DESIGNJET T120 en T520 ePrinter Series

DESIGNJET T120 en T520 ePrinter Series
DESIGNJET T120 en T520 ePrinter Series
Gebruikershandleiding
© 2012 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
2e editie
Wettelijke kennisgevingen
Handelsmerken
De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Adobe®, Acrobat® en Adobe Photoshop®
zijn handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated.
De enige garanties voor HP-producten en
-diensten worden vermeld in de specifieke
garantieverklaring bij dergelijke producten
en diensten. Geen enkele bepaling in dit
document mag worden geïnterpreteerd als
een aanvullende garantie. HP is niet
aansprakelijk voor fouten van technische of
redactionele aard of voor weggelaten
informatie in deze handleiding.
Corel® is een handelsmerk of geregistreerd
handelsmerk van Corel Corporation of Corel
Corporation Limited.
Hi-Speed USB-gecertificeerd
IPv6-ready
Wi-Fi-certificatie garandeert
ENERGY STAR en het ENERGY STARhandelsmerk zijn gedeponeerde
handelsmerken in de V.S.
Microsoft® en Windows® zijn in de
Verenigde Staten gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation.
Inhoudsopgave
1 Inleiding ........................................................................................................................... 1
Veiligheidsmaatregelen ............................................................................................................. 2
HP Start-Up Kit ......................................................................................................................... 2
Over deze handleiding ............................................................................................................. 2
Printermodellen ........................................................................................................................ 4
De belangrijkste onderdelen van de printer ................................................................................. 4
Belangrijkste printeronderdelen .................................................................................................. 5
Voorpaneel ............................................................................................................................. 7
Printersoftware ......................................................................................................................... 9
Webservices ......................................................................................................................... 10
De printer in- en uitschakelen ................................................................................................... 10
De interne afdrukken van de printer .......................................................................................... 11
2 De printer aansluiten ...................................................................................................... 13
Kies welke verbindingsmethode u wilt gebruiken ........................................................................ 14
Sluit de printer op het netwerk aan ........................................................................................... 14
Een computer met de printer verbinden via het netwerk (Windows) .............................................. 15
Sluit een computer aan op de printer met de USB-kabel (Windows) .............................................. 16
De printersoftware verwijderen (Windows) ................................................................................ 17
Een computer met de printer verbinden via het netwerk (Mac OS X) ............................................. 17
Een computer met de printer verbinden via een USB-kabel (Mac OS X) ......................................... 19
De printersoftware verwijderen (Mac OS X) .............................................................................. 21
3 Installatie van de printer ................................................................................................ 22
Inleiding ............................................................................................................................... 23
Automatische firmware-updates ................................................................................................ 23
E-mailmeldingen in- en uitschakelen .......................................................................................... 23
Meldingen in- en uitschakelen .................................................................................................. 23
Toegang tot de geïntegreerde webserver .................................................................................. 25
Voorkeuren voor Windows-drivers instellen ............................................................................... 25
Webservices instellen ............................................................................................................. 25
4 De printer personaliseren ............................................................................................... 26
De taal voor het voorpaneel wijzigen ....................................................................................... 27
NLWW
iii
Geïntegreerde webserver openen ............................................................................................ 27
De taal voor de geïntegreerde webserver wijzigen ..................................................................... 27
Open de HP Utility. ................................................................................................................ 28
De taal voor de HP Utility wijzigen ........................................................................................... 28
Instelling slaapstand wijzigen .................................................................................................. 28
Wijzig de instelling voor automatisch afsluiten. .......................................................................... 28
De helderheid van het voorpaneeldisplay wijzigen ..................................................................... 29
Netwerkinstellingen configureren ............................................................................................. 29
ePrinter security beheren ......................................................................................................... 31
Het e-mailadres van uw printer wijzigen ................................................................................... 31
5 Papiertoevoer ................................................................................................................. 32
Algemeen advies bij papier laden ............................................................................................ 33
Een rol op de as plaatsen ....................................................................................................... 34
Rollen in de printer laden ........................................................................................................ 35
Een papierrol verwijderen ....................................................................................................... 37
Eén vel laden ......................................................................................................................... 37
Eén vel verwijderen ................................................................................................................ 39
Gebruik de lade voor 250 vellen ............................................................................................. 39
Informatie over het papier bekijken .......................................................................................... 40
Papier behandelen ................................................................................................................. 41
Wijzig de droogtijd ............................................................................................................... 41
De automatische snijden aan en uit zetten ................................................................................. 41
Formuliertoevoer met of zonder snijden ..................................................................................... 42
6 Afdrukken ...................................................................................................................... 43
Afdrukken vanaf een computer met een printerdriver .................................................................. 44
Geavanceerde afdrukinstellingen ............................................................................................. 44
Kleurbeheer ........................................................................................................................... 50
7 Afdrukken via het web ................................................................................................... 52
Afdrukken op afstand met HP Designjet ePrint & Share ............................................................... 52
Per e-mail afdrukken ............................................................................................................... 53
Afdrukken vanaf een smartphone of tablet ................................................................................. 53
Afdrukvoorbeeld en afdrukken vanaf de HP Designjet ePrint & Share-website ................................ 55
Afdrukken vanuit HP Designjet ePrint & Share met behulp van het voorpaneel van de printer. ......... 56
Bekijken en afdrukken vanaf andere bestandsbronnen ................................................................ 57
Uw Online afdrukgeschiedenis maken ...................................................................................... 57
Bestanden delen in uw Online afdrukgeschiedenis ..................................................................... 57
HP Designjet ePrint & Share-veiligheid ...................................................................................... 57
8 Praktische afdrukvoorbeelden ........................................................................................ 59
Afdrukken vanuit Adobe Acrobat ............................................................................................. 60
iv
NLWW
Afdrukken vanuit Autodesk AutoCAD ........................................................................................ 63
Afdrukken vanuit Adobe Photoshop .......................................................................................... 67
Afdrukken en schalen vanuit Microsoft Office ............................................................................ 69
9 Omgaan met inktpatronen en printkop .......................................................................... 76
Over de inktpatronen ............................................................................................................. 77
Opslag van anonieme gebruiksinformatie ................................................................................. 77
De status van de inktpatroon controleren ................................................................................... 77
Inktpatroon vervangen ............................................................................................................ 78
Over de printkop ................................................................................................................... 79
10 De printer onderhouden ............................................................................................... 80
Printerstatus controleren .......................................................................................................... 81
Zorg dragen voor de printer .................................................................................................... 81
De buitenkant van de printer reinigen ....................................................................................... 81
Diagnoserapport afdrukkwaliteit .............................................................................................. 81
De printkop reinigen ............................................................................................................... 82
Printkop uitlijnen .................................................................................................................... 83
Vervang de printkop ............................................................................................................... 84
Codeerstrook reinigen ............................................................................................................ 88
De papierdoorvoer opnieuw kalibreren .................................................................................... 89
De printer verplaatsen of opslaan ............................................................................................ 90
Firmware-update .................................................................................................................... 90
Software-update ..................................................................................................................... 91
Printeronderhoudspakketten ..................................................................................................... 91
11 Accessoires ................................................................................................................... 92
Benodigdheden en accessoires bestellen ................................................................................... 93
Inleiding tot de accessoires ..................................................................................................... 96
12 Problemen met papier oplossen .................................................................................... 97
Het lukt niet om het papier te laden .......................................................................................... 98
Papiertype niet aanwezig in driver ......................................................................................... 100
Er is afgedrukt op de verkeerde papiersoort ............................................................................ 101
Papierconflict ....................................................................................................................... 102
De rol is vastgelopen ............................................................................................................ 102
De invoerlade voor meerdere vellen is vastgelopen .................................................................. 104
Er is nog een strook aanwezig in de uitvoerlade die een papierstoring veroorzaakt ..................... 106
De printer geeft de melding dat er geen papier is wanneer er wel papier beschikbaar is .............. 107
Afdrukken vallen niet netjes in de bak ..................................................................................... 107
Het vel blijft in de printer wanneer het afdrukken is voltooid ...................................................... 107
Het papier wordt gesneden nadat het afdrukken is voltooid ...................................................... 107
De snijder snijdt niet goed ..................................................................................................... 107
NLWW
v
De rol zit los op de as .......................................................................................................... 107
13 Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen ............................................................... 108
Algemeen advies bij afdrukken .............................................................................................. 109
Horizontale strepen over de afbeelding (banding) .................................................................... 109
Strepen zijn te dik, te dun of ontbreken ................................................................................... 110
Lijnen zijn getrapt of gekarteld ............................................................................................... 110
De lijnen worden dubbel of niet in de juiste kleur afgedrukt ....................................................... 111
De lijnen zijn onderbroken .................................................................................................... 111
De lijnen zijn wazig ............................................................................................................. 112
Lengte van lijnen is onjuist ..................................................................................................... 113
De hele afbeelding is wazig of korrelig .................................................................................. 113
Hier papier is niet vlak ......................................................................................................... 114
De afdruk heeft veegvlekken of krassen ................................................................................... 114
Inktvekken op het papier ....................................................................................................... 115
Er wordt zwarte inkt afgegeven wanneer u de afdruk aanraakt. ................................................ 116
Randen van objecten zijn getrapt of niet scherp ....................................................................... 116
Randen van objecten zijn donkerder dan verwacht .................................................................. 116
Verticale lijnen van andere kleuren ......................................................................................... 117
Witte plekken op de afdruk ................................................................................................... 117
Kleuren zijn niet nauwkeurig ................................................................................................. 117
Kleuren vervagen ................................................................................................................. 117
De afbeelding is onvolledig (afgesneden aan de onderkant) ..................................................... 118
De afbeelding wordt afgesneden ........................................................................................... 118
Sommige objecten ontbreken in de afgedrukte afbeelding ........................................................ 119
Een PDF-bestand is afgesneden of er ontbreken objecten .......................................................... 120
Als het probleem nog steeds niet is opgelost ............................................................................ 120
14 Problemen met inktpatroon en printkop oplossen ....................................................... 121
Kan inktpatroon niet plaatsen ................................................................................................ 122
Statusberichten voor inktpatronen ........................................................................................... 122
De printkop kan niet worden geplaatst ................................................................................... 122
15 Problemen oplossen met datacommunicatie ................................................................ 123
Communicatieproblemen tussen de computer en de printer ....................................................... 124
Problemen met kabelnetwerk ................................................................................................. 125
Problemen met draadloze netwerken ...................................................................................... 126
Web Services issues ............................................................................................................. 129
De netwerkconfiguratiepagina ............................................................................................... 129
16 Algemene problemen met de printer oplossen ............................................................ 132
De printer start niet ............................................................................................................... 133
De printer drukt niet af .......................................................................................................... 133
vi
NLWW
De printer lijkt langzaam ....................................................................................................... 133
Het voorpaneel is vastgelopen ............................................................................................... 134
Geen toegang tot geïntegreerde webserver ............................................................................. 134
Meldingen .......................................................................................................................... 134
17 Foutmeldingen op het voorpaneel ............................................................................... 136
18 HP Customer Care ...................................................................................................... 139
Inleiding ............................................................................................................................. 140
HP Professional Services ....................................................................................................... 140
HP Proactive Support ............................................................................................................ 141
Customer Self Repair ............................................................................................................ 142
Ondersteuning van HP .......................................................................................................... 142
19 Specificaties van de printer ......................................................................................... 144
Functionele specificaties ........................................................................................................ 145
Fysieke specificaties ............................................................................................................. 146
Geheugenspecificaties .......................................................................................................... 147
Voedingsspecificaties ........................................................................................................... 147
Milieuspecificaties ................................................................................................................ 147
Omgevingsspecificaties ........................................................................................................ 147
Akoestische specificaties ....................................................................................................... 148
Woordenlijst ..................................................................................................................... 149
Index ............................................................................................................................... 152
NLWW
vii
viii
NLWW
1
NLWW
Inleiding
●
Veiligheidsmaatregelen
●
HP Start-Up Kit
●
Over deze handleiding
●
Printermodellen
●
De belangrijkste onderdelen van de printer
●
Belangrijkste printeronderdelen
●
Voorpaneel
●
Printersoftware
●
Webservices
●
De printer in- en uitschakelen
●
De interne afdrukken van de printer
1
Veiligheidsmaatregelen
Met de volgende voorzorgsmaatregelen kunt u ervoor zorgen dat de printer op de juiste manier wordt
gebruikt en niet beschadigd raakt. Neem deze maatregelen altijd.
●
Gebruik de stroomspanning die op het label staat vermeld. Voorkom dat de printer overbelast
raakt met meerdere apparaten.
●
Open of repareer de printer niet zelf. Neem contact op met uw plaatselijke HP Service Partner;
zie Ondersteuning van HP op pagina 142.
●
Gebruik uitsluitend de stroomkabel die door HP is meegeleverd met de printer. Beschadig, snij of
repareer de stroomkabel niet. Beschadiging van het netsnoer kan brand of elektrische schokken tot
gevolg hebben. Vervang een beschadigde stroomkabel door een stroomkabel die door HP is
goedgekeurd.
●
Zorg ervoor dat de inwendige onderdelen van de printer niet worden aangeraakt door metaal of
vloeistof (met uitzondering van de HP-reinigingskits). Als dit wel gebeurt kan dat brand, elektrische
schokken en andere ernstige gevaren veroorzaken.
●
Zet de printer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact in een van de volgende gevallen:
◦
Wanneer u met de handen binnenin de printer werkt
◦
Er komt rook of een ongewone lucht uit de printer
◦
Als de printer een ongebruikelijk geluid maakt dat niet te horen is bij gewone werking
◦
Als de inwendige onderdelen van de printer worden aangeraakt door metaal of vloeistof
(anders dan bij reinigings- en onderhoudswerkzaamheden)
◦
Tijdens onweer
◦
Tijdens een stroomstoring
HP Start-Up Kit
De HP Start-Up Kit is de dvd die bij de printer wordt geleverd; deze bevat de software en documentatie
van de printer.
Over deze handleiding
Deze handleiding is te downloaden van het HP Support Center (zie HP Support Center
op pagina 140).
Inleiding
Dit hoofdstuk bevat een korte inleiding tot de printer en de documentatie bij de printer voor nieuwe
gebruikers.
2
Hoofdstuk 1 Inleiding
NLWW
Service en onderhoud
Deze hoofdstukken helpen u bij het uitvoeren van normale printerpocedures en bevatten de volgende
onderwerpen.
●
De printer aansluiten op pagina 13
●
Installatie van de printer op pagina 22
●
De printer personaliseren op pagina 26
●
Papiertoevoer op pagina 32
●
Afdrukken op pagina 43
●
Afdrukken via het web op pagina 52
●
Praktische afdrukvoorbeelden op pagina 59
●
Omgaan met inktpatronen en printkop op pagina 76
●
De printer onderhouden op pagina 80
Probleemoplossing
Deze hoofdstukken helpen u bij het oplossen van problemen die zich bij het printen kunnen voordoen
en bevatten de volgende onderwerpen.
●
Problemen met papier oplossen op pagina 97
●
Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen op pagina 108
●
Problemen met inktpatroon en printkop oplossen op pagina 121
●
Problemen oplossen met datacommunicatie op pagina 123
●
Algemene problemen met de printer oplossen op pagina 132
●
Foutmeldingen op het voorpaneel op pagina 136
Accessoires, ondersteuning en specificaties
Deze hoofdstukken, Accessoires op pagina 92, HP Customer Care op pagina 139 en Specificaties
van de printer op pagina 144, bevatten referentie-informatie, waaronder klantenzorg, de
printerspecificaties en onderdeelnummers van papiersoorten, inkttoebehoren en accessoires.
Woordenlijst
De Woordenlijst op pagina 149 bevat definities van afdruk en HP-termen die in deze documentatie
worden gebruikt.
Index
Naast de inhoudsopgave is er een alfabetische index die u helpt om snel het gewenste onderwerp te
vinden.
NLWW
Over deze handleiding
3
Waarschuwingen
De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt om een correct gebruik van de printer te
waarborgen en om te voorkomen dat de printer wordt beschadigd. Volg de instructies die met deze
symbolen zijn gemarkeerd.
WAARSCHUWING! Het niet opvolgen van deze richtlijnen die met dit symbool zijn gemarkeerd,
kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
VOORZICHTIG: Het niet opvolgen van deze richtlijnen die met dit symbool zijn gemarkeerd, kan
leiden tot licht letsel of schade aan de printer.
Printermodellen
Deze gids gaat in de op de volgende printermodellen en gebruikt daarbij in de meeste gevallen de
korte naam.
Volledige naam
Korte naam
HP Designjet T120 24-in ePrinter
T120
HP Designjet T520 24-in ePrinter
T520-24
HP Designjet T520 36-in ePrinter
T520-36
De belangrijkste onderdelen van de printer
Uw printer is een inkjetkleurenprinter die is ontworpen voor het afdrukken van afbeeldingen van hoge
kwaliteit op papier met een maximumbreedte van 610 mm of 914 mm. Hieronder vindt u een aantal
basisfuncties van de printer:
●
Afdrukresolutie tot 2400 × 1200 dpi (T520) of 1200 × 1200 dpi (T120) met hoge
afdrukkwaliteit, de optie Maximum Detaia en fotopapier
●
De printer kan worden bestuurd vanaf het voorpaneel of vanaf een externe computer via de
geïntegreerde webserver of de HP Utility.
OPMERKING: In deze handleiding wordt met “HP Utility” verwezen naar de HP Utility voor
Mac OS X en de HP Designjet Utility voor Windows.
4
●
Aanraakgevoelig voorpaneel met kleur, met een intuïtieve grafische gebruikersinterface
●
Ondersteunt USB, ehternet of Wi-Fi
●
Bevat met het web verbonden functies zoals automatische firmware-upgrades, HP Designjet ePrint
& Share, en HP ePrint
●
Kan werken met papierrollen en -stapels, met een invoerlade voor meerdere vellen
●
Kleuremulaties, zie printeremulatie op pagina 50
●
Economode voor zuinig afdrukken
●
Gebruiksinformatie over inkt en papier via de geïntegreerde webserver, zie Geïntegreerde
webserver openen op pagina 27
Hoofdstuk 1 Inleiding
NLWW
●
Informatie over toebehoren, probleemoplossing en firmware-updates via de HP Utility, zie Open
de HP Utility. op pagina 28
●
Toegang tot het online HP Support Center (zie HP Support Center op pagina 140)
Belangrijkste printeronderdelen
Vooraanzicht (T520)
1.
Ladeverlengers met meerdere vellen
2.
Bovenklep
3.
Verlengstuk uitvoerlade
4.
Opvangbak
5.
Uitvoerplaat
6.
Inktpatronen
7.
Klep van inktpatroon
8.
Voorpaneel
9.
Printkopwagen
10. Printkop
NLWW
Belangrijkste printeronderdelen
5
Achteraanzicht (T520)
1.
Rolklep
2.
Communicatiepoorten
3.
Voedingsaansluiting
4.
Lade voor meerdere vellen
Achteraanzicht (T120)
6
1.
Blauwe stop
2.
As
3.
Papierrol
Hoofdstuk 1 Inleiding
NLWW
Communicatiepoorten
1.
Hi-Speed USB-aansluiting voor verbinding met een computer
2.
Fast Ethernet-aansluiting voor verbinding met een netwerk
Voorpaneel
Het voorpaneel is een aanraakgevoelig scherm met een grafische gebruikersinterface; het bevindt zich
links op de voorzijde van de printer. Het geeft u volledige controle over uw printer: vanuit het
voorpaneel kunt u afdrukken, informatie bekijken over de printer, printerinstellingen wijzigen,
kalibraties en tests uitvoeren, enzovoort. Het voorpaneel toont ook waarschuwings- en foutmeldingen
wanneer dat nodig is.
Het voorpaneel heeft een groot centraal gedeelte om dynamische informatie en pictogrammen te tonen.
Aan de linkerkant kunt u tot zes vaste pictogrammen zien op verschillende momenten. Normaal
gesproken worden deze niet allemaal op hetzelfde moment getoond.
Op de rechterzijde van het voorpaneel bevindt zich de aan-/uit-knop waarmee u de printer in en uit
kunt schakelen. Het lampje van de knop brandt als de printer aan staat. Het lampje knippert wanneer
de printer in de overgang van aan naar uit is.
NLWW
Voorpaneel
7
Vaste pictogrammen links en rechts
●
geeft de status van de draadloze verbinding weer: als het blauwe lampje brandt, is de
netwerkverbinding actief.
●
Druk op
om terug te gaan naar het beginscherm.
●
Druk op
om hulp te zien over het huidige scherm.
●
Druk op
om naar het vorige hoofdstuk te gaan
●
Druk op
om naar het volgende hoofdstuk te gaan
●
Druk op
om naar het vorige hoofdstuk te gaan
●
Druk op
om het huidige proces te annuleren.
Dynamische pictogrammen beginscherm
De volgende items worden getoond op het startscherm.
●
Aan de bovenkant van het startscherm wordt een bericht getoond waarin wordt gemeld welke
papierbron actief is.
●
Druk op
tonen.
●
Druk op om verbindingsstatusinformatie te zien en om netwerkconfiguratie uit te voeren.
Wanneer er een netwerkkabel is aangesloten, wordt in plaats daarvan
weergegeven.
om de status van Web Services te zien en het e-mailadres van uw printer te laten
OPMERKING: Het is niet mogelijk om tegelijk draadloze en bekabelde netwerkverbindingen te
gebruiken.
●
Druk op
●
Druk op
●
Druk op
om rolpapier te laden, te verwijderen en om opties voor rolpapier te wijzigen.
Druk op
om opties voor de lade voor meerdere vellen te wijzigen, of om deze te activeren.
●
Druk op
voor het laden en verwijderen van losse vellen en om opties hiervoor te wijzigen.
●
Druk op
om toegant te krijgen tot HP Designjet ePrint & Share.
●
OPMERKING:
om inktinformatie te zien.
om afdrukinstellingen te wijzigen.
De actieve papierbron wordt gemarkeerd door een iets groter pictogram met een wit
vinkje in een groene cirkel:
.
Als de printer enige tijd niet actief is, wordt de slaapstand geactiveerd en wordt het voorpaneel
uitgeschakeld. Druk op
om de tijd te wijzigen en daarna op Printervoorkeuren > Slaapstand.
U kunt een tijd instellen tussen 5 en 240 minuten.
De printer ontwaakt uit de slaapstand en het voorpaneel wordt ingeschakeld wanneer er externe
interactie plaatsvindt.
8
Hoofdstuk 1 Inleiding
NLWW
Op verschillende plaatsen in deze handleiding vindt u informatie over specifieke gebruikstoepassingen
van het voorpaneel.
Printersoftware
De volgende software wordt bij uw printer geleverd:
●
De HP-GL/2 and HP RTL-driver voor Windows (alleen T520)
●
De PCL3GUI-rasterdriver voor Windows (alleen T120)
●
De PCL3GUI-rasterdriver voor Mac OS X
●
HP Designjet Preview
●
Met de geïntegreerde webserver kunt u het volgende doen:
◦
De printer beheren vanaf een externe computer
◦
De status van de inktpatronen, de printkop en het papier bekijken
◦
Toegang krijgen tot het HP Support Center, zie HP Support Center op pagina 140
◦
De printerfirmware bijwerken, zie:Firmware-update op pagina 90
◦
Uitlijnen en problemen oplossen
◦
Verschillende printerinstellingen wijzigen
◦
E-mailmeldingen beheren
Zie Geïntegreerde webserver openen op pagina 27.
●
Met HP Utility kunt u:
◦
De printer beheren vanaf een externe computer
◦
De status van de inktpatronen, de printkop en het papier bekijken
◦
Toegang krijgen tot het HP Support Center, zie HP Support Center op pagina 140
◦
De printerfirmware bijwerken, zie:Firmware-update op pagina 90
◦
De geïntegreerde webserver openen
Zie Open de HP Utility. op pagina 28.
OPMERKING: Van tijd tot tijd zullen nieuwe versies van alle printersoftware verschijnen. In sommige
gevallen is er op de HP-website al een nieuwere versie beschikbaar van software die u bij de printer
ontvangt wanneer deze wordt geleverd.
NLWW
Printersoftware
9
Webservices
Uw printer kan worden verbonden via het het web, hetgeen verschillende voordelen biedt:
●
Automatische firmware-updates (zie Firmware-update op pagina 90)
●
Vrijwel overal op HP ePrinters afdrukken
●
Afdrukken op HP ePrinters vanaf vrijwel elk apparaat, inclusief smartphones en tabletcomputers
Om van deze mogelijkheden gebruikt te kunnen maken, moet uw printer verbonden zijn met het
internet.
Ga voor meer informatie naar http://www.hp.com/go/designjeteprinters.
HP Designjet ePrint & Share
Met HP Designjet ePrint & Share kunt u afdrukken vanuit een vergaderkamer, vanaf uw werkplek of
vanuit uw woning. Deze gratis webservice maakt het makkelijk grote bestanden met uw tablet,
smartphone, laptop of het touchscreen van uw printer te openen of af te drukken.
Afdrukken vanaf bijna iedere locatie
Gebruik uw tablet, smartphone, laptop of het touchscreen van uw printer om af te drukken wanneer en
waar u dat wilt.
●
Naadloos van plotten naar printen vanuit AutoCAD® WS.
●
Stuur bestanden die u wilt afdrukken per e-mail naar uw HP Designjet ePrinter.
Sla uw bestanden online op in de cloud
Iedere keer dat u afdrukt met HP Designjet ePrint & Share wordt een kopie van uw bestand opgeslagen
in uw HP Designjet ePrint & Share-account. Het terugvinden van bestanden om ze nogmaals te printen,
wordt hierdoor een fluitje van een cent.
●
Toegang krijgen tot bestanden die in de cloud zijn opgeslagen met uw online afdrukgeschiedenis.
●
Bescherm uw bestanden met de vertrouwde HP veiligheidsfuncties.
Samenwerken nog makkelijker
Of uw bestanden nu zijn opgeslagen in uw HP Designjet ePrint & Share-account of op een FTP-pagina,
HP Designjet ePrint & Share maakt het makkelijk om bestanden te bekijken, te delen en af te drukken.
●
Deel bestanden met een automatisch gemaakte hyperlink.
●
Toegang tot al uw FTP-pagina's op één plaats.
De printer in- en uitschakelen
De normale en aanbevolen manier om de printer in en uit te schakelen is met de aan/uit-toets op het
voorpaneel.
10
Hoofdstuk 1 Inleiding
NLWW
Als u echter van plan bent om de printer voor langere tijd op te bergen, of als de aan/uit-knop niet
werkt, dan raden we u aan de stroomkabel los te trekken.
Steek de stekker weer in het stopcontact om deze weer in te schakelen.
Wanneer de printer weer is ingeschakeld, duurt het initialiseren en controleren van de printkop
ongeveer drie minuten. Het gereedmaken van de printkop duurt ongeveer 75 seconden.
OPMERKING: Nadat de printer een bepaalde periode niet is gebruikt (de standaard tijd wordt
bepaald door Energy Star), wordt de energiebesparende slaapstand ingeschakeld. Bij elke interactie
met het voorpaneel van de printer, of bij het verzenden van een nieuwe afdruktaak gaat de printer
echter terug naar de actieve modus en kan het afdrukken onmiddellijk worden hervat. Zie Instelling
slaapstand wijzigen op pagina 28 om de tijd voor de slaapstand te wijzigen.
De interne afdrukken van de printer
De interne afdrukken bieden verschillende soorten informatie over de printer. Deze kunnen op het
voorpaneel worden opgevraagd.
NLWW
De interne afdrukken van de printer
11
Controleer voordat u een interne print opvraagt of de printer en het papier klaar zijn om af te drukken.
De breedte van het geladen papier moet minstens A4-staand (210 mm) zijn, anders kan de afdruk
gedeeltelijk wegvallen.
Druk op
en scroll naar Interne afdrukken en druk hier op om de gewenste interne afdruk te
selecteren. De volgende interne afdrukken zijn beschikbaar.
●
●
12
Demo-afdrukken: geeft een aantal eigenschappen van de printer weer
◦
IIlustratiedemo afdrukken
◦
Renderingdemo afdrukken
◦
GIS-map afdrukken
Afdrukken met gebruikersinformatie
◦
Een printerstatusrapport afdrukken
◦
Een afdrukkwaliteit-rapport afdrukken
◦
Netwerkrapport afdrukken
Hoofdstuk 1 Inleiding
NLWW
2
NLWW
De printer aansluiten
●
Kies welke verbindingsmethode u wilt gebruiken
●
Sluit de printer op het netwerk aan
●
Een computer met de printer verbinden via het netwerk (Windows)
●
Sluit een computer aan op de printer met de USB-kabel (Windows)
●
De printersoftware verwijderen (Windows)
●
Een computer met de printer verbinden via het netwerk (Mac OS X)
●
Een computer met de printer verbinden via een USB-kabel (Mac OS X)
●
De printersoftware verwijderen (Mac OS X)
13
Kies welke verbindingsmethode u wilt gebruiken
U kunt de printer op de volgende manieren aansluiten.
Verbindingstyp
e
Snelheid
Kabellengte
Andere factoren
Wireless
(Draadloos)
Gematigd; afhankelijk van
omstandigheden (afstand tot router,
storing, aantal draadloze clients,
netwerktopologie, etc.)
N.v.t.
Gevoelig voor storing over langere
afstanden; vereist extra apparatuur
(draadloos toegangspunt of draadloze
router)
Fast Ethernet
Snel; is afhankelijk van het
netwerkverkeer
Lang: 100 m
Vereist extra materiaal (switches).
Hi-Speed USB
Heel snel
Kort: 3 m
Er is een gecertificeerde snelle USBkabel nodig voor betrouwbare
communicatie.
OPMERKING: De snelheid van elke netwerkverbinding is afhankelijk van alle onderdelen van het
netwerk, zoals netwerkinterfacekaarten, routers, switches en kabels. Als een of meer van deze
onderdelen niet geschikt zijn voor snelle verbindingen, vermindert de totale snelheid van de
verbinding. De snelheid van uw netwerkverbinding kan ook worden beïnvloed door het totale verkeer
afkomstig van andere apparaten in het netwerk.
Sluit de printer op het netwerk aan
De printer kan zichzelf voor de meeste netwerken configureren op een manier die vergelijkbaar is met
elke andere computer op hetzelfde netwerk. De eerste keer dat u verbinding maakt kan het proces
enkele minuten in beslag nemen.
Zodra de printer een werkende netwerkconfiguratie heeft, kunt u het netwerkadres controleren vanaf
het voorpaneel: druk op
of .
De eenvoudigste manier om verbinding te maken met een draadloos netwerk is naar het voorpaneel
gaan en drukken op
en vervolgens Connectiviteit > Wizard Draadloos instellen te
selecteren.
Wanneer een netwerkapparaat zichzelf automatisch configureert door een IP-adres te ontvangen van
de DHCP-service, dan kan dit IP-adres anders zijn dan de vorige keer dat het apparaat wordt
uitgeschakeld, of de volgende keer dat het wordt ingeschakeld. Dit kan ertoe leiden dat het apparaat
wordt getoond als "offline" wanneer de poortinstellingen van de driver zijn geconfigureerd met het
oorspronkelijke IP-adres. Dit kan op ten minste drie manieren worden voorkomen:
●
Verleng de leasetijd van uw DHCP-server.
●
Stel een vast IP-adres in voor uw printer zodat dit niet wordt gewijzigd door DHCP (zie
Communicatieproblemen tussen de computer en de printer op pagina 124).
●
Configureer de printer en de driver zo dat verwezen wordt naar de hostnaam in plaats van naar
het numerieke IP-adres (zie Communicatieproblemen tussen de computer en de printer
op pagina 124).
Zie de Montage-instructies voor meer informatie over het instellen van internet en het verbinden met en
registreren bij de cloud om Webservices te activeren.
14
Hoofdstuk 2 De printer aansluiten
NLWW
Een computer met de printer verbinden via het
netwerk (Windows)
De volgende instructies zijn van toepassing indien u van plan bent met een printerdriver te af te
drukken vanuit softwaretoepassingen. Zie Afdrukken op pagina 43 voor alternatieve manieren van
afdrukken.
Controleer de apparatuur voordat u begint:
●
De printer moet zijn geconfigureerd en ingeschakeld.
●
De Ethernet-switch of router moet aan staan en correct werken.
●
Controleer of de printer en de computer zijn ingeschakeld en aangesloten op het netwerk (zie Sluit
de printer op het netwerk aan op pagina 14). De printer kan worden aangesloten via Ethernet of
Wi-Fi.
U kunt nu het printerdriver installeren en de printer aansluiten.
Installatie van printersoftware
1.
Noteer het IP-adres van de printer vanaf het voorpaneel (zie Geïntegreerde webserver openen
op pagina 27).
2.
Plaats de HP Start-up Kit-dvd in uw computer. Als de dvd niet automatisch wordt gestart, voert u
het programma setup.exe in de hoofdmap van de dvd uit.
3.
Navigeer naar de knop Software-installatie en druk hierop.
4.
Druk op de knop Software installeren en kies uw printer uit de lijst van netwerkprinters die
verschijnt, indien nodig aan de hand van het IP-adres.
Als uw computer geen printers vindt op het netwerk, dan wordt het venster Printer niet
gevonden getoond, dat u helpt uw printer te vinden. Indien er een firewall actief is; het kan
nodig zijn om deze tijdelijk uit te schakelen om de printer te vinden. U hebt ook de optie om de
printer te zoeken op hostnaam, IP-adres of MAC-adres.
In sommige gevallen, wanneer de printer zich niet in hetzelfde subnetwerk bevindt als de
computer, is het opgeven van het IP-adres van de printer de enige succesvolle optie.
5.
Volg de aanwijzingen op het scherm om printerstuurprogramma's en andere HP-software te
installeren, zoals de HP Utility, HP Designjet Preview en verbindingen met HP Designjet ePrint &
Share.
Met HP Designjet ePrint & Share kunt u een kopie van elk document dat u afdrukt een beveiligde
kopie maken in de cloud, in uw privé online afdrukgeschiedenis. Dit betekent dat u uw
documenten opnieuw kunt afdrukken, vanuit elke locatie. Om HPDesignjet ePrint & Share te
kunnen gebruiken, moet u een met een wachtwoord beschermd account maken om uw bestanden
te beschermen.
Als Web Services is ingeschakeld op uw printer, kunt u per e-mail afdrukopdrachten naar uw
printer sturen. Kijk in het menu van Web Services wat het e-mailadres is van uw printer, en stuur
het bestand dat u wilt afdrukken als bijlage naar dat e-mailadres.
NLWW
Een computer met de printer verbinden via het netwerk (Windows)
15
Sluit een computer aan op de printer met de USBkabel (Windows)
U kunt de printer direct op een computer aansluiten zonder via een netwerk te werken. Hiervoor
gebruikt u de optionele Hi-Speed USB-aansluiting. Een USB-verbinding kan sneller zijn dan een
netwerkverbinding, maar er zijn enkele nadelen waarmee u rekening moet houden:
●
De kabel heeft een beperkte lengte.
●
Het is moeilijker de printer te delen.
●
U kunt geen Web Services gebruiken.
●
U kunt geen automatische firmware-updates gebruiken.
OPMERKING: Het gebruik van niet-gecertificeerde USB-kabels kan leiden tot problemen met de
verbinding. Alleen kabels die zijn gecertificeerd door het USB Implementor's Forum
(http://www.usb.org/) mogen worden gebruikt met deze printer.
Installatie van printersoftware
De volgende instructies zijn van toepassing indien u van plan bent met een printerdriver te af te
drukken vanuit softwaretoepassingen. Zie Afdrukken op pagina 43 voor alternatieve manieren van
afdrukken.
1.
Sluit de computer nog niet op de printer aan. U moet eerst de printersoftware installeren
op de computer, op de volgende manier.
2.
Plaats de dvd van de HP Start-up Kit in uw dvd-station. Als de dvd niet automatisch wordt gestart,
voert u het programma setup.exe in de hoofdmap van de dvd uit.
3.
Navigeer naar de knop Software-installatie en druk hierop.
4.
Druk op de knop Software installeren.
5.
In sommige gevallen kunt u een bericht zien dat het installatieprogramma moet communiceren via
de firewall om op het netwerk te zoeken naar printers. Aangezien die niet nodig is, kunt u het
vakje Installatie vervolgen zonder op het netwerk te zoeken markeren.
6.
Wanneer u een lijst ziet met netwerkprinters, selecteert u Help me mijn printer te vinden
(inclusief printers met netwerk- en USB-verbinding).
7.
Selecteer USB-kabel.
OPMERKING: U kunt uw printer verbinden en de installatie later vervolgen indien u dit wenst.
Hiertoe markeert u het vakje Ik wil mijn printer verbinden na het voltooien van de
setup-wizard.
8.
Sluit, wanneer u wordt gevraagd de computer aan te sluiten op de printer, de computer aan op
de printer met een gecertificeerde USB-kabel. Controleer of de printer is ingeschakeld.
9.
Volg de aanwijzingen op het scherm om printerstuurprogramma's en andere HP-software te
installeren, zoals de HP Utility.
10. Als u tijdens het proces niet wordt gevraagd de printer te verbinden, doe dit dan nu en laat de
wizard het apparaat automatisch installeren.
16
Hoofdstuk 2 De printer aansluiten
NLWW
Overwegingen bij het delen van de printer
Andere gebruikers die uw printer met USB-verbinding delen, kunnen afdruktaken verzenden, maar
kunnen geen informatie ontvangen van de printer, hetgeen gevolgen heeft voor statusrapporten, beheer
en probleemoplossing.
TIP: De beste manier van het delen van een printer via een netwerk is de printer niet te verbinden met
een bepaalde computer maar met het netwerk. Zie Een computer met de printer verbinden via het
netwerk (Windows) op pagina 15.
De printersoftware verwijderen (Windows)
1.
Plaats de dvd van de HP Start-up Kit in uw dvd-station. Als de dvd niet automatisch wordt gestart,
voert u het programma setup.exe in de hoofdmap van de dvd uit.
2.
Navigeer naar de knop Software-installatie en druk hierop.
3.
Druk op de knop Software installeren en volg de aanwijzingen op het scherm om de
printersoftware te verwijderen.
Een computer met de printer verbinden via het
netwerk (Mac OS X)
U kunt de printer op de volgende manieren aansluiten op een Mac OS X-netwerk:
●
Bonjour
●
TCP/IP
De volgende instructies zijn van toepassing indien u van plan bent met een printerdriver te af te
drukken vanuit softwaretoepassingen. Zie Afdrukken op pagina 43 voor alternatieve manieren van
afdrukken.
Controleer de apparatuur voordat u begint:
●
De printer moet zijn geconfigureerd en ingeschakeld.
●
De Ethernet-switch of router moet aan staan en correct werken.
●
Controleer of de printer en de computer zijn ingeschakeld en aangesloten op het (draadloze of
bekabelde) netwerk. Zie Sluit de printer op het netwerk aan op pagina 14.
U kunt nu het printerdriver installeren en de printer aansluiten.
Bonjour-verbinding
NLWW
1.
Ga naar het voorpaneel en druk op
2.
Plaats de dvd van de HP Start-up Kit in uw dvd-station.
3.
Klik op het dvd-pictogram op het bureaublad.
4.
Open het Mac OS X HP Designjet-installatieprogramma.
5.
Volg de instructies op het scherm.
of
. Noteer de mDNS-servicenaam van uw printer.
De printersoftware verwijderen (Windows)
17
6.
De printersoftware is geïnstalleerd, inclusief de printerdrivers en andere other HP-software zoals
de HP Utility, HP Designjet Preview en verbindingen met HP Designjet ePrint & Share.
Met HP Designjet ePrint & Share kunt u een kopie van elk document dat u afdrukt een beveiligde
kopie maken in de cloud, in uw privé online afdrukgeschiedenis. Dit betekent dat u uw
documenten opnieuw kunt afdrukken, vanuit elke locatie. Om HPDesignjet ePrint & Share te
kunnen gebruiken, moet u een met een wachtwoord beschermd account maken om uw bestanden
te beschermen.
Als Web Services is ingeschakeld op uw printer, kunt u per e-mail afdrukopdrachten naar uw
printer sturen. Kijk in het menu van Web Services wat het e-mailadres is van uw printer, en stuur
het bestand dat u wilt afdrukken als bijlage naar dat e-mailadres.
7.
Wanneer de software is geïnstalleerd, wordt de HP Printer Setup Assistant (HP-assistent voor
printerconfiguratie) automatisch gestart en wordt er een verbinding met de printer ingesteld. Volg
de instructies op het scherm.
8.
Zoek wanneer u bij het scherm Printer selecteren komt de mDNS-servicenaam van uw printer op
(die u hebt genoteerd bij stap 1) in de kolom Printernaam.
●
Als u de juiste naam vindt, scrollt u opzij indien nodig om de kolom Verbindingstype te zien,
en controleert u of er Bonjour staat. Markeer vervolgens deze regel. Ga anders door met
zoeken in de lijst.
●
Als u de naam van uw printer niet kunt vinden met een Bonjour-verbindingstype, markeer
dan het vakje Mijn printer staat niet in de lijst.
Klik op Doorgaan.
9.
Volg de instructies op het scherm verder. Wanneer u bij het scherm Printerwachtrij gemaakt komt,
klikt u op Afsluiten om te stoppen, of op Nieuwe wachtrij maken als u verbinding wilt
maken met een andere printer op het netwerk.
10. Als de HP Printer Setup Assistant (HP-assistent voor printerconfiguratie) helemaal is uitgevoerd,
haalt u de dvd uit het dvd-rom-station.
Als het printerstuurprogramma al is geïnstalleerd, dan kan de HP Printer Setup Assistant op elk moment
vanaf de dvd worden gestart.
TCP/IP aansluiting
1.
Ga naar het voorpaneel en noteer de URL van de printer (zie Geïntegreerde webserver openen
op pagina 27).
2.
Plaats de dvd van de HP Start-up Kit in uw dvd-station.
3.
Klik op het dvd-pictogram op het bureaublad.
4.
Open het Mac OS X HP Designjet-installatieprogramma.
5.
Volg de instructies op het scherm.
6.
De printersoftware is geïnstalleerd, inclusief de printerdrivers en andere other HP-software zoals
de HP Utility, HP Designjet Preview en verbindingen met HP Designjet ePrint & Share.
Met HP Designjet ePrint & Share kunt u een kopie van elk document dat u afdrukt een beveiligde
kopie maken in de cloud, in uw privé online afdrukgeschiedenis. Dit betekent dat u uw
documenten opnieuw kunt afdrukken, vanuit elke locatie. Om HPDesignjet ePrint & Share te
18
Hoofdstuk 2 De printer aansluiten
NLWW
kunnen gebruiken, moet u een met een wachtwoord beschermd account maken om uw bestanden
te beschermen.
Als Web Services is ingeschakeld op uw printer, kunt u per e-mail afdrukopdrachten naar uw
printer sturen. Kijk in het menu van Web Services wat het e-mailadres is van uw printer, en stuur
het bestand dat u wilt afdrukken als bijlage naar dat e-mailadres.
7.
Wanneer de software is geïnstalleerd, wordt de HP Printer Setup Assistant (HP-assistent voor
printerconfiguratie) automatisch gestart en wordt er een verbinding met de printer ingesteld. Volg
de instructies op het scherm.
8.
Zoek wanneer u bij het scherm Printer selecteren komt de URL van die printer op (die u hebt
genoteerd bij stap 1) in de kolom Printernaam.
●
Als u de juiste naam vindt, scrollt u opzij indien nodig om de kolom Verbindingstype te zien,
en controleert u of er IP-afdrukken staat. Markeer vervolgens deze regel. Ga anders door
met zoeken in de lijst.
●
Als u de naam van uw printer niet kunt vinden met een verbindingstype IP-afdrukken,
markeer dan het vakje Mijn printer staat niet in de lijst.
Klik op Doorgaan.
9.
Volg de instructies op het scherm verder. Wanneer u bij het scherm Printerwachtrij gemaakt komt,
klikt u op Afsluiten om te stoppen, of op Nieuwe wachtrij maken als u verbinding wilt
maken met een andere printer op het netwerk.
10. Als de HP Printer Setup Assistant (HP-assistent voor printerconfiguratie) helemaal is uitgevoerd,
haalt u de dvd uit het dvd-rom-station.
Als het printerstuurprogramma al is geïnstalleerd, dan kan de HP Printer Setup Assistant op elk moment
vanaf de dvd worden gestart.
Een computer met de printer verbinden via een USBkabel (Mac OS X)
U kunt de printer direct op een computer aansluiten zonder via een netwerk te werken. Hiervoor
gebruikt u de optionele Hi-Speed USB-aansluiting. Een USB-verbinding kan sneller zijn dan een
netwerkverbinding, maar er zijn enkele nadelen waarmee u rekening moet houden:
●
De kabel heeft een beperkte lengte.
●
Het is moeilijker de printer te delen.
●
U kunt geen Web Services gebruiken.
●
U kunt geen automatische firmware-updates gebruiken.
OPMERKING: Het gebruik van niet-gecertificeerde USB-kabels kan leiden tot problemen met de
verbinding. Alleen kabels die zijn gecertificeerd door het USB Implementor's Forum
(http://www.usb.org/) mogen worden gebruikt met deze printer.
NLWW
Een computer met de printer verbinden via een USB-kabel (Mac OS X)
19
Installatie van printersoftware
De volgende instructies zijn van toepassing indien u van plan bent met een printerdriver te af te
drukken vanuit softwaretoepassingen. Zie Afdrukken op pagina 43 voor alternatieve manieren van
afdrukken.
1.
Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld of van de computer is losgekoppeld.
2.
Plaats de dvd van de HP Start-up Kit in uw dvd-station.
3.
Klik op het dvd-pictogram op het bureaublad.
4.
Open het Mac OS X HP Designjet-installatieprogramma.
5.
Volg de instructies op het scherm.
6.
De printersoftware wordt geïnstalleerd, inclusief het printerstuurprogramma en de HP Utility.
7.
Controleer of de computer aanstaat en met een USB-kabel is aangesloten op de computer.
OPMERKING: Het gebruik van niet-gecertificeerde USB-kabels kan leiden tot problemen met de
verbinding. Alleen kabels die zijn gecertificeerd door het USB Implementor's Forum
(http://www.usb.org/) mogen worden gebruikt met deze printer.
8.
Kort hierna wordt er automatisch een afdrukwachtrij gemaakt voor uw printer.
Printer delen
Als uw computer op een netwerk is aangesloten, kunt u de direct aangesloten printer beschikbaar
maken voor andere computers in hetzelfde netwerk.
1.
Dubbelklik op het pictogram Systeemvoorkeuren op de menubalk Dock op het bureaublad.
2.
Om het delen van printers in te schakelen, gaat u naar Delen, selecteert u Printers delen en
selecteert u de printer(s) die u wilt delen.
3.
Uw printer verschijnt automatisch in de lijst gedeelde printers getoond door alle andere computers
waarop Mac OS X draait en die verbonden is met uw lokale netwerk.
Houd rekening met de volgende zaken.
●
Gebruikers die uw printer willen delen, moeten de printersoftware installeren op hun eigen
computers.
●
Iedereen die uw direct verbonden printer deelt, kan printopdrachten sturen, maar kan geen
informatie ontvangen van de printer. Dit geldt voor alerts, statusrapporten, papierbeheer,
administratie en probleemoplossing.
●
Het delen van een direct verbonden printer kan een onacceptabele vertraging van uw computer
tot gevolg hebben.
TIP: De beste manier van het delen van een printer via een netwerk is de printer niet te verbinden met
een bepaalde computer maar met het netwerk. Zie Een computer met de printer verbinden via het
netwerk (Mac OS X) op pagina 17.
20
Hoofdstuk 2 De printer aansluiten
NLWW
De printersoftware verwijderen (Mac OS X)
1.
Plaats de dvd van de HP Start-up Kit in uw dvd-station.
2.
Klik op het dvd-pictogram op het bureaublad.
3.
Open het verwijderingsprogramma van Mac OS X HP Designjet en de aanwijzingen
op het scherm om de printersoftware te verwijderen.
Om de afdrukwachtrij te verwijderen, selecteert u het dialoog Afdrukken en faxen in
Systeemvoorkeuren. Selecteer de juiste printer en klik op de knop –.
NLWW
De printersoftware verwijderen (Mac OS X)
21
3
22
Installatie van de printer
●
Inleiding
●
Automatische firmware-updates
●
E-mailmeldingen in- en uitschakelen
●
Meldingen in- en uitschakelen
●
Toegang tot de geïntegreerde webserver
●
Voorkeuren voor Windows-drivers instellen
●
Webservices instellen
Hoofdstuk 3 Installatie van de printer
NLWW
Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft verschillende printerinstellingen die de printerbeheerder kan beheren zodra de
printer is opgezet en klaar voor gebruik is.
Automatische firmware-updates
De printer kan op gezette tijden automatisch controleren op firmware-updates (zie Firmware-update
op pagina 90). Zonder update zijn sommige webservices mogelijk niet beschikbaar. Het proces
Webservices inschakelen bevat de optie voor het automatisch bijwerken van firmware vanaf het
voorpaneel van de printer of de geïntegreerde webserver.
E-mailmeldingen in- en uitschakelen
Om e-mailmeldingen te ontvangen van de printer, moet de e-mailserver zijn geconfigureerd. Om de emailserver te configureren met de geïntegreerde webserver, selecteert u Instellingen > E-mailserver
en vult u de volgende velden in:
●
SMTP-server: het IP-adres van de server voor uitgaande e-mail (SMTP), die alle uitgaande emailberichten van de printer verwerkt. Als de mailserver verificatie vereist, kunt u geen emailmeldingen instellen.
●
E-mail adres van de printer: elk e-mailbericht dat door de printer wordt verzonden, moet een
retouradres bevatten. Dit hoeft geen echt, functioneel e-mailadres te zijn maar het moet wel uniek
zijn, zodat de ontvangers van het bericht kunnen zien door welke printer het is verzonden.
U kunt bbepaalde e-mailmeldingen in- en uitschakelen door Meldingen te selecteren in het tabblad
Tools van de geïntegreerde webserver.
Meldingen in- en uitschakelen
Printeralerts waarschuwen u wanneer er een printerprobleem is dat u kunt verhelpen door actie te
ondernemen of wanneer de status van een van uw afdruktaken verandert. De alerts worden getoond
op het voorpaneel van de printer, door de printerdriver en door de geïntegreerde webserver.
U kunt de instellingen van de alerts op verschillende manieren wijzigen om alle, sommige of geen van
de beschikbare alerts te laten tonen.
Toegang krijgen tot alert-instellingen onder Windows
●
Selecteer Alert-instellingen in het menu Extra van de HP Designjet Utility.
●
Selecteer Alert-instellingen op een willekeurige alertpagina die wordt getoond door de HP
Designjet Utility.
●
Klik met de rechter muisknop op het systeemvakpictogram van de HP Designjet Utility en selecteer
Alert-instellingen.
In het venster Alert-instellingen kunt ui de Alert-schuifknop gebruiken om alerts helemaal uit te
schakelen.
NLWW
Inleiding
23
U kunt ook aangeven wanneer, zo u dat wilt, kritieke of non-kritieke alerts moeten worden
weergegeven.
De instellingen aanpassen onder Mac OS X
●
Open Voorkeuren HP Printer Monitor, selecteer uw printer en vervolgens Alerts aanpassen,
zodat u voor iedere alert kunt instellen of hij wel of niet getoond moet worden en met welk
tijdinterval.
U kunt alerts volledig uitschakelen door het vakje voor "Toon status monitor in menubalk" uit te vinken
in het tabblad Meldingen van het venster Voorkeuren HP Printer Monitor. Als u dit vakje geselecteerd
laat maar het vakje "Mij laten weten wanneer er een alert verschijnt" leeg laat (zoals hieronder), dan
zijn de alerts beschikbaar in HP Printer Monitor, maar verschijnen ze niet in het dockscherm.
24
Hoofdstuk 3 Installatie van de printer
NLWW
Toegang tot de geïntegreerde webserver
Om te voorkomen dat gebruikers belangrijke apparaatinstellingen wijzigen, kunt u wachtwoorden
instellen in de geïntegreerde webserver, zodat gebruikers zonder wachtwoord alleen de
informatietabbladen kunnen zien. Zodra dit is ingesteld is het wachtwoord nodig om waarden in de
andere tabbladen te zien of te wijzigen.
Voorkeuren voor Windows-drivers instellen
U kunt enkele standaardinstellingen wijzigen in uw printerdriver volgens uw eigen voorkeuren,
bijvoorbeeld om kleuremulatie of opties voor papierbesparing in te stellen. Om dit bijvoorbeeld onder
Windows 7 te doen, drukt u op de knop Start van het computerscherm en daarna op Apparaten en
printers. Klik vervolgens met de rechter muisknop op het pictogram van de printer en selecteer
Afdrukvoorkeuren. Alle instellingen die u wijzigt in het scherm Afdrukvoorkeuren worden
opgeslagen als standaard waarden.
Webservices instellen
Voordat u Webservices gebuikt, is enige instellingen van uw printer en uw computer nodig.
1.
Zorg ervoor dat uw printer op de juiste wijze verbinding heeft met het internet.
2.
U kunt het ook op een later moment doen door te drukken op
op het beginscherm en de
instructies op het voorpaneel te volgen. Het kan nodig zijn de printer opnieuw te starten nadat
deze de firmware heeft bijgewerkt.
3.
Installeer de software van de printer (drivers en andere software om uw werkgemak te verhogen)
op uw computer vanaf de HP Start-up Kit dvd, of vanaf het web. U kunt ook documentatie en
ondersteunende informatie vinden op de dvd en op het web.
4.
Maak een HP Designjet ePrint & Share-account als u daarom wordt gevraagd, of later, op
http://www.hp.com/go/eprintandshare. HP Designjet ePrint & Share bewaart kopieën van al uw
afdrukopdrachten in de cloud zodat u ze opnieuw kunt afdrukken en delen van waar u ook bent,
zelfs vanaf uw smartphone of tablet-computer.
5.
Activeer uw account door op de activatie-link te klikken die u per mail ontvangt.
TIP: Als u dit bericht niet ziet, kijk dan in de map voor ongewenste e-mails.
6.
Deze stap is optioneel: Als u de beheerder bent van de printer, logt u in op het HP ePrint Center
(http://www.hp.com/go/eprintcenter) om het e-mailadres van uw printer te wijzigen of eprinter
security te gebruiken voor afdrukken op afstand.
Gefeliciteerd, u hebt nu Web Services volledig ingesteld. HP ePrint en HP Designjet ePrint & Share
kunnen nu worden gebruikt.
Voor de laatste informatie, ondersteuning en gebruiksvoorwaarden voor het HP ePrint Center en HP
Designjet ePrint & Share, zie de betreffende websites, http://www.hp.com/go/eprintcenter en
http://www.hp.com/go/eprintandshare.
NLWW
Toegang tot de geïntegreerde webserver
25
4
26
De printer personaliseren
●
De taal voor het voorpaneel wijzigen
●
Geïntegreerde webserver openen
●
De taal voor de geïntegreerde webserver wijzigen
●
Open de HP Utility.
●
De taal voor de HP Utility wijzigen
●
Instelling slaapstand wijzigen
●
Wijzig de instelling voor automatisch afsluiten.
●
De helderheid van het voorpaneeldisplay wijzigen
●
Netwerkinstellingen configureren
●
ePrinter security beheren
●
Het e-mailadres van uw printer wijzigen
Hoofdstuk 4 De printer personaliseren
NLWW
De taal voor het voorpaneel wijzigen
U kunt op twee manieren een andere taal voor de menu's en berichten op het voorpaneel selecteren.
, daarna op Printervoorkeuren >
●
Als u de taal op het voorpaneel begrijpt, druk dan op
Taal selecteren.
●
Als u de huidige taal op het voorpaneel niet begrijpt, zet u de printer uit. Druk op de aan/uit-knop
om deze in te schakelen. Zodra er pictogrammen verschijnen op het voorpaneel, drukt u
achtereenvolgens op , ,
en . Als u de pictogrammen niet ziet op het voorpaneel, druk
dan op de plaats waar ze horen te verschijnen (zie Voorpaneel op pagina 7).
Bij beide methoden verschijnt nu het taalselectiemenu op het voorpaneel. Selecteer de gewenste taal.
Geïntegreerde webserver openen
Met behulp van de geïntegreerde webserver kunt u uw printer op afstand beheren via een gewone
webbrowser op een willekeurige computer.
Voor het gebruik van de geïntegreerde webserver hebt u een TCP/IP-verbinding met de printer nodig.
U kunt de geïntegreerde webserver indirect opvragen via de HP Utility, indien u via TCP/IP verbinding
maakt met uw printer (bekabeld of draadloos).
De volgende browsers zijn getest op compatibiliteit met de geïntegreerde webserver:
●
Internet Explorer 7.0 of later
●
Opera 8 of later
●
Mozilla Firefox 2 en hoger
●
Safari 3 of later
●
Google Chrome 3 of later
Om de geïntegreerde webserver op een willekeurige computer te gebruiken, opent u de webbrowser
en typt u het IP-adres van de printer in.
U ziet dit IP-adres op het voorpaneel wanneer u op
of
drukt.
Als u deze instructies hebt opgevolgd maar geen toegang hebt tot de geïntegreerde webserver, gaat u
naar Geen toegang tot geïntegreerde webserver op pagina 134.
De taal voor de geïntegreerde webserver wijzigen
De standaard taal waarin de geïntegreerde webserver de eerste keer wordt getoond is de taal die u
selecteert voor de browser. Als deze taal niet wordt ondersteund door de geïntegreerde webserver,
dan wordt de geïntegreerde webserver in het Engels getoond; u kunt dit echter in een andere
ondersteunde taal wijzigen.
De talen die worden ondersteund door de geïntegreerde webserver zijn Engels, Portugees, Spaans,
Frans, Italiaans, Duits, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Koreaans en
Japans. Er is een tabblad rechtsboven op het venster om de taal te selecteren.
NLWW
De taal voor het voorpaneel wijzigen
27
Open de HP Utility.
Net de HP Utility kunt u uw printer beheren vanaf een computer met een USB-, TCP/IP- of Wi-Fiverbinding.
●
Voor Windows: start de HP Utility vanaf de snelkoppeling op uw bureaublad, of vanaf Start >
Alle programma's > Hewlett-Packard > HP Designjet Utility > HP Designjet Utility.
Hierdoor wordt de HP Designjet Utility gestart en ziet u de HP Designjet-printers die zijn
geïnstalleer op uw computer.
●
Voor Mac OS X: start de HP Utility vanaf de snelkoppeling op het dock, of door
STARTUP_DISK > Library > Printers > hp > Utilities > HP Utility te selecteren. Hierdoor
wordt de HP Utility gestart en ziet u de HP Designjet-printers die zijn geïnstalleerd op uw
computer.
Wanneer u uw printer selecteert in het linker deelvenster, is alles in het rechter deelvenster
specifiek voor die printer.
De taal voor de HP Utility wijzigen
De HP Utility werkt in de volgende talen: Engels, Portugees, Spaans, Catalaans (alleen Windows),
Frans, Italiaans, Duits, Russisch, vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees, Koreaans en Japans.
●
Voor Windows: de taal wordt aangepast aan uw plaatselijke taalinstellingen zoals deze zijn
gedefinieerd in het configuratiescherm van Windows.
●
Voor Mac OS X: de taak wordt gewijzigd zoals bij elke andere toepassing. Selecteer in
Systeemvoorkeuren de optie Internationaal en start de toepassing opnieuw op.
Instelling slaapstand wijzigen
Als de printer is ingeschakeld maar een bepaalde periode niet wordt gebruikt, wordt automatisch de
slaapstand geactiveerd om energie te besparen. Als u de wachttijd voor het activeren van de
slaapstand wilt wijzigen, gaat u naar het voorpaneel en drukt u op , Printervoorkeuren >
Slaapstand. Selecteer de gewenste waarde en druk vervolgens op OK. U kunt een tijd instellen
tussen 5 en 240 minuten. De standaardinstelling is 30 minuten.
Wijzig de instelling voor automatisch afsluiten.
U kunt de functie voor automatisch uitschakelen van de printer gebruiken om de printer automatisch te
laten uitschakelen. Als u dit bijvoorbeeld instelt op 2 uur, wordt de printer na 2 uur zonder activiteit
uitgeschakeld. Op deze manier kunt u meer energie besparen. De functie voor automatische
uitschakeling wordt echter automatisch uitgeschakeld wanneer de printer is verbonden met een
netwerk, om andere netwerkgebruikers geen ongemak te bezorgen.
Als u een USB-verbinding gebruikt, kunt u de printer zo instellen dat deze wordt uitgeschakeld na 1 tot
en daarna op Printervoorkeuren > Auto12 uur zonder activiteit. Druk op het voorpaneel op
off.
28
Hoofdstuk 4 De printer personaliseren
NLWW
De helderheid van het voorpaneeldisplay wijzigen
Om de helderheid van het voorpaneel te wijzigen, drukt u op
en daarna op Printervoorkeuren
> Schermhelderheid, en selecteer de gewenste waarde. Druk op OK om de waarde in te stellen.
De schermhelderheid is standaard ingesteld op 50.
Netwerkinstellingen configureren
U kunt de netwerkinstellingen bekijken en configureren in de geïntegreerde webserver, de HP Utility of
het voorpaneel.
●
Via de geïntegreerde webserver: Selecteer het tabblad Setup en daarna Netwerk.
●
Vanuit de HP Utility: U kunt de geïntegreerde webserver opvragen via de HP Utility.
●
Vanaf het bedieningspaneel: druk op
, daarna op Connectiviteit.
De volgende opties zijn beschikbaar:
●
Draadloos aan/uit zet de draadloze verbinding aan of uit.
●
Met de Wizard voor draadloze instellingen kunt u eenvoudig verbinding maken met een
draadloos netwerk.
●
Met Wi-Fi protected setup kunt u een verbinding instellen met een draadloos netwerk met
WPS-versleuteling (drukknop of pincode).
●
Netwerkoverzicht geeft informatie over het bekabelde of draadloze netwerk
●
Test draadloos netwerk afdrukken voert diagnostische tests uit van draadloze
verbindingen
●
Printnetwerkconfiguratie
●
Geavanceerde configuratie
●
◦
Met I/O timeout selecteren stelt u de tijd in die de driver wacht voordat er een taak naar
de printer wordt verzonden zodra de verbinding is geopend. De waarden kunnen
uiteenlopen van een halve minuut tot een half uur.
◦
Met Linksnelheid kunt u de snelheid wijzigen waarmee gegevens via het netwerk worden
verzonden. De standaardinstelling is Automatisch.
◦
Met IP-instellingen kunt u het IP-adres, het subnetmasker, de standaard gateway en het
DNS-adres bekijken of wijzigen.
◦
Met Hostname kunt u de hostnaam wijzigen.
Standaardnetwerkinstellingen herstellen
FTP-instellingen configureren
Firewall-functies geven beveiliging op de netwerklaag voor zowel IPv4- als IPv6-netwerken. De firewall
biedt eenvoudige beheersing van IP-adressen die toegang toestaan.
NLWW
De helderheid van het voorpaneeldisplay wijzigen
29
OPMERKING: Naast firewallbescherming op de netwerklaag ondersteunt de printer ook open
secure sockets layer (SSL)-normen op de transportlaag voor client-server-toepassingen zoals client-serververificatie of HTTPS-webbrowsen.
Voor firewall-gebruik op de printer moet u een firewallbeleid configureren die kan worden toegepast
op het opgegeven IP-verkeer. Firewall-beleidspagina's kunnen worden opgevraagd via de
geïntegreerde webserver en getoond door uw webbrowser. Nadat er een beleid is geconfigureerd,
wordt dit pas geactiveerd wanneer u klikt op Toepassen in de geïntegreerde webserver.
Firewall-regels maken en gebruiken
Met firewall-regels kunt u IP-verkeer beheersen. Gebruik firewall-regels om IP-verkeer toe te laten of te
weigeren, op basis van IP-adressen en -services.
Voer maximaal tien regels in, waarbij elke regel de hostadressen, services en de te nemen actie voor
de betreffende adressen en services specificeert.
Een nieuwe firewallregel maken
1.
Open de geïntegreerde webserver.
2.
Klik op het tabblad Instellingen en daarna op Firewall-regels.
3.
Klik op Nieuw en volg de aanwijzingen op het scherm.
OPMERKING: Nadat u hebt geklikt op Toepassen kan de verbinding met de geïntegreerde
webserver voor een korte periode worden onderbroken. Als het IP-adres niet is gewijzigd, wordt de
geïntegreerde webserver weer ingeschakeld. Als het IP-adres wel is gewijzigd, gebruik dan het nieuwe
IP-adres om de geïntegreerde webserver te openen.
Wijzig de prioriteit van firewallregels
1.
Open de geïntegreerde webserver.
2.
Klik op het tabblad Instellingen en daarna op Firewall-prioriteit.
3.
Selecteer de prioriteit uit de lijst Regelvoorrang, waarbij 10 de hoogste en 1 de laagste prioriteit
is.
4.
Klik op Apply (Toepassen).
Firewallopties wijzigen
1.
Open de geïntegreerde webserver.
2.
Klik op het tabblad Instellingen en daarna op Firewall-opties.
3.
Wijzig elke gewenste optie en klik op Toepassen.
OPMERKING: Nadat u hebt geklikt op Toepassen kan de verbinding met de geïntegreerde
webserver voor een korte periode worden onderbroken. Als het IP-adres niet is gewijzigd, wordt de
geïntegreerde webserver weer ingeschakeld. Als het IP-adres wel is gewijzigd, gebruik dan het nieuwe
IP-adres om de geïntegreerde webserver te openen.
Alle instellingen herstellen
Om de fabrieksinstellingen van de firewall te herstellen, herstelt u de netwerkinstellingen van de printer.
30
Hoofdstuk 4 De printer personaliseren
NLWW
Beperkingen aan regels, sjablonen en services.
Houd bij het maken van firewallregels rekening met de volgende beperkingen aan regels, sjablonen en
services.
Item
Beperking
Maximumaantal regels
10 (één standaard regel)
Maximumaantal adressjablonen
12
Maximumaantal door de gebruiker gedefinieerde adressjablonen
5
Maximumaantal services die u kunt toevoegen aan een door de gebruiker gedefinieerde
sjabloon
40
OPMERKING: De beperking geldt niet voor de vooraf gedefinieerde sjabloon Alle services,
die alle services die door de afdrukserver worden ondersteund toestaat.
Maximumaantal services die u kunt toevoegen aan het beleid
40
OPMERKING: Voor elke regel kan er slechts één adressjabloon en één servicesjabloon
worden toegevoegd.
Maximumaantal servicesjablonen in het beleid
10
Maximumaantal door de grebruiker gedefinieerde aangepaste servicesjablonen
5
Netwerkinstellingen herstellen
Om het beheerderswachtwoord en de netwerkinstellingen opnieuw in te stellen, gaat u naar het
voorpaneel en drukt u op , daarna Connectiviteit > Standaard netwerkinstellingen
herstellen.
OPMERKING:
hersteld.
Druk de netwerkconfiguratiepagina af en controleer of de netwerkinstellingen zijn
OPMERKING:
printer hersteld.
Door de netwerkinstellingen van de printer worden ook de firewallinstellingen van de
ePrinter security beheren
Als u Web Services hebt ingesteld, is de printer in de ontgrendelde modus. In de ontgrendelde modus
kan iedereen die het e-mailadrs van uw printer kent op uw printer afdrukken door er een bestaand
heen te sturen. Hoewel HP een spamfilter levert, moet u zorgvuldig zijn met het geven van het emailadres van uw printer, omdat alles wat naar dat adres gestuurd wordt op uw printer wordt
afgedrukg.
Als u de beheerder bent van de printer, kunt u ePrinter beveiliging beheren of de status van uw printer
wijzigen naar vergrendelde modus door naar het HP ePrint Center te gaan op http://www.hp.com/
go/eprintcenter. U kunt daar ook het e-mailadres van uw printer aanpassen en afdruktaken beheren.
Tijdens uw eerste beozek moet u een account aanmaken voor het HP ePrint Center.
Het e-mailadres van uw printer wijzigen
U kunt het e-mailadres van uw printer wijzigen in het HP ePrint Center: .
NLWW
ePrinter security beheren
31
5
32
Papiertoevoer
●
Algemeen advies bij papier laden
●
Een rol op de as plaatsen
●
Rollen in de printer laden
●
Een papierrol verwijderen
●
Eén vel laden
●
Eén vel verwijderen
●
Gebruik de lade voor 250 vellen
●
Informatie over het papier bekijken
●
Papier behandelen
●
Wijzig de droogtijd
●
De automatische snijden aan en uit zetten
●
Formuliertoevoer met of zonder snijden
Hoofdstuk 5 Papiertoevoer
NLWW
Algemeen advies bij papier laden
U kunt op drie verschillende manieren papier in de printer laden: van een rol, als een enkel vel, of als
een stapel afzonderlijke vellen vanaf de invoerlade voor meerdere vellen. Slechts één van deze
methodes kunnen tegelijk worden gebruikt, en de overschakeling naar een andere methode vindt
handmatig plaats: dit gebeurt niet automatisch.
VOORZICHTIG: Zorg dat de printerwielen zijn vergrendeld (de remhendel moet omlaag staan) om
te voorkomen dat de printer wegrolt.
VOORZICHTIG: Het papier dient 280 mm of breder te zijn. Papier van A4- en letterformaat mag
niet in rechtop worden geladen.
TIP: Draag voor fotopapier katoenen handschoenen om te voorkomen dat er olie op het papier komt.
VOORZICHTIG:
NLWW
Houd de bak gedurende het hele laadproces gesloten.
Algemeen advies bij papier laden
33
Een rol op de as plaatsen
1.
Als de printer een T520 is, open dan de klep van de rol.
2.
Verwijder de as uit de printer.
WAARSCHUWING! Plaats uw vingers niet in de assteunen tijdens het verwijderen.
34
3.
Aan elk uiteinde van de as bevindt zich een stop om de rol op zijn plaats te houden. De blauwe
stop kan worden verwijderd om een nieuwe rol te plaatsen; de stop schuift over de as om rollen
van verschillende breedten te kunnen vasthouden. Verwijder de blauwe papierstop van de as.
4.
Als de rol lang is, leg dan de as horizontaal op een tafel en laad de rol op de tafel.
Hoofdstuk 5 Papiertoevoer
NLWW
5.
Schuif de nieuwe rol op de as. Zorg dat u het papier zoals in de figuur houdt. Als het papier niet
juist is geplaatst, verwijdert u de rol, draait u deze 180° en schuift u de rol weer op de as. Er zijn
labels op de as waarmee de juiste richting wordt aangegeven.
OPMERKING: Vanaf de achterzijde van de printer wordt de blauwe stopper in de houder aan
de rechter zijde geplaatst.
Zorg ervoor dat de beide uiteinden van de rol zich zo dicht mogelijk bij de asstoppen bevinden.
6.
Plaats de blauwe papierstop op het open uiteinde van de as en druk de stop naar het uiteinde van
de rol.
7.
Zorg ervoor dat de blauwe papierstop zo ver als mogelijk wordt ingedrukt. Controleer of er geen
ruimte is tussen de rol en de stoppen aan beide uiteinden.
Als u regelmatig van papiertype verandert, kunt u de rollen sneller vervangen door verschillende typen
rollen vooraf op verschillende assen te plaatsen. Extra assen kunnen afzonderlijk worden aangeschaft,
zie Accessoires op pagina 92.
Rollen in de printer laden
Voordat u deze procedure uitvoert, moet u een rol op de as hebben geplaatst. Zie Een rol op de as
plaatsen op pagina 34.
1.
Klik op het bedieningspaneel op
en vervolgens op Rol laden.
Deze stap is optioneel: als u begint met het plaatsen van rolpapier, dan herkent de printer dat u
een rol wilt laden.
NLWW
Rollen in de printer laden
35
2.
Als de printer een T520 is, open dan de klep van de rol.
3.
Plaats de as in de printer en houd deze aan beide uiteinden vast. De blauwe hub dient zich aan
de linkerkant bevinden wanneer u vanaf de voorzijde van de monitor kijkt.
4.
Als de rand van de rol scheef of gescheurd is (soms als gevolg van plakband dat wordt gebruikt
om het uiteinde van de rol op zijn plaats te houden), trek het papier er dan iets uit en snij een
rechte rand.
5.
Plaats de papierrand in de printer.
WAARSCHUWING! Duw uw vingers niet in het papierpad van de printer.
36
Hoofdstuk 5 Papiertoevoer
NLWW
6.
Rol het papier de printer in totdat u weerstand voelt en het papier iets buigt. Wanneer de printer
het papier detecteert, klinkt er een geluidssignaal en wordt het papier automatisch ingevoerd.
7.
Op het voorpaneel kunt u de papiercategorie en het type kiezen.
Als u het papiertype niet ziet op het voorpaneel, druk dan op Meer papiersoorten. Als u ook
dan het papiertype niet ziet in de lijst, zie dan Papiertype niet aanwezig in driver
op pagina 100.
8.
De printer controleert de uitlijning en meet de breedte. Als de rol niet goed is uitgelijnd, volg dan
de instructies op het scherm op het voorpaneel.
9.
Als de printer een T520 is, sluit dan de klep van de rol.
OPMERKING: Als u bij het laden van papier onverwachte problemen ondervindt, gaat u naar Het
lukt niet om het papier te laden op pagina 98.
Een papierrol verwijderen
Als zich papier op de rol bevindt, kunt u dit verwijderen vanaf het voorpaneel: druk op
en
daarna op Rol verwijderen. De invoerlade voor meerdere vellen wordt daarna de standaard
actieve papierbron.
Als het uiteinde van het papier niet meer aan de kern is gehecht, dan vraagt het voorpaneel u de rol
handmatig te verwijderen.
Na het verwijderen is de invoerlade voor meerdere vellen de standaard actieve papierbron.
Eén vel laden
OPMERKING:
NLWW
Voor rollen en vellen worden dezelfde invoeropening in de printer gebruikt.
Een papierrol verwijderen
37
OPMERKING: Vellen van 329 mm breed of minder dienen te worden geladen van de invoerlade
voor meerdere vellen.
1.
Druk op het voorpaneel op
en vervolgens op Enkel vel laden.
2.
Als er al een rol is geladen, moet u wachten totdat deze automatisch wordt verwijderd,
3.
Selecteer uw papiercategorie en -type. Als u het papiertype niet ziet op het voorpaneel, druk dan
op Meer papiersoorten. Als u ook dan het papiertype niet ziet in de lijst, zie dan Papiertype
niet aanwezig in driver op pagina 100.
4.
Als de printer een T520 is, open dan de klep van de rol.
5.
Plaats het vel in de rechterzijde van de invoeropening wanneer het voorpaneel daar om vraagt.
WAARSCHUWING! Duw uw vingers niet in het papierpad van de printer.
6.
38
Lijn het vel uit met de blauwe lijn.
Hoofdstuk 5 Papiertoevoer
NLWW
7.
Druk op OK op het voorpaneel om het papier in de printer in te voeren. Voer het vel de printer in;
dit is vooral belangrijk bij dikkere papiersoorten.
8.
De printer controleert de uitlijning en meet het papier.
OPMERKING: Afhankelijk van de breedte van het vel wordt dit via de voorzijde uit de printer
gevoerd.
9.
Als het vel niet goed is uitgelijnd, wordt u mogelijk gevraagd dit opnieuw te laden.
OPMERKING: Als u bij het laden van papier onverwachte problemen ondervindt, gaat u naar Het
lukt niet om het papier te laden op pagina 98.
Eén vel verwijderen
Om een vel te verwijderen, gaat u naar het voorpaneel en drukt u op
en daarna op Enkel
vel verwijderen.
Het vel wordt uit de voorzijde van de printer gevoerd; u kunt dit handmatig pakken of in de bak laten
vallen.
Na het verwijderen is de invoerlade voor meerdere vellen de standaard actieve papierbron.
Gebruik de lade voor 250 vellen
1.
Als er geen rol is geladen of als de rol geen papier meer heeft, dan is de invoerlade voor
meerdere vellen standaard actief.
U kunt ook op het voorpaneel op
en vervolgens op Invoerlade voor meerdere vellen
drukken. Als er al een rol of een afzonderlijk vel is geladen, moet u wachten totdat deze
automatisch wordt verwijderd.
2.
NLWW
Verstel de verlengstukken van de invoerlade, afhankelijk van de lengte van het papier: de eerste
verlenging voor A4- en de tweede verlenging voor A3-papier.
Eén vel verwijderen
39
3.
Verstel de verlengstukken van de uitvoerlade, afhankelijk van de lengte van het papier.
4.
Plaats vellen papier in de lade met de afgedrukte zijde naar buiten. Zorg ervoor dat alle vellen
van hetzelfde formaat zijn.
5.
Pas de lade aan aan de breedte van het papier aan.
Informatie over het papier bekijken
Druk op het pictogram van de actieve papierbron om informatie over het geladen papier te zien.
De volgende informatie wordt op het voorpaneel weergegeven:
40
●
het geselecteerde papiertype
●
de status van de rol of het vel papier
●
de breedte van het papier in millimeters (schatting)
Hoofdstuk 5 Papiertoevoer
NLWW
Als er geen papier is geladen, verschijnt het bericht Out of paper (Papier op).
Papier behandelen
Volg om de papierkwaliteit te behouden de aanbevelingen hieronder op.
●
Bewaar rollen onder bedekking van een ander stuk papier of textiel
●
Bewaar gesneden vellen bedekt en schoon, of veeg ze schoon voordat ze in de printer worden
geladen
●
Invoer- en uitvoerplaten reinigen
●
Houd de bovenklep van uw printer altijd gesloten
OPMERKING: Met fotopapier en gecoat papier moet zorgvuldig worden omgegaan, zie De afdruk
heeft veegvlekken of krassen op pagina 114.
Wijzig de droogtijd
U kunt de droogtijd aanpassen aan uw specifieke afdrukcondities, zoals meerdere afdrukken waarbij
tijd belangrijker is of wanneer u ervoor moet zorgen dat de inkt droog is voordat u het papier
behandelt.
Druk op
gevolgd door Printervoorkeuren > Afdruk ophalen > Droogtijd selecteren. U
kunt de volgende opties selecteren:
●
Extra lang, voor een langere dan aanbevolen tijd om ervoor te zorgen dat de inkt volledig
gedroogd is
●
Optimaal, voor de standaard en aanbevolen tijd voro het geselecteerde papier (dit is de
standaardinstelling)
●
Geen voor het uitschakelen van de droogtijd en verwijdering van de afdruk uit de printer zodra
het afdrukken is voltooid
VOORZICHTIG: Als de inkt niet droog is wanneer de afdruk wordt verwijderd, kan er inkt in de
uitvoerlade overblijven en kunnen er vlekken op de afdruk ontstaan.
OPMERKING: Als u de droogtijd tijdens een afdruk annuleert, zal de printer het papier mogelijk
niet meteen afsnijden en doorvoeren vanwege printkoponderhoud dat gelijktijdig wordt uitgevoerd. Als
de droogtijd nul is, wordt het papier gesneden en wordt daarna het printkoponderhoud uitgevoerd. Als
de droogtijd echter groter is dan nul, dan zal de printer het papier pas snijden nadat het
printkoponderhoud is voltooid.
De automatische snijden aan en uit zetten
Om de papiersnijder van de printer aan en uit te zetten, gaat u naar het voorpaneel, drukt u op ,
gevolgd door Printervoorkeuren > Afdruk ophalen > Snijder inschakelen, en wijzigt u de
snijderoptie.
De standaardinstelling is Aan.
OPMERKING: Als de snijder is uitgeschakeld, wordt het papier niet gesneden tussen afdruktaken,
maar wordt het papier wel gesneden bij het laden en verwijderen van rollen.
NLWW
Papier behandelen
41
TIP: Zie Formuliertoevoer met of zonder snijden op pagina 42 voor het snijden van rolpapier
terwijl de automatische snijder is uitgeschakeld
Formuliertoevoer met of zonder snijden
Als u naar het voorpaneel gaat en drukt op , gevolgd door Formulier invoeren en snijden, dan
voert de printer het papier vooruit en wordt er een rechte snijding gemaakt langs de voorste rand. Er
zijn minstens twee mogelijke redenen waarom u dit kunt willen doen.
●
Voor het bijsnijden van de voorrand van het papier als dit beschadigd of niet recht is.
●
Om het papier door te voeren en af te snijden wanneer de automatische snijder is uitgeschakeld.
OPMERKING: De afdrukknop ondergaat na elke afdruk een onderhoudsbeurt en het papier kan pas
worden gesneden nadat dit proces is afgerond, waardoor u een vertraging kunt bemerken.
VOORZICHTIG: Verwijder het afgesneden stuk van de uitvoerplaat. Als er stroken of korte
afdrukken achterbijven op de uitvoerplaat, dan kan de printer vastlopen. Controleer ook of er geen
stukken papier achterblijven in de snijgelijder.
OPMERKING: Met fotopapier en gecoat papier moet zorgvuldig worden omgegaan, zie De afdruk
heeft veegvlekken of krassen op pagina 114.
Om het papier door te voeren zonder te snijden, gaat u naar het voorpaneel en drukt u op
gevoglgd door Papierdoorvoer.
42
Hoofdstuk 5 Papiertoevoer
NLWW
6
NLWW
Afdrukken
●
Afdrukken vanaf een computer met een printerdriver
●
Geavanceerde afdrukinstellingen
●
Kleurbeheer
43
Afdrukken vanaf een computer met een
printerdriver
Dit is de traditionele manier van afdrukken vanaf een computer De juiste printerdriver moet zijn
geïnstalleerd op de computer (zie De printer aansluiten op pagina 13), en de computer moet met de
printer zijn verbonden via he netwerk, een netwerkkabel of Wi-Fi.
Wanneer de printerdriver is geïnstalleerd en de computer is verbonden met de printer, dan kunt u
afdrukken vauit een softwaretoepassing door de afdrukopdracht van de printer te gebruiken en de
juiste printer te selecteren.
Geavanceerde afdrukinstellingen
In de rest van dit hoofdstuk worden de verschillende afdrukinstellingen besproken die u kunt gebruiken.
Deze methoden bieden een relatief groot aantal instellingen om aan alle vereisten te kunnen voldoen.
TIP: Over het algemeen wordt aanbevolen dat u de standaardinstellingen gebruikt, tenzij u weet dat
deze niet voldoen aan uw vereisten.
TIP: Als u van plan bent een bepaalde groep instellingen herhaaldelijk te gebruiken, kunt u deze
instellingen opslaan onder een naam van uw keuze en ze later opnieuw oproepen. Een opgeslagen
groep van instellingen wordt een 'quick set' genoemd in de Windows-printerdriver.
Afdrukkwaliteit selecteren
De printer beschikt over verschillende opties voor afdrukkwaliteit, aangezien het afdrukken op de
hoogste kwaliteit meer tijd kost. Sneller afdrukken gaat ten koste van de kwaliteit.
De keuze voor printkwaliteit is en schuifbalk waarmee u kunt kiezen tussen kwaliteit en snelheid. Met
sommige papiertypes kunt u kiezen voor een compromis tussen de twee.
U kunt ook kiezen uit de aangepaste opties: Best, Normal (Normaal) en Fast (Snel). Als u Fast
(Snel) selecteert, kunt u ook Economode selecteren, voor een lagere renderingresolutie en minder
inktverbruik. Hierdoor wordt de afdruksnelheid nog verder vergroot, maar wordt de afdrukkwaliteit
verlaagd. Economode kan alleen uit de aangepaste opties worden gekozen (niet vanaf de
schuifbalk).
Er is ook een extra aangepaste optie die gevolgen hebben voor de afdrukkwaliteit: Maximum detail
(Max. details) Zie Afdrukken met hoge kwaliteit op pagina 49.
OPMERKING: In het dialoogvenster van de Windows-driver wordt de renderingresolutie voor de
afdruktaak getoond in het dialoogvenster Custom Print Quality Options (Aangepaste opties voor
afdrukkwaliteit); selecteer Custom options (Aangepaste opties) en daarna Settings (Instellingen). In
het afdrukdialoogvenster in Mac OS X wordt dit getoond in het vak Summary (Overzicht).
44
Hoofdstuk 6 Afdrukken
NLWW
U kunt opties voor de afdrukkwaliteit op de volgende manieren selecteren:
●
In het dialoogvenster van de Windows-driver: ga naar het tabblad Paper/Quality
(Papier/kwaliteit) en kijk naar het gedeelte Print Quality (Afdrukkwaliteit). Als u Standard
Options (Standaard opties) selecteert, verschijnt er een eenvoudige schuifbalk waarmee u kunt
kiezen voor snelheid of kwaliteit. Als u Custom Options (Aangepaste opties) selecteert, ziet u
de specifiekere opties die hierboven worden beschreven.
●
In het afdrukdialoogvenster in Mac OS X: ga naar het vak Paper/Quality (Papier/
kwaliteit) en kijk naar het gedeelte Quality Options (Kwaliteitsopties). Als u Standard
(Standaard) selecteert, verschijnt er een eenvoudige schuifbalk waarmee u kunt kiezen voor
snelheid of kwaliteit. Als u Custom (Aangepaste) selecteert, ziet u de specifiekere opties die
hierboven worden beschreven.
OPMERKING: De afdrukkwaliteit van pagina's die door de printer zijn of worden ontvangen, kan
niet meer worden aangepast, zelfs als het afdrukken nog niet is gestart.
Papierformaat selecteren
U kunt het papierformaat op de volgende manieren instellen:
OPMERKING: Het papierformaat dat hier wordt geselecteerd, moet het papierformaat zijn waarin
het document werd gemaakt. Het is mogelijk de schaling van het document te wijzigen in een ander
formaat om af te drukken. Zie Een afdruk opnieuw schalen op pagina 47.
●
In het dialoogvenster van de Windows-driver: selecteer het tabblad Paper/Quality
(Papier/kwaliteit) en selecteer het papierformaat uit de lijst Document Size (Documentformaat).
●
In het dialoogvenster voor pagina-instelling in Mac OS X: selecteer uw printer uit de
lijst Printer en selecteer uw papierformaat uit de lijst Paper Size (Papierformaat).
OPMERKING: Als er geen dialoogvenster voor Page Setup (Pagina-instelling) is, gebruik dan
het dialoogvenster Print (Afdrukken).
Aangepaste papierformaten
Als u een papierformaat wilt kiezen dat niet is vermeld in de lijst van standaard papierformaten, dan
zijn er verschillende manieren om dit te selecteren.
Gebruik de Windows-printerdriver
1.
Selecteer het tabblad Papier/Kwaliteit.
2.
Klik op de knop Custom (Aangepast).
3.
Voer de naam en afmetingen van uw nieuwe papierformaat in.
4.
Druk op OK. Het nieuwe papierformaat wordt automatisch geselecteerd.
Een aangepast papierformaat dat op deze manier wordt gemaakt, heeft de volgende eigenschappen:
NLWW
●
Het papierformaat is permanent. Het verdwijnt niet wanneer de driver wordt afgesloten of
wanneer de computer wordt uitgeschakeld.
●
Het papierformaat is gekoppeld aan de printerwachtrij. Het is niet te zien in andere
printerwachtrijen op dezelfde computer.
Geavanceerde afdrukinstellingen
45
●
Op domeinservernetwerken is het papierformaat gekoppeld aan de computer. Het is niet te zien
op andere computers die dezelfde wachtrij delen.
●
In werkgroepnetwerken wordt het papierformaat gedeeld tussen alle computers die de
afdrukwachtrij delen.
●
Als de afdrukwachtrij wordt verwijderd, dan wordt het papierformaat ook verwijderd.
Windows-formulieren gebruiken
1.
Windows Vista of XP. Selecteer in het startmenu of in het Configuratiescherm de optie Printers;
kies vervolgens in het menu Bestand de optie Servereigenschappen.
Windows 7: Kies in het startmenu of het Configuratiescherm de optie Apparaten en printers,
gevolg door Printer selecteren.
2.
Markeer in het tabblad Formulieren de optie Nieuw formulier maken.
3.
Voer de naam en afmetingen van uw nieuwe papierformaat in. Laat de marges op 0,00 staan.
4.
Druk op de knop Formulier opslaan
5.
Ga naar de printerdriver en selecteer het tabblad Paper/Quality (Papier/Kwaliteit).
6.
Select eer More… (Meer...) uit de vervolgkeuzelijst met papierformaten.
7.
Selecteer uw nieuwe papierformaat in de groep van aangepaste formaten.
Een aangepast papierformaat dat op deze manier wordt gemaakt, heeft de volgende eigenschappen:
●
Het papierformaat is permanent. Het verdwijnt niet wanneer de driver wordt afgesloten of
wanneer de computer wordt uitgeschakeld.
●
Beperkte gebruikers kunnen geen papierformulieren maken. De rol “manage documents”
(documenten beheren) in Windows Active Directory is de minimale vereiste.
●
Het papierformaat is gekoppeld aan de computer. Het is te zien in alle wachtrijen die zijn
gemaakt op de computer en die ondersteuning bieden voor het betreffende formaat.
●
Als een printerwachtrij is gedeeld, wordt dit papierformaat getoond in alle clientcomputers.
●
Als een pritnerwachtrij wordt gedeeld vanaf een andere computer, dan verschijnt het
papierformaat niet in de formatenlijst van de driver. Er moet een Windows-formulier in een
gedeelde wachtrij worden aangemaakt op de server.
●
Als de afdrukwachtrij wordt verwijderd, dan wordt het papierformaat niet verwijderd.
Met de printerdriver voor Mac OS X:
1.
Ga naar het dialoogvenster Page Setup (Pagina-instelling).
OPMERKING: Als er geen dialoogvenster voor Page Setup (Pagina-instelling) is, gebruik dan
het dialoogvenster Print (Afdrukken).
2.
46
Selecteer Paper Size (Papierformaat) > Manage Custom Sizes (Aangepaste formaten
beheren).
Hoofdstuk 6 Afdrukken
NLWW
Margeopties selecteren
De printer laat standaard een marge open van 5 mm tussen de afbeelding en de randen van het
papier, wat wordt vergroot tot 17 mm aan de onderkant van gesneden papier. U kunt dit echter op
verschillende manieren wijzigen.
●
In het dialoogvenster van de Windows-driver: selecteer het tabblad Paper/Quality
(Papier/kwaliteit) en daarna de knop Margins/Layout (Marges/layout).
●
In het afdrukdialoogvenster in Mac OS X: selecteer het paneel Marges/lay-out.
U ziet dan minstens enkele van de volgende opties.
OPMERKING: Onder Mac OS X zijn de beschikbare marge-opties afhankelijk van het
geselecteerde papierformaat.
●
Standaard. Uw afbeelding wordt afgedrukt op een pagina van de grootte die u hebt
geselecteerd, met de standaard marge tussen de randen van de afbeelding en de randen van het
papier. De afbeelding moet klein genoeg zijn om tussen de marges te passen.
●
Vergroting. U moet papier laden dat groter is dan het formaat dat u hebt geselecteerd in de
toepassing of de driver. Als u de marges afsnijdt na het afdrukken, blijft er een pagina over van
het door u geselecteerde formaat, waarbij er geen marges overblijven tussen uw afbeelding en de
randen van het papier. Dit is nuttig wanneer u wilt dat uw afbeelding het hele gebied van het
papier bedekt.
●
Inhoud afsnijden op marge. Uw afbeelding wordt afgedrukt op een pagina van de grootte
die u hebt geselecteerd, met de standaard marge tussen de randen van de afbeelding en de
randen van het papier. In dit geval, indien de afbeelding dezelfde grootte heeft als de pagina,
dan wordt aangenomen dat de verre randen van de afbeelding wit of onbelangrijk zijn en niet te
hoeven worden afgedrukt. Dit kan nuttig zijn als de afbeelding al een kader bevat.
Afdrukken op geladen papier
Om een taak af te drukken op papier dat is geladen in de printer, drukt u op Any (Willekeurig) in de
optie voor papiersoort van de printerdriver.
●
In het dialoogvenster van de Windows-driver: selecteer het tabblad Paper/Quality
(Papier/kwaliteit) en selecteer Any (Willekeurig) in de vervolgkeuzelijst Papiersoort.
●
In het afdrukdialoogvenster in Mac OS X: Selecteer het tabblad Paper/Quality (Papier/
kwaliteit) en selecteer Any (Willekeurig) in de vervolgkeuzelijst Papiersoort.
OPMERKING:
Any (Willekeurig) is de standaardselectie voor Paper Type (Papiersoort).
Een afdruk opnieuw schalen
U kunt een afbeelding met een bepaalde grootte naar de printer verzenden maar de printer de
opdracht geven deze te schalen (doorgaans om de afbeelding groter te maken). Deze functie kan
nuttig zijn:
NLWW
●
als uw software geen grote formaten ondersteunt;
●
als het bestand te groot is voor het geheugen van de printer. In dat geval kunt u het papierformaat
in de software verkleinen en vervolgens weer vergroten via het voorpaneel.
Geavanceerde afdrukinstellingen
47
U kunt een afbeelding op de volgende manieren schalen:
●
●
In het dialoogvenster van de Windows-driver: ga naar het vak Features
(Eigenschappen) en kijk naar het gedeelte Resizing Options (Opties groottewijziging).
◦
Met de optie Print document on (Document afdrukken op) past u het formaat van de
afbeelding aan het paginaformaat aan dat is geselecteerd. Als u bijvoorbeeld het
papierformaat ISO A2 hebt geselecteerd en u een A3-afbeelding afdrukt, wordt deze
vergroot tot de afmetingen van de A2-pagina. Als u het papierformaat ISO A4 hebt
geselecteerd, verkleint de printer een grotere afbeelding tot A4-afmetingen.
◦
De optie % of actual size (percentage van werkelijke formaat) vergroot het afdrukbare
gebied van het oorspronkelijke papierformaat (de pagina met aftrek van de marges) met het
aangegeven percentage en voegt vervolgens de marges toe om het formaat van het
uitvoerpapier te maken.
In het afdrukdialoogvenster in Mac OS X: selecteer het deelvenster Paper Handling
(Papierbehandeling), gevolgd door Scale to fit paper size (Schalen voor papierformaat) en
selecteer het papierformaat waarop u de afbeelding wilt schalen. Als u de afbeelding groter wilt
maken, zorg er dan voor dat het vakje Scale down only (Alleen kleiner maken) niet is
geactiveerd.
Als u afdrukt op één vel, moet u zorgen dat de afbeelding op het vel past omdat deze anders wordt
afgesneden.
Een concept afdrukken
U kunt op de volgende manieren snel een afdruk van conceptkwaliteit maken:
●
In het dialoogvenster van de Windows-driver: ga naar het tabblad Paper/Quality
(Papier/kwaliteit) en kijk naar het gedeelte Print Quality (Afdrukkwaliteit). Verplaats de schuifbalk
van de afdrukkwaliteit helemaal naar links ('Speed': snelheid).
●
In het afdrukdialoogvenster in Mac OS X: ga naar het paneel Paper/Quality (Papier/
kwaliteit) en verplaats de schuifbalk voor de afdrukkwaliteit helemaal naar links ('Speed':
snelheid).
Door Economode te gebruiken kunt u een nog snelle afdruk van conceptkwaliteit maken. Dit doet u als
volgt. Dit is vooral bedoeld voor documenten die alleen tekst en lijntekeningen bevatten.
48
●
In het dialoogvenster van de Windows-driver: ga naar het tabblad Paper/Quality
(Papier/kwaliteit) en kijk naar het gedeelte Print Quality (Afdrukkwaliteit). Selecteer Custom
Options (Aangepaste opties) en stel het kwaliteittsniveau in op Fast (Snel) en markeer het vakje
Economode.
●
In het afdrukdialoogvenster in Mac OS X: ga naar het paneel Paper/Quality (Papier/
kwaliteit) en stel de kwaliteitsopties in op Custom (Aangepast). Zet de kwaliteit op Fast (Snel) en
markeer het vakje Economode.
Hoofdstuk 6 Afdrukken
NLWW
Afdrukken met hoge kwaliteit
U kunt op de volgende manieren een hoge afdrukkwaliteit instellen:
●
In het dialoogvenster van de Windows-driver: ga naar het tabblad Paper/Quality
(Papier/kwaliteit) en kijk naar het gedeelte Print Quality (Afdrukkwaliteit). Verplaats de schuifbalk
van de afdrukkwaliteit helemaal naar rechts ('Quality': kwaliteit).
●
In het afdrukdialoogvenster in Mac OS X: ga naar het paneel Paper/Quality (Papier/
kwaliteit) en verplaats de schuifbalk voor de afdrukkwaliteit helemaal naar rechts ('Quality':
kwaliteit).
Als u een afbeelding met hoge resolutie hebt
Als uw afbeelding een hogere resolutie heeft dan de renderingresolutie (dit is te zien in het vak voor
aangepaste afdrukkwaliteit in Windows), dan kan de scherpte van de afdrukkwaliteit worden verbeterd
door de optie Maximum Detail (Maximumdetail). Deze optie is alleen beschikbaar als u afdrukt op
glanzend papier en als u de afdrukkwaliteit Best (Hoog) hebt geselecteerd.
●
In het driverdialoogvenster in Mac OS X: selecteer Custom (Aangepast) in plaats van
Standard (Standaard) bij opties voor afdrukkwaliteit en markeer het vakje Maximum Detail
(Maximumdetail).
OPMERKING: De optie Maximum Detail leidt ertoe dat er langzamer wordt afgedrukt op
fotopapier, maar vergroot niet de hoeveelheid gebruikte inkt.
Zuinig omgaan met papier
U kunt mogelijk rolpapier besparen door de volgende opties te gebruiken:
●
In het dialoogvenster van de Windows-driver: selecteer het tabblad Features (Functies)
gevolgd door Remove top/bottom blank areas (Lege gebieden aan boven-/onderkant
verwijderen) en/of Rotate by 90 degrees (90 graden draaien) Autorotate (Automatisch
draaien).
●
In het afdrukdialoogvenster in Mac OS X: selecteer het paneel Finishing (Afwerking) en
daarna Remove Top/Bottom Blank Areas (Lege gebieden aan boven-/onderkant
verwijderen).
Zuinig omgaan met inkt
Hier volgt een aantal tips voor het besparen van inkt.
NLWW
●
Gebruik voor conceptafdrukken egaal papier en veplaats de schuifbalk voor afdrukkwaliteit
helemaal naar links ('Speed': snelheid). Voor nog zuiniger gebruik, kunt u de opties Fast (Snel)
Economode selecteren.
●
Reinig de printkop alleen als dit nodig is. Het reinigen van de printkop kan nuttig zijn, maar
hiervoor wordt een kleine hoeveelheid inkt gebruikt.
●
Laat de printer altijd aan staan zodat de printkop automatisch in goede conditie wordt gehouden.
Bij dit regelmatige printkoponderhoud wordt een kleine hoeveelheid inkt gebruikt. Als het niet
Geavanceerde afdrukinstellingen
49
wordt gedaan, kan de printer op een later moment echter veel meer inkt nodig hebben om de
printkop weer in goede staat te brengen.
●
Bij brede afdrukken wordt efficiënter gebruik gemaakt van inkt dan voor snelle afdrukken. Dit komt
doordat voor het onderhoud van de printkop enige inkt nodig is en de frequentie is gebaseerd op
het aantal passeringen door de printkop.
Kleurbeheer
Uw printer is ontworpen met uitgebreide hardware- en softwarefuncties om voorspelbare en
betrouwbare resultaten te behalen.
●
Eersteklas HP-prinktkoppen en HP-inkt
●
Speciale kleurbronnen voor de meeste beschikbare papiersoorten
●
Kleuremulatie van andere HP Designjet-printers
Kleurbeheeropties
Het doel van kleurbeheer is de kleuren zo accuraat mogelijk op alle apparaten te reproduceren. Zo
ziet u op een afgedrukte afbeelding kleuren die sterk lijken op die van dezelfde afbeelding op een
beeldscherm. Kleurbeheer is sterk afhankelijk van de papiersoort dat in de printer is geladen, dus kies
de juiste instelling voor de gebruikte papiersoort.
De kleurbeheeropties voor uw printer zijn te vinden in het menu Color (Kleur) in het dialoogvenster van
de Windows-driver, of in het paneel Color Options (Kleuropties) in het Mac OS X Printdialoogvenster. In sommige toepassingen kunt u de keuze maken in de toepassing zelf. Raadpleeg het
HP Support Center voor informatie over het gebruik van de kleurbeheeropties voor uw toepassing.
●
Kleuren beheerd door toepassing: In dit geval moet uw toepassingprogramma's de kleuren
van uw toepassing converteren naar de kleurenruimte van uw printer en papiersoort met het ICCprofiel dat in de afbeelding is ingebouwd, en het ICC-profiel op uw printer en papiersoort.
●
Door printer beheerde kleuren: In dit geval stuurt uw toepassing uw afbeelding naar de
printer zonder enige vorm van kleurenconversie en worden de kleuren geconverteerd naar de
kleurenruimte van de printer zelf. Het kleurenbeheer in de printer wordt gedaan met een serie
opgeslagen kleurentabellen. ICC-profielen worden niet gebruikt. Deze methode kan leiden tot
uitstekende resultaten met ondersteunde HP-papiersoorten. Er zijn kleurruimtes die kunnen worden
geconverteerd naar de kleurenruimte van de printer zelf met de opgeslagen kleurentabellen: sRGB
en Adobe RGB.
◦
sRGB emuleert de eigenschappen van een standaard pc-monitor. Deze standaardruimte is
geaccepteerd door vele hardware- en softwarefabrikanten, en wordt de standaard
kleurruimte voor vele scanners, printers en softwaretoepassingen.
◦
Adobe RGB biedt een groter kleurenspectrum dan sRGB. Gebruik deze ruimte als u
productiewerk wilt afdrukken met een breed kleurbereik.
printeremulatie
Als u een bepaalde taak wilt afdrukken en ongeveer dezelfde kleuren wilt zien die u zou krijgen met
het afdrukken van dezelfde taak op een HP Designjet-printer, kunt u de emulatiemodus van uw printer
gebruiken.
50
Hoofdstuk 6 Afdrukken
NLWW
OPMERKING: Printeremulatie is alleen beschikbaar wanneer u een HP-GL/2-taak afdrukt op egaal
of gecoat papier. Dit is niet beschikbaar op Mac OS X.
Selecteer in het dialoogvenster vna de Windows HP-GL/2-driver het tabblad Color (Kleur) en
vervolgens Printer Managed Colors (Door de printer beheerder kleuren) en Printer Emulation
(Printeremulatie) uit de lijst met bronprofielen. U kunt vervolgens kiezen uit de lijst met geëmuleerde
printers.
Afdrukken met grijstinten of in zwart-wit
U kunt alle kleuren in uw afbeelding converteren naar grijstinten op de volgende manieren:
NLWW
●
In uw toepassing: Veel toepassingen bieden deze optie.
●
In het dialoogvenster van de Windows-driver: ga naar het tabblad Color (Kleur) en kijk
naar het gedeelte Color Options (Kleuropties). Selecteer Afdrukken in grijswaarden (zwartwit). Alleen zwarte inkt wordt gebruikt voor het afdrukken, tenzij er wordt afgedrukt op glanzend
papier. In dit geval wordt gekleurde inkt gebruikt om grijstinten samen te stellen. U kunt ook Print
in pure black and white (Afdrukken in puur zwart-wit) selecteren als u alleen in zwart-wit
zonder grijstinten wilt afdrukken. In dit geval wordt alleen zwarte inkt gebruikt voor afdrukken. De
optie Afdrukken in puur zwart-wit wordt niet ondersteund bij het afdrukken op glanzend
papier.
●
In het afdrukdialoogvenster in Mac OS X: Ga naar het paneel Color Options
(Kleuropties) en selecteer Grayscale (Grijstint) uit het vervolgkeuzemenu met modi. Alleen zwarte
inkt wordt gebruikt voor het afdrukken, tenzij er wordt afgedrukt op glanzend papier. In dit geval
wordt gekleurde inkt gebruikt om grijstinten samen te stellen. U kunt ook Print in pure black
and white (Afdrukken in puur zwart-wit) selecteren als u alleen in zwart-wit zonder grijstinten
wilt afdrukken. In dit geval wordt alleen zwarte inkt gebruikt voor afdrukken. De optie
Afdrukken in puur zwart-wit wordt niet ondersteund bij het afdrukken op glanzend papier.
Kleurbeheer
51
7
Afdrukken via het web
Uw printer kan worden verbonden via het het web, hetgeen verschillende voordelen biedt:
●
Automatische firmware-updates (zie Firmware-update op pagina 90)
●
Vrijwel overal op HP ePrinters afdrukken
●
Afdrukken op HP 3Printers vanaf vrijwel elk apparaat, waaronder smartphones, tablets en
laptops.
Zie http://www.hp.com/go/designjeteprinters voor meer informatie.
U kunt webservices inschakelen bij het instellen van de printer: zie Webservices instellen op pagina 25
of de montageinstructies voor meer informatie. U kunt het ook op een later moment doen door te
drukken op
op het beginscherm en de instructies op het voorpaneel te volgen.
BELANGRIJK: De printer moet zijn verbonden met een netwerk: gebruik een ethernetkabel voor een
bekabelde verbinding, of start de wizard Draadloos in het menu Connectiviteit voor een draadloze
verbinding. Zie De printer aansluiten op pagina 13.
Afdrukken op afstand met HP Designjet ePrint &
Share
Als u vanuit huis werkt en u wilt iets afdrukken op de kantoorprinter, kunt u HP Designjet ePrint & Share
hiervoor gebruiken.
1.
Vanuit uw toepassing gaat u naar afdrukken en selecteert u daar uw printer.
2.
Als u niet locaal verbonden met een printer, verschijnt een dialoogvenster waarin u gevraagd
wordt of u probeert locaal af te drukken of op afstand via de cloud.
3.
Selecteer de optie Afdrukken op afstand via de cloud en meld u aan bij uw account.
4.
Als u de printer al hebt ingesteld, zal deze in de lijst verschijnen. Anders moet u het e-mailadres
van de printer toevoegen.
5.
Nadat u de printer hebt geselecteerd, selecteert u Doorgaan. Hert dialoogvenster van het
printerstuurprogramma verschijnt, u kunt hier uw afdrukinstellingen selecteren.
OPMERKING: Als u op afstand print, is de optie Afdrukvoorbeeld niet beschikbaar.
6.
52
Klik op Afdrukken, uw document wordt nu verzonden om te worden afgedrukt op de printer
waarmee u via het web verbonden bent.
Hoofdstuk 7 Afdrukken via het web
NLWW
Per e-mail afdrukken
Nadat u Web Services hebt ingeschakeld, kunt u per e-mail afdrukken op uw printer. Kijk in het menu
van Web Services of dat van ePrint wat het e-mailadres is van uw printer, en stuur dan het bestand dat
u wilt afdrukken als bijlage naar dat e-mailadres.
Op deze manier kunt vanaf elke locatie met internetverbinding afdrukken, zonder dat u een
printerstuurprogramma nodig hebt. Er zijn een paar beperkingen waarmee u rekening moet houden:
●
de bijgevoegde af te drukken bestanden moeten een van de volgende formaten hebben: PDF,
JPEG of TIFF.
●
De maximale bestandsgrootte is 10 MB, maar het kan zijn dat uw e-mailserver een lagere limiet
heeft.
●
Bestanden worden afgedrukt in de oorspronkelijke afmetingen (schaal 100%), in normale
kwaliteit, in kleur, en normaalgesproken staand (op sommige printers kan autorotatie mogelijk
zijn).
Afdrukken vanaf een smartphone of tablet
Met de HP Designjet ePrint & Share-applicaties kunt u bestanden opvragen op uw mobiele apparaat of
in HP Designjet ePrint & Share, en ze afdrukken op een HP Designjet-printer met webverbinding. U kunt
deze applicaties ophalen van de volgende locaties:
●
http://www.hp.com/go/designjeteprinters
●
De winkeltoepassing op uw smartphone
Ga voor meer informatie naar http://www.hp.com/go/eprintandshare.
U kunt uw 3G-verbinding gebruiken om af te drukken. U hoeft niet draadloos verbonden te zijn met de
printer en u hebt geen printerstuurprogramma nodig.
1.
NLWW
Selecteer de bestanden die u wilt afdrukken in uw Online Afdrukgeschiedenis of van een andere
locatie die is verbonden met uw HP Designjet ePrint & Share-account.
Per e-mail afdrukken
53
2.
Er wordt een afbeelding van uw afdruk getoond. Op sommige apparaten kunt in- en uitzoomen.
OPMERKING: Het kan zijn dat de oriëntatie van afdrukvoorbeeld (staand/liggend) niet gelijk
is aan de oriëntatie van de afdruk.
3.
Om het betand af te drukken, drukt u op de knop
4.
Selecteer de printer als deze in de lijst voorkomt; of, indien nodig, druk op Printer toevoegen
en voeg het e-mailadres van uw printer toe aan de lijst.
5.
Kies de afdrukinstellingen en druk op Afdrukken.
.
OPMERKING: Het kan zijn dat niet direct begonnen wordt met afdrukken.
Als u een bestand afdrukt met HP Designjet ePrint & Share, wordt dit opgeslagen in uw Online
Afdrukgeschiedenis.
Vanuit andere applicvaties, als daar een de opite 'Open in' aanwezig is, selecteert u ePrint & Share
om uw documenten op een met het internet verbonden HP Designjet-printer af te drukken.
54
Hoofdstuk 7 Afdrukken via het web
NLWW
Afdrukvoorbeeld en afdrukken vanaf de HP
Designjet ePrint & Share-website
1.
Ga naar http://www.hp.com/go/eprintandshare en log in op uw account.
2.
Om een bestand te bekijken en af te drukken, selecteert u een categorie om uw lijst met
opgeslagen bestanden te filteren (afgedrukt, gescand, gedeeld met mij, of alle). U krijgt een lijst te
zien die op tijd gesorteerd is. U kunt het document opzoeken op naam, datum en tijd van
afdrukken, gebruikte printer, en thumbnail.
3.
Selecteer het bestand. Er wordt een afdrukvoorbeeld getoond in het rechter scherm.S Als het
bestand meerdere pagina's bevat, kunt u met behulp van de pijltjes door de pagina's bladeren. U
kunt ook op het afdrukvoorbeeld klikken om dat te vergroten, en inzoomen om details te bekijken.
4.
Druk op de knop Afdrukken.
5.
Als u de volledige HP Designjet-softwaresuite hebt geínstalleerd, verschijnt een dialoogvenster
Afdrukvoorbeeld, waarin u de instellingen kunt bekijken en wijzigen en uw locale printers en
printers op afstand kunt selecteren.
Als u deze software niet hebt geïnstalleerd op de computer die u gebruikt, krijgt u een algemeen
scherm te zien dwaarmee u de printer op afstand kunt selecteren en basisinstellingen kunt
aanpassen.
6.
Druk nogmaals op de knop Afdrukken om uw document naar de printer te sturen.
Om op een willekeurige printer af te drukken, gebruikt u de optie Afdrukken naar .PDF.
Hiermee wordt een kopie van uw bestand op uw computer gemaakt, dat u later kunt afdrukken.
NLWW
Afdrukvoorbeeld en afdrukken vanaf de HP Designjet ePrint & Share-website
55
Afdrukken vanuit HP Designjet ePrint & Share met
behulp van het voorpaneel van de printer.
Met HP Designjet ePrint & Share kunt u bestanden afdrukken op iedere printer die met het web
verbonden is, op het moment dat u dat wilt. U hebt geen computer nodig: u kunt het voorpaneel van de
printer gebruiken.
56
1.
Druk op het pictorgram Web Services.
2.
Meld u aan bij HP Designjet ePrint & Share met het door u geregistreerde e-mailadres en
wachtwoord.
3.
De gebeurteniscategorieën worden getoond. Select de categorie die u wilt.
4.
Selecteer het document dat u wilt afdrukken.
Hoofdstuk 7 Afdrukken via het web
NLWW
5.
Kies de afdrukinstellingen voordat u het document afdrukt. De mogelijke afdrukinstellingen die u te
zien krijgt, zijn afhankelijk van het model printer.
6.
Ga terug naar het voorbeeldscherm en stuur het document naar de printer. Er wordt niet direct
begtonnen met afdrukken.
Bekijken en afdrukken vanaf andere
bestandsbronnen
U kunt uw HP Designjet ePrint & Share-account koppelen aan andere bestandsbronnen, bijvoorbeeld
FTP-sites. U kunt HP Designjet ePrint & Share dan gebruiken om rechtstreeks vanaf deze bronnen af te
drukken. Raadpleeg voor meer informatie de volgende documenten: .
Uw Online afdrukgeschiedenis maken
Documenten worden automatisch toegevoegd aan uw Online afdrukgeschiedenis in de volgende
gevallen:
●
Als u een afdruk maakt met behulp van het printerstuurprogramma van HP Designjet ePrint &
Share en u ingelogd bent op HP Designjet ePrint & Share.
●
Als u afdrukt vanuit het voorpaneel met behu8lp van HP Designjet ePrint & Share.
●
Als u afdrukt vanuit de mobiele toepassing op uw smartphone of tablet.
●
Als u afdrukt vanaf een FTP-site met behulp van HP Designjet ePrint & Share of de mobiele
toepassing.
Bestanden delen in uw Online afdrukgeschiedenis
U kunt alle bestanden in uw Online afdrukgeschiedenis delen met uw collega's. Raadpleeg voor meer
informatie de volgende documenten: http://www.hp.com/go/eprintandshare.
HP Designjet ePrint & Share-veiligheid
Als u nieuwe inhoud toevoegt aan uw Online afdrukgeschiedenis (door af te drukken), bent u de enige
die toegang heeft tot deze inhoud; maar, als u ervoor kiest een bestand te delen, wat u doet door een
speciale link met een collega te delen, heeft iedereen die over die link en een HP Designjet ePrint &
Share-account beschikt, toegang tot uw bestand.
Toegangsbeheer geschiedt op bestand-per-bestand-basis: als u iets met iemand deelt, heeft deze
persoon alleen toegang tot de inhoud van dat specifieke gedeelde bestand.
NLWW
Bekijken en afdrukken vanaf andere bestandsbronnen
57
U kunt het delen van een betand ook intrekken. In dat geval werkt de link niet meer, en kan niemand
uw bestand nog bekijken.
OPMERKING: Iedereen die het bestand heeft afgedrukt, heeft het nog wel in zijn eigen
afdrukgeschiedenis staan.
HP-helpdeskmedewerkers hebben speciale account-rechten om u te helpen ieder probleem dat u hebt
op te lossen, maar zij kunnen uw bestanden niet downloaden.
Als onderdeel van de normale dienstverlening, maakt HP regelmatig een backup van uw gegevens.
Deze backups worden met een automatisch proces gemaakt, waarbij alleen de software-processen
toegang hebben tot uw gegevens.
HP Designjet ePrint & Share wordt gehost in een eersteklas data center. Fysieke toegang tot het
gebouw is beperkt en wordt streng gecontroleerd. Alleen medewerkers die daar echt iets te zoeken
hebben, krijgen toegang tot het data center.
Alle computers die de HP Designjet ePrint & Share-service hosten, zijn beschermd door een meerlaags
firewall, alle systemen worden constant gemonitord en er worden regelmatig tests uitgevoerd om
eventuele ongeautoriseerde indringers te localiseren.
De servers waarop uw bestanden worden opgeslagen hebben extra veiligheids- en isolatieniveaus,
zowel fysiek als logisch, ook van andere servers die in het zelfde gebouw staan.
HP neemt veiligheid en gegevensbescherming heel serieus. We verkopen, verhuren of lenen uw
persoonlijke gegevens niet aan anderen.
U behoudt het volledige eigenaarschap, en alle intellectuele eigendomsrechten waarover u beschikt, op
de bestanden die u uploadt naar HP Designjet ePrint & Share. Door deze service te bieden, verkrijgt
HP geen bijzonder eigenaarschap of rechten op deze bestanden.
Om het voor HP wettelijk mogelijk te maken backups van uw gegevens te maken en bepaalde acties uit
te voeren (bijvoorbeeld het maken van een afdrukvoorbeeld), geeft u HP het recht de bestanden te
gebruiken, uitsluitend voor het mogelijk maken van de HP Designjet ePrint & Share service.
Voordat u zich afmeldt van uw computer, moet u controleren of alle lopende uploads naar uw Online
geschiedenis zijn afgerond of geannuleerd. Anders kunnen ze worden geüpload door een andere
gebruiker van dezelfde computer.
Ga voor meer informatie naar http://www.hp.com/go/eprintandshare.
58
Hoofdstuk 7 Afdrukken via het web
NLWW
8
NLWW
Praktische afdrukvoorbeelden
●
Afdrukken vanuit Adobe Acrobat
●
Afdrukken vanuit Autodesk AutoCAD
●
Afdrukken vanuit Adobe Photoshop
●
Afdrukken en schalen vanuit Microsoft Office
59
Afdrukken vanuit Adobe Acrobat
1.
Verplaats in het Acrobat-venster de muiscursor naar linksonder in het documentendeelvenster
totdat het documentformaat hier verschijnt.
2.
Selecteer File (bestand) > Print (Afdrukken) en zorg ervoor dat Page Scaling (Paginaschaling)
is ingesteld op None (Geen).
OPMERKING: Het paginaformaat wordt niet automatisch geselecteerd volgens het
documentformaat.
60
Hoofdstuk 8 Praktische afdrukvoorbeelden
NLWW
NLWW
3.
Druk op de knop Eigenschappen en selecteer het tabblad Paper/Quality (Papier/kwaliteit).
4.
Kies het documentformaat (Document Format) en de afdrukkwaliteit (Print Quality) die u wilt
gebruiken. Als u een nieuw aangepast papierformaat wilt definiëren, druk dan op de knop
Custom (Aangepast).
Afdrukken vanuit Adobe Acrobat
61
62
5.
Selecteer het tabblad Features (Functies) en vervolgens Autorotate (Automatisch draaien)
6.
Klik op OK en controleer of het afdrukvoorbeeld in het afdrukdialoogvenster er goed uitziet.
Hoofdstuk 8 Praktische afdrukvoorbeelden
NLWW
Afdrukken vanuit Autodesk AutoCAD
NLWW
1.
Het AutoCAD-venster kan een model of een opmaak tonen Normaal gesproken wordt er een
opmaak in plaats van het model afgedrukt.
2.
Klik op het plot-pictogram boven aan het venster.
3.
Het venster Plot wordt geopend.
Afdrukken vanuit Autodesk AutoCAD
63
4.
U kunt verdere opties zien door te drukken op de cirkelknop rechtsonder in het venster.
OPMERKING: De kwaliteitsoptie hier verwijst niet naar de uiteindelijke afdrukkwaliteit maar
naar de kwaliteit van AutoCAD-viewportobjecten die worden verzonden om af te drukken.
64
5.
Druk op de knop Eigenschappen.
6.
Selecteer het tabblad Device and Document Settings (Instellingen voor apparaten en
documenten) en druk op de knop Custom Properties (Aangepaste eigenschappen).
Hoofdstuk 8 Praktische afdrukvoorbeelden
NLWW
NLWW
7.
Selecteer in het tabblad Paper/Quality (Papier/kwaliteit) het papiertype dat u wilt gebruiken.
8.
Selecteer de afdrukkwaliteit (uw eigen keuze tussen snelheid en afdrukkwaliteit).
9.
Als u wilt afdrukken op rolpapier, moet u besluiten waar de printer het papier moet afsnijden.
Druk op de knop Margins/Layout (Marges/opmaak) en selecteer Clip contents by
margins (Inhoud knippen volgens marges).
Afdrukken vanuit Autodesk AutoCAD
65
10. Selecteer het tabblad Features (Eigenschappen) en selecteer de optie Autorotate (Automatisch
draaien). Automatisch draaien kan helpen papierverspilling te voorkomen.
11. Druk op de knop OK en sla de wijzigingen op in een PC3-bestand.
12. Als HP Designjet-softwaresuite is geïnstalleerd, krijgt u een afrdrukvoorbeeld te zien van het
bestand dat u wilt afdrukken.
66
Hoofdstuk 8 Praktische afdrukvoorbeelden
NLWW
Printeremulatie gebruiken (alleen T520)
Printeremulatie kan worden opgevraagd via Advanced settings (Geavanceerde instellingen) >
Color (Kleur) > Color management (Kleurenbeheer) > Printer Managed Colors (Beheerde
kleuren van printer) > Printer emulation (Printeremulatie).
U knut Off (geen printeremulatie) of de naam van het printermodel dat u wilt emuleren kiezen.
Deze instelling geldt voor taken die geen printeremulatie-instellingen bevatten die in de taak zijn
opgeslagen.
Content knippen volgens marges
U kunt de margeopties selecteren via Advanced settings (Geavanceerde instellingen) > Paper/
Quality (Papier/kwaliteit) > Margins/Layout (Marges/opmaak) > Print with margins
(Afdrukken met marges) > Layout (Opmaak) > Clip contents by margins (Inhoud knippen volgens
marges).
Gebruik deze optie wanneer het af te drukken materiaal witte randen en een formaat heeft dat
hetzelfde is als het door u geselecteerde papier. De printer gebruikt de witte rand voor de marges en u
krijgt een pagina van hetzelfde formaat als is geselecteerd in de driver.
Afdrukken vanuit Adobe Photoshop
1.
NLWW
Selecteer in Photoshop CS5 File (Bestand) > Print (Afdrukken) en selecteer uw printer.
Afdrukken vanuit Adobe Photoshop
67
2.
Kies uit de beschibkare papiersoorten.
Als u het gewenste papierformaat neit vindt, druk dan op de knop Custom (Aangepast). Voer de
breedte, de lengte en de naam van uw aangepaste papierformaat in. Druk op de knoppen Save
(Opslaan) en OK.
68
Hoofdstuk 8 Praktische afdrukvoorbeelden
NLWW
3.
U kunt de standaardinstellingen voor papierbron, papiertype en afdrukkwaliteit wijzigen..
4.
Op het tabblad Color (Kleur) is de standaard kleurenbeheeroptie Printer managed colors
(Door printer beheerde keuren) en is dit de juiste optie, aangezien u in Photoshop al de optie
Printer Manages Colors (Door printer beheerde kleuren) hebt geselecteerd.
Afdrukken en schalen vanuit Microsoft Office
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u kunt afdrukken en schalen vanuit Microsoft Office 2010.
NLWW
Afdrukken en schalen vanuit Microsoft Office
69
PowerPoint gebruiken
70
1.
Selecteer het tabblad Bestand en vervolgens Afdrukken, en selecteer de naam van uw printer.
2.
Selecteer Printer Properties (Printereigenschappen) > Features (Functies) > Print document
on (Documentatie afdrukken op) om het document te schalen op een bepaalde grootte.
Hoofdstuk 8 Praktische afdrukvoorbeelden
NLWW
3.
Selecteer het tabblad Paper/Quality (Papier/kwaliteit) en daarna Paper Source (Papierbron)
en Paper Type (Papiersoort).
4.
Selecteer Margins/Layout (Marges/opmaak) en selecteer vervolgens Clip contents by
margins (Inhoud knippen op marge) om hetzelfde formaat te behouden.
Project gebruiken
1.
NLWW
Selecteer File (Bestand) > Page Setup (Pagina-instelling) > Print (Afdrukken)
Afdrukken en schalen vanuit Microsoft Office
71
72
2.
Selecteer de naam van uw printer en druk op Sluiten.
3.
Selecteer Page Setup, (Pagina-instelling) en kies het gewenste papierformaat (Paper Size)
4.
Selecteer Options (Opites) om naar de printerdriver te gaan. De standaardopties in het tabblad
Paper/Quality (Papier/kwaliteit) zijn waarschijnlijk geschikt: Papierbron: Printer auto
select (Automatische papierselectie) en Paper Type (Papiersoort): Any (Elk).
Hoofdstuk 8 Praktische afdrukvoorbeelden
NLWW
5.
Selecteer Features (Functies) > Print document on (Document afdrukken op) om het document
te schalen op een bepaalde grootte. U kunt het document ook schalen in Project.
Excel gebruiken
1.
NLWW
Selecteer het tabblad Page Layout (Pagina-opmaak) en vervolgens Size (Formaat). Kies daarna
het gewenste papierformaat.
Afdrukken en schalen vanuit Microsoft Office
73
74
2.
Selecteer het tabblad Bestand en vervolgens Afdrukken, en selecteer de naam van uw printer.
3.
Selecteer Printer Properties (Printereigenschappen) om naar de printerdriver te gaan. Kies in
het tabblad Paper/Quality (Papier/kwaliteit) de optie Paper source (Papierbron), Paper
Type (Papiersoort) en Print Quality (Afdrukkwaliteit)
Hoofdstuk 8 Praktische afdrukvoorbeelden
NLWW
4.
NLWW
Selecteer Features (Functies) > Print document on (Document afdrukken op) om het document
te schalen op een bepaalde grootte. U kunt het document ook schalen in Excel.
Afdrukken en schalen vanuit Microsoft Office
75
9
76
Omgaan met inktpatronen en
printkop
●
Over de inktpatronen
●
Opslag van anonieme gebruiksinformatie
●
De status van de inktpatroon controleren
●
Inktpatroon vervangen
●
Over de printkop
Hoofdstuk 9 Omgaan met inktpatronen en printkop
NLWW
Over de inktpatronen
Inktpatronen bevatten inkt en zijn verbonden met de printkoppen waaruit de inkt op het papier wordt
afgezet. Zie Accessoires op pagina 92 om extra printkoppen aan te schaffen.
VOORZICHTIG: Neem de veiligheidsmaatregelen in acht wanneer u met inktpatronen werkt omdat
de patronen gevoelig zijn voor ESD (zie de Woordenlijst op pagina 149). Voorkom contact met de
pennen, geleiders en het circuit.
Opslag van anonieme gebruiksinformatie
Elke inktpatroon bevat een geheugenchip die helpt bij de werking van de printer. Verder bewaart deze
geheugenchip een beperkte hoeveelheid informatie over het gebruik van de printer, waaronder: de
datum waarop de cartridge voor het eerst werd geïnstalleerd, de datum waarop de cartridge voor het
laatst werd gebruikt, het aantal pagina's dat werd afgedrukt met de cartridge, de paginadekking, de
afdrukfrquentie, de gebruikte afdrukstanden, eventuele afdrukfouten, en het productmodel. Deze
informatie helpt HP bij het ontwerpen om ervoor te zorgen dat producten in de toekomst aan de
afdrukbehoeften van onze klanten voldoen.
De gegevens die door de geheugenchip worden verzameld, bevatten geen informatie die kan worden
gebruikt om een klant of gebruiker van de cartridge of de printer te identificeren.
HP verzamelt een greep uit de geheugenchips van inktpatronen die worden teruggestuurd naar het HP
programma voor gratis terugbrengen en recyclen (HP Planet Partners: http://www.hp.com/hpinfo/
globalcitizenship/environment/recycle/). De geheugenchips uit deze greep worden gelezen en
bestudeerd om toekomstige HP-producten te verbeteren.
HP-partners die helpen bij het recyclen van inktpatronen hebben mogelijk ook toegang tot deze
gegevens. Een derde die de patroon heeft kan mogelijk toegang hebben tot de anonieme informatie
op de geheugenchip. Als u liever geen toegang toestaat tot deze informatie, kunt u de chip
onbruikbaar maken. Nadat u de geheugenchip onbruikbaar hebt gemaakt, kan de cartridge echter
niet meer worden gebruikt in een HP-printer.
Als u bezorgd bent over het bieden van deze anonieme informatie, kunt u het vermogen van de
geheugenchip om de gebruiksinformatie van het product te verzamelen, uitschakelen. Ga hiervoor naar
de geïntegreerde webserver en selecteer Settings (Instellingen) > Anonymous Usage
Information Storage (Opslag van anonieme gebruiksgegevens). Dit belemmert de werking van de
inktpatroon verder niet. Als u echter op een later moment van gedachten verandert, kunt u de
fabrieksinstellingen herstellen om het verzamelen van gebruiksinformatie te hervatten.
De status van de inktpatroon controleren
Druk op
op het voorpaneel om het niveau van de inktpatronen te controleren.
Zie More (Meer) voor meer informatie.
U kunt deze informatie ook krijgen uit de HP Utility.
NLWW
●
Ga in de HP Designjet Utility voor Windows naar het tabblad Supplies (Toebehoren) om de
status van elke patroon te zien.
●
Selecteer in de HP Utility voor Mac OS X de optie Supplies Status (Status van toebehoren) in
de informatiegroep.
Over de inktpatronen
77
Zie Statusberichten voor inktpatronen op pagina 122 voor een beschrijving van de statusberichten
voor de inktpatronen.
Inktpatroon vervangen
Er zijn twee omstandigheden waarin u een inktpatroon moet vervangen.
●
De inktpatroon is bijna leeg en u wilt deze vervangen door een nieuwe patroon voor onbeheerd
afdrukken (u kunt de resterende inkt in de eerste patroon later opgebruiken).
●
De inktpatroon is leeg of defect en u moet deze vervangen om verder te kunnen afdrukken.
VOORZICHTIG:
Verwijder geen inktpatronen tijdens het afdrukken.
VOORZICHTIG:
installeren.
Verwijder een inktpatroon alleen wanneer u klaar bent om een nieuwe te
OPMERKING:
78
Wanneer de inkt in een inktpatroon op raakt, wordt de huidige taak geannuleerd.
1.
Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld.
2.
Als de printer op een standaard staat, zorg dan dat de printerwielen zijn vergrendeld (de
remhendel moet omlaag staan) om te voorkomen dat de printer wegrolt.
3.
Open de inktpatroondeur aan de linkerkant van de printer.
4.
Wacht tot het printmechanisme niet meer beweegt.
5.
Druk op de inktpatroon om deze te ontgrendelen.
Hoofdstuk 9 Omgaan met inktpatronen en printkop
NLWW
6.
Verwijder de inktpatroon.
7.
Plaats de nieuwe inktpatroon. Zorg ervoor dat u de inktpatroon in de sleuf plaatst met dezelfde
gekleurde letter en kleur als de inktpatroon die u installeert.
8.
Sluit de klep van de inktcartridge.
Over de printkop
De printkop is bij levering geïnstalleerd in de printer. De kop is verbonden met de inktpatronen en spuit
inkt op het papier.
VOORZICHTIG: Neem de veiligheidsmaatregelen in acht wanneer u met de printkop werkt omdat
deze gevoelig is voor ESD (zie de Woordenlijst op pagina 149). Raak geen pinnen, voedingsdraden
of circuits aan.
NLWW
Over de printkop
79
10 De printer onderhouden
80
●
Printerstatus controleren
●
Zorg dragen voor de printer
●
De buitenkant van de printer reinigen
●
Diagnoserapport afdrukkwaliteit
●
De printkop reinigen
●
Printkop uitlijnen
●
Vervang de printkop
●
Codeerstrook reinigen
●
De papierdoorvoer opnieuw kalibreren
●
De printer verplaatsen of opslaan
●
Firmware-update
●
Software-update
●
Printeronderhoudspakketten
Hoofdstuk 10 De printer onderhouden
NLWW
Printerstatus controleren
U kunt de actuele status van de printer op verschillende manieren controleren:
●
Als u de HP Utility start en uw printer selecteert, dan ziet u een pagina met informatie waarin de
status van de printer en de papier- en inkttoebehoren daarvan worden beschreven.
●
Als u de geïntegreerde webserver opvraagt, ziet u informatie over de algemene status van de
printer. De pagina Toebehoren in het tabblad Main beschrijft de status van het papier en de inkt.
●
Op het voorpaneel kunt u informatie krijgen over de hoeveelheid geladen papier en inkt.
Zorg dragen voor de printer
De printer is niet ontworpen voor enig ander doel dan afdrukken, en het gebruik van de printer wordt
om twee redenen afgeraden:
●
Het oppervlak kan gemakkelijk beschadigd raken.
●
Voorwerpen die op de printer vallen kunnen ernstige schade aanrichten.
De buitenkant van de printer reinigen
Reinig wanneer nodig de buitenkant van de printer en alle overige delen die u regelmatig aanraakt
tijdens het normale gebruik van de printer, met een vochtige spons of een zachte doek en een mild
schoonmaakmiddel zoals niet-agressieve vloeibare zeep.
WAARSCHUWING! Voorkom elektrische schokken door de printer uit te schakelen en het netsnoer
uit het stopcontact te halen voordat u de printer reinigt. Zorg dat er geen water in de printer sijpelt.
VOORZICHTIG:
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen voor de printer.
Diagnoserapport afdrukkwaliteit
Het diagnoserapport van de afdrukkwaliteit bestaat uit twee testpatronen die zijn ontworpen voor het
vinden van problemen met de betrouwbaarheid van de printkop. Hiermee kunt u de prestaties
controleren van de printkop die momenteel is geïnstalleerd in de printer en kunt u bepalen of de
printkop verstopt is of andere problemen vertoont.
Het diagnoserapport voor afdrukkwaliteit afdrukken:
1.
Gebruik hetzelfde papiertype als bij de detectie van het probleem. De testpatronen zijn het
gemakkelijkst te evalueren op egaal wit papier.
2.
Controleer of de gekozen papiersoort overeenkomt met de papiersoort die in de printer is
geladen. Zie Informatie over het papier bekijken op pagina 40.
3.
Druk op het voorpaneel van de printer op
en selecteer Image Quality Maintenance
(onderhoud afbeeldingskwaliteit) > Print diagnostic image (Diagnistische afbeelding
afdrukken).
OPMERKING: Het rapport kan ook worden opgevraagd via de geïnegreerde webserver.
Het afdrukken van het diagnoserapport voor afdrukkwaliteit duurt ongeveer twee minuten.
NLWW
Printerstatus controleren
81
Corrigerende acties
1.
Als de lijnen in testpatroon 1 niet recht en verbonden zijn, lijn dan de printkop uit (ziePrintkop
uitlijnen op pagina 83).
2.
Als er witte strepen te zien zijn in de gekleurde blokken in testpatroon 2, of als ze flets of volledig
onzichtbaar zijn, maak dan de printkop schoon (zie De printkop reinigen op pagina 82). Volg
de aanwijzingen op het voorpaneel en voer alle drie de reinigingsniveaus uit indien nodig.
3.
Als het probleem niet is opgelost, reinig de printkop dan opnieuw.
4.
Als het probleem zich blijft voordoen, verwijder dan de inktpatroon (zie Inktpatroon vervangen
op pagina 78) voor het gestreepte, fletse of onzichtbare kleurblok in testpatroon 2.
5.
Als het probleem hiermee niet is opgelost, vervangt u de printkop (zie Vervang de printkop
op pagina 84). Als er nog garantie geldt voor de printkop, neem dan contact op met HP
Support (zie Ondersteuning van HP op pagina 142).
De printkop reinigen
Als uw afdruk streperig is, of ontbreekt, of verkeerde of ontbrekende kleuren heeft, moet de printkop
mogelijk worden gereinigd.
Er zijn drie reinigingsfasen. Elke fase neemt ongeveer twee minuten in beslag, verbruikt een blad
papier en een toenemende hoeveelheid inkt. Controleer na elke fase, de kwaliteit van de afgedrukte
pagina. U moet de volgende reinigingsfase enkel starten als de afdrukkwaliteit slecht is.
Als de afdrukkwaliteit nog steeds slecht lijkt na alle reinigingsfasen, probeer dan de printkop uit te
lijnen.
OPMERKING:
Reinigen kost inkt. Reinig de printkop dus alleen wanneer dit noodzakelijk is.
OPMERKING: Het niet op de juiste manier uitschakelen van de printer kan leiden tot problemen met
de afdrukkwaliteit.
82
Hoofdstuk 10 De printer onderhouden
NLWW
De printkop reinigen via het voorpaneel
1.
Zorg dat er voldoende papier is in de invoerlade en dat er een papierrol is geladen.
2.
Ga naar het voorpaneel en druk op . Druk vervolgens op Image Quality Maintenance
(Onderhoud afdrukkwaliteit) > Clean printhead (Printkop reinigen).
De printkop reinigen vanaf de geïntegreerde webserver
1.
Zorg dat er voldoende papier is in de invoerlade en dat er een papierrol is geladen.
2.
Selecteer in het tabblad Tools (Extra) van de geïntegreerde webserver de optie Print Quality
Toolbox (Werkset afdrukkwaliteit) > Clean Printhead (Printkop reinigen) en volg de
aanwijzingen op het scherm.
De printkop reinigen via de HP Utility
1.
Zorg dat er voldoende papier is in de invoerlade en dat er een papierrol is geladen.
2.
Windows: Selecteer in het tabblad Ondersteuning van de HP Utility de optie Printhead
Cleaning (Printkop reinigen) en volg de aanwijzingen op het scherm.
3.
Mac OS X: Selecteer in het tabblad Information and Print Quality (Informatie en
afdrukkwaliteit) van de HP Utility de optie Clean Printhead (Printkop reinigen) en volg de
aanwijzingen op het scherm.
Printkop uitlijnen
Een nauwkeurige uitlijning van de printkop is belangrijk voor accurate kleuren, soepele
kleurovergangen en duidelijke randen in grafische elementen. De printer lijnt printkoppen automatisch
uit wanneer er een printkop opnieuw is geïnstalleerd of is vervangen.
Het kan nodig zijn de printkop opnieuw uit te lijnen na een papierstoring of wanneer er problemen met
de afdrukkwaliteit zijn.
1.
Laad het papier dat u wilt gebruiken, zie Papiertoevoer op pagina 32. U kunt een rol of een
gesneden vel gebruiken; egaal wit papier wordt aanbevolen.
VOORZICHTIG: Gebruik geen doorschijnend of gedeeltelijk doorschijnend papier om de
printkop uit te lijnen.
2.
Zorg ervoor dat het venster is gesloten. Een sterke lichtbron in de buurt van de printkop kan de
uitlijning verstoren.
3.
Druk in het voorpaneel op . Druk vervolgens op Image Quality Maintenance (Onderhoud
afdrukkwaliteit) > Align printhead (Printkop uitlijnen)..
OPMERKING: De uitlijning van de printkop kan ook worden gestart vanaf de geïntegreerde
webserver (Tools (Extra)> Print Quality Toolbox (Werkset afdrukkwaliteit) > Align
Printhead (Printkop uitlijnen)), of vanaf de HP Utility (Windows: Support (Ondersteuning) >
Printhead Alignment (Printkop uitlijnen); Mac OS X: Information and Print Quality
(Informatie en afdrukkwaliteit) > Align(Uitlijnen)).
NLWW
Printkop uitlijnen
83
4.
Als het geladen papier adequaat is, dan wordt de uitlijning uitgevoerd door de printer en wordt
er een uitlijningspatroon afgedrukt.
5.
Het uitlijnen duurt ongeveer vijf minuten. Gebruik de printer niet voordat het voorpaneel de
melding weergeeft dat het uitlijnen is voltooid.
Als de uitlijning niet goed kan worden uitgevoerd, kunt u worden gevraagd de printkop te reinigen en
het opnieuw te proberen.
Vervang de printkop
TIP: Wanneer de printkop is vervangen, zal de printer automatisch een printkopuitlijning uitvoeren
op het geladen papier. Als u de printkopuitlijning wilt uitvoeren op ander papier (misschien vanuit de
invoerlade voor meerdere vellen), dan kunt u het papier wijzigen voordat de procedure wordt
uitgevoerd. Egaal wit papier wordt aanbevolen.
84
1.
Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld.
2.
Als de printer op een standaard staat, zorg dan dat de printerwielen zijn vergrendeld (de
remhendel moet omlaag staan) om te voorkomen dat de printer wegrolt.
3.
Druk in het voorpaneel op . Druk vervolgens op Image Quality Maintenance (Onderhoud
afdrukkwaliteit) > Replace printhead (Printkop vervangen).
4.
Open de klep van de inktcartridges.
5.
Wacht tot het printmechanisme niet meer beweegt.
6.
Druk op elke inktpatroon om deze te ontgrendelen.
Hoofdstuk 10 De printer onderhouden
NLWW
7.
Verwijder elke inktpatroon.
8.
Sluit de klep van de inktcartridge.
9.
Druk op Next (Volgende) op het voorpaneel.
10. Open de bovenklep.
NLWW
Vervang de printkop
85
11. Til de wagenhendel op.
12. Verwijder de printkop en houd deze verticaal om te voorkomen dat er inkt op de verbindingen
komt.
13. Plaats de nieuwe printkop.
86
Hoofdstuk 10 De printer onderhouden
NLWW
14. Zet de wagenhendel omlaag.
15. Sluit de bovenklep.
16. Druk op Next (Volgende) op het voorpaneel.
17. Open de klep van de inktcartridges.
NLWW
Vervang de printkop
87
18. Plaats de inktpatronen. Zorg ervoor dat u elke inktpatroon in de sleuf plaatst met dezelfde
gekleurde letter als de inktpatroon die u installeert.
BELANGRIJK: Als de printkop nieuw is, installeer dan nieuwe inktpatronen. Nieuwe
inktpatronen zijn nodig voor juiste plaatsing van de printkop.
19. Sluit de klep van de inktcartridge.
20. Druk op Done (Voltooid) op het voorpaneel. Op het voorpaneel wordt een uitlijning van de
printkop aanbevolen.
Codeerstrook reinigen
1.
Zorg dat de printkopwagen zich in het servicestation bevindt (het rechteruiteinde van de printer).
2.
Gebruik leidingwater en een kleine doek die geen vezels achterlaat in de printer, maak de dock
vochtig en wring hem uit, zodat hij vochtig is, maar niet nat.
3.
Open het printervenster.
4.
Houdt de doek in de vorm van een omgekeerde U om de codeerstrook en veeg deze voorzichtig
schoon totdat er geen inkt meer op de doek blijft zitten. Wees voorzichtig dat u de codeerstrook
niet beschadigt met uw vingernagels of een ander voorwerp. Zorg dat u de doek op de juiste
manier vasthoudt.
OPMERKING: Beweeg de wagen niet bij het servicestation weg.
5.
88
Sluit het printervenster.
Hoofdstuk 10 De printer onderhouden
NLWW
6.
Druk in het voorpaneel op . Druk vervolgens op Image Quality Maintenance (Onderhoud
afdrukkwaliteit) > Replace printhead (Printkop vervangen). De wagen beweegt naar links en
stopt in de juiste positie voor het verwijderen van de printkop.
7.
Schakel de printer uit door op de aan/uitknop te drukken en vervolgens de netvoedingkabel te
verwijderen.
8.
Open het venster van de printer en beweeg de wagen verder naar links, waardoor u toegang
krijgt tot het servicestation.
9.
Reinig het gedeelte van de codeerstrip in het servicestation zoals hierboven beschreven staat.
10. Sluit het printervenster.
11. Schakel de printer weer in.
Als u verdere hulp nodig hebt bij deze procedure, kijk dan in het Onderhoudshandboek.
De papierdoorvoer opnieuw kalibreren
Een accurate papierdoorvoer is belangrijk voor een goede afbeeldingskwaliteit omdat deze deel
uitmaakt van de juiste plaatsing van punten op het papier. Als het papier niet de juiste afstand wordt
doorgevoerd tussen printkopdoorgangen, verschijnen er lichte donkere strepen op de print, en kan de
afbeelding korreliger worden.
De printer is zo gekalibreerd dat al het papier dat op het voorpaneel wordt getoond, correct wordt
doorgevoerd. Als u het type geladen papier selecteert, past de printer de snelheid aan waarmee het
papier tijdens het drukken worden getransporteerd. Als de standaard kalibratie van het papier echter
niet naar wens is, kunt u de snelheid van de papierdoorvoer echter opnieuw kalibreren. Zie Problemen
met de afdrukkwaliteit oplossen op pagina 108 om vast te stellen of kalibratie van de papierdoorvoer
het probleem zal verhelpen.
De procedure voor papierdoorvoer opnieuw kalibreren
1.
Druk op het voorpaneel op
en daarna op Image Quality Maintenance (Onderhoud
afdrukkwaliteit) > Paper advance calibration (Kalibratie papierdoorvoer) > Calibrate
ready paper (Gereed papier kalibreren). De printer zal de papierdoorvoer automatisch
kalibreren en drukt een kalibratie-afbeelding voor de papierdoorvoer af.
2.
Wacht tot het statusscherm wordt getoond op het voorpaneel en herhaal de afdruktaak.
OPMERKING: Het herkalibratieproces duurt ongeveer 3 minuten. De kailbratie-afbeelding voor
de papierdoorvoer is niet belangrijk. Het voorpaneel kan foutmeldingen tonen tijdens het proces.
Als de afdruk naar wens is, blijf deze kalibratie dan gebruiken voor uw papiersoort. Als de afdruk
beter is, ga dan door naar stap drie. Als u niet tevreden bent met de herkalibratie, ga dan terug
naar de standaard kalibratie, zie Terug naar standaard kalibratie op pagina 90.
NLWW
De papierdoorvoer opnieuw kalibreren
89
Terug naar standaard kalibratie
Bij terugkeer naar de standaard kalibratie worden alle correcties die zijn aangebracht door de
doorvoerkalibratie op nul gezet. Om terug te gaan naar de doorvoerkalibratiewaarde, moet u de
kalibratie opnieuw instellen.
1.
Druk op het voorpaneel op , gevolgd door Image Quality Maintenance (Onderhoud van
afdrukkwaliteit) > Paper advance calibration (Kalibratie van papierdoorvoer) > Reset
ready paper calibration (Kalibratie gereed papier opnieuw instellen).
2.
Wacht tot op het voorpaneel de melding verschijnt dat de bewerking is voltooid.
De printer verplaatsen of opslaan
Als u de printer moet verplaatsen of opbergen, dan moet u deze goed voorbereiden om schade te
voorkomen. U bereidt de printer als volgt voor:
1.
Verwijder de inktpatronen en de printkop niet.
2.
Zorg dat er geen papier is geladen.
3.
Schakel de voeding uit met de aan/uit-toets op het voorpaneel.
4.
Koppel het netsnoer van de printer los.
5.
Sluit alle kabels af waarmee de printer met een netwerk of met een computer worden verbonden.
VOORZICHTIG: Als u de printer ondersteboven houdt, kan er inkt uit de printer lekken, wat ernstige
schade kan veroorzaken.
Wanneer de printer weer is ingeschakeld, duurt het initialiseren en controleren van de printkop
ongeveer drie minuten. Het voorbereiden van de printkop duurt in de meeste gevallen iets meer dan
een minuut. Als de printer echter zes weken of langer heeft uitgestaan, dan kan het voorbereiden van
de printkop 45 minuten duren.
VOORZICHTIG: Als de printer lange tijd uit blijft, kan de printkop instabiel worden. In dit geval
moet u de printkop vervangen door een nieuwe.
TIP: Omdat het klaarmaken en reinigen van de printkop tijd en inkt kost, wordt u aangeraden de
printer altijd aan of in de sluimerstand te laten staan indien mogelijk. In beide gevallen wordt de printer
regelmatig uit de slaapstand gehaald om de printkop te onderhouden. Op deze manier voorkomt u
langdurige voorbereidingsproces voordat u de printer kunt gebruiken.
Firmware-update
Er zijn verschillende manieren voor het downloaden en installeren van firmware-updates, zoals
hieronder beschreven: u kunt kiezen wat u het handigst vindt.
90
Hoofdstuk 10 De printer onderhouden
NLWW
OPMERKING: Een firmware-updatepakket kan groot zijn. Overweeg hierbij of er gevolgen voor u
w netwerk- of internetverbinding zijn.
●
U kunt de printer zo configureren dat firmware-updates automatisch worden gedownload wanneer
ze beschikbaar zijn: zie Automatische firmware-updates op pagina 23.
De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u handmatige firmware-updates selecteert.
●
Selecteer op het voorpaneel , gevolgd door Web Services > Product update. Druk op
Check now (Nu controleren) om te zien of er nieuwe firmware beschikbaar is. Als er nieuwe
firmware beschikbaar is, kunt u deze downloaden en installeren.
●
Selecteer op de geïntegreerde webserver de optie Firmware Update.
●
Selecteer in de HP Designjet Utility op Windows uw printer, ga naar het tabblad Support en
daarna Firmware Update.
●
Selecteer in de HP Utility voor Mac OS X de optie Update Firmware in de supportgroep.
De firmware bevat een set van de meest gebruikte papierinstellingen.
Software-update
Op Windows en Mac OS X wordt software-updates meestal automatisch aangeboden.
Ga voor handmatige updates van printerdrivers en andere software naar http://www.hp.com/go/
T120/drivers of http://www.hp.com/go/T520/drivers.
Printeronderhoudspakketten
Er zijn drie onderhoudspakketten beschikbaar voor uw printer. Deze bevatten componenten die na
langdurig gebruik mogelijk moeten worden vervangen. Wanneer dit nodig is, verschijnt er een bericht
op het voorpaneel en inde HP Utility.
Als u een dergelijke melding ziet, moet u contact opnemen met HP Support (zie Ondersteuning van HP
op pagina 142) en het onderhoudpakket bestellen. De sets worden uitsluitend door servicemonteurs
geïnstalleerd.
NLWW
Software-update
91
11 Accessoires
92
●
Benodigdheden en accessoires bestellen
●
Inleiding tot de accessoires
Hoofdstuk 11 Accessoires
NLWW
Benodigdheden en accessoires bestellen
U kunt op twee manieren accessoires voor uw printer bestellen:
●
Bezoek http://www.hp.com/go/T120/accessories of http://www.hp.com/go/T520/
accessories op het web.
●
Neem telefonisch contact op met HP Support (zie Ondersteuning van HP op pagina 142).
In de rest van dit hoofdstuk vindt u de beschikbare toebehoren en accessoires, en de
onderdeelnummers.
Inktbenodigdheden bestellen
U kunt de volgende inktbenodigdheden bestellen voor uw printer.
Tabel 11-1 Inktpatronen
Patroon
Onderdeelnummer
HP 711 zwarte inktcartridge, 38 ml
CZ129A
HP Nr. 711 cyaan inktcartridge, 29 ml
CZ130A
HP Nr. 711 magenta inktcartridge, 29 ml
CZ131A
HP 711 gele inktcartridge, 29 ml
CZ132A
HP 711 zwarte inktcartridge, 80 ml
CZ133A
Tabel 11-2 Printkop
Printkop
Onderdeelnummer
HP 711 Printkopvervangpakket
C1Q10A
Papier bestellen
De volgende papiertypen zijn momenteel verkrijgbaar voor uw printer.
OPMERKING: Deze lijst wordt wellicht aangepast. Ga voor meer informatie naar
http://www.hp.com/go/LFPrintingMaterials.
OPMERKING:
uw printer.
Papiersoorten die niet worden ondersteund door HP kunnen toch geschikt zijn voor
Verkrijgbaarheidscode:
NLWW
●
Corel®:A geeft papiertypen aan die verkrijgbaar zijn in Azië (behalve in Japan)
●
(C) geeft papiertypen aan die verkrijgbaar zijn in China
●
(E) geeft papiertypen aan die verkrijgbaar zijn in Europa, het Midden-Oosten en Afrika
●
(J) geeft papiertypen aan die verkrijgbaar zijn in Japan
Benodigdheden en accessoires bestellen
93
●
(L) geeft papiertypen aan die verkrijgbaar zijn in Latijns-Amerika
●
(N) geeft papiertypen aan die verkrijgbaar zijn in Noord-Amerika
Het papier is in alle regio's verkrijgbaar wanneer het onderdeelnummer niet wordt gevolgd door
haakjes.
Tabel 11-3 Rol papier
Papiersoort
g/m²
Lengte
Breedte
Onderdeelnummer
s
45,7 m
420 mm (A2)
CG892A (E)
610 mm
CG889A (EN)
914 mm
CG890A (EN)
594 mm (A1)
Q8003A (AJ)
610 mm
Q1396A
914 mm
Q1397A
420 mm (A2)
Q1446A (EJ)
594 mm (A1)
Q1445A (EJ)
610 mm
C1860A (LN),
C6035A (AEJ)
841 mm (A0)
Q1444A:EJ
914 mm
C1861A (LN),
C6036A (AEJ)
610 mm
Q1404A (AEJN)
914 mm
Q1405A (AEJN)
420 mm (A2)
Q1443A (J)
457 mm
Q7897A (EJN)
594 mm (A1)
Q1442A (EJ)
610 mm
C6019B
841 mm (A0)
Q1441A (EJ)
914 mm
C6020B
610 mm
Q1412A (AEJN)
914 mm
Q1413A
610 mm
C6029C (AEJN)
914 mm
C6030C
914 mm
Q1760A (EN)
HP Bond paper en papier met coating
HP Recycled Bond papier
HP Universal Bond Paper
HP Helderwit inkjetpapier
HP Universeel Papier met Coating
HP Papier met Coating
80
80
90
95
90
HP Universal Papier met Coating,
extra zwaar
120
HP Papier met Coating, extra zwaar
131
HP Gekleurd papier, geel
92
45,7 m
45,7 m
45,7 m
45,7 m
30,5 m
30,5 m
45,7 m
HP papier voor technische toepassingen
94
Hoofdstuk 11 Accessoires
NLWW
Tabel 11-3 Rol papier (vervolg)
Papiersoort
g/m²
Lengte
Breedte
Onderdeelnummer
s
HP Natural Tracing Paper
90
45,7 m
594 mm (A1)
Q1439A (J)
610 mm
C3869A
914 mm
C3868A
610 mm
C3860A (AJN)
914 mm
C3859A (LN)
610 mm
C3862A (N)
914 mm
C3861A (LN)
610 mm
C3876A (AEJN)
914 mm
C3875A
610 mm
51642A (AEJN)
914 mm
51642B
15,2 m
610 mm
CZ984A
22,9 m
914 mm
Q8806A
15,2 m
610 mm
CZ987A
22,9 m
914 mm
Q8808A
30,5 m
610 mm
Q1426A (AEJN)
914 mm
Q1427A (AEJN)
610 mm
Q1420A (AEJN)
914 mm
Q1421A (AEJN)
610 mm
Q6574A
914 mm
Q6575A
610 mm
Q6579A
914 mm
Q6580A
HP Translucent Bond paper
HP Vellum papier
67
75
45,7 m
45,7 m
HP film (technisch en grafisch)
HP Heldere Film
HP Matte Film
174
160
22,9 m
38,1 m
HP Photographic Paper
HP Premium fotopapier, glanzend
HP Premium Plus Satin Fotopapier
HP Universal Glossy Photo Paper
HP Universal Satin fotopapier
240
240
190
190
HP Universal Instant-dry fotopapier,
glanzend
200
HP Universal Instant-dry satin
fotopapier
200
30,5 m
30,5 m
30,5 m
TIP: De kleurinkt die door de printer wordt gebruikt, vervaagt zeer snel op direct drogend fotopapier. Als u de afdrukken
meer dan twee weken wilt tonen, is het een goed idee deze te lamineren om ze langer te laten meegaan.
HP zelfklevende media
HP Everyday Adhesive Matte
Polypropylene
180
22,9 m
610 mm
CG843A
914 mm
CG824A
610 mm
CH022A
914 mm
CH023A
HP media voor banners en signage
HP Everyday Matte Polypropylene
NLWW
120
30,5 m
Benodigdheden en accessoires bestellen
95
Tabel 11-4 Losse vellen papier
Papiersoort
g/m²
Lengte
Breedte
Onderdeelnummer
s
610 mm
457 mm
Q1961A (AEJN)
914 mm
610 mm
Q1962A (AEN)
483 mm
330 mm
CZ985A
610 mm
457 mm
CZ986A
483 mm
330 mm
CZ988A
610 mm
457 mm
CZ989A
HP Bond paper en papier met coating
HP Papier met Coating
90
HP Photographic Paper
HP Premium fotopapier, glanzend
HP Premium Plus Satin Fotopapier
240
240
Accessoires bestellen
U kunt de volgende accessoires bestellen voor uw printer.
Naam
Productnummer
HP Designjet T120 stand 24 in.
B3Q35A
HP Designjet T120 en T520 24-inch rolinvoeras
B3Q36A
HP Designjet T520 spindel 36 in.
B3Q37A
Inleiding tot de accessoires
Standaard
De T520 is voorzien van een standaard. De T120 is dat niet, maar de standaard kan worden
aangeschaft als accessoire.
As
Met extra assen kunt u snel van een papiersoort overstappen op een andere.
96
Hoofdstuk 11 Accessoires
NLWW
12 Problemen met papier oplossen
NLWW
●
Het lukt niet om het papier te laden
●
Papiertype niet aanwezig in driver
●
Er is afgedrukt op de verkeerde papiersoort
●
Papierconflict
●
De rol is vastgelopen
●
De invoerlade voor meerdere vellen is vastgelopen
●
Er is nog een strook aanwezig in de uitvoerlade die een papierstoring veroorzaakt
●
De printer geeft de melding dat er geen papier is wanneer er wel papier beschikbaar is
●
Afdrukken vallen niet netjes in de bak
●
Het vel blijft in de printer wanneer het afdrukken is voltooid
●
Het papier wordt gesneden nadat het afdrukken is voltooid
●
De snijder snijdt niet goed
●
De rol zit los op de as
97
Het lukt niet om het papier te laden
●
Controleer of er geen papier al geladen is.
●
Controleer of het papier ver genoeg in de printer ziet. U moet kunnen voelen dat de printer het
papier pakt.
●
Probeer het papier niet recht te trekken tijdens het uitlijningsproces, tenzij hiertoe geïnstrueerd op
het voorpaneel. De printer zal automatisch proberen het papier recht te trekken.
●
Mogelijk is het papier verfrommeld of scheefgetrokken, of heeft het onregelmatige randen.
Rol laden mislukt
●
Controleer of de rol minstens 280 mm breed is: smallere rollen worden niet ondersteund.
●
Controleer de voorrand van het papier: als dit niet recht of niet schoon is, dient het te worden
afgesneden. Snij de eerste 20 mm van de rol af en probeer het opnieuw. Mogelijk is dit zelfs bij
een nieuwe rol papier nodig.
●
Controleer of de uiteinden van de rol strak tegen de uiteinden van de assen zitten.
●
Controleer of de as correct is geplaatst.
●
Zorg dat de uitvoerlade is gesloten. De rol wordt niet geladen wanneer deze open is.
●
Controleer of het papier correct op de as is geplaatst en over de rol naar u toe wordt getrokken.
●
Controleer of alle eindplugs van de rol zijn verwijderd.
●
Controleer of het papier stevig op de rol is gedraaid.
●
Raak de rol en het papier niet aan tijdens het uitlijingsproces
Als het papier niet recht is geplaatst, volg dan de aanwijzingen op het voorpaneel.
Als u opnieuw wilt beginnen met het laadproces, annuleer dan het proces op het voorpaneel en rol het
papier op vanaf het uiteinde van de as totdat de rand uit de printer is.
OPMERKING:
laden.
Als de rol los van de kern is komen te zitten, dan kan de printer het papier niet
Vel laden mislukt
●
Controleer of het vel meer dan 329 mm breed is (A3+). Als het vel die breedte heeft of smaller is,
voer het dan in vanuit de lade voor meerdere vellen.
●
Leid het vel wanneer de printer het vindt. Doe dit vooral bij dikkere vellen.
●
Zorg ervoor dat het vel is uitgelijnd met de referentielijn op de klep vna de rol.
●
Probeer het vel niet recht te trekken tijdens het laadproces, tenzij hiertoe geïnstrueerd op het
voorpaneel.
●
Gebruik geen vellen die met de hand zijn gesneden, omdat deze onregelmatige vormen kunnen
hebben. Gebruik alleen losse vellen die in de handel verkrijgbaar zijn.
Volg de instructies op het voorpaneel als er problemen optreden.
98
Hoofdstuk 12 Problemen met papier oplossen
NLWW
Als u opnieuw wilt beginnen met het laadproces, annuleer het proces dan op het voorpaneel; de
printer werpt het vel uit via de voorzijde van de printer.
Laden via lade voor meerdere vellen mislukt
●
Controleer of de lade niet te veel vellen bevat. Het maximumaantal vallen hangt af van de dikte
van het papier: ongeveer 50 vellen egaal standaard papier.
●
Controleer of het papier op de juiste manier in de invoerlade is geplaatst.
●
Controleer of het papier op de juiste manier in de invoerlade is afgesteld en gecentreerd.
●
Controleer of de invoer- en uitvoerladen op de juiste manier zijn verlengd: de eerste verlening is
voor A4-, de tweede voor A3-papier.
Als het papier over de rand van de invoerlade hangt, dan wordt het mogelijk niet geladen.
OPMERKING:
Voorkom dat vellen te lang in de lade blijven liggen, aangezien het kan vervormen.
Foutberichten bij het laden van papier
Hier vindt u een lijst van voorpaneelmeldingen betreffende het laden van papier, evenals de
aanbevolen oplossing.
NLWW
Voorpaneelmelding
Aanbevolen actie
Paper loaded with too much skew
(Papier te scheef geladen)
Tijdens het laden van het papier heeft de printer vastgesteld dat het papier te
scheef was geladen. Druk op OK om de rol automatisch te verwijderen en herhaal
het proces.
Het lukt niet om het papier te laden
99
Voorpaneelmelding
Aanbevolen actie
Papier niet gevonden
De printer heeft geen papier aangetroffen tijdens het laden van het papier.
Controleer of het papier volledig is geplaatst en niet doorzichtig is.
Papier te ver van de zijrand
Laad het gesneden vel opnieuw en lijn de rechter rand uit met de zwarte stop op
de as.
Menu Paper load (Papier laden) Het
papier is kleiner dan wordt ondersteund
voor de geselecteerde papierbron.
Gesneden vellen die kleiner zijn dan ISO A3 moeten worden geladen met de
invoerlade voor meerdere vellen.
Sheet too big (Vel te groot)
Tijdens het laden van het papier heeft de printer vastgesteld dat het papier te
breed of te lang is om correct te worden geladen. Druk op
om het laadproces
te stoppen. Zie Functionele specificaties op pagina 145.
Vel te klein
Tijdens het laden van het papier heeft de printer vastgesteld dat het papier te smal
of te kort is om in de printer te worden geladen. Druk op
om het laadproces te
stoppen. Zie Functionele specificaties op pagina 145.
Papiertype niet aanwezig in driver
Om te werken met papier dat niet aanwezig is in de driver, kunt u uw papier gebruiken als een van de
voorinstellingen in de driver. U moet echter opgeven of het doorschijnend papier, fotopapier of
gebonden of gecoat papier betreft.
OPMERKING: Voor glanzend papier is het belangrijk een glanzende papiersoort te kiezen,
aangezien het inktgebruik anders is bij glanzend papier.
Doorschijnende film
Als uw papier een doorschijnende film is (bijvoorbeeld een transparant), selecteer dan de papiersoort
Film > Transparent/Clear film (Doorschijnende/blanco film).
Als uw papier een doorschijnende papier- of filmsoort is (bijvoorbeeld technische papier), selecteer dan
de papiersoort Film > Matte film.
Photo papier
Als het fotopapier betreft, gebruik dan de categorie Photo Paper. Gebruik voor glanzend papier de
papiersoort Photo Gloss Paper. Gebruik voor Semi-gloss, Satin, Pearl od Luster de papiersoort
Photo Semi-gloss/Satin Paper.
Om de gamut van het fotopapier te vergroten, selecteert u de papiersoort HP Universal Gloss
Photo Paper of HP Universal Satin Photo Paper, afhankelijk van de afwerking.
100
Hoofdstuk 12 Problemen met papier oplossen
NLWW
Bond en gecoat of technisch papier
Uw papiersoortselectie voor algemeen papier is afhankelijk van de inktabsorpticapaciteit van het
papier.
●
Selecteer voor natural tracing paper de papiersoort Natural Tracing Paper < 65 g/m2 of
Natural Tracing Paper > 65 g/m2, afhankelijk van het gewicht van het papier.
●
Kies voor dun papier (< 90 g/m2) of niet-gecoat papier (bijvoorbeeld egaal papier of helderwit
papier) de papiersoort Bond and Coated Paper > Plain Paper. U kunt ook Recycled
Bond Paper kiezen.
●
Kies voor licht gecoat papier (< 110 g/m2) de papiersoort Bond and Coated Paper > HP
Coated Paper.
●
Kies voor zwaar gecoat papier (< 200 g/m2) de papiersoort Bond and Coated Paper >
Heavyweight Coated Paper.
Zwarte inkt is gemakkelijk te verwijderen wanneer het wordt
aangeraakt.
Dit gebeurt wanneer het papier niet compatibel is met matte zwarte inkt. Selecteer om een
geoptimaliseerde inktcombinatie te gebruiken den papiersoort Photo Paper > Photo Gloss Paper.
Na het afdrukken is het papier verkreukeld of is er teveel inkt
Dit gebeurt wanneer er teveel inkt wordt gebruikt. Selecteer een dunnere categorie om minder inkt te
gebruiken. Categorieën voor mat papier, van dik naar dun, zijn:
●
Gewoon papier
●
Coated Paper (Papier met coating)
●
Heavyweight Coated Paper (Zwaar papier met coating)
Zie Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen op pagina 108 voor andere problemen met de
beeldkwaliteit
Er is afgedrukt op de verkeerde papiersoort
Als de printer de taak afdrukt voordat u het juiste papier kon laden, hebt u mogelijk Any (Elk)
geselecteerd als papiersoort in de printerdriver. Wanneer Any is geselecteerd, zal de printer direct
afdrukken, ongeacht welk papier is geladen. Laad het gewenste papier, zie Papiertoevoer
op pagina 32, en selecteer het specifieke papiertype in de driver.
●
In het dialoogvenster van de Windows-driver: selecteer het tabblad Paper/Quality
(Papier/kwaliteit) en selecteer de papiersoort uit de lijst Paper Type (Papiersoort).
●
In het afdrukdialoogvenster in Mac OS X: selecteer het paneel Paper/Quality (Papier/
kwaliteit) en selecteer de papiersoort uit de lijst Paper Type (Papiersoort).
OPMERKING:
NLWW
Any (Elke) is de standaardinstelling van de driver.
Er is afgedrukt op de verkeerde papiersoort
101
Papierconflict
Als het papier dat momenteel in de printer is geladen niet geschikt is voor een bepaalde taak, dan
wordt het afdrukken onderbroken en wacht de printer op uw invoer. Er zijn verschillende manieren
waarop het papier ongeschikt kan worden bevonden:
●
De papiersoort is niet zoals gespecificeerd voor de taak.
●
De papierbron (rol, invoerlade voor meerdere vellen of handmatige invoer) is niet zoals
gespecificeerd voor de taak.
●
Het papierformaat is niet zoals gespecificeerd voor de taak.
Als u deze zaken niet opgeeft voor een bepaalde taak, dan zal de printer afdrukken zonder
inachtneming van de geladen papiersoort.
Als de printer stopt voor niet passend papier, kunt u kiezen uit de volgende alternatieven:
●
Plaats het juiste papier en hervat het afdrukken.
●
Druk de taak af op papier dat al is geladen. De afdruk kan zijn afgesneden als het papier niet
groot genoeg is.
●
Annuleer de taak.
De rol is vastgelopen
Wanneer er een papierstoring optreedt, ziet u normaal gesrpoken een bericht hierover op het
voorpaneel.
1.
102
Open de bovenklep.
Hoofdstuk 12 Problemen met papier oplossen
NLWW
2.
Probeer de printkopwagen opzij te schuiven.
3.
Verwijder voorzichtig al het vastgelopen papier dat u via de bovenkant van de printer kunt
lostrekken.
VOORZICHTIG: Verwijder het papier niet zijwaarts, aangezien de printer hierdoor
beschadigd kan raken.
4.
NLWW
Sluit de bovenklep.
De rol is vastgelopen
103
5.
Open de klep van de rol en rol het papier op. U kunt hierbij weerstand bemerken indien het
papier vast zit; trek stevig.
6.
Laad de rol opnieuw of plaats een nieuw vel. zie Papiertoevoer op pagina 32.
OPMERKING: Als er papier is achtergebleven waardoor er een belemmering in de printer ontstaat,
voer de procedure dan opnieuw uit en verwijder alle stukken papier zorgvuldig. Het kan nodig zijn de
invoerlade voor meerdere vellen te verwijderen (zie De invoerlade voor meerdere vellen is vastgelopen
op pagina 104).
De invoerlade voor meerdere vellen is vastgelopen
Als het papier in de invoerlade voor meerdere vellen is vastgelopen, handel dan als volgt:
104
1.
Verwijder zoveel mogelijk papier uit de invoerlade voor meerdere vellen.
2.
Duw de verlengstukken van de invoerlade voor meerdere vellen omlaag, waardoor de lade
gemakkelijker handelbaar is.
3.
Ontgrendel de lade met de draaischakelaar die zich erachter bevindt.
Hoofdstuk 12 Problemen met papier oplossen
NLWW
NLWW
4.
Trek de lade naar buiten.
5.
Verwijder al het papier uit de lade.
6.
Verwijder al het papier uit de printer.
De invoerlade voor meerdere vellen is vastgelopen
105
7.
Plaats de invoerlade terug.
8.
Vergrendel de lade.
Er is nog een strook aanwezig in de uitvoerlade die
een papierstoring veroorzaakt
Als een klein stuk papier is gesneden, bijvoorbeeld bij het afdrukken op een nieuwe rol of na het
gebruik van de optie Form feed and cut (Formulier invoeren en snijden) op het voorpaneel, dan kan
de gesneden strook achterblijven in de uitvoerlade. Verwijder de strook uit de binnenzijde van de
lade. Doe dit alleen wanneer de printer niet afdrukt.
106
Hoofdstuk 12 Problemen met papier oplossen
NLWW
De printer geeft de melding dat er geen papier is
wanneer er wel papier beschikbaar is
Als de rol loszit van de kern, wordt het papier niet goed ingevoerd en zal het niet goed worden
geladen. Bevestig het papier goed aan de kern indien mogelijk, of laad een nieuwe rol.
Afdrukken vallen niet netjes in de bak
●
Controleer of de bak goed is geïnstalleerd.
●
Controleer of de bak open is.
●
Controleer of de bak niet vol is.
●
Papier op het einde van de rol kan makkelijk gaan krullen en zo problemen met de uitvoer
veroorzaken. Plaats een nieuwe rol, of verwijder elke afdruk handmatig zodra deze is voltooid.
Het vel blijft in de printer wanneer het afdrukken is
voltooid
Het papier blijft achter in de printer zodat de inkt kan drogen, zie Wijzig de droogtijd op pagina 41.
Als het papier na het drogen slechts gedeeltelijk wordt uitgeworpen, trek het vel dan voorzichtig uit de
printer. Als de automatische snijder is uitgeschakeld, gebruik dan de optie Form feed and cut
(Formulier invoeren en snijden) op het voorpaneel, zie Formuliertoevoer met of zonder snijden
op pagina 42.
Het papier wordt gesneden nadat het afdrukken is
voltooid
Het papier wordt standaard afgesneden nadat de droogtijd is voltooid, zie Wijzig de droogtijd
op pagina 41. U kunt de snijder uitschakelen, zie De automatische snijden aan en uit zetten
op pagina 41.
De snijder snijdt niet goed
De printer is standaard ingesteld om het papier automatisch te snijden nadat de droogtijd is verstreken.
Als de snijder is ingeschakeld maar niet goed snijdt, controleer dan of de snijrail schoon is en geen
obstakels bevat, en controleer of er geen stukken papier zitten in de snijgroef.
De rol zit los op de as
De rol moet mogelijk worden vervangen.
NLWW
De printer geeft de melding dat er geen papier is wanneer er wel papier beschikbaar is
107
13 Problemen met de afdrukkwaliteit
oplossen
108
●
Algemeen advies bij afdrukken
●
Horizontale strepen over de afbeelding (banding)
●
Strepen zijn te dik, te dun of ontbreken
●
Lijnen zijn getrapt of gekarteld
●
De lijnen worden dubbel of niet in de juiste kleur afgedrukt
●
De lijnen zijn onderbroken
●
De lijnen zijn wazig
●
Lengte van lijnen is onjuist
●
De hele afbeelding is wazig of korrelig
●
Hier papier is niet vlak
●
De afdruk heeft veegvlekken of krassen
●
Inktvekken op het papier
●
Er wordt zwarte inkt afgegeven wanneer u de afdruk aanraakt.
●
Randen van objecten zijn getrapt of niet scherp
●
Randen van objecten zijn donkerder dan verwacht
●
Verticale lijnen van andere kleuren
●
Witte plekken op de afdruk
●
Kleuren zijn niet nauwkeurig
●
Kleuren vervagen
●
De afbeelding is onvolledig (afgesneden aan de onderkant)
●
De afbeelding wordt afgesneden
●
Sommige objecten ontbreken in de afgedrukte afbeelding
●
Een PDF-bestand is afgesneden of er ontbreken objecten
●
Als het probleem nog steeds niet is opgelost
Hoofdstuk 13 Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen
NLWW
Algemeen advies bij afdrukken
Wanneer u problemen hebt met de afdrukkwaliteit, doet u het volgende:
●
Voor de beste printerprestaties mag u alleen originele benodigdheden en accessoires van de
fabrikant gebruiken, waarvan de betrouwbaarheid en prestaties grondig zijn getest voor
probleemloos afdrukken en de hoogst mogelijke kwaliteit. Zie Papier bestellen op pagina 93 voor
informatie over aanbevolen papiertypen.
●
Zorg dat het papiertype dat op het voorpaneel is geselecteerd, overeenkomt met het type dat in
de printer is geladen (zie Informatie over het papier bekijken op pagina 40). Zorg ook dat het
papiertype dat in uw software is geselecteerd overeenkomt met het type dat in de printer is
geladen.
VOORZICHTIG: Wanneer de verkeerde papiersoort is geselecteerd, kan de afdrukkwaliteit
slecht zijn, kunnen kleuren verkeerd worden afgedrukt en kan de printkop mogelijk beschadigen.
●
Controleer of u de meest geschikte kwaliteitsinstellingen voor uw toepassing gebruikt (zie
Afdrukken op pagina 43). De afdrukkwaliteit zal waarschijnlijk afnemen als u de schuifbalk voor
de afdrukkwaliteit richting 'Speed' (Snelheid) hebt verplaatst, of het aangepaste kwaliteitsniveau
hebt ingesteld op Fast (Snel)
●
Controleer of de omgevingsomstandigheden (temperatuur, vochtigheid) binnen het aanbevolen
bereik liggen. Zie Omgevingsspecificaties op pagina 147.
Horizontale strepen over de afbeelding (banding)
Als de afgedrukte afbeelding toegevoegde horizontale strepen bevat zoals in het voorbeeld (de kleur
kan variëren), doet u het volgende:
NLWW
1.
Controleer of de papiersoort die u hebt geladen, overeenkomt met de papiersoort die u op het
voorpaneel in de software hebt geselecteerd. Zie Informatie over het papier bekijken
op pagina 40.
2.
Controleer of u geschikte kwaliteitsinstellingen voor uw toepassing gebruikt (zie Afdrukken
op pagina 43). In sommige gevallen kunt u kwaliteitsproblemen oplossen door een hoger
kwaliteitsniveau te selecteren. Als u bijvoorbeeld de schuifbalk voor afdrukkwaliteit hebt ingesteld
Speed (Snelheid), probeer dan de instelling Quality (Kwaliteit)
3.
Druk een diagnoserapport afdrukkwaliteit af. Zie Diagnoserapport afdrukkwaliteit op pagina 81.
4.
Als de printkop goed werkt, voer dan een kalibratie van de papierdoorvoer uit: zie De
papierdoorvoer opnieuw kalibreren op pagina 89.
Algemeen advies bij afdrukken
109
Als het probleem zich ondanks de hierboven beschreven maatregelen blijft voordoen, neem dan
contact op met een klantenservicevertegenwoordiger voor verdere ondersteuning.
Strepen zijn te dik, te dun of ontbreken
1.
Controleer of de papiersoort die u hebt geladen, overeenkomt met de papiersoort die u op het
voorpaneel in de software hebt geselecteerd. Zie Informatie over het papier bekijken
op pagina 40.
2.
Controleer of u geschikte kwaliteitsinstellingen voor uw toepassing gebruikt (zie Afdrukken
op pagina 43). Selecteer het dialoogvenster voor aangepaste afdrukkwaliteitsopties en schakel de
optie Maximum detail (Maximumdetail) in indien beschikbaar.
3.
Als de resolutie van de afbeelding groter is dan de afdrukresolutie, kan de kwaliteit van de lijnen
afnemen. U kunt de optie Max. Application Resolution (Max. toepassingsresolutie) vinden in
op het tabblad Geavanceerd van de driver, onder Document Options (Documentopties) >
Printer Features (Printereigenschappen).
4.
Als de lijnen te dun zijn of ontbreken, druk dan een diagnoserapport voor printkwaliteit af. Zie
Diagnoserapport afdrukkwaliteit op pagina 81.
5.
Als het probleem zich blijft voordoen, voer dan een kalibratie van de papierdoorvoer uit: zie De
papierdoorvoer opnieuw kalibreren op pagina 89.
Als het probleem zich ondanks de hierboven beschreven maatregelen blijft voordoen, neem dan
contact op met een klantenservicevertegenwoordiger voor verdere ondersteuning.
Lijnen zijn getrapt of gekarteld
Als de lijnen in uw afbeelding getrapt of gekarteld worden afgedrukt, gaat u als volgt te werk:
110
Hoofdstuk 13 Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen
NLWW
1.
Mogelijk wordt het probleem veroorzaakt door de afbeelding. Probeer de afbeelding aan te
passen in de toepassing waarin u de afbeelding bewerkt.
2.
Controleer of u geschikte instellingen voor de afdrukkwaliteit gebruikt. Zie Afdrukken
op pagina 43.
3.
Selecteer het dialoogvenster voor aangepaste afdrukkwaliteitsopties en schakel de optie
Maximum detail (Maximumdetail) in indien beschikbaar.
De lijnen worden dubbel of niet in de juiste kleur
afgedrukt
Dit probleem kan verschillende zichtbare symptomen hebben:
●
Gekleurde lijnen worden dubbel, in verschillende kleuren afgedrukt.
●
De randen van gekleurde blokken hebben niet de juiste kleur.
Om dit type probleem op te lossen, drukt u een diagnoserapport voor printkwaliteit uit en lijnt u de
printkop uit indien dit wordt geadviseerd in het rapport. Zie Diagnoserapport afdrukkwaliteit
op pagina 81.
De lijnen zijn onderbroken
Als de lijnen op de volgende manier onderbroken zijn:
NLWW
De lijnen worden dubbel of niet in de juiste kleur afgedrukt
111
1.
Controleer of u geschikte instellingen voor de afdrukkwaliteit gebruikt. Zie Afdrukken
op pagina 43.
2.
Druk een diagnoserapport voor printkwaliteit uit en lijn de printkop uit indien dit wordt
geadviseerd in het rapport. Zie Diagnoserapport afdrukkwaliteit op pagina 81.
De lijnen zijn wazig
Bij vochtigheid kan inkt in het papier worden gezogen zodat de lijnen wazig en vaag worden. Probeer
het probleem als volgt op te lossen:
112
1.
Controleer of de omgevingsvoorwaarden (temperatuur en vochtigheidsgraad) geschikt zijn voor
afdrukken met hoge kwaliteit. Zie Omgevingsspecificaties op pagina 147.
2.
Controleer of het papiertype dat u via het voorpaneel hebt geselecteerd, overeenkomt met het
papier dat u gebruikt. Zie Informatie over het papier bekijken op pagina 40.
3.
Gebruik een zwaarder papiertype, zoals extra zwaar HP Heavyweight Coated-papier
4.
Kies een lagere afdrukkwaliteit (zoals Speed); de printer gebruikt dan minder inkt.
5.
Kies een papiertype dat iets dunner is dan het papier dat u hebt geladen; hierdoor zal de printer
minder inkt gebruiken. Hieronder volgen enkele voorbeelden van papiersoorten in volgorde van
dikte: Plain Paper, Coated Paper, Heavyweight Coated Paper.
6.
Als u glanzend papier gebruikt, probeer dan een andere soort glanzend papier.
7.
Druk een diagnoserapport voor printkwaliteit uit en lijn de printkop uit indien dit wordt
geadviseerd in het rapport. Zie Diagnoserapport afdrukkwaliteit op pagina 81.
Hoofdstuk 13 Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen
NLWW
Lengte van lijnen is onjuist
Als u uw afgedrukte lijnen hebt gemeten en de lengte niet nauwkeurig genoeg is voor uw toepassing,
dan kunt u dit proberen te verbeteren op de volgende manieren.
1.
Druk af op HP Matte Film, waarvoor de nauwkeurigheid voor de lijnlengte vna de printer is
gespecifeerd. Zie Functionele specificaties op pagina 145.
Polyesterfilm is ongeveer tien keer dimensionaal stabieler dan papier. Het gebruik van film dat
dunner of dikker is dan HP Matte Film zal de nauwkeurigheid echter reduceren.
2.
Stel de schuifbalk voor afdrukkwaliteit in op Quality (Kwaliteit).
3.
Zorg dat de kamer een stabiele temperatuur heeft tussen de 10° en 30°C.
4.
Laad de filmrol en laat deze ongeveer vijf minuten rusten alvorens af te drukken.
5.
Als u ook dan niet tevreden bent, probeer dan de papierdoorvoer te kalibreren. Zie De
papierdoorvoer opnieuw kalibreren op pagina 89.
De hele afbeelding is wazig of korrelig
1.
Controleer of de papiersoort die u hebt geladen, overeenkomt met de papiersoort die u op het
voorpaneel in de software hebt geselecteerd. Zie Informatie over het papier bekijken
op pagina 40.
2.
Controleer of u de correcte zijde van het papier bedrukt.
3.
Controleer of u geschikte instellingen voor de afdrukkwaliteit gebruikt (zie Afdrukken
op pagina 43). In sommige gevallen kunt u kwaliteitsproblemen oplossen door een hoger
kwaliteitsniveau te selecteren. Als u bijvoorbeeld de schuifbalk voor afdrukkwaliteit hebt ingesteld
Speed (Snelheid), probeer dan de instelling Quality (Kwaliteit)
4.
Druk een diagnoserapport voor printkwaliteit uit en lijn de printkop uit indien dit wordt
geadviseerd in het rapport. Zie Diagnoserapport afdrukkwaliteit op pagina 81.
5.
Als het probleem zich blijft voordoen, voer dan een kalibratie van de papierdoorvoer uit: zie De
papierdoorvoer opnieuw kalibreren op pagina 89.
Als het probleem zich ondanks de hierboven beschreven maatregelen blijft voordoen, neem dan
contact op met een klantenservicevertegenwoordiger voor verdere ondersteuning.
NLWW
Lengte van lijnen is onjuist
113
Hier papier is niet vlak
Als het papier niet vlak is maar ondiepe golven heeft wanneer het uit de printer komt, vertoont de
afgedrukte afbeelding wellicht zichtbare defecten, zoals verticale strepen. Dit probleem kan zich
voordoen wanneer u dun papier gebruikt dat verzadigd is door inkt.
1.
Controleer of de papiersoort die u hebt geladen, overeenkomt met de papiersoort die u op het
voorpaneel in de software hebt geselecteerd. Zie Informatie over het papier bekijken
op pagina 40.
2.
Gebruik een dikker papiertype, zoals HP Heavyweight Coated-papier (extra zwaar).
3.
Kies een lagere afdrukkwaliteit (zoals Speed); de printer gebruikt dan minder inkt.
4.
Kies een papiertype dat iets dunner is dan het papier dat u hebt geladen; hierdoor zal de printer
minder inkt gebruiken. Hieronder volgen enkele voorbeelden van papiersoorten in volgorde van
dikte: Plain Paper, Coated Paper, Heavyweight Coated Paper.
De afdruk heeft veegvlekken of krassen
De zwarte inkt kan veegvlekken of krassen vertonen indien deze wordt aangeraakt door een vinger,
een pen of een ander voorwerp. Dit is met name merkbaar op gecoat papier.
Glanzend papier kan bijzonder gevoelig zijn voor de bak of iets anders dat er snel na het afdrukken
mee in contact komt, afhankelijk van de hoeveelheid inkt en de omgevingsomstandigheden ten tijde
van het afdrukken.
Het risico van veegvlekken en krassen verminderen:
114
●
Ga zorgvuldig om met afdrukken.
●
Stapel de afdrukken niet op elkaar.
●
Vang de afdrukken wanneer ze van de rol worden afgesneden en laat ze niet in de bak vallen. U
kunt ook een vel papier in de bak laten liggen, zodat nieuwe afdrukken niet onmiddellijk in
contact komen met de bak.
●
Verleng de droogtijd. Druk op het voorpaneel op
gevolgd door Printer Preferences
(Printervoorkeuren) > Print Retrieval (Afdrukken ophalen) > Select drying time (Droogtijd
selecteren) > Extended (Extra lang).
Hoofdstuk 13 Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen
NLWW
Inktvekken op het papier
Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben.
Horizontale vlekken op de voorkant van papier met coating
Als veel inkt wordt gebruikt op papier met coating, absorbeert het papier de inkt snel en zet het uit.
Wanneer de printkop over het papier schuift, raakt de kop het papier en maakt deze vlekken op de
afgedrukte afbeelding. Dit probleem doet zich gewoonlijk alleen voor op gesneden vallen papier (niet
op rolpapier).
Als u dit probleem detecteert, moet u de afdruktaak onmiddellijk annuleren. Druk op
en annuleer de
taak ook vanuit de computertoepassing. Doorweekt papier kan de printkop beschadigen.
Als u hierna slechte afdrukkwaliteit bemerkt, maak dan de printkop schoon. Zie De printkop reinigen
op pagina 82.
Voer de volgende suggesties uit om dit probleem te voorkomen:
1.
Controleer of de papiersoort die u hebt geladen, overeenkomt met de papiersoort die u op het
voorpaneel in de software hebt geselecteerd. Zie Informatie over het papier bekijken
op pagina 40.
2.
Gebruik een aanbevolen papiersoort (zie Papier bestellen op pagina 93) en de juiste
afdrukinstellingen.
3.
Als u vellen papier gebruikt, draai het val dan 90 graden. De oriëntatie van de papiervezels kan
de kwaliteit beïnvloeden.
4.
Gebruik een dikker papiertype, zoals HP Heavyweight Coated-papier (extra zwaar).
5.
Kies een papiertype dat iets dunner is dan het papier dat u hebt geladen; hierdoor zal de printer
minder inkt gebruiken. Hieronder volgen enkele voorbeelden van papiersoorten in volgorde van
dikte: Plain Paper, Coated Paper, Heavyweight Coated Paper.
6.
Probeer de marges te vergroten door de afbeelding met uw softwaretoepassing te verplaatsen
naar het midden van de pagina.
Inktvlekken op de achterkant van het papier
Maak de plaat schoon met een zachte doek. Reinig elke rib afzonderlijk.
NLWW
Inktvekken op het papier
115
Er wordt zwarte inkt afgegeven wanneer u de
afdruk aanraakt.
Dit probleem kan worden veroorzaakt door afdrukken met matte zwarte inkt op glanzend papier. De
printer zal geen matte zwarte inkt gebruiken als bekend is dat het papier deze inkt niet zal opnemen.
Om ervoor te zorgen dat er geen matte zwarte inkt wordt gebruikt, kunt u Photo Glossy Paper kiezen
als papiersoort (in de categorie Photo Paper).
Randen van objecten zijn getrapt of niet scherp
Als randen van objecten of lijnen niet goed gedefinieerd zijn of een lichtere dichtheid hebben en als u
de schuifbalk voor afdrukkwaliteit al op Quality (Kwaliteit) hebt gezet in het dialoogvenster van de
driver, selecteer dan aangepaste opties voor afdrukkwaliteit en zet het kwaliteitsniveau op Speed
(Snelheid). Zie Afdrukken op pagina 43.
Randen van objecten zijn donkerder dan verwacht
Als randen van objecten donkerder zijn dan verwacht en als u de schuifbalk voor afdrukkwaliteit al op
Quality (Kwaliteit) hebt gezet in het dialoogvenster van de driver, selecteer dan aangepaste opties
voor afdrukkwaliteit en zet het kwaliteitsniveau op Speed (Snelheid). Zie Afdrukken op pagina 43.
116
Hoofdstuk 13 Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen
NLWW
Verticale lijnen van andere kleuren
Als de afdruk verticale banden met verschillende kleuren erlangs heeft:
1.
Gebruik een dikkere papiersoort en kies uit aanbevolen papiersoorten zoals HP Heavyweight
Coated Paper. Zie Papier bestellen op pagina 93.
2.
Probeer een hogere instelling voor afdrukkwaliteit (zie Afdrukken op pagina 43). Als u
bijvoorbeeld de schuifbalk voor afdrukkwaliteit hebt ingesteld Speed (Snelheid), probeer dan de
instelling Quality (Kwaliteit)
Witte plekken op de afdruk
Er kunnen witte plekken op de afdruk aanwezig zijn. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door
papiervezels, stof of los coatingmateriaal. Zo voorkomt u dit probleem:
1.
Probeer het papier handmatig te reinigen met een borstel alvorens af te drukken, of verwijder
losse vezels of deeltjes.
2.
Houd de klep van uw printer altijd gesloten
3.
Bescherm uw papierrollen door deze op te bergen in zakken of dozen.
Kleuren zijn niet nauwkeurig
Als de kleuren van uw afdruk niet overeenstemmen met uw verwachtingen, probeer dan het volgende:
1.
Controleer of de geladen papiersoort correspondeert met het geselecteerde papiersoort.
2.
Controleer of u de correcte zijde van het papier bedrukt.
3.
Controleer of u geschikte instellingen voor de afdrukkwaliteit gebruikt. Selecteer voor de meest
accurate kleuren de optie Normal of Best.
4.
Druk een diagnoserapport afdrukkwaliteit af. Zie Diagnoserapport afdrukkwaliteit op pagina 81.
Kleuren vervagen
Als u afdrukt op direct drogend fotopapier, dan zullen de afdrukken snel vervagen. Als u de afdrukken
meer dan twee weken wilt tonen, is het een goed idee deze te lamineren om ze langer te laten
meegaan.
NLWW
Verticale lijnen van andere kleuren
117
Afdrukken op uitzettend gecoat papier zullen veel minder snel vervagen. Door laminatie zal de
levensduur van afdrukken echter langer worden (afhankelijk van het type laminaat) bij alle
papiersoorten. Neem contact op met uw laminaatleverancier voor meer informatie.
De afbeelding is onvolledig (afgesneden aan de
onderkant)
●
Hebt u op
gedrukt voordat alle gegevens zijn ontvangen door de printer? Als dat het geval is,
hebt u de gegevensoverdracht afgebroken en moet u de pagina opnieuw afdrukken.
●
Mogelijk is de waarde voor I/O timeout te klein. Deze instelling bepaalt hoe lang de printer
wacht op de ontvangst van meer gegevens voordat de opdracht wordt beschouwd als voltooid.
Stel via het voorpaneel een hogere waarde in voor I/O timeout en verzend de afdruk opnieuw.
Druk op
gevolgd door Connectivity (Connectiviteit) > Advanced setup (Geavanceerde
timeout) > Select I/O timeout (I/O-timeout selecteren).
●
Mogelijk is er een probleem met de communicatie tussen uw computer en de printer. Controleer
uw USB- of netwerkkabel of uw Wi-Fi-verbinding.
●
Controleer of de software-instellingen correct zijn voor het huidige paginaformaat (bijvoorbeeld
afdrukken via de lange zijde).
●
Als u netwerksoftware gebruikt, controleert u of er geen time-out is opgetreden.
De afbeelding wordt afgesneden
Dit probleem geeft doorgaans een verschil aan tussen het daadwerkelijke afdrukgebied van het
geladen papier en het afdrukgebied dat 'zichtbaar' is voor de software.
●
Controleer het daadwerkelijke afdrukgebied voor het papierformaat dat u hebt geladen.
afdrukgebied = papierformaat - marges
118
●
Controleer welk afdrukgebied zichtbaar is voor uw software (mogelijk wordt dit 'printing area'
(afdrukgebied) of 'imageable area' (scangebied) genoemd). Sommige softwaretoepassingen
passen bijvoorbeeld afdrukgebieden toe die groter zijn dan de gebieden die door deze printer
worden gebruikt.
●
Als u en aangepast paginaformaat met zeer smalle marges gebruikt, kan de printer zelf minimale
marges aanhouden waardoor de afbeelding iets wordt afgesneden. U kunt overwegen een groter
papierformaat te gebruiken.
●
Als uw afbeelding eigen marges heeft, kunt u de afbeelding mogelijk goed afdrukken door de
optie Clip Contents by Margins te gebruiken (zie Margeopties selecteren op pagina 47).
●
Als u een heel lange afbeelding probeert af te drukken op een rol, controleert u of uw software
afbeeldingen van dat formaat kan afdrukken.
●
Mogelijk hebt u de pagina van staand naar liggend geroteerd op een papierformaat dat niet
breed genoeg is.
●
Verklein indien nodig de afbeelding of het document in uw softwaretoepassing om in de marges
te passen.
Hoofdstuk 13 Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen
NLWW
Er is een andere verklaring mogelijk voor een afgesneden afbeelding. Sommige toepassingen, zoals
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator en CorelDRAW, gebruiken een intern 16-bits coördinatensysteem,
waardoor ze geen afbeeldingen van meer dan 32.768 pixels kunnen verwerken.
OPMERKING: Een afbeelding met een lengte van 32.768 pixels wordt afgedrukt met een lengte
van 1,39 m indien u de optie Best of Quality (Beste kwaliteit) selecteert in de driver, 2,78 m indien u
Fast (Snel), Normal (Normaal) of Speed (Snelheid) selecteert in de driver.
Als u een bredere afbeelding probeert af te drukken vanuit deze toepassing, wordt de onderkant van
de afbeelding afgesneden. Probeer deze suggesties om de gehele afbeelding af te drukken:
●
Het driverdialoogvenster bevat een optie genaamd Max. application resolution (Max.
resolutie toepassing) waarmee u in deze situatie toch kunt afdrukken. Het is normal gesproken niet
nodig om de standaard instelling, Auto, te wijzigen. U kunt de optie echter vinden in het tabblad
Advanced (Geavanceerd), onder Document Options (Documentopties) > Printer Features
(Printereigenschappen).
●
Sla het bestand op in een andere indeling, zoals TIFF of EPS, en open het in een andere
toepassing.
●
Gebruik een RIP om het bestand af te drukken.
Sommige objecten ontbreken in de afgedrukte
afbeelding
Er zijn grote hoeveelheden gegevens vereist voor het afdrukken van kwalitatief hoogwaardige
afdrukken met een groot formaat. In sommige specifieke werkstromen kan dat tot problemen leiden die
mogelijk het ontbreken van sommige objecten in de uitvoer tot gevolg hebben. Hier volgen enkele
suggesties om u te helpen dit probleem te voorkomen.
●
Stel de HP-GL/2-driver zo in dat de afbeelding wordt verzonden als bitmap.
●
Kies een kleinere paginagrootte voor de gewenste eindgrootte in de driver of op het voorpaneel.
●
Sla het bestand op in een andere indeling, zoals TIFF of EPS, en open het in een andere
toepassing.
●
Gebruik een RIP om het bestand af te drukken.
●
Verlaag de resolutie van bitmapafbeeldingen in uw toepassingssoftware.
●
Kies een lagere afdrukkwaliteit om de resolutie van de afgedrukte afbeelding te verlagen.
OPMERKING:
Op Mac OS X zijn niet al deze opties beschikbaar.
De gesuggereerde opties worden vermeld met het oog op het oplossen van problemen en kunnen de
uiteindelijke uitvoerkwaliteit of de benodigde duur voor het genereren van een afdruktaak op een
negatieve wijze beïnvloeden. Als het desbetreffende probleem niet is opgelost, moeten de gewijzigde
instellingen worden geannuleerd.
NLWW
Sommige objecten ontbreken in de afgedrukte afbeelding
119
Een PDF-bestand is afgesneden of er ontbreken
objecten
Het is mogelijk dat PDF-bestanden in oudere versies van Adobe Acrobat of Adobe Reader worden
afgesneden of dat sommige objecten niet worden afgedrukt wanneer u met de HP-GL/2- en HP RTLdriver afdrukken afdrukt met een hoge resolutie. U kunt dergelijke problemen vermijden door een
upgrade uit te voeren naar de recentste versie van Adobe Acrobat of Adobe Reader. Deze problemen
zijn opgelost bij versie 7 of later.
Als het probleem nog steeds niet is opgelost
Wanneer u na naleving van de adviezen in dit hoofdstuk nog steeds problemen ondervindt met de
afdrukkwaliteit, volgen hieronder enkele andere dingen die u kunt doen:
120
●
Probeer een hogere instelling voor de afdrukkwaliteit. Zie Afdrukken op pagina 43.
●
Controleer het stuurprogramma waarmee u afdrukt. Als het een driver betreft die niet van HP is,
neem dan contact op met de leverancier van de driver over het probleem. U kunt ook proberen de
juiste HP-driver te gebruiken, indien mogelijk. De laatste HP-drivers zijn te downloaden van
http://www.hp.com/go/T120/drivers of http://www.hp.com/go/T520/drivers.
●
Controleer of u de meest recente firmware voor de printer gebruikt. Zie Firmware-update
op pagina 90.
●
Controleer of u de juiste instellingen in de softwaretoepassing gebruikt.
Hoofdstuk 13 Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen
NLWW
14 Problemen met inktpatroon en
printkop oplossen
NLWW
●
Kan inktpatroon niet plaatsen
●
Statusberichten voor inktpatronen
●
De printkop kan niet worden geplaatst
121
Kan inktpatroon niet plaatsen
1.
Controleer of u het juiste type patroon hebt (modelnummer).
2.
Controleer of de kleur van het etiket op de patroon overeenkomt met de kleur van het etiket op de
sleuf.
3.
Controleer of de patroon goed is georiënteerd en of de letters zich aan de rechterkant bevinden
en goed leesbaar zijn.
VOORZICHTIG:
Maak nooit de binnenkant van de inktpatroonsleuven schoon.
Statusberichten voor inktpatronen
De volgende statusberichten voor inktpatronen kunnen verschijnen:
●
OK: De patroon werkt normaal, er treden geen bekende problemen op.
●
Missing or Damaged (Niet aanwezig of beschadigd): Er is geen petroon of de patroon is niet
op de juiste manier verbonden met de printer (aangegeven met een X op het statusscherm).
●
Laag: De inkt is bijna op.
●
Out of ink (De inkt is op): De inktpatroon is leeg
●
Not genuine HP (Geen HP-patroon): De patroon is geen echte HP-patroon.
●
Wrong slot (Verkeerde sleuf): De patroon is in de verkeerde sleuf geplaatst.
●
Incompatible (Incompatibel) De patroon is niet geschikt voor deze printer.
De printkop kan niet worden geplaatst
122
1.
Controleer of u het juiste type printkop hebt (modelnummer).
2.
Controleer of u de oranje bescherming hebt verwijderd van de printkop.
3.
Controleer of de prinktop goed is georiënteerd.
4.
Controleer of de printkop goed is vergrendeld, zie Vervang de printkop op pagina 84.
Hoofdstuk 14 Problemen met inktpatroon en printkop oplossen
NLWW
15 Problemen oplossen met
datacommunicatie
NLWW
●
Communicatieproblemen tussen de computer en de printer
●
Problemen met kabelnetwerk
●
Problemen met draadloze netwerken
●
Web Services issues
●
De netwerkconfiguratiepagina
123
Communicatieproblemen tussen de computer en de
printer
Dit kan onder andere de volgende symptomen hebben:
●
De melding Printing (Bezig met afdrukken) verschijnt niet op het frontpaneel wanneer u een
afbeelding naar de printer hebt verzonden.
●
Op de computer verschijnt een foutmelding wanneer u probeert af te drukken.
●
De computer of printer loopt vast (blijft inactief) terwijl communicatie plaatsvindt.
●
De afgedrukte uitvoer bevat willekeurige of onverklaarbare fouten (onjuist geplaatste lijnen,
gedeeltelijk afgedrukte tekeningen, enzovoort).
Zo lost u communicatieproblemen op:
●
Controleer of de juiste printer is geselecteerd in de software, zie Afdrukken op pagina 43.
●
Controleer of de printer correct werkt wanneer u afdrukt vanuit andere toepassingen.
●
Het ontvangen, verwerken en afdrukken van heel grote bestanden kan lang duren.
●
Als de printer is verbonden met een netwerk, controleer dna de verbindingsstatus: de printer dient
een IP-adres te hebben en dit dient overeen te komen met het IP-adres dat is opgegeven op de
computer waarvan wordt afgedrukt. Als de adressen niet overeenkomen, configureer ze dan op
de juiste manier; als het probleem zich blijft voordoen, controleer dan uw netwerkverbinding of
probeer via de USB-kabel verbinding te maken met de printer.
●
Probeer het probleem op te lossen door een andere interfacekabel te gebruiken.
●
Als de printer is verbonden met USB-kabel, probeer de USB-kabel dan af en weer aan te sluiten.
Probeer de USB-kabel ook op een andere USB-poort op de computer aan te sluiten.
●
As de printer is verbonden met een draadloos netwerk, kunt u een diagnoserapport aanvragen
vanaf het voorpaneel: drku op , gevolgd door Settings (Instellingen) > Print Wireless
Network Test (Draadloze netwerktest afdrukken). U kunt ook proberen de printer dichter bij de
draadloze router te zetten of te verbinden met een netwerk- of USB-kabel.
Wanneer een netwerkapparaat zichzelf automatisch configureert door een IP-adres te ontvangen van
de DHCP-service, dan kan dit IP-adres anders zijn dan de vorige keer dat het apparaat wordt
uitgeschakeld, of de volgende keer dat het wordt ingeschakeld. Dit kan ertoe leiden dat het apparaat
wordt getoond als "offline" wanneer de poortinstellingen van de driver zijn geconfigureerd met het
oorspronkelijke IP-adres. Dit kan op ten minste drie manieren worden voorkomen:
124
●
Verleng de leasetijd van uw DHCP-server.
●
Stel een vast IP-adres in voor uw printer zodat dit niet wordt gewijzigd door DHCP.
●
Configureer de printer en de driver zo dat verwezen wordt naar de hostnaam in plaats van naar
het numerieke IP-adres.
Hoofdstuk 15 Problemen oplossen met datacommunicatie
NLWW
Een vast IP-adres voor de printer instellen:
1.
Ga naar het voorpaneel en druk op
2.
Druk onderaan het scherm op Settings (Instellingen) > Advanced setup (Geavanceerde
instellingen) > IP settings (IP-instellingen) > OK > Manual (Handmatig), en voer het IP-adres,
het subnetmasker, en de gateway in (deze gegevens ontvangt u van uw netwerkbeheerder).
of
.
De hostnaam gebruiken in plaats van het numerieke IP-adres:
1.
Ga naar het voorpaneel en druk op
2.
Noteer het IP-adres en de hostnaam (HPXXXXXX-formaat).
3.
Als uw computer onder Windows draait, gaat u naar Control Panel (Configuratiescherm) >
Printers (Printers), rechtsklik op de printer en selecteer Properties (Eigenschappen) > Ports
(Poorten) > Configure Port (Poort configureren), in het veld Printer name or IP-address
(Printernaam of IP-adres) voert u de hostnaam in.
of
.
Problemen met kabelnetwerk
Als u de HP-software die bij de printer wordt geleverd niet kunt installeren, controleer dan het
volgende:
●
Alle kabels zijn stevig op de computer en de printer aangesloten.
●
Het netwerk functioneert en de netwerkhub is ingeschakeld.
●
Alle toepassingen moeten zijn afgesloten of uitgeschakeld voor computers met Windows, inclusief
eventuele antivirusprogramma's, antispywareprogramma's en firewalls.
●
De printer is geïnstalleerd op hetzelfde subnet als de computers die gebruik gaan maken van de
printer.
Als het installatieprogramma de printer niet kan vinden, drukt u de netwerkconfiguratiepagina af en
voert u handmatig het IP-adres in het installatieprogramma in. Zie De netwerkconfiguratiepagina
op pagina 129 voor meer informatie.
Het is niet aan te raden de printer een vast IP-adres te geven, maar desondanks kunnen sommige
installatieproblemen (bijvoorbeeld als gevolg van een firewallconflict) mogelijk worden opgelost door
dit toch te doen. Zie Communicatieproblemen tussen de computer en de printer op pagina 124.
De gecreëerde netwerkpoort komt niet overeen met het IP-adres
van de printer (Windows)
Als u een computer met Windows gebruikt, moet u controleren of de netwerkpoorten die in het
stuurprogramma van de printer zijn gemaakt, overeenkomen met het IP-adres van de printer.
1.
Druk de netwerkconfiguratiepagina van de printer af.
2.
Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers of Printers en faxapparaten.
– of –
Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.
3.
NLWW
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer, klik op Eigenschappen en klik
dan op het tabblad Poorten.
Problemen met kabelnetwerk
125
4.
Selecteer de TCP/IP-poort voor de printer en klik dan op Poort configureren.
5.
Vergelijk het IP-adres in het dialoogvenster en controleer of het overeenkomt met het IP-adres op
de netwerkconfiguratiepagina. Als de IP-adressen niet overeenkomen, wijzigt u het IP-adres in het
dialoogvenster in het adres op de netwerkconfiguratiepagina.
6.
Klik tweemaal op OK om de instellingen op te slaan en de dialoogvensters te sluiten.
Problemen met draadloze netwerken
1.
Controleer of het draadloos-lampje (802.11) linksboven op het paneel brandt
.
Als het blauwe lampje niet brandt, zijn de draadloze functies mogelijk niet ingeschakeld. U kunt
draadloos inschakelen door te drukken op gevolgd door Settings (Instellingen) > Wireless
(Draadloos) > On (Aan).
2.
Zorg ervoor dat er geen ethernetkabel op de printer is aangesloten. Als er een ethernet-kabel
wordt aangesloten, worden de voorzieningen voor draadloze communicatie van de printer
uitgeschakeld.
3.
Start componenten van het draadloze netwerk opnieuw op.
Schakel de router en de printer uit, en schakel ze vervolgens in deze volgorde weer in: eerst de
router en dan de printer. Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, schakel de router, de
printer en uw computer dan uit. Soms wordt een netwerkcommunicatieprobleem opgelost door het
uit- en weer inschakelen.
4.
Voer de Test Draadloos netwerk uit.
Voer de draadloze netwerktest uit, voor problemen met draadloze netwerken. Om een testpagina
voor het draadloze netwerk af te drukken, drukt u op , gevolgd door Settings (Instellingen) >
Print Wireless Network Test (Draadloze netwerktest afdrukken) Als er een probleem wordt
gedetecteerd, worden er in het afgedrukte testrapport aanbevelingen gegeven die het probleem
kunnen helpen oplossen.
Geavanceerde oplossing van draadloze problemen
Als u de hierboven beschreven suggesties hebt uitgevoerd en de printer nog steeds niet kunt verbinden
met het draadloze netwerk, probeer dan het volgende:
126
1.
Controleer of de draadloze verbinding van uw computer is ingeschakeld. Zie de documentatie bij
de computer voor meer informatie.
2.
Als u geen unieke netwerknaam (SSID) gebruikt, is het mogelijk dat uw computer is aangesloten
op een netwerk in de buurt dat niet van u is. Met behulp van de volgende stappen kunt u
vaststellen of uw computer is aangesloten op uw netwerk.
Hoofdstuk 15 Problemen oplossen met datacommunicatie
NLWW
Windows
a.
Klik op Start, Bedieningspaneel, wijs Netwerkverbindingen aan en klik vervolgens
op Netwerkstatus bekijken en Taken.
– of –
Klik op Start, selecteer Instellingen, klik op Bedieningspaneel, dubbelklik op
Netwerkverbindingen, klik op het menu Bekijken en selecteer vervolgens Details.
Laat het netwerkdialoogvenster open terwijl u verdergaat naar de volgende stap.
b.
Koppel het netsnoer los van de draadloze router. De verbindingsstatus van uw computer
hoort te wijzigen naar Niet aangesloten.
c.
Sluit het netsnoer weer aan op de draadloze router. De verbindingstatus hoort te wijzigen
naar Aangesloten.
▲
Klik op het pictogram AirPort in de menubalk bovenaan in het scherm. Vanuit het menu dat
wordt weergegeven, kunt u zien of de AirPort is ingeschakeld en met welk draadloos netwerk
uw computer is verbonden.
Mac OS X
TIP: Voor meer informatie over uw AirPort-verbinding, klikt u op Systeemvoorkeuren in
het Dock, en vervolgens op Netwerk. Als de draadloze verbinding goed werkt, verschijnt
een groene stip naast AirPort in de lijst met verbindingen. Klik op de knop Help in het
venster voor meer informatie.
Als u uw computer niet op het netwerk kunt aansluiten, neem dan contact op met de persoon die
uw netwerk heeft ingesteld of met de fabrikant van uw router, omdat er een probleem met de
hardware van uw router of computer kan zijn.
Als u toegang knut krijgen tot internet en als u een computer gebruikt met Windows, dan kunt u
ook HP Network Assistant opvragen via http://www.hp.com/sbso/wireless/tools-setup.html?
jumpid=reg_R1002_USEN voor hulp bij het opzetten van een netwerk (deze website is alleen
beschikbaar in het Engels).
NLWW
3.
Druk de configuratiepagina voor draadloze netwerken van de printer fd (zie De
netwerkconfiguratiepagina op pagina 129). Controleer nadat de pagina is afgedrukt de
Netwerkstatus en URL. De netwerkstatus is Ready (Gereed) wanneer de prnter actief is
verbonden met een netwerk Offline wanneer dit niet het geval is (voer in het laatste geval de test
voor draadloze netwerken uit). De URL is het netwerkadres dat door uw router is toegekend aan
de printer. U hebt deze nodig om verbinding te maken de geïntegreerde webserver van de
printer.
4.
Als u hebt vastgesteld dat de computer en de printer allebei actieve verbindingen op een netwerk
hebben, kunt u controleren of ze op hetzelfde netwerk zijn door naar de geïntegreerde webserver
van het apparaat te gaan (zie Geïntegreerde webserver openen op pagina 27).
5.
Als u geen toegang kunt krijgen tot de geïntegreerde webserver en zeker weet dat de computer
en de printer actieve aansluitingen hebben op hetzelfde netwerk, kan het zijn dat de
beveiligingssoftware van de firewall de communicatie blokkeert. Schakel beveiligingsoftware van
de firewall die actief is op uw computer tijdelijk uit en probeer vervolgens nogmaals toegang te
Problemen met draadloze netwerken
127
krijgen tot de geïntegreerde webserver. Als u hiertoe toegang kunt krijgen, probeer dan de printer
te gebruiken om af te drukken.
Als u toegang kunt krijgen tot de geïntegreerde webserver en de printer kunt gebruiken met de
firewall uitgeschakeld, moet u de firewall-instellingen opnieuw configureren zodat de computer en
de printer met elkaar kunnen communiceren over het netwerk.
Als u toegang kunt krijgen tot de geïntegreerde webserver, maar u de printer nog steeds niet kunt
gebruiken ondanks het feit dat de firewall is uitgeschakeld, kunt u proberen of de firewallsoftware
het HP-apparaat kan herkennen.
6.
Als u de HP-software hebt geïnstalleerd, kunt u de status van de printer vanaf uw computer
controleren om te zien of het apparaat is onderbroken of offline staat, waardoor u deze niet kunt
gebruiken.
Windows
a.
Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers of Printers en faxapparaten.
– of –
Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.
b.
Als de printers op uw computer niet worden weergegeven in de weergave Details, dan klikt u
op het menu Bekijken en vervolgens op Details.
c.
Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van de printerstatus:
●
Als de printer Offline weergeeft, klikt u met de rechtermuisknop op de printer en klikt u
op Use Printer Online (Printer online gebruiken).
●
Als de printer de status Paused (Onderbroken) heeft, klikt u met de rechtermuisknop op
de printer en klikt u op Resume printing (Afdrukken hervatten).
d.
Probeer de printer over het netwerk te gebruiken.
a.
Klik op Systeemvoorkeuren in het Dock en klik vervolgens op Afdrukken en faxen.
b.
Selecteer de printer en klik vervolgens op Afdrukwachtrij.
c.
Als Taken gestopt in het weergegeven venster wordt weergegeven, klik dan op Taken
starten.
Mac OS X
7.
Als u de HP-software opnieuw installeert, maakt de installer mogelijk een tweede versie van de
printerdriver in uw map Printers of Printers en faxen aan. Als u problemen hebt met het afdrukken
of aansluiten op de HP-printer, controleer dan of de juiste versie van de printerdriver als de
standaardinstelling is ingesteld.
a.
Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers of Printers en faxapparaten.
– of –
Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.
b.
128
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer en klik op Eigenschappen,
Standaardinstellingen voor document of Voorkeursinstellingen voor
afdrukken.
Hoofdstuk 15 Problemen oplossen met datacommunicatie
NLWW
8.
c.
Zoek in het tabblad Poorten een poort in de lijst met een vinkje. De versie van de
printerdriver die draadloos is verbonden heeft Standaard TCP/IP-poort als
Poortbeschrijving naast het vinkje.
d.
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram voor de versie van de printerdriver die
draadloos is verbonden en selecteer Instellen als standaardprinter.
Probeer de HP Network Device Support-service opnieuw te starten (alleen Windows).
a.
Verwijder afdruktaken die momenteel in de wachtrij staan.
b.
Klik op het bureaublad met de rechtermuisknop op Deze computer of Computer, en klik
vervolgens op Beheren.
c.
Dubbelklik op Services en toepassingen, en klik vervolgens op Services.
d.
Scroll de lijst met services naar beneden, kik met de rechtermuisknop op HPondersteuning netwerkapparaten en klik vervolgens op Opnieuw opstarten.
e.
Nadat de service opnieuw is opgestart, probeert u de printer nogmaals over het netwerk te
gebruiken.
Als u de printer over het netwerk kunt gebruiken, was de netwerkinstallatie succesvol.
Als u de printer ook nu niet kunt gebruiken via het netwerk, of als u hierbij periodieke problemen
ondervindt, is het mogelijk dat de firewall belemmeringen veroorzaakt of dat er een probleem is met
uw netwerkconfiguratie of router. Neem contact op met de persoon die uw netwerk heeft ingesteld of
met de fabrikant van uw router voor hulp.
Hardwareadressen aan een WAP (Wireless Access Point)
toevoegen
MAC-filter is een beveiligingsfunctie waarbij WAP wordt geconfigureerd met een lijst met MACadressen (ook wel hardwareadressen genoemd) van apparaten die via de WAP toegang mogen
krijgen tot het netwerk. Als de WAP het hardware-adres niet heeft van een apparaat dat toegang
probeert te krijgen tot het netwerk, wordt de toegang geweigerd. Als de WAP MAC-adressen filtert,
moet het MAC-adres van de printer worden toegevoegd aan de lijst met toegestane MAC-adressen van
de WAP.
1.
Druk de netwerkconfiguratiepagina af. Zie De netwerkconfiguratiepagina op pagina 129 voor
meer informatie.
2.
Open het configuratieprogramma van de WAP en voeg het hardware-adres van de printer aan de
lijst met geaccepteerde MAC-adressen toe.
Web Services issues
Voor problemen met HP ePrint, zie het HP ePrint Center: .
Voor problemen met HP Designjet ePrint & Share, zie de HP Designjet ePrint & Share-website: .
De netwerkconfiguratiepagina
Als de printer is aangesloten op een netwerk, kunt u een netwerkconfiguratiepagina afdrukken om de
netwerkinstellingen voor de printer te bekijken. U kunt de netwerkconfiguratiepagina gebruiken om
NLWW
Web Services issues
129
problemen met de netwerkaansluiting op te lossen. Als u HP moet bellen, is het vaak nuttig deze
pagina af te drukken voordat u belt.
De netwerkconfiguratiepagina afdrukken vanaf het voorpaneel van het apparaat Druk , gevolg door
Internal Prints (Interne afdrukke) > User Information Prints (Afdrukken met gebruikersinformatie)
> Network Configuration Page (Netwerkconfigurtaiepagina).
1.
Algemene informatie: Informatie over de huidige status en het type actieve verbinding van het
netwerk en andere informatie, zoals de URL van de geïntegreerde webserver.
2.
802.3 vast: Informatie over de actieve vaste netwerkverbinding, zoals het IP-adres, het
subnetmasker, de standaard-gateway en het hardwareadres van de printer.
3.
802.11 draadloos: Informatie over de uw draadloze netwerkverbinding, zoals de hostnaam,
het IP-adres, het subnetmasker, de standaard-gateway en het hardwareadres van het apparaat.
4.
Diversen: Toont informtaie over geavanceerdere netwerkinstellingen.
●
Poort 9100: De printer ondersteunt rechtstreeks IP-afdrukken via TCP-poort 9100. Deze HPspecifieke TCP/IP-poort van de printer is de standaard poort. Hij wordt opgevraagd via HPsoftware (bijvoorbeeld de HP-standaardpoort).
●
LPD: Line Printer Daemon (LPD) verwijst naar het protocol en de programma's die zijn
geassocieerd met lijnprinter-spoolingservices die kunnen worden geïnstalleerd op
verschillende TCP/IP-systemen.
OPMERKING: De LPD-functionaliteit kan worden gebruikt met elke hostimplementatie van
LPD die voldoet aan het RFC 1179-document. Het proces voor het configureren van
printerspoolers kan echter verschillen. *Zie uw systeemdocumentatie voor informatie over het
configureren van deze systemen.
130
●
Bonjour: Bonjour-diensten (die mDNS of Multicast Domain Name System gebruiken)
worden meestal gebruikt bij kleine netwerken voor IP-adressen en het herleiden van namen
(via UDP-poort 5353), als er geen conventionele DNS-server wordt gebruikt.
●
SLP Service Location Protocol (SLP) is een internetprotocol dat een framewerk biedt waarmee
netwerktoepassingen het bestaan, de locatie en de configuratie van netwerkservices in
bedrijfsnetwerkerken kunnen detecteren. Dit protocol vereenvoudigt detectie en gebruikt
netwerkbronnen zoals printers, webserves, faxen, videocamera's, bestandssystemen,
backupapparaten (tapedrives), databases, directory's, mailservers en agenda's.
●
Microsoft Web Services: Schakel de protocollen Microsoft Web Services Dynamic
Discovery (WS Discovery) of Microsoft Web Services for Devices (WSD)-afdrukservices die
door de printer worden ondersteund in of uit. Schakel ongebruikte afdrukservices uit om te
voorkomen dat deze services kunnen worden opgevraagd.
Hoofdstuk 15 Problemen oplossen met datacommunicatie
NLWW
OPMERKING: Ga voor meer informatie over WS Discovery en WSD Print naar
http://www.microsoft.com/.
5.
NLWW
●
SNMP: SNMP (Simple Network Management Protocol) wordt gebruikt door
netwerkbeheertoepassingen voor apparaatbeheer. De printer ondersteunt het SNMPv1protocol op IP-netwerken.
●
WINS: Als u beschikt over een Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-server op uw
netwerk, dan verkrijgt de printer het IP-adres automatisch van die server en wordt de naam
ervan gergistreerd met alle RFC 1001 en 1002-compatibele dynamische naamservices,
indien er een IP-adres voor de WINS-server is opgegeven.
Verbonden pc's Toont een lijst van computers die zijn verbonden met de printer en de tijd
waarop de printer voor het laatst werd gebruikt via deze computers.
De netwerkconfiguratiepagina
131
16 Algemene problemen met de
printer oplossen
132
●
De printer start niet
●
De printer drukt niet af
●
De printer lijkt langzaam
●
Het voorpaneel is vastgelopen
●
Geen toegang tot geïntegreerde webserver
●
Meldingen
Hoofdstuk 16 Algemene problemen met de printer oplossen
NLWW
De printer start niet
Als de printer niet kan worden opgestart (het voorpaneel blijft leeg), uit dan de Aan/uit-toets enkele
seconden ingedrukt en kijk of het aan-/uitlampje oranje wordt terwijl de toets is ingedrukt.
●
Als u geen oranje licht ziet, dan ontvangt de printer geen stroom; controleer of de stroomkabel
goed is aangesloten. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met HP Support
(zie HP Customer Care op pagina 139) en leg uit dat u een probleem hebt met de
stroomvoorziening.
●
Als u het oranje lampje ziet, wacht dan even totdat de printer een geluidssignaal geeft.
◦
Drie piepsignalen of geen piepsignalen geeft aan dat het voorpaneel defect is; neem contact
op met HP Support en leg dit uit.
◦
Eén lang piepsignaal wijst op een elektronisch probleem; neem contact op met HP Support
en leg dit uit.
De printer drukt niet af
Zelfs als alles in orde is (printer bevat papier, alle inktonderdelen zijn geïnstalleerd en er zijn geen
bestandsfouten), wordt een bestand dat u vanaf uw computer hebt verzonden, mogelijk niet afgedrukt:
●
Mogelijk is er een probleem met de elektriciteit. Als de printer geen enkele activiteit vertoont en
het voorpaneel niet reageert, controleert u of het netsnoer correct is aangesloten en er spanning
staat op het stopcontact.
●
Mogelijk zijn er abnormale elektromagnetische fenomenen aanwezig, zoals sterke
elektromagnetische velden of ernstige elektrische storingen, die het gedrag van de printer kunnen
beïnvloeden of zelfs kunnen zorgen dat de printer helemaal niet meer werkt. Als dat het geval is,
zet u de printer uit met de aan/uit-toets op het voorpaneel, sluit u de stroomkabel af en wacht u tot
de elektromagnetische omstandigheden weer normaal zijn en zet u de printer weer aan. Als het
probleem hierdoor niet is opgelost, neemt u contact op met een Service Partner.
●
Mogelijk is niet het juiste printerstuurprogramma op de computer geïnstalleerd, zie de montageinstructies.
●
Als u afdrukt op een vel, moet u Printer Autoselect (Automatische printerselectie) of Single-Sheet
(Los vel) Multi-Sheet Tray (Invoerlade voor meerdere vellen) kiezen als de papierbron in uw
printerdriver.
De printer lijkt langzaam
Er zijn verschillende oorzaken mogelijk.
NLWW
●
Hebt u de afdrukkwaliteit ingesteld op Best of Max Detail? Afdrukken met hoge kwaliteit en
maximaal detail duren langer.
●
Hebt u het juiste papiertype opgegeven bij het laden van papier? Sommige papiersoorten hebben
meer tijd nodig om af te drukken; foto- en gecoat papier moet bijvoorbeeld langer drogen tussen
passes. Ga naar Informatie over het papier bekijken op pagina 40 om de huidige instelling voor
het papiertype te controleren.
De printer start niet
133
●
Als de printer is verbonden via het netwerk, controleer dan of alle netwerkonderdelen
(netwerkinterfacekaarten, hubs, routers, switches en kabels) geschikt zijn voor snelle verbindingen.
Is er veel verkeer van andere netwerkapparaten?
●
Als de printer is verbonden via USB, controleer dan of de USB-hostcontroller en de USB-hubs die
worden gebruikt (indien van toepassing) van het type USB 2.0 zijn. Controleer ook of de USBkabels gecertificeerd zijn voor USB 2.0.
●
Als uw printer een draadloze netwerkverbinding gebruikt, probeer dan een kabelnetwerk of een
USB-verbinding te gebruiken.
●
Hebt u via het voorpaneel een langere droogtijd (Extended) ingesteld? Probeer het probleem op
te lossen door de droogtijd op Optimal (Optimaal) in te stellen.
Het voorpaneel is vastgelopen
Als het beeld op het voorpaneel niet verandert en u het voorpaneel niet kunt gebruiken, neem dan
contact op met HP Support (see HP Customer Care op pagina 139).
Geen toegang tot geïntegreerde webserver
Lees Geïntegreerde webserver openen op pagina 27 als u dat nog niet hebt gedaan.
OPMERKING: Als u een rechtstreekse verbinding met de printer hebt via een USB-kabel, kunt u de
geïntegreerde webserver niet gebruiken.
Als u een proxyserver gebruikt, probeer dan de webserver rechtstreeks te benaderen.
●
Als u Internet Explorer 6 voor Windows gebruikt, gaat u naar Extra > Internet-opties >
Verbindingen > LAN-instellingen en schakelt u het selectievakje Proxyserver niet
gebruiken voor lokale adressen in. Voor meer nauwkeurige controle kunt u ook op de knop
Geavanceerd klikken en het IP-adres van de printer toevoegen aan de lijst van uitzonderingen
waarvoor de proxyserver niet wordt gebruikt.
●
Ga in Safari voor Mac OS X naar Safari > Voorkeuren > Geavanceerd en klik op
Proxies: Wijzig instellingen. Voeg het IP-adres of de domeinnaam van de printer toe aan de
lijst van uitzonderingen, waarvoor de proxy niet wordt gebruikt.
De normale en aanbevolen manier om de printer in en uit te schakelen, is met de aan/uit-toets op het
voorpaneel.
Meldingen
De printer kan twee soorten meldingen weergeven:
134
●
Fouten: Geven hoofdzakelijk aan dat de printer niet op de normale manier kan werken. In de
printerdriver kunnen fouten u ook waarschuwen voor omstandigheden die een afdruk onbruikbaar
kunnen maken, zoals afsnijdingen, ook als er wel kan worden afgedrukt.
●
Waarschuwingen: Geven aan dat er aandacht nodig is voor een verstelling, zoals eel
kalibratie, of dat er sprake is van een situatie waarin niet kan worden afgedrukt zoals preventief
onderhoud of gebrek aan inkt.
Hoofdstuk 16 Algemene problemen met de printer oplossen
NLWW
Er zijn vier verschillende alertindicaties in het systeem van de printer.
●
Voorpaneeldisplay: Op het voorpaneel wordt alleen de meest relevante alert getoond. Een
waarschuwing verschijnt na verloop van een bepaalde tijd. Er zijn permanente alerts zoals
wanneer een inktpatroon bijna leeg is, die opnieuw verschijnen wanneer de printer niet actief is
en er geen ernstigere alerts zijn.
●
Geïntegreerde webserver: Rechtsboven op het scherm van de geïntegreerde webserver
wordt de printerstatus getoond. Als er een alert in de printer is, wordt hier de alerttekst getoond.
●
Driver: De driver toont alerts. De driver waarschuwt over instellingen in de taakconfiguratie
waardoor er een probleem kan ontstaan in de uitvoer. Als de printer niet gereed is voor
afdrukken, wordt hier een waarschuwing getoond.
●
Hulpprogramma van HP: Als de HP Utility is geïnstalleerd, kunnen alerts automatisch worden
getoond in Windows en Mac OS X: er wordt een nieuw paneel geopend op uw scherm met een
lijst alerts voor elke printer. Dit scherm met alerts kan worden geactiveerd onder Mac OS X via de
HP Printer Monitor, of onder Windows via Alerts Settings (Alertinstellingen) in de HP Designjet
Utility. U kunt ook een lijst van actieve alerts zien in het tabblad Overview (Overzicht) van de
HP Designjet Utility voor Windows.
Foutalerts (kritische alerts) worden standaard altijd getoond en waarschuwingsalerts (niet-kritische
alerts) worden alleen getoond wanneer u bezig bent met afdrukken. Indien alerts zijn
ingeschakeld en er een probleem is waardoor een taak niet kan worden uitgevoerd, dan ziet u
een pop-upvenster waarin de reden voor het probleem wordt uitgelegd. Volg de aanwijzingen om
het gewenste resultaat te bereiken.
OPMERKING: Er zijn omgevingen waarin geen tweerichtingscommunicatie wordt ondersteund.
In beide gevallen komen alerts niet aan bij de eigenaar van de taak.
NLWW
Meldingen
135
17 Foutmeldingen op het voorpaneel
De volgende meldingen kunnen verschijnen op het voorpaneel. Volg in dat geval het advies in de
kolom Aanbeveling op.
Als u een foutmelding ziet die hier niet verschijnt en u twijfelt over de juiste actie, of als de aanbevolen
actie het probleem niet oplost, neem dan contact op met HP Support. Zie Ondersteuning van HP
op pagina 142.
Tabel 17-1 Tekstberichten
136
Bericht
Aanbeveling
[Kleur] patroon is verlopen
Vervang de patroon. Zie Inktpatroon vervangen
op pagina 78.
[Kleur] patroon is bijna leeg
Zorg ervoor dat u een nieuwe patroon van dezelfde kleur bij
de hand hebt.
[Kleur] patroon is vrijwel leeg
Zorg ervoor dat u een nieuwe patroon van dezelfde kleur bij
de hand hebt.
Lege patronen moeten worden vervangen om het afdrukken te
kunnen hervatten
Vervang de patronen wanneer nodig. Zie Inktpatroon
vervangen op pagina 78.
Inktsysteemfout
Neem contact op met HP-ondersteuning. Zie Ondersteuning
van HP op pagina 142.
Maintenance 1 advised
Neem contact op met HP-ondersteuning. Zie Ondersteuning
van HP op pagina 142.
Maintenance 2 advised
Neem contact op met HP-ondersteuning. Zie Ondersteuning
van HP op pagina 142.
Maintenance 3 advised
Neem contact op met HP-ondersteuning. Zie Ondersteuning
van HP op pagina 142.
Een of meer inktpatronen zijn niet aanwezig of beschadigd
Plaats een inktpatroon van de juiste kleur wanneer nodig. Zie
Inktpatroon vervangen op pagina 78.
Papierstoring
Zie De rol is vastgelopen op pagina 102 of De invoerlade
voor meerdere vellen is vastgelopen op pagina 104.
Het papier is kleiner dan wordt ondersteund voor de
geselecteerde papierbron. Laden geannuleerd.
Verwijder het papier en laad papier van de juiste grootte.
Geladen papier is te breed. Handmatig verwijderen vereist
Verwijder het papier handmatig en laad papier van de juiste
grootte.
Papier te ver van de laadlijn aan zijkant Probeer het opnieuw.
Verwijder en herlaad het papier.
Verwijder rolpapier handmatig en probeer het opnieuw.
Rol het papier handmatig op.
Losse vellen worden te scheef geladen. Druk op Uitwerpen om
het papier te verwijderen.
Verwijder en herlaad het papier.
Hoofdstuk 17 Foutmeldingen op het voorpaneel
NLWW
Tabel 17-1 Tekstberichten (vervolg)
Bericht
Aanbeveling
De huidige taak is geannuleerd omdat de rol geen papier
meer bevat. Laad de rol en stuur de taak opnieuw.
Laad een nieuwe rol.
U drukt een taak van meerdere pagina's af. Laad een ander
vel om door te gaan met afdrukken of de taak te annuleren.
Laad een nieuw los vel
Het papier in de invoerlade voor meerdere vellen is op. Laad
papier in de invoerlade voor meerdere vellen en druk op OK
om het afdrukken te vervolgen of de taak te annuleren.
Laad het papier in de invoerlade voor meerdere vellen
Einde van rol is bereikt. De rol kan niet worden geladen.
Laad een nieuwe rol.
Printkop ontbreekt of is defect.
Verwijder de printkop en plaats deze opnieuw of reinig de
elektrische contacten. Plaats indien nodig een nieuwe
printkop. Zie Vervang de printkop op pagina 84.
OPMERKING: Door de foutmelding kan niet worden
teruggegaan naar het beginscherm om te beginnen met het
vervangen van de printkop. Druk in plaats daarvan op Meer
tonen.
Hervulde of lege inktpatroon gedetecteerd
Controleer de patroon.
Gebruikte patronen kunnen genoeg inkt bevatten om het
starten te voltooien. Open de klep om de patronen te
vervangen.
Er is een nieuwe printkop geplaatst zonder nieuwe set
inktpatronen. Vervang de patronen die niet zijn aangemerkt
als nieuw. Zie Inktpatroon vervangen op pagina 78.
Wrong file format.
De bestandsindeling wordt niet ondersteund. De printer kan
de taak niet verwerken en de taak wordt genegeerd.
Onvoldoende geheugen beschikbaar.
De printer kan de taak niet verwerken. Stuur de taak opnieuw
door Send job as bitmap (Taak verzenden als bitmap) in
de driver: ga naar het tabblad Advanced (Geavanceerd),
gevolgd door Document options (Documentopties) >
Printer features (Printereigenschappen).
Tabel 17-2 Numerieke foutcodes
NLWW
Foutmelding
Aanbeveling
01.1:10
Start de printer opnieuw op.
02:10
Er is mogelijk een papierstoring Controleer het papierpad en maak dit vrij indien nodig.
03,0:10
De batterij van de realtime klok is leeg. Neem contact op met HP Support. Zie Ondersteuning
van HP op pagina 142.
08:10, 11:10, 17:10
Start de printer opnieuw op.
21:10
Er is mogelijk een papierstoring Controleer het papierpad en maak dit vrij indien nodig.
21.1:10
Start de printer opnieuw op.
41:10, 41.1:10, 42:10,
42.1:10, 45:10
Er is mogelijk een papierstoring Controleer het papierpad en maak dit vrij indien nodig.
51,1:10, 55:10
Start de printer opnieuw op.
79:04
Start de printer opnieuw op. Als het probleem niet is verholpen, werk dan de firmware bij. Zie
Firmware-update op pagina 90.
137
Tabel 17-2 Numerieke foutcodes (vervolg)
138
Foutmelding
Aanbeveling
85,1:10, 85,2:10
Start de printer opnieuw op.
87:10
Er is mogelijk een papierstoring Controleer het papierpad en maak dit vrij indien nodig.
Reinig ook de coderingsstrook van de patroon; zie Codeerstrook reinigen op pagina 88.
Hoofdstuk 17 Foutmeldingen op het voorpaneel
NLWW
18 HP Customer Care
NLWW
●
Inleiding
●
HP Professional Services
●
HP Proactive Support
●
Customer Self Repair
●
Ondersteuning van HP
139
Inleiding
HP Customer Care biedt bekroonde ondersteuning zodat u optimaal kunt gebruikmaken van uw HP
Designjet. Hiervoor heeft HP Customer Care uitgebreide, bewezen ervaring op het gebied van
ondersteuning en worden nieuwe technologieën toegepast om de klant unieke eind-toteindondersteuning te bieden. De geboden services zijn onder andere installatie en configuratie,
hulpprogramma's voor probleemoplossing, garantie-uitbreidingen, reparatie- en vervangingsservices,
ondersteuning via telefoon en het web, software-updates en zelfonderhoudsservices. Voor meer
informatie over HP Customer Care kunt u ons bezoeken op http://www.hp.com/go/graphic-arts of ons
bellen (zie Ondersteuning van HP op pagina 142).
TIP: Door enkele minuten de tijd te nemen om u te registreren, kunt u uw ervaring met HP verbeteren
en profiteren van efficiëntere ondersteuning. Klik op http://register.hp.com/ om te starten. Klik ook op
http://www.hp.com/go/alerts om Designjet-updates te ontvangen, waaronder productfixes en
verbeteringen.
HP Professional Services
HP Support Center
Voor toegang tot een wereld van gespecialiseerde services en bronnen die zorgen dat uw HP
Designjet-printers en -oplossingen altijd de beste prestaties bieden.
Sluit u aan bij de HP-community van het HP Support Center, uw afdrukcommunity voor groot formaat. U
krijgt dan dag en nacht toegang tot:
●
Multimedialessen
●
Stapsgewijze uitleggidsen
●
Downloads: de laatste printerfirmware, drivers, software, etc.
●
Technische support: online probleemoplossig, contactgegevens klantenservice en meer
●
Werkstromen en gedetailleerd advies voor het voltooien van verschillende afdruktaken van
bepaalde softwaretoepassingen
●
Forums voor rechtstreeks contact met de experts, zowel van HP als uw collega's
●
on-line garantiecontrole voor extra zekerheid
●
Laatste productinformatie printers, toebehoren, accessoires, software, etc.
●
Supplies Center voor alles wat u moet weten over inkt en papier
Het HP Support Center is te vinden op http://www.hp.com/go/T120/support of http://www.hp.com/
go/T520/support.
U bepaalt welke informatie u nodig hebt: stem uw registratie af op de producten die u hebt
aangeschaft en op uw type bedrijfsactiviteiten.
HP Start-Up Kit
De HP Start-Up Kit is de dvd die bij de printer wordt geleverd; deze bevat de software en documentatie
van de printer.
140
Hoofdstuk 18 HP Customer Care
NLWW
HP Care Packs and en garantie-uitbreidingen
Met HP Care Packs en garantieuitbreidingen kunt u de garantie van de printer verlengen tot na de
standaard periode.
Ze bieden ook ondersteuning op afstand. Service ter plaatse wordt ook geboden wanneer nodig, met
twee alternatieve opties voor responstijden.
●
Volgende werkdag
●
Dezelfde werkdag binnen vier uur (mogelijk niet in alle landen beschikbaar)
Meer informatie over HP Care Packs is beschikbaar op http://www.hp.com/go/printservices.
HP installatie
Door de HP Installation-service wordt de printer voor u uitgepakt, geïnstalleerd en aangesloten.
Dit is een van de HP Care Pack Services Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/
printservices.
HP Proactive Support
HP Proactive Support helpt kostbare downtime van de printer te voorkomen door mogelijke problemen
met de printer proactief te identificeren, te diagnosticeren en te verhelpen voordat ze een echt
probleem worden. Het tool HP Proactive Support tool is ontwikkeld om ondernemingen van elke grootte
te helpen bij het besparen op kosten en het maximaliseren van de productiviteit – met één klik van de
muis.
Proactive Support maakt deel uit van het programma HP Imaging and Printing dat u helpt uw
printomgeving volledig in de hand te houden – waarbij de nadruk duidelijk ligt op het maximaliseren
van de waarde van uw investering, het verhogen van de uptime van de printer en het terugdringen van
de beheerkosten.
HP raadt u aan Proactive Support direct in te schakelen zodat u direct tijd bespaart en problemen
verhelpt voordat ze plaatsvinden en kostbare downtime voorkomt. Proactive Support voert
diagnostische tests uit en controleert op software- en firmware-updates.
U kunt Proactive Support inschakelen in de HP Designjet Utility voor Windows of de HP Printer Monitor
voor Mac OS X Hier kunt u de frequentie van de verbindingen tussen uw computer en de HP webserver
en de frequentie van diagnostische controles instellen. U kunt de diagnostische controles op elk moment
uitvoeren. Deze instellingen wijzigen:
●
Selecteer inde HP Designjet Utility for Windows het menu Tools (Extra), gevolgd door HP
Proactive Support (niet beschikbaar in HP Designjet Utility 1.0).
●
Selecteer in de HP Printer Monitor for Mac OS X de optie Preferences (Voorkeuren) >
Monitoring > Enable HP Proactive Support (HP Proactive Support inschakelen).
Als Proactive Support een potentieel probleem vindt, verschijnt er een melding waarin het probleem en
een aanbevolen oplossing worden aangegeven. In sommige gevallen kan de oplossing automatisch
worden toegepast: in andere gevallen kan het nodig zijn een procedure te volgen om het probleem op
te lossen.
NLWW
HP Proactive Support
141
Customer Self Repair
Het Customer Self Repair-programma van HP biedt onze klanten de snelste service onder garantie of
een contract. Hiermee kan HP vervangende onderdelen direct naar u (de eindgebruiker) toe zenden,
zodat u ze kunt vervangen. Met dit programma kunt u onderdelen vervangen op het moment dat u
daar tijd voor hebt.
Eenvoudig, gemakkelijk te gebruiken
●
Een Support Specialist van HP voert een diagnose uit en bepaalt of een vervangend onderdeel
nodig is voor een defecte hardwarecomponent.
●
Vervangende onderdelen worden per expres verzonden; de meeste onderdelen die op voorraad
zijn, worden dezelfde dag nog door uw contactpersoon bij HP verzonden.
●
Beschikbaar voor de meeste HP-producten waarvoor momenteel garanties of contracten lopen.
●
Beschikbaar in de meeste landen/regio's.
Raadpleeg voor meer informatie over Customer Self Repair http://www.hp.com/go/selfrepair.
Ondersteuning van HP
HP Support is telefonisch bereikbaar. Doe het volgende voordat u belt:
142
●
Raadpleeg de probleemoplossingstips in deze handleiding.
●
Zie de relevante documentatie van de driver.
●
Raadpleeg de documentatie bij softwarestuurprogramma's en RIP's van andere leveranciers als u
deze hebt geïnstalleerd.
●
Als u een kantoor van Hewlett-Packard belt, zorgt u dat u de volgende gegevens bij de hand hebt
om ons in staat te stellen uw vragen sneller te kunnen beantwoorden:
◦
het product dat u gebruikt (het productnummer en het serienummer op het etiket aan de
achterkant van het procuct)
◦
Noteer een eventuele foutcode die op het voorpaneel wordt weergegeven; zie
Foutmeldingen op het voorpaneel op pagina 136.
◦
de computer die u gebruikt
◦
eventuele speciale apparatuur of software die u gebruikt (zoals spoolers, netwerken,
switchboxes, modems of speciale softwarestuurprogramma's)
◦
de kabel die u gebruikt (onderdeelnummer) en de plaats van aankoop van de kabel
◦
het type interface dat u voor het product gebruikt (USB, netwerk of Wi-Fi)
◦
de naam van de software en de versie die u momenteel gebruikt
◦
Druk indien mogelijk de volgende rapporten af; u kunt worden gevraagd deze te verzenden
naar het support center dat u helpt: Configuration (Configuratie), Usage Report
(Gebruiksrapport) en alle vorige pagina's uit Service Information (Service-informatie) (zie De
interne afdrukken van de printer op pagina 11)
Hoofdstuk 18 HP Customer Care
NLWW
Telefoonnummer
Het telefoonnummer van HP Support vindt u op het internet: ga naar http://welcome.hp.com/country/
us/en/wwcontact_us.html.
NLWW
Ondersteuning van HP
143
19 Specificaties van de printer
144
●
Functionele specificaties
●
Fysieke specificaties
●
Geheugenspecificaties
●
Voedingsspecificaties
●
Milieuspecificaties
●
Omgevingsspecificaties
●
Akoestische specificaties
Hoofdstuk 19 Specificaties van de printer
NLWW
Functionele specificaties
Tabel 19-1 HP 72 inkt
Printkop
Eén printkop
Inktpatronen
Inktpatronen met 29 ml inkt: geel, magenta en cyaan
Inktpatronen met 38 ml inkt: zwart
Inktpatronen met 80 ml inkt: zwart
Tabel 19-2 Papierformaten
Rolbreedte
Minimaal
Maximaal
279 mm
610 mm of 914 mm
Rollengte
46 m
Roldiameter
100 mm
610 mm gewicht rol
4,1 kg
914 mm gewicht rol
6,2 kg
Velbreedte
210 mm
610 mm of 914 mm
Vellengte
279 mm
1676 mm
Papierdikte
0,3 mm
Gewicht papier
60 gr/m²
280 g/m² (220 g/m² in lade voor meerdere vellen)
Tabel 19-3 Afdrukresoluties (T120)
NLWW
Afdrukkwaliteit
Maximum detail
(Max. details)
Renderingresolutie (ppi)
Afdrukresolutie (dpi)
Beste (glanzend papier*)
Aan
600 × 600
1200 × 1200
Uit
600 × 600
1200 × 1200
Beste (andere
papiersoorten)
Uit
600 × 600
1200 × 1200
Normaal
Uit
600 × 600
1200 × 1200
Fast
Uit
300 × 300
1200 × 1200
Econofast
Uit
300 × 300
1200 × 1200
Functionele specificaties
145
Tabel 19-4 Afdrukresoluties (T520)
Afdrukkwaliteit
Maximum detail
(Max. details)
Renderingresolutie (ppi)
Afdrukresolutie (dpi)
Beste (glanzend papier*)
Aan
1200 × 1200
2400 × 1200
Uit
600 × 600
1200 × 1200
Beste (andere
papiersoorten)
Uit
600 × 600
1200 × 1200
Normaal
Uit
600 × 600
1200 × 1200
Fast
Uit
600 × 600
1200 × 1200
Econofast
Uit
600 × 600
1200 × 1200
* Zie Papier bestellen op pagina 93 voor een lijst met ondersteunde glanzende papiersoorten.
Tabel 19-5 Marges
Boven- rechter en linker marges
5 mm
Ondermarge (onderrand)
5 mm (rol)
17 mm (vel)
Tabel 19-6 Mechanische nauwkeurigheid
±0,1% van de opgegeven vectorlengte of ±0,2 mm (de grootste waarde geldt) bij 23°C, 50-60% relatieve vochtigheid, op E/
A0-afdrukmateriaal in de modus Best of Normal met rol HP Matte Film.
Tabel 19-7 Ondersteuning voor grafische talen
HP Designjet
Talen
T120
HP PCL3GUI
T520
HP PCL3GUI (Mac OS X), HP-GL/2 en HP RTL (Windows)
Fysieke specificaties
Tabel 19-8 Fysieke specificaties van de printer
146
HP Designjet T120
HP Designjet T520 24-in
HP Designjet T520 36-in
Gewic
ht
25,5 kg
35 kg
39 kg
Breedte
987,2 mm
987,2 mm
1,287 mm
Hoofdstuk 19 Specificaties van de printer
NLWW
Tabel 19-8 Fysieke specificaties van de printer (vervolg)
Diepte
Hoogte
HP Designjet T120
HP Designjet T520 24-in
HP Designjet T520 36-in
Minimum: 527 mm
Minimum: 527 mm
Minimum: 527 mm
Maximum: 896 mm
Maximum: 896 mm
Maximum: 896 mm
Minimum: 275 mm
Minimum: 936 kg met standaard
Minimum: 936 kg met standaard
Maximum: 502 mm
Maximum: 1155 mm met standaard
en uitgeschoven invoerlade voor
meerdere vellen
Maximum: 1155 mm met standaard
en uitgeschoven invoerlade voor
meerdere vellen
Geheugenspecificaties
Tabel 19-9 Geheugenspecificaties
HP Designjet
Geheugen
T120
256 MB
T520
1 GB
Voedingsspecificaties
Tabel 19-10 Voedingsspecificaties van de printer
Bron
100-240 V ±10%, zelfinstellend
Frequentie
50/60 Hz
Maximum spanning
1200 mA
Gemiddeld verbruik
35 W
Milieuspecificaties
Dit product voldoet aan de WEEE-richtlijn 2002/96/EC en de RoHS-richtlijn 2002/95/EC. Zie
http://www.hp.com/go/energystar om de ENERGY STAR®-kwalitficatiestatus van dit product vast te
stellen.
Omgevingsspecificaties
Tabel 19-11 Milieuspecificaties voor de printer
NLWW
Gebruikstemperatuur
5 tot 40°C
Aanbevolen bedrijfstemperatuur
15 tot 35°C, afhankelijk van papiertype
Opslagtemperatuur
-25 tot 55℃
Empfohlene Betriebsfeuchtigkeit
20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (afhankelijk van het
mediatype)
Opslagvochtigheid
0 tot 95% RV
Geheugenspecificaties
147
Akoestische specificaties
Akoestische specificaties voor de printer (vastgesteld conform ISO 9296).
Tabel 19-12 Akoestische specificaties voor de printer
148
Geluidsvermogen, standby
≤ 3,4 B (A)
Geluidsvermogen, in bedrijf
6,5 B (A)
Geluidsdruk, standby
≤ 16 dB (A)
Geluidsdruk, in bedrijf
48 dB (A)
Hoofdstuk 19 Specificaties van de printer
NLWW
Woordenlijst
As
Een staaf die een rol van een papier ondersteunt wanneer deze voor het afdrukken wordt gebruikt.
Bonjour
De handelsnaam van Apple Computer van het framework van de IETF Zeroconf-specificatie, een
computernetwerktechnologie die wordt gebruikt in Apple Mac OS X vanaf versie 10.2. Dit wordt gebruikt voor
het ontdekken van diensten die beschikbaar zijn op een lokaal netwerk. De technologie was voorheen bekend als
Rendezvous.
ESD
ESD (Elektrostatische ontlading) Statische elektriciteit komt in het dagelijks leven vaak voor. Dat is de schok die u
soms voelt als u het autoportier, de deurklink of kleding aanraakt. Hoewel gecontroleerde statische elektriciteit
voor verschillende doeleinden kan worden toegepast, vormt niet-gecontroleerde statische elektriciteit een gevaar
voor de elektronische producten. Neem om schade te voorkomen enkele veiligheidsmaatregelen in acht wanneer
u de printer instelt of werkt met apparaten die gevoelig zijn voor ESD. Schade door ESD kan de levensduur van
het apparaat verkorten. Een manier om ongecontroleerde ontladingen te minimaliseren en schade te voorkomen is
door een zichtbaar, geaard deel van de printer aan te raken (meestal een metalen onderdeel) voordat u begint te
werken met apparatuur die gevoelig is voor ESD (zoals printkop en inktpatronen). Als u bovendien de aanmaak
van elektrostatische lading in uw lichaam wilt beperken, moet u bij voorkeur niet werken in een ruimte met tapijt
en zo min mogelijk bewegen als u werkt met ESD-gevoelige apparatuur. Werk ook niet in omgevingen met een
lage luchtvochtigheid.
Ethernet
Een populaire netwerktechnologie voor LAN's.
Fast Ethernet
Een ethernet-netwerk dat 100.000.000 bits/seconde kan verzenden. Fast Ethernet-interfaces kunnen lagere
snelheden bewerkstelligen wanneer dat nodig is voor compatibiliteit met oudere ethernet-apparaten.
Firmware
Software die de functionaliteit van uw printer regelt en die semi-permanent in de printer is opgeslagen (kan
worden bijgewerkt).
Hi-Speed USB
Een versie van USB, soms USB 2.0 genaamd, die 40 keer sneller werkt dan de oorspronkelijke USB maar verder
compatibel is. De meeste personal computers gebruiken tegenwoordig snelle USB.
HP-GL/2
Hewlett-Packard Graphics Language 2: een door HP gedefinieerde taal voor het omschrijven van vector graphics.
HP RTL
Hewlett-Packard Raster Transfer Language: een door HP gedefinieerde taal voor het omschrijven van
rastergraphics (bitmaps).
I/O
Invoer/Uitvoer: deze term beschrijf het doorgeven van gegevens van het ene naar het andere apparaat.
ICC
NLWW
Woordenlijst
149
Het International Color Consortium, een groep bedrijven die een gemeenschappelijke standaard voor
kleurprofielen zijn overeengekomen.
Inktpatroon
Een verwijderbaar printeronderdeel waarin een bepaalde inktkleur is opgeslagen die wordt doorgegeven naar
de printkop.
IP-adres
In de meeste gevallen een IPv4-adres, soms ook IPv6-adres.
IPSec
Een uitgebreid mechanisme voor het bieden van netwerkveiligheid door IP-pakketten die tussen knooppunten op
een netwerk worden verzonden te versleutelen. Elk netwerkknooppunt (computer of apparaat) heeft een IPSecconfiguratie. Toepassingen weten over het algemeen niet of IPSec wel of niet wordt gebruikt.
IPv4-adres
Een unieke identificatie voor een specifiek knooppunt in een IPv4-netwerk. Een IPv4-adres wordt genoteerd in de
vorm van vier getallen die van elkaar worden gescheiden door punten. Voor de meeste netwerken ter wereld
worden IPv4-adressen gebruikt.
IPv6-adres
Een unieke identificatie voor een specifiek knooppunt in een IPv6-netwerk. Een IPv6-adres bestaat uit maximaal 8
groepen van hexadecimale cijfers die van elkaar zijn gescheiden met dubbele punten. Elke groep bevat tot 4
hexadecimale cijfers. Slechts enkele netwerken ter wereld gebruiken IPv6-adressen.
Kleurconsistentie
De mogelijkheid om met een bepaalde afdruktaak dezelfde kleuren af te drukken op alle exemplaren en printers.
Kleurmodel
Een systeem waarin kleuren worden aangegeven met getallen, zoals RGB of CMYK.
Kleurruimte
Een kleurmodel waarin elke kleur wordt aangegeven met een bepaalde set getallen. Voor verschillende
kleurruimten kan hetzelfde kleurmodel worden gebruikt: zo wordt bijvoorbeeld voor monitors het RGB-kleurmodel
gebruikt, maar heeft elke monitor een andere kleurruimte omdat een bepaalde set RGB-getallen resulteert in
verschillende kleuren op verschillende monitors.
LED
Light-Emitting Diode (lichtuitstralende diode): een halfgeleidend component dat bij elektrische activering licht
uitzendt.
MAC-adres
Media Access Control-adres: een unieke identificatie van een bepaald apparaat op een netwerk. Dit is een
identificatie op een lager niveau dan het IP-adres. Een apparaat kan daardoor zowel een MAC- als een IP-adres
hebben.
Nauwkeurigheid van kleuren
De mogelijkheid kleuren af te drukken die zo veel mogelijk lijken op de originele afbeelding, waarbij rekening
moet worden gehouden met het feit dat alle apparaten een beperkt kleurbereik hebben en fysiek niet altijd in
staat zijn bepaalde kleuren precies na te bootsen.
Netwerk
Een netwerk is een serie verbindingen waardoor gegevens via computers en apparaten worden verzonden. Elk
apparaat kan communiceren met elk andere apparaat op hetzelfde netwerk. Hierdoor kunnen gegevens worden
verplaatst tussen computers en apparaten en kunnen apparaten zoals printers worden gedeeld tussen veel
verschillende computers.
Nozzle
Een van de vele kleine gaatjes in een printkop waardoor inkt op het papier wordt afgezet.
Papier
150
Woordenlijst
NLWW
Dun, vlak materiaal waarop wordt geschreven of afgedrukt; meestal gemaakt van een bepaald type vezel dat tot
pulp wordt verwerkt, gedroogd en geperst.
Plaat
Het platte vlak in de printer waarover het papier gaat tijdens het printen.
Printerdriver
Software waardoor een afdruktaak in een algemene indeling wordt geconverteerd naar gegevens die geschikt
zijn voor een bepaalde printer.
Printkop
Een verwisselbaar printeronderdeel dat inkt van een of meer kleuren opneemt van de bijbehorende inktpatronen
en dit op het papier afzet door een groep nozzles.
Snijder
Een printercomponent dat heen en weer over de plaat schuift om het papier te snijden.
Spectrum
Het kleurenbereik en dichtheidswaarden die op een uitvoerapparaat kunnen worden gereproduceerd, zoals een
printer of monitor.
TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol: de communicatieprotocollen waarop internet is gebaseerd.
USB
Universal Serial Bus: een standaard seriële bus die is ontworpen voor het verbinden van apparaten met
computers. Uw printer biedt ondersteuning voor Hi-Speed USB (soms USB 2.0 genaamd).
USB-apparaatpoort
Een vierkante USB-aansluiting die te vinden is op USB-apparaten waardoor een computer het apparaat kan
besturen. De computer moet zijn verbonden met de USB-aansluiting van de printer om te kunnen afdrukken via
een USB-verbinding.
USB host-poort
Een rechthoekige USB-aansluiting zoals die zijn te vinden op computers. Een printer kan USB-apparaten besturen
die met zo'n aansluiting zijn verbonden. Uw printer heeft twee USB-hostpoorten, die worden gebruikt voor het
besturen van accessoires en USB-flashstations.
WiFi
Deze term wordt gebruikt voor draadloze lokale netwerkproducten die zijn gebaseerd op 802.11-normen van het
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
NLWW
Woordenlijst
151
Index
A
accessoires
bestellen 96
achteraanzicht T120 6
achteraanzicht T520 6
Acrobat, afdrukken vanuit 60
afdrukken met veegvlekken 114
afdrukken per e-mail 53
afdrukken vanuit
printerstuurprogramma 44
afdrukken vanuit ePrint & Share
52
afdrukkwaliteit
selecteer 44
afdrukresoluties 145
afgesneden aan onderkant 118
afgesneden afbeelding 118
akoestische specificaties 148
as 96
rol laden 34
AutoCAD, afdrukken vanuit 63
automatische firmware-update,
configureren 23
automatisch uitschakelen 28
B
bandingproblemen 89
belangrijkste onderdelen van de
printer 4
belangrijkste printeronderdelen 5
bestellen
accessoires 96
inktpatronen 93
papier 93
printkop 93
beveiliging 25
ePrint & Share 57
bin
uitvoerproblemen 107
C
codeerstrook
schoonmaken
152
Index
88
communicatiepoorten 7
computercommunicatie
problemen met printer-/
computercommunicatie 124
concept afdrukken 48
Customer Care 140
Customer Self Repair 142
D
de
de
de
de
plaat reinigen 115
printer opslaan 90
printer reinigen 81
printer verbinden
algemeen 14
kies een methode 14
Mac OS X-netwerk 17
Mac OS X USB 19
Windows-netwerk 15
Windows USB 16
de printer verplaatsen 90
diagnoserapport afdrukkwaliteit
81
drivervoorkeuren 25
droogtijd
veranderen 41
E
een afdruk opnieuw schalen
een afdruk schalen 47
e-mailmeldingen 23
ePrinter beveiliging 31
47
F
firmware-update 90
automatisch configureren 23
foutmeldingen
voorpaneel 136
functionele specificaties 145
fysieke specificaties 146
G
garantie-uitbreidingen
geheugenspecificaties
141
147
Geïntegreerde webserver
geen toegang tot 134
taal 27
toegang 27
gekraste afdrukken 114
getrapte lijnen 110
grafische talen 146
grijstinten 51
H
helderheid van het frontpaneel 29
HP Care Packs 141
HP Customer Care 140
HP Designjet ePrint & Share
afdrukken 52
beveiliging 57
Inleiding 10
HP installatie 141
HP Proactive Support 141
HP Start-Up Kit 140
HP Start-Up Kit dvd 2
HP Support 142
HP Support Center 140
Hulpprogramma van HP
taal 28
toegang 28
I
inkt
zuinig gebruik van 49
inktpatroon
bestellen 93
geheugenchip 77
kan niet plaatsen 122
over 77
specificatie 145
status 77
statusmeldingen 122
vervangen 78
inktpatroon; gebruiksinformatie
77
in patroon opgeslagen
gebruiksinformatie 77
NLWW
interne afdrukken 11
iPad 53
IP-adres 27
hostname gebruiken 125
Statisch 125
iPhone 53
iPod Touch 53
J
juistheid van lijnlengte 113
K
kleur
onnauwkeurig 117
vervagen 117
korreligheid 113
kwaliteit, hoog 49
L
langzaam afdrukken
lijndikte 110
133
M
marges 47
specificatie 146
mechanische nauwkeurigheid
146
meldingen
fouten 134
in- en uitschakelen 23
waarschuwingen 134
Microsoft Office, afdrukken
vanuit 69
milieuspecificaties 147
modellen, printer 4
N
netwerkconfiguratiepagina 129
netwerkinstellingen 29
netwerkproblemen oplossen,
draadloos 126
netwerkproblemen oplossen,
kabel 125
O
onderdelen van de printer 4
onderdelen van printer 5
onderhoudspakketten 91
ondersteunende diensten
garantie-uitbreidingen 141
HP Care Packs 141
HP Customer Care 140
HP Proactive Support 141
HP Start-Up Kit 140
HP Support 142
NLWW
HP Support Center 140
printerinstallatie 141
onjuist uitgelijnde kleuren 111
ontbrekende objecten op PDF
120
optie voorpaneel
automatisch uitschakelen 28
diagnostische afbeelding
afdrukken 81
droogtijd selecteren 41
firmware-update 91
Form feed en afsnijden 42
gereed papier kalibreren 89
I/O-time-out selecteren 118
kalibratie gereed papier
opnieuw instellen 90
papierdoorvoer 42
printkop reinigen 83
printkop uitlijnen 83
printkop vervangen 84
rol verwijderen 37
schermhelderheid 29
selecteer taal 27
slaapstand 28
snijder inschakelen 41
over deze handleiding 2
P
papier
afdrukken op geladen papier
47, 101
blijft achter in printer 107
doorvoer 42
formaat 45
formaten (max en min) 145
Form feed en afsnijden 42
foutberichten bij laden 99
gedrukt op verkeerd papier
101
informatie weergeven 40
laden lukt niet 98
lade vastgelopen 104
niet goed snijden 107
niet vlak 114
onderhoud 41
onjuist 102
onjuist bericht dat papier op
is 107
papierdoorvoer 42
papierdoorvoer kalibreren 89
papier niet in driver 100
rol los op as 107
rol vastgelopen 102
selecteer het type 47
snijden na afdrukken 107
storing door afgesneden
strook 106
uitvoerproblemen in bak 107
zuinig gebruik van 49
papierformaat 45
papier niet in driver 100
papier plaatsen
algemeen advies 33
blad 37
laden lukt niet 98
lade voor meerdere vellen 39
papier niet in driver 100
rol in printer 35
rol kan niet worden geladen
98
rol op een as 34
vel kan niet worden geladen
98
vel kan niet worden geladen
vanuit de lade 99
papier plaatsen lukt niet 98
papiersoorten 93
papier verwijderen
blad 39
rol 37
PDF afgesneden 120
per e-mail afdrukken 53
Photoshop, afdrukken vanuit 67
plaat reinigen 115
Poorten 7
printer drukt niet af 133
printeremulatie 50
printermodellen 4
printersoftware 9
Mac OS X verwijderen 21
Windows verwijderen 17
printer start niet 133
printerstatus 81
printing (bezig met afdrukken) 43
printkop
bestellen 93
kan niet plaatsen 122
over 79
reinigen; zuiveren 82
specificatie 145
uitlijnen 83
vervangen 84
printkopreiniger
specificatie 145
Proactive Support 141
problemen met afbeelding
afgesneden aan onderkant
118
Index
153
afgesneden afbeelding 118
objecten ontbreken 119
PDF-problemen 120
problemen met afdrukkwaliteit
afgeven van zwarte inkt 116
algemeen 109
getrapte lijnen 110
horizontale strepen 109
inktvlekken 115
korreligheid 113
krassen 114
lijndikte 110
onderbroken lijnen 111
onjuiste lengte van lijnen 113
onjuist uitgelijnde kleuren 111
papier niet vlak 114
randen donkerder dan
verwacht 116
randen getrapt of niet scherp
116
streepvorming 109
veegvlekken 114
verticale lijnen van andere
kleuren 117
wazige lijnen 112
witte plekken 117
problemen met plaatsen van
papier 98
problemen met web services
oplossen 129
R
rol papier
laden op as 34
plaatsen 35
verwijderen 37
S
smartphone 53
snijder
aan/uit 41
software 9
software-update 91
specificaties
afdrukresoluties 145
akoestische 148
functioneel 145
fysieke 146
geheugen 147
grafische talen 146
inktbenodigdheden 145
marges 146
mechanische nauwkeurigheid
146
154
Index
milieu 147
papierformaat 145
vaste schijf 147
vermogen 147
Specificatie vaste schijf 147
Standaard 96
statistieken
inktpatroon 77
T
taal 27
tabletcomputer 53
telefoonnummer 143
toegangscontrole 25
V
veiligheidsmaatregelen 2
vellen papier
de lade voor meerdere vellen
gebruiken 39
plaatsen 37
verwijderen 39
vermogen
aan/uit 10
vervagende kleuren 117
voedingsspecificaties 147
vooraanzicht T520 5
voorkeuren, Windows-driver 25
voorpaneel 7
Helderheid 29
taal 27
W
wachttijd slaapstand 28
wazige lijnen 112
Webservices
Inleiding 10
instellen 25
Z
zorg voor de printer 81
zuinigheid
met inkt 49
op papier 49
zwart-wit 51
NLWW
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising