handleiding/manual

handleiding/manual
handleiding/manual
Inbouwhandleiding / mounting instructions
DL UNK01/02/03/05 Daytime Running Lights
Eerst lezen voordat u begint aan de montage!
Read this before starting the installation!
Specificaties:
1. LED Kleurtemp. 4500K-7000K.
2. 5
Hi-Power LED’s met OPTICAL LENS voor een gecentreerde bundel LED licht.
3. Stroom verbruik DRL:13.5V 06A
4. D
RL Auto schakelwijze: interne intelligente schakelunit,
DRL unit schakelt in als de motor gestart word zonder
dat de unit aangesloten hoeft te worden op het motormanagment.
5. E
envoudig aansluiten met 3 aanlsluitdraden op de DRL:
continu plus +(blauw), massa -(zwart), DRL control, aansluiten op dimlicht (rood).
Specification
1. LED Color Temperature Range 4500K-7000K.
2. 5 Hi-Power LEDs with high precision OPTICAL LENS for
each LED.
3. Power consumption DRL:13.5V 06A
4. DRL Auto light up method: internal Hi Precision-intelligent control unit, DRL auto light up when turn on the
engine. No need to connect to car engine sw.
5. 3 input wires for DRL: Bat +(blue wire), Bat. -(black
wire), DRL control (red wire).
AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die
voortvloeit uit verkeerde montage!
1. Opties:
a. V
oorzien van PHILIPS LUMILEDS/OSRAM LEDs, vrij
van Patent.
b. Iedere DRL unit is voorzien van een aparte controle unit
zodat je verzekerd bent van een accurate en betrouwbare bediening voor in en uitschakelen.
c. H
et gebogen huis en beglazing zorgt voor een perfecte
pasvorm met de meeste bumpers en/of grilles.
d. De slanke DRL unit kan op veel verschillende plekken
ingebouwt worden.
e. Zeer eenvoudig aan te sluiten, slechts 3 draden.
2. Introductie:
a. De DRL is uitgerust met HPIC in iedere unit die uw accu
analyseert.
b. Door middel van deze analyse schakelt de unit in of uit.*
*W
anneer de accuspanning lager is als 12 volt schakelt
de unit niet in!
3. Voor inbouw:
a. Controleer aan de hand van onderstaande lijst of de set
compleet is.
A. DRL lampen (2 stuks)
B. Kabelboom
C. Montage schroeven
D. Inbussleutel
b. Basic test van de DRL:
•Unit test: Sluit de blauwe draad aan op de plus van uw
accu en de zwarte op min. Nadat u dit gedaan hebt zal
de DRL unit 10 keer achter elkaar fel flitsen.
•LET OP! - wanneer u bovenstaande test uitvoert
dient de motor van uw auto uitgeschakeld te zijn!
AutoStyle is not responsible for consequential damages
resulting from incorrect installation!
1. Features:
a. Adopting Genuine PHILIPS LUMILEDS/OSRAM
LEDs, free of Patent issues.
b. Each side DRL light unit has built in a Hi Precision-Intelligent control unit (HPIC) providing accurate, reliable operation of turn on/off DRL light and control DRL output.
c. The curved design provides excellent fitting to original
car front bumper and grid.
d. Slim body can easily adopted to various models of cars.
e. Simple electrical connection, only connect to car battery
Pos. (+) and Neg. (–) and front Pos.
2. Introduction:
a. The DRL equiped with the HPIC in every light unit, providing accurate, reliable operation to analysis car battery
condition when the DRL unit connected to battery.
b. The intelligent device will start its self-learning operation
to analyse car battery condition when the DRL unit is
connected to the battery.
c. Monitoring battery power condition to decide DRL light
turning on or off precisely.
*p
lease note the DRL light will not work when the battery
under DC12.0V
3. Before installation:
a. Check the part of packing list, make sure al the components and parts are there.
A. DRL lights (2pcs)
B. wiring harness
C. screws
D. hexagonal wrench
b. Basic test of DRL:
•Unit test: connect the Blue wire to DC power POS (+)
and Black wire to Neg. (–), the DRL will flash with High
light 10 times after connected.
•Attention: if you use the car battery to test DRL
unit, please swith off car engine then test it.
www.autostyle.nl
handleiding/manual
Inbouwhandleiding / mounting instructions
SK3100-01 Daytime Running Lights
4. Inbouw:
LET OP!: Voor het correct functioneren van de DRL
verlichting dient u voor de Inleerprocedure stap a t/m
d juist uit te voeren!! Wanneer de inleerprocedure niet
goed kan worden afgerond dient u weer bij stap a. te
beginnen!!
4. Installation:
Note: in order to have accurate light-on operation of
DRL, the initialization steps (step. a-c) of installation
must be executed correctly.
a. Schakel de motor uit en eventuele electrische accessoires zoals radio, navigatie en airco.
b.Wacht minimaal 5 min. na het uitschakelen van bovenstaande zaken.
c.Installeer de DRL units zodat ze goed vast zitten in uw
bumper of grille.
a.Switch off car engine and all the electronics devices
(such as Radio, CD/DVD player, GPS etc.).
b.Wait for at least 5 minutes after engine stop then connect DRL to battery power.
c.Install the DRL units to fit the front grid/bumper position, the reference position;
1.500 mm
max.
250 mm
250 mm
min.
45 mm
d. Inleerprocedure:
•Sluit de blauwe (+) en zwarte draad (-) aan. De unit zal
nu 10 maal flitsen waarmee deze bevestigd dat het
inleerproces gestart is.
60 mm
min.
400
mm
max.
d. Initialization of DRL:
•Connect the Blue wire to battery DC power Pos. (+)
and Black wire to Neg. (–), the DRL light will flash in
High light 10 times after connected to battery power to
indicate the start of self-learning operation.
e.Na 30 seconden, bij een gelijk blijvende accuspanning,
zal de Unit 3 maal flitsen om aan te geven dat het
inleerproces is afgerond en de unit klaar is om te functioneren.
e.After 30 sec. if the car battery power condition is
stable then the DRL unit will flash 3 times to show the
self-learning operation is finished, and ready to work.
may connected with
front pos. lights
blue
BAT (+)
black
BAT (–)
red
DRL control
Fuse
(3A)
f.Nu kunt u de motor van uw auto starten. Na 3 tot 5
seconden zullen de DRL units inschakelen als er geen
stroom op de rode draad (dimlicht +) staat.
g.Sluit de rode draad aan op het dim of stadslicht. (+)
Wanneer u deze lampen inschakelt zal de DRL unit dimmen.
h.Wanneer u de motor uitzet, schakelen de DRL units
zich na 15 tot 20 seconden automatisch uit.
f.Now start up the car engine, after 3-5 sec. the DRL
units will light up automatically if red wire (DRL control)
input has no +12V power in.
g.Connect the DRL control to DC +12V for the control of
DRL high light output, it may connected with front pos.
light, the high light of DRL units will be changed.
h.The DRL units will turn off around 15-20 seconds after
engine turned off.
www.autostyle.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising