LED-tévé - Globaltronics

LED-tévé - Globaltronics
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 1 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
D
LED-tévé
LED TV
Kezelési útmutató
Navodilo za uporabo
Magyar.............................. 2
Slovenščina ................... 45
Érvényesség kezdete: 06/2014, Modell: LED TV 2242
Eredeti kezelési útmutató
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 2 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
Köszönjük bizalmát!
Gratulálunk Önnek új, Terris LED-tévékészülékéhez, és meggyőződésünk, hogy elégedett lesz
ezzel a készülékkel.
Ahhoz, hogy ennek a LED tévékészüléknek a folyamatosan optimális működését és teljesítőképességét, illetve az Ön személyes biztonságát garantálni lehessen:
Az első üzembe helyezés előtt alaposan olvassa át ezt a használati útmutatót, és ami a legfontosabb, minden esetben tartsa be a biztonsági utasításokat!
Sok örömet kívánunk Önnek új, LED tévékészülékéhez.
Tudnivalók a megfelelőségi nyilatkozathoz
Kijelentjük, hogy a termék megfelel a 2004/108/EK sz. elektromágneses interferenciákra vonatkozó
irányelv (EMV-irányelv), az energiával kapcsolatos termékekre (ErP) vonatkozó 2009/125/EK sz.
irányelv, az alacsony feszültségre vonatkozó 2006/95/EK sz. irányelv és a veszélyes anyagok használatának korlátozásával kapcsolatos 2011/65/EU sz. irányelv alapvető követelményeinek. A teljes
megfelelőségi nyilatkozat és a használati útmutató PDF formában a következő weboldalról érhető el:
www.gt-support.de.
Adatáttekintés
Cikk
LED-tévé
Típus
LED TV 2242
Cikkszám
37552
Kézikönyv-azonosító
E47014 (AT) / E47016 (CH) / PE / 2014
Akció időtartama
06 / 2014
Gyártó
Globaltronics GmbH & Co. KG
Web
www.gt-support.de
Származási hely
Kína
Energiatakarékosság: teljesen automatikus!
TUDNIVALÓ: Új kikapcsoló automatika!
Az energiatakarékosságra vonatkozó törvényi előírások alapján ez a készülék
automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik. A készülék automatikusan
készenlét üzemmódba kapcsol, ha 4 órán át nem történik rajta semmilyen
művelet.
A kikapcsolás előtt 60 másodperccel a képernyőn megjelenik egy figyelmeztetés. Nyomjon meg egy tetszőleges gombot, és a tévékészülék bekapcsolva
marad.
2
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 3 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
A csomag tartalma
Termékadatlap
az 1062/2010-2014 sz. rendelet szerint
Termék megnevezése:
TERRIS
Típusmegjelölés:
LED TV 2242
Energiahatékonysági besorolás:
A
Képármérő:
54,6 cm / 21,5“
Maximális teljesítményfelvétel:*
21 watt
Éves energiafelhasználás:
31 kWh
Teljesítményfelvétel készenlétben:
0,3 watt
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban:
0 watt
Képernyő felbontása:
1920 x 1080 képpont
* A különböző, szabványosított mérési eljárás miatt ez az érték eltér a
Műszaki adatokban szereplő értéktől.
1.
A CSOMAG TARTALMA
Kicsomagoláskor győződjön meg róla, hogy megvannak-e a következő elemek:
• Tévékészülék
• Talp és csavarok
• Távirányító (2 db LR03 / AAA típusú 1,5 V-os elemmel)
• Kezelési útmutató és garancia
3
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 4 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
Tartalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
4
A csomag tartalma ....................................................................................................................................................... 3
Általános tudnivalók .................................................................................................................................................... 6
Biztonsági utasítások .................................................................................................................................................. 6
A készülék áttekintése ................................................................................................................................................ 8
Előkészítés ................................................................................................................................................................. 12
5.1
Az elemek behelyezése ................................................................................................................................... 12
5.2
Az állványláb felszerelése ................................................................................................................................ 12
5.3
A készülék felállítása ........................................................................................................................................ 12
5.4
Az antennakábel csatlakoztatása ..................................................................................................................... 12
5.5
Hálózati csatlakozás ......................................................................................................................................... 13
5.6
Első bekapcsolás ............................................................................................................................................. 13
5.7
Jelforrás kiválasztása ....................................................................................................................................... 15
Külső készülékek csatlakoztatása ........................................................................................................................... 15
Alapvető kezelés ........................................................................................................................................................ 17
7.1
A tévékészülék be- és kikapcsolása ................................................................................................................. 17
7.2
Televízió készenléti állapotba kapcsolása / bekapcsolása készenléti állapotból ............................................. 17
7.3
Televízió és rádió programok kiválasztása ...................................................................................................... 17
7.4
A hangerő szabályozása .................................................................................................................................. 17
7.5
Az OSD-menü struktúrája ................................................................................................................................ 18
7.6
Tájékoztatósáv ................................................................................................................................................. 18
7.7
USB behívása .................................................................................................................................................. 19
Csatorna keresése és szerkesztése (DVB-T/DVB-C) .............................................................................................. 19
8.1
Csatorna automatikus tárolása ......................................................................................................................... 19
8.2
DVB-C csatorna kézi tárolása .......................................................................................................................... 20
8.3
DVB-T-csatorna kézi tárolása .......................................................................................................................... 20
8.4
Kézi keresés analóg vételhez ........................................................................................................................... 20
8.5
Csatornabeállítások szerkesztése .................................................................................................................... 21
Antenna- / műhold beállítások .................................................................................................................................. 22
9.1
Antennabeállítás ............................................................................................................................................... 22
Beviteli módok .................................................................................................................................................. 23
9.2
9.3
Válaszjeladó kézi keresése .............................................................................................................................. 23
9.4
Műhold programok keresése és rendezése ..................................................................................................... 23
9.5
Műhold vagy válaszjeladó felvétele .................................................................................................................. 24
9.6
Műhold vagy válaszjeladó szerkesztése .......................................................................................................... 25
9.7
Csatornakeresés - műhold ............................................................................................................................... 25
9.8
Műhold vagy válaszjeladó törlése .................................................................................................................... 26
9.9
Műhold beállítás ............................................................................................................................................... 26
9.10 Több LNB használata ....................................................................................................................................... 27
Programinformációk (EPG digitális vételnél) .......................................................................................................... 28
Kép és hang beállítása (TV) ...................................................................................................................................... 29
11.1 A képbeállítások módosítása ........................................................................................................................... 29
11.2 Zajcsökkentés .................................................................................................................................................. 29
11.3 Backlight (háttérvilágítás) ................................................................................................................................. 30
11.4 Dinamikus kontraszt ......................................................................................................................................... 30
11.5 Képernyő-formátum módosítása ...................................................................................................................... 30
11.6 Számítógép képbeállítások .............................................................................................................................. 30
11.7 Hangbeállítások módosítása ............................................................................................................................ 31
11.8 Digitális hangkiadás (SPDIF) ........................................................................................................................... 31
11.9 További hangbeállítások .................................................................................................................................. 31
USB lejátszása ........................................................................................................................................................... 32
Common Interface (CI) .............................................................................................................................................. 33
Idő és időzítő .............................................................................................................................................................. 34
14.1 Idő .................................................................................................................................................................... 34
14.2 Elalvás időzítő .................................................................................................................................................. 34
14.3 Bekapcsolási és kikapcsolási idő ..................................................................................................................... 34
Teletext ....................................................................................................................................................................... 35
TV különleges funkciók ............................................................................................................................................. 36
16.1 Zárolás ............................................................................................................................................................. 36
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 5 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
LED-tévé
17.
18.
19.
20.
21.
HU
16.2 Gyári beállítás ...................................................................................................................................................36
16.3 Nyelvi beállítások ..............................................................................................................................................37
16.4 Időzóna .............................................................................................................................................................37
16.5 Autom. készenlét (4 óra) ...................................................................................................................................37
16.6 Szoftverfrissítés .................................................................................................................................................37
16.7 Jelinformációk ...................................................................................................................................................38
16.8 A működés helye ...............................................................................................................................................38
16.9 Televízióvétel gyerekzár ...................................................................................................................................38
LCD-tévék pixelhibája ................................................................................................................................................39
Tisztítás .......................................................................................................................................................................39
Ártalmatlanítás ...........................................................................................................................................................39
Problémamegoldás ....................................................................................................................................................40
Műszaki adatok ...........................................................................................................................................................42
5
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 6 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
Általános tudnivalók
2.
LED-tévé
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A kézikönyv tárolása
•
•
•
A készüléken és a készülékkel kapcsolatban minden tevékenységet csak a használati útmutatóban leírtak szerint szabad
végezni.
Őrizze meg ezt az útmutatót.
Amennyiben később megválna a készüléktől, akkor kérjük, mellékelje a használati útmutatót is.
Rendeltetésszerű használat
A készülék tévéműsorok, DVD- és CD-lemezek tartalmának megjelenítésére szolgál. USB-készülékek is csatlakoztathatók, és
ezek képi/hangos tartalma is lejátszható. Ezen kívül külső készülékekről származó AV-jelek lejátszására is alkalmas.
A készülék magánhasználatra készült, ipari jellegű felhasználásra nem alkalmas.
A készüléken tilos átalakítást végezni. A készüléket tilos átalakítani vagy azt rendeltetésétől eltérő módon használni.
Jelölések/szimbólumok
Szükség esetén ebben a használati útmutatóban a következő figyelmeztető utasítások találhatók:
VESZÉLY! Magas kockázat: A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos, életveszélyes sérülést okozhat.
FIGYELEM! Közepes kockázat: A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása sérüléseket vagy súlyos anyagi károkat okozhat.
VIGYÁZAT: Alacsony kockázat: A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása könnyű sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.
TUDNIVALÓ: Tények és különlegességek, amelyeket a készülék használata során figyelembe kell venni.
•
•
•
3.
A képernyőn megjelenő (OSD-) menük pontjai kurzív betűtípussal (dőlt betűvel) jelennek meg.
Példa: Jelölje ki az Option (Beállítás) menüpontot.
Azoknak a gomboknak a nevei, amelyeket meg kell nyomni, mindig félkövér betűkkel vannak írva.
Példa: Nyomja meg az ENTER gombot.
A meghatározott sorrendben végrehajtandó kezelési utasítások mindig számozva (1., 2., 3.stb.) jelennek meg.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Általános figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•
•
A műszaki adatokat tartalmazó típustábla a készülék hátoldalán található.
A készülék csatlakoztatása előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat és a használati útmutatót. Csak így használja az összes funkciót biztonságosan és megbízhatóan.
A csomagolóanyag nem gyermekjáték. Gyermekek nem játszhatnak a műanyag zacskókkal. Fulladásveszély áll fenn.
A készülék nem használható korlátozott fizikai, érzéki vagy szellemi képességű személyek által (beleérte a gyerekeket is),
vagy megfelelő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek által; kivéve akkor, ha az ilyen személyeket a biztonságukért felelős személy felügyeli, illetve ha az ilyen személyek megfelelő utasításokat kapnak a készülék használatára vonatkozóan.
Felügyelni kell a gyermekeket, hogy biztosan ne játsszanak a készülékkel.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek soha ne dugjanak be idegen tárgyakat a szellőzőnyílásokba vagy a hátoldalon lévő lyukakba.
Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
A készüléken átalakítást végezni nem szabad.
Környezeti feltételek
•
•
•
•
•
•
•
•
Óvja a készüléket és a hálózati csatlakozódugaszt a nedvességtől, fröccsenő vagy csöpögő víztől: Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. Ne helyezzen például folyadékkal telt vázákat vagy hasonló tárgyakat a készülékre vagy a készülék közelébe.
A készülék magas nedvességtartalmú helyiségben (pl. fürdőszobában) történő üzemeltetésre nem alkalmas. Vegye figyelembe a környezeti feltételeknél ismertetett műszaki adatokat.
Kerülje az idegen testek és folyadékok készülékbe jutását.
Ha a készüléket egy hideg helyről egy meleg helyre viszi, a készülékben kicsapódó nedvesség keletkezhet. Hagyja a készüléket egy órán keresztül kikapcsolva.
A tévékészüléket stabil, egyenletes felületen helyezze el. Ügyeljen arra, hogy a tévékészüléket hordozó tárgy elbírja a tévé
tömegét.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
Óvja a készüléket a hőségtől: Tűzveszély áll fenn! A szellőzőnyílásokat ne takarja le. Ha a készüléket egy polcon helyezi el,
akkor ügyeljen, hogy felülről legalább 20 cm, az oldalak mellett pedig legalább 10 cm távolság álljon rendelkezésre.
Ne helyezzen nyílt lángot (például égő gyertyát) a készülékre vagy közvetlenül a készülék mellé.
• Tűz keletkezésének megakadályozása érdekében a gyertyákat és más nyíltláng-forrásokat
mindig távol kell tartani a terméktől.
6
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 7 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
LED-tévé
•
•
•
HU
Biztonsági utasítások
Ne helyezze el a készüléket olyan berendezések, pl. kazettás magnó mellett, amelyeket a mágneses hullámok zavarnak.
A készüléket úgy állítsa fel, hogy ne essen rá közvetlen napfény.
Szükségtelenül ne érintse meg a kijelzőt, ne gyakoroljon nyomást annak felületére, és ne érintse meg azt hegyes vagy éles
tárgyakkal.
Hálózati csatlakozás
•
•
•
•
•
•
•
A hálózati csatlakozódugaszt csak szakszerűen felszerelt, jól hozzáférhető dugaszolóaljzatba csatlakoztassa
(230 V ~ 50 Hz). A dugaszolóaljzatnak a csatlakoztatást követően jól hozzáférhetőnek kell lennie.
A készülék hálózatról történő leválasztásához húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból.
A hálózati csatlakozó kihúzásakor mindig a csatlakozódugót fogja, soha ne a vezetéket.
A készülék elhelyezése során ügyeljen arra, hogy a tápkábel vagy más kábelek ne akadjanak el vagy csípődjenek be.
A hálózati kábelt úgy fektesse le, hogy ne jelentsen botlásveszélyt.
Zivatar esetén húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát, a készülékben nincsenek karbantartást igénylő alkatrészek! Nyitott burkolat esetén
áramütés miatti életveszély áll fenn.
Antennacsatlakozás
•
•
Az antennacsatlakozás létesítéséhez csak speciális, kettős árnyékolású antennakábelt használjon. Más kábel használata a
képminőség romlását, illetve zavarait okozhatja.
Zivatar esetén, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki az antennakábelt a készülékből a túlfeszültség okozta
károsodások megelőzésére.
Üzemzavarok
•
•
•
A hálózati kábel vagy a készülék sérülése esetén a hálózati csatlakozódugaszt azonnal húzza ki a dugaszolóaljzatból.
Ne használja a készüléket, ha a burkolatán, az elektromos kábelen vagy a csatlakozódugón sérülések láthatók. A burkolaton
és a csatlakozódugaszon/tápkábelen javítás munkákat a veszélyeztetések elkerülése érdekében kizárólag a szervizközpont
végezhet.
Ha folyadékok vagy idegen tárgyak jutnának a készülékbe, akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót. Az újbóli üzembe
helyezés előtt ellenőriztesse a készüléket.
USB-készülékek
•
•
•
Egy PC-hez vagy notebookhoz történő közvetlen csatlakoztatás az USB-porton keresztül nem lehetséges. Mind a tévékészülék, mind a PC vagy a notebook károsodhat.
Az USB-készüléket egy legfeljebb 20 cm hosszú árnyékolt USB-hosszabbító segítségével csatlakoztassa a tévékészülék
USB-portjához.
Az USB-készülék eltávolításakor a készüléknek kikapcsolt, az USB-csatlakozónak pedig lekapcsolt állapotban kell lennie,
különben az USB-készüléken vagy a tévékészüléken adatvesztések és károsodások fordulhatnak elő.
Fejhallgató
•
A zene fül- vagy fejhallgatón keresztül túl nagy hangerővel történő hallgatása túlzott mértékű zajnyomást kelt, és ez a hallóképesség elvesztéséhez vezethet. Előzze meg az egészségkárosodásokat, és kerülje az állandóan nagy hangerő közvetítését
a fej- és fülhallgatókon keresztül.
CI-kártyák/modulok
•
•
A kártyák vagy a modulok hibás behelyezése a kártyák vagy a készülék károsodását okozhatja. Ezért feltétlenül ügyeljen a
helyes behelyezésre vonatkozó utasításra.
Ne vegye ki a kártyát és a modult addig, amíg a készülék nincs kikapcsolva. Ez ugyanis a CI-kártya vagy a készülék károsodását okozhatja.
Tisztítás és ápolás
•
A készülék tisztításához csak száraz, puha kendőt használjon.
Elemek
•
•
•
•
•
Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ezért az elemeket és a távirányítót kisgyermekektől távol kell tartani. Egy elem
lenyelése esetén azonnal orvosi segítséget kell kérni.
Ne használjon együtt egymástól eltérő típusú, márkájú, illetve használt és új elemeket, illetve eltérő kapacitású elemeket.
Ügyeljen a polaritásra (+/-) a behelyezéskor.
A mellékelt elemek feltöltése vagy más eszközökkel történő újraaktiválása, az elemek szétszerelése, tűzbe dobása vagy
rövidre zárása egyaránt tilos.
Az elhasznált elemeket mindig azonnal vegye ki a távirányítóból, mivel tartalmuk kifolyhat, és ez károsíthatja a távirányítót.
Mindig mindkét elemet cserélje ki, és gondoskodjon az előírás szerinti ártalmatlanításukról.
7
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 8 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
A készülék áttekintése
•
•
•
•
4.
Tisztítsa meg az elemek és a készülék érintkezéseit az elemek behelyezése előtt.
Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, vegye ki az elemeket a távirányítóból.
Ügyeljen, hogy az elemeket ne érjék szélsőséges hatások, például ne tegye a távirányítót fűtőtestre, illetve ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. Ellenkező esetben nő a kifolyás veszélye.
Ha kifolyt az akkumulátorsav, ügyeljen, hogy ne kerüljön a bőrre, a szembe és a nyálkahártyára. Savval való érintkezés esetén öblítse le az érintett területeket bő, tiszta vízzel, és azonnal keressen fel egy orvost.
A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE
A tévé kezelőelemei
1
2
1
2
3
3
MENU
4
CH + / –
5
VOL + / –
6
4
7
5
8
LED
9
Főkapcsoló
6
10
9 8
7
10
Kijelző
Jelforrás kiválasztása/Menü
módosításának megerősítése
OSD-menü megnyitása/bezárása
Csatornaválasztás (következő/
előző programhely); a menüben
egy hellyel felfelé/lefelé lépés
Hangerő szabályozása
a menüben: egy hellyel jobbra/
balra
Televízió készenléti állapotba
kapcsolása/készenlétből üzemi
állapotba kapcsolása
Jelfogó eszköz a távirányító jelzések vételére
Üzem közben nem világít
készenlét módban pirosan világít
A tévékészülék be- és kikapcsolása (A készülék elektromos
hálózatról való leválasztásához
húzza ki a csatlakozódugót a fali
aljzatból.)
Talp
Csatlakozók bal oldal
11
12
13
14
15
16
17
18
8
11
RF
12
13
14
VGA
PC AUDIO
COMMON
INTERFACE (CI) CI/CI+ modulhely
HEADPHONE Fejhallgató-csatlakozó
HDMI1
bemenet/csatlakozó DVD-felvevő, DVD-lejátszó vagy SetTop-Box számára
HDMI2
Bemenet/csatlakozó DVD-felvevő, DVD-lejátszó vagy SetTop-Box számára
USB
USB-csatlakozó, pl. USB-memória számára
15
16
17
18
Bemenet/Kimenet 75 Ω-os
antennajeles koaxiális kábel
csatlakoztatása
Bemenet/PC-csatlakozás
Bemenet/PC-csatlakozás (hang)
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 9 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
A készülék áttekintése
Csatlakozók a hátoldalon
23
Y
Pb
COAXIAL L
22
19
20
21
SCART
LNB IN
L/R
22
COAXIAL
23
YPbPr
kép nélkül
SCART
Pr
21
R
LNB IN
13/18 V
500mA / DC
20
19
Bemenet/csatlakozó DVD-felvevő, DVD-lejátszó vagy Set-Top-Box (kép/hang) számára
Bemenet/ Műholdvevő berendezés/ parabolaantenna csatlakoztatás
Bemenet/csatlakozó DVD-felvevő, DVD lejátszó vagy Set-Top-Box számára (bal és jobb
hang)
Digitális kimenet / koax csatlakozás audió-videó vevőkészülék vagy Körhangzó berendezés
(hang) számára
(DTS hangjelet nem visz át a DVD Dolby lejátszáshoz.)
Bemenet/csatlakozó DVD-felvevő, DVD-lejátszó vagy Set-Top-Box (kép) számára
Váltakozó áramú bemenet 230 V~ 50 Hz (elektromos kábel)
9
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 10 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
A készülék áttekintése
Távirányító
1
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
2
SUBTITLE
MENU
PBC
TITLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GOTO
0
SLEEP
TEXT
MIX
DVD SETUP
3
4
5
6
ASPECT
INFO
DVD DISPLAY
ADJUST
SIZE
USB LIGHT
AUDIO
TV/RADIO
EPG
FAV
TV MENU
SOURCE
7
8
9
10
11
12
13
14
OK
31
30
EXIT
CH.LIST
15
16
+
29
+
SOUND
CH
VOL
17
PIC
28
27
26
25
24
10
REVEAL
HOLD
SUBPAGE
INDEX
RETURN
A-B
REPEAT
ANGLE
FREEZE
18
19
20
21
22
23
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 11 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
1
Infravörös jeladó
2
3
4
5
TITLE
MENU
0-9
6
7
8
ADJUST 0
INFO/DVD DISPLAY
9
AUDIO
10
11
12
USB LIGHT
FAV
EPG
13
14
15
SOURCE
OK
EXIT
16
17
SOUND
CH + / –
18
19
20
PIC
INDEX/ANGLE
SUBPAGE/REPEAT
21
22
23
FREEZE
7
4 ¢
24
25
26
27
1 ¡
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
REVEAL/RETURN
VOL + / –
CH.LIST

TV MENU
TV/RADIO
DVD SETUP
SIZE
TEXT MIX
ASPECT
38
39
40
41
SLEEP
GOTO
PBC
SUBTITLE
42
A készülék áttekintése
8

HOLD / A-B
A készülék készenléti állapotba kapcsolása, majd visszakapcsolása készenléti állapotból
Nincs funkció hozzárendelve
Nincs funkció hozzárendelve
Pl. programok, oldalszámok, fejezetszámok bevitele
TV: Visszaváltás az előző műsorra
nincs funkciója
DVB-T / DVB-C / DVB-S: Műsorinformációk megjelenítése / az elektronikus műsorújság (EPG) esetében további információk
TV: Mono/sztereó váltás / az adó nyelvének vagy a hangsávnak a megjelenítése és kiválasztása
(csak ha rendelkezésre áll)
Nincs funkció hozzárendelve
DVB-T / DVB-C / DVB-S: Kedvencek lista készítése/szerkesztése/megjelenítése
DVB-T / DVB-C / DVB-S: Elektronikus műsorújság
Műhold menü antennabeállítás: Váltás a műhold és válaszjeladó lista között
Jelforrás (bemeneti) lista megjelenítése
A menüben végzett módosítások megerősítése/műsorinformációk megjelenítése
Visszalépés a menüben / kilépés a menüből
Teletext: Teletext ki
A hang beállításainak módosítása
Programváltás felfele/lefele // lapozás a programlistában
Teletext: Egy oldallal előre/vissza
A kép beállításainak módosítása
Teletext: A 100. oldal behívása
Teletext: Aloldalak megjelenítése/Megjelenítés leállítása
USB a lejátszás közben: Rész megismétlése/az összes megismétlése/ki
Állókép be-/kikapcsolása
USB lejátszás leállítása
Teletext: Színes gombok
USB: Előző/következő szám / előző/következő kép
USB: Gyorscsévélés hátra/előre // Teletext: Színes gombok
USB: Lejátszás szüneteltetése
USB: Lejátszás indítása
Teletext: Automatikus lapozás leálíttása
USB: Jelölések elhelyezése, a jelölések közötti tartomány végtelenített lejátszása
Teletext: Rejtett információk megjelenítése
Hangerő növelése/csökkentése
Programlista megjelenítése
Mozgás a menüben / menübeállítások módosítása / Teletext esetén lapozás
(TV) OSD menü megjelenítése/elrejtése
Váltás a TV és a rádió között (csak DVB-C és DVB-S esetén)
Nincs funkció hozzárendelve
Teletext: A kép nagyítása és görgetési lehetőségek
Teletext: A teletext váltása a kevertképes és teljesképernyős megjelenítés között.
Képarány kiválasztása Auto / SmartZoom / Subtitle / Zoom / 16:9 / 4:3 / Just Scan (Automatikus /
OkosZoom / Felirat / Zoom / 16:9 / 4:3 / Csak szkennelés)
Itt állítható be az automatikus kikapcsolás ideje
Nincs funkció hozzárendelve
Nincs funkció hozzárendelve
TV: Feliratozás nyelvének módosítása (csak ha csatorna támogatja a feliratozást)
Ki- és bekapcsolja a hangot
11
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 12 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
Előkészítés
5.
ELŐKÉSZÍTÉS
5.1
AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE
Két darab LR03 / AAA típusú 1,5 V-os elem szükséges.
1. Nyissa ki a távirányító alsó oldalán található elemtartó rekesz fedelét.
2. Helyezze be a mellékelt elemeket.
FIGYELEM! Ügyeljen a polaritásra (+ és –).
3. Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét.
5.2
AZ ÁLLVÁNYLÁB FELSZERELÉSE
FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a képernyő ne sérüljön meg. A hálózati csatlakozó
legyen kihúzva és más készülék ne csatlakozzon készülékekhez.
A művelethez csavarhúzó szükséges.
1. Terítsen le az asztalra egy puha, megfelelő méretű kendőt.
2. Helyezze a tévékészüléket a képernyőjével lefelé az asztalra úgy, hogy a képernyő teljesen felfeküdjön. A tévékészülék alja egy kicsit lógjon le az asztal
szélén.
3. Tegye a közdarabot a tévékészülék alján található nyílásba. Közben a rácsos
oldala nézzen felfelé.
4.
5.
6.
7.
8.
Ha a közdarabot teljesen benyomta, akkor azt rögzítse egy Philips csavarhúzóval.
A láb rögzítéséhez tegye a lábat a közdarab végére. Közben figyeljen a rögzítőfuratok megfelelő tájolására.
A lábat rögzítse a 3 rövid csavarral.
Állítsa fel a tévékészüléket, és óvatosan ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően áll-e a lábán. A tévékészüléknek stabilan
kell a lábán állnia, nem szabad billegnie.
Csatlakoztasson minden készüléket. Végel csatlakoztassa az áramellátást.
5.3
•
•
•
•
A KÉSZÜLÉK FELÁLLÍTÁSA
A tévékészüléket stabil, egyenletes felületen helyezze el. Ügyeljen arra, hogy a tévékészüléket hordozó tárgy elbírja a tévé
tömegét.
Távolítson el minden fóliát a készülékről.
Óvja a készüléket a túlzott hőségtől vagy nedvességtől.
Ügyeljen arra, hogy a készülék minden oldalról megfelelően szellőzzön. Szekrénysorban történő elhelyezés esetén felül legalább 20 cm, az oldalaknál pedig legalább 10 cm szabad helyet kell biztosítani a megfelelő szellőzéshez.
5.4
AZ ANTENNAKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA
A televízión két hangolóegység bemenet van (koaxiális és F csatlakozás), amelyekkel analóg és digitális televízió- és rádiójeleket
(DVB-T/DVB-C/DVB-S2) tud venni.
VIGYÁZAT: Az antennakábelt az elektromos dugasznak a fali aljzatba történő csatlakoztatása előtt kell csatlakoztatni.
DVB-T-vétel
VIGYÁZAT: A készülék a jelek passzív DVB-T antennákkal vagy aktív antennákkal történő vételére külön áramellátással rendelkezik.
1.
2.
12
Csatlakoztassa a DVB-T antenna dugaszát a készülék bal oldalán található RF antennacsatlakozóhoz.
Válassza ki a DTV bemenet pontot az Input Source (Bemenet forrás) (SOURCE) menüben.
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 13 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
LED-tévé
HU
Előkészítés
Analóg vagy digitális kábel (DVB-C)
Az optimális, zavartalan képminőség érdekében használjon kettős árnyékolású 75 Ω-os antennakábelt.
1.
2.
3.
Csatlakoztasson egy 75 Ω-os antennakábelt az antennacsatlakozóhoz.
A kábel másik végét dugja be az RF antennacsatlakozóba. Ez a tévékészülék bal oldalán található.
Az Input Source (Bemenet forrás) (SOURCE) menüben válassza a Belépés parancsot.
- ATV az analóg kábeles vételhez.
- DTV a digitális kábeles vételhez (DVB-C)
TUDNIVALÓ: A programoknak az RF antennacsatlakozón keresztül történő vételéhez először csatornakeresést kell végrehajtani
(lásd „Első bekapcsolás” a következõ oldalon: 13).
Parabolaantenna
Nem dugta be a hálózati csatlakozódugót.
1. Csatlakoztassa az antennát a készülékre. Óvatosan csatlakoztassa a koaxiális kábelcsatlakozót az LNB IN aljzatba és a csatlakozó burkolóanyával csavarozza rá.
2. Válassza ki a DTV-S2 bemenet pontot az Input Source (Bemenet forrás) (SOURCE) menüben.
5.5
HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS
FIGYELEM! Mielőtt a tévékészüléket az áramforráshoz csatlakoztatja, végezze el az összes többi készülék csatlakoztatását. A
dugaszolóaljzatnak a csatlakoztatást követően is jól hozzáférhetőnek kell lennie.
TUDNIVALÓ: A készülék elektromos hálózatról való leválasztásához húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.
A tévékészülék váltakozó áramú 230 V ~ 50 Hz ellátásra készült.
• Dugja a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatba.
5.6
ELSŐ BEKAPCSOLÁS
Az első bekapcsolást követően megjelenik egy ablak, amelyben kiválaszthatja a menük nyelvét és az automatikus csatornakeresés indítását.
TUDNIVALÓ: Vegye figyelembe, hogy a csatlakozótípus kiválasztása után különböző munkalépések szükségesek.
TUDNIVALÓ: A Home Mode (Lakásra) és Shop Mode (Üzletre) különböző alapbeállítások vonatkoznak a működés helyén. Otthoni használathoz állítsa a készüléket Home Mode (Lakás) üzemmódba. A Shop Mode (Üzlet) üzemmód bemutatási célokra szolgál, amikor a beállított érték automatikusan visszaáll.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nyomja meg a készülék jobb alsó oldalán található főkapcsolót.
Nyomja meg a távirányítón a
gombot a készülék bekapcsolásához. A képernyőn megjelenik a Bitte OSD Sprache wählen
(Válassza ki az OSD nyelvét) ablak.
Az OK megnyomásával elfogadja a menü nyelvének a Deutsch (Német) opciót.
- Egy másik menünyelv kiválasztásához nyomja meg a távirányító  /  /  /  gombjait, majd azután az OK gombot.
Megjelenik a Mode select (Üzemmód választás) ablak, amelyben választhat a Home Mode (Lakás) és a Shop Mode (Üzlet)
lehetőségek között. Ha a Home Mode (Lakás) előre be van állítva, erősítse meg az üzemmódot az OK gombbal, majd
nyomja meg a  gombot a kiválasztás jóváhagyásához.
A képernyőn megjelenik a DVB Select type (DVB kiválasztás típusa) ablak.
A  /  gombokkal válasszon a következők közül:
- DVB-T / földi: Ha a digitális vételt egy antennával szeretné megvalósítani.
- DVB-C / kábel: Ha a kábelcsatlakozáson keresztül analóg/digitális tévéprogramokat kíván fenni.
- DVB-S / műhold: Ha a parabola berendezésen digitális tévéprogramokat kíván venni.
Nyomja meg az OK gombot.
13
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 14 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
Előkészítés
A DVB-T / földi kiválasztása esetén
A képernyőn megjelenik a Tune Type (Hangolás típusa) ablak.
1. A  /  gombokkal a következők között válthat:
Channel Tuning
• DTV + ATV: digtális és analóg adó keresése
• DTV: csak digitális adó keresése
Analog :
0 Programme(s)
• ATV: csak analóg adó keresése
2. Nyomja meg a , majd az OK gombot Deutschland (Németország) megerősíDigital :
0 Programme(s)
téséhez.
Másik ország kiválasztásához nyomja meg a távirányítón a  /  /  / 
Radio :
0 Programme(s)
gombokat, majd azután az OK-t.
Data
:
0 Programme(s)
A képernyőn megjelenik a Channel Tuning (Csatornahangolás) ablak, és
7 % 160.00 MHz
(TV)
elkezdődik az automatikus csatornakeresés. Ez a folyamat néhány percig tart.
A folyamat haladását a képernyőn látható ablakban követheti.
3. A csatornakeresés után automatikusan az 1. programhely jelenik meg.
TUDNIVALÓ: Az első bekapcsoláskor az automatikus csatornakeresésnek nem szabad működnie, lásd „Csatorna automatikus
tárolása” a következõ oldalon: 19.
A DVB-C / Kábel kiválasztása esetén
DVB-C Scan Menu
Scan type
Full
Frequency
546000
Network ID
Auto
Symbol(ks/s)
Auto
OK
TV MENU
1. A képernyőn megjelenik a DVB-C Scan Menu (DVB-C keresés menü).
Nyomja meg az OK gombot a Full (Teljes) kiválasztás megerősítéséhez (lásd
a bal oldali ábrát).
2. A  /  gombokkal a következők között választhat:
• DTV + ATV: digitális és analóg adó keresése
• DTV: csak digitális adó keresése
• ATV: csak analóg adó keresése
3. Nyomja meg a , majd az OK gombot Deutschland (Németország) megerősítéséhez.
Másik ország kiválasztásához nyomja meg a távirányítón a  /  /  / 
gombokat, majd azután az OK-t.
A képernyőn megjelenik a Channel Tuning (Csatornahangolás) ablak, és
elkezdődik az automatikus csatornakeresés. Ez a folyamat néhány percig tart.
A folyamat haladását a képernyőn látható ablakban követheti.
4. A csatornakeresés után automatikusan az 1. programhely jelenik meg DTV
módban.
A DVB-S / parabolaantenna kiválasztása esetén
A kiválasztás után az 1. programhely jelenik meg. Az előzetes lista tartalmazza a
leggyakoribb adókat. A CH.LIST gombbal lehet a programlistát előhívni.
Channel list
1 Das Erste HD
DTV
2 ZDF HD
DTV
3 RTL Television
DTV
4 SAT.1
DTV
5 ProSieben
DTV
6 VOX
DTV
7 kabel eins
DTV
8 RTL2
DTV
9 SUPER RTL
DTV
10 arte HD
DTV
Find
OK
14
Sort
1/20
TUDNIVALÓ:
• Ha egy előzetes adót a műhold, amelyre ráállt, nem sugároz, akkor az nem is
lesz látható.
• Ha nincs vagy rossz a vétel:
- ellenőrizze az antenna beállítását,
- módosítsa a beállításokat a Dish Setup (Tányér beállítás) menüben.
Vegye figyelembe a következő fejezetet is: “Csatornakeresés - műhold” a
következõ oldalon: 25.
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 15 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
5.7
Külső készülékek csatlakoztatása
JELFORRÁS KIVÁLASZTÁSA
Input Source
DVB-S2
DTV
ATV
SCART
YPbPr
PC
HDMI1
HDMI2
USB
6.
1. A készülék bekapcsolása után nyomja meg a SOURCE gombot. Megjelenik az
Input Source (Bemenet forrás) a jelforrások (a megfelelően csatlakoztatott
készülékek) listájával.
2. Válassza ki a kívánt jelforrást a távirányító  /  gombjaival vagy a készülék
CH + / – gombjával.
3. Erősítse meg a beállítást az OK vagy a készülék VOL + / – gombjának megnyomásával vagy várjon néhány másodpercet. A beállítás azután automatikusan érvényessé válik.
TUDNIVALÓ: Ha nem történt módosítás, lépjen ki a menüből az EXIT gombbal. Ha
néhány másodpercig semmilyen beállításra nem kerül sor, akkor a menü eltűnik.
KÜLSŐ KÉSZÜLÉKEK CSATLAKOZTATÁSA
A tévékészülék egy sor csatlakozóval rendelkezik, amelyekhez számos készülék (többek között DVD-felvevő, számítógépek,
kamerák és Set-Top-Boxok) csatlakoztatható.
FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a tévékészülék és a csatlakoztatni kívánt berendezések ki legyenek kapcsolva, mielőtt a csatlakoztatásra sor kerül.
Vegye figyelembe a csatlakoztatni kívánt készülékek használati utasításait.
HDMI-csatlakozó
A HDMI-csatlakozón keresztül külső készülékek digitális kép- és hangjelei vihetők át kiváló minőségben.
1. Egy kereskedelemben kapható HDMI-kábellel kösse össze a külső készülék
HDMI-csatlakozóját a tévékészülék HDMI1 vagy HDMI2 csatlakozójával. Egyidejűleg két készülék csatlakoztatható.
2. Válassza ki a HDMI1 vagy HDMI2 bemenetet az Input Source (Bemenet
forrás) (SOURCE) menüben.
HDMI
SCART-csatlakozó
A SCART-csatlakozón keresztül analóg képi és hangjelek átvitele lehetséges jó minőségben. Ezen a csatlakozón keresztül csatlakoztatható például videofelvevő, műholdvevő készülék, játékkonzol vagy fizetős tévécsatornák dekódere.
1. A külső készüléket egy teljesen árnyékolt SCART-kábellel csatlakoztassa a
SCART feliratú csatlakozóhoz (a kábel nem része a csomagnak).
2. Válassza ki a SCART bemenet pontot az Input Source (Bemenet forrás)
(SOURCE) menüben.
Pb
Pr
COAXIAL L
Y
R
SCART
LNB IN
13/18 V
500mA / DC
15
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 16 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
Külső készülékek csatlakoztatása
PC-csatlakozó
1. Egy VGA-kábellel kösse össze a számítógép monitorcsatlakozóját és a tévékészülék VGA bemenetét.
2. Egy audiokábellel kösse össze a számítógép audiocsatlakozóját és a tévékészülék PC AUDIO csatlakozóját.
3. Válassza ki a PC bemenet pontot az Input Source (Bemenet forrás)
(SOURCE) menüben.
Komponensbemenet
Az Y Pb Pr komponenscsatlakozóval egy külső készülékről, pl. egy AV-vevőkészülékről vagy DVD-felvevőről érkező analóg képjeleket lehet nagyon jó minőségben átvinni. A támogatott formátumok a következők: 1080i / 1080p / 720p / 576p / 480p.
1. Csatlakoztassa a kereskedelmi forgalomban kapható komponens (3x Cinch)
kábellel a külső eszköz komponens kimenetét a tévékészülék Y Pb Pr bemenetéhez.
2. Egy audiokábellel kösse össze a külső készülék audiocsatlakozóit a tévékészülék L (bal) és R (jobb) csatlakozójával.
3. Válassza ki az YPbPr bemenet pontot az Input Source (Bemenet forrás)
(SOURCE) menüben.
Pb
Pr
COAXIAL L
Y
R
SCART
LNB IN
13/18 V
500mA / DC
Digitális hangkimenet
A televíziónak van egy COAXIAL jelölésű digitális hangkimenete. Ide lehet csatlakoztatni a digitális hangjelet feldolgozni tudó
készülékeket. Ez lehet a sztereoberendezés vagy egy audió-videó vevőkészülék.
VIGYÁZAT: A készüléken kell lennie Dolby digitális dekódernek. Egyébként a hangszórót akár tönkre is tehetik a keletkező
szabályozhatatlanulerős hangok.
Válassza a SOUND / SPDIF-mode (HANG / SPDIF mód) alatt az Auto vagy a PCM beállítást.
Az AUDIO gombbal tud választani a hangsávok között televíziós módban.
USB-csatlakozó
VIGYÁZAT: Az USB-készülék eltávolításakor a készüléknek kikapcsolt, az USB-csatlakozónak pedig lekapcsolt állapotban kell
lennie, különben az USB-készüléken vagy a tévékészüléken adatvesztések és károsodások fordulhatnak elő.
• Dugjon be például egy USB-memóriát az egyik USB-csatlakozóba.
• Aktiválja az USB-menüt a következővel: SOURCE > USB > OK.
Fejhallgató csatlakoztatása
FIGYELEM! A zene fül- vagy fejhallgatón keresztül túl nagy hangerővel történő hallgatása túlzott mértékű zajnyomást kelt, és ez
a hallóképesség elvesztéséhez vezethet. Előzze meg az egészségkárosodásokat, és kerülje az állandóan nagy hangerő közvetítését a fej- és fülhallgatókon keresztül.
1.
2.
3.
16
A VOL- hangerő-szabályozóval állítsa be a legalacsonyabb hangerőt.
A fülhallgató csatlakozódugaszát dugja be a készüléken lévő HEADPHONE fülhallgató-csatlakozóba. A hangszóró ekkor
elnémított állapotba kerül.
Állítsa be a kívánt hangerőt.
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 17 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
7.
Alapvető kezelés
ALAPVETŐ KEZELÉS
Ez a fejezet a tévékészülék és az USB-csatlakozó alapvető kezelését ismerteti.
Minden beállítás kényelmesen elvégezhető a távirányító és a képernyőn látható OSD-menü segítségével. Az alapfunkciók a
készülék gombjaival is használhatók. Az útmutatóban rendszerint a távirányítóval történő kezelés ismertetésére kerül sor.
7.1
•
A TÉVÉKÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
Jobb oldalt alul található a főkapcsoló. Ezzel a kapcsolóval lehet a készüléket be- és kikapcsolni. Figyelje a készülék elején a
ON/OFF (Be/Ki) jelölést.
TUDNIVALÓ: Ha a tévékészülék kikapcsolása a főkapcsolóval történt, akkor nem lehet bekapcsolni a távirányítóval.
TUDNIVALÓ: A készülék elektromos hálózatról való leválasztásához húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.
7.2
TELEVÍZIÓ KÉSZENLÉTI ÁLLAPOTBA KAPCSOLÁSA / BEKAPCSOLÁSA
KÉSZENLÉTI ÁLLAPOTBÓL
•
Ha a készülék készenléti üzemmódban található (piros jelzőfény), nyomja meg a
gombot a távirányítón vagy a készülék
jobb oldalán. A készülék az utoljára beállított üzemmóddal/utoljára kiválasztott jelforrással kapcsol be.
•
Nyomja meg a
gombot a távirányítón vagy a készülék jobb oldalán, ha a készüléket ismét készenléti állapotba kívánja kapcsolni. A jelzőfény vörösen világít.
TUDNIVALÓ: A készülék elektromos hálózatról való leválasztásához húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.
7.3
TELEVÍZIÓ ÉS RÁDIÓ PROGRAMOK KIVÁLASZTÁSA
•
•
DVB-C és DVB-S vétel esetén a TV/RADIO gombbal lehet váltani a tévé- és rádióadás-vétel között.
A CH +/- vagy a 0-9 szám gombokkal válassza ki a kívánt rádió- vagy tévéprogramot.
•
•
gombot az előző program megtekintéséhez.
A távirányítón nyomja meg a
A programkiosztás áttekintéshez nyomja meg a CH.LIST gombot. A  /  gombokkal jelöljön ki egy programhelyet, majd az
OK gomb megnyomásával hívja be a programot. A CH.LIST gomb ismételt megnyomásával zárja be a programlistát.
Nyomja meg a FAV gombot a kedvencek listájának megnyitásához. A  /  gombokkal jelöljön ki egy programhelyet, majd
az OK gomb megnyomásával hívja be a programot. A FAV gomb ismételt megnyomásával bezárul a programlista (Programlista készítése / módosítása lásd „Kedvencek listájának készítése” a következõ oldalon: 21).
•
7.4
A HANGERŐ SZABÁLYOZÁSA
•
A VOL +/- gombokkal állíthatja be a hangerőt.
•
Nyomja meg a
A
gombot a hang ideiglenes kikapcsolásához.
vagy a VOL+ gomb megnyomásával a hang újra bekapcsol.
TUDNIVALÓ: Ha a COAXIAL csatlakozót használja, a hangerőt csak a csatlakoztatott készüléken lehet szabályozni. A televízió
digitális kimentein a hangerő állandó.
17
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 18 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
Alapvető kezelés
7.5
AZ OSD-MENÜ STRUKTÚRÁJA
Az OSD- (képernyőn megjelenő) menüvel különböző funkciók választhatók ki és beállítások adhatók meg.
TUDNIVALÓ: Az aktív menüelemek színes háttérrel vannak kiemelve.
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-menü behívásához. A főmenü jelei
Aktív menü szimbólum Ala televízió felső peremén láthatók. A CHANNEL (CSATORNA) menü látható.
menük
2. Először válassza ki a kívánt főmenü pontot a  /  gombokkal. Az almenük a
képernyő jobb oldalán jelennek meg.
3. Egy almenü kiválasztásához nyomja meg a  vagy  gombot.
4. Egy almenübe való belépéshez nyomja meg az OK gombot.
Auto Tuning
5. A főmenühöz a TV MENU gombbal juthat vissza.
DTV Manaul Tuning
ATV Manaul Tuning
Programme Edit
CHANNEL
Signal Information
CI Informationen
Software Update (USB)
TV MENU
Move
OK
Return
EXIT
Select
Exit
aktív főmenü
Almenük
• A  /  gombokkal válasszon ki egy almenüpontot, majd erősítse meg az OK gombbal. Ekkor a következőket teheti:
… a  /  gombokkal adjon meg beállításokat, vagy
… a  /  gombokkal lépjen át további beállításokra, majd a  /  gombokkal adja meg a beállításokat.
… Az OK gombbal váltson a különböző funkciók között, ill. jelenítse meg vagy rejtse el vele az almenüket.
Visszatérés a főmenühöz
A főmenü egy másik pontjának kiválasztásához ki kell lépni az aktív almenüből.
• A TV MENU gombbal addig lépkedjen visszafelé, amíg meg nem jelenik a főmenü szimbólumait tartalmazó sor.
Kilépés a menüből
• A TV MENU gombbal lépésről lépésre haladjon visszafelé a menükben, vagy lépjen ki a menüből az EXIT gombbal. A beállítások mentésre kerülnek.
TUDNIVALÓ: Ha kb. 30 másodpercig semmilyen beállításra nem kerül sor, akkor a menü eltűnik.
7.6
TÁJÉKOZTATÓSÁV
Bekapcsolás és átkapcsolás után tájékoztató ablak jelenik meg, amelyben programhoz tartozó információk láthatók. Az ablakot
az INFO gombbal is elő lehet hívni. A vett programtól és a vételi módtól függ, hogy mi kerül kijelzésre. A kijelzett adatok mennyisége is eltérő lehet.
1
2
1
Das Erste HD
3
Mer / Giu / 05 / 20...
5
6
08:22
ARD-Morgenmagazin
05:30 - 09:00
Astra 1
MPEG
4
Nachrichten/Aktuelles
11494 H 22000
1080p
Quality: 90%
DTV
Sottotitoli
HD
Deutsch
Teletext
Moderation: Susan Link, Sven Lorig
Themen u.a.:
12
1
2
3
4
5
6
11
10 9
Programhely
Programnév
Dátum
Idő
Az éppen futó műsor adásideje és címe
A jel minősége
8
7
8
9
10
11
12
7
Lapozás az adás információi között
Nyelv
Válaszjeladó adatok
Kódolási eljárás és felbontás
Információk a futó műsorhoz
Műhold neve
Ha a tájékoztató ablak nyitva van, az információs sorok között a  vagy  gombokkal lapozhat. Ebben az ablakban a következő,
pl.: a kiválasztott műsort kiegészítő információkat olvashatja le. A műsorszolgáltatótól függ, hogy mennyi kijelzett információ van.
18
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 19 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
LED-tévé
7.7
1.
2.
3.
HU
Csatorna keresése és szerkesztése (DVB-T/DVB-C)
USB BEHÍVÁSA
A készülék bekapcsolása után nyomja meg a SOURCE gombot. Megjelenik az Input Source (Bemenet forrás) a jelforrások
(a megfelelően csatlakoztatott készülékek) listájával.
Válassza ki az USB pontot a távirányítón a  /  gombokkkal vagy a készüléken a CH + / – gombbal.
Erősítse meg a beállítást az OK vagy a készülék VOL + / – gombjának megnyomásával.
A képernyőn megjelenik az USB-menü.
8.
CSATORNA KERESÉSE ÉS SZERKESZTÉSE (DVB-T/DVB-C)
A CHANNEL (CSATORNA) menü további pontjainak leírásait lásd: “Szoftverfrissítés” a következõ oldalon: 37 és “Jelinformációk”
a következõ oldalon: 38.
A tévékészülék képes DVB-T és DVB-C jelek és hagyományos analóg jelek vételére is (pl. kábelcsatlakozáson keresztül). Hogy
az automatikus csatornakereséssel milyen állomások érhetők el, az attól függ, hogy milyen antennát csatlakoztatott a készülékhez: a mellékelt DVB-T-antennát DVB-T-vételhez vagy egy kábelcsatlakozást. Indíthatja a DVB-T- vagy a DVB-C keresést. Mindkét változat esetében rendelkezésére áll egy automatikus és egy kézi csatornakeresési eljárás.
Digitális kábel: Hogy mely adók foghatók ingyenesen, az a kábelszolgáltatótól függ. Alapszabály az, hogy az összes nyílt-jogszerű
adó ingyenesen fogható. Vegye figyelembe, hogy minden további adó esetében adott esetben költséggel járó szerződést kell a
kábelszolgáltatóval kötnie. Fizetős adók vételéhez egy CI-kártya és megfelelő modulegység szükséges a kábelszolgáltatótól.
•
•
A DVB-T és DVB-C jelet sugárzó csatornát az OSD-menüben DTV felirat jelzi.
Az analóg jelet sugárzó csatornát az OSD-menüben ATV felirat jelzi.
8.1
CSATORNA AUTOMATIKUS TÁROLÁSA
TUDNIVALÓ: Vegye figyelembe, hogy automatikus keresés esetén minden korábban tárolt program törlődik.
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-menü behívásához. A CHANNEL
(CSATORNA) menüben az Auto Tuning (Autom. beállitás) menüpont aktív.
2. Nyomja meg az OK gombot és a  /  gombokkal válassza ki a csatlakozótíAuto Tuning
DTV Manaul Tuning
pust:
ATV Manaul Tuning
… DVB-T / digitális adás antennával történő vételéhez.
Programme Edit
CHANNEL
Signal Information
… DVB-C / kábelen keresztül történő analóg és digitális vételhez.
CI Informationen
Software Update (USB)
… DVB-S / digitális műholdvételhez
3. Nyomja meg az OK gombot (DVB-C esetén 2x OK).
4. A  /  gombokkal válassza ki a Tune Type (Hangolás típusa) parancsot…
EXIT Exit
TV MENU Return
OK
Move
Select
… analóg csatornák kereséséhez (ATV)
… digitális csatornák kereséséhez (DTV), vagy
… analóg és digitális csatornák kereséséhez (DTV + ATV)
5. Nyomja meg a  gombot egy kiválasztott ország aktiválásához. Válassza ki a kívánt országot a  /  /  /  gombokkal.
TUDNIVALÓ: Nyomja meg többször a  /  gombokat addig, amíg meg nem jelenik egy országkiválasztást tartalmazó
másik táblázat.
6. Nyomja meg az OK gombot az automatikus csatornakeresés indításához. Ez a folyamat néhány percig tart. A folyamat haladását a képernyőn látható Channel Tuning (Csatornahangolás) ablakban követheti.
7. A csatornakeresés után automatikusan az 1. programhely jelenik meg.
19
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 20 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
Csatorna keresése és szerkesztése (DVB-T/DVB-C)
8.2
LED-tévé
DVB-C CSATORNA KÉZI TÁROLÁSA
Adott esetben az Ön régiójában megváltozik a programkínálat. Ezzel a funkcióval lehetősége van arra, hogy programválasztékhoz
utólag további programokat adjon hozzá.
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
2. A  gombbal válassza ki a DVB-C Manual Tuning (DVB-C kézi hangolás) parancsot, és nyomja meg az OK gombot.
3. A  /  gombokkal módosíthatja a következő funkciók értékeit:
DVB-C Manual Tuning
• Frequency (Frekvencia): Az adó frekvenciájának bevitele.
• Symbol (ks/s) (Jelsebesség): A letapogatási sebesség határozza meg az
Frequency
626000
adatátvitel sebességét (kg minta/másodperc).
• QAM TYPE (QAM TÍPUS): digitális modulációfajta 16-256 QAM
Symbol(ks/s)
6875
TUDNIVALÓ: Adott esetben várjon néhány másodpercig a jelerősség kijelzésére, mielőtt a következő csatornára kapcsolna.
4. Nyomja meg az OK gombot a csatornakeresés indításához. Ez a folyamat
QAM Type
QAM 64
néhány másodpercig tart. A megtalált programok száma megjelenik.
5. A kézi keresés befejezése után a készülék automatikusan az elsőként megtalált programra kapcsol.
6. Az EXIT gombbal zárja be az ablakot.
8.3
DVB-T-CSATORNA KÉZI TÁROLÁSA
Adott esetben az Ön régiójában megváltozik a programkínálat. Ezzel a funkcióval lehetősége van arra, hogy programválasztékhoz
utólag további programokat adjon hozzá.
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
2. A  gombbal válassza ki a DTV Manual Tuning (DTV kézi hangolás) parancsot, és nyomja meg az OK gombot.
3. A  /  gombokkal módosíthatja a csatornát.
DTV Manual Tuning
Jel vétele esetén kis idő múltán megjelenik a jelminőség kijelzése.
TUDNIVALÓ: Adott esetben várjon néhány másodpercig a jelerősség kijelzéVHF CH 7
sére, mielőtt a következő csatornára kapcsolna.
4. Nyomja meg az OK gombot a csatornakeresés indításához. Ez a folyamat
néhány másodpercig tart. A megtalált programok száma megjelenik.
5. A kézi keresés befejezése után a készülék automatikusan az elsőként megtalált programra kapcsol.
6. Az EXIT gombbal zárja be az ablakot.
_
+
Press OK to search
Bad
8.4
Normal
Good
KÉZI KERESÉS ANALÓG VÉTELHEZ
Analóg csatornák egyenkénti kereséséhez az antennacsatlakozáshoz egy analóg antenna-jelforrást (pl. lakásantennát vagy
kábelcsatlakozást) kell csatlakoztatni. Az analóg jelet sugárzó csatornát az OSD-menüben ATV felirat jelzi.
ATV Manual Tuning
_
Storage To 1
+
System BG
Current CH 1
Search
Fine-Tune
Frequenz 424.25 MHz
SAVE
20
TV MENU
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
2. A  gombbal válassza ki az ATV Manual Tuning (ATV kézi hangolás) parancsot, és nyomja meg az OK gombot.
3. A Storage To (Tárolás helye) részben a  /  gombokkal válassza ki azt a
programhelyet, amelyen az új analóg csatornát tárolni kívánja.
4. A  /  gombokkal jelölje ki a Search (Keresés) pontot.
5. Nyomja meg a  /  gombot a keresés indításához. A keresés alatt látni fogja,
hogy hogyan változik a frekvencia. Egy csatorna észlelésekor a hangsugárzás
is bekapcsol.
6. Nyomja meg a piros gombot a csatorna tárolásához.
7. Egy újabb csatorna kereséséhez határozzon meg egy újabb programhelyet a
Storage To (Tárolás helye) részben, és indítsa el a keresést.
Ebben a menüben a következő beállításokat is megadhatja:
- System (Rendszer): A kiválasztott országra vonatkozó előbeállítás van megadva, és ez rendszerint nem változik.
- Current CH (Aktuális csatorna): Azt mutatja, hogy a háttérben melyik csatorna
aktív. A  /  gombokkal kapcsoljon át.
- Fine-Tune (Finomhangolás): A frekvencia kis lépésekben (0,06 MHz) változtatható a  /  gombokkal.
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 21 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
8.5
Csatorna keresése és szerkesztése (DVB-T/DVB-C)
CSATORNABEÁLLÍTÁSOK SZERKESZTÉSE
A keresés után a csatornákat olyan sorrendben tárolja, hogy fő tévécsatorna a programlista elején áll. A csatornákat hozzáfűzheti
a kedvencek listájához (FAV), illetve megváltoztathatja a csatornák sorrendjét a csatornák mozgatásával vagy csatornák törlésével.
Csatorna mozgatása
1.
2.
Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
A  gombbal válassza ki a Programme Edit (Programszerkesztés) pontot, és nyomja meg az OK gombot.
3. A  /  gombokkal jelölje meg a mozgatni kívánt csatornát.
Programme Edit
4. Nyomja meg a sárga gombot. A programhely kijelölve.
ATV
1 WDR Köln
5. A kívánt programhelyet a  /  gombokkal mozgassa.
6. Nyomja meg a sárga gombot. A program ekkor a kívánt helyen tárolódik.
ATV
2 Südwest BW/..
7. További programok mozgatásához ismételje meg a 3.-6. pontokat.
ATV
3 HSE24
8. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások tároATV
4 TELE 5
lásához.
5 arte
ATV
6 MDR FERNSEH..
ATV
7 NDR FERNSEH..
ATV
8 RTL Television
ATV
9 RTL2
ATV
10 Super RTL
ATV
Delete
OK
Move
Rename
Skip
FAV FAV
TV MENU
Állomás kihagyása
A megjelölt csatornák már csak a 0-9 számgombokkal vagy a csatornalistával hívhatók elő. A CH + / - gombokkal történő kiválasztás már nem lehetséges.
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
2. A  gombbal válassza ki a Programme Edit (Programszerkesztés) pontot, és nyomja meg az OK gombot.
3. A  /  gombokkal jelölje meg a kihagyni kívánt csatornákat.
4. Nyomja meg a kék gombot. A programnév után megjelenik a
szimbólum.
5. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások tárolásához.
TUDNIVALÓ: A csatorna ismételt felszabadításához válassza ki a kijelölt állomást, majd nyomja meg újra a kék gombot.
Csatorna átnevezése
Az analóg (ATV) programok átnevezhetők.
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
2. A  gombbal válassza ki a Programme Edit (Programszerkesztés) pontot, és nyomja meg az OK gombot.
3. A  /  gombokkal jelölje meg az átnevezni kívánt csatornát.
4. Nyomja meg a zöld gombot.
5. Változtassa meg az első betűt a  /  gombokkal.
6. A  gombbal válassza ki a következő betűt.
7. Ismételje meg az 5. és 6. lépést addig, amíg a program kívánt neve meg nem jelenik. Legfeljebb 5 karakter adható meg.
8. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások tárolásához.
Csatorna törlése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
A  gombbal válassza ki a Programme Edit (Programszerkesztés) pontot, és nyomja meg az OK gombot.
A  /  gombokkal jelölje meg a törölni kívánt csatornát.
Nyomja meg a piros gombot.
Erősítse meg a törlési szándékot a  gombbal. Nyomja meg az  gombot a csatorna megtartásához.
Ha kívánja, a  /  gombokkal jelöljön meg egy újabb csatornát, és törölje a csatornákat a piros gomb egyszeri megnyomásával.
Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások tárolásához.
Kedvencek listájának készítése
1.
2.
3.
4.
5.
Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
A  gombbal válassza ki a Programme Edit (Programszerkesztés) pontot, és nyomja meg az OK gombot.
A  /  gombokkal jelölje meg azt a csatornát, amelyet szeretne felvenni a Kedvencek listára.
Nyomja meg a FAV gombot. Megjelenik egy szív szimbólum.
A csatorna bekerült a Kedvencek listába. További csatornákat ugyanígy kell megjelölni.
Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások tárolásához.
TUDNIVALÓ: Egy csatorna kiválasztásának törléséhez jelölje meg újra a csatornát, majd nyomja meg a FAV gombot. A szív szimbólum eltűnik.
21
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 22 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
Antenna- / műhold beállítások
9.
ANTENNA- / MŰHOLD BEÁLLÍTÁSOK
TUDNIVALÓ: A parabolaantennát a kívánt műholdra rá kell irányítani. Az LNB-nek tudnia kell venni a digitális
műholdjeleket.
Előre beállított programok
Ha a parabolaantenna az Astra 19,2° kelet vagy Hotbird 13° keletre van irányítva, akkor rendszerint nincs szükség csatorna keresésre. Minden mai ismert csatornát már tartalmaznak az előre beállított programok.
Ha ezeken felül más csatornát keres:
- először próbálja ki a kézi válaszjeladó keresést az egyes válaszjeladókra (lásd „Válaszjeladó kézi keresése” a következõ
oldalon: 23).
- vagy vegyen fel új válaszjeladót (lásd „Műhold vagy válaszjeladó felvétele” a következõ oldalon: 24) és indítsa utána a keresést (lásd „Csatornakeresés - műhold” a következõ oldalon: 25).
Műhold
Ha olyan csatornát szeretne venni, amelyet nem az ASTRA 19,2° kelet műhold sugároz, akkor állítsa be újra az antennát és
kövesse a következő fejezetbeli útmutatót: “Csatornakeresés - műhold” a következõ oldalon: 25.
LNB beállítások
Az LNB beállítások módosítására csak elavult vagy nagyon különleges LNB (vételi átalakító egység a parabolaantennán) alkalmazása esetén lehet szükség vagy esetleg egykábeles megoldás esetén. Az előre beállított értékek (9750 és 10 600 MHz) szabványnak számítanak.
9.1
•
•
•
•
ANTENNABEÁLLÍTÁS
Nyomja meg a TV MENU gombot, válassza a  gombbal
az Dish Setup (Tányér beállítás), majd nyomja meg az
OK-t.
Az EPG gomb vált a műhold- és a válaszjeladó lista között.
Az OK gombbal pipát tehet a műholdak vagy a válaszjeladók elé, ha a kereséshez többet is használni szeretne.
Az  segítségével váltson a jobb oszlopba.
•
•
•
Első sor: Az aktív műhold neve. Ez mindig az a műhold,
amelyet a bal oszlop színesen jelöl.
Az antennabeállítás minden alsó menüben elvégzett
módosítása csak a fent kijelzett műholdakra érvényes.
Az EXIT visszavált a bal oldali oszlopba.
Dish Setup
Satellite
001 013.0 E Ku_HOTBIRD 6,7A,8
002 013.0 E Ku_HOTBIRD 6,7A,8
003 013.0 E Ku_HOTBIRD 6,7A,8
004 013.0 E Ku_HOTBIRD 6,7A,8
005 353.0 W Ku_NILESAT 101, 10
006 007.0 E Ku_EUTELSAT W3A
007 009.0 E Ku_eurobird
008 010.0 E Ku_EUTELSAT W1
Ku_HOTBIRD 6,7A,8
LNB Type
09750/10600
LNB Power
13/18V
22KHz
Auto
Toneburst
None
DiSEqC 1.0
None
DiSEqC 1.1
None
Motor
None
Quality
•
22
EPG
Transponder
EXIT
EXIT
OK Select
Edit
Add
Minőség:
Jelerősség kijelzése: A jelerősség alapvetően az antenna
pontos beirányításától függ, de az időjárás is befolyásolja.
Scan
Delete
•
Alsó sor:
A lehetséges funkciók kijelzése.
Mindegyik funkciót a távirányítón az ábrázolt gombbal
lehet előhívni.
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 23 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
9.2
Antenna- / műhold beállítások
BEVITELI MÓDOK
•
Műhold és válaszjeladó nevek adhatók meg ebben az ablakban. Mindegyik
pontot meg kell erősíteni az OK-val. Parancsok a keresőablakban:
- Extended (Bővített): további betűket mutat majd tüntet újra el (Á ô stb.)
- Caps On (Nagybetű): kisbetűs és nagybetűs írásmód között vált.
- Back (Vissza): egyet töröl a felső sorban visszafelé balra
- OK: jóváhagyja a nevet.
- Space (Szóköz): szóközt ír a felső sorban.
•
•
•
A  /  gombokkal vált a funkciók között.
A  /  gombokkal jelölhet meg egy másik sort.
Miután minden beállítást elvégzett, a változtatásokat érvényesítse az OK-val.
•
•
A számok megadása a 0-9 gombokkal történik.
A látható értéket teljes egészében átírhatja, vagy az aláhúzásjelet a  / 
gombokkal a változtatni kívánt helyre viheti, hogy csak azt a számot írja felül.
A  /  gombokkal jelölhet meg egy másik sort.
Miután minden beállítás kész, a változtatásokat érvényesítse az OK-val.
A
Extended
A B C D E F G H
Caps on
I
J K L M N O P
Back
Q R S T U V W X
OK
Y Z 0 1 2 3 4 5
Space
6
7 8 9
!
? #
,
LNB Type
09750/10600
LNB Power
13/18V
22KHz
Auto
Longitude Direction
East
Longitude Angle
013.0
Band
Ku
9.3
•
•
VÁLASZJELADÓ KÉZI KERESÉSE
A csatornák használhatnak másik válaszjeladót, az is lehet, hogy a válaszjeladó más adatai változnak meg; ilyen esetben kézi válaszjeladó keresést kell végezni. Ekkor a válaszjeladók keresése történik és eltárolódnak a hozzátartozó aktuális programok.
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
2. A  gombbal válassza ki a Manual Transponder Search (Kézi válaszjeladó keresés) parancsot, és nyomja meg az OK gombot.
3. A  /  gombokkal módosíthatja a műholdat, amelyen a válaszjeladót keresni
Manuel Transponder Search
kívánja.
4.
A  /  gombbal jelölje ki a módosítani kívánt értékeket:
Satellite
13.0 E HOTBIRD 6
… Polarization (Polarizáció): a  /  gombokkal vált a Vertical (függőleges) és
Polarization
Vertical
a Horizon (vízszintes) között.
Symbolrate
27500 ks/s
… Symbolrate (Jelsebesség): a régi értéket a 0-9 számbillentyűkkel írja át.
Frequency
10719 MHz
… Frequency (Frekvencia): a régi értéket a 0-9 számbillentyűkkel írja át.
5. Jelölje ki a Search (Keresés)-t és nyomja meg az OK-t a válaszjeladó keresés
Search
indításához. Ez a folyamat néhány másodpercig tart. A megtalált programok
Digital :
0
Radio :
0
Data :
0
száma megjelenik.
OK
TV MENU
TUDNIVALÓ: A keresés után javasoljuk a By Standard (Standard alapján) rendezést elvégezni. Nyomja meg a CH.List és a zöld gombot, majd válassza ki a
By Standard (Standard alapján) lehetőséget. Az újonnan talált programok a
programlista végén vannak.
9.4
MŰHOLD PROGRAMOK KERESÉSE ÉS RENDEZÉSE
Programok keresése
Ezzel a funkcióval konkrétan olyan program után tud keresni, amelynek ismeri a nevét. A program nevét a programlista mindig
mutatja. Ezzel megtakaríthatja a keresési időt, amikor egy program helyét nem ismeri.
Parancsok a keresőablakban:
Mindegyik pontot meg kell erősíteni az OK-val.
- Extended (Bővített): további betűket mutat majd tüntet újra el (Á ô stb.)
- Caps On (Nagybetű): kisbetűs és nagybetűs írásmód között vált.
- Back (Vissza): egyet töröl a felső sorban visszafelé balra
- OK: eltünteti a keresési ablakot.
- Space (Szóköz): szóközt ír a felső sorban.
23
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 24 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
Antenna- / műhold beállítások
1.
2.
A programlistát közvetlenül a CH.LIST gomb megnyomásával hívhatja be.
Nyomja meg a piros gombot. Megjelenik a program nevét bekérő ablak.
3. Jelölje ki a  /   /  segítségével az ablakban a programnév első betűjét
44 ANIXE HD
és nyomja meg a távirányítón az OK-t. A következőt fogja látni:
25 ANIXE HD
A
- A betű megjelenik a legfelső sorban.
392 ANIXE SD
- A programlistában megjelenik az összes ilyen betűvel kezdődő csatorna.
Extended A B C D E F G H 412 Al Jazeera
4. Megadhat egy további betűt vagy az EXIT megnyomásával befejezheti.
Caps on
I J K L M N O P 515 Al Jazeera
5. A programlistában kijelölheti a keresett csatornát és az OK gombbal hívhatja
Back
Q R S T U V W X 614 Arirang TV
730 Astro TV
elő.
OK
Y Z 0 1 2 3 4 5
Space
6
7 8 9
!
? #
,
862 a.tv
96 arte
10 arte HD
Műhold programok rendezése
Ezzel a funkcióval a programlistában különféle kritériumok szerint rendezheti a műholdas programokat.
1.
2.
A programlistát közvetlenül a CH.LIST gomb megnyomásával hívhatja be.
Nyomja meg a zöld gombot. Megjelenik egy ablak, amelyben bejelölheti a rendezés típusát.
3. Jelölje ki a  /  segítségével, hogy milyen típusú legyen a rendezés, majd
Channel list
nyomja meg az OK-t. A rendezés eltarthat egy ideig.
DTV
- By Freq (Frekvencia alapján): legkisebb frekvenciával indul
51 Da
D a s Er
Das
E
Erste
r st
ste
t e HD
Sort Type
- By Service Name (Szolgáltatásnév alapján): ábécérendben A-Z
DTV
52 ZDF HD
By Freq
- By Satellite Name (Műholdnév alapján): ábécérendben A-Z
DTV
53 RTL Television
By Service Name
- By Encrypt (Titkosítás alapján): kódolt és nem kódolt csatornák
DTV
54 SAT.1
- By Standard (Standard alapján): rendezés előre beállított lista szerint
By Satellite Name
DTV
55 ProSieben
4.
Az OK-val elindíthat egy programot, az EXIT-tel kilép a programlistából.
By Encrypt
56 VOX
DTV
By Standard
57 kabel eins
DTV
58 RTL2
DTV
When press OK, please waint ...
59 SUPER RTL
9.5
DTV
MŰHOLD VAGY VÁLASZJELADÓ FELVÉTELE
TUDNIVALÓ: Kézi felvétel akkor szükséges, amikor új műhold kezdi meg munkáját vagy a műhold üzemeltető új válaszjeladót
kapcsol be. A beállításokat a műsorújságok és a szaklapok közlik. Ha van internetkapcsolata, ezeket az információkat a csatorna
webhelyén is megnézheti.
Egy példa az ASTRA internetes oldalán található információk gyakorlati alkalmazására:
Egy válaszjeladóhoz a következő adatok találhatók: Trp.77 11.9535 GHz /H (27500 3/4)
- A válaszjeladó megadásának (Trp.77) nincs szerepe.
- A vételi frekvenciát (11.9535 GHz) öt jegyre adják meg. 11954 (kerekítve).
- A polarizáció (H) ebben az esetben horizontális, (egyébként (V) lenne, mint vertikális).
- A jelsebesség (többnyire 27500 vagy 22000) egyes esetekben négyjegyű is lehet.
- A hibajavítást, FEC (3/4,5/6 vagy 7/8), nem kell megadni.
Add
Press Number Key
061
Satellite Name
HOTBIRD 6,7A,8
Longitude Direction
East
Longitude Angle
013.0
Band
Ku
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-menü behívásához.
2. A  gombbal válassza ki a Dish Setup (Tányér beállítás) parancsot, és
nyomja meg az OK gombot.
3. Váltson az EPG gombbal a műhold- és a válaszjeladó lista között.
4. Nyomja meg a piros gombot. A megnyíló ablakban megadhatja az új értékeket.
5. Miután minden értékkel végzett, nyomja meg az OK-t. Az új műhold vagy
válaszjeladó felkerül a lista végére.
Műhold megadás
•
•
•
•
•
24
Press Number Key (Szám): Az új műhold ezzel a számmal kerül fel a lista végére.
Satellite Name (Műhold neve): Az  megnyomása után megadhatja a nevet.
Longitude Direction (Földrajzi hosszúság): East (Kelet) és West (Nyugat) között választhat.
Longitude Angle (Hosszúsági fok): Adja meg a szöget.
Band (Sáv): Választási lehetőségek: Ku és C.
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 25 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
Antenna- / műhold beállítások
Válaszjeladó megadás
•
•
•
•
Transponder (Válaszjeladó): aktuális válaszjeladó szám.
Frequency (Frekvencia): Adja meg a frekvenciát.
Symbol (ks/s) (Jelsebesség): másképp jelsebesség, adja meg az adatsebességet.
Polarity (Polaritás): Polarizációs sík, válasszon a H és V (horizontális és vertikális) közül.
9.6
MŰHOLD VAGY VÁLASZJELADÓ SZERKESZTÉSE
TUDNIVALÓ: Ha egy műhold vagy válaszjeladó adatai megváltoznak, akkor a műholdvevőt hozzá kell igazítani. A beállításokat a
műsorújságok és a szaklapok közlik. Ha van internetkapcsolata, ezeket az információkat a csatorna webhelyén is megnézheti.
Vigye fel az új adatokat.
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-menü behívásához.
Edit
2. A  gombbal válassza ki a Dish Setup (Tányér beállítás) parancsot, és
Press Number Key
001
nyomja meg az OK gombot.
Satellite Name
HOTBIRD 6,7A,8
3.
Váltson az EPG gombbal a műhold- és a válaszjeladó lista között.
Longitude Direction
East
4.
A  /  gombokkal jelölje ki a műholdat/válaszjeladót.
Longitude Angle
013.0
5. Nyomja meg a zöld gombot. A megnyíló ablakban megadhatja az új értékeket.
Band
Ku
TUDNIVALÓ: Lehet, hogy csak egy értéket kell módosítani.
6. Miután minden értékkel végzett, nyomja meg az OK-t. Az értékek tárolásra
kerülnek.
Műhold megadás
•
•
•
•
•
Press Number Key (Szám): aktuális helye a műholdlistában.
Satellite Name (Műhold neve): Az  megnyomása után megadhatja a nevet.
Longitude Direction (Földrajzi hosszúság): East (Kelet) és West (Nyugat) között választhat.
Longitude Angle (Hosszúsági fok): Adja meg a szöget.
Band (Sáv): Választási lehetőségek: Ku és C.
Válaszjeladó megadás
•
•
•
•
Transponder (Válaszjeladó): aktuális helye a válaszjeladó listában.
Frequency (Frekvencia): Adja meg a frekvenciát.
Symbol (ks/s) (Jelsebesség): másképp jelsebesség, adja meg az adatsebességet.
Polarity (Polaritás): Polarizációs sík, válasszon a H és V (horizontális és vertikális) közül.
9.7
CSATORNAKERESÉS - MŰHOLD
A műhold és válaszjeladó adatok változásakor vagy újak felvétele után, az új adatok vételéhez először keresést kell futtatni.
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-menü behívásához.
Channel Tuning
2. A  gombbal válassza ki a Dish Setup (Tányér beállítás) parancsot, és
nyomja meg az OK gombot.
3. Váltson az EPG gombbal a műhold- és a válaszjeladó lista között.
4. A  /  gombokkal jelölje ki a műholdat/válaszjeladót és nyomja meg az OK-t.
Digital : 196 Programme(s)
A kijelölt műhold / válaszjeladó előtt megjelenik egy pipa.
Radio
:
81 Programme(s)
5. A  /  gombokkal jelölje ki az összes többi műholdat/válaszjeladót, amelyre
keresést kíván futtatni, majd nyomja meg az OK-t.
Data
:
22 Programme(s)
TUDNIVALÓ: A pipát el tudja távolítani, ha a sort kijelöli és újra megnyomja az OK-t.
12422 MHz
6.
7.
ASTRA 1H,1KR,1L
Miután minden beállítás kész, nyomja meg a kék gombot. A megnyíló ablakban megadhatja a keresési értékeket.
- Scan Mode (Keresési mód):
Default (Alapértelmezés): a kiválasztott műholdak szabvány válaszjeladó listája alapján fog keresni.
Blind Scan (Vak keresés): a teljes frekvenciatartományban fog keresni
Network (Hálózat): az új és megváltozott válaszjeladókat is keresni fogja
- Crypted (Kódolt): All Channels (Minden csatorna): a kódolt csatornákat is keresi / FTA Channels (FTA csatornák): csak a
szabadon vehető csatornákat keresi.
- Service Type (Szolgáltatás típusa): All (Minden), Radio (Rádió), Digital TV (Digitális TV): Válassza ki, hogy minden adatot,
vagy csak a rádió, illetve televízió csatornákat szeretné megkeresni.
Indítsa el a keresést az OK gombbal. Elindul a keresés.
25
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 26 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
Antenna- / műhold beállítások
9.8
LED-tévé
MŰHOLD VAGY VÁLASZJELADÓ TÖRLÉSE
TUDNIVALÓ: A műhold vagy válaszjeladó törlés egyes programok törlésével járhat, ami miatt a programlistákban
meglevő rendezések összekeveredhetnek!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
A  gombbal válassza ki a Dish Setup (Tányér beállítás) parancsot, és nyomja meg az OK gombot.
Váltson az EPG gombbal a műhold- és a válaszjeladó lista között.
A  /  gombokkal jelölje ki a műholdat/válaszjeladót.
Nyomja meg a sárga gombot.
Erősítse meg a törlési szándékot az OK gombbal. Nyomja meg az EXIT gombot a törléshez.
Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez.
9.9
MŰHOLD BEÁLLÍTÁS
TUDNIVALÓ:
• Az alapbeállítások módosítása csak kivételes esetekben szükséges.
• Az elvégzett módosítások a menüből való kilépéskor válnak aktívvá, okozhatják a televíziójelek megszűnését!
• A jobb oszlopban a Dish Setup (Tányér beállítás) módosítása előtt össze kell vetni az LNB adatait (többnyire felragasztott
műszaki adatok).
• Ha a műholdvevőt közösségi berendezésről szeretné üzemeltetni és az alapbeállításokkal nem lenne vétel, egyeztessen a
házmesterrel.
LNB Typ (LNB típusa)
Módosítása csak akkor szükséges, ha az antenna nem univerzális LNB-t használ és meg kell változtatni a frekvenciát. Ha az
LNB-n csak a 9750 MHz (vagy 9,75 GHz) érték szerepel, akkor az nem digitális vételre alkalmas univerzális LNB! Az összes digitális adás vételéhez szükséges a felső 10 600 MHz (vagy 10,6 GHz) frekvencia is.
1.
2.
3.
4.
5.
A  /  gombokkal jelölje ki a műholdat.
Az  gombbal lépjen be a Dish Setup (Tányér beállítás) menü jobb oszlopába.
Jelölje be a  /  gombbal az LNB Type (LNB típust), majd a  /  megnyomásával nyissa meg az ablakot.
A  /  gombbal jelölje ki a szükséges LNB típust.
Mentse el az OK-val.
LNB feszültség
Az LNB-k és az átváltók az antennavezetéken keresztül kapnak áramot. Nagyobb közösségiantennaberendezés esetén végső
soron szükséges az LNB feszültség kikapcsolása. Ez egyébként nagyon ritkán fordul elő. Érdeklődjön a házmesternél.
1.
2.
3.
4.
5.
A  /  gombokkal jelölje ki a műholdat.
Az  gombbal lépjen be a Dish Setup (Tányér beállítás) menü jobb oszlopába.
A  /  gombbal jelölje ki az LNB Power (LNB tápellátást).
A  /  gombokkal a következők között választhat:13 V, 18 V, 13/18 V és Off (Ki)
A  /  gombbal hívja elő a következő pontot.
22 kHz
Az Auto (Automata) funkcióval rendszerint minden jól működik. Ha nem ez a helyzet, és nem univerzális LNB-t használ, akkor
kapcsolja a 22 kHz átváltót az LNB gyártói adatainak megfelelően On (Be) vagy Off (Ki).
1. A  /  gombokkal jelölje ki a műholdat.
2. Az  gombbal lépjen be a Dish Setup (Tányér beállítás) menü jobb oszlopába.
3. A  /  gombbal jelölje ki a 22KHz-t.
4. A  /  gombokkal a következők közül választhat: Auto, On (Automata, Be) és Off (Ki)
5. A  /  gombbal hívja elő a következő pontot.
Toneburst (Hang burst)
Ez a funkció a vételnek két műhold közötti átváltásához szükséges. A sugárzott jelet az LNB feldolgozza és annak megfeleleőn
kapcsol.
1.
2.
3.
4.
5.
26
A  /  gombokkal jelölje ki a műholdat.
Az  gombbal lépjen be a Dish Setup (Tányér beállítás) menü jobb oszlopába.
A  /  gombbal jelölje ki a Toneburst (Hang burst)-öt.
A  /  gombokkal a következők közül választhat: None (Nincs), Burst A és Burst B
A  /  gombbal hívja elő a következő pontot.
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 27 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
LED-tévé
HU
Antenna- / műhold beállítások
9.10 TÖBB LNB HASZNÁLATA
A DiSEqC 1.0 funkció segítségével akár négy műhold adásait is veheti. Itt állíthatja be az LNB-t a választott műholdakhoz (az oszlopban felül áll).
1.
2.
3.
4.
A Dish Setup (Tányér beállítás) menü jobb oszlopában áll.
A  /  gombbal jelölje ki a DiSEqC 1.0-t.
A  /  gombokkal a következők közül választhat: None (Nincs), LNB1 / LNB2 / LNB3 és LNB4.
A  /  gombbal hívja elő a következő pontot.
TUDNIVALÓ:
• A DISEqC 1.1 menüpont beállításával legfeljebb 16 LNB/műhold állítható be.
• A Motor menüpont az antennaberendezés vezérlését és üzemeltetését teszi lehetővé. Bővebb információkat a forgatómű
használati útmutatójában találhat.
Alapbeállítások az Astra 19,2° kelet és Hotbird 13° kelet számára.
A leggyakrabban szükséges beállításokhoz segítségként a következő értékeket előre beállítottuk:
- Hotbird 13° kelet
- Toneburst (Hang burst): A opció
- DiSEqC 1.0: LNB2
-
Astra 19,2° kelet
Toneburst (Hang burst): A opció
DiSEqC 1.0: LNB1
TUDNIVALÓ: Ezek a beállítások akkor is megmaradnak, ha visszaállítást végez a gyári alapértékekre (lásd „Gyári beállítás” a
következõ oldalon: 36).
27
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 28 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
Programinformációk (EPG digitális vételnél)
10.
PROGRAMINFORMÁCIÓK (EPG DIGITÁLIS VÉTELNÉL)
Az elektronikus műsorújságot (EPG) sok, de nem az összes programszolgáltató sugározza. Az elektronikus műsorújság DVB-T,
DVB-C és DVB-S esetén lehetséges. Éppen ezért a mérete erősen változó lehet.
PROGRAMME GUIDE
Dátumsor
Csatorna
07 Mai
TIME
09:56
1 WDR Köln
No information
2 Südwest BW/..
Landesschau Rheinl.
3 HSE24
Trend & Style
4 TELE 5
Homeshopping
5 arte
Wenn Essen auf die
6 MDR FERNSEH..
Menschen bei Maisc.
7 NDR FERNSEH
Hamburg Journal
8 RTL Television
No information
Info
Schedule
Az EPG napi áttekintést ad az
éppen sugárzott vagy később
sugárzásra kerülő adásokról és a
sugárzások időpontjairól.
Adások
Reminder
INDEX
OK
Nyomja meg az EPG gombot a programáttekintés megnyitásához.
1. Az INDEX gomb megnyomásával váltson a legfelső PROGRAMME GUIDE / TIME (MŰSORÚJSÁG / IDŐ) mezőre.
- A  /  gombokkal válassza ki: PROGRAMME GUIDE / CHANNEL (MŰSORÚJSÁG / CSATORNA). Ekkor az aktív program műsor előrejelzése látható a kiválasztott dátumra vonatkozóan.
- A  gombbal aktiválja a programhelyek sorát (CHANNEL (CSATORNA)), és a  /  gombokkal váltson a kívánt programhely műsorelőzetesére.
2. A Programme Guide (EPG) Time (Műsorújság (EPG) idő) menüben a  /  gombok használatával válassza ki a dátumot és
az időt. A  /  gombokkal váltson a következő hét adott napjának műsorelőzetesére. A Programme Guide (Műsor) sorban
lépegethet, ill. ott megtekintheti az adott adó adott napi műsorát.
3. A következő gombokkal végezze el a módosításokat:
 / : váltás a két felső sor között // program/csatorna választása.
OK: átkapcsolás a kiválasztott programra.
zöld gomb: a kiválasztott adás részletes adatainak megjelenítése.
sárga gomb: Schedule (Előjegyzés) behívása. Itt tárolja a csatornákat, amelyre át kell ugrani.
kék gomb: Egy adás kezdési időpontjának tárolása.
INDEX: A PROGRAMME GUIDE (MŰSORÚJSÁG) sor behívása.
EXIT: a műsorújság bezárása.
Adásokhoz automatikus be- és átkapcsolás tárolása
A műsorújság segítségével lehet az adások kezdési időpontját tárolni. Az adások a Schedule List (Műsorlista) ablakban jelennek
meg. Ha a tévékészülék be van kapcsolva, akkor az adás kezdete előtt 10 másodperccel megjelenik egy kérdés, hogy kívánja-e
az átkapcsolás végrehajtását. Az átkapcsolás megtörténik, ha nem kerül sor semmilyen gombnyomásra, vagy ha a  gombbal a
Yes (Igen) lehetőséget választja, és megerősíti az OK gombbal. Ha az éppen futó programot szeretné tovább nézni, a  gombbal
válassza a No (Nem) lehetőséget, és erősítse meg az OK gombbal. Ha a tévékészülék készenléti üzemmódban van, akkor a tárolt
időpontnak megfelelően a kívánt programmal bekapcsolódik.
1. Válassza ki a kívánt programot, és az EPG gombbal nyissa meg az EPG-ablaReminder
kot.
2. Nyomja meg az INDEX gombot. A fejléc aktiválódik.
5 arte
3. Nyomja meg a  vagy  gombot. Ekkor az aktív csatorna napi műsorelőze08 Minute
tese látható.
11 Hour
4. Válassza ki a kívánt adást a  /  gombokkal.
Aug Month
5. Nyomja meg a kék gombot Reminder (Emlékeztető).
6. A következő Reminder (Emlékeztető) ablakban erősítse meg az adatokat az
16 Date
OK gombbal, vagy módosítsa azokat. Megjelenik a Schedule List (Műsorlista)
Once Mode
ablak az összes tárolt adás áttekintésével.
BACK
OK
TUDNIVALÓ: A legalsó sorban az adás egyszeri behívása van előre beállítva.
Az adások napi vagy heti rendszerességű sugárzása is beállítható.
7. A sárga gomb megnyomásával térjen vissza az EPG-hez, vagy az zárja be az
ablakot az EXIT gombbal.
_
28
+
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 29 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
Kép és hang beállítása (TV)
Beprogramozott adások törlése
1.
2.
3.
4.
5.
Az előjegyzett adásokra való automatikus átkapcsolásoknak a Schedule List (Műsorlista) ablakból való törléséhez hívja be a
műsorújságot az EPG gombbal.
Nyomja meg a sárga gombot Schedule (Előjegyzés).
A  /  gombokkal jelölje meg azt az adást, amelyet szeretne eltávolítani a listából.
Nyomja meg a piros gombot Delete (Törlés).
A sárga gomb megnyomásával térjen vissza az EPG-hez, vagy zárja be az ablakot az EXIT gombbal.
11.
KÉP ÉS HANG BEÁLLÍTÁSA (TV)
11.1 A KÉPBEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA
Az Ön tévékészüléke 3 gyárilag beállított képformátummal rendelkezik (Standard (Normál), Mild (Enyhe) és Dynamic
(Dinamikus)).
Ha a User (Felhasználó) lehetőséget választja, akkor saját személyes képbeállításait hívhatja be.
Képi üzemmód meghatározása
Picture Mode
User
Contrast 82
Brightness 50
Color 50
Sharpness 50
Tint 50
TV MENU
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
2. Nyomja meg egyszer a  gombot. A PICTURE (KÉP) menü aktív.
3. A Picture Mode (Kép üzemmód) ablakban nyomja meg az OK gombot.
4. A  /  gombokkal válassza ki a User (Felhasználó) pontot.
A következő pontok aktívak és módosíthatók:
Contrast (Kontraszt) // Brightness (Fényerő) // Color (Szín) // Sharpness
(Élesség) Tint (Színárnyalat) (csak NTSC-jelek esetén aktív)
5. A  gombbal hívja be a kívánt pontot, és a  /  gombokkal állítsa be a kívánt
értéket.
6. Nyomja meg a TV MENU gombot, ha a teljes Kép menüt szeretné behívni
további módosításokhoz.
7. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások tárolásához.
Színhőmérséklet beállítása
Az Ön tévékészüléke 3 gyárilag előre beállított színhőmérséklettel rendelkezik (Cool (Hideg), Medium (Közepes) és Warm
(Meleg)).
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
2. Nyomja meg egyszer a  gombot. A PICTURE (KÉP) menü aktív.
3. A  gombbal jelölje meg a Color Temperature (Színhőmérséklet) pontot, és nyomja meg az OK gombot.
4. A  /  gombokkal válassza ki a Cool (Hideg), Medium (Közepes), Warm (Meleg) és User (Felhasználó) lehetőségek közül
a megfelelőt.
A User (Felhasználó) pont alatt a következő lehetőségek aktiválhatók és módosíthatók: Red (Piros) / Green (Zöld) / Blue
(Kék).
5. Hívja be a kívánt pontot a  gombbal, majd állítsa be a kívánt értéket a  /  gombokkal.
6. Nyomja meg a TV MENU gombot, ha a teljes Kép menüt szeretné behívni további módosításokhoz.
7. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások tárolásához.
11.2 ZAJCSÖKKENTÉS
Ez a funkció a képzajokat csökkenti analóg tévéműsorok vétele esetén, és ezáltal gyenge jel esetén javítja a képminőséget.
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
2. Nyomja meg egyszer a  gombot. A PICTURE (KÉP) menü aktív.
3. Nyomja meg többször a  gombot a Noise Reduction (Zajcsökkentés) pont kijelöléséig, majd nyomja meg az OK gombot.
A következő pontok választhatók ki: Off (Ki) / Low (Alacsony) / Middle (Közepes) / High (Magas).
4. A  gombbal válassza ki a kívánt pontot.
5. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások tárolásához.
29
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 30 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
Kép és hang beállítása (TV)
LED-tévé
11.3 BACKLIGHT (HÁTTÉRVILÁGÍTÁS)
Ez a funkció a televízió háttérvilágítását (Backlight) kezeli. Ezzel a technikával el lehet érni, hogy a sötét képrészek telítettebben
látszanak, anélkül, hogy a világos részek fényereje csökkenne. A funkció csak a Shop Mode (Üzlet módban) aktív.
1.
Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
Nyomja meg egyszer a  gombot. A PICTURE (KÉP) menü aktív.
Nyomja meg többször a  gombot a Backlight (Háttérvilágítás) pont kijelöléséig, majd nyomja meg az OK gombot.
A  /  gombokkal állítsa be a kívánt értéket. Ez az érték harminc perc után visszavált a kiindulási értékre.
Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások tárolásához.
2.
3.
4.
5.
11.4 DINAMIKUS KONTRASZT
Ez a funkció a képernyő legfehérebb pontjainak a sötét képpontokhoz viszonyított fényerejét szabályozza. Az arány szabályozása
mindig az aktuális képhez igazított (dinamikus).
1.
Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
Nyomja meg egyszer a  gombot. A PICTURE (KÉP) menü aktív.
Nyomja meg többször a  gombot a Dynamic Contrast (Dinamikus kontraszt) pont kijelöléséig, majd nyomja meg az OK
gombot.
A következő pontok választhatók ki: Off (Ki) / Low (Alacsony) / Middle (Közepes) / High (Magas).
A  gombbal válassza ki a kívánt pontot.
Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások tárolásához.
2.
3.
4.
5.
11.5 KÉPERNYŐ-FORMÁTUM MÓDOSÍTÁSA
A tévékészülék 6 képernyő-formátummal rendelkezik: Auto, 4:3, 16:9, Zoom (Nagyítás), Subtitle (Felirat), Just Scan (Csak
letapogatás) és SmartZoom.
Az ASPECT gomb megnyomásával a képernyő-formátum közvetlen átkapcsolása lehetséges.
1.
Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
Nyomja meg egyszer a  gombot. A PICTURE (KÉP) menü aktív.
Nyomja meg többször a  gombot az Aspect Ratio (Oldalarány) pont kijelöléséig, majd nyomja meg az OK gombot.
A következő pontok választhatók ki: Auto, 4:3, 16:9, Zoom (Nagyítás), Subtitle (Felirat), Just Scan (Csak letapogatás) és
SmartZoom.
A  gombbal válassza ki a kívánt pontot.
Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások tárolásához.
2.
3.
4.
5.
TUDNIVALÓ: Ha az Auto funkció van beállítva, akkor automatikusan rááll az adás sugárzott formátumára.
TUDNIVALÓ: A Just Scan (Csak letapogatás) csak akkor aktívm ha HDMI1, HDMI2 vagy YPbPr van beállítva.
11.6 SZÁMÍTÓGÉP KÉPBEÁLLÍTÁSOK
Ha jelforrásként a PC pont lett kiválasztva, akkor a PICTURE (KÉP) menüben utólag megjelenik a Screen (Képernyő) pont. Itt
lehet beállítani a PC-képernyőn az asztal pozícióját és szinkronizálását.
1.
2.
Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Nyomja meg egyszer a  gombot. A PICTURE (KÉP) menü aktív.
3. Nyomja meg többször a  gombot a Screen (Képernyő) pont kijelöléséig,
Screen
majd nyomja meg az OK gombot. Az Auto Adjust (Autom. beállítás) elem aktív.
4. A  gombbal válassza ki a módosítani kívánt képbeállítást:
Auto Adjust
Horizontal Pos. (Vízszint. poz) (az asztal vízszintes pozíciója)
Horizontal Pos. 50
Vertical Pos. (Függ. poz.) (az asztal függőleges pozíciója)
Vertical Pos. 50
Size (Méret)
Seize 50
Phase (Fázis) (szinkronizálás)
Phase 14
5. A  /  gombokkal állítsa be a kívánt értéket.
6. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások tárolásához.
OK
30
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 31 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
Kép és hang beállítása (TV)
11.7 HANGBEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA
A tévékészülék 4 gyárilag beállított hangbeállítással rendelkezik (Standard (Normál), Music (Zene), Movie (Film) és Sport).
Ha a User (Felhasználó) lehetőséget választja, akkor saját személyes hangbeállításait hívhatja be.
Hanghatás beállítása
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
2. Nyomja meg többször a  gombot, amíg megjelenik a SOUND (HANG) ablak,
majd nyomja meg az OK gombot.
3. A Sound Mode (Hang mód) pont aktív. A  /  gombokkal válassza ki a User
(Felhasználó) pontot.
4. A következő pontok aktívak és módosíthatók:
Treble // Bass (Magas // Basszus)
5. Hívjon be egy pontot a  gombbal, majd állítsa be a kívánt értéket a  / 
gombokkal.
6. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások tárolásához.
Sound Mode Standard
Balance
SOUND
Auto Volume
Surround Sound
SPDIF Mode
11.8 DIGITÁLIS HANGKIADÁS (SPDIF)
Meghatározhatja, milyen módon történjen a digitális hang átadása a csatlakoztatott készülékekre.
1. Nyomja meg a TV MENU-t.
2. Nyomja meg többször a  gombot, amíg a SOUND (HANG) pont aktív lesz.
3. A  gombbal jelölje meg az SPDIF Mode (SPDIF mód) pontot.
4. Nyomja meg az OK gombot a két funkció kikapcsolásához.
- Auto: A hangjelet eredeti formában továbbítja. Tehát vagy 5.1-Dolby vagy PCM sztereójelként. Akkor válassza ezt a funkciót, ha 5.1 dekódert csatlakoztatott.
- PCM: A hangjeleket mindig normál sztereojelként adja ki. Akkor válassza ezt a funkciót, ha nem 5.1 körhangzó berendezést csatlakoztatott.
5. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások tárolásához.
Átkapcsolás az AUDIO gombbal
Az AUDIO gombbal a televízióadás közben tudja megnyitni az Audio Languages
(Audió nyelvek) ablakot. Választhat a nyelvek között és megváltoztathatja a hangkiadás módját. Az, hogy itt lehet-e valamilyen beállítások között választani, attól
függ, hogy az adott adás ezt támogatja-e.
Audio Languages
Deutsch
MPEG
Français
MPEG
Deutsch
Dolby D
L
R
1. Nyomja meg az AUDIO gombot. Megjelenik az Audio Languages (Audió
nyelvek) ablak.
2. A  /  gombokkal válasszon nyelvet.
3. A  /  gombokkal a hangkiadási módot választhatja ki. A választott kijelzés
megjelenik az ablakban.
11.9 TOVÁBBI HANGBEÁLLÍTÁSOK
A Balance (Balansz) a hangszóró hangerő-megosztását szabályozza.
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
2. Nyomja meg többször a  gombot, amíg a SOUND (HANG) pont aktív lesz.
3. A  gombbal jelölje meg a Balance (Balansz) pontot, és nyomja meg az OK gombot.
4. Állítsa be a hangerő-megoszlást a  /  gombokkal.
Hangerő magasabb a bal hangszóróban: Nyomja meg a  gombot.
Hangerő magasabb a jobb hangszóróban: Nyomja meg a  gombot.
5. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások tárolásához.
Az Auto Volume (Autom. hangerő) gombbal a különböző hangerőszintek kiegyenlítődnek, például csatornaváltáskor.
Ha a Surround Sound (Térhangzás) be van kapcsolva, térhatású hanghatást érhet el.
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
2. Nyomja meg többször a  gombot, amíg a SOUND (HANG) pont aktív lesz.
3. A  gombbal jelölje meg az Auto Volume (Autom. hangerő) pontot vagy a Surround Sound (Térhangzás) gombot.
4. Kapcsolja be és ki a funkciót az OK gomb megnyomásával.
5. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások tárolásához.
31
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 32 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
USB lejátszása
12.
USB LEJÁTSZÁSA
VIGYÁZAT:
• Egy PC-hez vagy notebookhoz történő közvetlen csatlakoztatás az USB-porton keresztül nem lehetséges. Mind a tévékészülék, mind a PC vagy a notebook károsodhat.
• Az USB-készüléket egy legfeljebb 20 cm hosszú árnyékolt USB-hosszabbító segítségével csatlakoztassa a tévékészülék
USB-portjához.
• Az USB-készülék eltávolításakor a készüléknek kikapcsolt, az USB-csatlakozónak pedig lekapcsolt állapotban kell lennie,
különben az USB-készüléken vagy a tévékészüléken adatvesztések és károsodások fordulhatnak elő.
Az USB-csatlakozóhoz USB-csatlakozós MP3-lejátszó vagy USB-memóriák csatlakoztathatók.
A lejátszható adatformátumok a következők:
Zene: MP3 és WAV
Fényképek: JPG és BMP
Film: MPEG2, MPEG4, TS, MKV // Szöveg: TXT
Kapcsolat létrehozása
1.
2.
3.
4.
Dugja be az USB-készülék dugóját a készülék bal oldali USB-csatlakozójába.
Nyomja meg a SOURCE gombot.
Válassza ki az USB-t a  /  gombokkal.
Erősítse meg a beállítást az OK gombbal.
5. A  /  gombokkal válasszon a Photo (Fénykép), Music (Zene), Movie (Film)
és a Text (Szöveg) lehetőségek közül.
USB 2.0
6. Nyomja meg az OK gombot. A C jelű USB lemezmeghajtó aktív.
7. Nyomja meg az OK gombot.
8. A  /   /  gombokkal válassza ki…
… a kívánt fájlt: az előnézet aktiválódik.
… a mappát: Nyomja meg az OK gombot a mappa megnyitásához.
9. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott fájl lejátszásához, megnyitásához.
10. Állítsa le a lejátszást az EXIT gombbal.
Photo
Music
Movie
Text
•
1/1
R eturn
•
Ha szeretne egy mappaszinttel feljebb lépni, a  /  /  /  gombokkal, menjen az Up Folder (Mappa fel) ikonra, és nyomja meg az OK gombot.
Ha szeretne a legfelső mappaszintre lépni, a  /  /  /  gombokkal menjen
az Return (Vissza) ikonra, és nyomja meg az OK gombot. Ott ugyancsak menjen a Return (Vissza) ikonra, majd nyomja meg az OK gombot a Photo
(Fénykép), Music (Zene), Movie (Film) és a Text (Szöveg) fájlkiválasztás eléréséhez.
C
Teljes képernyős lejátszás közben
Egy diavetítés vagy egy film/MP3-fájl lejátszása közben a következő funkciók a távirányító gombjaival közvetlenül működtethetők:
Fénykép
Zene
Film
Szöveg
 (a Start gomb a
távirányító felső
részén)
Lejátszás indítása (Szünet, Előre-/hátratekerés állapotból)
–––
 vagy EXIT
visszatérés a fájlkiválasztáshoz
–––
II
Lejátszás megszakítása
–––
–––
Szövegrész vissza
Szövegrész előre


I
I
OK
32
gyors visszatekerés (többszöri megnyomása növeli a
sebességet)
–––
gyors előretekerés (többszöri megnyomása növeli a
sebességet)
egy képpel/számmal/filmmel/szöveggel vissza
egy képpel/számmal/filmmel/szöveggel előre
Funkciósor behívása: A  /  gombokkal váltson a funkciókra.
Azután nyomja meg az OK gombot az aktiválásához.
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 33 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
LED-tévé
HU
Common Interface (CI)
Lejátszási lista
Az USB üzemben az AUDIO gombbal lehetőség van egy lejátszási lista programozására. A Music (Zene), Photo (Fénykép) és a
Movie (Film) funkció esetén egyidejűleg létrehozható egy lejátszási lista.
1. A  /  /  /  gombokkal válasszon ki egy fájlt.
2. Nyomja meg az AUDIO gombot. A fájl előtt megjelenik egy pipa. Ugyanígy járjon el az összes kívánt fájl esetében. Egyes fájlok kijelölésének törléséhez nyomja meg ismét az AUDIO gombot.
3. A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg az  gombot a távirányító alsó részén vagy az OK-t.
4. Állítsa le a lejátszási lista lejátszását a  gomb megnyomásával.
A lejátszási listák a tévé kikapcsolásáig vagy az USB-memória kihúzásáig őrződnek meg.
Funkciósor további különleges funkciókkal
Lejátszás közben nyomja meg az OK gombot a funkciós behívásához.
Válasszon ki további különleges funkciókat, pl. az ismétlési funkciókat, a képforgatást és a nagyítást a  /  gombokkal, és változtassa meg a beállításokat úgy, hogy megnyomja az OK gombot. A lehetséges adatbevitelek a  /  /  /  gombokkal és az
OK gombbal történik. A funkciósor második részének behívásához nyomja meg addig az  gombot, amíg meg nem jelenik a
Playlist (Lejátszási lista) ikon.
Ismétlés / Lejátszás véletlenszerűen
1.
2.
3.
4.
Lejátszás közben nyomja meg az OK gombot a funkciós behívásához.
A  /  gombokkal jelölje ki a Repeat All (Ismétlés ki) lehetőséget.
Az OK megnyomásával válthat a következők között:
- Repeat 1 (Egy ismétlése): az aktuális szám/kép/film/lejátszási lista ismétlése.
- Repeat All (Összes ismétlése): az összes szám/kép/film/lejátszási lista ismétlése.
- Random (Véletlen): véletlen lejátszás.
- Repeat Off (Ismétlés ki): normál lejátszás.
A funkciósor elhagyásához nyomja meg az EXIT gombot.
USB-készülékkel létesített kapcsolat megszakítása
1.
2.
Fejezze be a lejátszást úgy, hogy megnyomja a SOURCE gombot és másik jelforrást választ.
Az eltávolításhoz óvatosan húzza ki az USB-készülék dugóját az USB-csatlakozóból.
13.
COMMON INTERFACE (CI)
A tévékészülék rendelkezik egy nyílással a kártyacsatlakozóval rendelkező kiegészítő modulok számára. A kereskedelemben
vagy kábelszolgáltatójánál kaphatók fizetős csatornákhoz szükséges különböző modulok és kártyák.
• Behelyezés: A tévékészülék kikapcsolt állapotban van. Dugja be a kiegészítő modult a nyílásba.
Eközben a …
… kártyaoldal az eszköz elülső oldala fele néz (a Smartkarte a kiegészítő modul házához esik közel) vagy
… mindkét, a kiegészítő modul oldalán található bemélyedés felfele néz. A másik oldalon csak egy bemélyedés néz lefele.
• Eltávolítás: A tévékészülék kikapcsolt állapotban van. A kiegészítő modul eltávolításához húzza ki a kiegészítő modult.
Ha a CI-nyílásban egy kiegészítő modul található, akkor a változtatások a CI Information (CI információ) menüvel végezhetők el.
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
2. Nyomja meg többször a  gombot a CI Information (CI információ) pont kijelöléséig, majd nyomja meg az OK gombot.
Az alpontok aktívak és módosíthatók.
3. A  gombbal jelölje meg a kívánt pontot, majd nyomja meg az OK gombot a módosításhoz.
4. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások tárolásához.
33
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 34 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
Idő és időzítő
14.
IDŐ ÉS IDŐZÍTŐ
A menü további pontjainak leírásait lásd: “Időzóna” a következõ oldalon: 37 és “Autom. készenlét (4 óra)” a következõ oldalon: 37.
14.1 IDŐ
Digitális programok vétele esetén az idő- és dátumbeállítás automatikusan történik.
Kizárólag analóg programok vétele esetén az óraidőt kézzel kell beállítani.
Az ATV (SOURCE) jelforrás van kiválasztva.
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
2. Nyomja meg többször a  gombot, amíg a TIME (Idő) pont aktív lesz. A Clock (Óra) almenü aktív.
3. Nyissa meg a funkciót az OK gombbal.
4. A  gombbal válassza ki a módosítani kívánt időbeállítást:
Date / Month / Year / Hour / Minute (Nap / Hónap / Év / Óra / Perc)
MEGJEGYZÉS: Az első beállításnál a megjelölések akkor jelennek meg elsőként, ha a cella be van jelölve és beállítás történt.
5. A  /  gombokkal állítsa be a kívánt értéket.
6. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások tárolásához.
14.2 ELALVÁS IDŐZÍTŐ
Beállíthatja úgy a tévékészüléket, hogy az egy bizonyos előre beállított időtartam letelte után automatikusan kikapcsoljon. Ha a
tévét az elalvás időzítő beállított időtartama közben kikapcsolja, majd visszakapcsolja, akkor az elalvás időzítő törlődik, és újra be
kell állítani az időtartamot. Az időtartam a OFF (Ki) beállítás és a 240 minutes (240 perc) beállítás között adható meg.
1.
2.
3.
4.
5.
Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
Nyomja meg többször a  gombot, amíg a TIME (Idő) pont aktív lesz.
A  gombbal válassza ki a Sleep Timer (Elalvás időzítő) parancsot és nyomja meg az OK gombot.
A  gombbal állítsa be a kívánt értéket.
Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez és a beállítások tárolásához.
TUDNIVALÓ: Az elalvás időzítő a távirányító SLEEP gombjával is elindítható.
14.3 BEKAPCSOLÁSI ÉS KIKAPCSOLÁSI IDŐ
A bekapcsolási idővel és a kikapcsolási idővel meghatározhatja azt az időpontot, amikor a tévékészüléknek be vagy ki kell kapcsolnia. Lehetőség van különböző időtartamok beállítására.
TUDNIVALÓ: Ezek a funkciók a tévékészüléket a készenléti állapotból bekapcsolják, illetve kikapcsolják készenléti üzemmódba.
Clock 12/Jan
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-menü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
2. Nyomja meg többször a  gombot, amíg a TIME (Idő) pont aktív lesz.
3. A  gombbal jelölje meg:
On Time (Időzítő be) vagy
Off Time (Időzítő ki).
4. Nyissa meg a funkciót az OK gombbal.
5. A  /  /  /  gombokkal jelölje meg és módosítsa a kijelzett funkciókat.
10:02
Off Time Off
TIME
On Time
Sleep Timer
Time Zone
Move
6.
34
TV MENU
Return
OK
Select
EXIT
Exit
- Az aktivált felső menüpontban határozza meg, hogy a beállítás végrehajtására csak egyszer vagy rendszeresen kerüljön-e
sor. Választási lehetőségek: Off (Ki), Once (Egyszer), Every Day (Naponta), Mon.-Fri. (Hé-Pé), Mon.-Sat. (Hé-Szo), Sat.Sun. (Szo-Va) vagy Sunday (Vasárnap).
- Hour / Minute (Óra / Perc): Állítsa be a be- vagy kikapcsolási időt.
- Jelforrás: DVB-S2 / DTV / ATV / Radio (Rádió) / Data (Adatok) / SCART / YPbPr / PC / HDMI1 / HDMI2 / AV / USB
TUDNIVALÓ: Hogy mely jelforrások kerülnek kijelzésre, az alkalmazott keresési típustól függ (DVB-T / DVB-C /DVB-S).
- Volume (Hangerő): Határozza meg a bekapcsoláskor érvényes hangerőt.
Nyomja meg a TV MENU gombot a menühöz való visszatéréshez. A beállítások tárolásra kerülnek.
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 35 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
LED-tévé
15.
HU
Teletext
TELETEXT
A teletext a tévéadó ingyenes információs szolgáltatása. Az információ átvitele a tévéjellel együtt történik, ezért a fogadásához jó
vétel szükséges. Nem minden tévéadó sugároz teletext információt.
A teletext információk általában területekre, témakörökre és oldalakra vannak felosztva. Vannak olyan témakörök, amelyek több
oldalt foglalnak el (2/3 = 2. oldal a 3 oldal közül), és vannak olyanok, amelyek rejtett információt tartalmaznak (kvízkérdések válaszai, videoprogramozás (VPS) idők stb.).
Teletext BE / Kevert / KI
A távirányító TEXT gombjával a Teletext funkciót kapcsolhatja be és ki, ill. válthat vele a kevert (kép+teletext) megjelenítésre.
Teletext KI
A távirányító EXIT gombjával kapcsolhatja ki a teletext funkciót.
Színes gombok
Csaknem mindegyik teletext oldal alsó részén találhatók színes (piros, zöld, sárga, kék) szövegmezők. A távirányítón lévő színes
gombokkal közvetlenül léphet azokra a témákra/oldalakra, amelyek a színes mezőkben láthatók.
Oldalak behívása a szám gombokkal
Az aktuális háromjegyű oldalszám a képernyő bal felső részén található. Az oldalszámok mindig három karakterrel kerülnek
beírásra a szám gombokkal.
Információs oldal (100. oldal) behívása
Az INDEX gomb megnyomásával nyithatja meg a 100. oldalt.
Aloldalak behívása
1.
2.
3.
Hívja be a kívánt teletext oldalt (az aloldalakkal együtt).
A felső képernyőszegélyen megjelenik egy sor az aktuális aloldalakkal (3/4). Nyomja meg a SUBPAGE gombot.
Az alsó szegélyen megjelennek az aloldalak, amelyek a  /  gombokkal hívhatók be.
Tartás funkció
Nyomja meg a HOLD gombot az aloldalak automatikus behívásának leállításához vagy ismételt elindításához.
Kijelzés nagyítása
A Teletext kijelzése 3 különböző méretben történhet. A SIZE gomb megnyomásával válthat a normál és a két nagyított kijelzés
között.
Rejtett információ
A játékokat vagy rejtvényeket tartalmazó teletext oldalakon elrejtett megoldások találhatók.
• Nyomja meg a REVEAL (Megmutatás) gombot a megoldás megjelenítéséhez. Ezt a funkciót nem minden tévécsatorna támogatja.
35
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 36 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
TV különleges funkciók
16.
TV KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK
16.1 ZÁROLÁS
Ebben a menüben különböző zárolások állíthatók be és módosítható a jelszó. A menü megnyitásához írja be az előre beállított
jelszót, ami 6666. A Parental Guidance (Szülői felügyelet) menühöz:lásd „Televízióvétel gyerekzár” a következõ oldalon: 38.
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-menü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
Lock System
2. Nyomja meg többször a  gombot, amíg a LOCK (ZÁR) pont aktív lesz.
Set Password
Block Program
A Lock System (Zárrendszer) menüpont aktív.
LOCK
Parental Guidance Off
3. Nyissa meg a funkciót az OK gombbal.
4. Adja meg a jelszót (előre beállított jelszó 6666).
5. Ezt a folyamatot a menü minden behívásakor meg kell ismételni.
Move
TV MENU
Return
OK
Select
EXIT
Exit
A rendszer zárolása
Ha ez a funkció aktív (On (Be)), akkor egy állomáskeresés, programok telepítése és a gyári beállításokhoz való visszatérés előtt
jelszót kell megadni.
• A jelszó megadása után nyomja meg ismét az OK gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához.
Jelszó megváltoztatása
1. Jelölje meg a Set Password (Jelszó megadása) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Adja meg a régi jelszót.
3. Írja be kétszer az új jelszót. Az új jelszó csak a második beírás után lép érvénybe.
4. Adjon meg további beállításokat, vagy nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez.
TUDNIVALÓ: Ha elfelejtette a jelszót, akkor a 9527-es mester jelszóval lehet a Lock System (Zárrendszer) menüpontot megnyitni.
Csatorna blokkolása
MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy a funkció működjön a Lock System (Zárrendszer) menüpontot ON (BE) opcióra kell állítani.
Lehetőség van egyes csatornák zárolására. Ezek csak a jelszó megadása után válnak elérhetővé. A csatornazárolás mindaddig
érvényben marad, amíg fel nem oldja a csatorna zárolását, vagy amíg a tévékészüléket a Restore Factory Default (Gyári
beállítások visszaállítása) ponttal vissza nem állítja.
1. Jelölje meg a Block Program (Programblokkolás) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
2. A  vagy  gombbal jelölje meg a zárolni kívánt csatornát.
3. Nyomja meg a zöld gombot a csatorna zárolásához. A tévéadó neve után megjelenik egy lakat szimbólum.
4. Zároljon további tévéadókat vagy nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez. A tévéadók ekkor zárolttá válnak.
A zárolás feloldásához hívja be a Block Program (Programblokkolás) menüt, jelölje meg a feloldani kívánt tévéadót, majd nyomja
meg újra a zöld gombot. A lakat szimbólum eltűnik.
16.2 GYÁRI BEÁLLÍTÁS
A gyári beállításokhoz való visszatérés esetén többek között a tárolt tévécsatornák és az összes felhasználói beállítás is törlődik.
A jelszó ismét visszaáll 6666-ra.
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
2. Nyomja meg többször a  gombot, amíg az OPTION (Beállítás) pont aktív lesz.
3. A  gombbal jelölje meg a Restore Factory Default (Gyári beállítások visszaállítása) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Jelölje meg a Yes (Igen) pontot a  gombbal.
A visszaállítás után kezdje el újra a beállításokat (lásd „Első bekapcsolás” a következõ oldalon: 13).
36
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 37 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
LED-tévé
HU
TV különleges funkciók
16.3 NYELVI BEÁLLÍTÁSOK
TUDNIVALÓ: Az Audio Languages (Audió nyelvek) és a Subtitle Language (Felirat nyelve) funkciók csak akkor működnek, ha a
kiválasztott tévécsatorna a feliratozást vagy egy további nyelvet biztosító második hangcsatornát is biztosít. Mindkét pont esetében a mindenkori ablak fejrészében lehet választani az első és a második nyelv között. Az Primary (Elsődleges) nyelv kerül először
kiválasztásra; a Secondary (Másodlagos) nyelv aktiválódik akkor, ha az elsődleges nyelv nem áll rendelkezésre.
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
2. Nyomja meg többször a  gombot, amíg az OPTION (Beállítás) pont aktív lesz.
3. A  gombbal jelölje meg:
- OSD Language (OSD nyelv): Nyomja meg az OK gombot és a  /  /  /  gombokkal válassza ki az OSD-menü nyelvét.
- Audio Languages (Audió nyelvek): Nyomja meg az OK gombot, és a  /  /  /  gombokkal válassza ki a hang nyelvét.
- Subtitle Language (Felirat nyelve): Nyomja meg az OK gombot, és a  /  /  /  gombokkal válassza ki a felirat nyelvét.
4. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez. A beállítások tárolásra kerülnek.
16.4 IDŐZÓNA
1.
2.
3.
4.
5.
Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
Nyomja meg többször a  gombot, amíg a TIME (Idő) pont aktív lesz.
A  gombbal jelölje meg az Time Zone (Időzóna) pontot és nyomja meg az OK gombot.
A  /  /  /  gombokkal válassza ki a kívánt időzónát.
Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez. A beállítások tárolásra kerülnek.
16.5 AUTOM. KÉSZENLÉT (4 ÓRA)
TUDNIVALÓ:
A készülék automatikusan készenlét üzemmódba kapcsol, ha 4 órán át nem történik rajta semmilyen művelet (pl. csatornaváltás).
A kikapcsolás előtt 60 másodperccel a képernyőn megjelenik egy figyelmeztetés. Nyomjon meg egy tetszőleges gombot, és a
tévékészülék bekapcsolva marad. Ezt a funkciót ki is lehet kapcsolni.
1.
2.
3.
4.
5.
Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
Nyomja meg többször a  gombot, amíg az OPTION (Beállítás) pont aktív lesz.
A  gombbal jelölje meg az Auto Standby (Autom. készenlét) pontot.
Nyomja meg az OK gombot a funkció ON (Be) vagy Off (Ki) kapcsolásához.
Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez. A beállítások tárolásra kerülnek.
16.6 SZOFTVERFRISSÍTÉS
Adott esetben ehhez a készülékhez a www.gt-support.de webhelyen szoftverfrissítés áll rendelkezésre. Ezt a frissítést az említett
webhelyről letöltheti és a készülékre telepítheti.
VIGYÁZAT: A készüléket a szoftverfrissítés idején nem szabad kikapcsolni vagy az elektromos hálózatról leválasztani.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Töltse le a szoftverfrissítést.
A fájlokat másolja át egy USB-készülékre. A fájlokat nem szabad egy almappában elhelyezni, mivel akkor a rendszer nem
ismeri fel őket.
Kösse össze az USB-készüléket a tévékészülék USB-csatlakozójával.
Kapcsolja be a tévékészüléket.
Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
A  gombbal jelölje meg a Software Update (USB) (Szoftverfrissítés (USB)) pontot.
Nyomja meg az OK gombot, majd nyomja meg...
… a  gombot a szoftverfrissítés elindításához, vagy
… a  gombot a szoftverfrissítés megszakításához.
A frissítés folyamata a képernyőn látható. A szoftverfrissítés után a készülék magától ki-, majd bekapcsol.
37
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 38 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
TV különleges funkciók
16.7 JELINFORMÁCIÓK
DTV üzemmódban és DVB-S2 üzemmódban lehetőség van az egyes tévéadók kiegészítő információnak megjelenítésére, ilyen
például a vételi minőség és a jelerősség.
1.
2.
3.
4.
Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
A  gombbal jelölje meg a Signal Information (Jelinformáció) pontot.
Nyomja meg az OK gombot az információk megjelenítéséhez.
Nyomja meg az EXIT gombot az ablakból való kilépéshez.
16.8 A MŰKÖDÉS HELYE
TUDNIVALÓ: A Home mode (Lakás) és Shop mode (Üzlet) a működés helyére vonatkozó alapbeállítások. Otthoni használathoz
állítsa a készüléket Home Mode (Lakás) üzemmódba. A Shop Mode (Üzlet) üzemmód bemutatási célokra szolgál, amikor a beállított érték automatikusan visszaáll.
1.
2.
3.
4.
Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
Nyomja meg többször a  gombot, amíg az OPTION (Beállítás) pont aktív lesz.
A  gombbal jelölje meg a Home/Shop Mode (Lakás/Üzlet üzemmód) pontot.
Nyomja meg az OK gombot a Home Mode (Lakás) és az Shop mode (Üzlet) funkciók közötti váltáshoz.
16.9 TELEVÍZIÓVÉTEL GYEREKZÁR
MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy a funkció működjön a Lock System (Zárrendszer) menüpontot ON (BE) opcióra kell állítani.
Értékelés/
Amerikai besorolás
Jelentés
Off
G
Korhatár nélkül
PG-13
Szülői felügyelet ajánlott
R
Korlátozott
NC-17 / Adult
Csak felnőtteknek
TUDNIVALÓ: A Parental Guidance G (Szülői felügyelet G) menüpont DVB-T beállítás és analóg vétel esetén nem rendelkezik
funkcióval, mivel a hozzá szükséges jelet az adó nem sugározza. Az egyes értékelések jelentései a fejezet elején található táblázatban megtalálhatók.
1. Nyomja meg a TV MENU gombot az OSD-főmenü behívásához.
Ön a CHANNEL (CSATORNA) menüben tartózkodik.
2. Nyomja meg többször a  gombot, amíg a LOCK (ZÁR) pont aktív lesz.
A Lock System (Zárrendszer) menüpont aktív.
3. Nyissa meg a funkciót az OK gombbal.
4. Adja meg a jelszót (előre beállított jelszó 6666).
5. Jelölje meg a Parental Guidance (Szülői felügyelet) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
6. A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt pontot.
7. Nyomja meg az EXIT gombot a menüből való kilépéshez. Ha az adó a megfelelő jeleket küldi, akkor a programok tárolásra
kerülnek.
38
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 39 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
17.
LCD-tévék pixelhibája
LCD-TÉVÉK PIXELHIBÁJA
5 képpont
5 képpont
alképpont
sorok
A legmodernebb gyártási módok ellenére a rendkívül bonyolult technika következtében ritka esetekben előfordulhat, hogy egy vagy több fénypont meghibásodik.
Aktiv mátrix TFT-k esetén, amelynek felbontása 1920 x 1080 képpont, és ahol
egy-egy képpont három alpixelből (piros, zöld, kék) tevődik össze, összesen kb.
6,2 millió vezérlőelem alkalmazására kerül sor. A tranzisztorok ezen rendkívül
magas száma és az ezzel együttjáró rendkívül bonyolult gyártási folyamat miatt
ritka esetekben előfordulha a képpont, illetve az egyes alpixelekmeghibásodása
vagy hibás vezérlése.
kék
zöld
piros
képpont
Megnevezés
Világos alpixel
Elfogadott szám
1 alpixel
kevesebb vagy egyenlő 2-vel
Két egymással szomszédos elem (vízszintes/függőleges)
0
Távolság
Minimális távolság a világos és sötét alpixel között
Legalább 10 mm
Sötét alpixel
Egyedi
kevesebb vagy egyenlő 7-vel
Két egymás mellett lévő képpont
0
Minimális távolság a világos és sötét alpixel között
Legalább 10 mm
Távolság
A világos és sötét alpixelek száma összesen
kevesebb vagy egyenlő 7-vel
A táblázat megadja a képernyőn előforduló pixelhibáknak azt a maximális számát, amely még nem tartozik a garanciális hibák
körébe. Garanciális hiba akkor áll fenn, ha egy kategórián belül az előbb megadott hibaszám túllépése történik.
18.
TISZTÍTÁS
Száraz kendővel tisztítson meg minden alkotórészt. Oldószert, tisztaszeszt, hígítókat stb. nem szabad használni, mert ezek károsíthatják a készülék felületét.
19.
ÁRTALMATLANÍTÁS
A csomagolást lehetőség szerint őrizze meg a jótállási idő végéig. Ezután kérjük, hogy környezetkímélő módon
távolítsa el.
A készüléket – az ártalmatlanításra vonatkozó 2012/19/EK irányelv szerint – meghatározott módon kell ártalmatlanítani. A műanyagokat és az elektromos alkatrészeket újrahasznosítás alá kell vetni.
Érdeklődjön az illetékes hulladékkezelő-helyén.
Az elhasznált elemeket szakszerűen kell eltávolítani. Erre a célra az elemekkel kereskedő üzletekben valamint a
közösségi gyűjtőhelyeken megfelelő tárolóedények kerültek elhelyezésre az elemeltávolítás érdekében.
Fogyasztóként Önt törvény kötelezi arra, hogy az elemeket és akkumulátorokat a körzet, a városrész szerint illetékes gyűjtőhelyen vagy a kereskedőnél adja le.
Az elemek és akkumulátorok környezetkímélő ártalmatlanítása csak így garantálható.
A megadott betűjelzésekkel ellátott elemek és akkumulátorok a következő káros anyagokat tartalmazzák: Cd (kadmium), Hg (higany), Pb (ólom).
39
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 40 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
Problémamegoldás
20.
PROBLÉMAMEGOLDÁS
Ha a készülékkel probléma adódna, akkor először ezen az ellenőrzési listán haladjon végig. Lehetséges, hogy csak kisebb problémáról van szó, amelyet Ön saját maga is képes megoldani.
VESZÉLY! Semmiképp ne kísérelje meg a készüléket önállóan megjavítani.
Ha a hiba elhárítása nem sikerül, forduljon szervizközpontunkhoz.
TV/USB
Hiba
Lehetséges ok / Intézkedések
Csatlakoztatva van a készülék az elektromos hálózathoz?
Be van dugva a csatlakozódugó?
Az antennakábel megfelelően és helyesen van bedugva?
Nincs kép, nincs hang
Nincs véletlenül adásszünet?
Ha külső berendezések vannak csatlakoztatva: Minden készülék be van kapcsolva
és rendesen csatlakoztatva van?
A megfelelő jelforrás (SOURCE) van kiválasztva?
Ellenőrizze az antennabeállítást.
Ellenőrizze az antennakábel és az összekötőkábel állapotát és csatlakozásait.
Rossz képminőség
Egy másik, nem megfelelően zavarmentesített elektromos készülék okozta zavarok.
Két külső készülék egy kivezetésen egyidejűleg történő csatlakoztatása esetén.
Ellenőrizze a beállításokat a PICTURE (KÉP) menüben.
Egyes adóknál rossz a kép, vagy jó a
kép, de rossz a hang
A digitális hangot nem játssza le.
Ellenőrizze a tévécsatornák finomhangolását.
Van a csatlakoztatott készülékben megfelelő dekóder?
A csatlakoztatott készüléken a digitális bemenetek lettek kiválasztva?
Ellenőrizze az elemeket.
A távirányító túl távol van vagy valami elzárja a szabad utat.
A távirányító nem működik.
A készülék készenléti állapotban van. Nyomja meg a
gombot.
A távirányítót irányítsa pontosan a készülék jobb alsó részén lévő érzékelőre.
Csak az egyik csatornán van hang
A SOUND (HANG) menüben ellenőrizze a balanszszabályozást.
Le van némítva a hang?
A kép rendben, nincs hang
A tévékészülék nem kapcsol ki.
A készülék nem reagál a gombnyomásokra, a videoszöveg pereg.
Az USB-készüléken lévő adatokat nem
lehet megjeleníteni/lejátszani.
40
Nyomja meg a
gombot.
Le van halkítva a hang?
Nyomja meg a VOL + gombot.
Az aktivált programhelyen nem található tévéadó? Aktiválta a kikapcsolás-időzítőt?
4 óra hossza óta egyetlen gombnyomás sem történt?
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a készüléket a főkapcsolóval.
Megfelelően csatlakoztatta az USB készüléket?
Megfelelő az adatok formátuma?
Kép: MP3, WAV, JPEG, BMP, PNG, AVI, MKV, AVCHD, MPEG 1/2/4
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 41 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
Problémamegoldás
Műholdas vételnél:
Hiba
Nincs antennajel (a készülék nem kap
jelet és az OSD-ben sincs jel)
Lehetséges ok / Intézkedések
Először ellenőrizze az antenna kábelt, nincsenek-e rajta sérülések, és ellenőrizze,
hogy megfelelő-e a csatlakozása az aljzatban.
Ellenőrizze az LNB beállításokat. A hiba keresésekor az LNB-t és a televíziót közvetlenül kell összekötni, az esetleges átkapcsolókat és elosztókat először ki kell
iktatni.
A jelszint jó, de nincs kép
Az antennát rossz műholdra irányították. Végezze el a beállítást újra.
Az analóg vétel Quattro-LNB-vel jó, de
digitális vétel nincs.
Ellenőrizze az LNB és a multikapcsoló közötti csatlakozókiosztást.
V magas => V (22 kHz), H magas => H (22 kHz)
Nincs kép; a képernyőn: "Nincs jel" látszik
Ellenőrizze a beállításokat a Dish Setup (Tányér beállítás) menüben.
Átkapcsoláskor zavaros a kép
Állítson be a DiSEqC-re OFF(Ki) értéket a Dish Setup (Tányér beállítás) menüben.
Egy program egyszerre csak eltűnt.
A program transzpondert váltott. Keresse elő az új válaszjeladó adatokat, válassza
a Manual Transponder Search (Válaszjeladó kézi keresés) menüpontot és indítsa
el a csatornakeresést a TP listából.
A készülék nem reagál.
A készülék DVB vevőjének nagyon sok különböző adatot kell feldolgoznia, ezért
néha úgy reagál, mint egy számítógép: lefagy. Átkapcsolás EPG adatok vételekor
vagy a programszolgáltatótól érkező “értelmeztethetetlen” adatok is okozhatják a
lefagyást. Egyszerűen húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki egy kis
időre a készüléket. Várjon néhány másodpercet, mielőtt a készüléket újra használni
kezdené.
Ellenőrizze az elemeket a távirányítóban.
Már hosszú ideje rossz a kép
A műholdakon vagy a válaszjeladón bekövetkező változások miatt gyengülhet a
jel, ami miatt a kép is gyengül. Állítsa be újra a műholdvevőt vagy a válaszjeladót.
Hibák: Pro 7, SAT 1, DSF, N24, Kabel 1
csatornákon és otthoni vásárlásnál a
12 480 V Astra válaszjeladóval
Ennek leggyakoribb oka, hogy egy mobiltelefon lefedi a 12 480 V válaszjeladó
vételi frekvenciáját. A problémát csak az oldja meg, ha a telefon bázisállomást a
lakás másik pontjára helyezik.
41
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 42 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
LED-tévé
Műszaki adatok
21.
MŰSZAKI ADATOK
Elektromos adatok
Hálózati feszültség:
230 V ~ 50 Hz
Maximális teljesítmény:
43 W
Teljesítményfelvétel készenlétben:
< 0,3 W
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban:
0W
Képernyő
Képernyőátló
kb. 54,6 cm / 21,5"”
Oldalarány:
16:9
Felbontás:
1920 x 1080 képpont
Hang
Hangkimeneti teljesítmény:
2x3W
Vétel
Programmemória-helyek száma:
DVB-T/-C: 510 / DVB-S: 5000
Vételi csatornák:
VHF / UHF
Adóállomás vételi mód:
PAL B/G, D/K, I
SECAM B/G, D/K, L, LL
Műhold hangolás:
Csatlakozás típusa:
Bemeneti frekvencia:
Bemeneti impedancia:
Bemenő jel:
LNB feszültség:
22 kHz Hang:
DiSEqC:
1 x F típus (1x bemenet)
950 MHz ... 2150 MHz
75 ohm
-25 ... -65 dbm
13/18 V, max. 500 mA rövidzárvédelem
Frekvencia: 22 kHz ± 4 kHz
1.0
Csatlakozók
SCART:
1x SCART-csatlakozó (bemenet: RGB, CVBS, Audio L,R;
Kimenet: CVBS, Audio L,R)
KOAXIÁLIS:
1x Cinch (narancssárga)
PC:
1x VGA / 1x PC Audio sztereo-bajonettport
LR:
1x Cinch (piros / fehér)
Alkotóelem:
3x Cinch (piros/zöld/kék)
COMMON INTERFACE:
1x CI/CI+ nyílás
HDMI1 és HDMI2:
2x HDMI
USB 2.0:
1x USB-memória / MP3-lejátszó számára max. 32 GB memóriáig
Merevlemezek - max. 512 GB tárolókapacitás (FAT32 / NTFS)
Fejhallgató-csatlakozó:
3,5 mm Audio sztereó bajonettcsatlakozó
Antenna:
75 ohm
LNB 13/18 V / 500 mA / DC:
Műholdvevő antenna csatlakozás
Távirányító
Elemek:
2x 1,5 V LR03 / AAA típusú
Általánosságok
LED:
RG 0
Lézerosztály:
I
Méretek (Sz x Mé x Ma):
kb. 513 x 42 x 313 mm (talp nélkül) kb. 513 x 170 x 363 mm (talppal együtt)
Tömeg:
kb. 3,4 kg
Üzemi környezeti feltételek:
5 °C - 35 °C
Kézikönyv azonosító:
E47014 (AT) / E47016 (CH) / PE / 2014
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. A megnevezett márka- és gyártónevek a mindenkori tulajdonosok tulajdonát képezik.
Megnevezésük egyedül az összefüggések egyszerűbb ábrázolását szolgálják.
42
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 43 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
HU
JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Az importáló és forgalmazó cégneve és címe:
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.
Mészárosok útja 2, HU-2051 Biatorbágy
A gyártó cégneve, címe és email címe:
Globaltronics GmbH & Co. KG
GT-Support@tele-signal.hu
A szerviz neve, címe és telefonszáma:
Globaltronics Product Service
c/o Tele – Signal kft
Semsey Andor u. 9
1143 Budapest
HUNGARY
0036 30 2699947
A termék megnevezése:
LED-tévé
A termék típusa:
LED TV 2242
Gyártási szám:
37552
A termék azonosításra alkalmas részeinek
meghatározása: –
Termékjelölés:
06 / 2014
A jótállási idő a Magyar Köztársaság területén történt vásárlás napjától számított 3 év.
A vásárlás tényének és a vásárlás időpontjának bizonyítására, kérjük őrizze meg a pénztári fizetésnél kapott jótállási
jegyet.
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthetőségét nem korlátozza. A szerviz
és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt
adatokért vagy beállításokért.
A fenti szerviz címen a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás termék kijavítására. A jótállási
idő lejártát követő javítások költsége azonban a fogyasztót terheli, amelyről részére minden esetben kellő időben
előzetes tájékoztatást nyújtunk.
A jótállási igény bejelentésének időpontja:
A javításra átvétel időpontja:
A hiba oka:
A javítás módja:
A fogyasztónak történő visszaadás időpontja:
A javítási idő következtében a jótállás új határideje:
A szerviz neve és címe:
Kelt, aláírás, bélyegző:
Vevő neve:
.........................................................................................................................................
Irányítószám/Város:
..............................................
Tel.szám/e-mail cím:
.........................................................................................................................................
Utca:
..................................................................
Aláírás:
..................................................................................
E47014
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 44 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
Ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, a terméket a vásárlást követő három munkanapon
belül érvényesített csereigény esetén kicseréljük. Amennyiben a hibás terméket már nem tartjuk készleten, úgy a
teljes vételárat visszatérítjük.
A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A
kijavítás során a termékbe csak új alkatrészek kerülhetnek beépítésre.
A jótállási igény bejelentése
A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti. A jótállási igény érvényesítése céljából a
fogyasztó üzleteinkkel vagy közvetlenül a jelen jótállási tájékoztatón feltüntetett szervizzel léphet kapcsolatba.
A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a
kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell
tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Nem számít bele a jótállás elévülési idejébe a
kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.
A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása)
esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik. A rögzített bekötésű, illetve a tíz kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön
kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén
nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
A jótállási felelősség kizárása
A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó vagy a kijelölt szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlást követően
keletkezett okból következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű
vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a leírtaktól
eltérő használat ill. helytelen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a termékért jótállást nem tudunk vállalni.
A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok
(1) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó
a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény
teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget;
b) ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt
elállásnak nincs helye.
(2) A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel
- megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(3) Ha a kötelezett a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a
kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
Eljárás vita esetén
A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka
a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a
fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a
jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem
tud nyilatkozni, álláspontjáról legalább három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. További vita esetén
a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 45 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
LED TV
Navodilo za uporabo
Promocijsko obdobje: 06 / 2014, Model: LED TV 2242
Originalna navodila za uporabo
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 46 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
Najlepša hvala za vaše zaupanje!
Čestitamo vam za vaš novi Terris LED TV in smo prepričani, da boste z izdelkom zadovoljni.
Da bi zagotovili neprekinjeno optimalno delovanje in zmogljivost vašega LED TV in vašo osebno
varnost:
Pred prvo uporabo pozorno preberite navodila za uporabo in obvezno upoštevajte varnostne
napotke!
Želimo vam veliko veselja z vašim novim LED TV.
Napotki v zvezi z izjavo o skladnosti
Izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z osnovnimi zahtevami in veljavnimi predpisi EMV direktive
2004/108/ES, direktive ErP 2009/125/ES, nizkonapetostno direktivo 2006/95/ES ter direktivo o
nevarnih snoveh RoHS 2011/65/EU. Celotno izjavo o skladnosti in ta navodila za uporabo v formatu
PDF najdete na spletni strani www.gt-support.de.
Pregled podatkov
Artikel
LED TV
Model
LED TV 2242
Številka artikla
37552
ID priročnika
E47014 (AT) / E47016 (CH) / PE / 2014
Časovni okvir akcije
06 / 2014
Proizvajalec
Globaltronics GmbH & Co. KG
Spletna stran
www.gt-support.de
Varčevanje z energijo: čisto samodejno!
NAPOTEK: Nova izklopna avtomatika!
Na podlagi zakonskih določitev za varčevanje z energijo ima ta naprava na
voljo funkcijo izklopne avtomatike. Naprava je samodejno preklopljena v stanje
pripravljenosti, če je ne upravljate 4 ure.
60 sekund pred izklopom se na prikazovalniku prikaže opozorilo. Pritisnite
poljubno tipko in televizijski sprejemnik ostane prižgan.
46
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 47 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
Obseg dobave
Podatkovni list izdelka
v skladu z Uredbo 1062/2010-2014
Blagovna znamka:
TERRIS
Oznaka modela:
LED TV 2242
Razred energijske učinkovitosti:
A
Diagonala prikazovalnika:
54,6 cm / 21,5“
največja poraba moči:*
21 W
Letna poraba moči:
31 kWh
Poraba moči v stanju pripravljenosti:
0,3 W
Poraba moči v izklopljenem stanju:
0W
Ločljivost prikazovalnika:
1920 x 1080 pikslov
* Zaradi različnih, normiranih postopkov merjenja ta vrednost odstopa od vrednosti, navedene
v tehničnih podatkih.
1.
OBSEG DOBAVE
Pri razpakiranju se prepričajte, da so priloženi naslednji deli:
• televizijski sprejemnik
• podstavek in vijaki
• daljinski upravljalnik (vklj. z 2 baterijama tipa LR03 / AAA, 1,5 V)
• navodila za uporabo in garancija
47
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 48 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
Kazalo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
48
Obseg dobave ............................................................................................................................................................ 47
Splošno ....................................................................................................................................................................... 50
Varnostni napotki ...................................................................................................................................................... 50
Pregled naprave ......................................................................................................................................................... 52
Priprava ...................................................................................................................................................................... 56
5.1
Vstavljanje baterij ............................................................................................................................................. 56
5.2
Namestitev stojala ............................................................................................................................................ 56
5.3
Postavitev naprave........................................................................................................................................... 56
5.4
Priključitev antenskega kabla ........................................................................................................................... 56
5.5
Omrežni priključek ............................................................................................................................................ 57
5.6
Prvi vklop .......................................................................................................................................................... 57
5.7
Izbira vira signala ............................................................................................................................................. 58
Priključitev zunanjih naprav ..................................................................................................................................... 59
Osnovno upravljanje ................................................................................................................................................. 60
7.1
Vklop in izklop televizijskega sprejemnika........................................................................................................ 60
7.2
Preklop televizijskega sprejemnika v stanje pripravljenosti / iz stanja pripravljenosti....................................... 60
7.3
Izbira televizijskih in radijskih programov ......................................................................................................... 60
7.4
Regulacija glasnosti ......................................................................................................................................... 60
7.5
Struktura OSD menija ...................................................................................................................................... 61
7.6
Informativna vrstica .......................................................................................................................................... 61
7.7
Priklic USB ....................................................................................................................................................... 62
Iskanje in urejanje postaj (DVB-T/DVB-C) ............................................................................................................... 62
8.1
Samodejno shranjevanje postaje ..................................................................................................................... 62
8.2
Ročno shranjevanje DVB-C postaj ................................................................................................................... 63
8.3
Ročno shranjevanje DVB-T postaj ................................................................................................................... 63
8.4
Ročno iskanje postaj za analogni sprejem ....................................................................................................... 63
8.5
Urejanje nastavitev postaj ................................................................................................................................ 64
Nastavitve antene/satelitske antene ........................................................................................................................ 65
9.1
Nastavitev antene............................................................................................................................................. 65
9.2
Vrste vnosa ...................................................................................................................................................... 66
9.3
Ročno iskanje transponderja ............................................................................................................................ 66
9.4
Iskanje in razvrščanje satelitskih programov .................................................................................................... 66
9.5
Dodajanje satelita ali transponderja ................................................................................................................. 67
9.6
Urejanje satelita ali transponderja .................................................................................................................... 68
9.7
Iskanje postaj - satelit ....................................................................................................................................... 68
9.8
Brisanje satelita ali transponderja .................................................................................................................... 69
9.9
Nastavitev satelita ............................................................................................................................................ 69
9.10 Krmiljenje več LNB-jev ..................................................................................................................................... 70
Informacije o programu (EPG pri digitalnem sprejemu) ........................................................................................ 71
Nastavitev slike in zvoka (TV) ................................................................................................................................... 72
11.1 Spreminjanje nastavitev slike ........................................................................................................................... 72
11.2 Zmanjševanje šumov ....................................................................................................................................... 72
11.3 Backlight (Osvetlitev ozadja) ............................................................................................................................ 73
11.4 Dinamični kontrast ............................................................................................................................................ 73
11.5 Spreminjanje formata prikazovalnika ............................................................................................................... 73
11.6 Nastavitve slike osebnega računalnika ............................................................................................................ 73
11.7 Spreminjanje nastavitev zvoka ......................................................................................................................... 74
11.8 Izhod digitalnega zvoka (SPDIF) ...................................................................................................................... 74
11.9 Nadaljnje nastavitve zvoka ............................................................................................................................... 74
Predvajanje podatkov z USB naprave ..................................................................................................................... 75
Standardizirani vmesnik (CI) .................................................................................................................................... 76
Čas in časovnik .......................................................................................................................................................... 77
14.1 Čas ................................................................................................................................................................... 77
14.2 Izklopni časovnik .............................................................................................................................................. 77
14.3 Vklopni in izklopni čas ...................................................................................................................................... 77
Teletekst ..................................................................................................................................................................... 78
Posebne funkcije TV-ja ............................................................................................................................................. 79
16.1 Blokade ............................................................................................................................................................ 79
16.2 Tovarniške nastavitve....................................................................................................................................... 79
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 49 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
17.
18.
19.
20.
21.
16.3 Nastavitve jezika ............................................................................................................................................... 80
16.4 Časovni pas ...................................................................................................................................................... 80
16.5 Samodejno stanje pripravljenosti (4h)............................................................................................................... 80
16.6 Posodobitev programske opreme ..................................................................................................................... 80
16.7 Informacije o signalu ......................................................................................................................................... 81
16.8 Mesto uporabe .................................................................................................................................................. 81
16.9 Otroška zaščita za televizijski sprejemStarševski nadzor ................................................................................. 81
Napake pikslov pri LCD televizorjih .........................................................................................................................82
Čiščenje .......................................................................................................................................................................82
Odstranjevanje ...........................................................................................................................................................82
Odpravljanje težav ......................................................................................................................................................83
Tehnični podatki .........................................................................................................................................................85
49
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 50 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
Splošno
2.
LED TV
SPLOŠNO
Hranjenje priročnika
•
•
•
Vse dejavnosti na in s to napravo so lahko izvedene le tako, kot so opisane v teh navodilih za uporabo.
Navodila skrbno shranite.
Če napravo predate naprej, zraven priložite tudi ta navodila za uporabo.
Namenska uporaba
Naprava je predvidena za predvajanje televizijskih programov, DVD-jev in CD-jev. Priključene so lahko USB naprave ter predvajane njihove zvočne/slikovne vsebine. Poleg tega so lahko predvajani AV signali zunanjih naprav.
Naprava je zasnovana za zasebno uporabo in ni primerna za gospodarsko uporabo.
Na napravi ni dovoljeno izvajati predelav. Drugačna uporaba ali sprememba je izključena iz namena uporabe.
Oznake/simboli
Po potrebi najdete v teh navodilih za uporabo naslednje varnostne napotke:
NEVARNOST! Visoko tveganje: Neupoštevanje opozorila lahko povzroči telesne poškodbe in smrt.
OPOZORILO! Srednje tveganje: Neupoštevanje opozorila lahko povzroči poškodbe ali večjo materialno škodo.
POZOR: Majhno tveganje: Neupoštevanje opozorila lahko povzroči lažje poškodbe ali materialno škodo.
NAPOTEK: Dejanska stanja in posebnosti, ki jih je morate upoštevati pri delu z napravo.
•
•
•
3.
Točke v OSD meniju so napisane ležeče (poševna pisava).
Primer: Označite menijsko točko Option (Možnost).
Tipke, ki jih morate pritisniti, so vedno označene krepko.
Primer: Pritisnite tipko ENTER.
Navodila za rokovanje so vedno oštevilčena v fiksnem vrstnem redu (1., 2., 3. itn.).
VARNOSTNI NAPOTKI
Splošni napotki
•
•
•
•
•
•
•
Tipska ploščica s tehničnimi podatki se nahaja na hrbtni strani naprave.
Preden napravo priključite, prosimo pozorno preberite varnostne napotke in navodila za uporabo. Le tako boste vse funkcije
uporabljali varno in zanesljivo.
Embalaža ni otroška igrača. Otroci se ne smejo igrati s plastičnimi vrečkami. Obstaja nevarnost zadušitve.
Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma
osebe brez izkušenj in/ali znanja, razen če je prisotna oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali so od te osebe prejele navodila za uporabo naprave.
Otroke morate nadzorovati in poskrbeti, da se z napravo ne bodo igrali.
Pazite na to, da otroci nikoli ne bodo vtaknili tujkov v prezračevalne zareze ali luknje na hrbtni strani. Obstaja nevarnost električnega udara.
Na napravi ni dovoljeno izvajati predelav.
Okoljski pogoji
•
•
•
•
•
•
•
•
Varujte napravo in omrežni vtič pred vlago, kapljajočo vodo ali vodo, ki prši: obstaja nevarnost električnega udara. Na ali v bližino naprave ne postavljajte s tekočino napolnjenih vaz ali podobnega.
Naprava ni zasnovana za delovanje v prostorih z visoko vlažnostjo zraka (npr. kopalnice). Upoštevajte v tehničnih podatkih
navedene pogoje okolice.
Preprečite vdiranje tujkov in tekočin v napravo.
Če napravo prenesete iz hladnega v topel prostor, lahko v napravi nastane kondenzacijska vlaga. Pustite napravo izklopljeno
nekaj ur.
Televizijski sprejemnik postavite na stabilno, ravno podlago. Pazite na to, da lahko podlaga nosi težo televizijskega sprejemnika.
Na napravo ne postavljajte težkih predmetov.
Napravo obvarujte pred toploto: obstaja nevarnost požara. Ne prekrivajte prezračevalnih rež. Če napravo postavite v regal,
držite zgoraj razdaljo najmanj 20 cm in ob straneh najmanj 10 cm.
Na ali neposredno ob napravo ne postavljajte odprtega ognja, na primer gorečih sveč.
• Nikoli ne hranite sveč in drugih odprtih plamenov blizu tega izdelka, da preprečite širjenje požara.
•
•
•
50
Naprave ne postavljajte poleg naprav, ki jih motijo magnetni viri, npr. kasetofoni brez ojačevalca in zvočnikov.
Napravo postavite tako, da nanjo ne pada nobena neposredna sončna svetloba.
Zaslona se ne dotikajte po nepotrebnem, ne izvajajte pritiska na njegovi površini in se ga ne dotikajte z ostrimi predmeti.
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 51 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
Varnostni napotki
Omrežni priključek
•
•
•
•
•
•
•
Omrežni vtič priključite le na pravilno instalirano, dobro dostopno vtičnico (230 V ~ 50 Hz). Vtičnica mora biti po priključitvi še
naprej dobro dostopna.
Za izklop naprave iz električnega omrežja, izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
Omrežnega vtiča nikoli ne izvlecite iz vtičnice s potegom za kabel, temveč vedno povlecite za vtič.
Pri postavitvi naprave bodite pozorni na to, da priključni ali drugi kabli niso ukleščeni ali stisnjeni.
Omrežni kabel položite tako, da se čezenj ne bo nihče spotaknil.
Priključni vtič ob neurju izvlecite iz vtičnice.
Nikoli ne odpirajte ohišja naprave, saj ne vsebuje nobenih delov, ki potrebujejo vzdrževanje! Pri odprtem ohišju obstaja smrtna
nevarnost zaradi električnega udara.
Antenski priključek
•
•
Prosimo, da za vzpostavitev antenskega priključka uporabite le poseben, dvojno zaščiten antenski kabel. V nasprotnem primeru lahko pride do oviranja oz. motenj kakovosti slike.
Ob neurju in pri daljši neuporabi izvlecite antenski kabel iz naprave, da preprečite škodo zaradi prenapetosti.
Motnje
•
•
•
Pri poškodbah omrežnega vtiča ali naprave takoj izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
Naprave ne uporabljate, kadar so vidne poškodbe na ohišju, priključnemu kablu ali omrežnem vtiču. Popravila na ohišju in na
omrežnem vtiču/omrežnem kablu lahko izvede izključno servisni center, da bi se izognili nevarnostim.
Če pridejo v ohišje tekočine ali tujki, takoj izvlecite priključni vtič iz vtičnice. Pred ponovno uporabo napravo temeljito preglejte.
USB naprave
•
•
•
Neposredna povezava do osebnega računalnika ali prenosnika prek USB vtičnice ni mogoča. Tako televizijski sprejemnik kot
osebni računalnik ali prenosnik bi se lahko poškodovali.
Vašo USB napravo priključite neposredno ali prek zaščitenega USB podaljška dolžine največ 20 cm na USB vtičnico televizijskega sprejemnika.
Pri odstranitvi USB naprave mora biti naprava odklopljena oz. USB priključek izklopljen, v nasprotnem primeru lahko pride do
izgube podatkov in poškodb na USB napravi ali na televizijskem sprejemniku.
Slušalke
•
Poslušanje preglasne glasbe prek slušalk ali naglavnih slušalk proizvaja čezmeren zvočni tlak in lahko vodi do izgube sluha.
Preprečite poškodbe zdravja in se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju z visoko glasnostjo prek slušalk in naglavnih slušalk.
CI kartice/moduli
•
•
Napačno vlaganje kartic ali modulov lahko vodi do poškodb kartice ali naprave. Zato nujno upoštevajte navodila za pravilno
vstavljanje.
Kartic ali modula ne odstranjujte, medtem ko je naprava vklopljena. Pride lahko do poškodb na CI kartici ali na napravi.
Čiščenje in nega
•
Za čiščenje naprave uporabljajte le suho, mehko krpo.
Baterije
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Baterije so lahko pri zaužitju smrtno nevarne. Hranite baterije in daljinski upravljalnik izven dosega majhnih otrok. Če baterijo
pogoltnete, takoj poiščite zdravniško pomoč.
Skupaj ne smete uporabljati različnih tipov ali znamk baterij, novih in rabljenih baterij ali baterij, ki imajo različne kapacitete.
Pri vstavljanju pazite na pravilno polarnost (+/-).
Priloženih baterij se ne sme polniti ali z drugimi sredstvi reaktivirati, razstavljati, vreči v ogenj ali povzročati kratkega stika.
Iztrošene baterije takoj odstranite iz daljinskega upravljalnika, ker lahko iztečejo in tako povzročijo škodo.
Vedno zamenjajte obe bateriji in stare baterije odložite med odpadke v skladu s predpisi.
Pred vstavljanjem baterij očistite kontakte baterij in naprave.
Pri daljši neuporabi baterije odstranite iz daljinskega upravljalnika.
Baterij ne izpostavljajte ekstremnim okoliščinam, npr. daljinskega upravljalnika ne polagajte na grelna telesa ali na neposredno sončno sevanje. V nasprotnem primeru obstaja povečano tveganje iztekanja.
Če je iztekla baterijska kislina, preprečite stik s kožo, z očmi in s sluznico. Ob stiku s kislino takoj sperite prizadeta območja z
obilico čiste vode in takoj poiščite zdravniško pomoč.
51
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 52 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
Pregled naprave
4.
PREGLED NAPRAVE
Upravljalni elementi TV
1
2
1
3
4
2
3
5
6
4
7
5
8
9
6
10
52
9 8
7
10
Zaslon
Izbira vira signala / potrditev
spremembe v menijih
MENU
Odpiranje/zapiranje OSD menija
CH + / –
Izbira kanala (naslednje/prejšnje programsko mesto); v
meniju en položaj navzgor/navzdol
VOL + / –
Reguliranje glasnosti
v meniju: en mesto v desno/levo
Preklop televizijskega sprejemnika v stanje pripravljenosti/
preklop iz stanja pripravljenosti v
delovanje
Sprejemnik za signale daljinskega upravljalnika
LED
je med obratovanjem izklopljena
sveti rdeče v stanju pripravljenosti
Glavno stikalo vklop in izklop naprave (Da bi
napravo ločili od omrežja, izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.)
podstavek
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 53 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
Pregled naprave
Priključki na levi strani
11
12
13
11
RF
12
VGA
13
PC AUDIO
14
COMMON
INTERFACE (CI) CI/CI+ vmesnik
HEADPHONE Priključek za slušalke
HDMI1
Vhod/priključek za DVD snemalnik, DVD predvajalnik ali SetTop-Box
HDMI2
Vhod/priključek za DVD snemalnik, DVD predvajalnik ali SetTop-Box
USB
priključek USB, npr. za pomnilniški ključ USB
15
16
14
17
15
16
18
Vhod/priključek 75 Ω koaksialnega kabla z antenskim signalom
Vhod/priključek za osebni računalnik
Vhod/priključek za osebni računalnik (zvok)
17
18
Priključki na hrbtni strani
23
Y
Pb
COAXIAL L
22
19
20
21
22
SCART
LNB IN
L/R
COAXIAL
23
YPbPr
brez slike
SCART
Pr
21
R
LNB IN
13/18 V
500mA / DC
20
19
Vhod/priključek za DVD snemalnik, DVD predvajalnik ali Set-Top-Box (slika/zvok)
Vhod/priključek za satelitsko napravo/ključ
Vhod/priključek za DVD snemalnik, DVD predvajalnik ali Set-Top-Box (zvok levo in desno)
Digitalni izhod/koaksialni priključek sprejemnika A/V ali naprave za prostorski zvok
(Ne prenaša zvočnega signala DTS, ki predvajajo DVD z zvokom Dolby.)
Vhod/priključek za DVD snemalnik, DVD predvajalnik ali Set-Top-Box (slika)
AC-INPUT 230V~ 50Hz (omrežni kabel)
53
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 54 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
Pregled naprave
Daljinski upravljalnik
1
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
2
SUBTITLE
MENU
PBC
TITLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GOTO
0
SLEEP
TEXT
MIX
DVD SETUP
3
4
5
6
ASPECT
INFO
DVD DISPLAY
ADJUST
SIZE
USB LIGHT
AUDIO
TV/RADIO
EPG
FAV
TV MENU
SOURCE
7
8
9
10
11
12
13
14
OK
31
30
EXIT
CH.LIST
15
16
+
29
+
SOUND
CH
VOL
17
PIC
28
27
26
25
24
54
REVEAL
HOLD
SUBPAGE
INDEX
RETURN
A-B
REPEAT
ANGLE
FREEZE
18
19
20
21
22
23
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 55 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
1
Infrardeči oddajnik
2
3
4
5
TITLE
MENU
0-9
6
7
8
9
ADJUST 0
INFO/DVD DISPLAY
AUDIO
10
11
12
USB LIGHT
FAV
EPG
13
14
15
SOURCE
OK
EXIT
16
17
SOUND
CH + / –
18
19
20
PIC
INDEX/ANGLE
SUBPAGE/REPEAT
21
22
23
FREEZE
7
4 ¢
24
25
26
27
1 ¡
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
REVEAL/RETURN
VOL + / –
CH.LIST

TV MENU
TV/RADIO
DVD SETUP
SIZE
TEXT MIX
ASPECT
38
39
40
41
SLEEP
GOTO
PBC
SUBTITLE
42
Pregled naprave
8

HOLD / A-B
Preklop naprave v stanje pripravljenosti in iz stanja pripravljenosti
ni funkcije
ni funkcije
za vnos npr. programov, številk strani ali naslovov
TV: preklop na prejšnji program
brez funkcije
DVB-T / DVB-C / DVB-S: priklic programskih informacij/pri EPG več informacij
TV: preklop med mono/stereo/priklic in izbira jezika postaje ali zvočne sledi (le kadar je na razpolago)
ni funkcije
DVB-T / DVB-C / DVB-S: ustvarite/obdelajte/prikličite seznam priljubljenih
DVB-T / DVB-C / DVB-S: priklic elektronskega programskega vodiča
nastavitev antene za satelitski meni: preklop med seznamom satelitskih programov in transponderjem
priklic seznama virov signala (vhodnih virov)
potrditev spremembe v menijih/priklic programskih informacij
vrnitev v meniju/zapustitev menija
Teletekst: izklop teleteksta
spreminjanje nastavitev zvoka
preklop eno programsko mesto naprej/nazaj // stransko listanje po seznamu programov
Teletekst: eno stran naprej/nazaj
spreminjanje nastavitev slike
teletekst: priklic strani 100
teletekst: priklic podstrani/zaustavitev priklica
USB med predvajanjem: ponovi naslov/ponovi vse/izklop
vklop in izklop mirujoče slike
ustavi predvajanje USB-ja
teletekst: barvna tipka
USB: prejšnja/naslednja skladba / prejšnja/naslednja slika
USB: hitro previjanje nazaj/previjanje naprej // teletekst: barvna tipka
USB: od predvajanja v premor
USB: začetek predvajanja
teletekst: ustavi samodejno listanje
USB: postavljanje označb, območje med oznakami se neskončno ponavlja
teletekst: prikaz skritih informacij
zmanjšanje/zvišanje glasnosti
priklic seznama programov
položaj v menijih/spreminjanje menijskih nastavitev/listanje po teletekstu
prikaži/skrij OSD meni (TV)
preklop med TV in radijem (le pri DVB-C in DVB-S)
ni funkcije
teletekst: Povečava slike in možnosti pomikanja
teletekst: Vklop in preklop teleteksta med mešano sliko in celozaslonskim teletekstom
izbira formata prikazovalnika: Auto / SmartZoom / Subtitle / Zoom / 16:9 / 4:3 / Just Scan (Samodejno/SmartZoom/Podnapisi/Povečava/16:9/4:3/samo optično branje)
izbira časovnega intervala za samodejni izklop
ni funkcije
ni funkcije
TV: preklop jezika podnaslovov (le, če postaja ponuja podnaslove)
izklopi in vklopi zvok
55
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 56 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
Priprava
5.
PRIPRAVA
5.1
VSTAVLJANJE BATERIJ
Potrebujete dve bateriji tipa LR03 / AAA, 1,5 V.
1. Odprite pokrov predala za baterije na spodnji strani daljinskega upravljalnika.
2. Vstavite priložene baterije.
OPOZORILO! Upoštevajte polarnost (+ in -).
3. Pokrov predala za baterije dajte nazaj.
5.2
NAMESTITEV STOJALA
OPOZORILO! Pazite, da ne poškodujete prikazovalnika. Omrežni vtič je izvlečen
in naprava ni povezana z drugimi napravami.
Potrebujete izvijač.
1. Na mizo položite mehko, dovolj veliko krpo.
2. Televizijski sprejemnik položite na krpo tako, da je prikazovalnik obrnjen navzdol in v celoti položen. Spodnja stran televizijskega sprejemnika tako sega
malo čez rob.
3. Vmesni element vstavite v odprtino na spodnji strani televizijskega sprejemnika. Pri tem je rešetka obrnjena navzgor.
4.
5.
6.
7.
8.
Ko je vmesni element vstavljen do konca, ga zategnite z dolgim križnim vijakom.
Za pritrditev stojala le-tega vstavite na konec vmesnega elementa. Pazite na pravilen položaj lukenj za pritrjevanje.
Podstavek trdno privijte s preostalimi tremi kratkimi vijaki.
Televizijski sprejemnik postavite pokonci in previdno preverite, ali prav stoji na podstavku. Televizijski sprejemnik mora stati
naravnost na podstavku in se ne sme majati.
Priključite vse naprave. Na koncu vklopite še električno napajanje.
5.3
•
•
•
•
POSTAVITEV NAPRAVE
Televizijski sprejemnik postavite na stabilno, ravno podlago. Pazite na to, da lahko podlaga nosi težo televizijskega sprejemnika.
Z naprave odstranite vse folije.
Naprave ne izpostavljajte ekstremni vročini ali vlažnosti.
Pazite na zadostno prezračevanje naprave z vseh strani. Pri postavitvi v stensko omaro mora za prezračevanje ostati zgoraj
najmanj 20 cm in ob straneh najmanj 10 cm prostora.
5.4
PRIKLJUČITEV ANTENSKEGA KABLA
Televizijski sprejemnik ima dva vhoda sprejemnika (koaksialni in priključek F), s katerima lahko sprejemate analogne in digitalne
televizijske in radijske signale (DVB-T/DVB-C/DVB-S2).
POZOR: Priključite antenski kabel, preden omrežni vtič vtaknete v vtičnico.
Sprejem DVB-T signala
POZOR: Naprava je za sprejem opremljena s pasivno DVB-T anteno ali aktivno anteno z ločenim napajanjem.
1.
2.
Vtič DVB-T antene vtaknite v antensko vtičnico RF na levi strani naprave.
Izberite vhod DTV v meniju Input Source (Vir signala) (SOURCE).
Analogni ali digitalni kabel (DVB-C)
Za optimalno, nemoteno kakovost slike uporabite dvojno zaščiten 75 Ω antenski kabel.
1.
2.
3.
Na vaš antenski priključek priključite 75 Ω antenski kabel.
Drugi konec vtaknite v antensko vtičnico RF. Ta se nahaja na levi strani televizijskega sprejemnika.
V meniju Input Source (Vir signala) (SOURCE) izberite vhod.
- ATV za analogni kabelski sprejem.
- DTV za digitalni kabelski sprejem (DVB-C)
NAPOTEK: Za sprejem programov prek antenske vtičnice RF je treba najprej izvesti iskanje postaj (glejte „Prvi vklop“ na strani 57).
56
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 57 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
Priprava
Satelitska antena
Omrežni vtič ni vklopljen.
1. Anteno priključite na napravo. Previdno vtaknite vtič koaksialnega kabla v vtičnico LNB IN in privijte spojno matico vtiča z vtičnico.
2. Izberite vhod DVB-S2 v meniju Input Source (Vir signala) (SOURCE).
5.5
OMREŽNI PRIKLJUČEK
OPOZORILO! Priključite vse druge naprave, preden televizijski sprejemnik priključite na omrežje. Vtičnica mora biti tudi po vključitvi dobro dostopna.
NAPOTEK: Da bi napravo ločili od omrežja, izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
Televizijski sprejemnik je narejen za izmenični tok 230 V ~ 50 Hz.
• Omrežni vtič povežite z vtičnico.
5.6
PRVI VKLOP
Po prvem vklopu se pojavi okno, v katerem izberete jezik menija in zaženete samodejno iskanje postaj.
NAPOTEK: Upoštevajte, da so po izbiri vrste priključka potrebni različni delovni koraki.
NAPOTEK: Home Mode (Domači način) in Shop Mode (Način trgovine) sta različni osnovni nastavitvi glede na kraj uporabe. V
primeru domače uporabe napravo nastavite v način Home Mode (Domači način). Način Shop Mode (Način trgovine) je predviden
za predstavitvene namene, kjer se nastavljene vrednosti samodejno premaknejo nazaj.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vklopite glavno stikalo na desni spodnji strani naprave.
Pritisnite tipko
na daljinskem upravljalniku, da vklopite napravo. Na prikazovalniku se prikaže okno Bitte OSD Sprache
wählen (Prosimo izberite jezik OSD).
Pritisnite OK, da potrdite Deutsch (Nemško) za jezik menija.
- Drug jezik menija izberite s tipkami  /  /  /  na daljinskem upravljalniku in nato pritisnite OK.
Pojavi se okno Mode Select (Izbira načina), v katerem lahko izbirate med Home Mode (Domači način) in Shop Mode (Način
trgovine). Home Mode (Domači način) je prednastavljen, način potrdite z OK in pritisnite , da potrdite izbiro.
Na prikazovalniku se pojavi okno DVB Select type (Izberi vrsto DVB).
Z  /  izbirate med:
- DVB-T / zemeljsko: če želite zagotoviti digitalni sprejem prek antene.
- DVB-C / kabel: Če želite sprejemati analogne/digitalne televizijske programe prek svoje kabelske povezave.
- DVB-S / satelit: Če želite sprejemati digitalne televizijske programe prek svoje satelitske naprave.
Pritisnite OK.
Če ste izbrali DVB-T / zemeljsko
Na prikazovalniku se prikaže okno Tune Type (Tip sprejemnika).
1. S tipkama  /  izbirate med:
Channel Tuning
• DTV + ATV: iskanje digitalnih in analognih postaj
• DTV: le iskanje digitalnih postaj
Analog :
0 Programme(s)
• ATV: le iskanje analognih postaj
2. Pritisnite  in nato OK, da potrdite Deutschland (Nemčijo).
Digital :
0 Programme(s)
Drugo državo izberite s tipkami  /  /  /  na daljinskem upravljalniku in
nato pritisnite OK.
Radio :
0 Programme(s)
Na prikazovalniku se pojavi okno Channel Tuning (Nastavitev kanalov) in
Data
:
0 Programme(s)
samodejno iskanje se začne. Ta postopek traja nekaj minut. Napredek je prika7 % 160.00 MHz
(TV)
zan v oknu na prikazovalniku.
3. Po iskanju postaj je samodejno prikazano programsko mesto 1.
NAPOTEK: V primeru, da samodejno iskanje postaj pri prvem vklopu ne deluje; glejte „Samodejno shranjevanje postaje“ na
strani 62.
57
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 58 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
Priprava
Če ste izbrali DVB-C / kabel
DVB-C Scan Menu
Scan type
Full
Frequency
546000
Network ID
Auto
Symbol(ks/s)
Auto
OK
TV MENU
1. Na prikazovalniku se pojavi okno DVB-C Scan Menu (Meni optično branje).
Pritisnite OK in potrdite izbiro Full (Polno) (glejte sliko na levi strani).
2. S tipkama  /  izbirate med:
• DTV + ATV: iskanje digitalnih in analognih postaj
• DTV: le iskanje digitalnih postaj
• ATV: le iskanje analognih postaj
3. Pritisnite  in nato OK, da potrdite Deutschland (Nemčijo).
Drugo državo izberite s tipkami  /  /  /  na daljinskem upravljalniku in
nato pritisnite OK.
Na prikazovalniku se pojavi okno Channel Tuning (Nastavitev kanalov) in
samodejno iskanje se začne. Ta postopek traja nekaj minut. Napredek je prikazan v oknu na prikazovalniku.
4. Po iskanju postaj je samodejno prikazano programsko mesto 1 v načinu DTV.
Če ste izbrali DVB-S / satelit
Po izbiri bo prikazano prvo programsko mesto. Predhodno shranjen seznam vsebuje najobičajnejše postaje. S tipko CH.LIST lahko prikličete seznam programov.
Channel list
1 Das Erste HD
DTV
2 ZDF HD
DTV
3 RTL Television
DTV
4 SAT.1
DTV
5 ProSieben
DTV
6 VOX
DTV
7 kabel eins
DTV
8 RTL2
DTV
9 SUPER RTL
DTV
10 arte HD
DTV
Find
OK
5.7
Upoštevajte tudi poglavje „Iskanje postaj - satelit“ na strani 68.
Sort
1/20
IZBIRA VIRA SIGNALA
Input Source
DVB-S2
DTV
ATV
SCART
YPbPr
PC
HDMI1
HDMI2
USB
58
NAPOTKI:
• Če satelit, na katerega je usmerjena vaša satelitska antena, ne ponuja prednastavljene postaje, te postaje ni mogoče videti.
• Če nimate sprejema ali če je slab:
- preverite usmerjenost vaše antene,
- spremenite nastavitve v meniju Dish Setup (Nastavitev krožnika).
1. Pri vklopljeni napravi pritisnite tipko SOURCE. Prikazano je okno Input Source
(Vir signala) s seznamom virov (naprave na ustreznih priključkih).
2. Izberite želen vir signala s tipkami  /  na daljinskem upravljalniku ali CH + / –
na napravi.
3. Nastavitev potrdite z OK ali VOL + / – na napravi ali počakajte nekaj sekund.
Nastavitev bo samodejno prevzeta.
NAPOTEK: V primeru, da ne izvedete nobenih sprememb, meni zapustite z EXIT.
Če nekaj sekund ne izvedete nobenih sprememb, se meni izklopi.
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 59 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
6.
Priključitev zunanjih naprav
PRIKLJUČITEV ZUNANJIH NAPRAV
Televizijski sprejemnik je opremljen s celo vrsto priključkov, na katere so lahko priključene številne naprave (npr. DVD snemalnik,
računalniki, kamere in Set-Top-Boxi).
OPOZORILO! Pazite na to, da so televizijski sprejemnik in naprave, ki jih želite priključiti izklopljene, preden jih priključite.
Upoštevajte navodila naprav, ki jih želite priključiti.
HDMI priključek
Prek HDMI priključkov so preneseni digitalni slikovni in zvočni signali zunanjih naprav v odlični kakovosti.
1. S HDMI kablom, ki ga dobite v specializirani trgovini, povežite HDMI vtičnico
zunanje naprave z vtičnico HDMI1 ali HDMI2 na televizijskem sprejemniku.
Istočasno sta lahko priključeni dve napravi.
2. Izberite vhod HDMI1 ali HDMI2 v meniju Input Source (Vir signala) (SOURCE).
HDMI
SCART priključek
Prek SCART priključka so analogni slikovni in zvočni signali preneseni v dobri kakovosti. Tam lahko priključite naprave, kot so npr.
videorekorder, satelitski sprejemnik, igralne konzole ali dekoder za plačljive TV programe.
1. Zunanjo napravo priključite s popolnoma izoliranim SCART kablom (ni vključen
v obseg dobave) na vtičnico SCART.
2. Izberite vhod SCART v meniju Input Source (Vir signala) (SOURCE).
Pb
Pr
COAXIAL L
Y
R
SCART
LNB IN
13/18 V
500mA / DC
Računalniški priključek
1. Z VGA kablom povežite vtičnico monitorja računalnika in vtičnico VGA na televizijskem sprejemniku.
2. Z avdio kablom povežite avdio vtičnico računalnika in vtičnico PC AUDIO televizijskega sprejemnika.
3. Izberite vhod PC v meniju Input Source (Vir signala) (SOURCE).
Komponentni vhod
Prek komponentnega priključka Y Pb Pr so analogni slikovni signali zunanje naprave, npr. AV sprejemnika ali DVD snemalnika
preneseni v zelo dobri kakovosti. Podprti so naslednji formati: 1080i / 1080p / 720p / 576p / 480p.
1. S komponentnim kablom (3x činč), ki ga dobite v strokovni trgovini, povežite
komponentni izhod zunanje naprave z vhodi Y Pb Pr na televizijskem sprejemniku.
2. Z avdio kablom povežite avdio vtičnice zunanje naprave in avdio vtičnice L in R
televizijskega sprejemnika.
3. Izberite vhod YPbPr v meniju Input Source (Vir signala) (SOURCE).
Pb
Pr
COAXIAL L
Y
R
SCART
LNB IN
13/18 V
500mA / DC
Digitalni zvočni izhod
Televizijski sprejemnik ima digitalni izhod za zvok, ki je označen s COAXIAL. Vanj lahko priključite naprave, ki lahko obdelajo digitalne zvočne signale. To je lahko npr. glasbeni stolp ali sprejemnik AV.
POZOR: Naprave morajo imeti digitalni Dolby dekodirnik. V nasprotnem primeru lahko nenadzorovano pride do zelo glasnih zvokov, ki lahko uničijo zvočnike.
V načinu SOUND / SPDIF izberite nastavitev Auto (samodejno) ali PCM.
S tipko AUDIO lahko med delovanjem televizorja izbirate med zvočnimi sledmi.
59
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 60 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
Osnovno upravljanje
LED TV
USB priključek
POZOR: Pri odstranitvi USB naprave mora biti naprava odklopljena oz. USB priključek izklopljen, v nasprotnem primeru lahko
pride do izgube podatkov in poškodb na USB napravi ali na televizijskem sprejemniku.
• Vtaknite npr. pomnilniški ključ USB v vtičnico USB.
• Meni USB aktivirate s: SOURCE > USB > OK.
Priključitev slušalk
OPOZORILO! Poslušanje preglasne glasbe prek slušalk ali naglavnih slušalk proizvaja čezmeren zvočni tlak in lahko vodi do
izgube sluha. Preprečite poškodbe zdravja in se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju z visoko glasnostjo prek slušalk in naglavnih
slušalk.
1.
2.
3.
Z VOL- nastavite najnižjo glasnost.
Vtaknite vtič za slušalke v vtičnico za slušalke HEADPHONE na napravi. Zvočniki so preklopljeni v nemo.
Nastavite želeno glasnost.
7.
OSNOVNO UPRAVLJANJE
To poglavje opisuje osnovno upravljanje televizijskega sprejemnika in USB vtičnice.
Vse nastavitve lahko udobno opravite z daljinskim upravljalnikom in OSD menijem na prikazovalniku. Osnovne funkcije lahko izvedete tudi s tipkami na napravi. V navodilih je praviloma opisano upravljanje z daljinskim upravljalnikom.
7.1
•
VKLOP IN IZKLOP TELEVIZIJSKEGA SPREJEMNIKA
Desno spodaj se nahaja glavno stikalo. S tem vklopite in izklopite napravo. Upoštevajte oznako ON/OFF na sprednji strani
naprave.
NAPOTEK: Če je naprava izklopljena z glavnim stikalom, je ne morete vklopiti z daljinskim upravljalnikom.
NAPOTEK: Da bi napravo ločili od omrežja, izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
7.2
PREKLOP TELEVIZIJSKEGA SPREJEMNIKA V STANJE PRIPRAVLJENOSTI /
IZ STANJA PRIPRAVLJENOSTI
•
Kadar se naprava nahaja v stanju pripravljenosti (kontrolna lučka sveti rdeče), pritisnite tipko
na daljinskem upravljalniku
ali na levi strani naprave. Naprava se vklopi z nazadnje nastavljenim načinom delovanja/izbranim virom signala.
•
Pritisnite tipko
na daljinskem upravljalniku ali na desni strani naprave, da napravo spet preklopite v stanje pripravljenosti.
Kontrolna lučka sveti rdeče.
NAPOTEK: Da bi napravo ločili od omrežja, izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
7.3
IZBIRA TELEVIZIJSKIH IN RADIJSKIH PROGRAMOV
•
•
Pri DVB-C in DVB-S sprejemu uporabljajte tipko TV/RADIO, da preklopite med televizijskim in radijskim sprejemom.
Uporabite tipki CH +/- ali številčne tipke 0-9, da izberete želen televizijski/radijski program.
•
•
na daljinskem upravljalniku, za ogled prejšnjega programa.
Pritisnite tipko
Pregled nad zasedenimi programi dobite s pritiskom tipke CH.LIST. Označite programsko mesto s tipkama  /  in pritisnite
OK, da prikličete program. Ponoven pritisk tipke CH.LIST zapre seznam programov.
Pritisnite FAV, da odprete seznam priljubljenih. Označite programsko mesto s tipkama  /  in pritisnite OK, da prikličete
program. Ponovni pritisk tipke FAV zapre seznam priljubljenih (nastavitev/sprememba seznama priljubljenih glejte „Ustvarjanje seznama priljubljenih“ na strani 64).
•
7.4
REGULACIJA GLASNOSTI
•
Uporabite tipki VOL +/- za nastavitev glasnosti.
•
Pritisnite tipko
S tipko
za začasni izklop zvoka.
ali tipko VOL + ponovno vklopite zvok.
NAPOTEK: Če ste zasedli priključek COAXIAL, lahko glasnost regulirate samo na priključeni napravi. Televizor oddaja stalno glasnost prek digitalnega izhoda.
60
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 61 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
7.5
Osnovno upravljanje
STRUKTURA OSD MENIJA
Z menijem OSD (On Screen Display (Prikaz na zaslonu)) lahko izbirate različne funkcije in opravite nastavitve.
NAPOTEK: Aktivni vnosi v meni so označeni z barvno prečko.
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete OSD meni. Simbole glavnega menija
simbol aktivnega menija
podnajdete na zgornjem robu okna. Viden je meni CHANNEL (KANAL).
meniji
2. Najprej izberite želeno menijsko točko s tipkama  / . Podmeniji so prikazani
desno od sredine slike.
3. Za izbiro podmenija, pritisnite tipko  oder .
4. Za aktiviranje podmenija pritisnite OK.
Auto Tuning
5. S tipko TV MENU se vrnete v glavni meni.
DTV Manaul Tuning
ATV Manaul Tuning
Programme Edit
CHANNEL
Signal Information
CI Informationen
Software Update (USB)
TV MENU
Move
OK
Return
EXIT
Select
Exit
aktivni glavni meni
Podmeniji
• S tipkama  /  izberete točko podmenija in potrdite z OK. Tam lahko...
… s tipkama  /  izvedete nastavitve ali
… s  /  krmilite nadaljnje nastavitve in potem s tipkama  /  izvedete nastavitve.
… z OK lahko preklapljate med različnimi funkcijami oz. vklopite ali izklopite podmeni.
Vrnite v glavni meni
Za izbiro druge točke iz glavnega menija, morate zapustiti aktivni podmeni.
• S tipko TV MENU pojdite nazaj, dokler ni vidna vrstica s simboli glavnega menija.
Zapustitev menija
• S tipko TV MENU postopoma pojdite nazaj v meni ali zapustite meni s tipko EXIT. Vaše nastavitve so shranjene.
NAPOTEK: Če pribl. 30 sekund ne izvedete nobenih sprememb, se meni izklopi.
7.6
INFORMATIVNA VRSTICA
Po vklopu in preklopu se pojavi informativno okno, ki prikazuje različne informacije o programu. Okno lahko odprete tudi s tipko
INFO. Obseg prikaza je odvisen od sprejetega programa in vrste sprejema. Prikaz lahko vsebuje različno veliko informacij.
1
2
1
Das Erste HD
3
Mer / Giu / 05 / 20...
5
6
08:22
ARD-Morgenmagazin
05:30 - 09:00
Astra 1
MPEG
4
Nachrichten/Aktuelles
11494 H 22000
1080p
Quality: 90%
DTV
Sottotitoli
HD
Deutsch
Teletext
Moderation: Susan Link, Sven Lorig
Themen u.a.:
12
1
2
3
4
5
6
11
10 9
Programsko mesto
Ime programa
Datum
Čas
Čas oddajanja tekoče oddaje in njen naslov
Kakovost signala
8
7
8
9
10
11
12
7
Listanje po informacijah o oddaji
Jezik
Podatki transponderja
Postopek kodiranja in ločljivost
Informacije o tekoči oddaji
Ime satelita
Dokler je odprto informativno okno, lahko s tipko  ali  listate po informativni vrstici. V tem oknu lahko preberete dodatne informacije, npr. o vsebini izbrane oddaje. Obseg prikazanih informacij je odvisen od ponudnika programa.
61
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 62 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
Iskanje in urejanje postaj (DVB-T/DVB-C)
7.7
1.
2.
3.
LED TV
PRIKLIC USB
Pri vklopljeni napravi pritisnite tipko SOURCE. Prikazano je okno Input Source (Vir signala) s seznamom virov (naprave na
ustreznih priključkih).
Izberite točko USB s tipkama  /  na daljinskem upravljalniku ali s CH + / – na napravi.
Nastavitev potrdite z OK ali VOL + / – na napravi.
Na prikazovalniku se pojavi meni USB.
8.
ISKANJE IN UREJANJE POSTAJ (DVB-T/DVB-C)
Druge točke menija CHANNEL (KANAL) so opisane v „Posodobitev programske opreme“ na strani 80 in „Informacije o signalu“
na strani 81.
Vaš televizijski sprejemnik lahko sprejema DVB-T in DVB-C signale in običajne analogne signale (npr. prek kabelskega priključka).
Katere postaje boste sprejeli pri samodejnem iskanju postaj, je odvisno od tega, kaj ste priključili na antenski vhod: priložena
antena DVB-T za sprejem signalov DVB-T ali kabelski priključek. Zaženete lahko iskanje signalov DVB-T ali DVB-C. Za obe različici sta Vam na voljo samodejno in ročno iskanje.
Digitalni kabel: Katere postaje lahko sprejemate brezplačno, je odvisno od vašega kabelskega ponudnika. Praviloma lahko brezplačno sprejemate vse javnopravne postaje. Upoštevajte, da morate za vse druge postaje morebiti skleniti naročniško pogodbo
proti plačilu stroškov z vašim kabelskim ponudnikom. Za oddajanje zasebnih programov potrebujete kartico CI in ustrezen modul
vašega kabelskega ponudnika.
•
•
DVB-T in DVB-C postaje so v OSD meniju prikazane z DTV.
Analogne postaje so v OSD meniju prikazane z ATV.
8.1
SAMODEJNO SHRANJEVANJE POSTAJE
NAPOTEK: Upoštevajte, da so s samodejnim iskanjem vsi shranjeni programi izbrisani.
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni. V meniju CHANNEL
(KANAL) se aktivira menijska točka Auto Tuning (Samodejno iskanje kanalov).
2. Pritisnite OK in s tipko  /  izberite vrsto priključka …
Auto Tuning
DTV Manaul Tuning
… DVB-T / za digitalni sprejem prek antene.
ATV Manaul Tuning
… DVB-C / za analogni in digitalni sprejem prek kabla.
Programme Edit
CHANNEL
Signal Information
… DVB-S / za digitalni satelitski sprejem.
CI Informationen
Software Update (USB)
3. Pritisnite OK (pri DVB-C 2x OK).
4. S tipko  /  izberite Tune Type (tip sprejemnika) za …
… analogno iskanje (ATV)
EXIT Exit
TV MENU Return
OK
Move
Select
… digitalno iskanje (DTV) ali
… analogno in digitalno iskanje (DTV + ATV)
5. Pritisnite tipko , da aktivirate izbiro države. Izberite vašo državo s tipkami  /  /  / .
NAPOTEK: Večkrat pritisnite tipki  / , da preklopite na drugo tablo z izbiro države.
6. Pritisnite OK, da začnete samodejno iskanje postaj. Ta postopek traja nekaj minut. Napredek je prikazan v oknu Channel
Tuning (Nastavitev kanalov) na prikazovalniku.
7. Po iskanju postaj je samodejno prikazano programsko mesto 1.
62
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 63 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
8.2
Iskanje in urejanje postaj (DVB-T/DVB-C)
ROČNO SHRANJEVANJE DVB-C POSTAJ
Po potrebi se ponudba programov v vaši regiji spreminja. S to funkcijo imate možnost, da svoji izbiri programov naknadno dodate
programe.
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
2. S tipko  izberite DTV Manual Tuning (DVB-C ročno iskanje kanalov) in pritisnite OK.
3. Pritisnite tipki  / , da spremenite vrednosti naslednjih funkcij:
DVB-C Manual Tuning
• Frequency (Frekvenca): Vnos frekvence postaje.
• Symbol (ks/s) (Simbol (ks/s)): Hitrost vzorčenja označuje hitrost prenosa
Frequency
626000
podatkov (kilo vzorcev/sekundo).
• QAM TYPE: digitalna modulacija 16-256 QAM
Symbol(ks/s)
6875
NAPOTEK: Po potrebi počakajte nekaj sekund pred preklopom na naslednji
kanal, dokler se ne prikaže jakost signala.
4. Pritisnite OK, da začnete iskanje postaj. Ta postopek traja nekaj sekund. PrikaQAM Type
QAM 64
zano je število najdenih programov.
5. Po koncu ročnega iskanja je samodejno preklopljeno na prvi novi najden program.
6. Zaprite okno z EXIT.
8.3
ROČNO SHRANJEVANJE DVB-T POSTAJ
Po potrebi se ponudba programov v vaši regiji spreminja. S to funkcijo imate možnost, da svoji izbiri programov naknadno dodate
programe.
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
2. S tipko  izberite DVB-C Manual Tuning (DVT ročno iskanje kanalov) in pritisnite OK.
3. Pritisnite tipki  / , da spremenite kanal.
DTV Manual Tuning
V primeru, da je sprejet signal, se po kratkem času pojavi kakovost njegovega
signala.
VHF CH 7
NAPOTEK: Po potrebi počakajte nekaj sekund pred preklopom na naslednji
kanal, dokler se ne prikaže jakost signala.
4. Pritisnite OK, da začnete iskanje postaj. Ta postopek traja nekaj sekund. Prikazano je število najdenih programov.
5. Po koncu ročnega iskanja je samodejno preklopljeno na prvi novi najden program.
6. Zaprite okno z EXIT.
_
+
Press OK to search
Bad
8.4
Normal
Good
ROČNO ISKANJE POSTAJ ZA ANALOGNI SPREJEM
Za posamično iskanje analognih postaj, mora biti na antenskem priključku priključen analogni antenski signal (npr. hišna antena
ali kabelski priključek). Analogne postaje so v OSD meniju prikazane z ATV.
ATV Manual Tuning
_
Storage To 1
+
System BG
Current CH 1
Search
Fine-Tune
Frequenz 424.25 MHz
SAVE
TV MENU
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
2. S tipko  izberite ATV Manual Tuning (AVT ročno iskanje kanalov) in pritisnite
OK.
3. Pod Storage To (Shrani pod) s tipkama  /  izberite programsko mesto, na
katero naj bo shranjena nova analogna postaja.
4. S  /  označite točko Search (Iskanje).
5. Pritisnite  /  za začetek iskanja. Med postopkom iskanja vidite, kako se frekvenca spreminja. Ko je postaja najdena, je tudi zvok ponovno aktiviran.
6. Pritisnite rdečo tipko za shranjevanje postaje.
7. Za iskanje nadaljnje postaje, pod Storage To (Shrani pod) določite novo programsko mesto in začnite iskanje.
V tem meniju lahko izvedete tudi naslednje nastavitve:
- System (sistem): prednastavitev za izbrano državo je nastavljena in se praviloma ne spreminja.
- Current CH (Trenutni kanal): prikazuje, katera postaja v ozadju je aktivna. Preklopite s tipkama  / .
- Fine-Tune (Fina nastavitev): Frekvenco lahko spreminjate v majhnih korakih
(0,06 MHz) s tipkama  / .
63
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 64 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
Iskanje in urejanje postaj (DVB-T/DVB-C)
8.5
LED TV
UREJANJE NASTAVITEV POSTAJ
Po iskanju postaj se postaje shranijo v vrstnem redu, pri katerem so glavne postaje shranjene na začetku seznama programov.
Postaje lahko dodate na seznam priljubljenih (FAV) ali spremenite vrstni red, s tem da postaje premaknete ali jih zbrišete.
Premikanje postaj
1.
2.
Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
S tipko  izberite Programme Edit (Urejanje Programov) in pritisnite OK.
3. S  /  označite postajo, ki jo želite premakniti.
Programme Edit
4. Pritisnite rumeno tipko. Programsko mesto je označeno.
ATV
1 WDR Köln
5. Premaknite želeno programsko mesto s tipkama  / .
6. Pritisnite rumeno tipko. Program je sedaj shranjen na želeno mesto.
ATV
2 Südwest BW/..
7. Za premikanje nadaljnjih programov, ponovite točke 3.-6.
ATV
3 HSE24
8. Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite nastavitve.
ATV
4 TELE 5
5 arte
ATV
6 MDR FERNSEH..
ATV
7 NDR FERNSEH..
ATV
8 RTL Television
ATV
9 RTL2
ATV
10 Super RTL
ATV
Delete
OK
Move
Rename
Skip
FAV FAV
TV MENU
Preskakovanje postaj
Označene postaje lahko prikličete le še prek številčnih tipk 0-9 ali prek seznama programov. Izbira s tipkama CH + / - ni več možna.
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
2. S tipko  izberite Programme Edit (Urejanje Programov) in pritisnite OK.
3. S  /  označite postajo, ki jo želite preskočiti.
4. Pritisnite modro tipko. Za programi se pojavi simbol
.
5. Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite nastavitve.
NAPOTEK: Da bi ponovno deblokirali postaje, izberite označene postaje in ponovno pritisnite modro tipko.
Preimenovanje postaj
Analogne (ATV) programe lahko preimenujete.
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
2. S tipko  izberite Programme Edit (Urejanje Programov) in pritisnite OK.
3. S  /  označite postajo, ki jo želite preimenovati.
4. Pritisnite zeleno tipko.
5. Spremenite prvo črko s tipkama  / .
6. Izberite naslednjo črko s tipko .
7. Ponovite točke 5. in 6., dokler program nima želenega imena. Vnesete lahko do 5 znakov.
8. Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite nastavitve.
Brisanje postaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
S tipko  izberite Programme Edit (Urejanje Programov) in pritisnite OK.
S  /  označite postajo, ki jo želite izbrisati.
Pritisnite rdečo tipko.
Brisanje potrdite s . Pritisnite ,, da obdržite postajo.
Če želite, s  /  označite nadaljnjo postajo in jo izbrišite s pritiskom na rdečo tipko.
Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite nastavitve.
Ustvarjanje seznama priljubljenih
1.
2.
3.
4.
5.
Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
S tipko  izberite Programme Edit (Urejanje Programov) in pritisnite OK.
S  /  označite postajo, ki jo želite dodati na seznam priljubljenih.
Pritisnite tipko FAV. Prikaže se srce.
Postaja je dodana na seznam priljubljenih. Nadaljnje postaje označite na enak način.
Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite nastavitve.
NAPOTEK: Za preklic postaje, postajo ponovno označite in pritisnite FAV. Srce izgine.
64
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 65 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
9.
Nastavitve antene/satelitske antene
NASTAVITVE ANTENE/SATELITSKE ANTENE
NAPOTEK: Vaša satelitska antena mora biti naravnana na želeni satelit. LNB mora biti zmožen sprejemati digitalne satelitske signale.
Prednastavljeni programi
Če je vaš satelitski krožnik usmerjen proti satelitu Astra 19,2° Vzhod ali Hotbird 13° Vzhod, praviloma ni potrebno iskanje. Seznam
prednastavljenih programov vsebuje vse običajne postaje.
Če pogrešate katero postajo:
- najprej poskusite ročno iskanje transponderja za posamezne transponderje (glejte „Ročno iskanje transponderja“ na
strani 66).
- ali dodajte nov transponder (glejte „Dodajanje satelita ali transponderja“ na strani 67) in nato začnite iskanje (glejte „Iskanje
postaj - satelit“ na strani 68).
Satelit
Če želite prejemati postaje, ki jih oddajajo drugi sateliti in ne ASTRA 19,2° Vzhod, znova usmerite po potrebi anteno in sledite
navodilom v poglavju „Iskanje postaj - satelit“ na strani 68.
Nastavitve LNB
Nastavitve LNB smete izvajati samo v primeru, če uporabljate zastarel ali eksotičen LNB (pretvornik sprejema na satelitski anteni)
ali po potrebi pri enokabelskem sistemu. Prednastavljene vrednosti (9750 in 10600 MHz) so standardne.
9.1
•
•
•
•
NASTAVITEV ANTENE
Pritisnite tipko TV MENU, izberite s tipko  Dish Setup
(nastavitev krožnika) in pritisnite OK.
S tipko EPG preklapljate med seznamom satelita in transponderja.
S tipko OK obkljukate satelit ali transponder, da označite
več elementov za eno iskanje.
Z  preklopite v desni stolpec.
•
•
•
prva vrstica: Ime aktivnega satelita. To je vedno satelit, ki
je v levem stolpcu označen z barvo.
Vse spremembe za nastavitev antene, ki se izvedejo
neposredno v spodnjih menijih, veljajo samo za zgoraj prikazane satelite.
Z EXIT preklopite nazaj v levi stolpec.
Dish Setup
Satellite
001 013.0 E Ku_HOTBIRD 6,7A,8
002 013.0 E Ku_HOTBIRD 6,7A,8
003 013.0 E Ku_HOTBIRD 6,7A,8
004 013.0 E Ku_HOTBIRD 6,7A,8
005 353.0 W Ku_NILESAT 101, 10
006 007.0 E Ku_EUTELSAT W3A
007 009.0 E Ku_eurobird
008 010.0 E Ku_EUTELSAT W1
Ku_HOTBIRD 6,7A,8
LNB Type
09750/10600
LNB Power
13/18V
22KHz
Auto
Toneburst
None
DiSEqC 1.0
None
DiSEqC 1.1
None
Motor
None
Quality
•
EPG
Transponder
EXIT
EXIT
OK Select
Edit
Add
Kakovost:
Prikaz jakosti signala: Jakost signala je odvisna predvsem
od natančne usmerjenosti antene, nanjo pa lahko vplivajo
tudi vremenske razmere.
Scan
Delete
•
Noga:
Prikaz možnih funkcij.
Vse funkcije lahko prikličete prek prikazanih tipk na daljinskem upravljalniku.
65
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 66 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
Nastavitve antene/satelitske antene
9.2
VRSTE VNOSA
•
Imena satelitov in transponderjev so navedena v tem oknu. Vse točke potrdite
s tipko OK. Ukazi v iskalnem oknu:
- Extended (razširjeno): razširi in skrije nadaljnje črke (Á ô usw.)
- Caps On (velike črke): preklaplja med velikimi in malimi črkami.
- Back (nazaj): v zgornji vrstici izbriše korak v levo
- OK (v redu): potrdi ime.
- Space (prazen prostor): ustvari prazen prostor v zgornji vrstici.
•
•
•
S tipkama  /  preklapljate med funkcijami.
S tipkama  /  označite drugo vrstico.
Ko ste izvedli vse nastavitve, potrdite spremembe z OK.
•
•
Številke vnašate s tipkami 0-9.
Prikazano vrednost lahko v celoti prepišete ali postavite podčrtaj s tipkama
 /  v želeni položaj in prepišete samo to številko.
S tipkama  /  označite drugo vrstico.
Ko so izvedene vse nastavitve, potrdite spremembe z OK.
A
Extended
A B C D E F G H
Caps on
I
J K L M N O P
Back
Q R S T U V W X
OK
Y Z 0 1 2 3 4 5
Space
6
7 8 9
!
? #
,
LNB Type
09750/10600
LNB Power
13/18V
22KHz
Auto
Longitude Direction
East
Longitude Angle
013.0
Band
Ku
9.3
•
•
ROČNO ISKANJE TRANSPONDERJA
Postaje lahko uporabljajo tudi nov transponder ali pa so se spremenili druge podatke transponderja; v tem primeru izvedite ročno
iskanje transponderjev. Pri tem se išče posamezni transponder, njegovi trenutni programi pa se shranijo.
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
2. S tipko  izberite Manuel Transponder Search (ročno iskanje transponderja) in pritisnite OK.
3. Pritisnite tipki  / , da spremenite satelit, na katerem želite iskati transponManuel Transponder Search
der.
4.
S tipko  /  označite vrednosti, ki jih želite spremeniti…
Satellite
13.0 E HOTBIRD 6
… Polarization (polarizacija): s  /  preklopite med Vertical (navpično) in HoriPolarization
Vertical
zon (vodoravno).
Symbolrate
27500 ks/s
… Symbolrate (Baudna hitrost): staro vrednost prepišete s številčnimi tipkami 0-9.
Frequency
10719 MHz
… Frequency (Frekvenca): staro vrednost prepišete s številčnimi tipkami 0-9 .
5. Označite Search (iskanje) in pritisnite OK, da zaženete iskanje transponderja.
Search
Ta postopek traja nekaj sekund. Prikazano je število najdenih programov.
Digital :
0
Radio :
0
Data :
0
OK
9.4
TV MENU
NAPOTEK: Po iskanju priporočamo razvrščanje By Standard (po standardu).
Pritisnite tipko CH.List in zeleno tipko in izberite By Standard (po standardu).
Na novo najdeni programi se nahajajo na koncu seznama programov.
ISKANJE IN RAZVRŠČANJE SATELITSKIH PROGRAMOV
Iskanje programov
Ta funkcija vam pomaga, da namensko iščete programe, katerih imena poznate. Imena programov so vključena v seznam programov. S tem prihranite čas iskanja, če ne poznate programskega mesta.
Ukazi v iskalnem oknu:
Vse točke potrdite s tipko OK.
- Extended (razširjeno): razširi in skrije nadaljnje črke (Á ô itd.)
- Caps On (velike črke): preklaplja med velikimi in malimi črkami.
- Back (nazaj): v zgornji vrstici izbriše korak v levo
- OK (v redu): razširi iskalno okno.
- Space (prazen prostor): ustvari prazen prostor v zgornji vrstici.
66
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 67 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
1.
2.
Nastavitve antene/satelitske antene
Pritisnite tipko CH.LIST za neposredni priklic seznama programov.
Pritisnite rdečo tipko. Odpre se okno, v katerem lahko vnesete imena programov.
3. Z  /   /  označite prvo črko imena programa v oknu in pritisnite OK na
44 ANIXE HD
daljinskem upravljalniku. Videli boste naslednje:
25 ANIXE HD
A
- Črka se pojavi v zgornji vrstici.
392 ANIXE SD
- Na seznamu programov se pojavijo vse postaje, ki se začnejo na to črko.
Extended A B C D E F G H 412 Al Jazeera
4. Vnesite dodatno črko ali pritisnite EXIT za izhod.
Caps on
I J K L M N O P 515 Al Jazeera
5. Na seznamu programov lahko označite iskane postaje in jih prikličete z OK.
Back
Q R S T U V W X 614 Arirang TV
OK
Y Z 0 1 2 3 4 5
Space
6
7 8 9
!
? #
,
730 Astro TV
862 a.tv
96 arte
10 arte HD
Razvrščanje satelitskih programov
Ta funkcija vam pomaga, da satelitske programe razvrstite po različnih kriterijih na seznamu programov.
1.
2.
Pritisnite tipko CH.LIST za neposredni priklic seznama programov.
Pritisnite zeleno tipko. Odpre se okno, v katerem lahko označite vrsto razvrstitve.
3. S  /  označite vrsto, glede na katero se bo razvrstitev izvedla, in pritisnite
Channel list
OK. Razvrščanje lahko traja nekaj časa.
DTV
By Freq (po frekvenci): najprej najnižja frekvenca
51 Da
D a s Er
Das
E
Erste
r st
ste
t e HD
Sort Type
- By Service Name (po imenu storitve): po abecedi od A-Z
DTV
52 ZDF HD
By Freq
- By Satellite Name (po imenu satelita): po abecedi od A-Z
DTV
53 RTL Television
By Service Name
- By Encrypt (po šifriranju): kodirane in nekodirane postaje
DTV
54 SAT.1
- By Standard (po standardu): razvrščanje po prednastavljenem seznamu
By Satellite Name
DTV
55 ProSieben
4.
Program vklopite z OK ali zapustite seznam programov z EXIT.
By Encrypt
56 VOX
DTV
By Standard
57 kabel eins
DTV
58 RTL2
DTV
When press OK, please waint ...
59 SUPER RTL
9.5
DTV
DODAJANJE SATELITA ALI TRANSPONDERJA
NAPOTEK: Ročno dodajanje je potrebno, kadar se začnejo uporabljati novi sateliti ali ko upravljavci satelitov vključijo nove transponderje. Nastavitve so objavljene v programskih in strokovnih časopisih. Če imate internetni priključek, najdete informacije tudi
na spletnih straneh ponudnika postaje.
Primer za praktično uporabo informacij spletne strani satelita ASTRA:
Tukaj najdete naslednje podatke o transponderju: Trp.77 11.9535 GHz /H (27500 3/4)
- Podatki o transponderju (Trp.77) ne igrajo nobene vloge.
- Sprejemna frekvenca (11.9535 GHz) je navedena 5-mestno: 11954 (zaokroženo).
- Polarizacija (H) je v tem primeru vodoravna, (drugače bi bila (V) za navpično).
- Baudna hitrost (večinoma 27500 ali 22000) je lahko v posameznih primerih tudi 4-mestna.
- Popravljanja napak FEC (3/4, 5/6 ali 7/8) ni treba vnašati.
Add
Press Number Key
061
Satellite Name
HOTBIRD 6,7A,8
Longitude Direction
East
Longitude Angle
013.0
Band
Ku
1.
2.
3.
4.
5.
Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
S tipko  izberite Dish Setup (nastavitev krožnika) in pritisnite OK.
S tipko EPG preklapljate med seznamom satelitov in transponderjev.
Pritisnite rdečo tipko. Odpre se okno, v katerega vnesete nove vrednosti.
Ko so vnesene vse vrednosti, pritisnite OK. Novi satelit ali transponder bo pripet na zadnje mesto seznama.
Vnos za satelit
•
•
•
•
•
Press Number Key (številka): Nov satelit bo shranjen a koncu seznama satelitov pod to številko.
Satellite Name (ime satelita): Pritisnite  in vnesite ime.
Longitude Direction (longitudinalna smer): Izbirajte med East (Vzhod) in West (Zahod).
Longitude Angle (longitudinalni kot): Vnesite kot.
Band (pas): Izbirajte med Ku in C.
67
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 68 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
Nastavitve antene/satelitske antene
LED TV
Vnos za transponder
•
•
•
•
Transponder: številka trenutnega transponderja.
Frequency (Frekvenca): Vnesite frekvenco.
Symbol (ks/s) (Simbol (ks/s)): tudi baudna hitrost, vnesite hitrost podatkov.
Polarity (polarnost): Raven polarizacije, izbirate med H in V (vodoravno in navpično).
9.6
UREJANJE SATELITA ALI TRANSPONDERJA
NAPOTEK: Če se podatki satelita ali transponderja spremenijo, jih morate prilagoditi vašemu satelitskemu sprejemniku. Nastavitve so objavljene v programskih in strokovnih časopisih. Če imate internetni priključek, najdete informacije tudi na spletnih straneh
ponudnika postaje. Vnesite nove podatke.
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Edit
2. S tipko  izberite Dish Setup (nastavitev krožnika) in pritisnite OK.
Press Number Key
001
3.
S tipko EPG preklapljate med seznamom satelitov in transponderjev.
Satellite Name
HOTBIRD 6,7A,8
4.
S  /  označite satelit/transponder.
Longitude Direction
East
5.
Pritisnite zeleno tipko. Odpre se okno, v katerega vnesete nove vrednosti.
Longitude Angle
013.0
NAPOTEK: Lahko se zgodi, da morate spremeniti samo eno vrednost.
Band
Ku
6. Ko so vnesene vse vrednosti, pritisnite OK. Vrednosti so shranjene.
Vnos za satelit
•
•
•
•
•
Press Number Key (številka): trenutno mesto na seznamu satelitov.
Satellite Name (ime satelita): Pritisnite  in vnesite ime.
Longitude Direction (longitudinalna smer): Izbirajte med East (Vzhod) in West (Zahod).
Longitude Angle (longitudinalni kot): Vnesite kot.
Band (pas): Izbirajte med Ku in C.
Vnos za transponder
•
•
•
•
Transponder: trenutno mesto na seznamu transponderjev.
Frequency (Frekvenca): Vnesite frekvenco.
Symbol (ks/s) (Simbol (ks/s)): tudi baudna hitrost, vnesite hitrost podatkov.
Polarity (polarnost): Raven polarizacije, izbirate med H in V (vodoravno in navpično).
9.7
ISKANJE POSTAJ - SATELIT
Ko dodate ali uredite informacije o satelitu ali transponderju je treba izvesti iskanje, preden lahko sprejmete nove podatke.
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Channel Tuning
2. S tipko  izberite Dish Setup (nastavitev krožnika) in pritisnite OK.
3. S tipko EPG preklapljate med seznamom satelitov in transponderjev.
4. S  /  označite satelit/transponder in pritisnite OK.
Pred označenim satelitom/transponderjem se pojavi kljukica.
Digital : 196 Programme(s)
5. S  /  označite vse dodatne satelite/transponderje, za katere ste želeli izveRadio
:
81 Programme(s)
sti iskanje, in pritisnite OK.
NAPOTEK:
Če želite kljukico odstraniti, označite ciljne elemente in znova pritisnite
Data
:
22 Programme(s)
OK.
12422 MHz
6.
7.
68
ASTRA 1H,1KR,1L
Ko so izvedene vse nastavitve, pritisnite modro tipko. Odpre se okno, v katerega vnesete nove iskalne vrednosti.
- Scan Mode (Način optičnega branja):
Default (Privzeto): pregleda se seznam standardnih transponderjev izbranih satelitov.
Blind Scan (Slepo optično branje): pregleda se celotni frekvenčni spekter
Network (Omrežje): dodatno bodo iskani novi ali spremenjeni transponderji
- Crypted (Zakodirano): All Channels (Vsi kanali): išče vse zakodirane postaje / FTA Channels (Kanali FTA): išče samo prosto dostopne postaje.
- Service Type (Vrsta storitve): All, Radio, Digital TV (Vsi, radio, digitalna TV): Izberite ali želite iskati vse podatke, samo za
televizijske ali samo radijske postaje.
Iskanje začnite z OK. Iskanje postaj se začne.
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 69 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
9.8
Nastavitve antene/satelitske antene
BRISANJE SATELITA ALI TRANSPONDERJA
NAPOTEK: Brisanje podatkov satelita in transponderja lahko povzroči izbris programov in razpršeno razvrstitev seznama
programov!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
S tipko  izberite Dish Setup (nastavitev krožnika) in pritisnite OK.
S tipko EPG preklapljate med seznamom satelitov in transponderjev.
S  /  označite satelit/transponder.
Pritisnite rumeno tipko.
Brisanje potrdite z OK. Če ne želite izbrisati programa, pritisnite EXIT.
Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni.
9.9
NASTAVITEV SATELITA
NAPOTKI:
• Spremembe prednastavitev so potrebne samo izjemoma.
• Izvedene spremembe začnejo veljati po zapustitvi menija in lahko povzročijo izgubo televizijskega signala!
• Preden spremenite vrednosti v desnem stolpcu Dish Setup (Nastavitev krožnika), morate primerjati vrednosti na LNB (večinoma nalepka s tehničnimi podatki).
• Če želite vaš satelitski sprejemnik uporabljati na skupni napravi in s prednastavitvijo ne bi imeli sprejema, se pozanimajte pri
vašem hišnem upravitelju.
Tip LNB
Spremembe so potrebne samo v primeru, če vaša antena ne uporablja univerzalnega LNB-ja in morate spremeniti frekvenco. Če
je na LNB-ju navedena samo vrednost 9750 MHz (ali 9,75 GHz), ne gre za "digitalno primeren" univerzalni LNB! Za sprejem vseh
digitalnih programov je dodatno potrebna zgornja frekvenca 10600 MHz (ali 10,6 GHz).
1.
2.
3.
4.
5.
S  /  označite satelit.
Z  preklopite v desni stolpec menija Dish Setup (Nastavitev krožnika).
S tipko  /  označite LNB Type (tip LNB-ja) in nato pritisnite  / , da odprete okno.
S tipko  /  označite potreben tip LNB-ja.
Shranite z OK.
Napetost LNB-ja
LNB-ji in preklopniki se napajajo z napetostjo in preklapljajo prek antenske napeljave. V velikih skupnih antenskih napravah je
morda potrebno izklopiti napetost LNB-ja. To se zgodi le redko. Po potrebi vprašajte hišnega upravitelja.
1.
2.
3.
4.
5.
S  /  označite satelit.
Z  preklopite v desni stolpec menija Dish Setup (Nastavitev krožnika).
S tipko  /  označite LNB Power (Napajanje LNB-ja).
S tipkama  /  izbirajte med 13 V, 18 V, 13/18 V in Off (Izklop).
S tipko  /  prikličite naslednjo točko.
22 kHz
Praviloma mora s funkcijo Auto (Samodejno) vse pravilno delovati. Če ni tako in ne uporabljate univerzalnega LNB-ja, preklopite
22 kHz preklopnik po navodilih proizvajalca LNB-ja na On (Vklop) ali Off (Izklop).
1.
2.
3.
4.
5.
S  /  označite satelit.
Z preklopite v desni stolpec menija Dish Setup (Nastavitev krožnika).
S tipko  /  označite 22kHz.
S tipkama  /  izbirajte med Auto (Samodejno), On (Vklop) in Off (Izklop).
S tipko  /  prikličite naslednjo točko.
Toneburst (Zastoj zvoka)
Ta funkcija je potrebna za preklop sprejema z dveh satelitov. LNB obdela poslani signal in ga ustrezno vklopi.
1.
2.
3.
4.
5.
S  /  označite satelit.
Z  preklopite v desni stolpec menija Dish Setup (Nastavitev krožnika).
S tipko  /  označite Toneburst (Zastoj zvoka).
S tipkama  /  izbirajte med None (Brez), Burst A (Zastoj A) in Burst B (Zastoj B).
S tipko  /  prikličite naslednjo točko.
69
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 70 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
Nastavitve antene/satelitske antene
LED TV
9.10 KRMILJENJE VEČ LNB-JEV
Funkcija DiSEqC 1.0 vam omogoča, da lahko sprejemate do 4 različne satelite. Tukaj nastavite vaš LNB za izbrani satelit (zgoraj
v stolpcu).
1.
2.
3.
4.
Nahajate se v desnem stolpcu menija Dish Setup (Nastavitev krožnika).
S tipko  /  označite DiSEqC 1.0.
S tipkama  /  izbirajte med None (Brez), LNB1 / LNB2 / LNB3 in LNB4.
S tipko  /  prikličite naslednjo točko.
NAPOTKI:
• Z nastavitvijo menijske točke DISEqC 1.1 lahko nastavite do 16 LNB-jev/satelitov.
• Menijska točka Motor omogoča krmiljenje in pogon naprav za vrtenje antene. Z več informacij preberite navodila za uporabo
naprave za vrtenje.
Prednastavitev za satelit Astra 19,2° Vzhod in Hotbird 13° Vzhod.
Za poenostavitev najobičajnejših nastavitev so prednastavljene naslednje vrednosti:
- Hotbird 13° Vzhod
- Toneburst (Zastoj zvoka): Option A (Možnost A)
- DiSEqC 1.0: LNB2
-
Astra 19,2° Vzhod
Toneburst (Zastoj zvoka): Option A (Možnost A)
DiSEqC 1.0: LNB1
NAPOTEK: Te nastavitve so tudi po vsaki povrnitvi tovarniških nastavitev znova veljavne (glejte „Tovarniške nastavitve“ na
strani 79).
70
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 71 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
10.
Informacije o programu (EPG pri digitalnem sprejemu)
INFORMACIJE O PROGRAMU (EPG PRI DIGITALNEM SPREJEMU)
Electronic Program Guide (Elektronski programski vodič) (EPG), oddaja veliko ponudnikov postaj, vendar ne vsi. EPG storitev je
možna pri DVB-T, DVB-C in DVB-S. Obseg lahko prav tako močno variira.
PROGRAMME GUIDE
vrstica z
datumom
postaja
07 Mai
TIME
09:56
1 WDR Köln
No information
2 Südwest BW/..
Landesschau Rheinl.
3 HSE24
Trend & Style
4 TELE 5
Homeshopping
5 arte
Wenn Essen auf die
6 MDR FERNSEH..
Menschen bei Maisc.
7 NDR FERNSEH
Hamburg Journal
8 RTL Television
No information
Info
Schedule
EPG Vam prikazuje dnevni pregled trenutno predvajanih ali prihajajočih oddaj z ustreznimi časi
predvajanja.
oddaje
Reminder
INDEX
OK
Pritisnite EPG, da odprete pregled programov.
1. Zamenjajte s pritiskom tipke INDEX v zgornji vrstici PROGRAMME GUIDE / TIME (PROGRAMSKI VODIČ / ČAS).
- S tipkama  /  zamenjate na PROGRAMME GUIDE / CHANNEL (PROGRAMSKI VODIČ / VNOS KANALA). Vidite predogled programa aktivnega programa za izbrani datum.
- S tipko  aktivirate prvo vrstico programskega mesta (CHANNEL (KANAL)) in zamenjate s tipkama  /  k predogledu
programa želenega programskega mesta.
2. V meniju PROGRAMME GUIDE (EPG) TIME (časovni elektronski vodič po programih) lahko preklapljate s pritiskom na tipko
 /  v vrstici z datumom in časom. S tipkama  /  lahko preklopite na predogled programa za posamezne dni prihajajočega tedna. Zdaj lahko znova preklopite v vrstico PROGRAMME GUIDE (programski vodič) in tam nato vidite predogled
posameznih postaj na izbrani datum.
3. Z naslednjimi tipkami opravite spremembe:
 / : preklopite med obema zgornjima vrsticama // izberite program/oddajo.
OK: preklop na želen program.
Zelena tipka: prikaz podrobne informacije za izbrano oddajo.
Rumena tipka: Priklic Schedule (Seznam). Tukaj so shranjene oddaje, na katere je treba preklopiti.
Modra tipka: shranitev začetka oddaje.
INDEX: priklic vrstice PROGRAMME GUIDE (PROGRAMSKI VODIČ).
EXIT: izklop EPG.
Shranjevanje samodejnega vklopa/preklopa k oddajam
Prek EPG lahko shranite začetek oddaj. Oddaje so prikazane na Schedule List (Seznam urnikov). Pri vklopljenem televizijskem
sprejemniku se 10 sekund pred začetkom oddaje pojavi vprašanje, ali naj se preklopi na oddajo. Do preklopa pride, če ne pritisnete
nobene tipke ali če s tipko  izberete Yes (Da) in potem potrdite z OK. Če želite še naprej spremljati predvajan program, zamenjajte s tipko  na No (Ne) in potrdite z OK. Če je televizijski sprejemnik v stanju pripravljenosti, se ob shranjenem času vklopi z
želenim programom.
1. Izberite želen program in odprite EPG okno s tipko EPG.
Reminder
2. Pritisnite tipko INDEX. Glava je aktivirana.
3. Pritisnite tipko  ali . Sedaj vidite dnevni predogled aktivne postaje.
5 arte
4. Izberite želeno oddajo s tipkami  / .
08 Minute
5. Pritisnite modro tipko (Reminder (Opomnik)).
11 Hour
6. V naslednjem oknu Reminder (Opomnik) vrednosti potrdite z OK ali jih predhoAug Month
dno spremenite. Prikaže se okno Schedule List (Seznam načrtov) s pregledom
vseh shranjenih oddaj.
16 Date
NAPOTEK: V spodnji vrstici je prednastavljen enkraten priklic oddaje. Oddaje
Once Mode
lahko shranite tudi za dnevno ali tedensko predvajanje.
BACK
OK
7. S pritiskanjem rumene tipke se vrnite nazaj na EPG ali zaprite okno z EXIT.
_
+
71
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 72 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
Nastavitev slike in zvoka (TV)
Brisanje programiranih oddaj
1.
2.
3.
4.
5.
Samodejni preklop na predoznačene oddaje izbrišete iz okna Schedule List (Seznam načrtov) tako, da s tipko EPG prikličete
EPG.
Pritisnite rumeno tipko (Schedule (Seznam)).
S tipkama  /  označite oddajo, ki jo želite odstraniti iz seznama.
Pritisnite rdečo tipko (Delete (Izbriši)).
S pritiskanjem rumene tipke se vrnite nazaj na EPG ali zaprite okno z EXIT.
11.
NASTAVITEV SLIKE IN ZVOKA (TV)
11.1 SPREMINJANJE NASTAVITEV SLIKE
Vaš televizijski sprejemnik ima 3 tovarniške nastavitve slike (Standard (Standardna), Mild (Mehka) in Dynamic (Dinamična)).
Če izberete User (Uporabnik), prikličete vaše osebne nastavitve slike.
Določanje načina slike
Picture Mode
User
Contrast 82
Brightness 50
Color 50
Sharpness 50
Tint 50
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
2. Enkrat pritisnite tipko . Meni PICTURE (SLIKA) je aktiviran.
3. V Picture Mode (Način slike) pritisnite tipko OK.
4. S tipkama  /  izberite točko User (Uporabnik).
Aktivirane so naslednje točke, ki jih lahko spreminjate:
Contrast (Kontrast) // Brightness (Svetlost) // Color (Barva) // Sharpness
(Ostrina slike) Tint (Barvni odtenek) (se aktivira le pri NTSC signalih)
5. Želeno točko prikličite z  in s tipkama  /  nastavite želeno vrednost.
6. Pritisnite tipko TV MENU, če želite priklicati celoten meni slike za nadaljnje
spremembe.
7. Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite nastavitve.
TV MENU
Nastavitev temperature
slike
Vaš televizijski sprejemnik ima 3 tovarniške nastavitve za barvno temperaturo (Cool (Hladna), Medium (Srednja) in Warm (Topla)).
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
2. Enkrat pritisnite tipko . Meni PICTURE (SLIKA) je aktiviran.
3. S tipko  označite točko Color Temperature (Barvna temperatura) in pritisnite tipko OK.
4. S tipkama  /  izberite med Cool (Hladna), Medium (Srednja) Warm (Topla) in User (Uporabnik).
Pod točko User (Uporabnik) se lahko aktivirajo naslednje točke in jih lahko spremenite: Red (Rdeča) / Green (Zelena) / Blue
(Modra).
5. S tipko  prikličete želeno točko in s tipkama  /  nastavite želeno vrednost.
6. Pritisnite tipko TV MENU, če želite priklicati celoten meni slike za nadaljnje spremembe.
7. Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite nastavitve.
11.2 ZMANJŠEVANJE ŠUMOV
Ta funkcija zmanjšuje šume slike pri analognem televizijskem sprejemu in s tem izboljšuje kakovost slike pri slabših signalih.
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
2. Enkrat pritisnite tipko . Meni PICTURE (SLIKA) je aktiviran.
3. Pritiskajte tipko , dokler se ne označi Noise Reduction (Zmanjšanje šuma) in pritisnite tipko OK.
Izbirate lahko med naslednjimi točkami: Off (Izklop) / Low (Nizko) / Middle (Srednje) / High (Visoko).
4. S tipko  označite želeno točko.
5. Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite nastavitve.
72
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 73 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
Nastavitev slike in zvoka (TV)
11.3 BACKLIGHT (OSVETLITEV OZADJA)
S to funkcijo regulirate osvetlitev ozadja (Backlight) vašega televizorja. S to tehniko dosežete, da so temna območja slike bogatejše prikazana, ne da bi se pri tem zmanjšala sijajnost svetlih območij. Ta funkcija je aktivna samo v načinu Shop Mode (Način
trgovine).
1.
2.
3.
4.
5.
Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
Enkrat pritisnite tipko . Meni PICTURE (SLIKA) je aktiviran.
Pritiskajte tipko , dokler se ne označi Backlight (Osvetlitev ozadja) in pritisnite tipko OK.
S tipkama  /  nastavite želeno vrednost. Ta vrednost se po 30 minutah znova ponastavi na izhodiščno vrednost.
Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite nastavitve.
11.4 DINAMIČNI KONTRAST
S to funkcijo regulirate svetlost najbolj belih slikovnih pik v razmerju s temnimi slikovnimi pikami. Razmerje se vedno regulira ustrezno (dinamično) s trenutno sliko.
1.
2.
3.
4.
5.
Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
Enkrat pritisnite tipko . Meni PICTURE (SLIKA) je aktiviran.
Pritiskajte tipko , dokler se ne označi Dynamic Contrast (dinamični kontrast) in pritisnite tipko OK.
Izbirate lahko med naslednjimi točkami: Off (Izklop) / Low (Nizko) / Middle (Srednje) / High (Visoko).
S tipko  označite želeno točko.
Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite nastavitve.
11.5 SPREMINJANJE FORMATA PRIKAZOVALNIKA
Vaš televizijski sprejemnik ima 6 formatov prikazovalnika: Auto (Samodejno), 4:3, 16:9, Zoom (Povečava), Subtitle (Podnapisi),
Just Scan (Samo optično branje) in SmartZoom (Pametna povečava).
S pritiskom na tipko ASPECT lahko neposredno preklapljate format prikazovalnika.
1.
2.
3.
4.
5.
Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
Enkrat pritisnite tipko . Meni PICTURE (SLIKA) je aktiviran.
Pritiskajte tipko , dokler se ne označi Aspect Ratio (Razmerje stranic) in pritisnite tipko OK.
Izbirate lahko med naslednjimi točkami: Auto (Samodejno), 4:3, 16:9, Zoom (Povečava), Subtitle (Podnapisi), Just Scan
(Samo optično branje) in SmartZoom (Pametna povečava).
S tipko  označite želeno točko.
Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite nastavitve.
NAPOTEK: Če je nastavljena funkcija Auto (Samodejno), je samodejno izbran pravilen format, ki ga oddaja oddaja.
NAPOTEK: Točka Just Scan (Samo optično branje) je aktivna le, če je nastavljen HDMI1, HDMI2 ali YPbPr.
11.6 NASTAVITVE SLIKE OSEBNEGA RAČUNALNIKA
Če je kot vir signala izbran PC, se v meniju PICTURE (SLIKA) dodatno prikaže točka Screen (Zaslon). Tukaj lahko nastavite položaj in sinhronizacijo namizja računalnika.
1.
2.
Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Enkrat pritisnite tipko . Meni PICTURE (SLIKA) je aktiviran.
3. Pritisnite tipko , dokler ni označen Screen (Zaslon) in pritisnite OK. Auto
Screen
Adjust (Samodejna nastavitev) je aktivirana.
4. S tipko  izberite nastavitev slike, ki jo želite spremeniti:
Auto Adjust
Horizontal Pos. (Vodoravni pol.) (vodoravni položaj namizja)
Horizontal Pos. 50
Vertical Pos. (Navpični pol.) (navpični položaj namizja)
Vertical Pos. 50
Size (Velikost)
Seize 50
Phase (Faza) (Sinhronizacija)
Phase 14
5. S tipkama  /  nastavite želeno vrednost.
6. Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite nastavitve.
OK
73
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 74 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
Nastavitev slike in zvoka (TV)
11.7 SPREMINJANJE NASTAVITEV ZVOKA
Vaš televizijski sprejemnik ima 4 tovarniške nastavitve zvoka (Standard (Standardno), Music (Glasba), Movie (Film) in Sports
(Šport)).
Če izberete User (Uporabnik), prikličete vaše osebne nastavitve zvoka.
Nastavitev zvočnega učinka
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
2. Pritiskajte tipko , dokler se ne prikaže SOUND (ZVOK) in pritisnite OK.
3. Sound Mode (Zvočni način) je aktiviran. S tipkama  /  izberite točko User
(Uporabnik).
4. Aktivirane so naslednje točke, ki jih lahko spreminjate:
Treble (Visoki toni) // Bass (Nizki toni)
5. Prikličite točko s tipko  in s tipkama  /  nastavite želeno vrednost.
6. Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite nastavitve.
Sound Mode Standard
Balance
SOUND
Auto Volume
Surround Sound
SPDIF Mode
11.8 IZHOD DIGITALNEGA ZVOKA (SPDIF)
Določite lahko, kako bo predvajan digitalni zvok do priključenih naprav.
1. Pritisnite TV MENU.
2. Pritiskajte tipko , dokler ni aktiviran SOUND (ZVOK).
3. S tipko  označite točko SPDIF Mode (Način SPDIF).
4. Pritisnite OK, da preklopite med obema funkcijama.
- Auto (Samodejno): Zvočni signal bo oddan v originalu. Torej kot 5.1-Dolby ali PCM stereo signal. To funkcijo izberite, če ste
priključili 5.1-dekodirnik.
- PCM: Zvočni signali se vedno oddajajo kot običajni stereo signal. To funkcijo izberite, če ni priključena nobena naprava 5.1
za prostorski zvok.
5. Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite nastavitve.
Preklop s tipko AUDIO
S tipko AUDIO lahko med predvajanjem odprete okno Audio Languages (Jeziki
zvoka). Preklapljate lahko med jeziki in oddajanjem zvoka. Če je tukaj možna izbira,
je odvisno od tega, ali oddaja to podpira.
Audio Languages
Deutsch
MPEG
Français
MPEG
Deutsch
Dolby D
L
R
1. Pritisnite AUDIO. Pojavi se okno Audio Languages (Jeziki zvoka).
2. S tipkama  /  izberite vrstico z želenim jezikom.
3. S tipkama  /  izberete oddajanje zvoka. Izbrani prikaz se pojavi v oknu.
11.9 NADALJNJE NASTAVITVE ZVOKA
Balance (Izravnava) uravnava porazdelitev glasnosti na zvočnike.
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
2. Pritiskajte tipko , dokler ni aktiviran SOUND (ZVOK).
3. S tipko  izberite točko Balance (Izravnava) in pritisnite OK.
4. Uravnavajte porazdelitev glasnosti s tipkama  / .
Zvok glasnejši na levem zvočniku: Pritisnite tipko .
Zvok glasnejši na desnem zvočniku: Pritisnite tipko .
5. Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite nastavitve.
V meniju Auto Volume (Samodejna glasnost) lahko izravnate različne glasnosti, npr. pri menjavi postaje.
Surround Sound (Prostorski zvok) pomeni, da se zvok predvaja v načinu prostorskega zvoka.
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
2. Pritiskajte tipko , dokler ni aktiviran SOUND (ZVOK).
3. S tipko  izberite točko Auto Volume (Samodejna glasnost) ali Surround Sound (Prostorski zvok).
4. Funkcijo vklopite in izklopite s pritiskom tipke OK.
5. Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite nastavitve.
74
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 75 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
12.
Predvajanje podatkov z USB naprave
PREDVAJANJE PODATKOV Z USB NAPRAVE
POZOR:
• Neposredna povezava do osebnega računalnika ali prenosnika prek USB vtičnice ni mogoča. Tako televizijski sprejemnik kot
osebni računalnik ali prenosnik bi se lahko poškodovali.
• Vašo USB napravo priključite neposredno ali prek izoliranega USB podaljška dolžine največ 20 cm na USB vtičnico televizijskega sprejemnika.
• Pri odstranitvi USB naprave mora biti naprava odklopljena oz. USB priključek izklopljen, v nasprotnem primeru lahko pride do
izgube podatkov in poškodb na USB napravi ali na televizijskem sprejemniku.
V režo USB lahko priključite MP3 predvajalnik z USB priključkom ali USB ključek.
Predvajani so lahko naslednji formati:
Glasba: MP3 in WAV
Fotografije: JPG in BMP
Film: MPEG2, MPEG4, TS, MKV // Besedilo: TXT
Vzpostavljanje povezave
1.
2.
3.
4.
Potisnite stikalo Vaše USB naprave v USB vtičnico na desni strani naprave.
Pritisnite tipko SOURCE.
Izberite USB s tipkama  / .
Nastavitev potrdite z OK.
5. S tipkama  /  izberite med Photo (Foto), Music (Glasba), Movie (Film) in
Text (Besedilo).
USB 2.0
6. Pritisnite OK. Pogon USB C je aktiviran.
7. Pritisnite OK.
8. S tipkami  /  /  /  pojdite...
… k želeni datoteki: predogled se vklopi.
… k mapi: Pritisnite OK, da odprete mapo.
9. Pritisnite OK, za predvajanje/odpiranje izbrane datoteke.
10. Predvajanje zaustavite z EXIT.
Photo
Music
Movie
Text
•
1/1
R eturn
•
Da se vrnete eno mapo nazaj, pojdite s tipkami  /  /  /  k Up Folder (Mapa
navzgor) in pritisnite tipko OK.
Da se vrnete k zgornji mapi, pojdite s tipkami  /  /  /  k Return (Vrnitev)
in pritisnite tipko OK. Tam prav tako pojdite k Return (Vrnitev) in pritisnite tipko
OK, da pridete do izbire datoteke Photo (Foto), Music (Glasba), Movie (Film) in
Text (Besedilo).
C
Med predvajanjem v polnem formatu
Če je prikazana diaprojekcija ali je predvajan film/MP3, lahko neposredno na daljinskem upravljalniku izvedete naslednje funkcije:
Fotografija
Glasba
Film
Besedilo
 (tipka Start spodaj
na daljinskem upravljalniku)
začetek predvajanja (iz premora, hitrega previjanja naprej/nazaj)
–––
 ali EXIT
nazaj k izbiri datoteke
–––
II
prekinitev predvajanja
–––
–––
za odstavek besedila nazaj
odsek besedila
naprej


I
I
OK
hitro previjanje nazaj (večkratno pritiskanje
poveča hitrost)
–––
hitro previjanje naprej (večkratno pritiskanje
poveča hitrost)
sliko/naslov/film/besedilo nazaj
sliko/naslov/film/besedilo naprej
Priklic funkcijske vrstice: S tipkama  /  preklopite k funkcijam.
Potem pritisnite OK, da funkcijo aktivirate.
75
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 76 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
Standardizirani vmesnik (CI)
LED TV
Seznam predvajanja
V meniju USB lahko s tipko AUDIO programirate seznam predvajanja. Za možnosti Music (Glasba), Photo (Fotografija) in Movie
(Film) lahko istočasno pripravite po en seznam predvajanja.
1. S tipkami  /  /  /  izberite datoteko.
2. Pritisnite AUDIO. Pred datoteko se pojavi kljukica. Enako postopajte z vsemi želenimi datotekami. Za izbiro posameznih
datotek ponovno pritisnite AUDIO.
3. Za začetek predvajanja pritisnite tipko  spodaj na daljinskem upravljalniku ali OK.
4. Zaustavite predvajanje iz seznama predvajanja s pritiskom tipke .
Seznami predvajanja ostanejo ohranjeni, dokler ne ugasnete televizijskega sprejemnika ali odstranite USB ključa.
Funkcijska vrstica z nadaljnjimi posebnimi funkcijami
Med predvajanjem pritisnite OK za prikaz funkcijske vrstice.
Nadaljnje posebne funkcije, npr. funkcijo ponavljanja, obračanja slike in funkcijo povečave izberete s tipkama  /  in spreminjate
nastavitve, pri čemer kliknete OK. Možni vnosi potekajo prek tipk  /  /  /  in OK. Za priklic drugega dela seznama funkcij,
pritisnite tipko , dokler ni prikazano Playlist (Seznam predvajanja).
Ponavljanje/naključno predvajanje
1.
2.
3.
4.
Med predvajanjem pritisnite OK za prikaz funkcijske vrstice.
S tipkama  /  označite Repeat All (Izklop ponavljanja).
S pritiskom na OK preklapljate med:
- Repeat 1 (Ponovno predvajaj 1): trenutni naslov/slika/film/seznam predvajanja bo ponovljen.
- Repeat All (Ponovno predvajaj vse): vsi naslovi/slike/filmi/seznami predvajanja bodo ponovljeni.
- Random (Naključno): naključno predvajanje.
- Repeat Off (Izklop ponavljanja): običajno predvajanje
Pritisnite EXIT za izklop funkcijske vrstice.
Prekinitev povezave do USB naprave
1.
2.
Zaključite predvajanje, tako da pritisnete SOURCE in izberete drug vir signala.
Za odstranjevanje previdno izvlecite vtič USB naprave iz USB vtičnice.
13.
STANDARDIZIRANI VMESNIK (CI)
Televizijski sprejemnik razpolaga z režo za dodatne module z mestom za vstavljanje kartice. Različni moduli in kartice za plačljivo
televizijo se dobijo v trgovini ali pri vašem kabelskem ponudniku.
• Vstavljanje: Televizijski sprejemnik je izklopljen. Vstavite dodatni modul v režo.
V primeru pravilnega položaja ...
… je „stranski del kartice“ (tako da je pametna kartica bližje ohišju dodatnega modula) obrnjen proti sprednji strani naprave ali
… sta oba utora na strani dodatnega modula obrnjena navzgor. Druga stran z enim utorom je obrnjena navzdol.
• Odstranjevanje: Televizijski sprejemnik je izklopljen. Za odstranjevanje dodatnega modula izvlecite dodatni modul.
Če se v CI reži nahaja dodatni modul, lahko spremembe opravite prek menija CI Information (CI informacije).
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
2. Pritiskajte tipko , dokler ni označeno CI Information (CI informacije) in pritisnite tipko OK.
Aktivirane so naslednje podtočke, ki jih lahko spreminjate.
3. S tipko  označite želeno točko in pritisnite OK, da spremenite točko.
4. Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite nastavitve.
76
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 77 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
14.
Čas in časovnik
ČAS IN ČASOVNIK
Druge točke menija so opisane v „Časovni pas“ na strani 80 in v „Samodejno stanje pripravljenosti (4h)“ na strani 80.
14.1 ČAS
Pri sprejemu digitalnih programov so nastavitve časa in datuma nastavljene samodejno.
Če sprejemate izključno digitalne programe, je potrebno čas nastaviti ročno.
Izbran je vir signala ATV (SOURCE).
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
2. Pritiskajte tipko , dokler se ne aktivira TIME (ČAS). Podmeni Clock (Ura) je aktiviran.
3. Odprite funkcijo z OK.
4. S tipko  izberite nastavitev časa, ki jo želite spremeniti:
Date (Datum) / Month (Mesec) / Year (Leto) / Hour (Ura) / Minute (Minuta)
NAPOTEK: Pri prvi nastavitvi se oznake pokažejo šele, ko označite vrstico in izvedete prilagoditev.
5. S tipkama  /  nastavite želeno vrednost.
6. Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite nastavitve.
14.2 IZKLOPNI ČASOVNIK
Vaš televizijski sprejemnik lahko nastavite tako, da se po prednastavljenem časovnem intervalu samodejno izklopi. Če med nastavitvijo izklopnega časovnika izklopite in ponovno vklopite televizijski sprejemnik, je izklopni časovnik izbrisan in ga je potrebno
ponovno nastaviti. Interval lahko nastavite od Off (Izklop) do 240 min (minut).
1.
2.
3.
4.
5.
Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
Pritiskajte tipko , dokler se ne aktivira TIME (ČAS).
S tipko  izberite Sleep-Timer (Izklopni časovnik) in pritisnite OK.
S tipko  označite želeno vrednost.
Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite nastavitve.
NAPOTEK: Izklopni časovnik lahko zaženete tudi s tipko SLEEP na daljinskem upravljalniku.
14.3 VKLOPNI IN IZKLOPNI ČAS
Z vklopnim časom in izklopnim časom določite čas, v katerem se naj televizijski sprejemnik vklopi ali izklopi. Nastavitev lahko določite za različna časovna obdobja.
NAPOTEK: Ta funkcija vklopi televizijski sprejemnik iz stanja pripravljenosti ali v stanje pripravljenosti.
Clock 12/Jan
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
2. Pritiskajte tipko , dokler se ne aktivira TIME (ČAS).
3. S tipko  označite točko
On Time (Vklop časa) ali
Off Time (Izklop časa).
4. Odprite funkcijo z OK.
5. S tipkami  /  /  /  označite in spremenite prikazane funkcije.
10:02
Off Time Off
TIME
On Time
Sleep Timer
Time Zone
Move
6.
TV MENU
Return
OK
Select
EXIT
Exit
- V aktivirani, zgornji menijski točki določite, ali naj se nastavitve izvajajo enkrat ali redno. Izberite med: Off (Izklop), Once
(Enkrat), Every Day (Vsak dan), Mon.-Fri. (Po-Pe), Mon.-Sat. (Po-So), Sat.-Sun. (so-ne) ali Sunday (Nedelja).
- Hour / Minute (Ura / Minuta): Nastavite vklopni ali izklopni čas.
- Viri signala: DVB-S2 / DTV / ATV / Radio / Data / SCART / YPbPr / PC / HDMI1 / HDMI2 / AV / USB
NAPOTEK: Prikazani viri signalov so odvisni od uporabljenega načina iskanja (DVB-T / DVB-C / DVB-S).
- Volume (Glasnost): Določite zvok pri vklopu.
Pritisnite tipko TV MENU, da se vrnete v meni. Nastavitve so shranjene.
77
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 78 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
Teletekst
15.
LED TV
TELETEKST
Teletekst je brezplačna informacijska služba postaje. Prenaša se s televizijskim signalom in zato zahteva dobre pogoje sprejema.
Vse postaje ne ponujajo teleteksta.
Informacije teleteksta so po navadi razdeljena v področja, teme in strani. Obstajajo teme, ki se raztezajo prek več strani (2/3 =
druga stran od treh) in takšne, ki vsebujejo skrite informacije (vprašanja na kvize, VPD čas).
Vklop/mešana slika/izklop teleteksta
S tipko TEXT na daljinskem upravljalniku lahko vklopite funkcijo teleteksta, prikličete mešano sliko in izklopite funkcijo teleteksta.
Izklop teleteksta
S tipko EXIT na daljinskem upravljalniku lahko neposredno izklopite funkcijo teleteksta.
Barvne tipke
Pri skoraj vseh straneh teleteksta se na spodnjem robu prikazovalnika nahajajo barvna polja z besedilo (rdeče, zeleno, rumeno,
modro). Z barvnimi tipkami na daljinskem upravljalniku lahko neposredno skočite na teme/strani, ki so prikazane v barvnih poljih.
Priklic strani prek številčnih tipk
Aktualno trimestno številko strani najdete v desnem levem kotu zaslona. Številke strani so vedno vtipkane trimestno s številčnimi
tipkami.
Priklic Info strani (stran 100)
S pritiskom tipke INDEX, prikličete stran 100.
Priklic podstrani
1.
2.
3.
Prikličite želeno teletekst stran (s podstranmi).
V zgornjem okvirju prikazovalnika se pojavi vrstica s trenutno podstranjo (3/4). Pritisnite SUBPAGE.
V spodnjem robu se pojavijo podstrani, ki jih lahko prikličete s tipkama  / .
Funkcija HOLD
Pritisnite tipko HOLD, da zadržite samodejni priklic podstrani ali da jih ponovno zaženete.
Povečanje prikaza
Teletekst je lahko prikazan v 3 različnih velikostih. Pritisnite tipko SIZE za preklop med običajnim prikazom in obema povečavama.
Skrite informacije
Na straneh teleteksta z igricami ali ugankami lahko najdete skrite rešitve.
• Pritisnite tipko REVEAL, za prikaz rešitve. Te funkcije ne podpirajo vse postaje.
78
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 79 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
16.
Posebne funkcije TV-ja
POSEBNE FUNKCIJE TV-JA
16.1 BLOKADE
V tem meniju lahko postavite različne blokade in spremenite geslo. Za odpiranje menija vnesite prednastavljeno geslo 6666. Za
meni Parental Guidance (Starševski nadzor) glejte „Otroška zaščita za televizijski sprejemStarševski nadzor“ na strani 81.
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
Lock System
2. Pritisnite tipko , dokler ni aktivirana LOCK (BLOKADA).
Set Password
Block Program
Menijska točka Lock System (Blokada sistema) je aktivirana.
LOCK
Parental Guidance Off
3. Odprite funkcijo z OK.
4. Vnesite geslo (prednastavljeno je 6666).
5. Ta postopek je potrebno ponoviti pri vsakem priklicu menija.
Move
TV MENU
Return
OK
Select
EXIT
Exit
Blokiranje sistema
Če je aktivirana ta funkcija (On (Vklop)), je potrebno pred iskanjem postaj, pred instaliranjem programov ter pred vrnitvijo na tovarniške nastavitve vnesti geslo.
• Po vnosu gesla ponovno pritisnite tipko OK, da funkcijo vklopite ali izklopite.
Spreminjanje gesla
1. Označite točko Set Password (Določitev gesla) in pritisnite OK.
2. Vnesti staro geslo.
3. Dvakrat vnesite novo geslo. Geslo je veljavno po drugem vnosu.
4. Sprejmite nadaljnje nastavitve in pritisnite EXIT, da zapustite meni.
NAPOTEK: Če ste pozabili geslo, lahko z master geslom 9527 odprete Lock System (Blokada sistema).
Blokada postaje
NAPOTEK: Da bo ta funkcija aktivna, mora biti točka Lock system (Blokada sistema) na On (vklop).
Blokirate lahko posamezne postaje. Te so lahko potem predvajane šele po vnosu gesla. Blokada postaje se ohrani, dokler postaj
ponovno ne sprostite ali dokler televizijskega sprejemnika ne vrnete nazaj na točko Restore Factory Default (Ponast. tovarnišk.
nastav.)
1. Označite točko Block Program (Blokada programa) in pritisnite OK.
2. S tipko  ali  označite postajo, ki jo želite blokirati.
3. Za blokado postaje pritisnite zeleno tipko. Za imenom postaje se pojavi ključavnica.
4. Blokirajte nadaljnje postaje ali pritisnite EXIT, da zapustite meni. Postaje so sedaj blokirane.
Za deblokado prikličite meni Block Program (Blokada programa), označite postajo, ki jo želite deblokirati in ponovno pritisnite
zeleno tipko. Ključavnica ugasne.
16.2 TOVARNIŠKE NASTAVITVE
Pri postavitvi na tovarniške nastavitve so med drugim zbrisane shranjene postaje in vse uporabnikove nastavitve. Geslo je
ponovno nastavljeno na 6666.
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
2. Pritisnite tipko , dokler ni aktiviran OPTION (MOŽNOST).
3. S tipko  izberite točko Restore Factory Default (Ponastav. tovarnišk. nastav.) in pritisnite OK.
4. S tipko  označite Yes (Da).
Po ponastavitvi izvedite nove nastavitve (glejte „Prvi vklop“ na strani 57).
79
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 80 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
Posebne funkcije TV-ja
LED TV
16.3 NASTAVITVE JEZIKA
NAPOTEK: Funkciji Audio Languages (Jeziki zvoka) in Subtitle Language (Jezik podnapisov) delujeta le takrat, če izbrana postaja
ponuja tudi podnaslove ali drug zvočni kanal (z nadaljnjim jezikom). Za obe točki lahko v glavi vsakokratnega okna izbirate med
prvim in drugim jezikom. Najprej je izbran Primary (Primarni) jezik; Secondary (Sekundarni) jezik je aktiven, kadar primarni jezik
ni na razpolago.
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
2. Pritisnite tipko , dokler ni aktiviran OPTION (MOŽNOST).
3. S tipko  označite točko
- OSD language (OSD jezik): Pritisnite OK in s tipkami  /  /  /  izberite jezik OSD menija.
- Audio Languages (Jeziki zvoka):Pritisnite OK in s tipkami  /  /  /  izberite jezik zvoka.
- Subtitle Language (Jezik podnapisov):Pritisnite OK in s tipkami  /  /  /  izberite jezik podnapisov.
4. Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni. Nastavitve so shranjene.
16.4 ČASOVNI PAS
1.
2.
3.
4.
5.
Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
Pritiskajte tipko , dokler se ne aktivira TIME (ČAS).
S tipko  izberite točko Time Zone (Časovni pas) in pritisnite OK.
S tipkami  /  /  /  izberite želen časovni pas.
Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni. Nastavitve so shranjene.
16.5 SAMODEJNO STANJE PRIPRAVLJENOSTI (4H)
NAPOTEK:
Naprava je samodejno preklopljena v stanje pripravljenosti, če je ne upravljate 4 ure (npr. preklapljanje).
60 sekund pred izklopom se na prikazovalniku prikaže opozorilo. Pritisnite poljubno tipko in televizijski sprejemnik ostane prižgan.
To funkcijo lahko tudi izklopite.
1.
2.
3.
4.
5.
Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
Pritisnite tipko , dokler ni aktiviran OPTION (MOŽNOST).
S tipko  označite točko Auto Standby (Samodejno stanje pripravljenosti).
Pritisnite tipko OK za preklop na funkcijo On (Vklop) ali Off (Izklop).
Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni. Nastavitve so shranjene.
16.6 POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME
Za to napravo utegne biti na www.gt-support.de na razpolago posodobitev za programsko opremo. To lahko naložite z navedene
spletne strani in namestite na vašo napravo.
POZOR: Naprave med posodabljanjem programske opreme ne smete izklopiti ali izklopiti iz omrežja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
80
Snemite posodobitev programske opreme.
Kopirajte datoteko na USB napravo. Datoteka se ne sme nahajati v podmapi, saj sicer ne bo prepoznana.
USB napravo povežite z USB vtičnico televizijskega sprejemnika.
Vklopite televizijski sprejemnik.
Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
S tipko  označite točko Software Update (USB) (Posodobitev programske opreme (USB)).
Pritisnite tipko OK in pritisnite ...
... tipko , da začnete posodobitev programske opreme ali
... tipko , da prekinete posodobitev programske opreme.
Napredek posodobitve je prikazan. Naprava se po posodobitvi programske opreme samodejno izklopi in ponovno vklopi.
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 81 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
Posebne funkcije TV-ja
16.7 INFORMACIJE O SIGNALU
V načinu DTV in načinu DVB-S2 lahko vklopite za vsako postajo dodatne informacije, npr. kakovost sprejema in jakost signala.
1.
2.
3.
4.
Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
S tipko  označite točko Signal Information (Informacije o signalu).
Pritisnite tipko OK, da prikažete informacije.
Pritisnite tipko EXIT, da zapustite okno.
16.8 MESTO UPORABE
NAPOTEK: Home Mode (Domači način) in Shop Mode (Način trgovine) sta različni osnovni nastavitvi glede na kraj uporabe. V
primeru domače uporabe napravo nastavite v način Home Mode (Domači način). Način Shop Mode (Način trgovine) je predviden
za predstavitvene namene, kjer se nastavljene vrednosti samodejno premaknejo nazaj.
1.
2.
3.
4.
Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
Pritisnite tipko , dokler ni aktiviran OPTION (MOŽNOST).
S tipko  označite točko Home/Shop Mode (Domači način/Način trgovine).
Pritisnite OK, da zamenjate med Home Mode (Domači način) in Shop Mode (Način trgovine).
16.9 OTROŠKA ZAŠČITA ZA TELEVIZIJSKI SPREJEMSTARŠEVSKI NADZOR
NAPOTEK: Da bo ta funkcija aktivna, mora biti točka Lock system (Blokada sistema) na On (vklop).
Ocena/
Ameriška ocena
Pomen
Off
G
Primerno za vse starosti
PG-13
Le ob starševskem nadzoru
R
Omejeno
NC-17 / Adult
Le za odraslo občinstvo
NAPOTEK: Menijska točka Parental Guidance G (Starševski nadzor) pri DVB-T in pri analognem sprejemu ne deluje, ker se potreben signal ne prenese iz DVB-T postaj. Kaj pomenijo posamezne ocene, preberite v tabeli na začetku poglavja.
1. Pritisnite tipko TV MENU, da prikličete glavni OSD meni.
Nahajate se v meniju CHANNEL (KANAL).
2. Pritisnite tipko , dokler ni aktivirana LOCK (BLOKADA).
Menijska točka Lock System (Blokada sistema) je aktivirana.
3. Odprite funkcijo z OK.
4. Vnesite geslo (prednastavljeno je 6666).
5. Označite točko Parental Guidance (Starševski nadzor) in pritisnite OK.
6. S tipko  ali  označite želeno točko.
7. Pritisnite EXIT, da zapustite meni. Če postaje oddajajo ustrezne signale, se bodo programi sedaj blokirali.
81
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 82 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
Napake pikslov pri LCD televizorjih
17.
NAPAKE PIKSLOV PRI LCD TELEVIZORJIH
5 pikslov
5 pikslov
podpiksel
vrstice
piksel
Kljub sodobni izdelavi lahko zaradi zelo zapletene tehnologije, v redkih primerih
pride do okvar na eni ali več svetlobnih točkah. Pri aktivni matriki TFT z resolucijo
1920 x 1080 pikslov, pri kateri je vsak piksel sestavljen iz treh podpikslov (rdečega,
zelenega in modrega), je skupaj uporabljenih pribl. 6,2 milijonov krmilnih elementov. Zaradi tako zelo velikega števila tranzistorjev in s tem povezanega izredno
zapletenega postopka izdelave lahko občasno pride do okvare ali napačne sprožitve pikslov oz. posameznih podpikslov.
modra
zelena
rdeča
Opis
Svetli podpiksli
Odobreno število
1 podpiksel
manj kot ali točno 2
Dva, ki sta eden ob drugem (vodoravno/navpično)
0
Razdalja
Najmanjša razdalja med svetlimi in temnimi podpiksli
Najmanj 10 mm
Temni podpiksli
Posamezno
manj kot ali točno 7
Dva piksla, ki sta eden ob drugem
0
Najmanjša razdalja med svetlimi in temnimi podpiksli
Najmanj 10 mm
Razdalja
Skupno število svetlih in temnih podpikslov
manj kot ali točno 7
Tabela opisuje največje število napak pikslov, ki se lahko pojavijo na prikazovalniku in niso vštete v garancijo. Garancijski zahtevek
je torej upravičen, če je število napak v določeni kategoriji preseženo.
18.
ČIŠČENJE
Vse komponente čistite s suho krpo. Ne uporabljajte topil, špirita, razredčil itd., saj lahko poškodujejo površino naprave.
19.
ODSTRANJEVANJE
Embalažo po možnosti shranite do izteka garancijske dobe. Nato jo odstranite na okolju prijazen način.
Napravo je treba – v skladu z direktivo o odpadni električni in elektronski opremi 2012/19/EU – odstraniti na ustrezen način. Plastika in elektronski deli se morajo reciklirati.
Preverite pri svojem pristojnem lokalnem odlagališču.
Izrabljene baterije je potrebno temu primerno odstranjevati. Za ta namen so v prodajalnah baterij in na mestih za
zbiranje posebnih odpadkov ustrezne posode za odlaganje baterij.
Kot uporabnik ste zakonsko zavezani, da baterije in akumulatorje oddate na zbirnem mestu vaše občine, mesta
ali v trgovini.
Le tako so lahko baterije in akumulatorji oddani v okolju prijazno odstranjevanje.
Baterije in akumulatorji, ki so označeni z navedenimi črkami, med drugim vsebujejo naslednje škodljive snovi:
Cd (kadmij), Hg (živo srebro), Pb (svinec).
82
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 83 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
20.
Odpravljanje težav
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Če vam bo vaša naprava povzročala težave, prosimo najprej preglejte kontrolni seznam. Morda gre za manjšo težavo, ki jo lahko
odpravite sami.
NEVARNOST! V nobenem primeru ne poskušajte sami popravljati naprave.
Če napake ne morete sami odpraviti, se obrnite na naš servisni center.
TV/USB
Napaka
Možen vzrok/ukrepi
Je naprava povezana z električnim omrežjem?
Je omrežni vtič priključen?
Je antenski kabel v redu in pravilno vstavljen?
Ni slike, ni zvoka
Je prišlo do izpada postaje?
Če so priključene zunanje naprave: Ali so vse naprave vklopljene in pravilno priključene?
Je izbran pravilni vir signala (SOURCE)?
Preverite usmeritev antene.
Preverite stanje in priključke antenskega kabla in povezovalnega kabla.
Slaba slika
Motnje, ki jih povzročajo ne dovolj odpravljene motnje druge električne naprave.
Pri hkratnem priključku dveh zunanjih naprav eno izklopite.
Preverite nastavitve v meniju PICTURE (SLIKA).
Slaba slika pri posameznih postajah ali
dobra slika in slab zvok
Digitalni zvok se ne predvaja.
Preverite fino nastavitev televizijskega programa.
Ali ima priključena naprava ustrezen dekodirnik?
Ali ste izbrali digitalne vhode na priključenih napravah?
Preverite baterije.
Daljinski upravljalnik je predaleč ali pa ovire zakrivajo prosto pot.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Naprava je v načinu pripravljenosti. Pritisnite tipko
.
Daljinski upravljalnik usmerite točno na senzor desno spodaj na napravi.
Zvok le na enem kanalu
V meniju SOUND (ZVOK) preverite izravnavo.
Zvok izklopljen?
Slika v redu, ni zvoka
Televizijski sprejemnik se izklopi.
Naprava se ne odziva na pritiske tipk,
video besedilo se samodejno premika.
Podatki z USB naprave ali kartice se ne
prikazujejo/predvajajo.
Pritisnite tipko
.
Je zvok znižan?
Pritisnite tipko VOL +.
Ali na aktivnem programu ni bilo sprejema nobene postaje? Je bil aktiviran časovnik izklopa? Ali 4 ure niste pritisnili nobene tipke?
Napravo izklopite in ponovno vklopite z glavnim stikalom.
Ste pravilno vstavili napravo USB?
Imajo podatki pravilen format?
Slika: MP3, WAV, JPEG, BMP, PNG, AVI, MKV, AVCHD, MPEG 1/2/4
83
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 84 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
Odpravljanje težav
Pri satelitskem sprejemu
Napaka
Ni antenskega signala (ni prikaza
signala na napravi in prek prikazov
signala v OSD)
Možen vzrok/ukrepi
Najprej preverite antenski kabel, ali je poškodovan, nato pa priključenost vtičev v
vtičnice.
Preverite nastavitve LNB-ja. Za iskanje napak morate LNB in televizor neposredno
povezati in morda predhodno odstraniti preklopnik in razdelilnik.
Nivo signala dober, vendar ni slike
Antena je usmerjena proti napačnemu satelitu. Znova usmerite.
Analogni sprejem s Quattro-LNB dober,
vendar ni digitalnega sprejema
Preverite zasedenost priključkov med LNB in multi-stikalom:
V-visoko => V (22 kHz), H-visoko => H (22 kHz)
Ni slike; prikaz na prikazovalniku: „Ni
signala“
Preverite nastavitve v meniju Dish Setup (Nastavitev krožnika).
Motnje slike pri preklopu
DiSEqC prestavite na Off (Izklop) v meniju Dish Setup (Nastavitev krožnika).
Nenadoma manjka program.
Program je zamenjal transponder. Pozanimajte se o novih podatkih transponderja,
izberite jih v meniju Manual Transponder Search (Ročno iskanje transponderja) in
začnite iskanje postaj s seznama TP.
Naprava ne reagira več.
Sprejemnik DVB naprave mora obdelati zelo veliko različnih podatkov, zato včasih
reagira kot računalnik: zruši se. Preklop med sprejemom podatkov EPG ali „nerazumljivi” podatki s strani ponudnika programa lahko povzročijo sesutje. Enostavno
izvlecite omrežni vtič ali za kratek čas izklopite napravo. Počakajte nekaj sekund,
preden znova uporabite napravo.
Preverite baterije daljinskega upravljalnika.
Slaba slika dlje časa
S spremembami satelita ali transponderja lahko pride do poslabšanja signala in s
tem tudi slike. Po potrebi na satelitskem sprejemniku na novo nastavite transponder.
Motnje pri sprejemu Pro 7, SAT 1, DSF,
N24, Kabel 1, Home shopping pri transponderju 12480 V Astra
Tukaj v večini primerov brezžični telefon zaseda enako sprejemno frekvenco transponderja 12480 V. Tukaj pomaga samo prestavitev bazne postaje telefona na
drugo mesto v stanovanju.
84
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 85 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
SLO
LED TV
21.
Tehnični podatki
TEHNIČNI PODATKI
Električni podatki
Omrežna napetost:
230 V ~ 50 Hz
Največja poraba moči:
43 W
Poraba moči v stanju pripravljenosti:
< 0,3 W
Poraba moči v izklopljenem stanju:
0W
Prikazovalnik
Diagonala prikazovalnika:
pribl. 54,6 cm / 21,5"
Razmerje stranic:
16:9
Ločljivost:
1920 x 1080 pikslov
Zvok
Izhodna moč zvoka:
2x3W
Sprejem
Število programskih mest:
DVB-T/-C: 510 / DVB-S: 5000
Sprejemni kanali:
VHF / UHF
Sprejem postaj:
PAL B/G, D/K, I
SECAM B/G, D/K, L, LL
Sprejemnik Sat:
Vrsta povezave:
Vhodna frekvenca:
Vhodna impedanca:
Vhodni signal:
Napetost LNB-ja:
22 kHz Zvok:
DiSEqC:
1x tip F (1x vhod)
950 MHz do 2150 MHz
75 Ohmov
-25 do -65 dbm
13/18 V, največ 500 mA kratkostična zaščita
Frekvenca: 22 kHz ± 4 kHz
1.0
Priključki
SCART:
1x priključek SCART (vhod: RGB, CVBS, avdio L,R;
Izhod: CVBS, avdio L,R)
KOAKSIALEN:
1x činč (oranžen)
Računalnik:
1x VGA / 1x PC avdio stereo vtič za slušalke
LR:
1x činč (rdeč/bel)
Komponenta:
3x činč (rdeča/zelena/modra)
STANDARDIZIRANI VMESNIK:
1x CI/CI+ reža
HDMI1 in HDMI2:
2x HDMI
USB 2.0:
1x za USB ključ / MP3 predvajalnik z največ 32 GB pomnilnika
Trdi disk - največ 512 GB pomnilnika (FAT32 / NTFS)
Priključek za slušalke:
3,5 mm avdio stereo vtič za slušalke
Antena:
75 Ohmov
Vhod LNB 13/18 V / 500 mA / DC:
Priključek satelitske antene
Daljinski upravljalnik
Baterije:
2x 1,5 V tip LR03 / AAA
Splošno
LED:
RG 0
Laserski razred:
I
Mere (Š x G x V):
pribl. 513 x 42 x 313 mm (brez podstavka) pribl. 513 x 170 x 363 mm (s podstavkom)
Teža:
pribl. 3,4 kg
Pogoji okolice za obratovanje:
5 °C - 35 °C
Ročni ID:
E47014 (AT) / E47016 (CH) / PE / 2014
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Vsa navedena imena znamk in proizvajalcev so last njihovih lastnikov. Njihova
navedba služi samo za poenostavitev prikazanih kontekstov.
85
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 86 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 87 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
GARANCIJSKI LIST
SLO
Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so
bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen
garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!
Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s pomočjo
popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino.
Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.),
nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi
nestrokovnega posega v izdelek.
Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.
Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za
shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu
plačljive.
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z
izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa
bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po
poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 leta po preteku
garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji Hofer prodajalni,
od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis.
GT Product Service Slowenien
c/o Relectronic, Servis
Naslov(i) servisa:
Nova vas 78
4201 ZG Besnica
SLOVENIA
Pomoč po telefonu:
00386 (0) 41 718378
Oznaka proizvajalca/uvoznika:
Globaltronics GmbH & Co. KG
E-pošta:
GT-Support@relectronic.si
Oznaka izdelka:
LED TV
Številka izdelka/proizvajalca:
LED TV 2242
Številka izdelka:
37552
Obdobje akcije:
06 / 2014
Podjetje in sedež prodajalca:
Hofer trgovina d.o.o.
Kranjska cesta 1
SLO-1225 Lukovica
Opis napake:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Ime kupca:
......................................................................................................................................
Poštna številka in kraj:
........................................
Tel./e-pošta:
......................................................................................................................................
Ulica:
...............................................................
Podpis:
..................................................................................
E47014
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 88 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 89 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 90 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 91 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 92 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15
Globaltronics GmbH & Co KG
Domstrasse 19
20095 Hamburg
Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising