Pierwszy Power MAX w Niemczech

Pierwszy Power MAX w Niemczech
MAJ 2016
Pierwszy
Power MAX
w Niemczech
Wywiad z kierownikami
OGÓLNOPOLSKIEGO
STOWARZYSZENIA
PRZEWOŹNIKÓW
Platon: dyżur Е100
w Krasnej Gorce
WSZYSTKO O MINIMALNYM
WYNAGRODZENIU WE FRANCJI
Nowa stacja Power MAX w Rosji
Spis treści
Pierwszy Power MAX w Niemczech......................................................................3
Związek z Е100. Ogólnopolskie stowarzyszenie przewoźników:
historia, rozwój, plany...........................................................................................4
Opłaty za drogi w Austrii z Е100.........................................................................10
Е100 rekomenduje w Europie.............................................................................11
Bogdan Gonera: Hodowla gołębi to zarówno sport, jak i dziedzictwo..............12
Zmiany w sieci AVIA we Francji...........................................................................14
Belgijskie drogi na nowych zasadach.................................................................15
Polskie drogi А1 i А2 na karty Е100....................................................................15
Porady gorącej linii Е100.....................................................................................16
Rozszerzenie sieci Е100 na Zachodzie.................................................................16
Na rosyjskich drogach kartą Е100: drogi М4 i М11...........................................17
Rosyjskie zezwolenia: komentarz Janа Buczka...................................................18
Pracuje z E100 dla tego że... ...............................................................................19
Е100 w Krasnej Gorce, czyli Jak pomagaliśmy przewoźnikom
przy rejestracji do systemu «Platon»...................................................................20
Najlepszestacje w Polsce....................................................................................22
Płaca minimalna: „czarny” czwartek dla przewoźników drogowych
po francusku........................................................................................................25
Dyrektor Generalny AsstrA Forwarding Andriej Kolosowski: Warunki,
w których trzeba prowadzić działalność, zmieniają się niemal codziennie.......26
Е100 Service: nowy kompleks obsługi serwisowej w Polsce.............................28
Platon z Е100: wszystkie informacje na temat dokumentów w systemie.........30
Nowa stacja ORLEN na granicy z Niemcami.......................................................32
PLS13
PLS15
Nabieramy tempa z olejem napędowym TANECO!............................................33
Obwód kałuski: nowa ulgowa stacja Gulf...........................................................34
Rozszerzenie sieci Е100 w regionie moskiewskim i czelabińskim.....................34
Płyn AdBlue w Rosji na kartę Е100.....................................................................35
PLS11
Nowe stacje na zachodzie Rosji...........................................................................36
Stacje BelOil z kartą Е100....................................................................................36
ULgowa sieć w obwodzie niżnonowogrodzkim.................................................37
«Магистраль»: stacje na trasie Czeboksary – Kazań........................................37
Obwód nowogrodzki: kwietniowe rozszerzenie sieci.........................................38
Otwarcie stacji Power MAX w obwodzie smoleńskim.......................................39
Pięć nowych kompleksów ulgowych
w południowo-zachodniejczęści Rosji................................................................39
Szansa na szczęśliwe dzieciństwo.......................................................................40
Przegląd wiadomości..........................................................................................41
Dzień powszedni Klubu Pomocy.........................................................................42
2
Pierwszy Power MAX
w Niemczech
Niedawno do sieci hurtowych cen paliwa Power MAX
dołączył kompleks paliwowy DE934 marki Tankhof Grün.
Na stacji sprzedawany jest dobrej jakości olej napędowy
od niezależnego importera i hurtowego sprzedawcy
produktów paliwowych w Niemczech Mabanaft. Ponadto
na stacji można nabyć AdBlue, skorzystać z parkingu dla
samochodów ciężarowych i posilić się w kawiarni.
Stacja DE934 jest samoobsługowa i zlokalizowana na
strategicznie ważnej trasie Frankfurt – Bazylea.
DE934 – Tankhof Grün, Alte Landstraße 1 – 3
77972 Mahlberg-Orschweier (48.2731800 7.7889300)
3
Frankfurt am Main (DE)
5
Kappel-Grafenhausen
DE934
Mahlberg
3
Uwaga
Pierw
!
sz
Ringsheim
5
3
a
sieci P stac ja
MAX w ower
Eu
Zacho ropie
dniej
Basel (CH)
3
3
Partnerzy E100
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Przewoźników w Białej Podlaskiej:
historia, rozwój, plany
Zrzeszenia przewoźników istnieją w każdym kraju, ale tylko w Polsce oprócz ZMPD
są jeszcze stowarzyszenia regionalne. Najliczniejszym z nich jest założone w Białej
Podlasce Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników. W tym miesiącu specjalnie dla
NewsE100 wywiadu udzieliły najważniejsze osoby stowarzyszenia: prezes Jarosław
Jakoniuk, dyrektor Sławomir Kostjan i członek zarządu Krzysztof Maliszewski.
– Nasze czasopismo jest
dystrybuowane i czytane w
10 krajach. W każdym z tych państw
międzynarodowi przewoźnicy
drogowi zrzeszają się, ale zazwyczaj
są to organizacje posiadające w
różnych regionach filie lub oddziały,
w których pracują przedstawiciele
organu centralnego. Polska to
jedyny kraj, w którym struktury
obsługujące przewoźników są inaczej
zbudowane. Każde z funkcjonujących
stowarzyszeń jest samodzielną
organizacją pozarządową i jeżeli
4
chce to może być członkiem ZMPD
Polska. Samodzielne regionalne
stowarzyszenia przewoźników
posiadają własne statuty, zarządy,
środki finansowe i własne programy
działania. W jaki sposób powstała
taka struktura? I jak powstało
Państwa stowarzyszenie?
– Tak, rzeczywiście, w Polsce powstało
wiele stowarzyszeń, około dwudziestu.
Zasadniczym celem była obrona
przewoźników przed wdrażaniem
niekorzystnych dla transportu
przepisów prawa. Nasze zostało
założone w połowie 2000 roku, jako
jedno z pierwszych w Polsce. Wtedy z
inicjatywy kilku przewoźników odbyło
się zebranie założycielskie, na którym
wybrano pierwszy zarząd. Na prezesa
stowarzyszenia został wybrany Pan
Jarosław Jakoniuk, który pełni tę funkcję
do dnia dzisiejszego. Całą organizacją
struktur zajmował się wtedy, na prośbę
Jarosława Jakoniuka, Sławomir Kostjan.
W pierwszej fazie w skład naszego
związku wchodziło ok. 60 członków,
teraz jest 380.
Jesteśmy samodzielnym
stowarzyszeniem. Mamy własny
statut, zarządzamy własnymi
środkami finansowymi. Oprócz
Partnerzy E100
zarządu funkcjonują jeszcze dwa
organy – Komisja Rewizyjna, której
przewodniczy Pan Kazimierz Sliwoniuk i
Sąd Koleżeński, któremu przewodniczy
Edward Leszczyński.
Członkami naszego stowarzyszenia
są głównie przewoźnicy z północnej
lubelszczyzny czyli południowego
Podlasia (Lublin, Biała Podlaska,
Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski,
Łuków, Chełm, Siemiatycze), ale
ponieważ nie ma u nas regionalizacji,
więc mamy także członków np. z Sopotu,
Cieszyna i spod Warszawy.
Jako stowarzyszenie jesteśmy też
członkiem ZMPD. Członkowie naszego
stowarzyszenia mogą być również
członkami ZMPD i zazwyczaj są, choć
nie muszą. Nie ma u nas podległości
jednych stowarzyszeń wobec drugich.
Ze Zrzeszeniem Międzynarodowych
Przewoźników Drogowych mamy
wspólne cele do realizowania, a oprócz
tego, niezależnie, Stowarzyszenie
Ogólnopolskich Przewoźników ma swoje
odrębne cele, w szczególności takie jak
współpraca z władzami regionalnymi
(w Lublinie), szkolenie kadrów dla
transportu, indywidualna pomóc
przewoźnikom w trudnych sprawach.
Stowarzyszenie stworzyliśmy po to, by
indywidualni przewoźnicy mieli swoją
reprezentację i swój głos, razem ustalali
wspólną drogę działania. Chodziło
również o to, aby niejako „od dołu”,
z perspektywy przewoźnika, nieść
pomoc każdemu przewoźnikowi (czy to
w sprawach wizowych, czy w kwestiach
dotyczących zezwoleń, karnetów, czy też
w wielu innych sprawach).
– Dlaczego w nazwie stowarzyszenia
znajduje się słowo „ogólnopolski”?
– Ogólnopolski z tego względu, że
stowarzyszenie jest tworem otwartym,
może przyjąć każdego, kto jest związany
z transportem i świadczy usługi
transportowe. Terytorialność nie ma tu
znaczenia. Jeśli spełniamy oczekiwania
przewoźnika, on sam decyduje czy chce
do nas należeć.
– Proszę powiedzieć, kim byli
pierwsi członkowie zrzeszenia.
– Był to obecny prezes Jakoniuk,
Sławomir Kostjan, Krzysztof Maliszewski,
Edward Leszczyński, Tadeusz Kociuk,
Roman Sierchej, Sławomir Bogucki,
Kazimierz Sliwoniuk, Zdzisław Krasucki
i inni.
– A jak wyglądają stosunki z ZMPD?
Czy ZMPD może wpływać na wasze
decyzje?
– Formalnie ZMPD nie wpływa
na nasze decyzje, ale współpracujemy
ze sobą i jest to dobra współpraca. Wielu
z nas zasiada w organach statutowych
Zrzeszenia Międzynarodowych
Przewoźników Drogowych.
Przykładowo Pani Zofia Stępnicka
jest członkiem zarządu ZMPD, Pan
Jarosław Jakoniuk – przewodniczącym
regionalnym ZMPD, Tadeusz Gajownik –
członkiem Komisji Rewizyjnej ZMPD,
a Sławomir Kostjan, Ewa Śliwa, Henryk
Hałajko są członkami Rady Zrzeszenia.
Chwalimy sobie współpracę z ZMPD, bo
w ważnych sprawach wspiera ono nasze
działania i reprezentuje przewoźników w
skali kraju.
Główne decyzje dotyczące polskiego
transportu międzynarodowego ZMPD
podejmuje na walnym zebraniu
delegatów. Wśród 210 delegatów w
zebraniu uczestniczą 34 osoby ze strony
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Przewoźników . Tak więc mają tam one
swój znaczący głos.
– Jaką pomoc możecie zaoferować
lubelskim przewoźnikom? Jakie
usługi świadczy stowarzyszenie
i jakie podejmuje przedsięwzięcia?
– Najogólniej mówiąc świadczymy
te usługi, które są niezbędne
przewoźnikom do funkcjonowania
firmy – dystrybucja zezwoleń,
5
Partnerzy E100
Jarosław Jakoniuk
Sławomir Kostjan
zaopatrzenie w karnety TIR, obsługa
w zakresie białoruskich i rosyjskich wiz,
szeroki zakres ubezpieczeń –
od komunikacyjnych (OC, AC, NNW),
poprzez transportowe, majątkowe,
po ubezpieczenia na życie.
Zapewniamy obsługę w zakresie
systemu opłat
za przejazd drogami viaTOLL, szkolenia
BHP, szkolenia kadry kierowniczej,
szkolenia zawodowe kierowców.
Posiadamy własny ośrodek szkolenia
kierowców, gdzie przeprowadzamy
szkolenia wstępne i okresowe. Przepisy
unijne obowiązujące w Polsce nakazują,
aby zawodowy kierowca co 5 lat
odbywał 35-godzinne szkolenie. My
takie organizujemy.
W miarę potrzeb prowadzimy również
doradztwo prawne dla przewoźników –
6
Krzysztof Maliszewski
pomagamy w rozwiązywaniu
problemów np. z inspekcją drogową.
Służymy również wsparciem
informacyjnym na stronach
internetowych www.stow.pl
i www.uprzewoznikow.pl.
Jeśli chodzi o nasze przedsięwzięcia,
to bardzo staramy się o to, by
szkolenie zawodowe kierowców
wróciło po 30 latach do szkół
zawodowych.
Podejmujemy także współpracę
z różnymi placówkami edukacyjnymi:
uniwersytetami (np. Uniwersytet
Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie), studium celnym,
szkołami kształcącymi logistyków
i spedytorów. Studenci takich
placówek przyjeżdżają do nas
na seminaria, pomagamy kształcić
przyszłych pracowników branży
transportowej.
Odnośnie przedsięwzięć
organizacyjnych, to mamy już pierwszy
oddział naszego stowarzyszenia w
Łukowie i zamierzamy jeszcze otworzyć
oddziały w Chełmie
i w Zamościu.
– Wasze stowarzyszenie jako jedno
z pierwszych wiele lat temu
posiadało już duże pomieszczenie
biurowe. Jak udało się to osiągnąć?
– W odpowiednim czasie podjęliśmy
działalność gospodarczą i zgromadziliśmy własne środki, dzięki którym udało
nam się zakupić budynek. W obecnej
siedzibie mieścimy się od 2008 roku.
Partnerzy E100
– Jakie problemy w tej chwili
rozwiązujecie?
– Wasze stowarzyszenie ściśle
współpracuje ze strukturami
państwowymi – urzędami celnymi,
służbami granicznymi, posłami,
lokalnymi władzami. Byliście
inicjatorami wielu spotkań i
procesów, które uzyskały wsparcie
w całej Polsce. Proszę opowiedzieć
coś więcej na ten temat.
– Jako stowarzyszenie staramy się
przede wszystkim współpracować
tu, w Polsce wschodniej, ze służbami
granicznymi i celnymi. Obecnie
współpraca układa się pozytywnie,
służba celna reaguje na nasze prośby,
wprowadza pewne uproszczenia,
próbuje dostosowywać przejścia
graniczne do potrzeb przewoźników,
wprowadza nowe rozwiązania, w tym
elektroniczną kolejkę. Urząd celny dzieli
się opiniami i zasięga naszych opinii
w kwestiach dotyczących przewozów,
ułatwia przewoźnikom pracę.
Takim ułatwieniem jest przykładowo
nadawany niektórym firmom certyfikat
AEO upoważniający do wjeżdżania bez
kolejki do odprawy, przyspieszający
procedury odprawy towarów. Aby
uzyskać certyfikat upoważnionego
przedsiębiorcy AEO, firma musi złożyć
wniosek i zostać zweryfikowana pod
kątem spełniania odpowiednich
warunków, posiadania stosownych
zabezpieczeń, posiadania miejsca
wyznaczonego do odprawy oraz
np. pod kątem niezalegania z
należnościami wobec instytucji
państwowych i t.p. Jeśli firma spełnia
wszystkie warunki, zostaje jej
przydzielony status upoważnionego
przedsiębiorcy AEO. Rozwiązanie to
wpłynęło na usprawnienie procesu
przekraczania granicy i znacznie
zwiększyło liczbę odprawianych
pojazdów.
Niegdyś, oczywiście, zdarzało się, że
w trudnych sytuacjach byliśmy
zmuszeni do podejmowania różnych
działań i nawet odpowiadania za
organizację strajku na granicy oraz w
innych strategicznych punktach na
naszym terenie. Działania te wywarły
pozytywny skutek i kwestie konfliktowe
zostały opanowane i wyjaśnione.
Teraz współpraca z instytucjami
państwowymi, w tym z policją,
wojewodą, Inspekcją Transportu
Drogowego, układa się dobrze. Nasze
wnioski brane są pod uwagę.
Poza tym na zjazdy naszego
Stowarzyszenia zapraszamy posłów,
senatorów, ministrów celem
nawiązywania i podtrzymywania
bieżącej współpracy.
– Obecnie aktualnych jest kilka kwestii.
Oczywiście, sprawa porozumienia
między Polską a Rosją w sprawie
zezwoleń i przepisów przewozowych.
Na razie przyjęliśmy do wiadomości
warunki porozumienia. Dobrze,
że doszło do pewnych ustępstw i
uzgodnień.
Istotną sprawą jest też teraz płaca
minimalna, którą państwa unijne
zaczynają wprowadzać. Z tego tytułu
musieliśmy zorganizować protesty
pod ambasadą niemiecką i francuską
oraz przed gmachem Parlamentu
Europejskiego. W wyniku tych działań
rząd i unia zajęły się sprawą i liczymy
na to, że Unia ostatecznie rozstrzygnie
tę sprawę.
Poza tym naszym celem
priorytetowym, o którym już
wspominaliśmy jest wprowadzenie
szkolenia kierowców do szkół
państwowych w celu pozyskania kadry
do przewozów. Częściowo brak kadry
kierowców łagodzony jest w tej chwili
zatrudnianiem pracowników
z Białorusi, Rosji, Ukrainy.
– Jak Państwo oceniają
porozumienie, do którego doszło
między Polską i Rosją w kwestii
zezwoleń na realizację przewozów?
– Problem powstał, gdy w związku ze
zwiększeniem się ilości samochodów
w Rosji członkowie ASMAPu postanowili trochę więcej rynku wygospodarować dla swoich przewoźników. Polacy
obecni na rynku międzynarodowym
od lat 90-tych wypracowali sobie
7
Partnerzy E100
zaufanie zleceniodawców na
zachodzie i realizowali tam regularnie
przewozy. A więc działacze ASMAP,
aby nas z tego rynku wyeliminować,
wymyślili ustawę 301 regulującą
przewozy z krajów trzecich oraz
przewozy dwustronne –
na podstawie faktury. Nie mogliśmy
przystać na takie warunki. Doszło
więc do 6 spotkań Komisji Mieszanej
i posiedzeń, na których polski
Minister Transportu Jerzy Szmit
stał na stanowisku, że nie może
zgodzić się na przyjęcie gorszych
warunków realizacji przewozów
dla polskich przewoźników, niż te,
które obowiązywały dotychczas.
W końcu więc Rosjanie przyjęli
argumenty polskiej strony i wydali
Rozporządzenie nr 62, które reguluje
przewozy realizowane z krajów
trzecich i z Polski na innych
zasadach – niezależnie od miejsca
wystawienia faktury. Wywalczyliśmy
to porozumienia dla wszystkich
krajów, również dla Litwy, Łotwy,
Ukrainy, Białorusi, nie tylko dla Polski.
Istotnym efektem spotkań polskorosyjskich jest też powołanie, na
wniosek strony rosyjskiej, zespołów
problemowych, w których skład
wchodzą członkowie ministerstwa,
inspekcji drogowej i zrzeszenia
8
przewoźników drogowych obu stron.
Zespoły mają działać 24 h na dobę, tak aby
na bieżąco reagować na pojawiające się
trudności.
uproszczenie wielu skomplikowanych
procedur. Poza tym, aby biznes mógł być
udany, życzylibyśmy sobie większej ilości
towarów do przewozu i lepszych cen.
– Jak w ciągu ostatnich lat zmieniły
się kierunki przewozów realizowanych
przez przewoźników waszego
regionu? Jakie rynki, według Panów,
są najkorzystniejsze dla polskich
przewoźników?
– Proszę opowiedzieć o współpracy
z firmą Е100.
– Obecnie ze względu na zmniejszenie
się wymiany gospodarczej sytuacja w
transporcie jest dość trudna. Ceny za
wykonywanie poszczególnych przewozów
są dość niskie i niekorzystne dla
przewoźnika. Dodatkowo skomplikowana
sytuacja z zezwoleniami spowodowała, że
część przewoźników podjęła się realizacji
przewozów w innych kierunkach – na
południe Europy oraz
w kierunku Turcji i Iraku.
– Co według Państwa potrzebne
jest teraz polskiemu przewoźnikowi
towarowemu do prowadzenia
udanego biznesu?
– Szczególne znaczenie dla przewoźników
ma stabilizacja przepisów prawnych
dotyczących wykonywania przewozów
w poszczególnych krajach, a także
– Z firmą E100 współpracujemy od
bardzo dawna, praktycznie od początku
pojawienia się firmy na naszym rynku.
Współpraca układa się bardzo dobrze.
E100 jako partner jest naszym rzetelnym
kontrahentem. Uczestniczy w życiu
naszego środowiska. Zawsze można liczyć
na pomoc firmy, nawet w bardzo trudnych
sytuacjach pojawiających się w Europie
Wschodniej. Traktujemy się nawzajem
z sympatią i wspólnie wspieramy naszych
przewoźników. Również w relacjach
pozasłużbowych jesteśmy zaprzyjaźnieni.
Liczymy na to, że dalsza współpraca będzie
ułatwiała nam pracę.
Przewoźnicy również darzą zaufaniem
firmę E100. Z autopsji możemy
powiedzieć, że dzięki współpracy z E100
nie ma problemów np. z systemem
opłat za przejazd białoruskimi drogami
BelToll. Jeśli pojawia się jakiś problem,
wystarczy zadzwonić do E100 i sprawa jest
kompleksowo załatwiona.
Rozmawiała główna redaktorka «NewsE100»
Nadzieżda Szyganowa
Partnerzy E100
Sławomir Kostjan
Jarosław Jakoniuk
Z wykształcenia jest magistrem
ekonomii po Szkole Główne
Handlowej w Warszawie,
większość swego życia
pracował w firmie PKS, a od
roku 2000, czyli od momentu
założenia stowarzyszenia jest
jego dyrektorem.
Urodził się 12.07.1961 w Białej Podlaskiej, z wykształcenia inżynier
logistyk, absolwent Politechniki Radomskiej. Jego pierwszym miejscem
pracy była firma PKS Biała Podlaska, w której przez 4 lata pracował jako
mechanik. W latach 1979 – 1983 był kontrolerem technicznym
w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Klonownicy. W latach
1983 – 1985 – pełnił służbę wojskową. A od roku 1985 do 1989
zajmował stanowisko kierownika oddziału transportowego w Zakładzie
Transportu Samochodowego TRANSMEBLE. W roku 1989, w ramach
rozpoczynających się w tamtym czasie przekształceń gospodarczych,
wziął całą firmę w ajencję (26 samochodów STAR, JELCZ , ok. 35 osób).
Firma obsługiwała Bialską Fabrykę Mebli. W roku 1992 został
właścicielem firmy i w związku z obserwowanym w tamtym okresie
spadkiem popytu na meble zaczął szukać nowych rozwiązań. Firma
rozpoczęła pierwsze przewozy międzynarodowe na trasie Hamburg –
Moskwa (przewóz kontenerów). Pierwsze samochody zakupione
zostały w 1996 roku i były to ciężarówki marki Iveco i Mercedes.
W 1998 po nadejściu „kryzysu rosyjskiego” powstał pomysł stworzenia
stowarzyszenia przewoźników o dość wymownej pierwotnej nazwie –
Ogólnopolskie stowarzyszenie na rzecz obrony przewoźników. Pan
Jarosław był również właścicielem dwóch firm – Usługi Transportowe
Jakoniuk oraz firmy Jakontrans, które połączone zostały w 2010
w Jakontrans Sp. z o.o.
Od 2000 roku Jarosław Jakoniuk pełni funkcję Prezesa Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Przewoźników, w 2002 roku został członkiem rady
ZMPD, od 2006 do 2010 był członkiem zarządu i wiceprezesem
ZMPD, a od roku 2010 do 2014 członkiem zarządu. Od roku 2014 jest
przewodniczącym regionu lubelskiego ZMPD.
Prywatnie ma żonę, która zajmuje się zarządzaniem finansami w firmie
Jakontrans oraz dwie córki.
9
OPŁATY ZA DROGI
W AUSTRII Z Е100
System opłat za przejazd drogami w Austrii obejmuje
wszystkie samochody ciężarowe o masie przekraczającej
3,5 tony. Przed wjazdem na płatne odcinki należy upewnić
się, że samochód jest zarejestrowany w elektronicznym
systemie poboru opłat za przejazd drogami, a także,
że urządzenie pokładowe zostało prawidłowo zamontowane
w kabinie pojazdu.
Firma Е100 oferuje swoim klientom możliwość dokonywania
opłat za przejazd drogami
w Austrii w trybie post-pay za pomocą następujących
urządzeń pokładowych:
· austriacki GO-Box (możliwość opłacenia tylko austriackich
dróg);
· niemieckie OBU (możliwość opłacenia austriackich dróg
za pomocą niemieckiego urządzenia w systemie Toll2GO).
Na drogach А9, А11, А12, А13 i S16 obowiązują specjalne
taryfy. Można zapoznać się z nimi na stronie
www.go-maut.at.
Winiety / GO-Box
Taryfy specjalne / GO-Box
STAWKI W EURO ZA 1 km*
GRUPA TARYFOWA
KATEGORIA 2
KATEGORIA 3
KATEGORIA 4
(2 OSIE)
(3 OSIE)
(4 LUB WIĘCEJ OSI)
А KLASA EMISJI
SPALIN EURO VI
0,157
0,2198
0,3297
B KLASA EMISJI
SPALIN EURO EEV
0,172
0,2480
0,3612
В KLASA EMISJI
SPALIN EURO IV – V
0,190
0,2660
0,3990
С KLASA EMISJI
SPALIN EURO 0 – III
0,213
0,2982
0,4473
*(nie zawiera 20% vat)
Wszystkie pojazdy o klasie emisji spalin Еurо-2
i powyżej przemieszczające się drogami Wiednia
i Dolnej Austrii powinny być oznakowane naklejką
z odpowiednią klasą Euro. Można ją nabyć (25 €)
w punktach serwisowych, punktach obsługi technicznej
oraz punktach ÖAMTC (Österreichischer Automobil-, Motorradund
Touring Club – austriacki klub miłośników samochodów,
motocykli i turystyki). Przy zakupie naklejki należy okazać
stosowne dokumenty w celu potwierdzenia klasy emisji spalin.
Za brak naklejki obowiązuje kara w wysokości do 2180 €.
10
Z kartą E100 po Europie
Е100 rekomenduje w Europie
Bułgaria BG97
Słowacja SK11
CENA kwietnia*
CENA kwietnia*
0,750 €/l
BG97
1
BG
Vidin
Calafat
1
14
RO
553
BG97
0,783 €/l
E79
Kierunek:
Bułgaria – Turcja
Całodobowa stacja
paliw zlokalizowana przy
wjeździe do Bułgarii po
stronie granicy z Rumunią,
na drodze E79 w pobliżu
Widyniа (Południowa Strefa
Przemysłowa).
Kierunek:
Budapeszt
(Węgry)
Kalná nad
Hronom
76
75
66
SK
Šahy
Hont
HU
BG97 – Petrol, E79/I-1 Southern Industrial Zone, 3700 Vidin
SK11 – AVIA, Tr. SNP 52/A Šahy 93601
GPS 43.949610 22.846960
GPS 48.082953 18.932440
Czechy CZ93
Niemcy DE544
605
CZ93
Pilsen
26
203
CZ
E50
27
Zbůch
E50
2
CENA kwietnia*
CZ93
DE544
Kierunek:
Norymberga
(Niemcy)
0,902 €/l
DE
70
DE544
30
Na stacji mieści się parking
dla ciężarówek, sklep,
restauracja, toalety
i prysznic.
Kierunek:
Holandia
Całodobowa stacja
zlokalizowana 30 km od
granicy z Holandią, przy
zjeździe z trasy E30/A1 w
pobliżu Rheine (na północ
od Münster).
Stacja zlokalizowana przy
zjeździe z autostrady
E50/D5 w pobliżu miasta
Plzeň.
Na stacji dostępny jest bar,
sklep oraz AdBlue.
70
65
Rheine
26
CZ93 – PapOil, Domažlická 573, Plzeň – Vejprnice
DE544 – Tankpool24, E30/A30 Daimlerstraße 2 / Ecke Venhauser Damm city
GPS 49.717739 13.295407
GPS 52.318330 7.433610
*cena NETTO
Na terenie SK11 znajduje
się parking dla ciężarówek,
bar, prysznic i toaleta.
Ponadto na kartę paliw
E100 dostępny jest AdBlue.
CENA kwietnia*
0,762 €/l
Bdeněves
Kompleks paliwowy
mieszczący się 5 km od
granicy z Węgrami na
autostradzie E77 w pobliżu
Šahy.
SK11
75
75
Na stacji można nabyć
winiety do dokonywania
opłat za przejazd drogami.
E79
SK11
E77
51
11
Wywiad
Bogdan Gonera:
Hodowla
gołębi
to zarówno
sport, jak i
dziedzictwo
Wielu przewoźników
w wolnym czasie oddaje się
swojemu hobby. Dla jednych
jest to kolekcjonowanie
samochodów, dla innych –
skoki na spadochronie.
A dla Pana Bogdana Gonery,
szefa firmy Trans Marlen,
która jest klientem E100,
są to gołębie. Hodowlą tych
ptaków zajmował się jeszcze
dziadek Pana Bogdana. Dlatego
nic dziwnego, że wywiad
rozpoczęliśmy w gołębniku.
12
– Posiada Pan hodowlę gołębi
i ciekawe hobby związane z tymi
ptakami. Proszę nam o tym
opowiedzieć coś więcej.
– Tak, całe moje życie związane było
z gołębiami. Kiedyś ich hodowlą
zajmował się mój dziadek, potem
ojciec, a teraz ja. Tak więc hodowla
to dla mnie zarówno sport, jak
i dziedzictwo. Mam około 300
gołębi. Moje gołębie biorą udział
w zawodach rozpoczynających się
w maju i trwających 3 miesiące.
Zawody polegają na tym, że ptaki
są dowożone przez hodowców do
określonych punktów startowych,
tam są wypuszczane i muszą same,
jak najszybciej, wrócić do domu.
Wymyślamy różne sposoby na to,
aby chciały jak najszybciej wrócić,
czasem jest to tęsknota za swoimi
młodymi dziećmi. Ja wystawiam
do zawodów tylko samiczki, one są
bardziej zdyscyplinowane, niż samce i
bardziej ciągną do domu. Ptaki biorące
udział w zawodach posiadają chipy z
przypisanym numerem i ścigają się w
różnych kategoriach (np. krótkie loty,
maratony). Do zawodów zgłaszam
ok. 50 ptaków, osiągają one prędkość
od 50 do 120 – 140 km na godzinę.
Satelitarnie wyliczany jest ich czas
przelotu
w kilometrogodzinach. Takich lotów
jest 14 i są one później sumowane.
Najdłuższy lot ma dystans 735 km –
tyle musi pokonać gołąb w ciągu
jednego dnia.
Hodowla gołębi wymaga codziennej
troski, bo ptaki mają dwa obloty
dziennie, przez cały rok, oczywiście,
regularne karmienia. Przed
zawodami zawsze śledzę pogodę,
bo ma ona wpływ na przygotowanie
gołębi do zawodów. Przede
wszystkim gołąb musi być zdrowy,
aby przystąpić do zawodów. Czasem
ptaki trzeba porządnie nakarmić,
czasem wręcz odwrotnie. Dużo
zależy od wiatru, jeśli wiatr wieje
w kierunku lotu, może wspomóc,
przepchnąć gołębia i wtedy
przylatuje on szybciej. Jeśli wiatr jest
w przeciwnym kierunku, ptak musi
się z nim zmagać i wtedy potrzebuje
więcej energii, więcej pożywienia
przed lotem. W upalną pogodę
gołębie wracają zmordowane,
czasem waga spada im o 50%, a ja
mam tydzień na przywrócenie ich
do formy przed kolejnym lotem.
Wywiad
wschodnim i południowym. Myślę, że
korzystniejszy jest kierunek zachodni,
ale trudno, żeby wszyscy realizowali
przewozy na zachód.
– A czym kieruje się Pan przy
przyjmowaniu do pracy nowych
pracowników?
– Przy przyjmowaniu do pracy
zwracamy uwagę na to, czy danej osobie
rzeczywiście chce się pracować. Ważne
czy nie zaczyna tematu od razu od
pieniędzy, zanim jeszcze wiadomo czy
nadaje się do zawodu.
– Proszę powiedzieć jak Pan godzi
wszystkie obowiązki – transport,
gołębie i rolnictwo?
– Firma jest całkowicie rodzinna. Dużo
pomaga mi córka, syn.
– A czy Pana gołębie mają na koncie
jakieś sukcesy, zdobyte nagrody?
– Największe osiągniecie, jeśli chodzi o
gołębie, to ok. 120-te miejsce na 46 000
hodowców zajęte podczas Mistrzostw
Polski w 2012 roku. W mniejszych
zawodach, na ok. 120 hodowców udało
się zdobyć mistrzostwo. Dla mnie to
zaszczyt – mieć dobrego gołębia, który
przylatuje pierwszy przed wszystkimi
innymi i uzyskuje pierwsze miejsce.
– Proszę powiedzieć ile miesięcznie
kosztuje utrzymanie całej hodowli
gołębi?
– Powiedzmy ok. 1000 zł. + składki na
wyścigi.
– Kto Pana wspiera w pracy
i prowadzeniu hodowli?
– W rodzinie praktycznie wszyscy. Na
początku wszyscy byli przeciwni, ale
teraz praktycznie wszyscy pomagają.
– Proszę powiedzieć od czego
rozpoczęła się Pana historia
z przewozami samochodowymi?
– Mój dziadek był kierowcą mlekowozu,
mój ojciec – kolejarzem. A historia z
transportem samochodowym zaczęła się
ode mnie. W 1979 r. zacząłem realizować
transporty STARem – sam byłem wtedy
kierowcą i to trwało do ok. 1989 roku.
Potem zaczęliśmy kupować pierwsze
TIRy – i tak to się wszystko zaczęło.
– Dlaczego postawił Pan akurat
na TIRy i transport ciężki?
– Po prostu miałem już w tym
doświadczenie, wiedziałem co to za
transport.
– A ile pojazdów realizujących
przewozy liczy obecnie Pańska flota?
– Obecnie 18.
– Proszę powiedzieć, jak w obecnej,
ciężkiej sytuacji panującej w branży
przewozowej może przetrwać
przewoźnik?
– W tej chwili rzeczywiście jest ciężko, ale
po prostu nie ma wyjścia. Ja nie oczekuję
kroci, uważam, że po prostu jakoś trzeba
przetrwać.
– Jaki kierunek w chwili obecnej
uważa Pan za korzystniejszy –
wschodni czy zachodni?
– Transporty wszędzie muszą docierać,
my realizujemy przewozy w kierunku
– Co poradziłby Pan firmom, które
teraz rozpoczynają działalność
przewozową?
– Na pewno życzę im sukcesów. Widzę,
że młodzi przewoźnicy jeżdżą raczej na
zachód i jakoś sobie radzą.
– Jak Pan myśli jaka będzie sytuacja
w branży transportowej za 10 lat?
– Transport to taka branża, która zawsze
będzie istniała – i teraz, i za 10 lat.
– A jakie są Pana plany na
przyszłość? I w czym widzi Pan
przyszłość – w transporcie,
rolnictwie, w hodowli gołębi?
– Ja chciałbym przede wszystkim odejść
na zasłużoną emeryturę i skupić się na
gołębiach, a transport i inne działalności
niech przejmą potomkowie.
– Na koniec proszę jeszcze
powiedzieć dlaczego współpracuje
Pan z E100?
– Od początku współpracujemy
z E100, jest dobrze i dlatego nic nie
zmienialiśmy.
Rozmawiała główna redaktorka «NewsE100»
Nadzieżda Szyganowa
13
Zmiany w sieci AVIA
we Francji
Firma Е100 informuje klientów o zmianach we francuskiej
sieci stacji AVIA. Prosimy przewoźników o uwzględnianie
zmian przy planowaniu trasy i kierować się stroną
internetową www.e100.eu, na której rozmieszczona jest
aktualna lista działających stacji sieci AVIA.
FR587
FR586
FR561
FR560
FR251
FR559
FR580
FR252 FR558
FR581
FR582
FR595
FR655
FR589
FR596
FR473
FR474
FR584
FR573
FR583
FR571
FR654
FR585
FR563
FR901
FR569
FR597
FR482 FR329
FR700
FR572
FR591
FR257
FR255
FR247
FR240
FR236
FR592
FR242
FR245
FR562 FR579
FR244
FR701
FR238
FR575
FR588
FR574
FR645
FR702
FR653
FR593
FR578
FR576
FR577
FR703
FR564
FR263 FR275
FR565
FR567
FR568
FR262
FR594
FR657
FR566
FR
14
stacje, zlokalizowane na
autostradach
FR
stacje, wyposażone dla
transportu ciężarowego
Belgijskie drogi
na nowych zasadach
FLANDRIA*
BRUKSELA*
Od 1 kwietnia 2016 roku w Belgii uruchomiony został nowy system
poboru opłat za przejazd drogami Viapass obejmujący samochody
ciężarowe o masie powyżej 3,5 tony. Objęte są nim trzy regiony:
Flandria*, Bruksela* i Walonia. W celu ułatwienia przejścia na nowy
system, firma Е100 oferuje swoim klientom następujące usługi:
REJON WALOŃSKI
*Informujemy, że
NIE można uzyskać
zwrotu VAT od opłat
za przejazd drogami
we Flandrii i Brukseli.
• pomoc w utworzeniu konta użytkownika na stronie satellic.be;
• rejestrację pojazdu w systemie;
• zamówienie urządzenia pokładowego OBU.
Dla klientów firmy Е100 dostępne są dwa
sposoby dokonywania opłat za przejazd
drogami w Belgii – tryb pre-pay (zasilanie
konta urządzenia kartą LogPay po zalogowaniu
się na stronie Satellic) i tryb post-pay.
Polskie drogi
А1 i А2
na karty Е100
Uwaga!
Ponieważ Satellic wysyła
urządzenia OBU tylko do
państw europejskich, firma
Е100 bierze na siebie dostawy
do Białorusi, Ukrainy i Rosji.
Firma Е100 wychodząc naprzeciw potrzebom przewoźników
towarowych stale rozszerza strefę akceptacji swojej karty paliwowej
na nowych trasach i kierunkach. W Polsce kartą Е100 można
posługiwać się na takich kluczowych drogach jak autostrada
А1 Gdańsk – Toruń – Łódź – Częstochowa – Gliwice – Gorzyczki oraz
autostrada А2 zawierająca cztery płatne odcinki: Konin – Września,
Września – Poznań, Poznań – Nowy Tomyśl oraz Nowy Tomyśl –
Rzepin. Obie autostrady stanowią część transeuropejskich tras
Е75 i Е30 i przebiegają przez duże polskie miasta.
W celu skorzystania
z autostrady А1 i А2, wystarczy
przesunąć kartę Е100 przez
terminal w punktach poboru
opłat za przejazd (ich adresy
i współrzędne GPS dostępne są
na stronie www.e100.eu).
А1
А2
15
Porady
gorącej
linii Е100
Pomoc informacyjna to priorytetowe zadanie
całodobowej gorącej linii Е100. I bardzo często
jej pracownicy muszą wykorzystywać całą swoją
wiedzę, aby pomóc osobie znajdującej się po
drugiej stronie słuchawki.
Dość często na gorącą linię wpływają telefony
z prośbą o wyszukanie oraz podpowiedzenie,
w którym miejscu znajduje się najbliższa stacja
na trasie. Tego typu prośba wpłynęła na infolinię
również w ubiegłym miesiącu. Kierowca
z Rosji, przebywając w Niemczech, szukał
stacji, na której można nabyć paliwo na kartę
Е100. Mężczyzna zupełnie nie znał języka,
więc nie mógł nikogo spytać o drogę do stacji.
Telefony
na gorącą linię:
Rosja:
+7 925 172 28 38 (24 h)
8 800 7777 100 (Pn. – Pt.) free
Pracownik infolinii podał więc kierowcy
współrzędne i adres kompleksu
paliwowego. Jednak w trakcie rozmowy
okazało się, że mężczyzna nie posiada
nawigacji.
Wtedy specjalista Е100 z mapą w ręku
poprowadził kierowcę do stacji,
objaśniając mu telefonicznie, którędy
dokładnie ma się kierować.
Aby uniknąć tego typu problemów
w drodze, pracownicy infolinii
rekomendują wcześniejsze planowanie
kursu i wybór odpowiednich stacji paliw
przy pomocy filtrów na stronie e100.eu.
Rozszerzenie
sieci Е100
na zachodzie
Pod koniec maja do sieci Е100
w Austrii i Niemczech dołączą dwie
nowe stacje paliw.
Pierwszy kompleks AT23 znajduje
się w pobliżu Wiednia na
międzynarodowej drodze A22/E59.
Tutaj klienci Е100 mogą zaopatrzyć
się we wszystkie rodzaje oleju
napędowego: Diesel, Bio Diesel,
a także nabyć płyn AdBlue.
Druga stacja DE933 marki Tankhof
Grün mieści się niedaleko granicy
z Francją. Na stacji kierowcy mogą
nabyć dobrej jakości olej napędowy
o standardzie Euro-5.
Dla wygody klientów na obu stacjach
dostępny jest parking, sklep i toaleta.
16
Białoruś:
+375293330100 (24 h)
Polska:
+48 669 300 100 (24 h)
Ukraina:
08 00309 100 (Pn. – Pt.) free
+380 44 3921 443 (24 h)
Kazachstan: +7 727 3 507 568
8-800-070-2035
Litwa: +370 5 2111 881
SMS Center:
+375447447100
Gorąca linia Е100 – wszelka
pomoc w dzień i w nocy!
AT23
Wien
AT23 – BÖHM Wien, Autobahn A22. Ausfahrt Strebersdorf.
(Industriezentrum Strebersdorf/ Langenzersdorf Süd)
Pappelstrasse Nr. 2 (48.287054 16.362860)
DE933
Emmendingen
DE
FR
Freiburg
im Breisgau
DE933 – Tankhof Grün, Am Elzdamm 48 – 49
79312 Emmendingen (48.1273600 7.8257600)
Na rosyjskich drogach
z kartą Е100: drogi М4 i М11
Od kwietnia klienci firmy Е100 mogą z kartą paliwową Е100
Кандалакша
korzystać z płatnych dróg
М4 Moskwa – Noworosyjsk i М11
Moskwa – Petersburg objeżdżając Wysznij Wołoczok.
Кемь
Z użyciem karty można:
• skorzystać z terminala
we wszystkich punktach poboru
opłat oraz punktach obsługi;
• zasilić saldo transpondera lub
karty zbliżeniowej po zalogowaniu
się na stronie avtodor-tr.ru.
W tym celu należy otworzyć
zakładkę „Konto” i wybrać opcję
„Uzupełnij saldo”. Następnie należy
wybrać z listy opcję „Płatność kartą”.
Poza tym po zalogowaniu się na
stronie „Awtodoru” ustawić można
automatyczne zasilanie salda.
Архангельск
Люття
Северодвинск
FI
Петрозаводск
Санкт-Петербург
М11
Великий
Новгород
Вышний
Волочёк
Ярославль
RU
М11
Москва
Каза
Нижний
Новгород
Минск
BY
М4
Тольятти
Саратов
Воронеж
Киев
UA
Харьков
Волгоград
Луганск
М4
Краснодар
Тбилиси
17
Rosyjskie
zezwolenia:
кomentarz
Janа Buczka
– Panie Janie, dlaczego, według Pana,
zaistniała taka a nie inna sytuacja z rosyjskimi
zezwoleniami?
– Na sytuację w zakresie dostępu do transportowego
rynku rosyjskiego wpływa wiele czynników.
Zdecydowanie największy wpływ na naszą pracę
mają czynniki absolutnie niezależne od nas samych.
Międzynarodowa polityka często wywołuje zupełnie
zaskakujące skutki, dosłownie blokując nas w
przewozach. Tak było po wprowadzeniu restrykcji
gospodarczych i embargo na import towarów do
Rosji. Skutki dotknęły producentów, handlowców, ale
też samych, czyli polskich przewoźników.
Ale niezależnie od takich totalnych wydarzeń,
struktura udziału przewoźników z różnych
państw zmieniała się od lat. Najistotniejszym
czynnikiem był stosunkowo późny rozwój i liczebny
wzrost przewoźników rosyjskich. Pojawiali się w
okresach, kiedy na rynku uczestniczyli z dobrym
skutkiem przewoźnicy z Polski, Litwy, Białorusi i
inni. To stwarzało u nich wrażenie, że ponieważ
najważniejszym rynkiem transportowym w Europie
jest rynek przewozów do Rosji, to udział na tym
rynku należy się przede wszystkim im samym!
Wieloletnie monotematyczne naciski na rząd
doprowadziły do reakcji i podjęcia przez Rosję
działań zmierzających do ograniczenia zagranicznych
przewoźników. Pięć lat temu już mieliśmy problem z
kontynuacją przewozów na ówczesnych warunkach.
Wówczas Rosjanie ignorując międzynarodowe
prawo, zwyczaje i umowy zaczęli wprowadzać
„własne” definicje określające rodzaje przewozów
i „nowe” zasady ich realizacji. Wówczas również
odbyła się cała tura trudnych posiedzeń z udziałem
vice ministrów transportu. Ostatecznie 01.08.2012r.
w Soczi udało się podpisać porozumienie, które
zakończyło swoje obowiązywanie 31.12.2015r.
W międzyczasie Rosjanie doprowadzili do
uchwalenia Ustawy Federalnej Nr 362 dotyczącej
18
kontroli w przewozach międzynarodowych i
Rozporządzenia Nr 301, w którym opisano zasady
wykonywania przewozów i wykaz dokumentów.
Ponieważ twórcy tych regulacji widzieli tylko jedna
stronę medalu i mieli przed sobą tylko jeden cel,
w swoim zapędzie doprowadzili do zapisów, które
w ogóle eliminowały z niektórych form przewozów
nawet swoich rosyjskich przewoźników! No, chyba,
że zakładali już na wstępie, że te regulacje i kary będą
dotyczyły tylko zagranicznych przewoźników…
– Niektórzy przewoźnicy uważają, że polska strona
ustąpiła stronie rosyjskiej? Jak Pan myśli dlaczego?
– No właśnie. Po kilku miesiącach negocjacji
1 maja zapadły wreszcie decyzje dotyczące wymiany
zezwoleniami do końca 2016 roku. Czy Pan osobiście
jest zadowolony z przydzielonych kwot i dlaczego
porozumienie dotyczy tylko jednego roku, a nie
trzech – tak jak to było wcześniej?
A tak jak powiedziałem wcześniej był moment, że
już ten rynek przewozów dla polskich przewoźników
realnie przestawał istnieć. A mimo to udało się
powrócić na ten rynek na zbliżonych do wcześniej
obowiązujących warunkach.
– Rozmowy praktycznie rozpoczęły się po
uformowaniu nowego naszego rządu po wyborach,
a więc bardzo, bardzo późno. Nie mieliśmy
żadnych szans na wsparcie naszych wysiłków ze
strony jakiegokolwiek innego dotkniętego tym
problemem państwa, ponieważ nasi konkurenci
uwierzyli w ustne zapewnienia Rosjan, że będą mieli
„szczególne” warunki wykonywania przewozów i
pośpiesznie zgodzili się na nowe warunki. Zgody
na zaakceptowanie rosyjskich rozwiązań z naszej
strony nie mogło być i sam osobiście dokładałem
wielu starań, aby nasza, polska strona nie popełniła
żadnego błędu na jakimkolwiek etapie negocjacji. Całe
szczęście, że nowy, odpowiedzialny za naszą branżę
vice-minister p. Jerzy Szmit jest człowiekiem otwartym
na dialog ze środowiskiem przewoźników i spokojnie
analizował wszystkie nasze uwagi i postulaty. Jego
decyzje były bardzo wyważone, a my przy jego
boku wskazywaliśmy na prawdopodobne skutki
pojawiających się różnych cząstkowych propozycji.
Sam osobiście czułem ogromny ciężar negocjacji i
odpowiedzialności za wszelkie sugestie. Jestem jemu
osobiście wdzięczny, że potrafił wykorzystać w sposób
obiektywny nasze doświadczenie i argumenty.
A rozmowy były wyjątkowo trudne, bowiem nałożyły
się na nasze merytoryczne zagadnienia bardzo silne
naciski ze strony zarówno polskich, jak też rosyjskich
przewoźników. W końcu krok po kroku zbliżaliśmy
się do kompromisu i ostatecznie udało się nakłonić
Rosjan do zmiany swoich wykonawczych przepisów.
Ostatecznie wynegocjonowana treść protokołu daje
możliwość polskim i rosyjskim przewoźnikom na
powrót na swoje dotychczasowe rynki.
Oczywiście, że chcieliśmy więcej zezwoleń „na kraje
trzecie”, bo nasi przewoźnicy mają wiele takich
zamówień. Rosjanie również nie są z tego zadowoleni,
bo chcieli nas w tej kategorii przewozów bardzo
mocno ograniczyć, ale im się to nie udało.
Ale teraz na spokojnie oceniając całe to wydarzenie,
uważam, że my polscy przewoźnicy mamy powody do
zadowolenia. Było realne zagrożenie, żebyśmy zostali
całkowicie wyeliminowani przez Rosjan w niektórych
relacjach przewozowych. Zanim byśmy wyjaśnili spór
przed międzynarodowymi instytucjami takimi jak ONZ,
OECD, WTO, czy EC, nasi przewoźnicy utraciliby swoje
handlowe kontakty. A tego udało się uniknąć.
Przy tym sporze nie ma strony, która by odniosła
jakieś szczególne dla siebie korzyści. Ale utrzymanie
szans na utrzymanie dotychczasowych poziomów
przewozów zarówno przez polskich, jak też rosyjskich
przewoźników przy tej niezwykle złożonej geopolitycznej sytuacji niewątpliwie jest wielkim
sukcesem negocjacyjnym, który daje mi osobiście
wiele powodów do satysfakcji…
– Tak również słyszę takie głosy, ale niestety są to
„podkręcane” przez dyżurnych naszych oponentów,
dla których nie ważne jest ile tracą na tym
przewoźnicy. Regułą jest, że każdy mój, czy też naszej
organizacji sukces daje się skrytykować. Nie możemy
długo poświęcać im uwagi, bo mamy pełne ręce
potrzebnej naszej branży roboty. Wypada za głosem
klasyka tylko stwierdzić: „No cóż. Taki mamy klimat”…
– Wszyscy dążą do osiągnięcia najlepszych
rezultatów. Jaka, według Pana, byłaby
optymalna ilość rosyjskich zezwoleń dla polskich
przewoźników? I jakie jeszcze warunki powinny
ulec zmianie, żeby można było z pełną mocą
pracować w kierunku wschodnim?
– Przy obecnych, mocno napiętych stosunkach
międzynarodowych jest bardzo wiele niewiadomych
i dla tego nie myśleliśmy nawet o „zafixowaniu”
ustaleń na czas dłuższy, niż do końca roku. Bacznie
obserwujemy wszelkie sygnały, musimy się też
nauczyć przewozów na tych obowiązujących
warunkach. Do tego mamy też ustalone, że
będzie wszelkie nieprawidłowości wyjaśniać na
bieżąco specjalna Grupa Robocza. W GITD został
stworzony specjalny system do elektronicznej
kontroli zezwoleń, więc będzie uszczelniany system
kontroli zarówno przez Inspektorów ITD, jak też
na przejściach granicznych. To są kolejne kroki
do poprawy pozycji negocjacyjnej i urealnienia
statystyki wykorzystania polskich zezwoleń przez
zagranicznych przewoźników.
Oczywiście trzeba jeszcze wielu działań, ale o tym
rozmawiamy z naszym ministrem.
– Na zakończenie, czego chciałby Pan życzyć
wszystkim przewoźnikom drogowym?
– W rynkowym systemie wszelkiego rodzaju
trudności są zjawiskiem normalnym. Nie ma prostych
rozwiązań, więc nie można oceniać tylko wycinków
całego problemu. Nie da się też bezkrytycznie
wprowadzać zmian, które mogą zmienić doraźnie
skutki tylko dla jednej grupy zainteresowanych.
Zawsze skutki wprowadzonych zmian „wychodzą”
nam w innym obszarze. Na problemie z Rosją
kłopoty polskich przewoźników nie kończą się.
Nowa fala problemów, to wdrażanie wszelkich
barier na zachodzie. Uruchomiliśmy od wielu
miesięcy wszelkie formalne działania. Nowy rząd
również wspiera nasze wysiłki, jednakże aktualna
sytuacja polityczna nie daje nadziei na uznanie przez
zachodnie państwa naszych racji. Komisja Europejska
również bardzo opieszale reaguje. Obecnie pracuję
nad stworzeniem międzynarodowego poparcia dla
ewentualnej akcji o zasięgu międzynarodowym, aby
nasz głos był lepiej słyszany.
Nasi polscy przewoźnicy oprócz wielkiej pracowitości
i rzetelności, które są niezbędne do uzyskania
zaufania klienta. Ale też wyróżniają się wyjątkową
intuicją i pomysłowością. Życzę wszystkim moim
Kolegom Polskim Przewoźnikom wiary w ich
umiejętności do pokonania trudności, które są
wpisane na trwałe w naszą rzeczywistość, bo
przecież nasze sukcesy wcale nie są powodem do
zadowolenia u naszych konkurentów…
pracuję
z e100
dla tego
że...
Gerard Kaczmarczyk,
właściciel firmy GERDEX,
dziesięć lat współpracy z Е100
Współpracuję z Е100 dlatego, że
uważam tę firmę za najlepszą wśród firm
oferujących karty flotowe, dzięki temu,
że pomaga i potrafi rozwiązać wszelkie
niestandardowe problemy pojawiające się
podczas realizacji przewozów na drogach
w Rosji, Białorusi, Kazachstanie. E100 nigdy
nie odmawia pomocy finansowej, pomocy
w sytuacjach wypadkowych, w załatwieniu
problemów na granicy. Do tego dochodzi
kwestia osiągania najlepszych cen paliwa,
kontrola jakości paliwa. To wszystko jest
w ofercie E100 niezwykle istotne z punktu
widzenia przewoźnika i takich usług nie
oferują konkurenci.
Aleksandr Barzun, przedsiębiorca,
trzy lata współpracy z Е100
Współpracuję z Е100 ponieważ z Wami
dobrze się pracuje, a w dodatku karta
honorowana jest w każdym kraju.
Współpracujemy z Е100 nie pierwszy
już rok i przez ten czas ani razu tego nie
żałowaliśmy.
Andriej Kolosowski,
Dyrektor Generalny firmy AsstrA
Forwarding, partner Е100
Firma Е100 Baltia to firma europejskiego
formatu z partnerskim podejściem
do prowadzenia biznesu, zorientowana
na klientów, udoskonalająca się
i zmieniająca zgodnie z potrzebami
współczesnego rynku. Jeśli twój partner
jest liderem, oznacza to, że dokonałeś
prawidłowego wyboru.
Stała chęć rozwoju pozwala firmie
AsstrA wspólnie z Е100 zaoferować
nie tylko możliwość zakupu paliwa,
ale również szeroki wachlarz innych
usług niezbędnych przy eksploatacji
pojazdów ciężarowych, takich jak opłaty
za przejazd drogami, myjnie, parkingi,
rezerwacja promów, opłata przejazdu
mostami i tunelami, rezerwacja usług
ROLA, zwrot VAT i akcyzy. Czyli jedna
karta pokrywa większość wydatków
eksploatacyjnych właściciela pojazdu.
Współpracując z Е100 wiemy, że
mamy solidnego, nowoczesnego
partnera, wspólnie z nim rozwijamy się
wykorzystując współczesne metody
marketingowe oraz nowoczesne
rozwiązania IT.
Elastyczna polityka cenowa Е100
umożliwia przygotowanie rzeczywiście
unikalnej oferty dla partnerów.
Współpracując z Е100 wiemy, że mamy
przed sobą duże perspektywy.
Ałła Kudriaszewa,
Dyrektor „Eurotransline”,
pół roku współpracy z Е100
Z Е100 współpracuje nam się bardzo
wygodnie i menedżerowie firmy, którzy
pracują z klientami są prawdziwymi
profesjonalistami. Jeśli na koncie kończą
się środki, opiekun zawsze dzwoni
uprzedzić nas o tym. Ale najważniejsze, że
współpracując z Е100 mamy możliwość
korzystania z płatnych dróg. I ogólnie
Е100 oferuje wiele usług dodatkowych
zdecydowanie ułatwiając nam pracę.
W Е100 bardzo dobrze funkcjonuje system
obsługi. Zawsze miło współpracuje się
z profesjonalistami. Dziękuję Wam za dobrą
współpracę! Pozostańcie nadal liderem
na rynku, bo na to zasługujecie.
19
Е100 w Krasnej Gorce,
czyli Jak pomagaliśmy
przewoźnikom przy rejestracji
do systemu„Platon”
Cały tydzień przed zniesieniem
w systemie „Platon”
jednorazowych kart przejazdu
dla niezarejestrowanych
użytkowników pracownica Е100
Olga Matrosowa dyżurowała na
przejściu granicznym „Krasnaja
Gorka”, aby pomóc klientom
w rejestracji do systemu opłat
za przejazd drogami. Udzielała
także konsultacji na temat
dokumentów potrzebnych
do rejestracji.
W tym czasie nie było kolejek,
ani zamieszania w centrum
wsparcia informacyjnego
użytkowników „Platona”.
W końcu niezarejestrowanych
użytkowników nie jest aż tak
dużo”, – mówi Olga.
„W Krasnej Gorce dyżurowałam
od 11 dо 15 kwietnia.
„Tłumaczenia muszą być bowiem
wykonane tylko u notariusza
20
Według relacji pracownicy Е100,
z reguły większość problemów
wynikała z braku tłumaczenia
jakiegoś dokumentu lub braku
poświadczenia notarialnego.
z Rosji lub w konsulacie rosyjskim.
Notariusz poświadcza zgodność
tłumaczenia dokumentu
z jednego języka na drugi
(w przypadku znajomości
obydwu języków obcych)
i potwierdza podpis tłumacza
pod tłumaczeniem. Oprócz tego
notariusz powinien poświadczyć
także kopie dokumentów za
zgodność z oryginałem. Każdy
dokument i jego kopia
powinny być trwale spięte
i opieczętowane. Dla wielu osób
było to zaskoczeniem”, –
stwierdza Olga.
Jak dodaje rozmówczyni
bywały też drobne problemy
dotyczące pełnomocnictwa
wypisywanego w celu
rejestracji.
„Pełnomocnictwo powinno być
sporządzone w języku rosyjskim
i zawierać podpis oraz pieczątkę
szefa firmy. To oznacza, że nie
powinno zawierać ani jednego
nierosyjskiego słowa. Musi
być przetłumaczona nawet
nazwa firmy oraz imiona
i nazwiska osób widniejących
w pełnomocnictwie. Powinno
też być ono wydrukowane tylko
na jednej kartce, dwustronnie”, –
podkreśla Olga Matrosowa.
Jest jeszcze jedna kwestia, która
zastanawiała klientów Е100: „Jak
można dokonać wpłaty kaucji
za urządzenie pokładowe?”
„Nie ma tutaj żadnych trudności.
Po zawarciu umowy klientowi
wydawane jest urządzenie
pokładowe i dane potrzebne
do wniesienia wpłaty. Gotówką
nie można opłacić kaucji. Trzeba
wziąć to pod uwagę”, – mówi Olga.
Pracownica E100 zauważyła
również, że w punktach wsparcia
informacyjnego użytkowników
systemu w Krasnej Gorce nie
było żadnych problemów
z wydawaniem urządzeń
pokładowych nierezydentom Rosji.
„Ten dyżur zorganizowaliśmy
specjalnie dla klientów Е100,
którzy przyjeżdżając zwracali się
z prośbą o pomoc. Jestem pewna,
że klienci wiedzą, że nigdy ich nie
zostawimy w trudnej sytuacji i że
zawsze mogą liczyć na Е100”, –
podsumowała Olga Matrosowa.
21
Słupsk
pl774
E28
Koszalin
Karlino
E65
NAJLEPSZE
STACJE
W POLSCE
Biały Bór
E28
pl768
Goleniów
Kołbaskowo
pl769
Szczecin
10
E28
Piła
PL767
E65
Gorzów
Wielkopolski
E261
22
pl625
Świecko
A2
Świecko
E65
DE
pl668
PL668
- stacja otwarta
- otwarcie w kwietniu
- stacja Pieprzyk
www.e100.eu
pl668
Zgorzelec
PL712
PL776
Zielona
Góra PL703
Olszyna
E36
PL716
PL727
PL713
Lubin
Legnica
Bolesławiec
na koniec kwietnia
22
PL715
PL708
PL719
PL722
PL714
E65
E67
PL725
PL723
PL700
Wrocław
A4
pl70
E67
Kudowa
zdrój
PL718
PL706
pl624
PL7
PL724
Wałbrzych
PL704
Cena NETTO
PL7
PL720
E261
PL711
PL701
pl667
PL710
PL726
PL709
PL717
E40
P
PL707
Mostki
pl665
pl668
Poznań
E30
PL702
CH
E40
LT
PL621
E28
RU
Gdynia
E28 Gdańsk
Bartoszyce
E28
7
3 zł
Tczew
pl775
pl620
Suwałki
Kętrzyn
E77
pl765
Augustów
E75
Olsztyn
E67
Świecie
19
Brodnica
A1
S7
Bydgoszcz
10
PL678
pl771
DK61
Ostrów Mazowiecka
PL679
E77
Cieśle
PL788
A2
Konin
Sochaczew
A1
19
2.88 zł
Warszawa
A2
E30
PL676
pl790
pl41
50
E77
BY
E30
Siedlce
pl784
762 3.04 zł
Biała Podlaska
Góra Kalwaria
72
Brzeziny
Łódź
S8
E67
Niegów
DK62
E75
65
Białystok
Ostrołęka
Toruń
Zduńska Wola
E67
pl766 S7 3.02 zł
A1
Radom
Piotrków
Trybunalski
E67
E372
Lublin
E373
PL721
728
05
E77
E75
3.06 zł
Chełm
E371
Częstochowa
Kielce
Opole
A4
E372
S7
19
Strzelce Opolskie
Katowice
Е462
A1
pl770
Luborzyca
Kraków
Gorzyczki
Cieszyn
A4
3.04 zł PL674
E40
94
Pilzno
pl783
Wyżne
Rzeszów
E371
E75
Przemyśl
E77
992
Zwardoń
Chyżne
A4
Barwinek
UA
23
24
Stacje Pieprzyk:
Stacje Power MAX:
PL700 – DK 5, Bedkowo, 1 km za Trzebnica w kierunku Wrocławia
(51.287167 17.046161)
PL701 – DK 94, 59-225 Dobroszów
(51.243501 15.996821)
PL702 – DK8, Karola Swierczewskiego 29, 57-340 Duszniki-Zdrój
(50.394226 16.369212)
PL703 – Obwodowa 1, Jaczów, 67-205 Głogów
(51.634878 16.072791)
PL704 – Zgorzelecka 9, 58-500 Jelenia Góra
(50.898144 15.716334)
PL705 – DK8 8, Wilczkowice 47, Jordanów Slaski,
czerwona po prawej stronie (50.889431 16.865681)
PL706 – DK39, Karczyn
(50.798967 16.945109)
PL707 – DK5, Kawczyn 41 b
(52.129907 16.684503)
PL708 – DK94, Kawice 88
(51.228292 16.431147)
PL709 – DK94, Okmiany 1a, zjazd z A4 w kierunku Bolesławca
(51.274007 15.788946)
PL710 – DK12, Kakolewska 20, Leszno
(51.850251 16.606835)
PL711 – DK5, Aleje Konstytucji 3 Maja 12, 64-100 Leszno
(51.82733 16.600941)
PL712 – DK12, ul. Szybowników, Leszno
(51.831593 16.530296)
PL713 – DK3, Marii Skłodowskiej-Curie 172, 59-300 Lubin
(51.414423 16.188979)
PL714 – DK3, Małuszów
(51.10054 16.175241)
PL715 – DK15, Masłowiec
(51.378733 17.174276)
PL716 – DK15, Milicz-Wszewilki 82
(51.543412 17.267987)
PL717 – DK30, Nowa Karczma 25
(51.147115 15.177837)
PL718 – DK48, Grodkowska 9, 48-300 Nysa
(50.494863 17.348948)
PL719 – DK5, Wrocławska 47, 55-110 Prusice
(51.364138 16.975186)
PL720 – DK36 Sarnowa
(51.634099 16.904587)
PL721 – S8, Słupia pod Bralinem 74B
(51.297492 17.775829)
PL722 – DK94, Spalona
(51.242153 16.274951)
PL723 – DK35, Tworzyjanów 43
(50.929224 16.685979)
PL724 – Al. Armii Krajowej 49, 50-541 Wrocław
(51.083027 17.059477)
PL725 – Krzemieniecka 46A, 54-001 Wrocław
(51.0955 16.962264
PL726 – DK12, Kazimierza Wielkiego 21, 67-400 Wschowa
(51.795165 16.313318)
PL727 – DK5, Wrocławska, 55-140 Zmigród
(51.456503 16.910842)
PL728 – DW451/E8 56-400 Olesnica, ul. Krzywoustego 31
(51.201055 17.410131)
PL41 – А2/E30 Terespol – Biała Podlaska Woskrzenice Duze, 5 km przed Białej
Podlaskiej, żółta, po lewej (52.033809 23.269864)
PL620 – DK8 Suwałki, na wyjezdzie z miasta w kierunku Litwy, czarna, po
lewej (54.127901 22.946811)
PL621 – 81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 35, szara
(54.550782 18.456341)
PL624 – DK94, 3 km od zjazdu z DK94 w kierunku Miłkowic, stacja na terenie
Bazy paliwowej przy PKP (51.251210 16.058868)
PL625 – DK29 4 km od przejscia granicznego z Niemcami, po prawej
(52.307771 14.649907)
PL665 – DK92 miejscowosc Mostki, 10 km od Swiebodzina na terenie stacji
Las Vegas, рo lewej (52.262024 15.394662)
PL667 – DK94, Wilczy Las, 3 km od zjazdu z A4 w kierunku Bolesławca,
czarno-czerwono-żółta, po lewej (51.268160 15.750999)
PL668 – A18, Lipiany, 1,5 km od skrzyzowania z A4 w kierunku przejscia
granicznego w Olszynie (51.338617 15.630560)
PL674 – DK19 Wyzne, 60 km od przejscia granicznego w Barwinku
(49.929335 21.874405)
PL676 – S8 ul. Swedzieniejewice 49, 98-161 Zapolice 1 km od znazdu z S8 w
kierunku Zdunskiej Woli (51.563972 19.005491)
PL678 – DK61 Dyszobaba 62 A. 3 km przed miejscowoscia Rózan i
skrzyzowania dróg DK60 i DK61 (52.911544 21.395725)
PL679 – DK62 Ciesle, 20 km przed Płockiem, niebiesko-biała, po prawej
(52.455317 19.976765)
PL705 – DK8 8, Wilczkowice 47, Jordanów Slaski, czerwona, po prawej stronie
(50.889431 16.865681)
PL762 – 2 km od DK25 Kalisz, ul.Obozowa 2, czerwono-szara, po lewej
(51.742323 18.073830)
PL765 – 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 40, DK91, 350 m od trasy, biała
(54.069931 18.777570)
PL766 – DK79 Góra Kalwaria, 1 km od skrzyzowania z DK50, fioletowo-żółta,
po lewej (51.968067 21.214140)
PL768 – 5 km od DK6 w strone Szczecina,72-100 Goleniów, ul. 1Brygady
Legionów 9, zielono-biała (53.558321 14.846213)
PL769 – 1 km od DK10, 70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 4, zielono-biała, po
prawej (53.397001 14.618664)
PL770 – 43-300 Bielsko Biała, ul.Czerwona112, trasa Bielsko-Biała – Zywiec,
niebieska, po lewej (49.838375 19.071500)
PL771 – Trasa S8 Warszawa-Białystok, 07-230 Niegów, ul. Handlowa 15,
Wezeł Niegów (52.508580 21.401113)
PL774 – DK6 po lewej stronie, trasa Koszalin – Szczecin, 75-135 Koszalin, ul.
Szczecinska 55 (54.179219 16.143498)
PL775 – 700 m od DK89, ul. Rzesna 3, 80-716 Gdansk
(54.349224 18.707009)
PL776 – 1,5 km od DK12 w strone granicy z Niemcami, 68-100 Zagan,
ul. Kozuchowska 26, niebieska, po lewej (51.624410 15.349244)
PL783 – DW992 38-230 Łezyny 273, trasa Jasło – Barwinek, zielona, po lewej
(49.645713 21.513712)
PL784 – DW715/DK72 95-060 Brzeziny, Zalesie 27a
(51.777161 19.777584)
PL788 – DK25/A2 62-571 Stare Miasto,Modła Królewska 3c, trasa Warszawa –
Poznan, po prawej stronie (52.167401 18.213865)
PL790 – DK63 08-110 Siedlce, ul.Starzyńskiego 13
(52.155874, 22.301681)
Płaca
minimalna:
Francuski rząd 7 kwietnia 2016 roku
przyjął Rozporządzenie nr 2016-418
regulujące przepisy dotyczące pracy
firm transportowych, w tym firm
zagranicznych, które pracują na terenie
tego kraju.
W dokumencie określono, że od 1 lipca
2016 roku we Francji ustala się
godzinową stawkę wynagrodzenia
w wysokości 9,61 €. Ponadto każdy
kierowca powinien posiadać przy sobie
umowę o pracę, świadectwo rejestracji
firmy, adres i dane kontaktowe do szefa
firmy w języku francuskim.
W pierwszej kolejności zmiany
dotyczyły będą przewozów
kabotażowych oraz dwustronnych i
nie obejmą przewozów tranzytowych.
Dodatkowo firmy transportowe
zobowiązuje się do ustanowienia
osobnego etatu dla swojego
przedstawiciela we Francji, w którego
zakres obowiązków będzie wchodziła
współpraca z instytucjami kontrolnymi.
Za niestosowanie się do przepisów
Rozporządzenia na firmy transportowe
będą nakładane kary w wysokości
od 2000 dо 4000 €, a za wypłatę
wynagrodzenia mniejszego, niż
określone przepisami kara może
wynieść do 500 000 €.
„czarny” czwartek
dla przewoźników
drogowych
po francusku
Metody sąsiadów okazują się zaraźliwe
Francja nie jest pierwszym krajem, w którym
będzie obowiązywała minimalna stawka
wynagrodzenia dla kierowców. Zasady
takie, jako pierwsze - w styczniu ubiegłego
roku, wprowadziły Niemcy. Tam określono
minimalną stawkę na poziomie 8,5 € za
godzinę. Kary za nieprzestrzeganie tego
przepisu są dość wysokie i mogą dochodzić
do 30 000 €.
Półtora roku wcześniej wiele państw Unii
Europejskiej uznało, że niemieckie prawo
jest nie do przyjęcia i ma na celu ochronę
własnego rynku pracy. Jednak, jak się
okazuje, nie powstrzymało to francuskiego
rządu przed wprowadzeniem minimalnej
stawki godzinowej przewyższającej
niemiecką.
Szansa na pracę bez ograniczeń
Reakcja na nowe przepisy była
natychmiastowa. Już wiadomo, że w
obronie interesów swoich przewoźników
stanęła Polska, która zainicjowała procedurę
tak zwanej „żółtej kartki”. Aby została ona
wszczęta, polski rząd musi poprzeć co
najmniej 10 europejskich państw. W takim
przypadku Komisja Europejska albo będzie
musiała odrzucić francuskie rozporządzenie
proponując Francuzom wniesienie w nie
poprawek lub ponowne głosowanie.
Materiał przygotowany
na podstawie źródeł internetowych
25
Wywiad z partnerem
W każdym biznesie
sukces zależy nie tylko od
odpowiedniego finansowania
czy strategii rozwoju, ale
też od naszych partnerów.
W szczególności od ich
niezawodności. Właśnie takim
solidnym partnerem dla Е100
jest firma AsstrA. Na łamach
bieżącego wydania naszego
pisma publikujemy wywiad
z jej Dyrektorem Generalnym
AsstrA Forwarding Andriejem
Kolosowskim.
Dyrektor Generalny AsstrA Forwarding Andriej Kolosowski:
Warunki, w których trzeba
prowadzić działalność,
zmieniają się niemal
codziennie
– Panie Andrieju, proszę
opowiedzieć o historii stworzenia
holdingu.
transportowo-logistycznym oferującym
kompleksowe rozwiązania logistyczne
i posiadającym własne biura i agencje
celne w 12 krajach.
– Wszystko zaczęło się w 1993 roku
od rejestracji firmy AsstrA w Zurychu.
Już w 1995 roku zajęliśmy się spedycją
przewozów międzynarodowych
i zaczęliśmy specjalizować się
w przewozach samochodowych
realizowanych pomiędzy państwami
europejskimi a obszarem WNP. Od roku
1997 do 2016 otworzyliśmy 20 filii
firmy AsstrA w państwach WNP,
w Europie oraz Azji i obecnie jesteśmy
międzynarodowym holdingiem
– Jak dziś AsstrA może pomóc
przewoźnikowi?
26
– Podstawowa działalność firmy AsstrA
to międzynarodowe przewozy różnego
rodzaju i wielkości ładunków, w tym
drobnicowych i kompleksowych,
sypkich i płynnych, niebezpiecznych
oraz wymagających zachowania
odpowiedniej temperatury. Realizujemy
transporty zarówno jednej palety,
jak i ładunków ponadgabarytowych
z użyciem różnego rodzaju środków
transportu. Oferujemy również
usługi w zakresie ubezpieczania
ładunków, odprawy celnej, udzielamy
wsparcia importowo-eksportowego,
oferujemy możliwość magazynowania
i dystrybuowania ładunków do
końcowych odbiorców. Oferujemy
skuteczny system tankowania, a także
cały szereg innych usług niezbędnych
przy eksploatacji transportu.
– Z jakimi problemami w swojej
pracy stykają się Państwo obecnie?
– Problemy i wyzwania wszyscy
w branży mamy takie same: dążenie
Wywiad z partnerem
do zwiększenia obrotu pojazdów,
zmniejszenia ilości próżnych przebiegów,
optymalizacji wydatków i poszukiwania
możliwości inwestowania w odświeżanie
parku samochodowego. Oczywiście,
bolesne w pracy przewoźnika są sytuacje,
w których środki transportu muszą stać
na granicy lub specjalnie manewrować
z powodu sporów politycznych, czy
też niejednoznacznych interpretacji
przepisów celnych lub podatkowych.
– W jakim stopniu światowy kryzys
gospodarczy odbija się na waszej
pracy? Co Pan, z perspektywy
swojego doświadczenia, poradziłby
osobom zajmującym się przewozami
samochodowymi?
– Działalność przewozowa, tak jak
i każda gałąź logistyki, jest bardzo
dynamiczna. Warunki pracy zmieniają
się niemalże codziennie. Naturalnie
więc ludzie zajmujący się tym biznesem
muszą wykazywać się elastycznością i
umiejętnością dostosowywania się do
zmian. Efektywny logistyk powinien mieć
dar przewidywania, powinien zawsze
o pół kroku wyprzedzać oczekiwania
klienta, opracowywać i oferować klientom
nowe rozwiązania transportowe w
warunkach zmieniającej się sytuacji
rynkowej: nowe trasy, nowe sposoby
dostawy, nowe kierunki transportu (pod
nowe rynki zbytu klienta).
– Jakie tendencje w przewozach
towarowych zaobserwował Pan
w ciągu ostatnich trzech-pięciu lat?
– Ogólne tendencje rynkowe to
globalizacja, międzynarodowy podział
pracy, geograficzne przemieszczenie
produkcji (bliżej rynków zbytu lub
zasobów produkcyjnych), w następstwie
zmiana tras przewozowych i poziomu
trudności samych przewozów.
Jednocześnie znaczące zmiany
w międzynarodowym obrocie
towarowym są skutkiem zmian zarówno
gospodarczych, jak i politycznych.
Widoczny jest także wzrost znaczenia
zasobów informacyjnych – elektroniczna
wymiana dokumentów, szybkość
przekazywania danych, ujednolicanie
przepisów w jeden system prawny.
– Jak ocenia Pan współpracę
pomiędzy Е100 i AsstrA?
– Firma AsstrA i E100 rozpoczęły
współpracę w 2014 roku. Bazą do
rozpoczęcia współpracy było zbieżne
spojrzenie na kwestie partnerstwa
w biznesie. W ten sposób już prawie
trzy lata nasze firmy współpracują ze
sobą w zakresie zaopatrywania środków
transportu w paliwo, dokonywania opłat
za przejazd drogami oraz innych usług
potrzebnych właścicielom pojazdów do
efektywnego prowadzenia działalności.
– I na koniec proszę powiedzieć jaka
będzie AsstrA w następnych latach?
Proszę podzielić się z nami swoimi
planami na przyszłość?
– Grupa firm AsstrA nie zmienia
obranego przez siebie kursu i już
od 20 lat jest rzetelnym operatorem
logistycznym dla swoich klientów oraz
solidnym partnerem dla dostawców.
I, bez wątpienia, nie zamierzamy osiadać
na laurach z tytułu dotychczasowych
osiągnięć. Osiągnięcia te będą stanowić
solidne fundamenty pod nasze
przyszłe dokonania w sferze logistyki
transportowej.
Rozmawiała główna redaktorka «NewsE100»
Nadzieżda Szyganowa
27
Е100 Service:
nowy kompleks
obsługi
serwisowej
w Polsce
ŚWIECKO
POZNAŃ
PLEWISKA
A2
ESA
A2
ŁÓDŹ
5
PLS1
Komorniki
5
PLS1
ESA
E30/A2;
ul. Ks. Wawrzyniaka, 1,
Komorniki,
przy zjeździe
z autostrady A2
w okolicach Poznania
W ubiegłym miesiącu klientom Е100
udostępniona została kolejna autoryzowana
stacja obsługi technicznej. PLS15 zlokalizowana
jest w Mińsku Mazowieckim na trasie
w kierunku Warszawy. Tutaj kartą Е100 można
opłacić holowanie samochodów ciężarowych,
diagnostykę oraz obsługę serwisową.
Łącznie na terenie Polski klienci firmy mogą
korzystać z usług 12 stacji obsługi serwisowej.
Wszystkie czynne są przez całą dobę
i wykonują gwarancyjne i pogwarancyjne
naprawy samochodów oraz przyczep,
a także diagnostykę komputerową pojazdów.
Ponadto na wielu z tych stacji można
zamontować urządzenie TollCollect
do dokonywania opłat za przejazd niemieckimi
drogami (PLS1, PLS2, PLS3, PLS9, PLS11)*.
ŁOMŻA
19
EURO-BIAL
PLS4
65
Bialystok
19
WROCŁAW
PLS2
ESA TRUCKS
DK92,
62-571 Stare Miasto,
Modła Kolonia 5F,
koło autostrady A2
w okolicach Konina
KONIN
Stare Miasto
25
PLS2
POZNAŃ
KALISZ
Cottbus (D)
ESA
PLS3
E36
296
ESA
296
18
LEGNICA
IŁÓWA
28
ZABŁUDÓW
EURO-BIAL
PLS5
64
ŁOMŻA
BIAŁYSTOK
8
ŁÓDŹ
A2
25
PLS4
EURO - BIAL
Autoryzowane
Serwisy VOLVO,
DK50,
ul. Komunalna, 4,
Białystok
PLS3
ESA TRUCKS
A18/A12,
68-120 Iłowa,
Konin Żagański, 177-179,
przy zjeździe z
autostrady A18,
po lewej stronie
19
E372
S12
Lublin
19
MARKO
SERWIS
19
PLS7
S12
ZAMOŚĆ
E373
Piaski
PLS5
EURO - BIAL
Autoryzowane
Serwisy VOLVO,
DK8, Stare Jeżewo, 5,
30 km przed
Białymstokiem,
po lewej stronie,
w kierunku Warszawy
PLS7
MARKO SERWIS
DK17,
Lublin – Zamość,
Wierzchowiska Drugie
102 A,
20 km za Lublinem,
21-050 Piaski
PLS13
Aby korzystać z danych usług
klient Е100 musi zalogować się na
naszej stronie internetowej, pobrać
wniosek i po wypełnieniu odesłać go
do swojego opiekuna regionalnego.
PLS15
PLS11
*Dla nierezydentów wszystkie faktury będą
od razu wystawiane bez podatku VAT.
50
PLS8
EKO-SYSTEM SERWIS
E50/A2,
WARSZA
WA
Andrzejów
92
Duranowski 1a
PLS8
Sochaczew – Grójec,
obok drogi E50,
EKO-SYSTEM 12 km od zjazdu z A2
Sochaczew
92
DŹ
ŁÓ
776
7
7
Mistrzejowice
KAT
OW
IC
E
10
Kraków
Stare
Miasto
PLS9
Scania
ul. Struga, 80,
70-777 Szczecin
E65
SCANIA
31
8
Z
IER
PLS13
ORTS
ul. Obodrzycka 73,
61-249 Poznań,
po prawej
Nowe Miasto
ORTS
430
PLS13
er) DE
A2
S11
E30
POZNA
Ń
430
19
PLS10
AWA
WARSZ
Bialystok
SAN
Luboń
WIMEX
E67
79
DOM
Wilda
FRANKFURT (Od
SKI
65
79
Poznań
Świerczewo
10
POL
LKO
WIE
ZÓW
GOR
E28
TRANSBUD
776
Czyżyny
776
PLS9
13
Bieńczyce
79
50
Szczecin
PLS11
PLS11
Transbud
ul. Ujastek 11
30-969 Kraków
65
19
PLS10
Wimex
ul. Octowa, 4,
15-399 Białystok
50
PLS15
Warszawa
А2
Е30
Mińsk
Mazowiecki
92
EREM
PL
Е30
92
new
PLS15
Erem
05-300
Mińsk Mazowiecki,
ul. Polowa 1,
4 km od trasy DK50
92
50
29
Platon z Е100: wszystkie informacje
na temat dokumentów w systemie
15 kwietnia w rosyjskim systemie opłat za przejazd drogami
„Platon” zniesione zostały jednorazowe karty przejazdu dla
niezarejestrowanych użytkowników i skrócony został do siedmiu
dni termin obowiązywania wykupowanych tras. W związku
z tymi zmianami specjaliści Е100 przygotowali informacje na temat
dokumentów potrzebnych do rejestracji w systemie Platon.
Dokumenty
Do rejestracji w rosyjskim systemie
opłat za przejazd drogami potrzebne są
następujące dokumenty:
1
• Dokument potwierdzający tożsamość osoby
upoważnionej przez właściciela;
Dla osób prawnych zarejestrowanych
zgodnie z przepisami innego państwa:
• Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
(KRS);
• Kopia świadectwa o rejestracji organizacji
zagranicznej;
• Dowód rejestracyjny samochodu;
• Dokument potwierdzający tożsamość osoby,
która chcę się zarejestrować.
30
W przypadku, gdy wniosek rejestracyjny
składa upoważniony przedstawiciel
właściciela pojazdu, również potrzebny jest:
2
• Dokument potwierdzający upoważnienie
przedstawiciela właściciela samochodu,
ważne w momencie składania wniosku.
Dla osób fizycznych zarejestrowanych
na terenie Rosji oraz poza granicami:
• Dokument potwierdzający tożsamość właściciela
pojazdu z potwierdzeniem adresu zameldowania
(paszport, dowód osobisty z adresem zameldowania);
• Dowód rejestracyjny samochodu.
PL +48881202110 drogi@e100.biz
RU +79156453344 toll@e100card.ru
GORĄCA LINIA Е100
+48 669 300 100; 8 800 7777 100
Podczas przygotowywania dokumentów
należy pamiętać, że:
Wszystkie dokumenty nierezydentów Rosji muszą
być sporządzone TYLKO W JĘZYKU ROSYSKIM (!).
Tłumaczenie musi być wykonane tylko u notariusza
z Rosji lub w konsulacie rosyjskim w Polsce (!).
Notariusz poświadcza zgodność tłumaczenia
dokumentu z jednego języka na drugi (w przypadku
znajomości obydwu języków obcych) i potwierdza
podpis tłumacza pod tłumaczeniem.
Każdy dokument i jego kopia powinny być trwale
spięte i opieczętowane. Zarówno kopia dokumentu,
jak i tłumaczenie muszą być poświadczone przez
rosyjskiego notariusza w trybie określnym rosyjskimi
przepisami, a na tłumaczeniu musi widnieć pieczątka
tłumacza.
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w języku
rosyjskim i zawierać podpis szefa firmy oraz pieczątkę.
Oznacza to, że nie powinno ono zawierać ani jednego
nierosyjskiego słowa. Musi być przetłumaczona nawet
nazwa firmy oraz imiona i nazwiska osób widniejących
w pełnomocnictwie. Musi też być wydrukowane tylko
na jednej kartce, dwustronnie.
Pełnomocnictwa nie wypełnia się ręcznie, tylko
elektronicznie. (Przykład wypełnionego pełnomocnictwa znajduje się pod adresem: clck.ru/9suEe).
Oficjalny komentarz pracowników Platona dotyczący tłumaczeń
i notarialnego poświadczania dokumentów:
Zgodnie z procedurami, w przypadku, gdy wniosek
o rejestrację składa podmiot (osoba fizyczna lub prawna)
zarejestrowany zgodnie z przepisami innego państwa,
dokumenty dostarczane przez właściciela pojazdu lub
jego pełnomocnika muszą być przetłumaczone na język
rosyjski, a zgodność tłumaczenia z oryginałem musi być
poświadczona notarialnie w trybie określonym prawem
Federacji Rosyjskiej. Z tego punktu jasno wynika, że
poświadczenia notariuszy z innych państw (na zasadach
unormowanych przepisami innych państw) NIE MOGĄ
być przyjęte.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art.
1 Podstaw prawnych Federacji Rosyjskiej na temat
notariatu, czynności notarialne w imieniu Federacji
Rosyjskiej wykonują na terenie innych państw
urzędnicy instytucji konsularnych Federacji
Rosyjskiej uprawnieni do wykonywania tych
czynności. A zgodnie z punktem 7 art. 38 Podstaw
prawnych Federacji Rosyjskiej na temat notariatu,
urzędnicy instytucji konsularnych Federacji
Rosyjskiej mają prawo poświadczania zgodności
tłumaczenia na inny język z treścią oryginału
dokumentu. Tak więc w razie konieczności
uzyskania poświadczenia tłumaczenia dokumentu
z jednego języka na drugi właściciel pojazdu
ma prawo zwrócić się w tej sprawie do instytucji
konsularnej Federacji Rosyjskiej.
31
Nowa stacja ORLEN
na granicy z Niemcami
PL109
PL
30
DE
30
PL109
30
PL109– ORLEN, Zgorzelec,
ul. Słowiańska 1 (51.157450 15.028420)
W zachodniej Polsce całkiem niedawno po przebudowie otwarta została całodobowa stacja PL109.
Znajduje się ona w Zgorzelcu kilometr od autostrady А4 przy samej granicy z Niemcami
(w kierunku Jeleniej Góry).
Na stacji kierowcy mogą nabyć olej napędowy oraz AdBlue, skorzystać z myjni,
parkingu i zjeść obiad w barze.
32
Nabieramy tempa
z olejem napędowym
TANECO!
W Rosji, tak jak i na całym świecie, rośnie liczba
samochodów z silnikiem diesla. Przyczyny są
proste – ten typ silnika jest bardziej trwały,
niezawodny, ekonomiczny i przyjazny dla
środowiska. Dlatego też od ponad dziesięciu
lat przewoźnicy drogowi powierzają swoje
samochody firmie Tatneft, największemu
producentowi produktów naftowych klasy
premium. O doskonałej jakości oleju napędowego
TANECO produkowanego przez grupę firm
Tatneft świadczy kilka parametrów:
• bardzo niska zawartość siarki (przy normie dla
Euro-5 wynoszącej 10 gramów na tonę, w paliwie
TANECO wskaźnik ten równa się 3 gramom na tonę,
co znacznie zmniejsza ilość szkodliwych substancji
w spalinach, umożliwiając dbanie nie tylko o swój
samochód, ale i o środowisko).
• wysokie właściwości myjące (dzięki temu można
zapomnieć o osadach organicznych w układzie
paliwowym samochodu).
Ponadto paliwo TANECO produkowane jest
w jednym z najnowocześniejszych zakładów w WNP
z zastosowaniem nowych technologii w procesie
przetwarzania ropy naftowej.
Dlatego z TANECO można znacznie ograniczyć
zużycie paliwa oraz systemu wtrysku paliwa,
zminimalizować hałasy i wibracje, przedłużając
tym samym żywotność silnika.
Wysoka jakość paliwa
produkowanego w zakładach
Tatneftu potwierdzona
została wieloma nagrodami.
W 2015 roku olej napędowy
Euro-5, wyprodukowany w
spółce akcyjnej TANECO, został
laureatem konkursu ”Najlepsze
produkty Republiki Tatarstanu”
i zwycięzcą programu
„100 najlepszych produktów
z Rosji”.
Р228
RU2976
RU2910
RU2975
RU2974
RU2971
RU2970
E119
Р228
М4
RU2973
RU2972
Волгоград
А260
E119
RU2908
E97
М4
Краснодар
RU2911
А290
Новороссийск
RU2912
А290
Армавир
RU2907
E115
E119
RU2977
RU2909
Р22
М4
А153
А153
E119
33
Obwód
kałuski:
nowa ulgowa
stacja Gulf
RU3196
Калуга
Утешево
Od kwietnia klienci Е100 mają możliwość tankowania pojazdów
na ulgowej stacji RU3196 marki Gulf zlokalizowanej w obwodzie
kałuskim.
Firma Gulf powstała ponad wiek temu i jest dużym producentem
wszelkiego rodzaju paliwa, olejów i smarów. Dlatego na stacji
RU3196 przewoźnicy mogą liczyć na dobrą jakość paliwa, wysoki
standard obsługi oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę.
RU3196 – Р132 Kaługa – Wiaźma, w. Uteszewo,
niebiesko-pomarańczowa, po prawej
(54.522807 35.694515)
Rozszerzenie sieci Е100
w regionie moskiewskim i Czelabińskim
Хомяково
Хомяково
Сергиев
Посад
М36
RU3185RU3185
E115
Москва Москва
RU3217RU3217
ЧелябинскЧелябинск
E115
E30
М7
М36
RU3215RU3215
Сергиев
Посад
Электросталь Электросталь
E30
Каясан
E30
М5
М7
E30
Каясан
М5
E30
E123E30
E123
E123
E123
RU2987RU2987
E30
E30
E101
E101
E30
E30
RU3216RU3216Половинка
RU3341RU3341
E123
М2
Медынь
М2
E30
E30
Медынь
Малоярославец Малоярославец
Половинка
E123
Троицк
Троицк
М36
М36
RU2987 – «Башнефть», Е22/M7 Moskwa – Władimir, 52 km, m. Noginsk, białozielona, po prawej (55.829573 38.406286)
RU3215 – «Челнефть», М5 Czelabinsk – Ekaterinburg, 31 km,
w. Dołgoderewenskoje, biało-zielona, po lewej (55.389022 61.371297)
RU3185 – «Башнефть», A108 Sergijew Posad – Dmitrow, wieś Chomjakowo,
biało-zielona, po lewej (56.415247 37.989092)
RU3216 – «Оптан», Е123/M36 Czelabinsk – Troick, 101 km, wyjazd
ze wsi Połowinka, czerwono-żółta, po lewej (54.337042 61.346372)
RU3341 – «НТК НЕФТЬ», А130 Moskwa – Małojarosławec, 119 km, wjazd do
m. Małojarosławec, niebiesko-pomarańczowa, po prawej (55.021432 36.499575)
RU3217 – «Оптан», Е30/M51 Czelabinsk – Kurgan, 56 km, w. Kajasan,
czerwono-żółta, po prawej (55.218368 62.248174)
34
AdBlue
w Rosji na kartę Е100
Dziś wiele europejskich firm przewozowych troszczy
się o otaczające nas środowisko i wyposaża swoje
samochody ciężarowe w specjalne urządzenia
oczyszczające wydzielane spaliny.
Z reguły wszystkie one oparte są na technologii SCR
(selektywna redukcja katalityczna)
i wykorzystują płyn AdBlue.
Dlatego też w sieci Е100 stale przybywa stacji
posiadających w swojej ofercie właśnie ten roztwór.
RU3241
RU2712
RU1060
RU2707
Москва
RU2708
RU2702
RU539
RU2709
RU2704
RU2711
Самара
RU2703
RU2705
RU2706
RU2710
Волгоград
RU539 – E30/M1 Moskwa – Brześć, 408 km, wieś Jermaki,
zielona, po lewej (54.843884 31.674988)
RU1060 – E30/M1 Moskwa – Brześć, 387 km, wieś Diwasy,
zielono-biała, po lewej (za hangarem)
RU2702 – E30/M5 Riazań – Penza, 594 km, miejsc. Mokszan,
biało-niebieska, po prawej (53.434810, 44.593454)
RU2703 – E30/M5 Penza – Syzrań, 674 km, miejsc. Gorodiszcze,
biało-czerwona, po lewej (53.269989, 45.570069)
RU2704 – E30/M5 Syzrań – Toliatti, 1037 km, miejsc.
Biełoozierki, po prawej (53.452661, 50.386526)
RU2705 – E30/M5 Syzrań – Toliatti, 955 km, miejsc. Wały, białoniebieska, po lewej (53.32727,49.41752)
RU2706 – E30/M5 Syzrań – Toliatti, 934 km, miejsc. Pieriewoloki,
po prawej (53.251602, 49.160800)
RU2707 – Е30/М1 Moskwa – Smolensk, 320 km, m. Sujetowo,
po prawej (55.101508, 32.897930)
RU2708 – E115/M4 Moskwa – Woroneż, 171 km, m. Prigori, po
lewej (54.342615, 38.155224)
RU2709 – E115/M4 Moskwa – Woroneż, 189 km, miejsc.
Karniki, po prawej (54.199236, 38.097567)
RU2710 – P22 Borysoglebsk – Wołgograd, m. Michajłowka, ul.
Rubieżnaja, przy wyjeździe z miasta (50.020658, 43.196182)
RU2711 – Е30/М5 Riazań – Penza, 593 km, w. Mokshan, białoniebieska, po prawej stronie (53.431299, 44.597572)
RU2712 – E105/M10 Moskwa – Twer, 141 km, m. Korzelewo,
po prawej (56.732519, 36.271274)
RU3241 – Е101/М3 Kaługa – Briańsk, 355 km, przy wjeździe
do miasta Briańsk, Małe Polpino, pomarańczowo-szara,
po lewej (57.695495, 34.265245)
35
Nowe stacje
na zachodzie Rosji
Firma «РуссНефть» znajdująca się
w dziesiątce największych firm
paliwowych w kraju proponuje klientom
Е100 tankowanie pojazdów na swoich
stacjach w obwodzie wołogodzkim.
RU2397 – A114 Wołchow – Czerepowiec, wieś Sazonowa, biało-niebieska, po prawej
(59.109934 35.228368)
Kompleksy «РуссНефть» zawsze realizują
sprzedaż paliwa wysokiej jakości i oferują
bardzo komfortowe warunki obsługi
klientów.
RU2398 – M8 Chołmogory, Wołogda – Jarosławl, przy wyjeździe z Wołogdy, białoniebieska, po lewej (59.172529 39.905208)
RU2399 – M8 Wołogda – Welsk, przy wyjeździe z Kadnikowa, zielona, po lewej
(59.509586 40.368254)
Кадников
RU3236
RU2397
Вологда
А114
А114
Череповец
Сазоново
М8
А114
RU2398
А114
Stacje BelOil
z kartą Е100
Cztery ulgowe kompleksy paliwowe należące do znanej
białoruskiej firmy BelOil od ubiegłego miesiąca wchodzą
w skład sieci Е100 w Rosji. Wszystkie kompleksy
zlokalizowane są w obwodzie smoleńskim i oferują
paliwo klasy Euro -5.
RU3132 – E30/M1 Moskwa – Brześć, 288 km, w. Durowo,
czerwono-zielona, po lewej (55.153060 33.345822)
RU3133 – A141 Prigorskoje – Nowyje Bateki, 13 km
południowo-zachodniej obwodnicy Smolenska, czerwonozielona, po prawej (54.734273 31.932894)
36
RU3132
Д
Демидов
RU2222
Сафоново
RU2222 – P133 Olsza – Wieliż, przed skrętem do
Demidowa, biało-zielona, po lewej (55.224689 31.483370)
RU2225 – A141 Smoleńsk – Rosławl, 320 km, m. Poczynok,
biało-zielona, po lewej (54.388612 32.397704)
E30
М8
RU2399
RU3236 – A114 Sankt-Petersburg – Czerepowec, m. Czerepowec, Sewernoje szosse,
4a, niebiesko-czerwona (59.149593 37.960765)
Смоленск
E30
RU3133
оч
Починок
RU2225
E30
Ulgowa sieć w obwodzie niżnonowogrodzkim
Заволжье
во
вол
W ubiegłym miesiącu do ulgowej sieci Е100 dołączyło siedem
kompleksów paliwowych. Wszystkie znajdują się w obwodzie
niżnonowogrodzkim i należą do marki «Чемпион»).
RU2826
Głównymi dostawcami paliwa na te stacje są Jarosławskie
i Moskiewskie Zakłady Petrochemiczne znane z dobrej jakości
paliwa. Stacje marki «Чемпион» wyróżnia dobrze rozwinięta
infrastruktura i wysoki poziom obsługi klientów.
Р152
Балахна
ах
RU2829 RU2828
RU2830
М7
М7
М7
Держинск
Р152
Нижний
Н
и
Новгород
овг
вг
М7
Р158
RU2827
RU2825
М7
Лысково
М7
Львово
Р158
RU2831
Криуша
RU2825 – E22/M7 Moskwa – Czeboksary, 501 km,
m. Łyskowo, żółto-niebieska, po lewej (56.015417 45.049515)
RU2829 – E22/M7 Władimir – Niżnij Nowogród, przed skrętem do
wsi Iljinogorsk, żółto-niebieska, po lewej (56.251322 42.878803)
RU2826 – P152 Iwanowo – Niżnij Nowogród, przy wjeździe do
wsi Smirnowo, żółto-niebieska, po prawej (56.600851 43.450147)
RU2830 – E22/M7 Władimir – Niżnij Nowogród, m. Derżyńsk,
Awtozawodskoe szosse 2, żółto-niebieska
(56.242242 43.514081)
RU2827 – E22/M7 Moskwa – Czeboksary, 534 km, przy wyjeździe
ze wsi Lwowo, żółto-niebieska, po prawej (56.049366 45.558378)
RU2831 – P158 Niżnij Nowogród – Arzamas, przy wyjeździe ze
wsi Kriusza, ul. Centrałnaja 131а, żółto-niebieska
(55.603715 43.986383)
RU2828 – Władimir – Wołodarsk, w. Iljinogorsk, ul.
Promyszlennaja, 1, żółto-niebieska (56.226695 42.975311)
«Магистраль»: stacje na trasie
Czeboksary - Kazań
Firma Е100 stale rozszerza sieć akceptacji kart na rosyjskich
stacjach paliw. W ubiegłym miesiącu dołączyły do niej cztery
kompleksy paliwowe marki Magistral zlokalizowane w pobliżu
Kazania na drodze М7.
Na tych nowoczesnych stacjach nowej generacji sprzedawany
jest olej napędowy tylko od głównych przedsiębiorstw naftowych
w Rosji – firm Łukoil i TAIF.
М7
E22
RU3220
RU3219 – Е22/M7 Czeboksary – Kazań, 788 km, w. Osinowo, białoniebieska, po prawej (55.875040 48.858994)
RU3220 – Е22/M7 Czeboksary – Kazań, 788 km, w. Osinowo, białoniebieska, po lewej (55.877501 48.858401)
RU3221 – Е22/M7 Czeboksary – Kazań, 808 km, w. Szczerbakowka,
biało-niebieska, po lewej (55.917600 49.153072)
RU3221
Осиново
RU3219
A295
Ponadto stacje posiadają dobrze rozwiniętą infrastrukturę:
sklep z przydatnymi w drodze towarami, bar oraz toalety.
RU3218 – Е22/M7 Czeboksary – Kazań, 774 km, w.
Dziesiatidworka, biało-niebieska, po lewej (55.755287 48.806354)
E22
Щербаковка
М7
Казань
RU3218
Десятидворка
М7
P241
37
Obwód nowogrodzki:
kwietniowe rozszerzenie sieci
Firma «Сургутнефтегаз» cieszy się dużą
popularnością wśród przewoźników, dlatego też w
kwietniu do Е100 przyłączonych zostało 14 stacji tej
marki, a siedem z nich zasiliło ulgową sieć. Wszystkie
kompleksy znajdują się w obwodzie nowogrodzkim.
Stacje «Сургутнефтегаз» sprzedają tylko dobrej
jakości produkty paliwowe o standardzie Euro-5.
RU212
RU213
RU3229
E95
RU214
RU3223
RU3224
RU216
RU215
RU3225
RU3234
RU3230
Великий RU3222
Новгород
RU222
RU3225
RU3232
RU217
RU3233
RU256
E105
RU218
RU3226
RU219
RU3227
RU3231
RU3228
RU212 – E105/M10 Moskwa – S. Petersburg, 586 km, wieś Siabrenice,
granatowo-czerwono-niebieska, po prawej (59.157330, 31.591696)
RU213 – E105/M10 Moskwa – S. Petersburg, 581 km, m. Czudow, granatowoczerwono-niebieska,po lewej (59.106993, 31.637755)
RU214 – E105/M10 Moskwa – S. Petersburg, 537 km, wieś Tiutice, granatowoczerwono-niebieska, po prawej (58.722558, 31.409992)
RU215 – E105/M10 Moskwa – S. Petersburg, 501 km, miejsc. Biała Góra,
granatowo-czerwono-niebieska, po lewej (58.521453, 31.667166)
RU216 – E105/M10 Moskwa – S. Petersburg, 510 km, w. Nowosielice,
granatowo-czerwono-niebieska, po prawej (58.524919, 31.661887)
RU217 – E105/M10 Moskwa – S. Petersburg, 479 km, w. Pierwomajskoje,
granatowo-czerwono-niebieska, po lewej (58.385467, 31.975772)
RU218 – E105/M10 Moskwa – S. Petersburg, 442 km, miejsc. Krestce,
granatowo-czerwononiebieska, po prawej (58.253284, 32.540550)
RU219 – E105/M10 Moskwa – S. Petersburg, 427 km, wieś Sidielnikowo,
granatowo-czerwono-niebieska, po lewej (58.158536, 32.732750)
RU220 – E105/M10 Moskwa – S. Petersburg, 362 km, wieś Jedrowo,
granatowo-czerwono-niebieska, po lewej (57.903283, 33.638794)
RU221 – E105/M10 Moskwa – S. Petersburg, 388 km, m. Wałdaj, Wyskodno-1,
po prawej (57.957459, 33.247691)
RU222 – E105/M10 Moskwa – S. Petersburg, 443 km, miejsc. Krestcy, ul.
Wałdajskaja, granatowo-czerwono-niebieska, po lewej (58.254929, 32.535473)
RU256 – M10 Moskwa – S. Peterburg, 459 km, m. Newskaja
(58.314546, 32.351246)
RU3222 – Nowogród Wielki, ul. Moskowskaja 44, niebiesko-czerwonogranatowa, po lewej (58.532593, 31.327891)
38
RU221
RU220
E105
RU3223 – Nowogród Wielki, Łuzskoje szosse 19, niebiesko-czerwono-granatowa, po
lewej (58.584056, 31.249183)
RU3224 – Nowogród Wielki, ul. Radiszczewa 4, niebiesko-czerwono-granatowa, po
prawej (58.562322, 31.272200)
RU3225 – Р56 Nowogród Wielki – Pskow, w. Pankowka, niebiesko-czerwonogranatowa, po prawej (58.475011, 31.172817)
RU3226 – obwód nowogrodzki, m. Borowiczi, ul. Rżewskaja, niebiesko-czerwonogranatowa, po prawej (58.380428, 33.879556)
RU3227 – obwód nowogrodzki, Rejon Staroruski, w. Aniszyno, niebiesko-czerwonogranatowa, po lewej (58.019089, 31.267211)
RU3228 – obwód nowogrodzki, m. Chołm, ul. Starorusskaja 50, niebieskoczerwono-granatowa, po lewej (57.159281, 31.168517)
RU3229 – obwód nowogrodzki, w. Bateckij, ul. Łuzskaja, niebiesko-czerwonogranatowa, po prawej (58.665261, 30.283412)
RU3230 – Р56 Nowogród Wielki – Pskow, m. Solce, ul. Nowgorodskaja, niebieskoczerwono-granatowa, po prawej (58.129823, 30.359189)
RU3231 – obwód nowogrodzki, w. Demiansk, ul. 25 Oktiabria, niebiesko-czerwonogranatowa, po prawej (57.659028, 32.500318)
RU3232 – obwód nowogrodzki, Rejon Lubytiński, w. Bolszoj Gorodok, ul.
Magistralnaja, niebiesko-czerwono-granatowa, po prawej (58.802325,33.434819)
RU3233 – obwód nowogrodzki, m. Piestowo, ul. Sawnaja 1g, niebiesko-czerwonogranatowa, po prawej (58.597456, 35.822406)
RU3234 – Р56 Nowogród Wielki – Pskow, w. Szymsk, ul. Lenina, niebieskoczerwono-granatowa, po prawej (58.219211, 30.735723)
RU3235 – obwód nowogrodzki, Rejon Małowiszerski, m. Malaja Wiszera,
ul. Lenina 65а, niebiesko-czerwono-granatowa, po prawej (58.837850, 32.193062)
Popularna wśród przewoźników drogowych
sieć Е100 Power MAX powiększyła się
w tym miesiącu o jeszcze jedną stację.
Nа RU1497 można nabyć dobrej jakości paliwo
o standardzie Euro-5 po cenach hurtowych.
Produkty paliwowe dostarczane są na stacje
w specjalnych cysternach firmy Е100
i przechodzą szczegółową kontrolę
na wszystkich etapach transportu.
Ponadto stacje charakteryzuje bardzo dogodna
lokalizacja: RU1497 mieści się
na drodze А141 w kierunku granicy białoruskiej.
Otwarcie stacji
Power MAX
w obwodzie
smoleńskim
RU1497 – obwód smoleński, А141 Orzeł – granica z Białorusią,
30 km, miejsc. Gołynki, czerwono-szara, po prawej
(54.862436, 31.369761)
Pięć nowych kompleksów ulgowych
w południowo-zachodniej części Rosji
Do ulgowej sieci Е100 dołączyło pięć stacji rosyjskiej marki
Atojl (Атойл) w obwodzie penzeńskim. Na każdej z tych stacji
sprzedawane jest wysokiej jakości paliwo, dostępny jest
również sklep z produktami przydatnymi w drodze oraz toalety.
RU3197 – E30/M5 Riazań – Penza, 521 km, m. Niżnij Łomow,
czerwono-zielona, po prawej (53.556383 43.601828)
RU3198 – E30/M5 Riazań – Penza, 529 km, m. Niżnij Łomow,
czerwono-zielona, po lewej (53.535803 43.709948)
RU3199 – E30/M5 Riazań – Penza, m. Penza, pr-t Pobedy,
120a, czerwono-zielona (53.225822 44.945556)
RU3200 – E30/M5 Riazań – Penza, m. Penza,
ul. Austrina 144a, czerwono-zielona
(53.250022 45.014624)
RU3201 – E30/M5 Penza – Samara, 720 km,
w. Staryj Krjażim, czerwono-zielona, po lewej
(53.080208 46.118096)
Нижний
Ломов
RU3198
E30
RU3197
RU3199
Пенза
E30
RU3200
RU3201
Кузнецк
E30
Махалино
39
E100 pomaga
Szansa
na szczęśliwe
dzieciństwo
Każdego dnia pracownicy fundacji
charytatywnej „Nowe pokolenie”
dokładają wszelkich starań, aby
przyczynić się do lepszej przyszłości
swoich małych podopiecznych,
a niektórym z nich dać szansę
na wyzdrowienie.
Tak więc w ubiegłym miesiącu
„Nowe pokolenie” zakupiło dla
niepełnosprawnego chłopca
Matwieja Rabczuka rower
treningowy niezbędny do
rehabilitacji. Z kolei Cyryl Wietrow,
dzięki fundacji, mógł poddać się serii
masaży zdrowotnych oraz skorzystać
z bezpłatnych zajęć z defektologiem.
Poza ciężko chorymi dziećmi,
„Nowe pokolenie” standardowo
pomaga wielu organizacjom i
stowarzyszeniom społecznym. Wśród
nich znajduje się Szpital Dziecięcy
w Brześciu, dla którego fundacja
zakupiła pokarm dla wcześniaków.
Ze środków fundacji zakpione zostały
40
również meble do Białoruskiego
Hospicjum dla Dzieci i Szkoły
Specjalnej w Brześciu.
Pracownicy „Nowego pokolenia”
pamiętają także o dzieciach
z ubogich i dysfunkcyjnych rodzin.
Dla rodziny Skaminych fundacja
zakupiła odzież dziecięcą oraz
materiały biurowe. Witalijowi
Struncowowi z Centrum SpołecznoPedagogicznego w Brześciu
fundacja opłaciła zajęcia
fakultatywne przygotowujące
do egzaminu centralnego.
Wsparcie otrzymują oczywiście
również utalentowane dzieci.
Uczniom brzeskiego Gimnazjum
nr 1 „Nowe pokolenie”
zasponsorowało wyjazd do Moskwy
na XXIII Ogólnorosyjskie Czytanie
Młodzieżowe im. W.I. Wernadskiego,
a młodym badmintonistom –
wyjazd na turniej w Petersburgu.
Przegląd wiadomości
Rosja
Informacje o zmianie przepisów dotyczących
poboru opłat za przejazd drogami dla
przewoźników drogowych
Rząd zwiększył wysokość opłat
za przejazd rosyjskimi drogami dla
zagranicznych przewoźników z 60 dо
120 tysięcy rubli rocznie. Rozporządzenie
wprowadzające zmiany opublikowane
zostało na stronie rządowej. Na mocy
dokumentu zwiększona została również
wysokość tygodniowej i dobowej opłaty
za przejazd odpowiednio z 1154
dо 2500 rubli i z 385 dо 850 rubli.
Opłatami objęte są pojazdy o ładowności
od 3,5 dо 12 ton włącznie.
Ponadto do wykazu państw, które
zobowiązane są do dokonywania opłat
za przejazd, włączona została Łotwa
i Litwa. W objaśnieniach do dokumentu
precyzuje się, że w przypadku
wprowadzenia przez inne państwa
opłat za przejazd drogami wobec
rosyjskich przewoźników, na terenie Rosji
wprowadza się analogiczne opłaty dla
przewoźników zagranicznych.
Przypominamy, że oprócz Łotwy i Litwy
w wykazie, tak jak dotychczas, znajduje
się Austria, Belgia, Bułgaria, Węgry,
Niemcy, Dania, Luksemburg, Holandia,
Polska, Rumunia, Słowacja, Turkmenistan,
Czechy, Szwajcaria i Szwecja.
Ukraina
Kraj przechodzi na ogólnoeuropejski system
obsługujący wspólnotową procedurę
tranzytu
W kraju podjęta została decyzja
o przyłączeniu państwowego
systemu celnego do ujednoliconego
europejskiego elektronicznego systemu
obsługującego wspólną procedurę
tranzytu towarów (New Computerized
Transit System – NCTS). Przypominamy,
że system NCTS oparty jest na
międzynarodowej normie dotyczącej
elektronicznej wymiany dokumentów
UN/EDIFACT i na dzień dzisiejszy
obejmuje 3 tysiące punktów celnych Unii
Europejskiej.
Wdrożenie NCTS w Ukrainie (w trybie
testowym) powinno odbyć się w ciągu
następnego roku. Uruchomienie systemu
planowane jest na styczeń, a następnie
w ciągu roku powinna odbywać się jego
pomyślna eksploatacja.
Rosja
Kolejny odcinek drogi М4 „Don”
będzie płatny
Od lipca 2016 roku na odcinku od 93 dо
133 kilometra drogi М4 „Don” Moskwa –
Noworosyjsk zaczną obowiązywać
opłaty za przejazd. Wyżej wymieniona
część trasy przyłączona zostanie do
objętego wcześniej opłatą odcinka drogi
w obwodzie moskiewskim (21 – 93 km).
Azerbejdżan
Deklaracje celne można teraz podpisać
elektronicznie
Od niedawna w Azerbejdżanie istnieje
możliwość podpisania elektronicznych
deklaracji celnych za pomocą е-podpisu
Asan Imza. Usługa dostępna jest na
portalu rządowym (e-gov.az).
Rozwiązanie ma uprościć proces
związany z deklarowaniem towarów
i pojazdów przekraczających granicę
celną oraz zapewnić przejrzystość usług
celnych.
Litwa
Obniżona cena karnetów TIR
Podczas posiedzenie prezydium
litewskiego Zrzeszenia Przewoźników
Drogowych Linava podjęta została
decyzja o spopularyzowaniu usługi
zamawiania karnetów TIR przez Internet
z dostawą kurierską. Zakup karnetu
w ten sposób będzie tańszy o 1 €.
Zmiany obowiązują od 18 kwietnia.
Dla osób, które chcą nabyć karnety
bezpośrednio w regionalnych
oddziałach zrzeszenia, cena pozostaje
na poprzednim poziomie.
Węgry
Na drogach ustawione zostały inteligentne
fotoradary kontrolujące ruch drogowy
Od 5 kwietnia na Węgrzech działają
inteligentne kamery rejestrujące
naruszenia przepisów drogowych.
Nowe urządzenia nie tylko kontrolują
prędkość pojazdów, ale też wykrywają
takie naruszenia jak przekroczenie linii
ciągłej, przejazd na czerwonym świetle,
przejazd mimo zakazu skrętu, a nawet
sprawdzają, czy osoby znajdujące
się w pojeździe mają zapięte pasy
bezpieczeństwa. Ponadto kamery są
w stanie zmierzyć wymiary pojazdu oraz
ustalić poziom ich przeładowania.
Łącznie na węgierskich drogach
ustawiono 365 takich urządzeń.
Rosja
W kraju wprowadzona zostanie kara
dla stacji za złą jakość paliwa
Rosyjski rząd zatwierdził przygotowany
przez „Rosstandard” projekt przepisów
przewidujących wprowadzenie kar
za naruszenie standardów jakości
paliwa sprzedawanego na stacjach.
Jednocześnie kary proponuje się
za naruszenia, które spowodowały
szkodę lub zagrożenie zdrowia lub
życia obywateli, uszkodzenie mienia
osób prawnych i fizycznych, mienia
państwowego lub komunalnego bądź
wpłynęły szkodliwie na środowisko. Jeśli
projekt zostanie przyjęty kara wynosić
będzie 500 tysięcy rubli lub 1% rocznych
przychodów stacji.
Przypominamy, że w obowiązującym
Kodeksie Wykroczeń Administracyjnych
za naruszenie regulaminu technicznego
dot. standardów paliwa przewidziana
jest kara dla osób prawnych w wysokości
300 000 – 600 000 rubli, a w przypadku
ponownego naruszenia – dо 1 000 000 rub.
Tajlandia
Praca w kostnicy jako kara za prowadzenie
pojazdu w stanie nietrzeźwym
W Tajlandii w ramach walki
z nietrzeźwymi kierowcami władze
uciekają się do niekonwencjonalnych
metod.
Obecnie osoby zasiadające za
kierownicą po spożyciu alkoholu oraz
dopuszczające się najpoważniejszych
naruszeń przepisów drogowych
w ramach kary będą musiały pracować
w kostnicy.
Tajlandia jest drugim państwem
świata pod kątem liczby wypadków
drogowych. Dlatego też rząd uznał,
że sprawcy wypadków powinni
na własne oczy zobaczyć do czego
mogą prowadzić ich nieodpowiedzialne
działania.
Na podstawie zasobów internetowych
41
Klub Pomocy
Dzień powszedni
Klubu Pomocy
Pogotowie dla przewoźnika
Polski kierowca podczas realizowania kursu
poczuł się źle za kierownicą. Mężczyzna
akurat znajdował się w Moskwie i nie
wiedział, gdzie zwrócić się po pomoc
medyczną. Zadzwonił więc do swojego
szefa, który z kolei zwrócił się do Klubu.
Już po 20 minutach pracownik Klubu był
przy kierowcy, zawiózł go do najbliższego
szpitala i odstawił ciężarówkę na parking.
Na szczęście wszystko dobrze się
zakończyło i po krótkim leczeniu kierowca
kontynuował kurs.
Zawiodła elektronika
Każdy przewoźnik w trakcie swojej
działalności zetknął się choćby raz
z nieprzewidzianymi sytuacjami w trasie,
kiedy to dostawa towaru przedłużała się
z powodu nieoczekiwanej awarii lub nawet
gorzej – z powodu wypadku. Właśnie
w celu rozwiązywania tego typu
problemów istnieje Klub Pomocy – zawsze
gotowy na to, aby przyjść z pomocą swoim
klientom, czyli przewoźnikom drogowym.
42
W połowie miesiąca do Klubu Pomocy
wpłynęło zgłoszenie od przewoźnika
z Polski, który informował, że w jego
samochodzie znajdującym się niedaleko
rosyjskiej stolicy zepsuło się sprzęgło.
Pracownicy Klubu zorganizowali
interwencję mechaników, którzy
w ciągu godziny dojechali do kierowcy
z niezbędnymi narzędziami. Jednak na
miejscu okazało się, że problem zupełnie
nie dotyczy sprzęgła, tylko elektryki.
Po pewnym czasie do ciężarówki dojechał
odpowiedni specjalista i usunął awarię.
Klub Pomocy
Niebezpieczna oszczędność
Zdarza się, że kierowca nie martwiąc się o stan
samochodu kupuje paliwo na niesprawdzonych
stacjach paliw. A to z reguły niesie za sobą
opłakane rezultaty. Dobrym tego przykładem
jest historia litewskiego kierowcy, którego
samochód po zatankowaniu na jednej z takich
stacji przejechał trzysta metrów i zgasł. Kierowca
zadzwonił więc do swojego szefa, a ten do
Klubu. Samochód odtransportowano do serwisu,
gdzie okazało się, że przyczyną awarii ciężarówki
było złej jakości paliwo. Trzeba było poddać
całkowitemu czyszczeniu układ paliwowy
samochodu.
Kierowca zasnął i ciężarówka
wylądowała w rowie
W obwodzie moskiewskim kierowca
z Polski zasnął za kierownicą i wjechał swoją
załadowaną ciężarówką prosto do rowu.
Na szczęście mężczyzna nie ucierpiał
w wypadku, bo był zapięty pasami, ale samochód
został uszkodzony. Po otrzymaniu telefonu
od przedstawiciela firmy pracownik Klubu
wyjechał na miejsce wypadku i zorganizował
przyjazd holownika. Następnie przedstawiciele
urzędu celnego przeładowali pozostałości
towaru na inną ciężarówkę tej samej firmy, która
przewiozła go do miejsca rozładunku.
147 zgłoszeń
Klub Pomocy – to niekomercyjne zrzeszenie stworzone w celu świadczenia
szybkiej i profesjonalnej pomocy w niestandardowych i problematycznych
sytuacjach na drodze. Klub jest unikalną organizacją, nie posiadającą swoich
odpowiedników ani w Europie, ani w Azji.
MOŻEMY
. zorganizować każdą naprawę
. zlikwidować skutki wypadku
. szybko zorganizować specjalistyczny sprzęt oraz znaleźć
punkt serwisowy
. odszukać zaginionego kierowcę
. udzielić fachowych konsultacji w sprawach prawnych
oraz celnych
ABY UZYSKAĆ POMOC KLUBU NALEŻY
zadzwonić pod podany niżej
numer telefonu i opisać problem
48 834 104 030
lub wysłać wiadomość
na adres elektroniczny
mail@klubpomoc.com
www. klubpomoc.com
43
Kontakty
Polska
E100 Polska
• ul. Pory 78/9,
02-757 Warszawa
+ 48 22 441 98 00
+ 48 22 441 98 16 fax
• Al. Jana Pawła II 78,
00-175 Warszawa
+48 22 536 10 94
e100polska@e100.pl
Rosja
E100 Vostok
Moskwa, 140000,
ul. Wasilisy Kozhinoj 1 (centrum
biznesowe «Park Pobedy», 21 piętro)
+ 7 499 500 2 881
+7 926 000 9 777
info@e100card.ru
Smolensk, 214025,
ul. Normandija-Nieman 35 (biuro 305),
+7 481 253 51 00
info@e100card.ru
Reklama
Estonia
E100 Baltia OÜ
Väike-Paala, 1
11415, Tallinn
+372 622 58 75, +372 622 58 76 fax
ee@e100.eu
Litwa
Klaipėda, Turgaus a. 23
Vilnius, Saltoniškių g. 34A
+370 607 38 766
+370 608 10 302
tadas@e100.lt
Białoruś
Minsk, ul. Tolbuchina 2, biuro 415
+375 17 336 10 00
+375 17 336 10 04
minsk@e100card.ru
Ukraina
ul. Mezhigorskaya 43, Kijów
+38 044 229 16 65 fax
+38 067 364 61 00
+38 067 325 01 00
ua5@e100.pl
Łotwa
GRUPA FIRM WEA
PRZEWOZY TOWAROWE I LOGISTYKA
Europa, Rosja, Kazachstan, Chiny, kraje Azji
USŁUGI SKŁADOWANIA
magazynowanie, przepakowywanie, przeładunki, konsolidacja ładunków
SERWIS POJAZDÓW
Stacja obsługi technicznej, myjnia samochodowa, warsztat lakierniczy
OBSŁUGA CELNA
Rīga, Grēdu iela 4a-1.1
+371 20256677, +371 27638485
girts@e100.lv
Mołdawia
+373 69 14 94 64
+373 22 53 79 46 fax
md@e100.pl
Słowacja
+421 91 83 63 102
+421 54 78 81 771
+48 69 103 51 64
sk@e100.eu
Kazachstan
+7 701 994 44 00
kz@e100card.ru
Turcja
+ 90 212 856 02 14
info@e100-tr.com
Gorące linie
Graniczna 25, Koroszczyn, 21-550 Terespol, Polska
DE +49 5232-9998 20 info@tka-logistik.com
BY +375 162 29-70-80 info.by@tka-intertrans.com
PL +48 83 344-80-90 wea@wea-holding.com
KZ +7 727 255-90-60 info@wea-transport.com
+375 447 447 100 (tylko SMS)
+7 925 172 28 38 (RUS)
+48 669 300 100 (PL)
+375 293 330 100 (BY)
08 00 309 100, +380 44 3921 443 (UA)
+7 727 3 507 568 (KZ)
8-800-070-2035 (KZ)
+370 5 2111 881 (LT)
Call Center
8 800 7777 100 (RUS)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising