Smart-UPS UPS Operation Manual
Кратко ръководство на
потребителя
Smart-UPS®
Uninterruptible Power Supply
750/1000/1500/2200/3000 VA Tower
100/120/230 Vac
500 VA Tower
100 Vac
Преглед
Представяне на продукта
The APC® by Schneider Electric Smart-UPS® 500 VA to 3000 VA Tower е
висококачествен непрекъсваем източник на захранване (UPS). Осигурява защита на
електронното оборудване при спиране на захранването, токови удари, спадове и
колебания на напрежението. UPS-ът осигурява също така, резервно захранване на
свързаното оборудване от батериите, докато нормалното захранване бъде възстановено
или батерии не бъдат напълно разредени.
Безопасност и обща информация
Прочетете инструкциите за безопасност преди да започнете инсталацията на UPS.

Това устройство е предназначено само за работа в закрити помещения.

Не работете с устройството на директна слънчева светлина, в контакт с течности или в
условия на висока влажност и запрашеност. Уверете се, че вентилационните отвори на
UPS-ът не са блокирани. Осигурете достатъчно пространство за нормална вентилация.

Животът на батериите обикновено е от две до пет години. Околната среда влияе върху
животът на батериите. Повишената температурата на околната среда, качеството на
електроенергията и краткотрайните чести преминавания на батериен режим, намаляват
живота на батерията.

Свържете захранващия кабел на Smart-UPS директно към електрическия контакт. Не
използвайте стабилизатори на напрежения или удължители.

Батериите са тежки. Извадете батериите от UPS-a, преди да го монтирате в
комуникационен шкаф.
Спецификация
Допълнителна спецификация може да намерите на сайта на APC, www.apc.com.
Околна среда
Работна
0° до 40° C (32° to 104° F)
Температура
На съхранение
-15° to 45° C (5° to 113° F)
Зареждане на батериите на UPS-ът на всеки
шест месеца
Максимална
надморска
височина
Работна
3,000 m (10,000 ft)
На съхранение
15,000 m (50,000 ft)
Влажност
0% до 95% относителна влажност, без конденз
Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 Vac Tower
1
Преглед на продукта

Преден панел
1. Дисплей
500/750/1000/1500 VA
2200/3000 VA
2. Преден панел
3. Батерия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
su0452a
Заден панел за модели от 500 VA до 1500 VA
USB порт
500/750 VA 100 Vac
Serial порт
750 VA 120 Vac
Заземителен винт
Smart слот
Автоматичен прекъсвач
Вход за захранване
Изводи
Вътрешен или външен конектор за батерията
1000/1500 VA 100 Vac
1000/1500 VA 120 Vac
750 VA 230 Vac
1000/1500 VA 230 Vac
G R O UP 1
GRO UP 1
su0325c
2
su0453a
4. Конектор на
вътрешната батерия
su0328c
Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 Vac Tower

Заден панел за модели 2200 VA и 3000 VA
2200 VA 120 Vac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
USB порт
Serial порт
Заземителен винт
Smart слот
Автоматичен прекъсвач
Вход за захранване
Изводи
EPO конектор
GROU P 1
su0351b
2200/3000 VA 100 Vac
3000 VA 120 Vac
2200/3000 VA 230 Vac
su0329b
su0330a
G ROUP 1
GROUP 1
Инсталация
Подробна информация относно инсталацията на Smart-UPS ще намерите в
инсталационното ръководство от диска, включен в комплекта. Също така,
информация може да потърсите и на сайта на APC, www.apc.com.
Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 Vac Tower
3
Експлоатация
Свързване на оборудването
Забележка: Батерията на UPS-ът се зарежда до 90% от капацитета си през
първите четири часа и половина от нормалната работа за 2200/3000 VA 100
Vac. За всички останали модели, достигането на 90% от капацитета е през
първите три часа нормална работа. Не очаквайте достигане на пълен
капацитет на батерията, през този първоначален период на
зареждане.
1. Свържете оборудването към UPS.
2. Свържете UPS-ът към захранването. Включете UPS само към
двуполюсен, трижилен и заземен контакт.
su0441a
3. За да използвате UPS като главен ключ за Вкл./Изкл., уверете се, че всички
свързани устройства са включени.
Заден панел
Serial порт: За свързване към компютър и използване на управляващ
софтуер.
USB порт: За свързване към компютър и използване на управляващ софтуер.
Заземителен винт: Свържете заземяващия проводник на
филтрите за пренапрежение (ако такива са налични) към
заземяващия винт, намиращ се на задния панел на UPS-ът.
4
Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 Vac Tower
Дисплей
1. Online индикатор
UPS-ът захранва свързаното оборудване
2. On Battery индикатор
UPS-ът захранва свързаното оборудване от батерията
3. Бутон за Вкл./Изкл.
4. Fault индикатор
UPS-ът е открил вътрешна грешка.
5. Replace Battery индикатор
Батерията не е свързана или трябва да бъде
сменена
6. Екран
7. Бутони нагоре и надолу
8. ENTER бутон
9. ESCAPE бутон
Използване на екранния интерфейс
Използвайте бутоните Нагоре и Надолу, за да се движите в главното меню и опциите.
Натиснете ENTER бутона, за преглед на подменютата и опциите на главното меню. Натиснете
ESCAPE бутон, за изход от подменю и връщане към главното меню.
Стандартно меню
Стандартното меню е най-често използваното.
Меню
Основни функции
Статус
Преглед на информацията за UPS:
•
•
•
•
•
•
Конфигуриране
Режим на работа
Ефективност
Захранване на товара
Мощност на товара
Заряд на батерията
Очаквано време на работа
Задоволително, Лошо
Относно
Температура на батерията
Вход
Изход
Последно прехвърляне
Последно самотестване на UPS
Конфигуриране на настройките на UPS:
• Език
• Качество на захранването: Добро ,
Тест &
Диагностика
•
•
•
•
•
• Тип меню: Standard or Advanced
• Звукова аларма
• Дисплей (Auto Dim, Auto Off, Always On)
• Дата на инсталиране на батерията
• Връщане на фабричните настройки
Извършване на тестове и диагностика на UPS:
• Самотестване на UPS
• Тест на алармата
• Тест за калибриране
Преглед на информацията за UPS:
•
•
•
•
Модел на UPS
Каталожен номер на UPS
Сериен номер на UPS
Дата на производство на UPS
•
•
•
•
Каталожен номер на батерията
Дата на инсталиране на батерията
Смяна на батерията от
UPS фърмуер 1
Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 Vac Tower
5
Разширено меню
Разширеното меню има допълнителни опции, които са достъпни, само ако
екранния интерфейс е конфигуриран да използва разширено меню.
Меню
Основни функции
Статус
Преглед на информацията за UPS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Конфигуриране
Работен режим
Ефективност
Захранване на товара
Мощност на товара
Ампераж на товара
Енергия на товара
Заряд на батерията
Очаквано време на работа
Волтаж на батерията
Температура на батерията
Вход
Извод
Последен трансфер
Последно самотестване на UPS
Изводи група 1 (ако са налични управляеми
изводи)
• NMC IP адрес (ако NMC е налично)
•
•
•
•
•
•
Разширено конфигуриране на настройките на UPS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Език
Качество на захранването
Тип меню
Звукова аларма
Дисплей
Чувствителност
Нисък трансфер
Висок трансфер
Предупреждение за слаба батерия
Автоматично самотестване
•
•
•
•
•
•
•
•
Дата на инсталиране на батерията
Възстановяване на енергията
Setup Wizard
Обновяване на фърмуер (standby mode)
Връщане на заводските настройки
Конфигуриране на основна група изводи
Конфигуриране на изводи група 1 (ако са
налични управляеми изводи)
Конфигуриране на NMC (ако NMC е
налично)
Управление
Управление на групите основни и управляеми изводи за включване, изключване,
спиране и рестартиране.
Тест & Диагностика
Извършване на тестове и диагностика на UPS:
• Самотестване на UPS
• Тест на алармата
• Тест за калибриране
Дневник
Преглед на настъпили събития и дневници с грешки за UPS.
Относно
Преглед на информацията за UPS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Модел на UPS
Каталожен номер на UPS
Сериен номер на UPS
Дата на производство на UPS
Каталожен номер на батерията
Дата на инсталиране на батерията
Смяна на батерията от
UPS фърмуер 1
UPS фърмуер 2
UPS фърмуер 3
UPS фърмуер 4
•
•
•
•
•
•
•
•
NMC модел*
NMC сериен номер*
NMC версия на хардуера*
NMC дата на производство*
NMC MAC адрес*
SmartSlot FW 1*
SmartSlot FW 2*
SmartSlot FW 3*
*Ако NMC е налично
Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 Vac Tower
Конфигуриране
Настройки на UPS
Стартови настройки
Конфигурирайте настройките за инициализиране, като използвате екранния
интерфейс. Като алтернатива, конфигурирането може да бъде извършено с
помощта APC PowerChute® софтуера.
Забележка: Конфигурирайте настройките за инициализиране, като
използвате екранния интерфейс. Може да използвате и настройките по
подразбиране.
Функция
Език
Качество на
захранването
Заводски
настройки
Английски
Добро
Опции
•
•
•
•
•
•
•
Английски
Френски*
Немски*
Испански*
Италиански*
Португалски*
Японски*
• Добро
• Задоволително
• Слабо
Описание
Настройка на език за екранния интерфейс.
*Езиците варират според модела.
Изберете качеството на входното захранване.
• Ако изберете “Добро”, UPS-ът по-често ще минава в
режим на захранване от батериите, за да осигури
най-доброто захранване на свързаното оборудване .
• Ако изберете “Слабо” , UPS-ът ще толерира повече
колебанията в захранването и по-рядко ще
преминава в режим на захранване от батериите.
Ако не сте сигурни, какво е качеството на
захранването, изберете “Добро”.
Тип меню
Стандартно
Стандартно
или
Разширено
Стандартното меню показва ограничен брой менюта и
опции. Разширеното меню, показва всички параметри.
Основни настройки
Може да конфигурирате тези настройки по всяко време. Използвайте екранния интерфейс
или APC PowerChute® софтуера.
Функция
Горна
трансферна
точка
Заводски
настройки
Опции
100 Vac:
108 Vac
108 Vac - 114 Vac
120 Vac:
127 Vac
127 Vac - 136 Vac
230 Vac:
253 Vac
253 Vac - 265 Vac
Описание
Ако стойността на номиналното напрежение в
мрежата се повишава системно, изберете повисока горна трансферна точка на напрежението
на UPS-a, за да избегнете ненужно използване на
батериите. Уверете се, че свързаното оборудване
може работи при тези условия. Настройката за
качеството на захранването, автоматично ще
промени тази настройка.
Забележка: Използвайте разширеното меню,
за да конфигурирате тази настройка.
Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 Vac Tower
7
Функция
Заводски
настройки
Долна
100 Vac:
трансферна точка 92 Vac
Опции
86 Vac - 92 Vac
120 Vac:
106 Vac
97 Vac - 106 Vac
230 Vac:
208 Vac
196 Vac -208 Vac
Описание
Ако стойността на номиналното напрежение в
мрежата се понижава системно, изберете по-ниска
долна трансферна точка на напрежението на UPSa, за да избегнете ненужно използване на
батериите. Уверете се, че свързаното оборудване
може работи при тези условия. Настройката за
качеството на захранването, автоматично ще
промени тази настройка.
Забележка: Използвайте разширеното меню,
за да конфигурирате тази настройка.
Номинално
изходно
напрежение
Чувствителност
100 Vac
N/A
120 Vac
N/A
230 Vac
• 220 Vac
• 230 Vac
• 240 Vac
Нормална
Нормална
Средна
Ниска
Само за модели 230 Vac: Задайте номинално
изходно напрежение на UPS-ът в режим на
готовност.
Изберете ниво на чувствителност към
електрически колебания, при които UPS-ът ще
работи нормално.
• Нормална: UPS-ът по-често ще преминава към
режим на захранване от батериите, за да
достави по-добро захранване на свързаното
оборудване.
• Ниска: UPS-ът ще толерира повече
електрически колебания, и по-рядко ще
преминава в режим на захранване от
батериите.
Ако свързания към UPS-ът товар е чувствителен на
колебания на напрежението, настройте
чувствителността на Нормална.
Предупреждение 120 секунди
за слаба батерия
Настройте
стойността в
секунди
Дата на последна Фабрична
смяна на
батерията
Променете датата, когато смените батерията.
Звукова аларма
Вкл.
Вкл./Изкл.
Интервал за
самотестване
на батерията
При начално
стартиране и на
всеки 14 дни, от
последното
самотесвтане.
• Никога
Интервал, на който UPS-ът ще извърши
• Само при начално самотестване.
Не
Да / Не
Връщане на
фабричните
настройки
8
UPS-ът ще сигнализира със звукова аларма.
UPS-ът ще спре всички звукови аларми, ако сте
избрали състояние Изкл., или когато бутоните на
дисплея са натиснати.
стартиране
• Честота на тест
(на всеки 7 до
14 дни)
Връща фабричните настройки на UPS-ът.
Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 Vac Tower
Групи основни и управляеми изводи
Представяне
Групите основни и управляеми изводи могат да бъдат конфигурирани самостоятелно
да включват, изключват, спират и рестартирате свързаното оборудване. (Тези
функции не са достъпни при UPS- и 500VA или 750VA)
• Изключват: Прекъсват захранването незабавно и рестартират само при ръчна команда.
• Включват: Възстановят захранването незабавно.
• Спират: Прекъсват захранването последователно, и автоматично възстановяват
захранването, когато бъде възстановено основното електрическо захранване.
• Рестартират: Спират и рестартират.
В допълнение, групите основи и управляеми изводи могат да бъдат
конфигурирани както следва:
• Включване или изключване в специфична последователност
• Автоматично изключване или спиране
Забележка: Ако групите основни и управляеми изводи не са конфигурирани, всички изводи
на UPS-a ще получават захранване при преминаване в режим на захранване от батерията.
Използване на групите основни и управляеми изводи
Групата основни изводи работи като главен прекъсвач. Ще се включат първи, когато
основното захранване се възстанови, и ще се спрат последни, когато зарядът на
батерията бъде изчерпан.
Групата основни изводи трябва да бъдат включени, за да включат групата управляеми
изводи.
1. Свържете важното оборудване към групата основни изводи.
2. Свържете останалото оборудване към групата управляеми изводи.
– По маловажното оборудване, което при спиране на основното захранване от
мрежата може да бъде спряно незабавно, трябва да бъде включено към
отделна група изводи. По този начин ще спестите от заряда на батерията.
– Оборудването, което трябва да рестартирате или спрете по определен ред,
може да включите към отделна група изводи.
– Оборудването, което трябва да бъде рестартирано независимо от другото
оборудване, трябва да бъде включено към отделна група изводи..
3. Използвайте конфигурационното меню, за да настроите работата на
изводите при отпадане на основното захранване от мрежата.
Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 Vac Tower
9
Emergency Power Off (ЕРО)
Преглед
Опцията Emergency Power Off (EPO) ,осигурява незабавно и безопасно
изключване на свързаното оборудване. UPS-ът незабавно се изключва и не
преминава към режим на захранване от батериите.
Спазвайте всички електрически норми и разпоредби при
свързване на ЕРО.
Свържете всеки UPS към ЕРО ключ. Connect each UPS to the EPO switch. При
конфигурация на множество UPS-и свързани в паралел, всеки UPS трябва да
бъде свързан към ЕРО ключ.
1. Ако ЕРО ключа или релейните контакти са нормално
отворени, поставете жицата от ключа или контакта
към пин 1 и 2 на ЕРО терминалния блок.
gen0887a
Нормално отворени контакти
2. Затегнете с отвертка.
Ако контактите са затворени, UPS-ът ще спре захранването на товара.
1. Ако ЕРО ключа или релейните контакти са нормално
затворени, поставете жицата от ключа или контакта
към пин 2 и 3 на ЕРО терминалния блок .
gen0888a
Нормално затворени контакти
2. Направете мост между пин 1 и 2. Затегнете с
отвертка.
Ако контактите са отворени, UPS-ът ще спре захранването на товара.
ЕРО ключът е вътрешно захранен от UPS. ЕРО схемата се счита за клас 2 схема (UL, CSA
standards) и Safety Extra Low Voltage (SELV) верига (IEC standard).
Използвайте някой от следните типове кабели, за да свържете UPS-a към ЕРО
прекъсвача:

CL2: Клас 2 кабел за обща употреба.

CL2P: Кабел за използване в тръби и други вентилационни пространства.

CL2R: Кабел за използване във вертикални участъци и междуетажни шахти.

CLEX: Кабел с ограничена употреба за използване в жилищни сгради и полагане в
кабелни канали.
Забележка: Функцията EPO е достъпна само за модели 2200/3000VA.
Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде
намерена на: www.polycomp.bg
10
Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac 500 VA 100 Vac Tower
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising