Brugermanual og monteringsvejledning

Brugermanual og monteringsvejledning
Brugermanual og
monteringsvejledning
MODEL AEV907TB
Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt,
inden emhætten tages i brug.
Monteringen skal foretages af en kvalificeret og kompetent montør.
Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skade på personer og
ejendom som følge af, at instruktionerne i denne brugsanvisning ikke
følges.
Emhætten skal tilsluttes 220/240 V, 50 Hz.
Advarsel
 Emhætten må ikke anvendes af børn.
 Emhætten er kun til husholdningsbrug og er ikke egnet til grilning, stegning og
anden kommerciel brug.
 Alt installationsarbejde skal udføres af en kvalificeret elektriker eller anden
fagmand.
 Emhætten og filteret bør rengøres regelmæssigt for at holde dem i god stand.
 Før rengøring skal det altid sikres, at emhætten er slukket.
 Emhætten skal rengøres i henhold til brugervejledningen. Emhætten må ikke
udsættes for ild.
 Der må ikke anvendes ild til tørring af emhætten.
 Hvis der er fejl ved emhætten, skal du kontakte den serviceafdeling, som
agenten har angivet.
 Hold lokalet godt ventileret, når emhætten og komfuret er i brug.
 Den udsugede luft fra emhætten må ikke føres igennem samme trækkanal,
som bruges til komfuret eller andre formål.
 Før installation og brug skal det kontrolleres og sikres, at den spænding (V) og
frekvens (Hz), der er angivet på emhætten, er præcis de samme som
spændingen (V) og frekvensen (Hz) i hjemmet.
 For at få det bedst mulige ud af emhætten bedes du læse brugervejledningen,
før du installerer og anvender emhætten. Opbevar brugervejledningen på et
sikkert sted.
 Sørg for, at du får vores garanti for emhætten. Du bedes fremvise garantibevis
og kvittering. Ellers kan vi ikke udstede garantien.
Funktioner
 Emhætten er fremstillet af højkvalitetsmaterialer i et slankt design, der opfylder
tekniske og fysiske standarder.
 Emhætten er udstyret med en kraftig og lydsvag elektrisk motor og centrifugalt
ventilatorblad, der producerer stærk udsugning. Emhætten har et slip-let
fedtfilter og er nem at rengøre.
 Med sin isolerede lavspændingsbetjening og 12 V AC strømforsyning er
belysningen mere koncentreret, hvilket gør brugen af emhætten sikrere.
 Fedtfilteret er nemt at udtage og rengøre. Motoren og andre indre dele bør kun
aftørres let.
 Den særlige vindtunnelkonstruktion og olieopsamling betyder, at fedt ikke
efterlades i trækkanalen.
Installation
1.Emhætten skal monteres 65-75 cm over
komfuret for at fungere mest effektivt. Se
billede 1.
2.Når installationshøjden er fastslået, bores der
to huller på 8 mm i diameter og skruerne
fastgøres i beslagene. Se billede 2.
3.Forlængerrøret installeres. Se billede 3.
4.Emhætten placeres på krogene. Se billede 4.
5.Sæt de to skorstensstykker sammen oven på
emhætten. Justér samtidigt det indvendige
skorstensstykke til en passende højde. Skru derefter
det indvendige skorstensstykke fast på
skorstensbeslaget. Se billede 3, 5 og 6.
Bemærk:
● Alt installationsarbejde skal udføres af en kvalificeret elektriker eller anden
fagmand.
●
Emhættens trækkanal må ikke forbindes til et eksisterende
ventilationssystem, der anvendes til andre formål, som f.eks. varmerør,
gasrør, mv.
●
Vinklen på ventilationsrøret bør ikke være mindre end 120º. Røret skal føres
horisontalt. Alternativt skal røret føres opad fra begyndelsespunktet og
derefter til en ydervæg.
●
Efter installation skal du sørge for, at emhætten er i vater for at undgå, at fedt
samles i én side. Se billede 7.
Rigtigt
Forkert
Emhætten kan anvendes med kulfiltre. Se hvordan du installerer kulfilter:
-Fjern filtrene (se Fig. 7)
-Kulfiltrene (Fig. 8) er placeret ved begge ender af motoren.
Drej kulfiltre, indtil de er løse.
-Anvend modsatte procedure for at afinstallere kulfilteret.
Advarsel:
kulfilteret kan ikke vaskes eller genbruges. De bør udskiftes, oftest efter 120
timers brug
Kulfilteret bør ikke udsættes for varme.
LCD Touch panelet
Indstilling af klokkeslæt
Efter emhætten tilsluttes til strømforsyningen, skal tidspunktet på dagen
indstilles. Men det er kun muligt at indstille tid, hvis lyset ikke er tændt, og
blæseren ikke kører.
1.. Tryk og hold på knappen TIMER, indtil timecifrene i LED-displayet
blinker.
2. Brug hastighedsvalgs knappen for at øge timetallet som vises på LED-
displayet, eller ON / OFF knappen til lyset, for at reducere timetallet som
vises på LED-displayet.
3. Hvis "23" vises på LED-displayet, vil valg af hastighed ikke længere
fungere, og hvis "00" vises på LED-displayet, vil ON / OFF-knappen for lyset
ikke længere fungere.
4.. Når det korrekte timetal vises på LED-displayet, tryk og hold på knappen
TIMER indtil minut cifre i LED-displayet blinker.
5. Brug hastighedsvalg knappen for at øge minuttallet som vises på LEDdisplayet, ellerug ON / OFF-knappen for lyset for at formindske minuttallet
som vises på LED-displayet.
6.. Hvis "59" vises på LED-displayet, vil valg af hastighed ikke længere
fungere, og hvis "00" vises på LED-displayet, vil ON / OFF-knappen for
lyset ikke længere fungere.
7.. Når de korrekte minutcifrene vises på LED-displayet, tryk på knappen
TIMER for tredje gang for at bekræfte indstillingen.
Start emhætten, og indstil ventilatorhastighed
1.. Tryk på ON / OFF knappen for at starte emhætten.
2. Brug hastighedsknappen for at regulere hastigheden, som motoren skal
kører på. Motoren vil køre med følgende hastigheder : Et enkelt tryk - Lav hastighed
To tryk - Medium hastighed
Tre tryk - High Speed
Hvis du trykker på hastighedsknappen for fjerde gang, vil motoren vende
tilbage til at køre ved lav hastighed.
3. For at slukke emhætten tryk på ON / OFF knappen.
4.. Når du næste gang tænder emhætten, vil den huske den hastighed, den
kørte på, da den sidst blev brugt.
Brug af lys
1.. Tryk lampeknappen én gang og lyset tændes.
2. Tryk lampen knappen igen for at slukke lyset.
Brug af timerfunktionen
1.. Emhætten skal være slukket når du indstiller timerfunktionen.
2. Timeren kan programmeres fra 5 til 60 minutter. Emhætten vil automatisk
stoppe med at arbejde når den indstillede tid er nået.
3. For at programmere en arbejdstid tryk på knappen TIMER en gang. LCDdisplayet vil vise "5:00".
4.. Tryk på speed-knappen gentagne gange for at øge arbejdstiden med et
minut. For at reducere arbejdstiden med et minut, skal du trykke på lampe
knappen.
5. Når den ønskede arbejdstid er valgt, skal du trykke på timeren knappen
for at bekræfte indstillingen. LCD-displayet vil begynde nedtællingen, og vil
vise den resterende arbejdstid.
6.. Når den ønskede tid er nået, vil emhætten automatisk stoppe med at
arbejde,
Og igen vise klokkeslettet i displayet.
7.. Næste gang du bruger emhætten, og tryk på knappen TIMER én gang,
vil timeren automatisk bruge den tidligere indstillede arbejdstid.
Vedligeholdelse
Udskiftning og rengøring af anti-fedtfiltre
For at forebygge brandfare anbefales det at rengøre filteret på højst 2 måneder
ved at udføre følgende instruktioner.
• bæd dem i ca. 3 minutter i varmt vand (40-50 grader) med en fedt-lempende
rengøringsmiddel derefter børste det forsigtigt med en blød børste. Anvend ikke for
meget pres, undgå at beskadige det. Brug ikke slibende vaskemiddel det vil skade
hætten;
• Det kan sættes i en opvaskemaskine med rengøringsmiddel, sæt temperaturen
på omkring 60 grader.
Brug ikke slibende rengøringsmidler da det vil ødelægge hætte;
Aluminiumpanelerne kan ændre i farve efter flere vaske. Dette er ikke grund til
kundens klage. Mætning af kulfilteret afhænger af hyppigheden af brugen af
apparatet, samt ved typen af madlavning og formelle rengøring af anti-fedtfiltrene.
Rengøring emhætte
A. For at emhætten får en lang levertid og holdes i pæn stand, skal emhætten
rengøres med varmt vand plus ikke ætsende rengøringsmiddel hver anden måned.
B. Anvend ikke slibende rengøringsmiddel for det vil skade karosseriet.
C. Hold motor og andre reservedele fri fra vand, da dette vil forårsage skader på
apparatet.
D. Inden rengøring af apparatet skal du huske at afbryde strømmen
E. kulfilter Bør ikke udsættes for varme.
F. Du må ikke rive den faste bar rundt om kulfilter
G. Hvis stikket eller ledningen er beskadiget, skal du erstatte det med speciel blød
ledning.
Cooker hood
Intstruction Manual
MODEL AEV907TB
1. General
Carefully read the following important information regarding installation safety and
maintenance. Keep this information booklet accessible for further consultations.
The appliance has been designed as a exhausting version (external exhaust ) or as a
filter version (internal air recycle) cooker hood.
The cooker hood is used on 220/240v, 50Hz.
2. Safety precaution
Take care when the cooker hood is operating simultaneously with an open fireplace or
burner that depend on the environment and are supplied by other than electrical energy,
as the cooker hood removes the air from the environment which a burner or fireplace
need for combustion.
The negative pressure in the environment must not exceed 4 Pa (4*10-5 bar).
Provide adequate ventilation in the environment for a safe operation of the cooker hood.
Follow the local laws applicable for external air evacuation.
3. Installation
1.The cooker hood should be placed at
a distance of 65-75cm (26-30inch) from
the cooking surface for the best effect. See Pic 1.
2. Install the hook on a suitable place once the
installation height is fixed, and keep it in line. The
fixed position of the inside chimney bracket is the
place of chimney.
3. Fix the extensible tube on the hood, and fix the outside chimney bracket on the
outside chimney, make sure the inside chimney can be telescopic
4. Put the cooker hood on the hook. See Pic 4.
5. Fix the cooker hood with safety screw See Pic 5.
6. Install the chimney, and adjust the height of the inside chimney to the position of the
inside chimney bracket, then fix on it by screw.
7. The cooker hood can using on air recycling mode with carbon filter, how to installing
the carbon filter
-Remove the filters see Pic.7
-The charcoal filters (Pic.8) are located at both end of the motor. Turn the charcoal filters
until they are unscrewed.
-Apply reverse procedure to uninstall the charcoal filter
Warning: the charcoal cannot be washed or recycled. It should be changed at most after
120 hours using. The carbon filter shouldn’t be exposed to heat.
4. NOTICE OF INSTALLATION
1. Before installation, please ensure the area is clean to avoid suction of
the remaining bits of broken wood and dust.
2. It cannot share the same air ventilation tube with other appliance such
as gas tube, warmer tube, and hot wind tube.
3. The bending of ventilation tube should be 120°, parallel or above the
start point and should be connected to the external wall.
4. After installation, make sure that the extractor is level to avoid grease
collection at one end.
Right
Wrong
5. SAFETY WARNING
In certain circumstances electrical appliances may be a danger hazard.
 Keep electrical appliances out of reach from Children or infirm persons. Do not let
them use the appliances without supervision.
 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical. Sensory or mental capabilities ,or lack of experience and knowledge
,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
 Do not touch the light bulbs when/after appliance use.
 Do not check the status of the filters while the cooker hood is operating
 Flame cooking is prohibited underneath the cooker hood
 Avoid free flame, as it is damaging for the filters and fire hazard
 Constantly check food frying to avoid that the overheated oil may became a fire
hazard
 Your cooker hood is for domestic use only, not suitable for barbecue, roast shop and
other commercial use.
 Any installation work must be carried out by a qualified electrician or competent
person.
 The cooker hood and its filter mesh should be cleaned regularly in order to keep in
good working order.
 Before cleaning, always ensure that you have switched your cooker hood off.
 Clean the cooker hood according to the instruction manual and keep the cooker
hood from the danger of burning.
 No fire for drying your cooker hood.
 If there is any fault with your cooker hood, please call the service department
appointed by agent for servicing.
 If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified
service engineer in order to avoid a hazard.
 Please keep the room draughty when your cooker hood and gas hob are working.
 Do not exhaust the gas from cooker hood through the same heated flue which is for
the gas from gas hob and other kitchen appliances.
 Before installation and usage, read all the instructions and make sure that the
voltage (V) and the frequency (Hz) indicated on your cooker hood are exactly the
same as the voltage (V) and the frequency (Hz) in your home.
 In order to get the most out of your cooker hood, please read the instruction manual
before installing & using, and keep it in a safe place.
 Contact you local government for information regarding the collection systems
available
 If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances
can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and
well-being.
 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
 CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.
 Attention! Observe the warning in the instruction sheet concerning the operation of
the appliance when air is discharged from the room
6. How to use the control panel
Setting the time of day
After the cooker hood is connected to the power supply, the time of day should be
set. However it is only possible to set the time if the light is not switched on and the
cooker hood fan is not running.
1. Press and hold the timer button until the hour digits of the LED display flash.
2. Use the speed selection button to increase the hour number shown on the LED
display or the light ON/OFF button to decrease the hour number shown on the
LED display.
3. If “23” appears on the LED display, the speed selection will no longer operate and
if “00” appears on the LED display, the light ON/OFF button will no longer
operate.
4. When the correct hour digits appear on the LED display, press and hold the timer
button until the minute digits of the LED display flash.
5. Use the speed selection button to increase the minute number shown on the LED
display or the light ON/OFF button to decrease the minute number shown on the
LED display.
6. If “59” appears on the LED display, the speed selection will no longer operate and
if “00” appears on the LED display, the light ON/OFF button will no longer
operate.
7. When the correct minute digits appear on the LED display, press the timer button
for a third time to confirm the time of day
Switching the cooker hood on and setting the fan speed
1. Press the ON/OFF button to switch the cooker hood on.
2. Use the speed selection button to regulate the speed that the motor is running at.
The motor will run at the following speeds:One push
Low speed
Two pushes
-
Medium speed
Three pushes
-
High speed
If you press the speed selection button for a fourth time, then the motor will return
to running at low speed.
3. To switch the cooker hood off, press the ON/OFF button.
4. When you next switch the hood on, it will remember the speed that it was running
at when it was last used.
Using the light
1. Press the lamp button once and the light switches on.
2. Press the lamp button again to switch off the light.
Using the timer function
1. When the hood is not being used, a desired working time of the appliance can be
set.
2. The timer can be programmed from 5 – 60 minutes. The cooker hood will
automatically stop working after this set time is reached.
3. To programme a working time press the timer button once. The LCD display will
show “05.00”.
4. Press the speed button repeatedly to increase the working time by one minute. To
reduce the working time by one minute, press the lamp button.
5. Once the desired working time has been selected, press the timer button once to
confirm the setting. The LCD display will begin the countdown and will show the
remaining working time.
6. Once the desired time has been reached, the cooker hood will automatically stop
working and the set time of day will be displayed.
7. The next time you use the cooker hood and press the timer button once, the timer
will automatically programme the last set working time.
7.MAINTENANCE
7.1 Changing and cleaning the anti-grease filters
In order to prevent fire hazard, it is recommendable to clean the filter at a maximum of 2
months by carrying out the following instructions.
 Soak them for about 3 minute in hot water (40-50 degrees) with a greaseloosening detergent then brush it gently with a soft brush. Please do not apply too
much pressure, avoid damaging it. Please do not use abrasive detergent for it will
damage the hood;
 It can be put into a dishwasher with detergent, set the temperature at around 60
degrees.
Please do not use abrasive detergents for it will damage the hood;
The aluminium panels may alter in color after several washes. This is not cause for
customer complaint nor washable nor re-useable and must be replaced at maximum
every four months. The saturation of the cooking carbon filter depends on the frequency
of use of the appliance, by the type of cooking and regularity of cleaning the anti-grease
filters.
7.2 Notice of cleaning cooker hood
A. To protect the main body from corrosion over a long period of time, the cooker
hood should be cleaned with hot water plus non corrosive detergent every two
months.
B. Please do not use abrasive detergent for it will damage the body.
C. Keep the motor and other spare parts free from water, as this will cause damage
to the appliance.
D. Before cleaning the appliance please remember to cut off power
E. The carbon filter shouldn’t be exposed to heat.
F. Please don’t tear open the fixed bar around the carbon filter
G. If the plug or cord is damaged, please replace it with special soft cord.
8. Abnormity and Solution
Symptom
The cooker hood does not start.
Solution
● Check that the hood is connected to
the electricity supply.
● Check that the fan speed control is
set properly.
The cooker hood is not working
● The fan speed is not set high enough.
Effectively.
● The grease filter is dirty.
● The kitchen is not ventilated well
enough.
● If the hood is set for recirculation,
check that the carbon filters have not
expired.
● If the hood is set for extraction, check
that the ducting and outlets are not
blocked.
● The safety cut-out device has been
tripped.
The cooker hood has switched off ● Turn off the hob and then wait for the
device to reset.
during operation.
● Note that if you have installed your
cooker hood too low, this will happen.
● If it happens frequently, it will be
damaged.
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
This marking indicates that this product should not be disposed with
other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm
to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,
recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources. To return your used device, please use the return and
collection systems or contact the retailer where the product was
purchased. They can take this product for environmental safe recycling.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising