CZ IN 4386 Rotoped inSPORTline Chevron (KH

CZ IN 4386 Rotoped inSPORTline Chevron (KH
Uživatelský manuál – CZ
IN 4386 Rotoped inSPORTline Chevron (KH-821C2)
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
•
Pro zajištění maximální bezpečnosti při cvičení provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození a
opotřebení částí přístroje.
•
Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými
v tomto manuálu.
•
Na přístroji může současně cvičit pouze 1 osoba.
•
Před použitím
oužitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaženy a všechna kloubní spojení
v dobrém stavu.
•
Před cvičením odstraňte všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami z okolí přístroje.
•
Přístroj používejte
vejte ke cvičení pouze tehdy, když není nikterak poškozen a pracuje bezchybně.
•
Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být okamžitě vyměněn a je zakázáno přístroj používat, dokud nebude
řádně opraven.
•
Děti si rády hrají a jsou zvědavé a rodiče a dohlížející osoby mají velkou zodpovědnost, protože může dojít
k situacím, že bude přístroj používán nesprávným způsobem.
•
Než dovolíte
volíte dítěti cvičit na přístroji, zvažte jejich mentální a tělesný
tělesný stav. Děti mohou cvičit na přístroji pouze za
dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na správné použití přístroje. Rotoped není hračka.
•
Kolem celého přístroje je třeba zajistit dostatek volného místa.
•
Snižte riziko úrazu na minimum a nedovolte dětem používat přístroj bez dohledu dospělé osoby. Děti mohou přístroj
používat nesprávným způsobem díky jejich přirozené zvědavosti a zálibě v hraní.
•
Uvědomte si, že nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození Vašeho zdraví.
•
Před použitím trenažéru je třeba jej správně zajistit proti nežádoucímu pohybu pomocí regulovatelných nožiček.
•
Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu.
•
K cvičení používejte vhodné oblečení a vhodnou obuv. Nevhodné je oblečení, které by se mohlo do přístroje při
cvičení zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou
podrážkou.
•
Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař Vám může navrhnout vhodný
cvičební program a doporučit vhodnou stravu.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
•
Přístroj sestavte podle pokynů uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Před zahájením
sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny
vše
díly uvedené v seznamu dílu.
•
Přístroj umístěte na suchém a rovném povrchu a chraňte jej před vlhkostí. V případě potřeby umístěte pod přístroj
vhodnou protiskluzovou podložku, můžete tím předejít poškození plochy pod přístrojem.
•
Je třeba si uvědomit, že cvičební přístroje a jejich příslušenství nejsou žádné hračky. Proto mohou přístroj používat
pouze osoby, které jsou obeznámeny s jeho správným provozem.
•
Přestaňte okamžitě cvičit, pociťujete-li
pociťujete závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoliv
jakékoli jiné tělesné
potíže. O dalším cvičení se poraďte s lékařem.
•
Děti a lidé zdravotně postižení mohou na přístroji cvičit pouze za dohledu způsobilé osoby, která zajistí správný
postup při cvičení.
•
Nepřibližujte se k pohyblivým částem přístroje během jeho používání.
•
Všechny nastavitelné části přístroje musí být nastaveny správně s ohledem na jejich krajní polohy.
•
Necvičte bezprostředně po jídle.
SCHÉMA
39
38
59
19
36
30
16
42
45
41L
14
41R
10
69
11
8
17
44 43 37
78
29
18
40
9
77
13
20
12
28
31 70
22 23 63 49 52 61 27 48
21
35R 46R
72
1
55
13
7
24
53
5L
4
74 12 6
54
5R
51 50 58 60 53 71
56 26
25
62
34
33
35L
47 22
46L
32 68 57
3
2
64
65 76
66
15
67
75
73
SEZNAM DÍLŮ
Číslo
Díl
Množství
Číslo
Díl
Množství
1
Hlavní rám
1
39
Hrudní pás
1
2
Zadní nosník
1
40
Křížový šroub
2
3
Krytka zadního nosníku - nožička
D76*86
2
41L
Levý kryt počítače
1
4
Přední nosník
1
41R
Pravý kryt počítače
1
5L
Levá krytka předního nosníku
D76*120L
1
42
Krytka řídítek
1
5R
Pravá krytka předního nosníku
D76*120L
1
43
Plochá podložka D16*D8.5*1.2T
1
6
Kloboučková matice
M8*1.25*15L
4
44
Pružná podložka D15.4*D8.2*2T
1
7
Imbusový šroub M8*1.25*95L
4
45
Vložka
1
8
Oválná krytka
2
46L/4
6R
Pravý a levý pedál
1
9
Sedlová tyč
1
47
C-kroužek S-16(1T)
1
10
Sedlo
1
48
Samojistící matice M6*1.0*6T
4
11
Posuvná sedlovka
1
49
Imbusový šroub M6*1.0*15L
4
12
Pružná podložka D15.4*D8.2*2T
8
50
Vložené kolo
1
13
Klenutá podložka
D22*D8.5*1.5T
12
51
Pojiestná matice M10*1.5*10T
1
14
Křížový šroub ST4
2
52
Hřídel
1
15
Adaptér
1
53
Samojistící matice
2
16
Grip
2
54
Plochá podložka D22*D10*2T
2
17
Plochá podložka D25*D8.5*2T
1
55
Ložisko #99502
2
18
Regulační šroub
1
56
Čep
7
19
Koncová krytka
2
57
Plochá podložka D50*D10*2T
1
20
Imbusový šroub M8*1.25*20L
58
Destička pro upevnění vloženého
kola
1
21
Pás
1
59
Křížový šroub M5*10L
4
22
Vlnitá podložka D21*D16.2*0.3T
2
60
Plochá plastová podložka
D50*D10*1T
2
23
Plochá podložka D24*D16*1.5T
1
61
Kulatý magnet
1
24
Magnetický systém
1
62
Křížový šroub ST4.2*1.4*20L
7
4
25
Levý kryt řetězu
1
63
Vymezovač
1
26
Pravý kryt řetězu
1
64
Horní počítačový kabel
1
27
Kladka
1
65
Spodní počítačový kabel
1
28
Krytka – přední tyč
1
66
Motor
1
29
Přední tyč
1
67
Elektrický kabel
1
30
Snímač tepové frekvence
2
68
Pružina
1
Kabel snímače tepové frekvence
2
69
Křížový šroub ST4*1.41*15L
2
31
Regulační šroub
1
70
Vnitřní objímka
1
32
Pojistná matice M8*1.25*8T
1
71
Krytka šroubu
1
33
Krytka šroubu D23x6.5
2
72
Vnitřní objímka
1
34
Imbusový šroub M8*1.25*25
2
73
Napínací kabel
1
35L
Levá klika
1
74
Tlumící vložka
4
35R
Pravá klika
1
75
Kabel snímače tepové frekvence –
delší část
1
36
Řídítka
1
76
Křížový šroub
4
37
Regulační šroub – plastová
rukojeť ve tvaru písmene T
1
77
Držák na láhev
1
38
Počítač SM-8900-71
1
78
Láhev
1
ILUSTROVANÝ PŘEHLED
29
1
X1
4 28
X1
X1
2 42
X1
78
36
X1
77
38
X1
X1
45
X1
44
X1
43
X1
37
46L & 46R
X1
9
X1
41L & 41R
10
X1
15
X1
X1
7
20
14
40
M8*1.25*95L
M8*1.25*20L
X1
X2
X4
69
X4 13
X2
X2
D22*D8.5*1.5T
12
X12 6
X1
X1
D15.4*D8.2*2T
X8
M8*1.25*15L
X4
X1
1.
Krok
Připevněte přední nosník (4) a zadní nosník (2) k hlavnímu rámu (1) pomocí imbusových šroubů (7), klenutých
podložek (13), pružných podložek (12) a kloboučkových matic (6).
2.
Krok
a.
b.
c.
Připevněte sedlo (10) k sedlové tyči (9) pomocí ploché podložky (17) a regulačního šroubu (18).
Vsuňte sedlovou tyč (9) do hlavního rámu (1) a zajistěte ji pomocí regulačního šroubu (31).
Díky regulačnímu šroubu (31) můžete snadno nastavit výšku sedla (10).
3.
Krok
a.
b.
Nadzdvihněte ochrannou krytku přední tyče (28)(Obr. (a)) a propojte počítačový kabel (64 a 65)(Obr. (b)).
Připevněte přední tyč (29) k hlavnímu rámu (1) pomocí plochých podložek (13), pružných podložek (12) a
imbusových šroubů (20).
4.
Krok
a.
b.
c.
Prostrčte kabely snímačů tepové frekvence (30) otvory do přední tyče (29) a povytáhněte je (Obr. (a)).
Propojte kabely (30) s kabely vedoucími z počítače (29)(Obr. (b)). Připevněte počítač (38) k přední tyči (38)
pomocí šroubů (59), které jsou připevněny k počítači.
Připevněte k přední tyči (29) řídítka (36) pomocí krytky (42), vložky (45), pružné podložky (44), ploché
podložky (43) a šroubu s T-rukojetí (37).
5.
Krok
a.
b.
c.
Připevněte kryt počítače (41L a 41R) k přední tyči (29) pomocí křížových šroubů (14 a 69).
Připevněte držák na láhve (77) k přední tyči (29) pomocí křížových šroubů (44) a poté do něj vložte láhev (78).
Připevněte pedály (46L a 46R) ke klikám (35).
NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE SM8900-71
FUNKCE TLAČÍTEK
UP
Zvýšení dané hodnoty nebo zátěže.
DOWN
Snížení dané hodnoty nebo zátěže.
MODE
Potvrzení nastavené hodnoty.
STAR/STOP
Zahájení nebo ukončení cvičení.
RESET
Nastavení parametrů na výchozí hodnotu a přepnutí obrazovky na nastavení režimu.
RECOVERY
Vyhodnocení tělesné kondice na základě tepové frekvence po cvičení.
BODY FAT
Měření tělesného tuku v %
Stiskněte toto tlačítko v pohotovostním režimu a nastavte své údaje.
FUNKCE DISPLEJE
TIME (ČAS)
Přičítání času: není-li nastavena délka cvičení, bude se čas přičítat od 00:00 až
po dosažení maximální hodnoty 99:59
Odečítání času: jestliže je nastavena požadovaná délka cvičení, bude se čas od této
hodnoty odečítat, dokud nedosáhne 00:00. Při nastavení času lze přičítat nebo
odečítat vždy 1 minutu (rozsah 01:00-99:00)
SPEED (RYCHLOST)
RPM
Zobrazení aktuální rychlosti. Nejvyšší rychlost je 99.9 km/h nebo mph.
Zobrazení počtu otáček za minutu. Rozsah 0-15-999.
DISTANCE
(VZDÁLENOST)
Se cvičením se vzdálenost přičítá (rozsah 00:00-99.99 km nebo mi).
Uživatel si může nastavit požadovanou vzdálenost pomocí tlačítek UP a DOWN.
Při nastavení se přičítá nebo odečítá hodnota 0.1 km nebo mi.
Počet spálených kalorií při cvičení v rozsahu 0-9999.
(Jedná se pouze o orientační hodnotu, kterou nelze používat pro léčebné účely.)
CALORIES (KALORIE)
PULSE (TEPOVÁ
FREKVENCE)
WATTS
Uživatel si může nastavit hodnotu cílové tepové frekvence v rozsahu 0-30-230.
Jestliže je tato hodnota při cvičení překročena, dojde ke zvukové signalizaci.
Zobrazení aktuálního výkonu v rozsahu 0-999.
OVLÁDÁNÍ
ZAPNUTÍ
1.
Připojte k přístroji napájecí kabel (konektor DC JACK) a 2-vteřinová zvuková signalizace ohlásí zapnutí počítače.
2.
Nastavte čas a datum pomocí ovládacího kolečka a potvrďte nastavené hodnoty stisknutím tlačítka MODE.
3.
Na displeji se zobrazí nápis „SELECT USER“ (zvolení uživatele), stisknutím tlačítka MODE vstoupí uživatel do
nastavení uživatelského programu. Pomocí ovládacího kolečka zvolte jeden z uživatelských programů I1-U4 a
potvrďte zvolený program stisknutím tlačítka MODE. Nastavte hodnotu parametrů: SEX (pohlaví), AGE (věk),
HEIGT (výška), WEIGHT (váha).
4.
V pohotovostním režimu se na displeji se zobrazí nápis „SELECT WORKOUT“ (zvolení typu cvičení), po stisknutí
tlačítka MODE vstoupíte do nastavení programu. Pomocí ovládacího kolečka zvolte jeden z programů MANUAL
(manuální) – PROGRAM (přednastavený) – USER (uživatelský) – H.R.C. (kontrola tepové frekvence) – WATT
(výkonový).
CVIČENÍ V MANUÁLNÍM PROGRAMU
V pohotovostním režimu zvolte manuální program (MANUAL) a potvrďte jej stisknutím tlačítka MODE.
Rychlý start (Quick start): Stisknutím tlačítka START/STOP můžete zahájit trénink v manuálním programu a všechny
hodnoty se začnou počítat od nuly.
Po vstupu do manuálního programu můžete postupně nastavit hodnoty parametrů: TIME (čas) – CALORIES (kalorie) –
PULSE (tepová frekvence) – RESISTANCE LEVEL (stupeň zátěže). Nastavovaná hodnota se vždy rozbliká a trénink poté
zahájíte stisknutím tlačítka START/STOP. Nastavené hodnoty se začnou odečítat k nule. Pro vynulování hodnot parametrů
stiskněte tlačítko RESET. V manuálním režimu se vždy po dosažení vzdálenosti 3 km posune obrázek cyklisty vpřed a bude
se měřit rychlost.
CVIČENÍ V PŘEDNASTAVENEM PROGRAMU
V pohotovostním režimu zvolte přednastavený program (PROGRAM) a pro vstup použijte tlačítko MODE.
Pomocí ovládacího kolečka zvolte jeden z dvanácti přednastavených programů a potvrďte jej stisknutím tlačítka MODE.
Rozbliká se profil trati, zátěž si můžete upravit pomocí tlačítek UP a DOWN.
Čas (TIME) je nastaven na 20:00 a nelze tuto hodnotu změnit. Pro zahájení cvičení a závodění s počítačem stiskněte tlačítko
START/STOP.
Během cvičení se bude čas odpočítávat a animace se bude řídit počtem otáček za minutu (RPM). Pro úspěšné dokončení
cvičení je třeba řídit se symboly poukazujícími na rychlost:
▲
:Rychlost uživatele (USER speed) > Počet otáček za minutu (PC RPM) – je nutno snížit rychlost
●
:Rychlost uživatele (USER speed) = Počet otáček za minutu (PC RPM)
▼ :Rychlost uživatele (USER speed)<Počet otáček za minutu (PC RPM) – je nutno zvýšit rychlost
Po uplynutí časového intervalu se ozve 8-vteřinová zvuková signalizace a zobrazí se výsledek závodu: PC WIN (v závodě
zvítězil počítač) nebo USER WIN (v závodě zvítězil uživatel).
CVIČENÍ V UŽIVATELSKÉM PROGRAMU
V pohotovostním režimu zvolte uživatelský program (USER PRO) a potvrďte výběr stisknutím tlačítka MODE.
Pomocí tlačítek UP a DOWN si můžete vytvořit vlastní profil trati – stupeň zátěže každého intervalu. Nastavení potvrdíte
stisknutím tlačítka MODE. Přidržením tlačítka MODE dokončíte nastavení.
Během cvičení se bude čas odpočítávat a animace se bude řídit počtem otáček za minutu (RPM). Pro úspěšné dokončení
cvičení je třeba řídit se symboly poukazujícími na rychlost:
▲
:Rychlost uživatele (USER speed) > Počet otáček za minutu (PC RPM) – je nutno snížit rychlost
●
:Rychlost uživatele (USER speed) = Počet otáček za minutu (PC RPM)
▼ :Rychlost uživatele (USER speed)<Počet otáček za minutu (PC RPM) – je nutno zvýšit rychlost
Po uplynutí časového intervalu se ozve 8-vteřinová zvuková signalizace a zobrazí se výsledek závodu: PC WIN (v závodě
zvítězil počítač) nebo USER WIN (v závodě zvítězil uživatel).
CVIČENÍ V PROGRAMU PRO KONTROLU TEPOVÉ FREKVENCE
V pohotovostním režimu zvolte program pro kontrolu tepové frekvence (H.R.C.) a výběr potvrďte stisknutím tlačítka MODE.
Při vstupu do tohoto programu se rozbliká věk (AGE), který je přednastaven na 25 let. Pomocí tlačítek UP/DOWN nastavte
svůj věk a potvrďte nastavenou hodnotu stisknutím tlačítka MODE. Na základě věku počítač spočítá Vaši tepovou frekvenci.
Na displeji se zobrazí 55%, 75%, 90% hodnota tepová frekvence a cílová tepová frekvence (TARGET HEART RATE).
Zvolte hodnotu tepové frekvence a stiskněte tlačítko ENTER pro zahájení cvičení.
Jestliže není snímána tepová frekvence po dobu delší než 5 vteřin, zobrazí se na displeji nápis „NEED H.R.“. Toto
upozornění přestane zobrazovat, jakmile je tepová frekvence snímána.
MĚŘENÍ TĚLESNÉHO TUKU
Je-li počítač pozastaven, můžete si změřit množství tělesného tuku v % a BMI (index tělesné hmotnosti). Postupujte
následujícím způsobem:
1.
2.
3.
Stiskněte tlačítko BODY FAT a uchopte snímače tepové frekvence pro zahájení měření.
Na displeji se zobrazí symbol „_ _ _ _ _ _ _ _ “ po dobu 8 vteřin, kdy dochází k měření. Po uplynutí tohoto
časového intervalu se zobrazí výsledek měření BODY FAT v %, index tělesné hmotnosti (BMI) a symbol označující
Váš stav.
Na displeji se mohou zobrazit následující symboly:
„E-1“ – důsledek špatného uchopení snímačů tepové frekvence. Uchopte správně snímače tepové frekvence.
„E-4“ – překročení rozsahu možných výsledků měření.
Po stisknutí tlačítka BODY FAT se počítač přepne zpět do režimu před zahájením měření a výsledky měření se smažou.
SYMBOL
Pohlaví
MALÉ
MALÉ/STŘEDNÍ STŘEDNÍ
STŘEDNÍ/VYSOKÉ
MNOŽSTVÍ
MNOŽSTVÍ
MNOŽSTVÍ
MNOŽSTVÍ TUKU
TUKU
TUKU
TUKU
Muž
<13%
13%-25.8%
26%-30%
>30%
Žena
<23%
23%-35.8%
36%-40%
>40%
FUNKCE RECOVERY (VYHODNOCENÍ KONDICE)
Po cvičení stiskněte tlačítko RECOVERY a držte se snímačů tepové frekvence. Pozastaví se všechny funkce počítače kromě
odpočítávání času (TIME) – začne se odpočítávat časový interval 60 vteřin. Po uplynutí tohoto intervalu se na displeji
zobrazí vyhodnocení kondice na základě tepové frekvence po cvičení na stupnici F1-F6. F1 je nejlepší možný výsledek, F6
nejhorší. Pro zvýšení tepové frekvence můžete pokračovat ve cvičení. (Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte opět tlačítko
RECOVERY.)
POZNÁMKA:
1.
2.
3.
4.
Pro napájení počítače použijte napájecí adaptér 9V, 1A nebo 9V, 0.5 A.
Jestliže se na přístroji necvičí po dobu 4 minut, přepne se počítač do úsporného režimu a všechny nastavené
parametry a údaje o cvičení se uloží do paměti počítače.
Při potížích s počítačem odpojte a znovu zapojte napájecí adaptér.
Jestliže došlo k poškození kabelů propojujícími počítač s motorem, zobrazí se na displeji chyba „E2“. Uživatel by
měl napřed zkontrolovat, zda jsou kabely správně propojeny, nebo se poradit s naším servisním technikem.
Záruční podmínky, reklamace
Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané
kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a
reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech
těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.
Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000
I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.
Praha,
Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní
nebo jiné podnikatelské činnosti.
„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito
výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho
týkají a obchodním zákoníkem.
Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a
kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či
jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.
Záruční podmínky
Záruční doba
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží,
dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná
délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.
Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití
k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.
Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:
zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče
do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
nesprávnou údržbou
mechanickým poškozením
opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)
neodvratnou událostí, živelnou pohromou
neodbornými zásahy
nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem
a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
Reklamační řád
Postup při reklamaci vady zboží
Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po
jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce
zjistit.
Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo
dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující
oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.
Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla
nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly
v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet
z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.
Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou.
Prodávající
si
vyhrazuje
právo
požadovat
úhradu
nákladu,
které
vznikly
v
souvislosti
s neoprávněnou reklamací.
V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího,
provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající
je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně
stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží
prodávajícímu.
Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den
vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na
charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě
nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodejce:
User Manual - EN
IN 4386 inSPORTline Chevron Exercise Bike (KH-821C2)
Safety Instructions
• To ensure the best safety of the exerciser,
regularly check it on damages and worn parts.
• Make sure there is sufficient free space around
the exerciser when you set it up.
• If you pass on this exerciser to another person or if
you allow another person to use it, make sure that
that person is familiar with the content and
instructions in these instructions.
• To avoid possible accidents, do not allow children
to approach the exerciser without supervision,
since they may use it in a way for which it is not
intended due to their natural play instinct and
interest in experimenting.
• Only one person should use the exerciser at a time.
• Before the first use and regularly make sure that all
screws, bolts and other joints are properly tightened
and firmly seated.
• Before you start your work-out,
out, remove all sharpsharp
edged objects around the exerciser.
work
if it works
• Only use the exercise for your work-out
flawlessly.
• Any broken, worn or defective part must immediately
be replaced and/or the exerciser must no longer be
used until it has been properly maintained and
repaired.
• Parents and other supervisory persons should be
aware of their responsibility, due to situations which
may arise for which the exerciser has not been
designed and which may occur due to children’s
natural playy instinct and interest in experimenting.
• If you do allow children to use this exerciser, be sure
to take into consideration and assess their mental
and physical condition and development, and above
all their temperament. Children should use the
exerciser
er only under adult supervision and be
instructed on the correct and proper use of the
exerciser. The exerciser is not a toy.
work
• Please note that an improper and excessive workout may be harmful to your health.
a other adjustment
• Please note that levers and
mechanisms are not projecting into the area of
movement during the work-out.
work
• When setting up the exerciser, please make
sure that the exerciser is standing in a stable
way and that
hat any possible unevenness of the
floor is evened out.
• Always wear appropriate clothing and shoes
which are suitable for your work-out
work
on the
exerciser. The clothes must be designed in a
way so that they will not get caught in any part
of the exerciserr during the work-out
work
due to their
form (for example, length). Be sure to wear
appropriate shoes which are suitable for the
work-out,
out, firmly support the feet and which are
provided with a non-slip
non
sole.
• Be sure to consult a physician before you start
any exercise program. He may give you proper
hints and advice with respect to the individual
intensity of stress for you as well as to your
work-out
out and sensible eating habits.
habits
Important Notes
• Assemble the exerciser as per assembly
instructions and be sure to only use the
structural parts provided with the
exerciser and designed for it. Prior to the
assembly, make sure the content of the
delivery is complete by referring to the
parts list of the assembly and operating
instructions.
• Be sure to set up the exerciser in a dry
and even place and always protect it from
humidity. If you wish to protect the place
particularly against pressure points,
contamination, etc., it is recommended to
put a suitable, non-slip mat under the
exerciser.
• The general rule is that exercisers and
training devices are no toys. Therefore,
they must only be used by properly
informed or instructed persons.
• Stop your work-out immediately in case of
dizziness, nausea, chest pain or any other
physical symptoms. In case of doubt,
consult your physician immediately.
• Children, disabled and handicapped
persons should use the exercise only
under supervision and in presence of
another person who may give support and
useful instructions.
• Be sure that your body parts and those of
other persons are never close to any
moving parts of the exerciser during its
use.
• When adjusting the adjustable parts,
make sure they are adjusted properly and
note the marked, maximum adjusting
position, for example of the saddle
support, respectively.
• Do not work out immediately after meals!
Exploded Drawing
39
38
59
19
36
30
16
42
45
41L
14
41R
10
69
11
8
17
44 43 37
78
29
18
40
9
77
13
20
12
28
31 70
22 23 63 49 52 61 27 48
21
35R 46R
72
1
55
13
7
24
53
5L
4
74 12 6
54
5R
51 50 58 60 53 71
56 26
25
62
34
33
35L
47 22
46L
g
32 68 57
3
2
64
65 76
66
15
67
75
73
Part List
Part NO.
Description
Q'ty
Part NO.
Description
Q'ty
1
Main frame
1
39
Chest belt
1
2
Rear stabilizer
1
40
Cross bolt
2
3
Adjustable foot cap D76*86
2
41L
Left computer bracket
1
4
Front stabilizer
1
41R
Right computer bracket
1
5L
Left transfer foot cap D76*120L
1
42
Cover for handlebar
1
5R
right transfer foot cap D76*120L
1
43
Flat washer D16*D8.5*1.2T
1
6
Domed nut M8*1.25*15L
4
44
Spring washer D15.4*D8.2*2T
1
7
Allen bolt M8*1.25*95L
4
45
Bushing
1
8
Oval cap
2
46L/46R
Pedal sets
1
9
Seat post welding sets
1
47
C ring S-16(1T)
1
10
Seat
1
48
Nylon nut M6*1.0*6T
4
11
Seat adjustable tube
1
49
Allen bolt M6*1.0*15L
4
12
Spring washer D15.4*D8.2*2T
8
50
Idle wheel
1
13
Curved washer D22*D8.5*1.5T
12
51
Anti-loose nut M10*1.5*10T
1
14
Cross screw ST4
2
52
Crank axle welding set
1
15
Adapter
1
53
Nylon nut
2
16
Foam
2
54
Flat washer D22*D10*2T
2
17
Flat washer D25*D8.5*2T
1
55
Bearing #99502
2
18
Knob
1
56
Pin
7
19
End plug
2
57
Flat washer D50*D10*2T
1
20
Allen bolt M8*1.25*20L
58
Fixing plate for idle wheel
1
21
Poly belt
1
59
Cross screw M5*10L
4
22
Waved washer D21*D16.2*0.3T
2
60
Plastic flat washer D50*D10*1T
2
23
Flat washer D24*D16*1.5T
1
61
Round magnet
1
4
7
24
Magnetic system
1
62
Cross screw ST4.2*1.4*20L
25
Left chain cover
1
63
Spacer
1
26
Right chain cover
1
64
Upper computer cable
1
27
Pulley
1
65
Lower computer cable
1
28
Upper protective cover
1
66
Motor
1
29
Handlebar post welding sets
1
67
Electrical cable
1
30
Hand pulse
2
68
Spring
1
Pulse cable
2
69
Cross screw ST4*1.41*15L
2
31
Ball quick-release knob
1
70
Insert plug
1
32
Anti-loose nut M8*1.25*8T
1
71
Cover for screw
1
33
Cover for bolt D23x6.5
2
72
Insert plug
1
34
Allen bolt M8*1.25*25
2
73
Tension cable
1
35L
Left crank
1
74
Buffer
4
35R
Right crank
1
75
Sensor cable
1
36
Handlebar
1
76
Cross screw
4
37
T-knob
1
77
Bottle holder
1
38
Computer SM-8900-71
1
78
Water bottle
1
Check List
29
1
X1
4 28
X1
X1
2 42
X1
78
36
X1
77
38
X1
X1
45
X1
44
X1
43
X1
37
46L & 46R
X1
9
X1
41L & 41R
10
X1
15
X1
X1
7
20
14
40
M8*1.25*95L
M8*1.25*20L
X1
X2
X4
69
X4 13
X2
X2
D22*D8.5*1.5T
12
X12 6
X1
X1
D15.4*D8.2*2T
X8
M8*1.25*15L
X4
X1
Step 1
A(x4)
M8*95L
D22 D22 D15.4 M8*15L
1
13
7
4
Step-1
Assemble the front stabilizer (4) and the rear stabilizer (2) on the main frame (1) by
using the Allen bolt (7), the curved washer (13), the spring washer (12) and the
domed nut (6).
6
12
2
Step 2
a
10
B (x1)
9
17
18
D25*2T
UP
DOW
D60*32L
b
B
A
K W
C
A
N
RD
31
ON
FR
A
TW
RD
Step-2
1) Assemble the seat (10) on the seat post welding sets (9) by using the flat washer
(17) and the knob (18).
2) Insert the seat post welding sets (9) into the main frame (1) and use the ball
quick-release knob (31) to lock the seat post.
3) The seat (10) could be adjusted to different heights by rotating the ball quickrelease knob (31), and then rotating and pulling the seat post (9).
Step 3
(a)
28
29
C (x4)
M8*20L
D15.4*2T
D22*1.5T
13
(b)
20
12
64
65
Step-3
1) Life up the upper protective cover (28) like fig. (a), then connects the computer
cable (64 & 65) like fig. (b).
2) Assemble the handlebar post (29) on the main frame (1) by using the curved
washer (13), the spring washer (12) and the Allen bolt (20).
Step 4
39
38
59
(b)
38
64
30
(a)
36
D (x4)
M5*10L
42 45 44 43 37
15
Step-4
1) Insert the pulse cable (30) into the handlebar post (29) through the hole, and
then pull the pulse cable out of the handlebar post like fig. (a).
2) Connect the pulse cable (30) and the upper computer cable (64) with the
computer (38) like fig. (b). And then fix the computer (38) on the handlebar post
(29) by using the screws (59) that have already attached with the computer.
3) Assemble the handlebar (36) on the handlebar post (29) by using the cover
(42), bushing (45), the spring washer (44), the flat washer (43) and the T-type
knob (37).
Step 5
69
14
69
40
41R
41L
14
78
29
40
77
46R
35L
Step-5
46L
1) Assemble the computer bracket (41L&R) on the handlebar post (29) by using the
cross screw (14 & 69).
2) Assemble the bottle holder (77) to the handlebar post (29) use cross bolt
(44),then put the water bottle (78) into it.
3) Assemble the pedals (46L&46R) onto the crank (35).
TIME
SPEED
RPM
DISTANCE
CALORIES
PULSE
WATTS
INSTRUCTION MANUAL OF SM8900-71
【BUTTON FUNCTIONS】
】
UP
To make upward adjustment to each function data or increase
training resistance.
DOWN
To make downward adjustment to each function data or
decrease training resistance.
MODE
To confirm all setting.
STAR/STOP
To start or stop workout.
RESET
To reset current setting and have the monitor switch to initial
training mode for selection.
RECOVERY
To test heart rate recovery status.
BODY FAT
To test body fat %
Press the BODY FAT button in standby mode and modify user
data.
【DISPLAY FUNCTIONS】
】
Count up - No preset target, Time will count up from 00:00 to maximum 99:59
with each increment is 1 minute.
Count down - If training with preset Time, Time will count down from preset to
00:00. Each preset increment or decrement is 1 minute between 01:00 to
99:00.
Displays current training speed. Maximum speed is 99.9 KM/H or ML/H.
Displays the Rotation Per Minute. Display range 0~15~999
Accumulates total distance from 00:00 up to 99.99 KM or ML. The user may
preset target distance data by pressing UP/DOWN button. Each incensement
is 0.1KM or ML.
Accumulates calories consumption during training from 0 to maximum 9999
calories.
(This data is a rough guide for comparison of different exercise sessions
which can not be used in medical treatment.)
User may set up target pulse from 0 - 30 to 230, and computer buzzer will
beep when actual heart rate is over the target value during workout.
Display current workout watts. Display range 0~999.
【OPERATING PROCEDURE】
】
Power on:
1. Please connect power adaptor to DC JACK, and console will power on with beep
sound for 2
seconds and LCD display all segments.
2. Preset clock and calendar by using joggle wheel to turn up and down and press
MODE to confirm.
3. Console will show “SELECT USER”, user may press mode to enter into user
selection mode.
Use joggle wheel to select U1 to U4 and press MODE for confirmation.
And then preset user information for SEX, AGE, HEIGHT and WEIGHT.
4. In standby mode, console will display “SELECT WORKOUT”, user may press
MODE to enter into
selection mode. And use turn joggle wheel to select MANUAL PROGRAM USER PROGRAM H.R.C., WATT
Workout in MANUAL mode:
In standby mode, select MANUAL and press MODE to enter.
Quick start: User may press START/STOP to start training in MANUAL, all exercise
values will start counting up from zero.
After enter into MANUAL mode, user may set up TIME DISTANCE CALORIES
PULSE RESISTANCE LEVEL by follow flashing windows, and press
START/STOP to start workout. All values will start counting down to zero. (To clear
setting, press RESET button)
In manual mode, biking animation will move forward every 3 km, and PC speed will
be the same as user’s speed.
Workout in PROGRAM mode:
In standby mode, select PROGRAM and press MODE to enter.
User may turn joggle wheel up or down to select preferred program from 1 to 12, and
press MODE to confirm. Program profile will flashing, user may turn up or down to
adjust profile’s resistance level.
TIME is fixed in 20:00, which is not adjustable. Press START/STOP to start workout
and racing with PC.
After start, TIME will start counting down; the runway animation will follow user’s
RPM input.
User need to follow PC speed by checking below symbols to finish the entire 20
minutes training:
▲ :USER speed > PC RPM – user need to slow down
● :USER speed = PC RPM
▼ :USER speed < PC RPM – user need to speed up
When TIME count down to zero, console will beep for 8 seconds, and display racing
result: PC WIN or USER WIN.
runway
Workout in User program mode:
In standby mode, select USER PRO and press MODE to enter.
User may create his/her own preferred profile by turning UP and DOWN to set up
resistance level of each row, and press MODE to confirm. User may hold on
pressing MODE button to finish setting.
Time is fixed in 20:00, which is not adjustable. User may press START/STOP button
to start workout.
After start, TIME will start counting down; the runway animation will follow user’s
RPM input.
User need to follow PC speed by checking below symbols to finish the entire 20
minutes training:
▲ :USER speed > PC RPM – user need to slow down
● :USER speed = PC RPM
▼ :USER speed < PC RPM – user need to speed up
When TIME count down to zero, console will beep for 8 seconds, and display racing
result: PC WIN or USER WIN.
圖37
圖38
圖39
Workout in H.R.C. mode:
In standby mode, select H.R.C. and press MODE to enter.
AGE 25 is flashing after enter H.R.C. mode, you may set your age by turning
UP/DOWN button and press MODE. The monitor will calculate preset heart rate
value automatically according to your age setting. Screen will show heart rate
percentage 55%, 75%, 90% and TARGET. You may select heart rate percentage by
UP/DOWN/ENTER button for training.
If there is no HR input for 5 seconds, LCD will display “NEED H.R.” until HR signal
input.
Workout in WATT constant mode:
In standby mode, select WATT and press MODE to enter.
The preset watt value 120 is flashing on screen in WATT setting mode, select UP/DOWN/ENTER to
set target value from 10 to 350. Pressing START button to start training.
After start, Level is adjusted according to RPM to reach the setting WATT.
▲
:WATT > setting WATT 25% – user need to slow down
●
:WATT = setting 25%
▼
:WATT < setting 25% – user need to speed up
---: WATT > or < setting WATT 50% (OVER SPEC)---
BODY FAT
You may test and have the BODY FAT advice when the computer is in STOP mode. Please
follow the steps as below:
1. Press BODY FAT button, and hold on handgrip to start body fat testing.
2. The symbol "- - - - - - - - " will display while testing period in 8 seconds. After 8
seconds, you will
see the BODY FAT advice in percentage and BMI and the fat advice in different
symbol.
3. It would be possible to display other indication if you have the following situation:
"E-1" - When you see this indication, it means you did not put your thumb properly
on the conductor. Please try again.
"E-4" - When you see this indication, it means the BODY FAT advice is exceeded
the available area which is fixed in the program.
After BODY FAT testing, press BODY FAT button to have the computer back to
working continues from the previous data before testing. The BODY FAT advice
figure and BMI will disappear.
SYMBOL
SEX
FAT%
LOW
LOW/MED
MEDIUM
MED/HIGH
MALE
<13%
13%-25.8%
26%-30%
>30%
FEMALE
<23%
23%-35.8%
36%-40%
>40%
RECOVERY:
After exercising for a period of time, keep holding on handgrips and press
“RECOVERY”
button. All function display will stop except “TIME” starts counting down from 00:60 to
00:00.
Screen will display your heart rate recovery status with the F1,F2S.to F6. F1 is the
best, F6
is the worst. User may keep exercising to improve the heart rate recovery status.
(Press the RECOVERY button again to return the main display.)
NOTE:
1. This computer require 9V, 1A or 9V, 0.5A adaptor.
2. When user stop pedaling for 4 minutes, computer will enter into power save
mode, all setting and exercise data will stored until user start exercise again.
3. When computer act abnormal, please plug out the adaptor and plug in again.
4. If cables between computer and servo motor were broke, then computer will
display E2.
User may check first if cables are well connected or consult with our agent.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising