mixactiv - Aquamass
MIXACTIV
«BRON VAN WELZIJN»
GEBRUIKSAANWIJZING
(2010)
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw
Aquamass
balneotherapiesysteem.
Deze
gebruiksaanwijzing is bedoeld om u het gebruik
ervan te vergemakkelijken.
Veel badgenot!
1° WATERTEMPERATUUR
Kies de watertemperatuur in functie van uw
behoefte. De ideale temperatuur ligt tussen 32 en
40° C : lage temperaturen hebben een versterkende
en opwekkende werking en hoge temperaturen
hebben een ontspannend effect en bevorderen de
slaap.
2° VULLEN
Vul het bad zodat de airjets voldoende onder water
staan. De MixActiv is verder uitgerust met een
niveauvoeler die de werking van de pomp tot
enkele seconden beperkt als het waterniveau van
het bad te laag is.
3° BELANGRIJKE OPMERKING
Het wordt sterk afgeraden om kinderen onbewaakt
een bad te laten nemen. Een balneotherapiesysteem
is geen speelgoed.
Wij willen u bijzonder waarschuwen voor
ongelukken die zich zouden kunnen voordoen door
een gebrek aan oplettendheid.
4° WERKING
Werking van de massage
De MixActiv is uitgerust met 2 sensorbedieningen
 «1» een gecombineerde, draaiende bediening
voor de watermassage
 «2» een bediening voor de luchtmassage
1. Watermassage
Een eerste druk op de bedieningstoets « 1 » brengt
het watermassagesysteem in werking. De
krachtregeling gebeurt door aan het bovenste deel
van deze bedieningsknop te draaien. Als u de toets
een tweede keer indrukt, schakelt het systeem uit.
U kunt de zijdelingse hydrojets richten op de
lichaamsdelen die u bijzonder wilt masseren.
Vermijd echter dat de hydrojets rechtstreeks of
onrechtstreeks lucht in het anzuigsysteem brengen.
2. Luchtmassage
Druk op toets « 2 » om het luchtmassagesysteem in
werking te zetten op minimaal vermogen. Een
tweede blijvende druk op de toets laat u toe de
massage langzaam krachtiger te doen worden. Wilt
u de kracht terug verminderen moet u tweemaal
lichtjes en snel drukken om daarna terug de
gewenste kracht te regelen zoals hierboven
beschreven.
Als u de toets een derde keer indrukt, schakelt het
systeem uit.
U kunt uiteraard tegelijkertijd de water- en
luchtmassage gebruiken.
Een derde druk op de bedieningstoets « 2 » brengt
het luchtsysteem in "massagecyclus" waarin u een
automatische opeenvolging krijgt van toe- en
afnemende krachtfazen. Een vierde drukt schakelt
dan het systeem uit.
U kunt uiteraard tegelijkertijd de water- en
luchtmassage gebruiken.
Bijkomende werking en veiligheid
A. Flush: (naspoeling van de leidingen)
Enkele minuten nadat het bad is beginnen
leeglopen, schakelt het Flushsysteem automatisch
in: helder water spoelt door de massageleidingen
gedurende ±3 minuten.
Deze werking stopt automatisch.
B. Automatische droging van de airjets
In onze zorg voor hygiëne, is de MixActiv uitgerust
met een droogsysteem van de airjets dat enkele
minuten na het einde van de naspoeling van de
leidingen automatisch inschakelt. Met dit systeem
kan het beetje water boven de terugslagkleppen
weggeblazen worden. Deze droging stopt na enkele
minuten volledig automatisch
C. Veiligheid geblokkeerde toets
In het geval dat om één of andere reden een toets
geblokkeerd zou geraken gedurende meer dan 10
seconden, worden alle functies uitgeschakeld.
D. Uitgestelde veiligheid
Deze veiligheid onderbreekt alle functies 60
minuten nadat het bad tot op het juiste niveau werd
gevuld en dus onder spanning werd gebracht.
E. Beveiliging bij te weinig water
Wanneer er onvoldoende water in het bad is, stopt
de pomp na 3 seconden.
Aquamass N.V. 280 Kersbeeklaan – B-1190 Brussel -  32 (0) 2 332 07 32 – Fax 32 (0) 2 332 24 33 – Mixactiv 2010 - 1
Opgelet! De verlengde werking van de «droge»
pomp, dus zonder dat de hydrojets water stuwen,
kan de pomp ernstig beschadigen. Deze schade wordt
niet gedekt door de waarborg.
5° WERKING VAN DE OPTIES
A. Onderwaterspot 12 V
De onderwaterspot gaat automatisch branden zodra
de niveauvoeler onder water staat.
Opgelet! De spot mag slechts branden als hij onder
water staat, wat zorgt voor de nodige koeling.
Let erop dat bijv. een natte handdoek die over de
rand van het bad hangt, de spot niet doet branden
zonder water in het bad (door aanraking van de
voeler). Dit zou ernstige schade kunnen aanbrengen
aan het bad.
B. Differentieelschakelaar
De differentieelschakelaar controleert de elektrische
toevoer naar uw installatie. De hendel moet in de
«ON» positie staan opdat uw installatie onder
stroom zou staan. Van tijd tot tijd (bvb. elke maand)
moet de werking ervan worden gecontroleerd door
op toets «T» te drukken als de installatie onder
stroom staat. De schakelaar moet dan onmiddellijk
afspringen.
6° DUUR VAN HET BAD
De ideale duur van een bad is 15 tot 20 minuten,
gevolgd door een ontspanningsfase buiten het bad.
Zorg ervoor dat u geen te statische houding
aanneemt om zo maximaal te genieten van de
weldaden van uw massage.
7° BADPRODUCTEN
Traditionele badproducten gebruikt u beter niet of
slechts in beperkte mate om een « schuimberg » te
vermijden. Eén van de grote troeven van
balneotherapie is dat u natuurlijke producten kunt
gebruiken met een hoog penetratievermogen, dat
nog wordt versterkt door de watermassage.
Ons gamma badproducten biedt een natuurlijke en
efficiënte aanvulling op de balneotherapie (zie
bijgevoegde documentatie).
9° ONDERHOUD
A. De badkuip wordt gereinigd met warm water en
vloeibare zeep. Om het glanzend uitzicht te
behouden, mag u enkel glansproducten
gebruiken, dus nooit schuurpoeder of bijtende
middelen.
B. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de
veiligheidsklep van een airjet tijdelijk
blokkeert. Dat is makkelijk te oplossen door
een zuignap (type ontstopper) op de airjet
plaatsen. Dit gebeurt best als het bad vol is en
het luchtmassagesysteem in de maximumstand
staat.
C. Om de maximale rotatie van de zijdelingse
hydrojets te behouden, kunt u de rozetten
regelmatig losschroeven en reinigen met
vloeibare zeep.
D. Wij raden aan om ten minste elke 4 à 6 weken,
het systeem in werking te brengen met helder
lauw water samen met een reinigingsproduct
zoals bvb. Aquaclear. Na ongeveer 5 minuten
werking van het watermassagesysteem, het
product nog een half uurtje laten inwerken, en
dan het bad ledigen. De leidingen worden
automatisch gespoeld en uw systeem is terug
proper. “Aquaclear” is verkrijgbaar bij
Aquamass of bij uw verdeler.
10° WAARBORG EN WAARBORGVOORWAARDEN
De waarborg van 5 jaar wordt enkel verleend bij de
terugzending van de waarborgkaart naar Aquamass
binnen de 30 kalenderdagen na installatie.
Zowel de gebruiker als de installateur verklaren
hiervan kennis te hebben genomen, evenals van de
installatie en gebruiksaanwijzing en de algemene
verkoopvoorwaarden en zij verklaren deze zonder
voorbehoud te aanvaarden.
Enkele belangrijke punten die van toepassing zijn
op het nationale grondgebied:



8° EINDE VAN HET BAD
Na de automatische spoeling kunt u, indien u dat
wenst, het restje water dat nog in de leidingen of de
pomp zou zitten, verwijderen. Hiervoor richt u de
zijdelingse hydrojets naar onder en drukt u op toets
«1». Omdat de watermassagepomp voorzien is van
een tijdschakelaar, zal ze worden ingeschakeld en
na enkele seconden automatisch stoppen.

De waarborg, die fabricatiefouten dekt, is volledig
(onderdelen, werkuren, verplaatsing) gedurende
het eerste jaar.
Gedurende de vier volgende jaren is de waarborg
beperkt tot de vervanging van onderdelen.
De fabrikant zal in geen enkel geval eender welke
gevolgen
dekken
van
een
gebrekelijke
toegankelijkheid van onze uitrusting ter plaatse,
meer bepaald onder de badkuip.
Om geldig te zijn, moet de aanvraag voor
waarborg gebeuren binnen de drie dagen na het
ontstaan van het defect
Wij wijzen op het bestaan van onze overeenkomsten
Onderhoud en Omnium Plus. Aarzel niet om ons
hierover meer uitleg te vragen.
Aquamass N.V. 280 Kersbeeklaan – B-1190 Brussel -  32 (0) 2 332 07 32 – Fax 32 (0) 2 332 24 33 – Mixactiv 2010 - 2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising