Roland | Kiyola | Owner's Manual | Wat is Karimoku Furniture? Kenmerken van de piano

Wat is Karimoku Furniture? Kenmerken van de piano
Gebruikershandleiding
Kenmerken van de piano
De “SuperNATURAL-engine voor pianogeluidsmodellering” produceert
een levendig pianogeluid
Deze geluidsengine gebruikt een computer om een virtualisatie van het
geluidsopwekkingsmechanisme van een akoestische piano te synthetiseren en het geluid vanaf nul op
te bouwen om het rijke geluid van een piano met zijn complexe interacties te reproduceren.
Dit genereert een levendig pianogeluid dat niet kan worden geproduceerd door de conventionele
(opgenomen) samplegeluidsengines.
Het “PHA-50-klavier” levert het speelgevoel en de aanslaggevoeligheid
van een akoestische piano
De hybride structuur is gemaakt uit hout en een middelste kader uit polymeer.
De structuur van het middelste kader voorkomt scheuren of vervormingen en biedt een consistent
speelgevoel.
Het gebruik van hout verbetert de stevigheid en densiteit van het klavier en verbetert ook het
speelgevoel.
Dit is een onderhoudsvrij klavier dat u het speelgevoel en de sfeer van een akoestische piano geeft
terwijl ook de duurzaamheid wordt verbeterd.
Modellen met en zonder Bluetooth
De aan- of afwezigheid van de Bluetooth-functionaliteit
wordt aangegeven door de naam van de knop op het
voorpaneel links van het klavier.
Op modellen die zijn uitgerust met Bluetooth, is de
tweede knop aan de voorkant gemarkeerd met het
[ ]-teken.
Op modellen die niet zijn uitgerust met Bluetooth,
staat op de tweede knop aan de voorkant het woord
“Metronome”.
Met Bluetoothfunctionaliteit
Zonder Bluetoothfunctionaliteit
Bluetooth-technologie (Audio/Pagina’s omdraaien/MIDI-ondersteuning)
Met de Bluetooth-audiofunctionaliteit kunt u muziek of videogeluiden van uw smartphone of tablet
afspelen via de piano zelf. De functies voor het omdraaien van pagina’s en MIDI-aansluiting met
Bluetooth zorgen ervoor dat u apps voor bladmuziek zoals piaScore kunt bedienen.
Door de Bluetooth-audiofunctionaliteit of een app voor bediening op afstand te gebruiken, kunt u
genieten van pianogeluiden als achtergrondmuziek.
Lees zorgvuldig “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN”
(infoblad “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN”) voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Bewaar na het lezen het document (de documenten) inclusief de voornoemde
hoofdstukken op een direct toegankelijke plaats.
Copyright © 2015 ROLAND CORPORATION
Wat is Karimoku Furniture?
Karimoku Furniture is een merk van houten meubelen dat in 1940 in Japan werd opgericht.
Het bedrijf neemt “ultieme kwaliteit” als uitgangspunt en maakt producten die het leven van mensen verbeteren
en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.
Zorgvuldig beheer van materialen, de nieuwste machinetechnologie en handwerk door ervaren arbeiders
worden gecombineerd om de beste kwaliteit te garanderen.
Effecten voor het menselijke lichaam: De keuze van materialen benadrukt de bezorgdheid omtrent
gezondheid en in het ergonomische ontwerp is gestreefd naar een combinatie van
plezier en functionaliteit.
Effecten voor het leven: Bij de productontwikkeling werd rekening gehouden met veranderingen in levensstijl
en veranderende gebruiksmethoden in de tijd.
Effecten voor het milieu: Producten en uitdunningshout van goed beheerde bossen worden gebruikt om zo
doeltreffend mogelijk gebruik te maken van beperkte middelen.
Door Karimoku gemaakte houten kast
55 Ontdek het natuurlijke, warme gevoel van hout.
55 Uw instrument heeft een uniek karakter en elk apparaat
heeft zijn eigen houtpatroon en andere natuurlijke
markeringen.
55 Geniet van het ongedwongen ontwerp van de
Karimoku-meubelontwerpers dat perfect bij uw
inrichting zal passen.
Ergonomisch ontworpen kruk
55 Er worden verschillende materialen voor de kussens
gebruikt om de veerkracht van de kruk te controleren.
Zo krijgt u een zitoppervlak dat altijd comfortabel blijft
aanvoelen, zelfs na uren van muziek spelen.
55 De kruk is het resultaat van twintig jaar intern
ergonomisch onderzoek.
Paneelbeschrijvingen
Natuurlijke markeringen
De houten onderdelen van dit instrument zijn afgewerkt op
een manier die het natuurlijke karakter van het hout behoudt
en een gevoel van kwaliteit geeft.
Daarom zullen de kleur en het houtpatroon (natuurlijke
markeringen) van uw apparaat verschillen van andere
apparaten van hetzelfde model.
Dit is een aanwijzing dat natuurlijk hout werd gebruikt en het is
niet het gevolg van problemen met de kwaliteit.
Voorpaneel
[Power]-knop
Het apparaat in-/uitschakelen
[Volume]-regelaar
Houd de [Power]-knop gedurende een seconde of langer
ingedrukt. Het apparaat zal worden ingeschakeld / uitgeschakeld.
Het volume aanpassen
* Dit apparaat is uitgerust met een beveiligingscircuit. Nadat u het
apparaat hebt ingeschakeld, duurt het even (enkele seconden) voordat
het normaal werkt.
Draai de [Volume]-regelaar
* Verwijder het netsnoer nooit wanneer de [Power]-knop is opgelicht.
[Tone]-knop
Toonselectie
Druk op de [Tone]-knop (wisselt telkens
wanneer de knop wordt ingedrukt)
55 Rood (vleugelpiano)
Met Bluetoothfunctionaliteit
55 Groen (ballad piano)
Zonder Bluetoothfunctionaliteit
[Play/Stop]-knop
Een song afspelen
55 Blauw (bright piano)
55 Pink (buffetpiano)
Druk op de [Play/Stop]-knop
55 Geel (elektrische piano)
Een song selecteren
55 Lichtblauw (klavecimbel)
[ ] (Bluetooth)-knop (met
Bluetooth-functionaliteit)
Houd de [Play/Stop]-knop ingedrukt en druk
op een toets
Easy Operation Guide
Pagina 7
Een mobiel apparaat
registreren (audio koppelen)
[ ]-knop + apparaat inschakelen
[Metronome]-knop (zonder
Bluetooth-functionaliteit)
Metronoom aan/uit
Metronoom aan/uit
[ ]-knop + druk op de meest rechtse noot
(C8)
Druk op de [Metronome]-knop.
Metronoominstellingen
U kunt het tempo en de maataanduiding
opgeven.
[ ]-knop + toets
Metronoominstellingen
U kunt het tempo en de maataanduiding
opgeven.
[Metronome]-knop + toets
Pagina 4
Pagina 4
[Speaker ON] (Functie)-knop
Luidspreker aan/uit (alleen wanneer de hoofdtelefoon is
aangesloten)
Druk op de [Speaker ON] (Functie)-knop
Overige instellingen (Functie)
U kunt de resonantie van het geluid regelen of de aanslag
Pagina 5
van het klavier aanpassen.
[Speaker ON] (Functie)-knop + toets
Easy Operation Guide
2
Easy Operation Guide
Easy Operation Guide
Het apparaat na een bepaalde tijd automatisch laten
uitschakelen (Auto Off)
Dit apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na een vooraf ingestelde
tijdsspanne sinds het apparaat voor het laatst werd gebruikt om muziek af te
spelen of sinds de knoppen of bedieningselementen van het apparaat voor
het laatst werden gebruikt (Auto Off-functie). Als u niet wilt dat het apparaat
automatisch wordt uitgeschakeld, schakelt u de Auto Off-functie uit (p. 6).
(Standaard: 30 min.)
* Instellingen die worden bewerkt op het moment dat het apparaat wordt uitgeschakeld,
gaan verloren. Als u instellingen hebt gemaakt die u wilt behouden, moet u deze eerst
opslaan.
Achterpaneel
DC In-aansluiting
Sluit de bijgeleverde netstroomadapter aan op deze aansluiting.
Pedal-aansluiting
Plaats de netstroomadapter met de zijde met het lampje (zie
afbeelding) naar boven en de zijde met de tekstinformatie naar
beneden. Het lampje gaat branden als u de netstroomadapter
aansluit op een stopcontact.
Netsnoer
Stopcontact
Sluit het meegeleverde pedaal aan.
Demperpedaal (rechterpedaal)
Gebruik dit pedaal om het geluid
aan te houden. Wanneer dit pedaal
is ingedrukt, worden noten langer
aangehouden, zelfs als u uw vingers van
het klavier opheft.
U kunt ook de hoeveelheid resonantie
regelen door de diepte waarmee u het
pedaal indrukt, te variëren.
Sostenuto-pedaal (middenpedaal)
De noten waarop u drukt wanneer dit pedaal wordt ingedrukt, worden
aangehouden.
Soft-pedaal (linkerpedaal)
Dit pedaal wordt gebruikt om het pedaal zachter te maken. Als u speelt terwijl het
soft-pedaal is ingedrukt, krijgt u een geluid dat minder hard klinkt dan wanneer u
anders met dezelfde kracht speelt. De zachtheid van de toon kan op subtiele wijze
worden gevarieerd door de diepte waarmee u het pedaal indrukt.
Onderpaneel
* Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit voordat
u aansluitingen maakt om defecten en storingen van de
apparatuur te voorkomen.
USB-poort
USB-computerpoort
Als u een in de handel verkrijgbare USBkabel gebruikt om de USB COMPUTERpoort van de KF-10 aan te sluiten op de
USB-poort van uw computer, kunt u de
volgende dingen doen.
55 SMF-gegevens die worden afgespeeld
door MIDI-compatibele software
kunnen door de KF-10 worden afgespeeld.
55 MIDI-gegevens kunnen worden overgedragen tussen de
KF-10 en uw DAW-software, zodat u beschikt over een breed
gamma aan mogelijkheden voor het produceren en bewerken
van muziek.
USB Memory-poort
Phones-aansluiting
Hier kunt u een hoofdtelefoon aansluiten.
Hoofdtelefoon
Sluit hier een USB-stick aan.
55 Als een USB-stick is geplaatst, kunt u songs
afspelen.
* Schakel het apparaat niet uit of verwijder de
USB-stick en het netsnoer niet terwijl de USB-stick
knippert.
* Sluit de USB-stick voorzichtig helemaal aan, totdat
de aansluiting stevig vast zit.
3
Het deksel openen/sluiten
U moet beide handen gebruiken om het deksel te openen of te sluiten.
Het deksel openen
Het deksel sluiten
1. Gebruik beide handen om de rand van het deksel op te heffen
en duw het deksel van u af.
1. Neem de rand van het deksel voorzichtig vast en laat het
zakken.
Rand van deksel
2. Doe dit totdat het stopt.
OPMERKING
55 Bij het openen/sluiten van het deksel of het bedienen van de pedalen
moet u ervoor zorgen dat uw vingers niet bekneld raken tussen het
bewegende deel en het paneel. Laat volwassenen toezicht houden op
plaatsen waar kleine kinderen aanwezig zijn.
55 Als u de piano wilt verplaatsen, zorgt u er eerst voor dat het deksel
gesloten is om ongelukken te voorkomen.
Let erop dat uw vingers niet bekneld raken tussen de bewegende delen
wanneer u het deksel opent of sluit.
Het is gevaarlijk om het deksel te sluiten door er van boven op te drukken,
omdat uw vingers dan bekneld kunnen raken tussen de delen van het deksel.
Het deksel openen door erop te drukken, kan ervoor zorgen dat het apparaat
omvalt. U moet de rand van het deksel vasthouden wanneer u het opent of sluit.
Geavanceerde functies
Een numeriek tempo opgeven
De metronoom gebruiken
U kunt een numerieke waarde opgeven voor het tempo (20–250).
Voorbeeld: Als u 120 wilt invoeren, houdt u de [ ]- of
[METRONOME]-knop ingedrukt en drukt u in deze
volgorde op de toetsen: 1 0 2 0 0 0 Enter.
De metronoom laten weerklinken
Modellen die zijn uitgerust met Bluetooth
C5
C6
of
2
1
1
Ingedrukt
houden
1
2
Modellen die niet zijn uitgerust met Bluetooth
Druk op de [METRONOME]-knop.
* Als er een song wordt afgespeeld, klinkt de metronoom volgens het tempo
en de maataanduiding van deze song.
4
4
3
7
5
6
Enter
Houd de [ ]-knop ingedrukt en druk op de meest rechtse noot (C8).
9
8
Ingedrukt
houden
0
2
De nootnaam lezen (bijvoorbeeld C4)
De alfabetische aanduiding om de naam van de noot in te stellen.
De aanduiding “C4” betekent bijvoorbeeld de vierde C vanaf de
linkerkant van het klavier.
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Geavanceerde functies
Algemene tempo-instellingen gebruiken
Alle songs selecteren om deze af te spelen
U kunt algemene tempo-instellingen zoals Allegro of Largo
selecteren.
U kunt de volgorde waarin de songs worden afgespeeld, wijzigen.
C7
C8
U kunt kiezen uit 0 (alleen zwakke maten), 2 (2 maten), 3 (3 maten),
4 (4 maten), 5 (5 maten) of 6 (6 maten).
C3
Speel alle songs in volgorde af.
Random
Speel alle songs in willekeurige volgorde af.
U kunt het volume van de song regelen (SMF of audio).
C5
5
NORMAL
3
6
–
Ingedrukt
houden
+
2
1
Songs afspelen
* Als de SMF Play Mode op “Internal” is ingesteld, zullen er bepaalde
onderdelen zijn waarvan het volume niet wordt aangepast als u de waarde
van Song Volume wijzigt. Als de SMF Play Mode op “External” is ingesteld,
zal het volume van alle onderdelen worden aangepast.
* Er zullen geen gegevens voor de interne songs die worden afgespeeld,
worden uitgevoerd via de USB COMPUTER-poort, Bluetooth (MIDI).
Een song selecteren
U kunt een songnummer selecteren en een interne song afspelen.
C2
C1
5
4
7
6
12
10
8
9
2
Ingedrukt
houden
Druk op de [START/STOP]-knop om een song af te spelen of te stoppen.
3
Speel alleen de song van het geselecteerde songnummer af.
Order
4
2
2
Uitleg
Off
Het volume van de song regelen (Song Volume)
C4
0
1
Instelling
* Als een USB-stick is aangesloten, worden de songs op de USB-stick
afgespeeld.
Het aantal maten wijzigen
1
2
Ingedrukt
houden
2
of
Random
Off
Order
Vivace (164)
Presto (184)
Prestissomo (200)
Animato (152)
Allegretto (108)
Allegro (132)
Andantino (80)
Moderato (92)
Ingedrukt
houden
1
11
14
13
15
De galm regelen (Ambience)
U kunt de galm van het geluid regelen zodat u het gevoel krijgt dat u
optreedt in een concertzaal (Off, 1–10).
C3
17
16
19
18
20
22
21
24
23
26
25
27
C5
29
28
NORMAL
1
Lento (60)
Adagio (58)
of
Andante (72)
Largo (46)
C7
30
Ingedrukt
houden
–
+
1
1
Ingedrukt
houden
2
2
* Als een USB-stick is aangesloten, worden de songs op de USB-stick afgespeeld.
Sla de bestanden op het hoofdniveau van de USB-stick op (maak
geen map).
De bestanden worden afgespeeld op volgorde van hun naam.
Er kunnen maximaal 50 songs worden afgespeeld.
De helderheid regelen (Brilliance)
Hier wordt uitgelegd hoe u de helderheid van het geluid kunt
regelen (-10–0–+10).
Ingedrukt
houden
NORMAL
C5
Afspeelbare indeling
WAV (16-bits, 44,1 kHz)
SMF (indeling 0, 1)
–
+
1
2
5
Geavanceerde functies
De aanslaggevoeligheid van het klavier
wijzigen (Key Touch)
Het apparaat na een bepaalde tijd
automatisch laten uitschakelen (Auto Off)
Dit apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na een vooraf
ingestelde tijdsspanne sinds het apparaat voor het laatst
werd gebruikt om muziek af te spelen of sinds de knoppen of
bedieningselementen van het apparaat voor het laatst werden
gebruikt (Auto Off-functie).
Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt
uitgeschakeld, schakelt u de Auto Off-functie uit.
(Standaard: 30 min.)
U kunt de aanslaggevoeligheid van het klavier aanpassen.
1
C8
Uitleg
FIX
Het geluid heeft steeds hetzelfde volume, ongeacht
de kracht die wordt gebruikt om de toetsen aan te
slaan.
SUPER LIGHT
Een instelling die nog lichter is dan “LIGHT“.
LIGHT
U kunt fortissimo (ff ) spelen met een minder sterke
aanslag dan bij “MEDIUM“. Het klavier voelt dus
lichter aan.
MEDIUM (C#6)
Stelt het klavier in op de standaardaanslag.
HEAVY
U moet de toetsen harder aanslaan dan bij
“MEDIUM“ om fortissimo (ff ) te spelen. Het klavier
voelt dus zwaarder aan.
SUPER HEAVY
Een instelling die nog zwaarder is dan “HEAVY“.
C4
-4
-5
1
-2
-3
Ingedrukt
houden
Met de Transpose-functie kunt
u het klavier in stappen van
een halve toon transponeren.
+1
-1
0
+3
+2
+4
+5
Als u C E G speelt Dit klinkt als E G B
2
* Deze instelling wordt automatisch opgeslagen.
De instellingen opslaan (Memory Backup)
Instellingen die worden opgeslagen met
Memory Backup
pagina
SMF Play Mode
p. 9
Ambience
p. 5
Brilliance
p. 5
Key Touch
p. 6
Master Tuning
p. 6
All Songs for Playback
p. 5
Stop]-knop.
De [Play/Stop]-knop knippert. Andere knoppen lichten op.
2. Druk op de [Play/Stop]-knop.
Memory Backup wordt uitgevoerd.
Als u wilt annuleren, drukt u op een willekeurige knop behalve de
[Play/Stop]-knop.
De toonhoogte afstemmen op andere
instrumenten (Master Tuning)
De fabrieksinstellingen herstellen (Factory
Reset)
Wanneer u samen met andere instrumenten speelt (of in andere
gevallen), kunt u de standaardtoonhoogte afstemmen op die van
een ander instrument.
-0,1Hz
440Hz
+0,1Hz
442Hz
C7
U kunt de fabriekswaarden herstellen voor de instellingen die u hebt
gewijzigd in de functiemodus.
OPMERKING
Wanneer u een Factory Reset uitvoert, worden alle instellingen
geïnitialiseerd.
1. Houd de [Speaker ON]-knop ingedrukt en schakel het
apparaat in.
De [Speaker ON]-knop knippert. Andere knoppen lichten op.
1
2
De standaardtoonhoogte verwijst meestal naar de toonhoogte van
de noot die gespeeld wordt als u de middelste A-toets aanslaat.
Wanneer u in een ensemble met andere instrumenten speelt,
regelt u de standaardtoonhoogte zodat deze overeenkomen. De
standaardtoonhoogte afstemmen op andere instrumenten wordt
“tuning“ genoemd.
U kunt de stemming regelen binnen het bereik van 415,3 Hz–440,0
Hz (standaard)–466,2 Hz (in stappen van 0,1 Hz).
6
Ingedrukt
houden
1. Houd de [Speaker ON]-knop ingedrukt en druk op de [Play/
2
Als een song bijvoorbeeld
de toonsoort E majeur heeft en u de song wilt spelen met de
vingerzetting van C majeur, stelt u Transpose in op “+4“.
Ingedrukt
houden
1
Als het apparaat uitgeschakeld wordt, keren de instellingen terug naar
de standaardwaarden. Indien gewenst kunt u er ook voor kiezen om
deze instellingen op te slaan zodat deze bewaard blijven, ook als u het
apparaat uitschakelt. Hiervoor gebruikt u de functie “Memory Backup“.
De toonhoogte van het klavier veranderen
(Transpose)
-6
240 min.
Instelling
10 min.
30 min.
2
OFF
Ingedrukt
houden
SUPERHEAVY
FIX
C6
SUPER LIGHT
LIGHT
MEDIUM
HEAVY
C5
2. Druk op de [Speaker ON]-knop
Terwijl Factory Reset wordt uitgevoerd, knippert de [Speaker ON]knop en zijn de andere knoppen gedoofd.
Wanneer Factory Reset is voltooid, gaan alle knoppen knipperen.
Schakel het apparaat nooit uit terwijl Factory Reset wordt
uitgevoerd.
Als u wilt annuleren, drukt u op een willekeurige knop behalve de
[Speaker ON]-knop.
3. Schakel het apparaat uit en vervolgens opnieuw in.
Bluetooth-instellingen
Wat u allemaal kunt doen
De Bluetooth-functionaliteit maakt een draadloze verbinding
tussen een mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet (hierna
genoemd “mobiel apparaat”) en dit apparaat, zodat u het volgende
kunt doen.
Bluetooth-audio
Muziekgegevens die door het mobiele apparaat worden afgespeeld,
worden via de luidsprekers van dit apparaat weergegeven.
Pagina's omdraaien
Een app voor de weergave van bladmuziek op het mobiele apparaat
kan worden bediend vanaf dit apparaat.
Verzenden en ontvangen van MIDI-data
U kunt MIDI-data uitwisselen tussen dit apparaat en het mobiele
apparaat.
Bluetooth-audio gebruiken
Een mobiel apparaat registreren (koppelen)
“Koppelen” is de procedure waarbij het mobiele apparaat dat u wilt
gebruiken, op dit apparaat wordt geregistreerd (de twee apparaten
herkennen elkaar).
Maak instellingen zodat de muziekgegevens die op het mobiele
apparaat zijn opgeslagen, draadloos kunnen worden afgespeeld via
dit apparaat.
MEMO
55 Als een mobiel apparaat eenmaal met dit apparaat is gekoppeld,
dient u het koppelen niet meer uit te voeren. Als u dit apparaat wilt
koppelen aan een mobiel apparaat dat al gekoppeld is, raadpleegt u
“Een al gekoppeld mobiel apparaat aansluiten” (p. 7).
55 Opnieuw koppelen is vereist als u een “Factory Reset“ uitvoert (p. 6).
55 De volgende stappen zijn één mogelijk voorbeeld. Raadpleeg de
gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat voor meer informatie.
1. Plaats het mobiele apparaat dat u wilt aansluiten in de buurt
van dit apparaat.
MEMO
Als u meer dan één exemplaar van dit apparaatmodel hebt,
schakelt u alleen het apparaat in dat u wilt koppelen (schakel de
andere apparaten uit).
2. Houd de [
]-knop ingedrukt en schakel de KF-10 in.
De [ ]-knop knippert. Andere knoppen lichten op.
3. Druk op de [
]-knop.
Dit apparaat wacht op een antwoord van het mobiele apparaat.
Als u wilt annuleren, drukt u op een willekeurige knop behalve de
[ ]-knop.
4. Schakel de Bluetooth-functie van het mobiele apparaat in.
(Alleen modellen die zijn uitgerust met de Bluetooth-functie)
5. Tik op “KF-10 Audio” dat wordt weergegeven op het
Bluetooth-apparaatscherm van uw mobiele apparaat.
Dit apparaat is gekoppeld met het mobiele apparaat. Wanneer het
koppelen is gelukt, wordt “KF-10 Audio” toegevoegd aan de lijst met
gekoppelde apparaten op uw mobiele apparaat.
MEMO
Als het scherm van het mobiele apparaat u vraagt om een “Pass
Key” in te voeren, voert u “0000” (vier nullen) in.
Een al gekoppeld mobiel apparaat aansluiten
1. Schakel de Bluetooth-functie van het mobiele apparaat in.
MEMO
55 Als u geen verbinding tot stand kunt brengen met de bovenstaande
procedure, tikt u op “KF-10 Audio” dat wordt weergegeven op het
Bluetooth-apparaatscherm van het mobiele apparaat.
55 Om de verbinding te beëindigen, schakelt u de Bluetooth-functie van het
mobiele apparaat uit.
Het volume van Bluetooth-audio regelen
Normaal gezien regelt u het volume op uw mobiele apparaat.
Als u het volume hiermee niet op het gewenste niveau kunt
instellen, kunt u het volume als volgt regelen.
1. Houd de [
]-knop ingedrukt en druk op de F1-noot van het
klavier om het volume te verlagen of druk op de G1-noot om
het volume te verhogen.
Herhaal deze stap totdat u het gewenste volume hebt bereikt.
2. Om terug te gaan naar het standaardvolume, houdt u de
[ ]-knop ingedrukt en drukt u op de F#1-noot van het klavier.
* Deze instelling wordt automatisch opgeslagen.
MIDI-data overdragen
Hier ziet u hoe u de instellingen maakt voor het verzenden en
ontvangen van MIDI-data tussen dit apparaat en het mobiele
apparaat.
MEMO
De functie voor het omdraaien van pagina's en de functie
voor het verzenden en ontvangen van MIDI-data kunnen niet
gelijktijdig worden gebruikt.
1. Plaats het mobiele apparaat dat u wilt aansluiten in de buurt
van dit apparaat.
MEMO
Als u meer dan één exemplaar van dit apparaatmodel hebt,
schakelt u alleen het apparaat in dat u wilt koppelen (schakel de
andere apparaten uit).
2. Houd de [
klavier.
]-knop ingedrukt en druk op de B0-noot van het
De MIDI-functie van dit apparaat wordt ingeschakeld.
MEMO
In sommige gevallen zal bij het wisselen van de functie de
verbinding met het mobiele apparaat worden verbroken. In dat
geval voert u de volgende stappen uit.
55 Annuleer de registratie van dit apparaat in het Bluetooth-scherm van
uw mobiele apparaat.
55 Schakel de Bluetooth-functie van uw mobiele apparaat uit en
vervolgens opnieuw in.
3. Maak in de app van het mobiele apparaat (bijvoorbeeld
GarageBand) een verbinding met dit apparaat.
Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, gaat de [ ]-knop van
dit apparaat branden.
MEMO
Bij wijze van voorbeeld wordt hier de iPhone gebruikt. Raadpleeg
de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat voor meer
informatie.
7
Bluetooth-instellingen
Het pedaal gebruiken om pagina's om te
draaien op een app voor bladmuziek
Hier ziet u hoe u het pedaal van dit apparaat kunt gebruiken om een app
voor bladmuziek op uw mobiele apparaat te bedienen en de pagina's om
te draaien.
1. Plaats het mobiele apparaat dat u wilt aansluiten in de buurt van dit
apparaat.
2. Houd de [
]-knop ingedrukt en druk op de C1-noot van het klavier.
De functie voor het omdraaien van pagina's van dit apparaat wordt
ingeschakeld.
3. Schakel de Bluetooth-functie van het mobiele apparaat in.
MEMO
Bij wijze van voorbeeld wordt hier de iPhone gebruikt. Raadpleeg de
gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat voor meer informatie.
4. Tik op uw mobiele apparaat op “KF-10”.
Dit apparaat wordt gekoppeld met het mobiele apparaat. Als het koppelen
is gelukt, wordt de modelnaam van dit apparaat (“KF-10”) toegevoegd aan
de lijst met gekoppelde apparaten op uw mobiele apparaat.
Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, gaat de [ ]-knop van dit
apparaat branden.
MEMO
55 Als u een iOS-apparaat (iPhone of iPad) gebruikt, wordt op het scherm van het
iOS-apparaat “Bluetooth Pairing Request” weergegeven. Tik op de [Pair]-knop.
55 Als u via het scherm van het mobiele apparaat wordt gevraagd om een “Pass Key”
in te voeren, voert u “0000” (vier nullen) in.
Als het klavier niet meer wordt weergegeven
op het mobiele apparaat
In sommige gevallen, afhankelijk van de door u gebruikte app voor
mobiele apparaten, wordt het klavier mogelijk niet meer weergegeven (dat
wil zeggen dat het klavier onbeschikbaar wordt).
Als u wilt dat het klavier van het mobiele apparaat wordt weergegeven
terwijl u de functie voor het omdraaien van de pagina's gebruikt, houdt u
de [Speaker On]-knop ingedrukt en drukt u op de [ ]-knop.
Als u het klavier van het mobiele apparaat wilt verbergen, houdt u de
[Speaker On]-knop nogmaals ingedrukt en drukt u op de [ ]-knop.
Een al gekoppeld mobiel apparaat aansluiten
1. Ga verder met stappen 1–3 van “Het pedaal gebruiken om pagina’s
om te draaien op een app voor bladmuziek” (p. 8).
Dit apparaat wordt draadloos verbonden met het mobiele apparaat.
MEMO
55 Als u met behulp van de bovenstaande stappen geen verbinding tot stand
kunt brengen, tikt u op de modelnaam (“KF-10”) die wordt weergegeven op het
Bluetooth-apparaatscherm van het mobiele apparaat.
55 Om de verbinding te beëindigen, schakelt u de Bluetooth-functie van het
mobiele apparaat uit.
Pagina's omdraaien
Start de app voor bladmuziek op uw mobiele apparaat.
Druk het middenpedaal in om naar de volgende pagina te gaan of druk het
linkerpedaal in om naar de vorige pagina te gaan.
De bedieningstoetsen voor de functie voor het
omdraaien van pagina's wijzigen
8
De toetsbediening voor het omdraaien van pagina's zal verschillen
afhankelijk van de door u gebruikte app voor de weergave van bladmuziek.
U kunt kiezen welke toetsen van dit apparaat u wilt gebruiken om de
functie voor het omdraaien van pagina's te bedienen.
1. Houd de [
klavier.
]-knop ingedrukt en druk op de C#1- of D1-noot van het
Toets Instelling
Uitleg
C#1
Mode1
Cursor Up/Down
De [H] [I]-toetsen van het klavier worden gebruikt
door de app voor het omdraaien van pagina's.
D1
Mode2
Page Up/Page Down
De toetsen [Page Up] [Page Down] van het klavier
worden gebruikt door de app voor het omdraaien
van pagina's.
Problemen met de Bluetooth-functionaliteit
Probleem
Oorzaak/handeling
Dit apparaat
wordt niet
weergegeven
in de lijst met
Bluetoothapparaten van
uw mobiele
apparaat
Als de Bluetooth-functie op “On” staat en de Bluetooth Turn/MIDI-functie op “Page
turn (Mode1, Mode2)” staat
Er verschijnt een apparaat met de naam “KF-10”.
Kan geen
verbinding
maken met
Bluetooth-audio
Kan geen
verbinding
maken met
de Bluetoothoptie voor het
omdraaien van
pagina's
Als de Bluetooth-functie op “On” staat en de Bluetooth Turn/MIDI-functie op “MIDI”
staat
U kunt dit controleren in de instellingen in uw app zoals GarageBand.
Als dit apparaat wordt weergegeven als apparaat in de Bluetooth-instellingen
van het mobiele apparaat
Verwijder de registratie van het apparaat, initialiseer de Bluetooth-instellingen en
breng opnieuw een koppeling tot stand.
Als dit apparaat niet wordt weergegeven als een apparaat
Schakel de Bluetooth-functie van het mobiele apparaat uit en opnieuw in en
initialiseer het koppelen vanaf dit apparaat om de koppeling opnieuw tot stand te
brengen.
In sommige gevallen zal de verbinding met het mobiele apparaat verbroken worden
als u de Bluetooth Turn/MIDI-functie wisselt.
Als dit apparaat wordt weergegeven als apparaat in de Bluetooth-instellingen van
het mobiele apparaat
Verwijder de registratie van het apparaat, zet de Bluetooth-functie op “Off” en
daarna opnieuw op “On” en voer het koppelen opnieuw uit.
In sommige gevallen zal de verbinding met het mobiele apparaat verbroken worden
als u de Bluetooth Turn/MIDI-functie wisselt.
Kan geen
verbinding
maken met
Bluetooth MIDI
Kan geen
verbinding
maken via MIDI
Als u het apparaat kunt zien in de instellingen van GarageBand of een andere app
Verwijder de registratie van het apparaat, zet de Bluetooth-functie op “Off” en
daarna opnieuw op “On” en voer het koppelen opnieuw uit.
Als u het apparaat niet kunt zien in de instellingen van GarageBand of een andere
app
Verwijder het apparaat uit de Bluetooth-instellingen, schakel de Bluetooth-functie
van het mobiele apparaat uit en weer in en breng de verbinding opnieuw tot stand.
Bluetooth MIDI is alleen compatibel met iOS. Bovendien moet u de verbinding
niet maken vanaf de Bluetooth-instelling van het mobiele apparaat, maar vanaf de
instelling in GarageBand of een andere app die u gebruikt.
Kan de koppeling
niet tot stand
brengen wanneer
De Bluetooth-functie van dit apparaat brengt een koppeling tot stand wanneer
de functie voor
u het voor het eerst selecteert en koppelt via uw mobiele apparaat. U hoeft de
het omdraaien
koppeling niet te starten vanaf dit apparaat.
van pagina's en
de MIDI-functie
worden gebruikt
Kan de functie
voor het
omdraaien van
pagina's en de
MIDI-functie niet
tegelijkertijd
gebruiken
De functie voor het omdraaien van pagina's en de MIDI-functie kunnen niet
tegelijkertijd worden gebruikt.
Kan geen
verbinding
maken met
een gekoppeld
mobiel apparaat
Als de verbinding wordt verbroken onmiddellijk nadat deze tot stand is gebracht,
of wanneer u de functie voor het omdraaien van pagina's en de functie voor het
verzenden en ontvangen van MIDI-data wisselt, kunt u mogelijk een verbinding
tot stand brengen door de Bluetooth-schakelaar van het Bluetooth-apparaat uit te
schakelen en vervolgens weer in te schakelen.
Het klavier
wordt niet meer
weergegeven
(wordt
onbeschikbaar)
op het mobiele
apparaat
In sommige gevallen, afhankelijk van de door u gebruikte app voor mobiele
apparaten, wordt het klavier mogelijk niet meer weergegeven (dat wil zeggen dat
het klavier onbeschikbaar wordt).
Als u wilt dat het klavier van het mobiele apparaat wordt weergegeven terwijl u de
functie voor het omdraaien van de pagina's gebruikt, houdt u de [Speaker On]-knop
ingedrukt en drukt u op de [ ]-knop.
Als u het klavier van het mobiele apparaat wilt verbergen, houdt u de [Speaker On]knop ingedrukt en drukt u nogmaals op de [ ]-knop.
Het pedaal
werkt niet of de
pedaalfunctie
zit vast
Als de Bluetooth-functie voor het omdraaien van pagina's is ingeschakeld, en
dit apparaat is verbonden met een mobiel apparaat, kunnen het midden- en
linkerpedaal niet worden gebruikt als het sostenuto- en soft-pedaal.
De Bluetooth-instellingen initialiseren
Hier leest u hoe u de gegevens voor eerder gekoppelde mobiele
apparaat kunt initialiseren.
1. Houd de [Play/Stop]-knop ingedrukt en schakel het apparaat in.
De [Play/Stop]-knop knippert. Andere knoppen lichten op.
2. Druk op de [Play/Stop]-knop.
De Bluetooth-instellingen worden geïnitialiseerd.
Als u wilt annuleren, drukt u op een willekeurige knop behalve de
[Play/Stop]-knop.
Problemen oplossen
Probleem
Probleem
Oorzaak/handeling
U gebruikt de
hoofdtelefoon
en het geluid is
gedempt, maar
toch hoort u een
dof geluid wanneer
u het klavier
bespeelt
Dit apparaat maakt gebruik van een hamerklavier om de aanslag van een
akoestische piano zo realistisch mogelijk te benaderen. Dit betekent dat u de
hamers hoort kloppen wanneer u het klavier bespeelt, net zoals dat het geval
is bij het bespelen van een akoestische piano. Aangezien u het volume van dit
apparaat kunt regelen, hoort u in bepaalde situaties mogelijk het geluid van
de hamers. Dit wijst niet op een defect. Als u problemen ervaart met trillingen
die doorgegeven worden aan de vloer of muren, kunt u de trillingen mogelijk
beperken door de piano niet tegen de muur te plaatsen of door een in de
handel verkrijgbare antivibratiemat die geschikt is voor piano's op de vloer te
leggen.
Het apparaat
wordt automatisch
uitgeschakeld
Bij de fabrieksinstellingen wordt het apparaat 30 minuten na het uitvoeren van
de laatste handeling automatisch uitgeschakeld.
Als u niet wilt dat het apparaat automatisch uitgeschakeld wordt, stelt u de
“Auto Off“-functie in op “OFF“ (p. 6).
Het apparaat
kan niet worden
ingeschakeld
Is de netstroomadapter correct aangesloten (p. 3)?
Het pedaal
werkt niet of de
pedaalfunctie zit
“vast”
Is het pedaal correct aangesloten?
Steek de kabel stevig in de Pedal-aansluiting (p. 3).
Geen geluid/Geen
geluid wanneer u
een song afspeelt
U hoort een hoge
toon
Als u het volume instelt op het maximum, wordt het geluid afhankelijk van uw
prestaties mogelijk vervormd. Verlaag in dat geval het volume.
Fout of zoemend
geluid
Staat het volume van het apparaat uit?
Is er een hoofdtelefoon aangesloten?
De luidsprekers produceren geen geluid als er een hoofdtelefoon is aangesloten
op de Phones-aansluiting (p. 3).
Het geluid van
de hogere noten
wijzigt plots vanaf
een bepaalde toets
Is de Master Tune-instelling correct (p. 6).
De noten van een piano worden gestemd via een unieke methode (Stretched
Tuning), waardoor noten in het hogere bereik een iets hogere toonhoogte en
noten in het lagere bereik een iets lagere toonhoogte hebben. De toonhoogte
voelt hierdoor mogelijk fout aan, maar zo moet een akoestische piano klinken.
Als u dit hoort in een hoofdtelefoon:
Pianoklanken die helder en scherp van aard zijn, bevatten componenten met
een aanzienlijk hoge frequentie die kunnen klinken alsof er een metaaltoon
toegevoegd is. Dit komt doordat de kenmerken van een akoestische piano
getrouw gereproduceerd worden. Dit wijst dus niet op een defect.
Deze toon is opvallender aanwezig als het galmeffect in sterke mate toegepast
wordt. Mogelijk kunt u de toon dus minimaliseren door het galmeffect te
verminderen.
Als u dit niet in een hoofdtelefoon hoort:
Mogelijk heeft dit een andere oorzaak (bijvoorbeeld resonantie in het apparaat).
Neem contact op met uw verdeler of uw dichtstbijzijnde Roland Service Center.
Als u dit niet in een hoofdtelefoon hoort:
Als u speelt bij een hoog volumeniveau, gaan de luidsprekers of voorwerpen in
de buurt van het apparaat mogelijk resoneren. Fluorescentielampen of glazen
deuren kunnen ook aanzienlijk resoneren. Dit is vooral het geval bij lagere noten
en hogere volumes. U kunt de volgende voorzorgsmaatregelen treffen om
resonanties te minimaliseren.
55 Plaats dit apparaat 30 cm verwijderd van muren of andere oppervlakken.
55 Houd het volumeniveau laag.
55 Plaats het apparaat uit de buurt van voorwerpen die resoneren.
Als u dit hoort in een hoofdtelefoon:
Mogelijk heeft dit een andere oorzaak. Neem contact op met uw verdeler of uw
dichtstbijzijnde Roland Service Center.
Hebt u Transpose-instellingen doorgevoerd (p. 6).
De toonhoogte van
het klavier of de
song is niet correct
Oorzaak/handeling
Apparaat
schakelt uit
Wanneer SMF- of WAV-gegevens van een USB-stick aan extreem hoge
volumes worden afgespeeld, kan dit er in sommige gevallen toe leiden dat het
beveiligingscircuit in werking treedt zodat het apparaat wordt uitgeschakeld.
Verlaag in dat geval het volume.
Op een akoestische piano blijven de ongeveer anderhalve octaaf noten aan
het hoge uiteinde van het klavier weerklinken, ongeacht het gebruik van het
demperpedaal. Het toonkarakter van deze noten is ook enigszins verschillend.
Dit apparaat zorgt voor een getrouwe weergave van dit kenmerk van
akoestische piano's. Op dit apparaat zal het bereik dat niet beïnvloed wordt
door het demperpedaal wijzigen in overeenstemming met de Transposeinstelling.
Overige functie
De afspeelmodus van de song (SMF)
opgeven (SMF Play Mode)
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een
mobiel apparaat zoals een tablet of smartphone met
deze piano
Wanneer u een song (SMF) afspeelt, selecteert u de geschikte
instelling naargelang u een interne song of externe gegevens
afspeelt.
55 Als u een mobiel apparaat op deze piano plaatst, kunnen het apparaat
en de piano mogelijk gekrast worden afhankelijk van hoe en waar u
het apparaat plaatst.
55 Als het mobiele apparaat in contact komt met een bewegend deel
wanneer de muziekstandaard of het klavierdeksel wordt geopend of
gesloten, kan het apparaat of de piano mogelijk beschadigd worden.
C7
1
Ingedrukt
houden
2
Intern
De meest geschikte toon voor de toon die wordt
afgespeeld, wordt geselecteerd. Deze instelling is ideaal
voor het afspelen van een interne song of een song die
op dit apparaat is opgenomen.
Extern
De momenteel geselecteerde toon wordt gebruikt
wanneer u de song afspeelt. Deze instelling is ideaal
voor het afspelen van externe gegevens zoals in de
handel verkrijgbare muziekgegevens.
Auto
De interne modus wordt automatisch geselecteerd
wanneer een interne song wordt afgespeeld en de
externe modus wordt automatisch geselecteerd
wanneer u een song afspeelt van een USB-stick.
9
Belangrijkste specificaties
Roland & karimoku KIYOLA MADE IN JAPAN Series KF-10: Digital Piano
Klavier
PHA-50-klavier: Hybride structuur met hout en plastic, met
drukpunt en de look en feel van ebbenhout en ivoor (88 toetsen)
Voeding
Netstroomadapter
Stroomverbruik
11 W
Afmetingen
Met gesloten deksel:
1.396 (b) x 337 (d) x 782 (h) mm
Met open deksel:
1.396 (b) x 337 (d) x 910 (h) mm
Gewicht (inclusief KF-10-KW: 33,0 kg
pianostandaard) KF-10-KO: 33,2 kg
Accessoires
Gebruikershandleiding, Infoblad “HET APPARAAT VEILIG
GEBRUIKEN,” Bedieningshandleiding, Infoblad montage van
standaard, Netstroomadapter, Netsnoer, Hoofdtelefoonhaak
Speciaal pedaal, speciale vast kruk
Optie
(afzonderlijk
verkocht)
USB-stick (*)
Gebruik een USB-stick die door Roland wordt verkocht. Wij
kunnen geen correcte werking garanderen als u andere
producten gebruikt.
* De specificaties en/of het uiterlijk van dit apparaat zijn, in het belang van productverbetering, onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Intellectueel eigendomsrecht
Het opnemen met audio- of videoapparatuur, kopiëren, herwerken,
distribueren, verkopen, leasen, uitvoeren of uitzenden van materiaal
(muziek, videomateriaal, uitzendingen, liveoptredens enzovoort)
onder auteursrecht dat geheel of gedeeltelijk eigendom is van
een derde, is wettelijk verboden zonder de toestemming van de
auteursrechteigenaar.
Gebruik dit apparaat niet voor doeleinden die de auteursrechten van
een derde kunnen schenden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor schendingen van auteursrechten van derden door uw
gebruik van dit apparaat.
Dit product bevat het met eParts geïntegreerde softwareplatform
van eSOL Co., Ltd. eParts is een handelsmerk van eSOL Co., Ltd. in
Japan.
Het Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn geregistreerde
handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik
van dergelijke merken door Roland is onder licentie.
Dit product gebruikt de broncode van μT-Kernel onder T-License 2.0
die door het T-Engine Forum is verleend (www.tron.org).
De piano monteren
Raadpleeg pagina 10 in de Engelstalige handleiding.
10
Roland, SuperNATURAL, KIYOLA zijn gedeponeerde handelsmerken
of handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
karimoku is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van
KARIMOKU FURNITURE INC.
Bedrijfs- en productnamen die in dit document worden vermeld,
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun
respectieve eigenaren.
Internal Song List
No. Song Name
1
TAKUMI -Made in Japan-
2
Floral Pursuits
3
The Nutcracker “Waltz of the
Flowers” (Jazz Arrangement)
4
Swan-derful Samba
5
6
7
8
9
10
11
12
My Pleasure
Windy Afternoon
L'éveil de l'amour
Scrambled Egg
Bop On The Rock
Late Night Chopin
Trio Grande
Wedding Song
13
Widmung S.566 R.253
14
15
Étude, op.10-12
Barcarolle
16
Zhavoronok
17
18
19
20
21
22
Sonate für Klavier Nr.23 1
Sonate für Klavier Nr.23 2
Sonate für Klavier Nr.23 3
Valse, op.34-1
Polonaise op.53
Nocturne No.20
23
Die Forelle
24
25
26
27
Reflets dans l’Eau
La Fille aux Cheveux de Lin
La Campanella
Scherzo No.2
The Marriage of Figaro “Overture”
(Piano Arrangement)
Danse des Mirlitons
Salut d’amour
28
29
30
Composer
TAKESHI SENOO
Léo Delibes, Arranged by John
Maul
Peter Ilyich Tchaikovsky,
Arranged by Masashi Hirashita
Peter Ilyich Tchaikovsky,
Arranged by John Maul
Masashi Hirashita
Masashi Hirashita
Masashi Hirashita
Masashi Hirashita
John Maul
John Maul
John Maul
John Maul
Robert Alexander Schumann,
Arranged by Franz Liszt
Fryderyk Franciszek Chopin
Fryderyk Franciszek Chopin
Mikhail Ivanovich Glinka,
Arranged by Mily Alexeyevich
Balakirev
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
Fryderyk Franciszek Chopin
Fryderyk Franciszek Chopin
Fryderyk Franciszek Chopin
Franz Peter Schubert, Arranged
by Franz Liszt
Claude Achille Debussy
Claude Achille Debussy
Franz Liszt
Fryderyk Franciszek Chopin
Wolfgang Amadeus Mozart,
Arranged by Masashi Hirashita
Peter Ilyich Tchaikovsky
Edward Elgar
Piano
Solo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
T-1500130
*
5
1
0
0
0
4
9
6
2
6
-
0
2
*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising