Protocol: opnemen lichaamstemperatuur
www.zomaakjeeenverpleegplan.noordhoff.nl
978-90-01-80496-1
© Noordhoff Uitgevers bv
Protocol: opnemen
lichaamstemperatuur
Doel
Het meten van de lichaamstemperatuur bij het vermoeden van koorts of
ondertemperatuur.
Het verkrijgen van kennis ten aanzien van een objectieve lichaamstemperatuur
van een cliënt.
Algemene opmerkingen
• Rectale temperatuurmeting is niet toegestaan bij cliënten met aandoeningen
aan het rectum, na operatie aan het rectum, bij cliënten met een verhoogde
neiging tot bloeden en bij cliënten met hevige diarree.
• Meten van de lichaamstemperatuur met een oorthermometer dient exact
volgens de aangegeven methode te geschieden. Indien men zich niet aan
deze instructie houdt, is de methode niet betrouwbaar. Om een
temperatuurmeting op de juiste waarde te kunnen schatten is het van
belang dat in het zorgdossier een eventueel afwijkende basistemperatuur
staat vermeld.
Benodigdheden
• digitale thermometer, of
• oorthermometer
• pen en papier
• beschermhoesje en vaseline bij rectale meting
• lenskapje bij meting via oorthermometer
• zo nodig horloge of klok
Voorbereiding
• Zorg voor privacy.
• Vertel de cliënt het doel van de handeling; wat er gaat gebeuren en dat
alles pijnloos kan verlopen, of indien deze dit niet kan begrijpen: noem de
naam van de cliënt en vertel dat er iets gaat gebeuren.
• Was je handen.
• Leg de benodigdheden binnen handbereik.
Werkwijze
Rectaal
• Laat de cliënt op zijn zij draaien met opgetrokken knieën.
• Neem een schone thermometer (controleer dit).
• Doe de meter in een plastic hoesje met vaseline aan de punt.
• Verwijder de kleding zodanig dat de anus gemakkelijk bereikbaar is.
• Laat de cliënt op de (linker) zij draaien met het bovenste been iets
opgetrokken.
• Til zo nodig de bovenste bil wat op.
P rot oc ol: opn em en lic haamst em p eratuu r
1
www.zomaakjeeenverpleegplan.noordhoff.nl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
978-90-01-80496-1
© Noordhoff Uitgevers bv
Breng de thermometer voorzichtig in de anus.
Blijf de thermometer vasthouden en wees bedacht op het terugdraaien van
de cliënt.
Laat de thermometer op zijn plaats zitten tot de thermometer piept.
Verwijder de thermometer en lees de temperatuur af nadat het
beschermhoesje is verwijderd en noteer de uitslag.
Evalueer de handeling met de cliënt.
Breng de cliënt in de voorafgaande situatie.
Reinig en desinfecteer daarna de thermometer met alcohol 70%.
Ruim de materialen op.
Was je handen.
Noteer in het dossier (of andere afgesproken plaats) de verkregen
temperatuurwaarde.
Oorthermometer
• Controleer of er een nieuw lenskapje is aangebracht.
• Controleer of de lens schoon is.
• Laat de cliënt staan, zitten of liggen.
• Haal de thermometer uit zijn beschermkap.
• Druk op de 'aan'-knop.
• Trek het oor voorzichtig maar stevig omhoog en naar achter.
• Insteken: benader het oor van achter de persoon.
• Plaats de lens bij de opening van de gehoorgang.
• Steek de thermometer met een enigszins heen en weer gaande beweging
voorzichtig in de gehoorgang tot deze geheel is afgesloten.
• Nadat de thermometer goed is aangebracht (zie gebruiksaanwijzing), met
de wijsvinger op de 'activerings'-knop drukken en deze één seconde lang
geheel ingedrukt houden.
• Lees de temperatuur af van de display.
• Voordat u de thermometer in de beschermkap opbergt, moet u het
lenskapje vervangen.
• Noteer in het dossier (of op een andere afgesproken plaats) de afgelezen
temperatuurwaarde.
Complicaties
Bloedinkjes ten gevolge van aambeien
Darmperforatie ten gevolge van geforceerd inbrengen van de thermometer
Complicaties moeten altijd in het zorgdossier worden opgeschreven en aan de
arts worden gemeld.
Mag zelfstandig worden verricht door
Iedereen die zich hiertoe bekwaam acht en toestemming heeft van de
verantwoordelijke leidinggevende.
Bron: http://www.zorgprotocollen.nl/temperatuur.html
P rot oc ol: opn em en lic haamst em p eratuu r
2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising