SEB VC1002
SEB VC1002
Gebruiksaanwijzing
3067-5065283 ME COMPACT-E1
Mode d’emploi
Instructions for use
Gebruiksaanwijzing
Gebrauchsanweisung
16/06/03 11:30
Page C2
REF 5065283
ADHOC’S - 3067
3067-5065283 ME COMPACT-E1
16/06/03 11:31
Page C4
*(en fonction du modèle) (depending on the model) (afhankelijk van het model) (je nach Modell)
1
2
3*
5
4
6
7*
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3067-5065283 ME COMPACT-E1
16/06/03 11:31
Page 19
Ned
Beschrijving
1. Greep van het deksel
2. Deksel
3. Stoomschaal nr. 3 (afhankelijk van het
model)
4. Uitneembaar rooster met haakjes en
ingebouwd eierrekje
5. Stoomschaal nr. 2
6. Stoomschaal nr. 1
7. Rijstkom capaciteit 1 l (afhankelijk van
het model)
8. Opvangbakje
9. Vulopening water
10. Afneembare turboring
11. Maximum vulniveau binnenkant
12. Waterreservoir
(capaciteit: 1,5 l, autonomie: 1 u)
13. Verwarmingselement
14. Waterpeilaanduiding buitenkant
15. Timer 60 min.
16. Controlelampje
17. Snoer
Milieubehoud
• Dit apparaat is ontworpen om vele jaren mee te gaan. Denk er aan het einde van de
levensduur van dit apparaat aan het op een voor het milieu verantwoorde manier weg te
doen.
• Afhankelijk van de regels die in uw land gelden, kunt u het apparaat inleveren bij uw winkelier, bij de service centra van het merk of bij het gemeentelijk reinigingsdepot (of neem
voor informatie contact op met de gemeentereiniging).
Veiligheidsvoorschriften
Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften en normen en aan:
- de EMC-richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EG, gewijzigd door richtlijn 93/68/EG,
- de Laagspanningsrichtlijn 72/23/EG, gewijzigd door
richtlijn 93/68/EG.
• Controleer of de spanning die op het apparaat staat
aangegeven overeenkomt met de spanning van uw
lichtnet (alleen wisselstroom).
• Is het apparaat in een ander land aangeschaft, laat het
dan vóór het eerste gebruik door onze technische
dienst nakijken. De technische normen kunnen per
land variëren.
• Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron (de kunststof delen van het apparaat zouden kunnen smelten). Het apparaat niet in een warme oven
plaatsen.
• Het apparaat op een stabiele ondergrond plaatsen
waar het niet in contact kan komen met (opspattend)
water.
• Het apparaat niet zonder toezicht aan laten staan.
• Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
• Het snoer niet naar beneden of over de rand van het
werkblad laten hangen.
• Het apparaat altijd op een geaard stopcontact aansluiten.
• De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het
snoer te trekken.
• Het apparaat niet gebruiken als:
•
•
•
•
•
•
•
- het apparaat of het snoer beschadigd is,
- het apparaat is gevallen, zichtbaar beschadigd is of
abnormale verschijnselen in gebruik vertoont.
In de bovenstaande gevallen moet het apparaat naar
een erkende servicedienst gestuurd worden. Demonteer het apparaat nooit zelf.
Als het snoer beschadigd is moet het door de fabrikant
of erkend reparateur vervangen worden om elk risico
te vermijden.
Contact met hete delen van het apparaat, heet water,
voedsel en hete stoom kan brandwonden veroorzaken.
De stekker uit het stopcontact halen:
- direct na elk gebruik,
- voordat u het apparaat gaat verplaatsen,
- vóór elke schoonmaakbeurt.
Het apparaat nooit in water dompelen !
Plaats het apparaat niet dichtbij een muur of onder
keukenkastjes. De hete stoom zou beschadigingen
kunnen veroorzaken.
Het apparaat niet verplaatsen wanneer er zich nog
heet water of warme producten in het apparaat bevinden.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Bij (semi-) professioneel of oneigenlijk gebruik en gebruik dat niet overeenkomt met de
aanwijzingen in deze handleiding, accepteert de fabrikant geen aansprakelijkheid en vervalt de garantie.
19
3067-5065283 ME COMPACT-E1
16/06/03 11:31
Page 20
Ned
Gebruiksaanwijzing
Voor gebruik
• Alle afneembare stukken afwassen en de
binnenkant van het reservoir spoelen
met lauw zeepwater.
• Naspoelen en afdrogen.
Dompel nooit
het voetstuk/
waterreservoir onder
in water.
De stoomkoker opstellen
• Het voetstuk op een stevige ondergrond
zetten.
• De turboring rond het verwarmingselement plaatsen en ervoor zorgen dat het
juist geplaatst is (het grootste gedeelte
naar beneden).
Het reservoir met water
vullen
• U kunt het waterreservoir op 2 manieren
vullen:
A. Het water rechtstreeks in het waterreservoir gieten tot aan het maximumpeil.
A
B
B. Het waterreservoir vullen tot aan het
maximum niveau via de vulopeningen
aan de zijkant.
• Controleer of de turbostoomring correct
geplaatst is.
• De opvangbak in het reservoir plaatsen
en controleren.
• Het water vóór elk gebruik vervangen.
De uitneembare roosters
monteren
• In de stoomschalen kunt u de uitneembare roosters leggen om het stoomoppervlak groter te maken of om grotere
groenten te stomen.
• Zo plaatst u de roosters in het apparaat:
- De schaal op tafel zetten.
- Het rooster vastnemen (haakjes naar
onderen).
- In het midden van de schaal leggen.
- Op de haakjes van het rooster drukken
tot u de clips hoort vastklikken.
• Onderlangs op de haakjes duwen om het
rooster eruit te nemen.
20
Het apparaat
uit de buurt houden
van voorwerpen die
niet tegen stoom
bestand zijn.
Geen kruiden
of andere vloeistoffen
dan water in het
reservoir doen.
Controleer of er
water in het reservoir
is vóór u de stomer
inschakelt.
3067-5065283 ME COMPACT-E1
16/06/03 11:31
Page 21
Ned
Gebruiksaanwijzing
De schalen monteren
• De voedingsmiddelen in een schaal leggen.
• De schalen op de opvangbak zetten.
• De schalen zijn genummerd: 1, 2 en 3
(afhankelijk van het model)
- Schaal 1 altijd op de opvangbak plaatsen.
- Daarna schaal 2 plaatsen.
- En tot slot schaal 3 (afhankelijk van het
model).
U kunt de
stoomkoker met 1, 2
of 3 stoomschalen
gebruiken (afhankelijk
van het model).
Houd de
volgorde van de
schalen aan.
• Afsluiten met het deksel dat op alle schalen past.
Voor een optimaal resultaat doet u de
schalen niet te vol.
In de stoomkoker kunt u
ook rijst bereiden
(afhankelijk van het model)
• Rijst en water in de schaal doen (zie
kooktabel).
• De rijstschaal in de stoomschaal zetten.
In de stoomkoker kunt u
ook eieren bereiden
• De eieren in het speciale eierrekje zetten.
21
3067-5065283 ME COMPACT-E1
16/06/03 11:31
Page 22
Ned
Stoomkoken
Stoomtijd kiezen
• De stekker in het stopcontact steken.
• De timer instellen op de aanbevolen tijd
(Tabel met kooktijden).
• Het controlelampje gaat branden.
• Stoombereiding begint.
Tijdens de bereiding
• Het waterpeil tijdens de bereiding
controleren met behulp van de peilaanduider op de buitenkant.
• Vul, indien nodig, water bij via de vulopeningen aan de zijkant van het apparaat.
Het apparaat
moet ingeschakeld
zijn vóór u de timer
instelt.
Wanneer er
zich geen water meer
in het waterreservoir
bevindt zal de
stoomkoker zichzelf
uitschakelen.
Einde van de bereiding
• Het apparaat schakelt zichzelf uit.
• De timer rinkelt en het controlelampje
gaat uit.
• Wilt u het apparaat handmatig uitschakelen, dan zet u de timer op 0.
Heropwarmen
• U kunt voedingsmiddelen heropwarmen
(zie kooktabel).
De voedingsmiddelen uit
de stoomschalen nemen
• Het deksel bij de greep vastnemen.
• De stoomschaal(en) van het apparaat
nemen.
• Zet de stoomschalen op een bord.
Na gebruik
• De stekker uit het stopcontact trekken.
• Het apparaat volledig laten afkoelen vóór
u het onderhout.
22
Draag
beschermende
handschoenen om de
schalen, de greep en
het deksel vast te
nemen.
Controleer of
de opvangbak
voldoende gekoeld is
voor u hem uit het
apparaat neemt.
3067-5065283 ME COMPACT-E1
16/06/03 11:31
Page 23
Ned
Tabel met kooktijden
De kooktijden worden ter informatie vermeld en kunnen variëren afhankelijk van de grootte van de etenswaren, van de hoeveelheden, van een ieders smaak en van de netwerkspanning.
Voor voedingsmiddelen met verschillende kooktijd: plaats de voedingsmiddelen met de langste kooktijd in de
onderste kom. Doe de voedingsmiddelen die minder lang moeten koken, in de tweede of derde kom (afhankelijk
van het model) en voeg deze later toe.
Draag ovenwanten om de schalen tijdens de bereiding vast te kunnen pakken.
Vis • Schaaldieren
Product
Visfilet (dun) (kabeljauw,
zeetong, zalm, schelvis…)
Visfilets (dik)
(kabeljauw, zalm, schelvis, tonijn
zwaardvis…)
Hele vis (forel, brasem)
Mosselen
Soort
Vers
Diepgevroren
Vers
Hoeveelheid
450 g
450 g
400 g
Bereidingstijd min.
8 - 10 min.
11 - 16 min.
16 - 21 min.
Vers
Vers
600 g
1 kg
27 - 32 min.
16 - 21 min.
Noorse garnalen
Kammosselen
Vers
Vers
200 g
100 g
3 - 7 min.
6 - 10 min.
Soort
Stukjes
Heel
Vers
Hoeveelheid
500 g
450 g
4
Bereidingstijd min.
13 - 16 min.
16 - 21 min.
32 - 37 min.
Vers
Vers
Vers
Knakworst
Frankfurters
600 g
700 g
500 g
10
10
21 - 26 min.
13 - 16 min.
11 - 16 min.
8 - 12 min.
11 - 13 min.
Opmerkingen
Stapel de visfilets niet op elkaar.
Doe alle mosselen die niet open
zijn gegaan weg.
Vlees • Gevogelte
Product
Kippenborst (zonder bot)
Kippenpootjes
Kalkoenvlees
Varkensvlees
Lamssteak
Worst
Opmerkingen
Verwijder het vel.
Bruin de pootjes na het stomen
onder de grill, indien gewenst.
Snij het vlees in plakjes van 1 cm
Doorprikken voor de bereiding.
Groenten
Product
Artisjokken
Asperge
Broccoli
Knolselderij
Paddestoel
Soort
Hoeveelheid Bereidingstijd min.
Vers
3 Middels 32 - 37 min.
Vers
600 g
16 - 21 min.
Vers
400 g
21 - 26 min.
Diepgevroren 400 g
16 - 21 min.
Vers
350 g
21 - 26 min.
Vers
500 g
11 - 16 min.
Bloemkool
Vers
Kool (rood – groen)
Courgette
Vers
Vers
Spinazie
Vers
Diepgevroren
Vers
Diepgevroren
Vers
Diepgevroren
Fijne sperziebonen
Erwtjes
1 Middel- 27 - 32 min.
grote
600 g
16 - 19 min.
600 g
13 - 16 min.
13 - 18 min.
300 g
11 - 13 min.
300 g
16 - 21 min.
500 g
21 - 26 min.
500 g
16 - 21 min.
400 g
21 - 26 min.
400 g
21 - 26 min.
Opmerkingen
Snij de steel eraf.
Steel wegsnijden.
Snij ze in kleine kroontjes.
In blokjes of schijfjes.
Snij het bolletje eraf en was
ze goed.
In kleine kroontjes gesneden.
Gesneden of geraspt.
Gesneden.
Snij ze klontjes van 2,5 cm.
23
3067-5065283 ME COMPACT-E1
16/06/03 11:31
Page 24
Ned
Groenten
Product
Kool
Maiskolf
Prei
Prei (klein)
Peper
Oude aardappels
Nieuwe aardappels
Soort
Vers
Vers
Vers
Vers
Vers
Vers
Vers
Kleine uien
Vers
Hoeveelheid
500 g
500 g
500 g
500 g
300 g
600 g
600 g
400 g
Bereidingstijd min.
11 - 16 min.
37 - 48 min.
8 - 12 min.
16 - 21 min.
11 - 16 min.
27 min.
43 - 48 min.
11 - 16 min.
Opmerkingen
Dun gesneden.
Dun gesneden.
Heel.
In brede stroken gesneden.
In blokjes of schijfjes gesneden.
Hangt of van de grootte en het
type van de aardappel.
De stoomtijd is afhankelijk
van de dikte van de uien.
Rijst • Graan • Pasta
Product
Witte rijst Lange korrelige rijst
Witte rijst Basmati rijst
Witte rijst Snelkookrijst
Soort
150 g
150 g
150 g
Hoeveelheid
300 ml
300 ml
300 ml
Bereidingstijd min.
27 - 32 min.
27 - 32 min.
21 - 24 min.
Opmerkingen
Was de rijst voor het koken.
Gebruik gekookt water in de
rijstkom. Indien gewenst kunt
u zout toevoegen.
Volle rijst
Couscous
150 g
200 g
300 ml
350 ml
43 - 48 min.
11 min.
Bulgur
150 g
300 ml
16 min.
Pasta (spaghetti)
200 g
400 ml
21 - 26 min.
Soort
Hard
Zacht
Hard
Hoeveelheid
6
6
6
Bereidingstijd min. Opmerkingen
16 min.
8 - 10 min.
Vet de eierschalen in.
13 - 16 min.
Product
Appels
Soort
In vieren
Bananen
Abrikozen
Perziken
Peren
In z’n geheel
In tweeën
In tweeën
In tweeën
Hoeveelheid
4
450 g
4
4
4
4
Bereidingstijd min.
16 min.
16 - 21 min.
11 - 16 min.
11 - 16 min.
11 - 16 min.
21 - 26 min.
Rabarber
Vers
400 g
21 - 26 min.
Week de couscous 5 minuten in
gekookt water voor het koken.
Gebruik kokend water in de
rijstkom.
Gebruik kokend water in de
rijstkom.
Andere voedingsmiddelen
Product
Eieren
“Poached” eggs in ramekins
Fruits
Opmerkingen
Kook de appels in de rijstkom
met 40 g suiker.
De kooktijd is afhankelijk van
de rijpheid van de peren.
Snij ze in stukjes van 2,5 cm.
Opwarmen
Leg de ingrediënten die u op wilt warmen in de rijstkom en dek ze af met folie. Controleer voordat u dit gaat serveren of
de ingrediënten goed heet zijn.
Product
Soort
Hoeveelheid
Bereidingstijd min. Opmerkingen
Vlees
Stukken
2-3
16 - 21 min.
Draai de stukjes vlees
halverwege de baktijd om.
Roer halverwege de opwarmtijd
Pasta
11 - 21 min.
door. De opwarmtijd is afhankelijk
van de grootte van de pasta.
Roer halverwege de opwarmtijd door.
Groenten
16 - 21 min.
24
3067-5065283 ME COMPACT-E1
16/06/03 11:31
Page 25
Ned
Onderhoud en schoonmaak
Het apparaat reinigen
• Het reservoir leegmaken en schoonmaken met een vochtige spons.
• Alle andere uitneembare elementen zijn
geschikt voor de vaatwas.
• Maak de turbostoomring na elk gebruik
schoon.
NB:
het sap van sommige voedingsmiddelen
(wortels, bieten...) kan vlekken maken in
het waterreservoir/opvangbak.
Om dit te voorkomen moet u het reservoir/opvangbak direct omspoelen na
gebruik. U mag als dat nodig blijkt een
mild bleekmiddel gebruiken. Daarna goed
omspoelen.
De stoomkoker ontkalken
• Plaats de turbostoomring ondersteboven
op het verwarmingselement (grootste
gedeelte boven).
• Vul het waterreservoir tot aan het maximum niveau met water.
Vinegar
water
• Vul de turbostoomring met witte wijnazijn tot aan hetzelfde niveau als het water.
Gebruik geen
schurende
schoonmaakmiddelen.
De tank niet
volledig vullen met
water.
Ontkalk het
apparaat telkens na
8 beurten.
Gebruik geen
andere
ontkalkproducten.
• Absoluut niet verwarmen (om een nare
lucht te vermijden). Laat dit één nacht
intrekken.
• Spoel daarna het waterreservoir verschillende keren om met warm water.
De schalen opbergen
• Plaats de rijstkom (afhankelijk van het
model) ondersteboven op het waterreservoir/voetstuk.
• Stapel de stoomschalen in elkaar en
houd daarbij de volgorde aan zoals afgebeeld.
• Zet de schalen over het voetstuk heen en
plaats het deksel er bovenop.
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising