www.tristar.eu FO-1100
FO-1100
www.tristar.eu
NL
UK
FR
DE
ES
IT
PT
SE
TR
Gebruikershandleiding
User manual
Manuel d'utilisation
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Manuale utente
Manual de utilizador
Användarhandbok
Kullanım kılavuzu
HR
NO
BG
HU
CZ
PL
RO
EL
Korisnički priručnik
Brukermanual
Потребителски наръчник
Kézikönyv
Uživatelská příručka
Instrukcja obsługi
Manual de utilizare
Εγχειρίδιο χρήστη
Onderdelenbeschrijving | Parts description | Description des pièces | Teile
Beschreibung | Descripción de las partes | Parti descrizione | Peças descrição | Delar
beskrivning | Dijelovi opis | Deler beskrivelse | Части описание | Részek leírása | Části
popis | Części opis | Piese descriere | Μέρη περιγραφή | Parçalar açıklaması
1
Fondue vork
Fondue fork
Fourchettes à fondue
Fonduegabel
Tenedor de fondue
Forchetta per fonduta
Garfos de Fondue
Fondue gaffel
Fondue vilica
Fondue gaffel
Вилица за фондю
Fondue villa
Vidličky na fondue
Widelec do Fondue
FurculiŃă de fondue
Πιρούνι για φοντύ (fondue)
Fondü şişi
2
Fondue vork houder
Fondue fork ring
Support à fourchettes
Fonduegabelring
Soporte de tenedores de fondue
Supporto forchetta per fonduta
Suporte de garfos de Fondue
Fondue gaffelring
Prsten za fondue vilice
Fondue gaffel-ring
Пръстен за вилици за фондю
Fondue villa győrő
Kroužek na fondue vidličky
Pierścień widelca do Fondue
Inel-suport pentru furculiŃe
Στεφάνη στήριξης πιρουνιών για φοντύ
Fondü şişleri için halka
3
Fondue pan
Fondue pot
Caquelon
Fonduetopf
Cazuela de fondue
Contenitore fonduta
Tacho de Fondue
Fondue gryta
Fondue posuda
Fonduegryte
Тенджера за фондю
Fondue edény
Nádoba pro fondue
Naczynie do Fondue
Vas pentru topit
∆οχείο φοντύ
Fondü kabı
4
Controle lamp
Indicator light
Lumière témoin
Anzeigelampe
Indicador luminoso
Spia
Luz indicadora
Indikatorlampa
Indikatorsko svjetlo
Indikatorlampe
Светлинен индикатор
Jelzılámpa
Kontrolka
Wskaźnik świetlny
Led indicator
Φωτεινή ένδειξη
Gösterge ışığı
5
Warmhoudstation
Heating base
Corps de chauffe
Heizuntersatz
Base calefactora
Base riscaldante
Base de aquecimento
Värmebas
Baza s grijačima
Varmeplate
Котлон
Melegítı alapzat
Ohřívací základna
Podstawa ogrzewania
Plită
Βάση θέρµανσης
Isıtıcı tabanlık
6
Thermostaat
Thermostat
Thermostat
Thermostateinstellknopf
Botón de control del termostato
Volantino comando termostato
Botão de controlo do termóstato
Termostatkontroll
Kontrolni krug za termostat
Termostat-kontrollknapp
Бутон за управление на термостата
Termosztát szabályozógomb
Ovládací knoflík termostatu
Regulator termostatu
Buton de reglare a termostatului
Επιλογέας ελέγχου θερµοστάτη
Sıcaklık ayarı düğmesi
7
Sausbakjes houder
Ring for sauce cups
Support pour les coupelles des sauces
Ring für Soßentassen
Soporte de recipientes para salsas
Supporto tazze salsa
Suporte para taças de molho
Ring för såskoppar
Držač za šalice
Ring for sause- koppene
Пръстен за купичките със сос
Győrő a szószcsészéknek
Prstenec pro misky s omáčkou
Pierścień do sosjerek
Inel-suport pentru sosiere
Στεφάνη για τα κουπάκια σάλτσας
Sos kapları için tel halka
8
Sausbakjes
Sauce cups
Coupelles
Tassen
Recipientes
Tazze
Taças
Koppar
Šalice
Kopper
Купички
Csészék
Misky
FiliŜanki
Sosiere
Κουπάκια
Sos kapları
Bediening en onderhoud
NL
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Verwijder alle verpakkingen van het apparaat.
Controleer of de spanning van het apparaat overeenkomt met de netspanning van uw huis.
Voltage 220V-240V 50Hz.
Eerste gebruik
Reinig alle losse delen(de nr’s 1,2,3,7,en 8), deze zijn vaatwasmachine bestendig. Neem het
warmhoudstation(nr.5) af met een vochtige doek en verwijder eventuele stickers.
Dompel deze nooit onder in water !
Het apparaat kan bij het eerste gebruik wat geur en rook verspreiden, dit is normaal. Plaats het
apparaat altijd in een goed geventileerde ruimte en op een onderzetter om beschadiging van
de tafel te voorkomen.
Gebruik
Plaats de houder voor de sausbakjes(nr.7) op het warmhoudstation(nr.5). Deze ring kan op
een manier correct gemonteerd worden. De houder klikt u onder de warmhoudplaat door het
bakje met het oog eraan omhoog te laten staan en deze na plaatsing stevig naar beneden te
drukken. Plaats de sausbakjes(nr.8) in de houder en de fondue vork houder(nr.2) op de
pan(nr.3). Draai de thermostaat(nr.6) met de klok mee voor de gewenste stand. De
thermostaat regelt een constante temperatuur. Het rode controlelampje(nr.5) gaat aan, indien
de temperatuur bereikt is dooft het controlelampje. Gedurende het gebruik zal het controle
lampje aan en uit gaan, dit is normaal, de ingestelde temperatuur wordt immers constant
bijgeregeld.
De instelbare temperatuur van de fondue pan maakt het geschikt voor verschillende soorten
fondue, zoals het klassieke vleesfondue, evenals kaasfondue, een chocolade fondue of een
Chinese fondue. Vul de pan met olie, een kaassaus, bouillon of chocolade, zorg dat u tussen
het min.en max. niveau blijft welke is aangegeven op de binnenzijde van de pan.
Voor klassiek vlees fondue en Chinees fondue draai de thermostaat geheel naar rechts voor
een maximale temperatuur. Selecteer een lagere temperatuur voor kaasfondue, en chocolade
fondue. Kaas en chocolade dienen zeer langzaam verhit te worden om te voorkomen dat het
aanbrandt of overkookt. Roer regelmatig in de kaassaus of in de chocolade.
U kunt verschillende soorten olie gebruiken voor het vleesfondue, controleer op de verpakking
om te zien of de olie geschikt is fondue. Let op, de olie, bouillon, kaassaus of chocolade
worden zeer heet raak dit niet aan. Voorbeeld voor klassiek vleesfondue:
Plaats een klein stukje vlees aan de fondue vork(nr.1) en zet deze in de houder van de fondue
pan. Laat het vlees garen en haal het van de fondue vork. Let op: De fonduevork altijd aan de
houder vasthouden en nooit rechtstreeks in de mond steken, dit kan zeer ernstige
brandwonden veroorzaken !
Schoonmaken van het apparaat
Haal de stekker uit het stopcontact en laat alles afkoelen.
Het warmhoud station afnemen met een vochtige doek.Indien nodig wat afwasmiddel
gebruiken. Gebruik nooit agressieve en schurende schoonmaakmiddelen,een schuurspons of
staalwol; dit beschadigt het apparaat. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere
vloeistof. De overige onderdelen zijn vaatwasmachine bestendig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lees alle instructies voor gebruik.
Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handvaten of knoppen.
Om u te beschermen tegen een elektrische schok; snoer, stekker of het apparaat
niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
Haal de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet in gebruik is of voor
reiniging.
Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te monteren.
Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker of indien het
toestel beschadigd is op enigerlei wijze.
Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant van het
apparaat kan schade veroorzaken en beëindigt iedere garantie die u heeft.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op of in de buurt van directe
warmtebronnen.
Laat geen snoer over de rand van de tafel hangen tegen hete oppervlakken of in
contact komen met het apparaat. Plaats het product niet onder of dicht bij de
gordijnen, raambekleding enz.
Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor
bestemd is.
Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
Dit apparaat mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen.
Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder
kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben
gekregen m.b.t. het gebruik van dit apparaat door iemand die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze
nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw
apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg er voor dat de
kabel niet naar beneden hangt.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGING
Garantievoorwaarden en service
•
Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, vervalt het
recht op garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat zijn wij niet aansprakelijk.
•
Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of
het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. In
dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.
•
Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding, is aan dit
apparaat geen ander onderhoud noodzakelijk.
•
Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend door een
geautoriseerd bedrijf gebeuren.
•
Dit apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUDELIJK gebruik en niet voor
commercieel of industrieel gebruik.
•
Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd.
•
•
•
•
•
Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na aankoopdatum, welke
gedekt zijn door de fabrieksgarantie, zal TRISTAR het apparaat repareren of
vervangen.
Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten zijn voorbegrepen in deze garantie.
TRISTAR is niet verantwoordelijk voor schade:
1) Ten gevolge van een val of ongeluk.
2) Indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derden.
3) Door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
4) Door normale gebruiksslijtage.
Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode van 2 jaar niet
verlengd. Deze garantie is slechts geldig op Europees grondgebied. Deze garantie
heft de gebruikersrechten volgens Europese richtlijn 1944/44CE niet op.
Voor vragen of klachten kunt zich melden bij uw verkooppunt.
Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen aanspraak
maken op enige vorm van garantie.
Aanwijzingen ter bescherming van het milieu
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval
worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het
hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden.
Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De
gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van
gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de
bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde
inzamelpunt.
Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.
Product
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
Inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten(AEEA). Door ervoor te zorgen dat
dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve
consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
EG-conformiteitsverklaring
Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in
overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC
Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: de
veiligheidsdoeleinden van de “laagspanningsrichtlijn”nr. 73/23/EG, de
beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 89/336/EG “Electromagnetische
compatibiliteit” en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.
Operation and maintenance
UK
Remove all packaging of the device.
Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage of your home.
Rated voltage : AC220-240V 50Hz
First use
Clean all loose parts (the No's 1,2,3,7, and 8), these are dishwasher safe. Take the heating
base (no.5) with a damp cloth and remove any stickers.
Never immerse in water! At the first use the machine can spread some smell and smoke, this
is normal. Always place the machine in a well ventilated area and on a coaster to prevent
damage to the table.
Use
First, put the sauce ring (7) on the heating base (5). The sauce ring is only in the correct
position once it clicks onto the heating plate (this is done by pushing firmly). Place the sause
cups (8) into the sauce ring and put the pot on the heating base. Place the fondue fork ring (2)
on the pot and put the forks into the pot.
Place the plug into the socket and set the thermostat button to the desired temperature. It will
take a few minutes to heat up. You can use this time to prepare the ingredients. As soon as
the appliance has reached the set temperature, the indicator light will out.
Note: While in use, the temperature light will go on and off: this shows that the thermostat in
working correctly and that the contents of the pot are being heated at the set temperature.
The adjustable temperature of the fondue pot will make it suitable for various types of fondue,
such as the classic meat fondue, as well as cheese fondue, a chocolate fondue or a Chinese
fondue (with stock). Fill the pot with the desired ingredients and put it on the heating base. Fill
the pot with oil, cheese, stock or chocolate, but do not put too much in. The level of oil, cheese
or something alike must be maintained between minimum and maximum level which is
indicated at the inside of the pot.
Set the thermostat at the desired temperature. For classic meat fondue set thermostat at the
maximum temperature; cheese, stock and chocolate fondue require a somewhat lower
temperature. Set the temperature so that the mixture will not boil. Cheese and chocolate in
particular should be heated up slowly to prevent them from boiling over.
Stir once in a while to obtain a smooth texture.
There are several types of oil suitable for fondue. Check on the packaging to see whether or
not the oil is suitable for fondue. Please note: oil, bouillon, cheese sauce or chocolate will
become very hot! Never thouch it. Example for classic meat fondue:
Place a small piece of meat to the fondue fork (No.1) and put it in the holder of the fondue pot.
Let it yarn and pull the meat from the fondue fork. Note: The fondue fork always stick to the
holder and never directly in the mouth stabbing, this can cause very serious burns!
Cleaning of the device
First remove the plug from the socket and allow all the parts to cool off before cleaning them.
Wash fondue pot, fork ring and fondue forks in hot soapy water. Rinse and dry thoroughly.
Never immerse heating base and cord in water or any other liquid.
Apart from the heating base, all parts of the fondue pot can be cleaned in soapy water or in the
dishwasher. Do not use any abrasive cleaning products or scourers.
The heating element base must be kept dry. Clean it with a slightly damped cloth, and wipe dry,
as necessary.
IMPORTANT SAFEGUARDS
Guidelines for protection of the environment
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Read all instructions before use.
Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or appliance in water or
any other liquid.
Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow the device to cool
before putting on or taking off parts. Do not operate any appliance with a damaged
cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any
manner.
The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer
may cause injuries and invalidate any warranty you may have.
Do not use outdoors, or on or near direct heat sources
Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces or come
into contact with the hot parts or allow the product to be situated underneath or close
to curtains, window coverings etc.
This appliance is for household use only and only for the purpose it is made for.
The appliance must be placed on a stable, level surface.
This appliance is an attended appliance, and as such should never be left ON or
whilst hot without adult supervision.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical,sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge,unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its
useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric
and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction
manual and packaging puts your attention to this important issue. The
materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic
appliances you contribute an important push to the protection of our
environment. Ask your local authorities for information regarding the point of
recollection
Packaging
The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.
Product
This device is equipped with a mark according to European Directive 2002/96/EC.
On Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that the product correctly
as waste is processed, it helps you may have adverse consequences for the environment and
human health.
EC declaration of conformity
This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the safety objectives
of the Low Voltage Directive "No 73/23/EEC, the protection requirements of the EMC Directive
89/336/EC "Electromagnetic Compatibility" and the requirement of Directive 93/68/EEC.
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
Guarantee
•
The device supplied by our Company is covered by 24 month guarantee starting on
the date of purchase (receipt).
•
During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories to material
or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our
discretion, by replacing it. The guarantee services do not entail an extension of the
life of the guarantee nor do they give rise to any right to a new guarantee!
•
Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of
purchase no free replacement or repair will be carried out.
•
If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in
the original packaging to your dealer together with the receipt.
•
Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole
machine. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakage of
plastic parts are always subject to a charge.
•
Defects to consumables or parts subject to wearing , as well as cleaning,
maintenance or the replacement of said parts are not covered by the guarantee and
hence are to be paid!
•
The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.
•
After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or
repair service against the payment of the ensuing costs.
.
Fonctionnement et maintenance
FR
Retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil.
Vérifiez si la tension requise par l'appareil correspond à celle de l'alimentation secteur de votre
habitation.
Tension nominale : AC220-240V 50Hz
Comment utiliser l’appareil
Avant de démarrer la cuisson nous vous conseillons fortement de nettoyer la base(5) avec un
tissu humide et d’enlever toutes les étiquettes. Le caquelon et les accessoires peuvent être
nettoyés avec de l’eau savonneuse ou au lave-vaisselle.
Le caquelon (3) sera très chaud (pendant l’utilisation) il est donc nécessaire de placer une
plaque isolante ou un set de table sous le corps de chauffe.
D’abord, placer le support pour les coupelles à sauce (7) sur la base chauffante (5). Le support
de sauce est en position correcte uniquement une fois emboité sur la plaque chauffante (cela
est fait en le poussant fermement). Placer les coupelles (8) dans leur support et mettre le
caquelon sur le corps de chauffe. Placer le support des fourchettes à fondue (2) sur le
caquelon et mettre les fourchettes dans le caquelon.
Brancher la prise d’alimentation sur le secteur et régler le thermostat selon la température
désirée. La montée en température nécessitera quelques minutes. Vous pouvez utiliser ce
temps pour la préparation des ingrédients. Une fois que l’équipement a atteint la température
souhaitée, le témoin lumineux s’éteindra.
Note:
Pendant l’utilisation, le témoin de température s’allumera et s’éteindra continuellement: cela
indique que le thermostat fonctionne correctement et que le contenu du caquelon est chauffé à
la température choisie. Les choix de fondues
La température réglable du caquelon vous permettra la préparation de divers types de fondue,
telle que la classique fondue bourguignonne, ainsi que la fondue savoyarde, la fondue au
chocolat ou la fondue chinoise (avec bouillon). Remplir le caquelon avec les ingrédients
souhaités et placer sur le corps de chauffe. Remplir le caquelon avec de l’huile, du fromage,
du bouillon ou du chocolat, mais veiller à ne pas en mettre de trop. Le niveau d’huile, de
fromage ou de tout produit similaire doit être maintenu entre les niveaux minimal et maximal.
Régler le thermostat à la température désirée. La lumière rouge s’allumera et s’éteindra en
alternance, car le thermostat règle la température. Pour la classique fondue bourguignonne,
régler le thermostat à la température maximale; celles au fromage, au bouillon et la fondue au
chocolat nécessitent une température inferieure. Régler la température de façon à ce que cela
ne bouille pas. Le fromage et le chocolat en particulier doivent être chauffés lentement pour
empêcher qu’ils ne brûlent. Remuer de temps en temps pour obtenir une texture homogène.
Les types d’huiles suivants sont recommandés pour la fondue: l’huile de maïs, l’huile
d’arachide, l’huile de tournesol et l’huile de friture. Vérifier l’emballage pour voir si votre huile
est appropriée pour la fondue ou pas. Cela est important, car certaines huiles ne sont pas
appropriées et peuvent éclabousser si utilisées pour la fondue.
Nettoyage
Tout d’abord retirer la prise d’alimentation du secteur et attendre que tous les éléments aient
refroidi avant de les nettoyer.
Laver le caquelon, le support des fourchettes et les fourchettes avec de l’eau chaude
savonneuse. Rincer et sécher complètement. Ne jamais immerger le corps de chauffe et le
cordon dans l’eau ou tout autre liquide.
Hormis la base chauffante, tous les éléments du caquelon à fondue peuvent être nettoyés
avec de l’eau savonneuse ou au lave-vaisselle. Ne pas utiliser de produit de nettoyage abrasif
ou des tampons à récurer.
L’élément de base de chauffe doit être gardé au sec. Nettoyer le avec un tissu légèrement
humide et essuyer, si besoin.
MISES EN GARDES IMPORTANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lisez toutes les instructions avant utilisation.
Ne touchez pas les surfaces chaudes, servez-vous des poignées et des boutons.
Pour vous protéger des risques d'électrocution, n'immergez ni le cordon
d'alimentation ni l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
Débranchez la prise lorsque vous ne vous en servez pas et avant de procéder au
nettoyage. Laissez refroidir l'appareil avant d'en retirer ou d'y ajouter des éléments.
N'utilisez jamais un appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche est
endommagé, ou bien après qu'il ai subit un dysfonctionnement ou ait été
endommage d'une quelconque façon.
L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabriquant de l'appareil est
susceptible de provoquer des blessures ainsi que l'annulation de la garantie dont
vous bénéficiez.
Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur ou à proximité de sources de chaleur.
Ne laissez pas le cordon pendre depuis le rebord d'une table ou d'un plan de travail,
ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes ou avec les éléments
de l'appareil qui chauffent durant l'utilisation. Ne placez pas l'appareil sous ou à
proximité de rideaux ou des garnitures de fenêtres.
Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique dans le but pour
lequel il a été prévu.
L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.
Cet appareil nécessite la présence constante d'un utilisateur adulte lorsqu'il est en
marche ou qu'il est chaud.
Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les
enfants) don't les capacities physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, oou
des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu
bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une
surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Afin de protéger les enfants des dangers des appareils électriques, ne les laissez
jamais sans surveillance à proximité de l’appareil. En conséquence, lorsque vous
choisissez l’emplacement de l’appareil, faites-le de telle manière que l’enfant n’aura
pas accès à l’appareil. Vérifiez et assurez-vous que les câbles ne pendent pas.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR REFERENCE ULTERIEURE
Garantie
•
L'appareil fourni par notre société est couvert par une garantie de 24 mois à compter
de la date d'achat (reçu).
•
Au cours de la période de garantie, tout défaut sur l'appareil ou ses accessoires et
tout défaut de fabrication sera gratuitement réparé ou remplacé –à notre discrétionLes interventions couvertes par la garantie ne prolongent pas la durée de la période
de garantie et ne donnent droit à aucune nouvelle garantie !
•
La preuve d'achat fait office de bon de garantie. Sans preuve d'achat aucun
remplacement ou réparation gratuite ne sera effectué.
•
Si vous désirez avoir recours à la garantie, veuillez renvoyer l'appareil dans son
emballage d'origine chez votre détaillant, en y joignant votre preuve d'achat.
•
•
•
•
Les dommages subits par les accessoires n'impliquent pas un remplacement
automatique de l'ensemble de l'appareil. Dans un tel cas, veuillez contacter notre
service d'assistance en ligne. Les éléments en verre ou en plastique qui sont cassés
donnent toujours lieu à un échange.
Les défauts concernant les consommables ou les éléments sujets à l'usure ainsi que
le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de ces éléments ne sont pas couverts
par la garantie et sont donc à la charge du client !
La garantie est annulée si des interventions non autorisées sont effectuées sur
l'appareil.
Après expiration de la période de garantie, les réparations peuvent être prises en
charge contre facturation par un vendeur spécialisé ou un service d'entretien.
Directives pour la préservation de l'environnement
Cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers lorsqu'il
arrive au terme de sa durée de vie. Il doit être mis au rebut dans un centre de
collecte pour le recyclage des équipements ménagers électriques et
électroniques. Le symbole sur l'appareil, les instructions d'utilisation et sur
l'emballage sont là pour vous rappeler ce point important. Les matériaux
utilisés pour la fabrication de l'appareil peuvent être recyclés. En recyclant les
équipements ménagés usés vous contribuez de façon importante à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour obtenir des informations concernant les points de collectes des environs.
Emballage
L'emballage est recyclable à 100%, mettez-le au rebut en le séparant des autres déchets.
Produit
Cette appareil est doté d'une marque en fonction de la Directive Européenne 2002.96/EC sur
les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). En faisant en sorte que le
produit soit traité de façon adéquate lors de sa mise au rebut vous pouvez contribuer à
prévenir des effets néfastes pour la santé humaine et l'environnement.
Déclaration de conformité CE
Cet appareil est conçu, fabriqué et distribué en respectant les objectifs de sécurité de la
Directive Basse Tension no 73/23/EEC, les exigences de protection de la Directive EMC
89/336/EC "Compatibilité Electromagnétique" et les exigences de la Directive 93/68/EEC.
Betrieb und Pflege
DE
Entfernen Sie die Verpackung vollständig.
Überprüfen Sie, ob die Netzspannung des Geräts mit Ihrer Haushaltsnetzspannung
übereinstimmt.
Zulässige Spannung : AC220-240V 50Hz (Wechselstrom)
Wie man das Gerät verwendet
Wir raten vor dem Kochen die Platte (5) mit einem feuchten Tuch zu reinigen und jedes
vorhandene Etikett zu entfernen. Die Pfanne und das Zubehör können in Seifenwasser oder in
der Spülmaschine gewaschen werden.
Der Topf (3) wird sehr heiß (während er in Betrieb ist), daher sollte man eine Isolierplatte oder
ein Set unter die Pfanne stellen.
Zuerst den Soßenring (7) auf den Heizuntersatz (5) stellen. Der Soßenring befindet sich nur in
der korrekten Position, wenn er auf der Heizplatte einrastet (das wird gemacht, indem man fest
drückt). Die Behälter (8) in den Soßenring setzen und den Topf auf den Heizuntersatz stellen.
Den Fonduegabelring (2) auf den Topf legen und die Gabeln in den Topf stellen.
Den Stecker in die Steckdose stecken und den Thermostateinstellknopf auf die gewünschte
Temperatur einstellen. Es wird ein paar Minuten dauern, um aufzuheizen. Sie können diese
Zeit nutzen, um die Zutaten vorzubereiten. Sobald das Gerät die eingestellte Temperatur
erreicht hat, geht die Anzeigelampe aus.
Hinweis:
Während das Gerät in Gebrauch ist geht die Temperaturanzeigelampe an und aus: Dies zeigt
an, dass der Thermostat korrekt funktioniert und dass der Inhalt des Topfs auf die eingestellte
Temperatur aufgeheizt wird.
Fondue-Auswahl
Die einstellbare Temperatur des Fonduetopfs macht ihn für verschiedene Arten von Fondues
geeignet, wie z.B. für ein klassisches Fleischfondue als auch für ein Käsefondue, ein
Schokoladefondue oder ein chinesisches Fondue (mit Brühe). Den Topf mit den gewünschten
Zutaten füllen und auf den Heizuntersatz stellen. Den Topf mit Öl, Käse, Brühe oder
Schokolade füllen, aber nicht zu viel hinein tun. Das Niveau an Öl, Käse oder etwas ähnlichem
muss zwischen dem Minimum und dem Maximum gehalten werden.
Stellen Sie den Thermostat auf die gewünschte Temperatur ein. Das rote Licht geht an und
aus, während der Thermostat die Temperatur regelt. Für ein klassisches Fleischfondue, den
Thermostat auf die maximale Temperatur einstellen; Käse-, Brühe- und Schokoladefondue
verlangen eine etwas niedrigere Temperatur. Stellen Sie die Temperatur so ein, dass die
Mischung nicht kocht. Käse und Schokolade sollten insbesondere langsam angeheizt werden,
um zu vermeiden, dass sie überkochen. Hin und wieder umrühren, um eine geschmeidige
Beschaffenheit zu erhalten.
Die folgenden Ölarten sind für das Fondue geeignet: Maiskeimöl, Erdnussöl, Sonnenblumenöl,
und Frittieröl. Prüfen Sie auf der Verpackung, ob das Öl für Fondue geeignet ist. Das ist
wichtig, da einige Öle nicht geeignet sind und spritzen können, wenn sie für Fondue verwendet
werden.
Reinigung
Zuerst den Stecker aus der Steckdose ziehen und alle Teile abkühlen lassen, bevor sie
gereinigt werden.
Den Fonduetopf, den Gabelring und die Fonduegabeln in heißem Seifenwasser reinigen und
gründlich abspülen und trocknen. Den Heizuntersatz und das Kabel niemals in Wasser oder
irgendeine andere Flüssigkeit eintauchen.
Abgesehen vom Heizuntersatz können alle Teile des Fonduetopfs in Seifenwasser oder in der
Spülmaschine gereinigt werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsprodukte oder
Topfreiniger.
Der Heizuntersatz muss trocken gehalten werden. Reinigen Sie ihn mit einem geringfügig
angefeuchteten Tuch und wischen Sie ihn, wenn notwendig, trocken.
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lesen Sie alle Anleitungen.
Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie Handgriffe oder Knöpfe.
Zum Schutz vor Stromschlag Gerät, Netzkabel oder Stecker nicht in Wasser oder
andere Flüssigkeiten eintauchen.
Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, wenn Zubehörteile
ausgewechselt werden oder wenn das Gerät gereinigt wird. Sind Netzstecker oder
Netzkabel beschädigt, dann benutzen Sie das Gerät bitte nicht. Das gleiche gilt,
wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder in irgendeiner anderen Weise
beschädigt ist.
Die Benutzung nicht empfohlener Zubehörteile kann zu Verletzungen führen,
außerdem verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.
Nicht im Freien oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen benutzen.
Netzkabel nicht über die Tischkante hängen lassen und von heißen Oberflächen
entfernt halten. Betreiben Sie das Gerät nicht unterhalb oder in unmittelbarer Nähe
von Vorhängen oder Gardinen.
Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt bestimmt.
Stellen Sie das Gerät sicher auf einer ebenen Arbeitsfläche auf.
Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
Dieses Gerät ist nicht für Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig
eingeschränkten Fähigkeiten, oder für unerfahrene und unwissende Personen
geeignet, es sei denn, diese wurden von einer schutzbefohlenen Person in Bezug
auf den Gebrauch des Geräts beaufsichtigt oder angeleitet.
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät, um sie vor den Gefahren im
Umgang mit elektrischen Geräten zu schützen. Suchen Sie für das Gerät also einen
Platz aus, der für Kinder unzugänglich ist. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht
herunterhängt.
BITTE BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES
NACHSCHLAGEN AUF.
Garantie
•
Dieses Gerät ist für 24 Monate ab Kaufdatum garantiert (bitte Kaufbeleg
aufbewahren).
•
Während der Garantiezeit werden Defekte aufgrund von Material- und
Fertigungsfehlern kostenfrei repariert oder das Gerät wird ersetzt. Im Garantiefall
verlängert sich die Laufzeit der ursprünglichen Garantie nicht!
•
Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Ohne Kaufbeleg nehmen wir keine
Garantiearbeiten vor.
•
Im Garantiefall geben Sie das Gerät bitte mit allen Zubehörteilen originalverpackt
und mit Kaufbeleg bei Ihrem Fachhändler ab.
•
Beschädigte Zubehörteile führen nicht automatisch zum Ersatz des gesamten
Geräts. Bitte wenden Sie sich in einem solchen Fall an unsere Hotline. Glas- und
Kunststoffteile unterliegen nicht der Garantie.
•
Verschleißteile, Reinigung und Wartung sind nicht durch die Garantie abgedeckt und
werden berechnet!
•
Bei unerlaubtem Eingriff Dritter verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.
•
Nach Ablauf der Garantie vereinbaren Sie kostenpflichtige Reparaturen bitte mit
•
Ihrem Fachhändler oder dem Kundendienst.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Gerät darf am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit nicht über den Hausmüll
entsorgt werden. Bitte geben Sie es an einer Sammelstelle für Altgeräte ab.
Das Symbol auf Gerät, Bedienungsanleitung und Verpackung gibt Hinweise
zur Entsorgung.
Die Materialien sind entsprechend recyclingfähig. Durch Recycling und andere
Formen der Wiederverwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Bitte erfragen Sie die nächste Sammelstelle für
Altgeräte bei Ihrer örtlichen Verwaltung.
Verpackung
Die Verpackungsmaterialien sind 100% recyclingfähig.
Produkt
Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 2002/96/EC für elektrische und
elektronische Altgeräte (EAG). Durch korrekte Wiederverwertung helfen Sie beim Schutz
unserer Umwelt.
EU Konformitätserklärung
Dieses Gerät wurde entsprechend der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC und der EMCRichtlinie 89/336/EC sowie der Richtlinie 93/68/EEC gefertigt und vermarktet.
Uso y mantenimiento
ES
NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Retire todo el embalaje del dispositivo.
Compruebe si la tensión del aparato coincide con la tensión de la corriente de su casa.
Tensión nominal: CA220-240V 50Hz
Como usar la fondue
Antes de empezar a cocinar, le recomendamos que limpie la base (5) con un paño húmedo y
que retire todas las etiquetas. La cazuela y sus accesorios se pueden lavar con agua y jabón
o en el lavavajillas.
•
•
•
•
La cazuela (3) estará muy caliente (cuando esté en funcionamiento), así que debería poner
una placa aislante o salvamanteles bajo la cazuela.
Primero, coloque el soporte de recipientes para salsas (7) sobre la base calefactora (5). El
soporte de recipientes para salsas está en la posición correcta sólo cuando hace clic sobre la
placa calefactora (esto se logra presionando fuerte). Coloque los recipientes (8) en el soporte
de recipientes para salsas y coloque la cazuela sobre la base calefactora. Coloque el soporte
de tenedores de fondue (2) sobre la cazuela y coloque los tenedores en la cazuela.
Enchufe la fondue y ajuste el botón del termostato a la temperatura deseada. Tardará varios
minutos en calentarse. Puede utilizar este periodo de tiempo para preparar los ingredientes.
Cuando la fondue haya alcanzado la temperatura seleccionada, el indicador luminoso se
apagará. Nota:
Mientras está funcionando, el indicador de temperatura se encenderá y apagará: esto significa
que el termostato está funcionando correctamente y que el contenido de la cazuela se está
calentado a la temperatura seleccionada.
Opciones de fondues
Gracias a la temperatura ajustable de la cazuela de fondue, el aparato es adecuado para la
preparación de diferentes tipos de fondue, tal como la clásica fondue de carne, así como una
fondue de queso, una fondue de chocolate o una fondue china (con caldo). Ponga en la
cazuela los ingredientes deseados y póngala sobre la base calefactora. Ponga en la cazuela
aceite, queso, caldo o chocolate, pero no la llene demasiado. El nivel de aceite, queso o
similar se debe mantener entre los niveles mínimo y máximo.
Ajuste el termostato a la temperatura deseada. La luz roja se encenderá y apagará mientras el
termostato regula la temperatura. Para una fondue clásica de carne, ajuste el termostato a la
temperatura máxima; el queso, el caldo y el chocolate necesitan una temperatura algo menor.
Ajuste la temperatura de forma que la mezcla no hierva. En concreto, el queso y el chocolate
se deben calentar lentamente para evitar que hiervan. Remueva de vez en cuando para
obtener una textura suave.
Los siguientes tipos de aceite son adecuados para la fondue: aceite de maíz, aceite de
cacahuete, aceite de girasol y aceite de freidora. Compruebe en el envase si el aceite es
adecuado para fondue. Esto es importante, puesto que algunos aceites no son adecuados y
pueden salpicar si se usan para fondue.
Limpieza
Primero desenchufe la fondue y espere a que se enfríen todas las piezas antes de limpiarlas.
Lave la cazuela de fondue, el soporte de tenedores y los tenedores con agua caliente y jabón.
Aclárelos y séquelos bien. Nunca sumerja la base calefactora ni el cable en agua o en
cualquier otro líquido.
Excepto la placa calefactora, todas las piezas de la fondue se pueden limpiar con agua y
jabón o en el lavavajillas. No use productos de limpieza abrasivos o estropajos.
La base calefactora se debe mantener seca. Límpiela con un paño ligeramente humedecido y
séquela si es necesario.
•
•
•
•
•
•
•
•
Lea todas las instrucciones antes del uso.
No toque las superficies calientes. Use las asas o los mandos.
Para protegerse contra electrocución, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad
en agua u otros líquidos.
Desenchufe la unidad de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de
limpiarla. Deje enfriar el dispositivo antes de añadir o quitar piezas. No use aparatos
con el cable o enchufe dañado, después de que funcionen mal o se hayan dañado
de cualquier modo.
El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato pueden
provocar heridas y anular la garantía que pueda tener.
No lo use en exterior, ni sobre o cerca de fuentes de calor directas.
No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o encimera, ni toque las
superficies calientes o entre en contacto con piezas calientes. No deje que el
producto se coloque debajo o cerca de cortinas, persianas, etc.
Este aparato es solamente para uso doméstico, y sólo para su finalidad.
El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
Este aparato precisa supervisión, y por lo tanto nunca debe dejarse encendido o
cuando esté caliente sin supervisión por un adulto.
El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con disminuciones
físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento (niños
incluidos), a menos que estén supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso del
aparato por una persona responsable de su seguridad.
Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos eléctricos, nunca los deje
solos con el aparato sin supervisión. Consecuentemente, al seleccionar el
emplazamiento del aparato, piense en un lugar fuera del alcance de los niños.
Asegúrese de que el cable no quede colgando.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA EN EL FUTURO
Garantía
•
El dispositivo proporcionado por nuestra empresa está cubierto por una garantía de
24 meses desde la fecha de compra (recibo).
•
Durante la duración de la garantía, cualquier avería del dispositivo o sus accesorios
debida a defectos de material o fabricación será solucionado sin coste mediante su
reparación o, según nuestro criterio, su cambio. El servicio de garantía no implica
una ampliación de la duración de la garantía ni da derecho a una nueva garantía.
•
La prueba de garantía se proporciona mediante la prueba de compra. Sin la prueba
de compra no se realizará ningún cambio ni reparación sin coste.
•
Si desea realizar una reclamación de garantía, devuelva la máquina entera en su
embalaje original a su vendedor, junto con el recibo.
•
Los daños a accesorios no implican el cambio automático gratuito de toda la
máquina. En tales casos, contacte con nuestra línea de atención. La rotura de
cristales o piezas de plástico siempre tendrán cargo.
•
Los defectos ds consumibles o piezas susceptibles de desgaste, así como la
limpieza, mantenimiento o cambio de dichas piezas, no están cubiertos por la
garantía y, por lo tanto, deben pagarse.
•
La garantía queda anulada en caso de manipulación no autorizada.
•
Después del fin del periodo de garantía, las reparaciones pueden ser realizadas por
vendedores capacitados o el servicio de reparación con el pago de los costes
correspondientes.
Normas de protección del medioambiente
Este aparato no debe desecharse con los residuos domésticos al finalizar su
vida útil, sino desecharse en un centro de reciclaje de aparatos domésticos
eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones
y embalaje le llama la atención sobre este importante asunto. Los materiales
usados en este aparato pueden reciclarse. Reciclando electrodomésticos
usados, contribuye de forma importante a la protección del medioambiente.
Consulte a sus autoridades locales para obtener información sobre el punto
de recogida.
Embalaje
El embalaje es 100% reciclable, devuelva el embalaje de forma separada.
Producto
Este dispositivo tiene una marca de cumplimiento con la Directriz Europea 2002/96/EC.
sobre Equipo Eléctrico y Electrónico de Desecho (WEEE). Garantizando que el producto de
desecho se procese correctamente, ayuda a evitar las posibles consecuencias adversas para
el medioambiente y la salud humana.
Declaración de cumplimiento CE
Este dispositivo ha sido diseñado, fabricado y comercializado de acuerdo con los objetivos de
seguridad de la Directriz de Baja Tensión "Nº 73/23/EEC, los requisitos de protección de la
Directriz EMC 89/336/EC de "Compatiblidad Electromagnética" y los requisitos de la Directriz
93/68/EEC.
Funzionamento e manutenzione
IT
Rimuovere l’intero imballaggio dal dispositivo.
Assicurarsi che il voltaggio dell’apparecchio corrisponda al voltaggio principale della vostra
casa. Tensione nominale : AC220-240V 50Hz
Come utilizzare l’apparecchio
Prima di utilizzare l’apparecchio, pulire la base (5) con un panno umido e rimuovere eventuali
etichette. Apparecchio e accessori possono essere lavati in acqua e sapone oppure
lavastoviglie.
La pentola (3) diventa molto calda (durante l’uso); si consiglia di collocare una piastra isolante
o una protezione sotto la pentola.
Collocare il supporto per salse (7) sulla piastra riscaldante (5). Il supporto per salse è
posizionato correttamente quando scatta in posizione sulla piastra riscaldante (spingere con
forza). Posizionare i contenitori (8) nel supporto per salse e collocare la pentola sulla base
riscaldante. Collocare il supporto forchetta fonduta (2) sulla pentola e collocare le forchette
nella pentola.
Infilare la spina nella presa e impostare il tasto termostato sulla temperature desiderata. In
pochi minuti la pentola si riscalda. In questo periodo si possono preparare gli ingredienti.
Quando l’apparecchio ha raggiunto la temperatura impostata, la spia si spegne.
Nota:
Quando l’apparecchio è acceso, la spia si accende e si spegne: significa che il termostato
funziona correttamente e il contenuto della pentola viene riscaldato alla temperatura impostata.
Fonduta
La temperature regolabile della pentola per fonduta permette di realizzare diversi tipi di fonduta,
come la classica fonduta di carne, la fonduta di formaggio o la fonduta cinese (con brodo di
pollo). Mettere nella pentola gli ingredienti desiderati e collocare la pentola sulla base
riscaldante. Collocare all’interno della pentola olio, formaggio, brodo di pollo o cioccolata,
senza esagerare. Il livello di olio, formaggio o ingredienti simili deve trovarsi tra min e max.
Impostare il termostato sulla temperature desiderata. La spia rossa si accende e si spegne
mentre il termostato regola la temperatura. Per la classica fonduta di carne, impostare il
termostato sulla temperatura massima; le fondute di formaggio, brodo di pollo e cioccolata
richiedono una temperatura leggermente più bassa. Impostare la temperatura in modo che la
miscela non bolli. In particolare, formaggio e cioccolata devono essere riscaldati lentamente
per evitare che bollano e trabocchino dalla pentola. Mescolare di tanto in tanto per evitare la
formazione di grumi.
Per la fonduta utilizzare I seguenti tipi di oli: olio di mais, olio di semi vari, olio di arachidi e olio
per friggere. Leggere quanto riportato sul contenitore per sapere se l'olio è adatto oppure no
alle fondute. È un’indicazione importante, alcuni oli possono schizzare fuori dalla pentola se
utilizzati per fondute.
Pulizia
Filare la spina dalla presa e lasciar raffreddare le parti prima di pulirle.
Lavare pentola per fonduta, supporto forchetta e forchette per fonduta in una soluzione di
acqua e sapone. Sciacquare accuratamente. Non immergere mai la base riscaldante e il cavo
in acqua o altro liquido.
A parte la base riscaldante, tutte le parte della pentola per fonduta possono essere lavate in
una soluzione d’acqua e sapone oppure in lavastoviglie. Non utilizzare detergenti aggressive
oppure raschietti.
La base riscaldante deve rimanere asciutta. Pulirla con un panno leggermente umido e
asciugarla all’occorrenza.
PRECAUZIONI IMPORTANTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Leggere tutte le istruzioni prima dell’uso.
Non toccare le superfici calde. Usare presine o manopole.
Per proteggersi da scossa elettrica, non immergere il cavo, la spina o il dispositivo in
acqua o in altro liquido.
Scollegare dalla presa di corrente quando non in uso e prima della pulizia.
Permettere al dispositivo di raffreddarsi prima di inserire o estrarre parti. Non attivare
alcun dispositivo che presenti un cavo o una spina danneggiata o dopo il
malfunzionamento del dispositivo, o nel caso in cui sia stato danneggiato in qualsiasi
modo.
L’uso di pezzi accessori non raccomandati dal produttore del dispositivo può
provocare lesioni e invalida qualsiasi garanzia possiate avere.
Non usare all’esterno, o su o vicino a fonti di calore dirette.
Non lasciar pendere il cavo oltre il bordo del tavolo o del banco, o toccare le
superfici calde o venire a contatto con le parti calde o lasciare che il prodotto sia
posto sotto o vicino a tende, rivestimenti di finestre, ecc.
Questo dispositivo è per il solo uso domestico e solo per lo scopo per cui è stato
progettato.
Il dispositivo deve essere posizionato su una superficie stabile, piana.
Questo dispositivo è un dispositivo potenzialmente pericoloso, e come tale non deve
mai essere lasciato ACCESO o ancora caldo senza la supervisione di un adulto.
Questo apparecchio non è inteso per l’uso da parte di persone con ridotte capacità
fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza (inclusi
bambini), se non sono supervisionate o istruite sull’uso dell’apparecchio da una
persona responsabile per la loro sicurezza.
Per proteggere i bambini dai pericoli degli apparecchi elettrici, non lasciarli mai
senza controllo con il dispositivo. Di conseguenza, quando si sceglie il luogo per il
dispositivo, si deve farlo in modo che i bambini non vi abbiano accesso. Fare
attenzione che il cavo non penzoli.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER UN RIFERIMENTO FUTURO
Garanzia
•
Il dispositivo fornito dalla nostra Compagnia ha una garanzia che copre 24 mesi a
partire dalla data d’acquisto (ricevuta).
•
Durante il corso della garanzia qualsiasi difetto del dispositivo o dei suoi accessori o
difetti di materiale o di produzione verranno eliminate gratuitamente tramite la
riparazione o, a nostra discrezione, tramite la sua sostituzione. Il servizio di garanzia
non comporta un’estensione della durata della garanzia, né da diritto ad una nuova
garanzia!
•
La prova della garanzia è fornita dallo scontrino d’acquisto. Senza lo scontrino
d’acquisto non verrà effettuata alcuna sostituzione o riparazione.
•
Se si desidera presentare un reclamo inerente la garanzia si prega di portare l’intero
apparecchio nell’imballaggio originale al vostro rivenditore unitamente alla ricevuta.
•
Danni agli accessori non implicano la sostituzione gratuita automatica dell’intero
apparecchio. In tali casi si prega di contattare il nostro numero verde. Vetro rotto o
rottura delle parti in plastica sono sempre soggetti ad una spesa.
Difetti ai consumabili o a parti soggette ad usura, come anche pulizia, manutenzione
o sostituzione delle suddette parti non sono coperte dalla garanzia e pertanto
devono essere pagati!
La garanzia scade in caso di manomissione non autorizzata.
Dopo la scadenza della garanzia le riparazioni possono essere effettuate da un
rivenditore competente o da un servizio di riparazioni a fronte del pagamento dei
costi conseguenti.
Linee guida per la protezione dell’ambiente
Questo dispositivo non dovrebbe essere inserito nella spazzatura domestica
alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito presso un punto centrale
per il riciclo dei dispositivi domestici elettrici ed elettronici. Questo simbolo sul
dispositivo, sul manuale d’istruzioni e sull’imballaggio centra la vostra
attenzione su questo importante argomento. I materiali usati in questo
dispositivo possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici usati
contribuite a dare una spinta importante alla protezione del nostro ambiente.
Chiedere alle autorità locali per informazioni inerenti i punti di raccolta.
Imballaggio
L’imballaggio è riciclabile al 100%, riportare l’imballaggio separatamente.
Prodotto
Questo dispositivo è dotato di un marchio secondo la Normativa Europea 2002/96/EC. sullo
smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE). Garantendo che il prodotto viene
correttamente smaltito come rifiuto, aiutate ad evitare conseguenze negative per l’ambiente e
la salute umana.
Dichiarazione di conformità EC
Questo dispositivo è progettato, prodotto e marchiato secondo gli obiettivi di sicurezza della
Direttiva sul Basso Consumo N° 73/23/EEC, i requisi ti di protezione della Direttiva EMC
89/336/EC sulla "Compatibilità Elettromagnetica" e i requisiti della Direttiva 93/68/EEC.
Funcionamento e manutenção·
PT
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
Retire o dispositivo da embalagem.
Verifique se a tensão do aparelho corresponde à tensão da corrente da sua residência.
Tensão nominal: AC220-240V 50Hz
Como utilizar o aparelho
Antes de começar a cozinhar, aconselhamos vivamente que limpe a base (5) com um pano
húmido e que remova todas as etiquetas. O tacho e os acessórios podem ser lavados com
água e detergente ou na máquina de lavar louça.
•
•
•
•
O tacho (3) vai ficar muito quente (durante o funcionamento), por isso deve colocar uma placa
isoladora por baixo do tacho.
Primeiro, coloque o suporte das taças de molho (7) na base de aquecimento (5). O suporte
das taças de molho fica na posição correcta quando encaixa na base de aquecimento
(empurrando para baixo). Coloque as taças (8) no suporte e coloque o tacho na base de
aquecimento. Coloque o suporte de garfos de fondue (2) no tacho e coloque os garfos no
tacho.
Ligue a ficha à tomada e rode o botão do termóstato para a temperatura pretendida. Vai
demorar alguns minutes a aquecer. Pode aproveitar este tempo para preparar os ingredientes.
Assim que o aparelho atinge a temperatura definida, a luz indicadora apaga-se.
Nota:
Durante o funcionamento, a luz da temperatura vai acender e apagar periodicamente: isto
significa que o termóstato está a funcionar correctamente e que o conteúdo do tacho está a
ser aquecido à temperatura definida.
Escolhas de Fondue
A temperatura ajustável do tacho de fondue adapta-se a vários tipos de fondue, tanto o
clássico fondue de carne como fondue de queijo, chocolate ou chinês (com caldo). Encha o
tacho com os ingredientes pretendidos e coloque-o na base de aquecimento. Encha o pote
com óleo, queijo, caldo ou chocolate, mas não exagere na quantidade. O nível de óleo, queijo
ou qualquer outro ingrediente deve estar entre o nível mínimo e máximo.
Coloque o termóstato na temperatura pretendida. A luz vermelha acende e apaga à medida
que o termóstato regula a temperatura. Para o fondue de carne clássico, coloque a
temperatura no máximo; o fondue de queijo, caldo ou chocolate requer uma temperatura mais
baixa. Defina a temperatura de forma que a mistura não ferva. O queijo e o chocolate, em
especial, devem ser aquecidos lentamente para evitar que derramem. Mexa de vez em
quando para obter uma textura suave.
São adequados para fondue os seguintes tipos de óleo: óleo de milho, óleo de amendoim,
óleo de girassol e óleo para fritar. Verifique na embalagem se o óleo é ou não adequado para
fondue. Isto é importante pois alguns óleos não são adequados e podem salpicar se utilizados
em fondue.
Limpeza
Primeiro, desligue a ficha da tomada e deixe que todas as peças arrefeçam antes de as limpar.
Lave o tacho de fondue, o suporte dos garfos e os garfos em água quente com detergente.
Enxagúe e seque bem. Nunca mergulhe a base de aquecimento ou o cabo de electricidade
em água ou qualquer outro líquido.
Todas as peças do tacho de fondue, excepto a base de aquecimento, podem ser lavadas em
água com detergente ou na máquina de lavar louça. Não utilize produtos de limpeza abrasivos
ou polidores.
A base de aquecimento deve ser conservada seca. Limpe-a com um pano ligeiramente
húmido, e, depois, com um pano enxuto, se necessário.
•
•
•
•
•
•
•
•
Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.
Não toque nas superfícies quentes. Utilize as pegas ou os botões.
Para se proteger de algum choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o
aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
Desligue da tomada quando não o estiver a utilizar e antes de o limpar. Deixe o
aparelho arrefecer antes de montar ou desmontar as peças. Não coloque em
funcionamento nenhum aparelho com um cabo ou uma ficha danificados ou depois
de o aparelho não funcionar correctamente, ou ter sido danificado por qualquer
forma.
A utilização dos acessórios incluídos não recomendada pelo fabricante do aparelho
pode causar ferimentos e anular qualquer garantia que possa ter.
Não utilize no exterior, ou perto de fontes de calor directas.
Não deixe o cabo dependurado na esquina de uma mesa ou de um balcão, ou
toque nas superfícies quentes ou peças quentes ou deixe o produto colocado
debaixo ou junto de cortinas, persianas de janelas, etc..
Este aparelho destina-se só para uma utilização doméstica e para os fins previstos.
O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície nivelada e estável.
Este aparelho é um aparelho que necessita de supervisão de um adulto e, como tal,
nunca deve ser deixado ligado ou ainda quente.
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimento
(incluindo crianças), a não ser que tenham sido instruídas e supervisionadas na
utilização do aparelho pela pessoa responsável pela sua segurança.
No sentido de proteger as crianças dos perigos dos aparelhos eléctricos, nunca as
deixe sem supervisão junto do aparelho. Da mesma forma, quando seleccionar o
local onde vai colocar o aparelho, faça-o de modo a que as crianças não lhe
consigam aceder. Certifique-se de que o cabo não fica suspenso.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURA REFERÊNCIA
Garantia
•
O aparelho fornecido pela nossa empresa está coberto por uma garantia de 24
meses a contar da data de compra (recibo).
•
Durante a duração da garantia qualquer avaria do aparelho ou dos seus acessórios
até defeitos de fabrico ou de material serão eliminados sem encargo por reparação
ou, se preferir, por substituição. Os serviços da garantia não implicam uma
prorrogação da duração da garantia nem conferem nenhum direito a uma nova
garantia!
•
O comprovativo da garantia é fornecido com o comprovativo da compra. Sem o
comprovativo da compra não serão realizadas sem encargo a reparação ou a
substituição.
•
Se desejar fazer uma reclamação prevista na garantia, devolva a máquina na
totalidade e com a embalagem de origem do distribuidor juntamente com o recibo.
•
Os danos nos acessórios não significam uma substituição automática sem encargo
da máquina na sua totalidade. Neste caso, entre em contacto com a nossa linha de
assistência directa. As peças de vidro ou as peças de plástico partidas estão
sempre sujeitas a encargo.
•
•
•
Os defeitos nos consumíveis ou nas peças sujeitas a desgaste, assim como a
limpeza, a manutenção ou a substituição das referidas peças não estão cobertos
pela garantia e por isso devem ser pagos!
A garantia termina no caso de adulteração não autorizada.
Depois do prazo de validade da garantia a reparação pode ser realizada por um
fabricante qualificado ou por um serviço de reparação contra o pagamento dos
custos decorrentes.
Instruções gerais sobre a protecção do ambiente
Este aparelho não deve ser colocado juntamente com o lixo doméstico depois
da sua vida útil ter terminado, mas deve ser eliminado num ponto central de
reciclagem de electrodomésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo
indicado no aparelho, o manual de instruções e as embalagens chamam a
sua atenção para esta importante questão. Os materiais utilizados neste
aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos está a contribuir
para promover a protecção do nosso ambiente. Peça às suas autoridades
locais informações sobre os pontos de reciclagem.
Embalagens
As embalagens são 100% recicláveis. Devolva as embalagens em separado.
Produto
Este aparelho vem equipado com uma marca que está em conformidade com a Directiva
Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).
Ao garantir que o produto é tratado correctamente como um resíduo, está a ajudar nas
possíveis consequências adversas para o ambiente e para a saúde humana.
Declaração de conformidade CE
Este aparelho foi construído, fabricado e é comercializado em conformidade com os objectivos
de segurança da Directiva “Baixa Tensão” Nº 73/23/EEC, com as exigências da Directiva CEE
Nº 89/336/CE “Compatibilidade Electromagnética” e as exigências da Directiva Nº 93/68/CEE.
Användning och underhåll
SE
Avlägsna allt förpackningsmaterial kring apparaten.
Kontrollera att spänningen på apparaten stämmer med spänningen i ditt hems eluttag.
Spänningsnivå: AC220-240V 50Hz
Hur du använder apparaten
Innan du börjar tillagningen, rekommenderar vi starkt att du rengör basen (5) med en fuktig
trasa och avlägsnar alla etiketter. Pannan och tillbehören kan diskas i såpvatten eller
diskmaskin
Grytan (3) blir väldigt varm (vid tillagning) så du bör placera en isolerande tallrik eller
grytunderlägg under pannan.
Först, ställ såsringen (7) på värmebasen (5). Såsringen är endast i korrekt position när den
klickat fast på värmeplattan (detta görs genom att trycka bestämt). Placera behållarna (8) i
såsringen och ställ grytan på värmebasen. Placera fonduegaffelringen (2) på grytan och sätt
gafflarna i grytan.
Placera kontakten i uttaget och ställ in termostatknappen till önskad temperatur. Den tar några
minuter att värmas upp. Du kan använda denna tid till att förbereda ingredienserna. Så snart
apparaten har nått vald temperatur, kommer indikatorlampan att slockna.
Notera:
Under användning, kommer temperaturlampan att tändas och släckas, detta visar att
termostaten fungerar korrekt och att innehållet i grytan värms på vald temperatur.
Fondueval
Den justerbara temperaturen till fonduegrytan gör den lämplig för olika typer av fondue, som
klassisk köttfondue, så väl som ostfondue, en chokladfondue eller en kinesisk fondue (med
buljong). Fyll grytan med önskade ingredienser och ställ den på värmebasen. Fyll grytan med
olja, ost, buljong eller choklad, men lägg inte i för mycket. Nivån på oljan, osten eller något
liknande måste hållas mellan minimala och maximala nivån.
Ställ in termostaten på önskad temperatur. Den röda lampan tänds och släcks, eftersom
termostaten reglerar temperaturen. För klassisk köttfondue, ställ termostaten på maximal
temperatur. Ost, buljong och choklad fonduer kräver en något lägre temperatur. Ställ in
temperaturen så att blandningen inte kokar. För ost och choklad gäller att den hettas upp
långsamt för att förhindra att den kokar över. Rör om då och då för att få en jämn konsistens.
Följande typer av olja är lämpade för fondue: majsolja, jordnötsolja, solrosolja och frityrolja.
Kontrollera förpackning för att se huruvida oljan är lämpad för fondue eller inte. Detta är viktigt,
då vissa oljor inte är lämpade och kan stänka om de används till fondue.
Rengöring
Avlägsna först kontakten från uttaget och låt alla delar svalna innan du rengör dem.
Diska fonduegrytan, gaffelringen och fonduegafflarna i varmt såpvatten. Skölj och låt torka
ordentligt. Sänk aldrig ner värmebasen eller sladden i vatten eller någon annan vätska.
Förutom värmebasen, kan alla delar av fonduegrytan rengöras i såpvatten eller i diskmaskinen.
Använd inte slipande rengöringsprodukter eller stålull.
Värmeelementbasen måste hållas torr. Rengör den med en lätt fuktad trasa, och torka med en
torr trasa om nödvändigt.
VIKTIGA SÄKERHETSRUTINER
•
Efter utgången av garantin kan reparationer utföras av den kompetenta
återförsäljaren eller reparationsservice mot betalning för att täcka kostnaderna.
Riktlinjer för skydd av miljön
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Läs alla instruktioner innan användning.
Rör inte varma ytor. Använd handtag eller knoppar.
För att skydda dig mot elektriska stötar, sänk inte ner sladden, kontakten eller
apparaten i vatten eller någon annan vätska.
Dra ur kontakten när du inte använder apparaten och innan rengöring. Låt apparaten
kylas ner innan du sätter på eller tar loss delar. Använd inte apparaten om den har
en skadad sladd eller kontakt eller om apparaten inte fungerar korrekt, eller har
skadats på något sätt.
Användandet av tillbehör som inte rekommenderats av apparatens tillverkare kan
orsaka skador och gör all garanti ogiltig.
Använd inte utomhus eller på eller nära direkta värmekällor.
Låt inte sladden hänge över bordskanten eller bänken eller röra varma ytor eller
komma i kontakt med varma delar eller tillåta produkten att placerar under eller nära
gardiner, fönster överdrag etc.
Denna apparat är endast till för hushållsbruk och det användningsområde den är
tillverkad för.
Apparaten måste placeras på en stadig, plan yta.
Apparaten får inte lämnas utan övervakning av vuxen person när den är PÅ eller
varm.Apparaten bör inte användas av personer med nedsatt fysik, sinnen eller
mental kapacitet, ej heller av oerfarna eller personer utan kunskap (Barn inkluderat),
om de inte har instruerats i användandet av en person som ansvarar för deras
säkerhet.
För att skydda barn från faror med elektriska apparater, lämna dem aldrig
oövervakade med apparaten. När du väljer placering av apparaten bör du ta hänsyn
till att barn inte ska ha åtkomst till den. Se även till att kablar inte hänger ned.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS
Garanti
•
Apparaten som vårt företag tillhandahåller täcks av en 24 månader lång garanti som
startar på inköpsdatumet (kvitto).
•
Under garantins giltighetstid kommer alla tillverknings och materialfel på apparaten,
dess tillbehör att åtgärdas utan kostnad genom reparation eller när vi bedömer det
nödvändigt, genom utbyte. Garanti servicen förlänger inte garantins giltighetstid inte
heller ger den rätt till ny garanti!
•
Bevis på garantin tillhandahålls genom bevis på köpet. Utan bevis på köpet, kommer
inga kostnadsfria reparationer eller utbyten att utföras.
•
Om du vill utnyttja din garanti vänligen returnera hela maskinen inkl original
förpackningen till din återförsäljare tillsammans med kvittot.
•
Skador på tillbehör innebär inte automatisk gratis utbyte av hela maskinen. I sådana
fall vänligen kontakta vår service linje. Trasigt glas eller spruckna plastdelar är alltid
köparen betalningsskyldig för.
•
Defekter på förbrukningsmaterial eller delar som är utsatta för slitage, så väl som
rengöring, underhåll eller utbyte av sagda delar täcks inte av garantin och därför ska
dessa betalas!
•
Garantin förbrukas vid fall av ej auktoriserad manipulation.
Denna apparat bör inte kastas i hushållssoporna när den slutat fungera, utan
måste kasseras vid en återvinningscentral för elektriska och elektroniska
hushållsapparater. Denna symbol på apparaten, instruktionsmanualen och
förpackningen är till för att uppmärksamma dig på detta viktiga ärende.
Materialet som används i apparaten kan återvinnas. Genom att återvinna
använda hushållsapparater bidrar du med ett viktigt steg till att skydda vår
miljö. Fråga din lokala myndighet för information rörande samlingspunkter för
återvinning.
Förpackning
Förpackningen är 100 % återvinningsbar, returnera förpackningen separat.
Produkt
Denna apparat är utrustad med en märkning enligt EU direktiv 2002/96/EC.
För kasserad elektronisk och elektrisk utrustning (WEEE). Genom att försäkra att produkten
kasseras korrekt, hjälper du till att minska konsekvenserna på för miljön och hälsan.
Tillkännagivande för överensstämmelse med EC
Denna apparat är designad, tillverkad och marknadsförd enligt de säkerhets direktiv som gäller
får låg spänningsdirektivet ”Nr 73/23/EEC, skyddskraven för EMC direktiv 89/336/EC”
elektromagnetisk kompabilitet” och kraven för direktiv 93/68/EEC.
Rad i održavanje
HR
VAŽNE MJERE SIGURNOSTI
Pospremite ambalažu sa ureñaja.
Provjerite da napon koji je naveden na ureñaju odgovara glavnom naponu u vašem domu.
Nazivni napon : AC220-240V 50Hz
Kako koristiti ureñaj
Prije kuhanja, preporučavamo očistite bazu (5) navlaženom krpom, te skinite etiketu sa
ureñaja. Posudu i dodatne dijelove možete prati deterdžentom ili u stroju za pranje posuña.
Posuda (3) je veoma vruća (nakon što ste kuhali u njoj), prema tome ispod nje stavite tacnu ili
podmetač koji je otporan na toplotu kada ju skinete s baze
Prvo stavite držač za šalice (7) na bazu (5). Držač za šalice je ispravno stavljen na bazu
ukoliko ste čuli da je nešto kliknulo (snažno ga gurnite u bazu). Stavite šalice (8) u držač i
stavite posudu na bazu. Stavite prsten za fondue vilice (2) na posudu i stavite vilice u posudu.
Uključite utikač u utičnicu i podesite termostat na željenu temperaturu. Posuda će se ugrijati za
nekoliko minuta. Za to vrijeme možete pripremati sastojke. Čim se ureñaj zagrije do odreñene
temperature, ugasit će se indikatorsko svjetlo.
Napomena:
Dok je ureñaj u funkciji, indikatorsko svjetlo za temperaturu će se naizmjenično paliti i gasiti: to
znači da termostat ispravno radi i da se hrana u posudi kuha na temperaturi koju ste prethodno
odabrali.
Uzbor fondue jela
Zbog mogućnosti podešavanja temperature fondue posude, možete pripremati različite vrste
fondue jela, kao što je klasični fondue s mesom, sa sirom, čokoladom ili kineski fondue (sa
začinom za juhu). Stavite željene sastojke u posudu i zatim stavite posudu na bazu. U posudu
možete staviti ulje, sir, začin za juhu ili čokoladu, ali pazite da ne stavljate previše. Nivo ulja,
sira ili slično ne smije biti iznad oznake za minimalni i maksimalni nivo.
Podesite termostat na željenu temperaturu. Crveno svjelto će se naizmjenično paliti i gasiti što
znači da termostat održava uvijek istu temperaturu. Ukoliko pripremate klasični fondue s
mesom, podesite termostat na maksimalnu temperaturu; sir, začin za juhu i čokoladni fondue
se pripremaju na nižoj temperaturi. Podesite temperaturu tako da smjesa unutar posude ne
ključa. Posebno treba polako zagrijavati sir i čokoladu da ne bi iskipili iz posude. Povremeno
promješajte smjesu da bi bila glatka.
Slijedeće vrste ulja su pogodne za pripremanje fondue jela: kukuruzno ulje, kikiriki ulje,
suncokretovo ulje, i ulje za duboko prženje. Provjerite na pakovanju dali je ulje pogodno za
pripremanje fondue jela. Ovo je važno jer neka ulja nisu za pripremanje fondue hrane jer
prskaju.
Čišćenje
Prvo isključite utikač iz zidne utičnice i ostavite da se ohlade svi dijelovi ureñaja prije nego
počnete s čišćenjem.
Operite fondue vilice, prsten za vilice u toploj sapunastoj vodi. Temeljito operite i posušite.
Nemojte zaranjati bazu i kabel u vodu ili drugu tekućinu.
Osim baze, svi ostali dijelovi fondue posude se mogu prati u sapunastoj vodi ili stroju za pranje
posuña. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili žice.
Bazni dio ureñaja mora biti suh. Prebrišite ga navlaženom krpom i odmah posušite.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije korištenja pročitajte sve upute.
Nemojte dodirivati vruće površine. Koristite se samo drškama ili ručicama.
Radi zaštite od električnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili ureñaj u vodu ili
neku drugu tekućinu.
Iskopčajte ureñaj iz utičnice kad ga ne koristite ili prije čišćenja. Ureñaja ostavite da
se ohladi prije nego u njega budete stavljali ili vadili dijelove. Nemojte ureñajem
rukovati ako je oštećen kabel, utikač, nakon kvara ili se na bilo koji način oštetio.
Upotreba pribora kojeg ne preporučuje proizvoñač ureñaja može dovesti do ozljeda i
eventualno jamstvo za njegov rad učiniti nevažećim.
Nemojte ga koristiti na otvorenom prostoru ili u blizini neposrednih izvora topline
Ne ostavljajte kabel da visi preko ruba stola ili police, da dodiruje vruće površine ili
dolazi u kontakt s vrućim dijelovima i nemojte ga postavljati ispod ili blizu zavjesa,
prozorskih obloga, isl..
Ovaj aparat je predviñen samo za kućnu upotrebu i tako ga treba i koristiti.
Aparat se uvijek mora postaviti na ravnu i stabilnu površinu.
Ovaj aparat se smije koristiti samo uz prisutnost osoba i kao takav se nikad ne smije
ostaviti bez nadzora odrasle osobe dok je uključen (ON) ili dok je vruć.
A kerámia alkatrészek törésére nem vonatkozik a garancia.
SPREMITE OVE UPUTE ZA BUDUĆE POTREBE
Jamstvo
•
Ureñaj koji isporučuje naša tvrtka obuhvaćen je 24-mjesečnim jamstvom počevši od
dana kupnje (prijeme).
•
U jamstvenom će periodu sve greške i oštećenja u materijalu ili izradi ureñaja ili
njegovih nastavaka biti besplatno otklonjene popravkom ili zamjenom, prema našoj
odluci. Jamstveni popravci neće produživati jamstveni period niti se na temelju njih
ne mogu polagati prava ni na kakva nova jamstva!
•
Dokaz o jamstvu je dokaz o kupnji. Bez dokaza o kupnji neće se moći ostvariti pravo
na besplatni jamstveni popravak.
•
Ako želite ostvariti popravak u jamstvenom periodu, vratite cijeli stroj u originalnoj
ambalaži zajedno s računom vašem predstavniku.
•
Oštećenja na nastavcima ne podrazumijevaju automatsku zamjenu cijelog stroja. U
takvom slučaju nazovite našu službu za pomoć korisnicima. Razbijeno staklo i
slomljeni plastični dijelovi uvijek će se popraviti uz naplatu.
•
Oštećenja potrošnih dijelova ili dijelova koji su podložni trošenju, kao i čišćenje,
održavanje ili zamjena takvih dijelova neće biti obuhvaćeni jamstvom i stoga će se
naplaćivati!
•
Jamstvo će prestati vrijediti u slučaju neovlaštenog otvaranja.
•
Nakon istijeka jamstvenog perioda, popravci se mogu obavljati u stručnom servisu ili
servisnoj radionici uz naplatu nastalih troškova.
Smjernice o zaštiti okoliša
Ovaj aparat se ne smije pri kraju svojega životnog vijeka odložiti u kućni otpad
već se mora odložiti u središtu za recikliranje električnih i elektroničkih
kućanskih aparata. Ovaj znak na aparatu, upute za rukovanje i ambalaža vas
upozoravaju na ovu važnu činjenicu. Materijali od kojih je ovaj aparat izrañen
se mogu reciklirati. Recikliranjem rabljenih kućanskih aparata učinit ćete
značajni doprinos zaštiti okoliša. Od lokalnih vlasti zatražite informacije o
mjestima za prikupljanje otpada radi recikliranja
Betjening og vedlikehold
NO
Ta av all emballasje fra apparatet.
Kontroller om spenningen på apparatet korresponderer med hovedspenning du har hjemme.
Nominell nettspenning: AC220-240V 50Hz
Hvordan bruke enheten:
Før du starter matlagingen vil vi sterkt anbefale å rengjøre varmeplaten(5) med en fuktig klut,
og å fjerne etiketten. Gryte og tilbehør kan vaskes i såpevann eller oppvaskmaskin.
Gryten (3) vil bli svært varm (i bruk), så du bør legge en varmeisolerende plate under enheten.
Ambalaža
Ambalaža se 100% može reciklirati, ambalažu vraćajte odvojeno.
Proizvod
Ovaj ureñaj opremljen je oznakom koja potvrñuje njegovu sukladnost s europskom direktivom
2002/96/EZ
o odlaganju električnog i elektroničkog otpada (WEEE). Pravilnim zbrinjavanjem ovog ureñaja
u otpad, pomoći ćete smanjenju štetnih utjecaja na okoliš i zdravlje čovjeka.
EZ Izjava o sukladnosti
Ovaj ureñaj je izveden, proizveden i plasiran na tržište u skladu sa sigurnosnim ciljevima
Niskonaponske direktive br. 73/23/EEZ, zahtjevima glede zaštite iz EMC direktive 89/336/EZ
"Elektromagnetska kompatibilnost" i zahtjevima direktive 93/68/EEZ.
Legg først saus-ringen (7) på varmeplaten (5). Saus-ringen er i riktig posisjon når den klikker
på plass på basen/platen (dette gjøres ved å trykke den godt ned). Plasser sause-koppene(8) i
saus-ringen og sett gryten på varmeplaten. Plasser fondue gaffel-ringen (2) i gryten, og sett
gaflene i gryten.
Sett i kontakten og sett termostatknappen til ønsket temperatur. Det tar noen minutter å varme
opp oljen i gryten. Du kan bruke denne tiden til å forberede ingrediensene. Så snart enheten
har nådd den innstilte temperaturen, vil indikatorlampen (4) slås av.
Merk:
Mens du bruker fondue-settet, vil indikatorlampen slå seg av og på. Dette viser at termostaten
fungerer, og at innholdet i gryten blir oppvarmet til den innstilte temperaturen.
Fonduevalg
Den justerbare temperaturen i fonduegryten gjør den egnet for ulike typer fondue, for
eksempel klassisk kjøttfondue, samt oste-fondue, sjokolade-fondue eller en kinesisk fondue
(med kjøttkraft). Fyll gryten med de ønskede ingrediensene og sett den på varmeplaten. Fyll
gryten med olje, ost, kjøttkraft eller sjokolade, men ikke fyll for mye i. Nivået av olje, ost og
lignende må holdes mellom minimum og maksimum nivå.
Still termostat på ønsket temperatur. Det røde lyset skrur seg av og på etter hvert som
termostaten regulerer temperaturen. For klassisk kjøttfondue sett termostaten på høyeste
temperatur. Ost, kjøttkraft og sjokolade krever en noe lavere temperatur. Sett temperaturen
slik at blandingen ikke koker. Ost og sjokolade skal varmes opp sakte for å hindre dem fra å
koke over. Rør innimellom å få en jevn konsistens.
Følgende typer olje er egnet for fondue: soyaolje, olivenolje, peanøttolje, solsikkeolje olje og
annen friteringsolje. Sjekk alltid emballasjen for å se om oljen er egnet for fondue. Dette er
viktig! Noen oljer er ikke egnet, og kan sprute hvis de brukes til fondue.
Rengjøring
Først må du fjerne støpselet fra kontakten og la alle delene avkjøles før man starter
rengjøringen.
Vask fonduegryten, gaffel-ringen og fondue gaflene i varmt såpevann. Skyll og tørk grundig.
Dypp aldri oppvarmingsplaten og ledningen i vann eller annen væske.
Bortsett fra varmeplaten kan alle deler av fonduesettet vaskes i såpevann eller oppvaskmaskin.
Ikke bruk slipende rengjøringsprodukter eller skureprodukter.
Varmeplaten må holdes tørr. Rengjør enheten med en litt fuktet klut og tørk tørt, etter behov.
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Les alle instruksjoner før bruk.
Ikke berør varme overflater. Bruk håndtak eller knapper.
Ikke bløtlegg ledning, kontakt eller apparat i vann eller annen væske for å beskytte
mot elektrisk støt.
Koble fra kontakten når apparatet ikke er i bruk, og før rensing. La apparatet
avkjøles før du setter på eller tar av deler. Ikke bruk noe apparat med skadet ledning
eller kontakt, eller etter at apparatet feiler eller har blitt skadet på noe måte.
Bruk av tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av apparatets fabrikant kan føre til skade
og ugyldiggjøre en garantiordning.
Må ikke brukes utendørs, eller på eller i direkte nærhet av varmekilder.
La ikke ledningen henge over kanten av bordet eller benken, eller berøre varme
overflater eller komme i kontakt med varme deler, eller la apparatet bli plassert ved
eller i nærheten av gardiner, persienner osv.
Dette apparatet er for husholdsbruk, og bare for det formålet det er laget for.
Apparatet må plasseres på et stabilt og rett underlag.
Apparatet er et tilsluttet apparat, og som sådan skal det aldri forlates SLÅTT PÅ eller
mens det er varmt, uten en voksens tilsyn.
Sprekker på keramikkomponenter er utelatt fra garantien.
TA VARE PÅ DENNE INSTRUKSJONEN FOR FREMTIDIG BRUK
Garanti
•
Apparatet som er stilt til rådighet av vårt Selskap er dekt av 24 måneders garanti fra
datoen det ble kjøpt (kvittering).
•
I garantitiden vil enhver feil på apparatet eller dets tilbehørs materiell eller fabrikkfeil
bli korrigert gratis ved å reparere det eller, etter vår vurdering, ved å erstatte det.
Garantireparasjoner vil ikke innebære en forlengelse av garantitiden, og heller ikke
medføre rettighet til en ny garanti!
•
Kvittering er gyldig garantibevis. Uten kvittering vil ingen gratis erstatning eller
reparasjon bli utført.
•
Hvis du ønsker å klage i garantiperioden, vennligst returner hele maskinen i
originalforpakning til forhandleren sammen med kvitteringen.
•
Skade på tilbehør betyr ikke nødvendigvis gratis erstatning av hele maskinen. I slike
tilfeller vennligst kontakt vår kundestøtte. Knust glass eller brudd i plastdeler blir
alltid kostnadsberegnet.
•
Skader på forbruksartikler eller klær, så vel som rensing, vedlikehold eller erstatning
av overnevnte deler er ikke dekt av garantien og må følgelig betales.
•
Garantien opphører ved uautorisert reparasjon..
•
Etter garantiens utløp kan reparasjoner bli utført av en kyndig forhandler eller
servicereparatør mot betaling av de påløpte kostnader.
Retningslinjer for beskyttelse av miljøet
Dette apparatet må ikke kastes i husholdningsavfallet når det ikke lenger er i
bruk, men må leveres på et gjenvinningssted for elektriske apparater. Dette
symbolet på apparatet, instruksjonsmanualen og forpakningen opplyser deg
om dette viktige temaet. Materialene brukt i dette apparatet kan gjenvinnes.
Ved gjenvinning av brukte husholdsapparater bidrar du til en viktig beskyttelse
av vårt miljø. Spør dine lokale myndigheter om informasjon angående
innsamling.
Forpakning
Forpakningen er 100 % gjenvinnbar, lever forpakningen separert.
Produkt
Apparatet er utstyrt med et merke i samsvar med European Directive 2002/96/EC.
På Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ved å forsikre at produktet blir korrekt
håndtert som søppel vil det forhindre uheldige konsekvenser for miljø og helse.
EC Samsvarserklæring
Apparatet er laget, fabrikkert og videresolgt i henhold til sikkerhetsreglene i
Lavspenningsdirektivet "No 73/23/EEC, the protection requirements of the EMC Directive
89/336/EC "Electromagnetic Compatibility" og kravene i direktiv 93/68/EEC
Работа и поддръжка
BG
Отстранете опаковката на уреда.
Проверете дали волтажът на уреда съответства на волтажа в дома ви.
Номинална мощност: AC220-240V 50Hz
Как да използвате уреда
Преди започване на готвенето ние настойчиво ви съветваме да почистите котлона (5) с
влажна кърпа и да отстраните всички етикети. Тенджерата и принадлежностите могат да
се измият със сапунена вода или съдомиялна машина
Тенджерата (3) ще бъде много нагорещена (по време на работа), така че потребителят
трябва да постави изолираща плоча или подложка под нея.
Първо, поставете пръстена за купичките със сос (7) върху котлона (5). Пръстенът за
купичките със сос е поставен правилно само когато изщрака върху нагряващата плоча
(постига се чрез силно притискане). Поставете купичките за сос (8) в предназначения за
тях пръстен и поставете тенджерата върху котлона. Поставете пръстена за вилиците за
фондю (2) върху тенджерата и пъхнете вилиците в тенджерата.
Включете щепсела в контакта и настройте термостата на желаната температура.
Необходими са няколко минути котлонът да загрее. През това време можете да
подготвите съставките. Веднага щом електрическият уред достигне зададената
температура, светлинният индикатор ще угасне.
Забележка:
По време на работа светодиодът за температурата ще светва и угасва: това показва, че
термостатът работи правилно и че съдържанието на тенджерата се нагрява при
зададената температура.
Различни видове фондю
Регулируемата температура на тенджерата за фондю я прави подходяща за различни
видове фондю, такива като класическото фондю с месо, също така и фондю със сирене,
фондю с шоколад или китайско фондю (с бульон). Напълнете тенджерата с желаните
съставки и я поставете върху котлона. Напълнете тенджерата с масло, сирене, продукти
за бульон или шоколад, но не слагайте прекалено много. Нивото на маслото, сиренето
или подобни на тях продукти трябва да се поддържа между минималното и
максималното ниво.
Поставете термостата на желаната температура. Червеният индикатор ще светва и
угасва, докато термостатът регулира температурата. За класическо фондю с месо
поставете термостата на максималната температура; фондю със сирене, бульон и
шоколад изискват една до известна степен по-ниска температура. Задайте такава
температура, че сместа да не кипва. Сиренето и шоколадът в частност трябва да се
нагряват бавно, за да се предотврати кипването им. Разбърквайте от време на време, за
да получите гладка консистенция.
Следните типове масло са подходящи за фондю: царевично масло, фъстъчено масло,
слънчогледово олио и масло за фритюрник. Проверете опаковката, за да видите дали
маслото е подходящо или не за фондю. Това е важно, тъй като някои масла не са
подходящи и могат да пръскат при използването им за фондю.
Почистване
Първо извадете щепсела от контакта и оставете всички части да се охладят преди
почистването им.
Измийте тенджерата за фондю, пръстена за вилиците и вилиците за фондю в гореща
сапунена вода. Изплакнете и подсушете цялостно. Никога не потапяйте котлона и
електрическия шнур във вода или каквато и да е друга течност.
Освен котлона, всички части от тенджерата за фондю могат да бъдат почиствани в
сапунена вода или в съдомиялна машина. Не използвайте никакви абразивни
почистващи продукти или домакински тел за почистване.
Основата на котлона трябва да се поддържа суха. Почиствайте я с леко навлажнена
кърпа и подсушавайте, както е необходимо.
ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Прочете инструкциите преди употреба.
Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжките или бутоните.
За да се предпазите от електрически удар, не потапяйте кабела, щепсела или
уреда във вода или в други течности.
Изключвайте от контакта, когато не работите с уреда и преди почистване.
Оставете уреда да изстине преди да поставяте или сваляте части. Не работете
с уреда ако кабелът или щепселът са повредени или уредът не работи добре,
или е повреден по един или друг начин.
Употребата на аксесоари, които не са препоръчани от производителя, може да
доведе до повреда на уреда и да направи невалидна гаранцията му.
Не използвайте уреда на открито, върху или близо до източници на топлина.
Не оставяйте кабела да виси от масата или шкафа, или да се допира до
горещи повърхности и не поставяйте уреда под или близо до пердета, завеси,
покрития за прозорци и др.
Уредът е предназначен само за домашна употреба и само за целите, за които
е произведен.
Уредът трябва да бъде поставен на стабилна и равна повърхност.
Този уред не бива да се оставя включен без контрол от страна на възрастни
хора.
Счупването на керамичните части не се покрива от гаранцията.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ
Гаранция
•
Уредът, доставен от нашата фирма, има 24 месеца гаранция, считано от
датата на покупката (касова бележка).
•
В периода на гаранцията ако уредът или частите му покажат фабрични
дефекти, същите ще се ремонтират или по наше усмотрение ще се заменят с
нови безплатно. Ремонтите по време на гаранционния срок не дават основание
за удължаване срока на гаранцията или искане на нова гаранция!
•
Доказателство за право на гаранция е документът за покупка на уреда. Без
документ за покупка няма да се извършва безплатен ремонт или смяна на
уреда.
•
Ако искате да рекламирате уреда в рамките на гаранционния му срок, върнете
целия уред в оригиналната му опаковка и представете документ за покупката.
•
Повреда на аксесоарите не означава автоматична безплатна смяна на целия
уред. В такива случаи, моля обадете се на нашата гореща линия. Смяната на
счупени стъклени или пластмасови части се заплаща.
•
Дефекти, причинени от консумативи или в резултат на износени части, или
поради неправилно почистване, поддръжка или смяна на споменатите части,
не се покриват от тази гаранция и подлежат на заплащане!
•
•
Гаранцията се прекратява в случаи на извършени ремонтни дейности от не
оторизирани сервизи.
След изтичане на гаранцията ремонти могат да се правят от компетентни
сервизи срещу съответното заплащане.
Указания за опазване на околната среда
След изхвърляне от употреба този уред не трябва да се поставя при
битовите отпадъци, а трябва да се предаде за рециклиране в пункт за
рециклиране на електрически и електронни битови уреди. Този символ
върху уреда, в ръководството за употреба и върху опаковката насочва
вниманието към този важен въпрос. Материалите, използвани при
направата на уреда, подлежат на рециклиране. Чрез рециклирането на
домашни уреди вие имате огромен принос в опазването на околната
среда. Проверете при местните власти относно пунктовете за
рециклиране.
Опаковка
Опаковката подлежи на 100% рециклиране, върнете я отделно.
Продукт
Този продукт има знак според Европейска директива 2002/96/EC, относно Електрически
и електронни отпадъци (WEEE). Чрез правилното рециклиране на този продукт вие
помагате за предпазване от вредни последици за околната среда и човешкото здраве.
EC декларация за съгласуваност
Този уред е конструиран, произведен и продаван в съответствие с целите за
безопасност на Директивата за нисък волтаж "No 73/23/EEC, изискванията за защита
според EMC Directive 89/336/EC "Електромагнитна съвместимост" и изискванията според
Директива 93/68/EEC.
Használat és karbantartás
HU
Csomagolja ki a készüléket.
Ellenırizze, hogy az otthonában rendelkezésre álló feszültség megegyezik-e a készülék
névleges feszültségével. Névleges feszültség: 220-240 V / 50 Hz váltóáram
Hogyan használja a készüléket
A fızés megkezdése elıtt erısen ajánljuk, hogy nedves ruhával tisztítsa meg az alapzatot (5),
és távolítsa el az összes címkét. A tepsi és a tartozékok szappanos vízzel vagy
mosogatógépben moshatóak.
Az edény (3) nagyon felforrósodik (használat közben) ezért tegyen egy szigetelı tányért vagy
tányéralátétet a tepsi alá.
Elıször helyezze fel a szószgyőrőt (7) a melegítı alapzatra (5). A szószgyőrő akkor van
pontosan a helyén, ha rákattant a melegítı alapzatra (ehhez erısen rá kell nyomni). Helyezze
a csészéket (8) a szószgyőrőbe és helyezze az edényt a melegítı alapzatra. Helyezze a
fondue villa győrőt (2) az edényre és tegye a villákat az edénybe.
Dugja be a csatlakozót a hálózati aljzatba, és állítsa a termosztát gombját a kívánt
hımérsékletre. A felmelegítés néhány percet vesz igénybe. Ezalatt az idı alatt elıkészítheti az
összetevıket. Amint a készülék eléri a beállított hımérsékletet, a jelzılámpa kialszik.
Megjegyzés:
Használat közben a hımérséklet jelzılámpa ki és be fog kapcsolni: ez mutatja, hogy a
termosztát megfelelıen mőködik és az edény tartalma a beállított hımérsékletre van melegítve.
Fondue választék
A fondue edény állítható hımérséklete többféle típusú fondue elkészítését teszi lehetıvé,
például a klasszikus húsfondue-t, valamint a sajtfondue-t, a csokoládés fondue-t vagy a kínai
fondue-t (leveszöldségekkel). Töltse fel az edényt a kívánt összetevıkkel és helyezze a
melegítı alapzatra. Töltse fel az edényt olajjal, sajttal, leveszöldségekkel vagy csokoládéval,
de ne tegyen bele túl sokat. Az olaj, sajt és más összetevı szintjének a minimum és a
maximum szint között kell lennie.
Állítsa be a termosztátot a kívánt hımérsékletre. A piros fény be és kikapcsol, ahogy a
termosztát szabályozza a hımérsékletet. A klasszikus húsfondue-höz a termosztátot állítsa
maximális hımérsékletre; a sajt, leveszöldségek és csokoládé fondue valamivel kisebb
hımérsékletet igényel. Úgy állítsa be a hımérsékletet, hogy a keverék ne forrjon. A sajtot és
csokoládét különösen óvatosan kell melegíteni, nehogy túlfıjenek. Néhányszor keverje meg,
hogy csomómentes masszát kapjon.
Fondue-höz a következı típusú olajok használhatók: kukoricaolaj, mogyoróolaj, napraforgóolaj
és sütıolaj. Ellenırizze a csomagoláson, hogy az adott olaj megfelelı-e vagy sem a fonduehöz. Ez fontos, mert bizonyos olajok nem megfelelıek, és a fondue-höz használva
kifröccsenhetnek.
Tisztítás
Elıször húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból, és tisztítás elıtt hagyja lehőlni az összes
tartozékot.
A fondue edényt, a villagyőrőt és a fondue villákat forró szappanos vízben mossa meg. Öblítse
le és alaposan szárítsa meg. Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a melegítı alapzatot
és a tápkábelt.
A melegítı alapzatot kivéve a fondue edény összes része megtisztítható szappanos vízben
illetve mosogatógépben. Ne használjon karcoló tisztítótermékeket és súrolóporokat.
A melegítı elem alapzatát szárazon kell tartani. Enyhén nedves ruhával tisztítsa, meg és
szükség esetén törölje szárazra.
FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
Környezetvédelmi elıírások
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Használat elıtt olvassa el az összes elıírást.
Ne érjen hozzá a forró felületekhez. Használja a készülék fogantyúját és
kezelıszerveit.
Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a kábelt, a csatlakozót és a
készüléket vízbe és más folyadékba.
Használaton kívül, illetve tisztítás elıtt húzza ki a készüléket a hálózatból. A
készüléket hagyja lehőlni, mielıtt tartozékokat tesz rá vagy vesz le róla. Ne
használja a készüléket, ha megsérült a hálózati kábele vagy a csatlakozója, ha
rendellenes mőködést mutat, illetve ha bármilyen módon megsérült.
A nem a készülék gyártója által javasolt tartozékok használata sérülést okozhat és
érvényteleníti a garanciát.
Ne használja a készüléket szabadtéren, illetve hıforrásokon vagy azok közvetlen
közelében.
Ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon le az asztal vagy a pult szélérıl és ne érjen
hozzá semmilyen forró felülethez. Ne tegye a készüléket függöny vagy más hasonló
textília alá vagy annak közvetlen közelébe.
A készüléket csak háztartási célra és csak rendeltetésének megfelelı módon
használja.
A készüléket stabil, vízszintes felületre helyezze.
A készüléket soha ne hagyja felnıtt felügyelete nélkül BEKAPCSOLVA vagy forró
állapotban.
A kerámia alkatrészek törésére nem vonatkozik a garancia
İRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT
Garancia
•
Erre a cégünk által gyártott készülékre 24 hónapos garanciát biztosítunk a vásárlás
(számla) dátumától számítva.
•
A garancia idıtartama alatt a készüléknek és tartozékainak bármilyen anyag- vagy
gyártási hibából eredı meghibásodása esetén a készüléket ingyenesen kijavítjuk
vagy – cégünk mérlegelésétıl függıen – kicseréljük. A garanciális szervizelés nem
jelenti a garancia meghosszabbítását vagy egy új garanciaidıszak elkezdését!
•
A garanciát a vásárlást igazoló dokumentum igazolja. Vásárlást igazoló
dokumentum hiányában nincs mód az ingyenes cserére, illetve javításra.
•
Ha érvényesíteni kívánja a garanciát, akkor kérjük, juttassa vissza az egész
készüléket eredeti csomagolásában az értékesítıhöz a vásárlást igazoló számla
kíséretében.
•
A tartozékok hibája nem jelenti az egész készülék automatikus kicserélését. Ilyen
esetekben hívja ügyfélszolgálatunkat. A törött üveg- vagy mőanyag tartozékok
pótlása minden esetben díjköteles.
•
A fogyóeszközök, illetve a kopásnak kitett alkatrészek meghibásodására, valamint
az említett alkatrészek tisztítására, karbantartására és cseréjére a garancia nem
vonatkozik, így ezek külön fizetendık!
•
A készülék illetéktelen felnyitása esetén a garancia érvényét veszti.
•
A garancia lejártát követıen a készülék javítása szakszervizben, díjfizetés ellenében
lehetséges.
A készüléket élettartamának végeztével ne a háztartási szemétbe dobja,
hanem vigye az elektromos és elektronikus háztartási hulladékok számára
kijelölt központi győjtıhelyre. Ez, a készüléken, a használati útmutatóban és a
csomagolóanyagokon látható szimbólum erre a fontos tudnivalóra hívja fel a
figyelmet. A készülékben felhasznált anyagok újrahasznosíthatóak. A használt
háztartási eszközök újrahasznosításával Ön is hozzájárulhat környezetünk
védelméhez. A győjtıhelyrıl az illetékes önkormányzat ad felvilágosítást.
Csomagolás
A csomagolás 100%-ban újrafelhasználható; a csomagolást válassza külön a készüléktıl.
Termék
Ez a készülék megfelel az Elektromos és elektronikus készülékek hulladékairól szóló
2002/96/EC sz. EU-irányelvnek (WEEE). A terméknek a hulladékfeldolgozás során történı
megfelelı kezelésével elkerülhetık a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros
hatások.
EC megfelelıségi nyilatkozat
A készülék tervezése, gyártása és értékesítése során figyelembe vették a 73/23/EEC sz.
kisfeszültségő irányelv, a 89/336/EC sz. elektromágneses megfelelıségi irányelv, valamint a
93/68/EEC sz. irányelv biztonsági elıírásait.
Použití a údržba
CZ
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Odstraňte všechny obaly ze zařízení.
Zkontrolujte, zda napětí přístroje koresponduje se síťovým napětím vaší elektrické sítě.
Jmenovité napětí: ST 220-240V 50Hz
Návod k použití spotřebiče
Před začátkem vaření Vám doporučujeme očistit základnu (5) vlhkým hadříkem a odstranit
všechny nálepky. Nádobu a příslušenství lze umývat v mýdlové vodě nebo myčce na nádobí
Nádoba (3) bude (během provozu) velice horká, takže byste pod ni pak měli položit izolační
desku nebo podložku.
•
•
•
•
Nejprve položte prstenec (7) na topnou základnu (5). Prstenec je správně usazen, jakmile se
zaklapne na ohřívací základně (nutno pevně zatlačit). Vložte misky (8) o prstence a položte
nádobu na ohřívací základnu. Položte kroužek na fondue vidličky (2) na nádobu a dejte
vidličky do nádoby.
Zapněte zástrčku do elektrické zásuvky a nastavte tlačítko termostatu na požadovanou teplotu.
Zahřátí bude trvat několik minut. Tento čas můžete využít k přípravě ingrediencí. Jakmile
spotřebič dosáhne nastavené teploty, kontrolka zhasne.
Poznámka:
Během používání se kontrolka bude rozsvěcet a zhasínat. to udává, že termostat pracuje
správně, a že obsah nádoby je udržovaný teplý na nastavené teplotě.
•
Možnosti fondue
Nastavitelná teplota nádoby na fondue je vhodná pro různé typy fondue, jako například
klasické masové fondue, stejně jako sýrové fondue, čokoládové fondue nebo čínské fondue (s
bujónem). Naplňte nádobu požadovanými ingrediencemi a položte ji na ohřívací základnu.
Naplňte nádobu olejem, sýrem, bujónem nebo čokoládou, ale nedávejte ji tam moc. Hladina
oleje, sýra nebo podobných ingrediencí musí být udržována mezi ryskami minimum a
maximum.
Nastavte termostat na požadovanou teplotu. Červená kontrolka se rozsvítí a zhasne, jelikož
termostat reguluje teplotu. Pro klasické masové fondue nastavte termostat na maximální
teplotu; sýrové, bujónové a čokoládové fondue vyžaduje teplotu o něco nižší. Nastavte teplotu
tak, aby směs nevařila. Zejména sýr a čokoláda by se měly ohřívat pomalu, aby se nepřevařily.
Jednou za čas promíchejte, aby povrch byl hladký.
Následující typy oleje jsou vhodné pro fondue: kukuřičný olej, podzemnicový olej, slunečnicový
olej a olej na smažení. Zkontrolujte na obalu, zdali je olej vhodný pro fondue či nikoliv. Je to
důležité, poněvadž některé oleje nejsou vhodné, a mohou při použití k přípravě fondue stříkat.
•
Čištění
Před čištěním vždy vyjměte ze zásuvky a nechte všechny části zchladnout.
Nádobu na fondue, kroužek na vidličky i vidličky omývejte v horké mýdlové vodě. Důkladně
opláchněte a vysušte. Nikdy neponořujte ohřívací základnu nebo šňůru do vody nebo jiné
kapaliny.
Narozdíl od ohřívací základny, všechny části nádobu na fondue lze čistit v mýdlové vodě nebo
myčce na nádobí. Nepoužívejte agresivní nebo brusné čistící roztoky.
Základna s topným tělesem musí být udržována v suchu. Čistěte ji jemně vlhkým hadříkem a
otřete do sucha podle potřeby.
•
•
•
•
•
Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte držadla či knoflíky.
K zajištění ochrany proti elektrickému výboji neponořujte kabel, zástrčku či spotřebič
do vody či jiných tekutin.
Před čištěním a pokud není přístroj používán odpojte zástrčku ze zásuvky. Před
vložením či vyjmutím jednotlivých dílů nechte přístroj vychladnout. Nemanipulujte
s žádným přístrojem, jehož napájecí kabel či zástrčka je poškozena, nebo pokud je
přístroj v poruše nebo jakkoliv poškozen.
Používání jiného příslušenství než toho, který je doporučen výrobcem může
způsobit zranění a zrušit platnou záruku.
Nepoužívejte venku nebo na či poblíž zdroje tepla.
Nenechávejte kabel viset přes roh stolu či pultu, dotýkat se horkých povrchů či
horkých částí, nepokládejte výrobek pod či do blízkosti záclon, jiných clon oken atd.
Tento spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti a to pouze k účelům, pro
které byl vyroben.
Tento spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
Tento spotřebič je nutno stále hlídat, proto by nikdy neměl být zapnut bez dozoru
dospělé osoby, nebo ponechán bez dozoru horký.
Záruka se nevztahuje na poškození (prasknutí) keramických částí.
TENTO NÁVOD UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ
Záruka
•
•
•
•
•
•
•
•
Na zařízení, dodávané naší Společností poskytujeme 24 měsíční záruku, počínaje
datem nákupu (účtem).
Během této záruční doby bezplatně odstraníme jakoukoliv nefunkčnost přístroje či
jeho příslušenství ať již vadou materiálu či výrobního postupu a to opravou přístroje,
nebo jeho výměnou. Záruční servis nerozšiřuje záruční dobu, ani neuděluje právo na
novou záruku!
Doklad o záruce je zároveň dokladem o nákupu. Bez dokladu o nákupu nebude
poskytnuta výměna přístroje zdarma ani nebude zdarma provedena žádná oprava.
Pokud si přejete uplatnit záruku, vraťte prosím celé zařízení v originálním balení
spolu s dokladem o nákupu svému prodejci.
Poškození příslušenství neznamená automaticky bezplatnou výměnu celého
přístroje. V takových případech prosím kontaktujte naši zákaznickou linku. Prasklé
sklo či zlomené umělohmotné díly jsou vždy zpoplatněny.
Závady spotřebního materiálu či dílů opotřebením, stejně tak jejich čištění, údržba či
výměna těchto uvedených dílů není zahrnuta do záruky a proto se jedná o placenou
opravu!
Záruka se nevztahuje na neoprávněnou manipulaci.
Po skončení platnosti záruky může všechny opravy za odpovídající poplatek
provádět odpovědný prodejce či servisní středisko.
Pokyny k ochraně životního prostředí
Tento spotřebič nevhazujte na konci jeho životnosti do domovního odpadu,
musí být zlikvidován či recyklován v příslušném sběrném dvoře jako elektrický
spotřebič či spotřebič domácí elektroniky. Tento symbol na spotřebiči, návod i
obal na tento důležitý fakt upozorňují. Materiály, použití v tomto spotřebiči lze
recyklovat. Recyklací domácích spotřebičů významně přispějete k ochraně
životního prostředí. Ohledně informací o místním sběrném dvoře požádejte
svou místní samosprávu.
Obalový materiál
Obalový materiál je 100% recyklovatelný, obal od spotřebiče oddělte.
Produkt
Tento přístroj je zařízení, označené dle Evropské směrnice 2002/96/EC.
Jako Odpad - Elektrické a elektronické zařízení (WEEE). Pokud zajistíte, že bude výrobek
správně zlikvidován, pomůžete životnímu prostředí a zabráníte dopadu na lidské zdraví.
ES prohlášení o shodě
Toto zařízení je navrženo, vyrobeno a označeno v souladu s bezpečnostními předpisy
Nařízení ohledně nízkonapěťových spotřebičů "Č. 73/23/EEC, s požadavky ochrany Směrnicí
EMC 89/336/EC "Elektromagnetická kompatibilita" a s požadavky Směrnice 93/68/EEC.
Obsługa i konserwacja
PL
Usunąć wszystkie elementy opakowania
Sprawdzić, czy napięcie urządzenia jest zgodne z napięciem w sieci.
Napięcie znamionowe: AC220-240V 50Hz
Jak korzystać z urządzenia
Przed rozpoczęciem gotowania zaleca się wyczyszczenie podstawy (5) za pomocą wilgotnej
szmatki i zdjęcie etykiet. Patelnię i akcesoria mogą być umyte w wodzie z dodatkiem środka
myjącego lub zmywarce
Garnek (3) będzie bardzo gorący (podczas pracy), dlatego teŜ naleŜy podłoŜyć izolującą płytkę
lub podkładkę pod patelnię.
Najpierw połoŜyć pierścień (7) na podstawie grzewczej (5). Pierścień jest ułoŜony prawidłowo,
tylko, gdy zatrzaśnie się na płytce grzewczej (jest to zrobione poprzez mocne dociśnięcie).
Ustawić pojemniki (8) na pierścień, a następnie naczynie na podstawie grzewczej. UłoŜyć
pierścień widelca fondue (2) na naczyniu, a następnie widelce w naczyniu.
WłoŜyć wtyczkę do gniazda i ustawić termostat w pozycji wybranej temperatury. Podgrzanie
zabiera kilka minut. MoŜna wykorzystać czas na przygotowanie składników. Kiedy urządzenie
osiągnie juŜ wybraną temperaturę, wskaźnik wyłączy się.
Uwaga:
Podczas uŜytkowania wskaźnik temperatury włącza się i wyłącza: to pokazuje prawidłową
pracę termostatu oraz to, Ŝe zawartość naczynia podgrzewa się w ustalonej temperaturze.
Wybór Fondue
Regulowana temperatura naczynia do fondue sprawia, Ŝe jest ono odpowiednie do róŜnych
typów fondue, takich jak klasyczne fondue mięsne, podobnie jak serowe fondue, czekoladowe
fondue czy chińskie (z rosołem). Napełnić naczynie wymaganymi składnikami i postawić na
podstawie grzewczej. Napełnić naczynie olejem, serem, rosołem lub czekoladą, ale nie naleŜy
wkładać za duŜo. Poziom oleju, sera czy czegoś podobnego musi być utrzymany między
poziomem minimum a maksimum.
Ustawić termostat na wybranej temperaturze. Czerwone światło włącza się i wyłącza, jako, Ŝe
termostat reguluje temperaturę. W celu zrobienia klasycznego mięsnego fondue ustawić
termostat w pozycji maksymalnej, fondue z serem, rosołem bądź czekoladą wymagają
temperatury niŜszej. Ustawić temperaturę tak, aby mieszanka nie zagotowała się. Ser i
czekolada z kolei powinny być wolno podgrzewane, aby chronić przed przegotowaniem.
Mieszać raz na jakiś czas, aby uzyskać gładka konsystencję.
Do fondue odpowiednie są następujące rodzaje oleju: olej kukurydziany, z orzechów ziemnych,
słonecznikowy oraz olej do głębokiego smaŜenia. Sprawdzić na opakowaniu, czy dany olej jest
odpowiedni do fondue. Jest to waŜne, gdyŜ niektóre oleje nie są odpowiednie i mogą pryskać,
jeśli uŜywa się ich do fondue.
Czyszczenie
Najpierw wyjąć wtyczkę z gniazda i poczekać na schłodzenie wszystkich części, zanim
przystąpimy do czyszczenia.
Umyć naczynie do fondue, pierścień widelca oraz same widelce do fondue w gorącej wodzie z
dodatkiem środka myjącego. Opłukać i dokładnie osuszyć. Nigdy nie zanurzać podstawy
grzewczej czy przewodu w wodzie ani innej cieczy.
Oprócz podstawy grzewczej, wszystkie części naczynia fondue mogą być myte w wodzie z
dodatkiem środka myjącego lub w zmywarce. Nie uŜywać Ŝrących środków czyszczących ani
druciaków.
Podstawa z elementem grzewczym musi być sucha. Oczyścić delikatnie nawilŜoną szmatką i
wytrzeć do sucha, zgodnie z potrzebami.
WAśNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed pierwszym uŜyciem naleŜy przeczytać wszystkie instrukcje.
Nie dotykać gorących powierzchni. UŜywać uchwytów lub pokręteł.
Aby uniknąć poraŜenia prądem, nie zanurzać Ŝadnej części urządzenia w wodzie ani
innym płynie.
Odłączyć urządzenie z sieci, gdy nie jest uŜywane oraz przed czyszczeniem. Przed
montaŜem lub demontaŜem części, urządzenie naleŜy pozostawić do ostygnięcia.
Nie uŜywać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, a takŜe
po zauwaŜeniu niepoprawnego działania urządzenia lub jakimkolwiek jego
uszkodzeniu.
Stosowanie akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta urządzenia, moŜe
spowodować obraŜenia ciała oraz utratę gwarancji.
Nie uŜywać na wolnym powietrzu lub w pobliŜu źródeł ciepła.
Sznur zasilający nie powinien być przewieszony przez krawędź stołu lub blatu i nie
powinien dotykać gorących elementów. Urządzenia nie naleŜy umieszczać pod ani
w pobliŜu zasłon, firanek itp.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do uŜytku domowego.
Urządzenie naleŜy umieścić na stabilnej, równej powierzchni.
To urządzenie nie jest urządzeniem samoobsługowym, dlatego nie powinno być
pozostawione bez nadzoru osoby dorosłej, gdy jest włączone lub gorące.
Gwarancja nie obejmuje stłuczenia elementów ceramicznych.
NALEśY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
Gwarancja
•
Urządzenie, wyprodukowane przez naszą Firmę, jest objęte 24-miesięcznym
okresem gwarancji, poczynając od dnia zakupu (na rachunku).
•
W okresie obowiązywania gwarancji, wszelkie usterki urządzenia lub jego
akcesoriów, wynikające z wad materiału lub produkcyjnych, będą usuwane
nieodpłatnie, drogą naprawy lub wymiany. Usługi gwarancyjne nie pociągają za
sobą rozszerzenia czasu obowiązywania gwarancji, ani praw do nowej gwarancji!
•
Dowodem gwarancji jest dowód zakupu. Bez posiadania dowodu zakupu,
nieodpłatna wymiana bądź naprawa, są niemoŜliwe.
•
Aby złoŜyć reklamację w ramach gwarancji, naleŜy zwrócić sprzedawcy całe
urządzenie w oryginalnym opakowaniu, razem z paragonem.
•
Uszkodzenie części nie oznacza automatycznej nieodpłatnej wymiany całego
urządzenia. W takim przypadku moŜna zadzwonić na naszą infolinię. Stłuczone
szkło czy złamane części plastikowe, zawsze podlegają opłatom.
•
Gwarancja nie obejmuje części konsumpcyjnych, podlegających zuŜyciu, a takŜe
czyszczenia, konserwacji czy wymiany takich części – te usługi podlegają opłatom!
•
Manipulacje osób nieupowaŜnionych powodują utratę gwarancji.
•
Po wygaśnięciu gwarancji, odpłatnych napraw dokonuje sprzedawca lub warsztat
naprawczy.
Wytyczne dotyczące ochrony środowiska
ZuŜytego urządzenia nie naleŜy wyrzucać razem z odpadkami z gospodarstwa
domowego, lecz naleŜy dostarczyć je do punktu zbiorczego domowych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol, umieszczony na
urządzeniu, w instrukcji obsługi oraz na opakowaniu, ma za zadanie zwrócić
Państwa uwagę na ten waŜny aspekt. Materiały uŜyte do produkcji urządzenia,
nadają się do ponownego przetworzenia. Oddając zuŜyte urządzenia domowe
do ponownego przetworzenia, przyczyniają się Państwo do ochrony
środowiska naturalnego. O informacje dotyczące punktu przetwórstwa
wtórnego, naleŜy poprosić władze lokalne.
Opakowanie
Opakowanie nadaje się w 100% do ponownego przetworzenia, naleŜy składować je oddzielnie.
Produkt
Urządzenie posiada oznakowanie zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.
w sprawie zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewnienie
prawidłowego przetworzenia zuŜytego produktu zapobiega niepomyślnym skutkom dla
środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
Deklaracja Zgodności UE
Urządzenie zaprojektowano, wyprodukowano i wprowadzono na rynek, zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa, podanymi w Dyrektywie Niskiego Napięcia - nr 73/23/EEC, Dyrektywie
Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) – nr 89/336/EC oraz wymogami Dyrektywy
93/68/EEC.
FuncŃionarea şi întreŃinerea
RO
MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANłĂ
ScoateŃi toate materialele de ambalare.
VerificaŃi ca tensiunea reŃelei să corespundă cu cea specificată pe aparat.
Tensiune nominală: CA220-240V 50Hz
Cum se foloseşte aparatul
Înainte de a începe să gătiŃi, este necesar să curăŃaŃi plita (5) cu o cârpă umedă şi să
îndepărtaŃi orice etichetă. Vasul şi accesoriile pot fi spălate cu apă caldă cu detergent sau în
maşina de spălat vase.
Vasul (3) va fi foarte fierbinte (în timpul funcŃionării), deci se recomandă să se aşeze un suport
termoizolant sau o apărătoare sub acesta.
AşezaŃi mai întâi inelul-suport pentru sosiere (7) pe plită (5). Inelul pentru sosiere nu se află în
poziŃia corectă decât atunci când se aude un clic la aşezarea lui pe plită (pentru aceasta,
apăsaŃi ferm). PuneŃi sosierele (8) în inelul-suport şi vasul pe plită. AşezaŃi inelul-suport pentru
furculiŃele de fondue (2) pe vas şi pe acestea în interiorul său.
IntroduceŃi ştecărul în priză şi reglaŃi termostatul la temperatura dorită. Va dura câteva minute
până când plita se va încălzi. În acest timp, puteŃi pregăti ingredientele. Imediat ce aparatul
ajunge la temperatura setată, ledul se va stinge.
Notă:
În timpul funcŃionării, ledul de temperatură se va aprinde şi se va stinge la anumite intervale:
acest lucru arată că termostatul funcŃionează corect, iar conŃinutul vasului este încălzit la
temperatura setată.
OpŃiuni pentru fondue
Temperatura reglabilă a vasului de fondue îl face să fie adecvat mai multor tipuri de fondue,
precum cel clasic cu carne, cel cu brânză topită, cel cu ciocolată sau cel chinezesc
(condimente de supă). UmpleŃi vasul cu ingredientele dorite şi aşezaŃi-l pe plită. IntroduceŃi în
vas ulei, brânză, condimente de supă sau ciocolată, dar nu îl umpleŃi prea mult. Nivelul de ulei,
brânză sau alte ingrediente trebuie să rămână între nivelurile minim şi maxim marcate.
ReglaŃi termostatul la temperatura dorită. Ledul roşu se va aprinde şi stinge, la comanda
termostatului care reglează temperatura. În cazul în care preparaŃi fondue clasic cu carne,
reglaŃi termostatul la temperatura maximă; pentru fondue cu brânză, condimente de supă şi
ciocolată, temperatura necesară este ceva mai mică. ReglaŃi temperatura astfel încât
amestecul să nu dea în clocot. Brânza şi ciocolata, în special, trebuie încălzite încet, pentru a
nu da în clocot. AmestecaŃi din când în când, pentru a obŃine o textură omogenă.
Următoarele tipuri de ulei se pretează folosirii pentru fondue: ulei de porumb, de arahide, de
floarea soarelui şi ulei special pentru prăjit (în baie de ulei). VerificaŃi ambalajul pentru a vedea
dacă uleiul respectiv este sau nu adecvat pentru fondue. Acest lucru este important, deoarece
unele uleiuri nu sunt adecvate şi pot împroşca dacă sunt folosite la fondue.
CurăŃarea
ScoateŃi mai întâi ştecărul din priză şi lăsaŃi toate componentele să se răcească înainte de a le
curăŃa.
SpălaŃi vasul de fondue, inelul-suport pentru furculiŃe şi furculiŃele în apă fierbinte cu detergent.
ClătiŃi şi uscaŃi bine. Nu introduceŃi niciodată plita sau cablul de alimentare în apă sau alte
lichide.
În afară de plită, toate componentele setului de fondue pot fi spălate în apă cu detergent sau în
maşina de spălat vase. Nu folosiŃi produse abrazive de curăŃare sau perii de sârmă.
Plita trebuie să rămână întotdeauna uscată. CurăŃaŃi-o cu o cârpă uşor umezită şi apoi
ştergeŃi-o cu una uscată, după caz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Înainte de utilizare, citiŃi toate instrucŃiunile.
Nu atingeŃi suprafeŃele aparatului. FolosiŃi mânerele sau butoanele.
În vederea protejării împotriva electrocutărilor, vă rugăm să nu introduceŃi cablul,
ştecherul sau aparatul în apă sau alte lichide.
DecuplaŃi de la priză când nu folosiŃi aparatul, şi înainte de curaŃare. LăsaŃi aparatul
să se răcească înainte de a introduce sau scoate componentele. Nu utilizaŃi niciun
aparat cu cablul sau stecherul defect, dacă aparatul nu funcŃionează corect, sau a
fost deteriorat într-un fel.
Utilizarea unor accesorii nerecomandate de producătorul aparatului poate determina
accidente şi anula orice garanŃie pe care o aveŃi.
Nu folosiŃi aparatul în exteriorul locuinŃei, sau lângă surse directe de căldură.
Nu lăsaŃi cablul să atârne peste marginea mesei sau dulapului, să atingă suprafeŃe
încinse, să intre în contact cu anumite componente fierbinŃi, sau să se afle sub sau
lângă perdele, transperante etc.
Acest aparat este destinat doar utilizării casnice şi doar în scopul pentru care a fost
proiectat.
Aparatul trebuie aşezat pe o suprafaŃă stabilă şi plană.
Acest aparat trebuie supravegheat, astfel că nu trebuie lăsat niciodată singur în
prezenŃa copiilor atunci când este pornit sau când este încă fierbinte.
Componentele ceramice sparte sunt excluse din garanŃie.
PĂSTRAłI ACESTE INSTRUCłIUNI PENTRU REFERINłE VIITOARE
GaranŃie
•
Aparatul oferit de Compania noastră este prevăzut cu o garanŃie de 24 de luni,
începând de la data achiziŃionării lui (data de pe factură).
•
În timpul perioadei de garanŃie, orice defect de material sau de fabricaŃie al
aparatului sau accesoriilor lui vor fi soluŃionate gratuit prin reparaŃii sau, la cerere,
prin înlocuire. Serviciile de garanŃie nu presupun o prelungire a duratei de garanŃie şi
nici nu dau dreptul de obŃinere a unei noi garanŃii!
•
Dovada garanŃiei este oferită prin documentele de achiziŃionare ale produsului. Dacă
nu deŃineŃi aceste documente, reparaŃiile şi înlocuirea componentelor nu pot fi
realizate gratuit.
•
Dacă doriŃi să faceŃi o plângere în timpul perioadei de garanŃie, vă rugăm să
returnaŃi furnizorului dvs. întregul aparat, în pachetul original, împreună cu factura.
•
Deteriorarea accesoriilor nu presupune automat înlocuirea gratuită a întregului
aparat. În aceste cazuri, vă rugăm să contactaŃi linia noastră directă de service.
Remedierea sticlei sparte sau a componentelor din plastic presupune întotdeauna
costuri suplimentare.
•
Defectele componetelor consumabile sau a celor care se uzează, ca şi curaŃarea,
mentenanŃa sau înlocuirea acestora nu sunt acoperite de garanŃie şi deci trebuie
plătite!
•
GaranŃia este anulată în cazul intervenŃiilor neautorizate.
•
După expirarea garanŃiei, reparaŃiile pot fi realizate de un furnizor competent sau un
service de reparaŃii, în schimbul unei sume de bani.
Măsuri de protecŃie a mediului înconjurător
Acest aparat nu trebuie aruncat în gunoiul menajer la sfârşitul duratei de viaŃă,
ci trebuie transportat la un centru de reciclare a aparatelor electrice şi
electronice. Acest simbol marcat pe aparat, manualul cu instrucŃiuni şi
ambalajul atrag atenŃia asupra acestui element important. Materialele folosite
la construcŃia acestui aparat pot fi reciclate. Reciclând aparatele de uz casnic,
contribuiŃi la un pas important în vederea protejării mediului înconjurător.
Pentru mai multe informaŃii legate de punctele de colectare, vă rugăm să
contactaŃi autorităŃile locale competente.
Ambalaj
Ambalajul este 100% reciclabil, şi îl puteŃi returna separat.
Produs
Acest aparat este marcat conform Directivei Europene 2002/96/EC, din documentaŃia
referitoare la Deşeuri din Echipamente Electrice şi Electronice (WEEE). Asigurându-vă că aŃi
aruncat deşeurile corect, susŃineŃi campania de prevenire a consecinŃelor nefaste asupra
mediului şi sănătăŃii umane.
DeclaraŃie de conformitate UE
Acest aparat este proiectat, realizat şi marcat conform obiectivelor de siguranŃă ale Directivei
de Curent Scăzut "Nr 73/23/EEC, cerinŃelor de protecŃie ale Directivei EMC 89/336/UE
"Compatibilitate Electromagnetică" şi cerinŃelor Directivei 93/68/EEC.
Λειτουργία και συντήρηση
EL
Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία.
Ελέγξτε εάν η τάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση της ηλεκτρικής παροχής του σπιτιού
σας. Ονοµαστική τάση: AC220-240V 50Hz
Πώς να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή
Πριν αρχίσετε το µαγείρεµα, σας συµβουλεύουµε να καθαρίσετε τη βάση (5) µε ένα πανί και να
αφαιρέσετε οποιαδήποτε ετικέτα. Το σκεύος και τα εξαρτήµατα πλένονται µε σαπουνόνερο ή
στο πλυντήριο πιάτων.
Το δοχείο (3) θα είναι πολύ ζεστό (ενώ είναι σε λειτουργία) και έτσι θα πρέπει να το
τοποθετήσετε πάνω σε µια πλάκα µόνωσης ή ένα σουπλά.
Πρώτα απ’ όλα, τοποθετήστε τη στεφάνη στήριξης της σάλτσας στη βάση θέρµανσης (5). Η
στεφάνη στήριξης της σάλτσας είναι στη σωστή θέση µόνο όταν κουµπώσει στη βάση
θέρµανσης (αυτό επιτυγχάνεται σπρώχνοντάς τη δυνατά). Τοποθετήστε τα κουπάκια (8) στη
στεφάνη σάλτσας και τοποθετήστε το δοχείο στη βάση θέρµανσης. Τοποθετήστε τη στεφάνη
στήριξης των πιρουνιών για το φοντύ (2) στο δοχείο και τοποθετήστε τα πιρούνια µέσα στο
δοχείο.
Βάλτε το βύσµα στην πρίζα και ρυθµίστε τον επιλογέα θερµοστάτη στην επιθυµητή
θερµοκρασία. Η θέρµανση θα διαρκέσει µερικά λεπτά. Μπορείτε να εκµεταλλευτείτε το χρόνο
αυτό για να προετοιµάσετε τα συστατικά. Μόλις η συσκευή φτάσει στη θερµοκρασία που
ορίστηκε θα σβήσει η φωτεινή ένδειξη.
Σηµείωση:
Ενώ είναι σε λειτουργία η ένδειξη της θερµοκρασίας θα ανάβει και θα σβήνει: αυτό υποδεικνύει
ότι ο θερµοστάτης λειτουργεί σωστά και ότι το περιεχόµενο του δοχείου θερµαίνεται στην
ορισµένη θερµοκρασία.
Επιλογές φοντύ
Η ρυθµιζόµενη θερµοκρασία του δοχείου φοντύ το καθιστά κατάλληλο για πολλούς τύπους
φοντύ, όπως το κλασικό φοντύ µε κρέας καθώς επίσης και το φοντύ τυριών, το φοντύ µε
σοκολάτα ή το κινέζικο φοντύ (µε ζωµό). Γεµίστε το δοχείο µε τα συστατικά που θέλετε και
τοποθετήστε το στη βάση θέρµανσης. Γεµίστε το δοχείο µε λάδι, τυρί, ζωµό ή σοκολάτα αλλά
µην βάλετε µεγάλη ποσότητα. Η στάθµη του λαδιού ή του τυριού ή οτιδήποτε άλλου πρέπει να
διατηρηθεί µεταξύ ελάχιστης και µέγιστης.
Ρυθµίστε το θερµοστάτη στην επιθυµητή θερµοκρασία. Η κόκκινη ένδειξη θα ανάψει και θα
σβήσει καθώς ο θερµοστάτης ρυθµίζει τη θερµοκρασία. Για το κλασικό φοντύ µε κρέας,
ρυθµίστε το θερµοστάτη στη µέγιστη θερµοκρασία. Για το φοντύ µε τυριά, ζωµό και σοκολάτα
απαιτείται λίγο χαµηλότερη θερµοκρασία. Ρυθµίστε τη θερµοκρασία έτσι ώστε το µείγµα να µην
βράσει. Ειδικά το τυρί και η σοκολάτα πρέπει να θερµανθούν αργά για να µην βράσουν.
Ανακατέψτε το µείγµα ανά διαστήµατα για να γίνει οµοιογενές.
Οι παρακάτω τύποι λαδιού είναι κατάλληλοι για φοντύ: λάδι εµπορίου, λάδι φιστικιού, ηλιέλαιο
και λάδι για τηγάνισµα. Ελέγξτε τη συσκευασία για να εξακριβώσετε αν το λάδι που
χρησιµοποιείτε ενδείκνυται για φοντύ. Αυτό είναι σηµαντικό, καθώς ορισµένα λάδια δεν είναι
κατάλληλα και µπορεί να πιτσιλίσουν αν χρησιµοποιηθούν για φοντύ.
Καθαρισµός
Πρώτα βγάλτε το βύσµα από την πρίζα και αφήστε όλα τα εξαρτήµατα να κρυώσουν πριν τα
καθαρίσετε.
Πλύνετε το δοχείο φοντύ, τη στεφάνη στήριξης πιρουνιών και τα πιρούνια για φοντύ µε ζεστό
σαπουνόνερο. Ξεβγάλτε και σκουπίστε καλά. Ποτέ µη βυθίζετε τη βάση θέρµανσης ή το
καλώδιο σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
Εκτός από τη βάση θέρµανσης, όλα τα εξαρτήµατα του δοχείου για φοντύ µπορούν να
καθαριστούν µε σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων. Μην χρησιµοποιείτε λειαντικά
προϊόντα καθαρισµού ή σύρµα.
Η βάση θέρµανσης πρέπει να διατηρηθεί στεγνή. Καθαρίστε την µε ένα νωπό πανί και
σκουπίστε καλά
•
•
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
∆ιαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση.
Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Χρησιµοποιείτε τις λαβές και τα πόµολα.
Για να προστατευτείτε από πιθανή ηλεκτροπληξία, µην βυθίζετε το καλώδιο
τροφοδοσίας, το φις ή τη συσκευή µέσα σε νερό ή άλλο υγρό.
Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιµοποιείτε τη συσκευή και
πριν τον καθαρισµό. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τοποθετήσετε επάνω της
εξαρτήµατα ή πριν τα αφαιρέσετε από αυτή. Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν το
καλώδιο είναι φθαρµένο ή εάν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργίες ή εάν είναι
κατεστραµµένη µε οποιοδήποτε τρόπο.
Η χρήση εξαρτηµάτων που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής
µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό και να ακυρώσει την εγγύηση που µπορεί να
έχει αυτή.
Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο, ούτε πάνω ούτε κοντά σε πηγές
θερµότητας.
Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να κρέµεται από την άκρη του τραπεζιού ή
του πάγκου εργασίας ούτε να έρχεται σε επαφή µε ζεστές επιφάνειες ή µε ζεστά
µέρη ούτε να αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί κάτω από ή κοντά σε κουρτίνες,
στόρια ή άλλα καλύµµατα παραθύρων.
Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση µόνο και µόνο για τον σκοπό για τον
οποίο προορίζεται.
Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετηµένη πάνω σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση υπό επίβλεψη και ποτέ δεν πρέπει να την
αφήνετε να λειτουργεί µόνη της ή ενώ είναι ζεστή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
Η εγγύηση δεν καλύπτει ράγισµα των κεραµικών εξαρτηµάτων.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Εγγύηση
•
•
•
•
Η συσκευή που παρέχεται από την Εταιρία µας καλύπτεται από εγγύηση 24 µηνών
αρχοµένης από την ηµεροµηνία αγοράς (που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς).
Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης οποιαδήποτε βλάβη της συσκευής ή των
εξαρτηµάτων της που οφείλεται σε ελαττώµατα υλικών ή κατασκευής θα
αποκαθίσταται δωρεά µε επισκευή ή, κατά τη διακριτική µας ευχέρεια, µε
αντικατάστασή της. Οι υπηρεσίες που προκύπτουν από την εγγύηση δεν
συνεπάγονται την επιµήκυνση της χρονικής ισχύος της εγγύησης ούτε παρέχουν
οποιοδήποτε δικαίωµα για νέα εγγύηση!
Η εγγύηση πιστοποιείται από την απόδειξη αγοράς. Χωρίς την απόδειξη αγοράς δεν
ισχύει η δωρεάν αντικατάσταση ή επιδιόρθωση της συσκευής σας.
Εάν επιθυµείτε να εγείρετε οποιαδήποτε αξίωση χρησιµοποιώντας την εγγύηση,
παρακαλούµε επιστρέψτε στον προµηθευτή σας ολόκληρη τη συσκευή στην αρχική
της συσκευασία µαζί µε την απόδειξη αγοράς.
Τυχόν ζηµιές στα εξαρτήµατα δεν εννοούν την αυτόµατη αντικατάσταση ολόκληρης
της συσκευής. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την γραµµή
εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας µας. Σπασµένα τζάµια ή σπασµένα πλαστικά
µέρη υπόκεινται πάντα σε χρέωση.
Για ελαττώµατα σε αναλώσιµα ή µέρη της συσκευής που υπόκεινται σε φθορά,
καθώς και σε καθαρισµό, η συντήρηση ή αντικατάσταση αυτών των µερών δεν
καλύπτεται από την εγγύηση και εποµένως η αντικατάστασή τους χρεώνεται!
Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση που η συσκευή επισκευαστεί από µη
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό.
Μετά τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές µπορούν να γίνονται από τον αρµόδιο
προµηθευτή ή από την υπηρεσία επισκευών κατόπιν χρέωσης µε το ανάλογο τίµηµα.
Οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος
Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίµµατα µετά τη
λήξη του χρόνου ζωής της, αλλά πρέπει να απορρίπτεται στα ειδικά σηµεία
ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών. Αυτό το
σύµβολο που αναγράφεται πάνω στη συσκευή, στο εγχειρίδιο λειτουργίας και
τη συσκευασία εφιστά την προσοχή σας σε αυτό το σηµαντικό ζήτηµα. Τα
υλικά που χρησιµοποιούνται µπορούν να ανακυκλωθούν. Ανακυκλώνοντας τις
οικιακές συσκευές συµβάλλετε σηµαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ζητήστε από τις τοπικές αρχές πληροφορίες σχετικά µε τα σηµεία
ανακύκλωσης.
Συσκευασία
Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιµη 100%, απορρίψτε τη στους αντίστοιχους κάδους
ανακύκλωσης υλικών.
Προϊόν
Αυτή η συσκευή φέρει σήµανση σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC για την
Απόρριψη Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκυεών (WEEE). Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν
έχει υποστεί επεξεργασία ως απόρριµµα, βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος και της
δηµόσιας υγείας.
∆ήλωση πιστότητας EC
Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και τοποθετηθεί στην αγορά σύµφωνα µε τις
πρόνοιες ασφαλείας της Οδηγίας Χαµηλής Τάσης "Αρ73/23/EEC, τις προδιαγραφές
προστασίας της Οδηγίας EMC 89/336/EC "Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα" και τις
προδιαγραφές της Οδηγίας 93/68/EEC.
Çalıştırma ve Bakım
TR
ÖNEMLĐ EMNĐYET TALĐMATLARI
Cihazın tüm parçalarını paketten çıkarınız.
Cihazın çalışma ceryanının şebekenizle aynı olduğunu kontrol ediniz.
Çaışma ceryanı: AC220-240V 50Hz
Cihazın kullanımı
Pişirmeye başlamadan önce tabanlığı (5) nemli bir bezle temizleyiniz ve etiket varsa çıkarınız.
Kap ve aksesuarlar sabunlu suda veya bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Cihaz çalışırken kap (3) çok fazla ısınacaktır. Bu nedenle kabın altına ısı geçirmez bir altlık
yerleştirilmelidir.
Öncelikle sos kapları için tasarlanan tel halkayı (7) ısıtıcı tabanlığın (5) üzerine yerleştiriniz. Tel
halkayı ısıtıcı tabanlığın üzerine doğru şekilde yerleştirmek için ses duyulana kadar sıkıca
bastırınız. Sos kaplarını (8) tel halkanın üzerine yerleştiriniz ve fondü kabını ısıtıcı tabanlığın
üzerine yerleştiriniz. Fondü şişleri için kullanılan halkayı (2) fondü kabının üzerine yerleştiriniz
ve şişleri kabın içine koyunuz.
Cihazın fişini prize takınız ve sıcaklık ayarı düğmesini istediğiniz sıcaklığa getiriniz. Kap birkaç
dakikada ısınacaktır. Bu süre boyunca yiyecekleri hazırlayabilirsiniz. Cihaz ayarlanan sıcaklığa
eriştiğinde gösterge ışığı sönecektir.
Not:
Kullanım sırasında gösterge ışığı yanıp ardından sönecektir: Bu durum sıcaklık ayarının doğru
şekilde çalıştığını ve kabın içindeki yiyeceklerin ayarlanan sıcaklığa ısıtıldığını belirtir.
Fondü seçenekleri
Fondü kabının sıcaklık ayarı, klasik et fondüsü, peynir fondüsü, çikolata fondüsü veya Çin
fondüsü gibi farklı fondü türlerinin yapılmasına olanak sağlar. Fondü kabını istediğiniz
malzemelerle doldurunuz ve ısıtıcı tabanlığın üzerine yerleştiriniz. Kabı yağ, peynir veya
çikolata ile üstten bir miktar boş kalacak şekilde doldurunuz. Yağ, peynir veya benzeri diğer
malzemelerin seviyesi minimum ve maksimum seviyeleri arasında olmalıdır.
Sıcaklık ayarını istediğiniz sıcaklığa ayarlayınız. Sıcaklık ayarlanırken kırmızı lamba yanacak
ve sönecektir. Klasik et fondüsü için sıcaklık ayarını maksimuma; peynir ve çikolata fondüsü
içinse daha düşük bir sıcaklığa ayarlayınız. Karışımın kaynamayacağı şekilde sıcaklık ayarı
yapılmalıdır. Kaynayarak taşmalarını önlemek için peynir ve çikolata özellikle yavaşça
ısıtılmalıdır. Düzgün bir karışım elde etmek için arada bir karıştırınız.
Fondü için kullanılabilecek yağ türleri: Mısır yağı, yer fıstığı yağı, ayçiçek yağı ve kızartma yağı.
Yağın fondü için uygun olup olmadığını öğrenmek için ambalajının üzerindeki bilgileri kontrol
ediniz. Bazı yağlar fondü için kullanıldığında sıçrayabileceğinden bu bilgi önemlidir.
Temizlik
Öncelikle cihazın fişini prizden çıkarınız ve temizlemeden önce tüm parçaların soğumasını
bekleyiniz.
Fondü kabını, şiş halkasını ve fondü şişlerini sıcak sabunlu suyla yıkayınız. Đyice durulayınız ve
kurulayınız. Isıtıcı tabanlığı ve kordonu kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayınız.
Isıtıcı tabanlık dışındaki tüm fondü kabı parçaları sabunlu suda veya bulaşık makinesinde
yıkanabilir. Aşındırıcı temizlik maddeleri veya tel sünger kullanmayınız.
Isıtıcı tabanlık kuru tutulmalıdır. Hafif nemli bir bezle siliniz ve kurulayınız.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kullanım öncesinde talimatları okuyunuz.
Sıcak kısımlara dokunmayınız. Kulp veya askı kullanınınz.
Elektrik çarpmasınıdan korunmak için, kablo, fiş veya cihazı su vb başka sıvılara
batırmayınız.
Kullanmadığınız zamanlarda veya temizleme öncesinde chazı pirizden çekiniz.
Parçaları yerine takarken veya parçaları sökerken önce soğumasını bekleyiniz.
Cihazı bozuk kablo veya fişle ya da cihaz arızalandığında veya herhangi ir şekilde
bozulduğunda kullanmayınız.
Cihaza ilave aksesuvarların takılması cihazın üreticisi tarafından tavsiye
edilmemektedir zira yaralanamalara sebep olabileceği gibi bu durum garanti dışıdır.
Dışarıda kullanmayınız, sıcak ortamlardan uzak tutunuz
Ceryan kablosunun masa veya tezgahtan sarkmamasını, sıcak yerlere temas
etmemesini veya sıcak kısımlara değmemesini veya cihazın perde altalrında,
pencere kapaklarında bulunmamasını sağlayınız.
Bu cihaz sadece evde kullanı8m içindir ve bu amaçla üretilmiştir.
Cihazın sabit ve düz bir yerde kullanılması gerekir.
Bu cihaz kendi başına çalışmaz, dolayısıyla cihazı AÇIK konumda bırakmayınız
veya yanından ayrılmayınız.
Seramik parçaların kırılması garanti kapsamının dışındadır.
BU TALĐMATLARI DAHA SONRA TEKRAR BAKMAK ĐÇĐN SAKLAYINIZ
Garanti
•
Firmamızca üretilen bu cihazın satın alnan (fatura) günden başlayarak 24 ay garanti
süresi vardır.
•
Garanti süresi içinde cihazın defolu kısımlar ve alsesuvarları malzemesi ve üretim
hataları ücretsiz olrak giderilir veya tamir edilir, ya da uygun görürsek, değiştirilir.
Garantü süresi uzatılamayacağı gibi bu süre tekrardan da başlatılamamaktadır!
•
Garantinin varlığı satın alındığında fatura ile belgelenir. Faturasız cihaz ücretsi ne
tamir edilir ne de değiştirilir.
•
Garantü kapsamında hitmetlerimizden faydalanmak isterseniz lütfen cihazı orijinal
ambalajı içinde faturayla birlikte satın aldığınız yere götürünüz.
•
Aksesuvarların zarar görmesi cihazın tümünü değiştirmek anlamına gelmez. Bu
durumlarda lütfen danışma hattımızı arayınız. Kırık cam veya plastik kısımlar daima
ücretli olarak değiştirilir.
•
Aşınan veya eskiyen kısımlar, temizlik de dahil, onarım ve adı geçen parçaların
tamiri garanti kapsamına alınmaz ve ücrete tabiidirler!
•
Uzaman olmayanlarca cihazınaçılması garanti kapsamının dışındadır.
•
Garanti süresinin sonunda cihazın tamiri ve onarımı satıcı veya servisi tarafından
belli bir ücret karşılığında yapılabilmektedir.
Çevre korumasına ilişkin esaslar
kullanım ömrü bittiğinde bu cihazın normal atıklar gibi atılmaması
gerekmektedir, geri dönüştürme için elektrik ve elktronik aletler gibi toplanması
gerekmektedir. Cihazın üzerinde, kullanma kılavuzunda ve ambalajda
bulunan bu simge, bu önemli noktayı belirtmektedir. Bu cihazda kullanılan
maddeler geri dönüştürülebilmektedir. Ev aletlerinin geri dönüştürülmesini
sağlamakla çevre korumasına önemli bir katkıda bulunmuş olursunuz.
Toplama noktaları ile ilgili bilgili yerele yönetiminize sorarak elde edebilirsiniz
Ambalaj
Ambalaj 100% geri dönüştürülebilir, ambalajı ayrı olarak veriniz.
Ürün
Bu cihaz Avrupa Yönergesi 2002/96/EC’ne göre.
Elektrik ve elektronik aletler(WEEE) sınıfına göre belgelenmiştir. Cihazın uygun olarak
atılmasını sağlamakla, çevre ve insan hayatının kurunmasına yardımda bulunmuş olursunuz.
EC uygunluk bildirisi
Bu cihaz Düşük Voltaj Yönergesi "No 73/23/EEC’nde yer alan emniyet kaidelerine sadık
kalınarak, EMC Yönergesi 89/336/EC "Elektromanyetik uyumluluk" kısmında yer alan koruma
esaslarına uygun olarak ve 93/68/EEC yönergesinin gerektirdiği esaslara göre tasarlanmış,
üretilmiş ve pazarlanmıştır.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project