عربية - Wehkamp
Nederlands
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Svenska
332834 Princess
Cool Steamer
5
9
13
17
22
26
31
Dansk
Norsk
Suomi
Português
Ελληνικά
‫عربية‬
35
39
43
47
51
59
4
5
14
6
15
9
2
10
7
8
11
3
12
1
13 (2x)
13
A1
2
5
16
5
16
4
14
14
5
2
1
17
17
17
18
3
17
19
18
4
A2
B
20
11
10
10
C1
C2
3
21
15
4
4
E
D
F
4
NL
Gefeliciteerd!
• Ontgrendel de klemmen (9). Zet de
telescopische stang (6) in de maximale
hoogte. Vergrendel de klemmen (9).
• Monteer de stoomkophouder (5) op de
telescopische stang (6).
• Draai de stoomslang (2) vast op de
stoomslangaansluiting (3).
• Hang de stoomkop (4) op de stoomkop­
houder (5).
U heeft een product van Princess aangeschaft.
Ons doel is om kwaliteitsproducten met een
smaakvol ontwerp en tegen een betaalbare
prijs te bieden. We hopen dat u gedurende
vele jaren plezier zult hebben van dit product.
Beschrijving (fig. A)
Uw 332834 Princess kledingstomer is ontworpen
voor het stomen van kleding en textiel om
kreukels te verwijderen. Het apparaat is
uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor
huishoudelijk gebruik.
1.Aan/uit-schakelaar / Aan/uit-indicator
2.Stoomslang
3.Stoomslangaansluiting
4.Stoomkop
5.Stoomkophouder
6.Telescopische stang
7.Stangaansluiting
8.Vergrendelingsknop (telescopische stang)
9.Klemmen (telescopische stang)
10.Waterreservoir
11.Watervulpunt
12.Waterafvoerpunt
13.Wielen
14.Kledinghanger
15.Textielborstel
Assembleren van de kledinghanger
(fig. B)
• Houd de kledinghanger (14) vast zoals
afgebeeld en plaats hem in de stoomkop­
houder (5). Plaats de haak (16) in de stoom­
kophouder (5).
• Trek de armen (127) naar buiten totdat de
stangen (18) in lijn zijn met elkaar.
• Duw de vaste pijp (19) op de stang (18)
totdat hij op zijn plaats klikt.
Gebruik
Vullen van het waterreservoir (fig. C)
Voordat u verdergaat, vragen wij graag uw
aandacht voor de volgende punten:
- Schakel voor het vullen van het waterreservoir
het apparaat uit en verwijder de
netstekker uit het stopcontact.
Voordat u verdergaat, willen wij graag dat u
uw aandacht vestigt op de volgende punten:
- Gebruik het apparaat niet zonder water
in het waterreservoir.
- Het wordt ter voorkoming van hardnekkige
kalkaanslag aanbevolen het waterreservoir
met een mengsel van 50% kraanwater en
50% gedistilleerd water te vullen.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met koud
water.
- Vul het waterreservoir niet met koolzuur­
houdend water of andere vloeistoffen.
Eerste gebruik
• Reinig het apparaat. Zie het gedeelte
”Reiniging en onderhoud”.
Assemblage (fig. A)
Voordat u verdergaat, vragen wij graag uw
aandacht voor de volgende punten:
- Schakel voor assemblage het apparaat uit en
verwijder de netstekker uit het stopcontact.
- Zorg ervoor dat de telescopische stang
volledig is uitgeschoven om een vrije stroom
van stoom te verkrijgen.
• Verwijder het waterreservoir (10) uit het
apparaat.
• Verwijder de dop (20).
• Vul het waterreservoir (10) door het water­
vulpunt (11) met de gewenste hoeveelheid
water.
• Monteer de dop (20).
• Plaats het waterreservoir (10) in het apparaat.
• Plaats het waterreservoir (10) in het apparaat.
• Plaats de telescopische stang (6) in de
stangaansluiting (7). Draai de vergrendelings­
knop (8) rechtsom om de telescopische
stang (6) te vergrendelen.
5
NL
Aanwijzingen voor gebruik (fig. A - D)
Accessoires (fig. A & E)
• Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke
en hittebestendige vloer.
• Verwijder het waterreservoir (10) uit het
apparaat. Vul het waterreservoir (10) met
de gewenste hoeveelheid water. Plaats het
waterreservoir (10) in het apparaat.
• Hang de stoomkop (4) op de stoomkop­
houder (5).
• Plaats de netstekker in het stopcontact.
• Draai de aan/uit-schakelaar (1) rechtsom
om het apparaat in te schakelen. De aan/uitindicator (1) gaat branden. Het apparaat
begint met opwarmen.
Textielborstel (fig. E)
De textielborstel (15) wordt gebruikt om het
weefsel van het textiel te openen voor een
betere stoompenetratie.
Voordat u verdergaat, vragen wij graag uw
aandacht voor de volgende punten:
- Schakel voor het monteren van het
accessoire het apparaat uit, verwijder de
netstekker uit het stopcontact en wacht
totdat het apparaat is afgekoeld.
• Monteer de textielborstel (15) op de
stoomkop (4) door de onderkant van de
textielborstel op een lijn te brengen met de
stoomkop. Druk de bovenkant van de
textielborstel (15) voorzichtig op de
stoomkop (4) totdat hij op zijn plaats klikt.
• Borstel het te stomen oppervlak
voorzichtig met de vleug van de stof.
• Beweeg de stoomkop (4) in verticale
richting, waarbij u aan de bovenkant van
het kledingstuk begint en geleidelijk naar
beneden gaat.
• Verwijder de textielborstel (15) van de
stoomkop (4) door de lip (21) in te drukken
en de textielborstel (15) naar voren te
trekken.
Let op: Houd de stoomkop (4) op de stoom­kop­
houder (5) tijdens het opwarmen.
• Wacht ongeveer 45 seconden totdat de
stoomkop (4) begint met het afgeven van
stoom. Het apparaat is klaar voor gebruik.
• Verwijder de stoomkop (4) van de stoom­kop­
houder (5), zodanig dat de stoomuitgangen
niet op u zijn gericht.
• Hang het kledingstuk aan de kledinghanger
(14).
• Houd de stoomkop (4) zodanig dat de
stoomuitgangen niet op u zijn gericht.
• Raak het kledingstuk lichtjes aan met de
stoomkop (4). Beweeg de stoomkop (4)
in verticale richting, beginnend aan de
bovenkant van de kleding en geleidelijk
omlaag bewegend (fig. D).
Reiniging en onderhoud
Voordat u verdergaat, vragen wij graag uw
aandacht voor de volgende punten:
- Verwijder voor reiniging en onderhoud de
netstekker uit het stopcontact en wacht
totdat het apparaat is afgekoeld.
- Dompel het apparaat niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Voordat u verdergaat, willen wij graag dat u
uw aandacht vestigt op de volgende punten:
- Gebruik geen bijtende of schurende
reinigingsmiddelen om het apparaat te
reinigen.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om het
apparaat te reinigen.
Let op: Het apparaat maakt een gorgelend
geluid tijdens gebruik. Dit is een normaal gevolg
van condensatie. Indien u een gorgelend geluid
hoort, houd dan de stoomslang (2) in recht­
opstaande positie vast om het overvloedige
vocht terug in het waterreservoir te laten lopen.
• Doe indien nodig meer water in het water­
reservoir (10).
• Verwijder na het einde van het proces het
kledingstuk van de kledinghanger (14) en
hang de stoomkop (4) op de
stoomkophouder (5).
• Draai de aan/uit-schakelaar (1) linksom om
het apparaat uit te schakelen. De aan/uitindicator (1) gaat uit. De stoomkop (4)
stopt met het afgeven van stoom.
• Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
• Laat het apparaat volledig afkoelen.
• Controleer het apparaat regelmatig op
mogelijke schade.
• Controleer het waterreservoir regelmatig
op mogelijke lekkage.
6
NL
• Reinig het apparaat na ieder gebruik:
- Houd de stoomslang in verticale positie,
zodat eventuele condensatie terug in het
waterreservoir kan vloeien.
- Verwijder de stoomslang.
- Leeg het waterreservoir door het water
door het waterafvoerpunt in een gootsteen
te laten lopen.
- Monteer de stoomslang.
- Verwijder kalkaanslag en andere vervuilende
stoffen van de stoomkop met een vochtige
doek en een niet-schurend reinigingsmiddel.
- Reinig de behuizing met een zachte,
vochtige doek.
• Berg het apparaat op - zoals afgebeeld
(fig. F) - op een droge en vorstvrije plaats,
buiten bereik van kinderen.
• Draai de aan/uit-schakelaar (1) rechtsom
om het apparaat in te schakelen. De aan/uitindicator (1) gaat branden. Het apparaat
begint met opwarmen.
• Laat het apparaat gedurende 10 minuten
lopen zonder kleding te stomen.
• Draai de aan/uit-schakelaar (1) linksom om
het apparaat uit te schakelen. De aan/uitindicator (1) gaat uit.
• Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
• Laat het apparaat volledig afkoelen.
• Leeg het waterreservoir (10) door het
ontkalkingsmiddel door het waterafvoer–
punt (12) in een gootsteen te laten lopen.
• Spoel het apparaat grondig met schoon
water.
• Droog het apparaat grondig met een
schone, droge doek.
Ontkalken van het apparaat (fig. A)
Het apparaat moet regelmatig worden ontkalkt.
Indien het apparaat moet worden ontkalkt,
gebruik dan een geschikt ontkalkingsmiddel.
Speciale ontkalkingsmiddelen zijn verkrijgbaar
bij ons servicestation.
Veiligheidsinstructies
Algemene veiligheid
• Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door. Bewaar de gebruiks­aan­
wijzing voor toekomstig gebruik.
• Gebruik het apparaat en de accessoires
uitsluitend voor hun beoogde doeleinden.
Gebruik het apparaat en de accessoires niet
voor andere doeleinden dan beschreven
in de gebruiksaanwijzing.
• Gebruik het apparaat niet als een onderdeel
of een accessoire beschadigd of defect is.
Indien een onderdeel of een accessoire
beschadigd of defect is, moet het door de
fabrikant of een erkend servicecentrum
worden vervangen.
• Houd altijd toezicht op kinderen om te voor­
komen dat ze met het apparaat spelen.
• Het gebruik van dit apparaat door kinderen
of personen met een lichamelijke, zintuiglijke,
geestelijke of motorische handicap of zonder
de benodigde kennis en ervaring kan gevaar
veroorzaken. Personen die verantwoordelijk
zijn voor hun veiligheid moeten uitdrukke­
lijke instructies geven of toezicht houden
op het gebruik van het apparaat.
• Gebruik het apparaat niet in de buurt van
badkuipen, douches, wastafels of andere
voorzieningen die water bevatten.
Let op: Princess is niet aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door ontkalkingsmiddelen.
Schade veroorzaakt door het niet regelmatig
ontkalken van het apparaat wordt niet gedekt
door de garantie.
Voordat u verdergaat, vragen wij graag uw
aandacht voor de volgende punten:
- Verwijder voor het ontkalken van het
apparaat de netstekker uit het stopcontact
en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
- Dompel het apparaat niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Voordat u verdergaat, willen wij graag dat u
uw aandacht vestigt op de volgende punten:
- Wees voorzichtig tijdens het ontkalken van
het apparaat om beschadiging van meubels
of kleding te voorkomen.
- Gebruik geen citroenzuur om het apparaat
te ontkalken.
• Vul het waterreservoir (10) met een
geschikt ontkalkingsmiddel.
• Plaats de netstekker in het stopcontact.
7
NL
• Dompel het apparaat niet onder in water of
andere vloeistoffen. Verwijder het apparaat
niet met uw handen indien het apparaat is
ondergedompeld in water of andere vloei­
stoffen. Verwijder onmiddellijk de netstekker
uit het stopcontact. Gebruik het apparaat
niet opnieuw indien het apparaat is onder­
gedompeld in water of andere vloeistoffen.
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik en voor gelijksoortige
toepassingsgebieden zoals werknemers­
kantines in winkels, kantoren en andere
werkomgevingen; boerderijen; door gasten
in hotels, motels, bed and breakfasts en
andere woonomgevingen.
• Verwijder de netstekker van de netvoeding
wanneer het apparaat niet in gebruik is,
voor montage- of demontagewerkzaam­
heden en voor reinigings- en onderhouds­
werkzaamheden.
Veiligheidsinstructies voor
kledingstomers
• Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
• Draag het apparaat niet tijdens gebruik.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor
stationair gebruik.
• Beweeg de stoomkop uitsluitend in verticale
richting, waarbij u aan de bovenkant van
het kledingstuk begint en geleidelijk naar
beneden gaat. Beweeg de stoomkop niet
in horizontale richting. Beweeg de stoomkop
niet naar achteren.
• Hang het apparaat altijd op met behulp
van de stoomkop. Hang het apparaat niet
op met behulp van de stoomslang.
• Richt de stoomkop niet op uzelf op andere
personen tijdens gebruik.
• Stoom geen kledingstukken die door u of
een ander persoon worden gedragen.
• Wees voorzichtig met hete stoom om
brandwonden te vermijden.
• De toegankelijke oppervlakken van het
apparaat kunnen zeer heet worden tijdens
gebruik. Raak de toegankelijke oppervlakken
niet aan. Raak uitsluitend de handgrepen
aan wanneer de toegankelijke oppervlakken
heet zijn.
• Raak de stoomkop niet aan. De stoomkop
wordt zeer heet tijdens gebruik.
• Zorg ervoor dat uw handen droog zijn
voordat u het apparaat aanraakt.
• Trek niet aan de stoomslang om het apparaat
te verplaatsen. Houd altijd de telescopische
stang vast om het apparaat te verplaatsen.
• Schakel het apparaat uit en laat het
apparaat afkoelen voordat u het zonder
toezicht achterlaat en voordat u
onderdelen van het apparaat verwisselt,
reinigt of inspecteert.
Elektrische veiligheid
• Controleer voor gebruik altijd of de net­
spanning overeenkomt met de spanning
op het typeplaatje van het apparaat.
• Het apparaat mag niet worden bediend
door middel van een externe timer of een
apart afstandsbedieningssysteem.
• Sluit het apparaat aan op een geaard
stopcontact. Gebruik indien nodig een
geaarde verlengkabel met een geschikte
diameter (minimaal 3 x 1 mm2).
• Installeer voor extra bescherming een
aardlekschakelaar (RCD) met een nominale
reststroom van maximaal 30 mA.
• Zorg ervoor dat er geen water in de pluggen
van het netsnoer en het verlengsnoer kan
komen.
• Draai het netsnoer en het verlengsnoer
altijd volledig uit.
• Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de
rand van een werkblad hangt. Zorg ervoor
dat het netsnoer niet per ongeluk verstrengeld
raakt of de oorzaak van een struikeling kan
vormen.
• Houd het netsnoer uit de buurt van warmte­
bronnen, olie en scherpe randen.
• Gebruik het apparaat niet als het netsnoer
of de netstekker beschadigd of defect is.
Indien het netsnoer of de netstekker
beschadigd of defect is, moet het door de
fabrikant of een erkend servicecentrum
worden vervangen.
• Trek niet aan het netsnoer om de netstekker
van de netvoeding te verwijderen.
Disclaimer
Wijzigingen voorbehouden; specificaties kunnen
zonder opgave van redenen worden gewijzigd.
8
• Mount the steam head holder (5) to the
telescopic pole (6).
• Tighten the steam hose (2) onto the steam
hose connection (3).
• Hang the steam head (4) onto the steam
head holder (5).
Assembling the clothes hanger (fig. B)
Description (fig. A)
• Hold the clothes hanger (14) as shown and
insert it into the steam head holder (5).
Press the hook (16) into the steam head
holder (5).
• Pull the arms (17) outwards until the poles
(18) are in line with each other.
• Push the fixed pipe (19) onto the pole (18)
until it locks into place.
Your 332834 Princess garment steamer has been
designed for steaming garments and fabrics to
remove creases. The appliance is suitable for
indoor use only. The appliance is suitable for
domestic use only.
1.On/off switch / On/off indicator
2.Steam hose
3.Steam hose connection
4.Steam head
5.Steam head holder
6.Telescopic pole
7.Pole connection
8.Locking knob (telescopic pole)
9.Clamps (telescopic pole)
10.Water reservoir
11.Water filling point
12.Water drain point
13.Wheels
14.Clothes hanger
15.Fabric brush
Use
Filling the water reservoir (fig. C)
Before you proceed, we need you to pay attention
to the following notes:
- Before filling the water reservoir, switch off
the appliance and remove the mains plug
from the wall socket.
Before you proceed, we would like you to
focus your attention on the following notes:
- Do not use the appliance without water
in the water reservoir.
- It is recommended to fill the water reservoir
with a mixture of 50% tap water and
50% distilled water in order to prevent the
formation of excessive limescale.
- Only use cold water to fill the water reservoir.
- Do not use carbonated water or other liquids
to fill the water reservoir.
Initial use
• Clean the appliance. Refer to the section
”Cleaning and maintenance”.
Assembly (fig. A)
Before you proceed, we need you to pay attention
to the following notes:
- Before assembly, switch off the appliance and
remove the mains plug from the wall socket.
- Make sure that the telescopic pole is fully
extended to provide a free flow of steam.
• Remove the water reservoir (10) from the
appliance.
• Remove the cap (20).
• Fill the water reservoir (10) through the
water filling point (11) with the required
amount of water.
• Mount the cap (20).
• Place the water reservoir (10) into the
appliance.
• Place the water reservoir (10) into the
appliance.
• Insert the telescopic pole (6) into the pole
connection (7). Turn the locking knob (8)
clockwise to lock the telescopic pole (6).
• Release the clamps (9). Set the telescopic
pole (6) to the maximum height. Lock the
clamps (9).
Hints for use (fig. A - D)
• Place the appliance on a stable, flat and
heat-resistant floor.
9
EN
Congratulations!
You have purchased a Princess product. Our aim
is to provide quality products with a tasteful
design and at an affordable price. We hope
that you will enjoy this product for many years.
Accessories (fig. A & E)
EN
• Remove the water reservoir (10) from the
appliance. Fill the water reservoir (10) with
the required amount of water. Place the
water reservoir (10) into the appliance.
• Hang the steam head (4) onto the steam
head holder (5).
• Insert the mains plug into the wall socket.
• To switch on the appliance, turn the on/off
switch (1) clockwise. The on/off indicator
(1) comes on. The appliance starts heating.
Fabric brush (fig. E)
The fabric brush (15) is used to open the weave
of the fabric for better steam penetration.
Before you proceed, we need you to pay attention
to the following notes:
- Before mounting the accessory, switch off
the appliance, remove the mains plug from
the wall socket and wait until the appliance
has cooled down.
Note: Keep the steam head (4) on the steam
head holder (5) during the heat-up process.
• Wait for approximately 45 seconds until
the steam head (4) starts emitting steam.
The appliance is ready for use.
• Remove the steam head (4) from the steam
head holder (5) with the steam vents pointing
away from you.
• Hang the garment on the clothes hanger
(14).
• Hold the steam head (4) with the steam
vents pointing away from you.
• Lightly touch the garment with the steam
head (4). Move the steam head (4) in a
vertical direction, starting at the top of the
garment and gradually moving downwards
(fig. D).
• Mount the fabric brush (15) to the steam
head (4) by aligning the bottom of the fabric
brush with the bottom of the steam head.
Gently push the top of the fabric brush
(15) on the steam head (4) until it clicks
into place.
• Gently brush the area to be steamed with
the grain or nap of the fabric.
• Move the steam head (4) in a vertical direction,
starting at the top of the garment and
gradually moving downwards.
• Remove the fabric brush (15) from the
steam head (4) by pressing the tab (21)
and pulling the fabric brush (15) forward.
Cleaning and maintenance
Before you proceed, we need you to pay
attention to the following notes:
- Before cleaning or maintenance, remove
the mains plug from the wall socket and
wait until the appliance has cooled down.
- Do not immerse the appliance in water or
any other liquids.
Before you proceed, we would like you to
focus your attention on the following notes:
- Do not use aggressive or abrasive cleaning
agents to clean the appliance.
- Do not use sharp objects to clean the
appliance.
Note: The appliance may make a gurgling
sound during use, which is a normal result of
condensation. If a gurgling sound occurs, hold
the steam hose (2) in an upright position to
drain the excess moisture back into the water
reservoir.
• If necessary, add more water into the
water reservoir (10).
• If the process is completed, remove the
garment from the clothes hanger (14) and
hang the steam head (4) on the steam
head holder (5).
• To switch off the appliance, turn the on/off
switch (1) counterclockwise. The on/off
indicator (1) goes off. The steam head (4)
stops emitting steam.
• Remove the mains plug from the wall
socket.
• Allow the appliance to cool down
completely.
• Regularly check the appliance for possible
damage.
• Regularly check the water reservoir for
possible leakage.
• Clean the appliance after each use:
- Hold the steam hose in a vertical position
so that any condensation can flow back
into the water reservoir.
10
• Remove the mains plug from the wall socket.
• Allow the appliance to cool down completely.
• Empty the water reservoir (10) by draining
the descaling agent through the water drain
point (12) into a sink.
• Thoroughly rinse the appliance with clean
water.
• Thoroughly dry the appliance with a clean,
dry cloth.
Safety instructions
General safety
• Read the manual carefully before use.
Keep the manual for future reference.
• Only use the appliance and the accessories
for their intended purposes. Do not use the
appliance and the accessories for other
purposes than described in the manual.
• Do not use the appliance if any part or any
accessory is damaged or defective. If a part
or an accessory is damaged or defective, it
must be replaced by the manufacturer or
an authorised repair agent.
• Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
• The use of this appliance by children or
persons with a physical, sensory, mental or
motorial disability, or lack of experience
and knowledge can give cause to hazards.
Persons responsible for their safety should
give explicit instructions or supervise the
use of the appliance.
• Do not use the appliance near bathtubs,
showers, basins or other vessels containing
water.
• Do not immerse the appliance in water or
other liquids. If the appliance is immersed
in water or other liquids, do not remove
the appliance with your hands. Immediately
remove the mains plug from the wall socket.
If the appliance is immersed in water or other
liquids, do not use the appliance again.
• This appliance is intended to be used in
domestic and similar applications such as
staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments; farm houses;
by clients in hotels, motels and other
residential type environments; bed-andbreakfast type environments.
Descaling the appliance (fig. A)
The appliance must be descaled regularly.
If the appliance must be descaled, use a
suitable descaling agent. Special descaling
agents are available from our service station.
Note: Princess will not be responsible for any
damage caused by descaling agents. Damage
caused by not regularly descaling the
appliance is not covered by the guarantee.
Before you proceed, we need you to pay
attention to the following notes:
- Before descaling the appliance, remove the
mains plug from the wall socket and wait
until the appliance has cooled down.
- Do not immerse the appliance in water or
any other liquids.
Before you proceed, we would like you to
focus your attention on the following notes:
- Be careful when descaling the appliance to
prevent damage to furniture or clothing.
- Do not use citric acid to descale the
appliance.
• Fill the water reservoir (10) with a suitable
descaling agent.
• Insert the mains plug into the wall socket.
• To switch on the appliance, turn the on/off
switch (1) clockwise. The on/off indicator
(1) comes on. The appliance starts heating.
• Let the appliance run for 10 minutes
without steaming garments.
• To switch off the appliance, turn the on/off
switch (1) counterclockwise. The on/off
indicator (1) goes off.
11
EN
- Remove the steam hose.
- Empty the water reservoir by draining
the water through the water drain point
into a sink.
- Mount the steam hose.
- Remove limescale and other
contaminants from the steam head with
a damp cloth and a non-abrasive
cleaning agent.
- Clean the housing with a soft, damp
cloth.
• Store the appliance as shown (fig. F) in a dry
and frost-free place, out of the reach of
children.
Electrical safety
EN
• Do not steam garments while you or another
person are wearing them.
• Be careful with hot steam to avoid burns.
• The accessible surfaces of the appliance can
become very hot during use. Do not touch
the accessible surfaces. Only touch the hand­
grips when the accessible surfaces are hot.
• Do not touch the steam head. The steam
head becomes very hot during use.
• Make sure that your hands are dry before
touching the appliance.
• Do not pull the steam hose to move the
appliance. Always hold the telescopic pole
to move the appliance.
• Switch off the appliance and let the appliance
cool down before leaving it unattended
and before replacing, cleaning or inspecting
any parts of the appliance.
• Before use, always check that the mains
voltage is the same as the voltage on the
rating plate of the appliance.
• The appliance is not intended to be operated
by means of an external timer or separate
remote-control system.
• Connect the appliance to an earthed wall
socket. If necessary, use an earthed extension
cable of a suitable diameter (at least 3 x 1 mm2).
• For additional protection, install a residual
current device (RCD) with a rated residual
operating current that does not exceed 30 mA.
• Make sure that water cannot enter the
contact plugs of the mains cable and the
extension cable.
• Always fully unwind the mains cable and
the extension cable.
• Make sure that the mains cable does not
hang over the edge of a worktop and cannot
be caught accidentally or tripped over.
• Keep the mains cable away from heat, oil
and sharp edges.
• Do not use the appliance if the mains cable
or the mains plug is damaged or defective.
If the mains cable or the mains plug is damaged
or defective, it must be replaced by the
manufacturer or an authorised repair agent.
• Do not pull the mains cable to disconnect
the mains plug from the mains.
• Disconnect the mains plug from the mains
when the appliance is not in use, before
assembly or disassembly and before cleaning
and maintenance.
U.K. Wiring instructions
The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:
BLUE
NEUTRAL
BROWN
LIVE
GREEN/YELLOW EARTH
As the colours of the wire in the mains lead of
this appliance may not correspond with the
colour markings identifying the terminals on
your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be
connected to the terminal which is marked
with the letter N or coloured black.
The wire which is coloured BROWN must be
connected to the terminal which is marked
with the letter L or coloured red.
The wire which is coloured GREEN/YELLOW
must be connected to the terminal which is
marked with the letter E or (
) and is coloured
GREEN or GREEN/YELLOW.
Safety instructions for garment
steamers
• Do not use the appliance outdoors.
• Do not carry the appliance during use.
The appliance is only intended for stationary
use.
• Only move the steam head in a vertical
direction, starting at the top of the garment
and gradually moving downwards. Do not
move the steam head in a horizontal direction.
Do not move the steam head backward.
• Always hang the appliance using the steam
head. Do not hang the appliance using the
steam hose.
• Do not point the steam head at yourself or
other persons during use.
If a 13Amp (BS1363) plug is used, a 13Amp
(BS1362) fuse must be fitted, or if any other
type of plug is used, a 13Amp fuse must be
fitted, either in the plug or adaptor, or on the
distribution board.
Warning! This appliance must be earthed.
Disclaimer
Subject to change; specifications can be
changed without further notice.
12
• Débloquez les fixations (9). Réglez la tige
télescopique (6) à la hauteur maximum.
Bloquez les fixations (9).
• Montez le support de tête à vapeur (5) sur
la tige télescopique (6).
• Serrez le flexible à vapeur (2) sur son
raccord (3).
• Suspendez la tête à vapeur (4) sur son
support (5).
Description (fig. A)
Votre presseur de vêtements 332834 Princess
a été conçu pour presser à la vapeur les
vêtements et tissus pour les défroisser.
L’appareil est réservé à un usage à l’intérieur.
L’appareil est réservé à un usage domestique.
1.Interrupteur marche/arrêt /
Témoin marche/arrêt
2.Flexible de vapeur
3.Raccord de flexible à vapeur
4.Tête à vapeur
5.Support de tête à vapeur
6.Tige télescopique
7.Connexion de tige
8.Bouton de blocage (tige télescopique)
9.Fixations (tige télescopique)
10.Réservoir d’eau
11.Point de remplissage d’eau
12.Point de purge d’eau
13.Roulettes
14.Cintre
15.Brosse à tissu
Assemblage du cintre (fig. B)
• Suspendez le cintre (14) comme illustré et
insérez-le dans le support de tête à vapeur
(5). Pressez le crochet (16) dans le support
de tête à vapeur (5).
• Tirez les bras (17) vers l’extérieur pour que
les tiges (18) soient alignées entre elles.
• Poussez le tuyau fixe (19) sur la tige (18)
jusqu’à son verrouillage.
Utilisation
Remplissage du réservoir d’eau
(fig. C)
Avant de procéder, vous devez faire attention
aux remarques suivantes :
- Avant de remplir le réservoir d’eau, arrêtez
l’appareil et débranchez la fiche secteur de
la prise murale.
Avant de procéder, nous souhaiterions que vous
preniez connaissance des remarques suivantes :
- N’utilisez pas l’appareil si le réservoir d’eau
est vide.
- Nous vous recommandons de remplir le
réservoir d’eau avec un mélange de
50 % d’eau du robinet et 50 % d’eau distillée
pour éviter la formation excessive de dépôts
calcaires.
- Utilisez uniquement de l’eau froide pour
remplir le réservoir d’eau.
- N’utilisez pas de l’eau gazeuse ou autres
liquides pour remplir le réservoir.
Utilisation initiale
• Nettoyez l’appareil. Consultez la section
”Nettoyage et entretien”.
Assemblage (fig. A)
Avant de procéder, vous devez faire attention
aux remarques suivantes :
- Avant le montage, arrêtez l’appareil et
débranchez la fiche secteur de la prise murale.
- Assurez-vous que la tige télescopique est
complètement étendue pour assurer la
liberté du flux de vapeur.
• Retirez le réservoir d’eau (10) de l’appareil.
• Retirez le cache (20).
• Remplissez le réservoir d’eau (10) via le point
de remplissage d’eau (11) avec la quantité
d’eau requise.
• Placez le cache (20).
• Placez le réservoir d’eau (10) dans l’appareil.
• Placez le réservoir d’eau (10) dans l’appareil.
• Insérez la tige télescopique (6) dans sa
connexion (7). Tournez le bouton de blocage
(8) dans le sens horaire pour bloquer la
tige télescopique (6).
13
FR
Félicitations!
Vous avez acheté un produit Princess. Nous
souhaitons vous proposer des produits de qualité
associant un design raffiné et des prix accessibles.
Nous espérons que vous profiterez longtemps
de ce produit.
Conseils d’usage (fig. A - D)
Accessoires (fig. A & E)
FR
• Placez l’appareil sur une surface stable,
plane et thermorésistante.
• Retirez le réservoir d’eau (10) de l’appareil.
Remplissez le réservoir d’eau (10) avec la
quantité d’eau requise. Placez le réservoir
d’eau (10) dans l’appareil.
• Suspendez la tête à vapeur (4) sur son
support (5).
• Insérez la fiche secteur dans la prise murale.
• Pour mettre l’appareil en marche, tournez
l’interrupteur marche/arrêt (1) dans le sens
horaire. Le témoin marche/arrêt (1) s’allume.
L’appareil commence à chauffer.
Brosse à tissu (fig. E)
La brosse à tissu (15) sert à ouvrir le tissage du
tissu afin d’améliorer la pénétration de la vapeur.
Avant de procéder, vous devez faire attention
aux remarques suivantes :
- Avant de monter l’accessoire, arrêtez
l’appareil, débranchez la fiche secteur de la
prise murale et attendez que l’appareil
refroidisse.
• Montez la brosse à tissu (15) sur la tête à
vapeur (4) en alignant le fond de la brosse
à tissue avec le fond de la tête à vapeur.
Poussez doucement le sommet de la brosse
à tissu (15) sur la tête à vapeur (4) pour
l’enclencher.
• Brossez doucement la zone à vaporiser dans
le sens du fil ou du poil du tissu.
• Déplacez la tête à vapeur (4) à la verticale
en commençant par le bas du vêtement pour
remonter progressivement.
• Retirez la brosse à tissu (15) de la tête
à vapeur (4) en appuyant sur l’onglet (15)
et en tirant la brosse à tissu (15) en avant.
Remarque : Maintenez la tête à vapeur (4) sur
son support (5) durant le processus de chauffage.
• Attendez environ 45 secondes pour que la
tête à vapeur (4) cesse de diffuser de la
vapeur. L’appareil est prêt à être utilisé.
• Retirez la tête à vapeur (4) de son support
(5) avec les ventilations de vapeur pointées
dans le sens opposé à votre corps.
• Suspendez le vêtement sur le cintre (14).
• Tenez la tête à vapeur (4) avec les
ventilations de vapeur pointées dans le
sens opposé à votre corps.
• Touchez légèrement le vêtement avec la
tête à vapeur (4). Déplacez la tête à vapeur
(4) à la verticale en commençant par le
haut du vêtement pour descendre
progressivement (fig. D).
Nettoyage et entretien
Avant de procéder, vous devez faire attention
aux remarques suivantes :
- Avant le nettoyage ou l’entretien, retirez la
fiche secteur de la prise murale et attendez
que l’appareil refroidisse.
- Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou autres
liquides.
Avant de procéder, nous souhaiterions que vous
preniez connaissance des remarques suivantes :
- N’utilisez pas de produits de nettoyage
agressifs ou abrasifs pour nettoyer l’appareil.
- Ne nettoyez pas l’appareil avec des objets
coupants.
Remarque : L’appareil peut émettre un
gargouillement durant l’usage, un résultat
normal de la condensation. En présence d’un
gargouillement, tenez le flexible à vapeur (2)
en position verticale pour purger l’excès
d’humidité dans le réservoir d’eau.
• Si nécessaire, ajoutez de l’eau dans le
réservoir d’eau (10).
• Une fois le processus terminé, retirez le
vêtement du cintre (14) et suspendez la
tête à vapeur (4) sur son support (5).
• Pour arrêter l’appareil, tournez l’interrupteur
marche/arrêt (1) dans le sens antihoraire.
Le témoin marche/arrêt (1) s’éteint. La tête
à vapeur (4) cesse de diffuser de la vapeur.
• Débranchez la fiche secteur de la prise murale.
• Laissez l’appareil refroidir complètement
• Contrôlez régulièrement les éventuels
dommages sur l’appareil.
• Contrôlez régulièrement si le réservoir
d’eau présente des fuites.
14
• Insérez la fiche secteur dans la prise murale.
• Pour mettre l’appareil en marche, tournez
l’interrupteur marche/arrêt (1) dans le sens
horaire. Le témoin marche/arrêt (1)
s’allume. L’appareil commence à chauffer.
• Laissez l’appareil en marche 10 minutes
sans utiliser la vapeur sur un vêtement.
• Pour arrêter l’appareil, tournez l’interrupteur
marche/arrêt (1) dans le sens antihoraire.
Le témoin marche/arrêt (1) s’éteint.
• Débranchez la fiche secteur de la prise murale.
• Laissez l’appareil refroidir complètement
• Videz le réservoir d’eau (10) en purgeant
dans un évier l’agent détartrant via le point
de purge d’eau (12).
• Rincez soigneusement l’appareil avec de
l’eau propre.
• Séchez soigneusement l’appareil à l’aide
d’un chiffon propre et humide.
Détartrage de l’appareil (fig. A)
L’appareil doit être détartré régulièrement.
Si l’appareil doit être détartré, utilisez un
détartrant adapté. Des agents détartrants
spéciaux sont disponibles auprès de notre station
d’entretien.
Instructions de sécurité
Sécurité générale
• Lisez avec soin le manuel avant utilisation.
Conservez le manuel pour référence future.
• Utilisez l’appareil et ses accessoires
uniquement pour leurs fins prévues. N’utilisez
pas l’appareil et ses accessoires pour tout
autre objet que celui exposé dans le manuel.
• N’utilisez pas l’appareil si une pièce ou un
accessoire quelconque est endommagé ou
défectueux. Si une pièce ou un accessoire
quelconque est endommagé ou défectueux,
il doit être remplacé par le fabricant ou par
un réparateur agréé.
• Les enfants doivent toujours être surveillés
pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec
l’appareil.
• L’emploi de cet appareil par des enfants ou
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel, mental ou moteur voire
ne disposant pas des connaissances et de
l’expérience nécessaires est potentiellement
dangereux. Les personnes responsables de
leur sécurité doivent leur fournir des
instructions explicites voire les surveiller
pour utiliser l’appareil.
• N’utilisez pas l’appareil à proximité d’une
baignoire, d’une douche, d’un lavabo ou
d’autres récipients contenant de l’eau.
Remarque : Princess décline toute responsabilité
pour tout dommage occasionné par les agents
détartrants. Les dommages causés par l’absence
de détartrage régulier de l’appareil ne sont
pas couverts par la garantie.
Avant de procéder, vous devez faire attention
aux remarques suivantes :
- Avant son détartrage, arrêtez toujours
l’appareil, débranchez la fiche secteur de la
prise murale et attendez que l’appareil
refroidisse.
- Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou
autres liquides.
Avant de procéder, nous souhaiterions que
vous preniez connaissance des remarques
suivantes :
- Attention lors du détartrage de l’appareil
à ne pas endommager le mobilier ou les
vêtements.
- N’utilisez pas d’acide citrique pour détartrer
l’appareil.
• Remplissez le réservoir d’eau (10) avec un
agent détartrant adapté.
15
FR
• Nettoyez l’appareil après chaque utilisation :
- Maintenez le flexible à vapeur à la verticale
pour qu’aucune condensation ne reflue
dans le réservoir d’eau.
- Retirez le flexible à vapeur.
- Videz le réservoir d’eau en le vidant dans
un évier via le point de purge d’eau.
- Montez le flexible à vapeur.
- Éliminez le tartre et autres produits
contaminants de la tête à vapeur avec
un chiffon humide et un produit nettoyant
non abrasif.
- Nettoyez le carter à l’aide d’un chiffon
doux et humide.
• Rangez l’appareil comme illustré (fig. F) dans
un endroit sec, hors de portée des enfants
et à l’abri du gel.
FR
• Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou
autres liquides. Si l’appareil est plongé dans
l’eau ou d’autres liquides, ne retirez pas
l’appareil avec vos mains. Débranchez
immédiatement la fiche secteur de la prise
murale. Si l’appareil est plongé dans l’eau
ou autre liquide, ne l’utilisez pas à nouveau.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique
et pour des applications similaires comme
les zones de cuisine dans une boutique,
un bureau ou autre environnement ; les
fermes ; la clientèle des hôtels, motels et
autres environnements résidentiels ; et les
Bed & Breakfast.
• Débranchez la fiche secteur du secteur
lorsque l’appareil n’est pas utilisé, avant le
montage ou le démontage de même
qu’avant le nettoyage ou l’entretien.
Instructions de sécurité pour les
presseurs de vêtements
• N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
• Ne transportez pas l’appareil pendant
l’utilisation. L’appareil est réservé à un
usage fixe.
• Déplacez la tête à vapeur uniquement à la
verticale en commençant par le bas du
vêtement pour remonter progressivement. Ne
déplacez pas la tête à vapeur à l’horizontale.
Ne déplacez pas la tête à vapeur en arrière.
• Suspendez toujours l’appareil avec la tête
à vapeur. Ne suspendez pas l’appareil par
le flexible à vapeur.
• Ne pointez pas la tête à vapeur dans votre
direction ou vers autrui durant l’utilisation.
• Ne pressez pas à la vapeur les vêtements si
vous (ou quelqu’un d’autre) les portez.
• Attention à la vapeur afin d’éviter les brûlures.
• Les surfaces accessibles de l’appareil peuvent
devenir très chaudes pendant l’utilisation.
Ne touchez pas les surfaces accessibles.
Touchez seulement les poignées si les surfaces
accessibles sont chaudes.
• Ne touchez pas la tête à vapeur. La tête
à vapeur devient très chaude pendant
l’utilisation.
• Assurez-vous d’avoir les mains sèches avant
de toucher l’appareil.
• Ne tirez pas sur le flexible à vapeur pour
déplacer l’appareil. Maintenez toujours la
tige télescopique pour déplacer l’appareil.
• Mettez l’appareil hors tension et laissez-le
refroidir avant de le laisser sans surveillance
et avant de remplacer, de nettoyer ou
d’inspecter l’une quelconque de ses pièces.
Sécurité électrique
• Avant toute utilisation, vérifiez que la tension
du secteur correspond à celle indiquée sur
la plaque signalétique de l’appareil.
• L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé
avec une minuterie externe ou un système
de télécommande séparé.
• Connectez l’appareil à une prise murale
mise à la terre. Si nécessaire, vous pouvez
utiliser une rallonge d’un diamètre adapté
(au moins 3 x 1 mm2).
• Pour maximiser la protection, installez un
dispositif de courant résiduel (RCD) présentant
une intensité de service résiduelle nominale
inférieure ou égale à 30 mA.
• Assurez-vous que l’eau ne peut pas s’infiltrer
dans les contacts de prise du cordon
d’alimentation et de la rallonge.
• Déroulez toujours complètement le cordon
d’alimentation et la rallonge.
• Assurez-vous que le cordon d’alimentation
ne pend pas sur le bord d’un plan de travail
et ne peut pas être happé ou faire trébucher
quelqu’un accidentellement.
• Maintenez le cordon d’alimentation à l’écart
de la chaleur, de l’huile et des bords tranchants.
• N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimen­
tation ou la fiche secteur est endommagé
ou défectueux. Si le cordon d’alimentation
ou la fiche secteur est endommagé ou
défectueux, il doit être remplacé par le
fabricant ou par un réparateur agréé.
• Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation
pour débrancher la fiche secteur du secteur.
Clause de non responsabilité
Sous réserve de modifications ; les spécifications
peuvent être modifiées sans préavis.
16
• Setzen Sie die Teleskopstange (6) in die
Stangenverbindung (7) ein. Drehen Sie den
Sicherungsknopf (8) im Uhrzeigersinn,
um die Teleskopstange (6) zu sichern.
• Lösen Sie die Klemmen (9). Stellen Sie die
Teleskopstange (6) auf die maximale Höhe
ein. Sichern Sie die Klemmen (9).
• Bringen Sie den Dampfkopfhalter (5) an
der Teleskopstange (6) an.
• Schrauben Sie den Dampfschlauch (2) auf
den Dampfschlauchanschluss (3).
• Hängen Sie den Dampfkopf (4) an den
Dampfkopfhalter (5).
Beschreibung (Abb. A)
Ihr 332834 Princess Textildampfgerät wurde
zur Bedampfung von Kleidungsstücken und
Textilien zur Beseitigung von Falten konstruiert.
Das Gerät ist nur für den Gebrauch in
geschlossenen Räumen geeignet. Das Gerät ist
nur für den Hausgebrauch geeignet.
1.Ein-/Aus-Schalter / Ein-/Aus-Anzeige
2.Dampfschlauch
3.Dampfschlauchanschluss
4.Dampfkopf
5.Dampfkopfhalter
6.Teleskopstange
7.Stangenverbindung
8.Sicherungsknopf (Teleskopstange)
9.Klemmen (Teleskopstange)
10.Wasserbehälter
11.Wassereinfüllstelle
12.Wasserablassstelle
13.Räder
14.Kleiderbügel
15.Stoffbürste
Zusammenbau des Kleiderbügels
(Abb. B)
• Halten Sie den Kleiderbügel (14) wie
angegeben und setzen Sie ihn in den
Dampfkopfhalter (5) ein. Drücken Sie den
Haken (16) in den Dampfkopfhalter (5).
• Ziehen Sie die Arme (17) heraus, bis sich
die Stangen (18) in einer Reihe zueinander
befinden.
• Schieben Sie das feststehende Rohr (19)
auf die Stange (18), bis es in seiner Lage
einrastet.
Gebrauch
Füllen des Wasserbehälters (Abb. C)
Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte unbedingt
die folgenden Hinweise:
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie
den Netzstecker aus der Wandsteckdose,
bevor Sie den Wasserbehälter füllen.
Bevor Sie fortfahren, richten Sie bitte Ihre
Aufmerksamkeit auf folgende Hinweise:
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Wasser
im Wasserbehälter.
- Es wird empfohlen, den Wasserbehälter mit
einer Mischung aus 50% Leitungswasser
und 50% destilliertem Wasser zu füllen, um
eine übermäßige Kalkbildung zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich kaltes Wasser,
um den Wasserbehälter zu füllen.
- Verwenden Sie kein kohlesäurehaltiges
Wasser oder andere Flüssigkeiten, um den
Wasserbehälter zu füllen.
Erster Gebrauch
• Reinigen Sie das Gerät. Siehe Abschnitt
”Reinigung und Wartung”.
Zusammenbau (Abb. A)
Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte unbedingt
die folgenden Hinweise:
- Schalten Sie das Gerät vor der Montage
aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Wandsteckdose.
- Vergewissern Sie sich, dass die Teleskopstange
vollständig ausgefahren ist, um einen
ungehinderten Dampfstrom zu ermöglichen.
• Setzen Sie den Wasserbehälter (10) in das
Gerät ein.
17
DE
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben ein Princess Produkt erworben.
Unser Ziel ist es, Qualitätsprodukte mit einem
geschmackvollen Design zu einem erschwing­
lichen Preis anzubieten. Wir hoffen, dass Sie
viele Jahre Gefallen an diesem Produkt finden.
Tritt ein Gurgelgeräusch auf, halten Sie den
Dampfschlauch (2) in aufrechter Position, um
die überschüssige Feuchtigkeit zurück in den
Wasserbehälter zu befördern.
• Füllen Sie ggf. mehr Wasser in den Wasser­
behälter (10).
• Ist der Vorgang abgeschlossen, nehmen Sie
das Kleidungsstück vom Kleiderbügel (14)
und hängen Sie den Dampfkopf (4) an den
Dampfkopfhalter (5).
• Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den
Ein-/Aus-Schalter (1) gegen den Uhrzeigersinn.
Die Ein-/Aus-Anzeige (1) erlischt. Der Dampf­
kopf (4) hört auf, Dampf abzugeben.
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Wandsteckdose.
• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
• Nehmen Sie den Wasserbehälter (10) vom
Gerät.
• Entfernen Sie die Kappe (20).
• Füllen Sie den Wasserbehälter (10) über die
Wassereinfüllstelle (11) mit der erforderlichen
Wassermenge.
• Bringen Sie die Kappe (20) an.
• Setzen Sie den Wasserbehälter (10) in das
Gerät ein.
DE
Hinweise für den Gebrauch
(Abb. A - D)
• Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen,
ebenen und hitzebeständigen Boden.
• Nehmen Sie den Wasserbehälter (10) vom
Gerät. Füllen Sie den Wasserbehälter (10)
mit der erforderlichen Wassermenge.
Setzen Sie den Wasserbehälter (10) in das
Gerät ein.
• Hängen Sie den Dampfkopf (4) an den
Dampfkopfhalter (5).
• Stecken Sie den Netzstecker in die Wand­
steckdose.
• Um das Gerät einzuschalten, drehen Sie
den Ein-/Aus-Schalter (1) im Uhrzeigersinn.
Die Ein-/Aus-Anzeige (1) leuchtet auf. Das
Gerät beginnt mit dem Aufheizvorgang.
Zubehör (Abb. A & E)
Stoffbürste (Abb. E)
Die Stoffbürste (15) wird verwendet, um das
Gewebe des Stoffs zur besseren Dampf­
durchdringung zu öffnen.
Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte
unbedingt die folgenden Hinweise:
- Schalten Sie das Gerät vor dem Anbringen
von Zubehör aus, ziehen Sie den Netzstecker
aus der Wandsteckdose und warten Sie,
bis das Gerät abgekühlt ist.
Hinweis: Lassen Sie den Dampfkopf (4) während
des Aufheizvorgangs am Dampfkopfhalter (5).
• Warten Sie ca. 45 Sekunden, bis der Dampf­
kopf (4) beginnt, Dampf abzugeben. Das
Gerät ist gebrauchsbereit.
• Nehmen Sie den Dampfkopf (4) vom Dampf­
kopfhalter (5); die Dampfauslassstellen
müssen dabei von Ihnen wegzeigen.
• Hängen Sie das Kleidungsstück auf den
Kleiderbügel (14).
• Halten Sie den Dampfkopf (4) mit den Dampf­
auslassstellen von Ihnen wegweisend fest.
• Berühren Sie das Kleidungsstück leicht mit
dem Dampfkopf (4). Bewegen Sie den Dampf­
kopf (4) in senkrechter Richtung; fangen Sie
oben am Kleidungsstück an und arbeiten
Sie sich langsam nach unten (Abb. D).
• Bringen Sie die Stoffbürste (15) am
Dampfkopf (4) an, indem Sie die Unterseite
der Stoffbürste mit der Unterseite des
Dampfkopfs ausrichten. Schieben Sie die
Oberseite der Stoffbürste (15) sanft auf
den Dampfkopf (4) bis die Bürste einrastet.
• Bürsten Sie die zu bedampfende Fläche mit
der Faser bzw. dem Flor des Stoffs sanft ab.
• Bewegen Sie den Dampfkopf (4) in
senkrechter Richtung; fangen Sie oben am
Kleidungsstück an und arbeiten Sie sich
langsam nach unten.
• Entfernen Sie die Stoffbürste (15) vom
Dampfkopf (4), indem Sie auf die Lasche
(21) drücken und die Stoffbürste (15) nach
vorne ziehen.
Hinweis: Das Gerät erzeugt beim Gebrauch
möglicherweise ein Gurgelgeräusch; dies ist
normal und entsteht durch Kondensation.
18
Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte
unbedingt die folgenden Hinweise:
- Ziehen Sie vor dem Entkalken des Geräts
den Netzstecker aus der Wandsteckdose
und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten ein.
Bevor Sie fortfahren, richten Sie bitte Ihre
Aufmerksamkeit auf folgende Hinweise:
- Gehen Sie beim Entkalken des Geräts
vorsichtig vor, um Schäden an Möbeln oder
Kleidung zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Zitronensäue, um das
Gerät zu entkalken.
• Füllen Sie den leeren Wasserbehälter (10)
mit einem geeigneten Entkalker.
• Stecken Sie den Netzstecker in die Wand­
steckdose.
• Um das Gerät einzuschalten, drehen Sie
den Ein-/Aus-Schalter (1) im Uhrzeigersinn.
Die Ein-/Aus-Anzeige (1) leuchtet auf. Das
Gerät beginnt mit dem Aufheizvorgang.
• Lassen Sie das Gerät 10 Minuten lang ohne
Bedampfung von Kleidungsstücken laufen.
• Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den
Ein-/Aus-Schalter (1) gegen den Uhrzeigersinn.
Die Ein-/Aus-Anzeige (1) erlischt.
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wand­
steckdose.
• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
• Leeren Sie den Wasserbehälter (10), indem
Sie den Entkalker durch die Wasserablass­
stelle (12) in einen Abfluss ablassen.
• Spülen Sie das Gerät gründlich mit sauberem
Wasser ab.
• Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem
trockenen sauberen Lappen ab.
• Kontrollieren Sie das Gerät regelmäßig auf
mögliche Schäden.
• Prüfen Sie den Wasserbehälter regelmäßig
auf mögliche Lecks.
• Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch:
- Halten Sie den Dampfschlauch in einer
senkrechten Position, so dass eventuelle
Kondensation in den Wasserbehälter
zurückfließen kann.
- Entfernen Sie den Dampfschlauch.
- Leeren Sie den Wasserbehälter, indem
Sie das Wasser durch die Wasserablass­
stelle in einen Abfluss ablassen.
- Bringen Sie den Dampfschlauch an.
- Entfernen Sie mit einem feuchten Lappen
und einem nicht scheuernden Reinigungs­
mittel Kalkablagerungen und andere
Verunreinigungen vom Dampfkopf.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem
weichen, feuchten Lappen.
• Bewahren Sie das Gerät wie angegeben
(Abb. F) an einem trockenen, frostfreien
und für Kinder unerreichbaren Ort auf.
Sicherheitsanweisungen
Entkalken des Geräts (Abb. A)
Das Gerät muss regelmäßig entkalkt werden.
Muss das Gerät entkalkt werden, verwenden Sie
einen geeigneten Entkalker. Spezielle Entkalker
sind bei unserem Kundendienst erhältlich.
Allgemeine Sicherheit
• Lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch
genau durch. Bewahren Sie das Handbuch
zur künftigen Bezugnahme auf.
• Verwenden Sie das Gerät und sein Zubehör
nur für den Zweck, für den es konstruiert
wurde. Verwenden Sie das Gerät und sein
Zubehör nicht für Zwecke, die nicht in
diesem Handbuch beschrieben sind.
Hinweis: Princess haftet nicht für durch
Entkalker entstandene Schäden. Schäden, die
durch ein nicht regelmäßiges Entkalken des
Geräts entstanden sind, sind nicht von der
Garantie abgedeckt.
19
DE
Reinigung und Wartung
Bevor Sie fortfahren, beachten Sie bitte
unbedingt die folgenden Hinweise:
- Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung
stets den Netzstecker aus der Wand­steck­
dose und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt
ist.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten ein.
Bevor Sie fortfahren, richten Sie bitte Ihre
Aufmerksamkeit auf folgende Hinweise:
- Verwenden Sie keine aggressiven oder
scheuernden Mittel, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie keine scharfen
Gegenstände, um das Gerät zu reinigen.
DE
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein
Teil oder Zubehör beschädigt oder defekt
ist. Ist ein Teil oder Zubehör beschädigt
oder defekt, muss es vom Hersteller oder
einem autorisierten Reparaturbetrieb
ausgetauscht werden.
• Kinder müssen stets beaufsichtigt werden,
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Gerät spielen.
• Die Benutzung des Geräts durch Kinder
oder durch Personen mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen, geistigen oder
motorischen Fähigkeiten oder ohne das
erforderliche Wissen und die nötige
Erfahrung kann gefährlich sein! Die für die
Sicherheit verantwortlichen Personen
müssen klare Anweisungen geben oder
den Gebrauch des Geräts beaufsichtigen.
• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe
von Badewannen, Duschen, Bassins oder
anderen Wasserbehältern.
• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder
andere Flüssigkeiten ein. Falls das Gerät in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht
wurde, nehmen Sie es nicht mit Ihren Händen
heraus. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus
der Wandsteckdose. Falls das Gerät in Wasser
oder andere Flüssigkeiten eingetaucht wird,
darf es nicht mehr verwendet werden.
• Dieses Gerät darf nur für den Hausgebrauch
und ähnliche Anwendungen wie in
Personalküchenbereichen von Geschäften,
Büros und anderen Arbeitsumgebungen,
in Gutshäusern und von Kunden in Hotels,
Motels und anderen Wohnbereichen zum
Schlafen und Frühstücken verwendet werden.
• Lassen Sie als zusätzliche Schutzmaßnahme
einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutz­
schalter) installieren, der einen Nenn-Fehler­
strom von 30 mA nicht überschreitet.
• Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die
Steckkontakte des Netzkabels und in das
Verlängerungskabel eindringen kann.
• Wickeln Sie das Netzkabel und das
Verlängerungskabel stets vollständig ab.
• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel
nicht an der Kante einer Arbeitsplatte hängen
bleibt und nicht versehentlich daran gezogen
oder darüber gestolpert wird.
• Halten Sie das Netzkabel von Hitzequellen,
Öl und scharfen Kanten fern.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das
Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt
oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der
Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das
Teil vom Hersteller oder einem autorisierten
Reparaturbetrieb ausgetauscht werden.
• Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den
Netzstecker aus der Wandsteckdose zu
ziehen.
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wand­
steckdose, wenn das Gerät nicht gebraucht
wird, sowie vor der Zerlegung bzw. dem
Zusammenbau und vor der Reinigung und
Wartung.
Sicherheitsanweisungen für
Textildampfgeräte
• Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
• Tragen Sie das Gerät nicht während des
Gebrauchs. Das Gerät ist nur für den
stationären Gebrauch vorgesehen.
• Bewegen Sie den Dampfkopf nur in senk­
rechter Richtung; fangen Sie oben am Klei­
dungsstück an und arbeiten Sie sich langsam
nach unten. Bewegen Sie den Dampfkopf
nicht in waagerechter Richtung. Bewegen
Sie den Dampfkopf nicht nach hinten.
• Hängen Sie das Gerät stets am Dampfkopf
auf. Hängen Sie das Gerät nicht am Dampf­
schlauch auf.
• Richten Sie den Dampfkopf beim Gebrauch
weder auf sich selbst, noch auf andere
Personen.
• Bedampfen Sie keine Kleidungsstücke,
während diese von Ihnen selbst oder einer
anderen Person getragen werden.
Elektrische Sicherheit
• Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch
stets, dass die Netzspannung mit der
Spannung auf dem Typenschild des Geräts
übereinstimmt.
• Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt, von
einer externen Zeitschaltuhr oder einem
Fernsteuersystem betrieben zu werden.
• Schließen Sie das Gerät an eine geerdete
Wandsteckdose an. Verwenden Sie
nötigenfalls ein geerdetes Verlängerungs­
kabel mit einem geeigneten Durchmesser
(mindestens 3 x 1 mm2).
20
DE
• Gehen Sie vorsichtig mit heißem Dampf um,
um Verbrennungen zu vermeiden.
• Die zugänglichen Oberflächen des Geräts
können beim Gebrauch sehr heiß werden.
Berühren Sie die zugänglichen Oberflächen
nicht. Fassen Sie nur die Handgriffe an,
wenn die die zugänglichen Oberflächen
heiß sind.
• Berühren Sie nicht den Dampfkopf. Der
Dampfkopf wird beim Gebrauch sehr heiß.
• Versichern Sie sich, dass Ihre Hände trocken
sind, bevor Sie das Gerät berühren.
• Ziehen Sie nicht am Dampfschlauch, um das
Gerät zu bewegen. Halten Sie immer die
Teleskopstange, um das Gerät zu bewegen.
• Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie
das Gerät abkühlen, bevor Sie es
unbeaufsichtigt zurücklassen und bevor Sie
Teile des Geräts austauschen, reinigen oder
überprüfen.
Haftungsausschluss
Änderungen vorbehalten; die Daten können
ohne Vorankündigung geändert werden.
21
¡Enhorabuena!
• Suelte las sujeciones (9). Ajuste la barra
telescópica (6) a la altura máxima. Bloquee
las sujeciones (9).
• Monte el soporte del cabezal vaporizador
(5) en la barra telescópica (6).
• Apriete el tubo flexible de vapor (2) en la
conexión del tubo flexible de vapor (3).
• Cuelgue el cabezal vaporizador (4) en el
soporte del cabezal vaporizador (5).
Ha adquirido un producto Princess. Nuestro
objetivo es suministrar productos de calidad
con un diseño elegante a un precio asequible.
Esperamos que disfrute de este producto
durante muchos años.
Descripción (fig. A)
ES
El vaporizador de ropa 332834 Princess se ha
diseñado para aplicar vapor a prendas y tejidos
con el fin de quitar arrugas. El aparato es
adecuado sólo para uso interior. El aparato es
adecuado sólo para uso doméstico.
1.Interruptor de encendido/apagado /
Indicador de encendido/apagado
2.Tubo flexible de vapor
3.Conexión de tubo flexible de vapor
4.Cabezal vaporizador
5.Soporte de cabezal vaporizador
6.Barra telescópica
7.Conexión de barra
8.Mando de bloqueo (barra telescópica)
9.Sujeciones (barra telescópica)
10.Depósito de agua
11.Punto de llenado de agua
12.Punto de drenaje de agua
13.Ruedas
14.Percha para ropa
15.Cepillo para tejido
Montaje de la percha para ropa
(fig. B)
• Sujete la percha para ropa (14) como se
muestra e insértela en el soporte del cabezal
vaporizador (5). Introduzca el gancho (16)
en el soporte del cabezal vaporizador (5).
• Saque los brazos (17) hacia fuera hasta que
las barras (18) estén en línea entre sí.
• Introduzca el tubo fijo (19) en la barra (18)
hasta que encaje en su posición.
Uso
Llenado del depósito de agua (fig. C)
Antes de continuar, es necesario que preste
atención a las siguientes notas:
- Antes de llenar el depósito de agua, apague
el aparato y retire el enchufe eléctrico de la
toma de pared.
Antes de continuar, nos gustaría que centre su
atención en las siguientes notas:
- No utilice el aparato sin agua en el depósito
de agua.
- Se recomienda llenar el depósito de agua
con una mezcla de 50% de agua del grifo
y 50% de agua destilada para evitar la
formación excesiva de depósitos de cal.
- Utilice únicamente agua fría para llenar el
depósito de agua.
- No utilice agua carbonatada ni otros
líquidos para llenar el depósito de agua.
Uso inicial
• Limpie el aparato. Consulte la sección
”Limpieza y mantenimiento”.
Montaje (fig. A)
Antes de continuar, es necesario que preste
atención a las siguientes notas:
- Antes del montaje, apague el aparato y retire
el enchufe eléctrico de la toma de pared.
- Asegúrese de que la barra telescópica esté
totalmente extendida para ofrecer un flujo
libre de vapor.
• Retire el depósito de agua (10) del aparato.
• Retire la tapa (20).
• Llene el depósito de agua (10) por el punto
de llenado (11) con la cantidad necesaria
de agua.
• Monte la tapa (20).
• Coloque el depósito de agua (10) en el
aparato.
• Coloque el depósito de agua (10) en el
aparato.
• Inserte la barra telescópica (6) en la conexión
de la barra (7). Gire el mando de bloqueo
(8) en sentido horario para bloquear la
barra telescópica (6).
22
Consejos de uso (fig. A - D)
• Retire el enchufe eléctrico de la toma de
pared.
• Deje que el aparato se enfríe completamente.
• Coloque el aparato sobre un suelo plano,
estable y resistente al calor.
• Retire el depósito de agua (10) del aparato.
Llene el depósito de agua (10) con la
cantidad deseada de agua. Coloque el
depósito de agua (10) en el aparato.
• Cuelgue el cabezal vaporizador (4) en el
soporte del cabezal vaporizador (5).
• Inserte el enchufe eléctrico en la toma de
pared.
• Para encender el aparato, gire el interruptor
de encendido/apagado (1) en sentido horario.
El indicador de encendido/apagado (1) se
enciende. El aparato empieza a calentarse.
Accesorios (fig. A & E)
Cepillo para tejido (fig. E)
El cepillo para tejido (15) se usa para abrir la
trama del tejido y que el vapor penetre mejor.
Nota: Mantenga el cabezal vaporizador (4) en
el soporte del cabezal vaporizador (5) durante
el proceso de calentamiento.
• Espere aproximadamente 45 segundos hasta
que el cabezal vaporizador (4) empiece a
emitir vapor. El aparato está listo para el uso.
• Retire el cabezal vaporizador (4) del
soporte del cabezal vaporizador (5) con las
salidas de vapor orientadas lejos de usted.
• Cuelgue la prenda en la percha para ropa (14).
• Sujete el cabezal vaporizador (4) con las
salidas de vapor orientadas lejos de usted.
• Toque ligeramente la prenda con el cabezal
vaporizador (4). Mueva el cabezal vaporizador
(4) en dirección vertical, empezando en la
parte superior de la prenda y moviéndose
gradualmente hacia abajo (fig. D).
• Monte el cepillo para tejido (15) en el
cabezal vaporizador (4) alineando la parte
inferior del cepillo para tejido con la parte
inferior del cabezal vaporizador. Empuje
suavemente la parte superior del cepillo
para tejido (15) en el cabezal vaporizador
(4) hasta que encaje en su posición.
• Cepille con cuidado la zona que va a
vaporizar en el sentido del hilo del tejido.
• Mueva el cabezal vaporizador (4) en dirección
vertical, empezando en la parte superior de
la prenda y moviéndose gradualmente hacia
abajo.
• Retire el cepillo para tejido (15) del cabezal
vaporizador (4) presionando la pestaña (21)
y tirando del cepillo para tejido (15) hacia
delante.
Nota: El aparato puede hacer un sonido de
borboteo durante el uso, lo cual es un resultado
normal de condensación. Si se produce un sonido
de borboteo, sujete el tubo flexible de vapor
(2) en una posición vertical para drenar el exceso
de humedad de nuevo hacia el depósito de agua.
• En caso necesario, añada más agua al
depósito de agua (10).
• Una vez haya finalizado el proceso, retire la
prenda de la percha para ropa (14) y cuelgue
el cabezal vaporizador (4) en el soporte del
cabezal vaporizador (5).
• Para apagar el aparato, gire el interruptor de
encendido/apagado (1) en sentido antihorario.
El indicador de encendido/apagado (1) se
apaga. El cabezal vaporizador (4) deja de
emitir vapor.
Limpieza y mantenimiento
Antes de continuar, es necesario que preste
atención a las siguientes notas:
- Antes de la limpieza o el mantenimiento,
retire el enchufe eléctrico de la toma de
pared y espere hasta que se haya enfriado
el aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni otros
líquidos.
Antes de continuar, nos gustaría que centre su
atención en las siguientes notas:
- No utilice productos de limpieza agresivos
o abrasivos para limpiar el aparato.
- No utilice objetos afilados para limpiar el
aparato.
23
ES
Antes de continuar, es necesario que preste
atención a las siguientes notas:
- Antes de montar el accesorio, apague el
aparato, retire el enchufe eléctrico de la
toma de pared y espere hasta que se haya
enfriado el aparato.
ES
• Compruebe periódicamente si el aparato
presenta algún daño.
• Compruebe periódicamente si el depósito
de agua presenta fugas.
• Limpie el aparato después de cada uso:
- Sujete el tubo flexible de vapor en posición
vertical de modo que la condensación
refluya al depósito de agua.
- Retire el tubo flexible de vapor.
- Vacíe el depósito de agua drenando el
agua por el punto de drenaje de agua
en el fregadero.
- Monte el tubo flexible de vapor.
- Elimine los depósitos de cal y otra
suciedad del cabezal vaporizador con un
paño húmedo y un producto de limpieza
no abrasivo.
- Limpie la carcasa con un paño suave
húmedo.
• Almacene el aparato como se muestra (fig. F)
en un lugar seco donde no hiele, fuera del
alcance de los niños.
• Llene el depósito de agua (10) con un agente
descalcificador adecuado.
• Inserte el enchufe eléctrico en la toma de
pared.
• Para encender el aparato, gire el interruptor
de encendido/apagado (1) en sentido horario.
El indicador de encendido/apagado (1) se
enciende. El aparato empieza a calentarse.
• Deje que el aparato funcione 10 minutos
sin aplicar vapor a las prendas.
• Para apagar el aparato, gire el interruptor
de encendido/apagado (1) en sentido
antihorario. El indicador de encendido/
apagado (1) se apaga.
• Retire el enchufe eléctrico de la toma de
pared.
• Deje que el aparato se enfríe completamente.
• Vacíe el depósito de agua (10) drenando el
agente descalcificador por el punto de
drenaje de agua (12) en el fregadero.
• Aclare bien el aparato con agua limpia.
• Seque bien el aparato con un paño limpio
y seco.
Descalcificación del aparato (fig. A)
El aparato debe descalcificarse periódicamente.
Si tiene que descalcificar el aparato, utilice un
producto descalcificador adecuado. Los productos
descalcificadores también se encuentran
disponibles en nuestro centro de servicio técnico.
Instrucciones de seguridad
Seguridad general
• Lea detenidamente el manual antes del
uso. Conserve el manual para consultas
posteriores.
• Utilice el aparato y los accesorios únicamente
para sus respectivos usos previstos. No utilice
el aparato ni los accesorios para otros fines
que los descritos en este manual.
• No utilice el aparato si hay alguna pieza o
accesorio dañado o defectuoso. Si una pieza
o un accesorio está dañado o es defectuoso,
éste debe ser sustituido por el fabricante
o un servicio técnico autorizado.
• Supervise siempre a los niños para asegurarse
de que no jueguen con el aparato.
• La utilización de este aparato por niños o
personas con una discapacidad física, sensorial,
mental o motora o que no tengan el
conocimiento y la experiencia necesarios
puede provocar riesgos. Las personas
responsables de su seguridad deben ofrecer
instrucciones explícitas o supervisar la
utilización del aparato.
Nota: Princess no será responsable de los daños
provocados por los productos descalcificadores.
Los daños causados por no descalcificar
periódicamente el aparato no están cubiertos
por la garantía.
Antes de continuar, es necesario que preste
atención a las siguientes notas:
- Antes de descalcificar el aparato, retire el
enchufe eléctrico de la toma de pared y
espere hasta que se haya enfriado el aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni otros
líquidos.
Antes de continuar, nos gustaría que centre su
atención en las siguientes notas:
- Tenga cuidado al descalcificar el aparato
para evitar daños en el mobiliario o la ropa.
- No utilice ácido cítrico para descalcificar el
aparato.
24
• No utilice el aparato cerca de bañeras,
duchas, lavabos u otros recipientes que
contengan agua.
• No sumerja el aparato en agua ni otros
líquidos. Si el aparato se sumerge en agua
u otros líquidos, no saque el aparato con
las manos. Retire inmediatamente el enchufe
eléctrico de la toma de pared. Si el aparato
se sumerge en agua u otros líquidos, no
vuelva a utilizarlo.
• Este aparato se ha diseñado para su uso
doméstico y en aplicaciones tales como
zonas de cocina para el personal en tiendas,
oficinas y otros entornos laborales; granjas;
por parte de clientes en hoteles, moteles y
otros entornos de tipo residencial; así como
pensiones, etc.
• No tire del cable eléctrico para desconectar
el enchufe de la red eléctrica.
• Desconecte el enchufe de la red eléctrica
cuando el aparato no esté en uso, antes
del montaje o el desmontaje y antes de la
limpieza y el mantenimiento.
• No utilice el aparato en el exterior.
• No transporte el aparato durante el uso.
El aparato es exclusivamente para uso
estacionario.
• Mueva el cabezal vaporizador únicamente
en dirección vertical, empezando en la parte
superior de la prenda y moviéndose gradual­
mente hacia abajo. No mueva el cabezal
vaporizador en dirección horizontal. No
mueva el cabezal vaporizador hacia atrás.
• Cuelgue siempre el aparato usando el cabezal
vaporizador. No cuelgue el aparato usando
el tubo flexible de vapor.
• No apunte el cabezal vaporizador hacia
usted ni hacia otras personas durante el uso.
• No aplique vapor a las prendas mientras
usted u otra persona las tenga puestas.
• Tenga cuidado con el vapor caliente para
evitar quemaduras.
• Las superficies accesibles del aparato se
pueden calentar mucho durante el uso.
No toque las superficies accesibles. Toque
sólo las empuñaduras cuando las superficies
accesibles estén calientes.
• No toque el cabezal vaporizador. El cabezal
vaporizador se calienta mucho durante el uso.
• Asegúrese de que sus manos estén secas
antes de tocar el aparato.
• No tire del tubo flexible de vapor para
mover el aparato. Sujete siempre la barra
telescópica para mover el aparato.
• Apague el aparato y deje que se enfríe
antes de dejarlo desatendido y antes de
sustituir, limpiar o inspeccionar piezas del
aparato.
Seguridad eléctrica
• Antes del uso, compruebe siempre que la
tensión de red sea la misma que se indica
en la placa de características del aparato.
• El aparato no se ha diseñado para funcionar
mediante un temporizador externo o un
sistema de control remoto independiente.
• Conecte el aparato a un enchufe con toma
de tierra. En caso necesario, utilice un cable
alargador con toma de tierra de un
diámetro adecuado (al menos 3 x 1 mm2).
• Para una protección adicional, instale un
dispositivo de corriente residual (DCR) con
una corriente operativa residual nominal
que no supere los 30 mA.
• Asegúrese de que no pueda entrar agua en
los enchufes de contacto del cable eléctrico
y el cable alargador.
• Desenrolle siempre totalmente el cable
eléctrico y el cable alargador.
• Asegúrese de que el cable eléctrico no cuelgue
por encima del borde de una superficie de
trabajo y pueda engancharse
accidentalmente o tropezarse con él.
• Mantenga el cable eléctrico alejado del calor,
del aceite y de las aristas vivas.
• No utilice el aparato si el cable eléctrico o el
enchufe eléctrico está dañado o defectuoso.
Si el cable eléctrico o el enchufe eléctrico
está dañado o defectuoso, éste debe ser
sustituido por el fabricante o un servicio
técnico autorizado.
Descargo de responsabilidad
Sujeto a cambios; las especificaciones pueden
modificarse sin previo aviso.
25
ES
Instrucciones de seguridad para
vaporizadores de ropa
Congratulazioni!
• Inserire l’asta telescopica (6) nell’apposito
attacco (7). Ruotare la ghiera di bloccaggio
(8) in senso orario per bloccare l’asta
telescopica (6).
• Rilasciare i dispositivi di blocco (9). Regolare
l’asta telescopica (6) alla massima altezza.
Bloccare i dispositivi di blocco (9).
• Montare il supporto della spazzola a vapore
(5) sull’asta telescopica (6).
• Serrare il flessibile del vapore (2) sull’apposito
raccordo (3).
• Appendere la spazzola a vapore (4) sul
supporto della spazzola a vapore (5).
Avete acquistato un prodotto Princess. Il nostro
scopo è quello di fornire prodotti di qualità con
un design gradevole, ad un prezzo interessante.
Ci auguriamo che possiate usufruire di questo
prodotto per molti anni a venire.
Descrizione (fig. A)
IT
La spazzola a vapore con caldaia 332834 Princess
è stata progettata per trattare con il vapore abiti
e tessuti eliminando le pieghe. L’apparecchio
è adatto esclusivamente per l’uso al coperto.
L’apparecchio è adatto esclusivamente per uso
domestico.
1.Interruttore di accensione/spegnimento /
Spia acceso/spento
2.Flessibile del vapore
3.Raccordo del flessibile del vapore
4.Spazzola a vapore
5.Supporto della spazzola a vapore
6.Asta telescopica
7.Attacco dell’asta
8.Ghiera di bloccaggio (asta telescopica)
9.Dispositivi di blocco (asta telescopica)
10.Serbatoio dell’acqua
11.Apertura di riempimento dell’acqua
12.Apertura di scarico dell’acqua
13.Ruote
14.Portabiti
15.Spazzola per tessuti
Montaggio del portabiti (fig. B)
• Tenere il portabiti (14) come illustrato e
inserirlo nel supporto della spazzola a vapore
(5). Premere il gancio (16) nel supporto
della spazzola a vapore (5).
• Tirare i bracci (17) verso l’esterno finché le
aste (18) non sono in linea tra loro.
• Spingere il tubo fisso (19) sull’asta (18)
finché non si blocca in posizione.
Uso
Riempimento del serbatoio
dell’acqua (fig. C)
Prima di procedere, è necessario porre attenzione
alle seguenti note:
- Prima di riempire il serbatoio dell’acqua,
spegnere l’apparecchio e staccare la spina di
alimentazione dalla presa elettrica a parete.
Prima di procedere, si prega di porre attenzione
alle seguenti note:
- Non utilizzare l’apparecchio senza acqua nel
serbatoio dell’acqua.
- Si consiglia di riempire il serbatoio dell’acqua
con una miscela di 50% di acqua di rubinetto
e 50% di acqua distillata, onde prevenire la
formazione di eccessive incrostazioni.
- Utilizzare esclusivamente acqua fredda per
riempire il serbatoio dell’acqua.
- Non utilizzare acqua gassata o altri liquidi
per riempire il serbatoio dell’acqua.
Primo utilizzo
• Pulire l’apparecchio. Consultare la sezione
”Pulizia e manutenzione”.
Montaggio (fig. A)
Prima di procedere, è necessario porre attenzione
alle seguenti note:
- Prima del montaggio, spegnere l’apparecchio
e staccare la spina di alimentazione dalla
presa a parete.
- Verificare che l’asta telescopica sia
completamente estesa per fornire un flusso
di vapore abbondante.
• Rimuovere il serbatoio dell’acqua (10)
dall’apparecchio.
• Rimuovere il tappo (20).
• Collocare il serbatoio dell’acqua (10)
nell’apparecchio.
26
• Se necessario, aggiungere altra acqua nel
serbatoio dell’acqua (10).
• Al termine del processo, rimuovere l’abito
dal portabiti (14) e appendere la spazzola
a vapore (4) sul supporto della spazzola a
vapore (5).
• Per spegnere l’apparecchio, ruotare
l’interruttore di accensione/spegnimento (1)
in senso antiorario. La spia acceso/spento
(1) si spegne. La spazzola a vapore (4)
arresta l’emissione del vapore.
• Disinserire la spina di alimentazione dalla
presa a parete.
• Far raffreddare completamente l’apparecchio.
• Riempire il serbatoio dell’acqua (10)
tramite l’apposita apertura di riempimento
(11) con la quantità d’acqua necessaria.
• Installare il tappo (20).
• Collocare il serbatoio dell’acqua (10)
nell’apparecchio.
Suggerimenti per l’uso (fig. A - D)
• Collocare l’apparecchio su una superficie
uniforme e stabile, resistente al calore.
• Rimuovere il serbatoio dell’acqua (10)
dall’apparecchio. Riempire il serbatoio
dell’acqua (10) con la quantità d’acqua
richiesta. Collocare il serbatoio dell’acqua
(10) nell’apparecchio.
• Appendere la spazzola a vapore (4) sul
supporto della spazzola a vapore (5).
• Inserire la spina di alimentazione nella presa
a parete.
• Per accendere l’apparecchio, ruotare
l’interruttore di accensione/spegnimento (1)
in senso orario. La spia acceso/spento (1) si
accende. L’apparecchio inizia a riscaldarsi.
Accessori (fig. A & E)
La spazzola per tessuti (15) viene utilizzata per
aprire la trama del tessuto e consentire una
migliore penetrazione del vapore.
Prima di procedere, è necessario porre attenzione
alle seguenti note:
- Prima di montare l’accessorio, spegnere
l’apparecchio, scollegare la spina di
alimentazione dalla presa a parete e
attendere che l’apparecchio si raffreddi.
Nota: Mantenere la spazzola a vapore (4) sul
supporto della spazzola a vapore (5) durante
il processo di riscaldamento.
• Attendere per circa 45 secondi che la spazzola
a vapore (4) inizi a emettere vapore.
L’apparecchio è pronto all’uso.
• Rimuovere la spazzola a vapore (4) dal
supporto della spazzola a vapore (5) con le
aperture di uscita del vapore non rivolte
verso se stessi.
• Appendere l’abito sul portabiti (14).
• Sostenere la spazzola a vapore (4) con le
aperture di uscita del vapore non rivolte
verso se stessi.
• Sfiorare l’abito con la spazzola a vapore (4).
Spostare la spazzola a vapore (4) in direzione
verticale, partendo dalla parte superiore
dell’abito e spostandosi gradualmente verso
il basso (fig. D).
• Montare la spazzola per tessuti (15) sulla
spazzola a vapore (4) allineando la parte
inferiore della spazzola per tessuti con la
parte inferiore della spazzola a vapore.
Premere delicatamente la parte superiore
della spazzola per tessuti (15) sulla spazzola
a vapore (4) finché non scatta in posizione.
• Spazzolare delicatamente l’area da trattare
con il vapore nel verso della grana o del
pelo del tessuto.
• Spostare la spazzola a vapore (4) in direzione
verticale, partendo dalla parte superiore
dell’abito e spostandosi gradualmente verso
il basso.
• Rimuovere la spazzola per tessuti (15) dalla
spazzola a vapore (4) premendo la linguetta
(21) e tirando in avanti la spazzola per tessuti
(15).
Nota: L’apparecchio può emettere un gorgoglio
durante l’uso: è una normale conseguenza della
condensa. Se si sente un gorgoglio, sostenere il
flessibile del vapore (2) in posizione verticale
per scaricare l’eccesso di umidità nel serbatoio
dell’acqua.
27
IT
Spazzola per tessuti (fig. E)
Pulizia e manutenzione
Prima di procedere, è necessario porre attenzione
alle seguenti note:
- Prima di decalcificare l’apparecchio, staccare
la spina di alimentazione dalla presa elettrica
a parete e attendere che l’apparecchio si
raffreddi.
- Non immergere l’apparecchio in acqua
o in altri liquidi.
Prima di procedere, si prega di porre attenzione
alle seguenti note:
- Durante la procedura di decalcificazione porre
estrema attenzione per evitare danni agli
arredi o agli indumenti.
- Non utilizzare acido citrico per decalcificare
l’apparecchio.
Prima di procedere, è necessario porre attenzione
alle seguenti note:
- Prima di eseguire interventi di pulizia e
manu­tenzione, rimuovere la spina di
alimentazione dalla presa a parete e
attendere che l’apparecchio si raffreddi.
- Non immergere l’apparecchio in acqua
o in altri liquidi.
Prima di procedere, si prega di porre attenzione
alle seguenti note:
- Per pulire l’apparecchio non utilizzare
detergenti aggressivi o abrasivi.
- Non utilizzare oggetti affilati per pulire
l’apparecchio.
IT
• Riempire il serbatoio dell’acqua (10) con un
agente decalcificante adatto.
• Inserire la spina di alimentazione nella presa
a parete.
• Per accendere l’apparecchio, ruotare
l’interruttore di accensione/spegnimento (1)
in senso orario. La spia acceso/spento (1) si
accende. L’apparecchio inizia a riscaldarsi.
• Lasciare l’apparecchio in funzione per
10 minuti senza trattare con il vapore gli
abiti.
• Per spegnere l’apparecchio, ruotare
l’interruttore di accensione/spegnimento (1)
in senso antiorario. La spia acceso/spento
(1) si spegne.
• Disinserire la spina di alimentazione dalla
presa a parete.
• Far raffreddare completamente l’apparecchio.
• Svuotare il serbatoio dell’acqua (10)
scaricando l’agente decalcificante
dall’apertura di scarico (12) in un lavello.
• Risciacquare completamente l’apparecchio
con acqua pulita.
• Asciugare a fondo l’apparecchio con un
panno pulito e asciutto.
• Controllare l’apparecchio a intervalli regolari,
verificando che non sia danneggiato.
• Controllare regolarmente la presenza di
eventuali perdite dal serbatoio dell’acqua.
• Pulire l’apparecchio dopo ogni uso:
- Sostenere il flessibile del vapore in posizione
verticale in modo che l’eventuale condensa
possa rifluire nel serbatoio dell’acqua.
- Rimuovere il flessibile del vapore.
- Svuotare il serbatoio dell’acqua scaricando
l’acqua dall’apertura di scarico in un lavello.
- Montare il flessibile del vapore.
- Rimuovere incrostazioni e altri contaminanti
dalla spazzola a vapore utilizzando un
panno umido e un detergente non abrasivo.
- Pulire l’involucro con un panno morbido
inumidito.
• Riporre l’apparecchio come illustrato (fig. F)
in un luogo asciutto, al riparo dal gelo e
fuori dalla portata dei bambini.
Decalcificare l’apparecchio (fig. A)
L’apparecchio deve essere regolarmente
sottoposto a decalcificazione. Se è necessario
decalcificare l’apparecchio, utilizzare un agente
decalcificante adatto. Speciali agenti decalcificanti
sono disponibili presso il centro assistenza.
Istruzioni per la sicurezza
Nota: Princess declina ogni responsabilità per
eventuali danni causati dagli agenti decalcificanti.
I danni causati dalla mancata decalcificazione
dell’apparecchio non sono coperti dalla garanzia.
Sicurezza generale
• Leggere attentamente il manuale prima
dell’uso. Conservare il manuale per future
consultazioni.
28
Istruzioni di sicurezza per spazzole
a vapore con caldaia
• Non usare l’apparecchio in ambienti esterni.
• Non trasportare l’apparecchio durante l’uso.
L’apparecchio è progettato esclusivamente
per un uso in posizione fissa.
• Spostare la spazzola a vapore solo in direzione
verticale, partendo dalla parte superiore
dell’abito e spostandosi gradualmente
verso il basso. Non spostare la spazzola a
vapore orizzontalmente. Non spostare la
spazzola a vapore all’indietro.
• Appendere sempre l’apparecchio utilizzando
la spazzola a vapore. Non appendere
l’apparecchio utilizzando il flessibile del
vapore.
• Non dirigere la spazzola a vapore verso se
stessi o verso altre persone durante l’uso.
• Non dirigere il getto di vapore su abiti
indossati dall’utente stesso o da un’altra
persona.
Sicurezza elettrica
• Prima dell’uso, verificare sempre che la tensione
di rete corrisponda alla tensione riportata
sulla targhetta nominale dell’apparecchio.
• L’apparecchio non è previsto per essere
azionato mediante timer esterno o
telecomando.
• Collegare l’apparecchio a una presa a parete
dotata di messa a terra. Se necessario,
utilizzate un cavo di prolunga con conduttore
di messa a terra di diametro adatto (almeno
3 x 1 mm2).
29
IT
• Come ulteriore protezione, installare un
interruttore differenziale (RCD) con una
corrente residua di funzionamento
nominale non superiore a 30 mA.
• Verificare che l’acqua non penetri negli
spinotti del cavo di alimentazione e del
cavo di prolunga.
• Srotolare sempre completamente il cavo di
alimentazione e il cavo di prolunga.
• Verificare che il cavo di alimentazione non
rimanga impigliato nel bordo di sporgenze
o ripiani e non possa costituire fonte di rischio
di incidenti o cadute.
• Tenere il cavo di alimentazione lontano da
fonti di calore, olio e spigoli taglienti.
• Non usare l’apparecchio se il cavo di
alimentazione o la spina sono danneggiati
o difettosi. Se il cavo di alimentazione o la
spina sono danneggiati o difettosi, devono
essere sostituiti dal fabbricante o da un
centro di assistenza autorizzato.
• Per scollegare la spina di alimentazione
elettrica, non tirare mai il cavo di alimentazione.
• Se l’apparecchio non viene utilizzato, prima
di eseguire operazioni di montaggio o
smontaggio e prima di effettuare interventi
di pulizia e manutenzione, scollegare sempre
la spina dalla rete di alimentazione elettrica.
• Utilizzare l’apparecchio e gli accessori
esclusivamente per gli scopi previsti.
Non utilizzare l’apparecchio e gli accessori per
scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
• Non usare l’apparecchio se presenta parti
o accessori danneggiati o difettosi. Se una
parte o un accessorio sono danneggiati
o difettosi, devono essere sostituiti dal
fabbricante o da un centro di assistenza
autorizzato.
• Controllare sempre che i bambini non giochino
con l’apparecchio.
• L’uso dell’apparecchio da parte di bambini
o persone con ridotte capacità fisiche,
sensoriali, mentali o motorie oppure senza la
necessaria pratica ed esperienza può causare
rischi. Le persone responsabili per la loro
sicurezza devono offrire istruzioni precise
oppure supervisionare l’uso dell’apparecchio.
• Non usare l’apparecchio in prossimità di
vasche da bagno, docce, bacinelle o altri
recipienti contenenti acqua.
• Non immergere l’apparecchio in acqua o in
altri liquidi. Se l’apparecchio viene immerso
in acqua o in altri liquidi, non rimuovere
l’apparecchio con le mani. Rimuovere
immediatamente la spina di alimentazione
dalla presa a parete. Se l’apparecchio viene
immerso in acqua o altri liquidi, non riutilizzare
l’apparecchio.
• L’apparecchio è progettato esclusivamente
per uso domestico e per applicazioni simili,
quali stanze adibite a cucine per il personale
nei negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
fattorie; per clienti di hotel, motel e altri
ambienti di tipo residenziale; bed and
breakfast.
• Porre attenzione con acqua calda e vapore
per evitare ustioni.
• Le superfici accessibili dell’apparecchio
possono diventare molto calde durante
l’uso. Non toccare tali superfici.
Quando le superfici accessibili sono calde
toccare esclusivamente le impugnature.
• Non toccare la spazzola a vapore. Durante
l’uso la spazzola a vapore diventa molto calda.
• Prima di toccare l’apparecchio assicurarsi di
avere le mani asciutte.
• Per spostare l’apparecchio non tirare il
flessibile del vapore. Afferrare sempre l’asta
telescopica per spostare l’apparecchio.
• Spegnere l’apparecchio e lasciarlo raffreddare
prima di lasciarlo incustodito e prima di
cambiare, pulire o ispezionare una parte
qualsiasi dello stesso.
IT
Clausola di esclusione
della responsabilità
Soggetto a modifica; le specifiche possono
subire variazioni senza preavviso.
30
Gratulerar!
• Montera hållaren för ångmunstycket (5) på
teleskopstången (6).
• Dra fast ångslangen (2) i ångslang­anslut­ningen
(3).
• Haka fast ångmunstycket (4) i hållaren för
ångmunstycket (5).
Du har valt en produkt från Princess. Vårt mål
är att kunna erbjuda kvalitetsprodukter med
en smakfull design till ett överkomligt pris.
Vi hoppas att du kommer att få glädje av denna
produkt i många år.
Montering av klädhängaren (fig. B)
Beskrivning (fig. A)
• Håll klädhängaren (14) som visas och för in
den i hållaren för ångmunstycket (5). Tryck
fast kroken (16) i hållaren för ångmunstycket
(5).
• Dra armarna (17) utåt tills stängerna (18)
är i linje med varandra.
• Tryck det fasta röret (19) på stången (18)
tills det snäpper fast.
Din 332834 Princess klädångare har designats
för ångning av kläder och tyg för utslätning av
veck och skrynklor. Apparaten är bara avsedd
för inomhusbruk. Apparaten är endast lämpad
för hushållsbruk.
1.På/av-brytare / På/av-indikator
2.Ångslang
3.Ångslanganslutning
4.Ångmunstycke
5.Hållare för ångmunstycke
6.Teleskopstång
7.Stånganslutning
8.Låsknapp (teleskopstång)
9.Klämmor (teleskopstång)
10.Vattenbehållare
11.Öppning för påfyllning av vatten
12.Öppning för uttömning av vatten
13.Hjul
14.Klädhängare
15.Tygborste
Användning
Första användningen
• Rengöra apparaten. Se avsnittet
”Rengöring och underhåll”.
Montering (fig. A)
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Före montering, slå av apparaten och dra
ut nätkontakten från vägguttaget.
- Kontrollera att teleskopstången är helt
utdragen för att få ett fritt ångflöde.
• Ta bort vattenbehållaren (10) från
apparaten.
• Ta bort locket (20).
• Fyll vattenbehållaren (10) med erforderlig
mängd vatten genom öppningen för
påfyllning av vatten (11).
• Sätt på locket (20).
• Placera vattenbehållaren (10) i apparaten.
• Placera vattenbehållaren (10) i apparaten.
• Placera teleskopstången (6) i
stånganslutningen (7). Vrid låsknappen (8)
medurs för att låsa teleskopstången (6).
• Släpp upp klämmorna (9). Ställ in teleskop­
stången (6) till maximal höjd. Lås klämmorna
(9).
31
SV
Påfyllning av vattenbehållaren (fig. C)
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Innan du börjar fylla vattenbehållaren,
slå av apparaten och dra ut nätkontakten
från vägguttaget.
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Använd inte apparaten utan vatten i vatten­
behållaren.
- Vi rekommenderar att vattenbehållaren fylls
på med en blandning av 50% kranvatten och
50% destillerat vatten, speciellt på platser med
hårt vatten. Detta för att förhindra bildning
av kalkbeläggningar.
- Fyll endast på vattenbehållaren med kallt
vatten.
- Använd inte kolsyrat vatten eller andra
vätskor till att fylla vattenbehållaren.
Tips för användning (fig. A - D)
Tillbehör (fig. A & E)
• Placera apparaten på ett plant, stabilt och
värmetåligt underlag.
• Ta bort vattenbehållaren (10) från apparaten.
Fyll på vattenbehållaren (10) med den önskade
mängden vatten. Placera vattenbehållaren
(10) i apparaten.
• Haka fast ångmunstycket (4) i hållaren för
ångmunstycket (5).
• Anslut nätkontakten till vägguttaget.
• För att slå på apparaten, vrid på/av-brytaren
(1) medurs. På/av-indikatorn (1) tänds.
Apparaten börjar värmas upp.
Tygborste (fig. E)
Tygborsten (15) amvänds till att öppna tygets
väv för bättre ånggenomträngning.
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Före montering av tillbehöret, slå av apparaten,
dra ut nätkontakten från vägguttaget och
vänta tills apparaten har svalnat.
SV
• Fäst tygborsten (15) på ångmunstycket (4)
genom att rikta in nedre delen av tygborsten
mot botten på ångmunstycket. Tryck
försiktigt fast övre delen av tygborsten (15) på
ångmunstycket (4) tills det snäpper på plats.
• Borsta försiktigt det område som ska ångas
med kornen eller ludden från tyget.
• Flytta ångmunstycket (4) i vertikal riktning,
med början högst upp på klädesplagget
och sedan successivt nedåt.
• Ta bort tygborsten (15) från ångmuns­tycket
(4) genom att trycka på fliken (21) och dra
tygborsten (15) framåt.
Obs: Låt ångmunstycket (4) hänga kvar på hållaren
till ångmunstycket (5) under uppvärmnings­
processen.
• Vänta i ca 45 sekunder tills ångmunstycket
(4) börjar släppa ut ånga. Apparaten är
klar att användas.
• Ta bort ångmunstycket (4) från hållaren för
ångmunstycket (5) med ångöppningarna
riktade bort från dig.
• Häng klädesplagget på klädhängaren (14).
• Håll ångmunstycket (4) med ångöppningarna
riktade bort från dig.
• Vidrör klädesplagget lätt med ångmunstycket
(4). Flytta ångmunstycket (4) i vertikal riktning,
med början högst upp på klädesplagget
och sedan successivt nedåt (fig. D).
Rengöring och underhåll
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Före rengöring eller underhåll, dra ut nät­
kontakten från vägguttaget och vänta tills
apparaten har svalnat.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon
annan vätska.
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Använd inte aggressiva eller slipande
rengörings­medel vid rengöring av apparaten.
- Använd inte vassa föremål vid rengöring av
apparaten.
Obs: Apparaten kan ge i från sig ett gurglande
ljud vid användning, vilket är en normal följd
av kondensering. Om du hör ett gurglande ljud,
håll då ångslangen (2) i upprätt läge så att den
överflödiga fukten rinner tillbaka till vatten­
behållaren.
• Om nödvändigt, fyll på med vatten i vatten­
behållaren (10).
• När processen är klar, ta bort klädesplagget
från klädhängaren (14) och häng ångmun­s­
tycket (4) på hållaren för ångmunstycket (5).
• För att slå av apparaten, vrid på/av-brytaren
(1) moturs. På/av-indikatorn (1) släcks.
Ångmunstycket (4) slutar släppa ut ånga.
• Dra ut nätkontakten från vägguttaget.
• Låt apparaten svalna helt.
• Kontrollera apparaten regelbundet med
avseende på eventuella skador.
• Kontrollera vattenbehållaren regelbundet
med avseende på eventuella läckage.
• Rengör apparaten efter varje användning:
- Håll ångslangen i ett vertikalt läge så att
det kondenserade vattnet kan flyta tillbaka
till vattenbehållaren.
32
- Ta bort ångslangen.
- Töm vattenbehållaren genom att tappa ut
vattnet genom öppningen för uttömning
av vatten till ett avlopp.
- Montera ångslangen.
- Ta bort kalkbeläggningar och andra
föroreningar från ångmunstycket med
en fuktad trasa och ett rengöringsmedel
utan slipmedel.
- Rengör höljet med en mjuk, fuktig trasa.
• Förvara apparaten så som visas (fig. F) på
en torr och frostfri plats, utom räckhåll för
barn.
• Låt apparaten svalna helt.
• Töm vattenbehållaren (10) genom att tappa
ut avkalkningsmedlet genom öppningen
för uttömning av vatten (12) till ett avlopp.
• Skölj apparaten noggrant med rent vatten.
• Torka apparaten ordentligt med en ren,
torr trasa.
Säkerhetsanvisningar
Avkalkning av apparaten (fig. A)
Apparaten måste avkalkas regelbundet.
|Om apparaten måste avkalkas, använd då ett
lämpligt avkalkningsmedel. Lämpligt avkalknings­
medel finns tillgängligt på vår serviceverkstad.
Obs: Princess påtar sig inget ansvar för skador
orsakade av avkalkningsmedel. Skador orsakade
av bristande avkalkning av apparaten täcks inte
av garantin.
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Före avkalkning av apparaten, dra ut nät­
kontakten från vägguttaget och vänta tills
apparaten har svalnat.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon
annan vätska.
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Var försiktig vid avkalkning av apparaten för
att förhindra skador på möbler och kläder.
- Använd inte citronsyra till avkalkning av
apparaten.
• Fyll vattenbehållaren (10) med ett lämpligt
avkalkningsmedel.
• Anslut nätkontakten till vägguttaget.
• För att slå på apparaten, vrid på/av-brytaren
(1) medurs. På/av-indikatorn (1) tänds.
Apparaten börjar värmas upp.
• Låt apparaten gå i 10 minuter utan att ånga
kläder.
• För att slå av apparaten, vrid på/av-brytaren
(1) moturs. På/av-indikatorn (1) släcks.
• Dra ut nätkontakten från vägguttaget.
33
SV
Allmän säkerhet
• Läs noggrant igenom handboken före
användning. Behåll handboken för framtida
behov.
• Använd bara apparaten och tillbehören för de
avsedda ändamålen. Använd inte apparaten
och tillbehören för andra syften än de som
beskrivs i handboken.
• Använd inte apparaten om någon del eller
tillbehör är skadat eller defekt. Om någon
del eller tillbehör är skadat eller defekt, måste
den bytas av tillverkaren eller behörig
serviceverkstad.
• Barn bör övervakas för att säkerställa att
de inte leker med apparaten.
• Om barn eller personer med fysiska,
sensoriska, mentala eller motoriska problem
eller personer som saknar erfarenhet och
kunskap använder apparaten kan det
innebära risker. Personer som ansvarar för
deras säkerhet bör ge uttryckliga anvisningar
eller övervaka användningen av apparaten.
• Använd inte apparaten nära badkar, duschar,
bassänger eller andra kärl som innehåller
vatten.
• Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon
annan vätska. Om apparaten hamnar i vatten
eller någon annan vätska får inte apparaten
tas bort med händerna. Dra omedelbart ut
nätkontakten från vägguttaget. Om apparaten
hamnar under vatten eller någon annan
vätska får den inte användas igen.
• Denna apparat är avsedd att endast användas
för hushållsbruk och liknande tillämpningar
som personalkök i affärer, kontor och andra
arbetsmiljöer; bondgårdar; av kunder på
hotell, motell och andra miljöer av bostadstyp;
miljöer av typen ”rum och frukost”.
El-säkerhet
• Häng alltid upp apparaten med hjälp av
ångmunstycket. Häng inte upp apparaten
med hjälp av ångslangen.
• Rikta inte ångmunstycket mot dig själv eller
andra personer när det används.
• Ånga inte klädesplagg medan du eller någon
annan har dem på sig.
• Var försiktig med het ånga så att du undviker
brännskador.
• Apparatens åtkomliga ytor kan bli mycket
heta vid användning. Vidrör inte de åtkomliga
ytorna. Vidrör endast handtagen när de
åtkomliga ytorna är heta.
• Vidrör inte ångmunstycket. Ångmunstycket
blir mycket hett när det används.
• Se till att dina händer är torra innan du rör
vid apparaten.
• Flytta inte apparaten genom att dra
i ångslangen. Flytta alltid apparaten genom
att hålla i teleskopstången.
• Slå av apparaten och låt den svalna innan
den lämnas obevakad och före byte, rengöring
eller inspektion av någon del av apparaten.
SV
• Före användning, kontrollera alltid att
spänningen i det använda nätuttaget
överensstämmer med den som anges på
märkplåten.
• Apparaten är inte avsedd att användas
med hjälp av en yttre timer eller separat
fjärrstyrningssystem.
• Anslut apparaten till ett jordat vägguttag.
Om nödvändigt, använd en jordad
förlängningskabel med lämplig diameter
(minst 3 x 1 mm2).
• För ytterligare skydd, installera en jordfels­
brytare (RCD) med en nominell felström som
inte överskrider 30 mA.
• Kontrollera att vatten inte kan komma in
i kontaktstiften på nätkabeln eller
förlängnings­kabeln.
• Nysta alltid upp nätkabeln och förlängnings­
kabeln helt.
• Kontrollera att nätkabeln inte hänger över
en bordskant och att den inte kan fastna
av misstag eller trampas på.
• Håll nätkabeln borta från hetta, olja och
skarpa kanter.
• Använd inte apparaten om nätkabeln eller
nätkontakten är skadad eller defekt.
Om nätkabeln eller nätkontakten är skadad
eller defekt, måste den bytas av tillverkaren
eller behörig serviceverkstad.
• Dra aldrig i nätkabeln när du ska lossa
nätkontakten från nätuttaget.
• Lossa nätkontakten från nätuttaget när
apparaten inte används, före montering
eller demontering och före rengöring och
underhåll.
Friskrivning
Specifikationer kan bli föremål för ändringar
utan föregående meddelande.
Säkerhetsanvisningar för
klädångare
• Använd inte apparaten utomhus.
• Bär inte apparaten medan den används.
Apparaten är bara avsedd för stationär
användning.
• Flytta bara ångmunstycket i vertikal riktning,
med början högst upp på klädesplagget
och sedan successivt nedåt. Flytta inte
ångmunstycket i horisontell riktning.
Flytta inte ångmunstycket bakåt.
34
Tillykke!
• Monter damphovedholderen (5) på
teleskopstangen (6).
• Sæt dampslangen (2) fast på dampslange­
tilslutningen (3).
• Hæng damphovedet (4) på damphoved­
holderen (5).
Du har købt et Princess produkt. Vi bestræber os
på at levere kvalitetsprodukter med et stilfuldt
design til en overkommelig pris. Vi håber, du vil
få glæde af dette produkt i mange år.
Samling af tøjbøjlen (fig. B)
Beskrivelse (fig. A)
• Hold tøjbøjlen (14) som vist og sæt den
i damphovedholderen (5). Tryk krogen (16)
ind i damphovedholderen (5).
• Træk armene (17) uadad, indtil stængerne
(18) er på linje.
• Tryk det faste rør (19) fast på stangen (18),
indtil det klikker på plads.
Din 332834 Princess Princess tøjdamper er
beregnet til dampning af tøj og stof for at
fjerne folder. Apparatet er kun beregnet til
indendørs brug. Apparatet er kun beregnet til
hjemmebrug.
1.Tænd/sluk-kontakt / Tænd/sluk-indikator
2.Dampslange
3.Dampslangetilslutning
4.Damphoved
5.Damphovedholder
6.Teleskopstang
7.Stangforbindelse
8.Låseknap (teleskopstang)
9.Klemmer (teleskopstang)
10.Vandbeholder
11.Vandpåfyldningshul
12.Vanddræningshul
13.Hjul
14.Tøjbøjle
15.Stofbørste
Anvendelse
Indledende brug
• Rengør apparatet. Se afsnittet ”Rengøring
og vedligeholdelse”.
Montering (fig. A)
Før du fortsætter, skal du være opmærksom
på følgende noter:
- Inden montering, skal apparatet slukkes,
og netstikket tages ud af stikkontakten.
- Sørg for, at teleskopstangen er trukket helt
ud, så dampen flyder frit.
• Fjern vandbeholderen (10) fra apparatet.
• Fjern hætten (20).
• Fyld vandbeholderen (10) med den ønskede
mængde vand gennem vandpåfyldnings­
hullet (11).
• Monter hætten (20).
• Sæt vandbeholderen (10) i apparatet.
• Sæt vandbeholderen (10) i apparatet.
• Indsæt teleskopstangen (6) i
stangforbindelsen (7). Drej låseknappen (8)
med uret for at låse teleskopstangen (6).
• Åbn klemmerne (9). Indstil teleskopstangen
(6) til maksimal højde. Luk klemmerne (9).
Tips til brug (fig. A - D)
• Sæt apparatet på et stabilt, fladt og
varmeafvisende gulv.
35
DA
Fyldning af vandbeholderen (fig. C)
Før du fortsætter, skal du være opmærksom
på følgende noter:
- Før fyldning af vandbeholderen, skal
apparatet slukkes, og netstikket tages ud
af stikkontakten.
Før du fortsætter, vil vi gerne henlede sin
opmærksomhed på følgende noter:
- Brug ikke apparatet, hvis der ikke er vand
i vandbeholderen.
- Det anbefales at fylde vandbeholderen med
en blanding af 50% postevand og 50%
destilleret vand for at undgå nedfældning
af for meget kalk.
- Fyld kun vandbeholderen med koldt vand.
- Brug ikke danskvand eller andre væsker til
at fylde vandbeholderen med.
Tilbehør (fig. A & E)
• Fjern vandbeholderen (10) fra apparatet.
Fyld vandbeholderen (10) med den passende
mængde vand. Sæt vandbeholderen (10)
i apparatet.
• Hæng damphovedet (4) på
damphovedholderen (5).
• Sæt netstikket i stikkontakten.
• For at tænde for apparatet, drej tænd/
sluk-kontakten (1) med uret. Tænd/slukindikatoren (1) tænder. Apparatet
begynder at varme op.
Stofbørste (fig. E)
Stofbørsten (15) bruges til at åbne stoffets
vævning, så dampen bedre kan trænge igennem.
Før du fortsætter, skal du være opmærksom
på følgende noter:
- Før montering af tilbehør, skal apparatet
slukkes og netstikket tages ud af
stikkontakten. Vent, indtil apparatet er
kølet af.
Bemærk: Hold damphovedet (4) på
damphovedholderen (5) under
opvarmningsprocessen.
• Vent i cirka 45 sekunder, indtil
damphovedet (4) begynder at udsende
damp. Apparatet er klar til brug.
• Fjern damphovedet (4) fra damphoved­
holderen (5) med dampudgangerne
pegende væk fra dig selv.
• Hæng tøjstykket på tøjbøjlen (14).
• Hold damphovedet (4) med damp­
udgangerne pegende væk fra dig selv.
• Rør let ved tøjstykket med damphovedet (4).
Bevæg damphovedet (4) i lodret retning.
Start i tøjstykkets top og bevæg dig derefter
gradvis nedad (fig. D).
• Monter stofbørsten (15) på damphovedet
(4) ved at lægge bunden af stofbørsten og
bunden af damphovedet på linje. Skub
forsigtigt toppen af stofbørsten (15) ned
på damphovedet (4), indtil det klikker på
plads.
• Børst forsigtigt det område, som skal
dampes, i fibrenes retning.
• Bevæg damphovedet (4) i lodret retning.
Start i tøjstykkets top og bevæg dig
derefter gradvis nedad.
• Fjern stofbørsten (15) fra damphovedet (4)
ved at trykke på knappen (21) og trække
stofbørsten (15) fremefter.
DA
Rengøring og vedligeholdelse
Bemærk: Apparatet kan udstøde en gurglende
lyd under brug. Dette er normalt på grund af
kondensering. Hvis der opstår en gurglende
lyd, så hold dampslangen (2) i lodret position,
så den overflødige fugtighed drænes tilbage
i vandbeholderen.
• Føj om nødvendigt mere vand til
vandbeholderen (10).
• Når processen er færdig, så fjern tøjstykket
fra tøjbøjlen (14) og hæng damphovedet
(4) på damphovedholderen (5).
• For at slukke for apparatet, drej tænd/
sluk-kontakten (1) mod uret. Tænd/slukindikatoren (1) slukker. Damphovedet (4)
stopper med at udsende damp.
• Tag netstikket ud af stikkontakten.
• Lad apparatet køle helt ned.
Før du fortsætter, skal du være opmærksom
på følgende noter:
- Fjern netstikket fra stikkontakten og vent,
indtil apparatet er kølet af, før rengøring
og vedligeholdelse.
- Dyp ikke apparatet ned i vand eller nogen
anden væske.
Før du fortsætter, vil vi gerne henlede sin
opmærksomhed på følgende noter:
- Brug ikke aggressive eller slibende
rengøringsmidler for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe objekter for at rengøre
apparatet.
• Kontroller apparatet med jævne
mellemrum for mulige skader.
• Kontrollér jævnligt vandbeholderen for
mulig lækage.
36
• Rengør apparatet efter hver brug:
- Hold dampslangen i lodret position,
så kondensen kan løbe tilbage i vand­
beholderen.
- Fjern dampslangen.
- Tøm vandbeholderen ved at dræne
vandet gennem vanddræningshullet og
ned i vasken.
- Monter dampslangen.
- Fjern kalkaflejringer og andre aflejringer
fra damphovedet med en fugtig klud
eller et ikke-slibende rengøringsmiddel.
- Rengør huset med en blød, fugtig klud.
• Opbevar apparatet som vist (fig. F) på et
tørt og frostfrit sted og utilgængeligt for
børn.
• For at slukke for apparatet, drej tænd/
sluk-kontakten (1) mod uret. Tænd/slukindikatoren (1) slukker.
• Tag netstikket ud af stikkontakten.
• Lad apparatet køle helt ned.
• Tøm vandbeholderen (10) ved at dræne
afkalkeren gennem vanddræningshullet
(12) og ned i vasken.
• Rens apparatet grundigt med rent vand.
• Tør apparatet af med en ren tør klud.
Sikkerhedsinstruktioner
Afkalkning af apparatet (fig. A)
Apparatet skal afkalkes med mellemrum. Hvis
apparatet skal afkalkes, så brug et passende
afkalkningsmiddel. Særlige afkalkningsmidler
kan fås hos vores servicestationer.
Bemærk: Princess er ikke ansvarlig for nogen
skader forårsaget af afkalkningsmidler. Skader
forårsaget af, at apparatet ikke afkalkes ofte
nok, dækkes ikke af garantien.
Før du fortsætter, skal du være opmærksom
på følgende noter:
- Før afkalkning af apparatet, skal netstikket
tages ud af stikkontakten. Vent, indtil
apparatet er kølet af.
- Dyp ikke apparatet ned i vand eller nogen
anden væske.
Før du fortsætter, vil vi gerne henlede sin
opmærksomhed på følgende noter:
- Vær forsigtig, når du afkalker apparatet,
så du ikke beskadiger møbler eller tøj.
- Brug ikke citronsyre til at afkalke apparatet.
• Fyld den tomme vandbeholder (10) med et
passende afkalkningsmiddel.
• Sæt netstikket i stikkontakten.
• For at tænde for apparatet, drej tænd/
sluk-kontakten (1) med uret. Tænd/slukindikatoren (1) tænder. Apparatet
begynder at varme op.
• Lad apparatet køre i 10 minutter, uden at
du damper tøjstykker.
37
DA
Generel sikkerhed
• Læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug.
Opbevar brugsanvisningen til senere brug.
• Brug kun apparatet og tilbehøret til de
tiltænkte formål. Brug ikke apparatet og
tilbehøret til andre formål end de
i brugsanvisningen beskrevne.
• Brug ikke apparatet, hvis nogen dele eller
noget tilbehør er beskadiget eller defekt.
Hvis en del eller noget tilbehør er beskadiget
eller defekt, skal det udskiftes af producenten
eller en autoriseret reparatør.
• Der skal være opsyn med børn for at sikre,
at de ikke leger med apparatet.
• Anvendelsen af dette apparat af børn eller
personer med fysiske, sansemæssige,
mentale eller motoriske handicap eller med
mangel på den nødvendige viden og
erfaring kan forårsage ulykker. Personer,
som er ansvarlige for deres sikkerhed, skal
give udtrykkelige instruktioner eller overvåge
anvendelsen af apparatet.
• Undlad at anvende apparatet nær badekar,
brusere, vaske eller andre beholdere, som
indeholder vand.
• Sænk ikke apparatet ned i vand eller andre
væsker. Hvis apparatet er sænket ned
i vand eller andre væsker, fjern ikke
apparatet med hænderne. Tag straks
netstikket ud af stikkontakten. Hvis
apparatet er sænket ned i vand eller andre
væsker, bør det ikke anvendes igen.
• Dette apparat er beregnet til kun at blive
brugt i hjemmet eller lignende anvendelse
fx i køkkenområder i butikker, kontorer eller
på andre arbejdspladser, i hytter, af kunder
på hoteller, moteller eller andre beboelses­
områder såvel som i bed & breakfast.
• Bevæg kun damphovedet i lodret retning.
Start i tøjstykkets top og bevæg dig derefter
gradvis nedad. Bevæg ikke damphovedet
vandret. Bevæg ikke damphovedet bagud.
• Hæng altid apparatet op ved hjælp af
damphovedet. Hæng ikke apparatet op
ved hjælp af dampslangen.
• Vend ikke damphovedet mod dig selv eller
andre under brug.
• Damp ikke tøjstykker, mens du selv eller
andre har dem på.
• Vær forsigtig med varm damp, så du
undgår forbrændinger.
• De tilgængelige overflader på apparatet
kan blive meget varme under brug. Berør
ikke tilgængelige overflader. Berør kun
håndtagene, hvis de tilgængelige overflader
er varme.
• Berør ikke damphovedet. Damphovedet
bliver meget varmt under brugen.
• Sørg for, at dine hænder er tørre, før du
rører ved apparatet.
• Træk aldrig i dampslangen for at flytte
apparatet. Hold altid i teleskopstangen,
når du flytter apparatet.
• Sluk for apparatet og lad apparatet køle
af, inden det efterlades uden opsyn, og
inden nogen af apparatets dele udskiftes,
rengøres eller undersøges.
Elektrisk sikkerhed
DA
• Før brug skal det altid kontrolleres,
at strømspændingen svarer til spændingen
på apparatets typeskilt.
• Apparatet er ikke beregnet til brug med
ekstern timer eller et separat
fjernbetjeningssystem.
• Tilslut apparatet til en stikkontakt med
jordforbindelse. Om nødvendigt kan en
forlængerledning med jordforbindelse, og
en passende diameter (mindst 3 x 1 mm2)
anvendes.
• For yderligere beskyttelse så monter en
reststrømafbryder (RCD) med en nominel
reststrøm, som ikke overstiger 30 mA.
• Sørg for, at der ikke kan komme vand ind
i netledningen og forlængerledningen.
• Rul altid netledningen og forlænger­
ledningen helt ud.
• Sørg for, at netledningen ikke hænger over
kanten af bordpladen, og at den ikke sætter
sig i klemme eller bliver snublet over.
• Hold netledningen væk fra varme, olie og
skarpe kanter.
• Brug ikke apparatet, hvis netledningen
eller netstikket er beskadiget eller defekt.
Hvis netledningen eller netstikket er
beskadiget eller defekt, skal det udskiftes
af producenten eller en autoriseret
reparatør.
• Træk ikke i netledningen for at koble
netstikket fra strømforsyningen.
• Når apparatet ikke anvendes, skal
netstikket tages ud af strømforsyningen,
inden det monteres eller afmonteres, og
inden det rengøres og vedligeholdes.
Ansvarsfraskrivelse
Afhængig af ændringer; specifikationerne kan
ændres uden forudgående varsel.
Sikkerhedsinstruktioner for
tøjdampere
• Brug ikke apparatet udendørs.
• Bær aldrig apparatet under brugen.
Apparatet er udelukkende til stationær brug.
38
Gratulerer!
• Heng damphodet (4) på damphode­holderen
(5).
Du har kjøpt et Princess-produkt. Målet vårt er
å produsere kvalitetsprodukter med smakfull
design til en rimelig pris. Vi håper du vil glede
deg over dette produktet i mange år.
Montering av kleshengeren (fig. B)
• Hold kleshengeren (14) som vist og sett den
inn i damphodeholderen (5). Trykk kroken
(16) inn i damphodeholderen (5).
• Trekk armene (17) utover til stengene (18)
er på linje med hverandre.
• Skyv det faste røret (19) inn på stangen (18)
til det låses på plass.
Beskrivelse (fig. A)
Din 332834 Princess dampstryker er beregnet
på a dampstryke plagg og tekstiler for å fjerne
rynker. Apparatet er kun egnet til innendørs
bruk. Apparatet er kun egnet for hjemmebruk.
1.På/av-bryter / På/av-indikator
2.Dampslange
3.Dampslangekobling
4.Damphode
5.Damphodeholder
6.Teleskopstang
7.Stangtilkobling
8.Låseknapp (teleskopstang)
9.Klemmer (teleskopstang)
10.Vanntank
11.Vannfyllingsåpning
12.Vannavtappingspunkt
13.Hjul
14.Kleshenger
15.Tekstilbørste
Bruk
Fylling av vanntanken (fig. C)
Første gangs bruk
• Rengjør apparatet. Se avsnittet
”Rengjøring og vedlikehold”.
• Ta vanntanken (10) av apparatet.
• Ta av lokket (20).
• Fyll vanntanken (10) med vann gjennom
vannfyllingsåpningen (11) til ønsket mengde
nås.
• Sett på lokket (20).
• Plasser vanntanken (10) på apparatet.
Montering (fig. A)
Før du fortsetter, må du være oppmerksom på
følgende:
- Før montering, må du slå av apparatet og
trekke ut støpselet fra stikkontakten.
- Påse at teleskopstangen er trukket helt ut
for at dampen skal kunne strømme fritt.
Tips for bruk (fig. A - D)
• Plasser apparatet på et stabilt, flatt og
varmebestandig underlag.
• Ta vanntanken (10) av apparatet. Fyll på
vanntanken (10) med ønsket vannmengde.
Plasser vanntanken (10) på apparatet.
• Heng damphodet (4) på damphodeholderen
(5).
• Sett støpselet i stikkontakten.
• For å slå på apparatet, drei på/av-bryteren (1)
med klokken. På/av-indikatoren (1) tennes.
Apparatet begynner å varme seg opp.
• Plasser vanntanken (10) på apparatet.
• Sett teleskopstangen (6) inn i stangtilkob­
lingen (7). Drei låseknappen (8) med klokken
for å låse teleskopstangen (6).
• Løsne klemmene (9). Still teleskopstangen
(6) til maksimal høyde. Lås klemmene (9).
• Monter damphodeholderen (5) på teleskop­
stangen (6).
• Fest dampslangen (2) til dampslange­
koblingen (3).
39
NO
Før du fortsetter, må du være oppmerksom på
følgende:
- Før du fyller vanntanken, må du slå av
apparatet og trekke ut støpselet fra stik­
kontakten.
Før du fortsetter, ber vi deg lese følgende nøye:
- Ikke bruk apparatet uten vann i vanntanken.
- Det anbefales å fylle vanntanken med en
blanding av 50% springvann og 50% destillert
vann, spesielt i områder med hardt vann,
for å hindre danning av store mengder kalk.
- Fyll kun kaldt vann på vanntanken.
- Ikke bruk sodavann eller andre væsker for
a fylle vanntanken.
Merk: Hold damphodet (4) på damphode­holderen
(5) under oppvarmingsprosessen.
• Vent i ca. 45 sekunder til damphodet (4)
begynner å gi damp. Apparatet er klar til bruk.
• Ta damphodet (4) av damphodeholderen
(5) med dampåpningene vendt bort fra deg.
• Heng plagget på kleshengeren (14).
• Hold damphodet (4) med dampåpningene
vendt bort fra deg.
• Berør plagget lett med damphodet (4).
Beveg damphodet (4) i loddrett retning,
start øverst på plagget og beveg deg gradvis
nedover (fig. D).
• Beveg damphodet (4) i loddrett retning,
start øverst på plagget og beveg deg
gradvis nedover.
• Ta tekstilbørsten (15) av damphodet (4) ved
å trykke på fliken (21) og trekke tekstilbørsten
(15) fremover.
Rengjøring og vedlikehold
Før du fortsetter, må du være oppmerksom på
følgende:
- Før rengjøring eller vedlikehold må du trekke
støpselet ut av stikkontakten og vente til
apparatet har kjølt seg ned.
- Ikke dypp apparatet ned i vann eller annen
væske.
Før du fortsetter, ber vi deg lese følgende nøye:
- Ikke bruk aggressive eller skurende
rensemidler til å rengjøre apparatet.
- Ikke bruk skarpe objekter til å rengjøre
apparatet.
Merk: Apparatet gir en gurglelyd når det brukes,
dette er normalt og skyldes kondenseringen.
Når du hører en gurglelyd, holder du damp­
slangen (2) rett opp for å drenere overskuddet
av fuktighet tilbake ned i vanntanken.
• Om nødvendig fyller du mer vann på vann­
tanken (10).
• Når prosessen er fullført, tar du plagget av
kleshengeren (14) og henger damphodet
(4) på damphodeholderen (5).
• For å slå av apparatet, drei på/av-bryteren (1)
mot klokken. På/av-indikatoren (1) slukkes.
Damphodet (4) slutter å gi damp.
• Trekk ut støpselet fra stikkontakten.
• La apparatet kjøles helt ned.
• Kontroller jevnlig om det er skader på
apparatet.
• Sjekk vanntanken regelmessig for mulige
lekkasjer.
• Rengjør apparatet etter hvert bruk:
- Hold dampslangen i loddrett stilling slik
at kondensen kan strømme tilbake til
vanntanken.
- Ta av dampslangen.
- Tøm vanntanken ved å tappe vannet ut
gjennom vannavtappingspunktet og ned
i utslagskummen.
- Monter dampslangen.
- Fjern kalk og andre forurensende stoffer
fra damphodet med en fuktig klut og et
rengjøringsmiddel uten slipemidler.
- Rengjør kabinettet med en myk, fuktig
klut.
• Oppbevar apparatet som vist (fig. F) på et
tørt og frostfritt sted som ikke er tilgjengelig
for barn.
Tilbehør (fig. A & E)
Tekstilbørste (fig. E)
NO
Tekstilbørsten (15) brukes til åpne vevet i plagget
slik at dampen kommer bedre til.
Før du fortsetter, må du være oppmerksom på
følgende:
- Før montering av tilbehør må du slå av appa­
ratet, trekke ut støpselet fra stik­kon­takten
og vente til apparatet har kjølt seg ned.
• Monter tekstilbørsten (15) på damphodet
(4) ved å stille bunnen av tekstilbørsten inn
med bunnen på damphodet. Skyv toppen
på tekstilbørsten (15) inn på damphodet
(4) til den klikker på plass.
• Børst forsiktig området som skal dampstrykes
i samme retning som teksturen i plagget.
Avkalking av apparatet (fig. A)
Apparatet må avkalkes med jevne mellomrom.
Hvis apparatet må avkalkes, bruker du et
passende avkalkingsmiddel. Avkalkingsmidlet
kan fås fra vår serviceavdeling.
40
• Pass alltid på at barna ikke leker med
apparatet.
• Det kan oppstå farlige situasjoner hvis dette
apparatet brukes av barn eller personer med
fysisk, sensorisk, mental eller motorisk
funksjonshemming, eller som mangler
nød­vendig kunnskap eller erfaring.
Personer som har ansvar for disse mennes­
kenes sikkerhet, må gi tydelige instruksjoner
eller overvåke bruken av apparatet.
• Ikke bruk apparatet i nærheten av badekar,
dusj, servant eller annet som inneholder vann.
• Ikke dypp apparatet ned i vann eller annen
væske. Hvis apparatet senkes i vann eller annen
væske, ikke ta apparatet ut med hendene.
Trekk umiddelbart støpselet ut av stikkon­tak­
ten. Hvis apparatet senkes i vann eller annen
væske, må apparatet ikke brukes igjen.
• Dette apparatet er kun beregnet på hjemme­
bruk og lignende, som i ansattes kjøkken
i forretninger, kontorer eller på andre
arbeidsplasser, på gårder, for gjester på
hoteller, moteller og andre overnattingssteder.
Merk: Princess tar ikke ansvar for skade som
skyldes avkalkingsmidler. Skade som skyldes
manglende avkalking dekkes ikke av garantien.
Før du fortsetter, må du være oppmerksom på
følgende:
- Før avkalking av apparatet må du trekke
støpselet ut av stikkontakten og vente til
apparatet har kjølt seg ned.
- Ikke dypp apparatet ned i vann eller annen
væske.
Før du fortsetter, ber vi deg lese følgende nøye:
- Vær forsiktig nå du avkalker apparatet slik
at du ikke skader møbler og klær.
- Ikke bruk sitronsyre til å avkalke apparatet.
• Fyll vanntanken (10) med et passende
avkalkings­m­iddel.
• Sett støpselet i stikkontakten.
• For å slå på apparatet, drei på/av-bryteren (1)
med klokken. På/av-indikatoren (1) tennes.
Apparatet begynner å varme seg opp.
• La apparatet gå i 10 minutter uten å damp­
stryke plagg.
• For å slå av apparatet, drei på/av-bryteren (1)
mot klokken. På/av-indikatoren (1) slukkes.
• Trekk ut støpselet fra stikkontakten.
• La apparatet kjøles helt ned.
• Tøm vanntanken (10) ved å tappe vannet
ut gjennom vannavtappingspunktet (12)
og ned i utslagskummen.
• Skyll apparatet grundig med rent vann.
• Tørk godt av apparatet med en ren, tørr
klut.
• Før bruk, kontroller at nettspenningen er
den samme som den som er oppgitt på
apparatets typeskilt.
• Apparatet er ikke ment til bruk med en ekstern
timer eller et separat fjernkontrollsystem.
• Koble apparatet til en jordet stikkontakt.
Om nødvendig kan du bruke en jordet
skjøteledning med passende diameter
(minst 3 x 1 mm2).
• For ekstra beskyttelse bør du installere en
reststrømsbeskyttelse (RCD) med en nominell
driftsstrøm på maksimalt 30 mA.
• Påse at det ikke kommer vann på kontakter
på strømledningen eller skjøteledningen.
• Trekk alltid hele strømledningen og skjøte­
ledningen ut.
• Påse at strømledningen ikke henger over
kanten på arbeidsplaten. Påse at man kan
bli hengende fast eller snuble i strømledningen.
• Hold strømledningen unna varme, olje og
skarpe kanter.
• Ikke bruk apparatet dersom strømledningen
eller støpselet er skadet eller defekt.
Dersom strømledningen eller støpselet er
skadet eller defekt, må de skiftes ut av
produsenten eller en autorisert reparatør.
Sikkerhetsinstruksjoner
Generell sikkerhet
• Les bruksanvisningen før bruk. Ta vare på
bruksanvisningen for fremtidig referanse.
• Apparatet og tilbehøret må kun brukes til
det de er beregnet på. Ikke bruk apparatet
og tilbehøret til andre formål enn de som
beskrives i bruksanvisningen.
• Bruk aldri apparatet hvis noen av delene
eller tilbehøret er skadede eller defekte.
Dersom en del eller et tilbehør er skadet
eller defekt, må de skiftes ut av produsenten
eller en autorisert reparatør.
41
NO
Elektrisk sikkerhet
• Trekk aldri i strømledningen for å dra
støpselet ut av stikkontakten.
• Trekk støpselet ut av stikkontakten når
apparatet ikke er i bruk, før montering
eller demontering og før rengjøring og
vedlikehold.
Sikkerhetsinstruksjoner for
dampstrykere
NO
• Ikke bruk apparatet utendørs.
• Ikke bær apparatet under bruken.Apparatet
er kun beregnet på stillestående bruk.
• Beveg damphodet kun i loddrett retning,
start øverst på plagget og beveg deg gradvis
nedover. Ikke beveg damphodet sidelengs.
Ikke beveg damphodet bakover.
• Heng alltid apparatet opp med damphodet.
Ikke heng apparatet opp i dampslangen.
• Ikke pek damphodet mot deg selv eller andre
personer under bruk.
• Ikke dampstryk plagg mens du eller en annen
person har dem på.
• Vær forsiktig så du ikke brenner deg på varm
damp.
• De tilgjengelige overflatene av apparatet kan
bli svært varme under bruk. Ikke ta på de
tilgjengelige overflatene. Bruk kun håndtakene
når de tilgjengelige overflatene er varm.
• Ikke berør det varme damphodet.
Damphodet blir svært varmt under bruk.
• Sørg for at hendene er tørre når du tar på
apparatet.
• Ikke trekk i dampslangen for å flytte apparatet.
Hold alltid i teleskopstangen for å flytte
apparatet.
• Slå apparatet av og la apparatet kjøles ned
før du forlater det og før du skifter, rengjør
eller inspiserer enhver del av apparatet.
Ansvarsfraskrivelse
Gjenstand for endring; spesifikasjonene kan
endres uten videre varsel.
42
Onnittelut!
• Asenna höyrytyspään pidike (5)
teleskooppiseen varteen (6).
• Kiristä höyryletku (2) höyryletkun liitokseen
(3).
• Rispusta höyrytyspää (4) höyrytyspään
pidikkeeseen (5).
Olet hankkinut Princess-tuotteen. Tavoitteemme
on tarjota tyylikkäästi suunniteltuja laatutuotteita
kohtuulliseen hintaan. Toivomme, että nautit
tuotteen käytöstä monen vuoden ajan.
Vaateripustimen kokoaminen (kuva B)
Kuvaus (kuva A)
• Pidä vaateripustinta (14) kuvan mukaisesti
ja aseta se höyrytyspään pidikkeeseen (5).
Paina koukku (16) höyrytyspään pidikkeeseen
(5).
• Vedä tankoja (17) ulospäin, kunnes varret
(18) ovat kohdakkain.
• Paina pysyvä putki (19) varteen (18), kunnes
se lukittuu paikoilleen.
332834 Princess tekstiilien höyryttäjä on
suunniteltu vaatteiden ja tekstiilien höyryttämiseen
ryppyjen poistamiseksi. Laite sopii vain
sisäkäyttöön. Laite sopii vain kotikäyttöön.
1.On/off-kytkin / On/off-merkkivalo
2.Höyryletku
3.Höyryletkun liitos
4.Höyrytyspää
5.Höyrytyspään pidike
6.Teleskooppinen varsi
7.Varren liitäntä
8.Luitusnuppi (teleskooppinen varsi)
9.Kiristimet (teleskooppinen varsi)
10.Vesisäiliö
11.Veden täyttöaukko
12.Veden tyhjennysaukko
13.Pyörät
14.Vaateripustin
15.Tekstiiliharja
Käyttö
Vesisäiliön täyttäminen (kuva C)
Käyttöönotto
• Puhdista laite. Katso osio ”Puhdistus ja
ylläpito”.
Kokoonpano (kuva A)
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Ennen kokoamista, kytke laite aina pois
päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Varmista, että teleskooppinen varsi on
pidennetty kokonaan vapaan höyrynsyötön
takaamiseksi.
• Poista vesisäiliö (10) laitteesta.
• Poista kansi (20).
• Täytä vesisäiliö (10) veden täyttöaukosta
(11) vaaditulla määrällä vettä.
• Asenna kansi (20).
• Aseta vesisäiliö (10) laitteeseen.
Vinkkejä laitteen käyttöön (kuva A - D)
• Aseta vesisäiliö (10) laitteeseen.
• Aseta teleskooppinen varsi (6) varren liitäntään
(7). Käännä lukitusnuppia (8) myötäpäivään
teleskooppisen varren (6) lukitsemiseksi.
• Vapauta pidikkeet (9). Aseta teleskooppisen
varsi (6) maksimikorkeuteen. Lukitse pidikkeet
(9).
• Aseta laite vakaalle, tasaiselle ja
lämmönkestävälle alustalle.
• Poista vesisäiliö (10) laitteesta. Täytä vesisäiliö
(10) vaaditulla määrällä vettä. Aseta vesisäiliö
(10) laitteeseen.
• Rispusta höyrytyspää (4) höyrytyspään
pidikkeeseen (5).
43
FI
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Ennen vesisäiliön täyttämistä on laite
kytkettävä pois päältä ja sen pistoke on
irrotettava pistorasiasta.
Ota seuraavat seikat huomioon ennen jatkamista:
- Älä käytä laitetta, jos vesisäiliö on tyhjä.
- Vesisäiliö on suositeltavaa täyttää
sekoituksella, jossa on 50% hanavettä ja
50% tislattua vettä. Täten vältetään
liiallisen kalkin muodostuminen laitteeseen.
- Käytä vesisäiliön täyttämiseen ainoastaan
kylmää vettä.
- Älä täytä vesisäiliötä hiilihapollisella vedellä
tai muilla nesteillä.
• Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.
• Kytke laite päälle kääntämällä on/off-kytkintä
(1) myötäpäivään. On/off-merkkivalo (1)
syttyy. Laite alkaa kuumenemaan.
• Asenna tekstiiliharja (15) höyrytyspäähän
(4) kohdistamalla tekstiiliharjan alaosa
höyrytyspään alaosaan. Paina tekstiiliharjan
(15) ylöosa höyrytyspäähän (4), kunnes se
napsahtaa paikoilleen.
• Harjaa höyrytettävä alue kevyesti tekstiilin
kuidulla tai nukkapinnalla.
• Liikuta höyrytyspäätä (4) pystysuunnassa,
aloita tekstiilin yläosasta ja siirry asteittain
alaspäin.
• Poista tekstiiliharja (15) höyrytyspäästä (4)
painamalla kielekettä (21) ja vetämällä
tekstiiliharjaa (15) eteenpäin.
Huom.: Pidä höyrytyspää (4) höyrytyspään
pidikkeessä (5) kuumennuksen aikana.
• Odota noin 45 sekuntia, kunnes höyrytyspäästä
(4) alkaa tulemaan höyryä. Laite on valmis
käyttöä varten.
• Poista höyrytyspää (4) höyrytyspään
pidikkeestä (5) niin, että höyrytysaukot
osoittavat sinusta pois päin.
• Ripusta vaate vaateripustimeen (14).
• Pidä höyrytyspäätä (4) niin, että höyrytysaukot
osoittavat sinusta pois päin.
• Kosketa tekstiiliä kevyesti höyrytyspäällä
(4). Liikuta höyrytyspäätä (4) ainoastaan
pystysuunnassa, aloita tekstiilin yläosasta ja
siirry asteittain alaspäin (kuva D).
Puhdistus ja ylläpito
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Irrota pistoke verkkovirtalähteestä ennen
puhdistusta tai huoltoa ja odota, kunnes
laite jäähtyy.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin
nesteisiin.
Ota seuraavat seikat huomioon ennen jatkamista:
- Älä käytä voimakkaita tai kuluttavia
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä käytä teräviä esineitä laitteen
puhdistamiseen.
Huom.: Laitteesta voi kuulua pulputusääniä
käytön aikana, joka on normaalia ja johtuu
kohdensoitumisesta. Jos pulputusääntä kuuluu,
pidä höyryputkea (2) pystyasennossa, jotta liika
kosteus palaa takaisin vesisäiliöön.
• Lisää tarvittaessa vettä vesisäiliöön (10).
• Kun valmistusprosessi on suoritettu loppuun,
poista vaate vaateripustimesta (14) ja ripusta
höyrytyspää (4) höyrytyspään pidikkeeseen
(5).
• Kytke laite pois päältä kääntämällä on/offkytkintä (1) vastapäivään. On/off-merkkivalo
(1) sammuu. Höyrytyspäästä (4) loppuu
höyryn tuleminen.
• Irrota pistoke verkkovirtalähteestä.
• Anna laitteen jäähtyä täysin.
• Tarkista laite säännöllisesti mahdollisten
vaurioiden varalta.
• Tarkista säännöllisesti nestesäiliö mahdollisten
vuotojen varalta.
• Puhdista laite jokaisen käytön jälkeen:
- Pidä höyryletkua pystysuunnassa niin,
että mahdollinen kondensaatio voi palata
takaisin vesisäiliöön.
- Poista höyryletku.
- Tyhjennä vesisäiliö tyhjentämällä vesi veden
tyhjennysaukon kautta pesualtaaseen.
- Asenna höyryletku.
- Poista kalkki ja muut epäpuhtaudet
höyrytyspäästä kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella.
- Puhdista laitteen ulkokuori kostealla ja
pehmeällä pyyhkeellä.
• Säilytä laitetta kuvan mukaisessa (kuva F)
kuivassa paikassa, jossa se ei voi jäätyä ja
jossa se on lasten ulottumattomissa.
Lisävarusteet (kuva A & E)
FI
Tekstiiliharja (kuva E)
Tekstiiliharjalla (15) avataan tekstiilin kudos
höyryn parempaa lävistystä varten.
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Ennen lisävarusteen asentamista kytke laite
pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja
odota, kunnes laite jäähtyy.
44
Kalkin poistaminen laitteesta (kuva A)
• Käytä laitetta ja sen lisävarusteita ainoastaan
niiden suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
Älä käytä laitetta ja sen lisävarusteita muihin
kuin näissä ohjeissa kuvattuihin tarkoituksiin.
• Älä käytä laitetta, mikäli jokin osa tai lisävaruste
on vaurioitunut tai viallinen. Jos jokin osa
tai lisävaruste on vaurioitunut tai viallinen,
se tulee vaihdattaa laitteen valmistajalla tai
valtuutetussa huoltopalvelussa.
• Valvo aina lapsia varmistaaksesi, etteivät he
leiki laitteella.
• Vaaratilanteita voi syntyä, jos laitetta käyttävät
lapset tai henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia,
henkisiä tai liikkumisrajoitteita tai joilla ei
ole riittävää tuntemusta tai kokemusta.
Heidän turvallisuudestaan vastaavien
henkilöiden on ohjattava tai valvottava heitä
laiteen käytössä.
• Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen,
pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien
astioiden lähellä.
• Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
Jos laite upotetaan veteen tai muihin
nesteisiin, älä poista laitetta käsillä. Irrota
pistoke välittömästi verkkovirtalähteestä.
Jos laite upotetaan veteen tai muihin
nesteisiin, älä käytä enää laitetta.
• Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
kotiympäristössä ja ympäristöissä, kuten
liikkeiden, toimistojen ja muiden
työympäristöjen ruokailutiloissa, maalaistaloissa,
hotelleissa, motelleissa, B&B-majataloissa
sekä muissa majoitusympäristöissä.
Laitteesta on poistettava kalkki säännöllisesti.
Jos laitteesta on poistettava kalkki, käytä sopivaa
kalkinpoistoainetta. Erityinen kalkinpoistoaine
on saatavilla huoltopalvelustamme.
Huom.: Princess ei ota vastuuta
kalkinpoistoaineiden aiheuttamista vahingoista.
Takuu ei kata laitevikoja, jotka aiheutuvat
puutteellisesta kalkin poistamisesta.
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Ennen kalkin poistamista kytke laite aina
pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja
odota, kunnes laite jäähtyy.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
Ota seuraavat seikat huomioon ennen jatkamista:
- Ole varovainen poistaessasi kalkkia laitteesta
niin, ettei kalusteisiin tai vaatteisiin tule
vaurioita.
- Älä käytä sitruunahappoa kalkin poistamiseen.
• Kaada tyhjään vesisäiliöön (10) sopivaa
kalkinpoistoainetta.
• Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.
• Kytke laite päälle kääntämällä on/off-kytkintä
(1) myötäpäivään. On/off-merkkivalo (1)
syttyy. Laite alkaa kuumenemaan.
• Anna laitteen toimia 10 minuutin ajan ilman,
että käyttäisit sitä tekstiileihin.
• Kytke laite pois päältä kääntämällä on/offkytkintä (1) vastapäivään. On/off-merkkivalo
(1) sammuu.
• Irrota pistoke verkkovirtalähteestä.
• Anna laitteen jäähtyä täysin.
• Tyhjennä vesisäiliö (10) tyhjentämällä vesi
veden tyhjennysaukon (12) kautta
pesualtaaseen.
• Huuhtele laite huolellisesti puhtaalla vedellä.
• Kuivaa laite huolellisesti puhtaalla ja kuivalla
pyyhkeellä.
• Tarkista aina ennen käyttöä, että
verkkojännite vastaa laitteen tyyppikilven
merkintöjä.
• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukoohjausjärjestelmällä.
• Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.
Käytä tarvittaessa maadoitettua ja sopivan
halkaisijan omaavaa jatkojohtoa (vähintään
3 x 1 mm2).
• Asenna turvallisuuden lisäämiseksi
vikavirtasuojakytkin (RCD), jonka käyttövirta
ei ylitä arvoa 30 mA.
• Varmista, ettei virtajohdon pistokkeisiin tai
jatkojohtoon pääse vettä.
Turvallisuusohjeet
Yleinen turvallisuus
• Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevia
käyttökertoja varten.
45
FI
Sähköturvallisuus
• Kelaa virtajohto ja jatkojohto aina kokonaan
auki.
• Varmista, ettei virtajohto roiku työtason
reunaa vasten eikä siihen voi vahingossa
takertua tai kompastua.
• Suojaa virtajohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
• Älä käytä laitetta, mikäli virtajohto tai pistoke
on vaurioitunut tai viallinen. Jos virtajohto
tai pistoke on vaurioitunut tai viallinen,
se tulee vaihdattaa laitteen valmistajalla tai
valtuutetussa huoltopalvelussa.
• Älä vedä virtajohdosta silloin, kun irrotat
pistokkeen verkkovirtalähteestä.
• Irrota pistoke verkkovirtalähteestä, kun laite ei
ole käytössä, ennen kokoamista tai purkamista
sekä ennen puhdistusta ja huoltoa.
• Kytke laite pois päältä ja anna laitteen
jäähtyä ennen kuin jätät sen ilman valvontaa
ja ennen kuin vaihdat, puhdistat tai tarkastat
laitteen osia.
Vastuuvapauslauseke
Ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.
Tekstiilien höyryttäjän
turvallisuusohjeet
FI
• Älä käytä laitetta ulkoilmassa.
• Älä kuljeta laitetta käytön aikana. Laite on
tarkoitettu käytettäväksi vain paikoillaan.
• Liikuta höyrytyspäätä ainoastaan
pystysuunnassa, aloita tekstiilin yläosasta ja
siirry asteittain alaspäin. Älä liikuta
höyrytyspäätä vaakasuorassa. Älä liikuta
höyrytyspäätä taaksepäin.
• Ripusta laite aina sen höyrytyspäästä. Älä
ripusta laitetta sen höyrytysletkusta.
• Älä kohdista höyrytyspäätä itseesi tai muita
henkilöitä kohti käytön aikana.
• Älä höyrytä tekstiilejä niiden ollessa päälläsi
tai muiden henkilöiden päällä.
• Ole varovainen kuuman höyryn kanssa
palovammojen välttämiseksi.
• Laitteen ulkopinnat voivat kuumua käytön
aikana erittäin kuumiksi. Älä koske laitteen
ulkopintoihin. Kun laitteen ulkopinnat ovat
kuumat, koske ainoastaan kahvoihin.
• Älä koske höyrytyspäähän. Höyrytyspää
kuumenee huomattavasti käytön aikana.
• Varmista, että kätesi ovat kuivat ennen
laitteeseen koskemista.
• Älä vedä höyryletkusta laitteen siirtämiseksi.
Pidä aina teleskooppista vartta paikoilleen
laitteen siirtämisen aikana.
46
Parabéns!
• Liberte os grampos (9). Regule o tubo
telescópico (6) para a altura máxima.
Bloqueie os grampos (9).
• Monte o suporte da cabeça de vaporização
(5) no tubo telescópico (6).
• Aperte o tubo flexível de vapor (2)
à conexão do tubo flexível de vapor (3).
• Pendure a cabeça de vaporização (4) no
suporte da cabeça de vaporização (5).
Adquiriu um produto Princess. O nosso objectivo
é fornecer produtos de qualidade com um design
atraente e a um preço acessível. Esperamos que
desfrute deste produto durante muitos anos.
Descrição (fig. A)
O seu vaporizador de vestuário 332834 Princess
foi concebido para vaporizar vestuário e tecidos
para eliminar vincos. O aparelho é adequado
apenas para utilização no interior. O aparelho
é adequado apenas para utilização doméstica.
1.Interruptor de ligar/desligar / Indicador de
ligado/desligado
2.Tubo flexível de vapor
3.Conexão do tubo flexível de vapor
4.Cabeça de vaporização
5.Suporte da cabeça de vaporização
6.Tubo telescópico
7.Conexão do tubo
8.Botão de bloqueio (tubo telescópico)
9.Grampos (tubo telescópico)
10.Reservatório de água
11.Ponto de enchimento para água
12.Ponto de drenagem da água
13.Rodas
14.Cruzeta
15.Escova para tecidos
Montagem da cruzeta (fig. B)
• Segure a cruzeta (14) como ilustrado e insira-a
no suporte da cabeça de vaporização (5).
Insira o gancho (16) no suporte da cabeça
de vaporização (5).
• Puxe os braços (17) para fora até que os
tubos (18) estejam alinhados entre si.
• Empurre o tubo fixo (19) em direcção ao
tubo (18) até encaixar em posição.
Utilização
Enchimento do reservatório de
água (fig. C)
Utilização inicial
• Limpe o aparelho. Consulte a secção
”Limpeza e manutenção”.
Montagem (fig. A)
Antes de continuar, tem de ler com atenção as
seguintes instruções:
- Antes da montagem, desligue o aparelho
no interruptor e retire a ficha da tomada.
- Certifique-se de que o tubo telescópico
está totalmente esticado para fornecer um
fluxo livre de vapor.
• Retire o reservatório de água (10) do aparelho.
• Retire a tampa (20).
• Encha o reservatório de água (10) através
do ponto de enchimento para água (11)
com a quantidade de água necessária:
• Coloque a tampa (20).
• Coloque o reservatório de água (10) no
aparelho.
• Coloque o reservatório de água (10) no
aparelho.
• Insira o tubo telescópico (6) na conexão do
tubo (7). Rode o botão de bloqueio (8) para
a direita para bloquear o tubo telescópico (6).
47
PT
Antes de continuar, tem de ler com atenção as
seguintes instruções:
- Antes de encher o reservatório de água,
desligue o aparelho no interruptor e retire
a ficha da tomada.
Antes de continuar, deve ler atentamente as
seguintes instruções:
- Não utilize o aparelho sem água no
reservatório de água.
- Recomenda-se o enchimento do reservatório
de água com uma mistura de 50% de água
da torneira e 50% de água destilada, para
evitar a formação excessiva de calcário.
- Utilize apenas água fria para encher
o reservatório de água.
- Não utilize água com gás nem outros líquidos
para encher o reservatório de água.
Sugestões de utilização (fig. A - D)
• Retire a ficha da tomada de parede.
• Deixe o aparelho arrefecer completamente.
• Coloque o aparelho sobre uma superfície
estável, plana e resistente ao calor.
• Retire o reservatório de água (10) do aparelho.
Encha o reservatório de água (10) com
a quantidade de água necessária. Coloque
o reservatório de água (10) no aparelho.
• Pendure a cabeça de vaporização (4) no
suporte da cabeça de vaporização (5).
• Insira a ficha na tomada de parede.
• Para ligar o aparelho, rode o interruptor de
ligar/desligar (1) para a direita. O indicador
de ligado/desligado (1) acende-se. O aparelho
começa a aquecer.
Acessórios (fig. A & E)
Escova para tecidos (fig. E)
A escova para tecidos (15) é utilizada para abrir
a tecelagem do tecido para uma melhor
penetração do vapor.
Antes de continuar, tem de ler com atenção as
seguintes instruções:
- Após a montagem do acessório, desligue
o aparelho no interruptor, retire a ficha da
tomada e aguarde até o aparelho arrefecer.
Nota: Mantenha a cabeça de vaporização (4)
no suporte da cabeça de vaporização (5)
durante o processo de aquecimento.
• Aguarde aproximadamente 45 segundos até
que a cabeça de vaporização (4) comece a
produzir vapor. O aparelho está pronto para
ser utilizado.
• Retire a cabeça de vaporização (4) do
respectivo suporte (5) com as saídas de vapor
viradas para longe de si.
• Pendure a peça de vestuário na cruzeta (14).
• Segure a cabeça de vaporização (4) com as
saídas de vapor viradas para longe de si.
• Toque levemente na peça de vestuário com
a cabeça de vaporização (4). Desloque a
cabeça de vaporização (4) na vertical,
começando no topo do vestuário e descendo
gradualmente (fig. D).
• Monte a escova para tecidos (15) na cabeça
de vaporização (4) alinhando a parte inferior
a escova para tecidos com a parte inferior
da cabeça de vaporização. Empurre
suavemente a parte superior da escova
para tecidos (15) na cabeça de vaporização
(4) até encaixar com um estalido.
• Escove suavemente a área a vaporizar na
direcção da construção ou do pêlo do tecido.
• Desloque a cabeça de vaporização (4) na
vertical, começando no topo do vestuário
e descendo gradualmente.
• Retire a escova para tecidos (15) da cabeça
de vaporização (4) premindo a patilha (21)
e puxando a escova para tecidos (15) para
a frente.
Limpeza e manutenção
PT
Nota: O aparelho poderá produzir um som
gorgolejante durante a utilização, o que é um
resultado normal da condensação. Se escutar
um som gorgolejante, segure a cabeça de
vaporização (2) na vertical para drenar o
excesso de humidade novamente para dentro
do reservatório de água.
• Se necessário, coloque mais água no
reservatório de água (10).
• No final do processo, retire a peça de vestuário
da cruzeta (14) e pendure a cabeça de
vaporização (4) no respectivo suporte (5).
• Para desligar o aparelho, rode o interruptor de
ligar/desligar (1) para a esquerda. O indicador
de ligado/desligado (1) apaga-se. A cabeça
de vaporização (4) deixa de produzir vapor.
Antes de continuar, tem de ler com atenção as
seguintes instruções:
- Antes de limpar ou proceder à manutenção,
desligue a ficha da tomada de parede e
aguarde até o aparelho arrefecer.
- Não mergulhe o aparelho em água ou
quaisquer outros líquidos.
Antes de continuar, deve ler atentamente as
seguintes instruções:
- Não utilize agentes de limpeza agressivos
ou abrasivos para limpar o aparelho.
- Não utilize objectos pontiagudos para
limpar o aparelho.
48
• Verifique regularmente o aparelho quanto
a possíveis danos.
• Verifique regularmente o reservatório de
água quanto a possíveis fugas.
• Limpe o aparelho após cada utilização:
- Segure o tubo flexível de vapor na vertical de
modo a que a condensação possa escorrer
para dentro do reservatório de água.
- Retire o tubo flexível de vapor.
- Esvazie o reservatório de água fazendo
escorrer a água através do ponto de
drenagem da água para dentro de um
lavatório.
- Monte o tubo flexível de vapor.
- Retire o calcário e outros contaminantes
da cabeça de vaporização com um pano
húmido e um agente de limpeza não
abrasivo.
- Limpe o corpo do aparelho com um pano
macio humedecido.
• Guarde o aparelho como ilustrado (fig. F)
num local seco, isento de gelo e longe do
alcance das crianças.
• Encha o reservatório de água (10) com um
desincrustante adequado.
• Insira a ficha na tomada de parede.
• Para ligar o aparelho, rode o interruptor de
ligar/desligar (1) para a direita. O indicador
de ligado/desligado (1) acende-se. O aparelho
começa a aquecer.
• Deixe o aparelho funcionar durante
10 minutos sem utilizar a função de vapor
sobre vestuário.
• Para desligar o aparelho, rode o interruptor
de ligar/desligar (1) para a esquerda.
O indicador de ligado/desligado (1) apaga-se.
• Retire a ficha da tomada de parede.
• Deixe o aparelho arrefecer completamente.
• Esvazie o reservatório de água (10) fazendo
escorrer o desincrustante através do ponto
de drenagem da água (12) para dentro de
um lavatório.
• Enxagúe minuciosamente o aparelho com
água limpa.
• Seque minuciosamente o aparelho com um
pano seco e macio.
Desincrustação do aparelho (fig. A)
O aparelho tem de ser desincrustado
regularmente. Se for necessário desincrustar o
aparelho, utilize um desincrustante adequado.
Encontra desincrustantes especiais nos nossos
locais de assistência.
Instruções de segurança
Nota: A Princess não se responsabilizará por
quaisquer danos provocados por desincrustantes.
Os danos resultantes da não desincrustação
regular do aparelho não estão cobertos pela
garantia.
Antes de continuar, tem de ler com atenção as
seguintes instruções:
- Antes de desincrustar o aparelho, desligue
o aparelho no interruptor, retire a ficha da
tomada e aguarde até o aparelho arrefecer.
- Não mergulhe o aparelho em água ou
quaisquer outros líquidos.
Antes de continuar, deve ler atentamente as
seguintes instruções:
- Tenha atenção ao proceder à desincrustação
do aparelho para evitar danos em móveis
e vestuário.
- Não utilize ácido cítrico para desincrustar
o aparelho.
49
PT
Segurança geral
• Leia atentamente o manual antes de utilizar.
Guarde o manual para futura referência.
• Utilize apenas o aparelho e respectivos
acessórios para os fins a que se destinam.
Não utilize o aparelho nem os acessórios
para outros fins, diferentes dos descritos
no manual.
• Não utilize o aparelho se este possuir qualquer
peça ou acessório danificado ou com defeito.
Se alguma peça ou acessório estiver danificado
ou apresentar defeitos, deverá ser substituído
pelo fabricante ou um agente autorizado.
• Vigie sempre as crianças para que não
brinquem com o aparelho.
• A utilização deste aparelho por crianças ou
pessoas com incapacidade física, sensorial,
mental ou motora, assim como a falta dos
conhecimentos e experiência necessários
podem criar situações de perigo. As pessoas
responsáveis pela sua segurança devem
facultar instruções explícitas ou supervisionar
a utilização do aparelho.
• Não utilize o aparelho próximo de banheiras,
chuveiros, lavatórios ou outros recipientes
que contenham água.
• Não mergulhe o aparelho em água ou outros
líquidos. Se o aparelho for mergulhado em
água ou outros líquidos, não retire o aparelho
com as mãos. Retire imediatamente a ficha
da tomada de parede. Se o aparelho for
mergulhado em água ou outros líquidos,
não volte a utilizar o aparelho.
• Este aparelho destina-se apenas a utilização
doméstica e outras similares, tais como em
áreas de copa do pessoal em lojas, escritórios
e outros ambientes de trabalho; casas de
quinta; por clientes em hotéis e motéis e
outros ambientes do tipo residencial; ambientes
do tipo dormida e pequeno-almoço.
• Não puxe pelo cabo para desligar a ficha
da tomada.
• Desligue a ficha da tomada quando o aparelho
não estiver a ser utilizado, antes de montar
ou desmontar e antes de limpar e proceder
à manutenção.
Instruções de segurança para
vaporizadores de vestuário
• Não utilize o aparelho no exterior.
• Não transporte o aparelho durante a
respectiva utilização. O aparelho apenas
pode ser utilizado imóvel.
• Desloque a cabeça de vaporização apenas
na vertical, começando no topo do vestuário
e descendo gradualmente. Não desloque a
cabeça de vaporização na horizontal. Não
desloque a cabeça de vaporização para trás.
• Pendure sempre o aparelho pela cabeça de
vaporização. Não pendure o aparelho pelo
tubo flexível de vapor.
• Não aponte a cabeça de vaporização para si
nem para outras pessoas durante a utilização.
• Não vaporize vestuário colocado em si ou
em outra pessoa.
• Atenção ao vapor para evitar queimaduras.
• As superfícies acessíveis do aparelho podem
ficar muito quentes durante a utilização.
Não toque nas superfícies acessíveis. Toque
apenas nas pegas quando as superfícies
acessíveis estiverem quentes.
• Não toque na cabeça de vaporização.
A cabeça de vaporização aquece muito
durante a sua utilização.
• Certifique-se de que as suas mãos estão
secas antes de tocar no aparelho.
• Não desloque o aparelho puxando pelo tubo
flexível de vapor. Utilize sempre o tubo
telescópico para deslocar o aparelho.
• Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer antes
de o deixar sem vigilância e antes de substituir,
limpar ou inspeccionar quaisquer peças do
mesmo.
Segurança eléctrica
PT
• Antes de utilizar, assegure-se de que a
voltagem de rede corresponde à indicada
na placa de identificação do aparelho.
• O aparelho não permite o controlo através
de um temporizador externo ou de um sistema
de controlo remoto separado.
• Ligue o aparelho a uma tomada de parede
com ligação à terra. Se necessário, utilize um
cabo de extensão com ligação à terra de
diâmetro adequado (pelo menos, 3 x 1 mm2).
• Para uma maior protecção, instale um
dispositivo de corrente residual (RCD) com
uma corrente de funcionamento nominal
residual que não exceda 30 mA.
• Certifique-se de que não entra água nos
pinos de contacto das fichas do cabo de
alimentação e do cabo de extensão.
• Desenrole sempre totalmente o cabo de
alimentação e o cabo de extensão.
• Certifique-se de que o cabo de alimentação
fica pendurado na extremidade de uma
bancada de trabalho e que não pode ser
acidentalmente pisado ou puxado.
• Mantenha o cabo de alimentação afastado
de calor, óleo e extremidades afiadas.
• Não utilize o aparelho se o cabo de
alimentação ou a ficha estiverem danificados
ou apresentarem defeitos. Se o cabo de
alimentação ou a ficha estiverem danificados
ou apresentarem defeitos, deverão ser
substituídos pelo fabricante ou um agente
autorizado.
Declinação de responsabilidade
Sujeito a alterações; as especificações podem
ser alteradas sem aviso prévio.
50
Θερμά συγχαρητήρια!
• Εισάγετε την τηλεσκοπική ράγα (6) στη
σύνδεση ράγας (7). Στρέψτε το κουμπί
κλειδώματος (8) δεξιόστροφα για να
κλειδώσετε την τηλεσκοπική ράγα (6).
• Απελευθερώστε τους σφιγκτήρες (9).
Ρυθμίστε την τηλεσκοπική ράγα (6) στο
μέγιστο ύψος. Κλειδώστε τους σφιγκτήρες (9).
• Τοποθετήστε την βάση κεφαλής του ατμού
(5) στην τηλεσκοπική ράγα (6).
• Σφίξτε τον σωλήνα ατμού (2) στη σύνδεση
του σωλήνα ατμού (3).
• Κρεμάστε τη κεφαλή ατμού (4) στη βάση
κεφαλής ατμού (5).
Έχετε αγοράσει ένα προϊόν της Princess.
Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά
προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές
τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό το προϊόν
για πολλά χρόνια.
Περιγραφή (εικ. A)
Το ατμομηχάνημα ενδυμάτων 332834 Princess
έχει σχεδιαστεί για να ατμίζει ενδύματα και
υφάσματα για την αφαίρεση τσαλακωμάτων.
Η συσκευή προορίζεται για εσωτερκή χρήση
μόνο. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση
μόνο.
1.Διακόπτης on/off / Ένδειξη on/off
2.Σωλήνας ατμού
3.Σύνδεση σωλήνα ατμού
4.Κεφαλή ατμού
5.Βάση κεφαλής ατμού
6.Τηλεσκοπική ράγα
7.Σύνδεση ράγας
8.Κουμπί κλειδώματος (τηλεσκοπική ράγα)
9.Σφιγκτήρες (τηλεσκοπική ράγα)
10.Δοχείο νερού
11.Σημείο πλήρωσης νερού
12.Σημείο αποστράγγισης νερού
13.Ρόδες
14.Κρεμάστρα
15.Βούρτσα υφάσματος
Συναρμολόγηση της κρεμάστρας
(εικ. B)
• Κρατήστε την κρεμάστρα (14) όπως φαίνεται
και τοποθετήστε την στη βάση κεφαλής του
ατμού (5). Πατήστε το άγκιστρο (16) μέσα
στη βάση κεφαλής του ατμού (5).
• Τραβήξτε τους βραχίονες (17) προς τα έξω
μέχρι οι ράγες (18) να έρθουν στην ευθεία
μεταξύ τους.
• Σπρώξτε το σταθερό σωλήνα (19) στη ράγα
(18) μέχρι να κλειδώσει στη θέση της.
Χρήση
Πριν προχωρήσετε, πρέπει να προσέξετε τις
παρακάτω σημειώσεις:
- Πριν την εγκατάσταση, θέστε τη συσκευή
εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το βύσμα
από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεσκοπική ράγα έχει
ανοιχτεί εντελώς για να παρέχει μια καθαρή
ροή ατμού.
• Τοποθετήστε το δοχείο νερού (10) στη
συσκευή.
• Αφαιρέστε το δοχείο νερού (10) από τη
συσκευή.
Αρχική χρήση
• Καθαρίστε τη συσκευή. Αναφερθείτε στον
τομέα ”Καθαρισμός και συντήρηση”.
Συναρμολόγηση (εικ. Α)
51
EL
Γέμιση του δοχείου νερού (εικ. C)
Πριν προχωρήσετε, πρέπει να προσέξετε τις
παρακάτω σημειώσεις:
- Πριν τη γέμιση του δοχείου νερού, θέστε τη
συσκευή εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε
το βύσμα από την πρίζα.
Πριν προχωρήσετε, πρέπει να συγκεντρώσετε
την προσοχή σας στις παρακάτω σημειώσεις:
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό
στο δοχείο νερού.
- Συνιστάται να γεμίζετε το δοχείο νερού με
ένα μείγμα 50% νερού βρύσης και 50%
απεσταγμένο νερό, για να αποφύγετε την
δημιουργία υπερβολικών αλάτων.
- Χρησιμοποιήστε μόνο κρύο νερό για να
γεμίσετε το δοχείο νερού.
- Μην χρησιμοποιείτε ανθρακούχο νερό ή
άλλα υγρά για να γεμίζετε το δοχείο νερού.
• Εάν χρειαστεί, προσθέστε περισσότερο
νερό στο το δοχείο νερού (10).
• Εάν η διαδικασία ολοκληρωθεί, αφαιρέστε
το ένδυμα από τη κρεμάστρα (14) και
κρεμάστε τη κεφαλή ατμού (4) στη βάση
κεφαλής ατμού (5).
• Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή,
στρέψτε το διακόπτη on/off (1)
αριστερόστροφα. Η ένδειξη on/off (1)
σβήνει. Η κεφαλή ατμού (4) σταματάει να
παράγει ατμό.
• Βγάλτε το φις από την πρίζα.
• Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
• Αφαιρέστε το καπάκι (20).
• Γεμίστε το δοχείο νερού (10) μέσω του
σημείου πλήρωσης με νερό (11) με την
απαιτούμενη ποσότητα νερού.
• Τοποθετήστε το καπάκι (20).
• Τοποθετήστε το δοχείο νερού (10) στη
συσκευή.
Συμβουλές χρήσης (εικ. A - D)
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή,
επίπεδη επιφάνεια που αντέχει στη
θερμοκρασία.
• Αφαιρέστε το δοχείο νερού (10) από τη
συσκευή. Γεμίστε το δοχείο νερού (10) με
την απαιτούμενη ποσότητα νερού.
Τοποθετήστε το δοχείο νερού (10) στη
συσκευή.
• Κρεμάστε τη κεφαλή ατμού (4) στη βάση
κεφαλής ατμού (5).
• Βάλτε το βύσμα στην πρίζα.
• Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στρέψτε
το διακόπτη on/off (1) δεξιόστροφα. Η ένδειξη
on/off (1) ανάβει. Η συσκευή αρχίζει να
ζεσταίνεται.
Εξαρτήματα (εικ. A & E)
Βούρτσα υφάσματος (εικ. Ε)
Η βούρτσα υφάσματος (15) χρησιμοποιείται
για το άνοιγμα της ύφανσης υφάσματος για
καλύτερη διείσδυση του ατμού.
Πριν προχωρήσετε, πρέπει να προσέξετε τις
παρακάτω σημειώσεις:
- Πριν τοποθετήσετε το εξάρτημα, θέστε τη
συσκευή εκτός λειτουργίας, αποσυνδέστε
το βύσμα από την πρίζα και περιμένετε
μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
Σημείωση: Κρεμάστε τη κεφαλή ατμού (4)
στη βάση κεφαλής ατμού (5) κατά τη διάρκεια
προθέρμανσης.
• Περιμένετε περίπου 45 δευτερόλεπτα μέχρι
η κεφαλή του ατμού (4) αρχίζει να παράγει
ατμό. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
• Αφαιρέστε τη κεφαλή ατμού (4) από τη
βάση κεφαλής ατμού (5) με τα ανοίγματα
εξαερισμού να δείχνουν μακριά από σας.
• Κρεμάστε το ένδυμα στη κρεμάστρα (14).
• Αφαιρέστε τη κεφαλή ατμού (4) με τα
ανοίγματα εξαερισμού να δείχνουν μακριά
από σας.
• Ακουμπίστε ελαφρά το ένδυμα με τη κεφαλή
ατμού (4). Μετακινήστε την κεφαλή ατμού
(4) σε κάθετη κατεύθυνση, ξεκινώντας στο
πάνω μέρος ενδύματος και κατεβαίνοντας
σταδιακά προς τα κάτω (εικ. D).
• Τοποθετήστε τη βούρτσα υφάσματος (15)
στη κεφαλή ατμού (4) ευθυγραμμίζοντας το
κάτω μέρος της βούρτσας υφάσματος με
το κάτω μέρος της κεφαλής ατμού. Πατήστε
απαλά το πάνω μέρος της βούρτσας
υφάσματος (15) στη κεφαλή ατμού (4)
μέχρι να κλειδώσει στη θέση της.
• Βουρτσίστε απαλά τη περιοχή που θα
σιδερωθεί με το σκληρό η χνουδωτό μέρος
υφάσματος.
• Μετακινήστε την κεφαλή ατμού (4) σε κάθετη
κατεύθυνση, ξεκινώντας στο πάνω μέρος
ενδύματος και κατεβαίνοντας σταδιακά προς
τα κάτω.
• Αφαιρέστε τη βούρτσα υφάσματος (15) στη
κεφαλή ατμού (4) πατώντας τη γλωσσίδα
(21) και τραβώντας τη βούρτσα υφάσματος
(15) μπροστά.
EL
Σημείωση: Η συσκευή μπορεί να κάνει έναν
ήχο γουργουρίσματος κατά τη διάρκεια χρήσης,
το οποίο είναι κανονικό αποτέλεσμα συμπύκνωσης.
Εάν ακούσετε τον ήχο γουργουρίσματος, κρατήστε
τον σωλήνα ατμού (2) σε όρθια θέση για να
αποστραγγίξετε την περιττή υγρότητα πίσω στο
δοχείο νερού.
52
Καθαρισμός και συντήρηση
Πριν προχωρήσετε, πρέπει να προσέξετε τις
παρακάτω σημειώσεις:
- Πριν την αφαλάτωση της συσκευής,
αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα και
περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα
υγρά.
Πριν προχωρήσετε, πρέπει να συγκεντρώσετε
την προσοχή σας στις παρακάτω σημειώσεις:
- Προσέξτε όταν αφαλατώνετε τη συσκευή
για να αποφύγετε τη ζημιά στα έπιπλα ή τα
ρούχα.
- Μην χρησιμοποιείτε κιτρικό οξύ για να
αφαλατώνετε τη συσκευή.
Πριν προχωρήσετε, πρέπει να προσέξετε τις
παρακάτω σημειώσεις:
- Πριν το καθαρισμό ή τη συντήρηση,
αφαιρέστε το βύσμα από τη πρίζα και
περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα
υγρά.
Πριν προχωρήσετε, πρέπει να συγκεντρώσετε
την προσοχή σας στις παρακάτω σημειώσεις:
- Μην χρησιμοποιείτε δυνατά η διαβρωτικά
καθαρίστηκα για να καθορίσετε τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιήσετε αιχμηρά αντικείμενα
για να καθαρίσετε τη συσκευή.
• Γεμίστε το δοχείο νερού (10) με ένα κατάλληλο
παράγοντα αφαλάτωσης.
• Βάλτε το βύσμα στην πρίζα.
• Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στρέψτε
το διακόπτη on/off (1) δεξιόστροφα. Η ένδειξη
on/off (1) ανάβει. Η συσκευή αρχίζει να
ζεσταίνεται.
• Αφήστε τη συσκευή να δουλέψει για 10 λεπτά
χωρίς να τη χρησιμοποιείτε σε ενδύματα.
• Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, στρέψτε
το διακόπτη on/off (1) αριστερόστροφα.
Η ένδειξη on/off (1) σβήνει.
• Βγάλτε το φις από την πρίζα.
• Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
• Αδειάστε το δοχείο νερού (10) αποστραγγί­
ζοντας το παράγων αφαλάτωσης από το
σημείο αποστράγγισης νερού (12) σε ένα
νιπτήρα.
• Ξεπλύντε κάλα τη συσκευή με καθαρό νερό.
• Σκουπίστε καλά τη συσκευή με ένα καθαρό,
στεγνό πανί.
• Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή για πιθανές
ζημιές.
• Ελέγξτε τακτικά το δοχείο νερού για
πιθανές διαρροές.
• Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση:
- Κρατήστε τον σωλήνα ατμού σε κάθετη
θέση ώστε η συμπύκνωση να κυλήσει
πίσω στο δοχείο νερού.
- Αφαιρέστε τον σωλήνα ατμού.
- Αδειάστε το δοχείο νερού
αποστραγγίζοντας το νερό από το σημείο
αποστράγγισης νερού σε ένα νιπτήρα.
- Τοποθετήστε τον σωλήνα ατμού.
- Αφαιρέστε τα άλατα και τα άλλα
επιμολυντικά από τη κεφαλή ατμού με
ένα βρεγμένο πανί και ένα μη αποξεστικό
καθαριστικό.
- Καθαρίστε το περίβλημα με ένα μαλακό,
υγρό πανί.
• Αποθηκεύετε τη συσκευή όπως φαίνεται
(εικ. F) σε ξηρό μέρος μακριά από πάγο, στο
οποίο δεν έχουν πρόσβαση μικρά παιδιά.
Οδηγίες ασφαλείας
Αφαλάτωση της συσκευής (εικ. Α)
Η συσκευή πρέπει να αφαλατώνεται τακτικά.
Εάν η συσκευή πρέπει να αφαλατωθεί,
χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο παράγων.
Ειδικοί παράγοντες αφαλάτωσης διατίθενται
από το σταθμό σέρβις.
Σημείωση: Η Princess δεν έχει καμιά ευθηνή
για ζημιές από παράγοντα αφαλάτωσης.
Η ζημιά από τη μη τακτική αφαλάτωση της
συσκευής δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
53
EL
Γενική ασφάλεια
• Διαβάστε με προσοχή το εγχειρίδιο οδηγιών
πριν τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για
μελλοντική χρήση.
• Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα
εξαρτήματα μόνο για τους λόγους για τους
οποίους έχει σχεδιαστεί. Μην χρησιμοποιείτε
τη συσκευή και τα εξαρτήματα για άλλους
λόγους εκτός από ότι περιγράφεται στο
εγχειρίδιο.
• Για πρόσθετη προστασία, εγκαταστήστε
μια συσκευή υπόλοιπου ρεύματος (RCD)
με μια ονομαστική τάση λειτουργίας που
δεν ξεπερνάει τα 30 mA.
• Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν μπορεί να μπει
στα βύσματα επαφής του καλωδίου παροχής
και προέκτασης.
• Να ξετυλίγετε πάντα το καλώδιο παροχής
και προέκτασης.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ηλεκτρικού
ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη
κάποιας επιφάνειας εργασίας ώστε να μην
μπορεί να πιαστεί κατά λάθος και να μη
σκοντάφτετε σε αυτό.
• Φροντίστε το καλώδιο κεντρικής παροχής
να παραμένει μακριά από τη θερμότητα, τα
λάδια και από αιχμηρές ακμές.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο
παροχής ρεύματος ή το βύσμα του έχει πάθει
ζημιά ή παρουσιάζει ελάττωμα. Αν το καλώδιο
παροχής ρεύματος ή το βύσμα του έχει πάθει
ζημιά ή παρουσιάζει ελάττωμα, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή
κάποιο άλλο εξουσιοδοτημένο συνεργείο
επισκευής.
• Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να
το αποσυνδέστε από τη κεντρική παροχή.
• Αποσυνδέστε το βύσμα παροχής από τη
παροχή όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση,
πριν την συναρμολόγηση ή την αποσυναρ­
μολόγηση και πριν το καθαρισμό και την
συντήρηση.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο
μέρος ή εξάρτημά της έχει πάθει ζημιά
ή παρουσιάζει ελάττωμα. Εάν ένα μέρος
ή εξάρτημα έχει πάθει ζημιά ή παρουσιάζει
ελάττωμα, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή ή κάποιο άλλο εξουσιοδοτημένο
συνεργείο επισκευής.
• Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται πάντα κάτω
από επίβλεψη για να εξασφαλιστεί ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.
• Η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά ή
άτομα με μια σωματική, αισθητήρια,
διανοητική ή κινητική ανικανότητα ή με
έλλειψη απαραίτητης γνώσης και εμπειρίας
μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο. Τα άτομα
υπεύθυνα για την ασφάλεια τους πρέπει να
δώσουν λεπτομερές οδηγίες ή να παρα­τηρή­
σουν τη χρήση της συσκευής.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε
μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες ή άλλα
σκάφη που περιέχουν νερό.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα
υγρά. Εάν η συσκευή βυθίζεται σε νερό ή
άλλα υγρά, μην αφαιρείτε τη συσκευή με τα
χέρια σας. Βγάλτε αμέσως το βύσμα από την
πρίζα. Εάν η συσκευή είναι βυθισμένο σε
νερό ή άλλα υγρά, μην τη χρησιμοποιήστε
ξανά τη συσκευή.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή
χρήση και παρόμοιες εφαρμογές όπως
περιοχές κουζίνας προσωπικού σε κατασ­
τήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα
εργασίας, σπίτια σε χωρίο, πελάτες σε
ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και
άλλους τύπους περιβάλλοντος κατοικίας,
περιβάλλοντα τύπου κρεβάτι και πρωινό
κλπ.
Οδηγίες ασφαλείας για
ατμομηχανήματα ενδυμάτων
• Αποφύγετε την χρήση της συσκευής
εξωτερικά.
• Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά την
διάρκεια χρήσης. Η συσκευή προορίζεται
μόνο σταθερή χρήση.
• Μετακινήστε την κεφαλή ατμού μόνο σε
κάθετη κατεύθυνση, ξεκινώντας στο πάνω
μέρος ενδύματος και κατεβαίνοντας σταδιακά
προς τα κάτω. Μην μετακινήστε την κεφαλή
ατμού σε οριζόντια κατεύθυνση. Μην μετα­
κινήστε την κεφαλή ατμού προς τα πίσω.
• Να κρεμάτε πάντα τη συσκευή χρησιμο­
ποιώντας την κεφαλή ατμού. Μην κρεμάστε
τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον σωλήνα
ατμού.
Ασφάλεια από τον ηλεκτρισμό
• Πριν τη χρήση, ελέγξτε πάντα ότι η τάση
παροχής είναι ίδια με τη τάση στην
πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.
• Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση
μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή
ξεχωριστού τηλεχειριζόμενου συστήματος.
• Συνδέστε τη συσκευή σε μια γειωμένη
πρίζα. Εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε μια
γειωμένη προέκταση καλωδίου κατάλληλου
διαμέτρου (τουλάχιστον 3 x 1 mm2).
EL
54
• Μην κατευθύνετε την κεφαλή ατμού στον
εαυτό σας ή σε άλλα άτομα κατά τη χρήση.
• Μην ατμίζετε ρούχα ενώ τα φοράτε εσείς
ή κάποιος άλλος.
• Να είστε προσεκτικοί με τον καυτό ατμό
ώστε να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.
• Οι προσιτές επιφάνειες της συσκευής
ζεσταίνονται πάρα πολύ κατά την χρήση.
Μην ακουμπάτε τις προσιτές επιφάνειες.
Να ακουμπάτε μόνο τις χειρολαβές όταν οι
προσιτές επιφάνειες είναι ζεστές.
• Μην ακουμπάτε την κεφαλή ατμού. Η κεφαλή
ατμού θερμαίνεται πολύ κατά τη διάρκεια
της χρήσης.
• Βεβαιωθείτε πως τα χέρια σας είναι στεγνά
πριν ακουμπίσετε τη συσκευή.
• Μην τραβάτε το σωλήνα του ατμού για να
μετακινήσετε τη συσκευή. Κρατήστε πάντα
την τηλεσκοπική ράγα για να μετακινήσετε
τη συσκευή.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε
τη συσκευή να κρυώσει πριν την αφήσετε
χωρίς επιτήρηση και πριν αντικαταστήσετε,
καθαρίσετε ή επιθεωρήσετε οποιαδήποτε
τμήματά της.
Αποποίηση
EL
Υπόκεινται σε τροποποιήσεις. Οι προδιαγραφές
μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
55
‫إرشادات السالمة لمكواة البخار الخاصة‬
‫بالمالبس‬
‫•تم تصميم هذا الجهاز ليتم استخدامه في المنازل‬
‫واألماكن المشابهة مثل أماكن مطابخ الموظفين في‬
‫المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى والمنازل‬
‫الريفية‪ ،‬ومن قبل نزالء الفنادق واالستراحات‬
‫واألماكن السكنية األخرى واألماكن التي تقدم مبيتا‬
‫ووجبة إفطار‪.‬‬
‫•ال تستخدم الجهاز في الهواء الطلق‪.‬‬
‫•ال تحمل الجهاز أثناء االستخدام‪ .‬تم تصميم الجهاز‬
‫لالستخدام الثابت فقط‪.‬‬
‫•قم بتحريك رأس مكواة البخار في اتجاه عمودي‬
‫فقط‪ ،‬بدءًا من أعلى المالبس مع التحرك تدريجيا‬
‫ألسفل‪ .‬ال تحرك رأس مكواة البخار في اتجاه أفقي‪.‬‬
‫ال تحرك رأس مكواة البخار للخلف‪.‬‬
‫•قم بتعليق الجهاز دوما باستخدام رأس مكواة‬
‫البخار‪ .‬ال تعلق الجهاز باستخدام خرطوم البخار‪.‬‬
‫•ال تقم بتوجيه رأس مكواة البخار تجاه نفسك أو‬
‫تجاه أشخاص آخرين أثناء االستخدام‪.‬‬
‫•ال تقم بتبخير المالبس أثناء ارتداءك أو ارتداء أي‬
‫شخص آخر لها‪.‬‬
‫•توخ الحذر مع البخار الساخن لتفادي اإلصابة‬
‫بحروق‪.‬‬
‫•يمكن أن تصبح األسطح الظاهرة للجهاز ساخنة جدًا‬
‫أثناء االستخدام‪ .‬ال تلمس األسطح الظاهرة‪ .‬المس‬
‫فقط المقابض عندما تكون األسطح الظاهرة ساخنة‪.‬‬
‫•ال تلمس رأس مكواة البخار‪ .‬يصبح رأس مكواة‬
‫البخار ساخنًا جدًا أثناء االستخدام‪.‬‬
‫•تأكد من جفاف األيدي قبل لمس الجهاز‪.‬‬
‫•ال تسحب خرطوم البخار لتحريك الجهاز‪ .‬أمسك‬
‫دوماً القطب التلسكوبي لتحريك الجهاز‪.‬‬
‫•قم بإيقاف تشغيل الجهاز واترك له فرصة لتبرد قبل‬
‫تركه بال انتباه وقبل تغيير مكانه أو تنظيفه أو‬
‫فحص أي أجزاء من الجهاز‪.‬‬
‫السالمة الكهربائية‬
‫•قبل االستخدام‪ ،‬تأكد دومًا من أن فلطية التيار الكهربائي‬
‫هي الفلطية نفسها على لوحة التقدير بالجهاز‪.‬‬
‫•هذا الجهاز غير مخصص للتشغيل من خالل‬
‫مؤقت خارجي أو وحدة تحكم عن بعد منفصلة‪.‬‬
‫•قم بتوصيل الجهاز بمقبس حائط أرضي‪ .‬إذا لزم‬
‫األمر‪ ،‬استخدم كبل توصيل أرضي بقطر مناسب‬
‫(على األقل ‪ 1 × 3‬مم‪.)2‬‬
‫•للحصول على حماية إضافية‪ ،‬قم بتركيب الجهاز‬
‫الحالي (‪ )RCD‬بتيار تشغيل مقدر ال يتجاوز ‪30‬‬
‫مللي أمبير‪.‬‬
‫•تأكد من عدم دخول الماء في فتحات القابس بكبل‬
‫التيار الكهربائي وكبل التوصيل‪.‬‬
‫•احرص دومًا على فك كبل التيار الكهربائي وكبل‬
‫التوصيل كليًا‪.‬‬
‫•تأكد من أن كبل التيار الكهربائي ال يتدلى على‬
‫عرضا أو‬
‫ً‬
‫حافة الجزء المستخدم ومن أنه لن يعلق‬
‫يتم التعثر فيه‪.‬‬
‫•حافظ على كبل التيار الكهربائي بعيدًا عن الحرارة‬
‫والزيت والحواف الحادة‪.‬‬
‫•ال تستخدم الجهاز إذا كان كبل التيار الكهربائي أو‬
‫قابس التيار الكهربائي تالفًا أو معيبًا‪ .‬فإن كان كبل‬
‫التيار الكهربائي أو قابس التيار الكهربائي تالفًا أو‬
‫معيبًا‪ ،‬فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو‬
‫وكيل إصالح معتمد‪.‬‬
‫•ال تقم بشد كبل التيار الكهربائي لفصل قابس التيار‬
‫الكهربائي عن التيار الكهربائي‪.‬‬
‫•افصل قابس التيار الكهربائي عن التيار الكهربائي‬
‫عند عدم استخدام الجهاز‪ ،‬وقبل التجميع أو الفك‬
‫وقبل التنظيف والصيانة‪.‬‬
‫إخالء المسئولية‬
‫‪56‬‬
‫‪AR‬‬
‫تخضع للتغيير‪ ،‬يمكن تغيير المواصفات بدون إشعار‬
‫مسبق‪.‬‬
‫• دع الجهاز يعمل لمدة ‪ 10‬دقائق بدون تبخير مالبس‪.‬‬
‫•إليقاف الجهاز‪ ،‬قم بتدوير مفتاح التشغيل‪/‬إيقاف‬
‫التشغيل (‪ )1‬عكس اتجاه عقارب الساعة‪ .‬ينطفئ‬
‫مؤشر التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل (‪.)1‬‬
‫•افصل قابس التيار الكهربائي عن مقبس الحائط‪.‬‬
‫•دع الجهاز يبرد تمامًا‪.‬‬
‫•قم بتفريغ خزان الماء (‪ )10‬بصرف مادة إزالة‬
‫الرواسب من خالل نقطة صرف الماء (‪ )12‬في‬
‫الحوض‪.‬‬
‫•اغسل الجهاز جيدا بماء نظيف‪.‬‬
‫•جفف الجهاز كليًا بقطعة قماش نظيفة جافة‪.‬‬
‫ِّ‬
‫•افحص الجهاز بشكل دوري بحثًا عن أي تلف ممكن‪.‬‬
‫•افحص خزان الماء بانتظام بحثًَا عن تسرب ممكن‪.‬‬
‫•تنظيف الجهاز بعد كل استخدام‪:‬‬
‫‪ -‬أمسك خرطوم البخار في اتجاه عمودي حتى‬
‫يمكن أن يعود أي تكثيف إلى خزان الماء‪.‬‬
‫‪ -‬قم بفك خرطوم البخار‪.‬‬
‫‪ -‬قم بتفريغ خزان الماء بصرف الماء من خالل‬
‫نقطة صرف الماء في الحوض‪.‬‬
‫‪ -‬قم بتركيب خرطوم البخار‪.‬‬
‫‪ -‬قم بإزالة الرواسب والملوثات األخرى من رأس‬
‫مكواة البخار باستخدام قطعة قماش رطبة ومادة‬
‫تنظيف غير كاشطة‪.‬‬
‫‪ -‬قم بتنظيف الوعاء بقطعة قماش رطبة ناعمة‪.‬‬
‫•احفظ الجهاز كما هو موضح (الشكل ‪ )F‬في مكان‬
‫جاف خال من الصقيع‪ ،‬بعيداً عن متناول األطفال‪.‬‬
‫إرشادات السالمة‬
‫السالمة العامة‬
‫•اقرأ الدليل بعناية قبل االستخدام‪ .‬احتفظ بالدليل‬
‫للرجوع إليه في المستقبل‪.‬‬
‫•ال تستخدم الجهاز والملحقات إال في االستخدامات‬
‫المخصصة لها‪ .‬ال تستخدم الجهاز والملحقات في‬
‫أي استخدامات أخرى غير موصوفة في الدليل‪.‬‬
‫•ال تستخدم الجهاز أو أيا من الملحقات إن كان هناك‬
‫أي جزء تالف أو معيب‪ .‬إذا كان أحد األجزاء أو‬
‫الملحقات تالفًا أو معيبًا‪ ،‬فيجب استبداله من قبل‬
‫الشركة المصنعة أو وكيل إصالح معتمد‪.‬‬
‫•ينبغي اإلشراف على األطفال للتأكد من أنهم ال‬
‫يلعبون بالجهاز‪.‬‬
‫•يمكن أن يؤدي استخدام هذا الجهاز بواسطة‬
‫األطفال أو األشخاص المصابين بإعاقة حركية أو‬
‫عقلية أو حسية أو جسدية أو الذين يفتقرون إلى‬
‫الخبرة والمعرفة الالزمة إلى حدوث مخاطر‪ .‬لذا‬
‫يجب أن يوجه األشخاص المسئولون عن سالمة‬
‫هؤالء األشخاص لهم إرشادات واضحة أو‬
‫يشرفون على استخدام الجهاز‪.‬‬
‫•ال تستخدم الجهاز بالقرب من حوض االستحمام أو‬
‫الدُش أو حمام السباحة أو األوعية األخرى التي‬
‫تحتوي على مياه‪.‬‬
‫•ال تغمس الجهاز في الماء أو السوائل األخرى‪ .‬إذا‬
‫تم غمس الجهاز في الماء أو سوائل أخرى‪ ،‬فال‬
‫تخرج الجهاز بيديك‪ .‬افصل قابس التيار الكهربائي‬
‫عن مقبس الحائط‪ .‬إذا تم غمس الجهاز في الماء أو‬
‫سوائل أخرى‪ ،‬فال تستخدم الجهاز مرة أخرى‪.‬‬
‫إزالة الرواسب من الجهاز (الشكل ‪)A‬‬
‫يجب إزالة الرواسب من الجهاز بانتظام‪ .‬استخدم مادة‬
‫إزالة رواسب مناسبة حين يحين وقت إزالة الرواسب‬
‫من الجهاز‪ .‬تتوفر مواد إزالة الرواسب الخاصة من‬
‫مركز الخدمة الخاص بنا‪.‬‬
‫مالحظة‪ :‬لن تتحمل شركة ‪ Princess‬المسئولية عن أي‬
‫تلف ناجم من مواد إزالة الرواسب‪ .‬التلف الناجم عن عدم‬
‫إزالة الرواسب بانتظام من الجهاز ال يشمله الضمان‪.‬‬
‫قبل مواصلة الخطوات‪ ،‬نرجو منك االنتباه للمالحظات‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ -‬قبل إزالة الرواسب من الجهاز‪ ،‬افصل قابس التيار‬
‫الكهربائي عن مقبس الحائط وانتظر إلى أن يبرد الجهاز‪.‬‬
‫‪ -‬ال تغمس الجهاز في الماء أو غيره من السوائل األخرى‪.‬‬
‫قبل مواصلة الخطوات‪ ،‬نرجو منك تركيز انتباهك على‬
‫النقاط التالية‪:‬‬
‫‪ -‬توخ الحذر عند إزالة الرواسب من الجهاز لمنع‬
‫إتالف األثاث أو المالبس‪.‬‬
‫‪ -‬التستخدمحمضالستريكفيإزالةالرواسبمنالجهاز‪.‬‬
‫• قم بملء خزان الماء (‪ )10‬بمادة إزالة رواسب مناسبة‪.‬‬
‫•أدخل قابس التيار الكهربائي في مقبس الحائط‪.‬‬
‫•لتشغيلالجهاز‪،‬قمبتدويرمفتاحالتشغيل‪/‬إيقاف‬
‫التشغيل (‪ )1‬في اتجاه عقارب الساعة‪ .‬يضيء مؤشر‬
‫التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل (‪ .)1‬يبدأ تسخين الجهاز‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪57‬‬
‫•قم بملء خزان الماء (‪ )10‬بالكمية المطلوبة من‬
‫الماء عبر نقطة ملء الماء (‪.)11‬‬
‫•قم بتركيب الغطاء (‪.)20‬‬
‫•ضع خزان الماء (‪ )10‬في الجهاز‪.‬‬
‫•إليقاف الجهاز‪ ،‬قم بتدوير مفتاح التشغيل‪/‬إيقاف‬
‫التشغيل (‪ )1‬عكس اتجاه عقارب الساعة‪ .‬ينطفئ‬
‫مؤشر التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل (‪ .)1‬يتوقف رأس‬
‫مكواة البخار (‪ )4‬عن إطالق البخار‪.‬‬
‫•افصل قابس التيار الكهربائي عن مقبس الحائط‪.‬‬
‫•دع الجهاز يبرد تمامًا‪.‬‬
‫•ضع الجهاز على أرض مقاومة للحرارة ومستوية‬
‫ومستقرة‪.‬‬
‫•افصل خزان الماء (‪ )10‬عن الجهاز‪ .‬قم بملء‬
‫خزان الماء (‪ )10‬بمقدار الماء المطلوب‪ .‬ضع‬
‫خزان الماء (‪ )10‬في الجهاز‪.‬‬
‫•قم بتعليق رأس مكواة البخار (‪ )4‬على حامل رأس‬
‫مكواة البخار (‪.)5‬‬
‫•أدخل قابس التيار الكهربائي في مقبس الحائط‪.‬‬
‫•لتشغيلالجهاز‪،‬قمبتدويرمفتاحالتشغيل‪/‬إيقاف‬
‫التشغيل (‪ )1‬في اتجاه عقارب الساعة‪ .‬يضيء مؤشر‬
‫التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل (‪ .)1‬يبدأ تسخين الجهاز‪.‬‬
‫•‬
‫مالحظة‪ :‬أبق رأس مكواة البخار (‪ )4‬على حامل رأس‬
‫مكواة البخار (‪ )5‬أثناء عملية التسخين‪.‬‬
‫• انتظر ‪ 45‬ثانية تقريباً إلى أن تبدأ رأس مكواة البخار‬
‫(‪ )4‬في إطالق البخار‪ .‬الجهاز جاهز لالستخدام‪.‬‬
‫• قم بفك رأس مكواة البخار (‪ )4‬من حامل رأس مكواة‬
‫البخار(‪)5‬بحيثتكونفتحاتالبخارمتجهةبعيداعنك‪.‬‬
‫•قم بتعليق المالبس على شماعة المالبس (‪.)14‬‬
‫•أمسك رأس مكواة البخار (‪ )4‬بحيث تكون فتحات‬
‫البخار متجهة بعيدا عنك‪.‬‬
‫•اجعل رأس مكواة البخار تمس المالبس برفق (‪.)4‬‬
‫قم بتحريك رأس مكواة البخار (‪ )4‬في اتجاه‬
‫عمودي‪ ،‬بدءاً من أعلى المالبس مع التحرك‬
‫تدريجيا ألسفل (الشكل ‪.)D‬‬
‫الملحقات (األشكال ‪ A‬و ‪)E‬‬
‫تلميحات لالستخدام (الشكل ‪)D - A‬‬
‫فرشاة النسيج (الشكل ‪)E‬‬
‫يتم استخدام فرشاة النسيج (‪ )15‬لفتح منسوجات النسيج‬
‫الختراق البخار بشكل أفضل‪.‬‬
‫قبل مواصلة الخطوات‪ ،‬نرجو منك االنتباه للمالحظات‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ -‬قبل تركيب الملحقات‪ ،‬قم بإيقاف تشغيل الجهاز‬
‫وافصل قابس التيار الكهربائي عن مقبس الحائط‬
‫وانتظر إلى أن يبرد الجهاز‪.‬‬
‫• قم بتركيب فرشاة النسيج (‪ )15‬على رأس مكواة‬
‫البخار (‪ )4‬بمحاذاة الجزء السفلي من فرشاة النسيج مع‬
‫الجزء السفلي من رأس مكواة البخار‪ .‬ادفع الجزء‬
‫العلوي من فرشاة النسيج برفق (‪ )15‬في رأس مكواة‬
‫البخار (‪ )4‬إلى أن تسمع صوت استقرارها في مكانها‪.‬‬
‫•مر بالفرشاة برفق على المنطقة المراد تبخيرها مع‬
‫اتجاه ألياف أو وبر النسيج‪.‬‬
‫• قم بتحريك رأس مكواة البخار (‪ )4‬في اتجاه عمودي‪،‬‬
‫بدءًا من أعلى المالبس مع التحرك تدريجيا ألسفل‪.‬‬
‫•قم بفك فرشاة النسيج (‪ )15‬من رأس مكواة البخار‬
‫(‪ )4‬بالضغط على اللسان (‪ )21‬وسحب فرشاة‬
‫النسيج (‪ )15‬لألمام‪.‬‬
‫التنظيف والصيانة‬
‫مالحظة‪ :‬قد يصدر الجهاز صوت قرقرة أثناء‬
‫االستخدام‪ ،‬وهو النتيجة الطبيعية للتكثيف‪ .‬إذا حدث‬
‫صوت قرقرة‪ ،‬فأمسك خرطوم البخار (‪ )2‬في وضع‬
‫منتصب إلعادة صرف الرطوبة الزائدة إلى خزان الماء‪.‬‬
‫•إذا لزم األمر‪ ،‬أضف مزيدا من الماء إلى خزان‬
‫الماء (‪.)10‬‬
‫•عند اكتمال العملية‪ ،‬أنزل المالبس من على شماعة‬
‫المالبس (‪ )14‬وقم بتعليق رأس مكواة البخار (‪)4‬‬
‫على حامل رأس مكواة البخار (‪.)5‬‬
‫‪58‬‬
‫‪AR‬‬
‫قبل مواصلة الخطوات‪ ،‬نرجو منك االنتباه للمالحظات‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ -‬قبل التنظيف أو الصيانة‪ ،‬افصل قابس التيار الكهربائي‬
‫عن مقبس الحائط وانتظر إلى أن يبرد الجهاز‪.‬‬
‫‪ -‬ال تغمس الجهاز في الماء أو غيره من السوائل األخرى‪.‬‬
‫قبل مواصلة الخطوات‪ ،‬نرجو منك تركيز انتباهك على‬
‫النقاط التالية‪:‬‬
‫‪ -‬ال تستخدم مواد تنظيف كاشطة أو قوية لتنظيف الجهاز‪.‬‬
‫‪ -‬ال تستخدم األشياء الحادة في تنظيف الجهاز‪.‬‬
‫تهانينا!‬
‫•ضع خزان الماء (‪ )10‬في الجهاز‪.‬‬
‫•أدخل القطب التلسكوبي (‪ )6‬في وصلة القطب‬
‫(‪ .)7‬أدر مقبض القفل (‪ )8‬في اتجاه عقارب‬
‫الساعة إلغالق القطب التلسكوبي (‪.)6‬‬
‫•اترك المشابك (‪ .)9‬اضبط القطب التلسكوبي (‪)6‬‬
‫على أقصى ارتفاع‪ .‬أغلق المشابك (‪.)9‬‬
‫•ركِّب حامل رأس مكواة البخار (‪ )5‬على القطب‬
‫التلسكوبي (‪.)6‬‬
‫•اربط خرطوم البخار (‪ )2‬في وصلة خرطوم‬
‫البخار (‪ )3‬بإحكام‪.‬‬
‫•قم بتعليق رأس مكواة البخار (‪ )4‬على حامل رأس‬
‫مكواة البخار (‪.)5‬‬
‫لقد اشتريت أحد منتجات ‪ .Princess‬نحن نهدف إلى‬
‫توفير منتجات عالية الجودة بتصميم حسن وبسعر‬
‫اقتصادي في متناول الجميع‪ .‬ونأمل أن تستمتع‬
‫باستخدام هذا المنتج لسنوات عديدة‪.‬‬
‫الوصف (الشكل ‪)A‬‬
‫لقد تم تصميم مكواة البخار المتنقلة ‪332834‬‬
‫‪ Princess‬لتبخير المالبس واألقمشة إلزالة الثنايا‪.‬‬
‫الجهاز مناسب لالستخدام المنزلي فقط‪ .‬الجهاز مناسب‬
‫لالستخدام المنزلي فقط‪.‬‬
‫ ‪ .1‬مفتاح التشغيل‪/‬إيقاف التشغيل ‪ /‬مؤشر‬
‫التشغيل‪/‬إيقافالتشغيل‬
‫ ‪ .2‬خرطوم البخار‬
‫ ‪ .3‬وصلة خرطوم البخار‬
‫ ‪ .4‬رأس مكواة البخار‬
‫ ‪ .5‬حامل رأس مكواة البخار‬
‫ ‪ .6‬القطب التلسكوبي‬
‫ ‪ .7‬وصلة القطب‬
‫ ‪ .8‬مقبض القفل (القطب التلسكوبي)‬
‫ ‪ .9‬المشابك (القطب التلسكوبي)‬
‫ ‪ .10‬خزان الماء االحتياطي‬
‫ ‪ .11‬نقطة ملء الماء‬
‫ ‪ .12‬نقطة صرف الماء‬
‫ ‪ .13‬العجالت‬
‫ ‪ .14‬شماعة المالبس‬
‫ ‪ .15‬فرشاة النسيج‬
‫قم بتجميع شماعة المالبس (الشكل ‪)B‬‬
‫•أمسك شماعة المالبس (‪ )14‬كما هو موضح‬
‫وأدخلها في حامل مكواة البخار (‪ .)5‬اضغط‬
‫الخطاف (‪ )16‬في حامل رأس مكواة البخار (‪.)5‬‬
‫•اسحب األذرع (‪ )17‬باتجاه الخارج حتى تتساوى‬
‫األقطاب (‪ )18‬مع بعضها البعض‪.‬‬
‫•ادفع األنبوبة الثابتة (‪ )19‬إلى داخل القطب (‪)18‬‬
‫إلى أن تسمع صوت استقرارها في مكانها‪.‬‬
‫االستخدام‬
‫ملء خزان الماء (الشكل ‪)C‬‬
‫قبل مواصلة الخطوات‪ ،‬نرجو منك االنتباه للمالحظات‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ -‬قبل ملء خزان الماء‪ ،‬قم بإيقاف تشغيل الجهاز‬
‫وافصل قابس التيار الكهربائي عن مقبس الحائط‪.‬‬
‫قبل مواصلة الخطوات‪ ،‬نرجو منك تركيز انتباهك على‬
‫النقاط التالية‪:‬‬
‫‪ -‬ال تستخدم الجهاز بدون وجود ماء في خزان الماء‪.‬‬
‫‪ -‬يوصى بملء خزان الماء بمزيج من ‪ 50%‬من مياه‬
‫الصنبور و‪ 50%‬من المياه المقطرة‪ ،‬لمنع تكون‬
‫الكثير من الرواسب‪.‬‬
‫‪ -‬استخدم الماء البارد فقط لملء خزان الماء‪.‬‬
‫‪ -‬ال تستخدم الماء الكربوني أو السوائل األخرى لملء‬
‫خزان الماء‪.‬‬
‫االستخدام األولي‬
‫•قم بتنظيف الجهاز‪ .‬ارجع إلى قسم “التنظيف‬
‫والصيانة”‪.‬‬
‫التجميع (الشكل ‪)A‬‬
‫قبل مواصلة الخطوات‪ ،‬نرجو منك االنتباه للمالحظات‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ -‬قبل التجميع والتركيب‪ ،‬قم بإيقاف تشغيل الجهاز‬
‫وافصل قابس التيار الكهربائي عن مقبس الحائط‪.‬‬
‫‪ -‬تأكد من مد القطب التلسكوبي بشكل كامل لتوفير‬
‫تدفق حر من البخار‪.‬‬
‫•افصل خزان الماء (‪ )10‬عن الجهاز‪.‬‬
‫•ارفع الغطاء (‪.)20‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪59‬‬
© Princess 2011
08/11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project