Gebruiksaanwijzing 74361
GEBRUIKSAANWIJZING KOOKKETEL MODULAR 150 LITER
LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.
DE GEBRUIKER IS TE ALLEN TIJDE VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR DE NALEVING VAN DE
PLAATSELIJK GELDENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN.
-
-
PLAATSING EN AANSLUITING:
Plaats het apparaat nooit in ruimtes waar de temperatuur onder de 0°Celsius kan dalen. Er blijft imm ers water in het
apparaat staan.
Vervoer het apparaat altijd rechtop.
Het apparaat mag nooit uit de container worden gehaald.
Plaats het apparaat altijd op een vlakke, voldoende stevige ondergrond.
Sluit het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbare, handbediende waterkraan met voldoende waterdruk.
Sluit het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbare waterafvoerpunt.
Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet met de stekker in een correct geaard stopcontact 380 Volt / 32 Ampère,
(5-polig) welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen. Let op: Het verbruik is maximaal
16kWatt, sluit de combisteamer dus aan op een elektragroep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan
leveren.
Neem bij het installeren altijd de plaatselijk geldende regels en normen in acht.
INSTALLATIE INSTRUCTIES
Dit apparaat is gemaakt voor het koken van voedsel en mag alleen worden gebruikt door professioneel opgeleid
personeel op de manier beschreven in deze handleiding.
GEBRUIKERS HANDLEIDING
1) Kookketels zijn toestellen ontworpen voor het koken van voedsel en dient uitsluitend te worden gebruikt door
getraind personeel die deze handleiding volgen. Elk ander gebruik van het apparaat moet worden beschouwd als
oneigenlijk en dus gevaarlijk.
2) Voordat u voor de eerste keer gaat koken wordt u geadviseerd om de binnenkant van de pan met water een
schoonmaakmiddel te reinigen. Na het schoonmaken goed afspoelen.
3. IN GEBRUIK NEMEN
Attentie: het apparaat mag alleen gebruikt worden onder toezicht van de hoofdhuurder
De gebruiker dient er voor te zorgen dat de vloer waarom de pan geïnstalleerd wordt is voorzien van een afvoer voor het
afvalwater van de overloop kraan en het aftapreservoir.
3.1 Het vullen van de bain marie
Verwijder de afsluitkap (1) op de veiligheidsklep (2). Open de maximaal niveau kraan (3).
Giet gedestilleerd water door de opening tot het uit de kraan komt. Dit geeft aan de het water zijn maximale niveau heeft
bereikt.
Sluit de maximaal niveau kraan (3).
Doe de afsluitkap (1) goed dicht.
BELANGRIJK: Aan het begin van de werkdag dient u er voor te zorgen dat het water in de bain marie (het
apparaat moet afgekoeld zijn!) niet onder het minimum is gedaald.
Dit kan gecontroleerd worden door de minimum niveau kraan (4) te openen. Hier moet altijd water uit komen. Als dit niet
het geval is, water bijvullen tot het maximum is bereikt.
•
•
•
•
•
3.2 De pan vullen
Zorg ervoor dat de afvoerkraan dicht is.
Vul de pan door gebruik te maken van de tapkraan.
De “maximaal” waterlijn is gedrukt aan de binnenkant van de pan, ongeveer 5 cm onder het overloop punt. Deze
geeft aan tot hoever de pan maximaal gevuld mag worden.
Om veiligheidsredenen wordt u geadviseerd om onder dit niveau te blijven. Tijdens het koken kunnen de
veiligheidskleppen op de deksel blokkeren.
Sluit de deksel
3.3 ATTENTIE !!! AUTOCLAAF DEKSEL
Om de autoclaaf deksel te sluiten, schroef de klemmen gelijkmatig en geleidelijk vast. De klemmen mogen alleen
losgedraaid worden als u er zeker van bent dat er geen druk meer op de ketel staat. Om dit na te gaan drukt u op één van
de veiligheidskleppen.
Schroef de klemmen gelijkmatig en geleidelijk los.
- Messing klem voor autoclaaf pannen
Voer een dagelijkse controle uit voordat je de hendel los laat, na openen van de deksel, deze rechtop blijft staan.
Laat de veer regelmatig controleren door een erkende monteur.
Plaats nooit je handel onder de deksel, terwijl deze in de hoogste stand staat.
Controleer de druk in de ketel tijdens de kookcyclus door op drukklep te drukken op de ketel.
Als de druk boven de 0,5 bar komt zal de veiligheidsklep automatisch ingrijpen en dient de gebruiker de pan alleen te
gebruiken op zijn minimale bedieningsniveau door aan de knop op het bedieningspaneel te draaien.
OPMERKING: De veiligheidsklep is zeer belangrijk. Deze moet dan ook voorzichtig behandeld
worden, en moet periodiek elke 6 maanden gecontroleerd worden.
-
4. Het inschakelen van de pan
4.1 Het opwarmen en bereiden van voedsel
Zodra de pan en bain marie met water gevuld zijn, schakel de stroom in door de hoofdschakelaar
aan de voorkant van het apparaat om te draaien.
Draai de 4-weg knop op positie 1. Het groene indicatie lampje geeft aan dat de pan is ingeschakeld
en op minimale kracht werkt.
Door de knop op stand “2” te draaien zorgt ervoor dat de pan op ⅔ van zijn capaciteit werkt. Op
stand “3” werkt de pan op volle capaciteit.
Als de in de ketel dicht bij 0,45 bar komt zal de veiligheidsklep “C” stoom afblazen.
Dit zal eveneens gebeuren met het gewicht klep (op een autoclaaf pan) wanneer de druk in de pan
zijn maximale stand heeft bereikt.
Afhankelijk van de inhoud van de pan, moet u de 4-weg knop op stand “2”of “3” zetten totdat de veiligheidsklep stopt
met stoom afblazen. Hiermee vermijd u het snelle verdampen van het water in de bain-marie.
4.2 Uitzetten van de pan
Draai de knop op stand “0” en schakel de hoofdschakelaar aan de voorkant van de ketel uit.
4.3 Einde van het kookproces.
Wanneer het kookproces is beëindigd , open de deksel voorzichtig om te vermijden dat u zich aan het stoom verbrand en
vermijd contact met iedere hete oppervlakte.
Om de ketel te legen op de kraan geleidelijk
5. Kookpan watermantel veiligheidsvoorzieningen.
Indirect verwarmde pannen zijn voorzien van een samengestelde veiligheidsgroep.
Een manometer die de stoomdruk meet in de mantel
Verchroomde messing manometer, 60 mm in diameter.
Overdruk ventiel die het mogelijk maakt de lucht in de mantel vrij te geven.
Lucht overdrukventiel die de perslucht in de mantel kan vrijgegeven.
Veiligheidsklep voor de stoom kookketels.
De veiligheidsklep met veer staat ingesteld op 0,45 bar.
Deze laat lucht ontsnappen wanneer
de druk in de ketel in de buurt komt van bovengenoemde waarde.
1 inch veiligheidsventiel met veer voor een druk tot 0,5 bar voorzien van
schroefdraad voor het afsluiten van de watertoevoer in de mantel.
6. Kookketel veiligheidsvoorzieningen.
De autoclaaf pan is uitgerust met een “E-type” veiligheid- en overdrukventiel die is bevestigd op het hermetisch gesloten
deksel.
De klep ventileert stoom wanneer de druk 0,5 bar bereikt.
Wanneer dit gebeurd moet de gebruiker de ketel lager zetten.
Houdt de veiligheidsklep schoon van rest materialen die de uitlaat klep kunnen blokkeren.
- Controleer de werking van de klep tijdens de installatie en daarna minimaal 2 keer per jaar.
Houd de veiligheidsklep schoon van rest materialen die de uitlaatklep kunnen blokkeren
Het apparaat is voorzien van twee verwarmingselement eenheden. De thermostaat lampen zitten in de behuizing van
deze eenheden.
Als het water in de mantel beneden het minimum niveau zakt dan schakelt de veiligheidsthermostaat uit doordat de
verwarmingselementen droog komen te staan.
Om de pan te resetten dient u het water in de mantel tot het maximum bij te vullen. Schakel het stroom uit, schroef de
beschermkap los en druk op de rode knop van de thermostaat. Schroef de beschermkap weer vast. Herhaal nu weer de
opstartprocedure.
7. Onderhoud en schoonmaak
Alvorens te beginnen met het schoonmaken van het apparaat dient u het apparaat los te koppelen van het
stroomnet.
Het is aanbevolen dat het apparaat ten minste 2x per jaar wordt gecontroleerd door een erkende installateur, hierbij moet
in het bijzonder gekeken worden naar de beveiligingen en het evenwicht van de deksel.
Voor de dagelijkse schoonmaak van het apparaat moeten de stalen onderdelen schoongemaakt worden met een zachte
doek, water en schoonmaakmiddel. Na het schoonmaken goed afspoelen en grondig schoonmaken.
Als het apparaat een langere tijd niet gebruikt word smeer dan alle RVS oppervlaktes in met vaseline olie. Dit ter
bescherming van de oppervlaktes. De ruimte regelmatig ventileren.
Vermijd kort en/of langdurig contact met roestige voorwerpen die corrosie kunnen veroorzaken. Om dezelfde reden nooit
schoonmaken met staalwol, borstels of schrapers die gemaakt zijn van gewoon ijzer. RVS Staal wol mag gebruikt worden
maar alleen schoonmaken met de nerf.
Gebruik nooit grote stukken keukenzout. Deze blijven op de bodem van de pan liggen en zijn te groot om te circuleren en
lossen niet volledig op. Dit zout kan over een langere tijd corroderen en de pan beschadigen. U wordt geadviseerd om het
zout fijn te malen (max 3mm) en pas in de pan te doen als het water kookt. Als dit niet mogelijk is en u gebruikt grof
gemalen zout los dit eerst op in een aparte pan, en gebruik hiervoor heet water.
Als u de pan geleegd heeft van het voedsel, zorg er voor dat de pan goed gereinigd wordt op afzettingen te voorkomen.
Gebruik nylon spatels waar mogelijk.
Demonteer en maak de veiligheidskleppen vaak schoon (die op de deksel zijn gemonteerd).
ATENTIE:
Maak de pan niet schoon met directe waterstralen of hogedrukreiniger. Hierdoor mogelijke
beschadiging van de elektrische onderdelen. De reguliere werking en veiligheid van het
apparaat wordt hierdoor in gevaar gebracht.
NA GEBRUIK:
Haal na gebruik, direct alle stekkers uit de stopcontacten en koppel de wateraansluiting los.
Leeg het apparaat en maak daarna het apparaat goed schoon zoals hierboven omschreven. Gebruik hierbij geen schurende
middelen.
RETOUR:
Het apparaat met alle geleverde toebehoren dient schoon en droog retour gegeven te worden.
Verhuur van horecabenodigdheden en tenten Alkmaar
Tel. 072-5112704 www.hekeltje.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising