88013412 HL SLK_ISW_MSL
Handleiding
Afzuigkappen
Manual
Cooker hoods
Anleitung
Notice d’utilisation
Dunstabzugshauben
Hottes aspirantes
SLK 700 / 750 / 950 / 810
ISW 700
88013412
MSL 140
Nederlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 9
Introductie
Inhoud NL
English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 - 19
Als u deze gebruiksaanwijzing doorleest, bent
■
Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 - 39
Waar u op moet letten . . . . . . . . . . . . . . . . 2
die dit toestel u biedt. U vindt informatie voor
■
Afvoersystemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
uw veiligheid en over het onderhoud van het
■
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bedieningsschakelaars . . . . . . . . . . . . . . . 3
toestel.
Luifelschakelaars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bewaar de gebruiksaanwijzing en het
■
onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
installatievoorschrift. Een eventueel volgende
Koolstoffilters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
gebruiker van dit toestel kan daar zijn
Rooster/filter verwijderen . . . . . . . . . . . . . 4
voordeel mee doen.
Lampen verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
■
Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Inbouwmaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Afzuigkappen met luifel . . . . . . . . . . . . . . . 7
Montage van afzuigkappen zonder luifel . 8
Motorloze afzuigkap . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
■
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Afvoeren verpakking en toestel . . . . . . . . 9
Bestellen van koolstoffilters . . . . . . . . . . . 9
1
Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - 29
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
INHOUD
u snel op de hoogte van alle mogelijkheden
■
■
Afvoersystemen
Bedieningsschakelaars
Laat het toestel aansluiten door een erkend
Sommige afzuigkappen kunnen op twee
1
– ventilatorschakelaar 3 snelheden
Intensiefstand SLK 750/950
installateur (zie hoofdstuk "Installatie").
manieren worden aangesloten:
2
– signaallamp
U kunt de afzuigkap instellen op een
3
– verlichting aan/uit
intensiefstand. De kap draait dan gedurende
4
– snelheidsschakelaar
vijf minuten op vol vermogen.
5
– verlichting aan/uit
6
– ventilator aan/uit
Stel de snelheidsschakelaar in op stand 4.
7
– max. snelheid
Druk vervolgens nogmaals op de
8
– uit
snelheidsschakelaar en de intensiefstand is
Bij koken of braden wordt de kookplaat
9
– min. snelheid
ingeschakeld (de rode LED licht op).
heet, dus altijd kinderen uit de buurt
10
– display voor elektronische 4 standen
Bij reparatie of schoonmaakbeurten moet
B
het toestel stroomloos gemaakt worden.
A
Neem de stekker uit de contactdoos of
draai de schakelaar in de meterkast op nul.
■
houden.
■
Vet en olie zijn bij oververhitting brandbaar.
Luifelschakelaars
schakelaar
■
Op een afvoerkanaal (A). De aangezogen
Voor afzuigkappen met een luifel
SLK 810 / ISW 700
Blijf in de buurt tijdens het bereiden van
kookdampen worden naar buiten afgevoerd
De luifelschakelaars werken alleen als de
gerechten.
nadat de vetdeeltjes gefilterd zijn. Dit is de
schakelaars van de verlichting en de
beste manier!
■
nog ca. 5 minuten aan laten staan.
Een met vet verzadigd filter is brandbaar,
2
1
■
3
voor 1/3 uittrekt gaat de verlichting branden.
Als circulatiekap. De vetdeeltjes en de geur
Als de luifel helemaal uittrekt schakelt de
uit de aangezogen kookdampen worden
gefilterd en de lucht stroomt via de opening
■
ventilator ingeschakeld zijn. Indien u de luifel
Voordat u met koken begint de afzuigkap
inschakelen. Na het koken de afzuigkap
BEDIENING
VEILIGHEID/AFVOERSYSTEMEN
Waar u op moet letten
ventilator in. In omgekeerde volgorde wordt
alles uitgeschakeld.
SLK 700 / MSL 140
(B) weer terug in de keuken.
nooit onder de afzuigkap flamberen en op
7
8
9
5
tijd het filter schoonmaken.
Elektronische snelheidsregeling
De snelheidsregeling van de afzuigkappen
wordt gestuurd door een microprocessor.
■
Maak eerst het toestel stroomloos als u de
lampen wilt vervangen! Gebruik uitsluitend
Indien zich eventueel een functieprobleem
SLK 750 / 950
voordoet dan kunt u de elektronica resetten
dezelfde lampen met aangegeven wattage.
door de spanning gedurende twee tot drie
max
4
5
seconden te onderbreken (stekker uit het
6
min
stopcontact).
3
2
10
Rooster/filter verwijderen
Lampen verwisselen
Reinigen
Het koolstoffilter moet worden toegepast als
Hoofdschakelaar uitzetten.
SLK 700 / 750 / 950
Afzuigkap
ISW 700
De afzuigkap kunt u schoonmaken met een
MSL 140
sopje en daarna met schoon water
ONDERHOUD
de afzuigkap niet op een afvoerkanaal wordt
C
aangesloten (zie afvoersystemen blz. 2).
nabehandelen. Gebruik geen agressieve
Let op:
■
Het koolstoffilter moet minimaal 2x per jaar
B
worden vervangen, afhankelijk van het
Maak het toestel eerst spanningsloos. Indien
schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld soda.
de starter of de lamp vervangen moet worden,
Het lakwerk van de afzuigkap blijft mooi als u
kunststof deksel (B, zie fig. 4) verwijderen.
zo nu en dan de lak met was inwrijft.
SLK 810
Filters
gebruik van de afzuigkap.
■
Koolstoffilters zijn niet uitwasbaar voor
D
hergebruik.
■
■
Verzadigd koolstof is niet milieuvriendelijk.
Aluminiumfilters elke week reinigen in een
sopje. Het aluminiumfilter wordt door de
Fig. 4. MSL 140 SLK700/750/950
1
Vervang het filter tijdig.
ONDERHOUD
Koolstoffilters
reinigingsmiddelen dof, dit is normaal.
C
■
2
Montage van het koolstoffilter
Sommige modellen zijn standaard uitgerust
met filedonfilters. Deze zijn slechts 1 à
2 maal uitwasbaar en moeten dus
C
regelmatig vernieuwd worden.
P
B
■
Fig. 7. SLK810
U
Koolstoffilters zijn niet uitwasbaar voor
hergebruik.
D
Draai het kapje (1) linksom en verwijder deze.
Trek de lamp (2) in de pijlrichting uit de houder
Fig. 2. SLK 750/950
De voetjes (P) van het koolstoffilter (C) stevig
en plaats de nieuwe lamp. Druk het deksel
Fig. 5. SLK810
Luifel (C) uittrekken. Handgreep (D) licht
weer vast. Denk erom dat wanneer u het
indrukken.
lampje vervangt u er niet met de handen aan
in de uitsparing (U) van het rooster drukken.
komt, aangezien direct contact met de huid tot
gevolg kan hebben dat het lampje doorbrandt.
F
Fig. 3. ISW 700/SLK 700/SLK 810
F
Fig. 6. ISW 700
Handgrepen (F) naar binnen toe schuiven
Het koolstoffilter met het verdiepte ronde vlak
De bevestigingsbeugels zijwaarts drukken en
op het motorhuisdeksel centreren en een slag
uit het rooster nemen. Reinig het filter in een
rechtsom draaien.
sopje. Plaats daarna het filter weer met de
5
4
grove mazen op het rooster.
Algemeen
Inbouwmaten
ø
Montage van de afzuigkap
256
454
Bevestiging van de afdekplaat
moet worden uitgevoerd door een erkend
148
installateur die de juiste veiligheids-
INSTALLATIE
INSTALLATIE
De aansluiting van dit apparaat op het lichtnet
Afzuigkappen met luifel
voorschriften kent en toepast.
H
525
286
Belangrijk om te weten:
■
Als de afzuigkap wordt aangesloten op een
ISW 700
G
bestaand afvoerkanaal mogen geen andere
Fig. 8. Montage
apparaten op dat kanaal aangesloten zijn
598
510
420
(zoals een geiser of kachel).
■
met behulp van het bijgeleverde sjabloon (H).
ø150
60
Denk aan de plaatselijk geldende
voorschriften met betrekking tot de
120
beluchting van gasapparaten.
140
■ Monteer
de afzuigkap altijd boven het
Zaag ook het gat voor de doorvoer van de
Fig. 10. Afdekplaat
afvoerpijp.
Als de diepte van de hangkast groter is dan de
95
40
kookgedeelte met een minimale afstand
295
200
van 650 mm.
■
Boor 4 gaten in de bodem van de hangkast
SLK 810
Hoe korter de afvoerpijp en hoe minder
Bevestig met de 4 bijgeleverde schroeven de
afzuigkap, kunt u de afdekplaat monteren via
afzuigkap tegen de kastbodem. Let er op dat
de sleufgaten aan de achterzijde van de
de voorzijde van de afzuigkap niet voorbij het
afzuigkap. De diepte is instelbaar van
korpus van de kastwand steekt (G).
35 tot 85 mm.
bochten des te beter de werking van de
598
510
afzuigkap.
■
De handgreep van de luifel kunt u vervangen
ø 125
Controleer voordat u met boren begint of er
202
door ander materiaal, bijvoorbeeld van het
150
geen installatieleiding(en) aanwezig zijn.
materiaal waaruit de keukenkasten of
40
lichtlijsten zijn voorzien. De handgreep is via
de achterzijde bevestigd met schroeven.
265
200
A
SLK 700/ MSL 140
P
598 (898)
510 (810)
Ø 125
150
Fig. 9. Afvoer
175
Sluit de pijpmond (P) van de afzuigkap aan op
95
40
de afvoerpijp. (A). Steek de stekker van de
afzuigkap in het stopcontact.
265
200
7
6
SLK 750/950
De motorunit
Afvoeren verpakking en toestel
Bestellen van koolstoffilters
De motorunit moet enkelfasig zijn (230V-50Hz)
en voorzien zijn van meerdere snelheden.
De verpakking van het toestel is recyclebaar.
SLK 700
- Koolstoffilter KF 20.
Bestemd voor inbouw in schouwen
Welke afzuigregeling ook wordt gekozen, de
Gebruikt zijn:
SLK 750
- Koolstoffilter KF 75.
(kookeilanden). Zaag een gat in de bodem van
motorunit mag nooit uitschakelbaar zijn
– karton
SLK 810
- Koolstoffilter KF 80.
de schouw met de maten 460x260 mm (zie
(raadpleeg de handleiding van de motorunit).
– poly-ethyleenfolie (PE)
SLK 950
- Koolstoffilter KF 75.
'Inbouwmaten', pag. 6). De afzuigunit kan met
De verschillende mogelijkheden worden vaak
– CFK-vrij polystyreen (PS-hard-schuim)
ISW 700 - Koolstoffilter KF 20.
de 4 bijgeleverde schroeven
aangeduid als: midden- of hoogstand, dag- of
– polypropyleen banden om de doos
bevestigd worden. Monteer een
kookstand.
Deze materialen op verantwoorde wijze en
wandcontactdoos in de nisruimte van de
conform de overheidsbepalingen afvoeren.
schouw ten behoeve van de elektrische
Opmerking
aansluiting.
De motorloze afzuigkap heeft een
mechanische afsluitklep in de afvoerpijp. Met
De overheid kan u ook informatie verschaffen
de hendel (bij het verlichtingsvenster) kunt u
over het op verantwoorde wijze afvoeren van
de klep open of dicht zetten.
afgedankte huishoudelijke apparaten.
combinatie met een mechanisch
Bedraden van de afzuigkap
Technische gegevens
ventilatiesysteem.
Nadat u een keuze uit de
Motorloze afzuigkap
TECHNISCHE GEGEVENS
INSTALLATIE
Montage van afzuigkappen zonder
luifel
Deze afzuigkap is alleen geschikt in
schakelmogelijkheden heeft gemaakt,
Type
MSL 140
SLK 700
SLK 750/950 SLK 810
ISW 700
Schakelmogelijkheden
adviseren wij u een bedradingsschema te
Spanning 230 V - 50 Hz
X
X
X
X
X
Er zijn twee schakelmogelijkheden:
maken en dan de afzuigkap te bedraden. Een
Aansluitwaarde W
80
210
170
240
210
De afzuigunit wordt geregeld met de
voorbeeldschema vindt u in figuur 11. Monteer
Motor W
-
130
155
200
130
schakelaar van de motorunit.
dan de afzuigkap in de kast.
Verlichting W
2x40
2x40
TL 15
2x20
2x40
■
■
De motorunit wordt geregeld via de
Fig. 11. Voorbeeldschema
9
8
schakelaar van de afzuigkap.
Introduction
Table of contents
When you have read these instructions for
■
Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Precautions you must take . . . . . . . . . . . 12
facilities the appliance can offer you. You can
■
Extraction systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
read about safety and how you should look
■
Use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Control switches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
after the appliance.
Visor switches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Keep the instructions for use and the
■
Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
installation instructions. Any later user of this
Carbon filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
appliance could benefit from them.
Removing filter panel/filter . . . . . . . . . . . 14
CONTENTS
use, you will quickly be aware of all the
Changing the light bulbs . . . . . . . . . . . . . . 15
Cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
■
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Building-in dimensions . . . . . . . . . . . . . . . 16
Cooker hoods with a visor . . . . . . . . . . . . 17
Mounting cooker hoods without a visor . 18
Cooker hood with remote motor unit . . . 18
■
Technical specifications . . . . . . . . . . . . . 19
Disposal of packaging and appliances . . 19
11
10
Ordering carbon filters . . . . . . . . . . . . . . . 19
■
■
Extraction systems
Control switches
Have the appliance connected by a
Some cooker hoods can be connected in one
1
– fan switch for 3 speed settings
Intensive setting SLK 750/950
qualified fitter (see section "Installation").
of two ways:
2
– control light
You can set the extractor hood to an intensive
3
– light on/off
setting. The extractor hood then operates at full
4
– speed switch
power for five minutes.
5
– light on/off
6
– fan on/off
Set the speed switch to setting 4. Then press the
7
– max. speed
speed switch again and the intensive setting will
8
– off
be switched on (the red LED comes on).
When cooking, the hob becomes hot,
9
– min. speed
children should always be kept at a
10
– display for electronic switch with 4
B
The power supply must be disconnected
before the appliance is cleaned or
A
repaired. Remove the plug from the socket
or switch the electricity off at the mains.
■
distance.
USE
SAFETY/EXTRACTION SYSTEMS
Precautions you must take
Visor switches
For cooker hoods with a visor
positions
The visor switches only work if the light and
■
Fats and oils become inflammable on
■
To a duct (A), the cooking vapours
fan switches are switched on. If you pull the
SLK 810 / ISW 700
overheating. Never leave such foods
extracted by suction are carried outside,
visor 1/3 open the light will go on. If it is fully
unattended during preparation.
once the grease particles have been
opened the fan will switch on. In reverse
filtered. This is the best method.
■
order everything will be switched off.
We advise you to switch the cooker hood
on before you start cooking. Leave the
2
1
■
3
As a recirculation hood, the grease
cooker hood on for another 5 minutes or so
particles and the smell in the extracted
after you have finished cooking.
vapours are filtered and the air streams
Electronic regulation of speed
The regulation of the speed of the extractor
hoods is controlled by a microprocessor.
SLK 700 / MSL 140
back into the kitchen through the
■
A grease-saturated filter mat is
opening (B).
Should any function problem arise, you can
7
8
9
5
inflammable, so never flambé under the
reset the electronics by interrupting the
power supply for two to three seconds (by
cooker hood, and clean the filter regularly.
■
Replacing the light bulbs: first switch the
removing the plug from the socket).
SLK 750 / 950
electricity off! Only use the same sort of
light bulbs with the same Wattage.
max
4
5
6
min
13
12
10
Removing filter panel/filter
Changing the light bulbs
Cleaning
The carbon filter must be used if the cooker
Switch off the main switch.
SLK 700 / 750 / 950
Cooker hood
ISW 700
Clean the cooker hood with soapy water, then
MSL 140
wipe with clean water to rinse. Do not use
hood is not connected to a duct (see
C
extraction systems on page 12).
aggressive cleaning agents such as soda. The
Note:
■
B
The carbon filter must be replaced at least
twice a year, depending on how much the
you wax it occasionally.
remove the plastic cover (B, see fig. 4).
Filters
Carbon filters cannot be cleaned to use
SLK 810
again.
■
cooker hood paintwork will stay looking nice if
necessary to change the starter or the light,
D
cooker hood is used.
■
First switch the electricity off! If it is
■
MAINTENANCE
MAINTENANCE
Carbon filters
Wash aluminium filters, every week in
soapy water. The cleaning agents will
Fig. 4. MSL 140 SLK 700/750/950
Saturated carbon is harmful to the
make the aluminium filter turn dull, this is
1
environment, replace the filter regularly.
C
normal.
■
2
Assembling the carbon filter
Some models are fitted with fibre filters.
These can only be washed once or twice
and must therefore be replaced regularly.
C
■
P
B
The carbon filters cannot be cleaned to use
again.
Fig. 7. SLK810
U
D
Remove the cover (1) by turning it
counterclockwise. Pull the bulb (2) in the
Fig. 2. SLK 750/950
Press the feet (P) of the carbon filter (C) firmly
direction of the arrow and out of the holder,
Fig. 5. SLK810
Pull out the visor (C). Press the handle (D)
then fit the new bulb. Take care not to touch
slightly.
the bulb with your hands when you replace it,
in the recesses in the filter panel (U).
since direct contact with the skin can result in
F
F
the bulb burning out.
Fig. 6. ISW 700
Fig. 3. ISW 700/SLK 700/SLK 810
Slide handles (F) in.
the filter panel. Clean the filter in soapy water.
surface on top of the motor frame and turn it
Lay the coarse mesh of the filter face down on
to the right.
the filter panel.
15
14
Push the brackets sideways and remove from
Centre the carbon filter with the sunken round
Building-in dimensions
Cooker hoods with a visor
INSTALLATION
This appliance should be connected to the
Mounting the cooker hood
ø
power supply by a recognized fitter who is
familiar with, and works according to the
Mounting the cover
256
454
INSTALLATION
General
148
correct safety regulations.
H
525
286
Important that you know
■
If the cooker hood is to be fitted to an
ISW 700
G
existing duct no other appliances, such as
a geyser or heater, may be connected to
598
510
420
that same duct.
■
■
60
the ventilation of gas appliances!
120
The cooker hood should be mounted at
140
least 650 mm above the hob.
■
Drill 4 holes in the bottom of the wall
ø150
Consider local regulations with respect to
saw the hole for the duct.
hood, you can mount the cover via the slotted
295
200
SLK 810
work.
■
If the cupboard is deeper than the cooker
95
bends in it, the better the cooker hood will
Fig. 10. Cover
cupboard, using the stencil provided (H). Also
40
The shorter the duct, and the fewer the
Fig. 8. Mounting
Using the 4 screws supplied, fix the cooker
holes on the back of the hood. The depth can
hood to the bottom of the cupboard. Make sure
be adjusted from 35 to 85 mm.
that the front of the cooker hood does not stick
out in front of the side of the cupboard (G).
Before you start drilling check that there
are no installation cables present.
The handle may be replaced by other material,
598
510
ø 125
202
e.g. the same material used for the kitchen
150
cupboards or the light strip. The handle is
40
fitted from the back with screws.
265
A
200
P
SLK 700/ MSL 140
598 (898)
510 (810)
Ø 125
150
Fig. 9. Extraction
175
Connect the cooker hood outlet flange (P) to
95
40
the duct (A). Put the plug in the wall socket.
265
200
17
16
SLK 750/950
The motor unit
The motor unit must be single phase (230 V-
Disposal of packaging and
appliances
Ordering carbon filters
INSTALLATION
50Hz) with various speeds. Whichever method
To be built-in with canopies (island models).
of extraction is selected, it must never be
The packaging of the appliance is recyclable.
SLK 700
- Carbon filter KF 20
Saw out a hole in the bottom of the canopy,
possible to switch the motor unit off (see for
It is made up off:
SLK 750
- Carbon filter KF 75
with the dimensions 460x260 mm (see
this only the motor unit manual). The various
– cardboard
SLK 810
- Carbon filter KF 80
'Building-in dimensions', pag.16). The cooker
possibilities are often given in terms of:
– polyethylene
SLK 950
- Carbon filter KF 75
hood can be mounted with the 4 screws
Medium or day setting, high or cooking
– CFC free polystyrene (PS rigid foam)
ISW 700
- Carbon filter KF 20
provided. Mount a wall socket in the canopy
setting.
– polypropylene straps around the box
Note
Please dispose of these materials in a
The cooker hood with remote motor unit has a
responsible way in accordance with the
mechanical cut-off valve in the duct. The
regulations of your local authority.
valve can be opened or closed with the handle
Your local authority will also be able to give
near the light panel.
you information about disposing disused
recess for the electrical connection.
Cooker hood with remote motor
unit
This cooker hood can only be used in
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Mounting cooker hoods without a
visor
household appliances in a responsible way.
combination with a mechanical ventilation
Wiring the cooker hood
system.
Once you have decided on the control method
Technical specifications
we advise you to draw up a wiring diagram
Control methods
and then to wire the cooker hood accordingly.
Type
MSL 140
SLK 700
SLK 750/950
SLK 810
ISW 700
There are two control methods:
A wiring example is shown in fig. 11. Mount
Power 230 V - 50 Hz
X
X
X
X
X
the cooker hood in the cupboard.
Nominal capacity W
80
210
170
240
210
on the motor unit.
Motor W
-
130
155
200
130
The motor unit is regulated with a switch
Lighting W
2x40
2x40
TL 15
2x20
2x40
■
■
The extraction is regulated with a switch
Fig. 11. Wiring example
19
18
on the cooker hood.
Inhaltsangabe
Wenn Sie diese Gebrauchsanleitung lesen,
■
sind Sie rasch über alle Möglichkeiten
Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Worauf Sie achten müssen . . . . . . . . . . . 22
informiert, die dieses Gerät Ihnen bieten kann.
■
Abluftsysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Sie können sich über Sicherheit und Pflege
■
Bedienung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Bedienungsschalter . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
des Gerätes informieren.
Schirmschalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung
■
Pflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
und die Installationsanweisungen sorgfältig -
Kohlefilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
einem eventuell folgenden Benutzer des
Rost/Filter entfernen . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Gerätes kann dies von Nutzen sein.
Lampen auswechseln . . . . . . . . . . . . . . . . 25
INHALTSANGABE
Einleitung
Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
■
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Allgemein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Einbaumaße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Dunstabzugshauben mit Schirm . . . . . . . 27
Montage der Dunstabzugshauben ohne
Schirm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Die motorlose Dunstabzugshaube . . . . . 28
■
Technische daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Beseitigung von Verpackung und Gerät . 29
21
20
Bestellen der Kohlefilter . . . . . . . . . . . . . 29
Abluftsysteme
Bedienungsschalter
Intensivstufe SLK 750/950
■
Lassen Sie den Apparat durch einen
Einige Dunstabzugshauben können auf
1
– Gebläseschalter mit 3 Stufen
Sie können die Dunstabzugshaube auf eine
anerkannten Installateur anschließen
2 verschiedene Arten angeschlossen werden:
2
– Kontrolleuchte
Intensivstufe einstellen. Sie arbeitet dann fünf
3
– An-/Ausschalter für die Beleuchtung
Minuten lang bei voller Leistung.
4
– Geschwindigkeitsschalter
5
– An-/Ausschalter für die Beleuchtung
Stellen Sie den Geschwindigkeitsschalter auf
6
– An-/Ausschalter für den Ventilator
Stufe 4 ein. Drücken Sie anschließend auf den
werden. Nehmen Sie den Stecker aus der
7
– Höchstgeschwindigkeit
Geschwindigkeitsschalter. Die Intensivstufe
Wandsteckdose oder drehen Sie den
8
– Aus
ist jetzt eingestellt (die rote LED-Anzeige
Schalter im Zählerkasten auf Null.
9
– Mindestgeschwindigkeit
leuchtet auf).
10
– Display für den elektronischen
(Siehe Kapitel "Installation").
B
■
Bei Reparaturen oder beim Reinigen muß
A
der Apparat vom Stromnetz entfernt
■
Beim Kochen oder Braten wird die
BEDIENUNG
SICHERHEIT/ABLUFTSYSTEME
Worauf Sie achten müssen
Schirmschalter
Schalter mit 4 Stufen
Kochplatte heiß, halten Sie Kinder davon
fern.
■
■
Auf einen Abluftkanal (A), die angesaugten
Die Schirmschalter funktionieren nur, wenn
Fette und Öle sind bei Überhitzung
nachdem die Fettteile gefiltert sind. Das ist
die Schalter für Beleuchtung und Ventilator
brennbar. Bleiben Sie in der Nähe während
die beste Art!
eingeschaltet sind. Falls Sie den Schirm zu 1/3
der Zubereitung von Gerichten.
■
ausziehen, brennt die Beleuchtung, ist der
3
Als Zirkulationshaube, die Fetteile und der
Wir empfehlen Ihnen, bevor Sie mit dem
Geruch der angesaugten Kochdünste
Kochen beginnen, die Dunstabzugshaube
werden gefiltert und die Luft strömt über
einzuschalten.
2
1
■
■
Für Dunstabzugshauben mit einem Schirm
SLK 810 / ISW 700
Kochdünste werden nach außen abgeführt,
Schirm vollständig ausgezogen, schaltet sich
der Ventilator ein. In umgekehrter Reihenfolge
SLK 700 / MSL 140
schaltet sich alles aus.
die Öffnung (B) wieder zurück in die Küche.
7
8
9
5
Elektronische Geschwindigkeitsregelung
Nach der Zubereitungszeit die
Dunstabzugshaube noch ca. 5 Minuten
Die Geschwindigkeit der Dunstessen wird
durch einen Mikroprozessor geregelt.
SLK 750 / 950
eingeschaltet lassen.
Bei einem eventuellen Funktionsproblem kann
max
■
Ein mit Fett gesättigter Filter ist brennbar,
Rückstellung der Elektronik auf Null erfolgen,
4
5
6
wenn Sie zwei bis drei Sekunden die
min
also regelmäßig den Filter säubern.
Spannung unterbrechen (Stecker aus der
Niemals unter der Dunstabzugshaube
Steckdose ziehen).
flambieren.
■
Schalten Sie erst das Gerät vom Strom ab
10
wenn Sie die Lampen wechseln. Benutzen
Sie ausschließlich die gleichen Lampen mit
23
22
angegebener Wattzahl.
Kohlefilter
Rost/filter entfernen
Lampen auswechseln
Reinigen
Der Kohlefilter muß angewendet werden,
Hauptschalter ausdrehen.
SLK 700 / 750 / 950
Dunstabzugshaube
ISW 700
Die Dunstabzugshaube können Sie mit
MSL 140
Seifenlauge reinigen, danach mit klarem
wenn die Dunstabzugshaube nicht auf einen
C
Abluftkanal angeschlossen wird. (Siehe
Wasser nachspülen. Gebrauchen Sie keine
B
Achtung:
■
Der Kohlefilter muß minimal 2 x pro Jahr,
D
abhängig vom Gebrauch der
Erst das Gerät vom Strom abschalten! Falls
agressiven Putzmittel, wie z. B. Soda. Der
der Starter oder die Lampe erneuert werden
Lack der Dunstabzugshaube bleibt gut, wenn
müssen, Kuntstoffdeckel (B, siehe Fig. 4)
Sie ihn ab und zu mit Wachs einreiben.
entfernen.
Dunstabzugshaube, ausgewechselt
Filter
werden.
■
Fig. 4. MSL 140 SLK 700/750/950
SLK 810
■
Kohlefilter kann man nicht zur
Aluminiumfilter, jede Woche mit
Seifenlauge reinigen, oder in die
C
Wiederverwendung auswaschen.
■
PFLEGE
PFLEGE
Abluftsysteme Seite 22).
Spülmaschine stecken. Der Aluminiumfilter
1
Gesättigter Kohlenstoff ist nicht
wird durch die Reinigungsmittel stumpf,
umweltfreundlich, ersetzen Sie den Filter
das ist normal.
2
B
rechtzeitig.
■
Manche Modelle sind standard mit
Filedonfilter versehen. Man kann sie nur
D
Montage des Kohlefilters
1 bis 2 mal auswaschen. Sie müssen also
regelmäßig erneuert werden.
C
■
Fig. 5. SLK810
P
Fig. 7. SLK810
Kohlefilter kann man nicht zum erneuten
Gebrauch auswaschen.
Schirm (C) ausziehen. Handgriff (D) leicht
U
eindrücken.
Drehen Sie die Abdeckplatte linksherum und
entfernen Sie sie (1). Nehmen Sie die Lampe
F
Fig. 2. SLK 750/950
F
Fig. 6. ISW 700
(2) in die Pfeilrichtung heraus, und bringen Sie
eine neue Lampe an. Drücken Sie die Kappe
wieder fest. Achten Sie darauf die Lampe
Die Füßchen (P) des Kohlefilters (C) gut in die
Handgriffe (F) nach innen schieben.
beim Austausch nicht mit den Handen
Aussparungen (U) des Rostes drücken.
Die Halterungsbügel an die Seite drücken und
anzufassen, da der direkte Kontakt mit der
aus dem Rost nehmen. Den Filter in
Haut das Durchbrennen der Lampe bewirken
Seifenlauge reinigen. Danach den Filter
könnte.
wieder mit den groben Maschen auf den Rost
legen.
Fig. 3. ISW 700/SLK 700/SLK 810
Der Kohlefilter mit der tieferen, runden Fläche
Schlag rechtsherum drehen.
25
24
auf den Motordeckel zentrieren und einen
Allgemein
Einbaumaße
ø
Montage der Dunstabzugshaube
256
454
Befestigung der Abdeckplatte
muß durch einen anerkannten Installateur
INSTALLATION
INSTALLATION
Der Anschluß dieses Gerätes an das Lichtnetz
Dunstabzugshauben mit Schirm
148
geschehen, der die Sicherheitsvorschriften
gut kennt und anwendet.
525
286
ISW 700
Wichtig zu wissen:
■
H
Wenn die Dunstabzugshaube an einen
G
bestehenden Abluftkanal angeschlossen
Fig. 8. Montage
598
510
420
wird, dürfen auf diesem keine anderen
Geräte angeschlossen sein, wie:
ø150
60
Gasdurchlauferhitzer und Gasofen.
■
Bohren Sie 4 Löcher mit Hilfe der mitgelieferten
120
Denken Sie an die örtlichen Vorschriften
40
Montieren Sie die Dunstabzugshaube
295
200
immer über der Kochzone, mit einem
SLK 810
minimalen Abstand von 650 mm.
■
Je kürzer das Abluftrohr und je weniger
Befestigen Sie mit den 4 mitgelieferten
Rückseite der Dunstabzugshaube befinden,
Schrauben die Dunstabzugshaube an den
montieren. Die Tiefe können Sie einstellen auf
Schrankboden. Achten Sie darauf, daß die
35-85 mm.
Schrank eine Linie bildet (G).
598
510
Wirkung der Dunstabzugshaube.
ø 125
Kontrollieren Sie, bevor Sie zu bohren
beginnen, ob in der Mauer keine
ist als die Dunstabzugshaube, können Sie die
Vorderseite der Dunstabzugshaube mit dem
Krümmungen es hat, um so besser ist die
■
Sägen Sie auch das Loch für das Abluftrohr.
Abdeckplatte an die Schlitze, die sich an der
bezüglich Entlüftung von Gasapparaten.
■
Wenn die Tiefe des Hängeschrankes größer
95
140
Fig. 10. Abdeckplatte
Schablone (H) in den Boden des Hängeschranks.
Den Handgriff können Sie durch anderes
202
Material ersetzen, z. B. durch das Material, aus
150
dem die Küchenschränke oder die Lichtblenden
40
Installationsleitung(en) vorhanden sind.
gemacht sind. Die Befestigungsschrauben sind
an der Rückseite des Handgriffs.
265
200
SLK 700/ MSL 140
A
P
598 (898)
510 (810)
Ø 125
150
175
Fig. 9. Abluft
95
40
Schließen Sie den Anschlußkragen (P) der
Dunstabzugshaube auf das Abluftrohr (A) an.
265
Stecken Sie den Stecker der Haube in die
26
SLK 750/950
Wandsteckdose.
27
200
Der Motorunit
Der Motorunit muß einphasig sein (230V-50Hz)
Beseitigung von Verpackung und
Gerät
Bestellen der Kohlefilter
INSTALLATION
und von mehreren Gebläsestufen versehen
Bestimmt für den Einbau in Essen
sein. Welche Abzugsregelung auch gewählt
Die Verpackung des Geräts ist recycelbar. Als
SLK 700
- Kohlefilter KF 20
(Kochinseln). Sagen Sie in dem Boden der
wird, der Motorunit darf niemals ausschaltbar
Verpackungsmaterial werden gebraucht:
SLK 750
- Kohlefilter KF 75
Esse einen Loch mit der Maße 460x260 mm
sein (Siehe hierzu Anleitung des Motorunits).
– Karton
SLK 810
- Kohlefilter KF 80
(siehe 'Einbaumaße', Seite 26). Der Abzugsunit
Die verschiedenen Möglichkeiten werden
– Polyethylenfolie (PE)
SLK 950
- Kohlefilter KF 75
kan mittels der 4 mitgelieferten Schrauben
häufig angedeutet als: Mittel- oder Hoch-
– FCKW-freies Polystyrol (PS-Hardschaum)
ISW 700
- Kohlefilter KF 20
befestigt werden. Montieren Sie für den
Stand, Tages- oder Kochstand.
Diese Materialien sind auf umweltgerechte
elektrischen Anschluß eine Wandsteckdose in
Anmerkung
und den jeweiligen kommunalen Vorschrif-ten
Die Haube hat eine mechanische
entsprechende Weise zu beseitigen.
Verschlußklappe im Abluftkanal. Mit dem
Die Gemeinde kann Sie auch über die
Hebel (beim Beleuchtungsfenster) können Sie
umweltgerechte Beseitigung on ausrangierten
die Klappe öffnen oder schließen.
Haushaltsgeräten beraten.
Kombination mit einem mechanischen
Die Verdrahtung der Dunstabzugshaube
Technische Daten
Ventilationssystem geeignet.
Wir empfehlen Ihnen, nachdem Sie eine Wahl
den Nischenraum der Esse.
Die motorlose Dunstabzugshaube
TECHNISCHE DATEN
Montage der Dunstabzugshauben
ohne Schirm
Diese Dunstabzugshaube ist nur für die
aus verschiedenen Schaltmöglichkeiten
Typen
MSL 140
SLK 700
SLK 750/950
SLK 810
ISW 700
Schaltmöglichkeiten
gemacht haben, ein Verdrahtungsschema
Spannung 230 V - 50 Hz
X
X
X
X
X
Es gibt zwei Schaltmöglichkeiten:
■
■
aufzustellen und dann die Dunstabzugshaube
Anschlußwert W
80
210
170
240
210
Der Abzugsunit wird mit dem Schalter des
zu verdrahten. Einen Verdrahtungsbeispiel
Motor W
-
130
155
200
130
Motorunits geregelt.
finden Sie in Figur 11. Montieren Sie danach
Beleuchtung W
2x40
2x40
TL 15
2x20
2x40
Der Motorunit wird über den Schalter der
die Abzugshaube im Schrank.
Fig. 11. Verdrahtungsbeispiel
29
28
Dunstabzugshaube geregelt.
Table des matières
Ce manuel est un aperçu des possibilités
■
offertes par cet appareil. Il vous fournira des
Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
renseignements précieux sur le plan de la
sécurité.
Sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Systèmes d'évacuation . . . . . . . . . . . . . . 32
■
Commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Interrupteurs de commande . . . . . . . . . . 33
Interrupteurs sur la casquette de
Conservez le mode d'emploi et les directives
la hotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
d'installation. Ainsi, un éventuel prochain
usager de l'appareil pourra en profiter.
■
Nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
TABLE DES MATIERES
Introduction
Filtres à charbon actif . . . . . . . . . . . . . . . 34
Enlever la grille d'aspiration et le
filtre à graisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Changement d'ampoules . . . . . . . . . . . . . 35
■
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Dimensions d'encastrement . . . . . . . . . . 36
Hottes avec une casquette . . . . . . . . . . . 37
Montage des unités aspirantes sans
casquette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
La hotte sans moteur . . . . . . . . . . . . . . . . 38
■
Fiche technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Élimination de l'emballage et appareil . . 39
31
30
Commande de filtres à charbon actif . . . 39
■
Systèmes d'évacuation
Interrupteurs de commande
Faites raccorder votre appareil par un
Quelques hottes peuvent être raccordées de
1
– sélecteur de puissance (3 vitesses)
Tirage intensif SLK 750/950
installateur agréé (voir chapitre
2 façons :
2
– lampe témoin
Vous pouvez régler la hotte aspirante sur
3
– interrupteur de mise en marche
tirage intensif. La hotte aspirante fonctionne
"Installation").
B
■
Avant de réparer ou de nettoyer l'appareil,
l’éclairage
alors à pleine puissance pendant cinq
4
– sélecteur de puissance
5
– interrupteur de mise en marche
en position d'interruption du courant.
6
– interrupteur de mise en marche le
Lorsque vous faites cuire des aliments, la
7
– vitesse maximum
tirage intensif (la lampe témoin rouge LED
plaque de cuisson chauffe, il faut donc
8
– mise hors service
s'allume).
toujours en tenir les enfants éloignés.
9
– vitesse minimale
10
– affichage d’interrupteur électronique
A
coupez le courant. Débrancher la fiche de
prise de courant ou mettre le disjoncteur
minutes.
l’éclairage
Réglez l’interrupteur de vitesse sur la
position 4. Ensuite, poussez à nouveau sur
ventilateur
■
■
■
Version évacuation : la hotte est raccordée
Les matières grasses animales et l'huile
à un conduit d'évacuation (A), les vapeurs
sont inflammables en cas de surchauffe.
de cuisson aspirées sont évacuées dehors
Ne pas vous éloigner de la plaque de
après la filtration des particules de graisse.
cuisson lors de la préparation des plats.
Cette version est la meilleure.
l’interrupteur de vitesse pour enclencher le
à 4 positions
COMMANDE
SECURITE/SYSTEMES D’EVACUATION
Recommandations
Interrupteurs sur la casquette de
la hotte
Pour hottes avec une casquette
Les interrupteurs sur la casquette ne
SLK 810 / ISW 700
fonctionnent que lorsque les interrupteurs
d'éclairage et de ventilation sont en position
■
Il est recommandé de mettre la hotte en
■
Version recyclage : Les particules de
marche avant le début d'une cuisson.
graisse et les odeurs contenues dans les
Laisser fonctionner la hotte pendant
vapeurs de cuisson aspirées sont filtrées
environ 5 minutes après la fin d'une
puis l'air propre revient par l'ouverture (B)
cuisson.
dans la cuisine.
de marche. Lorsque vous tirez un tiers de la
2
1
3
vous la tirez complètement le ventilateur se
met en marche. Lorsque vous refermez la
SLK 700 / MSL 140
casquette, le ventilateur puis les lampes
7
8
9
5
■
casquette, les lampes s'allument, lorsque
Un filtre saturé de graisses est
cessent de fonctionner.
inflammable. Ne pas faire flamber
d'aliments sous la hotte et nettoyer
Réglage électronique de la vitesse
Le réglage de la vitesse de la hotte aspirante
SLK 750 / 950
fréquemment le filtre à graisses.
est contrôlé par un microprocesseur. Si un
max
■
Avant de changer une ampoule, toujours
4
5
problème de fonction se pose, vous pouvez
6
remettre le système électronique à zéro en
min
débrancher l'appareil ! N'utiliser que des
coupant l’électricité pendant deux à trois
ampoules semblables à celles d'origine et
secondes (en débranchant la prise).
avec le même voltage.
33
32
10
Enlever la grille d'aspiration et le
filtre à graisses
NETTOYAGE
Lorsque votre appareil n'est pas raccordé à
Changement d'ampoules
Nettoyage
SLK 700 / 750 / 950
Hotte
un conduit d'évacuation, il convient d'adapter
Placer l'interrupteur principal en position
ISW 700
Vous pouvez nettoyer la hotte à l'eau
un filtre à charbon actif (voir le chapitre sur
arrêt.
MSL 140
savonneuse puis rincer à l'eau claire. Ne pas
les systèmes d'évacuation, page 32).
utiliser de produits d'entretien abrasifs.
C
Attention
■
Le filtre à charbon actif doit être remplacé
Tout d'abord, débrancher l'appareil ! Pour
Frotter la peinture laquée de votre hotte avec
changer le starter ou la lampe, enlever le
de la cire pour qu'elle conserve sa beauté.
cache en plastique (B, voir fig. 4).
B
au moins deux fois par an, en fonction de la
Filtres
fréquence d'utilisation de votre hotte.
■
SLK 810
■
D
Les filtres à charbon actif ne sont pas
Nettoyer les filtres en aluminium chaque
semaine à l'eau savonneuse. Les produits
lavables et donc pas réutilisables.
■
NETTOYAGE
Filtres à charbon actif
d'entretien donnent aux filtres en
Le charbon actif saturé est polluant, donc,
Fig. 4. MSL 140 SLK 700/750/950
n'oubliez pas de remplacer votre filtre à
aluminium une couleur terne. Cela est tout
à fait normal.
2
C
temps.
1
■
Filtres en matière synthétique. Certains
modèles de hotte sont équipés de ces
Montage du filtre à charbon actif
filtres. Ils ne peuvent être lavés que 1 ou
B
2 fois et doivent donc être remplacés
C
régulièrement.
Fig. 7. SLK810
P
D
■
Tournez le couvercle (1) vers la gauche pour
U
Les filtres à charbon actif ne sont pas
lavables ni réutilisables.
retirer le. Sortir la lampe (2) de son support en
Fig. 5. SLK810
la tirant dans la direction de la flèche et
Fig. 2. SLK 750/950
Tirer la casquette (C). Appuyer légèrement sur
placer la nouvelle lampe. Refermer le
la poignée (D).
couvercle.
Si vous devez remplacer l’ampoule, ne la
Engager les pieds (P) du filtre à charbon
F
F
actif (C) dans les encoches de la grille (U) puis
appuyer fortement.
touchez pas avec les mains car le contact
direct de la peau peut la faire griller.
Fig. 6. ISW 700
Faire glisser les poignées (F) vers le milieu.
Appuyer sur les pattes de fixation et les retirer
de la grille. Nettoyer le filtre à l'eau
savonneuse. Replacer le filtre, les grosses
Fig. 3. ISW 700/SLK 700/SLK 810
mailles du côté de la grille.
Placer le filtre à charbon actif au milieu de la
tourner dans le sens des aiguilles d'une
montre.
35
34
cavité ronde dans le capot du moteur et
Dimensions d'encastrement
Hottes avec une casquette
INSTALLATION
Le raccordement électrique de cet appareil
Montage de la hotte
ø
doit être effectué par un installateur agréé, qui
connaît et applique les normes de sécurité en
Fixation du cache métallique
256
454
INSTALLATION
Généralités
148
vigueur.
H
525
286
Important :
■
Si la hotte est raccordée à un conduit
ISW 700
Fig. 8. Montage
G
d'évacuation existant, aucun autre appareil
électroménager ne doit être raccordé au
598
510
420
même conduit (exemples : chauffe-eau,
A l'aide du patron livré avec la hotte (H), percer
60
poêle).
■
Pratiquer également une ouverture pour le
pouvez fixer un cache métallique entre la
passage du tuyau d'évacuation.
paroi arrière du meuble et la hotte. Des
Fixer la hotte sur la paroi arrière du meuble
encoches à l'arrière de la hotte sont prévues
avec les 4 vis livrées simultanément. S'assurer
à cet effet. Profondeur réglable entre 35 et
table de cuisson et la hotte.
que l'avant de la hotte ne déborde pas du
85 mm.
Un conduit d'évacuation court et un nombre
meuble (G).
appareils à gaz.
40
295
Lorsque vous montez la hotte, toujours laisser
200
SLK 810
une distance d'au moins 650 mm entre la
■
598
510
limité de coudes assurent un meilleur
ø 125
fonctionnement de la hotte.
■
Si le meuble haut dans lequel la hotte est
encastrée est plus profond que la hotte, vous
95
140
vigueur concernant l'aération des
■
va être encastrée.
120
Ne pas oublier les règlements locaux en
Fig. 10. Cache métallioque
4 trous dans le fond du meuble haut où la hotte
ø150
202
Vous pouvez remplacer la poignée d'origine
150
Avant de commencer à percer, assurez vous
par une poignée correspondant mieux à votre
40
qu'il ne passe pas de conduites à l'endroit
type de cuisine. La poignée est fixée par des
choisi.
vis situées derrière la poignée.
265
200
SLK 700/ MSL 140
A
P
598 (898)
510 (810)
Ø 125
150
Fig. 9. Evacuation
175
95
40
Raccorder la buse de la hotte (P) au tuyau
d'évacuation (A). Fixer la fiche de la hotte
dans le socle de prise de courant.
265
200
37
36
SLK 750/950
Montage des unités aspirantes
sans casquette
Le moteur
Le moteur doit être monophasé (230V-50Hz) et
Élimination de l’emballage et
appareil
Commande de filtres à charbon
actif
L’emballage de l’appareil est recyclable.
SLK 700 - filtre à charbon actif KF 20
fourneau). Scier un trou dans le fond de la
pouvoir être mis hors circuit (consulter la
Il contient :
SLK 750 - filtre à charbon actif KF 75
cheminée avec les dimensions 460x260 mm
notice d'utilisation du moteur). Les différentes
– du carton
SLK 810 - filtre à charbon actif KF 80
voir le chapitre 'Dimensions d'encastrement',
possibilités sont souvent indiquées comme
– une feuille de polyéthylène (PE)
SKL 950 - filtre à charbon actif KF 95
page 36). L'unité filtrante peut alors être fixée
suit: puissance moyenne ou puissance
– du polystyrène exempt de CFC ( mousse
ISW 700 - filtre à charbon actif KF 20
à l'aide des 4 vis livrées simultanément.
maximale, position cuisson ou position veille.
Monter un socle de prise de courant dans la
niche pour le raccordement électrique.
La hotte sans moteur
Cette hotte ne peut être utilisée qu'en
Remarque
La hotte est équipée d'une soupape de
Eliminer ces matériaux de façon adéquate et
fermeture mécanique dans le conduit
conformément à la réglementation en vigueur
d'évacuation. Pour ouvrir et fermer la
dans votre commune.
soupape, utiliser la manette à côté du hublot
L’administration communale vous informera
d'éclairage.
des moyens adéquats de vous débarrasser de
combinaison avec un système de ventilation
mécanique.
vos anciens appareils ménagers.
Câblage de la hotte
Après avoir choisi une des possibilités de
Possibilités de réglage
réglage, nous vous conseillons de faire un
Il y a 2 possibilités de réglage :
■
■
Fiche technique
plan de câblage avant de procéder au câblage
Types
MSL 140
SLK 700
SLK 750/950
SLK 810
ISW 700
Le réglage de l'unité aspirante s'effectue
de la hotte. Un exemple de connection est
Tension 230 V - 50 Hz
X
X
X
X
X
avec l'interrupteur du moteur.
donné dans la figure 11. Fixez ensuite la hotte
Puissance connectée W 80
210
170
240
210
Le réglage du moteur s'effectue avec
dans le placard.
Moteur W
-
130
155
200
130
Eclairage W
2x40
2x40
TL 15
2x20
2x40
l'interrupteur de l'unité aspirante.
38
dure de PS)
– bandes de polypropylène autour du carton
FICHE TECHNIQUE
d'aspiration choisi, le moteur ne doit jamais
Fig. 11. Exemple de connection
39
INSTALLATION
à plusieurs vitesses. Quel que soit le réglage
Encastrement dans une cheminée (bloc-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising