handleiding/manual
handleiding/manual
Handleiding TE 4402D en TE 4404D
Eerst lezen voordat u begint aan de montage!
AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!
Gebruik
A.Alarm activeren
Druk op de grote knop om het alarm in te schakelen. U hoort een piep en de knipperlichten knipperen
één keer om de activering te bevestigen. Het LED knippert langzaam om aan te geven dat het alarm
is ingeschakeld. Als een deur of achterklep niet goed dicht is, dan piept het systeem drie keer.
B.Alarm deactiveren
Als het alarm is geactiveerd kunt u het deactiveren door de grote knop één keer in te drukken. Ter
bevestiging gaan de lampen twee keer knipperen en piept het alarm twee keer. Als het alarm is afgegaan terwijl de eigenaar weg was, piept het alarm vier keer en dan blijven de lampen twee seconden
branden.
Als u per ongeluk het systeem deactiveert en de deuren gaan van slot af, zullen de deuren automatisch
weer op slot gaan (kijk in de Remote-Table hoe deze functie kan worden uitgeschakeld).
C.Beide knoppen tegelijk
Dit is een functie om de auto op of van alarm te halen zonder dat de hoorn piept.
Let op: Wees er zeker van dat u de beide knoppen tegelijk indrukt!
D.Startonderbreker
Deze functie staat standaard uit. Voor informatie over het inschakelen hiervan: kijk in de Remote Table.
E. Car-Jacking bescherming
1. Als de contactsleutel op “aan’’staat, druk de grote toets 2 seconden lang in. De lampen knipperen
2 keer.
2. Na 40 seconden piept het alarm 20 seconden lang.
3. 20 seconden hier na gaat het alarm wederom af, maar dit keer luider en 60 seconden lang.
Tegelijkertijd treedt de startonderbreker in werking.
4. Hierna blijft het systeem ingeschakeld, de startonderbreker blijft actief en er zullen geen vervolgpiepen gehoord worden.
Let op: Als dit is gebeurd doet het systeem niets meer, het systeem reageert niet meer op de handzenders. Om dit te verbreken moet u dit handmatig verbreken met een PIN code. Verder in de tekst
staat hoe u dit moet uitvoeren.
F. Instellen op afstand (Remote-Table)
1. Het systeem moet gedeactiveerd zijn.
2. De deur moet open staan (zwart/witte draad moet massa maken).
3. Draai de contactsleutel van uit naar aan (de aantal keren is afhankelijk van de instelling die u kiest).
*Voorbeeld: bij het programmeren van de handzender moet u 7x het contact aan zetten, bij de zevende keer op contact laten staan. Als de knipperlichten dan 1x oplichten houdt u de bovenste (grote)
handzender knop ingedrukt. U laat de knop pas los als de knipperlichten 3x hebben nageknipperd.
Let op: Tussen iedere keer dat u het contact aan en uit zet, mag maar twee seconden zitten.
4. Dus nog even kort samengevat. Als het licht een keer knippert kunt u de instelling verrichten. Druk
vervolgens op de grote bovenste knop om dit te bevestigen. Als u de instelling ongedaan wil maken
moet u hetzelfde uitvoeren maar dan moeten de knipperlichten één keer knipperen.
www.autostyle.nl
handleiding/manual
Handleiding TE 4402D en tE 4404D
G.Car-Jacking Release
1. Het alarm moet geactiveerd zijn en de contactsleutel moet op OFF staan.
2. Open de deur. Als u het goed hebt aangesloten gaat het alarm af en anders moet u de zwart/witte
draad nog aansluiten op een deurschakelaar of bijgeleverde massaschakelaars Bij het openen van
de deur moet de zwart/witte draad massa maken. Als u een programmering wilt uitvoeren moet
u de deur open laten.
3. Zet de contactsleutel op ON: de led blijft fel branden.
4. Zet de contactsleutel op OFF: laat de led twee keer knipperen en zet de contactsleutel dan op ON.
5. De led gaat weer branden als u de contactsleutel weer op ON zet.
6. Zet de contactsleutel op OFF: laat de led nu vier keer knipperen en zet de contactsleutel dan weer
op ON.
7. Als u deze procedure goed hebt door lopen, gaat het alarm uit.
Is het alarm nog niet van car-jacking af volg dan procedure opnieuw (C t/m G).
Remote-Table
Let op!! als u een programmering wilt uitvoeren moet u er zeker van zijn dat de zwart/witte draad
aangesloten zit (moet massa maken) anders is een programmering niet mogelijk.
parkeerlicht knippert na het inhouden van
de handzender 3 keer ter bevestiging
Contactsleutel
aan/uit zetten
kenmerken
5x
Passief alarm
Dubbele Hersluiting
Dubbele Reactivatie
7x
Zendercodes
*Draai de contactsleutel 7 keer aan en uit, en houd de sleutel na de 7e
keer op de aan positie, de knipperlichten knipperen 1 keer, druk op dat
moment de grote knop van de handzender één keer in, als de lampen dan
3 keer na knipperen is de handzender geprogrammeerd.
8x
Startonderbreking
Ja
Nee
10x
Sirene of Claxon
Sirene
Claxon
3 x ter bevestiging
1 x ter bevestiging
Ja
Nee
www.autostyle.nl
handleiding/manual
MANUAL TE 4402D and TE 4404D
Read this before starting the installation!
AutoStyle is not responsible for consequential damages resulting from incorrect installation!
Usage
Left (large button)Arm/disarm
A. Arm the system
Chirp once, lamp flash once, Led flash slowly.
Will start to sense the door open or ignition on 2 seconds after armed.
And will start to sense the sensor 30 second after armed.
Will chirp and flash 3 times if door is opened while arming.
B. Disarm the system
Chirp twice, lamps flash twice.
C. Siren Stop
When alarm siren is triggering, may press this button to stop the siren sounding and system still keep in armed.
Right (small button) panic/car locating/trunk release
A. Panic
When system is armed, press and hold this button approximately 2 seconds, it will let siren sound 30 seconds.
B. Car locating
When system is armed, press this button once, it will chirp and flash 5 times.
C. Trunk Release
When system is disarmed, press this button once, system will output a 1-2 seconds ’-‘’ signal for driving trunk
release relay.
Buttons pressed at same time: One time mute arm or disarm.
ttention: Please to be sure the 2 buttons are press at same time for one time mute arm/disarm to void the
A
misfunction.
Ignition lock/unlock
This function is preset at ‘’disable’’, please refer the Remote Table for ignition lock/unlock setting.
Car Jacking protection
A. When ignition key is on, press & hold the left large button over 2 seconds, the lamps will flash twice.
B. After 40 seconds, siren will chirp 20 seconds.
C. After the above 20 seconds chirp, the siren will sound louder for another 60 seconds and at same time the
engine or starter (depend on you cut the ignition or starter) will be disable. After the above 60 seconds siren
sounding, system still keep armed the engine or starter still disabled, and siren will not be trigger any more.
System is dead.
Attention: When ignition is on and presses the left large button over 2 seconds, the lamps flash twice, the
system will not accept any control by the transmitter, and only can enter the pin number to override the
system, disarm (release) the carjacking.
Remote setting
Passive arm/ transmitter code-learning/ passive lock/ ignition lock-unlock
A. Please disarm the system by transmitter.
B. Open the door and let door opened.
C. Please refer the remote-table for how many times ignition off-on switching for specific features setting or delete.
Example 1: Passive arm setting or delete
Example 2: Transmitter code-learning
A. switch on.
A. Please switch the ignition off-on 7 times, and keep
B. After 3 seconds, the lamp will flash once
at on position at 7th time switch on.
C. Press the new transmitter left large button once
B. After 3 seconds, the lamp will flash once
D. Please switch the ignition off-on 5 times, and keep
C. Press the new transmitter left large button once
at on position at 5th time The lamps will flash 3
D. The lamp will flash 4 times to confirm the code is
learned
times to confirm is enable or flash once to confirm
E. Please switch off the ignition, then follow the above
the feature is disable
E. Switching off the ignition off to close the setting or
procedure from step A to D learn the 2nd transmitcontinuous another feature setting
ter code
Turn off the ignition and close the door may close the
code-learning
www.autostyle.nl
handleiding/manual
MANUAL TE 4402D and TE 4404D
Attention: The exist (if just lost 1 transmitter, one still in hand) learned the new transmitter code to let system still
keep memory the exist non-lost transmitter code again.
The system total can memory 3 pcs transmitter codes, and the 1st transmitter code will be instead by the 4th transmitter, 2 instead by the 5th transmitter code.
If just 2 pcs transmitters to be learned, it is better to learn the 2e transmitter code 2 times to occupy the 3rd code
memory of control module to void the risk to be learned by unknown 3th transmitter codes.
Please refer the remote-table for how many times ignition off-on switching, then follow the above step1 to 3, and
example 1 for lock timing, passive lock, ignition lock/unlock features setting or delete.
*If passive arm and passive lock is set, the system will be auto armed and locked 30 seconds after turn off the
ignition, open and close door. The passive lock will not be enable if passive arm not set.
System was preset at passive arm disable/ 0.4 seconds lock timing/ passive lock disable/ ignition lock-unlock disable/ pin number: 24
System override & car-jacking release
A. Must be in armed state.
B. Open de door and let the door opened (will trigger the siren), the ignition also must be off.
C. Switch ignition to on, the LED will light on.
D. Switch ignition to off, LED will start to flash, then count the times of flash.
E. Switch ignition to on immediately after LED flash 2 times (same times as the TEN’s digital number).
F. The LED will be light on again when ignition is on.
G. Switch ignition to off, LED will start to flash again, then count the times of flash.
H. Switch ignition to on immediately after LED flash 4 times (same times as the Unit’s digital number).
I. If the TEN’s & unit’s digital number are correct, the system (or car-jacking) will be overrided to disarm state.
Please repeat from the step C to I to re-enter the correct PIN number if any error happened.
J. After the system is override, turn off the ignition & close the door.
Remote-Table
Be aware!! If you want to perform a programming you must be certain that the black/white cable is
connected (must make mass) or else programming is not possible.
Ignition key OFF/ON
switching times
Car lamps will flash 1 time or 3 times to
confirm what feature or state is set after
press the button of transmitter
Feature setting
Flash 3 times
Flash 1 times
Enable
Disable
5x
Passive alarm
7x
Transmitter Code-learning:
Switching the ignition key off-on 7 times, and keep at on position at 7th
time. The lamps will flash once after 3 seconds. Then press the transmitter left (or large) button once. The lamps will flash 4 times to confirm the
transmitter code was learned. Please follow to learn the 2nd one.
8x
Ignition lock/unlock
Enable
Disable
10x
Siren or horn output
select
Siren output
12V output
Horn output
Pulse output
www.autostyle.nl
handleiding/manual
TE 4402D / TE 4404D
Black
15A
Red
+12VDC
accu
15A
chassis auto
to chassis car
(knipperlicht)
Yellow (indicator light)
(knipperlicht)
Yellow (indicator light)
15A
(optioneel/ optional) +12V IG
(startonderbreker)
Black/Yellow (startinhibitor)
Orange
Siren
Pink
to +12V
acc
Contactstroom
Black/White
Purple
Control
Unit
TE 4402D
TE 4404D
Green
Starter Cut
+
negatieve deurschakeling
negative doorcircuit
Blue
+12V IG
FUSED
Status LED
(2x)
(4x)
centrale vergrendeling
central doorlocking
Schok
Sensor
www.autostyle.nl
(-) Pulse
output
(optioneel/ optional)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising