instrukcja laktator elektryczny_expert_m001.indd

instrukcja laktator elektryczny_expert_m001.indd
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy bezwzględnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zachowaj
instrukcję, ponieważ zawiera ważne informacje.
WSTĘP
Gratulujemy wyboru dwufazowego laktatora elektronicznego LOVI Expert!
Laktator LOVI Expert to fachowe wsparcie dla mam systematycznie odciągających pokarm, chcących pobudzić
laktację oraz w przypadku rozwiązywania problemów laktacyjnych.
Budowa innowacyjnego lejka jest inspirowana rzeczywistym sposobem ułożenia warg i języka dziecka na
brodawce sutkowej - usta dziecka obejmują pierś, język i podniebienie, ściskają brodawkę pobudzając laktację
i wywołując wypływ pokarmu.
Laktator LOVI Expert umożliwia bezbolesne, komfortowe odciąganie pokarmu w krótkim czasie (nawet 200 ml
przez 20 minut, albo 100 ml przez 10 minut podczas jednej sesji). Jest łatwy w obsłudze dzięki kompaktowym
gabarytom i intuicyjnemu panelowi dotykowemu.
Dzięki wbudowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu laktator LOVI Expert może być użytkowany w każdym
miejcu. Nie wymaga stosowania standardowych baterii (typu AA) lub stałego dostępu do sieci elektrycznej.
Akumulator wystarcza na około 3 godziny nieustannej pracy i może zostać ponownie naładowany.
Laktator jest wyposażony w dwufazowy system odciągania pokarmu; inspirowany naturalnym rytmem
ssania piersi przez dziecko: delikatna faza stymulacji oraz tryb odciągania głębokiego.
Każdy z dwóch trybów może działać aż na 9 poziomach w zależności od potrzeb i indywidualnych preferencji
użytkowniczki.
Faza stymulacji – naśladuje szybkie ruchy ssące niemowlęcia, pobudzające wydzielanie prolaktyny, a w efekcie
produkcję i wypływ pokarmu.
Faza ssania głębokiego – odzwierciedla efektywne, aktywne ssanie. Jest ono wolniejsze i głębsze. Pod wpływem
oksytocyny wypływa pokarm i dziecko musi się natrudzić by go wyssać. Mleko powoli staje się bardziej gęste,
sycące i kaloryczne - zaspokaja głód.
Zakres rytmu i siły ssania laktatora Expert został opracowany w oparciu o naturalny proces zmian rytmu
i sposobu ssania podczas karmienia piersią.
Korzystając z dwóch faz odciągania pokarmu, odciągasz więcej mleka w krótszym czasie.
Dołączone w komplecie dodatkowe elementy umożliwiają transformację laktatora - dzięki nim laktator LOVI
Expert zmienia się w laktator ręczny.
Mleko matki jest najzdrowszym i najbardziej wartościowym pokarmem dla noworodków i niemowląt. Jest
zalecane jako wyłączny pokarm podawany dziecku w pierwszych 6 miesiącach życia. Po 6 miesiącu powinno być
ono łączone z pokarmem stałym.
UWAGA! Laktator nie jest przeznaczony do odciągania pokarmu, gdy głodne dziecko nie może samodzielnie opróżnić
piersi tj. we wszystkich przypadkach, gdy występuje blokada przewodów mlecznych.
W przypadku wystąpienia problemów fizjologicznych, skonsultuj się niezwłocznie ze swoim lekarzem.
1
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dwufazowy elektroniczny laktator LOVI Expert
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYROBU
Laktator XN-2219MB/XH
Urządzenie będące elektronicznym odciągaczem pokarmu, nazywane w dalszej części instrukcji obsługi
laktatorem, jest wyrobem przeznaczonym do odciągania pokarmu matek karmiących, w celu jego gromadzenia
i późniejszego wykorzystania, np. w przypadku separacji od dziecka. Laktator pomaga podtrzymać laktację
i przygotować się na Twoją planowaną nieobecność lub zdarzenia losowe, takie jak przerwy w dostawie prądu,
leczenie, popękane i obolałe sutki.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku. Używanie przez więcej niż jedną osobę może
stanowić zagrożenie dla zdrowia.
• Gwarancja urządzenia wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Należy zachować dowód zakupu urządzenia.
• Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać zasad bezpieczeństwa użycia.
• Zaleca się przechowywać instrukcję obsługi wraz z urządzeniem.
• Przewidywany czas życia wyrobu wynosi 5 lat. Okres eksploatacji elementów silikonowych wynosi nie więcej
niż 2 lata. Elementy silikonowe ulegają trwałemu odbarwieniu. Elementy te należy wymienić na nowe, po
stwierdzeniu odbarwienia lub po upływie przewidywanego czasu eksploatacji.
NALEŻY ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ PODANYCH PONIŻEJ INSTRUKCJI.
PRODUCENT LUB DYSTRYBUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POWSTAŁE W
WYNIKU UŻYCIA PRODUKTU NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZNIEM I ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ.
SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM PRODUKTU NIE MOGĄ
BYĆ PODSTAWĄ DO REKLAMACJI LUB NAPRAW GWARANCYJNYCH.
Dokonywanie jakichkolwiek napraw lub modyfikacji wyrobu przez osoby
nieupoważnione, skutkuje utratą gwarancji oraz może być przyczyną powstawania
zagrożeń dla zdrowia i życia.
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować szczególne środki ostrożności łącznie
z przedstawionymi poniżej:
• UWAGA! W celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, nie wolno zanurzać kabla, zasilacza lub panelu
sterowania laktatora w wodzie lub innej cieczy. Chroń urządzenia przed zamoczeniem oraz NIGDY nie obsługuj
urządzenia gdy masz mokre dłonie.
• Przed pierwszym podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej, upewnij się poprzez sprawdzenie etykiety na
spodzie urządzenia, że jego napięcie jest kompatybilne z napięciem podawanym z sieci elektrycznej. Napięcie
właściwe dla laktatora LOVI Expert to 100-240V.
• Urządzenia podłączać wyłącznie do sprawnej i zabezpieczonej przeciw-przepięciowo sieci zasilającej.
• Przedłużacze mogą być stosowane, jeżeli w czasie ich wykorzystywania są one odpowiednio zabezpieczone
i znajdują się pod odpowiednim nadzorem.
• Jeżeli stosowane są przedłużacze:
1. Zaznaczone napięcie przedłużacza powinno być kompatybilne z napięciem wskazanym na urządzeniu
2. Przedłużacz musi być dostosowany do obciążenia prądowego laktatora, zgodnie z informacją umieszczoną
na tabliczce znamionowej.
3. Przedłużacz musi posiadać oznakowanie CE.
4. Przedłużacz nie może nosić śladów jakichkolwiek uszkodzeń.
5. Przewód powinien być zabezpieczony w taki sposób, aby jego nadmiar nie zwisał z blatu/stołu w miejscu
w którym mógłby być pociągnięty przez dzieci, lub stać się powodem przypadkowego potknięcia.
2
PL
• Jeżeli urządzenie posiada wtyczkę uziemiającą, stosowany przedłużacz musi być 3 żyłowym przewodem
z bolcem uziemiającym.
• Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru kiedy jest podłączone do prądu.
• Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka przytrzymaj jego obrzeże. Nigdy nie wyciągaj wtyczki zasilającej z gniazdka
poprzez pociąganie za kabel.
• Nie należy umieszczać przewodów zasilających pod meblami lub innymi przeszkodami.
• NIE umieszczać na/w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego lub w nagrzanym piekarniku.
Należy upewnić się, że przewody zasilające znajdują się z dala od gorących powierzchni, grzejników i rur
centralnego ogrzewania. Nie pozostawiać urządzenia bezpośrednio na słońcu.
• Zawsze wyłączaj z zasilania urządzenie do czyszczenia.
• UWAGA! Nie należy używać żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką ani po awarii urządzenia,
lub gdy zostało ono uszkodzone w jakiejkolwiek inny sposób.
• Nie należy nigdy używać niekompletnego/niepełnowartościowego urządzenia. Uszkodzone lub zużyte części
należy bezzwłocznie wymienić na te zapewnione przez producenta.
• Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno samego urządzenia, jak i poszczególnych
akcesoriów do laktatora.
• Laktator nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi, a także nie posiadającymi wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu
urządzeń, chyba że, będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia
przez opiekuna.
• Wymagana jest ścisła kontrola, gdy urządzenie jest używane przez osoby niepełnosprawne lub w pobliżu dzieci.
• ZAWSZE przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci .
• Laktator należy zawsze odłączyć od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest w użyciu.
• Nie należy używać zasilacza laktatora do zasilania innych urządzeń, jak również zasilać laktatora innym
zasilaczem, niż ten zapewniony przez producenta.
• Jeżeli zasilacz uległ zniszczeniu, musi być zastąpiony przez inny, zakupiony u producenta urządzenia, w celu
uniknięcia zagrożenia.
• Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane
jedynie przez serwis producenta lub dystrybutora.
• Dokonywanie jakichkolwiek napraw lub modyfikacji wyrobu przez osoby nieupoważnione, skutkuje utratą
gwarancji oraz może być przyczyną powstawania zagrożeń dla zdrowia i życia.
• Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych produktu.
UWAGA! POSTĘPOWANIE NIEZGODNIE Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ MOŻE PROWADZIĆ DO USZKODZENIA
PRODUKTU ORAZ PROWADZIĆ DO ZAGROŻEŃ ZE STRONY PRODUKTU.
1. U
rządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie ze swoim przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
Inne zastosowania naruszają warunki gwarancji.
2. Produkt sprawdź przed każdym użyciem. Zabrania się używania wyrobu niesprawnego, z widocznymi cechami
uszkodzenia lub zniszczenia. Skontaktuj wówczas się z serwisem producenta lub dystrybutora.
3. Zabrania się używania wyrobu, który został upuszczony i upadł na twardą powierzchnię.
W takim wypadku wyrób należy oddać do serwisu, celem jego sprawdzenia.
4. Zabrania się używania wyrobu podczas kąpieli.
5. Zabrania się używania wyrobu w miejscach narażenia na kontakt z wodą lub innymi płynami, np. w okolicy
wanny, umywalki, zlewozmywaka lub kabiny natryskowej.
6. NIE sięgać po urządzenie jeżeli wpadło ono do wody lub innego płynu. Należy natychmiast odłączyć urządzenie
od gniazdka elektrycznego.
7. Zabrania się używania wyrobu, podczas snu lub w stanie nadmiernego zmęczenia.
8. Zabrania się zanurzania panelu sterowania i zasilacza urządzenia w wodzie, lub mycia mokrą gąbką lub mokrym
materiałem.
9. Nieprawidłowe użytkowanie może zniszczyć urządzenie.
10. Czas ładowania akumulatora nie powinien przekraczać 6 godzin, aby wydłużyć żywotność baterii.
11. Fakt, że po 6 miesiącach użytkowania, skróci się czas pracy urządzenia bez zasilania zewnętrznego wynika
z charakterystyki baterii i jest normalny.
12. NALEŻY używać tylko w pomieszczeniach. NIE używać na zewnątrz.
13. Urządzenie jest przystosowane wyłącznie do użytku domowego.
14. Jeżeli urządzenie było transportowane w niskich temperaturach, przed użyciem należy poddać je
aklimatyzacji, celem wyrównania temperatury urządzenia z temperaturą otoczenia.
3
15. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że zostało on prawidłowo złożone.
16. Aby zatrzymać laktator podczas cyklu, należy powtórnie nacisnąć włącznik uruchamiający laktator a następnie
odłączyć go od sieci zasilającej.
17. NIE używać żadnych żrących substancji lub środków chemicznych do czyszczenia produktu.
18. Produkt nie jest zabawką. Używaj i przechowuj laktator oraz wszystkie jego elementy w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
19. Zabrania się demontowania wyrobu.
20. Akumulator litowo –jonowy jest wbudowany w urządzenie. NIE NALEŻY wyjmować go samodzielnie.
21. NIE NALEŻY używać zasilaczy ani akumulatorów, które nie zostały załączone do urządzenia.
22. Zabrania się przerabiania i modyfikowania wyrobu. Jakiekolwiek działania niezgodne z tą wytyczną
unieważniają deklarację zgodności WEE wyrobu.
23. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z bezpieczeństwem wyrobu, skontaktuj się z dostawcą.
24. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulegać stosownym zmianom od strony technicznej.
Symbol ten wskazuje, że produkt nie może znaleźć się wśród odpadów domowych.
Usuwając odpady z produktu w sposób zgodny z przepisami, pomożesz uniknąć ewentualnych,
negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić
wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych
informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego produktu, skontaktuj się z władzami
komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub z dostawcą wyrobu.
Spełnione są wymagania dyrektywy WEEE 2012/19/EU.
Producent deklaruje zgodność wyrobu z dyrektywami Unii Europejskiej i normami
zharmonizowanymi. Wyrób został oznakowany w wyniku przeprowadzonej procedury oceny
zgodności.
Wyrób spełnia wymagania dyrektywy dla sprzętu przewidzianego do pracy w określonych granicach napięć (LVD)
2014/35/UE, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE, dyrektywy RoHS 2011/65/UE.
Wyrób wykonany w drugiej klasie ochronności.
Produkt nie jest zabawką. Wszystkie jego części przechowywać w miejscu niedostępnym dla dziecka. Zachowaj
instrukcję, ponieważ zawiera ważne informacje.
4
PL
DANE TECHNICZNE WYROBU
Zasilanie bateryjne
Akumulator litowo-jonowy
Zasilanie sieciowe
100-240 V / 50/60 Hz / 0,35A max; wyjście: = 10V / 1,5A
Maksymalna moc wyrobu
84 W
Masa wyrobu z zasilaczem (bez baterii)
1100 g
PRZYDATNE PORADY
Ważne informacje na temat bezpieczeństwa:
• Nigdy nie korzystaj z laktatora w okresie ciąży, ponieważ może to wywołać skurcze porodowe.
• W przypadku wystąpienia problemów z naturalnym karmieniem dziecka, lub karmienie powoduje ból, przed
zastosowaniem laktatora należy bezwzględnie zasięgnąć porady lekarza.
• Pierwsze użycie laktatora najlepiej przeprowadzić pod nadzorem specjalistki.
• Zaleca się zapoznanie ze specjalistyczną literaturą, dotyczącą zasad karmienia dziecka.
Przed użyciem upewnij się, że laktator został rozłożony, umyty i zdezynfekowany. Rozłóż, umyj i zdezynfekuj
elementy laktatora, które mają kontakt z mlekiem matki, zawsze przed i po użyciu laktatora.
Nie należy myć ani dezynfekować panelu sterowania i zasilacza urządzenia.
• Należy zapewnić zachowanie ogólnej czystości wyrobu. Należy zapobiegać zapyleniu i osadzaniu się innych
zanieczyszczeń, mogących pogorszyć pracę wyrobu.
• Dbałość o higieną jest ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa matki i dziecka.
• Elementy urządzenia nieprzeznaczone do mycia należy chronić przed wodą i wilgocią.
UWAGA! Zbyt małe podciśnienie może być przyczyną odciągania mniejszej ilości pokarmu, natomiast zbyt duże
podciśnienie może powodować bolesność procesu odsysania i zmniejszać ilość powstającego pokarmu. W przypadku
zaobserwowania tego typu nieprawidłowości, należy doregulować siłę ssania (patrz rozdział SIŁA SSANIA).
Kiedy należy używać laktatora?
Jeżeli to możliwe zaczekaj do momentu, kiedy laktacja ureguluje się, co zwykle następuje w okresie 2-4 tygodni
po porodzie. Wyjątki od powyższej zasady:
• Twoje piersi produkują zbyt dużo mleka, stają się obrzmiałe i twarde (nawał pokarmu). Ściągnięcie niewielkiej
ilości mleka przed lub w trakcie karmienia sprawi Ci ulgę i ułatwi Twojemu dziecku uchwycenie piersi.
• Brodawka chowa się w pierś z powodu długiej przerwy między karmieniami.
• Masz wklęsłe, płaskie lub poranione brodawki (odciąganie pomaga formować wklęsłą lub płaską brodawkę).
• Jeżeli między karmieniami czujesz przepełnienie piersi i nie chcesz budzić dziecka.
• Dziecko jest chore i nie chce ssać.
• Jeżeli Twoje piersi wytwarzają zbyt mało pokarmu, używając laktatora stymulujesz karmienie, co prowadzi do
zwiększenia laktacji.
• Kiedy pracujesz lub przebywasz poza domem i pragniesz kontynuować karmienie piersią, powinnaś regularnie
ściągać pokarm laktatorem, by podtrzymać naturalny proces laktacji.
Jak często odciągać pokarm laktatorem?
Jeśli mama okresowo nie może karmić piersią, zlecamy odciąganie pokarmu minimum 8 razy na dobę. To pozwoli
utrzymać laktację na właściwym poziomie. Na początku mogą wystąpić problemy z odciągnięciem większej ilości
mleka, ale po kilku dniach odciągania pokarmu pojawi się więcej.
Również przy ustabilizowanej laktacji, możliwości jednorazowego odciągnięcia pokarmu są mniejsze (30-60 ml),
dlatego zgromadzenie jednej porcji mleka będzie wymagało kilku sesji odciągania.
5
SKŁAD ZESTAWU
Rys. 1 – ELEMENTY ZESTAWU
1. Panel sterowania
2. Zasilacz sieciowy
3. Rurka łącząca laktator i panel sterowania
a. Rurka silikonowa
b. Łącznik rurki
4.Laktator
5. Zestaw do przechowywania pokarmu
a.Kapsel
b.Nakrętka
c.Smoczek
d. Dysk uszczelniający
6. Elementy do ręcznego odciągania pokarmu
a.Trzpień
b. Silikonowa membrana
c. Nasadka mocująca membranę
d.Rączka
7. Elementy zapasowe
a. Zatyczka – 1 szt.
b. Łącznik rurki – 1 szt.
c. Silikonowa rurka– 1 szt.
d. Membrana zaworu – 2 szt.
8. Etui do przechowywania laktatora i jego elementów
9. Wkładki laktacyjne „Descreet Elegance” – 10 szt.
Rys. 2 – ELEMENTY LAKTATORA
A)Nasadka
B)Zatyczka
C) Silikonowa membrana laktatora elektrycznego
D) Osłonka lejka
E) Silikonowana nakładka masująca
F)Lejek
G) Korpus laktatora
H)Zaworek
I) Membrana zaworka
J) Adapter do butelek
K)Butelka
L)Podstawka
Rys. 3 – PANEL STEROWANIA
1. Wyświetlacz LCD
2. Przycisk zwiększenia podciśnienia
3. Przycisk zmniejszenia podciśnienia
4. Przycisk zmiany fazy odciągania
5. Przycisk ON/OFF
6. Port łącznika silikonowej rurki
7. Port zasilacza
8. Przełącznik ON/OFF
Rys. 4 – WYŚWIETLACZ LED
1. Stan naładowania akumulatora
2. Wskaźnik cyklu stymulacji
3. Wskaźnik cyklu odciągania
4. Wskaźnik siły ssania
5. Czas pozostały do zakończenia cyku
6
PL
INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI
Przed pierwszym i każdym użyciem rozłóż laktator na części. Wszystkie części laktatora oraz butelki umyj w
ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym, następnie dokładnie wypłucz i zdezynfekuj zgodnie z poniższymi
wytycznymi.
Przed pierwszym użyciem, należy zdezynfekować wszystkie elementy, które mają bezpośredni kontakt z mlekiem
(nakładka silikonowa (rys. 2 pkt. E), korpus laktatora (rys. 2 pkt. G), zaworek (rys. 2 pkt. H), membrana zaworka
(rys. 2 pkt. I), membrana silikonowa (2c; 1.6b), trzpień (1.6a), adapter do butelek (rys. 2 pkt. J), butelka (rys. 2 pkt. K)
przez umieszczenie ich na 5 minut we wrzącej wodzie.
Ma to na celu zapewnienie higieny.
Uwaga! Nie pozostawiaj elementów na dnie garnka. Mieszaj wodę w trakcie dezynfekowania elementów aby zapobiec
uszkodzeniu elementów.
• Pamiętaj, aby użyć tyle wody, aby podczas gotowania wszystkie części były całkowicie zanurzone.
•• Nie gotować silikonowej rurki z łączami (1.3), lejka (rys. 2 pkt. F), nasadki (rys. 2 pkt. A) oraz elementów
elektrycznych (1.1; 1.2).
• Wyjmij wszystkie części z wody natychmiast po wygotowaniu.
Przed każdym kolejnym użyciem, zdezynfekuj w/w części laktatora i butelki poprzez polewanie wrzątkiem lub
w sterylizatorze parowym. Ma to na celu zapewnienie higieny.
Uwaga! Żaden element laktatora nie może być dezynfekowany w sterylizatorze mikrofalowym.
• Nie należy polewać wodą nasadki (rys. 2 pkt. A). Jeśli na/lub w pokrywie zostanie woda należy wyciągnąć
zatyczkę i pozostawić ją do wyschnięcia, tak aby woda nie dostała się do przewodu łączącego z bazą
urządzenia.
•• Uwaga! Nie należy dezynfekować silikonowej rurki z łącznikami, lejka, nasadki oraz elementów elektrycznych.
Nie zanurzaj ich w wodzie. Przecieraj wilgotnym materiałem.
Po każdej dezynfekcji dokładnie wysusz części przed zmontowaniem laktatora i kolejnym użyciem. Do osuszania
można posłużyć się czystym ręcznikiem. Osuszone części zaleca się przechowywać w szczelnym pojemniku lub
spożywczym woreczku foliowym. Można także wykorzystać czysty ręcznik.
Uwaga! Niedokładne osuszenie elementów laktatora może negatywnie wpłynąć na pracę całego urządzenia, dlatego
przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy zostały należycie osuszone.
Instrukcja mycia:
• Zawsze myj produkt bezpośrednio po jego użyciu aby usunąć resztki mleka.
• Odłącz od laktatora silikonowy przewód wraz ze złączem. Ten element nie wymaga czyszczenia, ponieważ
membrana zabezpiecza go przed kontaktem z pokarmem.
•• Wszystkie części laktatora wyczyść zgodnie z podanymi powyżej instrukcjami.
• Nie wolno używać silnych detergentów ani szorstkich rysujących powierzchnię materiałów.
• Wypłucz czystą, gorącą wodą.
• Jeżeli do dezynfekcji używasz sterylizatora parowego stosuj się do instrukcji podanych przez jego producenta.
UWAGA! Zawsze demontuj membranę zaworka (Rys. 2 pkt. I) chwytając ją dwoma palcami jak najbliżej „zawiasu”
umieszczonego na zaworku. Nigdy nie ciągnij za obrzeża membrany, ponieważ może ona ulec uszkodzeniu i osłabić siłę
ssania.
UWAGA! Przed każdym użyciem, sprawdzić stan poszczególnych części pod kątem pęknięć, rozdarć, przebarwień lub
zepsucia, ponieważ mogą one wpływać na efektywność działania urządzenia.
7
Jak dezynfekować smoczek do butelek?
Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyj smoczek ciepłą wodą i umieść na 5 min we wrzącej wodzie.
Ma to na celu zapewnienie higieny. Czyścić przed każdym użyciem. Nie używaj żadnych środków
antybakteryjnych! Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź smoczek, zwłaszcza, gdy dziecko ma zęby. Pociągnij
go we wszystkich kierunkach. Wyrzucić przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zużycia. Nie dokręcaj nakrętki
ze smoczkiem zbyt mocno, ponieważ smoczek może nie odpowietrzać się właściwie. Sprawdź czy pokarm nie
wycieka spod nakrętki. Nie dziurkuj i nie powiększaj otworów smoczka, może to spowodować jego zniszczenie.
Nie zostawiać smoczka do karmienia w miejscu nasłonecznionym lub gorącym oraz w środkach dezynfekujących
(„roztwór sterylizacyjny”) na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować osłabienie smoczka.
Ze względów higienicznych i bezpieczeństwa zaleca się wymianę smoczka na nowy co 2 miesiące.
Po użyciu, butelkę ze smoczkiem oczyścić z resztek pokarmu, wypłucz a następnie dokładnie umyj gorącą
wodą; nie gotuj. Butelkę można myć w zmywarce (max. temp. 65°C). Nie należy myć smoczka w zmywarce gdyż
detergenty/środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie produktu.
Dla bezpieczeństwa i zdrowia Twojego dziecka OSTRZEŻENIE! Zawsze używać wyrobu pod nadzorem
dorosłych. Nigdy nie używać smoczków na butelki jako smoczków do uspokajania. Ciągłe i przedłużone
ssanie płynów może powodować próchnicę. Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed karmieniem.
Ogrzewanie w kuchence mikrofalowej może spowodować miejscowo wysoką temperaturę. Jeżeli podgrzewasz
pokarm w kuchence mikrofalowej, pamiętaj że butelka musi być otwarta. Zachowaj szczególną ostrożność
podczas ogrzewania w kuchence mikrofalowej. Zawsze zamieszaj ogrzewany pokarm w celu równego rozkładu
temperatury i przed podaniem sprawdź temperaturę. Nie zaleca się podgrzewania w kuchence mikrofalowej
mleka matki. Produkt nie jest zabawką. Wszystkie części przechowywać w miejscu niedostępnym dla dziecka.
INSTRUKCJA MONTAŻU
Silikonową nakładkę masującą (rys. 2 pkt. E) umieść w lejku
(rys. 2 pkt. F). Dociśnij węższą część nakładki do wąskiej
szyjki lejka. Następnie lejek umocuj na korpusie laktatora
(rys. 2 pkt. G).
Ważne! Upewnij się, że brzeg nakładki dokładnie owijka brzeg
lejka. Zwróć uwagę na to, że obie części są wyprofilowane
i powinny być odpowiednio do siebie dopasowane.
Nakładkę silikonową możesz szybko i łatwo umieścić w lejku
po uprzednim nałożeniu jej na osłonkę lejka (rys. 2 pkt. D),
którą należy zdjąć po wykonaniu montażu.
Silikonową membranę (rys. 2 pkt. C) umieść w kielichu
korpusu laktatora. Upewnij się, że nasadka membrany
(rys. 2 pkt. A) jest wyposażona w zatyczkę (rys. 2 pkt. B).
Następnie umieść nasadę na korpusie i przekręć zgodnie
z ruchem wskazówek zegara w taki sposób, aby otwór na
łącznik rurki znajdował się po przeciwnej stronie do lejka.
8
PL
Membranę zaworu (rys. 2 pkt. I) umieść w otworze zaworu
(rys. 2 pkt. H). Następnie zawór wraz z membraną umieść
w korpusie laktatora (rys. 2 pkt. G).
Ważne! Upewnij się, że membrana płasko przylega do
otworów i wszystkie elementy są ze sobą połączone.
Na butelkę (rys. 2 pkt. K) nakręć adapter (rys. 2 pkt. J). Cały
zestaw wkręć do korpusu laktatora (rys. 2 pkt. G). Złożony
zestaw do ociągania możesz umieścić w podstawce
(rys. 2 pkt. L).
W silikonowej rurce (rys. 1 pkt. 7c) umieść łączniki
(rys. 1 pkt. 7b), w taki sposób aby ich cieńsze końce
znajdowały się w rurce. Zwróć uwagę aby elementy
szczelnie do siebie przylegały.
Rurkę z łącznikami połącz z laktatorem (rys. 1 pkt. 4)
i panelem sterowania (rys. 1 pkt. 1). Jeden koniec umieść
w otworze nasadki membrany (rys. 2 pkt. A), a drugi
w porcie (rys. 3 pkt. 6) umieszonym na panelu sterowania.
Dociśnij łączniki upewniając się, że zostały szczelnie
umieszczone w otworach.
9
OPCJE ZASILANIA
Przy użyciu zasilacza sieciowego
Umieść końcówkę zasilacza (rys. 1 pkt. 2) w porcie zasilacza
na panelu sterowania (rys. 3 pkt. 7), następnie podłącz
zasilacz do gniazdka sieciowego.
Dla zachowania bezpieczeństwa laktator powinien być
zasilany wyłącznie za pomocą oryginalnego zasilacza
sieciowego dołączonego do zestawu.
Użycie jakiegokolwiek innego zasilacza może spowodować
uszkodzenie produktu, jak również stanowić zagrożenie dla
osób z niego korzystających.
UWAGA! Standard bolców wtyczki zasilacza może być różny,
w zależności od kraju przeznaczenia wyrobu.
Przy użyciu akumulatora litowo-jonowego
Laktator może być zasilany dzięki wbudowanemu
akumulatorowi litowo-jonowemu. Ładowanie akumulatora
odbywa się za pomocą zasilacza sieciowego prądu stałego
AC/DC (rys. 1 pkt. 2).
UWAGA! Przed pierwszym użyciem należy całkowicie
naładować akumulator.
Kiedy silnik zasilany jest z akumulatora wyświetlacz pokazuje aktualny stan naładowania np.
.
Po podłączeniu zasilacza następuje ładowanie. Aktualny stan naładowania akumulatora wyświetlany jest w formie
dynamicznej. Kiedy akumulator będzie bliski rozładowania się, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a ikona
będzie
migała.
Zaleca się, aby proces ładowania/podładowania przeprowadzić przed przystąpieniem do procesu
odciągania pokarmu.
Zasilacz (rys. 1 pkt. 2) podłączony do panelu sterowania (rys. 1 pkt.1) będzie ładował akumulator, bez względu na
to czy przełącznik (rys.3 pkt. 8) znajdujący się na podstawie panelu sterowania będzie ustawiony w pozycji ON czy
OFF. Kiedy przełącznik zostanie ustawiony w pozycji ON, a zasilacz nie jest podłączony panel sterowania będzie
automatycznie pracował na wbudowanym akumulatorze.
Aby naładować akumulator, należy podłączyć zasilacz przy wyłączonym panelu sterowania. Czas ładowania
całkowicie rozładowanego akumulatora wynosi ok. 4 godzin. Kiedy akumulator naładuje się całkowicie, zaprzestań
ładowania aby uniknąć uszkodzenia. W celu przedłużenia żywotności urządzenia i zmniejszenia zużycia energii
elektrycznej przez akumulator, nie należy ładować akumulatora dłużej niż przez ponad 6 godzin.
Akumulator umieszczony w laktatorze można ładować ok. 500 razy a każdorazowy czas pracy silniczka przy
całkowicie naładowanym akumulatorze wynosi ok. 3 godzin. Kiedy akumulator jest bliski rozładowania usłyszysz
sygnał dźwiękowy, a panel sterowania wyłączy się automatycznie w ciągu 10 sekund.
Jeżeli laktator nie jest używany, przełącznik na spodzie panelu sterowania należy przestawić na pozycję OFF. Ma to
na celu oszczędzenie mocy akumulatora i wydłużenia jego żywotności. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez
dłuższy czas należy doładować akumulator raz w miesiącu.
10
PL
JAK SKUTECZNIE ODCIĄGAĆ POKARM LAKTATOREM?
1. P
rzed odciąganiem pokarmu umyj dokładnie ręce i sprawdź czy laktator został umyty i wydezynfekowany
(pamiętaj, że części nie powinny być ciepłe ani wilgotne po wyparzeniu) oraz złożony wg instrukcji. Sprawdź
prawidłowość mocowania poszczególnych części laktatora.
2. Aby odciąganie pokarmu było bardziej skuteczne, odciągaj pokarm między karmieniami, nie zaś bezpośrednio
po karmieniu.
3. Przed odciąganiem zrób piersiom ciepły prysznic - to pobudzi wypływ pokarmu z piersi. Pomocny może okazać
się również delikatny masaż piersi w kierunku brodawek lub okrycie piersi ciepłym ręcznikiem.
4. Usiądź wygodnie z oparciem pod plecami, zrelaksuj się. Ustaw przed sobą fotografię dziecka lub odciągaj pokarm
w jego obecności - kontakt wzrokowy mamy z dzieckiem pobudza laktację. Nie odciągaj pokarmu w sytuacji
stresu lub przemęczenia, które hamują wypływ pokarmu.
5. Umieść brodawkę głęboko w lejku i przyciśnij do piersi nakładkę masującą tak, aby szczelnie przylegała do piersi
i by nie wydostawało się powietrze na zewnątrz. Inaczej odciąganie nie będzie efektywne.
6. W czasie pompowania powinna wytworzyć się próżnia, która jest warunkiem prawidłowego działania laktatora.
7. Nie próbuj odsuwać głównej części laktatora od piersi w czasie, gdy urządzenie wytwarza podciśnienie. Wyłącz
urządzenie, umieść palec pomiędzy piersią i silikonową nakładką masującą, odczep lejek od piersi i odsuń
laktator.
8. W czasie odciągania nie powinnaś odczuwać bólu. Jeżeli poczujesz dyskomfort należy zmniejszyć siłę ssania
laktatora lub go wyłączyć. Następnie uważnie obejrzyj pierś. Jeśli zauważysz czerwone bądź gorące obszary na
piersi, skontaktuj się z położną lub lekarzem.
9. Pokarm będzie wypływał z piersi szybciej jeśli podczas odciągania pochylisz się trochę do przodu (w tej
pozycji, gdy mama ma przepełnioną pierś, krople mleka wypływają z piersi często nawet bez uciskania
otoczki). Pamiętaj jednak, aby butelka nadal pozostawała w pozycji pionowej, a pozycja, w której siedzisz była
dla Ciebie komfortowa.
10. Początkowo odciągaj pokarm z każdej piersi tylko przez kilka minut. Nie spodziewaj się, że natychmiast
napełnisz butelkę. W miarę przyzwyczajania się, ilość zbieranego pokarmu będzie się zwiększać.
11. Gdy pokarm przestanie płynąć, przystaw laktator do drugiej piersi.
12. Pamiętaj, że na ściągnięcie 60/120 ml mleka potrzeba ok. 10 min. Mogą występować bardzo duże różnice
w ilości pokarmu ściąganego w danym czasie.
13. Po odciągnięciu pokarmu odkręć korpus laktatora, rozmontuj na części i umyj w ciepłej wodzie z delikatnym
środkiem myjącym, następnie dokładnie wypłucz. Wszystkie elementy dokładnie osusz na ściereczce lub
suszarce do smoczków i butelek.
14. Pokarm znajdujący się w butelce możesz od razu podać dziecku po zamontowaniu dołączonej w zestawie
nakrętki ze smoczkiem.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
UWAGA! Zachowaj szczególną ostrożność w czasie montażu i demontażu laktatora aby uniknąć uszkodzenia elementów.
Przed każdym użyciem:
• Umyj dokładnie ręce zanim skorzystasz z laktatora.
• Upewnij się, że laktator został wcześniej umyty i osuszony, jeśli nie, postępuj zgodnie z instrukcją umieszczoną w
dziale „Instrukcja mycia i dezynfekcji”.
• Upewnij się, że w silikonowym przewodzie nie znajdują się żadne zanieczyszczenia, płyn czy ślady wilgoci. Nigdy
nie włączaj urządzenia, jeśli zauważysz, że w przewodzie znajduje się woda.
Uwaga! Nie przedmuchuj ustami przewodu w celu usunięcia wody.
UWAGA! Przed przystąpieniem do odciągania sprawdź stan naładowania akumulatora.
Jeżeli jest bliski rozładowania podłącz zasilacz (rys.1 pkt.2) do portu na panelu sterowania (rys. 3 pkt. 7) i pozwól na
podładowanie akumulatora. Pamiętaj, że nie zleca się odciągania pokarmu w trakcie ładowania akumulatora.
11
Rurkę z łącznikami połącz z laktatorem (rys. 1 pkt. 4)
i panelem sterowania (rys. 1 pkt. 1). Jeden koniec umieść
w otworze nasadki membrany (rys. 2 pkt. A), a drugi w
porcie (rys.3 pkt. 6) umieszonym na panelu sterowania.
Dociśnij łączniki upewniając się, że zostały szczelnie
umieszczone
w otworach.
UWAGA! Upewnij się, że w przewodzie nie ma żadnego płynu
(np. wody pozostałej po ostatnim myciu).
Jeśli laktator jest naładowany, przesuń przełącznik na
podstawie silniczka z pozycji OFF do pozycji ON i rozpocznij
odciąganie.
UWAGA! Pamiętaj, jeżeli laktator nie będzie używany przez
dłuższy czas, przełącznik ustaw w pozycji OFF aby oszczędzić
akumulator.
Przyłóż laktator do piersi tak, aby brodawka znajdowała się
głęboko wewnątrz lejka (dokładnie pośrodku).
UWAGA! Istotne jest, by silikonowa nakładka szczelnie
przylegała do piersi, w przeciwnym razie siła ssania może ulec
osłabieniu.
Panel sterowania laktatora jest wyposażony w panel
dotykowy.
Dotknij znaczek ON/OFF
, aby rozpocząć pompowanie.
Usłyszysz sygnał dźwiękowy. Pojawi się on każdorazowo
przy zmienianiu ustawień na panelu sterowania.
Jednocześnie panel sterowania zacznie odliczać czas w
dół od 30 min. Kiedy licznik czasu dojdzie do 0 min, silnik
wyłączy się i przejdzie w stan gotowości z wyłączonym
wyświetlaczem i podświetleniem stanu naładowania
akumulatora. Jeśli w trakcie odciągania dotkniesz znaczek
ON/OFF
silnik wyłączy się. Po powtórnym dotknięciu
rozpocznie się ponowne odliczanie.
12
PL
Laktator włączy się i od razu zacznie pracować w fazie
stymulacji o sile na poziomie „1”.
Dotykając znaki (+) bądź (-) na panelu sterowania, możesz
regulować siłę ssania w fazie stymulacji, dostosowując ją do
własnych potrzeb.
W fazie stymulacji dostępnych jest 9 poziomów siły ssania.
Po 2 minutach pompowania cykl stymulacji automatycznie
przestawi się na cykl ssania głębokiego o sile na poziomie
„3” niezależnie od ustawionej siły ssania w fazie stymulacji.
Następująca ikona
pojawi się na wyświetlaczu.
Jeżeli wolisz pominąć fazę stymulacji
, lub gdy mleko
zaczyna wypływać wcześniej niż przed upływem 2 minut
od rozpoczęcia stymulacji, dotknij znaczek
zmieniający
fazy. Faza odciągania głębokiego automatycznie rozpocznie
pracę na poziomie „3”.
Możesz powrócić od fazy głębokiego odciągania
fazy stymulacji
dotykając ten sam przycisk
panelu sterowania.
do
na
Niezależnie od aktualnej siły ssania, przy przełączeniu faz
panel sterowania zawsze automatycznie ustawi siłę ssania
na poziomie „1” w fazie stymulacji oraz na poziomie „3”
w fazie odciągania głębokiego.
13
Dotykając znaki (+) bądź (-) na panelu sterowania,
wyregulujesz siłę ssania w cyklu ssania głębokiego, dostosuj
ją do własnych potrzeb.
W fazie głębokiego odciągania dostępnych jest 9 poziomów
siły ssania.
Jeżeli chcesz zakończyć odciąganie przed upływem
wyznaczonego czasu dotknij znaczek ON/OFF i wyłącz
laktator.
UWAGA! Odstawiając laktator od piersi upewnij się, że
urządzenie jest wyłączone. Jeżeli zajdzie taka konieczność,
można odstawić laktator w trakcie pompowania wkładając
palec pomiędzy tarczę a pierś (tak jak odstawia się od piersi
dziecko).
UWAGA! Laktator wyłącza się automatycznie po 30 min. pracy.
SIŁA SSANIA
Za każdym razem, kiedy ustawisz odpowiednią dla siebie siłę ssania (zarówno w fazie stymulacji jak i ssania
głębokiego), laktator utrzyma to ustawienie, aż do momentu, kiedy zechcesz je na nowo zmienić.
Jeżeli sama zakończysz odciąganie, po ponownym włączeniu laktatora zacznie on pracę od ostatnio zapamiętanej
fazy i siły odciągania (pod warunkiem, że przełącznik na spodzie panelu sterowania nie został przełączony
w pozycję OFF. W takim wypadku po przełączeniu w pozycję ON laktator zacznie pracować od ustawień
fabrycznych).
Jeżeli laktator sam zakończy pracę, po ponownym włączeniu rozpocznie pracę od ostatnio zapamiętanej fazy
stymulacji i siły ssania.
Aby ustawić siłę ssania
1. W fazie stymulacji, należy ustawić siłę ssania na komfortowym poziomie dotykając znaki(+) lub (-).
2. W fazie ssania głębokiego, dostosować siłę ssania do najskuteczniejszego, jednocześnie komfortowego,
dotykając znaki (+) lub (-).
Jeżeli pokarm przedostaje się pod nakładkę masującą, należy zmniejszyć siłę ssania tak, aby
mleko nadążało spływać do butelki.
14
PL
MOŻLIWOŚĆ RĘCZNEGO ODCIĄGANIA POKARMU
Zamiana w laktator ręczny
W zestawie znajdują się także elementy umożliwiające ręczne odciąganie pokarmu. Za ich pomocą elektroniczny
laktator LOVI Expert w łatwy sposób zmienia się w laktator ręczny.
Aby samodzielnie złożyć, a następnie prawidłowo obsługiwać ręczny laktator LOVI, zapoznaj się z poniższą instrukcją.
Umieść silikonową nakładkę masującą (rys. 2 pkt. E)
w lejku korpusu laktatora (rys. 2 pkt. F). Dociśnij węższą
część nakładki masującej do wąskiej szyjki lejka.
Upewnij się, że brzeg nakładki dokładnie owija brzeg lejka.
Zwróć uwagę na to, że obie części są wyprofilowane
i powinny być odpowiednio dopasowane. Nakładkę masującą
możesz szybko i łatwo umieścić w lejku po uprzednim
nałożeniu jej na osłonkę (rys. 2 pkt. D), którą należy zdjąć po
wykonaniu montażu.
Trzymając silikonową membranę (rys. 1 pkt. 6b) w jednej
ręce (wklęsłą stroną w dół), umieść trzpień (rys. 1 pkt. 6a)
w membranie poprzez otwór w jej dnie. W ten sposób szerszy
koniec trzpienia stanie się podstawą membrany zaś węższy
będzie wystawał ku górze.
Umieść membranę z zamocowanym trzpieniem wewnątrz
kielichowatej części korpusu laktatora (rys. 2 pkt. G).
Dociskając brzegi membrany, usuń ewentualne nierówności.
Upewnij się, że membrana szczelnie przylega do krawędzi
kielicha.
Skręć nasadkę do zamontowania rączki (rys. 1 pkt. 6c)
z korpusem laktatora (rys. 2 pkt. G) tak, aby uchwyt do
montażu rączki wypadł po przeciwnej stronie lejka.
15
Nałóż rączkę (rys. 1 pkt. 6d) na uchwyt od nasadki
(rys. 1 pkt. 6c ), tak aby trzpień (rys. 1 pkt. 6a) przeszedł
przez okrągły otwór w górnej części rączki i przesuń go
w centralne wgłębienie, aż usłyszysz kliknięcie.
Umieść membranę zaworu (rys. 2 pkt. I) w otworze zaworu
(rys. 2 pkt. H). Membrana zaworu powinna przylegać płasko
i szczelnie, aby uniknąć nieszczelności powietrznej.
Następnie umieść membranę zaworu wraz z zaworem
w korpusie laktatora (rys. 2 pkt. G) i upewnij się, że
połączenie jest szczelne aby uniknąć nieszczelności
powietrznej. Skręć butelkę (rys. 2 pkt. K) z adapterem
(rys. 2 pkt. J ), zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
a następnie w ten sam sposób zmontuj z korpusem
laktatora (rys. 2 pkt. G). Laktator jest gotowy do użycia.
Butelkę możesz umieścić na podstawce (rys. 2 pkt. L).
W celu ponownego rozmontowania laktatora należy posłużyć się powyższą instrukcją montażu, wykonując
powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
PRZECHOWYWANIE ODCIĄGNIĘTEGO POKARMU
• Ze względu na aktywne procesy biochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące w mleku, bardzo ważne jest
utrzymanie stałej temperatury jego przechowywania.
• Mleko może być przetrzymywane w butelce lub w specjalnych woreczkach do przechowywania pokarmu.
• Należy oznaczyć datą każdy pojemnik z odciągniętym pokarmem.
• Należy mrozić tylko świeże mleko, w butelce która nie została napełniona całkowicie, aby pozostawić miejsce na
zwiększenie objętości w trakcie zamrażania.
• Przechowywane mleko może być rozmrażane w ten sam sposób jak pozostałe pokarmy (ale nigdy nie
w kuchence mikrofalowej, co mogłoby pozbawić go cennych wartości i przeciwciał).
• Zamrożone mleko może być rozmrażane przez całą noc w lodówce, następnie podgrzewane stopniowo
w podgrzewaczu lub w gorącej wodzie.
• Wstrząsnąć pojemnikiem, w celu połączenia oddzielonych cząsteczek tłuszczu z pozostałą objętością mleka.
• NIE WOLNO przechowywać mleka na półkach umieszczonych na drzwiach lodówki.
• NIGDY nie zamrażaj ponownie mleka wcześniej rozmrożonego.
• NIE łącz świeżo ściągniętego pokarmu z rozmrożonym.
• NIE łącz świeżo ściągniętego mleka z mlekiem zamrożonym wcześniej.
16
PL
• NIGDY nie należy podgrzewać pokarmu przez gotowanie lub przy użyciu kuchenki mikrofalowej.
• ZAWSZE sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem.
• Mleko, które nie zostało zużyte należy wyrzucić.
Status mleka
Mleko świeże
Mleko zamrożone
Temperatura
Rekomentowany czas przechowywania
+4°C
do 96 godzin
od +4°C do +15°C
maksymalnie do 24 godzin
+19°C do +25°C
(temperatura pokojowa)
optymalnie do 4 godzin
od +25°C do +37°C
maksymalnie do 4 godzin
-20°C
optymalnie 3-6 miesięcy
+4°C
do 24 godzin (od całkowitego rozmrożenia)
Mleko rozmrożone
od +25°C do +37°C
maksymalnie do 4 godzin
Laktator jest sprzętem osobistym, nie podlega wymianie, ani zwrotowi, objęty jest gwarancją producenta.
Pamiętaj, że podstawą rozpatrzenia reklamacji jest okazanie dowodu zakupu.
KAŻDY MODEL LAKTATORA JEST SPRAWDZONY POD WZGLĘDEM UŻYTKOWYM PRZED WPROWADZENIEM GO DO
SPRZEDAŻY.
Pamiętaj, że w przypadku problemów z laktacją w wyniku których twoje dziecko nie jest w stanie opróżnić
piersi, laktatory mogą również okazać się nieskuteczne.
OSTRZEŻENIE!
• Nie należy używać tego produktu do celów innych niż wymienione w załączonej instrukcji.
• Nie należy umieszczać produktu w pobliżu źródeł ognia.
• Przed użyciem laktatora upewnij się, że wszystkie części zostały złożone we właściwy sposób.
• Natychmiast przestań korzystać z laktatora jeśli odczuwasz dyskomfort piersi bądź sutków.
• Należy umyć ręce przed rozpoczęciem korzystania z produktu.
• Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla niemowląt i małych dzieci.
• Nie rzucaj i nie uderzaj produktu, aby uniknąć uszkodzeń.
• Nie dotykaj produktu gołymi rękoma od razu po sterylizacji we wrzącej wodzie by uniknąć poparzenia.
• Nie odsprzedawaj urządzenia używanego.
17
ROZWIĄŻ PROSTE PROBLEMY
W czasie użytkowania każdego laktatora możesz spotkać się z drobnymi utrudnieniami. Zanim zdecydujesz się na
złożenie reklamacji, spróbuj uporać się z nimi samodzielnie. Poniżej znajdziesz kilka przydatnych wskazówek, które
pozwolą rozwiązać najczęściej pojawiające się problemy.
Siła ssania jest zbyt niska lub zerowa:
Jeżeli zaobserwowałaś osłabienie siły ssania wykonaj następujące czynności.
• Odłącz przewód silikonowy od panelu sterowania i przyłóż palec do wejścia przewodu. Jeśli czujesz ssanie, panel
sterowania (pompa) działa poprawnie.
• Upewnij się, że laktator został prawidłowo zmontowany i wszystkie połączenia pomiędzy elementami są
wykonane prawidłowo.
• Sprawdź czy membrana zaworu jest umieszczona mocno, płasko w zaworze i nie jest uszkodzona. Ten element
ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia odpowiedniej siły ssania. Jeśli został uszkodzony, należy go wymienić na
nowy. Zapasowe membrany zostały dołączone do zestawu.
• Sprawdź czy zatyczka jest odpowiednio zamocowana w nasadce membrany.
• Sprawdź czy silikonowa rurka nie jest zagięta i czy nie ma w niej zanieczyszczeń.
• Sprawdź czy pierś szczelnie przylega do korpusu z lejkiem.
Pokarm zbiera się w silikonowej nakładce:
• Jeżeli pokarm wypływa z piersi na tyle szybko, że nie nadąża spływać do butelki, zmniejsz siłę ssania na panelu
sterowania.
• Upewnij się że prawidłowo trzymasz laktator. Butelka powinna znajdować się w pozycji pionowej.
Cofanie się mleka:
• Jeżeli mleko lub woda znajdzie się w membranie silikonowej lub przewodzie, wyczyść je zgodnie z instrukcją.
Trzymaj się zasady „wysusz całkowicie przed użyciem”.
• Sprawdź czy membrana nie jest uszkodzona.
Problem z zasilaniem:
Jeżeli wystąpi problem z zasilaniem w trakcie ładowania/użytkowania laktatora, wykonaj następujące czynności:
Akumulator nie ładuje się
• Sprawdź czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do panelu sterowania.
• Jeśli problem nie ustąpi, podłącz zasilacz do innego gniazdka.
Nie można uruchomić panelu sterowania
• Sprawdź, czy przełącznik na podstawie urządzenia znajduje się w pozycji ON.
• Sprawdź, stan naładowania akumulatora.
Wyświetlacz LED:
• Jeśli na wyświetlaczu LED pojawi się symbol E1 lub E2, oznacza to, że w baterii wewnętrznej doszło do zwarcia.
Prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielem handlowym lub miejscem zakupu urządzenia. Nie używaj
takiego urządzenia!
Emisja energii o częstotliwości radiowej:
Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i może emitować fale o częstotliwości radiowej. Jeśli nie jest używany zgodnie
z instrukcją, może zakłócać działanie innych urządzeń znajdujących się w pobliżu. Spróbuj wykonać następujące
czynności:
• Zmień kierunek lub położenie urządzenia odbiorczego, którego działanie zostało zakłócone.
• Zwiększ odległości między urządzeniem odbiorczym a laktatorem.
• Podłącz laktator do gniazdka w innym obwodzie, niż urządzenie odbiorcze.
• W celu uzyskania pomocy skonsultuj się z producentem lub technikiem serwisowym.
• Nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią. Urządzenie spełniające wymagania kompatybilności
elektromagnetycznej, zawsze generuje minimalne zakłócenia w granicach normy. Nie ma urządzeń, które
zakłóceń nie wytwarzają.
18
INSTRUCTION MANUAL
EXPERT 2-Phase Electronic Breast Pump LOVI
Please read this instruction manual carefully before using the device. Retain this instruction for later use.
Congratulations on your purchase of the EXPERT 2-Phase Electronic Breast Pump LOVI!
Expert Breast Pump is a professional support for breastfeeding mothers who systematically express their milk,
wanting to stimulate lactation, and solve problems of lactation.
Development of innovative funnel was inspired by a real way in which the child lips and tongue are placed at the
nipple - the child’s mouth include breast, tongue and palate compress the nipple stimulating lactation and causing
milk flow.
Expert Breast Pump enables painless, comfortable milk expression in a short time (even 200 ml during 20 min, or
100 ml during 10 min of one session). It is easy to use thanks to its compact dimensions and intuitive touch panel
display.
Thanks to built-in Li-ion battery Expert Breast Pump can be used any place at any time. It doesn’t require regular
batteries (e.g. type AA) or permanent access to the electricity line. The built-in battery lasts for about 3 hours of
continuous operation and can be recharged.
Based on natural sucking rhythms, Expert Breast Pump is equipped with two expression cycles: stimulation
phase and expression phase.
Each of two phases can operate up to nine levels depending on the individual needs and preferences of the user.
Stimulation phase – imitates fast suckling moves that stimulate the production and milk let down.
Expression phase – reflects slower and deeper effective suckling. Under the influence of oxytocin milk flows and
the child has to put an effort to suck it. Milk slowly becomes more dense and filling, and calorific - satisfies hunger.
Range of rhythm and suckling strength of Expert Breast Pump has been developed to reflect the natural
suckling process and how the rhythm of sucking changes during breastfeeding.
Using both phases, you will express more milk in less time.
Additional elements included in the set, enables converting Expert Electronic Breast Pump LOVI into manual
breast pump.
Breast milk is the healthiest and most valuable food for newborns and infants. It is recommended as a sole food
given to your child in the first 6 months of its life. After six months, it should be combined with solid food.
NOTE! Do not use a breast pump in circumstances when a hungry baby fails to empty the breast itself, i.e. if there is any
possibility that your milk ducts are blocked.
In the case of physiological problems, consult your doctor immediately.
19
GB
INTRODUCTION
BASIC PRODUCT INFORMATION
Breast Pump XN-2219MB/XH
Expert 2-Phase Electronic Breast Pump LOVI (later referred to in the manual as ‚a breast pump’), is a product
designed for breastfeeding mothers in order to express breast milk. It enables collection of milk for later usage
i.e. in case of separation from the child. The breast pump helps maintain lactation and prepares for your planned
absence or random events such as power outages, treatment, cracked and sore nipples.
• The device is intended for personal use. Using by more than one person may pose a health risk.
• The device warranty is 24 months from the date of sale. Please keep a proof of purchase.
• Before using, read the instruction manual and follow the rules of safe use.
• Keep the manual together with the device.
• The expected life of the product is 5 years. The service life of the silicone elements is no longer than
2 years. Silicone elements may change colour permanently. These elements must be replaced after finding
discoloration or after the estimated time of use.
FOLLOW THE RECOMMENDATIONS ON THE CORRECT USE OF THE DEVICE AND ITS
ACCESSORIES. THE MANUFACTURER IS NOT LIABLE FOR DAMAGES RESULTING FROM THE
MISUSE OF THE DEVICE, THE RESULTING DAMAGE IN THIS WAY CANNOT BE THE BASIS FOR THE
CLAIM OR WARRANTY.
Making any repairs or modifications to the product by unauthorized persons, results in
loss of warranty and may result in risks to health and life.
SAFETY RULES
When using electrical devices, special safety precautions must be taken including:
• CAUTION! To protect against electrical shock, do not immerse the cord, AC adapter or device’s control panel in water or
other liquid. Protect the device from water and NEVER operate the device with wet hands.
• Before plugging in the device for the first time ensure the voltage is compatible with your electricity supply by
checking the nameplate on the base of the main body. The correct voltage for LOVI Breast Pump is 100-240V.
• Connect the device only to an efficient and surge-protected power supply.
• Extension cords may be used if during their use they are adequately protected and are under appropriate
supervision.
• If extension cords are used:
1. The marked electrical voltage of the extension cord should be compatible with the electrical voltage
specified on the device.
2. The extension cord must be adapted to the device’s electrical load, according to the information provided
on the nameplate.
3. The extension cord must bear the CE marking.
4. The extension cord cannot bear signs of any damage.
5. The cord should be arranged so that it does not drape over the countertop or table top where it can be
pulled by children or tripped over unintentionally.
20
• If the device has a grounding plug, the extension cord must be a 3-wire cord type with a grounding pin.
• Do not leave the device unattended when it is plugged in.
• When removing the plug from the socket hold its periphery. Never remove the plug from the socket by pulling on
from hot surfaces, radiators and central heating pipes. Do not leave the device in direct sunlight.
• Always remove the plug from the socket before cleaning the device.
• WARNING! Do not operate any device with a damaged cord or plug, after the device malfunctions or if it has been
damaged in any manner.
• Never use an incomplete / deficient appliance. Damaged or worn elements must be replaced immediately to
those provided by the manufacturer.
• Observe the correct use of the appliance itself, as well as various accessories of the breast pump.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Close supervision is necessary when any appliance is used by a disabled person or near children.
• ALWAYS keep the appliance out of the reach of children when not in use.
• ALWAYS unplug the breast pump from electric socket when not in use.
• Do not use a breast pump AC adapter to power other devices, as well as do not connect breast pump to other AC
adapter than the one provided by the manufacturer.
• If the power adapter is damaged, it must be replaced by another, purchased from the manufacturer of the device,
in order to avoid danger.
• All repairs should be performed by the manufacturer or distributor service only.
• Making any repairs or modifications to the product by unauthorized persons, results in loss of warranty and might
cause danger to life and health.
• The manufacturer reserves the right to change the design of the product.
WARNING! FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL COULD CAUSE SERIOUS PERSONAL
INJURY, LOSS OF LIFE, OR DAMAGE TO THIS EQUIPMENT.
1. T he device should only be used in accordance with its intended use as described in this manual. Other uses
violate the terms of the warranty.
2. Check the device before each use. Do not use if the device is damaged in any way. Instead, contact the
manufacturer or distributor service.
3. Never use a product that has been dropped or has fallen on a hard surface. In this case, the product must be
returned to service in order to be checked.
4. It is forbidden to use the device while taking a bath.
5. It is forbidden to use the product in locations exposed to contact with water or other liquids, e.g. near bathtubs,
wash bowls, kitchen sink or shower enclosures.
6. DO NOT reach for the unit if it fell into the water or other liquid. Immediately disconnect the unit from the
electrical outlet.
7. It is forbidden to use the device during sleep or in a state of excessive fatigue.
8. It is forbidden to dip the control panel and power supply equipment in the water, or clean with a wet sponge or
wet material.
9. Improper use can destroy the device.
10. Battery charging time should not exceed 6 hours to extend battery life.
11. The fact that after 6 months of use, the working time of battery will be shorter is normal. This is due to the
characteristics of the battery.
12. Use only indoors. DO NOT use outdoors.
13. The device is designed for domestic use only.
14. If the appliance has been transported at low temperatures, it should be acclimatized before use to the ambient
temperature.
15. Before turning on the device, make sure it has been assembled properly.
16. To stop the pump during the cycle, touch the ON/OFF button again and disconnect the pump from the mains.
17. DO NOT use any solvents or chemicals to clean the product.
18. The product is not a toy. Use and store the pump and all its parts out of the reach of children.
21
GB
the cord.
• Do not place the power cord under furniture or other obstacles.
• DO NOT place on / near a hot gas or electric burner or in a heated oven. Make sure that power cords are away
19. Do not disassemble the product.
20. Li-ion battery is built into the device. DO NOT remove it by yourself.
21. DO NOT use a power supply or batteries that have not been attached to the device.
22. It is forbidden to redesign and modify the product. Any action contrary to this guideline invalidate the WEEE
declaration of conformity.
23. If you have any doubt about the safety of the product, please contact with distributor or manufacturer.
24. The information contained in this manual may be subject to appropriate changes on the technical side.
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed
with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other
types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
For further information on the recycling of this product, please contact the municipal authorities
in their area of waste disposal service or the supplier of the product. The requirements of the
WEEE directive 2012/19/EU are fulfiled.
The manufacturer declares that the product complies with European Union directives and
harmonized standards. It has been marked by conformity assessment procedures.
The product meets the requirements of the directive for equipment intended for use in certain voltage limits (LVD)
2014/35/EU, the Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30 / EU, directive RoHS 2011/65 / EU.
The product is made in the second class protection.
This product is not a toy. Keep all parts away from children. Retain the instruction for later use. Retain the
instruction for later use.
22
Li-ion battery
Power operation
100-240 V / 50/60 Hz / 0,35A max; outlet: = 10V / 1,5A
Maximum power
84 W
Weight with AC adaptor
1100 g
USEFUL HINTS
Important safety information:
• Never use a breast pump during pregnancy because it may start a labour pains.
• If you experience problems while breastfeeding, or feeding causes pain, it is necessary to seek medical advice,
before using the breast pump.
• The first use of the breast pump is best done under the supervision of specialists.
• It is recommended to read specialist literature and get to know the principles of baby feeding.
Before use, make sure that the pump has been disassembled, washed and disinfected.
Disassemble, wash and disinfect the breast pump components which come in contact with mother’s milk, always
before and after each use of the breast pump.
DO NOT WASH OR DISINFECT CONTROL PANEL OR AC ADAPTER
• Ensure the overall purity of the product. Prevent the build-up of dust and other contaminants that may adversely
affect the work of the product.
• Taking special care of hygiene is important to ensure the safety of mother and child.
• Elements of the device not intended for cleaning must be protected against water and moisture.
NOTE! Insufficient suction may result in a smaller amount of milk, but too high suction can cause soreness and reduce
production of milk. If you notice this type of failure, you should adjust the suction power (see SUCTION LEVEL).
When to use a breast pump?
If possible, wait until lactation stabilizes, which usually occurs within 2-4 weeks after birth.
Exceptions to this rule:
• If your breasts produce too much milk, they become swollen and hard (engorged). Expressing a small amount of
milk before or during a feed can give you relief and help your baby to grasp the nipple.
• If you have inverted nipples (which may occur because of long intervals between feeds.)
• If you have a concave, flat or damaged nipples (using a breast pump can improve nipple shape).
• If you feel overflow between breastfeeds and do not want to wake the baby.
• The baby is sick and does not want to suckle.
• If your breasts produce too little milk, using the pump between feeds will help increase milk production.
• When you are working or away from home and want to continue breastfeeding, you should regularly express
milk using a breast pump to sustain the natural process of lactation.
How often should you express milk?
If mother temporarily cannot breastfeed it is recommended to express milk using breast pump at least 8 times for
every 24 hours. This will keep the lactation at the appropriate level. In the beginning you may experience difficulty
in expressing larger amount of milk, but after a few days you will be expressing more.
Also during stabilized lactation, possibility of single expression is smaller (30-60 ml), that is why collecting one
portion of milk may require several sessions.
23
GB
TECHNICAL DESCRIPTION
Battery operation
SET COMPONENTS
Pic. 1 – SET PARTS
1. Pump unit
2. AC adapter
3. Tubing for connecting breast pump and pump unit
a.Tubing
b. Tubing connector
4. Expression collection combo kit
5. Milk storage kit
a. Hood/cup with scale
b. Screw cap
c.Teat
d. Sealing disc
6. Manual pumping parts
a. Inner cap stopper
b. Silicone bladder
c. Handle holder
d.Handle
7. Spare parts
a. Cap plug – 1 pc
b. Tubing connector – 1 pc
c. Tubing – 1 pc
d. Valve membrane – 2 pcs.
8. Storing case
9. Disposable Breast Pads „Discreet Elegance” – 10 pcs.
Pic. 2 – EXPRESSION COLLECTION COMBO KIT
A) Bladder Cap
B) Cap Plug
C) Silicone bladder (for electronic breast pump)
D) Dust cover
E) Silicone massaging cushion
F) Plastic brace
G) Breast pump body
H) Valve body
I) Valve membrane
J) Bottle converter
K)Bottle
L) Bottle stand
Pic. 3 – PUMP UNIT
1. LED display
2. Vacuum increase button
3. Vacuum decrease button
4. Phase changing button
5. ON/OFF button
6. Tubing connector inlet
7. AC adapter inlet
8. ON/OFF switch
Pic. 4 – LED DISPLAY
1. Battery power indicator
2. Stimulation phase indicator
3. Expression phase indicator
4. Suction level indicator
5. Time indicator
24
CLEANING AND DISINFECTION INSTRUCTIONS
Before first use, disinfect all components which come in contact with mother’s milk (silicone massaging cushion
(fig. 2E), breast pump body (fig. 2G), valve body (fig. 2H), valve membrane (fig. 2I), silicone bladder (fig. 2C; 1.6b),
inner cap stopper (fig. 1.6a), bottle converter (fig. 2J), bottle (fig. 2K) by placing them for 5 minutes in boiling water.
This is to ensure hygiene.
NOTE! Do not leave components on the bottom of the pot. Stir the water during disinfecting to prevent damage to
components.
• Be sure that all components are completely submerged in boiling water during disinfection.
•• Do not boil silicone tubing with connectors (fig. 1.3), plastic brace (fig. 2F), bladder cap (fig. 2A) and
electric elements (fig. 1.1; 1.2).
• Remove all components from water immediately after boiling.
Before subsequent use, disinfect all above mentioned elements of breast pump and bottle by pouring with boiling
water or placing in steam sterilizer. This is to ensure hygiene.
WARNING! There are no elements that can be disinfected in microwave sterilizer.
• Do not pour water on bladder cap (fig. 2A). If you will notice water on or in the cap, pull out the cup plug
(fig. 2b) and leave both elements to dry, so that water won’t enter the tubing and the pump unit.
• WARNING! Do not disinfect silicone tubing with connectors (fig. 1.3), plastic brace (fig. 2F), bladder cap (fig. 2A) and
electric elements (fig. 1.1; 1.2). Do not submerse these elements in water. Wipe with damp cloth.
After each disinfection completely air- or towel-dry before reassembly and next use. Dried parts should be stored
in an airtight container or a plastic bag. You can also use a clean towel.
WARNING! Partially dry components may affect the operation of your Electronic Breast Pump. Make sure that all parts
are completely dry before use.
Washing instructions:
• Always wash the product immediately after use to remove any residual milk.
• Disconnect the tubing with connectors. These elements don’t need cleaning, because the silicone bladder
protects them from contact with feed.
•• Clean all components of the breast pump in accordance with the instructions mentioned above.
• DO NOT use any solvents or chemicals to clean the product.
• Rinse with clean, hot water.
• If you use electric sterilizer for disinfecting elements please follow the instructions given by its manufacturer.
WARNING! Always disassemble valve membrane (fig. 2I) by catching it near the ”hinge” with two fingers as close as
possible. Never pull the edges of the membrane, because it can damage it and in consequence weaken the suction strength.
WARNING! Before each use, check the condition of all elements for cracks, tears, discoloration or deterioration, as they may
affect the effectiveness of the device.
25
GB
Before first and each next use disassemble the breast pump. Wash all components of breast pump and bottle in
warm water with mild detergent, then rinse thoroughly and disinfect in accordance to rules below.
How to disinfect the teat?
Before first and subsequent use wash the teat with warm water then place it in boiling water for 5 min. This is to
ensure hygiene. Clean before each use. Do not use any antibacterial agents! Inspect carefully before each use
especially when baby has teeth. Pull the teat in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness.
Do not tighten up bottle locking ring, as it may disturb its ventilation. Always check for leakage. Never enlarge
the teat flow holes by any means, as it may damage the teat. Do not leave the teat in a direct sunlight, close to a
source of heat, or in disinfectants (sterilizing solution) longer than recommended, as this may weaken the teat. It is
recommended to replace a teat max. after 2 months of use to ensure safety and hygiene.
After use, clean the bottle and the teat from food remains, rinse and then wash thoroughly with hot water; do not
boil. The bottle is dishwasher safe (max. temp.65°C). Do not wash the teat in the dishwasher because detergents /
cleaning agents can cause damage to the product.
For your child safety and health WARNING! Always use this product under adult supervision. Never use
feeding teats as soothers. Continuous and prolonged suckling of fluids may cause tooth decay. Always check food
temperature before feeding. Warming in microwave oven may result in locally high temperature. If warming feed
in microwave, oven remember to leave the bottle open. Take particular care when heating in a microwave. Always
stir heated feed to ensure even distribution of temperature and check liquid temperature before giving it to the
child. Warming breast milk in microwave is not recommended. This product is not a toy. Keep all components out
of the reach of children when not in use.
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
Place silicone massaging cushion (fig. 2E) in the plastic brace
(fig. 2F). Push the narrow part of the cushion to the Narrow
Neck of plastic brace. Then place connected elements on
the breast pump body (fig. 2G)
Important! Make sure that the edges of cushion fit evenly to
the edges of plastic brace. Take a note that the both elements
are profiled and should be properly matched to each other.
Silicone cushion can be placed in the plastic funnel fast and
easily after placing it on dust cover (fig. 2D) which should be
taken off after assembling.
Place silicone bladder (fig. 2C) in the goblet of breast pump
body. Make sure that bladder cap (fig. 2A) has the cap plug
(fig. 2B). Then place the bladder cap on the breast pump
body and rotate in a clockwise direction in such a way that
the hole for the tubing connector will be located on the
opposite side of the funnel.
26
Important! Make sure that membrane fits tight to openings of
the valve and all components are interconnected.
Place bottle converter (fig. 2J) on the bottle (fig. 2K). Screw
this set into breast pump body (fig. 2G). A complete set can
be placed in the bottle stand. (fig. 2L).
Connect the tubing (fig. 1.3a) with tubing connectors
(fig. 1.3b) by placing their thinner ends in the tubing.
Note that elements should tightly fit to each other.
Connect tubing set with breast pump (fig. 1.4) and pump
unit (fig. 1.1) Put one end in the opening of bladder cap
(fig. 2A) and the second in the port (fig. 3.6) placed on the
control panel. Press connectors to ensure that they fit in the
openings tightly.
27
GB
Place the valve membrane (fig. 2I) in the valve opening
(fig. 2H). Then place valve with the membrane inside the
breast pump body (fig. 2G).
POWER OPTIONS
Using your AC adapter (included)
Place AC adapter ending (fig. 1.2) in the port placed on the
control panel (fig. 3.) Plug the AC adapter into an electrical
outlet.
Electrical safety can only be achieved when using the AC
adaptor which was provided with the pump.
Use of any another adaptors causes concern for the safety of
the product and/or user and voids the warranty.
NOTE! AC adapter pins may vary depending on the country of
destination.
Using Li-ion battery
Breast pump can be powered by the built-in Li-ion battery.
Charging the battery is done by using the AC/DC adapter
(fig. 1.2)
WARNING! Before first use, fully charge the battery.
When pump unit is powered by the battery, the display shows current charge status
. After connecting
the power supply charging starts, and current battery charge status is displayed in the dynamic form. When the
battery runs low you will hear a beep and the icon
will flash.
It is recommended to carry out the process of charging / trickle charging before the process of pumping.
AC adapter (fig. 1.2) connected with the pump unit (fig. 1.1) will charge the battery, no matter if the switch (fig. 3.8)
on the basis of pump unit is set to ON or OFF. When the switch is set to ON, and the AC adapter is not connected to
pump unit, it will automatically work on the built-in battery.
To recharge the battery, connect the AC adapter pump unit when it is not in use. Charging a completely
discharged battery pack takes approx. 4 hours. When the battery is fully charged, it will discontinue charging to
avoid damage. In order to extend the life of equipment and reduce electricity consumption by the battery, do not
charge the battery for more than 6 hours.
The battery in pump unit can be recharged approx. 500 times. One full charging of the battery allows the pump
to operate for approx. 3 hours. When the battery is low you will hear a beep, and the control panel will turn off
automatically within next 10 seconds.
If the breast pump is not in use, put the switch (fig. 3.8) to OFF position. This will help to save the battery power
and extend its life. If the device is not used for a long time, recharge the battery once a month.
28
1. B
efore expressing milk wash your hands thoroughly and make sure the pump is clean and disinfected (remember
its parts should not be hot or wet after scalding) and assembled according to the instructions. Check all the parts
for correct fixing.
2. To improve effectiveness of milk expression use the breast pump between feedings, and not immediately after
feeding.
3. Before expressing shower your breasts with warm water - this will stimulate milk flow. Gentle breast massage
toward the nipple or wrapping the breast with warm towel may also be helpful.
4. Sit comfortably with good back support and relax. Place the baby’s photo in front of you or express milk in his
presence - eye contact with your child stimulates lactation. Do not express milk when you are stressed or tired, as
this inhibits milk flow.
5. Place the nipple deep into the funnel and press the breast massage pad so that it tightly covers the breast,
preventing air outflow. Otherwise milk expression is ineffective.
6. Pumping should create vacuum, necessary for proper breast pump performance.
7. Do not try to move away from the main part of the pump at a time when the device produces a vacuum. Turn
the machine off, place your finger between the breast and silicone massaging cushion, unhook the funnel of the
breast and move the pump.
8. You should not feel the pain while expressing the milk. If you feel discomfort, reduce the suction level or turn the
pump off. Then carefully check the breast. If you see a red or hot areas of it, contact your midwife or doctor.
9. To increase the speed of the flow during expressing bend slightly forward (when the breast is well filled, milk
drops may often flow out in this position even without compressing the areola). However, remember to hold the
bottle in an upright position, and make sure you are sitting comfortably.
10. In the beginning express milk from each breast for only a few minutes. Do not expect to immediately fill the
bottle. As you get used to expressing the amount of milk will increase.
11. When the milk stops flowing, put the breast pump to the other breast.
12. Remember that you need about 10 minutes to express 60/120 ml of milk. The amount of milk expressed at
different times can vary.
13. When you finish expressing, remove the breast pump body, disassemble the device, wash its parts in warm water
with mild detergent, and rinse thoroughly. Dry all parts thoroughly on a cloth or on a bottle and teat drainer.
14. You can feed your child immediately with the expressed milk after screwing on the cap with the teat included in
the package.
PUMPING INSTRUCTIONS
WARNING! Be very careful during the assembly and disassembly of the pump to avoid damaging the components.
Before each use:
• W
ash your hands thoroughly before using the pump.
• Ensure that the pump is pre-washed and dried, if not, follow the instructions located in section “CLEANING AND
DISINFECTION INSTRUCTIONS”.
• Ensure that there is no liquid or moisture in the silicone tubing. Never operate the pump if you notice any water in
the silicone tube.
NOTE! Do not mouth blow the silicone tube in order to remove water.
WARNING! Before expressing check the charge status of the battery. If the battery is running low, connect the AC adapter
(fig 1.2) to the port on the pump unit (fig. 3.7) and let the battery recharge. Remember, that expressing during charging the
battery is not recommended.
29
GB
EFFECTIVE MILK EXPRESSION WITH EXPERT ELECTRONIC BREAST PUMP
Connect tubing set with breast pump (fig. 1.4) and pump unit
(fig. 1.1). Put one end in the opening of bladder cap (fig. 2A) and
the second in the port (fig. 3.6) placed on the control panel.
Press connectors to ensure that they fit in the openings tightly.
WARNING! Ensure that there is no liquid or moisture in the
silicone tubing. (eg. water remaining after the last wash).
If the battery is charged, put the switch (fig. 3.8) from OFF to
ON position and start the process of milk expression.
WARNING! Remember, if device is not used for a longer time,
set the switch to the OFF position to save battery life.
Hold the expression collection combo kit to your breast so
that your nipple(s) are centred inside the breast shield.
NOTE! It is important that the silicone cushion clings tightly to
the breast, otherwise the suction may be reduced.
Pump unit is equipped with a touch panel.
Touch the ON/OFF icon
to start expressing process. You
will hear a beep sound (it will occur during every changing
of settings on the control panel).
At the same time pump unit starts 30 min countdown.
When the timer reaches 0 minutes, the engine switches off
and goes into standby mode with the backlight turned off
(the display of battery status is not visible).
If you touch ON/OFF icon
during expressing, the
pump will turn off. Second touch of the
icon, will start
counting down again.
30
GB
After turning on the breast pump will start working on
stimulation phase and suction strength level „1”.
To adjust the suction strength to your needs, regulate it’s
level in stimulation phase by touching icons of (+) or (-).
There are 9 levels of suction strength available in
stimulation phase.
After 2 minutes of stimulation phase, pumping unit will
automatically switch to expression phase on suction
level “3” regardless of the suction strength set on during
stimulation phase. The following icon
will appear on
the display.
If you prefer to skip the stimulation phase
or when the
milk begins to flow earlier than two minutes from the start,
tap the icon
to change the phase. Expression phase will
automatically start at suction level “3”.
You can return from expression phase
to stimulation
phase
by touching the same icon on the pumping unit.
Regardless of the current suction strength, after switching
phases, the pumping unit will always automatically adjust the
suction strength level „1” in the stimulation phase and level „3”
in the expression phase.
31
To adjust the suction strength to your needs, you can
regulate it’s level in expression phase by touching icons of
(+) or (-).
There are 9 levels of suction strength available in expression
phase.
If you need to stop expressing, simply touch ON/OFF icon
and turn off the pumping unit.
WARNING! Make sure there is no suction on the nipple(s)
before removing the breast shield. If necessary, break the
suction by inserting a finger between the breast shield and the
breast, similar to the way you break away from your baby’s
suction.
NOTE! The breast pump turns off automatically after 30
minutes of pumping.
SUCTION LEVEL
Whenever you select a suction level (in both stimulation & expression cycle), your Expert Electronic Breast Pump
remembers it until you change it next time.
When you finish expressing after switching the pump ON again it will start to work at the last memorized phase
and suction level (on the condition that the switch placed on the basis of pumping unit (fig 3.8) will not be set to
OFF. In this case, if you switch to ON position the pump will start to run from the default settings).
If the breast pump stops, after turning on again it will start from last memorized phase and suction level
To set your preferred suction level
1. In stimulation phase, adjust the suction to the level you find most comfortable by touching the icons up (+) or
down (-).
2. In deep expression phase, adjust the suction level to the highest effective, yet still comfortable, level by
touching the icons up (+) or down (-).
If milk gets under the silicone massaging cushion, reduce the suction level so that milk keeps
up flowing into the bottle.
32
MANUAL EXPRESSION OF MILK
A change to Manual Breast Pump
To assemble and properly use Manual Breast Pump read the instructions below.
Place silicone massaging cushion (fig. 2E) in plastic brace
(fig. 2F). Push the narrow part of the cushion to the narrow
neck of plastic brace. Then place connected elements on the
breast pump body (fig. 2G).
Important! Make sure that the edges of cushion fit evenly to
the edges of plastic brace. Take a note that both elements are
profiled and should be properly matched with each other.
Silicone cushion can be placed fast and easily in the plastic
funnel after placing it on dust cover (fig. 2D) which should be
taken off after assembling.
Holding manual silicone bladder (fig. 1.6b) in one hand
(concave side down), put the inner cap stopper (fig. 1.6a)
through the bladder so that the wide end of a stopper
becomes the bladder base.
Place the bladder with stopper inside the goblet of breast
pump body (fig. 2G). Pushing the edges of the bladder,
remove any irregularities. Make sure that the bladder adheres
tightly to the edge of the goblet.
Then place the handle holder (fig 1.6c) on the breast pump
body (fig. 2G) and rotate in a clockwise direction in such
a way that the hinge for the handle will be located on the
opposite side of the funnel.
33
GB
Set contains of elements allowing normal expression of milk. With the help of these elements Electronic Breast Pump
easily changes into Manual Breast Pump.
Put the handle (fig. 1.6d) on the hinge so that the inner cap
stopper (fig. 1.6a) will go through the opening placed on the
top side of the handle. Then push to the hollow until you
hear a click sound.
Place the valve membrane (fig. 2I) in the valve opening
(fig. 2H). Then place valve with the membrane inside the
breast pump body (fig. 2G).
Important! Make sure that membrane fits tight to the
openings of valve and all components are interconnected.
Place bottle converter (fig. 2J) on the bottle (fig. 2K). Screw
this set into breast pump body (fig. 2G). A complete set can
be placed in the bottle stand. (fig. 2L).
To disassemble the breast pump follow the steps of the above assembly instruction in reverse order.
MILK STORAGE
• Due to the active biochemical and microbiological processes occurring in the milk, it is important to maintain a
constant temperature of storage.
• Milk can be stored in the bottle, or in the breast milk storage bags.
• Mark the date of each container with expressed breast food.
• Freeze only fresh milk. Do not fill the container completely as frozen breast milk increases its volume.
• Breast milk can be heated in the same way as any other feed (but never in the microwave as this may destroy
valuable nutrients and antibodies).
• Frozen breast milk can be defrosted overnight in the refrigerator then warmed gradually in bottle warmer or hot
water.
• Shake the container to combine separated fat molecules with the remaining volume of milk.
• DO NOT store milk on the shelves placed on the refrigerator door.
• NEVER refreeze defrosted milk.
• DO NOT add fresh breast milk to already defrosted milk.
• DO NOT add fresh breast milk to already frozen milk for storage.
34
Milk status
Fresh milk
Frozen milk
Temperature
Recommended time of storage
+4°C
up to 96 hours
from +4°C to +15°C
maximum 24 hours
+19°C to +25°C
(room temperature)
optimally up to do 4 hours
from +25°C to +37°C
maximum up to 4 hours
-20°C
optimally 3-6 months
+4°C
up to 24 hours (since total thaw)
Thawed milk
from +25°C to +37°C
maximum up to 4 hours
The Breast Pump is a personal equipment. It can’t be exchanged or refunded and it is covered by a manufacturer’s
warranty. Remember that the basis of the complaint must be accompanied by proof of purchase.
EACH MODEL OF THE BREAST PUMP IS TESTED IN TERMS OF USABILITY BEFORE INTRODUCING IT TO THE MARKET.
Please remember that if you experience lactation problems resulting in your child inability to empty the
breast, the breast pump may also prove ineffective.
WARNING!
• Do not use this product for purposes other than those listed in the attached instruction.
• Do not place the product near sources of fire.
• Before using the pump, make sure that all parts were assembled correctly.
• Immediately stop using the breast pump if you feel breast or nipple discomfort.
• Wash your hands before using the product.
• Keep the product out of the reach of children.
• Do not drop the product to avoid any damage.
• To avoid burns do not touch the product elements with bare hands immediately after sterilization
in boiling water.
• Do not resale your device.
MANUFACTURER DECLARATION
The manufacturer declares with full responsibility that the product complies with the essential requirements of
the New Approach Directives, leading to CE marking. For confirmation the declaration of conformity is issued.
35
GB
• NEVER heat breast milk by boiling or putting it in the microwave.
• ALWAYS check milk temperature before feeding.
• Throw away any left-over breast milk after the feed.
TROUBLESHOOTING
While using the breast pump you may encounter small difficulties. Before you decide to place the claim, try to
solve these minor problems by yourself. Here are some useful tips.
Decreased suction:
If it feels like the suction has decreased, try the following:
• Detach the tubing and tubing adapter from the back of your Electronic Breast Pump and place a finger over the
pump inlet. If you do feel suction, the electric pump base is operating properly. If you do NOT feel suction, try
unplugging the AC adapter from the electrical outlet. If problem persists, change electrical outlets.
• Make sure the expression collection combo kit is assembled correctly.
• Check if the valve membrane is placed firmly, flat in valve and is not damaged. This element is crucial for
achieving proper suction strength. If this element it is damaged, replace it with a new one. Spare membranes are
attached to the kit.
• Check, if the cap plug was correctly placed in the bladder cap.
• Check, if the silicone tubing was not bend and that there are no impurities inside.
• Check, it the breast tightly adheres to silicone massaging cushion.
Breast milk build up in the breast shield body:
• If breast milk doesn’t appear to be draining fast enough into the collection bottle, reduce the suction setting on
your Electronic Breast Pump to allow the milk to drain before gradually increasing.
• Make sure that you keep breast pump properly. Bottle should be placed in an upright position.
Reverse of milk:
• If the milk or water is in the silicone bladder or tubbing, clean it according to the instructions. Stick to the
principle of „dry completely before use”.
• Check if silicone bladder is not damaged.
Power problems:
If there is a power problem during charging / using a breast pump, follow these steps:
The battery does not charge
• Check if the AC adapter is correctly connect with pumping unit.
• Change electrical outlets.
You cannot run pumping unit
• Check if the switch on the base is in the ON position.
• Check the battery charge level.
LED display
• If E1 or E2 appear on the LED display, it means there is an open or short circuit in the internal battery. Please
contact with sales representative or place of purchase. Do not use the device.
Radio frequency energy:
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance
with the instructions, may cause harmful interference with other devices nearby. Try the following:
• Reorient or relocate the receiving device.
• Increase the separation between the equipment.
• Connect the equipment into an outlet on a different circuit from the one that the other device(s) are connected.
• Consult the manufacturer or a field service technician for help.
• There is no guarantee that interference will not occur. A device meeting the requirements of the electromagnetic
compatibility, always generates minimal disruption in the normal range. There are no devices which do not
produce distortion.
36
GB
37
38
PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY
Nazwa produktu:
Model / nr. katalogowy:
................................................................................................................
....................................................................
Data zakupu:
.................................................................
Data stwierdzenia wady:
.................................................................
Uzasadnienie reklamacji / Opis wady:
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Dane kontaktowe Klienta:
E-mail:
Telefon:
................................................................................................
....................................................................
Adres korespondencyjny:
.......................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji moich
uprawnień gwarancyjnych w zwiazku ze składaną reklamacją, przez Canpol Sp. z o.o. SKA oraz inne zaangażowane
podmioty niezbędne do realizacji moich uprawnień gwarancyjnych poczta, kurierzy, etc.).
Podpis Klienta:
"
....................................................................
39
40
DEKLARACJA PRODUCENTA
Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania zasadnicze dyrektyw nowego
podejścia, prowadzącego do oznakowania CE. Potwierdzeniem jest wystawiona deklaracja zgodności.
DANE SERWISOWE
Infolinia serwisowa: 46-8580028
W przypadku problemów z uzyskaniem połączenia, upewnij się co do aktualności danych kontaktowych na stronie
internetowej www.canpolbabies.com
GWARANCJA
1. F irma Canpol sp. z o. o. SKA udziela 24 miesięcznej gwarancji od daty zakupu pod warunkiem, że produkt był
użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, nie jest mechanicznie uszkodzony i plomby nie są naruszone. Reklamację
prosimy składać w miejscu zakupu.
2. Zaleca się, aby kupujący dostarczył sprzęt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, dodatkowo zabezpieczony,
przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają
naprawom gwarancyjnym.
3. O
kres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzętu.
4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do wykonania których Kupujący
zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.
5.Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Kupującego według cennika danego
autoryzowanemu punktowi serwisowemu i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna.
6. G
warancją nie są objęte:
a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu
do naprawy;
b) uszkodzenia
i wady wynikłe na skutek:
- używania sprzętu do celów innych niż jest do tego przeznaczony;
-n
iewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;
- używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
-n
apraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego
otwarcia sprzętu powoduje utratę gwarancji;
-p
rzeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych
części zamiennych;
c) części szklane, żarówki, oświetlenia;
d) materiały eksploatacyjne.
7. Bez nazwy i modelu sprzętu, daty jego zakupu potwierdzonej pieczątką i podpisem sprzedawcy karta
gwarancyjna jest nieważna.
8. P
owyższa gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
9. Powyższa gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Pamiętaj, że podstawą rozpatrzenia reklamacji jest okazanie dowodu zakupu wraz z podstemplowaną
instrukcją obsługi.
Nazwa produktu:
Dwufazowy laktator elektroniczny LOVI Expert
Data sprzedaży:
Pieczątka punktu sprzedaży:
Podpis sprzedawcy:
41
NOTES
42
NOTES
43
NOTES
44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising