MG 351_manual
ЕЛЕКТРОСУШКА ДЛЯ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ/ЭЛЕКТРОСУШКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ
И ФРУКТОВ/ ELECTRIC FOOD DEHYDRATOR FOR VEGETABLES AND FRUITS
MG - 351
ЛЮБИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Колектив компанії «Magio» дякує Вам за
зроблений вибір на користь продукції нашої
марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу при умові дотримання
правил інструкції з експлуатації.
УКР ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Під час використання електричних
приладів необхідно дотримуватись таких
запобіжних заходів:
1. Прочитайте інструкцію перед використанням або чищенням електроприладу.
2. Не залишайте дітей без догляду поряд із
електроприладом.
3. Уникайте попадання води або будь-якої
рідини на електроприлад, а також шнур
живлення та вилку.
4. Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався
гострих крайок та гарячих поверхонь.
5. Не використовуйте пошкоджений електроприлад, а також прилад із пошкодженим
шнуром живлення або вилкою. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.
У випадку виникнення несправностей
звертайтеся до авторизованого сервісного
центру.
6.
Вимикайте
електроприлад
від
електромережі якщо довго ним не
користуєтеся або перед чисткою. Завжди
тримайте за вилку, ніколи не тягніть за шнур
живлення.
7. Не залишайте увімкнений прилад без догляду.
8. Використовуйте виключно ті аксесуари, які
рекомендовані виробником.
9. Використовуйте прилад тільки у побутових
цілях у відповідності до даної Інструкції з
експлуатації.
10. Використовуйте тільки у приміщенні.
11. Перш ніж прибрати прилад на тривале
зберігання, або перед чищенням, відключіть
його від мережі та дайте приладу охолонути.
12. Перед включенням, переконайтесь що
прилад встановлено без перекосів.
13. Ставте прилад на рівну й стійку поверхню,
не ставте прилад на край столу.
ОПИС
1. Кришка
2. Вимикач
3. Регулятор температури
4. Секції для сушки
1
4
2
3
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
1. Розпакуйте виріб.
2. Перед першим увімкненням ретельно
протріть всі ємності та деталі теплою вологою
тканиною та витріть їх досуха.
3. Переконайтеся, що робоча напруга приладу
відповідає напрузі мережі.
ВИКОРИСТАННЯ
ЕЛЕКТРОСУШКИ
ДЛЯ
ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ
Увага! Воду або інші рідини заборонено
додавати в продукти.
Максимальна тривалість роботи приладу не
повинна перевищувати 72 години за одне
використання.
1. Установіть сушку на стійку, горизонтальну
поверхню.
2. Розкладіть заздалегідь підготовлені продукти.
3. Секції повинні бути встановлені таким
чином, щоб надати можливість повітрю вільно
циркулювати між ними. Не кладіть забагато
продуктів у кожну секцію.
4. Накрийте прилад кришкою. Кришка повинна знаходитись на приладі протягом всього
часу його роботи.
5. Підключіть прилад до мережі. Переведіть
кнопку увімкнення в положення ON.
Засвітиться світловий індикатор.
6. Задайте необхідну температуру за допомогою регулятора.
7. Після завершення сушки, встановіть регулятор температури в мінімальне положення;
вимкніть прилад за допомогою кнопки
вимкнення і від’єднайте шнур живлення від
електромережі.
8. Почекайте, поки продукти охолонуть, після
чого упакуйте їх.
ТЕМПЕРАТУРНІ РЕЖИМИ:
1. Трави: 35-40˚C
2. Хліб: 40-50˚C
3. Овочі: 50-55˚C
4. Фрукти: 55-60˚C
5. Гриби: 50-55˚C
ЧАС СУШКИ ПРОДУКТІВ
Увага! Тривалість сушки залежить від бажаного результату.
Тривалість
сушки
(години)
Фрукти (до сушіння рекомендується замочити
підготовлені фрукти у розведеному з водою
відповідному соку, на 2 години.
¼ склянки соку на 2 склянки води)
Продукт
Яблука
Абрикоси
Підготовка
Зняти шкірку,
вийняти серцевину,
нарізати кільцями
або дольками
Вийняти кістку та
тоненько нарізати
4-15
13-28
Банани
Зняти шкірку та
нарізати кільцями
8-38
Вишні
Кістку виймати
не обов’язково
Не нарізати
6-36
Не нарізати
Розрізати навпіл,
вийняти кістку,
коли фрукт буде
наполовину
підсушений
Зняти шкірку
й тоненько нарізати
Зняти шкірку та
нарізати шматками
Овочі
8-26
6-26
Болгарський
перець
Вийняти серцевину,
нарізати смужками
або кільцями
4-14
Морква
Зварити до м’якого
стану. Натерти або
нарізати кільцями.
8-14
Часник
Очистити та нарізати
кільцями.
6-16
Гриби
Тонко нарізати
(маленькі гриби
можна сушити
цілими)
6-14
Журавлина
Виноград
Персики
Груші
Ананаси
(свіжі)
6-26
8-30
6-36
ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
Увага! Забороняється використання потоку
води для очищення електросушки або
замочування пристрою у воді.
1. Відключіть сушку від електромережі та
дайте їй повністю охолонути.
2. Протріть кришку та секції теплою вологою
тканиною та насухо витріть.
3. Не можна використовувати абразивні миючі
засоби, органічні розчинники та агресивні
рідини.
ЗБЕРІГАННЯ
1. Перед збереженням переконайтеся, що
прилад відключений з електромережі та
цілком охолонув.
2. Виконайте усі вимоги розділу Чищення та
догляд.
3. Зберігайте прилад у сухому прохолодному
місці.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Електроживлення: 220-240 В ~ 50 Гц
Потужність: 230-260 Вт
Рекомендований термін використання - 3
роки
Більше інформації: www.magio.kiev.ua
З питань, які пов'язані з використанням
продукції MAGIO: support@magio.kiev.ua
Виробник зберігає за собою право змінювати
дизайн і технічні характеристики,
комплектацію, колірну гаму товару,
гарантійний період і т.п. без попереднього
повідомлення.
ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Коллектив компании «Magio» благодарит
Вас за сделанный выбор в пользу продукции
нашей марки и гарантирует высокое
качество работы приобретенного Вами
прибора при соблюдении правил его
эксплуатации.
РУС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Во время использования электрических
приборов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Прочитайте инструкцию перед использованием или чисткой электроприбора.
2. Не оставляйте детей без присмотра рядом с
электроприборами.
3. Избегайте попадания воды или какой-либо
жидкости на электроприбор, а также на
провод и штепсельную вилку.
4. Не допускайте расположения провода на
углу стола, а также его контакта с горячей
поверхностью.
5. Не используйте поврежденный электроприбор, а также электроприбор с поврежденной
штепсельной вилкой или проводом. Если
электроприбор поврежден или сломан, не
пытайтесь починить его самостоятельно.
В случае повреждения электроприбора
обратитесь в авторизированный сервисный
центр для ремонта или обслуживания прибора.
6. Отключайте прибор от сети, если долго его
не используете, а также перед чисткой. Всегда
держите за штепсельную вилку, никогда не
тяните за провод.
7. Никогда не оставляйте работающий
электроприбор без присмотра.
8. Используйте только рекомендованные
производителем аксессуары.
9. Используйте прибор только в бытовых
целях, указанных в этой инструкции.
10. Используйте прибор только в помещении.
11. Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, или перед чисткой, отключите
его от сети.
12. Перед включением убедитесь, что прибор
установлен на подставке без перекосов.
13. Ставьте прибор на ровную и устойчивую
поверхность, не ставьте прибор на край стола.
ОПИСАНИЕ
1. Крышка
2. Выключатель
3. Регулятор температуры
4. Секции для сушки
1
4
2
3
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Выньте прибор из упаковки.
2. Перед первоначальным включением
тщательно протрите все ёмкости и части
теплой влажной тканью и насухо вытрите.
3. Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСУШКИ ДЛЯ
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
Внимание! Воду или другие жидкости запрещено добавлять в продукты.
Максимальная
длительность
работы
устройства не должна превышать 72 часов
за одно использование.
1. Установите сушку на устойчивую, горизонтальную поверхность.
2. Разложите заранее подготовленные
продукты.
3. Секции должны быть установлены таким
образом, чтобы давать возможность воздуху
свободно циркулировать между ними. Не
кладите слишком много продуктов в каждую
секцию.
4. Накройте прибор крышкой. Крышка должна
находиться на приборе в течение всего
времени его работы.
5. Подключите прибор к сети. Переведите
кнопку включения в положение ON. Загорится
световой индикатор.
6. Задайте необходимую температуру с помощью регулятора.
7. После завершения сушки, установите
регулятор температуры в минимальное
положение, выключите прибор с помощью
кнопки выключателя и отсоедините шнур
питания от электросети.
8. Подождите пока продукты остынут и, затем,
можете их упаковывать.
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ:
1. Травы: 35-40˚C
2. Хлеб: 40-50˚C
3. Овощи: 50-55˚C
4. Фрукты: 55-60˚C
5. Грибы: 50-55˚C
ВРЕМЯ СУШКИ ПРОДУКТОВ
Внимание!
Продолжительность
зависит от желаемого результата.
Продукт
Подготовка
сушки
Длительность
сушки(часы)
Фрукты (перед сушкой рекомендуется замочить
подготовленные фрукты в соответствующем
соке, разведенном с водой, на 2 часа.
¼ стакана сока на 2 стакана воды)
Яблоки
Снять кожуру, вынуть
сердцевину, нарезать
кружками или
дольками
Вынуть косточку
и тонко нарезать
4-15
Бананы
Снять кожуру и
нарезать кружками
8-38
Вишни
Косточку вынимать
не обязательно
Не резать
6-36
Не резать
Разрезать пополам,
вынуть косточку,
когда фрукт будет
наполовину
подсушен
Снять кожуру и
тонко нарезать
Снять кожуру и
нарезать кусками
Овощи
8-26
6-26
Болгарский
перец
Вытащить сердцевину,
нарезать полосками
или кружками
4-14
Морковка
Сварить до мягкого
состояния. Натереть
или нарезать
кружками.
Очистить и нарезать
кружками
Тонко нарезать
(маленькие грибы
можно сушить
целиком)
8-14
Абрикосы
Клюква
Виноград
Персики
Груши
Ананасы
(свежие)
Часнок
Грибы
13-28
6-26
8-30
6-36
6-16
6-14
ЧИСТКА И УХОД
Внимание! Запрещается использование
потока воды для очистки электросушки или
замачивание устройства в воде.
1. Отключите сушку от электросети и дайте ей
полностью остыть.
2. Протрите крышку и секции теплой влажной
тканью и насухо вытрите.
3. Не допускается использование абразивных
чистящих средств, органических растворителей и агрессивных жидкостей.
ХРАНЕНИЕ
1. Перед хранением убедитесь, что прибор
отключен от электросети и полностью остыл.
2. Выполните требования раздела Чистка и
уход.
3. Храните прибор в сухом прохладном месте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
Мощность: 230-260 Вт
Рекомендуемый срок использования - 3 года
Больше информации: www.magio.kiev.ua
По вопросам, которые связаны с
использованием продукции MAGIO:
support@magio.kiev.ua
Производитель сохраняет за собой право
изменять дизайн и технические
характеристики, комплектацию, цветовую
гамму товара, гарантийный период и т.п. без
предварительного уведомления.
DEAR CUSTOMER!
The staff of the company “Magio” thanks you
for the choice you have made in favor of the
products of our brand and guarantees a high
quality of working of the purchased items if
you follow the manual.
ENG INSTRUCTION MANUAL
When using electrical appliances, basic
precautions should always be followed,
which include the following:
1. Read all instructions before use or cleaning.
2. Close supervision is necessary when any
appliance is used near children.
3. Do not immerse cord, plug, or any part of the
appliance in water or other liquids.
4. Do not let cord hang over edge of table or
counter, or touch hot surfaces.
5. Do not operate appliance with damaged cord
or plug or after the appliance malfunctions, or
has been damaged in any manner. If the
appliance is damaged or broken, do not repair
yourself, if the power cord or the plug is broken
or damaged, do not repair or change yourself,
please send the appliance to qualified service
centre for repair or service.
6. Unplug from outlet when not in use and
before cleaning. Always hold the plug, but never
pull the cord.
7. Never leave the appliance unattended in
working.
8. Do not use any accessories other than
manufacturer recommended accessories.
9. Do not use this appliance for any use other
than its intended use.
10. This appliance is for HOUSEHOLD USE only.
11. Before putting the appliance for long-time
storage or before cleaning plug it off an outlet
and let the appliance cool down.
12. Do not use any accessories other than
manufacturer recommended accessories.
13. Place the item on a flat and stable surface; do
not place the kettle on the edge of a table.
DESCRIPTION
1. Steaming lid
2. Power switch
3. Temperature control knob
4. Sections for drying
1
4
2
3
BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
1. Pull the appliance out of the package.
2. Wipe all the containers and parts with warm
moist cloth and wipe them dry.
3. Make sure the operating voltage of the
appliance corresponds to the mains voltage.
HOW TO USE FOOD DEHYDRATOR
Attention! Water or any other liquid cannot be
added into the product.
Maximum using time shall not exceed 72 hours
each time.
1. Place the drier on a steady horizontal surface.
2. Lay out the food items.
3. The sections should be positioned so that the
air can easily circulate between the sections. Do
not put too many food items in each section.
4. Cover the device with the lid. The lid should
cover the device for the whole period of
operation
5. Plug the device into the socket. Move the
power switch button to ON position. The light
indicator will turn on.
6. Set the necessary temperature using
temperature control knob.
7. After the drying of food is done adjust the
temperature control knob to the lowest position,
switch off the power and pull out the plug.
8. Wait until the food is cool, and then pack the
food.
TEMPERATURE MODES:
1. Herbs: 35-40˚C
2. Bread: 40-50˚C
3. Vegetables: 50-55˚C
4. Fruits: 55-60˚C
5. Mushrooms: 50-55˚C
DRYING TIME FOR FOOD PRODUCTS
Attention! Time of the drying process depends
on the desired result.
Time of
Food
Preparation
drying process
(hours)
product
Fruit (it is recommended to soak the fruit
in corresponding juice diluted with water
before drying; the soaking time is 2 hours;
1/4 cup of juice with 2 cups of water)
Apples
Remove the peel,
remove the heart
and cut in circles
or pieces 4-15
Remove the pit and
cut in thin slices
4-15
Bananas
Remove the peel
and cut in circles
8-38
Cherries
6-36
Cranberries
You may leave
the pit
Do not cut
Grapes
Do not cut
8-26
Peaches
Cut in half, remove
the pit when the
fruit is half dry
6-26
Pears
8-30
Pineapple
(fresh)
Remove the peel
and cut in thin pieces
Remove the rind
and cut in pieces
Vegetables
Bell peppers
Remove the heart
and cut in strips or circles
4-14
Carrots
Boil until soft.
Grate or cut in circles.
8-14
Garlic
Skin and cut in circles
6-16
Mushrooms
Cut in thin slices
(small mushrooms
may be dried
in one piece)
6-14
Apricots
13-28
6-26
6-36
CLEANING AND CARE
Attention! Do not use water flow to clean the
electric heat dryer or put the electric heat dryer
in the water to clean it.
1. Unplug the dryer from the socket and let it
cool off completely.
2. Wipe the lid and sections with warm moist
cloth and wipe them.
3. Do not use abrasive cleaners, organic solvents
and aggressive liquids.
STORAGE
1. Switch off and unplug the appliance.
2. Complete all requirements of chapter
Cleaning and care.
3. Keep the appliance in a dry cool place.
SPECIFICATION
Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Power: 230-260 W
Recommended usage period - 3 years
More info: www.magio.kiev.ua
Questions regarding exploitation of MAGIO
appliances: support@magio.kiev.ua
Manufacturer reserves the right to change
design and specifications, complete set, color
scheme of the item, warranty period, etc.
without prior notice.
ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ МОНТЕНСИ ЛТД, ЛОКХАРТ ЦЕНТР, 301-307 ЛОКХАРТ РОУД, УАН ЧАИ, ГОН КОНГ, КНР.
PRODUCED FOR MONTENSI LTD, LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, PRC.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising