Installatie handleiding
Premium Real-Time DVR
Installatie handleiding
1
▪ H.264 Analoge DVR
▪ 2 Onafhankelijke monitoren
▪ Drievoudige streaming
▪ UPnP Detectie
▪ iPhone en Android ondersteuning
Voorwoord
Win4Net verwelkomt u als een nieuwe gebruiker van een van de beste digitale video recorders in de
markt. Voor het optimale gebruik van deze recorder raden wij u aan om deze handleiding zorgvuldig te
lezen. Hou deze handleiding in de buurt van uw recorder om deze ook in de toekomst te kunnen
raadplegen.
Copyright/Authenticatie/Trademark/Beperkte Garantie
Copyright
Deze handleiding is vervaardigd onder de copyright wet. Het is verboden om de inhoud te
kopiëren, veranderen of te dupliceren.
Copyright 2009~
Authenticatie
CE, FCC, KCC
Trademark
Ethernet(TM) is het handelsmerk van de Xerox Corporation.
Microsoft(TM), MS-DOS(TM), Windows(TM logo), Windows(TM) en Windows NT(TM) zijn
handelsmerken van de Microsoft Corporation.
Beperkte Garantie
• De fabrikant, distribiteur en dealer zijn niet verantwoordelijk voor schade (inclusief persoonlijke
schade) veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik van het product.
• De informatie in deze handleiding is gebaseerd op de huidige specificaties van het product.
De fabrikant is continue bezig om nieuwe mogelijkheden aan de recorder toe te voegen. Alle
specificaties kunnen veranderd worden zonder daarvoor afzonderlijke gebruikers van op de
hoogte te stellen.
Waarschuwingen
2
We raden sterk aan dat de gebruiker van het product alle veiligheidswaarschuwingen zorgvuldig door leest
voor in gebruik name van het product.
Omdat de waarschuwingen kritieke veiligheidsinformatie bevatten moeten deze volledig opgevolgd
worden. De categorieën zijn, Danger, Warning, Caution en Important.
Risico van dood of ernstig
letsel.
Dit is de belangrijkste waarschuwing.
Risico van ernstig of klein letsel.
Kan ook het product of de omgeving beschadigen.
Risico van klein letsel of
beschadigingen.
Beperkingen aangaande het gebruik. Gebruikers worden
aangeraden om de relevante informatie zorgvuldig te lezen
om het product op een correcte manier te gebruiken.
Bovenstaande categorieën geven een indicatie van de mate van schade dat kan optreden bij
onzorgvuldig gebruik van het systeem.
Risico van dood of ernstig
letsel.
Dit is het belangrijkste waarschuwingsniveau.
• RISICO OP EXPLOSIE ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERDE.
GOOI BATTERIJEN ALLEEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.
• DEZE APPARATUUR IS ALLEEN VOOR BINNENSHUIS GEBRUIK, DAT GELDT OOK VOOR ALLE
COMMUNICATIE BEKABELING.
• Gebruik alleen de aanbevolen stroom kabels aangeduid in de handleiding of product
specificatie.
• Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan water en of vocht, om brand en elektrische
schokken te voorkomen.
• De stroom kabel moet vrij kunnen hangen en liggen. Plaats geen zware objecten op de stroom
kabel. Een beschadigde kabel kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
• Plaats geen objecten die gevuld zijn met vloeistof of kleine metalen objecten op de recorder.
Vloeistof of kleine metalen objecten die in de recorder raken kunnen brand en elektrische
schokken veroorzaken.
• De recorder mag niet worden opengemaakt. Als dit wel gebeurt, is er kans op een elektrische
schok. Als het openmaken van de behuizing noodzakelijk lijkt dan mag dit alleen gebeuren
door geautoriseerde dealers van het product.
• Er mag niets aan het product worden veranderd om brand en elektrische schokken te voorkomen.
• In geval van bliksem dient u het product onmiddellijk los te koppelen van het stroomnet om
brand en elektrische schokken te voorkomen.
• Gebruik alleen de meegeleverde stroomkabel. Gebruik van andere kabels kunnen brand of
elektrische schokken veroorzaken.
• In het geval van rook, vreemde reuk of geluid dient het product onmiddellijk uitgeschakeld te
worden en de stroom kabel los gekoppeld te worden. Vraag bij een geautoriseerde dealer een
onderhoudsbeurt aan.
• Als het product is gevallen of beschadigd schakel dan het product onmiddellijk uit. Bij verder
gebruik van het product kan brand en elektrische schokken ontstaan. Vraag bij een
geautoriseerde dealer een onderhoudsbeurt aan.
• Raak het product niet aan met natte handen. Dit kan brand en elektrische schokken veroorzaken.
Risico van ernstig of klein letsel.
Kan ook het product of de omgeving beschadigen.
• Zorg ervoor dat er geen kabels op de vloer liggen waar mogelijk mensen kunnen struikelen.
• Vermijd contact met vloeistoffen. Contact met vloeistoffen kan het product ernstig beschadigen,
zodanig dat reparatie niet mogelijk is.
• In geval van bliksem dient u het product onmiddellijk los te koppelen van het stroomnet om
brand en elektrische schokken te voorkomen.
• Sluit alleen een extern product aan wanneer deze externe producten niet aangesloten zijn op
hun voeding. Het is mogelijk dat een kortsluiting in het externe product de recorder
beschadigd.
3
Risico van klein letsel of
beschadigingen.
• Vloeibare of agressieve schoonmaakmiddelen mogen niet gebruikt worden op het apparaat.
Voor het schoonmaken kan er een zachte doek of tissue gebruikt worden.
• Gebruik of plaats het apparaat niet in de volgende omgevingen;
- In te koud of te warm gebied.
- In een gebied met hoge luchtvochtigheid, vlak voor een airco, of in gebieden met hoge
temperatuur schommelingen.
- In een gebied met overmatig veel stof.
- Op plaatsen waar de ventilatie openingen aan beide zijden van het apparaat geblokkeerd
zijn.
• Plaats geen creditkaarten/telefoonkaarten/bankpassen, passen met een magnetische strip en
dergelijke in de buurt van het apparaat.
• Statische elektriciteit kan de elektronica van het apparaat beschadigen. Zorg dat alle statische
elektriciteit van uw lichaam weg is voor het apparaat aangeraakt wordt.
• Als het apparaat zodanig beschadigd is dat dit niet gerepareerd kan worden of aan het einde
van zijn levensduur is, voer het apparaat dan af volgens de lokale milieueisen.
Beperkingen aangaande het gebruik. Gebruikers worden
aangeraden om de relevante informatie zorgvuldig te lezen.
• Het apparaat kan mogelijk niet goed werken als de spanningsbron onstabiel is of/en er
elektrische schokken zijn.
• Het apparaat is ontworpen om zo veel mogelijk bestand te zijn tegen spanningsuitval.
Desondanks kan er schade ontstaan bij spanningsuitval. Gebruik daarom altijd een
Uniterruptible Power Supply (UPS).
• Het apparaat is ontworpen voor continue video opname, een fout in de harde schijf kan het
systeem ontregelen. Periodieke controle en onderhoud is noodzakelijk voor een correcte
werking.
• Het apparaat dient geïnstalleerd en geprogrammeerd te worden door een geautoriseerde
dealer.
• Omdat het apparaat aansluitingen heeft voor meerdere externe componenten (waaronder
camera’s, sensoren, LAN, HDD etc.) is het mogelijk dat een defect veroorzaakt word door
deze externe componenten.
• Gebruik de bijgeleverde montage beugels voor rack montage.
• Voor dit apparaat geldt, 1 Kbyte is gelijk aan 1,024 bytes, 1 Mbyte is gelijk aan 1,048,576
bytes en 1 Gbyte is gelijk aan 1,073,700,000 bytes.
4
Inhoud
Voorwoord .......................................................................................... 2
Inhoud…............................................................................................. 5
Hoofdstuk 1. Introductie ................................................................... 7
1. Systeem............................................................................................................. 7
2. Algemene functies ............................................................................................ 7
3. Specificatie....................................................................................................... 8
Hoofdstuk 2. Systeem Installatie ...................................................... 10
1. Inhoud Verpakking ……….................................................................................. 10
2. Apparaten aansluiten ....................................................................................... 11
2-1. 4 Kanalen Premium DVR ................................................................................... 11
2-2. 8/16 Kanalen Premium DVR .............................................................................. 14
3. Waarschuwingen ............................................................................................. 16
Hoofdstuk 3. DVR Gebruik ................................................................ 17
1. Basis Gebruik …. ................................................................................................ 17
1-1. Voorpaneel & IR Afstandsbediening ................................................................... 17
1-2. Het systeem aanzetten….….............................................................................. 18
1-3. Menu Balk ....................................................................................................... 18
1-4. Display Iconen ................................................................................................ 19
1-5. Gebruiker of Admin Login ................................................................................. 20
1-6. Hoofdmenu ..................................................................................................... 21
1-7. Contextmenu ................................................................................................... 22
2. DVR Configuratie … ............................................................................................ 23
2-1. SYSTEEM ......................................................................................................... 23
2-1-1. MENU > SYSTEEM > Informatie .............................................................. 23
2-1-2. MENU > SYSTEEM > Datum & Tijd........................................................... 24
2-1-3. MENU > SYSTEEM > Gebruiker................................................................ 24
2-1-4. MENU > SYSTEEM > Snelle Setup…......................................................... 26
2-1-5. MENU > SYSTEEM > Systeem Log .......................................................... 26
2-2. APPARAAT....................................................................................................... 27
2-2-1. MENU > APPARAAT > Camera ................................................................ 27
2-2-2. MENU > APPARAAT > Audio ................................................................... 28
2-2-3. MENU > APPARAAT > Alarm................................................................... 28
2-2-4. MENU > APPARAAT > Keyboard ............................................................. 29
2-2-5. MENU > APPARAAT > RS232 & RS485 .................................................... 29
2-3. MONITOR........................................................................................................ 30
2-3-1. MENU > MONITOR > Monitor ................................................................. 30
2-3-2. MENU > MONITOR > VGA ...................................................................... 30
2-3-3. MENU > MONITOR > CVBS ..................................................................... 31
2-3-4. MENU > MONITOR > Digital Signage....................................................... 32
2-4. OPNAME ......................................................................................................... 33
2-4-1. MENU > OPNAME > Opslag .................................................................... 33
2-4-2. MENU > OPNAME > Opname................................................................... 33
2-4-3. MENU > OPNAME > Gereedschappen....................................................... 35
2-5. NETWERK ....................................................................................................... 36
2-5-1. MENU > NETWERK > Adres .................................................................... 36
2-5-2. MENU > NETWERK > DDNS .................................................................... 37
2-5-3. MENU > NETWERK > Notificatie .............................................................. 37
5
2-5-4. MENU > NETWERK > Transmissie ….......................................................... 38
2-6. GEBEURTENIS ................................................................................................. 39
2-6-1. MENU > GEBEURTENIS > Sensor ............................................................ 39
2-6-2. MENU > GEBEURTENIS > Beweging......................................................... 40
2-6-3. MENU > GEBEURTENIS > Video Verlies.................................................... 42
2-6-4. MENU > GEBEURTENIS > Tekst-In ...........................................................43
2-6-5. MENU > GEBEURTENIS > Systeem...........................................................45
3. Afspelen ........................................................................................................... 46
3-1. Ga naar Tijd..................................................................................................... 47
3-2. Kalender Zoeken............................................................................................... 47
3-3. Gebeurtenis Zoeken.......................................................................................... 47
3-4. Tekst-In Zoeken................................................................................................ 48
3-5. Backup Data Afspelen ...................................................................................... 49
3-6. Bediening Afspelen........................................................................................... 49
4. Backup .............................................................................................................. 50
4-1. Backup ............................................................................................................ 50
4-2. Instant Backup ................................................................................................. 51
4-3. Clip Maker........................................................................................................ 51
Hoofdstuk 4. Remote Software ..... ................................................... 52
1. Gebruik van de Remote Software ..................................................................... 52
1-1. Software Opstarten ........................................................................................ 52
1-2. Site Set Up ...................................................................................................... 54
1-3. Favorieten Set Up ............................................................................................. 56
1-3. Site Lijst ……………............................................................................................. 57
1-4. Gereedschappen............................................................................................... 58
1-4-1. DVR Status............................................................................................. 58
1-4-2. PTZ ....................................................................................................... 58
1-4-3. TEKST-IN ............................................................................................... 59
1-4-4. GPS ....................................................................................................... 59
2. Afspelen op afstand ............................................................................................ 60
2-1. Kalender Zoeken ............................................................................................... 60
2-2. Gebeurtenis Zoeken........................................................................................... 61
2-3. Tekst-In Zoeken................................................................................................ 62
2-4. Opgenomen beelden opslaan………….................................................................. 63
2-5. Speel Backup Data af....................................................................................... 64
2-6. Afspelen van HDD Data op een PC……............................................................. 65
3. Setup ................................................................................................................ 66
3-1. NEMON Software Setup .................................................................................... 66
3-2. Remote DVR Setup ........................................................................................... 70
3-3. Remote Upgrade .............................................................................................. 71
4. Callback ............................................................................................................ 72
Appendix A. Remote Toegang met I.E. Browser ............................... 74
Appendix B. PFRM Instructies ........................................................... 75
1. Omschrijving ...................................................................................................... 75
2. Connectie maken ................................................................................................ 76
COMPLIANCE NOTICE OF FCC: ............................................................................ 78
WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)................................................. 78
ROHS Compliance .................................................................................................. 78
6
Hoofdstuk 1. Introductie
1. Systeem
Deze recorder is bedoeld voor een brede DVR markt. Zowel voor de professionele markt als de
particuliere markt zijn een goede prijs en een breed scala aan functies enorm belangrijk. Deze
recorder is speciaal ontworpen om aan de huidige markt eisen te voldoen. Zeer betaalbaar,
betrouwbaar en veelzijdig in gebruik voor een optimale gebruikerservaring.
2. Algemene functies
• H.264 Standaard Video Compressie.
• Embedded Linux besturingssysteem.
• Eigen DB Structuur voor stabiliteit.
• Verschillende Opname Resoluties D1/Half D1/CIF.
• CMS (Centraal Monitoring Systeem).
• Gemakkelijk instelbaar, gelijkend aan de DVR GUI in de CMS.
• Web Monitoring, Zoeken en Setup.
• Eigen media speler voor back-up afspelen.
• Twee USB Poorten voor gebruik van muis en back-up.
• Tot twee SATA schijven en geen limiet in capaciteit.
• Twee weg Audio
• Met 1 keyboard kunnen meerdere recorders bediend worden.
• Tekst-In & Relais uitgang ondersteuning
• Real Time opname en Playback voor verschillende camera’s tegelijk.
• Drievoudige video streaming en digitale zoom.
• iPhone en Android ondersteuning via de iMon2 app.
• Twee onafhankelijk instelbare monitoren.
De twee onafhankelijke monitoren laten de gebruiker het toe om zowel de VGA en de BNC
monitor uitgang te gebruiken met verschillende beeldscherm opties. Twee verschillende en
individuele monitor modes kunnen ingesteld worden per uitgang. Bijvoorbeeld een monitor
voor afspelen en een tweede voor live kijken. Deze functie geeft een hoge mate van
flexibiliteit en efficiëntie voor de gebruikers van de recorder.
Noot: Deze handleiding beschrijft de 4 kanalen, 8 kanalen en de 16 kanalen recorders. De
recorders zijn identiek behalve voor het aantal camera’s, audio ingangen en alarm in en
uitgangen. De illustraties en beschrijvingen zijn gebaseerd op het 4 kanalen model.
7
3. Specificatie
Model
4 Kanalen Premium DVR
In
4 BNC (zonder doorlus)
Video
Uit
1 VGA, 1 BNC
In
4 RCA (Lijn-In)
Audio
Uit
1 RCA (Lijn-Uit)
Sensor In
Alarm Uit
I/O
I/O Interface
Weergave
Monitor
Opname
RS232, RS485, USB x 2
Real Time
720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL)
Split Screen
1, 4, PIP, Digitale zoom
Compressie
H.264 Codec
Frames /
Resolutie
120fps@CIF(NTSC)
100fps@CIF(PAL)
120fps@HalfD1(NTSC)
100fps@HalfD1(PAL)
60fps@D1(NTSC)
50fps@D1(PAL)
Beeldkwaliteit
Weergave
Zoek functies
Afspeel modes
Super Hoog, Hoog, Standaard, Laag
Time-lapse, Event, Time & Event, Noodgeval (Paniek)
1, 4, Digitale zoom
Kalender, Gebeurtenissen, Tekst-In, Datum/Tijd
Multi kanalen vooruit/terug spelen
RW & FF ( x2, x4, x8, x16, x32), Per frame, Pauze
Interface
Ethernet (10/100 Base)
Protocol
TCP/IP, HTTP, DHCP, ADSL(PPPoE), RTP/RTSP
Applicaties
Netwerk
2 Open Collector Uitgangen
Resolutie
Mode
Afspelen
4 TTL (3+Noodgeval)
Web Browser
Mobiele Stream
Opslag
Back-up
Bediening
OSD
Goedkeuringen
ROHS
Maximaal vermogen voeding
Live, Afspelen, Setup, Notificatie (Callback, E-Mail)
Internet Explorer 7 of hoger
iPhone en Android Phone
2xSATA HDD
Externe HDD(USB) of USB stick
Voorpaneel, USB muis,
IR afstandsbediening, keyboard
Grafische User Interface (Meertalig)
FCC, CE, KCC
ROHS Compliance
DC12V, 3.33A (40W)
Bedrijfstemperatuur
5°C ~ 40°C
Bedrijfsluchtvochtigheid
0%~80%
Afmetingen
340(W)x67(H)x267(D)mm
Gewicht
2Kg (zonder HDD)
8
Model
8 Kanalen Premium DVR
In
Video
Uit
16 BNC (doorlus optie)
1 VGA, 1 BNC
In
8 RCA (Lijn in)
Uit
1 RCA (Lijn uit)
Sensor In
4 TTL (3+Noodgeval)
Audio
I/O
8 BNC (doorlus optie)
Alarm Uit
I/O Interface
2 Open Collector Uitgangen
RS232, RS485, USB x 2
Weergave
Resolutie
Monitor
Split Screen
Compressie
Frames /
Resolutie
Opname
720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL)
1,4,6,8,9,13,16,PIP,
DigitaleZoom
1,4,6,9,PIP, Digitale Zoom
H.264 Codec
240fps@CIF(NTSC)
200fps@CIF(PAL)
240fps@Half D1(NTSC)
480fps@CIF(NTSC)
400fps@CIF(PAL)
240fps@Half D1(NTSC)
200fps@Half D1(PAL)
200fps@Half D1(PAL)
Beeldkwaliteit
Mode
Time-lapse, Event, Time & Event, Noodgeval (Paniek)
Zoek Mode
Afspelen
Interface
Protocol
Netwerk
Real Time
120fps@D1(NTSC)
120fps@D1(NTSC)
100fps@D1(PAL)
100fps@D1(PAL)
Super Hoog, Hoog, Standaard, Laag
Display
Afspelen
16 Kanalen Premium DVR
1, 4, 6, 9, Digitale Zoom
1,4,6,8,9,13,16,Digitale Zoom
Kalender, Gebeurtenissen, Tekst-In, Datum/Tijd
Multi kanalen vooruit/terug spelen
RW & FF ( x2, x4, x8, x16, x32), Per frame, Pauze
Ethernet (10/100 Base)
TCP/IP, HTTP, DHCP, ADSL(PPPoE), RTP/RTSP
Applicaties
Live, Afspelen, Setup, Notificatie (Callback, E-Mail)
Web Browser
Internet Explorer 7 of hoger
Mobiele Stream
iPhone, Android
Opslag
Backup
Bediening
OSD
Goedkeuringen
2 x SATA HDD
Externe HDD(USB) of USB stick
Voorpaneel, USB muis,
IR afstandsbediening, keyboard
Graphische User Interface (Meertalig)
FCC, CE, KCC
ROHS
ROHS Compliance
Maximale vermogen voeding
DC12V, 3.33 (40W)
Bedrijfstemperatuur
5°C ~ 40°C
Bedrijfsluchtvochtigheid
0%~80%
Afmetingen
Gewicht
340(W)x67(H)x267(D)mm
2Kg (zonder HDD)
9
Hoofdstuk 2. Systeem Installatie
1. Inhoud verpakking
In de verpakking zitten de volgende componenten:
DVR
DC Adapter
Stroomkabel
Afstandsbediening
Snelle handleiding
Klanten kaart
Noot: U kunt de volledige gebruikers handleiding en de netwerksoftware downloaden
vanaf het adres welke op de klanten kaart staat of op de website van FR-Security (alleen
voor dealers).
10
2. Apparaten aansluiten
2-1. 4 Kanalen Premium DVR
Op de achterzijde van de recorder zitten de volgende aansluitingen:
• USB voorzijde: De twee USB poorten kunnen worden gebruikt voor het aansluiten van externe
apparaten zoals een USB stick of een USB muis.
Video In
Sluit de coax kabels van de camera’s aan op de BNC
connectoren
11
Audio Input
De recorder kan maximaal vier audio bronnen tegelijk opnemen. Sluit daarvoor
de audio bronnen aan op de RCA connectoren. Het aangeboden audio signaal
moet wel voor versterkt zijn.
Audio Out
De audio uitgang is niet versterkt, om het geluid te kunnen beluisteren heeft u
een speaker met versterker nodig.
Video Uit
Sluit de monitoren aan op de VGA en de BNC uitgang van de recorder. Beide uitgangen kunnen
samen gebruikt worden en zijn onafhankelijk van elkaar te bedienen. U kunt bijvoorbeeld op de
VGA monitor live beelden bekijken en op de BNC monitor beelden afspelen. Deze functie zorgt
ervoor dat u een grote mate van flexibiliteit heeft over het gebruik van de monitoren. Deze
functie heet PFRM (PC Free Remote Monitoring).
Noot: De VGA monitor is de hoofd monitor bij het opstarten van de recorder. Om te wisselen
gebruikt u de volgende opties:
1. Druk en houd de Display knop voor 3 seconden vast.
2. Klik de linker en de rechter muis knoppen tegelijk aan.
3. Kies “Wijzig Monitor Focus” in het menu.
U kunt in de onderstaande lijst bekijken welke dubbele monitor opties er mogelijk zijn.
VGA Monitor
BNC Monitor
LIVE (O)
LIVE
AFSPELEN (O)
PTZ (O)
RECLAME (O)
LIVE (O)
AFSPELEN
AFSPELEN (X)
PTZ (O)
RECLAME (X)
LIVE (O)
PTZ
AFSPELEN (O)
PTZ (O)
RECLAME (O)
LIVE (O)
RECLAME
AFSPELEN (X)
PTZ (O)
RECLAME (O)
12
RS485/ALARM/SENSOR
De RS485 connectie kan gebruikt worden voor het
bedienen van PTZ camera’s.
Twee alarm uitgangen kunnen worden gebruikt voor het
schakelen van externe alarmen zoals sirenes en lampen. De
alarm uitgangen zijn Open Collector signalen.
Drie sensor ingangen en 1 noodgeval sensor ingang kunnen gebruikt worden om externe apparatuur
aan te sluiten. De sensoren kunnen gebruikt worden om de recorder een gebeurtenis te laten
opnemen. De noodgeval sensor ingang kan alleen gebruikt worden voor noodgeval opnames.
De RS-232C ingang kan worden aangesloten om de functie POS tekst-in te gebruiken.
Om draden aan te sluiten op het aansluitblok moet de ontgrendeling boven de draad aansluiting
ingedrukt worden. Voer dan de kabel in en laat de ontgrendeling los. De kabel moet nu goed
vast geklemd zijn.
Andere aansluitingen
• Netwerk: Sluit een netwerk kabel met RJ-45 connector aan voor het op afstand bekijken
van de live beelden en opgenomen beelden. Raadpleeg Hoofdstuk 3-2. Recorder
Configuratie voor informatie over het configureren van de netwerk connectie.
• Reset: De recorder is voorzien van een reset switch, deze kan gebruikt worden om de
recorder terug naar fabrieksinstellingen te zetten. Om de recorder te resetten moet deze eerst
uitgezet worden. Druk dan de switch in en zet de recorder aan. Houd de switch vast totdat de
recorder geheel opgestart is.
• Power Connector: Sluit de meegeleverde adapter aan op de power connector op de achterzijde.
(DV12V, 3.33A)
13
2-2. 8/16 Kanalen Premium DVR
Op de achterzijde van de recorder zitten de volgende aansluitingen:
[8 Kanalen Premium Model]
[16 Kanalen Premium Model]
• USB voorzijde: De twee USB poorten kunnen worden gebruikt voor het aansluiten van externe
apparaten zoals een USB stick of een USB muis.
Video In
14
Sluit de coax kabels van de camera’s aan op de BNC connectoren
Doorlus video
Sluit de doorlus uitgang kabel aan op de recorder.
Audio Input
De recorder kan maximaal acht audio bronnen tegelijk opnemen. Sluit
daarvoor de audio bronnen aan op de RCA connectoren. Het aangeboden
audio signaal moet wel voor versterkt zijn.
Video Uit
Sluit de monitoren aan op de VGA en de BNC uitgangen van de recorder. Beide uitgangen kunnen
samen gebruikt worden en zijn onafhankelijk van elkaar te bedienen. U kunt bijvoorbeeld op de
VGA monitor live beelden bekijken en op de BNC monitor beelden afspelen. Deze functie zorgt
ervoor dat u een grote mate van flexibiliteit heeft over het gebruik van de monitoren. De functie
heet PFRM ( PC Free Remote Monitoring).
Noot: De VGA monitor is de hoofd monitor bij het opstarten van de recorder. Om te wisselen
gebruikt u de volgende opties:
1. Druk en houd de Display knop voor 3 seconden vast.
2. Klik de linker en de rechter muis knoppen tegelijk aan.
3. Kies “Wijzig Monitor Focus” in het menu.
RS485/ALARM/SENSOR
De RS485 connectie kan gebruikt worden voor het
bedienen van PTZ camera’s.
Twee alarm uitgangen kunnen worden gebruikt voor het
schakelen van externe alarmen zoals sirenes en lampen. De
alarm uitgangen zijn Open Collector signalen.
Drie sensor ingangen en 1 noodgeval sensor ingang kunnen gebruikt worden om externe apparatuur
aan te sluiten. De sensoren kunnen gebruikt worden om de recorder een gebeurtenis te laten
opnemen. De noodgeval sensor ingang kan alleen gebruikt worden voor noodgeval opnames.
De RS-232C ingang kan worden aangesloten om de functie voor POS tekst-in te gebruiken.
Om draden aan te sluiten op het aansluitblok moet de ontgrendeling boven de draad aansluiting
ingedrukt worden. Voer dan de kabel in en laat de ontgrendeling los. De kabel moet nu goed
vast geklemd zijn.
Andere aansluitingen
• Netwerk: Sluit een netwerk kabel met RJ-45 connector aan voor het op afstand bekijken
van de live beelden en opgenomen beelden. Raadpleeg Hoofdstuk 3-2. Recorder
Configuratie voor informatie over het configureren van de netwerk connectie.
• Reset: De recorder is voorzien van een reset switch, deze kan gebruikt worden om de
recorder terug naar fabrieksinstellingen te zetten. Om de recorder te resetten moet deze eerst
uitgezet worden. Druk dan de switch in en zet de recorder aan. Houd de switch vast totdat de
recorder geheel opgestart is.
• Power Connector: Sluit de meegeleverde adapter aan op de power connector op de achterzijde.
(DV12V, 3.33A)
15
3. Waarschuwingen
• Plaats de recorder niet op een locatie waar er kans is op directe zonnestralen of naast andere
hittebronnen. (Kan brand veroorzaken)
• Plaats geen vazen, bloempotten, kopjes, cosmetica en alles wat water bevat op de recorder.
(Dit kan elektrische schokken veroorzaken.)
• Duw geen metalen objecten of brandbare objecten in de ventilatiegaten. (Dit kan brand of
•
•
•
•
elektrische schokken veroorzaken)
Plaats geen zware objecten op de recorder.
Zorg dat de power connector goed vast zit. (Zo niet dan kan dit brand veroorzaken.)
Bij bliksem en onweer moet de recorder losgekoppeld zijn. (Kan brand veroorzaken.)
Gebruik een zachte, droge doek voor het reinigen van het oppervlakte. Gebruik van een
schoonmaakmiddel kan de behuizing laten verkleuren.
• Als er rook is of een brandlucht schakel dan de recorder meteen uit. Koppel de recorder los van
alle connecties en raadpleeg uw leverancier.
• Trek niet aan de stroomkabel. (Als de kabel beschadigd is dan is er kans op brand en elektrische
schokken)
• Gebruik de stroomkabel niet met natte handen. (Kan een elektrische schok veroorzaken)
• Zorg dat de stroomkabel niet gedraaid zit. (Kan brand of elektrische schokken veroorzaken.)
• Gebruik de juiste adapter. (Gebruik van de verkeerde adapter kan brand veroorzaken)
• Plaats de recorder niet in natte locaties. (Kan brand of elektrische schokken veroorzaken)
• Houd de recorder weg van vuur. (Kan brand veroorzaken.)
• Haal de recorder niet uit elkaar. (Kan storingen of elektrische schokken veroorzaken.)
• Plaats niet naast brandbare materialen zoals licht ontvlambare spray. (Kan brand veroorzaken.)
• Plaats de recorder niet op een locatie met veel vuil. (Kan brand veroorzaken)
• Plaats de recorder niet op instabiele oppervlakten.
• Plaats geen zware objecten op de stroomkabel. (Kan storing of brand veroorzaken)
• Indien een verlengsnoer gebruikt wordt gebruik er dan niet meerdere achter elkaar. (Kan
brand veroorzaken)
• Zorg dat de stroom connectoren altijd schoon zijn. (Kan brand veroorzaken.)
• Laat niet vallen en zorg dat er geen schok aan de recorder wordt gegeven. (Kan schade aan
mensen veroorzaken)
• Raak de stroom onderdelen niet aan. (Kan elektrische schok veroorzaken)
• Zorg dat de ventilator niet wordt geblokkeerd. (Kan brand veroorzaken)
• Zorg dat altijd de juiste batterijen worden gebruikt bij vervanging, anders is er risico van explosie.
• Verwijder gebruikte batterijen altijd op de juiste manier.
• Zorg dat gebruikte batterijen niet door kinderen kunnen worden opgegeten. Houd de
batterijen weg bij kinderen (Contacteer een dokter als de batterijen zijn opgegeten)
16
Hoofdstuk 3. DVR GEBRUIK
1. Basis gebruik
1-1. Voorpaneel & IR Afstandsbediening
De recorder moet eerst correct geïnstalleerd zijn voor dat u doorgaat. De locatie, vorm van de
knoppen of de beschikbare functie knoppen kunnen verschillend zijn, afhankelijk van het model.
Alleen de meest gebruikte functie knoppen kunt u op het voorpaneel vinden.
Functieknop
USB Poort
Omschrijving
Op de voorkant zitten twee USB poorten.
Door het indrukken van de camera knoppen en de ENTER
Camera knoppen(1~0)
knop kunnen geselecteerde camera’s op vol beeld gezet
worden. Of om een wachtwoord in te voeren.
Laat het setup menu zien. Mogelijk moeten gebruikers eerst
MENU / EXIT knop
een wachtwoord invoeren voor toegang tot het menu. In de
afspeelmodus zorgt de knop voor het afspeelmenu.
DISPLAY Knop
In live of afspeelmodus, kan hiermee de monitor lay-out
weergave gewijzigd worden.
SEQUENCE Knop
Geeft de camera’s achter elkaar weer in een sequentie.
Omhoog, Omlaag, Links,
Rechts pijlen.
BACKUP Knop
PLAYBACK Knop
PAUSE Knop
Deze knoppen worden gebruikt voor het veranderen van
instellingen in het MENU
Kopieert opgenomen videodata naar een USB stick.
Schakelt van live mode naar afspeel mode.
In afspeel mode kan deze knop gebruikt worden om de
video te pauzeren.
Laat het preset menu zien in PTZ mode.
Opgenomen video af laten spelen. Druk de knop meermalen
- Laat
het preset
zienspelen,
in PTZtot
mode.
in
om sneller
af temenu
kunnen
max. 32 keer. (1, 2, 4,
PLAY Knop
8, 16 en 32 keer).
- Gebruik de knop om naar rechts te navigeren in het menu.
- In PTZ modus in de verte scherp stellen.
Video achteruit spelen. Druk de knop meermalen in om
sneller terug te spoelen, tot max. 32 keer. (1, 2, 4, 8, 16 en
R.PLAY Knop
32 keer).
- Gebruik de knop om naar links te navigeren in het menu.
- Uitzoomen in PTZ modus.
STAP VOORUIT Knop
Bij Pauze per frame vooruit spelen.
-Gebruik de knop om naar boven te navigeren in het menu.
-In PTZ modus dichtbij scherp stellen .
STAP TERUG Knop
Bij Pauze per frame achteruit spelen.
-Gebruik de knop om naar beneden te navigeren in het menu.
–Inzoomen in PTZ modus.
17
EJECT Knop
PTZ Knop
ZOOM Knop
PIP Knop
Hiermee kan de optionele DVD speler geopend worden.
- Geeft het PRESET menu weer in PTZ modus.
Live weergave omzetten naar PTZ modus.
Inzoomen op het geselecteerde camera beeld.
Live weergave veranderen naar PIP weergave.
FREEZE Knop
Bevriest de huidige weergave.
AUDIO Knop
Selecteert een camera voor live en afspelen audio output.
OSD Knop
Zet het OSD menu aan of uit.
LOG Knop
Laat het log zien van het systeem.
ID Knop
Dit is om het ID te veranderen i.c.m. de afstandsbediening.
E.REC Knop
Hiermee wordt de noodgeval opname gestart van alle
camera’s. Op de monitor wordt een “!” weergegeven. Druk
nogmaals op de knop om de opname te stoppen.
Status LED
Power, HDD, Netwerk, Alarm
1-2. Het systeem aanzetten
De recorder start meteen op wanneer deze spanning heeft. Het zal ongeveer 10 tot 30
seconden duren voordat het systeem geïnitialiseerd is. Hierna wordt het live beeld weergegeven
en zal de opname direct beginnen.
Noot: Om het systeem veilig uit te schakelen selecteert u UITSCHAKELEN in het hoofd menu.
Nadat de uitschakel melding in beeld komt kunt u veilig de spanning loskoppelen.
Noot: Na installatie van een nieuwe harde schijf moet deze eerst geformatteerd
worden. MENU > OPNAME >OPSLAG >HDD Formatteren
1-3. Menu Balk
De menubalk wordt weergegeven zoals onderstaande afbeelding.
Klik op MENU om het hoofd menu in beeld te brengen.
Geeft de capaciteit en de opslag grootte van de HDD weer.
Wordt weergegeven als de opnamemodus op overschrijven staat.
Sequentie display modus.
Wordt weergegeven als de netwerkfunctie actief is.
Wordt weergegeven als het alarm geactiveerd is.
18
E.REC (Noodgeval Opname) Modus.
Laat de tijd en datum zien.
IR Afstandsbediening
1-4. Display Iconen
Geen Opname
Opname
E.REC (Noodgeval opname)
Alarm Opname (Rood)
Vooralarm Opname (Blauw)
Bewegingsdetectie
Alarmingang detectie
Tekst-In
PTZ Camera
Instant Back-up
Clip Maker (Blauw)
Back-up (Rood)
Video Verlies
19
1-5. Gebruiker of Admin Login
Druk op MENU om het hoofdmenu weer te geven. Het login scherm verschijnt voor het invoeren
van ID en wachtwoord. Een wachtwoord kan uit max. 8 nummers bestaan, 0 tot en met 9.
Gebruik de nummers aan de onderkant van het scherm om het wachtwoord in te voeren. Klik op
“…” om een virtueel toetsenbord weer te geven en op die manier het wachtwoord in te voeren.
In de fabrieksinstellingen zit standaard geen wachtwoord, u kunt dan op OK klikken om in te
loggen. Het wachtwoord kan gewijzigd worden in het menu onder MENU > SYSTEEM >
GEBRUIKERS. Het systeem zal een gebruiker automatisch uit loggen na een bepaalde tijd
inactiviteit. Deze “Auto Loguit Tijd” kan aangepast worden in het menu bij de wachtwoord
instellingen. (MENU >SYSTEEM > Gebruiker).
20
1-6. Hoofdmenu
Het hoofdmenu van de recorder bestaat uit de sub menu’s SYSTEM, DEVICE, DISPLAY, RECORD,
NETWORK en EVENT. Elk menu bestaat weer uit verschillende sub menu’s. Gebruik de muis,
afstandsbediening of het voorpaneel om te navigeren door de menu’s.
Noot: Om ongeautoriseerde toegang te voorkomen is het belangrijk om uit te loggen
nadat er systeem wijzigingen zijn geweest.
Informatie
Datum & Tijd
SYSTEEM
Gebruikers
Snelle Setup
Systeem Log
Camera
Audio
APPARATEN
Alarm
Bediendeel
RS232 & RS485
Monitorweergave
MONITOR
VGA
CVBS
Reclame boodschappen
HOOFD MENU
Opslag
OPNAME
Opname
Gereedschappen
IP Adres
NETWERK
DDNS
Notificatie
Netwerk Transmissie
Sensor
Beweging
GEBEURTENISSEN
Video Verlies
Tekst-In
Systeem
LOGUIT
UITSCHAKELEN
21
1-7. Context Menu
Het OSD Menu scherm verschijnt door op de rechter muis knop te klikken.
Digital Signage: Zet de reclame boodschappen op de VGA of BNC uitgang.
Camera
: Selecteer camera nr.
Layout
: Selecteer display modus (Alleen 8/16 DVR)
OSD
: Selecteer OSD modus
Tekst-In Info. : On/Off Tekst-In OSD.
Freeze
Sequence
: Bevriest camera weergave
: Start sequentie
Zoom
PIP
: Beeld inzoomen (x2, x4, x8)
: PIP modus en camera selectie
Audio
: Audio selectie
PTZ
Backup
: Selecteer PTZ opties
: Selecteer back-up opties
Playback
Remote
E. Record
: Speel opgenomen video af
: Maak een verbinding met een andere DVR. (Appendix B)
: Start Noodgeval Opname
Log
: Selecteer Systeem/Event log
Wijzig Monitor Focus: Zet het menu en OSD op een van beide hoofdmonitoren. VGA en
BNC uitgang. Andere opties zijn: beide muisknoppen tegelijk indrukken of de display toets
op de recorder ingedrukt houden.
Setup Menu: Instellingen menu weergave
Voor meer informatie over het Instellingen menu zie: 2. DVR Configuratie.
22
2. DVR Configuratie
2-1. SYSTEEM
Onder het Systeem Menu vindt u de opties voor de algemene Informatie, Datum & Tijd,
Gebruikers, Snelle Setup en het systeem log.
2-1-1. MENU > SYSTEEM > Informatie
In het Informatie scherm kunnen de DVR Naam, Systeem Versie, Upgrade, Mac Adres en
Configuratie opties geselecteerd worden. Selecteer DVR naam en druk op
veranderen. Benoem de DVR met behulp van het virtuele toetsenbord.
om de naam te
Het systeem kan opgewaardeerd worden met nieuwere firmware. Zet de firmware op een USB
stick en sluit deze aan op de DVR. Druk dan op de Upgrade knop. De upgrade duurt ongeveer 5
minuten, na de upgrade start de DVR automatisch opnieuw op.
23
Noot: Verwijder de USB stick NIET en zet het systeem NIET uit tijdens het upgrade proces.
Gebeurt dat wel dan is er grote kans dat het systeem niet meer functioneert en ook niet meer te
repareren is.
AFSTANDSBEDIENING ID
Voer hier het afstandsbediening ID in om meerdere recorders individueel te bedienen. Als de
afstandsbediening ID op 0 blijft staan dan hoeft op de afstandsbediening niet het ID nummer
ingevoerd te worden. De afstandsbediening werkt standaard op alle recorders met ID 0.
Video Type
Het systeem detecteert automatisch het camera signaal type als NTSC of PAL. Eventueel kan
dit ook nog handmatig aangepast worden.
Configuratie
De Systeem instellingen kunnen geladen en bewaard worden met de configuratie optie.
Export: Bewaar de instellingen op een USB stick.
Import: Laad de instellingen vanaf een USB stick.
Standaard: Laad de fabrieksinstellingen.
Noot: Bij een configuratie import worden de systeem en netwerk instellingen niet veranderd. De
netwerk instellingen worden ook niet aangepast bij laden naar fabrieksinstellingen.
2-1-2. MENU > SYSTEEM > Datum & Tijd
In het Datum & Tijd menu kunnen de Tijd
Zone, Datum, Tijd, NTP Server en Feestdag
opties geselecteerd worden.
Markeer Tijd Zone en klik op
juiste tijdzone te selecteren.
om de
Selecteer ‘Bij daglicht opslaan’ voor
zomertijd. Voer de start en eind datum/tijd
in voor de zomertijd.
Klik op
voor het instellen van de Datum & Tijd. Klik op de Format knop voor het instellen van de
gewenste datum/tijd notatie.
24
2-1-3. MENU > SYSTEEM > Gebruiker
Auto Login: Deze functie laat een gebruiker automatisch inloggen als het systeem is opgestart.
Auto uitloggen: Voor automatisch uitloggen na bepaalde tijd.
Klik op
om een gebruiker toe te voegen. Om een gebruiker te verwijderen klik op
Gebruikersnaam: Voer een naam in.
.
Groep: Selecteer bij welke groep de gebruiker hoort.
Wachtwoord: Voer een wachtwoord in of maak een nieuw wachtwoord.
Noot : Als de gebruiker geen wachtwoord heeft dan hoeft er bij huidig wachtwoord NIKS ingevuld
te worden.
Stel de toegangsrechten voor de gebruiker in voor het systeem. Selecteer de Groep tab om
een nieuwe groep aan te maken. Klik op
om een nieuwe groep toe te voegen. Voer een
naam in voor de groep en selecteer de toegangsrechten voor de groep. Om een groep te
verwijderen klik op
naast de groep.
25
2-1-4. MENU > SYSTEEM > Snelle Setup
Met het Snelle Setup menu kan er snel en
gemakkelijk een aantal basis instellingen op
het systeem worden doorgevoerd.
26
2-1-5. MENU > SYSTEEM > Systeem Log
In het Systeem Log menu kan er in het
volledige systeem log gezocht worden.
Klik op Reload om de lijst te verversen.
Gebruik de
knoppen om door de pagina’s te
bladeren. Het log kan geëxporteerd worden in .txt
formaat.
2-2. APPARAAT
In het Apparaat menu staan de apparaat configuratie opties voor Camera, Audio, Alarm, Keyboard en
RS232 & RS485 (POS/PTZ/Keyboard).
2-2-1. MENU > APPARAAT > Camera
Een camera kan worden uitgeschakeld door het vinkje te verwijderen bij de camera. Zodoende
wordt het videoverlies symbool niet op de monitor weergegeven. Klik op
te veranderen.
om de camera titel
Klik op de Setup knop om het video signaal aan te passen (bijv. meer contrast). Klik of sleep
de balk per niveau om deze hoger of lager in te stellen voor het gewenste resultaat.
PTZ bediening
Selecteer het kanaal met de PTZ camera.
Selecteer PTZ in het context menu.
Noot: PTZ kan alleen bediend worden in
enkele camera live weergave modus.
Gebruik de iconen op het scherm om de PTZ te bedienen. Klik op de pijlen of iconen als er
gebruik wordt gemaakt van een muis.
Zoom Uit
Zoom In
Focus op dichtbij
Focus op ver weg
Bewaar Presets
Laad Presets
27
Verborgen instellingen
De Verborgen instelling maakt het mogelijk om
beelden wel op te nemen maar niet weer te
geven op de monitor of via netwerk. Verborgen
kan ingesteld worden per dag, tijd en mode en
per camera.
Drem. laag: Er wordt geen beeld op de
monitor weergegeven maar wel de iconen.
Drem. hoog: Zowel video als de iconen
worden niet weergegeven op het scherm.
2-2-2. MENU > APPARAAT> Audio
Selecteer audio voor audio opname. Elke
camera en audio ingang kunnen aan elkaar
gelinkt worden.
2-2-3. MENU > APPARAAT > Alarm
28
Alarm duur: Stel de alarm activatie tijd in van 5 seconden tot 10 minuten.
Selecteer het rooster tabblad om de alarm functie in te roosteren. Dat kan per dag, tijd, mode en
input.
Klik op
om een alarm input te kiezen en de
buzzer te laten activeren bij alarm.
2-2-4. MENU > APPARAAT > Keyboard
Klik op
om het juiste keyboard te
selecteren uit de lijst.
2-2-5. MENU > APPARAAT > RS232 & RS485
Klik op
om een apparaat te kiezen voor
elke poort.
RS232: Ondersteund Tekst-In (POS), PTZ
en Keyboard
RS485: Ondersteund Tekst-In (POS), PTZ
en Keyboard.
Noot: Tekst In apparaten (bijv. een kassa)
moeten ASCII code gebruiken om deze te laten
ontvangen door de recorder.
29
2-3. MONITOR
Onder het Display menu kunnen de display configuratie opties voor OSD en Monitor worden
geselecteerd.
2-3-1. MENU > MONITOR > Monitor
Taal: Selecteer systeem taal. Klik op
alle taalopties weer te geven.
om
Statusbalk verbergen: Selecteer Aan/Uit
en de tijd hoe lang het duurt voordat de balk
verdwijnt bij inactiviteit.
2-3-2. MENU > MONITOR > VGA
Wijzig Monitor Focus met de muis:
Selecteer aan of uit. Als de functie aan staat
kan de focus van het scherm tussen VGA en
BNC verschoven worden d.m.v. de muis.
(Linker en rechter muisknop tegelijk
indrukken)
OSD marge: Stel de OSD marge (positie) in met
.
30
Sequentie Interval: Stel de tijd interval in om
te schakelen tussen camera’s in sequentie
mode.
Event Pop-up: Geeft de camera in vol beeld
weer wanneer er een vooringesteld event
gebeurt.
PIP (Picture In Picture) grootte en de positie
van het beeld kan geselecteerd worden in dit
menu.
2-3-3. MENU > MONITOR > CVBS
OSD marge: Stel de OSD marge (positie) in met
.
Sequentie Interval: Stel de tijd interval in om
te schakelen tussen camera’s in sequentie
mode.
Event Pop-up: Geeft de camera in vol beeld
weer wanneer er een vooringesteld event
gebeurt.
PIP (Picture In Picture): grootte en de
display posities kunnen geselecteerd in het
PIP menu.
31
2-3-4. MENU > MONITOR > Digital Signage
Reclame Boodschappen opstarten:
Zet deze functie aan om Digital Signage
weer te geven. Stel een tijd in om
automatisch Digital Signage te starten na
inactiviteit op het systeem.
Beeldweergave Interval (sec): Selecteer het
type data dat moet worden weergegeven. Maak
een keuze tussen video of foto formaat. Indien
foto wordt gekozen selecteer dan ook de
tijdsinterval.
Import: Importeer de voorbewerkte reclame boodschappen data van een USB stick. Voor
informatie over het maken van Digital Signage data zie de aparte handleiding.
Rooster: Maak een schema voor Digital
Signage op datum en tijd.
32
2-4. OPNAME
Onder het Opname menu staan de opname configuratie opties voor Opslag, Opname en
Opname Gereedschappen.
2-4-1. MENU > OPNAME > Opslag
In het Opslag blad wordt informatie gegeven over geïnstalleerde harde schijven, capaciteit, type,
gebruik en status.
Format: Klik op Format om de geselecteerde HDD te formatteren.
Opname: Geeft de opname periode weer en de gebruikte HDD ruimte.
Detail: Geeft de detail informatie weer van de opgeslagen data op de HDD.
In het S.M.A.R.T tabblad wordt de HDD status
inclusief temperatuur weergegeven. Klik op
Herladen om de informatie te verversen.
33
2-4-2. MENU > OPNAME > Opname
In het opname tabblad staan de algemene
opname opties waaronder overschrijven,
resolutie, snelheid, opname kwaliteit etc.
Overschrijven: Selecteer Overschrijven
om de HDD te overschrijven als de HDD
vol is. (FiFo)
Auto Wissen(dagen): Zet Auto Wissen aan
om automatisch data ouder dan het ingestelde
aantal dagen te verwijderen.
Resolutie: Selecteer de opname resolutie.
Opnametijdstip: Stel ips/kwaliteit in voor continue opname.
Event opname: Stel ips/kwaliteit in voor event opname.
Noodgeval Opname: Stel ips/kwaliteit in voor noodgeval opname.
Noot: De ips instelling moet hoger zijn dan 1ips voor audio opname op D1 of Half D1, omdat
er anders een tijd vertraging zit tussen het opgenomen beeld en de audio.
In het Event tabblad staan de pre en post opname
opties voor event opname.
Pre-Event Duur: Videobeelden van direct
voor een event kunnen worden bewaard met
deze functie. Zet de functie aan en bepaal het
aantal seconden wat gebufferd moet worden.
Tot maximaal 30 seconden.
Noodgeval Opname Duur: De tijdsduur voor
noodgeval opnames kan ingesteld worden van 5 seconden tot 30 minuten of continue door de
“geen maximum” optie te selecteren.
Event Opname Duur: Stel de opname duur in voor events, tot maximaal 30 minuten.
In het Rooster tabblad kunnen gedetailleerde en specifieke opname schema’s worden
aangemaakt op dag, tijd, mode, camera’s en opname opties.
Klik op
om een nieuw schema toe te voegen. Om een bestaand schema te verwijderen klik op
Klik op Instelling om opname instellingen te doen.
Standaard instelling Gebruiken: Vink deze functie aan om de opname instellingen te
gebruiken die staan in het hoofd opname menu.
34
.
2-4-3. MENU > OPNAME > Opname Util.
In het Opname Status tabblad worden de
huidige opname opties en status weer
gegeven. De lijst geeft het aantal IPS, Video
Kwaliteit, Resolutie en Audio opname weer.
In het HDD Capaciteit tabblad kan de geschatte HDD gebruik en opname periode berekend
worden. Klik op Berekenen als de resoluties, ips, aantal camera’s en de kwaliteit is
ingesteld. De opname periode wordt berekend op basis van de grootte van de
geïnstalleerde HDD. Het aantal GB wordt weergegeven voor 1 dag opname, daarachter
staat het aantal dagen en uren op basis van de aanwezige HDD capaciteit.
Noot: De resultaten van de berekening zijn schattingen. Dezelfde ips instelling en video
kwaliteit garandeert niet dezelfde opname duur en HDD gebruik. Dit komt door verschillende
variabelen in het beeld zoals meer of minder kleur en meer of minder beweging. Deze
variabelen beïnvloeden de bestands grootte meer bij lagere ips instellingen.
Noot: Zie onderstaande tabel voor elke resolutie
NTSC
PAL
CIF
360x240
360x288
Half D1
720x240
720x288
D1
720x480
720x576
35
2-5. NETWERK
Onder het Netwerk menu staan de netwerk configuratie opties voor Netwerk Adres, DDNS, Notificatie
en Transmissie.
2-5-1. MENU > NETWERK > Adres
In het Adres tabblad staan de instellingen voor Type, IP adres, Subnet Mask, Gateway en DNS.
Type: Selecteer de netwerk configuratie type: Statisch IP, DHCP of ADSL(PPPoE).
IP Adres: Voer het IP adres in met de
knop.
Subnet Mask: Voer de Subnet Mask in met
.
Gateway: Voer de Gateway in met de
knop.
DNS: Voer hier het adres van de DNS server in.
DNS server adres automatisch: Selecteer deze optie om het DNS Server adres automatisch te
verkrijgen bij gebruik van de DHCP of PPPoE optie.
In het Poort tabblad kunnen de poort nummers worden opgegeven voor externe toegang tot
het systeem. De poort lijst geeft voor elke functie de poorten weer.
Netwerk Remote Poort: Streaming poort.
Web Poort: Poort voor toegang via browser.
RTSP Port: Poort voor toegang via RTSP.
UPnP Optie: Door UPnP aan te zetten kunnen de poorten automatisch ingesteld worden in een
router waarbij UPnP aanstaat.
Noot: De router moet wel de UPnP optie ondersteunen en deze moet dan ook aanstaan. Als de
poorten al gebruikt worden in de router dan zal de recorder een fout melding geven. Probeer dan de
poorten in de recorder in een andere range te zetten.
Noot: ID en Wachtwoord zijn nodig voor netwerk type ADSL (PPPoE).
Noot: De standaard TCP poort is 10101 maar kan gewijzigd worden in 1500 tot 32000.
36
2-5-2. MENU > NETWERK > DDNS
In het DDNS tabblad staan de netwerk opties
voor DDNS.
DDNS: Dynamic Domain Name Server.
Noot: “dvr-ddns.com” en “www.dyndns.org”
bieden gratis registraties aan voor DDNS
service.
Host Naam: Benoem de DVR met behulp van het virtuele toetsenbord door te klikken op
.
ID/Wachtwoord: ID en Wachtwoord voor authenticatie.
Noot: Gebruik het ID/wachtwoord gebruikt bij de DDNS registratie.
2-5-3. MENU > NETWERK > Notificatie
In het terugbelfunctie tabblad kunnen de IP
adressen van cliënt sites ingesteld worden. Bij
gedetecteerde Events kunnen meerdere cliënt
installaties een notificatie simultaan
ontvangen. Voer het IP adres van de cliënt in
om de notificatie te versturen.
Interval Terugbelfunctie: Selecteer de tijd
interval die tussen opeenvolgende events moet
zitten om te versturen naar de cliënt.
Noot: Alle events die gebeuren tussen interval tijd worden niet verstuurd naar de cliënt. Bijv. als de
interval is ingesteld op 30 seconden dan worden alleen de events verstuurd 30 seconden na het
eerste event.
In het Email tabblad kunnen e-mailadressen worden ingevuld om events aan te versturen.
E-Mail Interval: Selecteer E-Mail interval om de verzend tijd tussen de events te bepalen.
Ontvanger: Voer het email adres in van de ontvanger. Tot 5 ontvangers kunnen ingevoerd worden.
37
Noot: Alle events die gebeuren tussen de interval tijd worden niet verstuurd naar de cliënt. Bijv. als
de interval is ingesteld op 30 seconden dan worden alleen de events verstuurd 30 seconden na het
eerste event.
SMTP Server: Voer het SMTP server adres in met behulp van het virtuele toetsenbord. De
SMTP server informatie kan opgevraagd worden bij de netwerkbeheerder.
Verzender: Voer het email adres in van de verzender.
2-5-4. MENU > NETWERK > Transmissie
In het Transmissie tabblad kunnen de
instellingen voor beeldkwaliteit voor netwerk
transmissie ingesteld worden. De bandbreedte
kan beperkt worden maar ook de ips, kwaliteit
en de resolutie kunnen aangepast worden. Op
deze manier kan er op een locatie met weinig
bandbreedte toch via netwerk worden
ingekeken.
38
2-6. GEBEURTENIS
Onder het Gebeurtenis menu kunnen de events ingesteld worden voor de Sensor, Beweging,
Video Verlies, Tekst-In, Systeem.
2-6-1. MENU > EVENT > Sensor
In het Sensor tabblad kan elke sensor
ingesteld worden voor activatie en type.
Selecteer het Sensor Type met de
knop.
NC: Normally Closed
NO: Normally Opened
Sensor nr. 4 is bedoeld voor noodgeval
opname. Als de sensor geactiveerd wordt dan
volgt deze de noodgeval opname instellingen.
In het Opname blad kan elke sensor gekoppeld worden aan een camera. Klik op
om een
39
of meerdere camera’s te koppelen aan de sensor.
In het Alarm tabblad kan elke sensor gekoppeld worden aan een alarm. Klik op
meerdere functies te koppelen aan een sensor.
om een of
In het Notificatie tabblad kan elke sensor gekoppeld worden met een of meerdere terugbel
sites of email ontvangers. Klik op
om te selecteren welke terugbel site of email adres
gekoppeld moet worden met de sensor.
In het PTZ tabblad kan een sensor gekoppeld worden aan een PTZ preset. Als een sensor
geactiveerd wordt zal de PTZ bewegen naar de positie waar de preset op geprogrammeerd is.
PTZ gebeurtenissen gerelateerd aan een preset kunnen alleen gekoppeld worden aan
Sensor/Beweging/Video-verlies events. Als er meerdere events tegelijk gebeuren is de prioriteit
van het systeem in de volgorde van Sensor > Beweging > Video Verlies.
2-6-2. MENU > EVENT > Beweging
40
In het Beweging menu kan de bewegingsdetectie worden ingesteld. Stel de
bewegingsdetectie in met behulp van de Gevoeligheid en Zone opties.
Gevoeligheid: Pas de gevoeligheid aan van Heel Laag tot Zeer Hoog.
Zone: Definieer het bewegingsdetectie gebied.
Klik op Setup onder de Zone om de bewegingsdetectie gebieden te definiëren. De blokken geven
aan waar de detectie zal plaats vinden.
Blok selecteren
: Gebruik de knoppen op de recorder om te bewegen. Selecteer
Blok verwijderen
individuele blokken om zones in te stellen. Gebruik de ENTER toets
om blokken te verwijderen of toe te voegen. Bij gebruik van een
muis, de linker knop.
: Verwijdert alle geselecteerde blokken.
Alle selecteren
: Plaatst blokken op het volledige scherm.
Alle verwijderen
Bekijken
: Verwijdert alle blokken op het volledige scherm.
: Laat de gedetecteerde beweging zien op de geselecteerde zones.
In het Opname tabblad kan elke camera
gekoppeld worden met een of meerdere
gedetecteerde bewegingen van andere
camera’s. Klik op
om camera’s te koppelen.
In het Alarm tabblad kan elke camera met
bewegingsdetectie gekoppeld worden aan een
of meerdere alarm uitgangen. Klik op
de uitgangen te selecteren.
om
In het Notificatie tabblad kan elke camera met
bewegingsdetectie gekoppeld worden aan een
of meerdere terugbel sites en email ontvangers.
Klik op
om een of meerdere camera’s te
selecteren.
In het PTZ tabblad kan er een
bewegingsdetectie gekoppeld worden aan
een PTZ preset. Wanneer er een detectie
plaats vindt zal de camera naar de voor
geprogrammeerde positie bewegen.
41
2-6-3. MENU > EVENT > Video Verlies
In het Video Verlies kunnen een of meerdere
camera’s gekoppeld worden aan een video
verlies gebeurtenis. Klik op
te selecteren.
om de camera’s
In het Alarm tabblad kan elke camera
gekoppeld worden aan een of meerdere
alarm uitgangen. Klik op
om de camera’s
te selecteren voor Video Verlies actie.
In het Notificatie tabblad kan elke camera met
video verlies gekoppeld worden aan een of
meerdere terugbelsites en emailontvangers. Klik
op
om terugbelsites en email ontvangers te
koppelen aan de camera’s.
In het PTZ tabblad kan een video verlies
event gekoppeld worden aan een PTZ
preset.
42
2-6-4. MENU > EVENT > Tekst-In
Het systeem kan Tekst-In data ontvangen van POS/ATM machines. Bijv. een kassa of
toegangscontrole systeem.
Noot: Voor gebruik van Tekst-In moet het aangesloten systeem algemene ASCII code ondersteunen.
Tekst-In Model
: Select Tekst-In model uit de lijst.
Transactie Start
: Voer een begin woord in om daarmee aan te geven dat een transactie
begint.
Elk Letterteken
: Vink deze functie aan om de transactie te beginnen met elk karakter
als start.
Transactie Einde
: Voer een woord in dat dient om het einde aan te geven van de
transactie.
Aandacht Tekenreeks : Voer een woord in om een reeks te negeren.
Begrenzingsteken
: Voer een symbool of een woord in om het einde aan te geven.
Tekens klein/groot
: Selecteer deze optie om onderscheid te maken in hoofdletters.
In het Opname tabblad kunnen tekst events gekoppeld worden aan een camera. Klik
om
camera’s te koppelen aan een Tekst gebeurtenis. Als de RS232/RS485 poort tegelijkertijd
gebruikt wordt dan moet deze voor verschillende camera’s gebruikt worden.
In de Alarm tab kunnen tekst events gekoppeld worden aan een alarm. Klik
om alarm
uitgangen te selecteren. Tevens kan hier ook de zoemer geactiveerd worden.
43
In het Notificatie tabblad kunnen tekst events gekoppeld worden aan een of meerdere
terugbelsites en emailontvangers. Klik op
selecteren.
om terugbelsites en emailontvangers te
In het PTZ tabblad kan een geprogrammeerde preset gekoppeld worden aan een
Tekst in event.
44
2-6-5. MENU > EVENT > Systeem
In het Systeem tabblad kunnen S.M.A.R.T
waardes gekoppeld worden aan acties.
De HDD vol optie kan ingesteld worden om
een notificatie te geven als de harde schijf bij
een vooraf ingesteld opslag percentage komt.
De waarschuwing notificaties kunnen op
verschillende manieren worden ingesteld.
S.M.A.R.T Drempelwaarde geeft de
mogelijkheid om een bepaalde temperatuur op te geven. Als de HDD temperatuur de waarde
overschrijdt kan de gebruiker op verschillende manieren worden gewaarschuwd.
In de Alarm tab kan elk systeem event gekoppeld worden met alarmuitgangen. Klik
om
de uitgangen te selecteren voor elk event. Als Alarm signaal wordt geselecteerd dan zal het
systeem een pop up weergeven op het scherm.
In het Notificatie tabblad kan elk systeem event gekoppeld worden aan een of meerdere
terugbelsites en email ontvangers. Klik op
selecteren.
om terugbelsites en emailontvangers te
45
3. Playback
Het systeem kan op verschillende manieren gebruikt worden om beelden af te spelen. Klik met
de linkermuisknop in het context menu op Playback en selecteer daar het opslagtype. Als Backup gegevens gekozen wordt kan de data op een externe HDD doorzocht worden.
Camera
Layout
: Selecteer camera nr.
: Selecteer display mode (alleen 8/16 kanalen)
Ga naar
: Zoek op tijd/datum. Ga naar het begin of einde van opgenomen data.
Zoeken
Speel data af 5/10/15/30/60 seconden vanaf huidige afspeeltijd.
: Selecteer Kalender doorzoeken, Gebeurtenis doorzoeken en Tekst In Doorzoeken.
OSD
: Selecteer OSD display weergave.
46
Tekst-In Info. : Selecteer Tekst weergave voor POS of ATM machines.
Zoom
: Zoom in, X2
Audio
: Selecteer Audio aan/uit.
Backup
: Selecteer wijze van exporteren, Back-up of Clip Maker.
Storage
: Selecteer HDD of Backup Data om af te spelen.
Noodgeval opname: Start Noodgeval Opname
Log
: Selecteer System/Event log
Wijzig Monitor Focus: Kies “Wijzig Monitor Focus” om de focus naar de andere monitor te zetten.
Ook mogelijk via de muis (linker en rechterknop tegelijk indrukken) en via de display knop op de
recorder (aantal seconden ingedrukt houden tot melding in beeld).
Afspelen Beëindigen: Beëindig Zoeken en keer terug naar live modus.
3-1. Ga Naar Tijd
Selecteer Ga naar Tijd om op tijd/datum te
zoeken. Stel de datum en tijd in met de
knop. De “Ga naar Begin” en “Einde” opties zijn
beschikbaar om de eerste of de laatste data te
doorzoeken. Als de gewenste instellingen
gedaan zijn klik dan op OK om af te spelen.
Ga naar begin: Ga naar de eerste
opgenomen data.
Ga naar Einde: Ga naar einde opgenomen data.
3-2. Kalender Zoeken
Kalender doorzoeken voorziet in een makkelijke grafische zoekfunctie. Data met opgenomen beeld
wordt gemarkeerd weergegeven. Selecteer een datum en de grafiek zal meteen opgenomen
beeld weergeven. Aan de bovenkant van de tabel staat de tijd in 24uurs formaat, de titels aan de
linkerkant staan voor de camera’s. De kleuren balk geeft specifieke informatie over de opname.
Schuif de indicator naar een specifieke tijd op de dag. Voor gedetailleerde informatie over de
opgenomen data klik op “Detail”.
Als de juiste instellingen zijn gedaan klik dan op “Ga naar” om te beginnen met afspelen.
3-3. Gebeurtenis Zoeken
Gebeurtenis doorzoeken geeft een gemakkelijke manier van zoeken op gebeurtenissen (events).
Selecteer de datum en event type voor het vinden van resultaten. Klik bovenaan rechts op
Event:Alle om alle opties weer te geven.
Alle
: Systeem geeft elke event weer.
Beweging
Sensor
: Systeem geeft alleen bewegingsevents weer.
: Systeem geeft alleen sensor events weer
Video Verlies : Systeem geeft alleen video verlies events weer
Tekst-In
: Systeem geeft alleen Tekst In events weer
Noodgeval
: Systeem geeft alleen noodgeval opname events weer
47
Markeer het event in de lijst om de data af te spelen van een specifieke gebeurtenis en klik
dan op enter om af te spelen.
3-4. Tekst-In doorzoeken
Tekst In doorzoeken voorziet in een gemakkelijke manier van zoeken op transacties. Zoek op tijd
en transactie informatie.
Vanaf
Tot
: Stel de begin tijd en datum in of selecteer “Eerste” om vanaf de eerste data te
zoeken.
: Stel de eind tijd en datum in of selecteer “Laatste” om te zoeken tot de laatste data.
Zoek Tekst
: Voer woorden in om in de transacties te zoeken.
Als alle zoek informatie is ingevoerd klik dan op OK om te beginnen met zoeken.
48
3-5. Back-up Data Afspelen
Back-up bestanden op back-up media kunnen op de recorder zelf worden
afgespeeld. Koppel de media aan de recorder en selecteer een bestand om af te spelen op de
recorder.
3-6. Bediening Afspelen
R.Play: Achterwaarts Playback
Stap Achterwaarts: Ga naar vorige frame
Pauze: Bevries of stop huidig beeld.
Stap voorwaarts: Ga naar volgend frame.
Afspelen: Speel data af op normale snelheid.
Om de snelheid van afspelen te bedienen klikt u meermaals op ◀ of ◀. De afspeelsnelheid
kan gewijzigd worden tot maximaal 32x.
49
4. Back-up
De opgenomen data kan op USB flash geheugen worden veilig gesteld. Selecteer back-up of Clip Maker
tijdens afspeel of live modus.
4-1. Back-up
In het BACKUP menu kan data geselecteerd worden voor export naar een USB
stick. Klik op Apparaat
om de USB stick te selecteren. Selecteer de begin en
eind tijd van de data die geëxporteerd moet worden met de
knop.
Selecteer het camera nummer van de camera’s waar de data van veilig gesteld moet worden. Status
laat de totale en vrije ruimte zien op de USB stick. Tevens wordt hier de progressie weergegeven van
het export proces.
De bestanden worden opgeslagen in DVRMediaPlayer (.exe) formaat. Hierdoor is het mogelijk om
meerdere camera’s tegelijk te exporteren en de bestanden hebben geen speciale codec nodig om
afgespeeld te worden op een PC. Om het bestand te openen dubbel klik dan op het bestand op uw
PC. De bestanden worden dan automatisch geopend in een Internet Explorer scherm.
Noot: Het back-up proces kan langzamer duren als er tijdens de export wordt ingekeken via
netwerk.
Noot: “Verwijder NIET de back up media terwijl de export bezig is. Gebeurt dit
wel dan kan dit kritieke schade toebrengen aan het systeem of de USB media"
50
4-2. Instant Back-up
Druk op de back-up knop tijdens afspelen om meteen naar het back-up menu te gaan.
Selecteer Apparaat, Bestands Naam en klik op Start om weer af te spelen. Het Back-up icoon
wordt nu in beeld weergegeven. Druk nogmaals op de back-up knop om te stoppen en de
Instant Back-up af te ronden.
Noot: De afspeelsnelheid zal langzamer zijn tijdens een Instant Back-up proces.
4-3. Clip Maker
Met de Clip Maker functie kan er op eenvoudige wijze van een enkele camera een .mp4 bestand gemaakt
worden. Het bestand kan dan gemakkelijk op een PC worden afgespeeld.
Selecteer Clip Maker om te starten met de export. Klik op Start om de Clip Maker te starten. Gebruik
bijvoorbeeld Quicktime player of VLC player om het bestand af te spelen.
51
Hoofdstuk 4. Remote Software
1. Gebruik van de Remote Software NEMON2
Noot: De software wordt niet standaard meegeleverd. In de verpakking zit een klanten kaart
waar een ftp adres staat waar de software gedownload kan worden. De software staat ook op de
website van FR-Security (alleen voor dealers).
1-1. Opstarten van de software
Dubbelklik op het programma icoon om de software op te starten.
Het hoofdscherm ziet er uit als hieronder afgebeeld.
Noot: De minimale resolutie moet meer zijn dan 1024 x 620. Het is aan te raden om een resolutie
van 1280 x 1024 of hoger te gebruiken.
Setup
Audio Volume
Close
Full Screen
Unfold Site List
Unfold Tool Panel
Voice Transmission
Screenshot
Connect
Disconnect
Live
Playback
Playback Control
Display Mode
Change Display Page
Sequence
Calendar Search
Event Search
Text-In Search
Het inlog scherm verschijnt als de software is opgestart. Selecteer de gebruiker. Klik daarna
op OK. In een standaard installatie zit geen wachtwoord.
Live: Klik op de Live icoon voor live weergave.
Playback: Klik op de Playback icoon voor afspeelmodus.
Connect / Disconnect: Klik op de icoon om een connectie te maken met een site.
52
Playback Bediening: Gebruik de iconen om het afspelen te bedienen. (Stop, Afspelen
per beeld, Afspelen, terugspoelen/vooruit spoelen, en ga naar begin of einde.
Display Mode: Selecteer display modes. (enkel scherm, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 en vol beeld)
Verander Display Pagina: Verander Display Modus naar vorige of volgende pagina op camera
volgorde.
Voice Transmissie
Screenshot
Sequentie
: Klik op de knop om audio te verzenden naar de
recorder.
: Maakt een screenshot van het huidige beeld.
: Geeft beelden weer van voorgeprogrammeerde
sites in sequentie.
Setup: Mogelijkheid om de instellingen van de software of de recorder aan te passen.
Audio Volume: Klik op het icoon om het volume aan te passen of uit te zetten.
Selecteer een camera om de audio te ontvangen.
Full Screen: Geeft het beeld weer in vol scherm weergave.
Close: Klik op het icoon om de software af te sluiten.
Onderstaande opties zijn alleen beschikbaar in afspeelmodus.
Calendar Search: Data zoeken in een grafische kalender en tijd tabel.
Event Search: Data zoeken in gebeurtenissen lijsten.
Text-In Search: Data zoeken in Tekst In data.
Backup: Geeft onderstaand back-up opties weer:
- Save as MP4: Sla de geëxporteerde data op in .mp4 bestandsformaat.
- Backup: Back-up de opgeslagen data in beveiligd formaat.
Storage: Selecteer een opslag type in de recorder waar een connectie mee is. Kies voor de
HDD of de back-up HDD.
53
1-2. Site Set Up
Klik op Connect om de reeds ingestelde sites weer te geven of om nieuwe sites toe te voegen.
Klik
Add
aan om een site toe te voegen.
54
Name: Voer een site naam in
Adres: Voer het IP adres of de domein naam in van de site.
Port: Voer de live poort in van de recorder.
Description: Mogelijkheid voor het invoeren van een omschrijving van de site.
Auto Login: Het is mogelijk om automatisch in te loggen op een recorder zonder steeds het
wachtwoord hoeven in te voeren. Gebruik daarvoor deze functie.
User: Selecteer de type gebruiker uit de lijst.
Password: Voer het wachtwoord in.
Layout: Mogelijkheid om de layout vooraf te bepalen na het connectie maken met de site.
Klik OK om de informatie op te slaan en de registratie te voltooien. Dubbelklik op de locatie naam
om een verbinding te starten.
In de software zit een Auto Detectie functie. Hiermee kan de software automatisch recorders
vinden in hetzelfde netwerk. Dit is wel afhankelijk van de instellingen op de PC en de infra
structuur van het netwerk..
55
1-3. Favorieten Set Up
Met de favorieten functie is het mogelijk om op een simpele manier meerdere camera
beelden van verschillende recorders in een handeling in beeld te krijgen. Tot 64 camera’s
kunnen tegelijk worden weergegeven.
Klik
Add
aan om een groep van verschillende sites aan te maken.
Voer de groep naam en beschrijving in. Selecteer sites en camera’s vanuit de lijst.
Noot: Sites moeten eerst geregistreerd worden voor ze gebruikt kunnen worden in een favorieten
groep.
56
1-3. Site Lijst
De sites kunnen ook geregistreerd worden via het site tabblad. De knoppen ADD, EDIT, REMOVE
aan de onderkant van het linker scherm kunnen gebruikt worden om de sites te beheren.
57
Sleep en plaats de sites uit de lijst in het scherm om automatisch een connectie te maken.
Daarnaast kan elke camera ook gesleept en geplaatst worden in het scherm. Op die manier kan
er eenvoudig een scherm indeling gemaakt worden met alle aangesloten recorders.
Zodra er een bepaalde indeling is gemaakt kan het favorieten tabblad aangeklikt worden om
deze indeling op te slaan.
Noot: Camera’s kunnen alleen gesleept worden in het sites tabblad. (niet in Favorieten en
Auto Detectie)
Noot: Camera posities kunnen ook gewisseld of verplaatst worden door middel van slepen en plaatsen.
1-4. Gereedschappen
1-4-1. DVR Status
Het DVR tabblad geeft de status weer van Video
Verlies, Beweging detectie, Sensor Detectie van
de aangesloten recorder. De gebruiker kan een
alarm uitgang op afstand bedienen.
Reload: Ververs de laatste DVR status info.
Reset Alarms: Zet geactiveerde alarm
uitgangen uit op de recorder.
Event Pop-up: Stel de event pop-up optie in.
Bij een gebeurtenis kan een camera in vol
beeld worden weergegeven. Stel de pop-up
duur in Setup > Systeem > Event Pop-up Duur
58
1-4-2. PTZ
Het tweede tabblad is van de PTZ bediening.
Zodra er een connectie is met een recorder in
live modus is de PTZ bediening actief en kan
deze gebruikt worden.
Set Preset: Bewaar de huidige locatie
van de PTZ camera. Tot 16 Presets kunnen
opgeslagen worden.
Move to Preset: Beweeg de PTZ camera naar
de gewenste preset positie.
1-4-3. TEKST-IN
Geeft opgeslagen Tekst-In weer. Het TEKST-IN
tab blad is alleen actief bij afspelen.
1-4-4. GPS
59
GPS is voor het bekijken van gps data in
afspeelmode. De GPS data wordt opgeslagen bij
het videobeeld met de GPS module in een
mobiele recorder. De data wordt weergeven in
Google Maps tijdens het afspelen.
Noot: De GPS functie is niet beschikbaar voor deze
recorders.
2. Afspelen op afstand
2-1. Kalender Doorzoeken
Het kalender zoekscherm wordt weergegeven als er een connectie is met een site. De tijdbalk
verschijnt als er een bepaalde dag is geselecteerd. Zodra er een specifieke tijd op die dag wordt
geselecteerd verschijnt ook het preview beeld van de camera.
Fold Calendar Search Panel
Calendar Search
Gebruik onderstaande knoppen voor het bedienen van het afspelen.
Playback Control Button
Begin
Terug spelen / spoelen
Stap terug
Stop
Stap vooruit
Spelen / Snel vooruit spoelen
Einde
Ga naar Tijd
• Klik op het
• Klik op
icoon om het tijd zoek scherm weer te geven. Voer een specifieke tijd en dag in.
om de kalender info te verversen.
60
2-2.Gebeurtenissen zoeken
Selecteer Event Search aan de onderkant van het scherm om het zoekscherm te openen. Voer datum,
gebeurtenis en dergelijke in om specifiek te zoeken.
Fold Event Search Panel
Event Search
61
Selecteer een event van de lijst om af te spelen. Zoeken door de lijst kan met de < > knoppen.
2-3. Tekst-In Zoeken
Selecteer Tekst-In zoeken aan de onderkant van het scherm om het zoekscherm te openen. Voer hier
de datum en tekst in waarop er gezocht moet worden.
Fold Text-In Search Panel
Text-In Search
62
Selecteer een tekst-in event uit de lijst voor afspelen. Bladeren door de lijst kan met de < >
knoppen.
2-4. Opgenomen beelden opslaan
Screenshot
Selecteer de
knop om van de huidige weergave een screenshot te maken. Klik daarna op de
Save knop om het beeld op te slaan in JPEG, BMP of PNG formaat.
63
Opslaan als mp4
Druk op de
te openen.
knop tijdens het afspelen en selecteer: “Save as MP4” om onderstaand scherm
• Voor bestand naam en opslag locatie in.
• Kies een tijdsperiode.
• Kies een camera nummer. Klik op Start om het bestand op te slaan.
Backup
Selecteer de
knop tijdens afspelen en kies “Back-up” om onderstaand scherm te openen.
Hiermee kan een bestand opgeslagen worden in een beveiligd bestands formaat.
• Voer de bestandsnaam in en de opslag locatie.
• Kies een tijdsperiode.
• Kies een camera nummer. Klik op Start om een Back-up bestand te maken.
2-5. Speel Back-up Data af
64
Data die geëxporteerd is vanuit de recorder zelf kan afgespeeld worden met de Nemon software.
Selecteer de
knop in de afspeel modus om het bovenstaande scherm te openen. Selecteer
de locatie waar de data is opgeslagen. Selecteer het bestand en klik op Connection om de video
af te laten spelen.
Noot: Opgenomen Audio kan alleen worden beluisterd in enkel scherm weergave.
2-6. Afspelen van HDD Data op een PC
Een HDD uit een recorder kan worden afgespeeld met behulp van de Nemon software. Sluit de
HDD aan op een PC via bijv. een USB naar SATA convertor.
Als de HDD aangesloten is en correct herkend wordt door de PC kan de
knop geselecteerd
worden. Dit moet gebeuren in de afspeelmodus. Klik op het Storage tab blad om de HDD informatie weer
te geven. Als de HDD informatie niet aanwezig is kan er op Reload gedrukt worden om de informatie te
verversen. Dubbel klik op een vermelding in de lijst om het afspelen te beginnen.
65
3. Setup
3-1. Nemon Software Setup
Klik op het
icoon en dan op Setup om het instellingen menu weer te geven.
66
Product: Algemene informatie van de S/W
Software Versie: Huidige S/W versie
Tweede Beeldscherm: Mogelijkheid voor het gebruiken van een tweede scherm.
Event Pop-up Duur: Stel de tijdsduur in van een camera pop-up bij een gebeurtenis.
Automatisch Connectie Herstellen: Stel in dat er automatisch opnieuw connectie gemaakt
moet worden bij connectie verlies met een site.
Laad: Laad bewaarde data voor de software op.
Opslaan: Sla de huidige instellingen voor de software
op.
Standaard: Stel fabrieksinstellingen in voor de
software.
Log...: Geeft het log weer van de software.
Klik op de Display tab voor het beeldscherm instellingen menu.
Bewaar de Aspect Ratio (4:3): Bewaar de 4:3 ratio in het beeldscherm van Nemon.
Gebruik Alpha-Blending: Stelt alpha-blending effect mogelijk voor de S/W UI.
Video Acceleration: De Video Acceleration optie verbeterd de live beeldweergave binnen de
software. Als de functie geactiveerd wordt kan er mogelijk problemen met de weergave optreden.
Niet elke videokaart ondersteund de optie.
Taal: Selecteer de taal voor de software.
Datum/Tijd Formaat: kies datum/tijd formaat voor de software.
67
Klik op het Sequentie tab blad om het menu weer te geven.
Selecteer vanuit de linker lijst de sites/camera’s die moeten meedoen in de sequentie. Klik op de
> knop om een camera toe te voegen in de rechter lijst. Klik op >> om alle camera’s toe te
voegen.
Sequentie Duur: Stel de sequentie interval tijd in.
68
Klik op het gebruikers tab blad om het gebruikers menu weer te geven.
Dit menu kan gebruikt worden om nieuwe gebruikers in te stellen en wachtwoorden in te voeren.
Klik op Add… om een nieuwe gebruiker toe te voegen.
69
3-2. Remote DVR Setup
Klik op
en de Remote Setup knop om DVR instellingen te wijzigen.
70
Selecteer een DVR om aan te passen en klik op de Connectie knop. Het instellingen menu zal
worden weergegeven na connectie.
Noot: De Nemon software stelt de gebruiker in staat om op afstand menu instellingen in een
recorder te wijzigen. De weergave van het menu ziet er exact hetzelfde uit als lokaal op de
recorder.
3-3. Remote Upgrade
Met de Nemon software is het mogelijk om op afstand de firmware te upgraden.
• Klik op
en de Remote Setup knop om het menu weer te geven.
• Selecteer Informatie onder Systeem.
• Klik op Upgraden naast de S/W versie om een bestand te selecteren.
• Selecteer een bestand en de locatie van het bestand.
Noot: Sluit de NEMON software of de computer niet af voordat het upgrade proces is voltooid!
71
4. Callback
Start-> Programma’s -> NEMON software folder -> Callback
Het Callback icoon wordt rechts onderaan in de Windows taakbalk weergegeven.
Een Callback bericht wordt zoals hierboven weergegeven.
Klik op het Callback icoon om het Callback hoofdscherm weer te geven.
72
Selecteer een vermelding uit de lijst en klik op Live of Afspelen om een connectie te maken met
desbetreffende recorder.
Clear: Verwijder alle vermeldingen uit de lijst.
Log: Klik op de Log knop om het log zoekscherm te openen.
Tot 100.000 vermeldingen kunnen bewaard worden. De listen worden weergeven per 1000. Klik
op Meer om de volgende 1.000 weer te geven. Klik op de Export knop om lijsten op te slaan in
.txt of .csv formaat.
Setup: Klik op de Setup knop om de Callback poort in te stellen. Vink Run Callback at Startup of
the System aan om het Callback programma automatisch te laten op starten met Windows.
73
Appendix A. Remote inloggen met I.E.
De DVR kan ook bekeken worden met Microsoft Internet Explorer. Open het programma en
voer het IP adres in van de recorder in de adresbalk.
Na connectie met de recorder zal het inlog scherm verschijnen. Voer de gebruikersnaam,
wachtwoord en Live poort in, selecteer dan Live of Playback weergave. Installeer de ActiveX
plug-in zodra hier om gevraagd wordt.
74
Remote Monitoring
Remote Playback
Appendix B. PFRM Instructies
(PC Free Remote Monitoring)
1. Omschrijving PFRM functie
Hiermee is het mogelijk om op een recorder een LIVE/AFSPEEL connectie te maken met
een andere recorder via netwerk.
Noot:
- PFRM wordt alleen ondersteund door dezelfde modellijn van recorders. ED04
–> ED04 (mogelijk)
ED08 & ED16 (niet mogelijk)
ED08 –> ED04 & ED08 (mogelijk)
ED16 (niet mogelijk)
ED16 –> ED04 & ED08 & ED16 (mogelijk)
- Audio en PTZ wordt ondersteund. (Audio alleen in enkel beeld weergave)
- Tekst-in Scrollen is niet mogelijk.
- Back-up optie is niet mogelijk.
- Auto Detectie is niet mogelijk.
75
2. Connectie maken
A. Live & Playback Modus
Klik op “Remote -> Live or Playback” in het menu. (Rechtermuisknop of enterknop)
Het system schakelt om naar de Remote Live or Playback Modus en de lijst met remote sites
wordt weergegeven. Tot 100 sites mogelijk.
76
Door de Edit knop te gebruiken kan er een site worden toegevoegd of gewijzigd met de
site kan verwijderd worden met de
knop.
knop. Een
Naam: Voer de site naam in.
Adres: Voer het IP adres in van de site.
Poort: Voer de poort in van de site.
Gebruiker/Wachtwoord: Voer een Gebruiker en Wachtwoord in. De gebruiker moet netwerk
rechten hebben.
Klik op de Done knop als alle gegevens ingevoerd zijn.
B. PTZ Mode
Klik op de rechtermuisknop of de pijl vorm op de afstandsbediening tijdens Remote Live Mode om
Remote PTZ te gebruiken.
77
BERICHT VAN NALEVING VAN FCC:
DEZE APPARATUUR IS GETEST EN BEVONDEN TE VOLDOEN AAN DE BEPERKINGEN VOOR
EEN KLASSE VAN DIGITALE APPARATUUR, CONFORM DEEL 15 VAN DE FCCVOORSCHRIFTEN. DEZE LIMIETEN ZIJN OPGESTELD OM EEN REDELIJKE BESCHERMING
TEGEN SCHADELIJKE INTERFERENTIE WANNEER DE APPARATUUR WORDT GEBRUIKT IN
EEN COMMERCIËLE OMGEVING. DEZE APPARATUUR GENEREERT, GEBRUIKT, EN KAN
RADIOFREQUENTIE-ENERGIE UITSTRALEN EN INDIEN NIET GEÏNSTALLEERD EN GEBRUIKT
VOLGENS DE HANDLEIDING, KAN SCHADELIJKE INTERFERENTIE AAN
RADIOVERBINDINGEN. WERKING VAN DEZE APPARATUUR IN EEN WOONGEBIED IS
WAARSCHIJNLIJK SCHADELIJKE STORING, IN WELK GEVAL DE GEBRUIKERS ZAL WORDEN
VERPLICHT TE CORRIGEREN OP EIGEN KOSTEN.
WAARSCHUWING: WIJZIGINGEN OF AANPASSINGEN DIE NIET UITDRUKKELIJK ZIJN
GOEDGEKEURD DOOR DE PARTIJ VERANTWOORDELIJK VOOR NALEVING VAN ZOU
KUNNEN VERNIETIGEN DE GEBRUIKER AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT. DEZE
KLASSE VAN DIGITALE APPARAAT VOLDOET AAN ALLE EISEN VAN DE CANADESE
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.
WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)
Juiste verwijdering van dit product (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met
gescheiden inzamelingssystemen)
78
Deze markering weergegeven op het product of de literatuur geeft aan dat
het niet moet worden afgezet met ander huishoudelijk afval aan het eind van zijn
beroepsleven. Om te voorkomen dat mogelijke schade voor het milieu of de gezondheid
van de mens van ongecontroleerde verwijdering van afval, dit van andere soorten afval
scheiden en recyclen op verantwoorde wijze ter bevordering van het duurzame
hergebruik van materiaalresources. Huishoudelijke gebruikers moeten ofwel de
detailhandelaar waar ze dit product hebt gekocht, of hun lokale overheid kantoor,
contacteren voor meer informatie over waar en hoe kunnen zij dit item voor
milieuvriendelijke recycling. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun
leverancier en controleer de bepalingen en voorwaarden van de koopovereenkomst. Dit
product mag niet worden gemengd met andere commerciële afval voor verwijdering.
ROHS Compliance
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising