navod_45168-PAX-300
Indikátor baterie:
Béhem nabíjení bliká indikátor modre.
Po nabití svítí modre.
Pokud indikátor bliká ¿ervené, svétlo se brzy vybije.
[ZT FORCE
CONPONENTS FOR YOU
Specifikace:
1 vysoce vykonná CREE XP-G2 LED dioda
Optickä cocka, 300 LUMEN
6 funkcí: 3 funkce svícení + 3 funkce blikání (véetné SOS signalizace)
Signalizace spusténé funkce
Dobijeci baterie lithium polymer 3,7V 1200mAh
Nabijeni pres USB
Indikátor stavu baterie
Doba nabijeni cca 2 hodiny
Pripevnéní rychloupínacim drzákem
na fiditka 22-31,8mm
Drzák na prilbu soutástí balení
Vodéodolné, materiál hliník
$ * 100% - 60% Blue
* 60% - 20% Green
$ * 20% - 0% Flashing Red
Indikátor nabijeni:
$ * Bliká modre — nabijeni
$ * Svítí modre — nabito
Obsah balení:
Svétlo
USB kabel
DrZàk na fiditka
Drzák na prilbu
INDIKÁTOR STAVU BATERIE
INDIKÁTOR FUNKCÍ
Návod k pouzití:
Pri delsim pouzití se nedotykejte Cocky, pouZitim se zahfiva.
Svétlo pouzívejte pouze na dobie vétraném místé, hrozí riziko prehrátí.
Indikátory — volba funkce sviceni / blikání:
Pro volbu funkce trvalého svícení stisknéte KRATCE tlacitko Wy.
Pro zménu intenzity svétla stiskejte KRATCE tlacitko Uy na
pozadovanou droveñ.
Pro vypnutí svétla stisknéte DLOUZE (0,5 sekundy).
ZAPNUTO / VYPNUTO
Nabijejte svétlo originálním, prilozenym USB kabelem.
Béhem nabijeni se baterie zahfiva (az na 40°C).
Po nabiti kabel ze svétla odpojte.
SVITIVOST BARVA
Vysoká SAY, Modrá
Postup:
Otevrete gumovou krytku na zadni strané svétla.
Pripojte USB kabel do pocitace, poté pripojte druhÿ konec kabelu
do nabijeciho portu svétla. Indikátor nabíjení zaíne blikat modre
= baterie se nabiji. Po nabiti bude indikátor nabíjení svítit modre.
Stredni Zelená
< «ej
Nizka Oranzova
Ll
GUMOVA KRYTKA
Pro volbu funkce blikani stisknéte DLOUZE (1,5 sekundy) tlacitko © .
Pro zménu funkce blikánf stiskejte KRÁTCE tlaéítko (Ly na
pozadovanou funkci.
Pro vypnuti svétla stisknéte DLOUZE (0,5 sekundy).
NABÍJECÍ PORT
INDIKATOR NABLJENI
Pomalé blikani v/s, Modrá
Upozornéni: po 300-500 nabijecich cyklech mize poklesnout
kapacita baterie na cca 80%. Pri velmi nizkych teplotach pod bodem
Rychlé blikani Zelená
Pri standardní teploté cca 20°C se kapacita znovu vrati na bézné
hodnoty. NepouZivejte baterii pfi teplotach vyssich nez 40°C.
Pred uskladnénim baterii nabijte. Skladujte na chladném
a suchém místé.
+ «ej
SOS signalizace Oranzová
nd
Pozndmka: doba nabijent je závislá na potitaci
Upozornéni: nabijeni vice neZ 5V mize znicit baterii.
mrazu kapacita baterie klesd, pifi -20° Cklesd kapacita baterie 0 70%.
Monta? na jizdni kolo
Pripevnéte drzák svétla na rídítka. Úchyt je elasticky, zvolte správny
otvor pro uchycení gumového úchytu dle velikosti rídítek.
Nasadte svétlo do drzáku a posuñte jej do pozice, kdy uslySíte kliknutí,
které signalizuje správné uchycení svétla v drzáku.
Pro nastavení horizontálniho úhlu svételného paprsku otocte svétlo
v drzáku do strany.
Pro vyjmutí svétla z drzáku stisknéte uvolñovací packu a svétlo
vyjméte.
INSTALACE =)
Бин
UVOLNOVACI PACKA
= №
ELASTICKY UCHYT
oN
TOTP 2.
(RIAA
| CE Ш
"
il
— J]
Es
drzba
Cistéte suchym hadríkem. Svétlo je vodéodolné pouze pri kontaktu
ve vev,
s destém, netistéte vodou, zamezte kontaktu svétla s vodou pfi cisténi.
Montáz na prilbu
Protáhnéte remínek otvorem prilby. Otácejte utahovacim Sroubem
ve sméru hodinovych rucicek, dokud nebude pevné utazen.
Nasadte svétlo do drzáku a posuñte jej do pozice, kdy uslySíte kliknutí,
které signalizuje správné uchycení svétla v drzáku.
Pro nastavení vertikálniho úhlu svételného paprsku uvolnéte
utahovaci Sroub, otocte svétlem do pozadované polohy a znovu
utáhnéte utahovací 3roub. Pro vyjmutí svétla z drzáku stisknéte
uvolñovací packu a svétlo vyjméte.
INSTALACE =)
STLACTE ==>
UVOLNI
UTAHOVACÍ SROUB
UVOLNOVACÍ PÁCKA
REMÍNEK
BODOVY UHEL 17°
— 10M
Emax (LUX)
VZDALENOST (M)
MOD LUMEN | PROVOZNI DOBA
Vysokd svitivost 300 az 1h 30 min
Strední svítivost 125 az4h
Nizkd svitivost 50 az 10h 30 min
Pomalé blikäni az8h 30min
Rychlé blikdni az 8h 20 min
SOS signalizace az21h
UPOZORNENÍ! VYVARUJTE SE PRIMEHO POHLEDU DO ZAPNUTEHO SVETLA!
¥ HMOTNOST | DOBA NABÍJENÍ
100%-60% 60%-20% 20%-0% 65,79 2h30 min
FORCE cz
[ZT FORCE
COmMPONENTE FOR OL
SPECIFICATION
*1 pc CREE XP-G2 high brightness Led
*Rechargeable lithium polymer battery( 3.7V 1200mAh)
*USB rechargeable
*Water resistant headlight with durable aluminum alloy light cap
*6 modes : Over drive / High / Standard / Flashing / Strobe / SOS
*Quick release handlebar mount (fits 22-31.8mm)
*Quick release helmet mount
*Low battery, charging and fully charged indicator
*6 modes indicator
*Automatic fully charged cut-off system
*High precision optical lens
CONTECTS INCLUDED
* Meteor
* USB cable
* Handlebar bracket
* Helmet bracket
HEADLIGHT OPERATION
1. Press the power button © SHORTLY to turn on as a steady light.
By the SHORT pressing of power button QU) you can change light.
intensity. To turn off the light press LONG (0,5 second) the power
button ¢L).
Over drive | JA% Blue color
High beam Green color
Standard Orange color
La]
3. Battery power indicator: 100% -60% blue color, 60 % - 20% yellow
color 20 % - 0 % red color. During charging it turns flashing blue and
when fully charged it turns steady blue.
4, When the battery indicator turns flashing red, it means the battery is
low. You'd better charge the light right now.
Battery indicator
* 100% -60% Blue
* 60%-20% Green
$ * 20% -0 % Flashing Red
Charging indicator
* Flashing blue - charging
$ * Soild blue - charged
Low battery &
charging indicator
6 Modes indicator
Power button
HOWTO CHARGE BATTERY
Attention: MOON would like to recommend you to use the original
supplied USB cable to charge the battery. Unplug the light cable
once the battery is fully charged.
RUBBER COVER
CHARGING PORT
CHARGING INDICATOR
1. Find the charging place at the back of the light.
2. Lift the rubber cover and you'll see the charging port.
3. Plug the USB cable to your computer USB port.
4. Plug the charger cable to the light charger port.
5. The charging indicator shows slow flashing blue when the light is
2. Press power button (Ly) LONG (1,5 second) to turn on as flashing light.charging, after fully charged it changes to steady.
By the SHORT pressing of power button U you can choose flashing
modes. To turn off the light press LONG (0,5 second) the power button
O.
Flashing I~, Flashing Blue color
Strobe Flashing Green color
SOS Flashing Orange color
J
6. It is normal that the battery may get high temperatures during
charging (up to 104°F/40°C), as the chemical in battery is in
reaction. If the battery is not drained completely before charging, it
may also get warm.
7. Several factors can influence the battery’s durability: type of cell
strain, the maintenance routine, the temperature and etc.
Normally speaking, the higher the battery capacity, the longer the
burn time.
8. The battery capacity may become ineffective about 80% of its
value after 300-500 charge/discharge cycles. The battery can have
byears life span under good care.
9. The battery voltage and capacity decrease apparently at low
temperatures, especially near or below ice point. The capacity
decreases 5%-10% at freezing (burn time decreases 50%). At
-20°C,the capacity decreases 30% (burn time decreases 70%). The
battery performance will return normal when the temperate gets up
to 70°F/20°C.
The battery will lose around 1% of its capacity per day when you
store the battery at normal room temperature. Battery temperate
should never exceed 104°F/40°C, it will lose about 5% of its
capacity per day.
10. Fully charge the battery for storing, when no use.We suggest a
cool and dry place for storing.
HOW TO MOUNT THE HEADLIGHT HOW TO MOUNT THE HEADLIGHT TO HELMET
1.Install the bracket onto handlebar by wrapping rubber strap around 1.Wrap belt around helmet and return the belt onto slotted space.
post/bar and stretching strap around hook to secure. 2. Twist screw knob clockwise until tight.
2.Slide headlight forward onto bracket until it clicks into place. 3.Slide headlight forward onto bracket until it clicks into place.
3.Press down release lever to remove. 4 Press down release lever to remove.
PRESS
RELEASE
RELEASE
RELEASE
LEVER
ETT = |
А
RUBBER
STRAP
To adjust the vertical beam angle when mounted on the helmet,
loosen the screw knob and rotate the light up or down to your
preferred angle, then tighten the screw knob to secure the light in
place.
LOINC
SPOT ANGLE 17*
95M
ЗМ
51 —
Emax (LUX) DISTANCE (M)
MODE LUMEN | RUNTIME 4 WEIGHT | CHARGETIME
Over drive 300 up to 1 h 30 min
High 125 upto4h
Standard 50 up to 10h 30 min 100%-60% 60%-20% 20%-0% 65,79 2h30 min
Flashing - up to 8 h 30 min
Strobe - up to 8 h20 min
505 - upto21h
Dodavatel / Importer / NocraBuyuk
KCK Cyklosport-Mode s.r.o., Bartocova 348, Otrokovice-Kvitkovice 765 02, (Z
www.kckeyklosport.cz, www.force.cz
Zemé púvodu Cína / Madeiin China / Страна происхождения Китай
FORCE cz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising