Gebruikershandleiding Y6IICompact

Gebruikershandleiding Y6IICompact
Y6II Compact
Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
Voorwoord .................................................................................................. 1
Eersteklas functies ..................................................................................... 2
Easy Key ...................................................................................................................... 2
Kluis .............................................................................................................................. 2
Nieuwe cameramodi .................................................................................................... 3
De camera openen vanuit de galerij ........................................................................... 3
Aan de slag................................................................................................. 6
Uw telefoon in een notendop ...................................................................................... 6
Navigatiebalk ............................................................................................................... 7
Scherm vergrendelen en ontgrendelen ...................................................................... 7
Instellingen dubbele SIM ............................................................................................. 8
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk ................................................................. 9
Mobiele gegevens inschakelen ................................................................................... 9
Touchscreen-gebaren .................................................................................................. 9
Bewegingscontrole .................................................................................................... 10
Statuspictogrammen .................................................................................................. 12
Instellingen van de navigatiebalk .............................................................................. 12
Start ............................................................................................................................ 13
Melding ....................................................................................................................... 16
Toegang tot apps ....................................................................................................... 16
Uw telefoon een persoonlijk tintje geven .................................................................. 17
Sms'en........................................................................................................................ 19
Oproepen en contactpersonen ................................................................. 21
Een oproep plaatsen ................................................................................................. 21
Een oproep beantwoorden of weigeren ................................................................... 23
Wat u kunt doen tijdens een oproep ......................................................................... 24
Een oproep van derden beantwoorden .................................................................... 25
Een telefonische vergadering starten ....................................................................... 25
Het telefoonlogboek gebruiken ................................................................................. 25
Zakmodus inschakelen.............................................................................................. 26
Oproepinstellingen ..................................................................................................... 26
Contacten beheren .................................................................................................... 27
Zoeken naar een contactpersoon ............................................................................. 28
Contactpersonen importeren of exporteren ............................................................. 28
Een contactpersoon aan uw favorieten toevoegen ................................................. 30
Contactgroepen ......................................................................................................... 30
i
Berichten en e-mail .................................................................................. 32
Een sms-bericht verzenden ...................................................................................... 32
Een bericht beantwoorden ........................................................................................ 32
Berichten beheren ..................................................................................................... 32
Een e-mailaccount toevoegen .................................................................................. 33
Een e-mail verzenden ............................................................................................... 34
Controleren op nieuwe e-mails ................................................................................. 35
Een account instellen ................................................................................................ 35
Camera en Galerij ..................................................................................... 37
Opnamescherm ......................................................................................................... 37
Een foto maken .......................................................................................................... 38
Opnamemodus .......................................................................................................... 38
Een video opnemen................................................................................................... 40
Camera-instellingen................................................................................................... 40
Galerij ......................................................................................................................... 41
Muziek en video's ..................................................................................... 43
Muziek beluisteren ..................................................................................................... 43
Een afspeellijst maken .............................................................................................. 43
Een afspeellijst beluisteren ....................................................................................... 43
Een afspeellijst verwijderen....................................................................................... 43
Een nummer als beltoon instellen............................................................................. 43
Een video's afspelen ................................................................................................. 44
Netwerk en delen ...................................................................................... 45
Mobiele gegevens inschakelen ................................................................................. 45
Wi-Fi-netwerk ............................................................................................................. 45
De mobiele gegevensverbinding van uw telefoon delen ......................................... 46
Gegevens uitwisselen via Bluetooth ......................................................................... 47
Gegevens overdragen met behulp van Wi-Fi Direct................................................ 48
Gegevens uitwisselen tussen uw telefoon en computer ......................................... 49
Applicaties ............................................................................................... 51
Applicaties beheren ................................................................................................... 51
Back-up ...................................................................................................................... 51
Telefoonbeheer .......................................................................................................... 52
Agenda ....................................................................................................................... 53
Klok............................................................................................................................. 54
Weer ........................................................................................................................... 55
Kladblok...................................................................................................................... 56
FM-Radio ................................................................................................................... 57
ii
Telefooninstellingen ................................................................................. 58
Locatieservices inschakelen ..................................................................................... 58
De instellingen voor tonen aanpassen ..................................................................... 58
De scherminstellingen aanpassen ............................................................................ 59
De schermvergrendelingsstijl wijzigen ..................................................................... 60
Vliegtuigmodus in- of uitschakelen ........................................................................... 60
De PIN-code van uw SIM-kaart instellen ................................................................. 61
Een account instellen ................................................................................................ 62
Fabrieksinstellingen herstellen.................................................................................. 62
Een update voor uw telefoon uitvoeren .................................................................... 63
De datum en tijd instellen .......................................................................................... 63
De systeemtaal wijzigen ............................................................................................ 64
Privacybescherming .................................................................................................. 64
Toegankelijkheid ........................................................................................................ 65
Veiligheidsinformatie................................................................................ 66
Persoonlijke informatie en gegevensbeveiliging ..................................... 72
Juridische kennisgeving .......................................................................... 74
iii
Voorwoord
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u uw telefoon in gebruik neemt.
Alle afbeeldingen en illustraties in dit document zijn alleen bedoeld ter referentie. Het
product kan er in werkelijkheid anders uitzien.
De functies in deze handleiding zijn alleen bedoeld ter referentie. Bepaalde functies
worden mogelijk niet op alle telefoons ondersteund.
Symbolen en definities
Opmerking
Geeft belangrijke informatie en tips aan en biedt aanvullende
informatie.
Geeft potentiële problemen aan die kunnen ontstaan, zoals
Voorzichtig
schade aan het apparaat of verlies van gegevens, als niet de
juiste aandacht of zorgvuldigheid in acht wordt genomen.
1
Eersteklas functies
Easy Key
De Easy Key is een multifunctionele toets aan de linkerzijde van uw telefoon. Door de
verschillende gebaren die u met de smartkey maakt, worden verschillende functies
geactiveerd. De toets is volledig aanpasbaar zodat u kunt bepalen waarvoor u elk gebaar
wilt gebruiken.
> Easy Key.
Als u de smartkey wilt aanpassen, gaat u naar
Kluis
De functie Kluis helpt u bij het beschermen van uw belangrijke bestanden en uw privacy.
De kluis inschakelen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Categorieën of Lokaal raakt u
aan.
3. Raak Inschakelen aan.
4. Volg de instructies op het scherm voor het invoeren van wachtwoorden en
antwoorden op beveiligingsvragen en raak vervolgens Gereed aan.
Bestanden aan de kluis toevoegen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Categorieën of Lokaal raakt u
aan.
3. Voer het wachtwoord in en raak Gereed aan.
4. Raak Toevoegen aan.
5. Volg de instructies op het scherm en selecteer de bestanden die u aan de kluis wilt
toevoegen.
6. Raak TOEVOEGEN aan om de geselecteerde bestanden aan de kluis toe te
voegen.
2
Nieuwe cameramodi
Flitser aan de voorzijde
De flitser aan de voorzijde compenseert donkere scènes en voorwerpen met tegenlicht
voor een betere de belichting.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak
aan om naar de camera voor te schakelen.
3. Raak
>
4. Raak
aan om de opname te starten.
aan om de flitser aan de voorzijde in te schakelen.
Tijdsverloopmodus
Gebruik deze modus om een versnelde video van een langzaam veranderende scčne te
maken, zoals een zonsondergang of zonsopgang.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Veeg naar links of rechts en selecteer Tijdsverloop.
3. Raak
aan om de opname te starten.
4. Raak
aan om de opname te stoppen. De opgenomen video wordt versneld
afgespeeld.
De camera openen vanuit de galerij
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Veeg omlaag vanaf het scherm Foto’s om de zoeker weer te geven in de
halfschermmodus veeg opnieuw omlaag om de camera te openen.
3. Raak
aan om een foto te maken.
4. Raak
aan om terug te keren naar de galerij.
Duimmodus
Met de duimmodus is het eenvoudiger om telefoons met een groot scherm te gebruiken
en snel QR-contactkaarten te delen met vrienden.
Lay-out met één hand
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u UI met één hand > Lay-out met één hand aan.
3
3. Schakel Lay-out met één hand in. Vervolgens kunt u de virtuele navigatiebalk naar
een van de zijden van het scherm vegen om alles binnen handbereik te brengen.
Verschuivend toetsenbord
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u UI met één hand > Verschuivend toetsenbord aan.
3. Schakel Verschuivend toetsenbord in. Vervolgens kunt u de pijl aan de zijkant van
het scherm gebruiken om het toetsenbord, de kiezer of het oproepmenu naar de
dichtstbijzijnde zijde te verplaatsen.
4
Het scherm omlaag verplaatsen
Als u op het scherm met contactpersonen, de kiezer of e-mail niet bij items boven aan
het scherm kunt, raakt u de bovenste helft van het scherm aan, sleept u deze omlaag en
laat u deze los (na 1 seconde) om de gehele interface omlaag te schuiven, dichter bij uw
duim.
Sleep vanuit de kiezer, contactpersonen of berichten omlaag en laat vervolgens los om
uw persoonlijke QR-contactkaart weer te geven. Uw vrienden kunnen deze scannen om
onmiddellijk over uw nummer te beschikken.
5
Aan de slag
Uw telefoon in een notendop
Hoofdtelefoonaansluiting
Aan/Uit-knop
Voorste camera
Volumeknop
Flitser aan de voorzijde
Oortelefoon
Easy key
Lichtsensor
Luidspreker
Microfoon
Micro USB-poort
Camera
Menu Microfoon
Tweekleurentemperatuurflitser
6
Navigatiebalk
Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm of om de huidige
app te sluiten.

Tik hierop om naar het startscherm terug te keren.

Houd aangetikt om de zoekbalk te openen.
Raak aan om de lijst met onlangs gebruikte apps weer te geven.
Scherm vergrendelen en ontgrendelen
Het scherm vergrendelen

Methode 1: Druk op de Aan/Uit-toets om het scherm handmatig te vergrendelen.

Methode 2: Nadat uw telefoon gedurende een opgegeven periode inactief is
geweest, wordt het scherm automatisch vergrendeld.
Als u de schermvergrendelingsmethode wilt instellen, raakt u
startscherm, raakt u Schermvergrendeling en wachtwoorden >
Schermvergrendelingsstijl.
7
aan op het
Het scherm ontgrendelen
Wanneer het scherm uit is, drukt u op de Aan/Uit-toets om het in te schakelen. Veeg uw
vinger in een willekeurige richting om het scherm te ontgrendelen.
Instellingen dubbele SIM
Een SIM-kaart in- of uitschakelen
U kunt een of beide SIM-kaarten inschakelen. Wanneer u een SIM-kaart uitschakelt, kunt
u deze niet gebruiken voor het plaatsen of ontvangen van oproepen, het verzenden van
sms-berichten of toegang tot internet.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. onder Alles raakt u Beheer van dubbele kaarten aan.
3. Raak de schakelaar naast Kaart 1 of Kaart 2 aan om een SIM-kaart in of uit te
schakelen.
De weergegeven instellingen kunnen variëren afhankelijk van uw provider en
telefoonmode.
8
De standaard SIM-kaart instellen voor oproepen en sms'en
U kunt de standaard SIM-kaart instellen voor oproepen of sms'en.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. onder Alles raakt u Beheer van dubbele kaarten aan.
3. Raak Kaart 1 of Kaart 2 aan naast Standaard mobiele
data/Stand.oproepen/-berichten.
Deze functie wordt mogelijk door bepaalde providers niet ondersteund.
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
1.Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
2.Onder Sneltoetsen houdt u
aangeraakt om het scherm met Wi-Fi-instellingen
weer te geven.
3.Raak de Wi-Fi-schakelaar aan om Wi-Fi in te schakelen. Vervolgens zoekt uw
telefoon naar beschikbare Wi-Fi-netwerken en geeft deze weer.
4.Raak het Wi-Fi-netwerk aan waar u verbinding mee wilt maken. Als het
Wi-Fi-netwerk gecodeerd is, voert u het wachtwoord in wanneer u daarom wordt
gevraagd.
Mobiele gegevens inschakelen
1. Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
2. Onder Sneltoetsen raakt u
aan om mobiele gegevens in te schakelen.
Wanneer u geen toegang tot internet nodig hebt, schakelt u mobiele gegevens uit
om batterijvermogen te besparen en het gegevensgebruik te verminderen.
Touchscreen-gebaren
Aanraken: Tik één keer op een item. U kunt bijvoorbeeld een
app aanraken om deze te selecteren of te openen.
9
Aangeraakt houden: Raak het scherm aan en laat uw vinger
ongeveer 2 seconden of langer op het scherm. U kunt
bijvoorbeeld een leeg gebied op het startscherm aangeraakt
houden om de bewerkingsmodus te openen.
Vegen: Beweeg uw vinger verticaal of horizontaal over het
scherm. U kunt bijvoorbeeld naar links of rechts vegen onder
Notificaties van het berichtenpaneel om een melding te wissen.
Veeg verticaal of horizontaal om naar andere startschermen te
gaan, door een document te bladeren, enzovoort.
Slepen: Houd een item aangeraakt en verplaats het vervolgens
naar een andere positie. Op deze manier kunt u apps en widgets
op het startscherm opnieuw rangschikken.
Uitspreiden en samenknijpen: Spreid twee vingers uit elkaar
om in te zoomen of knijp ze samen om uit te zoomen op een
kaart, webpagina of afbeelding.
Drie vingers samenknijpen: knijp op het startscherm drie
vingers samen om schermminiaturen weer te geven.
Bewegingscontrole
Met bewegingscontrole kunt u uw telefoon bedienen met behulp van simpele
bewegingen en gebaren. U kunt het geluid van uw telefoon bijvoorbeeld dempen door uw
telefoon om te klappen of u kunt de telefoon naar uw oor bewegen om snel oproepen te
plaatsen en beantwoorden.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Bewegingscontrole aan.
10
3. Selecteer een optie op het scherm Bewegingscontrole en selecteer vervolgens
een beweging om deze in te schakelen.

Omdraaien: geluiden dempen en het trillen stoppen van inkomende oproepen,
alarmen en timers.

Schudden: houd een leeg gebied op het startscherm aangeraakt om de
bewerkingsmodus te openen. Schud uw telefoon om uw pictogrammen te
rangschikken.

Dubbeltikken: dubbeltik op het scherm om het in te schakelen.

Tekenen: wanneer het telefoonscherm is uitgeschakeld, tekent u een letter om de
overeenkomstige app te openen.
11
Statuspictogrammen
Statuspictogrammen kunnen variëren afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Signaalsterkte
Geen signaal
Verbonden met EDGE-netwerk
GPRS-netwerk verbonden
(Enhanced Data Rates for GSM
Evolution)
3G-netwerk verbonden
4G-netwerk verbonden
Verbonden met HSPA+-netwerk
HSPA (High Speed Packet
(Evolved High Speed Packet
Access)-netwerk verbonden
Access)
Bluetooth aan
Alarmen ingeschakeld
Trilmodus
Vliegtuigmodus
Belvolume gedempt
Batterij vol
Batterij wordt opgeladen
Batterij vrijwel leeg
Actieve oproep
Gemiste oproep
Nieuwe e-mail
Aankomende gebeurtenissen
Nieuw sms- of mms-bericht
Schermafbeelding gemaakt.
Probleem met aflevering
USB-foutopsporing verbonden
sms- of mms-bericht
Bezig met uploaden
Bezig met downloaden
Opslagruimte van telefoon
Aanmeldings- of
bijna vol
synchronisatieprobleem
Wi-Fi-netwerk beschikbaar
Verbonden met een Wi-Fi-netwerk
Draagbare Wi-Fi-hotspot aan
USB-tethering aan
Instellingen van de navigatiebalk
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Navigatiebalk aan.
12
3. Selecteer een van de virtuele navigatiebalken om uw navigatiebalk aan te passen.
Als u een navigatiebalk met
selecteert, kunt u
aanraken om snel uw
berichtenpaneel te openen.
Start
Uw startschermen zijn de plek waar u uw favoriete widgets en al uw apps kunt vinden.
We hebben de lijst met apps achterwege gelaten om u een meer praktisch en direct pad
naar uw apps te geven.
Statusbalk: geeft meldingen en pictogrammen weer. Veeg omlaag
vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
Weergavegebied: geeft app-pictogrammen. mappen en widgets weer.
Schermpositie-indicator: toont de positie van het huidige scherm.
Dock: geeft veelgebruikte apps weer.
Navigatiebalk: geeft virtuele toetsen weer.
Scherm automatisch draaien
Als u uw telefoon draait tijdens het bekijken van een webpagina of foto, schakelt uw
scherm automatisch tussen staande en liggende weergave. Daarnaast kunt u dankzij
deze functie genieten van apps die van de kantelsensor gebruikmaken, zoals
racegames.
13
1. Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
2. Onder Sneltoetsen raakt u Auto-roteren aan om de functie voor automatisch
scherm automatisch draaien in of uit te schakelen.
Een schermafdruk maken
Wilt u een interessante scène in een film delen of opscheppen over uw nieuwe hoogste
score in een game? Maak een schermafdruk en delen maar!
Druk tegelijkertijd op de Aan/Uit-knop en de knop voor lager volume om een
schermafdruk te maken. Open vervolgens het berichtenpaneel en raak
aan om de
schermafdruk te delen. Standaard worden schermafdrukken opgeslagen in de map
Schermafbeeldingen in Galerij > Albums.
U kunt ook het berichtenpaneel openen en
aanraken onder Sneltoetsen om
een schermafdruk te maken.
Apps en widgets rangschikken op het startscherm
Met de volgende handelingen kunt u uw app, widget of map organiseren:

Een widget toevoegen: Houd op het startscherm een leeg gedeelte aangeraakt
om het optiemenu Widgets weer te geven. Selecteer een widget en sleep deze
naar het startscherm.
Als het startscherm onvoldoende ruimte biedt, maakt uw telefoon automatisch een
nieuw startscherm rechts van het oorspronkelijke startscherm en plaatst de widget
op het nieuwe startscherm. Er kunnen maximaal zes startschermen worden
gemaakt.

Een app of widget verplaatsen: Houd op het startscherm een pictogram of widget
aangeraakt totdat uw telefoon begint te trillen om de bewerkingsmodus te openen.
Vervolgens kunt u een app of widget naar een willekeurige lege ruimte slepen.

Deleting an application or widget: Een app of widget verwijderen: Houd op het
startscherm de te verwijderen app of widget aangeraakt totdat
wordt
weergegeven. Sleep het pictogram van de ongewenste app of widget naar

.
Een map maken: Sleep op het startscherm een app boven op een andere app om
een map met daarin beide apps te maken.

App-pictogrammen verbergen: plaats twee vingers op het startscherm en spreid
ze uit elkaar. Raak
aan, selecteer de app-pictogrammen die u wilt verbergen
en raak vervolgens OK aan. Apps worden niet op het startscherm weergegeven
nadat u ze hebt verborgen.
14
Startschermen beheren
Knijp drie vingers op het startscherm samen of houd een leeg gebied aangeraakt om de
schermminiaturen weer te geven.

Standaard startscherm instellen: Raak

Een startscherm verplaatsen: Houd een startscherm aangeraakt totdat het
onder op het scherm aan en
selecteer het huidige startscherm als het standaard startscherm.
scherm wordt gemarkeerd en sleep het startscherm naar de gewenste positie.

Een startscherm toevoegen: Raak

Een startscherm verwijderen: Raak
aan om een startscherm toe te voegen.
aan om een leeg startscherm te
verwijderen.
15
Melding
Berichtenpaneel
Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Veeg naar links of
rechts om tussen de tabbladen met meldingen en snelkoppelingen.
Raak aan om de details van de melding weer te geven en veeg naar
links of rechts over een melding om deze af te wijzen.
Raak
aan om alle meldingen te verwijderen.
Raak aan om automatische helderheid in of uit te schakelen.
Raak de snelschakelaars op het berichtenpaneel aan om de
betreffende functies in of uit te schakelen.
Toegang tot apps
Apps starten en schakelen tussen apps
Raak op het startscherm het pictogram van een app aan om de app te openen.
Als u naar een andere app wilt schakelen, raakt u
aan om naar het startscherm
terug te keren. Vervolgens raakt u het pictogram van de gewenste app aan om de app te
openen.
16
Onlangs gebruikte apps weergeven
Raak
aan om een lijst met onlangs gebruikte apps weer te geven. Daarna kunt u
het volgende doen:

Raak de miniatuur van een app aan om de app te openen.

Veeg naar links of rechts over de miniatuur van een app om deze te sluiten.

Veeg omhoog over een miniatuur om de bijbehorende app te openen.

Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm totdat
wordt weergegeven
om alle apps in de lijst te sluiten. Vergrendelde apps worden niet gesloten.
Uw telefoon een persoonlijk tintje geven
De stijl van het startscherm wijzigen
Uw telefoon ondersteunt het gebruik van de standaard en enkelvoudige
startschermstijlen.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Startschermstijl aan.
3. Kies Eenvoudig en raak
aan.
Raak Standaard aan om te schakelen tussen enkelvoudig startscherm en
standaard startscherm.
17
Het thema wijzigen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Veeg naar links of rechts om door thema's te bladeren. U kunt:

Een thema selecteren.

Raak
aan en pas de themastijl, de achtergrond, het lettertype, enzovoort
aan.
3. Raak
aan.
De achtergrond wijzigen
1. Houd een leeg gebied op het startscherm aangeraakt om de bewerkingsmodus te
openen.
2. Raak Achtergronden aan.
3. Op het scherm Achtergronden kunt u het volgende doen:

Raak Achtergr. vergr.scherm aan om de weergegeven aanraken in te stellen op
het vergrendelingsscherm van uw telefoon.

Raak Achtergrond startscherm aan om de achtergrond voor het startscherm in te

Raak de schakelaar Schud om te wijzigen aan om de achtergrond voor het
stellen.
startscherm te laten wijzigen wanneer u met uw telefoon schudt.

Raak de schakelaar Willekeurig veranderen aan om de achtergrond voor uw
startscherm automatisch periodiek te laten wijzigen.
De beltoon instellen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Geluid aan.
3. Raak Beltoon of Standaard meldingentoon aan en kies een van de volgende
tabbladen:

Beltoon: Kies uit de standaardselectie.

Muziek: Kies uit de audiobestanden die op uw telefoon hebt opgeslagen.
Als uw telefoon het gebruik van twee SIM-kaarten ondersteunt, kunt voor elke
kaart een beltoon instellen.
4. Raak
aan.
De lettergrootte wijzigen
1. Raak op het startscherm
aan.
18
2. Onder Alles raakt u Weergave aan.
3. Raak Lettergrootte aan en selecteer een lettergrootte.
Sms'en
Uw telefoon biedt meerdere tekstinvoermethoden. U kunt snel tekst invoeren met behulp
van een schermtoetsenbord.

Raak een tekstvak aan om het schermtoetsenbord te laten verschijnen.

Als u het schermtoetsenbord wilt verbergen, raakt u
aan.
Een invoermethode selecteren
1. Veeg op het tekstinvoerscherm omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel
te openen.
2. Onder Meldingen raakt u Invoermethode selecteren aan.
3. Selecteer een toetsenbord.
Als u de standaard invoermethode van uw telefoon wilt wijzigen, raakt u
aan
op het startscherm. Onder Alles raakt u Taal en invoer > Standaard toetsenbord
aan om een invoermethode te selecteren.
19
Tekst bewerken
U kunt tekst selecteren, knippen, kopiëren en plakken op uw telefoon.

Tekst selecteren: Houd de tekst aangeraakt om
vervolgens
of
op te roepen. Sleep
om meer of minder tekst te selecteren of raak Alles
selecteren aan om alle tekst in het tekstvak te selecteren.

Tekst kopiëren: Selecteer tekst en raak Kopiëren aan.

Tekst knippen: Selecteer tekst en raak Knippen aan.

Tekst plakken: Houd de plaats aangeraakt waar u de tekst wilt invoegen en
versleep
om de invoegpositie te verplaatsen. Raak vervolgens Plakken aan
om de gekopieerde of geknipte tekst te plakken.
20
Oproepen en contactpersonen
Een oproep plaatsen
Slim kiezen
Met slim kiezen kunt u snel contactpersonen opzoeken door een deel van de naam of het
nummer in te voeren.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Voer onder Kiezer de initialen of de eerste paar letters van de naam van een
contactpersoon in, of voer een deel van het telefoonnummer in. De
overeenkomende contactpersonen en telefoonnummers in uw telefoonlogboek
worden vervolgens weergegeven in een lijst.
3. Selecteer in de lijst de contactpersoon die u wilt bellen. Als uw telefoon twee
SIM-kaarten ondersteunt, raakt u
of
aan om een oproep te plaatsen.
4. Als u de oproep wilt beëindigen, raakt u
aan.
Een oproep plaatsen vanuit Contactpersonen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak onder Contacten de contactpersoon aan die u wilt toevoegen.
3. Raak het contactnummer aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt
u
of
aan om een oproep te plaatsen.
Een oproep plaatsen vanuit het telefoonlogboek
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak vanuit het telefoonlogboek onder Kiezer de contactpersoon of het nummer
aan voor de oproep die u wilt plaatsen. Als uw telefoon twee SIM-kaarten
ondersteunt, raakt u
of
aan om een oproep te plaatsen.
21
Een noodoproep plaatsen
In een noodgeval kunt u nog steeds noodoproepen plaatsen zonder dat u daarvoor een
SIM-kaart nodig hebt. U moet zich echter wel in een dekkingsgebied bevinden.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Voer onder Kiezer uw lokale noodnummer is en raak vervolgens
.
Op bepaalde telefoonmodellen kunt u zelfs een noodoproep plaatsen
vanaf het vergrendelingsscherm. Raak op het vergrendelingsscherm
Noodoproep aan, voer uw lokale noodnummer is en raak vervolgens
aan.
De beschikbaarheid van noodoproepen is afhankelijk van de kwaliteit van
het mobiele netwerk, de gebruiksomgeving, het beleid van uw
serviceprovider, en de lokale wetten en voorschriften. Vertrouw voor
kritieke communicatie nooit uitsluitend op uw telefoon wanneer er zich
een noodsituatie voordoet.
Snelkiezen
1. Raak op het startscherm
2. Onder Kiezer raakt u
3. Raak
aan.
> Instellingen snelkiezer.
aan. Kies een contactpersoon in de lijst en wijs er een cijfertoets aan toe.
De cijfertoets 1 is de standaardtoets voor voicemail. U kunt dit cijfer niet als
snelkiesnummer instellen.
4. Houd de aan een contactpersoon toegewezen cijfertoets op de kiezer aangeraakt
om de contactpersoon snel te bellen.
Een internationale oproep plaatsen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Houd in de Kiezerde 0 aangeraakt om een + in te voeren.
3. Voer het landnummer, het netnummer en vervolgens het telefoonnummer in.
4. Raak
of
aan.Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u
aan om een oproep te plaatsen.
22
Een oproep beantwoorden of weigeren
Wanneer er een oproep binnenkomt, kunt u op de volumeknop drukken om de
beltoon te dempen.

Sleep
naar rechts om de oproep te beantwoorden.

Sleep
naar links om de oproep af te wijzen.

Tik op Touch
om een bericht te selecteren of een bericht op maat te maken
om een oproep mee te weigeren.

Tik op
om een herinnering tot terugbellen in te stellen.
Wanneer het scherm ontgrendeld is, kunt u het volgende doen:

Tik op
om de oproep te beantwoorden.

Tik op
om de oproep te weigeren.

Tik op
om een bericht te selecteren of een bericht op maat te maken om een
oproep mee te weigeren.

Tik op
om een herinnering tot terugbellen in te stellen.
> Oproepinstellingen > Oproepen
Raak op het scherm van de kiezer
weigeren met sms aan om het te verzenden bericht te bewerken.
23
Wat u kunt doen tijdens een oproep
Raak
aan om de huidige oproep in de wacht te plaatsen en raak
opnieuw aan om de oproep te vervolgen.
Raak
aan om een driewegoproep te starten. Controleer voordat
u een driewegoproep start of u op deze dienst bent geabonneerd.
Neem voor meer informatie contact op met uw provider.
Raak
aan om het geluid van de microfoon te dempen of te
activeren.
Raak
Raak
aan om de luidspreker te gebruiken.
aan om de oproep te beëindigen.
Raak
aan om de kiezer weer te geven.
Raak
aan om uw contactpersonen weer te geven.
Raak
aan om een notitie te maken.
Als u naar het oproepscherm wilt terugkeren, veegt u omlaag vanaf de statusbalk
om het berichtenpaneel te openen en raakt u vervolgens Huidige oproep aan.
24
Een oproep van derden beantwoorden
Voordat een oproep van een derde kunt beantwoorden, controleert u of u de functie
oproep in wacht hebt ingeschakeld.
1. Als er een oproep binnenkomt terwijl u al in gesprek bent, raak
naar om de
nieuwe oproep te beantwoorden en de eerste oproep in de wacht te plaatsen.
2. Als u tussen de twee oproepen wilt schakelen, raakt
u het telefoonnummer aan
waarnaar u wilt overschakelen.
Een telefonische vergadering starten
Een telefonische vergadering met uw vrienden, familie en collega's gaat heel eenvoudig
met uw telefoon. U belt één nummer (of ontvangt een oproep) en belt vervolgens een
ander nummer om dit aan de telefonische vergadering toe te voegen.
Controleer voordat u een telefonische vergadering start of u op deze dienst bent
geabonneerd. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.
1. Bel de eerste deelnemer.
2. Wanneer de oproep is verbonden, raakt u
aan om de tweede deelnemer te
bellen. De eerste deelnemer wordt in de wacht gezet.
3. Wanneer de tweede oproep is verbonden, raakt u
aan om een telefonische
vergadering te starten.
4. Als u meer personen wilt toevoegen, herhaalt u stap 2 en 3.
5. Raak
aan om de oproep te beëindigen.
Het telefoonlogboek gebruiken
De gegevens van alle uitgaande, inkomende en gemiste oproepen worden opgeslagen
in uw telefoonlogboek.
Een contactpersoon toevoegen vanuit het telefoonlogboek
1. Raak op het startscherm
2. Onder Kiezer raakt u
3. Raak
of
aan.
aan naast het nummer dat u wilt toevoegen.
aan.
U kunt ook het toe te voegen nummer aangeraakt houden en vervolgens Nieuw
contact maken of Opslaan naar bestaan... aanraken.
25
De gegevens van inkomende or uitgaande oproepen verwijderen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Kiezer kunt u het volgende doen:

Houd de naam of het telefoonnummer van een contactpersoon aangeraakt en raak
vervolgens Invoer verwijderen>verwijderen aan om de vermelding van een
inkomende or uitgaande oproep verwijderen te verwijderen.

Raak
> Verwijder oproeplogboek om meerdere vermeldingen van
inkomende or uitgaande oproepen te verwijderen.
Zakmodus inschakelen
Bent u bang om oproepen te missen terwijl u telefoon in uw tas of broekzak zit? Probeer
dan de zakmodus. Na het inschakelen van de zakmodus worden de beltoon en
trilintensiteit geleidelijk versterkt bij inkomende oproepen.
1. Raak op het startscherm
2. Onder Kiezer raakt u
aan.
> Oproepinstellingen aan.
3. Schakel Pocket-modus in.
Oproepinstellingen
Oproep doorschakelen inschakelen
Te druk om uw oproepen met één telefoon te beantwoorden? Schakel ze door naar een
ander nummer en mis nooit meer een belangrijke oproep.
1. Raak op het startscherm
2. Onder Kiezer raakt u
aan.
> Oproepinstellingen aan.
3. Raak Oproep doorschakelen aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt,
raakt u Oproep doorschakelen onder Instellingen kaart 1 of Instellingen kaart 2
aan.
4. Selecteer een doorschakelmodus.
5. Voer het telefoonnummer in waar u de oproepen naar wilt doorschakelen en raak
vervolgens Inschakelen aan.
26
Wisselgesprek inschakelen
Met de functie oproep in wacht kunt u een andere inkomende oproep beantwoorden
wanneer u op dat moment al met een oproep bezig bent. U kunt tussen de twee
oproepen schakelen.
1. Raak op het startscherm
2. Onder Kiezer raakt u
aan.
> Oproepinstellingen aan.
3. Raak Aanvullende instellingen aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt,
raakt u Instellingen kaart 1 of Instellingen kaart 2 aan. Vervolgens raakt u
Aanvullende instellingen aan.
4. Raak Wisselgesprek aan om deze functie in te schakelen.
Contacten beheren
Een contactpersoon maken
1. Raak op het startscherm
2. Raak
aan.
aan.
3. Raak in de vervolgkeuzelijst de opslaglocatie aan waar u de contactpersoon wilt
opslaan.
4. Voer een naam, telefoonnummer en andere gegevens voor de contactpersoon in.
5. Raak
aan.
Een contactpersoon bewerken
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak de contactpersoon aan die u wilt bewerken en raak vervolgens Bewerken
aan.
3. Bewerk de contactgegevens.
4. Raak
aan.
Een contactpersoon verwijderen
1. Raak op het startscherm
2. Raak
aan.
> Verwijderen aan.
3. Raak de te verwijderen contactpersonen aan of raak Alles selecteren aan om alle
contactpersonen te selecteren.
4. Raak
aan.
5. Raak Verwijderen aan.
27
Zoeken naar een contactpersoon
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Voer de naam of initialen van de contactpersoon in. Overeenkomende
contactpersonen worden tijdens het invoeren weergegeven.
Contactpersonen importeren of exporteren
Uw telefoon ondersteunt alleen bestanden met contactpersonen met de indeling .vcf. Dit
is een standaardindeling voor bestanden met contactpersonen. In .vcf-bestanden kunnen
de namen, adressen, telefoonnummers en andere gegevens van contactpersonen
worden opgeslagen.
Contactpersonen importeren vanaf een opslagapparaat
1. Raak op het startscherm
2. Raak
aan.
> Importeren/Exporteren > Importeren uit opslag aan.
3. Selecteer een of meer .vcf-bestanden en raak vervolgens OK aan.
Contactpersonen importeren vanaf een SIM-kaart
1. Raak op het startscherm
2. Raak
aan.
> Importeren/Exporteren > Importeren vanaf Kaart aan. Als uw
telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, kunt u aangeven naar welke u de
contactpersonen wilt exporteren.
3. Raak de te importeren contactpersonen aan of raak Alles selecteren aan om alle
contactpersonen te selecteren. Raak vervolgens IMPORTEREN aan.
Contactpersonen importeren vanaf een Bluetooth-apparaat
1. Raak op het startscherm
2. Raak
aan.
> Importeren/Exporteren > Importeren vanaf een andere telefoon
aan.
3. Selecteer Ondersteunt Bluetooth en raak vervolgens Volgende aan.
4. Schakel Bluetooth in op het apparaat waarvan u contactpersonen wilt importeren en
maak het apparaat zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten.
5. Raak Volgende aan. Vervolgens schakelt uw telefoon Bluetooth in en zoekt deze
naar Bluetooth-apparaten.
6. Raak het Bluetooth-apparaat aan waarvan u contactpersonen wilt importeren.
28
Nadat de twee apparaten zijn verbonden, importeert uw telefoon de contactpersonen
automatisch vanaf het andere Bluetooth-apparaat.
Contactpersonen importeren met behulp van Wi-Fi Direct
1. Raak op het startscherm
2. Raak
aan.
> Importeren/Exporteren > Importeren vanaf een andere telefoon
aan.
3. Selecteer Importeren via Wi-Fi Direct en raak vervolgens Volgende aan.
Vervolgens vraagt uw telefoon om Wi-Fi in te schakelen en zoekt de telefoon naar
Wi-Fi Direct-apparaten.
4. Raak het Wi-Fi Direct-apparaat aan waarvan u contactpersonen wilt importeren.
Nadat de twee apparaten zijn verbonden, importeert uw telefoon de contactpersonen
automatisch vanaf het andere apparaat.
Contactpersonen exporteren naar een opslagapparaat
1. Raak op het startscherm
2. Raak
aan.
> Importeren/Exporteren > Exporteren naar opslag aan.
3. Raak Exporteren aan.
4. Geef aan waar u de contactpersonen vandaan wilt exporteren en raak OK aan.
Het geëxporteerde .vcf-bestand wordt opgeslagen naar de bronmap in de interne opslag
van uw telefoon. U kunt Bestanden openen om het geëxporteerde bestand te bekijken.
Contactpersonen exporteren naar een SIM-kaart
1. Raak op het startscherm
2. Raak
aan.
> Importeren/Exporteren > Exporteren naar Kaart aan. Als uw
telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, kunt u aangeven naar welke u de
contactpersonen wilt exporteren.
3. Raak de te exporteren contactpersonen aan of raak Alles selecteren aan om alle
contactpersonen te selecteren. Raak vervolgens Exporteren aan.
4. Raak OK aan.
Een contactpersoon delen
1. Raak op het startscherm
2. Raak
aan.
> Importeren/Exporteren > Contact delen aan.
3. Raak de te delen contactpersonen aan of raak Alles selecteren aan om alle
contactpersonen te selecteren.
29
4. Raak
aan, selecteer een deelmodus en volg de instructies op het scherm voor
het delen van de contactpersoon.
Een contactpersoon aan uw favorieten toevoegen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Houd de contactpersoon die u aan uw favorieten wilt toevoegen aangeraakt en raak
vervolgens Toevoegen aan favorieten aan.
Tijdens het bekijken van de contactdetails kunt u ook
aanraken om de
contactpersoon aan uw favorieten toe te voegen.
Contactgroepen
U kunt een contactgroep maken en een bericht of e-mail naar alle leden van de groep
tegelijk verzenden.
Een contactgroep maken
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak Groepen aan en raak vervolgens
aan.
3. Geef een naam op voor de groep en raak OK aan.
4. Raak
aan.
5. Selecteer de contactpersonen die u aan de groep wilt toevoegen of raak Alles
selecteren aan om alle contactpersonen te selecteren. Raak vervolgens
Toevoegen aan.
Een contactgroep bewerken
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak Groepen aan en selecteer de groep die u wilt bewerken.
3. Raak
aan en voeg nieuwe leden aan de groep toe.
4. Raak
aan. Daarna kunt u het volgende doen:

Raak Leden verwijderen aan om leden uit de groep te verwijderen.

Raak Groep verwijderen aan om de groep te verwijderen.

Raak Naam wijz. aan om de naam van de groep te bewerken.
Berichten of e-mails naar een contactgroep verzenden
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak Groepen aan en selecteer de contactgroep die u wilt sms'en of e-mailen.
30
3. Raak
aan om een sms te verzenden of raak
aan om een e-mail te
verzenden.
Een contactgroep verwijderen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak Groepen aan.
3. Houd de te verwijderen contactgroep aangeraakt en raak vervolgens Verwijderen
aan.
4. Raak Verwijderen aan.
Wanneer u een contactgroep verwijdert, worden de contactpersonen in die groep
niet van uw telefoon verwijderd.
31
Berichten en e-mail
Een sms-bericht verzenden
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak in de lijst met berichtenthreads
aan.
3. Raak het tekstvak voor de ontvanger aan en voer de naam of het telefoonnummer
aanraken om de lijst met
van de contactpersoon in. U kunt ook
contactpersonen te openen en een contactpersoon of contactgroep te selecteren.
4. Raak het tekstveld aan om uw bericht op te stellen.
Raak
aan om een type bijlage te selecteren. Selecteer vervolgens de bijlage
die u wilt toevoegen. Het sms-bericht verandert automatisch in een mms-bericht.
5. Raak
aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u
of
aan.
Een bericht beantwoorden
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak in de lijst met berichtenthreads de naam of het nummer van een
contactpersoon aan om de conversatiethread weer te geven.
3. Raak het tekstveld aan om uw antwoord in te voeren.
4. Raak
aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u
of
aan.
Berichten beheren
Een bericht doorsturen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak in de lijst met berichtenthreads de naam of het nummer van een
contactpersoon aan om de conversatiethread weer te geven.
3. Houd het door te sturen bericht en raak vervolgens Doorsturen aan.
4. Raak het tekstvak voor de ontvanger aan en voer de naam of het telefoonnummer
van de contactpersoon in.
32
5. Raak
aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u
of
aan.
Een bericht toevoegen aan uw favorieten
U kunt belangrijke berichten toevoegen aan uw favorieten. Uw favoriete berichten
worden niet verwijderd wanneer u een conversatie verwijdert.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak in de lijst met berichtenthreads de naam of het nummer van een
contactpersoon aan om de conversatiethread weer te geven.
3. Houd het bericht dat u aan uw favorieten wilt toevoegen aangeraakt en raak
vervolgens
> Kopiëren naar Favorieten aan.
> Favorieten aan om uw favoriete
Raak in lijst met berichtenthreads
berichten weer te geven.
Een bericht verwijderen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak in de lijst met berichtenthreads de naam of het nummer van een
contactpersoon aan om de conversatiethread weer te geven.
3. Houd het te verwijderen bericht aangeraakt en raak vervolgens Verwijderen aan.
Een thread verwijderen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Houd in de lijst met berichten de te verwijderen thread aangeraakt en raak
vervolgens
aan.
3. Raak Verwijderen aan.
Een e-mailaccount toevoegen
Een POP3 of IMAP e-mailaccount toevoegen
Wanneer u een POP3 of IMAP e-mailaccount wilt toevoegen, moet u bepaalde
parameters instellen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak Overige aan.
3. Geef uw E-mailadres en Wachtwoord op en raak vervolgens Volgende aan.
33
4. Volg de instructies op het scherm voor het configureren van uw e-mailinstellingen.
Het systeem maakt automatisch verbinding met de server en controleert de
serverinstellingen.
Wanneer het e-mailaccount is ingesteld, wordt het scherm Postvak IN weergegeven.
Als u meer e-mailaccounts wilt toevoegen, raakt u
> Instellingen > Account
toevoegen aan op het scherm Postvak IN.
Een Exchange-account toevoegen
Exchange is een e-mailsysteem ontwikkeld door Microsoft voor de implementatie van
communicatie binnen bedrijven. Bepaalde e-mailproviders bieden Exchange-accounts
voor individuele personen en gezinnen. Wanneer u een Exchange e-mailaccount wilt
toevoegen, moet u bepaalde parameters instellen. Neem voor meer informatie contact
op met uw serviceprovider.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak Exchange aan.
3. Voer uw E-mailadres, Domeinnaam, Gebruikersnaam en Wachtwoord in en
raak vervolgens Volgende aan.
4. Volg de instructies op het scherm voor het configureren van uw e-mailinstellingen.
Het systeem maakt automatisch verbinding met de server en controleert de
serverinstellingen.
Wanneer het Exchange-account is ingesteld, wordt het scherm Postvak IN eergegeven.
Een e-mail verzenden
1. Raak op het startscherm
2. Raak
aan.
aan.
3. Raak Van: aan om een e-mailaccount te selecteren.
4. Voer een of meer ontvangers in.
5. Voer het onderwerp en de inhoud van uw e-mail in en raak
toe te voegen.
6. Raak
aan.
34
aan om een bijlage
Controleren op nieuwe e-mails
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Op het scherm Postvak IN raakt u
aan in de linkerbovenhoek om een
e-mailaccount te selecteren.
3. Raak de e-mail aan die u wilt lezen. Daarna kunt u het volgende doen:

Raak
aan om de e-mail te beantwoorden.

Raak
aan om aan iedereen te beantwoorden.

Raak
aan om de e-mail door te sturen.

aak
aan om de e-mail te verwijderen.
Het ophalen van e-mail kan enigszins vertraagd worden, afhankelijk van de
toestand van het netwerk. Veeg omlaag vanaf Postvak IN om uw lijst met
e-mails te vernieuwen.
Een account instellen
Schakelen tussen e-mailaccounts
Als u bij meerdere e-mailaccounts op uw telefoon bent aangemeld, schakelt u naar het
account dat u wilt gebruiken voordat u e-mails gaat bekijken of verzenden.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Op het scherm Postvak IN raakt u
aan in de linkerbovenhoek om de lijst met
accounts te openen.
3. Raak het e-mailaccount aan dat u wilt gebruiken.
Een e-mailaccount verwijderen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Op het scherm Postvak IN raakt u
> Instellingen aan.
3. Selecteer het account dat u wilt verwijderen.
4. Raak Account verwijderen aan en raak vervolgens OK aan.
Nadat u een e-mailaccount hebt verwijderd, zal uw telefoon geen e-mails van dat
account meer verzenden en ontvangen.
Uw e-mailaccount aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen
1. Raak op het startscherm
aan.
35
2. Raak op het startscherm
> Instellingen aan. Daarna kunt u het volgende
doen:

Raak Algemeen aan een foto voor de afzender in te stellen en om en het scherm te

Raak een e-mailaccount aan om uw handtekening aan te passen, in te stellen hoe
bepalen welk scherm moet worden weergegeven nadat u een e-mail verwijdert.
vaak het postvak in moet worden vernieuwd en de meldingentoon voor nieuwe
e-mails te selecteren.
36
Camera en Galerij
Opnamescherm
Raak
aan om de flitsermodus in te stellen.
Veeg naar links of rechts om tussen opnamemodi te schakelen.
Raak
aan om uw foto's en video's te bekijken.

Raak
aan om een foto te nemen.

Houd
aangeraakt om doorlopend foto's te maken en laat uw vinger
los om te stoppen.
Raak
aan om van filter te wisselen.

Raak een voorwerp in de zoeker aan om de camera erop scherp te stellen.

Spreid twee vingers uit elkaar om in te zoomen of knijp ze samen om uit te
zoomen.
Raak
aan om te schakelen tussen de camera vooraan en de camera
achterop.
Raak
aan voor meer opties.
37
Een foto maken
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Kader de scène die u wilt vastleggen. Uw telefoon bepaalt automatisch een
scherpstelpunt. U kunt ook een punt op het scherm aanraken om de camera erop
scherp te stellen.
Als het kader rood wordt, kon de camera niet scherpstellen. Pas het kader aan
totdat de camera kan scherpstellen.
3. Raak
aan.
Opnamemodus
De opnamemodus kan variëren afhankelijk van het telefoonmodel.

Mooi maken: sleep de schuifbalk om het schoonheidsniveau aan te passen
gezichtsverbeteringen toe te passen.

Panorama: Verbreed het fotokader.

HDR: Verbeter foto's die bij te veel of te weinig licht zijn gemaakt.

Stel alles scherp: u kunt het scherpstelpunt van foto's die in deze modus zijn
gemaakt op een later tijdstip aanpassen.

Beste foto: uw telefoon maakt verschillende foto's snel achter elkaar en selecteert
automatisch de beste voor u.

Watermerk: Voeg verschillende watermerken aan uw foto's toe.

Audionotitie: Neem na het maken van een foto een korte audioclip op.

Spraakbesturing: Raak
aan en schakel deze optie in onder Instellingen. U
kunt uw stem gebruiken om uw camera te bedienen.

Timer: Raak
en schakel deze functie in onder Instellingen om een timer voor
het maken van een foto in te stellen.

Tik om foto te nemen: raak
aan en schakel deze modus in onder
Instellingen. Raak het scherm aan om een foto te maken.

Glimlach opnemen: raak
aan en schakel deze modus in onder Instellingen.
De camera maakt automatisch een foto wanneer deze een glimlach detecteert.

Ultra-snapshot: Raak
aan en schakel deze optie in onder Instellingen.
Wanneer uw scherm is uitgeschakeld of vergrendeld, lijnt u de telefoon uit met het
voorwerp dat u wilt vastleggen en drukt u twee keer achter elkaar op de toets
volume omlaag. Uw telefoon zal automatisch een foto maken.
38
Een panoramafoto maken
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak
> Panorama aan om naar de panoramamodus te schakelen.
3. Raak
aan om de opname te starten.
4. Volg de instructies op het scherm en beweeg uw telefoon langzaam voor het maken
van meerdere foto's.
5. Raak
aan om de opname te stoppen. De camera maakt automatisch één
panoramafoto van de verschillende foto's.
De modus Beste foto gebruiken
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak
> Beste foto aan om naar de modus Beste foto te schakelen.
3. Raak
aan om foto's te maken. Uw telefoon maakt verschillende foto's achter
elkaar en selecteert automatisch de beste.
4. Raak
aan.
Een foto met een watermerk maken
1. Raak op het startscherm
2. Raak
aan.
> Watermerk aan om naar de watermerkmodus te schakelen.
3. Veeg naar links of rechts om het gewenste watermerk toe te voegen.
4. Versleep het watermerk om de positie aan te passen.
5. Raak
aan.
Een foto maken via geluidsbesturing
1. Raak op het startscherm
2. Raak
>
aan.
> Spraakbesturing aan.
3. Raak Spraakbesturing aan om naar de geluidsbesturingsmodus te schakelen.
Daarna kunt u het volgende doen:

Laat uw telefoon een foto maken naar aanleiding van een spraakopdracht.

Laat uw telefoon een foto maken wanneer het omgevingsgeluid een bepaald
geluidsniveau bereikt.
4. Kader de scène die u wilt vastleggen. Uw telefoon neemt een foto wanneer het
omgevingsgeluid een bepaald decibelniveau bereikt.
Modus Alles scherp
1. Raak op het startscherm
aan.
39
2. Raak
> Stel alles scherp aan om naar de modus Alles scherp te schakelen.
3. Raak
aan om een foto te maken.
4. Ga naar de galerij en selecteer de foto die in de modus Alles scherp is gemaakt.
geeft foto's aan die in de modus Alles scherp zijn gemaakt.
5. Raak
aan om de bewerkingsmodus voor Alles scherp te opene.
6. Raak een ander gebied op de foto aan waarop u wilt scherpstellen.
7. Raak
aan.
Een video opnemen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Veeg naar links of rechts om Video aan te raken.
3. Raak
aan om de video-opname te starten.
4. Raak tijdens de opname
aan om de opname te pauzeren en raak vervolgens
aan om door te gaan.
5. Als u de opname wilt beëindigen, raakt u
aan.
Camera-instellingen
Raak op het opnamescherm
>
aan om de volgende instellingen te
configureren:

Resolutie: Stel de cameraresolutie in. Als u de videoresolutie van het
video-opnamescherm wilt wijzigen, raakt u
>
> Resolutie aan.

GPS tag: Geef de locatie weer waar de foto of video is gemaakt.

Verkozen opslaglocatie: Stel de standaard opslaglocatie voor foto's en video's in.
Interne opslag of SD-kaart.

ISO: Stel de ISO-waarde van een foto in. Een hogere ISO-waarde vermindert
onscherpte veroorzaakt door donkere omstandigheden of beweging.

Witbalans: Pas de witbalans van een foto aan afhankelijk van de
zonlichtomstandigheden.

Aanpassing afbeelding: Pas de belichtingscompensatie, de verzadiging, het
contrast en de helderheid van een foto aan.
40
Galerij
Foto's weergeven in de tijdlijnmodus
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak Albums of Foto’s boven aan uw scherm aan om uw foto's in de lijst- of
tijdlijnmodus weer te geven.
Een diavoorstelling afspelen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Geef het album in de tijdlijnmodus weer en raak
> Diavoorstelling aan.
3. Raak het scherm aan om de diavoorstelling te stoppen.
Een foto bewerken
U kunt de helderheid, intensiteit en grootte van de foto aanpassen.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak de te bewerken foto aan en raak vervolgens
aan.
3. Daarna kunt u het volgende doen:

Raak
aan om de foto te draaien.

Raak
aan om de foto bij te knippen.

Raak
aan om een filter te selecteren.

Raak
aan om de verzadiging, kleur en andere kenmerken aan te passen.

Raak
aan om gezichten witter of zachter te maken of andere

Raak
aan om het mozaïek toe te voegen.

Raak
aan om een watermerk aan de foto toe te voegen.

Raak
aan om een etiket aan de foto toe te voegen.
schoonheidseffecten op gezichten toe te passen.
Een foto verwijderen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak op het startscherm de te verwijderen foto aan en raak vervolgens
Verwijderen aan.
Een foto of video delen
U kunt uw foto's of video's op verschillende manieren delen.
1. Raak op het startscherm
aan.
41
>
2. Raak de te delen foto of video aan.
3. Raak
aan, kies een methode om te delen en volg de instructies op het scherm
voor het delen van uw foto of video.
Een foto als achtergrond instellen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Kies de foto die u als achtergrond wilt instellen.
3. Raak
> Instellen als aan en volg de instructies op het scherm om de foto als
achtergrond in te stellen.
42
Muziek en video's
Muziek beluisteren
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Selecteer een categorie.
3. Raak het nummer aan dat u wilt afspelen.
Raak het nummer dat wordt afgespeeld aan om het hoofdafspeelscherm te openen.
Een afspeellijst maken
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak Afspeellijsten > Nieuwe afspeellijst aan.
3. Geef een naam op voor de afspeellijst en raak Opslaan aan.
4. Raak in het weergegeven dialoogvenster Toevoegen aan.
5. Selecteer de nummers die u wilt toevoegen en raak
aan.
Een afspeellijst beluisteren
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak Afspeellijsten aan.
3. Selecteer de afspeellijst die u wilt beluisteren en raak een van de nummers in de
afspeellijst aan of speel alle nummers af in willekeurige volgorde.
Een afspeellijst verwijderen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak Afspeellijsten aan.
3. Raak
aan naast de afspeellijst die u wilt verwijderen en raak vervolgens
Verwijderen aan.
Een nummer als beltoon instellen
Wilt u uw favoriete nummer horen wanneer u een oproep ontvangt? Maak er uw beltoon
van!
43
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Selecteer een categorie.
3. Raak in de lijst met nummers
naast het nummer aan en raak vervolgens
Beltoon instellen aan.
Een video's afspelen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak de video aan die u wilt afspelen.
3. Als u het afspelen van de video wilt stoppen, raakt u
Raak
aan.
aan om het scherm te vergrendelen. Nadat het scherm is
vergrendeld, kunt u geen bewerkingen uitvoeren in het
video-afspeelscherm.

Veeg naar links of rechts om de video vooruit te spoelen of opnieuw
af te spelen.

Veeg omhoog of omlaag over het scherm om de helderheid van het
scherm aan te passen.

Veeg omhoog of omlaag over de rechterzijde van het scherm om het
volume aan te passen.
44
Netwerk en delen
Mobiele gegevens inschakelen
1. Raak op het startscherm
aan en raak vervolgens naar het tabblad Alles.
2. Onder Draadloos & netwerken raakt u Meer aan.
3. Raak Mobiel netwerk aan.
4. Raak Mobiele gegevens aan om de mobiele gegevensservice van uw telefoon in te
schakelen.
Wanneer u geen toegang tot internet nodig hebt, schakelt u mobiele gegevens uit
om batterijvermogen te besparen en het gebruik van mobiele gegevens te
beperken.
Wi-Fi-netwerk
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak Wi-Fi aan.
3. Raak de Wi-Fi-schakelaar aan om Wi-Fi in te schakelen. Vervolgens zoekt uw
telefoon naar beschikbare Wi-Fi-netwerken en geeft deze weer.
4. Raak het Wi-Fi-netwerk aan waar u verbinding mee wilt maken.

Als het een open Wi-Fi-netwerk is, wordt er direct verbinding mee gemaakt.

Als het een gecodeerd Wi-Fi-netwerk is, voert u de sleutel in wanneer u daarom
wordt gevraagd en raakt u vervolgens Verbinden aan.
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk via WPS
Met WPS (Wi-Fi Protected Setup) kunt u snel verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk.
U drukt eenvoudig op de WPS-knop of voert de PIN-code in om uw telefoon te verbinden
met een Wi-Fi-router die WPS ondersteunt.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak Wi-Fi aan.
3. Raak de Wi-Fi-schakelaar aan om Wi-Fi in te schakelen.
4. Raak

> Geavanceerde instellingen aan. Daarna kunt u het volgende doen:
Raak WPS-verbinding aan en druk op de WPS-knop op de Wi-Fi-router.
45

Raak Pincode voor WPS-verbinding aan en voer de door uw telefoon
gegenereerde PIN-code in op uw router.
De mobiele gegevensverbinding van uw telefoon
delen
Wi-Fi-hotspot
Uw telefoon kan als Wi-Fi-hotspot voor andere apparaten fungeren en kan de mobiele
gegevensverbinding met deze apparaten delen.
1. Raak op het startscherm
aan en raak vervolgens het tabblad Alles aan.
2. Onder Draadloos & netwerken raakt u Meer aan.
3. Raak Tethering en draagbare hotspot aan.
4. Raak Draagbare Wi-Fi-hotspot aan om Wi-Fi-hotspot in te schakelen.
5. Raak Wi-Fi-hotspot configureren aan.
6. Stel de naam, de coderingsmodus en het wachtwoord van de Wi-Fi-hotspot in. Raak
vervolgens Opslaan aan.
Voor een betere beveiliging van het Wi-Fi-netwerk adviseren wij u de
coderingsmodus in te stellen op WPA2PSK.
USB-tethering
U kunt de gegevensverbinding van uw telefoon met een andere computer delen met
behulp van een USB-kabel.
Als u USB-tethering wilt gebruiken, moet u mogelijk eerst het stuurprogramma van uw
telefoon op de computer installeren om de bijbehorende netwerkverbinding tot stand te
brengen. Dit is afhankelijk van het besturingssysteem op uw computer.
1. Sluit uw telefoon aan op de computer met behulp van een USB-kabel.
2. Raak op het startscherm
aan en raak vervolgens het tabblad Alles aan.
3. Onder Draadloos & netwerken raakt u Meer aan.
4. Raak Tethering en draagbare hotspot aan.
5. Raak USB-tethering aan om de mobiele gegevensverbinding van uw telefoon te
delen.
U kunt de USB-tetheringfunctie niet gebruiken wanneer de telefoon zich in de
USB-opslagmodus bevindt.
46
Bluetooth-tethering
U kunt de mobiele gegevensverbinding van uw telefoon met andere apparaten delen via
Bluetooth.
1. Raak op het startscherm
aan en raak vervolgens het tabblad Alles aan.
2. Onder Draadloos & netwerken raakt u Meer aan.
3. Raak Tethering en draagbare hotspot aan.
4. Raak Bluetooth-tethering aan om de mobiele gegevensverbinding van uw telefoon
te delen.
Gegevens uitwisselen via Bluetooth
Bluetooth inschakelen en uw telefoon met een ander
Bluetooth-apparaat koppelen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Bluetooth aan.
3. Raak Bluetooth inschakelen om Bluetooth in te schakelen. Vervolgens zoekt uw
telefoon automatisch naar beschikbare Bluetooth-apparaten en geeft deze weer.
4. Raak een apparaat aan en volg de instructies op het scherm om uw telefoon ermee
te koppelen.
Als u de koppeling tussen twee apparaten wilt verbreken, raakt u
naast het
gekoppelde apparaat aan en raakt u vervolgens Koppeling ongedaan maken aan.
De naam van uw telefoon wijzigen
Standaard wordt het telefoonmodel als uw telefoonnaam gebruikt nadat Bluetooth wordt
ingeschakeld. U kunt deze naam wijzigen in iets dat persoonlijker en gemakkelijker te
vinden is.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Bluetooth aan.
3. Raak Apparaatnaam aan.
4. Wijzig de naam van uw telefoon en raak OK aan.
47
Een bestand delen met behulp van Bluetooth
Als u gegevens wilt uitwisselen met een ander Bluetooth-apparaat, schakelt u Bluetooth
op beide apparaten in en zorgt u ervoor dat beiden zichtbaar zijn.
Houd het te verzenden bestand aangeraakt en raak vervolgens Delen > Bluetooth aan
in het venster dat wordt weergegeven. Uw telefoon zoekt automatisch naar beschikbare
apparaten en geeft deze weer. Selecteer een apparaat waarmee u het bestand wilt
ontvangen.
Een bestand ontvangen met behulp van Bluetooth
Wanneer uw telefoon een verzoek tot een bestandsoverdracht ontvangt, wordt het
dialoogvenster file transfer weergegeven. Raak Accepteren aan om de ontvangst van
het bestand te starten. Open het berichtenpaneel en raak Notificaties aan om het
overdrachtsproces te controleren.
Standaard worden ontvangen bestanden gegevens opgeslagen naar de map bluetooth
in Bestanden.
Gegevens overdragen met behulp van Wi-Fi Direct
Met Wi-Fi Direct kunnen twee apparaten verbinding met elkaar maken ten behoeve van
gegevensoverdracht zonder dat er een toegangspunt nodig is.
Twee apparaten verbinden met behulp van Wi-Fi Direct
Voordat u Wi-Fi Direct kunt gebruiken om verbinding te maken met twee apparaten
controleert u of u de Wi-Fi-netwerkverbinding op beide apparaten hebt
ingeschakeld.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Wi-Fi aan.
3. Raak de schakelaar aan om Wi-Fi in te schakelen.
4. Raak Wi-Fi Direct aan om te zoeken naar beschikbare apparaten.
5. Selecteer een apparaat.
48
Een bestand verzenden met behulp van Wi-Fi Direct
Houd het te verzenden bestand aangeraakt en raak vervolgens Delen > Wi-Fi Direct
aan in het venster dat wordt weergegeven. Uw telefoon zoekt automatisch naar
beschikbare apparaten en geeft deze weer. Selecteer een apparaat waarmee u het
bestand wilt ontvangen.
Een bestand ontvangen met behulp van Wi-Fi Direct
Wanneer er een bestand binnenkomt via Wi-Fi Direct, wordt een dialoogvenster voor
bestandsoverdracht weergegeven. Raak Accepteren aan om de ontvangst van het
bestand te starten. Open het berichtenpaneel en raak Meldingen aan om het
overdrachtsproces te controleren.
Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen naar de map Wi-Fi Direct in
Bestanden.
Gegevens uitwisselen tussen uw telefoon en
computer
Verbinding maken in de overdrachtsmodus voor afbeeldingen
PTP (Picture Transfer Protocol) is een overdrachtsprotocol voor afbeeldingen waarmee u
eenvoudiger afbeeldingen kunt uitwisselen tussen uw telefoon en een computer.
1. Sluit uw telefoon met behulp van een USB-kabel aan op de computer.
2. Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Stel
Aangesloten via USB in op Foto's. Eventuele vereiste stuurprogramma's worden
automatisch op de computer geďnstalleerd.
Nadat de stuurprogramma's zijn geďnstalleerd, dubbelklikt u op het nieuwe
stationspictogram dat op uw computer verschijnt om de afbeeldingen op uw telefoon
weer te geven.
Verbinding maken in media-overdrachtsmodus
Het Media Transfer Protocol (MTP) is een communicatieprotocol waarmee u bestanden
kunt uitwisselen tussen uw telefoon en een computer. Voordat u MTP gebruikt,
controleert u of Windows Media Player 11 of later op uw computer is geďnstalleerd.
1. Sluit uw telefoon met behulp van een USB-kabel aan op de computer.
49
2. Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Stel
Aangesloten via USB in op Bestanden. Eventuele vereiste stuurprogramma's
worden automatisch op de computer geďnstalleerd.
After the driver is installed, open the new drive and begin transferring media files
between your phone and computer. Multimedia content on your phone can only be
viewed through Windows Media Player.
Nadat de stuurprogramma's zijn geďnstalleerd, dubbelklikt u op het nieuwe
stationspictogram dat op uw computer verschijnt om de bestand op uw telefoon weer te
geven. U kunt eenvoudig door de multimedia-inhoud op uw telefoon bladeren met behulp
van Windows Media Player.
Connecting in USB flash drive mode
Als u een microSD-kaart in uw telefoon hebt, kunt u uw telefoon als USB-flashstation
gebruiken en bestanden uitwisselen tussen de microSD-kaart en een computer.
1. Sluit uw telefoon met behulp van een USB-kabel aan op de computer.
2. Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Stel
Aangesloten via USB in op USB-stick. Eventuele vereiste stuurprogramma's
worden automatisch op de computer geďnstalleerd.
Nadat de stuurprogramma's zijn geďnstalleerd, zal de computer uw telefoon als
USB-flashstation herkennen. Dubbelklik op het nieuwe stationspictogram dat op uw
computer verschijnt om de bestanden op de microSD-kaart van uw telefoon weer te
geven.
50
Applicaties
Applicaties beheren
Apps downloaden
Er is een brede selectie apps uit diverse bronnen beschikbaar. U kunt:

Apps downloaden vanaf webpagina's met behulp van de browser op uw telefoon.

Apps downloaden met behulp van een computer en de apps vervolgens naar uw
telefoon kopiëren.

De telefoon aansluiten op een computer en apps downloaden met behulp van een
toepassing van derden voor het downloaden van apps.
Een app installeren
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Categorieën raakt u Toepassing aan.
3. Raak in de lijst met apps de te installeren app aan en volg de instructies op het
scherm voor het installeren van de app.
Tijdens de installatie leest u de De installatie is geblokkeerd zorgvuldig door
wanneer u daarom wordt gevraagd en volgt u de instructies op het scherm.
Een app verwijderen
1. Houd op het startscherm het pictogram van de te verwijderen app aangeraakt totdat
boven aan het scherm wordt weergegeven.
2. Sleep het pictogram naar
en volg de instructies op het scherm voor het
verwijderen van de app.
Bepaalde vooraf geïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd.
Back-up
Een back-up van uw gegevens naar de lokale opslag maken
1. Raak op het startscherm Tools > Back-up aan.
2. Raak Nieuwe back-up aan.
51
3. Selecteer de gegevens waarvan uw een back-up wilt maken en volg de instructies
op het scherm voor het maken van een back-up.
Standaard worden de gegevens van een back-up opgeslagen naar de map
HuaweiBackup in Bestanden.
Op sommige telefoonmodellen kunnen back-upbestanden worden gecodeerd en
beveiligd met een wachtwoord. U hebt dan een wachtwoord nodig voor toegang
tot de gecodeerde back-upbestanden.
Gegevens herstellen vanaf de lokale opslag
1. Raak op het startscherm Tools > Back-up aan.
2. Selecteer de gegevens die u wilt herstellen. U kunt de back-uptijd gebruiken die in
de bestandsnaam is opgenomen om de gegevens te vinden die u wilt herstellen.
3. Als het back-upbestand is gecodeerd, volgt u de instructies op het scherm om uw
wachtwoord in te voeren. Vervolgens raakt u OK aan.
4. Selecteer de gegevens die u wilt herstellen en raak vervolgens Herstellen aan.
Telefoonbeheer
Telefoonbeheer is de unieke systeembeheerapp van Huawei waarmee u uw telefoon
beter kunt beschermen en beheren. Met Telefoonbeheer kunt u het volgende doen:

Problemen opsporen en de prullenbak legen om uw systeem te optimaliseren.

De energiebesparende modus inschakelen om de stand-bytijd van uw telefoon te
maximaliseren.

Ongewenste oproepen, berichten en meldingen blokkeren.

De beschikbaarheid van de functies en services van Telefoonbeheer kunnen
afhankelijk zijn van uw land/regio of provider.
Het systeem optimaliseren
Spoor problemen op en optimaliseer het systeem om te zorgen dat uw telefoon soepel
blijft werken.
Raak op het startscherm

. aan. Daarna kunt u het volgende doen:
Raak Scannen of Aanraken om te scannen aan. U kunt de actieve status van uw
telefoon weergeven, de prullenbak van het systeem legen, het systeem
optimaliseren en beveiligingsbedreigingen elimineren.
52

Raak Telefoon-versneller aan om de actieve apps weer te geven en onnodige
apps te sluiten.

Raak Opslag reinigen aan om de cache te doorzoeken, de systeemprullenbak te
legen en weinig gebruikte apps, installatiepakketten en items in de prullenbak te
verwijderen.
Energiebesparing
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak Stroombesparing aan om het energieverbruik van uw telefoon te controleren
en de stand-bytijd van uw telefoon te verlengen. U kunt desgewenst naar
verschillende energiebesparende modi overschakelen.
Intimidatiefilter
Raak op het startscherm
. aan. Daarna kunt u het volgende doen:

Raak Intimidatiefilter aan om een zwarte lijst in te stellen voor het blokkeren van

Raak Meldingen-centrum aan om ongewenste pushmeldingen van de
ongewenste berichten en oproepen.
gespecificeerde apps te blokkeren.

Schakel Niet storen in. Uw telefoon gaat alleen over wanneer u oproepen van
toegestane contactpersonen ontvangt. Tonen en het trillen voor andere oproepen,
berichten, en meldingen worden uitgeschakeld.
Gegevensgebruik beheren
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak Verkeerbeheer aan om de limieten en waarschuwingen voor uw databundel te
configureren en gedetailleerde informatie over het gegevensgebruik te bekijken.
Agenda
Agenda is uw persoonlijke assistent die u helpt bij het beheren, rangschikken en
bijhouden van alle belangrijke gebeurtenissen in uw leven. U kunt bijvoorbeeld uw
dagelijkse schema van tevoren plannen en vakantie-informatie bekijken. Als u informatie
over de verjaardagen van uw contactpersonen hebt opgeslagen, creëert Agenda
automatisch herinneringen voor verjaardagen.
53
Een gebeurtenis maken
1. Raak op het startscherm
2. Raak
aan.
aan.
3. Voer de details van de gebeurtenis in, zoals de naam, de start- en eindtijd,
herinneringstijd en hoe vaak de gebeurtenis zich herhaalt.
4. Raak
aan.
De agenda bekijken
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Op het scherm Agenda kunt u het volgende doen:

Raak Maand, Week en Dag aan om te schakelen tussen de maand-, week- en
dagweergave.

Veeg in de maandweergave naar links of rechts om te schakelen tussen maanden.

Veeg in de weekweergave naar links of rechts om te schakelen tussen weken.

Veeg in de dagweergave naar links of rechts om te schakelen tussen dagen.
Een agenda synchroniseren
1. Raak op het startscherm
2. Raak
aan.
> Agenda’s om weer te geven aan.
3. Selecteer het account waarvan u de agenda wilt weergeven.
4. Raak
> Agenda’s om te synchroniseren aan.
5. Selecteer het account en synchroniseer de agenda van dat account.
Klok
Alarm
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alarm kunt u het volgende doen:

Een alarm toevoegen: raak
aan en stel de alarmtijd, beltoon, hoe vaak het
alarm wordt herhaald en andere aspecten in. Raak vervolgens

aan.
Een alarm in- of uitschakelen: raak de schakelaar naast een alarm aan om het
alarm in of uit te schakelen.

Accountinstellingen configureren: raak
aan en stel in wat de sluimerduur is, of
het alarm afgaat in de stille modus en wat de volumeknoppen die wanneer deze
worden ingedrukt.
54

Een alarm verwijderen: houd het te verwijderen alarm aangeraakt en raak
aan.
vervolgens
De wereldklok gebruiken
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Wereldklok kunt u het volgende doen:

Een stad toevoegen: raak
aan, voer de naam van een stad in of kies een stad

Uw tijdzone instellen: raak
in de stedenlijst en raak de stad aan die u wilt toevoegen.
aan om uw eigen tijdzone en de systeemdatum en
-tijd in te stellen.

Een stad verwijderen: raak
en raak vervolgens
aan, raak
naast de te verwijderen stad aan
aan.
Stopwatch
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Stopwatch raakt u
aan om de tijdmeting te starten.
3. Raak
aan om meerdere rondes te registreren.
4. Raak
aan om de stopwatch te stoppen.
5. Raak
aan om alle stopwatchgevens te wissen.
Timer
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Timer sleept u de rode punt om de afteltijd in te stellen.
Raak
aan om een toon voor de timer in te stellen.
3. Wanneer u gereed bent, raakt u
aan om de timer te starten.
4. Wanneer de timer eindigt, speelt uw telefoon een toon af en wordt begonnen met het
tellen van de extra tijd. Sleep om de toon te stoppen en de timer te resetten.
Terwijl de timer actief is, raakt u
aan om deze te resetten.
Weer
Met de app Weer kunt u de weersvoorspelling voor uw locatie en vele steden over de
hele wereld controleren.
Een stad toevoegen
Voeg steden toe om in realtime de weersinformatie van die steden te controleren.
55
1. Raak op het startscherm Tools > Weer aan.
2. Raak
>
aan en voer de naam van een stad in. Vervolgens worden
overeenstemmende steden getoond.
3. Raak de stad aan die u wilt toevoegen.
Een stad verwijderen
1. Raak op het startscherm Tools > Weer aan.
2. Raak
aan, houd de te verwijderen stad aangeraakt en raak vervolgens
aan.
3. Raak
aan.
Het weer bijwerken
1. Raak op het startscherm Tools > Weer aan.
2. Veeg naar links of rechts om naar de stad te zoeken waarvan u het weer wilt
bijwerken.
3. Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het weer handmatig bij te
werken.
U kunt het weer ook instellen op de modus voor automatisch bijwerken. Raak
>
aan, selecteer Automatisch bijwerken en stel Bijwerk-interval in.
Vervolgens zal uw telefoon het weer met het door u ingestelde interval bijwerken.
Kladblok
Een notitie toevoegen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Raak Creёer aantekening aan en voer de inhoud van uw notitie in.
Raak
3. Raak
aan om een afbeelding toe te voegen.
aan.
Nadat uw notitie is opgeslagen, kunt u deze ook delen, verwijderen of aan uw favorieten
toevoegen.
Uw instellingen voor notities aanpassen
1. Raak op het startscherm
2. Raak
aan.
> Instellingen aan om de lettergrootte aan te passen of de stijl voor uw
notitie weer te geven.
56
FM-Radio
U moet een hoofdtelefoon op de telefoon aansluiten, omdat deze door de FM-radio als
antenne wordt gebruikt.
Naar zenders zoeken
1. Raak op het startscherm Tools > FM-Radio aan.
2. Raak
>
aan om naar beschikbare zenders te zoeken en deze op te
slaan.
De eerste keer dat u de FM-radio opent, zoekt uw telefoon automatisch naar
zenders en slaat deze op.
De FM-radio beluisteren
Raak op het startscherm Tools > FM-Radio aan.
Raak
aan om de luidspreker in of uit te schakelen.
Raak
aan om de huidige zender aan uw favorieten toe te voegen.
Raak
aan om de FM-radio in of uit te schakelen.
Raak
aan om naar de vorige zender terug te keren.
Raak
aan om naar de volgende zender te gaan.
Raak
aan om de lijst met zenders te bekijken.
57
Telefooninstellingen
Locatieservices inschakelen
Voordat u een kaarten- of navigatie-app gebruikt, controleert u of u locatieservices hebt
ingeschakeld.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Locatietoegang aan.
3. Raak
aan om locatieservices op uw telefoon in te schakelen.
4. Raak Locatiemodus aan. Daarna kunt u het volgende doen:

Raak Hoge nauwkeurigheid aan om uw positie te bepalen met behulp van GPS,
Wi-Fi en mobiele gegevens.

Raak Batterijbesparing aan om uw positie te bepalen met behulp van Wi-Fi en

Raak Enkel toestel aan om uw positie nauwkeurig te bepalen met behulp van
mobiele gegevens.
GPS.
De instellingen voor tonen aanpassen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Geluid aan.
3. Op het scherm Geluid kunt u het volgende doen:

Raak Volume aan en versleep de schuifbalken om het volume voor Beltoon, Media,
Alarmen, Bellen.

Raak Stille modus om de Stille modus in of uit te schakelen.

Raak Trillen in stille modus aan om het trillen in of uit te schakelen wanneer uw
telefoon de Stille modus gebruikt.

Raak Beltoon aan om een beltoon te selecteren. Als uw telefoon twee SIM-kaarten
ondersteunt, kunt u afzonderlijke beltonen voor elke SIM-kaart instellen.

Raaktrilt tijdens hetovergaan aan om het trillen in of uit te schakelen wanneer uw
telefoon overgaat. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, kunt u
afzonderlijke instellingen voor trillen voor elke SIM-kaart instellen.

Raak Standaard meldingentoon aan om een toon voor meldingen in te stellen.
58

Raak de schakelaars onder Systeem aan om de toon voor meldingen of het trillen
in of uit te schakelen wanneer u het scherm aanraakt of vergrendelt, een nummer
kiest, enzovoort.
De scherminstellingen aanpassen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Weergave aan.
3. Op het scherm Weergave kunt u het volgende doen:

Raak Kleurtemperatuur aan om de kleurtemperatuur van het scherm aan te
passen. Als u de kleurtemperatuur handmatig wilt aanpassen, verwijdert u het
vinkje uit het selectievakje Standaard.

Raak Archtergronden aan om het vergrendelingsscherm en de achtergronden
voor de startschermen in te stellen.

Raak Lettergrootte aan om de grootte van het schermlettertype te wijzigen.

Raak Dagdromen aan om de schermbeveiliging in of uit te schakelen. Als deze
functie is ingeschakeld, wordt de schermbeveiliging automatisch uitgevoerd terwijl
uw telefoon wordt opgeladen.

Raak Naam provider weergeven aan om de providernaam op de statusbalk weer
te geven of te verbergen wanneer het scherm wordt ontgrendeld.

Raak Helderheid aan om de helderheid van het scherm aan te passen.

Raak Slaapstand aan om een slaapperiode voor het scherm in te stellen. Als het
scherm gedurende de opgegeven periode inactief is geweest, wordt het scherm van
uw telefoon automatisch vergrendeld om batterijvermogen te besparen.

Raak Scherm automatisch draaien aan om in te stellen wanneer uw scherm
wordt gedraaid. Als deze functie is ingeschakeld, wordt de oriëntatie van uw scherm
automatisch gewijzigd, afhankelijk van hoe u uw telefoon vasthoudt tijdens het
uitvoeren van bepaalde handelingen, zoals door een webpagina bladeren, een
afbeelding bekijken of een bericht opstellen.
59
De schermvergrendelingsstijl wijzigen
Een patroon voor schermontgrendeling instellen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Schermvergrendeling en wachtwoordenc aan.
3. Raak Schermvergrendelingsstijl > Patroon aan.
4. Verbind ten minste vier punten met elkaar en teken het patroon nogmaals ter
bevestiging.
5. Stel een PIN-code voor schermontgrendeling in als alternatieve methode voor het
ontgrendelen van uw telefoon voor het geval dat u uw ontgrendelingspatroon bent
vergeten.
Een PIN-code voor schermontgrendeling instellen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Schermvergrendeling en wachtwoorden aan.
3. Raak Schermvergrendelingsstijl > PIN aan.
4. Voer ten minste vier cijfers in en voer ze nogmaals in ter bevestiging.
Een wachtwoord voor schermontgrendeling instellen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Schermvergrendeling en wachtwoorden aan.
3. Raak Schermvergrendelingsstijl > Wachtwoord aan.
4. Voer ten minste vier tekens in, waarvan er één een letter moet zijn, en voer ze
nogmaals in ter bevestiging.
Vliegtuigmodus in- of uitschakelen
De signaalontvangst of -verzending van uw telefoon kan interferentie
veroorzaken met het systeem van een vliegtuig. Schakel uw telefoon uit
tijdens een vlucht, of schakel de vliegtuigmodus in, wanneer u hier om
gevraagd wordt. In de vliegtuigmodus worden de draadloze functies van
uw telefoon uitgeschakeld maar kunt u wel luisteren naar muziek of
games op uw telefoon spelen.
Gebruik een van de volgende methoden voor het in- of uitschakelen vanVliegmodus:
60

Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Onder
Sneltoetsen raakt u Vliegtuig-modus aan.

Houd de Aan/Uit-knop ingedrukt en raak Vliegtuig-modus aan.

Raak op het startscherm
aan en raak vervolgens het tabblad Alles aan.
Onder Draadloos & netwerken raakt u Meer aan en vervolgens raakt u
Vliegmodus aan om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen.

Wanneer de vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt
weergegeven op de
statusbalk.
De PIN-code van uw SIM-kaart instellen
Er wordt een persoonlijk identificatienummer (PIN) met uw SIM-kaart meegeleverd om
de gegevens op uw telefoon beter te beschermen. Als u de SIM-kaartvergrendeling
instelt, moet u telkens wanneer u uw telefoon inschakelt de PIN-code invoeren. Voordat
u de volgende handeling uitvoert, controleert u of u de PIN-code van uw SIM-kaart hebt
ontvangen van uw serviceprovider.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Beveiliging aan.
3. Raak Vergrendeling Karrt 1/Karrt 2 instellen aan.
4. Raak SIM-kaart vergrendelen aan. Als uw telefoon het gebruik van twee
SIM-kaarten ondersteunt, kunt u afzonderlijke PIN-codes voor elke kaart instellen.
5. Voer uw PIN-code in en raak OK aan.
6. Raak SIM PIN-code wijzigen aan om de PIN-code te wijzigen.
Over het algemeen staan SIM-kaarten slechts een beperkt aantal nieuwe
pogingen toe als er een onjuiste PIN-code is ingevoerd. Als dit aantal
wordt overschreden, moet u een PIN-ontgrendelingscode (PUK)
invoeren. Deze kunt u verkrijgen bij uw serviceprovider. Het aantal
achtereenvolgende mislukte pogingen voor het invoeren van de PUK is
ook beperkt. Als deze limiet wordt overschreven, wordt uw SIM-kaart
permanent onbruikbaar. Neem voor meer informatie over deze
beperkingen contact op met uw serviceprovider.
61
Een account instellen
Een account toevoegen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Accounts aan.
3. Raak Account toevoegen aan.Selecteer een accounttype.
4. Volg de instructies op het scherm en voer uw accountgegevens in.
Een account verwijderen
1. Raak op het startscherm
aan en raak vervolgens het tabblad Alles aan.
2. Selecteer onder Accounts een accounttype.
3. Selecteer het account dat u wilt verwijderen.
4. Raak
aan om het account te verwijderen.
Gegevenssynchronisatie inschakelen
1. Raak op het startscherm
aan en raak vervolgens het tabblad Alles aan.
2. Selecteer onder Accounts een accounttype.
3. Selecteer het account dat u wilt gebruiken om te synchroniseren.
4. Raak de schakelaar
aan om gegevenssynchronisatie in te schakelen.
Fabrieksinstellingen herstellen
Wanneer u de fabrieksinstellingen van uw telefoon herstelt, worden al uw
persoonlijke gegevens uit het telefoongeheugen gewist, waaronder
informatie over uw accounts, uw systeem- en app-instellingen, en
gedownloade apps. Maak een back-up van belangrijke gegevens op uw
telefoon voordat u de fabrieksinstellingen herstelt.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Backup en Fabrieksinstellingen aan.
3. Raak Terug naar fabrieksinstellingen > Telefoon opnieuw instellen > Telefoon
opnieuwinstellen. aan. De telefoon herstelt de fabrieksinstellingen en start
opnieuw.
62
Een update voor uw telefoon uitvoeren

Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het
bijwerken van uw telefoon kan uw telefoon beschadigen of uw
persoonlijke gegevens in gevaar brengen.

Tijdens een systeemupdate kunnen al uw gegevens worden gewist.
Daarom adviseren wij u een back-up van belangrijke gegevens te
maken voordat u een update van uw telefoon uitvoert.
Online update
Voordat u updates op uw telefoon uitvoert, controleert u of uw telefoon is verbonden met
het netwerk.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Updater aan.
3. Raak Controleren op updates aan. Volg de instructies op het scherm voor het
downloaden en installeren van de updates, indien er een update beschikbaar is.
Online een update uitvoeren kan tot hoge kosten voor gegevensgebruik leiden. Wij
raden u aan om de update in plaats daarvan via Wi-Fi uit te voeren.
De datum en tijd instellen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Datum en tijd aan.
3. Op het scherm Datum en tijd kunt u het volgende doen:

Raak de schakelaar Autom. tijd en datum an om de netwerktijd te gebruiken of om
de tijd handmatig in te stellen.

Raak de schakelaar Automatische tijdzone aan om de netwerktijdzone te
gebruiken of om de tijdzone handmatig in te stellen.

Raak de schakelaar 24-uurs klok gebruiken aan om te schakelen tussen de
24-uurs en 12-uurs notatie.

Raak Datumnotatie selecteren aan om te bepalen hoe u de datum wilt weergeven.

Raak Dubbele klok aan om twee klokken weer te geven wanneer u roaming
gebruikt.
Handmatige datum- en tijdsinstellingen zijn mogelijk niet beschikbaar bij alle
serviceproviders.
63
De systeemtaal wijzigen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Taal en invoer aan.
3. Raak Taal & regio aan.
4. Selecteer een taal.
Privacybescherming
U kunt voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw privé-inhoud. Schakel
privacybescherming in en stel twee verschillende wachtwoorden voor
schermontgrendeling in: één voor uzelf en één voor gasten.
Privacybescherming inschakelen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Beveiliging aan.
3. Raak Privacybescherming > Laten we van start gaan aan.
4. Selecteer een wachtwoordtype.
5. Volg de instructies op het scherm voor het invoeren van het eigenaarswachtwoord
en het gastwachtwoord.
Nadat privacybescherming is ingeschakeld, geeft het invoeren van uw
eigenaarswachtwoord toegang tot alle inhoud van uw telefoon. Het invoeren van het
gastwachtwoord geeft toegang tot niet-beveiligde inhoud.
Privégegevens instellen
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Beveiliging .
3. Raak Privacybescherming aan.
4. Voer het eigenaarswachtwoord in en raak vervolgens Volgende aan.
5. Stel onder Privégegevens instellen uw privécontactpersonen, -albums en -apps in.
Disabling privacy protection
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Beveiliging .
3. Raak Privacybescherming aan.
4. Voer het eigenaarswachtwoord in en raak vervolgens Volgende aan.
64
5. Schakel Privacybescherming uit.
Nadat privacybescherming is uitgeschakeld, fungeert het eigenaarswachtwoord
als wachtwoord voor schermontgrendeling en wordt het gastwachtwoord ongeldig.
Toegankelijkheid
U kunt de toegankelijkheidsfuncties, zoals zoomvergroting en groot lettertype, in- of
uitschakelen.
1. Raak op het startscherm
aan.
2. Onder Alles raakt u Toegankelijkheid aan.
3. Selecteer de toegankelijkheidsfuncties die u wilt inschakelen.
65
Veiligheidsinformatie
Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over de bediening van uw apparaat. Het bevat
ook informatie over hoe u het apparaat op een veilige manier kunt gebruiken. Lees deze
informatie zorgvuldig door voordat u uw apparaat gebruikt.
Elektronisch apparaat
Gebruik uw apparaat niet waar het gebruik ervan verboden is. Gebruik het apparaat niet
als dit gevaar voor of interferentie met andere elektronische apparatuur veroorzaakt.
Interferentie met medische apparatuur

Volg de regels en voorschriften van ziekenhuizen en gezondheidsinrichtingen.
Gebruik het apparaat niet waar dit niet is toegestaan.

Bepaalde draadloze apparaten kunnen de werking van gehoorapparaten of
pacemakers beïnvloeden. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Fabrikanten van pacemakers bevelen aan dat een maximum afstand van 15 cm
moet worden aangehouden tussen het apparaat en de pacemaker om mogelijke
storingen in de pacemaker te voorkomen. Als u een pacemaker gebruikt, houdt u
het apparaat aan tegenoverliggende kant van de pacemaker en draagt u het
apparaat niet in uw borstzak.
Bescherming van uw gehoor tijdens het gebruik van een
hoofdtelefoon

Luister ter voorkoming van mogelijke gehoorschade niet gedurende langere
tijd bij een hoog volume.

Het gebruik van een hoofdtelefoon op hoog volume kan uw gehoor beschadigen.
Om dit risico te verminderen, verlaagt u het volume van de hoofdtelefoon tot een
veilig en comfortabel niveau.

Blootstelling aan hoge volumes tijdens het rijden kan voor afleiding zorgen en het
risico op ongelukken vergroten.
Ruimtes met ontvlambare en explosieve stoffen

Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar ontvlambare of explosieve stoffen zijn
opgeslagen (bijvoorbeeld in een benzinestation, oliedepot of chemische fabriek).
Het gebruik van dit apparaat in dergelijke omgevingen verhoogt het risico van
66
explosie of brand. Volg daarnaast de instructies die zijn aangegeven middels tekst
of symbolen.

Sla het apparaat niet op en transporteer het apparaat niet in een container samen
met ontvlambare vloeistoffen of explosieven.
Veiligheid in het verkeer

Leef de plaatselijke wetgeving en regelgeving na wanneer u het apparaat gebruikt.
Om het risico op ongelukken te verminderen, mag u uw draadloze apparaat niet
tijdens het rijden gebruiken.

Concentreer u op het rijden. Uw eerste verantwoordelijkheid is om veilig te rijden.

Houd het apparaat niet in de hand tijdens het rijden. Gebruik handsfree
accessoires.

Wanneer u een oproep moet plaatsen of beantwoorden, parkeert u uw voertuig
eerst veilig langs de weg.

RF-signalen kunnen de elektronische systemen van motorvoertuigen beïnvloeden.
Voor meer informatie raadpleegt u de fabrikant van het voertuig.

Plaats het apparaat niet boven de airbag of in de zone waar de airbag wordt
geactiveerd. Anders kunt u letsel oplopen vanwege de sterke kracht waarmee de
airbag wordt opgeblazen.

Gebruik uw apparaat niet tijdens de vlucht in een vliegtuig of vlak voor het opstijgen.
Het gebruik van draadloze apparaten in een vliegtuig kan draadloze netwerken
ontregelen, een gevaar vormen voor de werking van het vliegtuig of illegaal zijn.
Werkomgeving

Vermijd stoffige, vochtige of vuile omgevingen. Vermijd magnetische velden.
Gebruik van het apparaat in dergelijke omgevingen kan leiden tot storingen in het
circuit.

Gebruik uw apparaat niet tijdens onweer om het te beschermen tegen eventuele
bliksemgevaar.

De ideale werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 35°C. De ideale
opslagtemperatuur ligt tussen de -20°C en 45°C. Extreme hitte of kou kan uw
apparaat of accessoires beschadigen.

Stel uw apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht (zoals op het
dashboard van een auto).
67

Om uw apparaat of accessoires te beschermen tegen brand of elektrische
schokken, vermijdt u regen en vocht.

Houd het apparaat weg van hitte- en vuurbronnen, zoals een kachel, magnetron,
kookplaat, waterkoker, radiator of kaars.

Plaats geen scherpe metalen objecten, zoals pinnen, nabij de oortelefoon of
luidspreker. De oortelefoon kan deze voorwerpen aantrekken, wat kan leiden tot
letsel.

Staak het gebruik van uw apparaat of apps een tijdje als het apparaat oververhit is
geraakt. Als de huid langere tijd aan een oververhit apparaat wordt blootgesteld,
kunnen er kleine verbrandingssymptomen, zoals rode plekken en een donkerdere
pigmentatie, optreden.

Richt de cameraflits van uw apparaat niet rechtstreeks in de ogen van personen of
huisdieren. Anders kan er een tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen of schade
aan de ogen optreden.

Raak de antenne van het apparaat niet aan. Anders kan de kwaliteit van de
communicatie achteruit gaan.

Laat kinderen of huisdieren niet in de batterij of accessoires bijten of eraan zuigen.
Dat kan leiden tot schade of explosie.

Houdt u aan plaatselijke wetten en voorschriften en respecteer de privacy en
wettelijke rechten van anderen.
Veiligheid van kinderen

Neem alle voorzorgsmaatregelen in acht met betrekking tot de veiligheid van
kinderen. Kinderen laten spelen met het apparaat of de accessoires kan gevaarlijk
zijn. Het apparaat bevat afneembare onderdelen die tot verstikkingsgevaar kunnen
leiden. Uit de buurt van kinderen houden.

Het apparaat en de accessoires zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen.
Kinderen mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
Accessoires

Het gebruik van een niet goedgekeurde of niet compatibele voedingsadapter,
oplader of batterij kan brand, explosies of andere gevaren tot gevolg hebben.

Kies alleen accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd voor gebruik met dit
model. Het gebruik van andere typen accessoires kan de garantie ongeldig maken,
68
in strijd zijn met lokale voorschriften en wetten, en kan gevaarlijk zijn. Neem contact
op met uw verkooppunt voor informatie over de beschikbaarheid van goedgekeurde
accessoires bij u in de buurt.
Veilig gebruik van de oplader

Voor aansluiting van apparaten op het stroomnet moet de wandcontactdoos dicht
bij de apparaten worden geïnstalleerd en goed toegankelijk zijn.

Neem de oplader uit het stopcontact en het apparaat als de oplader niet wordt
gebruikt.

Laat de oplader niet vallen en laat de oplader tegen niets stoten.

Als de voedingskabel beschadigd is (bijvoorbeeld als de draad blootligt of de kabel
gebroken is) of als de stekker loszit, mag u die absoluut niet meer gebruiken.
Aanhoudend gebruik kan leiden tot elektrische schokken, kortsluiting of brand.

Raak het netsnoer niet aan met natte handen en trek niet aan het netsnoer om de
oplader los te koppelen.

Raak het apparaat of de oplader niet aan met natte handen. Dat kan leiden tot
kortsluiting, storingen of elektrische schokken.

Als uw oplader blootgesteld is geweest aan water, andere vloeistoffen of overmatig
vocht, brengt u de oplader naar een geautoriseerd servicecentrum voor inspectie.

Controleer of de oplader voldoet aan de vereisten van clausule 2.5 in
IEC60950-1/EN60950-1 en is getest en goedgekeurd volgens de nationale of
plaatselijke normen.

Sluit het apparaat uitsluitend aan op producten die het USB-IF-logo hebben of die
het USB-IF-nalevingsprogramma hebben voltooid.
Veilig batterijgebruik

Breng de batterijpolen niet in contact met geleiders, zoals sleutels, sieraden of
andere metalen materialen. Dat kan kortsluiting van de batterij en letsel of
brandwonden veroorzaken.

Houd de batterij uit de buurt van extreme hitte en direct zonlicht. Plaats de batterij
niet in of op warmteapparaten, zoals magnetrons, kookplaten of radiatoren. De
batterij kan bij oververhitting exploderen.

Probeer de batterij niet aan te passen of opnieuw te produceren, steek er geen
vreemde voorwerpen in, dompel de batterij niet onder in en stel de batterij niet bloot
69
aan water of andere vloeistoffen. Dat kan leiden tot brand, explosie of andere
gevaren.

Als de batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de elektrolyt niet in direct contact komt
met uw huid of ogen. Als de elektrolyt op uw huid komt of in uw ogen spat, moet u
onmiddellijk met schoon water spoelen en een arts raadplegen.

Mocht de batterij vervormen, verkleuren of oververhit raken tijdens het opladen of
tijdens opslag, staak dan onmiddellijk het gebruik van het apparaat en verwijder de
batterij. Aanhoudend gebruik kan leiden tot batterijlekkage, brand of explosie.

Breng de batterijen niet in contact met vuur, omdat ze dan kunnen ontploffen.
Beschadigde batterijen kunnen ook exploderen.

Voer gebruikte batterijen af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
Onjuist gebruik van de batterij kan leiden tot brand, explosie of andere gevaren.

Laat kinderen of huisdieren niet in de batterij bijten of eraan zuigen. Dat kan leiden
tot schade of explosie.

De batterij niet platdrukken of doorboren en de batterij niet blootstellen aan een
hoge externe druk. Dat kan tot kortsluiting of oververhitting leiden.

Laat het apparaat of de batterij niet vallen. Als u apparaat of de batterij laat gevallen,
met name op een hard oppervlak, kan de batterij beschadigd raken.

Als de stand-bytijd van het apparaat aanzienlijk korter wordt, dient u de batterij te
vervangen.
Reiniging en onderhoud

Houd het apparaat en de accessoires droog. Probeer het apparaat niet te drogen
met een externe warmtebron, zoals een magnetron of haardroger.

Stel uw apparaat of accessoires niet bloot aan extreme hitte of kou. Dergelijke
omgevingen kunnen een juiste werking verhinderen en kunnen leiden tot brand of
een explosie.

Voorkom botsingen; deze kunnen leiden tot apparaatstoringen, oververhitting of
een explosie.

Voordat u het apparaat reinigt of onderhoud aan het apparaat pleegt, stopt u het
gebruik ervan, sluit u alle apps en verwijdert u alle aangesloten kabels.

Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen, poeders of andere chemische
middelen (zoals alcohol en benzine) om het apparaat of de accessoires schoon te
maken. Deze stoffen kunnen schade veroorzaken aan onderdelen of brandgevaar
70
opleveren. Gebruik een schone, zachte en droge doek om de behuizing van het
apparaat en de accessoires te reinigen.

Plaats geen kaarten met magneetstrips, zoals een creditcard of telefoonkaart,
gedurende langere tijd in de buurt van het apparaat. Anders kan de magneetstrip
van de kaart beschadigd worden.

Ontmantel of produceer het apparaat or de accessoires niet opnieuw. Dit maakt de
garantie ongeldig en ontheft de fabrikant van alle aansprakelijkheid wegens schade.
Neem in het geval van schade contact op met een geautoriseerd servicecentrum
voor assistentie of reparatie.

Als het apparaat defect raakt tijdens een botsing, staakt u het gebruik van het
apparaat onmiddellijk. Raak de defecte onderdelen niet aan en probeer ze niet te
verwijderen. Neem onmiddellijk contact op met een geautoriseerd servicecentrum.
Noodoproepen
De beschikbaarheid van noodoproepen is afhankelijk van de kwaliteit van uw mobiele
netwerk, het beleid van uw provider en plaatselijke wetten en voorschriften. Vertrouw in
een noodsituatie voor essentiële communicatie, zoals medische spoedgevallen, nooit
uitsluitend op uw apparaat.
71
Persoonlijke informatie en
gegevensbeveiliging
Het gebruik van bepaalde functies of toepassingen van derden op uw toestel kan tot
gevolg hebben dat uw persoonlijke informatie en gegevens verloren gaan of beschikbaar
worden voor anderen. Er worden verschillende maatregelen aanbevolen om u te helpen
uw persoonlijk en vertrouwelijke informatie te beschermen.

Bewaar uw toestel op een veilige plaats om te verhinderen dat onbevoegden er
gebruik van maken.

Schakel de schermvergrendeling van uw toestel in en creëer een wachtwoord of
ontgrendelpatroon om het te openen.

Maak regelmatig backups van persoonlijke informatie op uw SIM/UIM- kaart,
geheugenkaart of toestel. Indien u een ander toestel aankoopt, zorg ervoor dat alle
persoonlijke informatie van uw oude toestel verwijderd is.

Indien u zich zorgen maakt over virussen bij het ontvangen van berichten of e-mails
van een vreemde, verwijder deze dan zonder ze te openen.

Indien u uw toestel gebruikt om op het internet te surfen, vermijd dan websites die
een risico kunnen vormen, om diefstal van uw persoonlijke gegevens te
verhinderen.

Indien u gebruik maakt van diensten zoals WiFi of Bluetooth, stel dan voor deze
diensten wachtwoorden in om onbevoegde toegang te verhinderen. Wanneer deze
diensten niet gebruikt worden, schakel ze uit.

Installeer of upgrade beveiligingssoftware en voer regelmatig een virusscan uit.

Zorg ervoor dat u toepassingen van derden via een erkende bron aankoopt.
Gedownloade toepassingen van derden moeten gescand worden op virussen.

Installeer beveiligingssoftware of patches uitgegeven door Huawei of
toepassingproviders (derden).

Bepaalde toepassingen vereisen en verzenden plaatselijke informatie. Daarom kan
een derde uw plaatselijke gegevens delen.
72

Uw toestel levert mogelijk detectie- en diagnostische informatie aan
toepassingproviders (derden). Deze gebruiken deze informatie om hun producten
en diensten te verbeteren.
73
Juridische kennisgeving
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Alle rechten voorbehouden.
Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier
te reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Huawei Technologies Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").
Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en
mogelijke licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten
mogen deze software op geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen,
decompileren, ontmantelen, decoderen, uitpakken, aan reverse engineering
onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve indien dergelijke
restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke
handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.
Handelsmerken en vergunningen
,
en
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
Huawei Technologies Co., Ltd.
Android™ is een handelsmerk van Google Inc.
LTE is een handelsmerk van ETSI.
®
Het woordmerk Bluetooth en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken
van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies
Co., Ltd. vindt plaats onder licentie.
Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd,
kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.
Kennisgeving
Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document
beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en
instellingen van het lokale netwerk en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden
of kunnen beperkt worden door plaatselijke telefoonmaatschappijen of aanbieders van
netwerkdiensten.
Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het
product dat of de accessoires die u hebt aangeschaft.
Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding
zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.
74
Verklaring met betrekking tot software van derden
Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en
toepassingen van derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt
Huawei geen enkele garantie voor software en toepassingen van derden. Huawei biedt
geen ondersteuning aan klanten die van deze software en applicaties van derden
gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies van de
software en toepassingen van derden.
Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden
onderbroken of beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de
beschikbaarheid van enige inhoud of dienst. Inhoud en diensten worden door derden
aangeboden via netwerk- of overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van
Huawei vallen. Voor zover toestaan door het toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk
gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan worden gesteld voor
diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of beëindiging
van de inhoud of diensten van derden.
Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige
andere aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van
derden dat wordt geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van
maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het
risico voor alle effecten, waaronder incompatibiliteit tussen de software en dit product, die
het gevolg zijn van het installeren van software of het uploaden of downloaden van het
werk van derden.
Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige
wijzigingen aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet
alle functies die worden ondersteund door het standaard Android-platform of is het
mogelijk niet compatibel met software van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en
verklaring af in verband met een dergelijke compatibiliteit en sluit elke vorm van
aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.
UITSLUITING VAN GARANTIE
ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN.
BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN
GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF
IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN
HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET
75
BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN
DEZE HANDLEIDING.
VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK
RECHT KAN HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR
EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN
WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF
VERWACHTE BESPARINGEN.
DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN
TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE
MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI
DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS BESCHREVEN
IN DEZE HANDLEIDNG ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR
DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.
Import- en exportregelgeving
Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en
zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen
en licenties om het product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software
en de technische gegevens, te exporteren, te herexporteren of te importeren.
Privacybeleid
Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens
beschermen, raadpleegt u ons privacybeleid via
http://consumer.huawei.com/privacy-policy.
76
Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het
daadwerkelijke product, met inbegrip van maar niet beperkt tot
de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan
afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen
in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij
expliciet of impliciet.
Opmerking: Onthoud de Google-account waarop uw telefoon het
laatst heeft ingelogd.
Tijdens een niet-vertrouwde herstelling naar fabrieksinstellingen
of een microSD-kaart gebaseerde update, vraagt het
anti-diefstal-mechanisme van Google u om de Google-account
waarop uw telefoon het laatst heeft ingelogd, in te voeren op het
opstart-navigatiescherm voor identiteit-authenticatie. Uw
telefoon kan enkel goed inschakelen nadat de
identiteit-authenticatie is gebeurd.
Model: HUAWEI LYO-L21
6011988_01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising