DINOX rekordéry: DVR-2004 DVR-2008 DVR-2016

DINOX rekordéry: DVR-2004 DVR-2008 DVR-2016
DINOX rekordéry DVR-2004 / DVR-2008 / DVR-2016 - Rychlá uživatelská příručka
DINOX rekordéry:
DVR-2004
DVR-2008
DVR-2016
Rychlá uživatelská příručka
www.dinox.cz
DINOX rekordéry DVR-2004 / DVR-2008 / DVR-2016 - Rychlá uživatelská příručka
Obsah
Rychlá uživatelská příručka ................................................................................................................. 1
Před instalací DVR ................................................................................................................................... 3
Instalace DVR ........................................................................................................................................... 3
Instalace pevného disku .......................................................................................................................... 3
Přední panel ............................................................................................................................................ 5
Zadní panel .............................................................................................................................................. 5
Přístup pomocí webového prohlížeče ..................................................................................................... 7
Požadavky na systém:.......................................................................................................................... 7
Živý pohled .............................................................................................................................................. 9
Nahrávání .............................................................................................................................................. 10
Přehrávání záznamu .............................................................................................................................. 11
Menu rekordéru .................................................................................................................................... 12
Spuštění a vypnutí rekordéru ............................................................................................................ 12
Průvodce prvním spuštěním.............................................................................................................. 12
Živé zobrazení ........................................................................................................................................ 13
Použití myši v živém zobrazení .......................................................................................................... 13
Přehrávání záznamu .............................................................................................................................. 13
Export záznamu ..................................................................................................................................... 14
www.dinox.cz
DINOX rekordéry DVR-2004 / DVR-2008 / DVR-2016 - Rychlá uživatelská příručka
Tento manuál lze použít pro rekordéry DINOX DVR-2004, DVR-2008 a DVR-2016.
Před instalací DVR
Rekordéry DINOX jsou pokročilá nahrávací zařízení, se kterými by se mělo zacházet opatrně. Prosím,
dbejte zvýšené opatrnosti před instalací a berte v potaz následující preventivní opatření:
1. Udržujte všechny kapaliny v bezpečné vzdálenosti od DVR
2. DVR nainstalujte na dobře větrané a bezprašné místo
3. Používejte doporučené pevné disky
Instalace DVR
Při instalaci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Použijte instalační úchyty pro instalaci do racku, nebo použijte polici do racku
Ujistěte se, že je za rekordérem dostatek místa pro kabeláž
Zapojte kabeláž alarmu a RS-485
Udržte mezeru mezi zařízeními minimálně 2 cm
Ujistěte se, že je DVR uzemněno
Teplota prostředí by měla být v rozsahu -10 °C - 55 °C
Vlhkost prostředí by měla být v rozsahu 10% - 90%
Instalace pevného disku
Než začnete, ujistěte se, že je DVR odpojeno od napájení. Pro instalaci použijte doporučené pevné disky.
1. Odmontujte horní kryt rekordéru
2. Nainstalujte pevný disk do rekordéru pomocí dodaných šroubků
www.dinox.cz
DINOX rekordéry DVR-2004 / DVR-2008 / DVR-2016 - Rychlá uživatelská příručka
3. Zapojte SATA kabel do základní desky a disku
4. Zapojte napájecí kabel do základní desky a disku
5. Nainstalujte zpět kryt rekordéru
www.dinox.cz
DINOX rekordéry DVR-2004 / DVR-2008 / DVR-2016 - Rychlá uživatelská příručka
Přední panel
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
Název
POWER
STATUS
Tx/Rx
MENU
PLAY
CONTROL
USB
Popis funkce
Indikace napájení. Zelená barva značí zapnutý rekordér.
Indikace čtení z disku. Při čtení svítí nebo bliká červeně.
Tx/Rx indikace. Bliká zeleně v případě bezproblémového chodu sítě.
Tlačítko MENU slouží pro vstup do menu rekordéru.
Tlačítka PLAY slouží pro přehrávání záznamu.
Ovládací prvek pro pohyb v menu.
USB rozhraní pro připojení myši nebo flash disku.
Zadní panel
DVR-2004
DVR-2008
DVR-2016
www.dinox.cz
DINOX rekordéry DVR-2004 / DVR-2008 / DVR-2016 - Rychlá uživatelská příručka
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Název
Video IN
Video OUT
Alarm IN/OUT
Audio IN
USB
HDMI
VGA
Audio OUT
LAN
RS-485
Power
Power switch
Ground
Popis
Video vstup – analogový
Video výstup – analogový
Alarmové vstupy a výstupy
Audio vstup
USB pro připojení myši nebo flash disku
Výstup HDMI pro monitor
Výstup VGA pro monitor
Audio výstup
LAN rozhraní pro přístup do sítě
Rozhraní RS-485
12VDC
Přepínač zapnutí / vypnutí
Uzemnění
www.dinox.cz
DINOX rekordéry DVR-2004 / DVR-2008 / DVR-2016 - Rychlá uživatelská příručka
Přístup pomocí webového prohlížeče
Požadavky na systém:
Operační systém: Microsoft Windows XP SP1 nebo novější / Vista / Win7 / Server 2003 / Server 2008
32bit
CPU: Intel Pentium IV 3.0 GHz nebo vyšší
RAM: 1 GB nebo více
Zobrazení: 1024x768 nebo vyšší
Webový prohlížeč: Internet Explorer 7.0 nebo novější, Apple Safari 5.02 nebo novější, Mozilla Firefox 3.5
nebo novější a Google Chrome 8 nebo novější
Postupujte dle následujících kroků:
1. Spusťte internetový prohlížeč
2. Do adresního řádku internetového prohlížeče vložte IP adresu zařízení (výchozí 192.0.0.64) a
stiskněte enter.
3. Vložte uživatelské jméno a heslo. Výchozí uživatelské jméno je „admin“ a heslo „12345“.
4. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“
5. Pro zobrazení živého streamu nainstalujte plug-in.
www.dinox.cz
DINOX rekordéry DVR-2004 / DVR-2008 / DVR-2016 - Rychlá uživatelská příručka
www.dinox.cz
DINOX rekordéry DVR-2004 / DVR-2008 / DVR-2016 - Rychlá uživatelská příručka
Živý pohled
1
2
3
4
5
Ovládání PTZ
Nastavení parametrů videa (jas, kontrast, sytost barev, odstín)
Okno živého náhledu
Ovládací panel přehrávání (zachycení snímku obrazovky, ovládání zvuku, atd.)
Seznam připojených kamer. Zobrazuje status kamery.
Spuštění živého obrazu kamery:
1. V okně živého náhledu vyberte okno kliknutím myši
2. Dvojklikem vyberte kameru, kterou chcete zobrazit.
Pro zobrazení všech kamer najednou klikněte na ikonu
.
Pro zastavení živého přenosu klikněte na ikonu
Popis funkcí ovládacího panelu:
Ikona
Popis
Vybere rozložení okna živého náhledu
Zachytí aktuální snímek obrazu kamery
/
Spustí / zastaví lokální nahrávání
/
Předchozí / další stránka
/
Ovládání zvuku / ovládání obousměrného audia
Digitální zoom (e-PTZ)
www.dinox.cz
DINOX rekordéry DVR-2004 / DVR-2008 / DVR-2016 - Rychlá uživatelská příručka
Nahrávání
Ujistěte se, že je v rekordéru nainstalován správný pevný disk, nebo je připojeno síťové úložiště.
Nahrávat je možné dvěma způsoby: Manuálně nebo dle kalendáře.
Nahrávání dle kalendáře:
1. Otevřete webové rozhraní rekordéru a přejděte na: Nastavení kamery -> Nastavení rozvrhu
2. Vyberte kameru, u které chcete nastavit nahrávání
3. Zaškrtněte volbu „Povolit rozvrh záznamu“
4. Klikněte na „Editace“ a nastavte způsob nahrávání pro daný den
5. Po skončení úprav klikněte na „OK“ a následně klikněte na „Uložit“.
www.dinox.cz
DINOX rekordéry DVR-2004 / DVR-2008 / DVR-2016 - Rychlá uživatelská příručka
Přehrávání záznamu
1
2
3
4
5
6
Status přehrávání
Kalendář
Okno přehrávání
Ovládací panel přehrávání
Časová osa
Panel kamer pro přehrávání
1. Vyberte kameru pro přehrávání z levého panelu
2. Vyberte datum z kalendáře
3. Klikněte na tlačítko
Ikona
Popis
Vybere rozložení okna živého náhledu
/
Přehrát / Pozastavit
Zastavit
/
Zpomalit / zrychlit
Posun po snímcích
Zastaví veškeré přehrávání
Zachytí aktuální snímek obrazu kamery
Stažení záznamu
Střih
Ovládání zvuku
www.dinox.cz
DINOX rekordéry DVR-2004 / DVR-2008 / DVR-2016 - Rychlá uživatelská příručka
Menu rekordéru
Struktura menu rekordéru:
Spuštění a vypnutí rekordéru
Správné zapnutí a vypínání rekordérů je důležité pro jeho životnost.
Zapnutí rekordéru:
1. Zapojte kabel napájení do rekordéru. Je doporučeno používat k rekordéru nepřerušitelný zdroj el.
Energie UPS.
2. Na zadním panelu rekordéru přepněte tlačítko pro zapnutí rekordéru. Na předním panelu
rekordéru se rozsvítí zelená LED dioda.
Vypnutí rekordéru:
1. V menu rekordéru vyberte možnost vypnout a dále vypnout. Počkejte, než se rekordér vypne.
2. Poté můžete vypnout přepínačem na zadní straně rekordéru.
Průvodce prvním spuštěním
Po prvním spuštění rekordéru Vás průvodce provede základním nastavením rekordéru. Postupujte dle
pokynů na obrazovce.
www.dinox.cz
DINOX rekordéry DVR-2004 / DVR-2008 / DVR-2016 - Rychlá uživatelská příručka
Živé zobrazení
V režimu živého zobrazení kamer se mohu objevit následující ikony v obrazu kamery:
- Alarm (ztráta signálu, detekce pohybu, atd.)
- Nahrávání (manuální nahrávání, nahrávání dle kalendáře, detekce pohybu, atd.)
- Alarm a nahrávání
Použití myši v živém zobrazení
V režimu živého zobrazení je možné pro ovládání rekordéru použít USB myš. Při stisknutí pravého tlačítky
myši se zobrazí nabídka:
Ikona
Popis
Hlavní menu
/
Rozložení obrazovky
Normální nahrávání
Detekce pohybu
Přehrávání
AUX monitor
Mód výstupu
Rychlé nastavení sítě
/
Předchozí / další obrazovka
Automatické přepínání kamer
Přehrávání záznamu
Vyberte myší možnost přehrávání záznamu kliknutím na ikonu
.
Stiskněte tlačítko „přehrát“. Pro ovládání záznamu je možné použít panel nástrojů pod oknem přehrávání.
www.dinox.cz
DINOX rekordéry DVR-2004 / DVR-2008 / DVR-2016 - Rychlá uživatelská příručka
Export záznamu
Nahrané záznamy je možné exportovat na USB flash disk, USB disky nebo DVD-RW.
1. V hlavním menu vyberte Export->Normální pro vstup do rozhraní pro export.
2. Vyberte kamery pro export a klikněte na exportovat.
3. Zadejte časové období a klikněte na hledat.
4. Vyberte soubory pro export
www.dinox.cz
DINOX rekordéry DVR-2004 / DVR-2008 / DVR-2016 - Rychlá uživatelská příručka
5. Exportujte záznamy stisknutím tlačítka Export.
www.dinox.cz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising