Boxer Plus - Hede
Boxer Plus
Manual
NL/EN/FR/DE
NL
Inhoud
Installatie instructie
Handleiding
EN
3
5
Content
Installation instructions 9
Manual 11
FR
Sommaire
Instructions d’installation
Manuel
DE
Inhalt
Installationsanweisung
Anleitung
2
15
17
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
21
23
Boxer Plus
Installatie-instructie • NL
Algemene instructies en voorschriften
Gebruik
•
Alle locale voorschriften, inclusief diegene refererend aan nationale en europese standaarden moeten in acht
worden genomen bij installatie van het toestel.
•
Zorg voor voldoende ventilatie / luchttoevoer in de ruimte waar de haard staat. Luchtafzuigingen, zoals b.v. een
afzuigkap, kunnen problemen veroorzaken in de vorm van het ontsnappen van rookgassen uit de haard naar de
kamer.
•
Het toestel is niet geschikt voor een gedeeld afvoersysteem.
•
Het toestel moet worden geplaatst op een vloer met voldoende draagkracht.
•
Zorg voor voldoende toegang voor het reinigen van het toestel, de rookgasaansluiting en de schoorsteen.
Veiligheidsvoorschriften
•
Glas is erg breukgevoelig en gebroken glas is erg scherp. Neem voldoende veiligheidsmaatregelen.
•
Voor de algemene veiligheid verwijzen wij naar de VCA-richtlijnen.
Let op: er mag zich na installatie geen brandbaar en/of explosiegevaarlijk materiaal in of op de haard
•
zoals spuitbus, verpakkingsmateriaal en dergelijke.
bevinden
Veiligheidsafstanden Boxer Plus tot brandbare materialen
•
Achterwand; 20cm. Temperatuur bij veiligheidstest; 65°C.
•
Zijwand; 40cm. Temperatuur bij veiligheidstest; 77°C.
Specificaties Boxer Plus
•
Nominaal vermogen = 10 kWh.
•
Afvoergas massastroom = 8.3 g/s
•
Massa toestel = 245 kg
•
Minimale schoorsteentrek = 12 Pa
•
Rookgastemperatuur direkt boven de haard = 263 °C
Installatie
Voor de waarborging van de garantie dient de Boxer Plus geïnstalleerd te worden door een vakkundig
•
installateur in dienst van een door Harrie Leenders Haardkachels erkende dealer. Zie leenders.nl voor een
actuele adressenlijst van erkende dealers of neem contact op met de fabriek.
3
•
De haard is krasgevoelig. Voorzichtigheid is geboden.
•
Stook de haard na plaatsing met aanmaakhout om de trek te controleren.
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Installatie Boxer Plus
1. Boven- of achterafvoer
• Verwijder de convectieachterwand om bij de
achteraansluiting te komen; schuif de convectiewand
naar boven en til het uit de sleutelgaten.
• Monteer de boven- of achterafvoer. Plaats platte
band (meegeleverd) in de rand bij zowel de afvoer
als de afdekplaat.
•
De boutjes bevestigen is een beetje gefriemel;
monteer eerst de afvoer en dan pas de afdekplaat.
Dat gaat iets gemakkelijker.
2. Vervoer
•
Plaats bescherming tussen de steekwagen en de
zijsteen.
•
Voor het verschuiven, plaats een hulpmiddel
(glijnokken, stukken tapijt, etc.) onder de
Boxer Plus.
•
Monteer vervolgens de pijp en eventueel
beluchting uit vloer of wand.
•
Verwijder als laatste de transportbeugel (remove).
4
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Boxer Plus
Handleiding • NL
Wij feliciteren u met de aanschaf van uw haard.
Met deze handleiding willen wij u informeren over een juist gebruik en de kunst van goed stoken.
Leest u, voordat u gaat stoken, eerst de tekst over het instoken goed door. Deze stookinstructie is van toepassing op de Boxer
Plus en is bedoeld als richtlijn. Uw haardkachel zal zich namelijk op elke andere plek anders gedragen, simpelweg omdat de
omstandigheden anders zijn. Het rookkanaal, het weer, de kwaliteit van het hout en de luchthuishouding in huis bepalen het
stookgedrag van uw haard. Op den duur ontwikkelt u uw eigen gebruiksaanwijzing, met deze stookinstructie als basis.
Drie basisregels
1. Stook droog en schoon hout.
De haard is geschikt voor het stoken van zogenaamde ‘stapelbare brandstoffen’: hout en briketten. We gaan er van uit dat
u alleen droge brandstoffen gebruikt. Natte brandstof kost extra energie, geeft aanslag op het glas en vervuilt het
rookkanaal.
2. Stook niet te getemperd.
Geef de haard de tijd om op temperatuur te komen (blijf erbij in dit stadium) en temper het vuur niet te snel. Onthoud
deze regel: u kunt een haard pas temperen als deze op temperatuur is.
3. Zorg altijd voor voldoende verse lucht.
De huidige woningen zijn vaak kierdicht gemaakt. Een roostertje of klapraampje openen zorgt voor voldoende verse lucht.
Of u gebruikt de verse luchtvoorziening van uw haard, mits deze is aangesloten.
Bij het aanmaken is het hoofdzaak dat het rookkanaal en de haard op temperatuur komen.
De goede warmte van hout
U heeft een houthaard gekocht. Hout als brandstof is in veel opzichten een
ideale keus. Maar wat is hout eigenlijk? Onder invloed van zonlicht bouwt een
boom houtcellen op uit CO2 (kooldioxide), water en energie. In zijn groeiproces
onttrekt de boom CO2 aan de lucht en staat in ruil daarvoor zuurstof af.
Daarom is een wandeling door het bos zo gezond. Ook wat het milieu betreft is
hout als brandstof ideaal. Als we het ongemoeid laten rotten, komt er evenveel
CO2 vrij als wanneer we het verbranden. In mileutermen zeggen we dan
dat hout ‘CO2 -neutraal’ is.
Alleen droog hout is haardhout.
Niet alle hout is haardhout. U stookt goed met hout dat minstens anderhalf jaar ‘winddroog’
heeft gelegen. Dat wil zeggen: liefst gekloofd hout, onder een afdakje, dat beschermd tegen de
regen zijn vocht langzaam kan laten verdampen. Droog hout sist niet in het vuur en laat geen roet achter op het glas.
Houtdikte
Bij voorkeur deze volgorde van houtdikte gebruiken als u gaat stoken:
1. Aanmaakhout
(± 2x2x30cm)
2. Dikker hout
(± 4x4x30cm)
3. Massief houtblok
(± 7x7x30cm)
De kracht van vuur
Eigenlijk is er maar weinig bestand tegen een echt heet vuur. Ook uw kachel kan door oververhitting beschadigen. Om dat te
voorkomen mag in uw Boxer Plus niet meer dan 4 kg droog hout tegelijk worden verbrand. 4 kg is ongeveer gelijk aan 4
massieve houtblokken, eiken met 15% restvocht. De constructie en gebruikte materialen zijn zo gekozen om een verantwoord
vuur te kunnen beheersen en weerstaan. Stook dus met beleid.
5
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Instoken, een goed begin
U heeft een gloednieuwe haard gekocht; ‘nul op de teller’, nog geen vlammetje gezien. Het betekent dat u zelf gaat zorgen
voor die eerste ‘kilometers’. De keramische vuurstenen zullen vocht gaan verdampen en uw haardkachel gaat zich zetten.
Stook daarom de eerste keren niet te heet omdat de stenen dan kunnen scheuren. Het ontstaan van krimpscheurtjes kan geen
kwaad. Dat instoken vereist wat extra tijd en aandacht en een aanpak die we in stappen voor u hebben weergegeven.
Voordat u begint is het volgende van belang:
Bij het aanmaken van de haard de beluchtingsschuif en afvoerklep (optioneel) helemaal openzetten. Dit is de
•
aanmaakstand.
U kunt met de beluchtingsschuif het vuur goed regelen. Hoe meer u de beluchtingsschuif openzet, hoe harder uw
•
vuur gaat branden.
Tijdens het instoken kan er wat vocht vrijkomen uit de vuurstenen. Leg voordat u de haard in gaat stoken, een (oude)
•
handdoek onder de haard.
Zorg voor voldoende ventilatie.
•
Let op; er mag zich na installatie geen brandbaar en/of explosiegevaarlijk materiaal in of op de haard bevinden zoals
spuitbus, verpakkingsmateriaal en dergelijke. Controleer ook de ruimte in de haard boven het hitteschild.
1. Zet de beluchtingsschuif en afvoerklep (optioneel) helemaal open.
2. Steek een flinke prop droog papier aan in het midden van de stookruimte en laat dit vuurtje weer uit gaan.
3. Vul de haard met een handvol droog en dun aanmaakhout en steek het aan.
4. Als het vuur goed brandt kunt u het wat temperen door de klep wat dichter te zetten.
5. Laat het vuur uit gaan en de haard een uur lang afkoelen zodat het vocht in de vuursteen kan verdampen. Let op; er kan
vocht uit de vuurstenen komen. Leg vooraf een oude handdoek onder de haard.
6. Na een uur gaat u de hele haard goed op temperatuur brengen met eerst wat dun aanmaakhout.
7. Daarna massievere houtblokken ± 5x5 cm dik en 30 cm lang. Stook enige tijd door.
Zo stookt u de Boxer Plus
1. Zet de beluchtingsschuif en afvoerklep (optioneel) helemaal open.
2. Maak de haard aan met een aanmaakblokje (of papier/karton) en flink wat klein hout. Stapel luchting zodat de vlam de
kans krijgt. Stook de haard een tijdje door zodat u een goede trek krijgt, en een goed ondervuur voor massievere blokken
hout. U houdt ook het rookkanaal schoner.
3. Als de haard een tijdje goed brandt, bijvullen met wat massievere blokken hout. De hoeveelheid is afhankelijk van de
warmte behoefte. Stapel luchtig.
4. Wanneer u een goed trekkend rookkanaal heeft of het vuur wat wilt temperen kunt u de beluchtingsschuif en/of afvoerklep
(optioneel) wat verder dicht doen.
5. Geef na iedere bijvulling extra trek door de schuif en klep helemaal te openen. Doe dit steeds tot de brandstof goed
brandt. Bij een gloeiende houtskoolmassa kunt u de klep verder sluiten. Als u de haard uit wil laten gaan, zet de klep dan
helemaal open. Let op: wanneer de haard niet goed trekt, b.v. door mistig weer, afzuigkap enz., open de klep dan.
Enkele stooktips
•
•
•
•
6
Stook altijd op een bed van as. Dit is een isolatielaag voor het vuur en een goed bed voor de brandstof.
U regelt de temperatuur ook door de hoeveelheid en de soort brandstof die u per vulling stookt.
Verwijder het teveel aan as met een schep of de Ash-cleaner. As nooit met een stofzuiger verwijderen omdat vuur nog
dagenlang kan nagloeien. Zorg dat er een laagje as (± 3 cm) achterblijft om op door te stoken.
Bij mistig weer bij voorkeur niet stoken wegens te lage trek in het rookkanaal.
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Onderhoud
Stalen onderdelen buitenzijde
De haard afstoffen met een zachte niet-vezelige doek. Zonodig reinigen met een schraal sopje.
Kleine beschadigingen kunnen worden bijgewerkt met een schuurdoekje en speciale kachellak.
Vraag advies aan uw leverancier.
Keramische stenen buitenzijde
Kleine krimpscheurtjes in de keramische zijstenen kunnen geen kwaad. De zijstenen afstoffen met een zachte doek.
Keramische stenen binnenwerk
Scheuren in de keramische elementen kunnen geen kwaad zolang de vlam geen direct contact heeft met het achterliggende
materiaal. Mocht dit wel het geval zijn, dan is het nodig de steen te vervangen; neem contact op met uw leverancier.
Verticale beluchtingspijpen
Als deze metalen pijpen zijn doorgebrand, dienen ze vervangen te worden. Door het eerste hitteschild wat naar boven te
schuiven en het tweede hitteschild wat te lichten, kunnen de pijpen eruit genomen en vervangen worden. Let op: de linker en
de rechter pijp zijn verschillend.
Het glas
Het glas beslaat als er vochtige brandstof wordt gestookt of te weinig zuurstof wordt toegevoerd. Bovendien kan het glas
beslaan als het aanmaken niet fel genoeg gebeurt. Bijvoorbeeld als u start met massieve blokken in plaats van dun
aanmaakhout. Er blijft dan te lang vocht in de haard dat neerslaat op het koudste deel; het glas.
•
Lichte aanslag
Met keukenpapier en vervolgens met een vochtige doek de lichte aanslag verwijderen. Geef het glas
daarbij wat tegendruk aan de buitenzijde zodat het niet verschuift.
•
Dikkere aanslag
Gebruik nat keukenpapier met de witte as uit de haard of speciale kachelruitenreiniger. Even laten
inwerken. Zorg er altijd voor dat deze middelen niet in contact komen met de lak om vlekvorming te
voorkomen.
Onderhoud van bewegende onderdelen
Bewegende delen kunnen worden gesmeerd met grafietvet. Vraag advies aan uw leverancier.
Na het schoorsteenvegen
Om het roet/veegafval na het schoorsteenvegen te verwijderen, kunt u het eerste hitteschild wat naar boven schuiven en het
tweede hitteschild wat lichten. Eventueel restanten op het tweede hitteschild kunt u met een stofzuiger verwijderen.
7
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Voorschriften
Gebruik
•
•
•
•
•
•
Onderhoud
•
•
•
•
Service
•
•
Alle lokale voorschriften, inclusief diegene refererend aan nationale en europese standaarden moeten
in acht worden genomen bij gebruik van het toestel.
Zorg ervoor dat er geen brandbare materialen in de nabije omgeving van de haard aanwezig zijn.
Stook alleen met gesloten deur.
Onderdelen van het toestel en met name de oppervlakte zijn heet bij aanraking
wanneer het toestel in gebruik is. Let hierop bij kinderen en minder validen.
Gebruik stookhout van ±25 cm lang en ±7 cm dik. Leg het plat op de bodem.
Plaats niet meer dan 3 blokken tegelijk in de haard. Vul de haard bij,
wanneer het vuur gaat doven, na ongeveer 1 uur stoken.
Gebruik het toestel niet als allesbrander. Maak geen gebruik van ongeschikte en niet
aanbevolen brandstoffen en gebruik vooral geen vloeibare brandstoffen.
Laat regelmatig onderhoud plegen aan het toestel door een bekwaam technicus.
Zorg ervoor dat de rookgasaansluiting en de schoorsteen regelmatig worden gereinigd.
Controleer of de schoorsteen nog open is alvorens opnieuw te ontsteken, wanneer het
toestel voor langere periode niet gebruikt is geweest.
Ontstaat er ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen toch een schoorsteenbrand
(een loeiend lawaai in de schoorsteen), doe dan het volgende:
- Sluit direct de luchttoevoer en de deur van de kachel.
- Waarschuw de brandweer.
- Doof snel het vuur in de haard met zand of soda om rook in uw huis te voorkomen
- Ventileer de woning.
- Gebruik nooit water om het vuur te doven.
- Zorg dat de schoorsteen na een brand eerst wordt geveegd en geïnspecteerd op beschadiging en
lekkage.
Het is niet toegestaan modificaties te verrichten aan het toestel zonder autorisatie van de fabrikant.
Maak slechts gebruik van vervangende onderdelen die door de fabrikant worden geadviseerd.
Conformiteitsverklaring
De ondergetekende, de volgende onderneming vertegenwoordigend:
Harrie leenders Haardkachels
Industrieweg 25, 5688 DP Oirschot, Nederland
verklaart hiermede dat het product Boxer Plus in overeenstemming is met de bepalingen van de hierna genoemde EUrichtlijnen wanneer geïnstalleerd volgens de installatie-instructies zoals vervat in de productdocumentatie:
NEN EN 13240:2001/A2:2004
Product: lokale verwarmingshaard gestookt met vaste brandstoffen vallend onder het gebruik zoals bedoeld in deze norm:
ruimteverwarming in voor bewoning bestemde gebouwen.
Kenmerken
Rapport
Brandveiligheid
Uitstoot van verbrandingsproducten
Vrijkomen van gevaarlijke stof
Oppervlaktetemperatuur
Mechanische weerstand (om een schoorsteen/rookkanaal te dragen)
Nuttig thermisch effect/energierendement
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
Beschrijving van het ruimteverwarmingstoestel Boxer Plus:
Uit keramisch beton vervaardigde houthaard met metalen onderdelen. Branderkamer is gemaakt van keramisch beton. De
rookgasaansluiting bevindt zich bovenaan en achter op het toestel.
Notified body:
SGS Environmental Services, Postbus 5252, 6802 EG Arnhem
Rapportnummer: EZKA/11/041-3
Fabrikant: Harrie Leenders Haardkachels
Naam: Bart Leenders
Functie: Directeur
Datum: 07-08-2012
8
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Boxer Plus
Installation instructions • EN
General instructions and regulations
Use
•
•
•
•
•
All local regulations including those referring to national and European standards must be observed when installing
the appliance.
Ensure there is sufficient ventilation/air supply in the room where the stove is installed. Air extractors such as a
cooker hood may cause problems due to flue gases escaping from the stove into the room.
The appliance is not suitable for a shared flue system.
The appliance must be installed on a floor having sufficient bearing capacity.
Ensure adequate access for cleaning the appliance, the flue-gas connection and the chimney.
Safety instructions
•
Glass is quite susceptible to breaking and broken glass is quite sharp. Take appropriate measures.
•
For general safety, we refer to the VCA guidelines.
Note: After installation, ensure there is no inflammable and/or explosion-hazardous material in or on the stove such
•
as a spray can, packing material and the like.
Safety distances for Boxer Plus
•
Rear wall: 20cm. Temperature at safety test; 65°C.
•
Side wall: 40cm. Temperature at safety test; 77°C.
Specifications for Boxer Plus
•
Nominal power = 10 kWh.
•
Flue gas mass flow = 8.3 g/s
•
Appliance weight = 245 kg
•
Minimum chimney draught = 12 Pa
•
Flue gas temperature directly over the stove = 263 °C
Installation
To secure the warranty, the Boxer Plus must be installed by a properly qualified person employed by a dealer
•
recognized by Harrie Leenders Haardkachels. See leenders.nl for a current list of addresses of recognized
dealers or contact the manufacturer.
9
•
The stove is susceptible to scratching. Handle with care.
•
After installation, check the draught by burning some kindling wood.
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Boxer Plus Installation
1. Top or rear outlet
• Remove the convection rear wall to be able to get
to the rear connection; push the convection wall upwards
and lift it out of the slotted holes.
• Fix the top or rear outlet. Fit flat strip (included in
delivery) into place at the edge at both the outlet
and the cover plate.
• Fixing the bolts may need some finger dexterity;
first install the outlet and only then the cover plate.
That way, it will be a little easier.
2.
Transport
•
Place protective material between the hand truck and
the side element.
•
Before moving, place some auxiliary sliding means
(sliding pieces, pieces of carpet, etc.) under the Boxer Plus.
•
Then fix the pipe and any connection to be made for air
supplied from the floor or wall.
•
Finally remove the transport brace.
10
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Boxer Plus
Manual • EN
We congratulate you on the purchase of your stove.
This manual will inform you about the best way of using the stove and the art of keeping a perfect fire.
Before using the stove, carefully read the text about breaking in the stove. These heating instructions apply to the Boxer Plus.
They are merely intended as a guideline as your stove will behave differently according to the place where it is installed, simply
because the conditions are different. The flue, the weather, the quality of the wood used and the climate conditions in the
house determine your stove’s burning behaviour. In time, you will develop your own directions for use, based on these heating
instructions.
Three basic rules
1. Use dry and clean wood.
The stove is designed for burning so-called ‘stackable fuels’: wood and briquettes. We assume you will be using dry fuels
only. So, this also holds for the kindling paper and cardboard. Wet fuel costs more energy, leaves moisture on the glass
and soils the flue.
2. Do not dampen the stove excessively.
Allow the stove sufficient time to warm up (at this stage, do not leave the stove unattended) and do not reduce the fire too
quickly. Bear this rule in mind: you must not dampen a stove until it has reached its proper temperature.
3. Always ensure there is enough fresh air.
In houses today, cracks and chinks have usually been sealed. Opening a small grate or cantilever window will ensure
sufficient fresh air. Or use the fresh air supply connected to your stove if provided with such a control feature.
The main thing when making a fire is that both the flue and the stove reach the proper temperature.
The fine heat from wood
You have purchased a wood stove. In many respects, wood as a fuel is a
ideal choice. But what is wood exactly? Under the influence of sunlight, a tree
builds up wood cells from CO2 (carbon dioxide), water and energy. In its growth
process, the tree takes CO2 from the air and gives off oxygen in return. That’s
why a walk in the woods is so healthy. Also in terms of the environment, wood
is an ideal fuel. If it is simply left to rot, the same amount of CO2 is released as
when it is burned. In environmental terms, we then say that wood is
‘CO2 -neutral’.
Only dry wood is firewood suitable for a stove.
Not all wood qualifies as stove wood. Good burning is achieved by using wood that has been
seasoned (wind-dried) for at least eighteen months. That is to say: preferably chopped wood,
stored under a shelter that protects it from the rain, so that its moisture can gradually evaporate.
Dry wood does not sizzle in the fire and does not soot the glass.
Wood thickness
When building your fire, preferably use wood thicknesses in the order shown:
1. Kindling wood
(abt. 2x2x30cm)
2. Thicker wood
(abt. 4x4x30cm)
3. Solid log
(abt. 7x7x30cm)
The power of fire
There is hardly anything that can resist a really hot fire. Your stove, too, could be damaged by overheating. To prevent this
from happening, you must not burn more than 4 kg of dry wood at a time in your Boxer Plus. 4 kg equals roughly 4 solid oakwood logs having a 15% residual moisture content. The construction and materials used have been chosen so as to be able to
control and resist a responsible fire. So, manage your fire judiciously.
11
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Breaking in the stove, a good start
You have purchased a brand-new stove: ‘zero on the meter’, has not seen a flame yet. This means that you are going to take
care of the first few ‘miles’. The refractory ceramic elements will evaporate moisture and your stove will start its breaking-in
period. Therefore, the first few times, do not build your fire too hot because otherwise the elements could crack. However, you
need not worry about any shrinkage cracks being formed. This initial operation requires some additional time and attention as
well as the steps we have outlined for you below. Before starting, note the following important points:
When starting to make a fire, open the air-control slide and the (optional) throttle flap all the way. This is the kindling
•
position.
Using the air-control slide, you can conveniently control the fire. The further you open the air-control slide, the more
•
vigorously the fire will burn.
During the initial start-up, some moisture may be released from the refractory elements. Therefore, when using the
•
stove for the first time, place a(n old) towel under the stove.
Ensure that there is sufficient ventilation.
•
Note: Ensure there is no inflammable and/or explosion-hazardous material in or on the stove such as a spray can,
packing material or the like. Also check inside the stove the space above the baffle.
1. Open the air-control slide and the (optional) throttle flap all the way.
2. Light a large ball of dry paper in the middle of the combustion chamber and allow this fire to go out again.
3. Load the stove with a handful of dry and thin kindling wood and light it.
4. When the fire is burning properly, you can dampen it somewhat by closing the flap a little.
5. Allow the fire to go out and the stove to cool down for an hour so that the moisture in the refractory ceramic elements can
evaporate. Note: the refractory elements may release moisture. Therefore, place beforehand an old towel under the stove.
6. After an hour, you will start bringing the whole stove to the proper temperature using first some thin kindling wood.
7. Then, thicker logs about 5x5 cm thick and 30 cm long. Continue keeping the fire for a while.
How to use the Boxer Plus
1. Open the air-control slide and the (optional) throttle flap all the way.
2. Light the stove with a firelighter (or paper/cardboard) and a fair amount of small wood. Stack lightly so that the wood can
easily catch fire. Maintain a good fire for a while to ensure a good draught, and a nice fire under the more solid logs. This
will also keep the flue cleaner.
3. When the stove has been burning properly for a while, add a few, more solid logs. The amount to be added depends on
the heat needed. Stack lightly.
4. When the flue has reached a good draught or if you want to dampen the stove somewhat, you can close the air-control
slide and/or the (optional) throttle flap a little further.
5. Each time after adding a load, give some additional draught by opening the slide and flap all the way. Repeat this until the
fuel is burning properly. For a glowing mass of charcoal, you may close the flap further. If you want to let the stove go out,
open the flap all the way. Note: if the stove does not draw well, e.g. due to foggy weather, a cooker hood etc., open the
flap.
A few important tips
•
•
•
•
12
Always make a fire on a bed of ashes. This is an insulating layer for the fire and an excellent bed for the fuel.
You also control the temperature by the amount and kind of fuel used for each load added.
Remove excess ashes using a scoop or the Ash Cleaner. Never remove ashes using a vacuum cleaner because fire may still
continue to smoulder for days. Make sure you leave a layer of ashes (abt. 3 cm) for the next fire to be made.
When the weather is foggy, it is preferable not to use the stove since the draught in the flue will then be too low.
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Maintenance
Steel parts on the outside
Dust the stove using a soft non-fibrous cloth. If necessary, clean with lean soapsuds. Slightly damaged spots can be touched
up using an abrasive cloth and special stove paint.
Ask your supplier for advice.
Ceramic elements on the outside
You need not worry about small shrinkage cracks in the ceramic side elements. Dust the side elements using a soft cloth.
Ceramic elements on the inside
You need not worry about cracks in the ceramic elements as long as the flame does not come in direct contact with the
material behind them. Should this be the case, however, then it will be necessary to replace the element; contact your
supplier.
Vertical ventilation pipes
If these metal pipes have burned through, they must be replaced. By pushing the first baffle slightly up and slightly lifting the
second baffle, the pipes can be removed and replaced. Note: the left and right pipes differ from one another.
The glass
The glass steams up when burning wet fuel or too little oxygen is supplied. Also, the glass may steam up when the fire does
not start fiercely enough. This happens, for instance, when starting with solid logs instead of thin kindling wood. Moisture will
then remain in the stove for too long and settle on the coldest part: the glass.
•
Light moisture
Remove light deposits of moisture using paper towel and then a damp cloth. When doing so, apply light pressure on
the outside of the glass so that it will not shift.
•
Thicker deposit
Use moist paper towel with some white ashes from the stove or the special stove-glass cleaner. Allow a moment for
this to have its effect. Always ensure that these agents do not come in contact with the enamel to avoid stains from
being formed.
Maintenance of moving parts
Moving parts can be lubricated using graphite grease. Ask your supplier for advice.
After chimney sweeping is completed
To remove soot/waste after the chimney has been swept, you can push the first baffle slightly up and slightly lift the second
baffle. Any soot/waste still left on the second baffle can be removed using a vacuum cleaner.
13
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Regulations and instructions
Use
•
•
•
•
•
Maintenance
•
•
•
•
Service
•
•
All local regulations including those referring to national and European standards
must be observed when using the appliance.
Ensure that there are no flammable materials in close vicinity to the stove.
Parts of the appliance and the surface in particular are hot when touched when the
appliance is being used. Take appropriate measures.
Use firewood abt. 25 cm long and abt. 7 cm thick. Place it flat on the bottom.
Place not more than 3 logs in the stove at a time. Add wood to the stove when the fire is going
down, after burning for about 1 hour.
Do not use the appliance as a multi-burner. Do not use unsuitable fuels or any fuels not
recommended and, especially, do not use any liquid fuels.
Ensure maintenance of the appliance at regular intervals to be carried by a competent
technician.
Ensure that the flue-gas connection and the chimney are cleaned at regular intervals.
Check to ensure that the chimney is still clear before lighting the stove again, when the
appliance has not been used for a long time.
If in spite of precautions having been taken, nevertheless a chimney fire should occur
(a roaring noise in the chimney), proceed as follows:
- Immediately shut the air supply and the door of the stove.
- Call the fire brigade.
- Quickly extinguish the fire in the stove with sand or soda to prevent smoke from getting into
your house.
- Ventilate the house.
- Never use water to extinguish the fire.
- After a fire, ensure that the chimney is first swept and inspected for any damage
and leaks.
It is not permitted to make any changes or modifications to the appliance without
the manufacturer’s prior authorization.
Only use replacement parts recommended by the manufacturer.
Declaration of conformity
The undersigned, representing the following company:
Harrie Leenders Haardkachels
Industrieweg 25, 5688 DP Oirschot, The Netherlands,
hereby declares that the product Boxer Plus is in conformity with the provisions of the following EU Directives when installed in
accordance with the installation instructions contained in the product documentation:
NEN EN 13240:2001/A2:2004
Product: Room heating stove fired by solid fuels as covered by the scope of this standard intended use: Space heating in
residential buildings.
Characteristics
Report
Fire safety
Emission of combustion products
Release of dangerous substances
Surface temperature
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)
Thermal output/energy efficiency
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
Description of the Boxer Plus room heater:
Wood-burning stove, made of ceramic concrete, with metal parts. The combustion chamber is made of ceramic concrete. The
flue-gas connection is located at the top and at the back of the appliance.
Notified body:
SGS Environmental Services, Postbus 5252, 6802 EG Arnhem, The Netherlands
Report number: EZKA/11/041-3
Manufacturer: Harrie Leenders Haardkachels
Name: Bart Leenders
Position: General Manager
Date: 07-08-2012
14
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Boxer Plus
Instructions d’installations • FR
Règles et instructions générales
Utilisations
•
Toutes les règles, y compris celles se référant à des normes nationales et européennes, doivent être observées lors
de l’installation de l’appareil.
•
Veillez à une ventilation / amenée d’air suffisante dans la pièce où se trouve le poêle. Les appareils d’aspiration, tels
que p.ex. une hotte aspirante, peuvent causer des problèmes sous forme de gaz de fumée échappant du poêle dans
la pièce.
•
L’appareil ne convient pas à un système d’évacuation partagé.
•
L’appareil doit être placé sur un sol ayant une portance suffisante.
•
Veillez à un accès suffisant pour le nettoyage de l’appareil, du conduit de fumée et de la cheminée.
C onsignes de sécurité
•
La vitre est très fragile et les éclats de verre sont très tranchants. Prenez des mesures de sécurité suffisantes.
•
Pour la sécurité générale, nous vous renvoyons aux directives VCA.
Attention : Une fois le poêle installé, assurez-vous qu’il n’y a pas de matériaux inflammables et/ou qui présentent un
•
danger d’explosion, tels qu’une bombe aérosol, du matériau d’emballage etc., dans ou sur le poêle.
Distances de sécurité pour le Boxer Plus
•
Paroi arrière : 20cm. Température lors du test de sécurité : 65°C.
•
Paroi latérale : 40cm. Température lors du test de sécurité : 77°C.
Spécifications du Boxer Plus
•
Puissance nominale = 10 kWh.
•
Débit massique gaz brûlés = 8,3 g/s
•
Masse appareil = 245 kg
•
Tirage minimum cheminée = 12 Pa
•
Température gaz de fumée juste au-dessus du poêle = 263 °C
Installation
Pour assurer la garantie, le Boxer Plus doit être installé par un installateur compétent employé par un
•
distributeur reconnu par Harrie Leenders Haardkachels. Voir leenders.nl pour une liste actuelle des
distributeurs reconnus ou contacter le fabricant.
15
•
Le poêle est sensible aux rayures. La prudence s’impose.
•
Une fois le poêle installé, vérifiez le tirage en brûlant du bois d’allumage.
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Installation du Boxer Plus
1. Raccord d’évacuation par le haut
ou par l’arrière
• Enlevez la paroi de convection arrière pour atteindre le
raccord arrière ; poussez la paroi de convection vers le
haut et soulevez-la des trous oblongs.
• Montage du raccord d’évacuation par le haut ou par l’arrière.
Placez la bande plate (comprise dans la livraison) dans le bord
du trou du raccord d’évacuation et dans celui pour la plaque
du recouvrement.
•
Fixer les petits boulons peut demander un peu d’habileté
des doigts. Montez d’abord le raccord d’évacuation et puis
la plaque de recouvrement. C’est un peu plus facile de cette
manière.
2. Transport
•
Mettez du matériau de protection entre le diable et
l’élément latéral.
•
Avant de déplacer le Boxer Plus, mettez un moyen auxiliaire
(pièces de glissement, morceaux de tapis, etc.) sous le poêle.
•
Montez ensuite le conduit et fixez le raccord de l’amenée
d’air par le sol ou par le mur (si prévu).
•
Finalement, enlevez l’étrier de transport.
16
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Boxer Plus
Manuel • FR Nous vous félicitons de l’achat de votre poêle.
Par l’intermédiaire de ce manuel, nous voulons vous informer de la meilleure façon d’utiliser ce poêle à bois et de l’art de faire
un bon feu. Avant de mettre le poêle en service, lisez attentivement la section sur le rodage. Ces instructions concernent le
Boxer Plus et ont une valeur indicative. Votre poêle à bois se comportera différemment en fonction de l’endroit où il se trouve,
tout simplement parce que les circonstances peuvent être différentes. Le conduit, les conditions climatiques, la qualité du bois
et l’apport d’air frais dans la maison déterminent le comportement de votre poêle à bois. Vous développerez progressivement
vos propres habitudes, sur la base de ces instructions.
Les trois règles de base
1. Utilisez du bois sec et propre.
Le poêle convient aux combustibles « empilables », à savoir le bois et les briquettes. Nous vous conseillons de n’utiliser
que des combustibles secs, ce qui vaut également pour le papier et le carton servant à l’allumage. Des combustibles
humides consomment davantage d’énergie, laissent des dépôts de suie sur la vitre et salissent le conduit de fumée.
2. Ne tempérez pas trop.
Donnez au poêle le temps de monter en température (restez près du poêle à ce stade) et ne tempérez pas trop vite le feu.
Retenez cette règle : un feu ne doit être tempéré que lorsque celui-ci est à température.
3. Veillez toujours à un apport suffisant d’air frais.
Les maisons actuelles bénéficient généralement d’une excellente isolation. L’ouverture d’une grille ou d’une fenêtre
basculante permet d’aérer suffisamment. Ou vous utilisez le dispositif d’apport d’air frais de votre poêle, pourvu qu’il soit
raccordé.
Le plus important pendant l’allumage est que le conduit de fumée et le poêle puissent monter en température.
La bonne chaleur du bois
Vous avez acheté un poêle à bois. Le bois est un combustible idéal à de nombreux
points de vue. Mais qu’est-ce que le bois ? Sous l’influence de la lumière du soleil,
un arbre accumule des cellules composées de CO2 (gaz carbonique), d’eau et
d’énergie. Dans sa croissance, l’arbre soustrait du CO2 à l’atmosphère et dégage
de l’oxygène en échange. Voilà pourquoi une promenade en forêt est tellement
régénératrice ! D’un point de vue écologique, le bois est un combustible tout aussi
idéal. Si vous laissez du bois pourrir, le volume de CO2 dégagé sera égal au
volume dégagé lorsque le bois est brûlé. En écologie, on dit alors que le bois
est « CO2 neutre ».
Seul le bois sec convient aux poêles à bois.
Toutes les essences de bois ne conviennent cependant pas. Privilégiez le bois qui a été
stocké pendant au moins un an et demi dans un endroit bien exposé au vent. En pratique, optez pour du bois fendu stocké
dans un abri où il est protégé de la pluie et où l’humidité peut progressivement s’évaporer. Le bois sec ne grésille pas dans le
feu et ne laisse pas de traces de suie sur la vitre.
Épaisseur du bois
Pour créer progressivement un bon feu, choisissez l’épaisseur du bois dans l’ordre indiqué ci-dessous :
1. Bois d’allumage
(± 2x2x30cm)
2. Bois de plus forte épaisseur 3. Bûche plus massive
(± 4x4x30cm)
(± 7x7x30cm)
La force du feu
Il n’y a presque rien qui puisse résister à un feu vraiment intense. Votre poêle peut aussi être endommagé par la surchauffe.
Pour éviter ce risque, on ne doit pas brûler plus de 4 kg de bois sec à la fois dans votre Boxer Plus. Une quantité de 4 kg est à
peu près égale à 4 bûches massives de bois de chêne ayant une humidité résiduelle de 15%. La construction et les matériaux
utilisés ont été choisis de manière à permettre de contrôler et résister à un feu mené de manière responsable. Gérer donc le
feu judicieusement.
17
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Votre poêle, le début d’une longue aventure
Vous venez d’acheter un poêle tout neuf. Zéro au compteur et sans jamais la moindre flamme dans le foyer. Vous allez donc
vous-même aider le poêle à parcourir ses premiers « kilomètres ». De l’humidité va s’évaporer des éléments céramiques
réfractaires et votre poêle va commencer sa période de « rodage ». Les premières fois, ne chauffez pas trop fort pour éviter les
fissures dans les éléments réfractaires. La formation de fissures de contraction ne pose pas de problèmes. Demandant un peu
d’attention et de temps, le « rodage » est une procédure importante que nous avons reproduite ici, étape par étape. Avant de
commencer, vérifiez les points suivants :
Lorsque vous allumez le poêle, le tiroir de réglage d’air et le clapet d’étranglement (optionnel) doivent être
•
entièrement ouverts. Ceci est la position d’allumage.
Vous pouvez régler le feu avec le tiroir de réglage d’air. Plus vous ouvrez le tiroir de réglage d’air, plus le feu sera
•
activé.
Pendant la période de mise en service, de l’humidité peut s’évaporer des éléments réfractaires. Avant d’allumer le
•
poêle, disposez un (vieil) essuie sur le sol, sous le poêle.
Veillez à une ventilation suffisante.
•
Attention : évitez dans ou sur le poêle la présence de matériaux inflammables et/ou qui présentent un danger
d’explosion, tels qu’une bombe aérosol, matériau d’emballage etc.
Contrôlez aussi l’espace dans le poêle au-dessus du déflecteur.
1.
2.
3.
4.
5.
Ouvrez entièrement le tiroir de réglage d’air et le clapet d’étranglement (optionnel).
Allumez une boulette de papier sec au milieu de la chambre de combustion et laissez le feu s’éteindre progressivement.
Remplissez le poêle d’une poignée de petit bois fin et sec et allumez le bois.
Lorsque le feu brûle bien, vous pouvez le tempérer en refermant légèrement le clapet.
Laissez le feu s’éteindre et le poêle se refroidir pendant une heure pour que l’humidité présente dans les éléments
réfractaires puisse s’évaporer. Attention : les éléments réfractaires peuvent dégager de l’humidité. Déposez un (vieil)
essuie-mains sur le sol, sous le poêle.
6. Après une heure vous allez construire un bon feu avec du petit bois fin.
7. Puis ajouter des bûchettes de ± 5x5 cm d’épaisseur et 30 cm de longueur. Bien alimenter le feu.
Comment faire un bon feu avec le Boxer Plus
1. Ouvrez entièrement le tiroir de réglage d’air et le clapet d’étranglement (optionnel).
2. Préparez le feu avec un allume-feu (ou du papier/carton) et une bonne quantité de petit bois. Empilez de manière à laisser
suffisamment d’air entre le petit bois pour qu’il puisse prendre feu de façon optimale. Bien alimenter le feu pour améliorer
ainsi le tirage et créer des braises propices à la combustion de bûches. En outre, le conduit de fumée restera ainsi plus
propre.
3. Lorsque le poêle a bien brûlé pendant quelque temps, ajoutez des bûchettes plus massives/bûches. La quantité dépend
du besoin en chaleur. Empilez de façon à laisser suffisamment d’air entre le bois.
4. Lorsque le conduit de fumée tire bien ou si vous voulez quelque peu tempérer le feu, vous pouvez refermer encore plus le
tiroir de réglage d’air et/ou le clapet d’étranglement (optionnel).
5. Après chaque ajout de bois, augmentez le tirage en ouvrant entièrement le tiroir et le clapet. Procédez ainsi jusqu’à ce que
chaque nouvelle bûche soit bien enflammée. Si la chambre de combustion est remplie de braises, refermez encore plus le
clapet. Si vous voulez que le feu s’éteigne, ouvrez entièrement le clapet. Attention : si le poêle ne tire pas bien, p. ex. par
temps de brouillard, une hotte aspirante mise en service, etc., ouvrez entièrement le clapet.
Quelques conseils
•
•
•
•
18
Chauffez toujours sur un lit de cendres. Celui-ci constitue une couche isolante pour le feu et une excellente base pour le
combustible.
Vous pouvez également régler la température par la quantité et le type de combustible que vous brûlez à chaque charge.
Retirez l’excédent de cendres avec une petite pelle ou un aspirateur à cendres. Ne jamais aspirer les cendres avec un
aspirateur ménager, car le feu peut encore être incandescent pendant plusieurs jours. Conservez un lit de cendres (± 3m)
pour votre prochain feu.
Évitez de faire un feu par temps de brouillard (tirage amoindri à travers le conduit).
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Entretien
Parties en acier à l’extérieur
Essuyez le poêle avec un chiffon doux et non pelucheux. Nettoyez éventuellement avec un petit bol d’eau savonneuse.
Utilisez un petit chiffon à récurer et la peinture spéciale pour poêles pour réparer de légères détériorations.
Demandez conseil à votre distributeur.
Éléments céramiques à l’intérieur
D’éventuelles fissures dans les éléments céramiques ne présentent pas de danger tant que les flammes n’entrent pas en
contact direct avec le matériau sous-jacent. Si c’est le cas, l’élément doit être remplacé. Prenez contact avec votre distributeur.
Tuyaux de ventilation verticaux
Si ces tuyaux métalliques ont été percés par brûlage, ils doivent être remplacés. En poussant le premier déflecteur légèrement
vers le haut et en soulevant légèrement le deuxième déflecteur, les tuyaux peuvent être enlevés et remplacés. Attention : le
tuyau de gauche et le tuyau de droite diffèrent l’un de l’autre.
La vitre
Il se formera des dépôts sur la vitre si l’on utilise du combustible humide ou si l’alimentation d’oxygène n’est pas suffisante.
Ces dépôts peuvent aussi se produire si le feu ne se développe pas avec l’intensité requise. Par exemple, si vous démarrez un
feu avec des bûches massives au lieu d’utiliser du bois d’allumage. L’humidité restera alors trop longtemps dans le poêle et se
déposera sur la partie la plus froide : la vitre.
•
Dépôts légers
Essuyez les dépôts de suie avec de l’essuie-tout et ensuite avec un chiffon légèrement humidifié. Pendant le
nettoyage, appliquez une légère pression sur l’autre face de la vitre pour éviter qu’elle ne bouge.
•
Dépôts importants
Utilisez un morceau d’essuie-tout humidifié et des cendres blanches provenant du foyer ou le produit nettoyant spécial
pour poêles. Laissez agir quelques instants. Veillez toujours à ce que ces produits nettoyants n’entrent pas en contact
avec la peinture afin d’éviter la formation de taches.
Entretien de composants mobiles
Les composants mobiles peuvent recevoir un peu de graisse graphitée. Demandez conseil à votre distributeur.
19
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Règles et instructions
Utilisation
•
•
•
•
•
Entretien
•
•
•
•
Service
•
•
Toutes les règles locales, y compris celles se référant à des normes nationales et
européennes, doivent être observées lors de l’utilisation de l’appareil.
Évitez la présence de matériaux inflammables à proximité directe du poêle.
Certains éléments de l’appareil, en particulier la surface, sont chauds au touché
lorsque l’appareil est utilisé. Des mesures adéquates doivent être prises.
Utilisez du bois de chauffage de ±25 cm de longueur et ±7 cm d’épaisseur. Déposez
les bûches à plat sur le fond. Ne placez pas plus de 3 bûches dans le poêle. Ajoutez des bûches
lorsque le feu commence à s’éteindre, après environ 1 heure.
N’utilisez pas cet appareil comme un brûle-tout. N’utilisez pas de combustibles
inadaptés ou déconseillés et évitez tout particulièrement les combustibles liquides.
Confiez régulièrement l’entretien de l’appareil à un technicien qualifié.
Veillez à faire nettoyer régulièrement le conduit d’évacuation des fumées et la
cheminée.
Vérifiez si la cheminée est encore ouverte avant d’allumer le poêle si celui-ci n’a pas
été utilisé pendant une période prolongée.
Si un feu de cheminée (reconnaissable à un bruit de « hurlement » dans la cheminée)
se déclare malgré toutes les précautions prises, agissez comme suit :
- Fermez immédiatement l’amenée d’air et la porte du poêle.
- Avertissez les pompiers.
- Éteignez rapidement le feu dans le poêle avec du sable ou de la soude pour éviter
la fumée dans votre maison.
- Ventilez la maison.
- N’utilisez jamais de l’eau pour éteindre le feu.
- Après un feu de cheminée, faites procéder au ramonage et à l’inspection de la
cheminée (dégâts, fuites).
Il est interdit d’apporter des modifications à l’appareil sans l’autorisation du fabricant.
Utilisez uniquement des pièces de rechange préconisées par le fabricant.
Déclaration de conformité
Le soussigné, représentant l’entreprise suivante :
Harrie Leenders Haardkachels
Industrieweg 25, 5688 DP Oirschot, Pays-Bas
déclare par la présente que le produit Boxer Plus est conforme aux dispositions des directives UE citées ci-après lorsque celuici est installé selon les instructions d’installation contenues dans la documentation de produit :
NEN EN 13240:2001/A2:2004
Produit : poêles à combustible solide dont l’utilisation est prise en compte dans cette norme : chauffage domestique dans
bâtiments à destination de logement.
Caractéristiques
Rapport
Sécurité incendie
Émission de produits de combustion
Dégagement de matière dangereuse
Température de surface
Résistance mécanique (pour porter une cheminée/un conduit de fumée)
Effet thermique utile/rendement énergétique
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
Description du poêle Boxer Plus:
Poêle à bois fait en béton céramique et avec des parties métalliques. La chambre de combustion est en béton céramique. Le
raccord du conduit de fumée se trouve en dessus ou à l’arrière de l’appareil.
Organisme notifié :
SGS Environmental Services, Boîte postale 5252, 6802 EG Arnhem, Pays-Bas
Rapport numéro : EZKA/11/041-3
Fabricant: Harrie Leenders Haardkachels
Nom : Bart Leenders
Fonction : Directeur général
Date : 10-01-2013
20
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Boxer Plus
Installationsanweisung • DE
Allgemeine Vorschriften und Anweisungen
Nutzung
•
Bei der Installation des Geräts sind alle örtlichen Vorschriften, einschließlich derjenigen, die sich auf die nationalen und
europäischen Normen beziehen, zu beachten.
•
Sorgen Sie für ausreichende Belüftung/Luftzufuhr in dem Raum, wo sich der Ofen befindet. Luftabsaugungen, wie z.B.
eine Dunstabzugshaube, können Probleme verursachen, indem Rauchgase aus dem Ofen ins Zimmer entweichen.
•
Das Gerät ist nicht für ein gemeinsames Rauchabzugssystem geeignet.
•
Das Gerät ist auf einem Boden mit ausreichender Tragfähigkeit aufzustellen.
•
Sorgen Sie für einen ausreichenden Zugang für die Reinigung des Geräts, des Rauchgasanschlusses und des
Schornsteins.
Sicherheitsanweisungen
•
Glas ist äußerst zerbrechlich und zerbrochenes Glas ist sehr scharf. Treffen Sie die geeigneten Maßnahmen.
•
Zur allgemeinen Sicherheit beziehen wir uns auf die VCA-Richtlinien.
Achtung: Sorgen Sie nach der Installation dafür, dass sich kein entzündbares und/oder explosionsgefährliches Material
•
wie Spraydosen, Verpackungsmaterial oder ähnliches in oder auf dem Ofen befindet
Sicherheitsabstände für Boxer Plus
• Hinterwand, 20 cm. Temperatur bei Sicherheitsprüfung: 65 °C
• Seitenwand, 40 cm. Temperatur bei Sicherheitsprüfung: 77 °C
Technische Daten des Boxer Plus
• Nennleistung = 10 kWatt.
• Massestrom des Abgases = 8,3 g/s
• Gerätegewicht = 245 kg
• Minimaler Schornsteinzug = 12 Pa
• Rauchgastemperatur direkt über dem Ofen = 263 °C
Installation
Zur Gewährleistung der Garantie muss die Installation von Boxer Plus durch einen geschulten Monteur eines
•
von Harrie Leenders Haardkachels zugelassenen Händlers erfolgen. Eine gültige Liste mit Adressen der
zugelassenen Händler finden Sie auf leenders.nl oder fragen Sie beim Hersteller nach.
21
•
Der Ofen ist anfällig für Kratzer. Gehen Sie vorsichtig damit um.
•
Nach der Installation überprüfen Sie die Luftzufuhr durch Verbrennen von etwas Anzündholz.
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Boxer Plus Installation
1. Abzug an der Ober- oder Rückseite
• Entfernen Sie die hintere Konvektionswand, um an den
rückseitigen Anschluss zu gelangen. Drücken Sie die Konvektionswand nach oben und heben Sie sie aus den Langlöchern.
• Bringen Sie den Rauchabzug an der Oberseite oder hinten an.
Bringen Sie flaches Band (mitgeliefert) im Rand am Abzug sowie
an der Deckplatte an.
•
Zum Feststellen der Bolzen ist etwas Fingerfertigkeit erforderlich;
installieren Sie zuerst den Abzug und erst danach die Deckplatte.
Auf diese Weise ist es etwas einfacher.
2. Transport
•
Zwischen der Stechkarre und dem Seitenelement
legen Sie Schutzmaterial ein.
•
Vor dem Verschieben bringen Sie Hilfsmittel
(Gleitstücke, Teppichstücke usw.) unter dem Boxer Plus an.
•
Befestigen Sie dann das Rohr und falls vorgesehen den
Anschluss für die Belüftung vom Boden oder der Wand.
•
Entfernen Sie zum Schluss den Transportprofil.
22
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Boxer Plus
Anleitung • DE
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres Ofens.
Diese Anleitung liefert Ihnen Informationen über die sachgemäße Verwendung des Ofens und über die Kunst des richtigen
Heizens.
Vor der Verwendung des Ofens lesen Sie den Text über dessen Inbetriebnahme sorgfältig durch. Diese Anweisungen zum
Beheizen finden Anwendung auf den Typ Boxer Plus. Sie sind als Leitfaden konzipiert, da sich Ihr Ofen auf Grund der
unterschiedlichen Bedingungen je nach Aufstellungsort anders verhält. Der Rauchabzug, das Wetter, die Qualität des
verwendeten Holzes und der Lufthaushalt in Ihrem Haus bestimmen das Brennverhalten Ihres Ofens. Schon bald werden Sie
auf der Grundlage dieser Anweisungen zum Beheizen Ihre eigene Gebrauchsanweisung entwickeln.
Drei Grundregeln
1. Heizen Sie mit trockenem und sauberem Holz.
Der Ofen ist darauf ausgerichtet, sogenannte „stapelbare Brennstoffe“ zu verbrennen: Holz und Briketts. Wir gehen davon
aus, dass Sie ausschließlich trockene Brennstoffe verwenden. Dies gilt ebenfalls für das Anzündpapier und Karton. Nasser
Brennstoff kostet mehr Energie, führt zu Beschlag auf dem Glas und verunreinigt den Rauchkanal.
2. Drosseln Sie den Ofen während des Heizens nicht zu sehr.
Lassen Sie dem Ofen ausreichend Zeit, so dass er die angemessene Temperatur erreicht (lassen Sie den Ofen in diesem
Stadium nicht unbeaufsichtigt) und mäßigen Sie das Feuer nicht zu schnell. Behalten Sie diese Regel im Kopf: Sie dürfen
den Ofen erst dann drosseln, wenn er die richtige Temperatur erreicht hat.
3. Stellen Sie sicher, dass stets ausreichend Frischluft vorhanden ist.
In den heutigen Wohnungen werden Bruchstellen und Ritzen häufig abgedichtet. Das Öffnen eines kleinen Rosts oder
Klappfensters sorgt für eine ausreichende Frischluftzufuhr. Oder verwenden Sie die mit Ihrem Ofen verbundene
Frischluftzufuhrregelung, falls er damit ausgestattet ist.
Beim Anheizen besteht der wichtigste Punkt darin, dass sowohl der Rauchkanaal als auch der Ofen die erforderliche
Temperatur erreichen.
Die gute Wärme von Holz
Sie haben einen Holzofen gekauft. Holz als Brennstoff ist in vielerlei Hinsicht eine
ideale Wahl. Doch was ist Holz eigentlich? Unter dem Einfluss des Sonnenlichtes baut
ein Baum Holzzellen aus CO2 (Kohlendioxyd), Wasser und Energie auf. Während des
Wachstumsprozesses nimmt der Baum CO2 aus der Luft auf und gibt dafür Sauerstoff
ab. Aus diesem Grund ist ein Spaziergang durch den Wald so gesund. Auch was die
Umwelt anbelangt, ist Holz ein idealer Brennstoff. Wenn das Holz ungestört faulen
kann, wird ebensoviel CO2 frei wie bei dessen Verbrennung. Auf die Umwelt
bezogen kann man Holz dann als „CO2-neutral“ bezeichnen.
Nur trockenes Holz eignet sich als Brennholz für den Ofen
Nicht jede Holzart eignet sich als Brennholz. Richtig heizen Sie bei Verwendung von
luftgetrocknetem Holz, das mindestens achtzehn Monate gelagert hat. Das heißt: Am Besten Scheitholz, das unter einer
Überdachung gelagert wird, die es vor Regen schützt, so dass seine Feuchtigkeit nach und nach verdunsten kann. Trockenes
Holz zischt nicht im Feuer und beschmutzt das Glas nicht mit Ruß.
Holzdicke
Die Kraft des Feuers
Wenn Sie heizen, verwenden Sie die Holzdicke in der angegebenen
Es gibt kaum etwas, das einem wirklich heißen Feuer
gewachsen ist. Auch Ihr Ofen kann durch übermäßiges
Heizen beschädigt werden. Damit dies nicht geschieht,
dürfen Sie nicht mehr als 4 kg trockenes Holz
gleichzeitig in Ihrem Boxer Plus verbrennen. 4 kg
entspricht ungefähr 4 massiven Scheiten aus Eichenholz
mit 15 % Feuchtigkeit.
Reihenfolge:
1. Anzündholz
(ca. 2 x 2 x 30 cm)
23
2. Dickeres Holz
3. Massiver Holzscheit
(ca. 4 x 4 x 30 cm)
(ca. 7 x 7 x 30 cm)
Die Konstruktion und die verwendeten Materialien sind
entsprechend gewählt worden, um ein
verantwortungsvolles Feuer beherrschen zu können und
Widerstand zu leisten. Heizen Sie also mit Vernunft.
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Erstmaliges Heizen, ein guter Start
Sie haben einen ganz neuen Holzofen gekauft: Mit „Null auf dem Zähler“, denn es gab noch nie eine Flamme. Dies bedeutet,
dass Sie jetzt selbst für die ersten paar „Kilometer“ sorgen werden. Aus den hitzebeständigen keramischen Steinen verdunstet
Feuchtigkeit und Ihr Ofen wird sich setzen. Daher sollten Sie die ersten Male nicht zu heiß heizen; andernfalls können die
Steine zerbrechen. Das Entstehen von Schrumpfrissen hingegen ist nicht schlimm. Das erstmalige Heizen erfordert neben den
Schritten, die wir unten für Sie aufgeführt haben, etwas mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Vor dem Start beachten Sie die
folgenden wichtigen Punkte:
• Beim Anzünden des Ofens öffnen Sie den Belüftungsschieber sowie die (optionale) Drosselklappe. Dies ist die
Anzündstellung.
• Wenn Sie den Belüftungsschieber verwenden, können Sie das Feuer angemessen regeln. Je weiter Sie den
Belüftungsschieber öffnen, desto stärker brennt das Feuer.
• Während des Einheizens kann etwas Feuchtigkeit von den hitzebeständigen Steinen ausgehend freigesetzt werden.
Deshalb ist es ratsam, ein (altes) Tuch unter den Ofen zu legen, wenn Sie ihn das erste Mal benutzen.
• Stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher.
Achtung: Sorgen Sie dafür, dass sich kein entzündbares und/oder explosionsgefährliches Material wie Spraydosen,
Verpackungsmaterial oder ähnliches in oder auf dem Ofen befindet.
Überprüfen Sie ebenfalls den Raum im Ofen über der Umlenkplatte.
1. Öffnen Sie den Belüftungsschieber sowie die (optionale) Drosselklappe ganz.
2. Zünden Sie einen großen Ball mit trockenem Papier in der Mitte der Brennkammer an und lassen Sie das Feuer wieder
ausgehen.
3. Füllen Sie den Ofen mit einer Handvoll trockenem und dünnem Anzündholz und zünden Sie es an.
4. Wenn das Feuer richtig brennt, können Sie es ein wenig drosseln, indem sie die Klappe etwas schließen.
5. Lassen Sie das Feuer ausgehen und den Ofen für eine Stunde auskühlen, so dass die Feuchtigkeit an den
hitzebeständigen Steinen verdunsten kann. Achtung: Die hitzebeständigen Steine können Feuchtigkeit abgeben. Aus
diesem Grunde sollten Sie vorher ein altes Tuch unter den Ofen legen.
6. Nach einer Stunde bringen Sie den gesamten Ofen auf die richtige Temperatur, wobei sie zunächst ein wenig dünnes
Anzündholz verwenden.
7. Danach verwenden Sie dickere Holzscheite mit einer Dicke von 5 x 5 cm und einer Länge von 30 cm. Lassen Sie das Feuer
für eine Weile brennen.
So heizen Sie den Boxer Plus
1. Öffnen Sie den Belüftungsschieber sowie die (optionale) Drosselklappe ganz.
2. Zünden Sie den Ofen mit einem Feueranzünder (oder Papier/Karton) und einer angemessenen Menge an Kleinholz an.
Stapeln Sie es locker, so dass das Holz leicht Feuer fangen kann. Lassen Sie das Feuer eine Weile gut brennen, so dass ein
optimaler Luftzug und ein Unterfeuer für massivere Scheite sichergestellt werden. Damit halten Sie auch den Rauchkanal
sauber.
3. Wenn der Ofen eine Weile richtig gebrannt hat, geben Sie ein paar massivere Scheite hinzu. Die hinzuzufügende Menge
hängt von der gewünschten Wärme ab. Stapeln Sie locker.
4. Wenn der Rauchkanal einen optimalen Luftzug erreicht hat oder wenn Sie den Ofen ein wenig drosseln möchten, können
Sie den Belüftungsschieber und/oder die (optionale) Drosselklappe etwas weiter schließen.
5. Nach jeder Nachfüllung geben Sie dem Feuer zusätzlichen Sauerstoff, indem Sie den Belüftungsschieber und die Klappe
ganz öffnen. Wiederholen Sie dies, bis der Brennstoff gut brennt. Bei einer glühenden Holzkohlenmasse können Sie die
Klappe weiter schließen. Wenn Sie möchten, dass der Ofen ausgeht, öffnen Sie die Klappe ganz. Achtung: Wenn der Ofen
nicht gut zieht, z. B. auf Grund von nebligem Wetter, einer Dunstabzugshaube usw., öffnen Sie die Klappe.
Noch ein paar Tipps zum heizen
•
•
•
•
24
Heizen Sie stets auf einem Aschebett. Es stellt eine isolierende Schicht für das Feuer und ein hervorragendes Bett für den
Brennstoff dar.
Sie können darüber hinaus die Temperatur durch die Menge und Art des für jede Befüllung verwendeten
Brennstoffs regeln.
Entfernen Sie überschüssige Asche durch Verwendung einer Schaufel oder eines Aschesaugers. Entfernen Sie Asche
niemals mit einem Staubsauger, da das Feuer über mehrere Tage nachglühen kann. Stellen Sie sicher, dass eine dünne
Ascheschicht zurückbleibt (ca. 3 cm), um wieder darauf zu heizen.
Bei nebligem Wetter den Ofen besser nicht nutzen, da der Luftzug im Rauchabzug dann zu gering ist.
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Wartung
Stahlteile an der Außenseite
Stauben Sie den Ofen mit einem weichen, nicht faserigen Tuch ab. Falls erforderlich, reinigen Sie ihn mit etwas Seifenwasser.
Leicht beschädigte Stellen lassen sich mit einem Schmirgeltuch und einem Spezialofenlack wiederherstellen.
Fragen Sie bei Ihrem Händler um Rat.
Keramische Steine an der Außenseite
Kleine Schrumpfrisse in den keramischen Seitensteinen sind harmlos. Stauben Sie die Seitensteine mit einem weichen Tuch ab.
Keramische Steine an der Innenseite
Risse in den keramischen Steinen sind harmlos, solange die Flamme nicht mit dem Material hinter diesen in Berührung kommt.
Sollte dies jedoch der Fall sein, ist es notwendig, den Stein auszutauschen. Setzen Sie sich hierfür mit Ihrem Händler in
Verbindung.
Vertikale Belüftungsrohre
Wenn die Metallrohre durchgebrannt sind, müssen sie ersetzt werden. Nachdem die erste Umlenkplatte leicht nach oben
gedrückt und die zweite Umlenkplatte leicht angehoben wurde, können die Rohre entfernt und ausgetauscht werden.
Achtung: Die Rohre an der linken und an der rechten Seite sind unterschiedlich.
Das Glas
Das Glas beschlägt, wenn mit feuchtem Brennstoff geheizt oder zu wenig Sauerstoff zugeführt wird. Darüber hinaus kann das
Glas beschlagen, wenn das Feuer nicht vehement genug angezündet wurde. Dies geschieht zum Beispiel, wenn es mit
massiven Scheiten an Stelle von dünnem Anzündholz angezündet wurde. Im Ofen bleibt dann zu lange Feuchtigkeit zurück,
die sich auf der kältesten Stelle niederschlägt: Auf dem Glas
•
Leichter Beschlag
Entfernen Sie leichten Beschlag auf dem Glas mit einem Papiertuch und im Anschluss mit einem feuchten Tuch. Geben
Sie dem Glas dabei etwas Gegendruck an der Außenseite, damit sie sich nicht verschiebt.
•
Starker Beschlag
Verwenden Sie ein feuchtes Papiertuch mit etwas weißer Asche aus dem Ofen oder einen speziellen Ofenglasreiniger.
Kurz einwirken lassen. Stellen Sie stets sicher, dass die Wirkstoffe nicht mit dem Lack in Kontakt kommen, um
Fleckenbildung zu vermeiden.
Wartung der beweglichen Elemente
Bewegliche Elemente können mit Graphitfett geschmiert werden. Fragen Sie bei Ihrem Händler um Rat.
Nach dem Fegen des Schornsteins
Um Ruß/Abfall nach dem Fegen des Schornsteins zu beseitigen, können Sie die erste Umlenkplatte leicht nach oben drücken
und die zweite Umlenkplatte leicht anheben. Noch vorhandener Ruß/Abfall auf der zweiten Umlenkplatte kann mit einem
Staubsauger entfernt werden.
25
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Vorschriften
Anwendung
•
•
•
•
•
Wartung
•
•
•
Service
•
•
Bei Anwendung des Geräts müssen alle örtlichen Vorschriften beachtet werden,
einschließlich derjenigen, die sich auf nationale und europäische Normen beziehen.
Es ist dafür zu sorgen, dass in der Nähe des Ofens keine brennbaren Materialien
vorhanden sind.
Teile des Geräts und insbesondere die Oberfläche sind bei Berührung heiß, wenn das
Gerät in Gebrauch ist. Es sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Heizen mit Brennholz von einer Länge von etwa 25 cm und einer Dicke von etwa 7 cm.
Das Holz flach auf den Boden legen. Nicht mehr als 4 Blöcke gleichzeitig in den Ofen legen. Den
Ofen nachfüllen, wenn das Feuer allmählich ausgeht, nach ungefähr 1 Stunde Heizen.
Das Gerät nicht als Allesbrenner benutzen. Keine ungeeigneten und nicht empfohlenen
Brennstoffe und vor allem keine flüssigen Brennstoffe einsetzen.
• Das Gerät regelmäßig von einem qualifizierten Techniker warten lassen.
Dafür sorgen, dass der Rauchgasanschluss und der Schornstein regelmäßig gereinigt
werden.
Kontrollieren, ob der Schornstein noch frei ist, bevor man den Ofen erneut anzündet,
wenn er über längere Zeit hinweg nicht benutzt worden ist.
Entsteht trotz der durchgeführten Vorsichtsmaßnahmen ein Schornsteinbrand (ein
heulender Lärm im Schornstein), verfahren Sie wie folgt:
- Direkt die Luftzufuhr und die Tür des Ofens schließen.
- Die Feuerwehr benachrichtigen.
- Schnell das Feuer im Ofen mit Sand oder Soda löschen, um Rauch in Ihrem Haus
zu vermeiden
- Die Wohnung belüften.
- Auf keinen Fall Wasser zum Löschen des Feuers benutzen.
- Dafür sorgen, dass der Schornstein nach einem Brand zuerst gefegt und auf
Beschädigung und Leckage inspiziert wird.
Es ist nicht erlaubt, ohne Zustimmung des Herstellers Änderungen an dem Gerät
vorzunehmen.
Nur Ersatzteile benutzen, die vom Hersteller empfohlen werden.
Konformitätserklärung
Der Unterzeichnete, der folgendes Unternehmen vertritt:
Harrie Leenders Haardkachels
Industrieweg 25, 5688 DP Oirschot, Niederlande
erklärt hiermit, dass das Produkt Boxer Plus mit den Bestimmungen der im folgenden genannten EU-Richtlinien übereinstimmt,
wenn es gemäß den Installationsanweisungen, die in der Produktdokumentation enthalten sind, installiert wird:
NEN EN 13240:2001/A2:2004
Produkt: Raumheizofen für festen Brennstoffe, die der Benutzung gemäß dieser Norm unterliegen: Raumheizung in zur
Bewohnung bestimmten Gebäuden.
Kennzeichen
Bericht
Brandsicherheit
Emission von Verbrennungsprodukten
Freisetzung von gefährlichen Stoffen
Oberflächentemperatur
Mechanischer Widerstand (um einen Schornstein/Rauchkanal zu tragen)
Thermischer Nutzleistung/Energieertrag
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
EZKA/11/041-3
Beschreibung des Raumheizungsgerätes Boxer Plus:
Aus Keramikbeton hergestellter Holzbrennofen mit Metallteilen. Die Brennkammer besteht aus Keramikbeton.
Der Rauchgasanschluss befindet sich oben auf dem Gerät oder an der Rückseite des Geräts.
Notified body:
SGS Environmental Services, Postbus 5252, 6802 EG Arnhem, Niederlande
Berichtnummer: EZKA/11/041-3
Hersteller: Harrie Leenders Haardkachels
Name: Bart Leenders
Funktion: Allgemeiner Direktor
Datum: 07-08-2012
26
Handleiding Boxer Plus, wijzigingen voorbehouden, oktober 2012. Harrie Leenders Haardkachels BV
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising