Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38

Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38
Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38
Ovládání menu na předním panelu LCD monitoru
Do hlavního menu se dostanete zmáčknutím tlačítka „MENU“ na předním panelu monitoru.
K pochybu v menu slouží šipky nahoru a dolů, volbu potvrdíte zmáčknutím tlačítka
„SELECT“.
Ovládání menu pomocí dálkového ovladače
Do hlavního menu se dostanete zmáčknutím tlačítka „MENU“ na dálkovém ovladači.
K pohybu v menu slouží tlačítka „CH +“ a „CH -“,volbu potvrdíte tlačítkem „SELECT“.
K pohybu v potvrzené volbě slouží tlačítka „VOL +“ a „VOL –“
ZAPOJENÍ MONITORU
Vstupy a výstupy
1. Napájení 12V
2. 15-ti pinový konektor k propojení s PC
3. S-VHS vstup
4. DVD Vstup Y kabelu (Component)
5. DVD Vstup Pr kabelu (kompozitního nebo Component)
6. DVD Vstup Pb kabelu (Component)
7. Audio vstup
8. Výstup na sluchátka
9. Audio vstup k propojení s PC
10. Vstup antény
1
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1.Zapnutí a vypnutí
2.Ztlumení
3.Čísla
4.Zobrazení čísla sledovaného programu
5.Volba TV režimu
6.Volba PC režimu
7.Volba AV režimů
8.Přepínání kanálů vzhůru
9.Přepínání kanálů dolů
10.Potvrzení volby
11.Zesílení
12.Ztlumení
13.Funkce SLEEP (nastavení,kdy se má monitor vypnout v min)
14.Funkce AUDIO
15.MENU
2
TV MENU
(zobrazení menu,když je zvolen režim TV)
Nastavení obrazu
Zvolte menu „Picture“
Volba „Contrast“
Volba „Brightness“
Volba „Color“
Volba „Sharpness“
Nastavení zvuku
-nastavuje kontrast obrazu
-nastavuje jas obrazu
-nastavuje barvu obrazu
-nastavuje ostrost obrazu
Zvolte menu „Sound“
Volba „Volume“
Volba „Balance“
Volba „Bass“
Volba „Treble“
-nastavuje hlasitost zvuku
-nastavuje vyvážení sterea
-nastavuje basy
-nastavuje výšky
Ladění TV programů
Zvolte menu „Install“
Volba „Auto Search“ -spustí automatické ladění programů
Volba „TV System“ -nastavuje televizní normu (PAL nebo NTSC)
Volba „TV Sound“ -nastavuje zvukovou normu (BG,DK nebo I)
Volba „M.Tune“
-manuální ladění programů
Volba „Fine Tune“ -jemné dolaďovaní programů
Volba „Store to“
-nastavuje,pod jaké číslo se má naladěný program
uložit
Volba „Skip“
-vymaže uloženou stanici
Nastavení menu
Zvolte menu „OSD“
Volba „V Position“
Volba „H Position“
Volba „Halftone“
-nastavuje umístění zobrazovaného menu na
obrazovce ve svislém směru
-nastavuje umístění zobrazovaného menu na
obrazovce ve svislém směru
-nastavuje jak má být OSD menu viditelné
Přepínání zdroje signálu
Zvolte menu „Input“
Volba „TV“
Volba „Composite“
Volba „S-VHS“
Volba „Component“
Volba „PC“
-zapne televizní režim
-zapne kompositní vstup
-zapne S-VHS vstup
-zapne „Component“ vstup
-zapne se „PC“vstup
Nastavení jazyku menu
Zvolte menu „Language“
-můžete si vybrat z anglického,německého nebo italského jazyka
3
PC MENU
(zobrazení menu,když je zvolen režim PC)
Informace o obraze
Zvolte menu „Information“ -zobrazí se vám informace o přijímaném video signálu
Přepínání zdroje signálu
Zvolte menu „Input“
Volba „TV“
Volba „Composite“
Volba „S-VHS“
Volba „Component“
Volba „PC“
-zapne televizní režim
-zapne kompositní vstup
-zapne S-VHS vstup
-zapne „Component“ vstup
-zapne se „PC“vstup
Volba „V Position“
-nastavuje umístění zobrazovaného menu na
obrazovce ve svislém směru
-nastavuje umístění zobrazovaného menu na
obrazovce ve vodorovném směru
-nastavuje jak má být OSD menu viditelné
Nastavení menu
Zvolte menu „OSD“
Volba „H Position“
Volba „Halftone“
Nastavení kontrastu
Zvolte menu „Contrast“
-pomocí šipek nastavte kontrast obrazu
Nastavení jasu
Zvolte menu „Brightness“
-pomocí šipek nastavte jas obrazu
Pokročilé nastavení obrazu
Zvolte menu „Adjust“
Volba „V Pos.“
Volba „H Pos.“
Volba „Clock Adj.“
Volba „Phase Adj.“
Volba „Auto Adjust“
Volba „Reset“
-nastavuje polohu obrazu ve svislém směru
-nastavuje polohu obrazu ve vodorovném směru
-nastavuje časování obrazu
-nastavuje fázování obrazu
-spustí automatické nastavení obrazu
-vrátí obraz do továrního nastavení
Nastavení zvuku
Zvolte menu „Sound“
Volba „Volume“
Volba „Balance“
Volba „Bass“
Volba „Treble“
-nastavuje hlasitost zvuku
-nastavuje vyvážení sterea
-nastavuje basy
-nastavuje výšky
4
COMPOSITE,COMPONENT,S-VHS MENU
(zobrazení menu,když je zvolen režim Composite)
Nastavení obrazu
Zvolte menu „Picture“
Volba „Contrast“
Volba „Brightness“
Volba „Color“
Volba „Sharpness“
Nastavení zvuku
-nastavuje kontrast obrazu
-nastavuje jas obrazu
-nastavuje barvu obrazu
-nastavuje ostrost obrazu
Zvolte menu „Sound“
Volba „Volume“
Volba „Balance“
Volba „Bass“
Volba „Treble“
-nastavuje hlasitost zvuku
-nastavuje vyvážení sterea
-nastavuje basy
-nastavuje výšky
Nastavení menu
Zvolte menu „OSD“
Volba „V Position“
Volba „H Position“
Volba „Halftone“
-nastavuje umístění zobrazovaného menu na
obrazovce ve svislém směru
-nastavuje umístění zobrazovaného menu na
obrazovce ve svislém směru
-nastavuje jak má být OSD menu viditelné
Přepínání zdroje signálu
Zvolte menu „Input“
Volba „TV“
Volba „Composite“
Volba „S-VHS“
Volba „Component“
Volba „PC“
-zapne televizní režim
-zapne kompositní vstup
-zapne S-VHS vstup
-zapne „Component“ vstup
-zapne se „PC“vstup
www.yakumo.com
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising