Bruger- og programmerings manual

Bruger- og programmerings manual
ER-420M
Bruger- og
programmerings manual
Drosselvej 4, DK-8870 Langå
Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde
Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574
www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk
Indhold
Kom i gang
1
Om ER-420M ............................................................................................................................. 1
Udpakning .................................................................................................................................. 2
Isæt bonruller ............................................................................................................................. 2
Basis features og funktioner ....................................................................................................... 5
Standard Hardware ...................................................................................................... 5
Options Hardware ........................................................................................................ 5
Software features ......................................................................................................... 5
Front display ................................................................................................................ 6
Bagside display ............................................................................................................ 7
Fejl koder ..................................................................................................................... 8
Nøglelås ..................................................................................................................... 10
Tastaturer ................................................................................................................... 11
Brugermanual
13
Beskrivelse af funktionstaster .................................................................................................. 13
Ekspedient Sign-On/Sign-Off .................................................................................................. 16
Direkte Sign-On ......................................................................................................... 16
Sign-On med kode ..................................................................................................... 16
Bon On/Off .............................................................................................................................. 17
Registrering .............................................................................................................................. 18
Åben pris på direkte PLU taste .................................................................................. 19
Fast pris på direkte PLU taste .................................................................................... 19
Gentag pris på direkte PLU’er ................................................................................... 20
Gangefunktion på direkte PLU’er .............................................................................. 21
Gangefunktion med brudte mængder på direkte PLU’er ........................................... 22
Split priser på direkte PLU’er .................................................................................... 23
Enkelt salg på direkte PLU taster ............................................................................... 24
Åben pris på PLU nummer ........................................................................................ 25
Fast pris på PLU nummer .......................................................................................... 25
Gangefunktion på PLU nummer med fast pris ........................................................... 26
Gangefunktion med brudte mængder på PLU numre ................................................. 27
Split priser på PLU numre ......................................................................................... 27
Modifier Key ............................................................................................................. 28
Pris niveau taste ......................................................................................................... 29
Promo funktion .......................................................................................................... 30
Spild........................................................................................................................... 31
Procent taster............................................................................................................................ 32
Fast procent rabat på styksalg .................................................................................... 32
Variabel procent rabat på styksalg ............................................................................. 33
Variabel procent af total salg ..................................................................................... 33
Rabat kupon på hele salget ........................................................................................ 34
Rabat kupon på styk salg ........................................................................................... 35
Retur af tidligere salg ............................................................................................................... 36
Fejl og rette funktioner ............................................................................................................. 37
Fejl ............................................................................................................................. 37
Rette ........................................................................................................................... 37
Slet bon ...................................................................................................................... 38
Nøgle ret .................................................................................................................... 38
Åben skuffe funktion ................................................................................................................ 39
Åben skuffe ................................................................................................................ 39
ii  Indhold
ER-420M
© CASH COM DATA
Nummer taste ............................................................................................................. 39
Indbetaling ............................................................................................................................... 40
Udbetaling................................................................................................................................ 41
Subtotal på et salg .................................................................................................................... 42
Betaling .................................................................................................................................... 43
Betaling med kontant ................................................................................................. 43
Betaling med check ................................................................................................... 43
Tilbagegivning ved kontant salg ................................................................................ 44
Tilbagegivning ved check salg .................................................................................. 44
Betaling med kort ...................................................................................................... 45
Tilbagegivning ved kort salg ..................................................................................... 46
Check veksling .......................................................................................................... 47
Split betaling.............................................................................................................. 48
Senere betaling .......................................................................................................... 49
Valuta ........................................................................................................................ 50
Bord-/Kundestyring ................................................................................................................. 51
Overblik ..................................................................................................................... 51
Bord- /Kundestyring (Soft Check) ............................................................................. 52
Bord- /Kundestyring (Hard Check) ........................................................................... 55
X Funktion
59
Introduktion ............................................................................................................................. 59
X Rapporter ............................................................................................................................. 60
Kør en rapport - generel instruktion .......................................................................... 60
Rapport typer ............................................................................................................. 61
Pengeoptælling......................................................................................................................... 62
Service Mode Programmering
63
Overview.................................................................................................................................. 63
Memory Allocation .................................................................................................................. 64
Clear Totals.............................................................................................................................. 65
Clear Grand Totals ................................................................................................................... 65
Clear PLU File ......................................................................................................................... 65
Eprom Information................................................................................................................... 65
Initial Clear .............................................................................................................................. 66
PC Online Mode ...................................................................................................................... 66
Function Key Assignment Programming ................................................................................. 66
Function Key Codes .................................................................................................. 67
RS232C Port 1/RS232C Port 2 Options .................................................................................. 68
Programmering
70
Tekst programmering ............................................................................................................... 70
Tekstprogrammering med tastatur ............................................................................. 71
Tekstprogrammering med koder ................................................................................ 72
Moms Programmering ............................................................................................................. 73
Fast Procentuel Moms Sats Programmering .............................................................. 73
PLU Programmering ................................................................................................................ 74
Program 100 - PLU status programmering ................................................................ 75
Program 110 - PLU automatisk tara programmering ................................................. 77
Program 150 - PLU gruppe programmering .............................................................. 78
Program 200 - PLU Pris/HALO programmering ....................................................... 79
Program 250 - PLU lager programmering ................................................................. 80
Program 300 - PLU tekst programmering.................................................................. 81
Program 350 - PLU Link Programming .................................................................... 82
Program 400 – PLU slet programmering ................................................................... 83
Program 450 - PLU Mix/Match programmering ....................................................... 84
System Option programmering ................................................................................................ 85
Indhold  iii
ER-420M
© CASH COM DATA
System Option Tabel ................................................................................................. 86
Print Option Programmering .................................................................................................... 89
Print Option Tabel ..................................................................................................... 90
Funktions Taster Programmering ............................................................................................. 94
Program 70 - Functions Taste Optioner ..................................................................... 95
Program 80 - Functions Taste Tekst .......................................................................... 96
Program 90 - Functions Taste HALO ........................................................................ 97
MELLEM TOTAL - Funktions Taste Programmering .............................................. 98
SLET BON - Funktions Taste Programmering .......................................................... 99
KONTANT - Funktions Taste Programmering ....................................................... 100
KORT 1-8 - Funktions Taste Programmering.......................................................... 101
CHECK - Funktions Taste Programmering ............................................................. 102
CHECK BETALING - Funktions Taste Programmering ........................................ 103
CHECK PRINT - Funktions Taste Programmering ................................................. 104
BORD # - Funktions Taste Programmering ............................................................. 105
VALUTA KURS - Funktions Taste Programmering .............................................. 106
DRIVE THRU / EAT IN / TAKE OUT - Funktions Taste Programmering ............ 107
FEJL - Funktions Taste Programmering .................................................................. 108
F/S BETALING - Funktions Taste Programmering ................................................ 109
GÆSTER - Funktions Taste Programmering ........................................................... 110
PRIS NIVEAU 1-2 - Funktions Taste Programering ............................................... 110
ÅBEN SKUFFE - Funktions Taste Programering ................................................... 111
RETUR - Funktions Taste Programering ................................................................. 112
MODIFIER 1-5 - Funktions Taste Programering .................................................... 113
BETALING - Funktions Taste Programering .......................................................... 114
GL. SALDO - Funktions Taste Programering ......................................................... 114
PROMO - Funktions Taste Programering................................................................ 115
UDBETALING 1-3 - Funktions Taste Programering .............................................. 116
PRINT REGNING - Funktions Taste Programering ............................................... 117
INDBETALING 1-3 - Funktions Taste Programering............................................. 118
VÆGT - Funktions Taste Programmering ............................................................... 119
NY SALDO - Funktions Taste Programering .......................................................... 120
SUBTOTAL - Funktions Taste Programering ......................................................... 121
BORD - Funktions Taste Programering ................................................................... 122
TARA - Funktions Taste Programering ................................................................... 123
UDEN MOMS - Funktions Taste Programering...................................................... 124
TIPS - Funktions Taste Programering ..................................................................... 125
VALIDER - Funktions Taste Programering ............................................................ 126
RETTE - Funktions Taste Programering ................................................................. 127
SPILD - Funktions Taste Programering ................................................................... 128
%1- %5 - Funktions Taste Programering ................................................................ 129
Ekspedient programmering .................................................................................................... 131
Program 800 - Ekspedient Kode Programmering .................................................... 132
Program 801 - Tildel skuffe & Trænings ekspedient ............................................... 133
Program 810 - Ekspedient Navne ............................................................................ 134
Mix & Match Programmering ................................................................................................ 135
Program 600 - Styk Antal Programmering............................................................... 136
Program 601 - Pris Programmering ......................................................................... 136
Program 610 - Mix & Match Tekst Programmering ................................................ 137
Gruppe Programmering .......................................................................................................... 138
Diverse Programmering ......................................................................................................... 140
Makro taste Sekvens Programmering ...................................................................... 140
Logo Tekst Programmering ..................................................................................... 141
NLU Kode Nummer Programmering ....................................................................... 147
Maksimum Kontant I Skuffen Programmering. ....................................................... 148
Maksimum Tilbagegivning På Check Programmering ............................................ 149
DATO og TID Programmering ............................................................................... 150
Tara Programmering ................................................................................................ 151
Kasse Nummer Programmering ............................................................................... 152
iv  Indhold
ER-420M
© CASH COM DATA
Program Udlæsninger ............................................................................................................ 153
Dankort terminal
155
Alm. salgs-transaktion med pin-kode:.................................................................................... 156
Dankortsalg.............................................................................................................. 156
Tilbagegivning ved Dankortsalg .............................................................................. 157
Splitbetaling ved Dankortsalg.................................................................................. 158
Alm. salgs-transaktion med underskrift: ................................................................................ 159
Annullering af gennemført transaktion: ................................................................................. 159
Afbrydelse af påbegyndt transaktion:..................................................................................... 160
Ved driftsstop i transaktion .................................................................................................... 160
Off line transaktion ................................................................................................................ 161
Daglig afstemning: ................................................................................................................. 162
Administrative funktioner: ..................................................................................................... 162
Indhold  v
ER-420M
© CASH COM DATA
Kom i gang
Om ER-420M

ER-420M har et normalt 48-tasters tastatur med op til 12 direkte taster for
PLU’er. Denne type tastatur anvendes fortrinsvis i detailbutikker, eller
forretninger hvor det ikke er et krav med mange direkte PLU taster på
tastaturet.
Kom i gang  1
ER-420M
© CASH COM DATA
Udpakning
1. Udpak kasseapparatet.
2. Check I papkassen om følgende er tilstede:

2 bonruller og papiropspoler,

1 komplet sæt af nøgler,

bruger- og programmerings manual,
3. Fjern pap og plastik fra apparatet.
4. Sæt strøm til apparatet, indsæt nøgle kontrollås og drej til REG.
Isæt bonruller
1. Fjern printerdæksel.
2. Placer papir i printeren så det fødes fra bunden af rullen. Papiret feedes
automatisk ind gennem printer.
2  Kom i gang
ER-420M
© CASH COM DATA
3. Vær sikker på at papiret kommer fra underside af bonrulle.
4. Papiret feedes automatisk, hvis dette mislykkes, tryk på BON FREM.
Kom i gang  3
ER-420M
© CASH COM DATA
5. Når papiret er i gennem printeren, afrives så der er en ren kant.Påsæt
printerlåg.
4  Kom i gang
ER-420M
© CASH COM DATA
Basis features og funktioner
Standard Hardware

2 liniers, 16 karakters LCD ekspedient display.

10 tegns bagside PopUp display der kan drejes.

48 taster’s tastatur.

2 stations thermoprinter, 32 kolonner med drop-and-print funktion.

Metal kasseskuffe med udskiftelig 4 seddel- og 8 møntrum.

7 positions centrallås.

Standard kunde Pole display.

Kommunikationsporte: 2 stk. RS232C.
Options Hardware

Køkkenprinter. / Regningsprinter.

Bar code scanner.

PC Link.
Software features

Op til 2 priser for hver PLU.

Op til 5 PLU modifier taster.

9.000 (udvidede) Price Look Ups (PLU’er) med fast pris eller variabel
indtastning. For direkte PLU taster, op til 12 PLU’er.

18 karakters programmerbar beskrivelse på PLU’er og funktioner.

Op til 99 PLU grupper (varegrupper) med totaler.

Op til 99 ekspedienter med separate rapport totaler.
Kom i gang  5
ER-420M
© CASH COM DATA
Front display
ER-420M har standard LCD ekspedient display, der tillader op til 2 liniers information
med op til 20 karakterer pr. linie. Displayet er baggrundsbelyst og justerbart for en endnu
mere optimal udnyttelse af informationerne.
Når nøglelåsen er drejet til Off position, kan der ikke registreres på kasseapparatet. Når
nøglelåsen er drejet til REG, VOID, X, Z, PGM eller SM position fremkommer en
meddelelse ”LUKKET”. Der skal anmeldes en ekspedient for at komme videre og
dermed fjerne beskeden ”LUKKET”.
REG
REGISTER MODE
LUKKET
RETTE
RETTE MODE
LUKKET
Ekspedient display eksempler
• Tryk 10,00 - PLU 117 for at sælge PLU 117
PLU 117
1
10.00
• Tryk 50,00 - PLU 117 for at afslutte salget
KONTANT
TILBAGEGIVNING
50.00
40.00
Fejl betjening
** Warning**
SEQUENCE ERROR
6  Kom i gang
ER-420M
© CASH COM DATA
Bagside display
Bagside display’et er et 10 tegns display som tillader kunden at se hele salget samt
totalbeløbet under transaktionen. Bagside display’et kan hæves og drejes så kunden
lettere kan følge med..
Information
Item Counter
Antal der gentages af samme vare.
Amount
Beløb for hver vare, subtotal eller total.
Besked
C
Manglende betaling.
-
Negativ indtastning.
Sub
Subtotal
--
Total salg
Kom i gang  7
ER-420M
© CASH COM DATA
Fejl koder
E00
INDTASTNINGS FEJL
E01
PLU IKKE OPRETTET
E02
EKSPEDIENT FEJL
E03
BELØB FOR STORT
E04
LAN TRAN
E05
KOMMUNIKATIONS FEJL
E06
TID & DATO
E07
OVER CIFFERBEGRÆNSNING
E08
INAKTIVE
E09
KUN I “X” POSITION
E10
NUMMER
E11
ML TOTAL FEJL
E12
CONDIMENT ERROR
E13
REQ. EAT IN
E14
INDTAST LAGER
E15
LUK SKUFFEN
E16
INDTAST ANTAL GÆSTER
E17
VÆGT
E18
FORKERT EKSPEDIENT
E19
TVANG FOR TARA
E20
TVANG FOR KASSEDEKLARATION
E21
OFF LINE
E22
TVANG FOR AFSTEMPLING
E23
CONSOL OVER
E24
TVANG FOR SUBTOTAL
E25
PROMO ERROR
E26
REGNING ER ÅBEN
E27
INDTAST PASSWORD
E28
NO VOID PLU
E29
232C SETUP ERROR
E30
REQ.PRESET VALUE
E31
REQ. OPEN VALUE
E32
INDTAST BELØB
E33
INDTAST MODTAGET BETALING
E34
FUNKTION IKKE AKTIV
8  Kom i gang
ER-420M
© CASH COM DATA
E35
INDTAST BORD #
E36
TRYK PÅ GL. SALDO
E37
INDTAST BORD # ELLER KONTO #
E38
KUN ÉT BORD
E39
TVANG FOR NOTA
PER
SKIFT BONRULLE
PEJ
SKIFT REVISIONSRULLE
PFP
SYSTEM FEJL (Tilkald teknikker)
E42
MEMORY ALLOCATION ERROR
E43
PLU DELETE ERROR
E45
BON- OG JOURNAL SKAL SKIFTES
Kom i gang  9
ER-420M
© CASH COM DATA
Nøglelås
Nøglelåsen har 7 positioner, hvor der kan anvendes 5 nøgler.
OFF
VOID Bruges til at rette et fejlsalg..
VOID
REG
OFF
Kasseapparat er lukket.
X
REG
Normal salg.
Z
X
Aflæsning af X rapport.
Z
Nulstilling af Z rapport.
P
Programmerings funktion.
S
Bruges kun af forhandler (skjult pos.).
P
S
Før kasseapparatet kan anvendes må der anmeldes en ekspedient i REG position.
Nøgler
ER-420M/15/40 inkluderer min. 1 sæt nøgler som bruges i de forskellige nøglelås
positioner.
Bemærk:
Nøgle
Mulige nøglepositioner
REG
OFF, REG
VOID
VOID, OFF, REG, X
Z
VOID, OFF, REG, X, Z
P
VOID, OFF, REG, X, Z, P
C
ALL POSITIONS
Nøgle kan fjernes fra nøglelås i OFF og REG position.
10  Kom i gang
ER-420M
© CASH COM DATA
Tastaturer
ER-420m tastatur
ER-420m er vist nedenfor med fabriksopsatte taster og værdier.
Denne konfiguration har 15 direkte PLU taster.
Programmerbare taster er vist med fed kant.
BON
FREM
REV.
FREM
BON
ON/OFF
EKSP.
7
8
9
GR.4
GR.8
GR.12 KREDIT
KUNDE
%1
%2
X/TID
4
5
6
GR.3
GR.7
GR.11
DANKORT
UDBETAL
KBD.
SKIFT
SLET
BON
RETUR
RETTE
1
2
3
GR.2
GR.6
GR.10
SUBTOTAL
CHECK
PLU
#
RET
FEJL
CLEAR
0
00
.
GR.1
GR.5
GR.9
INDBETAL
KONTANT
Kom i gang  11
ER-420M
© CASH COM DATA
Brugermanual
Beskrivelse af funktionstaster
Nedenfor er vist en komplet liste over mulige tastefunktioner. Det er ikke alle som findes
på tastaturet i standardudgaven. Se eventuelt afsnittet om ”Udlægning af funktionstaster”
for oprettelse og placering.
Tastefunktion
#/INTET SALG
Beskrivelse
Benyttes til at indtaste et nummer (reference-, kunde- , etc. nr.) på bonrevisionsrulle. Dette nummer tælles ikke med I totalbeløbet.
Tasten kan også benyttes til at åbne skuffen udenfor en påbegyndt
transaktion.
X
Ved multiplikation af flere ens varer angives antallet på denne tast.
00, 0-9, PUNKTUM
Benyttes til numeriske indtastninger i nøglestilling REG, X, Z, VOID,
eller P. Punktum anvendes til at angive eventuelle decimaler ved
multiplikation. OBS! Punktum må ikke benyttes ved indtast af beløb.
ML TOTAL
Benyttes til at kombinere og sammenregne flere individuelle bonner
som skal afregnes samlet.
SLET ALT
Sletter en igangværende ekspedition uanset antallet af registreringer.
KONTANT
Benyttes ved kontantsalg og udregner den samlede total inklusive moms
og åbner kasseskuffen. Byttepengeudregning er muligt ved at indtaste
det modtaget beløb forud for tryk på KONTANT tasten. Kasseskuffen
åbner kun hvis det indtastede beløb er lig med eller større end
totalbeløbet for salget. Det er ligeledes muligt at udregne
byttepengebeløbet ved at indtaste det modtagne beløb på KONTANT
tasten efter salget er afsluttet (afhængig af programmering af
tastefunktionen). Tasten kan også benyttes til at udprinte en bonkopi
ved at trykke på den en ekstra gang.
CHECK
Benyttes ved checksalg og udregner den samlede total inklusive moms
og åbner kasseskuffen. Byttepengeudregning er muligt ved at indtaste
det modtaget beløb forud for tryk på CHECK tasten. Kasseskuffen
åbner kun hvis det indtastede beløb er lig med eller større end
totalbeløbet for salget.
CHECK VEKSLING
Benyttes ved indløsning af check til kontanter.
CHECK PRINT
Med denne taster det muligt at på afstemplet en check med en
forudprogrammeret besked og/eller tal (f.eks. konto nr.). Dette kan dog
kun ske hvis hvis der er koblet en ekstern printer til apparatet.
KREDIT(1-8)
Benyttes ved kredit- eller kortsalg og udregner den samlede total
inklusive moms og åbner kasseskuffen. Byttepengeudregning er muligt
(DANKORT, VISA, DINERS,
Brugermanual  13
ER-420M
© CASH COM DATA
EUROCARD, ETC.)
ved at indtaste det modtaget beløb forud for tryk på KONTANT tasten.
Kasseskuffen åbner kun hvis det indtastede beløb er lig med eller større
end totalbeløbet for salget.
DEPOT #
DEPOT # tasten bruges til at påbegynde en ny, eller fortsætte en
eksisterende konto. Afhængigt af programmering af apparatet, kan man
vælge om man vil “gemme” kun totalbeløbet eller detalieret for depoter.
Depot numre som indtastes manuelt kan indeholde vilkårlige numre fra
et til ni cifre. Er apparatet programmeret til selv at generere et depot
nummer, startes automatisk fra #1.
(BORD # / KUNDE #)
CLEAR
Benyttes til at annulere numeriske indtastninger før de er registrerede. Kan
også benyttes til at stoppe hyletone eller fejlmarkering ved forkert
indtastning.
EKSPEDIENT
Det er ikke muligt at påbegynde registrering på apparatet hvis der ikke er
tilmeldt en ekspedient eller tjener, enten direkte eller med kode..
(TJENER)
Alle indslag på apparatet vil påvirke én af de 15 mulige ekspedienttotaler
(se evt. afsnittet om kasserapporter). Når en ekspedient er tilmeldt på
apparatet, vil alle registreringer blive lagt til den pågældendes totaler indtil
en anden ekspedient melder sig på.. Vær opmærksom på at ekspedienten
ikke kan skiftes midt i en ekspedition.
Det er muligt for ekspedienten selv at afmelde sig ved at taste 0 (nul) og
trykke på EKSPEDIENT tasten. Apparatet er herefter spærret for nye
registreringer indtil en anden (eller samme) ekspedient melder sig på igen.
Det er altid nødvendigt at afmelde den aktuelle ekspedient før en anden
melder sig på..
VALUTA 1 – 4
(EURO, SV. KR, US$, £, ETC.)
Omregner danske kroner til fremmed valuta ud fra en forprogrammeret
vekslekurs. Efter tryk på den respective valutatast afsluttes med den
ønskede betalingstast (KONTANT, DANKORT, ETC.) Der kan ligesom
ved almindelige ekspeditioner vælges udregning af byttepenge. Beløbet
som udgør byttepenge vil altid være i danske kroner.
REV FREM
Fremfører revisionsrullen én linie (eller flere hvis tasten holdes nede).
FEJL
Benyttes til at rette den sidste registrering.
GÆSTER #
Benyttes til at angive antallet af gæster ved et bord.
MAKRO 1-10
En makrofunktion kan reducere adskillige tastetryk (op til 50) til ét enkelt;
altså udføre en hel forprogrammeret sekvens ved blot at trykke på én af de
ti mulige makroer (se afsnittet omkring programmering af makroer).
RETUR
Benyttes ved returnering af varer (Kreditnota).
SKIFT 1-5 (modifier)
Skift tasten benyttes til at ændre den næste PLU som registreres, enten
ved at registrere et andet varenummer, eller også ved at tilføje den tekst
som den pågældende SKIFT tast er programmeret med.
GL. SALDO
Benyttes til at indtaste den udestående saldo for det pågældende konto-,
eller bord #..
UDBETALING
Hvis der betales fra kassebeholdningen (f.eks. leverandører, udlæg, etc.),
benyttes UDBETALING tasten.
% 1- 5
Det er muligt at placere op til fem procent/beløbs taster på tastaturet. De
kan individuelt optræde som rabat eller tillægs taster; enten som -/+
procent, eller som -/+ beløb. Det kan ligeledes bestemmes om de
pågældende rabatter skal påvirke en enkelt vare (den sidst registrerede)
eller den samlede total.
PLU
Benyttes til at indtaste et PLU nummer (vare nr.).
BETALING
Benyttes til modtaget beløb for et kontosalg.
14  Brugermanual
ER-420M
© CASH COM DATA
PRINT REGNING
Benyttes ved udskrivning af regning til kontokunde eller til bord.
Regningen kan printes på den interne printer (bonprinteren), eller en
tilkoblet ekstern regningsprinter. Tasten kan programmeres til samtidig at
afregne den pågældende konto (eller bord nr.) uden brug af BETALING
tasten.
PROMO
Med PROMO tasten kan man registrere varer som fragår lagret uden at
de optræder som egentlig salg, f.eks. ved repræsentation.
BON FREM
Fremfører bonrullen én linie (eller flere hvis tasten holdes nede).
BON ON/OFF
Til- eller frakobler udskrivning af kundebon. Det er dog stadig muligt at få
udprintet kundebonnen selvom denne er de-aktiveret (i ”OFF” position).
Tryk blot en ekstra gang på KONTANT tasten.
INDBETALING
Med INDBETALING tasten registreres indgående betalinger som ikke
har med varesalg at gøre, f.eks. modtaget betaling for tidligere
kreditsalg.
NY SALDO (service)
Benyttes til midlertidig afslutning af konto- / bord nr. salg.
SUBTOTAL
Viser totalbeløbet af et salg inklusive moms. Ønsker man at yde rabat på
et samlet salg, skal SUBTOTAL tasten trykkes ned umiddelbart før
% tasten.
BORD #
Registrerer den aktuelle saldo for en konto eller et bord.
MOMS SKIFT
Når denne tast benyttes umiddelbart før indtastning a en vare, ændres
momsstatus til det modsatte; én momset vare bliver således momsfri,
ligesom der vil blive beregnet moms for en vare som normal ellers er
momsfri.
DRIKKEPENGE
DRIKKEPENGE tasten tillader at der tillægges et beløb til regningen
før denne afsluttes. Drikkepenge beløbet bliver fratrukket KONTANTi-Skuffen beløbet Ekspedienten,
DRIKKEPENGE tasten kan programmeres som en proocent af salget
eller et beløb.
TIP
RETTE
RETTE tasten benyttes til at rette en tidligere registrering i et ikke
afsluttet salg.
SPILD
SPILD tasten tillader ændring i lageret ved defekt, brekage o. lign. Tryk
på ´SPILD tasten før indtastning af varer der skal fjernes fra lageret, tryk
på SPILD tasten igen for at afslutte.
Brugermanual  15
ER-420M
© CASH COM DATA
Ekspedient Sign-On/Sign-Off
Se "System Option programmering”, for at se ekspedient optioner:

System option #2 tillader at vælge ekspedient direkte eller med kode og/eller
stay-down eller pop-up.
Afhængig af hvordan kasseapparatet er programmeret er det muligt kun at skulle anmelde
sig én gang i starten (stay-down) eller anmelde sig før hver ekspedition (pop-up). Er
maskinen programmeret til stay-down ekspedienter, må den aktuelle ekspedient afmelde,
før en ny kan anmelde sig.
Direkte Sign-On
Der er to måder at anmelde en ekspedient. En er at taste ekspedient nummer og trykke på
ekspedient tasten og den anden trykkes direkte på ekspedient nr. tasten.
EKSP.
Eksp # (1-15)
For at afmelde en ekspedient, tryk på 0 og tryk på ekspedient tasten.
0
EKSP
Sign-On med kode
For at anmelde en ekspedient, tryk på ekspedient tasten, indtast ekspedient kode og tryk
på ekspedient tasten igen.
EKSP
EKSP
Ekspedient kode (max 6 tegn)
For at afmelde en ekspedient, tryk på 0 og tryk på ekspedient tasten.
0
EKSP
16  Brugermanual
ER-420M
© CASH COM DATA
Bon On/Off
Hvis BON ON/OFF funktions tasten er synlig på tastaturet.
1. Tryk på BON ON/OFF tasten én gang for at sætte bon i off.
2. Tryk på BON ON/OFF tasten igen for at sætte bon i on.
Hvis BON ON/OFF ikke er synlig på tastaturet
1. Drej nøgle til position X.
2. For at sætte bon i off, tast 99 og tryk på SUBTOTAL tasten. Tast 1 og tryk
på KONTANT.
9
9
SBTL
1
KONT
3. For at sætte bon i on, tast 99 og tryk på SUBTOTAL tasten. Tast 0 og tryk
på KONTANT.
9
9
SBTL
0
KONT
Brugermanual  17
ER-420M
© CASH COM DATA
Registrering
Alt salg på ER-420M foregår ved hjælp af åbne eller faste PLU’er.

Kasseapparatet har nogle PLU’er placeret på tastaturet som direkte taster,
afhængig af model.

Hvis der skal bruges flere PLU’er end der er plads til på tastaturet, kan
øvrige PLU’er sælges ved at taste nummeret på dem og trykke på PLU
tasten.

Systemet simplificeres ved at rapportere alle styksalg (uanset hvordan de er
solgt) på PLU rapporten, medens PLU grupperne (varegrupperne) er mulig
på PLU gruppe rapporter.
18  Brugermanual
ER-420M
© CASH COM DATA
Åben pris på direkte PLU taste
1. Indtast beløb på 10-tals tastatur. Brug
ikke, (komma). F. eks. 2.99 tast:
DATO 01/11/2004 MAN
2
9
TID
8:33
9
2. Tryk på en PLU taste. F. eks. tryk på
PLU 1:
PLU1
MOMS1
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
No.000011
2.99
0.18
3.17
3.17
00001
1
Fast pris på direkte PLU taste
En fast PLU pris sælger varen til den forudkodede pris. Se "PLU Programmering" i
"Program Mode Programming" kapitlet om kodning af faste priser.
1. Tryk på en fast PLU taste. F. eks. tryk på
PLU 5:
DATO 01/11/2004 MAN
5
PLU5
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
TID
No.000011
8:33
1.29
1.29
1.29
00001
Brugermanual  19
ER-420M
© CASH COM DATA
Gentag pris på direkte PLU’er
Salg på åbne eller faste priser på direkte PLU’er kan gentages lige så mange gange det
måtte ønskes ved at trykke på den samme PLU taste igen. Antallet af gange der repeteres
bliver vist i displayet.
1. Indtast beløb på 10-tals tastatur. Brug
ikke, (komma). F. eks. 2.99 tast:
DATO 01/11/2004 MAN
2
9
TID
8:33
9
2. Tryk på en PLU taste. F. eks. tryk på
PLU 1:
PLU1
PLU1
MOMS1
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
No.000011
2.99
2.99
0.36
6.34
6.34
00001
1
3. For at sælge en vare mere nøjagtig som
den første, tryk igen på PLU tasten.
F. eks. tryk på PLU 1:
1
20  Brugermanual
ER-420M
© CASH COM DATA
Gangefunktion på direkte PLU’er
Hvis der skal sælge flere varer af samme slags kan gange tasten anvendes. Der kan
indtastes et antal (1 til 999.999) og trykkes på X tasten. Der kan ganges på åbne og faste
PLU’er
1. Indtast antal og tryk på X tasten. F. eks.
tast 4 på 10-tals tastaturet og tryk på X
tasten:
X
4
2. Indtast beløb på 10-tals tastatur. Brug
ikke, (komma). F. eks. 1.99 tast:
1
9
DATO 01/11/2004 MAN
4X
PLU1
MOMS1
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
TID
08:33
@1.99
No.000011
7.96
0.48
8.44
8.44
00001
9
3. Tryk på en PLU taste. F. eks. tryk på
PLU 1:
1
Brugermanual  21
ER-420M
© CASH COM DATA
Gangefunktion med brudte mængder på direkte PLU’er
Hvis varer sælges I brudte mængder f. eks. halve, kvarte eller efter vægt er der også
mulighed for dette
1. Indtast antal f. eks. 3,75 på 10-tals
tastaturet og tryk på X tasten:
DATO 01/11/2004 MAN
3
.
7
5
2. Indtast beløb på 10-tals tastatur. Brug
ikke , (komma). F. eks. 99 pr. stk/kilo
tast:
9
TID
08:33
X
3.75X
PLU1
MOMS1
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
@0.99
No.000011
3.71
0.22
3.93
3.93
00001
9
3. Tryk på en PLU taste. F. eks. tryk på
PLU 1:
1
22  Brugermanual
ER-420M
© CASH COM DATA
Split priser på direkte PLU’er
Hvis antallet er prissat i grupper, f. eks. 3 stk. for 1,00 kan det aktuelle antal indtastes og
kasseapparatet udregner så selv den kalkulerede pris ud.
1. Indtast det valgte antal, tryk på X tasten.
F. eks tast:
DATO 01/11/2004 MAN
TID
08:33
X
2
2. Indtast antallet som gruppeprisen har,
tryk på X tasten. F. eks. hvis antallet er
prissat som 3 for 1,00 tast:
2@3FOR
PLU1
MOMS1
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
@1.00
No.000011
0.67
0.04
0.71
0.71
00001
X
3
3. Indtast beløb på 10-tals tastaturet..
F. eks. hvis antallet er prissat som 3 for
1,00 tast:
1
0
0
4. Tryk på en PLU taste. F. eks. tryk på
PLU 1:
1
Brugermanual  23
ER-420M
© CASH COM DATA
Enkelt salg på direkte PLU taster
Ved enkeltsalg forstås at der efter hvert tryk på en PLU taste afsluttes kontant pr.
automatik. Brug af denne form for salg vil typisk være billetsalg, så der efter hver billet
afsluttes kontant og skuffen åbner. Der kan anvendes åbne eller faste PLU’er. Se "PLU
Programming" i "Program Mode Programmering" kapitlet for programmering af
enkeltsalgs PLU’erhapter to program a single item PLU.
1. Tryk på den direkte PLU taste (eller
indtast beløb og tryk på PLU taste.)
F. eks tryk på PLU 6:
DATO 01/11/2004 MAN
PLU6
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
6
24  Brugermanual
TID
No.000011
08:33
1.29
1.29
1.29
00001
ER-420M
© CASH COM DATA
Åben pris på PLU nummer
Hvis fastpris status er sat til 0 (Nej) i PLU programmeringen, vil denne PLU være åben
for variabel indtastning. Se "PLU Programmering" i "Program Mode Programmering"
kapitlet for at programmere PLU tekst og optioner.
1. Indtast PLU nummeret og tryk på PLU
tasten. F. eks tast:
DATO 01/11/2004 MAN
2
2. Displayet vil vise "INDTAST PRIS".
Indtast beløb på 10-tals tastatur. Brug
ikke , (komma). F. eks. 2.99 tast:
2
TID
08:33
PLU
9
PLU2
MOMS1
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
No.000011
2.99
0.18
3.17
3.17
00001
9
3. Tryk på PLU tasten igen.
PLU
Fast pris på PLU nummer
1. Indtast PLU nummeret og tryk på PLU
tasten. F. eks tast:
DATO 01/11/2004 MAN
1
TID
08:33
PLU
PLU1
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
No.000011
1.29
1.29
1.29
00001
Brugermanual  25
ER-420M
© CASH COM DATA
Gangefunktion på PLU nummer med fast pris
Hvis der skal sælge flere varer af samme slags kan gange tasten anvendes. Der kan
indtastes et antal (1 til 999.999) og trykkes på X tasten. Der kan ganges på åbne og faste
PLU’er
1. Indtast antal og tryk på X tasten. F. eks.
tast 4 på 10-tals tastaturet og tryk på X
tasten.
4
X
2. Indtast PLU nummeret. F. eks. 1 og tryk
på PLU tasten
1
DATO 01/11/2004 MAN
4X
PLU1
MOMS1
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
TID
08:33
@1.99
No.000011
7.96
0.48
8.44
8.44
00001
PLU
26  Brugermanual
ER-420M
© CASH COM DATA
Gangefunktion med brudte mængder på PLU numre
Hvis varer sælges I brudte mængder f. eks. halve, kvarte eller efter vægt er der også
mulighed for dette
1. Indtast antal f. eks. 3,75 på 10-tals
tastaturet og tryk på X tasten:
DATO 01/11/2004 MAN
3
.
7
5
2. Indtast PLU nummeret. F. eks. 3 og tryk
på PLU tasten
3
TID
08:33
X
PLU
3.75X
PLU3
MOMS1
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
@2.99
No.000011
11.21
0.67
11.88
11.88
00001
Split priser på PLU numre
Hvis antallet er prissat i grupper, f. eks. 3 stk. for 1,00 kan det aktuelle antal indtastes og
kasseapparatet udregner så selv den kalkulerede pris ud.
1. Indtast det valgte antal, tryk på X tasten.
F. eks tast:
DATO 01/11/2004 MAN
2
2. Indtast antallet som gruppeprisen har,
tryk på X tasten. F. eks. hvis antallet er
prissat som 3 for 1,00 tast:
3
TID
08:33
X
2@3FOR
PLU3
MOMS1
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
@2.99
No.000011
1.99
0.12
2.11
2.11
00001
X
3. Indtast PLU nummeret. F. eks. 3 og tryk
på PLU tasten
3
PLU
Brugermanual  27
ER-420M
© CASH COM DATA
Modifier Key
Pressing a modifier key alters the next PLU registered, either by changing the code
number of the PLU so that a different item is registered, or by just adding the modifier
descriptor and registering the same PLU.
See "Modifier 1-5" in the "Program Mode Programming" chapter in order to determine
how the modifier key will affect the PLU entry.
Modifiers can be:

STAY DOWN so that registrations will be modified by the same modifier
until another modifier is selected,

POP UP after each item to register, for example large, medium or small
soft drink,

POP UP after each transaction to register, for example, toppings of
various pizza sizes.
See "System Options" in the "Program Mode Programming" chapter to select stay
down/pop-up status.
Pop-Up Modifier Key Affecting PLU Code
1. Press a preset PLU key. For example,
press PLU 1 with a price of 1.00.
DATO 01/11/2004 MAN
1
2. Press the MOD 1 key. The message
"MOD1" displays.
MOD
1
PLU1
MOD1
#1001
PLU2
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
TID
08:33
1.00
No.000011
1.25
1.50
3.75
3.75
00001
3. Press the same PLU key. In this example
the modifier 1 will add the digit 1 to the
fourth PLU # position, resulting in the
registration of PLU #1001.
1
4. Press another PLU key. In this example
press PLU 2 with a price of 1.50.
28  Brugermanual
ER-420M
© CASH COM DATA
Pris niveau taste
Hvis der skal gøres brug af forskellige pris niveauer, skal der afsættes hukommelse til
hvert niveau. Se "Memory Allocation" i "Service Mode Programmering" kapitlet.
Bemærk at standardopsætningen kun giver adgang til et pris niveau. Der skal placeres en
PRIS NIVEAU taste på tastaturet. Se "Function Key Assignment" i "Program Mode
Programmering" kapitlet.
Hvis denne funktion anvendes kan den samme PLU sælges til to forskellige priser. Pris
niveau tasterne skifter pris på de varer der sælges. Niveauerne kan anvendes som:

STAY DOWN bibeholder det valgte pris niveau til der manuelt vælges et
nyt,

POP UP efter hvert styksalg for registrering af om det f. eks. er en lille,
medium eller stor fadøl,

POP UP efter hver transaktion for registrering af om det f. eks. er en
pizza med forskelligt fyld og størrelse.
Se "System Options" i "Program Mode Programmering" kapitlet for at programmere
hvordan pris niveau tasterne skl virke.
Pop-Up Price Level Keys
1. Tryk på en fast PLU taste. F. eks. tryk på
PLU 1 som er programmeret med en pris
på 1.00 for pris niveau 1.
1
2. Tryk på PRIS NIVEAU 2 tasten.
Teksten "PRIS NIVEAU 2" vises i
display.
DATO 01/11/2004 MAN
PLU1
PLU1
PLU2
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
TID
No.000011
08:33
1.00
2.00
1.50
4.50
4.50
00001
PRIS 2
3. Tryk på den samme PLU taste. I dette
eksempel er PLU 1 tasten programmeret
med en pris på 2.00 for pris niveau 2.
1
4. Tryk på en anden PLU taste. I dette
eksempel tryk på PLU 2 som er
programmeret til at sælge PLU #2 til pris
niveau 1. Bemærk det er pris niveau 1
der sælges til.
Brugermanual  29
ER-420M
© CASH COM DATA
Promo funktion
PROMO tasten tillader salg af PROMO varer. Tryk på denne taste vil fjerne kostpris på
varen og PROMO varen vil ikke blive lagt til PLU salget, men kun til det solgte antal styk.
Hvis der anvendes lagerstyring vil varen fragå lageret.
1. Sælg en vare. F. eks. tryk på PLU 1 som
er programmeret med en pris på 1.00 for
pris niveau 1.
DATO 01/11/2004 MAN
TID
PLU1
1
08:33
1.00
***PROMO***
2. Tryk på PROMO tasten. Teksten
"PROMO" vises i display.
PLU1
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
No.000011
0.00
0.00
00001
PROMO
3. Indtast varen der skal gives væk. Der kan
ikke trykkes på en vare der ikke allerede
er solgt i denne transaktion.
1
30  Brugermanual
ER-420M
© CASH COM DATA
Spild
SPILD tasten bruges I forbindelse med lagerstyring til at registrere ødelagte eller for gamle
varer. Tryk på SPILD tasten før indtastning af varer der af en eller anden grund skal fjernes
fra lageret og tryk på SPILD tasten igen for at afslutte registrering. SPILD tasten kan
programmeres som en managerfunktion hvilket medfører at nøgle position skal være i X.
SPILD tasten kan ikke bruges midt I et salg.
1. Tryk på SPILD tasten. Teksten "SPILD"
vises I display
DATO 01/11/2004 MAN
TID
08:33
SPILD
***SPILD***
2. Indtast et eller flere styk der skal fragå
lageret.
3. Tryk på SPILD tasten for at afslutte
funktionen:
PLU1
PLU2
1.25
1.50
***SPILD***
TOTAL
EKSP. 1
No.000011
2.75
00001
SPILD
Brugermanual  31
ER-420M
© CASH COM DATA
Procent taster
Der kan anvendes fem forskellige % funktioner der alle kan placeres på tastaturet.
Hver funktion er individuel programmerbar som tillæg eller rabat på en enkelt vare eller
på hele transaktionen, enten som beløb eller procent. Tasterne kan enten være med
variabel indtastning eller fast.
Eksemplerne i nedenstående viser forskellige konfigurationer af procent taster.. Se
"Function Key Programming" i "Program Mode Programmering" kapitlet for at
programmere specifikke funktioner på tasterne.
Fast procent rabat på styksalg
I dette eksempel er %1 tasten programmeret med en fats værdi på 10 %.
1. Sælg varen der ønskes solgt.
2. Tryk på %1 tasten:
DATO 01/11/2004 MAN
%1
3. Rabatten fratrækkes automatisk.
32  Brugermanual
PLU2
% 1
BELØB
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
TID
08:33
10.00
-10.000%
-1.00
9.00
9.00
No.000011
00001
ER-420M
© CASH COM DATA
Variabel procent rabat på styksalg
Der kan indtastes en variabel procent på rabat tasten. Afhængig af programmering af
tasten kan der indtastes op til 99,999%.
1. Sælg varen der ønskes solgt.
2. Indtast procenten. Hvis der anvendes
“skæve procenter” skal , (komma)
bruges. F. eks 1/3 tastes:
3
3
.
3
3
3
3. Tryk på %1 tasten:
DATO 01/11/2004 MAN
PLU2
% 1
BELØB
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
TID
08:33
10.00
-33.333%
-3.33
6.67
6.67
No.000011
00001
%1
4. Rabatten fratrækkes automatisk.
Variabel procent af total salg
Procenten kan være åben eller fast. I dette eksempel ønskes der tillagt regningen 15%.
1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. Tryk på SUBTOTAL tasten:
DATO 01/11/2004 MAN
SBTL
3. Indtast procenten, tryk på den
pågældende rabat taste. F. eks for 15%
tast:
1
5
PLU2
% 1
BELØB
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
TID
08:33
10.00
15.000%
1.50
11.50
11.50
No.000011
00001
%1
4. Værdien tillægges automatisk.
Brugermanual  33
ER-420M
© CASH COM DATA
Rabat kupon på hele salget
Kan være programmeret som "beløb", "salg", "åben" og "negativ", en % taste vil lave en
rabat kupon på et salg. Afhængig af programmering:

Ekspedienten skal have manager status for at lave én rabat kupon, efter
SUBTOTAL tasten er anvendt.

Ekspedienten skal have manager status for at lave flere rabat kuponer, men der
skal trykkes på SUBTOTAL tasten før hver rabat kupon.

Ekspedienten skal have manager status for at lave flere rabat kuponer, uden at
der først skal trykkes på SUBTOTAL tasten.
I dette eksempel, laves kun én rabat kupon og der skal først trykkes på SUBTOTAL
tasten.
1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. Tryk på SUBTOTAL tasten:
DATO 01/11/2004 MAN
SBTL
3. Indtast rabat beløb på rabat kupon tryk
på den pågældende rabat taste. F. eks:
2
0
0
PLU2
%1
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
TID
No.000011
08:33
10.00
2.00
8.00
8.00
00001
%1
4. Rabatten er fratrukket rabat kupon
automatisk.
34  Brugermanual
ER-420M
© CASH COM DATA
Rabat kupon på styk salg
Kan være programmeret som "beløb", "salg", "åben" og "negativ", en % taste vil lave en
rabat kupon på et styksalg. Afhængig af programmering:
1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. Indtast rabat beløb på rabat kupon tryk
på den pågældende rabat taste. F. eks:
2
0
0
%1
3. Tryk på PLU tasten der ønskes fratrukket
rabatten (eller indtast PLU nummeret
rabatten ønskes fatrukket og tryk på
PLU.)
DATO 01/11/2004 MAN
PLU1
PLU1 C
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
TID
No.000011
08:33
10.00
-2.00
8.00
8.00
00001
1
4. Rabatten er fratrukket rabat kupon
automatisk.
Brugermanual  35
ER-420M
© CASH COM DATA
Retur af tidligere salg
Hvis der ønskes returnering af tidligere solgte varer, tryk på RETUR, gensælg derefter
den pågældende vare. Retur tasten kan anvendes som en del af et salg, eller der kan køres
retur i en ny registrering med tilbagebetaling af beløb til kunden.
1. Tryk på RETUR:
RETUR
DATO 01/11/2004 MAN
2. Indtast prisen på den vare der ønskes
kørt retur og tryk på PLU tasten, hvor
varen oprindelig var solgt.
2
9
9
TID
08:33
RETUR **************************
PLU2
2.99
MOMS 1
0.18
TOTAL
3.17
KONTANT
3.17
EKSP. 1
No.000011
00001
2
3. Afslut ved at trykke på en betalingsart,
f.eks. KONTANT, CHECK, eller
KORT.
36  Brugermanual
ER-420M
© CASH COM DATA
Fejl og rette funktioner
Fejl
Denne funktion sletter sidste varesalg .
1. Sælg varen der ønskes solgt.
2. Tryk på FEJL tasten:
DATO 01/11/2004 MAN
FEJL
TID
08:33
PLU1
2 29
PLU2
1.29
FEJL ***************************
PLU2
1.29
MOMS 1
0.14
TOTAL
2.43
KONTANT
2.43
EKSP. 1
No.000011
00001
Rette
Denne funktion retter et tidligere varesalg, men i den samme transaktion .
1. Sælg en vare. Sælg så endnu en vare.
2. For at slette den første vare, tryk på
RETTE:
RETTE
3. Indtast prisen på den vare der ønskes
kørt retur og tryk på PLU tasten, hvor
varen oprindelig var solgt.
1
2
9
DATO 01/11/2004 MAN
TID
08:33
PLU2
1.29
PLU1
2.29
RETTE **************************
PLU2
-1.29
MOMS 1
0.14
TOTAL
2.43
KONTANT
2.43
EKSP. 1
No.000011
00001
2
Brugermanual  37
ER-420M
© CASH COM DATA
Slet bon
SLET BON tasten tillader afbrud af en transaktion. Alt hvad der er solgt i denne
transaktion før tryk på SLET BON tasten er automatisk slettet og korrigeret. SLET BON
tasten kan aktiveres gennem programmering, se "Function Key Programming" i "Program
Mode Programmering" kapitlet, eller tasten kan programmeres til kun at kunne bruges
under manager funktion.
1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. Tryk på SLET BON tasten
DATO 01/11/2004 MAN
TID
08:33
PLU1
2.29
PLU2
-0.50
SLET ALT ***********************
EKSP. 1
No.000011
00001
SLET
BON
Nøgle ret
Der kan bruges VOID nøgle position for at rette tidligere indtastninger. For at rette i
enhver tarnsaktion:
1. Drej nøglen til VOID position.
2. Indtast varesalget nøjagtig som det blev
gjort, med nøglen i REG. Der kan bruges
rabat, rette, retur, moms mv.
3. Alle totaler og tællere er rettet, som om
det oprindelige salg slet ikke var
foregået.
38  Brugermanual
DATO 01/11/2004 MAN
TID
08:33
NØGLE RET **********************
PLU1
-2.29
PLU2
-1.00
MOMS 1
-0.14
TOTAL
-3.43
KONTANT
-3.43
EKSP. 1
No.000011
00001
ER-420M
© CASH COM DATA
Åben skuffe funktion
Åben skuffe
INTET SALG tasten åbner pengeskuffen hvis der ikke er startet på et nyt salg. INTET
SALG funktionen kan spærres eller placeres under manager funktion gennem
programmering. Se "Function Key Programming" i "Program Mode Programmering"
kapitlet.
1. Tryk på INTET SALG:
DATO 01/11/2004 MAN
INTET
SALG
2. Skuffen åbner og der udprintes en bom
som vist til højre.
TID
08:33
INTET SALG *********************
EKSP. 1
No.000011
00001
Nummer taste
INTET SALG tasten kan også bruges til at printe et vilkårligt nummer (op til 9 cifre) på
bon. Nummeret kan indtastes på et vilkåligt tidspunkt i transaktionen. For eksempel
kunne der indtastes et check- eller kort nummer, indtast nummeret og tryk på INTET
SALG tasten før ekspedionen afsluttes.
1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. Indtast nummer der ønskes printet på bon
f. eks tast:
1
2
3
4
3. Tryk på INTET SALG tasten:
DATO 01/11/2004 MAN
PLU1
#
MOMS 1
TOTAL
CHECK
EKSP. 1
TID
No.000011
08:33
2.99
1234
0.18
3.17
3.17
00001
INTET
SALG
4. Tryk på CHECK
CHECK
Brugermanual  39
ER-420M
© CASH COM DATA
Indbetaling
Der kan anvendes en af indbetalings tasterne (INDB 1 - INDB 3) til at registrere en
indbetaling i skuffen uden der laves nyt varesalg. Indbetaling bruges normalt til at
modtage penge for et tidligere salg eller lån fra anden skuffe.
1. Tryk på en af indbetalings tasterne
(INDB 1-INDB 3)
INDB 1
DATO 01/11/2004 MAN
2. Indtast modtaget beløb i kontanter, tryk
på KONTANT.
1
0
0
0
KONT
3. Indtast modtaget beløb i kontanter, tryk
på CHECK.
1
0
0
0
INDBETALING
KONTANT
CHECK
KORT
INDBETALING
EKSP. 1
TID
No.000011
08:33
10.00
10.00
10.00
30.00
00001
CHECK
4. Indtast modtaget beløb i kontanter, tryk
på KORT 1.
1
0
0
0
KORT
1
5. Der kan fortsættes med andre
betalingsformer som ovenfor, eller
afsluttes ved at trykke på den samme
indbetalings taste som ved start.
INDB 1
40  Brugermanual
ER-420M
© CASH COM DATA
Udbetaling
Der kan anvendes en af udbetalings tasterne (UDB 1 - UDB 3) til at registrere en
udbetaling eller til at udlåne penge til anden skuffe.
1. Tryk på en af indbetalings tasterne
(UDB 1-UDB 3)
DATO 01/11/2004 MAN
TID
08:33
UDB 1
2. Indtast udbetalt beløb i kontanter, tryk på
KONTANT.
1
0
0
0
KONT
UDBETALING
KONTANT
CHECK
KORT
UDBETALING
EKSP. 1
No.000011
10.00
10.00
10.00
30.00
00001
3. Indtast udbetalt beløb i kontanter, tryk på
CHECK.
1
0
0
0
CHECK
4. Indtast udbetalt beløb i kontanter, tryk på
KORT 1.
1
0
0
0
KORT
1
5. Der kan fortsættes med andre
betalingsformer som ovenfor, eller
afsluttes ved at trykke på den samme
udbetalings taste som som ved start.
UDB 1
Brugermanual  41
ER-420M
© CASH COM DATA
Subtotal på et salg
1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. Tryk på SUBTOTAL. Subtotal vil blive
vist på kundedisplay med teksten "Sub".
SBTL
Subtotal kan printes på bon system
option er sat til det. Se "Print Option
Programming" i "Program Mode
Programmering” kapitlet.
42  Brugermanual
ER-420M
© CASH COM DATA
Betaling
Der er ti betalingsfunktioner tilgængelige. KONTANT og CHECK er individuelle taster
på tastaturet.
Betaling med kontant
1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. For at afslutte salget, tryk på
KONTANT:
KONT
3. I displayet vises total beløbet for salget.
DATO 01/11/2004 MAN
PLU2
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
TID
No.000011
08:33
7.96
7.96
7.96
00001
Betaling med check
1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. For at afslutte salget, tryk på CHECK:
DATO 01/11/2004 MAN
CHECK
3. I displayet vises total beløbet for salget.
PLU2
TOTAL
CHECK
EKSP. 1
TID
No.000011
08:33
7.96
7.96
7.96
00001
Brugermanual  43
ER-420M
© CASH COM DATA
Tilbagegivning ved kontant salg
1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. Indtast modtaget beløb fra kunde, f. eks.
20.00 tast:
2
0
0
0
3. Tryk på KONTANT:
KONT
4. I displayet vises total beløbet for salget
og tilbagegivningen, hvis der er nogen.
DATO 01/11/2004 MAN
PLU1
PLU1
4X
PLU2
MOMS1
TOTAL
KONTANT
BYTTEPENGE
EKSP. 1
TID
08:33
2.99
2.99
1.99
No.000011
7.96
0.36
14.30
20.00
5.70
00001
Tilbagegivning ved check salg
1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. Indtast modtaget beløb fra kunde, f. eks.
20.00 tast:
2
0
0
0
3. Tryk på CHECK:
CHECK
4. I displayet vises total beløbet for salget
og tilbagegivningen, hvis der er nogen.
44  Brugermanual
DATO 01/11/2004 MAN
PLU1
PLU1
4X
PLU2
MOMS1
TOTAL
CHECK
BYTTEPENGE
EKSP. 1
TID
08:33
2.99
2.99
1.99
No.000011
7.96
0.36
14.30
20.00
5.70
00001
ER-420M
© CASH COM DATA
Betaling med kort
Brug kort tasterne til at afslutte et salg på Dankort eller kreditkort.. Se "Function Key
Programming" i "Program Mode Programmering" kapitlet for at ændre tekst eller
funktioner på tasterne.
1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. For at afslutte salget, tryk på
DANKORT:
DATO 01/11/2004 MAN
PLU1
PLU1
4X
PLU2
MOMS1
TOTAL
DANKORT
EKSP. 1
DANKORT
TID
08:33
2.99
2.99
1.99
No.000011
7.96
0.36
14.30
14.30
00001
Brugermanual  45
ER-420M
© CASH COM DATA
Tilbagegivning ved kort salg
1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. Indtast modtaget beløb fra kunde, f. eks.
20.00 tast:
2
0
0
0
DANKORT
46  Brugermanual
DATO 01/11/2004 MAN
PLU1
PLU1
4X
PLU2
MOMS1
TOTAL
DANKORT
BYTTEPENGE
EKSP. 1
TID
08:33
2.99
2.99
1.99
No.000011
7.96
0.36
14.30
20.00
5.70
00001
ER-420M
© CASH COM DATA
Check veksling
Veksling af check betyder at man kan veksle en scheck til kontanter for en kunde, uden at
registrere salg på kasseapparatet. Hvis denne funktion ønskes skal der placeres en
CHECKKONT taste på tastaturet. Se "Function Key Assignment" i "Program Mode
Programmering" kapitlet.
1. Indtast beløb der ønskes vekslet for
kunden. F. eks. 20.00, tast:
DATO 01/11/2004 MAN
2
0
0
TID
08:33
0
2. Tryk på CHECKKONT:
CHECK
KONT
***CHECKKONT***
CHECK
KONTANT
EKSP. 1
No.000011
20.00
-20.00
00001
3. Displayet vil vise beløbet på checken og
det beløb der skal tilbagebetales.
Brugermanual  47
ER-420M
© CASH COM DATA
Split betaling
Split betaling er betaling for en transaktion med mere end en betalingsform. F. eks kunne
et salg på 20.00 betales med 10,00 i kontant og det resterende beløb med check. Hvis det
er nødvendigt kan der splittes på utallige betalingsarter.
Split tendering is paying for one transaction by more than one payment method. For
example, a 20.00 sale could be split so 10.00 is paid in KONTANT, and the remaining
10.00 is paid by a cheque. If necessary, you can make several different payments.
1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. Indtast det beløb, kunden betaler. F. eks.
tast 10.00 og tryk på KONTANT:
1
0
0
0
KONT
3. Display vil vise 10.00 kontant og at der
stadig mangler 10.00.
DATO 01/11/2004 MAN
PLU2
TOTAL
KONTANT
TOTAL
CHECK
EKSP. 1
TID
No.000011
08:33
20 00
20.00
10.00
10.00
10.00
00001
4. Indtast det beløb, kunden betaler. F. eks.
tast 10.00 og tryk på CHECK:
1
0
0
0
CHECK
5. Når hele betalingen har fundet sted, vil
bon blive bon blive afsluttet.
48  Brugermanual
ER-420M
© CASH COM DATA
Senere betaling
Senere betaling betyder man kan indtaste modtaget beløb fra kunden efter ekspeditionen
er afsluttet, men medens skuffen stadig er åben.
1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. Tryk på KONTANT:
DATO 01/11/2004 MAN
KONT
3. Display’et vil vise totalbeløbet på
kontant salget.
PLU1
MOMS1
KONTANT
EKSP. 1
TID
No.000011
08:33
2.00
0.12
2.12
00001
4. Indtast hvad der betales med medens
skuffen er åben og tryk på KONTANT:
2
0
0
0
KONT
5. Displayet vil vise hvad der skal gives
tilbage.
Brugermanual  49
ER-420M
© CASH COM DATA
Valuta
Hvis man modtager andre landes valuta kan subtotalen på ekspeditionen omregnes til
pågældende valuta. For at bruge denne funktion må der programmeres en
omregningsfaktor på den pågældende valuta. Hvis valutaen har en værdi på f. eks. 750 kr.
for 100 euro vil faktoren være (100 / 750) 0,1333. Se "Function Key Programming" i
"Program Mode Programmering" kapitlet for at omregne valuta faktor.
1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. Tryk på EURO tasten hvis den findes på
tastaturet:
EURO
3. Indtast modtaget beløb i pågældende
valuta ok tryk på KONTANT:
1
0
0
0
DATO 01/11/2004 MAN
PLU1
TOTAL
EURO
SATS
DK KR.
BYTTEPENGE
EKSP. 1
TID
08:33
2.00
2.12
€2.90
@0.1333
10.00
5.17
No.000011
00001
KONT
4. Displayet vil vise hvad der er modtaget I
valuta og hvad der skal tibegebetales.
Tilbagebetaling vil altid være i kroner!
50  Brugermanual
ER-420M
© CASH COM DATA
Bord-/Kundestyring
Overblik
ER-420M serien understøtter to forskellige former for bord/kundestyring. Ved et Soft
Check system forståes at der ikke er en ekstern regningsprinter tilkoblet kassen og at de
enkelte poster gemmes i hukommelsen til endelig udskrift og afregning. Dette medfører
at der er en begrænsning af hvor mange forskellige varenumre der kan gemmes på den
enkelte ordre (op til 50 forskellige)
Ved et Hard Check system forståes at man på kassen har en regningsprinter tilkoblet.
Hver gang man sælger på bordet/kunden ilægges en regning i printer og de enkelte poster
printes, således er det kun saldo og linienummer der huskes af systemet.
Brugermanual  51
ER-420M
© CASH COM DATA
Bord- /Kundestyring (Soft Check)
Åbning af et Soft Check
1. Indtast nummeret på bord/kunde, tryk på
KUNDE# tasten:
1
2
3
KUNDE#
eller, tryk på KUNDE# tasten for
automatisk valg af nummer:
KUNDE#
2. Hvis tvungen, indtast antal gæster og
tryk på GÆST tasten:
2
Bon eksempel:
DATO 01/11/2004 MAN
TID
#123
BORD#
GL. SALDO
GÆSTER
KYLLING
STEAK
TOTAL
NS
EKSP. 1
08:33
0.00
#2
7.00
10.00
17.00
17.00
No.000011
00001
GÆST
3. Sælg varerne der ønskes solgt.
4. For at afslutte salget, tryk på NY
SALDO:
NY
SALDO
52  Brugermanual
ER-420M
© CASH COM DATA
Tilføj til et Soft Check
1. Indtast nummeret på bord/kunde, tryk på
KUNDE# tasten:
1
2
3
KUNDE#
2. Sælg varerne der ønskes solgt.
3. For at afslutte salget, tryk på NY
SALDO:
Bon eksempel:
DATO 01/11/2004 MAN
TID
#123
BORD#
GL. SALDO
HVIDLØGSBRØD
TOTAL
NS
EKSP. 1
08:33
17.00
2.00
2.00
19.00
No.000012
00001
NY
SALDO
Udskriv et Soft Check
1. Indtast nummeret på bord/kunde, tryk på
KUNDE# tasten:
1
2
3
Eksempel på udskrift af kunde/bord på
bon:
KUNDE#
DATO 01/11/2004 MAN
2. Tryk på PRINT REGN for at udskrive
alt på kunden/bordet. Hvis systemet er
programmeret til det, vil PRINT REGN
tasten automatisk lave en NY SALDO:
PRINT
REGN
TID
08:33
BORD#
GL. SALDO
KYLLING
STEAK
HVIDLØGSBRØD
TOTAL
#123
NS
19.00
EKSP. 1
19.00
7.00
10.00
2.00
0.00
No.000012
DP# : 1
00001
Antal gange
bordet/kunde
regning har
været udskrevet
Brugermanual  53
ER-420M
© CASH COM DATA
Betaling af et Soft Check
1. Indtast nummeret på bord/kunde, tryk på
KUNDE# tasten:
1
2
3
Eksempel på udskrift af kunde/bord på
bon:
KUNDE#
DATO 01/11/2004 MAN
2. Hvis det er nødvendigt at sælge flere
varer, kan dette gøres nu. Hvis der
ønskes indtastning af DRIKKEPENGE,
tryk på SUBTOTAL, indtast beløbet og
tryk på TIP tasten:
BORD#
KYLLING
STEAK
HVIDLØGSBRØD
TIP
REGNING BETALT
KONTANT
TILBAGEBETALING
SBTL
EKSP. 1
3
0
0
TID
08:33
#123
7.00
10.00
2.00
3.00
22.00
25.00
3.00
DP# : 2
No.000013 00001
TIP
3. For at afslutte salget, tryk på en betaling
som efter et normalt salg KONTANT,
DANKORT, EURO el. lign.
2
5
0
0
KONT
54  Brugermanual
ER-420M
© CASH COM DATA
Bord- /Kundestyring (Hard Check)
Åbning af et Hard Check
1. Indtast nummeret på bord/kunde, tryk på
KUNDE# tasten:
1
2
3
KUNDE#
eller, tryk på KUNDE# tasten for
automatisk valg af nummer:
KUNDE#
2. Hvis tvungen, indtast antal gæster og
tryk på GÆST tasten:
2
Bon eksempel:
DATO 01/11/2004 MAN
TID
#123
BORD#
GL. SALDO
GÆSTER
KYLLING
STEAK
TOTAL
NS
EKSP. 1
08:33
0.00
#2
7.00
10.00
17.00
17.00
No.000011
00001
GÆST
3. Sælg varerne der ønskes solgt.
4. For at afslutte denne bonering, indlæg en
regning i regningspeinter, og tryk på NY
SALDO:
NY
SALDO
Brugermanual  55
ER-420M
© CASH COM DATA
Tilføj til et Hard Check
1. Indtast nummeret på bord/kunde, tryk på
KUNDE# tasten:
1
2
3
KUNDE#
2. Sælg varerne der ønskes solgt.
3. For at afslutte salget, tryk på NY
SALDO:
Bon eksempel:
DATO 01/11/2004 MAN
TID
#123
BORD#
GL. SALDO
HVIDLØGSBRØD
TOTAL
NS
EKSP. 1
08:33
17.00
2.00
2.00
19.00
No.000012
00001
NY
SALDO
56  Brugermanual
ER-420M
© CASH COM DATA
Betaling af et Hard Check
1. Indtast nummeret på bord/kunde, tryk på
KUNDE# tasten:
1
2
3
Eksempel på udskrift af kunde/bord på
regning:
KUNDE#
DATO 01/11/2004 MAN
2. Hvis det er nødvendigt at sælge flere
varer, kan dette gøres nu. Hvis der
ønskes indtastning af DRIKKEPENGE,
tryk på SUBTOTAL, indtast beløbet og
tryk på TIP tasten:
BORD#
KYLLING
STEAK
HVIDLØGSBRØD
TIP
REGNING BETALT
KONTANT
TILBAGEBETALING
SBTL
EKSP. 1
3
0
0
TID
08:33
#123
7.00
10.00
2.00
3.00
22.00
25.00
3.00
DP# : 2
No.000013 00001
TIP
3. For at afslutte salget, indlæg en regning i
regningsprinter og tryk på en betaling
som efter et normalt salg KONTANT,
DANKORT, EURO el. lign.
2
5
0
0
KONT
Brugermanual  57
ER-420M
© CASH COM DATA
58 
ER-420M
© CASH COM DATA
X Funktion
Introduktion
Alle managerfunktioner bruges med nøgle i X positionen. På denne måde er det kun
autoriseret personale med en x-nøgle der kan udføre disse. Nogle salgsfunktioner kan
være programmeret så det forlanges at nøglen drejes til X position for at få lov til at
udføre salget. Alle rapporter skal tages med nøglen i X eller Z positionen.
X Funktion  59
ER-420M
© CASH COM DATA
X Rapporter
Rapporterne er opdelt I to basis katagorier:

X rapporter, som kun aflæser uden at nulstille

Z rapporter, som aflæser og nulstiller
De fleste rappporter kan tages i begge begge nøglestillinger. Nogle rapporter kan dog kun
tages i den ene stilling, F. eks. ”Kontanter i skuffen” og ”Fra - til PLU” kan kun tages
som X rapport.
Nogle rapporter er identiske, MEN de tages for perioden indtil i dag. Disse rapporter har
separate tællere hvilket tillader opsummering af omsætning for bestemte perioder såsom
dag, uge, måned eller sågar år. X2 rapporter aflæser rapporter for perioden indtil idag,
uden at nulstille og Z2 aflæser rapporter for perioden indtil i dag og nulstiller samtidig.
Periode rapporter opdateres hver gang der køres en Z1 rapport.
En komplet liste over rapport typer følger på næste side.
Kør en rapport - generel instruktion
1. Se i “Rapport typer”.
2. Vælg rapport type og hvilken rapport art..
3. Drej nøglen til den ønskede stilling.
4. Indtast taste sekvens for den valgte rapport.
60  X Funktion
ER-420M
© CASH COM DATA
Rapport typer
Rapport type
Rapport
nummer
Rapport
art
Nøgle
position
Taste sekvens
Finans
1
X
X
1 – SBTL
Z
Z
1 – SBTL
X2
X
201 – SBTL
Z2
Z
201 – SBTL
X
X
2 – SBTL
Z
Z
2 – SBTL
X2
X
202 – SBTL
Z2
Z
202 – SBTL
X
X
3 – SBTL
Z
Z
3 – SBTL
X2
X
203 – SBTL
Z2
Z
203 – SBTL
X
X
4 – SBTL
Z
Z
4 – SBTL
X2
X
204 – SBTL
Z2
Z
204 – SBTL
X
X
5 – SBTL
Z
Z
5 – SBTL
X2
X
205 – SBTL
Z2
Z
205 – SBTL
X
X
6 – SBTL
Z
Z
6 – SBTL
X2
X
208 – SBTL
Z2
Z
208 – SBTL
X
X
9 – SBTL - # - EKSP. - # - EKSP.
X2
X
209 – SBTL - # - EKSP. - # - EKSP.
X
X
11 – SBTL
Z
Z
11 – SBTL
Tid
Alle PLU’er
Alle ekspedienter
Grupper
Alle lagre
Daglig salg
2
3
4
5
6
8
Individuel
ekspedient
9
Åbne borde
11
Fra/til PLU
13
X
X
Fra/til lager
14
X
X
Skuffe total
17
X
X
13-SBTL XXXX – PLU – XXXX – PLU
213-SBTL XXXX – PLU – XXXX – PLU
14-SBTL XXXX –PLU – XXXX – PLU
111-SBTL
X Funktion  61
ER-420M
© CASH COM DATA
Pengeoptælling
Hvis der er tvang for pengeoptælling må de forskellige betalings arter i skuffen optælles,
før der kan køres en X eller Z finans- og ekspedient rapport EKSP. reports.
Indholdet i skuffen kan indtaste som et beløb, eller hver mønt- / seddeltype kan optælles
individuelt, herved kan kasseapparatet bruges com regnemaskine.
Uanset hvilken måde der anvendes vil systemet registrere hvor meget der burde være I
skuffen. På rapporterne vil der så blive skrevet + / - differencer.
F. eks:
1. Drej nøglen til X eller Z position
(afhængig af hvilken rapport type
der er valgt)
2. Tast 90 og tryk på SUBTOTAL
tasten.
9
0
SBTL
DATO 01/11/2004 MAN
3. Indtast kontant omsætning.
9
8
7
6
KONT
TID
03:15
***
KASSE DEKLARATION
***
KONTANT
98.76
CHECK
20.00
INDTAST BELØB
118.76
BEHOLD. TL
118.76
FORSKEL
0.00
4. Indtast check omsætning.
EKSP. 1
2
0
0
0
No.000001
00000
CHECK
5. Tryk på KONTANT tasten når alle
beløb er optalt for at færdiggøre
optælling.
KONT
62  X Funktion
ER-420M
© CASH COM DATA
Service Mode Programmering
Overview
The following procedures are done from the Service Mode menu:

Clear all totals

Clear grand total

Clear PLU file

EPROM Information

Memory Allocation

Assignment of functions to keyboard locations

RS232C Port
Service Mode Programmering  63
ER-420M
© CASH COM DATA
Memory Allocation
1. Memory Allocation Step automatically starts after RAM ALL CLEAR.
If you want to allocate memory by default value, Press KONTANT key
only.
Turn the control lock to the S-position.
To allocate memory, enter 60, press the SBTL key.
Refer to the chart below . Enter the index number and press the X/TID
key.
X
X/TIME
X
MEMORY ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
PLU
EKSP.
GROUP
CHECK#
SOFT CHECK LINE
CHECK TYPE : Hard(1), Soft(0)
PRICE LEVEL
MIX AND MATCH
2. Enter the Number to allocate for the Memory Item and Press KONTANT
key.
See the example data table below
N
CASH
MEMORY ITEM
PLU
EKSP.
GROUP
CHECK #
SOFT CHECK LINE
CHECK TYPE
PRICE LEVEL
MIX AND MATCH
N
1000 (Max.10000)
15 (Max. 99)
20 (Max. 99)
20 (Max. 500)
50 (Max. 100)
0(Soft Check), 1(Hard Check)
1 (Max. 2)
20 (Max. 100)
Default Memory Allocation
3. If you want to finish memory allocation, Enter KONTANT key with no
numeric key input. And if you want to allocate another memory area,
Repeat 3,4 STEP.
CASH
64  Service Mode Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Clear Totals
1.Turn the control lock to the S position.
2.To Reset Totals, enter 20, press the SBTL key.
2
0
SBTL
Clear Grand Totals
1.Turn the control lock to the S position.
2. To Reset Grand Totals, enter 30, press the SBTL key.
3
0
SBTL
Clear PLU File
1.Turn the control lock to the S position.
2.To Reset PLU file, enter 40, press the SBTL key.
4
0
SBTL
Eprom Information
1.Turn the control lock to the S position.
2.To Scan Eprom Information, enter 50, press the SBTL key.
5
0
SBTL
Service Mode Programmering  65
ER-420M
© CASH COM DATA
Initial Clear
1.Turn the control lock to the P position.
2.Turn the power switch to the OFF position .
3.Press and hold the SUBTOTAL key. While continuing to hold the KONTANT
key, turn the power switch to the ON position.
PC Online Mode
In ER-52XX series, There are no special commands to enter PC Online Mode.
When you want to enter PC Online mode, All you have to do is to set 232 Communication Option in
Programming.
When PC sends commands to the ECR, the ECR will be automatically in Online Mode if connected.
Function Key Assignment Programming
Function keys may be relocated, inactivated or changed with this program. For example, you may
wish to place functions, such as PREVIOUS BALANCE and SERVICE that are not placed on the
default keyboard. Or perhaps, you may wish to remove a function, such as CANCEL, for security
reasons.
Please note the following limitations:

If you assign a duplicate of a function code, the duplicate will function exactly as the
original - you will not get separate totals and counters on reports for the duplicated
key.

You can reassign keys only in locations that are programmable. See "Tastaturer",
where the key locations that may be programmed are identified.
To Assign a Function Key to a Location:
1. Turn the control lock to the S position.
2. Enter 70, press the SBTL key.
7
0
SBTL
3. Refer to Function Key Codes to find the code for the key you wish to
assign, press the location you wish to program. Repeat this step to assign
another key.
Key
Location
Key Code
4. Press the KONTANT key to finalise key assignment program.
CASH
66  Service Mode Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Function Key Codes
Code
Function
Code
Function
Code
Function
Code
Function
1
NLU 1
79
CHARGE 7
109
MACRO 9
139
VOID ITEM
50
NLU 50
80
CHARGE 8
110
MACRO 10
140
WASTE
51
Numeric 1
81
111
MDSE RETURN
141
VALIDATION
52
Numeric 2
82
CHEQUE
KONTANTING
ENDORSE
112
MODIFIER 1
142
PAYMENT
53
Numeric 3
83
CHEQUE TEND
113
MODIFIER 2
143
RCTP ON/OFF
54
Numeric 4
84
CHECK #
114
MODIFIER 3
144
J. FEED
55
Numeric 5
85
CLEAR (ESC)
115
MODIFIER 4
145
KEBD SHIFT
56
Numeric 6
86
EKSP. #
116
MODIFIER 5
146
INACTIVE
57
Numeric 7
87
CURR. CONV. 1
117
P/BAL
147
NON ADD
58
Numeric 8
88
CURR. .CONV. 2
118
PAID OUT 1
59
Numeric 9
89
CURR. CONV. 3
119
PAID OUT 2
60
Numeric 0
90
CURR. CONV. 4
120
PAID OUT 3
61
Numeric 00
91
DRIVE THRU
121
PAPER FEED
62
DECIMAL
92
EAT IN
122
PRINT CHECK
63
#/NS
93
ERR CORRECT
123
PROMOTION
64
%1
94
F/S SHIFT
124
REC ON ACCT 1
65
%2
95
F/S SUB
125
REC ON ACCT 2
66
%3
96
F/S TEND
126
REC ON ACCT 3
67
%4
97
GUEST
127
SUBTOTAL
68
%5
98
PLU
128
SCALE
69
QTY/TID
99
PRICE LEVEL 1
129
SERVICE
70
ADD CHECK
100
PRICE LEVEL 2
130
TABLE #
71
CANCEL
101
MACRO 1
131
TARE
72
KONTANT
102
MACRO 2
132
TAKE OUT
73
CHARGE 1
103
MACRO 3
133
TAX EXEMPT
74
CHARGE 2
104
MACRO 4
134
MOMS SHIFT 1
75
CHARGE 3
105
MACRO 5
135
MOMS SHIFT 2
76
CHARGE 4
106
MACRO 6
136
MOMS SHIFT 3
77
CHARGE 5
107
MACRO 7
137
MOMS SHIFT 4
78
CHARGE 6
108
MACRO 8
138
TIP
Service Mode Programmering  67
ER-420M
© CASH COM DATA
RS232C Port 1/RS232C Port 2 Options
Turn the control lock to the S position
To program POR enter 80 and press SBTL key.
To program PORT2 enter 81 and press SBTL key.
Repeat for another
Index
8
0
SBTL
N1
XTIME
N2
CASH
CASH
N2
CASH
CASH
PORT 1
Repeat for another
Index
8
1
SBTL
N1
XTIME
PORT 2
N1
OPTION
N2
VALUE
1
Baud Rate
0
9600 BPS
1
1200 BPS
2
2400 BPS
3
4800 BPS
4
19200 BPS
0
NONE
1
ODD
2
EVEN
0
8 BITS
1
7 BITS
0
1 BIT
1
2 BIT
0
NONE
1
PC
4
RECEIPT PRINTER
6
SCANNER
7
COIN
9
POLE
2
3
4
5
Parity
Data Bits
Stop Bits
Device Function
6
Initial Feeding Line KP
0 - 20
7
End Feeding Line KP
0 - 20
68  Service Mode Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
N1
OPTION
N2
8
Initial Feeding Line Slip
0 - 20
9
Print Line On Guest Check
0 - 50
11
Printer Type
12
13
NONE
1
SAMSUNG SRP-100
2
SRP-270
3
SRP-300
4
SRP-350
5
CITIZEN3550
6
CITIZEN810
7
CITIZEN230
8
EPSON TMT88-2
9
EPSON U200
10
EPSON U295
11
EPSON U300
12
EPSON U325
13
EPSON U375
14
STAR SP-200
15
STAR SP-298
16
STAR SP-300
17
STAR TSP-200
0
EPSON
1
ICD
0
EFT GLED
1
EFT INGE
2
EFT ZVT700
EFT Type
EFT Config Byte
15
EFT Currency
16
0
Pole Display
14
EFT Password
VALUE
0-127
0
NONE
1
DM
2
EURO
0-99999999
Service Mode Programmering  69
ER-420M
© CASH COM DATA
Programmering
Tekst programmering
Der kan programmeres/ændres tekster på PLU’er, funktioner, ekspedienter og logo. der er
to metoder til at ”skrive” tekster på. Bogstavering på tastatur eller med koder
Dette kapitel beskriver begge metoder. ER420M/40 benytter tastatur som standard og
ER5215 bruger koder.
70  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Tekstprogrammering med tastatur
ER-420M tastaturark
J
C
F
I
B
E
H
A
D
G
L
K
7
8
9
P
T
X
Z
SPACE
4
5
6
O
S
W
Y
DOUBLE
1
2
3
N
R
V
0
00
.
M
Q
U
CAPS
Programmering  71
ER-420M
© CASH COM DATA
Tekstprogrammering med koder
Hvis tastaturet ændres ved at slette taster eller lave dobbelt taster kan det være
nødvendigt at indkode tekster ved hjælp af koder. Disse koder er vist i nedenfor i
tabelform..
Tekst koder
KARAKTER
Ç
ü
é
â
ä
à
å
ç
ê
ë
KODE
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
KARAKTER
è
ï
î
ì
Ä
Å
É
æ
Ǽ
ô
019
020
KODE
011
012
013
014
015
016
017
018
KARAKTER
ö
ò
û
ù
ÿ
ö
Ü
¢
¥
KODE
021
022
023
024
027
028
029
030
€
SPACE
!
"
025
0#
026
KARAKTER
$
%
&
'
(
KODE
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
KARAKTER
KODE
)
041
*
042
+
043
,
044
045
.
046
/
047
0
048
1
049
2
050
KARAKTER
KODE
3
051
4
052
5
053
6
054
7
055
8
056
9
057
:
058
;
059
<
060
KARAKTER
KODE
=
061
>
062
?
063
@
064
A
065
B
066
C
067
D
068
E
069
F
070
KARAKTER
KODE
G
071
H
072
I
073
J
074
K
075
L
076
M
077
N
078
O
079
P
080
KARAKTER
KODE
Q
081
R
082
S
083
T
084
U
085
V
086
W
087
X
088
Y
089
Z
090
KARAKTER
KODE
091
Ø
092
ø
093
094
095
096
a
097
b
098
c
099
d
100
KARAKTER
KODE
e
101
f
102
g
103
h
104
I
105
j
106
k
107
l
108
m
109
n
110
KARAKTER
KODE
o
111
p
112
q
113
r
114
s
115
t
116
u
117
v
118
w
119
x
120
KARAKTER
KODE
y
121
z
122
BACK SPACE
123
72  Programmering
Double
999
ER-420M
© CASH COM DATA
Moms Programmering
ER-420MM/15/40 har kapacitet til at supportere fire forskellige moms satser. Moms kan beregnes som enten en fast
% sats, fra mellem 0,001% til 99,999%. moms satserne kan programmeres til enten, at tillægge moms til netto beløb
eller udvise moms af brutto beløb.
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
Fast Procentuel Moms Sats Programmering
Ved brug af fast moms sats, bruges føgende metode til at programmere den faste moms sats.
Fast procentuel moms sats & status Programmering
1. Drej nøglen til P position.
2. Hvis momsen er en procent med decimaler (0.000-99.999), er det ikke
nødvendigt at taste foranstillede nuller. For eksempel, for 6%, indtast
06.000 eller 6.000.
3. For moms type:
Hvis momsen er en procent, der tillægges netto salget, indtast:
0
Hvis momsen skal beregnes og vises af brutto salget, indtast:
2
4. Tryk på Moms tasten for den moms der ønskes programmeret.
5. Tryk på KONTANT tasten for at afslutte programmering.
Moms sats programmering
.
Moms sats
Husk decimaler
0
MOMS
(1/2/3/4)
KONT
Moms
type
Programmering  73
ER-420M
© CASH COM DATA
PLU Programmering
Alle PLU’er, uanset de anvendes som direkte taster, eller benyttes ved indtastning af et nummer og tryp på
PLU tasten har samme programmerings optioner. Disse optioner programmeres gennem separate program
menu’er:

Program 100 – PLU status Programmering bestemmer om PLU’en åben,
fastpris eller inaktiv. Her bestemmes også om der er moms på PLU’en, om
den er positiv, negativ, enkelt eller begrænset.

Program 150 – PLU til gruppe. Det er muligt at tildele en PLU til to
forskellige grupper, der hver isaær opdateres med omsætning.

Program 200 - PLU Pris/HALO programmering tildeler en fast pris på
PLU’en, eller hvis denne er åben, en evt. øvre begrænsning for indtastning
af beløb.

Program 250 - PLU lager programmering tildeler en lagerstyring

Program 300 - PLU tekst programmering tillader indkodning af navn på
PLU’en med op til 18 karakterer for hver PLU.

Program 350 - PLU link programmering tillader at linke en PLU til en
anden PLU, så salget af den første PLU automatisk vil tage den anden med
sig.

Program 400 - PLU slet programmering tillader sletning af PLU’en.

Program 450 - PLU Mix & Match programmering muliggør flerstyksog/eller mængde rabatter.
74  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Program 100 - PLU status programmering
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, tast 1 0 0, og tryk på SUBTOTAL tasten.
1
0
0
SBTL
3. Vælg den PLU eller PLU’er der ønskes programmeret på en af følgende
måder:

Tryk på en PLU taste på tastatur, eller
PLU

Tryk på den første PLU taste der skal have samme status og tryk på den
sidste PLU taste, eller
PLU

PLU
Indtast op til 15 cifre på en PLU og tryk på PLU tasten, eller
Indtast PLU#, op
til 15 cifre

PLU
Indtast nummeret på den første PLU der skal have samme status og tryk
på PLU tasten. Indtast nummeret på den sidste PLU og tryk på PLU
tasten.
Indtast PLU#, op
til 15 cifre
Indtast PLU#, op
til 15 cifre
PLU
PLU
4. Se "PLU status tabel" for at finde værdierne for N1 til N9. (Hvis der er
mere end en option på en adresse, lægges værdierne sammen og det er så
summen der indtastes com værdi. F. eks. hvis PLU’en skal være åben og
have moms 1, sammentæl værdierne for valget, 1 + 4, og indtast værdien
"5" på adresse N1.) Indtast værdierne der er valgt og tryk på X tasten.
(Man behøver ikke at indtaste indtaste 0 værdier før den aktuelle
adresse. F. eks hvis der kun skal indtastes en værdi 1 på adresse N8, er det
nok at taste 10.).
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
X/TIME
5. For at programmere flere PLU’er, gentages fra punkt 3, eller afslut
programmeringen ved at trykke på KONTANT tasten.
KONT
Programmering  75
ER-420M
© CASH COM DATA
PLU status tabel
Adresse
N1
Program option
Værdi
PLU er fastpris?
Ja = 0
No = 1
Ja = 0
No = 2
Ja = 4
No = 0
Ja = 1
No = 0
Ja = 2
No = 0
Ja = 4
No = 0
Ja = 1
No = 0
Ja = 2
No = 0
Ja = 4
No = 0
Ja = 1
No = 0
Ja = 2
No = 0
Ja = 4
No = 0
Ja = 1
No = 0
Ja = 2
No = 0
Ja = 2
No = 0
Ja = 4
No = 0
Ja = 0
No = 1
Ja = 0
No = 2
Ja = 0
No = 4
Ja = 0
No = 1
Ja = 0
No = 2
Ja = 4
No = 0
Ja = 0
No = 1
Ja = 2
No = 0
PLU er åben pris?
PLU er med moms 1?
N2
PLU er med moms 2?
PLU er med moms 3?
PLU er med moms 4?
N3
PLU is food stamp eligible?
PLU er negativ?
PLU er hash?
N4
PLU er enkeltvare?
Tvang for indtastning af nummer?
PLU er gallon?
N5
PLU er lagerstyret?
PLU er inaktiv?
N6
PLU er en condiment?
Tvang for condiment indtastning?
N7
Print PLU på bon?
Print PLU på detail?
Print PLU på regning?
N8
Print stk. pris på bon?
Print stk. pris på regning?
PLU er ikke med I PROMO funktion?
N9
PLU tæller slettes ikke med en PLU Z rapport?
PLU fastpris kan overskrives i MGR funktion?
76  Programmering
=
Sum
ER-420M
© CASH COM DATA
Program 110 - PLU automatisk tara programmering
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, tast 1 1 0, og tryk på SUBTOTAL tasten.
1
1
0
SBTL
3. Vælg den PLU eller PLU’er der ønskes programmeret på en af følgende
måder:

Tryk på en PLU taste på tastatur, eller
PLU

Tryk på den første PLU taste der skal have samme status og tryk på den
sidste PLU taste, eller
PLU

PLU
Indtast op til 15 cifre på en PLU og tryk på PLU tasten, eller
Indtast PLU#, op
til 15 cifre

PLU
Indtast nummeret på den første PLU der skal have samme status og tryk
på PLU tasten. Indtast nummeret på den sidste PLU og tryk på PLU
tasten.
Indtast PLU#, op
til 15 cifre
PLU
Indtast PLU#, op
til 15 cifre
PLU
4. Indtast en værdi (1-5) for at identificere nummeret på den
forprogrammerede tara, der ønskes fratrukket PLU’en, når denne sælges
som vægt PLU. (ved brug af tilsluttet vægt). Tast 0 for at slette den
automatiske tara.
N1
X/TIME
5. For at programmere flere PLU’er, gentages fra punkt 3, eller afslut
programmeringen ved at trykke på KONTANT tasten.
KONT
Programmering  77
ER-420M
© CASH COM DATA
Program 150 - PLU gruppe programmering
Hver PLU kan henvise til ethvert niveau af grupper. Gruppe totaler vises på rapporter, så man kan
følge salget af forskellige varetyper. Grupper kan også bruges til at bestemme hvordan og hvad der
printes på en evt. køkkenprinter.
Bemærk: PLU’en vil tilhøre gruppe "0", hvis den ikke programmeres (1-20).
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, tast 1 5 0, og tryk på SUBTOTAL tasten.
1
5
0
SBTL
3. Vælg den PLU eller PLU’er der ønskes programmeret på en af følgende
måder:

Tryk på en PLU taste på tastatur, eller
PLU

Tryk på den første PLU taste der skal have samme status og tryk på den
sidste PLU taste, eller
PLU

PLU
Indtast op til 15 cifre på en PLU og tryk på PLU tasten, eller
Indtast PLU#, op
til 15 cifre

PLU
Indtast nummeret på den første PLU der skal have samme status og tryk
på PLU tasten. Indtast nummeret på den sidste PLU og tryk på PLU
tasten.
Indtast PLU#, op
til 15 cifre
PLU
Indtast PLU#, op
til 15 cifre
PLU
4. Indtast op til 2 cifre for at identificere den eller de grupper PLU
omsætningen skal vises i. F. eks. indtast 1 0 for gruppe 10 eller 0 4 for
gruppe 4. Tryk på X tasten.
X
3. gruppe
2. gruppe
1. gruppe
5. For at programmere flere PLU’er, gentages fra punkt 3, eller afslut
programmeringen ved at trykke på KONTANT tasten.
KONT
78  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Program 200 - PLU Pris/HALO programmering
Hvis en PLU er åben (uden fast pris), kan der sættes en HALO (maksimum begrænsning for
indtastning af værdi). Hvis en PLU er fast pris, kan prisen indtastes her. Hvis en PLU er gallon,
kan pris pr. gallon programmeres her).
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, tast 2 0 0, og tryk på SUBTOTAL tasten.
2
0
0
SBTL
Vælg den PLU eller PLU’er der ønskes programmeret på en af følgende
måder:
3.

Tryk på en PLU taste på tastatur, eller
PLU

Tryk på den første PLU taste der skal have samme status og tryk på den
sidste PLU taste, eller
PLU

PLU
Indtast op til 15 cifre på en PLU og tryk på PLU tasten, eller
Indtast PLU#, op
til 15 cifre

PLU
Indtast nummeret på den første PLU der skal have samme status og tryk
på PLU tasten. Indtast nummeret på den sidste PLU og tryk på PLU
tasten.
Indtast PLU#, op
til 15 cifre
PLU
Indtast PLU#, op
til 15 cifre
PLU
4. Hvis PLU’en er åben, kan der indtastes en HALO på op til 7 cifre. Hvis
prisen er fast, indtast prisen i stedet fo.
X
Pris/HALO
Hvis der bruges 2 prisniveauer, gentages prisen her for pris 2.
X
Pris/HALO
5. For at programmere flere PLU’er, gentages fra punkt 3, eller afslut
programmeringen ved at trykke på KONTANT tasten.
KONT
Programmering  79
ER-420M
© CASH COM DATA
Program 250 - PLU lager programmering
Med denne program kode kan der tillægges lager til den eller de PLU’er der skal køre med
lagerstyring.
1.
Drej nøglen til P position.
2.
For at starte programmering, tast 2 5 0, og tryk på SUBTOTAL tasten.
2
3.
5
0
SBTL
Vælg den PLU eller PLU’er der ønskes programmeret på en af
følgende måder:

Tryk på en PLU taste på tastatur, eller
PLU
 Tryk på den første PLU taste der skal have samme status og tryk på
den sidste PLU taste, eller
PLU
PLU
 Indtast nummeret på den første PLU der skal have samme status og
tryk på PLU tasten. Indtast nummeret på den sidste PLU og tryk på
PLU tasten.
Indtast PLU#, op
til 15 cifre
PLU
 Indtast nummeret på den første PLU der skal have samme status og
tryk på PLU tasten. Indtast nummeret på den sidste PLU og tryk på
PLU tasten.
Indtast PLU#, op
til 15 cifre
4.
PLU
Indtast PLU#, op
til 15 cifre
PLU
Indtast lageret der ønskes tillagt det aktuelle lager (op til 6 cifre). Tryk
på X tasten.
X
Lager antal
5.
For at programmere flere PLU’er, gentages fra punkt 3, eller afslut
programmeringen ved at trykke på KONTANT tasten.
KONT
80  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Program 300 - PLU tekst programmering
Programmer tekst ved hjælp af det alfanummeriske tastatur eller ved indtastning af 3 cifre for hver
bogstev. For at bruge det alfanummeriske tastatur må der vælges ‘N’ i system option #25(Se
“System Option Programmering).
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, tast 3 0 0, og tryk på SUBTOTAL tasten.
3
0
0
SBTL
3. Vælg den PLU der ønskes programmeret på en af følgende måder:

Tryk på en PLU taste på tastatur, eller
PLU

Indtast op til 15 cifre for PLU nummer og tryk på PLU tasten, eller
Indtast PLU#, op
til 15 cifre
4.
PLU
Hvis der programmeres tekst ved hjælp af det alfanummeriske tastatur,
Tryk op til 18
bogstaver
X
eller,
Indtast op til 18
tre cifret koder
X
5. For at programmere flere PLU’er, gentages fra punkt 3, eller afslut
programmeringen ved at trykke på KONTANT tasten.
KONT
Programmering  81
ER-420M
© CASH COM DATA
Program 350 - PLU Link Programming
PLU link programmering tillader at linke en PLU til en anden PLU, så salg af den første PLU
automatisk vil trække den linkede PLU med I salget. For eksempel sælges pant på en sodavand
sammen med selve sodavanden, eller andre ting der normalt sælges sammen.
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, tast 3 5 0, og tryk på SUBTOTAL tasten.
3
5
0
SBTL
3. Vælg den PLU der ønskes programmeret på en af følgende måder:

Tryk på en PLU taste på tastatur, eller
PLU

Indtast op til 15 cifre for PLU nummer og tryk på PLU tasten, eller
Indtast PLU#, op
til 15 cifre
PLU
4. Indtast nummeret på den PLU som PLU’en ønskes linket til, tryk på PLU
tasten. Eller tryk på PLU tasten på tastaturet om PLU’en ønskes linket til.
Indtast PLU#, op
til 15 cifre
PLU
PLU
eller,
Hvis link ønskes fjernet,
0
PLU
5. For at programmere flere PLU’er, gentages fra punkt 3, eller afslut
programmeringen ved at trykke på KONTANT tasten.
KONT
82  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Program 400 – PLU slet programmering
BEMÆRK: For at slette en PLU, må alle totaler for PLU’en først slettes I en Z rapport (inklusiv
lager og PLU rapporter.)
1.
Drej nøglen til P position.
2.
For at starte programmering, tast 4 0 0, og tryk på SUBTOTAL tasten.
4
3.
0
0
SBTL
Vælg den PLU der ønskes programmeret på en af følgende måder:

Tryk på en PLU taste på tastatur, eller
PLU

Tryk på den første PLU taste der ønskes slettet, tryk så på den sidste
PLU taste der ønskes slettet,eller
PLU

PLU
Indtast op til 15 cifre for PLU nummer og tryk på PLU tasten, eller
Indtast PLU#, op
til 15 cifre

PLU
Indtast nummeret på den første PLU i en række der ønskes slettet, tryk
på PLU tasten, indtast så det sidste nummer i rækkefølgen og tryk på
PLU tasten.
Indtast PLU#, op
til 15 cifre
PLU
Indtast PLU#, op
til 15 cifre
PLU
1. Tryk på X tasten.
X
2. For at programmere flere PLU’er, gentages fra punkt 3, eller afslut
programmeringen ved at trykke på KONTANT tasten.
KONT
Programmering  83
ER-420M
© CASH COM DATA
Program 450 - PLU Mix/Match programmering
1. Drej nøglen til P position.
2.
For at starte programmering, tast 4 5 0, og tryk på SUBTOTAL tasten.
4
3.
5
0
SBTL
Vælg den PLU der ønskes linket til mix/match tabellen:

Tryk på en PLU taste på tastatur, eller
PLU

Tryk på den første PLU taste der ønskes linket, tryk så på den sidste
PLU taste der ønskes linket,eller
PLU

PLU
Indtast op til 15 cifre for PLU nummer og tryk på PLU tasten, eller
Indtast PLU#, op
til 15 cifre

PLU
Indtast nummeret på den første PLU i en række der ønskes linket, tryk
på PLU tasten, indtast så det sidste nummer i rækkefølgen og tryk på
PLU tasten.
Indtast PLU#, op
til 15 cifre
PLU
Indtast PLU#, op
til 15 cifre
PLU
4. Indtast nummeret på mix/match tabellen, tryk på X tasten.
X
5. For at programmere flere PLU’er, gentages fra punkt 3, eller afslut
programmeringen ved at trykke på KONTANT tasten.
KONT
84  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
System Option programmering
Refererer til “System Option Tabel” for et overblik over de forskellige options. Vær opmærksom hvad de enkelte
options betyder før der laves ændringer.
BEMÆRK: Efter en “Clear memory” vil alle optioner automatisk være sat til 0. Da de mest
almindelige optioner automatisk er sat til 0, behøver man ikke ændre på dem.
Programmering af System Option:
1. Drej nøglen til P position.
2. Indtast 3 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
3. Indtast en system option adresse og tryk på X tasten.
4. Indtast værdien for det der er valgt, eller hvis der er flere værdier på samme
adresse lægges disse værdier sammen og summen indtastes. Tryk på
SUBTOTAL tasten.
5. Gentag fra punkt 3 for hver system option der ønskes ændret.
6. Tryk på KONTANT tasten for at afslutte system option programmering.
System Option rækkefølge
Gentag for hver
System Option
3
0
SBTL
X
Adresse #
SBTL
KONT
Værdi
Programmering  85
ER-420M
© CASH COM DATA
System Option Tabel
Adresse
SYSTEM OPTION
VÆRDI
1
Beep er aktiv?
Ja = 0
Nej = 1
2
Ekspedient sign on
type er:
direkte
=
0
kode
=
1
Ekspedienter er:
pop-up
=
1
stay down
=
0
3
4
5
Tvang for lukket skuffe før ekspedition?
Ja = 0
Nej = 1
Åben skuffe alarm er aktiv?
Ja = 2
Nej = 0
Antal sekunder før skuffealarm ved åben skuffe
=
SUM
1-99
(standard er 30 sekunder).
6
7
8
9
Tillad byttepenge funktion efter salg?
Ja = 0
Nej = 1
Åben skuffe ved byttepenge efter salg?
Ja = 0
Nej = 2
Tillad flere bon’er?
Ja = 0
Nej = 4
Optælling af skuffe før rapporter kan udskrives?
Ja = 1
Nej = 0
Tillad kun negativ salg med nøglen i X position
only?
Ja = 2
Nej = 0
Tillad kun 0-salg med nøglen i X position only?
Ja = 1
Nej = 0
Bonnummer nulstilles efter finans rapport?
Ja = 2
Nej = 0
Nulstil grand total efter Z finans rapport?
Ja = 1
Nej = 0
Åben skuffe når rapporter printes?
Ja = 0
Nej = 2
Åben skuffe i trænings funktion?
Ja = 0
Nej = 4
10
Decimal placering : (0,1,2,3) standard=2
11
DATO format er:
12
13
Procent og moms
udregning vil:
Split pris vil:
0-3
DDMMYY =
0
MMDDYY =
1
YYMMDD =
2
runde op på 0.005 =
0
altid runde op =
1
altid runde ned =
2
runde op på 0.005 =
0
altid runde op =
1
86  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Adresse
SYSTEM OPTION
VÆRDI
altid runde ned =
14
Tvang for valg af Eat-in, Take-out & Drive-thru
før ekspeditions start
Hash er
15
16
17
18
19
Ja = 1
Nej = 0
non-add =
0
Normal =
2
Ja = 1
Nej = 0
Nulstil ”Time” rapport Z-tæller efter Z1 er taget?
Ja = 2
Nej = 0
Nulstil ”PLU Rapport” Z-tæller efter Z1 er taget?
Ja = 4
Nej = 0
Nulstil ”Ekspedient Rapport” Z-tæller efter Z1 er
taget?
Ja = 1
Nej = 0
Nulstil ”Gruppe Rapport” Z-tæller efter Z1 er
taget?
Ja = 2
Nej = 0
Nulstil ”Daglig Salgs Rapport” Z-tæller efter Z2
er taget?
Ja = 1
Nej = 0
Papir sensor er aktiv?
Ja = 0
Nej = 2
Split priser er deaktiveret?
Ja = 4
Nej = 0
Tillad antal uden brug af gange taste?
Ja = 1
Nej = 0
tilføj til aktuel lager
2
overskriv aktuel lager
0
Antal af nummeriske tal: 0 er uden begrænsning
SUM
2
Nulstil ”Finans Rapport” Z-tæller efter Z1 er
taget?
Lagerprogrammering
=
0-14
Programmering  87
ER-420M
© CASH COM DATA
Adresse
20
SYSTEM OPTION
Tillad direkte multiplikation med mere end et
tal?
amount tendered =
Tender validation
amount is:
21
22
23
24
25
26
VÆRDI
amount of sale
=
2
0
Ja = 1
Nej = 0
Tillad salg når lager når “0”?
Ja = 0
Nej = 2
Tillad Euro afrunding
Ja = 4
Nej = 0
Tillad afrunding på kontant?
Ja =1
Nej = 0
Tillad Z lager rapport?
Ja =0
Nej = 2
Til =
1
Fra =
0
Ikke i brug
Tekst programmering
keyboard
0
koder
1
% har ingen betydning i nettosalg?
Ja = 2
Nej = 0
Forbyd pengeoptælling?
Ja = 4
Nej = 0
Bord styring =
0
Ekspedient interrupt =
1
27
Forbyd niveau taster:
Niveau 1 =
Niveau 2 =
1
28
Priniveau er:
Pop-up efter styk =
0
Pop-up efter salg =
1
Stay-down =
2
Pop-up efter styk =
0
Pop-up efter salg =
1
Stay-down =
2
29
SUM
Ja = 0
Nej = 1
Display sammenlægger priser ved linkede varer?
Træning
=
Modifier er:
88  Programmering
2
ER-420M
© CASH COM DATA
Print Option Programmering
Refererer til “PrintSystem Option Tabel” for et overblik over de forskellige options. Vær opmærksom hvad de
enkelte options betyder før der laves ændringer.
BEMÆRK: Efter en “Clear memory” vil alle optioner automatisk være sat til 0. Da de mest
almindelige optioner automatisk er sat til 0, behøver man ikke ændre på dem.
Programmering af Print Option:
1. Drej nøglen til P position.
2. Indtast 4 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
3. Indtast en system option adresse og tryk på X tasten.
4. Indtast værdien for det der er valgt, eller hvis der er flere værdier på samme
adresse lægges disse værdier sammen og summen indtastes. Tryk på
SUBTOTAL tasten.
5. Gentag fra punkt 3 for hver system option der ønskes ændret.
6. Tryk på KONTANT tasten for at afslutte system option programmering.
Print Option rækkefølge
Gentag for hver
System Option
4
0
SBTL
X
Adresse #
SBTL
KONT
Værdi
Programmering  89
ER-420M
© CASH COM DATA
Print Option Tabel
Adresse
1
PRINT OPTION
VÆRDI
Print betalingstotaler på ekspedient rapport?
Ja = 1
Nej = 0
Ja = 0
Nej = 2
Ja = 0
Nej = 1
Ja = 2
Nej = 0
Print moms symbol?
2
Skal Rette/Retur totaler printes på Finans rapport?
Skal Audaction totaler printes på Finans rapport?
3
4
5
Skip betalingstotaler med 0-omsætning på Finans
rapport?
Ja = 0
Nej = 1
Skip betalingstotaler med 0-omsætning på
Ekspedient rapport?
Ja = 0
Nej = 2
Print Ekspedient rapport i slutningen af Finans
rapport?
Ja = 4
Nej = 0
Print PLU salg med antal styk?
Ja = 1
Nej = 0
Print PLU’er med 0-omsætning på rapport?
Ja = 2
Nej = 0
Subtotal printes når SUBTOTAL tasten bruges?
Ja = 4
Nej = 0
Ja = 1
Nej = 0
Ja = 0
Nej = 2
Ja = 0
Nej = 1
Ja = 0
Nej = 2
Print procent andel af salget på PLU rapport?
Print bonnummer på bon?
6
Print DATO på bon?
Print TID på journal?
=
SUM
Ikke i brug
Print ekspedient navn på bon?
Ja = 0
Nej = 1
Print Z tæller på rapporter?
Ja = 0
Nej = 2
8
Kr. symbol (se note1 nedenfor)
(normal)
9
Print bon ved sign on/off?
Ja = 1
Nej = 0
Ja = 0
Nej = 2
Ja = 0
Nej = 4
Ja = 0
Nej = 1
Ja = 0
Nej = 2
Ja = 1
Nej = 0
7
Print Grand total på X Finans rapport?
Print Grand total på Z Finans rapport?
10
Print Gross total på X Finans rapport?
Print Gross total på Z Finans rapport?
11
Print subtotal uden moms på bon?
Moms beløb til print
på bon er:
Kombineret =
2
styk =
0
90  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Adresse
12
13
14
15
PRINT OPTION
VÆRDI
Print moms beløb på bon?
Ja = 0
Nej = 1
Print moms totalt?
Ja = 2
Nej = 0
Print moms procenten?
Ja = 4
Nej = 0
Print a breakdown of the VAT eligible sale?
Ja = 1
Nej = 0
Print trænings tekst på bon når kassen anvendes til
træning?
Valuta symbol:
VALUTA #1 =
(se note2 nedenfor)
VALUTA #2 =
Ja = 0
Nej = 2
.
VALUTA #3 =
.
17
VALUTA #4 =
.
19
20
Print KP ordre nummer på bon.
Ja = 0
Nej = 1
Print PLU pris på køkkenprinter?
Ja = 2
Nej = 0
Print salg i rette mode på køkkenprinter?
Ja = 0
Nej = 1
Print salg i trænings mode på køkkenprinter?
Ja = 2
Nej = 0
Opsumer ens varer på køkkenprinter?
Ja = 0
Nej = 1
Opsumer ens varer på regning (bord/kunde)?
Ja = 0
Nej = 2
Vælg enhed når PLU er en
gallon PLU.
0
Gallon
liter
21
22
23
24
=
=
SUM
Euro
16
18
=
4
Print bon hovedtekst på bon?
Ja = 0
Nej = 1
Print bon fodtekst på bon?
Ja = 0
Nej = 2
Print bon hovedtekst på regning?
Ja = 4
Nej = 0
Print bon fodtekst på regning?
Ja = 1
Nej = 0
Print ikke bon hoved-/fodtekst på journal?
Ja = 0
Nej = 2
Print gennemsnitlig styk antal pr. kunde på Finans
rapport?
Ja = 0
Nej = 1
Print gennemsnitlig salg pr. kunde på Finans
rapport?
Ja = 0
Nej = 2
Print dobbelt bon i samme transaktion?
Ja = 0
Nej = 1
Programmering  91
ER-420M
© CASH COM DATA
Adresse
25
26
27
28
29
PRINT OPTION
VÆRDI
Opdel PLU i grupper på køkkenprinter?
Ja = 2
Nej = 0
Print PLU nummer og tekst på bon?
Ja = 4
Nej = 0
Print når der hentes rapporter fra Pc’er?
Ja = 0
Nej = 1
Print PLU# på PLU rapport?
Ja = 2
Nej = 0
Grand total er:
nettosalg =
0
gross salg =
4
komprimeret =
1
normal =
0
Print journal font
Print rettelser på journal i reverse skrift?
Ja = 2
Nej = 0
Journal printer er slået fra?
Ja = 4
Nej = 0
Send ordre til køkkenprinter når der trykkes på
SUBTOTAL tasten?
Ja = 1
Nej = 0
Print DATO på hard check?
Ja = 2
Nej = 0
Print grafisk logo i bonhoved?
Ja = 1
Nej = 0
Print grafisk logo i bonfod?
Ja = 2
Nej = 0
Print grafisk logo i bonhoved på regning?
Ja = 1
Nej = 0
(Virker kun hvis bon anvendes som regning)
Print grafisk logo i bonfod på regning?
(Virker kun hvis bon anvendes som regning)
30
Print hoved - logo
Print fod - logo
=
SUM
Ja = 2
Nej = 0
standard =
0
bruger =
1
standard =
0
bruger =
2
31
Antal tomme linier ved start på bon
0-5
32
Antal tomme linier ved slut af bon
0-5
NOTE 1: Print Option# 8 - Man kan selv bestemme sig for et andet valuta symbol. For at anvende
et andet symbol må dette indtastes, enten ved at bruge bogstaverne på tastaturet eller anvende en 3
cifret kode for tekst. For at programmere tekst med den tre cifrede kode må man vælge ‘N’ i
system option #25(Se “System Option Programmering”).
NOTE 2: Print Option# 14,15,16,17 - Hvis man anvender valutaomregning på kasseapparatet er
det muligt at indtaste forskellige valuta symboler, enten ved at bruge bogstaverne på tastaturet eller
92  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
anvende en 3 cifret kode for tekst. For at programmere tekst med den tre cifrede kode må man
vælge ‘N’ i system option #25(Se “System Option Programmering”).
Programmering  93
ER-420M
© CASH COM DATA
Funktions Taster Programmering
Tre programmer bruges til at programere functions taster;

Program 70 - bruges til at programmere optioner på individuelle taster

Program 80 - bruges til at programmere 18 karakteres tekst på tasterne

Program 90 - bruges til at programmere en maximum indtastning (HALO)

Generel instruktion for programmerne 70, 80 and 90.

Specifik programmerings instruktion for hver funktions tatse.
I dette afsnit findes der:
94  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Program 70 - Functions Taste Optioner
Brug program 70 for at sætte optioner på funktions taster. Fordi der er forskellige muligheder på de
enkelte funktions taster, vil optionerne naturligvis også være forskellige. Se den specifikke
instruktion for hver taste i dette kapitel for at finde optioner for hver taste.
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 7 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
7
0
SBTL
3. Indtast værdien eller værdierne for de forskellige adreser. afhængig af
hvilken funktions taste man programmerer, kan der indtastes op til 6 tal N1
til N6. Indtast summen på de forskellige adresser, man behøver ikke at taste
foranstillede nuller. For eksempel hvis det er muligt at indtaste 6 adresser
men der kun skal ændres på N6 er det nok at indtaste værdien for N6. Tryk
på funktions tasten der ønskes programmeret..
N1
N2
N3
N4
N5
N6
FUNkTION
TASTE
4. For at programmere flere forskellige taster, gentag fra punkt 3, eller tryk på
KONTANT tasten for at afslutte programering.
KONT
Programmering  95
ER-420M
© CASH COM DATA
Program 80 - Functions Taste Tekst
Programmer tekster ved enten ved at bruge bogstaverne på tastaturet eller anvende en 3 cifret kode
for tekst. For at programmere tekst med den tre cifrede kode må man vælge ‘N’ i system option
#25 (Se “System Option Programmering”).
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 8 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
8
0
SBTL
3. Hvis der programmeres direkte på tastatur
Tryk på op til 18
bogstavs taster
X
FUNKTION
TASTE
eller,
Indtast op til
18 tre-karakters
koder
FUNKTION
TASTE
4. For at programmere flere forskellige taster, gentag fra punkt 3, eller tryk på
KONTANT tasten for at afslutte programering.
KONT
96  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Program 90 - Functions Taste HALO
Brug program 90 for at programmere en maximums værdi (HALO) på tasten. Kun specifikke taster
behøver denne programmering. Der kan evt. sættes en HALO på KONTANT, CHECK mv.
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 9 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
9
0
SBTL
3. Indtast en HALO op til otte cifre, (eller "0" for ingen HALO).
Indtast 1-8 cifre
HALO
4. Tryk på funktions tasten på tastaturet der ønskes programmeret.
FUNKTION
TASTE
5. For at programmere flere forskellige taster, gentag fra punkt 2, eller tryk på
KONTANT tasten for at afslutte programering.
KONT
Programmering  97
ER-420M
© CASH COM DATA
MELLEM TOTAL - Funktions Taste Programmering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
N2
N3
SBTL
N1
N2
N3
MELLEM
TOTAL
KONT
OPTION
VÆRDI
Taste er inaktiv?
Ja = 1
Nej = 0
Tvang før betaling?
Ja = 2
Nej = 0
Udskyd bon nummer når denne funktion
anvendes?
Ja = 0
Nej = 4
Slet top-/bund tekster når denne funktion
anvendes?
Ja = 0
Nej = 1
Udelad moms 1?
Ja = 2
Nej = 0
Udelad moms 2?
Ja = 4
Nej = 0
Udelad moms 3?
Ja = 1
Nej = 0
Udelad moms 4?
Ja = 2
Nej = 0
Tvang for validering?
Ja = 4
Nej = 0
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funk tions Taste Tekst”
98  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
SLET BON - Funktions Taste Programmering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
SBTL
N1
SLET B
KONT
OPTION
VÆRDI
Taste er inaktiv?
Ja = 1
Nej = 0
Taste er kun aktiv med nøgle i X position?
Ja = 2
Nej = 0
Tvang for validering?
Ja = 4
Nej = 0
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
HALO
- Refererer til “Program 90 – Funktions Taste HALO”
Programmering  99
ER-420M
© CASH COM DATA
KONTANT - Funktions Taste Programmering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
N2
N3
SBTL
N1
N2
N3
N4
N5
KONT
KONT
OPTION
VÆRDI
Tvang for indtastning af modtaget beløb?
Ja = 1
Nej = 0
Tillad kun betaling med nøgle i X position?
Ja = 2
Nej = 0
Forbyd betaling mindre end salg?
Ja = 4
Nej = 0
Åben kasseskuffe?
Ja = 0
Nej = 1
Udelad moms 1?
Ja = 2
Nej = 0
Udelad moms 2?
Ja = 4
Nej = 0
Udelad moms 3?
Ja = 1
Nej = 0
Udelad moms 4?
Ja = 2
Nej = 0
Tvang for validering?
Ja = 4
Nej = 0
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
HALO
- Refererer til “Program 90 – Funktions Taste HALO”
100  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
KORT 1-8 - Funktions Taste Programmering
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
N2
N3
N4
SBTL
N1
N2
N3
N4
N5
N7
OPTION
VÆRDI
Tvang for indtastning af modtaget beløb?
Ja = 1
Nej = 0
Tillad kun betaling med nøgle i X position?
Ja = 2
Nej = 0
Forbyd betaling mindre end salg?
Ja = 4
Nej = 0
Åben kasseskuffe?
Ja = 0
Nej = 1
Tillad betaling større end salg?
Ja = 2
Nej = 0
Tvang for indtastning af nummer (Non-add)?
Ja = 4
Nej = 0
Udelad moms 1?
Ja = 1
Nej = 0
Udelad moms 2?
Ja = 2
Nej = 0
Udelad moms 3?
Ja = 4
Nej = 0
Udelad moms 4?
Ja = 1
Nej = 0
Tvang for validering?
Ja = 2
Nej = 0
Send til EFT?
Ja = 4
Nej = 0
EFT port
N5
N6
KORT
=
KONT
SUM
0-2
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
HALO
- Referere til “Program 90 – Funktions taste HALO”
Programmering  101
ER-420M
© CASH COM DATA
CHECK - Funktions Taste Programmering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
N2
N3
N4
SBTL
N1
N2
N3
N4
N5
N6
CHECK
OPTION
VÆRDI
Tvang for indtastning af modtaget beløb?
Ja = 1
Nej = 0
Tillad kun betaling med nøgle i X position?
Ja = 2
Nej = 0
Forbyd betaling mindre end salg?
Ja = 4
Nej = 0
Åben kasseskuffe?
Ja = 0
Nej = 1
Udelad moms 1?
Ja = 2
Nej = 0
Udelad moms 2?
Ja = 4
Nej = 0
Udelad moms 3?
Ja = 1
Nej = 0
Udelad moms 4?
Ja = 2
Nej = 0
Tvang for check endorsering?
Ja = 1
Nej = 0
Tvang for validering?
Ja = 2
Nej = 0
KONT
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
HALO
- Refererer til “Program 90 – Funktions Taste HALO”
102  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
CHECK BETALING - Funktions Taste Programmering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
SBTL
N1
CHECK
KONT
KONT
OPTION
VÆRDI
Taste er inaktiv?
Ja = 1
Nej = 0
Taste er kun aktiv med nøgle i X position?
Ja = 2
Nej = 0
Tvang for validering?
Ja = 4
Nej = 0
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
HALO
- Refererer til “Program 90 – Funktions Taste HALO”
Programmering  103
ER-420M
© CASH COM DATA
CHECK PRINT - Funktions Taste Programmering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
N2
SBTL
N1
N2
CHECK
PRINT
KONT
OPTION
VÆRDI
Taste er inaktiv?
Ja = 1
Nej = 0
Print beløb og endorserings tekst?
Ja = 2
Nej = 0
Print DATO?
Ja = 0
Nej = 4
Print TID ?
Ja = 0
Nej = 1
Print ekspedient?
Ja = 0
Nej = 2
Print fortløbende nummer?
Ja = 0
Nej = 4
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
104  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
BORD # - Funktions Taste Programmering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
N2
N3
SBTL
N1
N2
N3
N4
BORD#
OPTION
VÆRDI
Taste er inaktiv?
Ja = 1
Nej = 0
Bord nummer tvang?
Ja = 2
Nej = 0
Må der sælges på andre ekspedienters borde?
Ja = 4
Nej = 0
Skal bord # og saldoprintes på bon?
Ja = 0
Nej = 1
Skal bord # og saldoprintes på køkkenprinter?
Ja = 0
Nej = 2
Tillad kun en regning pr. bord?
Ja = 4
Nej = 0
Bord# oprettes automatisk af kasseapparat?
Ja = 1
Nej = 0
NY SALDO taste bruges som Drive thru genkald
taste?
Ja = 2
Nej = 0
Længde af bordnummer (0-9)
N4
KONT
=
SUM
0-9
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
Programmering  105
ER-420M
© CASH COM DATA
VALUTA KURS - Funktions Taste Programmering
Currency Conversion Rate - Program 90
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 9 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
9
0
SBTL
3. Indtast valuta kursen, op til 7 cifre (bruk ikke komma), indtast så et
nummer fra 0 til 7 for at identificere decimal position. Se "Valuta
Omregnings Kurs" nedenfor.
Valuta kurs
Decimal
position
4. Tryk på den funktions taste på tastatur der ønskes programmeret.
FUNKTION
TASTE
5. For at programmere tilsvarende taster, fortsæt fra punkt 3, eller tryk på
KONTANT tasten for at afslutte programmering.
KONT
Valuta Omregnings Kurs Programmering eksempel
BEMÆRK: Udenlandsk valuta indtastes ved at dividere valutaen op I hundrede og indtaste denne
værdi. F. eks. Euro til kurs 750 (100 / 750 = 0,1333). Det er ikke nødvendigt at taste foranstillede
nuller
100 Euro koster 750 kroner.
0
1
3
Valuta kurs
3
3
4
Decimal
position
106  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
DRIVE THRU / EAT IN / TAKE OUT - Funktions Taste
Programmering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
SBTL
N1
DRIVE
THRU
N2
KONT
Gentag for næste
funktions taste
7
0
SBTL
N1
N2
EAT
IN
KONT
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
N2
SBTL
N1
N2
TAKE
OUT
KONT
OPTION
VÆRDI
Udelad moms 1?
Ja = 1
Nej = 0
Udelad moms 2?
Ja = 2
Nej = 0
Udelad moms 3?
Ja = 4
Nej = 0
Udelad moms 4?
Ja = 1
Nej = 0
Tvang for validering?
Ja = 2
Nej = 0
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
Programmering  107
ER-420M
© CASH COM DATA
FEJL - Funktions Taste Programmering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
SBTL
FEJL
N1
KONT
OPTION
VÆRDI
Taste er inaktiv?
Ja = 1
Nej = 0
Taste er kun aktiv med nøgle i X position?
Ja = 2
Nej = 0
Tvang for validering?
Ja = 4
Nej = 0
=
SUM
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
HALO
- Refererer til “Program 90 – Funktions Taste HALO”
F/S SUBTOTAL - Function Key Programmering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
SBTL
N1
F/S
SUBTOTAL
KONT
OPTION
VÆRDI
Taste er inaktiv?
Ja = 1
Nej = 0
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
108  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
F/S BETALING - Funktions Taste Programmering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
N2
SBTL
N1
N2
F/S
BETAL
KONT
OPTION
VÆRDI
Udelad moms 1?
Ja = 1
Nej = 0
Udelad moms 2?
Ja = 2
Nej = 0
Udelad moms 3?
Ja = 4
Nej = 0
Udelad moms 4?
Ja = 1
Nej = 0
Betaling er tilladt med et hvilket som helst
beløb?
Ja = 2
Nej = 0
Tilbagebetaling af F/S
betaling er i
N3
N3
kontant =
4
F/S betaling =
0
Åben kasseskuffe?
Ja = 0
Nej = 1
Tvang for validering?
Ja = 2
Nej = 0
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
HALO
- Refererer til “Program 90 – Funktions Taste HALO”
Programmering  109
ER-420M
© CASH COM DATA
GÆSTER - Funktions Taste Programmering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
SBTL
N1
GUEST
KONT
OPTION
VÆRDI
Gæste antal er tvungen bord salg?
Ja = 1
Nej = 0
Indtast gæste antal før registrering?
Ja = 2
Nej = 0
Print antal gæster på køkkenprinter?
Ja = 4
Nej = 0
=
SUM
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
PRIS NIVEAU 1-2 - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
SBTL
N1
N2
PRIS N
KONT
OPTION
VÆRDI
Print niveau tekst på køkkenprinter?
Ja = 1
Nej = 0
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
110  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
ÅBEN SKUFFE - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
N2
N3
N4
SBTL
N1
N2
N3
N4
SKUFFE
KONT
OPTION
VÆRDI
Åben Skuffe er inaktiv?
Ja = 1
Nej = 0
Taste er kun aktiv med nøgle i X position?
Ja = 2
Nej = 0
Åben Skuffe er inaktiv efter indtastning på
nummer tasten?
Ja = 4
Nej = 0
Tvang for indtastning af nummer på nummer
taste inden salg?
Ja = 1
Nej = 0
Print bon når Åben Skuffe taste anvendes?
Ja = 0
Nej = 2
Indtastning af nummer på nummer taste er
forbudt?
Ja = 4
Nej = 0
Tvungen nummerindtastning skal matche max.
antal cifre i adressen nedenfor (N4)?
Ja = 1
Nej = 0
Print nummer på regning?
Ja = 2
Nej = 0
Indtast maksimum cifre der kan tastes på nummer
tasten. 0 betyder ingen begrænsning.
=
SUM
0-8
Programmering  111
ER-420M
© CASH COM DATA
Tekst - Programs 80 & 81
Da der er to funktioner på samme taste, Nummer taste og Åben Skuffele, er der forskellige
programmer til at programmere tekst i.
Programmering af Åben Skuffe:
Gentag for næste
funktions taste
8
0
Indtast op til 18 3-cifrede koder,
eller 18 taster med bogstaver
descriptors
SBTL
FUNKTION
TASTE
KONT
Programmering af Nummer:
Gentag for næste
funktions taste
8
0
SBTL
Indtast op til 18 3-cifrede koder,
eller 18 taster med bogstaver
descriptors
FUNKTION
TASTE
KONT
RETUR - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
N2
SBTL
N1
N2
RETUR
KONT
OPTION
VÆRDI
Taste er inaktiv?
Ja = 1
Nej = 0
Taste er kun aktiv med nøgle i X position?
Ja = 2
Nej = 0
Tvungen validering?
Ja = 4
Nej = 0
Tilføj til Grand Total på Finans/Eksp. rapport
Ja = 1
=
SUM
Nej = 0
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
HALO
- Refererer til “Program 90 – Funktions Taste HALO”
112  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
MODIFIER 1-5 - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
N2
SBTL
N1
N2
N3
MOD
OPTION
VÆRDI
Taste er kun aktiv med nøgle i X position?
Ja = 1
Nej = 0
Ændre PLU#?
Ja = 2
Nej = 0
Print modifier tekst på regning?
Ja = 0
Nej = 1
Print modifier tekst på bon?
Ja = 0
Nej = 2
Print modifier tekst på køkkenprinter?
Ja = 0
Nej = 4
Størrelse af det ændrede ciffer (0-9)
N3
KONT
=
SUM
0-9
* Ændret ciffer (1-14) af PLU#
Gentag for næste
funktions taste
9
0
SBTL
1-14
MOD
KONT
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
Programmering  113
ER-420M
© CASH COM DATA
BETALING - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Repeat for another
function key
7
0
Adresse
N1
SBTL
N1
PAYMENT
CASH
OPTION
VÆRDI
Tvang for at lukke bordet?
Ja = 1
Nej = 0
=
SUM
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
GL. SALDO - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
SBTL
N1
GL.
SALDO
CHECK
KONT
OPTION
VÆRDI
Gl. Saldo kan indtastes på et vilkårligt tidspunkt i
registreringen?
Ja = 1
Nej = 0
Gl. Saldo skal indtastes før start af registrering?
Ja = 2
Nej = 0
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
114  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
PROMO - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
N2
SBTL
N1
N2
PROMO
KONT
OPTION
VÆRDI
Taste er inaktiv?
Ja = 1
Nej = 0
Taste er kun aktiv med nøgle i X position?
Ja = 2
Nej = 0
Udelad moms 1?
Ja = 4
Nej = 0
Udelad moms 2?
Ja = 1
Nej = 0
Udelad moms 3?
Ja = 2
Nej = 0
Udelad moms 4?
Ja = 4
Nej = 0
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
Programmering  115
ER-420M
© CASH COM DATA
UDBETALING 1-3 - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
SBTL
N1
UDBET
KONT
OPTION
VÆRDI
Taste er inaktiv?
Ja = 1
Nej = 0
Taste er kun aktiv med nøgle i X position?
Ja = 2
Nej = 0
Tvang for validering?
Ja = 4
Nej = 0
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
116  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
PRINT REGNING - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
SBTL
Adresse
N1
N2
PRINT
REGN.
KONT
OPTION
VÆRDI
N1
Indtast port (0 – 2 ) - (0 hvis regning skal printes
på bon)
N2
Automatisk Ny Saldo?
Ja = 1
Nej = 0
Udelad print af bon nummer på regning?
Ja = 2
Nej = 0
=
SUM
0-2
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
Programmering  117
ER-420M
© CASH COM DATA
INDBETALING 1-3 - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
SBTL
N1
R/A
KONT
OPTION
VÆRDI
Taste er inaktiv?
Ja = 1
Nej = 0
Taste er kun aktiv med nøgle i X position?
Ja = 2
Nej = 0
Tvang for validering?
Ja = 4
Nej = 0
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
HALO
- Refererer til “Program 90 – Funktions Taste HALO”
118  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
VÆGT - Funktions Taste Programmering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
N2
SBTL
N1
N2
VÆGT
KONT
OPTION
VÆRDI
Taste er inaktiv?
Ja = 1
Nej = 0
Taste er kun aktiv med nøgle i X position?
Ja = 2
Nej = 0
Tillad manuel indtastning af vægt?
Ja = 4
Nej = 0
Fratræk tara ved indtastning af vægt?
Ja = 1
Nej = 0
Vægt symbol for
manuel indtastning:
Kg =
2
Lb =
0
Tillad vægtvarer med vægt eller prisindtastning?
=
SUM
Ja = 4
Nej = 0
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
Programmering  119
ER-420M
© CASH COM DATA
NY SALDO - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
N2
N3
SBTL
N1
N2
N3
N4
NY SAL
OPTION
VÆRDI
Compulsory non-add number before this key is
used?
Ja = 1
Nej = 0
Print på Bom?
Ja = 0
Nej = 2
Taste er kun aktiv med nøgle i X position?
Ja = 4
Nej = 0
Beregn moms 1?
Ja = 0
Nej = 1
Beregn moms 2?
Ja = 0
Nej = 2
Beregn moms 3?
Ja = 0
Nej = 4
Beregn moms 4?
Ja = 0
Nej = 1
Tvang for validering?
Ja = 2
Nej = 0
Indtast port (0 – 2 ) - (0 hvis regning skal printes
på bon).
N4
KONT
=
SUM
0-2
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
120  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
SUBTOTAL - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
SBTL
N1
SUBTOTAL
KONT
OPTION
VÆRDI
Taste er inaktiv?
Ja = 1
Nej = 0
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
Programmering  121
ER-420M
© CASH COM DATA
BORD - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
SBTL
N1
BORD#
KONT
OPTION
VÆRDI
Tvungen bord nummer indtastning før åbning af
et nyt bord?
Ja = 1
Nej = 0
Tvungen at alt salg skal forgå på borde?
Ja = 2
Nej = 0
Print Bord# på køkkenprinter?
Ja = 4
Nej = 0
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
122  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
TARA - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
SBTL
N1
TARA
KONT
OPTION
VÆRDI
Taste er inaktiv?
Ja = 1
Nej = 0
Taste er kun aktiv med nøgle i X position?
Ja = 2
Nej = 0
Brug tara nr. fem til indtastning af tara vægt?
Ja = 4
Nej = 0
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
Programmering  123
ER-420M
© CASH COM DATA
UDEN MOMS - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
N2
SBTL
N1
N2
UDEN
MOMS
KONT
OPTION
VÆRDI
Udelad moms 1?
Ja = 1
Nej = 0
Udelad moms 2?
Ja = 2
Nej = 0
Udelad moms 3?
Ja = 4
Nej = 0
Udelad moms 4?
Ja = 1
Nej = 0
Tvungen brug af Nummer taste, før denne taste
snvendes?
Ja = 2
Nej = 0
Tvang for validering?
Ja = 4
Nej = 0
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
124  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
TIPS - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
SBTL
N1
N2
N3
N4
N3
N4
TIP
OPTION
Type af tips er:
N1
N2
KONT
VÆRDI
Procent =
1
Beløb =
0
Taste er inaktiv?
Ja = 1
Nej = 0
Taste er kun aktiv med nøgle i X position?
Ja = 2
Nej = 0
Tilføj moms 1?
Ja = 4
Nej = 0
Tilføj moms 2?
Ja = 1
Nej = 0
Tilføj moms 3?
Ja = 2
Nej = 0
Tilføj moms 4?
Ja = 4
Nej = 0
Tilføj tips total til NET og GROSS salg total?
Ja = 1
Nej = 0
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
Programmering  125
ER-420M
© CASH COM DATA
VALIDER - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
SBTL
N1
N2
VALID
KONT
OPTION
VÆRDI
Indtast kommunikations port.(0-2)
N1
=
SUM
0-2
Indtast 0 hvis validering ikke bruges.
N2
Taste er inaktiv?
Ja = 1
Nej = 0
Gentag validering flere gange?
Ja = 2
Nej = 0
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
126  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
RETTE - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
SBTL
N1
RETTE
KONT
OPTION
VÆRDI
Taste er inaktiv?
Ja = 1
Nej = 0
Taste er kun aktiv med nøgle i X position?
Ja = 2
Nej = 0
Tvang for validering?
Ja = 4
Nej = 0
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
HALO
- Refer to “Program 90 – Function Key HALO”
Programmering  127
ER-420M
© CASH COM DATA
SPILD - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
N1
SBTL
N1
SPILD
KONT
OPTION
VÆRDI
Taste er inaktiv?
Ja = 1
Nej = 0
Taste er kun aktiv med nøgle i X position?
Ja = 2
Nej = 0
Tvang for validering?
Ja = 4
Nej = 0
=
SUM
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
HALO
- Refer to “Program 90 – Function Key HALO”
128  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
%1- %5 - Funktions Taste Programering
Optioner - Program 70
Gentag for næste
funktions taste
7
0
Adresse
SBTL
N1
N2
N5
1
Procent =
0
Taste er inaktiv?
Ja = 2
Nej = 0
% taste er kun aktiv med nøgle i X position?
Ja = 4
Nej = 0
Åben =
% taste er:
open =
Salg =
sale =
N5
N6
=
SUM
preset0=
item =2
0
Tillad overskrivning af fast % taste?
% taste er:
KONT
1
Styk =
N4
%
Beløb =
Fast =
N3
N6
VÆRDI
% taste er:
N2
N4
OPTION
Bruges som:
N1
N3
Ja = 4
Nej = 0
Positiv
=
1
Negativ
=
0
% beløb er moms 1?
Ja = 2
Nej = 0
% beløb er moms 2?
Ja = 1
Nej = 0
% beløb er moms 3?
Ja = 2
Nej = 0
% beløb er moms 4?
Ja = 4
Nej = 0
Reducer (eller forhøj) subtotal ved %
indtastning?
Ja = 1
Nej = 0
Kan kun bruges en gang efter en subtotal?
Ja = 2
Nej = 0
Tillad flere beløbsrabatter (kupon’er) uden brug
af subtotal?
Ja = 4
Nej = 0
Tillad kun overskrivning af fast % med nøgle i
X position?
Ja = 1
Nej = 0
Tvang for validering?
Ja = 2
Nej = 0
Tekst
- Refererer til “Program 80 – Funktions Taste Tekst”
Programmering  129
ER-420M
© CASH COM DATA
HALO - Program 90
Gentag for næste
funktions taste
9
0
SBTL
Indtast 5 cifret værdi,
eller beløb (se note)
%
KONT
BEMÆRK: Hvis tasten er med beløb, indtast 5 cifret HALO, eller 0 for ingen HALO. Hvis tasten
er med procent, indtast procenten som et 5 cifret format, uden decimaler (XX.XXX). For
eksempel: for 10%, indtast 10000; for 5.55%, indtast 05550; for 99.999%, indtast 99999.
130  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Ekspedient programmering
Ekspedienter kan programmeres med følgende optioner. Disse optioner sættes i separate
programmer:

Program 800 - Ekspedient Kode programmering bestemmer koden der
anvendes ved ekspedient Sign On, hvis denne metode er valgt i system option
#2 (Se "System Option programmering")

Program 801 – Tildel skuffe & Trænings Ekspedient Programmering. Dette
tillader programmering af trænings ekspedienter og alternative skuffer.

Program 810 - Ekspedient Navne Programmering tillader at der
programmeres navne på den enkelte ekspedient, op til 18 bogstaver for hver
ekspedient
Programmering  131
ER-420M
© CASH COM DATA
Program 800 - Ekspedient Kode Programmering
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 8 0 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
8
0
0
SBTL
3. Indtast nummer (1-15) der ønskes programmeret; tryk på X tasten.
X
4. Indtast kode (op til 6 cifre); tryk på SUBTOTAL tasten.
Indtast
ekspedient kode,
op til 6 cifre
SBTL
5. For at programmere flere forskellige ekspedienter, gentag fra punkt 3, eller
tryk på KONTANT tasten for at afslutte programering.
KONT
132  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Program 801 - Tildel skuffe & Trænings ekspedient
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 8 0 1 og tryk på SUBTOTAL tasten.
8
0
1
SBTL
3. Indtast nummer (1-15) der ønskes programmeret; tryk på X tasten.
X
4. Indtast optionen fra tabellen nedenfor, tryk på SUBTOTAL tasten.
Adresse
OPTION
VÆRDI
Skuffe tildeling
0: standard skuffe,
ingen skuffe)
N1
Trænings ekspedient
N2
=
SUM
0-1
1:
Ja=1
Nej=0
N1
N2
SBTL
5. For at programmere flere forskellige ekspedienter, gentag fra punkt 3, eller
tryk på KONTANT tasten for at afslutte programering.
KONT
Programmering  133
ER-420M
© CASH COM DATA
Program 810 - Ekspedient Navne
Programmer tekster ved enten ved at bruge bogstaverne på tastaturet eller anvende en 3 cifret kode
for tekst. For at programmere tekst med den tre cifrede kode må man vælge ‘N’ i system option
#25(Se “System Option Programmering”).
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 8 1 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
8
1
0
SBTL
3. Indtast nummer (1-15) der ønskes programmeret; tryk på X tasten.
X
4. Hvis der anvendes tastatur bogstaver,
Tryk på, op til 18
bogstaver
SBTL
eller,
Indtast op til 18
3-cifrede koder
SBTL
5. Tryk på KONTANT tasten for at afslutte programmering.
CASH
134  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Mix & Match Programmering
Mix & Match tabellerne kan programmeres med følgende optioner. Disse optioner sættes i
separate programmer:

Program 600 - Styk Antal Programmering

Program 601 - Pris Programmering

Program 610 - Mix & Match Tekst Programmering tillader at der
programmeres navne på Mix & Match tabellerne, op til 18 bogstaver.
Programmering  135
ER-420M
© CASH COM DATA
Program 600 - Styk Antal Programmering
1.
Drej nøglen til P position.
2.
For at starte programmering, indtast 6 0 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
6
0
0
SBTL
3. Indtast nummer på den M&M tabel der ønskes programmeret; tryk på X
tasten.
X/TIME
4. Indtast antal, op til 5 cifre. (Maksimum antal der kan indtastes er 50000) ;
tryk på SUBTOTAL tasten.
Indtast op til 5
cifre
SBTL
5. For at programmere flere forskellige M&M tabeller, gentag fra punkt 3,
eller tryk på KONTANT tasten for at afslutte programering.
KONT
Program 601 - Pris Programmering
1.
Drej nøglen til P position.
2.
For at starte programmering, indtast 6 0 1 og tryk på SUBTOTAL tasten.
6
0
1
SBTL
3. Indtast nummer på den M&M tabel der ønskes programmeret; tryk på X
tasten.
X
4. Indtast en pris (op til 7 cifre), tryk på SUBTOTAL tasten.
SBTL
Pris/HALO
5. For at programmere flere forskellige M&M tabeller, gentag fra punkt 3,
eller tryk på KONTANT tasten for at afslutte programering.
136  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Program 610 - Mix & Match Tekst Programmering
Programmer tekster ved enten ved at bruge bogstaverne på tastaturet eller anvende en 3 cifret kode
for tekst. For at programmere tekst med den tre cifrede kode må man vælge ‘N’ i system option
#25(Se “System Option Programmering”).
1.
Drej nøglen til P position.
2.
For at starte programmering, indtast 6 1 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
6
1
0
SBTL
3. Indtast nummer på den M&M tabel der ønskes programmeret; tryk på X
tasten.
X
4. Hvis der anvendes tastatur bogstaver
Tryk på, op til 18
bogstaver
SBTL
eller,
Indtast op til 18
3-cifrede koder
SBTL
5. For at programmere flere forskellige M&M tabeller, gentag fra punkt 3,
eller tryk på KONTANT tasten for at afslutte programering.
KONT
Programmering  137
ER-420M
© CASH COM DATA
Gruppe Programmering
Gruppe totaler har mulighed for at opsumere omsætning af de individuelle PLU’er der er tilknyttet den
enkelte gruppe. Hver PLU kan tilknyttes til en, to eller tre forskellige grupper.

Program 900 tildeler en status til en gruppe, bemærk en gruppe kan
programmeres til ikke at samle omsætning i totalen for alle grupper, eller en
gruppe kan sørge for at alle varer i gruppen sendes til køkkenprinter.

Program 910 anvendes til at skrive tekst på gruppen, så denne lettere kan
forståes på rapporter.
Programmering Gruppe Status - Program 900
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 9 0 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
9
0
0
SBTL
3. Indtast nummer på den gruppe der ønskes programmeret; tryk på X tasten.
X
4. Indtast optionen fra tabellen nedenfor, tryk på SUBTOTAL tasten.
Adresse
N1
N2
OPTION
VÆRDI
Gruppe total er samlet på totalen for alle
gruppe rapport?
Ja = 0
Nej = 1
Send til køkkenprinter?
Ja = 2
Nej = 0
Ingen valg
0
Køkkenprinter port#:
R(print en køkken rekvisition)
1
Køkkenprinter port#: 1
2
Køkkenprinter port#: 2
4
Print rød på køkkenprinter?
N3
N1
N2
N3
=
SUM
Ja = 1
Nej = 0
SBTL
5. For at programmere flere forskellige grupper, gentag fra punkt 3, eller tryk
på KONTANT tasten for at afslutte programering.
KONT
138  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Programming Gruppe Tekster
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 9 1 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
9
1
0
SBTL
3. Indtast nummer (1-20) på den gruppe der ønskes programmeret; tryk på X
tasten.
X
4. Hvis der anvendes tastatur bogstaver
Tryk på, op til 18
bogstaver
SBTL
or,
Indtast op til 18
3-cifrede koder
SBTL
5. For at programmere flere forskellige grupper, gentag fra punkt 3, eller tryk
på KONTANT tasten for at afslutte programering.
KONT
Programmering  139
ER-420M
© CASH COM DATA
Diverse Programmering
Makro taste Sekvens Programmering
Macro’er er specielle funktions taster der bruges til at eksekvere en sekvens af tastetryk
automatisk. For eksempel kan en makro en række af rapporter eller til at modtage et bestemt
forudkodet beløb. Makro’er skal være placeret på tastaturet. (Se "Function Key Assignment
Programming” for at placere makro taster på tastatur.)
Oprette en Makro
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 1 5 0 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
1
5
0
0
SBTL
3. Tryk på den Makro taste der ønskes programmeret.
MAKRO
4. Først skal nøglestilling ændres. Standard nøglestilling er PGM position.
Derfor, hvis der ønskes startet i REG position, drej nøgle til REG position.
Tryk på op til 50 taster
Tryk på,
op til 50 taster
5. Drej nøgle til P position. Tryk på den samme Makro taste for at afslutte
sekvensen
MAKRO
6. For at programmere flere forskellige Makro’er, gentag fra punkt 3, eller
tryk på KONTANT tasten for at afslutte programering.
KONT
Slette en Makro
Hvis der ønskes slettet en taste sekvens fra en makro, udskift den aktuelle funktion med
den INAKTIVE funktion.
140  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Logo Tekst Programmering
Programmering af logo tekster
En top tekst på 6 linier kan printes i hovedet på alle bon’er; en bund tekst kan printes i slutningen
på alle bon’er. Der kan indtastes en endorsement tekst på op til 10 linier, endorsering skal ske på
en slipprinter. Hver linie kan indeholde op til 32 karakterer.
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 7 0 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
7
0
0
SBTL
3. Kig på skemaet herunder og indtast nummeret på den linie der ønskes
programmeret, tryk på X tasten.
N
X
N
Message Line
N
Message Line
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. linie i top tekst
2. linie i top tekst
3. linie i top tekst
4. linie i top tekst
5. linie i top tekst
6. linie i top tekst
1. linie i bund tekst
2. linie i bund tekst
3. linie i bund tekst
4. linie i bund tekst
5. linie i bund tekst
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
6. linie i bund tekst
1. linie til endorsering
2. linie til endorsering
3. linie til endorsering
4. linie til endorsering
5. linie til endorsering
6. linie til endorsering
7. linie til endorsering
8. linie til endorsering
9. linie til endorsering
10. linie til endorsering
4. Hvis der anvendes tastatur bogstaver,
Tryk på, op til 24
bogstaver
SBTL
eller,
Indtast op til 24
3-cifrede koder
SBTL
5. For at programmere flere forskellige linier, gentag fra punkt 3, eller tryk på
KONTANT tasten for at afslutte programering.
KONT
Programmering  141
ER-420M
© CASH COM DATA
Programmering af Finans Rapport Tekst
Finans Rapport Tekst delen tillader at man ændre teksten som printes på finans rapporten i forhold
til den oprindelige. For eksempel, den første total på finans rapporten "+PLU TTL" repræsenterer
total for alle positive PLU’er. Hvis der ønskes indtastet en ny tekst på denne for. eksempel "FOOD
SALG". Man kan ændre en hvilken som helst tekst med op til 18-karakterer. (Se “Finans Rapport
Tekst”).
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 7 0 1 og tryk på SUBTOTAL tasten.
7
0
1
SBTL
3. Kig på skemaet herunder og indtast nummeret på den linie der ønskes
programmeret, tryk på X tasten.
N
4.
X
Hvis der anvendes tastatur bogstaver,
Tryk på, op til 18
bogstaver
SBTL
eller,
Indtast op til 18
3-cifrede koder
SBTL
5. For at programmere flere forskellige linier, gentag fra punkt 3, eller tryk på
KONTANT tasten for at afslutte programering.
KONT
142  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Finans Rapport Tekst
N
Tekst linie
N
Tekst linie
N
Tekst linie
1
+PLU TTL
28
CREDIT MOMS3
55
KREDIT 5 BEH.
2
-PLU TTL
29
CREDIT MOMS4
56
KREDIT 6 BEH.
3
JUSTERET
30
FD/S CREDIT
57
KREDIT 7 BEH.
4
EKSKL. MOMS
31
RETUR
58
KREDIT 8 BEH.
5
MOMS 1 SALG
32
FEJL
59
DANKORT SALG
6
MOMS 2 SALG
33
RETTELSE
60
KREDIT2 SALG
7
MOMS 3 SALG
34
NØGLE RET
61
KREDIT3 SALG
8
MOMS 4 SALG
35
SLET BON
62
KREDIT4 SALG
9
MOMS1
36
BRUTTO SALG
63
KREDIT5 SALG
10
MOMS2
37
KONTANT SALG
64
KREDIT6 SALG
11
MOMS3
38
CHECK SALG
65
KREDIT7 SALG
12
MOMS4
39
IND 1
66
KREDIT8 SALG
13
XMPT1 SALES
40
IND 2
67
FREMMED 1
14
XMPT2 SALES
41
IND 3
68
FREMMED 2
15
XMPT3 SALES
42
UD 1
69
FREMMED 3
16
XMPT4 SALES
43
UD 2
70
FREMMED 4
17
EATIN TTL
44
UD 3
71
BEHOLD. TL
18
TAKEOUT TTL
45
HASH TTL
72
PROMO
19
DRTHRU TTL
46
NEGATIV TTL
73
SPILD
20
%1
47
INTET SALG
74
DRIKKEPENGE
21
%2
48
KONTANT BEH.
75
TRÆNING TL
22
%3
49
CHECK BEH.
76
BAL. FORWARD
23
%4
50
FD/S-IN-D
77
GÆSTER
24
%5
51
DANKORT BEH.
78
GL. SALDO
25
NETTO SALG
52
KREDIT 2 BEH.
79
BETALT REGN.
26
CREDIT MOMS1
53
KREDIT 3 BEH.
80
TOTAL
27
CREDIT MOMS2
54
KREDIT 4 BEH.
81
MIX&MATCH
Programmering  143
ER-420M
© CASH COM DATA
Programmering af Ekspedient Rapport Tekst
Ekspedient Rapport Tekst delen tillader at man ændre teksten som printes på ekspedient rapporten i
forhold til den oprindelige. For eksempel, den første total på ekspedient rapporten "NET SALES".
Hvis der ønskes indtastet en ny tekst på denne for. eksempel " GROSS SALES ". Man kan ændre
en hvilken som helst tekst med op til 18-karakterer. (Se “Ekspedient Rapport Tekst”).
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 7 1 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
7
1
0
SBTL
3. Kig på skemaet herunder og indtast nummeret på den linie der ønskes
programmeret, tryk på X tasten.
N
4
X
Hvis der anvendes tastatur bogstaver,
Tryk på, op til 18
bogstaver
SBTL
eller,
Indtast op til 18
3-cifrede koder
SBTL
5. For at programmere flere forskellige linier, gentag fra punkt 3, eller tryk på
KONTANT tasten for at afslutte programering.
KONT
144  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Ekspedient Rapport Tekst
N
Tekst linie
N
Tekst linie
N
Tekst linie
1
NETTO SALG
24
CREDIT MOMS2
47
KREDIT2 SALG
2
EKSKL. MOMS
25
CREDIT MOMS3
48
KREDIT3 SALG
3
MOMS1 SALG
26
CREDIT MOMS4
49
KREDIT4 SALG
4
MOMS2 SALG
27
FD/S CREDIT
50
KREDIT5 SALG
5
MOMS3 SALG
28
RETUR
51
KREDIT6 SALG
6
MOMS4 SALG
29
FEJL
52
KREDIT7 SALG
7
MOMS1
30
RETTELSE
53
KREDIT8 SALG
8
MOMS2
31
NØGLERET.
54
FREMMED1
9
MOMS3
32
SLET BON
55
FREMMED2
10
MOMS4
33
BRUTTO SALG
56
FREMMED3
11
XMPT1 SALES
34
KONTANT SALG
57
FREMMED4
12
XMPT2 SALES
35
CHECK SALG
58
BEHOLD TL
13
XMPT3 SALES
36
IND 1
59
PROMO
14
XMPT4 SALES
37
IND 2
60
SPILD
15
EATIN TTL
38
IND 3
61
DRIKKEPENGE
16
TAKEOUT TTL
39
UD 1
62
TRÆNING TL
17
ANALYSIS 3
40
UD 2
63
BAL FORWARD
18
%1
41
UD 3
64
GÆSTER
19
%2
42
HASH TTL
65
GL. SALDO
20
%3
43
KONTANT BEH
66
BETALT REGNING
21
%4
44
CHECK BEH.
67
TOTAL
22
%5
45
FD/S-IN-D
68
INTET SALG
23
CREDIT MOMS1
46
DANKORT SALG
69
MIX&MATCH
Programmering  145
ER-420M
© CASH COM DATA
Programmering af Makro Navn
Der kan laves op til ti makro taster. der kan indtastes navn på alle makro’er. For eksempel hvis der
er lavet en makro til at lave en daglig kæderapport, kan man navngive makro’en med teksten
“DAGLIG”, så makro’en er let at identificere. Makro navne hvis man skal finde makro’en på
tastaturet når der anvendes PC kommunikation.
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 7 1 1 og tryk på SUBTOTAL tasten.
7
1
1
SBTL
3. Kig på skemaet herunder og indtast nummeret på den linie der ønskes
programmeret, tryk på X tasten.
N
X
4. If you are programming
Tryk på, op til 18
bogstaver
SBTL
eller,
Indtast op til 18
3-cifrede koder
SBTL
5. For at programmere flere forskellige linier, gentag fra punkt 3, eller tryk på
KONTANT tasten for at afslutte programering.
146  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
NLU Kode Nummer Programmering
NLU er faste taster (som traditionelle varegruppe taster) som tillader specifikke PLU’er.
På standard tastaturet er der 117 NLU taster og PLU# tildelt en NLU taste det samme,
f. eks. NLU taste nummer 1 er PLU #1. Imidlertid kan man med dette program, tildele en hvilken
som helst PLU til enhver af de 117 NLU taster.
Programmering af NLU Kode Nummer
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 1 0 0 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
1
0
0
0
SBTL
3. Indtast nummeret på den nye PLU der ønskes placeret på denne NLU taste,
tryk på NLU tasten på tastaturet, der ønskes programmeret, og tryk på NLU
tasten igen.
NLU
Taste
Samme
Taste
NLU Kode
4. For at programmere flere forskellige taster, gentag fra punkt 3, eller tryk på
KONTANT tasten for at afslutte programering.
KONT
Programmering  147
ER-420M
© CASH COM DATA
Maksimum Kontant I Skuffen Programmering.
Et maksimum af kontanter i skuffen kan programmeres således at der gives en advarsel i display
når maksimum er nået. Ved at trykke på CLEAR tasten fjernes denne advarsel. Ekspedienten bør
nu lave en udbetaling af et beløb og fjerne dette fra skuffen. Pengene kan herefter placeres i
sikker boks.
Programmering af Skuffe Limit
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 1 1 0 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
1
1
0
0
SBTL
3. Indtast et maksimum beløb i skuffen (op til 8 cifre eller 0 for ingen
maksimum), tryk på X tasten.
Indtast et maksimum beløb i skuffen, op til 18 cifre
X
4. Tryk på KONTANT tasten for at afslutte programmering.
KONT
148  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Maksimum Tilbagegivning På Check Programmering
Brug dette program til at sætte et maksimum for hvad der kan gives tilbage i kontanter, når der
betales med check på et større beløb end der ersolgt for.
Programmering af Limit på Check Tilbagegivning
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 1 2 0 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
1
2
0
0
SBTL
3. Indtast et maksimum for check tilbagegivning (op til 8 cifre eller 0 for
ingen maksimum), tryk på X tasten.
Indtast et maksimum beløb i skuffen, op til 18 cifre
X
4. Tryk på KONTANT tasten for at afslutte programmering.
KONT
Programmering  149
ER-420M
© CASH COM DATA
DATO og TID Programmering
Brug dette program til at indstille dato og ur på ER420M/5240/5215. DATO ændres automatisk.
Efter at uret er indstillet vil det kun være nødvendigt at ændre på dette i forbindelse med start og
slut af sommertid.
Programmering af DATO og TID
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 1 3 0 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
1
3
0
0
SBTL
3. Indtast klokkeslæt - TT (timer) MM (minutter), tryk på X tasten.
T
T
M
M
X
4. Indtast dato - MM (måned) DD(dag) og ÅÅ(år), tryk på X tasten:
M
M
D
D
Å
Å
X
5. Tryk på KONTANT tasten for at afslutte programmering.
KONT
150  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Tara Programmering
Tara er indpakning eller lign. der sælges sammen med varen når der benyttes vægt PLU’er. Der kan
forprogrammeres fem forskellige tara, som repræsenterer forskellige emballage typer.Når der
placeres vare i emballage på vægten kan der indtastes tara nummer, som herefter fratrækker
emballagens vægt. Hvis man vælger tara# 5 til variabel indtastning af emballage vægt, må der ikke
indtastes fast værdi på tara# 5.
Programmering af Tara
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 1 4 0 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
1
4
0
0
SBTL
3. Indtast nummeret (1-5) på tara der ønskes programmeret, tryk på X tasten.
X
4. Indtast vægten på tara’en (et ciffer før komma, så komma og derefter tre
cifre), tryk på SUBTOTAL tasten.
.
SBTL
5. Tryk på KONTANT tasten for at afslutte programmering.
KONT
Programmering  151
ER-420M
© CASH COM DATA
Kasse Nummer Programmering
Maskin nummeret printes på kassebon’en. Ved at programmere et kasse nummer vil dette blive
prinstet på alle bon’er og det er let at identificere hvor bon’en kommer fra hvis man har flere
kasseapparater.
Programmering af Kasse Nummer
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte programmering, indtast 1 6 0 0 og tryk på SUBTOTAL tasten.
1
6
0
0
SBTL
3. Indtast et kasse nummer (op til 5 cifre), tryk på X tasten.
X
4. Tryk på KONTANT tasten for at afslutte programmering.
KONT
152  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Program Udlæsninger
Da der nu er brugt meget tid og energi på at programmere ER-420M/5240/5215 kasseapparat, er det tilrådeligt at
tage udskrifter af programmerede data som dokumentation. Disse udskrifter bør gemmes et sikkert sted.
1. Drej nøglen til P position.
2. For at starte udlæsninger, indtast 1 5 og tryk på SUBTOTAL tasten.
1
5
SBTL
3. Nu er der mulighed for tre forskellige udlæsninger.et er PLU, to er Macro,
og den tredie er diverse.
PLU PROGRAM UDLÆSNING
For at udskrive en eller flere PLU numre, indtast første nummer, tryk på PLU
tasten. Indtast det sidste nummer, tryk på PLU tasten.
Indtast første
PLU#, op til 15
cifre
PLU
Indtast sidste
PLU#, op til 15
cifre
PLU
Eller tryk på første og sidste PLU taste på tastatur.
PLU 1
PLU 10
MAKRO PROGRAM UDLÆSNING
For at udlæse MAKRO informationer, tryk på MAKRO taster der ønskes
udskrevet,
MAKRO#
MAKRO#
Kig på skemaet på næste side og indtast nummeret på den linie der ønskes
udskrevet, tryk på X tasten. For at aktivere flere udskrifter gentages dette
Programmering  153
ER-420M
© CASH COM DATA
DIVERSE UDLÆSNINGER
N
X
N
Program
N
Program
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Group
MOMS
System option
Print option
Function keys
EKSP.
Preamble message
Postamble message
Endorsement message
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Financial Report message
EKSP. Report message
Macro Name
Drawer Limit
Cheque Change Limit
TID & DATO
Tare & Vægt
Machine Number
Mix & Match
4. Tryk på KONTANT tasten for at afslutte.
KONT
154  Programmering
ER-420M
© CASH COM DATA
Dankort terminal
ER-420 kasseapparatet kan opkobles direkte til dankortterminal, model XENTA fra Point. Det betyder i
realiteten at vi har mulighed for at integrere ekspedientdelen i kasseapparatet. Dette giver en lang række
fordele;

Kassebon og dankortnota printes i umiddelbar forlængelse af hinanden på kasseapparatets interne
printer

Man behøver kun at indtaste transaktionen et sted

Kun én bonrulle og én printer

Administrative rutiner (afstemning etc.) udføres direkte fra kasseapparatet.
Som man kan se det beskrevet i det følgende, er det muligt at håndtere PIN-kode-, underskrift baseredeog off-line transaktioner.
Dankort terminal  155
ER-420M
© CASH COM DATA
Alm. salgs-transaktion med pin-kode:
Når dankortterminalens display viser: “TERMINALEN ER KLAR” eller “LUKKET”
kan en transaktion påbegyndes.
Dankortsalg
1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. For at afslutte salget, tryk på
DANKORT:
DATO 01/11/2004 MAN
PLU1
PLU1
4X
PLU2
MOMS1
TOTAL
DANKORT
EKSP. 1
DANKORT
TID
08:33
2.99
2.99
1.99
No.000011
7.96
0.36
14.30
14.30
00001
Kunden sætter kortet i dankortterminalen og indtaster pin-kode. I kasseapparatets display
vises teksten “AFVENTER VALIDERING....” indtil kunden har accepteret købet ved
tryk på [GODKEND] på dankortterminalen
156  Dankort terminal
ER-420M
© CASH COM DATA
Tilbagegivning ved Dankortsalg
1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. Indtast modtaget beløb fra kunde, f. eks.
20.00 tast:
2
0
0
0
DANKORT
DATO 01/11/2004 MAN
PLU1
PLU1
4X
PLU2
MOMS1
TOTAL
DANKORT
BYTTEPENGE
EKSP. 1
TID
08:33
2.99
2.99
1.99
No.000011
7.96
0.36
14.30
20.00
5.70
00001
Dankort terminal  157
ER-420M
© CASH COM DATA
Splitbetaling ved Dankortsalg
1. Sælg varerne der ønskes solgt.
2. Indtast det beløb, kunden betaler. F. eks.
tast 10.00 og tryk på KONTANT:
1
0
0
0
DANKORT
3. Display vil vise 10.00 kontant og at der
stadig mangler 10.00.
DATO 01/11/2004 MAN
PLU2
TOTAL
DANKORT
TOTAL
KONTANT
EKSP. 1
TID
No.000011
08:33
20 00
20.00
10.00
10.00
10.00
00001
4. Indtast det beløb, kunden betaler. F. eks.
tast 10.00 og tryk på CHECK:
1
0
0
0
KONT.
5. Når hele betalingen har fundet sted, vil
bon blive bon blive afsluttet.
158  Dankort terminal
ER-420M
© CASH COM DATA
Alm. salgs-transaktion med underskrift:
Benytter man i stedet [DANKORT/UNDERSKRIFT] tasten i forbindelse med en salgstransaktion, forlanges der
ikke pin-kode indtastet på dankortterminalen. Efter at kortet er sat i dankort terminalen og der er trykket på
[GODKEND] udskrives forretningsnotaen som kortholderen herefter skal underskrive. På kasseappatets display
vises:
“ER BON UNDERSKREVET KORREKT J (1) / N (2). Ved accept af underskrift tastes 1, hvorefter
kortholderens kopi udskrives. Afviser operatøren imidlertid underskriften tastes 2, hvorefter trækket på kortet
annuleres. Der skal i stedet afsluttes med en anden betalingsart.
NB: Bemærk at det er vigtigt at kortet først sættes i dankortterminalen efter “INDLÆS
KORT” vises i displayet (altså når beløbet er sendt over fra kasseapparatet). Ellers vil
transaktion ikke blive gennemført.
Annullering af gennemført transaktion:
1. Nøgle i ”X”
2. Tryk på RETUR:
DATO 01/11/2004 MAN
RETUR
3. Indtast prisen på den vare der ønskes
kørt retur og tryk på PLU tasten, hvor
varen oprindelig var solgt.
2
9
9
TID
08:33
RETUR **************************
PLU2
2.99
MOMS 1
0.18
TOTAL
3.17
KONTANT
3.17
EKSP. 1
No.000011
00001
2
4. Afslut ved at trykke på.
DANKORT
Der udskrives nu 2 dankortkvitteringer. Ved retur på dankort er det forretningen som skal
underskrive på kortholderens kopi.
.
Dankort terminal  159
ER-420M
© CASH COM DATA
Afbrydelse af påbegyndt transaktion:
Eksempel:


Start salget som vanligt
Tryk på [DANKORT] tast
Kunden sætter kortet i dankortterminalen og indtaster pin-kode.
Så længe der endnu ikke er afsluttet på [GODKEND] tasten, kan kunden afbryde transaktionen ved at
trykke på [SLET ALT].
Bemærk venligst at når først købet er blevet accepteret ved tryk på [GODKEND] på dankortterminalen,
er der ingen mulighed for at afbryde overførelsen.
Ved driftsstop i transaktion
At en transaktion ikke kan gennemføres kan naturligvis skyldes mange forhold; manglende
telefonforbindelse, kortet spærret, forkert håndtering af dankortterminal, etc.
Vi skal dog her begrænse os til driftsstop som er relateret til kasseapparatet (mht. øvrige fejl henvises til
betjeningsvejledningen for XENTA terminalen).
Strømsvigt midt i transaktion:

Kasseapparatet genstartes
Har kunden trykket på [GODKEND] er overførelsen gennemført.


Nøglen sættes i ”X” position
Tast 512 [SUB TOTAL] for at få dankortkvitteringen udskrevet
(se evt. afsnittet om administrative funktioner)
Manglende bon- eller revisionsrulle:


Kasseapparatet genstartes (dog kun hvis det er blokeret: tastaturet inaktivt)
Isæt ny rulle og tryk på [C]
fortsæt proceduren som beskrevet ovenfor (afsnit om strømsvigt).
160  Dankort terminal
ER-420M
© CASH COM DATA
Off line transaktion
Pr. 1 januar 2008 er det ikke længere muligt at benytte ”fluesmækkeren” som nødprocedure ved nedbrud
på telefon- /internetforbindelsen eller driftsstop hos PBS. I stedet for har vi nu gjort det muligt at
gennemføre en såkaldt ”Off-line transaktion” hvor transaktionen lagres i dankortterminalen, indtil
forbindelsen er genoprettet.





Nøglen sættes i ”X” position (MANAGER)
Tryk på [OFF LINE] tast
Hvis der forlanges en kode (ENTER AUT. CODE) indtastes denne efterfulgt af tryk på
[KONTANT]
I displayet vises ”START OFF TRANS”
Gennemfør transaktionen som vanligt og afslut med [DANKORT]
Efter at kortet er sat i dankort terminalen og der er trykket på [GODKEND] udskrives forretningsnotaen
som kortholderen herefter skal underskrive. På kasseappatets display vises:
“ER BON UNDERSKREVET KORREKT J (1) / N (2). Ved accept af underskrift tastes 1, hvorefter
kortholderens kopi udskrives. Afviser operatøren imidlertid underskriften tastes 2, hvorefter trækket på
kortet annuleres. Der skal i stedet afsluttes med en anden betalingsart.
Bemærk at det er vigtigt at kortet først sættes i dankortterminalen efter “INDLÆS KORT” vises i
displayet (altså når beløbet er sendt over fra kasseapparatet). Ellers vil transaktion ikke blive gennemført.
Det er kun den umiddelbart efterfølgende transaktion (efter tryk på [OFF LINE] tast som køres som en
off-line transaktion. Allerede fra næste transaktion vil terminalen igen forsøge at etablere forbindelse til
PBS. Hvis der skal køres flere off-line transaktioner efter hinanden, er det derfor nødvendigt at trykke på
[OFF LINE] tast hver gang.
Det skal understreges at da der ingen forbindelse er til PBS ved off-line transaktioner, er de eksisterende
dækningsgarantier ikke gældende.
Dankort terminal  161
ER-420M
© CASH COM DATA
Daglig afstemning:
Ved forretningsdagen afslutning foretages den daglige afstemning, hvor man får udskrevet en rapport
med transaktionstotaler for de forskellige korttyper man har modtaget i dagens løb;
Daglig afstemning:


Nøglen sættes i “X” position
Tast 510 [SUB TOTAL]
Administrative funktioner:
Et par af de adminstrative funktioner er allerede beskrevet i det foregående (udskriv dankortkvittering og
daglig afstemning). En liste over de mest benyttede følger nedenfor. Igen skal der henvises til
betjeningsvejledningen for XENTA terminalen for en mere specifik beskrivelse af de individuelle
funktioner.
Sæt nøglen i “X” position, indtast funktions nummeret og tryk [SUB TOTAL]:
Funktions nummer
510
511
512
513
Funktions navn
Daglig afstemning
Terminal rapport
Udskriv sidste DK kvittering
Synkroniser uret (mod Point)
510: Opgørelse over antallet af transaktioner, transaktionstyper (forskellige kort) og overførte beløb. Skal
udføres hver dag!
511: Udskriver en rapport med oplysninger om opsætninger i dankortterminalen (software version,
PSAM, kunde-info, terminaltype, etc.)
512: Udskriv kvittering. Er der i forbindelse med en transaktion ikke blevet udskrevet en
dankortkvittering (f.eks. ved strømsvigt, manglende bon/revisionsrulle) er det muligt at få udskrevet
denne.
513: Synkroniserer uret i dankortterminalen med PBS.
162  Dankort terminal
ER-420M
© CASH COM DATA
Genstart af Dankortterminal
Når Dankortterminalen har været slukket skal følgende gøres på kassen efter at Dankortterminalen er
startet op og viser LUKKET i displayet.
Sæt nøglen i “S” position (lodret placering), indtast funktions nummeret og tryk [SUB TOTAL]:
Funktions nummer
100
Funktions navn
Kassen forbinder til Dankortterminal
Herefter drejes nøgle til “REG” position og kassen virker med Dankort!
__________________________________________________________________
Hvis man vil kontrollere om integrationen virker gøres følgende:
Sæt nøglen i “X” position, indtast funktions nummeret og tryk [SUB TOTAL]:
Funktions nummer
Funktions navn
511
Terminal rapport
__________________________________________________________________
For nyere installationer kan der være lavet en taste der forener de 2 første funktioner til et tastetryk
Sæt nøglen i “REG” position og tryk på [ÅBEN DANKORT]:
Herefter er terminalen forbundet og klar
Dankort terminal  163
ER-420M
© CASH COM DATA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising