozmiaru papieru.
Letter
Legal
Executive
Oficio (Meksyk)
Folio
Statement
Uniwersalny
Koperta 7 3/4
Koperta 9
Koperta 104 × 239,4 mm
Koperta DL
Koperta 162 x 229 mm (C5)
Koperta B5
Inne koperty
- 84 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
Typ podajn. uniwers.
Określa typ papieru załadowanego do podajnika do wielu zastosowań.
Zwykły papier
Uwagi:
Karty
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zwykły papier.
•
W Menu papieru należy dla ustawienia Konfiguracja podajnika
uniwersalnego wybrać wartość „Kaseta”, aby pojawiło się menu Typ
podajnika uniwersalnego.
Transparency (Folie)
Makulaturowy
Etykiety
Papier dokumentowy
Koperta
Rough Envelope (Gruba koperta)
Papier firmowy
Formularze
Papier kolorowy
Lekki papier
Ciężki papier
Gruby/bawełniany
Typ niestandardowy [x]
Rozmiar papieru podawanego ręcznie
A4
Określa rozmiar papieru ładowanego ręcznie.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest A4.
A5
A6
B5 JIS
Letter
Legal
Executive
Oficio (Meksyk)
Folio
Statement
Uniwersalny
- 85 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
Typ papieru podawanego ręcznie
Określa typ papieru ładowanego ręcznie.
Zwykły papier
Uwagi:
Karty
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zwykły papier.
•
W Menu papieru należy dla ustawienia Konfiguracja podajnika
uniwersalnego wybrać wartość „Ręcznie”, aby pojawiło się menu Typ
papieru podawanego ręcznie.
Transparency (Folie)
Makulaturowy
Etykiety
Papier dokumentowy
Papier firmowy
Formularze
Papier kolorowy
Lekki papier
Ciężki papier
Gruby/bawełniany
Typ niestandardowy [x]
Rozmiar kopert podawanych ręcznie
Koperta 7 3/4
Określa rozmiar koperty ładowanej ręcznie.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Koperta DL.
Koperta 9
Koperta 10
Koperta DL
Koperta C5
Koperta B5
Inne koperty
Typ kopert podawanych ręcznie
Koperta
Określa typ kopert podawanych ręcznie.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Koperta.
Rough Envelope (Gruba koperta)
Typ niestandardowy [x]
Uwaga: W tym menu znajdują się wyłącznie zainstalowane zasobniki i podajniki.
- 86 -
Podręcznik użytkownika
Menu Konfiguracja podajnika uniwersalnego
Opcja
Działanie
Konfiguracja podajnika
uniwersalnego
Wskazanie, kiedy drukarka ma pobierać papier z podajnika uniwersalnego.
Kaseta
Ręcznie
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Kaseta. Za pomocą
ustawienia Kaseta można skonfigurować podajnik do wielu
zastosowań jako automatyczne źródło papieru.
•
Za pomocą opcji Ręcznie można skonfigurować podajnik uniwersalny
do wyłącznej obsługi zadań drukowania z podawaniem ręcznym.
•
Za pomocą ustawienia Pierwszy można skonfigurować podajnik
uniwersalny jako główne źródło papieru.
Pierwszy
Menu Zastąp rozmiar
Element
Przeznaczenie
Zastąp rozmiar
Zastępuje określony rozmiar papieru, jeśli żądany rozmiar nie jest
dostępny.
Wyłącz
Statement/A5
Letter/A4
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Cała lista. Dozwolone są
wszystkie dostępne możliwości zastępowania.
•
Ustawienie Wyłącz oznacza, że zastępowanie rozmiaru papieru nie
jest dozwolone.
•
Ustawienie zastępowania rozmiaru umożliwia kontynuację zadania
drukowania bez otrzymywania komunikatu Zmień papier.
Cała lista
- 87 -
Podręcznik użytkownika
Tekstura papieru, menu
Opcja
Działanie
Tekstura zwykła
Określa względną teksturę załadowanego zwykłego papieru.
Gładka
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Gruboziarnista
Tekstura kart
Określa względną teksturę załadowanych kart.
Gładka
Uwagi:
Normal (Normalny)
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
•
Opcje są wyświetlane tylko wtedy, gdy karty są obsługiwane.
Gruboziarnista
Tekstura folii
Gładka
Określa względną teksturę załadowanych folii.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Gruboziarnista
Tekstura p. makulaturowego
Gładka
Określa względną teksturę załadowanego papieru makulaturowego.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Gruboziarnista
Tekstura etykiet
Gładka
Określa względną teksturę załadowanych etykiet.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Gruboziarnista
Tekstura pap. dokument.
Gładka
Określa względną teksturę załadowanego papieru dokumentowego.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Gruboziarnista.
Normal (Normalny)
Gruboziarnista
Tekstura kopert
Gładka
Określa względną teksturę załadowanych kopert.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Gruboziarnista
Tekstura grubej koperty
Określa względną teksturę załadowanych kopert gruboziarnistych.
Gruboziarnista
- 88 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
Tekstura pap. firmowego
Określa względną teksturę załadowanego papieru firmowego.
Gładka
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Gruboziarnista
Tekstura formularzy
Gładka
Określa względną teksturę załadowanych formularzy.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Gruboziarnista
Tekstura papieru kolor.
Gładka
Określa względną teksturę załadowanego papieru kolorowego
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Gruboziarnista
Tekstura papieru lekkiego
Gładka
Określa względną teksturę załadowanego papieru.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Gruboziarnista
Tekstura papieru ciężkiego
Gładka
Określa względną teksturę załadowanego papieru.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Gruboziarnista
Gruby/bawełniany — tekstura
Określa względną teksturę załadowanego papieru bawełnianego.
Gruboziarnista
Tekstura niestandardowa [x]
Określa względną teksturę załadowanego papieru niestandardowego.
Gładka
Uwagi:
Normal (Normalny)
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
•
Opcje są wyświetlane tylko wtedy, gdy jest obsługiwany typ niestandardowy.
Gruboziarnista
- 89 -
Podręcznik użytkownika
Menu Gramatura papieru
Element
Działanie
Gram. - papier zwykły
Określa względną gramaturę załadowanego zwykłego papieru.
Lekki
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Ciężki
Gramatura - karty
Lekki
Określa względną gramaturę załadowanych kart.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Ciężki
Gramatura - folie
Lekki
Określa względną gramaturę załadowanych folii.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Ciężki
Gramatura p. makulat.
Lekki
Określa względną gramaturę załadowanego papieru makulaturowego.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Ciężki
Gramatura - etykiety
Lekki
Określa względną gramaturę załadowanych etykiet.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Ciężki
Gramatura - pap. dok.
Lekki
Określa względną gramaturę załadowanego papieru dokumentowego.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Ciężki
Gramatura - koperty
Lekki
Określa względną gramaturę załadowanych kopert.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Ciężki
- 90 -
Podręcznik użytkownika
Element
Działanie
Gramatura grubych kopert
Określa względną gramaturę załadowanych kopert gruboziarnistych.
Lekki
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Ciężki
Gramatura - pap. firm.
Lekki
Określa względną gramaturę załadowanego papieru firmowego.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Ciężki
Gramatura formularzy
Lekki
Określa względną gramaturę załadowanych formularzy.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Ciężki
Gram. - pap. kolor.
Lekki
Określa względną gramaturę załadowanego papieru kolorowego.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Normal (Normalny)
Ciężki
Gram. - pap. lekki
Określa, że gramatura załadowanych formularzy jest lekka.
Lekki
Gram. - pap. ciężki
Określa, że gramatura załadowanych formularzy jest ciężka.
Ciężki
Gruby/bawełniany –
gramatura
Lekki
Określa względną gramaturę załadowanego papieru bawełnianego lub grubego.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wartość Ciężki.
Normal (Normalny)
Ciężki
Gramatura niestandardowa [x]
Określa względną gramaturę załadowanego papieru niestandardowego.
Lekki
Uwagi:
Normal (Normalny)
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
•
Opcje są wyświetlane tylko wtedy, gdy jest obsługiwany dany typ
niestandardowy.
Ciężki
- 91 -
Podręcznik użytkownika
Ładowanie papieru, menu
Opcja
Działanie
Ładowanie p. makulat.
Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań
drukowania, dla których wybranym typem papieru jest
Makulaturowy.
Dupleks
Wyłącz
Ładowanie pap. dok.
Dupleks
Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań
drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Papier
dokumentowy.
Wyłącz
Ładowanie pap. firm.
Druk dwustronny
Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań
drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Papier
firmowy.
Wyłącz
Ładowanie formularzy
Druk dwustronny
Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań
drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Formularz.
Wyłącz
Ładowanie pap. kolor.
Druk dwustronny
Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań
drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Kolorowy.
Wyłącz
Light Loading (Ładowanie - lekki)
Druk dwustronny
Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań
drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Lekki.
Wyłącz
Heavy Loading (Ładowanie - ciężki)
Druk dwustronny
Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań
drukowania, dla których wybranym typem papieru jest Ciężki.
Wyłącz
Ładowanie niestand. [x]
Dupleks
Wyłącz
Określa i ustawia drukowanie dwustronne dla wszystkich zadań
drukowania, dla których wybranym typem papieru jest
Niestandardowy [x].
Uwaga: Opcja ładowania niestandardowego [x] jest dostępna
tylko wtedy, gdy jest obsługiwany określony typ niestandardowy.
Uwagi:
•
Wybranie ustawienia Dupleks sprawia, że wszystkie zadania drukowania będą domyślnie drukowane
dwustronnie, chyba że w oknie dialogowym Preferencje drukowania lub Drukowanie zostanie ustawione
drukowanie jednostronne.
•
Wybranie ustawienia Dupleks sprawia, że wszystkie zadania drukowania, w tym także jednostronne, są
wysyłane przez moduł dupleksu.
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla wszystkich opcji menu jest Wyłącz.
- 92 -
Podręcznik użytkownika
Typy niestandardowe, menu
Opcja
Działanie
Typ niestandardowy [x]
Powiąż typ papieru lub nośnika specjalnego z domyślną fabryczną nazwą
Typ niestandardowy [x] lub nazwą niestandardową zdefiniowaną przez
użytkownika we wbudowanym serwerze WWW. Zdefiniowana przez
użytkownika nazwa będzie wyświetlana zamiast opcji Typ
niestandardowy [x].
Paper (Papier)
Karty
Transparency (Folie)
Gruby/bawełniany
Etykiety
Koperta
Makulaturowy
Paper (Papier)
Karty
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Typ niestandardowy [x]
jest Papier.
•
Niestandardowy typ nośnika musi być obsługiwany przed wybrany
zasobnik lub podajnik, aby można było z nich drukować.
Określenie typu papieru, gdy w innych menu wybrano ustawienie
Makulaturowy.
Uwagi:
Transparency (Folie)
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Papier.
Gruby/bawełniany
•
Papier makulaturowy musi być obsługiwany przed wybrany zasobnik
lub podajnik, aby można było z nich drukować.
Etykiety
Koperta
Bawełna
- 93 -
Podręcznik użytkownika
Konfiguracja uniwersalna, menu
Opcja
Działanie
Jednostki miary
Określa jednostki miary.
Cali
Uwagi:
Milimetry
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym w USA są cale.
•
Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym są
milimetry.
Portrait Width (Szerokość w pionie)
Ustawia szerokość w pionie.
3–8,5 cala
Uwagi:
76–216 mm
•
Jeśli ustawiona wartość przekracza szerokość maksymalną,
drukarka wykorzysta maksymalną dozwoloną szerokość.
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym w USA jest 8,5 cala.
Szerokość można zwiększać z przyrostem o 0,01 cala.
•
Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest
216 mm. Szerokość można zwiększać z przyrostem o 1 mm.
Portrait Height (Wysokość w pionie)
Ustawia wysokość w pionie.
3–14,17 cala
Uwagi:
76–360 mm
•
Jeśli ustawiona wartość przekracza wysokość maksymalną,
drukarka wykorzysta maksymalną dozwoloną wysokość.
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym w USA jest 14 cala.
Wysokość można zwiększać z przyrostem o 0,01 cala.
•
Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest
356 mm. Wysokość można zwiększać z przyrostem o 1 mm.
- 94 -
Podręcznik użytkownika
Menu Raporty
Menu Raporty
Element
Przeznaczenie
Strona ustawień menu
Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje dotyczące
papieru załadowanego do zasobników, zainstalowanej pamięci, całkowitej
liczby stron, alarmów, limitów czasu oczekiwania, języka panelu sterowania
drukarki, adresu TCP/IP, stanu materiałów eksploatacyjnych, stanu
połączenia sieciowego oraz inne informacje.
Statystyki urządzenia
Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego statystyki drukarki, np.
informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych i szczegółowe informacje
o wydrukowanych stronach.
Strona konfiguracji sieci
Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat
ustawień drukarki sieciowej, np. adres TCP/IP.
Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko w przypadku drukarek
sieciowych lub drukarek podłączonych do serwerów druku.
Drukuj czcionki
Umożliwia wydrukowanie raportu na temat wszystkich czcionek dostępnych
dla aktualnie wybranego języka drukarki.
Czcionki PCL
Uwaga: Dostępne są oddzielne listy dla emulacji PCL i PostScript.
Czcionki PostScript
Asset Report (Raport
inwentaryzacji)
Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje
inwentaryzacyjne na temat drukarki, np. numer seryjny i nazwę modelu.
Menu Sieć/Porty
Menu Aktywna karta sieciowa
Element
Przeznaczenie
Aktywna karta sieciowa
Uwagi:
Automatycznie
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.
[lista dostępnych kart
sieciowych]
•
Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowana jest
opcjonalna karta sieciowa.
- 95 -
Podręcznik użytkownika
Menu Sieć standardowa
Uwaga: W tym menu zostają wyświetlone tylko porty aktywne. Wszystkie porty nieaktywne zostają
pominięte.
Element
Przeznaczenie
PCL SmartSwitch
Konfiguruje automatyczne przełączanie drukarki na emulację języka PCL, jeśli
zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.
Włącz
Wyłącz
PS SmartSwitch
Włącz
Wyłącz
Tryb NPA
Wyłącz
Automatycznie
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włącz.
•
Jeśli wybrano ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych
danych. Jeśli w przypadku opcji PS SmartSwitch wybrane jest ustawienie
Włącz, w drukarce stosowana jest emulacja PostScript. Jeśli opcja PS
SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki
określony w menu Ustawienia.
Konfiguruje automatyczne przełączanie drukarki na emulację języka PS, jeśli
zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włącz.
•
Jeśli wybrano ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje otrzymywanych
danych. Jeśli w przypadku opcji PCL SmartSwitch wybrane jest ustawienie
Włącz, w drukarce stosowana jest emulacja PCL. Jeśli opcja PCL
SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki
określony w menu Ustawienia.
Konfiguruje drukarkę tak, aby wykonywała operacje przetwarzania wymagane
w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.
•
Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjście z menu powodują
ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie
aktualizowany.
- 96 -
Podręcznik użytkownika
Element
Przeznaczenie
Bufor sieciowy
Konfiguruje rozmiar buforu wejściowego połączenia sieciowego.
Automatycznie
Uwagi:
Od 3 KB do [maksymalny
dozwolony rozmiar]
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.
•
Wartość można zmieniać z przyrostem 1 KB.
•
Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w
drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy w przypadku
opcji Zapis zasobów wybrano ustawienie Włącz czy Wyłącz.
•
Aby zwiększyć maksymalny dostępny rozmiar buforu połączenia
sieciowego, należy wyłączyć lub zmniejszyć bufory USB.
•
Zmiana tego ustawienia na panelu sterowania i wyjście z menu powodują
ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie
aktualizowany.
Binary PS (Mac)
Włącz
Wyłącz
Automatycznie
KONFIGURACJA SIECI STD.
Raporty
Karta sieciowa
Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań drukowania w
języku PostScript pochodzących z komputerów Macintosh.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.
•
Ustawienie Wyłącz umożliwia filtrowanie zadań drukowania za pomocą
standardowego protokołu.
•
Ustawienie Włącz umożliwia przetwarzanie binarnych zadań drukowania w
języku PostScript.
Wyświetlanie i konfiguracja ustawień sieciowych drukarki.
Uwaga: Menu Sieć bezprzewodowa jest wyświetlane tylko wtedy, gdy drukarka
jest podłączona do sieci bezprzewodowej.
TCP/IP
IPv6
Sieć bezprzewodowa
AppleTalk
- 97 -
Podręcznik użytkownika
Menu Raporty
Aby uzyskać dostęp do menu, przejdź do jednej z następujących opcji:
•
Menu Sieć/Porty >Sieci/Porty >Sieć standardowa > KONFIGURACJA SIECI STD. >Raporty
Element
Przeznaczenie
Drukuj stronę
konfiguracji
Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat ustawień drukarki
sieciowej, np. adres TCP/IP.
Menu karty sieciowej
Aby uzyskać dostęp do menu, przejdź do jednej z następujących opcji:
•
Sieć/porty >Sieć standardowa > KONFIGURACJA SIECI STD. >Karta sieciowa
Ustawienia
Przeznaczenie
Wyświetl stan karty
Umożliwia wyświetlenie stanu połączenia karty sieciowej.
Podłączona
Odłączona
Wyświetl szybkość karty
Umożliwia wyświetlenie szybkości aktywnej karty sieciowej.
Adres sieciowy
Umożliwia wyświetlenie adresów sieciowych.
UAA
LAA
Job Timeout (Czas oczekiwania na
zadanie)
0–255 sekund
Strona baneru
Wyłącz
Określa czas przed anulowaniem zadania drukowania sieciowego.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 90 sekund.
•
Jeśli wartość zostanie ustawiona na 0, czas oczekiwania zostanie
wyłączony.
•
Jeśli zostanie wybrana wartość 1–9, ustawienie zostanie zapisane jako
10.
Umożliwia ustawienie strony baneru.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
Włącz
- 98 -
Podręcznik użytkownika
Menu TCP/IP
Aby uzyskać dostęp do menu, przejdź do jednej z następujących opcji:
•
Sieć/porty >Sieć standardowa > KONFIGURACJA SIECI STD. >TCP/IP
Uwaga: To menu jest dostępne tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do
serwerów druku.
Opcja
Działanie
Ustaw nazwę hosta
Umożliwia ustawienie nazwy hosta.
IP Address (Adres IP)
Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącego adresu TCP/IP.
Uwaga: Ręczne ustawienie adresu IP powoduje wyłączenie opcji Enable DHCP
(Włącz DHCP) i Enable Auto IP (Włącz Auto IP). W systemach z obsługą
protokołów BOOTP i RARP zostaną również wyłączone opcje Enable BOOTP
(Włącz BOOTP) i Enable RARP (Włącz RARP).
Maska sieci
Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej maski sieci TCP/IP.
Brama
Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej bramy TCP/IP.
Włącz protokół DHCP
Określa adres serwera DHCP i przydział parametrów.
On (Włącz)
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
Wyłącz
Włącz opcję AutoIP
Yes (Tak)
Umożliwia określenie ustawienia pracy w sieci przy zerowej konfiguracji.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Tak.
No (Nie)
Włącz FTP/TFTP
Yes (Tak)
No (Nie)
Enable HTTP Server (Włącz
serwer HTTP)
Yes (Tak)
No (Nie)
Powoduje włączenie wbudowanego serwera FTP umożliwiającego wysyłanie
plików do drukarki przy użyciu protokołu FTP.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Tak.
Powoduje włączenie wbudowanego serwera WWW. Po włączeniu tej opcji
można zdalnie monitorować działanie drukarki i zarządzać nią przy użyciu
przeglądarki internetowej.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
Adres serwera WINS
Umożliwia wyświetlenie lub zmianę aktualnego adresu serwera WINS.
Włącz protokół DDNS
Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej wartości ustawienia DDNS.
Yes (Tak)
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
No (Nie)
- 99 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
Włącz protokół mDNS
Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej wartości ustawienia mDNS.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Tak.
Yes (Tak)
No (Nie)
Adres serwera DNS
Umożliwia wyświetlenie lub zmianę aktualnego adresu serwera DNS.
Adres zapasowego serwera
DNS
Umożliwia wyświetlenie i zmianę zapasowych adresów serwerów DNS.
Adres zapasowego serwera
DNS 2
Adres zapasowego serwera
DNS 3
Włącz HTTPS
Umożliwia wyświetlenie lub zmianę bieżącej wartości ustawienia HTTPS.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Tak.
Yes (Tak)
No (Nie)
Menu IPv6
Aby uzyskać dostęp do menu, przejdź do jednej z następujących opcji:
•
Sieć/Porty >Sieć standardowa > KONFIGURACJA SIECI STD.>IPv6
Uwaga: To menu jest dostępne tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do
serwerów druku.
Opcja
Działanie
Włącz IPv6
Włącza w drukarce protokół IP w wersji 6 (IPv6).
On (Włącz)
Protokół IPv6 używa do tworzenia adresów IP większej liczby
numerów.
Wyłącz
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
Automat. konfiguracja
On (Włącz)
Wyłącz
Ustaw nazwę hosta
Określa możliwość zaakceptowania przez kartę sieciową drukarki
automatycznych wpisów konfiguracji adresu IPv6 dostarczonych
przez router.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
*
Umożliwia ustawienie nazwy hosta.
- 100 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
*
Wyświetla aktualny adres IPv6.
Pokaż adres
Pokaż adres routera
*
Włącz DHCPv6
On (Włącz)
Wyświetla aktualny adres routera.
Włącza obsługę protokołu DHCPv6 w drukarce.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
Wyłącz
*
Te ustawienia można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera WWW.
Menu Sieć bezprzewodowa
Uwaga: To menu jest dostępne tylko w modelach drukarek podłączonych do sieci bezprzewodowej.
Aby uzyskać dostęp do menu, przejdź do jednej z następujących opcji:
•
Sieć/Porty >Sieć standardowa > KONFIGURACJA SIECI STD. >Sieć bezprzewodowa
Opcja
Przeznaczenie
Konfiguracja bezpiecznego dostępu do
sieci Wi-Fi (WPS)
Ustanowienie połączenia bezprzewodowego oraz włączenie
zabezpieczeń sieci.
Metoda z przyciskiem
Uwagi:
Metoda kodu PIN
•
Metoda z przyciskiem umożliwia podłączenie drukarki do sieci
bezprzewodowej przez naciśnięcie przycisków na drukarce i na
punkcie dostępu (routerze bezprzewodowym) w określonym
przedziale czasu.
•
Metoda kodu PIN umożliwia podłączenie drukarki do sieci
bezprzewodowej przy użyciu kodu PIN z drukarki, który należy
wprowadzić do ustawień sieci bezprzewodowej punktu dostępu.
Włączenie/wyłączenie automatycznego
wykrywania WPS
Włączony
Wyłącz
Umożliwia automatyczne wykrywanie metody łączenia z siecią
stosowanej przez punkt dostępu obsługujący funkcję WPS — metody
z przyciskiem lub metody kodu PIN.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
•
Dotyczy tylko modelu bizhub 4700P
- 101 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Przeznaczenie
Tryb sieci
Określa tryb sieci.
Tryb infrastruktury
Uwagi:
Tryb ad hoc
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Ad hoc. Ten tryb
umożliwia konfigurację bezpośredniego połączenia
bezprzewodowego drukarki z komputerem.
•
Tryb infrastruktury umożliwia dostęp drukarki do sieci przez
punkt dostępu.
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Ad hoc.
Zgodność
802.11b/g
Określa standard sieci bezprzewodowej.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 802.11b/g/n.
802.11b/g/n
Wybierz sieć
Umożliwia wybór sieci używanej przez drukarkę.
Wyświetl jakość sygnału
Umożliwia wyświetlenie informacji o jakości połączenia
bezprzewodowego.
Wyświetl tryb bezpieczeństwa
Umożliwia wyświetlenie informacji o metodzie szyfrowania w sieci
bezprzewodowej.
Menu AppleTalk
Uwaga: To menu jest dostępne tylko w modelach drukarek podłączonych do sieci przewodowej lub gdy
zainstalowano opcjonalną kartę sieciową.
Aby uzyskać dostęp do menu, przejdź do jednej z następujących opcji:
•
Sieć/Porty >Sieć standardowa > KONFIGURACJA SIECI STD.>Apple Talk
Element
Przeznaczenie
Włącz
Włącza lub wyłącza obsługę protokołu AppleTalk.
Tak
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Tak.
Nie
Wyświetl nazwę
Wyświetla przypisaną nazwę AppleTalk.
Uwaga: Nazwę można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera
WWW.
- 102 -
Podręcznik użytkownika
Element
Przeznaczenie
Wyświetl adres
Wyświetla przypisany adres AppleTalk.
Uwaga: Adres można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera
WWW.
Ustaw strefę
Wyświetla listę stref AppleTalk dostępnych w sieci.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest strefa domyślna dla
danej sieci. Jeśli nie istnieje strefa domyślna, ustawieniem domyślnym jest
strefa oznaczona gwiazdką (*).
[lista stref dostępnych w sieci]
Menu Standardowy port USB
Element
Przeznaczenie
PCL SmartSwitch
Włącz
Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację języka
PCL, jeśli wymaga tego zadanie drukowania otrzymane przez port USB, bez
względu na domyślny język drukarki.
Wyłącz
Uwagi:
PS SmartSwitch
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włącz.
•
Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje
otrzymywanych danych. Jeśli w przypadku opcji PS SmartSwitch wybrane
jest ustawienie Włącz, w drukarce stosowana jest emulacja PostScript. Jeśli
opcja PS SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język
drukarki określony w menu Ustawienia.
Włącz
Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację języka
PS, jeśli wymaga tego zadanie drukowania otrzymane przez port USB, bez
względu na domyślny język drukarki.
Wyłącz
Uwagi:
Tryb NPA
Włącz
Wyłącz
Automatycznie
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włącz.
•
Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie analizuje
otrzymywanych danych. Jeśli w przypadku opcji PCL SmartSwitch wybrane
jest ustawienie Włącz, w drukarce stosowana jest emulacja PCL. Jeśli opcja
PCL SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki
określony w menu Ustawienia.
Konfiguruje drukarkę tak, aby wykonywała operacje przetwarzania wymagane w
komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie. Jeśli
wybrane jest ustawienie Automatycznie, drukarka analizuje dane, określa
format, a następnie odpowiednio przetwarza dane.
•
Zmiana tego ustawienia w panelu sterowania drukarki powoduje
automatyczne ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie
aktualizowany.
- 103 -
Podręcznik użytkownika
Element
Przeznaczenie
Bufor USB
Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego portu USB.
Wyłączony
Uwagi:
Automatycznie
•
Od 3 K do [maksymalny
dozwolony rozmiar]
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.
•
Rozmiar bufora portu USB można zmieniać z przyrostem o 1 K.
•
Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce,
rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy w przypadku opcji Zapis
zasobów wybrano ustawienie Włącz czy Wyłącz.
•
Aby zwiększyć maksymalny dostępny rozmiar buforu USB, należy wyłączyć
lub zmniejszyć bufory połączeń sieciowych.
•
Zmiana tego ustawienia w panelu sterowania drukarki powoduje
automatyczne ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest następnie
aktualizowany.
Binary PS (Mac)
Włącz
Wyłącz
Automatycznie
Adres ENA
yyy.yyy.yyy.yyy
Maska sieci ENA
yyy.yyy.yyy.yyy
Brama ENA
yyy.yyy.yyy.yyy
Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań drukowania w
języku PostScript pochodzących z komputerów Macintosh.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Automatycznie.
•
Ustawienie Włącz umożliwia przetwarzanie binarnych zadań drukowania w
języku PostScript.
•
Ustawienie Wyłącz umożliwia filtrowanie zadań drukowania za pomocą
standardowego protokołu.
Konfiguruje informacje dotyczące adresu sieciowego zewnętrznego serwera
druku.
Uwaga: To menu jest dostępne tylko jeśli drukarka jest podłączona do
zewnętrznego serwera druku za pomocą portu USB.
Konfiguruje informacje dotyczące maski sieci zewnętrznego serwera druku.
Uwaga: To menu jest dostępne tylko jeśli drukarka jest podłączona do
zewnętrznego serwera druku za pomocą portu USB.
Konfiguruje informacje dotyczące bramy zewnętrznego serwera druku.
Uwaga: To menu jest dostępne tylko jeśli drukarka jest podłączona do
zewnętrznego serwera druku za pomocą portu USB.
- 104 -
Podręcznik użytkownika
Menu Konfiguracja SMTP
Opcja
Działanie
Podstawowa brama SMTP
Określa bramę serwera SMTP oraz port.
Port podstawowej bramy SMTP
Uwaga: Domyślnym portem bramy SMTP jest 25.
Dodatkowa brama SMTP
Port dodatkowej bramy SMTP
Limit czasu SMTP
5–30
Określa czas w sekundach, po którym serwer przestaje próbować
wysłać wiadomość e-mail.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 30 sekund.
Adres zwrotny
Określa adres zwrotny dla wiadomości e-mail wysyłanych przez
drukarkę, składający się z maksymalnie 128 znaków.
Zastosuj protokół SSL
Wyłączone
Konfiguruje drukarkę do korzystania z protokołu SSL w celu
zapewnienia zwiększonego bezpieczeństwa podczas łączenia z
serwerem SMTP.
Negocjuj
Uwagi:
Wymagane
Uwierzytelnianie serwera SMTP
Nie wymaga uwierzytelnienia
Logowanie/Zwykły
CRAM-MD5
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłączone.
•
W przypadku używania ustawienia Negocjuj to serwer SMTP
określa, czy będzie stosowany protokół SSL.
Określa typ uwierzytelniania użytkownika wymagany dla uprawnień
drukowania.
Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Nie wymaga
uwierzytelniania”
Digest-MD5
NTLM
Kerberos 5
Urządzenie – zainicjowany adres e-mail
Brak
Określa typ poświadczeń stosowanych podczas komunikacji z
serwerem SMTP. Niektóre serwery SMTP wymagają poświadczeń do
wysyłania wiadomości e-mail.
Stosuj dane identyfikacyjne SMTP
urządzenia
Uwagi:
Nazwa użytkownika urządzenia
Hasło urządzenia
Obszar Kerberos 5
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Urządzenie –
zainicjowany adres e-mail jest Brak.
•
Po wybraniu opcji „Użyj poświadczeń SMTP urządzenia” do
logowania na serwerze SMTP stosowane są wartości
Identyfikator użytkownika urządzenia oraz Hasło urządzenia.
Domena NTLM
- 105 -
Podręcznik użytkownika
Bezpieczeństwo, menu
Drukowanie poufne, menu
Opcja
Działanie
Wygaśnięcie ważności
zadania poufnego
Ograniczenie czasu, przez który poufne zadanie drukowania pozostaje w drukarce, zanim
zostanie usunięte.
Wyłączone
1 godzina
4 godziny
Uwagi:
•
Jeśli ustawienie „Wygaśnięcie ważności zadania poufnego” zostanie
zmienione, gdy poufne zadania drukowania znajdują się w pamięci RAM
drukarki, czas wygaśnięcia tych zadań drukowania nie zostanie zmieniony
na nową wartość domyślną.
•
Jeśli drukarka zostanie wyłączona, wówczas wszystkie zadania poufne
przechowywane w pamięci RAM drukarki zostaną usunięte.
24 godziny
1 tydzień
Powtórzenie
wygaśnięcia ważności
zadania
Ustawienie limitu czasu, przez który drukarka przechowuje zadania drukowania.
Wyłączone
1 godzina
4 godziny
24 godziny
1 tydzień
Weryfikacja
wygaśnięcia ważności
zadania
Ustawienie limitu czasu, przez który drukarka przechowuje zadania drukowania
wymagające weryfikacji.
Wyłączone
1 godzina
4 godziny
24 godziny
1 tydzień
Rezerwuj wygaśnięcie
ważności zadania
Ustawienie limitu czasu, przez który drukarka przechowuje zadania drukowania do
wydrukowania w późniejszym terminie.
Wyłączone
1 godzina
4 godziny
24 godziny
1 tydzień
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyłączone.
- 106 -
Podręcznik użytkownika
Dziennik audytu bezpieczeństwa, menu
Opcja
Działanie
Export Log (Eksportuj dziennik)
Umożliwia autoryzowanemu użytkownikowi wyeksportowanie dziennika audytu.
Uwagi:
Delete Log (Usuń dziennik)
Delete now (Usuń teraz)
•
Aby wyeksportować dziennik audytu z panelu sterowania drukarki, podłącz
napęd flash do drukarki.
•
Dziennik audytu można również pobrać z wbudowanego serwera WWW, a
następnie zapisać go na komputerze.
Umożliwia usunięcie dzienników audytu.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Delete now (Usuń teraz).
Do not delete (Nie usuwaj)
Configure Log (Konfiguruj
dziennik)
Enable Audit (Włącz audyt)
Yes (Tak)
Określa sposób tworzenia dzienników audytu.
Uwagi:
•
Włączenie audytu określa, czy zdarzenia są zapisywane w dzienniku
audytu bezpieczeństwa i w dzienniku systemowym. Domyślnym
ustawieniem fabrycznym jest Nie.
•
Włączenie zdalnego dziennika systemowego określa, czy dzienniki są
wysyłane na serwer zdalny. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie.
•
Obiekt zdalnego dziennika systemowego określa wartość używaną do
wysyłania dzienników na zdalny serwer. Domyślnym ustawieniem
fabrycznym jest 4.
•
Po włączeniu dziennika audytu zabezpieczeń zapisywana jest wartość
ważności każdego zdarzenia. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 4.
No (Nie)
Enable Remote Syslog
(Włącz zdalny dziennik
systemowy)
No (Nie)
Yes (Tak)
Remote Syslog Facility
(Zdalny obiekt dziennika
systemowego)
0–23
Severity of events to log
(Ważność zdarzeń do
raportowania)
0–7
- 107 -
Podręcznik użytkownika
Menu Ustaw datę i godzinę
Opcja
Działanie
Aktualna data i godzina
Wyświetla aktualne ustawienia daty i godziny drukarki.
Ustaw datę i godzinę ręcznie
Umożliwia wprowadzenie daty i godziny.
[wprowadzana data/godzina]
Automatycznie przestrzegaj
czasu letniego
Włączone
Wyłączone
Włącz funkcję NTP
Włączone
Wyłączone
Uwagi:
•
Ręczne ustawienie daty i godziny powoduje zmianę ustawienia Włącz NTP
na Nie.
•
Kreator umożliwia ustawienie daty i godziny w formacie: RRRR-MM-DDGG:MM.
Umożliwia zastosowanie w drukarce funkcji czasu letniego (DST — Daylight
Saving Time) zgodnie z ustawieniami początku i końca tego okresu
powiązanymi z ustawieniem strefy czasowej drukarki.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
Umożliwia korzystanie z protokołu NTP (Network Time Protocol),
synchronizującego zegary urządzeń w sieci.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
•
Ustawienie zostanie automatycznie zmienione na Wyłącz, gdy data i
godzina zostaną zmienione ręcznie.
- 108 -
Podręcznik użytkownika
Menu Ustawienia
Ustawienia ogólne
Menu ustawień ogólnych
Opcja
Działanie
Display Language (Język wyświetlany)
Wybranie języka, w jakim będzie wyświetlany tekst na
wyświetlaczu drukarki.
Polski
Francais
Uwaga: Niektóre języki nie są obsługiwane przez wszystkie
drukarki.
Deutsch
Italiano
Espanol
Dansk
Norsk
Nederlands
Svenska
Portuguese
Suomi
Rosyjski
Polski
Grecki
Magyar
Turkce
Cesky
Simplified Chinese
Traditional Chinese
Korean
Japanese
Pokaż szacunkowe czasy eksploatacji
materiałów
Pokaż szacunki
Umożliwia wyświetlenie oszacowań materiałów
eksploatacyjnych na panelu sterowania drukarki,
wbudowanym serwerze WWW, w ustawieniach menu oraz
raportach statystyk urządzenia.
Nie pokazuj szacunków
- 109 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
Tryb Eco-Mode
Umożliwia ustawienie trybu Eco-Mode.
Wyłączone
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
Energy (Energia)
Energia/Papier
Paper (Papier)
Tryb cichy
Wyłącz
Umożliwia ustawienie trybu cichego.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
On (Włącz)
Run Initial Setup (Uruchom konfigurację
wstępną)
Umożliwia wymuszenie na drukarce uruchomienie kreatora
konfiguracji.
Yes (Tak)
Uwagi:
No (Nie)
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
•
Po ukończeniu działania kreatora konfiguracji i wybraniu
opcji Done (Gotowe) na ekranie wyboru kraju ustawieniem
domyślnym będzie wartość Nie.
Paper Sizes (Rozmiary papieru)
Stany Zjednoczone
Metric (Metryczny)
Umożliwia określenie jednostki pomiaru dla rozmiarów
papieru.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym są rozmiary
amerykańskie.
•
Ustawienie początkowe zależy od kraju lub regionu
wybranego w początkowym kreatorze konfiguracji.
- 110 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
Dostosowywanie ekranu głównego
Umożliwia zmianę ikon i przycisków wyświetlanych na ekranie
głównym.
Zmień język
Wyszukaj wstrzymane zadania
Dla każdej ikony i każdego przycisku do wyboru są
następujące opcje:
Zadania wstrzymane
Wyświetlacz
Napęd USB
Profile i rozwiązania
Zakładki
Zadania według użytkownika
Do not display (Nie wyświetlaj)
Uwagi:
•
Ustawienie „Wyświetlaj” jest domyślnym ustawieniem
fabrycznym dla elementów Wyszukaj wstrzymane
zadania, Wstrzymane zadania, Napęd USB, Formularze i
ulubione, Ustawienia oszczędne, Salon sprzedaży oraz
Zmień tło.
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Zmień
język, Profile i rozwiązania, Zakładki i Zadania według
użytkownika jest „Nie wyświetlaj”.
•
Opcja „Zakładki” pojawia się w oknie Wstrzymane zadania
tylko w przypadku, gdy opcja Pokaż zakładki jest
ustawiona na Tak i gdy jest podłączony aktywny kabel
sieciowy.
Formularze i ulubione
Ustawienia oszczędne
Salon sprzedaży
Zmień tło
Limity czasu
tryb czuwania
Disabled (Wyłączony)
1–180 min
Określa czas mierzony od zakończenia zadania drukowania,
po upływie którego drukarka przechodzi do trybu oszczędzania
energii.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 30 min.
•
Wartość „Wyłączone” jest wyświetlana tylko wtedy, gdy
opcja Oszczędzanie energii jest wyłączona.
•
Dzięki niższym ustawieniom oszczędza się więcej energii,
ale potrzeba więcej czasu na nagrzanie urządzenia.
•
Jeśli drukarka jest stale użytkowana, należy wybrać
wysoką wartość ustawienia. W większości przypadków
umożliwia to utrzymywanie gotowości drukarki do
drukowania i skrócenie czasu nagrzewania do minimum.
- 111 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
Limity czasu
Umożliwia ustawienie czasu, po upływie którego drukarka
przechodzi w tryb hibernacji.
Limit czasu trybu hibernacji
Disabled (Wyłączony)
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym są „3 godziny”.
1 godzina
2 godziny
3 godziny
6 godzin
1 dzień
2 dni
3 dni
1 tydzień
2 tygodnie
1 miesiąc
Limity czasu
Czas oczekiwania ekranu
15–300 s
Limity czasu
Oczekiwanie na wydruk
Disabled (Wyłączony)
1–255 s
Umożliwia ustawienie czasu (w sekundach), po którym
wyświetlacz powraca do stanu gotowości.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 30 sec (30
sekund).
Określa czas w sekundach, przez który drukarka oczekuje na
komunikat zakończenia zadania, zanim pozostała część
zadania drukowania zostanie anulowana.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 90 sec (90
sekund).
•
Jeśli licznik wygasa, dowolna częściowo zadrukowana
strona, która nadal znajduje się w drukarce, zostaje
wydrukowana.
•
Opcja Print Timeout (Oczekiwanie na wydruk) jest
dostępna tylko w przypadku korzystania z emulacji języka
PCL. To ustawienie nie oddziałuje w żaden sposób na
zadania drukowania korzystające z emulacji języka
PostScript.
- 112 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
Limity czasu
Określa czas w sekundach, przez który drukarka oczekuje na
dodatkowe dane, zanim zadanie drukowania zostanie
anulowane.
Limit czasu oczekiwania
Disabled (Wyłączony)
15–65535 s
Naprawa błędów
Automatyczne ponowne uruchomienie
Uruchom ponownie podczas
bezczynności
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 40 sec (40
sekund).
•
To ustawienie nie oddziałuje w żaden sposób na zadania
drukowania korzystające z emulacji języka PCL.
Umożliwia ustawienie automatycznego ponownego
uruchomienia.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zawsze
uruchamiaj ponownie.
Zawsze uruchamiaj ponownie
Nigdy nie uruchamiaj ponownie
Naprawa błędów
Maksymalna liczba ponownych uruchomień
1–20
Odzyskiwanie drukowania
Autokontynuacja
Disabled (Wyłączony)
5–255 s
Odzyskiwanie drukowania
Zacięcia — ponów
Włącz
Wyłącz
Umożliwia ustawienie maksymalnej liczby automatycznych
ponownych uruchomień.
Uwagi:
•
Jeśli liczba ponownych uruchomień urządzenia zrówna
się z wartością tego ustawienia w określonym czasie,
zamiast kolejnego ponownego uruchomienia zostanie
wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie.
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 5.
Umożliwia drukarce automatyczne kontynuowanie drukowania
w niektórych sytuacjach w trybie offline, gdy problem nie został
rozwiązany w określonym czasie.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Disabled
(Wyłączone).
Określa, czy drukarka ma ponownie drukować zacięte
arkusze.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Automatycznie.
Strony, które uległy zacięciu, są ponownie drukowane,
chyba że pamięć wymagana do przetworzenia tych stron
jest potrzebna do realizacji innych zadań.
•
Wartość Włącz sprawia, że drukarka zawsze będzie
ponownie drukować zacięte arkusze.
•
Wartość Off (Wyłącz) sprawia, że drukarka nie będzie
ponownie drukować zaciętych arkuszy.
Automatycznie
- 113 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
Odzyskiwanie drukowania
Uwagi:
Pomoc przy zacięciu
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
Opcja Włącz powoduje, że drukarka automatycznie
wyładowuje puste lub częściowo zadrukowane strony do
odbiornika standardowego po usunięciu zaciętej strony.
•
Wybranie opcji Wyłącz powoduje konieczność usunięcia
wszystkich stron ze wszystkich możliwych miejsc, gdzie
może wystąpić zacięcie.
On (Włącz)
Wyłącz
Odzyskiwanie drukowania
Ochrona strony
Wyłącz
On (Włącz)
Limit czasu trybu hibernacji w trakcie
połączenia
Umożliwia prawidłowe drukowanie strony, która w innym
przypadku mogłaby nie zostać wydrukowana.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
Wartość Off (Wyłącz) powoduje wydrukowanie tylko
części danych z określonej strony, jeśli pamięć jest zbyt
mała do przetworzenia całej strony.
•
Wartość On (Włącz) sprawia, że drukarka przetwarza i
drukuje całą stronę.
Umożliwia ustawienie drukarki w tryb hibernacji nawet podczas
aktywnego połączenia Ethernet.
Tryb hibernacji
Uwagi:
Nie hibernuj
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla krajów UE jest
ustawienie Hibernuj.
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla krajów spoza UE
jest ustawienie Nie hibernuj.
Naciśnięcie przycisku Czuwanie
Nie rób nic
Sleep (Czuwanie)
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Czuwanie
Nie rób nic
Sleep (Czuwanie)
Określa sposób, w jaki drukarka w stanie bezczynności
reaguje na krótkie naciśnięcie przycisku Czuwanie.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Czuwanie.
Określa sposób, w jaki drukarka w stanie bezczynności
reaguje na długie naciśnięcie przycisku Czuwanie.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest „Nie rób
nic”.
- 114 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
Factory Defaults (Ustawienia fabryczne)
Przywraca ustawienia drukarki do domyślnych wartości
fabrycznych.
Do Not Restore (Nie przywracaj)
Restore Now (Przywróć teraz)
Niest. komun. główny
Wyłącz
IP Address (Adres IP)
Hostname (Nazwa hosta)
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Do Not Restore
(Nie przywracaj). Ustawienie Do Not Restore (Nie
przywracaj) zachowuje ustawienia użytkownika.
•
Wszystkie pobrane zasoby zapisane w pamięci RAM są
usuwane. Ustawienie to nie ma wpływu na pobrane
zasoby zapisane w pamięci flash.
Wybierz niestandardowy komunikat ekranu głównego, który
jest wyświetlany jako alternatywna informacja o stanie
drukarki.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off
(Wyłącz).
Contact Name (Osoba kontaktowa)
Miejsce
Nazwa konfiguracji zerowej
Tekst niestandardowy [x]
Eksport pakietu konfiguracji
Uwaga: Eksport pakietu konfiguracji jest możliwy po
uprzednim podłączeniu pamięci USB do urządzenia.
- 115 -
Podręcznik użytkownika
Napęd flash (dotyczy tylko modelu bizhub 4700P)
Menu Napęd flash
Ustawienia
Przeznaczenie
Liczba kopii
Określenie domyślnej liczby kopii dla każdego zadania drukowania.
1–999
Paper Source (Źródło papieru)
Zasobnik [x]
Podajnik uniwersalny
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 1.
Ustawienie domyślnego źródła papieru dla wszystkich zadań drukowania.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zasobnik 1 (zasobnik
standardowy).
Papier ręcznie
Koperty podawane ręcznie
Sortuj
Off [Wyłącz] (1,1,1,2,2,2)
On [Włącz] (1,2,1,2,1,2)
Strony (Dupleks)
1 sided (1-stronnie)
W przypadku drukowania wielu kopii strony zadania drukowania są układane w
kolejności.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
Określa sposób drukowania: po jednej lub po obu stronach arkusza.
Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 1 sided (1-stronnie).
2 sided (2-stronnie)
Duplex Binding (Brzeg na
oprawę)
Umożliwia wybór brzegu na oprawę w przypadku drukowania dwustronnego w
odniesieniu do orientacji papieru.
Długa krawędź
Uwagi:
Krótka krawędź
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Długa krawędź. Ustawienie
Długa krawędź zakłada oprawę wzdłuż długiej krawędzi strony (czyli lewej
w przypadku orientacji pionowej i górnej w przypadku orientacji poziomej).
•
W przypadku wybrania opcji oprawy wzdłuż krótkiej krawędzi strony będą
łączone wzdłuż krótkiej krawędzi (czyli górnej w przypadku orientacji
pionowej i lewej w przypadku orientacji poziomej).
Oszczędność papieru
Powoduje, że obrazy wielu stron są drukowane na jednej stronie arkusza.
Wyłącz
Uwagi:
2 na arkuszu
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyłączone.
•
Wybrana liczba odpowiada liczbie stron drukowanych na jednej stronie
arkusza.
3 na arkuszu
4 na arkuszu
6 na arkuszu
9 na arkuszu
12 na arkuszu
16 na arkuszu
- 116 -
Podręcznik użytkownika
Ustawienia
Przeznaczenie
Oszczędność papieru —
kolejność
Określa położenie obrazów wielu stron.
Poziomo
Odwróć w poziomie
Odwróć w pionie
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Poziomo.
•
Rozmieszczenie obrazów stron zależy od ich liczby oraz orientacji, która
może być pionowa lub pozioma.
Pionowo
Oszczędność papieru —
orientacja
Automatycznie
Określa orientację dokumentu wielostronicowego.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Automatycznie. Drukarka
sama wybiera orientację pionową lub poziomą.
Poziomo
Pionowo
Oszczędność papieru —
obramowanie
Brak
Drukuje obramowanie na obrazie każdej strony.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.
Pełne
Separator Sheets (Arkusze
separujące)
Wyłącz
Określa, czy w zadaniu drukowania umieszczać arkusze separujące.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłączone. Arkusze separujące
nie są uwzględniane w zadaniu drukowania.
•
Wartość Między kopiami powoduje umieszczanie pustego arkusza między
poszczególnymi kopiami zadania, jeśli opcja Sortowanie jest włączona.
Jeśli opcja Sortuj jest włączona, puste strony są umieszczane między
poszczególnymi zestawami wydrukowanych stron (na przykład po
wszystkich stronach 1 i po wszystkich stronach 2).
•
Wartość Między zadaniami powoduje, że puste arkusze są umieszczane
między zadaniami drukowania.
•
Wartość Między stronami powoduje, że puste arkusze są umieszczane
między poszczególnymi stronami zadania drukowania. To ustawienie jest
użyteczne w przypadku drukowania na foliach lub umieszczania w
dokumencie pustych arkuszy przeznaczonych na uwagi.
Między kopiami
Między zadaniami
Między stronami
Źródło arkuszy separujących
Określa źródło papieru dla arkuszy separujących.
Zasobnik [x]
Uwagi:
Podajnik ręczny
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zasobnik 1 (zasobnik
standardowy).
•
Aby opcja Manual Feeder (Podajnik ręczny) była dostępna jako opcja
menu, w menu Paper (Papier) należy dla ustawienia Configure MP
(Konfiguracja podajnika uniwersalnego) wybrać wartość Cassette (Kaseta).
Blank Pages (Puste strony)
Nie drukuj
Określa, czy w zadaniu drukowania mają być umieszczane puste strony.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie drukuj.
Drukuj
- 117 -
Podręcznik użytkownika
Ustawienia wydruku
Menu Ustawienia
Opcja
Działanie
Printer Language (Język drukarki)
Umożliwia ustawienie domyślnego języka drukarki.
Emulacja PCL
Uwagi:
PS Emulation (Emulacja PS)
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Emulacja PCL.
•
Emulacja PostScript wykorzystuje interpreter języka
PostScript do przetwarzania zadań drukowania.
•
Emulacja PCL wykorzystuje interpreter języka PCL do
przetwarzania zadań drukowania.
•
Ustawienie konkretnego języka drukarki jako domyślnego
nie wyklucza możliwości wysyłania przy użyciu programu
zadań drukowania korzystających z innego języka
drukarki.
Emulacja PPDS
Print Area (Obszar wydruku)
Normal (Normalny)
Whole Page (Cała strona)
Download Target (Miejsce zapisu)
Pamięć flash
Określa logiczny i fizyczny obszar przeznaczony do
zadrukowania.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal
(Normalny). Próba wydrukowania jakichkolwiek danych
poza obszarem przeznaczonym do zadrukowania,
określonym przez opcję Normal (Normalny), spowoduje
obcięcie obrazu do granic określonych przez tę opcję.
•
Ustawienie Whole Page (Cała strona) umożliwia
przeniesienie obrazu do obszaru nieprzeznaczonego do
drukowania określonego przez ustawienie Normalny.
Ustawienie ma wpływ tylko na strony drukowane przy
użyciu interpretera języka PCL 5e i nie zmienia stron
drukowanych przy użyciu interpretera języków PCL XL lub
PostScript.
Umożliwia określenie miejsca przechowywania pobranych
zasobów.
Uwagi:
•
Zapisywanie pobranych elementów w pamięci flash
powoduje zapisanie ich w sposób trwały. Po wyłączeniu
drukarki pobrane elementy znajdujące się w pamięci flash
nie zostaną utracone.
•
Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy
zainstalowano opcjonalną pamięć flash.
- 118 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
Resource Save (Zapis zasobów)
Określa sposób obsługi pobranych zasobów, np. czcionek i
makr, tymczasowo przechowywanych w pamięci RAM, w
przypadku otrzymania zadania drukowania wymagającego
większej ilości pamięci, niż jest dostępna.
On (Włącz)
Wyłącz
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie
Wyłącz. Ustawienie Wyłącz sprawia, że drukarka
zachowuje pobrane zasoby tylko do momentu, gdy
potrzebna jest dodatkowa pamięć. Pobrane zasoby są
usuwane, by umożliwić przetwarzanie zadań drukowania.
•
Ustawienie Włącz sprawia, że podczas zmian języka i
operacji resetowania drukarki pobrane zasoby są
zachowywane. Jeśli dostępna w drukarce pamięć skończy
się, na wyświetlaczu drukarki zostanie wyświetlony
komunikat Pamięć pełna 38, ale pobrane elementy nie
zostaną usunięte.
Menu wykańczania
Opcja
Działanie
Strony (dupleks)
Określa, czy drukowanie w trybie dwustronnym (dupleks) ma być ustawieniem
domyślnym dla wszystkich zadań drukowania.
1 sided (1-stronnie)
2 sided (2-stronnie)
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Jednostronne.
•
Drukowanie dwustronne można ustawić z poziomu oprogramowania.
Użytkownicy systemu Windows:
1.
Kliknij kolejno opcje Plik >Drukuj.
2.
Kliknij opcję Właściwości, Preferencje, Opcje lub Ustawienia.
Użytkownicy komputerów Macintosh:
1.
Wybierz kolejno opcje File (Plik) >Print (Drukuj).
2.
Skoryguj ustawienia, korzystając z okna dialogowego drukowania i menu
podręcznych.
- 119 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
Duplex Binding (Brzeg na
oprawę)
Zdefiniuj sposób, w jaki dwustronnie drukowane strony są łączone i drukowane.
Długa krawędź
Krótka krawędź
Liczba kopii
1–999
Blank Pages (Puste strony)
Nie drukuj
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Długa krawędź. Opcja Długa
krawędź powoduje, że strony będą łączone wzdłuż długiej krawędzi (czyli
lewej w przypadku orientacji pionowej i górnej w przypadku orientacji
poziomej).
•
Opcja Krótka krawędź powoduje, że strony będą łączone wzdłuż krótkiej
krawędzi (czyli górnej w przypadku orientacji pionowej i lewej w przypadku
orientacji poziomej).
Określa domyślną liczbę kopii dla każdego zadania drukowania.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie 1.
Określ, czy w zadaniu drukowania mają być umieszczane puste strony.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie drukuj.
Drukuj
Sortuj
(1,1,1) (2,2,2)
Układanie stron po kolei w przypadku drukowania wielu kopii strony.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest (1,2,3) (1,2,3).
(1,2,3) (1,2,3)
Separator Sheets (Arkusze
separujące)
Wyłącz
Między kopiami
Między zadaniami
Określ, czy w zadaniu drukowania mają być umieszczane arkusze separujące.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
•
Opcja Między kopiami powoduje umieszczanie pustego arkusza między
poszczególnymi kopiami zadania drukowania, jeśli opcja Sortowanie ma
ustawienie (1,1,1) (2,2,2). Jeśli opcja Sortowanie ma ustawienie (1,2,3)
(1,2,3), puste strony są umieszczane między poszczególnymi zestawami
wydrukowanych stron (na przykład po wszystkich stronach 2 i po
wszystkich stronach 3).
•
Wartość Między zadaniami powoduje, że puste arkusze są umieszczane
między zadaniami.
•
Wartość Między stronami powoduje, że puste arkusze są umieszczane
między poszczególnymi stronami zadania drukowania. To ustawienie jest
użyteczne w przypadku drukowania na foliach lub umieszczania w
dokumencie pustych stron.
Między stronami
Separator Source (Źródło
separatorów)
Zasobnik [x]
Określenie źródła papieru dla arkuszy separujących.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zasobnik 1 (zasobnik
standardowy).
Multi-Purpose Feeder
(Podajnik uniwersalny)
- 120 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
Oszczędność papieru
Drukuj na jednej stronie papieru obrazy wielostronicowe.
Wyłącz
Uwagi:
2 na arkuszu
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
•
Wybrana liczba odpowiada liczbie stron drukowanych na jednej stronie
arkusza.
3 na arkuszu
4 na arkuszu
6 na arkuszu
9 na arkuszu
12 na arkuszu
16 na arkuszu
Oszczędność papieru —
kolejność
Określ ustawienie obrazów wielu stron na jednym arkuszu w przypadku użycia
opcji Oszczędność papieru.
Poziomo
Uwagi:
Odwróć w poziomie
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Poziomo.
•
Rozmieszczenie obrazów stron zależy od ich liczby oraz orientacji, która
może być pionowa lub pozioma.
Odwróć w pionie
Pionowo
Oszczędność papieru —
orientacja
Automatycznie
Określa orientację dokumentu wielostronicowego.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Automatycznie. Drukarka
sama wybiera orientację pionową lub poziomą.
Poziomo
Pionowo
Oszczędność papieru —
obramowanie
Brak
Drukuj obramowanie w przypadku użycia opcji Oszczędność papieru.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.
Pełne
- 121 -
Podręcznik użytkownika
Menu jakości
Opcja
Działanie
Print Resolution
(Rozdzielczość wydruku)
Określa rozdzielczość wydruku w punktach na cal.
300 dpi
Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 600 dpi.
600 dpi
1200 dpi
1200 Image Q
2400 Image Q
Poprawa ostrości obrazu
Wyłączone
Czcionki
Poziomo
Umożliwia drukowanie większej liczby pikseli w zbitkach w celu zwiększenia
wyrazistości druku, poprawienia wyglądu obrazów w poziomie lub w pionie albo
wyglądu czcionki.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Pionowo
W obu kierunkach
Osobno
Intensywność toneru
1–10
Poprawa dokładności linii
Włączone
Wyłączone
Korekta skali szarości
Automatyczny
Rozjaśnianie lub przyciemnianie wydruku.
Uwagi:
•
Domyślne ustawienie fabryczne to 8 sekund.
•
Wybranie mniejszej wartości przyczynia się do zmniejszenia zużycia toneru.
Włączenie trybu drukowania bardziej odpowiedniego dla takich plików, jak np.
rysunki architektoniczne, mapy, schematy układów elektronicznych i diagramy
sekwencji działań.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
•
Aby ustawić tę opcję za pomocą oprogramowania Embedded Web Server, w
polu adresu przeglądarki wprowadź adres IP drukarki sieciowej.
Automatyczna regulacja poprawy kontrastu stosowanego w obrazach.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie).
Wyłączone
Jasność
Od -6 do 6
Kontrast
0–5
Dostosowanie wydruków poprzez rozjaśnianie lub przyciemnianie. Rozjaśniając
druk, można oszczędzać toner.
Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.
Dostosowanie kontrastu wydruków.
Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 0 sekund.
- 122 -
Podręcznik użytkownika
Menu Rejestrowanie zadań
Uwagi:
•
To menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano Upgrade Kit 256MB User Flash (opcja: UK-P01).
•
Do prowadzenia statystyki dotyczącej Rozliczania zadań służy aplikacja PageScope Account Manager. Aby móc
prowadzić statystykę dotyczącą Rozliczania zadań wymagana jest instalacja aplikacji PageScope Account
Manager (załadowany) oraz określenie tego urządzenia jako urządzenia docelowego.
•
Korzystając z menu Rozliczanie zadań zalecamy ustawienie hasła administratora na wbudowanym serwerze
WWW.
Opcja
Działanie
Dziennik rejestrowania zadań
Określa, czy otrzymane zadania drukowania mają być rejestrowane.
Włączone
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłączone.
Wyłączone
Częstotliwość dziennika
rejestrowania
Codziennie
Tygodniowo
Miesięcznie
Działanie dziennika na koniec
okresu
Brak
Określanie cyklu aktualizacji pliku dziennika.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Co miesiąc.
•
Co tydzień zaczyna się w poniedziałek o godzinie 00:00 i kończy w
niedzielę o godzinie 23:59.
•
Co miesiąc zaczyna się o godzinie 00:00 pierwszego dnia miesiąca i
kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia miesiąca.
Określa zachowanie drukarki na koniec cyklu aktualizacji pliku dziennika.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.
Wyślij przez e-mail bieżący
dziennik
Wyślij przez e-mail i usuń bieżący
dziennik
Opublikuj bieżący dziennik
Opublikuj i usuń bieżący dziennik
Dziennik prawie pełny
Wyłączone
1-49
Określa wartość liczbową, na podstawie której drukarka ocenia, że zbliża
się górny limit przestrzeni na przechowywanie dzienników.
Uwaga: Górny limit przestrzeni na przechowywanie dzienników wynosi 50
MB.
- 123 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
Rejestrowanie działań, gdy prawie
pełny
Określa zachowanie drukarki przed osiągnięciem górnego limitu przestrzeni
na przechowywanie dzienników.
Brak
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.
Wyślij przez e-mail bieżący
dziennik
Wyślij przez e-mail i usuń bieżący
dziennik
Wyślij przez e-mail i usuń
najstarszy dziennik
Opublikuj bieżący dziennik
Opublikuj i usuń bieżący dziennik
Opublikuj i usuń najstarszy
dziennik
Usuń bieżący dziennik
Usuń najstarszy dziennik
Usuń wszystkie oprócz bieżącego
Usuń wszystkie dzienniki
Rejestrowanie działań, gdy pełny
Brak
Wyślij przez e-mail i usuń bieżący
dziennik
Określa zachowanie drukarki po osiągnięciu górnego limitu przestrzeni na
przechowywanie dzienników.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.
Wyślij przez e-mail i usuń
najstarszy dziennik
Opublikuj i usuń bieżący dziennik
Opublikuj i usuń najstarszy
dziennik
Usuń bieżący dziennik
Usuń najstarszy dziennik
Usuń wszystkie oprócz bieżącego
Usuń wszystkie dzienniki
URL do wysł.dzien.
[nazwa określana przez
użytkownika]
Określa folder, w którym mają być zapisywane dzienniki rozliczania zadań.
Uwaga: Ta opcja jest dostępna, kiedy w menu Postępowanie z dziennikiem
przed osiągnięciem poziomu zapełnienia / Postępowanie z dziennikiem po
osiągnięciu poziomu zapełnienia zostanie wybrana opcja „Opublikuj bieżący
dziennik”, „Opublikuj i usuń bieżący dziennik” lub „Opublikuj i usuń
najstarszy dziennik”.
- 124 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
E-mail do wysł. dzienn.
Określa adres e-mail, na który będą wysyłane dzienniki rozliczania zadań.
[nazwa określana przez
użytkownika]
Pref. pl. dziennika
[nazwa określana przez
użytkownika]
Usuń dzienniki
Zaznacz wszyst.
Usuń zazn. wszyst.
Uwaga: Ta opcja jest dostępna, kiedy w menu Postępowanie z dziennikiem
przed osiągnięciem poziomu zapełnienia / Postępowanie z dziennikiem po
osiągnięciu poziomu zapełnienia zostanie wybrana opcja „Wyślij przez email bieżący dziennik”, „Wyślij przez e-mail i usuń bieżący dziennik” lub
„Wyślij przez e-mail i usuń najstarszy dziennik”.
Zmienia prefiks pliku dziennika.
Uwagi:
•
Obowiązują dwie zasady nazywania plików dziennika.
Bieżące pliki dziennika są wyświetlane jako „jal_[wartość ustawienia
Prefiks pliku dziennika]_current.csv”.
Zamknięte pliki dziennika są wyświetlane jako „jal_[wartość ustawienia
Prefiks pliku dziennika]_[znacznik czasu w odpowiednim Formacie daty
dla pierwszego dnia zadań uwzględnionych w dzienniku].csv”.
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest nazwa bieżącego hosta w
menu TCP/IP.
Należy wybrać żądany plik dziennika z wyświetlanej listy, a następnie go
usunąć.
Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy Dziennik rozliczania
zadań jest włączony.
Usuń
Drukuj/eksportuj dzienniki
Drukuj
Szczegółowe
Podsumowanie ID
użytkownika
Podsumowanie kodu konta
Eksportuj
Określa przetwarzanie pliku dziennika rozliczania zadań.
Uwagi:
•
Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy Dziennik rozliczania zadań
jest włączony.
•
W przypadku eksportu dzienników do napędu flash USB, kontrolka
dostępu na napędzie flash zamiga, zgaśnie i ponownie zamiga. Jeśli
napęd flash USB nie ma kontrolki dostępu, należy zaczekać około 90
sekund po zakończeniu eksportowania dzienników przed usunięciem
napędu flash.
- 125 -
Podręcznik użytkownika
Narzędzia, menu
Opcja
Przeznaczenie
Formatuj pamięć flash
Sformatuj pamięć flash.
Tak
Nie
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Podczas formatowania
pamięci flash nie wolno wyłączać drukarki.
Uwagi:
Włącz druk szesnastkowy
•
Opcja Tak powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych w pamięci
flash.
•
Opcja Nie powoduje anulowanie żądania formatowania.
•
Termin pamięć flash odnosi się do pamięci dodanej przez zainstalowanie w
drukarce karty pamięci flash.
•
Opcjonalna karta pamięci flash nie może być chroniona przed odczytem i
zapisem ani przed samym zapisem.
•
Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowana jest sprawna
karta pamięci flash.
Ułatwia zlokalizowanie źródła problemu występującego w zadaniu drukowania.
Uwagi:
Estymator pokrycia
Wyłączone
Włączone
•
Po włączeniu tej opcji wszystkie dane wysłane do drukarki są drukowane w
postaci szesnastkowej i znakowej, a kody sterujące nie są przetwarzane.
•
Aby zakończyć lub wyłączyć tryb druku szesnastkowego, należy wyłączyć
lub zresetować drukarkę.
Udostępnia szacunkową wartość procentową pokrycia strony tonerem. Wartość
szacunkowa jest drukowana na osobnej stronie na końcu każdego zadania
drukowania.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
Menu XPS
Opcja
Przeznaczenie
Wydruk str. z błęd.
Powoduje drukowanie stron zawierających informacje o błędach, w tym
błędach znaczników języka XML.
Wyłączone
Włączone
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyłączone.
- 126 -
Podręcznik użytkownika
Menu PDF
Element
Działanie
Skaluj do rozmiaru
Powoduje dopasowanie zawartości strony do wybranego rozmiaru papieru.
Tak
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie.
Nie
Adnotacje
Nie drukuj
Powoduje drukowanie komentarzy z pliku PDF.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Nie drukuj.
Drukuj
Menu PostScript
Opcja
Działanie
Print PS Error (Drukuj błąd PS)
Drukuje stronę opisującą błąd PostScript.
Włączone
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Wyłączone
Zablokuj tryb startowy PS
Włączone
Wyłączenie pliku SysStart.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Wyłączone
Priorytet czcionek
Określenie kolejności wyszukiwania czcionek.
Rezydentne
Uwagi:
Flash
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Rezydentne.
•
Ten element menu jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano
opcjonalną, sformatowaną kartę pamięci flash i zainstalowane
urządzenie działa prawidłowo.
•
Należy się upewnić, że opcjonalna pamięć flash nie jest chroniona
przed odczytem i zapisem oraz przed samym zapisem, ani
zabezpieczona hasłem.
•
Rozmiar bufora zadań nie może być ustawiony na 100%.
- 127 -
Podręcznik użytkownika
Menu emulacji PCL
Opcja
Działanie
Źródło czcionek
Określa zestaw czcionek używanych w menu Nazwa czcionki.
Rezydentne
Uwagi:
Pobrane
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie „Rezydentne”.
Ustawienie „Rezydentne” powoduje wyświetlanie domyślnego zestawu
czcionek załadowanych do pamięci RAM.
•
Ustawienie „Pobrane” powoduje wyświetlenie wszystkich czcionek
pobranych do pamięci RAM.
•
Ustawienie „Pamięć flash” powoduje wyświetlenie wszystkich czcionek
zapisanych w tym elemencie opcjonalnym. Opcjonalna karta pamięci
flash musi być odpowiednio sformatowana i nie może być chroniona
przed odczytem i zapisem ani przed samym zapisem i nie może być
zabezpieczona hasłem.
•
Ustawienie „Wszystkie” powoduje wyświetlenie wszystkich czcionek
dostępnych dla danej opcji.
Pamięć flash
Wszystkie
Nazwa czcionki
R0 Courier
Zestaw znaków
Określenie konkretnej czcionki i miejsca jej zapisu.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest R0 Courier. Wartość
R0 Courier pokazuje nazwę czcionki, jej identyfikator i miejsce zapisu w
drukarce. Stosowane są następujące skróty dla źródeł czcionek: R —
rezydentne, F — pamięć flash i D — pobrane.
Określenie zestawu znaków dla poszczególnych czcionek.
10U PC-8
Uwagi:
12U PC-850
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym w USA jest 10U PC-8.
Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest 12U PC850.
•
Zestaw znaków to zbiór znaków alfanumerycznych, interpunkcyjnych i
symboli specjalnych. Zestawy znaków umożliwiają obsługę
poszczególnych języków lub programów, np. symboli matematycznych
w tekście naukowym. Wyświetlane są tylko obsługiwane zestawy
znaków.
•
Wartości zestawu znaków są wyświetlane jako: „[ID czcionki][Nazwa
czcionki]” (np. „10U PC-8”).
- 128 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
Ustaw. emulacji PCL
Określa gęstość znaków dla skalowalnych czcionek o stałej szerokości
(nieproporcjonalnych).
Wielkość
0.08–100
Ustaw. emulacji PCL
Orientacja
Pionowo
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 10.
•
Element Wielkość określa liczbę znaków czcionki o stałej szerokości
przypadających na jeden cal.
•
Wielkość można zmieniać z przyrostem o 0,01 znaku na cal.
•
W przypadku nieskalowalnych czcionek o stałej szerokości wielkość
jest wyświetlana, ale nie można jej zmienić.
Określenie orientacji tekstu i grafiki na stronie.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo. Ustawienie
Pionowo powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż krótszego
brzegu arkusza.
•
Ustawienie Poziomo powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż
dłuższego brzegu arkusza.
Poziomo
Ustaw. emulacji PCL
Wierszy na stronę
1–255
Ustaw. emulacji PCL
Szerokość A4
198 mm
203 mm
Ustaw. emulacji PCL
Autom. CR po LF
Włącz
Określa liczbę wierszy drukowanych na poszczególnych stronach.
Uwagi:
•
Ustawieniem domyślnym jest 64.
•
Odstęp między poszczególnymi wierszami jest określany na podstawie
następujących ustawień: Wierszy na stronę, Rozmiar papieru i
Orientacja. Przed ustawieniem opcji Wierszy na stronę należy ustawić
opcje Rozmiar papieru i Orientacja.
Konfiguruje drukarkę do drukowania na papierze o rozmiarze A4.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 198 mm.
•
Ustawienie 203 mm zapewnia szerokość strony umożliwiającą
wydrukowanie 80 znaków o parametrze Wielkość równym 10.
Określa, czy po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) automatycznie
wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR).
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyłącz.
Wyłącz
- 129 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
Ustaw. emulacji PCL
Określa, czy po poleceniu powrotu karetki (CR) automatycznie
wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF).
Autom. LF po CR
Włącz
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyłącz.
Wyłącz
Zmiana numerów zasobników
Przypisz pod. uniw.
Wyłącz
Brak
0–199
Przypisz zasobnik [x]
Konfiguruje drukarkę do pracy z oprogramowaniem drukarki lub
programami używającymi innych numerów źródeł przypisanych do
zasobników i podajników.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
•
Nie można wybrać ustawienia Brak. Opcja wyświetlana jest tylko
wtedy, gdy zostaje wybrana przez interpreter języka PCL 5.
Ustawienie to powoduje również ignorowanie polecenia wyboru
podawania papieru.
•
Wartości 0–199 umożliwiają przypisywanie ustawień
niestandardowych.
Wyłącz
Brak
0–199
Przypisz papier ręcznie
Wyłącz
Brak
0–199
Przypisz ręczny pod. kopert
Wyłącz
Brak
0–199
- 130 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Działanie
Zmiana numerów zasobników
Wyświetlenie domyślnej wartości fabrycznej przypisanej do
poszczególnych zasobników lub podajników.
Wyświetl ustawienia fabryczne
MPF Default (Domyślny nr
podajnika wielofunkcyjnego)
=8
Domyślny nr podajnika 1 = 1
Domyślny nr podajnika 2 = 4
Domyślny nr podajnika 3 = 5
Domyślny nr podajnika 4 = 20
Domyślny nr podajnika 5 = 21
Env Default (Domyślny nr
podajnika kopert) = 6
MPaper Default (Domyślny nr
ręcznego podajnika papieru)
=2
MEnv Default (Domyślny nr
ręcznego podajnika kopert) =
3
Zmiana numerów zasobników
Przywróć domyślne
Przywraca domyślne wartości fabryczne wszystkim numerom przypisanym
do zasobników i podajników.
Yes (Tak)
No (Nie)
- 131 -
Podręcznik użytkownika
Menu HTML
Opcja
Nazwa czcionki
Przeznaczenie
Joanna MT
Ustawia domyślną czcionkę używaną w dokumentach HTML.
Albertus MT
Letter Gothic
Antique Olive
Lubalin Graph
Uwaga: W dokumentach HTML, w których nie określono
czcionki, jest używana czcionka Times.
Apple Chancery
Marigold
Arial MT
MonaLisa Recut
Avant Garde
Monaco
Bodoni
New CenturySbk
Bookman
New York
Chicago
Optima
Clarendon
Oxford
Cooper Black
Palatino
Copperplate
StempelGaramond
Coronet
Taffy
Courier
Times
Eurostile
TimesNewRoman
Garamond
Univers
Geneva
Zapf Chancery
Gill Sans
NewSansMTCS
Goudy
NewSansMTCT
Helvetica
New SansMTJA
Hoefler Text
NewSansMTKO
Intl CG Times
Intl Courier
Intl Univers
- 132 -
Podręcznik użytkownika
Opcja
Przeznaczenie
Rozmiar czcionki
Ustawia domyślny rozmiar czcionki używanej w dokumentach HTML.
1–255 punktów
Skala
1–400%
Orientacja
Pionowa
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 12 punktów.
•
Rozmiar czcionki może być zwiększany z przyrostem 1 punktu.
Skaluje domyślną czcionkę używaną w dokumentach HTML.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 100%.
•
Skalowanie można zwiększać z przyrostem 1%.
Określa orientację strony w dokumentach HTML.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Pionowa.
Pozioma
Rozmiar marginesów
8–255 mm
Tła
Ustawia margines strony w dokumentach HTML.
Uwagi:
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 19 mm.
•
Rozmiar marginesów można zwiększać z przyrostem 1 mm.
Określa, czy w dokumentach HTML mają być drukowane tła.
Nie drukuj
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Drukuj.
Drukuj
- 133 -
Podręcznik użytkownika
Obraz, menu
Opcja
Przeznaczenie
Automatyczne dopasowanie
Umożliwia wybór optymalnych ustawień rozmiaru, skalowania i orientacji
papieru.
Włączone
Wyłączone
Odwróć
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włączone. To
ustawienie przesłania ustawienia skali i orientacji w przypadku niektórych
obrazów.
Odwraca bitonalne obrazy monochromatyczne.
Włączone
Uwagi:
Wyłączone
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wyłączone.
•
To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku obrazów w formacie GIF
lub JPEG.
Skalowanie
Dopasowuje obraz do wybranego rozmiaru papieru.
U góry z lewej strony
Uwagi:
Najlepsze dopasowanie
•
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Najlepsze dopasowanie.
•
Jeśli opcja Automatyczne dopasowanie jest włączona, opcja Skalowanie
zostaje automatycznie ustawiona jako Najlepsze dopasowanie.
Na środku
Dopasuj wys./szer.
Dopasuj wysokość
Dopasuj szerokość
Orientacja
Pionowa
Określa orientację obrazu.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Pionowa.
Pozioma
Odwróć w pionie
Odwróć w poziomie
- 134 -
Podręcznik użytkownika
7—Ochrona środowiska
Oszczędzanie papieru i toneru
Badania wykazały, że aż 80% wpływu, jaki drukarka ma na środowisko, jest związane ze zużyciem
papieru. Wpływ ten można znaczenie zmniejszyć, korzystając z papieru makulaturowego oraz stosując
się do takich zasad drukowania, jak np. drukowanie po obu stronach papieru lub drukowanie wielu stron
na jednej stronie pojedynczego arkusza papieru.
Używanie papieru makulaturowego
Firma KONICA MINOLTA jest wrażliwa na problemy środowiska naturalnego, dlatego wspiera
korzystanie z biurowego papieru makulaturowego do drukarek laserowych.
Zmniejszanie zużycia materiałów eksploatacyjnych
Istnieje wiele sposobów na zmniejszenie ilości papieru i toneru zużywanych podczas drukowania. Można:
Używanie obu stron arkusza papieru
Jeśli użytkowany model drukarki obsługuje drukowanie dwustronne, można zdecydować, czy arkusze
będą zadrukowywane po jednej, czy po obu stronach, wybierając opcję Drukowanie dwustronne w
oknie dialogowym Drukuj.
Drukowanie wiele stron na jednym arkuszu papieru
Można drukować do 16 kolejnych stron wielostronicowego dokumentu na jednej stronie arkusza papieru,
wybierając odpowiednie ustawienie w obszarze Multipage printing (Drukowanie wielu stron na arkuszu)
okna dialogowego Printing (Drukowanie).
Unikanie zacięć papieru
Ustaw poprawnie typ i rozmiar papieru, aby unikać zacięć papieru. Więcej informacji można znaleźć w
sekcji Zapobieganie zacięciom.
- 135 -
Podręcznik użytkownika
8—Przegląd drukarki
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Zaniedbanie działań mających na celu zachowanie
optymalnej jakości wydruków bądź wymiany części lub materiałów eksploatacyjnych może spowodować
uszkodzenie drukarki.
Czyszczenie drukarki
Czyszczenie drukarki
Uwaga: To zadanie należy wykonywać co kilka miesięcy.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Uszkodzenia drukarki spowodowane niewłaściwą
obsługą nie podlegają gwarancji.
1. Upewnij się, że drukarka jest wyłączona, a kabel zasilający nie jest włożony do gniazdka
elektrycznego.
UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć porażenia prądem
elektrycznym podczas czyszczenia zewnętrznej powierzchni drukarki, należy najpierw wyjąć przewód
zasilający z gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć wszystkie kable prowadzące do
urządzenia.
2. Wyjmij papier z odbiornika standardowego i podajnika uniwersalnego.
3. Przy pomocy miękkiej szczoteczki lub odkurzacza usuń kurz i kawałki papieru znajdujące się dookoła
drukarki.
4. Zwilż wodą czystą, nie pozostawiającą włókien szmatkę i przetrzyj nią zewnętrzną część drukarki.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy używać środków czyszczących ani
detergentów stosowanych w gospodarstwie domowym, gdyż mogą one uszkodzić obudowę drukarki.
5. Przed rozpoczęciem nowego zadania drukowania należy upewnić się, że wszystkie elementy
drukarki są suche.
Zamawianie części i materiałów eksploatacyjnych
Używanie oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych firmy
KONICA MINOLTA.
Drukarka KONICA MINOLTA działa najlepiej z oryginalnymi częściami i materiałami eksploatacyjnymi
firmy KONICA MINOLTA. Używanie materiałów i części innych producentów może negatywnie wpłynąć
na wydajność, pracę i żywotność drukarki i jej części. Używanie materiałów eksploatacyjnych lub części
innych producentów może spowodować utratę gwarancji. Uszkodzenia spowodowane używaniem
materiałów lub części innych producentów nie są naprawiane w ramach gwarancji. Wszelkie wskaźniki
materiałów są zaprojektowane tak, by współpracować z materiałami i częściami firmy KONICA MINOLTA.
Ich praca może zostać zakłócona, gdy użyte zostaną materiały lub części innych producentów.
Użytkowanie materiałów i części związanych z obrazami dłużej niż jest to zalecane może spowodować
uszkodzenie drukarki KONICA MINOLTA i jej podzespołów.
- 136 -
Podręcznik użytkownika
Zamawianie kaset z tonerem
Uwagi:
•
Szacunkowa wydajność naboju jest zgodna z normą ISO/IEC 19752.
•
Stosowanie bardzo niskiego pokrycia wydruku przez dłuższy czas może pogorszyć rzeczywistą
wydajność.
Nazwa elementu
Numer katalogowy
Stany Zjednoczone, Ameryka Łacińska (120 V) i Tajwan
Kaseta z tonerem 20K do modelu bizhub 4000P (Zwrotny)
A63W 01F
Kaseta z tonerem 20K do modelu bizhub 4000P
A63W 01W
Kaseta z tonerem 20K do modelu bizhub 4700P (Zwrotny)
A63T 01F
Kaseta z tonerem 20K do modelu bizhub 4700P
A63T 01W
Europa
Kaseta z tonerem 20K do modelu bizhub 4000P (Zwrotny)
A63W 01H
Kaseta z tonerem 20K do modelu bizhub 4000P
A63W 01W
Kaseta z tonerem 20K do modelu bizhub 4700P (Zwrotny)
A63T 01H
Kaseta z tonerem 20K do modelu bizhub 4700P
A63T 01W
Region Azji i Pacyfiku, Afryka, Bliski Wschód, Ameryka Łacińska (220 V), Australia i Nowa Zelandia
Kaseta z tonerem 20K do modelu bizhub 4000P (Zwrotny)
A63W 01K
Kaseta z tonerem 20K do modelu bizhub 4000P
A63W 01W
Kaseta z tonerem 20K do modelu bizhub 4700P (Zwrotny)
A63T 01K
Kaseta z tonerem 20K do modelu bizhub 4700P
A63T 01W
Chiny
Kaseta z tonerem 20K do modelu bizhub 4000P (Zwrotny)
A63W 01K
Kaseta z tonerem 20K do modelu bizhub 4000P
A63W 01R
Kaseta z tonerem 20K do modelu bizhub 4700P (Zwrotny)
A63T 01K
Kaseta z tonerem 20K do modelu bizhub 4700P
A63T 01R
- 137 -
Podręcznik użytkownika
Zamawianie zestawu obrazującego
Stosowanie bardzo niskiego pokrycia wydruku przez dłuższy czas może doprowadzić do niesprawności
części składowych naboju przed wyczerpaniem się toneru.
Więcej informacji na temat wymiany zespołu obrazującego zawiera instrukcja dostarczona z tym
elementem.
Nazwa elementu
Region
Numer katalogowy
Zestaw obrazujący 60K do modeli bizhub 4000P/4700P
(Zwrotny)
Ogólnoświatowy
A63X 03V
Zestaw obrazujący 60K do modeli bizhub 4000P/4700P
Ogólnoświatowy
A63X 03W
Przewidywana liczba pozostałych stron
Liczba ta jest określana w oparciu o niedawno drukowane pozycje. Dokładność może się różnić w
zależności od wielu czynników, np. zawartości dokumentów, jakości druku i innych ustawień.
Dokładność co do przewidywanej liczby stron może się zmniejszać, jeśli faktyczne zapotrzebowanie na
druk różni się od wcześniejszych statystyk. Należy wziąć pod uwagę poziom dokładności tych wyliczeń
przed dokonaniem zakupu lub wymianą materiałów eksploatacyjnych. Zanim uzyska się właściwą historię
drukowania, wstępne szacowanie zakłada zużycie oparte na metodach testowych i zawartości stron
wyliczone przez organizację International Organization for Standardization*.
* Średnia deklarowana wydajność przy ciągłym korzystaniu z czarnego tuszu zgodna z normą ISO/IEC
19752.
Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych
Do przechowywania materiałów eksploatacyjnych należy wybrać chłodne, czyste miejsce. Materiały
eksploatacyjne należy do momentu ich użycia przechowywać skierowane prawidłową stroną do góry, w
oryginalnym opakowaniu.
Materiałów eksploatacyjnych nie należy wystawiać na działanie:
•
światła słonecznego,
•
temperatur wyższych niż 35°C,
•
dużej wilgotności (powyżej 80%),
•
zasolonego powietrza,
•
gazów powodujących korozję,
•
silnego zapylenia.
- 138 -
Podręcznik użytkownika
Wymiana materiałów eksploatacyjnych
Wymiana kasety z tonerem
1. Naciśnij przycisk po prawej stronie drukarki, a następnie otwórz przednie drzwiczki.
2. Wyciągnij kasetę z tonerem za pomocą uchwytu.
3. Rozpakuj kasetę z tonerem, a następnie usuń wszystkie elementy opakowania.
4. Potrząśnij nową kasetą, aby rozprowadzić toner.
- 139 -
Podręcznik użytkownika
5. Włóż kasetę z tonerem do drukarki, wyrównując boczne szyny kasety ze strzałkami na bocznych
szynach w drukarce.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy wystawiać bębna na bezpośrednie
działanie światła na dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na
jakość wydruku.
Uwaga: Pustą kasetę z tonerem należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie palić kasety z
tonerem.
UWAGA: W razie dostania się toneru do oczu należy natychmiast przemyć je chłodną wodą i zasięgnąć
porady lekarza.
6. Zamknij przednie drzwiczki.
Wymiana zespołu obrazującego
1. Naciśnij przycisk po prawej stronie drukarki, a następnie otwórz przednie drzwiczki.
- 140 -
Podręcznik użytkownika
2. Wyciągnij kasetę z tonerem za pomocą uchwytu.
3. Podnieś niebieską dźwignię, a następnie całkowicie wyciągnij bęben z drukarki.
4. Rozpakuj nowy zestaw obrazujący, a następnie nim potrząśnij.
- 141 -
Podręcznik użytkownika
5. Usuń wszystkie elementy opakowania z zestawu obrazującego.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy wystawiać bębna na bezpośrednie
działanie światła na dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na
jakość wydruku.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie wolno dotykać bębna fotoprzewodnika. Może
to mieć wpływ na jakość wydruku kolejnych zadań drukowania.
6. Włóż zestaw obrazujący do drukarki, wyrównując strzałki na bocznych szynach zestawu
obrazującego ze strzałkami na bocznych szynach w drukarce.
7. Włóż kasetę z tonerem do drukarki, wyrównując boczne szyny kasety ze strzałkami na bocznych
szynach w drukarce.
8. Zamknij przednie drzwiczki.
Uwaga: Zużyty zespół obrazujący należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie palić zespołu
obrazującego.
- 142 -
Podręcznik użytkownika
Przenoszenie drukarki
Przed przystąpieniem do przenoszenia drukarki
UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Przed przystąpieniem do
przenoszenia drukarki należy wykonać poniższe zalecane czynności, aby nie dopuścić do uszkodzenia
ciała ani uszkodzenia drukarki.
•
Wyłączyć drukarkę przełącznikiem zasilania i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
•
Przed rozpoczęciem przenoszenia drukarki należy odłączyć wszystkie przewody i kable.
•
Jeśli jest zainstalowany opcjonalny zasobnik, najpierw należy go usunąć z drukarki. Aby usunąć
opcjonalny zasobnik, przesuwaj zatrzask z prawej strony zasobnika ku przodowi zasobnika, aż
zaskoczy na miejsce.
•
Przy podnoszeniu należy skorzystać z uchwytów umieszczonych na bokach drukarki.
•
Podczas ustawiania drukarki należy zachować ostrożność, aby nie przycisnąć sobie palców.
•
Przed konfiguracją drukarki należy upewnić się, że wokół niej pozostaje wystarczająco dużo miejsca.
Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z tym produktem lub zamiennika
autoryzowanego przez producenta.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Uszkodzenia drukarki spowodowane niewłaściwym
przenoszeniem nie podlegają gwarancji.
- 143 -
Podręcznik użytkownika
Przenoszenie drukarki w inne miejsce
Drukarkę i jej wyposażenie można bezpiecznie przenieść w inne miejsce, przestrzegając następujących
środków ostrożności:
•
Jeśli drukarka jest przewożona na wózku, musi on mieć na tyle dużą powierzchnię, aby mieściła się
na nim cała podstawa drukarki.
•
Jeśli wyposażenie drukarki jest przewożone na wózku, musi on mieć na tyle dużą powierzchnię, aby
mieściły się na nim całe podstawy opcjonalnych elementów wyposażenia.
•
Przenoś drukarkę w pozycji pionowej.
•
Unikaj gwałtownych wstrząsów.
Transport drukarki
Na czas transportu należy umieścić drukarkę w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym,
które można zamówić w punkcie zakupu drukarki.
- 144 -
Podręcznik użytkownika
9—Usuwanie zacięć
W większości przypadków można uniknąć zacięć dzięki starannemu doborowi papieru i nośników
specjalnych oraz właściwemu sposobowi ładowania. Jeśli jednak dojdzie do zacięć, należy wykonać
czynności opisane w tym rozdziale.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nigdy nie korzystaj z żadnych narzędzi w celu
usuwania zacięć. Takie działanie może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nagrzewnicy.
Zapobieganie zacięciom
Prawidłowo załaduj papier
•
Należy się upewnić, że papier w zasobniku leży płasko.
Prawidłowe ładowanie papieru
Nieprawidłowe ładowanie papieru
•
Nie należy wyjmować zasobnika w trakcie drukowania.
•
Nie należy załadowywać zasobnika w trakcie drukowania. Należy go załadować przed drukowaniem
albo poczekać na monit o załadowanie go.
•
Nie należy ładować zbyt dużej ilości papieru. Upewnij się, że wysokość stosu nie wykracza poza
wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem.
- 145 -
Podręcznik użytkownika
•
Nie należy wsuwać papieru do zasobnika. Załaduj papier tak jak przedstawiono na rysunku.
•
Należy się upewnić, że prowadnice w zasobniku lub podajniku uniwersalnym są ustawione
prawidłowo i nie dociskają mocno papieru lub kopert.
•
Po załadowaniu papieru zasobnik należy mocno dopchnąć do drukarki.
Korzystaj z zalecanego rodzaju papieru
•
Należy stosować wyłącznie zalecany papier i nośniki specjalne.
•
Nie należy ładować pomarszczonego, pogniecionego, wilgotnego, zagiętego ani pozwijanego papieru.
•
Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować, a następnie wyprostować.
•
Nie należy używać papieru pociętego lub przyciętego ręcznie.
•
Nie należy jednocześnie umieszczać papieru o różnych rozmiarach, różnej gramaturze ani różnego
typu w tym samym zasobniku.
•
Upewnij się, że rozmiar i typ papieru są ustawione prawidłowo w Embedded Web Server lub na
komputerze.
Uwaga: W zależności od używanego systemu operacyjnego, uzyskaj dostęp do menu Papier,
używając funkcji Ustawienia drukarki.
•
Papier należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.
- 146 -
Podręcznik użytkownika
Znaczenie komunikatów o zacięciu i oznaczeń miejsca ich
wystąpienia
W przypadku zacięcia na wyświetlaczu drukarki pojawia się komunikat wskazujący miejsce, w którym ono
występuje, oraz informację z prośbą o jego usunięcie. W celu usunięcia zacięcia otwórz drzwiczki,
pokrywy i zasobniki wskazane na wyświetlaczu.
Uwagi:
•
Gdy opcja Pomoc przy zacięciu jest włączona, po usunięciu zaciętej strony drukarka automatycznie
wyładowuje puste lub częściowo zadrukowane strony do odbiornika standardowego. Sprawdź, czy w
stosie wydruków są odrzucone strony.
•
Gdy funkcja usuwania zacięć ma ustawioną wartość Włącz lub Automatycznie, zacięte strony są
drukowane ponownie. Ustawienie Automatycznie nie gwarantuje jednak wydrukowania strony.
Obszar
Komunikat panelu sterowania
drukarki
Co należy zrobić
1
Odbiornik
standardowy
Zacięcie [x] str., opróżnij standardowy
odbiornik. [20y.xx]
Wyjmij zacięty papier.
2
Tylne
drzwiczki
Zacięcie [x] str., otwórz tylne
drzwiczki. [20y.xx]
Otwórz tylne drzwiczki, a następnie
wyjmij zacięty papier.
3
Zasobnik 1
Zacięcie [x] stron papieru, wyjmij
podajnik 1, aby wyczyścić
dupleks. [23y.xx]
Wyciągnij całkowicie zasobnik 1,
następnie naciśnij przednią klapę
dupleksu i usuń zacięty papier.
Uwaga: Usunięcie niektórych zacięć
23y.xx może wymagać otwarcia tylnych
drzwiczek.
4
Zasobnik [x]
Zacięcie [x] str., wyjmij zasobnik
[x]. [24y.xx]
- 147 -
Wyciągnij wskazany zasobnik, a
następnie usuń zacięty papier.
Podręcznik użytkownika
Obszar
Komunikat panelu sterowania
drukarki
Co należy zrobić
5
Podajnik
uniwersalny
Zacięcie [x] str., wyczyść podajnik
ręczny. [250.xx]
Wyjmij cały papier z podajnika
uniwersalnego, a następnie wyjmij
zacięty papier.
6
Przednie
drzwiczki
Zacięcie [x] str., otwórz przednie
drzwiczki. [20y.xx]
Otwórz przednie drzwiczki i wyjmij
kasetę z tonerem i zestaw obrazujący
oraz usuń zacięty papier.
Zacięcie [x] str., otwórz przednie drzwiczki. [20y.xx]
UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA: Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu
zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.
1. Naciśnij przycisk po prawej stronie drukarki, a następnie otwórz przednie drzwiczki.
2. Wyciągnij kasetę z tonerem za pomocą uchwytu.
- 148 -
Podręcznik użytkownika
3. Podnieś niebieską dźwignię, a następnie całkowicie wyciągnij bęben z drukarki.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie wolno dotykać niebieskiego lśniącego bębna
fotoprzewodnika poniżej zestawu bębna. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.
4. Podnieś zieloną klapkę z przodu drukarki.
5. Odłóż bęben na bok na płaską, gładką powierzchnię.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy wystawiać bębna na bezpośrednie
działanie światła na dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na
jakość wydruku.
- 149 -
Podręcznik użytkownika
6. Chwyć mocno zacięty papier z obu stron i delikatnie go wyciągnij.
Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.
7. Włóż bęben, wyrównując strzałki na bocznych szynach bębna ze strzałkami na bocznych szynach w
drukarce, a następnie umieść bęben w drukarce.
8. Włóż kasetę z tonerem, wyrównując boczne szyny kasety ze strzałkami na bocznych szynach w
drukarce, a następnie umieść kasetę w drukarce.
9. Zamknij przednie drzwiczki.
10. Z panelu sterowania drukarki wybierz Dalej >
>Usuń zacięcie i naciśnij przycisk OK >
- 150 -
.
Podręcznik użytkownika
Zacięcie [x] str., otwórz tylne drzwiczki. [20y.xx]
1. Otwórz przednie drzwiczki.
2. Ostrożnie opuść tylne drzwiczki.
UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA: Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W
celu zmniejszenia ryzyka oparzenia przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.
- 151 -
Podręcznik użytkownika
3. Chwyć mocno zacięty papier z obu stron i delikatnie go wyciągnij.
Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.
4. Zamknij tylne drzwiczki.
5. Z panelu sterowania drukarki wybierz Dalej >
>Usuń zacięcie i naciśnij przycisk OK >
.
Zacięcie [x] str., opróżnij standardowy odbiornik. [20y.xx]
1. Chwyć mocno zacięty papier z obu stron i delikatnie go wyciągnij.
Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.
2. Z panelu sterowania drukarki wybierz Dalej >
>Usuń zacięcie i naciśnij przycisk OK >
- 152 -
.
Podręcznik użytkownika
Zacięcie [x] stron papieru, wyjmij podajnik 1, aby wyczyścić
dupleks. [23y.xx]
UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA: Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu
zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.
1. Wyciągnij całkowicie zasobnik z drukarki.
2. Znajdź niebieską dźwignię i pociągnij ją w dół, aby zlikwidować zacięcie.
- 153 -
Podręcznik użytkownika
3. Chwyć mocno zacięty papier z obu stron i delikatnie go wyciągnij.
Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.
4. Włóż zasobnik.
5. Z panelu sterowania drukarki wybierz Dalej >
>Usuń zacięcie i naciśnij przycisk OK >
.
Zacięcie [x] str., otwórz zasobnik [x]. [24y.xx]
1. Wyciągnij całkowicie zasobnik z drukarki.
Uwaga: Na wyświetlaczu drukarki zostanie wyświetlony komunikat informujący, w którym zasobniku
wystąpiło zacięcie papieru.
- 154 -
Podręcznik użytkownika
2. Chwyć mocno zacięty papier z obu stron i delikatnie go wyciągnij.
Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.
3. Włóż zasobnik.
4. Z panelu sterowania drukarki wybierz Dalej >
>Usuń zacięcie i naciśnij przycisk OK >
.
Zacięcie [x] str., wyczyść podajnik ręczny. [25y.xx]
1. Papier zacięty w podajniku uniwersalnym chwyć mocno z obu stron, a następnie delikatnie go
wyciągnij.
Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.
2. Zegnij arkusze papieru w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić, a następnie przekartkuj stos. Nie
składaj ani nie marszcz papieru. Wyrównaj krawędzie stosu, opierając go na płaskiej powierzchni.
- 155 -
Podręcznik użytkownika
3. Ponownie załaduj papier do podajnika uniwersalnego.
Uwaga: Upewnij się, że prowadnica papieru lekko dotyka krawędzi papieru.
4. Z panelu sterowania drukarki wybierz Dalej >
>Usuń zacięcie i naciśnij przycisk OK >
- 156 -
.
Podręcznik użytkownika
10—Rozwiązywanie problemów
Znaczenie komunikatów drukarki
Błąd parowania kasety i bębna [41.xy]
1. Upewnij się, że zarówno nabój z tonerem, jak i wkład światłoczuły mają oznaczenia MICR (Magnetic
Imaging Content Recording) lub ich nie mają.
Uwaga: Listę obsługiwanych materiałów eksploatacyjnych można znaleźć w części „Zamawianie
materiałów eksploatacyjnych” w Podręcznik użytkownika.
2. Wymień kasetę z tonerem lub zespół obrazujący, aby obydwa elementy nie miały oznaczenia MICR.
Kończy się kaseta [88.xy]
Konieczne może być zamówienie kasety z tonerem. Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji
Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Naciśnij
, aby potwierdzić.
Kaseta prawie pusta [88,xy]
Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
Naciśnij
, aby potwierdzić.
Bardzo niski poziom toneru w kasecie drukującej, pozostało [x] stron do
wydrukowania [88.xy]
Konieczna może okazać się szybka wymiana naboju z tonerem. Więcej informacji można znaleźć w
sekcji „Wymiana materiałów eksploatacyjnych” w Podręczniku użytkownika.
Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
Naciśnij
, aby potwierdzić.
Zmień [źródło papieru] na [nazwa typu niestandardowego], załaduj [orientacja]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji
•
Załaduj do zasobnika papier prawidłowego rozmiaru i typu, sprawdź, czy w menu Papier na panelu
sterowania drukarki zostały wybrane odpowiednie ustawienia rozmiaru i typu papieru, a następnie
dotknij opcji Zmieniono papier. Naciśnij
•
, aby potwierdzić.
Anuluj zadanie drukowania.
- 157 -
Podręcznik użytkownika
Zmień [źródło papieru] na [ciąg niestandardowy], załaduj [orientacja papieru]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Załaduj do zasobnika papier prawidłowego rozmiaru i typu. Sprawdź, czy w menu papieru na panelu
sterowania drukarki zostały określone odpowiednie ustawienia rozmiaru i typu papieru, a następnie
wybierz opcję Zmieniono papier. Naciśnij
•
, aby potwierdzić.
Anuluj zadanie drukowania.
Zmiana [źródło papieru] na [rozmiar papieru] ładowanie [orientacja]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Załaduj do zasobnika papier prawidłowego rozmiaru i typu, sprawdź, czy w menu Papier na panelu
sterowania drukarki zostały wybrane odpowiednie ustawienia rozmiaru i typu papieru, a następnie
dotknij opcji Zmieniono papier. Naciśnij
•
, aby potwierdzić.
Anuluj zadanie drukowania.
Zmiana [źródło papieru] na [typ papieru] [rozmiar papieru], ładowanie
[orientacja]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Załaduj do zasobnika papier prawidłowego rozmiaru i typu, sprawdź, czy w menu Papier na panelu
sterowania drukarki zostały wybrane odpowiednie ustawienia rozmiaru i typu papieru, a następnie
dotknij opcji Zmieniono papier. Naciśnij
•
, aby potwierdzić.
Anuluj zadanie drukowania.
Zamknij przednie drzwiczki
Zamknij przednie drzwiczki drukarki.
Złożona strona, część danych może nie zostać wydrukowanych [39]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować
drukowanie. Naciśnij
, aby potwierdzić.
•
Anuluj bieżące zadanie drukowania. Naciśnij
•
Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.
, aby potwierdzić.
- 158 -
Podręcznik użytkownika
Zmiana konfiguracji, niektóre wstrzymane zadania nie zostały przywrócone [57]
Zatrzymane zadania zostaną unieważnione z powodu następujących możliwych zmian w drukarce:
•
Nastąpiła aktualizacja oprogramowania układowego.
•
Zasobnik, z którego drukowano został usunięty.
•
Zadanie drukowania zostało wysłane z pamięci flash, która nie jest już podłączona do portu USB.
Na panelu sterowania drukarki wybierz opcję Kontynuuj, aby usunąć ten komunikat. Naciśnij
potwierdzić.
, aby
Wykryto uszkodzoną pamięć flash [51]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Wymień uszkodzoną kartę pamięci flash.
•
Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować
drukowanie. Naciśnij
•
, aby potwierdzić.
Anuluj bieżące zadanie drukowania.
Błąd odczytu napędu USB. Wyjmij urządzenie USB.
Włożone zostało nieobsługiwane urządzenie USB. Wyjmij to urządzenie USB, a następnie zainstaluj
obsługiwane.
Błąd podczas odczytu danych z koncentratora USB. Odłącz koncentrator.
Podłączony został nieobsługiwany koncentrator USB. Odłącz ten koncentrator USB, a następnie
zainstaluj obsługiwany.
Bęben pusty [84.xy]
Konieczny może być zakup nowego bębna. Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby
usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Naciśnij
, aby potwierdzić.
Bęben prawie pusty [84.xy]
Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
Naciśnij
, aby potwierdzić.
- 159 -
Podręcznik użytkownika
Bardzo niski poziom zestawu obrazującego, pozostało [x] stron do
wydrukowania [84.xy]
Konieczna może być szybka wymiana jednostki obrazującej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji
„Wymiana materiałów eksploatacyjnych” w Podręczniku użytkownika.
W razie konieczności, na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby usunąć komunikat i
kontynuować drukowanie. Naciśnij
, aby potwierdzić.
Nieprawidłowy rozmiar papieru, otwórz [źródło papieru] [34]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Załaduj do zasobnika papier o odpowiednim rozmiarze.
•
Na panelu sterowania skanera dotknij opcji Kontynuuj, aby usunąć komunikat i wydrukować zadanie,
używając innego zasobnika. Naciśnij
, aby potwierdzić.
•
Sprawdź prowadnice długości i szerokości w zasobniku, upewniając się, że papier jest prawidłowo
załadowany.
•
Upewnij się, czy prawidłowy rozmiar i typ papieru są określone w oknie Właściwości drukowania lub
Drukowanie.
•
Upewnij się, że rozmiar i typ papieru są określone w menu Papier na panelu sterowania drukarki.
•
Upewnij się, że ustawiony jest poprawny rozmiar papieru. Jeśli na przykład dla ustawienia Rozmiar
zasobnika uniwersalnego została wybrana wartość Uniwersalny, sprawdź, czy włożony nośnik jest
wystarczająco duży, aby można było na nim wydrukować dane.
•
Anuluj zadanie drukowania.
Włóż zasobnik [x]
Włóż wskazany zasobnik do drukarki.
Za mało pamięci do obsługi funkcji zapisu zasobów [35]
Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki lub dotknij opcji Kontynuuj na panelu sterowania drukarki, aby
wyłączyć zapisywanie zasobów, usunąć komunikat o kontynuować drukowanie. Naciśnij
potwierdzić.
, aby
Za mało pamięci do sortowania zadań [37]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Dotknij opcji Kontynuuj, aby wydrukować część zadania zapisaną już w pamięci i rozpocząć
sortowanie pozostałej części zadania. Naciśnij
•
, aby potwierdzić.
Anuluj bieżące zadanie drukowania.
- 160 -
Podręcznik użytkownika
Za mało pamięci do defragmentacji pamięci flash [37]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Na panelu sterowania drukarki wybierz opcję Kontynuuj, zatrzymać defragmentację i kontynuować
drukowanie. Naciśnij
, aby potwierdzić.
•
Usuń czcionki, makra oraz inne dane znajdujące się w pamięci drukarki.
•
Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.
Za mało pamięci, niektóre wstrzymane zadania zostały usunięte [37]
Niektóre wstrzymane zadania zostały usunięte w celu przetworzenia zadań bieżących.
Naciśnij
, aby potwierdzić.
Za mało pamięci, nie można przywrócić niektórych wstrzymane zadania [37]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Na panelu sterowania drukarki naciśnij
•
Usuń inne wstrzymane zadania, aby zwolnić dodatkową pamięć drukarki.
, aby potwierdzić.
Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [ciąg niestandardowy] [orientacja
papieru]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Załaduj do zasobnika lub podajnika papier odpowiedniego typu i rozmiaru.
•
Aby użyć zasobnika zawierającego właściwy rozmiar lub typ papieru, wybierz opcję Papier
załadowany, kontynuuj na panelu sterowania drukarki. Naciśnij
, aby potwierdzić.
Uwaga: Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający papier odpowiedniego typu i rozmiaru, pobierze
go z tego zasobnika. W przypadku nieznalezienia zasobnika zawierającego papier odpowiedniego
typu i rozmiaru wydruk zostanie wykonany na papierze z domyślnego źródła papieru.
•
Anuluj bieżące zadanie.
- 161 -
Podręcznik użytkownika
Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [nazwa typu niestandardowego]
[orientacja papieru]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Załaduj do zasobnika lub podajnika papier odpowiedniego typu i rozmiaru.
•
Aby użyć zasobnika zawierającego właściwy rozmiar lub typ papieru, wybierz opcję Papier
załadowany, kontynuuj na panelu sterowania drukarki. Naciśnij
, aby potwierdzić.
Uwaga: Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający papier odpowiedniego typu i rozmiaru, pobierze
go z tego zasobnika. W przypadku nieznalezienia zasobnika zawierającego papier odpowiedniego
typu i rozmiaru wydruk zostanie wykonany na papierze z domyślnego źródła papieru.
•
Anuluj bieżące zadanie.
Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [rozmiar papieru] [orientacja papieru]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Załaduj do zasobnika lub podajnika papier prawidłowego rozmiaru.
•
Aby użyć zasobnika lub podajnika zawierającego właściwy rozmiar papieru, wybierz opcję Papier
załadowany, kontynuuj na panelu sterowania drukarki. Naciśnij
, aby potwierdzić.
Uwaga: Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający papier odpowiedniego typu i rozmiaru, pobierze
go z tego zasobnika. W przypadku nieznalezienia zasobnika zawierającego papier odpowiedniego
typu i rozmiaru wydruk zostanie wykonany na papierze z domyślnego źródła papieru.
•
Anuluj bieżące zadanie.
Załaduj papier do źródła [źródło papieru] [typ papieru] [rozmiar papieru]
[orientacja papieru]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Załaduj do zasobnika lub podajnika papier odpowiedniego typu i rozmiaru.
•
Aby użyć zasobnika lub podajnika zawierającego właściwy rozmiar i typ papieru, wybierz opcję
Papier załadowany, kontynuuj na panelu sterowania drukarki. Naciśnij
, aby potwierdzić.
Uwaga: Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający papier odpowiedniego typu i rozmiaru, pobierze
go z tego zasobnika. W przypadku nieznalezienia zasobnika zawierającego papier odpowiedniego
typu i rozmiaru wydruk zostanie wykonany na papierze z domyślnego źródła papieru.
•
Anuluj bieżące zadanie.
- 162 -
Podręcznik użytkownika
Załaduj do podajnika ręcznego [nazwa typu niestandardowego] [orientacja
papieru]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Załaduj do podajnika uniwersalnego prawidłowy typ papieru o właściwym rozmiarze.
•
Naciśnij
, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
Uwaga: Jeśli w momencie, gdy wybrana została opcja Kontynuuj lub wciśnięty został przycisk
w podajniku nie ma papieru, drukarka pomija to żądanie i drukuje z automatycznie wybranego
zasobnika.
•
Anuluj bieżące zadanie.
Załaduj do podajnika ręcznego [ciąg niestandardowy] [orientacja papieru]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Załaduj do podajnika papier odpowiedniego typu i rozmiaru.
•
Naciśnij
, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
Uwaga: Jeśli w momencie wciśnięcia przycisku
w podajniku nie ma papieru, drukarka
automatycznie pomija to żądanie i drukuje z automatycznie wybranego zasobnika.
•
Anuluj bieżące zadanie.
Załaduj do podajnika ręcznego [rozmiar papieru] [orientacja papieru]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Załaduj do podajnika uniwersalnego papier o właściwym rozmiarze.
•
Naciśnij
, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
Uwaga: Jeśli w momencie wciśnięcia przycisku
w podajniku nie ma papieru, drukarka
automatycznie pomija to żądanie i drukuje z automatycznie wybranego zasobnika.
•
Anuluj bieżące zadanie.
Załaduj do podajnika ręcznego [typ papieru] [rozmiar papieru] [orientacja
papieru]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Załaduj do podajnika uniwersalnego prawidłowy typ papieru o właściwym rozmiarze.
- 163 -
Podręcznik użytkownika
•
Naciśnij
, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
Uwaga: Jeśli w momencie wciśnięcia przycisku
w podajniku nie ma papieru, drukarka
automatycznie pomija to żądanie i drukuje z automatycznie wybranego zasobnika.
•
Anuluj bieżące zadanie.
Zestaw konserwacyjny prawie pusty [80.xy]
Może być konieczny zakup nowego zestawu konserwacyjnego. Dotknij przycisku Kontynuuj, aby usunąć
komunikat i kontynuować drukowanie. Naciśnij
, aby potwierdzić.
Zestaw konserwacyjny prawie pusty [80.xy]
Dotknij przycisku Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Naciśnij
potwierdzić.
, aby
Bardzo niski poziom zestawu konserwacyjnego, pozostało [x] stron do
wydrukowania [80.xy]
Konieczna może okazać się szybka wymiana zestawu konserwacyjnego.
Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
Naciśnij
, aby potwierdzić.
Pamięć pełna [38]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Na panelu sterowania drukarki wybierz opcję Anuluj zadanie, aby usunąć komunikat. Naciśnij
aby potwierdzić.
•
Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.
,
Błąd oprogramowania sieci [x] [54]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby kontynuować drukowanie. Naciśnij
aby potwierdzić.
•
Wyłącz drukarkę, a następnie odczekaj około 10 sekund, po czym włącz ją ponownie.
•
Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe do pracy w sieci w drukarce lub serwerze druku.
- 164 -
,
Podręcznik użytkownika
[typ materiału eksploatacyjnego] innego producenta, patrz Podręcznik
użytkownika [33.xy]
Uwaga: Typem materiału eksploatacyjnego może być nabój z tonerem lub bęben.
System wykrył, że w drukarce zainstalowano materiał eksploatacyjny lub część innego producenta.
Drukarka KONICA MINOLTA działa najlepiej z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi i częściami
producenta. Używanie materiałów i części innych producentów może negatywnie wpłynąć na wydajność,
pracę i żywotność drukarki i jej części.
Wszystkie wskaźniki trwałości zostały tak zaprojektowane, aby współpracować z oryginalnymi
materiałami eksploatacyjnymi i częściami producenta drukarki i ich praca może zostać zakłócona, gdy
zostaną użyte materiały eksploatacyjne lub części innych producentów. Użytkowanie materiałów i części
związanych z obrazami dłużej niż jest to zalecane może spowodować uszkodzenie drukarki
KONICA MINOLTA i jej komponentów.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Używanie materiałów lub części innych producentów
może spowodować utratę gwarancji. Uszkodzenia spowodowane używaniem materiałów lub części
innych producentów nie będą naprawiane w ramach gwarancji.
Aby zaakceptować powyższe informacje dotyczące ryzyka i korzystać z materiałów eksploatacyjnych i
części innych producentów.
Aby usunąć ten komunikat i kontynuować drukowanie, naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 15
sekund przyciski
i
na panelu sterowania drukarki.
Jeśli nie chcesz zaakceptować powyższych informacji, wyjmij materiał eksploatacyjny lub część innego
producenta z drukarki, a następnie zainstaluj oryginalny materiał eksploatacyjny lub część producenta
drukarki.
Uwaga: Listę obsługiwanych materiałów eksploatacyjnych można znaleźć w części „Zamawianie
materiałów eksploatacyjnych” w Podręcznik użytkownika.
Za mało wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów [52]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Na panelu sterowania drukarki wybierz opcję Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować
drukowanie. Naciśnij
, aby potwierdzić.
•
Usuń czcionki, makra oraz inne dane zapisane w pamięci flash.
•
Zainstaluj kartę pamięci flash o większej pojemności.
Uwaga: Załadowane czcionki i makra, które nie zostały wcześniej zapisane w pamięci flash, są
usuwane.
- 165 -
Podręcznik użytkownika
Drukarka musiała zostać uruchomiona ponownie. Ostatnie zadanie może być
niezakończone.
Na panelu sterowania drukarki naciśnij
, aby potwierdzić.
Ponownie zainstaluj brakującą lub nieodpowiadającą kasetę [31.xy]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Sprawdź, czy nie brakuje naboju z tonerem. Jeśli tak jest, zainstaluj go.
Więcej informacji na temat instalacji naboju można znaleźć w sekcji „Wymiana materiałów
eksploatacyjnych” w Podręczniku użytkownika.
•
Jeśli nabój z tonerem jest zainstalowany, ale nie działa, wyjmij go, a następnie zainstaluj ponownie.
Uwaga: Jeśli po ponownym zainstalowaniu komunikat nadal się pojawia, kaseta jest uszkodzona.
Wymień kasetę z tonerem.
Ponownie zainstaluj brakujący lub nieodpowiadający bęben [31.xy]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Sprawdź, czy nie brakuje wkładu światłoczułego. Jeśli tak jest, zainstaluj go.
Więcej informacji na temat instalacji wkładu światłoczułego można znaleźć w sekcji „Wymiana
materiałów eksploatacyjnych” w Podręczniku użytkownika.
•
Jeśli wkład światłoczuły jest zainstalowany, ale nie działa, wyjmij go, a następnie zainstaluj ponownie.
Uwaga: Jeśli po ponownym zainstalowaniu komunikat nadal się pojawia, bęben jest uszkodzony.
Wymień zestaw obrazujący.
Wyjmij papier ze standardowego odbiornika
Wyjmij stos papieru z odbiornika standardowego. Drukarka automatycznie wykrywa, że papier został
wyjęty, i wznawia drukowanie.
Jeśli wyjęcie papieru nie spowodowało usunięcia komunikatu, naciśnij
, aby potwierdzić.
Wymień kasetę, pozostało 0 stron do wydrukowania [88.xy]
Wymień nabój z tonerem, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć w intrukcji dostarczanej z materiałem eksploatacyjnym lub w sekcji „Wymiana
materiałów eksploatacyjnych” w Podręczniku użytkownika.
Uwaga: Jeśli nie masz zamiennej kasety, zapoznaj się z sekcją „Zamawianie materiałów
eksploatacyjnych” w Podręcznik użytkownika.
- 166 -
Podręcznik użytkownika
Wymień kasetę, nieprawidłowy region drukarki [42,xy]
Zainstaluj kasetę z tonerem, która jest zgodna z numerem regionu drukarki. x oznacza wartość regionu
drukarki. y oznacza wartość regionu kasety. x i y mogą mieć następujące wartości:
Lista regionów dla drukarek i nabojów z tonerem
Numer regionu
Region
1
Stany Zjednoczone, Ameryka Łacińska (120 V) i Tajwan
2
Europa
3
Rejon Azji
Uwagi:
•
Wartości x i y to współrzędne .xy kodu błędu wyświetlanego na panelu sterowania drukarki.
•
Wartości x i y muszą być zgodne, aby można było kontynuować drukowanie.
Wymień bęben, pozostało 0 stron do wydrukowania [84.xy]
Wymień wkład światłoczuły, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć w intrukcji dostarczanej z materiałem eksploatacyjnym lub w sekcji „Wymiana
materiałów eksploatacyjnych” w Podręczniku użytkownika.
Uwaga: Jeśli nie masz zamiennego zespołu obrazującego, zapoznaj się z sekcją „Zamawianie
materiałów eksploatacyjnych” w Podręcznik użytkownika.
Wymień zestaw konserwacyjny, pozostało 0 stron do wydrukowania [80,.xy]
Skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem http://www.konicaminolta.com lub obsługą
serwisową, a następnie zgłoś ten komunikat. Zostanie zaplanowana konserwacja drukarki.
Wymień nieobsługiwaną kasetę [32.xy]
Wyjmij nabój z tonerem, a następnie zainstaluj obsługiwany nabój, aby usunąć komunikat i kontynuować
drukowanie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w intrukcji dostarczanej z materiałem
eksploatacyjnym lub w sekcji „Wymiana materiałów eksploatacyjnych” w Podręczniku użytkownika.
Uwaga: Jeśli nie masz zamiennej kasety, zapoznaj się z sekcją „Zamawianie materiałów
eksploatacyjnych” w Podręcznik użytkownika.
Wymień nieobsługiwany bęben [32.xy]
Wyjmij wkład światłoczuły, a następnie zainstaluj obsługiwany wkład, aby usunąć komunikat i
kontynuować drukowanie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w intrukcji dostarczanej z
- 167 -
Podręcznik użytkownika
materiałem eksploatacyjnym lub w sekcji „Wymiana materiałów eksploatacyjnych” w Podręczniku
użytkownika.
Uwaga: Jeśli nie masz zamiennego zespołu obrazującego, zapoznaj się z sekcją „Zamawianie
materiałów eksploatacyjnych” w Podręcznik użytkownika.
Opcja seryjna [x] błąd [54]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Sprawdź, czy przewód szeregowy jest prawidłowo podłączony oraz czy jest odpowiedni do
używanego portu szeregowego.
•
Sprawdź, czy parametry interfejsu szeregowego (protokół, body, parzystość i bity danych) w drukarce
i komputerze są ustawione prawidłowo.
•
Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby kontynuować drukowanie. Naciśnij
aby potwierdzić.
•
Wyłącz drukarkę i włącz ją z ponownie.
,
Nie skonfigurowano serwera SMTP. Skontaktuj się z administratorem systemu.
Na panelu sterowania drukarki wybierz opcję Kontynuuj, aby usunąć ten komunikat. Naciśnij
potwierdzić.
, aby
Uwaga: Jeśli komunikat pojawi się ponownie, skontaktuj się z administratorem systemu.
Błąd oprogramowania sieci standardowej [54]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Kontynuuj, aby kontynuować drukowanie. Naciśnij
aby potwierdzić.
•
Wyłącz drukarkę i włącz ją z ponownie.
•
Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe do pracy w sieci w drukarce lub serwerze druku.
Standardowy port USB wyłączony [56]
Na panelu sterowania drukarki wybierz opcję Kontynuuj, aby usunąć ten komunikat. Naciśnij
potwierdzić.
Uwagi:
•
Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez port USB.
•
Sprawdź, czy element menu Bufor USB nie jest ustawiony jako Wyłączony.
- 168 -
, aby
,
Podręcznik użytkownika
Za dużo zainstalowanych opcji pamięci flash [58]
1. Wyłącz drukarkę.
2. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
3. Usuń nadmiarową pamięć flash.
4. Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego.
5. Ponownie włącz drukarkę.
Za dużo podłączonych zasobników [58]
1. Wyłącz drukarkę.
2. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
3. Usuń nadmiarowe zasobniki.
4. Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego.
5. Ponownie włącz drukarkę.
Wykryto niesformatowaną pamięć flash [53]
Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:
•
Na panelu sterowania drukarki wybierz opcję Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować
drukowanie. Naciśnij
•
, aby potwierdzić.
Sformatuj pamięć flash.
Uwaga: Jeśli komunikat o błędzie jest w dalszym ciągu wyświetlany, pamięć flash może być
uszkodzona i może być konieczna jej wymiana.
Nieobsługiwana opcja w gnieździe [x] [55]
1. Wyłącz drukarkę.
2. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
3. Odłącz nieobsługiwaną kartę opcji od płyty kontroli drukarki, a na jej miejsce włóż kartę obsługiwaną.
4. Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego.
5. Włącz ponownie drukarkę.
Nie skonfigurowano serwera Weblink. Skontaktuj się z administratorem systemu.
Wybierz opcję Kontynuuj, aby usunąć komunikat. Naciśnij
, aby potwierdzić.
Uwaga: Jeśli komunikat pojawi się ponownie, skontaktuj się z administratorem systemu.
- 169 -
Podręcznik użytkownika
Rozwiązywanie problemów z drukarką
•
Podstawowe problemy z drukarką
•
Problemy z opcjami
•
Problemy z podawaniem papieru
Podstawowe problemy z drukarką
Drukarka nie odpowiada
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Przejdź do punktu 2.
Włącz drukarkę.
Naciśnij przycisk czuwania,
aby wyprowadzić drukarkę z
trybu czuwania lub hibernacji.
Przejdź do punktu 3.
Przejdź do punktu 4.
Podłącz jeden koniec przewodu
zasilającego do drukarki, a drugi
do prawidłowo uziemionego
gniazda elektrycznego.
Odłącz inny sprzęt elektryczny,
a następnie włącz drukarkę.
Jeśli drukarka nie działa,
ponownie podłącz inny sprzęt
elektryczny.
Przejdź do punktu 5.
Upewnij się, że drukarka jest włączona.
Czy drukarka jest włączona?
Krok 2
Sprawdź, czy drukarka działa w trybie
czuwania lub hibernacji.
Czy drukarka działa w trybie czuwania lub
hibernacji?
Krok 3
Sprawdź, czy jeden koniec przewodu
zasilającego jest podłączony do drukarki, a
drugi — do prawidłowo uziemionego
gniazdka elektrycznego.
Czy przewód zasilający jest podłączony do
drukarki i prawidłowo uziemionego gniazdka
elektrycznego?
Krok 4
Sprawdź, czy do gniazdka elektrycznego jest
podłączony inny sprzęt elektryczny.
Czy inny sprzęt elektryczny działa?
- 170 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 5
Przejdź do punktu 6.
Należy dopasować do siebie
następujące elementy:
Sprawdź, czy kable łączące drukarkę i
komputer są włożone do właściwych portów.
Czy kable są włożone do właściwych portów?
Krok 6
Upewnij się, że gniazdo elektryczne nie jest
wyłączone za pomocą wyłącznika albo
bezpiecznika.
•
Symbol USB na kablu do
symbolu USB na drukarce.
•
Odpowiedni kabel Ethernet z
portem Ethernet
Włącz zasilanie wyłącznikiem
lub zresetuj bezpiecznik.
Przejdź do punktu 7.
Podłącz przewód zasilający
drukarki bezpośrednio do
prawidłowo uziemionego
gniazda elektrycznego.
Przejdź do punktu 8.
Przejdź do punktu 9.
Podłącz kabel drukarki
prawidłowo do drukarki i
komputera, serwera druku,
wyposażenia opcjonalnego lub
innego urządzenia sieciowego.
Czy gniazdo elektryczne jest wyłączone za
pomocą wyłącznika albo bezpiecznika?
Krok 7
Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do
jakichkolwiek filtrów przeciwprzepięciowych,
zasilaczy awaryjnych lub przedłużaczy.
Czy drukarka jest podłączona do
jakichkolwiek filtrów przeciwprzepięciowych,
zasilaczy awaryjnych lub przedłużaczy?
Krok 8
Sprawdź, czy jeden koniec kabla drukarki jest
podłączony do portu drukarki, a drugi do
komputera, serwera druku, sprzętu
opcjonalnego lub innego urządzenia
sieciowego.
Czy kabel drukarki jest prawidłowo
podłączony do drukarki i komputera, serwera
druku, wyposażenia opcjonalnego lub innego
urządzenia sieciowego?
- 171 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 9
Przejdź do punktu 10.
Wyłącz drukarkę, usuń wszystkie
opakowania, a następnie
ponownie zainstaluj sprzęt
opcjonalny i włącz drukarkę.
Przejdź do punktu 11.
Użyj poprawnych ustawień
sterownika drukarki.
Przejdź do punktu 12.
Zainstaluj odpowiedni sterownik
drukarki.
Problem został rozwiązany.
Kontakt: pomoc techniczna.
Upewnij się, że cały sprzęt opcjonalny został
zainstalowany prawidłowo i usuń wszelkie
opakowania.
Czy cały sprzęt opcjonalny został prawidłowo
zainstalowany i usunięto wszystkie
opakowania?
Krok 10
Sprawdź, czy w sterowniku drukarki zostały
wybrane odpowiednie ustawienia portów.
Czy ustawienia portów są poprawne?
Krok 11
Sprawdź zainstalowany sterownik drukarki.
Czy jest zainstalowany odpowiedni sterownik
drukarki?
Krok 12
Wyłącz drukarkę, zaczekaj około 10 sekund,
a następnie włącz ją ponownie.
Czy drukarka działa?
Wyświetlacz drukarki jest pusty
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu 2.
Naciśnij przycisk czuwania na panelu sterowania
drukarki.
Czy na wyświetlaczu drukarki pojawia się komunikat
Gotowa?
- 172 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 2
Problem został
rozwiązany.
Wyłącz drukarkę i skontaktuj się z
pomoc techniczna.
Wyłącz drukarkę, zaczekaj około 10 sekund, a
następnie włącz ją ponownie.
Czy na wyświetlaczu drukarki pojawiają się
komunikaty Czekaj i Gotowa?
Problemy z opcjami
Nie można wykryć opcjonalnego wyposażenia wewnętrznego
Działanie
Yes (Tak)
No (Nie)
Krok 1
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu 2.
Przejdź do
punktu 3.
Podłącz opcjonalne
wyposażenie wewnętrzne do
płyty sterowania.
Wyłącz drukarkę, a następnie odczekaj około 10 sekund, po
czym włącz drukarkę.
Czy opcjonalne wyposażenie wewnętrzne działa prawidłowo?
Krok 2
Sprawdź, czy opcjonalne wyposażenie wewnętrzne jest
prawidłowo zainstalowane na płycie sterowania.
1.
Należy wyłączyć drukarkę za pomocą przełącznika
zasilania, a następnie wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego
z gniazdka elektrycznego.
2.
Upewnij się, że opcjonalne wyposażenie wewnętrzne jest
zainstalowane w odpowiednim złączu na płycie sterowania.
3.
Podłącz przewód zasilający z jednej strony do drukarki, a z
drugiej – do prawidłowo uziemionego gniazdka
elektrycznego, a następnie włącz drukarkę.
Czy opcjonalne wyposażenie wewnętrzne jest prawidłowo
zainstalowane na płycie sterowania?
- 173 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Yes (Tak)
No (Nie)
Krok 3
Przejdź do
punktu 4.
Zainstaluj ponownie
opcjonalne wyposażenie
wewnętrzne.
Problem został
rozwiązany.
Kontakt: pomoc techniczna.
Wydrukuj stronę ustawień menu, a następnie sprawdź, czy dane
opcjonalne wyposażenie wewnętrzne jest wymienione na liście
zainstalowanych funkcji.
Czy opcjonalne wyposażenie wewnętrzne jest wymienione na
stronie ustawień menu?
Krok 4
1.
Sprawdź, czy opcjonalne wyposażenie wewnętrzne jest
zaznaczone.
Może okazać się konieczne ręczne dodanie opcjonalnego
wyposażenia wewnętrznego w sterowniku drukarki, aby
stało się ono dostępne dla zadań drukowania.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy opcjonalne wyposażenie wewnętrzne działa prawidłowo?
- 174 -
Podręcznik użytkownika
Problemy z zasobnikiem
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Problem został rozwiązany.
Przejdź do punktu 2.
Problem został rozwiązany.
Przejdź do punktu 3.
1.
2.
Otwórz zasobnik i wykonaj
przynajmniej jedną z poniższych
czynności:
-
Sprawdź, czy nie wystąpiło
zacięcie papieru lub jego
nieprawidłowe podawanie.
-
Ustaw prowadnice zgodnie
z rozmiarem papieru,
korzystając ze znaczników
rozmiaru, umieszczonych
na dnie zasobnika.
-
W przypadku drukowania
na papierze o rozmiarze
niestandardowym należy
upewnić się, że prowadnice
papieru są dosunięte do
jego krawędzi.
-
Upewnij się, że papier nie
wykracza poza wskaźnik
maksymalnego wypełnienia
papierem.
-
Należy się upewnić, że
papier w zasobniku leży
płasko.
Sprawdź, czy zasobnik zamyka
się prawidłowo.
Czy zasobnik działa?
Krok 2
1.
Wyłącz drukarkę, odczekaj
około 10 sekund, a następnie
włącz ją ponownie.
2.
Wyślij ponownie zadanie
drukowania.
Czy zasobnik działa?
- 175 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 3
Przejdź do punktu 4.
Ponownie zainstaluj zasobnik.
Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w dokumentacji
instalacyjnej dostarczonej z
zasobnikiem.
Przejdź do punktu 5.
Ręcznie dodaj zasobnik w
sterowniku drukarki.
Problem został rozwiązany.
Kontakt: pomoc techniczna.
Sprawdź, czy zasobnik jest
zainstalowany.
Wydrukuj stronę z ustawieniami
menu i sprawdź, czy zasobnik
znajduje się na liście
zainstalowanych opcji.
Czy zasobnik znajduje się na liście
na stronie ustawień menu?
Krok 4
Sprawdź, czy zasobnik jest dostępny
w sterowniku drukarki.
Uwaga: Może okazać się konieczne
ręczne dodanie zasobnika w
sterowniku drukarki, aby był ona
dostępny dla zadań drukowania.
Czy zasobnik jest dostępny w
sterowniku drukarki?
Krok 5
Sprawdź, czy jest zaznaczona
odpowiednia opcja.
1.
Zaznacz opcję w używanej
aplikacji. Użytkownicy systemu
operacyjnego Mac OS X 9
powinni sprawdzić, czy drukarka
jest skonfigurowana w
programie Chooser.
2.
Wyślij ponownie zadanie
drukowania.
Czy zasobnik działa?
- 176 -
Podręcznik użytkownika
Problemy z podawaniem papieru
Papier często się zacina
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Przejdź do
punktu 2.
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do
punktu 3.
Problem został
rozwiązany.
Kontakt: pomoc
techniczna.
Problem został
rozwiązany.
1.
2.
Wyciągnij podajnik, a następnie wykonaj jedną z poniższych
czynności:
-
Należy się upewnić, że papier w zasobniku leży płasko.
-
Ustaw prowadnice zgodnie z rozmiarem papieru, korzystając ze
znaczników rozmiaru, umieszczonych na dnie zasobnika.
-
Sprawdź czy prowadnice papieru są wyrównane do jego brzegów.
-
Upewnij się, że papier nie wykracza poza wskaźnik
maksymalnego wypełnienia papierem.
-
Sprawdź czy drukowanie odbywa się na zalecanym papierze (typ i
rozmiar).
Włóż prawidłowo podajnik.
Jeśli jest dostępna opcja usuwania zacięć papieru, to zadania
drukowania będą wznawiane automatycznie.
Czy papier nadal często się zacina?
Krok 2
1.
Załaduj papier z nowego opakowania.
Uwaga: Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności
powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w
oryginalnym opakowaniu.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy papier nadal często się zacina?
Krok 3
1.
Poczytaj wskazówki odnośnie unikania zacięć papieru. Więcej
informacji można znaleźć w sekcji Zapobieganie zacięciom.
2.
Postępuj zgodnie z zaleceniami i ponownie wyślij zadanie drukowania.
Czy papier nadal często się zacina?
- 177 -
Podręcznik użytkownika
Komunikat o zacięciu papieru nie znika po usunięciu zacięcia
Działanie
Tak
Nie
1.
Kontakt: pomoc
techniczna.
Problem został
rozwiązany.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Wybierz opcję Dalej >
-
przycisk OK >
2.
>Usuń zacięcie i naciśnij
.
Postępuj według instrukcji widocznych na wyświetlaczu
drukarki.
Czy nadal widać komunikat o zacięciu papieru?
Zacięte strony nie są drukowane ponownie
Działanie
Tak
Nie
1.
Problem został
rozwiązany.
Kontakt: pomoc
techniczna.
Włączanie funkcji usuwania zacięć
a.
Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
Ustawienia >Ustawienia ogólne >Odzyskiwanie
drukowania >Zacięcia - ponów
2.
b.
Wybierz ustawienie Włącz lub Auto.
c.
W zależności od modelu drukarki naciśnij przycisk
lub dotknij opcji Wyślij.
Ponownie wyślij strony, które nie zostały wydrukowane.
Czy zacięte strony zostały wydrukowane ponownie?
- 178 -
Podręcznik użytkownika
Rozwiązywanie problemów z drukowaniem
Problemy z drukowaniem
Nie można wydrukować wielojęzycznych plików PDF
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu 2.
Problem został
rozwiązany.
Kontakt: pomoc
techniczna.
1.
Sprawdź, czy w opcjach drukowania dokumentów PDF wybrano
osadzenie wszystkich czcionek.
2.
Utwórz nowy plik PDF, a następnie ponownie wyślij zadanie
drukowania.
Czy pliki są drukowane?
Krok 2
1.
Otwórz dokument, który ma zostać wydrukowany, w programie
Adobe Acrobat.
2.
Kliknij kolejno Plik >Drukuj >Zaawansowane >Drukuj jako
obraz >OK >OK.
Czy pliki są drukowane?
Wyświetlany jest komunikat o błędzie odczytu napędu flash
Działanie
Yes (Tak)
No (Nie)
Krok 1
Przejdź do punktu 2.
Włóż napęd flash do
przedniego gniazda
USB.
Sprawdź, czy napęd flash jest włożony do przedniego
gniazda USB.
Uwaga: Napęd flash nie będzie działać, jeśli zostanie
włożony do tylnego gniazda USB.
Czy napęd flash jest włożony do przedniego gniazda
USB?
- 179 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Yes (Tak)
No (Nie)
Krok 2
Poczekaj, aż drukarka będzie
gotowa, a następnie wyświetl listę
zadań wstrzymanych i wydrukuj
dokumenty.
Przejdź do punktu 3.
Usuń komunikat.
Przejdź do punktu 4.
Przejdź do punktu 5.
Użyj obsługiwanego
napędu flash.
Skontaktuj się z administratorem
systemu.
Kontakt pomoc
techniczna.
Sprawdź, czy drukarka jest zajęta.
Uwaga: Na taki stan wskazuje migająca na
zielono lampka.
Czy na wyświetlaczu pojawił się komunikat o
błędzie?
Krok 3
Sprawdź, czy na wyświetlaczu pojawił się komunikat
o błędzie.
Uwaga: Na błąd drukarki wskazuje migająca na
czerwono lampka. Ponieważ drukarka wymaga
interwencji użytkownika, ignoruje napęd flash.
Czy drukarka wymaga interwencji użytkownika?
Krok 4
Sprawdź, czy napęd flash jest obsługiwany.
Więcej informacji na temat przetestowanych i
zatwierdzonych urządzeń pamięci flash ze
złączem USB można znaleźć w sekcji
Obsługiwane napędy flash i typy plików.
Czy napęd flash jest obsługiwany?
Krok 5
Sprawdź, czy gniazdo USB nie zostało wyłączone
przez obsługę techniczną systemu.
Czy gniazdo USB jest wyłączone?
- 180 -
Podręcznik użytkownika
Zadania drukowania nie są drukowane
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu
2.
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu
3.
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu
4.
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu
5.
1.
W dokumencie, który próbujesz wydrukować, otwórz okno dialogowe
Drukuj i sprawdź, czy została wybrana odpowiednia drukarka.
Uwaga: Jeśli urządzenie nie jest drukarką domyślną, należy wybrać
drukarkę dla każdego dokumentu, który ma zostać wydrukowany.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy zadania są drukowane?
Krok 2
1.
Sprawdź, czy drukarka jest podłączona i włączona, oraz czy na jej
wyświetlaczu jest wyświetlany komunikat Gotowe.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy zadania są drukowane?
Krok 3
Jeśli na wyświetlaczu drukarki jest wyświetlany komunikat o błędzie,
należy go usunąć.
Uwaga: Po usunięciu komunikatu drukarka wznowi drukowanie.
Czy zadania są drukowane?
Krok 4
1.
Sprawdź, czy porty (USB lub Ethernet) działają, oraz czy kable są
prawidłowo podłączone do komputera i drukarki.
Uwaga: Więcej informacji na ten temat można znaleźć w
dokumentacji instalacyjnej dostarczonej z drukarką.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy zadania są drukowane?
- 181 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 5
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu
6.
Problem został
rozwiązany.
Kontakt: pomoc
techniczna.
1.
Wyłącz drukarkę, zaczekaj około 10 sekund, a następnie włącz ją
ponownie.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy zadania są drukowane?
Krok 6
1.
Usuń sterownik drukarki i zainstaluj go ponownie. Więcej informacji
można znaleźć w sekcji Instalowanie sterownika drukarki.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy zadania są drukowane?
Nie można drukować zadań poufnych i innych wstrzymanych zadań
Uwaga: Zadania poufne i próbne oraz wydruku odroczonego i powtarzanego są usuwane z pamięci
drukarki w momencie, gdy potrzebna jest dodatkowa pamięć do przetwarzania kolejnych zadań
wstrzymanych.
Działanie
Yes (Tak)
No (Nie)
Krok 1
Przejdź do
punktu 2.
Wybierz jedną z opcji Drukowanie z zatrzymaniem,
a następnie wyślij zadanie drukowania ponownie.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji
Drukowanie zadań poufnych i innych zadań
wstrzymanych.
Otwórz folder z zadaniami wstrzymanymi na
wyświetlaczu drukarki, a następnie
sprawdź, czy zadanie drukowania znajduje
się na liście.
Czy zadanie drukowania znajduje się na
liście w folderze z zadaniami
wstrzymanymi?
- 182 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Yes (Tak)
No (Nie)
Krok 2
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu 3.
Problem został
rozwiązany.
Dodaj dodatkową pamięć drukarki.
Zadanie drukowania może zawierać błąd
formatowania lub nieprawidłowe dane.
•
Usuń zadanie drukowania, a następnie
wyślij je ponownie.
•
W przypadku plików PDF utwórz nowy
dokument PDF, a następnie wydrukuj
go powtórnie.
W przypadku drukowania z Internetu
drukarka może odczytywać wiele tytułów
zadań drukowania jako duplikaty i usuwać
wszystkie zadania oprócz pierwszego.
Dla użytkowników systemu Windows
1.
Otwórz folder Właściwości drukowania.
2.
W oknie dialogowym Drukowanie z
zatrzymaniem zaznacz pole wyboru
„Zachowaj powielone dokumenty”.
3.
Wprowadź kod PIN.
Dla użytkowników komputerów
Macintosh
Zapisz wszystkie zadania drukowania,
nadaj każdemu inną nazwę, a następnie
wyślij poszczególne zadania do drukarki.
Czy zadanie jest drukowane?
Krok 3
Zwolnij dodatkową pamięć drukarki poprzez
usunięcie niektórych wstrzymanych zadań.
Czy zadanie jest drukowane?
- 183 -
Podręcznik użytkownika
Zadania drukowania trwają dłużej niż oczekiwano
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu
2.
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu
3.
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu
4.
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu
5.
Zmiana ustawień środowiskowych drukarki.
1.
Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
Ustawienia >Ustawienia ogólne
2.
Wybierz opcję Tryb Eco-Mode lub Tryb cichy, a następnie wybierz
ustawienie Wyłącz.
Uwaga: Wyłączenie trybu Eco-Mode lub trybu cichego może
zwiększyć zużycie energii lub materiałów eksploatacyjnych, albo
jednego i drugiego.
Czy zadanie zostało wydrukowane?
Krok 2
Zmniejsz liczbę i rozmiar używanych czcionek, liczbę i stopień złożoności
obrazów oraz liczbę drukowanych stron, a następnie ponownie wyślij
zadanie
Czy zadanie zostało wydrukowane?
Krok 3
1.
Usuń wstrzymane zadania przechowywane w pamięci drukarki.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy zadanie zostało wydrukowane?
Krok 4
1.
Wyłącz funkcję Ochrona strony.
Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
Ustawienia >Ustawienia ogólne >Odzyskiwanie drukowania
>Ochrona strony >Wyłącz
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy zadanie zostało wydrukowane?
- 184 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 5
Problem został
rozwiązany.
Kontakt: pomoc
techniczna.
Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki, a następnie ponownie wyślij
zadanie drukowania.
Czy zadanie zostało wydrukowane?
Wydruk zadania wykonywany jest na papierze pochodzącym z niewłaściwego
zasobnika lub na niewłaściwym papierze
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu
2.
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu
3.
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu
4.
1.
Sprawdź, czy drukowanie odbywa się na papierze obsługiwanym
przez zasobnik.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy zadanie zostało wydrukowane z właściwego zasobnika lub na
odpowiednim papierze?
Krok 2
1.
W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw rozmiar i typ
papieru, który został załadowany do zasobnika.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy zadanie zostało wydrukowane z właściwego zasobnika lub na
odpowiednim papierze?
Krok 3
1.
W zależności od systemu operacyjnego otwórz okno dialogowe
Preferencje drukowania lub Drukuj, a następnie określ typ papieru.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy zadanie zostało wydrukowane z właściwego zasobnika lub na
odpowiednim papierze?
- 185 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 4
Problem został
rozwiązany.
Kontakt: pomoc
techniczna.
1.
Sprawdź, czy zasobniki nie są połączone.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy zadanie zostało wydrukowane z właściwego zasobnika lub na
odpowiednim papierze?
Drukowane znaki są nieprawidłowe
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Dezaktywuj tryb druku
szesnastkowego.
Przejdź do
punktu 2.
Kontakt: pomoc
techniczna.
Problem został
rozwiązany.
Upewnij się, czy drukarka nie działa w trybie druku szesnastkowego.
Uwaga: Jeśli na wyświetlaczu drukarki pojawił się komunikat Ready
Hex (Gotowe: Druk szesnastkowy), wyłącz drukarkę, a następnie
włącz ją ponownie w celu dezaktywacji trybu druku szesnastkowego.
Czy drukarka pracuje w trybie druku szesnastkowego?
Krok 2
1.
Na panelu sterowania drukarki wybierz opcję Sieć standardowa,
a następnie dla opcji SmartSwitch wybierz wartość Włącz.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy drukowane znaki są nieprawidłowe?
- 186 -
Podręcznik użytkownika
Funkcja łączenia zasobników nie działa
Uwaga: Zasobniki i podajnik do wielu zastosowań nie wykrywają automatycznie rozmiaru papieru. Należy
ustawić rozmiar papieru za pomocą menu Rozmiar/typ papieru.
Działanie
Yes (Tak)
No (Nie)
1.
Problem został
rozwiązany.
Kontakt pomoc
techniczna.
W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i rozmiar
papieru odpowiadający papierowi załadowanemu do zasobników, które
mają być połączone.
Uwaga: Rozmiar i typ papieru muszą pasować do zasobników, które
mają być połączone.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy zasobniki są połączone prawidłowo?
Duże zadania nie są sortowane
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do
punktu 2.
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do
punktu 3.
1.
W menu Wykańczanie w panelu sterowania drukarki wybierz opcję
Sortuj do (1,2,3) (1,2,3).
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy zadanie zostało wydrukowane i posortowane prawidłowo?
Krok 2
1.
W oprogramowaniu drukarki wybierz opcję Sortuj do (1,2,3) (1,2,3).
Uwaga: Wybranie opcji Sortuj do (1,1,1) (2,2,2) w oprogramowaniu
spowoduje zastąpienie ustawienia z menu wykańczania.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy zadanie zostało wydrukowane i posortowane prawidłowo?
- 187 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 3
Problem został
rozwiązany.
Kontakt: pomoc
techniczna.
Zmniejsz stopień złożoności wykonywanego zadania wydruku, zmniejszając
liczbę i rozmiary używanych czcionek, liczbę i stopień złożoności obrazów
oraz liczbę drukowanych stron.
Czy zadanie zostało wydrukowane i posortowane prawidłowo?
Wydruk jest nieprawidłowo dzielony na strony
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu 2.
Problem został
rozwiązany.
Kontakt: pomoc
techniczna.
Dostosuj ustawienia limit czasu drukowania.
1.
Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:
Ustawienia >Ustawienia ogólne >Limity czasu oczekiwania
>Oczekiwanie na wydruk
2.
Wybierz wyższą wartość, a następnie (w zależności od modelu
drukarki) wybierz opcję
3.
lub Wyślij.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy plik został wydrukowany poprawnie?
Krok 2
1.
Wyszukaj ręczne podziały stron w oryginalnym pliku.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy plik został wydrukowany poprawnie?
- 188 -
Podręcznik użytkownika
Problemy z jakością wydruku
Znaki mają postrzępione lub nierówne krawędzie
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Przejdź do punktu
2.
Wybierz czcionkę
obsługiwaną przez
drukarkę.
Problem został
rozwiązany.
Kontakt: pomoc techniczna.
1.
Wydrukuj listę przykładowych czcionek, aby sprawdzić, czy
są one obsługiwane przez drukarkę.
a.
Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do
opcji:
Menu >Raporty >Drukuj czcionki
b.
2.
Wybierz opcję Czcionki PCL lub Czcionki PostScript.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy używasz czcionek obsługiwanych przez drukarkę?
Krok 2
Sprawdź, czy czcionki zainstalowane w komputerze są
obsługiwane przez drukarkę.
Czy czcionki zainstalowane w komputerze są obsługiwane
przez drukarkę?
- 189 -
Podręcznik użytkownika
Obcięte strony lub obrazy
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Przejdź do
punktu 2.
Problem został rozwiązany.
Przejdź do
punktu 3.
Wykonaj co najmniej jedną
spośród następujących
czynności:
1.
Ustaw prowadnice szerokości i długości w zasobniku
zgodnie z rozmiarem załadowanego papieru.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy strona lub obraz są obcięte?
Krok 2
W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i
rozmiar papieru odpowiadający papierowi załadowanemu do
zasobnika.
Czy rozmiar i typ papieru odpowiada papierowi załadowanemu
do zasobnika?
Krok 3
1.
W zależności od używanego systemu operacyjnego
rozmiar papieru można ustawić za pomocą okna
Preferencje drukowania lub Drukuj.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy strona lub obraz są obcięte?
- 190 -
Przejdź do
punktu 4.
•
Określ rozmiar papieru w
ustawieniach zasobnika tak,
aby odpowiadał papierowi
załadowanemu do
zasobnika.
•
Zmień papier w zasobniku
tak, aby odpowiadał
rozmiarowi określonemu w
ustawieniach zasobnika.
Problem został rozwiązany.
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 4
Kontakt:
pomoc
techniczna.
Problem został rozwiązany.
1.
Ponownie zainstaluj zestaw obrazujący.
a.
Wyjmij nabój z tonerem.
b.
Wyjmij zespół obrazujący.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia:
Nie należy wystawiać zespołu obrazującego na
bezpośrednie działanie światła na dłużej niż 10 minut.
Długotrwałe działanie światła może negatywnie
wpłynąć na jakość wydruku.
c.
2.
Załaduj zestaw obrazujący, a następnie kasetę.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy strona lub obraz są obcięte?
Na wydrukach pojawiają się cienie
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Przejdź do punktu 2.
Załaduj do zasobnika papier o
prawidłowym typie i prawidłowej
gramaturze.
Załaduj do zasobnika papier o
prawidłowym typie i prawidłowej
gramaturze.
Czy do zasobnika załadowano
papier o prawidłowym typie i
prawidłowej gramaturze?
- 191 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 2
Przejdź do punktu 3.
Zmień papier załadowany w
zasobniku na taki, który odpowiada
ustawieniom zasobnika dotyczącym
typu i gramatury.
Przejdź do punktu 4.
Problem został rozwiązany.
Kontakt: pomoc techniczna.
Problem został rozwiązany.
W menu Papier w panelu sterowania
drukarki ustaw typ i gramaturę
papieru odpowiadające papierowi
załadowanemu do zasobnika.
Czy dla zasobnika ustawiono
odpowiedni typ i odpowiednią
gramaturę papieru?
Krok 3
1.
W zależności od używanego
systemu operacyjnego typ i
gramaturę papieru można
ustawić za pomocą okna
Preferencje drukowania lub
Drukuj.
2.
Wyślij ponownie zadanie
drukowania.
Czy na wydrukach nadal pojawiają
się cienie?
Krok 4
Wymień zespół obrazujący, a
następnie wyślij ponownie zadanie
drukowania.
Czy na wydrukach nadal pojawiają
się cienie?
- 192 -
Podręcznik użytkownika
Szare tło na wydrukach
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do
punktu 2.
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do
punktu 3.
Problem został
rozwiązany.
Kontakt: pomoc
techniczna.
1.
W menu Jakość panelu sterowania drukarki zmniejsz intensywność toneru.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 8.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy szare tło zniknęło z wydruków?
Krok 2
Ponownie zainstaluj zespół obrazujący i kasetę z tonerem.
1.
Wyjmij nabój z tonerem.
2.
Wyjmij zespół obrazujący.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy wystawiać
zespołu obrazującego na bezpośrednie działanie światła na dłużej niż 10
minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość
wydruku.
3.
Załaduj zestaw obrazujący, a następnie kasetę.
4.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy szare tło zniknęło z wydruków?
Krok 3
Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy szare tło zniknęło z wydruków?
- 193 -
Podręcznik użytkownika
Nieprawidłowe marginesy na wydrukach
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu 2.
Przejdź do
punktu 3.
Wykonaj co najmniej jedną spośród
następujących czynności:
1.
Ustaw prowadnice szerokości i długości w
zasobniku zgodnie z rozmiarem
załadowanego papieru.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy marginesy są prawidłowe?
Krok 2
W menu Papier w panelu sterowania drukarki
ustaw rozmiar papieru odpowiadający papierowi
załadowanemu do zasobnika.
Czy rozmiar papieru odpowiada rozmiarowi
papieru załadowanemu do zasobnika?
Krok 3
1.
W zależności od używanego systemu
operacyjnego rozmiar papieru można ustawić
za pomocą okna Preferencje drukowania lub
Drukuj.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Problem został
rozwiązany.
Czy marginesy są prawidłowe?
- 194 -
•
Określ rozmiar papieru w ustawieniach
zasobnika tak, aby odpowiadał
papierowi załadowanemu do
zasobnika.
•
Zmień papier w zasobniku tak, aby
odpowiadał rozmiarowi określonemu w
ustawieniach zasobnika.
Kontakt: pomoc techniczna.
Podręcznik użytkownika
Zwijanie się papieru
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Przejdź do
punktu 2.
Ustaw prowadnice szerokości i
długości.
Przejdź do
punktu 3.
Zmień ustawienia typu i gramatury
papieru tak, aby odpowiadały papierowi
załadowanemu do zasobnika.
Przejdź do
punktu 4.
Problem został rozwiązany.
Przejdź do
punktu 5.
Problem został rozwiązany.
Ustaw prowadnice szerokości i długości w zasobniku
zgodnie z rozmiarem załadowanego papieru.
Czy prowadnice szerokości i długości są ustawione
prawidłowo?
Krok 2
W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ
i gramaturę papieru odpowiadające papierowi
załadowanemu do zasobnika.
Czy ustawienia typu i gramatury papieru odpowiadają
typowi i gramaturze papieru załadowanego do
zasobnika?
Krok 3
1.
W zależności od używanego systemu
operacyjnego typ i gramaturę papieru można
ustawić za pomocą okna Preferencje drukowania
lub Drukuj.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy papier nadal jest zwinięty?
Krok 4
1.
Wyjmij papier z zasobnika i obróć go.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy papier nadal jest zwinięty?
- 195 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 5
Kontakt: pomoc
techniczna.
Problem został rozwiązany.
1.
Załaduj papier z nowego opakowania.
Uwaga: Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej
wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier
należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy papier nadal jest zwinięty?
Nieregularności wydruku
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Przejdź do punktu 2.
Problem został rozwiązany.
Przejdź do punktu 3.
Zmień ustawienia rozmiaru i
typu papieru tak, aby
odpowiadały papierowi
załadowanemu do zasobnika.
1.
Ustaw prowadnice szerokości i
długości w zasobniku zgodnie z
rozmiarem papieru załadowanego do
zasobnika.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy nieregularności wydruku nadal się
pojawiają?
Krok 2
W menu Papier w panelu sterowania
drukarki ustaw typ i rozmiar papieru
odpowiadający papierowi załadowanemu do
zasobnika.
Czy ustawienia drukarki odpowiadają typowi
i gramaturze papieru załadowanego do
zasobnika?
- 196 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 3
Przejdź do punktu 4.
Problem został rozwiązany.
W menu Papier w panelu
sterowania drukarki ustaw teksturę
papieru odpowiadającą papierowi
załadowanemu do zasobnika.
Przejdź do punktu 5.
Przejdź do punktu 6.
Problem został rozwiązany.
Kontakt: pomoc techniczna.
Problem został rozwiązany.
1.
W zależności od używanego systemu
operacyjnego typ i gramaturę papieru
można ustawić za pomocą okna
Preferencje drukowania lub Drukuj.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy nieregularności wydruku nadal się
pojawiają?
Krok 4
Sprawdź, czy papier załadowany do
zasobnika jest szorstki lub ma fakturę.
Czy drukujesz na szorstkim papierze lub
papierze z fakturą?
Krok 5
1.
Załaduj papier z nowego opakowania.
Uwaga: Papier wchłonął wilgoć z
powodu wysokiej wilgotności powietrza.
Do chwili użycia papier należy
przechowywać w oryginalnym
opakowaniu.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy nieregularności wydruku nadal się
pojawiają?
Krok 6
Wymień zespół obrazujący, a następnie
wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy nieregularności wydruku nadal się
pojawiają?
- 197 -
Podręcznik użytkownika
Powtarzające się defekty wydruków
Działanie
Yes (Tak)
No (Nie)
Krok 1
Przejdź do punktu 2.
1.
Sprawdź, czy odległość między
defektami jest równa 80 mm
2.
Zanotuj odległość, a następnie
skontaktuj się z pomoc
techniczna.
Zmierz odległość między defektami.
Sprawdź, czy odległość między
defektami jest równa:
-
97 mm
-
47 mm
-
38 mm
Czy odległość między defektami jest
równa jednej z wymienionych
wartości?
Krok 2
Kontakt: pomoc techniczna.
Wymień zespół obrazujący, a
następnie wyślij ponownie zadanie
drukowania.
Czy nadal pojawiają się
powtarzające się defekty?
- 198 -
Problem został rozwiązany.
Podręcznik użytkownika
Wydruk jest zbyt ciemny
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Przejdź do punktu 2.
Problem został rozwiązany.
Przejdź do punktu 3.
Wykonaj co najmniej jedną
spośród następujących czynności:
1.
W menu Jakość panelu sterowania
drukarki zmniejsz intensywność
toneru.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem
fabrycznym jest 8.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny?
Krok 2
1.
W menu Papier w panelu sterowania
drukarki ustaw typ, teksturę i
gramaturę papieru odpowiadającą
papierowi załadowanemu do
zasobnika.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy dla zasobnika ustawiono typ, teksturę
i gramaturę odpowiednie dla
załadowanego papieru?
- 199 -
•
Zmień ustawienia typu,
tekstury i gramatury papieru
tak, aby odpowiadały
papierowi załadowanemu do
zasobnika.
•
Zmień papier załadowany w
zasobniku na taki, który
odpowiada ustawieniom
zasobnika dotyczącym typu,
tekstury i gramatury.
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 3
Przejdź do punktu 4.
Problem został rozwiązany.
Przy użyciu panelu sterowania
drukarki w menu Tekstura papieru
zmień ustawienia tekstury, aby
odpowiadały papierowi, na którym
drukujesz.
Przejdź do punktu 5.
Przejdź do punktu 6.
Problem został rozwiązany.
Kontakt: pomoc techniczna.
Problem został rozwiązany.
1.
W zależności od używanego systemu
operacyjnego typ, teksturę i
gramaturę papieru można ustawić za
pomocą okna Preferencje drukowania
lub Drukuj.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny?
Krok 4
Sprawdź, czy papier załadowany do
zasobnika jest szorstki lub ma fakturę.
Czy drukujesz na szorstkim papierze lub
papierze z fakturą?
Krok 5
1.
Załaduj papier z nowego opakowania.
Uwaga: Papier wchłonął wilgoć z
powodu wysokiej wilgotności
powietrza. Do chwili użycia papier
należy przechowywać w oryginalnym
opakowaniu.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny?
Krok 6
Wymień zespół obrazujący, a następnie
wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy wydruk nadal jest zbyt ciemny?
- 200 -
Podręcznik użytkownika
Wydruk jest zbyt jasny
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Przejdź do punktu 2.
Problem został rozwiązany.
Przejdź do punktu 3.
Zmień ustawienia typu, tekstury i
gramatury papieru tak, aby
odpowiadały papierowi
załadowanemu do zasobnika.
1.
W menu Jakość panelu
sterowania drukarki zwiększ
intensywność toneru.
Uwaga: Domyślnym
ustawieniem fabrycznym jest 8.
2.
Wyślij ponownie zadanie
drukowania.
Czy wydruk nadal jest zbyt jasny?
Krok 2
W menu Papier w panelu sterowania
drukarki ustaw typ, teksturę i
gramaturę papieru odpowiadającą
papierowi załadowanemu do
zasobnika.
Czy dla zasobnika ustawiono typ,
teksturę i gramaturę odpowiednie dla
załadowanego papieru?
- 201 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 3
Przejdź do punktu 4.
Problem został rozwiązany.
Przy użyciu panelu sterowania
drukarki w menu Tekstura papieru
zmień ustawienia tekstury, aby
odpowiadały papierowi, na którym
drukujesz.
przejdź do punktu 5.
Przejdź do punktu 6.
Problem został rozwiązany.
1.
W zależności od używanego
systemu operacyjnego typ,
teksturę i gramaturę papieru
można ustawić za pomocą okna
Preferencje drukowania lub
Drukuj.
2.
Wyślij ponownie zadanie
drukowania.
Czy wydruk nadal jest zbyt jasny?
Krok 4
Upewnij się, czy papier nie jest
szorstki ani nie ma faktury.
Czy drukujesz na szorstkim papierze
lub papierze z fakturą?
Krok 5
1.
Załaduj papier z nowego
opakowania.
Uwaga: Papier wchłonął wilgoć
z powodu wysokiej wilgotności
powietrza. Do chwili użycia
papier należy przechowywać w
oryginalnym opakowaniu.
2.
Wyślij ponownie zadanie
drukowania.
Czy wydruk nadal jest zbyt jasny?
- 202 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 6
Przejdź do punktu 7.
Problem został rozwiązany.
Kontakt: pomoc techniczna.
Problem został rozwiązany.
1.
Rozprowadź toner w zespole
obrazującym.
a.
Wyjmij kasetę z tonerem, a
następnie wyjmij zestaw
obrazujący.
b.
Mocno potrząśnij zespołem
obrazującym.
Ostrzeżenie — istnieje
możliwość uszkodzenia:
Nie należy wystawiać
zespołu obrazującego na
bezpośrednie działanie
światła na dłużej niż 10
minut. Długotrwałe
działanie światła może
negatywnie wpłynąć na
jakość wydruku.
c.
2.
Załaduj zestaw obrazujący,
a następnie kasetę.
Wyślij ponownie zadanie
drukowania.
Czy wydruk nadal jest zbyt jasny?
Krok 7
Wymień zespół obrazujący, a
następnie wyślij ponownie zadanie
drukowania.
Czy wydruk nadal jest zbyt jasny?
- 203 -
Podręcznik użytkownika
Drukarka drukuje puste strony
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Przejdź do
punktu 2.
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do
punktu 3.
Problem został
rozwiązany.
1.
Sprawdź, czy na powierzchni zespołu obrazującego nie ma resztek
opakowania.
a.
Wyjmij kasetę z tonerem, a następnie wyjmij zespół obrazujący.
b.
Sprawdź, czy opakowanie zespołu obrazującego zostało usunięte
całkowicie.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy
wystawiać zespołu obrazującego na bezpośrednie działanie światła na
dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie
wpłynąć na jakość wydruku.
c.
2.
Ponownie załaduj zespół obrazujący, a następnie kasetę.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy drukarka nadal drukuje puste strony?
Krok 2
1.
Rozprowadź toner w zespole obrazującym.
a.
Wyjmij kasetę z tonerem, a następnie wyjmij zespół obrazujący.
b.
Mocno potrząśnij zespołem obrazującym.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy
wystawiać zespołu obrazującego na bezpośrednie działanie światła na
dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie
wpłynąć na jakość wydruku.
c.
2.
Ponownie załaduj zespół obrazujący, a następnie kasetę.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy drukarka nadal drukuje puste strony?
- 204 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 3
Kontakt:
pomoc
techniczna.
Problem został
rozwiązany.
Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy drukarka nadal drukuje puste strony?
Krzywy wydruk
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Przejdź do punktu 2.
Problem został
rozwiązany.
Kontakt: pomoc
techniczna.
Problem został
rozwiązany.
1.
Ustaw prowadnice szerokości i długości w zasobniku zgodnie z
rozmiarem załadowanego papieru.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy wydruk nadal jest przekrzywiony?
Krok 2
1.
Sprawdź, czy drukowanie odbywa się na papierze
obsługiwanym przez zasobnik.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy wydruk nadal jest przekrzywiony?
- 205 -
Podręcznik użytkownika
Drukarka drukuje strony jednolicie czarne
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Przejdź do
punktu 2.
Problem został
rozwiązany.
Kontakt:
pomoc
techniczna.
Problem został
rozwiązany.
1.
Ponownie zainstaluj zestaw obrazujący.
a.
Wyjmij kasetę z tonerem, a następnie wyjmij zespół obrazujący.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy
wystawiać zespołu obrazującego na bezpośrednie działanie światła na
dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie
wpłynąć na jakość wydruku.
b.
2.
Załaduj zestaw obrazujący, a następnie kasetę.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy drukarka drukuje strony jednolicie czarne?
Krok 2
Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy drukarka drukuje strony jednolicie czarne?
Jakość wydruku na folii jest niska
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Przejdź do punktu
2.
Ustaw typ papieru
na Folia.
W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ papieru
odpowiadający papierowi załadowanemu do zasobnika.
Czy dla zasobnika typ papieru został ustawiony jako Folia?
- 206 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 2
Kontakt: pomoc
techniczna.
Problem został
rozwiązany.
1.
Sprawdź, czy używany jest zalecany typ folii.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy jakość wydruku nadal jest niska?
Na wydrukach pojawiają się poziome smugi
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Przejdź do
punktu 2.
Problem został rozwiązany.
Przejdź do
punktu 3.
Zmień ustawienia typu i
gramatury papieru tak, aby
odpowiadały papierowi
załadowanemu do zasobnika.
1.
W zależności od używanego systemu operacyjnego
zasobnik lub podajnik można określić za pomocą okna
Preferencje drukowania lub Drukuj.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy na wydrukach pojawiają się poziome smugi?
Krok 2
W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw typ i
gramaturę papieru odpowiadającą papierowi załadowanemu do
zasobnika.
Czy ustawienia typu i gramatury papieru odpowiadają typowi i
gramaturze papieru załadowanego do zasobnika?
- 207 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 3
Przejdź do
punktu 4.
Problem został rozwiązany.
Przejdź do
punktu 5.
Problem został rozwiązany.
Kontakt:
pomoc
techniczna.
Problem został rozwiązany.
1.
Załaduj papier z nowego opakowania.
Uwaga: Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej
wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy
przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy na wydrukach pojawiają się poziome smugi?
Krok 4
1.
Ponownie zainstaluj zestaw obrazujący.
a.
Wyjmij kasetę z tonerem, a następnie wyjmij zespół
obrazujący.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie
należy wystawiać zespołu obrazującego na
bezpośrednie działanie światła na dłużej niż 10 minut.
Długotrwałe działanie światła może negatywnie
wpłynąć na jakość wydruku.
b.
2.
Załaduj zestaw obrazujący, a następnie kasetę.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy na wydrukach pojawiają się poziome smugi?
Krok 5
Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie zadanie
drukowania.
Czy na wydrukach pojawiają się poziome smugi?
- 208 -
Podręcznik użytkownika
Na wydrukach pojawiają się pionowe smugi
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Przejdź do
punktu 2.
Problem został rozwiązany.
Przejdź do
punktu 3.
Wykonaj co najmniej jedną
spośród następujących czynności:
1.
W zależności od używanego systemu operacyjnego typ,
teksturę i gramaturę papieru można ustawić za pomocą
okna Preferencje drukowania lub Drukuj.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy na wydrukach pojawiają się pionowe smugi?
Krok 2
W menu Papier w panelu sterowania drukarki ustaw teksturę,
typ i gramaturę papieru odpowiadającą papierowi
załadowanemu do zasobnika.
Czy ustawienia tekstury, typu i gramatury papieru
odpowiadają teksturze, typowi i gramaturze papieru
załadowanego do zasobnika?
Krok 3
1.
Przejdź do
punktu 4.
Załaduj papier z nowego opakowania.
Uwaga: Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej
wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy
przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy na wydrukach pojawiają się pionowe smugi?
- 209 -
•
Zmień ustawienia tekstury,
typu i gramatury papieru tak,
aby odpowiadały papierowi
załadowanemu do zasobnika.
•
Zmień papier załadowany w
zasobniku na taki, który
odpowiada ustawieniom
zasobnika dotyczącym
tekstury, typu i gramatury.
Problem został rozwiązany.
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 4
Przejdź do
punktu 5.
Problem został rozwiązany.
Kontakt:
pomoc
techniczna.
Problem został rozwiązany.
1.
Ponownie zainstaluj zestaw obrazujący.
a.
Wyjmij kasetę z tonerem, a następnie wyjmij zespół
obrazujący.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia:
Nie należy wystawiać zespołu obrazującego na
bezpośrednie działanie światła na dłużej niż 10
minut. Długotrwałe działanie światła może
negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.
b.
2.
Załaduj zestaw obrazujący, a następnie kasetę.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy na wydrukach pojawiają się pionowe smugi?
Krok 5
Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie
zadanie drukowania.
Czy na wydrukach pojawiają się pionowe smugi?
Na wydrukach pojawiają się poziome puste miejsca
- 210 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Przejdź do
punktu 2.
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do
punktu 3.
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do
punktu 4.
Problem został
rozwiązany.
Kontakt:
pomoc
techniczna.
Problem został
rozwiązany.
1.
Sprawdź, czy w używanym programie ustawiony jest prawidłowy wzorzec
wypełnienia.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy na wydrukach pojawiają się poziome puste miejsca?
Krok 2
1.
Załaduj do wskazanego zasobnika lub podajnika papier zalecanego typu.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy na wydrukach pojawiają się poziome puste miejsca?
Krok 3
1.
Rozprowadź toner w zespole obrazującym.
a.
Wyjmij kasetę z tonerem, a następnie wyjmij zespół obrazujący.
b.
Mocno potrząśnij zespołem obrazującym.
Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy
wystawiać zespołu obrazującego na bezpośrednie działanie światła na
dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie
wpłynąć na jakość wydruku.
c.
2.
Ponownie załaduj zespół obrazujący, a następnie kasetę.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy na wydrukach pojawiają się poziome puste miejsca?
Krok 4
Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy na wydrukach pojawiają się poziome puste miejsca?
- 211 -
Podręcznik użytkownika
Na wydrukach pojawiają się pionowe puste miejsca
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Przejdź do punktu 2.
Problem został rozwiązany.
Przejdź do punktu 3.
Problem został rozwiązany.
1.
Sprawdź, czy w używanym
programie ustawiony jest
prawidłowy wzorzec
wypełnienia.
2.
Wyślij ponownie zadanie
drukowania.
Czy na wydrukach pojawiają się
pionowe puste miejsca?
Krok 2
1.
W menu Papier w panelu
sterowania drukarki ustaw typ i
gramaturę papieru
odpowiadające papierowi
załadowanemu do zasobnika.
2.
Wyślij ponownie zadanie
drukowania.
Czy na wydrukach pojawiają się
pionowe puste miejsca?
- 212 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 3
Przejdź do punktu 4.
Problem został rozwiązany.
Krok 4
Kontakt pomoc techniczna.
Problem został rozwiązany.
1.
Uwaga: Moduł skanera laserowego
może być uszkodzony.
Sprawdź, czy używany jest zalecany
typ papieru.
1.
Załaduj do wskazanego
zasobnika lub podajnika papier
zalecanego typu.
2.
Wyślij ponownie zadanie
drukowania.
Czy na wydrukach pojawiają się
pionowe puste miejsca?
Rozprowadź toner w zespole
obrazującym.
a.
Wyjmij kasetę z tonerem, a
następnie wyjmij zespół
obrazujący.
b.
Mocno potrząśnij zespołem
obrazującym.
Ostrzeżenie — istnieje
możliwość uszkodzenia:
Nie należy wystawiać
zespołu obrazującego na
bezpośrednie działanie
światła na dłużej niż 10
minut. Długotrwałe
działanie światła może
negatywnie wpłynąć na
jakość wydruku.
c.
2.
Ponownie załaduj zespół
obrazujący, a następnie
kasetę.
Wyślij ponownie zadanie
drukowania.
Czy na wydrukach pojawiają się
pionowe puste miejsca?
- 213 -
Podręcznik użytkownika
Na wydrukach pojawiają się plamki toneru
Działanie
Tak
Nie
Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie
zadanie drukowania.
Kontakt: pomoc
techniczna.
Problem został
rozwiązany.
Czy na wydrukach pojawiają się plamki toneru?
Na wydrukach pojawia się mgła z toneru lub cienie w tle
Działanie
Yes (Tak)
No (Nie)
Krok 1
Przejdź do punktu 2.
Problem został
rozwiązany.
Kontakt: pomoc
techniczna.
Problem został
rozwiązany.
Ponownie zainstaluj zestaw obrazujący.
1.
Wyjmij zespół obrazujący, a następnie zainstaluj go
ponownie.
2.
Wyślij ponownie zadanie drukowania.
Czy na wydrukach pojawia się mgła lub cienie?
Krok 2
Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie
zadanie drukowania.
Czy na wydrukach pojawia się mgła lub cienie?
- 214 -
Podręcznik użytkownika
Toner się ściera
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Przejdź do punktu 2.
Zmień ustawienia typu i gramatury
papieru tak, aby odpowiadały
papierowi załadowanemu do
zasobnika.
W menu Papier na panelu
sterowania drukarki ustaw teksturę
papieru.
Kontakt: pomoc techniczna.
W menu Papier na panelu
sterowania drukarki sprawdź
ustawienia typu i gramatury papieru.
Czy ustawienia typu i tekstury
papieru odpowiadają teksturze i
typowi papieru załadowanego do
zasobnika?
Krok 2
Sprawdź, czy drukowanie odbywa
się na papierze szorstkim lub z
fakturą.
Czy drukujesz na szorstkim papierze
lub papierze z fakturą?
Nierówna gęstość wydruku
- 215 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Wymień zespół obrazujący, a następnie wyślij ponownie
zadanie drukowania.
Kontakt: pomoc
techniczna.
Problem został
rozwiązany.
Czy gęstość wydruku jest nierówna?
Nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem
WWW
Działanie
Tak
Nie
Krok 1
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu 2.
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu 3.
1.
Włącz drukarkę.
2.
Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie wpisz adres IP
drukarki.
3.
Naciśnij klawisz Enter.
Czy wbudowany serwer WWW uruchamia się?
Krok 2
Upewnij się, że adres IP drukarki jest poprawny.
1.
Wyświetl adres IP drukarki:
-
W sekcji TCP/IP w menu Sieć/porty
-
Na wydrukowanej stronie konfiguracji sieci lub stronie ustawień
menu — w sekcji TCP/IP
Uwaga: Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych
kropkami, na przykład 123.123.123.123.
2.
Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie wpisz adres IP.
Uwaga: W zależności od ustawień sieci konieczne może być
wprowadzenie „https://” zamiast „http://” przed adresem IP drukarki,
aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera WWW.
3.
Naciśnij klawisz Enter.
Czy wbudowany serwer WWW uruchamia się?
- 216 -
Podręcznik użytkownika
Działanie
Tak
Nie
Krok 3
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu 4.
Problem został
rozwiązany.
Przejdź do punktu 5.
Problem został
rozwiązany.
Skontaktuj się z
administratorem
systemu.
Sprawdź, czy sieć działa.
1.
Wydrukuj stronę z konfiguracją sieci.
2.
Sprawdź w pierwszej sekcji strony z informacjami na temat
konfiguracji sieci, czy stan drukarki to Podłączona.
Uwaga: Jeśli stan ma wartość Niepodłączona, może to oznaczać,
że połączenie zostało przerwane lub jest uszkodzony kabel sieciowy.
Skontaktuj się z administratorem systemu w celu rozwiązania
problemu, a następnie wydrukuj kolejną stronę konfiguracji sieci.
3.
Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie wpisz adres IP
drukarki.
4.
Naciśnij klawisz Enter.
Czy wbudowany serwer WWW uruchamia się?
Krok 4
Sprawdź, czy kable są prawidłowo podłączone do drukarki i serwera druku.
1.
Podłącz kable prawidłowo. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w dokumentacji instalacyjnej dostarczonej z drukarką.
2.
Uruchom przeglądarkę sieci Web, a następnie wpisz adres IP
drukarki.
3.
Naciśnij klawisz Enter.
Czy wbudowany serwer WWW uruchamia się?
Krok 5
Tymczasowo wyłącz serwery proxy sieci Web.
Serwery proxy mogą blokować lub uniemożliwiać dostęp do pewnych
stron internetowych, włącznie z aplikacją Embedded Web Server.
Czy wbudowany serwer WWW uruchamia się?
- 217 -
Podręcznik użytkownika
Kontakt z pomocą techniczną
Kontaktując się z działem pomocy technicznej, należy opisać występujący problem, podać treść
komunikatów na wyświetlaczu drukarki oraz przedstawić wszelkie dotychczas podjęte środki zaradcze.
Należy znać model drukarki i jej numer seryjny. Informacje te można znaleźć na naklejce umieszczonej
na wewnętrznej stronie przedniej górnej pokrywy lub z tyłu drukarki. Numer seryjny jest również
podawany na stronie z ustawieniami menu.
Odwiedź witrynę firmy KONICA MINOLTA w sieci Web pod adresem http://www.konicaminolta.com.
- 218 -
Podręcznik użytkownika
11—Oświadczenia
Prawa autorskie
Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi © 2012 KONICA MINOLTA, INC., JP Tower, 2-7-2
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-7014, Japan. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcji nie wolno
kopiować w całości lub częściowo, nie wolno przenosić na inne nośniki lub tłumaczyć na inne języki bez
wyraźnej pisemnej zgody firmy KONICA MINOLTA, INC.
Informacje o wydaniu
Firma KONICA MINOLTA, INC. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji i
opisywanych urządzeniach bez uprzedniego powiadomienia. Przy opracowaniu podręcznika dołożono
wszelkich starań, aby był bez błędów i aby były w nim podane wszystkie potrzebne informacje.
Pomimo to firma KONICA MINOLTA, INC. nie daje żadnych gwarancji, obejmujących bez ograniczeń
jakiekolwiek gwarancje sprzedajnosci lub zastosowania do określonych celów, które by mogły wynikać z
niniejszej instrukcji. Firma KONICA MINOLTA, INC. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy
zawarte w podręczniku, lub za przypadkowe, specjalne lub następcze szkody i straty, powstałe w wyniku
przygotowania lub stosowania informacji zawartych w niniejszym podręczniku w trakcie obsługi
urządzenia, lub związane z wydajnością urządzenia obsługiwanego zgodnie z tymi informacjami.
Znaki ochronne
Nazwa KONICA MINOLTA i logotyp KONICA MINOLTA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami ochronnymi spółki KONICA MINOLTA, INC.
bizhub i PageScope są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spółki
KONICA MINOLTA, INC.
Mac oraz logo Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach.
PCL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard. PCL jest oznaczeniem firmy
Hewlett-Packard dla zestawu poleceń (języka) i funkcji stosowanych w drukarkach tej firmy. Ta drukarka
została zaprojektowana w taki sposób, aby była zgodna z językiem PCL. Oznacza to, że rozpoznaje ona
polecenia języka PCL stosowane w różnych aplikacjach i emuluje funkcje odnoszące się do tych poleceń.
Poniższe nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi wymienionych firm:
Albertus
The Monotype Corporation plc
Antique Olive
Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery
Apple Computer, Inc.
Arial
The Monotype Corporation plc
CG Times
Oparta na czcionce Times New Roman, na którą licencji udzieliła firma Monotype Corporation
plc, jest produktem firmy Agfa Corporation
- 219 -
Podręcznik użytkownika
Chicago
Apple Computer, Inc.
Clarendon
Linotype-Hell AG i/lub podmioty zależne
Eurostile
Nebiolo
Geneva
Apple Computer, Inc.
GillSans
The Monotype Corporation plc
Helvetica
Linotype-Hell AG i/lub podmioty zależne
Hoefler
Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde
Gothic
International Typeface Corporation
ITC Bookman
International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa
International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery
International Typeface Corporation
Joanna
The Monotype Corporation plc
Marigold
Arthur Baker
Monaco
Apple Computer, Inc.
New York
Apple Computer, Inc.
Oxford
Arthur Baker
Palatino
Linotype-Hell AG i/lub podmioty zależne
Stempel Garamond
Linotype-Hell AG i/lub podmioty zależne
Taffy
Agfa Corporation
Times New Roman
The Monotype Corporation plc
Univers
Linotype-Hell AG i/lub podmioty zależne
Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.
- 220 -
Podręcznik użytkownika
Umowa licencyjna o używaniu dostarczonego
oprogramowania
Z drukarką są dostarczane następujące materiały od spółki KONICA MINOLTA, INC. (KM):
oprogramowanie dostarczone jako część systemu drukowego (dalej „Oprogramowania do drukowania“),
kodowane cyfrowo, maszynowo odczytywane dane zakodowane w specjalnym formacie i postaci
zaszyfrowanej (dalej „Czcionki“), oprogramowanie do instalacji do komputera i użytkowania w połączeniu
z Oprogramowaniem do drukowania (dalej „Oprogramowanie sterujące“) oraz materiały pisemne (dalej
„Dokumentacja“). Termin „Oprogramowanie“ w niniejszej instrukcji dotyczy Oprogramowania do
drukowania, Czcionek i Oprogramowania sterującego oraz obejmuje wszystkie aktualizacje, zmienione
wersje, dodatki i kopie Oprogramowania.
Oprogramowanie możesz użytkować zgodnie z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej.
KM udziela nie wyłącznego prawa do użytkowania Oprogramowania i Dokumentacji pod warunkiem
wyrażenia zgody na następujące warunki:
1.
Oprogramowanie do drukowania oraz dostarczone Czcionki możesz stosować do wyobrażania na
licencjonowanym urządzeniu wyjściowym (lub kilku takich urządzeniach) wyłącznie na wewnętrzne
potrzeby firmy.
2.
Oprócz warunków stosowania Czcionek, podanych w podanej powyżej sekcji 1 (Oprogramowanie do
drukowania), możesz używać czcionki Roman do reprodukowania grubości, stylu i wersji liter, cyfr,
znaków i symboli („Kroje czcionki“) na ekranie lub monitorze na potrzeby Twojej firmy.
3.
Możesz sporządzić jedną kopię zapasową Oprogramowania sterującego pod warunkiem, że kopia ta
nie zostanie zainstalowana lub wykorzystana w żadnym komputerze. Bez względu na powyższe
ograniczenia Oprogramowanie sterujące możesz zainstalować do jakiegokolwiek komputera
wyłącznie do celu użytkowania z jednym lub więcej systemów drukowych korzystających z
Oprogramowania do drukowania.
4.
Prawa podane w niniejszej Umowie licencyjnej możesz przenieść na nabywcę wszystkich praw
właściciela licencji na dane Oprogramowanie i Dokumentację (dalej „Nabywca“) pod warunkiem, że
Nabywcy przekażesz wszystkie kopie danego Oprogramowania i Dokumentacji. Nabywca wyraża
zgodę na to, że będzie przestrzegać warunków i wymagań podanych w niniejszej Umowie
licencyjnej.
5.
Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz modyfikować, dostosowywać lub tłumaczyć
Oprogramowania i Dokumentacji.
6.
Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz próbować zmieniać, dekompletować, rozszyfrowywać,
przerabiać ani tłumaczyć Oprogramowania.
7.
Spółka KM i jej dostawcy zastrzegają sobie prawa własności na Oprogramowanie i Dokumentację
oraz wszystkie kopie Oprogramowania i Dokumentacji.
8.
Znaki towarowe będą stosowane według ogólnie obowiązujących procedur, łącznie z podaniem
nazwy lub nazwiska właściciela znaku towarowego. Znaków towarowych można użyć wyłącznie do
identyfikacji wydruku, wytworzonego za pomocą Oprogramowania. Takie użycie jakiegokolwiek
znaku towarowego nie daje żadnych praw własności na te znaki towarowe.
9.
Nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, udzielać licencji lub przekazywać wersji lub kopii
Oprogramowania nie używanego przez Posiadacza licencji, ew. Oprogramowania zawartego na
jakimkolwiek nie używanym nośniku, poza przypadkami trwałego przekazania wszelkiego
Oprogramowania i Dokumentacji, jak jest opisane powyżej.
- 221 -
Podręcznik użytkownika
10. SPÓŁKA KM ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIADAĆ ZA
NASTĘPCZE, PRZYPADKOWE POŚREDNIE, ZWIĄZANE Z PRAWEM KARNYM LUB
SPECJALNE SZKODY OBEJMUJĄCE JAKĄKOLWIEK STRATĘ ZYSKU LUB INWESTYCJI
NAWET W PRZYPADKU, KIEDY SPÓŁKA KM ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI
ZAISTNIENIA TAKIEJ SZKODY, LUB ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA STRON TRZECICH.
SPÓŁKA KM I JEJ DOSTAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZYSTKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH
OPROGRAMOWANIA, JAWNYCH I NIEJAWNYCH, OBEJMUJĄCYCH BEZ OGRANICZEŃ
WYNIKAJĄCE Z NICH GWARANCJE SPRZEDAJNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU, PRAWO WŁASNOŚCI I NARUSZENIE PRAW STRON TRZECICH.
PRAWODAWSTWO NIEKTÓRYCH PAŃSTW NIE DOPUSZCZA WYKLUCZENIA LUB
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NASTĘPCZE, PRZYPADKOWE LUB
SPECJALNE, DLATEGO PODANE OGRANICZENIA NIE MUSZĄ DOTYCZYĆ CIEBIE.
11. Uwaga dla czynników rządowych w USA: Oprogramowanie jest „pozycją komercyjną“ według
definicji podanej w artykule 48 C.F.R.2.101, złożoną z „komercyjnego oprogramowania
komputerowego“ i „dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego“, według
warunków podanych w artykule 48 C.F.R. 12.212. Zgodnie z artykułami 48 C.F.R. 12.212 i 48 C.F.R.
od 227.7202-1 do 227.7202-4 wszystkie czynniki rządowe nabywają Oprogramowanie wyłącznie z
prawami opisanymi w niniejszej Umowie licencyjnej.
12. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz eksportować Oprogramowania w jakiejkolwiek postaci w
sposób, który narusza jakikolwiek przepis prawny lub wytyczne dotyczące rozporządzeń w zakresie
eksportu danego kraju.
Poziomy emisji hałasu
Poniższe pomiary wykonane zostały zgodnie z normą ISO 7779 i zgłoszone zgodnie z normą ISO 9296.
Uwaga: Niektóre tryby mogą nie dotyczyć tego produktu.
Średnie ciśnienie akustyczne w odległości 1 metra, dBA
Drukowanie (Simpleks / Dupleks)
55dBA / 54dBA
Gotowa
15dBA
Wyłącznie dla krajów członkowskich UE
- 222 -
Podręcznik użytkownika
Ten symbol oznacza: Nie likwiduj tego produktu z odpadem domowym!
Zalecenia dotyczace prawidlowej likwidacji wyrobu podadzą odpowiednie urzędy lokalne. Jezeli kupujesz nowy wyrób,
stary mozesz oddać naszemu sprzedawcy do odpowiedniej likwidacji. Recykling tego wyrobu pomoże w ochronie
przyrody i zapobiegnie możliwemu negatywnemu wplywowi na środowisko lub zdrowie ludzi, które może
spowodować nieprawidłowa manipulacja z odpadami.
Urzadzenie spelnia wymagania dyrektywy RoHS (2002/95/EC).
Wyrzucanie produktów
Nie należy wyrzucać drukarki ani materiałów eksploatacyjnych w taki sam sposób, jak odpadów
domowych. Informacji na temat możliwości wyrzucania i recyklingu należy zasięgnąć u lokalnych władz.
ENERGY STAR
Jako Partner programu ENERGY STAR® opracowaliśmy to urządzenie tak, aby spełniało wymagania
programu ENERGY STAR efektywnego wykorzystania energii.
Co znaczy, że wyrób spełnia wymagania programu ENERGY STAR?
Wyrób, który spełnia wymagania programu ENERGY STAR, posiada specjalną funkcję, która
automatycznie przełącza go do trybu oszczędzania energii po określonym czasie bezczynności. Wyrób z
oznaczeniem ENERGY STAR wykorzystuje energię gospodarnie, oszczędza koszty i pomaga chronić
środowisko.
Informacje o temperaturze
Temperatura otoczenia
15,6 do 32,2°C (60 do 90°F)
Temperatura transportu i przechowywania
-20 do 40°C (-4 do 104°F)
- 223 -
Podręcznik użytkownika
Pobór mocy
Pobór mocy przez produkt
W poniższej tabeli przedstawiono charakterystyki poboru mocy przez produkt.
Uwaga: Niektóre tryby mogą nie dotyczyć tego produktu.
Tryb
Opis
Pobór mocy (W)
Drukowanie
Urządzenie tworzy wydruk z elektronicznych informacji
wejściowych.
600 W (bizhub 4000P); 640 W
(bizhub 4700P)
Kopiuj
Urządzenie tworzy wydruk z oryginałów dokumentów w postaci
dokumentów drukowanych.
ND
Skanuj
Urządzenie skanuje dokumenty drukowane.
ND
Gotowa
Urządzenie oczekuje na zadanie drukowania.
10 W
tryb
czuwania
Urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii.
5W
Tryb
hibernacji
Urządzenie znajduje się w trybie zaawansowanego oszczędzania
energii.
0,5 W
Wyłączone
Urządzenie jest podłączone do gniazda elektrycznego, ale
przełącznik zasilania jest wyłączony.
0,0 W
Wielkości poboru mocy podane w powyższej tabeli są wartościami uśrednionymi w czasie. Chwilowy
pobór mocy może być znacznie większy niż wartość średnia.
Tryb czuwania
W drukarce dostępny jest tryb oszczędzania energii nazywany trybem czuwania. Tryb czuwania
zmniejsza zużycie energii przez obniżenie poboru mocy w przedłużonych okresach bezczynności
urządzenia. Tryb czuwania jest włączany automatycznie, jeśli produkt nie jest używany przez określony
czas zwany limitem czasu trybu czuwania.
Domyślne ustawienie fabryczne limitu czasu trybu czuwania dla tego produktu (w minutach):
30 min
Limit czasu trybu czuwania można zmieniać w przedziale od 1 minuty do 120 minut za pomocą menu
konfiguracji. Ustawienie niskiej wartości limitu czasu trybu czuwania przyczynia się do ograniczenia
zużycia energii elektrycznej, jednak może być przyczyną wydłużenia czasu reakcji produktu. Ustawienie
wysokiej wartości limitu czasu trybu czuwania umożliwia uzyskanie krótkiego czasu reakcji, jednak jest
związane z większym zużyciem energii elektrycznej.
- 224 -
Podręcznik użytkownika
tryb hibernacji
W drukarce jest dostępny tryb działania o bardzo niskim poborze energii nazywany trybem hibernacji.
Gdy drukarka jest w trybie hibernacji, wszystkie inne systemy i urządzenia są bezpiecznie wyłączane.
Tryb hibernacji można włączyć, korzystając z jednego z następujących sposobów:
•
Używanie limitu czasu trybu hibernacji
•
Używanie trybów zasilania
•
Używanie przycisku Czuwanie/Hibernacja
Domyślny ustawiony fabrycznie limit czasu trybu hibernacji dla tej drukarki we wszystkich
krajach lub regionach oprócz krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii
Disabled
(Wyłączony)
Domyślna ustawiona fabrycznie wartość dla tej drukarki w krajach lub regionach Unii
Europejskiej i Szwajcarii
3 dni
Czas, po którym drukarka przechodzi do trybu hibernacji po wydrukowaniu zadania, można zmienić w
zakresie od jednej godziny do jednego miesiąca.
Tryb wyłączenia
Jeśli to urządzenie jest wyposażone w tryb wyłączenia, który wciąż pobiera niewielką ilość mocy, aby
całkowicie zatrzymać pobór mocy, należy odłączyć przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
Całkowite zużycie energii
Czasami pomocne jest obliczenie całkowitego zużycia energii przez urządzenie. Ponieważ pobór mocy
wyrażany jest w watach, aby obliczyć zużycie energii, należy pomnożyć pobór mocy przez czas pracy
urządzenia w każdym z trybów. Całkowite zużycie energii jest sumą zużycia energii w poszczególnych
trybach.
- 225 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising