HP PageWide Pro MFP 477 series

HP PageWide Pro MFP 477 series
HP PageWide Pro MFP 477 series
Gebruikershandleiding
Copyright en licentie
Handelsmerken
© 2016 Copyright HP Development Company,
L.P.
Adobe®, Acrobat® en PostScript® zijn
handelsmerken van Adobe Systems
Incorporated.
Alle rechten voorbehouden. Reproductie,
aanpassing of vertaling van dit materiaal is
verboden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van HP, met uitzondering van wat
is toegestaan onder de wet op de
auteursrechten.
De informatie in dit document kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd.
De enige garanties voor HP producten en
diensten zijn vermeld in de expliciete
garantieverklaring die de producten en
diensten vergezellen. Geen enkele melding in
dit document kan worden beschouwd als
bijkomende garantie. HP kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor technische of redactionele
fouten of weglatingen in dit document.
Editie 1, 2/2016
Intel® Core™ is een handelsmerk van Intel
Corporation in de Verenigde Staten en andere
landen.
Java™ is een in de Verenigde Staten
gedeponeerd handelsmerk van Sun
Microsystems, Inc.
Microsoft®, Windows®, Windows® XP en
Windows Vista® zijn in de Verenigde Staten
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft
Corporation.
UNIX® is een gedeponeerd handelsmerk van
The Open Group.
ENERGY STAR en het ENERGY STAR logo zijn
geregistreerde handelsmerken van het
Amerikaanse Environmental Protection
Agency.
Inhoudsopgave
1 Basisinformatie van product .......................................................................................................................... 1
Productfuncties ..................................................................................................................................................... 2
Milieuvriendelijke functies .................................................................................................................. 3
Toegankelijkheidsfuncties .................................................................................................................. 3
Afbeeldingen van product ..................................................................................................................................... 4
Vooraanzicht links ............................................................................................................................... 4
Vooraanzicht rechts ............................................................................................................................. 5
Achterzijde ........................................................................................................................................... 5
Aanzicht cartridgeklep ........................................................................................................................ 6
In- en uitschakelen ................................................................................................................................................. 7
Schakel het apparaat in ....................................................................................................................... 7
Energiebeheer ..................................................................................................................................... 7
Schakel het product uit. ...................................................................................................................... 8
Het bedieningspaneel gebruiken ........................................................................................................................... 9
Knoppen op bedieningspaneel ............................................................................................................ 9
Startscherm bedieningspaneel ......................................................................................................... 10
Dashboard bedieningspaneel ........................................................................................................... 10
Toepassingsmappen bedieningspaneel ........................................................................................... 11
Snelkoppelingen bedieningspaneel .................................................................................................. 11
Help-functies ..................................................................................................................................... 12
Printerinformatie ............................................................................................................ 12
Helpanimaties ................................................................................................................. 13
Stille modus ......................................................................................................................................................... 14
Stille modus in- of uitschakelen via het bedieningspaneel .............................................................. 14
Stille modus in- of uitschakelen via EWS .......................................................................................... 14
2 Het apparaat aansluiten ............................................................................................................................... 15
Het product aansluiten op een computer of netwerk ......................................................................................... 16
Het product aansluiten met een USB-kabel ..................................................................................... 16
Het apparaat op een netwerk aansluiten ......................................................................................... 16
Ondersteunde netwerkprotocollen ................................................................................ 16
Het product verbinden met een bekabeld netwerk ....................................................... 17
NLWW
iii
Het product verbinden met een draadloos netwerk (alleen draadloze modellen) ....... 17
Het product verbinden met een draadloos netwerk met de Wizard
voor draadloze instellingen .......................................................................... 18
Het product handmatig verbinden met een draadloos netwerk met
WPS ............................................................................................................... 18
Het product handmatig verbinden met een draadloos netwerk ................. 19
Wi-Fi Direct gebruiken om een computer of apparaat met het product te verbinden ....................................... 20
Wi-Fi Direct inschakelen .................................................................................................................... 20
Om vanaf een mobiel toestel met Wi-Fi af te drukken ..................................................................... 20
Afdrukken vanaf een computer met Wifi (Windows) ........................................................................ 20
Afdrukken vanaf een computer met Wifi (OS X) ............................................................................... 20
De HP printersoftware installeren voor een draadloos product dat verbinding heeft met het netwerk .......... 23
De printersoftware (Windows) openen ............................................................................................................... 24
Netwerkinstellingen beheren .............................................................................................................................. 25
Netwerkinstellingen weergeven of wijzigen ..................................................................................... 25
Het wachtwoord van het product instellen of wijzigen .................................................................... 25
De TCP/IP-parameters handmatig configureren vanaf het bedieningspaneel ................................ 25
Verbindingssnelheid en instellingen voor dubbelzijdig afdrukken .................................................. 26
3 Printerbeheer en -services ........................................................................................................................... 27
HP Embedded Web Server ................................................................................................................................... 28
Over de EWS ...................................................................................................................................... 28
Over cookies ...................................................................................................................................... 28
De EWS openen ................................................................................................................................. 29
Functies ............................................................................................................................................. 29
Het tabblad Home ........................................................................................................... 29
Tabblad Scannen ............................................................................................................. 30
Tabblad Faxen ................................................................................................................. 31
Tabblad Web Services ..................................................................................................... 31
Tabblad Netwerk ............................................................................................................. 31
Tabblad Hulpprogramma's .............................................................................................. 31
Tabblad Instellingen ........................................................................................................ 32
Webservices ......................................................................................................................................................... 34
Wat zijn webservices? ....................................................................................................................... 34
HP ePrint ......................................................................................................................... 34
Afdrukapps ...................................................................................................................... 34
Webdiensten instellen ....................................................................................................................... 34
Webservices gebruiken ..................................................................................................................... 35
HP ePrint ......................................................................................................................... 35
Afdrukapps ...................................................................................................................... 36
Webservices verwijderen .................................................................................................................. 37
iv
NLWW
HP Web Jetadmin software ................................................................................................................................. 38
Functies voor productbeveiliging ........................................................................................................................ 38
Veiligheidsinformatie ........................................................................................................................ 38
Firewall .............................................................................................................................................. 38
Beveiligingsinstellingen .................................................................................................................... 39
Firmware-updates ............................................................................................................................. 40
HP Printerhulp in de printersoftware (Windows) ................................................................................................ 41
HP Printerhulp openen ...................................................................................................................... 41
Functies ............................................................................................................................................. 41
Tabblad Connected ......................................................................................................... 41
Tabblad Afdrukken, scannen, faxen ............................................................................... 41
Tabblad Winkel ................................................................................................................ 42
Tabblad Help ................................................................................................................... 42
Tabblad Hulpprogramma's .............................................................................................. 42
Tabblad Geschat cartridgeniveaus ................................................................................. 42
HP Utility (OS X) ................................................................................................................................................... 43
AirPrint™ (OS X) ................................................................................................................................................... 44
4 Papier en afdrukmedia ................................................................................................................................. 45
Papiergebruik begrijpen ...................................................................................................................................... 46
Ondersteunde formaten van afdrukmateriaal .................................................................................................... 47
Ondersteund papier en ondersteunde afdrukmediaformaten ........................................................ 47
Ondersteunde envelopformaten ...................................................................................................... 48
Ondersteunde kaarten en etiketformaten ........................................................................................ 48
Ondersteunde formaten van fotoafdrukmateriaal .......................................................................... 48
Ondersteunde papierspoorten en capaciteit van laden ...................................................................................... 49
Lade 1 (multifunctioneel) aan linkerzijde van het apparaat ............................................................ 49
Lade 2 (standaardlade) en lade 3 (accessoire) ................................................................................. 50
Laden configureren .............................................................................................................................................. 51
Afdrukmateriaal laden ......................................................................................................................................... 51
Lade 1 vullen ..................................................................................................................................... 51
Lade 2 vullen ..................................................................................................................................... 52
De optionele lade 3 vullen ................................................................................................................. 54
Enveloppen plaatsen ......................................................................................................................... 55
Briefpapier of voorgedrukte formulieren plaatsen .......................................................................... 57
De automatische documentinvoer vullen ......................................................................................... 58
De scanner vullen .............................................................................................................................. 59
Tips voor de keuze en het gebruik van papier .................................................................................................... 61
5 Cartridges ................................................................................................................................................... 62
HP PageWide cartridges ...................................................................................................................................... 63
NLWW
v
Beleid van HP ten aanzien van cartridges die niet van HP zijn ......................................................... 63
Vervalste HP cartridges ..................................................................................................................... 63
Cartridges beheren .............................................................................................................................................. 64
Cartridges bewaren ........................................................................................................................... 64
Afdrukken met de algemene kantoormodus .................................................................................... 64
Afdrukken wanneer een cartridge het einde van de geschatte levensduur heeft bereikt .............. 64
Geschatte cartridgeniveaus controleren .......................................................................................... 65
Cartridges bestellen .......................................................................................................................... 66
Cartridges recyclen ............................................................................................................................ 66
Cartridges vervangen .......................................................................................................................................... 67
Tips voor het werken met cartridges .................................................................................................................. 69
6 Afdrukken ................................................................................................................................................... 70
Afdrukken via een computer ............................................................................................................................... 71
Afdrukken vanaf een computer (Windows) ...................................................................................... 71
Afdrukken vanaf een computer (OS X) .............................................................................................. 73
Afdruksnelkoppelingen instellen (Windows) .................................................................................... 74
Voorinstellingen voor afdrukken instellen (OS X) ............................................................................. 74
Kleuren aanpassen of beheren ......................................................................................................... 74
Een vooringesteld kleurthema voor een afdruktaak selecteren ................................... 75
De kleuropties voor een afdruktaak handmatig aanpassen .......................................... 75
Kleuren aanpassen aan uw computerscherm ................................................................ 76
Toegangsbeheer van kleurafdrukken ............................................................................. 77
Afdrukken via het bedieningspaneel ................................................................................................................... 78
Afdrukken vanaf taakopslag ............................................................................................................. 78
Taakopslag inschakelen .................................................................................................. 78
Taakopslag uit- of inschakelen (Windows) .................................................. 78
Taakopslag uit- of inschakelen (OS X) .......................................................... 78
Taakopslag toepassen op één of alle afdruktaken ........................................................ 78
Taakopslag toepassen op één of alle afdruktaken (Windows) .................... 78
Taakopslag toepassen op één of alle afdruktaken (OS X) ........................... 80
Een opgeslagen taak op de printer afdrukken ............................................................... 80
Een opgeslagen taak op de printer verwijderen ............................................................ 80
Afdrukken vanaf een USB-apparaat ................................................................................................. 81
Afdrukken met NFC .............................................................................................................................................. 82
Afdrukken met HP ePrint ..................................................................................................................................... 83
Op afstand afdrukken af door een e-mail te verzenden met de app HP ePrint ............................... 35
Afdrukken vanaf een lokale computer of lokaal mobiele apparaat ................................................. 83
Afdrukken met AirPrint (OS X) ............................................................................................................................. 84
Tips voor geslaagd afdrukken ............................................................................................................................. 85
Cartridgetips ...................................................................................................................................... 85
vi
NLWW
Tips voor het plaatsen van papier .................................................................................................... 85
Tips voor printerinstellingen (Windows) ........................................................................................... 86
Tips voor printerinstellingen (OS X) .................................................................................................. 86
7 Kopiëren en scannen .................................................................................................................................... 88
Kopiëren ............................................................................................................................................................... 89
Kopieerinstellingen ........................................................................................................................... 89
Licht- of donkerheid van kopieën aanpassen ................................................................. 89
Een papierlade en papierformaat voor kopieën selecteren ........................................... 89
Een exemplaar verkleinen of vergroten ......................................................................... 89
Identiteitsbewijs plaatsen en kopiëren ............................................................................................. 90
Foto's kopiëren .................................................................................................................................. 91
Originelen van verschillende grootten plaatsen en kopiëren .......................................................... 92
Automatisch dubbelzijdig kopiëren .................................................................................................. 92
Een kopieertaak annuleren ............................................................................................................... 92
Scannen ............................................................................................................................................................... 93
Scan naar een USB-station. .............................................................................................................. 93
Scannen naar een computer ............................................................................................................. 93
Scannen naar een computer instellen ............................................................................ 93
Scannen naar een computer instellen (Windows) ....................................... 94
Scannen naar een computer instellen (OS X) ............................................... 94
Scannen naar een computer vanaf het bedieningspaneel ............................................. 94
Naar e-mail scannen ......................................................................................................................... 94
Scannen naar e-mail instellen ........................................................................................ 94
Een document of foto naar e-mail scannen ................................................................... 95
Een document of foto scannen naar e-mail vanaf het
bedieningspaneel ......................................................................................... 95
Een document of foto scannen naar e-mail vanaf de printersoftware ....... 95
Om accountinstellingen te wijzigen ................................................................................ 95
Scannen naar netwerkmap ............................................................................................................... 96
Scannen naar netwerkmap instellen .............................................................................. 96
Scannen naar netwerkmap instellen in de EWS ........................................... 96
Scannen naar netwerkmap instellen in HP Printerhulp ............................... 96
Scannen naar een netwerkmap ...................................................................................... 96
Scannen naar een netwerkmap vanaf het bedieningspaneel ..................... 96
Scannen naar een netwerkmap vanuit de printersoftware ......................... 97
Scannen naar SharePoint .................................................................................................................. 97
Scannen naar SharePoint instellen ................................................................................. 97
Scannen naar SharePoint ............................................................................................... 97
Scannen met de HP scansoftware .................................................................................................... 97
Scannen met andere software .......................................................................................................... 98
NLWW
vii
Scannen vanuit een TWAIN-compatibel programma ..................................................... 98
Scannen vanuit een WIA-compatibel programma ......................................................... 99
Scannen met Webscan ...................................................................................................................... 99
Documenten scannen als bewerkbare tekst .................................................................................. 100
Richtlijnen voor het scannen van documenten als bewerkbare tekst ......................... 100
Een document scannen naar bewerkbare tekst (Windows) ......................................... 101
Documenten scannen als bewerkbare tekst (OS X) ..................................................... 101
Tips voor geslaagd kopiëren en scannen .......................................................................................................... 103
8 Faxen ........................................................................................................................................................ 104
Fax instellen ....................................................................................................................................................... 105
Fax op een telefoonlijn aansluiten .................................................................................................. 105
Faxinstellingen configureren .......................................................................................................... 105
De faxinstellingen configureren vanaf het bedieningspaneel ..................................... 105
De faxinstellingen configureren via de HP wizard Digitale fax instellen (Windows) ... 106
HP Digital Fax instellen ................................................................................................................... 106
Vereisten voor HP Digital Fax ....................................................................................... 107
HP Digital Fax instellen ................................................................................................. 107
HP Digital Fax instellen(Windows) ............................................................. 107
HP Digital Fax instellen(OS X) ..................................................................... 107
HP Digital Fax instellen via de EWS ............................................................ 107
Instellingen HP Digitale fax wijzigen ............................................................................ 107
Instellingen HP Digitale fax wijzigen (Windows) ........................................ 107
Instellingen HP Digitale fax wijzigen (OS X) ............................................... 107
HP Digital Fax-instellingen wijzigen via de EWS ........................................ 108
HP Digital Fax uitschakelen .......................................................................................... 108
Faxprogramma's, -systemen en -software .................................................................................... 108
Ondersteunde faxprogramma's ................................................................................... 108
Ondersteunde telefoondiensten - analoog .................................................................. 108
Ondersteunde telefoondiensten - digitaal ................................................................... 108
DSL .............................................................................................................. 108
PBX .............................................................................................................. 109
ISDN ............................................................................................................ 109
VoIP ............................................................................................................. 109
Faxinstellingen configureren ............................................................................................................................. 110
Instellingen voor het versturen van faxen ...................................................................................... 110
Pauzes of signaalonderbrekingen instellen ................................................................. 110
Een kiesvoorvoegsel instellen ...................................................................................... 110
Kiezen met toon of puls instellen ................................................................................. 111
Automatisch opnieuw kiezen en de tijd tussen opnieuw kiezen instellen .................. 111
Instelling voor licht/donker wijzigen ............................................................................ 112
viii
NLWW
De standaardresolutie instellen ................................................................................... 112
Voorbladsjablonen gebruiken ...................................................................................... 113
Instellingen voor het ontvangen van faxen .................................................................................... 113
Fax doorsturen instellen ............................................................................................... 113
Faxnummers blokkeren of de blokkering ervan opheffen ........................................... 113
Het aantal keren rinkelen voor antwoorden instellen ................................................. 114
Specifiek belsignaal instellen ....................................................................................... 115
Automatische verkleining voor binnenkomende faxen gebruiken .............................. 115
Het faxgeluidsvolume instellen .................................................................................... 116
Stempelen van faxen instellen ..................................................................................... 116
Een faxbericht verzenden .................................................................................................................................. 117
Een fax verzenden vanaf het bedieningspaneel ............................................................................ 117
Snelkiescombinaties en kiesgroepvermeldingen gebruiken ......................................................... 118
Een standaardfax vanaf de computer verzenden .......................................................................... 118
Een fax verzenden vanuit de software ........................................................................................... 119
Een fax verzenden met handsfree kiezen ...................................................................................... 120
Een fax verzenden met behulp van het printergeheugen .............................................................. 120
Een faxbericht ontvangen ................................................................................................................................. 122
Een fax handmatig ontvangen ........................................................................................................ 122
Faxgeheugen ................................................................................................................................... 122
Een fax opnieuw afdrukken .......................................................................................... 122
Faxen verwijderen uit geheugen .................................................................................. 122
Het telefoonboek gebruiken ............................................................................................................................. 124
Individuele snelkiesnummers instellen en bewerken .................................................................... 124
Kiesgroepvermeldingen instellen en bewerken ............................................................................. 124
Snelkiesnummers verwijderen ....................................................................................................... 124
Rapporten gebruiken ......................................................................................................................................... 125
Bevestigingsrapporten voor faxen afdrukken ................................................................................ 125
Foutrapporten voor faxen afdrukken ............................................................................................. 126
Het faxlogboek afdrukken en bekijken ........................................................................................... 126
Het faxlogboek wissen .................................................................................................................... 127
Druk de details van de laatste faxtransactie af. ............................................................................. 127
Een rapport beller-ID's afdrukken ................................................................................................... 127
De belgeschiedenis weergeven ....................................................................................................... 127
9 Problemen oplossen ................................................................................................................................... 128
Controlelijst probleemoplossing ....................................................................................................................... 129
Controleer of het product is ingeschakeld ...................................................................................... 129
Het bedieningspaneel controleren op foutmeldingen ................................................................... 129
De printerfunctionaliteit testen ...................................................................................................... 129
De kopieerfunctionaliteit testen ..................................................................................................... 130
NLWW
ix
Het verzendfunctionaliteit van faxen testen .................................................................................. 130
Het ontvangstfunctionaliteit van faxen testen .............................................................................. 130
Probeer een afdruktaak vanaf de computer te verzenden ............................................................ 130
De functionaliteit USB Plug-en-print testen .................................................................................. 130
Factoren die de prestaties van het product beïnvloeden ............................................................... 130
Informatiepagina's ............................................................................................................................................. 132
Fabrieksinstellingen .......................................................................................................................................... 133
Reinigingsprocedure .......................................................................................................................................... 134
Reinig de printkop ........................................................................................................................... 134
De scannerglasplaat en -strook reinigen ....................................................................................... 134
De oppakrollen en het scheidingskussen van de documentinvoer reinigen ................................. 135
Het aanraakscherm reinigen ........................................................................................................... 136
Papierstoringen en problemen met papieraanvoer ......................................................................................... 136
Het product pakt geen papier op .................................................................................................... 136
Het product heeft twee vellen papier opgenomen. ....................................................................... 136
Papierstoringen voorkomen ........................................................................................................... 136
Storingen verhelpen ........................................................................................................................ 137
Storingslocaties ............................................................................................................ 138
Papierstoringen in de documentinvoer verhelpen ...................................................... 138
Papierstoringen verhelpen in lade 1 (multifunctionele lade) ...................................... 139
Papierstoringen in lade 2 verhelpen ............................................................................ 140
Storingen in optionele lade 3 verhelpen ...................................................................... 141
Storingen verhelpen in de linkerklep ............................................................................ 142
storingen verhelpen in de uitvoerbak .......................................................................... 143
Storingen in de duplexeenheid verhelpen .................................................................... 143
Cartridgeproblemen .......................................................................................................................................... 146
Nagevulde of gereviseerde cartridges ............................................................................................ 146
Berichten op het bedieningspaneel over cartridges interpreteren ................................................ 146
[Kleur] incompatibel ..................................................................................................... 146
Cartridge bijna leeg ....................................................................................................... 146
Cartridge leeg ............................................................................................................... 146
Cartridge vrijwel leeg .................................................................................................... 146
Er werden cartridges geïnstalleerd die niet van HP zijn. ............................................. 147
Gebruik geen SETUP-cartridges ................................................................................... 147
Gebruik SETUP-cartridges ............................................................................................ 147
Gebruikt <kleur> geplaatst ........................................................................................... 147
Incompatibele cartridges .............................................................................................. 148
Installeer [kleur] cartridge ............................................................................................ 148
Namaak of gebruikte [kleur] cartridge geïnstalleerd .................................................. 148
Originele HP cartridge geïnstalleerd ............................................................................ 148
Printerfout .................................................................................................................... 148
x
NLWW
Probleem met de instelling van de cartridges ............................................................. 149
Probleem met printersysteem ..................................................................................... 149
Probleem met printervoorbereiding ............................................................................ 149
Problemen met afdrukken ................................................................................................................................ 149
Het product drukt niet af ................................................................................................................ 149
Het apparaat drukt langzaam af ..................................................................................................... 150
Problemen met Plug-en-print USB ................................................................................................. 150
Het menu Opties voor geheugenapparaat wordt niet geopend wanneer u een
USB-apparaat invoert ................................................................................................... 151
Het bestand wordt niet afgedrukt vanaf het USB-opslagapparaat ............................. 151
Het bestand dat u wilt afdrukken wordt niet weergegeven in het menu Opties
voor geheugenapparaat ............................................................................................... 151
De afdrukkwaliteit verbeteren ........................................................................................................ 151
Controleren op originele HP cartridges ........................................................................ 152
Gebruik papier dat aan de specificaties van HP voldoet .............................................. 152
De juiste instelling voor papiersoort gebruiken in het printerstuurprogramma ........ 152
De instelling voor de papiersoort en het formaat wijzigen (Windows) ..... 153
De instelling voor de papiersoort en het formaat wijzigen (OS X) ............ 153
Het printerstuurprogramma gebruiken dat het beste aansluit bij uw
afdrukbehoeften ........................................................................................................... 153
Printkop uitlijnen .......................................................................................................... 154
Een afdrukkwaliteitsrapport afdrukken ....................................................................... 154
Scanproblemen .................................................................................................................................................. 155
Faxproblemen .................................................................................................................................................... 156
Controlelijst voor het oplossen van problemen met faxen ............................................................ 156
Foutcorrectie en faxsnelheid wijzigen ............................................................................................ 157
Foutcorrectiemodus van de fax instellen ..................................................................... 158
De faxsnelheid wijzigen ................................................................................................ 159
Faxlogboeken en rapporten ............................................................................................................ 159
Afzonderlijke faxrapporten afdrukken ......................................................................... 159
Het faxfoutenrapport instellen .................................................................................... 160
Foutmeldingen op de fax ................................................................................................................ 160
Communicatiefout. ....................................................................................................... 160
De fax is bezig. Opnieuw kiezen. .................................................................................. 161
De fax is bezig. Verzenden geannuleerd. ..................................................................... 161
De klep van de documentinvoer is open. Geannuleerde fax. ....................................... 162
Fax bij verzenden fax. ................................................................................................... 162
Faxopslag is vol. Ontvangen fax annuleren. ................................................................ 162
Faxopslag is vol. Verzonden fax annuleren. ................................................................. 162
Fout bij ontvangen fax. ................................................................................................. 163
Geen antwoord fax. Opnieuw kiezen. ........................................................................... 163
NLWW
xi
Geen antwoord fax. Verzenden geannuleerd. .............................................................. 164
Geen faxapparaat gevonden. ....................................................................................... 164
Geen kiestoon. .............................................................................................................. 165
Problemen oplossen met het verzenden van faxen ....................................................................... 166
Er wordt een foutbericht weergegeven op het bedieningspaneel .............................. 166
Papierstoring documentinvoer .................................................................. 166
Scannerfout ................................................................................................ 166
Het bedieningspaneel geeft de melding Gereed weer de fax wordt niet verzonden. . 166
Het bedieningspaneel geeft de melding 'Pagina 1 ontvangen' weer maar toont
verder geen voortgang ................................................................................................. 166
Faxen worden ontvangen, maar kunnen niet worden verzonden ............................... 166
De faxfuncties op het bedieningspaneel kunnen niet worden gebruikt ...................... 167
Er kunnen geen snelkiesnummers worden gebruikt ................................................... 167
Er kunnen geen groepskiescodes worden gebruikt ..................................................... 167
U ontvangt een opgenomen foutbericht van de telefoonmaatschappij wanneer u
probeert een fax te verzenden ..................................................................................... 168
Er kunnen geen fax worden verzonden als er een telefoon is aangesloten op het
apparaat ........................................................................................................................ 168
Problemen met het ontvangen van faxen oplossen ...................................................................... 168
Er wordt een foutbericht weergegeven op het bedieningspaneel .............................. 168
De fax reageert niet ...................................................................................................... 168
Voicemail is beschikbaar op de faxlijn ....................................................... 168
Het apparaat is verbonden met een DSL-telefoondienst .......................... 169
Faxverzending en -ontvangst op het apparaat vinden plaats via de IPof VoIP-telefoondienst ............................................................................... 169
De afzender ontvangt een bezettoon .......................................................................... 169
Er is een telefoon aangesloten op het apparaat ........................................ 169
Er wordt gebruikgemaakt van een telefoonlijnsplitter ............................. 169
Er kunnen geen faxen worden verzonden of ontvangen via een PBX-lijn ................... 169
Algemene faxproblemen oplossen ................................................................................................. 169
Faxberichten worden langzaam verstuurd .................................................................. 169
De faxkwaliteit is matig ................................................................................................ 170
De fax wordt afgekapt of wordt op twee pagina's afgedrukt ...................................... 170
Verbindingsproblemen ...................................................................................................................................... 170
Problemen met rechtstreekse USB-verbindingen oplossen .......................................................... 170
Netwerkproblemen oplossen ......................................................................................................... 171
Slechte fysieke verbinding ............................................................................................ 171
De computer gebruikt een onjuist IP-adres voor het product ..................................... 171
De computer kan niet met het product communiceren ............................................... 172
Het product gebruikt onjuiste koppelings- en duplex-instellingen voor het
netwerk ......................................................................................................................... 172
Nieuwe softwareprogramma's veroorzaken mogelijk compatibiliteitsproblemen ..... 172
xii
NLWW
De computer of het werkstation zijn mogelijk onjuist geïnstalleerd ........................... 172
Het product is uitgeschakeld of andere netwerkinstelling zijn onjuist ....................... 172
Problemen met het draadloze netwerk ............................................................................................................ 173
Controlelijst voor draadloze verbinding ......................................................................................... 173
Het product drukt niet af en op de computer is een firewall van derden geïnstalleerd ................ 173
De draadloze verbinding werk niet nadat de draadloze router of het product zijn verplaatst ..... 173
Kan niet meer computers met het draadloze product verbinden .................................................. 174
De communicatie van het draadloze product wordt verbroken wanneer dit is verbonden met
een VPN ........................................................................................................................................... 174
Het netwerk wordt niet weergegeven in de lijst met draadloze netwerken .................................. 175
Het draadloze netwerk functioneert niet ....................................................................................... 175
Problemen met de productsoftware (Windows) ............................................................................................... 176
Problemen met de productsoftware (OS X) ...................................................................................................... 178
Het printerstuurprogramma wordt niet in de lijst Afdrukken & scannen weergegeven ............... 178
De apparaatnaam wordt niet weergegeven in de lijst met apparaten in de lijst Afdrukken &
scannen ........................................................................................................................................... 178
Het printerstuurprogramma zorgt er niet automatisch voor dat het geselecteerde apparaat
wordt weergegeven in de lijst Afdrukken & scannen. .................................................................... 178
Een afdruktaak is niet naar het gewenste apparaat verzonden .................................................... 178
Wanneer het apparaat met een USB-kabel is aangesloten, wordt het apparaat niet
weergegeven in de lijst Afdrukken & scannen nadat het stuurprogramma is geselecteerd. ........ 178
U gebruikt een algemeen printerstuurprogramma met een USB-verbinding ............................... 179
10 Service en support ................................................................................................................................... 180
Klantenondersteuning ....................................................................................................................................... 181
Beperkte garantieverklaring van HP ................................................................................................................. 182
VK, Ierland en Malta ........................................................................................................................ 184
Oostenrijk, België, Duitsland en Luxemburg .................................................................................. 184
België, Frankrijk en Luxemburg ...................................................................................................... 185
Italië ................................................................................................................................................. 186
Spanje .............................................................................................................................................. 186
Denemarken .................................................................................................................................... 187
Noorwegen ...................................................................................................................................... 187
Zweden ............................................................................................................................................ 187
Portugal ........................................................................................................................................... 188
Griekenland en Cyprus .................................................................................................................... 188
Hongarije ......................................................................................................................................... 188
Tsjechië ............................................................................................................................................ 189
Slowakije ......................................................................................................................................... 189
Polen ................................................................................................................................................ 189
Bulgarije .......................................................................................................................................... 190
NLWW
xiii
Roemenië ........................................................................................................................................ 190
België en Nederland ........................................................................................................................ 190
Finland ............................................................................................................................................. 191
Slovenië ........................................................................................................................................... 191
Kroatië ............................................................................................................................................. 191
Letland ............................................................................................................................................. 191
Litouwen .......................................................................................................................................... 192
Estland ............................................................................................................................................. 192
Rusland ............................................................................................................................................ 192
Bijlage A Technische informatie ..................................................................................................................... 193
Productspecificaties .......................................................................................................................................... 194
Afdrukspecificaties .......................................................................................................................... 194
Fysieke specificaties ....................................................................................................................... 195
Stroomverbruik en elektriciteitsspecificaties ................................................................................ 195
Geluidsspecificaties ........................................................................................................................ 196
Specificaties van omgeving ............................................................................................................ 196
Programma voor milieubeheer ......................................................................................................................... 197
Milieubescherming .......................................................................................................................... 197
Ozonproductie ................................................................................................................................. 197
Stroomverbruik ............................................................................................................................... 198
Verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Europese Commissie ...................................................... 198
Papier .............................................................................................................................................. 198
Afdrukbenodigdheden voor HP PageWide ..................................................................................... 198
Plastic onderdelen .......................................................................................................................... 198
Recycling van elektronische hardware ........................................................................................... 198
Beperkingen van het materiaal ...................................................................................................... 198
Algemene informatie over de batterij .......................................................................... 199
Afvoer van batterijen in Taiwan .................................................................................... 199
Californische richtlijn over perchloraathoudende producten ...................................... 199
EU-batterijrichtlijn ........................................................................................................ 199
Batterijmelding voor Brazilië ........................................................................................ 200
Chemische stoffen ........................................................................................................................... 200
EPEAT ............................................................................................................................................... 200
Afdanken van afvalapparatuur door gebruikers ............................................................................ 200
Tabel giftige en gevaarlijke stoffen (China) .................................................................................... 201
Verklaring betreffende beperkingen op schadelijke stoffen (Turkije) ........................................... 201
Verklaring betreffende beperkingen op schadelijke stoffen (Oekraïne) ........................................ 201
Verklaring betreffende beperkingen op schadelijke stoffen (India) .............................................. 201
China energielabel voor printer, fax en kopieermachine ................................................................ 202
Gebruikersinformatie China SEPA Ecolabel .................................................................................... 202
xiv
NLWW
Informatie over regelgeving .............................................................................................................................. 203
Kennisgevingen betreffende wet- en regelgeving ......................................................................... 203
Voorgeschreven identificatienummer van het model ................................................. 203
FCC-verklaring ............................................................................................................... 203
VCCI-verklaring (Japan) ................................................................................................................... 204
Instructies voor netsnoer ................................................................................................................ 204
Netsnoerverklaring (Japan) ............................................................................................................ 204
EMC-verklaring (Korea) ................................................................................................................... 204
Verklaring beeldschermwerk voor Duitsland ................................................................................. 204
Bericht voor de Europese Unie ........................................................................................................ 204
Bericht voor de Europese Unie ..................................................................................... 205
Alleen draadloze modellen ........................................................................................... 205
Alleen modellen met faxmogelijkheid ......................................................................... 205
Aanvullende verklaringen voor telecom (fax) producten ............................................................... 205
Telecomverklaringen Nieuw-Zeeland ........................................................................... 206
Additional FCC statement for telecom products (US) .................................................. 206
Industry Canada CS-03 requirements .......................................................................... 207
Bericht aan gebruikers van het Canadese telefoonnetwerk ........................................ 208
Verklaring vaste fax Australië ...................................................................................... 208
Kennisgeving voor gebruikers van het Duitse telefoonnetwerk ................................. 208
Aanvullende verklaringen voor draadloze producten .................................................................... 208
Blootstelling aan straling op radiofrequentie .............................................................. 209
Bericht voor gebruikers in Brazilië ............................................................................... 209
Canadese verklaringen ................................................................................................. 209
Japanse verklaring ........................................................................................................ 209
Bericht aan gebruikers in Korea ................................................................................... 210
Taiwanese verklaring .................................................................................................... 210
Mexicaanse verklaring .................................................................................................. 210
Index ........................................................................................................................................................... 211
NLWW
xv
xvi
NLWW
1
NLWW
Basisinformatie van product
●
Productfuncties
●
Afbeeldingen van product
●
In- en uitschakelen
●
Het bedieningspaneel gebruiken
●
Stille modus
1
Productfuncties
PageWide Pro MFP 477dn
D3Q19A, D3Q19B, D3Q19C,
D3Q19D
Capaciteit lade (75 GSM of 20–lb
Bond papier)
●
Lade 1: 50 vellen
●
Lade 2: 500 vellen
●
Optionele lade 3: 500 vellen
●
Automatische documentinvoer
(ADF): 50 vellen
●
Standaard uitvoerbak: 300
vellen
Kopiëren
●
Simplex drukt tot 40 pagina's
per minuut af (PPM) in zowel
kleur als zwart
●
Enkelvoudige doorvoer,
dubbelzijdig kopiëren voor een
snelheid tot 26 pagina's per
minuut in zowel zwart als kleur
●
Afdrukken
●
●
●
Simplex drukt tot 40 pagina's
per minuut af (ppm) in zowel
kleur als zwart op
professionele kwaliteit
Duplex drukt tot 21 pagina's
per minuut af (ppm) in zowel
kleur als zwart op
professionele kwaliteit
Tot 55 pagina's per minuut in
algemene kantoormodus
●
Walkup Plug-en-print USBpoort
●
Walkup afdrukken van MS
Office documenten
Verbinding
●
802.3 LAN (10/100)
ethernetpoort
●
Host USB type A en type B
poorten (achterzijde)
●
USB 2.0 apparaatpoort
(voorzijde)
50 bladen ADF met
ondersteuning voor
paginaformaten van maximaal
356 mm (14,0 in) lang en
maximaal 216 mm (8,5 in)
breed
Scannen
●
Snelheden voor dubbelzijdig
afdrukken tot 26 ppm in kleur
en zwart
●
Scannen naar walkup USBapparaat, e-mailadres,
netwerkmap of SharePoint site
●
Glas met ondersteuning voor
paginaformaten van maximaal
356 mm (14,0 in) lang en
maximaal 216 mm (8,5 in)
breed.
●
HP software voor het scannen
van een document naar een
bestand dat kan worden
bewerkt
●
Compatibel met TWAIN, WIA en
WS-Scan programma's
Faxen
PageWide Pro MFP 477dw
D3Q20A, D3Q20B, D3Q20C,
D3Q20D
Voorzien van dezelfde functies als
de PageWide Pro MFP 477dn en van
het volgende:
●
●
2
Geïntegreerde draadloze
functie
802.11n 5GHz dual-band
ondersteuning
Hoofdstuk 1 Basisinformatie van product
●
HP ePrint—verzend
documenten naar het emailadres van het product om
●
Faxen naar een e-mailadres of
netwerkmap
●
Faxen vanaf een walkup
bedieningspaneel of vanuit een
programma op een verbonden
computer
●
Faxarchief, faxlogboek,
spamfaxen blokkeren,
faxgeheugen zonder
herberekening,
faxherleidingsfunctie
●
NFC-functie (Near Field
Communicatie); walkup
afdrukken vanaf smartphones
en tablets
●
Naar smartphone scannen
NLWW
Milieuvriendelijke functies
Functie
Voordeel voor het milieu
Dubbelzijdig afdrukken
Automatisch dubbelzijdig afdrukken is beschikbaar voor alle modellen van HP
PageWide Pro MFP 477dn/dw series. Dubbelzijdig afdrukken is beter voor het
milieu en uw portemonnee.
Meerdere pagina's per vel afdrukken
Bespaar papier door twee of meer pagina's van een document naast elkaar op
één vel papier af te drukken. U kunt deze functie gebruiken via de printerdriver.
Meerdere pagina's per vel kopiëren
Bespaar papier door twee pagina's van een origineel document naast elkaar op
één vel papier af te drukken.
Recycling
Verminder afval door gerecycled papier te gebruiken.
Recycle uw cartridges met het retourneerproces van HP Planet Partners.
Energiebesparing
Dankzij de slaapstandmodus en timeropties schakelt dit apparaat wanneer er
niet wordt afgedrukt snel over naar een stand die minder stroom gebruikt zodat
energie wordt bespaard.
Toegankelijkheidsfuncties
Dit product bevat verschillende functies ter ondersteuning van gebruikers met een beperkt
gezichtsvermogen, gehoor, bewegingsvrijheid of beperkte kracht.
NLWW
●
On line gebruikershandleiding die compatibel is met reader-programma's.
●
Cartridges kunnen met één hand worden geïnstalleerd en verwijderd.
●
Alle kleppen en kappen kunnen met één hand worden geopend.
Productfuncties
3
Afbeeldingen van product
●
Vooraanzicht links
●
Vooraanzicht rechts
●
Achterzijde
●
Aanzicht cartridgeklep
Vooraanzicht links
4
Label
Beschrijving
1
USB-apparaat verbindingspoort
2
Cartridgeklepje
3
Verlengstuk van lade 1
4
Lade 1
5
Aan-/uit-knop
6
Lade 2–primaire papierlade
7
Bedieningspaneel
8
Scannerglasplaat
Hoofdstuk 1 Basisinformatie van product
NLWW
Vooraanzicht rechts
Label
Beschrijving
1
Klep automatische documentinvoer (ADF)
2
Hoofduitgangsklep
3
ADF papiergeleiders
4
ADF laadruimte
5
ADF uitvoerbak
6
Stop ADF uitvoerbak
7
Stop primaire uitvoerbak
8
Primaire uitvoerbak
Achterzijde
NLWW
Label
Beschrijving
1
Ethernet-aansluiting
2
Faxaansluitpoorten
3
USB type A en USB type B poorten
4
Netsnoeraansluiting
Afbeeldingen van product
5
Label
Beschrijving
5
Linkerklep
6
Duplexeenheid
Aanzicht cartridgeklep
6
Label
Beschrijving
1
Cartridgesleuven
2
Serienummer en productnummer
3
Onderdeelnummers van cartridge
Hoofdstuk 1 Basisinformatie van product
NLWW
In- en uitschakelen
LET OP: Om schade aan het product te voorkomen, gebruikt u alleen het netsnoer dat bij het product is
meegeleverd.
●
Schakel het apparaat in
●
Energiebeheer
●
Schakel het product uit.
Schakel het apparaat in
1.
Steek het netsnoer dat met het product is meegeleverd in de aansluiting aan de achterzijde van het
product.
2.
Steek het netsnoer in een stopcontact dat afdoende spanning levert.
OPMERKING: Controleer of de voedingsbron geschikt is voor het maximale voltage van het apparaat.
Het apparaat werkt op 100-240 of 200-240 V wisselstroom en 50/60 Hz.
3.
Druk op de aan/uit-knop op de voorzijde van het product.
Energiebeheer
HP PageWide Pro MFP 477dn/dw series printers zijn voorzien van spanningsbeheerfuncties die u kunnen
helpen het stroomverbruik te verlagen en energie te besparen.
●
Met de slaapstandmodus wordt het product in een status gezet waarin stroom wordt bespaard als deze
een bepaalde tijd niet wordt gebruikt. Op het bedieningspaneel kunt u instellen na hoeveel tijd het
product in slaapstandmodus gaat.
●
Met Gepland aan/uit zet u het product automatisch aan of uit op de dagen en tijden die u instelt op het
bedieningspaneel. U kunt bijvoorbeeld het product instellen om zichzelf van maandag tot vrijdag om
18.00 uur uit te schakelen.
Tijd naar slaapstandmodus instellen
NLWW
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
aan.
In- en uitschakelen
7
3.
Raak Energiebeheer en vervolgens Slaapstandmodus aan.
4.
Selecteer een van de tijdsintervalopties.
Het product schakelt naar een status met een lager stroomverbruik wanneer het gedurende de tijd die u heeft
geselecteerd stand-by is geweest.
Het product instellen om in of uit te schakelen
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Energiebeheer en vervolgens Planning printer Aan/Uit aan.
4.
Schakel de optie Planning Aan of Planning Uit in.
5.
Selecteer de Planning Aan of Planning Uit opties onderaan het scherm en selecteer de dag en tijd die u
wilt inplannen.
aan.
Het product gaat vervoglens aan of uit op de tijd en de dag die u heeft geselecteerd.
OPMERKING: Het product kan geen faxen ontvangen wanneer het is uitgeschakeld. Faxen die tijdens een
geplande interval zijn verzonden dat het product uit stond worden afgedrukt wanneer het product weer aan
wordt gezet.
Schakel het product uit.
LET OP: Schakel het product niet uit als er een cartridge ontbreekt, omdat het product hierdoor beschadigd
kan raken.
▲
Druk op de aan/uit-knop op de voorzijde van het product om uw HP PageWide Pro MFP 477dn/dw series
printer uit te schakelen.
Er verschijnt een waarschuwingsbericht op het bedieningspaneel als u probeert het product uit te
schakelen wanneer een of meer cartridges ontbreken.
LET OP: Om problemen met de afdrukkwaliteit te voorkomen, schakelt u het product alleen uit met de aan/
uit-knop aan de voorkant. Schakel het product op geen andere manier uit.
8
Hoofdstuk 1 Basisinformatie van product
NLWW
Het bedieningspaneel gebruiken
●
Knoppen op bedieningspaneel
●
Startscherm bedieningspaneel
●
Dashboard bedieningspaneel
●
Toepassingsmappen bedieningspaneel
●
Snelkoppelingen bedieningspaneel
●
Help-functies
OPMERKING:
De kleine tekst op het bedieningspaneel is niet bedoeld om lang naar te kijken.
Knoppen op bedieningspaneel
De knoppen en de indicatorlampjes op het bedieningspaneel van HP PageWide Pro MFP 477dn/dw series zijn
verlicht als de functie ervan beschikbaar is en zijn niet verlicht als de functie niet beschikbaar is.
1
Start-knop:
Aanraken om het startscherm van het bedieningspaneel te openen.
2
Draadloos netwerk indicator
Blauw verlicht als het apparaat met een draadloos netwerk verbonden is. Knippert als het product naar een
draadloze verbinding zoekt. Uit als het product met een bekabeld netwerk of via een USB-kabel verbinding
heeft.
3
NFC (Near Field Communicatie) indicator.
Het product kan zijn voorzien van de mogelijkheid om walkup af te drukken vanaf tablets en smartphones.
4
Terug- of Annuleren-knop.
Aanraken om terug te keren naar het vorige scherm of om de huidige handeling te annuleren.
5
Help-knop.
Aanraken om de opties van het menu Help te openen.
NLWW
Het bedieningspaneel gebruiken
9
Startscherm bedieningspaneel
Op het startscherm van het bedieningspaneel worden een dashboard, toepassingsmappen en door de
gebruiker gedefinieerde snelkoppelingen voor het uitvoeren van taken weergegeven.
1
Dashboard. De dashboardpictogrammen geven de status van het huidige product weer en bieden toegang tot schermen
voor het wijzigen van de productinstellingen (zie Dashboard bedieningspaneel).
Om het volledige dashboard weer te geven, raakt u de strook bovenin het startscherm aan of drukt u op en sleept u de
hendel in het midden van de dashboardstrook.
2
Weergave tijd en datum. In dit gedeelte worden ook geplande gebeurtenissen weergegeven, zoals geplande
uitschakeltijd (zie Het product instellen om in of uit te schakelen).
3
Pictogram Aanmelden. Het product kan zo worden ingesteld dat gebruikers zich moeten aanmelden voordat ze bepaalde
toepassingen kunnen gebruiken.
Hier tikken om aan te melden met een pincode of gebruikersnaam en wachtwoord.
4
Toepassingsmappen. Deze mappen bevatten pictogrammen voor specifieke taken (bijvoorbeeld Afdrukken > Privétaak).
Tik op een map om de toepassingspictogrammen te bekijken die het bevat.
5
Toepassingspictogrammen of setuppictogrammen. U kunt snelkoppelingen naar pictogrammen maken die zich in
toepassingsmappen bevinden en deze op het startscherm plaatsen (zie Snelkoppelingen bedieningspaneel).
Aanraken en slepen om horizontaal door de beschikbare pictogrammen te bladeren. Tik op een pictogram om een
toepassing- of setupscherm te openen.
6
Snelkoppelingen. U kunt snelkoppelingen naar toepassingen of installatiepictogrammen maken die zich in de
toepassingsmappen bevinden.
Raak aan om alle beschikbare pictogrammen voor snelkoppelingen weer te geven (zie Snelkoppelingen
bedieningspaneel).
Dashboard bedieningspaneel
Om het dashboard te openen tikt u op de strook bovenaan het startscherm of veegt u het tabblad van het
dashboard naar beneden.
Om meer te weten te komen over de werking van het dashboard tikt u op
selecteert u Tips bedieningspaneel > H dashboard gebruiken.
10
Hoofdstuk 1 Basisinformatie van product
op het bedieningspaneel en
NLWW
1
Grotere pictogrammen verschijnen aan de bovenkant van het dashboard. Deze pictogrammen geven de status van het
product aan en bieden de mogelijkheid om de productinstellingen te wijzigen.
Veeg om horizontaal door de beschikbare pictogrammen te bladeren. Tik op een pictogram om een statusscherm te
openen of om de productinstellingen te wijzigen.
2
Er verschijnt een gele of rode driehoek op een pictogram om aan te geven dat de aandacht van de gebruiker vereist is.
In het bovenstaande voorbeeld geeft de gele waarschuwing aan dat een of meerdere cartridges bijna leeg zijn.
Toepassingsmappen bedieningspaneel
Toepassingsmappen verschijnen in een strook onderaan het startscherm van het bedieningspaneel. Tik op
het pictogram van een map om de toepassingspictogrammen te bekijken die het bevat.
Toepassingsmappen voor HP PageWide Pro MFP 477 series printers zijn:
●
Kopiëren
●
Scannen
●
Afdrukken
●
Faxen
●
Apps
Snelkoppelingen bedieningspaneel
U kunt een snelkoppeling naar een toepassing of setuppictogram aanmaken dat zich in de
toepassingsmappen bevindt en deze snelkoppeling op het startscherm van het bedieningspaneel plaatsen.
Tik op en selecteer vervolgens Tips bedieningspaneel voor meer informatie over het gebruik van
snelkoppelingen.
NLWW
Het bedieningspaneel gebruiken
11
Een snelkoppeling aanmaken op het startscherm
1.
Open een toepassingsmap en ga naar de toepassing of het setuppictogram waarvan u een
snelkoppeling wilt aanmaken.
2.
Houd het pictogram aangeraakt tot de strook van de applicatiemap groen wordt.
3.
Sleep het pictogram naar de groene strook en laat los.
Een snelkoppeling van het startscherm verwijderen
1.
Tik links onderin het startscherm van het bedieningspaneel op het snelkoppelingspictogram om alle
beschikbare snelkoppelingen weer te geven.
2.
Blader indien nodig verder om het snelkoppelingspictogram te zien die u wilt verwijderen.
3.
Houd het snelkoppelingspictogram aangeraakt tot de strook van de applicatiemap rood wordt.
4.
Sleep het pictogram naar de rode strook en laat los.
Help-functies
HP PageWide Pro MFP 477dn/dw series printers bevatten een geïntegreerde Help die u vanuit het
bedieningspaneel kunt openen. Helpfuncties zijn onder andere tips, belangrijke productinformatie die u kunt
bekijken of afdrukken en animaties die laten zien hoe u taken kunt uitvoeren of problemen kunt oplossen.
Raak
op het bedieningspaneel van het product aan om deze helpfuncties te bekijken.
●
Printerinformatie
●
Helpanimaties
Printerinformatie
De pagina Printerinformatie geeft de volgende informatie weer over uw HP PageWide Pro MFP 477dn/dw
series printer:
12
●
Modelnaam en modelnummer
●
Serienummer van het product
Hoofdstuk 1 Basisinformatie van product
NLWW
●
Service-ID van het product
●
Nummer huidige firmwareversie
●
Informatie over het gebruik, de status en de instellingen als u de volledige productinformatie en de
rapportpagina's van de printerstatus afdrukt.
De printerinformatiepagina afdrukken
1.
Raak op het bedieningspaneel van de printer
aan.
2.
Raak Printerinformatie aan.
3.
Als u de volledige productinformatie en rapportpagina's van de printerstatus wilt afdrukken, tikt u op
Afdrukken.
Helpanimaties
De ingebouwde Help bevat animaties die laten zien hoe u taken moet uitvoeren of problemen kunt oplossen.
Een beschikbare Helpanimatie selecteren en weergeven:
NLWW
1.
Raak op het bedieningspaneel van de printer
aan.
2.
Raak Instructievideo's aan.
3.
Selecteer de animatie die u wilt afspelen op het scherm van het bedieningspaneel van het product.
Het bedieningspaneel gebruiken
13
Stille modus
Om het geluid van de printer te minimaliseren, gebruikt u Stille modus. U kunt deze modus inschakelen via
het bedieningspaneel of via de geïntegreerde webserver van HP (EWS).
OPMERKING: In de Stille modus drukt de printer langzamer af. Als dit de productiviteit in de weg staat, kunt
u deze modus uitschakelen.
Stille modus in- of uitschakelen via het bedieningspaneel
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Stille modus aan om deze functie in of uit te schakelen.
aan.
Stille modus in- of uitschakelen via EWS
14
1.
Open EWS. Zie De EWS openen voor meer informatie.
2.
Klik op het tabblad Instellingen.
3.
Klik in het gedeelte Voorkeuren op Stille modus om deze functie in of uit te schakelen.
4.
Klik op Toepassen (Apply).
Hoofdstuk 1 Basisinformatie van product
NLWW
2
NLWW
Het apparaat aansluiten
●
Het product aansluiten op een computer of netwerk
●
Wi-Fi Direct gebruiken om een computer of apparaat met het product te verbinden
●
De HP printersoftware installeren voor een draadloos product dat verbinding heeft met het netwerk
●
De printersoftware (Windows) openen
●
Netwerkinstellingen beheren
15
Het product aansluiten op een computer of netwerk
Het product aansluiten met een USB-kabel
U kunt een USB-kabel gebruiken om het product met een computer te verbinden.
Dit apparaat ondersteunt aansluiting via USB 2.0. Gebruik een USB-kabel van het type A-naar-B. HP raadt aan
een kabel te gebruiken die korter is dan 2 m.
LET OP:
Sluit de USB-kabel pas aan als hierom wordt gevraagd.
1.
Sluit alle geopende programma's op de computer af.
2.
Installeer de printersoftware vanaf 123.hp.com/pagewide (aanbevolen) of vanaf de HP software-cd die
bij de printer is meegeleverd en volg de instructies op het scherm.
OPMERKING:
installeren.
3.
Als u de software installeert op een Mac, klikt u op Over HP Easy Start om de software te
Wanneer u daarom gevraagd wordt, selecteert u de optie USB-Het apparaat aansluiten met een USBkabel en klikt u op de knop Volgende .
OPMERKING: Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin gewaarschuwd wordt dat Webdiensten
(HP ePrint en Apps afdrukken) niet beschikbaar zijn met een USB-installatie. Klik op Ja om door te gaan
met de installatie via USB of klik op Nee om deze te annuleren.
4.
Als de software het u vraagt, sluit u het uiteinde van de USB-kabel van het type B aan op de
verbindingspoort (1) aan de achterzijde van het product.
5.
Druk wanneer de installatie is voltooid, een testpagina af of een pagina vanuit een programma om te
controleren of de software juist is geïnstalleerd.
Het apparaat op een netwerk aansluiten
Het product ondersteunt verbindingen met bekabelde of draadloze netwerken.
Ondersteunde netwerkprotocollen
HP PageWide Pro MFP 477 producten ondersteunen de volgende netwerkprotocollen:
16
Hoofdstuk 2 Het apparaat aansluiten
NLWW
●
TCP/IPv4
●
gSOAP
●
IPv6
●
SAND, deelvenster
●
DHCP, AutoIP
●
LPD
●
DHCP v6
●
Bootp, Bootp TCE-verbetering
●
HTTP-server, HTTP-client
●
Netbios
●
SMTP-client voor meldingen
●
WINS
●
SNMP v1
●
LLMNR
●
Open_ssl-bibliotheek
●
CIFS v6
●
Bonjour
Het product verbinden met een bekabeld netwerk
Met deze procedure installeert u het product op een vast netwerk via Windows.
1.
Sluit de Ethernet-kabel aan op het product (1) en op het netwerk. Schakel het product in.
2.
Wacht 60 seconden voordat u verdergaat. In deze tijd herkent het netwerk het product en wijst het een
IP-adres of hostnaam toe aan het product.
3.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
4.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
aan om het IP-adres weer te geven. Raak
Gegevens afdr. aan om een pagina met het IP-adres af te drukken.
Het product verbinden met een draadloos netwerk (alleen draadloze modellen)
U kunt op een van de volgende manieren het product verbinden met een draadloos netwerk:
●
Het product verbinden met een draadloos netwerk met de Wizard voor draadloze instellingen
●
Het product handmatig verbinden met een draadloos netwerk met WPS
●
Het product handmatig verbinden met een draadloos netwerk
Als uw draadloze router Wi-Fi Protected Setup (WPS) niet ondersteunt, vraagt u de netwerkinstellingen van
de draadloze router op bij uw systeembeheerder of voert u de volgende stappen uit:
NLWW
●
Achterhaal de naam van het draadloze netwerk of de SSID (service set identifier).
●
Bepaal het beveiligingswachtwoord of de coderingssleutel voor het draadloze netwerk.
Het product aansluiten op een computer of netwerk
17
OPMERKING: Voordat u de apparaatsoftware installeert, controleert u of het apparaat niet via een
Ethernet-kabel met het netwerk is verbonden.
Het product verbinden met een draadloos netwerk met de Wizard voor draadloze instellingen
U kunt het apparaat het beste op een draadloos netwerk installeren via de wizard Draadloos instellen.
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Netwerk instellen en vervolgens Draadloze inst. aan.
4.
Druk op Wizard Draadloze installatie.
5.
Het product zoekt naar beschikbare draadloze netwerken en retourneert een lijst met netwerknamen
(SSID's). Selecteer indien beschikbaar de SSID van uw draadloze router in de lijst. Als de SSID voor uw
draadloze router niet in de lijst staat, raakt u Voer de SSID in aan. Wanneer u wordt gevraagd naar het
type netwerkbeveiliging, selecteert u de optie die door de draadloze router wordt gebruikt. Het
toetsenblok van het bedieningspaneel wordt geopend.
6.
Voer een van de volgende bewerkingen uit:
7.
aan.
●
Als op de draadloze router WPA-beveiliging wordt gebruikt, typt u de wachtwoordzin op het
toetsenbord.
●
Als op de draadloze router WEP-beveiliging wordt gebruikt, typt u de sleutel op het toetsenbord.
Raak OK aan en wacht totdat het product verbinding met de router heeft gemaakt. Het kan enkele
minuten duren voordat de draadloze netwerkverbinding tot stand is gebracht.
Het product handmatig verbinden met een draadloos netwerk met WPS
Voordat u uw printer met een draadloos netwerk kunt verbinden met WPS, moet u zorgen dat:
●
Een draadloos 802.11b/g/n-netwerk met een draadloos toegangspunt of een WPS-draadloze router.
OPMERKING:
●
De printer ondersteunt enkel verbindingen met 2,4 GHz.
Er een computer is aangesloten op het draadloze netwerk waarmee u de printer wilt verbinden. Zorg dat
u de HP-printersoftware op de computer hebt geïnstalleerd.
Volg de Drukknopmethode indien u beschikt over een WPS-router met een WPS-drukknop. Indien u niet
zeker weet dat uw router beschikt over een drukknop, volgt u de PIN-methode.
Drukknopmethode
1.
Houd op het bedieningspaneel van de printer
langer dan drie seconden ingedrukt om de WPSdrukknopmethode te starten. De indicator
begint te knipperen.
2.
Druk op de WPS-drukknop op uw router.
Het product start een timer voor ca. 2 minuten terwijl de draadloze verbinding wordt gemaakt.
PIN-methode
1.
18
Zoek de WPS PIN.
Hoofdstuk 2 Het apparaat aansluiten
NLWW
a.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm
naar beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
b.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
c.
Raak Netwerk instellen en vervolgens Draadloze inst. aan.
d.
Raak de Wi-Fi Protected Setup en vervolgens PIN aan.
aan.
2.
Houd op het bedieningspaneel van de printer
langer dan drie seconden ingedrukt om de WPSdrukknopmethode te starten. De indicator
begint te knipperen.
3.
Open de configuratiehulpprogramma's of software voor de draadloze router of draadloos toegangspunt
en voer de WPS PIN in.
OPMERKING: Raadpleeg de documentatie die bij de router of het draadloze toegangspunt is geleverd
voor meer informatie over het gebruik van het configuratiehulpmiddel.
4.
Wacht ongeveer twee minuten. Als de printer succesvol verbinding maakt, stopt de indicator
knipperen maar blijft het verlicht.
met
Het product handmatig verbinden met een draadloos netwerk
Tijdens de eerste 120 minuten van de productset-up of na het opnieuw instellen van de standaardwaarden
voor het netwerk van het product (zonder dat een netwerkkabel is aangesloten op het product), zal de
draadloze radio van het product een draadloos set-upnetwerk voor het product uitzenden.
Dit netwerk heet 'HP Setup-xx-[productnaam]'.
OPMERKING: De 'xx' in de netwerknaam staan voor de laatste twee tekens van het MAC-adres van het
product. De productnaam is HP PageWide Pro MFP 477dw.
1.
Maak via een draadloos product verbinding met het set-upnetwerk voor het apparaat.
2.
Open een webbrowser terwijl u verbinding hebt met dit netwerk en open de geïntegreerde webserver
van HP (EWS) met het volgende IP-adres:
●
3.
192.168.223,1
Zoek de wizard Draadloos instellen in de EWS van het product op en volg de instructies op het scherm
om handmatig verbinding te maken met het product.
OPMERKING:
NLWW
Het product gebruikt standaard Automatisch (DHCP).
Het product aansluiten op een computer of netwerk
19
Wi-Fi Direct gebruiken om een computer of apparaat met het
product te verbinden
Met Wi-Fi Direct kunt u draadloos afdrukken vanaf een computer, smartphone, tablet of een ander draadloos
toestel - zonder verbinding te maken met een bestaand draadloos netwerk.
Richtlijnen voor het gebruik van Wi-Fi Direct
●
Zorg ervoor dat uw computer of mobiel apparaat de nodige software heeft.
◦
Als u een computer gebruikt, controleert u of u de printersoftware hebt geïnstalleerd vanaf
123.hp.com/pagewide (aanbevolen) of vanaf de HP software-cd die is meegeleverd met de printer.
Als u de HP-software niet op de computer hebt geïnstalleerd, moet u eerst verbinding maken met
Wi-Fi Direct en vervolgens de printersoftware installeren. Selecteer Draadloos wanneer de
printersoftware u vraagt om een verbindingstype.
◦
Zorg ervoor dat u een compatibele afdruktoepassing hebt geïnstalleerd als u een mobiel apparaat
gebruikt. Ga voor meer informatie over mobiel afdrukken naar de website HP Mobiel afdrukken .
●
Controleer of Wi-Fi Direct op uw printer is ingeschakeld.
●
Tot vijf computers en mobiele apparaten kunnen dezelfde Wi-Fi Direct-verbinding gebruiken.
●
Wi-Fi Direct kan worden gebruikt als de printer via een USB-kabel is verbonden met een computer of
draadloos is verbonden met een netwerk.
●
Wi-Fi Direct kan niet worden gebruikt om een computer, mobiel apparaat of printer met internet te
verbinden.
Wi-Fi Direct inschakelen
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak
4.
Als het scherm aangeeft dat Wi-Fi Direct is uitgeschakeld, raakt u Wi-Fi Direct aan om deze functie in te
schakelen.
aan.
aan.
TIP: U kunt Wi-Fi Direct ook inschakelen vanaf de EWS. Zie HP Embedded Web Server voor meer informatie
over het gebruiken van de EWS.
Om vanaf een mobiel toestel met Wi-Fi af te drukken
Zorg ervoor dat u een compatibele afdruktoepassing hebt geïnstalleerd op uw mobiel apparaat. Ga naar
www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html voor meer informatie.
1.
Controleer of u de Wi-Fi Direct op de printer hebt ingeschakeld.
2.
Schakel de Wi-Fi-verbinding in op uw mobiel apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de
documentatie bij de computer.
OPMERKING:
20
Als uw mobiel toestel geen Wi-Fi ondersteunt, kunt u Wi-Fi Direct niet gebruiken.
Hoofdstuk 2 Het apparaat aansluiten
NLWW
3.
Maak een nieuwe netwerkverbinding op uw mobiel apparaat. Gebruik uw normale werkwijze om een
verbinding te maken met een nieuw draadloos netwerk of een hotspot. Kies de Wi-Fi Direct naam uit de
weergegeven lijst van draadloze netwerken zoals DIRECT-**-HP PageWide XXXX (waarbij ** staat voor
de unieke tekens die uw printer identificeren en XXXX staat voor het printermodel dat op de printer
wordt aangegeven).
Voer het wachtwoord van Wi-Fi Direct in als dit wordt gevraagd.
4.
Druk het document af.
Afdrukken vanaf een computer met Wifi (Windows)
1.
Controleer of Wi-Fi Direct op uw printer is ingeschakeld.
2.
Schakel de Wi-Fi-verbinding van uw computer in. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie bij
de computer.
OPMERKING:
3.
Als uw computer geen Wi-Fi ondersteunt, kunt u Wi-Fi Direct niet gebruiken.
Maak een nieuwe netwerkverbinding op uw computer. Gebruik uw normale werkwijze om een verbinding
te maken met een nieuw draadloos netwerk of een hotspot. Kies de Wi-Fi Direct naam uit de
weergegeven lijst van draadloze netwerken zoals DIRECT-**-HP PageWide XXXX (waarbij ** staat voor
de unieke tekens die uw printer identificeren en XXXX staat voor het printermodel dat op de printer
wordt aangegeven).
Voer het Wi-Fi Direct wachtwoord in als dit wordt gevraagd.
OPMERKING:
4.
Om het wachtwoord te vinden, raakt u
(Wi-Fi Direct) aan op het hoofdscherm.
Ga door naar stap 5 als de printer werd geïnstalleerd en verbonden met de computer via een draadloos
netwerk. Als de printer werd geïnstalleerd en met uw computer werd verbonden met behulp van een
USB-kabel, volgt u onderstaande stappen om printersoftware te installeren met behulp van de Wi-Fi
Direct-verbinding.
a.
Open de printersoftware. Zie De printersoftware (Windows) openen voor meer informatie.
b.
Klik op Printerinstellingen & software, en selecteer dan Een nieuwe printer aansluiten.
c.
Als het scherm Verbindingsopties verschijnt, selecteert u Draadloos.
Selecteer uw HP-printersoftware uit de lijst van gevonden printers.
d.
5.
Volg de instructies op het scherm.
Druk het document af.
Afdrukken vanaf een computer met Wifi (OS X)
1.
Controleer of Wi-Fi Direct op uw printer is ingeschakeld.
2.
Schakel Wi-Fi op de computer in.
Zie de documentatie bij uw Apple voor meer informatie.
NLWW
Wi-Fi Direct gebruiken om een computer of apparaat met het product te verbinden
21
3.
Klik op het Wi-Fi-pictogram en selecteer de naam Wi-Fi Direct, zoals DIRECT-**-HP PageWide XXXX
(waarbij ** de unieke tekens zijn om uw printer te identificeren).
Voer het wachtwoord in als Wi-Fi Direct met beveiliging is ingeschakeld.
4.
22
Een printer toevoegen.
a.
Open Systeemvoorkeuren.
b.
Klik op Printers en scanners.
c.
Klik op + onder de printerlijst links.
d.
Selecteer de printer in de lijst met gevonden printers (het woord 'Bonjour' staat in de rechterkolom
naast de printernaam) en klik op Toevoegen.
Hoofdstuk 2 Het apparaat aansluiten
NLWW
De HP printersoftware installeren voor een draadloos product
dat verbinding heeft met het netwerk
Als het product al een IP-adres op een draadloos netwerk heeft en u de productsoftware op een computer wilt
installeren, voert u de volgende stappen uit:
NLWW
1.
Zoek het IP-adres van het product (raak op het dashboard van het bedieningspaneel
2.
Installeer de printersoftware vanaf 123.hp.com/pagewide (aanbevolen) of vanaf de HP software-cd die
bij de printer is meegeleverd.
3.
Volg de instructies op het scherm.
4.
Wanneer u hierom wordt gevraagd, selecteert u Draadloos: de printer met uw draadloze netwerk en
internet verbinden en klikt u vervolgens op Volgende .
5.
Selecteer in de lijst met beschikbare printers de printer met het juiste IP-adres.
aan).
De HP printersoftware installeren voor een draadloos product dat verbinding heeft met het netwerk
23
De printersoftware (Windows) openen
Afhankelijk van uw besturingssysteem kunt u de printersoftware als volgt openen:
24
●
Windows 10: Klik in het bureaublad op Start, selecteer Alle apps, klik op HP en klik op de map van de
printer. Selecteer dan het pictogram met de printernaam.
●
Windows 8.1: Klik op de pijl naar beneden in de linkerbenedenhoek van het Start-scherm en selecteer
de printernaam.
●
Windows 8: Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied van het Start-scherm en klik op Alle apps
op de app-balk en selecteer de printernaam.
●
Windows 7, Windows Vista en Windows XP: Klik in het bureaublad op Start, selecteer Alle
programma's, klik op HP en klik op de map van de printer. Selecteer dan het pictogram met de
printernaam.
Hoofdstuk 2 Het apparaat aansluiten
NLWW
Netwerkinstellingen beheren
●
Netwerkinstellingen weergeven of wijzigen
●
Het wachtwoord van het product instellen of wijzigen
●
De TCP/IP-parameters handmatig configureren vanaf het bedieningspaneel
●
Verbindingssnelheid en instellingen voor dubbelzijdig afdrukken
Netwerkinstellingen weergeven of wijzigen
Met de geïntegreerde webserver van HP kunt u de IP-configuratie-instellingen bekijken en wijzigen.
1.
Zoek het IP-adres van het product (raak op het dashboard van het bedieningspaneel
2.
Typ het IP-adres van het product in de adresbalk van een webbrowser om de HP Embedded Web Server
te openen.
3.
Klik op het tabblad Netwerk om de netwerkgegevens weer te geven. Wijzig desgewenst de instellingen.
aan).
Het wachtwoord van het product instellen of wijzigen
Gebruik de geïntegreerde webserver om een wachtwoord in te stellen of om een bestaand wachtwoord voor
een apparaat in een netwerk te wijzigen, zodat niet-geautoriseerde gebruikers de productinstellingen niet
kunnen wijzigen.
1.
Zoek het IP-adres van het product (raak op het dashboard van het bedieningspaneel
2.
Voer het IP-adres van het apparaat in de adresbalk van een webbrowser in. Klik op het tabblad
Instellingen, Beveiliging: en vervolgens op Wachtwoordinstellingen.
aan).
OPMERKING: Als er eerder een wachtwoord is ingesteld, krijgt u het verzoek dit wachtwoord in te
voeren. Voer 'admin' in als de gebruikersnaam samen met het wachtwoord en klik vervolgens op
Toepassen.
3.
Typ het nieuwe wachtwoord in het veld Wachtwoord en typ het nogmaals in het veld Wachtwoord
bevestigen.
4.
Klik onderin het venster op Toepassen om het wachtwoord op te slaan.
De TCP/IP-parameters handmatig configureren vanaf het bedieningspaneel
Gebruik de menu's op het bedieningspaneel om handmatig een IPv4-adres, subnetmasker en
standaardgateway in te stellen.
NLWW
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Netwerk instellen en vervolgens Ethernet-instellingen aan.
4.
Raak Geavanceerde instellingen en vervolgens IP-instellingen aan.
5.
Raak Handmatig en vervolgens IP-adres aan.
aan.
Netwerkinstellingen beheren
25
6.
7.
Gebruik het numerieke toetsenblok voor het volgende:
●
Voer het IP-adres in en raak Gereed aan.
●
Voer het subnetmasker in en raak Gereed aan.
●
Voer de standaardgateway in en raak Gereed aan.
Raak Toepassen aan.
Verbindingssnelheid en instellingen voor dubbelzijdig afdrukken
OPMERKING:
netwerken.
Deze informatie geldt alleen voor ethernet-netwerken (vaste netwerken), niet voor draadloze
De verbindingssnelheid en communicatiemodus van de afdrukserver moeten overeenkomen met die van de
netwerkhub. In de meeste gevallen kunt u het apparaat in de automatische stand laten staan. Onjuiste
wijziging van de verbindingssnelheid en instellingen voor dubbelzijdig afdrukken kan de communicatie van
het apparaat met andere netwerkapparaten verhinderen. Wijzigingen kunt u aanbrengen via het
bedieningspaneel van de printer.
OPMERKING:
26
●
De instellingen moeten overeenkomen met die van het netwerkproduct waarmee u verbinding maakt
(een netwerkhub, switch, gateway, router of computer).
●
Wijzigingen kunnen ertoe leiden dat het product uit en weer ingeschakeld wordt. Breng alleen
wijzigingen aan wanneer het product inactief is.
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Netwerk instellen en vervolgens Ethernet-instellingen aan.
4.
Raak Geavanceerde instellingen en vervolgens Verbindingssnelheid aan.
5.
Selecteer een van de volgende opties:
aan.
Instelling
Beschrijving
Automatisch
De afdrukserver stelt automatisch de hoogste verbindingssnelheid en de communicatiemodus
in die op het netwerk zijn toegestaan.
10-Full
10 Mbps, volledige duplexwerking
10-Half
10 Mbps, half-duplexwerking
100-Full
100 Mbps, volledige duplexwerking
100-Half
100 Mbps, half-duplexwerking
Hoofdstuk 2 Het apparaat aansluiten
NLWW
3
NLWW
Printerbeheer en -services
●
HP Embedded Web Server
●
Webservices
●
HP Web Jetadmin software
●
Functies voor productbeveiliging
●
HP Printerhulp in de printersoftware (Windows)
●
HP Utility (OS X)
●
AirPrint™ (OS X)
27
HP Embedded Web Server
●
Over de EWS
●
Over cookies
●
De EWS openen
●
Functies
Over de EWS
Dit product is uitgerust met de geïntegreerde webserver van HP (EWS) die toegang geeft tot informatie over
de activiteiten van het apparaat en het netwerk. EWS biedt een omgeving waarin webprogramma's kunnen
worden uitgevoerd, vergelijkbaar met de omgeving die door een besturingssysteem (zoals Windows) wordt
geboden en waarin programma's op uw computer kunnen worden uitgevoerd. De uitvoer van deze
programma's wordt vervolgens weergegeven in een webbrowser.
De EWS bevindt zich op een hardwareapparaat (zoals een HP printer) of in firmware en is dus geen software
die op een netwerkserver is geplaatst.
De EWS heeft het voordeel dat deze een interface voor het apparaat biedt die toegankelijk is voor alle
gebruikers met een op het netwerk aangesloten product en computer. Er hoeft geen speciale software te
worden geïnstalleerd of geconfigureerd, maar u moet wel een ondersteunde webbrowser op uw computer
hebben. Als u toegang tot de geïntegreerde webserver wilt verkrijgen, typt u het IP-adres van het apparaat in
de adresbalk van de browser.
Over cookies
Terwijl u browst, plaatst de EWS hele kleine tekstbestanden (cookies) op uw harde schijf. Door deze
bestanden kan de EWS uw computer herkennen bij uw volgende bezoek. Als u bijvoorbeeld de EWS-taal hebt
geconfigureerd, helpt een cookie u onthouden welke taal u hebt gekozen zodat de volgende keer dat u de
EWS opent, de pagina's in die taal worden weergegeven. Hoewel sommige cookies aan het einde van elke
sessie worden gewist (zoals de cookie die de geselecteerde taal opslaat), worden andere (zoals de cookie die
klantspecifieke voorkeuren opslaat) op de computer opgeslagen tot u ze handmatig verwijdert.
BELANGRIJK: De cookies die de EWS op uw computer opslaat, worden alleen gebruikt om instellingen op uw
computer op te slaan of om informatie tussen de printer en de computer te delen. De cookies worden niet
verzonden naar HP websites.
U kunt uw browser configureren zodat alle cookies worden aanvaard, of u kunt hem configureren zodat u
wordt gewaarschuwd telkens wanneer een cookie wordt aangeboden waardoor u cookie per cookie kunt
beslissen of u ze al dan niet aanvaardt. U kunt uw browser ook gebruiken om ongewenste cookies te
verwijderen.
Naargelang uw apparaat, schakelt u een of meerdere van de volgende eigenschappen uit als u ervoor kiest
cookies uit te schakelen:
●
Beginnen waar u de toepassing hebt verlaten (vooral handig wanneer u Installatiewizards gebruikt).
●
De taalinstelling van de EWS-browser onthouden.
●
De EWS-startpagina naar wens aanpassen.
Zie de documentatie die beschikbaar is met uw webbrowser voor informatie over hoe u uw privacy- en
cookie-instellingen kunt wijzigen en hoe u cookies kunt bekijken of verwijderen.
28
Hoofdstuk 3 Printerbeheer en -services
NLWW
De EWS openen
Voer een van de volgende handelingen uit om de EWS te openen:
●
Typ het IP-adres van het product in het adresveld van een ondersteunde webbrowser. (Raak voor het IPadres van het product
aan op het dashboard van het bedieningspaneel.)
●
Open in de printersoftware HP Printerhulp en klik op het tabblad Afdrukken van het tabblad Afdruk.,
scan., fax. op Startpagina printer (EWS).
Zie HP Printerhulp openen voor meer informatie.
●
Gebruik in OS X HP Utility of klik op Systeemvoorkeuren > Printers en scanners > HP PageWide Pro
MFP 477 > Opties en benodigdheden > Algemeen > Webpagina van printer weergeven.
OPMERKING: Als er een fout optreedt bij het openen van de EWS, controleer dan of de proxy-instellingen
kloppen voor uw netwerk.
TIP: Nadat u de URL hebt geopend, kunt u deze toevoegen aan uw favorieten zodat u er snel naar terug
kunt keren.
Functies
●
Het tabblad Home
●
Tabblad Scannen
●
Tabblad Faxen
●
Tabblad Web Services
●
Tabblad Netwerk
●
Tabblad Hulpprogramma's
●
Tabblad Instellingen
OPMERKING: De netwerkinstellingen in de EWS wijzigen, kan er voor zorgen dat sommige producten of
sommige softwarekenmerken van producten worden uitgeschakeld.
Het tabblad Home
Gebruik het tabblad Home om toegang te krijgen tot de meest gebruikte items op de tabbladen Scannen, Fax,
Webdiensten, Netwerk, Hulpprogramma's en Instellingen. Het tabblad Home bevat de volgende items:
OPMERKING: Niet alle onderdelen zijn standaard zichtbaar. Gebruik de knop Personaliseren om de items
van uw keuze weer te geven of te verbergen.
NLWW
Item
Beschrijving
Naar e-mail scannen
E-mailadresprofielen configureren voor de functie Scannen naar e-mail
Scannen naar netwerkmap
Netwerkmap configureren voor de functie Scannen naar netwerk
HP Digital Fax
De printer configureren om faxen op te slaan in het netwerk of te verzenden via e-mail
Energiebesparende instellingen
De energiebesparende functies configureren waarmee de printer wordt overgeschakeld naar de
slaapstandmodus of deze automatisch wordt in- of uitgeschakeld
HP Embedded Web Server
29
Item
Beschrijving
Webdiensten
HP ePrint of afdrukapps om e-mails af te drukken in- of uitschakelen
Printerupdate
Op nieuwe printerupdates controleren
Geschatte cartridgeniveaus
Status van cartridgeniveaus controleren
Netwerkoverzicht
Status van bekabeld (802.3) of draadloos (802.11) weergeven
Werkset afdrukkwaliteit
Onderhoudshulpprogramma's uitvoeren om de afdrukkwaliteit te verbeteren
Wizard voor draadloze instellingen
Een draadloze verbinding instellen met behulp van de wizard
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct instellen om vanaf een mobiel apparaat rechtstreeks naar de printer af te drukken
zonder verbinding te maken met een draadloos netwerk
AirPrint
AirPrint™ instellen om af te drukken vanaf Apple-producten
Informatie over de printer
Informatie over de printer weergeven, zoals serienummer van het product, service-ID,
firmwareversie en totaal aantal pagina's
Beheerder
Beheerderstoegang instellen voor printerfuncties
Back-up
Een back-up maken van de printerinstellingen naar een met een wachtwoord beveiligd bestand
Faxlogboek
Alle faxgerelateerde activiteiten weergeven en beheren (incl. digitaal faxlogboek)
Wizard Faxset-up
De Wizard uitvoeren om faxfuncties in te stellen
Firewall
De netwerkfirewall configureren
Printerrapport
Informatiepagina's over uw printer afdrukken
Scannen naar SharePoint
De SharePoint-map configureren voor de functie Scannen naar map
Gebruiksrapport
Gebruikstellingen van afdruk-, fax- en kopieertaken weergeven
Webscan
WebScan inschakelen, waarmee iedereen met toegang tot de printer kan scannen wat zich op
de glasplaat bevindt
OPMERKING: Instellingen voor deze pagina worden automatisch opgeslagen in de cookies van de
webbrowser. Als de cookies van de webbrowser worden verwijderd, worden deze instellingen gewist.
Tabblad Scannen
Gebruik het tabblad Scannen om de scanopties van het product te configureren. Het tabblad Scannen bevat
de volgende items:
Item
Beschrijving
Scannen naar computer
Webscan gebruiken
BELANGRIJK: Om veiligheidsredenen is WebScan standaard uitgeschakeld. Open het tabblad
Instellingen om Webscan in te schakelen, klik op Beheerdersinstellingen, selecteer het
selectievakje Inschakelen naast Webscan en klik vervolgens op Toepassen.
Wanneer WebScan is ingeschakeld, kan iedereen met toegang tot de printer scannen wat zich
op de glasplaat bevindt.
30
Hoofdstuk 3 Printerbeheer en -services
NLWW
Item
Beschrijving
Naar e-mail scannen
●
Instellen Scannen naar e-mail: Hiermee kunt u de functie Scannen naar e-mail en de
verzender van gescande documenten instellen
●
E-mailadresboek: Hiermee kunt u de lijst met personen configureren naar wie u de
gescande documenten kunt verzenden
●
E-mailopties: Hiermee kunt u een standaardonderwerpregel en hoofdtekst instellen en
de standaardscaninstellingen configureren
Scannen naar netwerkmap
Netwerkmap instellen: Hiermee kunt u een netwerkmap instellen om gescande afbeeldingen
of documenten van de printer op te slaan
Scannen naar SharePoint
SharePoint instellen: Hiermee kunt u een SharePoint-bestemming instellen om gescande
afbeeldingen of documenten van de printer op te slaan
Tabblad Faxen
Gebruik het tabblad Fax om de faxopties van het product te configureren. Het tabblad Home bevat de
volgende items:
Item
Beschrijving
Wizard Faxset-up
De faxfunctie van de printer configureren
Basisfaxinstellingen
De koptekstnaam en het faxnummer wijzigen en andere basisfaxinstellingen configureren
Geavanceerde faxinstellingen
Faxgegevens instellen zoals Foutrapportage, Bevestiging, enz.
Faxsnelkiezen
Snelkiesnummers invoeren en opslaan
Fax doorsturen
Automatisch doorsturen van binnenkomende faxen naar een ander faxnummer
Faxnummerblokkering
Faxen van bepaalde personen of bedrijven blokkeren
Informatie
Faxlogboek: Bevat een lijst van de faxen die zijn verzonden en ontvangen door dit apparaat
HP Digital Fax
HP Digital Faxmodus: Binnenkomende zwartwit-faxen opslaan naar een specifieke map op het
netwerk of doorsturen als e-mail
Tabblad Web Services
Gebruik het tabblad Webdiensten om de HP Webdiensten te configureren en in te schakelen voor dit product.
U moet HP Web Services inschakelen om de functie HP ePrint te gebruiken.
Tabblad Netwerk
Gebruik het tabblad Netwerk om netwerkinstellingen te configureren en te beveiligen voor het product
wanneer het verbonden is met een netwerk op IP-basis. Het tabblad Netwerk wordt niet weergegeven als het
apparaat op een ander soort netwerk is aangesloten.
Tabblad Hulpprogramma's
Gebruik het tabblad Hulpprogramma's om de productfuncties weer te geven of te beheren. Het tabblad
Hulpprogramma's bevat de volgende items:
NLWW
HP Embedded Web Server
31
Item
Beschrijving
Productinformatie
●
Informatie over de printer: Informatie over de printer weergeven, zoals serienummer
van het product, service-ID, firmwareversie en totaal aantal pagina's
●
Cartridgeniveaumeter: Status van cartridgeniveaus controleren
●
Cartridge-instellingen: Hiermee stelt u de drempelwaarde in waarop de printer een
melding geeft dat de cartridges bijna leeg zijn
●
Gebruiksrapport: Hiermee wordt het aantal pagina's weergegeven dat is verwerkt voor
afdrukken, scannen, kopiëren en faxen
●
Printerrapporten: Hiermee kunt u verschillende rapporten afdrukken, zoals
lettertypelijsten
●
Gebeurtenissenlogboek: Hiermee kunt u de laatste 50 foutmeldingen van de printer
weergeven
●
Taaklogboek: Hiermee kunt u een lijst weergeven van de meeste recente taken die door
de printer zijn uitgevoerd
●
Taaklogboek kleurgebruik: Hiermee kunt u het aantal pagina's weergeven die in zwartwit/grijstinten en kleur zijn afgedrukt voor alle taken en afzonderlijke taken
●
Bladwijzers: Hiermee kunt u pagina's in de geïntegreerde webserver van HP markeren
●
Werkset afdrukkwaliteit: Hier kunt u onderhoudshulpprogramma's uitvoeren om de
afdrukkwaliteit te verbeteren
●
Goederentracering: Hiermee kunt u een activanummer/locatie aan dit apparaat toewijzen
●
Back-up: Hiermee wordt een door een wachtwoord beveiligd bestand gemaakt met de
instellingen van de printer
●
Terugzetten: Hiermee kunt u de instellingen van de printer herstellen met een backupbestand van de EWS
Rapporten
Hulpmiddelen
Back-up maken en herstellen
Printer opnieuw starten
Stroomcyclus: Hiermee kunt u de printer uitschakelen en opnieuw opstarten
Printerupdates
Firmware-updates: Hiermee kunt u instellen of de printer een waarschuwing moet geven als er
updates zijn of deze automatisch moet installeren
Tabblad Instellingen
Gebruik het tabblad Instellingen om verschillende opties in te stellen en te behouden op uw product, inclusief
energiebeheer, datum en tijd, afdrukken en papierinstellingen, e-mailwaarschuwingen, terugzetten naar
fabrieksinstellingen en instellingen voor de firewall.
32
Item
Beschrijving
Voedingsbeheer
Hiermee kunt u de Stroombesparingmodus instellen om de hoeveelheid stroom die het product
verbruikt wanneer dit inactief is te minimaliseren en slijtage van elektronische onderdelen te
verminderen
Voorkeuren
Configureer de standaardinstellingen van algemene printerfuncties, zoals datum en tijd, taal,
weergave en anonieme gebruiksgegevens. U kunt ook de standaardwaarden voor bepaalde
functies instellen, zoals handmatige invoer, lade- en papierbeheer, afbeeldingsregistratie,
ColorLok en stille modus.
Beveiliging
Hiermee kunt u instellingen configureren om ongeautoriseerd gebruik van de printer en
bepaalde printerfuncties te voorkomen. Zie Beveiligingsinstellingen voor meer informatie.
Hoofdstuk 3 Printerbeheer en -services
NLWW
NLWW
Item
Beschrijving
E-mailwaarschuwingen
Hiermee kunt u de standaardwaarden instellen voor de e-mailserver, bestemming van
waarschuwingen en instellingen voor waarschuwingen
Instellingen kopiëren/afdrukken
Hiermee kunt u de standaardinstellingen configureren voor afdrukken (zoals lettertype,
afdrukkwaliteit, dubbelzijdig, zwart-wit of kleur) en kopiëren (zoals ladeselectie en
kopieerkwaliteit).
Standaardwaarden herstellen
Hiermee kunt u de standaardwaarden of netwerkinstellingen herstellen
Firewall
Hiermee kunt u de firewallinstellingen configureren, zoals regels, adressen, diensten en andere
opties
HP Embedded Web Server
33
Webservices
●
Wat zijn webservices?
●
Webdiensten instellen
●
Webservices gebruiken
●
Webservices verwijderen
Wat zijn webservices?
De printer biedt innovatieve oplossingen voor het web aan waarmee u snel toegang krijgt tot internet,
documenten kunt ophalen en documenten sneller en met minder rompslomp kunt afdrukken... en dat
allemaal zonder een computer te gebruiken.
OPMERKING: Als u deze webfuncties wilt gebruiken, moet de printer met internet verbonden zijn (via een
Ethernet-kabel of draadloze verbinding). U kunt deze webfuncties niet gebruiken indien de printer is
aangesloten met een USB-kabel.
HP ePrint
HP HP ePrint is een gratis dienst van HP waarmee u op elk ogenblik en vanaf elke locatie kunt afdrukken op
uw printer waarop HP ePrint is ingeschakeld. Het is zo eenvoudig als een e-mail sturen naar het e-mailadres
dat is toegekend aan uw printer wanneer u Webservices op de printer activeert. Er zijn geen speciale
stuurprogramma's of software nodig. Als u een e-mail kunt versturen, kunt u met HP ePrint vanaf elke locatie
documenten afdrukken.
OPMERKING:
●
U kunt een account aanmaken op de website HP Connected (mogelijk niet in alle landen/regio's
beschikbaar), waarna u zich kunt aanmelden om de ePrint-instellingen te configureren.
●
Zodra u zich hebt geregistreerd voor een account op de website van HP Connected, kunt u zich
aanmelden om de taakstatus HP ePrint weer te geven, uw printerwachtrij HP ePrint te beheren, te
controleren wie het e-mailadres van uw printer HP ePrint mag gebruiken om af te drukken en hulp mag
krijgen voor HP ePrint.
Afdrukapps
●
Met afdrukapps kunt u gemakkelijk vooraf opgemaakte webinhoud lokaliseren en afdrukken,
rechtstreeks vanaf uw printer. U kunt uw documenten ook digitaal opslaan op het web.
●
Vooraf opgemaakte inhoud specifiek ontworpen voor uw printer betekent geen tekst of afbeeldingen die
wegvallen en geen extra pagina's met slechts een tekstregel. Op sommige printers kunt u ook de
instellingen van papier en afdrukkwaliteit kiezen op het scherm Afdrukvoorbeeld.
Webdiensten instellen
Zorg ervoor dat uw printer via Ethernet of draadloos is verbonden met het internet alvorens u webservices
instelt.
Gebruik een van onderstaande methodes om webdiensten te gebruiken:
34
Hoofdstuk 3 Printerbeheer en -services
NLWW
Webdiensten configureren via het bedieningspaneel
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Webdiensten instellen aan.
4.
Raak Accepteren aan om de gebruiksvoorwaarden van Webdiensten te accepteren en Webdiensten in te
schakelen.
5.
In het scherm dat verschijnt raakt u OK aan om de printer automatisch te laten controleren op
productupdates.
aan.
OPMERKING: Als er u wordt gevraagd naar proxy-instellingen en als uw netwerk proxy-instellingen
gebruikt, volgt u de instructies op het scherm om een proxyserver in te stellen. Als u niet beschikt over
de proxydetails, neem dan contact op met uw netwerkbeheerder of de persoon die het netwerk heeft
ingesteld.
6.
Als het scherm Opties voor printerupdates wordt weergegeven, raakt u Automatisch installeren
(aanbevolen) of Aangeven indien beschikbaar aan.
7.
Wanneer de printer is aangesloten op de server, drukt de printer een informatiepagina af. Volg de
instructies op de informatiepagina om de installatie te voltooien.
Webdiensten configureren via de EWS
1.
Open EWS. Zie De EWS openen voor meer informatie.
2.
Klik op het tabblad Webdiensten.
3.
Klik in het gedeelte Instellingen webservices op Instellingen en vervolgens op Doorgaan. Volg de
instructies op het scherm om de gebruiksvoorwaarden te accepteren.
4.
Wanneer u dit wordt gevraagd, kiest u ervoor om de printer te laten controleren op updates en deze te
installeren.
OPMERKING: Als er u wordt gevraagd naar proxy-instellingen en als uw netwerk proxy-instellingen
gebruikt, volgt u de instructies op het scherm om een proxyserver in te stellen. Als u niet beschikt over
de proxydetails, neem dan contact op met uw netwerkbeheerder of de persoon die het netwerk heeft
ingesteld.
5.
Wanneer de printer is aangesloten op de server, drukt de printer een informatiepagina af. Volg de
instructies op de informatiepagina om de installatie te voltooien.
Webservices gebruiken
●
HP ePrint
●
Afdrukapps
HP ePrint
Om HP ePrint te gebruiken, moet u het volgende doen:
NLWW
Webservices
35
●
Zorg ervoor dat u een computer of mobiel toestel met internet en mogelijkheid tot e-mail hebt.
●
Activeer Webservices op de printer. Zie Webdiensten instellen voor meer informatie.
Ga voor meer informatie over het beheren en configureren van instellingen voor HP ePrint en over de
nieuwste functies naar HP Connected . Deze website is niet in alle landen/regio's beschikbaar.
Om documenten af te drukken door middel van HP ePrint
1.
Open de e-mailtoepassing op uw computer of mobiel toestel.
2.
Maak een nieuw e-mailbericht aan en voeg het bestand toe dat u wilt afdrukken.
3.
Voer het HP ePrint-e-mailadres van de printer in in het veld "Naar" en selecteer vervolgens de optie om
het e-mailbericht te verzenden.
OPMERKING: Vul geen extra e-mailadressen in de velden "Naar" en "Cc" in. De HP ePrint-server
aanvaardt geen afdruktaken als er meerdere e-mailadressen zijn.
Het HP ePrint-e-mailadres opzoeken
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Webdiensten instellen en vervolgens Infopagina afdrukken aan. De printer drukt een
informatiepagina af waarin de printercode en de instructies worden afgedrukt om het e-mailadres van
de printer aan te passen.
aan.
HP ePrint uitschakelen vanaf het bedieningspaneel
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak
aan.
en vervolgens HP ePrint aan om het uit te schakelen.
HP ePrint uitschakelen via de EWS
1.
Open EWS. Zie De EWS openen voor meer informatie.
2.
Klik op het tabblad Webdiensten.
3.
Klik in het gedeelte Instellingen webdiensten voor HP ePrint op Uitschakelen.
4.
Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op Ja.
Afdrukapps
Met afdrukapps kunt u gemakkelijk vooraf opgemaakte webinhoud lokaliseren en afdrukken, rechtstreeks
vanaf uw printer.
36
Hoofdstuk 3 Printerbeheer en -services
NLWW
Afdrukapps gebruiken
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Apps aan.
2.
Druk op de print app die u wilt gebruiken.
Ga voor meer informatie over een individuele afdrukapp naar HP Connected . Deze website is niet in alle
landen/regio's beschikbaar.
Afdrukapps beheren
U kunt afdrukapps toevoegen, verwijderen of de volgorde ervan op scherm van het bedieningspaneel van de
printer wijzigen.
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Apps aan.
2.
Raak op het scherm het pictogram Beheren aan en volg de instructies op het scherm.
OPMERKING:
U kunt uw afdrukapps ook beheren op de website HP Connected .
Webservices verwijderen
Gebruik de volgende instructies om Webservices te verwijderen.
Webdiensten verwijderen via het bedieningspaneel
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak
aan.
en Webdiensten verwijderen aan en raak vervolgens Ja aan.
Webdiensten verwijderen via de EWS
NLWW
1.
Open EWS. Zie De EWS openen voor meer informatie.
2.
Klik op het tabblad Webdiensten.
3.
Klik in het gedeelte Instellingen webdiensten op Webdiensten verwijderen.
4.
Klik op Webdiensten verwijderen om de selectie te bevestigen.
5.
Klik op Ja om de Webservices van uw printer te verwijderen.
Webservices
37
HP Web Jetadmin software
HP Web Jetadmin is een bekroond en toonaangevend hulpprogramma voor het efficiënt beheren van een
groot scala aan HP apparaten binnen een netwerk, inclusief printers, multifunctionele apparaten en digitale
verzendapparatuur. Met deze oplossing kunt u op afstand installeren, onderhouden, problemen oplossen en
uw afdruk- en beeldvormingsomgeving beschermen - om zo uiteindelijk de productiviteit van uw bedrijf te
vergroten door u te helpen tijd te besparen, de kosten te beheersen en uw investering te beschermen.
Er worden regelmatig HP Web Jetadmin updates uitgegeven om ondersteuning te bieden voor specifieke
productfuncties. Ga naar de website HP Web Jetadmin en klik op Nu downloaden.
Functies voor productbeveiliging
●
Veiligheidsinformatie
●
Firewall
●
Beveiligingsinstellingen
●
Firmware-updates
Veiligheidsinformatie
Dit product ondersteunt veiligheidsstandaarden en -protocollen die helpen om het product en informatie op
uw netwerk te beveiligen en om controle en onderhoud van het product te vereenvoudigen.
Ga voor meer informatie over de oplossingen voor beveiligd afdrukken en beeldverwerking naar de website
HP secure printing. Deze site biedt koppelingen naar rapporten en documenten met veelgestelde vragen over
beveiligingsfuncties. Ook kunnen ze informatie bevatten over aanvullende beveiligingsfuncties die niet in dit
document zijn opgenomen.
Firewall
De geïntegreerde webserver van HP biedt de mogelijkheid om firewallregels, prioriteiten, sjablonen, services
en beleid voor het product in te schakelen. De firewallfunctie biedt netwerklaagbeveiliging voor IPv4- en
IPv6-netwerken. Met de configuratiemogelijkheden van de firewall hebt u controle over de IP-adressen die
toegang hebben tot het product. Hiermee kunt u ook machtigingen en prioriteiten instellen voor services als
digitaal verzenden, beheren, ontdekken en afdrukken. Dit alles dient ervoor te zorgen dat u op een veiligere
manier controle hebt over wie toegang tot het product heeft.
Met de firewallfunctie kunt u ook ongebruikte protocollen en services uitschakelen. Deze instellingen voor
protocollen en services kunnen tegen wijziging worden beschermd door het EWS-beheerderswachtwoord in
te stellen. Deze protocols en services bevatten het volgende:
Protocol of service
Beschrijving
IPv4 en IPv6
Als u wilt dat TCP/IP goed functioneert op een netwerk, moet het product met geldige TCP/IPnetwerkconfiguratie-instellingen worden geconfigureerd, zoals een IP-adres dat geldig is voor
uw netwerk.
Dit product ondersteunt twee versies van dit protocol: versie 4 (IPv4) en versie 6 (IPv6). IPv4 en
IPv6 kun individueel worden in- of uitgeschakeld of gezamenlijk worden ingeschakeld.
Bonjour
38
Bonjour-services worden doorgaans gebruikt op kleine netwerken voor het omzetten van IPadressen en namen waarbij geen conventionele DNS-server wordt gebruikt. De Bonjour-service
kan worden in- of uitgeschakeld.
Hoofdstuk 3 Printerbeheer en -services
NLWW
Protocol of service
Beschrijving
SNMP
SNMP (Simple Network Management Protocol) wordt door toepassingen voor netwerkbeheer
gebruikt voor het beheer van producten. Het apparaat ondersteunt het SNMPv1-protocol op IPnetwerken. Dit product biedt de mogelijkheid om SNMPv1 in of uit te schakelen.
WINS
Als u een DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) op uw netwerk hebt, haalt het
product automatisch het IP-adres vanuit die server op en registreert zijn naam bij elke
dynamische naamservice die voldoet aan RFC 1001 en 1002 zolang voor de WINS-server
(Windows Internet Naming Service) een IP-adres is aangegeven.
De configuratie voor het IP-adres van de WINS-server kan worden in- of uitgeschakeld. Indien
ingeschakeld kunnen de primaire en secundaire WINS-server worden opgegeven.
SLP
Service Location Protocol (SLP) is een standaardnetwerkprotocol voor internet dat een
framework biedt waarmee netwerktoepassingen de aanwezigheid, locatie en configuratie van
netwerkservices in bedrijfsnetwerken kunnen detecteren. Dit protocol kan worden in- of
uitgeschakeld.
LPD
Line Printer Daemon (LPD) verwijst naar het protocol en de programma’s voor spoolingservices voor de line-printer die op verschillende TCP/IP-systemen geïnstalleerd kunnen
worden. LPD kan worden in- of uitgeschakeld.
LLMNR
Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR) is een protocol dat is gebaseerd op de DNSpakketindeling (Domain Name System) waarmee zowel IPv4- en IPv6-hosts namen kunnen
omzetten voor hosts op dezelfde lokale koppeling. LLMNR kan worden in- of uitgeschakeld.
Poort 9100
Het product ondersteunt het 'raw' IP-afdrukken via TCP-poort 9100. Deze eigen TCP/IP-poort
van HP op het product is de standaardpoort voor afdrukken en de HP software heeft er toegang
toe. Poort 9100 kan worden in- of uitgeschakeld.
Webdiensten
Dit product ondersteunt de mogelijkheid om WS Discovery-protocollen (Microsoft Web Services
Dynamic Discovery) of WSD-printservices (Microsoft Web Services for Devices) die ondersteund
worden op het product, in of uit te schakelen. Deze webservices kunnen gezamenlijk worden inof uitgeschakeld of WS Discovery kan apart worden ingeschakeld.
Internet Printing Protocol (IPP)
Internet Printing Protocol (IPP) is een internetstandaardprotocol waarmee u documenten kunt
afdrukken en taken kunt beheren via internet. IPP kan worden in- of uitgeschakeld.
Beveiligingsinstellingen
Onder Beveiliging: op het tabblad Instellingen van de geïntegreerde webserver vindt u de volgende opties:
Item
Beschrijving
Wachtwoordinstellingen
Een wachtwoord instellen om te voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers de printer op
afstand configureren of printerinstellingen via de EWS weergeven
Beheerdersinstellingen
Uw printer aanpassen door functies met betrekking tot de netwerkverbinding, webdiensten,
printerfuncties (zoals kleurafdrukken), geheugenapparaten en firmware-updates in of uit te
schakelen
Snelkoppelingen bedieningspaneel
Selecteren welke snelkoppelingen in de map Snelkoppelingen op het bedieningspaneel van de
printer worden weergegeven
Toegangsbeheer
Aanmeldingsmethoden inschakelen en configureren om gebruikerstoegang tot bepaalde
printertaken te bepalen
Opgeslagen gegevens beschermen
Instellingen configureren om op de printer opgeslagen taken te beschermen tegen
ongeautoriseerde gebruikers
Zie voor meer informatie over beveiligingsinstellingen de EWS-beheerdershandleiding (alleen Engelstalig).
NLWW
Functies voor productbeveiliging
39
Firmware-updates
De printerfirmware kan automatisch worden bijgewerkt. Klik op het tabblad Hulpprogramma's van de
geïntegreerde webserver op Printerupdates, Firmware-updates en vervolgens op Updates automatisch
installeren. HP raadt u aan om deze optie in te schakelen.
40
Hoofdstuk 3 Printerbeheer en -services
NLWW
HP Printerhulp in de printersoftware (Windows)
HP Printerhulp biedt u toegang tot HP printerfuncties en bronnen via het Windows-programmamenu of het
bureaubladpictogram op uw computer.
HP Printerhulp openen
1.
Klik op uw computer op Start en vervolgens op Alle programma's.
2.
Klik op HP, op de naam van het product en vervolgens op uw printer.
Functies
●
Tabblad Connected
●
Tabblad Afdrukken, scannen, faxen
●
Tabblad Winkel
●
Tabblad Help
●
Tabblad Hulpprogramma's
●
Tabblad Geschat cartridgeniveaus
Tabblad Connected
Klik op het tabblad Connected om de website HP Connected te openen (mogelijk niet beschikbaar in alle
landen/regio's). HP Connected biedt u een enkele login voor geselecteerde HP apps en cloudoplossingen plus
toegang tot het HP Connected platform vanaf een smartphone, tablet, computer of webverbonden HP printer.
U kunt u ook bij HP Connected aanmelden met uw bestaande ePrintCenter account of u registreren voor een
nieuw HP Connected account.
Tabblad Afdrukken, scannen, faxen
Gebruik het tabblad Afdrukken, scannen en faxen om de afdruk-, scan- en faxfuncties weer te geven of te
beheren. Dit tabblad bevat de volgende items:
NLWW
HP Printerhulp in de printersoftware (Windows)
41
Item
Beschrijving
Afdrukken
●
Printer met internet verbinden: Klik hierop om de HP website te openen en nieuwe inhoud en
oplossingen ophalen voor uw met internet verbonden HP printer
●
Voorkeuren instellen: Klik hierop om het dialoogvenster Afdrukvoorkeuren te openen om
standaarden voor papierformaat, afdrukkwaliteit en meer weergeven en wijzigen
●
Printeronderhoud: Klik hierop om de Werkset te openen om de cartridges uit te lijnen of te
reinigen of een diagnostiekpagina af te drukken
●
Afdrukken vanaf uw mobiele apparaten: Klik hierop om de website HP Mobiel afdrukken te
openen voor meer informatie over het afdrukken vanaf uw smartphone of tablet. Als deze website
niet beschikbaar is in uw land/regio, wordt u mogelijk doorgeleid naar de website HP Mobiel
afdrukken in een ander land, een andere regio of een andere taal.
●
Weergeven wat er wordt afgedrukt: Klik hierop om de afdrukmonitor te openen en uw
afdruktaken weergeven, onderbreken of annuleren
●
De printer aanpassen: Klik hierop om het dialoogvenster Afdrukvoorkeuren te openen om de
naam, beveiligingsinstellingen of andere eigenschappen van uw printer te wijzigen
●
Startpagina printer (EWS): Klik hierop om de geïntegreerde webserver van HP te openen om uw
printer te configureren, controleren of beheren
●
Een document of foto scannen: Hiermee wordt het dialoogvenster Scannen geopend
●
Wizard Scannen naar netwerkmap: Hiermee kunt u scannen van uw printer naar een netwerkmap
●
Wizard Scannen naar e-mail: Hiermee kunt u scans van uw printer verzenden als e-mailbijlagen
●
Scannen naar computer beheren: Hiermee schakelt u scannen vanaf het bedieningspaneel van uw
printer naar deze computer via het netwerk in
●
Een fax verzenden: Hiermee verzendt u een afzonderlijke fax of groepsfax
●
Wizard Digitale fax instellen: Hiermee slaat u uw aanstaande faxen digitaal op
●
Faxinstellingen beheren: Hiermee kunt u de faxgeschiedenis weergeven, ongewenste faxen
blokkeren en faxinstellingen beheren
Scannen
Faxen
Tabblad Winkel
Gebruik het tabblad Winkel om HP benodigdheden en andere producten online te kopen.
Tabblad Help
Gebruik het tabblad Help voor bronnen als online help en HP Eco oplossingen.
Tabblad Hulpprogramma's
Gebruik het tabblad Hulpprogramma's om het stuurprogramma en de software van de printer in te stellen en
te beheren en afdruk-, scan- en verbindingsproblemen te diagnosticeren en op te lossen.
Tabblad Geschat cartridgeniveaus
Gebruik het tabblad Geschatte cartridgeniveaus om de cartridgeniveaus te controleren en indien nodig
nieuwe cartridges te bestellen.
42
Hoofdstuk 3 Printerbeheer en -services
NLWW
HP Utility (OS X)
Het HP-hulpprogramma bevat hulpmiddelen voor het configureren van afdrukinstellingen, het kalibreren van
de printer, het online bestellen van benodigdheden en het zoeken van helpinformatie op internet.
OPMERKING:
printer.
De functies die beschikbaar zijn in het HP-hulpprogramma hangen af van de geselecteerde
Waarschuwingen en indicatorlampjes voor het cartridgeniveau bieden uitsluitend schattingen om te kunnen
plannen. Wanneer u een waarschuwingsbericht voor een laag cartridgeniveau krijgt, overweeg dan om een
vervangende cartridge klaar te houden om eventuele afdrukvertragingen te vermijden. U hoeft de
inktcartridges niet te vervangen voordat de afdrukkwaliteit onaanvaardbaar wordt.
HP Utility openen
▲
NLWW
Dubbelklik in de map Toepassingen in de map HP op HP Utility.
HP Utility (OS X)
43
AirPrint™ (OS X)
Uw product ondersteunt afdrukken met Apple AirPrint voor iOS 4.2 en Mac OS X v10.9 of hoger. Gebruik
AirPrint om draadloos vanaf een iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS of later), of iPod touch (derde generatie of later)
af te drukken.
Zie Afdrukken met AirPrint (OS X) voor meer informatie.
44
Hoofdstuk 3 Printerbeheer en -services
NLWW
4
NLWW
Papier en afdrukmedia
●
Papiergebruik begrijpen
●
Ondersteunde formaten van afdrukmateriaal
●
Ondersteunde papierspoorten en capaciteit van laden
●
Laden configureren
●
Afdrukmateriaal laden
●
Tips voor de keuze en het gebruik van papier
45
Papiergebruik begrijpen
HP PageWide cartridges voor bedrijven zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik met HP printkoppen. Dankzij een
unieke samenstelling wordt de levensduur van de printkoppen verlengd en de betrouwbaarheid verhoogd.
Wanneer u deze cartridges met ColorLok® papier gebruikt, profiteert u van laserachtige kleuruitvoer die snel
opdroogt, zodat u uw documenten snel kunt distribueren.
OPMERKING: Gebaseerd op interne HP tests met een scala aan normaal papier wordt ten zeerste
aanbevolen papier met het ColorLok® logo voor dit apparaat te gebruiken. Ga voor meer informatie naar de
website HP afdrukpermanentie.
Dit product ondersteunt een verscheidenheid aan papier en andere afdrukmedia. Papier of afdrukmedia die
niet aan de volgende richtlijnen voldoen, veroorzaken mogelijk slechte afdrukkwaliteit, meer storingen en
voortijdige slijtage van het product.
Het is mogelijk dat papier aan alle richtlijnen voldoet en toch geen bevredigend resultaat geeft. Dit kan
worden veroorzaakt door onjuiste hantering, een onaanvaardbare temperatuur en/of vochtigheidsgraad of
andere variabelen waarover HP geen controle heeft.
LET OP: Het gebruik van papier of afdrukmateriaal dat niet voldoet aan de specificaties van HP kan
problemen veroorzaken met product, waardoor mogelijk reparatie nodig is. Een dergelijke reparatie wordt
niet gedekt onder de HP garantie of serviceovereenkomsten.
Gebruik voor een bevredigend resultaat de volgende richtlijnen wanneer u speciaal papier of afdrukmedia
gebruikt. Stel voor de beste resultaten de papiersoort en het papierformaat in het stuurprogramma van de
printer in.
Mediatype
Sluit de USB-kabel
Enveloppen
●
Bewaar enveloppen vlak.
●
Gebruik alleen enveloppen waarvan de zomen
helemaal tot in de hoeken gesloten zijn.
Etiketten
Briefpapier of
voorgedrukte
formulieren
46
●
Gebruik alleen nieuwe etiketten. Oude etiketten
maken meer kans te delamineren tijdens het
afdrukken.
●
Gebruik alleen etiketten waarvan de achterkant
bedekt is.
●
Gebruik alleen etiketten die goed vlak liggen.
●
Gebruik alleen volledige vellen met labels.
●
Gebruik uitsluitend briefpapier of formulieren die
zijn goedgekeurd voor gebruik in HP PageWide
producten.
Hoofdstuk 4 Papier en afdrukmedia
Sluit de
●
Gebruik geen enveloppen die aan elkaar plakken,
gekreukeld of gescheurd zijn of op andere
manieren beschadigd zijn.
●
Gebruik geen enveloppen met sluiters, klemmen,
vensters of voering.
●
Gebruik geen etiketten met kreukels, bobbels of
andere beschadigingen.
●
Gebruik geen gedeeltelijke etikettenvellen.
●
Gebruik geen papier met briefhoofd bedrukt in
met reliëfdruk of metaal.
NLWW
Mediatype
Sluit de USB-kabel
Sluit de
Zwaar papier
●
Gebruik alleen dik papier dat is goedgekeurd voor
inkjetprinters en voldoet aan de
gewichtsspecificaties voor HP PageWide
producten.
●
Gebruik geen papier dat zwaarder is dan de
aanbevolen mediaspecificaties voor dit product,
tenzij het HP papier betreft dat is goedgekeurd
voor gebruik in dit product.
Glanzend of
gecoat papier
●
Gebruik alleen glanzend of gecoat papier dat is
goedgekeurd voor HP PageWide producten.
●
Gebruik geen glanzend of gecoat papier dat is
ontworpen voor laserprinters.
LET OP: Gebruik geen afdrukmateriaal dat nietjes of paperclips bevat.
Ondersteunde formaten van afdrukmateriaal
Gebruik voor de beste resultaten het juiste papier en de juiste mediaformaten:
●
Ondersteund papier en ondersteunde afdrukmediaformaten
●
Ondersteunde envelopformaten
●
Ondersteunde kaarten en etiketformaten
●
Ondersteunde formaten van fotoafdrukmateriaal
Ondersteund papier en ondersteunde afdrukmediaformaten
Formaat
Afmetingen
Letter
216 x 279 mm
Lade 1
Lade 2
Optionele lade 3
Elektronisch
dubbelzijdig
afdrukken
Oficio 8,5 x 13
Oficio 216 x 340 mm
216 x 340 mm
Legal
216 x 356 mm
A4
210 x 297 mm
Executive
184 x 267 mm
Statement
140 x 216 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148,5 mm
B5 (JIS)
182 x 257 mm
B6 (JIS)
128 x 182 mm
16k
184 x 260 mm
195 x 270 mm
NLWW
Ondersteunde formaten van afdrukmateriaal
47
Formaat
Afmetingen
Lade 1
Lade 2
Optionele lade 3
Elektronisch
dubbelzijdig
afdrukken
Breedte: 76 x 216
mm
Breedte: 102 x 216
mm
Breedte: 102 x 216
mm
Lengte: 127 x 356
mm
Lengte: 210,06 x
297,2 mm
Lengte: 210,06 x
356 mm
197 x 273 mm
Aangepast
Minimaal: 76 x 127 mm
Maximaal: 216 x 356 mm
Ondersteunde envelopformaten
Formaat
Afmetingen
Enveloppen nr. 10
105 x 241 mm
DL-envelop
110 x 220 mm
C5-envelop
162 x 229 mm
B5-envelop
176 x 250 mm
C6-envelop
114 x 162 mm
Monarch
98,4 x 190,5 mm
Japanse envelop Chou nr. 3
120 x 235 mm
Japanse envelop Chou nr. 4
90 x 205 mm
Lade 1
Lade 2
Ondersteunde kaarten en etiketformaten
Formaat
Afmetingen
Lade 1
Lade 2
Optionele lade 3
3x5
4x6
5x8
A6
Japanse briefkaart
Dubbele Japanse briefkaart gedraaid
Etiketten (Letter en A4)
Ondersteunde formaten van fotoafdrukmateriaal
Formaat
Afmetingen
Lade 1
Lade 2
Optionele lade 3
4x6
10x15 cm
L
48
Hoofdstuk 4 Papier en afdrukmedia
NLWW
Formaat
Afmetingen
Lade 1
Lade 2
Optionele lade 3
Minimaal: 76 x 127 mm
Breedte: 76 x 216 mm
Maximaal: 216 x 356 mm
Lengte: 127 x 356 mm
Breedte: 102 x 216
mm
Breedte: 102 x 216
mm
Lengte: 210,06 x 297,2
mm
Lengte: 210,06 x 356
mm
5x7-fotoafdrukmateriaal (5 x 7 in
no-tabs)
Fotoafdrukmateriaal (Letter en
A4)
Japanse briefkaart
Aangepast
Ondersteunde papierspoorten en capaciteit van laden
Gebruik voor de beste resultaten de juiste papiersoorten en capaciteit van laden:
●
Lade 1 (multifunctioneel) aan linkerzijde van het apparaat
●
Lade 2 (standaardlade) en lade 3 (accessoire)
Lade 1 (multifunctioneel) aan linkerzijde van het apparaat
Papiersoort
Gewicht
Capaciteit1
Afdrukstand
Altijd:
60 tot 175 g/m2
Maximaal 50 vel
Te bedrukken zijde omlaag,
met de bovenrand richting de
printer
Maximaal 220 g/m2 (58 lb)1
Maximaal 25 vel
Te bedrukken zijde omlaag
●
Niet opgegeven en normaal
●
HP EcoFFICIENT
●
Briefpapier
●
Voorbedrukt
●
Geperforeerd
●
Licht 60-74 g
●
Gemiddeld 85-95 g
●
Middelzwaar 96-110 g
●
Zwaar 111-130 g
●
HP Premium Presentation, mat 120 g
●
Extra zwaar 131-175 g
●
HP Brochure, mat 180 g
●
HP Brochure, glanzend 180 g
●
Karton 176-220 g
●
HP Cover mat 200 g
●
HP Geavanceerd fotopapier
NLWW
Ondersteunde papierspoorten en capaciteit van laden
49
Papiersoort
Gewicht
●
Envelop
●
Zware envelop
●
Etiketten
1
Capaciteit1
Afdrukstand
Maximaal 7 enveloppen of
etiketten
Te bedrukken zijde omlaag
De capaciteit is afhankelijk van het gewicht en de dikte van het papier, en van de omgevingsomstandigheden.
Lade 2 (standaardlade) en lade 3 (accessoire)
Papiersoort
●
Niet opgegeven en normaal
●
HP EcoFFICIENT
●
Briefpapier
●
Voorbedrukt
●
Geperforeerd
●
Licht 60-74 g
●
Gemiddeld 85-95 g
●
Middelzwaar 96-110 g
●
Zwaar 111-130 g
●
HP Premium Presentation, mat 120 g
●
Extra zwaar 131-175 g
●
HP Brochure, mat 180 g
●
HP Brochure, glanzend 180 g
●
Karton 176-220 g
●
HP Cover mat 200 g
●
HP Geavanceerd fotopapier
●
Envelop
●
Zware envelop
●
Etiketten
1
50
Gewicht
Capaciteit1
Afdrukstand
60 tot 175 g/m2
Maximaal 500 vel
Plaats de te bedrukken zijde
met de afdrukzijde naar boven,
met de bovenrand naar links
Maximaal 220 g/m2 (58 lb)
Maximaal 100 vel
Te bedrukken zijde omhoog
Maximaal 30 enveloppen of
etiketten.
Te bedrukken zijde omhoog
OPMERKING: Lade 3 biedt
geen ondersteuning voor het
afdrukken van enveloppen.
De capaciteit is afhankelijk van het gewicht en de dikte van het papier, en van de omgevingsomstandigheden.
Hoofdstuk 4 Papier en afdrukmedia
NLWW
Laden configureren
Het product haalt standaard papier uit lade 2. Als lade 2 leeg is, haalt het product papier uit lade 1 of uit
optionele lade 3 als deze is geïnstalleerd.
OPMERKING: Als u de standaardlade wijzigt in lade 1, moet u de lade configureren voor de juiste
papiersoort en het juiste papierformaat.
Als u speciaal papier voor alle of bijna alle afdruktaken op dit apparaat gebruikt, wijzigt u deze instelling voor
de standaardlade.
De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillende manieren waarop u de papierladen kunt
gebruiken:
Papiergebruik
Het product configureren
Afdrukken
Plaats in lade 1 en een andere lade
hetzelfde papier en laat het product
overschakelen naar de tweede lade als de
eerste leeg is.
Plaats papier in lade 1 en configureer de
lade voor de juiste papiersoort. Gebruik
niet Alle formaten/alle soorten.
Druk de taak af vanuit het
softwareprogramma.
Gebruik speciaal papier, zoals zwaar papier
en briefpapier, vanuit één lade.
Plaats speciaal papier in lade 1 en
configureer de lade voor de juiste
papiersoort.
Kies voor u de taak afdrukt in het
afdrukdialoogvenster van het
softwareprogramma de papiersoort die
overeenkomt met het in de lade geplaatste
speciale papier. Selecteer op het tabblad
Papier/kwaliteit (Windows) of in het popupmenu Paperinvoer (OS X) lade 1 als
Papierbron.
Afdrukmateriaal laden
●
Lade 1 vullen
●
Lade 2 vullen
●
De optionele lade 3 vullen
●
Enveloppen plaatsen
●
Briefpapier of voorgedrukte formulieren plaatsen
●
De automatische documentinvoer vullen
●
De scanner vullen
Lade 1 vullen
Lade 1 is the multifunctionele lade aan de linkerzijde van het product.
OPMERKING: Als u niet de Alternatieve postpapiermodus (ALM) gebruikt, plaatst u het papier met de te
bedrukken zijde omlaag met de bovenrand richting de printer. Zie Briefpapier of voorgedrukte formulieren
plaatsen voor de ALM-afdrukstand.
1.
NLWW
Open lade 1.
Laden configureren
51
2.
Trek het verlengstuk van lade 1 naar buiten.
3.
Schuif de papiergeleiders volledig naar buiten en plaats de stapel papier in lade 1.
4.
Schuif de papiergeleiders naar binnen tegen het geplaatste materiaal.
Lade 2 vullen
Lade 2 is de hoofdpapierlade (standaard) aan de voorzijde van het product.
OPMERKING: Als u niet de Alternatieve postpapiermodus (ALM) gebruikt, plaatst u het papier met de te
bedrukken zijde omhoog met de bovenrand tegen de linkerzijde van de lade. Zie Briefpapier of voorgedrukte
formulieren plaatsen voor de ALM-afdrukstand.
1.
52
Trek de lade uit het product.
Hoofdstuk 4 Papier en afdrukmedia
NLWW
NLWW
2.
Schuif de papierlengte- en papierbreedtegeleiders volledig naar buiten.
3.
Plaats het papier in de lade en controleer dat het papier in alle vier hoeken plat ligt. Schuif de
papierlengte- en papierbreedtegeleiders naar binnen tegen het geplaatste materiaal.
4.
Druk de stapel papier omlaag om er zeker van te zijn dat de stapel niet boven de papierlimietlipjes aan
de zijkant van de lade uitkomt.
Afdrukmateriaal laden
53
5.
Schuif de lade terug in het product.
De optionele lade 3 vullen
Lade 3 is een optionele accessoirelade die aan de onderzijde van het product is bevestigd. De lade
ondersteunt langer materiaal, zoals Legal-papier (216 x 356 mm, 8,5 x 14 inches).
OPMERKING: Als u niet de Alternatieve postpapiermodus (ALM) gebruikt, plaatst u het papier met de te
bedrukken zijde omhoog met de bovenrand tegen de linkerzijde van de lade. Zie Briefpapier of voorgedrukte
formulieren plaatsen voor de ALM-afdrukstand.
54
1.
Trek de lade uit het product.
2.
Schuif de papierlengte- en papierbreedtegeleiders volledig naar buiten.
3.
Plaats het papier in de lade en controleer dat het papier in alle vier hoeken plat ligt. Schuif de
papierlengte- en papierbreedtegeleiders naar binnen tegen het geplaatste materiaal.
Hoofdstuk 4 Papier en afdrukmedia
NLWW
4.
Druk de stapel papier omlaag om er zeker van te zijn dat de stapel niet boven de papierlimietlipjes aan
de voor- en zijkant van de lade uitkomt.
5.
Schuif de lade terug in het product.
Enveloppen plaatsen
U kunt enveloppen in laden 1 en 2 plaatsen.
Zo laadt u enveloppen in lade 1:
NLWW
1.
Open lade 1.
2.
Trek het verlengstuk van lade 1 naar buiten.
Afdrukmateriaal laden
55
3.
Plaats enveloppen met de te bedrukken zijde omlaag in lade 1 met de bovenkant van de envelop richting
de voorzijde van de printer.
4.
Schuif de papiergeleiders naar binnen.
Zo laadt u enveloppen in lade 2:
56
1.
Trek de lade uit het product.
2.
Plaats enveloppen met de te bedrukken zijde omhoog met de bovenkant van de envelop richting de
voorzijde van de lade.
3.
Plaats de enveloppen in de lade en controleer dat het papier in alle vier hoeken plat ligt. Schuif de
papierlengte- en papierbreedtegeleiders naar binnen tegen het geplaatste materiaal.
Hoofdstuk 4 Papier en afdrukmedia
NLWW
4.
Druk de stapel enveloppen omlaag om er zeker van te zijn dat de stapel niet boven de papierlimietlipjes
aan de zijkant van de lade uitkomt.
5.
Schuif de lade terug in het product.
Briefpapier of voorgedrukte formulieren plaatsen
U kunt briefpapier, voorgedrukte of geperforeerde formulieren in elke lade plaatsen. De afdrukstand is
afhankelijk van of u enkel- of dubbelzijdig afdrukt. Als Alternatieve postpapiermodus (ALM) is ingeschakeld,
kunt u zowel enkel- als dubbelzijdig afdrukken zonder dat u de afdrukstand van het papier hoeft te wijzigen.
OPMERKING: Als ALM is ingeschakeld, moet u in het dialoogvenster Printereigenschappen Briefpapier,
Voorgedrukt of Geperforeerd selecteren als papiersoort.
ALM in- of uitschakelen vanaf het bedieningspaneel
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Lade- en papierbeheer en vervolgens Alternatieve postpapiermodus aan om deze functie in of uit
te schakelen.
aan.
ALM in- of uitschakelen via de EWS
1.
Typ het IP-adres van het product in de adresveld van een webbrowser om de EWS te openen. (Zoek het
IP-adres van het product door op het dashboard van het bedieningspaneel
aan te raken.)
2.
Klik op het tabblad Instellingen (Settings).
3.
Klik op Voorkeuren en vervolgens op Lade- en papierbeheer.
4.
Selecteer in het gedeelte Alternatieve postpapiermodus Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
5.
Klik op Toepassen .
Briefpapier of voorgedrukte formulieren plaatsen met ALM ingeschakeld
1.
2.
NLWW
Afhankelijk van de lade plaatst u het papier als volgt.
Lade 1
Overige laden
Plaats het briefpapier met de te bedrukken zijde omhoog met
de bovenkant van de pagina naar links.
Plaats het briefpapier met de te bedrukken zijde omlaag met
de bovenkant van de pagina naar rechts.
Voer de stappen uit onder Lade 1 vullen, Lade 2 vullen of De optionele lade 3 vullen.
Afdrukmateriaal laden
57
Briefpapier of voorgedrukte formulieren plaatsen met ALM uitgeschakeld
1.
2.
Afhankelijk van de lade plaatst u het papier als volgt.
Lade 1
Overige laden
Enkelzijdig
Plaats het briefpapier met de te bedrukken zijde
omlaag met de bovenkant van de pagina naar
rechts.
Plaats het briefpapier met de te bedrukken zijde
omhoog met de bovenkant van de pagina naar
links.
Dubbelzijdig
Plaats het briefpapier met de te bedrukken zijde
omhoog met de bovenkant van de pagina naar
links.
Plaats het briefpapier met de te bedrukken zijde
omlaag met de bovenkant van de pagina naar
rechts.
Voer de stappen uit onder Lade 1 vullen, Lade 2 vullen of De optionele lade 3 vullen.
De automatische documentinvoer vullen
In de automatische documentinvoer (ADF) passen maximaal 50 vellen papier van 75 g/m2 .
LET OP: Als u de automatische documentinvoer (ADF) gebruikt, controleert u of de documenten geen
nietjes, paperclips, plakband, enz. bevatten die het product zouden kunnen beschadigen.
58
1.
Schuif de papiergeleiders van de ADF naar buiten.
2.
Trek voor langere documenten indien nodig het verlengstuk van het laadgebied van de ADF naar buiten.
3.
Plaats de te kopiëren documenten met de bedrukte zijde omhoog in het laadgebied van de ADF.
Hoofdstuk 4 Papier en afdrukmedia
NLWW
4.
Duw de documenten naar links totdat deze tegen het invoermechanisme onder de klep van de ADF
komen. Het bericht Document geladen verschijnt op het bedieningspaneel van de printer.
5.
Schuif de papiergeleiders naar binnen tegen de geplaatste documenten.
De scanner vullen
NLWW
1.
Open het deksel van de scanner.
2.
Gebruik de mediamarkering in de linkerbovenhoek van de scannerglasplaat om het originele document
te plaatsen.
Afdrukmateriaal laden
59
60
3.
Plaats het origineel met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat van de scanner.
4.
Sluit de scannerklep.
Hoofdstuk 4 Papier en afdrukmedia
NLWW
Tips voor de keuze en het gebruik van papier
Voor de beste resultaten moet u zich aan de volgende richtlijnen houden.
NLWW
●
Plaats slechts een papiersoort tegelijkertijd in een lade of documentinvoer.
●
Zorg ervoor dat het papier correct is geplaatst als het wordt geplaatst via de invoerlade of de
documentinvoer.
●
Plaats niet te veel papier in de lade of de documentinvoer.
●
Om papierstoringen, een matige afdrukkwaliteit en andere afdrukproblemen te vermijden, kunt u de
volgende papiersoorten beter niet in de lade of de documentinvoer plaatsen:
◦
Formulieren die uit meerdere delen bestaan
◦
Afdrukmateriaal dat is beschadigd, gekruld of verkreukeld
◦
Afdrukmateriaal met inkepingen of perforaties
◦
Afdrukmateriaal met een zware textuur of reliëf of afdrukmateriaal waarop lastig kan worden
afgedrukt
◦
Afdrukmateriaal dat te dun is of gemakkelijk kan worden uitgerekt
◦
Afdrukmateriaal met nietjes of paperclips
Tips voor de keuze en het gebruik van papier
61
5
62
Cartridges
●
HP PageWide cartridges
●
Cartridges beheren
●
Cartridges vervangen
●
Tips voor het werken met cartridges
Hoofdstuk 5 Cartridges
NLWW
HP PageWide cartridges
Beleid van HP ten aanzien van cartridges die niet van HP zijn
BELANGRIJK:
●
HP kan de kwaliteit of betrouwbaarheid van inhoud die niet van HP is in HP cartridges niet garanderen.
●
De cartridgegarantie van HP is niet van toepassing op cartridges die niet van HP zijn of cartridges met
inhoud die niet van HP is.
●
De garantie van HP op de printer van HP dekt geen reparaties of onderhoud als gevolg van het gebruik
van cartridges die niet van HP zijn of cartridges met inhoud die niet van HP is.
OPMERKING:
●
Deze printer is niet ontworpen voor het gebruik van een continue inktsysteem. Om het afdrukken te
hervatten verwijdert u het continue inktsysteem en plaatst u originele HP cartridges (of compatibele
cartridges).
●
Deze printer is ontworpen voor het gebruik van cartridges tot deze leeg zijn. Door het bijvullen van
cartridges voordat deze leeg zijn kan uw printer fouten veroorzaken. Als dit gebeurt plaatst u een
nieuwe cartridge (een cartridge van HP of een compatibele cartridge) om het printen te hervatten.
Vervalste HP cartridges
In de volgende gevallen hebt u mogelijk te maken met een niet-originele HP cartridge:
●
Het bedieningspaneel of het statusrapport van de printer geeft aan dat er een gebruikte of vervalste
cartridge is geïnstalleerd.
●
U ondervindt een groot aantal problemen bij het gebruik van de cartridge.
●
De cartridge ziet er anders dan normaal uit (de verpakking verschilt bijvoorbeeld van die van HP).
Ga naar de website HP anticounterfeit wanneer u een HP printercartridge hebt geïnstalleerd en het bericht op
het bedieningspaneel leest dat de cartridge is gebruikt of vervalst. HP helpt het probleem op te lossen.
NLWW
HP PageWide cartridges
63
Cartridges beheren
Door cartridges op de goede manier te bewaren, gebruiken en controleren, zorgt u ervoor dat de
afdrukuitvoer van hoge kwaliteit is en dat de cartridges langer meegaan.
●
Cartridges bewaren
●
Afdrukken met de algemene kantoormodus
●
Afdrukken wanneer een cartridge het einde van de geschatte levensduur heeft bereikt
●
Geschatte cartridgeniveaus controleren
●
Cartridges bestellen
●
Cartridges recyclen
Cartridges bewaren
●
Verwijder de cartridge pas uit de verpakking wanneer u klaar bent om deze te gaan gebruiken.
●
Houd cartridges ten minste 12 uur op kamertemperatuur (15-35 °C) voordat u deze gebruikt.
●
Hanteer de cartridges met de nodige voorzichtigheid. Door de cartridges tijdens de installatie te laten
vallen, te schudden of ruw te behandelen, kunnen tijdelijke afdrukproblemen ontstaan.
Afdrukken met de algemene kantoormodus
Met de algemene kantoormodus worden lichtere afdrukken gemaakt, waardoor de levensduur van de
cartridge wordt verlengd.
1.
Klik in het menu Bestand van het softwareprogramma op Afdrukken.
2.
Zorg ervoor dat uw printer is geselecteerd.
3.
Klik op de knop of koppeling waarmee u het dialoogvenster Eigenschappen opent.
Afhankelijk van uw softwaretoepassing heeft deze knop of koppeling de naam Eigenschappen , Opties,
Installatie van de printer, Printereigenschappen, Printer of Voorkeuren instellen.
Voer een van de volgende bewerkingen uit:
●
Windows: Klik op Afdrukopties en vervolgens op Eigenschappen.
●
OS X: Selecteer in het pop-upmenu Aantal en pagina's.
4.
Klik op het tabblad Papier/kwaliteit.
5.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Afdrukkwaliteit (Windows) of het pop-upmenu (OS X) Kantoor
Algemeen.
Afdrukken wanneer een cartridge het einde van de geschatte levensduur heeft
bereikt
Meldingen met betrekking tot onderdelen worden weergegeven op het bedieningspaneel van de printer.
64
Hoofdstuk 5 Cartridges
NLWW
●
Het bericht Cartridge bijna leeg wordt weergegeven wanneer een cartridge het einde van de levensduur
nadert. U kunt doorgaan met afdrukken, maar het is verstandig een vervangende cartridge te hebben.
●
Het bericht Cartridge vrijwel leeg wordt weergegeven wanneer een cartridge bijna het einde van de
geschatte levensduur heeft bereikt. Zorg ervoor dat u een vervangende cartridge hebt.
●
Het bericht Cartridge leeg wordt weergegeven wanneer de cartridge leeg is.
OPMERKING: Hoewel u met de instelling Doorgaan kunt afdrukken ondanks het bericht Cartridge vrijwel
leeg en zonder de cartridge te vervangen, wordt het product uitgeschakeld zodra er zich afdrukproblemen
voordoen.
Geschatte cartridgeniveaus controleren
U kunt de geschatte cartridgeniveaus controleren via de printersoftware of vanaf het bedieningspaneel van
de printer.
Cartridgeniveaus controleren vanaf het bedieningspaneel
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
geven.
aan om de geschatte cartridgeniveaus weer te
Cartridgeniveaus controleren via het EWS
1.
Open EWS. Zie De EWS openen voor meer informatie.
2.
Klik op het tabblad Hulpprogramma's en vervolgens op Cartridgeniveaumeter.
Cartridgeniveaus controleren via de productsoftware (Windows)
1.
Open HP Printerhulp. Zie HP Printerhulp openen voor meer informatie.
2.
Klik onder Afdrukken op het tabblad Afdrukken, scannen en faxen op Printeronderhoud.
3.
Klik op het tabblad Geschatte cartridgeniveaus.
Cartridgeniveaus controleren via de productsoftware (OS X)
1.
Open HP Utility. Zie HP Utility openen voor meer informatie.
2.
Zorg ervoor dat uw printer is geselecteerd.
3.
Klik op Status benodigdheden.
Er wordt een schatting van het cartridgeniveau weergegeven.
4.
NLWW
Klik op Alle instellingen om terug te keren naar het scherm Informatie en ondersteuning.
Cartridges beheren
65
OPMERKING:
●
Als u een opnieuw gevulde of herstelde cartridge gebruikt, of een cartridge die in een andere printer
werd gebruikt, is de cartridgeniveau-indicator mogelijk onnauwkeurig of onbeschikbaar.
●
Waarschuwingen en indicatorlampjes voor het cartridgeniveau bieden uitsluitend schattingen om te
kunnen plannen. Wanneer u een waarschuwing voor een laag cartridgeniveau krijgt, overweegt u om
een vervangende cartridge klaar te houden om eventuele afdrukvertragingen te vermijden. U hoeft de
cartridges pas te vervangen als de printer hierom vraagt.
●
Inkt uit de cartridges wordt bij het afdrukken op een aantal verschillende manieren gebruikt, waaronder
bij het initialisatieproces, waarbij de printer en de cartridges worden voorbereid op het afdrukken, en bij
onderhoud aan de printkop, dat ervoor zorgt dat de cartridges goed blijven werken. Er blijft na gebruik
wat inkt achter in de cartridge. Ga voor meer informatie naar de website HP SureSupply .
Cartridges bestellen
Ga naar HP website om cartridges te bestellen. (Momenteel zijn sommige delen van de website van HP alleen
beschikbaar in het Engels.) Online cartridges bestellen is niet in alle landen/regio's mogelijk. Veel landen
hebben echter informatie over telefonisch bestellen, een lokale winkel vinden of een boodschappenlijstje
afdrukken. Bovendien kunt u de website HP SureSupply bezoeken voor meer informatie over de aankoop van
HP producten in uw land.
Gebruik alleen vervangingscartridges met hetzelfde cartridgenummer als de cartridge die u vervangt. Het
nummer van de cartridge is terug te vinden op de volgende plaatsen:
●
Op het label van de cartridge die u gaat vervangen.
●
Op een sticker aan de binnenkant van de printer. Open de toegangsklep voor de cartridges om de sticker
te vinden.
●
Open in de printersoftware HP Printerhulp, klik op Winkel en vervolgens op Online benodigdheden
kopen.
●
Klik in de geïntegreerde webserver van HP op het tabblad Hulpprogramma's en klik vervolgens onder
Productinformatie op Cartridgeniveaumeter. Zie HP Embedded Web Server voor meer informatie.
OPMERKING:
De SETUP-cartridge die bij de printer is geleverd, is niet afzonderlijk te koop.
Cartridges recyclen
Ga voor de volledige informatie over recycling en om postetiketten, enveloppen of dozen te bestellen voor
recycling naar de website HP sustainability.
66
Hoofdstuk 5 Cartridges
NLWW
Cartridges vervangen
Het product gebruikt vier kleuren en heeft voor elke kleur een afzonderlijke cartridge: geel (Y), cyaan (C),
magenta (M) en zwart (K).
LET OP:
NLWW
●
Om problemen met de afdrukkwaliteit te voorkomen, raadt HP aan ontbrekende cartridges zo snel
mogelijk te vervangen door originele HP cartridges. Zie voor meer informatie Cartridges bestellen.
●
Schakel de printer niet uit als er cartridges ontbreken.
1.
Open de cartridgeklep.
2.
Druk de oude cartridge naar binnen om deze te ontgrendelen.
3.
Pak de rand van de oude cartridge vast en trek de cartridge er recht uit.
Cartridges vervangen
67
68
4.
Raak de metalen contactpunten op de cartridge niet aan. Vingerafdrukken op de contacten kunnen
verbindingsproblemen veroorzaken.
5.
Plaats de nieuwe cartridge in de juiste houder.
6.
Sluit de cartridgeklep.
Hoofdstuk 5 Cartridges
NLWW
Tips voor het werken met cartridges
Gebruik de volgende tips om met cartridges te werken:
●
NLWW
Ga als volgt te werk om problemen met de afdrukkwaliteit te voorkomen:
◦
Schakel de printer altijd uit met de aan/uit-knop aan de voorzijde van de printer en wacht totdat
het lampje van de aan/uit-knop uit gaat.
◦
Controleer of alle cartridgesleuven bezet zijn.
●
Als u een cartridge verwijdert, moet u deze zo snel mogelijk vervangen.
●
Open de cartridges niet en verwijder de beschermkap niet tot u de cartridge kunt installeren.
●
Plaats de cartridges in de juiste sleuven. Stem de kleur en het pictogram van iedere inktcartridge af op
de kleur en het pictogram voor iedere sleuf. Zorg ervoor dat de cartridges op hun plaats klikken.
●
Als u op het scherm Geschatte cartridgeniveaus ziet dat een of meerdere cartridges bijna leeg zijn, zorgt
u voor een vervangende cartridge om te voorkomen dat u zonder raakt en niet meer kunt afdrukken. U
hoeft de cartridges pas te vervangen als u wordt gevraagd dit te doen. Zie Cartridges vervangen voor
meer informatie.
●
Maak de printkop alleen schoon als dat nodig is. Hierdoor hebben de cartridges een langere levensduur.
●
Als u de printer vervoert, doet u het volgende om te voorkomen dat de printer lekt of beschadigd raakt:
◦
Zorg ervoor dat u de printer uitschakelt met de aan/uit-knop aan de voorzijde. Schakel de printer
niet uit zolang u nog interne printergeluiden hoort.
◦
Zorg ervoor dat u de cartridges in de printer laat.
◦
De printer moet vlak worden getransporteerd en mag niet op de zijkant, achterkant, voorkant of
bovenkant worden geplaatst.
Tips voor het werken met cartridges
69
6
70
Afdrukken
●
Afdrukken via een computer
●
Afdrukken via het bedieningspaneel
●
Afdrukken met NFC
●
Afdrukken met HP ePrint
●
Afdrukken met AirPrint (OS X)
●
Tips voor geslaagd afdrukken
Hoofdstuk 6 Afdrukken
NLWW
Afdrukken via een computer
Afdrukken vanaf een computer (Windows)
Deze instructies zijn van toepassing op afdrukken op verschillende afdrukmaterialen, waaronder de volgende:
●
Gewoon papier
●
Enveloppen
●
Brochures
●
Briefpapier of voorgedrukte formulieren
●
Foto's
●
Etiketten
Afdrukken vanaf een computer (Windows)
1.
Plaats ondersteund afdrukmateriaal in de invoerlade.
Zie Ondersteunde formaten van afdrukmateriaal voor meer informatie.
2.
Klik in het menu Bestand van het softwareprogramma op Afdrukken.
3.
Zorg ervoor dat uw printer is geselecteerd.
4.
Klik op de knop of koppeling waarmee u het dialoogvenster Eigenschappen opent.
Afhankelijk van uw softwaretoepassing heeft deze knop of koppeling de naam Eigenschappen , Opties,
Installatie van de printer, Printereigenschappen, Printer of Voorkeuren instellen.
5.
Stel de juiste afdrukopties in voor het type afdrukmateriaal (gewoon papier, briefpapier of voorgedrukt,
enveloppen, fotopapier, etiketten, enz.).
De volgende tabel beschrijft de tabbladen en opties die mogelijk beschikbaar zijn in uw
softwareprogramma:
Tabblad
Beschrijving
Sneltoetsen voor
afdrukopties
In een afdruksnelkoppeling worden de opties bewaard die u hebt ingesteld voor een bepaalde
afdruktaak, zodat u al deze opties in één muisklik kunt instellen.
Dit tabblad geeft de huidige afdruksnelkoppelingen en de bijbehorende instellingen weer, zoals
papiersoort, papierbron en kleur of grijstinten.
NLWW
Afdrukken via een computer
71
Tabblad
Beschrijving
Papier/kwaliteit
Dit tabblad bevat instellingen om de soort afdruktaak op te geven. Afdrukken op enveloppen
vereist bijvoorbeeld een ander formaat, andere bron en ander soort papier dan afdrukken op
gewoon papier.
U kunt kiezen uit de volgende opties:
●
Papierformaat: Omvat Letter, Envelop nr. 10 en Japanse envelop Chou nr. 3
●
Papierbron: Omvat Automatisch printer selecteren, Handmatige invoer, Lade 1 en Lade 2
●
Papiersoort: Omvat Gewoon papier, Briefpapier, Voorgedrukt, Envelop, HP Geavanceerd
fotopapier, HP Brochure mat 180 g en Etiketten
OPMERKING: Als Alternatieve postpapiermodus (ALM) is ingeschakeld en u afdrukt op
briefpapier, voorgedrukte of geperforeerde formulieren, selecteert u Briefpapier,
Voorgedrukt of Geperforeerd als papiersoort. Zie Briefpapier of voorgedrukte formulieren
plaatsen voor meer informatie.
●
Speciale pagina's: Omvat voor- en achteromslagen, blanco pagina's en voorgedrukte
pagina's
●
Afdrukkwaliteit: Omvat Professioneel (voor hogekwaliteitstaken) en Kantoor Algemeen
(voor alledaagse taken)
OPMERKING:
Effecten
U kunt enveloppen niet in de algemene kantoormodus afdrukken.
Dit tabblad bevat instellingen om de presentatie van de afdruktaak tijdelijk te beïnvloeden.
U kunt kiezen uit de volgende opties:
Afwerking
●
Herformateringsopties: Omvat de ware grootte, een percentage hiervan of geschaald naar
een bepaald mediaformaat, zoals Letter of envelop nr. 10
●
Watermerken: Omvat Vertrouwelijk en Concept
Dit tabblad bevat instellingen om de uitvoer van de afdruktaak te beïnvloeden.
U kunt kiezen uit de volgende opties:
Taakopslag
●
Dubbelzijdig afdrukken: Omvat de optie om af te drukken met ruimte voor binden aan de
linkerzijde, rechterzijde of geen enkele zijde
●
Pagina's per vel: Hiermee drukt u meer dan één pagina per vel af, met de optie om
witranden rondom elke pagina af te drukken
●
Richting: Omvat Staand en Liggend afdrukken
Dit tabblad bevat instellingen voor het afdrukken een opgeslagen taak vanaf bedieningspaneel.
Dit tabblad bevat alleen de volgende instelling:
●
Uit (standaard): Hiermee wordt een taak afgedrukt zonder deze op de printer op te slaan
Zie Afdrukken vanaf taakopslag voor informatie over het wijzigen van de andere instellingen.
72
Hoofdstuk 6 Afdrukken
NLWW
Tabblad
Beschrijving
Kleuren
Dit tabblad bevat instellingen voor het afdrukken in kleur of grijstinten.
U kunt een van de volgende opties selecteren:
Geavanceerd
●
Afdrukken in grijstinten: Hiermee wordt alleen in zwarte inkt of grijstinten met hoge
kwaliteit afgedrukt (waarbij naast de zwarte cartridge ook de kleurencartridges worden
gebruikt)
●
Kleurthema's: Met deze opties kunt u bepalen hoe kleuren worden weergegeven. Deze
omvatten verschillende rood-groen-blauwe thema's, zoals Standaard, Foto of Levendig. Zie
Kleuren aanpassen of beheren voor meer informatie.
Dit tabblad bevat instellingen die u niet vaak zult gebruiken of wijzigen.
U kunt een van de volgende opties selecteren:
●
Exemplaren: Selecteer het aantal exemplaren en of deze moeten worden gesorteerd
●
Omgekeerde paginavolgorde: Hiermee wordt de laatste pagina van de taak als eerste
afgedrukt
●
Alle tekst in zwart afdrukken: Hiermee vermindert u het verbruik van de kleurencartridge
●
Inktinstellingen: Gebruik de schuifregelaars om de droogtijd, verzadiging en spreiding van
de zwarte inkt voor de afdruktaak te selecteren. Zie Kleuren aanpassen of beheren voor
meer informatie.
6.
Klik op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Eigenschappen .
7.
Klik op OK en vervolgens op Afdrukken of klik in het dialoogvenster Afdrukken op OK .
OPMERKING: Verwijder na het afdrukken alle speciale afdrukmaterialen uit het product, zoals
enveloppen, fotopapier.
Afdrukken vanaf een computer (OS X)
Deze instructies zijn van toepassing op afdrukken op verschillende afdrukmaterialen, waaronder de volgende:
●
Gewoon papier
●
Enveloppen
●
Brochures
●
Briefpapier of voorgedrukte formulieren
●
Foto's
●
Etiketten
Afdrukken vanaf een computer (OS X)
1.
Plaats ondersteund afdrukmateriaal in de invoerlade.
Zie Ondersteunde formaten van afdrukmateriaal voor meer informatie.
NLWW
2.
Klik in het menu Bestand van het softwareprogramma op Afdrukken.
3.
Zorg ervoor dat uw printer is geselecteerd.
4.
Selecteer in het menu Voorinstellingen indien nodig een voorinstelling voor afdrukken.
Afdrukken via een computer
73
5.
Klik op het tabblad Papier/kwaliteit op het pop-upmenu naast het mediatype.
Stel de juiste afdrukopties in voor het afdrukmateriaal (gewoon papier, briefpapier, voorgedrukt,
geperforeerd, enveloppen, fotopapier, etiketten, enz.). Afdrukopties kunnen formaat, soort, lade,
afdrukresolutie en automatische aanpassingen omvatten.
Als u geen opties ziet in het dialoogvenster Afdrukken, klikt u op Details weergeven.
6.
Klik op Afdrukken .
OPMERKING: Verwijder na het afdrukken alle speciale afdrukmaterialen uit het product, zoals
enveloppen, fotopapier.
Afdruksnelkoppelingen instellen (Windows)
1.
Klik in het menu Bestand van het softwareprogramma op Afdrukken.
2.
Klik op de knop of koppeling waarmee u het dialoogvenster Eigenschappen opent.
Afhankelijk van uw softwaretoepassing heeft deze knop of koppeling de naam Eigenschappen , Opties,
Installatie van de printer, Printereigenschappen, Printer of Voorkeuren instellen.
3.
Klik op het tabblad Snel afdrukopties instellen.
4.
Selecteer een bestaande snelkoppeling als uitgangspunt.
OPMERKING: Selecteer altijd een snelkoppeling voordat u de instelling aan de rechterzijde van het
scherm aanpast. Als u deze instellingen aanpast en vervolgens een snelkoppeling selecteert, raken alle
aanpassingen verloren.
5.
Selecteer de afdrukopties voor de nieuwe snelkoppeling.
6.
Klik op de knop Opslaan als.
7.
Typ een naam voor de snelkoppeling en klik op de knop OK .
Voorinstellingen voor afdrukken instellen (OS X)
1.
Klik in het menu Bestand van het softwareprogramma op Afdrukken.
2.
Zorg ervoor dat uw printer is geselecteerd.
3.
Selecteer in het pop-upmenu Voorinstellingen Standaardinstellingen.
4.
Klik op Huidige instellingen opslaan als voorinstelling.
5.
Typ een beschrijvende naam voor de voorinstelling en sla deze op voor Alleen deze printer of Alle
printers.
Kleuren aanpassen of beheren
Pas de kleur van de afdrukuitvoer van het product aan door de instellingen in de stuurprogrammasoftware
van de printer te wijzigen.
74
●
Een vooringesteld kleurthema voor een afdruktaak selecteren
●
De kleuropties voor een afdruktaak handmatig aanpassen
Hoofdstuk 6 Afdrukken
NLWW
●
Kleuren aanpassen aan uw computerscherm
●
Toegangsbeheer van kleurafdrukken
Een vooringesteld kleurthema voor een afdruktaak selecteren
1.
Klik in het menu Bestand van het softwareprogramma op Afdrukken.
2.
Zorg ervoor dat uw printer is geselecteerd.
3.
Klik op de knop of koppeling waarmee u het dialoogvenster Eigenschappen opent.
Afhankelijk van uw softwaretoepassing heeft deze knop of koppeling de naam Eigenschappen , Opties,
Installatie van de printer, Printereigenschappen, Printer of Voorkeuren instellen.
4.
Klik op het tabblad Kleur en selecteer in de vervolgkeuzelijst Kleurthema's een kleurthema (Windows)
of het pop-upmenu RGB-kleur (OS X).
●
Standaard (sRGB): Met dit thema wordt het product ingesteld om RGB-gegevens in nietgecodeerde apparaatmodus af te drukken. Als u dit thema gebruikt, beheert u de kleur in het
softwareprogramma of in het besturingssysteem om de juiste weergave in te stellen.
●
Levendig: Hiermee verhoogt het product de verzadiging van middentinten. Gebruik dit thema als u
zakelijke afbeeldingen afdrukt.
●
Foto: Hiermee interpreteert het product RGB-kleur alsof de afbeelding als foto wordt afgedrukt
met een digitaal minilab. Het product geeft diepere, meer verzadigde kleuren anders weer dan met
het standaardthema (sRGB). Gebruik dit thema als u foto's afdrukt.
●
Foto (Adobe RGB 1998): Gebruik dit thema als u digitale foto's afdrukt die de AdobeRGBkleurruimte gebruiken in plaats van sRGB. Schakel kleurbeheer uit in het softwareprogramma om
dit thema te gebruiken.
●
Geen: Er wordt geen kleurthema gebruikt.
De kleuropties voor een afdruktaak handmatig aanpassen
Gebruik de stuurprogrammasoftware van de printer om standaardkleurinstellingen te wissen en deze
handmatig aan te passen. Gebruik de ingebouwde Help-functie van de stuurprogrammasoftware om te
begrijpen hoe elke instelling de afdrukuitvoer beïnvloedt.
1.
Klik in het menu Bestand van het softwareprogramma op Afdrukken.
2.
Zorg ervoor dat uw printer is geselecteerd.
3.
Voer een van de volgende bewerkingen uit:
●
Windows: Klik op de knop of koppeling waarmee u het dialoogvenster Eigenschappen opent.
Afhankelijk van uw softwaretoepassing heeft deze knop of koppeling de naam Eigenschappen ,
Opties, Installatie van de printer, Printereigenschappen, Printer of Voorkeuren instellen.
●
4.
NLWW
OS X: In het pop-upmenu Aantal en pagina's, selecteer Kleur. Maak vervolgens de selectie HP
EasyColor ongedaan.
Ga door naar het tabblad of deelvenster Geavanceerd.
Afdrukken via een computer
75
5.
●
Windows: Klik op het tabblad Geavanceerd op Inktinstellingen.
●
OS X: Klik op het openklapdriehoekje naast Geavanceerd.
Met de schuifknoppen kunt u de volgende aanpassingen maken:
●
Droogtijd: Verplaats de schuifregelaar naar rechts om een afgedrukte pagina langer te laten
drogen. Het verhogen van de droogtijd is het meest geschikt voor taken die op gewoon papier
moeten worden afgedrukt.
●
Verzadiging: Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de hoeveelheid gebruikte inkt te
verhogen. Het verhogen van de verzadiging is het meest geschikt voor taken die op brochure- of
fotopapier moeten worden afgedrukt.
●
Spreiding zwarte inkt: Verplaats de schuifregelaar naar links om de spreiding van zwarte inkt te
beperken tot aangrenzende kleurgebieden op de afgedrukte pagina. Het verlagen van de spreiding
is het meest geschikt voor taken die op gewoon papier moeten worden afgedrukt.
OPMERKING: Het handmatig wijzigen van kleurinstellingen kan de uitvoer beïnvloeden. HP raadt
aan dat alleen deskundigen op het gebied van grafische kleuren deze instellingen wijzigen.
6.
Klik op OK om uw aanpassingen op te slaan en het venster te sluiten of klik op Terugzetten om de
instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen (Windows).
Kleuren aanpassen aan uw computerscherm
Voor de meeste gebruikers is het afdrukken van sRGB-kleuren de beste methode om de kleuren overeen te
laten komen.
Zorgen dat de kleuren op de afdruk en het beeldscherm overeenkomen is ingewikkeld, omdat printers en
monitoren verschillende methoden gebruiken voor het produceren van kleuren. Monitoren geven kleuren
weer door middel van lichtpixels met gebruikmaking van een RGB (rood, groen, blauw)-kleurenproces;
printers drukken kleuren af met gebruikmaking van een CMYK (cyaan, magenta, geel en zwart)-proces.
Verscheidene factoren kunnen van invloed zijn op het afstemmen van afgedrukte kleuren met die van uw
beeldscherm:
76
●
Afdrukmateriaal
●
Afdrukproces (bijvoorbeeld cartridge-, druk- of lasertechnologie)
●
Verlichting
●
Persoonlijke verschillen in kleurwaarneming
●
Softwareprogramma's
●
Printerdrivers
●
Besturingssystemen
●
Monitoren
●
Videokaarten en drivers
●
Gebruiksomstandigheden (bijv. vochtigheid)
Hoofdstuk 6 Afdrukken
NLWW
Toegangsbeheer van kleurafdrukken
Met HP's hulpmiddelen voor toegangsbeheer van kleur kunt u kleurafdrukken uitschakelen voor individuele
gebruikers, groepen en toepassingen. Ga voor meer informatie naar de website HP Universal Print Driver .
De geïntegreerde webserver van HP biedt ook de mogelijkheid om faxen in kleur, kopiëren in kleur en
afdrukken in kleur vanaf een geheugenapparaat uit te schakelen. Zie HP Embedded Web Server voor meer
informatie.
NLWW
Afdrukken via een computer
77
Afdrukken via het bedieningspaneel
Afdrukken vanaf taakopslag
U kunt taken maken en opslaan op het product, die u of anderen later kunnen afdrukken. Om printergeheugen
te besparen of gevoelige informatie te beveiligen, kunt u opgeslagen taken op het product verwijderen.
●
Taakopslag inschakelen
●
Taakopslag toepassen op één of alle afdruktaken
●
Een opgeslagen taak op de printer afdrukken
●
Een opgeslagen taak op de printer verwijderen
Taakopslag inschakelen
Taakopslag is moet standaard ingeschakeld. U kunt deze functie indien nodig uitschakelen of opnieuw
inschakelen.
Taakopslag uit- of inschakelen (Windows)
1.
Klik op Start en voer, afhankelijk van uw besturingssysteem, een van de volgende stappen uit:
●
Windows 10: Klik op Instellingen, Apparaten en vervolgens op Printers en scanners.
●
Windows 8, 8.1: Klik op Configuratiescherm, Hardware en geluiden en vervolgens op Apparaten
en printers.
●
Windows 7: Klik op Apparaten en printers.
2.
Klik met de rechtermuisknop op uw printer en klik op Eigenschappen of Printereigenschappen.
3.
Klik in het venster Printereigenschappen op het tabblad Apparaatinstellingen.
4.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Taakopslag Uitschakelen om de functie uit te schakelen of op
Automatisch om deze in te schakelen.
5.
Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.
Taakopslag uit- of inschakelen (OS X)
1.
Open HP Utility. Zie HP Utility openen voor meer informatie.
2.
Zorg ervoor dat uw printer is geselecteerd.
3.
Klik op Apparaten.
4.
Selecteer Opgeslagen taken op deze printer toestaan en configureer de taakopslaginstellingen.
Taakopslag toepassen op één of alle afdruktaken
U kunt de taakopslagfunctie toepassen op één of alle afdruktaken. De taken worden hierbij opgeslagen in het
printergeheugen, zodat u deze later vanaf het bedieningspaneel van de printer kunt afdrukken.
Taakopslag toepassen op één of alle afdruktaken (Windows)
1.
78
Voer een van de volgende bewerkingen uit:
Hoofdstuk 6 Afdrukken
NLWW
●
Voor één afdruktaak: Klik in het menu Bestand van het softwareprogramma op Afdrukken.
●
Voor alle afdruktaken: Klik op Start en voer, afhankelijk van uw besturingssysteem, een van de
volgende stappen uit:
◦
Windows 10: Klik op Instellingen, Apparaten en vervolgens op Printers en scanners.
◦
Windows 8, 8.1: Klik op Configuratiescherm, Hardware en geluiden en vervolgens op
Apparaten en printers.
◦
Windows 7: Klik op Apparaten en printers.
2.
Zorg ervoor dat uw printer is geselecteerd.
3.
Ga door naar het tabblad Taakopslag.
4.
5.
●
Voor één afdruktaak: Klik op de knop of koppeling waarmee u het dialoogvenster Eigenschappen
opent. Klik vervolgens op het tabblad Taakopslag.
●
Voor alle afdruktaken: Klik met de rechtermuisknop op uw printer, klik op Afdrukvoorkeuren en
klik vervolgens op het tabblad Taakopslag.
Klik op het tabblad Taakopslag en selecteer een van de volgende opties:
●
Controleren en vasthouden: Hiermee wordt de eerste kopie van een taak met meerdere kopieën
afgedrukt, zodat u de afdrukkwaliteit hiervan kan controleren en vervolgens worden de resterende
kopieën afgedrukt wanneer u deze bij het bedieningspaneel van de printer aanvraagt
●
Persoonlijke taak: Hiermee wordt de taak pas afgedrukt als u deze bij het bedieningspaneel van
de printer aanvraagt
●
Snel kopiëren: Hiermee wordt het aangevraagde aantal kopieën van de taak afgedrukt en wordt
een kopie ervan opgeslagen, zodat u het later opnieuw kunt afdrukken
●
Opgeslagen taak: Hiermee wordt de taak op de printer afgedrukt en kunnen andere gebruikers
deze taak te allen tijde afdrukken
●
Taak privé maken/beveiligen: Deze optie is van toepassing op persoonlijk of opgeslagen taken. U
kunt hierbij een pincode of wachtwoord instellen om de opgeslagen taak vanaf het
bedieningspaneel te kunnen afdrukken.
◦
Geen: U hoeft geen pincode of wachtwoord in te voeren.
◦
Pincode om af te drukken: Er is een viercijferige pincode vereist.
◦
Taak versleutelen (met wachtwoord) (voor Windows 7 of hoger): Er is een wachtwoord van
4-32 tekens vereist.
Om een aangepaste gebruikers- of taaknaam te gebruiken, klikt u op Aangepast en typt u de
gebruikers- of taaknaam.
Als u een taaknaam typt die al in gebruik is, selecteert u een van de volgende opties:
6.
NLWW
●
Taaknaam + (1-99) gebruiken: Hiermee wordt er een uniek nummer aan het eind van de taaknaam
toegevoegd
●
Bestaand bestand vervangen: Hiermee wordt de bestaande opgeslagen taak vervangen door de
nieuwe
Klik op OK en vervolgens op Afdrukken om de taak op de printer op te slaan.
Afdrukken via het bedieningspaneel
79
Taakopslag toepassen op één of alle afdruktaken (OS X)
1.
Voer een van de volgende bewerkingen uit:
●
Voor één afdruktaak: Klik in het menu Bestand van het softwareprogramma op Afdrukken.
Selecteer vervolgens in het pop-upmenu onder Voorinstellingen het tabblad Taakopslag.
●
Voor alle afdruktaken: In het pop-upmenu Aantal en pagina's, selecteer Taakopslag.
2.
Zorg ervoor dat uw printer is geselecteerd.
3.
Selecteer een van de volgende opties in het pop-upmenu Modus:
4.
●
Snel kopiëren: Hiermee wordt het aangevraagde aantal kopieën van de taak afgedrukt en wordt
een kopie ervan opgeslagen, zodat u het later opnieuw kunt afdrukken
●
Controleren en vasthouden: Hiermee wordt de eerste kopie van een taak met meerdere kopieën
afgedrukt, zodat u de afdrukkwaliteit hiervan kan controleren en vervolgens worden de resterende
kopieën afgedrukt wanneer u deze bij het bedieningspaneel van de printer aanvraagt
●
Opgeslagen taak: Hiermee wordt de taak op de printer afgedrukt en kunnen andere gebruikers
deze taak te allen tijde afdrukken
●
Persoonlijke taak: Hiermee wordt de taak pas afgedrukt als u deze bij het bedieningspaneel van
de printer aanvraagt
Om een aangepaste gebruikers- of taaknaam te gebruiken, klikt u op Aangepast en typt u de
gebruikers- of taaknaam.
●
Als u een taaknaam typt die al in gebruik is, selecteert u een van de volgende opties:
◦
Taaknaam + (1-99) gebruiken: Hiermee wordt er een uniek nummer aan het eind van de
taaknaam toegevoegd
◦
Bestaand bestand vervangen: Hiermee wordt de bestaande opgeslagen taak vervangen
door de nieuwe
5.
Selecteer voor persoonlijke of opgeslagen taken Pincode gebruiken om af te drukken als u een
viercijferige pincode wilt instellen om opgeslagen taken vanaf het bedieningspaneel af te drukken.
6.
Klik op Afdrukken om de taak op de printer op te slaan.
Een opgeslagen taak op de printer afdrukken
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Afdrukken aan.
2.
Raak op het scherm het pictogram Taakopslag aan.
3.
Ga naar de gewenste opgeslagen taak en open deze.
OPMERKING:
4.
Als de taak privé of versleuteld is, voert u de pincode of het wachtwoord in.
Stel het aantal kopieën in en raak vervolgens Afdrukken aan.
Een opgeslagen taak op de printer verwijderen
80
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Afdrukken aan.
2.
Raak op het scherm het pictogram Taakopslag aan.
Hoofdstuk 6 Afdrukken
NLWW
3.
Open de map met uw opgeslagen taak en voer een van de volgende bewerkingen uit:
●
Om één taak te verwijderen, raakt u de te verwijderen taak aan.
●
Om alle taken in de map te verwijderen, raakt u het prullenbakpictogram en vervolgens
Verwijderen aan.
OPMERKING: Als sommige taken met een pincode of wachtwoord zijn beveiligd, raakt u Alle
taken zonder pincode of wachtwoord of Alle taken met dezelfde pincode of hetzelfde wachtwoord
aan en volgt u de instructies op het scherm.
OPMERKING:
4.
Als de taak privé of versleuteld is, voert u de pincode of het wachtwoord in.
Raak indien nodig het prullenbakpictogram en vervolgens Verwijderen aan.
Afdrukken vanaf een USB-apparaat
Met dit apparaat kunt u rechtstreeks vanaf een USB-opslagapparaat afdrukken (Plug-en-print), zodat u snel
bestanden kunt afdrukken zonder deze via de computer te verzenden. De USB-poort bij het bedieningspaneel
is geschikt voor standaard-USB-opslagapparaten.
U kunt de volgende bestandstypen afdrukken:
NLWW
●
.DOC
●
.JPG
●
.PPT
●
.DOCX
●
.PDF
●
.PPTX
●
.JPEG
●
.PNG
●
.TIFF
1.
Plaats het USB-apparaat in de USB-poort aan de voorzijde van het product. Het menu Opties
geheugenapparaat wordt geopend.
2.
Raak op het scherm het pictogram Documenten afdrukken aan.
3.
Ga naar de taak die u op het USB-apparaat wilt en open deze.
4.
Selecteer het aantal kopieën en raak Zwart starten of Kleur starten om te beginnen met afdrukken.
Afdrukken via het bedieningspaneel
81
Afdrukken met NFC
Met Near Field Communication (NFC) kunt u naar uw product lopen en vervolgens vanaf uw smartphone of
tablet afdrukken. Om met NFC af te drukken, raakt u op het bedieningspaneel aan en volgt u de instructies
op het scherm.
82
Hoofdstuk 6 Afdrukken
NLWW
Afdrukken met HP ePrint
Met HP ePrint kunt u overal vanaf een mobiele telefoon, laptop of een ander mobiel apparaat afdrukken.
HP ePrint werkt op elk apparaat met mogelijkheid tot e-mail. Als u e-mails kunt verzenden, kunt u afdrukken
op een product met HP ePrint. Ga voor meer informatie naar de website HP Connected .
Om HP ePrint te kunnen gebruiken, moet u voor het volgende zorgen:
●
Zorg ervoor dat u een computer of mobiel toestel met internet en mogelijkheid tot e-mail hebt.
●
De geïntegreerde webserver van HP en HP ePrint zijn op de printer ingeschakeld. Zie HP Embedded Web
Server voor meer informatie.
Op afstand afdrukken af door een e-mail te verzenden met de app HP ePrint
Als u onderweg bent, kunt u een document afdrukken door met de app HP ePrint een e-mail te verzenden
naar uw printer die geschikt is voor HP ePrint. Zie Webservices voor meer informatie.
OPMERKING:
instructies.
Verkrijg op het werk het HP ePrint e-mailadres. Zie Het HP ePrint-e-mailadres opzoeken voor
1.
Open de e-mailtoepassing op uw computer of mobiel toestel.
2.
Maak een nieuw e-mailbericht aan en voeg het bestand toe dat u wilt afdrukken.
3.
Voer het HP ePrint e-mailadres van de printer in in het veld 'Naar' en selecteer vervolgens de optie om
het e-mailbericht te verzenden.
OPMERKING: Vul geen extra e-mailadressen in de velden 'Naar' en 'Cc' in. De HP ePrint server
aanvaardt geen afdruktaken als er meerdere e-mailadressen zijn.
Afdrukken vanaf een lokale computer of lokaal mobiele apparaat
Thuis of op het werk kunt u vanaf gemakkelijk vanaf een smartphone of tablet afdrukken.
OPMERKING: Als u wilt afdrukken zonder met het netwerk verbonden te zijn, zie dan Wi-Fi Direct gebruiken
om een computer of apparaat met het product te verbinden voor meer informatie.
NLWW
1.
Zorg dat uw mobiel apparaat en printer op hetzelfde netwerk aangesloten zijn.
2.
Selecteer de foto of het document dat u wilt afdrukken en kies uw printer.
3.
Bevestig de afdrukinstellingen en druk af.
Afdrukken met HP ePrint
83
Afdrukken met AirPrint (OS X)
Afdrukken via Apple’s AirPrint wordt ondersteund voor iPad (iOS 4,2), iPhone (3GS of later), iPod touch (derde
generatie of later) en Mac (OS X 10.9 of later).
Om AirPrint te kunnen gebruiken, moet u voor het volgende zorgen:
●
De printer en het Apple-toestel moeten op hetzelfde netwerk als uw toestel met AirPrint zijn
aangesloten. Ga voor meer informatie naar de website HP Mobiel afdrukken . Als deze website niet
beschikbaar is in uw land/regio, wordt u mogelijk doorgeleid naar de website HP Mobiel afdrukken in een
ander land, een andere regio of een andere taal.
●
Plaats papier dat overeenkomt met de papierinstellingen van de printer.
AirPrint opnieuw inschakelen
AirPrint is standaard ingeschakeld. Als AirPrint is uitgeschakeld, kunt u de volgende instructies gebruiken om
deze functie weer in te schakelen.
84
1.
Open EWS. Zie De EWS openen voor meer informatie.
2.
Klik op het tabblad Netwerk op AirPrint en vervolgens op Status.
3.
Klik in de rij AirPrint-status op AirPrint inschakelen.
Hoofdstuk 6 Afdrukken
NLWW
Tips voor geslaagd afdrukken
De software-instellingen die in het printerstuurprogramma zijn geselecteerd, zijn enkel van toepassing op het
afdrukken. Deze zijn niet van toepassing op kopiëren of scannen.
●
Cartridgetips
●
Tips voor het plaatsen van papier
●
Tips voor printerinstellingen (Windows)
●
Tips voor printerinstellingen (OS X)
Cartridgetips
●
Raadpleeg De afdrukkwaliteit verbeteren voor meer informatie als de afdrukkwaliteit onaanvaardbaar
is.
●
Gebruik originele HP cartridges.
Originele HP cartridges zijn ontworpen voor en getest op HP printers en HP papier, zodat u altijd bent
verzekerd van fantastische resultaten.
OPMERKING: HP kan de kwaliteit of betrouwbaarheid van cartridges van andere fabrikanten niet
garanderen. Onderhoud of herstellingen aan het apparaat die nodig zijn door het gebruik van dergelijk
materiaal, worden niet gedekt door de garantie.
Als u meent dat u originele HP cartridges hebt aangeschaft, gaat u naar de website HP anticounterfeit .
●
Plaats de zwarte cartridge en de kleurencartridge zoals aangegeven.
Zie Cartridges vervangen voor meer informatie.
●
Controleer de geschatte cartridgeniveau in de cartridges om er zeker van te zijn dat er voldoende inkt is.
Waarschuwingen en indicatorlampjes voor het cartridgeniveau bieden uitsluitend schattingen om te
kunnen plannen.
Zie Geschatte cartridgeniveaus controleren voor meer informatie.
OPMERKING: Wanneer u een waarschuwingsbericht voor een laag cartridgeniveau krijgt, overweeg
dan om een vervangende cartridge klaar te houden om eventuele afdrukvertragingen te vermijden. U
hoeft de cartridges pas te vervangen als u wordt gevraagd dit te doen.
●
Om het product tegen schade te beschermen, schakelt u de printer altijd uit met de aan/uit-knop aan de
voorzijde.
Tips voor het plaatsen van papier
Zie Ondersteunde formaten van afdrukmateriaal voor meer informatie.
NLWW
●
Zorg ervoor dat het papier correct in de invoerlade is geplaast, en stel de correcte grootte en het
correcte type van het materiaal in. Als u papier in de invoerlade plaatst, wordt u gevraagd de grootte en
het type van het materiaal in te stellen.
●
Plaats een stapel papier (niet slechts een pagina). Al het papier in de stapel moet van hetzelfde formaat
en dezelfde soort zijn om een papierstoring te voorkomen.
Tips voor geslaagd afdrukken
85
●
Zorg dat het papier plat in de invoerlade ligt en dat de randen niet omgevouwen of gescheurd zijn.
●
Verschuif de papierbreedtegeleider in de invoerlade totdat deze vlak tegen het papier aanligt. Zorg
ervoor dat de geleiders het papier niet buigen in de lade.
Tips voor printerinstellingen (Windows)
●
●
Om de standaardafdrukinstellingen te wijzigen, voert u een van de volgende bewerkingen uit:
◦
Klik in HP Printerhulp op Afdrukken, scannen en faxen en vervolgens op Voorkeuren instellen.
◦
Klik in het menu Bestand van het softwareprogramma op Afdrukken. Open het dialoogvenster
Printereigenschappen.
Stel op het tabblad Kleur of Afwerking van het stuurprogramma van de printer indien nodig de
volgende opties in:
◦
Afdrukken in grijstinten: Hiermee kunt u documenten in zwart-wit afdrukken en wordt dus alleen
de zwarte cartridge gebruikt. Klik op Alleen zwarte inkt en vervolgens op OK .
◦
Pagina's per vel: Helpt u te bepalen in welke volgorde de pagina's moeten liggen als u het
document afdrukt in meer dan twee pagina's per vel.
◦
Brochurelay-out: Een document met meerdere pagina's afdrukken als brochure. Hierbij worden
twee pagina's op iedere zijde van het blad geplaatst, dat dan kan worden dichtgevouwen in de helft
van het vel papier. Selecteer een bindingsmethode in de vervolgkeuzelijst en klik vervolgens op
OK .
◦
●
●
Inbinding links: De brochure wordt aan de linkerzijde ingebonden. Selecteer deze optie als u
van links naar rechts leest.
●
Inbinding rechts: De brochure wordt aan de rechterzijde ingebonden. Selecteer deze optie als
u van rechts naar links leest.
Kaders afdrukken: Zorgt ervoor dat u randen aan de pagina's toevoegt als u het document in twee
of meer pagina's per blad afdrukt.
Om tijd te besparen, kunt u gebruikmaken van afdruksnelkoppelingen met afdrukvoorkeuren.
Tips voor printerinstellingen (OS X)
●
●
●
86
Selecteer in het softwareprogramma het juiste papierformaat dat in de printer is geplaatst.
a.
Selecteer in het menu Bestand Pagina-instelling.
b.
Zorg ervoor dat uw printer onder Formaat voor is geselecteerd.
c.
Selecteer in het pop-upmenu Papierformaat.
Selecteer in het softwareprogramma de juiste papiersoort- en kwaliteit die in de printer is geplaatst.
a.
Klik in het menu Bestand van het softwareprogramma op Afdrukken.
b.
In het pop-upmenu Aantal en pagina's, selecteer Papier/kwaliteit en selecteer de juiste
papiersoort en -kwaliteit.
Om een een document in zwart-wit af te drukken en alleen de zwarte cartridge te gebruiken, voert u de
volgende bewerkingen uit.
Hoofdstuk 6 Afdrukken
NLWW
NLWW
a.
Klik in het menu Bestand van het softwareprogramma op Afdrukken.
b.
Selecteer in het pop-upmenu in het venster Afdrukken Aantal en pagina's en selecteer vervolgens
Kleur.
c.
Maak de selectie HP EasyColor ongedaan en selecteer vervolgens Kleuren als grijstinten
afdrukken.
d.
Selecteer Alleen zwarte inkt.
Tips voor geslaagd afdrukken
87
7
88
Kopiëren en scannen
●
Kopiëren
●
Scannen
●
Tips voor geslaagd kopiëren en scannen
Hoofdstuk 7 Kopiëren en scannen
NLWW
Kopiëren
●
Kopieerinstellingen
●
Identiteitsbewijs plaatsen en kopiëren
●
Foto's kopiëren
●
Originelen van verschillende grootten plaatsen en kopiëren
●
Automatisch dubbelzijdig kopiëren
●
Een kopieertaak annuleren
Kopieerinstellingen
Licht- of donkerheid van kopieën aanpassen
1.
Plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner of met de
bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer.
Zie De scanner vullen of De automatische documentinvoer vullen voor meer informatie.
2.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Kopiëren aan.
3.
Raak op het scherm het pictogram Document aan.
4.
Raak
5.
Raak Lichter/donkerder: aan.
6.
Gebruik de schuifregelaar om de af te drukken kopieën lichter of donkerder te maken.
aan om het menu Kopieerinstellingen weer te geven.
Een papierlade en papierformaat voor kopieën selecteren
1.
Plaats het papier waarop u wilt kopiëren in de lade.
Zie Ondersteunde formaten van afdrukmateriaal voor meer informatie.
2.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Kopiëren aan.
3.
Raak op het scherm het pictogram Document aan.
4.
Raak
5.
Raak Ladeselectie aan.
6.
Selecteer de lade waarin u papier hebt geplaatst tijdens stap 1.
aan om het menu Kopieerinstellingen weer te geven.
Een exemplaar verkleinen of vergroten
1.
Plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner of met de
bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer.
Zie De scanner vullen of De automatische documentinvoer vullen voor meer informatie.
2.
NLWW
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Kopiëren aan.
Kopiëren
89
3.
Raak op het scherm het pictogram Document aan.
4.
Raak
5.
Raak Formaat wijzigen aan en selecteer een van de volgende opties in het menu Formaat wijzigen:
aan om het menu Kopieerinstellingen weer te geven.
Identiteitsbewijs plaatsen en kopiëren
Gebruik deze functie om beide kanten van een identiteitsbewijs of andere kleine documenten op dezelfde
zijde van een vel papier af te drukken. Het product vraagt u om de eerste zijde te kopiëren en vervolgens de
tweede zijde van het document op de scannerglasplaat te leggen en weer te kopiëren. Het product drukt
beide afbeeldingen op één pagina af.
1.
Leg het identiteitsbewijs op de scannerglasplaat. Draai de kaart aan de hand van de mediamarkering in
de linkerbovenhoek van de scannerglasplaat.
Zie De scanner vullen voor meer informatie.
90
2.
Sluit de scannerklep.
3.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Kopiëren aan.
4.
Raak op het scherm het pictogram Id-kaart aan.
5.
Raak
6.
Selecteer de lade, kopieerkwaliteit en licht-/donkerheidsinstellingen.
aan om het menu Kopieerinstellingen weer te geven.
Hoofdstuk 7 Kopiëren en scannen
NLWW
7.
Volg de opdrachten op het bedieningspaneel om de eerste zijde van het identiteitsbewijs te kopiëren, dit
te draaien op de scannerglasplaat en vervolgens het kopiëren af te ronden en het identiteitsbewijs af te
drukken.
Foto's kopiëren
OPMERKING:
1.
Kopieer foto's via de scannerglasplaat en niet via de documentinvoer.
Plaats de foto met de te scannen zijde omlaag in de linkerbovenhoek op de scannerglasplaat en sluit de
scannerklep.
Zie De scanner vullen voor meer informatie.
NLWW
2.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Kopiëren aan.
3.
Raak op het scherm het pictogram Document aan.
4.
Raak
5.
Raak Verbeteringen en vervolgens Gemengd aan.
aan om het menu Kopieerinstellingen weer te geven.
Kopiëren
91
6.
Raak
aan om terug te keren naar de startpagina en raak vervolgens het pictogram Document
kopiëren aan.
7.
Druk op Start zwart of Start kleur om te kopiëren.
Originelen van verschillende grootten plaatsen en kopiëren
Gebruik de scannerglasplaat om kopieën van originelen van verschillende grootten te maken.
OPMERKING: U kunt de documentinvoer alleen gebruiken om originelen van verschillende grootten te
kopiëren als de pagina's een gemeenschappelijke afmeting hebben. U kunt bijvoorbeeld de paginaformaten
Letter en Legal combineren omdat deze dezelfde breedte hebben. Stapel de pagina's zodanig dat de
bovenzijde gelijk liggen en de pagina's dezelfde breedte maar verschillende lengtes hebben.
1.
Plaats papier in de lade dat groot genoeg is voor de grootste pagina van het originele document.
2.
Plaats een pagina van het originele document met de bedrukte kant omlaag op de glasplaat van de
scanner. Gebruik de mediamarkering in de linkerbovenhoek van de glasplaat om het document te
plaatsen.
Zie De scanner vullen voor meer informatie.
3.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Kopiëren aan.
4.
Raak op het scherm het pictogram Document aan.
5.
Geef het aantal kopieën op en selecteer de lade die het papier voor deze taak bevat.
6.
Volg de opdrachten op het bedieningspaneel om het document te kopiëren dat op de glasplaat is
geplaatst. Herhaal de stappen 2 tot en met 6 voor elke pagina van het origineel.
Automatisch dubbelzijdig kopiëren
1.
Plaats originelen in de documentinvoer.
Zie De automatische documentinvoer vullen voor meer informatie.
2.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Kopiëren aan.
3.
Raak op het scherm het pictogram Document aan.
4.
Raak
5.
Raak Dubbelzijdig aan en selecteer de optie Dubbelzijdig kopiëren.
aan om het menu Kopieerinstellingen weer te geven.
Een kopieertaak annuleren
●
Als er een kopieertaak wordt uitgevoerd, kunt u altijd op het bedieningspaneel van de printer
aanraken om de taak te annuleren.
●
92
Als de originelen voor de taak in de documentinvoer zijn geplaatst, wacht u totdat het product stopt met
het invoeren van originelen en verwijdert u deze vervolgens uit het laadgebied en de uitvoerlade van de
ADF.
Hoofdstuk 7 Kopiëren en scannen
NLWW
Scannen
●
Scan naar een USB-station.
●
Scannen naar een computer
●
Naar e-mail scannen
●
Scannen naar netwerkmap
●
Scannen naar SharePoint
●
Scannen met de HP scansoftware
●
Scannen met andere software
●
Scannen met Webscan
●
Documenten scannen als bewerkbare tekst
Scan naar een USB-station.
1.
Plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner of met de
bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer.
Zie De scanner vullen of De automatische documentinvoer vullen voor meer informatie.
2.
Plaats een USB-apparaat in de USB-poort aan de voor- of achterzijde van het apparaat.
3.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Scannen aan. Raak vervolgens het pictogram USB
aan.
4.
Raak
aan om in het menu Instellingen de kleur, grootte en resolutieopties te selecteren.
5.
Raak
aan om terug te keren naar het menu Scannen naar USB en selecteer in de lijst Opslaan als een
bestandstype.
6.
Raak Bestandsnaam aan en gebruik het toetsenblok om een naam aan het gescande bestand toe te
wijzen. Raak Gereed aan.
7.
Raak Scan starten aan.
Scannen naar een computer
Voordat u naar een computer scant, moet u ervoor zorgen dat u de HP printersoftware reeds hebt
geïnstalleerd. De printer en de computer moeten zijn aangesloten en ingeschakeld.
Daarnaast moet, op Windows-computers, de HP software worden uitgevoerd voordat u begint met scannen.
OPMERKING: U kunt de HP-printersoftware gebruiken om documenten in te scannen als bewerkbare tekst.
Zie Documenten scannen als bewerkbare tekst voor meer informatie.
Scannen naar een computer instellen
De functie Scannen naar een computer is in de fabrieksinstellingen geactiveerd. Volg deze instructies als de
functie is gedeactiveerd en u ze opnieuw wilt activeren.
NLWW
Scannen
93
Scannen naar een computer instellen (Windows)
1.
Open de printersoftware. Zie De printersoftware (Windows) openen voor meer informatie.
2.
Ga naar het gedeelte Scannen.
3.
Klik op Scannen naar computer beheren.
4.
Klik op Activeren.
Scannen naar een computer instellen (OS X)
1.
Open HP Utility. Zie HP Utility openen voor meer informatie.
2.
Selecteer Scannen naar computer.
3.
Selecteer Scannen naar computer inschakelen.
Scannen naar een computer vanaf het bedieningspaneel
1.
Plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner of met de
bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer.
Zie De scanner vullen of De automatische documentinvoer vullen voor meer informatie.
2.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Scannen aan.
3.
Raak op het scherm het pictogram Computer aan en selecteer de computer.
4.
Raak Scansnelkoppeling aan, selecteer een scanoptie en raak vervolgens Start scannen aan.
Naar e-mail scannen
De Scannen-naar-e-mail-app is een toepassing waarmee u rechtstreeks vanaf uw HP printer snel foto's en
documenten kunt scannen en ze naar de opgegeven e-mailadressen kunt sturen. U kunt uw e-mailaders
instellen, inloggen op uw accounts met de gegeven PIN-codes en vervolgens uw documenten inscannen en emailen.
Scannen naar e-mail instellen
94
1.
Controleer of de geïntegreerde webserver van HP op de printer is ingeschakeld. Zie HP Embedded Web
Server voor meer informatie.
2.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Scannen aan.
3.
Raak op het scherm het pictogram E-mail aan.
4.
Raak op het scherm Volgende en vervolgens een van de volgende opties aan:
●
De HP software gebruiken die op de computer is geïnstalleerd: Volg de instructies op het scherm
om de functie Scannen naar e-mail in de printersoftware in te stellen.
●
Met een webbrowser: Volg de instructies op het scherm om de functie Scannen naar e-mail via de
geïntegreerde webserver van HP (EWS) in te stellen.
Hoofdstuk 7 Kopiëren en scannen
NLWW
Een document of foto naar e-mail scannen
Een document of foto scannen naar e-mail vanaf het bedieningspaneel
1.
Plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner of met de
bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer.
Zie De scanner vullen of De automatische documentinvoer vullen voor meer informatie.
2.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Scannen aan.
3.
Raak op het scherm het pictogram E-mail aan en selecteer het te gebruiken e-mailaccount.
OPMERKING:
Als u geen account hebt, stelt u de functie Scannen naar e-mail in.
4.
Voer de pincode in indien dit wordt gevraagd.
5.
Controleer of wijzig de gegevens in de velden Naar, Onderwerp en Bestandsnaam. Raak
aan om de
ontvangers van de e-mail te wijzigen.
6.
Raak Tik voor een voorbeeld en vervolgens Start scannen aan.
Een document of foto scannen naar e-mail vanaf de printersoftware
1.
Plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner of met de
bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer.
Zie De scanner vullen of De automatische documentinvoer vullen voor meer informatie.
2.
Dubbelklik op het printerpictogram op het bureaublad en klik vervolgens op Een document of foto
scannen.
3.
Selecteer het type scan dat u wilt uitvoeren, klik op Scannen en volg de instructies op het scherm.
OPMERKING:
●
Klik in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster Scannen op de koppeling Meer om de
instellingen voor scans te controleren en te wijzigen.
●
Als Voorbeeld weergeven na scannen werd geselecteerd, kunt u in het voorbeeldscherm
aanpassingen aan de gescande afbeelding aanbrengen.
Om accountinstellingen te wijzigen
NLWW
1.
Open EWS. Zie De EWS openen voor meer informatie.
2.
Klik op het tabblad Scannen op Scannen naar e-mail en klik vervolgens op Instellen Scannen naar email.
3.
Klik op de installatiepagina op Bewerken om een profiel voor uitgaande e-mail te wijzigen en volg de
instructies op het scherm.
4.
Om de wijzigingen aan het profiel te controleren, klikt u op Opslaan en testen en volgt u de instructies
op het scherm.
5.
Als u klaar bent, klikt u op Toepassen.
Scannen
95
Scannen naar netwerkmap
●
Scannen naar netwerkmap instellen
●
Scannen naar een netwerkmap
Scannen naar netwerkmap instellen
Scannen naar netwerkmap instellen in de EWS
1.
Open EWS. Zie De EWS openen voor meer informatie.
2.
Klik op het tabblad Scannen op Scannen naar netwerkmap en klik vervolgens op Netwerkmap
instellen.
3.
Klik op de installatiepagina op
en volg de instructies op het scherm om netwerkmapprofielen toe te
voegen. Klik op Volgende als u klaar bent.
4.
Volg op de verificatiepagina de instructies op het scherm om uw gegevens in te stellen om u aan te
melden bij SharePoint. Klik op Volgende als u klaar bent.
5.
Volg op de instellingenpagina de instructies op het scherm om de scaninstellingen, zoals papierformaat
en scanresolutie, te configureren. Klik op Opslaan als als u klaar bent.
Scannen naar netwerkmap instellen in HP Printerhulp
1.
Open HP Printerhulp. Zie HP Printerhulp openen voor meer informatie.
2.
Klik op het tabblad Scannen op Wizard Scannen naar netwerkmap en volg de instructies op het scherm.
Scannen naar een netwerkmap
Scannen naar een netwerkmap vanaf het bedieningspaneel
1.
Plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner of met de
bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer.
Zie De scanner vullen of De automatische documentinvoer vullen voor meer informatie.
96
2.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Scannen aan.
3.
Raak het pictogram Netwerkmap aan en ga vervolgens naar de netwerkmap.
4.
Voer de pincode in indien dit wordt gevraagd.
5.
Controleer of wijzig de gegevens in de velden Opslaan als en Bestandsnaam.
6.
Raak Tik voor een voorbeeld en vervolgens Start scannen aan.
Hoofdstuk 7 Kopiëren en scannen
NLWW
Scannen naar een netwerkmap vanuit de printersoftware
1.
Plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner of met de
bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer.
Zie De scanner vullen of De automatische documentinvoer vullen voor meer informatie.
2.
Dubbelklik op het printerpictogram op het bureaublad en klik vervolgens op Wizard Scannen naar
netwerkmap.
3.
Selecteer het type scan dat u wilt uitvoeren, klik op Scannen en volg de instructies op het scherm.
OPMERKING:
●
Klik in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster Scannen op de koppeling Meer om de
instellingen voor scans te controleren en te wijzigen.
●
Als Voorbeeld weergeven na scannen werd geselecteerd, kunt u in het voorbeeldscherm
aanpassingen aan de gescande afbeelding aanbrengen.
Scannen naar SharePoint
●
Scannen naar SharePoint instellen
●
Scannen naar SharePoint
Scannen naar SharePoint instellen
1.
Open EWS. Zie De EWS openen voor meer informatie.
2.
Klik op het tabblad Scannen op Scannen naar SharePoint en klik vervolgens op SharePoint instellen.
3.
Klik op de installatiepagina op
en volg de instructies op het scherm om SharePoint-profielen toe te
voegen. Klik op Volgende als u klaar bent.
Scannen naar SharePoint
1.
Plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner of met de
bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer.
Zie De scanner vullen of De automatische documentinvoer vullen voor meer informatie.
2.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Scannen aan.
3.
Raak het pictogram SharePoint aan en ga vervolgens naar de SharePoint-map.
4.
Voer de pincode in indien dit wordt gevraagd.
5.
Controleer of wijzig de gegevens in de velden Opslaan als en Bestandsnaam.
6.
Raak Tik voor een voorbeeld en vervolgens Start scannen aan.
Scannen met de HP scansoftware
Volg de instructies voor uw besturingssysteem.
NLWW
Scannen
97
OPMERKING: Gebruik de HP software om documenten te scannen naar bewerkbare tekst, een indeling
waarin u binnen het gescande document kunt zoeken, kopiëren, plakken en bewerken. Gebruik deze indeling
om brieven, krantenartikelen en andere documenten te bewerken. Zie Documenten scannen als bewerkbare
tekst voor meer informatie.
Scannen met de HP Pro software (Windows)
1.
Plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner of met de
bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer.
Zie De scanner vullen of De automatische documentinvoer vullen voor meer informatie.
2.
Open de HP scansoftware op de computer:
a.
Klik vanaf het bureaublad van de computer op Start .
b.
Selecteer Programma's of Alle programma's.
c.
Selecteer de map voor uw HP printer.
d.
Select HP Scan.
3.
Selecteer een scansnelkoppeling. Breng desgewenst wijzigingen aan in de scaninstellingen.
4.
Klik op Scannen om het scannen te starten.
Scannen met de HP Pro software (OS X)
1.
Plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner of met de
bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer.
Zie De scanner vullen of De automatische documentinvoer vullen voor meer informatie.
2.
Open HP Easy Scan. Deze functie bevindt zich in de map HP, in de map Toepassingen.
3.
Voer de scan uit aan de hand van de instructies op het scherm.
Scannen met andere software
Het product is compatibel met TWAIN en Windows Imaging Application (WIA). Het product is compatibel met
Windows-programma's die TWAIN- of WIA-compatibele scanapparaten ondersteunen en met Macintoshprogramma's die TWAIN-compatibele scanapparaten ondersteunen.
Terwijl u in een TWAIN- of WIA-compatibel programma werkt, hebt u toegang tot de scanfunctie en kunt u de
afbeelding rechtstreeks in het geopende programma scannen. Zie voor meer informatie het Help-bestand of
de documentatie die bij uw TWAIN- of WIA-compatibel softwareprogramma is geleverd.
Scannen vanuit een TWAIN-compatibel programma
Over het algemeen voldoet een programma aan deze eisen als het de volgende typen opdrachten bevat:
Ophalen, Bestand ophalen, Scannen, Nieuw object importeren, Invoegen uit of Scanner. Raadpleeg de
documentatie bij het programma als u niet zeker weet of het programma aan deze eisen voldoet of als u niet
weet hoe het programma heet.
▲
98
Begin te scannen vanuit het programma dat aan de TWAIN-eisen voldoet. Raadpleeg de documentatie
bij het programma voor informatie over de opdrachten en stappen die u moet uitvoeren.
Hoofdstuk 7 Kopiëren en scannen
NLWW
OPMERKING: Wanneer u vanuit een TWAIN-compatibel programma scant, kan het HP Scan
softwareprogramma automatisch starten. Als HP Scan wordt gestart, kunt u wijzigingen aanbrengen terwijl u
een voorbeeld van de afbeelding bekijkt. Als het programma niet automatisch start, gaat de afbeelding
rechtstreeks naar het TWAIN-compatibele programma.
Scannen vanuit een WIA-compatibel programma
WIA is een andere manier om een afbeelding rechtstreeks in het softwareprogramma te scannen. WIA
gebruikt geen HP Scan software maar Microsoft-software om te scannen.
Doorgaans is een softwareprogramma WIA-compatibel als het een opdracht als Afbeelding/Van scanner of
camera in het menu Invoegen of Bestand heeft. Als u niet zeker weet of een programma WIA-compatibel is,
raadpleegt u de Help of documentatie bij het softwareprogramma.
▲
Om te scannen, voert u een van de volgende bewerkingen uit:
●
Start de scan vanuit het WIA-compatibele programma. Raadpleeg de documentatie bij het
programma voor informatie over de opdrachten en stappen die u moet uitvoeren.
●
Windows Vista of XP: Open in het configuratiescherm de mappen Hardware en geluiden en
Camera's en scanner en dubbelklik op het pictogram van het product. Hiermee wordt de
standaardwizard Microsoft WIA geopend waarmee u naar een bestand kunt scannen.
●
Windows 7, 8, 8.1 of 10: Open in het configuratiescherm de map Apparaten en printers en
dubbelklik op het pictogram van het product. Hiermee wordt de standaardwizard Microsoft WIA
geopend waarmee u naar een bestand kunt scannen.
Scannen met Webscan
Webscan is een functie van de geïntegreerde webserver van HP (EWS) waarmee u foto's en documenten kunt
scannen van uw printer naar uw computer met een webbrowser.
Deze functie is zelfs beschikbaar als u de printersoftware niet op uw computer hebt geïnstalleerd.
OPMERKING:
●
Webscan is standaard uitgeschakeld. U kunt deze functie vanaf de EWS activeren.
●
Als u Webscan in de EWS niet kunt openen, is dit door uw netwerkbeheerder mogelijk uitgeschakeld.
Neem contact op met uw netwerkbeheerder of met de persoon die uw netwerk heeft ingesteld voor
meer informatie.
Webscan gebruiken
NLWW
1.
Open EWS. Zie De EWS openen voor meer informatie.
2.
Klik op het tabblad Instellingen (Settings).
3.
Klik in het gedeelte Beveiliging op Beheerdersinstellingen.
4.
Selecteer Webscan via EWS en klik op Toepassen.
Scannen
99
Een scan maken met Webscan
Bij scannen met WebScan zijn de belangrijkste scanopties beschikbaar. Voor meer scanopties of -functies
moet u de HP-printersoftware gebruiken.
1.
Leg het origineel op de scannerglasplaat. Zie De scanner vullen voor meer informatie.
2.
Open EWS. Zie De EWS openen voor meer informatie.
3.
Klik op het tabblad Scannen.
4.
Klik op Webscan, wijzig de instellingen en klik vervolgens op Start scannen.
Documenten scannen als bewerkbare tekst
U kunt de HP-software gebruiken om tekst in gescande documenten te converteren naar een indeling waarin
u tekst kunt zoeken, kopiëren, plakken en bewerken. Hiermee kunt u brieven, krantenknipsels en vele andere
documenten bewerken.
Richtlijnen voor het scannen van documenten als bewerkbare tekst
●
Zorg ervoor dat de glasplaat van de scanner of het venster van de documentinvoer schoon is.
Door vegen of stof op de scannerglasplaat of de documentinvoer kan de software het document
mogelijk niet converteren naar bewerkbare tekst
●
Zorg ervoor dat het document juist is geplaatst
Zorg ervoor dat het origineel correct en recht is geplaatst.
●
Zorg ervoor dat de tekst in het document duidelijk is afgedrukt.
Als u het document met succes naar bewerkbare tekst wilt converteren, moet het origineel duidelijk
weergegeven tekst bevatten van hoge kwaliteit.
De volgende omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de software het document niet goed kan
converteren:
●
◦
De tekst van het origineel is vaag of het origineel is gekreukeld.
◦
De tekst is te klein.
◦
De structuur van het document is te complex.
◦
De spaties tussen de letters zijn te klein. Hierdoor kunnen in de tekst die door het OCR-programma
is omgezet, tekens ontbreken of tekens worden gecombineerd. De combinatie van de tekens "rn"
kan dan bijvoorbeeld worden weergegeven als "m".
◦
De tekst bevindt zich op een gekleurde achtergrond. De afbeeldingen op de voorgrond kunnen te
veel opgaan in een gekleurde achtergrond.
Kies het juiste profiel.
Selecteer een snelkoppeling of voorinstelling waarmee scannen als bewerkbare tekst mogelijk is. Deze
opties gebruiken scaninstellingen waarmee u een optimale kwaliteit krijgt voor de scan:
100 Hoofdstuk 7 Kopiëren en scannen
NLWW
●
◦
Windows: Gebruik de snelkoppelingen Bewerkbare tekst (OCR) of Opslaan als PDF.
◦
OS X: Gebruik de voorinstelling Documenten.
Sla het bestand op met de juiste indeling.
◦
Als u alleen de tekst uit het document wilt ophalen, zonder enige opmaak uit het oorspronkelijke
document over te nemen, moet u een indeling voor kale tekst selecteren (zoals Text (.txt) of TXT.
◦
Als u de tekst uit het document wilt ophalen en enige opmaak uit het origineel wilt overnemen,
selecteert u RTF of Doorzoekbare PDF.
Een document scannen naar bewerkbare tekst (Windows)
1.
Plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner of met de
bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer.
Zie De scanner vullen of De automatische documentinvoer vullen voor meer informatie.
2.
Open de printersoftware. Zie De printersoftware (Windows) openen voor meer informatie.
3.
Selecteer Opslaan als bewerkbare tekst (OCR) en klik op Scannen.
OPMERKING:
●
Klik in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster Scannen op de koppeling Meer om de
instellingen voor scans te controleren en te wijzigen.
●
Als Voorbeeld weergeven na scannen werd geselecteerd, kunt u in het voorbeeldscherm
aanpassingen aan de gescande afbeelding aanbrengen.
Documenten scannen als bewerkbare tekst (OS X)
1.
Plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner of met de
bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer.
Zie De scanner vullen of De automatische documentinvoer vullen voor meer informatie.
NLWW
2.
Dubbelklik op het pictogram HP Scan. U vindt dit pictogram in de map HP in de map Toepassingen op
het hoogste niveau van de harde schijf.
3.
Klik op de knop Scannen en bevestig uw scanapparaat en instellingen.
4.
Voer de scan uit aan de hand van de instructies op het scherm.
5.
Selecteer als alle pagina's zijn gescand Opslaan uit het menu Bestand. Het dialoogvenster Opslaan
wordt weergegeven.
6.
Selecteer het type bewerkbare tekst.
Ik wil…
Voer de volgende stappen uit
Haal alleen de tekst op, zonder enige opmaak uit het originele
document.
Selecteer TXT in het pop-upmenu Indeling.
Scannen 101
7.
Ik wil…
Voer de volgende stappen uit
Haal de tekst op op, inclusief een deel van de opmaak van het
originele document.
Selecteer RTF in het pop-upmenu Indeling.
Haal de tekst op en maak ze doorzoekbaar in PDF-readers.
Selecteer Doorzoekbare PDF in het pop-upmenu Indeling.
Klik op Opslaan.
102 Hoofdstuk 7 Kopiëren en scannen
NLWW
Tips voor geslaagd kopiëren en scannen
Gebruik de volgende tips om geslaagd te kopiëren en scannen.
NLWW
●
Houd de glasplaat en de achterkant van de klep schoon. De scanner interpreteert alles wat hij op de
glasplaat detecteert als een onderdeel van de afbeelding.
●
Plaats het origineel met de bedrukte zijde naar beneden tegen de rechterbenedenhoek van de glasplaat.
●
Om een grote kopie te maken van een klein origineel, scant u het origineel naar de computer, vergroot u
de afbeelding in de scansoftware en drukt u vervolgens een kopie af van de vergrote afbeelding.
●
Als u het scanformaat, het uitvoertype, de scanresolutie of de bestandsindeling enz. wilt aanpassen,
start u het scannen vanaf de printersoftware.
●
Zorg ervoor dat de helderheid goed is ingesteld in de software, om verkeerde of ontbrekende gescande
tekst te vermijden.
●
Als u een document van meerdere pagina's wilt scannen in een bestand in plaats van in meerdere
bestanden, start u het scannen met de printersoftware in plaats van Scannen op het scherm van de
printer te selecteren.
Tips voor geslaagd kopiëren en scannen 103
8
Faxen
●
Fax instellen
●
Faxinstellingen configureren
●
Een faxbericht verzenden
●
Een faxbericht ontvangen
●
Het telefoonboek gebruiken
●
Rapporten gebruiken
104 Hoofdstuk 8 Faxen
NLWW
Fax instellen
●
Fax op een telefoonlijn aansluiten
●
Faxinstellingen configureren
●
HP Digital Fax instellen
●
Faxprogramma's, -systemen en -software
Fax op een telefoonlijn aansluiten
▲
Sluit het telefoonsnoer aan op de faxpoort (1) van het product en een telefoonaansluiting in de muur.
Het product is een analoog apparaat. U wordt aanbevolen het product op een vaste analoge telefoonlijn aan
te sluiten. Zorg dat u de juiste filters gebruikt en dat digitale instellingen correct zijn geconfigureerd als u
gebruikmaakt van digitale verbindingen zoals DSL, PBX, ISDN of VolP. Neem contact op met uw provider voor
meer informatie.
OPMERKING: Sommige landen/regio's vereisen mogelijk een adapter voor het telefoonsnoer dat bij het
product is meegeleverd.
Faxinstellingen configureren
De faxinstellingen configureren vanaf het bedieningspaneel
U kunt de faxinstellingen van het apparaat configureren via het bedieningspaneel of via de geïntegreerde
webserver van HP.
In de Verenigde Staten en veel andere landen/regio's is het instellen van de tijd, datum en andere
faxkopregelgegevens wettelijk vereist.
OPMERKING: Wanneer u het bedieningspaneel gebruikt om tekst in te voeren of om een naam in te voeren
voor een sneltoets, snelkiesnummer of kiesgroepnummer, raakt u de knop 123 aan om een toetsenblok te
openen met speciale tekens.
NLWW
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Voorkeuren aan.
4.
Om de tijd en datum in te stellen, raakt u Datum en tijd aan en voert u de volgende bewerkingen uit:
aan.
Fax instellen 105
●
Selecteer de 12-uurs of 24-uurs klok. Gebruik vervolgens het toetsenblok om de huidige tijd in te
voeren en raak Gereed aan.
●
Selecteer de datumindeling. Gebruik vervolgens het toetsenblok om de huidige datum in te voeren
en raak Gereed aan.
5.
Raak
6.
Om het standaard papierformaat te wijzigen, voert u de volgende bewerkingen uit:
aan om terug te keren naar het menu Installatie .
●
Raak Lade- en papierbeheer en vervolgens Papierinstellingen aan.
●
Raak de te gebruiken lade aan en vervolgens Papierformaat aan en selecteer het formaat dat u
standaard wilt gebruiken.
7.
Raak
8.
Raak Faxinstellingen en vervolgens Voorkeuren aan.
9.
Raak Automatisch antwoorden aan en schakel deze functie in.
aan om terug te keren naar het menu Installatie .
10. Raak Faxkopregel aan en voer de volgende bewerkingen uit:
a.
Gebruik het toetsenblok om uw bedrijfsnaam of andere identificatiegegevens in te voeren
(maximaal 25 tekens) en raak Gereed aan.
b.
Gebruik het toetsenblok om wanneer gevraagd uw naam en faxnummer (maximaal 20 tekens) en
raak Gereed aan.
De faxinstellingen configureren via de HP wizard Digitale fax instellen (Windows)
Als u het faxinstallatieproces niet hebt voltooid toen u de software installeerde, kunt u dit altijd voltooien via
de HP wizard Digitale fax instellen.
1.
Open HP Printerhulp. Zie HP Printerhulp openen voor meer informatie.
2.
Klik op het tabblad Fax en vervolgens op Wizard Digitale fax instellen.
3.
Volg de instructies op het scherm op om de faxinstellingen te configureren.
HP Digital Fax instellen
U kunt gebruikmaken van HP Digital Fax om faxen automatisch te ontvangen en ze op uw computer op te
slaan. Hiermee bespaart u papier en cartridges.
Ontvangen faxen worden opgeslagen als TIFF- (Tagged Image File Format) of PDF-bestanden (Portable
Document Format).
Voor de bestandsnamen wordt de volgende methode gebruikt: XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZZ.tif, waarbij X de
informatie over de afzender is, Y de datum en Z het tijdstip waarop de fax is ontvangen.
OPMERKING: Faxen naar computer is enkel beschikbaar voor het ontvangen van zwart-witfaxen.
Faxberichten in kleur zullen worden afgedrukt.
106 Hoofdstuk 8 Faxen
NLWW
Vereisten voor HP Digital Fax
●
De doelmap van de computer moet altijd beschikbaar zijn. De faxen worden niet opgeslagen als de
computer in de slaapstand of stand-bymodus staat.
●
Papier moet in de invoerlade zijn geplaatst. Zie Ondersteunde formaten van afdrukmateriaal voor meer
informatie.
HP Digital Fax instellen
HP Digital Fax instellen(Windows)
1.
Open de printersoftware. Zie De printersoftware (Windows) openen voor meer informatie.
2.
Klik op Afdrukken, scannen en faxen en op Wizard Digitale fax instellen.
3.
Volg de instructies op het scherm.
HP Digital Fax instellen(OS X)
1.
Open HP Utility. Zie HP Utility openen voor meer informatie.
2.
Selecteer de printer.
3.
Klik op Digitaal Faxarchief in de afdeling faxinstellingen.
HP Digital Fax instellen via de EWS
1.
Open EWS. Zie De EWS openen voor meer informatie.
2.
Klik op het tabblad Fax.
3.
Klik op HP Digital Fax en vervolgens op Digitaal faxprofiel.
4.
Klik in het gedeelte Digitale fax naar netwerkmap of Digitale fax naar e-mail op Instellen en volg de
instructies op het scherm.
Instellingen HP Digitale fax wijzigen
Instellingen HP Digitale fax wijzigen (Windows)
1.
Open de printersoftware. Zie De printersoftware (Windows) openen voor meer informatie.
2.
Klik op Afdrukken, scannen en faxen en op Wizard Digitale fax instellen.
3.
Volg de instructies op het scherm.
Instellingen HP Digitale fax wijzigen (OS X)
NLWW
1.
Open HP Utility. Zie HP Utility openen voor meer informatie.
2.
Selecteer de printer.
3.
Klik op Digitaal Faxarchief in de afdeling faxinstellingen.
Fax instellen 107
HP Digital Fax-instellingen wijzigen via de EWS
1.
Open EWS. Zie De EWS openen voor meer informatie.
2.
Klik op het tabblad Fax.
3.
Als het dialoogvenster Omleiden naar beveiligde pagina wordt weergegeven, volgt u de instructies op
het scherm en klikt u op OK .
4.
Klik op HP Digital Fax en vervolgens op Digitaal faxprofiel.
5.
Klik in het gedeelte Digitale fax naar netwerkmap of Digitale fax naar e-mail op Instellen en volg de
instructies op het scherm.
HP Digital Fax uitschakelen
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Faxinstellingen en vervolgens Voorkeuren aan.
4.
Raak HP Digital Fax aan.
5.
Raak HP Digital Fax uitschakelen en vervolgens Ja aan.
aan.
Faxprogramma's, -systemen en -software
Ondersteunde faxprogramma's
Het pc-faxprogramma dat bij het product is meegeleverd, is het enige pc-faxprogramma dat met het product
werkt. Om het pc-faxprogramma dat eerder op de computer is geïnstalleerd te blijven gebruiken, gebruikt u
de modem die al op de computer is aangesloten; dit programma werkt niet via de modem van het product.
Ondersteunde telefoondiensten - analoog
Het HP PageWide product is een analoog apparaat dat niet compatibel is met alle digitale
telefoonomgevingen (tenzij een digitaal-analoogomzetter wordt gebruikt). HP garandeert geen
compatibiliteit van het apparaat met digitale omgevingen of digitaal-analoogomzetters.
Ondersteunde telefoondiensten - digitaal
Hoewel HP producten niet zijn ontworpen om te werken met DSL-, PBX-, ISDN-lijnen of VoIP-diensten, werken
deze wel met de juiste instellingen en apparatuur.
OPMERKING: HP adviseert om de installatieopties met DSL, PBX, ISDN en VoIP te bespreken met uw
serviceprovider.
DSL
Een DSL-aansluiting (Digital Subscriber Line) gebruikt digitale technologie via standaard koperen
telefoonlijnen. Dit product is niet direct compatibel met die digitale signalen. Tijdens de installatie van de
DSL-lijn kan echter het signaal worden gesplit, zodat een deel van de bandbreedte wordt gebruikt voor het
verzenden van analoge signalen (voor spraak en fax) en de resterende bandbreedte voor het verzenden van
digitale gegevens.
108 Hoofdstuk 8 Faxen
NLWW
OPMERKING: Niet alle faxapparatuur is compatibel met DSL-services. HP garandeert niet dat het product
compatibel is met alle DSL-servicelijnen of -providers.
Een typische DSL-modem gebruikt een filter om de DSL-modemcommunicatie met een hogere frequentie te
scheiden van analoge telefoon- en faxmodemcommunicatie met een lagere frequentie te scheiden. Een filter
is vaak nodig voor analoge telefoon- en faxproducten die op een telefoonlijn van een DSL-modem zijn
aangesloten. De DSL-provider biedt deze filter doorgaans aan. Neem contact op met de DSL-provider voor
meer informatie of hulp.
PBX
Het product is een analoog apparaat dat niet compatibel is met alle digitale telefoonomgevingen. Digitaalanaloogfilters of -omzetters zijn mogelijk nodig voor faxfunctionaliteit. Als er zich in een PBX-omgeving
faxproblemen voordoen, moet u mogelijk contact opnemen met de PBX-provider voor hulp. HP garandeert
geen compatibiliteit van het apparaat met digitale omgevingen of digitaal-analoogomzetters.
Neem contact op met de PBX-provider voor meer informatie of hulp.
ISDN
Het product is een analoog apparaat dat niet compatibel is met alle digitale telefoonomgevingen. Digitaalanaloogfilters of -omzetters zijn mogelijk nodig voor faxfunctionaliteit. Als er zich in een ISDN-omgeving
faxproblemen voordoen, moet u mogelijk contact opnemen met de ISDN-provider voor hulp. HP garandeert
geen compatibiliteit van het apparaat met digitale ISDN-omgevingen of digitaal-analoogomzetters.
VoIP
VoIP-services (Voice over Internet Protocol) zijn vaak niet compatibel met faxapparatuur, tenzij de provider
nadrukkelijk aangeeft dat fax over IP-services worden ondersteund.
Als u problemen ondervindt met het laten functioneren van een fax in een VoIP-netwerk, controleert u of dat
alle kabels en instellingen juist zijn. Het verlagen van de faxsnelheidsinstelling zorgt er mogelijk voor dat het
product een fax via een VoIP-netwerk kan verzenden.
Als de VoIP-provider een 'Pass Through'-verbindingsmodus aanbiedt, zorgt deze voor betere faxprestaties via
VoIP. Als de provider bovendien 'comfort noise' aan de lijn heeft toegevoegd, kunnen faxprestaties worden
verbeterd door deze functie uit te schakelen.
Als de faxproblemen voortduren, neemt u contact op met de VoIP-provider.
NLWW
Fax instellen 109
Faxinstellingen configureren
Instellingen voor het versturen van faxen
●
Pauzes of signaalonderbrekingen instellen
●
Een kiesvoorvoegsel instellen
●
Kiezen met toon of puls instellen
●
Automatisch opnieuw kiezen en de tijd tussen opnieuw kiezen instellen
●
Instelling voor licht/donker wijzigen
●
De standaardresolutie instellen
●
Voorbladsjablonen gebruiken
Pauzes of signaalonderbrekingen instellen
U kunt pauzes invoeren in faxnummers die u invoert. Pauzes zijn vaak vereist wanneer u een internationaal
nummer kiest of wanneer u verbinding maakt met een buitenlijn. Om toegang te krijgen tot deze symbolen,
raakt u op het toetsenblok het teken * aan.
Speciaal symbool
Knop
Beschrijving
Pauze voor kiestoon
De knop W is beschikbaar op het toetsenblok van het bedieningspaneel om een
faxnummer in te voeren. Dit teken zorgt dat het apparaat op een kiestoon
wacht voordat de rest van het telefoonnummer wordt gekozen.
Hookflash
De knop R is beschikbaar op het toetsenblok van het bedieningspaneel om een
faxnummer in te voeren. Met dit teken voegt het apparaat een korte
signaalonderbreking toe.
Een kiesvoorvoegsel instellen
Een kiesvoorvoegsel bestaat uit een groep cijfers die automatisch worden gekozen vóór elk faxnummer dat u
kiest via het bedieningspaneel of de software. U kunt maximaal 50 cijfers voor een kiesvoorvoegsel invoeren.
De standaardinstelling is Uit. U kunt deze instelling bijvoorbeeld inschakelen en een voorvoegsel invoeren als
u een nummer, zoals een 9, moet kiezen om toegang te krijgen tot een telefoonlijn buiten uw bedrijf. Als deze
instelling is ingeschakeld en u een faxnummer wilt kiezen zonder het kiesvoorvoegsel te gebruiken, kunt u dit
nummer handmatig kiezen.
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Faxinstellingen en vervolgens Voorkeuren aan.
4.
Raak Kiesvoorvoegsel aan en schakel deze functie in.
5.
Gebruik het toetsenblok om het voorvoegsel in te voeren en raak vervolgens de knop Gereed aan. U kunt
cijfers, pauzes en kiessymbolen invoeren.
110 Hoofdstuk 8 Faxen
aan.
NLWW
Kiezen met toon of puls instellen
Gebruik deze procedure om de modus toonkiezen of pulskiezen op het product in te stellen. De
standaardinstelling is Toon. Wijzig deze instelling niet tenzij u zeker weet dat uw telefoonlijn niet geschikt is
voor toonkiezen.
OPMERKING:
De optie pulskeuze is niet beschikbaar in alle landen of regio's.
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Faxinstellingen en vervolgens Voorkeuren aan.
4.
Raak Type kiestoon en vervolgens Toon of Puls aan.
aan.
Automatisch opnieuw kiezen en de tijd tussen opnieuw kiezen instellen
Als het product een fax niet kon verzenden omdat het ontvangende faxapparaat niet antwoordde of bezet
was, probeert het product opnieuw te kiezen op basis van de instellingen van de opties Opnieuw kiezen bij in
gesprek, Opnieuw kiezen bij geen antwoord en Opnieuw kiezen bij verbindingsproblemen.
De optie Opnieuw kiezen bij in gesprek instellen
Als deze optie is ingeschakeld, kiest het product automatisch opnieuw als de lijn bezet is. De fabrieksinstelling
van deze optie is Aan .
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Faxinstellingen en vervolgens Voorkeuren aan.
4.
Raak Autom. opnieuw kiezen en vervolgens Opn. kiezen bij in gespr. aan om deze optie in te schakelen.
aan.
De optie Opnieuw kiezen bij geen antwoord instellen
Als deze optie is ingeschakeld, kiest het product automatisch opnieuw als het ontvangende faxapparaat niet
antwoordt. De fabrieksinstelling van deze optie is Uit.
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Faxinstellingen en vervolgens Voorkeuren aan.
4.
Raak Autom. opnieuw kiezen en vervolgens Opn. kiezen bij gn antwd aan om deze optie in te schakelen.
aan.
De optie Opnieuw kiezen bij verbindingsprobleem instellen
Als deze optie is ingeschakeld, kiest het product automatisch opnieuw als er een verbindingsprobleem is
opgetreden. De fabrieksinstelling van deze optie is Aan .
NLWW
Faxinstellingen configureren 111
OPMERKING: De functie Opnieuw kiezen na verbindingsprobleem is alleen beschikbaar bij de methoden
Scannen en faxen, Fax later verzenden of Fax uitzenden.
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Faxinstellingen en vervolgens Voorkeuren aan.
4.
Raak Autom. opnieuw kiezen en vervolgens Verbindingsprob. opnieuw kiezen aan om deze optie in te
schakelen.
aan.
Instelling voor licht/donker wijzigen
Deze instelling bepaalt hoe licht of donker uitgaande faxen worden verzonden.
De standaardinstelling voor licht/donker wordt normaal gesproken toegepast voor items die worden gefaxt.
De schuifbalk is standaard ingesteld in het midden.
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
2.
Raak op het scherm het pictogram Nu verzenden aan en volg de instructies op het scherm.
3.
Raak op het toetsenblok
4.
Raak Lichter/donkerder: en en sleep vervolgens de schuifregelaar om de helderheid te verhogen of
verlagen.
aan.
De standaardresolutie instellen
OPMERKING: Door de resolutie te vergroten, vergroot u ook de faxgrootte. Grotere faxen veroorzaken
langere verzendtijden en hierdoor zou het beschikbare productgeheugen kunnen worden overschreden.
Gebruik deze procedure om de standaardresolutie voor alle faxtaken te wijzigen in een van de volgende
instellingen:
●
Standaard: Bij deze instelling is de kwaliteit het laagst en de verzendtijd het kortst.
●
Fijn: Bij deze instelling is de resolutie van een hogere kwaliteit dan bij Standaard, welke doorgaans
gebruikelijk is voor tekstdocumenten.
●
Zeer fijn: Deze instelling kan het beste worden gebruikt voor documenten met zowel tekst als
afbeeldingen. De overdrachtssnelheid is lager dan bij de instelling Fijn.
●
Foto: deze instelling kan het beste worden gebruikt voor documenten met afbeeldingen.
De standaardfabrieksinstelling voor resolutie is Fijn.
De standaardresolutie instellen
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
2.
Raak op het scherm het pictogram Nu verzenden aan en volg de instructies op het scherm.
3.
Raak op het toetsenblok
4.
Raak Resolutie en vervolgens een van de opties aan.
112 Hoofdstuk 8 Faxen
aan.
NLWW
Voorbladsjablonen gebruiken
Er zijn verschillende voorbladsjablonen voor zakelijke en persoonlijke faxberichten beschikbaar in het
softwareprogramma HP Digital Fax.
OPMERKING:
bewerken.
U kunt voorbladsjablonen niet aanpassen, maar u kunt wel de velden in de sjablonen
Instellingen voor het ontvangen van faxen
●
Fax doorsturen instellen
●
Faxnummers blokkeren of de blokkering ervan opheffen
●
Het aantal keren rinkelen voor antwoorden instellen
●
Specifiek belsignaal instellen
●
Automatische verkleining voor binnenkomende faxen gebruiken
●
Het faxgeluidsvolume instellen
●
Stempelen van faxen instellen
Fax doorsturen instellen
U kunt uw product zo instellen dat deze binnenkomende faxen doorstuurt naar een ander faxnummer. Als de
fax bij uw product aankomt, wordt deze in het geheugen opgeslagen. Het product kies vervolgens het
opgegeven faxnummer en verzendt de fax. Als het product een fax niet kan doorsturen vanwege een fout
(bijvoorbeeld als het nummer bezet is) en herhaalde pogingen om opnieuw te kiezen zijn mislukt, drukt het
product de fax af.
Als er te weinig geheugen is tijdens het ontvangen van een fax, wordt de faxontvangst gestopt en worden
uitsluitend die pagina's of delen van pagina's doorgestuurd die in het geheugen zijn opgeslagen.
Als u de faxdoorstuurfunctie gebruikt, moet het product (en niet de computer) de faxen ontvangen en moet
de antwoordmodus zijn ingesteld op Automatisch.
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Faxinstellingen en vervolgens Voorkeuren aan.
4.
Raak Fax doorsturen en vervolgens Aan (Afdrukn & doorsturn) of Aan (doorsturen) aan.
5.
Voer met het toetsenblok het faxdoorstuurnummer in en raak vervolgens Gereed aan.
aan.
Faxnummers blokkeren of de blokkering ervan opheffen
OPMERKING: Het blokkeren van faxen wordt alleen ondersteund wanneer de functie Beller-id wordt
ondersteund.
Als u geen faxen van bepaalde personen of bedrijven wilt ontvangen, kunt u maximaal 30 faxnummers
blokkeren vanaf het bedieningspaneel. Wanneer u een fax ontvangt van een faxnummer dat is geblokkeerd,
verschijnt op het scherm van het bedieningspaneel een blokkeringsbericht en wordt de fax niet afgedrukt en
niet opgeslagen in het geheugen. Faxen van geblokkeerde faxnummers worden wel in de
NLWW
Faxinstellingen configureren 113
faxactiviteitenlogboek opgenomen, met de vermelding 'verwijderd'. U kunt de blokkering van faxnummers
per nummer of allemaal tegelijk opheffen.
OPMERKING:
De verzender van een geblokkeerde fax ontvangt geen melding van de mislukte fax.
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Faxinstellingen en vervolgens Voorkeuren aan.
4.
Raak Blokkeren ongewenste faxen en vervolgens
5.
Voer met het toetsenblok het te blokkeren faxnummer is en raak Toevoegen aan.
aan.
aan.
Het aantal keren rinkelen voor antwoorden instellen
Als de antwoordmodus is ingesteld op Automatisch, bepaalt de instelling Keren rinkelen voor antwoord van
het product hoe vaak de telefoon overgaat bij een inkomende oproep.
Als het apparaat is aangesloten op een lijn waarop zowel faxen als telefoongesprekken binnenkomen (een
gedeelde lijn) en waarop ook een antwoordapparaat is aangesloten, moet het aantal belsignalen mogelijk
worden aangepast. Het aantal belsignalen voor het apparaat moet hoger zijn dan voor het
antwoordapparaat. Zo worden inkomende gesprekken beantwoord met het antwoordapparaat en kan een
bericht worden opgenomen als het om een normaal telefoongesprek gaat. Als de oproep door het
antwoordapparaat wordt beantwoord, worden eventuele faxtonen door het apparaat herkend en worden
faxoproepen automatisch beantwoord door het apparaat.
De standaardinstelling voor Keren rinkelen voor antwoord is vijf keer voor alle landen/regio's.
Gebruik de volgende tabel om het te gebruiken aantal keren rinkelen voor antwoord te bepalen.
Type telefoonlijn
Aanbevolen instelling voor aantal belsignalen
Speciale faxlijn (ontvangt alleen faxoproepen)
Stel het aantal keer overgaan in op een getal binnen de
getallenreeks die op het bedieningspaneel wordt getoond. (Het
maximum aantal belsignalen varieert per land/regio)
Een lijn met twee gescheiden nummers en een belsignaalservice
Een of twee keer rinkelen. (Als u een antwoordapparaat hebt of
een voicemailservice op uw computer voor het andere
telefoonnummer, controleert u of het product is ingesteld op een
hoger aantal keer overgaan dan het antwoordsysteem. Gebruik
ook de functie om herkenbare belsignalen in te stellen zodat u
makkelijk kunt differentiëren tussen binnenkomende
telefoongesprekken en faxberichten.)
Gedeelde lijn (waar zowel fax- als telefoonverkeer op
binnenkomt) waar alleen een telefoon is aangesloten
Vijf keer rinkelen of meer.
Een gedeelde lijn (waar zowel fax- als telefoonverkeer op
binnenkomt) en waarop een antwoordapparaat of
computervoicemail is aangesloten
Twee keer vaker overgaan dan het antwoordapparaat of de
computervoicemail.
114 Hoofdstuk 8 Faxen
NLWW
Het aantal keer rinkelen voor antwoord instellen
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Faxinstellingen en vervolgens Voorkeuren aan.
4.
Raak Keren rinkln voor antwrd aan.
5.
Selecteer het aantal belsignalen en raak vervolgens Gereed aan.
aan.
Specifiek belsignaal instellen
Belpatronen of specifieke belsignalen zijn beschikbaar bij sommige plaatselijke telefoonmaatschappijen. Met
deze service kunt u meer dan één telefoonnummer toewijzen aan dezelfde lijn. Elk telefoonnummer heeft een
uniek belpatroon, zodat u telefoongesprekken en faxberichten kunt beantwoorden.
Als u zich aanmeldt voor een belpatroonservice bij een telefoonmaatschappij, moet u het product instellen
om bij het juiste belpatroon te beantwoorden. Niet alle landen/regio's ondersteunen unieke belpatronen.
Neem contact op met de telefoonmaatschappij om te bepalen of deze service beschikbaar is in uw land/regio.
OPMERKING: Als u geen belpatroonservice hebt en de belpatrooninstellingen wijzigt in iets anders dan de
standaardinstellingen (Alle standaardringen), kan het product mogelijk geen faxen ontvangen.
De instellingen zijn als volgt:
●
Detectie belpatroon: schakel de functie voor belpatroonherkenning van het apparaat in of uit.
●
Alle standaardringen: het apparaat beantwoordt alle oproepen die via de telefoonlijn binnenkomen.
●
Enkelvoudig: het apparaat beantwoordt alle oproepen met een enkelvoudig belpatroon.
●
Dubbel: het apparaat beantwoordt alle oproepen met een dubbel belpatroon.
●
Drievoudig: het apparaat beantwoordt alle oproepen met een drievoudig belpatroon.
●
Dubbel en drievoudig: het apparaat beantwoordt alle oproepen met een dubbel of drievoudig
belpatroon.
Specifiek belsignaal instellen
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Faxinstellingen en vervolgens Voorkeuren aan.
4.
Raak Specifiek belsignaal, Ja en vervolgens de naam van de optie aan.
aan.
Automatische verkleining voor binnenkomende faxen gebruiken
De fabrieksinstelling voor automatische verkleining van inkomende faxen is Aan .
NLWW
Faxinstellingen configureren 115
Wanneer de optie Stempelen is ingeschakeld, kunt u het beste de optie voor automatische verkleining
inschakelen. Zo worden inkomende faxen enigszins verkleind, zodat het stempel niet op twee pagina's wordt
afgedrukt.
OPMERKING:
de lade.
Zorg ervoor dat het standaardformaat van het papier overeenkomt met het papierformaat in
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Faxinstellingen en vervolgens Voorkeuren aan.
4.
Raak Automatische verkleining aan en schakel deze functie in.
aan.
Het faxgeluidsvolume instellen
U stelt het volume van de faxgeluiden in op het bedieningspaneel.
Stempelen van faxen instellen
Het product drukt de identificatiegegevens van de afzender af aan de bovenzijde van elke ontvangen fax. U
kunt ook inkomende faxen stempelen met uw eigen kopregelgegevens om de datum en tijd te bevestigen
waarop de fax is ontvangen. De standaardfabrieksinstelling voor Stempelen van faxen is Uit.
OPMERKING:
Deze optie is alleen van toepassing om ontvangen faxen die het product afdrukt.
Als u de instelling Stempelen van faxen inschakelt, wordt het paginaformaat mogelijk vergroot waardoor het
product een tweede pagina moet afdrukken.
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Faxinstellingen en vervolgens Voorkeuren aan.
4.
Raak Stempelen aan om deze functie in of uit te schakelen.
116 Hoofdstuk 8 Faxen
aan.
NLWW
Een faxbericht verzenden
●
Een fax verzenden vanaf het bedieningspaneel
●
Snelkiescombinaties en kiesgroepvermeldingen gebruiken
●
Een standaardfax vanaf de computer verzenden
●
Een fax verzenden vanuit de software
●
Een fax verzenden met handsfree kiezen
●
Een fax verzenden met behulp van het printergeheugen
Een fax verzenden vanaf het bedieningspaneel
1.
Plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner of met de
bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer.
Zie De scanner vullen of De automatische documentinvoer vullen voor meer informatie.
NLWW
2.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
3.
Voer een van de volgende bewerkingen uit:
●
Om de fax nu te verzenden, raakt u het pictogram Nu verzenden aan en volgt u de instructies op
het scherm.
●
Om de fax later te verzenden, raakt u het pictogram Later verzenden aan, volgt u de instructies op
het scherm en stelt u de faxtijd in.
4.
Voer het faxnummer in met het toetsenblok.
5.
Raak Zwart/wit of Kleur aan.
Een faxbericht verzenden 117
Snelkiescombinaties en kiesgroepvermeldingen gebruiken
Zie voor meer informatie over snelkiesnummers Het telefoonboek gebruiken.
1.
Plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner of met de
bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer.
Zie De scanner vullen of De automatische documentinvoer vullen voor meer informatie.
2.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
3.
Voer een van de volgende bewerkingen uit:
4.
●
Om de fax nu te verzenden, raakt u het pictogram Nu verzenden aan en volgt u de instructies op
het scherm.
●
Om de fax later te verzenden, raakt u het pictogram Later verzenden aan, volgt u de instructies op
het scherm en stelt u de faxtijd in.
Raak op het toetsenblok
aan en voer een van de volgende bewerkingen uit:
●
Raak voor individuele snelkiesnummer
●
Raak voor kiesgroepvermeldingen
aan.
aan.
5.
Raak de naam van de te gebruiken individuele vermelding of groepsvermelding aan en raak Selecteren
aan.
6.
Raak Zwart/wit of Kleur aan.
Een standaardfax vanaf de computer verzenden
U kunt een document op uw computer verzenden als fax, zonder een kopie af te drukken en vanaf de printer
te faxen.
OPMERKING: Faxen die op deze manier vanaf uw computer worden verzonden, gebruiken de faxverbinding
van de printer, niet uw internetverbinding of computermodem. Zorg er daarom voor dat uw printer is
aangesloten op een werkende telefoonlijn en dat de faxfunctie is ingesteld en goed werkt.
Om deze functie te gebruiken moet u de printersoftware installeren met het installatieprogramma van
123.hp.com/pagewide (aanbevolen) of vanaf de HP software-cd die werd geleverd bij de printer.
Een standaardfax vanaf de computer verzenden (Windows)
1.
Open het document dat u wilt faxen op uw computer.
2.
Klik in het menu Bestand van het softwareprogramma op Afdrukken.
3.
Selecteer in de lijst Naam de printer met het woord 'fax' in de naam.
4.
Om instellingen te wijzigen (zoals Afdrukstand, Paginavolgorde, Pagina's per blad), klikt u op de knop of
koppeling waarmee het dialoogvenster Eigenschappen wordt geopend.
Afhankelijk van uw softwaretoepassing heeft deze knop of koppeling de naam Eigenschappen , Opties,
Installatie van de printer, Printereigenschappen, Printer of Voorkeuren instellen.
5.
Nadat u instellingen hebt gewijzigd, klikt u op OK .
118 Hoofdstuk 8 Faxen
NLWW
6.
Klik op Afdrukken of OK .
7.
Geef het faxnummer en andere informatie voor de ontvanger op, wijzig eventuele instellingen voor de
fax (zoals het selecteren om het document te verzenden als zwart/wit-fax of als kleurenfax en klik
vervolgens op Fax verzenden. De printer begint het faxnummer te vormen en het document te faxen.
Een standaardfax vanaf de computer verzenden (OS X)
1.
Open het document dat u wilt faxen op uw computer.
2.
Klik in het menu Bestand van het softwareprogramma op Afdrukken.
3.
Selecteer de printer met '(Fax)' in de naam.
4.
Selecteer Faxgegevens in het pop-upmenu.
OPMERKING: Als het pop-upmenu niet wordt weergegeven, klikt u op het openklapdriehoekje naast
Printerselectie.
5.
Voer het faxnummer en andere informatie in de toepasselijke vakjes in.
TIP: Als u een kleurenfax wilt versturen, selecteert u Faxopties in het pop-upmenu en klikt u daarna
op Kleur.
6.
Selecteer eventuele andere gewenste faxopties en klik vervolgens op Fax. Het faxnummer wordt
gedraaid en het document wordt gefaxt.
Een fax verzenden vanuit de software
De volgende informatie biedt algemene instructies voor het verzenden van faxen vanuit de software die met
het product is meegeleverd. Alle andere softwaregerelateerde onderwerpen worden behandeld in de
helpfunctie van de software, die kan worden geopend in het menu Help in het softwareprogramma.
U kunt elektronische documenten vanaf een computer faxen als aan de volgende vereisten wordt voldaan:
●
Het product is rechtstreeks verbonden met de computer of een netwerk waarin de computer zich
bevindt.
●
Open de productsoftware die op de computer is geïnstalleerd.
●
Het besturingssysteem van de computer wordt door dit product ondersteund.
Een fax verzenden vanuit de software
1.
Open HP Printerhulp. Zie HP Printerhulp openen voor meer informatie.
2.
Klik op het tabblad Afdruk., scan., fax. op het tabblad Fax.
3.
Klik op het pictogram Een fax verzenden om de faxsoftware te openen.
4.
Plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner of met de
bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer.
Zie De scanner vullen of De automatische documentinvoer vullen voor meer informatie.
5.
NLWW
Voer een ontvanger in of selecteer een ontvanger in het adresboek.
Een faxbericht verzenden 119
6.
Klik op de knop Voorblad toevoegen en vervolgens op Scan toevoegen om het document op de
scannerglasplaat te scannen en toe te voegen aan de faxtaak.
7.
Klik op de knop Fax verzenden om de fax te verzenden.
Een fax verzenden met handsfree kiezen
Als u een fax verzendt met behulp van handsfree kiezen, kunt u de kiestonen, telefonische aanwijzingen en
andere geluiden horen via de luidsprekers op de printer. Hierdoor kunt u reageren op aanwijzingen tijdens het
kiezen en de kiessnelheid zelf bepalen.
OPMERKING:
Zorg dat het geluid hard genoeg is om de kiestoon te horen.
TIP: Indien u een belkaart gebruikt en uw PIN-code niet snel genoeg invoert, kan de printer te snel beginnen
met het sturen van faxtonen en ervoor zorgen dat uw PIN-code niet wordt herkend door de belkaartdienst.
Als dat het geval is, maakt u een telefoonboekcontact maken om de PIN-code voor u belkaart op te slaan.
1.
Plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner of met de
bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer.
Zie De scanner vullen of De automatische documentinvoer vullen voor meer informatie.
2.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
3.
Raak op het scherm het pictogram Nu verzenden aan en volg de instructies op het scherm.
4.
Raak Zwart/wit of Kleur aan.
5.
Als u de kiestoon hoort, voert u het nummer in met behulp van het toetsenbord op het bedieningspaneel
van de printer.
6.
Volg de eventuele aanwijzingen op het scherm.
TIP: Als u een belkaart gebruikt om een fax te verzenden en u uw PIN-code als een
telefoonboekcontact hebt opgeslagen, kunt u, op het moment dat naar uw PIN-code wordt gevraagd, op
drukken om het telefoonboekcontact waaronder u uw PIN-code hebt opgeslagen, te selecteren.
Uw fax wordt verzonden als het ontvangende faxapparaat reageert.
Een fax verzenden met behulp van het printergeheugen
U kunt een zwart-witfax naar het geheugen scannen en vervolgens de fax vanuit het geheugen verzenden.
Deze functie is handig wanneer het faxnummer dat u probeert te bereiken bezet of tijdelijk niet beschikbaar
is. De originelen worden door de printer in het geheugen gescand. Als er een verbinding met het ontvangende
faxapparaat tot stand is gebracht, worden de originelen verzonden. Als de pagina's door de printer in het
geheugen zijn gescand, kunt u de originelen direct uit de lade van de documentinvoerlade of van de glasplaat
van de scanner halen.
OPMERKING:
U kunt alleen een zwart-witfax vanuit het geheugen verzenden.
De methode Scannen en faxen inschakelen
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
120 Hoofdstuk 8 Faxen
aan.
NLWW
3.
Raak Faxinstellingen en vervolgens Voorkeuren aan.
4.
Raak Scan- en faxmethode aan en schakel deze optie in.
Een faxbericht verzenden met behulp van het printergeheugen
1.
Zorg ervoor dat Scan- en faxmethode is ingeschakeld.
2.
Plaats uw origineel met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat van de scanner of met de
bedrukte zijde naar boven in de automatische documentinvoer.
Zie De scanner vullen of De automatische documentinvoer vullen voor meer informatie.
3.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
4.
Raak op het scherm het pictogram Nu verzenden aan en volg de instructies op het scherm.
5.
Gebruik het toetsenblok om het faxnummer in te voeren of selecteer een nummer in het telefoonboek.
6.
Raak Zwart/wit of Kleur aan.
De printer scant de originelen naar het geheugen en de fax wordt verzonden als het ontvangende
faxapparaat beschikbaar is.
NLWW
Een faxbericht verzenden 121
Een faxbericht ontvangen
●
Een fax handmatig ontvangen
●
Faxgeheugen
Een fax handmatig ontvangen
Als u aan de telefoon bent, kan de persoon met wie u spreekt u een fax sturen terwijl u nog verbonden bent. U
kunt de handset opnemen om te praten of om te luisteren of er faxtonen weerklinken.
U kunt handmatig faxen ontvangen van een telefoon die rechtstreeks is aangesloten op de faxpoort aan de
achterzijde van het product.
1.
Controleer of de printer is ingeschakeld en of er papier in de hoofdlade is geplaatst.
2.
Verwijder eventuele originelen uit de documentinvoerlade.
3.
Voer een van de volgende bewerkingen uit:
●
Stel de instelling Keren rinkln voor antwrd in op een hoge waarde zodat u de binnenkomende
oproepen kunt beantwoorden voordat de printer de oproep beantwoordt.
●
Schakel deinstelling Automatisch antwoorden uit zodat de printer niet automatisch
binnenkomende oproepen beantwoordt.
4.
Als u momenteel een gesprek voert met de verzender, zegt u tegen de verzender dat Start moet worden
ingedrukt op hun faxapparaat.
5.
Als u bij een verzendend faxapparaat faxtonen hoort, raakt u op het bedieningspaneel de
toepassingsmap Fax aan.
6.
Raak Verzenden en ontvangen en vervolgens Nu ontvangen aan.
7.
Zodra de printer de fax begint te ontvangen, kunt u de telefoon ophangen of aan de lijn blijven. De
telefoonlijn is tijdens de faxtransmissie stil.
Faxgeheugen
Het NAND-geheugen beschermt het product tegen gegevensverlies bij een stroomstoring. In het NANDgeheugen kunnen gegevens jarenlang worden bewaard zonder dat het faxapparaat hoeft te zijn ingeschakeld.
Het apparaat slaat ongeveer 10 MB geheugen op. Geheugen van ongeveer 500 zwart-wit A4-pagina's met
standaardresolutie, gebaseerd op ITU-T-testafbeelding nr. 1 bij standaardresolutie). Complexere pagina's of
hogere resoluties vereisen meer tijd en geheugen.
Een fax opnieuw afdrukken
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
2.
Raak Opnieuw afdrukken aan.
3.
Raak de vermelding van de opnieuw af te drukken fax aan.
Faxen verwijderen uit geheugen
Gebruik deze procedure alleen als u vermoedt dat iemand anders toegang heeft tot uw apparaat en mogelijk
faxen uit het geheugen opnieuw probeert af te drukken.
122 Hoofdstuk 8 Faxen
NLWW
LET OP: Naast het wissen van het geheugen voor opnieuw afdrukken, worden met deze procedure ook
faxen gewist die momenteel worden verzonden, niet-verzonden faxen die opnieuw moeten worden
verzonden, faxen die zijn ingepland om later te worden verzonden en faxen die niet zijn afgedrukt of
doorgestuurd.
NLWW
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Faxinstallatie aan en vervolgens Faxhulpprogramma's.
4.
Tik op Faxlogboek / geheugen wissen/
aan.
Een faxbericht ontvangen 123
Het telefoonboek gebruiken
U kunt faxnummers die u regelmatig gebruikt (maximaal 75 vermeldingen), opslaan als individuele
faxnummers of als andere faxnummervermeldingen in het telefoonboek.
Individuele snelkiesnummers instellen en bewerken
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
2.
Raak op het scherm het pictogram Nu verzenden aan en volg de instructies op het scherm.
3.
Raak op het toetsenblok
4.
Raak
5.
Voer het faxnummer van de contactpersoon in en raak Gereed aan.
6.
Druk op Toevoegen.
en vervolgens
aan.
aan, voer de naam van de contactpersoon in en raak vervolgens Gereed aan.
Kiesgroepvermeldingen instellen en bewerken
1.
Stel een individuele vermelding in voor elk faxnummer dat u in de groep wilt gebruiken. (Zie voor meer
informatie Individuele snelkiesnummers instellen en bewerken.)
2.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
3.
Raak op het scherm het pictogram Nu verzenden aan en volg de instructies op het scherm.
4.
Raak op het toetsenblok
5.
Raak
6.
Raak Aantal leden aan, selecteer elke individuele vermelding aan die u aan de groep wilt toevoegen en
raak Selecteren aan.
7.
Druk op Maken.
en vervolgens
aan.
aan, voer de naam van de groep in en raak vervolgens Gereed aan.
Snelkiesnummers verwijderen
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
2.
Raak op het scherm het pictogram Nu verzenden aan en volg de instructies op het scherm.
3.
Raak op het toetsenblok
4.
Raak
5.
Raak Verwijderen en vervolgens Ja aan.
124 Hoofdstuk 8 Faxen
en vervolgens
aan.
en de te verwijderen vermelding aan.
NLWW
Rapporten gebruiken
U kunt de printer zodanig instellen dat foutrapporten en bevestigingsrapporten automatisch worden
afgedrukt voor elk faxbericht dat u verzendt en ontvangt. U kunt indien gewenst ook handmatig
systeemrapporten afdrukken. Deze rapporten bieden nuttige systeeminformatie over de printer.
Standaard is de printer zodanig ingesteld dat er alleen een rapport wordt afgedrukt als zich een probleem
voordoet bij het verzenden of ontvangen van een fax. Na het verzenden van een faxbericht verschijnt er kort
een bericht op het scherm van het bedieningspaneel met de mededeling dat het faxbericht goed is
verzonden.
OPMERKING:
●
Als de rapporten niet leesbaar zijn, kunt u de geschatte cartridgeniveaus controleren vanuit het
bedieningspaneel of de HP software. Zie Geschatte cartridgeniveaus controleren voor meer informatie.
●
Waarschuwingen en indicatorlampjes voor het cartridgeniveau bieden uitsluitend schattingen om te
kunnen plannen. Wanneer u een waarschuwing voor een laag cartridgeniveau krijgt, overweegt u om
een vervangende cartridge klaar te houden om eventuele afdrukvertragingen te vermijden. U hoeft de
cartridges pas te vervangen als de printer hierom vraagt.
●
Controleer of de printkoppen en cartridges in goede staat verkeren en goed zijn geïnstalleerd.
Dit gedeelte bevat de volgende onderwerpen:
●
Bevestigingsrapporten voor faxen afdrukken
●
Foutrapporten voor faxen afdrukken
●
Het faxlogboek afdrukken en bekijken
●
Het faxlogboek wissen
●
Druk de details van de laatste faxtransactie af.
●
Een rapport beller-ID's afdrukken
●
De belgeschiedenis weergeven
Bevestigingsrapporten voor faxen afdrukken
U kunt een bevestigingsrapport afdrukken als een fax is verzonden of als een fax is verzonden of ontvangen.
De standaardinstelling is Aan (Fax verzonden). Als deze functie is uitgeschakeld, wordt er na elke verzending
of ontvangst van een fax kort een bevestigingsbericht weergegeven op het bedieningspaneel.
Faxbevestiging inschakelen
NLWW
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
2.
Raak op het scherm het pictogram Faxinstellingen aan.
3.
Raak Rapporten en vervolgens Faxbevestiging aan.
4.
Raak een van de volgende opties aan om te selecteren.
Rapporten gebruiken 125
Instelling
Beschrijving
Uit
Er wordt geen bevestigingsrapport afgedrukt wanneer u faxberichten verzendt en ontvangt. Dit is
de standaardinstelling.
Aan (Fax verzenden)
Er wordt een bevestigingsrapport afgedrukt voor elke fax die u verzendt.
Aan (Fax ontvangen)
Er wordt een bevestigingsrapport afgedrukt voor elke fax die u ontvangt.
Aan (Fax verzenden en
ontvangen)
Er wordt een bevestigingsrapport afgedrukt voor elke fax die u verzendt of ontvangt.
Een faxafbeelding toevoegen aan het rapport
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
2.
Raak op het scherm het pictogram Faxinstellingen aan.
3.
Raak Rapporten en vervolgens Faxbevestiging aan.
4.
Raak Aan (Fax verzenden) aan om afbeeldingen van alleen verzonden faxen in het rapport op te nemen
of raak Aan (Fax verzenden en ontvangen) aan om afbeeldingen van zowel verzonden als ontvangen
faxen op te nemen.
5.
Raak Faxbevestiging met afbeelding aan.
Foutrapporten voor faxen afdrukken
U kunt de printer zodanig configureren dat er automatisch een rapport wordt afgedrukt als er tijdens de
transmissie of ontvangst een fout optreedt.
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
2.
Raak op het scherm het pictogram Faxinstellingen aan.
3.
Raak Rapporten en vervolgens Faxfoutrapporten aan.
4.
Raak een van de volgende aan om te selecteren.
Instelling
Beschrijving
Aan (Fax verzenden)
Afdrukken als er een fout optreedt bij het overbrengen. Dit is de standaardinstelling.
Aan (Fax ontvangen)
Afdrukken als er een fout optreedt bij het ontvangen.
Aan (Fax verzenden en
ontvangen)
Afdrukken als er een fout optreedt bij het faxen.
Uit
Er worden geen faxfoutrapporten afgedrukt.
Het faxlogboek afdrukken en bekijken
U kunt een logboek afdrukken met de faxen die door de printer zijn ontvangen en verzonden.
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Faxlogboeken aan en voer een van de volgende bewerkingen uit:
126 Hoofdstuk 8 Faxen
aan.
NLWW
4.
●
Raak voor verzonden faxen Logboeken voor verzonden faxen aan.
●
Raak voor ontvangen faxen Logboeken voor ontvangen faxen aan.
Raak Logboek afdrukken aan om te beginnen met afdrukken.
Het faxlogboek wissen
Als u het faxlogboek wist, worden ook alle faxen die in het geheugen zijn opgeslagen, verwijderd.
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
2.
Raak op het scherm het pictogram Faxinstellingen aan.
3.
Raak Hulpprogramma's en vervolgens Logboeken/geheugen aan.
Druk de details van de laatste faxtransactie af.
Het logboek Laatste transactie drukt de details af van de laatste faxtransactie. Details zijn onder andere het
faxnummer, het aantal pagina's en de faxstatus.
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
2.
Raak op het scherm het pictogram Faxinstellingen aan.
3.
Raak Rapporten en vervolgens Faxrapporten afdrukken aan.
4.
Druk op Log laatste transactie.
5.
Raak Afdrukken aan om te beginnen met afdrukken.
Een rapport beller-ID's afdrukken
U kunt een lijst afdrukken met faxnummers die de nummerherkenning heeft herkend
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
2.
Raak op het scherm het pictogram Faxinstellingen aan.
3.
Raak Rapporten en vervolgens Faxrapporten afdrukken aan.
4.
Raak Rapport Beller-ID's en vervolgens Afdrukken aan.
De belgeschiedenis weergeven
U kunt een lijst bekijken met alle oproepen die vanaf de printer werden gedaan.
OPMERKING:
NLWW
U kunt de oproepgeschiedenis niet afdrukken.
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
2.
Raak op het scherm het pictogram Faxinstellingen aan.
3.
Raak op het toetsenblok
en vervolgens
aan.
Rapporten gebruiken 127
9
Problemen oplossen
●
Controlelijst probleemoplossing
●
Informatiepagina's
●
Fabrieksinstellingen
●
Reinigingsprocedure
●
Papierstoringen en problemen met papieraanvoer
●
Cartridgeproblemen
●
Problemen met afdrukken
●
Scanproblemen
●
Faxproblemen
●
Verbindingsproblemen
●
Problemen met het draadloze netwerk
●
Problemen met de productsoftware (Windows)
●
Problemen met de productsoftware (OS X)
128 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
Controlelijst probleemoplossing
Volg deze stappen bij het oplossen van een probleem met het product.
●
Controleer of het product is ingeschakeld
●
Het bedieningspaneel controleren op foutmeldingen
●
De printerfunctionaliteit testen
●
De kopieerfunctionaliteit testen
●
Het verzendfunctionaliteit van faxen testen
●
Het ontvangstfunctionaliteit van faxen testen
●
Probeer een afdruktaak vanaf de computer te verzenden
●
De functionaliteit USB Plug-en-print testen
●
Factoren die de prestaties van het product beïnvloeden
Controleer of het product is ingeschakeld
1.
Als de aan/uit-knop niet brandt, drukt u hierop om het product in te schakelen.
2.
Als de aan/uit-knop niet lijkt te werken, controleert u of de netspanningskabel op zowel het product als
het stopcontact is aangesloten.
3.
Als het product nog steeds niet opstart, controleert u de voedingsbron door de netspanningskabel op
een ander stopcontact aan te sluiten.
Het bedieningspaneel controleren op foutmeldingen
Het bedieningspaneel moet de status Gereed aangeven. Als er een foutmelding wordt weergegeven, lost u de
fout op.
De printerfunctionaliteit testen
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Rapporten en vervolgens Printerstatusrapport aan om een testpagina af te drukken.
4.
Als het rapport niet wordt afgedrukt, controleert u of er zich papier in de lade bevindt en controleert u
het bedieningspaneel om te zien of er papier in het product is vastgelopen.
OPMERKING:
NLWW
aan.
Zorg ervoor dat het papier in de lade voldoet aan de specificaties voor dit product.
Controlelijst probleemoplossing 129
De kopieerfunctionaliteit testen
1.
Plaats de printerstatuspagina in de documentinvoer en maak een kopie. Als het papier niet
probleemloos door de documentinvoer gaat, moet u mogelijk de documentinvoerrollen en het
scheidingskussen reinigen. Zorg ervoor dat het papier voldoet aan de specificaties voor dit product.
2.
Plaats de printerstatuspagina op de scannerglasplaat en maak een kopie.
3.
Als de afdrukkwaliteit van de gekopieerde pagina's onacceptabel is, reinigt u de scannerglasplaat en de
kleine glasstrook.
Het verzendfunctionaliteit van faxen testen
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
2.
Raak op het scherm het pictogram Faxinstellingen aan.
3.
Raak Hulpprogramma's en vervolgens Faxtest uitvoeren aan.
Het ontvangstfunctionaliteit van faxen testen
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
2.
Raak op het scherm het pictogram Faxinstellingen aan.
3.
Raak Hulpprogramma's en vervolgens Faxtest uitvoeren aan.
4.
Gebruik een ander faxapparaat om een fax naar het product te verzenden.
5.
Controleer de faxinstellingen van het product en stel deze opnieuw in.
Probeer een afdruktaak vanaf de computer te verzenden
1.
Gebruik een tekstverwerkingsprogramma om een afdruktaak naar het product te verzenden.
2.
Als de taak niet wordt afgedrukt, controleert u of u de het juiste printerstuurprogramma hebt
geselecteerd.
3.
Verwijder de productsoftware en installeer deze opnieuw.
De functionaliteit USB Plug-en-print testen
1.
Kopieer een PDF-document of een JPEG-foto naar een USB-flashstation en plaats het USB-apparaat in
de poort aan de voorzijde van het product.
2.
Het menu Opties geheugenapparaat wordt geopend. Probeer het document of de foto af te drukken.
3.
Als er geen documenten worden vermeld, probeert u een ander type USB-flashstation.
Factoren die de prestaties van het product beïnvloeden
De tijd die nodig is om een taak af te drukken is van verschillende factoren afhankelijk:
●
Het softwareprogramma dat u gebruikt en de instellingen ervan
●
Het gebruik van speciaal papier (zoals dik papier en papier van een aangepast formaat)
●
De verwerkings- en downloadtijd van het product
130 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
NLWW
●
De complexiteit en de grootte van afbeeldingen
●
De snelheid van de gebruikte computer
●
De USB- of netwerkverbinding
●
Of het product in kleur of monochroom afdrukt
●
Het type USB-station, indien van toepassing
Controlelijst probleemoplossing 131
Informatiepagina's
Informatiepagina's bevinden zich in het geheugen van het product. Met deze pagina's kunt u problemen met
het product vaststellen en oplossen.
OPMERKING: Als de taal van het product niet juist is ingesteld tijdens de installatie, kunt u de taal
handmatig instellen, zodat de informatiepagina's in een van de ondersteunde talen worden afgedrukt. U kunt
de taal wijzigen via het menu Voorkeuren in het menu Installatie van het bedieningspaneel of via de
geïntegreerde webserver van HP.
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Rapporten aan om het menu weer te geven.
4.
Raak de de naam van het af te drukken rapport aan.
aan.
Menu-item
Beschrijving
Statusrapport printer
Hiermee wordt de status van de cartridge afgedrukt. Deze informatie bevat de volgende gegevens:
●
Geschatte resterende levensduur van de cartridge
OPMERKING: Waarschuwingen en indicatorlampjes voor het cartridgeniveau bieden uitsluitend
schattingen om te kunnen plannen. Wanneer u een waarschuwing voor een laag cartridgeniveau krijgt,
overweegt u om een vervangende cartridge klaar te houden om eventuele afdrukvertragingen te
vermijden. U hoeft de cartridges pas te vervangen als de printer hierom vraagt.
●
Geschat aantal resterende pagina's
●
Onderdeelnummers van HP inktcartridges
●
Aantal afgedrukte pagina's
●
Informatie over het bestellen van nieuwe HP inktcartridges en het recyclen van gebruikte HP
inktcartridges
Rapport voor afdrukkwaliteit
Hiermee wordt een pagina afgedrukt voor hulp bij het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit
Testrapport webtoegang
Hiermee worden de huidige configuratie-instellingen en diagnostische resultaten weergegeven van het lokale
netwerk, de gateway, het DNS, de proxy en de testserver. Dit rapport kan nuttig zijn bij het oplossen van
problemen met webtoegang.
Gebruikspagina
Hiermee wordt een overzicht weergegeven van het totale aantal pagina’s dat voor elk papierformaat door het
product is verwerkt. Hierbij wordt ook vermeld of deze in kleur of monochroom, enkel- of dubbelzijdig zijn
afgedrukt tezamen met een rapport van de paginatelling. Dit rapport is nuttig voor het verwerken van
contractfacturen.
Netwerkconfiguratiepagina
Hiermee wordt de status weergegeven voor:
●
Netwerkhardwareconfiguratie
●
Ingeschakelde functies
●
TCP/IP- en SNMP-gegevens
●
Netwerkstatistieken
●
Configuratie draadloos netwerk (alleen draadloze modellen)
132 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
Menu-item
Beschrijving
Gebeurtenislogbestand
Hiermee wordt een logboek afgedrukt met fouten en andere gebeurtenissen tijdens het gebruik van het
apparaat.
Faxrapporten
●
Faxbevestiging: Instellen of het apparaat een bevestigingsrapport moet afdrukken na het voltooien van
een faxtaak.
●
Foutrapport fax: Instellen of het apparaat een rapport moet afdrukken als een faxtaak is mislukt.
●
Laatste transactie: Een gedetailleerd rapport afdrukken van de laatst verzonden of ontvangen fax.
●
Faxlogboeken: De faxservice drukt de laatste 40 vermeldingen in het faxlogbestand af.
●
Snelkieslijst
●
Rapport Beller-ID's: Een lijst afdrukken van alle inkomende faxnummers
●
Rapport Geblokkeerde faxnummers: Een lijst afdrukken met telefoonnummers die zijn geblokkeerd voor
het verzenden van faxen naar dit apparaat.
PCL-lettertypenlijst
Hiermee wordt een lijst afgedrukt met alle geïnstalleerde PCL-lettertypen.
PCL6-lettertypenlijst
Hiermee wordt een lijst met alle geïnstalleerde PCL6-lettertypen afgedrukt
PS-lettertypenlijst
Hiermee wordt een lijst met alle geïnstalleerde PS-lettertypen afgedrukt
Fabrieksinstellingen
LET OP: Als u de standaardfabrieksinstellingen van het product herstelt, worden hiermee alle product- en
netwerkinstellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen en worden ook de faxkoppen, telefoonnummers
en opgeslagen faxen uit het product geheugen verwijderd. Met deze procedure worden ook het telefoonboek
voor faxen en opgeslagen pagina’s uit het geheugen verwijderd. Het product wordt hierna automatisch
opnieuw opgestart.
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Printeronderhoud en vervolgens Herstellen aan.
4.
Raak Fabrieksinstellingen herstellen en vervolgens Doorgaan aan.
aan.
Het product start automatisch opnieuw op.
NLWW
Fabrieksinstellingen 133
Reinigingsprocedure
●
Reinig de printkop
●
De scannerglasplaat en -strook reinigen
●
De oppakrollen en het scheidingskussen van de documentinvoer reinigen
●
Het aanraakscherm reinigen
Reinig de printkop
Tijdens het afdrukproces kunnen zich papier, inktresten en stofdeeltjes in het apparaat ophopen. Dit kan na
verloop van tijd problemen geven met de afdrukkwaliteit, bijvoorbeeld in de vorm van vlekken of vegen.
Dit product onderhoudt zichzelf automatisch door reinigingsprocedures uit te voeren waarbij de meeste van
deze problemen kunnen worden opgelost.
Voor problemen die het product niet automatisch kan oplossing gebruikt u de volgende procedure om de
printkop te reinigen.
OPMERKING: Bij deze procedure wordt inkt gebruikt om de printkop te reinigen. Gebruik de procedure alleen
om problemen met de afdrukkwaliteit op te lossen. Gebruik deze niet voor periodiek onderhoud.
TIP: Door het product juist uit te schakelen door middel van de aan/uit-knop aan de voorzijde van het
product, wordt voorkomen dat de printkop verstopt raakt en er zich problemen met de afdrukkwaliteit
voordoen.
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Printeronderhoud aan om een lijst met reinigings- en uitlijningsprocedures weer te geven.
4.
Raak Printkop reinigen niveau 1 aan en volg de instructies op het bedieningspaneel. Plaats indien nodig
papier in de gevraagde lade.
aan.
Er wordt langzaam een pagina door het apparaat gevoerd. Gooi de pagina weg wanneer het proces is
voltooid.
5.
Als de printkop nog steeds niet schoon is, raakt u Printkop reinigen niveau 2 aan en volgt u de instructies
op het bedieningspaneel. Als dat niet werkt, gaat u door met de volgende reinigingsprocedure. Ga indien
nodig de lijst met reinigingsprocedures af.
Er wordt langzaam een pagina door het apparaat gevoerd. Gooi de pagina weg wanneer het proces is
voltooid.
De scannerglasplaat en -strook reinigen
Na verloop van tijd verzamelt vuil zich op de scannerglasplaat en witte plastic binnenkant van de klep,
hetgeen slechtere prestaties kan veroorzaken. Volg de onderstaande procedure om de scannerglasplaat en
de witte plastic binnenkant van de klep te reinigen.
1.
Schakel het apparaat uit en koppel het netsnoer los van het apparaat.
2.
Open het deksel van de scanner.
134 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
3.
Reinig de scannerglasplaat en de witte plastic binnenkant van de klep met een zachte doek of een spons
die is bevochtigd met een niet-schurende glasreiniger.
LET OP: Gebruik geen schuurmiddelen, aceton, benzeen, ammonia, ethylalcohol of tetrachloorkoolstof
op enig deel van het product omdat deze het product kunnen beschadigen. Plaats geen vloeistof direct
op de glasplaat of achterplaat. Ze kunnen in het product lekken en deze beschadigen.
4.
Droog het glas en de witte plastic binnenkant met een zeemleren lap of cellulosespons om vlekken te
voorkomen.
5.
Sluit het netsnoer weer aan op het product en schakel het vervolgens in.
De oppakrollen en het scheidingskussen van de documentinvoer reinigen
Als de documentinvoer van het product probleem heeft met de papierverwerking, zoals storingen of bij het
invoeren van meerdere pagina's, reinigt u de rollen en het scheidingskussen van de documentinvoer.
NLWW
1.
Open de klep van de documentinvoer.
2.
Gebruik een vochtige, pluisvrije doek om beide oppakrollen en het scheidingskussen af te vegen en vuil
te verwijderen.
3.
Sluit de klep van de documentinvoer.
Reinigingsprocedure 135
Het aanraakscherm reinigen
Reinig het aanraakscherm als zich hierop vingerafdrukken of stof bevinden. Veeg het aanraakscherm
voorzichtig schoon met een schone, met water bevochtigde, pluisvrije doek.
LET OP: Gebruik alleen water. Oplos- of schoonmaakmiddelen kunnen het aanraakscherm beschadigen.
Giet of spuit geen water direct op het aanraakscherm.
Papierstoringen en problemen met papieraanvoer
Probeer deze stappen om problemen met de papierverwerking op te lossen.
Het product pakt geen papier op
Als het product geen papier oppakt uit de lade, probeert u deze oplossingen.
1.
Open het product en verwijder eventuele vastgelopen vellen papier.
2.
Plaats papier met het juiste formaat voor de taak in de lade.
3.
Controleer of de papiergeleiders zijn aangepast aan het papierformaat. Lijn de geleiders uit met de
papierformaatmarkeringen aan de onderkant van de lade.
4.
Verwijder de stapel papier uit de lade en buig deze, draai deze 180 draaien en sla deze om. Waaier het
papier niet uit. Plaats de stapel papier terug in de lade.
5.
Controleer het bedieningspaneel om te zien of het product nog wacht op uw erkenning van het verzoek
om papier handmatig in te voeren via lade 1, de multifunctionele lade aan de linkerkant van het product.
Plaats papier en ga verder met afdrukken.
Het product heeft twee vellen papier opgenomen.
Als het product meerdere vellen papier uit de lade oppakt, probeert u deze oplossingen.
1.
Verwijder de stapel papier uit de lade en buig deze, draai deze 180 draaien en sla deze om. Waaier het
papier niet uit. Plaats de stapel papier terug in de lade.
2.
Gebruik uitsluitend papier dat voldoet aan de specificaties van HP voor dit apparaat.
3.
Gebruik geen papier dat is gekreukeld, gevouwen of beschadigd. Gebruik indien nodig papier uit een
ander pak. Zorg dat al het papier in de lade hetzelfde type en formaat is.
4.
Controleer of de lade niet te vol is. Als dit wel het geval is, dient u de gehele stapel papier uit de lade te
verwijderen, de stapel recht te leggen en een deel van de stapel papier terug te plaatsen in de lade.
Zelfs als de lade niet te vol is, probeert u een kleinere stapel materiaal, bijv. de helft.
5.
Controleer of de papiergeleiders zijn aangepast aan het papierformaat. Lijn de geleiders uit met de
papierformaatmarkeringen aan de onderkant van de lade.
6.
Druk af vanuit een andere lade.
Papierstoringen voorkomen
Om het aantal papierstoringen te verminderen, probeert u deze oplossingen.
136 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
1.
Gebruik uitsluitend papier dat voldoet aan de specificaties van HP voor dit apparaat. Lichtgewicht papier
met een korte nerfstructuur wordt niet aangeraden.
2.
Gebruik geen papier dat is gekreukeld, gevouwen of beschadigd. Gebruik indien nodig papier uit een
ander pak.
3.
Gebruik papier waarop niet eerder is afgedrukt of gekopieerd.
4.
Controleer of de lade niet te vol is. Als dit wel het geval is, dient u de gehele stapel papier uit de lade te
verwijderen, de stapel recht te leggen en een deel van de stapel papier terug te plaatsen in de lade.
5.
Controleer of de papiergeleiders zijn aangepast aan het papierformaat. Pas de geleiders aan zodat deze
de stapel papier aanraken zonder deze te verbuigen.
6.
Zorg dat de lade volledig in het product is geplaatst.
7.
Als u drukt op dik of geperforeerd papier of papier met reliëf, gebruikt u lade 1, de multifunctionele lade
aan de linkerkant van de printer, en voert u de vellen één voor één handmatig in.
Storingen verhelpen
●
Storingslocaties
●
Papierstoringen in de documentinvoer verhelpen
●
Papierstoringen verhelpen in lade 1 (multifunctionele lade)
●
Papierstoringen in lade 2 verhelpen
●
Storingen in optionele lade 3 verhelpen
●
Storingen verhelpen in de linkerklep
●
storingen verhelpen in de uitvoerbak
●
Storingen in de duplexeenheid verhelpen
OPMERKING:
verholpen.
NLWW
Schakel het product voor het beste resultaat niet uit voordat u papierstoringen hebt
Papierstoringen en problemen met papieraanvoer 137
Storingslocaties
Papierstoringen kunnen zich op de volgende plaatsen voordoen:
1
Automatische documentinvoer
2
Scanner
3
Uitvoerbak
4
Lade 2
5
Optionele lade 3 en linkertoegangsklep voor het verhelpen van storingen
6
Lade 1
7
Linkerklep
Na de papierstoring kan er losse inkt in het apparaat achterblijven. Na het afdrukken van enkele vellen is dit
gewoonlijk vanzelf opgelost.
Papierstoringen in de documentinvoer verhelpen
1.
Open de klep van de documentinvoer.
138 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
2.
Til het invoermechanisme omhoog en trek het vastgelopen papier voorzichtig los.
3.
Sluit de klep van de documentinvoer.
4.
Open het deksel van de scanner. Trek het papier voorzichtig los als het is vastgelopen achter de witte
plastic afdekplaat.
Papierstoringen verhelpen in lade 1 (multifunctionele lade)
▲
Trek vastgelopen papier uit lade 1 als het zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar is.
OPMERKING: Als het vel scheurt, controleert u of alle papiersnippers uit de papierbaan zijn verwijderd
voordat u verdergaat met afdrukken.
NLWW
Papierstoringen en problemen met papieraanvoer 139
Papierstoringen in lade 2 verhelpen
1.
Open lade 2 door deze eruit te trekken en de vergrendeling linksachter op de lade te ontgrendelen.
2.
Verwijder het vastgelopen vel door het eerst naar rechts en dan uit het product te trekken.
140 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
3.
Sluit lade 2.
OPMERKING: Om de lade te sluiten duwt u deze in het midden of aan beide zijden met gelijke kracht
dicht. Duw niet aan slechts één kant.
Storingen in optionele lade 3 verhelpen
NLWW
1.
Open lade 3.
2.
Verwijder het vastgelopen vel door het eerst naar rechts en dan uit het product te trekken.
Papierstoringen en problemen met papieraanvoer 141
3.
Als de storing niet in de lade kan worden verholpen, kunt u het proberen via de linkerklep van lade 3.
4.
Sluit lade 3.
OPMERKING: Om de lade te sluiten duwt u deze in het midden of aan beide zijden met gelijke kracht
dicht. Duw niet aan slechts één kant.
Storingen verhelpen in de linkerklep
1.
Open de linkerklep.
2.
Verwijder voorzichtig eventueel zichtbaar papier uit de rollen en het uitvoergebied.
OPMERKING: Als het vel scheurt, controleert u of alle papiersnippers uit de papierbaan zijn verwijderd
voordat u verdergaat met afdrukken. Gebruik geen scherpe voorwerpen om papiersnippers te
verwijderen.
142 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
3.
Sluit de linkerklep.
storingen verhelpen in de uitvoerbak
1.
Kijk of er vastgelopen papier is vastgelopen in de uitvoerbak.
2.
Verwijder alle zichtbare afdrukmateriaal.
OPMERKING:
3.
Als het vel scheurt, verwijder dan alle stukjes voordat u verder gaat met afdrukken.
Open en sluit de linkerklep om het bericht te verwijderen.
Storingen in de duplexeenheid verhelpen
1.
NLWW
Open de linkerklep.
Papierstoringen en problemen met papieraanvoer 143
2.
Verwijder de duplexeenheid door deze met beide handen eruit te trekken. Zet de duplexeenheid rechtop
opzij op een vel papier om te voorkomen dat er iets wordt gemorst.
LET OP: Om inktvegen op uw huid en kleren te voorkomen, maakt u bij het eruit trekken van de
duplexeenheid geen direct contact met de zwarte cilinder.
3.
Laat de degel zakken door het groene tabje in te drukken. Het product probeert nu om het vel door de
afdrukzone te voeren. Mogelijk moet u voorzichtig aan het vel trekken, als het niet wordt opgepakt.
Verwijder het vel.
4.
Til het groene tabje op om de degel terug te plaatsen in de werkingspositie.
5.
Plaats de duplexeenheid terug in de printer.
144 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
6.
NLWW
Sluit de linkerklep.
Papierstoringen en problemen met papieraanvoer 145
Cartridgeproblemen
Nagevulde of gereviseerde cartridges
HP kan het gebruik van benodigdheden die niet door HP zijn vervaardigd (nieuw of opnieuw gevuld), niet
aanbevelen. Aangezien dit geen producten van HP zijn, heeft het bedrijf geen invloed op het ontwerp en de
kwaliteit. Als u een opnieuw gevulde of vervaardigde cartridge gebruikt en niet tevreden bent over de
afdrukkwaliteit, vervang de cartridge dan door een originele HP-cartridge.
OPMERKING: Als u een cartridge die niet van HP is, vervangt door een originele HP cartridge, kan de
printkop nog steeds niet-HP inkt bevatten tot de inkt op is en de inkt van de zojuist geïnstalleerde, originele
HP cartridge wordt gebruikt. De afdrukkwaliteit blijft beïnvloed zolang de cartridge nog inkt bevat die niet van
HP is.
Berichten op het bedieningspaneel over cartridges interpreteren
[Kleur] incompatibel
Omschrijving
U hebt een cartridge geïnstalleerd die bestemd is voor gebruik in een ander HP apparaat. Het apparaat werkt
NIET als deze printcartridge is geïnstalleerd.
Aanbevolen actie
Installeer de juiste cartridge voor dit apparaat.
Cartridge bijna leeg
Omschrijving
Het einde van de levensduur van de cartridge nadert.
Aanbevolen actie
U kunt doorgaan met afdrukken, maar het is verstandig een vervangende cartridge achter de hand te hebben.
U hoeft de cartridges pas te vervangen als u wordt gevraagd dit te doen.
Cartridge leeg
Omschrijving
De levensduur van de cartridge is verstreken en het apparaat drukt niet langer af.
Aanbevolen actie
Lege cartridges moeten worden vervangen om het afdrukken te hervatten.
Cartridge vrijwel leeg
Omschrijving
Het einde van de levensduur van de cartridge is bijna bereikt.
146 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
Aanbevolen actie
Zorg dat u een vervangende cartridge bij de hand houdt. U hoeft de cartridges pas te vervangen als u wordt
gevraagd dit te doen.
Er werden cartridges geïnstalleerd die niet van HP zijn.
Omschrijving
Dit is alleen een melding en er is geen actie vereist.
Aanbevolen actie
Dit is alleen een melding en er is geen actie vereist.
HP kan het gebruik van benodigdheden die niet door HP zijn vervaardigd (nieuw of opnieuw gevuld), niet
aanbevelen. Raak OK aan door te gaan met afdrukken of vervang de cartridge door een originele HP cartridge.
Gebruik geen SETUP-cartridges
Omschrijving
SETUP-cartridges kunnen niet worden gebruikt nadat het apparaat is geïnitialiseerd.
Aanbevolen actie
Verwijder de cartridges en installeer niet-SETUP-cartridges.
Gebruik SETUP-cartridges
Omschrijving
De SETUP-cartridges zijn verwijderd voordat de apparaatinitialisatie is voltooid.
Aanbevolen actie
Gebruik de SETUP-cartridges bij uw apparaat voor productinitialisatie.
Bij de eerste installatie van de printer moet u de SETUP-cartridges installeren die in de doos met de printer
zitten. Deze cartridges zorgen ervoor dat de printer wordt gekalibreerd voordat de eerste afdruktaak wordt
uitgevoerd. Het niet plaatsen van de SETUP-cartridges tijdens de eerste installatie veroorzaakt een fout. Als u
een set normale cartridges hebt geplaatst, verwijder ze dan en plaats de SETUP-cartridges om de
printerinstallatie te voltooien. Na het voltooien van de printerinstallatie kunt u gewone cartridges gebruiken.
Als u nog steeds foutberichten krijgt en de printer de inktsysteeminitialisatie niet kan voltooien, gaat u naar
de website HP Customer Support.
Gebruikt <kleur> geplaatst
Omschrijving
Een gebruikte maar originele HP kleurencartridge is geïnstalleerd of verplaatst.
Aanbevolen actie
U hebt een gebruikte maar originele HP-cartridge geïnstalleerd. Er is geen actie nodig.
NLWW
Cartridgeproblemen 147
Incompatibele cartridges
Omschrijving
●
De contactpunten op de cartridge maken wellicht geen goede verbinding met de printer.
●
De cartridge is niet compatibel met uw printer.
Aanbevolen actie
●
Maak de contacten op de cartridge voorzichtig schoon met een zachte, pluisvrije doek en plaats de
cartridge terug.
●
Verwijder deze cartridge onmiddellijk en plaats een compatibele cartridge.
Installeer [kleur] cartridge
Omschrijving
Dit bericht wordt mogelijk weergegeven tijdens de eerste set-up van het product en mogelijk ook daarna.
Als dit bericht tijdens de eerste set-up wordt weergegeven, is de klep van een van de kleurencartridges niet
gesloten. Het apparaat drukt niet af als er een cartridge ontbreekt.
Als dit bericht wordt weergegeven na de eerste installatie van het product, betekent dit dat de cartridge
ontbreekt of is beschadigd.
Aanbevolen actie
Installeer of vervang de aangegeven kleurencartridge.
Namaak of gebruikte [kleur] cartridge geïnstalleerd
Omschrijving
De originele HP inkt in deze cartridge is op.
Aanbevolen actie
Klik op OK om door te gaan met afdrukken of vervang de cartridge door een originele HP-cartridge.
Originele HP cartridge geïnstalleerd
Omschrijving
Er is een originele HP cartridge geïnstalleerd.
Aanbevolen actie
Geen actie nodig.
Printerfout
Omschrijving
De printer functioneert niet.
148 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
Aanbevolen actie
Zorg dat u een vervangende cartridge bij de hand houdt. U hoeft de cartridges pas te vervangen als u wordt
gevraagd dit te doen.
Probleem met de instelling van de cartridges
Omschrijving
Er is een probleem met de instelling van de cartridges en de printer kan de initialisatie van het systeem niet
voltooien.
Aanbevolen actie
Ga naar de website HP Customer Support .
Probleem met printersysteem
Omschrijving
De cartridge die is geïdentificeerd in het bericht ontbreekt, is beschadigd, niet-compatibel of is in de
verkeerde sleuf van de printer geplaatst.
Aanbevolen actie
De afdrukfunctionaliteit is uitgeschakeld. Ga naar de website HP Customer Support .
Probleem met printervoorbereiding
Omschrijving
De printerklok werkt niet goed, zodat de cartridge niet goed wordt verwerkt. Het geschatte cartridgeniveau is
mogelijk onjuist.
Aanbevolen actie
Controleer de afdrukkwaliteit van de afdruktaak. Als deze onvoldoende is, kunt u dit mogelijk verhelpen door
de reinigingsprocedure voor de printkop uit te voeren. U vindt deze in de werkset.
Problemen met afdrukken
Het product drukt niet af
Als het product helemaal niet afdrukt, probeert u de volgende oplossingen:
1.
2.
NLWW
Controleer of het product is ingeschakeld en dat het bedieningspaneel aangeeft dat dit gereed is.
●
Als het bedieningspaneel niet aangeeft dat het product gereed is, schakelt u dit uit en probeert u
het opnieuw.
●
Als het bedieningspaneel aangeeft dat het product gereed is, probeert u de taak opnieuw te
verzenden.
Als het bedieningspaneel aangeeft dat er een fout is opgetreden, lost u het probleem op en drukt u een
testpagina af via het bedieningspaneel. Als de testpagina wordt afgedrukt, is er mogelijk een
communicatieprobleem tussen het product en de computer waarvandaan u probeert af te drukken.
Problemen met afdrukken 149
3.
Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten. Als het product is aangesloten op een netwerk,
controleert u de volgende items:
●
Controleer het lampje naast de netwerkaansluiting op het product. Als het netwerk actief is, is het
lampje groen.
●
Controleer of u een netwerkkabel en geen telefoonsnoer gebruikt voor de netwerkaansluiting.
●
Controleer of de router, hub of switch van het netwerk zijn ingeschakeld en deze goed werken.
4.
Installeer de HP software vanaf 123.hp.com/pagewide (aanbevolen) of vanaf de HP software-cd die bij
de printer is meegeleverd. Als u algemene printerstuurprogramma's gebruikt, kunnen er vertragingen
optreden met het verwijderen van taken uit de afdrukwachtrij.
5.
Klik in de printerlijst op uw computer met de rechtermuisknop op de naam van dit product, klik op
Eigenschappen en open het tabblad Poorten.
●
Als u een netwerkkabel gebruikt om de printer op het netwerk aan te sluiten, controleert u of de
naam van de printer op het tabblad Poorten overeenkomt met de productnaam op de
configuratiepagina van het product.
●
Als u een USB-kabel gebruikt en verbinding maakt met een draadloos netwerk, controleert u of het
selectievakje naast Virtuele printerpoort voor USB is ingeschakeld.
6.
Als u uw eigen firewallsysteem op de computer gebruikt, blokkeert dit mogelijk de communicatie met
het product. Probeer de firewall tijdelijk uit te schakelen om te zien of deze de oorzaak van het probleem
is.
7.
Als uw computer of het product is verbonden met een draadloos netwerk, zorgen een lage
signaalkwaliteit of storingen er mogelijk voor dat afdruktaken worden vertraagd.
Het apparaat drukt langzaam af
Als het product afdrukt, maar traag lijkt te reageren, probeert u de volgende oplossingen:
●
Zorg ervoor dat de computer voldoet aan de minimale specificaties voor dit product. Ga naar HP
Customer Support voor een lijst met specificaties.
●
Als de instelling voor de papiersoort niet overeenkomt met de papiersoort die u gebruikt, wijzigt u de
instelling in de juiste papiersoort.
●
Als uw computer of het product is verbonden met een draadloos netwerk, zorgen een lage
signaalkwaliteit of storingen er mogelijk voor dat afdruktaken worden vertraagd.
●
Als de Stille modus is ingeschakeld, schakelt u deze uit. In de Stille modus drukt de printer langzamer af.
Zie Stille modus voor meer informatie.
Problemen met Plug-en-print USB
●
Het menu Opties voor geheugenapparaat wordt niet geopend wanneer u een USB-apparaat invoert
●
Het bestand wordt niet afgedrukt vanaf het USB-opslagapparaat
●
Het bestand dat u wilt afdrukken wordt niet weergegeven in het menu Opties voor geheugenapparaat
150 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
Het menu Opties voor geheugenapparaat wordt niet geopend wanneer u een USB-apparaat
invoert
1.
Mogelijk ondersteunt het apparaat het USB-opslagapparaat of het bestandssysteem niet. Sla de
bestanden op een standaard USB-opslagaapparaat met het bestandssysteem FAT (File Allocation Table)
op. Het apparaat ondersteunt USB-opslagapparaten met de bestandssystemen FAT12, FAT16 en FAT32.
2.
Als er al een ander menu is geopend, sluit u dit en plaatst u het USB-opslagapparaat opnieuw.
3.
Het USB-opslagapparaat bevat mogelijk meerdere partities. (Sommige fabrikanten van USBopslagapparaten installeren software op het apparaat waarbij partities worden gemaakt, net zoals bij
een cd.) Formatteer het USB-opslagapparaat om de partities te verwijderen of gebruik een ander USBopslagapparaat.
4.
Het USB-opslagapparaat vereist mogelijk meer voeding dan het apparaat kan leveren.
5.
a.
Verwijder het USB-opslagapparaat.
b.
Schakel het product uit en vervolgens weer in.
c.
Gebruik een USB-opslagapparaat met een eigen voedingsbron of een USB-opslagapparaat dat
minder voeding vereist.
Mogelijk werkt het USB-opslagapparaat niet goed.
a.
Verwijder het USB-opslagapparaat.
b.
Schakel het product uit en vervolgens weer in.
c.
Probeer af te drukken vanaf een ander USB-opslagapparaat.
Het bestand wordt niet afgedrukt vanaf het USB-opslagapparaat
1.
Zorg ervoor dat er papier in de lade ligt.
2.
Kijk op het bedieningspaneel of er berichten worden weergegeven. Als er papier is vastgelopen in het
product, verhelpt u deze storing.
Het bestand dat u wilt afdrukken wordt niet weergegeven in het menu Opties voor
geheugenapparaat
1.
U probeert mogelijk een bestandstype af te drukken dat niet door de functie voor afdrukken via USB
wordt ondersteund. Het product ondersteunt de bestandsindelingen .DOC, .DOCX, .JPEG, .JPG, .PDF,
PNG, .PPT, .PPTX en .TIFF.
2.
Het USB-opslagapparaat bevat mogelijk teveel bestanden in één map. Verminder het aantal bestanden
in de map door deze naar submappen te verplaatsen.
3.
U gebruikt mogelijk een tekenset in de bestandsnaam die niet door het product wordt ondersteund. Het
product vervangt in dit geval de bestandsnaam met tekens uit een andere tekenset. Wijzig de naam van
de bestanden en gebruik daarbij ASCII-tekens.
De afdrukkwaliteit verbeteren
U kunt de meeste problemen met de afdrukkwaliteit voorkomen door deze richtlijnen te volgen:
NLWW
●
Controleren op originele HP cartridges
●
Gebruik papier dat aan de specificaties van HP voldoet
Problemen met afdrukken 151
●
De juiste instelling voor papiersoort gebruiken in het printerstuurprogramma
●
Het printerstuurprogramma gebruiken dat het beste aansluit bij uw afdrukbehoeften
●
Printkop uitlijnen
●
Een afdrukkwaliteitsrapport afdrukken
Controleren op originele HP cartridges
Uw cartridge is mogelijk geen originele HP cartridge. Zie Vervalste HP cartridges voor meer informatie.
Vervang de cartridge door een originele HP cartridge.
Gebruik papier dat aan de specificaties van HP voldoet
Gebruik ander papier als u een van de volgende problemen ervaart:
●
De afdrukken zijn op plaatsen te licht of lijken vervaagd.
●
Er bevinden zich inktvlekken op de afgedrukte pagina's.
●
Op de afgedrukte pagina's is inkt uitgelopen.
●
De afgedrukte tekens lijken vervormd.
●
De afgedrukte pagina's zijn gekruld.
Gebruik altijd papier van een type en gewicht dat door dit apparaat wordt ondersteund. Volg deze richtlijnen
wanneer u het papier selecteert:
●
Gebruik papier van goede kwaliteit en zonder snedes, inkepingen, scheuren, vlekken, losse deeltjes, stof,
kreukels, nietjes en omgekrulde of omgebogen randen.
●
Gebruik geen papier waarop al eerder is afgedrukt.
●
Gebruik papier dat is ontworpen voor PageWide-printers.
●
Gebruik geen papier met een te ruw oppervlak. Het gebruik van gladder papier resulteert meestal in een
betere afdrukkwaliteit.
OPMERKING: Gebaseerd op interne HP tests met een scala aan normaal papier wordt ten zeerste
aanbevolen papier met het ColorLok® logo voor dit apparaat te gebruiken. Ga voor meer informatie naar de
website HP afdrukpermanentie.
De juiste instelling voor papiersoort gebruiken in het printerstuurprogramma
Controleer de instelling voor papiersoort als u een van de volgende problemen ervaart:
●
Op de afgedrukte pagina's is inkt uitgelopen.
●
De afgedrukte pagina's bevatten herhaalde markeringen.
152 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
●
De afgedrukte pagina's zijn gekruld.
●
Op de afgedrukte pagina's is op plaatsen niet afgedrukt.
De instelling voor de papiersoort en het formaat wijzigen (Windows)
1.
Klik in het menu Bestand van het softwareprogramma op Afdrukken.
2.
Selecteer het product en klik vervolgens op de knop Eigenschappen of Voorkeuren .
3.
Klik op het tabblad Papier/kwaliteit.
4.
Klik in de vervolgkeuzelijst Papiersoort op Meer.
5.
Vouw de lijst met de opties Soort is uit.
6.
Vouw elke categorie papiersoorten uit totdat u de papiersoort vindt die u gebruikt.
7.
Selecteer de optie voor de papiersoort die u gebruikt en klik op OK .
De instelling voor de papiersoort en het formaat wijzigen (OS X)
1.
Selecteer in het menu Bestand Pagina-instelling.
2.
Controleer of uw printer onder Formaat voor: is geselecteerd.
3.
Selecteer in het pop-upmenu Papierformaat het juiste formaat.
4.
In het pop-upmenu Aantal en pagina's, selecteer Papier/kwaliteit.
5.
Selecteer in het pop-upmenu Mediumtype: het juiste mediumtype.
Het printerstuurprogramma gebruiken dat het beste aansluit bij uw afdrukbehoeften
Het kan nodig zijn om een ander printerstuurprogramma te gebruiken als op de afgedrukte pagina sprake is
van onverwachte lijnen in grafisch werk, ontbrekende tekst, ontbrekende grafische onderdelen, onjuiste
indeling of gewijzigde lettertypes.
HP PCL 6-stuurprogramma
NLWW
●
Wordt meegeleverd als de standaarddriver. Het stuurprogramma wordt automatisch
geïnstalleerd wanneer u het product installeert vanaf 123.hp.com/pagewide (aanbevolen) of
vanaf de HP software-cd die bij de printer is meegeleverd.
●
Aanbevolen voor alle Windows-omgevingen. Dit stuurprogramma is voor Windows 7 en hoger
op XPS gebaseerd. Voor Windows 2003, XP en Vista wordt een algemener PCL 6 printerstuurprogramma aangeboden.
●
Biedt in het algemeen de beste snelheid, afdrukkwaliteit en ondersteuning voor
apparaatfuncties voor de meeste gebruikers.
Problemen met afdrukken 153
HP UPD PS stuurprogramma
HP UPD PCL 6
OPMERKING:
●
Aanbevolen voor het afdrukken met softwareprogramma's van Adobe® of andere
softwareprogramma's met intensieve graphics.
●
Biedt ondersteuning voor afdrukken via postscript-emulatie en voor postscript flashlettertypen.
●
Er is geen stuurprogramma beschikbaar om te downloaden op HP Universal Print Driver .
●
Aanbevolen voor afdrukken in alle Windows-omgevingen.
●
Biedt algemeen de beste snelheid, afdrukkwaliteit en printerfunctie-ondersteuning voor
gebruikers in beheerde omgevingen.
●
Ontwikkeld voor gebruik met Windows Graphic Device Interface (GDI) voor de beste snelheid in
Windows-omgevingen.
●
Er is geen stuurprogramma beschikbaar om te downloaden op HP Universal Print Driver .
Download aanvullende printerstuurprogramma's van de website HP Customer Support .
Printkop uitlijnen
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Printeronderhoud en vervolgens Printkop uitlijnen aan.
aan.
Een afdrukkwaliteitsrapport afdrukken
Maak een afdrukkwaliteitsrapport en volg de instructies. Zie Informatiepagina's voor meer informatie.
154 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
Scanproblemen
HP Print and Scan Doctor
De HP Print and Scan Doctor is een hulpprogramma dat zal proberen om het probleem automatisch vast
te stellen en op te lossen.
OPMERKING:
HP Print and Scan Doctor
OPMERKING: De HP Print and Scan Doctor en de online probleemoplossingswizards van HP zijn mogelijk
niet in alle talen beschikbaar.
Tips voor geslaagd kopiëren en scannen
NLWW
Scanproblemen 155
Faxproblemen
Controlelijst voor het oplossen van problemen met faxen
Er zijn enkele mogelijke oplossingen beschikbaar. Probeer na elke aanbevolen handeling opnieuw te faxen om
te controleren of het probleem is opgelost.
Voor de beste resultaten tijdens het oplossen van faxproblemen, controleert u of de lijn van het apparaat
rechtstreeks op de telefoonaansluiting aan de muur is aangesloten. Koppel alle andere apparaten die op het
apparaat zijn aangesloten los.
1.
Controleer of het telefoonsnoer op de juiste aansluiting aan de achterkant van het apparaat is
aangesloten.
2.
Controleer de telefoonlijn door middel van de faxtest. Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap
Fax aan en raak op het scherm het pictogram Instellingen aan. Raak vervolgens Hulpmiddelen en
Faxtest uitvoeren aan. Met deze test wordt gecontroleerd of het telefoonsnoer is aangesloten op de
juiste poort en dat de telefoonlijn een signaal heeft. Het apparaat drukt een rapport met de resultaten
af.
Het rapport bevat de volgende mogelijke resultaten:
3.
●
Geslaagd: Het rapport bevat alle huidige faxinstellingen voor controle.
●
Mislukt: Het snoer is op de verkeerde poort aangesloten. Het rapport bevat suggesties voor het
oplossen van het probleem.
●
Niet uitgevoerd: De telefoonlijn is niet actief. Het rapport bevat suggesties voor het oplossen van
het probleem.
Controleer of de firmware van het apparaat up-to-date is:
a.
Druk een configuratiepagina af vanuit het menu Rapporten op het bedieningspaneel om de huidige
firmwaredatumcode te verkrijgen.
b.
Ga naar de HP website .
Klik op de koppeling Ondersteuning.
Klik op de koppeling Software en stuurprogramma's.
Typ in het veld Mijn modelnummer van HP invoeren het modelnummer van het product in en
klik op de knop Mijn product zoeken.
Kies de koppeling die bij het door u gebruikte besturingssysteem hoort.
Ga naar het firmwaregedeelte van de tabel.
●
Wanneer de versie in de lijst overeenkomt met de configuratiepagina, hebt u de meest
recente versie.
●
Wanneer de versies verschillen, downloadt u de firmware-upgrade en werkt u de
firmware op het apparaat bij door de instructies op het scherm te volgen.
OPMERKING: Het apparaat moet zijn aangesloten op een computer met toegang tot
internet om de firmware te kunnen bijwerken.
●
Verzend de fax opnieuw.
156 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
4.
Controleer of de fax is ingesteld tijdens het installeren van de software.
Voer vanuit de HP-programmamap op de computer het programma Fax instellen uit.
5.
6.
Controleer of de telefoonlijn een analoog faxapparaat ondersteunt.
●
Als u gebruikmaakt van ISDN of digitale PBX, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider
voor informatie over het configureren van een analoge faxlijn.
●
Als u een VoIP-service gebruikt, wijzigt u de snelheidsinstelling voor de fax in Langzaam (9600 bps)
of schakelt u Snel (33600 bps) uit vanaf het bedieningspaneel. Vraag uw serviceprovider of deze
fax ondersteunt en naar de aanbevolen modemsnelheid voor de fax. Sommige bedrijven vereisen
mogelijk een adapter.
●
Als u gebruikmaakt van een DSL-service, dient u te controleren of de telefoonverbinding naar het
apparaat is voorzien van een filter. Neem contact op met de DSL-serviceprovider of schaf een DSLfilter aan als u er geen hebt. Als er al een DSL-filter is geplaatst, dient u een ander filter te
proberen, aangezien deze filters defect kunnen raken.
Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan de hierna volgende gedeelten voor meer gedetailleerde
informatie.
Foutcorrectie en faxsnelheid wijzigen
NLWW
Faxproblemen 157
Foutcorrectiemodus van de fax instellen
Gewoonlijk worden de signalen van de telefoonlijn tijdens het verzenden of ontvangen van een fax
gecontroleerd. Wanneer er tijdens de verzending een fout optreedt en de foutcorrectie-instelling Aan is, kan u
worden gevraagd een deel van de fax opnieuw te verzenden. De fabrieksinstelling voor foutcorrectie is Aan .
Schakel deze optie alleen uit als u problemen hebt met het verzenden of ontvangen van een fax en u de
fouten tijdens de overdracht wilt accepteren. U kunt deze functie bijvoorbeeld uitschakelen wanneer u een fax
wilt verzenden naar of ontvangen uit het buitenland of als u een satellietverbinding gebruikt.
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
2.
Raak op het scherm het pictogram Faxinstellingen aan.
3.
Raak Voorkeuren en vervolgens Foutcorrectiemodus aan om deze optie in of uit te schakelen.
158 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
De faxsnelheid wijzigen
De snelheidsinstelling voor de fax is het modemprotocol dat het product gebruikt om faxen te verzenden. Dit
is de wereldwijde standaard voor full-duplex modems die gegevens via telefoonlijnen verzenden en
ontvangen met een maximale snelheid van 33.600 bits per seconde (bps). De standaardfabrieksinstelling
voor de faxsnelheid is 33.600 bps.
Wijzig de V.34-instelling alleen als er problemen optreden bij het verzenden of ontvangen van een fax via een
bepaald apparaat. U kunt de faxsnelheid bijvoorbeeld verlagen wanneer u een fax wilt verzenden naar of wilt
ontvangen uit het buitenland of via een satellietverbinding.
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
2.
Raak op het scherm het pictogram Faxinstellingen aan.
3.
Raak Voorkeuren en vervolgens Snelheid aan om de te gebruiken snelheidsinstelling te selecteren.
Faxlogboeken en rapporten
U kunt faxlogboeken en rapporten als volgt afdrukken:
Afzonderlijke faxrapporten afdrukken
NLWW
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
3.
Raak Rapporten en vervolgens Faxrapport aan.
4.
Ga naar het rapport dat u wilt afdrukken.
aan.
Faxproblemen 159
Het faxfoutenrapport instellen
Een faxfoutenrapport is een kort rapport met de melding dat zich een fout heeft voorgedaan bij een faxtaak.
U kunt dit rapport na de volgende gebeurtenissen laten afdrukken:
●
Elke faxfout (standaardfabrieksinstelling)
●
Faxverzendfout
●
Faxontvangstfout
●
Nooit
OPMERKING: Met deze optie weet u niet dat een fax niet goed is verzonden, tenzij u een
faxactiviteitenlogboek afdrukt.
Zie Informatiepagina's voor instructies.
1.
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan.
2.
Raak op het scherm het pictogram Faxinstellingen aan.
3.
Raak Rapporten en vervolgens Faxfoutrapporten aan.
4.
Raak een van de volgende aan om te selecteren.
Aan (Fax verzenden)
Afdrukken als er een fout optreedt bij het overbrengen. Dit is de standaardinstelling.
Aan (Fax ontvangen)
Afdrukken als er een fout optreedt bij het ontvangen.
Aan (Fax verzenden en
ontvangen)
Afdrukken als er een fout optreedt bij het faxen.
Uit
Er worden geen faxfoutrapporten afgedrukt.
Foutmeldingen op de fax
Alarm- en waarschuwingsberichten verschijnen tijdelijk en vereisen mogelijk dat u het bericht erkent door de
knop OK aan te raken om de taak te hervatten of de knop Annuleren aan te raken om de taak te annuleren. Bij
sommige waarschuwingsberichten wordt de taak mogelijk niet voltooid of is de afdrukkwaliteit aangetast. Als
het alarm- of waarschuwingsbericht verband houdt met het afdrukken en de functie voor automatisch
doorgaan aan staat, probeert het apparaat de afdruktaak te hervatten als het waarschuwingsbericht al 10
seconden wordt weergegeven zonder erkenning door de gebruiker.
Communicatiefout.
Omschrijving
Er is een fout opgetreden in de faxcommunicatie tussen het product en de afzender of ontvanger.
Aanbevolen actie
●
Laat het product opnieuw proberen de fax te verzenden. Haal het telefoonsnoer van het product uit de
wandcontactdoos, sluit een telefoon aan en controleer of u kunt bellen. Sluit het telefoonsnoer van het
product aan op de aansluiting van een andere telefoonlijn.
●
Probeer het probleem op te lossen door een ander telefoonsnoer te gebruiken.
160 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
●
Stel de optie Faxsnelheid in op de instelling Langzaam (9600 bps) of stel de faxsnelheid in op een lagere
waarde.
●
Schakel de functie Foutcorrectiemodus uit om automatische foutcorrectie te voorkomen.
OPMERKING:
●
Als u de functie Foutcorrectiemodus uitschakelt, is de kwaliteit van de fax mogelijk lager.
Druk vanaf het bedieningspaneel het rapport Faxactiviteitenlogboek af om te bepalen of de fout
optreedt bij een bepaald faxnummer.
Als de fout blijft bestaan, gaat u naar HP Customer Support of raadpleegt u de ondersteuningsflyer die in de
verpakking van het product is meegeleverd.
De fax is bezig. Opnieuw kiezen.
Omschrijving
Het faxnummer waarnaar u de fax probeert te verzenden, is in gesprek. Het product kiest het bezette
nummer automatisch opnieuw.
Aanbevolen actie
●
Laat het product opnieuw proberen de fax te verzenden.
●
Bel de ontvanger en controleer of zijn of haar faxapparaat aan staat en gereed is.
●
Controleer of u het juiste faxnummer belt.
●
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan en raak op het scherm het pictogram
Instellingen aan. Raak vervolgens Hulpmiddelen en Faxtest uitvoeren aan. Met deze test wordt
gecontroleerd of het telefoonsnoer is aangesloten op de juiste poort en dat de telefoonlijn een signaal
heeft. Het apparaat drukt een rapport met de resultaten af.
Als de fout blijft bestaan, gaat u naar HP Customer Support of raadpleegt u de ondersteuningsflyer die in de
verpakking van het product is meegeleverd.
De fax is bezig. Verzenden geannuleerd.
Omschrijving
Het faxnummer waarnaar u de fax probeert te verzenden, is in gesprek. De verzending van de fax is
geannuleerd.
Aanbevolen actie
●
Bel de ontvanger en controleer of zijn of haar faxapparaat aan staat en gereed is.
●
Controleer of u het juiste faxnummer belt.
●
Controleer of de optie Opn. kiezen bij in gespr. is ingeschakeld.
●
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan en raak op het scherm het pictogram
Instellingen aan. Raak vervolgens Hulpmiddelen en Faxtest uitvoeren aan. Met deze test wordt
gecontroleerd of het telefoonsnoer is aangesloten op de juiste poort en dat de telefoonlijn een signaal
heeft. Het apparaat drukt een rapport met de resultaten af.
Als de fout blijft bestaan, gaat u naar HP Customer Support of raadpleegt u de ondersteuningsflyer die in de
verpakking van het product is meegeleverd.
NLWW
Faxproblemen 161
De klep van de documentinvoer is open. Geannuleerde fax.
Omschrijving
De klep van de documentinvoer is open, waardoor de fax niet kan worden verzonden.
Aanbevolen actie
Sluit de klep en verzend de fax opnieuw.
Fax bij verzenden fax.
Omschrijving
Er is een fout opgetreden tijdens het verzenden van een fax.
Aanbevolen actie
●
Verzend de fax opnieuw.
●
Probeer naar een ander faxnummer te faxen.
●
Controleer of er een kiestoon op de telefoonlijn is door de knop Start faxen aan te raken.
●
Controleer of het telefoonsnoer goed is aangesloten door het los te koppelen en weer aan te sluiten.
●
Controleer of u het telefoonsnoer gebruikt dat bij het product is geleverd.
●
Controleer of de telefoonlijn goed werkt door het apparaat los te koppelen, een telefoon op de
telefoonlijn aan te sluiten en een telefoongesprek te voeren.
●
Sluit het product aan op een andere telefoonlijn.
●
Stel de faxresolutie in op Standaard in plaats van de standaardoptie Fijn.
Als de fout blijft bestaan, gaat u naar HP Customer Support of raadpleegt u de ondersteuningsflyer die in de
verpakking van het product is meegeleverd.
Faxopslag is vol. Ontvangen fax annuleren.
Omschrijving
Er is onvoldoende geheugen voor het opslaan van inkomende faxen beschikbaar.
Aanbevolen actie
Wis faxen uit het geheugen. Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan. Raak op het scherm
het pictogram Instellingen aan. Raak vervolgens Hulpmiddelen en Faxlogs/geheugen wissen aan.
Faxopslag is vol. Verzonden fax annuleren.
Omschrijving
Tijdens het verzenden van de fax is het geheugen vol geraakt. Een faxtaak kan alleen correct worden
uitgevoerd als alle pagina's van de fax zich in het geheugen bevinden. Alleen de pagina's waarvoor plaats was
in het geheugen, zijn verzonden.
162 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
Aanbevolen actie
●
Annuleer de huidige taak. Schakel het product uit en vervolgens weer in. Probeer de taak opnieuw te
verzenden.
●
Als de fout opnieuw optreedt, annuleert u de taak en schakelt u het product uit en vervolgens weer in.
Het product heeft voor sommige taken mogelijk niet genoeg geheugen.
Fout bij ontvangen fax.
Omschrijving
Er is een fout opgetreden tijdens het ontvangen van een fax.
Aanbevolen actie
●
Verzoek de afzender om de fax opnieuw te verzenden.
●
Probeer een fax naar de afzender of naar een ander faxtoestel te verzenden.
●
Controleer of er een kiestoon op de telefoonlijn is door de knop Start faxen aan te raken.
●
Controleer of het telefoonsnoer goed is aangesloten door het los te koppelen en weer aan te sluiten.
●
Controleer of u het telefoonsnoer gebruikt dat bij het product is geleverd.
●
Raak op het bedieningspaneel de toepassingsmap Fax aan en raak op het scherm het pictogram
Instellingen aan. Raak vervolgens Hulpmiddelen en Faxtest uitvoeren aan. Met deze test wordt
gecontroleerd of het telefoonsnoer is aangesloten op de juiste poort en dat de telefoonlijn een signaal
heeft. Het apparaat drukt een rapport met de resultaten af.
●
Verlaag de faxsnelheid. Vraag de afzender om de fax opnieuw te verzenden.
●
Schakel de foutcorrectiemodus uit. Vraag de afzender om de fax opnieuw te verzenden.
OPMERKING:
●
Als u de foutcorrectiemodus uitschakelt, is de kwaliteit van de fax mogelijk lager.
Sluit het product aan op een andere telefoonlijn.
Als de fout blijft bestaan, gaat u naar HP Customer Support of raadpleegt u de ondersteuningsflyer die in de
verpakking van het product is meegeleverd.
Geen antwoord fax. Opnieuw kiezen.
Omschrijving
Er is geen antwoord van het faxnummer waarnaar u wilt verzenden. Het product probeert na enkele minuten
opnieuw te kiezen.
Aanbevolen actie
NLWW
●
Laat het product opnieuw proberen de fax te verzenden.
●
Bel de ontvanger en controleer of zijn of haar faxapparaat aan staat en gereed is.
●
Controleer of u het juiste faxnummer belt.
●
Als het nummer voortdurend opnieuw wordt gekozen, haalt u het telefoonsnoer van het apparaat uit de
wandcontactdoos, sluit u een telefoon aan en controleert u of u kunt bellen.
Faxproblemen 163
●
Zorg dat het telefoonsnoer van de telefoonaansluiting op de muur is aangesloten op de lijningang.
●
Sluit het telefoonsnoer van het product aan op de aansluiting van een andere telefoonlijn.
●
Probeer het probleem op te lossen door een ander telefoonsnoer te gebruiken.
Als de fout blijft bestaan, gaat u naar HP Customer Support of raadpleegt u de ondersteuningsflyer die in de
verpakking van het product is meegeleverd.
Geen antwoord fax. Verzenden geannuleerd.
Omschrijving
Pogingen om een faxnummer opnieuw te kiezen zijn mislukt of de optie Opn. kiezen bij gn antwd is
uitgeschakeld.
Aanbevolen actie
●
Bel de ontvanger en controleer of zijn of haar faxapparaat aan staat en gereed is.
●
Controleer of u het juiste faxnummer belt.
●
Controleer of de optie voor opnieuw kiezen is ingeschakeld.
●
Ontkoppel het telefoonsnoer van het product en van de wandcontactdoos en sluit het weer aan.
●
Haal de telefoonkabel uit de telefoonaansluiting, sluit een telefoontoestel aan en breng een
spraakoproep tot stand.
●
Zorg dat het telefoonsnoer van de telefoonaansluiting op de muur is aangesloten op de lijningang.
●
Sluit het product aan op een andere telefoonlijn.
Sluit het telefoonsnoer van het product aan op de aansluiting van een andere telefoonlijn.
Als de fout blijft bestaan, gaat u naar HP Customer Support of raadpleegt u de ondersteuningsflyer die in de
verpakking van het product is meegeleverd.
Geen faxapparaat gevonden.
Omschrijving
Het product heeft de inkomende oproep beantwoord, maar heeft niet vastgesteld dat de oproep afkomstig
was van een faxtoestel.
Aanbevolen actie
●
Laat het product opnieuw proberen de fax te ontvangen.
●
Probeer het probleem op te lossen door een ander telefoonsnoer te gebruiken.
●
Sluit het telefoonsnoer van het product aan op de aansluiting van een andere telefoonlijn.
Als de fout blijft bestaan, gaat u naar HP Customer Support of raadpleegt u de ondersteuningsflyer die in de
verpakking van het product is meegeleverd.
164 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
Geen kiestoon.
Omschrijving
Het product heeft geen kiestoon gedetecteerd.
Aanbevolen actie
●
Controleer of er een kiestoon op de telefoonlijn is door de knop Start faxen aan te raken.
●
Ontkoppel het telefoonsnoer van het product en van de wandcontactdoos en sluit het weer aan.
●
Controleer of u het telefoonsnoer gebruikt dat bij het product is geleverd.
●
Haal het telefoonsnoer van het product uit de wandcontactdoos, sluit een telefoon aan en controleer of
u kunt bellen.
●
Zorg dat het telefoonsnoer van de telefoonaansluiting op de muur is aangesloten op de lijningang.
●
Sluit het telefoonsnoer van het apparaat aan op een poort van een andere telefoonlijn.
●
Controleer de telefoonlijn door de Faxtest uitvoeren af te drukken. Raak op het bedieningspaneel de
toepassingsmap Fax aan en raak op het scherm het pictogram Instellingen aan. Raak vervolgens
Hulpmiddelen en Faxtest uitvoeren aan. Met deze test wordt gecontroleerd of het telefoonsnoer is
aangesloten op de juiste poort en dat de telefoonlijn een signaal heeft. Het apparaat drukt een rapport
met de resultaten af.
OPMERKING: Dit apparaat is niet ontworpen om te worden aangesloten op een digitaal PBX- of VOiPsysteem. Schakel Kiestoondetectie uit en probeer het opnieuw.
Als de fout blijft bestaan, gaat u naar HP Customer Support of raadpleegt u de ondersteuningsflyer die in de
verpakking van het product is meegeleverd.
NLWW
Faxproblemen 165
Problemen oplossen met het verzenden van faxen
●
Er wordt een foutbericht weergegeven op het bedieningspaneel
●
Het bedieningspaneel geeft de melding Gereed weer de fax wordt niet verzonden.
●
Het bedieningspaneel geeft de melding 'Pagina 1 ontvangen' weer maar toont verder geen voortgang
●
Faxen worden ontvangen, maar kunnen niet worden verzonden
●
De faxfuncties op het bedieningspaneel kunnen niet worden gebruikt
●
Er kunnen geen snelkiesnummers worden gebruikt
●
Er kunnen geen groepskiescodes worden gebruikt
●
U ontvangt een opgenomen foutbericht van de telefoonmaatschappij wanneer u probeert een fax te
verzenden
●
Er kunnen geen fax worden verzonden als er een telefoon is aangesloten op het apparaat
Er wordt een foutbericht weergegeven op het bedieningspaneel
Zie Foutmeldingen op de fax voor foutmeldingen met de fax.
Papierstoring documentinvoer
●
Controleer of het papier aan de afmetingspecificaties voldoet. Het apparaat ondersteunt geen
faxpagina's die langer zijn dan 381 mm 15 inch.
●
Druk de tekst af of maak hiervan een kopie op Letter-, A4-, or Legal-formaat en verzend de fax opnieuw.
Scannerfout
●
Controleer of het papier aan de afmetingspecificaties voldoet. Het apparaat ondersteunt geen
faxpagina's die langer zijn dan 381 mm 15 inch.
●
Druk de tekst af of maak hiervan een kopie op Letter-, A4-, of Legal-formaat en verzend de fax opnieuw.
Het bedieningspaneel geeft de melding Gereed weer de fax wordt niet verzonden.
●
Controleer of er fouten in het faxactiviteitenlog worden weergegeven.
Zie Informatiepagina's voor meer informatie.
●
Controleer of de hoorn op de haak ligt als er een doorkiestelefoon tussen het apparaat en de muur is
aangesloten.
●
Sluit het apparaat rechtstreeks aan op de telefoonaansluiting aan de muur en verzend de fax opnieuw.
Het bedieningspaneel geeft de melding 'Pagina 1 ontvangen' weer maar toont verder geen
voortgang
Verwijder opgeslagen faxen uit het geheugen.
Faxen worden ontvangen, maar kunnen niet worden verzonden
U verzendt een fax maar er gebeurt niets.
166 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
1.
Controleer of er een kiestoon op de telefoonlijn is door de knop Start faxen aan te raken.
2.
Schakel het product uit en vervolgens weer in.
3.
Gebruik het bedieningspaneel of de wizard Faxinstellingen van HP om de tijd, datum en kopregel van de
fax in te stellen.
Zie Faxinstellingen configureren voor meer informatie.
4.
Controleer of de hoorns van alle andere toestellen op de lijn ook op de haak liggen.
5.
Wanneer u gebruikmaakt van een DSL-service, dient u te controleren of de telefoonverbinding met het
apparaat van een filter met hoge frequentiedoorgang is voorzien.
De faxfuncties op het bedieningspaneel kunnen niet worden gebruikt
●
Het apparaat is mogelijk beveiligd met een wachtwoord. Gebruik de geïntegreerde webserver van HP, de
HP Toolbox-software of het bedieningspaneel om een wachtwoord in te stellen.
●
Neem contact op met uw systeembeheerder als u het wachtwoord van het apparaat niet kent.
●
Vraag bij de systeembeheerder na of de faxfunctie is ingeschakeld.
Er kunnen geen snelkiesnummers worden gebruikt
●
Controleer of het faxnummer geldig is.
●
Als er voor een buitenlijn een voorvoegsel is vereist, schakelt u de optie Kiesvoorvoegsel in of voegt u
het voorvoegsel toe aan het snelkiesnummer.
Zie Een kiesvoorvoegsel instellen voor meer informatie.
Er kunnen geen groepskiescodes worden gebruikt
●
Controleer of het faxnummer geldig is.
●
Als er voor een buitenlijn een voorvoegsel is vereist, schakelt u de optie Kiesvoorvoegsel in of voegt u
het voorvoegsel toe aan het snelkiesnummer.
Zie Een kiesvoorvoegsel instellen voor meer informatie.
●
NLWW
Wijs aan alle vermeldingen in de groep een snelkiesnummer toe.
a.
Open een niet-gebruikt snelkiesnummer.
b.
Voer het faxnummer voor het snelkiesnummer in.
c.
Raak de knop OK aan om het snelkiesnummer op te slaan.
Faxproblemen 167
U ontvangt een opgenomen foutbericht van de telefoonmaatschappij wanneer u probeert een
fax te verzenden
●
Controleer of u het juiste faxnummer hebt gedraaid en of de telefoondienst niet is geblokkeerd. Bij
sommige telefoondiensten is het bijvoorbeeld niet mogelijk om internationale nummers te bellen.
●
Als er voor een buitenlijn een voorvoegsel is vereist, schakelt u de optie Kiesvoorvoegsel in of voegt u
het voorvoegsel toe aan het snelkiesnummer.
Zie Een kiesvoorvoegsel instellen voor meer informatie.
OPMERKING: Als u zonder voorvoegsel een fax wilt verzenden, maar de optie Kiesvoorvoegsel is
ingeschakeld, dient u de fax handmatig te verzenden.
●
Verzend een fax naar een internationaal nummer.
a.
Als er een voorvoegsel is vereist, dient u het telefoonnummer met voorvoegsel handmatig in te
toetsen.
b.
Voer het land-/regionummer in voordat u het telefoonnummer intoetst.
c.
Wacht op een onderbreking in de toon aan de telefoon.
d.
Verzend de fax handmatig via het bedieningspaneel.
Er kunnen geen fax worden verzonden als er een telefoon is aangesloten op het apparaat
●
Controleer of de hoorn op de haak ligt.
●
Controleer of er geen doorkiestelefoon op dezelfde lijn tijdens het faxen wordt gebruikt om te bellen.
●
Koppel de telefoon los van de lijn en probeer de fax opnieuw te verzenden.
Problemen met het ontvangen van faxen oplossen
●
Er wordt een foutbericht weergegeven op het bedieningspaneel
●
De fax reageert niet
●
De afzender ontvangt een bezettoon
●
Er kunnen geen faxen worden verzonden of ontvangen via een PBX-lijn
Er wordt een foutbericht weergegeven op het bedieningspaneel
Zie Foutmeldingen op de fax .
De fax reageert niet
Voicemail is beschikbaar op de faxlijn
●
Voeg een specifiek belsignaal aan uw telefoonlijn toe en wijzig de instelling Specifiek belsignaal op het
product om overeen te komen met het belpatroon van de telefoonmaatschappij. Neem voor meer
informatie contact op met uw telefoonmaatschappij.
Zie Een kiesvoorvoegsel instellen voor meer informatie.
●
Schaf een aparte faxlijn aan.
168 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
Het apparaat is verbonden met een DSL-telefoondienst
●
Controleer de installatie en functies. Bij een DSL-modem is een filter met hoge frequentiedoorgang
vereist voor de telefoonverbinding met het apparaat. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor
een filter of koop een filter.
●
Controleer of het filter is aangesloten.
●
Vervang het bestaande filter om er zeker van te zijn dat het niet defect is.
Faxverzending en -ontvangst op het apparaat vinden plaats via de IP- of VoIP-telefoondienst
●
Stel de instelling Faxsnelheid in op Langzaam (9600 bps) of Normaal (14400 bps) of schakel de instelling
Snel (33600 bps) uit.
Zie De faxsnelheid wijzigen voor meer informatie.
●
Neem contact op met uw serviceprovider om te controleren of faxen wordt ondersteund en voor de
aanbevolen snelheidsinstellingen voor faxen. Bij sommige bedrijven is een adapter vereist.
De afzender ontvangt een bezettoon
Er is een telefoon aangesloten op het apparaat
●
Controleer of de telefoon is opgehangen.
●
Schakel Automatisch antwoorden in. Zie Faxinstellingen configureren voor meer informatie.
Er wordt gebruikgemaakt van een telefoonlijnsplitter
●
Wanneer u gebruikmaakt van een telefoonlijnsplitter, dient u deze te verwijderen en de telefoon in te
stellen als een gewone telefoon.
●
Controleer of de telefoon in niet gebruik is.
●
Controleer of de telefoon tijdens het faxen wordt gebruikt om te bellen.
Er kunnen geen faxen worden verzonden of ontvangen via een PBX-lijn
●
Wanneer u gebruikmaakt van een PBX-telefoonlijn, dient u contact op te nemen met uw PBX-beheerder
om een analoge faxlijn voor uw apparaat te configureren.
Algemene faxproblemen oplossen
●
Faxberichten worden langzaam verstuurd
●
De faxkwaliteit is matig
●
De fax wordt afgekapt of wordt op twee pagina's afgedrukt
Faxberichten worden langzaam verstuurd
Het apparaat heeft last van een telefoonlijnverbinding van slechte kwaliteit.
NLWW
●
Probeer de fax opnieuw te versturen wanneer de telefoonlijnverbinding is verbeterd.
●
Ga bij de provider van de telefoondienst na of de lijn faxverkeer ondersteunt.
●
Schakel de instelling Foutcorrectiemodus uit.
Faxproblemen 169
Zie De standaardresolutie instellen voor meer informatie.
OPMERKING:
Hierdoor kan de kwaliteit van de afdrukken afnemen.
●
Gebruik wit papier voor het origineel. Gebruik geen kleuren zoals grijs, geel of roze.
●
Verhoog de faxsnelheid.
Zie De faxsnelheid wijzigen voor meer informatie.
●
Splits een grote faxtaak op in kleinere gedeelten en fax deze afzonderlijk.
●
Stel de faxinstellingen op het bedieningspaneel in op een lagere resolutie.
Zie De standaardresolutie instellen voor meer informatie.
De faxkwaliteit is matig
De fax is onscherp of te licht.
●
Verhoog de faxresolutie wanneer u faxberichten verzendt. De resolutie heeft geen invloed op ontvangen
faxen.
Zie De standaardresolutie instellen voor meer informatie.
OPMERKING:
Als u de resolutie verhoogt, wordt de verzendsnelheid trager.
●
Schakel de optie Foutcorrectiemodus in via het bedieningspaneel.
●
Controleer de cartridges en vervang deze indien nodig.
●
Vraag de afzender om de contrastinstelling op het verzendende faxapparaat donkerder te zetten en de
fax vervolgens opnieuw te verzenden.
De fax wordt afgekapt of wordt op twee pagina's afgedrukt
●
Configureer de instelling Standaardpapierformaat . Faxberichten worden op één formaat papier
afgedrukt op basis van de instellingen voor Standaardpapierformaat .
Zie Faxinstellingen configureren voor meer informatie.
●
Stel de papiersoort en het papierformaat voor de lade in die wordt gebruikt voor faxberichten.
OPMERKING: Als de instelling Standaardpapierformaat is ingesteld op Letter, wordt een faxbericht dat
oorspronkelijk was gedrukt op papier in het formaat Legal, afgedrukt op twee pagina's.
Verbindingsproblemen
Problemen met rechtstreekse USB-verbindingen oplossen
Als het apparaat rechtstreeks op een computer is aangesloten, moet u de USB-kabel controleren.
170 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
●
Controleer of de kabel op de computer en het product is aangesloten.
●
Controleer of de kabel korter is dan 5 m. Probeer een kortere kabel.
●
Controleer of de kabel goed werkt door deze aan te sluiten op een ander apparaat. Vervang de kabel zo
nodig.
Netwerkproblemen oplossen
Controleer de volgende items om te bepalen of het product met het netwerk communiceert. Druk voordat u
begint een configuratiepagina af vanaf het bedieningspaneel en zoek het IP-adres van het product dat op
deze pagina staat vermeld.
●
Slechte fysieke verbinding
●
De computer gebruikt een onjuist IP-adres voor het product
●
De computer kan niet met het product communiceren
●
Het product gebruikt onjuiste koppelings- en duplex-instellingen voor het netwerk
●
Nieuwe softwareprogramma's veroorzaken mogelijk compatibiliteitsproblemen
●
De computer of het werkstation zijn mogelijk onjuist geïnstalleerd
●
Het product is uitgeschakeld of andere netwerkinstelling zijn onjuist
Slechte fysieke verbinding
1.
Verifieer dat het apparaat op de juiste ethernet-poort is aangesloten met de juiste kabel.
2.
Controleer of de kabels stevig zijn bevestigd.
3.
Controleer aan de achterzijde van het apparaat of er twee lampjes branden bij de Ethernet-poort: oranje
geeft activiteit aan, groen de koppelingsstatus.
4.
Probeer een andere kabel of een andere netwerkpoort op de netwerkrouter, hub of switch als het
probleem aanhoudt.
De computer gebruikt een onjuist IP-adres voor het product
1.
Open op de computer de printereigenschappen en klik op het tabblad Poorten. Controleer of het huidige
IP-adres van het apparaat is geselecteerd. Het IP-adres van het apparaat staat vermeld op de
configuratiepagina of is te vinden via het bedieningspaneel.
2.
Als u het product hebt geïnstalleerd met de standaard HP TCP/IP-poort, schakelt u het selectievakje
Altijd met deze printer afdrukken, zelfs als het IP-adres wordt gewijzigd in.
3.
Als u het product hebt geïnstalleerd met de standaard Microsoft TCP/IP-poort, gebruikt u de hostnaam
in plaats van het IP-adres.
Als u het product hebt geïnstalleerd vanaf 123.hp.com/pagewide (aanbevolen) of vanaf de HP softwarecd die bij de printer is meegeleverd, kunt u het IP-adres van het product weergegeven of wijzigen aan de
hand van de volgende stappen:
NLWW
Verbindingsproblemen 171
4.
a.
Open HP Printerhulp. Zie HP Printerhulp openen voor meer informatie.
b.
Klik op het tabblad Extra.
c.
Klik op IP-adres bijwerken om een hulpprogramma te openen waarin het bekende ('laatste') IPadres van het product wordt vermeld en waarmee u dit indien nodig kunt wijzigen.
Als het IP-adres juist is, verwijder dan het apparaat uit de lijst met geïnstalleerde printers en voeg het
vervolgens weer toe.
De computer kan niet met het product communiceren
1.
2.
Test de netwerkcommunicatie door het apparaat te pingen.
a.
Open op uw computer een opdrachtregelprompt. Klik voor Windows op Start en Uitvoeren en typ
vervolgens cmd.
b.
Typ ping gevolgd door het IP-adres van uw product.
c.
Het netwerk en het apparaat functioneren als er op het scherm retourtijden worden weergegeven.
Als de ping-opdracht is mislukt, controleer dan of de netwerkrouter, -hubs of -switches zijn ingeschakeld
en controleer vervolgens of de netwerkinstellingen, het apparaat en de computer allemaal voor
hetzelfde netwerk zijn geconfigureerd.
Het product gebruikt onjuiste koppelings- en duplex-instellingen voor het netwerk
HP raadt aan deze instelling in de automatische modus (de standaardinstelling) te laten. Als u deze
instellingen wijzigt, moet u deze ook voor uw netwerk wijzigen.
Nieuwe softwareprogramma's veroorzaken mogelijk compatibiliteitsproblemen
Controleer of eventuele nieuwe softwareprogramma's juist zijn geïnstalleerd en of deze het juiste
printerstuurprogramma gebruiken.
De computer of het werkstation zijn mogelijk onjuist geïnstalleerd
1.
Controleer de netwerk- en printerstuurprogramma's en de netwerkomleiding.
2.
Controleer of het besturingssysteem juist is geconfigureerd.
Het product is uitgeschakeld of andere netwerkinstelling zijn onjuist
1.
Bekijk de configuratiepagina om de status van het netwerkprotocol te controleren. Schakel indien nodig
deze optie in.
2.
Configureer indien de netwerkinstellingen opnieuw.
172 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
Problemen met het draadloze netwerk
Controlelijst voor draadloze verbinding
●
Het product en de draadloze router zijn ingeschakeld en hebben stroom. Controleer ook of de draadloze
radio van het product is ingeschakeld.
●
De serviceset-id (SSID) is juist. Druk een configuratiepagina af om de SSID te bepalen. Als u niet zeker
weer of de SSID juist is, voert u de draadloze installatie opnieuw uit.
●
Controleer of de beveiligingsgegevens voor beveiligde netwerken juist is. Als de beveiligingsgegevens
onjuist zijn, voert u de draadloze installatie opnieuw uit.
●
Probeer toegang te krijgen tot andere computers op het draadloos netwerk als het draadloos netwerk
niet goed functioneert. Probeer verbinding te maken met internet via een andere draadloze verbinding
als het netwerk toegang heeft tot internet.
●
De coderingsmethode (AES of TKIP) voor het apparaat is hetzelfde als die voor het draadloos
toegangspunt, zoals een draadloze router (op netwerken met WPA-beveiliging).
●
Het product bevindt zich binnen het bereik van het draadloze netwerk. Voor de meeste netwerken moet
het product zich binnen 30 m van het draadloze toegangspunt (draadloze router) bevinden.
●
Obstakels blokkeren het draadloze signaal niet. Verwijder grote metalen objecten tussen het
toegangspunt en het product. Controleer of er zich geen palen, muren of zuilen van metaal of beton
tussen het product en het draadloze toegangspunt bevinden.
●
Het product bevindt zich uit de buurt van elektronische apparaten die mogelijk het draadloze signaal
verstoren. Er zijn veel apparaten die het draadloze signaal kunnen verstoren, zoals motoren, draadloze
telefoons, beveiligingscamera's, andere draadloze netwerken en sommige Bluetooth-apparaten.
●
Het printerstuurprogramma is op de computer geïnstalleerd.
●
U hebt de juiste printerpoort geselecteerd.
●
De computer en het product zijn verbonden met hetzelfde draadloze netwerk.
Het product drukt niet af en op de computer is een firewall van derden
geïnstalleerd
1.
Werk de firewall bij met de meest recente update van de fabrikant.
2.
Als programma's vragen om toegang via de firewall wanneer u het product installeert of probeert af te
drukken, verleent u deze.
3.
Schakel de firewall tijdelijk uit en installeer vervolgens het draadloze product op de computer. Schakel
de firewall in als u de draadloze installatie hebt voltooid.
De draadloze verbinding werk niet nadat de draadloze router of het product zijn
verplaatst
Controleer of de router en printer met hetzelfde netwerk is verbonden als de computer.
NLWW
1.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm naar
beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
2.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
aan.
Problemen met het draadloze netwerk 173
3.
Raak Rapporten en vervolgens Netwerkconfiguratiepagina aan om het rapport af te drukken.
4.
Vergelijk de serviceset-id (SSID) op het configuratierapport met de SSID in de printerconfiguratie op uw
computer.
5.
Als de SSID's niet overeenkomen, zijn de apparaten niet verbonden met hetzelfde netwerk. Configureer
opnieuw de draadloze installatie van uw product.
Kan niet meer computers met het draadloze product verbinden
1.
Controleer of de andere computers zich binnen het draadloze bereik bevinden en dat er geen obstakels
zijn die het signaal blokkeren. Voor de meeste netwerken is het draadloze bereik 30 m vanaf het
draadloze toegangspunt.
2.
Controleer of het product is ingeschakeld en de status Gereed heeft.
3.
Schakel firewalls van derden op uw computer uit.
4.
Controleer of het draadloze netwerk goed werkt.
5.
a.
Open het dashboard van het bedieningspaneel (veeg het dashboard tabblad bovenaan het scherm
naar beneden of tik op het dashboardgebied op het startscherm).
b.
Raak op het dashboard van het bedieningspaneel
c.
Raak Rapporten en vervolgens Rapport over webtoegang aan om het rapport af te drukken.
Controleer of de juiste poort of het juiste product is geselecteerd.
●
●
6.
aan.
Voor printers die zonder het volledige installatieprogramma zijn geïnstalleerd:
a.
Klik in de printerlijst op uw computer met de rechtermuisknop op de naam van dit product,
klik op Printereigenschappen en open het tabblad Poorten.
b.
Controleer of het selectievakje naast Virtuele printerpoort voor USB is ingeschakeld.
Als u de printersoftware hebt geïnstalleerd vanaf 123.hp.com/pagewide (aanbevolen) of vanaf de
HP software-cd die bij de printer is meegeleverd, kunt u het IP-adres van het product weergegeven
of wijzigen aan de hand van de volgende stappen:
a.
Klik op Start.
b.
Klik op Alle programma's.
c.
Klik op HP.
d.
Klik op uw apparaat.
e.
Klik op IP-adres bijwerken om een hulpprogramma te openen waarin het bekende ('laatste')
IP-adres van het product wordt vermeld en waarmee u dit indien nodig kunt wijzigen.
Controleer of de computer goed werkt. Start uw computer indien nodig opnieuw op.
De communicatie van het draadloze product wordt verbroken wanneer dit is
verbonden met een VPN
●
Doorgaans kunt u niet tegelijkertijd zijn verbonden met een VPN en andere netwerken.
174 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
Het netwerk wordt niet weergegeven in de lijst met draadloze netwerken
●
Controleer of de draadloze router is ingeschakeld en stroom heeft.
●
Het netwerk is mogelijk verborgen. U kunt echter nog steeds verbinding maken met een verborgen
netwerk.
Het draadloze netwerk functioneert niet
1.
Controleer of de communicatie van het netwerk is verbroken door andere apparaten hiermee te
verbinden.
2.
Test de netwerkcommunicatie door het netwerk te pingen.
3.
NLWW
a.
Open op uw computer een opdrachtregelprompt. Klik voor Windows op Start en Uitvoeren en typ
vervolgens cmd.
b.
Typ ping gevolgd door de serviceset-id (SSID) van uw netwerk.
c.
Het netwerk functioneert als er op het scherm retourtijden worden weergegeven.
Controleer of de router en het product met hetzelfde netwerk zijn verbonden als uw computer door de
Netwerkconfiguratiepagina af te drukken. Zie Informatiepagina's voor instructies.
Problemen met het draadloze netwerk 175
Problemen met de productsoftware (Windows)
Probleem
Oplossing
Er is geen
printerstuurprogramma
voor het product zichtbaar
in de map Printer
●
Er wordt een foutbericht
weergegeven tijdens de
software-installatie
Het product is in de
Gereed-modus, maar er
wordt niets afgedrukt.
Installeer de productsoftware opnieuw.
OPMERKING: Sluit alle toepassingen af die nog open zijn. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram om
een toepassing te sluiten die een pictogram in het systeemvak heeft, en selecteer Sluiten of Uitschakelen.
●
Probeer de USB-kabel aan te sluiten op een andere USB-poort van de computer.
●
Installeer de productsoftware opnieuw.
OPMERKING: Sluit alle toepassingen af die nog open zijn. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram om
een toepassing te sluiten die een pictogram in de taakbalk heeft, en selecteer Sluiten of Uitschakelen.
●
Controleer de vrije ruimte van het station waarop u de productsoftware installeert. Maak indien nodig zoveel
mogelijk schijfruimte vrij en installeer de productsoftware opnieuw.
●
Voer indien nodig Schijfdefragmentatie uit en installeer de productsoftware opnieuw.
●
Druk een configuratiepagina af vanaf het bedieningspaneel en controleer de productfunctionaliteit.
●
Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten of ze voldoen aan de specificaties. Dit is met inbegrip van de USBen stroomkabels. Probeer een nieuwe kabel.
●
Controleer of het IP-adres op de configuratiepagina overeenkomt met het IP-adres voor de softwarepoort.
Gebruik een van de volgende procedures:
◦
◦
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 en Windows Vista, geïnstalleerd zonder het
volledige installatieprogramma te gebruiken (zoals de wizard Printer toevoegen in Windows):
1.
Klik op Start.
2.
Kies Instellingen.
3.
Klik op Printers en faxapparaten (via de standaardweergave van het Start-menu) of klik op Printers
(via de klassieke weergave van het Start-menu).
4.
Klik met de rechtermuisknop op het stuurprogrammapictogram van het product en selecteer
vervolgens Eigenschappen .
5.
Klik op het tabblad Poorten en vervolgens op Poort configureren.
6.
Controleer het IP-adres en klik vervolgens op OK of Annuleren.
7.
Als de IP-adressen niet overeenkomen, verwijdert u het stuurprogramma en installeert u dit opnieuw
met het juiste IP-adres.
Windows 7, geïnstalleerd zonder het volledige installatieprogramma te gebruiken (zoals de wizard Printer
toevoegen in Windows):
1.
Klik op Start.
2.
Klik op Apparaten en printers.
3.
Klik met de rechtermuisknop op het stuurprogrammapictogram van het product en selecteer
vervolgens Printereigenschappen.
4.
Klik op het tabblad Poorten en vervolgens op Poort configureren.
176 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
Probleem
Oplossing
◦
NLWW
5.
Controleer het IP-adres en klik vervolgens op OK of Annuleren.
6.
Als de IP-adressen niet overeenkomen, verwijdert u het stuurprogramma en installeert u dit opnieuw
met het juiste IP-adres.
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 en Windows Vista, Windows 7, geïnstalleerd
met het volledige installatieprogramma:
1.
Klik op Start.
2.
Klik op Alle programma's.
3.
Klik op HP.
4.
Klik op uw apparaat.
5.
Klik op IP-adres bijwerken om een hulpprogramma te openen waarin het bekende ('laatste') IP-adres
van het product wordt vermeld en waarmee u dit indien nodig kunt wijzigen.
Problemen met de productsoftware (Windows) 177
Problemen met de productsoftware (OS X)
Het printerstuurprogramma wordt niet in de lijst Afdrukken & scannen
weergegeven
1.
Controleer of het GZ-bestand van het apparaat zich in de volgende map op de harde schijf bevindt:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. Installeer de software indien nodig opnieuw.
2.
Als het GZ-bestand zich in de map bevindt, is het PPD-bestand mogelijk beschadigd. Verwijder het PPDbestand en installeer de software opnieuw.
De apparaatnaam wordt niet weergegeven in de lijst met apparaten in de lijst
Afdrukken & scannen
1.
Controleer of de kabels goed zijn aangesloten en het product is ingeschakeld.
2.
Druk een configuratiepagina af om de apparaatnaam te controleren. Controleer of de naam op de
configuratiepagina overeenkomt met de apparaatnaam in de lijst Afdrukken & scannen.
3.
Vervang de USB- of ethernet-kabel door een kabel van hoge kwaliteit.
Het printerstuurprogramma zorgt er niet automatisch voor dat het geselecteerde
apparaat wordt weergegeven in de lijst Afdrukken & scannen.
1.
Controleer of de kabels goed zijn aangesloten en het product is ingeschakeld.
2.
Controleer of het GZ-bestand van het apparaat zich in de volgende map op de harde schijf bevindt:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. Installeer de software indien nodig opnieuw.
3.
Als het GZ-bestand zich in de map bevindt, is het PPD-bestand mogelijk beschadigd. Verwijder het
bestand en installeer de software opnieuw.
4.
Vervang de USB- of ethernet-kabel door een kabel van hoge kwaliteit.
Een afdruktaak is niet naar het gewenste apparaat verzonden
1.
Open de afdrukwachtrij en start de afdruktaak opnieuw.
2.
Een ander apparaat met dezelfde of een vergelijkbare naam heeft de afdruktaak mogelijk ontvangen.
Druk een configuratiepagina af om de apparaatnaam te controleren. Controleer of de naam op de
configuratiepagina overeenkomt met de apparaatnaam in de lijst Printers & scanners.
Wanneer het apparaat met een USB-kabel is aangesloten, wordt het apparaat niet
weergegeven in de lijst Afdrukken & scannen nadat het stuurprogramma is
geselecteerd.
Softwareproblemen oplossen
▲
Controleer of het besturingssysteem Mac OS X 10.9 of later is.
Hardwareproblemen oplossen
1.
Zorg ervoor dat de printer aan staat.
2.
Controleer of de USB-kabel juist is aangesloten.
178 Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
NLWW
3.
Controleer of u de juiste high-speed USB-kabel gebruikt.
4.
Controleer of er niet te veel USB-apparaten stroom gebruiken in de keten. Maak alle apparaten in de
keten los en sluit de kabel rechtstreeks op de USB-poort op de computer aan.
5.
Controleer of er meer dan twee USB-hubs zonder stroomvoorziening achter elkaar in de keten zijn
opgenomen. Maak alle apparaten in de keten los en sluit de kabel vervolgens rechtstreeks op de USBpoort op de computer aan.
OPMERKING:
Het iMac-toetsenbord is een USB-hub zonder stroomvoorziening.
U gebruikt een algemeen printerstuurprogramma met een USB-verbinding
Als u de USB-kabel hebt aangesloten voordat u de software hebt geïnstalleerd, gebruikt u mogelijk een
algemeen printerstuurprogramma in plaats van het stuurprogramma voor dit product.
NLWW
1.
Verwijder het algemene printerstuurprogramma.
2.
Installeer de software opnieuw vanaf de product-cd. Sluit de USB-kabel pas aan wanneer het softwareinstallatieprogramma u hierom vraagt.
3.
Als er meerdere printers zijn geïnstalleerd, controleert u of u de juiste hebt geselecteerd in het popupmenu Formaat voor in het dialoogvenster Afdrukken .
Problemen met de productsoftware (OS X) 179
10 Service en support
●
Klantenondersteuning
●
Beperkte garantieverklaring van HP
180 Hoofdstuk 10 Service en support
NLWW
Klantenondersteuning
Als u de hulp van een vertegenwoordiger van HP's technische ondersteuning nodig heeft om een probleem op
te lossen, neem dan contact op met de HP Klantenondersteuning.
Registreer uw product
www.register.hp.com
Download software, stuurprogramma's en elektronische
informatie
HP Customer Support
Profiteer van 24 uur per dag online productondersteuning en
probleemoplossing, en download stuurprogramma's, software en
elektronische informatie
HP Customer Support
Ondersteuning voor producten die u gebruikt met een Mac
computer
HP Customer Support
Krijg gedurende uw garantieperiode voor uw land/regio gratis
telefonische ondersteuning.
Telefoonnummers per land/regio staan op de flyter die
meegeleverd werd met uw product of zijn beschikbaar op HP
Customer Support .
Houd de productnaam en serienummer, datum van aanschaf en
beschrijving van het probleem bij de hand.
Aanvullende HP service- of onderhoudsovereenkomsten bestellen
NLWW
www.hp.com/go/carepack
Klantenondersteuning 181
Beperkte garantieverklaring van HP
HP PRODUCT
DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE
HP PageWide Pro MFP 477dn, 477dw
1 jaar
HP garandeert u, de eindgebruiker en klant, dat de HP-hardware en -accessoires vanaf de datum van aankoop
voor de duur van bovengenoemde garantieperiode vrij zullen zijn van materiaal- en constructiefouten. Indien
HP gedurende de garantieperiode van dergelijke defecten in kennis wordt gesteld, zal HP de defecte
producten naar eigen goeddunken laten repareren of vervangen. Vervangende producten kunnen nieuw of zo
goed als nieuw zijn.
HP garandeert u dat HP-software bij correcte installatie en correct gebruik gedurende de hierboven
genoemde periode na de aanschafdatum geen gebreken zal vertonen in de uitvoering van de programmainstructies als gevolg van gebreken in materiaal of vakmanschap. Als HP van dergelijke gebreken in kennis
wordt gesteld tijdens de garantieperiode, zal HP zorgen voor vervanging van de software die als gevolg van
dergelijke gebreken de programma-instructies niet kan uitvoeren.
HP kan de ononderbroken en probleemloze werking van HP-producten niet garanderen. Als HP niet binnen
een redelijke termijn in staat is een product te repareren of te vervangen zodat de conditie ervan is zoals
overeengekomen in de garantie, hebt u recht op teruggave van de aankoopprijs na onmiddellijk retourneren
van het product.
HP-producten kunnen onderdelen bevatten die zijn gemaakt op basis van hergebruik en die presteren als
nieuw, of die incidenteel gebruikt zijn.
De garantie is niet van toepassing op defecten die het resultaat zijn van (a) onjuist of onvoldoende onderhoud
of een verkeerde kalibratie, (b) software, verbindingen, onderdelen of benodigdheden die niet door HP zijn
geleverd, (c) niet-geautoriseerde aanpassing of misbruik, (d) gebruik buiten de aangegeven
omgevingsspecificaties voor het apparaat of (e) onjuiste voorbereiding of onjuist onderhoud van de locatie.
De beperkte garantie van HP is ongeldig indien de printer op een apparaat of systeem van de vervolgmarkt is
aangesloten waardoor de functionaliteit van de printer wordt gewijzigd, zoals een continue inktsysteem.
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, ZIJN BOVENGENOEMDE GARANTIES
EXCLUSIEF EN BESTAAT ER GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE, NOCH
SCHRIFTELIJK NOCH MONDELING, EN HP WIJST DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN
VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE HAND.
Sommige landen/regio's, staten of provincies staan beperking van een geïmpliceerde garantie niet toe,
waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet op u van toepassing is. Deze beperkte
garantie geeft u specifieke juridische rechten. U hebt misschien ook andere rechten die verschillen per staat,
per provincie of per land/regio.
De beperkte garantie van HP is geldig in alle landen/regio's of plaatsen waar HP ondersteuning biedt voor dit
product en waar HP dit product op de markt heeft gebracht. De garantie kan variëren op basis van plaatselijke
normen. In verband met wettelijke regelgeving brengt HP geen wijzigingen aan in de vormgeving of de
functies van het product voor gebruik in een land/regio waarvoor het product oorspronkelijk niet was
bestemd.
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR NATIONALE WETGEVING, ZIJN DE PROBLEEMOPLOSSINGEN IN DEZE
GARANTIEVERKLARING DE ENIGE TOEGESTANE OPLOSSINGEN. MET UITZONDERING VAN HET HIERBOVEN
BEPAALDE, KUNNEN HP EN ZIJN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR HET
KWIJTRAKEN VAN GEGEVENS, DIRECTE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE (WAARONDER
INKOMSTENDERVING EN GEGEVENSVERLIES) NOCH VOOR ANDERE SCHADE, ONGEACHT OF DEZE SCHADE
VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS. Sommige landen/regio's, staten of
182 Hoofdstuk 10 Service en support
NLWW
provincies staan beperking van een geïmpliceerde garantie niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of
uitsluiting misschien niet op u van toepassing is.
VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN DE VOORWAARDEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING EEN
AANVULLING OP DE GELDENDE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN DIT
PRODUCT AAN U.
NLWW
Beperkte garantieverklaring van HP 183
VK, Ierland en Malta
The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the
HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:
UK: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN
Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare
Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin,
Switzerland
United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from
seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of
goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products
purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further
information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you
may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to
choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal
guarantee.
Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to
nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to
receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For
further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal)
or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to
choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal
guarantee.
Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from
seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility
to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited
Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee
(www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the
right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year
legal guarantee.
Oostenrijk, België, Duitsland en Luxemburg
Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle
Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der
beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:
Deutschland: HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen
Österreich: HP Austria GmbH., Technologiestrasse 5, A-1120 Wien
Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen
Belgien: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem
Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen
wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese
Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die
184 Hoofdstuk 10 Service en support
NLWW
beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der
folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher (www.hp.com/go/eu-legal) oder Sie können
die Website des Europäischen Verbraucherzentrums (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm) besuchen. Verbraucher haben das
Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch
nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich
an den jeweiligen Verkäufer wenden.
België, Frankrijk en Luxemburg
La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de
l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:
France: HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1
Avenue du Canada, 91947, Les Ulis
G.D. Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308
Capellen
Belgique: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem
France: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au
titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits en
tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L.
211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux défauts de la chose vendue, dans les conditions
prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés
par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties
légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal). Vous pouvez également consulter le site
Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de
choisir d’exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties
légales applicables mentionnées ci-dessus.
POUR RAPPEL:
Garantie Légale de Conformité:
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors
de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
Article L211-5 du Code de la Consommation:
« Pour être conforme au contrat, le bien doit:
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à
l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites
par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
NLWW
Beperkte garantieverklaring van HP 185
Article L211-12 du Code de la Consommation:
« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».
Garantie des vices cachés
Article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue
qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice. »
G.D. Luxembourg et Belgique: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits
dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant,
de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que
consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée
HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au
consommateur (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres
européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service
sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.
Italië
La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati
nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel
vostro Paese:
Italia: HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio
I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla
garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita.
Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilita’ di beneficiare di tali diritti. I diritti spettanti
ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla Garanzia
limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i clienti
(www.hp.com/go/eu-legal), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). I
consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP
oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.
Spanje
Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y
dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del
fabricante) en su país es:
España: Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas,
E-28232 Madrid
Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los
consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo,
varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la
Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor
(www.hp.com/go/eu-legal). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del
186 Hoofdstuk 10 Service en support
NLWW
consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Los clientes tienen
derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de
conformidad con la garantía legal de dos años.
Denemarken
Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er
ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:
Danmark: HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød
Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra
sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog påvirke
din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes ikke på
nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger:
Forbrugerens juridiske garanti (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøge De Europæiske
Forbrugercentres websted (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrugere har ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i
henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.
Noorwegen
HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale selskap
innestår for garantien:
Norge: HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu
HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning, hvor
reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor lenge salgsgjenstanden var ment å vare.
Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar.
Forbrukerens lovmessige rettigheter begrenses ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbruker (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøke
nettstedet til de europeiske forbrukersentrene (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/
non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrukere har retten til å velge å kreve service under HPs
garanti eller iht selgerens lovpålagte mangelsansvar.
Zweden
HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till det
HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:
Sverige: HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm
Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti
från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan
påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas eller
påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk:
Lagstadgad garanti för konsumenter (www.hp.com/go/eu-legal) eller så kan du gå till European Consumer
Centers webbplats (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/eccnet/index_en.htm). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller
på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.
NLWW
Beperkte garantieverklaring van HP 187
Portugal
A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da
entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:
Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte,
Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244
As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da
legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do
contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de
tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma
alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garantia legal do
consumidor (www.hp.com/go/eu-legal) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).
Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada
HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.
Griekenland en Cyprus
Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η
επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου ΗΡ που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ στη χώρα
σας είναι η εξής:
Ελλάδα /Κύπρoς: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki
Ελλάδα /Κύπρoς: HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki
Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση
έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες,
ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα
δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την
Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web:
Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή (www.hp.com/go/eu-legal) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν
την υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης ΗΡ ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης
εγγύησης δύο ετών.
Hongarije
A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az
egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:
Magyarország: HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.
A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek
az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosságból,
továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállásból
erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önt megilletik-e. További
információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak
(www.hp.com/go/eu-legal) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). A
fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott
188 Hoofdstuk 10 Service en support
NLWW
jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a
jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.
Tsjechië
Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy
společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:
Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4
Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňuji jako doplňek k jakýmkoli právním nárokům na
dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání
těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani
neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná záruka
spotřebitele (www.hp.com/go/eu-legal) případně můžete navštívit webové stránky Evropského
spotřebitelského centra (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/
ecc-net/index_en.htm). Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci omezené
záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.
Slowakije
Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa
subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:
Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkových zákonných nárokov voči
predávajúcemu z vád, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy.
Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej
záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je
spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa
(www.hp.com/go/eu-legal), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).
Spotrebitelia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej
dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.
Polen
Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres
podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:
Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIOŚ
E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.
Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w
związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia).
Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w
żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod
następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta (www.hp.com/go/eu-legal), można także odwiedzić
stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumenckiego (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumenci mają prawo wyboru co
do możliwosci skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji HP
albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.
NLWW
Beperkte garantieverklaring van HP 189
Bulgarije
Ограничената гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP.
Името и адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на
гаранционната поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на HP, са както следва:
HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България ЕООД), гр. София 1766, район р-н Младост, бул.
Околовръстен Път No 258, Бизнес Център Камбаните
Предимствата на Ограничената гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за
двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки
това, различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права.
Законовите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничената
гаранция на HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя
(www.hp.com/go/eu-legal) или посетете уебсайта на Европейския потребителски център
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).
Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на
Ограничената гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна
гаранция.
Roemenië
Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa
entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt
următoarele:
Romănia: HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor & Floor 8, 2nd District,
Bucureşti
Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar faţă de orice drepturi privind garanţia de doi ani oferită
de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diverşi factori pot
avea impact asupra eligibilităţii dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului nu
sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informaţii suplimentare consultaţi
următorul link: garanția acordată consumatorului prin lege (www.hp.com/go/eu-legal) sau puteți accesa siteul Centrul European al Consumatorilor (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri în
cadrul Garanței limitate HP sau de la vânzător, în cadrul garanției legale de doi ani.
België en Nederland
De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres
van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is
als volgt:
Nederland: HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen
België: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem
De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor
consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan
conformiteit van de goederen met de relevante verkoopsovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren
een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de
consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg
voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van de consument (www.hp.com/go/eulegal) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumenten hebben
190 Hoofdstuk 10 Service en support
NLWW
het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de
verkoper in toepassing van de wettelijke garantie.
Finland
HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta
maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:
Suomi: HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo
HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen
varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja
(www.hp.com/go/eu-legal) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Kuluttajilla on oikeus
vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.
Slovenië
Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne
enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:
Slovenija: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin,
Switzerland
Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe izhajajo
iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev za
uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z zakonom
predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino pravno
jamstvo (www.hp.com/go/eu-legal); ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).
Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali
proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko garancijo.
Kroatië
HP ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta
odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:
Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000
Zagreb
Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo
kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati
na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava
zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače
(www.hp.com/go/eu-legal) ili možete posjetiti web-mjesto Europskih potrošačkih centara
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm).
Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili pravnog
jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.
Letland
HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP
ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:
Latvija: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland
NLWW
Beperkte garantieverklaring van HP 191
HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz
pārdevēja un/vai rażotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam,
tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un
neietekmē patērētāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojiet šo saiti: Patērētāju
likumīgā garantija (www.hp.com/go/eu-legal) vai arī Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa
vietni (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/
index_en.htm). Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP
ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.
Litouwen
HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovių,
teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:
Lietuva: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland
HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiomis kitomis įstatymais nustatytomis teisėmis į
pardavėjo suteikiamą dviejų metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar
jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo įvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir
neįtakoja įstatymais nustatytų vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė
vartotojo garantija (www.hp.com/go/eu-legal) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje
svetainėje (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/
index_en.htm). Vartotojai turi teisę prašyti atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba
pardavėjo teikiamą dviejų metų įstatymais nustatytą garantiją.
Estland
HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest
vastutab HP üksus aadressil:
Eesti: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland
HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantiile, juhul kui
toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused
ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet
leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii (www.hp.com/go/eu-legal) või võite külastada Euroopa
tarbijakeskuste veebisaiti (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/
ecc-net/index_en.htm). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid või seadusega
ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiid.
Rusland
Срок службы принтера для России
Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок
службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP
рекомендует посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу http://www.hp.com/support и/или
связаться с авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении
дальнейшего безопасного использования принтера.
192 Hoofdstuk 10 Service en support
NLWW
A
NLWW
Technische informatie
●
Productspecificaties
●
Programma voor milieubeheer
●
Informatie over regelgeving
193
Productspecificaties
●
Afdrukspecificaties
●
Fysieke specificaties
●
Stroomverbruik en elektriciteitsspecificaties
●
Geluidsspecificaties
●
Specificaties van omgeving
Afdrukspecificaties
Ga voor een lijst van ondersteunde afdrukresoluties naar de ondersteuningswebsite op HP Customer
Support .
194 Bijlage A Technische informatie
NLWW
Fysieke specificaties
Product
Afmetingen product (breedte
x diepte x hoogte)
Afmetingen bij werking
(breedte x diepte x hoogte)
Gewicht
HP PageWide Pro MFP
477dn/dw series
530 x 401 x 421 mm (20,87 x
15,79 x 16,57 inches)
806 x 681 x 452 mm (31,73 x
26,81 x 17,8 inches)
16,4 kg (35,1 lb)
Stroomverbruik en elektriciteitsspecificaties
VOORZICHTIG: De stroomvereisten zijn gebaseerd op het land/de regio waar het product wordt verkocht.
Verander niets aan de ingestelde spanning. Hierdoor kan het product beschadigd raken en dergelijke schade
wordt niet gedekt door de beperkte garantie en serivceovereenkomsten van HP.
NLWW
Productspecificaties 195
Geluidsspecificaties
Werking
LwAd-mono (B)
LwAd-kleur (B)
Afdrukken
6,9
6,8
Kopiëren
7,1
6,9
ADF-modellen
Scannen
6,9
6,7
ADF-modellen
OPMERKING:
hebben.
Opmerkingen
HP raadt aan de printer in een ruimte te plaatsen waar geen werknemers hun werkstation
Specificaties van omgeving
Tijdens werking
Tijdens transport
15° tot 30° C
–40° tot 60° C
(59° tot 86° F)
(–40° tot 140° F)
Relatieve luchtvochtigheid
20 tot 80%
90% of minder (niet condenserend)
Hoogte
0 tot 3048 m
Helling
BELANGRIJK: Kijk uit met het verplaatsen
van het product nadat u de cartridges heeft
geplaatst. Door het product te kantelen in een
hoek die groter is dan 3 graden kan er inkt
gaan lekken.
Elektrostatische ontlading
Als er zich elektrostatische ontlading voordoet
tijdens gebruik van het product om te kopiëren
kan er een lijn verschijnen op de gekopieerde
pagina. De elektrostatische ontlading zou weer
moeten verdwijnen wanneer u de pagina
opnieuw kopieert.
Temperatuur
OPMERKING:
De waarden zijn aan verandering onderhevig.
196 Bijlage A Technische informatie
NLWW
Programma voor milieubeheer
●
Milieubescherming
●
Ozonproductie
●
Stroomverbruik
●
Verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Europese Commissie
●
Papier
●
Afdrukbenodigdheden voor HP PageWide
●
Plastic onderdelen
●
Recycling van elektronische hardware
●
Beperkingen van het materiaal
—
Algemene informatie over de batterij
—
Afvoer van batterijen in Taiwan
—
Californische richtlijn over perchloraathoudende producten
—
EU-batterijrichtlijn
—
Batterijmelding voor Brazilië
●
Chemische stoffen
●
EPEAT
●
Afdanken van afvalapparatuur door gebruikers
●
Tabel giftige en gevaarlijke stoffen (China)
●
Verklaring betreffende beperkingen op schadelijke stoffen (Turkije)
●
Verklaring betreffende beperkingen op schadelijke stoffen (Oekraïne)
●
Verklaring betreffende beperkingen op schadelijke stoffen (India)
●
China energielabel voor printer, fax en kopieermachine
●
Gebruikersinformatie China SEPA Ecolabel
Milieubescherming
HP streeft ernaar om producten van hoge kwaliteit te leveren die op milieuvriendelijke wijze zijn
geproduceerd. Dit product is ontworpen met meerdere voordelen om het milieu zo min mogelijk te belasten.
Ga naar www.hp.com/go/environment of www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment voor meer
informatie over HP en het milieu, inclusief milieuprofielbladen voor deze producten, Material Data Safety
Sheets en HP inzamelings- en recyclingprogramma's.
Ozonproductie
Dit product brengt geen meetbaar ozongas (O3) voort.
NLWW
Programma voor milieubeheer 197
Stroomverbruik
Afdruk- en beeldbewerkingsapparatuur van HP met het ENERGY STAR®-logo is gecertificeerd door de
Environmental Protection Agency van de VS. Op beeldbewerkingsproducten met het ENERGY STAR-certificaat
wordt het volgende merk weergegeven:
Meer informatie over beeldbewerkingsproducten met het ENERGY STAR-certificaat is te vinden op:
www.hp.com/go/energystar
Verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Europese Commissie
Voor gegevens over het stroomverbruik van dit product, inclusief het stroomverbruik van het product in
netwerkstandbymodus, als alle bekabelde netwerkpoorten zijn aangesloten en alle draadloze
netwerkpoorten zijn geactiveerd, verwijzen we u naar sectie P14 'Additional Information' (Aanvullende
informatie) van de IT ECO-verklaring van het product op www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
productdata/itecodesktop-pc.html.
Papier
Dit product is geschikt voor het gebruik van gerecycled en lichtgewicht papier (EcoFFICIENT™) indien het
papier voldoet aan de richtlijnen in de wegwijzer voor afdrukmateriaal van het product. Dit product is geschikt
voor het gebruik van gerecycled en lichtgewicht papier (EcoFFICIENT™) volgens EN12281:2002.
Afdrukbenodigdheden voor HP PageWide
Originele HP benodigdheden worden ontworpen met oog voor het milieu. HP vergemakkelijkt het besparen op
het verbruik van hulpbronnen en papier bij het afdrukken. En als u er klaar mee bent, zorgen we ervoor dat
recyclen eenvoudig en gratis is. Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Bezoek www.hp.com/
recycle voor meer informatie. Ga naar www.hp.com/recycle om deel te nemen aan het retournering- en
recyclingprogramma HP Planet Partners. Selecteer uw land/regio voor informatie over de inzameling van uw
HP PageWide printerbenodigdheden.
OPMERKING: Ga naar de website HP sustainability voor de volledige informatie over recycling en om
postetiketten, enveloppen of dozen te bestellen voor recycling.
Plastic onderdelen
Plastic onderdelen van meer dan 25 gram zijn volgens internationale normen gemarkeerd, waardoor aan het
einde van de levensduur van het product beter kan worden bepaald hoe de plastics moeten worden
afgevoerd.
Recycling van elektronische hardware
HP verzoekt klanten om gebruikte elektronische hardware te recyclen. Ga voor meer informatie over
recyclingprogramma's naar de website HP sustainability .
Beperkingen van het materiaal
●
Algemene informatie over de batterij
198 Bijlage A Technische informatie
NLWW
●
Afvoer van batterijen in Taiwan
●
Californische richtlijn over perchloraathoudende producten
●
EU-batterijrichtlijn
●
Batterijmelding voor Brazilië
Algemene informatie over de batterij
Dit HP-product bevat geen opzettelijk toegevoegd kwik.
Dit HP product bevat een batterij die aan het einde van de levensduur met speciale zorg moet worden
behandeld. De batterijen die zijn geïntegreerd in dit product of voor dit product door HP worden meegeleverd
zijn als volgt:
HP PageWide Pro MFP 477 series
Soort
Lithium-mangaandioxide
Gewicht
3,0 g
Locatie
Op moederbord
Uitneembaar
Nee
Afvoer van batterijen in Taiwan
Californische richtlijn over perchloraathoudende producten
EU-batterijrichtlijn
Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt om de gegevensintegriteit van de klok of productinstellingen
de behouden en is ontworpen om even lang mee te gaan als het product. Onderhoud en vervanging van deze
batterij moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
NLWW
Programma voor milieubeheer 199
Batterijmelding voor Brazilië
Chemische stoffen
HP engageert zich ertoe om onze klanten te informeren over chemische stoffen in onze producten, om te
voldoen aan de wettelijke bepalingen, zoals REACH (EG-richtlijn 1907/2006 van het Europees parlement en
de Raad). Een rapport met de chemische informatie over dit product vindt u hier: http://www.hp.com/go/
reach.
EPEAT
Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps
identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to www.epeat.net. For information
on HP's EPEAT registered products go to www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/
epeat_printers.pdf.
Afdanken van afvalapparatuur door gebruikers
Dit symbool betekent dat u het product niet met uw andere huishoudafval mag weggooien. In plaats hiervan
dient u ten behoeve van de gezondheid en het milieu afgedankte apparatuur in te leveren bij een recycling/
inzamelingspunt voor elektrische en elektronische apparatuur. Ga voor meer informatie naar http://
www.hp.com/recycle
200 Bijlage A Technische informatie
NLWW
Tabel giftige en gevaarlijke stoffen (China)
Verklaring betreffende beperkingen op schadelijke stoffen (Turkije)
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur
Verklaring betreffende beperkingen op schadelijke stoffen (Oekraïne)
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких
небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057
Verklaring betreffende beperkingen op schadelijke stoffen (India)
NLWW
Programma voor milieubeheer 201
China energielabel voor printer, fax en kopieermachine
Gebruikersinformatie China SEPA Ecolabel
202 Bijlage A Technische informatie
NLWW
Informatie over regelgeving
●
Kennisgevingen betreffende wet- en regelgeving
●
VCCI-verklaring (Japan)
●
Instructies voor netsnoer
●
Netsnoerverklaring (Japan)
●
EMC-verklaring (Korea)
●
Verklaring beeldschermwerk voor Duitsland
●
Bericht voor de Europese Unie
●
Aanvullende verklaringen voor telecom (fax) producten
●
Aanvullende verklaringen voor draadloze producten
Kennisgevingen betreffende wet- en regelgeving
Voorgeschreven identificatienummer van het model
Voor wettelijke identificatiedoeleinden is aan dit product een voorgeschreven modelnummer toegewezen.
Het wettelijk verplichte modelnummer moet niet worden verward met de marketingnaam () of de
productnummers.
Tabel A-1 Voorgeschreven modelnummers
Modelnummer van product
Voorgeschreven modelnummer
PageWide Pro MFP 477dn
VCVRA-1502–00
PageWide Pro MFP 477dw
VCVRA-1502–01
PageWide Pro MFP 477dw
VCVRA-1502–02
FCC-verklaring
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen die worden gesteld aan een digitaal apparaat uit
klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te
bieden tegen storingen bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt
radiofrequentie-energie en kan deze ook afgeven, en indien het apparaat niet volgens de aanwijzingen wordt
geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storingen in radioverbindingen veroorzaken. Er is echter geen
garantie dat zich in bepaalde omstandigheden geen storing voordoet. Als deze apparatuur storende invloed
heeft op de ontvangst van radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te
schakelen, verdient het aanbeveling dat de gebruiker probeert de storende invloed te verhelpen door een van
de volgende maatregelen te treffen:
NLWW
●
Verplaats de ontvangstantenne.
●
Plaats de apparatuur en ontvanger verder uit elkaar.
●
Sluit het toestel aan op een ander stopcontact dat niet in het circuit zit waarin de ontvanger is
aangesloten.
●
Raadpleeg de verkoper of een radio-/tv-technicus voor hulp.
Informatie over regelgeving 203
OPMERKING: Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur die niet door HP zijn goedgekeurd, kunnen
het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken.
Het gebruik van een afgeschermde interfacekabel is vereist om te voldoen aan de limieten van Klasse B van
deel 15 van de FCC-regels.
Neem voor meer informatie contact op met: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc., 1501 Page
Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA.
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik ervan is alleen toegestaan op de volgende
twee voorwaarden: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
VCCI-verklaring (Japan)
Instructies voor netsnoer
Controleer of de voedingsbron geschikt is voor het maximale voltage van het apparaat. Het maximale voltage
vindt u op het apparaatlabel. Het apparaat werkt op 100-240 of 200-240 V wisselstroom en 50/60 Hz.
VOORZICHTIG: Gebruik alleen het bij het apparaat geleverde netsnoer om schade aan het apparaat te
voorkomen.
Netsnoerverklaring (Japan)
EMC-verklaring (Korea)
Verklaring beeldschermwerk voor Duitsland
Bericht voor de Europese Unie
●
Bericht voor de Europese Unie
●
Alleen draadloze modellen
204 Bijlage A Technische informatie
NLWW
●
Alleen modellen met faxmogelijkheid
Bericht voor de Europese Unie
Producten met CE-label voldoen aan een of meer van de volgende EU-richtlijnen die mogelijk van toepassing
zijn: Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC, EMC-richtlijn 2004/108/EC, Ecodesign-richtlijn 2009/125/EC,
R&TTE-richtlijn 1999/5/EC, RoHS-richtlijn 2011/65/EU. Conformiteit met deze richtlijnen wordt beoordeeld
aan de hand van de geldende European Harmonised Standards (Geharmoniseerde Europese Normen). Ook is
de volledig Conformiteitsverklaring beschikbaar op de volgende website: www.hp.com/go/certificates
(zoeken op naam van productmodel of het Regulatory Model Number (RMN), dit bevindt zich op het
certificeringsetiket.)
Contactpunt voor regulatoire informatie:
HP GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY
Alleen draadloze modellen
EMF
●
Dit product voldoet aan de internationale richtlijnen (ICNIRP) voor blootstelling aan radiofrequente
straling.
Als het apparaat een radiozender en -ontvanger bevat, zorgt een minimale separatie-afstand van 20 cm
er bij normaal gebruik voor dat de blootstellingsniveaus inzake radiofreqnuenties voldoen aan de EUvereisten.
Draadloze functionaliteit in Europa
●
Dit product is ontworpen voor gebruik zonder beperkingen in alle EU-landen plus IJsland, Liechtenstein,
Noorwegen en Zwitserland.
Alleen modellen met faxmogelijkheid
HP-producten met FAX-functionaliteit voldoen aan de vereisten van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC (Bijlage II)
en kregen daarom een CE-markering. Omdat er echter technologische verschillen bestaan tussen de
telefoonnetten in de verschillende landen, biedt deze algemene Europese goedkeuring geen volledige
garantie dat het apparaat vanaf elk aansluitingspunt op het openbare netwerk naar behoren zal
functioneren. Als u problemen hebt met het apparaat, neemt u in eerste instantie contact op met de
leverancier van het apparaat.
Aanvullende verklaringen voor telecom (fax) producten
NLWW
●
Telecomverklaringen Nieuw-Zeeland
●
Additional FCC statement for telecom products (US)
●
Industry Canada CS-03 requirements
Informatie over regelgeving 205
●
Bericht aan gebruikers van het Canadese telefoonnetwerk
●
Verklaring vaste fax Australië
●
Kennisgeving voor gebruikers van het Duitse telefoonnetwerk
Telecomverklaringen Nieuw-Zeeland
De toestemming van een televergunning voor een artikel terminalapparatuur geeft alleen aan dat Telecom
heeft geaccepteerd dat het artikel voldoet aan de minimale eisen voor verbinding met het netwerk. Het is
geen goedkeuring van het product door Telecom, noch garantie van welke aard dan ook. Bovendien verzekert
het niet dat een artikel vanuit alle opzichten juist zal werken met een ander artikel apparatuur met
televergunning van een andere makelij of een ander model, noch dat een product compatibel is met alle
netwerkdiensten van Telecom.
Deze apparatuur wordt niet gebruikt om automatische oproepen te doen naar de "111" nooddienst van
Telecom.
Additional FCC statement for telecom products (US)
This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear
(or bottom) of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the
format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.
Applicable connector jack Universal Service Order Codes (“USOC”) for the Equipment is: RJ-11C.
A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply
with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and
modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is
also compliant. See installation instructions for details.
The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive
RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not
all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be
connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products
approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format
US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 00 is a REN of
0.0).
If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance
that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone
company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a
complaint with the FCC if you believe it is necessary.
The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could
affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in
order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.
If trouble is experienced with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this
manual, for repair or warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the
telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.
Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public
service commission or corporation commission for information.
206 Bijlage A Technische informatie
NLWW
VOORZICHTIG: If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure
the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what
will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.
WHEN PROGRAMMING EMERGENCY NUMBERS AND(OR) MAKING TEST CALLS TO EMERGENCY NUMBERS:
●
Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.
●
Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.
OPMERKING:
The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.
The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other
electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a
margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and
time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message
and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The
telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or
long-distance transmission charges.)
In order to program this information into your FAX machine, you should complete the steps described in the
software.
Industry Canada CS-03 requirements
Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment
meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in
the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not
guarantee the equipment will operate to the user’s satisfaction. Before installing this equipment, users
should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local
telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of
connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent
degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a
representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or
equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect
the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the
power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together.
This precaution can be particularly important in rural areas.
VOORZICHTIG: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the
appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN)
of this device is 0,1.
Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the
maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an
interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the
Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). The standard connecting
arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is
CA11A.
NLWW
Informatie over regelgeving 207
Bericht aan gebruikers van het Canadese telefoonnetwerk
Verklaring vaste fax Australië
In Australia the HP device must be connected to the Telecommunications Network through a line cord which
meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.
Kennisgeving voor gebruikers van het Duitse telefoonnetwerk
Dieses HP Faxprodukt ist ausschließlich für den Anschluss an das analoge öffentliche Telefonnnetz
vorgesehen. Stecken Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des Geräts enthalten ist, in eine Ncodierte TAE 6-Anschlussdose. Dieses HP Faxprodukt kann als einzelnes Gerät und/oder zusammen
(Reihenschaltung) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.
Aanvullende verklaringen voor draadloze producten
●
Blootstelling aan straling op radiofrequentie
●
Bericht voor gebruikers in Brazilië
208 Bijlage A Technische informatie
NLWW
●
Canadese verklaringen
●
Japanse verklaring
●
Bericht aan gebruikers in Korea
●
Taiwanese verklaring
●
Mexicaanse verklaring
Blootstelling aan straling op radiofrequentie
Bericht voor gebruikers in Brazilië
Canadese verklaringen
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and
maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio
interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent
isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any
interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
WAARSCHUWING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below
the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a
manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.
To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity
to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).
Japanse verklaring
NLWW
Informatie over regelgeving 209
Bericht aan gebruikers in Korea
Taiwanese verklaring
Mexicaanse verklaring
Aviso para los usuarios de México
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Para saber el modelo de la tarjeta
inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.
210 Bijlage A Technische informatie
NLWW
Index
A
aangepaste kopieën 89
aanraakscherm, reinigen 136
aansluiten op een draadloos
netwerk 17
aansluitmogelijkheden
oplossen van problemen 170
USB 16
afdrukken
details laatste fax 127
faxlogs 126
faxrapporten 125
Afdrukken via USB-station met Plugen-print 81
afdrukkwaliteit
verbeteren 151, 152
Afvalverwerking 200
afvoer, einde levensduur 198
afvoer einde levensduur 198
akoestische specificaties 195
Alternatieve postpapiermodus
invoerlade 57
annuleren
kopieertaken 92
Anti-fraudewebsite van HP 63
antivervalsingsbenodigdheden 63
antwoordapparaten, verbinden
faxinstellingen 114
B
bak, uitvoer
storingen verhelpen 143
batterijen inbegrepen 198
bedieningspaneel
aanraakscherm reinigen 136
reinigingspagina, afdrukken 134
belpatronen 115
belsignalen
specifiek 115
NLWW
benodigdheden
recycling 66, 198
van ander merk dan HP 63
vervalst 63
benodigdheden recyclen 66
beperkingen van het materiaal 198
bevestigingsrapporten, fax 125
bewerken
tekst in OCR-programma 100
bezettonen, opties voor opnieuw
kiezen 111
blokkering van faxnummers
opheffen 113
briefpapier plaatsenvoorgedrukte
formulieren plaatsen
invoerlade 57, 58
buitenlijnen
kiesvoorvoegsels 110
pauzes, invoeren 110
C
cartridgeniveaus, controleren 65
cartridges 66
cartridgeniveaus controleren 65
opslag 64
recycling 66, 198
van ander merk dan HP 63
clear (wissen)
faxlogboeken 127
Configuratie via USB 16
contrastinstellingen
kopie 89
controlelijst
problemen met faxen oplossen
156
D
De instelling Kantoor Algemeen
64
documenten schalen
kopiëren 89
documenten vergroten
kopiëren 89
documenten verkleinen
kopiëren 89
documentformaat aanpassen
kopiëren 89
documentinvoer
plaatsen 58
storingen 138
donkerheid, contrastinstellingen
kopie 89
donkerheidsinstellingen
Fax 112
doorsturen van faxen 113
draadloos netwerk
configureren via de
installatiewizard 18
het stuurprogramma
installeren 23
draadloos netwerk, aansluiting 17
druk
vanaf USB-opslagapparaten 81
DSL
faxen 108
E
elektriciteitsspecificaties
elektronische faxen
verzenden 119
enveloppen laden
invoerlade 55, 56
195
F
fabrieksinstellingen herstellen 133
fax
algemene problemen oplossen
169
Index 211
automatische verkleining 115
belpatronen 115
blokkeren 113
details laatste transactie
afdrukken 127
foutcorrectie 158
foutrapport, afdrukken 160
instellingen voor opnieuw
kiezen 111
keren rinkelen voor antwoord
114
log, afdrukken 126
logboek, wissen 127
ontvangen niet mogelijk 168
opnieuw afdrukken vanuit
geheugen 122
snelkiesnummers 118
stempelen 116
V.34-instelling 159
verwijderen uit geheugen 122
verzenden niet mogelijk 166
verzenden vanuit de software
119
volume-instellingen 116
Fax
contrastinstellingen 112
doorsturen 113
DSL, PBX of ISDN gebruiken 108
kiesvoorvoegsels 110
kiezen, toon of puls 111
pauzes, invoeren 110
VoIP gebruiken 109
faxdatum, instellen
bedieningspaneel gebruiken
105
HP wizard Digitale fax instellen
gebruiken 106
faxen
bevestigingsrapporten 125
foutrapporten 126
handmatig ontvangen 122
handsfree kiezen 120
rapporten 125
vanaf een computer (OS X) 119
vanaf een computer (Windows)
119
faxen, problemen oplossen
controlelijst 156
faxen blokkeren 113
212 Index
faxen ontvangen
belpatronen, instellingen 115
blokkeren 113
foutrapport, afdrukken 160
handmatig 122
instellingen automatische
verkleining 115
instellingen keren rinkelen voor
antwoord 114
instelling stempelen 116
opnieuw afdrukken 122
faxen verwijderen uit geheugen 122
faxen verzenden
doorsturen 113
foutrapport, afdrukken 160
geheugen, vanuit 120
handsfree kiezen 120
vanuit software 119
faxkopregel, instellen
bedieningspaneel gebruiken
105
HP wizard Digitale fax instellen
gebruiken 106
faxtijd, instellen
bedieningspaneel gebruiken
105
HP wizard Digitale fax instellen
gebruiken 106
firewall 17
formaat, kopiëren
vergroten of verkleinen 89
formaten, media
instelling Aan pagina aanpassen,
faxen 115
foto's
kopiëren 91
foutcorrectie instellen, fax 158
fouten
software 176
foutmeldingen, fax 160, 166, 168
foutrapport, fax
afdrukken 160
foutrapporten, fax 126
fraudewebsite 63
functies 2
G
garantie
product 182
gateway, standaardinstelling
geheugen
faxen verwijderen 122
opnieuw afdrukken, faxen 122
geïntegreerde webserver
Webscan 99
geïntegreerde webserver (EWS)
functies 28
gekleurde tekst en OCR 100
glasplaat, reinigen 134
H
handmatig faxen
ontvangen 122
verzenden 120
handsfree kiezen 120
herstellen, fabrieksinstellingen
HP Customer Care 181
HP Utility (OS X)
openen 43
HP Web Jetadmin 38
133
I
identiteitsbewijs
kopiëren 90
installeren
product op bekabelde
netwerken 17
instelling Aan pagina aanpassen,
fax 115
instellingen
herstellen, fabrieksinstellingen
133
instellingen automatische
verkleining, fax 115
instellingen specifiek belsignaal
115
instellingen verbindingssnelheid 26
instellingen voor dubbelzijdig
afdrukken, wijzigen 26
instelling keren rinkelen voor
antwoord 114
invoerlade
plaatsen 51, 55, 56, 57, 58
IPv4-adres 25
ISDN
faxen 108
J
Jetadmin, HP Web 38
25
NLWW
K
kiesgroepvermeldingen
bewerken 124
maken 124
kiezen
automatisch opnieuw kiezen,
instellingen 111
kiesvoorvoegsels, invoeren 110
pauzes, invoeren 110
toon- of pulsinstellingen 111
kiezen met puls 111
kiezen met toon 111
klantenondersteuning
online 181
kleine documenten
kopiëren 90
kleur
aanpassen 74
afgedrukt vs monitor 76
afstemming 76
kopiëren
annuleren 92
contrast, aanpassen 89
dubbelzijdig 92
foto's 91
licht-/donkerheidsinstellingen
89
vergroten 89
verlagen, 89
Koreaanse EMC-verklaring 204
L
Lade 1
storingen, verhelpen 139
lade 2
storingen verhelpen 140
Lade 3
storingen, verhelpen 141
laden
standaardpapierformaat 51
storingen, verhelpen 140, 141
licht-/donkerheidsinstellingen
Fax 112
lichtheid
contrast kopie 89
fax licht/donker 112
linkerklep
storingen verhelpen 142
log, fax
afdrukken 126
NLWW
logboeken, fax
fouten 160
M
Mac
problemen, problemen
oplossen 178
Macintosh
ondersteuning 181
milieuvriendelijke functies 3
model
vergelijking 1
modellen, functieoverzicht 2
N
netwerk
instellingen, weergeven 25
instellingen, wijzigen 25
wachtwoord, instellen 25
wachtwoord, wijzigen 25
netwerk beheren 25
netwerken
HP Web Jetadmin 38
IPv4-adres 25
standaardgateway 25
Subnet-masker 25
netwerken, bekabeld
product installeren 17
O
OCR
gescande documenten
bewerken 100
onderhoud
cartridgeniveaus controleren 65
ondersteuning
online 181
online ondersteuning 181
opbergen
cartridges 64
oplossen
faxproblemen 166
Netwerkproblemen 171
Problemen met afdrukken via
USB-station met Plug-enprint 150
Problemen met rechtstreekse
USB-verbindingen 170
opnieuw afdrukken, faxen 122
opnieuw kiezen
automatisch, instellingen 111
OS X
HP Utility 43
scannen vanuit TWAINcompatibele software 98
overeenstemmen, kleuren 76
P
papier
instellingen automatische
verkleining fax 115
selecteren 61, 152
standaardformaat voor lade 51
storingen 136
papierbaan
storingen verhelpen 142
papier plaatsen
invoerlade 51
papiersoort
wijzigen 152
pauzes, invoeren 110
PBX
faxen 108
printcartridges
recycling 66, 198
printersoftware (OS X)
openen 43
printersoftware (Windows)
de printersoftware(Windows)
openen 24
printerstuuprogramma's
kiezen 153
printerstuurprogramma
draadloos netwerk
configureren 23
probleemoplossing
geen reactie 149
trage reactie 150
problemen met oppakken papier
oplossen 136
problemen oplossen
controlelijst 129
fax 169
faxen 156
faxontvangst 168
faxverzending 166
Netwerkproblemen 171
Problemen met afdrukken via
USB-station met Plug-enprint 150
Problemen met Mac 178
Index 213
problemen met papierinvoer
136
Problemen met rechtstreekse
USB-verbindingen 170
storingen 136
product
vergelijking modellen 1
productoverzicht 2
product zonder kwik 198
protocolinstellingen, fax 159
R
rapporten
bevestiging, fax 125
fout, fax 126
Gebeurtenislogbestand 133
kwaliteitsrapport 132
netwerkconfiguratiepagina 132
PCL6-lettertypenlijst 133
PCL-lettertypenlijst 133
PS-lettertypenlijst 133
statusrapport voor de printer
132
rapporten, fax
fouten 160
recycling 3, 198
reinigen
glasplaat 134
printkop 134
S
scannen
OCR 100
TWAIN-compatibele software 98
vanuit Webscan 99
WIA-compatibele software 98
scanner
glasplaat reinigen 134
scans verzenden
voor OCR 100
schoonmaken
aanraakscherm 136
snelkiesnummers
bewerken 124
maken 124
Programmeren 118
software
faxen verzenden 119
OCR 100
Problemen 176
214 Index
scannen vanuit TWAIN of WIA 98
Webscan 99
specificaties
elektrisch en akoestisch 195
standaardgateway, instelling 25
standaardinstellingen, herstellen
133
storingen
documentinvoer, verhelpen 138
locaties 138
oorzaken van 136
papierbaan, verhelpen 142
papier dat u beter niet kunt
gebruiken 61
uitvoerbak, verhelpen 143
storingen verhelpen
foutcorrectie-instelling fax 158
stroomvoorziening
verbruik 195
Subnet-masker 25
W
Webscan 99
websites
frauderapporten 63
Websites
HP Web Jetadmin, downloaden
38
klantenondersteuning 181
Macintosh
klantenondersteuning 181
WIA-compatibele software, scannen
vanuit 98
Windows
scannen vanuit TWAIN- of WIAsoftware 98
Wizard voor draadloze instellingen
draadloos netwerk
configureren 18
T
TCP/IP
IPv4-parameters handmatig
configureren 25
technische ondersteuning
online 181
telefoon, faxen vanaf
ontvangen 122
telefoonboek, fax
vermeldingen toevoegen 118
TWAIN-compatibele software,
scannen vanuit 98
U
uitvoerbak
storingen verhelpen 143
USB-opslagapparaten
afdrukken vanaf 81
V
V.34-instelling 159
van een ander merk dan HP,
benodigdheden 63
VCCI-verklaring voor Japan 204
vergelijking, productmodellen 1
vervalste benodigdheden 63
VoIP
faxen 109
volume, aanpassen 116
voorvoegsels, kies 110
NLWW
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising