g/8/BO222 Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing.
U bent nu in het bezit van een E.B.M. systeem. Het is een hulpmiddel bij de uitoefening van uw beroep, ter
voorkoming van het vallen en ter observatie van de bewoner/patiënt.
BED-ALARM voor onder het matras, optisch, artikelnummer B.O.222.
Het bed-alarm bestaat uit: - 1 x sensor-mat, nr. B.O.2
- 1 x elektronisch kastje, nr. B.02
Eventueel
- 1 x tussensnoer, nr. B.002
BED-ALARM voor onder het matras, optisch.
Gebruiksaanwijzing.
- De sensor-mat moet geplaatst worden onder het matras, in de breedte van het bed of diagonaal, ter hoogte van
de stuit of schouders.
N.B. Bij plaatsing onder de schouders, zal het alarm al afgaan wanneer de patiënt/bewoner bezig is om het bed
te gaan verlaten. Bij plaatsing ter hoogte van de stuit, zal het alarm afgaan wanneer de patiënt/bewoner uit of
bijna uit bed is. U moet even uitproberen welke plaats het beste is.
- Het kastje kunt u met het bijgeleverde bevestigingsmateriaal het beste onder de bedbodem bevestigen, bijvoorbeeld aan een bedpoot.
- Het snoer vanaf de sensor-mat stopt u met de plug in het kastje.
- Het tussensnoer: één plug stopt u in het elektronisch kastje, de andere plug in het zusteralarm.
- Het gele lampje zal opflikkeren als de sensor-mat belast wordt, het groene lampje gaat branden als het alarm
afgaat en het rode lampje wanneer de batterij bijna leeg is.
AAN/UIT ZETTEN.
- Wanneer de batterij in het apparaat zit en de snoeren juist zijn bevestigd is het apparaat in bedrijf.
- Wanneer de bewoner/patiënt op bed ligt, steekt u de plug die aan het eind van het snoer zit vanaf het kastje in
het zusteralarm.
- Wanneer u het systeem niet gebruikt trekt u de plug uit de zusteroproep.
HET INSTELLEN VAN DE VERTRAGING.
- U kunt u zelf bepalen hoe snel het alarm dient af te gaan van ongeveer 3 tot 6 seconden. Dit kan gedaan worden
doormiddel van het rode draaiknopje aan de zijkant van het kastje.
ALGEMEEN: N.B. Controleer steeds voor gebruik of het systeem werkt!
ONDERHOUD/STORINGEN.
- U kunt zowel de sensor-mat als het kastje vochtig schoonmaken.
- De batterij gaat maanden mee, afhankelijk van het gebruik en type batterij. Wel moet u regelmatig controleren
of de batterij nog goed werkt, door het alarm even in werking te stellen, door een druk op de sensor-mat te geven. Het is aan te bevelen de batterij minimaal 1 x per jaar te vervangen.
- Zorg er voor dat het snoer niet strak staat.
- Wanneer het alarm niet werkt, controleer dan:
- de batterij
- leeg: vervangen
- is deze goed aangesloten?
- snoeren
- geen breuk?
- pluggen
- zijn ze goed aangesloten?
- zit de plug van het bed-alarm goed in de zusteroproep?
- werkt de zusteroproep?
- juiste plug? Raadpleeg eventueel uw technische dienst, het kan soms zijn dat de plug niet in uw oproepsysteem past. De technische dienst kan dit zonder probleem aanpassen, de aansluitingen zijn gelijk aan uw
bel/druk systeem, onze contacten zijn spannings vrij.
- Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, veroorzaakt door de ons geleverde
producten of door het gebruik daarvan.
Technische gegevens:
* spanning max. 9 volt (batterij);
* stroomverbruik in rust 1 ua;
* stroomverbruik belast 2½ ua;
* stroomverbruik bij alarm 47 ma (ged. 3 sec.).
* contact belasting uitgang naar zusteralarm
max. 150 volt;
max. 100 ma;
* contacten zijn potentiaal vrij.
N.B.
Om een correcte werking van het systeem te bereiken, moet men de gebruiksaanwijzing/waarschuwingen
goed doornemen.
Een goede werking van het systeem is alleen gewaarborgd bij een omgevingstemperatuur van -10°C tot
+50° (+14°F tot +122°F).
Een reparatie of het onderhoud aan het systeem mag alleen gedaan worden door een VAKMAN, die met
de daarmee gepaard gaande gevaren of desbetreffende voorschriften vertrouwd is.
Controleer voor het in gebruik nemen van een nieuw systeem, of het systeem geen zware transport beschadigingen vertoont.
Controleer, voor u het systeem in gebruik neemt, of alle snoeren juist zijn bevestigd en de pluggen in de
juiste contra stekers zijn gestoken.
Wanneer u het bed verplaatst, haal de plug van het systeem uit de zusteroproep.
Laat de snoeren van het elektronisch kastje en van de sensor-mat zo lopen dat niemand er over kan struikelen.
Vermijd direct contact van de sensor-mat met de huid van de bewoner/patiënt.
Zorg er voor dat de bewoner/patiënt niet aan het snoer of plug kan komen.
Vermijd spanningen hoger dan 9 volt (=batterij) en sluit alleen dat er op aan waarvoor het systeem gemaakt is.
Gebruik geen externe voedingen.
Zorg er voor dat de patiënt/bewoner niet direct op de sensor-mat komt te liggen.
Scherpe voorwerpen kunnen het systeem beschadigen.
De sensor-mat en elektronisch kastje dienen droog bewaard te worden. Het verdient aanbeveling het systeem regelmatig, zeker bij verwisseling van bed, schoon te maken.
U kunt zowel de sensor-mat als het elektronisch kastje huishoudelijk schoonmaken (vochtig afnemen).
Zorg dat beide onderdelen nadien goed gedroogd worden.
Met vriendelijke groet,
E.B.M
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising